AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. / EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER"

Transkript

1 AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı İsa İPÇİOĞLU Ünvanı Doç. Dr. Birimi İİBF, İşletme Bölümü Doğum Yeri Ünye E-Posta / EĞİTİM BİLGİLERİ Derecesi Lisans Yüksek Lisans Doktora Doçent Bölüm/Program İşletme MBA İşletme Yönetim ve Organizasyon Üniversite Karadeniz Teknik Üniversitesi Fairleigh Dickinson University (ABD) Dumlupınar Üniversitesi Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Yıl Haziran-1992 Aralık-1998 Temmuz-2004 Ocak-2010 AKADEMİK GÖREVLER Görev Ünvanı Arş.Gör. Öğr.Gör. Görev Yeri Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Dumlupınar Üniversitesi, Bilecik İİBF, İşletme Bölümü Dumlupınar Üniversitesi, Bilecik İİBF, İşletme Bölümü Dumlupınar Üniversitesi, GMYO Yıl

2 Dr.Öğr.Gör. Dumlupınar Üniversitesi, GMYO Yard. Doç. Dr. Dumlupınar Üniversitesi, Bilecik İİBF, İşletme Bölümü Bilecik Üniversitesi, İktisadi ve İdr. Bil. Fak., İşletme Böl Doç. Dr. Bilecik Üniversitesi, İktisadi ve İdr. Bil. Fak., İşletme Böl İDARİ GÖREVLER Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl Bölüm Başkanı Dumlupınar Üniversitesi, Bilecik İİBF, İşletme Fakülte Kurulu Üyesi Dumlupınar Üniversitesi, Bilecik İİBF Enstitü Anabilim Dalı (Eş) Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Başkanlığı İşletme Enstitü Kurulu Üyesi Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Bölüm Başkan Yrd. Dumlupınar Üniversitesi, Bilecik İİBF, İşletme Fakülte ECTS Dumlupınar Üniversitesi, Bilecik İktisadi ve İdari Bil Koordinatörü Bölüm Başkan Yrd. Bilecik Üniversitesi, İktisadi ve İdr. Bil. Fak., İşletme Fakülte Stratejik Plan ve Bilecik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler İç Kontrol Stand. Hazırl. Komisyonu Üyesi Fakülte Erasmus Bilecik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Koordinatörü Fakülte Farabi Bilecik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Koordinatörü Üniversite BAP Bilecik Üniversitesi Komisyonu Üyesi Fakülte BAP Birim Değr. Bilecik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Kurulu Başkanı Fakülte Yönetim Kurulu Bilecik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Üyesi Öğretim Üyeliğini Atanma ve Yükseltme Fakülte Ön Bilecik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Değerl. Komisyon Üyesi Fakülte Kurulu Üyesi Bilecik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Bölüm Başkanı Bilecik Üniversitesi, İktisadi ve İdr. Bil. Fak., İşletme Enstitü Anabilim Dalı Bilecik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Başkanı Enstitü Kurulu Üyesi Bilecik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme VERMİŞ OLDUĞU DERSLER Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı Güz Bahar Yönetim ve Organizasyon I 6 Stratejik Yönetim 6 Stratejik Yönetim (Seçmeli) 4 Stratejik Düşünce Analizi 6 Yönetim ve Organizasyon (Yük. Lis.) 3 Yönetim ve Organizasyon II 6 Yönetim ve Organizasyon 6 İşletmecilik Uygulamaları (Seçmeli) 4 Stratejik Yönt. ve İşl. Politikası (Yük. Lis.) Güz Yönetim ve Organizasyon I 6 Stratejik Yönetim 6 Stratejik Yönetim (Seçmeli) 4

3 Bahar Stratejik Düşünce Analizi 6 Yönetim ve Organizasyon (Yük. Lis.) 3 Yönetim ve Organizasyon II 6 Yönetim ve Organizasyon 6 İşletmecilik Uygulamaları (Seçmeli) 4 Girişimcilik (Seçmeli) 4 Stratejik Yönt. ve İşl. Politikası (Yük. Lis.) 3 TEZ YÖNETİMİ Yüksek Lisans (Tez) Konu Tez Sahibi Yıl Örgüt Kültürü ve Entelektüel Sermaye İlişkisinin İncelenmesine Fatih Şahin 2012 Yönelik Bir Araştırma İşe Alım Süreciyle Yetkinlik Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma Meltem Çetin 2012 Bilecik Seramik Sektörünün Elmas Modeli İle Rekabet Analizi Miraç Olcay 2011 Yeni Kurulan Üniversitelerde Çalışanların Örgüt Kültürü Algısı: 2011 Murat Fidan Bilecik Üniversitesi Örneği Kaynak Bağımlılığı Kuramı Bağlamında Dış Kaynak Kullanımına 2011 Özüm Eğilmez Yönelik Bir Araştırma Kariyer Yönetiminin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Otomotiv Sektöründe Emine Ok 2009 Bir Uygulama Faktör-Puan Yöntemi İş Değerlemesinin Mavi Yakalılarca Cevdet Candan 2008 Algılanması, Tutum ve Davranışları Üzerinde Etkileri: Bozüyük Eti Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Bir Uygulama Örgütsel Bir Değişim Olarak Teknolojik Değişime İşgörenlerin Davut Dertli 2008 Yaklaşımı ve İşgörenlerde Etkisi: Öztay Tekstil (Abbate) Örneği Tezsiz Yüksek Lisans (Proje) Konu Proje Sahibi Yıl Çalışma Hayatında İşgörenlerin Stres ve Performansları arasındaki Mustafa 2011 İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma Hüyüktepe Elektrik Enerjisi Talebi ve Enerji Talep Tahmin Projeksiyonları: Enerji Emel Uğur 2011 Talep Tahmini Modellemesine İlişkin Bir Uygulama Adliye Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algılamaları ile Örgütsel Mehmet Seyhan 2011 Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bilecik Adliyesi Örneği Tekstil Sektöründeki KOBİ lerin Entelektüel Sermayeleri ve Yenilik İbrahim Okur 2008 Yeteneklerinin İncelenmesi: Bursa Tekstil Sektöründeki KOBİ ler Üzerinde Bir Uygulama Lise Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörlerin Betül Özkaya 2008 Belirlenmesi: Bilecik Özel Final Dergisi Dershanesinde Bir Uygulama Turizm Personel Eğitimi ve Bozüyük Grand Çatı Hotel Personelinde Yasin Karaçalı 2008 Bir Uygulama AKADEMİK ÇALIŞMALAR Tezler Derecesi Konu Yıl Yüksek Lisans MBA 1998 Doktora İşletmelerde Liderlik ve Örgüt Kültürünün Bilgi Yönetimine Etkilerinin 2004 İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma Projeler Projenin Adı Projedeki Görevi Görev Süresi Yıl Üniversitelerde Girişimci Birey Yetiştirmede İşletme Bölümlerinde Verilen Eğitimin Etkisi: Proje Yürütücüsü 6 Ay 2011

4 Uzamsal Bir Çalışma Uluslararası Kitaplarda Bölüm Bölümün Adı Kitabın Adı Yayınevi Yıl An Investigation of the Perception of Intellectual Capital by Top 500 Companies in Turkey. D. B. İşler ve Ö. Eğilmez ile birlikte Society and World Wide Web in Developing Countries: The Case of Turkey M.Z. Tunca ile birlikte People and The Value of an Organization-Social, Human and Intellectual Capital, Eds.F Bylokand L. Cichoblazinski Information Technology and Economic Development, Eds. Y. Kurihara, S. Takaya, H. WWZPCz 2011 IGI Global 2008 Harui and H. Kamae, Ulusal Kitaplarda Bölüm Bölümün Adı Kitabın Adı Yayınevi Yıl Kriz Öncesi Yapılacak Çalışmalar Kriz İletişimi ve Yönetimi, Ed. G. Haşit Kriz Anında Yapılacak Çalışmalar Kriz İletişimi ve Yönetimi, G. Haşit Girişimcilik ve Kadın Girişimcilik ve Kobiler Kavramlar Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Ed. B.Z. Erdoğan Türk Enerji Sektörünün 5 Güç Modeli ile Sürdürülebilir Rekabet Rekabetçilik Analizi Avantajı Elde Etmede Enerji Sektörü: Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar, Ed. İ.H. Eraslan Kadın Girişimcilik Girişimcilik ve Kobiler Teori ve Uygulama, Ed. B. Z. Erdoğan Entelektüel Sermaye Yönetimi Güncel Yönetim ve Organizasyon Yaklaşımları, Ed. A. Özyılmaz ve F. Ölçer Kurumsal Yönetim (A. Özyılmaz ve A. Karataş ile birlikte) Türkiye Mermer Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme Hayat Boyu Öğrenme: Öğrenen Bireyden Bilgili Bireye Turizm Sektöründe Girişimciliğin Rolü ve Önemi: Dünya, Avrupa ve Türkiye Örnekleri Küresel Pazarda Rekabet Stratejilerinin Belirlenmesi Süreci ve Temel Yeteneklerin Kullanımı G. Uysal ile Birlikte Güncel Yönetim ve Organizasyon Yaklaşımları, Ed. A. Özyılmaz ve F. Ölçer Türkiye de Mermer Sektörünün Mevcut Durumu, Sorunlar ve Öneriler, Ed. M. Z. Tunca Bireyden Profesyonele: Kariyere İlk Adım, Ed. B. Z. Erdoğan Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Turizm Sektörü: Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar, Ed. M. Bulu ve İ.H. Eraslan Küreselleşme Üzerine Notlar, Ed. O. Kaymakçı Anadolu Üniversitesi Anadolu Üniversitesi Ekin Yayınevi URAK 2010 Ekin Yayınevi Seçkin Yayınları Seçkin Yayınları Asil yayın Dağıtım Ekin Yayınevi URAK 2007 Nobel Yayın Dağıtım 2007 Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ipcioglu, I and A. Taser, The Effects of Business Education on Entrepreneurship Characteristics:

5 An Empirical Study, International Journal of Business And Management Studies, 3 (2), , (2011). Ipcioglu, I. ve G. Uysal, Core Competence-Based Differentiation Strategy: Creating Competitive Advantage, Journal of Global Strategic Management, 2 (1), (2008). Ipcioglu, I. ve H. Celik, Knowledge management practices in Turkish SMEs: A descriptive study, The International Journal of Emerging and Transition Economics,1 (1), (2008). Celik, H. ve I. Ipcioglu, Gender differences in the acceptance of information and communication technologies (ICTs): The case of Internet usage, International Journal of Knowledge and Learning, 3 (6), (2007). Tunca, M. Z., I. Ipcioglu ve M. Zairi, Barriers to Online Retail Activities in Emerging Economies: The Case of Turkey, International Journal of Applied Marketing, 1(1), 1-10 (2004). Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler İpçioğlu, İ. Ve F. Şahin, Örgüt Kültürü ve Entelektüel Sermaye İlişkisinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4 (1), (2012). İpçioğlu, İ. ve A. Taşer, İşletme Bölümlerinde Verilen Eğitimin Girişimci Adayı Öğrenciler Üzerindeki Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(10), (2009). İpçioğlu, İ ve G. Uysal, İnsan Kaynakları Uygulamaları ve Duygusal Bağlılık Arasındaki İlişki: İlaç Firmaları Satış Gücü Üzerine Bir Analiz, İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 11 (3), (2009). İpçioğlu, İ., G. Haşit ve D. Dertli Teknolojik Değişimin Yarattığı Etki Türleri ile İşgörenlerin Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Bir Tekstil Firması Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 11 (1), (2009). İpçioğlu, İ., G. Uysal ve C. Candan, Faktör Puan Yöntemi İş Değerlemesinin Mavi Yakalı İşgörenlerin Tutum ve Davranışları Üzerine Etkileri: Bir Gıda İşletmesinde Uygulama, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, (2009). Uysal, G. ve İ. İpçioğlu, Kaynak Bağımlılığı Teorisi nin Kritik Bir Unsuru Olarak Kaynak Belirsizliği ve Müşteri -Tedarikçi Arasındaki İlişkisel Değişime Etkisi, Yönetim ve Ekonomi Celal Bayar Üniversitesi İİBF Dergisi, 15 (2), (2008). Eraslan, H., İ. İpçioğlu, G. Haşit ve B. Erşahan, Bilecik Mermer Sektörünün Uluslar arası Rekabetçilik Analizi Sektörel Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (10), (2008). İpçioğlu, İ., KOBİ lerde Entelektüel Sermayenin İşletme Performansı Üzerine Etkileri Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12 (3), (2007). Çelik, H. ve İ. İpçioğlu, Gönüllü Teknoloji Kabulü: İnternet Kullanımını Benimseme Davranışı Üzerine Bir Araştırma, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24 (1), (2006). İpçioğlu, İ., G. Haşit ve A. Taşer, AB (Avrupa Birliği) ve Mermer Sektöründeki KOBİLER: AB yi Algılamaları ve Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11 (1), (2006). İpçioğlu, İ. ve B. Z. Erdoğan, İşletmelerde Güven, Ödül ve Takdir Sistemi ile Bilgi Yönetimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 26 (7), (2006). İpçioğlu, İ. ve B. Z. Erdoğan, İşletme Stratejisinin Belirlenmesinde Bilgi Yönetimi Altyapısının Analizi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (2), (2005). İpçioğlu, İ., Kapitalist Sistem ve Küresel Pazarda Rekabet Avantajı Sağlamayı Amaçlayan Firmalar İçin Olası Alternatif Rekabet Stratejilerinin Analizi, Verimlilik Dergisi, 4, (2003). İpçioğlu, İ. ve M. Z. Tunca, Entelektüel Sermayenin Yönetilmesi, Ölçülmesi ve Firma Değerine Etkisi, Verimlilik Dergisi, 2, 7-24 (2002). İpçioğlu, İ., İşletmeler Arası Birleşmeler ve Sinerji Etkisi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (5), (2001). Uluslararası Sempozyum / Konferans / Kongre Bildirileri Ipcioglu, I and Egilmez, O., Resource Dependence Perspective into Outsourcing: A Study in Turkish Textile Industry, 4 th EuroMed Conference, Elounda, , Crete, Greece, 20th - 21st October İpçioğlu, İ, ve A. Taşer, The Effects of Gender Differences on Entrepreneurship: An Empirical

6 Study, International Conference Marketing and Entrepreneurship AUMEC 2009, 91-98, April 6-9, Antalya, Ipcioglu, I., G. Uysal ve B. Z. Erdogan, The Effects of Resource Uncertainty on Customer- Supplier Relationships in Turkey, 1 st Annual EuroMed Conference, , November 17-18, Marseille, France, Ipcioglu, I. ve G. Uysal, Core Competence-Based Differentiation Strategy: Creating Competitive Advantage, 3 rd International Strategic Management Conference, , June, Antalya, Celik, H. ve I. Ipcioglu, Gender Differences in the Perception and Use of Information and Communication Technology (ICT) within The Negotiations European Union (EU): Digital Divide and Turkey, International Symposium on the Changes and Transformation in The Socio- Economic and Political Structure of Turkey within The EU Negotiations, , 6-18 March, Kutahya-Turkey Ipcioglu, I. ve H. Celik, Knowledge Management Practices and Challenges in Small and Medium Enterprises (SMEs), 2 nd International Conference on Business, Management and Economics, June, Çeşme, İzmir-Turkey, (2006). Celik, H. ve I. Ipcioglu, The Effect of Gender on The Acceptance of Information And Communication Technologies (ICTs), 2 nd International Conference on Business, Management and Economics, June, Çeşme, İzmir-Turkey, (2006). Ulusal Sempozyum / Konferans / Kongre Bildirileri İpçioğlu, İ, ve M. Olcay, Bilecik İli Seramik Sektörünün Porter ın Beş Güç Modeli İle Analizi 1. Ulusal Ünye İİBF İşlemecilik Sempozyumu, Nisan, Ünye, İpçioğlu, İ, ve A. Taşer, İşletme Bölümlerinde Verilen Eğitimin Girişimci Adayı Öğrenciler Üzerindeki Etkileri, 8. Anadolu İşletmecilik Kongresi, , 7-9 Mayıs, Manisa, Gönüllüoğlu, S., İ. İpçioğlu ve A. Taşer, Sahip Oldukları İşletme Türlerine Göre Kadın Girişimcilerin Aralarındaki Farklılıkların Analiz Edilmesi, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, , Mayıs, Eskişehir, İpçioğlu, İ., Sınırları Aşan Başarılı Bir Kadın Girişimci Olmak, 3. Aile İşletmeleri Kongresi, , Nisan, İstanbul, İpçioğlu, İ. ve S. Gönüllüoğlu, Rekabet Avantajı Sağlamada Kobilerin Yenilik Yeteneği ve Entelektüel Sermaye İlişkisi, 5. KOBİ ler ve Verimlilik Kongresi, , Kasım, İstanbul, İpçioğlu, İ., KOBİ lerin Entelektüel Sermaye Yapısının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, 4. KOBİ ler ve Verimlilik Kongresi, , 7-8 Aralık, İstanbul, İpçioğlu, İ. ve N. Ömürbek, Hizmet KOBİ lerinin Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Bilgi Teknolojileri Kullanımı, 4. KOBİ ler ve Verimlilik Kongresi, , 7-8 Aralık, İstanbul, İpçioğlu, İ., G. Uysal ve H. Çelik, İnsan Kaynakları Uygulamalarının Satış Gücü İş Tatminine Etkisi: İlaç Mümessilleri Üzerinde Bir Uygulama, 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, , Mayıs, Sakarya, Haşit, G. ve İ. İpçioğlu, AB nin Mermer Sektöründeki KOBİ lerin Sorunlarının Çözümünde Yaratacağı Fırsat ve Tehditlerin Değerlendirilmesi, 3. KOBİ ler ve Verimlilik Kongresi, 9-19, Kasım, İstanbul, İpçioğlu, İ. ve H. Çelik, Kobilerin Bilgi ve Bilgi Yönetimine Karşı Tutumlarının Ve Mevcut Durumlarının Belirlenmesi, 4. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, , Eylül, Sakarya, İpçioğlu, İ. ve B. Z. Erdoğan, İşletmelerde Liderlik ve Bilgi Yönetimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma, 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, , Kasım, Eskişehir, Ulusal ve Uluslararası Yayınlarına Yapılan Atıflar Atıf Yapılan Yayın 1: Celik, H. ve I. Ipcioglu, Gender differences in the acceptance of information and communication technologies (ICTs): The case of Internet usage, International Journal of Knowledge and Learning, 3 (6), (2007). Fernandez J. M. And Cantos J. L. M. (2012), The digital divide from a gender perspective in Europe: measuring with composite indicators, International Journal of Society Systems Science,

7 4 (2), Lin, C-P. (2011), Assessing the mediating role of online social capital between social support and instant messasing usage, Electronic Commerce Research and Applications, 10 (1), (SSCI). Castano, C., Martin, J. and Martinez, J.L. (2011), 'The Digital Divide from a Gender Perspective in Spain and Europe: Measuring with Composite Indicators', Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 136(4), pp (SSCI). Alva, E., A.B. Martinez, C. Suarez, J.E. Labra, J.M. Cueva and H. Sagastegui (2010), Towards the Usability in Educative Web Sites,, International Journal of Technology Enhanced Learning, Vol.2, No.1/2, pp Landaeta, R.E., C.A. Pinto and T. Kotnour, (2009), Assessing Faulty Knowledge Management Systems in Project-Based Organisations,, International Journal of Knowledge and Learning, Vol.5, No.2, s (Celik, H. ve I. Ipcioglu, Milis K., Wessa P. & S. Poelmans (2008). The Impact of gender on the acceptance of Virtual Learning Environments. In Proceedings of the International Conference of Education, Research and Innovation, Madrid, Spain, November Alva, M.E., A.B. Martinez, J.E. Labra, M.C. Suarez, J.M. Cueva and H. Sagastegui (2008), Proposal of a Tool of Support to the Evaluation of User in Educative Web Sites,, Emerging Technologies and Information Systems for the Knowledge Society, Vol.5288/2008, Miltiadis D. Lytras John M. Carroll Ernesto Damiani Robert D. Tennyson (Eds.), Springer Publishing, Berlin. Atıf Yapılan Yayın 2: İpçioğlu, İ. ve B. Z. Erdoğan, İşletmelerde Liderlik ve Bilgi Yönetimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma, 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, , Kasım, Eskişehir, 2004 Atak, M. Örgütsel Bilginin Yönetimi ve Öğrenen Organizasyon Yazınındaki Yeri İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi,13 (2), (2011). Uslu, T. Ve E. M. Çam, Türkiye deki Hizmet Sektöründe Bilgi İletişimi: Uzaktan Sağlık, Destek ve Eğitimde Saha/Vaka Çalışmaları, Bilgi Ekonomisi (The Knowledge Economy), Ed. İbrahim Güran Yumuşak, Avcı Ofset Matbaacılık, İstanbul, Naktiyok,A. Bilgi Temelli Örgüt Oluşturmada Yöneticilerin Kalite Liderliğine, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13 (1): (2009). Çiçek, E. İşletmelerin Rekabet Avantajı Sağlamasında Bilgi Yönetiminin Rolü Sü Sosyal Bilimler MYO Dergisi, 12 (12), (2009). Demirel, Y. Ve Z. Seçkin, Bilgi Yönetimi Uygulamasında Etkili Olan Faktörler Üzerine Mobilyacılık Sektöründe Bir Araştırma ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (8), (2008). Yılmaz, M. Örgütsel Öğrenmede Bilgi Merkezinin Rolü, AÜ, SBE, Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, Doktora Teszi, Ankara, Kılıç, S., Bilgi Yönetiminde Liderliğin Rolü Üzerine Bir Araştırma, NÜ, SBE, İşletme Anabilim Dalı, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Niğde, Mortaş, M., Örgütsel Faktörlerin Başarılı Bilgi Üretimine Etkisi: İleri teknoloji Sektöründe Bir Uygulama, MÜ, SBE, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Muğla, Yeniçeri, Ö ve M. İnce, Bilgi Yönetim Stratejileri ve Girişimcilik, Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, Atıf Yapılan Yayın 3: İpçioğlu, İ. ve B. Z. Erdoğan, İşletme Stratejisinin Belirlenmesinde Bilgi Yönetimi Altyapısının Analizi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (2), (2005). Bahar, E., Konaklama İşletmelerinde Bilgi Yönetimi: Altyapı, Uygulama ve Karşılaşılan Engeller, İşletme Araştırmaları Dergisi, 3(2), 51-68, (2011). Dirlik, S., Küçük ve Orta Ölçekli İsletmelerde Bilgi Yönetimi: Mugla İlinde Ampirik Bir Çalısma, Uluslararası 5. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi;Knowledge, Economy and Management Congress Proceedings, 3-5 Kasım 2006, Atıf Yapılan Yayın 4: İpçioğlu, İ., KOBİ lerin Entelektüel Sermaye Yapısının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, 4. KOBİ ler ve Verimlilik Kongresi, , 7-8 Aralık, İstanbul, 2007.

8 Bayat, M., Uluslararası Ticarette Rekabet Gücü Elde Etmede Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Rolü ve Önemi, MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (16), (2011). Özveren, M. ve S. Yıldız, Entelektüel Sermayenin Ölçüm Yöntemleri ve Kriterlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Marmarar Üniversitesi, İİBF Dergisi, XXIX (II), (2010). Atıf Yapılan Yayın 5: İpçioğlu, İ. ve M. Z. Tunca, Entelektüel Sermayenin Yönetilmesi, Ölçülmesi ve Firma Değerine Etkisi, Verimlilik Dergisi, 2, 7-24 (2002). Göksel A. B., Baytekin E. P., Bilgi Toplumunda İşletmeler Açısından Önemli Bir Zenginlik: Entelektüel Sermaye Halkla İlişkiler Perspektifinden Bir Değerlendirme, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı:31, 2008, ss Yeniçeri, Ö ve M. İnce, Bilgi Yönetim Stratejileri ve Girişimcilik, Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, Atıf Yapılan Yayın 6: İpçioğlu, İ., Entelektüel Sermaye Yönetimi, Güncel Yönetim ve Organizasyon Yaklaşımları, Ed. A. Özyılmaz ve F. Ölçer, Seçkin Yayınları, Oğuztürk, B. K. ve Alparslan, A. M. E-Ticaret Stratejisinde Entelektüel Sermayenin Görünümü, SDÜ SBE Dergisi, 13 (1), (2011). Atıf Yapılan Yayın 7: İpçioğlu, İ., A. Özyılmaz ve A. Karataş, Kurumsal Yönetim, Güncel Yönetim ve Organizasyon Yaklaşımları, Ed. A. Özyılmaz ve F. Ölçer, Seçkin Yayınları, Haşit, G. Küçük ve Orta Ölçekli Aile İşletmelerinde Kurumsal Yönetim: Eskişehir Ticaret ve Sanayi Odaları İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama, Ekin Yayınevi, Bursa, Atıf Yapılan Yayın 8: İpçioğlu, İ., Kapitalist Sistem ve Küresel Pazarda Rekabet Avantajı Sağlamayı Amaçlayan Firmalar İçin Olası Alternatif Rekabet Stratejilerinin Analizi, Verimlilik Dergisi, 4, (2003). Kılıç, M., Küreselleşme Sürecinde Ortak Teşebbüsler, DEÜ, SBE, İşletme Anabilim Dalı, Uluslar arası İşletmecilik, Programı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir, Atıf Yapılan Yayın 9: İpçioğlu, İ., G. Haşit ve A. Taşer, AB (Avrupa Birliği) ve Mermer Sektöründeki KOBİLER: AB yi Algılamaları ve Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11 (1), (2006). Tunca, M. Z. L. Aytemiz, O. Özaltın ve G. Göçmen, Mermer İhracatçısı İşletmelerin Mevcut Durumlarına İlişkin Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12 (3), (2007). Atıf Yapılan Yayın 10: Haşit, G. ve İ. İpçioğlu, AB nin Mermer Sektöründeki KOBİ lerin Sorunlarının Çözümünde Yaratacağı Fırsat ve Tehditlerin Değerlendirilmesi, 3. KOBİ ler ve Verimlilik Kongresi, 9-19, Kasım, İstanbul, Tunca, M. Z. L. Aytemiz, O. Özaltın ve G. Göçmen, Mermer İhracatçısı İşletmelerin Mevcut Durumlarına İlişkin Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12 (3), (2007). Atıf Yapılan Yayın 11: Ipcioglu, I. ve H. Celik, Knowledge Management Practices and Challenges in Small and Medium Enterprises (SMEs), 2 nd International Conference on Business, Management and Economics, June, Çeşme, İzmir-Turkey, (2006). Dirlik, S., Küçük ve Orta Ölçekli İsletmelerde Bilgi Yönetimi: Mugla İlinde Ampirik Bir Çalısma, Uluslararası 5. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi;Knowledge, Economy and Management Congress Proceedings, 3-5 Kasım 2006,

9 Atıf Yapılan Yayın 12: İpçioğlu, İ. ve H. Çelik, Kobilerin Bilgi ve Bilgi Yönetimine Karşı Tutumlarının Ve Mevcut Durumlarının Belirlenmesi, 4. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, , Eylül, Sakarya, Dirlik, S., Küçük ve Orta Ölçekli İsletmelerde Bilgi Yönetimi: Mugla İlinde Ampirik Bir Çalısma, Uluslararası 5. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi;Knowledge, Economy and Management Congress Proceedings, 3-5 Kasım 2006, Hakemlik ve Yayın Kurulu Deneyimi Social International Conference, Anadolu University, Eskişehir, Mayıs 2013, (Academic Committee). BEBKA Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Bilecik İli Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Üyeliği Kalkınma Ajansları Komite Üyelikleri Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Hakem Kurulu)) Sakarya Üniversitesi İktisat Dergisi (Hakem Heyeti)) Uluslar arası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi (IJMEB) (Hakem) International Journal of Social Ecology and Sustainable Development (IJSESD) (Hakem) İş Ahlakı Dergisi (Hakem) I.Ulusal Ünye İİBF İşletmecilik Sempozyumu, Ünye, Nisan 2012, (Bilim Kurulu) Sustainable Economic Development and the Influence of Information Technologies Dynamics of Knowledge Society Transformation Ed. M. Karatas, M. Z. Tunca, IGI Global, (Editorial Advisory Board Member) People and The Value of an Organization-Social, Human and Intellectual Capital, Czestochowa, Poland, June (Scientific Committee) Business and Economics Research Journal (BERJ) (Hakem) Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Hakem) Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Hakem) Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Hakem) Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi (Hakem Kurulu) Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Hakem) KATILDIĞI PANELLER VE VERDİĞİ SEMİNERLER Türkiye'de Mermercilik Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri (Panelist), Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 2006 Marmara Bölgesi Doğal Taş Sanayi; Bölge Kalkınmasına Etkileri ve Gelişimi Sorunları (Panelist), Milli Prodüktivite Merkezi, Bilecik, Kişisel Gelişim Semineri, Bilecik PTT Müdürlüğü, Bilecik Kişisel Gelişim Semineri, Bursa PTT Başmüdürlüğü, Bursa, Zaman Yönetimi, Bilecik SGK Müdürlüğü, Bilecik TC. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Mantık Eğitim Kurumları Meslek Edindirme Kursları Program Danışmanlığı 2011 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi (Eğitmen), İŞKUR-KOGEB İşbirliği, Bilecik, Girişimcilik ve Kadın (Moderatör), Bilecik Üniversitesi ve Bilecik Kadın Girişimciler Kurulu, Bilecik 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunun Muhasebe Dünyasına Getirdiği Yenilikler (Moderatör), Bilecik Üniversitesi ve Bilecik SMMO, Bilecik Takım Çalışması ve Problem Çözme Teknikleri, Bilecik SGK Müdürlüğü, Bilecik Yurtkur Kariyer Günleri, Bilecik Yurt Müdürlüğü, Bilecik İş Verimi ve Motivasyonu Artırma, Bilecik SGK Müdürlüğü, Bilecik Kişisel Eğitim Kursu, Bilecik Yurt Müdürlüğü, Bilecik Kariyer ve İstihdam Günleri, Bilecik Valiliği ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilecik Kişisel Eğitim Kursu, Bilecik Yurt Müdürlüğü, Bilecik ÖDÜLLER Aldığı Ödül Yıl

10 Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari. Bilimler Fakültesi, Birincilik 1992 Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Bursu 1995 Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Sosyal Bilimler Alanında Uluslararası Yayınları 2008 Özendirme Teşvik Ödülü ÇEŞİTLİ ÜYELİKLER VE SOSYAL FAALİYETLER Üyelikler ve Faliyetler Yıl Dumlupınar Üniversitesi, Bilecik İkt. ve İdari Bil. Fakültesi İşletme Kulübü Danışmanı Dumlupınar Üniversitesi, BilecikİİBF Girişimcilik Yarışması Organizasyon Kurulu Bşk 2005 Bilecik Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi İl Milli Eğitim Danışma Kurulu, Dumlupınar Üniversitesi Temsilcisi Atatürk İlköğretim Okulu Okul Aile Birliği Başkanı, Bilecik Bilecik Bilim ve Sanat Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği 2012-

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Ereğli (Konya) Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erhan BİRGİLİ Doğum Tarihi: Ekim 1960 E-mail: birgili@hotmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Fakültesi, Ege Üniversitesi 198 Pazarlama Bölümü

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Jülide Kesken Doğum Tarihi: 16 Ocak 1966 Akademik Dereceler: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çalışma Ekonomisi ve Ankara Üniversitesi 1986 Endüstri İlişkileri

Detaylı

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım-CV 1/28 Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Beytepe 06800 Ankara

Detaylı

Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ

Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ İLETİŞİM BİLGİLER Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü Alaaddin Keykubat Yerleşkesi 42250, Selçuklu / Konya

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Mehmet Ali KÖSEOĞLU 2. Doğum Tarihi: 22/08/1977 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Orman Endüstri İstanbul Üniversitesi

Detaylı

PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr

PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLERİ PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr Bilim Dalı Anabilim Dalı İktisat İktisat Politikası Fakülte İş Telefonu Dekanlık Ofis İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 0 352 4373240-4374913

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946 3. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946 3. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisatçı-Maliyeci İstanbul Üniversitesi 1969 İktisat Fakültesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Dokuz Eylül Üniversitesi. Y. Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi 2003 Doktora/ Doktora Araştırması

Derece Alan Üniversite Yıl Dokuz Eylül Üniversitesi. Y. Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi 2003 Doktora/ Doktora Araştırması 1. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1999 Y. Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi 2003 Doktora/ Doktora Araştırması Muhasebe ve Finans Finans Erciyes Üniversitesi

Detaylı

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı Kemal ESENGÜN TC Kimlik Numarası 16757014696 Doğum Yeri SİVAS Doğum Tarihi 23.04.1959 Yabancı Dili Uzmanlık Alanı Medeni Durumu İngilizce

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm 1. Adı Soyadı : A.Celil ÇAKICI 2. Doğum Tarihi : 01.01.1962 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm Çukurova Üniversitesi 1984 İşletmeciliği İİBF Mersin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu ÖZYÜREK Doğum Tarihi: 04.12.1972, a.ozyurek@karabuk.edu.tr, Gsm: 530363 26 33 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ DOÇ.DR: SERÇİN KARATAŞ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Adres: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve

Detaylı

Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER

Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER Doğum tarihi, Yeri : 1952, Simav / Kütahya Adresi : İ.T.Ü. İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü 34367 MAÇKA / İSTANBUL. Telefon : 0212-293 13 00 / 2005 veya 2051 Fax

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali HALICI Doğum Tarihi: 08 Ağustos 1964 Unvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Ön lisans Turizm Hacettepe Üniversitesi 1983 Ankara

Detaylı

PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr

PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr Tel: 0-212-220-54-51 Faks: 0-212-220-54-52 E-mail: mhbilgin@iead.org.tr EĞİTİM 1996-2000, Doktora,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997).

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997). ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Demet BAYRAKTAR 2. İletişim Bilgileri Adres E.posta : Süleyman Şah Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü 34864 Kartal-İSTANBUL : dbayraktar@ssu.edu.tr

Detaylı

ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI

ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI Yalova Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi 30-31 Ekim-1 Kasım 2009 / Yalova INTERNATIONAL 7th KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT CONGRESS

Detaylı

FUNDA SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU

FUNDA SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU FUNDA SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU Düzce Üniversitesi Kurucu Rektörü Tel: 380 542 1101 Faks: 380 542 1109 e-posta: fundaserifoglu@duzce.edu.tr ÖĞRENİM 1991-1997 Doktora, Endüstri Mühendisliği, Boğaziçi Üniversitesi,

Detaylı

PINAR TINAZ, PH.D. KİŞİSEL

PINAR TINAZ, PH.D. KİŞİSEL KİŞİSEL Yaş: 58 PINAR TINAZ, PH.D. Medeni durum: Evli EĞİTİM Doktora: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Organizational Behaviour Anabilim Dalı Tez Başlığı: A new and dynamic approach to the

Detaylı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VEDAT ZEKİ YENEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1969 3. Unvanı: YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME MÜH. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Adı Soyadı: Erhan ÇANKAL Doğum Tarihi: 1..1966 Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Ekonometri Gazi Üniversitesi

Detaylı