T.C. BĐLECĐK ÜNĐVERSĐTESĐ. web.ttnet.net.tr/users/telser1/bu/ WEB SAYFALARININ FRONTPAGE 2003 YARDIMIYLA HAZIRLANMASI 2008-BĐLECĐK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BĐLECĐK ÜNĐVERSĐTESĐ. web.ttnet.net.tr/users/telser1/bu/ WEB SAYFALARININ FRONTPAGE 2003 YARDIMIYLA HAZIRLANMASI 2008-BĐLECĐK"

Transkript

1 T.C. BĐLECĐK ÜNĐVERSĐTESĐ web.ttnet.net.tr/users/telser1/bu/ (Doküman bu adresten.pdf formatında alınabilir) WEB SAYFALARININ FRONTPAGE 2003 YARDIMIYLA HAZIRLANMASI 2008-BĐLECĐK 1

2 ĐÇĐNDEKĐLER 1. Web Nedir? URL Nedir? HTML Nedir? Microsoft Frontpage 2003 Programı Şablondan Çerçeveli Sayfanın Eklenmesi Web Sayfası Alt Klasörleri Đnternet Sayfalarında Linklerin/Köprülerin Kullanılması Đnternet Adreslerine Köprülerin Eklenmesi Dosyalar Đçin Köprülerin Eklenmesi Adreslerine Köprülerin Eklenmesi Sayfalara Resim Eklenmesi Sayfalara Arkaplan ve Tema Eklenmesi Web Sayfasının Đnternet Ortamına Aktarılması Anadolu Üniversitesindeki Web Ortamına Dosya Transferi Win-Ftp Pro Kullanımı TTNET Web Sitesine Dosya Transferi Đnternet Explorer Ftp Programı Örnek Web Sayfası Görünümü Metin Editörleri Yardımıyla HTML Sayfalarının Hazırlanması Metin Editörü Đle Sayfaların Genel Özellikleri Metin Editörü Đle HTML Dosyasının Oluşturulması Metin Özelliklerini Tanımlamak Amacıyla Kullanılan Etiketler Madde Đmleri ve Listeleme Köprüler Metinlerde Kullanılan Köprüler Resimlerde Kullanılan Köprüler Download Dosyası Đçin Köprü HTML Dosyası Đçin Köprü Đçin Köprü Çoklu Bağlantıları Đçin Köprü

3 Bağlantıları Đçin Konu ve Adresi Otomatik Köprüler Çerçeveler Köprülerin Đstenen Çerçeve Đçinde Görüntülenmesi Đki Sütunlu Çerçeve Đki Satırlı Çerçeve Kullanımı Bir Satır ve Đki Sütunlu Çerçeve Kullanımı Đki Sütun Bir Satırlı Çerçeve Kullanımı Đki Sütun Đki Satırlı Çerçeve Kullanımı Web Nedir? Web ya da WWW (World Wide Web); yazı, resim, grafik, ses, film ve animasyon gibi pek çok faklı yapıdaki verilere etkileşimli bir şekilde ulaşmamızı sağlayan bir çoklu hiper ortam sistemidir. Hiper ortam bir dökümandan başka bir dökümanın çağrılmasına imkan verir. Bu ortamda köprüler/linkler söz konusudur. Köprü/link bir verinin başka bir veriyi çağırabilmesidir. Linkler aynı döküman içinde olabildiği gibi, fiziksel olarak farklı bir ortama da olabilir. Bütün bu farklı yapıdaki veriler uygun bir standart ile bir arada kullanılıp bir web listeleyicisinde görüntülenebilir. Kısaca web yerel ve genel ağlar üzerinden bilgilere ulaşmayı ve onların paylaşımını sağlayan bir metoddur. Web bilgilerin paylaşımını sağlayan protokoller ve araçlar kümesidir. Web genel olarak üç mekanizma üzerine kurulmuştur. - Web'deki kaynakların konumunu gösteren bir isim (örn.url) -Web üzerindeki kaynaklara erişim için protokoller (örn.http) -Kaynaklar arasında kolay gezinmeyi sağlayan hiper metin (örn.html) 2. URL Nedir? HTML dökümanı, resim, video klip, program gibi Web üzerindeki her kaynak URL ya da Universal Resource Identifier olarak adlandırılan bir adrese sahiptir. URL üç bölümden oluşmaktadır. - Kaynağa erişim için kullanılan mekanizmanın adı - Kaynağı bulunduran makinanın adı - Bir yol tanımıyla verilen kaynağın adı gibi bir URL adresi şöyle okunabilir. HTTP protokolünden geçen, makinası üzerinde bulunan /SC/ dizininden erişilebilen Rechtml50 adlı mevcut bir döküman söz konusudur. Bir HTML dökümanında URL; 3

4 - Bir dökümanın ya da kaynağın bir başka döküman ya da kaynağa bağlantısı için, - Bir HTML sayfasına apletler, nesneler ve imajlar yerleştirilebilmesi için - Hazırlanan bir formu gönderme işlemi için, - Bir dış referansı aktarmak için, gibi işlemler amacıyla kullanılır. 3. HTML Nedir? Web sayfaları HTML adı verilen özel bir formatlama dili kullanılarak yapılır. HTML, Hiper Text Markup Language kelimelerinden oluşan özel bir anlamlandırma dilidir. HTML'nin kullanım kolaylığı ve sempatikliği sayesinde web dökümanları kolaylıkla oluşturulabilir ve bu dökümanlar geniş bir okuyucu kitlesine ulaştırılabilir. HTML, bir sayfa yapısı dili olarak tasarlanmamıştır. Paragraflar, listeler gibi bir döküman bölümlerinin yapısal kısımlarını belirtmek için kullanılan özel bir dildir. HTML dökümanlarını sunan programlar (web browser), HTML'yi okunabilir bir formda gösterir.bu organizasyon bir HTML browser 'ındaki formatlanmış görünümün, HTML kodundaki dökümanın yapısal görünümünden ayrılmasına izin verir.pratikte bir dökümanın görünümünü kontrol etmek için HTML'de kullanılabilen pek çok dil yapısı vardır. HTML dökümanlarının tümü ASCII karakterlerden oluşan ve herhangi bir editörde yazılabilen metinlerden oluşmuştur. Unix üzerinde Pico, Vi, Dos altında MSDOS Edit ya da bir Windows Notdefteri gibi herhangi bir metin editörü kullanılarak HTML dökümanları hazırlanabilir. HTML editörleri genel anlamda iki grupta toplanır. Đlk gruba giren editörler HTML komutlarını menüler ya da bazı butonlar yardımıyla döküman içine yazmayı ilgili ortamları kolayca oluşturmayı sağlar. Bu tip editörlerin hemen hepsi kolay web sayfası hazırlama sihirbazları sunarlar. Böylece bazı boşlukları doldurarak basit bir web sayfası kolayca oluşturulabilir. Bu tür editörlerin çoğu bazı temel JavaScript programları/özellikleri ekleme ya da hareketli Gif resimlerini kolayca hazırlamayı sağlayabilirler. Bu editörlere örnek olarak HotDogPro, HomeSite, WebEdit,..gibi prgramlar verilebilir. Đkinci gruba giren editörler ise günümüz Microsoft Word gibi kelime işlemci programları ile yazıldığı anda tüm formatlama özellikleri ile birlikte görüntülenebilen türden "görsel HTML editörleri" dir. Bu tip editörlerin çoğu HTML kodlarına da müdahale edilebilmesine olanak sağlar. Bu programlar da yardım, kolay sayfa hazırlama sihirbazları, web sunucusuna dosya gönderebilme gibi özellikleri sunarlar. Çeşitli Java Script programları/komutları ekleme ya da hareketli Gif resimlerini kolayca hazırlamayı sağlayabilecek özellikler de bu programlarda kullanılabilir. Sık kullanılan web istemcilerinden olan Netscape Navigator bünyesi içinde yer alan "Composer" bu tür editörlere örnek olarak verilebilir. 4

5 Tablo hazırlama, çerçeveler ile çalışma ve form hazırlama gibi yüksek oranda HTML kodlaması gerektiren uygulamalar görsel editörlerde kolaylıkla yapılabilmektedir. Sayfa içine linkler yerleştirilmesi ile birlikte çeşitli formatlama özelliklerini verme bu tip editörlerle kolaydır. Görsel editör özelliği ile birlikte, düz HTML kodlarını değiştirebilmeye imkan veren editörler yaygınlaşmaktadır. Böylece görsel editörlerle yapılamayan bazı işlemler dökümanın HTML kodları üzerinde değişiklikler yapılarak halledilebilmektedir. Çalışmanın devamında web sayfalarının kolaylıkla hazırlanmasına örnek oluşturabilecek Microsoft Frontpage programı hakkında temel bilgiler verilecektir. 4. Microsoft Frontpage 2003 Programı Frontpage 2003 programını çalıştırmak için programlar menüsü altında bulunan Microsoft Office klasörü içindeki Microsoft Office Frontpage 2003 simgesine fare ile tıklanır. Bu program ile hazırlanan *.htm veya *.html web sayfalarının görüntülenmesinde Internet Explorer programı veya Netscape Navigator gibi programlar kullanılır. simgesi ile Frontpage programı çalıştırılabilir. 5

6 Frontpage 2003 çalıştırıldığı zaman görünümü aşağıdaki gibidir. simgesi ile Đnternet Explorer programı çalıştırılır. Đnternet Explorer çalıştırıldığı zaman görünümü aşağıdaki gibidir. 5. Şablondan Çerçeveli Sayfanın Eklenmesi Web sayfaları için kullanışlı olduğunu düşündüğümüz ve kullanımını örneklemek için çerçeveli bir sayfa tasarımı seçilmiştir. Bunun için; Dosya menüsünden Yeni satırına tıklandıktan sonra, 6

7 tıklanır. Sağ penceredeki menü aşağıdaki gibi değişir. Bu menüde ek sayfa şablonlarına Ek sayfa şablonlarına tıklandıktan sonra aşağıdaki gibi gelen menüden ÇERÇEVE SAYFALARI seçilir. Gelen listede Başlık ve içindekiler bulunur ve TAMAM butonuna tıklanır TAMAM butonuna tıklandığında üç çerçeve içeren bir index.htm sayfası ekrana getirilir. Đndex.htm dosyası içindeki çerçevelerin kullanılacağı sayfaların oluşturulması için YENĐ SAYFA yazan butonlara tek tek tıklanılır. 7

8 YENĐ SAYFA butonlarına tıklandığında görünüm aşağıdaki gibi olur ve web sayfası çerçeveli olarak görüntülenmiş olur. Çerçeve tanımlamaları oluşturulduktan sonra Dosya menüsü/farklı kaydete tıklandığında sırasıyla çerçeveler sayfası index.htm(bu isim standarttır), üstteki çerçeve ust.htm, soldaki çerçeve sol.htm sağdaki çerçeve ise sag.htm olarak kaydedilir.***not: Dosya isimlerinde küçük harf kullanılması ve Türkçe karakterler kullanılmaması önerilir.*** 8

9 6. Web Sayfası Alt Klasörleri Zorunlu olmamak şartıyla düzenli olması açısından dosyalar cinslerine göre farklı klasörlere kaydedilebilir. Yukarıda da belirtildiği gibi klasör ve dosya isimlerinde küçük harfler kullanılmalıdır. Çünkü bazı işletim sistemlerinde büyük ve küçük harfler farklı değerlendirildiğinden web sitesinde aksaklıklar yaşanabilir. root (index.htm) (ust.htm) (sol.htm) sag.htm) dokuman resim download english Yukarıdaki örnek klasör yapısı incelenecek olursa gibi bir internet adresini Đnternet Explorer adres çubuğuna yazıp ENTER tuşuna bastığımızda Đnternet Explorer bu internet adresindeki index.htm, index.html veya bazı siteler için geçerli olabilecek default.htm dosyasını arar. Bu dosyalardan biri varsa ilk görüntülenecek sayfa olarak bunlar tercih edilir. Bunlardan hiç birisi bulunamazsa çoğu web sitelerinde dosya listesi ekrana gelir. Đnternet adresindeki en alt klasörü ROOT klasörü olarak adlandırılır. index.htm başlangıç dosyası mutlaka bu klasörde bulunmalıdır. Web sayfasında kullanılan *.htm sayfaları dokumanlar klasörüne, ortak kullanımdaki resimler resim klasörüne, tercihen sıkıştırılmış dosyalar download klasörüne kaydedilebilir. Ders notları için dersler klasörü altında da her derse ait yeni klasörler açılarak kullanılabilir. 7. Đnternet Sayfalarında Linklerin/Köprülerin Kullanılması Microsoft Frontpage 2003 programında web sayfaları hazırlanırken yazıların veya resimlerin üzerine fare ile tıklandığında internet adresleri veya *.htm dosyaları açılabilir. Bu amaçla resim veya yazılar ile ilişkili köprüler oluşturulabilir Đnternet Adreslerine Köprülerin Eklenmesi "Bilecik Üniversitesi" yazılı bir metne köprü eklemek için önce bu metin fare ile seçilir. Sonra farenin sağ tuşuna basılarak aşağıdaki menü ekrana getirilir ve buradan Köprü komutuna tıklanır. Bilecik Üniversitesi 9

10 Komuta tıklandığında aşağıdaki köprü ekle iletişim kutusunda Adres: yazan yere Bilecik Üniversitesi yazısına tıklanıldığında açılacak internet adresi yazılır. Burada yazıldı. Bu internet adresinin gösterileceği yer adı ana olan sağ çerçeve bölgesi olarak seçilmiştir. Bu amaçla Hedef Çerçeve butonu ile ekrana gelen aşağıdaki bölümde sağdaki çerçeve kısmına fare ile tıklanır ve Tamam seçilir.. Bu işlemle sol pencerede Bilecik Üniversitesi yazısına tıklandığında sağ pencerede üniversitenin web sayfası açılır. Tamama tıkladığınızda seçilen metin altı çizili bir metin haline dönüşecektir. Bu görünüm bu metinde bir köprü olduğunu ve fare ile üzerine tıklanıldığında köprüde tanımlanan internet adresinin gösterileceği anlamını taşır. Görünüm açısından metindeki altçizgi formatı istenirse kaldırılabilir Dosyalar Đçin Köprülerin Eklenmesi Bilgisayarınızda herhangi bir klasörde bulunan başka bir html sayfasını köprü ile çağırmak mümkündür. Bu amaçla köprünün tanımlanacağı metin veya resim seçildikten sonra aynı şekilde farenin sağ tuşu ile gelen menüde köprüye tıklanır. Web ortamına kaydedilen bu 10

11 dosyalara aynı klasör yapısındaki web ortamından hatasız olarak çağrılabilir. Örnek olarak aşağıdaki şekilde dokuman klasöründe bulunan bdevre.doc dosyası köprü tarafından çağrılmaktadır. Burada dosya uzantısı htm yerine doc olduğundan doğrudan görüntülenmeyerek bu dosya için kaydet veya aç uyarısı gelecektir, download verecektir. Đnternet adresine köprü eklemede olduğu gibi dosyalar için de hedef çerçeve bölümünden dosyaların görüntüleneceği çerçeve bölümü/görüntülenme şekli seçilebilir Adreslerine Köprülerin Eklenmesi köprüsü eklemek için Köprü ile ilişkilendirilecek kelime veya resim fare ile seçildikten sonra (burada metni) farenin sağ tuşuna tıklandığında köprü veya aşağıdaki köprü düzenle iletişim kutusu ekrana getirilir. Burada e-posta adresi şeklinde yazılmıştır. Bu iletişim kutusunda linkin tanımlanılacağı metin kutusuna; 1. şeklinde bir mail adresi yazılabilir. Böyle bir linke fare ile tıklanıldığında mesaj gönderme kutusu mesaj gönderilecek kişinin adresi yazılı 11

12 olarak ekrana gelir. Linki kullanan kişi SUBJECT ve MESAJ kısımlarını doldurup mesajı gönderebilir. 2. şeklinde olan bir link tanımı ile de SUBJECT kısmının otomatik olarak "DERS=Bilgisayar" olarak hazırlanması sağlanmış olur. 3. şeklinde mail adresleri arasına virgüller konularak mesajın gönderileceği kişilerin tümünün adreslerinin otomatik olarak yazılması sağlanabilir. Linki kullanan kişi mesajın gönderileceği grubun veya sınıfın e- mail adreslerini bilmek veya yazmak zorunda kalmaz Sayfalara Resim Eklenmesi Sayfalara resim eklemek için Ekle menüsünden Resim/Dosyadan komutuna tıklanır ve belirtilen klasördeki resimler seçilir Sayfalara Arkaplan ve Tema Eklenmesi Sayfalara arkaplan/duvarkağıdı eklemek için Biçim menüsü/arkaplan veya sayfada farenin sağ butonuna tıklanarak ekrana gelen menüden Sayfa Özellikleri/Biçimlendirme seçilir. Sadece renk vermek için dialog kutusundaki Renkler/Arkaplan kısmı değiştirilir. Arkaplan resmi/duvarkağıdı eklemek için Arka Plan Resmi işaretlenirve Gözat butonu ile duvarkağıdı dosyası seçilir ve Tamam a basılır. Sayfalara Tema eklenmesi için Biçim menüsünden TEMA ya tıklanır ve sağ tarafa eklenen Tema Seç penceresinden istenilen Tema seçilir. 8. Web Sayfasının Đnternet Ortamına Aktarılması Web sayfalarının internet ortamına aktarılması aşamasında benzer ortamlar için brii dosya transferi örneği olması açısından dosyaların Anadolu Üniversitesi web ortamına aktarılması ve genel dosya transferine örnek olması açısından Win-FTP Pro programının kullanılması gösterilmiştir Anadolu Üniversitesindeki Web Ortamına Dosya Transferi Đnternet Explorer programında adres çubuğuna yazılır. Burada kullanıcı adı (tturkyilmaz) ile karakterinden sonra Anadolu üniversitesinin ftp adresi yazılmıştır. 12

13 Enter tuşuna basıldıktan sonra kullanıcı adını ve şifresini soran bir iletişim kutusu ekrana gelir. Burada üniversiteye ait kullanıcı adı ve şifre yazıldıktan sonra Oturum Aç butonuna tıklanır. Oturum açıldıktan sonra web dosyalarınızı bilgisayarınızdan fare ile kopyala ve yapıştır işlemleri ile server a kaydedebilirsiniz. 13

14 8.2. Win-Ftp Pro Kullanımı Win-ftp pro programı çalıştırılıp connect butonuna tıklanıldığında kullanıcı bilgilerinin ve internet adres ve özelliklerinin bulunduğu bir iletişim kutusu ekrana gelir. Aşağıdaki bilgiler Anadolu Üniversitesi için girilmiştir. Bu iletişim kutusu doldurulduktan sonra Tamam Butonuna tıklamadan önce startup sekmesine tıklanır. Startup sekmesinde "Initial Remote Host Directory" kayıt yapılacak web adresinde bulunan bir klasörü işaret eder. "Initial Local Directory" ise kullanıcının bilgisayarında bulunan bir klasörü ifade eder. Böylece her bağlantıda bu konumları ayarlamak gerekmez. Bu bilgiler tamamlandıktan sonra Tamam butonuna tıklanır. 14

15 Bağlantı yapıldıktan sonra web sitesi dosyaları seçilir ve sağ oka fare ile tıklanır. Dosya Transferi tamamlandıktan sonra Explorer adres çubuğuna adresi yazılarak web sayfasının çalışıp çalışmadığı kontrol edilir. Uyarı: Metin dosyalarının ASCII veya Binary, resim biçiminde olan dosyaların ise Binary seçimi ile transfer edilmesi gerekir. *** Aksaklıklar varsa dosya adlarındaki Türkçe karakterler kaldırılır. Büyük harflerin tümü küçük harflerle değiştirilir. Boşluk karakterleri varsa _ alt çizgi işareti ile değiştirilir. Dosya transferinden sonraki görünüm aşağıdaki gibi olmalıdır. Aynı şekilde TTNET web sitesine dosya transferi de örnek olarak verilmiştir. 9. TTNET Web Sitesine Dosya Transferi Internet Explorer ve FTP programı ile olmak üzere iki şekilde de yapılabilir. 15

16 9.1. Đnternet Explorer Adres çubuğuna yazılarak dosya yükleme ortamına geçilir. Bu yazılımda kullanıcı adı telser1 ve ttnete web yükleme uzantısı şeklindedir. Enter tuşuna basıldığında şifre sorulacak daha sonra dosya yükleme ortamına geçilecektir. Burada dosya ve klasör işlemleri fare ve klavye kullanılarak yapılabilecektir Ftp Programı Ftp programında hostname kısmına web.ttnet.net.tr ve User Id kısmına kullanıcı adı ve şifreler yazılır. Tamam butonuna tıklanarak ttnet web server ına bağlantı yapılmış olur. Diğer dosya transfer kısımları FTP Pro programının örneklenmesi bölümünde verilmiştir. 16

17 10. Örnek Web Sayfası Görünümü 11. Metin Editörleri Yardımıyla HTML Sayfalarının Hazırlanması Kullanıcı bir HTML editörü bulunmadığı zaman veya HTML editöründe yapamadığı işlemler için HTML dosyalarını bir metin editörü ile hazırlayıp düzenleyebilir. Bu amaçla dos editörü, Notepad veya metin kaydı yapılmak şartıyla kelime işlemci programları kullanılabilir. Dosya uzantısı *.htm veya *.html şeklinde olmak zorundadır Metin Editörü Đle Sayfaların Genel Özellikleri <head> <title>anadolu Üniversitesi</title> </head> <body bgcolor=yellow> <img src="amblem.gif" width="400" height="200"> Sayfa başlığı <head>...</head> etiketleri arasına yazılır. Arka alan rengini tanımlamada kullanılır Arka alanda bir resmin görüntülenmesi Metin Editörü Đle HTML Dosyasının Oluşturulması Bir HTML sayfa yapısı aşağıdaki gibidir. <html> <head> <title>anadolu Üniversitesi</title> </head> 17

18 <body> <P> <CENTER> T.C. <BR> ANADOLU ÜNĐVERSĐTESĐ <BR> Öğrenci Bilgileri<BR> </CENTER> </P> <form> Đsim :<BR> <input type=text value=ahmet CAN name=o1> <BR> No:<BR> <input type=text value= name=o2> </form> </body> </html> "<" simgesi ile başlayıp ">" ile biten sözcüklere HTML etiketleri denir. <...> şeklinde açılan bir HTML etiketi </...> şeklinde sonlandırılır. Yukarıdaki HTML sayfasında kullanılan etiketlerin anlamları aşağıdaki gibidir. HTML etiketi ANLAMI <html>...</html> HTML dosyaları bu etiketle başlar ve bu etiketle sonlandırılır <head>...</head> Etiketleri arasına sayfanın genel bilgileri yazılır. <title>...</title> <head>...</head> etiketleri arasında yer alıp HTML sayfasının sayfa başlığının tanımlandığı etikettir. <body>...</body> HTML sayfasının ana bölümü olup sayfa içinde görülen bilgiler bu etiketler arasında yer alır. <P>...</P> Bu etiketler arasına paragraf yazılır <BR> Yeni satır anlamı taşır <CENTER>...</ CENTER > Bu etiketler arasına ortalı format uygulanır. <FORM>...</FORM> Bu etiketler arasına metin kutusu buton gibi form nesneleri tanımlanabilir. Bu nesneler form etiketleri arasında kullanılmadığı zaman görüntülenmez Metin Özelliklerini Tanımlamak Amacıyla Kullanılan Etiketler HTML etiketi <h1>...</h1> <h2>...</h2> <h3>...</h3> <h4>...</h4> <h5>...</h5> <h6>...</h6> <font size=1...</font> ANLAMI Sayfa içinde kullanılan başlık etiketleridir. H1 için font büyüklüğü 24, H2 için font büyüklüğü 18, H3 için font büyüklüğü 14, H4 için font büyüklüğü 12, H5 için font büyüklüğü 10, H6 için font büyüklüğü 8 şeklinde başlık yazıları tanımlamaya olanak tanır. Size 1 ile 7 arasında değişir Size 1:8, Size 2:10, Size 3:12, Size 4:14, Size 5:18, Size 6:24, Size 7:36 <font face=arial>...</font> <font color=red>...</font> Font tipinin arial olması sağlanır Font renginin tanımlanmasını sağlar. Red, 18

19 yellow, cyan, green, blue, white, pink, magenda ve black gibi renk adları kullanılabilir. <b>...</b> Bu etiketler arasında font koyu olarak kullanılır <i>...</i> Bu etiketler arasında font italik(eğik) olarak kullanılır <u>...</u> Bu etiketler arasında font altı çizgili olarak kullanılır <b><i><u>...</u><i><b> Bu etiketler arasında font koyu, italik ve altı çizgili olarak kullanılır <center>...</center> Paragrafın ortalı yazılmasını sağlar <p align=right>...</p> Paragrafın sağa yaslı yazılmasını sağlar <p align=left>...</p> Paragrafın sola yaslı yazılmasını sağlar <p align=justify>...</p> Paragrafın iki yana yaslı yazılmasını sağlar Madde Đmleri ve Listeleme <ol type=1>...</ol> Rakamlar ile numaralandırılan listeler tanımlama imkanı verir <ol type=i>...</ol> Romen rakamı ile numaralandırılan listeler tanımlama imkanı verir <ol type=i>...</ol> Romen rakamı ile numaralandırılan listeler tanımlama imkanı verir <ol type=a>...</ol> Büyük harflerle sıralanan listeler tanımlama imkanı verir <ol type=a>...</ol> Küçük harflerle sıralanan listeler tanımlama imkanı verir <ul type=a>...</ul> Sıralı liste oluşturmak amacıyla kullanılır <dl>...</dl> Tanım listesi oluşturmada kullanılır <dt> Girinti yok <dd> Girinti var Köprüler Üzerine fare ile tıklanan yazı ve resim gibi elemanların HTML sayfalarına, HTML sayfalarındaki bir konuma veya Đnternet adreslerine bulunan web sitelerine ulaşımı sağlar Metinlerde Kullanılan Köprüler <a href=http://www.anadolu.edu.tr> Anadolu Üniversitesi </a> Resimlerde Kullanılan Köprüler <a href=http://www.anadolu.edu.tr> img src=amblem.gif </a> Download Dosyası Đçin Köprü <a href=ornekler.zip> Download ORNEKLER.ZIP </a> Anadolu Üniversitesi yazısının tanımlanması ve bu metine Anadolu üniversitesi linkinin eklenmesi Amblem.gif resiminin görüntülenerek bu resme Anadolu üniversitesi linkinin eklenmesi Anadolu Üniversitesi yazısının tanımlanması ve bu metine Anadolu üniversitesi linkinin eklenmesi 19

