REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA"

Transkript

1 KQSHM REPULIKA E KOSOVËS REPULIKA KOSOVO REPULIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA MINISTRIA E ARSIMIT E MINISTARSTVO ORAZOVANJA MINISTRY OF EDUCATION SHKENCËS DHE E TEKNOLOGJISË NAUKE I TEHNOLOGIJE SCIENCE & TECHNOLOGY DVSM OLGUNLUK SINAVI (YÖNETİCİLİK EKONOMİ,İŞLETME YÖNETİMİ, TURİZM VE OTELCİLİK) Priştine, haziran 00

2 Öğrencinin adı ve soyadı... Okulu... Sınav kılavuzu Süre: 00 soru için 80 dakika süreniz vardır.soruları cevaplandırmaya başladığınız an süreniz başlar. Uyulması gereken kurallar!. elediye,okul,sınıf ve gündem numarasını kılavuzda belirtildiği gibi dikkatli ve doğru bir şekilde kodlayınız (yuvarlakları karalayınız).tüm bunları doğru bir şekilde yapmazsanız testiniz okunamayacaktır.. Soruları cevaplandırmaya başlamadan önce sakinleşin,bu size yardımcı olacaktır.. Her soruda tek doğru cevap vardır.soruyu dikkatlice okuduktan sonra verilen 4 şıktan doğru sandığınızı işaretleyin,birden fazla şıkkın işaretlendiği sorular yanlış olarak değerlendirilecektir. 4. Cevap kâığıdını işaretlemede yumuşak uçlu H kurşun kalem kullanınız. 5. Aşağıda verilen cevap kağıdı örneğini dikkatlice inceleyin.hangi soruyu çözüyorsanız o numaralı sorunun karşısındaki yuvarlakların içlerini taşmayacak şekilde karalayın. (bir) kâğıttaki soru numarasıdır. - H kurşun kalemiyle cevap kâğıdındaki doğru cevabı bu şekilde doldurunuz. A D 6. ir sorunun doğru cevabını bir alttaki soruya yazmamaya dikkat ediniz. 7. Cevap kağıdına ve test kitapçığına işaretleyeceğiniz doğru cevap dışında başka bir şey yazmayınız. 8. Cevap kağıdında silmek istediğiniz yuvarlağın iyice silinmesini sağlayınız. 9. Süreyi dikkatli kullanınız,bilmediğiniz veya emin olmadığınız soruları geçiniz. 0. Sınav süresini tamamen kullanınız.ütün soruları cevaplamaya çalşınız. aşarılar!

3 TÜRK DİLİ VE EDEİYATI. Sarmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? A. ahçeyi kısa sürede yabani otlar sardı.. Gönlünü Leyla nın aşkı sarınca, yol almış hayatın ufuklarınca. C. Yangın bütün binayı sarmadan söndürüldü. D. Kırılacak eşyaları kutuya yerleştirdi; kutuyu iyice sardı.. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde umduğunu elde edemeden dönmek anlamında bir deyim kullanılmıştır? A. Kardeşimle ben taban tabana zıtız.. Girdiği hiçbir işte dikiş tutturamadı. C. Uykusuzluktan gözleri kan çanağına dönmüş. D. Parasını alma umuduyla gitti; ama eli boş döndü.. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir değerlendirme söz konusudur? A. Kitaplarımı siyah deriyle ciltledim.. u konuyla ilgili biröok kaynağı inceledim. C. Yazar son öyküsünde oldukça abartılı bir dil kullanmış. D. Öykülerinde köyden kente göç insanların yaşamını konu edinmiş. ir kimseye öykücüdür diyebilmek için, anlattıklarının başka öykücüleri hatırlamaması gerekir bize. İyi öykücüler batıkları olaylarda yalnız kendilerince ortaya çıkarılan ilişkiler görürler. Yeni bir bileşimdir yazdıkları. Aynıca kendilerine özgü bir anlatımları vardır. 4. u parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. İyi öykücüler bir olaydan kendilerince bir sonuç çıkarırlar.. İyi öykücü yapıtlarıyla topluma katkıda bulunmaktadır. C. Öykücülük özgünlük ister. D. Öykücülerin kendilerine özgü üslubu vardır. 5. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmıştır? A. Gücünün. Pırıltılı C. Duyulmuş D. Yağıyor Gökyüzünün mavilikleri Özlemlerimi yansıtır Mahsun gökler de eni uzaklara götürür 6. u dörtlükte ad kullanılan kaç sözcük vardır? A.. 4 C. 5 D. 6

4 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sıfat yapıca basittir? A. Okula gitmek için en kısa yol burasıdır.. Hasta insana yardım etmek bir görevdir. C. Geçen yıl siz bu okulda mı çalıştınız? D. Paralı insan ahlaklı insan demek değildir. 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük edattır? A. Söylenenlere göre çalışmış da bunca parayı biriktirmiş.. Okulda geç geldiğimde de kaşlarınızı çatar, bana bakardınız. C. u köşeye de babamın ya da annemin fotoğraflarından birini koy. D. ir ara birkaç dakika dinlenmek üzere sınıflardan birine geçmiştim. 9. Aşağıdakilerin hangisinde yüklem, türemiş eylem değildir? A. Sabahları çocuklara süt içirin.. Caddeden karşıya geçerken ayağım burkuldu. C. Okullar tatil olunca biz de yazlığa gideceğiz. D. Onu görünce korkudan ne yapacağımı şaşırdım. 0. Aşağıdakilerde n hangisinde sıfat fiil isimleşmiştir? A. ilenler ile bilmeyenler bir olur mu?. Pişmiş aşa su katılmaz. C. Yanar döner bir elbise giymiş D. Gök kubbe altında söylenmedik söz kalmadı. Günümüz insanı, bilimi insanlığın yararına her zaman kullanmıyor.. u cümlenin öznesi aşağıdakilerden hangisidir? A. bilimi. günümüz insanı C. her zaman D. insanlığın yararına. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A. Yavaşça yerinden kalktı, odaya gitti.. Kitabın yeni baskısı da tükendi. C. Sarayın çinleri de göz kamaştırıyor. D. Sisden yolumuzu göremiyorduk.

