ITA önlemler Kasım BT risklerine karşı, III.Uluslararası Sempozyumu. Paralel Oturum Konuları: Uzmanlar İstanbul da tartışıyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ITA 2008. önlemler... 11-12 Kasım 2008. BT risklerine karşı, III.Uluslararası Sempozyumu. Paralel Oturum Konuları: Uzmanlar İstanbul da tartışıyor"

Transkript

1 BT Denetimi, Risk Yönetimi Yönetişimi & Güvenliği ITA 2008 III.Uluslararası Sempozyumu BT risklerine karşı, önlemler Kasım 2008 Hyatt Regency İstanbul Workshop lar Kasım CPE 22 KREDİ MISTI Europe & TÜBİTAK Altın Sponsorlar Paralel Oturum Konuları: BT Denetimi / Risk Yönetimi Ağ ve Uygulama Kontrolleri BT Yönetişimi Bilgi Güvenliği Uzmanlar İstanbul da tartışıyor Bronz Sponsorlar

2 IT Audit, Risk Management, Governance & Security ITA 2008 III. International Symposium Program Akışı precautions... against IT risks! Streams & November 2008 Hyatt Regency Istanbul Workshops November MISTI Europe & TUBITAK EARN 22 CPE CREDITS Gold Sponsors Symposium Streams: IT Audit / Risk Management Network & Application Control IT Governance Information Security Experts discuss in Istanbul Bronze Sponsors Demo-Room Oturumları Demo-Room Sessions Kasım günlerinde, Sempozyum oturumlarının yanı sıra, TÜBİTAK ve Kuveyt Türk Katılım Bankası ayrıca özel sunumlar yapacaklardır. Etkinlik alanında yer alan bölümdeki özel hazırlanmış demo-salonları nda gerçekleşecek kısa süreli bu sunumlar, oturum aralarında ve 11 Kasım daki kokteyl sırasında, tekrarlanarak devam edecektir. During the symposium days, besides session. special presentations by TUBITAK and Kuwait Turk Participation Bank, shall take place in specially designated demo-rooms These recurring and comparatively short demo s will be held each Symposium day during breaks and 11 November Exhibitors Reception. TÜBİTAK TUBITAK (THE SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL RESARCH COUNCIL OF TURKEY) - DNS Açıklığı - Windows Vista Çekirdek (Kernel) Modu Kod İmzalama Özelliğinin Devre Dışı Bırakılması - DNS Cache Poisoning - Disabling The Windows Vista Kernel Mode Code Signing Feature (KMCS) KUVEYT TÜRK - Log Management System - DB Audit System - Data Loss Prevention (DLP) System - Kayıt Yönetim Sistemi - Veritabanı Denetim Sistemi - Veri Kaybı Önleme (DLP) Sistemi KUWAIT TURK

3 11 12 Kasım / November, Hyatt Regency İstanbul ITA 2008 Program Akışı / Symposium Streams 11 Kasım / November :30 Sempozyum Kayıt / Symposium Registration 1 09:30 Uluslararası Bankacılık Denetim Otoriteleri Banking Supervisory Authorities Bankalarda BT Denetimine Uluslararası Resmi Otoritelerin Yaklaşımı Moderatör : Ahmet Türkay Varlı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bilgi Yönetimi Daire Başkanı International Banking Supervisory Authorities Approach to IT Audit in Banks Moderator : Ahmet Türkay Varlı Banking Regulation and Supervision Agency, Information Management Department Director Panelistler : Ioannis Kanellopoulos Yunanistan Merkez Bankası, Bankalar BT Denetimi Bölümü Başkan Yrd. Rachel Jacoby İsrail Merkez Bankası, Bankacılık Denetleme Birimi, BT Denetim ve Teknoloji Bölümü Başkanı Ömer Özgür Tanrıöver Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Uzman Panelists: Ioannis Kanellopoulos Bank Of Greece, Deputy Head of IT Auditing of Supervised Institutions Section Rachel Jacoby Bank of Israel, Banking Supervision Department, Head of IT Examination Unit and Technology Ömer Özgür Tanrıöver Banking Regulation and Supervision Agency, Speacilst 11:00 Çay ve Kahve Molası / Tea and Coffee Break 2 11:30 Sermaye Piyasası Kurulu Capital Markets Board of Turkey Bilgi Sistemleri Denetimine Sermaye Piyasası Kurulu Yaklaşımı Sermaye Piyasalarında BS Denetimi İhtiyacı, BS Denetimi Sürecinden Önceki Çalışmalar, SPK Ve ISO 27001, Düzenlemeler Gerçekleştirilen BS Denetimleri, Gelecekteki Yönetişim ve Yasalara Uyum Ortamında BS Denetiminin Rolü. Capital Markets Board of Turkey s Approach To IT Auditing The Need Of IT Auditing in Capital Markets, Works Before IT Auditing, CMB And ISO 27001, Regulations, IT Audits Performed by CMB, IT Audit s Role İn Tomorrow s Governance and Compliance Environment. İzzet Gökhan Özbilgin Bilgi İşlem, İstatistik ve Enformasyon Dairesi, Kıdemli Uzmanı, MSc, MBA. İzzet Gökhan Özbilgin Department of Data Processing, Statistics and Information, Senior IT Specialist, MSc, MBA.

4 Paralel Oturumlar / Paralell Sessions BT DENETİMİ /RİSK YÖNETİMİ IT AUDIT/RISK MANAGEMENT AĞ VE UYGULAMA KONTROLERİ NETWORK AND APPLICATION CONTROL 3 12:30 Ericsson 3 12:30 Trend Micro CobiT : Perakende Bankacılık, Üretim ve Telekom Endüstrilerinde Uygulanması CobiT yaklaşımı; CobiT in BT denetiminde nasıl kullanılacağı; Bir işletmede, risk değerleme ve en uygun CobiT süreçlerinin seçilmesi yöntemleri; BT risklerini belirleme minimize etmeye yönelik kapsamlı BT denetimi çalışma programları oluşturma süreci; COBIT bazlı BT denetimleri ve sonuçlarına dair bazı örnekler. Implementing CobiT in Retail Banking, Production and Telecomm Industries The CobiT approach; How CobiT can be adopted to conduct an IT audit; The process of assessing risk and rating the most relevant CobiT processes for a given enterprise; The process for creating detailed IT audit work programmes that identify and mitigte IT risk; Real examples of CobiT-based IT audits and their results. Akıllı Güvenlik Ağı : Web Tehditlerini Size Ulaşmadan Durdurun! Daha Akıllı Güvenlik Bilinir yaklaşımlara göre daha akıllı güvenlik çözümleri ile en güncel tehditleri size ulaşmadan durdurun. Akıllı Güvenlik Ağı eşsiz bulut içi teknolojilerini ve hafif kullanıcı mimarisini birleştirerek anında ve otomatik olarak nereden bağlanırsanız bağlanın bilgilerinizin korunmasını sağlar. Smart Protection Network: Stop Web Threats Before They Reach You. Security Made Smarter Security that s smarter than conventional approaches by blocking the latest threats before they reach you. Smart Protection Network combines unique in-the-cloud technologies and a light-weight client architecture to immediately and automatically protect your information wherever you connect. Kaya Kazmirci CISSP, CISA, CISM, CAA GMY/AGM Samir Kirouani Middle East Region System Engineer 13:30 Öğle Yemeği / Lunch 4 14:30 IBM 4 14:30 TÜBİTAK - UEKAE İş Esnekliği İş sürekliliği, başarının temel kuralıdır. İş esnekliği ise, yalnızca iş operasyonlarının sürekliliğinin sağlanmasının ötesine geçmiş bir kavramdır. İşinizin esneklik ve olağanüstü durum gereksinimlerini nasıl belirleyeceksiniz? Kritik iş ve bilgi teknolojisi (BT) önceliklerini nasıl tanımlayacak ve bunları kapsamlı bir süreklilik ve esneklik programı içine nasıl dahil edeceksiniz? Nereden başlayacaksınız? TR-BOME (Bilgisayar Olaylarına Müdahale Ekibi) ve Çalışmaları Olay Müdahale Koordinasyonu Nedir?; Dünyadan BOME Örnekleri; TR-BOME Amaçları, Hedefleri ve Servisleri; Düşmanı Tanımak Olay Tepki Tecrübelerinin Güvenilir Ortamda Paylaşılması; Dünyada ve Türkiye de Olay Müdahale Tatbikatları. Business Resilience Business continuity is vital to business success. And business resilience extends beyond the continuity of business operations. But how do you determine the resiliency and recovery requirements of your business? How do you identify and integrate critical business and IT priorities into a comprehensive continuity and resiliency program? Where do you start? Richard Cocchiara Business Continuity & Resilience Services Research and Development Consultant TR-CERT Coordination Center and Its Activities What is Incident Response Coordination?; CSIRT (Computer Security Incident Response Team) Examples from World; TR-CERT Goals, Objectives and Services; Know Your Enemy Sharing Incident Response Experiences within Trusted Platform; Incident Response Exercises in World and in Turkey. Mehmet Eriş Ünal Tatar Kd. Araştırmacı / Senior Researcher Araştırmacı / Reseacher

5 5 15:30 Visa Europe 5 15:30 Forensic People & Access Data Ödeme Kart Sektörü Veri Güvenlik Standartları (PCI DSS) PCI DSS nedir ve neden önemlidir? İlkeler ve beraberindeki gereksinimler; PCI uyumluluğunda karşılaşılan temel problemler; PCI uyumluluğunu engelleyen etmenler; PCI uyumluğunu sağlayacak stretejiler. Payment Card Industry Data Security Standarts (PCI DSS) What is the PCI DSS is why it is important?; Principles and accompanying requirements; Key pain points in PCI compliance; Challenges hinder PCI compliance; Strategies for ensuring PCI compliance. Ağlara Yönelik Adli Bilişim Organizasyonlarda büyüyen bilgisayar kullanımı, veri depolama maliyetleri azalmakta ve buna paralel olarak araştırmacıların görev alanlarını genişlemektedir. Dolayısı ile küçük bir parça delile ulaşabilmek için çok geniş networklerde araştırma yapılması, şüphelinin kendine, topluma ve organizasyonlara zarar verememesi için uzaktan ve fark edilmeden izlenmesi, gerekli delillere bu yolla ulaşarak sistemin temizlenmesi büyük bir gerekliliktir. Bu oturumda, sözkonusu alanda kullanılan ürünler ve tekniklerle araştırma yapabilme ve hedefe ulaşmadaki yöntemler aktarılacaktır. Network Forensics With the growing number of computers in an organization and continuous decrease of storage prices, corporate investigators face a challenge to adopt an solution which enable them to search for digital evidence over a large computer networks, monitor suspect computers remotely and passively and gather evidence discreetly so that the perpetrators can be stopped from doing further harm to the society, corporate and themselves. Network forensics provides such tools and techniques which enables the investigators to achieve the aforementioned targets. Steve Wilson 16:30 Senior Manager, Compliance Management Çay ve Kahve Molası / Tea and Coffee Break Kaukab Zuberi 6 17:00 ERNST & YOUNG 6 17:00 Panel Son Kullanıcı Masaüstü Uygulamalarında Kontrol ve Denetim Son Kullanıcı Uygulamaları (SKU) nasıl tanımlanır?; Kontrol altında tutulmaları neden önemlidir ve bu nasıl sağlanır?; SKU için denetim programı hazırlanması; SOX 404 gibi düzenlemelerle uyumluluk açısından gerekli dokümantasyon. Setting Controls and Auditing End User Applications/ Speadsheets How to define End User Applications (EUAs)? ; Why keeping spreadsheets under control is important? How to achieve this?; Creating an audit programme for EUAs; Necessary documentations in terms of compliance with regulations like SOX 404. Cem Zibel Müdür, Teknoloji & Güvenlik Risk Hizmetleri Manager, Technology & Security Risk Services Forensic People, CEO Access Data Yeni Nesil Uç Nokta Güvenliği Teknolojileri Kurumsal ağlarda uç noktaların güvenlik politikalarına uygunluğu ve korunması; Kurumları uç nokta güvenliği açısından tehdit edebilecek risklerin ortadan kaldırılması; Kasıtlı saldırılara karşı hassas bilgilerin korunması; Mobil cihazların bağlantılarının doğrulanarak onaylanması; Veri güvenliği ve kurumsal ağlarda güvenlik seviyelerinin artırılması. New Generation End Point Security Technologies Ensure policy compliance and protection of endpoints within the corporate networks; Eliminate the possible risks regarding endpoint security issues; Protect sensitive information against targeted attacks; Authorize endpoint connections following the authentication process; Data security and increasing security levels of corporate networks. Moderator : Gökhan Say Symantec Türkiye, Ülke Müdürü Symantec Turkey, Country Manager Panelistler: Burak Sadiç Symantec Türkiye, Grup Müdürü Symantec Turkey, Group Manager Fortisbank Ulker A.S. 18:00 20:00 Birinci Günün Sonu & Kokteyl / Close of Day One & Cocktail

6 12 Kasım / November :30 Sempozyum Kayıt / Symposium Registration BT Yönetişimi / IT Governance Kuveyt Türk Katılım Bankasında CobiT Projesi Kuveyt Türk Katılım Bankası nın gerçekleştirmiş olduğu CobiT bilişim yönetim sistemi çalışması Bilgi Sistemleri Denetim ve Kontrol Birliği (ISACA) ve Bilgi Teknolojileri Yönetişim Enstitüsü ( ITGI) tarafından tüm dünyada örnek vaka olarak gösterildi. Sunumda yapılan bu çalışmanın detayları aşağıdaki konu başlıklarında verilecektir: CobiT e geçiş ihtiyacı ve kapsamı; Kontrollerin belirlenmesi; Kontrollerin geliştirilmesi devreye alma; Öğrenilen dersler / Başarı faktörleri; İleride yapılacaklar. Paralel Oturumlar / Paralell Sessions Bilgi Güvenliği / Information Security 1 09:30 Kuveyt Türk 1 09:30 IBM Güvenli İşletme Teknoloji ilerledikçe daha karmaşık hale gelen BT ortamlarında karşılaştığımız tehditlere ve düzenlemelere uyumluluk sorunlarına karşı kendimizi nasıl koruyacağız? Bilgi Güvenliği, günümüzde kuruluşların karşı karşıya kaldıkları en büyük zorluklardan biridir. Tüm işletmelerin genel yaklaşımı, düzenlemelere uygunluk konusuna yeterli önemi vermek ve bu düzenleme ve denetimlerden başarısız olmaya bağlı cezalar almayı önlemek üzere güvenlik ihlallerini engellemektir. Amaç tüm bunları gözönününde bulundurarak aynı zamanda da maliyetlerinde kontrol altında tutulmasını sağlayarak yönetişimi, denetimleri ve risk yönetimini geliştirmektir olmalıdır. Bu sunumda yönetişimden ağ tehditlerinin önlenmesine kadar IBM in Bilgi Güvenliğine kapsamlı yaklaşımı hakkında bilgiler verilecektir. CobiT Implemantation Project at Kuwait Turk Participation Bank CobiT Implementation project of Kuwait Turk Participation Bank was referrenced as a successful case study by ISACA and ITGI. The presentation will cover these topics: CobiT Project - Scope and why needed; Definition of Controls; Development of Controls; Implementation; Lesson Learned/Success Factors; Future Plans. The Secured Enterprise Information Security is one of the most challenging issues facing organizations today. How do we protect against the onslaught of threats and compliance issues we are facing within today s increasingly complex IT environments. All businesses want to avoid potentially heavy penalties for failure to achieve regulatory compliance and to prevent security breaches. We want to improve governance, controls and risk management - but we want to do so without driving up costs. This presentation will focus on IBM s holistic approach to information security from governance to preventing network threats.. Hadi Rubacı Selim Taştan BT Kalite Yönetimi / IT Quality Manager BT Proje Yöneticisi / IT Project Manager Engin Özbay Kıdemli Danışman / Senior Consultant 2 10:30 Pricewaterhouse Coopers 2 10:30 Atos Origin BT Yönetişimi: Metrikler, Ölçümlemeler ve Karşılaştırmalı Değerlendirme (Benchmarking) Bilgi Güvenliği Konusunda Olimpiyatlardan İş Dünyasına Yolculuk CobiT yaklaşımı; CobiT in BT denetiminde nasıl kullanılacağı; Bir işletmede, risk değerleme ve en uygun CobiT süreçlerinin seçilmesi yöntemleri; BT risklerini belirleme minimize etmeye yönelik kapsamlı BT denetimi çalışma programları oluşturma süreci; CobiT bazlı BT denetimleri ve sonuçlarına dair bazı örnekler. IT Governance: Metrics, Measurements and Benchmarking The CobiT approach; How CobiT can be adopted to conduct an IT audit; The process of assessing risk and rating the most relevant CobiT processes for a given enterprise; The process for creating detailed IT audit work programmes that identify and mitigte IT risk; Real examples of CobiT-absed IT audits and their results. Kemal Özmen CFE, CISA PWC Management Consultants Romanya Director-Advisory-Forensic (CM) 11:30 Çay ve Kahve Molası / Tea and Coffee Break Dört milyardan fazla TV izleyicisini ekran başına çeken dünyanın en büyük spor organizasyonu olan Olimpiyat Oyunlarında, yarışmalarla dünya arasında anlık bilgi akışı kurulmakta bunun sorunsuz sürdürülebilmesi için de bilgi güvenliğinin hayatiyeti, en çok bu organizasyonda ortaya çıkmaktadır. Sunumda; böylesine kritik bir ortamda bilgi güvenliğini bekleyen sorunların ele alınış biçimi aktarılacak ve finans kuruluşlarının bu tür risklerine karşı, aynı yöntem ve teknolojilerden nasıl yararlanılabileceği konusunda bakış açısı kazandırılacaktır. A Perspective Of Information Security: The Journey From The Olympics To The Business Environment. The Olympic Games is the largest sporting event in the world, attracting audiences of more than four billion TV viewers. Real-time information is the link between the competitions and the rest of the world; and information security is of paramount importance to ensure a smooth running of the Olympic Games,as nothing can come in the way of this event. This presentation describes the approach taken to address the challenges of information security in this critical environment; and provides a perspective on how similar methods and technology can be employed to address the Information security related risks faced by financial organisations. Yan Noblot Global Domain Director, Security

7 3 12:00 Türkiye İş Bankası 3 12:00 KPMG Denetlenen Gözüyle COBIT Temel COBIT tanımı (tarihçe); Olgunluk seviyeleri; Önem ve risk seviyelerine göre süreçlerin kritikliği; COBIT kontrol olgunluk seviyelerinin sektör, coğrafya, büyüklük gibi parametreler ile gösterdiği değişim; Türkiye finans sektöründe BT denetimi; İş Bankası BT denetimi paylaşımı. Usulsüzlük Denetimi Adli Bilişim Terminolojisi; BT Adli Bilişim ve E-Discovery den Yararlanma; Veri Analizi ile Usulsüzlük Tesbiti; Usulsüzlüğü Engelleyici Ek Önlemler. CobiT : From A Supervised Institution s Point Of View Basic principles and histoy of CobiT; Maturity levels; Process criticality rating; Change in CobiT control maturity levels due to some parameters like sector, geography, size, etc; IT Audit in the Turkish finance sector; IT audit: A view from Is Bank. Auditing For Fraud Introduction to Forensic terminology; The use of Computer Forensics and E-Discovery Fraud detection with Data Analysis; Additional Fraud prevention measurements. Aydemir Şaman Bilgi Teknolojileri Birimi, Grup Müdürü IT Department, Group Manager Gebren Schreurs KPMG Netherlands, Head of Forensic Technology 13:00 Öğle Yemeği / Lunch 4 14:30 TÜBİTAK - UEKAE 4 14:30 İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yönetimi Yeteneğinin Kıyaslanması ve Değerlendirilmesi Olay Yönetimi ve Güvenlik Yönetimi Tanımları; Süreç Haritaları ve Olay Yönetiminde Kullanımı; Olay Yönetimi Süreç Haritaları; Olay Yönetimi Yeteneği Değerlendirme Ölçütleri. Benchmarking and Evaulation of Security Incident Management Capability Definition of Incident Management and Security Management; Process Maps and Its Usage in Incident Management; Incident Management Process Maps; Incident Management Capability Metrics. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bilişim Suçları Dairesi nin Çalışmaları Istanbul Police Department, Forensics Department s Investigations On Cybercrimes Mehmet Eriş Kıdemli Araştırmacı Senior Researcher Burak Çekiç IEM, Bilişim Suçları Birim Amiri Istanbul Police Department, Computer Forensics, Chief Officer 5 15:30 ORACLE 5 15:30 İstanbul Ticaret Odası İşinizi İyi Yönetin ve Bunu Kanıtlayın Yönetişim, Risk ve Yasal Uyumluluk Sürecinde Entegre ve Yapılandırılmış Sistemler. Run Your Business Well and Prove It Integrated and Structured Solutions for Governance, Risk and Compliance. Elektronik Ticaret Guvenlik Rehberi ITO Bilisim Teknolojileri ve Elektronik Ticaret Dairesi, kucuk ve orta buyuklukteki firmalarina kuresel elektronik ticaret ortaminda basarili olmalarinda yardimci olacagi umuduyla bir elektronik ticaret guvenlik rehberi hazirlamaktadir. Genel hatlari sunulacak olan bu rehberin, Ocak 2009 da yayinlanmasi planlanmaktadir. E-Commerce Security Guide An E-Commerce Security Guide is being prepared by Istanbul Chamber of Commerce and will be published by January The aim and content of the guide will be shared with the attendees. Işıl Kılınç Direktör Director Prof. Dr. Çetin Kaya Koç ITO / Danışman Istanbul Chamber Of Commerce Consultant 16:30 Çay ve Kahve Molası / Tea and Coffee Break Özlenen Sezer ITO, BT ve E-Ticaret Birim Müdürü Istanbul Chamber Of Commerce, Head of IT and E- Commerce

8 6 17:00 T.C. Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı Prime Ministry Of Turkey, Investigating Judge Bilgi Güvenliği Mevzuat Düzenlemeleri Avrupa Birliği Konseyi Siber Suç Sözleşmesi; Kişisel verilerin gizliliği; Bilgi güvenliğinde mevzuat düzenlemeleri Regulations on Information Security Council of Europe Convention on Cybercrime; Personal privacy; Regulations on information security Cengiz Tanrıkulu T.C. Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı, Tetkik Hakimi Cengiz Tanrıkulu Prime Ministry of Turkey, Investigating Judge 18:00 ITA 2008 Sempozyumu Kapanışı Close of ITA 2008 Symposium 1 Post-Symposium Courses MISTI Europe (3-Day Course) 08:30: Registration 09:30: Start 17:00: End Each Day: Permanent Tea / Coffee & Lunch AUDITING BUSINESS APPLICATIONS A step-by-step guide to auditing how applications transaction activity, controls, and proce dures are managed How to audit the management of applications transaction activity How to use tools for identifying, recording, assessing, and evaluating application controls and procedures The organisational, operational, and control differences in distributed systems Course Focus & Features This three-day seminar is designed for financial, operational, and information technology auditors who need a technical and operational understanding to audit automated business applications. Focusing on a top-down, risk-based approach to auditing application system transactions, you will master techniques that can be applied to all types of applications from batch to on-line to real-time systems. You will learn how to assess key risks and controls in each stage of the application processing cycle and how to prioritize your audit approach to achieve optimal results in an effective and efficient manner. You will discover how to assess all aspects of a business application, including completeness and accuracy of input, processing and output, transaction authorisations, processing flow balancing and reconciliations, and controlling high-risk interfaces. You will also learn about IT general control risks and control objectives for critical aspects of the IT infrastructure. You will gain field-tested techniques for identifying, prioritising, recording, assessing and evaluating application controls and procedures. A detailed case study and audit program will provide step-by-step reinforcement of what you will learn, and you will leave this high-impact seminar with real-world examples of application control risks, control objectives, key application control assessments, and testing techniques November 2008 Hyatt Regency Istanbul Techniques for assessing all aspects of a business application Learn how to be a catalyst for improvement without compromising independence Automated audit techniques that will facilitate application audits Course Director, Charles Pask Charles Pask is the Managing Director of ITSEC Associates Ltd, responsible for delivering global IT security and IT audit consultancy services, including public training courses, in-house training courses, conferences, symposiums and general Infosec consultancy. Previously, he was a Director with MIS Training, and Director of Information Security Institute (ISI) European and Middle East e-security Services. Mr. Pask has over 20 years experience in IT, IT audit, and IT security, and was the Information Security Manager for Alliance & Leicester plc prior to joining MIS. More recently Mr Pask was the Global Head of Strategy, Development and Globalisation for the BT Business Continuity, Security and Governance Practice. Mr. Pask has been a member of the ITSEC Common Criteria team working with the DTI, and a committee member of the APACS Security Advisory Group and the LINK Security Group. He has spoken at a number of conferences, including CISO, WebSec, Compsec, the International Security Managers Symposium, and various ISACA events. Charles delivers a number of MIS Training Institute s IT Audit and Security training program including IT Auditing and Controls, IT Audit School, Risk Based IT Auditing, How to Manage an Information Security Program and Information Security School. He has also previously been a Senior Instructor for ISC2 in EMEA for CISSP exam training classes.

9 Who Should Attend Information Technology, Financial, Operations and Business Applications Auditors and Audit Managers with technical experience who require an understanding of application controls and audit approaches in automated systems. Prerequisite None Learning Level Basic CPE 22 Credits Agenda Day One Introduction to Business Application Systems Types of automated business applications Objectives of an application audit Types of applications audits System environmental considerations Application control ownership Integrated auditing Data vs. information Business Application Transactions What is a transaction? Transaction-based application auditing Transaction life cycle Application risk assessment factors Establishing audit priorities Top-Down Risk-Based Planning Planning the application audit Top-down, risk-based planning Defining the business environment Determining the application s technical environment Performing a business information risk assessment Identifying key transactions Developing a key transaction process flow Evaluating and testing application controls Day Two Data Input and Processing Models Comparing pros/cons of input and processing models Batch input/batch processing On-line input/batch processing On-line input/on-line processing Real-time input/real-time processing Application Controls Business applications Information objectives COSO: application controls Business application auditing Application transaction life cycle Transaction origination Logical security Completeness and accuracy of input Completeness and accuracy of processing Completeness and accuracy of output Output retention and disposal Data file controls User review, balancing, reconciliation End-user documentation Training Segregation of duties Business continuity planning Sarbanes-Oxley application control requirements Day Three IT General Control Objectives and Risks IT general controls overview Relationship between IT general controls and application controls COBIT and ISO-27002/ISO Physical security Environmental exposures Logical security Encryption Systems development Production change management Disaster recovery and business continuity planning Sarbanes-Oxley IT general control requirements Testing Application Controls Testing automated and manual controls Testing alternatives Testing sample size Sampling terminology Negative assurance testing Types of audit evidence Functional/substantive testing Computer assisted audit techniques (CAATs) Data analysis: planning and data verification Sarbanes-Oxley: testing requirements and examples

10 2 TÜBİTAK 3 TÜBİTAK İş Sürekliliği / Felaket Kurtarım Planlaması BOME Kurulum ve Yönetim Semineri 13 Kasım / November 14 Kasım / November Semineri Sunan: Burak Bayoğlu TUBİTAK UEKAE Gebze/Kocaeli/Türkiye, Başuzman Araştırmacı / Grup Sorumlusu Semineri Sunan: Mehmet Eriş TUBİTAK UEKAE Gebze/Kocaeli/Türkiye, Uzman Araştırmacı İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği (Double Major) bölümlerinden 2002 yılında mezun olmuştur Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ Bilgisayar Mühendisliği bölümünden yüksek lisans derecesini almıştır yılından beri TÜBİTAK-UEKAE Bilgi Güvenliği Analizi, Ağ Güvenliği Testleri, BT Risk Analizi, Güvenli Sistem Tasarımı, Bilgi Güvenliği Eğitimleri, BGYS Kurulum ve Denetim projelerinde aktif görev almakta ve proje yönetim faliyetlerinde bulunmakdır. Seminer Hedefi: Workshop sonunda katılımcılar: Bir kurumu etkileyebilecek tehditlerin neler olabileceği; Acil durum/felaket anında yapılması gerekenler için nasıl hazırlanmak gerektiği; Felaket durumlarında, en az zarar için risk minimizasyonu; Felaket sırasında hedeflenen zamanda nasıl kurtarma yapılacağı; Felaket kurtarım takımlarının nasıl oluşturulacağı; Doğru ve çabuk tepki için personelin nasıl eğitileceği; İş sürekliliği / felaket kurtarım planının nasıl geliştirileceği; İş sürekliliği / felaket kurtarım planının nasıl test edilip değerlendirileceği konularında bilgi sahibi olacaklardır. Katılımcı Profili: Kurumlarında iş sürekliliği / felaket kurtarım planı süreçlerinin yönetiminden sorumlu olan personel; İş sürekliliği / felaket kurtarım planı olmayan kurumların yöneticileri; İş sürekliliği / felaket kurtarım planı geliştiricileri; Kurumlarında iş sürekliliği / felaket kurtarım planı üyesi olan çalışanlar; Felaket durumunda görev alan acil durum takımı üyeleri Güvenlik Denetçileri 2000 yılında ODTÜ Elektrik - Elektronik Mühendisliği ve Fizik Bölümlerinden mezun olmuştur yılında Marmara Üniversitesi Mühendislik Yönetimi bölümünden yüksek lisans derecesini almıştır. 2001yılından itibaren TÜBİTAK-UEKAE Ağ Güvenliği Bölümü nde çalışmaktadır. Türkiye Bilgisayar Güvenlik Olayları Müdahale Ekibi (TR-BOME) çalışmalarını sürdürmektedir. Seminer Hedefi : Workshop sonunda katılımcıların etkin ve verimli bir BOME nin temel gereksinimleri ve bunların nasıl sağlanacağı konusunda temel bilgilere sahip olacaklardır. Bu sayede BOME faaliyetlerinin hayata geçirilmesi, sürdürülmesi veya denetlenmesi konularında sorumluluk alabilecek durumda olacaklardır. Katılımcı Profili: Kurumlarında olay müdahale yeteneği veya olay müdahale ekibi kurulması ve sürdürülmesi ile ilgili sorumluluğu bulunan Bilgi Sistem Yöneticileri ve Bilgi Sistem Çalışanları BT Denetçileri Seminer İçeriği: İş sürekliliği projesinin yönetimine dair esaslar Risk değerlendirmesi ve gerekli kontrollerin saptanması İş etki analizinin nasıl yapılacağı İş sürekliliği yönetim stratejilerin geliştirilmesi Acil durum yanıtı ve ilgili faaliyetlerin belirlenmesi İş sürekliliği planının geliştirilmesi ve kurum çapında uygulanması Bilgilendirme ve bilinçlendirme İş sürekliliği planının test edilmesi ve güncellenmesi Kriz durumu haberleşme ihtiyaçları Seminer İçeriği: BOME nedir? Olası BOME servisleri nelerdir? Servis seçiminde nelere dikkat edilmelidir? Olay yönetimi ile güvenlik yönetimi ve IT yönetimi arasındaki ilişkiler Diğer BOME lerle ilişkiler BOME Politikaları Olay Yönetim Süreci BOME Operasyonel Elemanlar

11 Sadıkoğlu İş Merkezi 4 Kasap İsmail Sokak, No: 13/ Kadıköy/İstanbul

ve Sürekli Gelişim 2012 Evin Kose Vice President Turkey Finance Participation Bank

ve Sürekli Gelişim 2012 Evin Kose Vice President Turkey Finance Participation Bank SAVE US $300 when you book and pay by 26 July 2012 ) 2 nd Lean Six Sigma & Continuous Improvement 2012 Standardising the use of Lean Six Sigma through effective change management to drive cross-functional

Detaylı

Bilgi ve Teknoloji Grubu (BTG)

Bilgi ve Teknoloji Grubu (BTG) www.btgrubu.com Bilgi ve Teknoloji Grubu (BTG) B ilgi ve Teknoloji Grubu Ltd. (BTG) yazılım geliştirme süreçleri ve test aşamalarında Türkiye çapında çeşitli büyük kurumsal projelerde danışmanlık, eğitim

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

RTB, ilköğretimdeki tüm kademelere, orta öğretime, eğitim kurumlarının kolaylıkla kullanabilecekleri teknolojik hizmetler sunmaktadır.

RTB, ilköğretimdeki tüm kademelere, orta öğretime, eğitim kurumlarının kolaylıkla kullanabilecekleri teknolojik hizmetler sunmaktadır. X rtb Hakkımızda 2000 yılından bu yana eğitim ve teknoloji alanında hizmet veren RTB, 2008 yılından itibaren danışmanlık hizmetleri de vererek faaliyetlerini bu üç alanda sürdürmektedir. Bir şubesi ODTÜ

Detaylı

Seyit Ahmet BAŞ KGK Başkanı

Seyit Ahmet BAŞ KGK Başkanı Seyit Ahmet BAŞ KGK Başkanı 1968 yılında Karaman da doğdu. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2001-2003 yılları arasında ABD Boston Üniversitesinde

Detaylı

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR...

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... HAKKIMIZDA 1 Şubat 2006 tarihinde kurulan SoftTech; özellikle bankacılık ve finansal sektörler başta olmak üzere, liman işletimi, gayrimenkul

Detaylı

ITIL Terim ve Tanımlar Sözlüğü. Türkçe

ITIL Terim ve Tanımlar Sözlüğü. Türkçe ITIL Turkish glossary, v1.0, 23 September 2013 based on English glossary v1.0, 29 July 2011 ITIL Terim ve Tanımlar Sözlüğü Türkçe 1 Teşekkürler Mayıs 2007 de orijinal İngilizce ITIL Terim ve Tanımlar Sözlüğü

Detaylı

ICAO TRAINAIR PLUS a tam üyelik Full membership to ICAO TRAINAIR PLUS

ICAO TRAINAIR PLUS a tam üyelik Full membership to ICAO TRAINAIR PLUS Üç aylık dergi / Quarterly magazine Haziran 2013 / June 2013 Sayı / Issue 07 ICAO TRAINAIR PLUS a tam üyelik Full membership to ICAO TRAINAIR PLUS BU SAYIDA / THIS ISSUE ICAO Sempozyumu, Akademi nin ev

Detaylı

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU BALKAN ÜLKELERİ İLE KAMU YÖNETİMİNDE ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ÇALIŞTAYI WORKSHOP ON EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS IN PUBLIC ADMINISTRATION AMONG BALKAN COUNTRIES 24-25 Nisan 2014, Ankara, April 24-25,2014,

Detaylı

Akıl yaşta değil. baştadır.

Akıl yaşta değil. baştadır. New Life Yaşam Sigorta A.Ş. Faaliyet Raporu / Annual Report 2007 Akıl yaşta değil baştadır. İçerik / Table Of Content Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Mesaj Message from the Chairman New Life Yaşam Sigorta

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ WIDEN YOUR WORLD WIDEN YOUR WORLD Üç aylık dergi / Quarterly magazine Aralık 2013 / December 2013 Sayı / Issue 09 TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ THE PIONEERING ROLE OF TURKISH AIRLINES

Detaylı

Deprem Yalıtımı Yöntemleri ve Uygulamaları Sempozyumu

Deprem Yalıtımı Yöntemleri ve Uygulamaları Sempozyumu Deprem Yalıtımı Yöntemleri ve Uygulamaları Sempozyumu Seismic Isolation Methods and Practices Symposium 28 Şubat - 1 Mart 2013 ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi ODTÜ-TEKNOKENT işbirliğiyle Değerli Meslektaşım,

Detaylı

Turkey Trade & Export Finance Conference

Turkey Trade & Export Finance Conference 7th Annual Turkey Trade & Export Finance Conference Istanbul, Turkey March 21-22, 2013 Swissôtel The Bosphorus, İstanbul 7. YILLIK TÜRKİYE TİCARET VE İHRACAT FİNANSMANI KONFERANSI İstanbul, Türkiye 21-22

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI EĞİTİM KATALOĞU INTERNATIONAL TRAINING CATALOGUE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI EĞİTİM KATALOĞU INTERNATIONAL TRAINING CATALOGUE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TURKISH NATIONAL POLICE (TNP) ULUSLARARASI EĞİTİM KATALOĞU INTERNATIONAL TRAINING CATALOGUE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRAINING Department 2011 İçindekiler

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2007 Değerli Üyelerimiz, 2007 yılı uluslararası yatırımlar, yerel politik gelişmeler, uluslararası ekonomik dengeler ve bunların Türk ekonomisine etkileri açısından önemli

Detaylı

Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı. In aviation trainings always higher for 30 years. Akademimiz 30 yaşında The Academy is 30 years old

Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı. In aviation trainings always higher for 30 years. Akademimiz 30 yaşında The Academy is 30 years old Üç Aylık Dergi / Quarterly Magazine Eylül / September 2012 Sayı / Issue 4 Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı In aviation trainings always higher for 30 years Akademimiz 30 yaşında The Academy

Detaylı

İKG-HABER HRD NEWS. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Haber Bülteni. Human Resources Development Newsletter

İKG-HABER HRD NEWS. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Haber Bülteni. Human Resources Development Newsletter İSTİHDAM EMPLOYMENT EĞİTİM EDUCATION HAYAT BOYU ÖĞRENME LIFELONG LEARNING SOSYAL İÇERME SOCIAL INCLUSION TEKNİK YARDIM TECHNICAL ASSISTANCE Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849

Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849 Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849 Uluslararası dev buluşma A great international meeting

Detaylı

Reading Culture and Enriched Library Workshop 18-21 February / Afyonkarahisar - Turkey

Reading Culture and Enriched Library Workshop 18-21 February / Afyonkarahisar - Turkey Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü General Directorate of Support Services Eğitim Araçları ve Yayımlar Daire Başkanlığı Educational Materials and Publications Department OKUMA KÜLTÜRÜ VE Z-KÜTÜPHANE ÇALIŞTAYI

Detaylı

SAYI 27 Temmuz - Ağustos - Eylül 2013 ISSUE 27 July - August - September 2013

SAYI 27 Temmuz - Ağustos - Eylül 2013 ISSUE 27 July - August - September 2013 SAYI 27 Temmuz - Ağustos - Eylül 2013 ISSUE 27 July - August - September 2013 Dünyanın önde gelen POS üreticisi Ingenico iwl serisi ile ödemenin ötesinde bir deneyim sunuyor. Ödeme sistemlerinde dünya

Detaylı

Customs and Foreign Trade Advisory Services. Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri

Customs and Foreign Trade Advisory Services. Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri Customs and Foreign Trade Advisory Services Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri Customs and foreign trade advisory services You can trust global resources, knowledge and experience provided by

Detaylı

re-consult Rüzgar Enerjisi Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

re-consult Rüzgar Enerjisi Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Carbon Page: 1/57 re-consult Rüzgar Enerjisi Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. VALİDASYON & VERİFİKASYON EL KİTABI VALIDATION & VERIFICATION MANUAL Kopya No / Copy No: Carbon Page: 2/57 Prepared

Detaylı

SAYI 24 Ekim - Kasım - Aralık 2012 ISSUE 24 October - November - December 2012

SAYI 24 Ekim - Kasım - Aralık 2012 ISSUE 24 October - November - December 2012 SAYI 24 Ekim - Kasım - Aralık 2012 ISSUE 24 October - November - December 2012 Tuğla gibi POS taşımaktan yorulmadınız mı? Ingenico nun iwl200 serisi, yükü azaltır, hız kazandırır. Ingenico saha çalışanları

Detaylı

Consultation on a draft Global action plan to address antimicrobial resistance

Consultation on a draft Global action plan to address antimicrobial resistance Consultation on a draft Global action plan to address antimicrobial resistance The questionnaire is divided into four sections. The questions are broadly framed and intended to give you the opportunity

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT

2013 FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mayor of Istanbul Metropolitan Municipality Sevgili İstanbullular, Yaşanabilir bir İstanbul için pek çok dev projeye imza attık. Hayata geçireceğimiz her projeyi çevre

Detaylı

SAYI 22 Nisan - Mayıs - Haziran 2012 ISSUE 22 April - May - June 2012

SAYI 22 Nisan - Mayıs - Haziran 2012 ISSUE 22 April - May - June 2012 SAYI 22 Nisan - Mayıs - Haziran 2012 ISSUE 22 April - May - June 2012 Tuğla gibi POS taşımaktan yorulmadınız mı? Ingenico nun iwl200 serisi, yükü azaltır, hız kazandırır. Ingenico saha çalışanları için

Detaylı

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management "Değerlendirme" ve "Sonuç Odaklı Yönetim"de Anahtar Terimler Sözlüğü 2 The Network on Development Evaluation is a

Detaylı