20 HTML Dosyası Đçin Köprü <a href=html1.htm> Htm1 dosyasını aç </a> Htm1 dosyasını aç yazısının tanımlanması ve bu metine lokal html1.htm dosyasının bağlanması Đçin Köprü <a Mesaj Gönder </a> Mesaj Gönder yazısının tanımlanması ve bu metine tıklanıldığında mesajın gönderileceği adresin yazılı olarak mesaj kutusunun açılması Çoklu Bağlantıları Đçin Köprü <a "> Mesaj Gönder </a> Mesaj Gönder yazısının tanımlanması ve bu metine tıklanıldığında mesajın gönderileceği adreslerin yazılı olarak mesaj kutusunun açılması Bağlantıları Đçin Konu ve Adresi Otomatik Köprüler <a = Ders Notları"> mesaj gonder</a> Mesaj Gönder yazısının tanımlanması ve bu metine tıklanıldığında mesajın gönderileceği adresin ve konusunun yazılı olarak mesaj kutusunun açılması Çerçeveler HTML sayfalarında çerçevelerin kullanılabilmesi için en az üç adet HTML sayfası oluşturulması gerekir. Bu sayfalar çerçeve tanımlarının bulunduğu "index.html" ve bu sayfa içinde en az iki adet tanımlanabilen çerçevelere kaynak olarak kullanılan "sol.html" ve "sag.html" sayfaları olabilir. Burada sayfalara verilen adlar herhangi bir ad olarak kullanılabilir. Sayfa adlarında kullanılan isimlerin büyük veya küçük harf olmasına dikkat edilerek tanımlamalar yapılmalıdır. Çerçeve tanımlarının çalışması için bulunduğu HTML dosya içersinde </head> ve <body> etiketleri arasında yer alması gereklidir. <frameset cols=20%,80% borders=2> Çerçeve tanımının yapıldığı sayfanın ilk kısmı %20 ve ikinci kısmı %80 oranlarda olacak şekilde iki sütuna böler. "Border" ile çerçevelerin kalınlıkları tanımlanır. "Border=0" olması durumunda çerçeve çizgileri görüntülenmez. 20

21 <frame src=sol.html name=sol> Đlk çerçevede gösterilecek dosyanın "sol.html" dosyası olması ve adının da "sol" olarak tanımlanması <frame src=sag.html name=sag> Đkinci çerçevede gösterilecek dosyanın "sag.html" dosyası olması ve adının da "sag" olarak tanımlanması </frameset> Çerçeve tanımlarının kapatılması <frameset rows=20%,80% borders=1> Çerçeve tanımlarının satırlar formatında başlatılması Çerçeve tanımları iç içe yazılabilir. Her çerçeve tanımı bulunduğu bölgeyi tanımlandığı oranda iki bölgeye ayırır. Bir çerçeve içinde bulunan bir linkin gösterileceği yer "target=sag" şeklinde çerçevenin adı kullanılarak yapılır. Link çerçeveler yerine yeni bir sayfa açılarak gösterilecekse "target=_blank" şeklinde bir hedef kullanılmalıdır Köprülerin Đstenen Çerçeve Đçinde Görüntülenmesi Bu amaçla "target" kullanılır. <a href="http://www.osym.gov.tr"> OSYM</a> href="http://www.osym.gov.tr adresinde bulunan index.html dosyasını linkin tanımlı olduğu sayfada göster. <a href="http://www.osym.gov.tr" target="sag"> OSYM</a> href="http://www.osym.gov.tr adresinde bulunan index.html dosyasının adı "sag" olan çerçeve içinde göster <a href="http://www.osym.gov.tr" target="_blank"> href="http://www.osym.gov.tr OSYM</a> adresinde bulunan index.html dosyasının yeni bir sayfa açarak göster Yukarıdaki link tanımların "sol.html" dosyası içinde bulundurulabilir. Böylece solda bulunan linkler target="sag" tanımlamasından dolayı sağda bulunan adı "sag" olan çerçeve içinde gösterilir Đki Sütunlu Çerçeve Index.html sayfasının içeriği; <HTML> <HEAD> <TITLE>Anadolu Üniversitesi</TITLE> </HEAD> <FRAMESET cols="20%, 80%"> <FRAME SRC="sol.html" NAME="sol"> <FRAME SRC="sag.html" NAME="sag"> </FRAMESET> <BODY> </BODY> </HTML> Đki sütunlu çerçeve oluşturur sol sag Đki Satırlı Çerçeve Kullanımı Index.html sayfasının içeriği; <HTML> <HEAD> <TITLE>Anadolu Üniversitesi</TITLE> </HEAD> Đki satırlı çerçeve oluşturur 21

22 ust <FRAMESET rows="20%, 80%"> <FRAME SRC="ust.html" NAME="ust"> <FRAME SRC="alt.html" NAME="alt"> </FRAMESET> alt <BODY> </BODY> </HTML> Bir Satır ve Đki Sütunlu Çerçeve Kullanımı Index.html sayfasının içeriği; <HTML> <HEAD> <TITLE>Anadolu Üniversitesi</TITLE> </HEAD> <FRAMESET rows="20%, 80%"> <FRAME SRC="ust.html" NAME="ust"> <FRAMESET cols="20%, 80%"> <FRAME SRC="sol.html" NAME="sol"> <FRAME SRC="sag.html" NAME="sag"> </FRAMESET> </FRAMESET> <BODY> </BODY> </HTML> Bir satır ve iki sütunlu çerçeve oluşturur ust sag sol Đki Sütun Bir Satırlı Çerçeve Kullanımı Index.html sayfasının içeriği; <HTML> <HEAD> <TITLE>Anadolu Üniversitesi</TITLE> </HEAD> <FRAMESET rows="20%, 80%"> <FRAMESET cols="20%, 80%"> <FRAME SRC="sol.html" NAME="sol"> <FRAME SRC="sag.html" NAME="sag"> </FRAMESET> <FRAME SRC="alt.html" NAME="alt"> </FRAMESET> Đki sütun ve bir satırlı çerçeve oluşturur sol sag alt <BODY> </BODY> </HTML> 22

23 Đki Sütun Đki Satırlı Çerçeve Kullanımı Index.html sayfasının içeriği; <HTML> <HEAD> <TITLE>Anadolu Üniversitesi</TITLE> </HEAD> Đki sütunlu iki satırlı çerçeve oluşturur sol sag <FRAMESET rows="20%, 80%"> <FRAMESET cols="20%, 80%"> <FRAME SRC="sol.html" NAME="sol"> <FRAME SRC="sag.html" NAME="sag"> </FRAMESET> <FRAMESET cols="20%, 80%"> <FRAME SRC="ust.html" NAME="ust"> <FRAME SRC="alt.html" NAME="alt"> </FRAMESET> </FRAMESET> <BODY> </BODY> </HTML> ust alt 23

BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? 2. POWERPOINT PROGRAMININ BAŞLATILMASI

BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? 2. POWERPOINT PROGRAMININ BAŞLATILMASI BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? Microsoft Office Paketi ile birlikte kullanıcıya sunulan Powerpoint Programı, etkileşimli sunular (Presentation) hazırlamaya yarayan metin tabanlı

Detaylı

12 TBT / WEB TASARIM ve PROGRAMLAMA ( Not 3 )

12 TBT / WEB TASARIM ve PROGRAMLAMA ( Not 3 ) 12 TBT / WEB TASARIM ve PROGRAMLAMA ( Not 3 ) 25.09.2017 METİN VE GÖRÜNÜM DÜZENLEME ETİKETLERİ : etiketleri dökümana başlık eklemek için kullanılır. etiketinde ki x ifadesi 1 den 6 ya kadar

Detaylı

WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ

WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ Web Sitesi Yönetim Paneli, Üniversitemiz web sitesinde, birimlerimize ait web sitelerindeki içerikler üzerinde ekleme, silme, değiştirme gibi güncelleme işlemlerini,

Detaylı

WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ

WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ Web Sitesi Yönetim Paneli, Üniversitemiz web sitesinde, birimlerimize ait web sitelerindeki içerikler üzerinde ekleme, silme, değiştirme gibi güncelleme işlemlerini,

Detaylı

Şekil Yazı tipini biçimlendirme araç çubuğu simgeleri

Şekil Yazı tipini biçimlendirme araç çubuğu simgeleri BÖLÜM 2 2. YAZILARI BİÇİMLENDİRME 2.1. Yazı Tipini Değiştirme Word programında, yazılan bilgiler daktilodaki gibi tek tip yazı olmaz. Yazılarda farklı biçimler kullanılarak belgelerin daha etkileyici olması

Detaylı

2. HTML Temel Etiketleri

2. HTML Temel Etiketleri 2. HTML Temel Etiketleri Bu bölümü bitirdiğinizde, HTML ve etiket kavramlarının ne olduğunu, HTML komut yapısını, Örnek bir HTML dosyasının nasıl oluşturulduğunu, Temel HTML etiketlerinin neler olduğunu,

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010

Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010 Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010 Bu belge BT Sınıfı Etkinliklerinde Kullanılmak Üzere Hazırlanmıştır İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 ÜYE (KAYIT) OLMA... 3 YÖNETİM PANELİ İŞLEMLERİ... 5 ŞABLON AYARLARI...

Detaylı

Bölüm 4 Microsoft Power Point Sunum Hazırlama

Bölüm 4 Microsoft Power Point Sunum Hazırlama Bölüm 4 Microsoft Power Point Sunum Hazırlama 4.1 POWERPOINT Sunu Programı Giriş Power Point sunu hazırlama programı, bir konu hakkında bilgi vermek veya herhangi bir ürünü tanıtmak gibi istenen anlatımları

Detaylı

Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu

Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu Uygulamaya giriş yapabilmek için https://iskop.istanbul.edu.tr/ adresine girilir. Proje Takip Platformu adlı bölümden Proje Takip Platformu linkine tıklanır. Açılan

Detaylı

4. Bağlantı (Köprü) Oluşturma

4. Bağlantı (Köprü) Oluşturma 4. Bağlantı (Köprü) Oluşturma Bu bölümü bitirdiğinizde, HTML dosyalarında nasıl bağlantı oluşturulduğunu, Bağ etiketinin ne olduğunu, Yerel dosyalara nasıl bağlantı kurulduğunu, İnternet üzerindeki dosyalara

Detaylı

Html temelleri. Ders 4

Html temelleri. Ders 4 Html temelleri Ders 4 1 Giriş World Wide Web (Kısaca web) uygun protokoller kullanarak haberleşen yazılımların çalıştırıldığı internet üzerindeki sistemlerin bir koleksiyonudur. Çoğu sistem gününüzde en

Detaylı

Web Programlama Kursu

Web Programlama Kursu Web Programlama Kursu Bu kurs ne değildir? Neyi amaç edinmiştir? Bilgisayar Programcısı? Web Tasarımcısı? Web Programcısı? Neler öğreneceğiz? Kurs sonunda neler yapılabileceğiz? Örnek siteler Örnek Projeler

Detaylı

7. Çerçeveler. Bu bölümü bitirdiğinizde,

7. Çerçeveler. Bu bölümü bitirdiğinizde, 7. Çerçeveler Bu bölümü bitirdiğinizde, Çerçevelerden oluşan bir WEB sayfası tasarlamayı, İç içe çerçeveler oluşturmayı ve Çerçeveleri isimlendirmeyi, Bağ kurulan dosyaları belirtilen çerçeve içerisinde

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUWİS. Web İçerik Sistemi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı-WEB GRUBU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUWİS. Web İçerik Sistemi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı-WEB GRUBU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUWİS Web İçerik Sistemi -WEB GRUBU 2013 B i l g i İ ş l e m D a i r e B a ş k a n l ı ğ ı MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM BÖLÜM DAİRE

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Bilgi Teknolojileri (IT) Kavramları, Bilgisayar Kullanımı ve Dosyaların Yönetimi, Bilgi ve İletişim HAFTA 1 1. Genel Kavramlar(Bilgisayarın tanımı,bilgi

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI İşletim Sisteminde Yapılan Uygulamalar Bir Bilgisayarda Hangi İşletim Sistemi Yüklü Olduğunu

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. FORMLAR

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. FORMLAR ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Uygun ortam sağlandığında web sayfaları için formlar oluşturabileceksiniz. ARAŞTIRMA Web sayfalarında formların kullanım amaçlarını ve nasıl kullanıldığını

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA Pencerenin ortasında bulunan beyaz sayfa, slayt tasarımında kullanacağımız sayfamızdır. Sol panelde bu slayt sayfasının küçültülmüş halde bir

Detaylı

ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI

ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI Kelime İşlemci Nedir? Bilgisayarda yazıların(metinlerin) yazılmasını ve düzenlenebildiği, resimlerin ve tabloların eklenebildiği yazılımların(programların) genel adıdır.

Detaylı

www.elektrikogretmenleri.com

www.elektrikogretmenleri.com DREAMWEAVER DA TABLOLAR KULLANARAK İNDEX SAYFASI HAZIRLAMAK Günümüzde web siteleri Frameset yapısı ve Tablo yapısı kullanarak yapılmaktadır. Frameset (Çerçeve) yapılı web sitelerinde index sayfaları oluşturulduğunda

Detaylı

WEB TASARIMI. Đnternet Nedir?

WEB TASARIMI. Đnternet Nedir? ĐÇĐNDEKĐLER İÇİNDEKİLER... 1 WEB TASARIMI... 2 İnternet Nedir?... 2 HTML (Hypertext Markup Language)... 4 (Hareketli Metin İşaretleme Dili)... 4 KLASÖR VE DOSYA İSİMLERİNDE... 5 STANDART TAKILAR... 5

Detaylı

WINDOWS VE PARDUS İÇİN İMZAGER KURULUM TALİMATI

WINDOWS VE PARDUS İÇİN İMZAGER KURULUM TALİMATI Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi TALM-001-053 0 03.01.2012 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın No Yayın Nedeni Yayın Tarihi 0 İlk Çıkış 03.01.2012 TALM-001-053 03.01.2012 2/15 İÇİNDEKİLER 1 Giriş...4 2

Detaylı

Okul Web Sitesi Yönetim Paneli Kullanımı

Okul Web Sitesi Yönetim Paneli Kullanımı Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Grup Başkanlığı tarafından ortak web sitesi tasarım çalışması yapılmıştır. Çalışmanın amacı tüm kurumlarımızın standart bir web sayfasına sahip olmalarını sağlamaktır.

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS)

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) AGENT KULLANIM DOKÜMANI HİZMETE ÖZEL 1/21 Rev. 1 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER 2 1.1. AYARLAR... 3 1.2. YENİLE... 7 1.3. BİLDİRİM VE GÖREVLER... 9 1.4. ENVİSİON ANA

Detaylı

Sisteme giriş yapıldığında ana sayfa üzerinde işlem menüleri, Hızlı erişim butonları ve mail gönderim istatistikleri yer alır.

Sisteme giriş yapıldığında ana sayfa üzerinde işlem menüleri, Hızlı erişim butonları ve mail gönderim istatistikleri yer alır. Kullanım Kılavuzu 1. Sisteme Giriş... 2 2. JetMail Ana Sayfa... 2 3. Kişi Listesi Ekleme... 3 3.1. Özel Alan Ekleme... 3 3.2. Segment Görüntüleme... 4 3.3. Bounced Kabul Edilen Mailler... 5 4. Kişi Ekleme...

Detaylı

TEMEL SUNUM İŞLEMLERİ SUNUMA SES, VIDEO EKLEME SUNUM TASARIMI ANİMASYONLAR SLAYT GEÇİŞİ KÖPRÜ KAYDETME SUNUM TASARIM TEKNİKLERİ ETKİNLİKLER

TEMEL SUNUM İŞLEMLERİ SUNUMA SES, VIDEO EKLEME SUNUM TASARIMI ANİMASYONLAR SLAYT GEÇİŞİ KÖPRÜ KAYDETME SUNUM TASARIM TEKNİKLERİ ETKİNLİKLER 1 TEMEL SUNUM İŞLEMLERİ SUNUMA SES, VIDEO EKLEME SUNUM TASARIMI ANİMASYONLAR SLAYT GEÇİŞİ KÖPRÜ KAYDETME SUNUM TASARIM TEKNİKLERİ ETKİNLİKLER 2 Sunu: Belli bir konunun resim, grafik, metin, ses ve görüntüler

Detaylı

4 Front Page Sayfası Özellikleri

4 Front Page Sayfası Özellikleri 4 Front Page Sayfası Özellikleri İsterseniz Frontpage penceresinin sağ tarafından, isterseniz araç çubuklarından faydalanarak yeni bir sayfa açın. Frontpage te çeşitli sayfa şablonları bulunmaktadır. Ancak

Detaylı

Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme. BATML İnternet Programcılığı 1

Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme. BATML İnternet Programcılığı 1 Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme BATML İnternet Programcılığı 1 Bazı web sitelerinde sayfalar arasında bilgi veya değişken göndermek gerekebilir. Gönderilen bu bilgi kullanıcı adı ve şifre

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK

BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK Belli bir düzen içerisinde yan yana ve alt alta sıralanmış veya hizalı şekilde oluşturulması gereken bilgiler word de tablo kullanılarak hazırlanırlar. Örneğin bir sınıfa ait

Detaylı

1.1 Web Kavramlar. 1.1.1.3 URL terimini tanımlayınız ve anlayınız.

1.1 Web Kavramlar. 1.1.1.3 URL terimini tanımlayınız ve anlayınız. 1.1 Web Kavramlar 117 Anahtar 7erim/er 1.1.1.1 Web ve Internet terimlerini tanımlayınız. Her birinin anahtar özelliklerini tanımlayınız. Web bir Internet hizmetidir. Web Internet üzerinde bağlantılı html

Detaylı

POWERPOINT 2010 KULLANIMI

POWERPOINT 2010 KULLANIMI Modül 7 MODÜL 7 POWERPOINT 2010 KULLANIMI TEMEL SUNUM İŞLEMLERİ SUNUMA SES, VIDEO EKLEME SUNUM TASARIMI ANİMASYONLAR SLAYT GEÇİŞİ KÖPRÜ KAYDETME SUNUM TASARIM TEKNİKLERİ ETKİNLİKLER Powerpoint 2003 Uzantısı.doc

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ZİMBRA E-POSTA SİSTEMİ KULLANICI DOKÜMANI

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ZİMBRA E-POSTA SİSTEMİ KULLANICI DOKÜMANI ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ZİMBRA E-POSTA SİSTEMİ KULLANICI DOKÜMANI İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 EPOSTA SİSTEMİNE BAĞLANMA... 3 ESKİ E-POSTLAR... 5 YENİ KİŞİ VEYA GÖREV OLUŞTURMA... 6 MESAJ YAZMA... 6 KİŞİLER...

Detaylı

MS POWERPOINT 2010. Şekil 111 Powerpoint 2010 Programını Başlatmak

MS POWERPOINT 2010. Şekil 111 Powerpoint 2010 Programını Başlatmak MS POWERPOINT 2010 1.Giriş: PowerPoint, Windows ortamında çalışan bir sunu paket programıdır. Metin, taslak, çizim ve grafikler kullanılarak sunular, slaytlar, broşürler, bildiriler, konuşmacı notları

Detaylı

YEDEKLEME PROGRAMI KURULUM VE KULLANIMI

YEDEKLEME PROGRAMI KURULUM VE KULLANIMI YEDEKLEME PROGRAMI KURULUM VE KULLANIMI Kurulum 1..zip dosyasını açınız. 2. Açılan dosyanın içindeki Yedekleme klasörünü açınız. 3. Yedekleme.exe dosyasını açınız. 4. Üst pencerede ki ekran gözükecektir.

Detaylı

İ ZMİ R KÂ Tİ P ÇELEBİ Ü Nİ VERSİ TESİ ÜZÂKTÂN EĞ İ Tİ M Sİ STEMİ Ö Ğ RENCİ KÜLLÂNİM KİLÂVÜZÜ

İ ZMİ R KÂ Tİ P ÇELEBİ Ü Nİ VERSİ TESİ ÜZÂKTÂN EĞ İ Tİ M Sİ STEMİ Ö Ğ RENCİ KÜLLÂNİM KİLÂVÜZÜ İ ZMİ R KÂ Tİ P ÇELEBİ Ü Nİ VERSİ TESİ ÜZÂKTÂN EĞ İ Tİ M Sİ STEMİ Ö Ğ RENCİ KÜLLÂNİM KİLÂVÜZÜ İçindekiler 1. Giriş... 3 2. Portal / Ana sayfa... 3 2.1 Sisteme Giriş Yapılması... 3 2.2 Sisteme Giriş Yapılamaması...

Detaylı

Docmage.exe dosyasını çalıştırılır ve karşımıza Şekil-1 deki ekran gelecektir.

Docmage.exe dosyasını çalıştırılır ve karşımıza Şekil-1 deki ekran gelecektir. 22 Haziran 2007 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Etiket Yazdırma ETĐKET YAZDIRMA MODÜLÜNDE DOCMAGE DĐZAYNI (BARKOD) Doküman sihirbazı DocMage den görsel açıdan zengin form

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI Kelime İşlemci - Word Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ E-POSTA YARDIM BELGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ E-POSTA YARDIM BELGESİ Zimbra Webmail GENEL ÖZELLİKLER Zimbra yüksek performanslı bir e-posta programı olup, e-posta, adres defteri, takvim, görev listeleri ve web dokümanları gibi özelliklere sahip bir uygulamadır. e-posta

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI Programın Açılışı: Başlat Tüm Programlar Microsoft Office Microsoft

Detaylı

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile POWERPOINT PROGRAMI Powerpoint bir sunu hazırlama programıdır. Belirli bir konu hakkında bilgi vermek için, derslerle ilgili bir etkinlik hazırlamak için, dinleyicilere görsel ortamda sunum yapmak için

Detaylı

Okul Web Sitesi Yönetim Paneli Kullanımı

Okul Web Sitesi Yönetim Paneli Kullanımı Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Grup Başkanlığı tarafından ortak web sitesi tasarım çalışması yapılmıştır. Çalışmanın amacı tüm kurumlarımızın standart bir web sayfasına sahip olmalarını sağlamaktır.

Detaylı

1. Portala Giriş. 2. Portalın Kullanımı Genel

1. Portala Giriş. 2. Portalın Kullanımı Genel 1. Portala Giriş Masraf beyanı portalına girmek için http://www.agmasraf.com adresine girilir. Sistem sizi tanıyarak girişi gerçekleştirir, şifre sorması durumunda Kullanıcı adı kısmına; sicil numarası,

Detaylı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 23 May. 2016 Form Form İşlemleri Tarayıcıdan bilgi alarak işlem gerçekleştirme FORM elemanları yardımıyla

Detaylı

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Microsoft Office Word Kelime işlemci, görsel nesnelerin veya çizimlerin resim ya da arka plan olarak kullanıldığı metinler oluşturabilen, harita ve tablo gibi şekiller

Detaylı

2. Belgeye Metin Ekleme

2. Belgeye Metin Ekleme METİN İŞLEMLERİ Flashta 2 çeşit metin vardır:1)tlf metni 2)Klasik metin 1)TLF Metni : CS5 ile başlayan metin türü. TLF metni FLA dosyanızın yayınlama ayarlarında ActionScript 3.0 ve Flash Player 10 veya

Detaylı

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace Kurulumu Öncesinde Yapılması Gereken İşlemler Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 veya daha yeni işletim sistemlerinde Programlar

Detaylı

SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı

SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı Kurulum 1. SQL Uyarı.zip dosyası açılır. 2. SQL Uyarı.exe programı çalıştırılır. 3. Üstteki ekran açılır ok. Butonuna basılır. 4. Ayarlar ekranı seçilir. 4.1 Server

Detaylı

NAZMİYE DEMİREL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ 1. DÖNEM 6. SINIFLAR DERS NOTU EXCEL 2007 DERS NOTLARI

NAZMİYE DEMİREL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ 1. DÖNEM 6. SINIFLAR DERS NOTU EXCEL 2007 DERS NOTLARI EXCEL 2007 DERS NOTLARI Bir hesap tablosu programıdır. Excel, her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri) tablolar ya da listeler halinde tutma ve bu verilerle ilgili ihtiyaç duyacağınız tüm hesaplamaları

Detaylı

Frontpage ile Çerçeve Sayfası Yaratmak

Frontpage ile Çerçeve Sayfası Yaratmak Frontpage ile Çerçeve Sayfası Yaratmak Frontpage ile alttaki adımları izleyerek bir çerçeve sayfasının nasıl yaratalabileceğini görelim: Önce Menü Bar dan Araç Çubukları Görev Bölmesi seçeneğinin aktif

Detaylı

HTML Etiketleri Genel Özellikler (Global Attributes)

HTML Etiketleri Genel Özellikler (Global Attributes) HTML Yorum Eklemek HTML kodunun içine tarayıcı tarafından gösterilmeyecek yorumlar şu şekilde eklenir. Hatırlatıcı notlar eklemek için de kullanılabilir. HTML Etiketleri Genel

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr

KULLANIM KILAVUZU. Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr KULLANIM KILAVUZU Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr RESERVE ONLİNE REZERVASYON YAZILIMI KULLANIM KİTABI...3 ADMİN PANELİ... 3 Admin Panel Giriş (Login)... 3 Yönetim Paneli... 3 OTEL

Detaylı

7 Temmuz Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar

7 Temmuz Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar 7 Temmuz 2007 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Raporlar RAPORLAR MODÜLÜNDE DOCMAGE DĐZAYNI Doküman sihirbazı DocMage den görsel açıdan zengin form dizaynları yapılır ve bu

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI GİRİŞ VE E-İMZA İŞLEMLERİ KLAVUZU

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI GİRİŞ VE E-İMZA İŞLEMLERİ KLAVUZU ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI GİRİŞ VE E-İMZA İŞLEMLERİ KLAVUZU BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile ilgili her türlü teknik destek için Bilgi İşlem Daire

Detaylı

www.wikispaces.com Kullanım Kılavuzu

www.wikispaces.com Kullanım Kılavuzu www.wikispaces.com Kullanım Kılavuzu İnternet tarayıcınıza(internet Explorer vb.) www.wikispaces.com adresini yazıp enter tuşuna bastığınızda yukarıdaki ekranla karşılaşacaksınız. Önceden oluşturmuş olduğunuz

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU Üniversitemiz Webmail servisi yenilenmiş olup Roundcube webmail üzerinden servis vermeye başlamıştır. Daha önce kullanılan SquirrelMail servisi https://oldwebmail.cankaya.edu.tr/

Detaylı

5.Slayt ana hat görünümü 6.Görev bölmesi penceresi 7.Not alanı 8.Durum çubuğu

5.Slayt ana hat görünümü 6.Görev bölmesi penceresi 7.Not alanı 8.Durum çubuğu MS POWERPOINT 2010 PowerPoint, Windows ortamında çalışan bir sunu paket programıdır. Metin, taslak, çizim ve grafikler kullanılarak sunular, slaytlar, broşürler, bildiriler, konuşmacı notları ve taslaklar

Detaylı

Microsoft FrontPage 2003. Web Sitesi Hazırlama. Ögr.Gör.N.Nilgün Çokça

Microsoft FrontPage 2003. Web Sitesi Hazırlama. Ögr.Gör.N.Nilgün Çokça Microsoft FrontPage 2003 Web Sitesi Hazırlama Ögr.Gör.N.Nilgün Çokça Microsoft FrontPage 2003 Web Sitesi Hazırlama Birinci Bölüm Microsoft FrontPage 2003 i Yeni Web Sitesi Oluşturmak 2 Dosyanın Kaydedilmesi

Detaylı

08.11.2015 WORD KULLANIMI

08.11.2015 WORD KULLANIMI KELİME İŞLEMCİ-MİCROSOFT OFFİCE OFFICE DÜĞMESİ HIZLI ERİŞİM ARAÇ ÇUBUĞU MENÜLER ŞEKİL, RESİM EKLEME TABLO EKLEME ETKİNLİKLER 1 OFFICE DÜĞMESİ: Çalışmamız ile ilgili dosya işlemleri yapmamızı sağlar. Yeni

Detaylı

7. BELGEYE RESİM EKLEME, YAZIM ve ÇİZİM ÖZELLİKLERİ

7. BELGEYE RESİM EKLEME, YAZIM ve ÇİZİM ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 7 7. BELGEYE RESİM EKLEME, YAZIM ve ÇİZİM ÖZELLİKLERİ 7.1. Belgeye Resim Eklemek Word programı; belgelere kendi içindeki resim galerisinde bulunan resimleri veya başka programlarda düzenlenmiş resimleri

Detaylı

BAROLAR WEB SİTESİ EĞİTİMİ

BAROLAR WEB SİTESİ EĞİTİMİ BAROLAR WEB SİTESİ EĞİTİMİ HAZIRLAYAN HÜSEYİN SARI 23 MART 2011 ANKARA - İÇERİK YÖNETİM PANELİ - İÇERİK EKLEME İçerik eklerken öncelikle içeriği hangi kayıt tipinde ekleleyeceğimizi belirliyoruz. Tarih

Detaylı

III. Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. BİÇİMLEME D. SAYFA BİÇİMLEME E. YAZDIRMA F. İLERİ ÖZELLİKLER KELİME İŞLEM PROGRAMI

III. Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. BİÇİMLEME D. SAYFA BİÇİMLEME E. YAZDIRMA F. İLERİ ÖZELLİKLER KELİME İŞLEM PROGRAMI III. KELİME İŞLEM PROGRAMI Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. BİÇİMLEME D. SAYFA BİÇİMLEME E. YAZDIRMA F. İLERİ ÖZELLİKLER 71 A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Bildiğiniz kelime işlemci programlarını

Detaylı

DENEME SINAVI. ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu

DENEME SINAVI. ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu DENEME SINAVI ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu 1. Hesap Çizelgesi (Microsoft Office - Excel) uygulamasını açınız. Başlat > Programlar > Microsoft Office > Microsoft Office Excel 2003 yolu izlenerek Excel programı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 BÖLÜM-2. WİNDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ...27

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 BÖLÜM-2. WİNDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ...27 İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 1.1. GİRİŞ...1 1.2. BİLGİSAYARIN TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ...3 1.3. BİLGİSAYARIN FONKSİYONLARI...3 1.4. BİLGİSAYARIN YAPISI VE BİLGİSAYARI

Detaylı

BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I. Ders 2

BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I. Ders 2 BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I Ders 2 HTML 2 Hyper Text Markup Language = Yüksek/İleri Metin İşaretleme Dili Web sayfaları oluşturmak için kullanılan içerik biçimlendirme dilidir. Yüksek/ileri metin

Detaylı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 11-14 May. 2014 Form Form İşlemleri Tarayıcıdan bilgi alarak işlem gerçekleştirme FORM elemanları

Detaylı

www.elektrikogretmenleri.com

www.elektrikogretmenleri.com FIREWORKS (MENU OLUŞ TURMA) 1 Önce Başlat menüsü Programlar Adobe Web Premium CS3 Adobe Fireworks CS3 kısayol simgesi ile Fireworks programı açılır. 2 Fireworks programı açıldığında Karşımıza gelen Yeni

Detaylı

POWERPOINT KULLANIMI

POWERPOINT KULLANIMI TEMEL SUNUM İŞLEMLERİ SUNUMA SES, VIDEO EKLEME SUNUM TASARIMI ANİMASYONLAR SLAYT GEÇİŞİ KÖPRÜ KAYDETME SUNUM TASARIM TEKNİKLERİ ETKİNLİKLER Powerpoint 2003 Uzantısı.doc Powerpoint 2007/2010 Uzantısı.docx

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ TC İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU İçindekiler WEB İçerik Sistemine Giriş Bilgileri... 3 Sunucu, Şifre, SQL, yedekleme, Debug... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

WORD KULLANIMI

WORD KULLANIMI KELİME İŞLEMCİ-MİCROSOFT OFFİCE q OFFICE DÜĞMESİ q HIZLI ERİŞİM ARAÇ ÇUBUĞU q MENÜLER q ŞEKİL, RESİM EKLEME q TABLO EKLEME q ETKİNLİKLER 1 OFFICE DÜĞMESİ: Çalışmamız ile ilgili dosya işlemleri yapmamızı

Detaylı

AEGEE-Eskişehir Online Web Yönetim Paneli ( WEBBY ) Yardım Dökümanı

AEGEE-Eskişehir Online Web Yönetim Paneli ( WEBBY ) Yardım Dökümanı AEGEE-Eskişehir Online Web Yönetim Paneli ( WEBBY ) Yardım Dökümanı Emre GÜLCAN IT Responsible & Web Admin AEGEE-Eskişehir emregulcan@gmail.com e_gulcan@hotmail.com 0535 729 55 20 1 1. YÖNETİM PANELİNE

Detaylı

KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU EYLÜL 2010 BİM UYGULAMA VE GELİŞTİRME DESTEK ŞUBESİ ve KİMLİK YÖNETİMİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ ŞUBESİ İçindekiler

Detaylı

MENÜ AYARLAMA 1. MENÜ AYARLAMA. [X] Fusion@6. [X] Fusion@6 Standard. [X] Entegre@6. [X] Yeni Fonksiyon

MENÜ AYARLAMA 1. MENÜ AYARLAMA. [X] Fusion@6. [X] Fusion@6 Standard. [X] Entegre@6. [X] Yeni Fonksiyon MENÜ AYARLAMA Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama Fusion@6 serisi ürünlerde ürün ana menüsü çeşitli temalarla görsel olarak

Detaylı

Her bir ofis programının olduğu gibi FrontPage inde bir dosya uzantısı vardır. Bunlar *.html veya *.htm dosya uzantılarıdır.

Her bir ofis programının olduğu gibi FrontPage inde bir dosya uzantısı vardır. Bunlar *.html veya *.htm dosya uzantılarıdır. FrontPage Nasıl Kullanılır? 1 Giriş FrontPage programı kolay şekilde web siteler hazırlayabileceğiniz ofis yazılımlarından birisidir. Hiçbir kod bilgisi gerektirmeden tasarımlarını kolay şekilde yapabileceğini

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ MICROSOFT POWERPOINT ve MICROSOFTPOWERPOINT ÇALIŞMA SORULARI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ MICROSOFT POWERPOINT ve MICROSOFTPOWERPOINT ÇALIŞMA SORULARI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ MICROSOFT POWERPOINT ve MICROSOFTPOWERPOINT ÇALIŞMA SORULARI 1. Powerpoint ne tür bir programdır? a) Sunu Tasarım Programıdır b) Tablo - Grafik Programıdır c) Kelime

Detaylı

BİLGİSAYAR 4 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ YARD. DOÇ. DR. MEHTAP YALÇINKAYA 08.04.2011

BİLGİSAYAR 4 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ YARD. DOÇ. DR. MEHTAP YALÇINKAYA 08.04.2011 BİLGİSAYAR 4 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ HTML DERS NOTLARI 6. DERS YARD. DOÇ. DR. MEHTAP YALÇINKAYA 08.04.2011 HYPERLINKS - KÖPRÜ Sayfalara link (bağlantılar) oluşturmak için kullanılır.

Detaylı

Gidilen sayfadan bir önceki sayfaya geçilir. Şekil Git İşlemi diyalog kutusu

Gidilen sayfadan bir önceki sayfaya geçilir. Şekil Git İşlemi diyalog kutusu BÖLÜM 6 6. BELGELER ÜZERİNDE YAPILABİLECEK İŞLEMLER 6.1. Git işlemi Yazılan belgeler rapor, ödev, kitap tez gibi sayfalarca uzunlukta olabilir. Sayfalarca uzunluktaki belgede herhangi bir sayfaya gitmek

Detaylı

Temel Bilgisayar Terimleri Yrd. Doç. Dr. Devkan Kaleci

Temel Bilgisayar Terimleri Yrd. Doç. Dr. Devkan Kaleci 1 2 HTML, Hyper Text Markup Language kelimelerinin kısaltılmışıdır. HTML (Hareketli-Metin İşaretleme Dili) basitçe, browserlarla görebilen, internet dokümanları oluşturmaya yarayan bir çeşit dildir. HTML

Detaylı

Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. Microsoft Word 2010 programı hakkında temel bilgileri öğrenmek.

Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. Microsoft Word 2010 programı hakkında temel bilgileri öğrenmek. Amaçlarımız 2 Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. programı hakkında temel bilgileri öğrenmek. da metin biçimlendirmek. 1 Kelime İşlemcilerin İşlevleri 3 Kelime

Detaylı

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU 1 1. Sisteme Giriş Nokta Üniversite Otomasyonu sistemini kullanabilmek için öncelikle Windows işletim sisteminde bulunan

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUWİS. Web İçerik Sistemi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı-WEB GRUBU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUWİS. Web İçerik Sistemi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı-WEB GRUBU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUWİS Web İçerik Sistemi -WEB GRUBU 2013 B i l g i İ ş l e m D a i r e B a ş k a n l ı ğ ı MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM BÖLÜM DAİRE

Detaylı

Şekil 1. Sitiller ve biçimlendirme

Şekil 1. Sitiller ve biçimlendirme ŞABLONUN KULLANILMASI Şablon yazım kuralları belirli olan metinlerin yazımında kolaylık sağlayan araçlardır. Bu şablonlarda yazım kuralları ile ilgili detaylar tanımlanarak kullanıcının detaylarla uğraşmadan

Detaylı

MİCROSOFT OFFİCE 2007-2010 POWER POİNT SORULARI. 1) Power Point e yeni slayt hangi kısayol tuşu ile eklenir? a) Ctrl+N b) Ctrl+M c) Ctrl+C d) Ctrl+E

MİCROSOFT OFFİCE 2007-2010 POWER POİNT SORULARI. 1) Power Point e yeni slayt hangi kısayol tuşu ile eklenir? a) Ctrl+N b) Ctrl+M c) Ctrl+C d) Ctrl+E MİCROSOFT OFFİCE 2007-2010 POWER POİNT SORULARI 1) Power Point e yeni slayt hangi kısayol tuşu ile eklenir? a) Ctrl+N b) Ctrl+M c) Ctrl+C d) Ctrl+E 2) Aşağıdaki uzantılardan hangisi Power point programının

Detaylı

Kişisel Web Sayfası Tasarım Sistemi

Kişisel Web Sayfası Tasarım Sistemi Kişisel Web Sayfası Tasarım Sistemi Kullanım Kılavuzu Faik Demirbaş Ankara 2010 2 Kişisel Web Sayfası Tasarım Sistemi İçindekiler Giriş... 3 Kişisel Web Sayfası Tasarım Sistemine Giriş... 3 Menü İşlemleri...

Detaylı

DUYURU PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ

DUYURU PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ 1 DUYURU PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ Duyuru Paneli, Üniversitemiz web sitesinde, birimlerimize ait web sayfalarına duyuru ekleme, silme vb. işlemleri yapabilmek, duyuruları takip edebilmek amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

HTTP & HTML BİRİNCİ BÖLÜM. HTTP Nedir? HTTP Safhaları Nelerdir? Protokol ve Eklentiler. HTTP Servisleri. HTTP Nedir? HTML Nedir?

HTTP & HTML BİRİNCİ BÖLÜM. HTTP Nedir? HTTP Safhaları Nelerdir? Protokol ve Eklentiler. HTTP Servisleri. HTTP Nedir? HTML Nedir? HTTP & HTML Seval ÖZBALCI Bilgisayar Programcılığı Bölümü Ders 3 HTTP ve HTML Kullanarak İlk Web Sayfasının Oluşturulması BİRİNCİ BÖLÜM HTTP Nedir? HTML Nedir? Temel Unsurlar Editör Türleri İlk Sayfanın

Detaylı

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma F İLETİLER Konuya Hazırlık 1. E-posta adresinden yeni bir ileti nasıl oluşturulur? 1. İLETI GÖNDERME a. Yeni bir ileti oluşturma: Yeni bir ileti oluşturmak için Dosya/Yeni/E-posta iletisi seçilebileceği

Detaylı

İdari Birimler Yönetim Paneli Kullanma Kılavuzu Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Tasarım Ve Yazılım Birimi

İdari Birimler Yönetim Paneli Kullanma Kılavuzu Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Tasarım Ve Yazılım Birimi İdari Birimler Yönetim Paneli Kullanma Kılavuzu Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Tasarım Ve Yazılım Birimi Duyurular Nasıl Girilir? Duyuru girmek için ilk olarak İKÇ yönetim panelinden; 1-Kullanıcı adınızı

Detaylı

Dış Veri Alma ÜNİTE 6. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Veri Menüsü Dış Veri Al Bağlantılar Sırala ve Filtre Uygula Veri Araçları Anahat

Dış Veri Alma ÜNİTE 6. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Veri Menüsü Dış Veri Al Bağlantılar Sırala ve Filtre Uygula Veri Araçları Anahat Dış Veri Alma ÜNİTE 6 Veri Menüsü Dış Veri Al Bağlantılar Sırala ve Filtre Uygula Veri Araçları Anahat Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Microsoft Excel hakkında temel işlemler öğrenildikten sonra veri alma

Detaylı

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 4 MasterPage

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 4 MasterPage İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 4 MasterPage Bir web sitesi birden fazla sayfadan oluşur. Bu sayfalarda içerik değişirken her sayfada tekrarlanan ögeler ve özellikler

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi. Web Yönetimi Birimi. Drupal Kullanım Kılavuzu

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi. Web Yönetimi Birimi. Drupal Kullanım Kılavuzu Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi Web Yönetimi Birimi Drupal Kullanım Kılavuzu KONULAR 1. Kullanıcı Girişi Yapma 2. Ana Menüyü Düzenleme 3. Site Logosunu Düzenleme 4. Yeni Sayfa Ekleme / Düzenleme

Detaylı

MapCodeX Cloud Server. Kullanım Kılavuzu

MapCodeX Cloud Server. Kullanım Kılavuzu MapCodeX Cloud Server Kullanım Kılavuzu İçindekiler MapCodeX Cloud Server... 4 MapCodeX Cloud Server Hakkında... 5 MapCodeX Cloud Server Genel Özellikleri... 6 MapCodeX Cloud Server'ın Kullanıcı Arayüzü...

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YENİ WEB SİTESİ BİRİM YETKİLİSİ WYS (WEB YÖNETİM SİSTEMİ) KULLANIM KLAVUZU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YENİ WEB SİTESİ BİRİM YETKİLİSİ WYS (WEB YÖNETİM SİSTEMİ) KULLANIM KLAVUZU YENİ TASARIM KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YENİ WEB SİTESİ BİRİM YETKİLİSİ WYS (WEB YÖNETİM SİSTEMİ) KULLANIM KLAVUZU WYS : WEB YÖNETİM SİSTEMİ Wys yetkili olduğumuz birimin web sayfası ile ilgili her

Detaylı

1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır.

1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır. BA&BS MUTABAKAT PROGRAMI Kurulumu 1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır. 3. Server ayarlarının yapılacağı pencere açılır. 3.1 Server Adı\instance

Detaylı

12. Tanımlama Listeleri <dl> </dl>, <dt> </dt>, <dd> </dd>

12. Tanımlama Listeleri <dl> </dl>, <dt> </dt>, <dd> </dd> 12. Tanımlama Listeleri , , Terimler ve açıklamalarını içeren listeler oluşturmakta kullanılırlar. Bir uygulamanın komut satırı seçeneklerini listelemek ve altlarında açıklamalarını

Detaylı

Ekle Menüsü İşlevleri ÜNİTE 10. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Ekle Menüsü Tablolar Resimler ve Çizimler Bağlantılar Metin ve Simgeler Media Flash

Ekle Menüsü İşlevleri ÜNİTE 10. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Ekle Menüsü Tablolar Resimler ve Çizimler Bağlantılar Metin ve Simgeler Media Flash Ekle Menüsü İşlevleri ÜNİTE 10 Ekle Menüsü Tablolar Resimler ve Çizimler Bağlantılar Metin ve Simgeler Media Flash Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Microsoft Powerpoint temel işlemleri hakkında bilgiler verildikten

Detaylı

Sisteme daha önce kayıt olmuş yazar giriş ekranında (Resim 1) kullanıcı adı (kayıt olduğu

Sisteme daha önce kayıt olmuş yazar giriş ekranında (Resim 1) kullanıcı adı (kayıt olduğu EMANUSCRIPT YAZAR İÇİN KULLANIM KILAVUZU 1. Sisteme Giriş Sisteme Kayıtlı Yazar ise Sisteme daha önce kayıt olmuş yazar giriş ekranında (Resim 1) kullanıcı adı (kayıt olduğu e-mail adresidir) ve şifresini

Detaylı

MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı

MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı İçindekiler Bakanlık E-Posta Hizmetleri ve Sistem Ara yüzü E-posta Hizmetlerinin Outlook Programına Bağlanması Outlook 2010 Kullanımına ilişkin temel bilgiler

Detaylı

Temel Bilgisayar Dersi

Temel Bilgisayar Dersi ENFORMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI Temel Bilgisayar Dersi Bölüm 4-5-6: Microsoft Word Hızlı Erişim Araç Çubuğu: Sık kullanılan komutlar buraya eklenip, kullanılacağında hızlı erişim sağlanabilir. Office Word

Detaylı

HTML - 8 Hypertext takıları iki ana değişik şekilde karşımıza çıkar: Anchors ve Images. Anchors, resim veya yazıya bir olay eklemek için kullanılır.

HTML - 8 Hypertext takıları iki ana değişik şekilde karşımıza çıkar: Anchors ve Images. Anchors, resim veya yazıya bir olay eklemek için kullanılır. HTML Ders 5 HTML - 8 Hypertext takıları iki ana değişik şekilde karşımıza çıkar: Anchors ve Images. Anchors, resim veya yazıya bir olay eklemek için kullanılır. Kullanıcı ilgili resim veya yazı üzerine

Detaylı