REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA"

Transkript

1 KQSHM REPULIKA E KOSOVËS REPULIKA KOSOVO REPULIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA MINISTRIA E ARSIMIT E MINISTARSTVO ORAZOVANJA MINISTRY OF EDUCATION SHKENCËS DHE E TEKNOLOGJISË NAUKE I TEHNOLOGIJE SCIENCE & TECHNOLOGY DVSM OLGUNLUK SINAVI (YÖNETİCİLİK EKONOMİ,İŞLETME YÖNETİMİ, TURİZM VE OTELCİLİK) Priştine, haziran 00

2 Öğrencinin adı ve soyadı... Okulu... Sınav kılavuzu Süre: 00 soru için 80 dakika süreniz vardır.soruları cevaplandırmaya başladığınız an süreniz başlar. Uyulması gereken kurallar!. elediye,okul,sınıf ve gündem numarasını kılavuzda belirtildiği gibi dikkatli ve doğru bir şekilde kodlayınız (yuvarlakları karalayınız).tüm bunları doğru bir şekilde yapmazsanız testiniz okunamayacaktır.. Soruları cevaplandırmaya başlamadan önce sakinleşin,bu size yardımcı olacaktır.. Her soruda tek doğru cevap vardır.soruyu dikkatlice okuduktan sonra verilen 4 şıktan doğru sandığınızı işaretleyin,birden fazla şıkkın işaretlendiği sorular yanlış olarak değerlendirilecektir. 4. Cevap kâığıdını işaretlemede yumuşak uçlu H kurşun kalem kullanınız. 5. Aşağıda verilen cevap kağıdı örneğini dikkatlice inceleyin.hangi soruyu çözüyorsanız o numaralı sorunun karşısındaki yuvarlakların içlerini taşmayacak şekilde karalayın. (bir) kâğıttaki soru numarasıdır. - H kurşun kalemiyle cevap kâğıdındaki doğru cevabı bu şekilde doldurunuz. A D 6. ir sorunun doğru cevabını bir alttaki soruya yazmamaya dikkat ediniz. 7. Cevap kağıdına ve test kitapçığına işaretleyeceğiniz doğru cevap dışında başka bir şey yazmayınız. 8. Cevap kağıdında silmek istediğiniz yuvarlağın iyice silinmesini sağlayınız. 9. Süreyi dikkatli kullanınız,bilmediğiniz veya emin olmadığınız soruları geçiniz. 0. Sınav süresini tamamen kullanınız.ütün soruları cevaplamaya çalşınız. aşarılar!

3 TÜRK DİLİ VE EDEİYATI. Sarmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? A. ahçeyi kısa sürede yabani otlar sardı.. Gönlünü Leyla nın aşkı sarınca, yol almış hayatın ufuklarınca. C. Yangın bütün binayı sarmadan söndürüldü. D. Kırılacak eşyaları kutuya yerleştirdi; kutuyu iyice sardı.. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde umduğunu elde edemeden dönmek anlamında bir deyim kullanılmıştır? A. Kardeşimle ben taban tabana zıtız.. Girdiği hiçbir işte dikiş tutturamadı. C. Uykusuzluktan gözleri kan çanağına dönmüş. D. Parasını alma umuduyla gitti; ama eli boş döndü.. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir değerlendirme söz konusudur? A. Kitaplarımı siyah deriyle ciltledim.. u konuyla ilgili biröok kaynağı inceledim. C. Yazar son öyküsünde oldukça abartılı bir dil kullanmış. D. Öykülerinde köyden kente göç insanların yaşamını konu edinmiş. ir kimseye öykücüdür diyebilmek için, anlattıklarının başka öykücüleri hatırlamaması gerekir bize. İyi öykücüler batıkları olaylarda yalnız kendilerince ortaya çıkarılan ilişkiler görürler. Yeni bir bileşimdir yazdıkları. Aynıca kendilerine özgü bir anlatımları vardır. 4. u parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. İyi öykücüler bir olaydan kendilerince bir sonuç çıkarırlar.. İyi öykücü yapıtlarıyla topluma katkıda bulunmaktadır. C. Öykücülük özgünlük ister. D. Öykücülerin kendilerine özgü üslubu vardır. 5. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmıştır? A. Gücünün. Pırıltılı C. Duyulmuş D. Yağıyor Gökyüzünün mavilikleri Özlemlerimi yansıtır Mahsun gökler de eni uzaklara götürür 6. u dörtlükte ad kullanılan kaç sözcük vardır? A.. 4 C. 5 D. 6

4 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sıfat yapıca basittir? A. Okula gitmek için en kısa yol burasıdır.. Hasta insana yardım etmek bir görevdir. C. Geçen yıl siz bu okulda mı çalıştınız? D. Paralı insan ahlaklı insan demek değildir. 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük edattır? A. Söylenenlere göre çalışmış da bunca parayı biriktirmiş.. Okulda geç geldiğimde de kaşlarınızı çatar, bana bakardınız. C. u köşeye de babamın ya da annemin fotoğraflarından birini koy. D. ir ara birkaç dakika dinlenmek üzere sınıflardan birine geçmiştim. 9. Aşağıdakilerin hangisinde yüklem, türemiş eylem değildir? A. Sabahları çocuklara süt içirin.. Caddeden karşıya geçerken ayağım burkuldu. C. Okullar tatil olunca biz de yazlığa gideceğiz. D. Onu görünce korkudan ne yapacağımı şaşırdım. 0. Aşağıdakilerde n hangisinde sıfat fiil isimleşmiştir? A. ilenler ile bilmeyenler bir olur mu?. Pişmiş aşa su katılmaz. C. Yanar döner bir elbise giymiş D. Gök kubbe altında söylenmedik söz kalmadı. Günümüz insanı, bilimi insanlığın yararına her zaman kullanmıyor.. u cümlenin öznesi aşağıdakilerden hangisidir? A. bilimi. günümüz insanı C. her zaman D. insanlığın yararına. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A. Yavaşça yerinden kalktı, odaya gitti.. Kitabın yeni baskısı da tükendi. C. Sarayın çinleri de göz kamaştırıyor. D. Sisden yolumuzu göremiyorduk.

5 Ahmet ( I ) şansını kaybetti( II ) bundan sonra gelse de olur ( III ) gelmese de( IV ). u parçada numaralanmış yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? A. (,) (.) (;) (.). (,) (;) (,) (.) C. (,) (,) (,) (.) D. (,) (;) (,) (...) 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanılmıştır? A. Tatilin başlamasına bir ay süre kaldı.. Koca kitabı bir solukta okuyup bitirmiş. C. u yaşıma kadar hep ağır işlerde çalıştım. D. ugüne kadar, bencilce davranmadım hiç. 5. Aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin tümü yapma destandır? A. Çılgın Orlando Odysseıa Ramayana. Mahabharata Oğuz Kağan İlyada C. İlyada Şehname İlahi Komedya D. Kaybolmuş Cennet Henriade Çılgın Orlando ugün Pazar. ugün ben, ilk defa güneşe çıkardılar. Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak bu kadar mavi bu kadar geniş olduğuna şaşarak kımıldamadan durdum. Nazım Hikmet Ran 6. u dizelerden, şairle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılabilir? A. Güneşin ve gökyüzünün, şairler için önemli bir tema oluşturduğunu düşünmektedir.. Gökyüzünün kendisinden uzak olduğunu söyleyerek tutuklu olduğunu çağrıştırmıştır. C. Gökyüzü onu çocukluğuna götürmektedir. D. Her istediğini yapabilecek bir konumdadır. Mermeriyle konuşan açık kalmış bir musluk eyaz çiçeklerini tek tük düşüren kiraz 7. Şiirde, aşağıdaki varlıklardan hangisi kişileştirilmiştir? A. Kuş. Hava C. Musluk D. Kiraz 4

6 II.Meşrutiyet le başlayan yeni siyasal dönemin ekonomi, felsefe, aile, kültür, ahlak alanlarında yeni değerlere bağlanması gerektiğini düşünüyor; yeni dil ve edebiyat anlayışının başarıya ulaşabilmesinin buna bağlı olduğunu söylüyordu. Yazılarıyla ve hece ölçüsüyle yazdığı didaktik şiirleriyle milli edebiyata destek oldu. Milli edebiyat hareketinin ortaya çıkmasından belirleyici bir rolü bulunan Türkçülük düşüncesini bir sisteme bağlayarak uluslaşma sürecinde Türk halkına çok önemli bir hizmette bulundu. 8. u parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir? A. Ziya Gökalp. Yahya Kemal eyatlı C. Ömer Seyfettin D. Refik Halit Karay 9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yarım uyak vardır? A. Manalarda çizgiler iç içe bende Haziran Arıyorsan, tarihin hani kaybettiği sır. Gülün nazlı ömrü gelip geçiyor ülbül kafesinden kaçmış uçuyor C. Uzağız, çok uzağız şimdi ışıktan Çocuk sesinden, gül ve sarmaşıktan D. Vefasız Aslı ya yol gösteren bu Kuruyan gözlere yaş gönderen bu u türün inandırıcılığı, yazarın içten bir dil kullanmasına bağlıdır. Yazar kendi deneyimlerini içtenlikle ortaya koyar. Kendisiyle konuşuyormuşçasına yazar. 0. Yukarıda genel özellikleri verilen yazın (edebiyat)türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Fıkra. Makale C. Deneme D. Eleştiri 5

7 ENGLISH LANGUAGE. Dan won the school award for the best essay. The award included a monthly scholarship of,58. He was paid last month. A. one thousand, three hundred fifty and eight pounds. one thousand and three hundred and fifty-eight pounds C. one thousand, three hundred, fifty-eight pounds D. one thousand, three hundred and fifty-eight pounds. Lana, Roger, Debbie, and Steven all attend the same school. They spend a lot of time together. They have many things in common. However, this summer they have decided to plan their summer holidays on their own. They will go hitchhiking in Europe. Look at the table below and c hoose the corre ct answer: LANA R OGER DEIE STEVEN nd part of June Austria elgium Sw itzerland France July Germany France Austria elgium August France Germany France Switzerland st part of Switzerland Austria France Germany September A. Debbie will stay in France for more than a month.. Debbie will visit the same countries as Lana during the summer. C. All of them will visit Austria during the summer. D. Roger will start with elgium and end his trip with France... Tom wanted to go to a show.. They came by car this morning.. It is Saturday afternoon and Susan and Tom are in London. 4. After lunch Susan wanted to do some shopping. 5. They arranged to meet for a meal at 6 o clock. The correct order of sentences to form a dialogue is: A C. 4 5 D ONLY ONE of the words below CANNOT be used to complete the following sentence. Which one? I don t like this flat! The traffic is very on this road so I find it impossible to concentrate on anything. A. strong. heavy C. loud D. big 6

8 5. Read thi s text and then choose a sentence to complete the paragraph: Peter got up at dawn. He got into his car and started driving. He drove for ten hours before he arrived home. When he got there, he was very tired because. A. he had been driving all day long. he didn t want to come home C. it had dawned. D. it had got dark. 6. In the following dialogue: Sebastian: Roger Wickham will arrive on a 50 c.c. Honda motorcycle on Sunday and he ll meet the local schoolchildren. Caroline: I don t believe my ears. Shall we all go and him? from the following expressions:. cheer. jeer. shout at 4. mock Maggie should say, cheer because. A. this is how we show that we do not like someone or his behaviour.. this is how we show our approval and appreciation to someone. C. this is what we do when we are angry or annoyed by someone. D. this is what we do when we want to make fun of someone. 7. Choose the correct answer to complete the sentence: I don t think that this house is. A. Marys. Marys C. Mary s D. Marys s 8. The sentence He had told him about that earlier. is in the. A. Past simple tense. Past perfect tense C. Past continuous tense D. Past perfect continuous tense 9. Look at the following adjectives. One of them DOES NOT exist. Which one? A. harmonious. prosperous C. dangerous D. furtilious 7

9 0. Choose the best way to join the following sentences: They are not very happy. They have a big house and successful careers. A. They are not very happy even though they have a big house and successful careers.. They are not very happy and so they have a big house and successful careers. C. They are not very happy because they have a big house and successful careers. D. They are not very happy since they have a big house and successful careers.. Choose the correct sentence: A. Just to be with you honest, a lot of the jokes Sam us told went my head over.. Just to be honest with you, a lot of the jokes Sam told us went over my head. C. Just with you to be honest, the jokes Sam told us a lot of went over my head. D. Just honest to be with you, Sam told us a lot of the jokes went over my head.. Look at the words in the box: objection pict ures to of - taking has - headquarters no the she - The correct combination to form a question is: A. She no objection has to taking pictures of the headquarters.. To taking pictures she has no objection of the headquarters. C. She has no objection to taking pictures of the headquarters. D. She has no objection of the headquarters to taking pictures.. Which word is different? A. novel. story C. biography D. poetry 4. Choose the correct word to complete the following sentences: The teacher didn t join us for a. They had to through the woods. A. drink. class C. walk D. run 5. Which word below does NOT rhyme with the word also? A. window. eyebrow C. rainbow D. follow 8

10 6. In the string of words: horrible, amazing, terrible, discouraging, insignificant, the word amazing is different because. A. its meaning is positive. its meaning is negative C. it is an adverb D. it is an adjective 7. Read the paragraph carefully: Western Australia is eight times the size of ritain, but it has only one million people. 900,000 of them live in and around the state capital, Perth. The other 00,000 people live in the outback, an area of,500,000 square kilometres. The area is hot and dry. Temperatures 0 are usually over 0 0 C in summer and sometimes 40 C. It hardly ever rains. Sheep farming is the main occupation, and the farms are called sheep stations in Australia. The children can t go to school, and they hardly ever see a teacher. They have lessons from a two-way radio. It s called The School of the Air. The children can speak to the teacher and other children in the class by radio. Look at the highlighted part of the text and complete the following sentence: The author. A. doesn t think that the children aren t able to go to school and meet the teacher.. thinks that the children don t want to go to school and meet the teacher. C. considers that The School in the Air is the only way for children to get education. D. thinks that The School in the Air is one of the ways for children to get education. 8. The following sign means that. A. airplanes are dangerous.. airport is near here. C. flights are cancelled. D. there is no airport around. 9. It is one of th e most famous sports in the world. It is played indoors and outdoors. All that is necessary is to have a net in the middle of the field and a ball, and, of course, hands. This sport is popular especially among girls. The sport is called: A. basketball. baseball C. volleyball D. handball 40. Read the following paragraph: Samantha w ent to a restaurant for a quick lunch. She looked at the menu and the price list first. Then she ordered a cheese salad which cost.50, a chicken sandwich (its price was.0). She had an apple juice for.0, and she decided to treat herself with an ice-cream that cost.50. The waiter brought the bill for. A. eight pounds and forty pence. seven pounds and forty pence C. nine pounds and forty pence D. six pounds and forty pence 9

11 MATEMATİK 4. Aşağıdaki eş itlik lerden hang is i doğrudur? 5 A. a : a = a 5 :5. a : a = a 5 5 C. a a = a D. 5 ) 5 + ( a = a 4. Çember üzerinde işaretli 5 noktadan kaç üçgen çizilebilir? A C. 9 D Aşağıdaki önemelerden elerden hangisi doğrudur? A. p: İki dik kenarlı üçgrnler vardır... q: dikdörtg e nin dert simetri ekseni vardır. C. a 9 r : = a, a + ( a ) D. s : 5 4 = x 6 = 0 karesel denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A. x = 4, x = 4. x = 0, x = 4 C. x = 6, x = 6 D. x =.6, x = x = denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A. x =. x = C. x = 5 D. x = 7 0

12 46. a y = fonksiyonu veriliyor. x P (, ) noktası fonksiyona ait ise söz konusu fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir? A. y = x. 4 y = x C. 6 y = x D. 8 y = x 47. A = [,7] ve = [4, 9] kümeleri veriliyor. Kesişim kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A. A = [, 9]. A = [, 7] C. A = [ 4, 7] D. A = [, 9] 48. ( ) = x x f x 4 ve g ( x) = fonksiyonları veriliyor. f ( 0) + g( ) nin sayısal değeri kaçtır? A C. - D sayısının % 4 ü kaçtır? A.. C. 4 D Üç ardışık sayının toplamı 0 dir. En küçük sayı kaçtır? A C. 40 D. 4

13 α = 0 x ve β = 60 x ve α + β =40 ise x açısı kaç derecedir? A. x = 75. x = 70 C. x = : + [ ( + )] ifadesinin doğru cevabı hangi şıkkta doğru işlenmiştir? A. 9 : + [ ( + )] = : = + 9 = 9. 9 : + [ ( + )] = 4 + [ 6 ] = + 6 = 8 C. 9 : + [ ( + )] = + + [ 6 + ] = 6 + [ 5] = 6 5 = D. 9 : + [ ( + )] = + [6 ] = 5 = 7 5. Është dhënë shprehja xy = x y +, y x x > 0, y > 0, y. ifadesini x e göre çözümü aşağıdakilerden hangisidir? A. y y. y C. y y + D. y Duke ditur se vlen barazia x + y = ( x + y)( x xy + y ) özdeşliği bilindiğine göre aşağıdakşi eşitliklerden hangisi doğrudur? A. x + 8 = ( x + )( x 8x + 64). x + 8 = ( x + )( x x + 4) C. x + 8 = ( x + 8)( x D. x + 8 = ( x + 8)( x x + 8) 8x + 64) 55. İki sayını farkı 4, kareleri farkı ise 64 tür. u sayılar aşağıdakilerden hangisidir? A. x =, x = 7. x =, x = 8 C. x = 0, x = 6 D. x =, x 5 9 =

14 56. y = x + 4x karesel fonksiyon için aşağıdak i önemelerden hangisi doğrudur?? A. Fonksiyon x (, + ) aralığında artandır... Fonksiyon x = 4, x = 0 noktalarında x eksenini keser. C. Fonkisyon periyodiktir. D. Fonksiyon Oy eksenini mesmez ür torbada, 7, y sayıları bulunmaktadır. Sayıların ortalaması ise bilinmeyen y sayısı kaçtır? A.. 9 C. D Şekilde ACD paralelkenarı ile MNPQD düzgün altıgen veriliştir. [D] = 8 cm, [AM ] = [ MD] ve [ DQ ] = [ QC] ise [CP] doğru parçasının uzunluğu kaç santimetredir. A. cm. cm C. 4 c m D. 5 cm 59. a sayısının toplamaya göre tersi aşağıdakilerden hangisidir? A. a. a C. a D. + a 60. Taban kenar uzunlukları a = 9 cm, b = 5cm ve yüksekliği H = cm olan düzgün piramidin hacmini hesaplayınız. (Piramidin hacmi V = H bağıntısıyla hesaplanır)? V = 640cm A.. C. V = 40cm V = 480cm V = 540cm

15 ENFORMATİK 6. Demodülasyon ifadesinin anlamı nedir? A. Sinyal özelliklerinin değiştirilmesi. Sinyal özelliklerinin dönüştürülmesi C. Kaynak sinyalinin yayılması D. Kaynak sinyalin oluşturulması 6. Şekildeki seçeneğin işlevi nedir? A. İşlevsel bir makro nun oluşturulması. İşlevsel makro nun uygulamaya konması C. İşlevsel makro nun silinmesi D. İşle vsel makro nun kaydedilmesi 6. ir ağa bağlı bulunan bilgisayarlardaki Peer to peer sisteminin özelliklerinden aşağıdakilerden hangisidir? A. Eşit önceliklere sahip. Eşit olmayan önceliklere sahip C. Aynı programlara sahip D. Farklı programlara sahip 64. ir Firewall ın e-posta ile gelen virüslerden koruyamamasının nedeni nedir? A. Virüsün belli bir adresi olmadığı için. Virüs engellenemezdir C. Virüs e-postanın yapısal bir bileşenidir D. Virüs e-postanın yapısal bileşeni değildir 65. MS Outlook programında Calendar seçeneğinin anlamı nedir? A. Yapılması gereken görevler. itmemiş görevler C. Temas adreslerinin kaydedilmesi D. Planlanmış görevlerin kaydedilmesi 4

16 66. Aşağıdaki dosya uzantılarından hangisi resim dosyalarını temsil eder? A. gif. asm C. asp D. mp4 67. Şekildeki verilere dayanarak E5 hücresindeki değer aşağıdakilerden hangisi olacaktır? A C. 5 D. 68. Şekilde gösterilen donanım nedir? A. Klavye. Ekran C. DVD-Rom ünitesi D. Grafik Kart 69. ir kilob ayt kaç bayta eşittir? A. K= 500 bayt. K= 04 bayt C. K= 000 bayt D. K= 000 bayt 70. Metin biçimlendirmede Arial ifadesinin anlamı nedir? A. Yazı karakteri büyüklüğü. Tablo şekillendirme C. Yazı karakteri türü D. Satır aralarındaki boşluk 5

17 SOSYAL İLGİLER 7. İnsan hakları ile hangi uluslararası organizasyon ilgilenmektedir. A. EULEX. UNHCR C. Uluslararası kişileri koruma örgütü D. Greenpeace örgütü 7. Kişisel haklar devlette hangi kodekse göre uygulanır? A. Halk kodeksi. Kanun kodeksi C. Normal kodeksi D. Aile kodeksi 7. Hükümetin istifası neye göre alınır: A. Devlet organları ile. Parlamento azınlığı ile C. Dernekler ile D. Parlamentonun çoğunluğu ile 74. A şahsın, şahsı ile yaptığı anlaşmanın uygulamasında sorun yaşandığı durumunda hangi kanunun bu konuya bakması gerekiyor. A. Vatandaşlık kanunu. Uluslararası kanunu C. Normal kanunu D. Suç kanunu 75. Neden Demokratik seçimlerde vatandaşlar çokpartili sistemlerde serbest ve doğruşekilde sadece tek bir partiye oy kulanabilir? A. Partinin etkisinden. Kendi kişisel düşüncesi için C. Seçimler paralı olduğu için D. Ailesinin baskısından dolayı 76. Vatandaşlar bir parti ve adaylarının güvenini nasıl kazanıyor. A. Siyasi kitaplara göre. İnternet sayfalarından C. Parti liderlerine ve tartışmalara bağlı D. Proğramlara, konuşmalar, tartışmalara ve seçim mitinglerine göre belirlenir 6

18 77. Doğal ortamın korunması için uluslarası örgütlerin Kyoto anlaşmasını aldıkları bir karar imzalanmasını istemişlerdir. Japonya bu anlaşmayı dünyada neyin engelenmesi için almıştır? A. iodiverziteti koruma. Nehirler, göler ve doğal ortamları koruma C. Uglenodioksid gazların atmosfere atılmasın azaltmak D. Denizler ve okyanuslara dökülen petrolerin temizlenmesinden 78. u düşünce kararlarından hangisi kamuya açıktır: A. Medyalarada devamlı Vrmica-Merdare otoyolun toplum ve devlet için yararlı olduğunu açıklandığında. Mediyalara en iyi bir insanınm aşıklaması yapılmasında C. Kitaplarda Dünyanın yuvarlak olduğunu öğrenip yayınladığımızda D. Formüler kitabında + = 4 olduğunu bulduğumuzda 79. Küreseleşmenin anlamı nedir? A. Kendi kültürünü uluslarası bir ortamda oluşturma. İnsanların her istediği yere serbest hareket etmesi C. İnsanların serbest hareket etmesi ama piyasanın serbest olmaması D. u sorunun bütün kıtalara yayılma 80. Haziran 99 yılında Avrupa irliğinin aldığı bir karara göre, Avrupa irliğine üye olmak isteyen ülkeler için bir kriter uygulaması koymuştur. u kriterlerden biri nedir? A. ağımsız enstitüler uluslararası camianın direktiflerine göre hareket etmektedir. Açık toplum ve uluslarası kültürün yayılması için birlikte çalışma C. Güvenilir ekoenominin olması, kurumların demokratik hakları uygulaması, insan haklarına saygılı olma ve azınlık haklarını koruma altına alma. D. Çok uluslu ve çok kültürlü toplumların oluşması ve ekonomik gelişmin sağlanması. 7

19 EKONOMİ 8. Sermayenin kullanılmasına ne ad verilir? A. Kira. Dividen C. Kamata D. Maaş 8. Eğer bir girişimciye % 0 verilen kredinin bir yıl sonra bu yatırmcının 00 euro yılık kazancı olacaksa, o zaman bu kişinin mal değeri ne kadardır? A C. 000 D Piyasa dengezis olduğunda döviz kurunu kim belirler? A. Arz ve taleb. Sadece arz C. Sadece taleb D. Devlet tarfından 84. ir şirketin eğer sıralı harcamaları 500 ise, ama üretim endüstrüsünün 50 katıysa, bu şirketin ortalama günlük harcaması nekadardır? A euro euro C euro D euro 85. Şirketin ne durumda olduğunu hangi bilans gösterir? A. Ödenmeyen hesap. Ödenen hesap C. Kapital sahibi D. Şirket binaları 86. irleşmiş şirketler kuruluşunu kimler yönetmektedir? A. Şirket sahipleri. Şirket aksiyonarları C. Şirkete çalışanlar D. İşçi sendikaları 8

20 87. Merkezi ekonominin karakteristik özelikleri nelerdir? A. Özel şirketlerin dominasyonu. Piyasada arz edilen C. Piyasada tüketicinin durumu D. Devlet şirketlerinin dominasyonu 88. Piyasada rekabetin düştüğü durumlarda taleb edilen ürün fiyatının sabit kalmasına ne denir? A. Fiyatlar artar. Fiyatlar düşer C. Fiyatlar aynı kalır D. Fiaytalar aynı kalır ve stabildir 89. u vergilerden hangileri indirekt olarak vardır? A. Gelir vergisi. Kişisel vergi C. Ürün vergisi D. Gelir vergisi ve gümrük vergileri 90. Eğer ürünü alan tüketici azalır, ürün fiyatı aynı kalırsa çizelgede ne taraf geçer? A. Çizelge K,i K sağ tarfına geçer. Çizelge Ko, K sol tarfına geçer C. Çizelge Ko pozisyonunda durur D. İlk başta K tarafında durur, ondan sonra Ko geçer. 9. Şirket en düşük dönemini aşağıdaki hangi durumlarda yaşamaktadır? A. Maksimum kapasiteyle çalışan, üretim de en alt seviyelerdedir.. İşyeri yerlerinin bol olması ve üretimim tam kapasiteyle çalışamaması. C. Şirketin minimum kapasiteyle çalışması, üretim düşük seviyede olmaktadır. D. Standard kapasiteyle çalışan ve makro ekonomisi olan şirket. 9

21 9. Enflasyonların artmaması için Merkez ankası ve devlet ne gibi önlemleri almalıdır? A. Devletin arz talebini düşürmek. Şirketler ve çalışanların gelirlerinin artırılması C. Taksa ve vergileri düşürmek D. Devletin arz talebini artırmak 9. Enflasyon ve deflasyon arsındaki fark nedir? A. Enflasyon fiyatların düşmesini, deflasyon ise yükselmesini gösterir. Enflasyon ekonominin yükselmesini, deflasyon ise stabiliğini gösterir C. Enflasyon fiyatların yükseltilmesini, deflasyon ise düşürülmsini gösterir. D. Enflasyon para değerinin yüksek olduğunu gösterir, deflasyon ise düşüşünü. 94. Ekonomik durgunlukta işsizliğin artması neyin göstergesidir? A. İşsizlik düşer. İşsizlik aynı kalır C. aşlangıçta işsizlik düşer D. İşsizlik yükselir 95. Dünya ticaret organizasyonun kurulma amacı nedir? A. Uluslararsı ticarette yardımcı olmak. Gümrük vergilerinin artırılması ve ticaretin engelenmesi C. Dünyanın farklı yerlerinden kredilerin alınabilmesi D. Şirketler hangi kural ve kanunlara uyması gerektiğini anlatmak 96. ir şirketin piyasaya girme amacı nedir? A. Fiyatlara bakmaksızın fazla ürün toplamak. Satığı ürünlerden daha fazla kazanç ende etmek C. Daha fazla paranın piyasaya girmesini sağlamak D. Anlaşmalarda finansi çıkarlarını bakmak 97. Şirketin teknik kapasitelesini artırmak için nasıl kulanılmalıdır? A. Teknik kapasitenin gerektiği kadara kulanılması. Teknik kapasitenin minimum olarak kulanılması C. Teknik kapasitenin sadece harcamanalrını karşılamak için. D. Teknik kapasitenin maksimum olarak kulanılması 0

22 98. iznis planda finansi açıklamalar nedir? A. Finansi açıklamalar, finansi projeler ve diğer finansi sonuçlar. Sadece şirket alınacak işçilerin sayı planı C. Diğer şirketlerin de finansi durumları D. Üretim kalitesinin bakılması 99. Hangi kişiler Tüketici birliklerini oluşturur? A. Şirketten kişiler ve bazı tücarlar. Devlet organları tarafından beli yöneticiler C. Sivil toplumda olan, biznese bağlı olmayan kişiler D. Uluslar arası organizasyonlardan belli yöneticiler 00. Hangi şirket çizelgesi ile verdiğimiz örnekten aşağıdakiler doğrudur? A. Çüzgü yürütme sistemi. Karışık yürütme sistemi C. Siyasi sistem uygulaması D. Restriktiv sistem uygulaması

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA REPULIKA E KOSOVËS REPULIKA KOSOVO REPULIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA MINISTRIA E ARSIMIT E MINISTARSTVO ORAZOVANJA MINISTRY OF EDUCATION SHKENCËS DHE E TEKNOLOGJISË

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak Lesson 24: Prepositions of Time (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları Zaman Edatlarını Kullanmak Reading (Okuma) I was born in 2000. ( 2000 de doğdum) We work in the garden in

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları 5. SINIF My Daily Routine 1. 3. UNIT-1 TEST-1 do you go to school? At 8.30 Sevgi Ýlhan Saati ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Where B) Who C) What time D) What 4. A) It's one o'clock.

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? TEST - 1 (2011-2012) 6., 7. ve 8. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

Lesson 20: Where, when. Ders 20: Nerede, ne zaman

Lesson 20: Where, when. Ders 20: Nerede, ne zaman Lesson 20: Where, when Ders 20: Nerede, ne zaman Reading (Okuma) Where is the City Hall? (Belediye binası nerede?) Where are you now? (Şu an neredesin?) Where is he working? (Nerede çalışıyor?) Where did

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU. www.idmyo.bilkent.edu.tr

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU. www.idmyo.bilkent.edu.tr BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU Kasım, 2010 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Seviye Tespit Sınavı iki aşamalı

Detaylı

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA KQSHM REPUBLIK E KOSOVËS REPUBLIK KOSOVO REPUBLIC OF KOSOV QEVERI E KOSOVËS - VLD KOSOV - GOVERNMENT OF KOSOV MINISTRI E RSIMIT E MINISTRSTVO OBRZOVNJ MINISTRY OF EDUCTION SHKENCËS DHE E TEKNOLOGJISË NUKE

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU. www.idmyo.bilkent.edu.tr

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU. www.idmyo.bilkent.edu.tr BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU Eylül, 2010 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Seviye Tespit Sınavı iki aşamalı

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

Lesson 29: "It" in Various Usages. Ders 29: "It" Zamirinin Farklı Kullanımları

Lesson 29: It in Various Usages. Ders 29: It Zamirinin Farklı Kullanımları Lesson 29: "It" in Various Usages Ders 29: "It" Zamirinin Farklı Kullanımları Reading (Okuma) What time is it now? It s eight thirty. (Şu an saat kaç? Sekiz buçuk.) What day of the week is it today? It

Detaylı

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden Lesson 22: Why Ders 22: Neden Reading (Okuma) Why are you tired? (Neden yorgunsun?) Why is your boss angry? (Patronun neden sinirli?) Why was he late? (Neden geç kaldı?) Why did she go there? (Neden oraya

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU EYLÜL, 2013 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Yeterlik ve Seviye

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU.

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU. BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU EYLÜL, 2011 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Seviye Tespit Sınavı iki aşamalı

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU KASIM, 2013 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Yeterlik ve Seviye

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İDMYO)

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İDMYO) BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İDMYO) İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT SINAVI (COPE) I. ve II. AŞAMA KILAVUZU EYLÜL, 2014 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU EYLÜL, 2012 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Yeterlik ve Seviye

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there are two means of transportation.

From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there are two means of transportation. 1: To Zübeyde Hanım Öğretmenevi (Teacher s House) ---- from Sabiha Gökçen Airport Zübeyde Hanım Öğretmen Evi Sabiha Gökçen Airport From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 UNIT 2 SINIF İÇİ TARAMA TESTİ Diyalogu tamamlayan ifade hangisidir? Henry: That's my money.i don t want to give it to you. Martin:...! Don t be so stingy. Diyalogda boşluğu en iyi tamamlayan

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

ÜNİTE 3 TO BE FORM YABANCI DİL I BATURAY ERDAL İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 3 TO BE FORM YABANCI DİL I BATURAY ERDAL İÇİNDEKİLER HEDEFLER TO BE FORM İÇİNDEKİLER To Be Form (am, is, are) Positive Statements (Olumlu Cümleler) Negative Statements (Olumsuz Cümleler) Question Form ( Soru Biçimi) Usage ( To Be Kullanımı) BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN

Detaylı

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri)

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) We use it to express a future decision, intention, or plan made before the moment of speaking (Konuşma anından daha önce düşünülmüş kararlar,

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir?

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? SBS PRACTICE EXAM 4 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? 4. Düşünce balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcüğü seçiniz. You are not a hardworking student, Mike! Jeff is a/an friend.

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a

at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a at İngilizcede zaman edatı olarak saatlerle birlikte kullanılır. - I will see you at 4:15. Seninle saat 4:15'de görüşeceğim. - The plane leaves at six. Uçak saat 6'da

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be)

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be) İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA İNGİLİZCE GRAMER (+) I was a student. She was a student. They were students. (?) Was I a student? Was she

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 3... 3 Lesson Three - Ders 3:... 4... 4 Lesson Four - Ders 4:... 5... 6 Lesson Five - Ders 5:... 6... 7 Lesson Six - Ders 6:... 7... 8

Detaylı

GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE

GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE Does he go to the theater? O tiyatroya gider mi? ÖRNEK CÜMLELER VE KALIPLAR Yes, he goes to the theater. Evet, o tiyatroya gider. Do you like swimming? Yüzmeyi sever misin?

Detaylı

I WOULD come to the party but... You He,She,It We They

I WOULD come to the party but... You He,She,It We They İsteklilik (willingness), kararlılık (determination), istek (request) ikram - teklif (offer), red (refusal) ve geçmişte alışkanlık (habit in the past) ifade eder. A WILLINGNESS - DETERMINATION (isteklilik

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Reading (Okuma) I hope you will visit me one day. ( Umuyorum bir gün beni ziyaret edeceksin ) I think your sister will like that cellphone. ( Bence kız

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

Genellikle onlar bahçede mı? Onlar şimdi bahçede mı? Yazın bir otelde kalır mısın? O her gün evde mı? Ödev zor mu? Ben yiyorum çünkü açım.

Genellikle onlar bahçede mı? Onlar şimdi bahçede mı? Yazın bir otelde kalır mısın? O her gün evde mı? Ödev zor mu? Ben yiyorum çünkü açım. Oda genellikle dağınık ve oda şimdi dağınık. Genellikle onlar bahçede mı? Onlar şimdi bahçede mı? O otobüste. O sabahları otobüs ile işe gider. Ben akşamları İngilizce çalışmam. Yazın bir otelde kalır

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EKİM 12-1 EKİM 201 UNIT 1 WHEEL OF FORTUNE EYLÜL 28 EYLÜL -09 EKİM 2015 2015 201 ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ LENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 4 2 Asking for permission Giving

Detaylı

VOCABULARY LIST. late. leave. : ayrılmak, terk etmek call. listen. : dinlemek cartoon. live. : yaşamak chat. lunch. : öğle yemeği chess. marble.

VOCABULARY LIST. late. leave. : ayrılmak, terk etmek call. listen. : dinlemek cartoon. live. : yaşamak chat. lunch. : öğle yemeği chess. marble. Unıt 1 3 1 VOCABULARY LIST arrive : varmak, ulaşmak late : geç brush : fırçalamak leave : ayrılmak, terk etmek call : çağırmak, adlandırmak listen : dinlemek cartoon : çizgi film live : yaşamak chat :

Detaylı

Kısaltılmış biçimi: Olumlu cümlelerde ('ll) Olumsuz cümlelerde: (Won't) A WILLINGNESS (İsteklilik) PROMISE (Vaad):

Kısaltılmış biçimi: Olumlu cümlelerde ('ll) Olumsuz cümlelerde: (Won't) A WILLINGNESS (İsteklilik) PROMISE (Vaad): Gelecek zamanın (Future Tense) yardımcı fiili olarak kullanılmasının yanısıra Modal Yardımcı olarak İSTEKLİLİK (WILLINGNESS), PROMISE (Vaad) POLITE REQUEST AND OFFER (Kibar istek ve ikram), STRONG DETERMINATION

Detaylı

M.E.B. ENG-4 Ünite-1 STUDENTS BOOK UNIT-1 New Friends ( Yeni Arkadaşlar) Hi! ( Selam)

M.E.B. ENG-4 Ünite-1 STUDENTS BOOK UNIT-1 New Friends ( Yeni Arkadaşlar) Hi! ( Selam) UNIT-1 New Friends ( Yeni Arkadaşlar) Hi! ( Selam) FUNCTİONS ( FALİYETLER ) Asking for and giving information (Soru sorma ve bilgisini, verme ) Greeting and introducing oneself (Selamlaşma ve kendini tanıtma

Detaylı

Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2

Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2 Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2 Reading (Okuma) His job is driving a bus. ( Onun hobisi otobüs sürmek. ) Thank you for choosing my lesson. ( Benim dersimi seçtiğiniz için teşekkür ederim. ) Her

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 T.. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI 015-016 8.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 015-016 8.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 MATEMATİK Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 0 SINAV SÜRESİ :

Detaylı

LN796 Turkish: Level 1 (Standard)

LN796 Turkish: Level 1 (Standard) 2008 Examination (Language Centre) LN796 Turkish: Level 1 (Standard) Instructions to candidates Time allowed: 1 hour 50 minutes This paper contains 3 sections: Listening (15%) Reading (15%) Writing (15%)

Detaylı

İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ

İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ What are you cooking, Fatma Hanım? What is it, Mrs. Miller? What do you want? What is his name? What have you in your basket? What can I do for you? What is the meaning of Topkapı

Detaylı

(Bu örnekte görüldüğü gibi aktive cümlenin nesnesi, pasif cümlenin öznesi konumuna geçmektedir.)

