İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan:"

Transkript

1 İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan: BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 22/2/2007 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasındaki 200 ibaresi 203 olarak değiştirilmiştir. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. a) (A) Grubu: Büyükşehir Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetveli 6 alt grup b) (B) Grubu: İl Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetveli 8 alt grup ç) (D) Grubu: İlçe ve Belde Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetveli 5 alt grup d) (E) Grubu: Belediye Bağlı Kuruluşları Norm Kadro Standartları Cetveli 9 alt grup MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (2) Mahalli idareler kendi alt grupları için belirlenen kadro unvan listesinde yer alan memur ve sürekli işçi kadro unvanları dışında kadro unvanı kullanamaz ve bu unvanlar dışında yeni unvan ihdas edemez. MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve olumlu sicil almak ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü fıkrada yer alan 25/8/2007 tarihli ve ibaresi 6/2/203 tarihli ve 2855 olarak değiştirilmiştir. MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 2 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ve Maliye Bakanlığına ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin başlığında yer alan Özürlü ibaresi Engelli olarak, aynı maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve ikinci fıkrasında yer alan niteleklerini ibaresi niteliklerini şeklinde değiştirilmiştir. () Kapsama dahil kurum ve kuruluşlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi ve 2//204 tarihli ve 204/5780 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi ile 25/4/2009 tarihli ve 2720 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, 29/6/2009 tarihli ve 2009/588 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve 9/9/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile 24/5/983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 0/2/995 tarihli ve 95/6542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzük hükümlerinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla kendileri için tespit edilen norm içerisinde yeterli sayıda boş kadroyu tahsis ederler. MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 23- () Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2: Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Standartları Cetvellerine 28/8/2006 tarihli ve 2006/09 sayılı ve 6/5/203 tarihli ve 203/4747 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile ihdas olunan ve söz konusu Kararların eki listelerde yer alan Belediye ve Büyükşehir Belediyelerine bağlı idarelerin normuna eklenen ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi kadrolarının derece değişiklikleri (I) sayılı kütüğe uygun olarak Belediye Meclisi tarafından yapılır. MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki yüzde onunu ibaresi yüzde yirmisini şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 0 Aynı Yönetmeliğin ek madde 2 sinin başlığında yer alan sığınma evi ve ibaresi ve çocuk konukevi ile şeklinde ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. () Bünyesinde asgari 20 kadın ve/veya çocuk kapasiteli konukevi bulunduran belediyelerde bu kapasitedeki her bir konukevi için adet müdür, 4 adet sosyal hizmet uzmanı, adet psikolog, adet hemşire, adet aşçı, adet çocuk gelişimcisi, adet çocuk eğitimcisi, 4 adet koruma ve güvenlik görevlisi, adet hizmetli kadrosu; MADDE Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 7 nci madde eklenmiştir.

2 6360 sayılı Kanunun uygulaması GEÇİCİ MADDE 7- () 6360 sayılı Kanunun geçici inci maddesinin dokuzuncu fıkrası gereğince yapılacak atamalar için işçi ve memur norm kadro sayısının gruplar ve unvanlar itibariyle aşılması durumunda, söz konusu kadrolar geçici 3 üncü madde çerçevesinde dondurulmuş sayılır. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin Ek-2 sinde yer alan (A) Grubu: Büyükşehir Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetveli aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir (A) GRUBU: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ NORM KADRO STANDARTLARI CETVELİ A A ADET ADET GENEL SEKRETER GENEL SEKRETER GENEL SEKRETER 3 GENEL SEKRETER 3 TEFTİŞ KURULU BAŞKANI TEFTİŞ KURULU BAŞKANI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANI BAŞKANI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANI DAİRESİ BAŞKANI DAİRESİ BAŞKANI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANI İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANI İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANI ZABITA DAİRESİ BAŞKANI ZABITA DAİRESİ BAŞKANI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANI BAŞKANI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANI DİĞER DAİRE BAŞKANLARI(*) 6 DİĞER DAİRE BAŞKANLARI(*) 9. HUKUK MÜŞAVİRİ. HUKUK MÜŞAVİRİ HUKUK MÜŞAVİRİ 2 HUKUK MÜŞAVİRİ 3 AVUKAT 3 AVUKAT 9 ÖZEL KALEM ÖZEL KALEM ŞUBE 70 ŞUBE 0 UZMAN 2 UZMAN 5 ŞEF 40 ŞEF 220 MÜFETTİŞ 0 MÜFETTİŞ 5 MÜFETTİŞ 5 MÜFETTİŞ 5 UZMANI 8 UZMANI 8 UZMAN 2 UZMAN 4 İDARİ PERSONEL(**) 425 İDARİ PERSONEL(**) 850 TEKNİK PERSONEL(**) 425 TEKNİK PERSONEL(**) 850 SAĞLIK PERSONELİ(**) 60 SAĞLIK PERSONELİ(**) 0 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) 50 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) 00 İTFAİYE ŞUBE 5 İTFAİYE ŞUBE 6 İTFAİYE AMİRİ 5 İTFAİYE AMİRİ 8 İTFAİYE ÇAVUŞU 45 İTFAİYE ÇAVUŞU 54 İTFAİYE ERİ 360 İTFAİYE ERİ 432 ZABITA ŞUBE 5 ZABITA ŞUBE 7 ZABITA AMİRİ 5 ZABITA AMİRİ 2 ZABITA KOMİSERİ 45 ZABITA KOMİSERİ 63 ZABITA MEMURU 225 ZABITA MEMURU 35 MEMUR KADROLARI 969 MEMUR KADROLARI 3260 SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI 985 SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI 630 (*) (I) sayılı Listeden seçilecektir.

3 (**) İdari Personel (IV) sayılı Listeden, Teknik Personel (V) sayılı Listeden, Sağlık Personeli (VI) sayılı Listeden, Yardımcı Hizmet Personeli (VII) sayılı Listeden seçilecektir. A3 A ADET ADET GENEL SEKRETER GENEL SEKRETER GENEL SEKRETER 3 GENEL SEKRETER 5 TEFTİŞ KURULU BAŞKANI TEFTİŞ KURULU BAŞKANI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANI BAŞKANI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANI DAİRESİ BAŞKANI DAİRESİ BAŞKANI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANI İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANI İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANI ZABITA DAİRESİ BAŞKANI ZABITA DAİRESİ BAŞKANI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANI BAŞKANI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANI DİĞER DAİRE BAŞKANLARI(*) 22 DİĞER DAİRE BAŞKANLARI(*) 28. HUKUK MÜŞAVİRİ. HUKUK MÜŞAVİRİ HUKUK MÜŞAVİRİ 4 HUKUK MÜŞAVİRİ 6 AVUKAT 25 AVUKAT 60 ÖZEL KALEM ÖZEL KALEM ŞUBE 50 ŞUBE 80 UZMAN 8 UZMAN 2 ŞEF 300 ŞEF 360 MÜFETTİŞ 8 MÜFETTİŞ 2 MÜFETTİŞ 6 MÜFETTİŞ 7 UZMANI 0 UZMANI 2 UZMAN 5 UZMAN 6 İDARİ PERSONEL(**) 275 İDARİ PERSONEL(**) 500 TEKNİK PERSONEL(**) 275 TEKNİK PERSONEL(**) 500 SAĞLIK PERSONELİ(**) 60 SAĞLIK PERSONELİ(**) 90 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) 50 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) 80 İTFAİYE ŞUBE 7 İTFAİYE ŞUBE 9 İTFAİYE AMİRİ 2 İTFAİYE AMİRİ 45 İTFAİYE ÇAVUŞU 63 İTFAİYE ÇAVUŞU 35 İTFAİYE ERİ 504 İTFAİYE ERİ 350 ZABITA ŞUBE 8 ZABITA ŞUBE 0 ZABITA AMİRİ 24 ZABITA AMİRİ 50 ZABITA KOMİSERİ 72 ZABITA KOMİSERİ 50 ZABITA MEMURU 360 ZABITA MEMURU 750 MEMUR KADROLARI 4493 MEMUR KADROLARI 6588 SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI 2247 SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI 3294 (*) (I) sayılı Listeden seçilecektir. (**) İdari Personel (IV) sayılı Listeden, Teknik Personel (V) sayılı Listeden, Sağlık Personeli (VI) sayılı Listeden, Yardımcı Hizmet Personeli (VII) sayılı Listeden seçilecektir.

4 A5 A ADET VE ÜZERİ ADET GENEL SEKRETER GENEL SEKRETER GENEL SEKRETER 5 GENEL SEKRETER 7 TEFTİŞ KURULU BAŞKANI TEFTİŞ KURULU BAŞKANI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANI BAŞKANI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANI DAİRESİ BAŞKANI DAİRESİ BAŞKANI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANI İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANI İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANI ZABITA DAİRESİ BAŞKANI ZABITA DAİRESİ BAŞKANI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANI BAŞKANI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANI DİĞER DAİRE BAŞKANLARI(*) 34 DİĞER DAİRE BAŞKANLARI(*) 40. HUKUK MÜŞAVİRİ. HUKUK MÜŞAVİRİ HUKUK MÜŞAVİRİ 8 HUKUK MÜŞAVİRİ 2 AVUKAT 70 AVUKAT 60 ÖZEL KALEM ÖZEL KALEM ŞUBE 20 ŞUBE 240 UZMAN 24 UZMAN 30 ŞEF 420 ŞEF 480 MÜFETTİŞ 24 MÜFETTİŞ 45 MÜFETTİŞ 8 MÜFETTİŞ 5 UZMANI 4 UZMANI 6 UZMAN 7 UZMAN 8 İDARİ PERSONEL(**) 725 İDARİ PERSONEL(**) 3075 TEKNİK PERSONEL(**) 725 TEKNİK PERSONEL(**) 575 SAĞLIK PERSONELİ(**) 220 SAĞLIK PERSONELİ(**) 30 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) 20 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) 270 İTFAİYE ŞUBE 0 İTFAİYE ŞUBE 8 İTFAİYE AMİRİ 50 İTFAİYE AMİRİ 80 İTFAİYE ÇAVUŞU 50 İTFAİYE ÇAVUŞU 540 İTFAİYE ERİ 500 İTFAİYE ERİ 5400 ZABITA ŞUBE 2 ZABITA ŞUBE 4 ZABITA AMİRİ 60 ZABITA AMİRİ 40 ZABITA KOMİSERİ 80 ZABITA KOMİSERİ 420 ZABITA MEMURU 900 ZABITA MEMURU 2520 MEMUR KADROLARI 7579 MEMUR KADROLARI 928 SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI 3790 SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI 9564 (*) (I) sayılı Listeden seçilecektir. (**) İdari Personel (IV) sayılı Listeden, Teknik Personel (V) sayılı Listeden, Sağlık Personeli (VI) sayılı Listeden, Yardımcı Hizmet Personeli (VII) sayılı Listeden seçilecektir. MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin Ek-2 sinde yer alan (B) Grubu: İl Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetveli aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

5 (B) GRUBU: İL BELEDİYELERİ NORM KADRO STANDARTLARI CETVELİ B B ADET ADET BELEDİYE BAŞKAN BELEDİYE BAŞKAN 2 YAZI İŞLERİ YAZI İŞLERİ FEN İŞLERİ FEN İŞLERİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK İMAR VE ŞEHİRCİLİK TEMİZLİK İŞLERİ TEMİZLİK İŞLERİ İTFAİYE İTFAİYE ZABITA ZABITA HUKUK İŞLERİ HUKUK İŞLERİ VETERİNER İŞLERİ VETERİNER İŞLERİ DİĞER MÜDÜRLER(*) 8 DİĞER MÜDÜRLER(*) 9 ÖZEL KALEM ÖZEL KALEM UZMAN 4 UZMAN 5 ŞEF 26 ŞEF 28 AVUKAT 3 AVUKAT 3 UZMANI 2 UZMANI 2 UZMAN UZMAN İDARİ PERSONEL(**) 44 İDARİ PERSONEL(**) 55 TEKNİK PERSONEL(**) 50 TEKNİK PERSONEL(**) 55 SAĞLIK PERSONELİ(**) 4 SAĞLIK PERSONELİ(**) 6 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) 6 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) 8 İTFAİYE AMİRİ İTFAİYE AMİRİ 2 İTFAİYE ÇAVUŞU 3 İTFAİYE ÇAVUŞU 4 İTFAİYE ERİ 33 İTFAİYE ERİ 44 ZABITA AMİRİ 2 ZABITA AMİRİ 3 ZABITA KOMİSERİ 8 ZABITA KOMİSERİ 0 ZABITA MEMURU 48 ZABITA MEMURU 60 MEMUR KADROLARI 264 MEMUR KADROLARI 37 SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI 37 SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI 64 (*) (III) sayılı Listeden seçilecektir. (**) İdari Personel (IV) sayılı Listeden, Teknik Personel (V) sayılı Listeden, Sağlık Personeli (VI) sayılı Listeden, Yardımcı Hizmet Personeli (VII) sayılı Listeden seçilecektir. B3 B4 B ADET ADET ADET BELEDİYE BAŞKAN 3 BELEDİYE BAŞKAN 3 BELEDİYE BAŞKAN 3 YAZI İŞLERİ YAZI İŞLERİ YAZI İŞLERİ FEN İŞLERİ FEN İŞLERİ FEN İŞLERİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK İMAR VE ŞEHİRCİLİK İMAR VE ŞEHİRCİLİK TEMİZLİK İŞLERİ TEMİZLİK İŞLERİ TEMİZLİK İŞLERİ İTFAİYE İTFAİYE İTFAİYE ZABITA ZABITA ZABITA HUKUK İŞLERİ HUKUK İŞLERİ HUKUK İŞLERİ VETERİNER İŞLERİ VETERİNER İŞLERİ VETERİNER İŞLERİ TEFTİŞ KURULU TEFTİŞ KURULU TEFTİŞ KURULU

6 DİĞER MÜDÜRLER(*) DİĞER MÜDÜRLER(*) 2 DİĞER MÜDÜRLER(*) 3 ÖZEL KALEM ÖZEL KALEM ÖZEL KALEM UZMAN 6 UZMAN 6 UZMAN 7 ŞEF 34 ŞEF 36 ŞEF 38 MÜFETTİŞ 6 MÜFETTİŞ 6 MÜFETTİŞ 6 MÜFETTİŞ 2 MÜFETTİŞ 2 MÜFETTİŞ 2 AVUKAT 4 AVUKAT 4 AVUKAT 5 UZMANI 2 UZMANI 2 UZMANI 4 UZMAN UZMAN UZMAN 2 İDARİ PERSONEL(**) 67 İDARİ PERSONEL(**) 87 İDARİ PERSONEL(**) 05 TEKNİK PERSONEL(**) 70 TEKNİK PERSONEL(**) 80 TEKNİK PERSONEL(**) 90 SAĞLIK PERSONELİ(**) 8 SAĞLIK PERSONELİ(**) 2 SAĞLIK PERSONELİ(**) 25 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) 2 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) 5 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) İTFAİYE AMİRİ 2 İTFAİYE AMİRİ 3 İTFAİYE AMİRİ 4 İTFAİYE ÇAVUŞU 6 İTFAİYE ÇAVUŞU 9 İTFAİYE ÇAVUŞU 0 İTFAİYE ERİ 54 İTFAİYE ERİ 8 İTFAİYE ERİ 90 ZABITA AMİRİ 4 ZABITA AMİRİ 4 ZABITA AMİRİ 7 ZABITA KOMİSERİ 2 ZABITA KOMİSERİ 2 ZABITA KOMİSERİ 4 ZABITA MEMURU 72 ZABITA MEMURU 76 ZABITA MEMURU 84 MEMUR KADROLARI 396 MEMUR KADROLARI 47 MEMUR KADROLARI 538 SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI (*) (III) sayılı Listeden seçilecektir. (**) İdari Personel (IV) sayılı Listeden, Teknik Personel (V) sayılı Listeden, Sağlık Personeli (VI) sayılı Listeden, Yardımcı Hizmet Personeli (VII) sayılı Listeden seçilecektir. B6 B7 B ADET ADET ve Üzeri ADET BELEDİYE BAŞKAN 4 BELEDİYE BAŞKAN BELEDİYE BAŞKAN 4 4 YAZI İŞLERİ YAZI İŞLERİ YAZI İŞLERİ FEN İŞLERİ FEN İŞLERİ FEN İŞLERİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK İMAR VE ŞEHİRCİLİK İMAR VE ŞEHİRCİLİK TEMİZLİK İŞLERİ TEMİZLİK İŞLERİ TEMİZLİK İŞLERİ İTFAİYE İTFAİYE İTFAİYE ZABITA ZABITA ZABITA HUKUK İŞLERİ HUKUK İŞLERİ HUKUK İŞLERİ VETERİNER İŞLERİ VETERİNER İŞLERİ VETERİNER İŞLERİ TEFTİŞ KURULU TEFTİŞ KURULU TEFTİŞ KURULU DİĞER MÜDÜRLER(*) 6 DİĞER MÜDÜRLER(*) 8 DİĞER MÜDÜRLER(*) 20 ÖZEL KALEM ÖZEL KALEM ÖZEL KALEM UZMAN 7 UZMAN 8 UZMAN 9 8

7 ŞEF 44 ŞEF 48 ŞEF 52 MÜFETTİŞ 6 MÜFETTİŞ 6 MÜFETTİŞ 6 MÜFETTİŞ 2 MÜFETTİŞ 2 MÜFETTİŞ 2 AVUKAT 6 AVUKAT 6 AVUKAT 8 UZMANI 4 UZMANI 4 UZMANI 4 UZMAN UZMAN UZMAN İDARİ PERSONEL(**) 9 İDARİ PERSONEL(**) 29 İDARİ PERSONEL(**) 39 TEKNİK PERSONEL(**) 07 TEKNİK PERSONEL(**) 24 TEKNİK PERSONEL(**) 4 SAĞLIK PERSONELİ(**) 30 SAĞLIK PERSONELİ(**) 34 SAĞLIK PERSONELİ(**) 38 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) 20 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) 24 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) İTFAİYE AMİRİ 4 İTFAİYE AMİRİ 4 İTFAİYE AMİRİ 4 İTFAİYE ÇAVUŞU 2 İTFAİYE ÇAVUŞU 4 İTFAİYE ÇAVUŞU 6 İTFAİYE ERİ 08 İTFAİYE ERİ 6 İTFAİYE ERİ 24 ZABITA AMİRİ 8 ZABITA AMİRİ 9 ZABITA AMİRİ 0 ZABITA KOMİSERİ 6 ZABITA KOMİSERİ 8 ZABITA KOMİSERİ 20 ZABITA MEMURU 96 ZABITA MEMURU 08 ZABITA MEMURU MEMUR KADROLARI 622 MEMUR KADROLARI 689 SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI 30 SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI (*) (III) sayılı Listeden seçilecektir. (**) İdari Personel (IV) sayılı Listeden, Teknik Personel (V) sayılı Listeden, Sağlık Personeli (VI) sayılı Listeden, Yardımcı Hizmet Personeli (VII) sayılı Listeden seçilecektir. 335 MEMUR KADROLARI SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin Ek-2 sinde yer alan (C) Grubu: Büyükşehir İlçe Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetveli aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (C) GRUBU: BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYELERİ NORM KADRO STANDARTLARI CETVELİ C C ADET ADET BELEDİYE BAŞKAN YAZI İŞLERİ YAZI İŞLERİ FEN İŞLERİ FEN İŞLERİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DİĞER MÜDÜRLER(*) 2 DİĞER MÜDÜRLER(*) 2 ŞEF 5 ŞEF 6 AVUKAT AVUKAT İDARİ PERSONEL(**) 4 İDARİ PERSONEL(**) 5 TEKNİK PERSONEL(**) 7 TEKNİK PERSONEL(**) 8 SAĞLIK PERSONELİ(**) 2 SAĞLIK PERSONELİ(**) 2 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) 2 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) 3 ZABITA AMİRİ ZABITA AMİRİ ZABITA KOMİSERİ ZABITA KOMİSERİ 2 ZABITA MEMURU 7 ZABITA MEMURU 0

8 MEMUR KADROLARI 45 MEMUR KADROLARI 55 SÜREKLİ İŞÇİ KADROLAR 23 SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI 28 (*) (III) sayılı Listeden seçilecektir. (**) İdari Personel (IV) sayılı Listeden, Teknik Personel (V) sayılı Listeden, Sağlık Personeli (VI) sayılı Listeden, Yardımcı Hizmet Personeli (VII) sayılı Listeden seçilecektir. C3 C ADET ADET BELEDİYE BAŞKAN BELEDİYE BAŞKAN YAZI İŞLERİ YAZI İŞLERİ FEN İŞLERİ FEN İŞLERİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK İMAR VE ŞEHİRCİLİK DİĞER MÜDÜRLER(*) 2 DİĞER MÜDÜRLER(*) 5 ŞEF 6 ŞEF 8 AVUKAT AVUKAT İDARİ PERSONEL(**) 6 İDARİ PERSONEL(**) 22 TEKNİK PERSONEL(**) 9 TEKNİK PERSONEL(**) 7 SAĞLIK PERSONELİ(**) 2 SAĞLIK PERSONELİ(**) 6 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) 3 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) 4 ZABITA AMİRİ ZABITA AMİRİ ZABITA KOMİSERİ 3 ZABITA KOMİSERİ 3 ZABITA MEMURU 2 ZABITA MEMURU 6 MEMUR KADROLARI 60 MEMUR KADROLARI 88 SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI 30 SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI 44 (*) (III) sayılı Listeden seçilecektir. (**) İdari Personel (IV) sayılı Listeden, Teknik Personel (V) sayılı Listeden, Sağlık Personeli (VI) sayılı Listeden, Yardımcı Hizmet Personeli (VII) sayılı Listeden seçilecektir. C5 C6 C ADET ADET ADET BELEDİYE BAŞKAN BELEDİYE BAŞKAN BELEDİYE BAŞKAN 2 2 YAZI İŞLERİ YAZI İŞLERİ YAZI İŞLERİ FEN İŞLERİ FEN İŞLERİ FEN İŞLERİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK İMAR VE ŞEHİRCİLİK İMAR VE ŞEHİRCİLİK TEMİZLİK İŞLERİ TEMİZLİK İŞLERİ ZABITA ZABITA ZABITA DİĞER MÜDÜRLER(*) 6 DİĞER MÜDÜRLER(*) 7 DİĞER MÜDÜRLER(*) 8 UZMAN 3 UZMAN 3

9 ŞEF 0 ŞEF 2 ŞEF 3 AVUKAT AVUKAT AVUKAT UZMANI 2 UZMANI 2 UZMAN UZMAN İDARİ PERSONEL(**) 30 İDARİ PERSONEL(**) 35 İDARİ PERSONEL(**) 40 TEKNİK PERSONEL(**) 22 TEKNİK PERSONEL(**) 25 TEKNİK PERSONEL(**) 28 SAĞLIK PERSONELİ(**) 8 SAĞLIK PERSONELİ(**) 9 SAĞLIK PERSONELİ(**) 0 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) 5 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) 6 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) ZABITA AMİRİ ZABITA AMİRİ ZABITA AMİRİ 2 ZABITA KOMİSERİ 4 ZABITA KOMİSERİ 5 ZABITA KOMİSERİ 6 ZABITA MEMURU 24 ZABITA MEMURU 30 ZABITA MEMURU 36 8 MEMUR KADROLARI MEMUR KADROLARI 7 SÜREKLİ İŞÇİ SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI 59 KADROLARI (*) (III) sayılı Listeden seçilecektir. (**) İdari Personel (IV) sayılı Listeden, Teknik Personel (V) sayılı Listeden, Sağlık Personeli (VI) sayılı Listeden, Yardımcı Hizmet Personeli (VII) sayılı Listeden seçilecektir MEMUR KADROLARI SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI C8 C9 C ADET ADET ADET BELEDİYE BAŞKAN BELEDİYE BAŞKAN BELEDİYE BAŞKAN YAZI İŞLERİ YAZI İŞLERİ YAZI İŞLERİ FEN İŞLERİ FEN İŞLERİ FEN İŞLERİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK İMAR VE ŞEHİRCİLİK İMAR VE ŞEHİRCİLİK TEFTİŞ KURULU TEFTİŞ KURULU TEMİZLİK İŞLERİ TEMİZLİK İŞLERİ TEMİZLİK İŞLERİ ZABITA ZABITA ZABITA HUKUK İŞLERİ HUKUK İŞLERİ HUKUK İŞLERİ DİĞER MÜDÜRLER(*) 0 DİĞER MÜDÜRLER(*) DİĞER MÜDÜRLER(*) 2 ÖZEL KALEM ÖZEL KALEM UZMAN 4 UZMAN 4 UZMAN 5 ŞEF 6 ŞEF 7 ŞEF 9 AVUKAT 2 AVUKAT 2 AVUKAT 3

10 MÜFETTİŞ 6 MÜFETTİŞ 6 MÜFETTİŞ 2 MÜFETTİŞ 2 UZMANI UZMAN 4 UZMANI 4 2 UZMAN 2 UZMANI UZMAN 4 2 İDARİ PERSONEL(**) 50 İDARİ PERSONEL(**) 60 İDARİ PERSONEL(**) 70 TEKNİK PERSONEL(**) 37 TEKNİK PERSONEL(**) 43 TEKNİK PERSONEL(**) 49 SAĞLIK PERSONELİ(**) 2 SAĞLIK PERSONELİ(**) 4 SAĞLIK PERSONELİ(**) 6 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) 2 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) 6 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) ZABITA AMİRİ 2 ZABITA AMİRİ 3 ZABITA AMİRİ 4 ZABITA KOMİSERİ 8 ZABITA KOMİSERİ 0 ZABITA KOMİSERİ 2 ZABITA MEMURU 48 ZABITA MEMURU 60 ZABITA MEMURU MEMUR KADROLARI MEMUR KADROLARI 27 SÜREKLİ İŞÇİ SÜREKLİ İŞÇİ KADRO 09 KADROLARI (*) (III) sayılı Listeden seçilecektir. (**) İdari Personel (IV) sayılı Listeden, Teknik Personel (V) sayılı Listeden, Sağlık Personeli (VI) sayılı Listeden, Yardımcı Hizmet Personeli (VII) sayılı Listeden seçilecektir MEMUR KADROLARI SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI C C2 C ADET ADET ADET BELEDİYE BAŞKAN BELEDİYE BAŞKAN BELEDİYE BAŞKAN YAZI İŞLERİ YAZI İŞLERİ YAZI İŞLERİ FEN İŞLERİ FEN İŞLERİ FEN İŞLERİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK İMAR VE ŞEHİRCİLİK İMAR VE ŞEHİRCİLİK TEFTİŞ KURULU TEFTİŞ KURULU TEFTİŞ KURULU TEMİZLİK İŞLERİ TEMİZLİK İŞLERİ TEMİZLİK İŞLERİ ZABITA ZABITA ZABITA HUKUK İŞLERİ HUKUK İŞLERİ HUKUK İŞLERİ DİĞER MÜDÜRLER(*) 3 DİĞER MÜDÜRLER(*) 5 DİĞER MÜDÜRLER(*) 6 ÖZEL KALEM ÖZEL KALEM ÖZEL KALEM UZMAN 5 UZMAN 5 UZMAN 6 ŞEF 20 ŞEF 22 ŞEF 24 AVUKAT 4 AVUKAT 4 AVUKAT 5 MÜFETTİŞ 6 MÜFETTİŞ 6 MÜFETTİŞ 6

11 MÜFETTİŞ 2 MÜFETTİŞ 2 MÜFETTİŞ 2 UZMANI 4 UZMAN 2 UZMANI UZMAN 6 3 UZMANI UZMAN 6 3 İDARİ PERSONEL(**) 80 İDARİ PERSONEL(**) 00 İDARİ PERSONEL(**) 40 TEKNİK PERSONEL(**) 55 TEKNİK PERSONEL(**) 67 TEKNİK PERSONEL(**) 79 SAĞLIK PERSONELİ(**) 8 SAĞLIK PERSONELİ(**) 20 SAĞLIK PERSONELİ(**) 22 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) 2 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) 22 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) ZABITA AMİRİ 4 ZABITA AMİRİ 7 ZABITA AMİRİ 8 ZABITA KOMİSERİ 2 ZABITA KOMİSERİ 4 ZABITA KOMİSERİ 6 ZABITA MEMURU 76 ZABITA MEMURU 84 ZABITA MEMURU MEMUR KADROLARI MEMUR KADROLARI 335 SÜREKLİ İŞÇİ SÜREKLİ İŞÇİ 68 KADROLARI KADROLARI (*) (III) sayılı Listeden seçilecektir. (**) İdari Personel (IV) sayılı Listeden, Teknik Personel (V) sayılı Listeden, Sağlık Personeli (VI) sayılı Listeden, Yardımcı Hizmet Personeli (VII) sayılı Listeden seçilecektir MEMUR KADROLARI SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI C4 C ADET ADET BELEDİYE BAŞKAN 5 BELEDİYE BAŞKAN 5 YAZI İŞLERİ YAZI İŞLERİ FEN İŞLERİ FEN İŞLERİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK İMAR VE ŞEHİRCİLİK TEFTİŞ KURULU TEFTİŞ KURULU TEMİZLİK İŞLERİ TEMİZLİK İŞLERİ ZABITA ZABITA HUKUK İŞLERİ HUKUK İŞLERİ DİĞER MÜDÜRLER(*) 27 DİĞER MÜDÜRLER(*) 3 ÖZEL KALEM ÖZEL KALEM UZMAN 9 UZMAN 0 ŞEF 30 ŞEF 32 AVUKAT 8 AVUKAT 9 MÜFETTİŞ 9 MÜFETTİŞ 9 MÜFETTİŞ 3 MÜFETTİŞ 3 UZMANI 8 UZMANI 0 UZMAN 4 UZMAN 5 İDARİ PERSONEL(**) 80 İDARİ PERSONEL(**) 95

12 TEKNİK PERSONEL(**) 00 TEKNİK PERSONEL(**) 2 SAĞLIK PERSONELİ(**) 30 SAĞLIK PERSONELİ(**) 32 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) 25 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) 30 ZABITA AMİRİ 0 ZABITA AMİRİ ZABITA KOMİSERİ 20 ZABITA KOMİSERİ 22 ZABITA MEMURU 20 ZABITA MEMURU 32 MEMUR KADROLARI 597 MEMUR KADROLARI 666 SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI 299 SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI 333 (*) (III) sayılı Listeden seçilecektir. (**) İdari Personel (IV) sayılı Listeden, Teknik Personel (V) sayılı Listeden, Sağlık Personeli (VI) sayılı Listeden, Yardımcı Hizmet Personeli (VII) sayılı Listeden seçilecektir. C6 C ADET ADET BELEDİYE BAŞKAN 5 BELEDİYE BAŞKAN 5 YAZI İŞLERİ YAZI İŞLERİ FEN İŞLERİ FEN İŞLERİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK İMAR VE ŞEHİRCİLİK TEFTİŞ KURULU TEFTİŞ KURULU TEMİZLİK İŞLERİ TEMİZLİK İŞLERİ ZABITA ZABITA HUKUK İŞLERİ HUKUK İŞLERİ DİĞER MÜDÜRLER(*) 33 DİĞER MÜDÜRLER(*) 35 ÖZEL KALEM ÖZEL KALEM UZMAN 0 UZMAN 2 ŞEF 36 ŞEF 38 AVUKAT 0 AVUKAT 2 MÜFETTİŞ 9 MÜFETTİŞ 9 MÜFETTİŞ 3 MÜFETTİŞ 3 UZMANI 0 UZMANI 0 UZMAN 5 UZMAN 5 İDARİ PERSONEL(**) 20 İDARİ PERSONEL(**) 225 TEKNİK PERSONEL(**) 42 TEKNİK PERSONEL(**) 63 SAĞLIK PERSONELİ(**) 34 SAĞLIK PERSONELİ(**) 36 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) 35 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) 40 ZABITA AMİRİ 2 ZABITA AMİRİ 4 ZABITA KOMİSERİ 24 ZABITA KOMİSERİ 28 ZABITA MEMURU 44 ZABITA MEMURU 68 MEMUR KADROLARI 729 MEMUR KADROLARI 82 SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI 365 SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI 406 (*) (III) sayılı Listeden seçilecektir. (**) İdari Personel (IV) sayılı Listeden,

13 Teknik Personel (V) sayılı Listeden, Sağlık Personeli (VI) sayılı Listeden, Yardımcı Hizmet Personeli (VII) sayılı Listeden seçilecektir. C8 C ADET VE ÜZERİ ADET BELEDİYE BAŞKAN 5 BELEDİYE BAŞKAN 5 YAZI İŞLERİ YAZI İŞLERİ FEN İŞLERİ FEN İŞLERİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK İMAR VE ŞEHİRCİLİK TEFTİŞ KURULU TEFTİŞ KURULU TEMİZLİK İŞLERİ TEMİZLİK İŞLERİ ZABITA ZABITA HUKUK İŞLERİ HUKUK İŞLERİ DİĞER MÜDÜRLER(*) 40 DİĞER MÜDÜRLER(*) 45 ÖZEL KALEM ÖZEL KALEM UZMAN 2 UZMAN 3 ŞEF 40 ŞEF 46 AVUKAT 4 AVUKAT 8 MÜFETTİŞ 2 MÜFETTİŞ 5 MÜFETTİŞ 4 MÜFETTİŞ 5 UZMANI 2 UZMANI 4 UZMAN 6 UZMAN 7 İDARİ PERSONEL(**) 240 İDARİ PERSONEL(**) 270 TEKNİK PERSONEL(**) 84 TEKNİK PERSONEL(**) 205 SAĞLIK PERSONELİ(**) 38 SAĞLIK PERSONELİ(**) 42 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) 50 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) 60 ZABITA AMİRİ 6 ZABITA AMİRİ 8 ZABITA KOMİSERİ 32 ZABITA KOMİSERİ 36 ZABITA MEMURU 92 ZABITA MEMURU 26 MEMUR KADROLARI 906 MEMUR KADROLARI 024 SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI 453 SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI 52 (*) (III) sayılı Listeden seçilecektir. (**) İdari Personel (IV) sayılı Listeden, Teknik Personel (V) sayılı Listeden, Sağlık Personeli (VI) sayılı Listeden, Yardımcı Hizmet Personeli (VII) sayılı Listeden seçilecektir. MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin Ek-2 sinde yer alan (D) Grubu: İlçe ve Belde Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetveli aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (D) GRUBU: İLÇE VE BELDE BELEDİYELERİ NORM KADRO STANDARTLARI CETVELİ D D2 D3 ( ) ADET ( ) ADET ( ) ADET

14 YAZI İŞLERİ YAZI İŞLERİ YAZI İŞLERİ DİĞER MÜDÜRLER(*) ŞEF 2 ŞEF 2 ŞEF 3 İDARİ PERSONEL(**) 5 İDARİ PERSONEL(**) 6 İDARİ PERSONEL(**) 8 TEKNİK PERSONEL(**) 2 TEKNİK PERSONEL(**) 6 TEKNİK PERSONEL(**) 7 SAĞLIK PERSONELİ(**) SAĞLIK PERSONELİ(**) 2 SAĞLIK PERSONELİ(**) 3 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) İTFAİYE ÇAVUŞU İTFAİYE ÇAVUŞU İTFAİYE ÇAVUŞU İTFAİYE ERİ 3 İTFAİYE ERİ 4 İTFAİYE ERİ 5 ZABITA AMİRİ ZABITA KOMİSERİ ZABITA KOMİSERİ ZABITA KOMİSERİ ZABITA MEMURU 2 ZABITA MEMURU 4 ZABITA MEMURU 5 MEMUR KADROLARI MEMUR KADROLARI SÜREKLİ İŞÇİ SÜREKLİ İŞÇİ 0 5 KADROLARI KADROLARI (*) (III) sayılı Listeden seçilecektir. (**) İdari Personel (IV) sayılı Listeden, Teknik Personel (V) sayılı Listeden, Sağlık Personeli (VI) sayılı Listeden, Yardımcı Hizmet Personeli (VII) sayılı Listeden seçilecektir. MEMUR KADROLARI SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI 38 9 D4 D5 D6 ( ) ADET ( ) ADET ( ) ADET BELEDİYE BAŞKAN BELEDİYE BAŞKAN BELEDİYE BAŞKAN YAZI İŞLERİ YAZI İŞLERİ YAZI İŞLERİ FEN İŞLERİ FEN İŞLERİ FEN İŞLERİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK İMAR VE ŞEHİRCİLİK DİĞER MÜDÜRLER(*) 3 DİĞER MÜDÜRLER(*) 4 DİĞER MÜDÜRLER(*) 4 AVUKAT AVUKAT AVUKAT ŞEF 5 ŞEF 7 ŞEF 7 İDARİ PERSONEL(**) 0 İDARİ PERSONEL(**) 2 İDARİ PERSONEL(**) 4 TEKNİK PERSONEL(**) 9 TEKNİK PERSONEL(**) TEKNİK PERSONEL(**) 3 SAĞLIK PERSONELİ(**) 4 SAĞLIK PERSONELİ(**) 4 SAĞLIK PERSONELİ(**) 4 YARDIMCI HİZMET YARDIMCI HİZMET YARDIMCI HİZMET 2 3 PERSONELİ(**) PERSONELİ(**) PERSONELİ(**) 3 İTFAİYE ÇAVUŞU İTFAİYE ÇAVUŞU İTFAİYE ÇAVUŞU İTFAİYE ERİ 6 İTFAİYE ERİ 7 İTFAİYE ERİ 9 ZABITA AMİRİ ZABITA AMİRİ ZABITA AMİRİ ZABITA KOMİSERİ ZABITA KOMİSERİ ZABITA KOMİSERİ 2 ZABITA MEMURU 7 ZABITA MEMURU 0 ZABITA MEMURU 2 MEMUR KADROLARI 53 MEMUR KADROLARI 67 MEMUR KADROLARI 76

15 SÜREKLİ İŞÇİ SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI KADROLARI (*) (III) sayılı Listeden seçilecektir. (**) İdari Personel (IV) sayılı Listeden, Teknik Personel (V) sayılı Listeden, Sağlık Personeli (VI)sayılı Listeden, Yardımcı Hizmet Personeli (VII) sayılı Listeden seçilecektir. SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI 38 D7 D8 D9 ( ) ADET ( ) ADET ( ) ADET BELEDİYE BAŞKAN BELEDİYE BAŞKAN BELEDİYE BAŞKAN YAZI İŞLERİ YAZI İŞLERİ YAZI İŞLERİ FEN İŞLERİ FEN İŞLERİ FEN İŞLERİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK İMAR VE ŞEHİRCİLİK İMAR VE ŞEHİRCİLİK İTFAİYE İTFAİYE ZABITA ZABITA DİĞER MÜDÜRLER(*) 4 DİĞER MÜDÜRLER(*) 4 DİĞER MÜDÜRLER(*) 4 ŞEF 8 ŞEF 0 ŞEF 0 AVUKAT AVUKAT AVUKAT İDARİ PERSONEL(**) 6 İDARİ PERSONEL(**) 20 İDARİ PERSONEL(**) 24 TEKNİK PERSONEL(**) 6 TEKNİK PERSONEL(**) 9 TEKNİK PERSONEL(**) 2 SAĞLIK PERSONELİ(**) 5 SAĞLIK PERSONELİ(**) 5 SAĞLIK PERSONELİ(**) 6 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) 3 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) 3 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) İTFAİYE AMİRİ İTFAİYE AMİRİ İTFAİYE AMİRİ İTFAİYE ÇAVUŞU 2 İTFAİYE ÇAVUŞU 2 İTFAİYE ÇAVUŞU 3 İTFAİYE ERİ 2 İTFAİYE ERİ 6 İTFAİYE ERİ 8 ZABITA AMİRİ ZABITA AMİRİ ZABITA AMİRİ ZABITA KOMİSERİ 3 ZABITA KOMİSERİ 3 ZABITA KOMİSERİ 4 ZABITA MEMURU 6 ZABITA MEMURU 20 ZABITA MEMURU 24 4 MEMUR KADROLARI MEMUR KADROLARI 93 2 SÜREKLİ İŞÇİ SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI KADROLARI (*) (III) sayılı Listeden seçilecektir. (**) İdari Personel (IV) sayılı Listeden, Teknik Personel (V) sayılı Listeden, Sağlık Personeli (VI) sayılı Listeden, Yardımcı Hizmet Personeli (VII) sayılı Listeden seçilecektir. MEMUR KADROLARI SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI D0 D D2 ( ) ADET ( ) ADET ( ) ADET BELEDİYE BAŞKAN BELEDİYE BAŞKAN BELEDİYE BAŞKAN YAZI İŞLERİ YAZI İŞLERİ YAZI İŞLERİ FEN İŞLERİ FEN İŞLERİ FEN İŞLERİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK İMAR VE ŞEHİRCİLİK İMARVE ŞEHİRCİLİK TEMİZLİK İŞLERİ TEMİZLİK İŞLERİ TEMİZLİK İŞLERİ İTFAİYE İTFAİYE İTFAİYE ZABITA ZABITA ZABITA

16 HUKUK İŞLERİ DİĞER MÜDÜRLER(*) 6 DİĞER MÜDÜRLER(*) 7 DİĞER MÜDÜRLER(*) 8 UZMAN 3 UZMAN 3 UZMAN 3 ŞEF 2 ŞEF 3 ŞEF 5 AVUKAT AVUKAT AVUKAT 2 UZMANI UZMAN 2 UZMANI UZMAN 2 UZMANI UZMAN 2 İDARİ PERSONEL(**) 28 İDARİ PERSONEL(**) 32 İDARİ PERSONEL(**) 36 TEKNİK PERSONEL(**) 24 TEKNİK PERSONEL(**) 27 TEKNİK PERSONEL(**) 30 SAĞLIK PERSONELİ(**) 6 SAĞLIK PERSONELİ(**) 7 SAĞLIK PERSONELİ(**) 9 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) 6 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) 8 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) İTFAİYE AMİRİ İTFAİYE AMİRİ İTFAİYE AMİRİ İTFAİYE ÇAVUŞU 4 İTFAİYE ÇAVUŞU 4 İTFAİYE ÇAVUŞU 4 İTFAİYE ERİ 20 İTFAİYE ERİ 24 İTFAİYE ERİ 28 ZABITA AMİRİ ZABITA AMİRİ 2 ZABITA AMİRİ 2 ZABITA KOMİSERİ 5 ZABITA KOMİSERİ 6 ZABITA KOMİSERİ 7 ZABITA MEMURU 30 ZABITA MEMURU 36 ZABITA MEMURU 42 0 MEMUR KADROLARI MEMUR KADROLARI 59 SÜREKLİ İŞÇİ SÜREKLİ İŞÇİ 80 KADROLARI KADROLARI (*) (III) sayılı Listeden seçilecektir. (**) İdari Personel (IV) sayılı Listeden, Teknik Personel (V) sayılı Listeden, Sağlık Personeli (VI) sayılı Listeden, Yardımcı Hizmet Personeli (VII) sayılı Listeden seçilecektir MEMUR KADROLARI SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI 2 06 D3 D4 D5 ( ) ADET ( ) ADET ( ve ÜZERİ) ADET BELEDİYE BAŞKAN BELEDİYE BAŞKAN BELEDİYE BAŞKAN YAZI İŞLERİ YAZI İŞLERİ YAZI İŞLERİ FEN İŞLERİ FEN İŞLERİ FEN İŞLERİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK İMAR VE ŞEHİRCİLİK İMAR VE ŞEHİRCİLİK TEMİZLİK İŞLERİ TEMİZLİK İŞLERİ TEMİZLİK İŞLERİ İTFAİYE İTFAİYE İTFAİYE ZABITA ZABITA ZABITA HUKUK İŞLERİ HUKUK İŞLERİ HUKUK İŞLERİ DİĞER MÜDÜRLER(*) 9 DİĞER MÜDÜRLER(*) 0 DİĞER MÜDÜRLER(*) ÖZEL KALEM ÖZEL KALEM UZMAN 4 UZMAN 4 UZMAN 5 ŞEF 6 ŞEF 7 ŞEF 8 AVUKAT 2 AVUKAT 2 AVUKAT 3

17 UZMANI 4 UZMAN 2 UZMANI UZMAN 4 2 UZMANI UZMAN 4 2 İDARİ PERSONEL(**) 40 İDARİ PERSONEL(**) 44 İDARİ PERSONEL(**) 48 TEKNİK PERSONEL(**) 33 TEKNİK PERSONEL(**) 36 TEKNİK PERSONEL(**) 39 SAĞLIK PERSONELİ(**) SAĞLIK PERSONELİ(**) 3 SAĞLIK PERSONELİ(**) 6 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) 0 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) 2 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) İTFAİYE AMİRİ İTFAİYE AMİRİ 2 İTFAİYE AMİRİ 2 İTFAİYE ÇAVUŞU 5 İTFAİYE ÇAVUŞU 6 İTFAİYE ÇAVUŞU 7 İTFAİYE ERİ 30 İTFAİYE ERİ 36 İTFAİYE ERİ 42 ZABITA AMİRİ 2 ZABITA AMİRİ 3 ZABITA AMİRİ 3 ZABITA KOMİSERİ 8 ZABITA KOMİSERİ 9 ZABITA KOMİSERİ 0 ZABITA MEMURU 48 ZABITA MEMURU 54 ZABITA MEMURU 60 5 MEMUR KADROLARI MEMUR KADROLARI SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI SÜREKLİ İŞÇİ 8 33 KADROLARI (*) (III) sayılı Listeden seçilecektir. (**) İdari Personel (IV) sayılı Listeden, Teknik Personel (V) sayılı Listeden, Sağlık Personeli (VI) sayılı Listeden, Yardımcı Hizmet Personeli (VII) sayılı Listeden seçilecektir. MEMUR KADROLARI SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin Ek-2 sinde yer alan (E) Grubu: Belediye Bağlı Kuruluşları Norm Kadro Standartları Cetveli aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (E) GRUBU: BELEDİYE BAĞLI KURULUŞLARI NORM KADRO STANDARTLARI CETVELİ E E2 E ADET ADET ADET GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR 3 GENEL MÜDÜR 3 GENEL MÜDÜR 3 YÖNETİM KURULU ÜYESİ 3 YÖNETİM KURULU ÜYESİ 3 YÖNETİM KURULU ÜYESİ 3 TEFTİŞ KURULU BAŞKANI TEFTİŞ KURULU BAŞKANI TEFTİŞ KURULU BAŞKANI STRATEJİ GELİŞTİRME STRATEJİ GELİŞTİRME STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANI DAİRESİ BAŞKANI DAİRESİ BAŞKANI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANI BAŞKANI BAŞKANI İNSAN KAYNAKLARI VE İNSAN KAYNAKLARI VE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANI DİĞER DAİRE BAŞKANLARI(*) 0 DİĞER DAİRE BAŞKANLARI(*) 2 DİĞER DAİRE BAŞKANLARI(*) 4. HUKUK MÜŞAVİRİ. HUKUK MÜŞAVİRİ. HUKUK MÜŞAVİRİ HUKUK MÜŞAVİRİ HUKUK MÜŞAVİRİ HUKUK MÜŞAVİRİ 2 AVUKAT 0 AVUKAT 6 AVUKAT 22 ŞUBE 35 ŞUBE 40 ŞUBE 45 UZMAN 9 UZMAN UZMAN 3 ŞEF 70 ŞEF 80 ŞEF 90 MÜFETTİŞ 4 MÜFETTİŞ 6 MÜFETTİŞ 8 MÜFETTİŞ 2 MÜFETTİŞ 3 MÜFETTİŞ 4 UZMANI 4 UZMANI 4 UZMANI 4

18 UZMAN 2 UZMAN 2 UZMAN 2 İDARİ PERSONEL(**) 80 İDARİ PERSONEL(**) 280 İDARİ PERSONEL(**) 380 TEKNİK PERSONEL(**) 60 TEKNİK PERSONEL(**) 280 TEKNİK PERSONEL(**) 400 SAĞLIK PERSONELİ(**) 5 SAĞLIK PERSONELİ(**) 25 SAĞLIK PERSONELİ(**) 35 MEMUR KADROLARI MEMUR KADROLARI 55 SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI 258 (*) (II) sayılı Listeden seçilecektir. (**) İdari Personel (IV) sayılı Listeden, Teknik Personel (V) sayılı Listeden, Sağlık Personeli (VI) sayılı Listeden, Yardımcı Hizmet Personeli (VII) sayılı Listeden seçilecektir MEMUR KADROLARI SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI E4 E5 E ADET ADET VE ÜZERİ ADET GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR 4 GENEL MÜDÜR 4 GENEL MÜDÜR 5 YÖNETİM KURULU ÜYESİ 3 YÖNETİM KURULU ÜYESİ 3 YÖNETİM KURULU ÜYESİ 3 TEFTİŞ KURULU BAŞKANI TEFTİŞ KURULU BAŞKANI TEFTİŞ KURULU BAŞKANI STRATEJİ GELİŞTİRME STRATEJİ GELİŞTİRME STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANI DAİRESİ BAŞKANI DAİRESİ BAŞKANI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANI BAŞKANI BAŞKANI İNSAN KAYNAKLARI VE İNSAN KAYNAKLARI VE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANI DİĞER DAİRE BAŞKANLARI(*) 8 DİĞER DAİRE BAŞKANLARI(*) 22 DİĞER DAİRE BAŞKANLARI(*) 26. HUKUK MÜŞAVİRİ. HUKUK MÜŞAVİRİ. HUKUK MÜŞAVİRİ HUKUK MÜŞAVİRİ 2 HUKUK MÜŞAVİRİ 2 HUKUK MÜŞAVİRİ 4 AVUKAT 34 AVUKAT 46 AVUKAT 96 ÖZEL KALEM ÖZEL KALEM ÖZEL KALEM ŞUBE 60 ŞUBE 78 ŞUBE 35 UZMAN 5 UZMAN 7 UZMAN 25 ŞEF 20 ŞEF 56 ŞEF 270 MÜFETTİŞ 2 MÜFETTİŞ 4 MÜFETTİŞ 6 MÜFETTİŞ 6 MÜFETTİŞ 7 MÜFETTİŞ 8 UZMANI 6 UZMANI 6 UZMANI 8 UZMAN UZMAN UZMAN İDARİ PERSONEL(**) 680 İDARİ PERSONEL(**) 980 İDARİ PERSONEL(**) 730 TEKNİK PERSONEL(**) 740 TEKNİK PERSONEL(**) 080 TEKNİK PERSONEL(**) 790 SAĞLIK PERSONELİ(**) 75 SAĞLIK PERSONELİ(**) 95 SAĞLIK PERSONELİ(**) 30 MEMUR KADROLARI MEMUR KADROLARI 786 SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI 893 (*) (II) sayılı Listeden seçilecektir. (**) İdari Personel (IV) sayılı Listeden, Teknik Personel (V) sayılı Listeden, Sağlık Personeli (VI) sayılı Listeden, Yardımcı Hizmet Personeli (VII) sayılı Listeden seçilecektir MEMUR KADROLARI SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI

19 E7 E8 E9 ESHOT ADET EGO ADET İETT ADET GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR 3 GENEL MÜDÜR 3 GENEL MÜDÜR 3 TEFTİŞ KURULU BAŞKANI TEFTİŞ KURULU BAŞKANI TEFTİŞ KURULU BAŞKANI STRATEJİ GELİŞTİRME STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANI BAŞKANI DAİRESİ BAŞKANI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANI BAŞKANI BAŞKANI İNSAN KAYNAKLARI VE İNSAN KAYNAKLARI VE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANI DESTEK HİZMETLERİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANI BAŞKANI DAİRESİ BAŞKANI DİĞER DAİRE DİĞER DAİRE 9 DİĞER DAİRE BAŞKANLARI(*) BAŞKANLARI(*) BAŞKANLARI(*) 5. HUKUK MÜŞAVİRİ. HUKUK MÜŞAVİRİ. HUKUK MÜŞAVİRİ HUKUK MÜŞAVİRİ HUKUK MÜŞAVİRİ HUKUK MÜŞAVİRİ 2 AVUKAT 4 AVUKAT 6 AVUKAT 20 ÖZEL KALEM ÖZEL KALEM ÖZEL KALEM ŞUBE 52 ŞUBE 60 ŞUBE 76 UZMAN 6 UZMAN 9 UZMAN 2 ŞEF 04 ŞEF 20 ŞEF 52 MÜFETTİŞ 6 MÜFETTİŞ 2 MÜFETTİŞ 6 MÜFETTİŞ 3 MÜFETTİŞ 6 MÜFETTİŞ 8 UZMANI 4 UZMANI 4 UZMANI 6 UZMAN UZMAN UZMAN İDARİ PERSONEL(**) 46 İDARİ PERSONEL(**) 480 İDARİ PERSONEL(**) 760 TEKNİK PERSONEL(**) 32 TEKNİK PERSONEL(**) 360 TEKNİK PERSONEL(**) 608 SAĞLIK PERSONELİ(**) 8 SAĞLIK PERSONELİ(**) 24 SAĞLIK PERSONELİ(**) 40 MEMUR KADROLARI 958 MEMUR KADROLARI 6 SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI (*) (II) sayılı Listeden seçilecektir. (**) İdari Personel (IV) sayılı Listeden, Teknik Personel (V) sayılı Listeden, Sağlık Personeli (VI) sayılı Listeden, Yardımcı Hizmet Personeli (VII) sayılı Listeden seçilecektir. MEMUR KADROLARI SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin Ek-2 sinde yer alan (F) Grubu: Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Standartları Cetveli aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (F) GRUBU: MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO STANDARTLARI CETVELİ ADET F ADET F2 GENEL SEKRETER BİRLİK GENEL SEKRETER (*) 3 YAZI İŞLERİ DİĞER MÜDÜRLER(**) 7 UZMAN(***) 0

20 AVUKAT 7 AVUKAT ŞEF 6 ŞEF 2 UZMANI(****) 6 UZMAN (****) 3 İDARİ PERSONEL(*****) 22 İDARİ PERSONEL(*****) 8 TEKNİK PERSONEL(*****) 26 TEKNİK PERSONEL(*****) 8 SAĞLIK PERSONELİ(*****) 6 SAĞLIK PERSONELİ(*****) 3 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(*****) 6 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(*****) 3 MEMUR KADROLARI 06 MEMUR KADROLARI 26 SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI 53 SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI 26 (*) Bu unvan sadece ülke düzeyinde kurulan birliklerde kullanılabilecektir. (**) (III) sayılı Listeden seçilecektir. Ülke düzeyinde kurulmayan birliklerde en fazla üç adet müdür unvanı seçilebilecektir. (***) Bu unvan sadece ülke düzeyinde kurulan birliklerde kullanılabilecektir. (****) Bu unvanlar sadece ülke düzeyinde kurulan birliklerde kullanılabilecektir. (*****) İdari Personel (IV) sayılı Listeden, Teknik Personel (V) sayılı Listeden, Sağlık Personeli (VI) sayılı Listeden, Yardımcı Hizmet Personeli (VII) sayılı Listeden seçilecektir. MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin Ek-3 ünde yer alan (I) Sayılı Liste: Diğer Daire Başkanları (Büyükşehir Belediyeleri) Kadro Unvanları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (I) SAYILI LİSTE: DİĞER DAİRE BAŞKANLARI (BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ) KADRO UNVANLARI DİĞER DAİRE BAŞKANLARI (BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ) KADRO UNVANLARI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANI KENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANI DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRESİ BAŞKANI DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANI ETÜD VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANI SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANI SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANI KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANI MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANI TRAFİK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANI YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI YAPI KONTROL DAİRESİ BAŞKANI ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANI TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANI KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANI DAİRE BAŞKANI MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin Ek-3 ünde yer alan (II) Sayılı Liste: Diğer Daire Başkanları (Su ve Kanalizasyon İdareleri İle Diğer Bağlı Kuruluşlar) Kadro Unvanları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (II) SAYILI LİSTE: DİĞER DAİRE BAŞKANLARI (SU VE KANALİZASYON İDARELERİ İLE DİĞER BAĞLI KURULUŞLAR) KADRO UNVANLARI DİĞER DAİRE BAŞKANLARI (SU VE KANALİZASYON İDARELERİ) KADRO UNVANLARI ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANI

21 ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANI ATIKSU İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANI ATIKSU KONTROL VE RUHSAT DENETİMİ DAİRESİ BAŞKANI ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANI BARAJLAR VE ANA İSALE HATLARI DAİRESİ BAŞKANI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANI ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRESİ BAŞKANI ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANI ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANI İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANI İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANI İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANI KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANI KANAL RUHSAT DAİRESİ BAŞKANI KANAL YATIRIM DAİRESİ BAŞKANI KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANI KANALİZASYON İŞLETME VE ARITMA DAİRESİ BAŞKANI KANAL İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANI MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANI PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANI PLANLAMA VE YATIRIM DAİRESİ BAŞKANI PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANI PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANI PROJELER DAİRESİ BAŞKANI SU İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANI SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANI SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANI SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANI SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANI SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANI SU ARITMA VE İŞLETME DAİRESİ BAŞKANI SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANI SU KANALİZASYON VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANI ŞEBEKELER DAİRESİ BAŞKANI TİCARET İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANI TESİSLER DAİRESİ BAŞKANI DAİRESİ BAŞKANI YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANI DİĞER DAİRE BAŞKANLARI (DİĞER BAĞLI KURULUŞLAR) KADRO UNVANLARI ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANI ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRESİ BAŞKANI DOĞALGAZ DAİRESİ BAŞKANI KARARLAR VE ARŞİV DAİRESİ BAŞKANI MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANI MUHASEBE FİNANSMAN DAİRESİ BAŞKANI OTOBÜS İŞLETME DAİRESİ BAŞKANI RAYLI SİSTEMLER DAİRESİ BAŞKANI RAYLI ULAŞIM PLAN VE YAPI İŞLETMELERİ DAİRESİ BAŞKANI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANI TAŞIT BAKIM DAİRESİ BAŞKANI TİCARET İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANI ULAŞIM PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANI ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANI MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANI KALİTE VE KURUMSAL GELİŞİM DAİRESİ BAŞKANI HIZLI OTOBÜS-METROBÜS İŞLETME DAİRESİ BAŞKANI ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANI YAPI TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANI DAİRESİ BAŞKANI BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANI MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin Ek-3 ünde yer alan (III) Sayılı Liste: Diğer Müdürler (B, C, D ve F Grupları) Kadro Unvanları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (III) SAYILI LİSTE: DİĞER MÜDÜRLER (B, C, D ve F GRUPLARI) KADRO UNVANLARI DİĞER MÜDÜRLER (B, C, D ve F GRUPLARI) KADRO UNVANLARI DESTEK HİZMETLERİ

22 STRATEJİ GELİŞTİRME BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER BELEDİYE TİYATRO BELEDİYE ORKESTRA BİLGİ İŞLEM ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DIŞ İLİŞKİLER EMLAK VE İSTİMLAK ETÜD PROJE FEN İŞLERİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR HAL HASTANE HUZUREVİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM RUHSAT VE DENETİM İŞLETME İŞLETME VE İŞTİRAKLER KREŞ KENTSEL TASARIM KÜTÜPHANE KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MEZARLIKLAR MEZBAHA PARK VE BAHÇELER PLAN VE PROJE SAĞLIK İŞLERİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ SU İŞLERİ SU VE KANALİZASYON TEMİZLİK İŞLERİ ULAŞIM HİZMETLERİ TARIMSAL HİZMETLER KIRSAL HİZMETLER KADIN VE AİLE HİZMETLERİ VETERİNER İŞLERİ YAPI KONTROL TESİSLER SPOR İŞLERİ MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin Ek-3 ünde yer alan (İV) Sayılı Liste: İdari Personel Kadro Unvanları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (IV) SAYILI LİSTE: İDARİ PERSONEL KADRO UNVANLARI İDARİ PERSONEL KADRO UNVANLARI ANBAR MEMURU ANTRENÖR AYNİYAT SAYMANI AYNİYAT MEMURU BALIK ADAM BANDO ŞEFİ BANDOCU BELEDİYE TRAFİK MEMURU BİLET SATIŞ MEMURU BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ÇOCUK EĞİTİCİSİ ÇOCUK EĞİTİMCİSİ ÇOCUK REHBERİ VE GÖZETİMCİSİ DALGIÇ

23 EĞİTMEN EVLENDİRME MEMURU FOTOĞRAFÇI GEMİ ADAMI GİŞE MEMURU İMAM KAMERAMAN MEMUR MUHASEBECİ MUTEMET MÜTERCİM SAYAÇ MEMURU SİVİL SAVUNMA UZMANI ŞOFÖR TAHSİLDAR TERCÜMAN VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ VEZNEDAR MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin Ek-3 ünde yer alan (V) Sayılı Liste: Teknik Personel Kadro Unvanları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (V) SAYILI LİSTE: TEKNİK PERSONEL KADRO UNVANLARI TEKNİK PERSONEL KADRO UNVANLARI SANAT TARİHÇİSİ ARKEOLOG DEKORATÖR DESİNATÖR EKONOMİST EV EKONOMİSTİ FİZİKÇİ GRAFİKER HEYKELTRAŞ HİDROBİYOLOG HİDROLOG İSTATİSTİKÇİ JEOFİZİKÇİ JEOLOG JEOMORFOLOG KAPTAN KİMYAGER LABORANT MATEMATİKÇİ MİMAR MÜHENDİS ÖLÇÜ VE AYAR MEMURU PALEONTOLOG PİLOT RESSAM RESTORATÖR ŞEHİR PLANCISI TEKNİK RESSAM TEKNİKER TEKNİSYEN TOPOGRAF PEYZAJ MİMARI KÜTÜPHANECİ ÇÖZÜMLEYİCİ PROGRAMCI SOSYOLOG

24 MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin Ek-4 ünde yer alan (I) Sayılı Kütük: Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Memur Kadro Kütüğü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (I) SAYILI KÜTÜK: BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ MEMUR KADRO KÜTÜĞÜ BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ MEMUR KADRO KÜTÜĞÜ UNVAN EN ÜST EN ALT 657 SAYILI KANUNA TABİ MEMUR UNVANLARI SINIF KODU DERECE DERECE 40 TEFTİŞ KURULU BAŞKANI GİH 500 GENEL MÜDÜR GİH 775 GENEL MÜDÜR GİH 865 YÖNETİM KURULU ÜYESİ GİH 25 GENEL SEKRETER GİH 50 GENEL SEKRETER GİH 75 İNCİ HUKUK MÜŞAVİRİ GİH 80 HUKUK MÜŞAVİRİ GİH DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANI GİH 240 ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANI GİH 250 FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANI GİH 2235 İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANI GİH 2240 İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANI GİH 2330 KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANI GİH 25 SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANI GİH 2730 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANI GİH 093 DAİRESİ BAŞKANI GİH 280 İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANI GİH 285 İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANI GİH 2895 SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANI GİH 2920 TESİSLER DAİRESİ BAŞKANI GİH 2975 DAİRE BAŞKANI GİH 3275 MÜFETTİŞ GİH MÜFETTİŞ GİH HUKUK İŞLERİ GİH İŞLETME GİH BİLGİ İŞLEM GİH HASTANE GİH HUZUREVİ GİH KÜTÜPHANE GİH ÖZEL KALEM GİH 4470 SAĞLIK İŞLERİ GİH YAZI İŞLERİ GİH ŞUBE GİH AVUKAT AH İMAM DH DESTEK HİZMETLERİ GİH SİVİL SAVUNMA UZMANI GİH PİLOT TH KAPTAN TH KÜTÜPHANECİ TH SOSYAL ÇALIŞMACI SH SOSYAL HİZMET UZMANI SH MUHASEBECİ GİH TERCÜMAN GİH MÜTERCİM GİH HEYKELTRAŞ TH RESTORATÖR TH ARKEOLOG TH SOSYOLOG TH 9

25 6505 FOTOĞRAFÇI GİH KAMERAMAN GİH PROGRAMCI TH ÇÖZÜMLEYİCİ TH ANTRENÖR GİH 683 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ AMİRİ GİH KORUMA VE GÜVENLİK ŞEFİ GİH AYNİYAT SAYMANI GİH 7555 MEMUR GİH ÖLÇÜ VE AYAR MEMURU TH ANBAR MEMURU GİH AYNİYAT MEMURU GİH GİŞE MEMURU GİH KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ GİH MUTEMET GİH TAHSİLDAR GİH VEZNEDAR GİH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ GİH GEMİ ADAMI GİH GEMİCİ YH ŞOFÖR GİH MATBAACI YH ÇOCUK EĞİTİCİSİ GİH ÇOCUK REHBERİ VE GÖZETİMCİSİ GİH BAŞTABİP SH BAŞTABİP SH UZMAN (TAB.UZ.TÜZ.GÖRE) SH UZMAN TABİP SH 6 80 TABİP SH 8 85 DİŞ TABİBİ SH VETERİNER HEKİM SH BİOLOG SH BAKTERİOLOG SH ODYOLOG SH PSİKOLOG SH FİZYOTERAPİST SH FİZİKOTERAPİST SH RADYOTERAPİST SH ECZACI SH DİYETİSYEN SH TIBBİ TEKNOLOG SH SAĞLIK FİZİKÇİSİ SH ÇOCUK GELİŞİMCİSİ SH ÇOCUK BAKICISI YH ÇOCUK EĞİTİMCİSİ GİH 8325 PEDAGOG SH BAŞHEMŞİRE SH HEMŞİRE SH 8405 EBE SH 840 SAĞLIK MEMURU SH 8424 SAĞLIK TEKNİKERİ SH SAĞLIK TEKNİSYENİ SH VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ SH VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ SH LABORANT TH LABORANT SH MÜHENDİS TH MİMAR TH 8

26 8535 ŞEHİR PLANCISI TH JEOLOG TH JEOFİZİKÇİ TH JEOMORFOLOG TH KİMYAGER TH KİMYAGER SH FİZİKÇİ TH MATEMATİKÇİ TH İSTATİSTİKÇİ TH HİDROLOG TH HİDROBİYOLOG TH EV EKONOMİSTİ TH EKONOMİST TH DESİNATÖR TH DEKORATÖR TH ANTROPOLOG SH PALEONTOLOG TH DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ SH TEKNİKER TH GRAFİKER TH TEKNİSYEN TH TOPOGRAF TH TEKNİK RESSAM TH RESSAM TH TEKNİSYEN YH SAĞLIK TEKNİSYEN YH HİZMETLİ YH HASTABAKICI YH HAYVAN BAKICISI YH BAKICI ANNE YH AŞÇI YH KALORİFERCİ YH İTFAİYE ERİ GİH BAHÇİVAN YH BEKÇİ YH GASSAL YH DAĞITICI YH BALIK ADAM GİH BANDO ŞEFİ GİH BANDOCU GİH BELEDİYE TRAFİK MEMURU GİH BİLET SATIŞ MEMURU GİH DALGIÇ GİH EĞİTMEN GİH EVLENDİRME MEMURU GİH HAYVAN KESİCİSİ YH İTFAİYE ÇAVUŞU GİH SAYAÇ MEMURU GİH TEMİZLİK HİZMETLİSİ YH ZABITA KOMİSERİ GİH ZABITA MEMURU GİH BELEDİYE BAŞKAN GİH 000 ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANI GİH 005 ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRESİ BAŞKANI GİH 209 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANI GİH 0025 ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANI GİH 0030 ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANI GİH 0035 ATIKSU İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANI GİH 0040 ATIKSU KONTROL VE RUHSAT DENETİMİ DAİRESİ BAŞKANI GİH

27 0045 BARAJLAR VE ANA İSALE HATLARI DAİRESİ BAŞKANI GİH 0050 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANI GİH 0060 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANI GİH 0065 BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANI GİH 0070 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANI GİH 0075 DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRESİ BAŞKANI GİH 0080 DOĞAL GAZ DAİRESİ BAŞKANI GİH 0085 ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANI GİH 0090 ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRESİ BAŞKANI GİH 0095 EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANI GİH 000 EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANI GİH 005 ETÜD VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANI GİH 020 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANI GİH 025 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANI GİH 2090 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANI GİH 030 İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANI GİH 035 KANAL İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANI GİH 040 KANAL RUHSAT DAİRESİ BAŞKANI GİH 045 KANAL YATIRIM DAİRESİ BAŞKANI GİH 050 KANALİZASYON İŞLETME VE ARITMA DAİRESİ BAŞKANI GİH 055 KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANI GİH 065 KARARLAR VE ARŞİV DAİRESİ BAŞKANI GİH 070 KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANI GİH 075 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANI GİH 073 KENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANI GİH 080 MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANI GİH 085 MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANI GİH 090 MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANI GİH 095 MUHASEBE FİNANSMAN DAİRESİ BAŞKANI GİH 0200 OTOBÜS İŞLETME DAİRESİ BAŞKANI GİH 0205 PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANI GİH 020 PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANI GİH 025 PLANLAMA VE YATIRIM DAİRESİ BAŞKANI GİH 0220 PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANI GİH 0225 PROJELER DAİRESİ BAŞKANI GİH 0230 RAYLI SİSTEMLER DAİRESİ BAŞKANI GİH 0235 RAYLI ULAŞIM PLAN VE YAPI İŞLETMELERİ DAİRESİ BAŞKANI GİH 0240 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANI GİH 0245 SATINALMA DAİRESİ BAŞKANI GİH 0250 SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANI GİH 0255 SU ARITMA VE İŞLETME DAİRESİ BAŞKANI GİH 0260 SU İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANI GİH 0265 SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANI GİH 0270 SU KANALİZASYON VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANI GİH 0275 SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANI GİH 0280 SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANI GİH 0285 SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANI GİH 0290 SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANI GİH 0295 ŞEBEKELER DAİRESİ BAŞKANI GİH 0300 TAŞIT BAKIM DAİRESİ BAŞKANI GİH 0305 TİCARET İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANI GİH 030 TRAFİK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANI GİH 035 ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANI GİH 0320 ULAŞIM PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANI GİH 0325 ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANI GİH 0330 YAPI KONTROL DAİRESİ BAŞKANI GİH 0335 YAPI TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANI GİH 0340 YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANI GİH 0345 YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI GİH

İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Karar Tarihi 10.04.2012 Yönetmelik No: 5302 YT 006 Yürürlük Tarihi 10.04.2012 Yayın Tarihi

Detaylı

(I) SAYILI CETVEL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEŞKİLATI. 3) Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

(I) SAYILI CETVEL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEŞKİLATI. 3) Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü (I) SAYILI CETVEL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEŞKİLATI Müsteşar Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Hizmet Birimleri 1) Mekânsal

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA İLİŞKİN ESASLAR

İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA İLİŞKİN ESASLAR İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA İLİŞKİN ESASLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu Esasların amacı; kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 10.06.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26548 İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEMUR KADROLARININ TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEMUR KADROLARININ TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEMUR KADROLARININ TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesinde istihdam edilen 14/7/1965 tarihli ve 657

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEMUR KADROLARININ TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEMUR KADROLARININ TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesinde istihdam edilen 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Devlet memuru personele

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE Sayı : 79847095.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 4)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 4) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 79847095-010.06.02-[115708-184]-247 08 /01 /2015 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları GENELGE (Sıra No: 4) 14/8/2013

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 2)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 2) Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE (Sıra No: 2) 1/6/2012 tarihli ve 28310 sayılı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 09.07.2013 * 6339 GENELGE (Sıra No: 7) 1-24/7/2008

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 07.01.2014 * 133 GENELGE (Sıra No: 4) 14/8/2013 tarihli

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 63107535-010.06.02-[115708-184]-376 10/01/2018 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları GENELGE SIRA NO: 4 25/8/2017 tarihli

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 63107535-010.06.02-[115708-184]-5374 6 / 7 / 2018 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları GENELGE Sıra No:10 25/8/2017

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 79847095-010.06.02-[115708-184]-325 05/01/2017 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları GENELGE 23/8/2015 tarihli ve 29454

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 11.01.2012* 350 GENELGE 1) 5793 sayılı Bazı Kanun

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Belediyelerde Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları 12.01.2010 *284 GENELGE 1) 5793 sayılı Bazı Kanun

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 28.06.2012* 7270 GENELGE (Sıra No:5) 1/6/2012 tarihli

Detaylı

MAHALLİ İDARELER PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

MAHALLİ İDARELER PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK MAHALLİ İDARELER PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi 04.07.2009 Yönetmelik No: 657 YT MHİ 002 Yürürlük Tarihi 04.07.2009 Yayın Tarihi 04.07.2009 RG

Detaylı

Uzun zamandan beri beklenen Yönetmelik değişikliği, 7 Mayıs 2014 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir

Uzun zamandan beri beklenen Yönetmelik değişikliği, 7 Mayıs 2014 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir www.mevzuattakip.com.tr Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik (Son Değişiklikler İşlenmiş) Uzun zamandan beri beklenen Yönetmelik değişikliği, 7

Detaylı

MAHALLİ İDARELER PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MAHALLİ İDARELER PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MAHALLİ İDARELER PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer

Detaylı

www.e-dewlet.com BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

www.e-dewlet.com BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç www.e-dewlet.com Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 04/07/2009 Resmi Gazete Sayısı: 27278 Yeni Hali Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Görevde Yükselme Yönetmeliği Uygulaması İle İlgili Soru ve Cevaplar

Görevde Yükselme Yönetmeliği Uygulaması İle İlgili Soru ve Cevaplar www.mevzuattakip.com.tr Görevde Yükselme Yönetmeliği Uygulaması İle İlgili Soru ve Cevaplar Görevde Yükselme Yönetmeliği Uygulaması İle İlgili Soru ve Cevaplar MİARGED Mevzuat Araştırma Kurulu SORU: 657

Detaylı

Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanı. Hizmet Sınıfı. Atanacağı Memur Kadro Unvanı

Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanı. Hizmet Sınıfı. Atanacağı Memur Kadro Unvanı Sözleşmeli Personel Pozisyon (I) SAYILI LİSTE (Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanlarının Karşılığı 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Yer Alan Aynı Unvanlı Memur Kadroları) Antrenör

Detaylı

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığından: 632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 2/6/2011 tarihli ve 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası

Detaylı

(3) SAYILI LİSTE KURUMU : GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ İHDAS EDİLEN KADROLARIN

(3) SAYILI LİSTE KURUMU : GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ İHDAS EDİLEN KADROLARIN (3) SAYILI LİSTE KURUMU : GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ İHDAS EDİLEN KADROLARIN Serbest Toplam Kadro Kadro Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Adedi G.İ.H. Gelir İdaresi Başkanı 1 1 1 G.İ.H. Gelir

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769 Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli memurların

Detaylı

Memur Ek Ödeme Oranları

Memur Ek Ödeme Oranları www.mevzuattakip.com.tr Memur Ek Ödeme Oranları Devlet memurları ek ödeme oranları. MEMUR EK ÖDEME ORANLARI KADRO VE GÖREV UNVANI Ek Ödeme Oranı A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre

Detaylı

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU MECLİS BAŞKANLIĞINA

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU MECLİS BAŞKANLIĞINA RAPOR NO : 25 KONU : Kredi Kullanılması havale edilen Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ibareli 15.04.2019 tarihli 15163508-251.06- E.826 sayılı yazı okundu. Öğretmenevi ve Cudibey Ortaokulu inşaatı için

Detaylı

ĠçiĢleri Bakanlığı ve ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel BaĢkanlığı) ndan:

ĠçiĢleri Bakanlığı ve ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel BaĢkanlığı) ndan: ĠçiĢleri Bakanlığı ve ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel BaĢkanlığı) ndan: BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİKTE

Detaylı

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 01/01/2013 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE, 5393 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN UNVAN BAZINDA ÜCRET TAVANLARI (TL) UNVAN SINIF DERECE

Detaylı

7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan: 657 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 41 İNCİ MADDESİNİN

Detaylı

BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5508 Kabul Tarihi : 24/5/2006 MADDE 1-10/10/1984 tarihli ve

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı TÜM BİRİMLERE

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı TÜM BİRİMLERE Evrak Tarih ve Sayısı: 06/04/2018-E.8962 T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire *BEKA1A5V* Sayı : 60077523-774.05-E. Konu : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı TÜM BİRİMLERE 12/04/2014

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK Kanun No. 6410 YAPILMASINA DAİR KANUN Kabul Tarihi: 22/1/2013 MADDE 1-28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

KODU UNVAN ADI ADET KODU UNVAN ADI ADET ----- --- -- 115 TEKNİK UZMAN 2 230 AVUKAT 1 150 EĞİTİM UZMANI 1 310 MÜTERCİM 1

KODU UNVAN ADI ADET KODU UNVAN ADI ADET ----- --- -- 115 TEKNİK UZMAN 2 230 AVUKAT 1 150 EĞİTİM UZMANI 1 310 MÜTERCİM 1 (II) SAYILI LİSTE KODU : 113202 : TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİİ A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - - - - - 115 TEKNİK UZMAN 2 230 AVUKAT 1 150 EĞİTİM UZMANI 1 310 MÜTERCİM 1 210 ÖĞRETMEN 1 601 TEKNİK ŞEF 3 980

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 12 Nisan 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28970 YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

EK ÖDEME ( 666 K.H.K )

EK ÖDEME ( 666 K.H.K ) EK ÖDEME ( 6 K.H.K ) 10 20 30 40 50 60 70 80 111 112 113 114 198 193 185 170 1 1 175 a) Ek göstergeleri 7.600 veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar (1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ\ PLAN VE ItUTÇE KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ\ PLAN VE ItUTÇE KOMİSYONU RAPORU V ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ\ PLAN VE ItUTÇE KOMİSYONU RAPORU OJ/09/2014 BİRİM İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ Büyükşehir Belediye Meclisinin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 12.04.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28970 YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

BELEDİYEMİZDE YAPILACAK OLAN GÖREVDE YÜKSELME SINAV DUYURUSUDUR GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATAMA YAPILMAK ÜZERE İLAN EDİLEN BOŞ KADROLAR

BELEDİYEMİZDE YAPILACAK OLAN GÖREVDE YÜKSELME SINAV DUYURUSUDUR GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATAMA YAPILMAK ÜZERE İLAN EDİLEN BOŞ KADROLAR BELEDİYEMİZDE YAPILACAK OLAN GÖREVDE YÜKSELME SINAV DUYURUSUDUR GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATAMA YAPILMAK ÜZERE İLAN EDİLEN BOŞ KADROLAR SINIF ÜNVANI DER. KADRONUN BULUNDUĞU BİRİM ADET GİH ŞEF 3 MEMUR

Detaylı

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER DEVLET MEMURLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER DEVLET MEMURLARINA İLİŞKİN BİLGİLER DEVLET MEMURLARINA İLİŞKİN BİLGİLER KATSAYILAR (01.01.2013 31.12.2013) Çeşidi Aylar Tutarı (TL) Taban Aylık Katsayısı Maaş Katsayısı Yan Ödeme Katsayısı Özel Hizmet Tazm. Tavanı Kıdem Aylığı (Yıl x 20

Detaylı

Yönetmelik. Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Yönetmelik. Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Yönetmelik Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. İşgünü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri.

YÖNETMELİK. İşgünü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri. YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

KADRO VE POZİSYONLAR İÇİN ARANAN NİTELİKLER VE BU NİTELİKLERİN KODLARI

KADRO VE POZİSYONLAR İÇİN ARANAN NİTELİKLER VE BU NİTELİKLERİN KODLARI KADRO VE POZİSYONLAR İÇİN ARANAN LER VE BU LERİN KODLARI 500 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRÜNÜ İFADE EDER. 775 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR YARDIMCILARINI İFADE EDER. 2975 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 Mayıs 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 5 Mayıs 2014 69471265-305-3426

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2012 YILI HAZİRAN AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI Karar tarihi : 06/06/2012 Karar sayısı : 2012/06 Birleşim : 01 Oturum : 1, 5 1: Başkan-Değerli arkadaşlar

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 16 Ağustos 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26969 (Mükerrer) BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/14012 Ekli 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi 2015 Kocaeli Üniversitesi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Kılavuzu Kocaeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Hizmetiçi Eğitim Şube Müdürlüğü personel@kocaeli.edu.tr personel@kocaeli.edu.tr

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 12 Nisan 2014 Sayı : 28970 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

BİLGİ NOTU. : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği

BİLGİ NOTU. : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği BİLGİ NOTU KONU : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği 1- Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği, 23 Kasım 2012 gün 28476 sayılı Resmi

Detaylı

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ DEVLET MEMURLARINA İLİŞKİN BİLGİLER KATSAYILAR (01.01.2012 31.12.2012) Çeşidi Aylar Tutarı (TL) Taban Aylık Katsayısı Maaş Katsayısı Yan Ödeme Katsayısı Özel Hizmet Tazm. Tavanı Kıdem Aylığı (Yıl x 20

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ Cuma, 23 Kasım 2012 07:32 23 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28476 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME SINAV KONULARI Eğitim konuları tablosu

GÖREVDE YÜKSELME SINAV KONULARI Eğitim konuları tablosu GÖREVDE YÜKSELME SINAV KONULARI Eğitim konuları tablosu GRUPLAR UNVAN SORUMLU OLDUKLARI KONULAR 1 -YEREL YÖNETİMLER MEVZUATI BELEDİYE Belediyenin görev yetki ve Belediyenin organları 1.GRUP V.H.K.İ. Bilgisayar

Detaylı

BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME. Erkan KARAARSLAN

BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME. Erkan KARAARSLAN BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME Erkan KARAARSLAN BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME Uzun yıllardır kritik konularda kamu yönetimini uyaran, bilgilendiren ve geliştiren çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Bu tür

Detaylı

TCDD SÖZLEŞMELİ PERSONEL TEMEL ÜCRET SKALASI

TCDD SÖZLEŞMELİ PERSONEL TEMEL ÜCRET SKALASI AMBAR MEMURU Lise 2.429,41 AMBAR MÜDÜR YRD. Orta-Lise 1.986,24 AMBAR SAYMANI 4 yıl ve üzeri Y.O. 2.093,03 Orta- AMBAR ŞEFİ 2-3 Yıllık Y.O. 2.477,46 ANA İKMAL MRK. MD. YRD. 4 yıl ve üzeri Y.O. 2.509,50

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 22.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26442

Resmi Gazete Tarihi: 22.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26442 Resmi Gazete Tarihi: 22.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26442 BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

a) "Bakanlık" deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, b) "Bakan" deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,

a) Bakanlık deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, b) Bakan deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında görev yapan memurların

Detaylı

(1) SAYILI CETVEL ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI. 4) Orman İdaresi ve Planlama Dairesi

(1) SAYILI CETVEL ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI. 4) Orman İdaresi ve Planlama Dairesi (1) SAYILI CETVEL ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI Genel Müdür Genel Müdür Hizmet Birimleri 1) Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi 2) Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi 3) Kadastro ve Mülkiyet

Detaylı

PRATİK BİLGİLER 2017 BÜTÇE TERTİPLERİNE GÖRE MAAŞ GELİR VERGİSİ TARİFESİ 2017 YÜZDE LİMİTLER TL'ye kadar 15

PRATİK BİLGİLER 2017 BÜTÇE TERTİPLERİNE GÖRE MAAŞ GELİR VERGİSİ TARİFESİ 2017 YÜZDE LİMİTLER TL'ye kadar 15 PRATİK BİLGİLER 2017 KATSAYILAR AYLIK KATSAYI 0,096058 01/01/2017 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,030462 TARİHİNDEN TABAN AYLIK KATSAYISI 1,503595 GEÇERLİ AİLE YARDIMI 2.134 204,99 ÇOCUK YARDIMI (0-6 YAŞ) 500 48,03

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

YÖNETMELİK. 13 Ocak 2018 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30300

YÖNETMELİK. 13 Ocak 2018 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30300 13 Ocak 2018 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30300 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME, UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ VE YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMASI HAKKINDA

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ 1. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ 1. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ 1. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 1. Toplantı yılı 2014 Senesi MAYIS ayı

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 12.11.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25991 YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Nurgül KAYA İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Uzman Atama Birimi Aday Memur Eğitimleri-2012 Kapsam Bu

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME İLANI

BOZOK ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME İLANI BOZOK ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME İLANI Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca Üniversitemizce görevde

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME SINAV KONULARI

GÖREVDE YÜKSELME SINAV KONULARI GÖREVDE YÜKSELME SINAV KONULARI GRUPLAR UNVAN SORUMLU OLDUKLARI KONULAR 1 -YEREL YÖNETİMLER MEVZUATI BELEDİYE Belediyenin görev yetki ve Belediyenin organları 1.GRUP V.H.K.İ. Bilgisayar İşletmeni, Veznedar,

Detaylı

I- BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLÂTI. 1- Şube Müdürü Müsteşar yardımcısı Müsteşar -

I- BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLÂTI. 1- Şube Müdürü Müsteşar yardımcısı Müsteşar - EK1 A ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ I BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLÂTI 1. SİCİL AMİRİ 2. SİCİL AMİRİ 3. SİCİL AMİRİ 1 Özel Kalem Müdürü Bakan 2 Şube Müdürü Özel Kalem Müdürü Müsteşar 3 Şef, araştırmacı, uzman, bilgisayar

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

II SAYILI CETVEL Özel Hizmet Tazminatı (A) Kadro Tazminat S. No Kadro Unvanı Derecesi Oranı (%) 1 Başbakanlık Müsteşarı... : 1 GRUP-2...

II SAYILI CETVEL Özel Hizmet Tazminatı (A) Kadro Tazminat S. No Kadro Unvanı Derecesi Oranı (%) 1 Başbakanlık Müsteşarı... : 1 GRUP-2... II SAYILI CETVEL Özel Hizmet Tazminatı ÜST YÖNETİM VE GENEL İDARE HİZMETLERİ (A) Kadro Tazminat S. No Kadro Unvanı Derecesi Oranı (%) GRUP-1... : 345 1 Başbakanlık Müsteşarı... : 1 GRUP-2... : 340 1 Müsteşar,

Detaylı

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Kabul Tarihi: 12.11.2005 R.G. Tarihi: 12.11.2005

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 15 Aralık 2004 Çarşamba Sayı : 25671 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yaptırılacak Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına ilişkin Merkezi

Detaylı

YÖNETMELİK BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK 22 Şubat 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26442 İçişleri Bakanlığından: YÖNETMELİK BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL TEMEL ÜCRETLERİ (TL) S.

TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL TEMEL ÜCRETLERİ (TL) S. Orta 1.417,00 1 Ambar Memuru Lise 1.461,00 2-3 1.475,00 4 yıl ve üzeri 1.496,00 Orta-Lise 1.964,00 2 Ambar Md. Yrd. 2-3 1.986,00 Orta-Lise 1.513,00 3 Ambar Saymanı 2-3 1.530,00 4 yıl ve üzeri 1.552,00

Detaylı

Resm Gazete Tar h : Resm Gazete Sayısı: 28970

Resm Gazete Tar h : Resm Gazete Sayısı: 28970 Resm Gazete Tar h : 12.04.2014 Resm Gazete Sayısı: 28970 YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ yılında Talas Belediyesinde Çalışan Memur Personel Durumu

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ yılında Talas Belediyesinde Çalışan Memur Personel Durumu İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 8 yılında Talas Belediyesinde Çalışan Memur Personel Durumu -Ünvan ve görevlerine göre dağılımı : Belediyemizde //7-44 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve

Detaylı

TCDD SÖZLEŞMELİ PERSONEL TEMEL ÜCRET SKALASI TCDD UNVAN ADI DURUMU Orta-Lise AMBAR MEMURU

TCDD SÖZLEŞMELİ PERSONEL TEMEL ÜCRET SKALASI TCDD UNVAN ADI DURUMU Orta-Lise AMBAR MEMURU AMBAR MEMURU AMBAR MÜDÜR YRD. 4 yıl ve üzeri Y.O. 2.350 2.444 Orta-Lise 1.860 1.934 AMBAR SAYMANI 4 yıl ve üzeri Y.O. 1.960 2.038 Orta- AMBAR ŞEFİ ANA İKMAL MRK. MD. YRD. 4 yıl ve üzeri Y.O. 2.350 2.444

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME SINAV KONULARI

GÖREVDE YÜKSELME SINAV KONULARI GÖREVDE YÜKSELME SINAV KONULARI GRUPLAR UNVAN SORUMLU OLDUKLARI KONULAR 1 -YEREL YÖNETİMLER MEVZUATI BELEDİYE Belediyenin görev yetki ve Belediyenin organları 1.GRUP V.H.K.İ. Bilgisayar İşletmeni, Veznedar,

Detaylı

MALİ YILI BÜTÇESİ & MURAKIP RAPORU

MALİ YILI BÜTÇESİ & MURAKIP RAPORU 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ & MURAKIP RAPORU 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ & MURAKIP RAPORU 2018 İÇİNDEKİLER 2018 BÜTÇE YILI KARARNAMESİ... 05 ÖDENEK CETVELİ A... 09 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) CETVELİ...23

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YATAK VE KADRO STANDARTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YATAK VE KADRO STANDARTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YATAK VE KADRO STANDARTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK R.G.Tarihi: 29.08.2008 R.G.Sayısı: 26982 MADDE 1 26/10/1994 tarihli ve 22093 sayılı Resmî

Detaylı

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ 30.12.2015 Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 21.01.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28180 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Belediye Bütçeleri İçin, Kurumsal Bir Sınıflandırma Önerisi

Belediye Bütçeleri İçin, Kurumsal Bir Sınıflandırma Önerisi Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org Belediye Bütçeleri İçin, Kurumsal Bir Sınıflandırma Önerisi A. Genel Olarak Bütçe Kodlaması Bütçenin, klasik ve çağdaş olmak üzere iki işlevi bulunmaktadır. Bütçe

Detaylı

T.C. ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ Karar No :0 Ardeşen Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20,2 ve 22.maddeleri gereğince gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 03.0.207 Salı günü saat,00 da Belediye Meclis

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.04.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28975 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2012 YILI ŞUBAT AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2012 YILI ŞUBAT AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 202 YILI ŞUBAT AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI Karar tarihi : 0/02/202 Karar sayısı : 202/02 Birleşim : 0 Oturum :, 9 : BaşkanDeğerli arkadaşlar gündemimizin.

Detaylı

PRATİK BİLGİLER 2014 MAAŞ KATSAYILARI AYLIK KATSAYI 0,076998 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,024416 TABAN AYLIK KATSAYISI 1,205274 01/01/2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ

PRATİK BİLGİLER 2014 MAAŞ KATSAYILARI AYLIK KATSAYI 0,076998 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,024416 TABAN AYLIK KATSAYISI 1,205274 01/01/2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ PRATİK BİLGİLER 2014 MAAŞ KATSAYILARI AYLIK KATSAYI 0,076998 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,024416 TABAN AYLIK KATSAYISI 1,205274 01/01/2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ BÜTÇE TERTİPLERİNE GÖRE MAAŞ TEMEL MAAŞLAR 1.1.1.1

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Avukat kadrolarından hukuk müşaviri kadrolarına yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

YÖNETMELİK. (2) Avukat kadrolarından hukuk müşaviri kadrolarına yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. 28 Aralık 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29219 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: YÖNETMELİK AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN REKTÖRLÜĞÜNDEN Yükseköğretim Üst Kurulușları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değișikliği Yönetmeliği uyarınca Üniversitemizde üst görevlere yapılacak atamalara ilișkin sınıf,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 21.01.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28180

Resmi Gazete Tarihi: 21.01.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28180 Resmi Gazete Tarihi: 21.01.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28180 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Dairesi Başkanlığı PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Dairesi Başkanlığı PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı : 07/07/2015-E.18991 T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Dairesi Başkanlığı *BENF6N3Y* Sayı : 74315950-902.03- Konu : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Duyurusu

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2019 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2019 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2019 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 5. Toplantı Yılı 2019 Senesi OCAK ayı Meclis

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONELİ 2014 UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İLANI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONELİ 2014 UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İLANI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONELİ 2014 UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İLANI İLAN TARİHİ : 12.06.14 SON BAŞVURU TARİHİ : 27.06.14 SINAV TARİHİ : Unvan Değişikliği sınavının tarih, yer ve saati biriminize

Detaylı

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI KADROLAR TÜZÜĞÜ

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI KADROLAR TÜZÜĞÜ 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI KADROLAR TÜZÜĞÜ [(27.7.2015 R.G. 118 EK III A.E. 497 Tüzüğün), (4.8.2015 R.G. 120 EK III Düzeltme) ve (7.11.2015 R.G. 161 EK III A.E. 721) Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] BAKANLIKLARIN

Detaylı