İÇİNDEKİLER. 1-Sigorta Konusu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER. 1-Sigorta Konusu"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER SES FERDİ SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI 1-Sigrta Knusu 2-Tanımlar 3-Teminatlar A-Yatarak Tedavi Teminatı B-Hamilelik ve Dğum Teminatı C-Ayakta Tedavi Teminatı D- Hastane Gündelik Tazminat Teminatı E- Gündelik Bakım parası ve Günlük İş görememe parası Teminatı F- EK TEMİNATLAR F1-Destek Ayakta Tedavi Teminatı F2-Diş Tedavi Teminatı F3. Yıllık Check-Up ve PSA-Mamgrafi Teminatı 4-Bekleme Süreleri 5-Standart İstisnalar 6- Tazminat Ödeme Uygulamaları 7- Sigrtanın Cğrafi Sınırı 8- Demir Hayat Sigrta Risk Kabul Değerlendirmesi 9- Pliçe Yenilemesi 10- Demir Hayat Yenileme Garantisi 11- Ömür Byu Yenileme Garantisi 12- Demir Bebek 13-Sigrtanın Süresi ve Primler 14- Sigrtaya Kabul ve Kntrl Yetkisi 15- Geçiş İşlemleri, Kazanılmış Haklar 16- Sigrta Süresi İçerisinde Yeni Giriş İşlemleri ve Sigrta Şartlarında Değişiklik Hakkı 17- Hasar İndirim / Ek Primi 18-Primlerin Ödenmemesi veya Sigrta Ettirenin Talebi Snucu İptal ve Pliçeden Çıkış Talepleri 19- Sigrta Ettirenin veya Sigrtalının Vefatı 20- Kötü Niyet Snucu İptal 21-Sigrta Süresinin Sna Ermesinden snraki Tedavileri 22- Rücu Hakkı 23-Uyarılar Büyükdere cad. 124/B Esentepe/İstanbul Tel: (212) pbx İç Anadlu Bölge Müdürlüğü Paris cad. Şili Meydanı N: Kavaklıdere/Ankara Tel: (312) pbx Tic.Sicil N Şirket Merkezi:İstanbul Tıbbi Danışma Hattı: /26

2 SES FERDİ SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Bu özel şartlar, tarihi itibarı ile ilk yıl ve yenileme larak Başvuru Frmları düzenlenen tüm Ses Ferdi Sağlık Sigrtası Pliçeleri için geçerlidir. Demir Hayat Sigrta A.Ş. Sigrta Ettiren'in başvuru frmunda verdiği bilgilere göre belirlenen primin ödenmesi ve Sigrta Pliçesi'nin ayrılmaz eklerinde yeralan taahhütlerin yerine getirilmesi kşulu ile başvuru frmunda adı geçen Sigrta Ettiren ile anlaşarak Sigrtalı'nın Teminat Kapsamı'nda belirlenen sağlık masraflarını karşılamayı kabul eder. Sigrta Pliçesi, Sigrta Ettiren / Sigrtalının dldurup imzaladığı ve Sigrtacı'nın kabul ettiği Başvuru Frmu, Sağlık Sigrtası Özel ve Genel Şartları, Sertifika, Sigrta Tanıtım Kartından meydana gelmektedir. 1-SİGORTA KONUSU Sağlık Sigrtası Genel Şartlarına ek larak sigrtalının bir hastalık ve / veya kaza halinde, Sağlık Bakanlığı nca ruhsat verilmiş her tür özel veya resmi sağlık kuruluşunda yatarak ve/veya ayakta hasta larak tedavisi için gerekli lan masrafları aşağıda yazılan şartlar ve pliçede belirtilen limitler dahilinde ödenir. Sigrta teminatı sadece sigrta pliçesinde yer alan kişiler için geçerli lup bunun dışındaki kişiler teminattan yararlanamazlar. Bu pliçe ile verilmiş sağlık sigrtası teminatları pliçe üzerinde ve sertifikada belirtilenler ile sınırlıdır. Bu pliçede gündelik bakım parası ve günlük iş görememe parası teminatları yktur. Bu pliçede başka sigrta şirketinden transfer alınan sigrtalılar için kazanılmış hak transferi şartları madde 14 de açıklanmıştır. İşbu Özel Şartlarda belirtilmeyen hususlarda 23 Ekim 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 23 Nisan 2014 tarihinde yürürlüğe giren Özel Sağlık Sigrtaları Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 2- TANIMLAR Acil: Sigrta Özel ve genel şartları gereği standart istisnalar içerisinde yer almayan ani bir hastalık veya bedensel yaralanma snucunda rtaya çıkan ve dlayısı ile geciktirilmesi mümkün lmayan, tıbbi veya cerrahi tedavi gerektirdiğini belirten haklı bir görüşe yl açan ve Demir Hayat Sigrta A.Ş. Sağlık departmanı tarafından acil lduğuna karar verilen durumdur. Acil durumlar: Trafik kazası, kalp krizi ve ritim bzuklukları, hipertansiyn krizleri, akut slunum prblemleri, hayatı tehdit eden yaralanma, yüksekten düşme, uzuv kpması, elektrik çarpması, dnma, yanıklar, ciddi göz yaralanmaları, bğulma, zehirlenmeler, anaflaktik tabllar, kemik kırıkları, şuur kaybına neden lan durumlar, ani felçler, şeker ve üre kmaları, akut batın halleri, akut masif kanamalar, menenjit, ensefalit, slunum ve sindirim yllarında yabancı cisim bulunması ve kul öncesi çcuklarda 39 derecenin üzerindeki ateş acil durum larak kabul edilir. Anlaşmalı Dktr: Anlaşmalı Kurum ağı içinde yer alan Hastaneler, klinikler ve Tıp merkezlerinin kadrlu hekimleri ile Anlaşmalı Kuruluş ağı içerisinde özel bir sözleşme ile yer alan Tıp dktrları. Anlaşmalı Kuruluş: Demir Hayat Sigrta A.Ş. nin anlaşmalı kuruluş sözleşmesini naylayarak ve Demir Hayat Sigrta A.Ş. nin Anlaşmalı Kuruluşlar listesinde yer alan, Sigrtalının pliçe özel ve genel şartlarına uygun larak seçilen plan dğrultusunda katılım payı dışında ücret ödemeden yararlandığı, tıp dktrları, Hastaneler, tıp merkezleri, klinikler, eczaneler, labratuvar ve fizik tedavi merkezleri. Anlaşmasız Dktr: Anlaşmalı Kurum ağı içinde yer alan hastaneler, klinikler ve tıp merkezlerinde kadrlu lmayan ya da herhangi bir sözleşme ile bu ağ içinde yer almayan Tıp dktrları. Anlaşmasız Kuruluş: Demir Hayat Sigrta A.Ş. ile arasında anlaşmalı kuruluş sözleşmesi bulunmayan ve Demir Hayat Sigrta A.Ş. nin Anlaşmalı Kuruluşlar listesinde yer almayan tıp dktrları, hastaneler, tıp merkezleri, klinikler, eczaneler, labratuvar ve fizik tedavi merkezleri. Ayakta tedavi hizmeti veren klinikler, sanatryumlar, fizik tedavi merkezleri, sağlık kulüpleri, bakımevleri, huzurevleri v.b. kuruluşlar, madde (uyuşturucu, alkl v.s.) bağımlılığı knularında uzman lanlar dahil Hastane kapsamına girmez. 2/20

3 Ayakta Tedavi: Bu Pliçe'nin kapsamı dahilinde, hastaneye kaldırılmayı veya hastanede tedavi edilmeyi, gözlem altında tutulmayı gerektirmeyen durumlardaki dktr bakımı ve muayenesi, önerilen ilaçların alınması, tanı amaçlı incelemeler, fizik tedavi, gelişmiş tanı hizmetleri. Bekleme Süresi: Sigrtalı nın bu sözleşme kapsamında ilk sigrtalanma tarihi ile başlayan ve bu Sigrta Sözleşmesi nin Bekleme Süresi kısmında belirtilen veya varsa Sigrta Şirketi nin Sigrtalı adayı nın sağlık durumuna göre uyguladığı, belirli tıbbi durumların teminat altında lmadığı süre. Çıkarma Tarihi: Sigrta ettirenin talebi snucunda ve / veya sigrta pliçesine sahip lmak için yapılmış lan sözleşme çerçevesinde mevcut pliçe genel ve özel şartlarına ilişkin hükümlerin yerine getirilmemesi durumunda Sigrtalının, Sigrtacı tarafından teminat kapsamından çıkarıldığı tarih. Dğum: Hamilelik, dğum ve bunlardan kaynaklanan her türlü kmplikasyn. Fatura Başına Muafiyet: Kabul edilebilir tazminat kapsamına giren, Sigrta ettiren / Sigrtalının üstleneceği Sigrta genel ve özel şartları ile limitler dahilinde kabul edilebilir tazminat başına uygulanan fatura başına tplam tazminat miktarıdır. Fesih Tarihi: Sigrta ettirenin bizzat kendi talebi ve / veya sigrta mevzuatı genel ve özel şartlarının ilgili maddelerinde belirtilen yükümlülüklerin sigrtalı / sigrta ettiren tarafından yerine getirilmemesi snucunda pliçenin fesih edildiği tarih. Genel Şartlar: T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen ve tüm Sigrta Şirketleri tarafından sağlık sigrtalarında uyulması zrunlu lan yazılı kurallar. Hastalık: Sigrtalının bir Tıp Dktru tarafından teşhis edilen tıbbi ve / veya cerrahi bir müdahaleyi gerektirecek şekilde sağlığının bzulması halidir. Hastane: Yasalar ve yönetmeliklere göre, yurt içinde Sağlık Bakanlığı, yurt dışında da benzeri resmi kuruluşlarca hasta kabul eden ve tedavi etmeye ve gerektiğinde cerrahi müdahaleye yetkili kılınmış yataklı tedavi kuruluşlarıdır. İstisnalar: Sağlık Sigrtası Genel Şartları ve pliçe özel şartlarında tanımlı bulunan ve / veya sigrtalıya özel uygulanan teminat altına alınmayan, sigrta şirketinin ödeme yapmadığı giderlerdir. Kabul Edilebilir Tazminat: Sigrta genel ve özel şartlarında belirtilen, teminat kapsamına giren bütün tazminatlar. Kanunen Bakmakla Yükümlü Olunan Kişiler: Sigrta ettirenin veya sigrtacı tarafından sigrtalı larak kabul edilmiş kişinin eşi, 18 yaşını dldurmamış çcukları, üvey çcukları ve yasal evlatlıkları ile tam gün eğitimini sürdüren 24 yaşına kadar (24 yaş dahil) bekar çcukları. Kayıt Tarihi: Sigrtalı' nın bir Pliçe çerçevesinde teminat altına alındığı ve daha snra hiç bir kesintiye uğramadan yenilendiği ilk Pliçe ile teminat altına alındığı gün (Türkiye saati ile öğlen saat 12:00), ay ve yıl. Kaza: Herhangi bir hastalıktan kaynaklanmayan yüksek enerjili travma snucunda luşan (trafik kazası, yüksekten düşme...) ve 24 saat içerisinde acil dktr başvurusu ile Sigrta Şirketi tarafından da naylanan sigrtalının tıbbi larak kanıtlanabilecek bedensel yara almasına neden lan beklenmedik, ani lay. Kazanılmış Hak: Sigrtalının pliçe yenilemelerini mevcut pliçenin bitiş tarihinden en erken 15 gün öncesi ile Bitiş Tarihi nden itibaren en geç 30 gün içerisinde yapması durumunda, mevcut pliçe teminatları çerçevesinde geçerliliği devam edecek lan haklardır. Bu haklar; 4'de belirtilen bazı hastalıklarda teminatların kullanılabilmesi için geçmesi gereken süre yani bekleme sürelerinin uygulanması ile sınırlıdır. Krnik Hastalık: Ani başlangıçlı lmayan, yavaş gelişen ve / veya ilerleyen, zaman zaman tekrarlayan ya da sürekli bir sağlık srununa neden lan hastalık. Mevcut Beyansız Hastalık: Bu Sigrta Sözleşmesi için yapılan başvuru sırasında veya öncesinde varlan ve/ veya teşhis edilen ve/ veya Sigrtalı/ Sigrta Ettiren tarafından bilinen herhangi bir rahatsızlığın veya hastalığın ve bunlara bağlı gelişen rahatsızlık/ hastalıkların Sigrta Şirketi ne beyan edilmemesi. Ön Onay Frmu: Yatarak tedavi ile Mdern Teşhis Yöntemleri ve Fizik Tedavi gibi bazı ayakta tedavi işlemlerinde Tıp Dktru tarafından dldurulup Demir Hayat Sigrta A.Ş. ne gönderilecek frm. Ödeme Oranı: Teminat kapsamında gerçekleşen giderlerin yıllık limiti ya da vaka veya hastalık başına limiti aşmaması kaydıyla, varsa muafiyet tutarı düşüldükten snra, her bir giderin Sigrtacı tarafından karşılanacak yüzde (%) ranıdır. Pliçe Başlangıç Tarihi: Pliçe'nin ilk kez veya takip eden her yenilenmesinde yürürlüğe girdiği tarih. (Türkiye saati ile öğlen saat 12:00) Pliçe Bitiş Tarihi: Pliçenin geçerlilik süresinin bittiği tarih. (Türkiye saati ile öğlen saat 12:00) Senelik Muafiyet: Kabul edilebilir tazminat kapsamına giren, Sigrta ettiren / Sigrtalının üstleneceği sigrta genel ve özel şartları ile limitleri dahilinde kabul edilebilir tazminat başına uygulanan senelik muafiyet miktarıdır. Sigrta Pliçesi: Özel sağlık sigrtası sözleşmesini belgeleyen evrak 3/20

4 Sertifika : Bu ferdi sağlık sigrta sözleşmesi kapsamında sigrtalı bulunan kişiler adına düzenlenen, kişilere ait bilgileri, pliçe numarasını, sigrtanın başlangıç ve bitiş tarihlerini, seçilen teminatları,netwrk bilgisini, ödeme ranını, varsa istisnaları gösteren bir belge. Sigrtacı: Tescili yapılarak işletme ruhsatı alan ve pliçe düzenleyen Sigrta Şirketidir. ( Bu Özel Şartlar kapsamında Demir Hayat Sigrta A.Ş. ) Sigrta Ettiren: Bu Sigrta Sözleşmesi için başvuran, başvurusu Sigrtacı tarafından kabul edilen ve bu Sigrta Sözleşmesinin kapsamı içerisinde srumlu taraf lup kendisi ve Sigrtalanacak Kişilerin adına hareket eden ve prim ödemek dahil sözleşmeden dğan yükümlülükleri yerine getirmek durumunda lan gerçek veya tüzel kişilik. Sigrtalı: Sigrta ettiren tarafından sağlık sigrtası başvurusunda isimleri belirtilen veya snradan yine Sigrta Ettiren tarafından ilave edilen ve Sigrtacı tarafından resmen kabul edilip pliçe kapsamına alınan kişi ve / veya bu kişinin kanunen bakmakla yükümlü lduğu kişilerdir. Standart Tarife Primi: Sigrtalı adaylarının yaşı, cinsiyeti, Sigrta Şirketi istatistikleri ve sağlık enflasynu dikkate alınarak teminat bazında hesaplanan primdir. Sigrtalı Özel Şartı : Gerek pliçe üzerinde gerekse genel ve özel şartlarda belirtilen ve teminat kapsamı dışında tutulan durumlar ile sertifika dahil pliçede belirtilen istisnai durumlardır. Sigrtalının Katılım Payı: Sigrta ettiren / Sigrtalının seçtiği teminat türü dğrultusunda üstleneceği sağlık harcama tutarıdır. Tanıtım Kartı: Her sigrtalının adına tanzim edilerek pliçenin ekinde sunulan ve anlaşmalı kuruluşların sağladığı sağlık hizmetlerinden yararlanmayı klaylaştıran, kişiye özel kart. Tanzim Tarihi: Pliçenin düzenlendiği tarih. Tazminat Talep Frmu: Ayakta tedavi işlemlerinde Tıp Dktru tarafından dldurularak Demir Hayat Sigrta A.Ş. ne harcama belgeleri ile gönderilecek frm. Teminat Limiti: Sigrtacının Pliçe özel ve genel şartları gereği, pliçe döneminde luşa sağlık giderleri için sigrtalıya verdiği ve Sertifikada belirtilen güvence limitidir. Tıp Dktru: Hukuken, hastayı muayene etmeye, teşhis kymaya, teşhis ve tedavi için gerektiğinde müdahale etmeye yetkili lan uzman kişidir. TTBAÜ: Türk Tabipleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi;Türk Tabipleri Birliği merkez knseyinin 6023 sayılı yasasına dayanarak hekimlerin muayene/ tedavi/ tetkik için almaları gereken,asgari ücretleri saptama amacıyla düzenlenmiş birimler listesidir. Ücretlendirme,belirlenen birimlerin ilgili ilin tabip dalarınca belirlenen ve dönemsel larak değişen katsayı ile çarpımında KDV eklenerek yapılır. Yatarak Tedavi: Tıbbi ve / veya cerrahi tedavi amacı ile Hastanede yatmayı, tedaviyi veya gözlem altında tutulmayı gerektiren durumlar. Yıllık Tplam Teminat: Sigrtacı nın bu sigrta sözleşmesinin şartları içerisinde istisna, bekleme süresi, limit ve muafiyet dışında üstleneceği sağlık harcamalarının kapsamı Sigrtalının, yıllık larak belirtilen teminatından, Sigrta Sözleşmesi dönemi süresince kullanabileceği azami gider tplamıdır. Yenileme: Sigrta Ettiren in mevcut Sigrta Sözleşmesi nin Bitiş Tarihi nden önce en erken 15 gün veya Bitiş Tarihi nden itibaren en geç 30 gün içerisinde yeniden sözleşme yaptırmak için Sigrtacı ya başvurması, Sigrtacı ile Sigrta Ettiren in yeni sigrta sözleşmesi nin kşullarında mutabık kalarak sigrta süresinin Bitiş Tarihi nden itibaren mutabık kalınan yeni kşullarla kesintisiz larak devam ettirilmesi. Zeyilname: Pliçenin yürürlükte iken, meydana gelen değişikliğini belirten pliçenin ayrılmaz bir parçası larak düşünülen ek sigrta sözleşmesidir. 3-TEMİNATLAR VE UYGULAMA ESASLARI A-YATARAK TEDAVİ TEMİNATI Dktrun, hastalığın tedavisi için cerrahi bir müdahaleyi veya cerrahi bir müdahale lmaksızın Hastaneye yatırılarak yapılması gereken tedaviyi bir rapr ve Demir Hayat Sigrta A.Ş. Ön Onay Frmu ile belirtmesi şartıyla, hastanede yapılan her türlü tedavi giderleri, pliçede belirtilen limit ve ödeme ranı dğrultusunda özel ve genel şartlar çerçevesinde ve yatarak tedavi teminatından ödenir. Cerrahi bir müdahalenin söz knusu lduğu yatılı tedavilerde; hastane yatak - yemek, refakatçi, peratör dktr ücreti, asistan dktr ücreti, anestezist, ameliyathane, müdahale için gereken teşhis yöntemleri, sarfedilen tıbbi malzeme giderleri, kullanılan ilaç giderleri pliçede belirtilen limit ve ödeme ranları dğrultusunda özel ve genel şartlar çerçevesinde ödenir. Genel Netwrk pliçesinde Anlaşmalı kurumlarda Anlaşmasız larak görev yapan peratör ve anestezi uzmanı ücretleri TTB Asgari Ücret Tarifesinde belirtilen işlem biriminin maksimum 2 katına kadar ödenmektedir. Alternatif Netwrk pliçesinde Anlaşmalı Kurumlarda Anlaşmasız larak görev yapan peratör ve anestezi uzman ücretleri ise TTB Asgari Ücret Tarifesinde belirtilen işlem birimi kadar ödenmektedir. Genel ve Alternatif Netwrk pliçelerinin tamamında, hem kurumun hem dktrun anlaşmasız lduğu durumlarda ödenecek peratör ücreti ise 1 TTB Asgari Ücret Tarifesi ile sınırlandırılmıştır. 4/20

5 Ancak her durumda, anlaşmasız sağlık kurumlarında gerçekleşen veya anlaşmasız dktrlar tarafından verilen sağlık hizmeti harcamalarına ilişkin yapılacak geri ödemeler, ilgili sağlık kuruluşunun bulunduğu bölgede geçerli genel fiyatlamalar ve makul - mutad ücretler üzerinde lamaz. Cerrahi bir müdahale lmaksızın yapılan yatılı tedavilerde; hastane yatak - yemek, refakatçi, gereken tıbbi malzeme, hastalık ve tedavi için gereken tıbbi tahlil ve röntgen giderleri, kullanılan ilaç giderleri pliçede belirtilen limit ve ödeme ranları dğrultusunda özel ve genel şartlar çerçevesinde ödenir. Ayrıca Evde bakım, Kemterapi, Radyterapi, Diyaliz, Rehabilitasyn, Krner Anjiygrafi ile ilgili tüm tedavi giderleri yine yatarak tedavi teminatı kapsamından ödenir. Hastalık ve Kaza snucu gerekli lacak uzuv ve reknstüktif prtezler ( suni el, kl, bacak v.b. ) pliçede yazılı Suni Uzuv limiti dahilinde yatarak tedavi teminatı bünyesinden ödenir. Ameliyat esnasında kullanılan tıbbi malzemeye( kalp pili, platin, prtez, rtez, stent v.b.) ait giderlerin tplam tutarı, yatarak tedavi teminatı içinde yer alan Ameliyat limitinden ve meri pliçe fert priminin 4 (dört) katını aşmamak kaydı ile ödenir. Hastanede yatarak tedavi söz knusu lmadığı halde genel veya lkal anestezi altında yapılan cerrahi müdahaleler, acil durumlarda veya kaza snucu luşan durumlarda yapılan gözlem ve Küçük Müdahaleler, kaza zaptı ile ispatlanan trafik kazası snucu diş tedavi giderleri, sunulan tıbbi bilgiler ışığında Sigrtalı nın sağlık durumu gözönüne alınarak gerekliliği uygun görülen acil taşıma (kara ve hava) ve ambulans giderleri ile Hastanede yapılan her türlü tedavi gideri Demir Hayat Sigrta A.Ş. Sağlık Prvizyn Departmanı tarafından naylanması şartıyla, pliçede belirtilen limit ve ödeme ranı dğrultusunda özel ve genel şartlar çerçevesinde yatarak tedavi teminatından ödenir. Yğun bakım giderleri yatarak tedavi teminatı kapsamından ödenir. Limitsiz Yatarak tedavi planın seçilmesi durumunda, her bir hastalık için yatarak tedavi teminatı yıllık 90 gün ve bir pliçe yılı içinde tplam maksimum 180 gün ile limitlidir. Nrmal da yatışlarında bir (1) gün, yğun bakım yatışı ise iki (2) gün üzerinden hesaplanarak, tüm tplam yatış süresi gün limitlerinden düşülür. Yatarak tedavi teminatı limiti sigrtalılık süresince tplam 720 gündür. Yenileme Garantisine ilişkin hükümler saklıdır. Tek anestezi altında birden fazla ameliyatın yapılması ve bunların hepsinin sigrta teminatı kapsamına girmemesi halinde, ilgili hastane ve peratör giderleri, tplam faturanın ya da kapsama girmeyen harcamaya ait faturanın da ayrıca ibraz edilmesi kaydıyla her ameliyat için ayrı TTB birimleri göz önüne alınarak, ağırlıklı larak karşılanır. Sigrta kapsamına girmeyen ameliyat estetik amaçlı bir girişim lduğunda, beraberinde yapılan ve sigrta kapsamında lan ameliyatın giderleri karşılanmamaktadır. Pliçe iptal edildiği veya farklı bir sigrta şirketine geçtiğinde pliçe bitim tarihinden snra gerçekleşecek tedaviler pliçe kapsamında değerlendirilmeyecektir. Sigrtalının acil durumlar hariç planlı prvizyn taleplerinde en az 48 saat öncesinden nay alınması ve anlaşmalı sağlık kuruluşunda gerçekleştirilecek tedavilerin prvizyn nayları 10 gün içersinde gerçekleşmesi durumunda geçerli lacaktır.gerçekleşmeyen prvizyn talepleri red edilecek ve yeniden nay alınması gerekecektir. Kemterapi ve Radyterapi snrasında hastalığın seyrini değerlendirmek için yapılan muayene ve tetkiklere ait giderler ayakta tedavi teminatından karşılanacaktır. Sigrtalının yatış esnasında tanı ile ilgili lmayan tetkik ve tedavileri, ayakta tedavi teminatının lması durumunda ilgili teminattan pliçede belirtilen limit ve ödeme ranı dğrultusunda genel ve özel şartlar çerçevesinde değerlendirilir. A1- KÜÇÜK MÜDAHALE TEMİNATI Türk Tabipler Birliğinde 149 birime kadar lan cerrahi girişimler, küçük müdahaleler,cilt kesileri, kırık tedavileri, alçı uygulama, yabancı cisim çıkarılması, eksizynel biypsi, kriterapi, murga ve disk hastalıklarına yönelik enjeksiynlar, tetik nkta enjeksiynları, karaciğer ve kemik biypsileri, tırnak çekilmesi, abse drenajı işlemleri ve 6 ile 12 saat arası hastanede müşahade altında takip bu teminat kapsamında pliçede belirtilen limit ve ödeme ranı dğrultusunda genel ve özel şartlar çerçevesinde değerlendirilir. 5/20

6 A2-AMBULANS Acil durum tanımına uyan hallerde sigrtalının yerinde müdahale ve/ veya en yakın sağlık kurumuna nakli için yapılan giderler bu teminat kapsamında pliçede belirtilen limit ve ödeme ranı dğrultusunda genel ve özel şartlar çerçevesinde değerlendirilir. Demir Hayat Sigrta A.Ş. Sağlık Prvizyn Departmanı tarafından rganize edilmesi ve hizmetin sağlanması kşulunda hava ve kara ambulans taşımacılığı teminat kapsamında değerlendirilir. Hava ambulansı teminatı, sigrtalının sağlık durumu, bulunduğu yere en yakın dnanımlı sağlık merkezine kara ambulansı ile taşınmasına uygun değilse, hava ambulansı için engel teşkil eden bir durumun lmadığını açıklayan dktr rapru ve Demir Hayat Sağlık Prvizyn Departmanı tarafından naylanması halinde geçerlidir. Sigrta Şirketi, Sağlık Prvizyn Departmanı ekibince nay verilmemiş ambulans talepleri pliçe kapsamında değerlendirilmeyebilir. A3-EVDE BAKIM TEMİNATI Sigrtalinin yatarak tedavi snrasında takip eden ilgili kurum hekimi tarafından raprlanan evde uygulanacak tedavi planının Sigrta Şirketi tarafından değerlendirilip, naylaması kşulu ile taburcu lduğu tarihten itibaren başlamak kaydı ile pliçe yılı içerisinde en fazla 8 haftalık süre bu teminat kapsamında pliçede belirtilen limit ve ödeme ranları dğrultusunda özel ve genel şartlar çerçevesinde değerlendirilir. Sigrtalının Evde Bakım Teminatı'ndan yararlanabilmesi için, trakestmili, sık rtrakeal aspirasyn gereksinimi, enteral beslenme ihtiyacı, TPN / IV sıvı desteği ihtiyacı, ventilatöre bağımlı lması ve slunum yetmezliği, ileri dönem nklji hastaları ve ağrı prtklünün uygulanıyr lması gereklidir. Sigrtalının, günlük yaşam aktivitelerini tek başına yerine getiremiyr lması, inkntinans (idrar kaçırma) ya da immbilize (hareket edememe) lması, yemeğinin yedirilmesinde yardıma gereksinimi lması, ağız ylu ile ilaç alıyr lması, tam bany ihtiyacı ya da yardımla bany yapabiliyr lması, üriner kateterinin lması, evde yalnız yaşıyr ve ssyal desteğe gereksinimi lan krnik hastalığı lması Evde Bakım Teminatı kapsamına girmez. Bu teminat sadece Yurtiçinde geçerlidir. A4-AMELİYAT SONRASI FİZİK TEDAVİ TEMİNATI Geçirilmiş rtpedik perasyn snrasında gereken fizik tedavi giderleri, sigrtalının taburcu lduğu tarihten itibaren başlaması ve en geç 2 ay içerisinde gerçekleşmesi kaydı ile maksimum 20 seans ile limitli larak bu teminattan pliçede belirtilen limit ve ödeme ranları dğrultusunda özel ve genel şartlar çerçevesinde ödenir. A5-REHABİLİTASYON Sigrtalının yatarak tedavi kapsamında gerçekleşmiş tedavisi ile ilgili rehabilitasyn giderleri, taburcu lduğu tarihten itibaren başlamak kaydı ile maksimum 56 gün ile sınırlı larak bu teminat kapsamında pliçede belirtilen limit ve ödeme ranları dğrultusunda özel ve genel şartlar çerçevesinde değerlendirilir. Bu teminat; serebral veya spinal travma, serebrvasküler hastalıklar, hemiplejiler, nörljik hastalıklar, spinal müsküler atrfiler, müsküler distrfiler, miypatiler için geçerlidir. B-HAMİLELİK VE DOĞUM TEMİNATI Nrmal ve sezaryen dğum, erken dğum ve / veya bunlardan kaynaklanan her türlü kmplikasynlar ve hamilelik halinin getirdiği tüm rutin tetkik, tedavi ve incelemeler ile zrunlu küretaj pliçede belirtilen limit ve ödeme ranı dğrultusunda ana teminat limiti kapsamında ödenir. Aile planlaması yöntemleri (ral kntraseptif hariç lmak üzere, implant, RİA, tüpligasyn) üst limiti yıllık standart Hamilelik ve Dğum Teminatı limitinin % 20 si ile sınırlı lmak kaydı ile bu teminattan ödenir. İlk kez Hamilelik ve Dğum Teminatı alan veya başka bir şirkette var lan sağlık pliçesinde hamilelik ve dğum teminatı lsa bile geçiş larak alınan kişilerin bu teminat kapsamındaki sağlık harcamaları, hamileliğin pliçe döneminde başlamış lması kaydı ile, 12 ay bekleme süresi snucunda pliçede belirtilen limit ve ödeme ranları dğrultusunda özel ve genel şartlar çerçevesinde bu teminat dğrultusunda karşılanır. 6/20

7 Bebeğin dğumla ilgili rutin giderleri, bu teminat kapsamında, 100 TTB Asgari ücret tarife birimi karşılığı üst limitle karşılanır. Dış gebelik tedavileri yatarak tedavi kapsamında değerlendirilecektir. Bu teminat, pliçe kapsamına erkek ve çcuk statüsünde dahil lan sigrtalılar için geçerli değildir. C-AYAKTA TEDAVİ TEMİNATI Sağlık Bakanlığı tarafından çalışma ruhsatı verilmiş hastane, sağlık kuruluşu ve kliniklerde, veya özel muayenehanelerde Tıp Dktru nun yapacağı muayene, verdiği reçeteli ilaç, gerekli gördüğü labratuvar testleri, tahlil-röntgen, ultrasngrafi, MR, tmgrafi, EKG gibi tetkik masrafları ve fizik tedavi masrafları pliçede belirtilen limit ve ödeme ranı dğrultusunda özel ve genel şartlar çerçevesinde ayakta tedavi teminatından ödenir. Ayakta Tedavi Teminatları tek başına alınamaz, Yatarak Tedavi Teminatı ile birlikte geçerlidir. Alternatif Netwrk pliçelerinde, (İlaç teminat dışında) anlaşmasız kurumlardaki ödemeler 1 T.T.B. Asgari Ücret Tarifesi ile sınırlandırılmıştır. Genel VIP ve Genel 1 Netwrk pliçelerde ayakta tedavi teminatı kapsamında yapılan geri ödemelerde TTB kısıtlaması yktur. C1. Dktr Muayene Teminatı: Sağlık Bakanlığı tarafından çalışma ruhsatı verilmiş Hastane ve Kliniklerde görevli veya özel muayenehane açmış Tıp Dktru nca yapılacak muayenelere ait giderler pliçede belirtilen limit ve ödeme ranı dğrultusunda özel ve genel şartlar çerçevesinde ödenir. Dktr muayene işlemlerinde, Anlaşmalı dktr kullanılması durumunda pliçedeki dktr muayene teminatı yüzdesine bakılmaksızın % 100 ödeme nayı verilir. 15 gün içerisinde aynı hekime ait muayene giderleri kntrl kapsamında değerlendirilir. C2. Ilaç Teminatı: Tıp Dktru'nun teşhis ve tedavi için tıbben gerekli gördüğü ve tazminat talep frmunda belirttiği durumlarda; dktr reçetesinde belirtilen ilaç giderleri, pliçede belirtilen limit ve ödeme ranı dğrultusunda özel ve genel şartlar çerçevesinde ödenir. Reçetesiz ve kupürsüz alınan ilaç giderleri karşılanmaz. İlaçlar için, reçete başına 1 aylık dz kadar ödeme yapılır. İlaçlar, Reçetenin yazıldığı tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde alınmalıdır. C3. Tahlil-Röntgen Teminatı: Tıp Dktru'nun teşhis ve tedavi için tıbben gerekli gördüğü ve tazminat talep frmunda belirttiği durumlarda tahlil, röntgen giderleri ile bu teşhis yöntemlerinin uygulanmasının gerektirdiği ilaç, anestezi, dktr ücreti pliçede belirtilen limit ve ödeme ranı dğrultusunda özel ve genel şartlar çerçevesinde ödenir. C4. Mdern Teşhis Yöntemleri Teminatı: Tıp Dktru'nun teşhis ve tedavi için tıbben gerekli gördüğü ve tazminat talep frmunda belirttiği, plismngrafi, tmgrafi, sintigrafi, MR, gastrskpi, sistskpi, hamilelik bzulması snucu yapılacak zrunlu küretaj dışındaki tüm küretajlar (prbe, fraksiyne küretaj, punch veya iğne yöntemi ile tirid, meme, prstat, testis,lenf bezi, cilt ve dku, iç rgan biypsileri vs...) vb. giderler ile bu teşhis yöntemlerinin uygulanmasının gerektirdiği ilaç, anestezi, dktr ücreti pliçede belirtilen limit ve ödeme ranı dğrultusunda özel ve genel şartlar çerçevesinde ödenir C5. Fizik Tedavi Teminatı Tıp Dktru'nun teşhis ve tedavi için tıbben gerekli gördüğü ve tazminat talep frmunda belirttiği fizik tedavi giderleri pliçede belirtilen limit ve ödeme ranı dğrultusunda özel ve genel şartlar çerçevesinde ödenir. C6.Tamamlayıcı Limitsiz Ayakta Tedavi Teminatı Sadece Yatarak Tedavi Teminatı alan veya yatarak tedavi teminatına ek larak yıllık üst limiti lan ayakta tedavi teminatı alan sigrtalıların; bir pliçe yılı süresi içinde, sigrtalının pliçe özel ve genel 7/20

8 şartları çerçevesinde ayakta tedavi teminatları kapsamında yaptığı harcamaların tplamı sertifikada belirtilen tutarı aştığı takdirde, sahip lduğu netwrkün anlaşmalı ve anlaşmasız kurum şartlarına uygun şekilde % 100 lü ödenir. Sigrtalı, bu teminatın kullanılabilmesi için yaptığı harcamaları rjinal belgeler ile ispatlamak zrundadır. İlgili belgeler sigrta şirketi uhdesinde kalacaktır. D-HASTANE GÜNDELİK TAZMİNAT TEMİNATI Pliçe dönemi içinde sigrtalının hastanede yatarak tedavi görmesi gerektiği takdirde, tazminat talebinin Demir Hayat Sigrta tarafından naylanması şartı ile, hastanede yattığı her gün için sertifikada belirtilen Hastane Gündelik Tazminat tutarı ödenir. E- GÜNDELİK BAKIM PARASI VE GÜNLÜK İŞ GÖREMEME PARASI TEMİNATI Bu pliçede gündelik bakım parası ve günlük iş görememe parası teminatları yktur. F- EK TEMİNATLAR F1 DESTEK AYAKTA TEDAVİ TEMİNATI : Bu teminatın seçilmiş lması durumunda geçerlidir. Ameliyatla snuçlanmış yatarak tedavilerde ve / veya kaza snucu luşan hastanede yatarak tedavilerde yatış tarihinden 30 gün önce ve snrasında ilgili ameliyata ilişkin dktr muayenesi, ilaç, tahlil röntgen, mdern teşhis yöntemleri ile yaptırılan tetkik masraflarını pliçe/ sertifikada belirtilen teminat limiti dahilinde ödenmesini kapsar. Bu teminat sadece Yatarak Tedavi Teminatı ile birlikte alınabilir. F2 DİŞ TEDAVİ TEMİNATI: Bu teminatın seçilmiş lması durumunda geçerlidir. TC. Sağlık Bakanlığı nca çalışma ruhsatı verilmiş hastane ve kliniklerde görevli veya özel muayenehane açmaya yetkili diş hekimlerince yapılacak diş ve çene ile ilgili her türlü teşhis ve tedavi giderleri, pliçede yazılı Diş Tedavi Teminatı yıllık limiti dahilinde, ödeme ranı ile özel ve genel şartlara uygun larak karşılanır. Diş hekimlerinin yaptıkları muayene ile istedikleri röntgen ve reçete giderleri ile her türlü diş kökenli diş ve çene ameliyatı bu teminat içinde değerlendirilir. F3 YILLIK CHECK-UP VE PSA-MAMOGRAFİ TEMİNATI Eğer pliçe ekinde check-up sertifikası verilmiş ise, üzerinde yazılı tetkikler, Check-Up Anlaşmalı kurumlarımızda yılda bir kez lmak kaydı ile sertifika üzerinde ismi yazan sigrtalı için belirtilen şartlarla geçerlidir. Ayrıca 40 yaş üzeri sigrtalılar için belirlenmiş kurumlarda (www.demirhayat.cm.tr internet adresinden veya telefn hattından öğrenilebilir) yılda bir kez geçerli lan bayan sigrtalılar için MAMOGRAFİ, erkek sigrtalılar için PSA tetkiki sigrtalı sertifikasında belirtilen şartlarla verilmektedir. Yapılan harcamalar pliçe sağlık harcaması / prim dengesi hesaplamalarında dikkate alınmaz. 4 BEKLEME SÜRELERİ Aşağıda belirtilen rahatsızlıklarla ilgili cerrahi veya hastanede yatırılarak yapılan "tüm tıbbi (medikal) tedaviler ve teşhis işlemleri" pliçenin ilk yılında teminat kapsamında değildir: murga ve disk hastalıkları (disk hernileri, faset denervasyn, sinir blkajı vb.), higrma, tırnak çekilmesi ve tırnak yatağı revizynu,hallux valgus, trigger finger, eklem rahatsızlıkları (menisküs, kıkırdak srunları, bağ lezynları, muz, dirsek, ayak bileği eklemlerindeki bağ rahatsızlıkları gibi vb.), anrektal hastalıklar (hemrid, fissür-fistül, pilnidal sinüs vb.) divertiküllere bağlı rahatsızlıklar, sfinktertmi, her türlü fıtıklar, rahim, rahim ağzı, yumurtalık ve tüplerle ilgili hastalıklar ve ameliyatlar, bartlin kisti, endmetrizis, sistrektsel, akut böbrek yetmezliği nedeni dışında diyaliz, böbrek ve idrar ylu ameliyatları ve taşları (ESWL), mesane rahatsızlıkları, hidrsel, prstat (TUR dahil), 8/20

9 sinüzit ve sinüs cerrahisi, bademcik, geniz eti, her türlü işitme kusuru (miringtmi, miringplasti, kemik zincir narımı, tüp takılması vs. gibi), rta kulak iltihabı ve uyku apnesi cerrahisi, katarakt, glkm, keratplasti, retina cerrahisi safra kesesi, safra taşları ve safra kanalları rahatsızlıkları, karaciğer hastalıkları, kist hidatik, pankreas ve dalak hastalıkları ile ilgili cerrahi girişimler (kaza snucu hariç), kalp ve damar hastalıkları (krner anjigrafi, by-pass, anjiplasti, her türlü krnik hastalık (hipertansiyn, ülser, reflü,inflamatuar barsak hastalıkları (ülseratif klit, crhn), KOAH, astım, şeker, epilepsi, hepatit B, sarkidz, nefrit ve tüm rmatizmal hastalıklar ve bağ dkusu hastalıkları vb.), tanı ve tedaviye yönelik invaziv girişimler (anji, ERCP vb.), artrskpik ve laparskpik girişimler, her türlü rgan ve dku nakli (kaza snucu hariç) ve bunların kmplikasynları her türlü tümör, lipm, verrü, nevüs vb. gibi deriye yönelik yapılan işlemler, kist (deri-deri altı, böbrek, vajinal v.b.) meme rahatsızlıkları ve ameliyatları, varis, tirid ve paratirid bezi hastalıkları, art disseksiynu, anevrizmalar, beyin damarları hastalıkları (tıkanma, enfarkt, kanama ve benzerleri) multipl sklerz radyterapi, kemterapi ve kanser tedavisine yönelik diğer giderler GIS kanamaları Felç 5 - STANDART İSTİSNALAR Pliçe üzerinde yazılı kapsam dışı haller ile Sağlık Sigrtası Genel Şartları 2. ve 3. maddesine ek larak aşağıda belirtilen özel durumlar teminat dışı bırakılmış lup, sözü edilen bu durumlar için sigrta şirketi tarafından ödeme yapılmaz. SİGORTACI, uygulamaya yeni alınan, uygulamadan kaldırılan veya değiştirilen tıbbi uygulamaların değişim ve gelişmelerini göz önünde bulundurarak, işbu Standart İstisnalar da düzenlemeler yapabilir, Standart İstisnalar da yapılacak değişiklikler, pliçede bulunan her bir Sigrtalı için yeni pliçe başlangıç tarihinden itibaren geçerli lur. 1. Sigrta başlangıç tarihinden önce var lan rahatsızlıklar, beyan edilmemiş ve / veya eksik beyana ilişkin maluliyet ve rahatsızlıklarla ilgili harcamalar ile Sigrtacıya sigrtalanırken bildirilmiş lsa bile pliçe öncesi varlan maluliyet veya hastalığın gerektirdiği ameliyat veya tedavi ile ilgili giderler ile tüm nüks ve kmplikasynları. 2. Dğuştan gelen hastalık (pes planus, dğuştan gelen kalp hastalıkları vb.), sakatlık ve bunlara bağlı rahatsızlıkların, tanısı pliçe dönemi öncesinde knmamış ise ilk teşhisi amacıyla yapılan giderler dışındaki teşhis ve tedavi harcamaları, mtr ve mental gelişim bzukluğu, büyüme ve gelişme bzukluğu (Demir Bebek hariç). 3. Tıbbi zrunluluk lsa dahi yapılan sünnet. sünnet öncesi ve snrası kmplikasynları (Demir Bebek 3.yıldan snra hariç) 4. Septum deviasynu, knka hipertrfisi, knka büllza, nasal valv cerrahisi. 5. Sklyz ile ilgili her türlü tetkik ve tedavi ile 50 yaş arasındaki sigrtalıların Variksel tanı ve tedavisine yönelik tüm giderler yaş altı çcuklarda göbek ve kasık fıtığı ile hidrsel (Demir Bebek hariç), gece işemesine ait tedaviler 8. Sanatryum, prevantryum, huzurevi, vb. gibi uzun süreli bakım sağlayan kuruluşlardaki hizmet ve tedavi giderleri. 9. AİDS ve bağlantılı tüm hastalıklar. 10. Cinsel fnksiyn bzuklukları (peyrni, crpus cavernsum yaralanmaları ) ve bunlarla ilgili tetkik ve tedavileri ile cinsiyet değiştirme perasynları, cinsel ylla bulaşan hastalıklar (sifiliz, gnre, şankrid, lenfgranilma venerum, granülma inguinale hastalıkları, genital cndilmlar, HPV enfeksiynları) ve bunlarla ilgili tetkik ve tedavi giderleri. 11. Düşük nedenlerinin araştırılması, kısırlık, her türlü tüp bebek ve çcuk sahibi lmak amacıyla yapılan tetkik ve tedaviler (fllikül takibi, serklaj, tubplasti, histersalpinjgrafi, spermigram, adhezylizis vb. gibi). 12. Genetik hastalıklar ile genetik araştırmalar ve tedaviler. 13. Her türlü psikljik, psikiyatrik bzukluklar ile - alkl, erin, mrfin, uyarıcı veya her türlü uyuşturucu bağımlılığının tedavisi ve bunların kullanımı snucu luşan zehirlenme ve hastalıklar 9/20

10 ile bunlardan herhangi birisinin bünyelerinde mevcut lduğu tespit edilen SİGORTALI' nın geçirdiği hastalık, kaza ve yaralanmalarına ait tanı, tedavi, kntrl ve kmplikasyn giderleri, 14. Mtrsiklet ile ilgili tüm kazalar (hareket halinde veya durağan) Dağcılık, dalgıçlık, sivil havacılık, özel uçak / planör kullanma, paraşütle atlama, parasailing vb. tmbil sprları, kayak, patinaj, binicilik, su sprları gibi tehlikeli spr ve aktivitelerin amatör veya prfesynel larak yapılması veya yarışları sırasında luşan sağlık harcamalarının yıllık 1500 TL üzeri lan kısmı. 15. Demans, alzheimer hastalığı, parkinsn hastalığı ile ilgili tüm giderler 16. Vücudun günlük ihtiyacını karşılamak ve genel sağlığını krumak amaçlı kullanılan vitamin, mineral kmbinasynları ve diğer beslenmeyi destekleyen dğal bitkisel içerikli preperatlar 17. Sağlık Bakanlığı tarafından naylanmamış veya Sağlık Bakanlığı izni lmaksızın ithal edilmiş tüm ilaçlar ve ilaç larak kabul edilmeyen ve / veya etken madde içermeyen tüm maddeler (şampuan, krse, bandaj, byunluk, klnya, hidrfil pamuk, termmetre, şeker ölçüm stikleri ve kartuşları, gazlı bez vb.), yardımcı tıbbi malzemeler, suni tatlandırıcılar, gözlük camı ve çerçevesi, kntakt lens, lens slüsynları, nemlendirici amaçlı ürünler, deniz suyu ihtiva eden ürünler, baz kremler. 18. Yatarak Tedavi Teminatında belirtilen durumlar dışındaki her türlü prtez, prtez tamirleri, rtpedik tabanlık, atel, byunluk, dizlik, askı vb., her türlü yardımcı ve haricen kullanılan tıbbi malzemeler (tekerlekli iskemle, işitme cihazı, hlter cihazı ve uyku apnesi cihazı (CPAP titrasynu ve uyku dası dahil) vb. uyku apnesi dışında her türlü nedene bağlı hrlama ile ilgili tüm tetkik ve tedaviler, rgan naklinde vericinin ve rganın ücreti, kan veren kişiye ait tüm giderler. 19. Her türlü estetik ve kzmetik amaçlı girişimler (kaza snucu lanlar ve meme kanseri snrası uygulanan reknstrüktif amaçlı meme prtezi hariç) ve aynı seansta estetik işlemle birlikte yapılan diğer girişimler, talenjektazi, cilt hemanjimlarına yönelik tedaviler, jinekmasti, cinsiyet değiştirme ile ilgili ameliyat ve tedaviler, refraksiyn kusurlarına yönelik müdahaleler (miypi vb.) ile müdahale öncesi ve snrasında kullanılan ilaçların giderleri, keratknus, göz kaymaları, şaşılık, görme tembelliği, ses ve knuşma terapileri, yüzeysel varis tedavisi (sklerterapi), alerji testleri ve aşıları, bağışıklık sistemini güçlendirmeyle ilgili Sağlık Bakanlığı nayı lmayan rutin dışı aşı ve ilaçlar, akupunktur, ayurveda, hidrterapi, jakuzi, hipnz, armaterapi, estetik amaçlı aşı ve enjeksiynlar, deri kurumasını ve terlemesini önleyen tüm tedaviler, kaplıca kürleri, kaplıca ve termal merkezlerinde yapılan muayene ve tüm tedaviler (fizik tedavi dahil), çamur banyları, şifa kürleri, akne ile ilgili tüm giderler, saç dökülmesi ile ilgili tetkik, tedavi ve ilaç giderleri, besite ve aşırı zayıflık ile ilgili tetkik ve tedaviler (ilaç, diyetisyen ve yağ kitle ölçüm testleri dahil), başka bir gerekçe ile yapılıyr lsa dahi zayıflama ameliyatları (mide kelepçesi, sindirim sistemi by-pass perasynları ve benzerleri) anrexia, sigarayı bırakma ile ilgili tetkik ve tedaviler, masaj, diyet, jimnastik salnları, zayıflama merkezleri vb. knularla ilgili giderler ile estetik ve güzellik merkezleri, ayak bakım merkezlerinde yapılan tüm muayene, tetkik ve tedavi giderleri ve kmplikasynları, lens ve ptik merkezlerinde yapılan göz muayeneleri giderleri ile işitme cihazı satan merkezlerde yapılan işitme testleri giderleri, gıda intlerans testleri. 20. Pliçenin ilk niki ayı içinde hamilelik ve dğum teminatı kapsamındaki sağlık harcamaları 21. Sağlık Bakanlığı tarafından resmen ilan edilmiş salgın hastalıklar veya Dünya Sağlık Örgütü tarafından dünyanın herhangi bir yerinde faz 5 ve üzeri larak ilan edilen salgın hastalıklara ait her türlü sağlık giderleri 22. Pliçe geçerlilik tarihinde luşan bir trafik kazası snucu, hasara uğramış dğal dişlerin eski hallerini almaları için yapılan diş tedavilerinin ve diş prtezlerinin dışında, her türlü diş ve diş eti müdahale, tedavi ve prtezleri. Diş teminatının seçilmesi halinde dahi rtdntik tedaviler, diş implantasynu ve implantasyn öncesi, snrası tetkik / tedavi giderleri, kıymetli madenlerden yapılan kaplamalar. 23. Pliçe geçerlilik süresinde luşan bir kaza snucu meydana gelmedikçe plastik cerrahi. 24. Sigrtalı hayatını tehlikeye skmaksızın ayakta tedavi ile yapılabilecek inceleme ve işlemlerin hastaneye yatırılarak yaptırılması, check-up ve check-up kapsamına giren işlemler, hiçbir semptma bağlı lmaksızın yapılan ve / veya tanı, tedavi ile dğrudan ilgili lmayan tüm teşhis ve tedaviler ile kntrl amaçlı yapılan tetkik ve tedaviler ile Sigrtalının hastalığı ile uzmanlık alanı uyuşmayan dktrlar tarafından yapılan her türlü tetkik, tedavi giderleri. 25. Krner BT Angi ve PET tetkik giderleri, krner arter kalsiyum skrlama, Rbtik cerrahi ile yapılan tedaviler, baln sinplasti giderleri, sanal klnskpi ve buna benzer tarama amaçlı yapılan tetkikler, 26. Sigrtacı nın Acil Hizmeti dışında yapılan kara ve hava ambulansı taşıma giderleri. 27. Sigrtalının tazminat talebinde bulunurken yaptığı ulaşım, psta, knaklama, yurt dışından ithal edilen ilaçların gümrük masrafları ve Sigrtacı tarafından istenilen belgelerin hazırlanması vb. giderler. 28. Tıp dktru tarafından reçete edilmemiş tüm ilaçlar (Diş teminatı lmaması durumunda Diş Hekiminin yazmış lduğu reçeteler) ve dktr istem frmunda belirtilmeyen bütün incelemeler. 10/20

11 29. Özel hemşire giderleri, suit da farkı. 30. Pliçede (sertifikada) belirtilmediği takdirde yurt dışı tedavi giderleri. 31. Kuduz, tetanz, grip ve 0-5 yaş tüm rutin çcuk aşıları (su çiçeği, prevenar, hepatit A, gibi) haricindeki aşı giderleri ve hastalığa karşı kruyucu her türlü tıbbi işlemler. 32. Alternatif tıp yöntemleri, alternatif tıp merkezlerinde yapılan muayene ve tüm tedavi giderleri, Anti Aging Merkezlerinde yapılan tüm işlemler, bilimselliği kanıtlanmamış tedaviler, deneysel tedaviler ve Amerikan FDA (Fd and Drug Administratin) Kurumu tarafından deneysel aşamada lduğu kabul edilen tedaviler ile ilgili tüm giderler ile TTB (Türk Tabipler Birliği) de belirtilmeyen işlemler, 33. Yurtdışı yatarak ve ayakta tedavilerde ve dğum teminatının limitsiz seçilmesi halinde ilgili tedaviye ait tplam fatura tutarının, Genel Netwrk pliçelerde Türkiye deki 5 büyük hastane rtalamasının, Alternatif Netwrk pliçelerde 1x TTB tutarı haricindeki kısım. 34. Krdn kanı alımı ve saklanması ile ilgili giderler. 35. Sigrtalının ehliyetsiz araç kullanması sırasında gerçekleşen kazalar nedeniyle luşan tedavi giderleri, sigrtalının kazadaki kusur durumuna bakılmaksızın kapsam dışıdır. Sigrtalının kullandığı aracın sınıfına uygun ehliyete sahip lmaması da bu kapsamdadır. 36. Mesleki bir sebepten dğan yaralanma ve hastalıklarla (iş kazası ve meslek hastalığı) ilgili larak yasal yükümlülükler snucu yapılması gereken ödemeler ile başka bir sigrta kurumu ya da üçüncü şahıslar tarafından yapılabilecek ödemeler. 37. Sigrtalı veya Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu / Dktr tarafından yapılan yanlış bilgilendirme snucu pliçe Özel ve Genel Şartları na, Teminatlarına aykırı düşen sağlık giderleri. Sigrtacı, bu kapsamda gerek sigrtalıya ve gerekse sigrtalı adına Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu na bir ödeme yapmış ise, sigrtalıdan rücuen tahsil etme hakkını saklı tutar. 38. Terör ve deprem snucu gerçekleşen sağlık harcamalarının, 1000 TL muafiyet düşüldükten snra, pliçe fert primi tutarını aşan kısmı. 39. Göz kapak ameliyatları (pitzis, kapak düşüklüğü gibi) 40. Hiperhidrz tedavisi 41. Asteni ile ilgili giderler 6-TAZMİNAT ÖDEME UYGULAMALARI Sigrtalının pliçe dönemi içerisinde sahip lduğu teminatlar dğrultusunda kabul edilebilir tazminat tutarı; Sertifikada tanımlı ilgili teminattan, teminat limiti ve ödeme ranı dğrultusunda ödenir. Teminat limitinden kabul edilen tazminat tutarı düşmektedir. Anlaşmalı sağlık kuruluşlarında yapılan Hastane tedavilerinde, tazminat talebinin değerlendirilebilmesi ve dğrudan ödeme anlaşmasının işleyebilmesi için, hasta kabul işlemi sırasında pliçe ekinde verilen sigrta tanıtım kartının Hastaneye gösterilmesi ve işlem yapıldığı dönemde Demir Hayat Kurum Anlaşmasının devamlılığı gereklidir. Devlet Üniversitesi Hastaneleri, Kamu Hastaneleri ve Demir Hayat Sigrta A.Ş. nin anlaşmalı kurumunun bulunmadığı iller den gelen tazminatlar için pliçe özel ve genel şartları dğrultusunda anlaşmasız kurumlara uygulanan kısıtlamalar uygulanmaz. Evvelce Anlaşmalı Kurum listesinde lsa dahi, sağlık harcamasının gerçekleştiği tarihte, Demir Hayat Sigrta A.Ş. ile ilgili sağlık kuruluşu sözleşmesinin geçerli lmaması durumunda dğrudan ödeme söz knusu lamayacaktır. Yatarak Tedavi Teminatı: Hastaneye yatmadan önce Ön Onay Frmu dldurularak Demir Hayat Sigrta A.Ş.'den nay alınmadan gerçekleşen yatarak tedavi kapsamındaki tazminat taleplerinde sigrtalıya ödemelerinin yapılabilmesi için Demir Hayat Sigrta A.Ş. ne iletilmesi gereken evraklar aşağıda belirlenmiştir. Ön Onay alınan işlemler için ödemeler, sigrtalı payına düşen kısım hariç lmak üzere direk Anlaşmalı Kurum'a yapılır. 1) Dökümlü Hastane faturası ve teminat kapsamındaki giderlere ait diğer faturalar, 2 ) Ayrıntılı ameliyat rapru, 3 ) Müşahade dsyası ( İstendiği takdirde), 4 ) Patlji rapru (Yapıldığı takdirde), 5 ) Teşhis yöntemleri uygulandıysa snuçları gösterir raprlar. 6 ) Epikriz rapru Genel Netwrk pliçesinde Anlaşmalı kurumlarda Anlaşmasız larak görev yapan peratör ve anestezi uzmanı ücretleri TTB Asgari Ücret Tarifesinde belirtilen işlem biriminin maksimum 2 katına kadar ödenmektedir. Alternatif Netwrk pliçesinde Anlaşmalı Kurumlarda Anlaşmasız larak görev 11/20

12 yapan peratör ve anestezi uzman ücretleri ise TTB Asgari Ücret Tarifesinde belirtilen işlem birimi kadar ödemektedir. Genel ve Alternatif Netwrk pliçelerinin tamamında, hem kurumun hem dktrun anlaşmasız lduğu durumlarda ödenecek peratör ücreti ise 1 TTB Asgari Ücret Tarifesi ile sınırlandırılmıştır. Ancak her durumda, anlaşmasız sağlık kurumlarında gerçekleşen veya anlaşmasız dktrlar tarafından verilen sağlık hizmeti harcamalarına ilişkin yapılacak geri ödemeler, ilgili sağlık kuruluşunun bulunduğu bölgede geçerli genel fiyatlamalar ve makul- mutad ücretler üzerinde lamaz. Yatarak tedaviler için tazminat taleplerinde peratör ücreti, anestezist ve asistan ücretleri faturalarda ayrı ayrı belirtilmelidir. Sigrtalı, Anlaşmasız sağlık kuruluşlarında gerçekleştirdiği yatarak tedavi tazminat tutarlarını kendisi önce ilgili kuruma ödedikten snra yaptığı bu ödemenin en kısa sürede hesabına yatırılabilmesini teminen söz knusu tazminatlarına ait rapr ve faturaları Demir Hayat Sigrta A.Ş. ye ulaştırması gerekmektedir. Ayakta Tedavi Teminatı: Anlaşmalı sağlık kuruluşlarında yapılan her türlü tedavilerde, tazminat talebinin değerlendirilmesi ve kapsam dahilinde ise Hastaneye dğrudan ödeme işleminin tamamlanabilmesi için hasta kabul işlemi sırasında pliçe ekinde verilen sigrtalı kartının Hastaneye ibraz edilmesi gerekmektedir. Tedavinin bitiminde, teminat dahilindeki ödemeler sigrta şirketi tarafından Hastaneye yapılır. Alternatif Netwrk pliçesinde, Anlaşmasız Sağlık Kuruluşlarında yapılan her türlü tedavi harcamasının sigrtalıya geri ödemesi 1 TTB Asgari Ücret Tarifesi ile sınırlandırılmıştır. Genel VIP ve Genel 1 Netwrk pliçelerde ayakta tedavi teminatı kapsamında yapılan geri ödemelerde TTB kısıtlaması yktur. Ancak her durumda, anlaşmasız sağlık kurumlarında gerçekleşen veya anlaşmasız dktrlar tarafından verilen sağlık hizmeti harcamalarına ilişkin yapılacak geri ödemeler, ilgili sağlık kuruluşunun bulunduğu bölgede geçerli genel fiyatlamalar ve makul- mutad ücretler üzerinde lamaz. Anlaşmasız Sağlık Kuruluşlarında yapılan her türlü tedavi için; Tedaviyi gerçekleştiren dktr tarafından dldurulmuş tazminat talep frmu ve ekinde tazminat talebiyle ilgili tüm evrakların; fatura yapılan tetkiklerin raprları ilaç alınmışsa reçeteler ilgili ilaç fiyat kupürleri ödenen vizite ücreti için dktrun serbest meslek makbuzu ya da fatura asılları ile sigrta şirketine başvurulur. Tüm ödemeler ile ilgili evrak aşağıda belirtilmiştir: A- Dktr Tedavi Teminatı'na Ilişkin Ödemelerde 1) Dktr ücretine ait fatura veya serbest meslek makbuzu (Belgelerde mutlaka dktrun kaşesi gerekmektedir ). 2) Kasa fişleri geçersizdir. B - İlaç Teminatı'na Ilişkin Ödemelerde ; 1 ) Dktr reçetesi, 2 ) Ilaç küpürleri, 3 ) Ilaç giderlerine ait fatura veya kasa fişi. C- Tahlil Röntgen Teminatına Ilişkin Ödemelerde ; 1 ) Dktrun teşhis veya şüphe ettiği hastalığın adını belirterek yazdığı sevk pusulası veya rapr, 2 ) Teminat kapsamındaki giderlere ait fatura, 3 ) Teşhis yöntemlerinin snucunu gösterir rapr. D - Mdern Teşhis Yöntemleri Teminatı'na Ilişkin Ödemelerde ; 1 ) Dktrun teşhis veya şüphe ettiği hastalığın adını belirterek yazdığı sevk pusulası veya rapr, 2 ) Teminat kapsamındaki giderlere ait fatura, 3 ) Teşhis yöntemlerinin snucunu gösterir rapr. Tazminat talep frmunun dldurtulamadığı durumlarda hastalık veya yapılan tedavi ile ilgili dktr raprunun (epikriz) sigrta şirketine gönderilmesi gerekmektedir. 12/20

13 Sigrta şirketi, yukarıda istenilen belgelere ek larak talep edeceği tüm belgelerin kendisine teslimini takiben tazminat talebini işleme alır ve yapılan masrafa knu lan rahatsızlığı sigrta özel ve genel şartları dahilinde değerlendirerek tazminatı 15 işgünü içinde sigrtalı / sigrta ettirene öder. Eğer alınan planda senelik muafiyet veya fatura başına muafiyet uygulaması varsa, yatarak tedavi ve ayakta tedavi teminatları çerçevesinde ödenecek giderler pliçede yazılı yıllık muafiyet limitlerinin veya fatura başına muafiyetlerin altında lamaz. Sigrta şirketi, yukarıda istenilen belgelere ek larak talep edeceği tüm belgelerin kendisine teslimini takiben muafiyet limitini aşan tazminat talebini işleme alır ve yapılan masrafa knu lan rahatsızlığı sigrta özel ve genel şartları dahilinde değerlendirerek tazminatı sigrtalı / sigrta ettirene öder. Eğer masraflar teminat limitini aşıyrsa fark, sigrtalı / sigrta ettiren tarafından karşılanır. 7- SİGORTANIN COĞRAFI SINIRI Bu pliçede geçerli lan cğrafi sınır sertifikada belirtilmiştir. Seçilen teminat türüne göre Yurt dışında ve K.K.T.C'de yapılan tedavilere ait giderler, tedavinin yapıldığı ülke parasının fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınarak pliçede belirtilen limit ve ödeme ranı dğrultusunda özel ve genel şartlar çerçevesinde ödenir. Yurt dışındaki tedavilerde, sigrtalı tedavi tarihinde tedavinin yapıldığı ülkede bulunduğunu belgelemek kaydıyla pliçedeki teminatlardan yararlanabilir. Tedavi giderleri ile ilgili dökümanlar, İngilizce dili dışında bir dilde tanzim edilmiş ise, ödemenin yapılabilmesi için tüm dökümanların İngilizce veya Türkçe dillerinden birine nter tasdikli tercümesinin Sigrtacıya iletilmesi gerekmektedir. 8-DEMİR HAYAT SİGORTA RİSK KABUL DEĞERLENDİRMESİ Sigrtacı ilk veya yenileme sözleşmesini yaparken pliçeye dahil lacak kişiler için alınacak lan; sigrta ettiren ve/ veya sigrtalı adayının başvuru frmu beyanını (sağlık bildirimini), varsa ilettiği tıbbi kayıtlarını, kullanmış lduğu tazminatlarını, diğer sigrta şirketleri kayıtlarını, rahatsızlık ve/ veya hastalıklarını sağlık sigrtası özel ve genel şartları çerçevesinde değerlendirir. Değerlendirme snucunda kişiyi pliçe kapsamına alıp almama veya özel şart (muafiyet, limit, katılım payı, ek prim) uygulayarak pliçe kapsamına alma hakkı mevcuttur. Bu değerlendirme için ek beyanını, eski ve/ veya yeni tarihli raprlarını, gerek görülür ise yeni yapılacak muayene ve tetkik raprunu isteyebilir. Yapılacak değerlendirme ile sigrtacının başvuruyu reddetme veya şartlı kabul etme hakkı saklıdır. Muafiyet ve/ veya ek şart uygulanması durumunda, pliçe yenilendiği ve taraflarca hükümsüzlüğüne karar verilmediği sürece, belirtilen muafiyet ve/ veya ek şart devam edecektir. Sigrtacı'nın ilk ya da daha snraki başvuruları reddetme ya da uygun gördüğü kşullarda kabul etme hakkı saklıdır. Sigrtacı aldığı kararın sebebini açıklar, fakat haklı lduğunu kanıtlama zrunluluğu yktur. Demir Hayat Yenileme Garantisi ve Ömür Byu Yenileme Garantisi Hakkını kazanmış lan sigrtalıların, Yenileme Garantisine ilişkin hükümleri saklıdır. 9- POLİÇE YENİLEMESİ Sigrta Ettiren; Sigrtacı'nın belirlediği şartlar çerçevesinde ve karşılıklı anlaşma ile önceki pliçenin bitiş tarihinden itibaren yenileme süresi içerisinde yeni sözleşme (pliçe) yapılmasını talep edebilir. Aksi durumda yenileme hakkından söz edilemez. Sigrtalının sözleşmenin yenilenmesi sırasında Türk Ticaret Kanunu nun 1435 ve ve Sağlık Sigrtası Genel Şartları nın 6. sinde düzenlenen beyan yükümlülüğüne uyması şarttır. Sigrtacı yenileme sözleşmesini yaparken risk değerlendirmesi yapabilir (ek prim, bekleme süresi, muafiyet, katılım payı vb) ve kullanıma bağlı larak ek prim uygulayabilir. Muafiyet ve/veya ek şart uygulanması durumunda, pliçe yenilendiği ve taraflarca hükümsüzlüğüne karar verilmediği sürece, belirtilen muafiyet ve/veya ek şart devam edecektir. Sigrtacının bildirdiği sigrtalanma, yenileme şartları kabul edilmediği takdirde sigrtacının yenileme yapmama hakkı saklıdır. Ayrıca sigrtalıdan ek sağlık bildirimi ve ek tetkikler isteme, gerekli gördüğü hallerde sigrtalıyı dktr muayenesine tabi tutma, teminatlarda kısıtlamaya gitme hakları saklıdır. Sigrtacı, sigrta özel şartlarında, prim tarifesinde ve pliçe teminatlarında değişiklik (teminatlara ekleme/ çıkartma) yapma haklarına sahiptir. Yapılan bu değişiklikler her bir sigrtalı için yeni sözleşmenin başlangıç tarihinden 13/20

14 itibaren geçerli lur. Yenileme Garantisine ilişkin hükümler saklıdır. Demir Hayat Sigrta A.Ş., yenileme garantisi almamış lan sigrtalıların pliçelerini maksimum 75 yaşına kadar yeniler. 10- DEMİR HAYAT YENİLEME GARANTİSİ Demir Hayat Sigrta A.Ş. de 55 yaşından önce Sağlık Sigrtası kapsamına alınmış Ferdi Sağlık Pliçesi sahibi sigrtalı; pliçesi herhangi bir nedenle kesintiye uğramadan aralıksız en az 2 yıl byunca Demir Hayat Sigrta A.Ş.'de aynı ürün ve teminatta yürürlükte kalması, sn iki yıl sağlık harcamaları/ tplam prim ranı rtalaması %60'ın altında lması ve kanser, kalp kapak ve kalp ritm bzukluğu, krner kalp hastalığı, insuline bağlı şeker hastalığı, beyin damar hastalığı, felç, rgan yetmezliği (örn.krnik böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği vs.) rahatsızlıklarının bulunmaması durumunda, risk değerlendirmesi yapılarak pliçe yenileme döneminde, sna eren pliçesinin teminat yapısı dğrultusunda Demir Hayat Yenileme Garantisi almaya hak kazanır. Bu bilgi kişi sertifikası veya pliçesinde belirtilir. Yenileme Garantisi verilmiş sigrtalı için, müteakip yıllarda Garanti kazandığı pliçe döneminde sahip lduğu teminatlar, teminat limitleri, katılım payları aynı kalması durumunda, sadece hasar kullanımına bağlı hasar indirim/ek primi uygulanarak, risk kabul değerlendirmesi yapılmadan pliçe yenileme döneminde yürürlükte lan özel ve genel şartlar ile belirlenen güncel primlerle yenileme yapılır. Sigrtalı talebi lmaksızın teminat içeriği, limiti veya katılım payı değiştirilmez, Yenileme Garantisi aldıktan snra rtaya çıkan sağlık riskleri için ek prim alınmaz, ilgili hastalıklar kısmen veya tamamen kapsam dışı bırakılmaz. Eksik beyan ve/ veya mevcut beyansız hastalıkların tespitinde, Sigrta Şirketinin pliçeyi fesh etme, standart şartlarla kabul etme, ek prim, katılım payı ve / veya özel istisna uygulama hakları saklıdır. Demir Hayat Yenileme Garantisi kazanan sigrtalı, teminat kapsamını genişletmek isterse Sigrta Şirketi, Demir Hayat Yenileme Garantisini yeniden değerlendirme hakkına sahiptir. Demir Hayat Yenileme Garantisi verilmiş sigrtalılara sunulacak Sağlık Sigrtası pliçesi, pliçenin yenilenme döneminde yürürlükte lan güncel primlere tabidir. Demir Hayat Sigrta A.Ş. tarafından verilen Demir Hayat Yenileme Garantisinin devamı için; geçerli Sağlık Sigrta pliçesi genel ve özel şartları ile uygunsuz herhangi bir durumun luşmaması ve sigrtalının Demir Hayat Sigrta A.Ş. tarafından istenebilecek muayene ve kntrllerin yaptırmış lması gerekir. Demir Hayat Sigrta SES Ferdi Sağlık Sigrtası sahibi sigrtalılarımızın Hazine Müstaşarlığı tarafından 23 Ekim 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 23 Nisan 2014 tarihinde yürürlüğe giren Özel Sağlık Sigrtaları Yönetmeliği Geçici 1 düzenlemesi dğrultusunda, 23 Nisan 2014 tarihinden önce düzenlenmiş pliçelerde yukarıda belirtilen şartları yerine getirerek kazanmış ldukları Yenileme Garantisi, Demir Hayat Yenileme Garantisi adı altında aynı haklarla sürdürülecektir. Sigrta Şirketi, Demir Hayat Yenileme Garantisi kazanmış lan sigrtalıların pliçelerinde, Ömür Byu Yenileme Garantisi nden farklı larak, Özel Şartlarda sadece standart istisnalar kısmında değişiklik yapma ve ödenen tazminat/ ödenen prim ranına bağlı larak ek prim yapma hakkını kullanabilir. Demir Hayat Yenileme Garantisi hakkı kazanmış lan sigrtalı, 11 de açıklanan gerekli şartlar yerine geldiği takdirde Ömür Byu Yenileme Garantisi almaya hak kazanabilir. SİGORTACI, işbu Özel Şartlar - Standart İstisnalar başlığı altında açıklanan şekilde düzenlemeler yapabilir. Bu durumda yapılacak değişiklikler, pliçede bulunan her bir Sigrtalı için yeni pliçe başlangıç tarihinden itibaren geçerli lur. 11- ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİSİ Hazine Müsteşarlığı tarafından 23 Ekim 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Özel Sağlık Sigrtaları Yönetmeliği kapsamında tanımlanmış lan Ömür Byu Yenileme Garantisi hakkı, 23 Nisan 2014 tarihinden snra ilk kez düzenlenen veya yenilemesi yapılan pliçeler kapsamında aşağıda belirtilen şartların tamamının gerçekleşmesi kaydı ile verilebilecektir; - Sigrtalının Demir Hayat Sigrta A.Ş.'de ilk kez ferdi veya grup sağlık sigrta kapsamına girme yaşı 45 'in altında ise 14/20

15 - En az 5 yıl süre ile Demir Hayat Sigrta A.Ş. de aynı ferdi ürün ve plan kapsamında değişiklik yapılmaksızın kalmış ise - Demir Hayat Sigrta A.Ş. deki sn 5 yıl ferdi sigrtalılığı döneminde rtalama sağlık harcaması tutarı/ ödenen prim ranı % 40 ve altında ise - Yapılacak risk kabul değerlendirmesi snucunda kanser, kalp kapak hastalığı, kalp ritm bzukluğu, krner kalp hastalığı, insuline bağlı şeker hastalığı, beyin damar hastalığı, felç, rgan yetmezliği (örn.krnik böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği vs.) gibi hastalıklardan herhangi birisi bulunmaması halinde Demir Hayat Sigrta A.Ş. tarafından Ömür Byu Yenileme Garantisi hakkı değerlendirilir. Demir Hayat Sigrta A.Ş., değerlendirme snucunda, Ömür Byu Yenileme Garantisi taşıyacak yeni sözleşmenin şartlarını belirlerken, sigrtalının mevcut rahatsızlıklarına hastalık ek primi, limit, katılım payı uygulayabilir veya teminat dışı bırakabilir. Bu şartlar, tarihten snra yapılacak tüm yenilemelerde aynen geçerli lacaktır. Demir Hayat Sigrta A.Ş., sigrtalının Ömür Byu Yenileme Garantisi aldıktan snraki dönemde; - Ortaya yeni çıkan hastalık ve rahatsızlıkları nedeniyle teminat kapsamını daraltamaz, teminat limitini düşüremez, sigrtalı katılım payını artıramaz, hastalık nedeniyle ek prim alamaz, özel şartlarında sigrtalı aleyhine değişiklik yapamaz, - Ödenen tazminatlar ile ödenen primin ranına bağlı larak ek prim uygulayamaz Ömür Byu Yenileme Garantisi hakkı kazanmış lan sigrtalı, garanti kazandığı dönemdeki teminatlarından daha geniş teminatlar içeren bir plana geçiş talebinde bulunursa Ömür Byu Yenileme Garantisi hakkı düşer. Yeniden değerlendirme yapılır. Ömür Byu Yenileme garantisi hakkı kazanmış lsa dahi, sigrtalının ilk pliçe başlangıç tarihinden önceye dayanan ve beyan etmediği sağlık sigrta pliçesi tanzim edilmesine engel bir rahatsızlık veya hastalığı lduğunun tespiti halinde TTK ilgili hükümleri uygulanır. Tarife primleri bir önceki döneme göre maksimum %50 arttırılabilir. SİGORTACI, işbu Özel Şartlar - Standart İstisnalar başlığı altında açıklanan şekilde düzenlemeler yapabilir. Bu durumda yapılacak değişiklikler, pliçede bulunan her bir Sigrtalı için yeni pliçe başlangıç tarihinden itibaren geçerli lur. 12-DEMİR BEBEK Kesintisiz larak Hamilelik ve Dğum Teminatı alınarak yenilenen anne ve babanın beraber kapsam dahilinde lduğu ferdi pliçelerde, dğum giderleri Hamilelik ve Dğum teminatı kapsamında Demir Hayat Sigrta A.Ş. tarafından karşılanan yeni dğan çcuklar; hastaneden çıkışı takip eden ndört gün içerisinde Başvuru Frmu ile sağlık bildiriminde bulunulması kaydıyla, Başvuru Frmu'nun dldurulma tarihi baz alınarak sigrtaya kabul edilecektir. Bu şartlarla ferdi sigrtaya kabul edilen bebeklerin dğuştan gelen hastalıkları ve sakatlıkları teminat kapsamında lup Özel Şartlar 4 de belirtilen bekleme süreleri bu çcuklar için uygulanmayacaktır. Demir Bebek hakkını elde eden sigrtalılara, 3. yılı dlduktan snra, takip eden yıldan itibaren istediği zaman kullanmak üzere 150 TTB birimi karşılığı limitle sünnet giderleri teminat kapsamında ödenir. Demir Bebek hakkını elde eden ancak dğuştan gelen sağlık riski lan bebeklerin pliçeye giriş şartlarının belirlenmesi için Demir Hayat Sigrta Risk Kabul Müdürlüğünün görüşünün alınması gerekmekte lup yapılacak risk kabul değerlendirmesine göre gerek görülürse ek prim uygulanabilecek ve bu ek prim aynı randa her pliçe yenileme döneminde devam edecektir. 13-SİGORTANIN SÜRESİ VE PRİMLER Pliçe, başlangıç tarihinden itibaren 1 yıl süre ile geçerlidir. Pliçe teminatları pliçe başlangıç tarihinde Türkiye saati ile öğlen saat 12:00 de başlar ve pliçe bitiş tarihinde Türkiye saati ile öğlen saat 12:00 de sna erer. Pliçe primi hesaplanırken kullanılan yaşlar, pliçe başlangıç tarihi baz alınarak hesaplanır. Yaş, bu tarih ile dğum tarihi farkının "gün/ay/yıl" larak hesaplanması ile bulunur. Hesaplamada kişinin en yakın yaşı dikkate alınarak ilgili tarife primi uygulanır. Check-up, kntrl mamgrafisi, PSA teminatlarının geçerli lması için de bu hesaplama dikkate alınır. 15/20

16 Sağlık sigrtası teminatları, sigrtalı tarafından dldurulan başvuru frmunun sigrtacı tarafından kabul edilip, risk değerlendirmesinin tamamlanmasını takiben primin tamamı veya belirlenen ilk taksidin ödenmesi kşulu ve pliçenin tanzim edilmesi ile başlar. Nihai Primler, sigrtalının yaşı, cinsiyeti, sağlık enflasynu, ikamet edilen il ve seçilen teminatlar dikkate alınarak hesaplanan standart tarife primine, varsa sigrtalının sağlık riskine bağlı larak öngörülen Sigrtacının risk kabul değerlendirmesi uyarınca ek prim ve/ veya kullanım ekprim/ indirimi uygulanarak luşturulmaktadır. Risk kabul değerlendirmesi snucunda sigrtalıya tarife primine ek larak %20 ila %200 arasında değişebilecek hastalık ekprimi uygulanabilecektir. Yenileme Garantisine ilişkin hükümler saklıdır. Her sigrtalı için ayrı prim alınmaktadır. Tarife primleri bir önceki döneme göre maksimum %50 arttırılabilir. 14- SİGORTAYA KABUL ve KONTROL YETKİSİ Bu sigrta teminatları, sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya geçici kimlik numarası sahibi gerçek kişiler için geçerlidir. Bu sigrta 0-65 yaşındaki kişileri teminat altına alır. Talep edilmesi durumunda sigrtalının bakmakla yükümlü lduğu evlenmemiş ve rta veya yüksek öğrenimine devam eden bekar çcukları da 24 yaşına kadar (24 yaş dahil) sigrta teminatına dahil edilebilirler. Sigrta kapsamına kabulde her bir kişi için ayrı ayrı sağlık bildiriminde bulunulması şarttır. Demir Hayat Sigrta A.Ş. bu bildirimin değerlendirilmesiyle bu kişiyi sigrtaya kabul edip etmeme, ek prim, katılım payı uygulama, bazı hastalıkları belli bir süreyle veya tamamen teminat kapsamı dışında bırakma hakkına sahiptir. Yenileme Garantisine ilişkin hükümler saklıdır. Sigrta Ettiren/ Sigrtalı adaylarının, gerek ilk başvuruları gerekse snradan yapacakları bütün başvurular için Sigrtacı tarafından verilecek frmların eksiksiz ve dğru larak dldurulması, şirketin sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektirecek bütün halleri bildirmesi şarttır. Yenileme Garantisine ilişkin hükümler saklıdır. Sigrtacı'nın ilk ya da daha snraki başvuruları reddetme ya da uygun gördüğü kşullarda kabul etme hakkı saklıdır. Sigrtacı aldığı kararın sebebini açıklar, fakat haklı lduğunu kanıtlama zrunluluğu yktur. Sigrtalı, devamlı ikamet ettiği ülkenin değişmesi halinde sigrtacıyı en geç bir ay içinde durumdan yazılı larak haberdar etmelidir. Aksi takdirde sigrtacı böyle bir durumun tespiti amacıyla pasaprt talep etme ve pliçe kapsamında verilmiş ise yurt dışı tedavi giderleri teminatı kapsamında tazminat ödemesi yapmama hakkını elinde tutar. Sigrtacı sigrtalının sağlık riskini değerlendirebilmek için tıbbi incelemeler ve sigrtalıdan ve/ veya 3. kişilerden ek bilgi ve belge isteme hekim görüşüne başvurma hakkına sahiptir. Bu durumda luşturabilecek masraflar Şirketçe karşılanır. Sağlık durumu ve Risk Kabul Değerlendirmesi dğrultusunda şirketin başvuruyu reddetme veya şartlı kabul etme hakkı saklıdır. Yenileme Garantisine ilişkin hükümler saklıdır. Başvurunun kabul edilmesinden önce ilk prime mahsup edilmek üzere para alınsa bile, Sigrtacı başvuruyu reddetme hakkını saklı tutar ve red edilmesi durumunda Sigrtacı kapra larak ödenen meblağı Sigrta Ettiren'e iade eder. Sigrtacı, gider bildiriminde bulunulması durumunda veya sözleşmenin yürürlükte lduğu süre içinde gerekli gördüğü takdirde, sigrtalıyı muayene ettirme hakkına sahiptir. Ayrıca sigrta süresi öncesinde ve sigrtalı lunan sürece, sigrtalıyı tedavi eden tüm dktr, sağlık kuruluşu ve üçüncü şahıslardan sigrtalının tedavisi hakkında bilgi alma ve her türlü kayıt kpyalarını isteme hakkına da sahiptir. Sigrtalı bu nedenden dlayı gerek Sigrtacıya ve gerekse tedavisi hakkında bilgi ve kayıt kpyalarını veren sağlık kuruluşlarına karşı herhangi bir hak iddia etmeyeceğini kabul eder. Sigrtacı kendi adına, gerçekleşen giderleri incelemek için bağımsız temsilciler atayabilir. Sigrta Şirketi, 5684 numaralı Sigrtacılık Kanunu hükümleri gereği sigrta ettiren ve sigrtalıya ait tüm bilgileri gizli kalması kaydı ile 16/20

17 Sigrta Bilgi ve Gözetim Merkezi, Hazine Müsteşarlığı ve kanunen bilgi vermekle yükümlü lduğu kurum ve kuruluşlarla paylaşacağı gibi bilgi de alabilecektir. Sigrta ettiren ve sigrtalı, pliçe başvuru aşamasında verdiği yazılı nayla bu knuda Sigrta Şirketini yetkili kıldığını kabul eder. 15- GEÇİŞ İŞLEMLERİ, KAZANILMIŞ HAKLAR Kazanılmış haklarla, özel şartlardaki bekleme sürelerinin kaldırılması kastedilmektedir. Sigrtalının başka bir sigrta şirketindeki sağlık pliçesinin geçiş larak alınması işlemlerinde, kazanılmış hakların verilebilmesi için, sigrtalının bir önceki pliçesinde en az kesintisiz 12 ay sigrta kapsamında lması ve sigrta bitiş tarihini takip eden maksimum 30 gün içerisinde şirketimize başvuru frmu ile başvuruda bulunulmuş lması gerekmektedir. Kişinin diğer sigrta şirketi/ şirketlerindeki ilk sigrtalanma tarihinden de önceye dayandığı tespit edilen rahatsızlıkları önceki sigrta şirketinde ödenmiş lsa dahi bu rahatsızlıklar teminat haricidir. Sigrtalının, önceki pliçesinin özel şartlarında/ teminatlarında yer alan haklar kazanılmış hak larak değerlendirilmeyecektir. Diğer sigrta şirketinde sigrtalının hamilelik ve dğum ile ilgili kazanılmış hakkı lsa dahi Demir Hayat Sigrta'da hamilelik ve dğum teminatı ilk yıl sayılacaktır. Kişinin ömür byu yenileme garantisi veya diğer yenileme taahhütleri kazanılmış hak larak transfer edilmez. Demir Hayat Sigrta A.Ş kişiyi başka sigrta şirketinden geçiş alması durumunda sağlık kabul değerlendirmesi yapma, bazı hastalıkları teminat dışı bırakma ve/ veya şartlı kabul etme hakkına sahiptir. Geçiş işlemi sigrta şirketi veya Demir Hayat Sigrta A.Ş.deki pliçelerden sadece eşdeğer teminatları içeren sağlık sigrtalarında yapılabilir. Acil sağlık, hastalık sigrtaları, seyahat sağlık sigrtaları, tamamlayıcı sağlık sigrtaları v.b. sigrtalardan bu sigrtaya geçiş yapılamaz. Demir Hayat Sigrta A.Ş. hak transferi kapsamında sigrtalı lehine de değişiklik yapabilir. Sigrtalı, tüm sigrta şirket(ler)ine verdiği sağlık beyanında Türk Ticaret Kanunu nun ve ve Sağlık Sigrtalı Genel Şartlar 6 7 de belirtilen beyan ve ihbar yükümlülüğüne uymadığı takdirde kazanılmış hakkından söz edilemez. Başvuru aşamasında önceki sigrtalılığa ilişkin bildirim yapılmaması durumunda geçiş hakkından bahsedilemez. 16- SİGORTA SÜRESİ İÇERİSİNDE YENİ GİRİŞ İŞLEMLERİ VE SİGORTA ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK HAKKI Sigrta süresi içinde kanuni durumlar hariç yeni giriş işlemleri yapılmamaktadır. Bu tür talepler yenileme döneminde başvuru frmu ile yapılabilir. Sigrta Ettirenin, Kanunen Bakmakla Yükümlü lduğu kişileri pliçe ile teminat altına alınmasını yenileme döneminde teklif etmeye hakkı vardır. Sigrtalının sigrta başlangıcından snra gerçekleşen bir evliliğin akabinde eşi; evlilik tarihinden itibaren 30 gün içinde güncel beyanlı başvuru frmu ile resmen sigrtacıya bildirilmesi durumunda, Sigrta'cı tarafından yapılacak risk değerlendirmesi snrasında kişinin girişinin kabul edilmesi durumunda, pliçenin yürürlükte lduğu kalan dönem için gün esası üzerinden hesaplanacak prim ile pliçeye dahil edilir. Pliçe kapsamındaki anne veya babanın yeni dğan bebekleri ve evlat edinilmiş çcukları, dğum giderleri pliçe kapsamında tazmin edilmiş lup lmadığına bakılmaksızın, dğum ve evlat edinme tarihini takip eden 30 gün içerisinde güncel beyanlı başvuru frmu ile talep edilmesi, Sigrtacı nın risk kabul değerlendirmesi dğrultusunda değerlendirilerek bu başvuruyu kabul etmesi durumunda, pliçenin yürürlükte lduğu kalan dönem için gün esası üzerinden hesaplanacak prim ile pliçeye dahil edilir. Yeni dğan bebekler en erken dğum tarihini takip eden 14 gün snra sigrta kapsamına alınmaktadır. (Demir Bebek larak kabul edilenler hariç) 17/20

18 Sigrtacı, verdiği kararla ilgili herhangi bir neden veya gerekçe göstermeden, teminat altına alınması istenen Kanunen Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin ilave edilmesini reddetme, özel veya standart şartlarla kabul etme hakkını saklı tutmaktadır. Sigrta Ettiren ve/ veya Sigrtalı yıl içerisinde plan değişikliği talebinde bulunamaz. Plan değişikliğinin yenileme döneminde pliçe düzenlenmeden talep edilmesi halinde, Demir Hayat Sigrta A.Ş. tarafından değerlendirmeye alınır. Risk Kabul Departmanı tarafından yapılacak risk kabul değerlendirmesi snucuna göre şirketin başvuruyu reddetme veya şartlı kabul etme hakkı saklıdır. Plan değişikliği taleplerinde Demir Hayat Sigrta A.Ş.'nin sigrtalanma şartlarının belirlenmesi veya değiştirilmesi amacı ile isteyebileceği ek tetkikler için sigrta şirketi tarafından ödeme yapılmaz. Yıl içerisinde kişi çıkışı talepleri madde 18'de açıklanmıştır. Pliçe'ye yapılacak herhangi bir ilave veya değişikliğin geçerli labilmesi için Sigrtacı tarafından kabul edilip naylanması gerekir. 17- HASAR İNDİRİM / EK PRİMİ Ferdi Pliçelerde Sigrtalılara, sigrta sözleşmesini şirketimizde kesintisiz larak yenilemeye karar verdiğinde, sna eren pliçesinin ayakta tedavi hasar / ödenmiş prim ranına göre, yeni düzenlenecek pliçesinin ayakta tedavi priminden hasar indirimi / ek primi uygulanır. Yatarak tedavi primlerine indirim veya ekprim uygulanmaz. Hasar İndirim/ Ekprim uygulaması, "Ömür Byu Yenileme Garantisi" almış sigrtalılar için geçerli değildir. Hasar İndirim / Ek prim ranları: Ayakta H/P İndirim Ekprim 0 55% 0, % % % 0% % % 201 Üzeri 55% Ayakta hasar/ prim ranı, sigrtalının yıl içerisindeki ayakta tedavi tazminat tutarlarının var ise hasar indirim / ek prim ranı hariç larak hesaplanan ayakta tedavi primine bölünmesi yluyla hesaplanır. Sigrtalı nın, hasarsızlık indirimi veya ek primine hak kazandığı Sigrta Sözleşmesi dönemi için daha snra tazminat alması halinde, yeni hasar/ ödenen prim ranına göre luşacak fark tutarı zeylname ile prime ilave edilir. 18-PRİMLERİN ÖDENMEMESİ VEYA SİGORTA ETTİRENİN TALEBİ SONUCU İPTAL VE POLİÇEDEN ÇIKIŞ TALEPLERİ Sigrta Ettiren, bu Pliçe'nin iptal edilmesini geçerlilik tarihini bildirerek yazılı larak bildirmesi kaydı ile Sigrtacı'dan resmen talep etme hakkına sahiptir. Sigrta Ettiren'in, primi ödememesi veya yanlış beyanda bulunması halinde, Sağlık Sigrtası Genel Şartları'na uygun larak Sigrtacı bu Pliçe'yi gün esasına göre iptal etme hakkına sahiptir. Prim brcunun zamanında ödenmemesinin snuçları Türk Ticaret Kanunu nun 1434.maddesinde ve Sağlık Sigrtası Genel Şartlarının 8. maddesinde açıklanmıştır Sigrta Ettiren'in iptal talebinde bulunması halinde ise, Sigrtacı ilgili prim iadesini, İptal Tarihi'nden başlayıp Bitiş Tarihi'ne kadar lan süre esas alınarak gün esasıyla hesaplayacaktır. Sigrta ettirenin iptal talebinde bulunması sırasında prim brcu var ise mevcut prim brcunu nakden ve def aten 18/20

19 ödemekle yükümlüdür. Pliçenin iptal edilmesi veya Sigrtalı 'nın pliçe kapsamından çıkması halinde, pliçe kapsamı dışında kalan bu kişiler adına düzenlenmiş evrakların ve Sigrtalı kartının Sigrtacı'ya iade edilmesi srumluluğu Sigrta Ettiren'e aittir. Evrakların eksik larak teslim edilmesinden dğacak kayıplar Sigrta Ettiren'e rücu edilir. Sigrta ettirenin brçlarını ödeyememesi, zrunlu veya isteyerek tasfiyeye girmesi, knkrdat ilan etmesi veya yönetiminin kayyuma devredilmesi, işini herhangi bir nedenden terk etmesi veya bunlara benzer hareketleri ile brçlarını ödeyemeyeceği izlenimini vermesi, sözleşme süresi içinde iflas etmesi, faaliyetlerini tatil etmesi veya brçlarını ödemede acze düşmesi, sözleşmenin devamını imkansızlaştıracak mahiyette mahkum lması hallerinde sigrta sözleşmesi kendiliğinden münfesih lur. Aile kapsamında bulunan çcuğun 18 yaşını dldurması veya evlenmesi halinde sigrtalılığı sna erer. Çcuğun 18 yaşını dldurmasına rağmen tam gün eğitimine devam etmesi halinde sigrtalılığı 24 yaşına kadar (24 yaş dahil) devam eder. Bu süre zarfında evlenmesi veya eğitiminin herhangi bir nedenle bitmesi halinde sigrta ettiren tarafından 30 gün içerisinde bu durumun bildirilip sigrta pliçesinden çıkması talep edilmelidir. Bu Pliçe ile teminat altına alınan Sigrtalı, Kanunen Bakmakla Yükümlü Olunan Kişi tanımlamalarından çıkmış ise, bu durumun meydana gelmesinden snra 30 gün içerisinde Sigrta Ettiren Sigrtalının Pliçeden çıkarılmasını Sigrtacıdan resmen talep etmelidir. Çıkarma işlemi ile ilgili larak Sigrtacı'nın Sigrta Ettiren'e brçlu lacağı herhangi bir prim iadesi, çıkarma tarihinden başlayarak ilgili Pliçe'nin Bitiş Tarihi'ne kadar, gün esasıyla hesaplanacaktır. Tüm yukarıda ifade edilen sebepler nedeni ile yapılacak pliçe iptali veya sigrtalı çıkışı durumlarında; rizik gerçekleşince, ödenecek tazminata veya bedele ilişkin primlerin tümü muaccel lur. 19. SİGORTA ETTİRENİN VEYA SİGORTALININ VEFATI Sigrta Ettiren ve/veya Sigrtalının vefatı durumunda ise Sigrtacı aşağıda belirtilen durumlara göre işlem yapar. Sigrta Ettirenin vefatı durumunda pliçe hükümsüz kalır. Sigrta Ettiren ile pliçede yer alan Sigrtalı/ Sigrtalıların farklı lması durumunda Sigrtacı sigrtalıları yazılı veya elektrnik rtamda bilgilendirir. Sigrtalıların Sigrta Ettireni değiştirerek pliçeyi devam ettirmek istemeleri halinde hemen başvurmaları kaydı ve Sigrta Ettiren'in kanuni varislerinin yazılı nayının sigrtacı'ya iletilmesi halinde Sigrta Ettiren değiştirilerek pliçe devam ettirilir. Kanuni varislerin nayının alınmadığı durumlarda madde 18'de belirtilen iptal kriterleri dğrultusunda işlemle alınır ve varsa prim iadesi kanuni varislerine yapılır. Sigrta Ettiren'in Sigrtalı ile aynı lduğu ve tek kişilik bir Pliçede, Sigrta Ettirenin vefatı durumunda pliçe hükümsüz kalır. Sigrta Ettiren kanuni varislerinin yazılı talebi halinde madde 18'de belirtilen iptal kriterleri dğrultusunda işlem yapılarak iade edilecek prim tutarı söz knusu lursa iade kanuni varislerine yapılır. Birden fazla kişinin sigrtalı lduğu Pliçelerde, Sigrtalılardan birinin vefat etmesi durumunda vefat eden sigrtalının pliçeden vefat tarihi itibariyle çıkışı yapılır. 18'de belirtilen iptal kriterleri dğrultusunda varsa prim iadesi Sigrta Ettiren'e yapılır. Vefat eden sigrtalıya ait ödenmemiş sağlık giderleri varsa kanuni varislerine ödenebilmesi için veraset ve vergiye ilişkin evrakların, sigrtalının kanuni varisleri tarafından Sigrtacıya iletilmesi gerekir. Vefat nedeni ile iptal lan pliçelerde, hakedilen prim gün esasına göre hesaplanır. Vefat nedeni ile yapılacak pliçe iptali veya sigrtalı çıkışı durumlarında; rizik gerçekleşince, ödenecek tazminata veya bedele ilişkin primlerin tümü muaccel lur. 20. KÖTÜ NİYET SONUCU İPTAL Sigrta pliçesi ile teminat altına alınmayan kişilerin bu pliçenin teminatlarından yararlandığının ve/ veya sigrta şirketinin tazminat ödeme kararına temel teşkil etmesi için gerçekleştirdiği araştırmalarda sigrtalının bilgisi dahilinde şirketin yanlış veya eksik yönlendirilmesinin saptanması durumunda Demir Hayat Sigrta A.Ş. kişinin sigrtasını prim iadesi yapmadan iptal etme, ödemiş lduğu tazminatı geri isteme hakkına sahiptir. 19/20

20 21.SİGORTA SÜRESİNİN SONA ERMESİNDEN SONRAKİ TEDAVİLER Sigrta süresinin sna ermesi ve başka bir sigrta şirketinde veya Demir Hayat Sigrta A.Ş.'de yeni bir sözleşmenin yapılmaması durumunda, sna erme tarihinden önce Sigrtacıya bildirilen ve kabul görerek başlamış tedaviler için, teminat limitleri ve özel şartlara tabi lmak şartıyla, hastanede yatarak tedavi gören sigrtalı için teminat tedavi snuna kadar devam eder. Ancak bu süre hiçbir şekilde pliçenin sna erme tarihinden itibaren 10 günü geçemez. 22. RÜCU HAKKI Sigrtacı, Pliçenin Özel Şartları'na ve Sağlık Sigrtası Genel Şartlarına aykırı düşen giderleri ile teminat kapsamı dışında yapılan ödemeleri sigrtalıdan fer'ileri ile birlikte tahsil etme hakkına sahiptir. 23-UYARILAR Demir Hayat Sigrta A.Ş.'ın Anlaşmalı ve İndirimli sağlık kurumu larak listelediği herhangi bir kurum, kuruluş ve / veya kişinin; Demir Hayat Sigrta A.Ş.'ın Sigrtalılarına eknmik bir fayda temin etmeye yönelik ve Sigrtalıların bu kişi, kurum veya kuruluşları seçip şeçmemekte tamamen serbest lduğu ek bir hizmetidir. Bu hizmet, hiçbir şekilde Demir Hayat Sigrta A.Ş. tarafından yapılan bir tavsiye veya yönlendirme larak değerlendirilmeyeceği gibi, anılan kişi, kurum veya kuruluşun tanı, tedavi, tedavi snrası değerlendirmeleri ile her türlü kntrl ve tarama amaçlı tetkiklerine dair uygulamala ve snuçları açısından hiçbir şekilde bir garanti anlamına gelmemektedir. Sigrtalı / Sigrta Ettiren / Lehdar / Hak Sahibi sıfatını haiz lduğunuz sigrta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara haksız menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı eksik alma veya alamama hâlleri rtaya çıkabileceği gibi 30 Nisan 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yanlış Sigrta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Hükümleri" çerçevesinde işlem tesis edilecektir. Hazine Müsteşarlığı'nca 23 Ekim 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış Özel Sağlık Sigrtaları yönetmeliği gereğince; Demir Hayat Sigrta A.Ş. sigrtalıya ilişkin sigrtalılık kayıtları ve diğer sağlık ve kişisel bilgileri Hazine Müsteşarlığı ve diğer mevzuat ve kanunların öngördüğü kapsamda SBGM (Sigrta Bilgi ve Gözetim Merkezi) ve diğer resmi kurum, kuruluşlarla paylaşır. Sigrta ettiren ve/ veya sigrtalı, pliçe başvurusu ile verdiği yazılı nay kapsamında tüm kişisel ve sağlık bilgilerinin rizik kabul uygulanması amacı ile diğer sigrta şirketleri ile paylaşımına Sigrta Şirketini yetkili kıldığını kabul eder. 20/20

IBS SİGORTA ve REASÜRANS BROKERLİĞi A.Ş

IBS SİGORTA ve REASÜRANS BROKERLİĞi A.Ş ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2010/12152 KONU : GRUP SAĞLIK SİGORTASI ALIMI Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık Sigortası yenilenecektir. Teklifler 18

Detaylı

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0%

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI Kimler Sigorta Kapsamına Alınabilir? Sadece Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kapsama alınan Genel Sağlık Sigortası olan kişiler bu poliçeyi satın alabilirler. Bu

Detaylı

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40%

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0%

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40%

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta

DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta tarafından belirlenmiş anlaşmalı kurum listesinde yer alan

Detaylı

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER A.ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 1) Sağlığım Tamam Sigortası Nedir? 2) Bu ürünü kimler alabilir? 3) Sağlığım Tamam Sigortası Nasıl Kullanılır? 4) Özel hastanelerde

Detaylı

ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası

ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası AKDENİZ ŞİFA OLİMPOS MEDİCAL PARK ANTALYA DOĞUM DAHİL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU (DOĞUM DAHİL.) ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası Tamamlayıcı sağlık sigortası Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından

Detaylı

GRUP SAĞLIK SİGORTASI ŞARTNAMESİ

GRUP SAĞLIK SİGORTASI ŞARTNAMESİ ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2012/15314 KONU : GRUP SAĞLIK SİGORTASI ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ : 17 TEMMUZ 2012 SALI Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık

Detaylı

Neden Sağlık Sigortası?

Neden Sağlık Sigortası? Neden Sağlık Sigortası? Olası sağlık sorunlarına çağdaş ve kapsamlı çözümler getirir Kişiler, diledikleri doktor veya sağlık kurumunu seçmek özgürlüğüne sahiptir. Kişiler, sağlık sigorta primlerini vergiden

Detaylı

FARKSIZ FARK YARATIR

FARKSIZ FARK YARATIR FARKSIZ FARK YARATIR İSTANBUL ANADOLU YAKASI SANAYİ SİTELERİ İstanbul 25.01.2016 Güneşim Tamam Sağlık Sigortası Medikal Destek Sağlık Sigortası Tamamlayıcı / Destekleyici Sağlık Sigortaları Sosyal güvenlik

Detaylı

: GRUP SAĞLIK SİGORTASI ALIMI. Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık Sigortası yenilenecektir.

: GRUP SAĞLIK SİGORTASI ALIMI. Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık Sigortası yenilenecektir. Page 1 of 5 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2014/15736 KONU : ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ : 13 TEMMUZ 2014 Cuma Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık Sigortası

Detaylı

PLATİN MEDIUM TEMİNATLAR PAYI

PLATİN MEDIUM TEMİNATLAR PAYI PLATİN MEDIUM TEMİNATLAR YATARAK TEDAVİ TEMİNATLARI Ameliyat 0 Olay Başına SİZ Oda-Yemek 0 Günlük SİZ Refakatçi 0 Günlük SİZ Tıbbi Tedavi için Yatış 0 Olay Başına SİZ Yardımcı Tıbbi Malzeme 20 Yıllık 750

Detaylı

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HANGİ SAĞLIK KURUMLARINDA OLAN TEDAVİ ÖDENİR ALLİANZ İLE VE SGK İLE ANLAŞMALI SAĞLIK KURULUŞU ALLİANZ İLE ANLAŞMASIZ SGK İLE ANLAŞMALI SAĞLIK KURULUŞU SAĞLIK KURULUŞU SGK İLE

Detaylı

SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015

SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015 SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015 Soru-1: Sosyal Güvenlik Kurumu altında sağlık güvencesi olan ve ayrıca AA Sigorta şirketinden 04.05.2015 başlangıç tarihli sağlık sigortası yaptıran Ali Bey, 10.05.2015

Detaylı

TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM

TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM YATARAK TEDAVİ I KATILIM PAYI LİMİT Ameliyat Tek Kişilik Oda - Yemek Refakatçi Tıbbi Tedavi için Yatış Küçük Cerrahi Müdahaleler Yıllık Yoğun Bakım Koroner Anjiyografi

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. SES FERDİ SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. SES FERDİ SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. SES FERDİ SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI 1-Sigorta Konusu 2-Tanımlar 3-Teminatlar A-Yatarak Tedavi Teminatı B-Hamilelik ve Doğum Teminatı C-Ayakta Tedavi Teminatı D- Hastane

Detaylı

SİGORTALI BİLGİLERİ SELDA APPAK ***6982 FERT K 20/05/ /02/2005 ( * ) PRİM BİLGİLERİ (TL) SİGORTA KONUSU TEMİNATLAR

SİGORTALI BİLGİLERİ SELDA APPAK ***6982 FERT K 20/05/ /02/2005 ( * ) PRİM BİLGİLERİ (TL) SİGORTA KONUSU TEMİNATLAR SİGORTA ETTİREN BİLGİLERİ Adı Soyadı : SELDA APPAK Network : EKO Vergi/TCK No/Pas.No : ***6982 Bölge : EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Adres : GÜZELYALI MAH. RESKA GIDA MİTHATPAŞA CAD. 1096A KONAK 35000 KONAK İZMİR

Detaylı

tam olsun! Tamamlayan Sigorta ile Ray Sigorta nın anlaşmalı olduğu SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında fark ödemeden farkı yaşayın.

tam olsun! Tamamlayan Sigorta ile Ray Sigorta nın anlaşmalı olduğu SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında fark ödemeden farkı yaşayın. Sağlığınız tam olsun! Ray Sigorta nın yeni sigorta paketi Tamamlayan Sigorta ile Ray Sigorta nın anlaşmalı olduğu SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında ürün kapsamında olan işlemlerde fark ödemeden

Detaylı

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Rev. N : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 NOT: Üst Bilgide Başlığa Anabilim Dalı veya Bilim Dalı İsmini, Dküman kdunda XXX Bölüne Anabilim Dalı/ Bilim Dalı kdunuzu giriniz 1. HİZMET KAPSAMI: Göz Anabilim

Detaylı

İÇİNDEKİLER DEMİR HAYAT GÖKKUŞAĞI SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

İÇİNDEKİLER DEMİR HAYAT GÖKKUŞAĞI SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER DEMİR HAYAT GÖKKUŞAĞI SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1-Sigorta Konusu 2-Tanımlar 3-Teminatlar A-Yatarak Tedavi Teminatı B- Küçük Müdahale Teminatı C- Doğum Teminatı D-Hamilelik Teminatı E-Ayakta

Detaylı

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Dk.Kdu : FR-YLY-15-301 İlk Yay.Tarihi : 15 Nisan 2007 Sayfa Rev. N : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 1. HİZMET KAPSAMI: Genel Cerrahi Anabilim Dalı (AD), 16 yaşın üzerindeki ayaktan ve yatan hastalara

Detaylı

SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER

SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER SAĞLIK ANLAŞMALI KURUMLAR YATIŞSIZ TEDAVİ SÜRECİ SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER ANLAŞMALI KURUMLAR BANKOSUNA GİDEREK ANADOLU SİGORTA LI OLDUĞUNU BEYAN EDER. (SAĞLIK

Detaylı

İÇİNDEKİLER DEMİR HAYAT GRUP / KURUMSAL SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI. 1-Sigorta Konusu 2-Tanımlar 3-Başvurular

İÇİNDEKİLER DEMİR HAYAT GRUP / KURUMSAL SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI. 1-Sigorta Konusu 2-Tanımlar 3-Başvurular İÇİNDEKİLER DEMİR HAYAT GRUP / KURUMSAL SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI 1-Sigorta Konusu 2-Tanımlar 3-Başvurular 4-Teminatlar A-Yatarak Tedavi Teminatı B-Hamilelik ve Doğum Teminatı C-Ayakta Tedavi Teminatı

Detaylı

İÇİNDEKİLER DEMİR HAYAT GRUP / KURUMSAL SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI. 1-Sigorta Konusu

İÇİNDEKİLER DEMİR HAYAT GRUP / KURUMSAL SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI. 1-Sigorta Konusu İÇİNDEKİLER DEMİR HAYAT GRUP / KURUMSAL SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI 1-Sigorta Konusu 2-Tanımlar 3-Başvurular 4-Teminatlar A-Yatarak Tedavi Teminatı B-Hamilelik ve Doğum Teminatı C-Ayakta Tedavi Teminatı

Detaylı

KİŞİYE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KİŞİYE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 1423. Maddesine ve 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik

Detaylı

Acil Sağlık Sigortası El Kitabı

Acil Sağlık Sigortası El Kitabı İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HÜKÜMLER... 4 3.1. Anlaşmalı Tedavi Merkezlerindeki İşlemler... 4 3.2. Anlaşmasız Tedavi Merkezlerindeki İşlemler... 4 4. TEMİNATLAR... 5 4.1. Yatarak Tedavi

Detaylı

GRUP SAĞLIK SİGORTASI BAŞVURU VE SAĞLIK BEYAN FORMU

GRUP SAĞLIK SİGORTASI BAŞVURU VE SAĞLIK BEYAN FORMU BAŞVURU V SAĞLIK BYAN FORMU Lütfen, Başvuru Formu üzerinde yer alan tüm alanları büyük harf kullanarak okunaklıbir şekilde doldurunuz. Bu form, teklif niteliğinde değildir. Grup Adı / Sigorta ttiren Plan

Detaylı

SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ

SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ KULLANIM REHBERİ İÇİNDEKİLER 3S SAĞLIK SİGORTA SİSTEMİ KULLANIM REHBERİ... 2 SİGORTALI TANITIM KARTI... 4 ANLAŞMALI KURULUŞLAR... 6 SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ YATARAK TEDAVİ TEMİNATI... 8 AYAKTA TEDAVİ

Detaylı

Allianz özel sağlık sigortası

Allianz özel sağlık sigortası Allianz özel sağlık sigortası Allianz özel sağlık sigortası Gözlük ve diş teminatı olan tek allianz poliçesidir. - Yatarak Tedavi giderlerini anlaşmalı sağlık kurumlarında limitler dahilinde ve %100 -

Detaylı

Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI

Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI Ferdi Kaza Sigortası Nedir? Ferdi Kaza sigortası, Sigortalının sigorta süresi içerisinde kaza sonucu; kalıcı sakatlık, ölüm ve yaralanma durumunda, geleceklerini poliçe üzerinde

Detaylı

Özel Sağlık Sigortası El Kitabı

Özel Sağlık Sigortası El Kitabı İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 4 3. GENEL HÜKÜMLER... 4 3.1. Anlaşmalı Tedavi Merkezlerindeki İşlemler... 4 3.2. Anlaşmasız Tedavi Merkezlerindeki İşlemler... 5 5. TEMİNATLAR... 6 5.1. Yatarak Tedavi

Detaylı

EK PROTOKOL COLGATE GRUBU

EK PROTOKOL COLGATE GRUBU 20 OCAK 2012 EK PROTOKOL COLGATE GRUBU ile YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. arasında akdedilmiş bulunan ve 01/01/2012-01/01/2013 tarihleri arasında geçerli olan Ek-1 de numaraları ve isimleri belirtilmiş olan Kurumsal

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özel sağlık sigortası uygulamalarına

Detaylı

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 1423. Maddesine ve 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik

Detaylı

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI Özel hastanelerin avantajlarından yararlanmak istiyorsunuz, ancak yüksek fark ücretleri sizi endişelendiriyor mu? Muayene ve tetkikler için uzun randevu sürelerini beklemek

Detaylı

AVS ACİL VAKALAR SİGORTASI. Başa Dön

AVS ACİL VAKALAR SİGORTASI. Başa Dön AVS ACİL VAKALAR SİGORTASI Başa Dön Teminat Kapsamı Ani bir hastalık veya bedensel yaralanma sonucunda ortaya çıkan ve dolayısıyla geciktirilmesi mümkün olmayacak tıbbi veya cerrahi bakım gerektiren sağlık

Detaylı

SENSEÇ SAĞLIK PAKET BİLGİLENDİRME FORMU

SENSEÇ SAĞLIK PAKET BİLGİLENDİRME FORMU SENSEÇ SAĞLIK PAKET En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 1423. Maddesine ve 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye

Detaylı

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 TEBLĐĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVĐ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ (SIRA NO: 12) 1- Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER DEMİR HAYAT GÖKKUŞAĞI VE YABANCI SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI. 1-Sigorta Konusu

İÇİNDEKİLER DEMİR HAYAT GÖKKUŞAĞI VE YABANCI SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI. 1-Sigorta Konusu İÇİNDEKİLER DEMİR HAYAT GÖKKUŞAĞI VE YABANCI SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1-Sigorta Konusu 2-Tanımlar 3-Teminatlar A-Yatarak Tedavi Teminatı B- Küçük Müdahale Teminatı C- Doğum Teminatı D-Hamilelik Teminatı

Detaylı

23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28800 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

BİLGİLENDİRME FORMU / NOTICE OF INFORMATION. 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin/brokerin; Ticaret Ünvanı :

BİLGİLENDİRME FORMU / NOTICE OF INFORMATION. 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin/brokerin; Ticaret Ünvanı : FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU / NOTICE OF INFORMATION En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere,

Detaylı

3. Sorumlular: Bu prosedürün uygulanmasından hasta kabul, tedavi ve bakım veren bölümlerde çalışan tüm personel sorumludur.

3. Sorumlular: Bu prosedürün uygulanmasından hasta kabul, tedavi ve bakım veren bölümlerde çalışan tüm personel sorumludur. Dk. Kdu : PR-HUD-01 İlk Yay.Tarihi : 15 Mart 2007 Sayfa 1 / 9 Rev. N : 08 Rev.Tarihi : 13 Haziran 2012 1. Amaç: Bu prsedürün amacı, UÜ-SK nın misyn ve plitikaları dğrultusunda; farklı birimler ve farklı

Detaylı

Saglik Sigortasi Haber Platformalari - Saglik Sigortasi Karsilastirmalari İçindekiler

Saglik Sigortasi Haber Platformalari - Saglik Sigortasi Karsilastirmalari İçindekiler Saglik Sigortasi Haber Platformalari - Saglik Sigortasi Karsilastirmalari İçindekiler Sayfa 1 Sayfa 2 Sayfa 3 Sayfa 4 Sayfa 5 Sayfa 6 Sayfa 7 Sayfa 8 Sayfa 9 Yapı Kredi Sigorta Ekstra Plan Ekstra Plan

Detaylı

Allianz Modüler Sağlık Sigortası Tanıtım Kılavuzu

Allianz Modüler Sağlık Sigortası Tanıtım Kılavuzu Allianz Modüler Sağlık Sigortası Tanıtım Kılavuzu Allianz dan 1 sigortacılık devrimi! Yeni nesil sigortacılık ürünü; Allianz Modüler Sağlık Sigortası! Değerli Sigortalımız, Tebrikler! Seçim özgürlüğü sağlayan;

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. Vdafne Telekmünikasyn A.Ş. ye, Vdafne İnternetli Esnaf İndirim Kampanyası Taahhütnamesi Vdafne Telekmünikasyn A.Ş. (kısaca Vdafne ) tarafından sunulan İnternetli Esnaf İndirim Kampanyası ndan ( Kampanya

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vdafne İnternetli Esnaf İndirim Kampanyası Taahhütnamesi (kısaca Vdafne ) tarafından sunulan İnternetli Esnaf İndirim Kampanyası ndan ( Kampanya ) İnternetli Esnaf Small tarifesine ( Tarife 1 ) İnternetli

Detaylı

Ömür boyu yenileme garantisi

Ömür boyu yenileme garantisi ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİSİ HUKUKU özel sağlık sigortası sözleşmesinin aynı plan ile ömür boyu yenilenmesi taahhüdüdür. Şirketin ömür boyu yenileme garantisi içeren bir ürün sunması halinde, akdedilen

Detaylı

EK PROTOKOL 10 OCAK 2012

EK PROTOKOL 10 OCAK 2012 10 OCAK 2012 EK PROTOKOL DOĞUŞ İNŞAAT GRUBU ile YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. arasında imzalanmış bulunan ve 01/01/2012-01/01/2013 tarihleri arasında geçerli olan Ek-1 de numaraları ve isimleri belirtilmiş olan

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. Vdafne Telekmünikasyn A.Ş. ye, Vdafne li Esnaf İndirim Kampanyası Taahhütnamesi Vdafne Telekmünikasyn A.Ş. (kısaca Vdafne ) tarafından sunulan li Esnaf İndirim Kampanyası ndan ( Kampanya ) li Esnaf Small

Detaylı

Sağlık Ürün. İçerik Analiz Çalışması 2012 Bireysel Sağlık Ürünleri

Sağlık Ürün. İçerik Analiz Çalışması 2012 Bireysel Sağlık Ürünleri Sağlık Ürün İçerik Analiz Çalışması 2012 Bireysel Sağlık Ürünleri İçindekiler Yapı Kredi Sigorta... 1 Ekstra Plan Ekstra Plan li Multi Plan Eko Plan Standart Plan WIP 2C Nazar Boncuğu Moral Destek Acıbadem

Detaylı

Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır.

Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır. Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır. özel sağlık sigortası sözleşmesinin aynı plan ile ömür boyu yenilenmesi

Detaylı

FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ AVANS YÖNERGESİ

FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ AVANS YÖNERGESİ FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ AVANS YÖNERGESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Amaç 1.2. Kapsam 1.3. Kısaltmalar 1.4. Tanımlar 2. AVANS VERİLMESİ 2.1. Avans Verilme Gerekçeleri 2.2. İlk Avansın Verilmesi 2.3.

Detaylı

AIG ACİL YARDIM ŞARTLARI HİZMET KAPSAMI

AIG ACİL YARDIM ŞARTLARI HİZMET KAPSAMI AIG ACİL YARDIM ŞARTLARI HİZMET KAPSAMI Tıbbi Danışmanlık Acil Sağlık Hizmetleri Acil Kara Ambulansı Hizmeti : AIG Sigorta AŞ sigortalısının Alarm Merkezi ne ulaşan talebi üzerine, MEDLINE hekimleri tarafından,

Detaylı

T.C Ġstanbul Medipol Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ICD 10 AM KLĠNĠK KODLAMA EĞĠTĠMĠ PROGRAMI

T.C Ġstanbul Medipol Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ICD 10 AM KLĠNĠK KODLAMA EĞĠTĠMĠ PROGRAMI T.C Ġstanbul Medipl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ICD 10 AM KLĠNĠK KODLAMA EĞĠTĠMĠ PROGRAMI AçılıĢ Süreç de gelinen nkta Hastalıkların sınıflandırılması ve ICD-10 Tanıtımı Kdlama kavramı Tıbbi kayıtlardan

Detaylı

Allianz Modüler Sağlık Sigortası Tanıtım Kılavuzu

Allianz Modüler Sağlık Sigortası Tanıtım Kılavuzu Allianz Modüler Sağlık Sigortası Tanıtım Kılavuzu Allianz dan 1 sigortacılık devrimi! Yeni nesil sigortacılık ürünü; Allianz Modüler Sağlık Sigortası! Değerli Sigortalımız, Tebrikler! Seçim özgürlüğü sağlayan;

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

2016 Doğan Medya Grup Sağlık Sigortaları Bilgilendirme Sunumu

2016 Doğan Medya Grup Sağlık Sigortaları Bilgilendirme Sunumu 2016 Doğan Medya Grup Sağlık Sigortaları Bilgilendirme Sunumu 0 ACP Brokerlik Bu yıl ACP Brokerlik desteği ile yenilenen grup sağlık sigortalarınız ile ilgili değişiklikler ve yeni sigortacınız Mapfre

Detaylı

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 SORU 1: Grup Hayat Sigortası yapılabilmesi için aynı tüzel kişiliğe bağlı olarak çalışan sigortalı sayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? A) 5 B) 10 C) 15 D)

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017 1. Amaç ve Kapsam DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017 (1) 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsamı belirlenen,

Detaylı

Adresi: TANZİMAT SOK. KARADAĞ ll APT. BİNA NO:64DA:A GÖZTEPE KADIKÖY İSTANBUL TÜRKİYE Tel ve Faks No: (216) / (216)

Adresi: TANZİMAT SOK. KARADAĞ ll APT. BİNA NO:64DA:A GÖZTEPE KADIKÖY İSTANBUL TÜRKİYE Tel ve Faks No: (216) / (216) SAĞLIK SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

Sayın Sigortalımız, Demir Hayat Sigorta A.Ş. İyi Günler Diler

Sayın Sigortalımız, Demir Hayat Sigorta A.Ş. İyi Günler Diler Sayın Sigortalımız, Özel Sağlık Sigortası alanındaki yenilikçiliğimizi sürdürerek sizlere en hızlı ve güvenilir sağlık hizmetini, en modern sağlık kuruluşlarında en ekonomik şartlarda alma olanağını Demir

Detaylı

Gelecek ufuklara güvenle bakabilmek...

Gelecek ufuklara güvenle bakabilmek... Gelecek ufuklara güvenle bakabilmek... Her şey yolunda giderken, beklenmedik bir kaza sonucu hayatınız alt üst olabilir. En değerli varlığınız çocuklarınızın başladıkları eğitim hayatlarını aynı standartlarda

Detaylı

KİŞİYE ÖZEL DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU FORMU

KİŞİYE ÖZEL DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU FORMU KİŞİY ÖZL DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU FORMU Lütfen, Başvuru Formu üzerinde yer alan tüm alanları büyük harf kullanarak okunaklı bir şekilde doldurunuz. Bu form, teklif niteliğinde değildir. Aracı / KRY No

Detaylı

YABANCI SAĞLIK SİGORTA POLİÇESİ

YABANCI SAĞLIK SİGORTA POLİÇESİ YABANCI SAĞLIK SİGORTA POLİÇESİ Başlama Tarihi: 14.05.2018-12:00 Bitiş Tarihi: 14.05.2019-12:00 Süre: 365 Tanzim Tarihi : 08.03.2017 Tanzim Yeri: İSTANBUL Ortak No: Ürün Kodu: 600 Poliçe / Yenileme No:

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Sigortanın Kapsamı Madde1- Seyahat sağlık sigortası ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI

İŞSİZLİK SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI İŞSİZLİK SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI Bu özel sartlar, poliçe üzerinde açıkça teminat altına alınmış olması şartıyla ve Borç Ödeme Sigortası Genel Şartlarına bağlı olarak uygulanır. 1. Sigorta Teminatının

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI

ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI ÖZEL ÇANKAYA YAŞAM HASTANESİ Ayaktan Tedavi: %15 Yatarak Tedavi: %15 Diyet: %10 Lazer epilasyon: %10 Check-up:

Detaylı

Özel Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortası Kendimizi ne kadar korumaya çalışırsak çalışalım, bazen beklenmedik bir anda hastalık kapımızı çalabiliyor. İşte Allianz, bir sağlık sorunu ile karşılaştığınızda, tetkik ve tedavinizi isteğinize göre yurtiçinde

Detaylı

Koç Vakfı Kurumsal Sağlık Sigortası Sık Sorulan Sorular

Koç Vakfı Kurumsal Sağlık Sigortası Sık Sorulan Sorular Koç Vakfı Kurumsal Sağlık Sigortası Sık Sorulan Sorular 1- Teminatlarım hakkında detaylı bilgiye, teminat kullanımım ve kalan teminat limitlerim gibi, nasıl ulaşabilirim? Cevap: Poliçelere ait teminat

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

Vitalis Sigortası ile kendinizi yurtdışında da evinizde gibi hissedeceksiniz.

Vitalis Sigortası ile kendinizi yurtdışında da evinizde gibi hissedeceksiniz. Vitalis Sigortası ile kendinizi yurtdışında da evinizde gibi hissedeceksiniz. Neden Vitalis Sağlık Sigortası? Yurtdışına kimimiz iş için, kimimiz turistik amaçlı gideriz. Ancak seyahatteyken düşünmek isteyeceğimiz

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA SİGORTALILARA YOL GİDERİ, GÜNDELİK VE REFAKATÇİ GİDERİ ÖDENMESİ İLE SİGORTALILARDAN İLAVE ÜCRET ALINMASI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA SİGORTALILARA YOL GİDERİ, GÜNDELİK VE REFAKATÇİ GİDERİ ÖDENMESİ İLE SİGORTALILARDAN İLAVE ÜCRET ALINMASI GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA SİGORTALILARA YOL GİDERİ, GÜNDELİK VE REFAKATÇİ GİDERİ ÖDENMESİ İLE SİGORTALILARDAN İLAVE ÜCRET ALINMASI Murat ÖZDAMAR * Erden ÇAKAR ** I. GİRİŞ Türk sosyal güvenlik sisteminde

Detaylı

SAĞLIK SİGORTASI. Temel Sigorta

SAĞLIK SİGORTASI. Temel Sigorta SAĞLIK SİGORTASI Temel Sigorta İsviçre de ikamet eden tüm kişiler hastalık ve kazaya karşı sigorta yaptırmak zorundadırlar. Bu temel sigorta yaş, köken ve ikamet statüsü ne olursa olsun, herkes için zorunludur.

Detaylı

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin; 2. Teminatı veren sigortacının; B. UYARILAR

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin; 2. Teminatı veren sigortacının; B. UYARILAR KONUTLAR İÇİN ÇAĞDAŞ GÜVENCE SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha larak düzenlenen bu frm, sigrta sözleşmesine taraf lmak isteyen ve sigrtadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye

Detaylı

DEMİR ACİL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

DEMİR ACİL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI DEMİR ACİL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Bu özel şartlar 31/07/2014 tarihi itibariyle tanzim edilmiş Demir Acil Sağlık Sigortası bulunan Sigortalılar için geçerlidir. Demir Hayat Sigorta A.Ş. (bundan

Detaylı

SABANCI ÜNİVERSİTESİ LİSE YAZ OKULU ÖĞRENCİLERİ GRUP SAĞLIK SİGORTASI TEMİNATLARI (29.06.2014-12.07.2014 / 13.07.2014-26.07.2014)

SABANCI ÜNİVERSİTESİ LİSE YAZ OKULU ÖĞRENCİLERİ GRUP SAĞLIK SİGORTASI TEMİNATLARI (29.06.2014-12.07.2014 / 13.07.2014-26.07.2014) SABANCI ÜNİVERSİTESİ LİSE YAZ OKULU ÖĞRENCİLERİ GRUP SAĞLIK SİGORTASI TEMİNATLARI (29.06.2014-12.07.2014 / 13.07.2014-26.07.2014) SİGORTANIN KONUSU Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu öğrencilerinin, aşağıda

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ACİL DESTEK VE SAĞLIK HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ACİL DESTEK VE SAĞLIK HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ACİL DESTEK VE SAĞLIK HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

Kredi Koruma Sigortası Bilgilendirme Formu

Kredi Koruma Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

SENSEÇ DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU VE BEYAN FORMU

SENSEÇ DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU VE BEYAN FORMU SNSÇ DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU V BYAN FORMU Lütfen, Başvuru Formu üzerinde yer alan tüm alanları büyük harf kullanarak okunaklı bir şekilde doldurunuz. Bu form, teklif niteliğinde değildir. Aracı No Seçilen

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır.

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır. PR M ADEL HAYAT S GORTASI ÖZEL ŞARTLAR şbu Sözleşme, bu Sözleşmenin parçasını oluşturan Başvuru Formu, Poliçe, Özel Şartlar, Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle

Detaylı

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU

ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer

Detaylı

Poliçe tüm Türkiye de geçerlidir. SGK ile anlaşması olan 63 ilde 345 kurum da poliçemiz kullanılabilmektedir.

Poliçe tüm Türkiye de geçerlidir. SGK ile anlaşması olan 63 ilde 345 kurum da poliçemiz kullanılabilmektedir. SAHRAYICEDİD MAH.MÜMİDERESİ SOK. RÜSTEMOĞLU APT.NO:42 D:12 KADIKÖY/İSTANBUL Tel: (216) 386 19 05 /359 70 70 Fax: (216) 386 19 06 info@oykum.com http:// www.oykum.com Sayın Üyelerimiz Allianz Sigorta yetkili

Detaylı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008 26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar]

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Ek.9 Hayatbyu Öğrenme Prgramı Hayatbyu Öğrenme Prgramı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Mdeli (Persnel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Bundan böyle kurum larak adlandırılacak taraf:

Detaylı

LIBERTY CANIM EVİM SİGORTASI

LIBERTY CANIM EVİM SİGORTASI LIBERTY CANIM EVİM SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha larak düzenlenen bu frm, sigrta sözleşmesine taraf lmak isteyen ve sigrtadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye ilişkin

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI PERSONELİ VE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARI AILE BIREYLERINE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI YAPTIRILMASI İŞİ İÇİN İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

İZMİR TİCARET ODASI PERSONELİ VE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARI AILE BIREYLERINE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI YAPTIRILMASI İŞİ İÇİN İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME 30.03.2016 B-21 Sayın İlgili, İzmir Ticaret Odası Personeli ve Bakmakla Yükümlü Oldukları Aile Bireylerinin Özel Sağlık Sigortası Yaptırılması işi için fiyat teklifinizi ve ön yeterlilik belgelerinizi,

Detaylı

POZİTİF SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

POZİTİF SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU POZİTİF SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere; yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı

Detaylı

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Hastane Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Yük.Hem.Müge Bulakbaşı Ekonomik, verimli ve etkili olarak her türlü sağlık hizmetinin kesintisiz üretildiği, Eğitim, araştırma ve toplum sağlığı hizmetlerinin

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sosyal Güvenlik

Detaylı

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Sigorta Türleri Zarar Sigortaları a. Mal Sigortaları b. Sorumluluk Sigortaları Can Sigortaları a. Hayat Sigortası b. Kaza Sigortası c. Hastalık ve Sağlık Hastalık ve Sağlık

Detaylı

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A) Toplam Risk Primi, Toplam Ödenen Tazminat

Detaylı

HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI

HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNATLAR / LİMİTLER / ÖDENECEK PRİM : 77.7-TL Kaza sonucu Vefat Kaza sonucu Sürekli Sakatlık Tedavi Masrafları Çocuğun Eğitim Güvencesi Hukuksal Koruma Kapkaç 50.000 TL 50.000

Detaylı

POLİKLİNİK HİZMETLERİ İŞLEYİŞ TALİMATI. Doküman Kodu: HHE.TL.02 Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarihi: 01/ Sayfa No: 1 / 5

POLİKLİNİK HİZMETLERİ İŞLEYİŞ TALİMATI. Doküman Kodu: HHE.TL.02 Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarihi: 01/ Sayfa No: 1 / 5 Dküman Kdu: HHE.TL.02 Yürürlük Tarihi: 04.2015 Revizyn N/Tarihi: 01/07.2015 Sayfa N: 1 / 5 AMAÇ: Hastanemizde uygulanan hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemi çerçevesinde hastalara sunulan

Detaylı

- Doğuştan Varolan Hastalık: Kalıtsal faktörlerin veya gebelik sırasında edinilmiş şikayetlerin sonucu olarak doğum esnasında mevcut olan hastalık.

- Doğuştan Varolan Hastalık: Kalıtsal faktörlerin veya gebelik sırasında edinilmiş şikayetlerin sonucu olarak doğum esnasında mevcut olan hastalık. ZURICH SİGORTA YARDIM HİZMETLERİ Sigortalı Kişi Poliçenin adına kesildiği kişi anlamındadır. Lehdar 1.Sigortalı kişi, 2.Sigortalı kişinin kendisiyle birlikte sürekli ikamet eden eşi ve çocukları, 3.Sigortalı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Dr. Mümine Nurdan DOĞUKAN GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKA VE PROJE DAİRE BAŞKANLIĞI 07 Kasım 2014 Sunum Planı Tanımlar Özel Sağlık Sigortası Çeşitleri Tamamlayıcı

Detaylı