5 Ahmet ( I ) şansını kaybetti( II ) bundan sonra gelse de olur ( III ) gelmese de( IV ). u parçada numaralanmış yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? A. (,) (.) (;) (.). (,) (;) (,) (.) C. (,) (,) (,) (.) D. (,) (;) (,) (...) 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanılmıştır? A. Tatilin başlamasına bir ay süre kaldı.. Koca kitabı bir solukta okuyup bitirmiş. C. u yaşıma kadar hep ağır işlerde çalıştım. D. ugüne kadar, bencilce davranmadım hiç. 5. Aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin tümü yapma destandır? A. Çılgın Orlando Odysseıa Ramayana. Mahabharata Oğuz Kağan İlyada C. İlyada Şehname İlahi Komedya D. Kaybolmuş Cennet Henriade Çılgın Orlando ugün Pazar. ugün ben, ilk defa güneşe çıkardılar. Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak bu kadar mavi bu kadar geniş olduğuna şaşarak kımıldamadan durdum. Nazım Hikmet Ran 6. u dizelerden, şairle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılabilir? A. Güneşin ve gökyüzünün, şairler için önemli bir tema oluşturduğunu düşünmektedir.. Gökyüzünün kendisinden uzak olduğunu söyleyerek tutuklu olduğunu çağrıştırmıştır. C. Gökyüzü onu çocukluğuna götürmektedir. D. Her istediğini yapabilecek bir konumdadır. Mermeriyle konuşan açık kalmış bir musluk eyaz çiçeklerini tek tük düşüren kiraz 7. Şiirde, aşağıdaki varlıklardan hangisi kişileştirilmiştir? A. Kuş. Hava C. Musluk D. Kiraz 4

6 II.Meşrutiyet le başlayan yeni siyasal dönemin ekonomi, felsefe, aile, kültür, ahlak alanlarında yeni değerlere bağlanması gerektiğini düşünüyor; yeni dil ve edebiyat anlayışının başarıya ulaşabilmesinin buna bağlı olduğunu söylüyordu. Yazılarıyla ve hece ölçüsüyle yazdığı didaktik şiirleriyle milli edebiyata destek oldu. Milli edebiyat hareketinin ortaya çıkmasından belirleyici bir rolü bulunan Türkçülük düşüncesini bir sisteme bağlayarak uluslaşma sürecinde Türk halkına çok önemli bir hizmette bulundu. 8. u parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir? A. Ziya Gökalp. Yahya Kemal eyatlı C. Ömer Seyfettin D. Refik Halit Karay 9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yarım uyak vardır? A. Manalarda çizgiler iç içe bende Haziran Arıyorsan, tarihin hani kaybettiği sır. Gülün nazlı ömrü gelip geçiyor ülbül kafesinden kaçmış uçuyor C. Uzağız, çok uzağız şimdi ışıktan Çocuk sesinden, gül ve sarmaşıktan D. Vefasız Aslı ya yol gösteren bu Kuruyan gözlere yaş gönderen bu u türün inandırıcılığı, yazarın içten bir dil kullanmasına bağlıdır. Yazar kendi deneyimlerini içtenlikle ortaya koyar. Kendisiyle konuşuyormuşçasına yazar. 0. Yukarıda genel özellikleri verilen yazın (edebiyat)türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Fıkra. Makale C. Deneme D. Eleştiri 5

7 ENGLISH LANGUAGE. Dan won the school award for the best essay. The award included a monthly scholarship of,58. He was paid last month. A. one thousand, three hundred fifty and eight pounds. one thousand and three hundred and fifty-eight pounds C. one thousand, three hundred, fifty-eight pounds D. one thousand, three hundred and fifty-eight pounds. Lana, Roger, Debbie, and Steven all attend the same school. They spend a lot of time together. They have many things in common. However, this summer they have decided to plan their summer holidays on their own. They will go hitchhiking in Europe. Look at the table below and c hoose the corre ct answer: LANA R OGER DEIE STEVEN nd part of June Austria elgium Sw itzerland France July Germany France Austria elgium August France Germany France Switzerland st part of Switzerland Austria France Germany September A. Debbie will stay in France for more than a month.. Debbie will visit the same countries as Lana during the summer. C. All of them will visit Austria during the summer. D. Roger will start with elgium and end his trip with France... Tom wanted to go to a show.. They came by car this morning.. It is Saturday afternoon and Susan and Tom are in London. 4. After lunch Susan wanted to do some shopping. 5. They arranged to meet for a meal at 6 o clock. The correct order of sentences to form a dialogue is: A C. 4 5 D ONLY ONE of the words below CANNOT be used to complete the following sentence. Which one? I don t like this flat! The traffic is very on this road so I find it impossible to concentrate on anything. A. strong. heavy C. loud D. big 6

8 5. Read thi s text and then choose a sentence to complete the paragraph: Peter got up at dawn. He got into his car and started driving. He drove for ten hours before he arrived home. When he got there, he was very tired because. A. he had been driving all day long. he didn t want to come home C. it had dawned. D. it had got dark. 6. In the following dialogue: Sebastian: Roger Wickham will arrive on a 50 c.c. Honda motorcycle on Sunday and he ll meet the local schoolchildren. Caroline: I don t believe my ears. Shall we all go and him? from the following expressions:. cheer. jeer. shout at 4. mock Maggie should say, cheer because. A. this is how we show that we do not like someone or his behaviour.. this is how we show our approval and appreciation to someone. C. this is what we do when we are angry or annoyed by someone. D. this is what we do when we want to make fun of someone. 7. Choose the correct answer to complete the sentence: I don t think that this house is. A. Marys. Marys C. Mary s D. Marys s 8. The sentence He had told him about that earlier. is in the. A. Past simple tense. Past perfect tense C. Past continuous tense D. Past perfect continuous tense 9. Look at the following adjectives. One of them DOES NOT exist. Which one? A. harmonious. prosperous C. dangerous D. furtilious 7

9 0. Choose the best way to join the following sentences: They are not very happy. They have a big house and successful careers. A. They are not very happy even though they have a big house and successful careers.. They are not very happy and so they have a big house and successful careers. C. They are not very happy because they have a big house and successful careers. D. They are not very happy since they have a big house and successful careers.. Choose the correct sentence: A. Just to be with you honest, a lot of the jokes Sam us told went my head over.. Just to be honest with you, a lot of the jokes Sam told us went over my head. C. Just with you to be honest, the jokes Sam told us a lot of went over my head. D. Just honest to be with you, Sam told us a lot of the jokes went over my head.. Look at the words in the box: objection pict ures to of - taking has - headquarters no the she - The correct combination to form a question is: A. She no objection has to taking pictures of the headquarters.. To taking pictures she has no objection of the headquarters. C. She has no objection to taking pictures of the headquarters. D. She has no objection of the headquarters to taking pictures.. Which word is different? A. novel. story C. biography D. poetry 4. Choose the correct word to complete the following sentences: The teacher didn t join us for a. They had to through the woods. A. drink. class C. walk D. run 5. Which word below does NOT rhyme with the word also? A. window. eyebrow C. rainbow D. follow 8

10 6. In the string of words: horrible, amazing, terrible, discouraging, insignificant, the word amazing is different because. A. its meaning is positive. its meaning is negative C. it is an adverb D. it is an adjective 7. Read the paragraph carefully: Western Australia is eight times the size of ritain, but it has only one million people. 900,000 of them live in and around the state capital, Perth. The other 00,000 people live in the outback, an area of,500,000 square kilometres. The area is hot and dry. Temperatures 0 are usually over 0 0 C in summer and sometimes 40 C. It hardly ever rains. Sheep farming is the main occupation, and the farms are called sheep stations in Australia. The children can t go to school, and they hardly ever see a teacher. They have lessons from a two-way radio. It s called The School of the Air. The children can speak to the teacher and other children in the class by radio. Look at the highlighted part of the text and complete the following sentence: The author. A. doesn t think that the children aren t able to go to school and meet the teacher.. thinks that the children don t want to go to school and meet the teacher. C. considers that The School in the Air is the only way for children to get education. D. thinks that The School in the Air is one of the ways for children to get education. 8. The following sign means that. A. airplanes are dangerous.. airport is near here. C. flights are cancelled. D. there is no airport around. 9. It is one of th e most famous sports in the world. It is played indoors and outdoors. All that is necessary is to have a net in the middle of the field and a ball, and, of course, hands. This sport is popular especially among girls. The sport is called: A. basketball. baseball C. volleyball D. handball 40. Read the following paragraph: Samantha w ent to a restaurant for a quick lunch. She looked at the menu and the price list first. Then she ordered a cheese salad which cost.50, a chicken sandwich (its price was.0). She had an apple juice for.0, and she decided to treat herself with an ice-cream that cost.50. The waiter brought the bill for. A. eight pounds and forty pence. seven pounds and forty pence C. nine pounds and forty pence D. six pounds and forty pence 9

11 MATEMATİK 4. Aşağıdaki eş itlik lerden hang is i doğrudur? 5 A. a : a = a 5 :5. a : a = a 5 5 C. a a = a D. 5 ) 5 + ( a = a 4. Çember üzerinde işaretli 5 noktadan kaç üçgen çizilebilir? A C. 9 D Aşağıdaki önemelerden elerden hangisi doğrudur? A. p: İki dik kenarlı üçgrnler vardır... q: dikdörtg e nin dert simetri ekseni vardır. C. a 9 r : = a, a + ( a ) D. s : 5 4 = x 6 = 0 karesel denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A. x = 4, x = 4. x = 0, x = 4 C. x = 6, x = 6 D. x =.6, x = x = denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A. x =. x = C. x = 5 D. x = 7 0

12 46. a y = fonksiyonu veriliyor. x P (, ) noktası fonksiyona ait ise söz konusu fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir? A. y = x. 4 y = x C. 6 y = x D. 8 y = x 47. A = [,7] ve = [4, 9] kümeleri veriliyor. Kesişim kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A. A = [, 9]. A = [, 7] C. A = [ 4, 7] D. A = [, 9] 48. ( ) = x x f x 4 ve g ( x) = fonksiyonları veriliyor. f ( 0) + g( ) nin sayısal değeri kaçtır? A C. - D sayısının % 4 ü kaçtır? A.. C. 4 D Üç ardışık sayının toplamı 0 dir. En küçük sayı kaçtır? A C. 40 D. 4

13 α = 0 x ve β = 60 x ve α + β =40 ise x açısı kaç derecedir? A. x = 75. x = 70 C. x = : + [ ( + )] ifadesinin doğru cevabı hangi şıkkta doğru işlenmiştir? A. 9 : + [ ( + )] = : = + 9 = 9. 9 : + [ ( + )] = 4 + [ 6 ] = + 6 = 8 C. 9 : + [ ( + )] = + + [ 6 + ] = 6 + [ 5] = 6 5 = D. 9 : + [ ( + )] = + [6 ] = 5 = 7 5. Është dhënë shprehja xy = x y +, y x x > 0, y > 0, y. ifadesini x e göre çözümü aşağıdakilerden hangisidir? A. y y. y C. y y + D. y Duke ditur se vlen barazia x + y = ( x + y)( x xy + y ) özdeşliği bilindiğine göre aşağıdakşi eşitliklerden hangisi doğrudur? A. x + 8 = ( x + )( x 8x + 64). x + 8 = ( x + )( x x + 4) C. x + 8 = ( x + 8)( x D. x + 8 = ( x + 8)( x x + 8) 8x + 64) 55. İki sayını farkı 4, kareleri farkı ise 64 tür. u sayılar aşağıdakilerden hangisidir? A. x =, x = 7. x =, x = 8 C. x = 0, x = 6 D. x =, x 5 9 =

14 56. y = x + 4x karesel fonksiyon için aşağıdak i önemelerden hangisi doğrudur?? A. Fonksiyon x (, + ) aralığında artandır... Fonksiyon x = 4, x = 0 noktalarında x eksenini keser. C. Fonkisyon periyodiktir. D. Fonksiyon Oy eksenini mesmez ür torbada, 7, y sayıları bulunmaktadır. Sayıların ortalaması ise bilinmeyen y sayısı kaçtır? A.. 9 C. D Şekilde ACD paralelkenarı ile MNPQD düzgün altıgen veriliştir. [D] = 8 cm, [AM ] = [ MD] ve [ DQ ] = [ QC] ise [CP] doğru parçasının uzunluğu kaç santimetredir. A. cm. cm C. 4 c m D. 5 cm 59. a sayısının toplamaya göre tersi aşağıdakilerden hangisidir? A. a. a C. a D. + a 60. Taban kenar uzunlukları a = 9 cm, b = 5cm ve yüksekliği H = cm olan düzgün piramidin hacmini hesaplayınız. (Piramidin hacmi V = H bağıntısıyla hesaplanır)? V = 640cm A.. C. V = 40cm V = 480cm V = 540cm

15 ENFORMATİK 6. Demodülasyon ifadesinin anlamı nedir? A. Sinyal özelliklerinin değiştirilmesi. Sinyal özelliklerinin dönüştürülmesi C. Kaynak sinyalinin yayılması D. Kaynak sinyalin oluşturulması 6. Şekildeki seçeneğin işlevi nedir? A. İşlevsel bir makro nun oluşturulması. İşlevsel makro nun uygulamaya konması C. İşlevsel makro nun silinmesi D. İşle vsel makro nun kaydedilmesi 6. ir ağa bağlı bulunan bilgisayarlardaki Peer to peer sisteminin özelliklerinden aşağıdakilerden hangisidir? A. Eşit önceliklere sahip. Eşit olmayan önceliklere sahip C. Aynı programlara sahip D. Farklı programlara sahip 64. ir Firewall ın e-posta ile gelen virüslerden koruyamamasının nedeni nedir? A. Virüsün belli bir adresi olmadığı için. Virüs engellenemezdir C. Virüs e-postanın yapısal bir bileşenidir D. Virüs e-postanın yapısal bileşeni değildir 65. MS Outlook programında Calendar seçeneğinin anlamı nedir? A. Yapılması gereken görevler. itmemiş görevler C. Temas adreslerinin kaydedilmesi D. Planlanmış görevlerin kaydedilmesi 4

16 66. Aşağıdaki dosya uzantılarından hangisi resim dosyalarını temsil eder? A. gif. asm C. asp D. mp4 67. Şekildeki verilere dayanarak E5 hücresindeki değer aşağıdakilerden hangisi olacaktır? A C. 5 D. 68. Şekilde gösterilen donanım nedir? A. Klavye. Ekran C. DVD-Rom ünitesi D. Grafik Kart 69. ir kilob ayt kaç bayta eşittir? A. K= 500 bayt. K= 04 bayt C. K= 000 bayt D. K= 000 bayt 70. Metin biçimlendirmede Arial ifadesinin anlamı nedir? A. Yazı karakteri büyüklüğü. Tablo şekillendirme C. Yazı karakteri türü D. Satır aralarındaki boşluk 5

17 SOSYAL İLGİLER 7. İnsan hakları ile hangi uluslararası organizasyon ilgilenmektedir. A. EULEX. UNHCR C. Uluslararası kişileri koruma örgütü D. Greenpeace örgütü 7. Kişisel haklar devlette hangi kodekse göre uygulanır? A. Halk kodeksi. Kanun kodeksi C. Normal kodeksi D. Aile kodeksi 7. Hükümetin istifası neye göre alınır: A. Devlet organları ile. Parlamento azınlığı ile C. Dernekler ile D. Parlamentonun çoğunluğu ile 74. A şahsın, şahsı ile yaptığı anlaşmanın uygulamasında sorun yaşandığı durumunda hangi kanunun bu konuya bakması gerekiyor. A. Vatandaşlık kanunu. Uluslararası kanunu C. Normal kanunu D. Suç kanunu 75. Neden Demokratik seçimlerde vatandaşlar çokpartili sistemlerde serbest ve doğruşekilde sadece tek bir partiye oy kulanabilir? A. Partinin etkisinden. Kendi kişisel düşüncesi için C. Seçimler paralı olduğu için D. Ailesinin baskısından dolayı 76. Vatandaşlar bir parti ve adaylarının güvenini nasıl kazanıyor. A. Siyasi kitaplara göre. İnternet sayfalarından C. Parti liderlerine ve tartışmalara bağlı D. Proğramlara, konuşmalar, tartışmalara ve seçim mitinglerine göre belirlenir 6

18 77. Doğal ortamın korunması için uluslarası örgütlerin Kyoto anlaşmasını aldıkları bir karar imzalanmasını istemişlerdir. Japonya bu anlaşmayı dünyada neyin engelenmesi için almıştır? A. iodiverziteti koruma. Nehirler, göler ve doğal ortamları koruma C. Uglenodioksid gazların atmosfere atılmasın azaltmak D. Denizler ve okyanuslara dökülen petrolerin temizlenmesinden 78. u düşünce kararlarından hangisi kamuya açıktır: A. Medyalarada devamlı Vrmica-Merdare otoyolun toplum ve devlet için yararlı olduğunu açıklandığında. Mediyalara en iyi bir insanınm aşıklaması yapılmasında C. Kitaplarda Dünyanın yuvarlak olduğunu öğrenip yayınladığımızda D. Formüler kitabında + = 4 olduğunu bulduğumuzda 79. Küreseleşmenin anlamı nedir? A. Kendi kültürünü uluslarası bir ortamda oluşturma. İnsanların her istediği yere serbest hareket etmesi C. İnsanların serbest hareket etmesi ama piyasanın serbest olmaması D. u sorunun bütün kıtalara yayılma 80. Haziran 99 yılında Avrupa irliğinin aldığı bir karara göre, Avrupa irliğine üye olmak isteyen ülkeler için bir kriter uygulaması koymuştur. u kriterlerden biri nedir? A. ağımsız enstitüler uluslararası camianın direktiflerine göre hareket etmektedir. Açık toplum ve uluslarası kültürün yayılması için birlikte çalışma C. Güvenilir ekoenominin olması, kurumların demokratik hakları uygulaması, insan haklarına saygılı olma ve azınlık haklarını koruma altına alma. D. Çok uluslu ve çok kültürlü toplumların oluşması ve ekonomik gelişmin sağlanması. 7

19 EKONOMİ 8. Sermayenin kullanılmasına ne ad verilir? A. Kira. Dividen C. Kamata D. Maaş 8. Eğer bir girişimciye % 0 verilen kredinin bir yıl sonra bu yatırmcının 00 euro yılık kazancı olacaksa, o zaman bu kişinin mal değeri ne kadardır? A C. 000 D Piyasa dengezis olduğunda döviz kurunu kim belirler? A. Arz ve taleb. Sadece arz C. Sadece taleb D. Devlet tarfından 84. ir şirketin eğer sıralı harcamaları 500 ise, ama üretim endüstrüsünün 50 katıysa, bu şirketin ortalama günlük harcaması nekadardır? A euro euro C euro D euro 85. Şirketin ne durumda olduğunu hangi bilans gösterir? A. Ödenmeyen hesap. Ödenen hesap C. Kapital sahibi D. Şirket binaları 86. irleşmiş şirketler kuruluşunu kimler yönetmektedir? A. Şirket sahipleri. Şirket aksiyonarları C. Şirkete çalışanlar D. İşçi sendikaları 8

20 87. Merkezi ekonominin karakteristik özelikleri nelerdir? A. Özel şirketlerin dominasyonu. Piyasada arz edilen C. Piyasada tüketicinin durumu D. Devlet şirketlerinin dominasyonu 88. Piyasada rekabetin düştüğü durumlarda taleb edilen ürün fiyatının sabit kalmasına ne denir? A. Fiyatlar artar. Fiyatlar düşer C. Fiyatlar aynı kalır D. Fiaytalar aynı kalır ve stabildir 89. u vergilerden hangileri indirekt olarak vardır? A. Gelir vergisi. Kişisel vergi C. Ürün vergisi D. Gelir vergisi ve gümrük vergileri 90. Eğer ürünü alan tüketici azalır, ürün fiyatı aynı kalırsa çizelgede ne taraf geçer? A. Çizelge K,i K sağ tarfına geçer. Çizelge Ko, K sol tarfına geçer C. Çizelge Ko pozisyonunda durur D. İlk başta K tarafında durur, ondan sonra Ko geçer. 9. Şirket en düşük dönemini aşağıdaki hangi durumlarda yaşamaktadır? A. Maksimum kapasiteyle çalışan, üretim de en alt seviyelerdedir.. İşyeri yerlerinin bol olması ve üretimim tam kapasiteyle çalışamaması. C. Şirketin minimum kapasiteyle çalışması, üretim düşük seviyede olmaktadır. D. Standard kapasiteyle çalışan ve makro ekonomisi olan şirket. 9

21 9. Enflasyonların artmaması için Merkez ankası ve devlet ne gibi önlemleri almalıdır? A. Devletin arz talebini düşürmek. Şirketler ve çalışanların gelirlerinin artırılması C. Taksa ve vergileri düşürmek D. Devletin arz talebini artırmak 9. Enflasyon ve deflasyon arsındaki fark nedir? A. Enflasyon fiyatların düşmesini, deflasyon ise yükselmesini gösterir. Enflasyon ekonominin yükselmesini, deflasyon ise stabiliğini gösterir C. Enflasyon fiyatların yükseltilmesini, deflasyon ise düşürülmsini gösterir. D. Enflasyon para değerinin yüksek olduğunu gösterir, deflasyon ise düşüşünü. 94. Ekonomik durgunlukta işsizliğin artması neyin göstergesidir? A. İşsizlik düşer. İşsizlik aynı kalır C. aşlangıçta işsizlik düşer D. İşsizlik yükselir 95. Dünya ticaret organizasyonun kurulma amacı nedir? A. Uluslararsı ticarette yardımcı olmak. Gümrük vergilerinin artırılması ve ticaretin engelenmesi C. Dünyanın farklı yerlerinden kredilerin alınabilmesi D. Şirketler hangi kural ve kanunlara uyması gerektiğini anlatmak 96. ir şirketin piyasaya girme amacı nedir? A. Fiyatlara bakmaksızın fazla ürün toplamak. Satığı ürünlerden daha fazla kazanç ende etmek C. Daha fazla paranın piyasaya girmesini sağlamak D. Anlaşmalarda finansi çıkarlarını bakmak 97. Şirketin teknik kapasitelesini artırmak için nasıl kulanılmalıdır? A. Teknik kapasitenin gerektiği kadara kulanılması. Teknik kapasitenin minimum olarak kulanılması C. Teknik kapasitenin sadece harcamanalrını karşılamak için. D. Teknik kapasitenin maksimum olarak kulanılması 0

22 98. iznis planda finansi açıklamalar nedir? A. Finansi açıklamalar, finansi projeler ve diğer finansi sonuçlar. Sadece şirket alınacak işçilerin sayı planı C. Diğer şirketlerin de finansi durumları D. Üretim kalitesinin bakılması 99. Hangi kişiler Tüketici birliklerini oluşturur? A. Şirketten kişiler ve bazı tücarlar. Devlet organları tarafından beli yöneticiler C. Sivil toplumda olan, biznese bağlı olmayan kişiler D. Uluslar arası organizasyonlardan belli yöneticiler 00. Hangi şirket çizelgesi ile verdiğimiz örnekten aşağıdakiler doğrudur? A. Çüzgü yürütme sistemi. Karışık yürütme sistemi C. Siyasi sistem uygulaması D. Restriktiv sistem uygulaması

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN Grup 1 (Gruplar sık kullanılma önceliğine göre dizilmiştir) 1. about 2. after 3. again 4. air 5. all 6. along 7. also 8. an 9. and 10. another

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

YÖNLENDİRME SINAVI ÖRNEK SORULAR

YÖNLENDİRME SINAVI ÖRNEK SORULAR YÖNLENDİRME SINAVI ÖRNEK SORULAR Bölümlerde verilen sorular sınavda sorulacak soru türlerine örnek oluşturacak niteliktedir. Sorular örnek olduğundan sınavda bu tür soruların sayısı ve madde şıkları daha

Detaylı

STEREOTYPES. Zeki Samatyalı Ankara

STEREOTYPES. Zeki Samatyalı Ankara STEREOTYPES Stereotypes 1 Amerikalı ve Avrupalı iş adamları Ortadoğulu insanlara karşı önyargılı mıdırlar? Türk işadamları hangi bölge içinde sayılmak isterler: Avrupa yoksa Ortadoğu? Do you think North

Detaylı

LIFELONG LEARNING CULTURE

LIFELONG LEARNING CULTURE (ULUSLARARASI SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ) LIFELONG LEARNING CULTURE AND VOCATIONAL EDUCATIONAL TRAINING (DRAFTS OF INTERNATIONAL SYMPOSIUM) HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ ve MESLEKİ EĞİTİM SEMPOZYUMU INTERNATIONAL

Detaylı

TURİZMDE KARİYER İMKANLARI

TURİZMDE KARİYER İMKANLARI TURİZMDE KARİYER İMKANLARI Konu: Turizmde Kariyer İmkanları Konuşmacı: Prof. Dr. Ayhan Tan Olivia Vetter Savaş Çolakoğlu Eda Arısoy Şenay Baran Tarih:09.04.2008 Yer: Atılım Üniversitesi Seyhan Cengiz Konferans

Detaylı

İÇİNDEKİLER Çeviri Üzerine Notlar... İngilizce Dilbilgisi Özeti...

İÇİNDEKİLER Çeviri Üzerine Notlar... İngilizce Dilbilgisi Özeti... İNGİLİZCE ÇEVİRİ KILAVUZU A Guidebook for English Translation Yrd. Doç. Dr. İsmail Boztaş Prof. Dr. Ahmet Kocaman / Ziya Aksoy Çeviride temel sorunlar Tümce yapılarına göre düzenlenmiş çeviri örnekleri

Detaylı

ALMAMATER YURTDIŞI KABULLERDE GURUR TABLOSU. ForeIgn university acceptances are a cause for pride

ALMAMATER YURTDIŞI KABULLERDE GURUR TABLOSU. ForeIgn university acceptances are a cause for pride 2014 / 02 YURTDIŞI KABULLERDE GURUR TABLOSU ForeIgn university acceptances are a cause for pride söyleşiler INTERVIEWS METİN HARA AYÇA MUTLUER KERİM URALLI ABDULLAH BEDEL TÜRKER ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ'NİN

Detaylı

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek?

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? RÖPORTAJ Bülent Bulgurlu: Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? FULYA SARI MA 76 fulya.sari@mac.com Sizce uluslararası marka olmak ne demektir? BB: Kolay bir iş değil uluslararası bir marka olmak. Ama yaptığınız

Detaylı

BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ CEBRAİL TAŞ A SUCCESS STORY CEBRAİL TAŞ

BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ CEBRAİL TAŞ A SUCCESS STORY CEBRAİL TAŞ www.maritim.com.tr Say / Issue 8 K fl / Winter 2012 TATİLDE KESİNLİKLE KULLANILMAMASI GEREKEN CÜMLELER PHRASES A TRAVELER SHOULD NEVER USE BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ CEBRAİL TAŞ A SUCCESS STORY CEBRAİL TAŞ BELEK

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAFTA SONU DERS DIŞI ÖĞRENME ETKİNLİĞİ ÇALIŞMA FORMU 29/04/2011 Ders : MATEMATİK Sınıf : 6 Hafta İçi Hafta Sonu TEST FR.ZMR.05 / YT:12.03.2010/R.00/R.T:-- Sayfa 1 / 2 FR.ZMR.05

Detaylı

DOSYA HABER Dünden Bugüne Türk Kadını. Sorumluluklarımız 10. yılında Eğitim İçin Elele projesi

DOSYA HABER Dünden Bugüne Türk Kadını. Sorumluluklarımız 10. yılında Eğitim İçin Elele projesi SAYI: 03 NİSAN 2015 www.arimezunlari.org.tr Röportaj Sesime Ses Ver sergisi ile Başarılı seramik sanatçısı mezunumuz... Betül Demir Karakaya Sorumluluklarımız 10. yılında Eğitim İçin Elele projesi Tohum

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DOKTORA PROGRAMLARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DOKTORA PROGRAMLARI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI * BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (TEZLİ) * BİLİŞİM (TEZSİZ) * BİLİŞİM DESTEKLİ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ (TEZSİZ) * ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (TEZLİ) * GIDA

Detaylı

A SUCCESS STORY ÖZGÜR HAK

A SUCCESS STORY ÖZGÜR HAK www.maritim.com.tr Say / Issue 9 İlkbahar / Spring 2013 DÜNYA EN ÇOK İSTANBUL DA KAHVE İÇMEYİ SEVİYOR ISTANBUL IS THE BEST CITY FOR DRINKING COFFEE BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ ÖZGÜR HAK A SUCCESS STORY ÖZGÜR HAK

Detaylı

I SPEAK ENGLISH, THEREFORE I AM!

I SPEAK ENGLISH, THEREFORE I AM! I SPEAK ENGLISH, THEREFORE I AM! İNGİLİZCE KONUŞUYORUM, O HALDE VARIM! Prof. Dr. TALİP KABADAYI ADÜ FARABİ-MEVLANA KOORDİNATÖRÜ 2014 SUNUŞ ve TEŞEKKÜR Başlığını, I SPEAK ENGLISH, THEREFORE, I AM (İngilizce

Detaylı

Dünya klasmanında global bir üretici olmak sayfa 4 Sürekli Gelişim DNA mızda var sayfa 6 Farba AR-GE Merkezi ile daha rekabetçi sayfa 10

Dünya klasmanında global bir üretici olmak sayfa 4 Sürekli Gelişim DNA mızda var sayfa 6 Farba AR-GE Merkezi ile daha rekabetçi sayfa 10 kuruluşudur. MAYIS 2012 YIL : 3 SAYI : 17 Dünya klasmanında global bir üretici olmak sayfa 4 Sürekli Gelişim DNA mızda var sayfa 6 Farba AR-GE Merkezi ile daha rekabetçi sayfa 10 Editörün Notu MAYIS 2012

Detaylı

Haber İndeksi 4 8 12-14 16 18 20-22 24-30 32-33 34 36 38 42-49 50-52 54 56-58 60 64 66-67 68-69 70 72-74 76-78 80-84 86 88-94 96-97 98 99 100 102-104 106 108-110 Editörden Sektöre Teşekkür Geleceğe Yön

Detaylı

Bülten TÜRKİYE DE MODADA PARLAMA SIRASI TURKEY IS READY TO SHINE SAYFA PAG E. Bartoli SPA Giorgio Bartoli SAYFA PAGE. Ege Taban Vedat Barlık

Bülten TÜRKİYE DE MODADA PARLAMA SIRASI TURKEY IS READY TO SHINE SAYFA PAG E. Bartoli SPA Giorgio Bartoli SAYFA PAGE. Ege Taban Vedat Barlık Bülten Palamut Group BULLETIN PALAMUT GROUP BÜLTEN BULLETIN Sayı Number 3 Eylül September 2014 MODADA PARLAMA SIRASI TÜRKİYE DE moda globalleşiyor. Türk tasarımcı ve üreticisi yeterli eğitim ve destekle

Detaylı

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İlköğretim Dördüncü Sınıf ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI Priştine, ocak 2006 1 Redaktör: Ramush Lekaj Nazan Safçi Lektör: Nazan Safçı İsa Sülçevsi 2 UNMIK INSTITUCIONET E

Detaylı

LİDERLİK SANATI. Bülten. The art of leadership SAYFA PAG E. Deridesen Yasemin Sertkaya. Texon Stan Lamp. Forelli İbrahim Alkan. St.

LİDERLİK SANATI. Bülten. The art of leadership SAYFA PAG E. Deridesen Yasemin Sertkaya. Texon Stan Lamp. Forelli İbrahim Alkan. St. Bülten Palamut Group BULLETIN PALAMUT GROUP BÜLTEN BULLETIN Sayı Number 5 Mart March 2015 LİDERLİK SANATI nedir bu Lİderlİk? şirket kültürüne ne gibi katkılar sağlar? Lİder doğulur mu yoksa sonradan da

Detaylı

TELVE YAYIN İLKELERİ ve YAYIN KOŞULLARI: http://telve.turkishcanada.org/publications/telve_yayin_kosullari.pdf

TELVE YAYIN İLKELERİ ve YAYIN KOŞULLARI: http://telve.turkishcanada.org/publications/telve_yayin_kosullari.pdf TELVE Turkish Society of Canada www.turkishcanada.org İÇİNDEKİLER İÇİN TIKLAYIN BLOGS FOLLOW US MEMBERSHIP/SUBSCRIPTION Volume 7, Issue 51 June July 2013 TELVE YAYIN İLKELERİ ve YAYIN KOŞULLARI: http://telve.turkishcanada.org/publications/telve_yayin_kosullari.pdf

Detaylı

Ünivers. Yedinci Akademik yıl coşkusunda gelenek yine değişmedi... İlk ders: Ailemize hoşgeldiniz. İzmir Film Festivali.

Ünivers. Yedinci Akademik yıl coşkusunda gelenek yine değişmedi... İlk ders: Ailemize hoşgeldiniz. İzmir Film Festivali. Ünivers İEÜ Aylık Haber Bülteni http://univers.ieu.edu.tr Haydi sınavlara! Kasım 2007 Yıl 1 Sayı 4 Yedinci Akademik yıl coşkusunda gelenek yine değişmedi... 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel e EXPO Plaketi

Detaylı

Eğitim ve öğretimde başarıyla geçen 25 yıl... Öğrenme stilleri ve öğrenen dostu eğitim projesi. Another successful and busy year

Eğitim ve öğretimde başarıyla geçen 25 yıl... Öğrenme stilleri ve öğrenen dostu eğitim projesi. Another successful and busy year KOÇ ÖZEL İLKOKULU, ORTAOKULU VE LİSESİ KIŞ WINTER 2013 / SAYI ISSUE 25 T H E K O Ç S C H O O L Öğrenme stilleri ve öğrenen dostu eğitim projesi Another successful and busy year Prof. Dr. Yankı Yazgan Voice

Detaylı

Contents Secondary Courses / 2 Secondary Supplementary / Secondary Readers / Dictionaries / Deutsch Als Fremdsprachen / Picture Dictionary /

Contents Secondary Courses / 2 Secondary Supplementary / Secondary Readers / Dictionaries / Deutsch Als Fremdsprachen / Picture Dictionary / Contents Secondary Courses / Ortaöğretim Ders Kitapları Secondary Supplementary / Ortaöğretim Yardımcı Kitaplar Secondary Readers / Ortaöğretim Hikâye Kitapları Dictionaries / Sözlükler Deutsch Als Fremdsprachen

Detaylı

NEGOTIATION PRACTICES

NEGOTIATION PRACTICES NEGOTIATION PRACTICES Negotiation 1 Ülkenizde iş görüşmelerinde konuya hemen girmek ve işin temel noktalarına hemen görüşmelerden önce girmek uygun mudur? Her yerde bu anlayışın etkili olmadığı görülmektedir.

Detaylı

AYLIK HAVACILIK DERGİSİ 2146-6394 TEMMUZ 2014 YIL: 23 www.uted.com.tr

AYLIK HAVACILIK DERGİSİ 2146-6394 TEMMUZ 2014 YIL: 23 www.uted.com.tr 272 AYLIK HAVACILIK DERGİSİ 2146-6394 TEMMUZ 2014 YIL: 23 www.uted.com.tr Tarih Palm Springs Müzesi nden Havalanıyor Malta Adası: Bir Tatlı Sürgün Sivil Uçak Üretiminde Küçük Dev Adım: European Technical

Detaylı

The 4+4+4 School Reform Bill and the Fatih Project: is It a Reform?

The 4+4+4 School Reform Bill and the Fatih Project: is It a Reform? Elementary Education Online, 11(3), 556-577, 2012. İlköğretim Online, 11(3), 556-577, 2012. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The 4+4+4 School Reform Bill and the Fatih Project: is It a Reform?

Detaylı

GAYRİMENKULE DAYALI SERMAYE PİYASALARI ENSTRÜMANLARI VE GAYRİMENKUL ENDEKSLERİ KONFERANSI

GAYRİMENKULE DAYALI SERMAYE PİYASALARI ENSTRÜMANLARI VE GAYRİMENKUL ENDEKSLERİ KONFERANSI GAYRİMENKULE DAYALI SERMAYE PİYASALARI ENSTRÜMANLARI VE GAYRİMENKUL ENDEKSLERİ KONFERANSI GYODER İMKB SPK EPRA İMKB KONFERANS SALONU, İSTİNYE, İSTANBUL 26 EYLÜL 2002 1 Baskı Tarihi : Mart 2003 Baskı Adedi

Detaylı

DERS KODU VE ADI SAYFA DERS KODU VE ADI SAYFA DERS KODU VE ADI SAYFA

DERS KODU VE ADI SAYFA DERS KODU VE ADI SAYFA DERS KODU VE ADI SAYFA OTURUM 4 T T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ / MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI 3. DÖNEM SINAVI : 29 TEMMUZ 2012 Saat:14.00 DERS KODU VE ADI SAYFA DERS KODU VE ADI SAYFA

Detaylı

Bu dergi Basın Yayın Kulübü Tarafından Hazırlanmıştır. MESALE, Ücretsizdir - Para ile Satılamaz 2013-2014

Bu dergi Basın Yayın Kulübü Tarafından Hazırlanmıştır. MESALE, Ücretsizdir - Para ile Satılamaz 2013-2014 2013-2014 MESALE, Ücretsizdir - Para ile Satılamaz Bu dergi Basın Yayın Kulübü Tarafından Hazırlanmıştır. 2 1 2 0-53 Eğlence Dansta... 4 55 MAYIS - 2014 HABER EDİTÖRÜ Gamze YARSI. PSİKOLOJİ Ayca Ezgi MERİÇTAN

Detaylı