. "' "'... GENETIGI DEGISTIRILMIS ORGANilMALAR (GDO) VE ARASli RMALAR SEKTÖREL ETÜTLER. Doc. Dr. Muzaffer DENLi -:: YAYlN NO: :::: ...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ". "' "'... GENETIGI DEGISTIRILMIS ORGANilMALAR (GDO) VE ARASli RMALAR SEKTÖREL ETÜTLER. Doc. Dr. Muzaffer DENLi -:: YAYlN NO: 2010-90 ...:::: ..."

Transkript

1 . "' "'... GENETIGI DEGISTIRILMIS,, ORGANilMALAR (GDO) j 1 -::...:::: -_... Doc. Dr. Muzaffer DENLi, SEKTÖREL ETÜTLER VE ARASli RMALAR, YAYlN NO:

2 istanbul... ~ TiCARET ODASI. "". "".... GENEllGI DEGISTIRILMIS ORGANilMALAR, (GDO) Doç. Dr. Muzaffer DENLİ YAYlN NO: İstanbul, 2012

3 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın ve İTO ~nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya paragrafları, sadece araştırma veya özel çalışmalar amacıyla, yazann adı ve İTO belirtilmek suretiyle kullanılabilir. ISBN ı 4-5 (Basılı) ISBN ı5-2 (Elektronik) İTO ÇAÖRI MERKEZi Tel: (212) 444 O 486 İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi'nden alınabilir. Tel : (212) Faks : (212) ı E-posta : İnternet : Adres : Reşadiye Cad. Eminönü 34ıı2, Fatih- İstanbul Odamız yayınıarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINA HAZlRLlK, BASKI, CİLT İnter Basım, Yayın, Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti. İOSB, Eskoop Sanayi Sitesi B ı Blok No:63 Başakşehir/İstanbul Tel: (2ı2) Faks: (2ı2) 67ı

4 e V e V e e GENEllGI DEGISTIRILMIS ORGANilMALAR, {GDO)

5 Doc. Dr. Muzaffer DENLi, Adıyaman' da doğdu. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü'nden 1997 yılında mezun oldu. Aynı üniversitede Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini tamamladı. İspanya Universitat Autonoma de Barcelona, Facultat de Veterinaria'da yılları arasında doktora sonrası çalışmalarda bulundu. "Gıda Kalitesi ve Güvenliği" isimli Avrupa Birliği Projesinde 3 yıl süreyle Araştırmacı olarak çalıştı. Bilimsel çalışma alamyla ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayımianmış ve kongrelerde sunulmuş çok sayıda eseri bulunmaktadır. Halen Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü'nde Öğretim Üyesi olarak araştırma, eğitim ve öğretim çalışmalarına devam etmekte olup, İngilizce ve ispanyolca bilmektedir. Güncel konuları Bölge gazetelerindeki "Akademik Bakış" isimli köşesinde haftada bir yazmaktadır.

6 icindekiler 1 Şekil Listesi... 8 Çizel ge Listesi... 9 Kısaltınalar Sunuş Onsöz Giriş Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) GDO Nedir? GDO'ların Tarihçesi Genetik Mühendisliği ve Gen KI onlaması GDO'lu Ürünlerin Kullanım Alanları Biyoteknolojik Ürünlerin Kullanım Amaçları Bitkisel Üretimde Kullanılması Bitkilerde Gen Transferi Gen Transferinde Kullanılan Yöntemler Genetiği Değiştirilmiş (Transgenik) Bitkilerin Ekim Koşulları Bitkisel Üretimde Kullamlan Çeşit Sayısı Hayvansal Üretimde Kullanılması Hayvan Beslemede Kullaıurru ı. Kanatlı Hayvan Beslemede Kullanımı Ruminant Hayvan Beslemede Kullanımı Balık Beslemede Kullanımı Hayvancılıkta Biyoteknolojik Uygulamalar Sağlık Sektöründe Kullanılması İlaç ve Aşı Üretiminde Kullanılması Hastalık Tedavisinde Kullanılması Organ Naklinde Kullanılması Endüstri de Kullamlması Rio-Fabrikalarda Kullanırnı Endüstriyel Kullanım... 48

7 .. 3. GDO'Iu U rünlerin Etkileri ı. Tanm Üzerine Etkileri Bitkisel Üretim Üzerine Etkileri Tahıliann Üretimi Üzerine Etkileri Sebze ve Meyve Üretimine Etkileri Hayvansal Üretime Etkileri Et Üretimine Etkileri Süt Üretimine Etkileri Yumurta Üretimine Etkileri Bal Üretimine Etkileri Su Ürünleri Üretimine Etkileri Ürünlerin İnsan Sağlığına Etkileri Ekolojik Dengeye Etkileri GDO'lu Ürünlerin Mevcut Durumu, Ekim ve Üretim Alanları Dünya'da GDO'lu Ürünlerin Mevcut Durumu ve Üretim Alanlan Türkiye'de GDO'lu Ürünlerin Mevcut Durumu ve Üretim Alanlan Aktanlan Özellikler Açısından GDO'lu Ürünler Dünya'daki GDO'lu Ürün Pazanna Sahip Firma ve Kurumlar Dünya'daki GDO'lu Ürünlerin Etiketlenmesi ve Patentlenmesi GDO'lu Ürünlerin Güvenlik Değerlendirmesi... : GDO'Iu Ürünlere Genel Bakış Dünyada GDO'lara Genel Bakış ABD' deki Bakış Açısı Çin, Japonya ve Diğer Ülkelerdeki Genel Bakış Avrupa Birliği'nin Bakış Açısı (Ülkelere Göre)... : Türkiye'de GDO'lu Ürünlere Genel Bakış....l02 6. GDO'Iu Ürünlerin Potansiyel Yarar ve Zararları GDO'lu Ürünlerin Yararlan Bitkisel Üretime Sağladığı Yararlar Hayvansal Üretime Sağladığı Yararlar Çevresel Faydalar Sosyo-Ekonomik ve Ticari Yararlar... : GDO'lu Ürünlerin Yarattığı Zarar ve Riskler

8 GDO'lu Ürünlerin Potansiyel Zararları... lll Gıda Güvenliği ve Kalitesindeki Değişiklik Alerjik Reaksiyonlar ve Toksik Etkiler Biyolojik ve Genetik Çeşitliliğin Azalması Hayvan Refahı ile İlgili Kaygılar Dini, Etik ve Kültürel Kaygılar Geleceğe Yönelik Bilinmeyen Korkular GDO'Iu Ürünler ile İlgili Kanun, Yönetmelik ve Mevzuatlar İlgili Direktif, Yönetmelik ve Tüzüklere Genel Bakış ABD, Çin, Japonya ve Diğer İlgili Ülkelerde GDO Mevzuatı ABD'de GDO Mevzuatı Çin'de GDO Mevzuatı Japonya'da GDO Mevzuatı Diğer Ülkelerde GDO Mevzuatı Avrupa Birliği'nin GDO Mevzuatına Genel Bakışı Cartagena Biyogüvenlik Protokolü GDO'lu Ürünlerin ithalatı ve İhracatı....l Avrupa Birliği'nde GDO'lu Ürünlerin Durumu Türkiye'nin GDO Mevzuatına Genel Bakış Gıda ve Yem Amaçlı GDO ve Ürünlerinin İ thalatı, işlenmesi, İhracatı, Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmelik... l Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 20 Kasım 2009 Tarih ve Sayılı Yönetmelik Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 28 Nisan 2010 Tarih ve Sayılı Yönetmelik Biyogüvenlik Kanunu G enel Değerlendirme GDO'lu Ürünlerin Güvenlik Değerlendirmesi GDO'lu Ürünlerin Risk Değerlendirmesi Sosyo-Ekonomik Değerlendirme Sonuç Kaynaklar

9 SEKiL LiSTESi, Şekil 1. GDO Üretim Tekniği Şekil2. Geleneksel ve Bitki Teknolojisi Yoluyla Bitki Islahı Şekil Yılında GDO'lu Ürün Üreten Ülkelerin Durumu Şekil4. Transgenik Bitkilerin Yıllan Arasındaki Global Ekim Alanlan Şekil S. ABD'de Tüketkilerin Kaynaklara Göre GDO'lu Gıdalara Olan Güven Düzeyleri Şekil6. ABD'de Onay Alan GDO'lu Ürünler Şekil 7. Avrupu Birliği'nde GDO'lu Ürünlerin Onay Prosedürü

10 CiZELGE LiSTESi, Çizelge 1. Etlik Piliç Yemlerine Genetiği Değiştitilmiş Mısır (Bt 5506 BTX) İlavesinin Besi Performansı ve Karkas Özelliklerine Etkisi Çizelge 2. Süt Sığırı Yemlerine Genetiği Değiştitilmiş Mısır İ l avelerinin Hayvanların Performans ve Verim Özelliklerine Etkisi...41 Çizelge 3. Fermantasyon ile Üretilen Bazı Kimyasal Maddeler Çizelge 4. Endüstride Biyoteknoloji Teknikleri ve Uygulama Örnekleri...50 Çizelge 5. Genetiği Değiştirilmiş Ürün Çeşitleri...55 Çizelge 6. Ticari Amaçlı Genetiği Değiştirilrniş Mısır Çeşitleri (2004 yılı)..58 Çizelge 7. Dünyada Transgellik Bitkilerin Yıllara Göre Ekim Alanları Çizelge 8. Ülkelere Göre Ekimi Yapılan Transgenik Bitkiler ve Ekim Alanları Çizelge 9. Avrupa Birliği Ülkelerinde Yılları Arasında Transgellik Mısır Ekim Alanlan (hektar) Çizelge 10. Dünya'da Transgenik Bitkilerin 2007 ve 2008 Yıllarındaki Toplam Ekim Alanları (milyon hektar) Çizelge ll. Transgenik Bitkilerin 2008 Yılı İtibariyle Ekim Alanları ve Toplam Ekim Alanı İçindeki Payı Çizelge 12. Dünya'da Yılları İtibariyle Eklenen Özellikler Balmnından Transgen1k Bitk11edn Ekim Alanları (milyon hektar) Çizelge 13. Avrupa Birliği Ülkelerinde Kullanımına Onay Verilmiş GDO'lu Pamuk Çeşitleri Çizelge 14. Avrupa Birliği Ülkelerinde Kullanımına Onay Verilmiş GDO'lu Soya Fasülyesi Çeşitleri Çizelge 15. Avrupa Birliği Ülkelerinde Kullanımına Onay Verilmiş GDO'lu Mısır Çeşitleri Çizelge 16. Avrupa Birliği Ülkelerinde Kullamrmna Onay Verilnıiş GDO'lu Kanola, Patetes ve Şeker Pancan Çeşitleri Çizelge 17. Ülkelerin Etiketierne Politikaları ve Yürürlük Düzeyleri Çizelge 18. Katılık Derecesine Göre Üç Gruba Ayrılmış Olan Ülkelerin Ulusal Etiketierne Sistemlerinin Özellikleri... 91

11 Çizelge 19. Kuzey Amerika Kıtasındaki Bazı Ülkelerin GDO'lu Ürünlere İlişkin Yasal Düzenlemeleri Çizelge 20. Güney Amerika Kıtasındaki Bazı Ülkelerin GDO'lu Ürünlere İlişkin Yasal Düzenlemeleri Çizelge 21. Bazı Ülkelerin GDO'lu Ürünlerine İlişkin Yasal Düzenlemeleril26 Çizelge 22. Biyogüvenlik Protokolünü imzalayan Bazı Avrupu Birliği Ülkelerinin GDO'lar ile İlgil i Bazı Ulusal Düzenlemeleri Çizelge 23. Biyogüvenlik Protokolünü imzalayan Bazı Avrupu Birliği Ülkelerinin GDO'lar ile İlgili Bazı Ulusal Düzenlemeleri Çizelge 24. Avrupa Birliği Ülkelerinde EC 1829/2003 Direktiii ile Kullanımına İzin Verilen Onaylı Mevcut GOO'lu Ürünler... l36 Çizelge 25. Avrupa Birliği Ülkelerinde EC 1829/2003 Direktifine Göre Geçerli Yetkilendirme Verilmiş GDO'lu Mısır Çeşitleri Çizelge 26. Avrupa Birliği Ülkelerinde EC 1829/2003 Direktifine Göre Geçerli Yetkilendirme Verilmiş GDO'lu Ürün Çeşitleri Çizelge 27. Avrupa Birliği Ülkelerinde Kullanımına Yasak Getirilmiş GDO'lu Ürünler

12 KI SALTMALAR AB ABD AEBC AP HIS Bt DNA DTÖ EFSA EPA FAO FDA GDO GMO HerbTol losres ISAAA NRC OECD PCR RNA Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri İngiltere Tanm ve Çevre Biyoteknoloji Komisyonu Amerikan Tanm Bakanlığı Bacillus thuringiensis Deoksiribonükleik asit Dünya Ticaret Örgütü Avrupa Birliği Gıda Güvenliği Otoritesi Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi Genetiği Değiştitilmiş Organizmalar Genetically Modified Organism Herbisit Dayanıklı Böcek Dirençli Uluslararası Zirai-Biyoteknoloji Uygulamaları Kuruluşu ABD ulusal Araştırma konseyi Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü Polimeraz Zincirleme Tepkimesi Ribonükleik asit

13

14 Oldukça yeni bir biji m dalı SUNU S ' olan "moleküler biyoteknoloji", bünyesinde geliştird i ği "genetik mühend isliği" ile bitki ve hayvan türlerinin ıslah çalışmalarında yepyeni bir çığır açmıştır. Bıtki ve hayvanıann genlerini değiştiren bu yeni bilim dalından, hem gıda sektöründe bem de tıpta yararlan ılmaktadır. Bu bilim dalı ile bitkilerde böceklere, kuraklığa, tuzluluğa ve virüslere karşı direncin, mahsul miktarının ve raf ömrünün; hayvanlarda et-süt-yumurta veriminin, hastalıklara karşı dayanıkjıltğın ve büyüme hızının artırılması hedeflenmektedir. Tıpta ise genetiği değiştirilmiş hayvanlar aracılığıyla organ, doku ve kan üretiminin yanı sıra, genetiği değiştirilrniş bitkiler aracılığıyla da aşı ve ilaç yapılmasına, aynca bizzat hasta şahsın genetiği değiştirilerek kalıtımsal hastalıkların tedavisine çalışılmaktadır. Gen teknolojisi ile gıda üretiminin başladığı 1960 yılından bugüne kadar, kitlelerin hafızas ında yer alan iki gelişmeden biri, 1997 yılında klonlama yöntemi ile dünyaya getirilen ve Dolly adı verilen koyun, diğeri ise değişik tarih ve bölgelerde GDO'lara karşı yapılan protestolardır. O protestolardan anlaşıldığı gibi, insan sağlığını ilgilendirdiğinden dolayı üreticiler kadar geniş halk yığınlarınıo da bu konuda hassasiyeti söz konusudur. Yararlılık - zararlılık konusunda belirtilen hassasiyetleri dikkate alarak, yapılan bilimsel çalışmalann neticelerini sergileyen "Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO)" isimli bu çalışması için Doç. Dr. Muzaffer Denli'ye teşekkür eder, eserin tüm ilgililere faydalı olmasını dilerim. Dr. Cengiz ERSUN Genel Sekreter

15

16 ÖN SÖZ Son yıllarda Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) ve ürünlerinin y~amın birçok alanmda kullanılmaya başlanması onları dünyada ve ülkemizde üzerinde en fazla tartışılan konulardan biri haline getirmiştir. Tartışmalar daha çok bu ürünlerin sağlık ve çevreye olan etkileri üzerine yoğun laşmış ve dünyada bu ürünlere karşı başta bilim adamlan olınak üzere toplumun farkl ı kesimleri arasında iki farklı bakış açısı oıtaya çıkmıştır. Bu ürünlerin kullanılmasına taraf kesim GDO'ların yaşamın vazgeçilmez! olarak görürken, karşı olanlar ise bu ürünlerin yaşamın sonunun başlangıcı olabileceğini savunmaktadır. Dünya genelinde GDO ile ilgili çok sayıda araştırma yapılıruştır. Değişik alanlarda farklı amaçlarla yürütülen çalışmalar ile bu ürünlerin insan sağlığı ve çevre üzerine olan etkileri araştınlmaktadu. Ülkemiz gündemine girdiği günden beri GDO'lar birçok platformda tartışılmalcta ve bunlara ilişkin farklı görüşler ileri sürülmektedir. Ancak. GDO ve ürün1erinin toplumun her kesimi tarafından kolayca anlaşumasını sağ layacak bilimsel araştırmalara dayalı kapsamlı bir Türkçe esere rast1anmamıştır. Böylesi bır boşluğu doldurmak ve bu alandaki gereksinimi karşılamak üzere bu kitabın yazımı gerçeldeştirilıniştir. Bu kitapta GDO ile ilgili temel bilgilere yer verilerek konunun daha iyi için bu bilgiler bölümler halinde şekil ve çizelgelerle donatılmıştır. anlaşılması Konuların ana ve alt başlıkların belirlenmesinde spesifik yaklaşımlardan kaçımlarak. genel detaylar şeklinde verilmeye çalıştlmıştır. Kitapta GDO'nun tanlm.ı ve tarihçesi hakkıoda genel bi lgiler verildikten sonra GDO'lu ürünlerin dünyadaki mevcut durumu, ekim, üretim ve kullanım alanları, potansiyel yararları, olası zararları, bu ürünlere ilişkin hazırlanmış ve uygulanmakta olan kanun, yönetmelik ve mevzuatıara yer verilmiştir. Yaklaşık bir yıllık bir emeğin ürünü olan bu kitap, Tarım, Gıda ve Sağlık sektörlerinde görev alan meslek mensuplan ile İthalat ve İhracat yapan şirketler ve konuya ilgi duyan herkesin yru arlanması amacıyla hazırlanmıştır. Bu kitabın ilgili meslek mensupları, iş dünyası çalışanları, öğrenciler, akademisyenler ve ilgi duyan herkese faydalı olmasını diliyorum. Doç. Dr. Muzaffer DENLİ Arahk 2010, Diyarbakır

17

18 .. GIRIS, Açlık ve yetersiz beslenme tarih boyunca insanoğlunu en fazla endişelendiren konuların başında gelmiştir. Dünyadili hızlı nüfus artışına paralel olarak gıdalara duyulan ihtiyaç her geçen gün ciddi düzeyde katlanarak artış göstermektedir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre 2006 yılında açlık ve yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya olan insan sayısı 854 milyon civarında iken, bu sayı büyük bir artış göstererek 2009 yılı itibariyle yaklaşık olarak 1 milyar seviyesine ulaşmıştır. Sanayi devriminden sonra bilim ve teknolojideki yeniliklerio tarımsal üretimde kullanılmaya başlanmasıyla birlikte birim alan ve birim hayvandan daha fazla ürün elde edilerek artan dünya nüfusunun ihtiyaç duyduğu gıda miktarı karşılanmaya çalışılmıştır. Bu sözkonusu gıda açığının karşılanması amacıyla tarımsal üretimde gerçekleştirilen çeşitli ıslah çalışmaları sonucunda genetik kapasitesi yüksek hayvan ırkları ve bitki tohumları elde edilmiştir. Ancak, gerek ekilebilir tarım alanlarının bilinçsiz ve amaç dışı kullamını ve gerekse de küresel iklim değişiklikleri tarımsal üretimin hedeflenen düzeylerde gerçekleşmesini engellemiştir. Dünya' da özellikle 1950 'li yıllarda "Yeşil Devrim" politikası ile tarımsal mekanizasyonun artması ve sulama tekniklerinin geliştirilmesi ile birlikte tarımsal üretimde ciddi artışlar sağlanmıştır. Ancak, daha fazla ürün artışı sağlamak amacıyla pestisit ve kimyevi gübre kullanımı toprakların kirlenmesi ve temiz su kaynaklarının azalmasına sebep olmuştur. Ayrıca mevcut yerel bitki çeşitlerinden istenen verim artışının sağlanamaması ve uygulanan tarımsal üretim şeklinin doğal çevreyi ve insan sağlığını olumsuz yönde etkilernesi tarımsal üretimde alternatif arayışları gündeme getirmiştir. Alternatif arayışlarda yeterli düzeyde güvenli gıda üretimi yapılarak söz konusu yetersiz beslenme veya açlık sorununun çözüme kavuşturulması amaç edinilmiştir.

19 Son yıllarda, genetik mühendisliği ve moleküler biyoteknolojideki yeni gelişmeler organizmaların genetik yapılarını değiştirilebilmesine olanak sağlamıştır. Bu teknolojiden yararlanılarak canlıların genetik yapılannda değişiklikler yapılmak suretiyle daha fazla ve kaliteli ürün veren, hastalık ve zararlılara karşı daha dayanıklı bitki ve hayvan türleri elde edilmeye çalışılmıştır. Modem biyoteknolojik teknikler kullanılarak farklı canlı türleri arasında gen transferi yapılmak suretiyle yeni genetik özelliklere sahip canlı türleri elde edilmiştir. Bu yöntemle elde edilen canlı veya ürünler Genetiği Değiştitilmiş Organizmalar (GDO) olarak tammlanmaktadır. Bitki, hayvan ve mikroorganizmalar farklı amaçlar için kullamlan canlılardır. Moleküler biyoteknoloji uygulamaları sonucunda tarımsal üretimde sağlanacak verim artışı ile dünyadaki açlık sorununun çözülebileceği öngörülmüştür. Ancak, verim artışı yamnda bu ürünlerin insan sağlığı ve çevre üzerine yaratabileceği olası birtakım olumsuz etkiler bu teknolojik ürünlere karşı bir takım kuşkuların oluşmasına neden olmuştur. Dünyada GDO 'lu ürünlerin ekim ve kullanım alanları ile ilgili yasal düzenlemeler birçok ülkede yeniden yapılmakta ve kamuoyunda bu ürünler üzerindeki tartışmalar piyasaya sürüldükleri ilk yıllardan itibaren devam etmektedir. Bu ürünlerin ekimi ve kullamını ile ilgili yasal düzenlemeler başta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) olmak üzere birçok ülkede yapılmıştır. Bu ürünlerin ticari olarak pazara sunulmasıyla birlikte Avrupa Birliği (AB) ülkeleri de gerekli yönetmelik ve kanunları çıkararak bazı GDO'lu ürünlerin ithalatı ve üretimini serbest bırakmıştır. Bilindiği üzere, Türkiye ve AB arasındaki üyelik müzakerelerinin en önemli başlıklanndan biri de Gıda Güvenliği, Bitki ve Hayvan Sağlığı bölümleridir. Cartagena Biyogüvenlik Protokolünü imzalamış olan Türkiye, gerek AB uyum süreci kapsamında ve gerekse de küresel ekonominin olası etkilerinden kaynaklanabilecek sorunlan gerekli yasal düzenlemelerle çözmek zorundadır. Son yıllarda sıklıkla karşılaşılan sağlık sorunlan tüketiciletin güvenilir ürün-

20 lere olan taleplerini artırmıştır. Bu da küreselleşen dünyada gıda güvenliği ve kalitesini dünya ticaretinin en önemli koşullan haline getirmiştir. Sağlık ve çevreye olan etkileri nedeniyle üzerinde hararetli tartışmaların yaşandığı GDO'lu ürünlerin ekim ve kullanım alanları birçok ülkede yeniden düzenlenmektedir. Bu kapsamda hazırlanan bu çalışmanın amacı; GDO'lann ne oldukları, nasıl elde edildikleri, potansiyel yarar ve zararlarının neler olabileceği irdelenerek, Dünya'da ve Türkiye'de GDO'lu tarımsal ürünlerin üretim, tüketim, ekim ve kullanım alanlan hakkında genel bilgi ortaya koymaktır. Aynca, ülkelerin GDO ve ürünlerinin kullamını ve ticareti ile ilgili yasal düzenlemeleri yanında toplumların bu biyoteknolojik ürünlere olan bakış açıları da karşılaştırmalı olarak incelenecektir.

21

22 1. Genefiği Değiştirilmiş Orgonizmolar (GDO} 1.1. GDO Nedir? Günümüze kadar klasik ıslah yöntemleri kullanılarak yüksek verimli bitki çeşitleri ve hayvan genetipleri geliştirilmeye çalışılmıştır. Ancak, ıslah çalışmalannın çok uzun zaman alması, maliyetli olması ve başarının hedeflenen düzeylere tam olarak ulaşamaması genetik bilimini sürekli yeni arayışlara sürüklemiştir. Özellikle genetik mühendisliği ve gen teknolojisindeki yeni gelişmelerin tarımsal üretimde kullanılmaya başlanmasıyla ıslah çalışmalanmn daha kısa sürede ve ekonomik olarak başarıyla gerçekleştirilmesine olanak sağlamıştır. Son yıllarda geliştirilen genetik mühendisliği uygulamaları sayesinde organizmalann genetik yapılarında değişimler başarıyla sonuçlandınlmıştır. Çeşitli doku kültürü teknikleri kullanılarak organizmaların genetik yapılarının değiştirilmesi biyoteknolojiyi kullarnın alanlan bakımından en geniş bilim dallanndan biri haline getirmiştir. Biyoteknolojik yöntemler kullamlarak bir canlı türüne kendi türü dışındaki bir canlıdan gen veya genler aktanlmak suretiyle kahtımsal olarak belirli özellikleri değişikliğe uğrattırılmış bitki hayvan veya mikroorganizmalara "Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO)" denilmektedir. Bu uygulama, DNA denilen ve yaşamı belirleyen genlerin sarmal şeklinde bulunduğu bu yapının dışandan bir müdahale ile değiştirilmesi esasına dayanmaktadır. Kısacası, GDO üretmede temel ilke bir canhya başka bir canlıdan gen aktarılması ile genetik yapısının değiştirilmesi ve yeni genetik özellikler taşıyan bir canlının elde edilmesidir. Bu gen teknolojisi tekniği "rekombinant DNA teknolojisi" olarak adlandırılır. İngilizce'de "Genetically Modified Organism (GMO)" olarak tanımlanan bu teknoloji ile elde edilen hayvanlara "transgenik hayvanlar", bitkilere ise "transgenik bitkiler" denilmektedir. Yapısında GDO barındıran veya GDO'lardan elde edilen ürünlere ise genel olarak genetiği değiştirilmiş ürünler denilmektedir. Geliştirilen bu yeni teknoloji birçok farklı alanda kullamlmaya başlanmıştır. Bu teknoloji ile yapılarında değişiklikler yapılmak suretiyle daha fazla ve

23 22 İSTANBUL TİCARET ODASI kaliteli ürün veren, hastalık ve zararlılara karşı daha dayanıklı bitki ve hayvanlar elde edilmeye çalışılmıştır GDO'Iorın Tariheesi, Moleküler biyoteknoloji ve gen teknolojisinde meydana gelen hızlı gelişmeler sonucunda, 1960 yılında gen teknolojisi ürünü ilk gıda üretilmiştir yılında bakterilerde gen aktarımı ile başlayan süreç, 1980'li yıllardan itibaren giderek hız kazanmıştır. 1990'da ticari olarak ilk transgellik bitki üretimine başlanması ve 1996 yılından itibaren de rekorubinant DNA teknolojisi ile elde edilmiş genetiği değiştirilmiş FlavrSavr isimli domatesin dünya ticaretine girmesiyle birlikte bu ürünlerin üretimi dünya genelinde hızlı bir şekilde yaygınlaşmaya başlamıştır. GDO'lar sadece tarımsal üretimde değil aynı zamanda tıp, sanayi ve çevre ürünleri gibi birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır. Dünyada GDO ile ilgili önemli gelişmeler aşağıda sıralanmıştır , ABD Yüksek Mahkemesi genetik olarak değiştirilmiş mikroorganizmaların verildi). patentlenebilecegine karar verdi. (petrol yiyen bakteri için patent 1982, Rekombinant DNA teknolojisi ile üretilmiş insülin hormonu Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) izniyle satışa sunuldu. Avrupa'da rekornbinant DNA teknolojisi ile üretilmiş ilk hayvan aşısının kullanımı onaylandı. 1983, Geneti ği değiştirtmiş plazmidler bitkilerin transformasyonu için kullanıldı. 1985, Böcek, bakteri ve virüslere dirençli bitkilerin toprakta yetiştirilmesi çalışmalan başladı. 1986, İlk rekorubinant aşı (sarılık, Hepatit B) üretildi. 1990, ABD' de peynir üretimi için rekorubinant kimozin kullanılmaya başlandı.

24 GENETIGt DEGİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR , ilk genetik mühendisliği ile geliştirilmiş domates Dünya Gıda Örgütü tarafından kabul edildi. 1996, Genetik olarak değiştirilmiş bitkiler ticari amaçla büyük ölçekte eleilmeye başlandı. 1997, Koyun (Dolly) klonlandı. 2000, 'Altın pirinç' (provitamin A üreten pirinç) geliştirildi yılından sonra GDO'lu ürünlerin üretimi ve pazarlanması her geçen yıl artış göstermiştir. ABD, Almanya ve Belçika gibi ülkelerde yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda, hayvan ve bitkilerin genetik transformasyonuna izin veren gelişmiş gen teknolojisi tarım, sağlık ve gıda endüstrisi gibi pek çok alanda kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde, dünyada biyoteknolojik uygulamalar sonucu genetiği değiştirilmi ş tarımsal ürün üretiminin önemli kısmı ABD, Arjantin, Brezilya, Kanada, Hindistan ve Çin'de yapılmaktadır. Dünyada üretilen ve ticareti yapılan GDO'lu ürünlerin tamamına yakını bitkisel kaynaklıdır. Hayvanlar üzerinde de çeşitli çalışmalar yürütülmekle birlikte transgenik hayvanların hayvansal üretimde kullanılması henüz pek yaygın değildir yılları arasında GDO'lu ürünlerin ekim alanı her yıl hızlı bir şekilde artış göstermiştir. Bu tarihler arasında GDO'lu ürünlerin ekim alanı kümülatif olarak 930 milyon hektarı geçmiştir yılı itibariyle transgenik bitkilerin tüm dünyadaki ekim alanı yaklaşık olarak 134 milyon hektar düzeyine ulaşmıştır. Aym yıl itibariyle 25 ülkede ekimi gerçekleştirilen transgenik tohumların pazar değerinin kümülatif olarak yaklaşık 60 milyar dolar civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu alanda üretimi en fazla üretimi yapılan transgenik bitkiler sırasıyla soya fasulyesi, mısır, pamuk ve kanola olmuştur. GDO'lu ürünler ile ilgili yapılan çeşitli araştırmalarda tüketidierin bu ürünlere karşı olan tutumu açıklığa kavuşturulmaya çalışılmıştır. Genel olarak dünya-

25 24 İSTANBUL TİCARET ODASl da bu ürünlere karşı iki farklı bakış açısı ortaya çıkmıştır. B u ürünlere olumlu yaklaşım sergileyenler ve karşı olanlar. GDO'lu ürünlere olumlu yaklaşım sergileyenler; verimlilikte artış, tarımsal ilaç kullanınada azalma, çevre koşullanna kolay adaptasyon, ürünlerin raf ömrü ve besin değerinin artışı ve ayrıca, dünyadaki nüfus artışının sebep olduğu açlıkta artışı azaltına gibi sorunların çözüleceğini iddia etmektedirler. GDO'ların tarımsal üretimde kullanılmasını sağlık açısından son derece tehlikeli ve riskli bulan kesimler ise, böyle bir üretimin kısa vadede yararlı gibi görünse de aslında beraberinde büyük sorunlar getireceğini öne sürmektedirler. Ekolojik dengenin bozulacağı, insan sağlığı için büyük riskler yaratacağı, biyoçeşitliliğin kaybına neden olacağı, ürünlerde patent vb uygulamaların ise tekelci bir piyasanın oluşacağı ve ekonomik açıdan gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkeler için sakıncalar doğurabileceği belirtilmektedir. Bu süreçte AB bu ürünlerin bir kısmımn üretimine müsaade etmiş ancak risk oluşturma ihtimali yüksek olan ürünlerin üretimi veya tüketimine ciddi sınırlandırmalar getirmiştir Genetik Mühendisliği ve Gen Klonlomost İnsanların hayatın gizemlerine olan ilgisi ınsanın var oluşuyla birlikte başladığı tahmin edilmektedir. Yaşamın ilk zamanlarında, insanlar ilk önce bulundukları çevreyi tanırolayarak anlamlar kazandırmaya başlamıştır. Bitkiler ve hayvanlar üzerinde gerçekleştirilen araştırmalardan yola çıkılarak, canlılar arasındaki ilişkiler çözümlenıneye çalışılmış, elde edilen bulgulardan yararlanılarak dünyadaki yaşam döngüsünün farkına varılmıştır. Genetik mühendisliği etki alanı bakımından son derece geniş bir alana sahip olup, canlıların kalıtsal özelliklerinin araştırılması ve bunlara yeni işlevler kazandırılınasına yönelik araştırma ve uygulamalarla uğraşan bir bilim dalıdır. Genler bir organizmanın sahip olduğu özellikleri belirleyen bilgileri bünyesinde bulunduran ve farklı özelliklerin ortaya çıkmasını sağlayan yapılardır. Dolayısıyla da genler değiştirilerek organizmanın özellikleri değiştirilebilir ve yeni özellikler kazandırılabilir. Genlerin tanımlanması, yalıtılması, çoğaltılması, ayın veya

26 GENETiöl DEÖiŞTİRİLMiŞ ORGA~iZMALAR 25 farklı canlı türleri arasında gen aktarımırun yapılması genetik mühendisliğinin üzerinde çalıştığı genel konulardır. Bu teknoloji; nükleik asit, hibridizasyon, rekorubinant DNA, RNA, PCR ve hücre kültürü ve gen klonlanması tekniklerinı ıçerır. Günümüzde genetik mühendisliğindeki yeni ve hızlı teknolojik gelişmeler birçok alanda başarılı bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Genetik mühendisliği bilimi temel olarak belli bir amaca yönelik istenilen özelliklere sahip canlı elde etmeyi amaç edinmektedir. Bu kapsamda bu bilim dalının çalışmalarından elde edilen sonuçlar bilimsel katkı ve uygulama alanlarına katkı olarak sırala - nabilir. Sağlık, tarım ve ilaç sektörleri günümüzde bu teknolojinin en yaygın şekilde kullanıldığı endüstriyel alanlar olmuştur. Özellikle sağlık sektöründe bir takım kahtımdan kaynaklanan hastalıkların tanısında ve tedavisinde bu teknolojiden yoğun bir şekilde yararlanılmaktadır. Tarım endüstrisinde ise farklı ürünlerin istenilen özellik ve miktarlarda elde edilmesi için yapılan çalışmalar daha ekonomik bir tarımsal üretime olanak sağlarken, bitki ve hayvanlardaki genetik uygulamalar bu bilim dalının giderek gelişmesine neden olmaktadır. Canlının genetik yapısının tıpatıp aynı olan kopyasının elde edilmesi (gen ldonlaması) çalışmaları ise yakın gelecekte bu bilim dalının birçok alanda katkılar sağlayabileceği ideasını güçlü kılmaktadır. Genetikte klonlama, istenilen özelliklere sahip bir genin aynısın konakçı bir hücre kullanılarak elde edilmesi olayıdır. Gen klonlamasında, elde edilmek istenen geni içeren DNA fragmenti vektör olarak adlandırılan bir DNA molekülünün içine sokularak rekorubinant DNA molekülleri oluşturulur. Vektör genellikle virüs veya bakteri (çoğunlukla E. coli) içine gönderilir. Konakçı hücresinde vektör çoğalırken, sadece kendisinin değil aynı zamanda taşıdığı genin de çok sayıdaki kopyasını oluşturur. Konakçı hücre bölündüğü zaman, rekorubinant DNA molekülünün kopyaları yeni oluşan hücreye geçer ve daha fazla vektör replikasyonu meydana gelir. Konak hücre bölündükçe rekorubinant

27 26 istanbul TİCARET ODASI DNA molekülü nesilden nesile geçer (Gürlek ve ark. 2007). Çok sayıda hücre bölünmesinden sonra kolaniler oluşmakta ve kolanideki her bir hücre bir veya daha fazla rekombinant DNA molekül kopyasını içermektedir (Gürlek ve ark. 2007). Rekombinant molekül ile taşınmış olan bu gen böylece klonlanmış olur. Klonlanmış bir genin söz konusu özelliği, aktanldığı farklı bir organizmada aynı işlevi yerine getirebilmekdir. En fazla bilinen gen kopyalama metodu bakteri plazmidlerinin kullanıldığı yöntemdir. Bu metotta kopyalanacak gen bakterilerden izole edilen plazmid içine yerleştirilir, rekombinant DNA ismi verilen bu plazmid daha sonra bakteri hücresi içine yerleştirilir. Plazmid aktarılmış bakterilerin çoğalmaları için uygun üı eme kültürü hazırlanır. Bakteriler çoğaldıkça istenen genin de birçok kopyası yapılmış elde edilmiş olur. olur. Böylelikle istenilen özellikteki gene sahip çok sayıda hücreler

GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR

GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR FARKLI BOYUTLARIYLA GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR YAYINA HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Dilek ASLAN Dr. Meltem ŞENGELEN MART 2010, ANKARA ANKARA TABİP ODASI Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası

Detaylı

Tarımsal Biyoteknolojiye Giriş

Tarımsal Biyoteknolojiye Giriş Tarımsal Biyoteknolojiye Giriş Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji TAB 101 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 13. Hafta (10.12.2013) 1 Neden GDO Üretilir? 2 Neden GDO Üretilir? GDO lar doğal

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Organik Tarım ve Bitki Koruma Açısından Organik Tarımda Kullanılacak Yöntemler

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Organik Tarım ve Bitki Koruma Açısından Organik Tarımda Kullanılacak Yöntemler T.C. SAMSUN VALİLİĞİ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Organik Tarım ve Bitki Koruma Açısından Organik Tarımda Kullanılacak Yöntemler Burhan HEKİMOĞLU Ziraat Mühendisi Mustafa ALTINDEĞER Ziraat Mühendisi

Detaylı

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

Peynirde Gıda Güvenilirliği Temel Eğitimi

Peynirde Gıda Güvenilirliği Temel Eğitimi Temel Eğitimi Ünite 1: Gıda Güvenilirliği Çiğ süt üretim merkezleri ve peynir endüstrisinde sürekli gıda güvenilirliği eğitimi Peynirde Gıda Güvenilirliği, Leonardo da Vinci Sürekli Eğitim Programı altında

Detaylı

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SERİ NO: 15 1965 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE SERİSİ Seri No:15 GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 19 65 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA

Detaylı

KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 2023 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ankara 2015. Necatibey Cad. No: 110/A 06100

Detaylı

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU AYDIN DA ORGANİK VE İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI STRATEJİSİ VE YATIRIM ÖNERİLERİ ANALİZİ PROJESİ AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU 02/05/2014 ZOBU CONSULTING impartially on

Detaylı

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve temiz su kaynaklarının giderek azaldığı yüzyılımızda,

Detaylı

İLAÇ SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1)

İLAÇ SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 1 İLAÇ SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 2 İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... 3 Şekiller Listesi... 4 Kısaltmalar Listesi... 5 YÖNETİCİ

Detaylı

KÜRESEL REKABET AÇISINDAN TÜRKİYE DE TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SİSTEMLERİNE BAKIŞ: MEVCUT YAPI, SORUNLAR, FIRSATLAR, HEDEFLER

KÜRESEL REKABET AÇISINDAN TÜRKİYE DE TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SİSTEMLERİNE BAKIŞ: MEVCUT YAPI, SORUNLAR, FIRSATLAR, HEDEFLER KÜRESEL REKABET AÇISINDAN TÜRKİYE DE TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SİSTEMLERİNE BAKIŞ: MEVCUT YAPI, SORUNLAR, FIRSATLAR, HEDEFLER Doç.Dr.Mevhibe ALBAYRAK 1 Dr.Kemalletin TAŞDAN 2 Doç.Dr.Erdoğan GÜNEŞ

Detaylı

Prof. Dr. Nükhet YILMAZ TURGUT Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Nükhet YILMAZ TURGUT Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nükhet YILMAZ TURGUT Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Öğretim Üyesi Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar Hakkındaki Tartışmanın Boyutları I.GİRİŞ Modern biyoteknolojinin gelişmesiyle

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI TIBBI CIHAZ VE MALZEME İTHALATI, YARATTIĞI KAYIPLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Doç. Dr. A. Erdal Sargutan

İSTANBUL TİCARET ODASI TIBBI CIHAZ VE MALZEME İTHALATI, YARATTIĞI KAYIPLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Doç. Dr. A. Erdal Sargutan İSTANBUL TİCARET ODASI TIBBI CIHAZ VE MALZEME İTHALATI, YARATTIĞI KAYIPLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Doç. Dr. A. Erdal Sargutan YAYIN NO: 2009-43 İstanbul, 2009 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç

Detaylı

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Hazırlayanlar: Prof.Dr.Derin ORHON Prof.Dr.Seval

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI

TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI HAZIRLAYANLAR Rekabet Başuzmanı Kürşat ÜNLÜSOY Rekabet Uzman Yardımcısı Ebru İNCE Rekabet Uzman Yardımcısı Fethullah GÜLER 3. Daire Başkanlığı Ankara 2010

Detaylı

Türkiye nin ilk Araştırma Enstitüsü

Türkiye nin ilk Araştırma Enstitüsü YIL: 3 SAYI: 7 TEMMUZ - ARALIK 2012 Met Helvası Türkiye nin ilk Araştırma Enstitüsü Ekmek İsrafı Eskişehir 2013 Yazım Kuralları Eskişehir Ticaret Borsası Dergisi üç ayda bir yayınlanan, Türkiye ve Dünyadaki

Detaylı

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları ÇEVRE HUKUKU Ders Notları Bu çalışma Çevre Hukuku-I dersine katılan öğrencilerin faydalanması için hazırlanmış ders notu niteliğindedir. Bu itibarla bilimsel atıf kuralları, dikkate alınmamıştır. Çalışmanın

Detaylı

TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ Stratejik Analiz T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ

TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ Stratejik Analiz T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ Stratejik Analiz TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ 1 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ

Detaylı

TEMA VAKFI ULUSAL VERMİKÜLTÜR ÇALIŞTAYI

TEMA VAKFI ULUSAL VERMİKÜLTÜR ÇALIŞTAYI TEMA VAKFI ULUSAL VERMİKÜLTÜR ÇALIŞTAYI (16 Nisan 2013, Ankara) Bildiri Kitabı Bu kitabın tüm yayın hakları saklıdır. Tanıtım amacıyla, kaynak göstermek şartıyla kısa alıntılar dışında gerek metin, gerek

Detaylı

KATI ATlKLARlN EKONOMiDE DEGERLENDiRiLMESi

KATI ATlKLARlN EKONOMiDE DEGERLENDiRiLMESi istanbul TiCARET ODASI KATI ATlKLARlN EKONOMiDE DEGERLENDiRiLMESi HAZlRLAYANLAR Yrd.Doç.Dr.Bülent ARMAGAN (Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi-Proje Yürütücüsü) Yrd.Doç.Dr.İbrahim DEMİR (İstanbul Teknik

Detaylı

Tasarım : Ayşegül Boz. Sayı: 21 Tarih: Mayıs 2009

Tasarım : Ayşegül Boz. Sayı: 21 Tarih: Mayıs 2009 Tasarım : Ayşegül Boz Sayı: 21 Tarih: Mayıs 2009 İçindekiler Dünyadan Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) Nedir? Avrupa İşletmeler Ağı, Avrupa Birliği nin 27 üye ülkesi, Türkiye, Hırvatistan, Makedonya ve Norveç,

Detaylı

JEOTERMAL SERALARDA HEDEF, 30 BİN DEKAR 2023 DE 600 MW ELEKTRİK ÜRETİMİ HEDEFLİYORUZ

JEOTERMAL SERALARDA HEDEF, 30 BİN DEKAR 2023 DE 600 MW ELEKTRİK ÜRETİMİ HEDEFLİYORUZ 4 Ayda Bir Yayınlanır. ÜCRETSİZDİR Yıl: 3 Sayı: 6 Ekim 2012 ISSN 1302-4388 JEOTERMAL SERALARDA HEDEF, 30 BİN DEKAR GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER JEOTERMAL KAYNAK UYGULAMALARINDAN

Detaylı

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Tahirün Caddesi No: 87 Kat: 2 Akhisar 45200 Tel: 0 236 414 15 63 Faks: 0 236 414 80

Detaylı

ISBN 978-975 19 4082-7 (basılı nüsha) Bu yayın 100 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir

ISBN 978-975 19 4082-7 (basılı nüsha) Bu yayın 100 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir ISBN 978-975 19 4082-7 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 1 ÖNSÖZ Bu rapor Ünye Ticaret Borsası ile Öztaş Fındık Sanayi Mühendislik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi arasında yapılan görüşmeler sonucunda Borsamız

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLAMA KANALLARI VE ARAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE DE TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLAMA KANALLARI VE ARAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE DE TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLAMA KANALLARI VE ARAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Faruk EMEKSİZ 1 Mevhibe ALBAYRAK 2 Erdoğan GÜNEŞ 3 Ahmet ÖZÇELİK 4 O. Orkan ÖZER 5 Kemalettin TAŞDAN 6 ÖZET Pazarlama

Detaylı

önemli bir gıda maddesi olduğunun anlatılmak istenmesidir. Bu noktadan haraketle TKY nın neden bir kez daha çok önemli bir kavram olduğu anlatılmaya

önemli bir gıda maddesi olduğunun anlatılmak istenmesidir. Bu noktadan haraketle TKY nın neden bir kez daha çok önemli bir kavram olduğu anlatılmaya 1. GİRİŞ Süt işletmelerinde ISO 9000 den Toplam kalite yöntemine geçiş uzun ve feragatli bir çalışmadan sonra olabilmektedir. Bu çalışmada TKY inde başarıya giden yolda aşılması için yoğun bir çalışma

Detaylı

DOĞ A KORUMA VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK AÇISINDAN GENETİĞİ DEĞİŞ TİRİLMİŞ ORGANİZMALARIN (GDO LARIN) KULLANIMI* Yrd.Doç.Dr.

DOĞ A KORUMA VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK AÇISINDAN GENETİĞİ DEĞİŞ TİRİLMİŞ ORGANİZMALARIN (GDO LARIN) KULLANIMI* Yrd.Doç.Dr. DOĞ A KORUMA VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK AÇISINDAN GENETİĞİ DEĞİŞ TİRİLMİŞ ORGANİZMALARIN (GDO LARIN) KULLANIMI* Yrd.Doç.Dr. Oğuz ÖZDEMİ R** 1. G İRİŞ Son yıllarda genetik ve moleküler biyolojide meydana gelen

Detaylı