XIX. YÜZYILDA ERMENİLERİN SİYASAL, SOSYAL, KÜLTÜREL HAYATINDAKİ DEĞİŞMELERDE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NİN ROLÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "XIX. YÜZYILDA ERMENİLERİN SİYASAL, SOSYAL, KÜLTÜREL HAYATINDAKİ DEĞİŞMELERDE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NİN ROLÜ"

Transkript

1 1653 XIX. YÜZYILDA ERMENİLERİN SİYASAL, SOSYAL, KÜLTÜREL HAYATINDAKİ DEĞİŞMELERDE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NİN ROLÜ ÖZET İNCE ERDOĞAN, Dilşen TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 1820 yılında Osmanlı topraklarına ayak basan Amerikalı misyonerler iktisadi ve siyasi açıdan büyük ülke olabilmesi için bu topraklarda Amerikalı tüccarlar ile birlikte çalışmaya başlamışlardır. Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde yasayan etnik gruplar üzerinde, donemin siyasi konjonktürüne de uygun olarak görünürde Hıristiyanlığı yaymak amacı ile ilk önce Yahudiler, Müslümanlar, Rumlar ve Ermeniler arasında faaliyet gösterdiler. Yahudilerin ve Müslümanların dinlerine sıkı sıkıya bağlı olmaları, Rumlarında Amerikalı misyonerlerin getirdikleri hizmetlere Avrupa ya yakın olmalarından dolayı daha Önceden tanışmaları nedeni ile misyonerler başarılı olamadılar. Fakat Ermenilerin bağımsız Ermenistan kurma, Ermeni milliyetçiliğinin oluşması, Ermeni dilinin ve Ermeni tarihinin gelişmesinin yapı taşlarını oluşturan Amerikalı misyonerler bu dönemde çıkan Ermeni isyanlarının da baş aktörü oldular. Bu bildiride özellikle Ermeni dilinin ve tarihinin gelişmesi açısından okul ders programlarında yer alan kitaplar tetkik edilecek misyoner Hamlin in dediği gibi... biz Ermeni dilini kil ve çamur içinde bulduk, altın olarak bıraktık. sözü üzerine yapılan çalışmalar anlatılacaktır. Okul programlan ele alınarak yetiştirilmek istenen örnek Ermeni vatandaşların Amerika ya gidiş serüvenleri üzerinde durulacaktır. Bunun yanında özellikle Ermeni kadınlar arasında çalışan bayan misyonerlerin kurdukları Bible Woman adı verilen derneklerin faaliyetleri ve Ermeni kadınların hayatlarında yaptıkları değişimlere de bildiride yer verilecektir. Her bir Ermeni evinin küçük bir Amerikan evine nasıl dönüştüğü Sivas, Van, Harpuı örneğinde değerlendirileceklir^öildiri hazırlanırken Sivas ve Erzurum Amerikan Konsolosluk raporlarından, Chicago Times ve Washington Post Gazetesinden ve misyonerlerin kendi yayın organları olan Missionary Herald ve Land and Land Dergilerinden ve en önemlisi ise ABCFM Arşivinden yararlanılacaktır. Key Words: Ermeni, Osmanlı. --- Osmanlı Devleti kuruluşu ile birlikte nüfuzu altında yaşayan gayrimüslimleri kendi iç işlerinde serbest bırakmış ve bölgeyi kendi özelliklerine uygun kanunlar ile yönetmiştir. (Açıkses, 2007; 35) Bu bağlamda Ermenilerin, Osman Bey

2 1654 zamanında Anadolu da ayrı bir toplum olarak örgütlenmelerine izin verilmiş ve Ermenilerin ilk dini merkezi Kütahya da kurulmuştur. Bursa nın başkent olması ile merkez Kütahya dan Bursa ya taşınmıştır. Fatih Sultan Mehmet in İstanbul u alması ile birlikte Bursa da bulunan Ermeni Patriği Hovakim İstanbul a çağrılmış ve 1461 de verilen ferman ile Ermeni Patrikhanesi kurulmuştur. Böylece Ermeni cemaati millet sistemi içinde yerini almıştır.(eryılmaz, 1996: 34-35) Devletin varlığını kabul etmeleri şartı ile Ermenilerin dil, din ve kültürlerini korumalarına saygı gösterilmiştir. Ermeni Patriği, Osmanlı Devleti sınırları dâhilinde yaşayan Ermenilerin hem ruhani hem de cismani lideri olarak yerini almıştır. Devlet, Ermenilerin kendi dini, mali, eğitim, kültür işlerini yürütmeleri amacı ile vakıf kurmalarına da izin vermiştir. Hatta ekonomik sıkıntı içinde bulunduklarında yardım da etmiştir. Bütün yapılanlar Ermeni toplumunun ve kilisesinin yaşamasını ve gelişmesini sağlamıştır. (Karal, 1971: 6-5) Osmanlı Devleti nin yönetimi altında yıllarca birlikte yaşayan Türkler ve Ermeniler, toplumsal birlikteliğin bir sonucu olarak sosyal ve kültürel alanda birbirlerini etkilemişlerdir. İki toplum arasında yaşanan bu etkileşim özellikle müzik, edebiyat, yemek, dil ve günlük yaşamda kendini göstermiştir. Örneğin, Ermeniler devletin dili olan Türkçe yi iletişim ve yayın dili olarak kullanmışlardır. Anadolu da Ermeni harfleri ile yazılmış Türkçe metinlere rastlanmıştır. Ermeni aşıklar(gusanlar) Köroğlu ndan, Pir Sultan dan, Karacaoğlan dan deyişleri ve şiirleri yerel ağızlarla düğünlerde, şölenlerde ilk önce kemençe daha sonra da sazla söylemişlerdir.(selahattin Doğuş, 2007;196) Ermeniler, kemençe ve sazın yanında davul ve tulumu da gözde müzik aleti olarak kullanmışlardır. Toplumsal etkileşim özellikle günlük yaşamda da kendini göstermiştir. Düğün merasimlerinde gelin hamamı, traş, kahve töreni ve gelinlik etmek âdetleri birbirine benzemektedir. Türkler, Ermenilerin Paskalyalarını kutlamakta; Ermeniler de, Türklerin Kurban bayramlarında onlarla birlikte olmakta ve büyük sofralarda beraberce yemek yemektedir. (Yel-Demirtaş, 2007: ) Dünya Savaşı sonrası Doğu Anadolu da incelemeler yapan General Harbord da Türkler ve Ermenilerin birlikteliği hakkında Amerikan Senatosuna sunduğu raporunda, Türklerle Ermenilerin yüzyıllarca birlikte yan yana ve dost olarak yaşadıklarını, Erzurum da Hacca giden Müslüman ailelerin işlerinin yürütülmesini Ermeni komşularına bıraktığını belirtmiştir. (Karal, 1971: 6-5) Sonuç olarak aynı topraklarda yaşayan, aynı iklimi paylaşan iki toplumun ortak özelliklerinin olmasından ve birbirlerinden böylesine etkilenmelerinden daha doğal bir durum yoktur. Genel olarak gayrimüslimler, özel olarak da Ermeniler, Osmanlı Devleti nin siyasal ve ekonomik yönden güçlü olduğu dönemlerde, devletin kanatları altında Türk komşuları ile birlikte yüzyıllarca dostça yaşamışlar; fakat XIX. yüzyılda devletin siyasal ve ekonomik iflasını açıklaması, gelişen ve değişen dünya düzenine ayak uyduramaması ile birlikte, dindaşları oldukları devletlerin etkisi altında kalarak Osmanlı Devleti ne karşı isyan etmişlerdir. Ermeniler kendilerini

3 1655 dışarıdan gelen tahriklere kaptırmışlar, yukarıda örnekler vererek açıkladığımız dostluğa sadık kalmamışlardır. 13 Nisan 1878 Patrik Nerses, Lord Salisbury e Ermeniler ile Müslümanların bir arada yaşamaları imkansızdır. Doğu sorunu, Müslümanlarla Hıristiyanların bir arada yaşamalarını daha da güçleştiren, Osmanlı İmparatorluğu nun zayıflaması sorunudur. Eşitliği ancak Hıristiyan yönetim uygulayabilir. Adaleti ancak Hıristiyan yönetim sağlayabilir. Şu halde Hıristiyanların yaşadığı her yerde Müslüman yönetimin yerini Hıristiyan yönetim almalıdır. diyerek, Osmanlı Devleti ne açıkça ihanet etmiştir. (Karal, 1971: 10-12) Ermeniler, XIX. yüzyılın emperyalist devletleri tarafından İmparatorluk sınırları içinde elde edilecek en uygun gayrimüslim topluluk olarak görülmüştür. Bu yaklaşımın arkasında İmparatorluğun farklı bölgelerinde yaşayan Ermenilerin nüfus yoğunluğunu sağlayamamaları, aralarında mezhepsel birliğin olamaması etkili olmuştur. (Karal, 1971: 5-6) XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti, Avrupa ülkeleriyle sadece siyasi ve askeri alanda ilişkiler kurmamış, ekonomik ve sosyo-kültürel değişmeleri de beraberinde getiren daha geniş boyutlu ilişkiler içine girmiştir. Bu dönem Tanzimat ın ilanı ile başlamıştır. Askerî alanda yapılan yenilikler maalesef Osmanlı Devleti nin savaş alanlarında yenilgiler almasının önüne geçememiştir. (Akgün, 1998: 44) Her yenilgi Büyük Devletlere yeni imtiyazlar verilmesine neden olmuştur. Osmanlı Devleti nin ekonomik yönden iflasına sebep olan kapitülasyonlardan, Fransa dışındaki devletlerin de yararlanmaya başlaması; Islahat Fermanı ile gayrimüslimlerin sahip oldukları hakların daha da genişletilmesi, ilk borcu alarak mali yönden iflas ettiğini açıklaması, hem Osmanlı Devleti nin parçalanmasını hem de devleti parçalamak isteyen Büyük Devletlerin her geçen gün iştahlarının artmasını beraberinde getirmiştir.(armaoğlu, 1991: 41-42; Aybars, 1995: ) Osmanlı Devleti nin Amerika ile de tanışması bu dönemde olmuştur. Amerika, yılları arasında İngiltere ye karşı verdiği mücadele sonunda, 1786 yılında bağımsızlığını tüm dünyaya duyurmuştur. İngiltere ye karşı verilen Bağımsızlık Savaşı nın en önemli nedenleri arasında ekonomik ve ticari gelişim yer almış; Amerikan tarihi boyunca ekonomik çıkarlar, Amerikan dış politikasını belirleyen en önemli unsur olmuştur. (Erhan, 2001: 70-71) Avrupalıların Amerika dan uzak kalmalarını sağlamak amacı ile dış politika ilkesi olarak benimsediği Monreo Doktrini ile güçlü ülke olabilme adına adımlar atılmıştır. Monreo Doktrini ile Amerika, Avrupa nın emperyalist güçlerinden bağımsızlığını ve uçsuz bucaksız bakir topraklarını korumuştur. Fakat vatandaşlarının mutluluğunu ve ülkesinin geleceğini de düşünerek dünyada meydana gelen siyasi, iktisadi değişme ve gelişmelerden uzak kalmak da istemediği için, Doktrin in esaslarını da çiğnemeden Osmanlı Devleti nin topraklarının paylaşılması hareketine katılmıştır. (Dulles, 1954: 12-11) Amerika, bağlı olduğu dış politika ilkesini çiğnemeden Osmanlı Devleti nin topraklarının paylaşılmasında İngiltere, Fransa ve Rusya gibi açık bir emperyalist politika

4 1656 izlememiştir. Amerika, ülkesinde bu dönemde yaygın olarak faaliyet gösteren tacirlerini ve misyonerlerini Osmanlı topraklarının işgal edilmesinde kullanmıştır. Amerika nın atılgan ve girişken vatandaşları arasındaki kimliksel ve mezhepsel farklılık, Amerika nın ulus-devlet olgusunu birleştirici bir özellik olarak kullanmasını zorlaştırmıştır. Hıristiyanlığın farklı mezhepleri arasında çıkması muhtemel çatışmayı önlemek ve laik Amerikan Anayasasına ters düşmeyerek, güçlü ve birleşik Amerika nın oluşmasını sağlayacak yegâne çözüm Protestanlık mezhebinin çatısı altında birleşme olarak görülmüştür. Amerikan karakterinin oluşmasında etkili olan Protestanlık, XIX. yüzyılda Protestan Kilisesi ve cemaatinin liderliğinde Büyük Uyanışı gerçekleştirmiş; böylece, Amerika nın dışa açılmasında ve Protestan misyonerliğinin doğuşunda büyük bir adım atılmıştır. (Akgün, 1988: 1-2; Weber, 2002: 40-46). XIX. yüzyılda, Osmanlı topraklarının Amerikan malları için iyi bir Pazar, Amerikan fabrikaları içinse iyi bir hammadde kaynağı olduğu düşünülmüş, Anadolu toprakları Amerikan kapitalistleri için önemli bir yatırım alanı olmuştur. Anadolu, ticaret devriminin ihtiyacı olan kömür, petrol, zımpara yataklarına sahiptir ve emperyalist güçlerin çekim merkezi olmuştur. Osmanlı topraklarında tarımın canlandırılması, hammadde kaynaklarının kullanılması ve sanayiinin harekete geçirilmesi; Osmanlı topraklarının işlenmiş mallar için iyi bir pazar, sermaye yatırımı için uygun bir ortam ve değerli bir ham madde kaynağı olacağı düşünüldüğünü göstermiştir. Amerikalı tüccarlar, arkalarında Amerikalı iş adamlarının da desteği ile İzmir, İstanbul ile Boston arasında mekik dokumaya başlamışlardır. İzmir in inciri Amerika, Boston un romu da Anadolu ile tanışmıştır. (Earle, 1972: 5). Osmanlı topraklarında yaşayan Ermeniler üzerinde Amerika nın siyasal, sosyal ve kültürel etkilerini incelemek için yapılması gereken, Amerika nın Osmanlı topraklarını işgal ettiği silahsız askerlerin faaliyetlerinin incelenmesidir. Amerika daha öncede belirtildiği gibi, ilk önce tüccarları ve misyonerleri kanalı ile bu toprakları işgal etmiştir. Tüccarlar hem Amerikalı iş adamlarının hem de devletin desteğini alarak ticaret yapmaya başlamışlar, özellikle 1830 antlaşması ile birçok imtiyaz elde etmişlerdir. Bu anlaşma ile iki devlet arasındaki ilişkiler resmi bir nitelik kazanmıştır. Bu bağlamda Amerika ya en çok kayırılan ülke statüsü tanınmıştır. Bu diğer emperyalist ülkeler gibi Amerika nın da kapitülasyon haklarından yararlanması anlamı taşımaktadır. (Armaoğlu...) 1830 yılında imzalanan anlaşma ile Amerikan tüccarları Anadolu da simsar kullanma hakkını elde etmiştir. Osmanlı tebaasının içinde simsarlık Rumlar ve Ermeniler tarafından yapılmaktadır. Fakat Rumların 1820 yılında ayaklanması ile hem ticaret hem de devlet katından yavaş yavaş çekilmeye başlaması, özellikle de Rum simsarlarının Anadolu kıyılarında iş yapması nedeni ile Ermeni simsarların Amerikan tüccarları ile çalışmaları gündeme gelmiştir. Rumlar, İzmir Limanı na gelen malları Ege

5 1657 Bölgesi ne dağıtıp, bu bölgede üretilen malları da toplayıp limana getirmişlerdir. Fakat Anadolu nun iç bölgelerine ne malları dağıtacak, nede bu bölgelerde üretilen malları toplayacak Amerikalıya ve Rum a rastlamak mümkün olmamıştır. Bu nedenle Amerikan mallarını Türklere, Türk mallarını da Amerikalılara ulaştıracak olan Ermeniler, Amerikan tüccarlarının gözdesi olmuşlardır. Ermeni simsarların Amerikan tüccarları ile olan ilişkileri ilk olarak zengin olan Ermenileri daha da zenginleştirmiştir. Anadolu Ermeni sine geniş bir iş alanı açılmış, zengin olan Ermeniler yavaş yavaş Amerikan tüccarları ile ortak olmaya başlamış ve Amerikan vatandaşlığını kabul ederek Amerika ya gitmişlerdir. Böylece hem Anadolu da hem de Amerika da zengin Ermeni tüccar bir sınıf doğmuştur. Amerika da yanan ve hala devam eden Türk düşmanlığının tohumları ilk defa bu tüccar Ermeni sınıf tarafından yakılmıştır. (Şimşir, 1984: 81-83) Amerika ile Osmanlı Devleti tüccarlar vasıtası ile ekonomik bağlar kurmuş, misyonerleri ile özellikle Ermeniler üzerinde kendi izlerini bırakmayı hedeflemiştir. (Akgün, 1998: 45.) Amerikan ulusalcılığı için gerekli olan misyonerlik, XIX. yüzyılda birçok misyoner topluluğun kurulmasına neden olmuştur yılında American Board of Commissioners for Foreign Missions (ABCFM) de bunlardan biridir. ABCFM ye bağlı olarak Boston dan yola çıkan Amerikalı misyonerlerden Pliny Fisk ve Levi Parsons 14 Ocak 1820 de İzmir e ulaşmışlardır. Her iki misyoner de Hıristiyanlığı yaymak, Hıristiyanlığı dünya dini yapmak adına yeni alanlar keşfedeceklerdir. Amaçları barışçıl yolla dünyayı fethetmektir. Onların silahları ise dikiş makineleri, okulları, kısacası insanların yaşamlarını kolaylaştıracak her şeydir. Anadolu ya geldikten kısa bir süre sonra Misyoner Parsons Tanrı nın yardımı ile bu kudretli günah imparatorluğunu tamamen yıkacak bir sistem kurmaya ant içtiklerini söylemiştir. (Grabill, 1971: 6; Şimşir, Bilal, 2005: 16) Anadolu da Elnathan Gridley, Josiah Brewer ile Otis Dwight ve Eli Smith in yaptıkları geziler sonunda Ermeniler arasında misyonerlik faaliyetlerinde bulunulmasına karar vermişlerdir. (Danacıoğlu, 2003: 77). Amerikalılar neden Doğu Anadolu da ve Ermeniler arasındadır sorusuna ise 1886 yılında Sivas Amerikan Konsolosu Jewett in gönderdiği raporun birkaç satırı aktarılarak cevap bulunabilir. Konsolos Jeweet, Anadolu nun maden kaynakları çok zengin ama pek az gelişmiştir. Bir başka hükümetin elinde olsaydı, bu maden kaynakları yüzyılın en büyük verimini ve servetini sağlardı. Ama bugünkü koşullarda bunlar hiçbir değer taşımamaktadır. demiştir. (Şimşir, 1984: 111) Amerikalı misyonerlerin Ermenilere yönelik çalışmaları, eğitim, sağlık ve sosyal yardım kuruluşları kurarak başlamıştır. İlk adım Ermeniler için okullar açarak atılmıştır yılında Amerikalı bir misyoner Sorun Ermeniler için mümkün olan en yararlı işi hangi yoldan yapacağımızdır. Onlarla ilgili olarak doğru uçtan başlamak için ilkokullar açmalıyız. Bir çocuğun kafasında yetişkin insanlarınkinden daha kolay iz bırakılabilir...üstelik bunların pek çoğu okumuyor

6 1658 hemen hemen tümü yazmıyor... diyerek izlemeleri gereken yolu göstermiştir. (Kocabaşoğlu, 1989: 68) Amerikalı misyonerler Ermeniler için açtıkları okullarda hem kendilerini kanıtlamak, hem de vatansever ve Amerikan hayranı bir Ermeni toplumu oluşturmak adına çok çalışmışlardır. Emperyalizmin öncü kuvveti olan misyonerler, açtıkları okullar vasıtası ile Amerikan kültürünü Ermeni toplumunun içine ihraç etmişlerdir. (Moranian, 1994: ) Aynı zamanda Amerikan okulları, Ermeni ulusçuluğunu geliştiren önemli araçlardan biri de olmuştur. Amerikan okullarında verilen eğitim sonunda Ermeniler, Osmanlı Devleti nin yönetimi altında yaşadıkları yılları değerlendirmeye başlamış, siyasi haklardan mahrum oluşlarını, birbirlerinden kopuk olarak yaşamalarının nedenini, dillerini kullanamamalarını Osmanlı yönetimine bağlamışlardır. Bu duyguları hisseden ve bu düşünceleri taşıyan Ermeniler, gün geçtikçe Türk komşularından uzaklaşmış ve onları küçük görmeye başlamışlardır. Bu durum Türkleri de Ermenilere karşı tavır almaya itmiş, onlar da Devletin başına gelenlerden Batılı Devletlerin tahrik ve teşviklerine kapılan gayrimüslimleri özellikle de Ermenileri sorumlu tutmaya başlamışlardır.(şimşir, 1984: 90-95; Yuvalı, 1991: 6) Örneğin Robert Kolejin kurucularından olan Cyrus Hamlin ezilmişlik duygusunu eğitimde ilke olarak benimseyen ve bunu Ermeni öğrencilere benimseten Amerikalı öğretmenlerin başında gelmiştir. Bu doğrultuda eğitim alan, devletin kendilerini ezdiğine ve sömürdüğüne inanan Ermeni öğrenciler, patlamaya hazır bombalar haline dönüştürülmüşlerdir. (Hamlin, 1924: ). Amerikan okulları, her iki toplumu birbirinden uzaklaştırmaya başlamış ve sonunda da koparmıştır. Ermeni toplumunu, Türk komşularına yabancılaştıran ve yüzyıllarca kanatları altında yaşadıkları Osmanlı Devleti ne karşı isyan ettiren Amerikan okullarında, öğrencilere verilen ders programlarının etkisi büyük olmuştur. Amerikan okulları için düzenlenen ders programları sadece öğretim amacı ile hazırlanmamıştır. Bu programların içerisinde öğrencilerin sosyal hayatta uyması gereken kurallar, yaşanılan bölgenin güzelleştirilmesi ve verimli hâle getirilmesi için yapılması gerekenler, temizlik gibi konular da yer almıştır. Doğal olarak bu durum Amerikalı misyonerlerin işini biraz daha kolaylaştırmıştır. (Orvis, 1915: 101) Amerikan okullarında okutulan ders programlarında özellikle dil ve tarih derslerine büyük önem verilmiştir. Okulların eğitim dili İngilizce dir. İngilizce nin misyonerlerin ana dili olması eğitimde kolaylık sağlamaktadır. İngilizce bilen öğrenciler mezun olduktan sonra devletin yabancı dil bilen elemana ihtiyacından dolayı kolaylıkla iş bulabilmekte ve ticaret hayatına diğerlerinden daha rahat atılabilmektedir. Amerikan okullarında İngilizce öğretilmesine ayrı bir önem verilmesi, Amerikan kültürünün daha kolayca evrenselleşeceği düşüncesini de beraberinde getirmiştir. (Goodsell, 1961: ) Ayrıca okullarda öğrencilere eski ve yeni Ermenice de öğretilmekte, tarih ve coğrafya derslerinde ise Ermenistan dan ve Ermeni tarihinden bahsedilmektedir. Böylece Amerikan okullarında verilen derslerle

7 1659 birlikte Ermenilik bilinci ve bağımsız devlet kurma hayalleri ortaya çıkmıştır. (Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Y.PRK.TKm, 36/27, 7/A.) Amerikan okullarının Ermenilerin düşüncelerinde olduğu kadar yaşam tarzlarında da derin etkiler yaratmış olduğu bilinen bir gerçektir. Özellikle Amerika da ilköğretim öncesi mecbur olan anaokulları, Ermeni çocukların psikolojik gelişmelerine de katkıda bulunmuştur. Anaokulları için hazırlanan ders programı çocukların zekasını ve doğuştan gelen özelliklerini geliştirmek amacındadır. Çocuklar beraber oynadıkları oyunlarda sabra, intizama ve basit sorulara cevap vermeye alıştırılmışlardır. (BOA, 1895: 3/A) XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti nin içinde bulunduğu siyasi ve iktisadi sıkıntılar, toplumun ve devletin ihtiyacı olan eğitimli insan yetiştirilmesine olanak vermemiştir. Hâlbuki Amerikan okullarında eğitim gören Ermeni gençler, bu okullardan mezun olduklarında bu ihtiyaca cevap verir niteliklere sahip olmuşlardır. Çünkü okullarda kendilerine verilen pratik bilgiler sayesinde üretken hâle gelmişler, daha öğrenci iken hem kendi hem de ailelerinin bazı ihtiyaçlarını karşılamışlardır. Bununla birlikte okulun bünyesinde açılan Kendine Yardım Atölyeleri nde terzilik, ayakkabıcılık, dokumacılık öğrenmişler; böylece kabiliyeti olanlar yeni birer meslek sahibi de olmuşlardır. (Stone, 1984: 1) Amerikan okullarından mezun olan akıllı Ermeni gençleri ise; yüksek öğrenim görmek için misyonerler tarafından Amerika nın en iyi üniversitelerine gönderilmiştir. Bu durum Ermeniler ile Türklerin aralarının daha da açılmasına neden olmuştur. Amerika daki eğitimleri boyunca Ermeni gençler, demokrasi, özgürlük, ulus devlet gibi kavramlarla tanışmışlar ve Anadolu ya bağımsız devlet kurma hayalleri ve hırsıyla dönmüşlerdir. Doğal olarak Osmanlı topraklarını parçalayarak kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak isteyen Amerika için de bu durum bulunmaz bir fırsat olmuş ve Ermeni gençleri, misyonerleri aracılığı ile desteklemiştir. (Haydar Polatoğlu, 1990: 128) Bu durum özellikle II. Abdülhamit döneminde büyük bir tehlike oluşturmuştur. Çünkü bu durum Sultan ın toplumu homojenleştirme politikasına ters düşmüş; Amerikalı misyonerler, Ermeni toplumunu sosyal, dinsel ve etnik anlamda, daha da farklılaştırarak Osmanlı toplumundan soyutlamayı başarmışlardır. (Kieser, 2002: 391) Amerika nın, Osmanlı Devleti üzerindeki emperyalist politikası daha da açık bir hâle gelmiştir. Bu konuda Ermeni yazar Raffi Misyonerler Ermenilerin evlerine bir lamba gibi girdiler. Fakat aynı kurtlar gibi onları parçaladılar. demiştir. (Gürün, 2005: 64) Amerikalı misyonerlerin eğitim faaliyetlerinin en büyük destekçisi matbaa olmuştur. Osmanlı sınırları içinde yaşayan Ermenileri Protestanlaştırarak, siyasal ve kültürel hedeflerine ulaşmayı amaçlayan misyonerler, matbaayı etkin bir biçimde kullanmışlardır. Amerikan matbaasında ilk olarak dinsel içerikli kitaplar basılmıştır yılından itibaren eğitim faaliyetlerinin artması ile birlikte, Amerikan okullarının ihtiyacı olan ders kitaplarının da basıldığı görülmüştür.

8 1660 (Goodsell, 1961: 9) 1822 yılından 1826 yılına kadar Malta matbaasında sayfadan oluşan kitapçık basılmıştır yılına kadar toplam 3 milyon İncil ve 4 milyon kitap dağıtılmıştır. (Kocabaşoğlu, 2004: 143) Amerikalı misyonerler basım faaliyetleri kadar, misyon kurdukları bölgelerde kitaplıklar kurmaya ve kitapçı dükkanları açmaya da önem vermişlerdir. Örneğin Van misyonerlerinden Allen şehir merkezine geldiğinde karşılaştığı en büyük sorunun, gençlerin içki salonlarında oturmaları olduğunu ve Amerikan etkisinin burada yerleşebilmesi adına derhal okuma salonlarının açılması gerektiğini, Boston daki merkeze yazdığı mektubunda belirtmiş ve mektubuna Fransız edebiyatı kitaplarının bu ülkenin genç insanları tarafından ilgi ile okunduğunu siz de biliyorsunuz. Bu kitaplardaki eğilim şeytanca, insanın beynine düşmanlık ekiyor. Kelimeler kılıcın kenarından keskin ve kuvvetli, Van da en kısa zamanda bu etkiyi azaltmak için bir okuma salonu açılmalı. Bu salonda İncil, dini kitaplar ve Risaleler okunabilmeli ve satılabilmeli. Ana caddeyi geçince 10 yada daha fazla içki salonu gördüm. Niçin biz genç erkeklerin öğleden sonralarını geçirebilecekleri bir yer açmıyoruz? İçki içip kumar oynayacaklarına birkaç iyi iş yapsınlar diyerek devam etmiştir. ( ABCFM, 1891: 694) Ermenilerin sosyal ve kültürel hayatındaki değişmelerde, Amerikan okulları kadar kadın misyonerlerin çalışmaları da büyük bir paya sahip olmuştur. Osmanlı toplumunda aile hayatı kapalıdır ve bu sistem kadını eve mahkûm etmiştir. Çocuğun yetiştirilmesindeki önemi bilen misyonerler, ailelerin içine girilmesi ve kadının eğitilmesi gerektiği üzerinde durmuşlardır. Kapalı bir yapıya sahip olan Ermeni ailesinin kapıları da sadece kadın misyonerlere açılmıştır. Özellikle 1830 lardan itibaren misyonerlerin yanlarında eşleriyle birlikte gelmesi, misyonerlik faaliyetlerinde canlanmaya neden olmuştur. Amerikalı misyonerler görüşmeleri okullarda ve kahvehanelerde yaparken, kadın misyonerler Ermeni kadınlarını hem evlerinde ziyaret etmişler, hem de kendi evlerinde çay partileri vererek onları ağırlamışlardır.(akgün, 1998; 49) Erkek misyonerler geziye gittikleri zaman eşleri, Ermeni hanım komşuları ile birlikte kendi evlerinde vakit geçirmişlerdir. Evlerde yapılan bu toplantılarda hem İncil i, hem de Amerikan uygarlığını bu insanlara taşımışlardır. Kadın misyonerler emperyalizmin kültürel yüzü ile içi içe geçmişler, anne, eş ve ev hanımı rollerini bir arada taşıyan kültür elçileri olmuşlardır. Amerikalı kadın misyonerlerin evlerinde yaptıkları çay partilerinde, Ermeni hanımların onların yaşam tarzlarını merak etmeleri, yatak örtülerini nasıl serdiklerini incelemeleri, hatta gardıroplarını açıp içlerine bakmaları onların en fazla dikkatlerinin çekildiği anlar olmuştur. Fakat onlar bütün bunlara sabırla katlandıklarını her zaman belirtmişlerdir.(giresunlu, 1999: ) Örneğin, 1870 yılında Harput misyonuna gelen Maria A. West, Ermeni hanımları arasında yaptığı çalışmaları anlattığı Romance of Mission isimli kitabının en sonunda Ermeni insanın ruhuna girdik, yaşamlarında ihtilal yaptık. demiştir. (Şimşir, 1984: 96).

9 1661 Anadolu da Ermeni kızları için açılan okullar da, Ermeni toplumunu sosyo-kültürel açıdan çok derin bir şekilde etkilemiştir. Özellikle kız okullarında Amerikan kültürünün etkisini görmek daha kolay olmuştur. Bu konuda Amerikalı bir misyoner Bizim vazifemiz yalnız tedris değildir. Belki çocuklara şimdiye kadar yaşamakta oldukları tarzdan daha iyi yaşamak için gerekenleri yapmamız vazifelerimiz arasındadır. Bu ıslah-ı maişet fikrini diğer akvama da sirayet ettirmeye çalışacağız. demiştir. (BOA, 1895; 7/A) Amerikan kız okullarında da öğrencilere dikiş nakış, resim, müzik dersleri verilmiştir. Kadın misyonerler kız çocuklarına bu okullarda daha iyi yaşamasını, daha özenli ve düzenli toplumsal ilişkiler kurmasını da öğretmişlerdir. (Akgün, 1998; 51) Sonuçta Ermeni çocuklar Amerikan okullarında iyi birer Hıristiyan olmayı öğrenmişlerdir. Çünkü Onlar, Anadolu topraklarında Amerikan halkını temsil edeceklerdi.(despatches From Consulate of United States, T68, Roll: 1, No: 68, 1897) Anadolu da toplam 624 misyoner okulu açılmıştır. Bu okullarda öğrenci eğitime devam etmiştir. Anadolu nun nüfusunun ve burada yaklaşık 1 milyon Ermeni nin yaşadığını düşünürsek, bu kadar küçük bir azınlık için 624 okul ve 436 ibadethanenin olması hayli dikkat çekicidir. Amerikalı misyonerlerin, Anadolu da Ermeniler için yaptıkları toplam harcama 10 milyon doları aşmış ve yapılan harcamanın yaklaşık 6 milyon doları Amerikan vatandaşlarından toplanmıştır. Amerikalı misyonerler tarafından yapılan harcamaların tamamı, Ermenileri sözde baskı ve zulümden kurtarmak adına yapılmıştır. Bütün bunlar Amerika nın ihtiraslarının bir açıklamasından başka bir şey değildir.(şimşir, 1984: ) Amerikalı misyonerlerin eğitim faaliyetleri ile birlikte sağlık hizmetleri konusunda da etkin olarak çalıştıkları bilinmektedir. İnsanın olduğu her yerde acılar vardır, acıların olduğu her yerde doktora gereksinim vardır. Doktorluğa gereksinim olan her yerde misyonerlik için uygun bir fırsat vardır. inancı ile Amerikalı misyonerler yola çıkmışlardır. Misyonerler başlangıçta kendilerinin ve ailelerinin temel tıbbi ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile misyonerlik eğitimi esnasında acil yardım ve dişçilik dersleri almışlardır. Amerikalı misyonerlere 1819 yılından itibaren tıp eğitimi verilmiş ve bu tarihten sonra doktorluk mesleğini edinenler de yabancı misyonlara gönderilmeye başlanmıştır.(ferruh, 2006: 127) XIX. yüzyılda Osmanlı topraklarında salgın hastalıkların kol gezmesi ve halkın sağlık alanındaki ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanmaması, doktor misyonerlerin sağlık alanında etkin rol almasını ve misyonlarda sağlık birimlerinin kurulmasını gerekli kılmıştır. Misyoner doktorlara ABCFM tarafından devamlı ilk olarak din eğiticisi oldukları ve hastalarına Gerçek şifa verenin aslında İsa olduğunu söylemeleri istenmiştir. Amerikalı misyoner doktorlar ve hemşireler durumları uygun olmayan hastaları köylerinden almışlar, bitlerle dolu çamaşırlarını çıkarıp onlara temiz olanları giydirmişler, onları banyo yaptırmışlar ve hasta yataklarına bu şekilde yatırmışlardır. Bu durum hastaların

10 1662 kalplerinin onlara çelikten bağlar ile bağlanmasını sağlamıştır. (Özsoy, 1995: ) Doktor ve hemşire misyonerler hastalara bu şekilde hizmet verirken, kendi yanlarında yetişmiş yada Amerikan okullarında eğitim görmüş Ermenileri hastane ve dispanserlerde çalıştırmak suretiyle, hem onların bu alanda pratik bilgiler kazanmasını sağlamışlar, hem de ekonomik anlamda ailelerine katkıda bulunmalarına yardım etmişlerdir. Hatta Türk hanımlara da hastabakıcılık yapmayı öğreterek onlara yeni iş imkanı yaratmışlardır.(grabill, 1971: 17-18) Sonuç olarak, Amerikalı misyonerler 1820 yılında Anadolu ya geldikleri andan itibaren Ermeniler arasında faaliyette bulunmuşlardır. Özellikle eğitim ve sağlık alanında verdikleri hizmetler ile Amerikan hayranı olan yeni bir Ermeni toplumu yaratmışlardır. Amerikan eğitim sistemi içinde yetişen, Amerikan hayat tarzını benimseyen ve Amerikalı doktorların ellerinde şifa bulan Ermeniler bu yardımların sonucunda Amerika ya gönül bağıyla bağlı olan hizmetkârlar hâline gelmişlerdir. KAYNAKÇA Açıkses, Erdal, (2007), Osmanlı Eğitim Sisteminin Türk-Ermeni Toplumlarının Birlikte Yaşmalarına Katkısı, Metin Hülagu, Gülbadi Alan, Süleyman Demirci, Şakir Batmaz (Ed.), Hoşgörü Toplumunda Ermeniler, Kayseri, II, 35. Akgün, Seçil, (1998), XIX. Osmanlı İmparatorluğu nda Sosyokültürel Etkilerin Amerika Boyutu, Osmanlı dan Cumhuriyet e, , (1988), Amerikalı Misyonerlerin Ermeni Meselesinde Rolü, Atatürk Yolu (Mayıs 1988), Sayı:1, Ankara,1-2. Armaoğlu, Fahir, (1991), 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Türkiye İş Bankası Yay., Ankara, Aybars, Ergün, (1995), Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Y.PRK.TKm, 36/27, 7/A. Danacıoğlu, Esra, (2003), Anadolu da Birkaç Amerikalı Misyoner ( ), Toplumsal Tarih, XX, 77. Doğuş, Selahattin, Türk-Ermeni İlişkileri Örneğinde Türklerle Gayrimüslimlerin Ortak Yaşama Kültürünün Temelleri, Metin Hülagu-Gülbadi Alan-Süleyman Demirci-Şakir Batmaz (Ed.), Hoşgörü Toplumunda Ermeniler, Kayseri, III, 196. Dulles, Foster Rhea, (1954), America s Rise to Word Power , Newyork,12-11.

11 1663 Earle, Edward Mead, (1972), Bağdat Demiryolu Savaşı, Milliyet Yay., İstanbul, 5. Erhan, Çağrı, (2001), Türk-Amerikan İlişkilerinin Tarihsel Kökenleri, İmge Yay., Ankara, Eryılmaz, Bilal, (1996), Osmanlı Devleti nde Gayrimüslim Tebaanın Yönetimi, İstanbul: Risale Yay., Ferruh, Ömer; G. F. Moore, (2006), Tarihte ve Günümüze Misyonerlik, İstanbul: Örgün Yay., 127. Giresunlu, Leman, (1999), American Women s Travels to Turkey at the Begining of the Twentieth Century, Bowling Green State University, Doctarete Thessis, Goodsell, Fred Field, (1961), Hamlin VS Anderson, They Lived Their Faith, Boston: American Board of Commissioners for Foreign Mission Press, Goodsell, Fred Field, (1961), The Power of the Press, They Lived Their Faith, Boston: American Board of Commissioners for Foreign Mission Press, 143.) Grabill, Joseph L., (1971), Protestant Diplomacy and the Near East, Minesota: Minesota Universty Press, 6. Gürün, Kamuran, (2005), Ermeni Dosyası, İstanbul: Remzi Kitapevi, 65. Hamlin, Cyrus, (1924), My Life and My Times, Boston, Haydar Polatoğlu, İknur, (1990), Osmanlı Devleti nde Yabancı Okullar, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., 128. Karal, Enver Ziya, (1971), Ermeni Meselesinin Ortaya Çıkmasında Dış Etkenler ve Kışkırtmalar, 6-5. Kieser, Hans- Lukas, (2002), Mission as Factor of Change in Turkey, Islam and Christian Muslim Relations, XIIII/2, 391. Kocabaşoğlu, Uygur, (1989), Kendi Belgeleriyle Anadolu da Amerika, İstanbul, , (2004), Yüzelli Yıl Önce Misyoner Gözüyle İstanbul Basını, Yoktur Zulme Rızamız, Ankara: Phoenix Yay., 143. Moranian, Suzanne Elizabeth, (1994), The American Missionaries and the Armenian Question: , Madison: The University of Wisconsin,

Amerikan Board Okullarında Yürütülen Misyonerlik Faaliyetleri

Amerikan Board Okullarında Yürütülen Misyonerlik Faaliyetleri Amerikan Board Okullarında Yürütülen Misyonerlik Faaliyetleri Yrd.Doç.Dr. Gülbadi ALAN a a Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, KAYSERİ Yazışma Adresi/Correspondence:

Detaylı

ERMENİ SORUNU EL KİTABI

ERMENİ SORUNU EL KİTABI ERMENİ SORUNU EL KİTABI Şenol KANTARCI, Kamer KASIM, İbrahim KAYA ve Sedat LAÇİNER Ermeni Araştırmaları Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Basım Evi, 2002. İÇİNDEKİLER Önsöz Ömer Engin LÜTEM Birinci Bölüm

Detaylı

Osmanlı Hukukundaki Düzenlemeler Çerçevesinde Yabancı Ülke Vatandaşlığına Geçen Ermenilerin Gayrimenkullerinin Hukuki Statüsü

Osmanlı Hukukundaki Düzenlemeler Çerçevesinde Yabancı Ülke Vatandaşlığına Geçen Ermenilerin Gayrimenkullerinin Hukuki Statüsü Osmanlı Hukukundaki Düzenlemeler Çerçevesinde Yabancı Ülke Vatandaşlığına Geçen Ermenilerin Gayrimenkullerinin Hukuki Statüsü Gül Akyılmaz* Özet Şark Meselesi kapsamında 19. Yüzyılın ikinci yarısında Batılı

Detaylı

YABANCI ÜLKELER TARAFINDAN OSMANLI COĞRAFYASINDA AÇILAN OKULLAR

YABANCI ÜLKELER TARAFINDAN OSMANLI COĞRAFYASINDA AÇILAN OKULLAR YABANCI ÜLKELER TARAFINDAN OSMANLI COĞRAFYASINDA AÇILAN OKULLAR Hazırlayan: Ebru ESENKAL Danışman: Yrd. Doç. Dr. İbrahim SEZGİN Lisansüstü Eğitim, Tarih Anabilim Dalı, Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı için öngördüğü

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ DÖNEMİ TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ (1795-1914) THE RELATIONSHIP BETWEEN TURKEY AND USA IN THE PERIOD OF THE OTTOMAN EMPIRE (1795-1914)

OSMANLI DEVLETİ DÖNEMİ TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ (1795-1914) THE RELATIONSHIP BETWEEN TURKEY AND USA IN THE PERIOD OF THE OTTOMAN EMPIRE (1795-1914) GAZİ ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, Cilt 6, Sayı 1, (2005), 227-240 227 OSMANLI DEVLETİ DÖNEMİ TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ (1795-1914) Yavuz GÜLER Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi

Detaylı

AMERİKAN BOARD BELGELERİNE GÖRE TALAS AMERİKAN KIZ VE ERKEK KOLEJLERİ

AMERİKAN BOARD BELGELERİNE GÖRE TALAS AMERİKAN KIZ VE ERKEK KOLEJLERİ - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall 2012, p. 1405-1420, ANKARA-TURKEY AMERİKAN BOARD BELGELERİNE GÖRE TALAS AMERİKAN KIZ VE ERKEK

Detaylı

KARŞILAŞTIRMALI BİR PERSPEKTİFTEN 19.YÜZYILDA ÇİN VE OSMANLI İMPARATORLUĞU NDA PROTESTAN MİSYONER FAALİYETLERİ

KARŞILAŞTIRMALI BİR PERSPEKTİFTEN 19.YÜZYILDA ÇİN VE OSMANLI İMPARATORLUĞU NDA PROTESTAN MİSYONER FAALİYETLERİ , s.s. 3 20 KARŞILAŞTIRMALI BİR PERSPEKTİFTEN 19.YÜZYILDA ÇİN VE OSMANLI İMPARATORLUĞU NDA PROTESTAN MİSYONER FAALİYETLERİ Esra Danacıoğlu TAMUR Özet Bu makale 19.yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu nda ve

Detaylı

1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ

1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI 1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLAL GÜNEŞ Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. KADİR KASALAK ISPARTA,

Detaylı

DİYARBAKIR DA MİSYONERLİK FAALİYETLERİNİN TARİHİ

DİYARBAKIR DA MİSYONERLİK FAALİYETLERİNİN TARİHİ Sayı/Number: 29 Yıl/Year: 2013 İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, 29, 109-132 DİYARBAKIR DA MİSYONERLİK FAALİYETLERİNİN TARİHİ Resul ÇATALBAŞ DİYARBAKIR DA MİSYONERLİK FAALİYETLERİNİN

Detaylı

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir

Detaylı

Young Men s Christian Association ın Türkiye deki Faaliyetleri

Young Men s Christian Association ın Türkiye deki Faaliyetleri Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 55:1 (2014), ss.101-122 DOI: 10.1501/Ilhfak_0000001406 Young Men s Christian Association ın Türkiye deki Faaliyetleri RESUL ÇATALBAŞ Bozok Üniv. İlahiyat

Detaylı

1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ

1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİLİM DALI 1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan Ayhan BAĞLAN

Detaylı

HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1

HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1 HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1 1978 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ YAYINI-163 KİTAP ADI HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER Cilt-1 YAYINA HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ Doç. Dr. Şakir BATMAZ Yrd.

Detaylı

ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE

ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE Öğr. Gör. Yüzbaşı Servet AVŞAR Genelkurmay ATASE Başkanlığı, ATAREM Genel Sekreterliği GİRİŞ Yıllardır Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti ne yönelik asılsız, kanıtsız ve kasıtlı

Detaylı

Osmanlı Rum Eğitim Sistemi ve İstanbul Rum Kız Okulları (19. ve 20. Yüzyıl)

Osmanlı Rum Eğitim Sistemi ve İstanbul Rum Kız Okulları (19. ve 20. Yüzyıl) DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 771 Osmanlı Rum Eğitim Sistemi ve İstanbul Rum Kız Okulları (19. ve 20. Yüzyıl) Oya DAĞLAR MACAR* Öz 19. yüzyılda

Detaylı

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ HÜKÜMET VE LİDERLİK OKULU

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ HÜKÜMET VE LİDERLİK OKULU BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ HÜKÜMET VE LİDERLİK OKULU Genel Müdür: Genel Koordinatör: Derleyen: Dizgi-Grafik: Basım Yeri: Bilgi ve Sipariş İçin: Basım Tarihi: ISBN Numarası: i İÇİNDEKİLER Önsöz 1 Türk-Yunan

Detaylı

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Giray Saynur Derman* Özet Ermeni sorunu Türk dış politikasına tesir eden başlıca gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Bu makalede, Ermeni sorununun ve

Detaylı

Günümüzde Türkiye Ermenileri. Özgür Atılım Ergüney 103611006. Tez Danışmanı: Rıdvan Akar. Jüri Üyesi: Ayhan Kaya. Jüri Üyesi: Arusyak Yumul

Günümüzde Türkiye Ermenileri. Özgür Atılım Ergüney 103611006. Tez Danışmanı: Rıdvan Akar. Jüri Üyesi: Ayhan Kaya. Jüri Üyesi: Arusyak Yumul Günümüzde Türkiye Ermenileri Özgür Atılım Ergüney 103611006 Tez Danışmanı: Rıdvan Akar Jüri Üyesi: Ayhan Kaya Jüri Üyesi: Arusyak Yumul Tezin Onaylandığı Tarih: 12 Nisan 2007 Toplam Sayfa Sayısı: 102 Anahtar

Detaylı

içindekiler KÜRT MESELESİ BİR 90 YIL DAHA ASLA! KAVGALARINDAN BARIŞ SOHBETLERİNE Kemal Burkay: - - - - - - - -

içindekiler KÜRT MESELESİ BİR 90 YIL DAHA ASLA! KAVGALARINDAN BARIŞ SOHBETLERİNE Kemal Burkay: - - - - - - - - Genç Barış İnisiyatifi Derneği Adına İmtiyaz Sahibi Emre Akkaş 6 Kemal Burkay: BİR 90 YIL DAHA ASLA! Genel Yayın Yönetmeni Fatih Kafadar Yazı İşleri Müdürü Onur Reha Yıldırım Yayın Kurulu Ahmet Keskin

Detaylı

TÜRK - ERMENİ İLİŞKİLERİ VE ERMENİLERİN SOYKIRIM YALANI

TÜRK - ERMENİ İLİŞKİLERİ VE ERMENİLERİN SOYKIRIM YALANI TÜRK - ERMENİ İLİŞKİLERİ VE ERMENİLERİN SOYKIRIM YALANI Hatay Türk Ocağı, 22 Mayıs Perşembe günü Türk-Ermeni ilişkileri ve Ermenilerin Soykırım Yalanı adlı bir konferans düzenledi. Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

Antep te Bir Misyoner Üniversitesi: Merkezi Türkiye Koleji A Missionary University in Aintab: Central Turkey College

Antep te Bir Misyoner Üniversitesi: Merkezi Türkiye Koleji A Missionary University in Aintab: Central Turkey College ISSN: 1309 4173 (Online) 1309-4688 (Print), p. 415-431, November 2012 Antep te Bir Misyoner Üniversitesi: Merkezi Türkiye Koleji A Missionary University in Aintab: Central Turkey College Faruk TAġKIN Mersin

Detaylı

Arşiv Belgeleri Işığında Anadolu dan ABD ye Ermeni Göçü

Arşiv Belgeleri Işığında Anadolu dan ABD ye Ermeni Göçü Arşiv Belgeleri Işığında Anadolu dan ABD ye Ermeni Göçü (Elazığ / Harput İli Örneği) Erdal Açıkses* Ebru Güher** merkezlerden biri de bugün Elazığ sınırları içinde yer alan Harput olmuştur. Bu çalışmada

Detaylı

Öğr. Gör. Zeynep ALTINTAŞ

Öğr. Gör. Zeynep ALTINTAŞ 1890 YILINA KADAR OSMANLI ARŞİV BELGELERİNE GÖRE ERMENİ SORUNUNUN ORTAYA ÇIKIŞINDA İNGİLTERE NİN ROLÜ (The Brıtısh Role in Appearence of Armenıan Problem Accordıng to Ottoman Archıve Records Untıl 1890)

Detaylı

Osmanlı Devletinde Ermeni Sorunu

Osmanlı Devletinde Ermeni Sorunu T.C. Tavşanlı Cumhuriyet Lisesi 2003 Osmanlı Devletinde Ermeni Sorunu Songül TELÇEKEN 11-SOS-A No:620 GİRİŞ Asya ve Avrupa kıtaları arasında köprü konumunda olan Türkiye, Karadeniz i Akdeniz e bağlayan

Detaylı

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN BATI DIŞI MODERNLEŞME AFGANİSTAN VE İRAN ÖRNEĞİ Araş. Gör. Serçin SUN İPEKEŞEN ÖZ Modernleşme kavramı Batı dünyasından dilimize geçmiştir. Bu kavram batılılaşma anlamında da kullanılmaktadır. Geleneksel

Detaylı

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK- AMERİKAN İLİŞKİLERİ

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK- AMERİKAN İLİŞKİLERİ GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK- AMERİKAN İLİŞKİLERİ REMZİ DURMUŞ 1783 te bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkan ABD kısa sürede kendine özgü yapısını oluşturmuştur. Uluslararası ticarî faaliyetlere öncelik veren

Detaylı

N XIX. YÜZYILIN ORTALARINDA TÜRK-ERMEN

N XIX. YÜZYILIN ORTALARINDA TÜRK-ERMEN AMERİKALI BİR MİSYONERİN XIX. YÜZYILIN ORTALARINDA TÜRK-ERMENİ KÜLTÜREL İLİŞKİLERİ İLE İLGİLİ İZLENİMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (An Analyse on Impressions of American Missionaries Abaut Culturel Relations

Detaylı

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK * Özet Ortadoğu XX. Yüzyılın başlarından itibaren büyük olaylara sahne oldu. I. Dünya Savaşı sonunda bölge parçalanarak sömürgeleştirildi.

Detaylı

Arap Milliyetçiliği: Ortaya Çıkışından 1918 e kadar

Arap Milliyetçiliği: Ortaya Çıkışından 1918 e kadar Arap Milliyetçiliği: Ortaya Çıkışından 1918 e kadar Dr. H. Bayram SOY Özet: Osmanlı Devleti nde Tanzimatla birlikte modern okulların açılmasıyla ve Suriye, Cebel-i Lübnan ve Filistin deki misyoner okullarının

Detaylı

TÜRKİYE DE TARİH EĞİTİMİNİN ULUSALLIĞI VE AVRUPA MERKEZCİLİK

TÜRKİYE DE TARİH EĞİTİMİNİN ULUSALLIĞI VE AVRUPA MERKEZCİLİK TÜRKİYE DE TARİH EĞİTİMİNİN ULUSALLIĞI VE AVRUPA MERKEZCİLİK Ahmet ŞİMŞEK* Bizim şimdiye kadar doğru bir tarih-i millîye mâlik olamayışımızın sebebi, tarihlerimizin hakikî karilerin vesâika isnat etmekten

Detaylı