ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AB MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AB MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER"

Transkript

1 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZİ GÖREV TANIMI 2. FAALİYET RAPORU 2.1. ARŞİV DÜZENLEMESİ VE EVRAK TASNİFİ 2.2. OLAĞAN GÖREVLER Uluslararası Yazışmalar Tercüme Hizmetleri Avrupa Birliği'nden Haberler Duyurular 2.3. KATILIM SAĞLANAN ETKİNLİKLER Hukukun Üstünlüğü: Adli Makamlar ile Avukatlar İçin Önemi ve Anlamı Konulu Seminer Avrupa Birliği Komisyonu Gayri Resmi İlerleme Raporu Toplantısı CCBE, PECO Komitesi Toplantısı Proje İzleme Toplantısı Fas Kraliyet Yüksek Mahkemesi Heyetinin Birliğimize Yaptığı Ziyaret Selanik, Makedonya, Sırp ve Arap Barolar Birliği Başkanlarının Birliğimize Yaptığı Ziyaret Sektörel İzleme Alt Komite Toplantısı CCBE Yönetim Kurulu Toplantısı Ara Değerlendirme Süreci Bilgilendirme Toplantısı Şubat 2010 tarihinde gerçekleştirilen Viyana Başkanlar Toplantısı Avrupa Konseyi Genel Sekreteri ile Toplantı 1

2 CCBE Genel Kurulu Yeni Avrupa Birliği Stratejisi ve Yeni AB İletişim Belgesi Toplantısı LDV Hareketlilik Projeleri Hazırlık Toplantısı Sivil Toplum Diyalogları Projesi Kapanış Konferansı Adalete daha İyi Erişim Projesi Teknik Destek Toplantısı Raull Wallenberg Enstitüsü Tanışma Toplantısı Çocuk Adalet Sistemi ve Koruma Mekanizmaları Toplantısı Türk-İngiliz Hukukçular Birliği Başkanı'nın Birliğimizi Ziyareti Mesleğe Yeni Başlayan Avukatlar Komisyonu Toplantısı Avrupa Konseyi Türkiye Proje Ofisi Temsilcileri nin Birliğimizi Ziyareti Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Final Raporu Değerlendirme Toplantısı Adalet Bakanlığı Yetkilileri İle Gerçekleştirilen Türkiye de Mahkeme Yönetim Sistemine Destek II. Aşama Projesi Değerlendirme Toplantısı Geleneksel Alman Avukatlar Günü Konferansı CCBE Genel Kurulu CCBE PECO Komitesi Toplantısı 2.4. DÜZENLENEN SEMİNERLER 2.5. RAPORLAR Viyana Başkanlar Toplantısı Ülke Raporu Dünya Ülkelerinde Karşılaştırmalı Staj Eğitimi Raporu Avrupa Ülkelerinde Reklam, Rekabet ve Uzmanlaşma Konularında İnceleme Raporu Hukuk Devletinden Gözetim Toplumu'na mı? İnceleme Raporu 2

3 Türkiye Adalet Akademisi İnceleme Raporu CCBE Yılları Faaliyet Raporu Avrupa Ülkelerinde Adli Yardım ve Avukatlık Hizmetlerinde Uygulanan KDV Oranları Raporu 2.6. PROJELER Meslek İçi Eğitim Projesi Türk Avukatlar İçin Avrupa Birliği Ülkelerinde Mesleki Eğitim Projesi Genç Avukatları Deneyimlerin Paylaşımı Forumları Türkiye de Mahkeme Yönetim Sisteminin Desteklenmesi Projesi II. Aşama Adli Yardım Projesi 2.7. BİLGİ NOTALARI VE MÜTALAALAR Körfez İşbirliği Konseyi Av. Muharrem Erbey'in Tutuklanması Adalete daha İyi Erişim Projesi İncelemesi 2.8. YAYINLAR Meslek İçi Eğitim Projesi Sonuç Raporu Meslek İçi Eğitim DVD'leri Avrupalı Avukatların Tabi Olduğu Meslek Kuralları 3

4 1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZİ GÖREV TANIMI Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Merkezi, Türkiye Barolar Birliği Başkanlık Makamı ve Genel Sekreterliği tarafından görevlendirildiği konularda çalışma sürdürmektedir. Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Merkezi; Uluslararası Baro Örgütleri, Avukat Birlikleri, Hukuk Birlikleri, Baro Federasyonları ve Hukuk Kurumları ile temaslarda bulunmak, bu kurum ve kuruluşlarca düzenlenen toplantılara katılmak ve raporlamak, Yabancı memleket baroları, avukat birlikleri, hukuk cemiyetleri ve hukuk kurumları ile temaslarda bulunmak, tanıtmak, Türkiye deki avukatlık mesleğini ve Türk hukuk sistemini uluslararası alanda Avrupa Birliği ne katılım sürecinde (barolarla eşgüdüm sağlayarak), Avrupa Birliği nin kurumsal yapısını, üye ülkelerde avukat ve baro birliklerinin konumları ile ilgili Avrupa Birliği mevzuatını izlemek, Avrupa Birliği nde avukatlık hizmetleri ve düzenlemeleri ile ilgili gelişmeleri izleyerek raporlamak, Avrupa Birliği ne katılım müzakereleri nedeni ile gerçekleştirilen tarama sürecini izlemek, ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde iletişimi sağlamak ve raporlamak, Uluslararası mesleki kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen toplantılara katılıma ilişkin düzenlemeleri ve ülkemizde gerçekleştirilecek uluslararası toplantı ve konferanslara ilişkin organizasyonları yapmak, 4

5 Avrupa Barolar ve Hukuk Kuruluşları Konseyi (Council of Bars & Law Societies of Europe-CCBE) nin düzenlediği toplantılara katılmak, Avrupa Birliği düzeyinde avukatlık mesleği ile ilgili gelişme ve girişimleri takip etmek, ülkemizdeki uygulamaları, hukuk ve avukatlık mesleği alanındaki gelişmeleri tanıtmak, katılım sağlanan toplantılarla ilgili rapor hazırlamak, Türkiye Barolar Birliği nin üyesi olduğu Uluslararası Barolar Birliği (International Bar Association-IBA) ve Avrupa Barolar Federasyonu (European Bars Federation-EBF) ile ilişkileri sürdürmek, toplantılara katılmak, rapor hazırlamak, Avukatlık mesleğinin gelişimine yönelik her türlü faaliyet ve eğitim çalışması için gerekli kurum ve kuruluşlarla irtibat sağlayarak uluslararası projeler hazırlamak, yürütmek ve/veya yönetmek, raporlar düzenlemek, Uluslararası hukuki gelişmeler ve insan hakları, hukuk devleti, temel hak ve hürriyetler gibi temel kavramlara yönelik ulusal ve uluslararası seminer, konferans, toplantı, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek, Uluslarüstü hukuk alanındaki gelişmeleri takip ederek, gelişmelerin ülkemize uyarlanması için gerekli çalışmaları sürdürmek, Düzenlenen seminer, konferans, toplantı, çalıştay ve benzeri faaliyetler sonrasında Türkiye Barolar Birliği Başkanlık Makamı tarafından yayınlanmasına karar verilen yayınlar konusunda gerekli çalışmaları, Türkiye Barolar Birliği Yayın İşleri Müdürlüğü ile eşgüdümlü şekilde sürdürmek, Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye Cumhuriyeti ne tanınan hibelerin mesleğin gelişimi amacıyla kullanılmasını sağlamak için eğitim, kurumsal kapasite gelişimi, demokrasi ve insan hakları, hareketlilik ve benzeri başlıklarda uluslararası projeler 5

6 hazırlayarak ilgili kurumlara sunmak, sağlanacak hibe fonlarının idari ve -Türkiye Barolar Birliği Muhasebe Müdürlüğü ile eşgüdüm halinde- mali takibini yapmak, gerek duyulması durumunda projeleri doğrudan yönetmek, takip etmek ve raporlamak, Türkiye Barolar Birliği nin katılımcı sıfatı ile taraf olduğu uluslararası projeleri Türkiye Barolar Birliği nin yabancı ülkelerle temaslarını sağlamak amacı ile sürdürdüğü yazışmaları hazırlamak ve tercüme etmek, güncellemek, Türkiye Barolar Birliği resmi internet sitesini İngilizce dilinde hazırlamak ve Türkiye Barolar Birliği nin ilgili birimlerince hazırlanan seminer, konferans, toplantı, çalıştay ve benzeri faaliyetlerin organizasyonunda teknik destek sağlamak, Türkiye Barolar Birliği nin ilgili birimlerince uygulanmasında mesleki açıdan fayda görülen uluslararası projelerin hazırlanmasında ve sunumunda teknik destek sağlamak ile görevlidir. 6

7 2. FAALİYET RAPORU 2.1. ARŞİV DÜZENLEMESİ VE EVRAK TASNİFİ Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Merkezinin yeniden yapılandırılmasının ardından, yeniden yapılandırmayı müteakip evrak tasnif sistemi oluşturularak, evrakların tasnifi yapılmaktadır. Yeni işlem gören evraklardan başlanarak geriye doğru arşivleme ve evrak tasnifi çalışması sürdürülmektedir 2.2. OLAĞAN GÖREVLER Uluslararası Yazışmalar Türkiye Barolar Birliği'ne çeşitli ülkelerden gelen yazışmalar tercüme edilerek Genel Sekreterliğe iletilmekte ve Makamlarının takdirleri doğrultusunda gerekli cevaplar hazırlanarak gönderilmektedir Tercüme Hizmetleri Başkanlık Makamı ve Genel Sekreterliğin görevlendirmeleri doğrultusunda birçok farklı konuda tercüme hizmeti sağlanmaktadır Avrupa Birliği'nden Haberler Türkiye Barolar Birliği Dergisinde yayınlanmak üzere aylık olarak Avrupa Birliği'nden hukuki gelişmelerin incelendiği Avrupa Birliği'nden Haberler başlıklı bölüm hazırlanmaktadır Duyurular Çeşitli ülkelerden Birliğimize iletilen toplantı, seminer ve konferanslara ilişkin davetler ve iş ilanları Türkçeye tercüme edilerek Barolara duyuru yapılmaktadır. 7

8 2.3. TOPLANTILAR Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Merkezi tarafından sürdürülen faaliyetlerin önemli bir kısmını katılım sağlanılan uluslararası toplantılar oluşturmaktadır. Merkez personeli tarafından katılım sağlanılan olağan toplantıların sonuçları raporları ve/veya bilgi notları Genel Sekreterliğe ve ilgili Makamların gerekli görmeleri halinde Başkanlık Divanı üyelerine arz edilmektedir. İlgili Makamlarca verilen talimat doğrultusunda katılım sağlanılacak özel nitelikli toplantılarda ise, öncelikle konu üzerine çalışma gerçekleştirilerek konuya ilişkin bilgi notu ve/veya rapor hazırlanmakta ve ilgili Makama arz edilerek görüşü istenmektedir. İlgili Makamın görüşü doğrultusunda toplantıda gerçekleştirilecek sunum vb. metinler hazırlanarak onay alınmasını müteakip toplantılara katılım sağlanmaktadır. Söz konusu özel nitelikli toplantılar sonucunda toplantı tutanakları hazırlanarak Genel Sekreterliğe ve ilgili Makamların gerekli görmeleri halinde Başkanlık Divanı üyelerine arz edilmektedir. Bu bağlamda, yakın geçmişte Merkez personelince katılım sağlanılan toplantılar aşağıda kısa bilgiler ile arz olunmuştur Hukukun Üstünlüğü: Adli Makamlar ile Avukatlar İçin Önemi ve Anlamı Konulu Seminer 4-5 Haziran 2009 tarihinde, Avrupa Komisyonu, Genişlemeden Sorumlu Genel Müdürlüğü TAIEX Ofisi tarafından Ankara da gerçekleştirilen ve açılış konuşması Başkan Yardımcımız Sayın Av. Talay Şenol tarafından yapılan; Hukukun Üstünlüğü: Adli Makamlar ile Avukatlar İçin Önem ve Anlamı konulu Seminer e katılım sağlanmıştır Avrupa Birliği Komisyonu Gayri Resmi İlerleme Raporu Toplantısı 8 Haziran 2009 tarihinde AB Komisyonu tarafından yapılan davet üzerine, 2009 yılı İlerleme Raporu ile ilgili olarak gayri resmi görüşmelere katılım sağlanmıştır. 8

9 CCBE, PECO Komitesi Toplantısı Haziran 2009 tarihinde CCBE ve PECO Komitesinin Bükreş, Romanya da yapılan Toplantılarına katılım sağlanmıştır Proje İzleme Toplantısı Meslek İçi Eğitim Projesi kapsamında, 29 Haziran 2009 tarihinde Merkezi Finans ve İhale Birimi yetkilileri ve Proje Destek ekibi tarafından kurumumuza ikinci izleme ziyareti gerçekleştirilmiş, proje performansı çok iyi olarak değerlendirilmiştir Fas Kraliyet Yüksek Mahkemesi Heyetinin Birliğimize Yaptığı Ziyaret 30 Haziran 2009 tarihinde Fas Kraliyet Yüksek Mahkemesi Heyetinin Birliğimize yaptığı ziyarette hazır bulunulmuştur Selanik, Makedonya, Sırp ve Arap Barolar Birliği Başkanlarının Birliğimize Yaptığı Ziyaret 16 Temmuz 2009 tarihinde Selanik, Makedonya, Sırp ve Arap Barolar Birliği Başkanlarının Birliğimize yaptığı ziyarette hazır bulunulmuştur Sektörel İzleme Alt Komite Toplantısı 18 Eylül 2009 tarihin de T.C. Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği nezdinde yapılan; Sektörel İzleme Alt Komite Toplantısı na katılım sağlanmıştır CCBE Yönetim Kurulu Toplantısı 16 Ekim 2009 tarihinde Brüksel de yapılan CCBE Yönetim Kurul toplantına katılım sağlanmıştır. 9

10 Ara Değerlendirme Süreci Bilgilendirme Toplantısı 27 Ekim 2009 tarihinde T.C. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği nezdinde yapılan; sona ermiş ve devam etmekte olan AB fonlu projelere ilişkin 2009 Ara Değerlendirme Süreci Bilgilendirme Toplantısı na katılım sağlanmıştır Şubat 2010 tarihinde gerçekleştirilen Viyana Başkanlar Toplantısı Viyana'da Şubat 2010 tarihinde Avusturya Cumhurbaşkanı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Sayın Av. Talay Şenol tarafından temsil edilmiştir. Toplantı için tüm çalışmalar Merkezimizce sürdürülmüş olup aynı zamanda Av. Derya Yeşiladalı, Başkan Yardımcımıza toplantı süresince refakat etmiştir Avrupa Konseyi Genel Sekreteri ile Toplantı 08 Şubat 2010 tarihinde Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Sayın Thorbjörn Jagland ile gerçekleştirilen toplantıya Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Sayın Av. Talay Şenol, Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi Müdürü Sayın Av. Derya Yeşiladalı ve Uzm. Murat Yalkın'ın katılımı ile gerçekleştirilmiştir CCBE Genel Kurulu Kasım 2009 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya Sayın Av. Derya Yeşiladalı katılım göstermiştir Yeni Avrupa Birliği Stratejisi ve Yeni AB İletişim Belgesi Toplantısı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından düzenlenen toplantıya Birimimiz personeli Uzm. Murat Yalkın katılmıştır. 13 Şubat 2010 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıda, Başkanlık Makamınca onaylanan Türkiye Barolar Birliği'nin AB Stratejisi ve AB iletişim belgesi konularındaki resmi görüşleri iletilmiştir. 10

11 LDV Hareketlilik Projeleri Hazırlık Toplantısı Ulusal Ajans Tarafından düzenlenen LDV Hareketlilik Projeleri Hazırlık Toplantısı'na, Birimimiz personelleri, Uzm. Murat Yalkın ve Av. Mehmet Gülerman katılmıştır. Toplantıda hazırlanması planlanan Türk Avukatlar İçin Avrupa Birliği Ülkelerinde Mesleki Eğitim Projesi Kapsamında fikir alışverişinde bulunulmuştur Sivil Toplum Diyalogları Projesi Kapanış Konferansı 24 Kasım 2009 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıya MEP Koordinatörü Murat Yalkın Katılmıştır. Konferansta Birliğimiz tarafından uygulanan Meslek İçi Eğitim Projesi, Meslek Örgütleri Bileşeni içerisinde en iyi proje olarak seçilmiştir Adalete daha İyi Erişim Projesi Teknik Destek Toplantısı Avrupa Birliği Genel Sekreterliğin tarafından düzenlenen toplantıya Sayın Av. Derya Yeşiladalı katılmıştır Raull Wallenberg Enstitüsü Tanışma Toplantısı Enstitü yetkililerinin talebi üzerine 18 Şubat 2010 tarihinde toplantı düzenlenmiş, karşılıklı olarak kurumlarımızın görev ve sorumluluklarından, faaliyet alanlarından ve çalışma biçimlerinden bahsedilmiştir Çocuk Adalet Sistemi ve Koruma Mekanizmaları Toplantısı Avrupa Birliği Kurumsal Yapılandırma Birimine Bağlı TAIEX Ofisi tarafından Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ile birlikte düzenlenecek toplantı için Birliğimizden talep edilen konularda (ön çalışmalarda) destek sağlanmıştır Türk-İngiliz Hukukçular Birliği Başkanı'nın Birliğimizi Ziyareti 18 Aralık 2009 tarihinde Türk-İngiliz Hukukçular Birliği Başkanı Sayın Emma Edhem, tarafından Birliğimize yapılan ziyarette hazır bulunulmuştur. 11

12 Mesleğe Yeni Başlayan Avukatlar Komisyonu Toplantısı 7 Mart 2010 tarihinde Türkiye Barolar Birliği tesislerinde düzenlenen Mesleğe Yeni Başlayan Avukatlar Komisyonu toplantısını katılım sağlanmış; toplantıda Genç Avukat Olmak-Deneyimlerin Paylaşımı forumları hususunda sunum yapılmıştır Avrupa Konseyi Türkiye Proje Ofisi Temsilcileri nin Birliğimizi Ziyareti Avrupa Konseyi Ankara Proje Ofisi yetkilileri tarafından 14 Nisan 2010 tarihinde, Birliğimizde yapılan toplantıda hazır bulunulmuş, toplantı süresince tercüme hizmeti sağlanmış ve toplantı tutanakları rapor formatında hazırlanarak Başkanlık Makamına arz edilmiştir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Final Raporu Değerlendirme Toplantısı Meslek İçi Eğitim Projesi ne ilişkin sunulan final raporunun değerlendirilmesi ile ilgili olarak ABGS tarafından koordine edilen, TBB, MFİB ve PUİE nin katılımları ile gerçekleşen Final Raporu Değerlendirme toplantısına katılım sağlanmış, toplantıda sunum gerçekleştirilmiştir Adalet Bakanlığı Yetkilileri İle Gerçekleştirilen Türkiye de Mahkeme Yönetim Sistemine Destek II. Aşama Projesi Değerlendirme Toplantısı 5 Mayıs 2010 tarihinde Adalet Bakanlığı tesislerinde, Adalet Bakanlığını temsilen AB Genel Müdürü, Personel İşleri Genel Müdürü, Personel İşleri Genel Müdür Yard. ve Tetkik Hakimleri ile TBB yi temsilen Başkan Yrd. Talay ŞENOL, Av. Derya Yeşiladalı, Av. Özcan Çine, Uzm. Murat Yalkın, Av. Mehmet Gülerman ın katılımları ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda projenin ikinci aşamasına yönelik fikir alışverişinde bulunulmuştur. 12

13 Geleneksel Alman Avukatlar Günü Konferansı Mayıs 2010 tarihlerinde Almanya Federal Barolar Birliği nin davetlisi olarak Hukukun Üstünlüğü için İletişim konulu Alman Avukatlar gününe Av. Talay Şenol ve Av. Turgay Bilge katılmıştır CCBE Genel Kurulu Mayıs 2010 tarihlerinde İspanya nın Malaga kentinde gerçekleştirilen toplantıya Av. Talay Şenol ve Av. Derya Yeşiladalı katılım sağlamıştır CCBE PECO Komitesi Toplantısı 7 9 Haziran 2010 tarihlerinde Roma da gerçekleştirilen CCBE PECO komitesi toplantısına Av. Derya Yeşiladalı katılım sağlamıştır DÜZENLENEN KONFERANS VE SEMİNERLER Meslek İçi Eğitim Projesi Kapsamında; 6 Haziran 2009 tarihinde Denizli Barosu nezdinde 13 Haziran 2009 tarihinde Adana Barosu nezdinde 26 Eylül 2009 tarihinde İstanbul Barosu nezdinde 27 Eylül 2009 tarihinde Tekirdağ Barosu nezdinde 10 Ekim 2009 tarihinde Samsun Barosu nezdinde Birer günlük seminerler düzenlenmiştir. Seminerlere iki Türk avukat, bir yabancı avukat eğitimci olarak, proje koordinatörü ise gözlemci olarak katılım sağlamıştır. 24 Kasım 2009 tarihinde; Birliğimizin koordinasyonunda CCBE, Avusturya, Fransa, İngiltere ve Galler, İtalya, İspanya ve Polonya Baroları ile ortaklaşa olarak yürütülmekte olup, Meslek İçi Eğitim Projesi (Hukuk Eğitimi Yoluyla Barolar Ararsında Sivil Diyalogun Geliştirilmesi Projesi) nin kapanış konferansı tüm ortak ülkelerin katılımları ile gerçekleştirilmiştir. 13

14 2.5. RAPORLAR Viyana Başkanlar Toplantısı Ülke Raporu Ülkemizde avukatlık mesleğinin işleyişi, Türkiye Barolar Birliği'nin görev ve sorumlulukları, tarihçesi, son dönemde ülkemizde yaşanılan gelişmeler gibi konuları içeren İngilizce ve Türkçe bir rapor hazırlanarak raporun İngilizce kopyası Viyana Başkanlar Toplantısından önce ev sahibi kuruma gönderilmiştir Dünya Ülkelerinde Karşılaştırmalı Staj Eğitimi Raporu Avukatlık stajına ilişkin farklı uygulamaların karşılaştırmalı olarak incelenmesi hedefi ile hareket edilen raporda 50'nin üzerinde ülkenin Avukatlık Stajı uygulamalarına ilişkin inceleme gerçekleştirilmiştir Avrupa Ülkelerinde Reklam, Rekabet ve Uzmanlaşma Konularında İnceleme Raporu Çeşitli Avrupa Ülkeleri'nin reklam, rekabet ve uzmanlaşma konularındaki yasal mevzuatları Türkçeye tercüme edilmiş, yapılan değerlendirmeler rapor haline getirilmiştir Hukuk Devletinden Gözetim Toplumu'na mı? İnceleme Raporu Viyana Başkanlar toplantısı gündemi olan Hukuk Devletinden Gözetim Toplumu'na mı başlıklı bir çalışma hazırlanmıştır Türkiye Adalet Akademisi İnceleme Raporu Adalet Akademisin çalışma şekilleri, yasal dayanakları, müfredatı, stajyer kabul şartları vb. konularda rapor tanzim edilerek Başkanlık Makamına arz edilmiştir. 14

15 CCBE Yılları Faaliyet Raporu Başkanlık Makamının görevlendirmesi ile yılları arasında sürdürülmüş faaliyetlere ilişkin rapor tanzim edilerek Başkanlık Makamına arz edilmiştir Avrupa Ülkelerinde Adli Yardım ve Avukatlık Hizmetlerinde Uygulanan KDV Oranları Raporu Başkanlık Makamının görevlendirmesi doğrultusunda, CCBE raporlarına dayanılarak Avrupa Ülkelerinde Adli Yardım ve Avukatlık Hizmetlerinde Uygulanan KDV Oranları hususunda rapor tanzim edilmiştir PROJELER Meslek İçi Eğitim Projesi Türkiye Barolar Birliği'nin koordinatörlüğünde, CCBE, İngiltere ve Galler Hukuk Cemiyeti ve Fransa Ulusal Barolar Konseyi'nin ortaklıkları ve Polonya Uluslar Hukuk Danışmaları Konseyi, İtalya Uluslar Barolar Konseyi, Avusturya Federal Barolar Birliği ve İspanya Ulusal Avukatlar Konseyi'nin katılımları ile sürdürülen proje üstün başarı ile tamamlanmıştır. Proje kapsamında Ankara, İstanbul, Samsun, Adana, Denizli, Şanlıurfa, Elazığ ve Tekirdağ barolarına proje ortağı ve katılımcısı ülke uzmanları ziyaretler düzenlemiş, sekiz seminer ve bir uluslararası konferans gerçekleştirilmiştir. Proje Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından Sivil Toplum Diyalogları Çerçeve Programı içerisinde yürütülen 100 ü aşkın proje içerisinde en iyi uygulama olarak seçilmiştir. Proje kapsamında dört bin adet eğitim DVD si ve on bin adet sonuç raporu basımı yapılmıştır Türk Avukatlar İçin Avrupa Birliği Ülkelerinde Mesleki Eğitim Projesi Proje kapsamında 52 Türk avukatın İspanya (20), Avusturya (12) ve İtalya'da (20) üç ay süre ile mesleki eğitim alması ve fiilen avukatlık bürolarında çalışması planlanmaktadır. Proje teklifi Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun onayının alınmasını müteakip projeye ilişkin çalışmalar yapılmış, proje fişi hazırlanmıştır. 15

16 Genç Avukatlar - Deneyimlerin Paylaşımı Forumları Türkiye Barolar Birliği bünyesinde faaliyet göstermekte olan Mesleğe Yeni Başlayan Avukatlar Komisyonu'nun çalışmalarına uluslararası boyut kazandırmak amacı ile hazırlanan proje için Yönetim Kurulumuzdan onay alınmış ve ön çalışmalarına başlanmıştır. Bu kapsamda uluslararası forumlar düzenlenmesi ve Avrupa, Türk Cumhuriyetleri ve Arap Barolar Birliği Ülkelerine yönelik olarak faaliyet yapılması planlanmaktadır Türkiye de Mahkeme Yönetim Sisteminin Desteklenmesi Projesi II. Aşama Adalet Bakanlığı tarafından sürdürülen projenin ilk aşamasında, Birliğimiz proje katılımcısı (Associate Partner) olarak bulunmuştur. Adalet Bakanlığı tarafından projenin ikinci aşamasına yönelik çalışmalar başlatılmış olup, Birliğimiz konu ile ilgili olarak Adalet Bakanlığı ve Avrupa Konseyi ile temas halinde çalışmalarını sürdürmektedir Adli Yardım Projesi Adalet Bakanlığı tarafından uygulanması planlanan projeye ilişkin taslak proje fişi Birliğimize iletilmiş ve Birliğimizin ortak olarak projede yer alması arzusu tarafımıza iletilmiştir. Bu bağlamda taslak proje fişi tercüme edilmektedir BİLGİ NOTALARI VE MÜTALAALAR Körfez İşbirliği Konseyi Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile sürdürülen Serbest Ticaret Anlaşması müzakereleri çerçevesinde Türkiye nin Dünya Ticaret Örgütü Hizmet Ticareti Genel Anlaşması kapsamında hazırlanmış olan Türkiye taahhüt listesi ve KİK ülkelerinden açılım talep edilecek alanlara yönelik listeler birimimizce incelenerek değerlendirilmiştir. (ve bu incelemeye ilişkin raporumuz Genel Sekreterlik ve Başkanlık Makamlarına sunulmuştur). 16

17 Av. Muharrem Erbey'in Tutuklanması Avrupa Barolar ve Hukuk Cemiyetleri Konseyi (CCBE)'den Birliğimize iletilen yazı nedeni ile konu ile ilgili mütalaa hazırlanmış ve CCBE'ye gerekli cevap verilmiştir Adalete daha İyi Erişim Projesi İncelemesi Genel Sekreterlik Makamının görevlendirmesi üzerine proje dosyaları incelenerek gerekli mütalaa hazırlanmıştır YAYINLAR Meslek İçi Eğitim Projesi Sonuç Raporu Meslek içi eğitim projesi kapsamında sürdürülen faaliyetler, incelemeler, seminer ve çalıştaylar sonucunda edinilen bilgiler, Kasım 2009 tarihinde kitap olarak yayınlanmıştır. Üç bölümden oluşan kitapta, hukuk lisans eğitimi, staj öncesi eğitim, staj eğitimi ve meslek içi eğitim başlıkları altında Fransa, İngiltere ve Türkiye sistemleri incelenmektedir. Yedi yabancı ve beş Türk avukatın katkıları ile hazırlanan kitap ücretsiz dağıtılmak üzere Türkiye Barolar Birliği'ne teslim edilmiştir Meslek İçi Eğitim DVD'leri Meslek içi Eğitim Projesi Kapsamında Fransa Ulusal Barolar Konseyi ve Türkiye Barolar Birliği'nin koordinasyonunda hazırlanan meslek içi eğitim DVD'leri dört DVD'lik set halinde yayınlanmış ve Türkiye Barolar Birliği'ne teslim edilmiştir. Fransa'da görülmüş bir dava üzerinden Fransız avukatların uygulamalarını ve mesleğe bakış açılarını incelemeyi hedefleyen DVD'ler Türkçe Altyazılı olarak hazırlanmıştır Avrupalı Avukatların Tabi Olduğu Meslek Kuralları CCBE Meslek Kuralları Türkçeye tercüme edilerek, Birliğimizce basımı yapılan Avukatlık Kanunun ekinde yayınlanmıştır. 17

Uluslararası İlişkiler ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Uluslararası İlişkiler ULUSLARARASI İLİŞKİLER 6 ULUSLARARASI İLİŞKİLER Uluslararası İlişkiler 6. BÖLÜM ULUSLARARASI İLİŞKİLER Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu 2012-2014 dönemine ilişkin ilk toplantısını 28 Kasım 2012 tarihinde yapmış, toplantıda

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 5. Hafta (31 Ocak 6 Şubat 2011)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 5. Hafta (31 Ocak 6 Şubat 2011) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 5. Hafta (31 Ocak 6 Şubat 2011) 31 OCAK 2011, PAZARTESİ 09:30-12:30 Avrupa Birliği Genel

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013) 11 MART 2013 PAZARTESİ 09:45-17:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanı M. Süreyya Süner ve beraberindeki

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

KURULUŞ: Madde 2. Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi, Ankara Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kurulur ve üyeleri atama yolu ile belirlenir.

KURULUŞ: Madde 2. Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi, Ankara Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kurulur ve üyeleri atama yolu ile belirlenir. ANKARA BAROSU AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (2012) AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı Avukat Hakları Merkezi'nin kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 22. Hafta (29 Mayıs 6 Haziran 2010) 29 MAYIS 2010, CUMARTESİ 11:00 Devlet Bakanı ve

Detaylı

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI Erasmus Kurum Koordinatörü Üniversite ile Ulusal Ajans arasındaki iletişimin ve koordinasyonun sağlanması İkili Anlaşmalar: AB Programları çerçevesinde

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2012 ADANA SAĞLIK TURĠZMĠ DERNEĞĠ ġubat AYI FAALĠYET RAPORU 1. Sektörel Brifingler, GerçekleĢtirilen Toplantılar ve Bilgilendirmeler Göreve yeni gelmiş olan Çukurova

Detaylı

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ARALIK AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN KASIM AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 15 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010) 8 MART 2010, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 40. Hafta (4-10 Ekim 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 40. Hafta (4-10 Ekim 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 40. Hafta (4-10 Ekim 2010) 4 EKİM 2010, PAZARTESİ Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 26. Hafta (25 Haziran- 1 Temmuz 2012)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 26. Hafta (25 Haziran- 1 Temmuz 2012) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 26. Hafta (25 Haziran- 1 Temmuz 2012) 25 HAZİRAN 2012, PAZARTESİ 09:00-18:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanlığı AB İşleri Uzman

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Kimya Sanayi Meclisi; plastik, boya, soda ve krom kimyasalları, temizlik ürünleri, akrilik ve karbon elyaf,

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 18. Hafta (2 9 Mayıs 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 18. Hafta (2 9 Mayıs 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 18. Hafta (2 9 Mayıs 2010) 2 MAYIS 2010, PAZAR Avrupa Birliği Genel Sekreter Yardımcısı

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 17. Hafta ( 25 Nisan 1 Mayıs 2011) 25 NİSAN 2011, PAZARTESİ 09:30-16:00 Avrupa Birliği

Detaylı

EVDE ÇOCUK BAKIMI PROJESİ İLE KAYITLI KADIN İSTİHDAMI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

EVDE ÇOCUK BAKIMI PROJESİ İLE KAYITLI KADIN İSTİHDAMI ARTMAYA DEVAM EDİYOR EVDE ÇOCUK BAKIMI PROJESİ İLE KAYITLI KADIN İSTİHDAMI ARTMAYA DEVAM EDİYOR Sosyal Güvenlik Kurumu nun yürüttüğü, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti nin ortaklaşa finanse ettiği Evde Çocuk Bakım Hizmetleri

Detaylı

Faaliyet ve Proje Bilgileri SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ

Faaliyet ve Proje Bilgileri SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ Faaliyet ve Proje Bilgileri SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ Sağlıklı Şehirler Projesi Eğitimi : 2005 yılından bu yana Bursa Büyükşehir Belediyesi başkanlığında Sağlıklı Kentler hareketinin Türkiye de öncülüğünü

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

Özel Kalem Müdürlüğü. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Özel Kalem Müdürlüğü. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Özel Kalem Müdürlüğü 2014 Yılı Faaliyet Raporu ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Görevleri : 1-Belediye Başkanının resmi,özel ve gizlilik taşıyan yazışmalarını yürütmek. 2-Belediye Başkanına ve Müdürlüğe gelen,giden

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 21. Hafta (24-30 Mayıs 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 21. Hafta (24-30 Mayıs 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 21. Hafta (24-30 Mayıs 2010) 24 MAYIS 2010, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği Genel

Detaylı

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 31.07.2015 GİRİŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Enerji

Detaylı

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 1. Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi Başkan tarafından güncel olaylar hakkında bilgilendirme yapıldı. 2. CCBE'nin 21 Ocak 2011 tarihinde Brüksel'de gerçekleştirilecek Daimi Komite Av. Serhan

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI. 17 Ocak 2015

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI. 17 Ocak 2015 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI 17 Ocak 2015 31.05.2013-31.12.2014 tarihleri arasında 10.814 yeni meslektaş aramıza katıldı TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU 29.05.2013-31.12.2014

Detaylı

Ankara Barosu, üyesi ve 2200 stajyer avukat ile Türkiye nin ikinci büyük Barosu dur.

Ankara Barosu, üyesi ve 2200 stajyer avukat ile Türkiye nin ikinci büyük Barosu dur. Saygıdeğer Konuklar, Kıymetli Meslektaşlarım, Ankara Barosu,14 Temmuz 1924 tarihinde, ilanından hemen sonra kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyet in Başkent Barosu olarak, Baromuz, kurulduğu günden bu yana yaptığı

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar,

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı; Yüksek Yargı Kurumlarının çok değerli Başkanları; Sayın Büyükelçiler; Avrupa Konseyinin çok değerli temsilcileri; Uluslararası Kuruluşların değerli temsilcileri

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ 26 Temmuz 2013 ANKARA Türkiye Barolar Birliği Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok Sokağı No: 8 06520 Balgat ANKARA Tel: (312) 292 59 00 (pbx)

Detaylı

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Avrupa Yerel Demokrasi Haftası nedir? Avrupa Yerel Demokrasi Haftası (ELDW) her yıl Ekim ayında Avrupa çapında gerçekleştirilen bir etkinliktir. 47 üye ülkeden yerel ve bölgesel

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Temel Konular Pınar TANLAK Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanı 1 NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler Bakanlığımızda

Detaylı

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27.11.2015 Kasım ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 39 üyeye Kapasite Raporu, 11 üyemize Ekspertiz Raporu ve

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453 Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 1. Hafta (2-8 Ocak 2012)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 1. Hafta (2-8 Ocak 2012) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 1. Hafta (2-8 Ocak 2012) 2 OCAK 2012, PAZARTESİ 14:00-15:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkan V. Sn. Başak İlisulu

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımalar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nda çalışan

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

TÜBİTAK AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN ÖZETİ

TÜBİTAK AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN ÖZETİ TÜBİTAK AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN ÖZETİ GİRİŞ AB Çerçeve Programları kapsamındaki etkinliklerin koordinasyonu resmi olarak AB Çerçeve Programları

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ

BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ 1. 2014 Türkiye Kitap Pazarı İstatistikleri Açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ISBN Ajansı, Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü ve Yayımcı Meslek

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

Emniyet Genel Müdürlüğü nün AB Uyum Faaliyetleri

Emniyet Genel Müdürlüğü nün AB Uyum Faaliyetleri Emniyet Genel Müdürlüğü nün AB Uyum Faaliyetleri Denizli Sanayi Odası, 1 Aralık 2008 Selamettin ZÜNBÜL 3. Sınıf Emniyet Müdürü Denizli Emniyet Müdürlüğü RESİ 1 Sunum Başlıklar kları Siyasi İşler Polis

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı ETKİNLİK BÜLTENİ 1 Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 2008

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 9. Hafta (27 Şubat-04 Mart 2012)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 9. Hafta (27 Şubat-04 Mart 2012) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 9. Hafta (27 Şubat-04 Mart 2012) 27 ŞUBAT 2012, PAZARTESİ 09:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanı Sn. M. Süreyya Süner ile Mali

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı olarak görev

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI. HABERLEŞME ve YAYIN STRATEJİSİ PLANI

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI. HABERLEŞME ve YAYIN STRATEJİSİ PLANI ÇANAKKALE TİCARET BORSASI HABERLEŞME ve YAYIN STRATEJİSİ PLANI Yürürlük Tarihi : 03.01.2011 Revizyon No. : 0 Sayfa : 0/2 KONU SORUMLU PLANLANAN YAPILACAKLAR GÖZDEN GEÇİRME Üye Bilgileri Güncelleme Tüm

Detaylı

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ AKADEMİ BİRLİĞİ YÖNERGESİ Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç Madde 1 tarafından yürürlüğe konan bu yönergenin amacı, Akademi Birliği nin amacını, görev, yetki ve çalışma alanlarını düzenlemektir. Tanımlar

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA 2008 BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi, Hukuk İşleri Müdürlüğünün

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

EVDE ÇOCUK BAKIMI PROJESİ KAYITLI KADIN İSTİHDAMINI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTTIRDI

EVDE ÇOCUK BAKIMI PROJESİ KAYITLI KADIN İSTİHDAMINI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTTIRDI EVDE ÇOCUK BAKIMI PROJESİ KAYITLI KADIN İSTİHDAMINI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTTIRDI Sosyal Güvenlik Kurumu nun yürüttüğü, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti nin ortaklaşa finanse ettiği Evde Çocuk Bakım Hizmetleri

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 24. Hafta (13 19 Haziran 2011)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 24. Hafta (13 19 Haziran 2011) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 24. Hafta (13 19 Haziran 2011) 13 HAZİRAN 2011, PAZARTESİ 09:30-11:30 Avrupa Birliği

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı 19 Mart 2013 İçişleri

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ KURULUŞ ve AMAÇ: Madde 1 T.C. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma

Detaylı

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir.

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. SAYFA NO : 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. 2.UYGULAMA ALANI Bölüm Başkanı, Dekanlık

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 52. Hafta (26 Aralık 2011 1 Ocak 2012)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 52. Hafta (26 Aralık 2011 1 Ocak 2012) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 52. Hafta (26 Aralık 2011 1 Ocak 2012) 26 ARALIK 2011, PAZARTESİ 10:00-18:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı Sayın Büyükelçi M. Haluk Ilıcak

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 Üsküdar Üniversitesi'nden: ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ GENÇ BEYİNLER AKADEMİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ PROJE GELİŞTİRME ve KOORDİNASYONU BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge de; öz bütçeden bağımsız, ulusal ve uluslararası

Detaylı

29 Ocak İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik 23 Aralık Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü nün

29 Ocak İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik 23 Aralık Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü nün 29 Ocak1993 - İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik 23 Aralık 2008 - Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü nün 29 Aralık 1995 gün ve 51748 sayılı Genelgesi İlaç ve

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKDÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKDÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKDÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1: Bu yönetmeliğin

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM)

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM) Kabul Tarihi :Y.K./03.01.2014/2014-6 (Gen.Sek.Sun.) TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM) I. BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM VE TANIMLAR KURULUŞ Madde 1: Türkiye Barolar Birliği

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

PLANLANAN TARİH. 16-17 Mayıs 2013 DÜZENLEYEN ULUSLARARASI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME CEMİYETİ

PLANLANAN TARİH. 16-17 Mayıs 2013 DÜZENLEYEN ULUSLARARASI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME CEMİYETİ PLANLANAN TARİH 16-17 Mayıs 2013 DÜZENLEYEN ULUSLARARASI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME CEMİYETİ 1.PERSONEL BELGELENDİRME KONFERANSI HAZIRLIK ÇALIŞMASI PLANI Amaç : Şirketlerin temel varlık gücü olan rekabeti

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 42. Hafta (18-24 Ekim 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 42. Hafta (18-24 Ekim 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 42. Hafta (18-24 Ekim 2010) 18 EKİM 2010, PAZARTESİ 09:30-11:00 Devlet Bakanı ve Başmüzakereci

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bilgilendirme Notu No. 2 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Mayıs Đçindekiler listesi Özet... 3

Detaylı

YABANCI DİLLER YÖNERGESİ

YABANCI DİLLER YÖNERGESİ SAYFA 1 / 5 Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Kapadokya Meslek Yüksekokulunda okutulan ortak zorunlu yabancı dil dersleri dâhil tüm seçimlik ve zorunlu yabancı dil derslerinin yürütülmesini sağlayacak

Detaylı

Proje Tanışma Toplantısı

Proje Tanışma Toplantısı TR07C1.01-02/26 (BS CAP) Karadeniz Kültür Canlandırma Programı, Karadeniz Havzası'nda Yaratıcı Hedef Yönetimi İçin Ortak Kültürel Özellikleri Harekete Geçirilmesi Pilot Modeli AVRUPA BİRLİĞİ KARADENİZ

Detaylı

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Koordinatörlüğünün

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 19 ARALIK 2010, PAZAR Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010) 18:00-20:00 Devlet Bakanı ve Başmüzakereci

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı AVRUPALI HUKUKÇULAR EĞİTİM PROGRAMLARI

T.C. BAŞBAKANLIK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı AVRUPALI HUKUKÇULAR EĞİTİM PROGRAMLARI AVRUPALI HUKUKÇULAR EĞİTİM PROGRAMLARI GENEL BİLGİLER Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili çalışmalar yapmak ve sorunlarına çözüm üretmek Başkanlığımızın başlıca görev alanları içerisinde yer almaktadır.

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 27. Hafta (4 10 Temmuz 2011)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 27. Hafta (4 10 Temmuz 2011) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 27. Hafta (4 10 Temmuz 2011) 4 TEMMUZ 2011, PAZARTESİ 09:30 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Detaylı

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER YÖNERGESİ

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER YÖNERGESİ KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Kapadokya Meslek Yüksekokulunda okutulan ortak zorunlu yabancı dil dersleri dâhil tüm seçimlik ve zorunlu yabancı

Detaylı

ÇEKAP PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ

ÇEKAP PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ ÇEKAP PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi (ÇEKAP) Projesi Ankara da düzenlenen Kapanış Toplantısı ile tamamlandı. Paydaşlar toplantıya

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 09 10 Şubat 2008 tarihlerinde yapılan EMO D.Bakır Şubesi 15. Olağan Genel Kurulu toplantı ve seçimlerine BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ 11 Ocak 2009 tarihinde, İl

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

YAZI İŞLERİ AB PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ AB PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ AB PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2006 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİ Düzce Belediyesi AB Projelerin uygulanması, proje hazırlanması v e b a ş v u r u l a r ı n ı n gerçekleştirilmesi, tamamlanan

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

Projeler. 10.1.Yenilikçilik Aktarım Merkezi IRC Anatolia Projesi. Ankara Sanayi Odası. 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Projeler. 10.1.Yenilikçilik Aktarım Merkezi IRC Anatolia Projesi. Ankara Sanayi Odası. 2008 Yılı Faaliyet Raporu 10 Projeler 10.1.Yenilikçilik Aktarım Merkezi IRC Anatolia Projesi Odamız, ODTÜ-Teknokent ve KOSGEB işbirliğinde yürütülen ve Avrupa Birliği nin 6. Çerçeve Programının ilgili başlığı (Specific Support

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı