ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AB MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AB MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER"

Transkript

1 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZİ GÖREV TANIMI 2. FAALİYET RAPORU 2.1. ARŞİV DÜZENLEMESİ VE EVRAK TASNİFİ 2.2. OLAĞAN GÖREVLER Uluslararası Yazışmalar Tercüme Hizmetleri Avrupa Birliği'nden Haberler Duyurular 2.3. KATILIM SAĞLANAN ETKİNLİKLER Hukukun Üstünlüğü: Adli Makamlar ile Avukatlar İçin Önemi ve Anlamı Konulu Seminer Avrupa Birliği Komisyonu Gayri Resmi İlerleme Raporu Toplantısı CCBE, PECO Komitesi Toplantısı Proje İzleme Toplantısı Fas Kraliyet Yüksek Mahkemesi Heyetinin Birliğimize Yaptığı Ziyaret Selanik, Makedonya, Sırp ve Arap Barolar Birliği Başkanlarının Birliğimize Yaptığı Ziyaret Sektörel İzleme Alt Komite Toplantısı CCBE Yönetim Kurulu Toplantısı Ara Değerlendirme Süreci Bilgilendirme Toplantısı Şubat 2010 tarihinde gerçekleştirilen Viyana Başkanlar Toplantısı Avrupa Konseyi Genel Sekreteri ile Toplantı 1

2 CCBE Genel Kurulu Yeni Avrupa Birliği Stratejisi ve Yeni AB İletişim Belgesi Toplantısı LDV Hareketlilik Projeleri Hazırlık Toplantısı Sivil Toplum Diyalogları Projesi Kapanış Konferansı Adalete daha İyi Erişim Projesi Teknik Destek Toplantısı Raull Wallenberg Enstitüsü Tanışma Toplantısı Çocuk Adalet Sistemi ve Koruma Mekanizmaları Toplantısı Türk-İngiliz Hukukçular Birliği Başkanı'nın Birliğimizi Ziyareti Mesleğe Yeni Başlayan Avukatlar Komisyonu Toplantısı Avrupa Konseyi Türkiye Proje Ofisi Temsilcileri nin Birliğimizi Ziyareti Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Final Raporu Değerlendirme Toplantısı Adalet Bakanlığı Yetkilileri İle Gerçekleştirilen Türkiye de Mahkeme Yönetim Sistemine Destek II. Aşama Projesi Değerlendirme Toplantısı Geleneksel Alman Avukatlar Günü Konferansı CCBE Genel Kurulu CCBE PECO Komitesi Toplantısı 2.4. DÜZENLENEN SEMİNERLER 2.5. RAPORLAR Viyana Başkanlar Toplantısı Ülke Raporu Dünya Ülkelerinde Karşılaştırmalı Staj Eğitimi Raporu Avrupa Ülkelerinde Reklam, Rekabet ve Uzmanlaşma Konularında İnceleme Raporu Hukuk Devletinden Gözetim Toplumu'na mı? İnceleme Raporu 2

3 Türkiye Adalet Akademisi İnceleme Raporu CCBE Yılları Faaliyet Raporu Avrupa Ülkelerinde Adli Yardım ve Avukatlık Hizmetlerinde Uygulanan KDV Oranları Raporu 2.6. PROJELER Meslek İçi Eğitim Projesi Türk Avukatlar İçin Avrupa Birliği Ülkelerinde Mesleki Eğitim Projesi Genç Avukatları Deneyimlerin Paylaşımı Forumları Türkiye de Mahkeme Yönetim Sisteminin Desteklenmesi Projesi II. Aşama Adli Yardım Projesi 2.7. BİLGİ NOTALARI VE MÜTALAALAR Körfez İşbirliği Konseyi Av. Muharrem Erbey'in Tutuklanması Adalete daha İyi Erişim Projesi İncelemesi 2.8. YAYINLAR Meslek İçi Eğitim Projesi Sonuç Raporu Meslek İçi Eğitim DVD'leri Avrupalı Avukatların Tabi Olduğu Meslek Kuralları 3

4 1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZİ GÖREV TANIMI Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Merkezi, Türkiye Barolar Birliği Başkanlık Makamı ve Genel Sekreterliği tarafından görevlendirildiği konularda çalışma sürdürmektedir. Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Merkezi; Uluslararası Baro Örgütleri, Avukat Birlikleri, Hukuk Birlikleri, Baro Federasyonları ve Hukuk Kurumları ile temaslarda bulunmak, bu kurum ve kuruluşlarca düzenlenen toplantılara katılmak ve raporlamak, Yabancı memleket baroları, avukat birlikleri, hukuk cemiyetleri ve hukuk kurumları ile temaslarda bulunmak, tanıtmak, Türkiye deki avukatlık mesleğini ve Türk hukuk sistemini uluslararası alanda Avrupa Birliği ne katılım sürecinde (barolarla eşgüdüm sağlayarak), Avrupa Birliği nin kurumsal yapısını, üye ülkelerde avukat ve baro birliklerinin konumları ile ilgili Avrupa Birliği mevzuatını izlemek, Avrupa Birliği nde avukatlık hizmetleri ve düzenlemeleri ile ilgili gelişmeleri izleyerek raporlamak, Avrupa Birliği ne katılım müzakereleri nedeni ile gerçekleştirilen tarama sürecini izlemek, ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde iletişimi sağlamak ve raporlamak, Uluslararası mesleki kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen toplantılara katılıma ilişkin düzenlemeleri ve ülkemizde gerçekleştirilecek uluslararası toplantı ve konferanslara ilişkin organizasyonları yapmak, 4

5 Avrupa Barolar ve Hukuk Kuruluşları Konseyi (Council of Bars & Law Societies of Europe-CCBE) nin düzenlediği toplantılara katılmak, Avrupa Birliği düzeyinde avukatlık mesleği ile ilgili gelişme ve girişimleri takip etmek, ülkemizdeki uygulamaları, hukuk ve avukatlık mesleği alanındaki gelişmeleri tanıtmak, katılım sağlanan toplantılarla ilgili rapor hazırlamak, Türkiye Barolar Birliği nin üyesi olduğu Uluslararası Barolar Birliği (International Bar Association-IBA) ve Avrupa Barolar Federasyonu (European Bars Federation-EBF) ile ilişkileri sürdürmek, toplantılara katılmak, rapor hazırlamak, Avukatlık mesleğinin gelişimine yönelik her türlü faaliyet ve eğitim çalışması için gerekli kurum ve kuruluşlarla irtibat sağlayarak uluslararası projeler hazırlamak, yürütmek ve/veya yönetmek, raporlar düzenlemek, Uluslararası hukuki gelişmeler ve insan hakları, hukuk devleti, temel hak ve hürriyetler gibi temel kavramlara yönelik ulusal ve uluslararası seminer, konferans, toplantı, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek, Uluslarüstü hukuk alanındaki gelişmeleri takip ederek, gelişmelerin ülkemize uyarlanması için gerekli çalışmaları sürdürmek, Düzenlenen seminer, konferans, toplantı, çalıştay ve benzeri faaliyetler sonrasında Türkiye Barolar Birliği Başkanlık Makamı tarafından yayınlanmasına karar verilen yayınlar konusunda gerekli çalışmaları, Türkiye Barolar Birliği Yayın İşleri Müdürlüğü ile eşgüdümlü şekilde sürdürmek, Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye Cumhuriyeti ne tanınan hibelerin mesleğin gelişimi amacıyla kullanılmasını sağlamak için eğitim, kurumsal kapasite gelişimi, demokrasi ve insan hakları, hareketlilik ve benzeri başlıklarda uluslararası projeler 5

6 hazırlayarak ilgili kurumlara sunmak, sağlanacak hibe fonlarının idari ve -Türkiye Barolar Birliği Muhasebe Müdürlüğü ile eşgüdüm halinde- mali takibini yapmak, gerek duyulması durumunda projeleri doğrudan yönetmek, takip etmek ve raporlamak, Türkiye Barolar Birliği nin katılımcı sıfatı ile taraf olduğu uluslararası projeleri Türkiye Barolar Birliği nin yabancı ülkelerle temaslarını sağlamak amacı ile sürdürdüğü yazışmaları hazırlamak ve tercüme etmek, güncellemek, Türkiye Barolar Birliği resmi internet sitesini İngilizce dilinde hazırlamak ve Türkiye Barolar Birliği nin ilgili birimlerince hazırlanan seminer, konferans, toplantı, çalıştay ve benzeri faaliyetlerin organizasyonunda teknik destek sağlamak, Türkiye Barolar Birliği nin ilgili birimlerince uygulanmasında mesleki açıdan fayda görülen uluslararası projelerin hazırlanmasında ve sunumunda teknik destek sağlamak ile görevlidir. 6

7 2. FAALİYET RAPORU 2.1. ARŞİV DÜZENLEMESİ VE EVRAK TASNİFİ Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Merkezinin yeniden yapılandırılmasının ardından, yeniden yapılandırmayı müteakip evrak tasnif sistemi oluşturularak, evrakların tasnifi yapılmaktadır. Yeni işlem gören evraklardan başlanarak geriye doğru arşivleme ve evrak tasnifi çalışması sürdürülmektedir 2.2. OLAĞAN GÖREVLER Uluslararası Yazışmalar Türkiye Barolar Birliği'ne çeşitli ülkelerden gelen yazışmalar tercüme edilerek Genel Sekreterliğe iletilmekte ve Makamlarının takdirleri doğrultusunda gerekli cevaplar hazırlanarak gönderilmektedir Tercüme Hizmetleri Başkanlık Makamı ve Genel Sekreterliğin görevlendirmeleri doğrultusunda birçok farklı konuda tercüme hizmeti sağlanmaktadır Avrupa Birliği'nden Haberler Türkiye Barolar Birliği Dergisinde yayınlanmak üzere aylık olarak Avrupa Birliği'nden hukuki gelişmelerin incelendiği Avrupa Birliği'nden Haberler başlıklı bölüm hazırlanmaktadır Duyurular Çeşitli ülkelerden Birliğimize iletilen toplantı, seminer ve konferanslara ilişkin davetler ve iş ilanları Türkçeye tercüme edilerek Barolara duyuru yapılmaktadır. 7

8 2.3. TOPLANTILAR Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Merkezi tarafından sürdürülen faaliyetlerin önemli bir kısmını katılım sağlanılan uluslararası toplantılar oluşturmaktadır. Merkez personeli tarafından katılım sağlanılan olağan toplantıların sonuçları raporları ve/veya bilgi notları Genel Sekreterliğe ve ilgili Makamların gerekli görmeleri halinde Başkanlık Divanı üyelerine arz edilmektedir. İlgili Makamlarca verilen talimat doğrultusunda katılım sağlanılacak özel nitelikli toplantılarda ise, öncelikle konu üzerine çalışma gerçekleştirilerek konuya ilişkin bilgi notu ve/veya rapor hazırlanmakta ve ilgili Makama arz edilerek görüşü istenmektedir. İlgili Makamın görüşü doğrultusunda toplantıda gerçekleştirilecek sunum vb. metinler hazırlanarak onay alınmasını müteakip toplantılara katılım sağlanmaktadır. Söz konusu özel nitelikli toplantılar sonucunda toplantı tutanakları hazırlanarak Genel Sekreterliğe ve ilgili Makamların gerekli görmeleri halinde Başkanlık Divanı üyelerine arz edilmektedir. Bu bağlamda, yakın geçmişte Merkez personelince katılım sağlanılan toplantılar aşağıda kısa bilgiler ile arz olunmuştur Hukukun Üstünlüğü: Adli Makamlar ile Avukatlar İçin Önemi ve Anlamı Konulu Seminer 4-5 Haziran 2009 tarihinde, Avrupa Komisyonu, Genişlemeden Sorumlu Genel Müdürlüğü TAIEX Ofisi tarafından Ankara da gerçekleştirilen ve açılış konuşması Başkan Yardımcımız Sayın Av. Talay Şenol tarafından yapılan; Hukukun Üstünlüğü: Adli Makamlar ile Avukatlar İçin Önem ve Anlamı konulu Seminer e katılım sağlanmıştır Avrupa Birliği Komisyonu Gayri Resmi İlerleme Raporu Toplantısı 8 Haziran 2009 tarihinde AB Komisyonu tarafından yapılan davet üzerine, 2009 yılı İlerleme Raporu ile ilgili olarak gayri resmi görüşmelere katılım sağlanmıştır. 8

9 CCBE, PECO Komitesi Toplantısı Haziran 2009 tarihinde CCBE ve PECO Komitesinin Bükreş, Romanya da yapılan Toplantılarına katılım sağlanmıştır Proje İzleme Toplantısı Meslek İçi Eğitim Projesi kapsamında, 29 Haziran 2009 tarihinde Merkezi Finans ve İhale Birimi yetkilileri ve Proje Destek ekibi tarafından kurumumuza ikinci izleme ziyareti gerçekleştirilmiş, proje performansı çok iyi olarak değerlendirilmiştir Fas Kraliyet Yüksek Mahkemesi Heyetinin Birliğimize Yaptığı Ziyaret 30 Haziran 2009 tarihinde Fas Kraliyet Yüksek Mahkemesi Heyetinin Birliğimize yaptığı ziyarette hazır bulunulmuştur Selanik, Makedonya, Sırp ve Arap Barolar Birliği Başkanlarının Birliğimize Yaptığı Ziyaret 16 Temmuz 2009 tarihinde Selanik, Makedonya, Sırp ve Arap Barolar Birliği Başkanlarının Birliğimize yaptığı ziyarette hazır bulunulmuştur Sektörel İzleme Alt Komite Toplantısı 18 Eylül 2009 tarihin de T.C. Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği nezdinde yapılan; Sektörel İzleme Alt Komite Toplantısı na katılım sağlanmıştır CCBE Yönetim Kurulu Toplantısı 16 Ekim 2009 tarihinde Brüksel de yapılan CCBE Yönetim Kurul toplantına katılım sağlanmıştır. 9

10 Ara Değerlendirme Süreci Bilgilendirme Toplantısı 27 Ekim 2009 tarihinde T.C. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği nezdinde yapılan; sona ermiş ve devam etmekte olan AB fonlu projelere ilişkin 2009 Ara Değerlendirme Süreci Bilgilendirme Toplantısı na katılım sağlanmıştır Şubat 2010 tarihinde gerçekleştirilen Viyana Başkanlar Toplantısı Viyana'da Şubat 2010 tarihinde Avusturya Cumhurbaşkanı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Sayın Av. Talay Şenol tarafından temsil edilmiştir. Toplantı için tüm çalışmalar Merkezimizce sürdürülmüş olup aynı zamanda Av. Derya Yeşiladalı, Başkan Yardımcımıza toplantı süresince refakat etmiştir Avrupa Konseyi Genel Sekreteri ile Toplantı 08 Şubat 2010 tarihinde Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Sayın Thorbjörn Jagland ile gerçekleştirilen toplantıya Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Sayın Av. Talay Şenol, Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi Müdürü Sayın Av. Derya Yeşiladalı ve Uzm. Murat Yalkın'ın katılımı ile gerçekleştirilmiştir CCBE Genel Kurulu Kasım 2009 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya Sayın Av. Derya Yeşiladalı katılım göstermiştir Yeni Avrupa Birliği Stratejisi ve Yeni AB İletişim Belgesi Toplantısı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından düzenlenen toplantıya Birimimiz personeli Uzm. Murat Yalkın katılmıştır. 13 Şubat 2010 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıda, Başkanlık Makamınca onaylanan Türkiye Barolar Birliği'nin AB Stratejisi ve AB iletişim belgesi konularındaki resmi görüşleri iletilmiştir. 10

11 LDV Hareketlilik Projeleri Hazırlık Toplantısı Ulusal Ajans Tarafından düzenlenen LDV Hareketlilik Projeleri Hazırlık Toplantısı'na, Birimimiz personelleri, Uzm. Murat Yalkın ve Av. Mehmet Gülerman katılmıştır. Toplantıda hazırlanması planlanan Türk Avukatlar İçin Avrupa Birliği Ülkelerinde Mesleki Eğitim Projesi Kapsamında fikir alışverişinde bulunulmuştur Sivil Toplum Diyalogları Projesi Kapanış Konferansı 24 Kasım 2009 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıya MEP Koordinatörü Murat Yalkın Katılmıştır. Konferansta Birliğimiz tarafından uygulanan Meslek İçi Eğitim Projesi, Meslek Örgütleri Bileşeni içerisinde en iyi proje olarak seçilmiştir Adalete daha İyi Erişim Projesi Teknik Destek Toplantısı Avrupa Birliği Genel Sekreterliğin tarafından düzenlenen toplantıya Sayın Av. Derya Yeşiladalı katılmıştır Raull Wallenberg Enstitüsü Tanışma Toplantısı Enstitü yetkililerinin talebi üzerine 18 Şubat 2010 tarihinde toplantı düzenlenmiş, karşılıklı olarak kurumlarımızın görev ve sorumluluklarından, faaliyet alanlarından ve çalışma biçimlerinden bahsedilmiştir Çocuk Adalet Sistemi ve Koruma Mekanizmaları Toplantısı Avrupa Birliği Kurumsal Yapılandırma Birimine Bağlı TAIEX Ofisi tarafından Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ile birlikte düzenlenecek toplantı için Birliğimizden talep edilen konularda (ön çalışmalarda) destek sağlanmıştır Türk-İngiliz Hukukçular Birliği Başkanı'nın Birliğimizi Ziyareti 18 Aralık 2009 tarihinde Türk-İngiliz Hukukçular Birliği Başkanı Sayın Emma Edhem, tarafından Birliğimize yapılan ziyarette hazır bulunulmuştur. 11

12 Mesleğe Yeni Başlayan Avukatlar Komisyonu Toplantısı 7 Mart 2010 tarihinde Türkiye Barolar Birliği tesislerinde düzenlenen Mesleğe Yeni Başlayan Avukatlar Komisyonu toplantısını katılım sağlanmış; toplantıda Genç Avukat Olmak-Deneyimlerin Paylaşımı forumları hususunda sunum yapılmıştır Avrupa Konseyi Türkiye Proje Ofisi Temsilcileri nin Birliğimizi Ziyareti Avrupa Konseyi Ankara Proje Ofisi yetkilileri tarafından 14 Nisan 2010 tarihinde, Birliğimizde yapılan toplantıda hazır bulunulmuş, toplantı süresince tercüme hizmeti sağlanmış ve toplantı tutanakları rapor formatında hazırlanarak Başkanlık Makamına arz edilmiştir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Final Raporu Değerlendirme Toplantısı Meslek İçi Eğitim Projesi ne ilişkin sunulan final raporunun değerlendirilmesi ile ilgili olarak ABGS tarafından koordine edilen, TBB, MFİB ve PUİE nin katılımları ile gerçekleşen Final Raporu Değerlendirme toplantısına katılım sağlanmış, toplantıda sunum gerçekleştirilmiştir Adalet Bakanlığı Yetkilileri İle Gerçekleştirilen Türkiye de Mahkeme Yönetim Sistemine Destek II. Aşama Projesi Değerlendirme Toplantısı 5 Mayıs 2010 tarihinde Adalet Bakanlığı tesislerinde, Adalet Bakanlığını temsilen AB Genel Müdürü, Personel İşleri Genel Müdürü, Personel İşleri Genel Müdür Yard. ve Tetkik Hakimleri ile TBB yi temsilen Başkan Yrd. Talay ŞENOL, Av. Derya Yeşiladalı, Av. Özcan Çine, Uzm. Murat Yalkın, Av. Mehmet Gülerman ın katılımları ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda projenin ikinci aşamasına yönelik fikir alışverişinde bulunulmuştur. 12

13 Geleneksel Alman Avukatlar Günü Konferansı Mayıs 2010 tarihlerinde Almanya Federal Barolar Birliği nin davetlisi olarak Hukukun Üstünlüğü için İletişim konulu Alman Avukatlar gününe Av. Talay Şenol ve Av. Turgay Bilge katılmıştır CCBE Genel Kurulu Mayıs 2010 tarihlerinde İspanya nın Malaga kentinde gerçekleştirilen toplantıya Av. Talay Şenol ve Av. Derya Yeşiladalı katılım sağlamıştır CCBE PECO Komitesi Toplantısı 7 9 Haziran 2010 tarihlerinde Roma da gerçekleştirilen CCBE PECO komitesi toplantısına Av. Derya Yeşiladalı katılım sağlamıştır DÜZENLENEN KONFERANS VE SEMİNERLER Meslek İçi Eğitim Projesi Kapsamında; 6 Haziran 2009 tarihinde Denizli Barosu nezdinde 13 Haziran 2009 tarihinde Adana Barosu nezdinde 26 Eylül 2009 tarihinde İstanbul Barosu nezdinde 27 Eylül 2009 tarihinde Tekirdağ Barosu nezdinde 10 Ekim 2009 tarihinde Samsun Barosu nezdinde Birer günlük seminerler düzenlenmiştir. Seminerlere iki Türk avukat, bir yabancı avukat eğitimci olarak, proje koordinatörü ise gözlemci olarak katılım sağlamıştır. 24 Kasım 2009 tarihinde; Birliğimizin koordinasyonunda CCBE, Avusturya, Fransa, İngiltere ve Galler, İtalya, İspanya ve Polonya Baroları ile ortaklaşa olarak yürütülmekte olup, Meslek İçi Eğitim Projesi (Hukuk Eğitimi Yoluyla Barolar Ararsında Sivil Diyalogun Geliştirilmesi Projesi) nin kapanış konferansı tüm ortak ülkelerin katılımları ile gerçekleştirilmiştir. 13

14 2.5. RAPORLAR Viyana Başkanlar Toplantısı Ülke Raporu Ülkemizde avukatlık mesleğinin işleyişi, Türkiye Barolar Birliği'nin görev ve sorumlulukları, tarihçesi, son dönemde ülkemizde yaşanılan gelişmeler gibi konuları içeren İngilizce ve Türkçe bir rapor hazırlanarak raporun İngilizce kopyası Viyana Başkanlar Toplantısından önce ev sahibi kuruma gönderilmiştir Dünya Ülkelerinde Karşılaştırmalı Staj Eğitimi Raporu Avukatlık stajına ilişkin farklı uygulamaların karşılaştırmalı olarak incelenmesi hedefi ile hareket edilen raporda 50'nin üzerinde ülkenin Avukatlık Stajı uygulamalarına ilişkin inceleme gerçekleştirilmiştir Avrupa Ülkelerinde Reklam, Rekabet ve Uzmanlaşma Konularında İnceleme Raporu Çeşitli Avrupa Ülkeleri'nin reklam, rekabet ve uzmanlaşma konularındaki yasal mevzuatları Türkçeye tercüme edilmiş, yapılan değerlendirmeler rapor haline getirilmiştir Hukuk Devletinden Gözetim Toplumu'na mı? İnceleme Raporu Viyana Başkanlar toplantısı gündemi olan Hukuk Devletinden Gözetim Toplumu'na mı başlıklı bir çalışma hazırlanmıştır Türkiye Adalet Akademisi İnceleme Raporu Adalet Akademisin çalışma şekilleri, yasal dayanakları, müfredatı, stajyer kabul şartları vb. konularda rapor tanzim edilerek Başkanlık Makamına arz edilmiştir. 14

15 CCBE Yılları Faaliyet Raporu Başkanlık Makamının görevlendirmesi ile yılları arasında sürdürülmüş faaliyetlere ilişkin rapor tanzim edilerek Başkanlık Makamına arz edilmiştir Avrupa Ülkelerinde Adli Yardım ve Avukatlık Hizmetlerinde Uygulanan KDV Oranları Raporu Başkanlık Makamının görevlendirmesi doğrultusunda, CCBE raporlarına dayanılarak Avrupa Ülkelerinde Adli Yardım ve Avukatlık Hizmetlerinde Uygulanan KDV Oranları hususunda rapor tanzim edilmiştir PROJELER Meslek İçi Eğitim Projesi Türkiye Barolar Birliği'nin koordinatörlüğünde, CCBE, İngiltere ve Galler Hukuk Cemiyeti ve Fransa Ulusal Barolar Konseyi'nin ortaklıkları ve Polonya Uluslar Hukuk Danışmaları Konseyi, İtalya Uluslar Barolar Konseyi, Avusturya Federal Barolar Birliği ve İspanya Ulusal Avukatlar Konseyi'nin katılımları ile sürdürülen proje üstün başarı ile tamamlanmıştır. Proje kapsamında Ankara, İstanbul, Samsun, Adana, Denizli, Şanlıurfa, Elazığ ve Tekirdağ barolarına proje ortağı ve katılımcısı ülke uzmanları ziyaretler düzenlemiş, sekiz seminer ve bir uluslararası konferans gerçekleştirilmiştir. Proje Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından Sivil Toplum Diyalogları Çerçeve Programı içerisinde yürütülen 100 ü aşkın proje içerisinde en iyi uygulama olarak seçilmiştir. Proje kapsamında dört bin adet eğitim DVD si ve on bin adet sonuç raporu basımı yapılmıştır Türk Avukatlar İçin Avrupa Birliği Ülkelerinde Mesleki Eğitim Projesi Proje kapsamında 52 Türk avukatın İspanya (20), Avusturya (12) ve İtalya'da (20) üç ay süre ile mesleki eğitim alması ve fiilen avukatlık bürolarında çalışması planlanmaktadır. Proje teklifi Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun onayının alınmasını müteakip projeye ilişkin çalışmalar yapılmış, proje fişi hazırlanmıştır. 15

16 Genç Avukatlar - Deneyimlerin Paylaşımı Forumları Türkiye Barolar Birliği bünyesinde faaliyet göstermekte olan Mesleğe Yeni Başlayan Avukatlar Komisyonu'nun çalışmalarına uluslararası boyut kazandırmak amacı ile hazırlanan proje için Yönetim Kurulumuzdan onay alınmış ve ön çalışmalarına başlanmıştır. Bu kapsamda uluslararası forumlar düzenlenmesi ve Avrupa, Türk Cumhuriyetleri ve Arap Barolar Birliği Ülkelerine yönelik olarak faaliyet yapılması planlanmaktadır Türkiye de Mahkeme Yönetim Sisteminin Desteklenmesi Projesi II. Aşama Adalet Bakanlığı tarafından sürdürülen projenin ilk aşamasında, Birliğimiz proje katılımcısı (Associate Partner) olarak bulunmuştur. Adalet Bakanlığı tarafından projenin ikinci aşamasına yönelik çalışmalar başlatılmış olup, Birliğimiz konu ile ilgili olarak Adalet Bakanlığı ve Avrupa Konseyi ile temas halinde çalışmalarını sürdürmektedir Adli Yardım Projesi Adalet Bakanlığı tarafından uygulanması planlanan projeye ilişkin taslak proje fişi Birliğimize iletilmiş ve Birliğimizin ortak olarak projede yer alması arzusu tarafımıza iletilmiştir. Bu bağlamda taslak proje fişi tercüme edilmektedir BİLGİ NOTALARI VE MÜTALAALAR Körfez İşbirliği Konseyi Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile sürdürülen Serbest Ticaret Anlaşması müzakereleri çerçevesinde Türkiye nin Dünya Ticaret Örgütü Hizmet Ticareti Genel Anlaşması kapsamında hazırlanmış olan Türkiye taahhüt listesi ve KİK ülkelerinden açılım talep edilecek alanlara yönelik listeler birimimizce incelenerek değerlendirilmiştir. (ve bu incelemeye ilişkin raporumuz Genel Sekreterlik ve Başkanlık Makamlarına sunulmuştur). 16

17 Av. Muharrem Erbey'in Tutuklanması Avrupa Barolar ve Hukuk Cemiyetleri Konseyi (CCBE)'den Birliğimize iletilen yazı nedeni ile konu ile ilgili mütalaa hazırlanmış ve CCBE'ye gerekli cevap verilmiştir Adalete daha İyi Erişim Projesi İncelemesi Genel Sekreterlik Makamının görevlendirmesi üzerine proje dosyaları incelenerek gerekli mütalaa hazırlanmıştır YAYINLAR Meslek İçi Eğitim Projesi Sonuç Raporu Meslek içi eğitim projesi kapsamında sürdürülen faaliyetler, incelemeler, seminer ve çalıştaylar sonucunda edinilen bilgiler, Kasım 2009 tarihinde kitap olarak yayınlanmıştır. Üç bölümden oluşan kitapta, hukuk lisans eğitimi, staj öncesi eğitim, staj eğitimi ve meslek içi eğitim başlıkları altında Fransa, İngiltere ve Türkiye sistemleri incelenmektedir. Yedi yabancı ve beş Türk avukatın katkıları ile hazırlanan kitap ücretsiz dağıtılmak üzere Türkiye Barolar Birliği'ne teslim edilmiştir Meslek İçi Eğitim DVD'leri Meslek içi Eğitim Projesi Kapsamında Fransa Ulusal Barolar Konseyi ve Türkiye Barolar Birliği'nin koordinasyonunda hazırlanan meslek içi eğitim DVD'leri dört DVD'lik set halinde yayınlanmış ve Türkiye Barolar Birliği'ne teslim edilmiştir. Fransa'da görülmüş bir dava üzerinden Fransız avukatların uygulamalarını ve mesleğe bakış açılarını incelemeyi hedefleyen DVD'ler Türkçe Altyazılı olarak hazırlanmıştır Avrupalı Avukatların Tabi Olduğu Meslek Kuralları CCBE Meslek Kuralları Türkçeye tercüme edilerek, Birliğimizce basımı yapılan Avukatlık Kanunun ekinde yayınlanmıştır. 17

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME)

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) 1- AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanlarının 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleştirdikleri

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2012 FAALİYET RAPORU EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR TBMM Basımevi - 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Cemil ÇİÇEK TBMM Başkanı)...11 GİRİŞ (Dr. İrfan

Detaylı

PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ

PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 20 Ocak 2012 Diyarbakır İÇİNDEKİLER 1.GENEL BİLGİ... 2 2. MALİ DESTEK PROGRAMLARI... 3 2.1. Doğrudan Finansman Desteği... 4 2.1.1. Hazırlık Çalışmaları...

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ...

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... Sayfa 1 / 92 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... 3 1 GENEL BİLGİLER... 4 1.1 Misyon ve Vizyon... 4 1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 1.3 Ajansa İlişkin Bilgiler... 6 1.3.1 Fiziksel Yapı... 6 1.3.2

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 11 Ocak 2012 tarihinde yapılan Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda dört yıl

Detaylı

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011 Stratejik Planı Aralık 2006, Ankara Bakan Sunuşu Kamu yönetiminin etkinlik düzeyini yükseltmek ve küreselleşmenin temel dinamiklerini hayata geçirmek için, 1980 lerde,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU Dünyamızın yaşamakta olduğu değişim dinamikleri içinde, Bakanlığımızın şeffaf, katılımcı, paylaşımcı, demokratik, verimli, hızlı, güvenli, yüksek teknolojiye dayanan

Detaylı

MEVLANA KALKINMA AJANSI Konya Yatırım Destek Ofisi

MEVLANA KALKINMA AJANSI Konya Yatırım Destek Ofisi MEVLANA KALKINMA AJANSI Konya Yatırım Destek Ofisi KONYA 2014 AJANSIN ORGANİZASYON YAPISI Yönetim Kurulu (Karar Organı) Kalkınma Kurulu (Danışma Organı) Genel Sekreter (İcra Organı) Hukuk Müşaviri İç Denetçi

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ 1 SUNUŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3. Maddesine dayanılarak 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU. Ocak Haziran 2013

2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU. Ocak Haziran 2013 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU Ocak Haziran 2013 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... iii ŞEKİLLER... iii YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 1 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 3 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ...

Detaylı

2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014)

2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014) 2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014) Mart 2015 MARKA YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulu Üyesi 1 Hasan Basri GÜZELOĞLU / Yönetim Kurulu Başkanı 2 Hüseyin Avni COŞ / Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA TEMMUZ 2008 T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014)

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014) 2014 YILI FAALİYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 6 A. MİSYON VE VİZYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 1 DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI FAALİYET RAPORU 2010 4 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU DAKA FAALİYET RAPORU 2010 Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

Türkiye Kalkınma Bankası 2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Türkiye Kalkınma Bankası 2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., kuruluşunu düzenleyen 4456 sayılı Kanun, Bankacılık Kanunu ve tabi olduğu diğer yasal düzenlemelere

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 İçindekiler SUNUŞ... 5 BÖLÜM I... 7 GENEL BİLGİLER... 7 A. MİSYON VE VİZYON... 7 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 7 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 1 I. GENEL BİLGİLER... 2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ,

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU YILLIK FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU 4 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. M. Kemal ATATÜRK 5 6 Bireylerin

Detaylı

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu Bakan Sunuşu Bu yıl ikincisini yayımladığımız 2013 yılı Türkiye İlerleme Raporu, Hükümetimizin reform sürecindeki kararlılığını ve bu meyanda 2013 yılında her alanda gerçekleştirilen çalışmaları somut

Detaylı

WEB ADRES: www.dedektif.org.tr E-MAİL: info@dedektif.org.tr İLETİŞİM: TEL: +90 216 449 53 53 +90 216 449 39 39 FAX: +90 349 01 38

WEB ADRES: www.dedektif.org.tr E-MAİL: info@dedektif.org.tr İLETİŞİM: TEL: +90 216 449 53 53 +90 216 449 39 39 FAX: +90 349 01 38 ÖZEL DEDEKTİFLER DANIŞMANLAR VE ARAŞTIRMACILAR DERNEĞİ KURULUŞ: İSTANBUL, 03 MAYIS 2007 DERNEK KÜTÜK NO: 34-293496 ADRES: EĞİTİM MAH. MURAT PAŞA CAD. NO: ¼ ZİVERBEY, KADIKÖY, İSTANBUL WEB ADRES: www.dedektif.org.tr

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2 2014 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ 25 Temmuz 2009 tarih ve 27299 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2009 /15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan

Detaylı

ile birlikte kazanan bir Oda gerçekleştirdiğimiz faali-

ile birlikte kazanan bir Oda gerçekleştirdiğimiz faali- GAZİANTEP TİCARET ODASI FAALİYET RAPORU 2014 Gücünü, kaynaklarını ve bilgi birikimini tüm üyeleriyle adil bir şekilde paylaşan, üyeleri ile birlikte hareket edip üyeleri ile birlikte kazanan bir Oda olmayı

Detaylı

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU GENEL MÜDÜRÜN SUNUŞU 8 Mayıs 1952 tarihinde Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Örgütü arasında imzalanan bir teknik

Detaylı