OPNET IT Guru- Queuing Disciplines (Kuyruklama Disiplinleri)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OPNET IT Guru- Queuing Disciplines (Kuyruklama Disiplinleri)"

Transkript

1 Amaç: OPNET IT Guru- Queuing Disciplines (Kuyruklama Disiplinleri) Bu laboratuvar uygulamasının amacı değişik kuyruklama disiplinlerinin, değişik servislerdeki paket iletimi ve gecikmesi üzerindeki etkisini incelemektir. Genel Bakış: Yönlendiricilerin (router) kaynak tahsis mekanizmalarında, tampon belleklerinde iletilmeyi bekleyen paketlere bazı kuyruklama disiplinlerini uyguladıkları bilinmektedir. Bekleyen paketlerin hangisinin iletilip hangisinin iletilmeyeceğine kontrol etmek için çeşitli kuyruk disiplinleri kullanılabilir. Ayrıca, kuyruk disiplinleri bir paketin iletilebilmesi için ne kadar bekleyeceğini belirleyerek ağdaki gecikmeyi doğrudan etkileyebilir. Bazı kuyruk disiplinlerine örnek verilirse, first-in-first-out (ilk giren ilk çıkar)(fifo) kuyruklama, öncelikli kuyruklama (priority queuing) (PQ), ve ağırlıklı-adaletli kuyruklamadır (weighted-fair queuing) (WFQ). FIFO kuyruklama yönteminde, yönlendiriciye ilk ulaşan paket, ilk iletilecek olan pakettir. Yönlendiricinin sahip olduğu tampon bellek boyutunun sınırlı olduğu düşünüldüğünde, eğer paket geldiğinde bellek dolu ise yönlendirici paketi iptal eder. Bu işlem paketin hangi hattan geldiğine ya da önceliğine bakılmaksızın yapılır. PQ ise FIFO nun değişik bir varyasyonudur. Her pakete öncelik değeri atanır. Yönlendirici, her öncelik sınıfı için bir adet FIFO tanımlar. Öncelik sınıflarının içindeki paketler FIFO mantığına göre sıralanır. Bu kuyruklama disiplininde yüksek öncelikli paketler hattın en önünde bulunurlar. FQ disiplininde her hattan gelen paketler ayrı bir kuyruğa konur ve bu kuyruklar roundrobin algoritmasına göre yönlendirici tarafından işlenir. WFQ ise tanımlanan her kuyruğa bir ağırlık değeri verilmesine olanak sağlar. Bu ağırlık değeri her hattın kullanabileceği bant genişliği yüzdesinin kontrol edilmesini sağlar. Bu laboratuvar uygulamasında, FTP, Video ve VoIP uygulamalarının bulunduğu bir ağ kurulacaktır. Seçilen kuyruklama disiplininin uygulama performansını ve ağ verimini nasıl etkilediği görülecektir. Yöntem: OPNET IT Guru yu başlatınız. File New seçiniz Project OK seçiniz Projeyi aşağıdaki gibi isimlendiriniz <belirleyici_bir_isim>_queues Senaryo adı: FIFO OK e tıklayınız. Başlangıç sihirbazı açılacaktır. InitialTopology Create Empty Scenario, Network Scale Campus seçiniz Bu adımdan sonra Next e üç kere tıklayıp son olarak OK e tıklayınız. 1

2 Ağı yaratma ve Yapılandırma Ağı hazırlama: Nesne paletini açınız. Nesne paletindeki düşey menüden internet_toolbox ı seçiniz. Application Config, Profile Config, QoS Attribute Config, beş adet ethernet_wkstn, bir adet ethernet_server ve iki adet ethernet4_slip8_gtwy yönlendiricisini çalışma alanınıza ekleyiniz. QoS Attribute Config düğümü, IP katmanında çalışan protokoller için bazı özelliklerin yapılandırılmalarını sağlar. Bu özellikler sembolik isimler kullanılarak belirlenir. Örneğin, FIFO, WFQ, PQ vb. kuyruklama profilleri oluşturabilir. Yönlendiricileri çift yönlü PPP_DS1 hattı ile bağlayınız. Workstation ve sunucuları da 10Base_T bağlantı kullanarak şekilde görüldüğü gibi bağlayınız. Nesneleri yeniden adlandırıp projenizi kaydediniz. Uygulamaları yapılandırma: 1. Applications düğümüne sağ-klik yapınız. Edit Attributes Application Definitions menüsünü genişletip rows değerini 3 e ayarlayınız. Satırları FTP Application, Video Application, ve VoIP Application olarak isimlendiriniz. IP paketlerine Servis Tipi (Type of Service (ToS)) özelliği verilmiştir. Bu özellik, paketlerin IP kuyruklarında uygun servise yönlendirilmelerini sağlar. Best-effort delivery ise paketin gönderilmeye çalışılacağını ama bunun garanti edilmediğini gösterir. a. FTP Application satırına gidiniz. Description menüsünü genişletip High Load to Ftp seçiniz. High Load değerine tıklayıp düşey menüden Edit i seçiniz. Inter-Request Time Constant(10). File Size Constant( ). Type of Service (ToS) Best Effort (0) değerlerini veriniz. b. Video Application satırına gidiniz. Description menüsünü genişletip Low Resolution Video özelliğine Video Conferencing değerini veriniz. Low Resolution Video değerine tıklayıp düşey menüden Edit i seçiniz. TOS/DSCP ekranı görünecektir. Type of Service alanının değerini değiştirmek için düşey menüdeki ToS ifadesine Streaming Multimedia (4) değerini veriniz. OK e iki kere tıklayınız. c. VoIP Application satırına gidiniz. Description menüsünü genişletip Voice özelliğinin değerini PCM Quality Speech olarak ayarlayınız. Bu işlemi yaptıysanız ToS özelliğine Interactive Voice (6) değerinin 2

3 atandığını göreceksiniz. PCM, sesi iletilmeden önce dijital hale çeviren bir prosedürdür. 2. OK e tıklayıp projenizi kaydediniz. Profilleri yapılandırma: 1. Profiles a sağ-klik yapınız. Edit Attributes Profile Configuration menüsünü genişletip rows değerini 3 e ayarlayınız. a. row 0 ı aşağıdaki gibi yapılandırınız. b. row 1 i aşağıdaki gibi yapılandırınız. 3

4 c. row 2 yi aşağıdaki gibi yapılandırınız. 2. OK e tıklayıp projenizi kaydediniz. Workstation ve sunucuları yapılandırma: 1. FTP Client a sağ-klik yapınız. Edit Attributes Application: Supported Profiles menüsünü genişletip rows değerini 1 e ayarlayınız. Profile Name özelliğine FTP Profile değerini verip OK e tıklayınız. 2. Video Client a sağ-klik yapınız. Edit Attributes Application: Supported Profiles menüsünü genişletip rows değerini 1 e ayarlayınız. Profile Name özelliğine Video Profile değerini verip OK e tıklayınız. 3. VoIP West e sağ-klik yapınız. a. Edit Attributes Application: Supported Profiles menüsünü genişletip rows değerini 1 e ayarlayınız. Profile Name özelliğine VoIP Profile değerini veriniz. b. Application: Supported Services değerini değiştiriniz. rows değerini 1 e ayarlayıp Service Name özelliğine VoIP Application değerini veriniz. OK e iki kere tıklayınız. 4. VoIP East e sağ-klik yapınız. 4

5 a. Edit Attributes Application: Supported Profiles menüsünü genişletip rows değerini 1 e ayarlayınız. Profile Name özelliğine VoIP Profile değerini veriniz. b. Application: Supported Services değerini değiştiriniz. rows değerini 1 e ayarlayıp Service Name özelliğine VoIP Application değerini veriniz. OK e iki kere tıklayınız. c. TCP Parameters menüsünü genişletip Fast Retransmit ve Fast Recovery değerlerini Disabled yapınız. 5. FTP Server a sağ-klik yapınız. Edit Attributes Application: Supported Services menüsünü genişletip rows değerini 1 e ayarlayınız. Service Name özelliğine FTP Application değerini verip OK e iki kere tıklayınız. 6. Video Server a sağ-klik yapınız. Edit Attributes Application: Supported Profiles menüsünü genişletip rows değerini 1 e ayarlayınız. Service Name özelliğine Video Application değerini verip OK e iki kere tıklayınız. 7. Projenizi kaydediniz. Yönlendiricileri yapılandırma: 1. East ve West yönlendiricilerini bağlayan hatta tıklayınız. Protocols menüsünden IP QoS Configure QoS u seçiniz. 2. Aşağıdaki özelliklerin seçili olduğuna emin olup OK e tıklayınız. 3. Projenizi kaydediniz. 5

6 İstatistikleri Alma 1. Çalışma alanındaki herhangi bir yere sağ-klik yapıp Choose Individual Statistics menüsünü seçiniz. 2. ChooseResults iletişim kutusundan aşağıdaki istatistikleri seçiniz: 3. OK e tıklayınız. Projenizi kaydediniz. Simülasyonu yapılandırma 1. Simulation Configure Discrete Event Simulation menüsünden ya da Configure/Run Simulation butonunu kullanarak simülasyon çalıştırma penceresini açınız. 2. Süreyi (duration) 150 sec a ayarlayınız. 3. OK e tıklayınız. Projenizi kaydediniz. Senaryoyu Tekrarlama Yapılan çalışmada FIFO kuyruklama disiplini kullanılmıştır. Tekrar edilen senaryolarda PQ ve WFQ disiplinleri kullanılacaktır. 1. Scenarios Duplicate Scenario seçiniz. 2. Yeni senaryonun adını PQ olarak belirleyiniz. OK e basıp kapatınız. 3. East ve West yönlendiricilerini bağlayan hatta tıklayınız. Protocols menüsünden IP QoS Configure QoS u seçiniz. 4. Aşağıdaki özelliklerin seçili olduğuna emin olup OK e tıklayınız. 6

7 5. Projenizi kaydediniz. 1. Scenarios Duplicate Scenario seçiniz. 2. Yeni senaryonun adını WFQ olarak belirleyiniz. OK e basıp kapatınız. 3. East ve West yönlendiricilerini bağlayan hatta tıklayınız. Protocols menüsünden IP QoS Configure QoS u seçiniz. 4. Aşağıdaki özelliklerin seçili olduğuna emin olup OK e tıklayınız. 5. Projenizi kaydediniz. Simülasyonu Çalıştırma Üç senaryoyu da aynı anda çalıştırmak için: 1. Scenarios menüsünden Manage Scenarios u seçiniz. 2. Results sütunundaki değerleri collect ya da recollect olarak ayarlayınız. 3. OK e tıklayarak simülasyonları çalıştırınız. 4. Projeyi kaydediniz. 7

8 Sonuçları Görüntüleme 1. Results menüsünden Compare Results ı seçiniz. 2. IP Traffic Dropped istatistiğini seçip Show butonuna tıklayınız. 3. Aynı işlemi Video Conferencing Traffic Received, Voice Traffic Received, Voice Packet End-to-End Delay ve Voice Packet Delay Variation için de yapınız. 8

9 Sorular 1. Voice Packet End-to-End Delay ve Voice Packet Delay Variation grafiklerini inceleyiniz. Üç kuyruklama disiplininin performansını karşılaştırınız. 2. ToS dışında öncelik ve ağırlık vermek için kullanılan parametre var mıdır? Araştırınız. 3. Point-to-point istatistiklerinin altındaki queuing delay <--" istatistiğini bulunuz. East ve West yönlendiricilerini bağlayan hattın queuing delay <--" değerini üç senaryo için de ölçüp grafikle gösteriniz. 9

OPNET IT Guru- Güvenlik Duvarı ve Sanal Özel Ağ (Firewalls and Virtual Private Network, VPN)

OPNET IT Guru- Güvenlik Duvarı ve Sanal Özel Ağ (Firewalls and Virtual Private Network, VPN) OPNET IT Guru- Güvenlik Duvarı ve Sanal Özel Ağ (Firewalls and Virtual Private Network, VPN) Amaç: Bu laboratuvar uygulamasının amacı, Internet gibi kamuya açık paylaşımlı ağların güvenliğinde Güvenlik

Detaylı

Uygulama: Expression Web kurulumu. 1. Kuruluma Başlama.

Uygulama: Expression Web kurulumu. 1. Kuruluma Başlama. 1. MS Expression Web nedir? Microsoft Expression Web, Web tasarımcıları ve yazılımcılarının Web sayfaları oluşturmaları için profesyonel bir tasarım aracıdır. Expression Web, Microsoft tarafından geliştirilen

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ 6 481BB0070 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ - 2 481BB0066 Ankara 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

1 Kurulum ve yükleme... 4

1 Kurulum ve yükleme... 4 İÇİNDEKİLER 1 Kurulum ve yükleme... 4 1.1 WinCC Donanım Gereksinimleri...4 1.2 İşletim sistemi gereksinimleri...4 1.3 WinCC Kuruluş ve Yükleme...5 1.3.1 WinCC Kuruluş: kullanıcı girişi...6 1.3.2 Kuruluş:

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU ACTIVE DIRECTORY YAPISI Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ İNTERNET PROTOKOLÜ SÜRÜM 6 (IPv6) MİMARİSİ ÜZERİNDE SERVİS SINIFLARININ ÖNCELİKLENDİRİLMESİ Muhammet Eşref ERDİN ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SUNUCU SERVİSLERİ 2 Ankara, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

KOBİ ler için McAfee Toplam Koruma Çözümü Total Protection for SMB (Small & Medium Business)

KOBİ ler için McAfee Toplam Koruma Çözümü Total Protection for SMB (Small & Medium Business) KOBİ ler için McAfee Toplam Koruma Çözümü Total Protection for SMB (Small & Medium Business) KOBİ ler için özel geliştirilmiş olan toplam koruma çözümü McAfee Total Protection SMB Müşterilerinizi eksiksiz

Detaylı

TruVision 360 Kamera Yapılandırma Kılavuzu

TruVision 360 Kamera Yapılandırma Kılavuzu TruVision 360 Kamera Yapılandırma Kılavuzu P/N 1072844A REV 1.0 ISS 05SEP14 Telif Hakkı Ticari markalar ve patentler Üretici İletişim bilgileri Müşteri desteği 2014 United Technologies Corporation, Interlogix,

Detaylı

FortiGate Client-to-Site IPSec VPN with Certificates

FortiGate Client-to-Site IPSec VPN with Certificates 2012 FortiGate Client-to-Site IPSec VPN with Certificates [Bu dökümanda Fortigate sisteminlerinde sertifikalı Client-to-Site IPSec VPN uygulaması ve ne şekilde uygulanabildiği anlatılmıştır.] v400-build0513-rev.02

Detaylı

1. Başlat> Tüm Programlar > ArcGIS 10 > ArcMap 10 üzerine çift tıklayınız.

1. Başlat> Tüm Programlar > ArcGIS 10 > ArcMap 10 üzerine çift tıklayınız. ArcGIS 10 Uygulama 1 : 1. Başlat> Tüm Programlar > ArcGIS 10 > ArcMap 10 üzerine çift tıklayınız. ArcMap arayüzü açıldığında karşınıza ilk olarak aşağıdaki pencere çıkacaktır. Harita çıktı işlemlerine

Detaylı

TD-W8961ND Kablosuz N ADSL2+ Modem Router

TD-W8961ND Kablosuz N ADSL2+ Modem Router TD-W8961ND Kablosuz N ADSL2+ Modem Router Rev: 1.0.0 1910010426 TELİF HAKKI ve MARKALAR Özellikler, herhangi bir bildirimde bulunmadan değiştirilebilir. bir TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD tescilli markasıdır.

Detaylı

Teknotel. NetMASTER. Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu ADSL MODEM ROUTER IP505A V2 KABLOSUZ ADSL MODEM ROUTER IP806GA V2

Teknotel. NetMASTER. Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu ADSL MODEM ROUTER IP505A V2 KABLOSUZ ADSL MODEM ROUTER IP806GA V2 Teknotel NetMASTER ADSL MODEM ROUTER IP505A V2 KABLOSUZ ADSL MODEM ROUTER IP806GA V2 Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu Dökümantasyon Telif Hakkı Duyurusu Teknotel Enerji Telekomünikasyon İnşaat Sanayi

Detaylı

DCN multimedya. Konferans Sistemi. tr Yazılım Kılavuzu

DCN multimedya. Konferans Sistemi. tr Yazılım Kılavuzu DCN multimedya Konferans Sistemi tr Yazılım Kılavuzu DCN multimedya İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Güvenlik 5 2 Bu kılavuz hakkında 6 2.1 Hedef kitle 6 2.2 Telif hakkı ve feragatname 6 2.3 Belge geçmişi

Detaylı

KABLOSUZ 11N 300 MBPS GENİŞ BANT YÖNLENDİRİCİSİ

KABLOSUZ 11N 300 MBPS GENİŞ BANT YÖNLENDİRİCİSİ KABLOSUZ 11N 300 MBPS GENİŞ BANT YÖNLENDİRİCİSİ Hızlı Kurulum Kılavuzu DN-70591 ÜRÜN TANITIMI DN-70591, özellikle küçük iş, ofis ve ev ağ gereksinimleri için tasarlanmış kombine bir kablolu/kablosuz ağ

Detaylı

TD-W8101G 54M Kablosuz ADSL2+ Modem Router

TD-W8101G 54M Kablosuz ADSL2+ Modem Router 54M Kablosuz ADSL2+ Modem Router İdeal Telekomünikasyon Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş. Dereboyu Cad. Naci Kasım Sok. No:7 Kat:5 Mecidiyeköy / İSTANBUL Çağrı Merkezi:0216 444 86 47 Tel : 0212 217 50 80 Fax

Detaylı

ngıç eknik Destek İrtibat Bilgisi Telefon : +90 850 8000 722 E - Posta : info@macroscop.net E - Posta : destek@macroscop.net

ngıç eknik Destek İrtibat Bilgisi Telefon : +90 850 8000 722 E - Posta : info@macroscop.net E - Posta : destek@macroscop.net ngıç eknik Destek İrtibat Bilgisi Telefon : +90 850 8000 722 E - Posta : info@macroscop.net E - Posta : destek@macroscop.net İçindekiler 1. K... 3 2. kurulumu sı... 4 3. acroscop Client kurulumu...12 4.

Detaylı

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem (2 VoIP Hattı, 4 Ethernet) WAV-180 Bu döküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. Kılavuza Genel Bakış Bu

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ VERİ TABANI KURULUMU 481BB0042 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Veri kaydedicisi DL3 *11205984* Montaj Çalıştırma Web arayüzü

Veri kaydedicisi DL3 *11205984* Montaj Çalıştırma Web arayüzü Veri kaydedicisi DL3 Montaj Çalıştırma Web arayüzü *11205984* 11205984 RESOL cihazını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazın kullanımından tam verimlilik alabilmek için, lütfen bu el kitabını çok

Detaylı

TD-W8961ND 300Mbps Kablosuz N ADSL2+ Modem Router

TD-W8961ND 300Mbps Kablosuz N ADSL2+ Modem Router TD-W8961ND 300Mbps Kablosuz N ADSL2+ Modem Router Rev: 1.1.1 1910010732 TELİF HAKKI ve MARKALAR Özellikler, herhangi bir bildirimde bulunmadan değiştirilebilir. bir TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD tescilli

Detaylı

GÜVENLİK AMAÇLI KAMERALAR

GÜVENLİK AMAÇLI KAMERALAR Kullanım Kılavuzu GÜVENLİK AMAÇLI KAMERALAR Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ilerde başvurmak için saklayın. MODELS LNB5220 LNB5320 LND5220R *SAA37289011* 1507 (V1.2)

Detaylı

1. GIRIŞ... 3 ÖZELLIKLER... 3 SISTEM GEREKSINIMLERI... 3 PAKET İÇERIĞI... 3 GÜVENLIK UYARILARI... 3 2. DONANIM ÖZELLIKLERI... 5 2.

1. GIRIŞ... 3 ÖZELLIKLER... 3 SISTEM GEREKSINIMLERI... 3 PAKET İÇERIĞI... 3 GÜVENLIK UYARILARI... 3 2. DONANIM ÖZELLIKLERI... 5 2. İÇİNDEKİLER 1. GIRIŞ... 3 ÖZELLIKLER... 3 SISTEM GEREKSINIMLERI... 3 PAKET İÇERIĞI... 3 GÜVENLIK UYARILARI... 3 2. DONANIM ÖZELLIKLERI... 5 2.1 ÖN PANEL & LED GÖSTERGELERI... 5 2.2 ARKA PANEL VE DONANIM

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIM EDİTÖRÜ İLE VERİ TABANI İŞLEMLERİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Wireless 54Mbps ADSL Router Kullanım Kılavuzu

Wireless 54Mbps ADSL Router Kullanım Kılavuzu Wireless 54Mbps ADSL Router Kullanım Kılavuzu R46.1175.00 rev 3 Kurulum... 3 Wireless 54Mbps ADSL Router konfigürasyonu... 7 Sorun Giderme... 63 Spesifikasyonlar... 77 Yasal bilgiler... 83 Garanti...

Detaylı

ADSL X6 K U L L A N I M K I L A V U Z U

ADSL X6 K U L L A N I M K I L A V U Z U ADSL X6 K U L L A N I M K I L A V U Z U Model 5590 İçindekiler Genel Bakış...5 1. Kurulum Talimatları...6 Ürün Kutusunda Bulunanlar... 6 Başlamadan Önce... 7 X6 nın Kurulması... 8 1. Adım: Yazılımın Kurulması...

Detaylı

WiMAX Ağlarda Çoklu Ortam Trafiklerinin OPNET Kullanarak Başarım Analizi. Performance Analysis of Multimedia Traffics in WiMAX Networks Using OPNET

WiMAX Ağlarda Çoklu Ortam Trafiklerinin OPNET Kullanarak Başarım Analizi. Performance Analysis of Multimedia Traffics in WiMAX Networks Using OPNET C.BAYILMIŞ / APJES 1-3 (2013) 26-40 WiMAX Ağlarda Çoklu Ortam Trafiklerinin OPNET Kullanarak Başarım Analizi 1 İbrahim Nalbatcı, * 2 Cüneyt Bayılmış, 3 Murat İskefiyeli, 4 İsmail Kırbaş 1, 4 Sakarya Üniversitesi,

Detaylı

ABBYY FineReader 12 Corporate Sistem Yöneticisi Kılavuzu

ABBYY FineReader 12 Corporate Sistem Yöneticisi Kılavuzu ABBYY FineReader 12 Corporate 2013 ABBYY. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede yer alan bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir ve ABBYY için hiçbir yükümlülük taşımaz. Bu belgede açıklanan yazılım bir

Detaylı

ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ

ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ ADAPTĐF VERĐ HIZLARINDA ÇALIŞAN VoIP UYGULAMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE TIKANIKLIK BĐLDĐRĐMĐ CEM DENĐZ PELĐT ELEKTRONĐK MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM

Detaylı