2009 için yeni EasyClear

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2009 için yeni EasyClear"

Transkript

1

2 YENapple ÜRÜNLER 2009 için yeni EasyClear Ödüllü filtre sistemi art k daha geni bir yelpazeye ve geli tirilmi teknik özelliklere sahip. Yeni EasyClear, 3000, 6000 ve 9000 litrelik süs havuzları için kullanılan 3 üniteden olu ur. Tam entegre üniteler bir pompa, filtre ve UVC den olu ur ve havuz içerisinde tamamen gizlenebilir. Bu üniteler tüketiciye monte edilmesi kolay, berrak ve saœlıklı su ile çekici bir çe me ve/veya elale saœlayan bir ürün sunar. EasyClear ürünleri havuzun içerisinde kolayca kurulabilen, çekici bir elale ve çe me sunar. EasyClear 3000 tüketiciye bir çe me veya elale seçeneœi sunarak geli tirilmi tir. EasyClear 6000 ve 9000 çe me ve elaleyi aynı anda çalı tırabilir. Tüm ürünler tüketicinin çe me ve elalenin boyutunu ayarlamasını ve havuz için mükemmel bir efekt elde edilmesini saœlar. Yelpazenin hem kalite, hem de dayanıklılık anlamında endüstri lideri olarak kalmasını saœlamak için EasyClear yelpazesinde büyük yenilikler saœlanmı tır. Hozelock bu ürünlere çok güvenmekte ve bu ürünlere 3 yıl garanti vermektedir. EasyClear ürünlerde havuz suyunun kristal netliœinde olması için atık parçacıklarını yakalayan, entegre köpük filtreleri kullanır. Biyolojik kapasiteyi geli tirmek ve suyun balık ve diœer vah i ya am formları için saœlıklı bir ortam olarak kalacaœından emin olmak için Hozelock, Kaldnes biyomedya ürününü de eklemi tir. Her ünitenin üstünde bulunan ve herhangi bir alet kullanılmadan açılabilen bir bölme aracılıœıyla, temizlemek için filtrelere kolayca eri ilebilir. Kaldnes biyomedya ürünü, temizlemesi ve üniteye geri takılmasını kolayla tıran tül torbalar içerisinde kapalı bir ekilde durur. Her ünitede suyun ye ile dönmesini önleyen ve kristal netliœinde kalmasını saœlayan, yüksek etkili entegre bir UVC bulunur. UVC ye kullanıcının lambayı veya kuvarz tüpünü kolayca deœi tirebilmesini saœlayan, sürgülü rakor aracılıœıyla da kolayca eri ilebilir. Hozelock bu ürünlerin net ve saœlıklı bir havuz elde etmenin en kolay yolu olduœundan emindir. Sabitleyici ayaœı, çe me seviyesinin kolayca ayarlanabilmesi için bilyalı mafsalı ve pompa ile UVC ye elektrik saœlayan tek bir kablosu ile ürünün montajı kısa sürede ve kolayca yapılabilir. Tüm bu fantastik özellikler, Hozelock un büyük bir güven içerisinde bu ürünleri 2

3 YENapple ÜRÜNLER içindekiler SATURN FappleLTRELEME Saturn Booster 4 Yeni kendi kendini temizleyen ön filtre FappleLTRELEME Trinamic 6 Yüksek performanslı biyolojik filtreler Bioforce 8 Biyolojik olarak basınç altındaki havuz filtresi Ekofiltreler 8 Havuz filtreleri Vorton 11 Ultra violet clarifiers POMPA FappleLTRELEMESapple POMPALAR EasyClear 12 Kombine havuz filtresi, pompa, fıskiye ve elale Cascade 14 Birle tirilmi pompa ve su özelliœi Titan 16 Katı madde i leme pompası PrimaXL 18 Yüksek basınçlı katı madde i leme pompası AKSESUARLAR Pond Vac 20 Havuz temizlemesi için zaman tasarruflu ve etkili yol Hava Pompası 21 Balık ve koi havuzları için yüksek performanslı hava pompası LED I ıkları 22 Güçlü modern ı ıklar Clearwater garantisi ile desteklediœi anlamına gelir. Hozelock kısa bir süre önce adresinde bulunan yeni bir web sitesini kullanıma sundu. Yeni ürünlerin sergilendiœi ve ürün destek özellikleri ile faydalı ipuçları ile püf noktalarının yer aldıœı bu bilgilendirici web sitesi, tüketicilerin doœru bahçe sulama veya püskürtme ürününü seçmelerine yardımcı olan, paha biçilmez öneriler saœlamaktadır. Çakıl Ta ı Havuzları 23 Astarlar, Hortum ve Aksesuarlar 24 Havuz Malzemeleri ve Balık Yemi 25 Distribütör ileti im bilgileri için adresinde bulunan web sitemizi ziyaret edin. 3

4 SATURN benzersiz kendi kendini temizleyen mekanik ön filtre Saturn Booster, balık meraklıları için yüksek kalite süzgeçler sunarak ve kullanılabilir en iyi performansı göstermek üzere benzersiz patentli teknolojiyi birle tirerek koi havuz süzme i leminde Cyprio nun mirasını olu turur. Kendimize neden bu kadar güveniyoruz? Saturn Booster, applengiltere deki ArGe tesislerimizde ve tüm dünyadaki çe itli havuzlarda zorlu testlerden geçmi tir. Saturn Booster, geli mi su temizliœi ve daha az süzgeç bakımı sunar. Benzersiz Otomatik Temizleme Teknolojisi Havuzdaki kirli su Saturn Booster a pompalanır ve dairesel polyester aœ filtre etrafında döndürülür. Parçacıklar filtre aœı tarafından yakalanır ve filtreyi sürekli olarak temizlemesi (iç taraftan) için filtrenin içine yerle tirilen döner bir jet tarafından uzakla tırılır. Uzakla tırılan parçacıklar, birimin alt tarafında bulunan büyük pislik toplama alanına dü er. Temiz su, mevcut biyolojik filtrenizden geçer. daha fazla balık konmasına izin verir. Toksik atıkları sürekli olarak havuzdan uzakla tırılır ve suyu daha fazla kirletmesini önlemek için su akı ından uzak bir yerde depolanır. Bakım Gereksinimini Önemli Ölçüde Azaltır Çamur, ürünün tabanında toplanır ve ellerinizi ıslatmadan ya da kirletmeden kullanabileceœiniz bo altma kolu kaldırılarak kolayca uzakla tırılır. Çamur, havuz pompasının saœladıœı basınçla bir pis su kanalına kolayca basılabilir. Kendi kendini temizleyen Saturn Booster ın sisteme eklenmesi, mevcut filtrenizin bakım gereksinimini önemli ölçüde azaltacaktır. Saturn Booster kısmen gömülebilir ve havuzun yanına yerle tirilebilir ve hemen hemen tüm pompa beslemeli filtre sistemleri ile birlikte kullanılabilir. Su Temizliœini Geli tirir Benzersiz Saturn Booster ın kullanılması, mevcut filtrenizin biyolojik filtre olarak daha etkin biçimde çalı masını saœlayarak zararlı çözünebilir kirleticilerin filtrelenmesini artırır. Bu geli mi su temizliœi, balıkların saœlıœını ve etkinliœini güçlendirir ve havuza güvenle Saturn Booster kısmen gömülebilir ve havuzun yakınına yerle tirilebilir. 4

5 SATURN Benzersiz Otomatik Temizleme Teknolojisi 1 Havuzdaki kirli su Saturn Booster e pompalanır ve polyester aœ filtre etrafında döndürülür. FappleLTREYE 5 2 Su, aœ filtrelerin içinden geçerken büyük parçacıklar filtreye takılır. 6 3 Aœ filtrenin içinde bulunan döner jet sprey, filtrenin içini sürekli olarak temizler. ATIŒA 1 SU GappleRapple apple 4 Parçacıklar döner jet yardımıyla aœ filtreden temizlenir ve birimin altında toplanır. Artık elleriniz ıslanmayacak ya da kirlenmeyecek 5 Atıkları uzakla tırmak için ellerinizi ıslatmadan ya da kirletmeden ergonomik bo altma kolunu çekmeniz yeterlidir. 2 3 HAVUZA Kendi Kendini Düzenleyen Filtre 6 Yeni kendi kendini düzenleyen basınca duyarlı vanalar filtrenin en zorlu havuz ko ullarında bile çalı maya devam etmesini saœlar. 4 Daha fazla saf su _ filtre temizleme Saturn Booster Performansı ve Teknik Verileri Maks. Akı Hızı Min Akı Hızı Vat Kablo Uzunluœu Ürün Boyutları (filtreden) (filtreden) 8000LPH (1600 GPH) 3500LPH (770 GPH) 110w 10m 730mm (Y) x 495mm (G) x 495mm (U) Parça Açıklama Ürün Barkodu Paketli Miktar numarası 1560 Saturn Booster

6 FappleLTRELER trinamic litre (5.000 galon) kapasitesili oldukça dolu balık ve koi havuzları için yüksek performanslı biyolojik filtreler D B A C F G Trinamic daha saœlıklı ve canlı balık için mükemmel su saflıœı saœlar. applesminden de anla ılacaœı gibi, bu Kaldnes K3 biyoortamın dinamik hareketli yataœını içeren üç a amalı bir süreçtir. A ama 1 Saœlıklı balıklar için hareketli yataklı biyolojik filtre A B Su filtreye yüksek hızla girer ve benzersiz Kaldnes K3 biyo-ortamını biyomodül etrafında karı ık bir ekilde çevirir. Bir dizi venturi suya oksijen katar. K3 biyo-ortamının içinde ve üzerinde üreyen yararlı bakteriler, oksijen açısından zengin bir ortam yaratır ve suda çözünebilir zararlı kirleticileri çok etkili bir hızda parçalar. K3 biyomodülünde çamur toplanırsa, bu çamur tahliye kanalı yoluyla kolaylıkla atılabilir. Trinamic filtreler daha büyük filtrelerle aynı miktarda balıœı destekleyebilir ancak havuz yakınında daha kolay saklanabilir. A ama 2 Kristal berraklıœındaki su için hassas köpükler C D Su delikli bir plakadan geçer ve katı maddeleri ortadan kaldıran hassas köpüklerle karı ır. Köpüklerin temizlenmesi gerektiœi zaman bir gösterge E kullanıcıyı uyarır. Temizlendikten sonra, köpüklerin üzerinde kalan çamur, filtrenin sonundaki çamur tahliye kanalı yoluyla atılabilir. (gösterilmemi ) A ama 3 Denitrifikasyon bakterileri, önemli bir ikincil biyolojik i lemi gerçekle tirir. F G Su, köpüklerin altından, karanlık, hareketsiz bir ortamda Cypripak biyoortamı üzerinde üreyen denitrifikasyon bakterilerinden geçer. Temiz, saœlıklı su, havuza geri döner. 6

7 FappleLTRELER trinamic litreye (5.000 galon) kadar oldukça dolu havuzlar için komple geli mi filtreleme sistemleri Trinamic+ büyük balık havuzları için bir Trinamic filtreyi Titan katı madde i leme pompası ve Vorton mor ötesi temizleyici ile birle tiren kopmle geli mi filtreleme sistemidir. Kirli su deniz yosunu olu umuna zemin hazırlamak için Hozelock Cyprio Vorton UVC yoluyla havuzdan pompalanır. Vorton UVC nin dönen giri i hortumu havuzdan baœlamayı çok kolayla tırır. Vorton Trinamic tankın üstüne baœlanan saœlam sert bir metal plakaya sıkıca takılır. Vorton UVC nin çıkı ı Trinamic in doœrudan giri ine takılır. Trinamic Vorton UVC Titan Trinamic Filtreler Performans Verileri Model Maks Litre (Maks Galon) Maks Balık CM (applenç) LPH (GPH) UVC Trinamic LTR (3000 GALS) 900 cm (29 06 ) 6800LPH (1500 GPH) Vorton 27000* (22w) Titan mm Trinamic LTR (5000 GALS) 1400 cm (45 11 ) 9000LPH (2000 GPH) Vorton 27000* (22w) Titan mm Trinamic LTR (3000 GALS) 900 cm (29 06 ) 6800LPH (1500 GPH) Vorton (22w) Titan mm Trinamic LTR (5000 GALS) 1400 cm (45 11 ) 9000LPH (2000 GPH) Vorton (22w) Titan mm *Ürünle verilmez Parça numarası Açıklama Ürün Barkodu Paketli Miktar 1565 Trinamic Trinamic Trinamic Trinamic Köpük Seti (x3) Köpük Seti (x3)

8 FappleLTRELER bioforce Easy Clean özelliœine sahip kompakt ve yüksek etkili havuz filtreleri litreye kadar havuzlar için Bioforce ürün yelpazesinde , ve litrelik havuzlar için dört kompakt Bioforce UVC filtre bulunmaktadır. Tüm Bioforce filtreleri, yüksek performans ve kullanım kolaylıœı saœlayan u özelliklere sahiptir: Mekanik Filtreleme Etkili ve daha seyrek temizleme: Devir daim eden iri köpükler, filtre temizleme sıklıœını azaltır. Profilli köpükler atık maddelerin etkili bir ekilde çıkarılması için önemli bir yüzey alanı te kil eder. Katmanlı köpükler, kapsamlı köpük temizliœini kolayla tırır. Biyolojik Filtreleme Büyük biyolojik kapasite Hozelock Cyprio filtre sistemlerine özel Kaldnes K3 TM biyomedya ürünü ile mükemmel bir biyolojik filtreleme olanaœına sahibiz. Kaldnes TM in kalitesi bilimsel olarak saptanmı tır be endüstriyel su arıtma süreçlerinde yaygın olarak kullanılır. Sonuç olarak, havuz filtreleme sistemlerinde kullanılan diœer biyomedya ürünleri ile kıyaslandıœında, çok üstün bir biyolojik kapasiteye sahiptir. Geli mi biyolojik etkinlik Backflush özelliœi kullanıldıœında, Kaldnes TM biyomedya ürününden geçen sudaki tortular ile eski ve daha az etkin bakteriler giderilir ve sonuç olarak bakteriyel etkinlik te vik edilmi olur. UVC- ye il suyun etkili temizlemesi için UV verimliliœi UVC sistemimizde sadece, %30 ve %50 daha fazla verimlilik saœlayan cam ve plastik bileziklerle kar ıla tırıldıœında deniz yosunu i lemesinde %87 daha fazla verimlilik sunan, maksimum verimliliœe sahip kuvars bilezikleri kullanıyoruz. Yüksek verimliliœe sahip tek uçlu UV lambaları ve bir yerle ik su türbülatörü maksimum su i lemesi saœlar ve UVC lambasının ye il su Bayonet parçasının kaldırılması gereken ekilde hızlı temizleme ve lamba deœi ikliœi yapılmasını olanaklı kılar. UV izleme noktası Artık Bioforce ta özel olarak tasarlanmı bir gösterge bulunmaktadır, böylece kullanıcı UV lambasının açık olup olmadıœını ve düzgün çalı ıp çalı madıœını güvenli bir ekilde görebilir. Kolay Temizleme Filtredeki tortuları temizlemek ve böylelikle de kapsamlı köpük temizleme i lemleri arasındaki süreyi uzatmak için yelpazede Easy Clean backflush özelliœi vardır. Buna atık parçacıklarını etkili bir ekilde temizleyen ve temizleme sıklıœını azaltan devir daim eden iri köpükler kullanarak da yardımcı olunur Profilli mekanik filtre=daha geni yüzeyler yoluyla atıœı etkili bir ekilde ortadan kaldırırappleri filtre köpük=temizlemeler arasında daha uzun ara Katmanlı filtre köpük=ayrıntılı temizleme i lemini kolayla tırır 2. Kaldnes K3 Biyo-ortam dahil= Üstün biyolojik i lem için daha geni yüzey alanına sahip en iyi biyo-ortam kullanıma sunuldu 3. Su türbülatörü=ye il suyu daha etkili bir ekilde ortadan kaldırır 4. Tek uçlu UV lambası=daha uzun ömürlüdür ve ye il suyu daha etkili ortadan kaldırır 5. UVC applezleme Noktası=Üniteyi açmadan UV lambasının çalı masını güvenli kontrol etme olanaœı saœlar 6. Hortum giri /çıkı seviyelerine kadar gömülebilir 7. Kolay geriye püskürtmeli temizleme gerekli ayrıntılı köpüklü temizleme i leminin sıklıœını azaltarak filtre bakımı için zamandan ve i gücünden tasarruf saœlar. 2 8

9 Bioforce 6000UVC Bioforce 11000UVC Bioforce: sektör lideri tasarım geli meleri korunmaktadır Bioforce un iyi düzenlenmi güçlü unsurları en son sürümde halen göze çarpmaktadır; bir ba ka deyi le bu ürün kullanım kolaylıœı, temiz su ve görünmeyen filtre sistemi isteyen havuz bakımı yapan ki iler için basınçlı bir filtre olarak ideal bir üründür. Filtreleme Performansı Bioforce daha küçük, daha az görünür bir kazan boyutunun gerekli olduœunu ve bunun havuzun dı ında görünmeyen bir yere gömülebildiœini gösteren basınçlı bir sistemdir. Basınç filtrelelenmi suyun, aynı yüksek düzeye tekrar ula masına gerek kalmadan elalenin en üstüne çıkabileceœi anlamına da gelmektedir. Bioforce daki standart ekipman hem UVC hem de biyolojik filtreleme özelliœi içerir, dolayısıyla havuz için doœru ürün boyutu kullanıldıœında temiz su elde edilmesi garantidir. FappleLTRELER ecoclear uvc Temiz ve saœlıklı havuz suyu için Komple Filtreleme Sistemi Ecoclear yenilikçi Bioforce UVC ile yüksek satı rakamlarına ula mı olan ve özellikle hareket eden suyu filtreleme sistemine ta ımak için tasarlanmı Titan katı madde pompamızın bir kombinasyonudur. Bu UVC özelliœi nedeniyle, doœru havuz boyutunda kullanıldıœında Hozelock Cyprio temiz su elde edilmesini garanti eder. + BIOFORCE TITAN Model Filtre Pompa Bioforce 16000UVC Ecoclear 6000UVC Bioforce 6000UVC Titan 2000 Ecoclear 11000UVC Bioforce 11000UVC Titan 3000 Ecoclear 16000UVC Bioforce 16000UVC Titan 5500 Ecoclear 24000UVC Bioforce 24000UVC Titan 8000 Bioforce 24000UVC Bioforce 6000UVC 6000L 4500L 3000L Bioforce 11000UVC 11000L 8250L 5500L Bioforce 16000UVC 16000L 12000L 8000L Bioforce 24000UVC 24000L 18000L 12000L Bioforce Performans Verileri Model Maks Litre (Maks Galon) Maks Balık CM (applenç) LPH (GPH) UVC 6000 UVC 6000LTR (660 GALS) 180 cm (5 11 ) 1500LPH (330 GPH) 5w mm UVC 11000LTR (1210 GALS) 300 cm (9 06 ) 2500LPH (550 GPH) 9w mm UVC 16000LTR (1760 GALS) 480 cm (15 09 ) 4000LPH (880 GPH) 11w mm UVC 24000LTR (2640 GALS) 720 cm (23 07 ) 6000LPH (1320 GPH) 13w mm Parça numarası Açıklama Ürün Barkodu Paketli Miktar 1383 Bioforce 6000UVC Bioforce 11000UVC Bioforce 16000UVC Bioforce 24000UVC /11000/16000 için Kalın Köpük Orta için Kalın Köpük - Büyük Bioforce 6000 Yıllık Bakım Kiti Bioforce Yıllık Bakım Kiti Bioforce Yıllık Bakım Kiti Bioforce Yıllık Bakım Kiti Bioforce yeni 13w UV Lamba Bioforce 11w/13w UV Quartz Tüp Ecoclear Ecoclear Ecoclear Ecoclear

10 FappleLTRELER ekofiltreler Biyolojik havuz filtreleri litreye (4000 galon) kadar olan havuzlar için Ecocel Ecocel Su, birime sprey ba lıœı aracılıœıyla girer ve köpük tabakası üzerine e it bir ekilde daœıtılır. Sudaki katı parçacıklar bir köpük tabakası ile tutulur. Neredeyse tüm katı parçalardan arınmı su, yararlı bakterilerin kirletici maddeleri temizlediœi plastik biyolojik ortamdan geçer. Daha fazla sayıda balık beslemek üzere filtrede bulunan biyolojik ortamın miktarı, filtrenin/havuzun boyutu ile doœru orantılı olarak artar. 4 5 Arıtılmı su bir çıkı borusundan geçerek havuza döner. Bakım gerekip gerekmediœini anlamaya yardımcı olmak üzere filtrenin iç i leyi ini gözlemeye yarayan bir kapaklı pencere vardır. Ecopower Daha fazla filtreleme için dahili UV lambası ile birlikte verilir. Su, bir venturi kanalından geçerek UV haznesinden çıkar, bu kanal suyu daha fazla oksijenle zenginle tirerek havalandırır. Bu i lem sudaki zararlı maddeleri ortadan kaldırır. applence bir köpük tabakası kalan katı parçacıkları temizler. Atık suyu bo altmak için dahili tahliye borusu Ecopower+ Ecocel L 3750L 2500L Ecopower+ 5000UVC 5000L 3750L 2500L Ecocel L 7500L 5000L Ecopower UVC 10000L 7500L 5000L Ecocel L 15000L 10000L Ecopower UVC 20000L 15000L 10000L Birle tirme Filtreleri Performans Verileri Model Max Litre Maks Balık CM (applenç) LPH (GPH) UVC Ecocel LTR 79 cm (1 4 ) 1100LPH (242GPH) Vorton mm Ecopower+ 5000UVC 5000LTR 107 cm (3 06 ) 1100LPH (242GPH) 6w mm Ecocel LTR 157 cm (5 02 ) 2250LPH (495GPH) Vorton mm Ecopower UVC 10000LTR 212 cm (6 11 ) 2250LPH (495GPH) 8w mm Ecocel LTR 322 cm (10 07 ) 4500LPH (990GPH) Vorton mm Ecopower UVC 20000LTR 435 cm (14 03 ) 4500LPH (990 GPH) 16w 40 mm Parça numarası Açıklama Ürün Barkodu Paketli Miktar 3921 Ecocel Ecocel Ecocel Ecopower+ 5000UVC Ecopower UVC Ecopower UVC Ecocel 5000/10000 Foam Ecocel Foam Ecopower+ Foam Z11106 UV-lambası Kombi Filtresi 6w Z11108 UV-lambası Kombi Filtresi 8w Z11116 UV-lambası Kombi Filtresi 11w

11 UVC Vorton 2200 vorton mor ötesi temizleyiciler Ye il su yosunlarının etkili biçimde yok edilmesinde devrim Mor Ötesi Temizleyiciler (UVC) clearwater sisteminin kilit unsuru olarak i lev görmeyi sürdürüyor. Suyun ye il renk almasına neden olan yosunlar, Mor Ötesi (UV) ı ık ile topakla tırılır ve sudan bir filtre aracılıœı ile süzülmeye uygun hale getirilir. Üstün Performans Vorton UVC ler, piyasada bulunan diœer Mor Ötesi Temizleyicilerin çoœundan %50 daha etkilidir. Kurulu Girdap Suyun, Mor Ötesi Temizleyiciden (UVC) ürün tasarımı ile olu turulan geçi i, suyun Mor Ötesi (UV) ı ıœa e it olarak maruz kalmasını saœlayarak birimlerin verimin arttırır ve hava sıkı ması olasılıœını ortadan kaldırır. Tek uçlu Mor Ötesi (UV) lamba - Lambanın tasarımı, aynı wat gücünde iki uçlu bir lambanın verdiœi Mor Ötesi (UV) ı ıktan %30 daha fazla ı ık verilmesini saœlar. Kuvars man on - Kuvars Mor Ötesi (UV) ı ınların % 87 sinin geçmesine ve suyun içinde yosunlara kar ı etkisini göstermesine izin verir. Çalı ma sıcaklıœı Özenli ürün tasarımı UV lambalarının optimum çalı ma sıcaklıœı aralıœında tutulmasnı saœlar, böylece her zaman en verimli ekilde çalı maları saœlanmı olur. Kurulumu Basit Çok yönlü giri ve çıkı - Giri i ve çıkı ı 360 döndürebilir. Hızlı baœlantı saœlayan hortum baœlantıları - Boruların birbirine baœlanması basittir, bu özellik temizleme ve bakım i leri için boruların kurulumuna ve baœlantısının kesilmesine yardımcı olur. Yarı effaf deœi ik çaplı hortum baœlantı uçları - UV ı ıœı hortum uçlarının kızarmasına neden olur ve böylece lambanın ne zaman çalı tıœını açık bir ekilde gösterir. Temizlenmesi Ve Bakımı Kolay Elektrik kutusunun kamalı takılması - Kolay, kuvars tüpe ve ana hazneye alet gerektirmeyen eri im. Kubbe uçlu kuvars tüp - Tek bir açık uç nedeniyle temizlenmesi ve sızdırmazlıœının saœlanması kolay Sökülebilir montaj dirseœi - UVC montaj braketinden kolaylıkla çıkarılabilir. Bu çok dayanıklı birimler 2 yıllık garanti (lamba hariç) ile satılmaktadır. Clearwater Garantisi Hozelock Cyprio Vorton UVC doœru boyutlandırılmı bir Hazelock Cyprio biyolojik filtresi ile birlikte kullanıldıœı zaman sistem Clearwater Garantisi kapsamı altındadır. Vorton UVC performans verileri Model Vat gücü Maks Litre (Maks Galon) LPH (GPH) w 4500LTR (1000 GALS) 2200LPH (500 GPH) mm w 14000LTR (3000 GALS) 7000LPH (1500 GPH) mm x 11w 27000LTR (6000 GALS) 13500LPH (3000 GPH) mm Parça numarası Açıklama Ürün Barkodu Paketli Miktar 1551 Vorton UVC Vorton UVC Vorton UVC Lamba 5w PLS TUV Lamba 9w PLS TUV Lamba 11w PLS TUV (27000 için x2) Kuvars Manon Kuvars Manon (27000 için x2) UVC Yıllık Bakım Takımı Hortum Baœlantı Uçları UVC Yedek Takımı

12 POMPALAR EasyClear Ödüllü tam entegre filtreleme sistemi. fiimdi daha geni bir yelpaze ve geli tirilmi özelliklerle Yeni EasyClear, 3000, 6000 ve 9000 litrelik süs havuzları için kullanılan 3 üniteden olu ur. Bu tam entegre üniteler bir pompa, filtre ve UVC den olu ur ve havuz içerisinde tamamen gizlenebilir. Bu ürünler tüketiciye berrak ve saœlık su ve çekici bir çe me ve/veya elale saœlayan ve monte edilmesi kolay bir ürün sunar. EasyClear ın Avantajları: 1 Temiz su UVC suyun ye ile dönmesini önler. Filtre köpük sudaki katı maddeleri filtre eder. 2 Saœlıklı Su Kaldnes biyomedya ürünü suyun, balık ve bitkiler için saœlıklı kalmasını saœlar. Kaldnes TM biyomedya ürünü artık çabuk ve kolay temizlik için tül torbalardaki köpüklerin altında saklanmaktadır. 3 Çe me ve fielale Dayanıklı ve çekici çe me ve elale görüntüsü. (EasyClear 6000 ve 9000 aynı anda çe me ve elaleyi çalı tırabilir. EasyClear 3000 çe me veya elaleyi çalı tırabilir) Tüketicinin tercihine bırakılan 3 çe me ba lıœı seçeneœi (2 kademeli, 3 kademeli ve çan) 4 Kolay Montaj Basit ve etkili bir montaj için tek bir elektrik kablosu. Çe me ba lıœı seviyesinin kolayca ayarlanabilmesi için bilyalı mafsal. Sabitleyici ayak. Farklı havuz derinliklerine uygun uzayan musluk gövdesi. Çe menin boyutunu ayarlamak için baœımsız akı kontrolü. fielalenin boyutunu ayarlamak için baœımsız akı kontrolü. 5 Kolay Bakım Köpükleri temizlemek için araç kullanmadan eri ilebilen bölme. Dü ük bakım maliyeti için tıkanmaz süzgeç. Temizlik ve deœi tirme amacıyla UVC ye kolayca eri mek için sürgülü rakor. Köpüœün tıkanması halinde, su geçi i özelliœi UVC ve çe menin çalı maya devam etmesini saœlar. 12

13 POMPALAR EasyClear L 2500L 2000L EasyClear L 5000L 4000L EasyClear L 7500L 6000L EasyClear Teknik Veriler Birlikte Verilen Aksesuarlar Model Watt Kablo uzunluœu UV lambası Çan 4 x fıskiye sapı 2 sıralı jet 3 sıralı jet eklinde jet uzatma parçası EasyClear w m (33 ) 5w EasyClear 3000 LV 25w 3.00 m (10 ) 5w EasyClear w m (33 ) 9w EasyClear 6000 LV 40w 3.00 m (10 ) 9w EasyClear w m (33 ) 13w EasyClear performans verileri Parca Numarasi Maksimum fıskiye yüksekliœ Çan biçimli jet çapı ªelale Geni liœi Maks Litre (Maks Galon) Maks Balık M (applenç) 3003/ m (2 03 ) 0.40 m (1 04 ) 0.08 m (0 03 ) 3000LTR (660 GALS) 0.72 m (2 04 ) 3006/ m (5 03 ) 0.60 m (2 00 ) 0.13 m (0 05 ) 6000LTR (1320 GALS) 1.44 m (4 08 ) m (6 02 ) 0.70 m (2 03 ) 0.25 m (0 10 ) 9000LTR (1980 GALS) 2.16 m (7 08 ) Parca Numarasi Açıklama Ürün Barkodu Paketli Miktar 3003 EasyClear EasyClear EasyClear EasyClear 3000LV EasyClear 6000LV Pompa Pervanesi 3003 & Pompa Pervanesi 3006 & Pompa Pervanesi Kuvars Manon 3003 & Kuvars Manon 3006, 3116 & EasyClear köpük

14 POMPALAR cascade pompaları Tüm dekoratif havuzlar için idealdir: küçük su görsel öœelerinden, büyük fıskiye ve elale görünümlerine kadar her türlü sistemi çalı tırabilecek çe itli boyutlarda. Cascade 1500 New features have been added to the smaller Cascade Pumps. All models from the 450 to 4000 are now supplied with a ball joint for easy levelling of the fountainhead. The 450 has a new, easy-to-operate flow control. All models are supplied with foam free strainers requiring less cleaning together with tool free access for cleaning and maintenance. The 450 pump also has a larger base plate for extra stability. Cascade i unlar için kullanın: Fıskiyeler hepsi farklı sprey fıskiyeleri yelpazesiyle birlikte takım olarak ve Cascade de bir çan jetiyle birlikte gelir e kadar olan pompaların tümünde teleskobik fıskiye gövdesi vardır. ªelaleler - Cascade 700 güzel, küçük bir elale yaratırken 4000 modeli adete bir sel olu turacaktır den sonraki Cascade modelleri, aynı anda iki amaç için kullanılmasını saœlayan bir T-parçasıyla birlikte gelmektedir. Görsel Su Özellikleri - Tüm modeller, uygun bir borunun takılmasıyla görsel su özellikleri olu turabilmektedir. Filtreleme su, bir filtreye ve süs havuzundan geriye, doœrudan veya bir elaleden a aœıya pompalanabilir. Titan katı kullanım pompası kullanılırsa, filtreleme daha etkili olacaktır. Cascade pompalarının önemli özellikleri Daha fazla performans UBI çok kanatlı pervane ile OMC motor tasarımı ile donatılmı Cascade dizisi dü ük çalı tırma maliyeti ile e siz performans saœlar. Daha fazla güvenilirlik 1500 den daha yukarı olan tüm Cascade pompaları, motoru hasardan korumak için TRF teknolojisini kullanmada benzersizdir. Pompa tıkanırsa, bu katı durum teknolojisi, motora giden güç kesilene ve tıkanıklık giderilene kadar motoru kapatır. Daha uzun süreli kullanım için Cascade 4000 de seramik bir mil ve mil yataœı kullanılır. Bu özellikler, güvenle 3 yıllık bir garanti sunmamıza olanak tanır. Cascade LV Hozelock Cyprio, en geni dü ük voltajlı (LV) pompalar yelpazesine sahiptir. Dü ük voltajlı Cascade pompaları, Cascade 4000LV ile birlikte, saat ba ına 700 ile 4000 litre arasında deœi iyor. Bu pompalar, asıl sürümleriyle aynı performansı sunar ama motora gelen güç beslemesi yalnızca 24 volt olduœu için, kolay bir Kendin Yap kurulumu saœlar. Ana özellikler unlardır: Transformatöre ana baœlantı, süs havuzundan uzaktadır. Tüm LV pompaları, performans kaybı olmadan 50 metreye kadar kolayca uzatılabilen 3 metrelik bir kabloyla gelir. Bu kablonun gömülmesi ve korunması gerekmediœinden, kurulumu oldukça basitle tirmektedir. LV beslemesi için klik baœlantısı basit ve güvenilirdir. Ana Cascade pompalar için aynı özellikler ve aksesuarlar. Cascade performans verileri ªelale figürleri, 2,5 metre uzunluœunda 25mm çaplı hortumu temel alır ( için yükseklik 0,6m). Model Maksimum Fıskiye Yüksekliœi Birle ik ªelale Geni liœi Çan Jeti Çapı Fıskiye ªelale m (2 01 ) m (2 05 ) 0.35 m (1 02 ) m (3 11 ) 0.40 m (1 04 ) 0.12 m (0 05 ) 0.55 m (1 10 ) 0.10 m (0 04 ) m (5 03 ) 0.70 m (2 04 ) 0.30 m (1 00 ) 1.20 m (3 11 ) 0.25 m (0 10 ) 14

15 POMPALAR Cascade özellikleri A Dü ük çalı ma maliyetleri ve uzun ömür için yüksek verimlilik saœlayan motor B C D Fıskiyenin ve elalenin boyutunu baœımsız olarak ayarlamak için akı kontrolleri Fıskiye borusu açısını ayarlamak için küresel baœlantı Tıkamayı önleyici köpüksüz giri kafesi bakım gereksinimini azaltır F E F elale kullanımı için özel çıkı ı veya hızlı baœlama için hortum baœlantısı özelliœi vardır Teleskobik fıskiye borusu B 450 E B C 700 A D Cascade /4000 Parça numarası Açıklama Ürün Barkodu Paketli Miktar 3303 Cascade v Cascade v Cascade v Cascade v Cascade 700LV Cascade 1500LV Cascade 4000LV Pompa Pervanesi - 700, 700lv (Eski kanatlı) Pompa Pervanesi , 1500lv (Eski kanatlı) Pompa Pervanesi - Cascade 4000, 4000LV Cascade 450, 700, 700lv için Fıskiye Kiti (Eski 3428) Cascade 1500, 1500lv , 4000lv için Fıskiye Kiti (Eski 3430) Dü ük Voltaj Kablosu 7,5 m

16 POMPALAR titan pompaları ªelaleler ve filtreleme için katı kullanım pompası Titan Titan ı unlar için kullanın: Titans have been designed as excellent filtration, waterfall or watercourse pumps. Bunun nedeni, büyük su miktarlarını, tıkanmaya kar i yüksek dirençle sürekli kullanımda pompalayabilmektir. Pek çok mü teri, süs havuzu suyunu bir filtreye ve bir elale aracılıœıyla da geri süs havuzuna götürür. Su, filtreyi basınç altında terk ettiœi ve böylece de, a aœıda gizli olan Bioforce u terkederek elaleye gittiœi için bu, özellikle Bioforce filtreleriyle etkili olur. Titan pompalarının önemli özellikleri Titan yelpazesi, en az temizlemeyle sürekli çalı ma için özel olarak tasarlanmı tır. Titan pompaları tıkanmadan 10 mm boyutuna kadar (Titan mm, 5000 ve mm, ve mm boyutuna kadar) katı parçaları pompalama yeteneœine sahiptir. Daha Fazla Performans Pompanın tabanındaki büyük giri yuvaları, katı madde geçi ini engellemeyi en aza indirger ve süs havuzunun zemininden katıları toplamak için pompanın tabanına özel olarak yerle tirilir. Bu tasarım, pompanın filtrelemeye yönelik verimliliœini artırır. Tüm Titan pompaları, katı kullanım yeteneœini saœlamak için açık pervanelerle birlikte, pompalama etkinliœini artıran tek yönlü döndürmeye sahiptir. (Katı Parça Pompalama Sistemi SHS) Titan 2000 ve 3000, dü ük çalı ma maliyetleriyle e siz performans saœlayan orta ölçekli Cascade pompaları motorunu kullanır. Daha büyük Titan pompaları aœır hizmet tipi e zamanlı olmayan motorlar kullanır. Bunlarda en üstün performans veren manyetik kavrama saœlamak için paslanmaz çelik rotor man onu kullanılır. Daha güvenilir Tüm Titan pompaları, motor hasarını engellemek için TRF korumasını kullanmada benzersizdir. Tüm Titan pompaları, en uzun ömür için her tarafta seramik aft ve rulmanları kullanılır. Diœer Özellikler Her Titan tıkanmayı önleyici kafes ve Yaban Hayatı Koruma Sistemi (WPS) içerir. Giri yuvalarını 2 mm boyutuna kadar küçültmek için pompanın yanındaki kolu kaydırmanız yeterlidir. Pompadan çıkan hortum havuzun tabanı boyunca herhangi bir yöne dö enebilir. Pompanın çıkı aœzının artık küresel mafsallı olması bunu daha da kolayla tırmaktadır. Bakım gerektiœinde araçsız eri im. Pompayı daha sıkı tutmak için kafeslere daha fazla güvenlik saœlayan kilitleme mandalları eklenmi tir. Garanti Titan pompalarının, 3 yıllık sürekli kullanıma yönelik garantisi vardır. 16

