ITA önlemler Kasım BT risklerine karşı, III.Uluslararası Sempozyumu. Paralel Oturum Konuları: Uzmanlar İstanbul da tartışıyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ITA 2008. önlemler... 11-12 Kasım 2008. BT risklerine karşı, III.Uluslararası Sempozyumu. Paralel Oturum Konuları: Uzmanlar İstanbul da tartışıyor"

Transkript

1 BT Denetimi, Risk Yönetimi Yönetişimi & Güvenliği ITA 2008 III.Uluslararası Sempozyumu BT risklerine karşı, önlemler Kasım 2008 Hyatt Regency İstanbul Workshop lar Kasım CPE 22 KREDİ MISTI Europe & TÜBİTAK Altın Sponsorlar Paralel Oturum Konuları: BT Denetimi / Risk Yönetimi Ağ ve Uygulama Kontrolleri BT Yönetişimi Bilgi Güvenliği Uzmanlar İstanbul da tartışıyor Bronz Sponsorlar

2 IT Audit, Risk Management, Governance & Security ITA 2008 III. International Symposium Program Akışı precautions... against IT risks! Streams & November 2008 Hyatt Regency Istanbul Workshops November MISTI Europe & TUBITAK EARN 22 CPE CREDITS Gold Sponsors Symposium Streams: IT Audit / Risk Management Network & Application Control IT Governance Information Security Experts discuss in Istanbul Bronze Sponsors Demo-Room Oturumları Demo-Room Sessions Kasım günlerinde, Sempozyum oturumlarının yanı sıra, TÜBİTAK ve Kuveyt Türk Katılım Bankası ayrıca özel sunumlar yapacaklardır. Etkinlik alanında yer alan bölümdeki özel hazırlanmış demo-salonları nda gerçekleşecek kısa süreli bu sunumlar, oturum aralarında ve 11 Kasım daki kokteyl sırasında, tekrarlanarak devam edecektir. During the symposium days, besides session. special presentations by TUBITAK and Kuwait Turk Participation Bank, shall take place in specially designated demo-rooms These recurring and comparatively short demo s will be held each Symposium day during breaks and 11 November Exhibitors Reception. TÜBİTAK TUBITAK (THE SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL RESARCH COUNCIL OF TURKEY) - DNS Açıklığı - Windows Vista Çekirdek (Kernel) Modu Kod İmzalama Özelliğinin Devre Dışı Bırakılması - DNS Cache Poisoning - Disabling The Windows Vista Kernel Mode Code Signing Feature (KMCS) KUVEYT TÜRK - Log Management System - DB Audit System - Data Loss Prevention (DLP) System - Kayıt Yönetim Sistemi - Veritabanı Denetim Sistemi - Veri Kaybı Önleme (DLP) Sistemi KUWAIT TURK

3 11 12 Kasım / November, Hyatt Regency İstanbul ITA 2008 Program Akışı / Symposium Streams 11 Kasım / November :30 Sempozyum Kayıt / Symposium Registration 1 09:30 Uluslararası Bankacılık Denetim Otoriteleri Banking Supervisory Authorities Bankalarda BT Denetimine Uluslararası Resmi Otoritelerin Yaklaşımı Moderatör : Ahmet Türkay Varlı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bilgi Yönetimi Daire Başkanı International Banking Supervisory Authorities Approach to IT Audit in Banks Moderator : Ahmet Türkay Varlı Banking Regulation and Supervision Agency, Information Management Department Director Panelistler : Ioannis Kanellopoulos Yunanistan Merkez Bankası, Bankalar BT Denetimi Bölümü Başkan Yrd. Rachel Jacoby İsrail Merkez Bankası, Bankacılık Denetleme Birimi, BT Denetim ve Teknoloji Bölümü Başkanı Ömer Özgür Tanrıöver Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Uzman Panelists: Ioannis Kanellopoulos Bank Of Greece, Deputy Head of IT Auditing of Supervised Institutions Section Rachel Jacoby Bank of Israel, Banking Supervision Department, Head of IT Examination Unit and Technology Ömer Özgür Tanrıöver Banking Regulation and Supervision Agency, Speacilst 11:00 Çay ve Kahve Molası / Tea and Coffee Break 2 11:30 Sermaye Piyasası Kurulu Capital Markets Board of Turkey Bilgi Sistemleri Denetimine Sermaye Piyasası Kurulu Yaklaşımı Sermaye Piyasalarında BS Denetimi İhtiyacı, BS Denetimi Sürecinden Önceki Çalışmalar, SPK Ve ISO 27001, Düzenlemeler Gerçekleştirilen BS Denetimleri, Gelecekteki Yönetişim ve Yasalara Uyum Ortamında BS Denetiminin Rolü. Capital Markets Board of Turkey s Approach To IT Auditing The Need Of IT Auditing in Capital Markets, Works Before IT Auditing, CMB And ISO 27001, Regulations, IT Audits Performed by CMB, IT Audit s Role İn Tomorrow s Governance and Compliance Environment. İzzet Gökhan Özbilgin Bilgi İşlem, İstatistik ve Enformasyon Dairesi, Kıdemli Uzmanı, MSc, MBA. İzzet Gökhan Özbilgin Department of Data Processing, Statistics and Information, Senior IT Specialist, MSc, MBA.

4 Paralel Oturumlar / Paralell Sessions BT DENETİMİ /RİSK YÖNETİMİ IT AUDIT/RISK MANAGEMENT AĞ VE UYGULAMA KONTROLERİ NETWORK AND APPLICATION CONTROL 3 12:30 Ericsson 3 12:30 Trend Micro CobiT : Perakende Bankacılık, Üretim ve Telekom Endüstrilerinde Uygulanması CobiT yaklaşımı; CobiT in BT denetiminde nasıl kullanılacağı; Bir işletmede, risk değerleme ve en uygun CobiT süreçlerinin seçilmesi yöntemleri; BT risklerini belirleme minimize etmeye yönelik kapsamlı BT denetimi çalışma programları oluşturma süreci; COBIT bazlı BT denetimleri ve sonuçlarına dair bazı örnekler. Implementing CobiT in Retail Banking, Production and Telecomm Industries The CobiT approach; How CobiT can be adopted to conduct an IT audit; The process of assessing risk and rating the most relevant CobiT processes for a given enterprise; The process for creating detailed IT audit work programmes that identify and mitigte IT risk; Real examples of CobiT-based IT audits and their results. Akıllı Güvenlik Ağı : Web Tehditlerini Size Ulaşmadan Durdurun! Daha Akıllı Güvenlik Bilinir yaklaşımlara göre daha akıllı güvenlik çözümleri ile en güncel tehditleri size ulaşmadan durdurun. Akıllı Güvenlik Ağı eşsiz bulut içi teknolojilerini ve hafif kullanıcı mimarisini birleştirerek anında ve otomatik olarak nereden bağlanırsanız bağlanın bilgilerinizin korunmasını sağlar. Smart Protection Network: Stop Web Threats Before They Reach You. Security Made Smarter Security that s smarter than conventional approaches by blocking the latest threats before they reach you. Smart Protection Network combines unique in-the-cloud technologies and a light-weight client architecture to immediately and automatically protect your information wherever you connect. Kaya Kazmirci CISSP, CISA, CISM, CAA GMY/AGM Samir Kirouani Middle East Region System Engineer 13:30 Öğle Yemeği / Lunch 4 14:30 IBM 4 14:30 TÜBİTAK - UEKAE İş Esnekliği İş sürekliliği, başarının temel kuralıdır. İş esnekliği ise, yalnızca iş operasyonlarının sürekliliğinin sağlanmasının ötesine geçmiş bir kavramdır. İşinizin esneklik ve olağanüstü durum gereksinimlerini nasıl belirleyeceksiniz? Kritik iş ve bilgi teknolojisi (BT) önceliklerini nasıl tanımlayacak ve bunları kapsamlı bir süreklilik ve esneklik programı içine nasıl dahil edeceksiniz? Nereden başlayacaksınız? TR-BOME (Bilgisayar Olaylarına Müdahale Ekibi) ve Çalışmaları Olay Müdahale Koordinasyonu Nedir?; Dünyadan BOME Örnekleri; TR-BOME Amaçları, Hedefleri ve Servisleri; Düşmanı Tanımak Olay Tepki Tecrübelerinin Güvenilir Ortamda Paylaşılması; Dünyada ve Türkiye de Olay Müdahale Tatbikatları. Business Resilience Business continuity is vital to business success. And business resilience extends beyond the continuity of business operations. But how do you determine the resiliency and recovery requirements of your business? How do you identify and integrate critical business and IT priorities into a comprehensive continuity and resiliency program? Where do you start? Richard Cocchiara Business Continuity & Resilience Services Research and Development Consultant TR-CERT Coordination Center and Its Activities What is Incident Response Coordination?; CSIRT (Computer Security Incident Response Team) Examples from World; TR-CERT Goals, Objectives and Services; Know Your Enemy Sharing Incident Response Experiences within Trusted Platform; Incident Response Exercises in World and in Turkey. Mehmet Eriş Ünal Tatar Kd. Araştırmacı / Senior Researcher Araştırmacı / Reseacher

5 5 15:30 Visa Europe 5 15:30 Forensic People & Access Data Ödeme Kart Sektörü Veri Güvenlik Standartları (PCI DSS) PCI DSS nedir ve neden önemlidir? İlkeler ve beraberindeki gereksinimler; PCI uyumluluğunda karşılaşılan temel problemler; PCI uyumluluğunu engelleyen etmenler; PCI uyumluğunu sağlayacak stretejiler. Payment Card Industry Data Security Standarts (PCI DSS) What is the PCI DSS is why it is important?; Principles and accompanying requirements; Key pain points in PCI compliance; Challenges hinder PCI compliance; Strategies for ensuring PCI compliance. Ağlara Yönelik Adli Bilişim Organizasyonlarda büyüyen bilgisayar kullanımı, veri depolama maliyetleri azalmakta ve buna paralel olarak araştırmacıların görev alanlarını genişlemektedir. Dolayısı ile küçük bir parça delile ulaşabilmek için çok geniş networklerde araştırma yapılması, şüphelinin kendine, topluma ve organizasyonlara zarar verememesi için uzaktan ve fark edilmeden izlenmesi, gerekli delillere bu yolla ulaşarak sistemin temizlenmesi büyük bir gerekliliktir. Bu oturumda, sözkonusu alanda kullanılan ürünler ve tekniklerle araştırma yapabilme ve hedefe ulaşmadaki yöntemler aktarılacaktır. Network Forensics With the growing number of computers in an organization and continuous decrease of storage prices, corporate investigators face a challenge to adopt an solution which enable them to search for digital evidence over a large computer networks, monitor suspect computers remotely and passively and gather evidence discreetly so that the perpetrators can be stopped from doing further harm to the society, corporate and themselves. Network forensics provides such tools and techniques which enables the investigators to achieve the aforementioned targets. Steve Wilson 16:30 Senior Manager, Compliance Management Çay ve Kahve Molası / Tea and Coffee Break Kaukab Zuberi 6 17:00 ERNST & YOUNG 6 17:00 Panel Son Kullanıcı Masaüstü Uygulamalarında Kontrol ve Denetim Son Kullanıcı Uygulamaları (SKU) nasıl tanımlanır?; Kontrol altında tutulmaları neden önemlidir ve bu nasıl sağlanır?; SKU için denetim programı hazırlanması; SOX 404 gibi düzenlemelerle uyumluluk açısından gerekli dokümantasyon. Setting Controls and Auditing End User Applications/ Speadsheets How to define End User Applications (EUAs)? ; Why keeping spreadsheets under control is important? How to achieve this?; Creating an audit programme for EUAs; Necessary documentations in terms of compliance with regulations like SOX 404. Cem Zibel Müdür, Teknoloji & Güvenlik Risk Hizmetleri Manager, Technology & Security Risk Services Forensic People, CEO Access Data Yeni Nesil Uç Nokta Güvenliği Teknolojileri Kurumsal ağlarda uç noktaların güvenlik politikalarına uygunluğu ve korunması; Kurumları uç nokta güvenliği açısından tehdit edebilecek risklerin ortadan kaldırılması; Kasıtlı saldırılara karşı hassas bilgilerin korunması; Mobil cihazların bağlantılarının doğrulanarak onaylanması; Veri güvenliği ve kurumsal ağlarda güvenlik seviyelerinin artırılması. New Generation End Point Security Technologies Ensure policy compliance and protection of endpoints within the corporate networks; Eliminate the possible risks regarding endpoint security issues; Protect sensitive information against targeted attacks; Authorize endpoint connections following the authentication process; Data security and increasing security levels of corporate networks. Moderator : Gökhan Say Symantec Türkiye, Ülke Müdürü Symantec Turkey, Country Manager Panelistler: Burak Sadiç Symantec Türkiye, Grup Müdürü Symantec Turkey, Group Manager Fortisbank Ulker A.S. 18:00 20:00 Birinci Günün Sonu & Kokteyl / Close of Day One & Cocktail

6 12 Kasım / November :30 Sempozyum Kayıt / Symposium Registration BT Yönetişimi / IT Governance Kuveyt Türk Katılım Bankasında CobiT Projesi Kuveyt Türk Katılım Bankası nın gerçekleştirmiş olduğu CobiT bilişim yönetim sistemi çalışması Bilgi Sistemleri Denetim ve Kontrol Birliği (ISACA) ve Bilgi Teknolojileri Yönetişim Enstitüsü ( ITGI) tarafından tüm dünyada örnek vaka olarak gösterildi. Sunumda yapılan bu çalışmanın detayları aşağıdaki konu başlıklarında verilecektir: CobiT e geçiş ihtiyacı ve kapsamı; Kontrollerin belirlenmesi; Kontrollerin geliştirilmesi devreye alma; Öğrenilen dersler / Başarı faktörleri; İleride yapılacaklar. Paralel Oturumlar / Paralell Sessions Bilgi Güvenliği / Information Security 1 09:30 Kuveyt Türk 1 09:30 IBM Güvenli İşletme Teknoloji ilerledikçe daha karmaşık hale gelen BT ortamlarında karşılaştığımız tehditlere ve düzenlemelere uyumluluk sorunlarına karşı kendimizi nasıl koruyacağız? Bilgi Güvenliği, günümüzde kuruluşların karşı karşıya kaldıkları en büyük zorluklardan biridir. Tüm işletmelerin genel yaklaşımı, düzenlemelere uygunluk konusuna yeterli önemi vermek ve bu düzenleme ve denetimlerden başarısız olmaya bağlı cezalar almayı önlemek üzere güvenlik ihlallerini engellemektir. Amaç tüm bunları gözönününde bulundurarak aynı zamanda da maliyetlerinde kontrol altında tutulmasını sağlayarak yönetişimi, denetimleri ve risk yönetimini geliştirmektir olmalıdır. Bu sunumda yönetişimden ağ tehditlerinin önlenmesine kadar IBM in Bilgi Güvenliğine kapsamlı yaklaşımı hakkında bilgiler verilecektir. CobiT Implemantation Project at Kuwait Turk Participation Bank CobiT Implementation project of Kuwait Turk Participation Bank was referrenced as a successful case study by ISACA and ITGI. The presentation will cover these topics: CobiT Project - Scope and why needed; Definition of Controls; Development of Controls; Implementation; Lesson Learned/Success Factors; Future Plans. The Secured Enterprise Information Security is one of the most challenging issues facing organizations today. How do we protect against the onslaught of threats and compliance issues we are facing within today s increasingly complex IT environments. All businesses want to avoid potentially heavy penalties for failure to achieve regulatory compliance and to prevent security breaches. We want to improve governance, controls and risk management - but we want to do so without driving up costs. This presentation will focus on IBM s holistic approach to information security from governance to preventing network threats.. Hadi Rubacı Selim Taştan BT Kalite Yönetimi / IT Quality Manager BT Proje Yöneticisi / IT Project Manager Engin Özbay Kıdemli Danışman / Senior Consultant 2 10:30 Pricewaterhouse Coopers 2 10:30 Atos Origin BT Yönetişimi: Metrikler, Ölçümlemeler ve Karşılaştırmalı Değerlendirme (Benchmarking) Bilgi Güvenliği Konusunda Olimpiyatlardan İş Dünyasına Yolculuk CobiT yaklaşımı; CobiT in BT denetiminde nasıl kullanılacağı; Bir işletmede, risk değerleme ve en uygun CobiT süreçlerinin seçilmesi yöntemleri; BT risklerini belirleme minimize etmeye yönelik kapsamlı BT denetimi çalışma programları oluşturma süreci; CobiT bazlı BT denetimleri ve sonuçlarına dair bazı örnekler. IT Governance: Metrics, Measurements and Benchmarking The CobiT approach; How CobiT can be adopted to conduct an IT audit; The process of assessing risk and rating the most relevant CobiT processes for a given enterprise; The process for creating detailed IT audit work programmes that identify and mitigte IT risk; Real examples of CobiT-absed IT audits and their results. Kemal Özmen CFE, CISA PWC Management Consultants Romanya Director-Advisory-Forensic (CM) 11:30 Çay ve Kahve Molası / Tea and Coffee Break Dört milyardan fazla TV izleyicisini ekran başına çeken dünyanın en büyük spor organizasyonu olan Olimpiyat Oyunlarında, yarışmalarla dünya arasında anlık bilgi akışı kurulmakta bunun sorunsuz sürdürülebilmesi için de bilgi güvenliğinin hayatiyeti, en çok bu organizasyonda ortaya çıkmaktadır. Sunumda; böylesine kritik bir ortamda bilgi güvenliğini bekleyen sorunların ele alınış biçimi aktarılacak ve finans kuruluşlarının bu tür risklerine karşı, aynı yöntem ve teknolojilerden nasıl yararlanılabileceği konusunda bakış açısı kazandırılacaktır. A Perspective Of Information Security: The Journey From The Olympics To The Business Environment. The Olympic Games is the largest sporting event in the world, attracting audiences of more than four billion TV viewers. Real-time information is the link between the competitions and the rest of the world; and information security is of paramount importance to ensure a smooth running of the Olympic Games,as nothing can come in the way of this event. This presentation describes the approach taken to address the challenges of information security in this critical environment; and provides a perspective on how similar methods and technology can be employed to address the Information security related risks faced by financial organisations. Yan Noblot Global Domain Director, Security

7 3 12:00 Türkiye İş Bankası 3 12:00 KPMG Denetlenen Gözüyle COBIT Temel COBIT tanımı (tarihçe); Olgunluk seviyeleri; Önem ve risk seviyelerine göre süreçlerin kritikliği; COBIT kontrol olgunluk seviyelerinin sektör, coğrafya, büyüklük gibi parametreler ile gösterdiği değişim; Türkiye finans sektöründe BT denetimi; İş Bankası BT denetimi paylaşımı. Usulsüzlük Denetimi Adli Bilişim Terminolojisi; BT Adli Bilişim ve E-Discovery den Yararlanma; Veri Analizi ile Usulsüzlük Tesbiti; Usulsüzlüğü Engelleyici Ek Önlemler. CobiT : From A Supervised Institution s Point Of View Basic principles and histoy of CobiT; Maturity levels; Process criticality rating; Change in CobiT control maturity levels due to some parameters like sector, geography, size, etc; IT Audit in the Turkish finance sector; IT audit: A view from Is Bank. Auditing For Fraud Introduction to Forensic terminology; The use of Computer Forensics and E-Discovery Fraud detection with Data Analysis; Additional Fraud prevention measurements. Aydemir Şaman Bilgi Teknolojileri Birimi, Grup Müdürü IT Department, Group Manager Gebren Schreurs KPMG Netherlands, Head of Forensic Technology 13:00 Öğle Yemeği / Lunch 4 14:30 TÜBİTAK - UEKAE 4 14:30 İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yönetimi Yeteneğinin Kıyaslanması ve Değerlendirilmesi Olay Yönetimi ve Güvenlik Yönetimi Tanımları; Süreç Haritaları ve Olay Yönetiminde Kullanımı; Olay Yönetimi Süreç Haritaları; Olay Yönetimi Yeteneği Değerlendirme Ölçütleri. Benchmarking and Evaulation of Security Incident Management Capability Definition of Incident Management and Security Management; Process Maps and Its Usage in Incident Management; Incident Management Process Maps; Incident Management Capability Metrics. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bilişim Suçları Dairesi nin Çalışmaları Istanbul Police Department, Forensics Department s Investigations On Cybercrimes Mehmet Eriş Kıdemli Araştırmacı Senior Researcher Burak Çekiç IEM, Bilişim Suçları Birim Amiri Istanbul Police Department, Computer Forensics, Chief Officer 5 15:30 ORACLE 5 15:30 İstanbul Ticaret Odası İşinizi İyi Yönetin ve Bunu Kanıtlayın Yönetişim, Risk ve Yasal Uyumluluk Sürecinde Entegre ve Yapılandırılmış Sistemler. Run Your Business Well and Prove It Integrated and Structured Solutions for Governance, Risk and Compliance. Elektronik Ticaret Guvenlik Rehberi ITO Bilisim Teknolojileri ve Elektronik Ticaret Dairesi, kucuk ve orta buyuklukteki firmalarina kuresel elektronik ticaret ortaminda basarili olmalarinda yardimci olacagi umuduyla bir elektronik ticaret guvenlik rehberi hazirlamaktadir. Genel hatlari sunulacak olan bu rehberin, Ocak 2009 da yayinlanmasi planlanmaktadir. E-Commerce Security Guide An E-Commerce Security Guide is being prepared by Istanbul Chamber of Commerce and will be published by January The aim and content of the guide will be shared with the attendees. Işıl Kılınç Direktör Director Prof. Dr. Çetin Kaya Koç ITO / Danışman Istanbul Chamber Of Commerce Consultant 16:30 Çay ve Kahve Molası / Tea and Coffee Break Özlenen Sezer ITO, BT ve E-Ticaret Birim Müdürü Istanbul Chamber Of Commerce, Head of IT and E- Commerce

8 6 17:00 T.C. Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı Prime Ministry Of Turkey, Investigating Judge Bilgi Güvenliği Mevzuat Düzenlemeleri Avrupa Birliği Konseyi Siber Suç Sözleşmesi; Kişisel verilerin gizliliği; Bilgi güvenliğinde mevzuat düzenlemeleri Regulations on Information Security Council of Europe Convention on Cybercrime; Personal privacy; Regulations on information security Cengiz Tanrıkulu T.C. Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı, Tetkik Hakimi Cengiz Tanrıkulu Prime Ministry of Turkey, Investigating Judge 18:00 ITA 2008 Sempozyumu Kapanışı Close of ITA 2008 Symposium 1 Post-Symposium Courses MISTI Europe (3-Day Course) 08:30: Registration 09:30: Start 17:00: End Each Day: Permanent Tea / Coffee & Lunch AUDITING BUSINESS APPLICATIONS A step-by-step guide to auditing how applications transaction activity, controls, and proce dures are managed How to audit the management of applications transaction activity How to use tools for identifying, recording, assessing, and evaluating application controls and procedures The organisational, operational, and control differences in distributed systems Course Focus & Features This three-day seminar is designed for financial, operational, and information technology auditors who need a technical and operational understanding to audit automated business applications. Focusing on a top-down, risk-based approach to auditing application system transactions, you will master techniques that can be applied to all types of applications from batch to on-line to real-time systems. You will learn how to assess key risks and controls in each stage of the application processing cycle and how to prioritize your audit approach to achieve optimal results in an effective and efficient manner. You will discover how to assess all aspects of a business application, including completeness and accuracy of input, processing and output, transaction authorisations, processing flow balancing and reconciliations, and controlling high-risk interfaces. You will also learn about IT general control risks and control objectives for critical aspects of the IT infrastructure. You will gain field-tested techniques for identifying, prioritising, recording, assessing and evaluating application controls and procedures. A detailed case study and audit program will provide step-by-step reinforcement of what you will learn, and you will leave this high-impact seminar with real-world examples of application control risks, control objectives, key application control assessments, and testing techniques November 2008 Hyatt Regency Istanbul Techniques for assessing all aspects of a business application Learn how to be a catalyst for improvement without compromising independence Automated audit techniques that will facilitate application audits Course Director, Charles Pask Charles Pask is the Managing Director of ITSEC Associates Ltd, responsible for delivering global IT security and IT audit consultancy services, including public training courses, in-house training courses, conferences, symposiums and general Infosec consultancy. Previously, he was a Director with MIS Training, and Director of Information Security Institute (ISI) European and Middle East e-security Services. Mr. Pask has over 20 years experience in IT, IT audit, and IT security, and was the Information Security Manager for Alliance & Leicester plc prior to joining MIS. More recently Mr Pask was the Global Head of Strategy, Development and Globalisation for the BT Business Continuity, Security and Governance Practice. Mr. Pask has been a member of the ITSEC Common Criteria team working with the DTI, and a committee member of the APACS Security Advisory Group and the LINK Security Group. He has spoken at a number of conferences, including CISO, WebSec, Compsec, the International Security Managers Symposium, and various ISACA events. Charles delivers a number of MIS Training Institute s IT Audit and Security training program including IT Auditing and Controls, IT Audit School, Risk Based IT Auditing, How to Manage an Information Security Program and Information Security School. He has also previously been a Senior Instructor for ISC2 in EMEA for CISSP exam training classes.

9 Who Should Attend Information Technology, Financial, Operations and Business Applications Auditors and Audit Managers with technical experience who require an understanding of application controls and audit approaches in automated systems. Prerequisite None Learning Level Basic CPE 22 Credits Agenda Day One Introduction to Business Application Systems Types of automated business applications Objectives of an application audit Types of applications audits System environmental considerations Application control ownership Integrated auditing Data vs. information Business Application Transactions What is a transaction? Transaction-based application auditing Transaction life cycle Application risk assessment factors Establishing audit priorities Top-Down Risk-Based Planning Planning the application audit Top-down, risk-based planning Defining the business environment Determining the application s technical environment Performing a business information risk assessment Identifying key transactions Developing a key transaction process flow Evaluating and testing application controls Day Two Data Input and Processing Models Comparing pros/cons of input and processing models Batch input/batch processing On-line input/batch processing On-line input/on-line processing Real-time input/real-time processing Application Controls Business applications Information objectives COSO: application controls Business application auditing Application transaction life cycle Transaction origination Logical security Completeness and accuracy of input Completeness and accuracy of processing Completeness and accuracy of output Output retention and disposal Data file controls User review, balancing, reconciliation End-user documentation Training Segregation of duties Business continuity planning Sarbanes-Oxley application control requirements Day Three IT General Control Objectives and Risks IT general controls overview Relationship between IT general controls and application controls COBIT and ISO-27002/ISO Physical security Environmental exposures Logical security Encryption Systems development Production change management Disaster recovery and business continuity planning Sarbanes-Oxley IT general control requirements Testing Application Controls Testing automated and manual controls Testing alternatives Testing sample size Sampling terminology Negative assurance testing Types of audit evidence Functional/substantive testing Computer assisted audit techniques (CAATs) Data analysis: planning and data verification Sarbanes-Oxley: testing requirements and examples

10 2 TÜBİTAK 3 TÜBİTAK İş Sürekliliği / Felaket Kurtarım Planlaması BOME Kurulum ve Yönetim Semineri 13 Kasım / November 14 Kasım / November Semineri Sunan: Burak Bayoğlu TUBİTAK UEKAE Gebze/Kocaeli/Türkiye, Başuzman Araştırmacı / Grup Sorumlusu Semineri Sunan: Mehmet Eriş TUBİTAK UEKAE Gebze/Kocaeli/Türkiye, Uzman Araştırmacı İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği (Double Major) bölümlerinden 2002 yılında mezun olmuştur Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ Bilgisayar Mühendisliği bölümünden yüksek lisans derecesini almıştır yılından beri TÜBİTAK-UEKAE Bilgi Güvenliği Analizi, Ağ Güvenliği Testleri, BT Risk Analizi, Güvenli Sistem Tasarımı, Bilgi Güvenliği Eğitimleri, BGYS Kurulum ve Denetim projelerinde aktif görev almakta ve proje yönetim faliyetlerinde bulunmakdır. Seminer Hedefi: Workshop sonunda katılımcılar: Bir kurumu etkileyebilecek tehditlerin neler olabileceği; Acil durum/felaket anında yapılması gerekenler için nasıl hazırlanmak gerektiği; Felaket durumlarında, en az zarar için risk minimizasyonu; Felaket sırasında hedeflenen zamanda nasıl kurtarma yapılacağı; Felaket kurtarım takımlarının nasıl oluşturulacağı; Doğru ve çabuk tepki için personelin nasıl eğitileceği; İş sürekliliği / felaket kurtarım planının nasıl geliştirileceği; İş sürekliliği / felaket kurtarım planının nasıl test edilip değerlendirileceği konularında bilgi sahibi olacaklardır. Katılımcı Profili: Kurumlarında iş sürekliliği / felaket kurtarım planı süreçlerinin yönetiminden sorumlu olan personel; İş sürekliliği / felaket kurtarım planı olmayan kurumların yöneticileri; İş sürekliliği / felaket kurtarım planı geliştiricileri; Kurumlarında iş sürekliliği / felaket kurtarım planı üyesi olan çalışanlar; Felaket durumunda görev alan acil durum takımı üyeleri Güvenlik Denetçileri 2000 yılında ODTÜ Elektrik - Elektronik Mühendisliği ve Fizik Bölümlerinden mezun olmuştur yılında Marmara Üniversitesi Mühendislik Yönetimi bölümünden yüksek lisans derecesini almıştır. 2001yılından itibaren TÜBİTAK-UEKAE Ağ Güvenliği Bölümü nde çalışmaktadır. Türkiye Bilgisayar Güvenlik Olayları Müdahale Ekibi (TR-BOME) çalışmalarını sürdürmektedir. Seminer Hedefi : Workshop sonunda katılımcıların etkin ve verimli bir BOME nin temel gereksinimleri ve bunların nasıl sağlanacağı konusunda temel bilgilere sahip olacaklardır. Bu sayede BOME faaliyetlerinin hayata geçirilmesi, sürdürülmesi veya denetlenmesi konularında sorumluluk alabilecek durumda olacaklardır. Katılımcı Profili: Kurumlarında olay müdahale yeteneği veya olay müdahale ekibi kurulması ve sürdürülmesi ile ilgili sorumluluğu bulunan Bilgi Sistem Yöneticileri ve Bilgi Sistem Çalışanları BT Denetçileri Seminer İçeriği: İş sürekliliği projesinin yönetimine dair esaslar Risk değerlendirmesi ve gerekli kontrollerin saptanması İş etki analizinin nasıl yapılacağı İş sürekliliği yönetim stratejilerin geliştirilmesi Acil durum yanıtı ve ilgili faaliyetlerin belirlenmesi İş sürekliliği planının geliştirilmesi ve kurum çapında uygulanması Bilgilendirme ve bilinçlendirme İş sürekliliği planının test edilmesi ve güncellenmesi Kriz durumu haberleşme ihtiyaçları Seminer İçeriği: BOME nedir? Olası BOME servisleri nelerdir? Servis seçiminde nelere dikkat edilmelidir? Olay yönetimi ile güvenlik yönetimi ve IT yönetimi arasındaki ilişkiler Diğer BOME lerle ilişkiler BOME Politikaları Olay Yönetim Süreci BOME Operasyonel Elemanlar

11 Sadıkoğlu İş Merkezi 4 Kasap İsmail Sokak, No: 13/ Kadıköy/İstanbul

İSYS Süreçleri ve Yönetim Sistemleri İçindeki Yeri. Burak Bayoğlu (CISM, CISA, CISSP) TÜBİTAK UEKAE. bayoglu@uekae.tubitak.gov.tr

İSYS Süreçleri ve Yönetim Sistemleri İçindeki Yeri. Burak Bayoğlu (CISM, CISA, CISSP) TÜBİTAK UEKAE. bayoglu@uekae.tubitak.gov.tr İSYS Süreçleri ve Yönetim Sistemleri İçindeki Yeri Burak Bayoğlu (CISM, CISA, CISSP) TÜBİTAK UEKAE bayoglu@uekae.tubitak.gov.tr Sunu Planı İSYS Yaşam Döngüsü ve Motivasyon COBIT 4.1 (TS) ISO/IEC 27001

Detaylı

Electronic Industry & Sector Relations Conference

Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center, Istanbul 08.00-09.00 Kayıt

Detaylı

International Electronic Industry & Sector Relations Conference

International Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ULUSLARARASI ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI International Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center,

Detaylı

BDDK-Bilgi Sistemlerine İlişkin Düzenlemeler. Etkin ve verimli bir Banka dan beklenenler Bilgi Teknolojilerinden Beklenenler

BDDK-Bilgi Sistemlerine İlişkin Düzenlemeler. Etkin ve verimli bir Banka dan beklenenler Bilgi Teknolojilerinden Beklenenler Gündem Bilgi Sistemlerine İlişkin Yasal Düzenlemeler & COBIT AB Seminer 2009 Bankacılıkta Bilgi Sistemlerine İlişkin Düzenlemeler Etkin ve verimli bir Banka dan beklenenler Bilgi Teknolojilerinden Beklenenler

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS Temel Bilgisayar Bilimleri 0009 0509 1.Yıl Yaz +0+ x 4 Bölümü Dersin Seviyesi Ders Dili Ders Türü Öğretim Sistemi Dersin Ön Koşulu

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

Üniversitelerde Bilgi Güvenliği Eğitimi. Dr. Mehmet KARA TÜBİTAK - BİLGEM 26 Kasım 2011

Üniversitelerde Bilgi Güvenliği Eğitimi. Dr. Mehmet KARA TÜBİTAK - BİLGEM 26 Kasım 2011 Üniversitelerde Bilgi Güvenliği Eğitimi Dr. Mehmet KARA TÜBİTAK - BİLGEM 26 Kasım 2011 1 Sunum Planı 1. Üniversitelerde Bilgi Güvenliği Eğitimi 2. Ticari Bilgi Güvenliği Eğitimleri 3. Bilgi Güvenliği Dersleri

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey.

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey. Av. Serdar B. SADAY Tel : 0 216 290 13 16 GSM : 0 532 204 28 80 E-mail: serdar@bilgehukuk.gen.tr Av. A. Akın AYSAN Tel :0 216 290 12 20 Gsm :0 505 668 85 90 E- mail: akin@bilgehukuk.gen.tr Address : Bahariye

Detaylı

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 2 Nisan 2015 / April 2, 2015 YENİ NESİL OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention

Detaylı

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi AKTS Başvurumuz Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirme Sistemi Her bir bölüm için verilen skorlar Kabul edilebilir: 3 Çok iyi : 4 Örnek çalışma : 5 Part 1.

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Havayolu İşletmeciliği İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Airline Management Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi AKTS

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL 1. YARIYIL BUS 1101 Introduction to Business 3 0 3 4 BUS 1111 Micro Economics 3 0 3 4 BUS 1121 Financial Accounting I 3 0 3 5 BUS 1131 Introduction to Law 3 0 3 4 BUS 1141 Mathematics 3 0 3 4 BUS 1151

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

CISSP HAZIRLIK EĞĠTĠMĠ

CISSP HAZIRLIK EĞĠTĠMĠ CISSP HAZIRLIK EĞĠTĠMĠ CISSP Sertifikasyonu Eğer bilgi güvenliği üzerine bir kariyer planlıyorsanız profesyoneller için günümüzün en gözde bilgi güvenliği sertifikası Certified Information Systems Security

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BTYD 2010

Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BTYD 2010 Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BTYD 2010 Val IT Murat Lostar BTYD 2010 Bilgi Paradoksu Bilgi Teknolojileri nin (BT) değeri (bütçesi) her gün sorgulanıyor yine de BT bütçeleri sürekli

Detaylı

PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ. November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim

PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ. November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim KATILIMCILARIN KISA ÖZGEÇMİŞLERİ Harris Dellas doktora derecesini 1985 yılında Rochester

Detaylı

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları Ders Kodu MGMT 418 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0

Detaylı

Bulut Bilişim ve Bilgi Güvenliği

Bulut Bilişim ve Bilgi Güvenliği Bulut Bilişim ve Bilgi Güvenliği Buğra Karabey (CISM) National Technology Officer Microsoft Türkiye BTYD 2010 Gelecek Bulut Bilişim- Bizim tanımımız Internet teknolojileri kullanarak, kullandığın-kadaröde

Detaylı

.com.tr agem T E C H L O L O G Y P A R T N E R

.com.tr agem T E C H L O L O G Y P A R T N E R TECHLOLOGYPARTNER agem.com.tr TECHLOLOGYPARTNER 3 Agem, 2005 yılında kurulan bilişim teknolojileri, yazılım ve hizmetleri şirketidir. Agem olarak, sahip olduğumuz uzman kadromuz, bireysel danışma havuzumuz

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır?

Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır? Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır? Özlem Aykaç, CIA, CCSA Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Başkanı Coca-Cola İçecek A.Ş. İç Denetim Direktörü Sunum Planı Türkiye

Detaylı

Artı. Kurumsal e-posta. Dosya Paylaşımı. Her Yerden Erişim. Teknik Destek. Finansal olarak yedekli SLA. Basit BT Yönetimi. HD Video Konferans

Artı. Kurumsal e-posta. Dosya Paylaşımı. Her Yerden Erişim. Teknik Destek. Finansal olarak yedekli SLA. Basit BT Yönetimi. HD Video Konferans Kurumsal e-posta Dosya Paylaşımı Artı HD Video Konferans Office Masaüstü uygulamaları Office Web uygulamaları Office Mobil Her Yerden Erişim Teknik Destek Basit BT Yönetimi Finansal olarak yedekli SLA

Detaylı

National Hydrologic Information Network

National Hydrologic Information Network Seminar on Water Information Systems of Turkey & EMWIS 15 December 2005 General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) Ankara / TURKIYE National Hydrologic Information Network Hamza ÖZGÜLER Person

Detaylı

Resmi (ISC)2 CISSP EĞİTİMİ

Resmi (ISC)2 CISSP EĞİTİMİ Resmi (ISC)2 CISSP EĞİTİMİ CISSP Sertifikasyonu Eğer bilgi güvenliği üzerine bir kariyer planlıyorsanız profesyoneller için günümüzün en gözde bilgi güvenliği sertifikası Certified Information Systems

Detaylı

Statik Kod Analizi. Proceedings/Bildiriler Kitabı. SSE-CMM[3], ISO/IEC 15408 [3] gibi standartlarla. gereklidir.

Statik Kod Analizi. Proceedings/Bildiriler Kitabı. SSE-CMM[3], ISO/IEC 15408 [3] gibi standartlarla. gereklidir. Statik Kod Analizi, Özet, teknolojik cihazlardaki son zamanlarda g, tehdit kolay k -YGYD) ve Anahtar Kelimeler Abstract The use of technological devices in developed software has been increasing in recent

Detaylı

ITMS DAYS www.itmsdays.com. Information Technologies Management Systems Days

ITMS DAYS www.itmsdays.com. Information Technologies Management Systems Days ITMS DAYS Information Technologies Management Systems Days FİNANS PİYASALARINDA BİLGİ GÜVENLİĞİ VE ISO 27001 Dr. İzzet Gökhan ÖZBİLGİN Bilişim Uzmanı, SPK Finansal Piyasalar TAKASBANK Aracı Kuruluşlar

Detaylı

Bekir GEZER Ulaştırma Operasyonel Programı Başkanı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Bekir GEZER Ulaştırma Operasyonel Programı Başkanı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Ulaştırma Operasyonel Programı kapsamında Sayın Bakanımız Feridun BİLGİN in himayelerinde ve AB Delegasyonu Maslahat Güzarı Sayın Bela SZOMBATI

Detaylı

A5 INFORMATION SECURITY POLICIES Bilgi güvenliği politikaları

A5 INFORMATION SECURITY POLICIES Bilgi güvenliği politikaları A5 INFORMATION SECURITY POLICIES Bilgi güvenliği politikaları A.5 Information security policies Bilgi güvenliği politikaları A.5.1.1 A.5.1.2 Policies for information security Bilgi güvenliği için politikalar

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 E-BANKACILIK BSD13206 4 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BTYD 2010

Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BTYD 2010 Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı Etkin BT Yönetişimi ve Uyum Esra Gönenli Yalçın, CISA, CISM FİNANSBANK - IBTECH Gündem IBTECH Hakkında Finansbank IBTECH Uyum İhtiyaçları BT Yönetişimi

Detaylı

ISGIP 3T RISK ASSESSMENT

ISGIP 3T RISK ASSESSMENT Türkiye de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (www.isgip.org) This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Improvement of Occupational

Detaylı

4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017

4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017 4. ULUSLARARASI DEMİRYOLU ENDÜSTRİSİ VE TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI 4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI ANKARA 08.00-09.00

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

27 EYLÜL 2017 / 27 SEPTEMBER, ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YERLİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI

27 EYLÜL 2017 / 27 SEPTEMBER, ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YERLİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 27 EYLÜL 2017 / 27 SEPTEMBER, 2017 4. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YERLİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 4 th INTERNATIONAL DEFENCE INDUSTRY NATIONAL INVESTMENTS & INNOVATION CONFERENCE 5* SHERATON

Detaylı

Deneyimler, KOBİ lere Öneriler.. Leyla Arsan, TAGES leyla.arsan@tages.biz

Deneyimler, KOBİ lere Öneriler.. Leyla Arsan, TAGES leyla.arsan@tages.biz Deneyimler, KOBİ lere Öneriler.. Leyla Arsan, TAGES leyla.arsan@tages.biz TAGES www.tages.biz Teknoloji Araştırma Geliştirme Endüstriyel Ürünler Bilişim Teknolojileri A.Ş. 1996 yılında kuruldu, 2002 den

Detaylı

İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 EXCHANGE SERVER 1 Geçmiş Sürümler ve Geleceği 2 Exchange Server 2016 ile Gelen Yenilikler 4 İstemci Tarafındaki Yenilikler 5 Birlikte Çalışma Şekilleri 6 Mapi Over HTTP 7

Detaylı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Bölüm ve Görevi. Araştırma Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Proje Sorumlusu

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Bölüm ve Görevi. Araştırma Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Proje Sorumlusu Görev Değişiklikleri 1 Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Bölüm ve Görevi EMRAH GÖKER 01.07.2013 Araştırma Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Proje Sorumlusu Sosyal Politikalar

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

Bulut Bilişim ve Güvenlik

Bulut Bilişim ve Güvenlik Bulut Bilişim ve Güvenlik Bulut Bilişim Özellikler The image part with relations hip ID rid12 was not found in the file. Maliyet Yönetim Üretkenlik Bulut Hizmetleri Altyapın Hazır! Platformun Altyapınla

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 (2016-17 yılı öncesinde birinci sınıfa başlayan öğrenciler için) BİRİNCİ YIL 1. Dönem CMPE113

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali İÇİNDEKİLER 06 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 07 Genel Müdür ün Mesajı 10 Altınbaş Grubu Hakkında 13 Creditwest Bank Hakkında 14 Creditwest Bank ın Vizyonu, Misyonu, Stratejisi ve Temel Değerleri 15

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı II. YAZILIM G M I. G. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 167 6. ULUSLARARASI

Proceedings/Bildiriler Kitabı II. YAZILIM G M I. G. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 167 6. ULUSLARARASI , - kadar aktif bir beraberinde ik tehditler ile kurumsal olarak i. Anahtar Terimler, tehdit modelleme Abstract Many companies run their businesses, operations, branches and businesses with other partners,

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 21 EKİM 2015 / 21 OCTOBER 2015 2. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YENİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 5*The Green Park Hotel,

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Elektronik Ticaret DTP13253 Güz 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Temel Bilgisayar Bilimleri

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: CME 4002

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: CME 4002 Offered by: Bilgisayar Mühendisliği Course Title: SENIOR PROJECT Course Org. Title: SENIOR PROJECT Course Level: Lisans Course Code: CME 4002 Language of Instruction: İngilizce Form Submitting/Renewal

Detaylı

TITUS VERİ SINIFLANDIRMA ÇÖZÜMÜ

TITUS VERİ SINIFLANDIRMA ÇÖZÜMÜ TITUS VERİ SINIFLANDIRMA ÇÖZÜMÜ Yapılandırılmamış Verilerinizi Kontrol Edin TITUS.com /DETECH.com.tr TITUS Veri Sınıflandırma Çözümünün Yararları Yapılandırılmamış Verileri Tanımlayın E-posta ve dokümanların

Detaylı

İstanbul Bilişim Kongresi. Bilişim Yönetişimi Paneli CobiT ve Diğer BT Yönetim Metodolojileri Karşılaştırması. COBIT ve ISO 27001

İstanbul Bilişim Kongresi. Bilişim Yönetişimi Paneli CobiT ve Diğer BT Yönetim Metodolojileri Karşılaştırması. COBIT ve ISO 27001 İstanbul Bilişim Kongresi Bilişim Yönetişimi Paneli CobiT ve Diğer BT Yönetim Metodolojileri Karşılaştırması COBIT ve ISO 27001 Merve Saraç, CISA merve@mersis.com.tr MerSis Bilgi Teknolojileri Danışmanlık

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-14 Işletme Becerileri Grup Çalışması IYP13212 Bahar 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

TR-BOME KM (Türkiye Bilgisayar Olayları Müdahale Ekibi - Koordinasyon Merkezi) Mehmet ERİŞ eris at uekae.tubitak.gov.tr Tel: (262) 648 1527

TR-BOME KM (Türkiye Bilgisayar Olayları Müdahale Ekibi - Koordinasyon Merkezi) Mehmet ERİŞ eris at uekae.tubitak.gov.tr Tel: (262) 648 1527 TR-BOME KM (Türkiye Bilgisayar Olayları Müdahale Ekibi - Koordinasyon Merkezi) Mehmet ERİŞ eris at uekae.tubitak.gov.tr Tel: (262) 648 1527 Gündem BOME Çalışmaları Tarihçesi BOME Nedir? TR-BOME Kamu BOME

Detaylı

LOGO. Kamuda e-devlet Uygulamaları ve Endüstri Mühendisliği. Ömer KILIÇ. Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü

LOGO. Kamuda e-devlet Uygulamaları ve Endüstri Mühendisliği. Ömer KILIÇ. Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü LOGO Kamuda e-devlet Uygulamaları ve Endüstri Mühendisliği Ömer KILIÇ Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü Geleceğin potansiyelini değerlendirebilmek için bugünden bilgiyi yönetmek... Vatandaş Odaklı Hizmet

Detaylı

APT Tehditlerine karsı 7x24 Güvenlik İzlemesi SOC. Serkan ÖZDEN

APT Tehditlerine karsı 7x24 Güvenlik İzlemesi SOC. Serkan ÖZDEN APT Tehditlerine karsı 7x24 Güvenlik İzlemesi SOC Serkan ÖZDEN Norbury Değişim... Siber Tehditler Siber Tehditler ve Türkiye Siber Tehditler ve Türkiye Siber Tehditler ve Türkiye APTs Yönetim ve İzleme

Detaylı

IBM Security ile Siber Bağışıklık Sistemi Oluşturmak

IBM Security ile Siber Bağışıklık Sistemi Oluşturmak IBM BusinessConnect IBM Security ile Siber Bağışıklık Sistemi Oluşturmak Engin Özbay IBM Güvenlik İş Birimi Ülke Lideri 2016 IBM Corporation 1 Siber Güvenlik programlarını zorlayan sorular En güncel tehditlere

Detaylı

Dijital Ekonomi Çağında İç Denetim

Dijital Ekonomi Çağında İç Denetim Dijital Ekonomi Çağında İç Denetim Burcu Kutlu, SAP Türkiye Çözüm Yöneticisi https://www.youtube.com/watch?v=v-nnatpmlju DİJİTAL DÖNÜŞÜM Son 50 Yılda Teknoloji Nasıl Değişti? Olgunlaşması için gereken

Detaylı

Sistem Güvenliği? BT Güvenliği? Bilgi Güvenliği? A.Levend Abay MSc, MBA, CISM, 8211013. Mart 2014 Yıldız Teknik Üniversitesi. Levend Abay?

Sistem Güvenliği? BT Güvenliği? Bilgi Güvenliği? A.Levend Abay MSc, MBA, CISM, 8211013. Mart 2014 Yıldız Teknik Üniversitesi. Levend Abay? Sistem Güvenliği? BT Güvenliği? Bilgi Güvenliği? A.Levend Abay MSc, MBA, CISM, 8211013 Mart 2014 Yıldız Teknik Üniversitesi Levend Abay? Eğitim : 1986 - Yıldız Teknik Uni./ Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği

Detaylı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve ergi Uygulamaları Programı Listesi 1. YARIYIL Adı T L U 9905005 AIT105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Türkçe 2 0 0 2 2 9903309 YDB103 İngilizce I Zorunlu

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

Red Hat Server Hardening

Red Hat Server Hardening Red Hat Server Hardening Eğitim Tipi ve Süresi: 4 Days VILT 5 Day VILT 4 Days ILT Red Hat Server Hardening (RH413) Red Hat Sunucu Güçlendirme (RH413) Bir Red Hat Enterprise Linux sistemini güvenlik politikası

Detaylı

TURKISH RADIO AND TELEVISION CORPORATION Training Department

TURKISH RADIO AND TELEVISION CORPORATION Training Department TRT 50th Anniversary Events Theme Public Service Broadcasting in The Digital Era: Future, Challenges, Different Public Service Broadcasting Practices in The World 02 June 2014, Adnan Oztrak Conference

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu, Avrupa Borç Krizi başlıklı bir konferans düzenleyecek

Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu, Avrupa Borç Krizi başlıklı bir konferans düzenleyecek 15 Kasım 2012 TS/BAS-BÜL/12-80 Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu, Avrupa Borç Krizi başlıklı bir konferans düzenleyecek Konferansta, Avrupa borç krizinin gelişimi, mevcut durum analizi,

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na 15/05/2016 İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na İnşaat Mühendisliği Bölümü İngilizce ve Türkçe Lisans Programlarının Program Çıktıları hakkında 04-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında sadece mezun durumunda

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

Kamu Bilişim Tedariğinde Standardlara ve İş Hedeflerine Uyumluluk

Kamu Bilişim Tedariğinde Standardlara ve İş Hedeflerine Uyumluluk Özgür Tüfekçi, Ürün Yöneticisi IBM Software, Rational ANKARA ozgurt@tr.ibm.com IBM Rational Bakış Açısı, Kamu Bilişim Tedariğinde Standardlara ve İş Hedeflerine Uyumluluk İçerik Yazılım Tedariğinde Zorluklar

Detaylı

AGENDA. Managing cssti and ciai in the era of multi-drug resistant pathogens: sharing practices across Europe

AGENDA. Managing cssti and ciai in the era of multi-drug resistant pathogens: sharing practices across Europe AGENDA Managing cssti and ciai in the era of multi-drug resistant pathogens: sharing practices across Europe Athens, Greece 24 th 26 th September, 2015 Sharing Hospital Anti-infectives Perspective in Europe

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Courses Offered in the MSc Program

Courses Offered in the MSc Program Courses Offered in the MSc Program Compulsory Courses Course Code Course Title Dersin Adı PUBF 501 Public Expenditure in Theory and Practice Teori ve Uygulamada Kamu Harcamaları PUBF 502 Public Revenue

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org ERP: Enterprise Resource Planning Ceyda Şahbazoğlu 1, Feyzullah Temurtaş 2,* 1 Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri

Detaylı

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK Emine YAZICI ALTINTAŞ Siber Güvenlik Daire Başkanı HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT SİBER GÜVENLİK Click to edit Master title style Çalışmaları konusundaki çalışmalar 2012 yılında

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS UNV13107 Güz 1+1 1,5 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ 295 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ H.Banu Ilter 1, İbrahim Özkeser 2 SUMMARY Information Technologies offers effective solutions on before, during and after disaster

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

PİLOT MAHKEMELERDE ARABULUCULUK UYGULAMALARINA GİRİŞ ve UYGULAMA PLANI GELİŞTİME ÇALIŞTAYI 27-29 Nisan 2015, Hakimevi, Ankara

PİLOT MAHKEMELERDE ARABULUCULUK UYGULAMALARINA GİRİŞ ve UYGULAMA PLANI GELİŞTİME ÇALIŞTAYI 27-29 Nisan 2015, Hakimevi, Ankara PİLOT MAHKEMELERDE ARABULUCULUK UYGULAMALARINA GİRİŞ ve UYGULAMA PLANI GELİŞTİME ÇALIŞTAYI 27-29 Nisan 2015, Hakimevi, Ankara Workshop on Introducing Mediation Pilot Practices and Developing Implementation

Detaylı

Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının

Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ VE İŞ SÜREKLİLİĞİ - 1 Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının Gizliliği Tamlığı (Bütünlüğü) Erişebilirliği (Kullanılabilirliği) Üzerine

Detaylı

İç Denetim: Kurumsal Yönetimin Güvencesi

İç Denetim: Kurumsal Yönetimin Güvencesi İç Denetim: Kurumsal Yönetimin Güvencesi Özlem Aykaç, CIA, CCSA Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Başkanı Coca-Cola İçecek A.Ş. İç Denetim Direktörü Sunum Planı Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Yönetim

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

This catalogue has been prepared to guide the exhibitors about some of the design alternatives, prices INHOUSE can offer for them.

This catalogue has been prepared to guide the exhibitors about some of the design alternatives, prices INHOUSE can offer for them. INHOUSE DESIGN departmanı, Hannover Messe International Istanbul tarafından standlarının kurumsal imajlarına uygun, efektif bir şekilde tasarlanmasını ve uygulanmasını isteyen firmaların taleplerine cevap

Detaylı

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YARIYILI: I FIRST SEMESTER ATA 101*** Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Detaylı

APPLICATION CRITERIA CURRICULUM: CP 253 Statistical Methods for Planners (3-0) 3 CP 343 Urban Economics (3-0) 3

APPLICATION CRITERIA CURRICULUM: CP 253 Statistical Methods for Planners (3-0) 3 CP 343 Urban Economics (3-0) 3 İZMİR INSTITUTE OF TECHNOLOGY CITY PLANNING MASTER PROGRAMME APPLICATION CRITERIA 1. Graduates who have a Bachelor degree in any field can apply fort he City Planning Master Program. 2. Students who do

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 Dosyalama ve Arşivleme BYA13201 2 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SÜREÇLERİNİN STANDARTLARA DAYALI MODELLENMESİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SÜREÇLERİNİN STANDARTLARA DAYALI MODELLENMESİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SÜREÇLERİNİN STANDARTLARA DAYALI MODELLENMESİ Ender ŞAHİNASLAN Bilgi Güvenlik Yöneticisi BANK ASYA, İstanbul ender.sahinaslan@bankasya.com.tr Arzu KANTÜRK Bilgi Güvenlik Uzmanı BANK

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Ürün Güvenliği İçin Ortak Kriterler Sertifikasyonu ve Türkiye

Bilgi Teknolojileri Ürün Güvenliği İçin Ortak Kriterler Sertifikasyonu ve Türkiye Bilgi Teknolojileri Ürün Güvenliği İçin Ortak Kriterler Sertifikasyonu ve Türkiye Mariye Umay AKKAYA-TSE ORTAK KRİTERLER nedir? ORTAK KRİTERLER; BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ ÜRÜNLERİ İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ GÜVENLİK

Detaylı

Improving Outcomes of Implant Dentistry Antalya, Turkey

Improving Outcomes of Implant Dentistry Antalya, Turkey INTERNATIONAL SYMPOSIUM SERIES 2017 Improving Outcomes of Implant Dentistry Antalya, Turkey Tomas Linkevicius Alain Romanos Marius Steigmann Hom-Lay Wang RIXOS SUNGATE 5-8 OCTOBER / EKIM, 2017 Registration

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004352007 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere, teknik ve idari kapsamdaki sorunlara yönelik işlevsel çözüm önerileri geliştirmeyi,

Detaylı