Ek-3c. EK-3c HİZMET ALIMI. Ek-3c1: İhaleye Davet Mektubu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ek-3c. EK-3c HİZMET ALIMI. Ek-3c1: İhaleye Davet Mektubu"

Transkript

1 EK-3c HİZMET ALIMI 1: İhaleye Davet Mektubu 2: Hizmet Alımı için Basitleştirilmiş İhale Dosyası 2-i: İş Tanımı 2-ii: Hizmet Alımı İhalesi Teklif Sunum Formu 2-iii: Teknik Teklif Taslağı 2-iv: Tüzel Kişilik Formu 2-v: Hizmet Alımı İhalesi için Değerlendirme Tablosu 2-vi: Taslak Sözleşme 2-vii: Mali Kimlik Formu 3: Basitleştirilmiş Değerlendirme Raporu 4: Kazanan İstekliye Mektup 5: Kazanamayan İsteklilere Mektup AB-Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu-III Hibe Programı na uyarlanmıştır 1/20

2 S&G imaging the societal systems of yesterday and today can facilitate the generation of foresight in order to build tomorrow. İHALEYE DAVET MEKTUBU İHALEYE DAVET 11/06/2015 Kime: <Seçilen Her Firma> Sözleşme Numarası İhale Başlığı Organizasyonu İhale Numarası : TR2010/ PC/126 : İngiltere ve Almanya da Çalışma Ziyaretleri ile Türkiye de Eğitim ve Konferans : TR2010/ PC/ Sayın <İrtibat Kişisi> 1. Aşağıdaki hizmetlerin tedariki için teknik teklifinizi ve fiyat teklifinizi sunmak üzere davet edildiniz (i) 1 Çalışma Ziyareti Organizasyonu: İngiltere/Londra da 22 Kişi 3 gün Temmuz-Ağustos 2015(Bütçe Satırı:5.6.1) (ii) Çalışma Ziyareti Organizasyonu: Almanya/Bonn da 22 Kişi 3 gün Temmuz- Ağustos 2015 (Bütçe Satırı:5.6.2.) (iii) Eğitim Toplantısı Organizasyonu: Türkiye/Ankara 100 kişi 1 gün Ağustos-Eylül 2015 (Bütçe Satırı:5.6.3.) (iv) Satırı:5.6.4.) Konferans Organizasyonu: Türkiye/Ankara 450 kişi 1 gün Eylül-Ekim2015 (Bütçe 2. İstenen hizmetlerle ilgili bilgi ekli İş Tanımı bölümünde verilmiştir. 3. Bu davet mektubunda yer alan hizmetlerin tamamı için teklif vermeniz gerekmektedir. Sözleşme bir bütün olarak ihale edilecek ve değerlendirilecektir. 4. Verilen teklifin ekonomik açıdan en avantajlı olması seçim kriteri olacaktır. 5. Belirtilen formatta hazırlanmış teklif(ler)iniz aşağıdaki adrese gönderilmelidir; Naim ORBAY Gürkan AKÇAER Necatibey Caddesi No:19 Daire: Ankara Telefon: Faks: Teknik teklif fiyat teklifiyle birlikte sunulmalıdır. Teknik teklif ve fiyat teklifi ayrı ayrı kapalı zarflarda sunulmalıdır. 7. Teknik teklif, öngörülen yaklaşımların ana hatlarını, sıralı zaman çizelgesini, önerilen faaliyetlerin sürelerini içermeli ve tercihen Ek-2 doğrultusunda hazırlanmalıdır. 1 Eğer uygunsa lütfen bütçe satırlarını belirtiniz (Hibe Sözleşmesinde belirtildiği gibi) AB-Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu-III Hibe Programı na uyarlanmıştır 2/20

3 8. Maliye Bakanlığı tarafından verilen [ nolu] belgeyle bu proje kapsamında yapılacak harcamalar KDV den istisna tutulmuştur. Bu doğrultuda, fiyata KDV dahil edilmemelidir. 9. Teknik teklif ve fiyat teklifi 11/07/2015 günü saat 14:00 e kadar elden ya da kargo veya iadeli taahhütlü posta ile teslim edilmelidir. 10. İhalenin diğer şartları aşağıdaki gibidir: a. FİYAT: Ödemeler EURO cinsinden yapılacaktır. b. ÖDEME: Sözleşme başlangıç tarihinden sonra %20 ön ödeme ve kalan tutarın hizmet sunumundan sonra ödenmesi c. BÜTÇE: Bu sözleşme için tespit edilen en yüksek bedel EUR dur. d. DEĞERLENDİRME: Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, %50/50 esasına göre teknik teklifin kalitesinin fiyat teklifine olan ağırlığı hesaplanarak belirlenir. 2 e. GEÇERLİLİK TARİHİ: Teklifiniz, teklif tarihinizden itibaren 30 gün süreyle geçerli olacaktır. 11. Daha fazla bilgi aşağıdaki adresten elde edilebilir: Naim ORBAY Necatibey Caddesi No:19 Daire: Ankara Telefon: Faks: İhaleyi kazanmanız durumunda sunmanız istenilecek belgeler; mali kimlik formu, isim, adres ve ulusal yetkililer tarafından verilen kayıt numaranızı gösteren resmi belgenin kopyası (örneğin; resmi gazete, şirket kaydı vb.), vergi kayıt belgesinin kopyası. 13. Lütfen bu davet mektubunu aldığınızı faks veya e-posta yoluyla teyit ederek, teklif verip vermeyeceğinizi bildiriniz. Saygılarımla, <Gürkan AKÇAER> <Necatibey Caddesi No:19/21 Ankara 06430> <İmza> Bilgi: Aşağıdaki ekleri içeren ihale dosyası: 2-i: İş Tanımı 2-ii: Hizmet Alımı İhalesi Teklif Sunum Formu 2-iii: Teknik Teklif Taslağı (İstekli tarafından şablona uygun olarak (tercihen) sunulacak) 2-iv: Tüzel Kişilik Formu 2-v: Hizmet Alımı İhalesi için Değerlendirme Tablosu 2-vi: Taslak Sözleşme 2-vii: Mali Kimlik Formu 2 Değerlendirme süreci hakkında daha fazla bilgi Satın Alma Rehberi nde mevcuttur. Lütfen oranı alınacak hizmetin doğasını göz önünde bulundurularak ve toplam 100 üstünden olacak şekilde düzenleyiniz. AB-Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu-III Hibe Programı na uyarlanmıştır 3/20

4 EK-3c2-i: İŞ TANIMI İŞ TANIMI Sözleşme Numarası İhale Başlığı Organizasyonu İhale Numarası : TR2010/ PC/126 : İngiltere ve Almanya da Çalışma Ziyaretleri ile Türkiye de Eğitim ve Konferans : TR2010/ PC/ ÖN BİLGİ 1.1. Projeniz hakkında genel bilgi. Yaşlıların bakım ve rehabilitasyonunda İngiltere, Türkiye, Almanya da ki yaşlı bakım merkezleri ile uzun vadeli işbirliği, güçlü bağlar kurulması ve bilgi alış verişinin desteklenmesi hedeflenmektedir. Yaşlı bakımı ve bakım hizmeti verenlerin desteklenmesi ve yaşlı istismarının önlenmesini hedefleyen proje kapsamında farkındalığın artırılması ve AB deki en iyi uygulamaların Türkiye ye transfer edilmesi için bir dizi etkinlik düzenecektir. Genel Hedefler: Yaşlı bakım hizmetleri konusunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı nın 2012 yılı yaşlıların durumu ve yaşlanma ulusal eylem planda yer alan, yaşlılar ve kalkınma, yaşlılıkta sağlık ve refahın arttırılması, yaşlılara olanaklar sunan destekleyici ortamların sağlanmasını amaçlayan maddelerin uygulanmasına destek sağlanması, Yaşlıların ihtiyaçları konusunda bakım veren bireylerin bilgilendirilmesi ve eğitim imkânlarının sağlanması, Yaşlılara verilen hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması ve bakım hizmeti verenlerin desteklenmesi, İyi uygulamaları Türkiye ye getirerek toplumun benimsemesine katkıda bulunulması, Daha iyi bilgi ve uzmanlık değişimi vasıtasıyla ayrımcılıkla mücadelede sosyal olarak korunmaya muhtaç kişilerin rehabilitasyon ve bakım hizmetlerinin gelişmesine katkıda bulunulması, Uzun vadeli işbirliği ile bilgi alış verişinin geliştirilmesine katkı verilmesidir BAŞLICA ETKİNLİKLER 1. Ankara, Konya ve Eskişehir deki yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinden seçilecek uzman kişilere yönelik İngiltere ve Almanya ya çalışma ziyareti düzenlenmesi 2. AB den uzmanların katılım sağlayacağı bir eğitim programı düzenlenmesi 3. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile proje sonuçlarının paylaşılacağı bir konferans düzenlenmesi olup; İngiltere ve Almanya da Çalışma Ziyaretleri ile Türkiye de Eğitim ve Konferans Organizasyonu İçin hizmet alımına ihtiyaç duyulmaktadır Sözleşme Makamı Sistem ve Jenerasyon Derneği AB-Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu-III Hibe Programı na uyarlanmıştır 4/20

5 2. SÖZLEŞME HEDEFLERİ 2.1. Hizmet sağlayıcısından beklenen sonuçlar Çalışma Ziyareti Organizasyonu: İngiltere/Londra da 22 Kişi 3 gün Temmuz-Ağustos Çalışma Ziyareti Organizasyonu: Almanya/Bonn da 22 Kişi 3 gün Temmuz-Ağustos Eğitim Toplantısı Organizasyonu: Türkiye/Ankara 100 kişi 1 gün Ağustos-Eylül Konferans Organizasyonu: Türkiye/Ankara 450 kişi 1 gün Eylül-Ekim İŞİN KAPSAMI 3.1. Genel 3.2. Faaliyetlerin detaylı listesi Toplam 22 kişinin Temmuz-Ağustos 2015 tarihleri arasında İngiltere/Londra da katılımının gerçekleşeceği çalışma ziyareti için, Seminer Salonu, teknik ekipmanlar (Projector, Ses düzeni ve Video Çekim), ikramlar, tercüme hizmetleri, rehberlik ve yerel temaslar, Toplam 22 kişinin Temmuz-Ağustos 2015 tarihleri arasında Almanya/Bonn da katılımının gerçekleşeceği çalışma ziyareti için Seminer Salonu, teknik ekipmanlar(projector, Ses düzeni ve Video Çekim), ikramlar, tercüme hizmetleri, rehberlik ve yerel temaslar. Konaklama yerinden çalışma ziyareti adreslerine kamu-özel ulaşım araçlarıyla transferler gerçekleştirilecektir kişinin katılımının gerçekleşeceği 60 kişi Ankara- 40 kişi Konya ve Eskişehir) 1 günlük AB Uzmanlarının da katılacağı Yaşlı Bakımı Eğitim faaliyeti için Seminer Salonu(Kamu binası toplantı salonu veya üç yıldızlı otelde, teknik ekipmanlar(projector, Ses düzeni ve Video Çekim), eğitim süresince iki kez kurupasta ve çay-kahve ikramı, öğle yemeği, Konya ve Eskişehir den gelecek katılımcıların konaklaması(kamu misafirhanesi veya üç yıldızlı otel). Eğitim için toplantı Ağustos-Eylül 2015 içinde yükleniciye bilahare bildirilecek tarihte gerçekleştirlecektir Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birlikte proje sonuçlarının tartışılacağı 450 kişilik Konferans, teknik ekipmanlar(projector, Ses düzeni ve Video Çekim), iki kez kurupasta ve çay-kahve ikramı ve organizasyon giderleri Konferans Eylül-Ekim 2015 içerisinde yükleniciye bilahare bildirilecek tarihte gerçekleştirlecektir Sonuçlar Çalışma Ziyareti Gerçekleştirmiş 22 Kişi(Proje Ekibi, Yöneticiler, Yaşlı Bakım Personeli) Eğitime Katılmış 100 Yaşlı Bakım Personeli Konferans a katılmış 450 Kişi (ASPB Personeli, Yaşlı Bakım Personelleri, Yabancı ve Yerli İlgililer) 4. LOJİSTİK VE ZAMANLAMA 4.1. Hizmetin sağlanacağı yer Londra, Bonn, Ankara 4.2. Başlama tarihi ve uygulama süresi Öngörülen başlama tarihi olup, sözleşmenin uygulama süresi bu tarihten itibaren 4 ay olacaktır. 5. GEREKLİLİKLER AB-Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu-III Hibe Programı na uyarlanmıştır 5/20

6 5.1. Personel Proje Uzmanlarımız ve ortak kuruluşlarımızdan uzmanlar eğitimlere katılacaklardır. Dolayısıyla ayrıca uzman bir personele ihtiyaç bulunmamaktadır. Organizasyonu yapmak üzere en az üç personel görevlendirlecektir. Yurtdışı seyahatlerden sorumlu bir kişi ile eğitim toplantısı ve konferansın sırasında katılımcıların karşılanması, görsel materyallerin yerleştirilmesi, protokol ve diğer konuşmacıların yönlendirilmesi ile teknik ekipmanlar(projector, ses düzeni ve video çekiminden sorumlu olacak en az iki personel görevlendirlecektir Hizmet sağlayıcı tarafından sağlanacak ekipman ve imkanlar Teknik ekipmanlar(projector, Ses düzeni ve Video Çekim), Bu sözleşme kapsamında mal alımı yapılmayacaktır. 6. YÖNETİM/KONTROL VE NİHAİ ONAY 6.1. Kontrolör Gürkan AKÇAER 6.2. Görünürlük Toplantılar, sunumlar vb. esnasında kullanılan veya bastırılan malzemeler görünürlük kurallarına uygun olmalıdır. Tüm görünürlük aktivitelerinde AB-Türkiye işbirliği logosu kullanılmalıdır. AB-Türkiye İşbirliği Logosununun altında şu metinlerden biri bulunmalıdır: This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey (İngilizce) veya Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir (Türkçe). Logo, kullanılan diğer logolara göre iki kat büyüklükte ve yerleşim olarak daha görünür durumda olmalıdır Sorumluluk Reddi Bastırılan bütün malzemelerde aşağıdaki sorumluluk reddi metinlerinden biri bulunmalıdır: This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of <Sistem ve Jenerasyon Derneği> and can in no way be taken to reflect the views of the European Union. (İngilizce) veya Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca <Sistem ve Jenerasyon Derneği> sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB nin görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz. (Türkçe) Özel gereklilikler ve Koşullar AB-Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu-III Hibe Programı na uyarlanmıştır 6/20

7 EK-3c2-ii: HİZMET ALIMI İHALESİ TEKLİF SUNUM FORMU Hizmet Alımı İhalesi Teklif Sunum Formu Sözleşme Numarası İhale Başlığı Organizasyonu İhale Numarası : TR2010/ PC/126 : İngiltere ve Almanya da Çalışma Ziyaretleri ile Türkiye de Eğitim ve Konferans : TR2010/ PC/ TESLİM EDENİN (İsteklinin kimliği) Teklifi teslim eden tüzel kişiliğin adı ve adresi 2. İLETİŞİM KURULACAK KİŞİ (bu teklif için) İsim Kurum/Kuruluş Adres Telefon Faks 3. BEYANNAME Teklifin tarafı olarak, bu formun 1. maddesinde tanımlanan tüzel kişilik, ekteki formatta sunulan beyannameyi imzalı olarak teslim etmelidir. 4. TAAHHÜTNAME Ben, yukarıda belirtilen İsteklinin imza atmaya yetkili kişisi olarak, yukarıda belirtilen teklif usulü için hazırlanan teklif dosyalarını inceledim ve tüm içeriğini herhangi bir itiraz veya çekince olmadan kabul ettiğimizi beyan ediyorum. İhale dosyalarında talep edilen hizmetleri kapalı iki ayrı zarfla teslim edilen Teknik teklifimiz ve Mali teklifimizden oluşan aşağıdaki belgelere dayanarak sağlamayı teklif ediyoruz: Teknik Teklif Mali Teklif Kilit uzman(lar)ın özgeçmiş(ler)i (istenildiyse) İsteklinin Beyannamesi Doldurulmuş Tüzel Kişilik Formu Bu projenin hazırlanmasında yer almış kişilerin kilit uzman olarak önerilmesi veya teklifimizin hazırlanmasında danışmanlık yapması durumunda, teklifimizin kabul edilmeyeceğini ve AB tarafından finanse edilen sözleşmelerden ve ihale usullerinden ihale dışı bırakılabileceğimizi kabul ediyoruz. İstekli adına imzalayan: İsim 3 İmza Tarih XX.XX.201X 4 Teslim edilen tüm belgeler aynı yetkili kişi tarafından imzalanmalı veya paraflanmalıdır. 7/20

8 TEKLİF SUNUM FORMUNUN 3. MADDESİNDE BAHSİ GEÇEN BEYANNAME FORMATI (Teklif veren tüzel kişiliğin antetli kağıdında teslim edilecektir.) <Sistem ve Jenerasyon Derneği Necatibey Caddesi No:19/21 Ankara 06430> <XX.XX.2015> İhale Başlığı Organizasyonu İhale numarası : İngiltere ve Almanya da Çalışma Ziyaretleri ile Türkiye de Eğitim ve Konferans : TR2010/ PC/ Sayın İlgili, İSTEKLİNİN BEYANNAMESİ Yukarıda adı geçen ihale için teklif davet mektubunuza atfen, davet edilmemiz durumunda, bu teklifi yukarıda adı geçen ihalenin 1 sayılı Lotu için sunduğumuzu teyit ederiz. Beyan ederiz. İşbu teklifi münferid olarak bu ihale için sunduğumuzu ve aynı ihaleye başka bir şekil ve ortaklıkta katılmadığımızı; internet adresinden de elde edilebilecek olan AB dış faaliyetleri için hazırlanmış sözleşme prosedürleri için Uygulama Rehberi nin (PRAG) bölümünde listelenen, ihale dışı bırakılma durumlardan herhangi birine dahil olmadığımızı; PRAG ın bölümünde açıklanan etik maddelerine uymayı kabul ettiğimizi, projenin önceki aşamalarına katılmamızın haksız rekabete sebep olmayacağını kanıtlayabildiğimiz durumlar dışında bu ihale sürecinin konusu olan projenin hazırlanması sürecine katılmadığımızı, ve bu teklifin teslim dönemi içerisinde özellikle diğer adaylar ya da ihale sürecindeki diğer taraflarla hiçbir çıkar çatışması ya da benzer ilişkiler içinde olmadığımızı; Başvuru formunda sadece tüzel kişiliğimizin kaynak ve deneyimine dair bilgileri sağladığımızı; Teklif süreci ya da sözleşmenin uygulanmasının herhangi bir aşamasında, üstte belirtilen durumlarda herhangi bir değişiklik olması halinde, Sözleşme Makamını hemen bilgilendireceğimizi; ve Yanlış beyan vermemiz, önemli bir hata yapmamız veya usulsüzlük ve yolsuzluk yapmamız durumlarında ihale dışı bırakılabileceğimizi tamamen anladığımızı ve kabul ettiğimizi, Teklifimizin kabul edilmesi durumunda, gerektiğinde, bağlı bulunduğumuz ülkenin yasalarına uygun olarak PRAG ın bölümünde listelenen, ihale dışı bırakılma durumlardan herhangi birine dahil olmadığımızın ispatını sunacağımızı taahhüt ederiz. Sunulan kanıt veya belgelerin tarihi, teklif sunumunun son başvuru tarihinin 1 yıl öncesinden daha eski tarihli olmayacaktır ve, ek olarak, söz konusu belgenin hazırlanma tarihinden itibaren geçen süre içerisinde belgede ispatlanan durumların değişmediğini ifade eden yeminli bir belge sağlayacağız. Saygılarımla, <Tüzel kişiliğin yetkili temsilcisinin imzası > <İsteklinin yetkili temsilcisinin ismi ve ünvanı> 8/20

9 MÜNHASIRLIK VE MÜSAİTLİK BEYANNAMESİ 4 İhale Başlığı Organizasyonu > : < İngiltere ve Almanya da Çalışma Ziyaretleri ile Türkiye de Eğitim ve Konferans Aşağıda imzası bulunan ben, işbu belgei ile yukarıda bahsi geçen hizmet ihalesine isteklinin adı ile katılmayı kabul ettiğimi beyan ederim. Bu teklifin seçilmesi durumunda, özgeçmişimin sunulduğu pozisyon için öngörülmüş olan aşağıda belirtilen süre ya da sürelerde çalışmak istediğimi ve çalışabileceğimi beyan ederim: Başlangıç Bitiş Uygunluk Durumu <1. sürecin başlangıcı> <1. sürecin bitişi> <2. sürecin başlangıcı> <2. sürecin bitişi> < vb > <tam zamanlı/yarı zamanlı> <tam zamanlı/yarı zamanlı> Yukarıda belirtilen sürelerde hizmetimi gerektirecek, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir projede veya başka bir profesyonel faaliyette kilit uzman olarak kesinleşmiş bir iş 5 sahibi olmadığımı teyit ederim. Bu bildirimi yaparak, bu ihale sürecine teklif veren başka bir istekliye kendimi aday olarak gösteremeyeceğimi anlamış bulunuyorum. Eğer bunu yaparsam, ihale dışı bırakılacağımın ve tekliflerin reddedilebileceğinin farkındayım. Ayrıca, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen diğer teklif ve sözleşme süreçlerinden ihale dışı bırakılmaya maruz kalabileceğimi de biliyorum. Bunlara ek olarak, çıkar çatışması içinde olmayacağımı ve görevimin ve hizmetlerimin başlaması beklenen tarihte olmam gereken yerde hazır olacağımı ve durumumda herhangi bir değişiklik olduğunda isteklileri bilgilendireceğimi taahhüt ettiğimi beyan ederim. Sözleşme Makamı ile hiçbir sözleşme ilişkisi içinde olmadığımı ve Danışman ile sözleşmemden kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlık durumunda Danışmanı veya yetkili mahkemeleri muhatap alacağımı kabul ediyorum. [Aşağıdaki ihale(ler) için Münhasırlık ve Müsaitlik Taahüdü imzalamış bulunuyorum: İhale Referans Numarası İhale Başlığı Teklif edilen İşin süresi <ihale referansı> <ihale referansı> <vb.> <tam zamanlı/yarı zamanlı> <tam zamanlı/yarı zamanlı> Kesinleşmiş bir iş teklifi aldığımda, kronolojik olarak bana teklif edilen ilk işi kabul edeceğimi ve ayrıca, uygun olmadığımı vakit kaybetmeden İstekliye bildireceğim beyan ederim. İsim İmza Tarih 4 Bütün Kilit uzmanların doldurması gerekir. 5 Bir uzmanın istihdamı; uzmanın EDF veya AB genel bütçesi tarafından finanse edilen imzalanmış bir sözleşme kapsamında kilit uzman olarak çalışmayı tahhüt etmiş olması veya kazandığı bildirilen bir teklifte kilit uzman olması durumunda kesinleşmiş olur. İkinci durumdaistihdamın kesinleşme tarihi, Danışmana kazandığının bildirildiği tarihtir. 9/20

10 EK-3c2-iii: TEKNİK TEKLİF Lütfen serbest formatta aşağıdaki bilgileri içeren Teknik Teklifinizi sununuz: <Sözleşmenin uygulanması için önerilen yaklaşımın ana hatları.> <Sözleşme hedeflerine ulaşılması için gerekli görülen, önerilen faaliyetlerin bir listesi.> <İlgili girdi ve çıktılar.> <Başlangıç tarihi göz önünde bulundurularak önerilen faaliyetlerin zamanlaması, sırası ve süresi.> <Sözleşmenin uygulanması sürecindeki ana aşamaların, özellikle İş Tanımında belirtilenlerin, bu aşamalara ulaşılmasının raporlara nasıl yansıtılacağının belirtilmesini içerecek şekilde tanımlanması ve zamanlanması.> <Teklifte bulunan metodolojiler kullanılacak öngörülen kaynakların belirtildiği bir İş tanımı içermelidir.> < Önerilen kilit uzman(lar)ın özgeçmiş(ler)i (istenildiyse)> Fiyat teklifi ayrı kapalı zarfa konmalı ve Teknik Teklif ile birlikte teslim edilmelidir. XX.XX.201X <Tüzel kişiliğin yetkili temsilcisinin imzası> <İsteklinin yetkili temsilcisinin ismi ve ünvanı> 10/20

11 EK-3c2-iv: TüZEL KiŞiLiK FORMU TÜZEL KİŞİLİKLER PRIVACY STATEMENT ÖZEL KURUM/KURULUŞLAR TÜZEL KİŞİLİK TÜRÜ İSİMLER KISALTMA GENEL MERKEZ RESMİ ADRESİ POSTA KODU POSTA KUTUSU ŞEHİR ÜLKE VERGİ NUMARASI KAYIT YERİ KAYIT TARİHİ GG AY YYYY KAYIT NUMARASI TELEFON FAX E-POSTA Aşağıdaki belgeler isteklinin başarılı bulunması durumunda, sözleşme imzası öncesinde gönderilmelidir. İsteklinin isim, adres ve ulusal otoriteler tarafından verilen kayıt numarasını gösteren resmi beğenin bir kopyası (örneğin; resmi gazete, şirket kaydı vb.) Yukarıda değinilen resmi belgede belirtilmemişse ve de mümkünse vergi kaydının bir kopyası Bu formda bulunan bilgilerin doğruluğu talep edilen belgeleri ile karşılaştırılıp kontrol edilecektir. TARİH VE İMZA 11/20

12 EK-3c2-v: HİZMET ALIMI İHALESI İÇİN DEĞERLENDİRME TABLOSU HİZMET ALIMI İHALESI İÇİN DEĞERLENDİRME TABLOSU Sözleşme Numarası İhale Başlığı Organizasyonu > İhale Numarası : TR2010/ PC/126 : İngiltere ve Almanya da Çalışma Ziyaretleri ile Türkiye de Eğitim ve Konferans : TR2010/ PC/ Açılış ve İdari Uygunluk Tablosu Teklif Zarf Numarası İsteklinin Adı Teklif sunum tarih ve saati Teklif son başvuru tarihinden önce alındı mı? (Evet/Hayır) Teklif Dosya(lar)ı usulüne uygun olarak kapalı mı? (Evet/Hayır) Teklif sunum formu usulüne uygun olarak doldurulmuş mu? (Evet/Hayır) Teklif Sahibinin beyannamesi imzalanmış mı? (Evet/Hayır) Teknik Teklif var mı? (Evet/Hayır) Fiyat Teklifi ayrı bir zarfta mı? (Evet/Hayır) Kilit uzmanların özgeçmiş(ler)ini içeriyor mu? (Evet/Hayır) Son Karar? (Kabul/Red) : Komite Başkanının ismi Komite Başkanının imzası Tarih XX.XX Teknik Değerlendirme Tablosu En Yüksek Teklif 1 Teklif 2 Teklif 3 Organizasyon ve metodoloji Metodoloji 50 Faaliyetlerin Zaman Çizelgesi 50 Organizasyon ve metodoloji için toplam puan Kilit Uzmanlar 6 Kilit Uzman Organizasyon ve metodoloji ve Uzmanlar ın (İş Tanımı nda belirtilmişse) değerlendirilmesi zorunludur. Tüm uzmanlar İş Tanımı doğrultusunda değerlendirilmeli ve Tİş Tanımı nda belirtilen kilit uzman sayısına göre değerlendirme tablosuna gerekli satırlar eklenmelidir. Uzmanları değerlendirirken, Kilit Uzman(lar) için Toplam Puan kilit uzmanlara paylaştırılan puanların toplamı olmalıdır. Örneğin, İş Tanımı nda 2 uzman varsa ve 1. Kilit uzman için 20 puan, 2. Kilit uzman için 20 puan belirlenmişse; Kilit Uzmanlar için Toplam Puan 40 puan olmalıdır (20+20). 12/20

13 En Yüksek Teklif 1 Teklif 2 Teklif 3 Yeterlilik ve Beceri Profesyonel Deneyim Kilit uzman-2 Yeterlilik ve Beceri 1 Profesyonel Deneyim 2 Kilit uzman(lar) için toplam puan Genel toplam puan 50 Teklif-1 için güçlü ve zayıf yanlar Organizasyon ve metodoloji Kilit Uzman-1 Kilit Uzman-2 Organizasyon ve metodoloji Kilit Uzman -1 Teklif-2 için güçlü ve zayıf yanlar Kilit Uzman -2 Organizasyon ve metodoloji Kilit Uzman -1 Teklif-3 için güçlü ve zayıf yanlar Kilit Uzman -2 Oy hakkına sahip Üyenin İsmi Oy hakkına sahip Üyenin İmzası Tarih XX.XX.201X 3. Teknik Değerlendirme Özeti Değerlendirme, bölüm-2 de sunulan değerlendirme tablosuna göre yapılacaktır. En yüksek puan Teklif 1 Teklif 2 Teklif 3 13/20

14 Bölüm 1: Teknik Değerlendirme Değerlendirici A Değerlendirici B Değerlendirici C Toplam Ortalama Puan (Aritmetik Ortalama) Teknik puan (teklif puanı/en yüksek teklifin puanı)x100 Toplam bedel Mali puan (en düşük fiyat / teklif fiyatı)x100 Teknik puan x 0.80 Mali puan x 0.20 Genel puan (174/3=) Elendi* Part 2: Mali Değerlendirme Teknik değerlendirme sonucu elendi Part 3: Genel Değerlendirme Teknik değerlendirme sonucu elendi (254/3=) (84.67*100/85.33=) (256/3=) (99,23 x 0.80 =) ( x 0.20=) ( =)99.38 ( / x 100 =) ( x 0.80 =) (94,74 x 0.20=) ( =) Nihai sıralama 1 2 * Teknik puanlama aşamasında 100 puan üzerinden 80 puandan az alan İsteklilerin teknik açıdan uygun olarak nitelendirilmediklerini ve mali teklif zarflarının açılmadan iade edilmesi gerektiğini unutmayınız. Sadece ortalama puanı 80 puan veya üzeri olan teklifler mali değerlendirme aşamasına geçmeye hak kazanır ve mali teklifleri açılıp değerlendirmeye tabi tutulur. 14/20

15 İhale Başlığı Organizasyonu İhale Numarası EK-3c2-vi: TASLAK SÖZLEŞME <Hibe faydalanıcısının anteti> Hizmet Alımı Sözleşmesi : İngiltere ve Almanya da Çalışma Ziyaretleri ile Türkiye de Eğitim ve Konferans : TR2010/ PC/ Bir tarafta, <Sistem ve Jenerasyon Derneği> ( Sözleşme Makamı ), ve Diğer tarafta, <Danışmanın ismi, vergi numarası ve adresi> ( Danışman ), Olmak üzere, taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır: 1. İstenen Hizmetler Bu sözleşmeye ekli Ek-1 olarak belirtilen, istenen hizmetlerin listesi. 2. Sözleşme Bedeli Sözleşme bedeli <xx.xxx Euro veya TL> ile sabit olup herhangi bir değişikliğe tabi değildir. 3. Başlama Tarihi, Uygulama Süresi ve Proje Yeri Sözleşmenin başlama tarihi < > olup, hizmetin uygulama süresi başlangıç tarihinden itibaren 4 ay dır. Proje faaliyetleri İngiltere/Londra, Almanya/Bonn ve Türkiye/Ankara da gerçekleştirilecektir. 4. Ödemeler Ödemeler Danışman tarafından bildirilen banka hesabına <Euro> olarak yapılacaktır. Ödemeler aşağıdaki şekilde yapılacaktır: 5. Ekler Hizmetlerin tesliminden sonra tek ödeme şeklinde (tercihen) veya Sözleşme başlama tarihinden sonra <20%> oranında avans ödeme ve geri kalan tutarın ise hizmetlerin tesliminden sonra ödenmesi şeklinde. Aşağıdaki belgeler bu Sözleşmenin ekleridir ve ayrılmaz birer parçasıdır: Ek I: Ek II: İş Tanımı Teknik Teklif ( Organizayon ve metodoloji ve <kilit uzmanların özgeçmişleri>) Ek III: Mali Kimlik Formu Ek IV: Tüzel Kişilik Formu Hizmet Sağlayıcı adına Sözleşme Makamı adına 7 İsim : İsim : Gürkan AKÇAER Ünvan : Ünvan : Y.K. Bşk.Yrd. İmza : İmza : Tarih : Tarih : Sözleşmeleri kurumunuz yetkili kişisinin imzalaması gerektiğini unutmayınız. Proje Koordinatörünün veya diğer uzmanların imzaları kabul edilmeyecektir. Sözleşme, değerlendirme sonuçlanmadan önce hiçbir tarafça imzalanmamalıdır. İhale dosyasına örnek olarak eklenmelidir. 15/20

16 EK-3c2-vii: MALİ KİMLİK FORMU 8 8 İsteklinin başarılı olması durumunda formun doldurulması talep edilecektir. Bu belge banka ve hesap sahibi (İstekli) tarafından imzalanmalı ve kaşelenmelidir. 16/20

17 17/20

İHALEYE DAVET MEKTUBU

İHALEYE DAVET MEKTUBU İHALEYE DAVET MEKTUBU 16.12.2014 Kime: Seçilen Her Firma Sözleşme Numarası İhale Başlığı İhale Numarası :TRH2.2.IQVETII/P-03/763 :Eğitim Hizmeti Satın Alımı (270 Saat) : TRH2.2.IQVETII/P-03/763-01 Sayın

Detaylı

3 İSTEKLİNİN BEYAN(LAR)I: Ekli form, ihaleye teklif veren istekli tarafından doldurularak imzalanacaktır

3 İSTEKLİNİN BEYAN(LAR)I: Ekli form, ihaleye teklif veren istekli tarafından doldurularak imzalanacaktır EK 4 - TEKLİF SUNUM FORMU Bu form, teklifi veren firma tarafından kendine ait bilgiler girilerek doldurulacaktır. Satınalma no Satınalma adı : 2014/ :.. alımı < Yer ve tarih > 1 TEKLİF SAHİBİ Tüzel kişiliğin

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU

TEKLİF MEKTUBU <Teklif veren tedarikçinin anteti> Sayın: TEKLİF MEKTUBU Sayın Süleyman KARABÜK Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Hançerli Mah. Buğday Pazarı Abbas Ağa Sok. No:8,Samsun

Detaylı

MERKEZĠ FĠNANS HĠBE PROGRAMI. HĠBE BAġVURU FORMU

MERKEZĠ FĠNANS HĠBE PROGRAMI. HĠBE BAġVURU FORMU Bütçe kalemi : İlgi: EuropeAid MERKEZĠ FĠNANS HĠBE PROGRAMI Son başvuru tarihi : HĠBE BAġVURU FORMU BaĢvuru Sahibinin Adı: Dosya No I. PROJE 1. TANIM 1 1.1. PROJENĠN ADI 1.1.1. ÖNCELĠK ALANI 1.2. YER 1.3

Detaylı

BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMAS DİCLE KALKINMA AJANSI

BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMAS DİCLE KALKINMA AJANSI BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMAS DİCLE KALKINMA AJANSI 2 EKLER; EK A: DESTEK BAŞVURU FORMU (WORD FORMATINDA) EK B: BÜTÇE (EXCEL FORMATINDA B1-B2-B3) EK C: MANTIKSAL ÇERÇEVE EK D: PROJEDE YER ALAN KİLİT PERSONELİN

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU

TEKLİF MEKTUBU <Teklif veren tedarikçinin anteti> Sayın: TEKLİF MEKTUBU Sayın Süleyman KARABÜK Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Hançerli Mah. Buğday Pazarı Abbas Ağa Sok. No:8,Samsun

Detaylı

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? Soru 1: Sosyal güvenlik primi, vergi borcu ya da Ajanstan

Detaylı

PRAG. Avrupa Birliğinin Dış Faaliyetlerine İlişkin Sözleşme Usulleri için Uygulama Rehberi. Esin Seitters March 2011

PRAG. Avrupa Birliğinin Dış Faaliyetlerine İlişkin Sözleşme Usulleri için Uygulama Rehberi. Esin Seitters March 2011 PRAG Avrupa Birliğinin Dış Faaliyetlerine İlişkin Sözleşme Usulleri için Uygulama Rehberi Esin Seitters March 2011 Prag Nedir AB ihale prosedürlerini ve kurallarını içeren ana kaynak AB genel bütçesi ve

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU. Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin uygulanması çerçevesinde

İHALEYE DAVET MEKTUBU. Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin uygulanması çerçevesinde İHALEYE DAVET MEKTUBU Sayın Yetkili Satınalma Adı: Yazılım alımı. Satınalma Numarası: 2014/340-774-01 Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNE KATILIMI ÖZENDİRMEYE YÖNELİK DESTEK VE ÖDÜL PROGRAMLARI. Ebru İMAMOĞLU. Ekim 2014

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNE KATILIMI ÖZENDİRMEYE YÖNELİK DESTEK VE ÖDÜL PROGRAMLARI. Ebru İMAMOĞLU. Ekim 2014 TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNE KATILIMI ÖZENDİRMEYE YÖNELİK DESTEK VE ÖDÜL PROGRAMLARI Ebru İMAMOĞLU Ekim 2014 Temel Hedefler Temel hedef, H2020 geri dönüş oranı ve başarı yüzdesini artırmak! Katılım

Detaylı

WEC 2016 DÜNYA ENERJİ KONGRESİ HİZMET ALIMI ZEYİLNAMESİ 02.06.2014

WEC 2016 DÜNYA ENERJİ KONGRESİ HİZMET ALIMI ZEYİLNAMESİ 02.06.2014 WEC 2016 DÜNYA ENERJİ KONGRESİ HİZMET ALIMI ZEYİLNAMESİ 02.06.2014 İDARİ ŞARTNAME 3.1 Maddesi ç) Hizmet Alımı son başvuru tarihi: 06.06.2014 d) Hizmet Alımı son başvuru saati: 17:00 ç) Hizmet Alımı son

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNE KATILIMI ÖZENDİRMEYE YÖNELİK DESTEK VE ÖDÜL PROGRAMLARI. Ebru İMAMOĞLU. Ekim 2014

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNE KATILIMI ÖZENDİRMEYE YÖNELİK DESTEK VE ÖDÜL PROGRAMLARI. Ebru İMAMOĞLU. Ekim 2014 TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNE KATILIMI ÖZENDİRMEYE YÖNELİK DESTEK VE ÖDÜL PROGRAMLARI Ebru İMAMOĞLU Ekim 2014 Temel Hedefler Temel hedef, H2020 geri dönüş oranı ve başarı yüzdesini artırmak! Katılım

Detaylı

AVRUPA TOPLULUĞU (AT) YÜKLENİCİLERİ İÇİN KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) İSTİSNA SERTİFİKASI BAŞVURU VE KULLANMA REHBERİ

AVRUPA TOPLULUĞU (AT) YÜKLENİCİLERİ İÇİN KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) İSTİSNA SERTİFİKASI BAŞVURU VE KULLANMA REHBERİ AVRUPA TOPLULUĞU (AT) YÜKLENİCİLERİ İÇİN KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) İSTİSNA SERTİFİKASI BAŞVURU VE KULLANMA REHBERİ I- AT Yüklenicileri için Gelir İdaresi Başkanlığı ndan Katma Değer Vergisi İstisna Sertifikası

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında Alınacak Danışmanlar İçin İstihdam Duyurusu İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET İkraz No:

Detaylı

Hibe Programları ve Hibe Başvurusunun Yapılması

Hibe Programları ve Hibe Başvurusunun Yapılması Hibe Programları ve Hibe Başvurusunun Yapılması İÇERİK I. HİBE PROGRAMI VE PROJELERİN HAZIRLANMASI II. III. IV. BAŞVURU DOSYASININ HAZIRLANMASI VE TESLİM EDİLMESİ BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZLEŞMENİN

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/39 İstanbul,24 Nisan 2006 KONU : KDV Yönünden Mükellefiyet

Detaylı

TFF ULUSLARARASI ETKİNLİKLER YARATICI AJANS İHALESİ

TFF ULUSLARARASI ETKİNLİKLER YARATICI AJANS İHALESİ Ünitesi : Satın Alma Müdürlüğü 19.03.2013 Sayı : 2013/6284 Konu : TFF Uluslararası Etkinlikler Bütünleşik Pazarlama İletişim Ajans İhalesi Son Başvuru tarihi: 26 Mart 2013 Salı Günü Saat 15.00 TFF Tarafından

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

2014 Mali Destek Programları Satınalma Eğitimi. 18 Temmuz 2014

2014 Mali Destek Programları Satınalma Eğitimi. 18 Temmuz 2014 2014 Mali Destek Programları Satınalma Eğitimi 18 Temmuz 2014 2/45 Harcamalarımızda hangi kurallara tabiyiz? SATIN ALMA YÖNTEMİ Harcamaları bir kanuna bağlanmış yararlanıcılar Harcamaları hiçbir kanun

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 19766 26.11.2010 Konu : Münih Yapı ve İnşaat Malzemeleri Fuar Gezisi Hk. Sayın İlgili, Almanya Münih Yapı & İnşaat Malzemeleri ve Sistemleri Ticari Fuarı (17-22 Ocak 2011)-BAU

Detaylı

(TERCÜME) 1 IRZ. Telefon: +49 228 95 55 120 Fax: +49 228 95 55 2 120 E-posta: vitzthum@irz.de. 12 Kasım 2013

(TERCÜME) 1 IRZ. Telefon: +49 228 95 55 120 Fax: +49 228 95 55 2 120 E-posta: vitzthum@irz.de. 12 Kasım 2013 (TERCÜME) 1 IRZ 12 Kasım 2013 Telefon: +49 228 95 55 120 Fax: +49 228 95 55 2 120 E-posta: vitzthum@irz.de Avukatlar için 2014 yılı çok taraflı Staj Programı Alman Uluslararası Hukuki İşbirliği Vakfı(IRZ-Stiftung)

Detaylı

Projelerin Görünürlüğü

Projelerin Görünürlüğü Projelerin Görünürlüğü ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Proje Uygulama Eğitimi İstanbul 18-19 Şubat 2014 Görünürlük Kaynakları Görünürlük faaliyetlerinde başvurulması gereken kaynaklar:

Detaylı

(TERCÜME) 1. Telefon: +49 228 95 55 120 Fax: +49 228 95 55 2 120 E-posta: vitzthum@irz.de. 24 Kasım 2015

(TERCÜME) 1. Telefon: +49 228 95 55 120 Fax: +49 228 95 55 2 120 E-posta: vitzthum@irz.de. 24 Kasım 2015 (TERCÜME) 1 Sayın Metin FEYZİOĞLU Türkiye Barolar Birliği Başkanı Oğuzlar Mahallesi Barış Manço Caddesi Av. Özdemir Özok Sokak No:8 TR-06650 Balgat- Ankara Türkiye Telefon: +49 228 95 55 120 Fax: +49 228

Detaylı

Türk Nöroşirurji Derneği Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu Pediatrik Nöroşirüji Kursu TEKNİK ŞARTNAME

Türk Nöroşirurji Derneği Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu Pediatrik Nöroşirüji Kursu TEKNİK ŞARTNAME Türk Nöroşirurji Derneği Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu Pediatrik Nöroşirüji Kursu TEKNİK ŞARTNAME Madde 1. Taraflar 1.1 Türk Nöroşirürji Derneği 1.2 Türk Nöroşirürji Derneği İktisadi İşletmesi

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

1.1 Proje Hakkında Genel Bilgi

1.1 Proje Hakkında Genel Bilgi ÇALIŞMA ŞARTNAMESİ Türkiye de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi (UYEP) Projesi VOC-TEST Merkezleri Hibe Programı 1. ARKA PLAN Katma Değer ve İstihdam Odaklı Belgeli

Detaylı

İhale İlanı Ulaşım sektörü 2015-02-23 11:53:54

İhale İlanı Ulaşım sektörü 2015-02-23 11:53:54 İhale İlanı Ulaşım sektörü 2015-02-23 11:53:54 2 Ticaret ve Yatırımı Geliştirme Bölümü'nün ihale duyurusu İhale İlanı Ulaşım sektörü İhale, İhracatçılar ve Yatırımcılar Hizmet Merkezleri Ağı Alt-Tedbir

Detaylı

EĞİTİM HİZMETLERİ HİZMET ALIM İLANI

EĞİTİM HİZMETLERİ HİZMET ALIM İLANI EĞİTİM HİZMETLERİ HİZMET ALIM İLANI İzmir İl Müdürlüğümüzce aşağıdaki mesleklerde Hizmet Alım Dökümanında yer alan belgelere uygun olarak Eğitim Hizmet alımı yapılacaktır. Sıra Meslek Eğitim süresi Fiili

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE ÖNERGESİ BAŞVURU FORMU (FORM-1)

GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE ÖNERGESİ BAŞVURU FORMU (FORM-1) Dokümanın Kodu :YÖN.FR.106 Yayın Tarihi : 18.02.2015 Revizyon Tarihi : - Revizyon No : 00 Sayfa 1 / 7 Proje Yöneticisi : EPK tarafından doldurulacaktır. Bölüm : Proje No : 1. GENEL BİLGİLER Bilimsel Araştırma

Detaylı

PROJE BAŞVURUSU HAZIRLAMA KILAVUZU

PROJE BAŞVURUSU HAZIRLAMA KILAVUZU TÜBİTAK TEKNOLOJİ ve YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1514 - GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI 2013 ÇAĞRISI PROJE BAŞVURUSU HAZIRLAMA KILAVUZU AÇIKLAMALAR 1514 -Girişim Sermayesi Destekleme

Detaylı

H.Cem ÇELİKÖZ, SMMM AB Hibe Denetçisi, İzleme Uzmanı

H.Cem ÇELİKÖZ, SMMM AB Hibe Denetçisi, İzleme Uzmanı H.Cem ÇELİKÖZ, SMMM AB Hibe Denetçisi, İzleme Uzmanı FİNANSAL RİSK NEDİR? PROJE belirli bir AMAÇ için belirli bir AMAÇ için amaca uygun ve önceden belirlenmiş bir SÜRE içinde mevcut yada dış kaynaklardan

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında Alınacak Danışmanlar İçin İstihdam Duyurusu İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET İkraz : 8531-TR

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :Eüaş Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

Proje Açılış Toplantısı

Proje Açılış Toplantısı Proje Açılış Toplantısı 08.12.2012 2012-1-TR1-LEO02-37903 YEREL MEDYANIN AB STANDARTLARINDA DEMOKRASİYE KATKISI: Genç Gazeteciler Avrupa daki Yerel Medya Yapısını Öğreniyor Proje Sahibi Balıkesir Gazeteciler

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI RAPORLAMA EĞİTİMİ

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI RAPORLAMA EĞİTİMİ PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI RAPORLAMA EĞİTİMİ 2 Raporlama Yükümlülükleri Nihai Rapor Proje Sonrası Değerlendirme Raporu 3 NİHAİ RAPOR Nihai rapor nedir? Nihai Rapor,

Detaylı

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 31.07.2015 GİRİŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Enerji

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

Avrupa Yeterlilik Çerçevesinde Makine İmalatçılarının Eğitimi ve Yeterliliklerinin Geliştirilmesi Tarih: 17/02/2015

Avrupa Yeterlilik Çerçevesinde Makine İmalatçılarının Eğitimi ve Yeterliliklerinin Geliştirilmesi Tarih: 17/02/2015 Tarih: 17/02/2015 DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF FORMU Sayın;. Aşağıda İş Tanımı olan Mal/Hizmetler için teklifinizi sunmanızı rica ederiz. Saygılarımızla, S.NO MALZEMENİN/İŞİN CİNSİ MİKTARI 1 Spiral Makinası 1

Detaylı

Mentor Eğiticisi Çağrısı

Mentor Eğiticisi Çağrısı TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI Mentor Eğiticisi Çağrısı Bu çağrı duyurusu,

Detaylı

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI DEVELOPMENT AGENCY

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI DEVELOPMENT AGENCY Satın Alma Mal alımı, hizmet temini ve yapım işlerinde; İlgili kuruluşun proje hedeflerinin ve amaçlarının detaylı bir şekilde açıklanması Rekabette adillik, doğruluk ve şeffaflığın sağlanması, Ekonomiklik

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında, AB'nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile yürütülen

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21602 05.11.2013 Konu : Kamera Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Kamera Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 07.11.2013 Perşembe saat 12:00

Detaylı

http://www.cedefop.europa.eu/en/publication s/19373.aspx bağlantısında yer alan katalogda bulunan çalışma ziyaretlerinden,

http://www.cedefop.europa.eu/en/publication s/19373.aspx bağlantısında yer alan katalogda bulunan çalışma ziyaretlerinden, 2012-2013 Akademik Yılı 2. Dönem Başvuru Duyurusu Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) / Ortak Konulu (Transversal) Program içinde yer alan "Genel ve Mesleki Eğitim Yönetici ve Uzmanlarının Çalışma Ziyaretleri"

Detaylı

T.C.DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENEN <..> BAŞLIKLI PROJEYE İLİŞKİN DESTEK SÖZLEŞMESİ

T.C.DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENEN <..> BAŞLIKLI PROJEYE İLİŞKİN DESTEK SÖZLEŞMESİ T.C.DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENEN BAŞLIKLI PROJEYE İLİŞKİN DESTEK SÖZLEŞMESİ [Destek sözleşmesi numarası: ] Bir tarafta ("Ajans")

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ SATIN ALMA

PROJE UYGULAMA SÜRECİ SATIN ALMA PROJE UYGULAMA SÜRECİ SATIN ALMA SUNUM İÇERİĞİ Satın Alma Nedir? Genel Çerçeve Genel Süreç Satın Alma Stratejisi/Planı Satın Alma Usulleri Doğrudan Temin Pazarlık Usulü Açık İhale Usulü Satın Alma Süreçlerinin

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KKTC GIDA TARIM VE ENERJİ BAKANLIĞI Sadi Kazafanalı (Dünya Çiftlik İşletmeleri) Tarım ve Kırsal Kalkınma Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Şubemiz Çorlu Ajans Amirliği Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ merkez kiralık Evren

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Hazır Giyim Sektöründe Tasarım, Trend ve Tanıtım Odaklı İşbirlikleri ile Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi UR-GE Projesi

TEKNİK ŞARTNAME. Hazır Giyim Sektöründe Tasarım, Trend ve Tanıtım Odaklı İşbirlikleri ile Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi UR-GE Projesi TEKNİK ŞARTNAME Hazır Giyim Sektöründe Tasarım, Trend ve Tanıtım Odaklı İşbirlikleri ile Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi UR-GE Projesi KALIP HAZIRLAMA TEKNİKLERİ DANIŞMANLIĞI HİZMETİ ALIMI İş Tanımı

Detaylı

VOC-TEST MERKEZLERİ- II HİBE PROGRAMI. Referans No: EuropeAid/136735/ID/ACT/TR MART 2015

VOC-TEST MERKEZLERİ- II HİBE PROGRAMI. Referans No: EuropeAid/136735/ID/ACT/TR MART 2015 VOC-TEST MERKEZLERİ- II HİBE PROGRAMI Referans No: EuropeAid/136735/ID/ACT/TR MART 2015 Sunum İçeriği BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU MALİYETLERİN UYGUNLUĞU PROJE ÖN TEKLİF FORMU TAM BAŞVURU FORMU BAŞVURU

Detaylı

YENİ YMM RAPORU FORMATI

YENİ YMM RAPORU FORMATI YENİ YMM RAPORU FORMATI KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM (IPA) SÜRECİNDE FAYDALANICI HARCAMASINI YAPTIĞI TUTAR KADAR ÖDEME ALABİLECEKTİR BELİRLENEN SÜREDE KULLANILMAYAN TUTAR AB BÜTÇESİNE İADE EDİLECEKTİR MALİ

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 13557 18.08.2010 Konu : İtalya Cersaie Fuar Gezisi Hk. Sayın İlgili, İtalya Cersaie 2010 (28 Eylül- 2 Ekim) Uluslararası Seramik Banyo, Mutfak malzemeleri ve aksesuarları

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. İç Giyim ve Yatak Kıyafetleri Sektöründe Türk Markalarının Uluslararası Rekabetçiliğinin Geliştirilmesi UR-GE Projesi

TEKNİK ŞARTNAME. İç Giyim ve Yatak Kıyafetleri Sektöründe Türk Markalarının Uluslararası Rekabetçiliğinin Geliştirilmesi UR-GE Projesi TEKNİK ŞARTNAME İç Giyim ve Yatak Kıyafetleri Sektöründe Türk Markalarının Uluslararası Rekabetçiliğinin Geliştirilmesi UR-GE Projesi İş Tanımı (Teknik Şartname) FAS-YURTDIŞI PAZARLAMA FAALİYETİ HALKLA

Detaylı

İLAÇ DIŞI KLİNİK ARAŞTIRMALARI BAŞVURU FORMU

İLAÇ DIŞI KLİNİK ARAŞTIRMALARI BAŞVURU FORMU A. BAŞVURUNUN YAPILDIĞI YER Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Etik Kurula yapılacak olan başvurular için aynı form kullanılmalı ve ilgili kutu işaretlenmelidir. A.1. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Detaylı

Sözleşme Makamı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Sözleşme Makamı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Sözleşme Makamı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı SEKTÖREL YATIRIM ALANLARINDA GENÇ İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ (PYE II) Hibe Başvuru Formu Bütçe Kalemi:

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi 1. TEKLiF'iN KAPSAMI: British Embassy School Ankara (BESA) (bundan böyle İşveren olarak anılacaktır), Ankara'da Ingiliz Büyükelçiliği arazisi içerisinde bulunan BESA nin kapalı spor

Detaylı

Her pozisyon için aranan nitelikler, pozisyon referans kodları ile birlikte pozisyon referans listesinde bulunmaktadır.

Her pozisyon için aranan nitelikler, pozisyon referans kodları ile birlikte pozisyon referans listesinde bulunmaktadır. UZMAN VE PROJE ASİSTANI İSTİHDAM DUYURUSU 05.06.2013 ve 10.02.2014 tarihlerinde internet sayfalarımızda yayınlanan iş ilanları iptal edilmiş olup geçerli olan son ilanımız aşağıdaki gibidir: T.C. Çevre

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

Özel Politika Gerektiren Kişi ve Gruplara Yönelik Mesleki Eğitim Kurslarına İlişkin Proje Teklif Çağrısı

Özel Politika Gerektiren Kişi ve Gruplara Yönelik Mesleki Eğitim Kurslarına İlişkin Proje Teklif Çağrısı EK: TİP TEKLİF ÇAĞRISI TÜRKİYE İŞ KURUMU Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Özel Politika Gerektiren Kişi ve Gruplara Yönelik Mesleki Eğitim Kurslarına İlişkin Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi:26/04/2016

Detaylı

EK-C: MANTIKSAL ÇERÇEVE. Projenin Mantıksal Çerçevesi (EK-C) doldurulmalıdır.

EK-C: MANTIKSAL ÇERÇEVE. Projenin Mantıksal Çerçevesi (EK-C) doldurulmalıdır. EK-A: BAŞVURU FORMU Başvuru formu ve ekleri KAYS üzerinden doldurulmalıdır. Başvuru formunun tüm bölümleri eksiksiz bir biçimde doldurulmalıdır. Proje teklifi Türkçe olarak doldurulmalıdır. Başvuru formu

Detaylı

Sağlık Sektörünün Değerli Temsilcileri,

Sağlık Sektörünün Değerli Temsilcileri, Sağlık Sektörünün Değerli Temsilcileri, Sağlık sistemimizdeki değişim bütün hızıyla devam etmektedir. Bu süreç, kamu sektörünü olduğu kadar özel sektörü; hizmet planlamasını olduğu kadar finansmanını;

Detaylı

1.1 Proje Hakkında Genel Bilgi

1.1 Proje Hakkında Genel Bilgi ÇALIŞMA ŞARTNAMESİ Türkiye de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi (UYEP) Projesi VOC-TEST Merkezleri Hibe Programı 1. ARKA PLAN Katma Değer ve İstihdam Odaklı Belgeli

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

İHALEYE DAVET (İLAN) TAPU VE KADASTRO MODERNİZASYON PROJESİ. kapsamında yapılacak. 1:5000 Ölçekli Sayısal Renkli Ortofoto Üretim İşi Grup 05

İHALEYE DAVET (İLAN) TAPU VE KADASTRO MODERNİZASYON PROJESİ. kapsamında yapılacak. 1:5000 Ölçekli Sayısal Renkli Ortofoto Üretim İşi Grup 05 İHALEYE DAVET (İLAN) TAPU VE KADASTRO MODERNİZASYON PROJESİ kapsamında yapılacak 1:5000 Ölçekli Sayısal Renkli Ortofoto Üretim İşi Grup 05 IBRD Kredi No: 7537-TU 1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası

Detaylı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Destekleri

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Destekleri Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Destekleri Bu çalışmada Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler Başbakanlık; Yurtdışı Türkler ve

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR KAYSERİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU SONUÇ PUAN KARŞILIĞI BİYOKİMYA LABORATUVARLARI KAN SAYIM CİHAZLARI GEÇİCİ TEMİN İŞİ hizmet

Detaylı

Avrupa Birliği Proje Uzmanlığı Kampı (Proje Hazırlama, Proje Yönetimi ve Bağımsız Değerlendirici)

Avrupa Birliği Proje Uzmanlığı Kampı (Proje Hazırlama, Proje Yönetimi ve Bağımsız Değerlendirici) Adaylık Döneminde Türkiye ye Sağlanan Mali Yardımlar Nelerdir? Katılım Öncesi AB Mali Yardımı Avrupa Yatırım Bankası Kredileri Topluluk ları (. Çerçeve ı, Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik ları, Kültür ı, Rekabetçilik

Detaylı

AVRUPA GİRİŞİMCİLİĞİ TEŞVİK ÖDÜLLERİ 2013

AVRUPA GİRİŞİMCİLİĞİ TEŞVİK ÖDÜLLERİ 2013 AVRUPA GİRİŞİMCİLİĞİ TEŞVİK ÖDÜLLERİ 2013 I. BÖLÜM: Genel Bilgiler 1. Başvuru Sahibinin Bilgileri Kurum/Kuruluş Adı: (tanıtım faaliyetlerinde bu isim kullanılacaktır) Posta Adresi: B AŞVURU FORMU Ülke:

Detaylı

İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 23 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

Değerli İş Dünyası Temsilcileri,

Değerli İş Dünyası Temsilcileri, SPONSORLUK DOSYASI Değerli İş Dünyası Temsilcileri, Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) 2008 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan bu yana üye sayısını sürekli artırmış ve faaliyetlerinin

Detaylı

Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır.

Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır. 1. Özet TAIEX Bölgesel Eğitim Programı (RTP) Rehberi Ağustos 2014 Versiyonu Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır. Bölgesel Eğitim Programı,

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA / / [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat Adresi

Detaylı

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7 T.C. K AR A K O ÇAN K A Y M A K A M L IĞ I Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı :22804967/ 6 2 ^ 02/12/2013 Konu : İhale İlam /*- rz S /7 ilçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, 2013 KÖYDEŞ programındaprogramında

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI. 2014 YILI Teknik Destek. Teknik Destek Talep Formu. Referans Numarası: TRC3/14/TD

DİCLE KALKINMA AJANSI. 2014 YILI Teknik Destek. Teknik Destek Talep Formu. Referans Numarası: TRC3/14/TD DİCLE KALKINMA AJANSI 2014 YILI Teknik Destek Teknik Destek Talep Formu Referans Numarası: TRC3/14/TD Başvuru Sahibinin Adı: Teknik Destek Talep Adı: Kızıltepe Ticaret Borsası MARDİN BÖLGESİ ANALİZ LABORATUVARI

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesi ve ticari şartnamesi ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre

Detaylı

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya 1 1) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Detaylı

İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. Başvuru sahibi kimdir? Proje nedir?

İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. Başvuru sahibi kimdir? Proje nedir? Proje nedir? Mali destekten yararlanmak üzere Ajansa sunulan belli bir amaca odaklanmış, bütçesi ile bütünlük arz eden, belirli, süreli ve düzenli faaliyetler bütününe denir. Başvuru Rehberi nedir? Ajans

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YARIŞMA SINAVI İLE 5431 SAYILI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ

Detaylı

İhale ilanı Enerji sektörü 2015-02-23 11:51:56

İhale ilanı Enerji sektörü 2015-02-23 11:51:56 İhale ilanı Enerji sektörü 2015-02-23 11:51:56 2 Ticaret ve Yatırımı Geliştirme Bölümü'nün ihale duyurusu İhale ilanı Enerji sektörü İhale, İhracatçılar ve Yatırımcılar Hizmet Merkezleri Ağı Alt-Tedbir

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TEST VE BELGELENDİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIZMA TESTİ YAPAN EĞİTİM VE DANIŞMANLIK VEREN PERSONEL/KURULUŞLAR İÇİN BAŞVURU FORMU

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TEST VE BELGELENDİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIZMA TESTİ YAPAN EĞİTİM VE DANIŞMANLIK VEREN PERSONEL/KURULUŞLAR İÇİN BAŞVURU FORMU BÖLÜM 1: KİŞİSEL / KURUMSAL BİLGİLER ( ) TÜZEL KİŞİ KURULUŞ ADI KURULUŞ ADRESİ KURULUŞ TELEFON KURULUŞ E-POSTA KURULUŞ FAX ( ) GERÇEK KİŞİ KİŞİ ADI SOYADI MESLEĞİ ÇALIŞTIĞI KURUM İŞ ADRESİ EV ADRESİ E-POSTA

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ 2 İÇERİK SATIN ALMA NEDİR? GENEL ÇERÇEVE SATIN ALMA STRATEJİSİ / PLANI SATIN ALMA SÜREÇLERİNİN İZLENMESİ ÖZEL DURUMLAR 3 Satın

Detaylı

HARPUT KURS VE OKUL ÖĞRENCİLERİNE YARDIM DERNEĞİ. Ali Rıza Septioğlu Bulvarı No:113. Tel: 0 424 2247519 23-297-191

HARPUT KURS VE OKUL ÖĞRENCİLERİNE YARDIM DERNEĞİ. Ali Rıza Septioğlu Bulvarı No:113. Tel: 0 424 2247519 23-297-191 DOĞRUDAN TEMİN İLANI Elazığ ili SODES Başarıya Koşuyorum Projesi kapsamında kitap ve test alımına ilişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde 13/9 maddesine göre Doğrudan temin usulü ile alım

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ -1-

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ -1- SORU 1 CEVAP 1 Projelerde ortak zorunlu mudur? Eğer zorunlu ise ortak sayısını artırmanın artı puan değeri var mıdır? Projelerde ortaklık oluşturulması zorunlu değildir. Bununla birlikte başvuru rehberinin

Detaylı

2015 yılı SODES Bilgilendirme Toplantısı

2015 yılı SODES Bilgilendirme Toplantısı 2015 yılı SODES Bilgilendirme Toplantısı SODES Programı SODES programı; 2008 yılında GAP illerinde uygulanmaya konulmuş 2010 DAP illerini ve 2013 yılında ilimizi de kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programı Oluşturulması ve Yürütülmesi 2015 Yılı Çağrısı

Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programı Oluşturulması ve Yürütülmesi 2015 Yılı Çağrısı TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika

Detaylı

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD 2 3 PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin

Detaylı