17 POMPALAR F B A E Titan 3000 D C Titan 8000 Titan özellikleri A Katı Madde apple leme Sistemi tıkanmadan katı maddeleri i ler B Yaban Hayatı Koruma Sistemi kafes delikleri yabani hayvanların pompaya girmesini önlemek için 2 mm ye kadar ayarlanabilir C Hortumun pompa çıkı ından kolay yerle tirilmesi için küresel baœlantı D Ek güvenlik kilidi kapakları kafesi kapalı tutar ve pompaya araçsız eri im saœlar E Ultra Uzun Ömürlü seramik a ınan parçalar, PTC termal sigorta ve ikili ok emiciler F Daha fazla dayanıklılık ve sıœ sularda kullanım için dü ük profil Titan Titan performans verileri Model Maksimum Akı Maksimum Yükseklik 1 metrede Akı Katı Parça Pompalama Yelpazesi 0,6 metrede ªelale Geni liœi 1 metrede ªelale Geni liœi Hortum Çapı LPH (440 GPH) 1.60 m (5 03 ) 1100LPH (250 GPH) 0-4 mm 0.10 m (0 04 ) 0.08 m (0 03 ) mm LPH (660 GPH) 2.30 m (7 06 ) 2200LPH (500 GPH) 0-4 mm 0.18 m (0 07 ) 0.15 m (0 06 ) mm LPH (1210 GPH) 3.80 m (12 06 ) 4500 LPH (1000 GPH) 0-8 mm 0.36 m (1 02 ) 0.29 m (1 00 ) mm LPH (1500 GPH) 4.00 m (13 02 ) 6800 LPH (1500 GPH) 0-8 mm 0.48 m (1 07 ) 0.38 m (1 03 ) mm LPH (2600 GPH) 4.00 m (13 02 ) 9000 LPH (2000 GPH) 0-10 mm 0.99 m (3 02 ) 0.83 m (2 07 ) mm LPH (3300 GPH) 4.20 m (13 09 ) LPH (2400 GPH) 0-10 mm 1.23 m (4 00 ) 1.07 m (3 05 ) mm Parça numarası Açıklama Ürün Barkodu Paketli Miktar 1451 Titan Titan Titan Titan Titan Titan

18 POMPALAR Prima xl ve Prima performans verileri Model PrimaXL 3200 Maksimum Akı C Prima XL özellikleri A B C B Maksimum Yükseklik A Katı Madde apple leme Sistemi etkili filtreleme ve minimum bakım için Uzun boru hatları boyunca maksimum akı ı saœlamak için geli tirilmi Verimli Motor Üç kapaœı ve termal a ırı yük koruması olan Güvenilir Seramik kaplamalı aft 1,2 metrede Akı prima xl pompaları Prima XL pompaları yüksek basınçlı katı kullanım pompaları, 10 mm boyutuna kadar olan katı parçacıkları havuzdan bir biyolojik filtreye pompalamak için özel olarak tasarlanmı tır Prima XL pompaları, büyük hacimli kirli suyu, filtre sistemlerinin çoœunda kar ıla ılan tıkanmalardan geçirmeye yeterli güce sahip olarak tasarlanmı tır. Prima XL pompaları, güvenilirlik açısından paslanmaz çelik muhafaza içinde korunmu olan 230 Volt güçlü bir motora sahiptir. Üç a amalı contalı aftın etrafından dönen seramik man on ile tüm çalı an donanım iki yıllık garanti süresinden çok daha uzan Katı Parça Pompalama Yelpazesi 1 metrede ªelale Geni liœi zaman en iyi performansı sürekli olarak saœlamak için tasarlanmı tır. Kurulmayı kolayla tırmak üzere Prima XL havuzun dibine yan ya da dik konumda yerle tirilebilir. 2 metrede ªelale Geni liœi Hortum Çapı 3200 XL 4000LPH (880 GPH) 4.0 m (13 01 ) 3200LPH (704GPH) 0-8 mm 0.22 m (0 09 ) 0.16 m (0 06 ) mm 5000 XL 6000LPH (1320 GPH) 5.0 m (16 05 ) 5000LPH (1100 GPH) 0-8 mm 0.34 m (1 01 ) 0.26 m (0 10 ) mm 6000 XL 8000LPH (1760 GPH) 6.0 m (19 08 ) 6250 LPH (1375GPH) 0-8 mm 0.42 m (1 05 ) 0.34 m (1 01 ) mm 9000 XL 9600LPH (2112GPH) 7.5 m (24 07 ) 9000 LPH (2000 GPH) 0-10 mm 0.61 m (2 00 ) 0.57 m (1 10 ) mm XL 15600LPH (3432GPH) 9.6 m (31 06 ) LPH (3432GPH) 0-10 mm 1.01 m (3 04 ) 0.97 m (3 02 ) mm Parça numarası Açıklama Ürün Barkodu Paketli Miktar 1411 Prima XL Prima XL Prima XL Prima XL 9000 (UK Only) Prima XL (UK Only)

19 POMPALAR teknik veriler pompalar Cascade Titan Prima XL Teknik veriler Akı miktarı (saat ba ına litre) Pompa boyutu Dahil olan aksesuarlar Pompa yelpazesi En fazla akı (saat ba ına litre) 1.0m 1.2m 1.5m 2.0m En fazla ba lık (m) Watt Kablo uzunluœu (m) Süzgeç giri alanı (cm 2 ) Cascade 450 (3303) (3352) (3354) (3344) Cascade LV 700 LV (3052) LV (3054) LV (3044) Titan 2000 (1451) (1452) (1454) (1456) (1457) (1458) Prima XL 3200 XL (1411) XL (1412) XL (1413) XL (1422) XL (1425) Bo altım çıkı boyutu (mm) Uzunluk (mm) Geni lik (mm) Yükseklik (mm aksesuarlar hariç) Teleskopik geni letme borusu applekili Akı Kontrolörü Akı denetleyicisi 2 Baœ jet 3 Baœ jet Çan jet 40/33/25/19 mm hortum baœlantı parçaları 25mm Çabuk Tak hortum adaptörü Vida di li hortum uc 19

20 POND VACUUM %30 A KADAR ZAMAN TASARRUFU pond vac - havuz temizlemesi için zaman tasarruflu ve etkili yol A Hızlı temizleme ve en az çabayla havuzdan atıkları çıkarma için kompakt ve hafif Pond Vac. Temizleme zamanından %30 a kadar tasarruf yapar Diœer Havuz Vakumlarından farklı olarak bu ürün devamlı çalı ır ve toplama haznesinin bo altılması için dakikada bir durmaz. %50 a kadar daha yüksek emi gücü Hayli etkili tasarım, mevcut diœer ürünlerden daha yüksek emi gücü saœlar. Yüksek emi gücü ve dü ük güç tüketiminin birle mesi, Pond Vac ı yedi kata kadar daha etkili hale getirir ve kullanım maliyetini azaltır. Havuzda rahat görünebilmesi için parlak ekilde renklendirilmi üç nozul tercihi ile verilen Pond Vac, havuzun tüm alanlarından kalıntıları çıkarabilir. Ba montajına kesici bıçaklar yerle tirilmi tir, böylece aradan geçen yaprak gibi büyük kalıntılar tıkanmayı Teknik Veriler %50 A KADAR FAZLADAN EMME GÜCÜ önlemek için kesilebilir. Atık hortumunu kola baœlayan baœlantı parçası effaf olup atılan kalıntıların miktarını görülebilir ekilde kontrol etmenizi saœlar. Özellikle derin havuzlar için alüminyum boruların ek uzunlukları eklenebilir ve standart hortum baœlantıları kullanılarak fazladan atık hortumu baœlanabilir. Tüm su ve zehirli atıklar, zarar verici kirleticilerin geri dönmemesini güvence altına alacak ekilde havuzdan atılır. D E A B C D E C Uzun eri im için 2,0 m ye kadar (4 x 0,4m bölüm) uzatılabilir Üç emme nozulu: büyük alanlar için geni, küçük kö eler için dar ve büyük atıkları için açık. - nozul saklama noktası saœlanır Doœrama bıçakları büyük atık maddelerinin atılmasını saœlar Atık maddelerin görünmesi için effaf bölüm Rahat kullanım için ayarlanabilir kol konumu B Pompa Hızı Emi Gücü Kablo Uzunluœu Ürün Uzunluœu Atık Hortumu Uzunluœu (20mm Ø) 80W -53 mbar 10M 2.3M 3M Parça Açıklama Ürün Barkodu Paketli Miktar numarası 1752 Pond Vac

21 HAVA POMPASI hava pompası Büyük balık ve koi havuzları için iki yüksek performanslı güvenilir hava pompası Balık havuzuna oksijen eklenmesi balık saœlıœı açısından çok önemlidir, özellikle yoœun depolanmı havuzlarda ve yaz aylarında oksijen düzeyleri dü tüœünde. A B Pompalar kurulumu basitle tirmek ve havuza giden kablo sayısını en aza indirmek için dı arıda güvenle üstü kapatılmadan bırakılabilir. F D C Daha küçük modeller, dakika ba ına 45 litre verir ve maksimum 2m derinlikte kullanılabilir. Daha büyük modeller, dakika ba ına 75 litre verir ve maksimum 3m derinlikte kullanılabilir. E G Her iki model de 100mm lik hava ta larıyla kullanıcıya verilir. Bu hava ta ları standart olarak 12 çıkı ı ve hava borusu tesisatı (4mm O) olan krom kaplı metal manifoldlardır. Kit biçimi satı sürecini tüketici ve perakende satı personeli için satı sürecini daha hızlı ve kolay hale getirir. Hava ta ları havanın suya maksimum yayılımını saœlar ve daha çok hava ta ı gereksinimini ortadan kaldırır. Havuzun farklı alanlarına oksijen saœlamak için daha fazla hava ta ı eklenebilir. 2 yıl garanti. A B C D E F G H I J Hava giri i Hava filtresi Saœlam diyafram Sessiz, güvenilir, dü ük çalı ma maliyetine sahip, dü ük vat gücünde çalı an motor Kauçuk ayakla durdurma pompası titre imi Göz alıcı hava geçirmez aliminyum kafes Hava çıkı ı (modele baœlı olarak dakikada 45 /90 litre) 12 çıkı ı olan krom kaplı metal manifold 4mm lik hava borusu O ( Model 45 x 5m, Model 90 x 10m) 100mm lik katıla tırılmı hava ta ı O 5sm ( Model 45 x 1, Model 90 x 2) H I J Teknik Veriler Maksimum Çıkı (LPH) Önerilen Maksimum Hava Ta ı Derinliœi 1 metre Derinlikte Çıkı Maksimum Basınç Hava Çıkı ı Sayısı Hava Borusunun Uzunluœu Hava Borusunun Çapı Hava Ta ının Boyutu Pompa Derecesi 45LPH 2.0m 35LPM MPa 12 5m 4mm Ø 5cm x 10cm 35w 10m 75LPH 3.0m 45LPM MPa 12 10m 4mm 2x Ø 5cm x 10cm 35w 10m Kablo Uzunluœu Parça numarası Açıklama Ürün Barkodu Paketli Miktar 1820 Hava Pompası Hava Pompası Hava Pompası Yedek Takımı (45) Hava Pompası Yedek Takımı (75)

22 IªIKLANDIRMA aqua-glow LED havuz ı ıkları Çok dü ük çalı ma maliyetine sahip havuz kullanımı için güçlü modern ı ıklar Yüksek Performans LED (ı ık yayma diyodu) ı ıkları ev ve bahçe tasarımında giderek daha moda hale gelmektedir. Havuzu veya fıskiyeyi aydınlatmak için çok güçlü, özel, doœrudan ve temiz ı ık yayarlar. Güvenli Sistem dü ük voltajda çalı tıœı için bahçede veya havuzda bir tehlike yaratmaz. Her ı ık su giri ini önlemek için sürekli olarak kapakla korunur. Dayanıklı Hozelock-Cyprio nun LED ı ıkları açık mekanlarda kullanılan elektrikli ürünler alanındaki deneyimimizi yüksek kaliteli tasarımla birle tirir ve her ı ık 2 yıllık garantiye sahiptir. Esnek kullanım Her ı ık havuzun dibine batacak, su yüzeyinde yüzecek veya Cascade fıskiye pompasına baœlanacak ekilde yerle tirilebilir. I ık önemli bir etki yaratmak amacıyla bir fıskiyeyi aydınlatacak ekilde ayarlanabilir. Her Havuz I ıœı maksimum ı ık çıkı ı için 10 LED içerir. Üç lambalı LED ı ıœı setleri kolay DIY kurulumu için 12 voltluk güç kaynaœıyla çalı ır ve sadece 2,85 vat enerji sarf eder. Bir ba ka deyi le çalı ma maliyeti çok dü üktür. I ıklar kullanıcıya bir dizi renkli lensle birlikte verilir. Parça Açıklama Ürün Barkodu Paketli Miktar numarası 3561 LED Havuz I ıœı 3 Lambalı Takım

23 ÖZELLappleKLER fıskiyeli çakıl ta ı havuzu Her bahçeye ya da taraçaya uyar ve kurulması kolaydır Teras ve bahçe için kapsamlı ve montajı kolay, çekici su özellik kiti Tümle ik mente eli kapak havuzun kurulmasını kolayla tırır ve bakımını basitle tirir. Kurulduktan sonra pompaya eri mek için yalnız bir dilimin kapaœının açılması yeterlidir. Böylece bütün kapaœı açmak için tüm çakıl ta larının kaldırılması gerekmez. Kapak 20 kg yük ta ır. Kapaœın dı çevresinde üç saksı cebi yerle tirilmi tir. Cepleri kullanmak istemezseniz, saœlanan kapaklarla kapatabilirsiniz. 21 litre kapasite ile bu havuz, en sıcak havalarda bile sık doldurulma gerektirmez. Havuzun haznesinin tabanındaki çamur tutucu pompayı korur Fıskiye seçenekleri Cascade 700 pompası üç fıskiye türü seçeneœi saœlar. Takımın içinde Cascade 700 pompa da bulunmaktadır Parça numarası Açıklama Ürün Barkodu Paketli Miktar 3583 Fıskiyeli Çakıl Ta ı Havuzu - pompa dahil Fıskiyeli Çakıl Ta ı Havuzu 700LV - pompa dahil (Birle ik Krallık ta bu özellik bulunmamaktadır)

24 ASTARLAR, HORTUM VE AKSESUARLAR cypriflex Astarlar, Hortum ve Aksesuarlar Üstün kaliteli plastikten yapılma bu sarmal hortum çok esnektir ve kırılmadan ve çatlamadan kendi çapının üç katı yarıçapa bükülebilir. Hortum klipsleri Çinko plakalı hortum klipsleri, Cypriflex hortumunun dı ında en yüksek sıkmayı saœlamak için bir köpükle birlikte verilir. Aletsiz kolay ayarlama için, bir kanat sıkıcıya sahiptir. Hazır paketli kılavuzlar Tam bir tanıtıma ve mü terinin kendi kendine seçim yapmasına yardımcı olmak için, altı tane hazır paketli kılavuzdan olu an bu yelpaze de mevcuttur. Bu kılavuzlar, 15 yıllık bir garanti ve tüm kurulum yönergeleriyle birlikte gelir. 2,5m x 2metreden 5,5m x 4m ye kadar farklılık gösterir. Bitki sepetleri Boyutlar ve ekiller yelpazesi. Gübre kaybını önlemek için ince örgülü. Hiçbir kaba kendir kuma la çevrelemeye gerek yoktur. Parça numarası Açıklama Ürün Barkodu Paketli Miktar 3460 Bahçe Havuzu Kılavuzu - 2.5m x 2m Bahçe Havuzu Kılavuzu - 3m x 2.5m Bahçe Havuzu Kılavuzu - 4m x 3m Bahçe Havuzu Kılavuzu - 4.5m x 4m Bahçe Havuzu Kılavuzu - 5.5m x 4m Süs Havuzu Bitki Sepeti - Küçük Süs Havuzu Bitki Sepeti - Orta Süs Havuzu Bitki Sepeti - Büyük Kenar için Kare Sepet Cypriflex Hortum 50m - 12mm x 50m 1701 Cypriflex Hortum 50m - 20mm x 50m 1702 Cypriflex Hortum 30m - 25mm x 30m 1703 Cypriflex Hortum 30m - 32mm x 30m 1704 Cypriflex Hortum 25m - 40mm x 25m 1710 Kanatlı Çinko Kaplama Hortum Klipsi - 12mm Kanatlı Çinko Kaplama Hortum Klipsi - 20mm Kanatlı Çinko Kaplama Hortum Klipsi - 25mm Kanatlı Çinko Kaplama Hortum Klipsi - 32mm Kanatlı Çinko Kaplama Hortum Klipsi - 40mm Hortum Musluœu Akı Kontrolül - 25mm Deœi ik Çaplı Hortum Baœlantı Ucu (1 1 4 BSP - m)

25 KATKI MADDELERapple VE BALIK YEMapple süs havuzu aksesuarları Havuz Katkı Maddeleri Hozelock Cyprio süs havuzu tedavileri, süs havuzlarını saœlıklı ve temiz tutmaya yardımcı olmak için, pompalarımızı, filtrelerimizi ve UVC lerimizi tamamlar. Tüm ürünler, süs havuzundaki yaban ya am için zararsızdır. Yelpazenin içeriœi: 3959 Yüzey Yosunu Tedavisi (250g) 3485 Su özellikleri tedavisi kapalı su özelliklerini, su yosunlarından olu an ye il su ve bakteriyel köpüklerden arındıran biyolojik bir ürün 3981 Süs havuzu tortu giderici filter bakımını azaltmak için 3965 Ye il su tedavisi filtrelerin daha kolay çıkarabilmeleri için yüzen su yosunlarını kümele tirmek için 3966 Musluk suyu tedavisi kloru sıfırlar 3952 Süs havuzu dengesi genel yaban otlarını kontrol eder Balık Yemi Hozelock Cyprio Nutri-Stik Hozelock Nutri-Stik havuz balıklarının saœlıklı kalmalarını saœlayacak tüm besin maddelerini içeren, kolayca sindirilebilir bir balık yemidir. Bu yem kolayca ıslanır, iyi yüzer ve suyu bulandırmaz. Bu balık yemi 110 gram ve 220 gramlık paketler halinde satılmaktadır. Hozelock Cyprio Nutri-Flake Hozelock Nutri-Flake tüm havuz balıkları için ideal bir üründür. Balıkların saœlıklı kalmaları için dengeli bir besleyici deœere sahiptir, iyi yüzer ve suyu bulandırmaz. Hozelock Cyprio Nutri-Koi Hozelock Nutri-Koi Japon balıklarına özel bir formüle sahiptir. Japon balıklarının büyümesini hızlandıran yüksek düzeyde protein ve renklerini canlandıran vitamin ve mineraller içerir. Kolayca sindirilebilir, ıslanabilir ve suyu bulandırmaz. Bu balık yemi 450 gramlık paketler halinde satılmaktadır. Bu balık yemi 120 gramlık paketler halinde satılmaktadır. Parça numarası Açıklama Ürün Barkodu Paketli Miktar 3450 Besleyici Çubuk - 110g Besleyici Çubuk - 220g Besleyici Koi - 450g Besleyici Parça - 120g Su Donanımı Temizleyicisi Süs Havuzu Çamuru Çözücü Yeillemi Su Temizleyici ml Musluk Suyu Temizleyici ml Süs Havuzu Dengeleyici Yüzey Yosunu Tedavisi g

T 10/1. Kolay kullanım için ayak pedalı. Eğilmeye gerek kalmadan çalışma için ayak pedalı. Darbeye dayanıklı konteyner

T 10/1. Kolay kullanım için ayak pedalı. Eğilmeye gerek kalmadan çalışma için ayak pedalı. Darbeye dayanıklı konteyner Fonksiyonelliği, güçlü emiş gücü ve dayanıklılığı ile öne çıkan T 10/1 kuru elektrikli süpürge, ergonomik tasarımı ile oteller ve temizlik firmaları için ideal bir seçenektir. 1 2 1 Kolay kullanım için

Detaylı

Bükme ve Düzeltme. Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tesisat 7 5. Enstrüman 8 3 Üçlü Bükme 1 1

Bükme ve Düzeltme. Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tesisat 7 5. Enstrüman 8 3 Üçlü Bükme 1 1 Bükme ve Düzeltme Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tip No inç. Sayfa Boru Bükmeler Tesisat 7 5 8-4 10-18 8.2 Enstrüman 8 16-1 2 6-12 8.2 Üçlü Bükme

Detaylı

T 17/1. Geniş tank kapasitesiyle uzun süreli kullanım olanağı sağlayan güçlü kuru elektrikli süpürge. Ana filtre. Makine üzerinde kablo muhafaza

T 17/1. Geniş tank kapasitesiyle uzun süreli kullanım olanağı sağlayan güçlü kuru elektrikli süpürge. Ana filtre. Makine üzerinde kablo muhafaza Geniş tank kapasitesiyle uzun süreli kullanım olanağı sağlayan güçlü kuru elektrikli süpürge. 1 2 3 4 1 Ana filtre 3 Makine üzerinde kablo muhafaza 2 Geniş, değiştirilmeyen ana filtre sayesinde makinenin

Detaylı

T 10/1. Ekstra rahatlık için ayak pedalı. Darbeye dayanıklı konteyner. Eğilmeye gerek kalmadan çalışma için ayak pedalı

T 10/1. Ekstra rahatlık için ayak pedalı. Darbeye dayanıklı konteyner. Eğilmeye gerek kalmadan çalışma için ayak pedalı Fonksiyonelliği, güçlü emiş gücü ve dayanıklılığı ile öne çıkan T 10/1 kuru elektrikli süpürge, ergonomik tasarımı ile oteller ve temizlik firmaları için ideal bir seçenektir. 1 Ekstra rahatlık için ayak

Detaylı

BV 5/1 VAKUM MAKINESI

BV 5/1 VAKUM MAKINESI Sırta takılan BV 5/1, temizliğin güç olduğu sinema, tiyatro salonları, uçak kabinleri, otobüs ve tren kompartımanları gibi dar alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 1 Patentli Sırt Hava Akım Sistemi

Detaylı

T 15/1. Elektronik fırça aşırı yüklenme koruması. Entegre aksesuar muhafaza

T 15/1. Elektronik fırça aşırı yüklenme koruması. Entegre aksesuar muhafaza 59 db (A) ses seviyesi ile çok sessiz çalışır. Bu özellik kullanıcıların, otel koridorları, fuayeler, hastaneler, butikler gibi çalışırken sessizlik sağlanması gereken her mekan için uygundur. 1 Elektronik

Detaylı

HEISSNER SU FİLTRESİ TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER FA2000UV-00. Kullanım ömrü 10 yıldır

HEISSNER SU FİLTRESİ TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER FA2000UV-00. Kullanım ömrü 10 yıldır HEISSNER SU FİLTRESİ TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER FA2000UV-00 Kullanım ömrü 10 yıldır ÜRÜN İLE İLGİLİ TANITICI RESİM ÜRÜNE AİT TANITICI VE TEMEL BİLGİLER Bu ürün, 5 tona kadar olan gölet

Detaylı

Minimum güç kullanımı ile maksimum kazanç.

Minimum güç kullanımı ile maksimum kazanç. Minimum güç kullanımı ile maksimum kazanç. Yeni Bosch yüksek basınçlı yıkama cihazları. Yeni Aquatak Go. Küçük, mobil ve çok güçlü. Bu yüksek basınçlı yıkama cihazı ile ileri geri itmeyi unutun. Aquatak

Detaylı

T 12/1 eco!efficiency

T 12/1 eco!efficiency Yüksek verimli ve sessiz yeni Kärcher T12/1; oteller, restoranlar, ofisler, dükkanlar, hastanelerde kullanılabilir. Manevra kabiliyeti önde ve arkada bulunan 2'şer tekerlek ile sağlanmıştır. 1 Enerji tasarrufu

Detaylı

IV 100/75. Bakım gerektirmeyen doğrudan tahrik. Düşük işletme maliyeti için manüel filtre çırpma. Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri

IV 100/75. Bakım gerektirmeyen doğrudan tahrik. Düşük işletme maliyeti için manüel filtre çırpma. Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri IV 100/75, çok sağlam bir endüstriyel elektrikli süpürgedir. Çeşitli hedef gruplarda çok yönlü kullanılabilir. Son derece uzun ömürlü bir yan kanal üfleyici ile sürülmektedir. Güçlü motoru nedeniyle sürekli

Detaylı

BRT Makine Destek Ayakları. Düz Naylon Taban

BRT Makine Destek Ayakları. Düz Naylon Taban BRT 1692 1 Haddeleme yöntemiyle yekpare altıgen çubuktan üretilmiş saplama hem kesinlik, hem de diş gücü sağlar Naylon taban yüksek yük kapasitesi, kimyasal direnç ve ısı değişikliklerinde denge sağlar

Detaylı

Kompakt panolar. Kompakt panolar AE. Kompakt sistem panoları CM. Plastik panolar KS. Kompakt panolar AE...46

Kompakt panolar. Kompakt panolar AE. Kompakt sistem panoları CM. Plastik panolar KS. Kompakt panolar AE...46 Kompakt panolar Kompakt panolar AE Kompakt panolar AE...46 Kompakt sistem panoları CM Genişlik 600 800 mm...50 Genişlik 1000 1200 mm...51 Plastik panolar KS Plastik panolar KS...52 Rittal Katalog 34/Endüstriyel

Detaylı

NT 27/1. Güçlü ıslak-kuru elektrik süpürgesi pek çok kullanışlı aksesuarları standart olarak ürün paketinde. Yüzer kartuş filtre.

NT 27/1. Güçlü ıslak-kuru elektrik süpürgesi pek çok kullanışlı aksesuarları standart olarak ürün paketinde. Yüzer kartuş filtre. Güçlü ıslak-kuru elektrik süpürgesi pek çok kullanışlı aksesuarları standart olarak ürün paketinde bulundurur. 1 Yüzer kartuş filtre 3 Dayanıklı tampon Geniş kartuş filtre sürekli vakum gücü sağlar. Taşma

Detaylı

AERO 21 Küçük ve etkili

AERO 21 Küçük ve etkili AERO 21 Küçük ve etkili Yenilenen AERO serisi Yenilenen AERO serisi, kompakt ve çok amaçlı bir ıslak&kuru vakum makinesi olarak tasarlanmıştır. AERO modeli, aşağıdaki özellikleri ile öne çıkmaktadır; Kompakt

Detaylı

IV 100/40 M B1. Manüel filtre temizleme. Bakım gerektirmeyen doğrudan tahrik. Güvenli elektrikli süpürge sistemleri. Güvenlik

IV 100/40 M B1. Manüel filtre temizleme. Bakım gerektirmeyen doğrudan tahrik. Güvenli elektrikli süpürge sistemleri. Güvenlik IV 100/40 M B1, farklı hedef grupların ihtiyaçlarını karşılayan çok dayanıklı bir endüstriyel elektrikli süpürgedir. Bu elektrikli süpürge, özellikle Bölge 2 ST 1, ST 2 ve ST 3 toz patlama sınıflarında

Detaylı

IVR-B 30/15 Me. Kompakt boyutlar. Opsiyonel sürüş tekerleri hareketliliği arttırır. Ses emici. Geniş yüzeyli kartuş filtre

IVR-B 30/15 Me. Kompakt boyutlar. Opsiyonel sürüş tekerleri hareketliliği arttırır. Ses emici. Geniş yüzeyli kartuş filtre Küçük ve kuvvetli IVR-B 30/15, paslanmaz çelik gövdesi ile tezgah altı, kırıntı, talaş ve iri taneli tozların temizlenmesi için idealdir. 1 Kompakt boyutlar 3 Opsiyonel sürüş tekerleri hareketliliği arttırır

Detaylı

HUSQVARNA YOL VE ASFALT KESME NELERİ 2010

HUSQVARNA YOL VE ASFALT KESME NELERİ 2010 HUSQVARNA YOL VE ASFALT KESME MAKİNELER NELERİ 2010 Patentli Elektronik Takip Sistemi kesim yaparken sviçe bir dokunuşta, operatörüne her zaman doğru ayarlama ve ölçme izini verir. Patentli Güç Aktarım

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM140

Konveyörlü Tip WTM140 serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama, tezgahaltı, giyotin tip, konveyörlü,

Detaylı

T 12/1. Temiz egzoz gazı için HEPA filtresi. Ana filtre. Elektrikli emiş fırçaları için adaptör. Ekstra rahatlık için ayak pedalı

T 12/1. Temiz egzoz gazı için HEPA filtresi. Ana filtre. Elektrikli emiş fırçaları için adaptör. Ekstra rahatlık için ayak pedalı Yeni Kärcher T 12/1, son derece verimli ve sessiz bir elektrikli süpürgedir. Ünite, kolay kullanım için kullanışlı basmalı bir anahtara ve maksimum manevra kabiliyeti için iki arka tekerlek ve iki ön tekerleğe

Detaylı

NT 27/1. Güçlü ıslak-kuru elektrik süpürgesi pek çok kullanışlı aksesuarları standart olarak ürün paketinde. Yüzer kartuş filtre.

NT 27/1. Güçlü ıslak-kuru elektrik süpürgesi pek çok kullanışlı aksesuarları standart olarak ürün paketinde. Yüzer kartuş filtre. Güçlü ıslak-kuru elektrik süpürgesi pek çok kullanışlı aksesuarları standart olarak ürün paketinde bulundurur. 1 Yüzer kartuş filtre 3 Dayanıklı tampon Geniş kartuş filtre sürekli vakum gücü sağlar. Taşma

Detaylı

NT 70/2. Entegre aksesuar muhafaza. Ergonomik itme kolu. Dayanıklı tampon. Entegre tahliye hortumu. Aksesuar bölmelerine sahip geniş konteyner

NT 70/2. Entegre aksesuar muhafaza. Ergonomik itme kolu. Dayanıklı tampon. Entegre tahliye hortumu. Aksesuar bölmelerine sahip geniş konteyner 70 litre konteyner kapasitesi ile NT 70 serisi, yüksek emiş gücü gerektiren tüm inatçı kirlerin vakumlanması için geliştirilmiştir. Tek, çift ve 3 motorlu versiyonları bulunmaktadır. 1 Entegre aksesuar

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Alüminyum döküm kutular GA

Teknik sistem kataloğu Alüminyum döküm kutular GA Teknik sistem kataloğu Alüminyum döküm kutular GA Alüminyum döküm kutular GA 8 4 7 1 5 6 3 2 Çok dayanıklı - Son derece sağlam alüminyum döküm kutuların kullanım alanı sınır tanımaz. Elektrik, elektronik

Detaylı

zahmetsiz temizlik çözümü.

zahmetsiz temizlik çözümü. Hareket zamanı. Eğlence zamanı. Ev, bahçe ve araçlarınız için zahmetsiz temizlik çözümü. Make it your home. AQT yüksek basınçlı yıkama cihazları ile evinizi yuvaya dönüştürün. Bahçe mobilyasının yenilenmesinden,

Detaylı

Elektrikli Devrilir Kay.Kaz.

Elektrikli Devrilir Kay.Kaz. Electrolux THERMALINE otel, i yeri yemekhaneleri, hastane, merkezi mutfaklar ve havaalanı mutfakları gibi kurumsal mutfakların a ır i gereksinimleri için tasarlanmı tır. Ekipman serisi geni seçenekler

Detaylı

IVC 60/12-1 Tact EC. Sürekli çalışma için tasarlanmıştır. Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri. Düz oluklu kompakt filtreli

IVC 60/12-1 Tact EC. Sürekli çalışma için tasarlanmıştır. Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri. Düz oluklu kompakt filtreli Kesintisiz çalışma için otomatik filtre temizleme sistemi ve aşınmayan EC motora sahip kompakt endüstriyel elektrikli süpürgedir. Üretim alanlarındaki ince tozlar için idealdir. Aynı zamanda sabit kullanımlar

Detaylı

KİREÇTAŞINA KARŞI En EKONOMİK Çözüm

KİREÇTAŞINA KARŞI En EKONOMİK Çözüm KİREÇTAŞINA KARŞI En EKONOMİK Çözüm KİREÇTAŞI ÖNLEYİCİ Frekans Jeneratörü Kireçtaşı Oluşmasını Önler, Mevcut Kireçtaşlarını Söker SANAYİ UYGULAMALARI ISI EŞANJÖRÜNDE HydroFLOW, plakalı ve borulu ısı eşanjörlerinde

Detaylı

PRESLEME. Model No. Kapasite mm. Tip. Sayfa

PRESLEME. Model No. Kapasite mm. Tip. Sayfa Pres Makineleri Her zaman aynı güvenilir, sızdırmaz bağlantıyı sağlamak için işlem tamamlama kilidine sahiptir. Üstün kalite ve dayanıklılık için tasarlanmıştır - RIDGID Ömür Boyu Garanti ile desteklenir.

Detaylı

FORMULA Reinigungstechnik. Orijinal Güvenlik.

FORMULA Reinigungstechnik. Orijinal Güvenlik. Orijinal! Almanya da üretilmiştir. ***** FORMULA 600 /STEP 100 Otomatik Yürüyen Merdiven Temizleme Makinesi (Islak) Teknik Veri Uzunluk x Genişlik x Yükseklik: 1094 x 540 x 1001 mm Çalışma Genişliği: 520

Detaylı

YAĞMUR SUYU (YAPRAK) FİLTRESİ YAĞMUR SUYU TOPLAMA

YAĞMUR SUYU (YAPRAK) FİLTRESİ YAĞMUR SUYU TOPLAMA YAĞMUR SUYU (YAPRAK) FİLTRESİ YAĞMUR SUYU TOPLAMA NASIL ÇALIŞIR? YAĞMUR SUYU NASIL TOPLANIR? Başta çatılar olmak üzere, açık alanlar otoparklar, yollar ve drenaj borularından toplanabilir. NERELERDE KULLANILIR?

Detaylı

IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp

IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp, sıvı ve yağ vakumlayabilen endüstriyel elektrik süpürgesi, 120 l konteyneri ile metal talaşlar gibi katı maddelerin ayrıştırılmasında etkilidir. 1 360 çalışma açısı 3 Yağa dayanıklı

Detaylı

IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp

IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp 100 L konteyner kapasitesi ve otonom fıçı pompası ile IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp, metal talaşlar gibi katı maddeler içeren sıvıları vakumla çekme ve ayrıştırma için uygundur. 1 Sağlam malzeme ve endüstriyel

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS140 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS140 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

K 2 Car. K 2 Car, ,

K 2 Car. K 2 Car, , K2 Car basınçlı yıkama makinesi her iş için uygundur. Kolay hareket etmeyi sağlayan iki tekerlek, bir evin dış alanında yer alan inatçı kirleri temizleyebilen özelliklere sahiptir. (bisiklet, bahçe ekipmanları

Detaylı

IVC 60/12-1 Tact EC. Sürekli çalışma için tasarlanmıştır. Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri. Düz oluklu kompakt filtreli

IVC 60/12-1 Tact EC. Sürekli çalışma için tasarlanmıştır. Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri. Düz oluklu kompakt filtreli Kesintisiz çalışma için otomatik filtre temizleme sistemi ve aşınmayan EC motora sahip kompakt endüstriyel elektrikli süpürgedir. Üretim alanlarındaki ince tozlar için idealdir. Aynı zamanda sabit kullanımlar

Detaylı

HDS 10/20-4 M. Eco!efficiency modu. Mobilite konsepti

HDS 10/20-4 M. Eco!efficiency modu. Mobilite konsepti HDS 10/20-4 M, yenilikçi teknolojisiyle uzun kullanım süresi ve yüksek performansı garanti eder. Kärcher'in geliştirdiği ECO modu ile %20 oranında mazot tasarrufu sağlar. 1 Eco!efficiency modu 3 Mobilite

Detaylı

Security Geçiş Sistemleri. Döner Kapılar. Hastane Kapıları. 90 Derece. Kayar Kapılar. Kapılar METAXDOOR MS30. Otomatik Yana Açılır

Security Geçiş Sistemleri. Döner Kapılar. Hastane Kapıları. 90 Derece. Kayar Kapılar. Kapılar METAXDOOR MS30. Otomatik Yana Açılır Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Security Geçiş Sistemleri METAXDOOR MS30 Otomatik Yana Açılır Kayar Kapılar METAXDOOR MS30 Otomatİk Kayar Kapılar MS30/SLD Otomatik Kayar

Detaylı

Gazlı devrilir kaynatma kazanı

Gazlı devrilir kaynatma kazanı Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler sunar; tek tek ekipmanların yanı

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS90 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS90 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

İÇİNDEKİLER: GÖMME REZERVUAR SİSTEMLERİ SMOOTH PRO EASY. Asma Klozet İçin Metal Ayaklı Set-Fix Sistem 4. Asma Klozet İçin Metal Ayaksız Set 4

İÇİNDEKİLER: GÖMME REZERVUAR SİSTEMLERİ SMOOTH PRO EASY. Asma Klozet İçin Metal Ayaklı Set-Fix Sistem 4. Asma Klozet İçin Metal Ayaksız Set 4 İÇİNDEKİLER: GÖMME REZERVUAR SİSTEMLERİ Asma Klozet İçin Metal Ayaklı Set-Fix Sistem 4 Asma Klozet İçin Metal Ayaksız Set 4 Asma Klozet İçin Duvar Önü Hızlı Montaj Set-Block Sistem 5 Asma Klozet İçin Duvar

Detaylı

TEZGAH ÜSTÜ EMİŞ SİSTEMLERİ

TEZGAH ÜSTÜ EMİŞ SİSTEMLERİ Tüm ortamlar için tezgah üstü emiş sistemleri. Nederman tezgâh üstü sistemler, lehimleme dumanlarının emildiği montaj istasyonlarından çok aşırı ya da zehirli gazlara karşı korumanın hayati olduğu laboratuarlara

Detaylı

Döner Kapılar. Hastane Kapıları. Dairesel Kayar Kapılar. 90 Derece METAXDOOR MS30. Kapılar. Kayar Kapılar. Otomatik Yana Açılır

Döner Kapılar. Hastane Kapıları. Dairesel Kayar Kapılar. 90 Derece METAXDOOR MS30. Kapılar. Kayar Kapılar. Otomatik Yana Açılır Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Dairesel Kayar Kapılar METAXDOOR MS30 Otomatik Yana Açılır Kayar Kapılar METAXDOOR MS30 Otomatİk Kayar Kapılar MS30/SLD Otomatik Kayar Kapı

Detaylı

CEMO MINI İSTASYONLAR IÇ VE DIŞ MEKANLARDA KULLANIMA UYGUN, TAŞINABILIR, GÜVENLI VE ERGONOMIK AKARYAKIT DEPOLAMA, DOLUM NOKTALARIDIR.

CEMO MINI İSTASYONLAR IÇ VE DIŞ MEKANLARDA KULLANIMA UYGUN, TAŞINABILIR, GÜVENLI VE ERGONOMIK AKARYAKIT DEPOLAMA, DOLUM NOKTALARIDIR. CEMO MINI İSTASYONLAR IÇ VE DIŞ MEKANLARDA KULLANIMA UYGUN, TAŞINABILIR, GÜVENLI VE ERGONOMIK AKARYAKIT DEPOLAMA, DOLUM NOKTALARIDIR. Dizel, Benzin, Adblue kullanımına uygun. Atex: Kullanılan cihazlar,

Detaylı

IVR 35/20-2 Pf Me. Güçlü IVR 35/20-2 Pf Me ince toz vakumlama uygulamaları için kullanılan endüstriyel elektrik süpürgesidir.

IVR 35/20-2 Pf Me. Güçlü IVR 35/20-2 Pf Me ince toz vakumlama uygulamaları için kullanılan endüstriyel elektrik süpürgesidir. Güçlü IVR 35/20-2 Pf Me ince toz vakumlama uygulamaları için kullanılan endüstriyel elektrik süpürgesidir. 1 Sağlam malzeme ve endüstriyel kullanım için uygun tasarım Metal işleme sanayide kullanım için

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

IVR-L 100/ çalışma açısı. Suya dayanıklı yan kanal üfleyici. Dolum seviyesi göstergesi. Sağlam ve dayanıklı

IVR-L 100/ çalışma açısı. Suya dayanıklı yan kanal üfleyici. Dolum seviyesi göstergesi. Sağlam ve dayanıklı IVR-L 100/30 güçlü sıvı/metal talaşı çekebilen endüstriyel elektrik süpürgesidir. Sanayide üç vardiya çalışmak üzere kullanım tavsiye edilir. Ekstra uzun kullanım ömrüne sahiptir. 1 360 çalışma açısı 3

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS250 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS250 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

Milyonlarca müşterinin tercihi, şimdi GD930Q ile ultra sessiz

Milyonlarca müşterinin tercihi, şimdi GD930Q ile ultra sessiz Ticari elektrikli ler 15 litrelik geniş toz torbası kapasitesi ile sağlam ve dayanıklı bir makinedir. Zeka ürünü tasarımı, hava akım şeklini optimize ederken enerji kaybını mutlak bir minimuma indirir.

Detaylı

Milyonlarca müşterinin tercihi, şimdi GD930Q ile ultra sessiz

Milyonlarca müşterinin tercihi, şimdi GD930Q ile ultra sessiz Ticari elektrikli ler 15 litrelik geniş toz torbası kapasitesi ile sağlam ve dayanıklı bir makinedir. Zeka ürünü tasarımı, hava akım şeklini optimize ederken enerji kaybını mutlak bir minimuma indirir.

Detaylı

İçindekiler: 4 Hortum Saklama Sistemleri. 9 Hortum. 17 Bahçe Pompaları. 17 Su Tasarrufu Ürünleri. 18 Bağlantı Parçaları. 22 Hortum Ucu.

İçindekiler: 4 Hortum Saklama Sistemleri. 9 Hortum. 17 Bahçe Pompaları. 17 Su Tasarrufu Ürünleri. 18 Bağlantı Parçaları. 22 Hortum Ucu. Türkçe - 04 İçindekiler: 4 Hortum Saklama Sistemleri 9 Hortum 7 Bahçe Pompaları 7 Su Tasarrufu Ürünleri Hozelock olarak, bahçecilik alanında yarım yüzyılı aşkın uzmanlığımıza dayanarak bahçeyle uğraşmanın

Detaylı

Plastik Boru Makası ROWELD Plastik Boru Kaynak Tekni i

Plastik Boru Makası ROWELD Plastik Boru Kaynak Tekni i Plastik Boru Makası ROCUT TC 42 Ø 42 mm ye kadar plastik boru makası PP-, PE-, PE-X-, PB- ve PVDF-boruların Ø 42 mm ye kadar kesilmesi için. Plastikboruların kolay kesilmesi için sa lam, hassas bıçak.

Detaylı

Temizlik Setleri. Ürün Özellikleri: Mop. Sap. Kova. Tekerlekli Taşıma Aparatı. Ürün Kodu. Ürün Barkod Koli Barkod Koli İçi Hacim (lt)

Temizlik Setleri. Ürün Özellikleri: Mop. Sap. Kova. Tekerlekli Taşıma Aparatı. Ürün Kodu. Ürün Barkod Koli Barkod Koli İçi Hacim (lt) İÇİNDEKİLER TEMİZLİK SETLERİ... 4 MOPLAR... 6 APARATLAR... SAPLAR... 14 CAM TEMİZLİK ÜRÜNLERİ... 16 TEMİZLİK BEZLERİ... 18 SÜNGER VE OVMA ÜRÜNLERİ... 20 Temizlik Setleri Mop Temizleme alanı genişletilmiş

Detaylı

K 2 Full Control Home

K 2 Full Control Home Evin etrafındaki hafif kirlerde kullanım için mükemmel şekilde donatılmıştır. K 2 Full Control Home, daha geniş alanların su lekesi olmadan temizlenmesi için Yüzey Temizleyici T 150 ve Patio & Deck Deterjanından

Detaylı

Bakım ve Onarım BAKIM VE ONARIM. Geniş ürün seçeneği. Eşsiz dayanıklı tasarımlar. Hızlı ve güvenilir performans. Model No. Sayfa.

Bakım ve Onarım BAKIM VE ONARIM. Geniş ürün seçeneği. Eşsiz dayanıklı tasarımlar. Hızlı ve güvenilir performans. Model No. Sayfa. Bakım ve Onarım Geniş ürün seçeneği. Eşsiz dayanıklı tasarımlar. Hızlı ve güvenilir performans. Tip No Sayfa Test Pompaları 2 9.2 Boru Dondurucular 2 9.3 Kireç Çözücü Pompalar 2 9.5 9.1 Test Pompaları

Detaylı

CAM ÇIKARMA TUTUCULARI VE UÇLARI

CAM ÇIKARMA TUTUCULARI VE UÇLARI M ÇIKRM TUTUULRI VE UÇLRI Tutucu hattı ve GLSSMTE uçlar oşluklar POO sıcak cam işleme malzemeleri, mekanik hasarı azaltan yüksek dayanım, dayanıklılık ve mükemmel ısıl özelliklere sahiptir. oşluklar istenen

Detaylı

HUSQVARNA YIKIM ROBOTU

HUSQVARNA YIKIM ROBOTU HUSQVARNA YIKIM ROBOTU Anten,ikaz lambası ve kablo kolu. Dahili fişler ile ataşman ilave-çıkarma işleminde alet kulanımına gerek kalmaz. Radyo uzaktan kumanda. Standart otomatik yağ pompası. Elle kolayca

Detaylı

Hozelock. Y E N apple Ü R Ü N L E R

Hozelock. Y E N apple Ü R Ü N L E R G apple R apple Hozelock Yenilik ve Üretim Mükemmeliyetin de Lider Hozelock dünyanın her yerinde bahçe sulama, spreyleme ve su ürünleri geli tirme, üretme ve pazarlama konularında uzman, pazar lideri bir

Detaylı

Konsol sistemleri/ PC pano sistemleri/

Konsol sistemleri/ PC pano sistemleri/ Konsol sistemleri/ PC pano sistemleri/ Endüstriyel iş istasyonları TopPult sistemi TP Montaj elemanlarına genel bakış...109 Kombinasyon seçenekleri...110 600 mm genişlik...111 800 mm genişlik...112 1200

Detaylı

Minimum efor maksimum sonuç

Minimum efor maksimum sonuç Minimum efor maksimum sonuç Aquatak yüksek basınçlı yıkama cihazı programı www.bosch-garden.gen.tr 1619LA8539 Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. Maslak Polaris Plaza Maslak Mh.Ahi Evran Cd. No:21 Kat:22 34398

Detaylı

DENİZ SUYU SU YAPICILARI. Enerji Geri kazanımlı. Beta Mühendislik

DENİZ SUYU SU YAPICILARI. Enerji Geri kazanımlı. Beta Mühendislik Beta Mühendislik DENİZ SUYU SU YAPICILARI Enerji Geri kazanımlı KULLANILAN ENERJİNİN %80 nini geri kazandırır. GÜNDE 2.000 lt ye kadar TEMİZ SU üretir. MODÜLER KONFİGÜRASYON, montajı Basit ve çok kolay

Detaylı

Genie E. Küçük elektrikli temizleme makinesi 35 cm çalışma genişliği ile 200 m² ve üzeri alanlar için idealdir. Büyük Bölümler İçin Küçük Makineler

Genie E. Küçük elektrikli temizleme makinesi 35 cm çalışma genişliği ile 200 m² ve üzeri alanlar için idealdir. Büyük Bölümler İçin Küçük Makineler Genie E. Küçük elektrikli temizleme makinesi 35 cm çalışma genişliği ile 200 m² ve üzeri alanlar için idealdir. 1. Taşıması Kolay Esnek itme kolu ile her pozisyona uygundur. Kullanıcı dostudur ve otomobiliniz

Detaylı

Efsanenin Anatomisi. Geniş flanşı, anahtar ayarlıyken somunun istemdışı dönmesini engeller.

Efsanenin Anatomisi. Geniş flanşı, anahtar ayarlıyken somunun istemdışı dönmesini engeller. RIDGID Boru Anahtarları emsali olmayan sağlamlıkları ve hizmet becerisiyle dünyaca tanınmıştır. Aşağıda resmi bulunan orijinal ağır tip boru anahtarı, ilk seferinde ve her seferinde işini doğru yaptığından

Detaylı

Kare barkodu Tarayınız! Kolay Hızlı Ekonomi BİNA İÇİ DOĞALGAZ TESİSATLARI İÇİN ESNEK ÇÖZÜMLER. Nasıl Çalıştığını öğrenmek için:

Kare barkodu Tarayınız! Kolay Hızlı Ekonomi BİNA İÇİ DOĞALGAZ TESİSATLARI İÇİN ESNEK ÇÖZÜMLER. Nasıl Çalıştığını öğrenmek için: Kolay Hızlı k Ekonomi BİNA İÇİ DOĞALGAZ TESİSATLARI İÇİN ESNEK ÇÖZÜMLER Kare barkodu Tarayınız! AT&T Nasıl Çalıştığını öğrenmek için: ayvaz.com/karebarkod EURO-QUALIFLEX (AEQ) üyesidir. BİNA İÇİ DOĞALGAZ

Detaylı

GÖMME REZERVUAR FİYAT LİSTESİ 2015/2

GÖMME REZERVUAR FİYAT LİSTESİ 2015/2 GÖMME REZERVUAR FİYAT Sİ 2015/2 Sirküler No: S1580002 İÇİNDEKİLER: GÖMME REZERVUAR SİSTEMLERİ Asma Klozet İçin Metal Ayaklı Set-Fix Sistem 2 Asma Klozet İçin Metal Ayaksız Set 2 Asma Klozet İçin Duvar

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

Elektrikli El Aletleri

Elektrikli El Aletleri Yeniliğin, değişimin, kalitenin referans noktası Elektrikli El Aletleri EIBENSTOCK Birlikteysek gücümüz değerli ŞANTİYE ÇEVRESİNDEKİ TÜM ÇÖZÜMLERİ Yüzeylerin zımparalanması, frezeleme/yüzey düzeltme Kanal

Detaylı

SOLARCOOL PANELİ İKLİMLENDİRME SİSTEMİ

SOLARCOOL PANELİ İKLİMLENDİRME SİSTEMİ SOLARCOOL PANELİ İKLİMLENDİRME SİSTEMİ Sedna Aire, sizlere SolarCool İklimlendirme Sistemini sunmaktan gurur duymaktadır. İki aşamalı bir split ya da paket iklimlendirme sistemine entegre edilmiş, tescilli

Detaylı

K2 Basic. K2 Basic, ,

K2 Basic. K2 Basic, , Kärcher K2 Basic; bisiklet, bahçe ekipmanları ya da bahçe mobilyaları gibi evin etrafındaki tüm alanların kirlerini temizler. K tipi basınçlı yıkama makineleri aralıklı kullanımlar için idealdir. Bir adet

Detaylı

NT 48/1. Konteyner boşaltma. Aksesuar bölümü. Sıvı tahliyesi için kolaylıkla erişilebilir tahliye hortumu

NT 48/1. Konteyner boşaltma. Aksesuar bölümü. Sıvı tahliyesi için kolaylıkla erişilebilir tahliye hortumu Çok güçlü, fonksiyonel ve sağlam olan makine, ergonomik tasarımı ve motor teknolojisi ile özel işler için tasarlanmıştır. Özel ticarethaneler, temizlikçiler, otomotiv sektörü için idealdir. 1 Konteyner

Detaylı

B 60 Akülü. 4 aküden biri seçilebilir. Eco!efficiency modu

B 60 Akülü. 4 aküden biri seçilebilir. Eco!efficiency modu Akülü, 60 litre tanka sahiparkadan itmeli zemin bakım ve temizlik otomatı. 1000-2500 m² alanların temizliği için idealdir. Disk ya da rulo fırça ile kullanılabilir. 28.000,00 TL (+KDV) 1 4 aküden biri

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM180

Konveyörlü Tip WTM180 Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

Kırılmaya karşı olağanüstü dayanıklı: Bosch Diamond Impact Uçlar

Kırılmaya karşı olağanüstü dayanıklı: Bosch Diamond Impact Uçlar Kırılmaya karşı olağanüstü dayanıklı: Bosch Diamond Impact Uçlar YENİ! Darbeli somun sıkma makinesi ile yapılan çalışmalarda Standard Impact vidalama uçları ile karşılaştırıldığında en az 9 kez daha uzun

Detaylı

Flisy ile merkezi süpürgenizi açın, kapayın.

Flisy ile merkezi süpürgenizi açın, kapayın. Flisy ile merkezi süpürgenizi açın, kapayın. Teknoloji harikası, üstelik çok hafif Elektronik parçalar için ömür boyu garanti Geleneksel kumandalı hortumlar gibi, hortum boyutunda sınırlama yok, istediğiniz

Detaylı

Güçlü cerrahi aspiratör cihazı

Güçlü cerrahi aspiratör cihazı Güçlü cerrahi aspiratör cihazı ATMOS Record 55 ATMOS Record 55 DDS DAYANIKLI KULLANIMI KOLAY SESSİZ 2 ATMOS Record 55 Çok yönlü ve güçlü! Yüksek emiş gücü ve güçlü vakumu sayesinde ATMOS Record 55 çok

Detaylı

MET ONE 6000 P Serisi Uzaktan Kumandalı Havada Partikül Sayım Cihazı

MET ONE 6000 P Serisi Uzaktan Kumandalı Havada Partikül Sayım Cihazı MET ONE 6000 P Serisi Uzaktan Kumandalı Havada Partikül Sayım Cihazı Yüksek performanslı, güvenilir, 0.5 μm hassasiyetli, uzaktan kumandalı. MET ONE 6000P 0.5 μm sensörlü uzaktan kumanda hava kaynaklı

Detaylı

Onu kablodan sizi ayak bağından kurtardık.

Onu kablodan sizi ayak bağından kurtardık. Onu kablodan sizi ayak bağından kurtardık. Yeni Bosch Athlet kablosuz dikey süpürge, her yere ulaşma konforunu ve 2400 Watt* lık elektrikli süpürge ile aynı temizlik performansını bir arada sunar. www.bosch-home.com/tr

Detaylı

CEJN. Pnömatik Focus Programı. Kalitesi için mükemmel bir örnek, Performans ve Güvenlik.

CEJN. Pnömatik Focus Programı. Kalitesi için mükemmel bir örnek, Performans ve Güvenlik. CEJN Pnömatik Focus Programı Kalitesi için mükemmel bir örnek, Performans ve Güvenlik www.cejn.com esafe 320 Serisi CEJN ORIJINALSTANDART, EUROSTANDART 7,6 (7,4) GLOBAL z Aşırı yüksek akış kapasitesi z

Detaylı

KARCHER BAHCE URNLERI KATALOGUCC.indd 1 22.07.2015 17:02

KARCHER BAHCE URNLERI KATALOGUCC.indd 1 22.07.2015 17:02 ALMAN TEKNOLOJ S ALMAN TEKNOLOJ S KARCHER BAHCE URNLERI KATALOGUCC.indd 1 22.07.2015 17:02 Universal Bağlantı Universal Bağlantı Aparatı Aqua Stopu ile kesen aquastop sistemi Universal Bağlantı Plus Rahat

Detaylı

IVC 60/30 Ap. Otomatik Tact² filtre temizleme sistemi. Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri. Suya dayanıklı yan kanal üfleyici

IVC 60/30 Ap. Otomatik Tact² filtre temizleme sistemi. Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri. Suya dayanıklı yan kanal üfleyici Kompakt IVC 60/30 Ap endüstriyel elektrikli süpürge imalat alanları ve üretim makineleri için idealdir. Yan kanal üfleyici aşınmaya karşı dayanıklıdır. Bu sayede elektrikli süpürge sürekli kullanılabilir.

Detaylı

Bugün Bosch var. Fırçayla boya - ma eskidendi.

Bugün Bosch var. Fırçayla boya - ma eskidendi. Fırçayla boya - ma eskidendi. Bugün Bosch var. SprayControl teknolojisine sahip yeni hassas püskürtme sistemleri. Basit ve göz alıcı. Çok şaşıracaksınız. Bu cihaz sayesinde boyalar parlak olacaktır yeni

Detaylı

1000-200000 m3/h, 400-1500 Pa. Kavrama, kayış-kasnak veya direk tahrik Eurovent e göre Kısa/Uzun gövde; kılavuz giriş kanatlı/kanatsız

1000-200000 m3/h, 400-1500 Pa. Kavrama, kayış-kasnak veya direk tahrik Eurovent e göre Kısa/Uzun gövde; kılavuz giriş kanatlı/kanatsız Aksiyal fanlar Üretimin açıklanması Değişik rotor türleri için, çıkış konumu, gövde geometrisi, gövde sacı kalınlığı, ve malzesi yönünden geniş bir seçme olanağı bulunmaktadır. Aşağıdaki açıklamalar standart

Detaylı

Orijinal Ağır Tip Boru Anahtarı

Orijinal Ağır Tip Boru Anahtarı Kelepçeleme lar Orijinal Ağır Boru ı Dünyanın lider boru anahtarı üreticisi RIDGID, günümüzde her uygulamaya uygun tip ve boyutta milyonlarca anahtar üretmektedir. Şu andaki tüm RIDGID anahtarlarının atası

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

Endüstriyel Vakum Makineleri

Endüstriyel Vakum Makineleri Bu vakum makinesi neredeyse zarar verilemeyecek kadar sağlamdır bu sayede zorlu koşullarda ve ağır şartlarda kullanılabilir. Özel uygulamalar için alerjilere karşı da koruma sağlayan iki özel egzost filtresinden

Detaylı

K 5 K 5, 1.180-633.0, 2016-06-28

K 5 K 5, 1.180-633.0, 2016-06-28 K5 Basınçlı yıkama makinesi ile geniş araçları, taş duvarları ya da bisikletleri etkili bir şekilde kolayca temizleyebilirsiniz. Güçlü su soğutma motorunun yanı sıra; kolay basınç ayarlamayı sağlayan Vario

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS180 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS180 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

Binicili Tip BD 50/40 RS Bp Pack

Binicili Tip BD 50/40 RS Bp Pack Binicili Tip BD 50/40 RS Bp Pack 50cm'lik çalışma genişliği ve 40 litrelik tank kapasitesine sahiptir. Arkadan ittirmeli bir makinenin manevra kabiliyetine sahip ve aynı zamanda binicili tip bir makine

Detaylı

Özel Aydınlatma. Dezenfeksiyon Dezenfeksiyon HID Dezenfeksiyon HTK Ampul: 230 kpa basınçta cıva içeren ince uzun kuvars tüp.

Özel Aydınlatma. Dezenfeksiyon Dezenfeksiyon HID Dezenfeksiyon HTK Ampul: 230 kpa basınçta cıva içeren ince uzun kuvars tüp. Dezenfeksiyon Dezenfeksiyon HID Dezenfeksiyon HTK Ampul: 230 kpa basınçta cıva içeren ince uzun kuvars tüp Özellikleri: Asıl olarak UV-A, UV-B ve UV-C ışımalardan oluşan hat spektrumu yayar Kablo bağlantısına

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU B U R S A

KULLANMA KILAVUZU B U R S A KULLANMA KILAVUZU B U R S A KULLANMA TALİMATLARI NOT 1. Kuru çalıştırmayınız. 2. Elektrik kablosunun ucunu suya sokmayınız. 3. Voltaj konusunda dikkatli olunuz. Voltaj konusunda hata yapmayınız ve beyaz

Detaylı

KAYAR KAPI AKSESUARLARI İNDEKS. Kayar Kapı Gömme Kulplar. Kayar Kapı Aksesuarları Genel Bilgiler

KAYAR KAPI AKSESUARLARI İNDEKS. Kayar Kapı Gömme Kulplar. Kayar Kapı Aksesuarları Genel Bilgiler İNDEKS Kayar Kapı Aksesuarları Kayar Kapı Gömme Kulplar Genel Bilgiler TIGER Kayar Kapı Donanımları ALU 80 A ALU 80 A Softmaster ALU 200 ALU 80 GLK (Cam Kapı) ALU 80 T-Fold (Katlanır) 9.01 9.02-9.03 9.04-9.05

Detaylı

Buharlı dikdörtgen kaynatma kazanı

Buharlı dikdörtgen kaynatma kazanı Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler sunar; tek tek ekipmanların yanı

Detaylı

IVC 60/24-2 Tact² M. Otomatik Tact² filtre temizleme sistemi. Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri. İki üfleme motoru

IVC 60/24-2 Tact² M. Otomatik Tact² filtre temizleme sistemi. Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri. İki üfleme motoru TACT otomatik filtre temizleme sistemli kompak ve hareketli endüstriyel elektrik süpürgesidir. Üretim makineleri ve sağlığa zararlı tozların ( M sınıfı toz ), temizlenmesi için ideal. 1 Otomatik Tact²

Detaylı

Elektrikli kaynatma kazanı

Elektrikli kaynatma kazanı Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler sunar; tek tek ekipmanların yanı

Detaylı

Buharlı kaynatma kazanı

Buharlı kaynatma kazanı Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler sunar; bu yelpazede tek tek ekipmanların

Detaylı

K 7 Classic *EU. K 7 Classic *EU, ,

K 7 Classic *EU. K 7 Classic *EU, , Su soğutmalı motor ile "K7" sık kullanımlarda; özellikle inatçı kirler, bisikletler, büyük araçlar, yüzme havuzları ve yollarda kullanım için dizayn edilmiştir. Pratik Quick Connect konektörü, 10 m yüksek

Detaylı

KM 120/150 R D. Otomatik temizleme fonksiyonlu ana rulo fırça. Konforlu çalışma alanı. Hidrolik kaldıraçlı konteyner.

KM 120/150 R D. Otomatik temizleme fonksiyonlu ana rulo fırça. Konforlu çalışma alanı. Hidrolik kaldıraçlı konteyner. 1200 mm yan fırça çalışma genişliği ile kompakt, modern ve esnek süpürücü elektrikli süpürge. Orta ölçekli alanlardan geniş alanlara ve bina dışı alanlara kadar profesyonel kullanım için. 1 2 3 4 1 2 Otomatik

Detaylı

K 4 FC Premium *EU. K 4 FC Premium *EU, ,

K 4 FC Premium *EU. K 4 FC Premium *EU, , Hortum makarasına sahip basınçlı yıkama makinesi 30 m²/sa alan performansıyla orta düzey kirler üzerinde zaman zaman yapılan temizlikler için uygundur. Full Control basınçlı yıkama makinesi sayesinde her

Detaylı

Yeni Plexo 3, ihtiyaç duyduğunuz geniş hacim

Yeni Plexo 3, ihtiyaç duyduğunuz geniş hacim Yeni Plexo 3, ihtiyaç duyduğunuz geniş hacim IP 65 NEMLİ YER KOFRALARI Kablolamada sınırlar yok: kofranın içinde geniş kablolama hacmi 2 Geniş ürün yelpazesine sahip kofralar 11 farklı boyutta kofra 2

Detaylı

İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10. www.biglift.gen.tr

İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10. www.biglift.gen.tr İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10 www.biglift.gen.tr 1 RM-ECL1029 EKONOMİK TAM AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI Kompak ve hafif tasarımı

Detaylı

mükemmel optik etkinlik

mükemmel optik etkinlik 2010, Eylül 25 ArenaVision MVF4O4 mükemmel optik etkinlik ArenaVision MVF4O4 Açık spor stadyumları için tasarlanmış ArenaVision MVF404 ışıklandırma, spor karşılaşmalarının TV izleyicileri ve stadyumdaki

Detaylı

SYM-300 Vibrasyon Konveyörlü SEBZE YIKAMA MAKİNESİ

SYM-300 Vibrasyon Konveyörlü SEBZE YIKAMA MAKİNESİ Konveyörlü Fritöz Sebze Yıkama Makinesi SYM-300 Vibrasyon Konveyörlü SEBZE YIKAMA MAKİNESİ Soğuksan SYM-300 Sebze yıkama makinesi büyük ölçekli mutfakların taze sebze ve meyve yıkama ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı