GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP) EYLEM PLANI İLE SAĞLANAN GELİŞMELER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP) EYLEM PLANI İLE SAĞLANAN GELİŞMELER"

Transkript

1 GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP) EYLEM PLANI İLE SAĞLANAN GELİŞMELER 1. GİRİŞ Dr. Hayreddin ERŞAN DSİ Genel Müdürlüğü, Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, GAP Şube Müdürlüğü, ANKARA ÖZET Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Türkiye nin güneydoğusundaki 9 ilini kapsamaktadır. Bölge, ülke yüzölçümünün %9,7 sini, nüfusunun ise %10,5 unu oluşturmaktadır. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Fırat- Dicle havzasında planlanan 13 büyük sulama ve enerji projesini kapsamaktadır. Temel hedefi, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ve dolayısıyla tüm ülkede ekonomik büyüme, sosyal gelişme ve istihdam artışı sağlayarak halkın gelir seviyesini ve hayat standardını yükseltmektir. Dünyanın sayılı projeleri arasında yer alan GAP, başlangıçta bölgenin sadece su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi projesi olarak planlanmışken 1989 yılında hazırlanan GAP Master Planı ile tarım, sanayi, ulaştırma, eğitim, sağlık, kırsal ve kentsel altyapı yatırımlarını da içine alan entegre bir bölgesel kalkınma projesine dönüşmüştür. Güneydoğu Anadolu Projesi tamamlandığında; ülke ekonomisine sulamadan 2,2 milyar ABD Doları, enerjiden 4,0 milyar ABD Doları ve içme suyu 410 milyon ABD Doları olmak üzere toplam 6,61 milyar ABD Doları yıllık fayda sağlayacaktır kişi bu proje kapsamında doğrudan, binlerce insan da dolaylı olarak iş sahibi olacaktır. GAP'ta 2008 yılına kadar enerji sektörü yatırımları %75 seviyesinde gerçekleşmesine rağmen sulama yatırımları yaklaşık %15 seviyesinde kalmıştır. Güneydoğu Anadolu Projesinin en önemli dönüm noktalarından birisi 2008 yılında uygulamaya konulan GAP Eylem Planıdır. GAP Eylem Planı, diğer sektörlerle birlikte sulama yatırımlarındaki geri kalmışlığı ortadan kaldırmak için hazırlanmış dönemini kapsayan bir yatırım programıdır. Eylem Planı ile yaklaşık hektar olan işletmedeki sulama alanının hektara yükseltilmesi hedeflenmiştir. Ancak hedeflere ulaşılmasındaki kararlılıktan dolayı eylem planı dönemi için yeniden düzenlenerek tarihinde kamuoyuna açıklanmıştır. Hazırlanan yeni eylem planında sulamaya açılması hedeflenen alan ilk eylem planı ile yaklaşık aynı olmuştur. Bu çalışmada; dünyanın en büyük kırsal kalkınma projelerinden biri olan Güneydoğu Anadolu Projesi için hazırlanan eylem planı ile 2008 yılından itibaren sulama yatırımlarında sağlanan gelişmeler anlatılmıştır. Anahtar Kelimeler: Güneydoğu Anadolu Projesi, Sulama Yatırımı, Eylem Planı. Yukarı Mezopotamya olarak adlandırılan ve insanlık tarihinde medeniyetin beşiği olarak bilinen Verimli Hilal in içerisindeki Güneydoğu Anadolu Bölgesi tarih boyunca Anadolu ve Mezopotamya toprakları arasında geçişi sağlayan bir köprü görevi görmüştür. Güneydoğu Anadolu Bölgesi nden geçen Dicle ve Fırat arasında kalan topraklar verimli olduğu için Verimli Hilal olarak adlandırılır. Yaklaşık 8000 yıldır bölgenin hayat tarzını ve kültürünü şekillendiren Dicle ve Fırat Nehirleri; Bölgedeki uygun iklim şartları ile bir araya gelince Güneydoğu Anadolu Bölgesi nin verimli topraklarına hayat verir. Temel hedefi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi halkının gelir seviyesini ve hayat standardını yükselterek, diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkanlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkıda bulunmak olan Güneydoğu Anadolu Projesi, çok sektörlü, entegre ve sürdürülebilir bir kalkınma anlayışı ile ele alınan bir bölgesel kalkınma projesidir. 1970'lerde Dicle ve Fırat Nehirleri üzerindeki sulama ve hidroelektrik enerji maksatlı projeler olarak planlanan GAP, 1980'lerde çok sektörlü, sosyo-ekonomik bir bölgesel kalkınma programına dönüştürülmüştür. 1

2 Sulama, enerji, tarım, kırsal ve kentsel altyapı, eğitim ve sağlık gibi sektörleri kapsayan Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında 22 Baraj, 19 hidroelektrik santrali ve yaklaşık 1,8 milyon hektar alanda sulama sistemleri inşaatı öngörülmüştür. Ancak geçen zaman içerisinde değişen ve gelişen şartlar doğrultusunda hazırlanan yeni planlama raporları ile gerek sulama alanı gerekse baraj sayısı sürekli olarak değişmiştir. Bununla birlikte tarihinde açıklanan GAP Eylem Planı ile ilk etapta 1,058 milyon hektarlık kısmın sulanmaya açılması hedeflenmiştir. GAP Eylem Planının uygulamaya konulduğu 2008 yılındaki proje yetersizliğinden dolayı belirlenen hedeflere ulaşılamamış olsa da geçen süre içerisinde proje eksiklikleri büyük oranda giderilmiştir. Eylem planındaki hedeflere ulaşılmasındaki kararlılıktan dolayı plan, yıllarını kapsayacak şekilde revize edilmiş ve yeni plan tarihinde kamuoyuna açıklanmıştır yılı sonunda söz konusu hedeflere ulaşılmasında proje ve finansman açısından herhangi bir sorun görülmemektedir. 2. GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ Türkiye nin en büyük kalkınma projesi olan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Fırat ve Dicle Nehirlerinin aşağı kısımları ile bunlar arasında uzanan ovaları kapsamakta ve km 2 'lik bir alana yayılmaktadır. Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak illerinin tamamı veya bir kısmı proje alanı içerisinde kalmaktadır (Şekil 1). Yüzölçümü itibariyle ülke topraklarının %9,7'lik kısmına, nüfusun yaklaşık %10,5'luk kısmına sahiptir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yerüstü su kaynaklarını oluşturan iki önemli nehir Fırat ve Dicle Nehirleridir. Sınır aşan sular bu nehirlerden Fırat'ın sınırlarımız içindeki yıllık toplam su potansiyeli 32 milyar m 3, Dicle'nin ise 21 milyar m 3 olup; iki havzanın 53 milyar m 3 olan toplam su potansiyeli, Türkiye'nin 26 havzasındaki 186 milyar m 3 'lük toplam su potansiyelinin %30'una karşılık gelmektedir. Şekil 1. Güneydoğu Anadolu Bölgesi. Bu nehirlerin yaz ve kış akımlarının çok düzensiz olması, yıldan yıla büyük değişimler göstermesi dolaysıyla akımları düzenleyerek enerji üretmek, tarımda kullanmak ve içme-kullanma suyu sağlamak maksatlarına yönelik olarak GAP oluşturulmuştur. Önceleri Aşağı Fırat Planlaması olarak ortaya çıkan ve Aşağı Fırat Projesi olarak telaffuz edilen çalışmalar, daha sonra Dicle Havzasının da dâhil edilmesiyle, Fırat ve Dicle Havzalarında Su ve Toprak Kaynaklarını Geliştirme Projesi olarak isimlendirilmiş ve Güneydoğu Anadolu Projesi veya kısaca GAP adını almıştır. Günümüzde GAP, su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi ile birlikte bölgenin ekonomik ve sosyal hayatını büyük ölçüde etkileyen ve arkasından diğer sektörleri de gelişmeye yönlendirici karakterde bir kalkınma projesi olarak nitelendirilmektedir. GAP ta su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesini kapsayan, tarım, enerji, hizmetler ve çevre sektörüne yönelik DSİ yatırımları 13 büyük projeden oluşmaktadır (Tablo 1). Dicle ve Fırat nehirleri ile kolları üzerinde 22 baraj ve 19 hidroelektrik santral yapılarak, 7500 MW kurulu güç ile yılda 27 milyar kwh enerji üretimi ve yaklaşık 1,8 milyon hektarlık brüt alanda sulama yapılması amaçlanmaktadır (Şekil 2). Bu 2

3 13 büyük projenin 7 si Fırat havzasında, 6 sı ise Dicle havzasında yer almaktadır. Yapılan etütlere göre Türkiye'de ekonomik olarak sulanabilir 8,5 milyon hektar tarım arazisinin yaklaşık %20'si GAP kapsamındadır. Türkiye nin hidroelektrik enerji potansiyeli MW kurulu güç ile GWh/yıl olarak belirlenmiştir. Bu potansiyelin kurulu güç olarak %21,2 si, yıllık enerji üretimi olarak %21,8 i GAP kapsamında yer almaktadır. DSİ tarafından gerçekleştirilmekte olan enerji, tarım ve içme-kullanma suyu temini çalışmalarıyla sağlanan kaynak gelişimi ve bunun beraberinde getireceği gelir artışı bölgenin kalkınmasında en önemli rolü üstlenmektedir. Tablo1. Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki alt projeler. Fırat-Dicle Havzası Projeleri Fırat Havzası Dicle Havzası 1. Karakaya Projesi 1. Dicle-Kralkızı Projesi 2. Aşağı Fırat Projesi 2. Batman Projesi 3. Sınır Fırat Projesi 3. Batman-Silvan Projesi 4. Suruç-Yaylak Projesi 4. Garzan Projesi 5. Adıyaman-Kahta Projesi 5. Ilısu Projesi 6. Adıyaman-Göksu-Araban Projesi 6. Cizre Projesi 7. Gaziantep Projesi Şekil 2. Güneydoğu Anadolu Projesi sulama alanları ÖNCESİ DURUM, GAP EYLEM PLANI VE HEDEFLER 2008 yılına kadar GAP kapsamında depolama tesisi tamamlanan (Atatürk, Kralkızı, Dicle, Batman, Birecik Barajı vs) sulama projelerinin ana kanalları ile Şanlıurfa-Harran Ovaları başta olmak üzere az sayıdaki sulama şebekesi inşaatında çalışmalar yürütülmekteydi. Eylem planına kadar inşaatı ihale edilen sulama şebekesi hektar olup bu alanın hektarı işletmeye açılmış, toplam 10 adet iş kapsamında hektarda çalışmalar devam etmekteydi. İşletmeye açılan alanın %55 ine karşılık gelen yaklaşık hektarı ise sadece Şanlıurfa-Harran ovalarında yer almaktadır. Bunun yanında yaklaşık hektara hizmet edecek 221 kilometre uzunluğundaki Mardin Ceylanpınar Ana Kanalının 86,372 kilometresi, hektara hizmet edecek 242 kilometre uzunluğundaki Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması Ana Kanalının 40 kilometresinin inşaatı devam etmekteydi. Buradan da anlaşılacağı üzere inşaat çalışmaları bölgenin geneline yayılamamış, belirli kesimlerde yürütülmekteydi. GAP Eylem Planı ile inşaatı devam eden 10 adet iş kapsamındaki hektar ve 6 proje kapsamındaki 16 ayrı sulama şebekesi (Tablo 2) ile ilave hektar sulama alanı olmak üzere hektar alanın sulama şebekesinin tamamlanması ve toplam hektar alanın sulamaya açılması hedeflenmiştir. 3

4 Tablo 2. GAP Eylem Planı kapsamında işletmeye açılması hedeflenen ilave sulamaların proje bazında dağılımı. No İşin Adı GAP Eylem Planı Hedefi (ha) 1 Dicle-Kralkızı Projesi Aşağı Fırat Projesi Suruç-Yaylak Projesi Batman-Silvan Projesi Adıyaman-Kâhta Projesi Adıyaman-Göksu-Araban Projesi TOPLAM yılında ülkemizde ekonomik olarak sulanabilecek 8,5 milyon hektar tarım alanının %35'ine karşı gelen yaklaşık 2,9 milyon hektarı sulamaya açılmışken bu oran GAP ta %15 olmuştur. Bir başka deyişle GAP'ta enerji projelerinde Türkiye ortalamasının iki mislinden fazla gerçekleşme sağlanmasına karşın sulama projelerinde gerçekleşme Türkiye ortalamasının yarısından daha az olmuştur. Gap Eylem Planı bu geri kalmışlığı gidermek için hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. Yukarıda verilen hedefler doğrultusunda Güneydoğu Anadolu Projesinin en önemli dönüm noktalarından biri GAP Eylem Planı olmaktadır yıllarını kapsayan GAP Eylem Planı ile GAP ta hektar alanın sulamaya açılması hedeflenmiş, GAP kapsamındaki projelerin ödeneği önemli ölçüde artırılarak sulama yatırımları hızlandırılmıştır. Hazırlık çalışmaları 2007 yılında başlayan ve tarihinde kamuoyuna açıklanan GAP Eylem Planı Planı kapsamında; Ekonomik Kalkınmanın Gerçekleştirilmesi Sosyal Gelişmenin Sağlanması Altyapının Geliştirilmesi Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi hedeflenmiştir. Söz konusu projelerin hayata geçirilmesi için gerekli finansman da eylem planında detaylı bir şekilde verilmiştir. Aşağıdaki Tablo dan da görüldüğü gibi eylem planı olmaksızın mevcut proje stoğuna göre planlanan ödenek ihtiyacı TL iken eylem planı ile GAP ta yılları arasında TL lik sulama yatırımı hedeflenmiştir (Tablo 3). GAP Eylem Planında 2008 fiyatlarına göre beş yıllık süreçte tüm sektörlere 26,7 milyar TL yatırım öngörülmüştür. Bu yatırımın önemli bir bölümü olan 11,3 milyar TL ise sulama ve sulama altyapısına ayrılmıştır. Plan kapsamında döneminde toplam 18,2 milyar TL ödenek sağlanmış, harcama ise 14,7 milyar TL olmuştur. Tablo 3. GAP Eylem Planı sulama yatırımları finansman tablosu (2008 yılı fiyatlarıyla). Eylem Planı Öncesi Eylem Planı Sonucunda Merkezi Bütçe Dışı Toplam Finansman Eksen/ Eylem Öngörülen Kaynak Ek Finansman İhtiyacı Finansman İhtiyacı (Bin TL) (Bin TL) (Bin TL) Kaynakları (Bin TL) Merkezi Bütçeden Öngörülen Ek Kaynak (Bin TL) Sulama arasında yürütülen eylem planı ile GAP kapsamındaki önemli projelerin ana kanal inşaatlarına başlanmış, bu kanalların önemli bir kısmı ise tamamlanmıştır. Ancak gerek sulama şebekelerine ait projelerin tamamlanamaması gerekse Silvan Projesinde olduğu gibi depolama tesislerinin henüz hazır olmaması sebebiyle işletmeye açılması hedeflenen sulama alanına ulaşılamamıştır. Ancak hedeflere ulaşılmasındaki kararlılıktan dolayı eylem planı dönemi için yeniden düzenlenerek tarihinde kamuoyuna açıklanmıştır. Hazırlanan yeni eylem planında sulamaya açılması hedeflenen alan ilk eylem planı ile yaklaşık aynı olmuştur dönemi için hazırlanan GAP Eylem Planı ile toplam hektar alanın sulamaya açılması öngörülmüştür. Ancak bu alanın hektarı Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, hektarı Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında yer almaktadır. Eylem planı kapsamında işletmeye açılması hedeflenen sulama alanlarının illere göre dağılımı Tablo 4 te, projelere göre dağılımı ise Tablo 5 te verilmiştir. GAP Eylem Planı dâhilinde bulunan sulama alanları ise aşamalarına göre Şekil 3 te verilmiştir. 4

5 Tablo 4. İşletmeye açılması hedeflenen sulama alanlarının illere göre dağılımı. İlin Adı Alan (ha) Şanlıurfa Diyarbakır Mardin Adıyaman Gaziantep Kilis Batman 836 Eylem Planı ise Sulamaya İşletmeye Açılacak İlave Alan Yılı Öncesi İşletmeye Açılan Alan Yılı Sonuna Kadar İşletmeye Açılacak Alan Tablo Dönemi GAP Eylem Planı kapsamındaki sulamaların proje bazında dağılımı. Proje Adı Sulama Alanı (ha) Aşağı Fırat Projesi Suruç-Yaylak Projesi Adıyaman-Kahta Projesi Gaziantep Projesi Dicle-Kralkızı Projesi Batman Projesi Batman-Silvan Projesi Münferit Projeler Toplam Şekil 3. Aşamalarına göre GAP Eylem Planı sonunda sulamaya açılacak alanlar. 3. GAP EYLEM PLANI İLE SAĞLANAN GELİŞMELER Eylem planı öncesi ödenek yetersizliğinden dolayı inşaat çalışmalarında yaşanan gecikmelerle birlikte birçok projenin planlama ve projesi de bulunmamaktaydı. Bu sebeple GAP Eylem Planı kapsamında belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi maksadıyla öncelikle projesi hazır olan az sayıda ana kanalın inşaat ihalesi gerçekleştirilmiş, projesi olmayan ana kanal ve şebekelerde ise proje yapımına başlanmıştır yılından itibaren sağlanan ödeneklerle planlama, proje ve inşaat faaliyetlerinde ciddi bir artış meydana gelmiştir. GAP Eylem Planında yer alan projelerin sulama üniteleriyle birlikte depolama tesislerine ait proje yapımları ihale edilmiş ve projeleri tamamlanan depolamalar peyderpey ihale edilmiştir. Eylem Planı kapsamında; Aşağı Fırat Projesi kapsamında Yukarı Harran Ana Kanalının devamı olan yaklaşık hektara hizmet edecek 135 km uzunluğundaki Aşağı Mardin Ana Kanalı 3 kısım, Suruç- Yaylak Projesi kapsamında yaklaşık hektara hizmet edecek 48 km uzunluğundaki ana iletim kanalları 2 kısım, Dicle-Kralkızı Projesi kapsamında yaklaşık hektara hizmet edecek 202 km uzunluğundaki cazibe ana kanalı 3 kısım halinde olmak üzere 8 büyük ana kanal inşaatı 2008 yılında hızla ihale edilmiştir. 5

6 Eylem planı kapsamındaki ilk somut çalışmalar yukarıda bahsedilen 8 ana kanal inşaatı ihalesinin yapılmasıdır. Daha sonraki yıllarda söz konusu projeler kapsamındaki diğer ana kanal ve sulama şebekelerinin inşaatı, projeleri tamamlandıkça ihale edilmiştir. Eylem planının önemli projelerinden birisi, eylem planı ile sulamaya açılması hedeflenen hektar alanın yaklaşık hektarını kapsamında bulunduran Silvan Projesidir. Eylem planı açıklandığında projenin sadece planlaması mevcut olup herhangi bir proje çalışması bulunmamaktadır. Kapsamında 8 adet depolama ve hektar sulama şebekesi bulunan Silvan Projesinde eylem planı ile birlikte gerek depolama gerekse sulama tesislerine ait proje çalışmalarına 2009 yılında başlanmıştır. Proje kapsamında inşaatına ilk başlanan ünite hektar sulama sahası bulunan Pamukçay Barajıdır. Daha sonra projenin ana su kaynağı Silvan Barajı ile projeleri tamamlanan sulama ünitelerinden başlangıç debisi Q=212.2 m 3 /s, çapı Ø=2x7 metre olan Silvan Barajı İletim Kanalı 1. Kısım (Babakaya Tüneli+İletim Kanalı) ve Silvan Barajı İletim Kanalı 2. Kısım (Silvan Tüneli) işlerinde inşaat çalışmalarına başlanmıştır. Bugün itibariyle GAP ta toplam hektar sulama alanı işletmeye açılmış bulunmaktadır hektar sahada ise şebeke inşaatı çalışması halen devam etmektedir. İşletmeye açılan sulama alanında hedefe ulaşılamamış gibi görünmesine rağmen yukarıda bahsedildiği gibi GAP ın %37 sine karşılık gelen yaklaşık hektara hizmet edecek Türkiye nin en büyük kapasiteli ana kanalları büyük oranda tamamlanmış, bir kısmı ise tamamlanma aşamasına gelmiştir. Bu sebeple inşaatı devam eden ve yeni ihale edilecek sulama şebekelerinin işletmeye açılmasıyla birlikte işletmedeki sulama alanlarında kısa sürede hızlı bir artış meydana gelecektir. GAP Eylem Planı kapsamında 2008 yılından itibaren yürütülen çalışmalarla; hektar sulama proje yapımı, 15 adet depolama tesisi proje yapımı, hektar şebeke inşaatı, Yaklaşık m ana kanal inşaatı, 2 adet depolama tesisi inşaatı tamamlanmıştır. GAP Eylem Planının uygulamaya konulmasından sonra yapılan çalışmalar proje bazında Tablo 6 da verilmiştir. Tablo 6. GAP Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler. Proje Adı 1. Karakaya Projesi - 2. Aşağı Fırat Projesi 3. Sınır Fırat Projesi - Eylem Planı Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler Yukarı Harran Ovası Sulaması İnşaatı, Yukarı Harran Ana Kanalı İnşaatı, Harran Ovası Sulaması 6. Kısım İnşaatı, Aşağı Mardin Ana Kanalı 1. Kısım İnşaatı, Aşağı Mardin Ana Kanalı 2. Kısım İnşaatı, Aşağı Mardin Ana Kanalı 3. Kısım İnşaatı, Ceylanpınar YAS Sulaması ( ha) tamamlanmıştır. Mardin Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması 1. Kısım Şebeke, Mardin Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması 2. Kısım Şebeke, Mardin Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması 3. Kısım Şebeke, Bozova Pompaj Sulaması Günışık Ana Kanal İnşaatı, Bozova Pompaj Sulaması 2. Kısım Ana Kanal İnşaatı Bozova Pompaj Sulaması 2. Kısım 1. Ünite Şebeke, Bozova Pompaj Sulaması 3. Kısım Şebeke, Viranşehir Pompaj Sulaması 2. Kademe İnşaatı Mardin Depolaması inşaatına başlanmış, çalışmalar halen devam etmektedir. 6

7 4. Suruç-Yaylak Projesi 5. Adıyaman-Kâhta Projesi Suruç Ovası Pompaj Sulaması Ana İletim Kanalı 1. Kısım, Suruç Ovası Pompaj Sulaması Ana İletim Kanalı 2. Kısım, Suruç Ovası Pompaj Sulaması Ana İletim Kanalı 3. Kısım, Suruç Ovası Pompaj Sulaması Sağ Sahil Ana Kanalı, Suruç Ovası Pompaj Sulaması Sol Sahil Ana Kanalı, Suruç Ovası TP1 Pompaj Sulaması, Taşbasan Depolaması İnşaatına başlanarak tamamlanmıştır. Suruç Taşbasan Sağ Sahil Sulaması, Suruç Taşbasan Sol Sahil 1. Kısım Sulaması, Suruç Taşbasan Sol Sahil 2. Kısım Sulaması inşaatına başlanmış, çalışmalar halen devam etmektedir. Çamgazi Ovası Sulaması İnşaatı, Samsat Pompaj Sulaması 1. Kısım İnşaatı tamamlanmıştır. Koçali Barajı inşaatına başlanmıştır. 6.Adıyaman-Göksu-Araban Projesi Çetintepe Barajı İnşaatına başlanmıştır. 7. Gaziantep Projesi 8. Dicle-Kralkızı Projesi 9. Batman Projesi 10. Batman-Silvan Projesi Belkıs-Nizip Pompaj Sulaması İnşaatı, Kayacık Ovası Sulaması İnşaatı tamamlanmıştır. Doğanpınar Barajı İnşaatı, Gaziantep P2 Pompaj Sulaması 1. Kısım inşaatına başlanmıştır. Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 1. Kısım İnşaatı, Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 2. Kısım Anakanalı, Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 3. Kısım Anakanalı, Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 4. Kısım Anakanalı İnşaatı tamamlanmıştır. Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 3. Kısım Ana Kanal İkmali, Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 4. Kısım Ana Kanal İkmali, Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 2. Kısım Şebeke Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 3. Kısım Şebeke Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 4. Kısım Şebeke inşaatına başlanmış, çalışmalar halen devam etmektedir. Batman Sol Sahil Sulaması, Batman Sağ Sahil Sulaması İnşaatı tamamlanmıştır. Pamukçay Barajı İnşaatına başlanarak tamamlanmıştır. Silvan Barajı İnşaatı, Ambar Barajı İnşaatı, Başlar Barajı İnşaatı, Kuruçay Barajı İnşaatı, Silvan Barajı İletim Kanalı 1. Kısım (Babakaya Tüneli+İletim Kanalı), Silvan Barajı İletim Kanalı 2.Kısım (Silvan Tüneli), Pamukçay Barajı Sulaması İnşaatı, Ambar Barajı Sulaması İnşaatına başlanmış, çalışmalar devam etmektedir. 11. Garzan Projesi Garzan Barajı (özel sektör) tamamlanmıştır. 12. Ilısu Projesi Baraj ve HES inşaatı devam etmektedir. 13. Cizre Projesi - Ayrıca GAP bölgesinde münferit olarak geliştirilen projelerden; Ardıl Barajı İnşaatı, Ardıl Barajı Sulaması İnşaatı, Ergani Barajı İnşaatı, Çermik-Kale Barajı İnşaatına başlanmış çalışmalar halen devam etmektedir. Enerji ve sulama ile birlikte GAP Bölgesinde yer alan 8 ilin içme suyu tesisi tamamlanmıştır. Bu tesislerle bugüne kadar 518 milyon m³/yıl içmesuyu temin edilerek bu illerin uzun vadeli ihtiyaçları karşılanmıştır. İçmesuyu temin edilen iller; Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Mardin ve ilçeleri, Şırnak ve İdil ilçesi ile Siirt ve ilçeleridir. Ayrıca Batman içmesuyu, planlama ve proje yapımı işi tamamlanmıştır. Ancak Belediyenin bugüne kadar bir talebi olmadığından iş inşaat programından çıkartılmıştır. Bugün itibariyle GAP kapsamında; 9 ilin 8 adedinin içme suyu temin projesi tamamlanmış, hektar saha sulamaya açılmış, 7

8 hektar alanda şebeke inşaatı, Yaklaşık metre ana kanal inşaatı ve 12 adet baraj ve depolama tesisi ile 1 adet HES inşaatı devam etmektedir. Yukarıda verilen tablodan da görüldüğü gibi mevcut ödeneklerle uzun yıllar başlaması muhtemel olmayan projelerin proje ve inşaat faaliyetlerinde önemli artışlar meydana gelmiştir. Örneğin 2008 yılına kadar herhangi bir inşaat faaliyeti bulunmayan Suruç Ovası Pompaj Sulamasında eylem planı ile tamamlanması hedeflenen pompa istasyonu, ana kanallar ve şebeke inşaatlarında çalışmalar büyük oranda tamamlanmıştır yılı sonunda eylem planı ile hedeflenen bütün çalışmalar tamamlanacaktır. Benzer gelişmeler önümüzdeki yıllarda Mardin Ceylanpınar Ovaları Sulamaları, Dicle-Kralkızı Sulamaları, Silvan Sulamaları gibi büyük projelerde de görülecek, işletmeye açılan sulama alanları önemli ölçüde artacaktır. 4. SONUÇ Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), bölgenin sosyo ekonomik kalkınmasını hedefleyen insan odaklı bölgesel kalkınma projesidir. Sürdürülebilir kalkınma prensibinin uygulandığı bir proje olarak GAP, Fırat- Dicle Havzalarındaki hidroelektrik enerji ve sulama projeleri önderliğinde kırsal ve kentsel kalkınma, ulaşım, sanayi, eğitim, sağlık, bayındırlık, turizm ve diğer sektörlerdeki yatırımları kapsamaktadır. Projenin esas hedefi insanların hayat seviyesini arttırarak bölgelerarası gelişmişlik düzeyi farkının kapatılması, GAP Master Planında belirtildiği üzere kişi başı gelirin %209, Gayri Safi Bölgesel Hasılanın % 445 artırılmasıdır. Halen büyük bir kısmında sulu ziraat yapılan Şanlıurfa-Harran Ovalarında net gelirin sulamadan sonra 5 kat arttığı, gayri safi milli zirai gelirin ise yaklaşık 6 kat arttığı gözlenmektedir. GAP kapsamında yer alan projelerin inşaatının tamamlanarak işletmeye alınması durumunda Şanlıurfa Harran Ovası nın sulamaya açılmasıyla Şanlıurfa da elde edilen refah seviyesi Diyarbakır, Adıyaman ve Mardin ve diğer illerde de yaşanacaktır. Ayrıca, sulanan alanlardaki artışlara bağlı olarak buğday üretiminde %90, arpa üretiminde %43, pamuk üretiminde %600, domates üretiminde %700, mercimek üretiminde %250, sebze üretiminde %167 oranlarında artış olacağı öngörülmektedir. Sulama öncesinde bölgede üretilmeyen soya, yerfıstığı, mısır, ayçiçeği ve fasulye gibi sulamanın getirdiği ürünler, yağlı tohumlar ve yem bitkileri ikinci ve hatta üçüncü ürün olarak üretilmeye başlanacak ve böylece de tarıma dayalı sanayinin hızla gelişmesi sağlanacaktır. Böylece GAP kapsamında sulamadan beklenen sosyal ve ekonomik etkiler kendini bölge bazında hızla gösterecektir. GAP Eylem Planı tamamlandığında yılda; Sulama faydası 2,2 milyar $, Enerji faydası 4 milyar $, İçmesuyu faydası 410 milyon $ olmak üzere Milli Ekonomiye yıllık katkısı toplam 6,6 milyar $ olacaktır. Ayrıca kişiye istihdam imkânı sağlanacaktır yılında uygulamaya konulan GAP Eylem Planı ile sağlanan ödenekler, depolama ve sulamalara ait projelerin büyük oranda hazır olması söz konusu hedeflere ulaşılmasında önemli bir etki sağlayacaktır. KAYNAKLAR [1] Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Devlet Su İşleri, DSİ Matbaası, Ankara, 2012 [2] 8

GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI

GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI Prof. Dr. Veysel EROĞLU Çevre ve Orman Bakanı 18 Ağustos 2009 - Şanlıurfa GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ

Detaylı

Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08

Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08 2008 Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08 Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08 GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ SON DURUMU( GAP): Dünyadaki toplam su tüketiminin %70 i sulama

Detaylı

GAP EYLEM PLANI. (14 Mart 2008)

GAP EYLEM PLANI. (14 Mart 2008) GAP EYLEM PLANI (14 Mart 2008) GAP ın Gelişme Aşamaları 1960 Fırat ve Dicle Nehirleri üzerinde yürütülen çalışmalar 1977 Çalışmaların GAP adı altında birleştirilmesi (GAP Su Kaynakları Geliştirme Proje

Detaylı

GAP EYLEM PLANI (EKİM 2010)

GAP EYLEM PLANI (EKİM 2010) GAP EYLEM PLANI (EKİM 2010) 2008 yılında, GAP kapsamında bölgede gerçekleştirilen bütün yatırımlar ve yaşanan gelişmeler gözden geçirilmiş; Güneydoğu Anadolu Projesi nin ekonomik kalkınma, sosyal gelişme

Detaylı

T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP) Ülkemizin en büyük kalkınma projesi... GAP ı 2018 yılı sonunda tamamlıyoruz.

T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP) Ülkemizin en büyük kalkınma projesi... GAP ı 2018 yılı sonunda tamamlıyoruz. T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP) GAP demek, bereket demektir GAP demek, kardeşlik demektir Ülkemizin en büyük kalkınma projesi... GAP ı 2018 yılı sonunda tamamlıyoruz.

Detaylı

SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER

SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER GAP - TÜRKİYE 2014 İÇİNDEKİLER 1. YÜZÖLÇÜMÜ VE NÜFUS 1 2. GÖÇ 3 3. GAP BÖLGE HASILASI 3 4. GAP IN FİNANSMAN DURUMU

Detaylı

GAP EYLEM PLANI 2010 YILI EYLÜL SONU (3. DÖNEM) YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ. Başlama-Bitiş Tarihi 1997-2013 1986-2011

GAP EYLEM PLANI 2010 YILI EYLÜL SONU (3. DÖNEM) YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ. Başlama-Bitiş Tarihi 1997-2013 1986-2011 GAP EYLEM PLANI 2010 YILI EYLÜL SONU (3. DÖNEM) YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ III. ALTYAPININ GELİŞTİRİLMESİ Eylem SULAMA AG.1.1 İnşaatı devam eden projelerin öncelikle ana kanal inşaatları tamamlanacaktır.

Detaylı

1.ADIYAMAN-GÖKSU-ARABAN PROJESİ

1.ADIYAMAN-GÖKSU-ARABAN PROJESİ 1.ADIYAMAN-GÖKSU-ARABAN PROJESİ Adıyaman-Göksu-Araban Projesi ilk aşamada ve GAP kapsamında 1960 lı yıllarda Fırat Planlama Amirliği tarafından GAP ın bir ünitesi olarak incelenmiş ve Fırat Havzası istikşaf

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ NEDEN VE NASIL ACİLEN GERÇEKLEŞTİRİLMELİ

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ NEDEN VE NASIL ACİLEN GERÇEKLEŞTİRİLMELİ GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ NEDEN VE NASIL ACİLEN GERÇEKLEŞTİRİLMELİ Bahadır Boz İnşaat Yüksek Mühendisi DSİ Genel Müdürlüğü Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, Ankara Faruk Volkan İnşaat ve Sulama Yüksek

Detaylı

GAP. Ve Türkiye ye katkısı

GAP. Ve Türkiye ye katkısı GAP Ve Türkiye ye katkısı GAP nedir? Temel hedefi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi halkının gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bu bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan

Detaylı

Hidroelektrik Enerji. Enerji Kaynakları

Hidroelektrik Enerji. Enerji Kaynakları Hidroelektrik Enerji Enerji Kaynakları Türkiye de kişi başına yıllık elektrik tüketimi 3.060 kwh düzeylerinde olup, bu miktar kalkınmış ve kalkınmakta olan ülkeler ortalamasının çok altındadır. Ülkemizin

Detaylı

-1- Adres: A Blok AZ. Kat 1 Nolu Banko Oda: 12, TBMM, ANKARA Tel: +90 (312) 420 61 88 +90 (312) 420 61 89 Faks: +90 (312) 420 69 45 E-Posta:

-1- Adres: A Blok AZ. Kat 1 Nolu Banko Oda: 12, TBMM, ANKARA Tel: +90 (312) 420 61 88 +90 (312) 420 61 89 Faks: +90 (312) 420 69 45 E-Posta: -1- Ülkemizin sosyo ekonomik açıdan en geri kalmış bölgesi olan Güneydoğu Anadolu da halkın gelir düzeyi ve hayat standardını yükseltmek amacıyla uygulamaya konulan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Türkiye

Detaylı

MARDİN İLİ YATIRIMLARI (29.09.2013) ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MARDİN İLİ YATIRIMLARI

MARDİN İLİ YATIRIMLARI (29.09.2013) ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MARDİN İLİ YATIRIMLARI MARDİN İLİ YATIRIMLARI (29.09.2013) Orman ve Su İşleri Bakanlığı : 3.028.000.000 TL Sağlık Bakanlığı : 206.000.000 TL Milli Eğitim Bakanlığı (2003-2012) : 551.980.000 TL Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Detaylı

GAP BÖLGESEL TAŞIMACILIK VE ALTYAPI GELİŞTİRME PROJESİ

GAP BÖLGESEL TAŞIMACILIK VE ALTYAPI GELİŞTİRME PROJESİ GAP BÖLGESİ ULAŞIM VE ALTYAPI GELİŞTİRME PROJESİ (Türkçe ve İngilizce); Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (TBDST - Temel Mühendislik, Dapta Mühendislik, Su-Yapı Mühendislik ve Danışmanlık,

Detaylı

(3 il, 52 ilçe, 24 belde ve 263 köy olmak üzere toplam

(3 il, 52 ilçe, 24 belde ve 263 köy olmak üzere toplam İZMİR MANİSA UŞAK DİĞER TOPLAM NÜFUS 4 061 074 1 359 463 346 508-5 767 045 YÜZÖLÇÜMÜ (km 2 ) 12 012 13 096 5 341 133 30 582 Ülkemizin Nüfus olarak % 7,5 unu, Yüzölçümünün % 4 ünü kapsamaktadır (3 il, 52

Detaylı

Bolu 6 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi 20 Temmuz 2014, Pazar 19:00

Bolu 6 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi 20 Temmuz 2014, Pazar 19:00 Bolu 6 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi 20 Temmuz 2014, Pazar 19:00 Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanım, Genel Müdürlerim, değerli konuklar, hanımefendiler,

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Projesinde (GAP) Tarım potansiyeli ve GAP Eylem Planı Sadrettin KARAHOCAGĐL 1

Güneydoğu Anadolu Projesinde (GAP) Tarım potansiyeli ve GAP Eylem Planı Sadrettin KARAHOCAGĐL 1 Güneydoğu Anadolu Projesinde (GAP) Tarım potansiyeli ve GAP Eylem Planı Sadrettin KARAHOCAGĐL 1 Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Güneydoğu Anadolu Bölgesi nin sahip olduğu kaynakları değerlendirerek bu

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ SON DURUM 2015 İÇİNDEKİLER 1. GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ... 1 1.1.Giriş... 1 1.2. GAP ın Tarihçesi...... 2 1.3 GAP

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ 2008-2012 YILLARI ŞANLIURFA İLİ TAHSİSLER ve GERÇEKLEŞMELER

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ 2008-2012 YILLARI ŞANLIURFA İLİ TAHSİSLER ve GERÇEKLEŞMELER GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ 2008-2012 YILLARI ŞANLIURFA İLİ LER ve GERÇEKLEŞMELER Erhan DEMİRCAN Ekim, 2012 Diyarbakır İçindekiler ŞANLIURFA 2008 YILI KURUM VE PROJE BAZINDA LER VE GERÇEKLEŞMELER... 6 ŞANLIURFA

Detaylı

1923-1940 Dönemi Demiryolları

1923-1940 Dönemi Demiryolları 1923-1940 Dönemi Demiryolları Ülkeyi demirağlarla örmeyi amaçlayan demiryolu politikası, ulusal pazar yaratma sürecinin önemli sacayaklarından biri olmuştur. Savaş sırasında tahrip edilen hatların onarılması,

Detaylı

SU YÖNETİMİ VE GÖLLER BÖLGESİ

SU YÖNETİMİ VE GÖLLER BÖLGESİ SU YÖNETİMİ VE GÖLLER BÖLGESİ 30 Mart 2012 2/49 DSİ Ülkemizin Yeraltı ve Yerüstü Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Gayesiyle 1954 Yılında Kurulmuş, Bir Kamu Kuruluşudur. 1914 1925 1929 1939 1954 Tarihçe

Detaylı

Muğla 15 Mart 18 Adet Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi (9 adedi sulama, 1 adedi içmesuyu, 8 adedi taşkın koruma tesisi)

Muğla 15 Mart 18 Adet Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi (9 adedi sulama, 1 adedi içmesuyu, 8 adedi taşkın koruma tesisi) Muğla 15 Mart 18 Adet Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi (9 adedi sulama, 1 adedi içmesuyu, 8 adedi taşkın koruma tesisi) Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli

Detaylı

GAP Bölgesinde Mekanizasyonun Gelişimi ve Sorunları. Development and Problems of Agricultural Mechanization in GAP

GAP Bölgesinde Mekanizasyonun Gelişimi ve Sorunları. Development and Problems of Agricultural Mechanization in GAP GAP Bölgesinde Mekanizasyonun Gelişimi ve Sorunları İbrahim TOBİ 1, Ramazan SAĞLAM 1, Ferhat KÜP 2, M. Yavuz Çevik 1 1 Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Şanlıurfa 2 Harran

Detaylı

Balıkesir (Edremit) 12 Mart 8 Adet Tesisin Temel Atma Merasimi (3 adedi sulama, 5 adedi taşkın koruma tesisi,)

Balıkesir (Edremit) 12 Mart 8 Adet Tesisin Temel Atma Merasimi (3 adedi sulama, 5 adedi taşkın koruma tesisi,) Balıkesir (Edremit) 12 Mart 8 Adet Tesisin Temel Atma Merasimi (3 adedi sulama, 5 adedi taşkın koruma tesisi,) Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim,

Detaylı

Antalya Kepez 1 Mart 9 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi (1 adedi baraj, 3 adedi içme suyu tesisi, 5 adedi taşkın koruma tesisi)

Antalya Kepez 1 Mart 9 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi (1 adedi baraj, 3 adedi içme suyu tesisi, 5 adedi taşkın koruma tesisi) Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım, Antalya Kepez 1 Mart 9 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi (1 adedi baraj, 3 adedi içme

Detaylı

BÖLGENİN YENİ İTİCİ GÜCÜ: KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI Makbule TERZݹ

BÖLGENİN YENİ İTİCİ GÜCÜ: KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI Makbule TERZݹ BÖLGENİN YENİ İTİCİ GÜCÜ: KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI Makbule TERZݹ ¹Uzman, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerini içine alan

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım,

Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım, Manisa (Alaşehir) 13 Mart 26 Adet Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi ( 21 temel, 5 açılış) (1 adedi baraj, 2 adedi büyük sulama, 1 adedi gölet, 14 adedi gölet ve sulama, 1 adedi gölet sulaması, 7 adedi

Detaylı

2011 SULAMA ORANLARI (5,61 milyon ha)

2011 SULAMA ORANLARI (5,61 milyon ha) DSİ Genel Müdürlüğü Yeryüzünde susuz bir hayat düşünmek mümkün değildir. Eski çağlardan günümüze kadar medeniyetin beşiği olarak adlandırılan bölgeler her zaman su havzalarının yakınında kurulmuş, medeniyetler

Detaylı

SULAMA ve İŞLETME BAKIM YÖNETİM (İBY) EĞİTİMİ (2015-7)

SULAMA ve İŞLETME BAKIM YÖNETİM (İBY) EĞİTİMİ (2015-7) SULAMA ve İŞLETME BAKIM YÖNETİM (İBY) EĞİTİMİ (2015-7) 10 15 Mayıs 2015, İzmir Değerlendirme Raporu Proje Hazırlayan Teslim Tarihi 02.06.2015 GAP-TEYAP Çiftçi Örgütleri Merkezli Çoğulcu Yayım Modeli İbrahim

Detaylı

Türkiye nin Su Potansiyelinin Belirlenmesi Çalışmaları

Türkiye nin Su Potansiyelinin Belirlenmesi Çalışmaları T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türkiye nin Su Potansiyelinin Belirlenmesi Çalışmaları Türkiye Su Bütçesinin Belirlenmesi Çalıştayı 16 20 Mart 2015 / İstanbul A.Deniz

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP)

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP) GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP) Temel hedefi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi halkının gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bu bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak,

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ VE ÖNERİLEN FİNANSMAN YÖNTEMLERİ GA/98-2-6 HAZIRLAYANLAR Erdal ERTUĞRUL Neslihan BESLER Mustafa ŞİMŞEK ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ MART 1998 ANKARA I-GÜNEYDOĞU

Detaylı

Sayın Bakanlarım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım,

Sayın Bakanlarım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım, İzmir 14 Mart Bayındır 9 Adet Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi ( 6 temel, 3 açılış) (1 adedi sulama, 1 adedi içmesuyu tesisi, 2 adedi gölet, 3 adedi gölet ve sulama, 1 adedi rehabilitasyon, 1 adedi

Detaylı

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü İçerik Bölgesel Gelişme Politikasının Unsurları Stratejik Kurumsal

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

TÜRKİYE NİN HİDROLİK ENERJİ KAYNAKLARI VE EÜAŞ IN BÖLGEMİZE KATKISI

TÜRKİYE NİN HİDROLİK ENERJİ KAYNAKLARI VE EÜAŞ IN BÖLGEMİZE KATKISI TÜRKİYE NİN HİDROLİK ENERJİ KAYNAKLARI VE EÜAŞ IN BÖLGEMİZE KATKISI Nevzat N. DOĞAN* Aydoğan ÜNVER** *EÜAŞ Karakaya HES İşletme Müdürü **EÜAŞ Atatürk HES İşletme Müdürü 1. GİRİŞ İnsanlık tarihinde geliştirilmiş

Detaylı

ÇORUH NEHRİ GENEL GELİŞME PLANI BOYKESİTİ

ÇORUH NEHRİ GENEL GELİŞME PLANI BOYKESİTİ TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi 33 ÇORUH HAVZASI PROJELERİ Sezai SUCU Bölge Müdürü DSİ 26. Bölge Müdürlüğü, Artvin Talha DİNÇ İnşaat Mühendisi ÖZET Ülkemiz sınırları içerisinde Bayburt ilinde doğan ve

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım,

Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım, Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım, Adıyaman 7 Mart 14 Adet Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi ( 4 adet temel

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

ÜLKEMİZDE SULU TARIM ALTYAPISI GERÇEKLEŞTİRMEDE FİNANSMAN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

ÜLKEMİZDE SULU TARIM ALTYAPISI GERÇEKLEŞTİRMEDE FİNANSMAN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜLKEMİZDE SULU TARIM ALTYAPISI GERÇEKLEŞTİRMEDE FİNANSMAN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Bahadır Boz İnşaat Yüksek Mühendisi DSİ Genel Müdürlüğü Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Ankara Faruk Volkan İnşaat

Detaylı

GAP Bölgesi nde Sele Maruz Kalan Alanlarda Sel Riskinin AzaltılmasıProjesi (GAPSEL) ıı. Ulusal Taşkın Sempozyumu Afyon, 2010

GAP Bölgesi nde Sele Maruz Kalan Alanlarda Sel Riskinin AzaltılmasıProjesi (GAPSEL) ıı. Ulusal Taşkın Sempozyumu Afyon, 2010 GAP Bölgesi nde Sele Maruz Kalan Alanlarda Sel Riskinin AzaltılmasıProjesi (GAPSEL) ıı. Ulusal Taşkın Sempozyumu Afyon, 2010 GAP Bölge Kalkınma İdaresi Temel hedefi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi halkının

Detaylı

POTENTIAL OF AGRICULTURAL FIELDS IN THE BASIN OF ATATÜRK DAM AND EXPECTED AGRICULTURAL POLLUTION AFTER THE IRRIGATION

POTENTIAL OF AGRICULTURAL FIELDS IN THE BASIN OF ATATÜRK DAM AND EXPECTED AGRICULTURAL POLLUTION AFTER THE IRRIGATION ATATÜRK BARAJ GÖLÜ HAVZASINDAKĐ TARIMSAL ARAZĐ POTANSĐYELĐ VE SULAMAYLA BĐRLĐKTE ORTAYA ÇIKABĐLECEK TARIMSAL KĐRLĐLĐK POTENTIAL OF AGRICULTURAL FIELDS IN THE BASIN OF ATATÜRK DAM AND EXPECTED AGRICULTURAL

Detaylı

TÜRKİYE'DE ULUSAL ENTEGRE PROJELER VE TARIMSAL KALKINMA

TÜRKİYE'DE ULUSAL ENTEGRE PROJELER VE TARIMSAL KALKINMA TÜRKİYE'DE ULUSAL ENTEGRE PROJELER VE TARIMSAL KALKINMA M. Necat ÖREN 1 Oğuz YURDAKUL 2 Bahri ÇEVİK 3 Ural DİNÇ 4 1. GİRİŞ Sektörel ve bölgesel kalkınma politikaları ve bu kapsamda yürütülen projeler,

Detaylı

Tokat 29 Tesisin Açılış ve 7 Tesisin Temel Atma Merasimi 4 Ekim 2013, Cuma 15:00

Tokat 29 Tesisin Açılış ve 7 Tesisin Temel Atma Merasimi 4 Ekim 2013, Cuma 15:00 Tokat 29 Tesisin Açılış ve 7 Tesisin Temel Atma Merasimi 4 Ekim 2013, Cuma 15:00 Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanım, Genel Müdürlerim, değerli konuklar, hanımefendiler,

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ülkemizin Yeraltı ve Yerüstü Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Gayesiyle 1954 Yılında Kurulmuş, Bir Kamu Kuruluşudur.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ülkemizin Yeraltı ve Yerüstü Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Gayesiyle 1954 Yılında Kurulmuş, Bir Kamu Kuruluşudur. DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ülkemizin Yeraltı ve Yerüstü Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Gayesiyle 1954 Yılında Kurulmuş, Bir Kamu Kuruluşudur. Tarihçe 1914 1925 1929 1939 1954 : Umur u Nafıa Müdüriyet i Umumiyesi

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI ve HES

YUSUFELİ BARAJI ve HES YUSUFELİ BARAJI ve HES Projenin Tanımı Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi; Doğu Karadeniz Bölgesi nde, Çoruh Nehri üzerinde yer almaktadır. Çoruh Türkiye sınırları içinde 390 km lik bir

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

GAP ta 'BAŞARI DESTEĞE BAĞLI'

GAP ta 'BAŞARI DESTEĞE BAĞLI' Su PolitikalYıldız: GAP ta 'BAŞARI DESTEĞE BAĞLI' 'GAP ülkemiz için çok önemli bir bölgede gerçekleştirilmeye çalıştığımız yapısal dönüşüm projesidir. Ülkemiz için ekonomik olduğu kadar stratejik bir önem

Detaylı

Saygıdeğer Mesai arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın değerli temsilcileri.

Saygıdeğer Mesai arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın değerli temsilcileri. Aydın Merkez 15 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi ( 1 sulama, 1 içmesuyu, 13 t.k. tesisi) Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI. GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP

BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI. GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ), T.C. Kalkınma Bakanlığının temel misyonuna

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2013 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ 2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ SUNUM İÇERİĞİ Türkiye de Tarım Tarımsal girdi politikaları Tarımsal kredi politikaları Tarımsal sulama politikaları Tarımda 2023 Vizyonu 2 TÜRKİYE

Detaylı

ILISU PROJESİ. GAP ın can damarı Dicle - Fırat Nehirleri Türkiye su potansiyelinin yaklaşık % 28,5 ini oluşturmaktadır. FIRAT 17 % 458 m DİCLE 12 %

ILISU PROJESİ. GAP ın can damarı Dicle - Fırat Nehirleri Türkiye su potansiyelinin yaklaşık % 28,5 ini oluşturmaktadır. FIRAT 17 % 458 m DİCLE 12 % ILISU PROJESİ TANIMI ve TARİHÇESİ GAP ın can damarı Dicle - Fırat Nehirleri Türkiye su potansiyelinin yaklaşık % 28,5 ini oluşturmaktadır. GAP IN CAN DAMARI DİCLE-FIRAT NEHİRLERİ Türkiye su potansiyelinin

Detaylı

A. Kadir KARAKUŞ Şube Müdürü 1

A. Kadir KARAKUŞ Şube Müdürü 1 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLER LERİ GENEL MÜDÜRL RLÜĞÜ DSİ XV. BÖLGE MÜDÜRL RLÜĞÜ GAP BÖLGESB LGESİ ŞANLIURFA İLİNDE DSİ ÇALIŞMALARI VE GAP TAK TAKİ COĞRAF RAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Uğur BÜYÜKHAT

Detaylı

TÜRKİYE DE BÖLGESEL GELİŞME POLİTİKALARI VE PROJELERİ

TÜRKİYE DE BÖLGESEL GELİŞME POLİTİKALARI VE PROJELERİ Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (1) 2001, 154-204 TÜRKİYE DE BÖLGESEL GELİŞME POLİTİKALARI VE PROJELERİ İsmail SARICA * BÖLGESEL GELİŞME POLİTİKALARI Küreselleşme süreci ile birlikte son yıllarda bölgesel gelişme

Detaylı

Türkiye de Tarımsal Yatırım Fırsatları Bölgesel Kalkınma Projeleri: GAP, DAP, KOP

Türkiye de Tarımsal Yatırım Fırsatları Bölgesel Kalkınma Projeleri: GAP, DAP, KOP Türkiye de Tarımsal Yatırım Fırsatları Bölgesel Kalkınma Projeleri: GAP, DAP, KOP (28 Nisan 2011 İstanbul) Prof. Dr. Vahit Kirişci Adana Milletvekili Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı vahit.kirisci@tbmm.gov.tr

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Şubat 216 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3 Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3 tür. Bu suyun % 97'si denizlerde ve okyanuslardaki tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan yalnızca % 2'si tatlı su kaynağı olup çeşitli amaçlar için kullanılabilir

Detaylı

Afyonkarahisar 29 Ocak / Saat 10:30 Doğancık Göleti ve Sulaması Temel Atma Merasimi

Afyonkarahisar 29 Ocak / Saat 10:30 Doğancık Göleti ve Sulaması Temel Atma Merasimi Afyonkarahisar 29 Ocak / Saat 10:30 Doğancık Göleti ve Sulaması Temel Atma Merasimi Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanlarım, Mesai arkadaşlarım, Saygıdeğer Afyonkarahisarlılar, değerli konuklar, hanımefendiler,

Detaylı

TÜRKİYE DE SINIRAŞAN YERALTISUYU REZERVLERİ VE KULLANIMI

TÜRKİYE DE SINIRAŞAN YERALTISUYU REZERVLERİ VE KULLANIMI TÜRKİYE DE SINIRAŞAN YERALTISUYU REZERVLERİ VE KULLANIMI Hasan KIRMIZITAŞ Jeoloji Mühendisi hasankirmizitas@yahoo.com Türkiye de sınıraşan yüzey suları gibi yeraltısularımız da bulunmaktadır. En önemli

Detaylı

KKTC Ekonomisinin Gap tan Yararlanması Nasıl Olabilir

KKTC Ekonomisinin Gap tan Yararlanması Nasıl Olabilir Giriş KKTC Ekonomisinin Gap tan Yararlanması Nasıl Olabilir Ata Atun 21 Aralık 2009 Bu yüzyılın en önemli, en hayati konusu, bu gün 6,5 milyara ulaşan dünya nüfusunun gıda ihtiyacını karşılamaktır. Dünya

Detaylı

1ÜRKÎYEDE PAMUK VE PAMUKLU SANAYİNİN DURUMU VE BEKLENEN GELİŞMELER

1ÜRKÎYEDE PAMUK VE PAMUKLU SANAYİNİN DURUMU VE BEKLENEN GELİŞMELER 1ÜRKÎYEDE PAMUK VE PAMUKLU SANAYİNİN DURUMU VE BEKLENEN GELİŞMELER Profesör Doktor Mustafa HARMANCIOĞLU Doktor Süleyman KOCA U Giriş Pamuk, Türkiye ekonomisinde önemli yeri olan bir tarım ürünümüzdür.

Detaylı

GAP'ta stratejik açılımlar (*) Proje yeni ve gerçekçi yaklaşımlar bekliyor...

GAP'ta stratejik açılımlar (*) Proje yeni ve gerçekçi yaklaşımlar bekliyor... Proje yeni ve gerçekçi yaklaşımlar bekliyor... GAP'ta stratejik açılımlar (*) Dursun YILDIZ İnş. Müh. - Su Politikaları Uzmanı USİAD Genel Başkan Danışmanı Kökeni 1930'lu yıllara dayanan GAP'ın gerçekleşmesi

Detaylı

2014 YILI ADIYAMAN İLİ YATIRIM PROGRAMI A-BİTİŞ YILI

2014 YILI ADIYAMAN İLİ YATIRIM PROGRAMI A-BİTİŞ YILI SEKTÖRÜ: TARIMSAL SULAMA PROJE SAHİBİ: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 ADIYAMAN İLİ YATIRIM PROGRAMI (BİN TL) BAŞLAM PROJE TUTARI 2013 SONUNA KADAR (İL VE TAHMİNİ KÜMÜLATİF 1997A010080 -Kahta(GAP)

Detaylı

İzmir 13 Mayıs Saat 14:30 Çeşme Karareis Barajı Temel Atma Merasimi

İzmir 13 Mayıs Saat 14:30 Çeşme Karareis Barajı Temel Atma Merasimi İzmir 13 Mayıs Saat 14:30 Çeşme Karareis Barajı Temel Atma Merasimi Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanlarım, Saygıdeğer İzmir liler, değerli konuklar, hanımefendiler,

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP) NİN DÜNÜ BUGÜNÜ YARINI

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP) NİN DÜNÜ BUGÜNÜ YARINI GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP) NİN DÜNÜ BUGÜNÜ YARINI Güven ŞAHİN * Nuran TAŞLIGİL Öz Bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltmak için hazırlanan Güneydoğu Anadolu Projesi, 1989 yılında uygulanmaya başlanmış

Detaylı

GAP SULAMALARINDA ENERJİ MALİYETİNİN ÜRÜN MALİYETİ İÇERİSİNDEKİ PAYI

GAP SULAMALARINDA ENERJİ MALİYETİNİN ÜRÜN MALİYETİ İÇERİSİNDEKİ PAYI GAP SULAMALARINDA ENERJİ MALİYETİNİN ÜRÜN MALİYETİ İÇERİSİNDEKİ PAYI A. Mekin Tüzün Ekonomik Kalkınma Genel Koordinatörü GAP BKİ Başkanlığı Ankara/Türkiye Nesrin Baysan Uzman GAP BKİ Başkanlığı Ankara/Türkiye

Detaylı

COĞRAFYA PROJE ÖDEVİ KONU:Güney Doğu Anadolu Projesi AD/SOYAD:Onur Türkarslan NO:2277 SINIF:10/C

COĞRAFYA PROJE ÖDEVİ KONU:Güney Doğu Anadolu Projesi AD/SOYAD:Onur Türkarslan NO:2277 SINIF:10/C COĞRAFYA PROJE ÖDEVİ KONU:Güney Doğu Anadolu Projesi AD/SOYAD:Onur Türkarslan NO:2277 SINIF:10/C Kuruluş Amaçları: Temel Hedefi:, Güneydoğu Anadolu Bölgesi halkının gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek,

Detaylı

HARRAN OVASINDA SULAMAYA AÇILAN ALANDA ÜRÜN DESENİNDEKİ DEĞİŞMELER VE GAP TA ÖNGÖRÜLEN ÜRÜN DESENİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

HARRAN OVASINDA SULAMAYA AÇILAN ALANDA ÜRÜN DESENİNDEKİ DEĞİŞMELER VE GAP TA ÖNGÖRÜLEN ÜRÜN DESENİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI HARRAN OVASINDA SULAMAYA AÇILAN ALANDA ÜRÜN DESENİNDEKİ DEĞİŞMELER VE GAP TA ÖNGÖRÜLEN ÜRÜN DESENİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Arş. Gör. Yusuf ÇELİK1 Doç. Dr. Bahri KARLI 1 Arş. Gör. Sadettin PAKSOY1 1. GİRİŞ

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL I.Bölüm Tarım Ekonomisi ve Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

Konya 42 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi 01.06.2013 Saat:11:00

Konya 42 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi 01.06.2013 Saat:11:00 Konya 42 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi 01.06.2013 Saat:11:00 Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım, Saygıdeğer

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI GAP BÖLGESİNDE HAYATIN İÇİNDE

TÜRKİYE İŞ BANKASI GAP BÖLGESİNDE HAYATIN İÇİNDE TÜRKİYE İŞ BANKASI GAP BÖLGESİNDE HAYATIN İÇİNDE Adnan BALİ Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Konferansı Diyarbakır Medeniyetler Beşiği: Güneydoğu Anadolu Bölgesi. Birçok Farklı Kültür ve

Detaylı

16-20 Mart 2015-İstanbul 1/28

16-20 Mart 2015-İstanbul 1/28 16-20 Mart 2015-İstanbul 1/28 2/28 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanun 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu 1053 sayılı

Detaylı

Su Hayatı, Biz Suyu Şekillendiriyoruz... 1993 den beri...

Su Hayatı, Biz Suyu Şekillendiriyoruz... 1993 den beri... Su Hayatı, Biz Suyu Şekillendiriyoruz... 1993 den beri... HAKKIMIZDA AKAR-SU Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti. 1993 yılında kurulmuş olan çeşitli alanlardaki geniş kapsamlı projelerle ilgili mühendislik,

Detaylı

Kalehan Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.

Kalehan Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Kalehan Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Firma Tanıtım Notu Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Özaltın İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş., ortaklığında kurulmuş olan Kalehan Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.,

Detaylı

TÜRKİYE DE KENTSEL ATIKSU YÖNETİMİ VE PLANLAMASI

TÜRKİYE DE KENTSEL ATIKSU YÖNETİMİ VE PLANLAMASI TÜRKİYE DE KENTSEL ATIKSU YÖNETİMİ VE PLANLAMASI Recep AKDENİZ Atıksu Yönetimi ve Planlama Şube Müdürü 17 Mart 2011 - Ankara BAKANLIĞIMIZIN GÖREV ÇERÇEVESİ Kentsel Altyapıda; Politika ve prensipleri belirleme,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI. 2008 YILINDA GERÇEKLEġTĠRĠLEN FAALĠYETLER 2009 YILI HEDEFLERĠ. 22 Ocak 2009- ANKARA

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI. 2008 YILINDA GERÇEKLEġTĠRĠLEN FAALĠYETLER 2009 YILI HEDEFLERĠ. 22 Ocak 2009- ANKARA T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 2008 YILINDA GERÇEKLEġTĠRĠLEN FAALĠYETLER 2009 YILI HEDEFLERĠ 22 Ocak 2009- ANKARA DSĠ, Ülkemizin Yeraltı ve Yerüstü Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Gayesiyle 1954 Yılında

Detaylı

GAP EYLEM PLANI 2009 YILI YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ. Başlama-Bitiş Tarihi

GAP EYLEM PLANI 2009 YILI YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ. Başlama-Bitiş Tarihi III. ALTYAPININ GELİŞTİRİLMESİ SULAMA AG.1.1 İnşaatı devam eden projelerin öncelikle ana kanal inşaatları tamamlanacaktır GAP EYLEM PLANI 2009 YILI YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ Adıyaman Çamgazi Sulaması 1986-2009

Detaylı

Kırklareli 15 Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi 25 Mayıs 2013, Cumartesi 15:30

Kırklareli 15 Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi 25 Mayıs 2013, Cumartesi 15:30 Kırklareli 15 Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi 25 Mayıs 2013, Cumartesi 15:30 Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanlarım, Genel Müdürlerim, değerli konuklar, hanımefendiler,

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ DIYARBAKıR ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 DIYARBAKıR GENEL BİLGİLER Nüfus Diyarbakır: 1.607.437 Türkiye:76.667.864 KOBİ

Detaylı

TÜRKİYE DE SU KAYNAKLARI GELİŞTİRME POLİTİKALARINA YÖNELİK TESPİTLER VE ÖNERİLER

TÜRKİYE DE SU KAYNAKLARI GELİŞTİRME POLİTİKALARINA YÖNELİK TESPİTLER VE ÖNERİLER TÜRKİYE DE SU KAYNAKLARI GELİŞTİRME POLİTİKALARINA YÖNELİK TESPİTLER VE ÖNERİLER Faruk Volkan İnşaat ve SulamaYüksek Mühendisi DSİ Genel Müdürlüğü Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı Ankara Bahadır Boz İnşaat

Detaylı

MEHMET AÇIKGÖZ Başkan Yardımcısı

MEHMET AÇIKGÖZ Başkan Yardımcısı MEHMET AÇIKGÖZ Başkan Yardımcısı ÖĞRENİM DURUMU: Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkiler Bölümü Yüksek Lisans 1986 1989 Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkiler Bölümü 1982 1986

Detaylı

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2012 EK-2 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: (0286) 2180452 Faks: (0286) 2180451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

Ankara 16 Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi 28 Ağustos 2013, Çarşamba 18:00

Ankara 16 Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi 28 Ağustos 2013, Çarşamba 18:00 Ankara 16 Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi 28 Ağustos 2013, Çarşamba 18:00 Sayın Başbakan Yardımcım, Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Genel Müdürlerim,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İÇANADOLU BÖLGESİNİN 11 İLİNDEKİ YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İÇANADOLU BÖLGESİNİN 11 İLİNDEKİ YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İÇANADOLU BÖLGESİNİN 11 İLİNDEKİ YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI Prof. Dr. Veysel EROĞLU Çevre ve Orman Bakanı 13 Ağustos 2009 - Konya 1 İÇANADOLU İLLERİ 2 KONYA

Detaylı

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir.

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir. ERGENE HAVZA KORUMA EYLEM PLANI 1. Dere yatakları temizleniyor, 2. Belediye AAT leri DSİ tarafından inşa ediliyor, 3. Islah Organize

Detaylı

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU EK-2 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Özel Bütçe 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: Iğdır

Detaylı

KLASİK GAP BİTERKEN (2008-2012) 2008-2012

KLASİK GAP BİTERKEN (2008-2012) 2008-2012 KLASİK GAP BİTERKEN (20082012) 20082012 EKİM 2014 KLASİK GAP BİTERKEN 2008 2012 T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı EKİM 2014 İÇİNDEKİLER 01 GİRİŞ 02 GÜNEYDOĞU

Detaylı

YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S.

YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S. ARAZI TEMIN RAPORU ARAZİ TEMİN RAPORU AREM

Detaylı

Mardin Batman Siirt Şırnak

Mardin Batman Siirt Şırnak Savurkapı Mahallesi Nusaybin Caddesi No: 31 Meydanbaşı Mevki, Mardin T: (+90 482) 212 11 07 F: (+90 482) 213 14 95 info@dika.org.tr www.dika.org.tr Mardin Batman Siirt Şırnak Mardin Yatırım Destek Ofisi

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018)

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) SAMSUN DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) Eylem TURİZM VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TURİZM TÇS 1.6 Bölgenin yat ve kruvaziyer turizmi potansiyelini değerlendiren etüd-proje çalışmaları yapılacaktır. Artvin,

Detaylı

ARALIK 2013 DİCLE ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. TABLO-7 TİCARİ KALİTEYE İLİŞKİN GERÇEKLEŞMELER

ARALIK 2013 DİCLE ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. TABLO-7 TİCARİ KALİTEYE İLİŞKİN GERÇEKLEŞMELER İŞLEM NO: TİCARİ KALİTE KOD NO ARALIK 2013 DİCLE ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. TABLO-7 TİCARİ KALİTEYE İLİŞKİN GERÇEKLEŞMELER İL ADI SÜRECİN İŞLEMEYE BAŞLADIĞI TARİH VE ZAMAN HİZMETİN YERİNE GETİRİLDİĞİ

Detaylı

5 ana eksende yeni GAP Eylem Planı

5 ana eksende yeni GAP Eylem Planı 5 ana eksende yeni GAP Eylem Planı Mart 08, 2015-7:18:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, Yeni GAP Eylem Planı'nın 5 ana eksenden oluştuğunu bildirdi. Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Yeni GAP Eylem Planı ile mevcut

Detaylı

2013 OCAK DİCLE ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ŞİRKETİ TABLO-7 TİCARİ KALİTEYE İLİŞKİN GERÇEKLEŞMELER

2013 OCAK DİCLE ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ŞİRKETİ TABLO-7 TİCARİ KALİTEYE İLİŞKİN GERÇEKLEŞMELER 2013 OCAK DİCLE ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ŞİRKETİ TABLO-7 TİCARİ KALİTEYE İLİŞKİN GERÇEKLEŞMELER SIRA NO TİCARİ KALİTE KOD NO İL ADI SÜRECİN İŞLEMEYE BAŞLADIĞI TARİH VE ZAMAN HİZMETİN YERİNE GETİRİLDİĞİ

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ MERSİN GENEL BİLGİLER Nüfus Mersin: 1.705.774 Türkiye: 76.667.864 Okur Yazarlık Oranı (6+Yaş) Mersin: %95 Türkiye: %93 İlçe

Detaylı