(Bu örnekte görüldüğü gibi aktive cümlenin nesnesi, pasif cümlenin öznesi konumuna geçmektedir.) Passive voice "edilgen" anlamındadır. Bir cümlenin Active kullanımında yüklemi yapan bellidir ve özne olarak adlandırılır. Passive kullanımında ise özne yüklemden etkilenir. Eylemi yapanın, yani öznenin

Detaylı

5. SINIF TATİL PROGRAMI

5. SINIF TATİL PROGRAMI DİL BİLGİSİ / Dil ve Cümle Bilgisi ANLAM BİLGİSİ / Gerçek, Mecaz ve Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler DİL BİLGİSİ / Dil ve Cümle Bilgisi ANLAM BİLGİSİ / Gerçek, Mecaz ve Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler 25

Detaylı

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim Lesson 21: Who Ders 21: Kim Reading (Okuma) Who are your friends? (Arkadaşların kimler?) Who is your new boss? (Yeni patronun kim?) Who is your English teacher? (İngilizce öğretmenin kim?) Who was the

Detaylı

After School 5. Sargın Test 6. Sınıf. A) and. C) in. A: Does he... on weekdays? B: Yes, he does. It s the first day of school. A) go to dance club

After School 5. Sargın Test 6. Sınıf. A) and. C) in. A: Does he... on weekdays? B: Yes, he does. It s the first day of school. A) go to dance club Unit 1 1 5 Diyaloğa göre doğru saat hangi seçenekte verilmiştir? A: Today, I want to talk about your afterschool activities. Let s start with you. First of all, what time do you get back home? B: Hmmm

Detaylı

KAZANIM ANALİZLİ DENEME SINAVI - 1

KAZANIM ANALİZLİ DENEME SINAVI - 1 KAZANIM ANALİZLİ DENEME SINAVI - 1 2. SINIF 1 Türkçe 2 Görgü kuralları (D.1.3) 2 Türkçe 2 Karşılaştırma (K.2.13) 3 Türkçe 2 Metinle ilgili soruları cevaplandırma (O.2.2) 4 Türkçe 2 Şiirin ana duygusu (O.2.10)

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

18- UNİTE 1 1- 11- 12- 19- 13- 20- 21- 14- 15- 22- 16- 23- 24- 17- 10-

18- UNİTE 1 1- 11- 12- 19- 13- 20- 21- 14- 15- 22- 16- 23- 24- 17- 10- UNİTE 1 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- 21-22- 23-24- 40-41- 42-43- 44-45- 46-25- 26-27- 28-29- 30-31- 32-33- 34-35- 36-37- 38-39- 47-48- 49-50- 51-52- 53-54- 55-56- 57-58-

Detaylı

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA KQSHM REPULIKA E KOSOVËS REPULIKA KOSOVO REPULIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA MINISTRIA E ARSIMIT E MINISTARSTVO ORAZOVANJA MINISTRY OF EDUCATION SHKENCËS DHE E TEKNOLOGJISË

Detaylı

1. Ne zaman yapılacağı kesin belli olan veya gelecekte yapmaya niyet ettiğimiz işleri anlatırken:

1. Ne zaman yapılacağı kesin belli olan veya gelecekte yapmaya niyet ettiğimiz işleri anlatırken: Nerelerde Kullanılır: 1. Ne zaman yapılacağı kesin belli olan veya gelecekte yapmaya niyet ettiğimiz işleri anlatırken: My father is going to buy me a bike. (Babam bana bisiklet alacak.) The teachers are

Detaylı

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır.

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. Olumlu cümle I must go: Gitmeliyim. (Ben böyle istemiyorum) He must

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır?

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? TEMEL MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 3. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A)

Detaylı

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Ders 33: Yakın gelecekten bahsederken be going to, be + verb~ing kalıplarının soru zamiri formları Reading (Okuma)

Detaylı

WINKLER POOL MANAGEMENT

WINKLER POOL MANAGEMENT WINKLER POOL MANAGEMENT Maryland ve Virginia eyaletlerindeki Winkler Pool Yönetimi 2014 yazında Work and Travel öğrencilerine can kurtaran olarak iş imkanı sunuyor! Siz de 2014 yazınızı Amerika nın en

Detaylı

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ DİKKAT: 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı

Detaylı

1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around. 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d.

1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around. 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d. 1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d. for 1. I am taking some books. a. hers b. her c. to her d. she 1. bottle

Detaylı

Sayısal öğrencisi olan Ali nin bir hafta sonu çözdüğü

Sayısal öğrencisi olan Ali nin bir hafta sonu çözdüğü 13. ( n + 3 )! ( n + )! ( n + 1 )! = 3. 3. 5. 7 15. b olduğuna göre, n kaçtır? 3 6 9 a c d ) 1 ) 3 ) 4 ) 6 ) 8 16 14. V 3 V V 1 Yukarıda verilen düzgün altıgen şeklindeki pistin noktasından belirtilen

Detaylı

Fıstıkçı Şahap d t c ç

Fıstıkçı Şahap d t c ç To and from We have already seen the suffıx used for expressing the location of an object whether it s in, on or at something else: de. This suffix indicates that there is no movement and that the object

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 7. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 7. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 İNGİLİZCE Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Reading (Okuma) Walk on this road. (Bu yoldan yürü.) Write an email to me. (Bana bir e-posta yaz.) Dance on the stage! (Sahnede dans et!) Good night,

Detaylı

Lesson 28: Other Prepositions (by, about, like, of, with, without) Ders 28: Diğer Edatlar Diğer Edatların Kullanımı.

Lesson 28: Other Prepositions (by, about, like, of, with, without) Ders 28: Diğer Edatlar Diğer Edatların Kullanımı. Lesson 28: Other Prepositions (by, about, like, of, with, without) Ders 28: Diğer Edatlar Diğer Edatların Kullanımı. Reading (Okuma) I go to school by bus. ( Okula otobüs ile giderim. ) We came by car.

Detaylı

ÜNİTE 7 QUANTIFIERS (2) İÇİNDEKİLER HEDEFLER YABANCI DİL I. Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much

ÜNİTE 7 QUANTIFIERS (2) İÇİNDEKİLER HEDEFLER YABANCI DİL I. Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much QUANTIFIERS (2) BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İÇİNDEKİLER Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much HEDEFLER YABANCI DİL I Bu ünitede amaçlanan kazanımlar;

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

8. SINIF I. DÖNEM YABANCI DİL DERSİ (İNGİLİZCE) ORTAK SINAVI

8. SINIF I. DÖNEM YABANCI DİL DERSİ (İNGİLİZCE) ORTAK SINAVI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KİTAPÇIK TÜRÜ 8. SINIF I. DÖNEM YABANCI DİL DERSİ (İNGİLİZCE) ORTAK SINAVI 29 KASIM 2013 Saat : 12.00 8. SINIF YABANCI DİL (İ İLİZCE) TESTİ 2013 Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Şubesi

Detaylı

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Esrarengiz bir toplantı) List of characters (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Halit, doğum günü olan oğlan) Leila, the mysterious girl and phone voice (Leyla, esrarengiz kız ve telefon

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 6. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 6. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 İNGİLİZCE Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı

Lesson 07: Verb + not, Verb +? Ders 07: Fiil + olumsuzluk eki, Fiil +?

Lesson 07: Verb + not, Verb +? Ders 07: Fiil + olumsuzluk eki, Fiil +? Lesson 07: Verb + not, Verb +? Ders 07: Fiil + olumsuzluk eki, Fiil +? Reading (Okuma) I do not run. (Koşmam.) We do not go to the park. (Parka gitmeyiz.) You do not dance. (Dans etmezsin.) They do not

Detaylı

Lesson 41: may, might, might not. Ders 41: -ebilmek, might, might not

Lesson 41: may, might, might not. Ders 41: -ebilmek, might, might not Lesson 41: may, might, might not Ders 41: -ebilmek, might, might not Reading (Okuma) You may have a seat. ( Oturabilirsin. ) May I borrow your book? ( Kitabını ödünç alabilir miyim?) The taxi fee may be

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Students can get almost everything they need near the university campus. Student: Öğrenci Can: -ebilmek get: almak, sahip olmak, erişmek

Students can get almost everything they need near the university campus. Student: Öğrenci Can: -ebilmek get: almak, sahip olmak, erişmek MESLEKİ İNGİLİZCE I DERSİ - 1. HAFTA ÇEVİRİ METİNLERİ 1. NEW YORK UNIVERSITY New York University is in Greenwich Village. in: içinde, -de/da Village: köy, kasaba New York Üniversitesi Greenwich kasabasındadır.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 4 Lesson Four - Ders 4:... 4... 5 Lesson Five - Ders 5:... 5... 6 Lesson Six - Ders 6:... 6... 7

Detaylı

MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE DEVLET OLGUNLUK SINAVI. Testin Çözme Süresi: 180 dakika ADAY ÝÇÝN AÇIKLAMALAR - YÖNERGE DEVLET SINAV MERKEZÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ

MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE DEVLET OLGUNLUK SINAVI. Testin Çözme Süresi: 180 dakika ADAY ÝÇÝN AÇIKLAMALAR - YÖNERGE DEVLET SINAV MERKEZÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ BURAYA YAPIÞTIR DEVLET OLGUNLUK SINAVI DEVLET SINAV MERKEZÝ MATEMATÝK - TEMEL SEVÝYE MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE Testin Çözme Süresi: 180 dakika Haziran, 2009 yýlý BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin þifresi

Detaylı

Aviation Technical Services

Aviation Technical Services SKYJET Aviation Technical Services SKYJET Aviation Technical Services GENEL İNGİLİZCE PROGRAMI A1 Seviyesi Ders Meteryalleri Interaktif Uygulaması bilgisayar ekran görüntüsü Önsöz Nasıl Çalışabilirim?

Detaylı

4. S n f. Bu konuflman n geçti i resim afla - dakilerden hangisidir? name is Engin. Konuflmay resme göre tamamlayan ifade afla dakilerden hangisidir?

4. S n f. Bu konuflman n geçti i resim afla - dakilerden hangisidir? name is Engin. Konuflmay resme göre tamamlayan ifade afla dakilerden hangisidir? NG L ZCE 4. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... TALKING ABOUT CLASSROOM RULES, GREETINGS, SUBJECT PRONOUNS Test 1 1. 5. Good night Ahmet. Good night Mehmet. Bu konuflman n geçti i resim afla

Detaylı

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2014. Süre: 1 saat ve 30 dakika

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2014. Süre: 1 saat ve 30 dakika THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2014 MATEMATİK BİRİNCİ SINIF Süre: 1 saat ve 30 dakika Tüm soruları cevaplayınız. Tüm işlemlerinizi gösteriniz ve cevaplarınızı soru kâğıdında bırakılan uygun yerlere yazınız.

Detaylı

Lesson 50: if, because, when. Ders 50: eğer, çünkü, sırasında/-dığında

Lesson 50: if, because, when. Ders 50: eğer, çünkü, sırasında/-dığında Lesson 50: if, because, when Ders 50: eğer, çünkü, sırasında/-dığında Reading (Okuma) If it rains, I ll stay here. ( Eğer yağmur yağarsa, burada kalacağım. ) We can go on a picnic if you want. ( Eğer Istersen

Detaylı

1. S. Afla daki k yafetlerden hangisi bu ask ya as lamaz?

1. S. Afla daki k yafetlerden hangisi bu ask ya as lamaz? Ad : Soyad : S n f : Nu : Okulu :. S T R O U S E R S C S K S I R T Yukar da bir bulmacan n çözümü verilmifltir. Afla daki seçeneklerden bir tanesinden bulmacan n çözümünde bahsedilmemifltir. Buna göre

Detaylı

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım.

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Let s, Shall we, why don t Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Yes, let s. Evet haydi oynayalım. No, let s not. Hayır, oynamayalım.

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

amerika birleşimiş devletleri

amerika birleşimiş devletleri İngilizce Lesson 15 place Where you want go Türkçe 15 ders yer, mekan nereye istiyorsun git Where do you want to go? nereye gitmek istersin? Countries Country Turkey Turkey is a country America America

Detaylı

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS TURKISH PRELIMINARY LSPTURP/0Y07

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS TURKISH PRELIMINARY LSPTURP/0Y07 EXTENAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS TUKISH PELIMINAY LSPTUP/0Y07 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Preliminary Stage Listening and eading TUKISH Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Detaylı

Lesson 27: Prepositions of Direction (from, to, into, onto, away from) Ders 27: Yön Edatları Yön Edatlarını Kullanmak.

Lesson 27: Prepositions of Direction (from, to, into, onto, away from) Ders 27: Yön Edatları Yön Edatlarını Kullanmak. Lesson 27: Prepositions of Direction (from, to, into, onto, away from) Ders 27: Yön Edatları Yön Edatlarını Kullanmak. Reading (Okuma) I come from Austria. ( Avusturya dan geliyorum.) Last summer, I went

Detaylı