TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE"

Transkript

1 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2008 FAALİYET RAPORU

2

3 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2008 FAALİYET RAPORU Mart 2009

4 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesi gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun faaliyetlerine ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu, Fonun performans hedefleri ile uygulama sonuçlarının karşılaştırılmasını ve değerlendirilmesini de içermektedir. Fonun yıllık hesapları bir bağımsız denetim şirketince denetlenmekte ve bağımsız denetim raporu faaliyet raporu içinde derc edilerek yayımlanmaktadır. Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma ve diğer faaliyetleri ile ilgili olarak üçer aylık dönemler itibarıyla yayımladığı raporlar ile kamuoyunu bilgilendirmekte ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna faaliyetleri hakkında yılda bir defa bilgi vermektedir. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE İLETİŞİM BİLGİLERİ: FİNANSMAN DAİRE BAŞKANLIĞI TEL: (212) , FAKS: (212) MART 2009 ISSN:

5 İÇİNDEKİLER BAŞKANIN MESAJI. 4 I- FON HAKKINDA FONUN GÖREV VE FAALİYETLERİ Görevler Faaliyetler FONUN ÖRGÜT YAPISI Fon Kurulu Başkanlık Teşkilatı FONUN STRATEJİK AMAÇLARI VE HEDEFLERİ TMSF Kurumsal Performans Yönetim Sistemi Yılı Kurum Karnesi II- FONUN 2008 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLERİ MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ Sigorta Kapsamındaki Mevduat ve Katılım Fonlarının Gelişimi Mevduat Sigortacılığına İlişkin Düzenlemeler Sigorta Primi Gelirleri Mevduat Sigortacılığına İlişkin Diğer Gelirler Fonun Bütçe Harcamaları Mevduat Sigortacılığı Rezerv Yönetimi ÇÖZÜMLEME FAALİYETLERİ Faaliyet İzni Kaldırılan Bankalar Fona Devredilen Bankalar Geri Kazanım Faaliyetleri Fonun Taraf Olduğu Davalar Hazine Müsteşarlığı na Yapılan Ödemeler Kurum ve Kuruluşlara Yapılan Ödemeler DİĞER FAALİYETLER Uluslararası Faaliyetler Basın ve Halkla İlişkiler Diğer Kurumlar ile İlişkiler III- BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR OCAK-31 ARALIK 2008 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BİLANÇOSU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU GELİR TABLOSU YILINDA FON MALİ TABLOLARINDA KAYDEDİLEN ÖNEMLİ GELİŞMELER Faaliyet Raporu- 2008

6 TABLOLAR Tablo 1: tarihi itibarıyla Fon personelinin unvanlarına göre dağılımı Tablo 2: Mevduat Sigortacılığı Faaliyetleri 2008 yılı mali hedefleri ve gerçekleşmeleri Tablo 3: Toplam ve sigorta kapsamındaki mudi sayıları Tablo 4: Prim kategorileri ve prim oranları Tablo 5: 2008 yılı sigorta primi gelirleri Tablo 6: 2008 yılı gider bütçesi ödenek ve harcamalarının dağılımı Tablo 7: Çözümleme faaliyetleri 2008 yılı mali hedefleri ve gerçekleşmeleri Tablo 8: Faaliyet izni kaldırılarak haklarında iflas kararı verilen bankalar Tablo 9: İflas masaları tarafından Fona ödenen tutarlar ve kalan Fon alacakları Tablo 10: İmar Bankası DİBS ödemeleri Tablo 11: Çözümleme faaliyet gelirlerinin dağılımı Tablo 12: Fonun takipli alacaklarından 2008 yılında yapılan tahsilatlar Tablo 13: Protokol imzalanan banka hakim ortakları Tablo 14: Diğer banka hakim ortakları Tablo 15: 2008 yılı ticari ve iktisadi bütünlük satışları Tablo 16: 2008 yılında devralınan iştirakler Tablo 17: Fona devrolan iştiraklerin tarihi itibarıyla durumu Tablo 18: 2008 yılında satışı gerçekleştirilen iştirakler Tablo 19: Tasfiye/iflas kapsamındaki iştirakler Tablo 20: Banka hakim ortak / yöneticileri ile ilgili davalar Tablo 21: Banka hakim ortak / yöneticileri ile ilgili icra takipleri Tablo 22: Kredi dışı davalar Tablo 23: Kredi dışı icra takipleri Tablo 24: 2008 yılında terkin işlemi öncesi Fon tarafından Hazine Müsteşarlığı na yapılan ödemeler Tablo 25: 2008 yılında terkin işlemi sonrası Fon tarafından Hazine Müsteşarlığı na yapılan ödemeler GRAFİKLER Grafik 1: tarihi itibarıyla Fon personelinin eğitim durumlarına göre dağılımı Grafik 2: Yıllar itibarıyla Fon mevduat sigortacılığı rezervinin toplam ve sigortalı mevduat ve katılım fonuna oranı Grafik 3: Toplam ve sigortaya tabi mevduat ve katılım fonları Grafik 4: Toplam mevduat tutarı ve mudi sayısının dilimler itibarıyla dağılımı Grafik 5: Toplam katılım fonu tutarı ve katılım fonu sahipleri sayısının dilimler itibarıyla dağılımı Grafik 6: Dönemler itibarıyla sigorta primleri Grafik 7: Yıllar itibarıyla tahsil edilen sigorta primleri Grafik 8: Yıllar itibarıyla zamanaşımına uğrayan kıymetler Grafik 9: Yıllar itibarıyla mevduat tutarları ve kredi riski oranları Grafik 10: Sigortalı mevduat ve katılım fonu ile Fon rezervinin yabancı para dağılımı Grafik 11: Çözümleme gelirlerinin yıllara göre dağılımı Grafik 12: Devralınan gayrimenkullerin tarihi itibarıyla durumu Grafik 13: Basında yer alan haberlerin dağılımı Grafik 14: Basında yer alan haberlerin etkisine göre dağılımı Grafik 15: 4982 sayılı Kanun kapsamında yöneltilen bilgi edinme başvuruları ŞEKİLLER Şekil 1: Fon faaliyetleri Şekil 2: Fonun organizasyon şeması Şekil 3: TMSF Strateji Haritası Şekil 4 : 2008 Yılı TMSF Kurum Karnesi Şekil 5: Banka çözümleme süreci Şekil 6: Temettü hariç ortaklık hakları Fona devredilen bankalar 2 Faaliyet Raporu- 2008

7 KISALTMALAR Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Egebank A.Ş. Yurt Ticaret ve Kredi Bankası A.Ş. Türkiye Tütüncüler Bankası Yaşarbank A.Ş. Bank Kapital T.A.Ş. Ulusalbank T.A.Ş. Interbank A.Ş. Eskişehir Bankası T.A.Ş. İktisat Bankası T.A.Ş. Kentbank A.Ş. Ege Giyim Sanayicileri Bankası A.Ş. Etibank A.Ş. Toprakbank A.Ş. Bank Ekspres A.Ş. Demirbank T.A.Ş. Sümerbank A.Ş. Sitebank A.Ş. Milli Aydın Bankası T.A.Ş. Tasfiye Halinde Türk Ticaret Bankası A.Ş. Kıbrıs Kredi Bankası Ltd. Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. Bayındırbank A.Ş. Pamukbank T.A.Ş. Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi Müflis Türkiye Turizm Yatırım ve Dış Ticaret Bankası A.Ş. Müflis Marmara Bankası A.Ş. Müflis Türkiye İthalat ve İhracat Bankası A.Ş. Birleşik Fon Bankası A.Ş. Devlet İç Borçlanma Senedi Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği Geri Ödeme Sözleşmesi TMSF - Fon BDDK TCMB Egebank Yurtbank Yaşarbank Bank Kapital Ulusalbank Interbank Esbank İktisat Bankası Kentbank EGS Bank Etibank Toprakbank Bank Ekspres Demirbank Sümerbank Sitebank Tarişbank Türkbank Kıbrıs Kredi Bankası İmar Bankası Bayındırbank Pamukbank FYYS TYT Bank Marmara Bank Impexbank Birleşik Fon Bankası DİBS IADI Protokol 3 Faaliyet Raporu- 2008

8 BAŞKANIN MESAJI TMSF olarak, sürekli gelişim anlayışımızla, kendimize şu vizyonu dönemi için belirledik: Strateji Odaklı Dinamik Yönetim Anlayışı ile Uluslararası Finansal İstikrarın Oluşmasında Aktif ve Öncü Bir Kurum Olmak. Bu vizyon çerçevesinde yeni dönemde çıtayı bir basamak daha yukarı taşıyabilmek amacıyla yeni bir Kurumsal Performans Yönetim Modeli (Balanced Score Card) benimsedik. Bu modelin temel hedeflerini ise güven ve istikrar, etkin risk yönetimi, hazırlıklı olma, verimlilik ve işbirliği olarak belirledik. Uluslararası piyasalarda yaşanan finansal entegrasyon süreci, bir ülkede veya finansal kuruluşta yaşanan problemin diğer ülkelere de sirayet etme riskini ciddi bir şekilde hızlandırmıştır. Şimdiye kadar bazı ülkelerin lehine işleyen küreselleşme olgusu krizi yaygınlaştırıcı bir rol oynamış aynı zamanda kontrolünü de zorlaştırmıştır. Global finansal kriz, risk yönetimi amacıyla ortaya çıkan türev finansal ürünlerin daha çok spekülatif amaçla kullanıldığını ve bu alana ilişkin denetim ve düzenlemelerin yetersiz olduğunu göstermiştir. Finansal sistemin yeniden yapılandırılması ve düzgün işlemesinin sağlanması doğrultusunda oluşturulacak yeni yaklaşımlarda, tüm ülkelerde faaliyet gösteren finansal güvenlik ağı üyelerinin işbirliği ve bilgi paylaşımının artırılması kaçınılmaz görünmektedir. TMSF nin de yönetiminde olduğu Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği (IADI) ile Bankacılık Denetimine İlişkin Basel Komitesi (BCBS), Etkin Mevduat Sigorta Sistemleri İçin Temel Prensipler i oluşturmak amacıyla geçen yıl başlayan çalışmaları uzlaşmayla tamamlamıştır. Mevduat sigorta kurumlarının sorumluluk ve yetkileri, kredi kuruluşlarının üyeliğine ilişkin hususlar, sigortaya tabi mevduatın kapsamı, mevduat sigorta kurumlarının çözümleme fonksiyonu ve mudilere mümkün olan en hızlı biçimde ödeme konularını düzenleyen temel prensipler ile TMSF büyük ölçüde uyum içerisindedir. Diğer yandan, uluslararası mevduat sigortacılığının temel unsurlarından olan ve stratejik hedeflerine hizmet eden risk esaslı sigorta prim tarifesiyle dünya uygulamaları arasında gelişmiş modellerden biri oluşturulmuştur. Bu modelde önceden beş olan risk faktörü sayısı on dörde çıkarılmış ve bankaların risklilik düzeylerine göre ödeyecekleri prim tutarında önemli farklılaştırma yaratılmıştır. Böylece bankalara ve mevduat sahiplerine güvence sağlayan yeterli mevduat sigorta rezervinin oluşturulması, bankaların risk yönetimlerinin teşvik edilmesi ve mevduat sigortacılığı kaynaklı ahlaki rizikonun azaltılması amaçlanmıştır. 4 Faaliyet Raporu- 2008

9 TMSF nin stratejik hedefleri arasında sayılan güven ve istikrarın sağlanması için çok büyük önemi olan finansal tabloları, 2008 yılı içinde Hazine Müsteşarlığının TMSF den olan alacaklarının yapılan yasal düzenleme çerçevesinde terkin edilmesi ile birlikte sade, anlaşılır, yönetilebilir bir yapıya kavuşturulmuştur. Dünyada kriz yaşayan ülkelerin bankacılık sistemlerine ilişkin sorunların çözülmesinde ve sorunlu varlıkların çözümlenmesinde mevduat sigorta kurumları önemli roller üstlenmişlerdir. Örneğin 1930 larda ve 1990 lı yıllarda olduğu gibi ABD nin mevduat sigorta fonu (FDIC) günümüzde de krizin çözümlenmesinde önemli roller almaktadır. Geçmişte sistemik kriz yaşayan Japonya, Güney Kore, Brezilya ve Meksika gibi ülkelerin mevduat sigorta kurumları önemli roller üstlenmiştir. TMSF geçmişteki deneyimlerden çıkardığı derslerle finansal istikrara katkı sağlamak adına stratejik hedeflerine uygun olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Ahmet ERTÜRK 5 Faaliyet Raporu- 2008

10 6 Faaliyet Raporu- 2008

11 I- FON HAKKINDA 7 Faaliyet Raporu- 2008

12 8 Faaliyet Raporu- 2008

13 1. FONUN GÖREV VE FAALİYETLERİ Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, tarihinde yürürlüğe giren Bankalar Kanununa ilişkin 70 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bankalardaki tasarruf mevduatını sigorta etmek amacıyla tüzel kişiliği haiz olarak kurulmuş, idare ve temsili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına verilmiştir. Fonu idare ve temsil görevi 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümleri çerçevesinde tarihinden itibaren Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna intikal etmiştir tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan 5020 sayılı Kanun ile 4389 sayılı Bankalar Kanununda değişiklik yapılarak Fonun karar organının Fon Kurulu olduğu ve Fonun genel yönetim ve temsili ile Fon Kurulu tarafından alınan kararların yürütülmesinin Fon Kurulu Başkanına ait olduğu hükme bağlanmış ve Fon özerk bir statüye kavuşmuştur tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda ise Fonun kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip olma statüsü korunarak Fona mevduat sigortacılığına ilişkin politikaları belirleme yetkisi verilmiştir. Bankacılık Kanununun 111 inci maddesi gereğince; Fon görevini yaparken bağımsızdır. Fonun kararları yerindelik denetimine tabi tutulamaz. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi Fon Kurulunun kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez. Fonun merkezi İstanbul dadır. Fon, görevli ve yetkili olduğu alanda faaliyetlerin yoğun olduğu illerde olmak ve sayısı üçü geçmemek kaydıyla Bakanlar Kurulu Kararıyla yurt içinde temsilcilik ve tahsilat birimleri açabilmektedir. Bu kapsamda Ankara da temsilciliği bulunmaktadır Görevler Fonun görevleri Bankacılık Kanunu ile yeniden tanımlanmıştır. Söz konusu Kanunun 111 inci maddesinde Fonun görevleri şu şekilde tanımlanmıştır: Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile verilen yetkiler çerçevesinde tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla, mevduatın ve katılım fonlarının sigorta edilmesi, Fon bankalarının yönetilmesi, malî bünyelerinin güçlendirilmesi, yeniden yapılandırılması, devri, birleştirilmesi, satışı, tasfiyesi, Fon alacaklarının takip ve tahsili işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, Fon varlık ve kaynaklarının idare edilmesi, Kanunla verilen diğer görevlerin ifası. Bu görevler aynı zamanda TMSF nin misyonunu tanımlamaktadır. TMSF MİSYONU TMSF, finansal sistemin istikrarına katkıda bulunmak amacıyla; - mevduatı ve katılım fonunu sigortalar, - kendisine devredilen bankaları ve varlıkları en etkin şekilde çözümler. 9 Faaliyet Raporu- 2008

14 1.2. Faaliyetler Fonun ana faaliyetleri, Mevduat Sigortacılığı ve Çözümleme Faaliyetlerinden oluşmaktadır. Mevduat Sigortacılığı Faaliyetleri kapsamında Fon; mevduat sigortacılığına ilişkin politikaların belirlenmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması, mevduat sigortacılığından kaynaklanan risklerin ölçülmesi ve yönetilmesi, sektör ve bankaların riskinin izlenmesi ve Bankacılık Kanununun 130 uncu maddesinde belirtilen gelirlerin tahsil edilmesine yönelik işlemleri yürütmektedir. Çözümleme Faaliyetleri kapsamında ise; Fona devredilmiş ve faaliyet izni kaldırılmış bankaları en etkin şekilde çözümleme çabalarının yanı sıra bu duruma düşme ihtimali beliren bankalar ile ilgili erken uyarı sisteminin kurularak söz konusu bankaların çözümleme sürecinin optimum maliyet ve zamanda tamamlanması ve bu bankalar nedeniyle aktarılan kaynakların geri kazanımının maksimum düzeyde gerçekleştirilmesine ilişkin işlemler yürütülmektedir. Mevduat Sigortacılığı Çözümleme Risk İzleme Sigortalama Politikalarının Yönetimi Ön Analiz Faaliyet İzninin Kaldırılması Fona Devir Geri Kazanım Şekil 1: Fon faaliyetleri 2. FONUN ÖRGÜT YAPISI 2.1. Fon Kurulu Kurul, Fonun karar organıdır ve biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere yedi üyeden oluşmaktadır. Fon Kurulu Başkanı Fonun da başkanıdır. Kurul üyeleri, yüksek öğrenim sonrası en az on yıl deneyim sahibi veya hukuk, iktisat, maliye, bankacılık, işletme, kamu yönetimi ve dengi öğrenim dallarında en az on yıl öğretim üyeliği yapan kişiler arasından Bakanlar Kurulunca atanır. Üyelerden en az birinin hukuk fakültesi mezunu, birinin ise Fonda başkan yardımcısı, ana hizmet birimi yöneticisi veya meslek personeli olarak çalışmış olması şarttır. Fon Kurulu Başkan ve üyelerinin görev süresi altı yıldır. Süreleri biten başkan ve üyeler yeniden atanamazlar. Fon Kurulu en az haftada bir defa olmak üzere, gerekli hallerde ve en az beş üyenin hazır bulunması ile toplanır. Fon Kurulu Bankacılık Kanununda belirtilen özel nisap gerektiren haller dışında en az dört üyenin aynı yöndeki oyuyla karar alır. Fon Kurulu nun çalışma usul ve esasları tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile belirlenmiştir yılı içerisinde Fon Kurulu toplam 396 karar almıştır. Söz konusu Kararların önemli bir kısmı Fonun Çözümleme Faaliyetleri ile ilgili olarak alınmıştır Başkanlık Teşkilatı Fon başkanlık teşkilatı Başkan, 2 Başkan Yardımcısı, 10 Daire Başkanlığı, 4 Müdürlük ve 15 Başkanlık Müşavirliğinden oluşmaktadır tarihi itibarıyla ücretleri Fon bütçesinden karşılanan personel sayısı 411 dir. Ayrıca, kadroları Fon Bankalarında ve Fonun yönetim ve denetimindeki kuruluşlarda bulunan 10 Faaliyet Raporu- 2008

15 geçici görevl i 97 personel görev yapmaktadır tarihi itibarıyla Fon çalışanlarının unvanlarına göre dağılımı Tablo 1 de gösterilmektedir. Fon Personelinin Unvanlarına Göre Dağılımı Statü Unvan Personel Sayısı Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel İdari Sözleşmeli Personel Başkan Yardımcısı 2 Daire Başkanı 9 Müşavir 6 Müdür 4 Grup Koordinatörü 18 Fon Avukatı 104 Fon Denetçisi 16 Fon Uzmanı 123 Fon Denetçi Yardımcısı 5 Fon Uzman Yardımcısı 42 Doktor 1 İdari Personel 60 Destek Personeli 21 Toplam 411 Tablo 1: tarihi itibarıyla Fon personelinin unvanlarına göre dağılımı Fon çalışanlarının % 81,75 i lisans ve üzeri düzeyde eğitim almıştır. Eğitim durumlarına göre personel dağılımı Grafik 1 de yer almaktadır. Fon Personelinin Eğitim Durumu Lise Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans 3 Doktora 9 Diğer Grafik 1: tarihi itibarıyla Fon personelinin eğitim durumlarına göre dağılımı Fon, mesleki bilgilerini arttırmak ve faaliyet alanıyla ilgili eğitim, inceleme ve araştırma yapmak amacıyla yurt dışına personel göndermektedir. Yurtdışına gönderilecek personelin belirlenmesine yönelik olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yurt Dışına Eğitim, İnceleme ve Araştırma Yapmak Amacıyla Personel Gönderilmesine Dair Usul ve Esaslar yürürlüğe girmiştir. Söz konusu usul ve esaslar kapsamında 2008 yılı içerisinde 2 personel A.B.D. ye, 2 personel ise İngiltere ye lisans üstü eğitim amacıyla gönderilmiştir. 11 Faaliyet Raporu- 2008

16 FON KURULU BAŞKAN Başkanlık Müşavirleri Fon Başkan Yardımcılığı Fon Başkan Yardımcılığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Denetim Daire Başkanlığı Finansman Daire Başkanlığı Tahsilat Daire Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Sigorta ve Risk İzleme Daire Başkanlığı Hukuk İşleri Daire Başkanlığı Varlık Yönetimi Daire Başkanlığı Tasfiye Daire Başkanlığı İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı Şekil 2 : Fonun organizasyon şeması 12 Faaliyet Raporu- 2008

17 3. FONUN STRATEJİK AMAÇLARI VE HEDEFLERİ 3.1. TMSF Kurumsal Performans Yönetim Sistemi yıllarına ilişkin Kurumsal Gelişim Planı nın tamamlanmasının ardından, bir sonraki planlama dönemi olan dönemine ilişkin olarak yeni bir Kurumsal Performans Yönetim Sistemi hayata geçirilmiştir. Yapılan araştırma ve değerlendirme çalışmaları neticesinde dinamik olarak izleme, değerlendirme, aksiyon alma ve raporlama imkânlarını sunan ve uluslararası alanda genel kabul görmüş bir sistem olan Balanced Scorecard-Kurumsal Karne yaklaşımı uygulanmaya başlanmıştır. Fonun yeni Kurumsal Performans Yönetim Sistemi nin bir uzantısı olarak performans hedeflerinin büyük bir bölümünü teşkil eden projelerin sağlıklı bir şekilde yönetimini sağlayabilmek amacıyla 2008 yılının ilk çeyreğinde TMSF Proje Yönetim Ofisi kurulmuş ve TMSF Proje Yönetim Metodolojisi belirlenmiştir. Belirlenen metodoloji doğrultusunda TMSF Proje Yönetim Organizasyonu kurulmuş ve 2008 yılı içerisinde her biri farklı stratejik hedefleri gerçekleştirmeye hizmet eden toplam 13 adet proje başarıyla tamamlanarak hayata geçirilmiştir yılı içerisinde de Fonun Kurumsal Hedeflerine hizmet eden toplam 22 adet projenin hayata geçirilmesi planlanmaktadır. TMSF nin yeni vizyonu Strateji odaklı dinamik yönetim anlayışı ile uluslararası finansal istikrarın oluşmasında aktif ve öncü bir kurum olmak olarak tanımlanmıştır. Kurumsal Karne yaklaşımı doğrultusunda tanımlanan yeni vizyon ifadesinden hareketle öncelikle Fonun dönemi stratejik öncelikleri ve stratejik hedefleri belirlenerek TMSF Strateji Haritası çıkarılmış ve 2008 yılı Kurum Karnesi oluşturulmuştur yılının ilk üç ayında Birim Karneleri oluşturulmuş ve Kurum ve Birim Karnelerinin izlenmesi aşamasına geçilmiştir yılı stratejik hedefleri; güven ve istikrar, etkin risk yönetimi, hazırlıklı olma, verimlilik ve işbirliği ilkeleri çerçevesinde belirlenmiştir. TMSF Strateji Haritası Şekil 3 te sunulmaktadır: TMSF VİZYONU Strateji odaklı dinamik yönetim anlayışı ile uluslararası finansal istikrarın oluşmasında aktif ve öncü bir kurum olmak. 13 Faaliyet Raporu- 2008

18 VİZYONUMUZ Strateji Odaklı Dinamik Yönetim Anlayışı ile Uluslararası Finansal İstikrarın Oluşmasında Aktif ve Öncü Bir Kurum Olmak Güven ve İstikrar Etkin Risk Yönetimi Hazırlıklı Olma Verimlilik İşbirlikleri 1. Paydaşlar Mevduat Sahibinin Güvenini ve Farkındalığını Artırmak Finansal Sistemin İstikrarına Katkıda Bulunmak Çözümleme Süreçlerinin Etkinliğini Artırmak 2. Finansal Mevduat Sigortacılığı Gelirlerini Optimize Etmek Mali Yapıyı Güçlendirmek Çözümleme Faaliyet Gelirlerini Maksimize Etmek Risk Minimizasyonunu Sağlamak 3. Operasyonel Mükemmellik Teknoloji Kullanımını Artırmak Operasyonel Süreçlerin Verimliliğini Artırmak Muhtemel Çözümlemelere Hazırlıklı Olmak Risk Yönetim Uygulamalarını Geliştirmek 4. Çalışan ve Gelişim Çalışan Yetkinliklerini Geliştirmek Bilgi Güvenliği Sistemini Geliştirmek Strateji ve Performans Odaklı Yönetimi Yaygınlaştırmak Şekil 3: TMSF Strateji Haritası Faaliyet Raporu- 2008

19 Yılı Kurum Karnesi TMSF Kurum Karnesi; paydaşlar, finansal, operasyonel mükemmellik, çalışan ve gelişim olmak üzere 4 perspektif ve bu perspektiflerde yer alan toplam 14 stratejik hedef üzerine yapılandırılmıştır. Ayrıca stratejik hedefleri gerçekleştirmeye yönelik olarak çok sayıda performans göstergesi de belirlenmiştir. Birim Karneleri de aynı sistematik ile oluşturulmuş olup, her birim Kurumun stratejik hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak kendine özgü performans göstergelerini belirlemiştir. Karne sonuçları dinamik olarak izlenmektedir. Yıl içerisinde iki kez Karne sahipleri ile gözden geçirmeler yapılmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir. İlk faaliyet değerlendirme çalışması 2008 yılının ikinci üç aylık döneminin sonunda yapılmıştır. İkinci değerlendirme çalışması ise Kasım 2008 tarihlerinde yapılan II. Strateji Zirvesi ile gerçekleştirilmiştir. Zirvede 2008 yılı gerçekleşmelerinin değerlendirilmesinin yanı sıra 2009 yılına ilişkin planlamalar yapılmıştır. Yapılan planlamalar doğrultusunda 2009 yılı Kurum ve Birim Karnelerinin oluşturulması çalışmalarına başlanmıştır. Fonun 2008 yılına ilişkin performansı beklenen düzeyde gerçekleşmiş olup 2008 Yılı Kurum Karnesi Şekil 4 te yer almaktadır: 15 Faaliyet Raporu- 2008

20 TMSF KURUM KARNESİ ( ) Stratejik Hedefler Paydaşlar P1.Mevduat Sahibinin Güvenini ve Farkındalığını Artırmak P2.Finansal Sistemin İstikrarına Katkıda Bulunmak P3.Çözümleme Süreçlerinin Etkinliğini Artırmak F1.Mevduat Sigortacılığı Gelirlerini Optimize Etmek Finansal F2.Çözümleme Faaliyet Gelirlerini Maksimize Etmek F3.Mali Yapıyı Güçlendirmek F4.Risk Minimizasyonunu Sağlamak Operasyonel Mükemmellik S1.Risk Yönetim Uygulamalarını Geliştirmek S2.Muhtemel Çözümlemelere Hazırlıklı Olmak S3.Teknoloji Kullanımını Artırmak S4.Operasyonel Süreçlerin Verimliliğini Artırmak Çalışan ve Gelişim C1.Strateji ve Performans Odaklı Yönetimi Yaygınlaştırmak C2.Çalışan Yetkinliklerini Geliştirmek C3.Bilgi Güvenliği Sistemini Geliştirmek Değerlendirme Skalası Çok İyi İyi Zayıf Şekil 4 : 2008 Yılı TMSF Kurum Karnesi 16 Faaliyet Raporu- 2008

21 II- FONUN 2008 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLERİ 17 Faaliyet Raporu- 2008

22 18 Faaliyet Raporu- 2008

23 1. MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ Fon uluslararası uygulamalar paralelinde mevduat sigorta politikalarını belirlemek, banka ve sektör risklerini izlemek ve kamuoyunda farkındalık yaratmak suretiyle etkin bir mevduat sigorta sistemi oluşturmayı ve sürdürmeyi amaçlamaktadır. Fonun mevduat sigortacılığı fonksiyonunu yerine getirme sürecinde, diğer kurum ve kuruluşlarla sağlam bir bilgi paylaşımı ve işbirliği platformu oluşturulması ve bu platformların sürekli geliştirilmesi kapsamında Bankacılık Kanunu gereğince kurulan Eşgüdüm Komitesi ve Finansal Sektör Komisyonu çalışmalarına etkin bir şekilde katkı sağlanmaktadır yılı içerisinde gerçekleştirilen mevduat sigortacılığı faaliyetleri sonucunda 2007 yılı sonu itibarıyla milyon USD olan mevduat sigortacılığı rezerv tutarının milyon USD ye ulaştırılması hedeflenmiş, ancak YTL bazında hedef tutturulmasına karşın, kurlarda yaşanan hızlı yükseliş nedeniyle rezerv tutarı milyon USD ye ulaşarak USD bazında hedefin altında kalınmıştır. Söz konusu rezerv tutarının tarihi itibarıyla yaklaşık 129 milyar YTL olan sigorta kapsamındaki tasarruf mevduatı ve katılım fonu toplamına oranı % 4,24 tür. Bu oran, Kurum Karnesi nde paydaşlar ve finansal perspektifte yer alan Mevduat Sahibinin Güvenini ve Farkındalığını Artırmak ve Finansal Sistemin İstikrarına Katkıda Bulunmak stratejik hedefleri için önemli bir performans göstergesidir. Yıllar itibarıyla Fonun mevduat sigortacılığı faaliyet rezervinin toplam ve sigorta kapsamındaki tasarruf mevduatı ve katılım fonuna oranı Grafik 2 de gösterilmektedir. %5,00 %4,50 %4,00 %3,50 %3,00 %2,50 %2,00 %1,50 %1,00 %0,50 %0,00 Yıllar İtibarıyla Fon Mevduat Sigortacılığı Rezervinin Toplam ve Sigortalı Mevduat ve Katılım Fonuna Oranı %2,68 %0,89 %3,08 %0,99 %3,45 %1,08 %4,24 %1, Mevduat Sigortacılığı Rezervi/Sigortalı Mevduat ve Katılım Fonu Mevduat Sigortacılığı Rezervi/Toplam Mevduat ve Katılım Fonu Grafik 2: Yıllar itibarıyla Fon mevduat sigortacılığı rezervinin toplam ve sigortalı mevduat ve katılım fonuna oranı Fon 2008 yılında, 538 milyon USD lik kısmı prim gelirlerinden olmak üzere toplam 587 milyon USD tutarında faaliyet geliri, 292 milyon USD tutarında finansal gelir elde etmiştir. Fonun bütçe ve diğer mevduat sigortacılığı giderleri ise 2008 yılında 56 milyon USD olarak gerçekleşmiştir yılında Fon 490 milyon USD tutarında faaliyet geliri, 396 milyon USD tutarında finansal gelir tahsil etmeyi ve 31 milyon USD tutarında bütçe ve diğer mevduat sigortacılığı gideri yapmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede Fonun 2009 yıl sonu itibarıyla ulaşmayı hedeflediği mevduat sigortacılığı rezerv tutarı ise milyon USD dir. 19 Faaliyet Raporu- 2008

24 Mevduat Sigortacılığı Faaliyetleri 2008 Yılı Mali Hedefleri ve Gerçekleşmeleri (milyon USD) * Performans Hedefi 2008 Yılı Gerçekleşme Gerçekleşme Oranı İtibarıyla Kümülatif Gerçekleşme 2009 Yılı Performans Hedefi Rezerv (Dönem Başı) Mevduat Sigortacılığı Faaliyet Gelirleri ** % Finansal Gelirler (Faiz vb.) % Bütçe ve Diğer Mevduat Sigortacılığı Giderleri Çözümleme Faaliyetlerine Aktarılan Evalüasyon ve Değerleme Farkı % % Rezerv (Dönem Sonu) % Tablo 2: Mevduat sigortacılığı faaliyetleri 2008 yılı mali hedefleri ve gerçekleşmeleri * Tabloda yer alan rakamlar Fonun nakit olarak ve DİBS ile gerçekleştirdiği işlemler ve tarihi kurlar esas alınarak hesaplanmıştır. ** Mevduat sigortacılığı faaliyet gelirleri; sigorta primleri, zamanaşımı gelirleri, idari para cezaları vb. kalemlerden oluşmaktadır Sigorta Kapsamındaki Mevduat ve Katılım Fonlarının Gelişimi Bankacılık sektöründe 2008 yılı sonu itibarıyla 32 mevduat bankası ile 4 katılım bankası faaliyet göstermektedir. Bu kredi kuruluşları nezdindeki mevduat ve katılım fonu tutarı, yıl içinde % 27 artış göstererek toplam 455 milyar YTL ye ulaşmıştır. Sigorta kapsamında olan tutarlar da % 15 artış göstererek 129 milyar YTL ye yükselmiş olup toplam mevduat ve katılım fonunun % 28,3 ü sigorta kapsamındadır. milyar YTL Toplam ve Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları Sigorta Kapsamındaki Mevduat ve Katılım Fonu Toplam Mevduat ve Katılım Fonu Grafik 3: Toplam ve sigortaya tabi mevduat ve katılım fonları Not: Sigortaya tabi mevduat ve katılım fonlarının YTL karşılıklarının hesaplanmasında yıl sonlarında geçerli TCMB döviz alış kurları kullanılmıştır. Sigorta kapsamındaki tutarlara 2005 yılı öncesinde katılım fonları dahil değildir. 20 Faaliyet Raporu- 2008

25 2008 yılı sonu itibarıyla kredi kuruluşlarında 68,2 milyon adet gerçek ve tüzel kişinin mevduat ve katılım fonu hesabı bulunmaktadır. Bu hesap sahiplerinin % 92,4 ünün (63 milyon adet) hesabı sigorta kapsamındadır. Toplam Mudi Sayısı (net) (bin adet) Sigorta Kapsamındaki Mudi Sayısı (net) (bin adet) Mevduat Bankaları Katılım Bankaları Toplam Tablo 3: Toplam ve sigorta kapsamındaki mudi sayıları Not: Birden fazla bankada hesabı bulunan mevduat ve katılım fonu sahipleri her bir bankada ayrı ayrı dikkate alınmaktadır. Diğer taraftan, mevduat bankalarında 2008 yılı sonu itibarıyla mudilerin % 98,5 inin YTL aralığında mevduatı bulunmaktadır. Söz konusu aralıktaki hesapların tutarı toplam mevduatın % 20,9 unu oluşturmaktadır. Yaklaşık 984 bin adet mudiye ait olan YTL aralığındaki mevduat, toplam mevduatın % 36,3 üne tekabül etmektedir. Yaklaşık 27 bin adet mudiye ait YTL den büyük mevduatın payı ise % 42,8 seviyesindedir. %100 %90 %80 %70 %60 %50 %40 %30 %20 %10 %0 %6, YTL Toplam Mevduat Tutarı ve Mudi Sayısının Dilimler İtibarıyla Dağılımı %94,8 %14,7 %3, YTL %21, YTL %1,3 %14, YTL %0,2 %42,8 > YTL %0,0 Toplam Mevduat İçindeki Payı Toplam Mudi Sayısı (Net) İçindeki Payı Grafik 4: Toplam mevduat tutarı ve mudi sayısının dilimler itibarıyla dağılımı Katılım bankalarında ise, 2008 yılı sonu itibarıyla hesap sahiplerinin % 96,6 sının YTL aralığında katılım fonu bulunmaktadır. Söz konusu aralıktaki hesapların tutarı toplam katılım fonunun % 32,1 ini oluşturmaktadır. Hesap sahiplerinin % 3,3 üne ait olan YTL aralığındaki fonlar ise toplam katılım fonunun % 41 ine tekabül etmektedir. Yaklaşık bin adet hesap sahibine ait YTL den büyük fonların payı ise % 26,9 seviyesindedir. 21 Faaliyet Raporu- 2008

26 %90 %80 %70 %60 %50 %40 %30 %20 %10 %0 Toplam Katılım Fonu Tutarı ve Katılım Fonu Sahipleri Sayısının Dilimler İtibarıyla Dağılımı %85,1 %9,2 %22,9 %11,5 %25,6 %2,9 %15,4 %0,4 %26, YTL > YTL YTL YTL YTL Toplam Mevduat İçindeki Payı Toplam Mudi Sayısı (Net) İçindeki Payı %0,1 Grafik 5: Toplam katılım fonu tutarı ve katılım fonu sahipleri sayısının dilimler itibarıyla dağılımı 1.2. Mevduat Sigortacılığına İlişkin Düzenlemeler Kredi kuruluşlarının ödeyecekleri prim oranlarının; Sermaye Yeterliliği Oranı, Yabancı Para Net Genel Pozisyon Oranı, Grup Kredileri Oranı, Net Takipteki Krediler Oranı ve Serbest Özkaynak Tutarı olmak üzere 5 adet risk faktörüne göre farklılaştırılması yönündeki uygulamaya BDDK tarafından yayımlanan Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonu nca Tahsil Olunacak Primlere İlişkin Esaslar çerçevesinde tarihinden itibaren başlanmıştır. Ancak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile daha önce Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunda olan sigorta prim tarifesinin, prim tahsil zamanının, şeklinin ve diğer hususların belirlenmesi yetkisi Fon Kuruluna verilmiştir. Bu kapsamda, Fon Kurulu tarafından kabul edilen Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları İle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik çerçevesinde sigorta prim tarifesinde herhangi bir değişikliğe gidilmeyerek, tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanmaya başlanan ve kredi kuruluşlarının ilave prim oranlarının belirlenmesinde kullanılan risk faktörleri, bu faktörlere ilişkin sınırlar (eşik değerler) ile öngörülen ilave prim oranlarının uygulanmasına devam edilmesi öngörülmüştür. İlk uygulandığı dönem olan Mart 2003 itibarıyla kredi kuruluşlarının önemli bir kısmının temel prim oranından farklı oranlarda prim ödemelerini sağlayan mevcut sigorta prim tarifesinin, prim oranlarını kredi kuruluşlarının risklilik düzeylerine göre farklılaştırmadaki etkinliği zaman içinde azalmıştır. Bahse konu prim tarifesine göre kredi kuruluşlarının bir çoğu belirli bir aralıkta kümelenmekte ve temel prim oranı üzerinden prim ödemektedir. Nitekim, Aralık 2007 dönemi itibarıyla bir kredi kuruluşu hariç diğer tüm kredi kuruluşları temel prim oranı üzerinden sigorta primi ödemiştir. Bu kapsamda, mevcut sigorta prim tarifesinin kredi kuruluşlarını risklilik düzeylerine göre ayırmada yeterince etkin olmadığı ve değiştirilmesinin uygun olacağı düşünülmüştür. Kredi kuruluşlarının bankacılık sistemi içerisinde yarattığı riske göre sigorta primi ödemesi, kredi kuruluşlarının daha düşük seviyelerde risk almaya ve daha ihtiyatlı düzenlemelere uyum konusunda teşvik edilmesi amacıyla, Bankacılık Kanununda düzenlenmiş bulunan risk esaslı sigorta prim tarifesi, gelişmiş ülke uygulamalarında da yer almaktadır. Risk esaslı sigorta prim tarifesi; Bankaları uygun risk kategorilerine ayırmada etkin olması, Risk kategorilerine uygulanan prim oranları ile mevduat sigorta sisteminin fon ihtiyacının karşılanması ve bankaları güçlü bir risk yönetimi konusunda teşvik etmesi, 22 Faaliyet Raporu- 2008

27 Prim kategorilerinin bankaların risk profillerini teşvik edici nitelikte ve anlamlı farklılıklar içeren bir yapıda olması ve risk esaslı sigorta prim sistemindeki esaslar ve kriterlerin bankalar için açık ve şeffaf olması, Risk esaslı prim tarifesinin finansal güvenlik ağı tarafları ile bankacılık sektörü tarafından kabul görmesi ilkelerini içermektedir. Sigorta prim tarifesinin değiştirilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda; diğer ülke örnekleri incelenerek Türk bankacılık sektörünün yapısına uygun ve uygulanabilir bir tarife modeli oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda, öncelikle hangi risk faktörlerinin sigorta prim tarifesinde kullanılacağı ve bunların risk ağırlıkları belirlenmiş, daha sonra ise belirlenen risk faktörlerinin eşik değerlerine ilişkin analiz çalışmaları yapılmıştır. Risk faktörleri ve ağırlıkları belirlenirken, gerek mevcut tarifede yer alan gerekse diğer ülke uygulamalarında kullanılan faktörler ile ağırlıkları göz önünde bulundurulmuş ve Türkiye için uygun bir yapı oluşturulmaya çalışılmıştır. Ayrıca, risk faktörlerine ilişkin eşik değerlerin belirlenmesine yönelik olarak seçilen faktörlerin aldıkları değerlerin zaman içerisindeki değişimleri ve bu faktörlerin son dönemlerde almış olduğu değerlerin kredi kuruluşu büyüklükleri bakımından dağılımı da incelenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda, kredi kuruluşlarını çeşitli risk faktörleri bakımından değerlendirmeye tabi tutarak ödeyecekleri prim oranlarını farklılaştırmayı amaçlayan bir tarife modeli oluşturulmuştur. Daha sonra, söz konusu tarife modelinin uygulanmasına yönelik olarak Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik hazırlanarak tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Yeni uygulamaya geçiş için gerek Fona gerekse kredi kuruluşlarına makul bir hazırlık dönemi imkanı sağlanması amacıyla, düzenlemenin tarihinde yürürlüğe girmesi ve ilk olarak itibarıyla düzenlenen mali tablolar esas alınarak hesaplanan sigorta primlerinin anılan yönetmeliğe göre tahsil edilmesine karar verilmiştir. Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik e göre kredi kuruluşları, Risk Faktörleri ve Puan Özetleri Tablosu nda isimleri ve ağırlıklı puanları verilen risk faktörleri ile söz konusu risk faktörleri ve eşik değerleri dikkate alınmak suretiyle yapılacak olan hesaplamaya göre en düşük 0 (sıfır) ve en yüksek 100 (yüz) değer aralığında bir toplam puan alacaklar ve alacakları toplam puana göre aşağıdaki Prim Kategorileri ve Prim Oranları Tablosu nda belirtilen dört adet prim kategorisinden birine dahil olacaklardır. Toplam Puan Prim Kategorisi Prim Oranı (Onbinde) 85 A ve < 85 B ve < 70 C 15 < 50 D 19 Tablo 4: Prim kategorileri ve prim oranları Hesaplanacak toplam puanlarına göre yukarıdaki Prim kategorileri ve Prim Oranları Tablosu nda yer alan prim kategorilerinden; 1. A prim kategorisine dahil olacak kredi kuruluşları onbinde 11 (onbir) 2. B prim kategorisine dahil olacak kredi kuruluşları onbinde 13 (onüç) 3. C prim kategorisine dahil olacak kredi kuruluşları onbinde 15 (onbeş) 4. D prim kategorisine dahil olacak kredi kuruluşları onbinde 19 (ondokuz) prim oranı üzerinden prim ödeyeceklerdir. Diğer taraftan, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun un Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 63 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında sigortaya 23 Faaliyet Raporu- 2008

28 tabi olacak tasarruf mevduatının ve gerçek kişilere ait katılım fonlarının kapsamını ve tutarını belirlemeye ilişkin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kuruluna verilen yetkiler söz konusu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle doğrudan Bakanlar Kurulu tarafından kullanılır. Bakanlar Kurulu bu süre içerisinde tasarruf mevduatının ve gerçek kişilere ait katılım fonunun yanı sıra sigortaya tabi olacak diğer mevduatın ve katılım fonlarının kapsamını ve/veya tutarını ve sigorta kapsamı dışında tutulacak mevduat ve katılım fonlarının niteliğini de belirlemeye yetkilidir. şeklinde düzenlenmiştir Sigorta Primi Gelirleri Sigorta kapsamındaki mevduat ve katılım fonları üzerinden 2008 yılında 482 milyon YTL, 78,6 milyon USD ve 52,7 milyon EUR tutarında sigorta primi tahsil edilmiştir. Banka Grubu Döviz Cinsi Sigorta Primi Tutarı Mevduat Bankaları Katılım Bankaları Toplam Genel Toplam (YTL Karşılığı) YTL USD EUR YTL USD EUR YTL USD EUR YTL Tablo 5: 2008 yılı sigorta primi gelirleri Not: YTL karşılıkların hesaplanmasında prim dönemleri sonunda geçerli TCMB döviz alış kurları kullanılmıştır. milyon YTL Dönemler İtibarıyla Sigorta Primleri Ara.07 Mar.08 Haz.08 Eyl.08 milyon USD Toplam YTL Karşılığı Toplam USD Karşılığı Grafik 6: Dönemler itibarıyla sigorta primleri Not: USD karşılıkların hesaplanmasında dönem sonlarında geçerli TCMB döviz alış kurları kullanılmıştır. Fonun, 2000 yılından itibaren tahsil ettiği sigorta primlerinin USD karşılıklarına bakıldığında bir azalma olduğu görülmektedir. Bu azalmada en önemli etken, 2003 yılında temel prim oranının onbinde 25 ten onbinde 12,5 e düşürülmesidir. Diğer bir etken ise, Eylül 2004 döneminden geçerli olmak üzere yapılan düzenlemedir. Bu düzenleme ile her ne kadar temel prim oranı onbinde 15 e yükseltilmiş olsa da prim matrahının toplam tasarruf mevduatı yerine sigortaya tabi tasarruf mevduatı olarak yeniden düzenlenmesi toplam prim gelirlerinde azaltıcı bir etki yaratmıştır yılından itibaren prim gelirlerinde gözlenen artış büyük ölçüde, prim matrahının artmasından kaynaklanmaktadır. 24 Faaliyet Raporu- 2008

29 Yıllar İtibarıyla Tahsil Edilen Sigorta Primleri (milyon USD) Grafik 7: Yıllar itibarıyla tahsil edilen sigorta primleri 1.4. Mevduat Sigortacılığına İlişkin Diğer Gelirler Fonun sigorta primlerine ilave olarak, Bankacılık Kanununun 130 uncu maddesinde belirtilen zamanaşımına uğrayan kıymet gelirleri, bankacılık sistemine giriş payları, hisse devir payları, adli ve idari para cezaları ve diğer gelirleri bulunmaktadır Zamanaşımına Uğrayan Kıymetler Bankacılık Kanununun 62 nci maddesi gereğince; bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir. Zamanaşımına uğrayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar banka tarafından hak sahibine ulaşılamaması halinde, yapılacak ilanı müteakip Fona gelir kaydedilmektedir. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince; söz konusu kıymetlere ilişkin listeler bankalar tarafından kendi internet sitelerinden yayımlanmakta ve eş zamanlı olarak Fona gönderilmektedir. Ayrıca, söz konusu listeler Fon tarafından konsolide edilmiş olarak kendi internet sitesinde ( her yıl 1 Şubat-30 Nisan tarihleri arasında yayımlanmaktadır. Zamanaşımına uğrayan kıymetler ile ilgili olarak 2008 yılında toplam 16,9 milyon YTL gelir sağlanmıştır. Yıllar İtibarıyla Zamanaşımına Uğrayan Kıymetler Hesap Sayısı (bin adet) , , , , Hesap Sayısı Toplam Gelir 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Toplam Gelir (milyon YTL) Grafik 8: Yıllar itibarıyla zamanaşımına uğrayan kıymetler 25 Faaliyet Raporu- 2008

30 Para Cezaları Bankacılık Kanununun 130 uncu maddesi çerçevesinde, söz konusu Kanun hükümlerine aykırılık dolayısıyla hükmolunacak adli para cezalarının % 50 si ile verilecek idari para cezalarının % 90 ı Fona gelir kaydedilmektedir yılı içerisinde bu hükümler çerçevesinde Fon tarafından toplam 3,4 milyon YTL tutarında idari para cezası tahsil edilmiştir. Tahsil edilen para cezalarından 340 bin YTL T.C. Maliye Bakanlığı na aktarılmıştır Hisse Devir Payları Bankacılık Kanununun 18 inci maddesi gereğince; BDDK iznine tabi tutulan pay devirleri çerçevesinde, bankanın devralınan hisselerinin nominal değerinin % 1 i oranında devir payının devralan tarafından Fona yatırılması zorunludur. Bu kapsamda, 2008 yılında Fon tarafından 12,9 milyon YTL tutarında hisse devir payı tahsil edilmiştir Fonun Bütçe Harcamaları TMSF Teşkilat Yönetmeliği gereğince; Fonun faaliyetleri için gereksinim duyulacak personel istihdamı, araç, gereç, malzeme ile gayrimenkullerin satın alınması ve elden çıkarılması ile bunların kiralanması ile her türlü hizmet alımına ilişkin ödenek ve kullanım esaslarının belirlendiği 2008 Yılı Gider Bütçesi hazırlanmış ve Fon Kurulu Kararı ile uygulamaya konulmuştur. Bankacılık Kanunu ile TMSF ye yüklenen görev ve yetkilerin yerine getirilmesi esnasında yapılacak giderlerin disipline edilebilmesi, kaynakların etkin bir şekilde kullanımının sağlanabilmesi ve gelecek yıllara yönelik tutarlı kararlar alınabilmesi, Fonun gelir ve giderlerinin bütçe disiplini altında takip edilmesini zorunlu kılmaktadır. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 2008 Yılı Gider Bütçesi nin hazırlanmasında, tasarruf ilkelerinin yanı sıra, görevlerin aksatılmadan yürütülmesine imkan sağlayacak bir yapının oluşturulmasına özen gösterilmiştir yılı Gider Bütçesi ile öngörülen giderler Fonun mevduat sigortacılığına ilişkin faaliyet gelirlerinden karşılanmıştır Yılı Gider Bütçesinde toplam 54,6 milyon YTL ödenek öngörülmüş ve 43,8 milyon YTL tutarında harcama gerçekleştirilmiştir. Bu harcamaların 27,4 milyon YTL sini personel giderleri, 10,3 milyon YTL sini mal ve hizmet alımları oluşturmaktadır yılı bütçe ödeneklerinin ve harcamalarının dağılımı Tablo 6 da yer almaktadır Yılı Gider Bütçesi Ödenek ve Harcamalarının Dağılımı (YTL) Ödenek Türü 2008 Toplam Ödeneği Gerçekleşme Gerçekleşme Oranı Personel Giderleri % 90,13 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri % 32, % 72,76 Cari Transferler % 95,54 Sermaye Giderleri % 65,56 Toplam % 80,18 Tablo 6: 2008 yılı gider bütçesi ödenek ve harcamalarının dağılımı 26 Faaliyet Raporu- 2008

31 1.6. Mevduat Sigortacılığı Rezerv Yönetimi Fonun mevduat ve katılım fonlarını sigortalama görevi çerçevesinde bulundurduğu rezervi, mevduat, katılım fonu ve DİBS te değerlendirilmektedir yılında Fonun operasyonel birimleri arasındaki süreçlerin etkinleştirilmesi amacıyla ve yurt içi/yurt dışı piyasalarda yaşanan gelişmeler de dikkate alınarak, Fon rezervinin yönetilmesine ilişkin usul ve esaslar koşullara uygun olarak revize edilmiştir tarihi itibarıyla milyon YTL ye ulaşan mevduat sigortacılığı faaliyet rezervinin; milyon YTL lik kısmı DİBS olarak, milyon YTL lik kısmı ise mevduat olarak bankalarda bulundurulmaktadır. Rezerv tutarı 2008 yılında % 42 oranında artışla milyon YTL den milyon YTL ye yükselmiştir. Artışın 841 milyon YTL si finansal gelirlerden (faiz, kar payı ve kur farkı), 781 milyon YTL si mevduat sigortacılığı faaliyet gelirlerinden oluşmuştur. Mevduat sigortacılığı rezervi, herhangi bir finansal kurumda olabildiği gibi kredi, kur, faiz ve operasyonel risklere maruzdur. Söz konusu rezerv, bankalarda mevduat olarak bulundurulması nedeniyle kredi riskine maruz kalabilir. Bankalarda değerlendirilen mevduat tutarı milyon YTL den milyon YTL ye yükselmişken portföydeki payı % 83 ten % 64 e indirilmiştir. Yıllar itibarıyla bankalarda tutulan mevduat tutarları ve tutarın toplam rezerve oranına ilişkin bilgi Grafik 9 da yer almaktadır. milyon YTL Yıllar İtibarıyla Mevduat Tutarları ve Kredi Riski Oranları %100 % %83 % Mevduat Tutarı Mevduat/ Toplam Rezerv %100 %90 %80 %70 %60 %50 %40 %30 %20 %10 %0 Grafik 9: Yıllar itibarıyla mevduat tutarları ve kredi riski oranları Sigortalanan mevduat ve katılım fonunun YTL, USD ve EUR dağılımı sırasıyla % 75, % 12 ve % 13 tür. Mevduat sigorta rezervindeki yabancı para dağılımının bununla eşleşmiş olmasının kur riskini azaltacağı düşünülmektedir. Bu riski azaltmak için rezerv ile söz konusu oranlar arasındaki ilişkinin belirli aralıkta kalması amaçlanmaktadır. Ancak, 2008 yılında piyasadaki aşırı dalgalanmalar ve paritedeki sürekli değişiklikler nedeniyle aktif olmayan bir yönetim anlayışı benimsenmiştir. Mevduat sigorta rezervindeki yabancı para dağılımı % 67, % 18 ve % 15 olarak gerçekleşmiştir. Yıllar itibarıyla Fon rezervinin kur riskini ifade eden sigortalanan yabancı para cinsinden mevduat ve katılım fonlarının toplam sigortalı mevduat ve katılım fonlarına oranı Grafik 10 da gösterilmiştir. 27 Faaliyet Raporu- 2008

32 Sigortalı Mevduat ve Katılım Fonu ile Fon Rezervinin Yabancı Para Dağılımı %60 %50 %40 %30 %20 %49 %36 %45 %34 %30 %30 %33 %25 %10 % Fon Döviz Rezervi/ Toplam Rezerv Sigortalı Yabancı Para Mevduat/ Toplam Sigortalı Mevduat Grafik 10: Sigortalı mevduat ve katılım fonu ile Fon rezervinin yabancı para dağılımı Mevduat sigortacılığı rezervinin 2008 yılı ortalama vadesi 137 gün olup, YTL, USD ve EUR rezerv için sırasıyla 180, 55 ve 42 gün olarak gerçekleşmiştir yılında ise ortalama vade 126 gün olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel riskleri önlemeye yönelik olarak 2008 yılında, İhale Yönetimi Sistemi, Portföy Yönetimi Sistemi ve Ödeme Yönetimi Sistemi uygulamaya geçirilmiştir. İhale Yönetimi Sistemi ile Fon tarafından bankalara yapılacak mevduat, döviz ve DİBS ihalelerinin elektronik ortamda yapılması, bilgilerin aynı zamanda ulaştırılması ve güvenli bir ortamda tutulmasının sağlanması amaçlanmıştır. Sistemin devreye alınması ile birlikte, maddi hataların önlenmesi, personel verimliliğinin artırılması, Portföy Yönetim Sistemi ile entegre çalıştırılması, banka risk-limit ölçümünün daha etkin duruma getirilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamdaki mevduat ihaleleri tamamen sistem aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Portföy Yönetim Sistemiyle bankalardaki Fon hesaplarına ilişkin giriş-çıkış verilerinin elektronik ortamda oluşturulacak güvenli bir sistem çerçevesinde Fona aktarılmasının sağlanması hedeflenmiştir. Performans değerlendirme kısmı hariç olmak üzere çalışmalar tamamlanmıştır. Bu sistemin Fona sağladığı katkılar ise, mevduat sigortacılığı ve çözümleme rezervlerine ilişkin kısımların otomatik olarak ayrıştırılması ve ihale yönetim sistemi ile entegrasyonunun sağlanması olmuştur. Ödeme Yönetimi Sistemi ile ödeme talimatlarının elektronik ortamda üretilerek güvenli bir şekilde kredi kuruluşlarına ulaştırılması ve ödeme talepleri dolayısıyla nakit yönetiminin etkin işlemesi amaçlanmıştır. 28 Faaliyet Raporu- 2008

33 2. ÇÖZÜMLEME FAALİYETLERİ Bankacılık Kanununun 71 inci maddesi hükümleri çerçevesinde; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, sorunlu bir bankanın faaliyet iznini kaldırabilir veya bankanın temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimini Fona devredebilir. Bankanın faaliyet izninin kaldırılması halinde, bankanın yönetim ve denetimi Fona intikal eder ve Fon bankadaki sigortalı mevduatı ve sigortalı katılım fonunu ödeyerek, mevduat ve katılım fonu sahipleri yerine bankanın doğrudan doğruya iflasını ister. Faaliyet izni kaldırılan kredi kuruluşları Bankacılık Kanununda yer alan hükümlere göre, kalkınma ve yatırım bankaları ise genel hükümlere göre tasfiye edilir. Söz konusu banka hakkında iflas kararı verilmesi halinde Fon, iflas masasına imtiyazlı alacaklı sıfatıyla iştirak eder ve iflas dairesi, alacaklılar toplantısı ve iflas idaresi görev ve yetkilerine sahip olarak bankayı tasfiye eder. Sorunlu bankaların diğer çözümleme yöntemi ise, kredi kuruluşunun temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin, zararın mevcut ortakların sermayesinden indirilmesi kaydıyla, kısmen veya tamamen devri, satışı veya birleştirilmesi amacıyla Fona devredilmesidir. Fon bu şekilde kendisine devredilen bankanın hisselerinin çoğunluğuna veya tamamına sahip olmak kaydıyla, mali bünyesinin güçlendirilmesi ve yeniden yapılandırılması için sermayesini artırmak, iştirak, gayrimenkul ve diğer aktiflerini satın almak, bankaya mevduat koymak gibi tedbirleri alabilir. BDDK nın Kararı Bankanın faaliyet izninin kaldırılması Bankanın temettü hariç ortaklık haklarının Fona devredilmesi Sigortalı mevduat/katılım fonunun ödenmesi Aktif/sigortalı mevduatın devri Bankanın hisselerinin devralınması BDDK dan faaliyet izninin kaldırılmasının istenmesi Banka hakkında iflas kararı verilmesi Tasfiye Süreci Hisse, varlık ve yükümlülüklerin devri veya başka bir banka ile birleştirilmesi Bankanın mali bünyesinin rehabilitasyonu Devir Birleşme Satış Şekil 5: Banka çözümleme süreci Bankacılık sisteminde 1994 yılından itibaren yaşanan sorunlar ile 1998 ve müteakip yıllarda yaşanan krizler sonucunda, sistemdeki 5 bankanın faaliyet izni kaldırılarak haklarında iflas kararı verilmiş, 20 bankanın ise temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona devredilmiştir. Fon halen bu bankalar ile ilgili olarak tasfiye, çözümleme ve geri kazanım çalışmalarına devam etmektedir. 29 Faaliyet Raporu- 2008

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 2 TEMMUZ-EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 2 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu YILLIK FAALİYET RAPORU 2010 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2010 FAALİYET RAPORU Mart 2011 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesi gereğince Tasarruf Mevduatı

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 OCAK - MART FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 OCAK - MART FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 OCAK - MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU Stratejik Plan 2008-2010 İÇERİK BAŞKANIN MESAJI 3 SUNUŞ 4 KURUMUMUZ 6 STRATEJİK YÖNETİM MODELİMİZ 9 KURUMSAL PERFORMANSIMIZ 18 SONUÇ 21 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 2 BAŞKANIN

Detaylı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığından

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığından SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 OCAK - MART FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 OCAK - MART FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 OCAK - MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 5 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 2 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 OCAK - MART FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 OCAK - MART FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 OCAK - MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU 2 0 1 4 YILLIK FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2014 FAALİYET RAPORU MART 2015 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU YILLIK FAALİYET RAPORU 2014 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesi

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 1 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 4 TEMMUZ-EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 5 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Ocak Mart MAYIS 2017 ISSN

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Ocak Mart MAYIS 2017 ISSN TMSF Ocak Mart MAYIS ISSN 1308-9455 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 TEMMUZ - EYLÜL FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 TEMMUZ - EYLÜL FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 TEMMUZ - EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 5 TEMMUZ-EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu YILLIK FAALİYET RAPORU 2014 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2014 FAALİYET RAPORU Mart 2015 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesi gereğince Tasarruf Mevduatı

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 1 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 212 FAALİYET RAPORU Mart 213 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesi gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun faaliyetlerine ilişkin olarak hazırlanan Yıllık

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 3 TEMMUZ-EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Temmuz - Eylül KASIM 2016 ISSN

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Temmuz - Eylül KASIM 2016 ISSN TMSF Temmuz - Eylül KASIM ISSN 1308-9455 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 3 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

2015 FAALİYET RAPORU Mart 2016

2015 FAALİYET RAPORU Mart 2016 2015 FAALİYET RAPORU Mart 2016 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesi gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun faaliyetlerine ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu, Fonun performans

Detaylı

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası Türkiye Ekonomisi PARA - BANKA 1 1. Kavramlar: Türkiye ekonomisinde banknot çıkartma yetkisi 1930 yılında faaliyete geçen Merkez Bankası A.Ş.'ye verilmiştir. Türkiye'de MB, emisyonu belirlemenin dışında

Detaylı

~"t. "' rr. !J V~ J\J ~ ~ J J. 1~J.aV!J!J.:\ r ~ ~ '/!J!J ~.:.\ j~j.:.\:) J

~t. ' rr. !J V~ J\J ~ ~ J J. 1~J.aV!J!J.:\ r ~ ~ '/!J!J ~.:.\ j~j.:.\:) J -S ~"t "' rr. 1~J.aV!J!J.:\ r ~,. ~!J V~ J\J ~ ~ J J ~ '/!J!J ~.:.\ j~j.:.\: J rforkiye'de MEVDUATA G0VENCE GETIRILMIŞ OLAN DÜZENLEMELER SAÖLANMASI KONUSUNDA ;;.. TOrkiye'de tasarruf mevduatının korunmasına

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma ve diğer faaliyetleri ile ilgili olarak

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma ve diğer faaliyetleri ile ilgili olarak

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ. İşsizlik Sigortası Ödemeleri

İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ. İşsizlik Sigortası Ödemeleri İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalan sigortalılardan; hizmet akdinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde İŞKUR birimlerine veya elektronik ortamda

Detaylı

SĠGORTAYA TABĠ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI ĠLE TASARRUF MEVDUATI SĠGORTA FONUNCA TAHSĠL OLUNACAK PRĠMLERE DAĠR YÖNETMELĠK

SĠGORTAYA TABĠ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI ĠLE TASARRUF MEVDUATI SĠGORTA FONUNCA TAHSĠL OLUNACAK PRĠMLERE DAĠR YÖNETMELĠK SĠGORTAYA TABĠ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI ĠLE TASARRUF MEVDUATI SĠGORTA FONUNCA TAHSĠL OLUNACAK PRĠMLERE DAĠR YÖNETMELĠK //2008 tarih ve 26867 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yönetmelik 1/01/2011 tarih

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ...3

İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ...3 Nisan-Haziran 2007 Üç Aylık Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ...3 2- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......4 2.1. SİGORTA KAPSAMINDAKİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ GELİŞİMİ...4 2.2. SİGORTA PRİM

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

SĠGORTAYA TABĠ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI ĠLE TASARRUF MEVDUATI SĠGORTA FONUNCA TAHSĠL OLUNACAK PRĠMLERE DAĠR YÖNETMELĠK

SĠGORTAYA TABĠ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI ĠLE TASARRUF MEVDUATI SĠGORTA FONUNCA TAHSĠL OLUNACAK PRĠMLERE DAĠR YÖNETMELĠK SĠGORTAYA TABĠ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI ĠLE TASARRUF MEVDUATI SĠGORTA FONUNCA TAHSĠL OLUNACAK PRĠMLERE DAĠR YÖNETMELĠK //2008 tarih ve 26867 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yönetmelik 1/01/2011 tarih

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU. Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org.

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU. Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org. TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org.tr Proje Ekibi Proje Lideri: Ahmet MUTLU Hazýrlayanlar: Raf Temizliði

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

SİSTEMİK ÖNEMLİ BANKALAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİSTEMİK ÖNEMLİ BANKALAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (Taslak): SİSTEMİK ÖNEMLİ BANKALAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ

İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalan sigortalılardan; hizmet akdinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde İŞKUR birimlerine veya elektronik ortamda

Detaylı

2016 FAALİYET RAPORU Mart 2017

2016 FAALİYET RAPORU Mart 2017 2016 FAALİYET RAPORU Mart 2017 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesi gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun faaliyetlerine ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu, Fonun performans

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri,

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri, 11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28762 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ile Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Başlangıç ve Bitişi. Abdül Latif ÖZKAYNAK YKB 12.02.2013-Devam Ediyor. Ali GÜNEY YKB Vekili 12.02.

Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Başlangıç ve Bitişi. Abdül Latif ÖZKAYNAK YKB 12.02.2013-Devam Ediyor. Ali GÜNEY YKB Vekili 12.02. 1. FAALİYET RAPORU 1.1 ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ Hesap Dönemi : 1 Ocak 2013 31 Aralık 2013 Ticaret Unvanı : TF Varlık Kiralama A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 854563 Merkez adres : Yakacık Mevkii Adnan Kahveci

Detaylı

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28862 TEBLİĞ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem 22 Eylül 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26651 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ YENİDEN YAPILANDIRMA PROGRAMI EYLEM PLANI

BANKACILIK SEKTÖRÜ YENİDEN YAPILANDIRMA PROGRAMI EYLEM PLANI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YENİDEN YAPILANDIRMA PROGRAMI EYLEM PLANI 25 Eylül 1 BANKACILIK SEKTÖRÜ YENİDEN YAPILANDIRMA PROGRAMI EYLEM PLANI Eylül (25 Eylül itibariyle)

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) (12/3/2015 tarihli ve 29293 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2015/2 sayılı Tebliğ ile güncellenen hali) Amaç

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı Ödemeler Dengesi Göstergeleri Merkez Bankası tarafından tarihinde yayımlanan 2011 yılı Nisan ayına ilişkin Ödemeler Dengesi bültenine göre; 2010 yılı

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015 ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015 Bankanın Ticaret Unvanı Genel Müdürlük Adresi : Asya Katılım Bankası A.Ş. : Saray

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 2015/7910 sayılı BKK ile sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline

Detaylı

TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2007

TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2007 Ocak-Mart 2007 Üç Aylık Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ...3 2- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......4 2.1. SİGORTA KAPSAMINDAKİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ GELİŞİMİ...4 2.2. SİGORTA PRİM GELİRLERİ...4

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Ekim-Aralık 2005 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER TMSF Dördüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu A- FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İŞLEMLER......3 1. MEVDUAT SİGORTASINA İLİŞKİN

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı

T M S F T ASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU Y I L L I K F A A L İ Y E T R A P O R U

T M S F T ASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU Y I L L I K F A A L İ Y E T R A P O R U T M S F T ASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2016 Y I L L I K F A A L İ Y E T R A P O R U 2016 YILLIK FAALİYET RAPORU M A R T 2 0 1 7 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesi gereğince Tasarruf Mevduatı

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ R.G. 192 05.11.2009 TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu Yönetim Kurulu, 32/2009

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ YÖNETMELİĞİ YENİLENDİ

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ YÖNETMELİĞİ YENİLENDİ YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ YÖNETMELİĞİ YENİLENDİ Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği (Yeni Yönetmelik) 27.02.2015 tarihli ve 29280 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 1 Yeni Yönetmelik

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 27 Şubat 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 27 Şubat 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 27 Şubat 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 2 Şubat 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Oct-9 Feb-1 Jun-1 Oct-1

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 15 Mayıs 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 15 Mayıs 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 15 Mayıs 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 8 Mayıs 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Oct-9 Feb-1 Jun-1 Oct-1

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Temmuz-Eylül 2006 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER 1- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......3 1.1. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA PRİM GELİRLERİ...3 1.2. MEVDUAT SİGORTASI

Detaylı

23 Ekim 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN ÖZKAYNAKLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

23 Ekim 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN ÖZKAYNAKLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE 23 Ekim 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29511 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN ÖZKAYNAKLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 5/9/2013

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler

Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler Ali Haydar ELVEREN Daire Başkanı Özel Emeklilik Dairesi Hazine Müsteşarlığı Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Temmuz Eylül 2005 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER TMSF Üçüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu A- FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İŞLEMLER......3 1. MEVDUAT SİGORTASI... 3 1.1.

Detaylı

Nilgün Erdem Bağımlılığın Yeni Biçimleri Olarak Neoliberal Politikalar: Türkiye Örneği

Nilgün Erdem Bağımlılığın Yeni Biçimleri Olarak Neoliberal Politikalar: Türkiye Örneği 135 Nilgün Erdem Bağımlılığın Yeni Biçimleri Olarak Neoliberal Politikalar: Türkiye Örneği 135 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 65-2 136 Tablo1 Sermaye Hareketlerine İlişkin Bazı Göstergeler (milyon $)

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 07 Mart 2017

Detaylı

SİRKÜLER. TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ

SİRKÜLER. TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ ---------------------------- SİRKÜLER TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ : BKK da 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 88

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 88 31.08.2016/Çarşamba ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016 / 88 Konu: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Bireysel Emeklilik

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9)

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9) KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9) Resmi Gazete No: 29643 Resmi Gazete Tarihi: 04/03/2016 MADDE 1 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 20/8/2004 No:2004/7753 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1999 No :

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. Dipnotlar 2011 2010 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6 34,878 28,779 26,953 Faiz giderleri 6 17,433 13,196 14,494 Net faiz geliri 6 17,445 15,583 12,459

Detaylı

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir.

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir. R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası 41/2001 sayılı KKTC Merkez Bankası

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2011 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 4 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LĠKĠDĠTE YETERLĠLĠĞĠNĠN ÖLÇÜLMESĠNE VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 1 (Resmi Gazete nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 11.03.2016 Sirküler No : 2016/9 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR SERMAYE ARTIRIMINDA İNDİRİMİN USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ 1. Genel Bilgi: Bilindiği üzere 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LĐKĐDĐTE YETERLĐLĐĞĐNĐN ÖLÇÜLMESĐNE VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK 1 (Resmi Gazete nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN KALDIRAÇ DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 26 Haziran 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 26 Haziran 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 26 Haziran 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 19 Haziran 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Oct-9 Feb-1 Jun-1

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 30.06.2013 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

FASIL 9 MALİ HİZMETLER

FASIL 9 MALİ HİZMETLER FASIL 9 MALİ HİZMETLER Öncelik 9.1 Kredi kurumları ve yatırım şirketleri için yeni sermaye gereksinimleri ve ilgili diğer direktiflere (mevduat garanti programı, toparlama ve yeniden örgütlenme, finansal

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) (29/8/2015 tarihli ve 29460 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2015/5 sayılı Tebliğ ile güncellenen hali) Amaç

Detaylı

TEBLİĞ. Önemli Sektörler/Karşı taraflar Krediler Karşılıklar. Donuk (Karşılık Yönetmeliği)* Temerrüt (Üçüncü Aşama)

TEBLİĞ. Önemli Sektörler/Karşı taraflar Krediler Karşılıklar. Donuk (Karşılık Yönetmeliği)* Temerrüt (Üçüncü Aşama) 20 Eylül 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30186 (Mükerrer) TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 10 Nisan 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 10 Nisan 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 1 Nisan 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 3 Nisan 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Oct-9 Feb-1 Jun-1 Oct-1

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) m. 31 Mart 2012 31 Mart 2011 Faiz ve benzeri gelirler 8,375 8,369 Faiz giderleri 4,182 4,202 Net faiz geliri 4,193 4,167 Kredi

Detaylı

BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ R.G 21 21.02.2001 Amaç : BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ Madde 1 Tebliğin amacı, 14/2000 sayılı Bankalar Yasası nın 33 üncü

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 13 Mart 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 13 Mart 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 13 Mart 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 6 Mart 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Oct-9 Feb-1 Jun-1 Oct-1

Detaylı

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu 2009 YILI I. DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Sunuş Bankamızın, 31 Mart 2009 dönemine ait solo finansal veriler üzerinden hazırlanan Ara Dönem Faaliyet Raporu, 14 Mayıs 2009 tarihinde web sitesinde yayımlanmıştır.

Detaylı

TEBLİĞ. 2) Sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan ve/veya dolaylı olarak sahip olduğu şirketleri,

TEBLİĞ. 2) Sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan ve/veya dolaylı olarak sahip olduğu şirketleri, 18 Kasım 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29536 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ve Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı