Ek-3c. EK-3c HİZMET ALIMI. Ek-3c1: İhaleye Davet Mektubu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ek-3c. EK-3c HİZMET ALIMI. Ek-3c1: İhaleye Davet Mektubu"

Transkript

1 EK-3c HİZMET ALIMI 1: İhaleye Davet Mektubu 2: Hizmet Alımı için Basitleştirilmiş İhale Dosyası 2-i: İş Tanımı 2-ii: Hizmet Alımı İhalesi Teklif Sunum Formu 2-iii: Teknik Teklif Taslağı 2-iv: Tüzel Kişilik Formu 2-v: Hizmet Alımı İhalesi için Değerlendirme Tablosu 2-vi: Taslak Sözleşme 2-vii: Mali Kimlik Formu 3: Basitleştirilmiş Değerlendirme Raporu 4: Kazanan İstekliye Mektup 5: Kazanamayan İsteklilere Mektup AB-Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu-III Hibe Programı na uyarlanmıştır 1/20

2 S&G imaging the societal systems of yesterday and today can facilitate the generation of foresight in order to build tomorrow. İHALEYE DAVET MEKTUBU İHALEYE DAVET 11/06/2015 Kime: <Seçilen Her Firma> Sözleşme Numarası İhale Başlığı Organizasyonu İhale Numarası : TR2010/ PC/126 : İngiltere ve Almanya da Çalışma Ziyaretleri ile Türkiye de Eğitim ve Konferans : TR2010/ PC/ Sayın <İrtibat Kişisi> 1. Aşağıdaki hizmetlerin tedariki için teknik teklifinizi ve fiyat teklifinizi sunmak üzere davet edildiniz (i) 1 Çalışma Ziyareti Organizasyonu: İngiltere/Londra da 22 Kişi 3 gün Temmuz-Ağustos 2015(Bütçe Satırı:5.6.1) (ii) Çalışma Ziyareti Organizasyonu: Almanya/Bonn da 22 Kişi 3 gün Temmuz- Ağustos 2015 (Bütçe Satırı:5.6.2.) (iii) Eğitim Toplantısı Organizasyonu: Türkiye/Ankara 100 kişi 1 gün Ağustos-Eylül 2015 (Bütçe Satırı:5.6.3.) (iv) Satırı:5.6.4.) Konferans Organizasyonu: Türkiye/Ankara 450 kişi 1 gün Eylül-Ekim2015 (Bütçe 2. İstenen hizmetlerle ilgili bilgi ekli İş Tanımı bölümünde verilmiştir. 3. Bu davet mektubunda yer alan hizmetlerin tamamı için teklif vermeniz gerekmektedir. Sözleşme bir bütün olarak ihale edilecek ve değerlendirilecektir. 4. Verilen teklifin ekonomik açıdan en avantajlı olması seçim kriteri olacaktır. 5. Belirtilen formatta hazırlanmış teklif(ler)iniz aşağıdaki adrese gönderilmelidir; Naim ORBAY Gürkan AKÇAER Necatibey Caddesi No:19 Daire: Ankara Telefon: Faks: Teknik teklif fiyat teklifiyle birlikte sunulmalıdır. Teknik teklif ve fiyat teklifi ayrı ayrı kapalı zarflarda sunulmalıdır. 7. Teknik teklif, öngörülen yaklaşımların ana hatlarını, sıralı zaman çizelgesini, önerilen faaliyetlerin sürelerini içermeli ve tercihen Ek-2 doğrultusunda hazırlanmalıdır. 1 Eğer uygunsa lütfen bütçe satırlarını belirtiniz (Hibe Sözleşmesinde belirtildiği gibi) AB-Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu-III Hibe Programı na uyarlanmıştır 2/20

3 8. Maliye Bakanlığı tarafından verilen [ nolu] belgeyle bu proje kapsamında yapılacak harcamalar KDV den istisna tutulmuştur. Bu doğrultuda, fiyata KDV dahil edilmemelidir. 9. Teknik teklif ve fiyat teklifi 11/07/2015 günü saat 14:00 e kadar elden ya da kargo veya iadeli taahhütlü posta ile teslim edilmelidir. 10. İhalenin diğer şartları aşağıdaki gibidir: a. FİYAT: Ödemeler EURO cinsinden yapılacaktır. b. ÖDEME: Sözleşme başlangıç tarihinden sonra %20 ön ödeme ve kalan tutarın hizmet sunumundan sonra ödenmesi c. BÜTÇE: Bu sözleşme için tespit edilen en yüksek bedel EUR dur. d. DEĞERLENDİRME: Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, %50/50 esasına göre teknik teklifin kalitesinin fiyat teklifine olan ağırlığı hesaplanarak belirlenir. 2 e. GEÇERLİLİK TARİHİ: Teklifiniz, teklif tarihinizden itibaren 30 gün süreyle geçerli olacaktır. 11. Daha fazla bilgi aşağıdaki adresten elde edilebilir: Naim ORBAY Necatibey Caddesi No:19 Daire: Ankara Telefon: Faks: İhaleyi kazanmanız durumunda sunmanız istenilecek belgeler; mali kimlik formu, isim, adres ve ulusal yetkililer tarafından verilen kayıt numaranızı gösteren resmi belgenin kopyası (örneğin; resmi gazete, şirket kaydı vb.), vergi kayıt belgesinin kopyası. 13. Lütfen bu davet mektubunu aldığınızı faks veya e-posta yoluyla teyit ederek, teklif verip vermeyeceğinizi bildiriniz. Saygılarımla, <Gürkan AKÇAER> <Necatibey Caddesi No:19/21 Ankara 06430> <İmza> Bilgi: Aşağıdaki ekleri içeren ihale dosyası: 2-i: İş Tanımı 2-ii: Hizmet Alımı İhalesi Teklif Sunum Formu 2-iii: Teknik Teklif Taslağı (İstekli tarafından şablona uygun olarak (tercihen) sunulacak) 2-iv: Tüzel Kişilik Formu 2-v: Hizmet Alımı İhalesi için Değerlendirme Tablosu 2-vi: Taslak Sözleşme 2-vii: Mali Kimlik Formu 2 Değerlendirme süreci hakkında daha fazla bilgi Satın Alma Rehberi nde mevcuttur. Lütfen oranı alınacak hizmetin doğasını göz önünde bulundurularak ve toplam 100 üstünden olacak şekilde düzenleyiniz. AB-Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu-III Hibe Programı na uyarlanmıştır 3/20

4 EK-3c2-i: İŞ TANIMI İŞ TANIMI Sözleşme Numarası İhale Başlığı Organizasyonu İhale Numarası : TR2010/ PC/126 : İngiltere ve Almanya da Çalışma Ziyaretleri ile Türkiye de Eğitim ve Konferans : TR2010/ PC/ ÖN BİLGİ 1.1. Projeniz hakkında genel bilgi. Yaşlıların bakım ve rehabilitasyonunda İngiltere, Türkiye, Almanya da ki yaşlı bakım merkezleri ile uzun vadeli işbirliği, güçlü bağlar kurulması ve bilgi alış verişinin desteklenmesi hedeflenmektedir. Yaşlı bakımı ve bakım hizmeti verenlerin desteklenmesi ve yaşlı istismarının önlenmesini hedefleyen proje kapsamında farkındalığın artırılması ve AB deki en iyi uygulamaların Türkiye ye transfer edilmesi için bir dizi etkinlik düzenecektir. Genel Hedefler: Yaşlı bakım hizmetleri konusunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı nın 2012 yılı yaşlıların durumu ve yaşlanma ulusal eylem planda yer alan, yaşlılar ve kalkınma, yaşlılıkta sağlık ve refahın arttırılması, yaşlılara olanaklar sunan destekleyici ortamların sağlanmasını amaçlayan maddelerin uygulanmasına destek sağlanması, Yaşlıların ihtiyaçları konusunda bakım veren bireylerin bilgilendirilmesi ve eğitim imkânlarının sağlanması, Yaşlılara verilen hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması ve bakım hizmeti verenlerin desteklenmesi, İyi uygulamaları Türkiye ye getirerek toplumun benimsemesine katkıda bulunulması, Daha iyi bilgi ve uzmanlık değişimi vasıtasıyla ayrımcılıkla mücadelede sosyal olarak korunmaya muhtaç kişilerin rehabilitasyon ve bakım hizmetlerinin gelişmesine katkıda bulunulması, Uzun vadeli işbirliği ile bilgi alış verişinin geliştirilmesine katkı verilmesidir BAŞLICA ETKİNLİKLER 1. Ankara, Konya ve Eskişehir deki yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinden seçilecek uzman kişilere yönelik İngiltere ve Almanya ya çalışma ziyareti düzenlenmesi 2. AB den uzmanların katılım sağlayacağı bir eğitim programı düzenlenmesi 3. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile proje sonuçlarının paylaşılacağı bir konferans düzenlenmesi olup; İngiltere ve Almanya da Çalışma Ziyaretleri ile Türkiye de Eğitim ve Konferans Organizasyonu İçin hizmet alımına ihtiyaç duyulmaktadır Sözleşme Makamı Sistem ve Jenerasyon Derneği AB-Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu-III Hibe Programı na uyarlanmıştır 4/20

5 2. SÖZLEŞME HEDEFLERİ 2.1. Hizmet sağlayıcısından beklenen sonuçlar Çalışma Ziyareti Organizasyonu: İngiltere/Londra da 22 Kişi 3 gün Temmuz-Ağustos Çalışma Ziyareti Organizasyonu: Almanya/Bonn da 22 Kişi 3 gün Temmuz-Ağustos Eğitim Toplantısı Organizasyonu: Türkiye/Ankara 100 kişi 1 gün Ağustos-Eylül Konferans Organizasyonu: Türkiye/Ankara 450 kişi 1 gün Eylül-Ekim İŞİN KAPSAMI 3.1. Genel 3.2. Faaliyetlerin detaylı listesi Toplam 22 kişinin Temmuz-Ağustos 2015 tarihleri arasında İngiltere/Londra da katılımının gerçekleşeceği çalışma ziyareti için, Seminer Salonu, teknik ekipmanlar (Projector, Ses düzeni ve Video Çekim), ikramlar, tercüme hizmetleri, rehberlik ve yerel temaslar, Toplam 22 kişinin Temmuz-Ağustos 2015 tarihleri arasında Almanya/Bonn da katılımının gerçekleşeceği çalışma ziyareti için Seminer Salonu, teknik ekipmanlar(projector, Ses düzeni ve Video Çekim), ikramlar, tercüme hizmetleri, rehberlik ve yerel temaslar. Konaklama yerinden çalışma ziyareti adreslerine kamu-özel ulaşım araçlarıyla transferler gerçekleştirilecektir kişinin katılımının gerçekleşeceği 60 kişi Ankara- 40 kişi Konya ve Eskişehir) 1 günlük AB Uzmanlarının da katılacağı Yaşlı Bakımı Eğitim faaliyeti için Seminer Salonu(Kamu binası toplantı salonu veya üç yıldızlı otelde, teknik ekipmanlar(projector, Ses düzeni ve Video Çekim), eğitim süresince iki kez kurupasta ve çay-kahve ikramı, öğle yemeği, Konya ve Eskişehir den gelecek katılımcıların konaklaması(kamu misafirhanesi veya üç yıldızlı otel). Eğitim için toplantı Ağustos-Eylül 2015 içinde yükleniciye bilahare bildirilecek tarihte gerçekleştirlecektir Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birlikte proje sonuçlarının tartışılacağı 450 kişilik Konferans, teknik ekipmanlar(projector, Ses düzeni ve Video Çekim), iki kez kurupasta ve çay-kahve ikramı ve organizasyon giderleri Konferans Eylül-Ekim 2015 içerisinde yükleniciye bilahare bildirilecek tarihte gerçekleştirlecektir Sonuçlar Çalışma Ziyareti Gerçekleştirmiş 22 Kişi(Proje Ekibi, Yöneticiler, Yaşlı Bakım Personeli) Eğitime Katılmış 100 Yaşlı Bakım Personeli Konferans a katılmış 450 Kişi (ASPB Personeli, Yaşlı Bakım Personelleri, Yabancı ve Yerli İlgililer) 4. LOJİSTİK VE ZAMANLAMA 4.1. Hizmetin sağlanacağı yer Londra, Bonn, Ankara 4.2. Başlama tarihi ve uygulama süresi Öngörülen başlama tarihi olup, sözleşmenin uygulama süresi bu tarihten itibaren 4 ay olacaktır. 5. GEREKLİLİKLER AB-Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu-III Hibe Programı na uyarlanmıştır 5/20

6 5.1. Personel Proje Uzmanlarımız ve ortak kuruluşlarımızdan uzmanlar eğitimlere katılacaklardır. Dolayısıyla ayrıca uzman bir personele ihtiyaç bulunmamaktadır. Organizasyonu yapmak üzere en az üç personel görevlendirlecektir. Yurtdışı seyahatlerden sorumlu bir kişi ile eğitim toplantısı ve konferansın sırasında katılımcıların karşılanması, görsel materyallerin yerleştirilmesi, protokol ve diğer konuşmacıların yönlendirilmesi ile teknik ekipmanlar(projector, ses düzeni ve video çekiminden sorumlu olacak en az iki personel görevlendirlecektir Hizmet sağlayıcı tarafından sağlanacak ekipman ve imkanlar Teknik ekipmanlar(projector, Ses düzeni ve Video Çekim), Bu sözleşme kapsamında mal alımı yapılmayacaktır. 6. YÖNETİM/KONTROL VE NİHAİ ONAY 6.1. Kontrolör Gürkan AKÇAER 6.2. Görünürlük Toplantılar, sunumlar vb. esnasında kullanılan veya bastırılan malzemeler görünürlük kurallarına uygun olmalıdır. Tüm görünürlük aktivitelerinde AB-Türkiye işbirliği logosu kullanılmalıdır. AB-Türkiye İşbirliği Logosununun altında şu metinlerden biri bulunmalıdır: This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey (İngilizce) veya Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir (Türkçe). Logo, kullanılan diğer logolara göre iki kat büyüklükte ve yerleşim olarak daha görünür durumda olmalıdır Sorumluluk Reddi Bastırılan bütün malzemelerde aşağıdaki sorumluluk reddi metinlerinden biri bulunmalıdır: This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of <Sistem ve Jenerasyon Derneği> and can in no way be taken to reflect the views of the European Union. (İngilizce) veya Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca <Sistem ve Jenerasyon Derneği> sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB nin görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz. (Türkçe) Özel gereklilikler ve Koşullar AB-Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu-III Hibe Programı na uyarlanmıştır 6/20

7 EK-3c2-ii: HİZMET ALIMI İHALESİ TEKLİF SUNUM FORMU Hizmet Alımı İhalesi Teklif Sunum Formu Sözleşme Numarası İhale Başlığı Organizasyonu İhale Numarası : TR2010/ PC/126 : İngiltere ve Almanya da Çalışma Ziyaretleri ile Türkiye de Eğitim ve Konferans : TR2010/ PC/ TESLİM EDENİN (İsteklinin kimliği) Teklifi teslim eden tüzel kişiliğin adı ve adresi 2. İLETİŞİM KURULACAK KİŞİ (bu teklif için) İsim Kurum/Kuruluş Adres Telefon Faks 3. BEYANNAME Teklifin tarafı olarak, bu formun 1. maddesinde tanımlanan tüzel kişilik, ekteki formatta sunulan beyannameyi imzalı olarak teslim etmelidir. 4. TAAHHÜTNAME Ben, yukarıda belirtilen İsteklinin imza atmaya yetkili kişisi olarak, yukarıda belirtilen teklif usulü için hazırlanan teklif dosyalarını inceledim ve tüm içeriğini herhangi bir itiraz veya çekince olmadan kabul ettiğimizi beyan ediyorum. İhale dosyalarında talep edilen hizmetleri kapalı iki ayrı zarfla teslim edilen Teknik teklifimiz ve Mali teklifimizden oluşan aşağıdaki belgelere dayanarak sağlamayı teklif ediyoruz: Teknik Teklif Mali Teklif Kilit uzman(lar)ın özgeçmiş(ler)i (istenildiyse) İsteklinin Beyannamesi Doldurulmuş Tüzel Kişilik Formu Bu projenin hazırlanmasında yer almış kişilerin kilit uzman olarak önerilmesi veya teklifimizin hazırlanmasında danışmanlık yapması durumunda, teklifimizin kabul edilmeyeceğini ve AB tarafından finanse edilen sözleşmelerden ve ihale usullerinden ihale dışı bırakılabileceğimizi kabul ediyoruz. İstekli adına imzalayan: İsim 3 İmza Tarih XX.XX.201X 4 Teslim edilen tüm belgeler aynı yetkili kişi tarafından imzalanmalı veya paraflanmalıdır. 7/20

8 TEKLİF SUNUM FORMUNUN 3. MADDESİNDE BAHSİ GEÇEN BEYANNAME FORMATI (Teklif veren tüzel kişiliğin antetli kağıdında teslim edilecektir.) <Sistem ve Jenerasyon Derneği Necatibey Caddesi No:19/21 Ankara 06430> <XX.XX.2015> İhale Başlığı Organizasyonu İhale numarası : İngiltere ve Almanya da Çalışma Ziyaretleri ile Türkiye de Eğitim ve Konferans : TR2010/ PC/ Sayın İlgili, İSTEKLİNİN BEYANNAMESİ Yukarıda adı geçen ihale için teklif davet mektubunuza atfen, davet edilmemiz durumunda, bu teklifi yukarıda adı geçen ihalenin 1 sayılı Lotu için sunduğumuzu teyit ederiz. Beyan ederiz. İşbu teklifi münferid olarak bu ihale için sunduğumuzu ve aynı ihaleye başka bir şekil ve ortaklıkta katılmadığımızı; internet adresinden de elde edilebilecek olan AB dış faaliyetleri için hazırlanmış sözleşme prosedürleri için Uygulama Rehberi nin (PRAG) bölümünde listelenen, ihale dışı bırakılma durumlardan herhangi birine dahil olmadığımızı; PRAG ın bölümünde açıklanan etik maddelerine uymayı kabul ettiğimizi, projenin önceki aşamalarına katılmamızın haksız rekabete sebep olmayacağını kanıtlayabildiğimiz durumlar dışında bu ihale sürecinin konusu olan projenin hazırlanması sürecine katılmadığımızı, ve bu teklifin teslim dönemi içerisinde özellikle diğer adaylar ya da ihale sürecindeki diğer taraflarla hiçbir çıkar çatışması ya da benzer ilişkiler içinde olmadığımızı; Başvuru formunda sadece tüzel kişiliğimizin kaynak ve deneyimine dair bilgileri sağladığımızı; Teklif süreci ya da sözleşmenin uygulanmasının herhangi bir aşamasında, üstte belirtilen durumlarda herhangi bir değişiklik olması halinde, Sözleşme Makamını hemen bilgilendireceğimizi; ve Yanlış beyan vermemiz, önemli bir hata yapmamız veya usulsüzlük ve yolsuzluk yapmamız durumlarında ihale dışı bırakılabileceğimizi tamamen anladığımızı ve kabul ettiğimizi, Teklifimizin kabul edilmesi durumunda, gerektiğinde, bağlı bulunduğumuz ülkenin yasalarına uygun olarak PRAG ın bölümünde listelenen, ihale dışı bırakılma durumlardan herhangi birine dahil olmadığımızın ispatını sunacağımızı taahhüt ederiz. Sunulan kanıt veya belgelerin tarihi, teklif sunumunun son başvuru tarihinin 1 yıl öncesinden daha eski tarihli olmayacaktır ve, ek olarak, söz konusu belgenin hazırlanma tarihinden itibaren geçen süre içerisinde belgede ispatlanan durumların değişmediğini ifade eden yeminli bir belge sağlayacağız. Saygılarımla, <Tüzel kişiliğin yetkili temsilcisinin imzası > <İsteklinin yetkili temsilcisinin ismi ve ünvanı> 8/20

9 MÜNHASIRLIK VE MÜSAİTLİK BEYANNAMESİ 4 İhale Başlığı Organizasyonu > : < İngiltere ve Almanya da Çalışma Ziyaretleri ile Türkiye de Eğitim ve Konferans Aşağıda imzası bulunan ben, işbu belgei ile yukarıda bahsi geçen hizmet ihalesine isteklinin adı ile katılmayı kabul ettiğimi beyan ederim. Bu teklifin seçilmesi durumunda, özgeçmişimin sunulduğu pozisyon için öngörülmüş olan aşağıda belirtilen süre ya da sürelerde çalışmak istediğimi ve çalışabileceğimi beyan ederim: Başlangıç Bitiş Uygunluk Durumu <1. sürecin başlangıcı> <1. sürecin bitişi> <2. sürecin başlangıcı> <2. sürecin bitişi> < vb > <tam zamanlı/yarı zamanlı> <tam zamanlı/yarı zamanlı> Yukarıda belirtilen sürelerde hizmetimi gerektirecek, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir projede veya başka bir profesyonel faaliyette kilit uzman olarak kesinleşmiş bir iş 5 sahibi olmadığımı teyit ederim. Bu bildirimi yaparak, bu ihale sürecine teklif veren başka bir istekliye kendimi aday olarak gösteremeyeceğimi anlamış bulunuyorum. Eğer bunu yaparsam, ihale dışı bırakılacağımın ve tekliflerin reddedilebileceğinin farkındayım. Ayrıca, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen diğer teklif ve sözleşme süreçlerinden ihale dışı bırakılmaya maruz kalabileceğimi de biliyorum. Bunlara ek olarak, çıkar çatışması içinde olmayacağımı ve görevimin ve hizmetlerimin başlaması beklenen tarihte olmam gereken yerde hazır olacağımı ve durumumda herhangi bir değişiklik olduğunda isteklileri bilgilendireceğimi taahhüt ettiğimi beyan ederim. Sözleşme Makamı ile hiçbir sözleşme ilişkisi içinde olmadığımı ve Danışman ile sözleşmemden kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlık durumunda Danışmanı veya yetkili mahkemeleri muhatap alacağımı kabul ediyorum. [Aşağıdaki ihale(ler) için Münhasırlık ve Müsaitlik Taahüdü imzalamış bulunuyorum: İhale Referans Numarası İhale Başlığı Teklif edilen İşin süresi <ihale referansı> <ihale referansı> <vb.> <tam zamanlı/yarı zamanlı> <tam zamanlı/yarı zamanlı> Kesinleşmiş bir iş teklifi aldığımda, kronolojik olarak bana teklif edilen ilk işi kabul edeceğimi ve ayrıca, uygun olmadığımı vakit kaybetmeden İstekliye bildireceğim beyan ederim. İsim İmza Tarih 4 Bütün Kilit uzmanların doldurması gerekir. 5 Bir uzmanın istihdamı; uzmanın EDF veya AB genel bütçesi tarafından finanse edilen imzalanmış bir sözleşme kapsamında kilit uzman olarak çalışmayı tahhüt etmiş olması veya kazandığı bildirilen bir teklifte kilit uzman olması durumunda kesinleşmiş olur. İkinci durumdaistihdamın kesinleşme tarihi, Danışmana kazandığının bildirildiği tarihtir. 9/20

10 EK-3c2-iii: TEKNİK TEKLİF Lütfen serbest formatta aşağıdaki bilgileri içeren Teknik Teklifinizi sununuz: <Sözleşmenin uygulanması için önerilen yaklaşımın ana hatları.> <Sözleşme hedeflerine ulaşılması için gerekli görülen, önerilen faaliyetlerin bir listesi.> <İlgili girdi ve çıktılar.> <Başlangıç tarihi göz önünde bulundurularak önerilen faaliyetlerin zamanlaması, sırası ve süresi.> <Sözleşmenin uygulanması sürecindeki ana aşamaların, özellikle İş Tanımında belirtilenlerin, bu aşamalara ulaşılmasının raporlara nasıl yansıtılacağının belirtilmesini içerecek şekilde tanımlanması ve zamanlanması.> <Teklifte bulunan metodolojiler kullanılacak öngörülen kaynakların belirtildiği bir İş tanımı içermelidir.> < Önerilen kilit uzman(lar)ın özgeçmiş(ler)i (istenildiyse)> Fiyat teklifi ayrı kapalı zarfa konmalı ve Teknik Teklif ile birlikte teslim edilmelidir. XX.XX.201X <Tüzel kişiliğin yetkili temsilcisinin imzası> <İsteklinin yetkili temsilcisinin ismi ve ünvanı> 10/20

11 EK-3c2-iv: TüZEL KiŞiLiK FORMU TÜZEL KİŞİLİKLER PRIVACY STATEMENT ÖZEL KURUM/KURULUŞLAR TÜZEL KİŞİLİK TÜRÜ İSİMLER KISALTMA GENEL MERKEZ RESMİ ADRESİ POSTA KODU POSTA KUTUSU ŞEHİR ÜLKE VERGİ NUMARASI KAYIT YERİ KAYIT TARİHİ GG AY YYYY KAYIT NUMARASI TELEFON FAX E-POSTA Aşağıdaki belgeler isteklinin başarılı bulunması durumunda, sözleşme imzası öncesinde gönderilmelidir. İsteklinin isim, adres ve ulusal otoriteler tarafından verilen kayıt numarasını gösteren resmi beğenin bir kopyası (örneğin; resmi gazete, şirket kaydı vb.) Yukarıda değinilen resmi belgede belirtilmemişse ve de mümkünse vergi kaydının bir kopyası Bu formda bulunan bilgilerin doğruluğu talep edilen belgeleri ile karşılaştırılıp kontrol edilecektir. TARİH VE İMZA 11/20

12 EK-3c2-v: HİZMET ALIMI İHALESI İÇİN DEĞERLENDİRME TABLOSU HİZMET ALIMI İHALESI İÇİN DEĞERLENDİRME TABLOSU Sözleşme Numarası İhale Başlığı Organizasyonu > İhale Numarası : TR2010/ PC/126 : İngiltere ve Almanya da Çalışma Ziyaretleri ile Türkiye de Eğitim ve Konferans : TR2010/ PC/ Açılış ve İdari Uygunluk Tablosu Teklif Zarf Numarası İsteklinin Adı Teklif sunum tarih ve saati Teklif son başvuru tarihinden önce alındı mı? (Evet/Hayır) Teklif Dosya(lar)ı usulüne uygun olarak kapalı mı? (Evet/Hayır) Teklif sunum formu usulüne uygun olarak doldurulmuş mu? (Evet/Hayır) Teklif Sahibinin beyannamesi imzalanmış mı? (Evet/Hayır) Teknik Teklif var mı? (Evet/Hayır) Fiyat Teklifi ayrı bir zarfta mı? (Evet/Hayır) Kilit uzmanların özgeçmiş(ler)ini içeriyor mu? (Evet/Hayır) Son Karar? (Kabul/Red) : Komite Başkanının ismi Komite Başkanının imzası Tarih XX.XX Teknik Değerlendirme Tablosu En Yüksek Teklif 1 Teklif 2 Teklif 3 Organizasyon ve metodoloji Metodoloji 50 Faaliyetlerin Zaman Çizelgesi 50 Organizasyon ve metodoloji için toplam puan Kilit Uzmanlar 6 Kilit Uzman Organizasyon ve metodoloji ve Uzmanlar ın (İş Tanımı nda belirtilmişse) değerlendirilmesi zorunludur. Tüm uzmanlar İş Tanımı doğrultusunda değerlendirilmeli ve Tİş Tanımı nda belirtilen kilit uzman sayısına göre değerlendirme tablosuna gerekli satırlar eklenmelidir. Uzmanları değerlendirirken, Kilit Uzman(lar) için Toplam Puan kilit uzmanlara paylaştırılan puanların toplamı olmalıdır. Örneğin, İş Tanımı nda 2 uzman varsa ve 1. Kilit uzman için 20 puan, 2. Kilit uzman için 20 puan belirlenmişse; Kilit Uzmanlar için Toplam Puan 40 puan olmalıdır (20+20). 12/20

13 En Yüksek Teklif 1 Teklif 2 Teklif 3 Yeterlilik ve Beceri Profesyonel Deneyim Kilit uzman-2 Yeterlilik ve Beceri 1 Profesyonel Deneyim 2 Kilit uzman(lar) için toplam puan Genel toplam puan 50 Teklif-1 için güçlü ve zayıf yanlar Organizasyon ve metodoloji Kilit Uzman-1 Kilit Uzman-2 Organizasyon ve metodoloji Kilit Uzman -1 Teklif-2 için güçlü ve zayıf yanlar Kilit Uzman -2 Organizasyon ve metodoloji Kilit Uzman -1 Teklif-3 için güçlü ve zayıf yanlar Kilit Uzman -2 Oy hakkına sahip Üyenin İsmi Oy hakkına sahip Üyenin İmzası Tarih XX.XX.201X 3. Teknik Değerlendirme Özeti Değerlendirme, bölüm-2 de sunulan değerlendirme tablosuna göre yapılacaktır. En yüksek puan Teklif 1 Teklif 2 Teklif 3 13/20

14 Bölüm 1: Teknik Değerlendirme Değerlendirici A Değerlendirici B Değerlendirici C Toplam Ortalama Puan (Aritmetik Ortalama) Teknik puan (teklif puanı/en yüksek teklifin puanı)x100 Toplam bedel Mali puan (en düşük fiyat / teklif fiyatı)x100 Teknik puan x 0.80 Mali puan x 0.20 Genel puan (174/3=) Elendi* Part 2: Mali Değerlendirme Teknik değerlendirme sonucu elendi Part 3: Genel Değerlendirme Teknik değerlendirme sonucu elendi (254/3=) (84.67*100/85.33=) (256/3=) (99,23 x 0.80 =) ( x 0.20=) ( =)99.38 ( / x 100 =) ( x 0.80 =) (94,74 x 0.20=) ( =) Nihai sıralama 1 2 * Teknik puanlama aşamasında 100 puan üzerinden 80 puandan az alan İsteklilerin teknik açıdan uygun olarak nitelendirilmediklerini ve mali teklif zarflarının açılmadan iade edilmesi gerektiğini unutmayınız. Sadece ortalama puanı 80 puan veya üzeri olan teklifler mali değerlendirme aşamasına geçmeye hak kazanır ve mali teklifleri açılıp değerlendirmeye tabi tutulur. 14/20

15 İhale Başlığı Organizasyonu İhale Numarası EK-3c2-vi: TASLAK SÖZLEŞME <Hibe faydalanıcısının anteti> Hizmet Alımı Sözleşmesi : İngiltere ve Almanya da Çalışma Ziyaretleri ile Türkiye de Eğitim ve Konferans : TR2010/ PC/ Bir tarafta, <Sistem ve Jenerasyon Derneği> ( Sözleşme Makamı ), ve Diğer tarafta, <Danışmanın ismi, vergi numarası ve adresi> ( Danışman ), Olmak üzere, taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır: 1. İstenen Hizmetler Bu sözleşmeye ekli Ek-1 olarak belirtilen, istenen hizmetlerin listesi. 2. Sözleşme Bedeli Sözleşme bedeli <xx.xxx Euro veya TL> ile sabit olup herhangi bir değişikliğe tabi değildir. 3. Başlama Tarihi, Uygulama Süresi ve Proje Yeri Sözleşmenin başlama tarihi < > olup, hizmetin uygulama süresi başlangıç tarihinden itibaren 4 ay dır. Proje faaliyetleri İngiltere/Londra, Almanya/Bonn ve Türkiye/Ankara da gerçekleştirilecektir. 4. Ödemeler Ödemeler Danışman tarafından bildirilen banka hesabına <Euro> olarak yapılacaktır. Ödemeler aşağıdaki şekilde yapılacaktır: 5. Ekler Hizmetlerin tesliminden sonra tek ödeme şeklinde (tercihen) veya Sözleşme başlama tarihinden sonra <20%> oranında avans ödeme ve geri kalan tutarın ise hizmetlerin tesliminden sonra ödenmesi şeklinde. Aşağıdaki belgeler bu Sözleşmenin ekleridir ve ayrılmaz birer parçasıdır: Ek I: Ek II: İş Tanımı Teknik Teklif ( Organizayon ve metodoloji ve <kilit uzmanların özgeçmişleri>) Ek III: Mali Kimlik Formu Ek IV: Tüzel Kişilik Formu Hizmet Sağlayıcı adına Sözleşme Makamı adına 7 İsim : İsim : Gürkan AKÇAER Ünvan : Ünvan : Y.K. Bşk.Yrd. İmza : İmza : Tarih : Tarih : Sözleşmeleri kurumunuz yetkili kişisinin imzalaması gerektiğini unutmayınız. Proje Koordinatörünün veya diğer uzmanların imzaları kabul edilmeyecektir. Sözleşme, değerlendirme sonuçlanmadan önce hiçbir tarafça imzalanmamalıdır. İhale dosyasına örnek olarak eklenmelidir. 15/20

16 EK-3c2-vii: MALİ KİMLİK FORMU 8 8 İsteklinin başarılı olması durumunda formun doldurulması talep edilecektir. Bu belge banka ve hesap sahibi (İstekli) tarafından imzalanmalı ve kaşelenmelidir. 16/20

17 17/20

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ Ortak Kültürel Miras: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-Faz II Hibe Başvuru Rehberi Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Sözleşme Makamı: Merkezi Finans

Detaylı

AB Projelerinde Hibe Uygulama Süreçleri

AB Projelerinde Hibe Uygulama Süreçleri AB Projelerinde Hibe Uygulama Süreçleri Eğitim Gündemi Hibe Programları Uygulamadaki Kilit Aktörler Hibe Sözleşmelerinin Yönetimi o Hibe Süreci,Başvuru Süreci, Değerlendirme Süreci, Hibe Sözleşmesi, Uygulama,

Detaylı

İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU. Kağıtsız Oda, Kesintisiz Hizmet Projesi Hizmet Alımı İçin İhale İlanı

İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU. Kağıtsız Oda, Kesintisiz Hizmet Projesi Hizmet Alımı İçin İhale İlanı SR Ek 1 - İlanli Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu Satın Alma Rehberi İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2015 TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR72/15/TD Başvuru yapılacak dönemlere ilişkin program referans numaraları ve son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir: Dönem Referans No Son Başvuru

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI İZMİR KALKINMA AJANSI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI Referans Numarası: TR31/14/BTD01/0036 SAĞIMDAN ŞİŞEYE SÜTTE KOORDİNASYON VE BİLGİ PAYLAŞIMI PROJESİ MAL

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ. SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu. SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu

1. EKLER LİSTESİ. SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu. SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu Satın Alma Rehberi 1. EKLER LİSTESİ SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ İçindekiler 1. GENEL ÇERÇEVE... 4 1.1. Satın Alma Nedir?... 4 1.2. Satın Alma Stratejisi/Planı... 5 1.3. Temel Satın Alma Kuralları...

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU

İHALEYE DAVET MEKTUBU Sayın Proje Adı CEMER KENT EKIPMANLARI SA. TIC. LTD. STI. : İHALEYE DAVET MEKTUBU : Sonsuz Enerji Kaynağı Güneşten Doğa Dostu Enerji Üretim 19/12/2013 1. Sizi aşağıda belirtilen mal /hizmet / yapım işi

Detaylı

İhale Dosyası İsteklilere Talimatlar. İhale Dosyası Taslak Sözleşme. İhale Dosyası Bölüm B, Ek-3. İhale Dosyası Bölüm B, Ek-5/a

İhale Dosyası İsteklilere Talimatlar. İhale Dosyası Taslak Sözleşme. İhale Dosyası Bölüm B, Ek-3. İhale Dosyası Bölüm B, Ek-5/a 1 2 3 4 İHALE DOSYASI İSTEKLİ BELGE KONTROL LİSTESİ ve TEKLİF ZARF ŞEMATİK GÖRÜNÜMÜ Bu kontrol listesi Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından, teklif dosyasını hazırlayan isteklilerin belgelerini kontrol

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi Referans No: TR81/2011/DFD/01 Son Başvuru Tarihi: 01.11.2011 Saat: 17:00 İÇİNDEKİLER 1. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ...

Detaylı

DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK

DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK ÇL İRİŞİMCİLİK MALİ D ST K RO RAM DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK MALİ D ST K RO RAM 2 ılı Teklif Çağrısı Başv r Reh eri Referans No: TRB2/14/GMDP S T S S T T S III PROGRAM KÜNYESİ Program Adı

Detaylı

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Referans: STDF/2015/01

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Referans: STDF/2015/01 GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Referans: STDF/2015/01 Ön Başvuru Formunun Teslimi için Son Başvuru Tarihi: 03 Temmuz 2015 Bu sınırlı bir Teklif

Detaylı

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 05 STAGE ZANAATKARLAR KADIN GİRİŞİMCİLER AR - GE ENGELLİLER 2015 YILI TEKLiF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERi Son Çevrimiçi Başvuru Tarihi 18 Ağustos 2015

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU

İHALEYE DAVET MEKTUBU TEKLİF DOSYASI 04.10.2013Sayın: İHALEYE DAVET MEKTUBU YETKİLİ Proje Adı: Bilişim Teknolojileri Akademisi 1. Sizi aşağıda belirtilen hizmet işi alımı için teknik teklif ve fiyat teklif(ler)i vermeye davet

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00 biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52

Detaylı

ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI

ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI İÇİNDEKİLER Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri o Söz. Ek-1: Genel Koşullar o Söz. Ek-2: Teknik Şartname o Söz. Ek-3: Teknik

Detaylı

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-14-ÇA KAYS

Detaylı

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini Satın Alma Rehberi TEKLİF DOSYASI

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini Satın Alma Rehberi TEKLİF DOSYASI TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

Ek 3 Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI

Ek 3 Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI SR Ek-3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi Ek 3 Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI SR Ek-3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: İSTKA/2012/SKA Son Başvuru Tarihi: 13.02.2013, Saat: 17:00 2012 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

DESTEK YARARLANICILARININ TABİ OLDUKLARI SATIN ALMA KURALLARI

DESTEK YARARLANICILARININ TABİ OLDUKLARI SATIN ALMA KURALLARI EK IV DESTEK YARARLANICILARININ TABİ OLDUKLARI SATIN ALMA KURALLARI Tanımlar Satın alma faaliyetleri kapsamında sıkça kullanılan temel tanımlar aşağıda yer almaktadır: Açık İhale Usulü Danışman Doğrudan

Detaylı

SR Ek 3 Teklif Dosyası Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1

SR Ek 3 Teklif Dosyası Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1 Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1 Söz. Ek-1: Genel Koşullar Bölüm A: İsteklilere Talimatlar 2 Söz. Ek-1: Genel Koşullar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki

Detaylı

TR10/12/BTK/0038. "Mobil Teknoloji Geliştirme Laboratuvarı. Hizmet Alım İhalesi

TR10/12/BTK/0038. Mobil Teknoloji Geliştirme Laboratuvarı. Hizmet Alım İhalesi SR Ek 3 - Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI TR10/12/BTK/0038 "Mobil Teknoloji Geliştirme Laboratuvarı Projesi" Hizmet Alım İhalesi Bölüm A: İsteklilere Talimatlar ) Kalkınma Ajansıarı Tarafından Mali Destek

Detaylı

SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu

SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu Satın Alma Reh İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU Mal Alımı İçin İhale İlanı Elmaslar İmalat Tıbbi Cihazlar İnş. Taş. İth. İhr. San. ve

Detaylı

Prodea Bilgi Teknolojileri LTD. ŞTİ Kurumsal ERP Uygulayıcılarına Yönelik Mobil Süreç Yönetim Paketi Projesi Mal Alımı İhalesi TEKLİF DOSYASI

Prodea Bilgi Teknolojileri LTD. ŞTİ Kurumsal ERP Uygulayıcılarına Yönelik Mobil Süreç Yönetim Paketi Projesi Mal Alımı İhalesi TEKLİF DOSYASI Prodea Bilgi Teknolojileri LTD. ŞTİ Kurumsal ERP Uygulayıcılarına Yönelik Mobil Süreç Yönetim Paketi Projesi Mal Alımı İhalesi TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından

Detaylı

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Bu başvuru rehberi 635 Sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

ÖDEME TALEP PAKETİ HAZIRLAMA REHBERİ. Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD)

ÖDEME TALEP PAKETİ HAZIRLAMA REHBERİ. Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) ÖDEME TALEP PAKETİ HAZIRLAMA REHBERİ Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) 2011 Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) ÖDEME TALEP PAKETİ HAZIRLAMA REHBERİ

Detaylı