BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI ALT HİZMET BİRİMLERİ VE GÖREV TANIMLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI ALT HİZMET BİRİMLERİ VE GÖREV TANIMLARINA İLİŞKİN YÖNERGE"

Transkript

1 BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI ALT HİZMET BİRİMLERİ VE GÖREV TANIMLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını belirlemek, görev tanımlarının yapılması ve hizmetlerin daha verimli yürütülmesini temin etmektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönerge, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına ait çalışma usul ve esaslarını kapsar Yasal dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönerge, 08/06/1984 tarihli ve 231 sayılı Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ye dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönergenin uygulanmasında; a) Birim Amiri: I. Hukuk Müşaviri, daire başkanları ve genel müdürlük teşkilatında imzaya yetkili tüm yöneticileri, b) Genel Müdürlük: Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünü, c) Genel Müdür: Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürünü, ifade eder. Alt hizmet birimleri ve görev tanımları MADDE 5- (1) 08/06/1984 tarihli ve 231 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile verilen görevler, bu Yönerge ekinde gösterildiği şekilde isimlendirilen ve görev tanımları yapılan birimler tarafından yürütülür. (2) Alt hizmet birimlerinin görevlerini yürütecek birim sorumluları ilgili birim amirinin önerisi ve Genel Müdürün Onay ı ile belirlenir. Yürütme MADDE 6- (1) Bu Yönerge hükümlerini Genel Müdür yürütür. Yürürlük MADDE 7- (1) Bu Yönerge 22/07/2013 tarihinde yürürlüğe girer. 1

2 EK Genel Müdürlük Makamı Alt Hizmet Birimi ve Görev Tanımı 1) Özel Kalem Hizmetleri Birimi Özel Kalem Hizmetleri Birimi, Genel Müdüre bağlı olarak aşağıdaki hizmetlerin yürütülmesinden sorumludur: a) Makamın resmi ve özel yazışmalarını b) Makamın imzalaması veya onaylaması gereken evrakların sunulmasını ve ilgili birimlere iletilmesini sağlamak, c) Makam ile birimler arasında koordinasyonu sağlamak, ç) Makama ulaşan her türlü sözlü ve yazılı istek, şikâyet, öneri ve benzeri konuların takibini yapmak, d) Makam ile görüşme talebinde bulunanların görüşmelerine ilişkin hizmetleri yürütmek ve makamın randevularını planlamak, e) Makamın yurt içi ve yurt dışı ziyaret, davet, karşılama, ağırlama ve uğurlama hizmetleri ile her türlü protokol, tören ve kutlama işlerini koordine etmek, f) Makamca verilecek benzeri diğer görevleri yapmak. Haber Dairesi Başkanlığı 1) Haber Hizmetleri Birimi Haber Hizmetleri Birimi, Haber Dairesi Başkanlığına bağlı olarak aşağıdaki a) Haber kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla yabancı açık haber kaynaklarını araştırmak, b) Dış basında Türkiye yi doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren yazılı ve görsel haberleri izlemek ve kaydetmek, c) Türkiye yi konu alan haberleri işlemek, değerlendirmek, çeviri ve redaksiyonunu yapmak, ç) Yabancı dillerden tercüme edilen haberleri Devlet Enformasyon Sistemi (DES) üzerinden sunmak, d) Yayın organlarının izlenmesi konusunda basın müşavirlikleri ve ataşelikler ile koordinasyon sağlamak, e) Bağlı olduğu Başkanlıkça verilecek benzeri diğer görevleri yapmak. 2) Bülten ve Değerlendirme Birimi Bülten ve Değerlendirme Birimi, Haber Dairesi Başkanlığına bağlı olarak a) Yabancı basından güncel gelişmelere ilişkin derleme yapmak, bültenler hazırlamak, genel ve güncel konu tespiti yapmak, b) Dış basın değerlendirme ve faaliyet raporları hazırlamak, c) Yabancı basın haberleri üzerinde analiz ve raporlar hazırlamak, ç) Bağlı olduğu Başkanlıkça verilecek benzeri diğer görevleri yapmak. 2

3 3) Medya Takip Birimi Medya Takip Birimi, Haber Dairesi Başkanlığına bağlı olarak aşağıdaki a) Yaygın, bölgesel ve yerel gazeteleri DES üzerinden kupürleyerek hizmete sunmak, b) Gerektiğinde ülkemizi doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren ulusal ve uluslararası gelişmelerle ilgili yerel ve yaygın gazetelerden derlenen kupürlerden oluşan bültenler hazırlamak, c) Bağlı olduğu Başkanlıkça verilecek benzeri diğer görevleri yapmak. Basın Yayın Dairesi Başkanlığı 1) Halkla İlişkiler Birimi Halkla İlişkiler Birimi, Basın Yayın Dairesi Başkanlığına bağlı olarak aşağıdaki a) Genel Müdürlük faaliyetleri ile diğer kurumlardan gelen talepler doğrultusunda kamuoyu duyurularını gerçekleştirmek, b) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile 3071 sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu çerçevesinde Genel Müdürlüğe yapılan başvurular ile Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) tarafından yönlendirilen dilekçeleri değerlendirmek, c) Bakan ve Genel Müdür adına basın kuruluşlarına yönelik kutlama, taziye mesajları ve konuşma metinleri hazırlamak, ç) Genel Müdürlüğün kütüphane hizmetlerini d) Türkiye Medya Veri Tabanı (TMVT) programını yönetmek, e) Yayın organlarının DES e ithal edilmesinde yaygın, bölgesel ve yerel medya ile gereken ilişkiyi kurmak, f) Bağlı olduğu Başkanlıkça verilecek benzeri diğer görevleri yapmak. 2) Basın Kartları Birimi Basın Kartları Birimi, Basın Yayın Dairesi Başkanlığına bağlı olarak aşağıdaki a) İlgili mevzuat gereğince basın kartı düzenlemek, b) Basın kartı sahiplerine Basın Trafik Kartı, Hizmet Damgalı Pasaport ve Silah Taşıma Ruhsatı verilmesi ile ilgili işlemleri c) Basın Kartı Komisyonunun sekretarya hizmetlerini ç) Yerli basın mensuplarının kolay görev yapmalarını sağlamak amacıyla akreditasyon işlemlerini gerçekleştirmek, d) Bağlı olduğu Başkanlıkça verilecek benzeri diğer görevleri yapmak. 3) Görsel Hizmetler Birimi Görsel Hizmetler Birimi, Basın Yayın Dairesi Başkanlığına bağlı olarak aşağıdaki a) Devlet ve hükümet yetkililerinin gezi, inceleme ve kabulleri ile ülkemizi ziyaret eden yabancı devlet adamlarının temaslarını fotoğraf ve/veya video çekimleri ile tespit etmek, 3

4 b) Başbakan ve Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın günlük programlarını, milli bayram ve özel günlerde düzenlenen törenleri, fotoğraf ve/veya video çekimleri ile kaydetmek, c) Genel Müdürlüğümüz bünyesinde var olan fotoğraf arşivinin dijital ortama aktarımı ile modernize edilerek korunmasını sağlamak, bibliyografik künye bilgilerini tutmak, ç) Ülkemizin görsel tarihine katkıda bulunacak fotoğraf ve videoların temini ile arşivin genişletilmesini sağlamak, d) Genel Müdürlüğün faaliyetlerini kayıt altına almak, e) Bağlı olduğu Başkanlıkça verilecek benzeri diğer görevleri yapmak. 4) Yeni Medya Birimi Yeni Medya Birimi, Basın Yayın Dairesi Başkanlığına bağlı olarak aşağıdaki hizmetlerin yürütülmesinden sorumludur. a) Genel Müdürlüğün sosyal medyada yer almasına ilişkin faaliyetleri b) Sosyal medya üzerinden itibar yönetimi çalışmalarını c) Yerel ve yaygın medya mensupları ile sosyal ağlar üzerinden etkin bir iletişim platformu oluşturmak, ç) Yerel basının yeni medya düzenine entegrasyonunu sağlayacak faaliyetleri d) İnternet gazeteciliği ve blog yazarlığı ile ilgili gelişmeleri takip ederek etkileşim faaliyetlerini e) Bağlı olduğu Başkanlıkça verilecek benzeri diğer görevleri yapmak. 5) Yayın Hizmetleri Birimi Yayın Hizmetleri Birimi, Basın Yayın Dairesi Başkanlığına bağlı olarak aşağıdaki a) Ayın Tarihi kitabını hazırlamak ve yayımlamak, b) Medya Buluşmaları na ilişkin kitapları hazırlamak ve yayımlamak, c) Genel Müdürlük Yayın Kurulu ve Yayın Kurulu Alt Çalışma Grubu nun sekretarya hizmetlerini ç) Genel Müdürlüğün yıllık yayın programına uygun yayınlar hazırlamak, hazırlatmak ve satın almak, d) Genel Müdürlüğün internet sayfasındaki Yayınlar bölümünü hazırlamak ve güncellemek, e) Bağlı olduğu Başkanlıkça verilecek benzeri diğer görevleri yapmak. 6) Proje ve Uygulama Birimi Proje ve Uygulama Birimi, Basın Yayın Dairesi Başkanlığına bağlı olarak a) Medya mensuplarına yönelik çeşitli organizasyonlar planlamak ve söz konusu organizasyonlarla ilgili iş ve işlemleri ilgili birimlerle koordineli b) Başkanlığın görev alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası organizasyonları takip etmek ve gerektiğinde katılım sağlamak, c) Başkanlığın görev alanı ile ilgili projelerin planlanması ve yürütülmesini sağlamak, ç) Başkanlığın görev alanına giren konularda araştırma ve geliştirme faaliyetleri 4

5 d) İl Müdürlüklerince yürütülecek etkinliklerin planlamasını yapmak ve etkinlik sonuçlarını analiz ederek değerlendirmek, e) Gündemde yer alan haberlere ilişkin medya analizleri yapmak ve analiz raporları hazırlamak, f) Bağlı olduğu Başkanlıkça verilecek benzeri diğer görevleri yapmak. 7) Ankara Basın-Yayın İrtibat Birimi Ankara Basın-Yayın İrtibat Birimi, Basın Yayın Dairesi Başkanlığına bağlı olarak a) Görev/sorumluluk alanlarına giren illerde, basın-yayın alanında meydana gelen gelişmeleri izlemek ve bu gelişmeler konusunda Genel Müdürlüğe bilgi vermek, b) Görev/sorumluluk alanlarına giren illerdeki basın mensuplarıyla münasebetlerin düzenlenmesi ve basının güçlendirilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmak, c) Görev/sorumluluk alanlarına giren illerdeki yerli ve yabancı basın-yayın organlarının ve mensuplarının mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak amacıyla gerekli çalışmalar yapmak, tedbirler almak, gerekli gördüğü tedbirler konusunda Genel Müdürlüğe önerilerde bulunmak, ç) Görev/sorumluluk alanlarına giren illerde ikamet eden basın-yayın organları mensuplarının basın kartlarına ilişkin müracaatlarını kabul etmek, gazetecilerin şahıs işlem dosyasını tutmak ve başvuruları gerekli evrakla birlikte Genel Müdürlüğe intikal ettirmek, d) Görev/sorumluluk alanlarına giren illerin tanıtılması ve oluşan ekonomik ve sosyal gelişimlerin yansıtılması bakımından basın ve yayın organları ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile ilişki kurmak, kamuoyunu aydınlatıcı faaliyetlerde bulunmak ve gerektiğinde bu amaçla ilgili makamların bilgisi çerçevesinde basın mensuplarının, görev alanında bulunan illerde gerçekleştirilecek faaliyetlere davet edilmelerini ve katılımlarını sağlamak, e) Görev/sorumluluk alanlarına giren illerde yayın yapan basın-yayın organlarını izlemek ve uygun görülen haber ve yazıların Genel Müdürlükçe yayımlanan gazete, dergi, bülten ve benzeri yayınlarda yer alması için teklifte bulunmak, yerel basın organlarının DES çalışmalarına dâhil olmasını sağlamak, f) Bağlı olduğu Başkanlıkça verilecek benzeri diğer görevleri yapmak. Enformasyon Dairesi Başkanlığı 1) Mihmandarlık Hizmetleri Birimi Mihmandarlık Hizmetleri Birimi, Enformasyon Dairesi Başkanlığına bağlı olarak a) Genel Müdürlüğün davetlisi olarak veya uluslararası toplantılar için gelen ya da resmi ziyaretlerde yabancı heyetlere eşlik eden medya mensuplarına yönelik akreditasyon, mihmandar terfiki, iaşe, ibate ve araç tahsisi gibi hizmetler ile kendi imkânlarıyla ülkemize gelen yabancı basın mensuplarına yönelik hizmetleri yapmak, söz konusu basın mensuplarının mesleki çalışmalarını kolaylaştırıcı tedbirler almak, b) Kültürel Değişim Programları kapsamında ülkemize gelen yabancı basın mensuplarına yönelik hizmetleri yapmak, c) Gerekli hallerde sürekli veya geçici basın merkezi kurmak, 5

6 ç) Ülkemizde yerleşik olarak görev yapan yabancı basın mensuplarının akreditasyon işlemlerini ikamet işlemleri ile randevu ve çekim taleplerine aracılık etmek, d) İlgili mevzuat çerçevesinde, yabancı basın mensuplarının beraberlerinde getirdikleri ya da Türkiye'den aldıkları taşıt, mesleki araç-gereç, ev eşyaları, büro malzemeleri ve dayanıksız tüketim mallarının gümrüksüz alınmasının temini ile bunların ihraç, satış ve devir işlemlerine yardımcı olmak, e) Akredite ettiği yabancı basın mensuplarının dış basında çıkan haberlerini takip etmek ve değerlendirmek, f) Yabancı basına yönelik olarak rehber yayınlar hazırlamak, g) Bağlı olduğu Başkanlıkça verilecek benzeri diğer görevleri yapmak. 2) Tanıtım Hizmetleri Birimi Tanıtım Hizmetleri Birimi, Enformasyon Dairesi Başkanlığına bağlı olarak a) Türkiye nin dış tanıtımına yönelik hedef ve stratejileri belirlemek, planlamasını yapmak, projeleri hazırlamak ve bunları uygulamak, b) Türkiye nin tanıtılmasını sağlayacak genel ve özel araştırmalar yapmak ve/veya yaptırmak, c) Dış tanıtım faaliyetlerini yönlendirmek ve bu amaçla bütün kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarla iş birliği yapmak, ç) Ülkemizin yurt dışında tanıtımına yönelik referans yayınları hazırlamak, hazırlatmak ve yayımlamak, d) Genel Müdürlüğün Türkiye nin dış tanıtımına yönelik projelerini Tanıtma Fonu Kuruluna sunmak, e) Tanıtma Fonu Kurulunca mali kaynak sağlanarak benimsenen Genel Müdürlük projelerini ve Genel Müdürlüğün koordinatörlüğünde yürütülmesi uygun görülen projeleri takip etmek, ödemelerini yapmak ve hesaplarını tutmak, f) Tanıtma Fonu Kurulu tarafından Genel Müdürlüğün görüşünün alınması için gönderilen projelerin mütalaalarını hazırlamak, g) Tanıtma Fonu Kurulunun toplantı gündemlerinin Genel Müdürlük ile ilgili bölümünü hazırlamak, h) Bağlı olduğu Başkanlıkça verilecek benzeri diğer görevleri yapmak. 3) Dış İlişkiler Birimi Dış İlişkiler Birimi, Enformasyon Dairesi Başkanlığına bağlı olarak aşağıdaki a) Devlet ve Hükümet faaliyetleri ile yapılan hizmetlerin dış kamuoyuna etkin bir biçimde yansıtılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak, b) Basın müşavirlikleri ve ataşeliklerin faaliyetlerini yönlendirmeye yönelik çalışmalar yapmak, c) Yurt dışında Türkiye aleyhindeki propaganda faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek ve Genel Müdürlüğün ilgili birimleri, kamu kurum ve kuruluşları, yerleşik ve yabancı sivil toplum kuruluşları arasında iş birliği sağlayarak gerekli karşı tedbirleri almak, ç) Türkiye nin tanıtımı amacıyla enformasyon ve aydınlatma faaliyetleri hakkında kamu kurum ve kuruluşları, yerleşik ve yabancı sivil toplum kuruluşları ile politika ve eylem planı belirlemek amacıyla uluslararası organizasyon ve etkinlikler düzenlemek, 6

7 d) Uluslararası medya forumları/panelleri/sempozyumları gibi etkinlikleri düzenlemek. Düzenlenen bu etkinliklerin sürekliliğini sağlamak üzere uluslararası medya platformları oluşturulmasını planlamak ve medya platformları ile ilgili iş ve işlemleri e) Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen uluslararası organizasyonlara talep halinde yardımcı olmak, f) Genel Müdürlüğün görev alanı ile ilgili uluslararası organizasyonları takip etmek ve gerektiğinde katılım sağlamak, g) Yurt dışındaki muadil veya benzeri teşkilatlarla eğitim ve proje gibi alanlarda iş birliği yapmak, ğ) Yabancı ülkelerde iletişim alanında eğitim gören ya da başarılı genç basın mensuplarına Türkiye de staj imkânı sağlamak, h) Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğünün sekretarya hizmetlerini ı) Bağlı olduğu Başkanlıkça verilecek benzeri diğer görevleri yapmak. Tercüme Dairesi Başkanlığı 1) Tercüme Hizmetleri Birimi Tercüme Hizmetleri Birimi, Tercüme Dairesi Başkanlığına bağlı olarak aşağıdaki a) Türkçeden yabancı dile ve yabancı dilden Türkçeye Genel Müdürlüğün görev alanına giren her türlü tercümeyi yapmak veya yaptırmak, b) Yabancı dilde basılacak tanıtıcı yayınların seçme, çeviri ve düzeltme işlemlerini yapmak, c) Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen simultane tercüme taleplerini imkanlar ölçüsünde karşılamak, ç) Başkanlıkça verilecek benzeri diğer görevleri yapmak. 2) Redaksiyon ve Değerlendirme Hizmetleri Birimi Redaksiyon ve Değerlendirme Hizmetleri Birimi, Tercüme Dairesi Başkanlığına bağlı olarak a) Tercümelerin redaksiyonunu yapmak, b) Verilen hizmetlere ilişkin bir arşiv oluşturmak, c) İş birliği yapılacak kurum ve kuruluşlarla ilgili birimlerden ve yurt dışı temsilciliklerinden gelen tanıtıcı metinlerin değerlendirmesini yapmak ve tercüme edilen metinleri ilgili kamuoyunun dikkatine sunmak, ç) Başkanlıkça verilecek benzeri diğer görevleri yapmak. 7

8 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1) Bütçe ve Performans Birimi Bütçe ve Performans Birimi, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bağlı olarak a) Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Genel Müdürlük bütçesini hazırlamak, c) Ayrıntılı harcama veya finansman programını hazırlamak, ç) Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak, d) Genel Müdürlüğün yurt içi ve yurt dışı teşkilatına ödenek tahsisini yapmak, e) Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini f) Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve üç aylık dönem gerçekleşme raporu yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak, g) Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek, ğ) Genel Müdürlük faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, h) Merkez, yurt içi ve yurt dışı teşkilatı nakit planlamasını yapmak, ı) Bağlı olduğu Başkanlıkça verilecek benzeri diğer görevleri yapmak. 2) Stratejik Planlama Birimi Stratejik Planlama Birimi, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bağlı olarak a) Genel Müdürlüğün stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, kurumun stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek, stratejik planlamaya yönelik diğer destek hizmetlerini b) İdare faaliyet raporu ile Genel Müdürlük merkez, taşra, yurt dışı teşkilatı aylık faaliyet raporu ve birim faaliyet raporunu hazırlamak c) Genel Müdürlüğün misyonu ve vizyonunun belirlenmesi çalışmalarını ç) Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere karşı tedbirler almak, d) Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak, e) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, f) Genel Müdürlüğün yönetimi, hizmetlerin geliştirilmesi ve performans ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, g) Genel Müdürlüğün ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirmek, ğ) Merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarına ait resmi yazışma kodlarını güncellemek, h) Yönetim bilgi sistemine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, 8

9 ı) Bağlı olduğu Başkanlıkça verilecek benzeri diğer görevleri yapmak. 3) İç Kontrol İşlemleri Birimi İç Kontrol İşlemleri Birimi, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bağlı olarak a) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, b) Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak, c) Ön malî kontrol görevini ç) Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek, d) Risk değerlendirme ile ilgili görevleri yerine getirmek, risk analizi yapmak, e) İlgili birimlerden Başkanlığa intikal eden mevzuat tasarıları, mali konularda görüş talebi ve soru önergelerine verilecek cevapları koordine etmek, f) Bağlı olduğu Başkanlıkça verilecek benzeri diğer görevleri yapmak. 4) Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bağlı olarak a) Genel Müdürlüğün muhasebe hizmetlerini yürütmek ve Genel Müdürlüğün mali istatistiklerini hazırlamak, b) Genel Müdürlüğün bütçe kesin hesabını hazırlamak, c) Kamu zararları ile ilgili dosya takibinde bulunmak, ç) Yurt dışı teşkilatının ön ödeme işlemlerini yürütmek ve yurt dışı harcamalara ilişkin mahsup işlemlerini yapmak, d) Yurt dışı sürekli/geçici görev harcırah işlemleri ile yurt dışı teşkilatı personelinin tedavi giderlerinin takibini yapmak, e) Başkanlığın ve yurt dışı teşkilatının taşınır kayıt ve kontrol görevi ile Genel Müdürlüğün Taşınır Konsolide Yetkilisi görevlerini mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak, f) Merkez, yurt içi ve yurt dışı teşkilatı nakit planlamasını yapmak, g) Başkanlığın gerçekleştirme, satın alma işlemlerini ğ) Bağlı olduğu Başkanlıkça verilecek benzeri diğer görevleri yapmak. 5) AR-GE Birimi AR-GE Birimi, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bağlı olarak aşağıdaki a) Genel Müdürlüğün hizmet alanlarını etkileyecek iç ve dış unsurların incelenerek, hizmetlerin kalite ve verimliliğini artırıcı genel araştırmalar yapmak, b) Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili araştırma geliştirme faaliyetlerini c) İdare faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek hususlara karşı tedbirler almak, ç) Bağlı olduğu Başkanlıkça verilecek benzeri diğer görevleri yapmak. 9

10 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 1) İdari ve Sosyal Hizmetler Birimi İdari ve Sosyal Hizmetler Birimi, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı olarak a) Genel Müdürlüğün güvenlik, temizlik ve ulaştırma hizmetlerini sağlamak, b) Hizmet binasının gerekli bakım ve onarımını yaptırmak, c) Personelin mesaiye geliş ve gidişleri için servis hizmeti sunulması halinde, bu hizmetin sevk ve koordinesini yapmak, ç) Genel Müdürlük personelinin öğle yemeği hizmetlerini d) Sosyal tesislerin kullanımı ve işletilmesi ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirmek, e) Bağlı olduğu Başkanlıkça verilecek benzeri diğer görevleri yapmak. 2) Bilgi İşlem ve Teknik Hizmetler Birimi Bilgi İşlem ve Teknik Hizmetler Birimi, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı olarak a) Genel Müdürlüğün bilgisayar altyapı, yazılım, donanım, işletim gibi işlerini b) Genel Müdürlüğün bilgi işletim sisteminin güvenliğini sağlamak için kullanılan yazılım ve donanımların takibini ve devamlılığını sağlamak, c) Genel Müdürlüğün hizmet binasının ve demirbaş eşyaların gerekli teknik bakım ve onarımını yaptırmak, ç) Genel Müdürlük hizmet birimlerinde meydana gelebilecek teknik arızalara müdahale ederek arızanın en kısa zamanda giderilmesini sağlamak, d) Bağlı olduğu Başkanlıkça verilecek benzeri diğer görevleri yapmak. 3) Satınalma ve İhale Birimi Satınalma ve İhale Birimi, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı olarak a) Genel Müdürlüğün ve bağlı olduğu Başkanlığın ihtiyaç duyduğu mal veya hizmetlerin teminini ve periyodik bakımlarını sağlamak, b) Genel Müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan su, elektrik, doğal gaz, telefon, internet ve Kablo TV aboneliği gibi hizmetler karşılığı tahakkuk eden faturaların ödeme işlemlerini yapmak, c) Harcama yetkilisi adına, taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesini, kullanılmasını, kontrolünü, kayıtlarının Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamak ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermek, ç) Bağlı olduğu Başkanlıkça verilecek benzeri diğer görevleri yapmak. 4) Genel Evrak Arşiv ve Dağıtım Birimi Genel Evrak Arşiv ve Dağıtım Birimi, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı olarak a) Genel Müdürlüğe gelen her türlü evrakın kayıtlarını ve birimlere dağıtımını yapmak, b) Genel Müdürlük tarafından gönderilen her türlü evrakın ve yayının kayıtlarını ve gönderi işlerini yapmak, 10

11 c) Genel Müdürlüğün arşiv hizmetlerini ç) Genel Müdürlüğün resmi yazışma ve arşiv mevzuatını oluşturmak, geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek, d) Bağlı olduğu Başkanlıkça verilecek benzeri diğer görevleri yapmak. 5) Savunma Uzmanlığı Savunma Uzmanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı olarak a) İlgili kurum, kuruluş ve kişilerle iş birliği halinde planlanan işlerin gerçekleştirilmesini, değişiklik ve yeniliklerin işlenmesini, gerektiğinde uygulanmasını ve takibini sağlamak, b) Sivil Savunma malzeme ve teçhizatının tedarik ve temini ile bakım ve korunmalarını takip etmek, c) Sivil Savunma ekiplerinin kuruluş ve eğitimlerini yaptırmak, ç) Ulusal ve uluslararası tatbikatlarda Genel Müdürlüğümüzü temsil etmek ve verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak, d) Bağlı olduğu Başkanlıkça verilecek benzeri diğer görevleri yapmak. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı 1) Kadro ve Atama Birimi Kadro ve Atama Birimi, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına bağlı olarak a) Kadro iptal ve ihdas işlemlerini yapmak, b) Sözleşmeli personelin atama, görevlendirme ve görevden ayrılış işlemlerini yapmak, c) Yabancı uyruklu personelin çalışma izni işlemlerini ç) Mevzuat hükümleri gereğince aday memurların asalet onaylarını, başarısız olanların ise gerekli işlemlerini yapmak, d) Naklen atama onaylarını hazırlamak, e) Memurların ilgili kanunlar ve mevzuat çerçevesinde göreve başlayış, görevden ayrılış, vekâlet, yer değiştirme, geçici görev, nakil, istifa, çıkarılma, silah altına alınma ve terhislerinde göreve dönmelerine ilişkin işlemlerini yapmak, f) Atama kararnamelerini hazırlamak, g) Genel Müdürlüğe yeni başlayan personelin SGK tescil işlemlerini yapmak, ğ) Genel Müdürlük personeline yönelik istatistiki bilgiler hazırlamak, h) İnsan kaynaklarının kısa ve orta vade planlamasını yapmak, ı) İdare hizmetlerindeki değişme ve gelişmelerin ışığında norm kadro çalışmalarının sürekliliğini sağlamak, i) Bağlı olduğu Başkanlıkça verilecek benzeri diğer görevleri yapmak. 2) Özlük Birimi Özlük Birimi, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına bağlı olarak aşağıdaki a) Genel Müdürlük personelinin tüm özlük kayıtlarını tutmak, b) Genel Müdürlük personelinin izin işlemlerini 11

12 c) Genel Müdürlük personelinin mal bildirim beyannamesinin ilgili yasalar çerçevesinde doldurulmasını sağlamak, ç) Genel Müdürlük personelinin hususi pasaport işlemlerini yapmak ve imza sirkülerini her yıl ilgili makamlara bildirmek, d) Genel Müdürlük personelinin emeklilik işlemlerini yapmak, e) Genel Müdürlük personelinin kademe-terfi işlemlerini yapmak, f) Genel Müdürlük personelinin her türlü hizmet birleştirme ve intibak işlerini yapmak, g) Genel Müdürlük personelinin takdirname, ödül ve teşekkür işlemlerini yapmak, ğ) Hizmet Takip Programında (HİTAP) personel bilgilerini güncellemek, h) Bağlı olduğu Başkanlıkça verilecek benzeri diğer görevleri yapmak. 3) Maaş ve Tahakkuk Birimi Maaş ve Tahakkuk Birimi, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına bağlı olarak a) Genel Müdürlük personelinin mali haklarına ilişkin her türlü işlemi yapmak, b) Genel Müdürlük personelinin maaş, ikramiye ve benzeri özlük haklarına ilişkin tahakkuk işlerini yapmak, c) Emekli kesenekleri, sigorta primleri, kefalet, vergi ve harçlarla ilgili işlemleri ç) Başkanlık personelinin geçici ve sürekli görev yolluklarını ödemek, d) Başkanlığın bütçesini hazırlamak ve bütçe ödeneklerinin takibini yapmak, e) Başkanlığın ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri temin etmek, f) Başkanlığın taşınır mal işlemlerini yapmak, g) Genel Müdürlük personeli hakkındaki icra ve maaş haczi işlemlerini yürütmek. ğ) Bağlı olduğu Başkanlıkça verilecek benzeri diğer görevleri yapmak. 4) Eğitim Birimi Eğitim Birimi, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına bağlı olarak aşağıdaki a) Genel Müdürlük personelinin eğitim ihtiyaçlarını tespit ederek, kısa ve orta vadeli hizmet içi eğitim programlarını hazırlamak, b) Personel alım sınavlarını organize etmek, c) Yurt içi veya yurt dışı eğitim olanaklarını araştırmak, ç) Eğitim ile ilgili gerekli kurul ve komisyonların kurulmasını sağlamak, d) Hazırlanan eğitim programlarını ve raporlarını ilgili kurumlara bildirmek, e) Aday memur eğitim programı düzenlemek, f) Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarına ilişkin her türlü iş ve işlemi yapmak, g) Genel Müdürlükte staj yapacak olan öğrencilerin işlemlerini ğ) Genel Müdürlük personelinin disiplin işlemlerini yapmak, h) Genel Müdürlük personelinin sendika işlemlerini yapmak, ı) Genel Müdürlük personelinin kimlik kartı işlemlerini yapmak, i) Bağlı olduğu Başkanlıkça verilecek benzeri diğer görevleri yapmak. 12

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ, TAŞRA VE YURTDIŞI TEŞKİLATI GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ, TAŞRA VE YURTDIŞI TEŞKİLATI GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 7 Haziran 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28670 YÖNETMELİK Başbakanlık (Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü) tan: BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ, TAŞRA VE YURTDIŞI TEŞKİLATI GÖREV,

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde No Sayfa No 1. Amaç... 1 2. Kapsam... 1 3. Dayanak...

Detaylı

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLER İ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: ŞEMA NO: İDARİ

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, terörle

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi İKİNCİ BÖLÜM

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi İKİNCİ BÖLÜM Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığının ve

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (23.04.2015/31646 Sayılı Makam Onayı) AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ İÇİNDEKİLER Yazı İșleri Müdürlüğü...7 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü...17 Strateji Geliștirme Müdürlüğü...27 Bilgi İșlem Müdürlüğü...37 Teftiș Kurulu Müdürlüğü...45

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 2 Keçiören Belediyesi Müdürlük Yönetmelikleri Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu,

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

2009-2010-2011 (HAZİRAN) YILI PERFORMANS PROGRAMI İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2009-2010-2011 (HAZİRAN) YILI PERFORMANS PROGRAMI İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 2009-2010-2011 (HAZİRAN) YILI PERFORMANS PROGRAMI İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İletişim Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: (312)

Detaylı

I. STRATEJİK PLANIN 2009-2013 DEĞERLENDİRME RAPORU

I. STRATEJİK PLANIN 2009-2013 DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı I. STRATEJİK PLANIN 2009-2013 DEĞERLENDİRME RAPORU İletişim Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Tel:

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Genelgenin

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Uşak Belediyesinde faaliyet gösteren birimlerin, kuruluş, görev,

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Çağdaş bir kamu yönetimi sistemi oluşturmanın evrensel kuralları vardır.

Detaylı

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak-2015 Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 (Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulunun 07.08.2007 tarih ve 19/396 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, zaman

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı