MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI. bildiriler kitabı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI. bildiriler kitabı"

Transkript

1 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ULUSAL ENDÜSTRİ-İŞLETMEÜ İ İ MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI bildiriler kitabı Ekim 2001 KOCAELİ Aralık 2001/Ankara Yayın No : E/2001/285

2 tmmob makina mühendisleri odası 1 I fi Sümer Sok. 36/1-A Demirtepe / ANKARA Tel: (0312) Faks: (0312) e-posta: Yayın No: E/2001/285 ISBN: X Bu yapıtın yayın hakkı Makina Mühendisleri Odası'na aittir. Kitabın hiçbir bölümü değiştirilemez. MMO'nm izni olmadan kitabın hiçbir bölümü elektronik, mekanik vb. yollarla kopya edilip kullanılamaz. Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Aralık 2001 / Ankara Baskı: Kardelen Ofset (0312) Û i

3 INTERNET TEMELLİ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI EĞİTİMİ: İTÜ'DEN BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ Ataç SOYSAL, Füsun ÜLENGİN, Y. İlker TOPÇU' İTÜ İşletme Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye ÖZET Bu çalışma, İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde gerçekleştirilmekte olan Web-Tabanlı Yöneylem Araştırması eğitimine ilişkin gelişmelere ışık tutmaktadır. Çalışmanın esas amacı, ABET'e başvurma aşamasında olan İTÜ'de gerçekleştirilen çalışmalara katkıda bulunmaktır. Söz konusu çalışma kapsamında halen yazarlar tarafından İTÜ İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde Türkçe olarak verilmekte olan "Yöneylem Araştırması I" ve İngilizce verilmekte olan "Operations Research II" ile Maden Fakültesinde İngilizce olarak verilmekte olan "Operations Research" derslerinin, öncelikle 14'er haftalık ayrıntılı ders programları çıkartılmış, her dersin her haftasının ABET'in kriterlerine uyum düzeyi araştırılarak gerekli düzeltmeler yapılmıştır. İkinci aşamada ise, her ders ile ilgili genel bilgiler, ders notlan, ödevler, sınavların soru ve yanıtları gibi öğrencinin ulaşmak istediği ve/veya bilmesi gerektiği düşünülen her türlü bilgiye internet aracılığı ile erişilebilmesi hedeflenmiştir. Anahtar Sözcükler: Endüstri Mühendisliği Bölümü, Yöneylem Araştırması, Web-Tabanlı Eğitim Üçüncü Milenyum'a girdiğimiz gerçeği dikkate alındığında artık Türkiye'deki üniversitelerde eğitim sisteminin ders içeriklerinden öğretim üyelerinin dersi işleyiş şekillerine kadar belirli bir standarda oturtulması gerektiği kaçınılmaz bir gerçek olarak ortaya çıkmaktadır. Öğretim üyelerinin büyük bir çoğunluğu öğrenciyi "unutabilmektedir". Oysa bir dersin başarısı, öğrenci ile öğretim üyesi arasındaki karşılıklı bilgi ve istek iletişimine dayalıdır. Çağımızda bilgi teknolojileri ve özellikle internet alanındaki hızlı gelişim, bir yandan ' Biltliıiyi sunacak yazar 61

4 çok büyük yeni olanaklar sunarken bir yandan da bu olanaklardan gereği gibi yararlanabilmesi için toplumun eğitimine yönelik olarak yeni ihtiyaçları beraberinde getirmektedir. Bilginin sözlü ders anlatımına ek olarak internet aracılığı ile de öğrencilere aktarılır hale getirilmesi, öğrencinin ilgili konuyu çok daha iyi bir şekilde anlamasını sağlayacak, ayrıca, öğretim üyesinin gerekli ders içeriklerini sürekli gözden geçirip günün şartlarına uygun olarak güncellemesi ve dinamik bir yapı içinde tutabilmesi mümkün olacaktır. Araştırmalar göstermektedir ki bu tür bir yaklaşım öğrenci ile öğretim üyesi arasındaki iki yönlü bilgi akışını büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır [1], [2]. Yeni eğitim sistemi tek taraflı bilgi akışı yerine öğrenci ile karşılıklı etkileşime olanak sağlayan ve eğitmekten çok öğrenmeye dayalı bir yaklaşımın yararını vurgulamaktadır [3]. Mültimedya, internet ve world wide web'teki patlama ise, öğrencilere bu şekilde "öğrenme" amaçlı bilgiyi aktarmada ve ders materyalleri sunmaya yönelik olarak yeni yollar ortaya koymaktadır. Örneğin bir öğrenciye, o öğrencinin alacağı bir derse ilişkin içeriğin, söz konusu dersin ilgili öğretim üyesince verilmeye başlanmasından çok daha önce, haftalık ders programı ayrıntıları, ödevleri, sınavları, derste başarılı olma koşulları gibi temel bilgiler halinde web-tabanlı olarak kendisine sunulması, öğrencinin gerek öğretim üyesinin kendisinden ne beklediğini gerekse de onun bu ders ve öğretim üyesinden beklentilerinin neler olabileceğini açık bir şekilde ortaya koyacaktır. Özellikle Yöneylem Araştırması (YA) gibi karmaşık matematiksel ve istatistiksel modellere dayanan derslerde, öğrenciye başvurabileceği web-tabanh bir kaynak verilmesi durumunda öğrenciler konuları daha iyi özümleyecek ve gerçek hayata dayalı vaka çalışmaları ile de pekiştirildiği taktirde, görünüşte teorik yapıda olan bu tür derslerin gerçek hayatta nasıl uygulanabileceğini de anlayabileceklerdir. Böylelikle teori ile pratik arasındaki köprüyü kurmaları sağlanmış olacaktır. Ayrıca, öğrenci derse gelmeden önce ilgili haftanın ders notlarını vveb'ten okuyarak derse hazırlıklı gelebilecek ve dersin verimi büyük ölçüde artacaktır. Bunun yanı sıra, ders içeriğine ilişkin tüm yeni gelişmeler, değişiklikler çok hızlı bir şekilde web ortamında gerekli güncellemeler yapılarak öğrenciye aktarılabilecek, bu şekilde sürekli olarak öğrenciye "çağı yakalamak" olanağı sağlanmış olacaktır. Bu nedenle, çağa ayak uydurmanın bir gereği olarak tüm öğretim üyeleri, kendi dersleri ile ilgili web sayfalarını hazırlamayı öğrenmelidir. Elektronik ortamda eğitim 3. milenyum'da mühendislik eğitiminin standardı haline gelecektir. Bu çalışmanın amacı, Türk Üniversitelerinde, modern eğitime açık olmanın kaçınılmaz olduğunu ve bu bağlamda web-tabanlı ders anlatımına geçişin gerekliliğini vurgulamaktır. Bu amaçla, ilk adım teşkil etmek üzere, bu çalışmanın yazarları tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Maden Mühendisliği Bölümlerinde verilmekte olan YA derslerinin web ortamına geçirilmesi sağlanmıştır. Çalışmanın ileriki bölümlerinde, söz konusu dersin web ortamına geçirilen adımları ayrıntıları ile görülmektedir. â i 62

5 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI WEB SAYFALARININ KAPSAMI 21. yüzyıla girdiğimiz şu günlerde, dünyadaki saygın üniversitelerin ders planlan incelendiğinde, Endüstri Mühendisliği'nin en temel derslerinden olan YA derslerinin, gerek lisans gerekse de yüksek lisans seviyesinde web destekli yürütüldüğü görülmektedir. Bu nedenle, bu çalışmaya ilişkin web sayfasının oluşturulması sırasında, yurdışındaki tanınmış üniversitelerinin YA derslerine ilişkin web sayfalan taranmış ve bir sentezi yapılmıştır [4], [5], [6], [7], [8]. Çalışmanın ilk aşamasında OR/MS ana sayfasi hazirlanarak yoneylemarastirmasi [9] web adresine yerleştirilmiştir. Söz konusu sayfa Ek 1 ve Ek 2'de görülmektedir. Site ana sayfasında, İTÜ İşletme Fakültesi Endsütri Mühendisliği Bölümü'nde web-tabanlı eğitim çalışmasını yürüten ve YA ile ilgili dersleri veren veya yardımcılığını yapan öğretim üyelerinin kendi web sayfalarına bağlantılar (linkler) verilmiştir. Ayrıca ilgili derslerin ana sayfalarına ve ders notlarına bağlantılar da mevcuttur. Derslerin Ana Sayfaları Ek 3, Ek 4 ve Ek 5'de görüldüğü gibi bölümümüzde Türkçe olarak verilmekte olan "Yöneylem Araştırması I" ve İngilizce verilmekte olan "Operations Research II" ile Maden Fakültesinde İngilizce olarak verilmekte olan "Operations Research" derslerinin ana sayfalan yukarıda bahsedilen web adresinin [9] altındaki ders kodu ile isimlendirilen klasörlere yerleştirilmiştir. Her ana sayfada dersin kodu ve ismi ile öğretim üyesinin öğrencilere hitaben yazdığı yazılar mevcuttur. Ayrıca sırasıyla ders içeriği, haftalık ders programı, ders notları, ödevler, çözümler, öğrencilerin aldığı notlar, öğretim üyelerine nasıl ulaşılabileceği (ofisin bulunduğu yer, görüşme saatleri, telefon, e-posta ve web sayfası adresleri), OR/MS ana sayfasına bağlantılar verilmiştir. Gerektiğinde öğrencilere yapılacak duyurular (dersin zamanı ve yerinde yapılan değişiklik, not açıklanması, ödev veya yeni çözüm eklenmesi v.b. gibi) da bu sayfada yapılmaktadır. Ders İçerik Sayfaları Dersi tanıtan ders içeriği sayfalarında dersi veren öğretim üyesinin ismi, dersin tanımı ve amacı, ders kitabı, yararlanılacak diğer kaynaklar (kitap isimleri ve YA ile ilgili dergilere bağlantılar) ile başarı değerlendirilmesinin (notlamanın) nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler verilmektedir (Ek 6 ve Ek 7). Haftalık Ders Programı Sayfaları 14 hafta boyunca hangi hafta hangi konunun işleneceği, yarıyıl içi sınavın ne zaman yapılacağı gibi bilgiler Ek 8'de görüldüğü gibi ders programı sayfalarında verilmiştir. 63

6 Ders Notları Sayfaları Ders sırasında işlenecek konular başlıklar halinde bir liste ile verilmiş ve her başlığa bir bağlantı yapılarak ilgili konunun ekrana getirilmesi sağlanmıştır. Ders notlarına gerek ders ana sayfasından ders notlarına (lecture notes) bağlantı yapılarak Ek 9'da görüldüğü gibi salt o ders ile ilgili konulara ulaşılabileceği gibi gerekse de OR/MS ana sayfasından (Ek 1) "OR notes" bağlantısı ile YA ile ilgili tüm konulara ulaşılabilir. Ödev Sayfaları Ders süresince verilecek ödevlerin konulan, ödevlerin nasıl yapılacağı ve teslim edileceği ile veriliş ve teslim tarihleri ödev sayfalarında verilmektedir (Ek 10). Konuların üzerine konulan bağlantı ile ilgili ödev sorularına ulaşılabilmektedir. Çözüm Sayfaları Ödev, kısa sınav, yarıyıl içi sınav ve yarı yılsonu sınavlarının çözümleri (Ekil) uygun tarihlerde web'e yerleştirilmektedir. Örnek olarak Ekl2'de MAD222E dersinin yarıyıl sonu sınav çözümü sayfası verilmiştir. Günümüzde öğretim üyelerinin gerek ders içeriklerini gerekse de ders verme yöntem ve araçlarını standartlaştırması vazgeçilmez bir gereksinimdir. Öğrenciyle karşılıklı bilgi alışverişine dayalı bir yaklaşım Accreditation Board for Engineering and Technology'ye (ABET) tarafından Amerikan Üniversiteleri'ni akredite etme aşamasında önem verilen en önemli kriterlerden biridir [10]. İstanbul Teknik Üniversite'nin yılları arasında kademeli olarak tüm bölümlerini akredite etme planı göz önüne alındığında, web-tabanlı ders eğitimine geçilmesinin önemi açıkça ortaya konulmaktadır. Bu çalışma, İ.T.Ü Endüstri Mühendisliği ve Maden Fakültelerin'de verilmekte olan YA derslerinin web ortamına aktarılmasına yönelik ayrıntıları içermektedir. Söz konusu çalışmaya benzer yaklaşımlar, İ.T.Ü'nün başka fakültelerinde de eşanlı olarak devam etmektedir. Bu çalışmanın eğitim açısından katkısının beklenilen düzeyde olup olmadığının irdelenmesi, bu çalışmanın ikinci aşamasını oluşturacaktır. Bu bağlamda geliştirilen web sayfalarının öğrenciler tarafından kullanım sıklığı, aksaklıkları, yapılması gereken düzeltmeler ve eklerin saptanmasına yönelik olarak web sayfasını kullanan öğrencilere ayrıntılı bir anket çalışması yapılacaktır. Çalışmanın bir sonraki aşamasında ise yazarların YA dışında verdiği ve mevcut durumda webe yönelik temel çatısı oluşturulmuş olan tüm derslerin de ayrıntılı olarak web ortamına aktarılması gerçekleştilecektir. J lâf- ' 64

7 KAYNAKÇA 1. Gorska, R.A. (1999) Educational Model for the Future: Engineering Graphics Courses and the Web Site, Engineering Education in the Third Millenium Proceedings, Band 2, sayfa Bezjak, J. (1999) Using Multimedia at Technology Classes in Technical and Vocational Schools, Engineering Education in the Third Millenium Proceedings, Band 2, sayfa Dufrense R. J. (1996) Classtalk: A Classroom Communication System for Active Learning, Journal of Computing in Higher Education

8 Ek 1 OR/MS WEB SİTE İSTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY MANAGEMENT FACULTY INDUSTRIAL ENGINEERING DEPARTMENT Prof. Dr. Arar SOVSAI Prof. Dr. Füsun ULENGIN SııtaOMSFI ŞAHIM COURSES SUBMITTED OR NOTES CASES»J Ek 2 I E** %.&, $#? 'Fjveritei''::, ": - ; Ad*«s ] ] http.mww (»oc(»s.c S: iiiii &"; ":'I Hom«- lom/yone^emaıastimasl/hcotıisst fsyonlet " HİA* ORNOTEŞ CASES COURSES SUBMITTED END331 YONEYI FM ARAŞTIRMASI I END337F OPERATIONS RFKFARCH İT MAD222E OPERATIONS RESEARCH NEW PARADIGMS İN OR GROUP DECISION MAKWG STRATEGV OF DISTRIBUTION MANAGEMENT COK AMAÇLI KARAR VERMEDE KATILIM TTî«f uıeb pageı are designed tvtttedıtat by Y Ukn TOPÇU bu aç sayfalarım ta&ofltotss \/c u&ztnistir. Z.aet R«H"MJ(: }uh/2z Son GUJI«I!*)[* 22 Ttnmtut

9 Ek 3» s* fim Fjpttte* J«* B«* hnp/a* ww geocıtıef com/y M* : Home Se«eh Fava* u diman/end331 /öden Mm 0 Hluar B- Mat a' A; J Q» )Jt* «İL El END 331 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I Ders içeriği Program Ders notları Ödevler Çözümler Thest \ueb pağes ive designed and editeâ by bu ag >ayf*larini tasarlatvis vcyazmiatir. Ek 4 t* I. - '. b ' ö ss s e» B- '#" s.' a' - Stop Katiftrtı H«sm«S««eh fsvode» Hıaoç Mal ftmt Ed> Pttcutt END 332E OPERATIONS RESEARCH II I hope that you vvill enjoy this course and you vvill become potential OR fi Syllabus Schedule LeçtuneMotes Assignments Solutions Your Grades Contact Info OR/MS Home Page Füsun Ulengin 67

10 p-*j III. ULUSAL ENDÜSTRİ-İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI 4 Ek 5 * ' i B. ;: 'MT Shp n HMM i i SMKN * * O El MAD 222E OPERATIONS RESEARCH 7 w» be posting almost ali information aboutthis dass on this page for your use. Mosf probably it won't be tancy, but hopefıılly it will be useful! I hope that you will enjoy your partkipathn in this course, and more importantly, that you will learn a great deal and eypand your analytic capabilitigs. Cheers, Dr. Y. ilker Topçu Syllabus Schedule Lecture Notes Assignments Solutions Your Grades Ek 6 d Q ö s a a Stop ffohmfc HOMO Sattch fa*a««hiümy htlp /Amn geocıtıos com/yone^an«as<«maib'ma0222e/co MAD 222E - Operations Research Course Syllabus Instructor Dr. Y. ilker TOPÇU Course description and goals Learn the methodology of OR and various techniques of mathematical modeling and finding optimal solutions to problemsı Linear Programming (including sensitmty and duality) and Transportation, Assignment, and Transshiprnent Problems. We will use the Computer software package LINDO and Microsoft Excel add-in package Soh/er to solve these models. Text VVİnston W.l.. (1999) "Operations Research: Applications and Algorithms", Dûnburv Press, Wadsworth Inc., Delmont, USA. References Books Hesse, R. ( 1997), Managerial Spreadsheet Modeling and Analysis, Irwin, Chicago : Lawrence, J.A. Jr., PAsternack, B.A. (1998), "Applied Management Science: A Computer-Integrated Approach for Decision Making", John Wiley&Sons Inc., New York Robson.A.J. n99s\.''desranina and B u ^ 68

11 Ek 7 ' -.O D ' fi' 8 B ' Stco Rtfrah Htme $«««F^CMIM Htuoıy Mal Beasley J-E- (1996) "Advances in Linear and Integer Programming", Oxford Unh/ersity Press Joumals OR is a ne w field which started in the late 1930's and has grovvn and expanded tremendousiy in the last 30years (and is stili expanding). As such the academic journals contain many useful artides that reflect state of the art applicattons of OR. We give below a selection of the majör OR journals. pperatipns Research Management Science gufope,an Joumal gf Qpe,pat opal Research Journal ot the pperational Research Socıety ^aulfiinamcal Programrninp Naval Research Looistics Omega Tnterfaces Grading 6 Homeworks (2), 2 Quİzzgs (15%), Midterm exam (25%), Final exam (4) Cheating and plagiarism Do not. Studying together to understand the material is fine, but the work you jıand in İs to be your own Ek 8 Stat»»*5^m, *jp«* $"*<^ FBvtutot Hutay Mal ftrt Edt 0?^, Ma*wnqw END 332E - Operations Research II COURSESCHEDULE 3 wı W2. W3 22Feb 29Feb IĞMaı W4.22 Mat W5 29Mer f oimuialıny Inlegısr Programming Problem contmues How lo solve Püre tp Models conttnıtos Howto solve Mıx«id İP Models W6 5Apr W7 12Apr we 19 Apr W9 26Apr Project Managemant CPM&PERT Formulatıng Delermınıstfc Dynamıc Progra MİDTERM ıing Models W10:.3 May SoMng Determinislic DP Problems W11: 10 May contmues W12: 17 May Farmulaling and solving Probabilistic DP P W13 24 May W14 31 May Non-Uısat Programming contmues 69

12 Ek 9 ; Be * :Mew Ftf 5t» Rafıe* a- Md. Pıirt) ' E* AjHtss«#] http.//mvw.g m..jen0331/*»..nol«l«. END331 - Yöneylem Araştırması I Ders Notları Yöney le m. Aragtjrm^_ası x.yöıntem lejri^.x^rib.şei.ge_!işi_rni..yg._m_etod_oipjisi Sinıpleks Algoritma Örnek Yapay Değişkenler (M) Yöntemi Dualjte Duyarlılık Analizleri Transportasyon Transportasyon Modeli Transportasyon Probleminin LP Modeli Çözüm ile ilgili Kavramlar s. Ek 10 El Semch -Favontet Hısto^ Mal.". END 332E - Operations Research II Assignments Wft wıllhave apprüximately6homeworks. AllHWis due on the date specified Late HWwillnotbe accepted! Usually ali HW vvill be assigned vveekty on Ttıursday is due on the fohowing Thursday! You can constttut a group of max. nve stud«nts to submithws. No cheatlng will be toleratedi roilcwıng are the subjectş, asslgnment and due dates of the HWs. ûuestıons wi!l be given by llnks (to each subject on this page) at an approprıatetirne. Keepintouchüi Assıgn Subjecl (Plttas.e Download Ouestıoııs) HgrngwQrk gro Assıgn. Dale Due Date 29 February 15 March Hu* ID Sühti Mıned İP Models Fifşj patj Oıanl Motor Cnmnanv Casc (WınslonW and Albrigni et al, 2001) 15March 12 Aprıl MW3 HVM H\"/5 1 OPM &. P Solvııg Deterministe Dp Problems Foıtrulalıng and soivıng Pıoi/ DP Prpblems 12 April 26 April 3 May 17 May 24 May 31 May 31 May Final exam 70

13 Ekil İA.5İ*"» JÖ coma<or*ytarıaıastırrmsı/mad 222EAolulions.htm MAD 222E - Operations Research Solutions to Activities Homeworks HW 3 rserısihultv R OuaUtvl HW 4 tündü ft Salvart Quizzes oui? y fapril n. vn Oııty 3 y 15 r y Midterm Exam MMtaim.emv..U Final Exam Ek 12 Ete *,.s ert 'fjpiflflim. j«c*t; ı ; : ijeifii İ11 :' " = = "= "... '' <'. ;*» -,; 1:fı.- : - Stop -'".-HafMMh ". HotM.j: 1 ',8. MAD222E OPERATIONS RESEARCH FENAL EXAM QTJESTIONS Y.Ilker TOPÇU, Ph.D. 1 (25 pts) Turkeyco produces two types of turkey meatballs for sale to fast food restaurants Each type of meatball consısts of whıte meat and dark meat Meatball 1 selis for 4 MTIAg and must consıst of at least 7 vrfııte meat. Meatball 2 selis for 3 MTL/kg and must consıst of at kast 6 whıte meat At most 50 kg of meatball 1 and 30 kg of meatball 2 can be sold The two types of turkey used to manufacture the meatballs are purchased from the GuluGulu Turkey famı- Each type 1 turkey costs 10 MTL and yıelds 5 kg of ıvhıte meat and 2 kg of daık meat Each type 2 turkey costs 8 MTL and yıelds 3 kg of" whıte meat and 3 kg of dark meat Formulate an LP to makinize Turkeyco's profit (Define your decısıon vanables, show objectıve functıon, constiaınts. and sıgn restrıctıons!}. Lfüt T1 = nun^ber of typ I turkeys purchssed T2 - number of r/pe 2 turkeys purchased Dİ - kılograms of dark meat used in meatball 1 WI ~ kılograms of white rneatused in meatball 1 D2 = kflograms of dsrk meat used m meatball 2 W2 = kilograms of vvhıte meat used in meatball? Then the appropriate formulatıon ıs maxz=4(w1 + D1) + 3 (W2 + D2) - 10 T1-8 T2 s.t.vvl + Dİ <50 W < 30 W1 + W2 5 T1 + 3 T2 Dİ + D2 < 2 T1 + 3 T2 (meatball 1 demanti) (meatball 2 demand) (can't use more vvhtte meat than you havej (can't use more dark meat than you have) W1 /(W1 + Dİ) 10.7 (vvhıte meat percentage for meatball!) or0.3w1 > 0.7 Di 'ÖD* İjj0 In(en«9t 71

14 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Ataç SOYSAL Füsun ÜLENGİN', Y. İlker TOPÇU Şule Önsel ŞAHİN İTÜ İşletme Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye ÖZET Bu bildiri, istanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nün Yüksek Lisans Programlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin bir çalışmaya dayanmaktadır. Bu bağlamda, akredite olmuş 12 Amerikan Üniversitesi'nin Endüstri Mühendisliği ve Mühendislik Yönetimi yüksek lisans ve doktora programlan ile MBA programları irdelenmiştir. Bunun yanı sıra, Türkiye'de ODTÜ, Boğaziçi, Marmara, Bilkent, Gazi, Galatasaray, Yıldız Teknik, 9 Eylül ve İTÜ'nün Endüstri Mühendisliği ve Mühendislik Yönetimi yüksek lisans ve doktora programlan da ele alınmıştır. Söz konusu programlar, içerdikleri ders ve kredileri açısından değerlendirilerek kümeleme analizine tabi tutulmuştur. Bu aşamanın sonunda, birbirine benzerlikleri açısından 5 farklı ders kümesi (programı) elde edilmiştir. Çalışmanın son aşamasında, söz konusu kümelerin, İTÜ Endüstri Mühendisliği'nin vizyon ve misyonu açısından göreli değerlendirilmesi amacı ile önce, bölüm öğretim üyeleri, daha sonra ise bölüm mezunları ile Analitik Hiyerarşiye dayalı bir anket değerlendirmesi gerçekleştirilmiş ve sonuçta en uygun görülen program paketleri ve ders içerikleri ayrıntılı olarak oluşturulmuştur. Anahtar Sözcükler: Endüstri Mühendisliği Bölümü, Lisansüstü Eğitim, Kümeleme Analizi, AHS Endüstri Mühendisliği lisansüstü eğitim programı, öğrencilerine, bilim ve teknolojideki küresel gelişmeleri ülkemize uyarlayarak ulusal kalkınmamızı sağlamalarına yardımcı olacak bir dizi ders sunabilmelidir. Sözkonusu dersler, geleceğin yöneticileri olacak mezunlara, organizasyonların etkinliğini sağlayabilmeleri için gerekli olan bilgi ve uzmanlığı verebilmelidir. Bunun yanı sıra, akademisyen olmak isteyenlerin de gelecekteki değişimleri anlayıp, adapte olacak yaratıcı ve esnek bir düşünce yapısına sahip olmalarını destekleyebilirledir. Günümüzde "Endüstri Mühendisi kimdir?", "Ne iş yapar?", "Nerede ve nasıl çalışır?" sorularına verilecek ' Bildiriyi sunan yazar 73

15 yanıtlar hızla değişmektedir. Bu değişim de, tüm dünyadaki üniversitelerin lisansüstü $/* 4 eğitimlerinin karşı karşıya olduğu en önemli sorundur [1], [2], [3]. Bu aşamada öncelikle dikkate alınması gereken unsur büyük bir hızla büyüyen teknolojiye dayalı olarak hızla değişen bir dünyanın gereksinimlerini karşılayacak programlar ortaya koyabilmektir. Akademik çevrelerce, Endüstri Mühendisliği bölümlerinin programlarını, mezunlarım v i 3. Binyılm küresel ekonomisine hazırlayacak şekilde geliştirmeleri ve bu amaç doğrultusunda $g hem lisans hem de lisansüstü eğitimlerini yeniden yapılandırmaları gerekliliği anlaşılmıştır. Bu çalışma, İTÜ İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü için yeni bir lisansüstü program önerilmesini amaçlamaktadır. Bu bağlamda, akredite olmuş 12 Amerikan Üniversitesi'nin Endüstri Mühendisliği ve Mühendislik Yönetimi yüksek lisans ve doktora programlan ile MBA programlan irdelenmiştir. Bunun yanı sıra, Türkiye'de ODTÜ, Boğaziçi, Marmara, Bilkent, Gazi, Galatasaray, Yıldız Teknik, 9 Eylül ve İTÜ'nün Endüstri Mühendisliği ve Mühendislik Yönetimi yüksek lisans ve doktora programları incelenmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında incelenilen üniversitelerin ilgili programlarının dersleri, benzerliklerine göre 33 kategoriye ayrılmış, daha sonra da bu programlar, içerdikleri ders ve kredilerin değerlendirilmesine dayanılarak kümeleme analizine tabi tutulmuştur. Bu aşamanın sonunda, birbirine benzerlikleri açısından 5 farklı ders kümesi (programı) elde edilmiştir. Üçüncü aşamada bölüm vizyonu ve misyonu doğrultusunda, en iyi kümeyi seçme amacıyla, kümelerin göreli önemlerini saptamak için bölüm öğretim üyelerinin ve mezunlarının görüşlerine başvurulmuştur. Son aşamada ise, bölüm öğretim üyeleri ile gerçekleştirilen görüş alışverişi sonucu en önemli görülen ilk üç küme için 4 zorunlu, 6 seçmeli ders belirlenmiştir. Sonuçta ortaya konan programlar, dersler için elde edilen sıralamaların Borda puanı hesaplanması sonucu oluşturulmuştur. KIYASLAMA ÇALIŞMASI Bu çalışmanın birinci aşamasında, internet aracılığı ile çeşitli üniversitelerin "Endüstri Mühendisliği", "Yöneylem Araştırması", "Mühendislik Yönetimi" ve "MBA" ayrıntılı programlarına ulaşılmıştır. Endüstri Mühendisliği ile ilgili programların yanı sıra MBA programlarının da incelenmesinin nedeni; Endüstri Mühendisliği ile İşletme arasında gelecekte köprü kumlmasına yönelik yeni bir programın bölümümüzce uygulamaya konulma eğiliminin uygunluğunun irdelenmesine duyulan gereksinimdir. Lisansüstü programlarının analizi; incelenilen üniversitelerin, öğrencilere değişik fırsatlar sunan esnek programlar önerdiklerini göstermiştir. Programlarda çok sayıda ve farklı alanlardaki dersler sözkonusudur. Aynı zamanda yeterli sayıda seçmeli ders de bulunmaktadır. Derslerin fazlalığı ve yaygınlığı nedeniyle, tüm ders içerikleri incelenerek, kategorilere ayrılması uygun bulunmuştur. Aslında benzer bir araştırma olarak derslerin kategorilendirilmesi ve kümelenmesi çalışması 1995 yılında yapılmıştır [4]. Sözkonusu çalışmada dersler 25 kategori altında toplanmasına rağmen, bu çalışmada anlamlı en az 33 kategoriye gereksinim duyulacağı saptanmıştır. Biyomekanik, Eşzamanlı mühendislik, Veri Al 74

16 Tablo I. İncelenilen Lisansüstü Programlan ve Her Programdaki 33 Kategorinin Yüzdeleri Bivomckanik İs idaresi Eşzamanlı müh. Verianalizi ve yön. Karar analizi Ekonomi Ergonomi Finans & Muhasebe Teorik YA İnsan kavn. vön. Hukuk Lojistik Pazarlama Modeleme Modem üretim şist. İşletme vön. Organizasyon YA uygulamaları Üretim plan. & kontrol Üretim şist. & vön Proje ve tez Proie planlama Ar-Ge Kalite Güvenilirlik Seminer Sistem an. ve simulasvon Ür. Sis. Simulasyonu Özel konular İstatistik Stratejik pl. & yön. Teknolojik pl & vön. GeoMS 12% McGMBA 7% 7% 3 7% 7% 7% 1 7% 7% McGPhD, 5 25% 25% ArlE 2% 5% 5% 2% 1 2% 1 5% 2% n% 2% 5% 5% 9% 2% 2% 1 2% 5% Minim, 6 oy 5% 5% 5% 11% VinOMMS O".» MinOMPhD , 1 1, 2 1 SıMBA 31%,, 2 0'5» SlGMBA, 17% 25%,,,, 8 / 17% o 1 :-,, SıHR,, 3 67% SlOB 17%, 17%. 67%,. SlSU 42% 42% SrOlT 11%,, 22% 22% 11%,, 11% 22% PrEM 9%, 2% 1 22% PnMBA 1 2 5% 19%, 5%,, NCOR,, 2% 4 2% 21% 19% NCIE, 1% 9% 1 1% 1% 1% 1, ı ay CıırMBA, 1,, 29% 1,, CorExMBA, 17%, 17%, 0 0/ 00/ SIMBA, 2, 2, 2 2, 2 K'MBA, 9%, 1% 2% 2 1% 1%, 15%, 7% 12%,,, 2%, 5%, 1% VCIAMBA,, 11%,,,, 39% 39%, V) > f Ş. 5 m 3o ey 30 w

17 o> Tablo 1. İncelenilen Lisansüstü Programlan ve Her Programdaki 33 Kategorinin Yüzdeleri (Tablo 1 devam) Biyomekanik İş idaresi Eşzamanlı müh. Verianalizi ve yön. Karar analizi Ekonomi Ergonomi Finans & Muhasebe Teorik YA İnsan kayn. yön. Hukuk Lojistik Pazarlama Model eme Modem üretim şist. İşletme yön. Organizasyon YA uygulamaları Üretim plan. & kontrol Üretim şist. & yön Proje ve tez Proje planlama Ar-Ge Kalite Güvenilirlik Seminer Sistem an. ve simulasyon Ür. Sis. Simulasyonu Özel konular istatistik Stratejik pl. & yön. Teknolojik pl. & yön. BilMS 4 11% 11% 11% BilPhD % 1 ODTl'MS 15% 9% 9% 12% 7% 12% ODTVPhD 15% 9% 12% 12% 7% 12% BVOR 61% 17% 11% 11% 3 11% 11% 11% 22% 11% 67% 11% 22% 11% 11% 11% 11% 11% 11%!7% % 1 1 5% 1 5% 5% 5% 1 15% 1 5% 5% 1 15% 5% % 17% 17% 17% 11%, 7% 1 7% % 7% 7% 9% 15%, 1 15% 11% 15% 2 ^ 5 m 3 o a v>

18 Analizi ve Madenciliği, Ekonomi, Hukuk, Proje Planlama ve Yönetim, YA'da Uygulama bu yeni çalışmada yer alan farklı kategorilerdir. Tablo l'de, incelenilen programların listesi verilmiştir. Listede yeralan yüzdeler, 33 kategori altında toplanmış derslerin toplam kredisi, zorunlu ve seçmeli derslerin kredilerinin toplanması ile elde edilmiştir. Daha sonra ise Tablo l'deki her programın altındaki kategorilerin yüzdesi elde edilmiştir. KÜMELEME ANALİZİ SONUÇLARI Programların sınıflandırılması için, benzer özelliklerine göre kümeleme analizi yapılmıştır. Kümeleme analizi, nesneleri özelliklerine göre gruplandıran çok değişkenli bir veri analizi tekniğidir. Bu sınıflama başarılı olursa, kümeler içindeki nesneler benzer özelliklere sahip olacak ve kümeler arasında da önemli farklılıklar olacaktır. Bu çalışmada, Hiyerarşik Agglomerative Kümeleme kullanılmıştır. Bu yöntem, her nesnenin kendine ait bir kümeye atanması ile başlar. İlerleyen adımlarda, en yakın iki küme birleşerek yeni bir küme oluşturmakta ve böylece her adımda küme sayısı azalmaktadır. Kümeleme sürecinde, her adımda küme içi farklılıkların karesini enazladığı için Ward yöntemi seçilmiştir. Nesneler arası uzaklığı ölçmek için ise Öklid uzaklığının karesi alınmıştır. Kümeleme analizi hakkında daha fazla bilgi için Hair'e [5] başvurulabilir. Bu çalışmada, programlar, 33 kategorideki derslerin yüzdeliklerinin benzerliklerine göre kümelenmiştir. Dendrogramın analizi ve ANOVA testi ile elde edilen 5 kümenin grup ortalamaları arası farklılıkların anlamlılığı incelenmiştir. Her kümeye atanan programlardaki kategoriler belirlenmiş ve bir ad verilmiştir. Kümeler ve programlar Tablo 2'de verilmiştir. ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN SONUÇLARI Çalışmanın üçüncü aşamasında, İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü vizyonu ve misyonu doğrultusunda, en iyi kümeyi seçme amacıyla, bölüm öğretim üyelerinin ve mezunlarının görüşlerine başvurularak kümelerin göreli önemleri belirlenmiştir. Söz konusu vizyon "eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama ile ulusal ve uluslararası düzeyde etkin ve öncü bir bölüm olmak" ve misyon "bilim ve teknolojideki küresel gelişmeleri ülkemize uyarlayarak, ulusal kalkınmamızı sağlayacak mühendisler yetiştirmek, sistemleri kurmak ve bunların performanslarını geliştirecek bilimsel desteği sağlamak, bunlarla ilgili araştırma ve uygulama çalışmalarında bulunmak" şeklindedir. Kümelerin göreli önemlerini belirlemek için ikili karşılaştırmalar matrisi [6] hazırlanarak bölüm öğretim üyelerine doldurtulmuştur. Ayrıca e-posta aracılığı ile yapılan çalışma hakkında mezunlara bilgi verilerek sözkonusu matris gönderilmiş ve mezunların bu matrisi doldurmaları istenmiştir. 15 öğretim üyesi ile 29 mezun tarafından geri gönderilen matrisler Team Expert Çhoice paket programına yüklenerek sentezi yapılmış ve çalışmaya katılanların ortak bir küme sıralaması elde edilmiştir (Tablo 3). 77

19 00 Tablo 2. Kümelenmiş Programlar Kümeler İçerdiği Programlar Benzer Ders Kategorileri Yönetim ve Organizasyon Georgia Tech. MSc in Mng.; McGill MBA; Stanford MBA in Business; Pennsylvania MBA; Cornell MBA; Cornell Exec. MBA; Washington MBA Finans ve Muhasebe; Organizasyon; Pazarlama; İş İdaresi; Veri Analizi ve Yönetimi; İşletme Yönetimi; İnsan Kaynakları Yönetimi; Stratejik Planlama ve Yönetimi Mühendislik Yönetimi Stanford MBA in Strategic Mng.; Stanford MBA in Information and Tech.; Portland MSc in Eng. Mng.; Marmara MSc/PhD in Eng. Mng.; Marmara MSc/PhD in Industrial Eng. (IE); ITU MSc in Eng. Mng. İş İdaresi; Stratejik Planlama ve Yönetimi; Finans ve Muhasebe; Lojistik; Üretim Planlama ve Kontrol; Çizelgeleme; Envanter Kontrolü; İşletme Yönetimi; Organizasyon; Pazarlama; Veri Analizi ve Yönetimi İnsan Kaynaklan Yönetimi Stanford MBA (General); Stanford MBA in Human Resource; Stanford MBA in Organizational Behavior; Sloan MBA İnsan Kaynakları Yönetimi; Organizasyon; Üretim Sistemleri ve Yönetimi; Stratejik Planlama ve Yönetimi; Karar Analizi; Ekonomi Yöneylem Araştırması ve Karar Analizi McGill PhD in Operations Mng.; Minnesota MSc in Information and Decision; Stanford PhD in IE.; North Carolina MSc in IE; North Carolina MSc in OR; UÇLA MBA; Boğaziçi MSc in Systems Modelling Teorik Yöneylem Araştırması; Veri Analizi ve Yönetimi; Özel konular; Sistem Analizi ve Simulasyon; İstatistik; Karar Analizi Üretim Mühendisliği ITU MSc in IE; ODTÜ MSc/PhD in IE; Galatasaray MSc in E; 9 Eylül MSc/PhD in IE; Boğaziçi MSc in Manufacturing and Production; Boğaziçi MSc in OR; Yıldız MSc in IE; Bilkent MSc/PhD in IE; Gazi MSc in IE; Minnesota MSc/PhD in Operations Mng.; Arizona State MSc in IE Üretim Planlama ve Kontrol; Çizelgeleme; Envanter Kontrolü; Teorik Yöneylem Araştırması; İstatistik; Karar Analizi; Üretim Sistemleri ve Yönetimi; Kalite; Sistem Analizi ve Simulasyon

20 II. ULUSAL ENDÜSTRİ-İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI Tablo 3. Kümelerin Göreli Önemleri Küme adı Yönetim ve Organizasyon Mühendislik Yönetimi Yöneylem Araştırması ve Karar Analizi Üretim Mühendisliği İnsan Kaynaklan Yönetimi Göreli önem 0,356 0,273 0,165 0,116 0,091 OLUŞTURULAN PROGRAMLAR Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) sonuçlarına göre bölüm öğretim üyeleri ve mezunlar tarafından en önemli bulunan üç küme; Yönetim ve Organizasyon, Mühendislik Yönetimi ile Yöneylem Araştırması ve Karar Analizi kümeleridir. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü kararlarına göre, bir öğrenci lisansüstü eğitiminde 8 kredisi zorunlu olmak üzere toplam 24 kredi ders almak zorundadır. Son aşamada, her bir kümenin içereceği ayrıntılı ders isimlerinin belirlenmesinde daha fazla esneklik sağlamak için, bölüm öğretim üyelerinin her birinden, ayrıntılı ders isimlerinin bulunduğu listeden 4 zorunlu, 6 seçmeli dersi önemlerine göre sıralamaları istenmiştir. Esneklik sağlamak için, sözkonusu ders listesi tüm kümelerin içerdiği dersleri bünyesinde barındırmıştır. Örneğin, öğretim üyelerine, Yönetim ve Organizasyon kümesinin altında İş Yönetimi, Pazarlama, İşletme Yönetimi, Stratejik Planlama ve Teknolojik Planlama dersleri olduğu bildirilmiştir (Tablo 2'ye bakınız). Bunun yanı sıra, zorunlu ve seçmeli dersleri sözkonusu bu ortak kategorilerden ya da AHS'ye göre belirlenen diğer kümelerin ortak kategorilerinden seçmeleri konusunda özgür oldukları da söylenmiştir. Her bir kategorideki derslerin ayrıntılı listesi de seçim işlemini gerçekleştirmek için bölüm öğretim üyelerine verilmiştir. Değerlendirmeler ışığında, sonuçta ortaya konan her kümeye ait ders programlan seçilen derslerin Borda puanlan hesaplanarak oluşturulmuştur. Borda'nm önerdiği yöntem, m adet seçeneğe m-1, m-2,..., 1,0 değerlerini atayan bir sıralama yöntemidir. Daha sonra, sözkonusu seçenek için bireysel puanların toplamı alınarak o seçeneğin Borda puanı hesaplanır [7J. En yüksek Borda puanlarına sahip dersler de ilgili programda bulunmak üzere seçilir. Bu işlem süresince bir ders programının uyması zorunlu olan toplam kredi kısıtlamaları gözönünde bulundurulmuştur. Çalışmanın ayrıntılı sonuçları Tablo 4'de görülmektedir. Yukarıdaki tabloda O,,,Mühendislik Yönetimi" programı zorunlu dersleri;,,,yönetim ve Organizasyon" programı zorunlu dersleri;,,,yöneylem Araştırması ve Karar Analizi" programı zorunlu dersleri; O,,,Mühendislik Yönetimi" programı seçmeli dersleri;,,,yönetim ve Organizasyon" programı seçmeli dersleri ve,,,yöneylem Araştırması ve Karar Analizi" programı seçmeli dersleri için belirlenen simgelerdir. 79

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (Türkçe) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MAT111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 FİZ101 Fizik I Physics I 3

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL (3) SINIFI: 1. Yıl Güz Dönemi MIS101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 1 COMPUTER PROGRAMMING 1 Z 3-0 4 BUS101 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Z 3-0 4 BUS103 İŞLETMECİLER İÇİN MATEMATİK

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü. Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü. Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MATH111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 PHY101 Fizik

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 (2016-17 yılı öncesinde birinci sınıfa başlayan öğrenciler için) BİRİNCİ YIL 1. Dönem CMPE113

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR? EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR? Ekonomi Bölümünden mezun olanların ne iş yaptıkları sorusuna çoğu zaman çok geniş bir yelpazeden söz edilerek cevap verilir. Bu yelpaze: Dünya Bankası, IMF, Uluslararası

Detaylı

İNGİLİZCE İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS GÖREVLENDİRMELERİ

İNGİLİZCE İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS GÖREVLENDİRMELERİ YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Dersin Adı Öğretim Üyesi Gün ve Saat Derslik Kadrosunu Bulunduğu Birim 1.Dönem MBA 7027 Research Methods and Statistics

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

YAZ OKULU TARİHLERİ. Yaz Okulu için yeni ders kayıtları 18-19 Temmuz 2012 tarihlerinde OASIS sistemi üzerinden yapılacaktır.

YAZ OKULU TARİHLERİ. Yaz Okulu için yeni ders kayıtları 18-19 Temmuz 2012 tarihlerinde OASIS sistemi üzerinden yapılacaktır. 27.06.2012 YAZ OKULU TARİHLERİ 2011-2012 öğretim yılı Yaz Okulu dersleri 23 Temmuz - 7 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılacak ve 10-15 Eylül 2012 tarihleri arasında da Yaz Okulu sınavları gerçekleştirilecektir.

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YARIYILI: I FIRST SEMESTER ATA 101*** Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Detaylı

: Manufacturing Engineering and Management (Link) Üretim Sistemleri/Endüstri Mühendislii Bölümü ne uygun bazı dersler

: Manufacturing Engineering and Management (Link) Üretim Sistemleri/Endüstri Mühendislii Bölümü ne uygun bazı dersler : Danimarka : Technical University of Denmark (Link) : Manufacturing Engineering and (Link) Informatics and Mathematical Programming (Link) Production Technology Project System Analysis Statistical Process

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL Adı (TR) Adı (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme Yönetiminin

Detaylı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı PROG Bölü m Kodu Ders Kodu Ders Adı Grup Adı Zorunlu Duru m Öğre nci Sayıs ı Sınav Tarihi EKONOMETRİ PR. EAS 102 İktisada Giriş 2 B Zorunlu Aktif 80 11.04.2016 09:00 EKONOMETRİ PR. EC 360 Merkez Bankacılığı

Detaylı

Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları

Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yaz Stajı II IE 499 Güz 0 0 0 0 6 Ön Koşul Ders(ler)i IE 399 Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU FAKÜLTE : BÖLÜM : İKTİSAT Dersin Açıldığı Dersin Dersin 1301001322002-1501001152002 COMPUTER COURSE FEN BİYOLOJİ 402001732012 COMPUTER 11320201E11563- GLOBAL MARKETING

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Lisans Programı, Kırıkkale Üniversitesi Önlisans ve Lisans

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AKIŞ DİYAGRAMI

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AKIŞ DİYAGRAMI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AKIŞ DİYAGRAMI Programa Kabul Lisansüstü Danışmanı nın belirlenmesi Kayıt Tez Danışmanı Tez Konusu 1. Yarıyıl Ders 2. Yarıyıl Ders Tez Danışmanı ve Tez Konusu

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) MAN 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I MAN 171 İşletme

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : BÖLÜM : Kodu 1301001352012-1501001352012 1301001292002-1501001192002 11320201E11677-21520201E11393 11320201E11239-1502002292011

Detaylı

- Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8

- Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8 Öğretim Planı Dönemi I Adı - - - - - - 8 - - - - - - 8 - - - - - - 8 - - - - - - 8 Toplam AKTS 32 Dönemi II Adı BUS797 Master Seminar Zorunlu 0 2 0 0 6 ISL797 Yüksek Lisans Seminer Zorunlu 0 2 0 0 4 ISL740

Detaylı

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar,

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar, İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI EĞİTİMİ Rekabetçi ve etkin süreç yönetimi için öncelikli olan entellektüel sermaye olarak kabul edilen insan kaynağı yönetiminde doğru stratejiler oluşturmak günümüz başarılı

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları*

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* Fakültemiz bölümlerinde Çift Anadal Lisans Programlarına Üniversitemizin tüm Fakülte ve bu Fakültelere bağlı tüm Bölümlerdeki öğrencilerden

Detaylı

MATEMATİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU:3201

MATEMATİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU:3201 BÖLÜM KODU:01 011-01 01.Yarıyıl Dersleri 0.Yarıyıl Dersleri MTK 101 Analiz I Analysis I 4 1 5 6 MTK 10 Analiz II Analysis II 4 1 5 6 MTK 11 Lineer Cebir I Linear Algebra I 1 4 MTK 1 Lineer Cebir II Linear

Detaylı

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL ENM 101 Matematik I 4 0 4 6 ENM 102 Matematik II 4 0 4 6 ENM 103 Fizik

Detaylı

Lisans : İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi (1980-1984) : Kimya Mühendisliği Bölümü

Lisans : İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi (1980-1984) : Kimya Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Demet BAYRAKTAR ın Özgeçmişi Adı, Soyadı : Demet BAYRAKTAR Adresi : İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi Maçka, 34367 ISTANBUL Telefon : (0212) 293 13 00 / 2084 (0212) 296 40 40 Faks

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi Sınıfı / Dönemi Dili Düzeyi Türü Kategorisi Kredisi Eğitim Şekli Ön Koşul Dersler Öğretim Üyesi Diğer Öğr. Üyeleri Yardımcılar Ders Saatleri Değerlendirme Ölçütleri Türkçe Lisans Zorunlu İKTİSADİ VE İDARİ

Detaylı

Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Programı, İstanbul Teknik Üniversitesi nin (İTÜ) ve Fashion Institute of Technology (FIT) ile yaptığı anlaşma çerçevesinde gerçekleştirmiş olduğu uluslararası ortak ÇİFT

Detaylı

Lojistikte Karar Yönetimi ve Optimizasyon (LOJ 430) Ders Detayları

Lojistikte Karar Yönetimi ve Optimizasyon (LOJ 430) Ders Detayları Lojistikte Karar Yönetimi ve Optimizasyon (LOJ 430) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Lojistikte Karar Yönetimi ve Optimizasyon LOJ 430 Her

Detaylı

** İktisat bölümü ikinci öğretim ders kodları İKTİÖ şeklinde başlamaktadır.

** İktisat bölümü ikinci öğretim ders kodları İKTİÖ şeklinde başlamaktadır. I. YIL HAFTALIK DERS (T + U) KREDISI İKT101 Z Davranış Bilimleri Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKT103 Z Genel Muhasebe I General Accounting I 3+0-3 5 İKT105 Z Matematik I Mathematics I 3+0-3 3 İKT107 Z Hukuka

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

DERS PROFİLİ. Stratejik Pazarlama MAN382 Güz

DERS PROFİLİ. Stratejik Pazarlama MAN382 Güz DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Stratejik Pazarlama MAN382 Güz 1 3 3 6 Ön Koşul - Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları Dersin

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Havayolu İşletmeciliği İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Airline Management Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi AKTS

Detaylı

Graduation Project Topics

Graduation Project Topics Graduation Project Topics Maintenance management Maintenance performance and measurement: o Efficiency, effectiveness, productivity; o Life Cycle Cost optimization; o Quality, risk and maintenance services;

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Mehmet Karay 2. Doğum Tarihi : 18 Mart 1979 3. Ünvanı : Assist. Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 4. e-posta : mehmet_karay@hotmail.com mehmet.karay@ufu.university 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

Adres : Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü C Blok No:216 06836 İncek Ankara

Adres : Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü C Blok No:216 06836 İncek Ankara UĞUR BAÇ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : ugur.bac@atilim.edu.tr Telefon (İş) : 3125868759- Telefon (Cep) : Faks : 3125868091 Adres : Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Detaylı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve ergi Uygulamaları Programı Listesi 1. YARIYIL Adı T L U 9905005 AIT105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Türkçe 2 0 0 2 2 9903309 YDB103 İngilizce I Zorunlu

Detaylı

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2016-2017 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL ENM 101 Matematik I 4 0 6 6 ENM 102 Matematik II 4 0 6 6 ENM 103 Fizik

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS Temel Bilgisayar Bilimleri 0009 0509 1.Yıl Yaz +0+ x 4 Bölümü Dersin Seviyesi Ders Dili Ders Türü Öğretim Sistemi Dersin Ön Koşulu

Detaylı

Karar Analizi (IE 418) Ders Detayları

Karar Analizi (IE 418) Ders Detayları Karar Analizi (IE 418) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Karar Analizi IE 418 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

2016 - YAZ ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

2016 - YAZ ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU FİZ 101 Fizik I FİZ 102 Fizik II FİZ 224 Modern Fizik I MATE 111 Matematik I MATE 112 Matematik II MATE 213 Lineer Cebir MATH 111 Calculus I MATH 112 Calculus II MATH 213 Linear Algebra FEN - EDEBİYAT

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö. BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRETİM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞLİÖ-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D.

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Ö Z G E Ç M İ Ş 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: IND 3915

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: IND 3915 Offered by: Endüstri Mühendisliği Course Title: FORECASTING AND TIME SERIES ANALYSIS Course Org. Title: FORECASTING AND TIME SERIES ANALYSIS Course Level: Lisans Course Code: IND 95 Language of Instruction:

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

HAVACILIK İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI AVIATION MANAGEMENT COURSE CURRICULUM

HAVACILIK İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI AVIATION MANAGEMENT COURSE CURRICULUM BİRİNCİ YARIYIL / FIRST SEMESTER AVM 103 Havacılık Yönetiminin Temelleri I Fundamentals of Aviation Management I 3 0 3 6 MAN 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I 3 0 3 5 MAN 141 Matematik

Detaylı

Yöneylem Araştırması I (IE 222) Ders Detayları

Yöneylem Araştırması I (IE 222) Ders Detayları Yöneylem Araştırması I (IE 222) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yöneylem Araştırması I IE 222 Güz 3 2 0 4 5 Ön Koşul Ders(ler)i Math 275 Doğrusal

Detaylı

Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Bilgisayar Mühendisliği

Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Bilgisayar Mühendisliği Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Günümüzde, finans, tıp, sanat, güvenlik, enerji gibi bir çok sektör, bilgisayar mühendisliğindeki gelişimlerden

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İnsan Kaynakları Yönetimi BBA 206 Bahar 3, 0, 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. İnsan Kaynakları Yönetimi BBA 206 Bahar 3, 0, 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İnsan Kaynakları Yönetimi BBA 206 Bahar 3, 0, 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

Hatice YURTSEVER. Anahtar sözcükler: Stratejik Planlama, SWOT Analizi, Stratejilerin Açılımı. 2.1 Planlama Aşaması 1. GİRİŞ. 2.1.

Hatice YURTSEVER. Anahtar sözcükler: Stratejik Planlama, SWOT Analizi, Stratejilerin Açılımı. 2.1 Planlama Aşaması 1. GİRİŞ. 2.1. ERDEMİR STRATEJİK YÖNETİM MODELİ Hatice YURTSEVER Özet: İletişim teknolojisinin gelişmesi, ulaşım imkanlarının kolaylaşması ve ülke sınırlarının ticarette sınır tanımaması sonucu tüm dünya ortak bir pazar

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERING Ders İzlence Formu. Kodu:CSE400 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING Toplam Saat

SOFTWARE ENGINEERING Ders İzlence Formu. Kodu:CSE400 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING Toplam Saat Diploma Programı Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yarıyıl Teorik Uygulama Laboratuar SOFTWARE ENGINEERING Ders İzlence Formu Kodu:CSE400 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING Toplam Saat AKTS Dersin Anlatıldığı

Detaylı

e-mikro MBA Sertifika Programı Eğitim Fiyatları ve Bilgilendirme Broşürü 2014

e-mikro MBA Sertifika Programı Eğitim Fiyatları ve Bilgilendirme Broşürü 2014 Mikro MBA Sertifika Eğitim Fiyatları 1. Kategori Perfect Eğitim Paketi (10 Eğitim) 279,00 TL! 2. Kategori Plus Eğitim Paketi (5 Eğitim) 159,00 TL! 3. Kategori Pro Eğitim Paketi (3 Eğitim) 109,00TL! 4.

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3. Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.DERS B123 2 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1100 1150

Detaylı

Üretim Sistemleri (IE 509) Ders Detayları

Üretim Sistemleri (IE 509) Ders Detayları Üretim Sistemleri (IE 509) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Üretim Sistemleri IE 509 Seçmeli 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

2013-2014 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ / 2013-2014 SPRING SEMESTER RETAKE EXAM SCHEDULE Wednesday / Çarşamba 11.06.2014

2013-2014 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ / 2013-2014 SPRING SEMESTER RETAKE EXAM SCHEDULE Wednesday / Çarşamba 11.06.2014 Ders Kodu ve Adı / Course Code and Name ARCH 132:Introduction to Building Materials 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ / 2013-2014 SPRING SEMESTER RETAKE EXAM SCHEDULE Wednesday / Çarşamba

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI GÜZ YARIYILI BAHAR YARIYILI 30 30 1. YIL GÜZ YARIYILI 1203110

Detaylı

DERS BİLGİLERİ PSIR 281 3 3+0 3 4. Donanım, CPU, yazılım, işletim sistemleri, internet, yönetim bilişim sistemleri, ERP sistemleri

DERS BİLGİLERİ PSIR 281 3 3+0 3 4. Donanım, CPU, yazılım, işletim sistemleri, internet, yönetim bilişim sistemleri, ERP sistemleri DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Sosyal Bilimler için Bilgisayar Teknikleri PSIR 28 T+U Saat Kredi AKTS 3 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili İngilizce Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersin

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER BİRİNCİ SINIF GÜZ YARIYILI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER DEĞİŞİKLİK FORMU COM101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL 1. YARIYIL BUS 1101 Introduction to Business 3 0 3 4 BUS 1111 Micro Economics 3 0 3 4 BUS 1121 Financial Accounting I 3 0 3 5 BUS 1131 Introduction to Law 3 0 3 4 BUS 1141 Mathematics 3 0 3 4 BUS 1151

Detaylı

YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI

YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI YÖK Tezleri Proje Kelimesi Taraması Sonuçları Toplam Çalışma Sayısı 1833 İncelenen 1673 İlgisiz 372 Toplam İncelenen 1301 X Projesi 720 Proje Yönetimi 123 Yatırım Projeleri

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Yönetim Bilgi Sistemleri BBA 384 Bahar 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Yönetim Bilgi Sistemleri BBA 384 Bahar 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Yönetim Bilgi Sistemleri BBA 384 Bahar 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI 1. YIL GÜZ YARIYILI 1203101 Endüstri Mühendisliğine Giriş 2 0 0 2 4 1203102 Matematik-1

Detaylı

Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası (MGMT 402) Ders Detayları

Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası (MGMT 402) Ders Detayları Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası (MGMT 402) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası MGMT 402 Bahar

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları Ders Kodu MGMT 418 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0

Detaylı

OKYANUS İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ İŞ ANALİZLERİ VE İŞ TANIMLARININ HAZIRLANMASI

OKYANUS İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ İŞ ANALİZLERİ VE İŞ TANIMLARININ HAZIRLANMASI OKYANUS Okyanus İnsan Kaynakları Eğitimleri İş Analizleri, İş Tanımları Mülakat Teknikleri Yetkinlik Yönetimi Performans Yönetimi Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynaklarına Geçiş İŞ ANALİZLERİ

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKT-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKT-103 Z Genel Muhasebe I Financial Accounting

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Yönetim Bilimi BBA 383 Güz 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Yönetim Bilimi BBA 383 Güz 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Yönetim Bilimi BBA 383 Güz 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri MATH 169, BBA 282 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. İşletmelerde Proje Yönetimi. MAN 473 Bahar

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. İşletmelerde Proje Yönetimi. MAN 473 Bahar DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS İşletmelerde Proje Yönetimi MAN 473 Bahar 8 3+0+0 3 7 Ön Koşul Son sınıf öğrencisi olmak Dersin Dili İngilizce Ders Tipi

Detaylı

Endüstriyel Ekonomi (IE 415) Ders Detayları

Endüstriyel Ekonomi (IE 415) Ders Detayları Endüstriyel Ekonomi (IE 415) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Endüstriyel Ekonomi IE 415 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Bölüm Kodu: 3201

Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Bölüm Kodu: 3201 Fen Edebiyat Fakültesi 2016-2017 Matematik Bölümü Bölüm Kodu: 3201 01. Yarıyıl Dersleri 02. Yarıyıl Dersleri MTK 101 Analiz I Analysis I 4 1 5 6 MTK 102 Analiz II Analysis II 4 1 5 6 MTK 121 Lineer Cebir

Detaylı

Karar Destek Sistemleri (IE 444) Ders Detayları

Karar Destek Sistemleri (IE 444) Ders Detayları Karar Destek Sistemleri (IE 444) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Karar Destek Sistemleri IE 444 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BANKACILIK ve FİNANS PROGRAMI. Genel Bilgi

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BANKACILIK ve FİNANS PROGRAMI. Genel Bilgi (EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BANKACILIK ve FİNANS PROGRAMI Genel Bilgi Bankacılık ve Finans Bölümü 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Dersler ve ders içerikleri, öğrencilerin yeterli mesleki altyapıyı

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI İKT101 İktisada Giriş I 3+0 5 İKT102 İktisada Giriş II 3+0 5 İŞL113 Genel İşletme 4+0 5 İŞL223 İşletme Yönetimi 3+0 5 MAT179 Matematik 3+0

Detaylı

DERS PROFİLİ. Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz Yrd. Doç. Dr. Mısra Gül

DERS PROFİLİ. Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz Yrd. Doç. Dr. Mısra Gül DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Zorunlu Prof. Dr.

Detaylı

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz Yetenek Yönetimi Bölümü 27 Ekim 2009 1. Rakamlarla İş Bankası 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 3. Yeni İK İş Modeli 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz 5. Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız

Detaylı

Tesis Planlama (IE 407) Ders Detayları

Tesis Planlama (IE 407) Ders Detayları Tesis Planlama (IE 407) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tesis Planlama IE 407 Bahar 3 0 0 3 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik T

Detaylı

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü BİRİNCİ YIL 1. Dönem (Güz) 2. Dönem (Bahar) Dersin Adı T U Kredi Dersin Adı T U Kredi Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1 0 1 Toplum ve Sağlık 0 Yönetim ve Organizasyon

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Türkçe Adı: KURUMSAL KAYNAK PLANLANMASI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Türkçe Adı: KURUMSAL KAYNAK PLANLANMASI Dersi Veren Birim: Endüstri Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: KURUMSAL KAYNAK PLANLANMASI Dersin Orjinal Adı: KURUMSAL KAYNAK PLANLANMASI Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans

Detaylı

Endüstri Mühendisliği Tasarımı II (IE 402) Ders Detayları

Endüstri Mühendisliği Tasarımı II (IE 402) Ders Detayları Endüstri Mühendisliği Tasarımı II (IE 402) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Endüstri Mühendisliği Tasarımı II IE 402 Güz 1 4 0 3 14 Ön Koşul

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Tolga ÇAKMAK Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr On Dokuz Mayıs Üniversitesi Samsun, 2010 İçerik Kurumsal

Detaylı

Uzman Sistemler (IE 416) Ders Detayları

Uzman Sistemler (IE 416) Ders Detayları Uzman Sistemler (IE 416) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uzman Sistemler IE 416 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı