ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fazlı Yıldırım Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: Yrd. Doç.Dr. Okan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğretim Üyesi Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Y. Lisans İşletme (MBA) Yeditepe Üniversitesi Doktora İşletme Işık Üniversitesi Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti EK te) ve Tez Danışmanları: Türkiye deki şirketler bünyesinde şirketler arası elektronik ticaretin entegrasyonu ve uygulama sürecinin incelenmesi (Prof. Dr. Doğan Altuner, Yrd. Doç. Dr. Engür Özüstün, Yrd. Doç. Dr. Gaye Gencer) Doktora Tezi (özeti EK te) ve Tez Danışmanları: İşletmeler arası ticarette b2b portal kullanımını etkileyen faktörler ve Türkiye de bir araştırma (Prof. Dr. Metin Çakıcı, Prof. Dr. Cavide Uyargil, Prof. Dr. Toker Dereli, Prof. Dr. Murat Ferman, Prof. Dr. Emrah Cengiz). Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Ar. Gör. Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Ar. Gör. Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Okan Üniversitesi - Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü (Tam Zamanlı) Yeditepe Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü (Yarı Zamanlı) İdari Görevler: Görev Unvanı Süresi Bölüm Başkanlığı 1 Sene Fakülte Erasmus Koordinatörlüğü 2 Sene

2 Son iki Yılda Verilen dersler: Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Güz İlkbahar Güz İlkbahar Ağ Güvenliği ) Bilgisayara Giriş İşletmeye Giriş MIS -Yönetim Bilişim Sistemleri Operating System I İşletim Sistemi I Bilgisayar Ağlarına Giriş Açık Sistem Programlama Müşteri İlişkileri Yönetimi (Okan Üniversitesi Yüksek Lisans Programı) Project Management Proje Yönetimi Ağ Güvenliği İşletim Sistemleri Uygulamaları-Linux Açık Sistem Programlama MIS -Yönetim Bilişim Sistemleri Internet Server Man. Internet Sunucu Yön. (Okan Üniversitesi MYO Programı) Bilgisayara Giriş İşletmeye Giriş CRM -Müşteri İlişkileri Yönetimi Bilgisayar Ağlarına Giriş KDS - Karar Destek Sistemleri Bilgisayara Giriş Bilgisayar II Bitirme Projesi CRM -Müşteri İlişkileri Yönetimi (Okan Üniversitesi Yüksek Lisans Programı) ERP -Firma Kaynak Planlama E- Pazarlama Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı

3 ESERLER A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler: A1.Yildirim F., Integration Period of E-learning in Universities: A survey in Turkey, Jul. 2010, Volume 7, No.7 (Serial No.57), Journal of US-China Public Administration, (ISSN , CBSN337B0103), p 77-81, David Publishing, USA. A2.Yildirim F., Korucu O., Aktaş C., Kule G., E-Learning Education System in Universities with Instructors Perspectives and A Survey In Turkey, International Journal Of Social Sciences and Humanity Studies vol 2, No 1, 2010, p 25-31, (ISSN: ) (Online). A3.Yildirim F., Panayirci C., Virtual Social Life and Related Marketing Efforts in the World of Online Games, International Journal of Business and Management Studies Vol 2, No 1, 2010, p 17-23, (ISSN: ) (Online). A4.Yildirim F., Yamamato G. T., Integration and System Failures of Electronic Governmental Procurement Systems in Turkey and Proposals for More Efficient Systems in the Light of B2B Portal Movements, International Journal of Ebusiness and Egovernment Studies Vol 3, No 2, 2011, p 51-58, (ISSN: ) (Online). A5.Yildirim F., Panayirci C., Governmental Mobile Technology Usages During Promotion Efforts Of Reaching Their Citizens, International Journal Of Ebusiness and Egovernment Studies Vol 4, No 1, 2012, p 35-43, (ISSN: ) (Online). A6.Yildirim F., How Can We Use The Benefits Of Private Shopping And Group Online Buying In E- Government?, International Journal of Management Sciences and Business Research, (ISSN ), Volume 1, Issue 8,p 1-4, 2012, (Online). A7. Yildirim F., How Marketing and Customers Will be Affected by Cloud Computing?, International Journal of ebusiness and egovernment Studies, (IJEBEG) Publisher: The Social Sciences ResearchSociety, (ISSN: ),(Online), Vol 4 No 2 July 2012, pg B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler: B1. Yildirim F., Transformation of E-Learning to Mobile Learning for the Academic Work Force in Turkey with Encountered Barriers and Tradeoffs., International Conference on Education, Informatics, and Cybernetics: ICEIC 2011 November 29th - December 2nd, 2011 Orlando, Florida, USA.Proceedings of the International Conference on Education Informatics, and Cybernetics (ICEIC 2011), p 14-19, (ISBN: ). B2. Yildirim F., Baban E., Lost Identity Syndrome with the Affect of Social Network and Digital Media, International Congress on Visual Culture 2012, March 2012, Istanbul, p 2-7, volume 1, (ISBN: ), Istanbul Kultur University Publication No:168. B3. Yildirim F., E-procurement Marketing Efforts with the Help of Customer Relationship Management Philosopy, International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI), June 13-15, 2012, p , (ISBN ), organized by Alexander Technological Institute (ATEI) of Thessaloniki, Department of Marketing and Bucks New University ; editors Irene Tilikidou, Eugenia Wickens, Christos Sarmaniotis. Thessaloniki, Greece. B4. Yildirim F., Gulbahar O., Digital Marketing Transformation Covering Group Online Sales, E- commerce and Social Media for Hospitality Industry in Turkey, 2nd International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI), (ISBN: ), June 18-20, 2014, Athens, Greece.

4 B5.Yildirim F., The Factors That Affect The Company s B2B Overall Use Throughout the B2B Portal Transactions and a Survey in Turkey, The International Academy Of E-Busıness 10th Annual Conference 2010, San Francisco, Published by a Publication of the International Academy of E- Business, The E-business Review, Volume X,, (ISSN ), 2010, pg: (Doktora Çalışmasından Üretildiğinden puanlamaya dahil edilmemiştir). C. Basılan Kitap ve Kitap Bölümü: C1. Yildirim F., Editörler: Gonca Telli Yamamoto, Uğur Demiray, Mehmet Kesim,Türkiye de e- öğrenme Gelişmeler ve Uygulamalar, kitap, bölüm başlığı; Uzaktan Eğitim Sistemine Geçişin Esas Öğeleri Olan, Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerinin Bakış Açıları., 2011, Efil Yayınevi, syf 20-38, Ankara, (ISBN: ), C2. Yildirim F., Editör: Gonca Telli Yamamoto, Mobil Yaşam ve Uygulamaları kitap, bölüm başlığı; Genç Kitlenin Mobil Uygulamalarına ve Mobil Öğretime Bakışı Türkiye de Bir Araştırma, 2011, (ISBN: ), syf , İstanbul. EKLER: EK-F1: Yüksek Lisans Özeti, EK-F2: Doktora Tezi Özeti

5 EK-F1: Yüksek Lisans Özeti: Türkiye deki Şirketler Bünyesinde Şirketler Arası Elektronik Ticaretin Entegrasyonu ve Uygulama Sürecinin İncelenmesi Bu tezde, şirketler arası elektronik ticaretin, operasyon yönetimi üzerindeki artan etkisi ve üretim endüstrisindeki potansiyel uygulamalarda yoğun kullanımı dolayısıyla, B2B'nin, "EDI-tabanı"ndan "Internet-tabanı"na olan köklü değişimi, hem akademik hem de ticari bir bakış açısıyla irdelemiştir. Ayrıca, yeni binyılda, B2B devriminin ortaya çıkması ve üreticilerin bu teknolojiye adaptasyonu da kapsam alanına alınmıştır. Internet'in B2B'ye etkisi, ve gelecekteki muhtemel yönleri tartışılmıştır. Firmalara, B2B'nin geleceği konusunda da bir çerçeve çizilerek, B2B devriminden uzak kalmamaları için yardımcı olunması hedeflenmiştir. Bunu yanısıra, tez, Türkiye'de söz sahibi firmaların B2B ve B2B entegrasyonu konusunda gelişimlerini incelemek için yapılmış bir anketle desteklenmektedir. Examination of Inter-Company Business to Business Integration and Applications Implementation Process in Turkey From an ongoing study of the impact of business-to-business electronic commerce (B2B-EC) on operations management and its potential applications in the manufacturing industries, this thesis includes both academic and practitioner viewpoints in discussing the changeover of B2B-EC from "EDI-base" to "Internet-base". This thesis examines the emergence of the B2B-EC revolution and how manufacturers are adopting this technology in the new millennium. The impact of the Internet on B2B- EC, including possible future directions, is then discussed. It concludes by proposing a framework to assist companies with the change towards the introduction of B2B-EC into the manufacturing supply chain so as to improve significantly supplier-manufacturer-customer relations. In addition to this a questionnaire was added to thesis, which shows development and application of most known companies on B2B and B2B Integration in Turkey.

6 EK-F2: Doktora Tezi Özeti: İşletmeler Arası Ticarette B2B Portal Kullanımını Etkileyen Faktörler ve Türkiye de Bir Araştırma Bu çalışma, Türkiye de bulunan birçok firmanın internet üzerinden portallara bağlanarak mal alımını ve satımını gerçekleştirdiği şirketler arası elektronik ticaret üzerine odaklanmaktadır. Bilindiği üzere, şirketler arası elektronik ticaret entegrasyonu sürecinde şirketler, adaptasyonu zorlaştırıcı zorluluklar ve takaslar ile karşılaşmaktadır. Araştırmanın esas amacını şirketler arası elektronik ticaret kullanımına etki eden faktörleri bulma ve Türkiye deki şirketlerin uyum sürecine etki eden faktörleri ölçmektir. Araştırma sürecinde şirketler arası elektronik ticaretle ilgili çeşitli faktörler ve modeller olduğu bulunmuş, her bir modelin şirketler arası elektronik ticarete farklı açıdan odaklandığı tespit edilmiştir. Özetle, şirketler arası elektronik ticaret ile ilgili olarak bütün faktörleri kapsayan özgün bir araştırma modeli bulunmamaktadır. Araştırma modelini oluştururken, bağımlı değişkenimiz olan şirketler arası elektronik ticaret kullanımı ile alakalı, ispatlanmış varsayımlara dayalı çalışmalardan (kaynak taramasında bahsedilen) yararlanılmıştır. Araştırma yöntemi olarak niceleyici analiz yöntemi kullanarak, genelde Türkiye de bulunan firmaların şirketler arası elektronik ticaret kullanımına etki eden faktörlerin etkinliğini hakkında araştırma yapmaya dayanmaktadır. Ampirik analiz sırasında etkenler kategorize edilmiş daha sonra anket çalışmasıyla istatistiksel analiz metodlarını kullanarak faktörlerin etkenliğini Türkiye de bulunan firmalar için ölçülüp, şirketler arası elektronik ticarete başarılı bir uyum süreci için ele alınmıştır. Araştırma sonuçları şirketler arası elektronik ticaretin algısal faydalarının ve yönetimsel etkenlerinin, firmaların şirketler arası elektronik ticaretin kullanımını yüksek oranda etkilediğini göstermiştir. Bu alandaki önceki çalışmalara ek olarak, şirketler arası elektronik ticaret portallarının da şirketler arası elektronik ticaretin kullanımına olumlu olarak etki yaptığı ortaya konulmuştur. Şirketlerarası elektronik ticaret kullanım oranını etkileyen faktörler hakkındaki bilgiler, şirket yöneticilerine, elektronik ticaret entegrasyonu danışman firmalarına ve portallara adaptasyon seviyesinin artırılmasında kayda değer eğitimsel bir altyapı sağlamaktadır.

7 The Factors that Affect the Company s B2B Overall Use Throughout the B2B Portal Transactıons and a Survey In Turkey This study concentrates on B2B (Business to Business) electronic commerce which is used by many companies in Turkey for purchasing and selling goods over the internet by connecting B2B portals. It is known that during the integration period of B2B e-commerce companies face difficulties and tradeoffs that will discourage their adoption. This research s main aim is to look at the factors which affect B2B overall use and measure the drivers that affect the B2B adoption process for companies in Turkey. Throughout the research, it is found out that there are varieties of factors and models related to B2B e-commerce and every model is trying to focus on B2B with different aspects. This means that, there is no unique research model which covers all factors effectiveness that is related to B2B overall use. While shaping the research model, the study has benefited from the surveys (mentioned in literature review) which are proved hypotheses that are associated with the dependent variable. The research method is based on quantitative analysis which generally searches information about the factors effectiveness related to the company s B2B overall use in Turkey. During the empirical analysis, factors are categorized and measured according to their effectiveness for companies in Turkey and then questionnaire study has examined the factors effectiveness related to the adoption success of B2B commerce by using statistical analysis methods. Research results show that perceived benefits of B2B and companies managerial factors influence the companies B2B overall use positively. Addition to prior researches, B2B portal factors also affect the companies B2B overall use positively. The information about the factors that is effective for B2B overall use provides considerable educational framework for company managers, B2B integration consultant companies and B2B portals for increasing the level of B2B integration.

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali HALICI Doğum Tarihi: 08 Ağustos 1964 Unvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Ön lisans Turizm Hacettepe Üniversitesi 1983 Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

KURUMSAL UYGULAMA ENTEGRASYONU

KURUMSAL UYGULAMA ENTEGRASYONU KURUMSAL UYGULAMA ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. İbrahim EDİN Marmara Üniversitesi İşletme Enformatiği Bölümü ÖZET Enformasyon teknolojilerinin hızlı gelişimi doğrultusunda, işletmeler rekabet avantajı sağlayabilmek

Detaylı

ISSN 1308-2922 Sayı/Number 5 Ocak/January 2010

ISSN 1308-2922 Sayı/Number 5 Ocak/January 2010 ISSN 1308-2922 Sayı/Number 5 Ocak/January 2010 Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Adına Doç. Dr. Bilal SÖĞÜT Editörler Yrd. Doç. Dr. Nesrin IŞIKOĞLU Yrd. Doç.

Detaylı

UHPAD ULUSLARARASI HAKEMLİ PAZARLAMA VE PAZAR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF MARKETING AND MARKET RESEARCHES

UHPAD ULUSLARARASI HAKEMLİ PAZARLAMA VE PAZAR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF MARKETING AND MARKET RESEARCHES UHPAD ULUSLARARASI HAKEMLİ PAZARLAMA VE PAZAR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF MARKETING AND MARKET RESEARCHES Haziran Temmuz 5 Yıl: 2015 May June July August - Summer Number: 5

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ DOÇ.DR: SERÇİN KARATAŞ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Adres: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat CUNY Brooklyn Üniversitesi 1990

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat CUNY Brooklyn Üniversitesi 1990 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: H. Vedat Akman Doğum Tarihi: 02.06.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat CUNY Brooklyn Üniversitesi 1990 Y. Lisans İktisat CUNY Brooklyn Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Yönetimi İstanbul Üniversitesi 1983 Y. Lisans Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Yönetimi İstanbul Üniversitesi 1983 Y. Lisans Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları 1. Adı Soyadı: A.Murat Ferman 2. Doğum Tarihi: 18.06.1962 3. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Yönetimi İstanbul Üniversitesi 1983 Y. Lisans Pazarlama

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Yavuz Samur ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 2. İletişim Bilgileri Adres : Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Çırağan Cad.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Feyza Doyran Doğum Tarihi: 06/06/1964 Ünvan: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite / Bölüm/Prog. Yıl. İhsan Doğramaci Bilkent Üniversitesi. Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği. Manchester Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite / Bölüm/Prog. Yıl. İhsan Doğramaci Bilkent Üniversitesi. Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği. Manchester Üniversitesi Adı Soyadı: Muttalip Kutluk Özgüven Doğum Tarihi: 22 Nisan 1968 Ünvanı: Doç. Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Üniversite / Bölüm/Prog. Yıl Lisans İhsan Doğramaci Bilkent Üniversitesi Bilgisayar ve Enformatik

Detaylı

Effects of Learning Objects on the Academic Achievement of Students in Web-Based Foreign Language Learning

Effects of Learning Objects on the Academic Achievement of Students in Web-Based Foreign Language Learning Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(1), 61-73 [2014] Effects of Learning Objects on the Academic Achievement of Students in Web-Based Foreign Language Learning

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ (CV) 1. Adı Soyadı: Mustafa KIRLI 2. Doğum Tarihi: 15.05.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans SİYASAL BİLGİLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1995 FAKÜLTESİ

Detaylı

PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü.

PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü. 1. Adı Soyadı : Aytekin İŞMAN 2. Doğum Tarihi : 14.12.1964 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİMDE TABLET BİLGİSAYAR KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

UZAKTAN EĞİTİMDE TABLET BİLGİSAYAR KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ UZAKTAN EĞİTİMDE TABLET BİLGİSAYAR KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Melike Aydemir Atatürk Üniversitesi melikeaydem@gmail.com Sevda Küçük İstanbul Üniversitesi s.sevdakucuk@gmail.com

Detaylı

NİŞANTAŞI UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ SAHİBİ / PROPRIETOR: YAYIN KURULU / PUBLISHING BOARD:

NİŞANTAŞI UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ SAHİBİ / PROPRIETOR: YAYIN KURULU / PUBLISHING BOARD: NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ SAHİBİ / PROPRIETOR: Prof.Dr. Abdullah BAYRAM (Nişantaşı Üniversitesi adına / On Behalf of Nişantaşı University) EDİTÖRLER KOMİTESİ / EDITORAL COMMITTEE:

Detaylı

ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY Florya Yerleşkesi- A Blok, Beşyol Küçükçekmece, Istanbul- TURKEY www.icdet.net PROGRAM & ABSTRACTS. www.icdet.

ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY Florya Yerleşkesi- A Blok, Beşyol Küçükçekmece, Istanbul- TURKEY www.icdet.net PROGRAM & ABSTRACTS. www.icdet. ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY Florya Yerleşkesi- A Blok, Beşyol Küçükçekmece, Istanbul- TURKEY www.icdet.net PROGRAM & ABSTRACTS www.icdet.net ICDET 1st International Congress on Distance Education and Educational

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili Görüşleri *

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili Görüşleri * Sakarya University Journal of Education, 2/3 (Aralık /December 2012) ss. 49-67. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi. Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Y.Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi. Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Y.Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüseyin Bicen 2. Doğum Tarihi: 31 Aralık 1986 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Adres: Lefkoşa-Kıbrıs 5. Yabancı Dil: İngilizce 6. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Bilgisayar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Metin Deniz Doğum Tarihi: 1978 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Selçuk Üniversitesi 2001 Y. Lisans

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ **001**T BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ Dr. Hakan Taştan UBYO, Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü Okan Üniversitesi Özet 6102 sayılı TTK ile murakıplık sistemi tamamıyla

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü No:205 Dumlupınar Bulvarı, 07058 ANTALYA

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü No:205 Dumlupınar Bulvarı, 07058 ANTALYA Yrd.Doç.Dr. NURAY GEDİK Adres ÖZGEÇMİŞ Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü No:205 Dumlupınar Bulvarı, 07058 ANTALYA E-posta nuray.temur@gmail.com /

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı: Mete Eminağaoğlu 2. Doğum Tarihi: Aralık 1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

Hale Ilgaz Ankara Üniversitesi. Özet

Hale Ilgaz Ankara Üniversitesi. Özet ÖĞRETİM SÜRECİNE BİT ENTEGRASYONU AÇISINDAN ÖĞRETMENN YETERLİKLERİ VE MESLEKİ GELİŞİM Hale Ilgaz Ankara Üniversitesi Dr. Yasemin Usluel Hacettepe Üniversitesi Özet Öğretim süreçlerine Bilgi ve İletişimm

Detaylı

T.C. ISSN: 1305 7820 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

T.C. ISSN: 1305 7820 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ T.C. ISSN: 1305 7820 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Yıl: 13 Sayı: 25 Bahar 2014 Istanbul Commerce University Journal of Science İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ FENBİLİMLERİ DERGİSİ ISTANBUL COMMERCE UNIVERSITY

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ WIDEN YOUR WORLD WIDEN YOUR WORLD Üç aylık dergi / Quarterly magazine Aralık 2013 / December 2013 Sayı / Issue 09 TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ THE PIONEERING ROLE OF TURKISH AIRLINES

Detaylı