XIX. YÜZYILDA ERMENİLERİN SİYASAL, SOSYAL, KÜLTÜREL HAYATINDAKİ DEĞİŞMELERDE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NİN ROLÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "XIX. YÜZYILDA ERMENİLERİN SİYASAL, SOSYAL, KÜLTÜREL HAYATINDAKİ DEĞİŞMELERDE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NİN ROLÜ"

Transkript

1 1653 XIX. YÜZYILDA ERMENİLERİN SİYASAL, SOSYAL, KÜLTÜREL HAYATINDAKİ DEĞİŞMELERDE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NİN ROLÜ ÖZET İNCE ERDOĞAN, Dilşen TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 1820 yılında Osmanlı topraklarına ayak basan Amerikalı misyonerler iktisadi ve siyasi açıdan büyük ülke olabilmesi için bu topraklarda Amerikalı tüccarlar ile birlikte çalışmaya başlamışlardır. Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde yasayan etnik gruplar üzerinde, donemin siyasi konjonktürüne de uygun olarak görünürde Hıristiyanlığı yaymak amacı ile ilk önce Yahudiler, Müslümanlar, Rumlar ve Ermeniler arasında faaliyet gösterdiler. Yahudilerin ve Müslümanların dinlerine sıkı sıkıya bağlı olmaları, Rumlarında Amerikalı misyonerlerin getirdikleri hizmetlere Avrupa ya yakın olmalarından dolayı daha Önceden tanışmaları nedeni ile misyonerler başarılı olamadılar. Fakat Ermenilerin bağımsız Ermenistan kurma, Ermeni milliyetçiliğinin oluşması, Ermeni dilinin ve Ermeni tarihinin gelişmesinin yapı taşlarını oluşturan Amerikalı misyonerler bu dönemde çıkan Ermeni isyanlarının da baş aktörü oldular. Bu bildiride özellikle Ermeni dilinin ve tarihinin gelişmesi açısından okul ders programlarında yer alan kitaplar tetkik edilecek misyoner Hamlin in dediği gibi... biz Ermeni dilini kil ve çamur içinde bulduk, altın olarak bıraktık. sözü üzerine yapılan çalışmalar anlatılacaktır. Okul programlan ele alınarak yetiştirilmek istenen örnek Ermeni vatandaşların Amerika ya gidiş serüvenleri üzerinde durulacaktır. Bunun yanında özellikle Ermeni kadınlar arasında çalışan bayan misyonerlerin kurdukları Bible Woman adı verilen derneklerin faaliyetleri ve Ermeni kadınların hayatlarında yaptıkları değişimlere de bildiride yer verilecektir. Her bir Ermeni evinin küçük bir Amerikan evine nasıl dönüştüğü Sivas, Van, Harpuı örneğinde değerlendirileceklir^öildiri hazırlanırken Sivas ve Erzurum Amerikan Konsolosluk raporlarından, Chicago Times ve Washington Post Gazetesinden ve misyonerlerin kendi yayın organları olan Missionary Herald ve Land and Land Dergilerinden ve en önemlisi ise ABCFM Arşivinden yararlanılacaktır. Key Words: Ermeni, Osmanlı. --- Osmanlı Devleti kuruluşu ile birlikte nüfuzu altında yaşayan gayrimüslimleri kendi iç işlerinde serbest bırakmış ve bölgeyi kendi özelliklerine uygun kanunlar ile yönetmiştir. (Açıkses, 2007; 35) Bu bağlamda Ermenilerin, Osman Bey

2 1654 zamanında Anadolu da ayrı bir toplum olarak örgütlenmelerine izin verilmiş ve Ermenilerin ilk dini merkezi Kütahya da kurulmuştur. Bursa nın başkent olması ile merkez Kütahya dan Bursa ya taşınmıştır. Fatih Sultan Mehmet in İstanbul u alması ile birlikte Bursa da bulunan Ermeni Patriği Hovakim İstanbul a çağrılmış ve 1461 de verilen ferman ile Ermeni Patrikhanesi kurulmuştur. Böylece Ermeni cemaati millet sistemi içinde yerini almıştır.(eryılmaz, 1996: 34-35) Devletin varlığını kabul etmeleri şartı ile Ermenilerin dil, din ve kültürlerini korumalarına saygı gösterilmiştir. Ermeni Patriği, Osmanlı Devleti sınırları dâhilinde yaşayan Ermenilerin hem ruhani hem de cismani lideri olarak yerini almıştır. Devlet, Ermenilerin kendi dini, mali, eğitim, kültür işlerini yürütmeleri amacı ile vakıf kurmalarına da izin vermiştir. Hatta ekonomik sıkıntı içinde bulunduklarında yardım da etmiştir. Bütün yapılanlar Ermeni toplumunun ve kilisesinin yaşamasını ve gelişmesini sağlamıştır. (Karal, 1971: 6-5) Osmanlı Devleti nin yönetimi altında yıllarca birlikte yaşayan Türkler ve Ermeniler, toplumsal birlikteliğin bir sonucu olarak sosyal ve kültürel alanda birbirlerini etkilemişlerdir. İki toplum arasında yaşanan bu etkileşim özellikle müzik, edebiyat, yemek, dil ve günlük yaşamda kendini göstermiştir. Örneğin, Ermeniler devletin dili olan Türkçe yi iletişim ve yayın dili olarak kullanmışlardır. Anadolu da Ermeni harfleri ile yazılmış Türkçe metinlere rastlanmıştır. Ermeni aşıklar(gusanlar) Köroğlu ndan, Pir Sultan dan, Karacaoğlan dan deyişleri ve şiirleri yerel ağızlarla düğünlerde, şölenlerde ilk önce kemençe daha sonra da sazla söylemişlerdir.(selahattin Doğuş, 2007;196) Ermeniler, kemençe ve sazın yanında davul ve tulumu da gözde müzik aleti olarak kullanmışlardır. Toplumsal etkileşim özellikle günlük yaşamda da kendini göstermiştir. Düğün merasimlerinde gelin hamamı, traş, kahve töreni ve gelinlik etmek âdetleri birbirine benzemektedir. Türkler, Ermenilerin Paskalyalarını kutlamakta; Ermeniler de, Türklerin Kurban bayramlarında onlarla birlikte olmakta ve büyük sofralarda beraberce yemek yemektedir. (Yel-Demirtaş, 2007: ) Dünya Savaşı sonrası Doğu Anadolu da incelemeler yapan General Harbord da Türkler ve Ermenilerin birlikteliği hakkında Amerikan Senatosuna sunduğu raporunda, Türklerle Ermenilerin yüzyıllarca birlikte yan yana ve dost olarak yaşadıklarını, Erzurum da Hacca giden Müslüman ailelerin işlerinin yürütülmesini Ermeni komşularına bıraktığını belirtmiştir. (Karal, 1971: 6-5) Sonuç olarak aynı topraklarda yaşayan, aynı iklimi paylaşan iki toplumun ortak özelliklerinin olmasından ve birbirlerinden böylesine etkilenmelerinden daha doğal bir durum yoktur. Genel olarak gayrimüslimler, özel olarak da Ermeniler, Osmanlı Devleti nin siyasal ve ekonomik yönden güçlü olduğu dönemlerde, devletin kanatları altında Türk komşuları ile birlikte yüzyıllarca dostça yaşamışlar; fakat XIX. yüzyılda devletin siyasal ve ekonomik iflasını açıklaması, gelişen ve değişen dünya düzenine ayak uyduramaması ile birlikte, dindaşları oldukları devletlerin etkisi altında kalarak Osmanlı Devleti ne karşı isyan etmişlerdir. Ermeniler kendilerini

3 1655 dışarıdan gelen tahriklere kaptırmışlar, yukarıda örnekler vererek açıkladığımız dostluğa sadık kalmamışlardır. 13 Nisan 1878 Patrik Nerses, Lord Salisbury e Ermeniler ile Müslümanların bir arada yaşamaları imkansızdır. Doğu sorunu, Müslümanlarla Hıristiyanların bir arada yaşamalarını daha da güçleştiren, Osmanlı İmparatorluğu nun zayıflaması sorunudur. Eşitliği ancak Hıristiyan yönetim uygulayabilir. Adaleti ancak Hıristiyan yönetim sağlayabilir. Şu halde Hıristiyanların yaşadığı her yerde Müslüman yönetimin yerini Hıristiyan yönetim almalıdır. diyerek, Osmanlı Devleti ne açıkça ihanet etmiştir. (Karal, 1971: 10-12) Ermeniler, XIX. yüzyılın emperyalist devletleri tarafından İmparatorluk sınırları içinde elde edilecek en uygun gayrimüslim topluluk olarak görülmüştür. Bu yaklaşımın arkasında İmparatorluğun farklı bölgelerinde yaşayan Ermenilerin nüfus yoğunluğunu sağlayamamaları, aralarında mezhepsel birliğin olamaması etkili olmuştur. (Karal, 1971: 5-6) XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti, Avrupa ülkeleriyle sadece siyasi ve askeri alanda ilişkiler kurmamış, ekonomik ve sosyo-kültürel değişmeleri de beraberinde getiren daha geniş boyutlu ilişkiler içine girmiştir. Bu dönem Tanzimat ın ilanı ile başlamıştır. Askerî alanda yapılan yenilikler maalesef Osmanlı Devleti nin savaş alanlarında yenilgiler almasının önüne geçememiştir. (Akgün, 1998: 44) Her yenilgi Büyük Devletlere yeni imtiyazlar verilmesine neden olmuştur. Osmanlı Devleti nin ekonomik yönden iflasına sebep olan kapitülasyonlardan, Fransa dışındaki devletlerin de yararlanmaya başlaması; Islahat Fermanı ile gayrimüslimlerin sahip oldukları hakların daha da genişletilmesi, ilk borcu alarak mali yönden iflas ettiğini açıklaması, hem Osmanlı Devleti nin parçalanmasını hem de devleti parçalamak isteyen Büyük Devletlerin her geçen gün iştahlarının artmasını beraberinde getirmiştir.(armaoğlu, 1991: 41-42; Aybars, 1995: ) Osmanlı Devleti nin Amerika ile de tanışması bu dönemde olmuştur. Amerika, yılları arasında İngiltere ye karşı verdiği mücadele sonunda, 1786 yılında bağımsızlığını tüm dünyaya duyurmuştur. İngiltere ye karşı verilen Bağımsızlık Savaşı nın en önemli nedenleri arasında ekonomik ve ticari gelişim yer almış; Amerikan tarihi boyunca ekonomik çıkarlar, Amerikan dış politikasını belirleyen en önemli unsur olmuştur. (Erhan, 2001: 70-71) Avrupalıların Amerika dan uzak kalmalarını sağlamak amacı ile dış politika ilkesi olarak benimsediği Monreo Doktrini ile güçlü ülke olabilme adına adımlar atılmıştır. Monreo Doktrini ile Amerika, Avrupa nın emperyalist güçlerinden bağımsızlığını ve uçsuz bucaksız bakir topraklarını korumuştur. Fakat vatandaşlarının mutluluğunu ve ülkesinin geleceğini de düşünerek dünyada meydana gelen siyasi, iktisadi değişme ve gelişmelerden uzak kalmak da istemediği için, Doktrin in esaslarını da çiğnemeden Osmanlı Devleti nin topraklarının paylaşılması hareketine katılmıştır. (Dulles, 1954: 12-11) Amerika, bağlı olduğu dış politika ilkesini çiğnemeden Osmanlı Devleti nin topraklarının paylaşılmasında İngiltere, Fransa ve Rusya gibi açık bir emperyalist politika

4 1656 izlememiştir. Amerika, ülkesinde bu dönemde yaygın olarak faaliyet gösteren tacirlerini ve misyonerlerini Osmanlı topraklarının işgal edilmesinde kullanmıştır. Amerika nın atılgan ve girişken vatandaşları arasındaki kimliksel ve mezhepsel farklılık, Amerika nın ulus-devlet olgusunu birleştirici bir özellik olarak kullanmasını zorlaştırmıştır. Hıristiyanlığın farklı mezhepleri arasında çıkması muhtemel çatışmayı önlemek ve laik Amerikan Anayasasına ters düşmeyerek, güçlü ve birleşik Amerika nın oluşmasını sağlayacak yegâne çözüm Protestanlık mezhebinin çatısı altında birleşme olarak görülmüştür. Amerikan karakterinin oluşmasında etkili olan Protestanlık, XIX. yüzyılda Protestan Kilisesi ve cemaatinin liderliğinde Büyük Uyanışı gerçekleştirmiş; böylece, Amerika nın dışa açılmasında ve Protestan misyonerliğinin doğuşunda büyük bir adım atılmıştır. (Akgün, 1988: 1-2; Weber, 2002: 40-46). XIX. yüzyılda, Osmanlı topraklarının Amerikan malları için iyi bir Pazar, Amerikan fabrikaları içinse iyi bir hammadde kaynağı olduğu düşünülmüş, Anadolu toprakları Amerikan kapitalistleri için önemli bir yatırım alanı olmuştur. Anadolu, ticaret devriminin ihtiyacı olan kömür, petrol, zımpara yataklarına sahiptir ve emperyalist güçlerin çekim merkezi olmuştur. Osmanlı topraklarında tarımın canlandırılması, hammadde kaynaklarının kullanılması ve sanayiinin harekete geçirilmesi; Osmanlı topraklarının işlenmiş mallar için iyi bir pazar, sermaye yatırımı için uygun bir ortam ve değerli bir ham madde kaynağı olacağı düşünüldüğünü göstermiştir. Amerikalı tüccarlar, arkalarında Amerikalı iş adamlarının da desteği ile İzmir, İstanbul ile Boston arasında mekik dokumaya başlamışlardır. İzmir in inciri Amerika, Boston un romu da Anadolu ile tanışmıştır. (Earle, 1972: 5). Osmanlı topraklarında yaşayan Ermeniler üzerinde Amerika nın siyasal, sosyal ve kültürel etkilerini incelemek için yapılması gereken, Amerika nın Osmanlı topraklarını işgal ettiği silahsız askerlerin faaliyetlerinin incelenmesidir. Amerika daha öncede belirtildiği gibi, ilk önce tüccarları ve misyonerleri kanalı ile bu toprakları işgal etmiştir. Tüccarlar hem Amerikalı iş adamlarının hem de devletin desteğini alarak ticaret yapmaya başlamışlar, özellikle 1830 antlaşması ile birçok imtiyaz elde etmişlerdir. Bu anlaşma ile iki devlet arasındaki ilişkiler resmi bir nitelik kazanmıştır. Bu bağlamda Amerika ya en çok kayırılan ülke statüsü tanınmıştır. Bu diğer emperyalist ülkeler gibi Amerika nın da kapitülasyon haklarından yararlanması anlamı taşımaktadır. (Armaoğlu...) 1830 yılında imzalanan anlaşma ile Amerikan tüccarları Anadolu da simsar kullanma hakkını elde etmiştir. Osmanlı tebaasının içinde simsarlık Rumlar ve Ermeniler tarafından yapılmaktadır. Fakat Rumların 1820 yılında ayaklanması ile hem ticaret hem de devlet katından yavaş yavaş çekilmeye başlaması, özellikle de Rum simsarlarının Anadolu kıyılarında iş yapması nedeni ile Ermeni simsarların Amerikan tüccarları ile çalışmaları gündeme gelmiştir. Rumlar, İzmir Limanı na gelen malları Ege

5 1657 Bölgesi ne dağıtıp, bu bölgede üretilen malları da toplayıp limana getirmişlerdir. Fakat Anadolu nun iç bölgelerine ne malları dağıtacak, nede bu bölgelerde üretilen malları toplayacak Amerikalıya ve Rum a rastlamak mümkün olmamıştır. Bu nedenle Amerikan mallarını Türklere, Türk mallarını da Amerikalılara ulaştıracak olan Ermeniler, Amerikan tüccarlarının gözdesi olmuşlardır. Ermeni simsarların Amerikan tüccarları ile olan ilişkileri ilk olarak zengin olan Ermenileri daha da zenginleştirmiştir. Anadolu Ermeni sine geniş bir iş alanı açılmış, zengin olan Ermeniler yavaş yavaş Amerikan tüccarları ile ortak olmaya başlamış ve Amerikan vatandaşlığını kabul ederek Amerika ya gitmişlerdir. Böylece hem Anadolu da hem de Amerika da zengin Ermeni tüccar bir sınıf doğmuştur. Amerika da yanan ve hala devam eden Türk düşmanlığının tohumları ilk defa bu tüccar Ermeni sınıf tarafından yakılmıştır. (Şimşir, 1984: 81-83) Amerika ile Osmanlı Devleti tüccarlar vasıtası ile ekonomik bağlar kurmuş, misyonerleri ile özellikle Ermeniler üzerinde kendi izlerini bırakmayı hedeflemiştir. (Akgün, 1998: 45.) Amerikan ulusalcılığı için gerekli olan misyonerlik, XIX. yüzyılda birçok misyoner topluluğun kurulmasına neden olmuştur yılında American Board of Commissioners for Foreign Missions (ABCFM) de bunlardan biridir. ABCFM ye bağlı olarak Boston dan yola çıkan Amerikalı misyonerlerden Pliny Fisk ve Levi Parsons 14 Ocak 1820 de İzmir e ulaşmışlardır. Her iki misyoner de Hıristiyanlığı yaymak, Hıristiyanlığı dünya dini yapmak adına yeni alanlar keşfedeceklerdir. Amaçları barışçıl yolla dünyayı fethetmektir. Onların silahları ise dikiş makineleri, okulları, kısacası insanların yaşamlarını kolaylaştıracak her şeydir. Anadolu ya geldikten kısa bir süre sonra Misyoner Parsons Tanrı nın yardımı ile bu kudretli günah imparatorluğunu tamamen yıkacak bir sistem kurmaya ant içtiklerini söylemiştir. (Grabill, 1971: 6; Şimşir, Bilal, 2005: 16) Anadolu da Elnathan Gridley, Josiah Brewer ile Otis Dwight ve Eli Smith in yaptıkları geziler sonunda Ermeniler arasında misyonerlik faaliyetlerinde bulunulmasına karar vermişlerdir. (Danacıoğlu, 2003: 77). Amerikalılar neden Doğu Anadolu da ve Ermeniler arasındadır sorusuna ise 1886 yılında Sivas Amerikan Konsolosu Jewett in gönderdiği raporun birkaç satırı aktarılarak cevap bulunabilir. Konsolos Jeweet, Anadolu nun maden kaynakları çok zengin ama pek az gelişmiştir. Bir başka hükümetin elinde olsaydı, bu maden kaynakları yüzyılın en büyük verimini ve servetini sağlardı. Ama bugünkü koşullarda bunlar hiçbir değer taşımamaktadır. demiştir. (Şimşir, 1984: 111) Amerikalı misyonerlerin Ermenilere yönelik çalışmaları, eğitim, sağlık ve sosyal yardım kuruluşları kurarak başlamıştır. İlk adım Ermeniler için okullar açarak atılmıştır yılında Amerikalı bir misyoner Sorun Ermeniler için mümkün olan en yararlı işi hangi yoldan yapacağımızdır. Onlarla ilgili olarak doğru uçtan başlamak için ilkokullar açmalıyız. Bir çocuğun kafasında yetişkin insanlarınkinden daha kolay iz bırakılabilir...üstelik bunların pek çoğu okumuyor

6 1658 hemen hemen tümü yazmıyor... diyerek izlemeleri gereken yolu göstermiştir. (Kocabaşoğlu, 1989: 68) Amerikalı misyonerler Ermeniler için açtıkları okullarda hem kendilerini kanıtlamak, hem de vatansever ve Amerikan hayranı bir Ermeni toplumu oluşturmak adına çok çalışmışlardır. Emperyalizmin öncü kuvveti olan misyonerler, açtıkları okullar vasıtası ile Amerikan kültürünü Ermeni toplumunun içine ihraç etmişlerdir. (Moranian, 1994: ) Aynı zamanda Amerikan okulları, Ermeni ulusçuluğunu geliştiren önemli araçlardan biri de olmuştur. Amerikan okullarında verilen eğitim sonunda Ermeniler, Osmanlı Devleti nin yönetimi altında yaşadıkları yılları değerlendirmeye başlamış, siyasi haklardan mahrum oluşlarını, birbirlerinden kopuk olarak yaşamalarının nedenini, dillerini kullanamamalarını Osmanlı yönetimine bağlamışlardır. Bu duyguları hisseden ve bu düşünceleri taşıyan Ermeniler, gün geçtikçe Türk komşularından uzaklaşmış ve onları küçük görmeye başlamışlardır. Bu durum Türkleri de Ermenilere karşı tavır almaya itmiş, onlar da Devletin başına gelenlerden Batılı Devletlerin tahrik ve teşviklerine kapılan gayrimüslimleri özellikle de Ermenileri sorumlu tutmaya başlamışlardır.(şimşir, 1984: 90-95; Yuvalı, 1991: 6) Örneğin Robert Kolejin kurucularından olan Cyrus Hamlin ezilmişlik duygusunu eğitimde ilke olarak benimseyen ve bunu Ermeni öğrencilere benimseten Amerikalı öğretmenlerin başında gelmiştir. Bu doğrultuda eğitim alan, devletin kendilerini ezdiğine ve sömürdüğüne inanan Ermeni öğrenciler, patlamaya hazır bombalar haline dönüştürülmüşlerdir. (Hamlin, 1924: ). Amerikan okulları, her iki toplumu birbirinden uzaklaştırmaya başlamış ve sonunda da koparmıştır. Ermeni toplumunu, Türk komşularına yabancılaştıran ve yüzyıllarca kanatları altında yaşadıkları Osmanlı Devleti ne karşı isyan ettiren Amerikan okullarında, öğrencilere verilen ders programlarının etkisi büyük olmuştur. Amerikan okulları için düzenlenen ders programları sadece öğretim amacı ile hazırlanmamıştır. Bu programların içerisinde öğrencilerin sosyal hayatta uyması gereken kurallar, yaşanılan bölgenin güzelleştirilmesi ve verimli hâle getirilmesi için yapılması gerekenler, temizlik gibi konular da yer almıştır. Doğal olarak bu durum Amerikalı misyonerlerin işini biraz daha kolaylaştırmıştır. (Orvis, 1915: 101) Amerikan okullarında okutulan ders programlarında özellikle dil ve tarih derslerine büyük önem verilmiştir. Okulların eğitim dili İngilizce dir. İngilizce nin misyonerlerin ana dili olması eğitimde kolaylık sağlamaktadır. İngilizce bilen öğrenciler mezun olduktan sonra devletin yabancı dil bilen elemana ihtiyacından dolayı kolaylıkla iş bulabilmekte ve ticaret hayatına diğerlerinden daha rahat atılabilmektedir. Amerikan okullarında İngilizce öğretilmesine ayrı bir önem verilmesi, Amerikan kültürünün daha kolayca evrenselleşeceği düşüncesini de beraberinde getirmiştir. (Goodsell, 1961: ) Ayrıca okullarda öğrencilere eski ve yeni Ermenice de öğretilmekte, tarih ve coğrafya derslerinde ise Ermenistan dan ve Ermeni tarihinden bahsedilmektedir. Böylece Amerikan okullarında verilen derslerle

7 1659 birlikte Ermenilik bilinci ve bağımsız devlet kurma hayalleri ortaya çıkmıştır. (Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Y.PRK.TKm, 36/27, 7/A.) Amerikan okullarının Ermenilerin düşüncelerinde olduğu kadar yaşam tarzlarında da derin etkiler yaratmış olduğu bilinen bir gerçektir. Özellikle Amerika da ilköğretim öncesi mecbur olan anaokulları, Ermeni çocukların psikolojik gelişmelerine de katkıda bulunmuştur. Anaokulları için hazırlanan ders programı çocukların zekasını ve doğuştan gelen özelliklerini geliştirmek amacındadır. Çocuklar beraber oynadıkları oyunlarda sabra, intizama ve basit sorulara cevap vermeye alıştırılmışlardır. (BOA, 1895: 3/A) XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti nin içinde bulunduğu siyasi ve iktisadi sıkıntılar, toplumun ve devletin ihtiyacı olan eğitimli insan yetiştirilmesine olanak vermemiştir. Hâlbuki Amerikan okullarında eğitim gören Ermeni gençler, bu okullardan mezun olduklarında bu ihtiyaca cevap verir niteliklere sahip olmuşlardır. Çünkü okullarda kendilerine verilen pratik bilgiler sayesinde üretken hâle gelmişler, daha öğrenci iken hem kendi hem de ailelerinin bazı ihtiyaçlarını karşılamışlardır. Bununla birlikte okulun bünyesinde açılan Kendine Yardım Atölyeleri nde terzilik, ayakkabıcılık, dokumacılık öğrenmişler; böylece kabiliyeti olanlar yeni birer meslek sahibi de olmuşlardır. (Stone, 1984: 1) Amerikan okullarından mezun olan akıllı Ermeni gençleri ise; yüksek öğrenim görmek için misyonerler tarafından Amerika nın en iyi üniversitelerine gönderilmiştir. Bu durum Ermeniler ile Türklerin aralarının daha da açılmasına neden olmuştur. Amerika daki eğitimleri boyunca Ermeni gençler, demokrasi, özgürlük, ulus devlet gibi kavramlarla tanışmışlar ve Anadolu ya bağımsız devlet kurma hayalleri ve hırsıyla dönmüşlerdir. Doğal olarak Osmanlı topraklarını parçalayarak kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak isteyen Amerika için de bu durum bulunmaz bir fırsat olmuş ve Ermeni gençleri, misyonerleri aracılığı ile desteklemiştir. (Haydar Polatoğlu, 1990: 128) Bu durum özellikle II. Abdülhamit döneminde büyük bir tehlike oluşturmuştur. Çünkü bu durum Sultan ın toplumu homojenleştirme politikasına ters düşmüş; Amerikalı misyonerler, Ermeni toplumunu sosyal, dinsel ve etnik anlamda, daha da farklılaştırarak Osmanlı toplumundan soyutlamayı başarmışlardır. (Kieser, 2002: 391) Amerika nın, Osmanlı Devleti üzerindeki emperyalist politikası daha da açık bir hâle gelmiştir. Bu konuda Ermeni yazar Raffi Misyonerler Ermenilerin evlerine bir lamba gibi girdiler. Fakat aynı kurtlar gibi onları parçaladılar. demiştir. (Gürün, 2005: 64) Amerikalı misyonerlerin eğitim faaliyetlerinin en büyük destekçisi matbaa olmuştur. Osmanlı sınırları içinde yaşayan Ermenileri Protestanlaştırarak, siyasal ve kültürel hedeflerine ulaşmayı amaçlayan misyonerler, matbaayı etkin bir biçimde kullanmışlardır. Amerikan matbaasında ilk olarak dinsel içerikli kitaplar basılmıştır yılından itibaren eğitim faaliyetlerinin artması ile birlikte, Amerikan okullarının ihtiyacı olan ders kitaplarının da basıldığı görülmüştür.

8 1660 (Goodsell, 1961: 9) 1822 yılından 1826 yılına kadar Malta matbaasında sayfadan oluşan kitapçık basılmıştır yılına kadar toplam 3 milyon İncil ve 4 milyon kitap dağıtılmıştır. (Kocabaşoğlu, 2004: 143) Amerikalı misyonerler basım faaliyetleri kadar, misyon kurdukları bölgelerde kitaplıklar kurmaya ve kitapçı dükkanları açmaya da önem vermişlerdir. Örneğin Van misyonerlerinden Allen şehir merkezine geldiğinde karşılaştığı en büyük sorunun, gençlerin içki salonlarında oturmaları olduğunu ve Amerikan etkisinin burada yerleşebilmesi adına derhal okuma salonlarının açılması gerektiğini, Boston daki merkeze yazdığı mektubunda belirtmiş ve mektubuna Fransız edebiyatı kitaplarının bu ülkenin genç insanları tarafından ilgi ile okunduğunu siz de biliyorsunuz. Bu kitaplardaki eğilim şeytanca, insanın beynine düşmanlık ekiyor. Kelimeler kılıcın kenarından keskin ve kuvvetli, Van da en kısa zamanda bu etkiyi azaltmak için bir okuma salonu açılmalı. Bu salonda İncil, dini kitaplar ve Risaleler okunabilmeli ve satılabilmeli. Ana caddeyi geçince 10 yada daha fazla içki salonu gördüm. Niçin biz genç erkeklerin öğleden sonralarını geçirebilecekleri bir yer açmıyoruz? İçki içip kumar oynayacaklarına birkaç iyi iş yapsınlar diyerek devam etmiştir. ( ABCFM, 1891: 694) Ermenilerin sosyal ve kültürel hayatındaki değişmelerde, Amerikan okulları kadar kadın misyonerlerin çalışmaları da büyük bir paya sahip olmuştur. Osmanlı toplumunda aile hayatı kapalıdır ve bu sistem kadını eve mahkûm etmiştir. Çocuğun yetiştirilmesindeki önemi bilen misyonerler, ailelerin içine girilmesi ve kadının eğitilmesi gerektiği üzerinde durmuşlardır. Kapalı bir yapıya sahip olan Ermeni ailesinin kapıları da sadece kadın misyonerlere açılmıştır. Özellikle 1830 lardan itibaren misyonerlerin yanlarında eşleriyle birlikte gelmesi, misyonerlik faaliyetlerinde canlanmaya neden olmuştur. Amerikalı misyonerler görüşmeleri okullarda ve kahvehanelerde yaparken, kadın misyonerler Ermeni kadınlarını hem evlerinde ziyaret etmişler, hem de kendi evlerinde çay partileri vererek onları ağırlamışlardır.(akgün, 1998; 49) Erkek misyonerler geziye gittikleri zaman eşleri, Ermeni hanım komşuları ile birlikte kendi evlerinde vakit geçirmişlerdir. Evlerde yapılan bu toplantılarda hem İncil i, hem de Amerikan uygarlığını bu insanlara taşımışlardır. Kadın misyonerler emperyalizmin kültürel yüzü ile içi içe geçmişler, anne, eş ve ev hanımı rollerini bir arada taşıyan kültür elçileri olmuşlardır. Amerikalı kadın misyonerlerin evlerinde yaptıkları çay partilerinde, Ermeni hanımların onların yaşam tarzlarını merak etmeleri, yatak örtülerini nasıl serdiklerini incelemeleri, hatta gardıroplarını açıp içlerine bakmaları onların en fazla dikkatlerinin çekildiği anlar olmuştur. Fakat onlar bütün bunlara sabırla katlandıklarını her zaman belirtmişlerdir.(giresunlu, 1999: ) Örneğin, 1870 yılında Harput misyonuna gelen Maria A. West, Ermeni hanımları arasında yaptığı çalışmaları anlattığı Romance of Mission isimli kitabının en sonunda Ermeni insanın ruhuna girdik, yaşamlarında ihtilal yaptık. demiştir. (Şimşir, 1984: 96).

9 1661 Anadolu da Ermeni kızları için açılan okullar da, Ermeni toplumunu sosyo-kültürel açıdan çok derin bir şekilde etkilemiştir. Özellikle kız okullarında Amerikan kültürünün etkisini görmek daha kolay olmuştur. Bu konuda Amerikalı bir misyoner Bizim vazifemiz yalnız tedris değildir. Belki çocuklara şimdiye kadar yaşamakta oldukları tarzdan daha iyi yaşamak için gerekenleri yapmamız vazifelerimiz arasındadır. Bu ıslah-ı maişet fikrini diğer akvama da sirayet ettirmeye çalışacağız. demiştir. (BOA, 1895; 7/A) Amerikan kız okullarında da öğrencilere dikiş nakış, resim, müzik dersleri verilmiştir. Kadın misyonerler kız çocuklarına bu okullarda daha iyi yaşamasını, daha özenli ve düzenli toplumsal ilişkiler kurmasını da öğretmişlerdir. (Akgün, 1998; 51) Sonuçta Ermeni çocuklar Amerikan okullarında iyi birer Hıristiyan olmayı öğrenmişlerdir. Çünkü Onlar, Anadolu topraklarında Amerikan halkını temsil edeceklerdi.(despatches From Consulate of United States, T68, Roll: 1, No: 68, 1897) Anadolu da toplam 624 misyoner okulu açılmıştır. Bu okullarda öğrenci eğitime devam etmiştir. Anadolu nun nüfusunun ve burada yaklaşık 1 milyon Ermeni nin yaşadığını düşünürsek, bu kadar küçük bir azınlık için 624 okul ve 436 ibadethanenin olması hayli dikkat çekicidir. Amerikalı misyonerlerin, Anadolu da Ermeniler için yaptıkları toplam harcama 10 milyon doları aşmış ve yapılan harcamanın yaklaşık 6 milyon doları Amerikan vatandaşlarından toplanmıştır. Amerikalı misyonerler tarafından yapılan harcamaların tamamı, Ermenileri sözde baskı ve zulümden kurtarmak adına yapılmıştır. Bütün bunlar Amerika nın ihtiraslarının bir açıklamasından başka bir şey değildir.(şimşir, 1984: ) Amerikalı misyonerlerin eğitim faaliyetleri ile birlikte sağlık hizmetleri konusunda da etkin olarak çalıştıkları bilinmektedir. İnsanın olduğu her yerde acılar vardır, acıların olduğu her yerde doktora gereksinim vardır. Doktorluğa gereksinim olan her yerde misyonerlik için uygun bir fırsat vardır. inancı ile Amerikalı misyonerler yola çıkmışlardır. Misyonerler başlangıçta kendilerinin ve ailelerinin temel tıbbi ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile misyonerlik eğitimi esnasında acil yardım ve dişçilik dersleri almışlardır. Amerikalı misyonerlere 1819 yılından itibaren tıp eğitimi verilmiş ve bu tarihten sonra doktorluk mesleğini edinenler de yabancı misyonlara gönderilmeye başlanmıştır.(ferruh, 2006: 127) XIX. yüzyılda Osmanlı topraklarında salgın hastalıkların kol gezmesi ve halkın sağlık alanındaki ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanmaması, doktor misyonerlerin sağlık alanında etkin rol almasını ve misyonlarda sağlık birimlerinin kurulmasını gerekli kılmıştır. Misyoner doktorlara ABCFM tarafından devamlı ilk olarak din eğiticisi oldukları ve hastalarına Gerçek şifa verenin aslında İsa olduğunu söylemeleri istenmiştir. Amerikalı misyoner doktorlar ve hemşireler durumları uygun olmayan hastaları köylerinden almışlar, bitlerle dolu çamaşırlarını çıkarıp onlara temiz olanları giydirmişler, onları banyo yaptırmışlar ve hasta yataklarına bu şekilde yatırmışlardır. Bu durum hastaların

10 1662 kalplerinin onlara çelikten bağlar ile bağlanmasını sağlamıştır. (Özsoy, 1995: ) Doktor ve hemşire misyonerler hastalara bu şekilde hizmet verirken, kendi yanlarında yetişmiş yada Amerikan okullarında eğitim görmüş Ermenileri hastane ve dispanserlerde çalıştırmak suretiyle, hem onların bu alanda pratik bilgiler kazanmasını sağlamışlar, hem de ekonomik anlamda ailelerine katkıda bulunmalarına yardım etmişlerdir. Hatta Türk hanımlara da hastabakıcılık yapmayı öğreterek onlara yeni iş imkanı yaratmışlardır.(grabill, 1971: 17-18) Sonuç olarak, Amerikalı misyonerler 1820 yılında Anadolu ya geldikleri andan itibaren Ermeniler arasında faaliyette bulunmuşlardır. Özellikle eğitim ve sağlık alanında verdikleri hizmetler ile Amerikan hayranı olan yeni bir Ermeni toplumu yaratmışlardır. Amerikan eğitim sistemi içinde yetişen, Amerikan hayat tarzını benimseyen ve Amerikalı doktorların ellerinde şifa bulan Ermeniler bu yardımların sonucunda Amerika ya gönül bağıyla bağlı olan hizmetkârlar hâline gelmişlerdir. KAYNAKÇA Açıkses, Erdal, (2007), Osmanlı Eğitim Sisteminin Türk-Ermeni Toplumlarının Birlikte Yaşmalarına Katkısı, Metin Hülagu, Gülbadi Alan, Süleyman Demirci, Şakir Batmaz (Ed.), Hoşgörü Toplumunda Ermeniler, Kayseri, II, 35. Akgün, Seçil, (1998), XIX. Osmanlı İmparatorluğu nda Sosyokültürel Etkilerin Amerika Boyutu, Osmanlı dan Cumhuriyet e, , (1988), Amerikalı Misyonerlerin Ermeni Meselesinde Rolü, Atatürk Yolu (Mayıs 1988), Sayı:1, Ankara,1-2. Armaoğlu, Fahir, (1991), 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Türkiye İş Bankası Yay., Ankara, Aybars, Ergün, (1995), Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Y.PRK.TKm, 36/27, 7/A. Danacıoğlu, Esra, (2003), Anadolu da Birkaç Amerikalı Misyoner ( ), Toplumsal Tarih, XX, 77. Doğuş, Selahattin, Türk-Ermeni İlişkileri Örneğinde Türklerle Gayrimüslimlerin Ortak Yaşama Kültürünün Temelleri, Metin Hülagu-Gülbadi Alan-Süleyman Demirci-Şakir Batmaz (Ed.), Hoşgörü Toplumunda Ermeniler, Kayseri, III, 196. Dulles, Foster Rhea, (1954), America s Rise to Word Power , Newyork,12-11.

11 1663 Earle, Edward Mead, (1972), Bağdat Demiryolu Savaşı, Milliyet Yay., İstanbul, 5. Erhan, Çağrı, (2001), Türk-Amerikan İlişkilerinin Tarihsel Kökenleri, İmge Yay., Ankara, Eryılmaz, Bilal, (1996), Osmanlı Devleti nde Gayrimüslim Tebaanın Yönetimi, İstanbul: Risale Yay., Ferruh, Ömer; G. F. Moore, (2006), Tarihte ve Günümüze Misyonerlik, İstanbul: Örgün Yay., 127. Giresunlu, Leman, (1999), American Women s Travels to Turkey at the Begining of the Twentieth Century, Bowling Green State University, Doctarete Thessis, Goodsell, Fred Field, (1961), Hamlin VS Anderson, They Lived Their Faith, Boston: American Board of Commissioners for Foreign Mission Press, Goodsell, Fred Field, (1961), The Power of the Press, They Lived Their Faith, Boston: American Board of Commissioners for Foreign Mission Press, 143.) Grabill, Joseph L., (1971), Protestant Diplomacy and the Near East, Minesota: Minesota Universty Press, 6. Gürün, Kamuran, (2005), Ermeni Dosyası, İstanbul: Remzi Kitapevi, 65. Hamlin, Cyrus, (1924), My Life and My Times, Boston, Haydar Polatoğlu, İknur, (1990), Osmanlı Devleti nde Yabancı Okullar, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., 128. Karal, Enver Ziya, (1971), Ermeni Meselesinin Ortaya Çıkmasında Dış Etkenler ve Kışkırtmalar, 6-5. Kieser, Hans- Lukas, (2002), Mission as Factor of Change in Turkey, Islam and Christian Muslim Relations, XIIII/2, 391. Kocabaşoğlu, Uygur, (1989), Kendi Belgeleriyle Anadolu da Amerika, İstanbul, , (2004), Yüzelli Yıl Önce Misyoner Gözüyle İstanbul Basını, Yoktur Zulme Rızamız, Ankara: Phoenix Yay., 143. Moranian, Suzanne Elizabeth, (1994), The American Missionaries and the Armenian Question: , Madison: The University of Wisconsin,

12 1664 Orvis, Susan Wealth, (1915), Religious Educatıon in the American School in the Ottoman Empire, Chicago, 101. Özsoy, Hasan, (1995), Kayseri de Amerikan Misyoner Faaliyetleri ve Talas Amerikan Koleji, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basılmamış Doktora Tezi), Kayseri, Stone, Frank, (1984), Academies for Anatolia, Boston: University Press of America. Şimşir, Bilâl, (2005), Ermeni Meselesi, Bilgi Yay., İstanbul, , (1984), Ermeni Propagandasının Amerika Boyutu Üzerine, Tarih Boyunca Türklerin Ermeni Toplumu ile Olan İlişkileri, (8-12 Ekim 1984 Erzurum), Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yay.,111. Yel, Selma, Orhan Gazi Demirtaş, Metin Hülagu, Gülbadi Alan, Süleyman Demirci (ed.), Şakir Batmaz (ed), Hoşgörü Toplumunda Ermeniler, Kayseri, IV, Yuvalı, Abdülkadir, (1991), Ermeni İsyanlarında Misyoner Okulların Rolü, Tarih Boyunca Türklerin Ermeni Toplumu ile İlişkileri Sempozyumu (12 Ekim 1991), Kars: Kars Valiliği ve Atatürk Üniversitesi Yay., 6. Weber, Max, (2002), Protestan Ahlakı ve Kapitalizm Ruhu, Çev.: Zeynep Gürata,

1851-1915 YILLARI ARASINDA SİVAS TA AMERİKAN MİSYONER FAALİYETLERİNE BİR BAKIŞ. Özgür YILDIZ

1851-1915 YILLARI ARASINDA SİVAS TA AMERİKAN MİSYONER FAALİYETLERİNE BİR BAKIŞ. Özgür YILDIZ Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Mart 2016 March 2016 Yıl 9, Sayı XXV, ss. 417-435. Year 9, Issue XXV, pp. 417-435. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh794 1851-1915 YILLARI

Detaylı

AMERİKAN PROTESTAN MİSYONERLERİNİN TALAS TA EĞİTİM FAALİYETLERİ

AMERİKAN PROTESTAN MİSYONERLERİNİN TALAS TA EĞİTİM FAALİYETLERİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 18, Sayı: 1 Sayfa: 343-352, ELAZIĞ-2008 AMERİKAN PROTESTAN MİSYONERLERİNİN TALAS TA EĞİTİM FAALİYETLERİ Training

Detaylı

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 2. Aile geçmişini öğrenen bir kimsede aşağıdaki duygulardan

Detaylı

İzmit te (Nicomedia) Amerikan Misyoner Faaliyetleri

İzmit te (Nicomedia) Amerikan Misyoner Faaliyetleri İzmit te (Nicomedia) Amerikan Misyoner Faaliyetleri American Missionary Activities in İzmit (Nicomedia) Özet Özgür Yıldız* Bu çalışmada, Amerikan misyonerlerinin İzmit te yapmış oldukları misyonerlik faaliyetlerine

Detaylı

KAYSERİ AMERİKAN HASTANESİ (1887-1967) ÖZET. Cesarea American Hospital (1887-1967) ABSTRACT

KAYSERİ AMERİKAN HASTANESİ (1887-1967) ÖZET. Cesarea American Hospital (1887-1967) ABSTRACT Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Güz 2010 Sayı 25 KAYSERİ AMERİKAN HASTANESİ (1887-1967) Özgür YILDIZ ÖZET Bu çalışmada Kayseri Amerikan Hastanesinin kuruluşu, hastanede yapılan faaliyetler,

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Amerika, Osmanlı İmparatorluğu, Amerikan Board, Misyoner, İzmir.

Anahtar Kelimeler: Amerika, Osmanlı İmparatorluğu, Amerikan Board, Misyoner, İzmir. AMERİKALI PROTESTAN MİSYONERLERİNİN RAPORLARINDA İZMİR İSTASYONU NUN KURULUŞU VE FAALİYETLERİ (1820 1900) Dilşen İnce Erdoğan Özet İzmir, Osmanlı İmparatorluğu nun önemli liman kentlerin biridir. Ticaretin

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER 1 1789 da gerçekleşen Fransız İhtilali ile hürriyet, eşitlik, adalet, milliyetçilik gibi akımlar yayılmış ve tüm dünyayı etkilemiştir. İmparatorluklar yıkılmış, meşruti yönetimler kurulmaya başlamıştır.

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... V GİRİŞ...1 1. Eğitime Neden İhtiyaç Vardır?...1 2. Niçin Eğitim Tarihi Okuyoruz?...2 I. BÖLÜM İSLAMİYET TEN ÖNCEKİ TÜRK EĞİTİMİ 1. Eski Türklerde Eğitim Var mıdır?...5 2. Hunlarda

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DENEME 1 1. DÖNEM 1. YAZILI

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DENEME 1 1. DÖNEM 1. YAZILI ADI SOYADI : : 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DENEME 1 1. DÖNEM 1. YAZILI 1. Aşağıdaki cümlelerden doğru olana D yanlış olana Y yazınız? a. Aile hem gruba hem de kuruma örnektir. ( ) b. Kalabalığı oluşturan

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili SİYASİ TARİH Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet ANAYASAL ÖZELLİKLER Ulus devlet, belirli bir toprak parçası üzerinde belirli bir nüfus ve egemenliğe sahip bir örgütlenmedir. Ulus-devlet üç unsura sahiptir: 1) Ülke (toprak), 2) Nüfus, 3) Egemenlik (Siyasal-Yönetsel

Detaylı

OSMANLI HOŞGÖRÜSÜNDEN AMERİKAN MİSYONERLERİNE -ANADOLU ERMENİLERİNİN PROTESTANLAŞTIRILMA FAALİYETLERİ- (Everek ve Erzurum Örneği)

OSMANLI HOŞGÖRÜSÜNDEN AMERİKAN MİSYONERLERİNE -ANADOLU ERMENİLERİNİN PROTESTANLAŞTIRILMA FAALİYETLERİ- (Everek ve Erzurum Örneği) OSMANLI HOŞGÖRÜSÜNDEN AMERİKAN MİSYONERLERİNE -ANADOLU ERMENİLERİNİN PROTESTANLAŞTIRILMA FAALİYETLERİ- (Everek ve Erzurum Örneği) *Yrd. Doç. Dr. Şakir Batmaz Erciyes Üniv. Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

ABCFM (AMERİKAN BOARD) ARŞİVLERİ NİN OSMANLI- AMERİKAN İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. Özgür YILDIZ

ABCFM (AMERİKAN BOARD) ARŞİVLERİ NİN OSMANLI- AMERİKAN İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. Özgür YILDIZ Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Eylül 2016 September 2016 Yıl 9, Sayı XXVII, ss. 519-541. Year 9, Issue XXVII, pp. 519-541. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh893 ABCFM (AMERİKAN

Detaylı

AMERİKA NIN ERMENİLER ÜZERİNDEKİ FAALİYETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NE ETKİLERİ. Özgür YILDIZ

AMERİKA NIN ERMENİLER ÜZERİNDEKİ FAALİYETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NE ETKİLERİ. Özgür YILDIZ Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Haziran 2015 June 2015 Yıl 8, Sayı XXII, ss. 239-249. Year 8, Issue XXII, pp. 239-249. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh722 AMERİKA NIN ERMENİLER

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

Osmanlı Anadolu sunda Protestan Bir Kadın Misyoner: Laura Farnham ve Okulu. Ekrem SALTIK ekremizm@hotmail.com

Osmanlı Anadolu sunda Protestan Bir Kadın Misyoner: Laura Farnham ve Okulu. Ekrem SALTIK ekremizm@hotmail.com Osmanlı Anadolu sunda Protestan Bir Kadın Misyoner: Laura Farnham ve Okulu Osmanlı Anadolu sunda Protestan Bir Kadın Misyoner: Laura Farnham ve Okulu Ekrem SALTIK ekremizm@hotmail.com Özet Bu çalışmanın

Detaylı

OSMANLI DEVLETĐ NDE AMERĐKAN MĐSYONERLERĐNĐN ERMENĐLERE YÖNELĐK EĞĐTĐM FAALĐYETLERĐ

OSMANLI DEVLETĐ NDE AMERĐKAN MĐSYONERLERĐNĐN ERMENĐLERE YÖNELĐK EĞĐTĐM FAALĐYETLERĐ OSMANLI DEVLETĐ NDE AMERĐKAN MĐSYONERLERĐNĐN ERMENĐLERE YÖNELĐK EĞĐTĐM FAALĐYETLERĐ ÖZET Yahya BAĞÇECĐ Misyonerlik bütün evrensel dinler için geçerli olmakla beraber, misyonerlik denilince akla Hıristiyanlar

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti

Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti Leyla Tavflano lu Çok sıklıkla Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan a gittiğim için olsa gerek beni bu oturuma konuşmacı koydular. Oraların koşullarını

Detaylı

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir.

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. - 1 - I. A.B.D. HAKKINDA GERÇEKLER Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. 1- Genel bakış A.B.D. nin değişen nüfus yapısı: http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0699/ijse/ijse0699.htm

Detaylı

AMERİKAN MİSYONERLERİNİN KOCAELİ DE EĞİTİM FAALİYETLERİ

AMERİKAN MİSYONERLERİNİN KOCAELİ DE EĞİTİM FAALİYETLERİ AMERİKAN MİSYONERLERİNİN KOCAELİ DE EĞİTİM FAALİYETLERİ Hülya * Giriş Osmanlı İmparatorluğu nun en uzun asrı olarak adlandırılan 19. yüzyıl, devleti dağılmaya sürükleyen pek çok gelişmeye de tanıklık etmiştir.

Detaylı

Amerikan Board Okullarında Yürütülen Misyonerlik Faaliyetleri

Amerikan Board Okullarında Yürütülen Misyonerlik Faaliyetleri Amerikan Board Okullarında Yürütülen Misyonerlik Faaliyetleri Yrd.Doç.Dr. Gülbadi ALAN a a Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, KAYSERİ Yazışma Adresi/Correspondence:

Detaylı

YILI ERMENİ OKULLARI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

YILI ERMENİ OKULLARI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE ÖĞRENME ALANI: İNANÇ 1. ÜNİTE: KUTSAL KİTAP VE HAVARİLER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Kutsal

Detaylı

İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir]

İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir] Danimarka Halk Okulları İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir] Folkeskole Danimarka daki devlete bağlı olan ilköğretim ve ortaokul sistemidir. Bir yıl hazırlık sınıfı ile

Detaylı

Amerikan Misyonerlerine Anadolu Halkının Tepkisi ve Bunun Osmanlı-Amerikan İlişkilerine Etkileri

Amerikan Misyonerlerine Anadolu Halkının Tepkisi ve Bunun Osmanlı-Amerikan İlişkilerine Etkileri Amerikan Misyonerlerine Anadolu Halkının Tepkisi ve Bunun Osmanlı-Amerikan The Anatolian Reaction to the American Missionaries and This Effect to Ottoman-American Relationship Nejla Günay * Özet Osmanlı

Detaylı

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa.

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Elveda Rumeli Merhaba Rumeli İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Hamdi Fırat BÜYÜK* Balkan Savaşları nın 100. yılı anısına Kitap Yayınevi tarafından yayınlanan Elveda Rumeli Merhaba

Detaylı

Amerikalı misyonerler Anadolu'ya geç gelmelerine karşılık, adeta önce gelenlerle farkı kapatmak için çok sıkı bir çalışma

Amerikalı misyonerler Anadolu'ya geç gelmelerine karşılık, adeta önce gelenlerle farkı kapatmak için çok sıkı bir çalışma AMERĐKALILARIN ANTEP MĐSYONUNUN KURULUŞ VE FAALĐYETLERĐ HAKKINDA BĐR DENEME ÖZET Rahmi DOĞANAY Amerikalı misyonerler Anadolu'ya geç gelmelerine karşılık, adeta önce gelenlerle farkı kapatmak için çok sıkı

Detaylı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ Furkan Güldemir, Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Tarihsel Süreç Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık

Detaylı

Türkiye de azınlık olmak Anket Çalışması

Türkiye de azınlık olmak Anket Çalışması Türkiye de azınlık olmak Anket Çalışması Kişilik Bilgileri: D.1 Hangi yaş aralığında bulunduğunuzu işaretleyiniz. K.1 20 nin altında 1 20-29 2 30-39 3 40-49 4 50-59 5 59 un üstü 6 D.2 Cinsiyetiniz? K.2

Detaylı

Kiliseler ile yap lan Resmi Sözleflmeler ve her iki ülkede ibadet yerlerininin yap m

Kiliseler ile yap lan Resmi Sözleflmeler ve her iki ülkede ibadet yerlerininin yap m Kiliseler ile yap lan Resmi Sözleflmeler ve her iki ülkede ibadet yerlerininin yap m Rainer Korten 6 yıldan beri Türkiye de yaşama memnuniyetini tadiyorum ve sayıları yaklaşık 12-14000 i bulan, ana dili

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985 1. Adı Soyadı : MEHMET ÇELİK 2. Doğum Tarihi: 05 Haziran 195. Unvanı : Prof.Dr.. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ADIM ADIM TÜRKİYE

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ADIM ADIM TÜRKİYE Bu yaz ailemle tatile çıktık. Önce Rize ye gittik. Oradan da Trabzon a geçtik. En son da Kayseri ye uğrayıp tatilimizi bitirerek eve geri döndük. 1- Nihal in tatilde uğradığı şehirler göz önüne alındığında,

Detaylı

1820-1950 YILLARI ARASINDA SURİYE VE LÜBNAN DA PROTESTAN MİSYONERLERİN KADINLARA YÖNELİK FAALİYETLERİ

1820-1950 YILLARI ARASINDA SURİYE VE LÜBNAN DA PROTESTAN MİSYONERLERİN KADINLARA YÖNELİK FAALİYETLERİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 15:2 (2010), SS.167-187 1820-1950 YILLARI ARASINDA SURİYE VE LÜBNAN DA PROTESTAN MİSYONERLERİN KADINLARA YÖNELİK FAALİYETLERİ American Protestant Missionaries Women Orientated

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ KISA ÖZET

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ NDEKİ AMERİKAN MİSYONER TEŞKİLATLARININ DURUMU

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ NDEKİ AMERİKAN MİSYONER TEŞKİLATLARININ DURUMU AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012, Cilt:12, 20. Yıl, Özel Sayı, 12: 281-293 BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ NDEKİ AMERİKAN MİSYONER TEŞKİLATLARININ DURUMU Cemal SEZER * THE CASE

Detaylı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı Atatürk ün Kişisel Özellikleri Atatürk cesur ve iyi bir liderdir Atatürk iyi bir lider olmak için gerekli bütün özelliklere sahiptir. Dürüstlüğü ve davranışları ile her zaman örnek olmuştur. Gerek devlet

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

TEMEL GÖSTERGELER Coğrafi yapı

TEMEL GÖSTERGELER Coğrafi yapı RAMAZAN 2013 KENYA TEMEL GÖSTERGELER Coğrafi yapı Güneyinde Tanzanya, batısında Uganda, kuzeybatısında Sudan, kuzeyinde Etiyopya ve doğusunda Somali olan bir doğu Afrika ülkesidir. Hint Okyanusu na kıyısı

Detaylı

AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠNĠN MĠSYONERLERĠ VE OSMANLI DEVLETĠ 1

AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠNĠN MĠSYONERLERĠ VE OSMANLI DEVLETĠ 1 AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠNĠN MĠSYONERLERĠ VE OSMANLI DEVLETĠ 1 Doç. Dr. H. Tahsin Fendoğlu2 I.GĠRĠġ: Tanzimat dönemine kadar Osmanlı Devletinin Protestan Sorunu yoktur. Bu sorun ABD misyonerleriyle ortaya

Detaylı

TÜR Ü K R İ K Y İ E E DE D ERM R ENİ N L İ E L R R HA H KK K I K ND N A D Kİ K İ KA K YNA N KÇA Ç LA L R A Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01.

TÜR Ü K R İ K Y İ E E DE D ERM R ENİ N L İ E L R R HA H KK K I K ND N A D Kİ K İ KA K YNA N KÇA Ç LA L R A Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01. TÜRKİYE DE ERMENİLER HAKKINDAKİ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01.2005 İÇİNDEKİLER 1950... 3 1968... 3 1972... 3 1976... 3 1981... 3 1983... 3 1984... 3 1985... 3 1986... 3 1987... 3 1988... 4

Detaylı

BİZİM MAHALLENİN HİKÂYESİ İZMİT: BİRLİKTE YAŞAM ÖRNEĞİ ERMENİLER

BİZİM MAHALLENİN HİKÂYESİ İZMİT: BİRLİKTE YAŞAM ÖRNEĞİ ERMENİLER BİZİM MAHALLENİN HİKÂYESİ İZMİT: BİRLİKTE YAŞAM ÖRNEĞİ ERMENİLER Bekir * Bizim mahalle klasik bir Osmanlı mahallesidir. 1 Bu mahallenin sırrı birlikte yaşamaya dayanır. Kadim kültürleri ret etmeden birlikte

Detaylı

Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Number 2, Aralık/December 2014, ss

Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Number 2, Aralık/December 2014, ss Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Number 2, Aralık/December 2014, ss. 157-161. Bülent YILDIRIM, Bulgaristan daki Ermeni Komitelerinin Osmanlı Devleti Aleyhine Faaliyetleri (1890-1918),

Detaylı

ATATÜRK, PATRİKHANE VE RUHBAN OKULU

ATATÜRK, PATRİKHANE VE RUHBAN OKULU ATATÜRK, PATRİKHANE VE RUHBAN OKULU E. Org. Yaşar BÜYÜKANIT Beykent Üniversitesi Bu makalenin amacı, patrikhane ve ruhban okulunun detaylı bir tarihinin analizi yapmak değildir. Hudutlarımız içinde yaşayan

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

Yeni Dünyadan Eski Dünyaya 19.Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu nda Amerikan Misyonerlik Faaliyetleri (Bursa Örneği)

Yeni Dünyadan Eski Dünyaya 19.Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu nda Amerikan Misyonerlik Faaliyetleri (Bursa Örneği) Yeni Dünyadan Eski Dünyaya 19.Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu nda Amerikan Misyonerlik Faaliyetleri (Bursa Örneği) Muhsin Önal, Okurkitaplığı Yayınları, İstanbul, 2012, 400 Sayfa. Mahmut Yusuf MAHİTAPOĞLU*

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

OSMANLI DEVLETİNDE AMERİKAN MİSYONERLERİN ERMENİ OKULLARINDA ERMENİ MİLLİYETÇİLİĞİNE ETKİLERİ

OSMANLI DEVLETİNDE AMERİKAN MİSYONERLERİN ERMENİ OKULLARINDA ERMENİ MİLLİYETÇİLİĞİNE ETKİLERİ OSMANLI DEVLETİNDE AMERİKAN MİSYONERLERİN ERMENİ OKULLARINDA ERMENİ MİLLİYETÇİLİĞİNE ETKİLERİ Kılıç, R. (2009).Osmanlı devletinde Amerikan misyonerlerin Ermeni okullarında Ermeni milliyetçiliğine etkileri.

Detaylı

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK TOPLUMSAL TABAKALAŞMA Ü s t S ı n ı f Orta Sınıf Alt Sınıf TOPLUMSAL TABAKALAŞMA Toplumsal tabakalaşma dünya yüzeyindeki jeolojik katmanlara benzetilebilir. Toplumların,

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU TEMMUZ 2016 ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı : Gürcistan Cumhuriyeti Nüfus : 4,931,226 Dil :Resmi dil Gürcücedir. Rusca,Ermenice,Azerice

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com Özel okul anlayışı, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de farklı uygulamalar olmakla birlikte vardır ve yaygınlık

Detaylı

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN i 1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ Ömer Faruk GÖRÇÜN ii Yayın No : 2005 Politika Dizisi: 1 1. Bası Ağustos 2008 - İSTANBUL ISBN 978-975 - 295-901 - 9 Copyright Bu kitabın bu basısı

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

Osmanlı İmparatorluğu nda Ermenilere Verilen Hak ve İmtiyazlar

Osmanlı İmparatorluğu nda Ermenilere Verilen Hak ve İmtiyazlar [ telif makale ] Osmanlı İmparatorluğu nda Ermenilere Verilen Hak ve İmtiyazlar Hayrettin ŞAHİN dr. { hsahink@hotmail.com } ERUIFD [ 2014 / 2, SAYI: 19, SAYFA: 81-99 ] Osmanlı İmparatorluğunda Ermenilere

Detaylı

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 2015 SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI Fikret TİRFİL Okul Müdürü 28.09.2015 Sayfa 1 / 8 İçindekiler Tablosu BİRİNCİ BÖLÜM... 3 GENEL BİLGİLER... 3 İKİNCİ BÖLÜM...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mustafa MÜJDECİ 2. Doğum Tarihi-Yeri: 30.07.1978 - Yerköy 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. (Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) 4. Medeni Durumu: Evli

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

TÜRKİYE ve IRAK. I I. TARİHSEL ARKA PLAN: ABD İŞGALİNE KADAR TÜRKİYE-IRAK İLİŞKİLERİ İngiliz Ordusu, 30 Ekim 1918'de imzaladığı Mondros Mütarekesi'ne rağmen, kuzeye doğru yaptığı son bir hamle ile Musul

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

Katolikler bir hac yolculuğu gibi kilise yolunda dua ederek yürüyorlar

Katolikler bir hac yolculuğu gibi kilise yolunda dua ederek yürüyorlar 1845 Kapusen rahiplerin gelişi: Gürcistan'da yaşayan İtalyan asıllı 8 kapusen rahip yaşadıkları ülkeyi terk etmek zorunda kalmışlardı. Yolculuk sırasında Karadeniz üzerinden geçerken bu bölgede yalnız

Detaylı

Dünden Bugüne İstanbul daki Misyonerlik Faaliyetleri Ayten SEZER ARIĞ Hacettepe Üniversitesi SEZER ARIĞ, Ayten, Dünden Bugüne İstanbul daki Misyonerlik Faaliyetleri. CTAD, Yıl 8, Sayı 15 (Bahar 2012),

Detaylı

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu KAMPÜSÜN TARİHÇESİ Yüksekokulumuzun da içinde bulunduğu Haydarpaşa yerleşkesinin temeli 11 Şubat 1895 te atılmıştır. Açılış tarihi ise 6 Kasım 1903 tür.

Detaylı

Ermeni Meselesi ve Türkiye

Ermeni Meselesi ve Türkiye Ermeni Meselesi ve Türkiye Konstantın, L. D. (1913). Anadolu'da Islahat. Ermeni meselesi. Suriye Meselesi. İstanbul:. Toros, T. (). "Ermeni Tehciri Meselesi". Hayat Tarih Mecmuası, (12), 64-71, Kodaman,

Detaylı

frekans araştırma www.frekans.com.tr

frekans araştırma www.frekans.com.tr frekans araştırma www.frekans.com.tr FARKLI KİMLİKLERE VE YAHUDİLİĞE BAKIŞ ARAŞTIRMASI 2009 Çalışmanın Amacı Çalışma Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türk Yahudi Cemaati ve Yahudi Kültürünü Tanıtma

Detaylı

Bacıyân-ı Rum. (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları)

Bacıyân-ı Rum. (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları) Bacıyân-ı Rum (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları) Varlığı Neredeyse İmkânsız Görülen Kadın Örgütü Âşık Paşazade nin Hacıyan-ı Rum diye adlandırdığı bu topluluk üzerinde ilk defa Alman doğu

Detaylı

KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM. GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER

KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM. GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER Prof.Dr. Ufuk TANERİ, IOM, HE 2003-03-14 Eğitim-Öğrenim Doğuş anı ndan başlayıp Ömür Boyu süren bir Süreç, yüzyılımız ve gelecek nesiller beklentilerinin

Detaylı

BURUNDİ. Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Zaire) ile komşudur. Tanganika Gölü ile kıyısı vardır. Ülkede Ekvator

BURUNDİ. Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Zaire) ile komşudur. Tanganika Gölü ile kıyısı vardır. Ülkede Ekvator BURUNDİ Burundi, Orta Afrika'da, Büyük Göller bölgesinde yer alan küçük bir ülkedir. Tanzanya, Ruanda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Zaire) ile komşudur. Tanganika Gölü ile kıyısı vardır. Ülkede Ekvator

Detaylı

OSMANLI YÖNETİMİNDE XIX. YÜZYIL ERMENİ OKULLARI VE FAALİYETLERİ

OSMANLI YÖNETİMİNDE XIX. YÜZYIL ERMENİ OKULLARI VE FAALİYETLERİ OSMANLI YÖNETİMİNDE XIX. YÜZYIL ERMENİ OKULLARI VE FAALİYETLERİ Kılıç, R. (2007).XIX. yüzyıl Osmanlı yönetiminde Ermeni okulları ve faaliyetleri. Uluslararası Türk-Ermeni Toplumu Birlikte Yaşama Sanatı

Detaylı

28.02.2011 1. Çocuk Hakları Kongresi, 25-27 Şubat 2011, Istanbul

28.02.2011 1. Çocuk Hakları Kongresi, 25-27 Şubat 2011, Istanbul Okulöncesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Uzm. Dilek EROL SAHĐLLĐOĞLU MEB Öğretmenim Anaokulu Müdür Yardımcısı 1 Sunu Planı Okulöncesi Eğitimin Tanımı Okulöncesi Eğitimin Önemi Eğitim Hakkı Sayılarla Okulöncesi

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Türk Dili II :Cümle ve Metin

Detaylı

MEDRESE VE İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ İNŞA PROJESİ- VİETNAM

MEDRESE VE İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ İNŞA PROJESİ- VİETNAM MEDRESE VE İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ İNŞA PROJESİ- VİETNAM İHH Projeler Birimi ARALIK 2013 PROJENİN KONUSU Bu proje, Vietnam ın Hochiminh City bölgesinde 639,98 metrekare büyüklüğünde 3 katlı bir Medrese ve

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

Lisans :İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih (Gece) Bölümü, Umumi Türk Tarihi Kürsüsü, 1980.

Lisans :İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih (Gece) Bölümü, Umumi Türk Tarihi Kürsüsü, 1980. ÖZGEÇMİŞ Doğum Yeri ve Yılı : Adıyaman, 1955 Eğitim : Fırat İlkokulu, Malatya, 1964. Adıyaman Lisesi Orta Bölümü, Adıyaman, 1972. Mimar Sinan İnşaat Teknik Lisesi, Kayseri., 1976. Mesleki Kariyeri Lisans

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Sezai BALCI Doğum Tarihi : 15 Temmuz 1976 Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Bilgileri: Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Merkez-BARTIN

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Bilgileri: Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Merkez-BARTIN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Melek SARI GÜVEN. Doğum Tarihi: 01.11.197. Unvanı: Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Orta Doğu Teknik Üniversitesi 001 Y. Lisans Ermeni Dili

Detaylı

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları SIRP İSYANLARI Osmanlı İmparatorluğu na 15. yüzyılın ortalarında katılan Sırbistan da, İmparatorluğun diğer yerlerinde olduğu gibi, âdil bir yönetim kurulmuştu. Sırp

Detaylı

İktisat Tarihi I. 8/9 Aralık 2016

İktisat Tarihi I. 8/9 Aralık 2016 İktisat Tarihi I 8/9 Aralık 2016 Kredi, Finans ve Servetler İslam dinindeki faiz yasağının kredi ilişkilerinin gelişmesini önlediği sık sık öne sürülür. Osmanlı kredi ve finans kurumları 17. yüzyılın sonlarına

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

ÖZEL GÖKYÜZÜ İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 ÖĞRETİM YILI

ÖZEL GÖKYÜZÜ İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ÖZEL GÖKYÜZÜ İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 ÖĞRETİM YILI 1/B SINIFI KASIM AYI E-BÜLTENİ 1 İÇİNDEKİLER 1. Mihver Dersler 2.Branş Dersler 3.Kulüpler 2 TÜRKÇE Kasım ayında Türkçe dersinden harfleri öğrenmeye

Detaylı