T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı ANKARA-2014

2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER YILI YATIRIM PROJELERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ GENEL BÜTÇE DÖNER SERMAYE TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER... 48

3 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Bu hüküm doğrultusunda; kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin arttırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bahse konu ilk altı aylık döneme ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerin yer aldığı 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleri ile birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Sayfa 1

4 OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Orman ve Su İşleri Bakanlığına 2014 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin % 32,28 i olan TL yılın ilk altı ayında harcamaya dönüştürülmüştür yılı aynı dönemde TL ödenek harcanmıştır yılı Ocak-Haziran dönemi harcamalarda 2013 yılına göre % 54,24 lük bir artış gerçekleşmiştir mali yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı bütçesine; Personel Giderleri TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri TL, Cari Transferler TL, Sermaye Giderleri TL, Sermaye Transferleri TL, Olmak üzere toplam TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin; Personel Giderleri TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi TL, Mal ve Hizmet Alımı Giderleri TL, Cari Transferler TL, Sermaye Giderleri TL, Sermaye Transferleri TL, Olmak üzere toplam TL si Ocak-Haziran döneminde harcanmıştır ilk altı aylık gerçekleşmeleri ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Sayfa 2

5 Tablo 1: İlk Altı Aylık Gerçekleşmeler 2013 YILI BÜTÇE (TL) 2013 YILIOCAK- HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME (TL) 2014 YILI BÜTÇE (TL) 2014 YILIOCAK- HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME (TL) OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) PERSONEL GİDERLERİ ,60 50,46 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,53 50,98 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,21 37,48 05 CARİ TRANSFERLER ,75 30,52 06 SERMAYE GİDERLERİ ,12 6,93 07 SERMAYE TRANSFERLERİ ,39 32,76 TOPLAM ,84 32, yılı ilk altı aylık dönem itibariyle; 01-Personel Giderlerinde % 50,46 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde % 50,98 03-Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinde% 37,48 05-Cari Transferlerde % 30,52 06-Sermaye Giderlerinde % 6,93 07-Sermaye Transferlerinde% 32,76 Oranında harcama gerçekleştirilmiştir Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen toplam ödeneğin % 32,28 i harcanmıştır. Sayfa 3

6 Toplam Ödenek Harcama (TL) 2014 (TL) Grafik 1: İlk Altı Aylık Gerçekleşmeler ,46 50,98 46,6 46,53 37,48 34,21 34,75 30,52 32,76 10,12 6,93 17,39 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Grafik 2: 2013 ve 2014 Yılları Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre İlk Altı Aylık Kullanım Oranları Sayfa 4

7 01-PERSONEL GİDERLERİ 2014 yılı bütçesine personel giderleri için TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde TL harcama gerçekleştirilmiş olup bu toplam personel ödeneğinin %50,46 sına tekabül etmektedir OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Grafik 3: İlk Altı Aylık Personel Giderleri (Bin TL) 2014 yılında; 2013 yılının ilk altı aylık dönemine göre, söz konusu giderlerde oluşan % 14,30 oranındaki artış Bakanlığımıza yeni alınan personel ve başka kurum ve kuruluşlardan geçişlerinden kaynaklanmıştır. 02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için Bakanlık bütçesine TL ödenek ayrılmış, yılın ilk altı ayında TL harcama gerçekleştirilmiştir yılının Ocak-Haziran döneminde % 46,53 olan gerçekleşme oranı, 2014 yılının aynı döneminde % 50,98 dir. Sayfa 5

8 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Grafik 4: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri (Bin TL) 2013 yılının ilk altı aylık dönemine göre 2014 yılında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde %15,45 oranında artış meydana gelmiştir. 03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2014 yılı bütçesine TL ödenek konulmuştur. Yılın ilk altı aylık döneminde TL harcama gerçekleştirilmiştir yılı ilk altı aylık dönemi gerçekleşme oranı %34,21 iken, 2014 yılında %37,48 dir. Sayfa 6

9 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Grafik 5: Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin İlk Altı Aylık Gerçekleşmeleri (Bin TL) Mal ve Hizmet Alım Giderlerinden; -Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları TL, -Yolluklar TL, -Görev Giderleri TL, -Hizmet Alımları TL, -Temsil ve Tanıtma Giderleri TL, -Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri TL, -Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri TL olarak gerçekleşmiştir. 05-CARİ TRANSFERLER 2014 yılı merkezi yönetim bütçesinde Cari Transferler harcamaları için TL ödenek konulmuş, ilk altı aylık dönemde TL harcama gerçekleştirilmiştir yılı gerçekleşme oranı % 34,75 iken 2014 yılında % 30,52 olarak gerçekleşmiştir. Sayfa 7

10 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Grafik 6: Cari Transferler İlk Altı Aylık Gerçekleşmeleri (Bin TL) Cari Transferler kapsamında; ekonomik kodunda yer alan Hazine Yardımları için 2014 bütçesine TL ödenek konulmuş ilk altı aylık dönemde TL harcamaya dönüştürülmüştür Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler için bütçeye TL ödenek konulmuş ilk altı aylık dönemde TL harcamaya dönüştürülmüştür Yurtdışına Yapılan Transferler için bütçeye TL ödenek konulmuş ilk altı aylık dönemde TL harcamaya dönüştürülmüştür. Sayfa 8

11 06-SERMAYE GİDERLERİ 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesiyle Sermaye Giderlerine TL ödenek konulmuş, Ocak-Haziran döneminde TL harcamaya dönüştürülmüş olup, gerçekleşme oranı % 6.93 tür yılı söz konusu döneme ait gerçekleşme oranı % dir yılı Ocak-Haziran döneminde harcamanın TL olduğu dikkate alınırsa söz konusu gider harcamalarında 2014 yılında %4,67 oranında azalma olmuştur OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN (Bin TL) Grafik 7: Sermaye Giderlerinin İlk Altı Aylık Gerçekleşmeleri Grafikten Sermaye Giderleri aylık gerçekleşmelerinde Ocak ayı için hiç harcama yapılmadığı, en fazla gerçekleşmenin ise Haziranayında gerçekleştiği görülmektedir ilk altı aylık dönemde Sermaye Giderlerinde; -Mamul Mal Alımları TL, -Menkul Sermaye Üretim Giderleri TL, -Gayri Maddi Hak Alımları TL -Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri TL, -Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması TL, -Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri TL, -Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri TL ve Sayfa 9

12 -Diğer Sermaye Giderleri TL olarak gerçekleştirilmiştir. 07-SERMAYE TRANSFERLERİ Sermaye Transferleri için Bakanlık bütçesine TL ödenek konulmuş, yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin TL si harcamaya dönüştürülmüştür yılının ilk altı aylık döneminde TL harcama yapıldığı dikkate alınırsa söz konusu giderler %100,38 oranında artmıştır OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN (Bin TL) Grafik 8: Sermaye Transferlerinin İlk Altı Aylık Gerçekleşmeleri Sayfa 10

13 OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İşbirliği Anlaşmaları:Ülkemizin dış politikası doğrultusunda, yabancı ülkeler ile işbirliğimizi artırmak ve Bakanlığımızın görev ve faaliyet alanına giren konularda ülkemizin deneyimlerini paylaşmak üzere 2014 yılının ilk yarısında hazırlanan ya da imzalanan anlaşmalar (ikili işbirliği anlaşması, mutabakat zaptı, protokol, iyi niyet beyanı) Tablo 1 de verilmiştir. Bu dönemde 4 ülke ile 5 anlaşma imzalanmıştır. Tablo 2- Ocak-Haziran 2014 Döneminde Hazırlanan / İmzalanan Anlaşmalar No Ülke Anlaşma Konusu Amerika Birleşik Devletleri Cibuti Cibuti Çek Cumhuriyeti Finlandiya Kırgızistan Mozambik Mozambik Tanzanya Tanzanya Türkmenistan Ormancılık Ormancılık Su Doğa Koruma Ormancılık ve Su Meteoroloji Su Ormancılık Su Ormancılık Ormancılık ve Meteoroloji Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantıları: KEK toplantıları kapsamında Bakanlığımızın görev ve sorumluluğuna giren konularda Bakanlık birimleri ve bağlı kuruluşları ile koordinasyon sağlanmak suretiyle söz konusu toplantılara dair bilgi notları hazırlanmış ve toplantı sonunda imzalanan Mutabakat Zabıtlarında yer alan hususlardan Bakanlığımızın görev ve faaliyet alanına giren konular takip edilmiştir. Sayfa 11

14 Makam İkili Görüşmeleri: Yabancı ülke temsilcilerinin Bakanlık Makamını ziyaretleri ile ilgili olarak; görüşme yapılacak ülke ile ülkemiz arasındaki işbirliğine dair bilgi notları Bakanlığımız birimleri ve bağlı kuruluşlarından temin edilerek düzenlenmiş, gerçekleşen ikili görüşmelere ilişkin Görüşme Tutanakları tanzim edilmek suretiyle Bakanlığımızın ilgili birimlerine resmi şekilde iletilmiş ve Görüşme Tutanakları nda yer alan talimatların akıbeti takip edilmiştir. Bakanlığımız ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Arasında İşbirliği Protokolü: Bakanlığımızın sorumluluk alanlarındaki tecrübelerinin, bilgi birikiminin, uzmanlığının ve başarılı uygulamalarının, TİKA'nın katkı ve desteği ile diğer ülkelerle paylaşılmasını sağlamak maksadıyla, Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı ile TİKA nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı arasında 11 Haziran 2004 tarihinde imzalanmış bulunan Avrasya Ülkelerine Yönelik Çevre ve Ormancılık Konularındaki Faaliyetlerde Teknik Yardım ve İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol ün revizyonu kapsamında ilgili birimlerle koordinasyon sağlanmıştır. Cibuti ye Makine ve Ekipman Yardımı: Ciddi kuraklık ve susuzluk tehdidi altında olan Cibuti de yaşanan su sıkıntısını gidermeyi teminen adı geçen ülkenin resmi talebi üzerine su sondaj ve ağaçlandırma faaliyetlerinde kullanılacak makine ve ekipmanın Bakanlığımız ilgili birimlerince hibe edilmesi sürecinde ilgili birimler arasında gerekli koordinasyon sağlanmış ve konuya dair Bakanlar Kurulu Kararı istihsali temin edilmiştir. Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler: FAO İle ülkemiz arasında yürütülen Ormancılık Ortaklık Anlaşması müzakereleri sonuçlandırılmış olup, mezkûr anlaşma 4 Haziran 2014 tarihinde Bakanımız ile FAO Genel Direktörü tarafından imzalanmıştır. FAO nun Yakındoğu Ormancılık Komisyonu çalışmaları takip edilmiş, Ocak 2014 tarihleri arasında Ürdün de yapılan Komisyon toplantısına katılım sağlanmış ve söz konusu toplantıda ülkemizin aktif olarak temsil edilmesi temin edilmiştir. FAO nun Avrupa Ormancılık Komisyonu çalışmaları takip edilmiş, 2-4 Nisan 2014 tarihleri arasında Romanya da gerçekleştirilen Bölgesel Konferansa ülkemizin aktif katılımı sağlanmıştır Haziran 2014 tarihleri arasında İtalya-Roma da gerçekleştirilen FAO nu en üst düzey Ormancılık Toplantısı olan Ormancılık Komite Toplantısı nda (COFO) ülkemizin tüm oturumlarda aktif temsili ve katılımı sağlanmıştır Mayıs 2014 tarihleri arasında İstanbul Haliç Kongre Merkezi nde gerçekleştirilen ve Öncelikli olarak Su Güvenliği ve Su Hukuku konularının ele alındığı III. Uluslararası Su Forumuna katılım gerçekleştirilmiş ve söz konusu Forum esnasında Sayın Bakanımızın ikili görüşmeleri organize edilmiştir. Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) Ev Sahipliği konusunda önceden hazırlanarak 12 Eylül 2013 tarihinde teslim edilen ülke raporu ile ilgili girişimler yapıldı. Ancak IUCN Sayfa 12

15 Konsey Toplantısı na ABD/Hawaii nin ev sahipliği yapacağı 21 Mayıs 2014 tarihinde ilan edilmiştir. Toz taşınımı ile mücadele konusunda gerekli koordinasyon sağlanmıştır. Fransa-Paris te Haziran 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen UNESSCO-IHP (Uluslararası Hidroloji Programı) Hükümetler arası Konseyi 21. Oturumuna katılım konusunda gerekli koordinasyon sağlanmıştır. SUEN Başkanı Sayın Ahmet Mete SAATÇİ nin UNESCO IHE (Uluslararası Hidroloji Eğitim Enstitüsü) Yönetim Kuruluna seçilmesi süreci Dışişleri Bakanlığı ile birlikte yürütülmüştür. Avrupa Birliği İle İlişkiler: Çevre Faslı kapsamında Bakanlığımız koordinasyonundaki su kalitesi ve doğa koruma sektörlerine ilişkin uyum çalışmalarının koordinasyonu sağlanmıştır. IPA-II dönemi hazırlık çalışmaları kapsamında Ülke Strateji Belgesi ve Çevre Sektörel Operasyonel Programı Belgesinin hazırlık çalışmalarına aktif katılım sağlanmış ve Bakanlığımız birimleri arasında gerekli koordinasyon sağlanmıştır. IPA-II ve SEI programlarına önerilen proje tekliflerine ilişkin gerekli koordinasyon sağlanmıştır. Bakanlığımız teknik birimlerince yürütülmekte olan IPA-I dönemine ait projelerin izleme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Dış Kaynaklı Projeler: BM Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesi kapsamında ülkelerce hazırlanması istenen Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Programı ülkemiz tarafından hazırlanmış ve 9 Mart 2005 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu alandaki, ulusal çalışmalarımızı yönlendirecek ve yıllarını kapsayacak olan Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi 10 Yıllık Ulusal Eylem Planını Hazırlanmasına yönelik Proje kapsamında FAO ve GEF ile işbirliği yapılarak yenilenmektedir. Arazi bozunumu odak alanından gerçekleştirilecek projenin toplam bütçesi ABD Dolarıdır. Çölleşme ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi doğrultusunda yenilenmekte olan Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Programı ( ) nın temel maksadı; Ülkedeki çölleşmeye yol açan sorunların tespit edilmesi bu sorunların merkezi yönetimin, mahalli idarelerin, arazi sahiplerinin ve halkın katılımıyla nasıl çözümlenebileceğinin ortaya konulmasıdır. Ulusal Eylem Programı altındaki faaliyetler, ilgili kurumlardan bilgi alınarak takip edilmektedir. Türkiye nin BMİDCS İki Yıllık Raporlarının Hazırlanması Projesi 2011 yılında Güney Afrika Cumhuriyeti nin Durban kentinde gerçekleştirilen 17. Taraflar Konferansı sonuncunda alınan karar uyarınca BMİDÇS Ek-I Tarafları İklim Değişikliği İki Yıllık Raporları hazırlamak ile yükümlüdür. Birinci İki Yıllık Raporun hazırlanması çalışmaları başlatılmış olup, Küresel Çevre Fonu desteği ile Birleşmiş Milletler Sayfa 13

16 Kalkınma Programı (UNDP) aracılığıyla hazırlanacak projeye dair rapora onay verilmiştir. Proje Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenmektedir. 14 Nisan 2014 tarihli Müsteşarlık Onay Belgesi GEF e sunulmuştur. Proje iklim değişikliği odak alanından yürütülmekte olup, toplam bütçesi ABD Dolarıdır. Ülkemizin üyesi olduğu Küresel Çevre Fonu (GEF), dört yıllık dönemler içerisinde tematik odak alan stratejileri, ülkelere nasıl ve ne kadar tahsis yapılacağı hususlarında bir önceki dönemin uygulamaları doğrultusunda yeni yaklaşım ve stratejilerinin belirlendiği Yenilenme Dönemi Toplantıları yapılmaktadır yıllarını kapsayan GEF-5 dönemi Temmuz 2014 tarihinde sona ermektedir. Bu nedenle 2013 ve 2014 yılları içerisinde yıllarını kapsayan GEF-6 Dönemi Yenilenme Toplantıları bölümler halinde yapılmıştır. İlk toplantı 2013 yılı Nisan Ayında Paris'te yapılmış ve toplantıya Siyasi Odak Noktası olan Hazine Müsteşarlığı tarafından katılım sağlanmıştır Eylül 2013 tarihlerin arasında Hindistan- Yeni Delhi de yapılan ikinci toplantıda GEF-6 Dönemi için mali kaynak sağlama ve kaynak tahsis sisteminin şekillendirilmesi konularında GEF idari Odak Noktası olan Bakanlığımız Müsteşarlığı adına Başkanlığımızca katılım sağlanarak gerekli tebliğde bulunulmuştur Aralık 2013 tarihleri arasında Paris te yapılan üçüncü toplantıya Bakanlığımızdan ilgili Müsteşar yardımcısı ve Siyasi Odak Noktası olan Hazine Müsteşarlığından bir temsilci tarafından katılım sağlanmıştır Nisan 2014 tarihleri arasında Küresel Çevre Fonu (GEF) 4. ve son Replenishment (Kaynak Artırım) Toplantısı İsviçre nin Cenevre kentinde gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımız Müsteşarlığı adına Başkanlığımızca katılım sağlanmıştır. Toplantıda GEF-6 nın mali bütçesinin belirlenmesi görüşülmüştür Mayıs 2014 tarihleri arasında Meksika-Cancun dagef in konsey toplantısı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıya Bakanlığımız Müsteşarlığı adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığınca katılım sağlanmıştır. Kaynak artırım toplantılarında alınan kararlar Meksika da Konsey tarafından ve Çok Taraflı Civa Sözleşmesi için GEF in mali mekanizma olması GEF in ana kurallarında (GEF Instrument) değişiklik gerektirdiğinden Meclis/Kurul (Assemble) tarafından onaylanacaktır. GEF-6 döneminde az gelirli ülkelerin daha çok kaynak alması sağlanacaktır. Özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile daha çok işbirliği, cinsiyet dengesinin gözetilmesi, daha sonuç odaklı projeler üretilmesi ve projelerde daha çok ülke katkısı (co-finance) sağlamak için diğer fon kaynaklarının mobilize edilmesi ile çevre konusunda daha fazla yatırım yapılmasına odaklanılacaktır. GEF-6 da yeni entegre yaklaşımlar olarak pilot programlar uygulanacaktır, bu programlar çevresel bozulmanın nedenlerine odaklanacaktır. Pilot Programlar, Sayfa 14

17 Afrika da gıda güvenliği, sürdürülebilir kentsel kalkınma, ormansızlaşmanın küresel ticari ürün tedarik zinciri dışına çıkarılması konularını destekleyecektir. GEF Meclisi kapsamında yer alan yuvarlak masa tartışmalarında yer alan tematik konularda, GEF-6 Dönemine dair yaklaşımların ne olacağı hususuna dair müzakerelere iştirak edilmiş, muhtelif ülke uygulamalarından örnekler müşahede edilmiş ve ülkemiz açısından ilgili tematik alanlarda nasıl bir yaklaşım oluşturabileceği hususunda görüş alışverişinde bulunulmuştur. Konseyde alınan kararlar ile ülkemizdeki GEF faaliyetlerinin daha etkin şekilde koordinasyonuna katkı sağlanacaktır. Biyoçeşitlilik odak alanında, Türkiye nin Step Ekosistemlerin Korunması ve Sürdürülebilir Yönetimi (FAO) (Toplam proje bütçesi ABD $) projesi. 3 Nisan 2014 tarihli Müsteşarlık Onay Belgesi ile GEF e sunulmuş ve onaylanmıştır. Türkiye Orman Köyleri için Sürdürülebilir Enerji Finansman Mekanizması Projesi 10 Haziran 2014 tarihinde Müsteşarlık Onay Belgesi ile GEF e sunulmuştur. Projenin toplam bütçesi ABD Dolarıdır. Tercüme ve Dış Görevler: Bakanlık Makamının tarih ve 83 sayılı Olurları mucibince Tercüme ve Dış Görevler Şube Müdürlüğü teşekkül ettirilmiş olup anılan tarihten itibaren Şube Müdürlüğü şu alanlarda faaliyet göstermiştir. Dış görevler kapsamında Bakanlığımız Ana Hizmet Birimlerinin dâhil olduğu yurt dışı geçici görevlendirmeler için toplam 49 yurt dışı görevine 80 kişi tarafından katılım sağlanmasını teminen bu görevlendirmelere ilişkin Yurt Dışı Geçici Görevlendirme Makam Olur ları alınmıştır. Tercüme işleri kapsamında, Şube Müdürlüğünün teşekkülünden itibaren Müsteşarlık Makamına yazılı ve sözlü tercüme hizmeti sunulmasının yanı sıra Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının ilgili birimlerinin dış birimlerle yaptığı yazışmaların tercüme ve kontrol süreçlerine dâhil olunmuştur Protokol: 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde Bakanlık Makamınca toplam 20 adet uluslararası mahiyetteki ikili görüşme gerçekleştirilmiş olup görüşmelere ilişkin ayrıntılar Tablo 2 de yer almaktadır. Sayfa 15

18 Tablo 3 Ocak-Haziran 2014 Döneminde Yapılan İkili Görüşmeler ÜLKE/KURUM KİŞİ TARİH BirleşmişMilletler KKTC KKTC Avustralya Irak Kanada Finlandiya KKTC Sri Lanka Finlandiya Cibuti Sri Lanka Almanya Birleşmiş Milletler Temsilcisi MUKİM Kamal MALHOTRA KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hamit BAKIRCI KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hamit BAKIRCI Avustralya Ankara Büyükelçisi James LARSEN Irak Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Talal Jameel Saleh Al-Obaidi KanadaBüyükelçisi Jhon T. Holms Finlandiya Ankara Büyükelçisi Nina VASKUNLAHTI KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hamit BAKIRCI Sri Lanka Ankara Büyükelçisi Bharathi VIJERATNE FinlandiyaTarımveOrmanBakanı Jari KOSKINEN Cibuti Su, Orman ve Hayvancılık Bakanı Mohamed Ahmed AWALEH Sri Lanka Su TeminiveDrenajBakanı Dinesh Gunawardena İleri Sürdürülebilirlik Çalışmaları Enstitüsü (IASS) Kurucu Direktörü Klaus Töpfer Sayfa 16

19 7. Dünya Su Forumu MilliKomitesi Başkanı GüneyKore Jung Moo Lee Makedonya Dünya Su Konseyi (WWC) DünyaSu Konseyi (WWC) Irak İran BirleşmişMilletlerGıdaveTarımÖrgü tü Makedonya Su İşleri Genel Müdürü Kadir Salih Dünya Su KonseyiBaşkanı Benedito Braga Dünya Su Konseyi Eski Başkanı Loic Fauchon Irak Su Kaynakları Bakanlığı Müsteşarı Awan Diyad ABDULLAH İran Enerji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ali Rahim MEYDANI FAO GenelDirektörü Jose Graziano Da Silva Bakanlığımızın güvenlik, temizlik, personel taşıma, bina işletimi, bakanlık personelinin donanım ihtiyacı ve yemekhane v.b. hizmetleri, daha kaliteli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesi için gerekli çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca, Bakanlığımız ana hizmet binasını engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi işi gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımız 2014 Yılı Yatırım İş Programı hazırlanmıştır. Yatırım Programında bulunan projelere ait gerçekleşme sonuçları 3 er aylık dönemler halinde takip edilerek Kalkınma Bakanlığına bildirilmektedir. Ayrıntılı Harcama Programı, Seyyar Görev Tazminatı ödemeleri için adam/gün tablosu hazırlanarak Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 3 er aylık dönemler halinde serbest kalan ödenekler çerçevesinde Bölge Müdürlüklerinin ödenek talepleri karşılanmıştır. Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu nakdin temini için Hazine Müsteşarlığından aylık nakit talebinde bulunulmuştur. Sayfa 17

20 Bakanlığımız birimlerinin ödenek gönderme ve tenkis belgeleri e-bütçe sistemi üzerinden onaylanmıştır yılının ilk altı ayında açılan 36 adet kamu zararı dosyasının tamamının işlemleri bitirilerek kapatılmıştır. Hukuki süreci devam eden 15 adet kamu zararı dosyasının iş ve işlemleri yürütülmektedir. Bakanlığımız 2013 yılı Kesin Hesap Tasarısı hazırlanarak Maliye Bakanlığına sunulmuştur. Gerekli çalışmalar bitirildikten sonra Ekim ayında TBMM ye sunulacaktır sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu ile kamu idarelerine Performans Programı hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir. Bu doğrultuda hazırlanan 2014 Yılı Performans Programı onaylanıp yürürlüğe girerek basımı ve dağıtımı yapılmıştır. Maliye Bakanlığı tarafından oluşturulan e-bütçe sistemine Performans Bütçe Modülü altında 2014 Performans Programının I. ve II. Dönem Üçer Aylık uygulama ve gerçekleşmeleri veri girişi yapılmıştır. Bakanlığın 2015 Yılı Performans Programı hazırlıklarına mevzuatı gereği Mayıs ayında başlanmıştır. Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinasyonunda harcama yetkililerinin katılımıyla Performans Programı taslağı oluşturulmuştur. Çevresel İstihdam ve Harcama İstatistikleri çalışmaları tamamlanmıştır. Aylık 3 Aylık 6 Aylık istatistik çalışmaları tamamlanmıştır. Ulusal Veri Yayımlama Takvimi ne uygun olarak resmi istatistik verileri yayımlanmıştır. Ormancılık İstatistikleri 2012 kitabının basılı yayın haline getirilmesi çalışmaları tamamlanmıştır. Veri Üretimi ve Analizi İhtisas Grubu üyelerinin katılımıyla düzenlenen Resmi İstatistik Eğitimi gerçekleştirilmiştir. Birim Faaliyet Raporları ve İdare Faaliyet Raporları hazırlanmıştır. Aylık Faaliyet Raporları, Ilısu Barajı ve Haftalık Faaliyet Raporları düzenlenmiştir. Bakanlık birimlerince ihtiyaç duyulan bilgi sistemleri ile alakalı alt yapı çalışmaları, analizler, prototipler ve sistemler yapılmaktadır. Sayfa 18

21 DKMP Genel Müdürlüğü iş süreçleri tamamlanmış olup, iş süreçleri el kitabı çıkartılarak tüm teşkilata dağıtımı gerçekleştirilecektir. İş Yönetimi Bilgi Sistemi ile ilgili gerçekleştirmelerin takibi yapılmaktadır. DKMP Genel Müdürlüğü nün iş süreçlerine ilişkin risklerin tespiti yapıldı. Bakanlık birimlerinden gelen Birim Risk Eylem Planları, Bakanlık Risk Yönetim Ekibince ele alınarak Bakanlık Risk Eylem Planları hazırlanmış ve uygulamaya geçilmiştir. Bakanlık Koordinasyon, Müsteşarlık Koordinasyon, İl Koordinasyon ve İl müjdeleri oluşturulan Koordinasyon Bilgi sistemiyle aktif olarak takip edilmiştir. İhtisas Bilgi ve İzleme Sistemi Programına birimler tarafından çalışma takvimleri tutanakları ve çalışma raporları düzenli olarak girilmiştir. Takibi yapılmaktadır. Hizmet Envanteri veri girişlerine Başbakanlığın direktifleri doğrultusunda devam edilmiştir. Bakanlığımız ve diğer bakanlıklar arasında ortak çalışma alanlarında koordinasyon gerektiren faaliyetler yapılmıştır. İl Gelişim Planları hazırlandı. Ormancılık ve Su Şurası kararlarının hangilerinin uygulanacağı hususunda birimlerle müşterek bir çalışmayla eylem planı hazırlandı ve Bakan Oluru alındı. Ormancılık ve Su Şurası Eylem Planı izleme formatı oluşturulmuştur. Ön Mali Kontrol İşlemleri: - Sözleşme Tasarıları 13 adet, - Ödeme Emri Belgesi 199 adet, (ödenek aktarmalar dahil) - Muhasebe İşlem Fişi 23 adet, - Kadro Dağılım Cetveli 2 defa, -Yan Ödeme Cetveli (merkez ve taşra) yapılmıştır. Danışmanlık Hizmetleri: Ağırlıklı olarak genel mali mevzuat ve diğer mevzuat konularında merkez ve taşra hizmet birimlerinden yazılı olarak yapılan 47 adet görüş talebine cevap verilmiştir. Üst Makam taleplerinde de sözlü görüşlerin yanında, talep edilen konu ile ilgili olarak Bilgi Notu hazırlanmaktadır. İç ve Dış Denetim Raporları: İç Denetim Başkanlığı tarafından gönderilen 6 adet İç Denetim Raporu nun 3 adedine ait İnceleme Raporu hazırlanmıştır. Sayfa 19

22 Kamu İç Kontrol Standartları: Bakanlığımız İç Kontrol Standartları Eylem Planı nın 2013 yılı 2 nci 6 aylık dönem izlemesi Ocak ayında yapılarak, hazırlanan rapor Üst Yönetime sunulmuştur. (1 Adet İzleme Raporu) Şikayet-Dilek-Temenni Kutuları: Bakanlığımız hizmet birimlerinde bulunan Şikayet- Dilek-Temenni Kutuları Ocak ayında açılarak 2013 yılı 2 nci 6 aylık dönemine ait tespitler yapılmış, tutanağa bağlanmış ve alınana kararlar ilgili birimlere gönderilmiştir. (1 Adet Karar.) Eğitim: Kamu İhale Mevzuatı ile ilgili olarak Çorum İlinde, Bakanlığımız merkez ve taşra hizmet birimlerine eğitim verilmiştir.( 1 Adet) Diğer İş ve İşlemler -Tasarruf Tedbirleri ile ilgili olarak 1 adet Talimat yayımlanmıştır. Bakanlığımız dolu kadrosu üzerinden yapılan Mali Yük Verileri e-bütçe sistemine kaydedildi. Bakanlığımızca 500 adet Sözleşmeli Personel Kadrosu talep edilmiştir. Bakanlığımızın Merkez ve Taşra personelinin başvurusu üzerine 31 kişinin emeklilik işlemi gerçekleştirilmiştir yılında uygulanmasına başlanılan Emekli Personel Kimlik Kartı verilmesine ilişkin 10 kişiye kimlik kartı verilmiştir. Bakanlığımız aleyhine açılan dava sayısı 20, Disiplin cezası alan personel sayısı 14 dür Yılı Hizmet İçi Eğitim Programında yer alan İntibak Eğitimi ve Personel Mevzuatı konulu eğitimler gerçekleştirilmiştir. Tablo Yılı İlk 6 Aylık Yapılan Personel İşlemleri (Memur) Bağlı Kuruluşlardan Nakil Gelen 80 Kurum Dışı Nakil Gelen 1 Kurum Dışı Nakil Gelen (4046 S.K.) 23 Kurum Dışı Nakil Giden 45 Kurum İçi Nakil 114 Açıktan Atama 1 Unvan Değişikliği 39 Sayfa 20

23 İstifa 2 Diğer Personel İşlemleri (Tashih, Kadro Derece Değişikliği vb.) 64 TOPLAM 369 Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilen işçi personeller ile ilgili yapılan iş ve işlemler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tablo-5İşçi Personel Özlük Faaliyetleri Açıktan Atama 3 Naklen Tayin Edilen İşçi Sayısı 25 Görevlendirme Yapılan İşçi Sayısı 25 Pozisyon Değişikliği Yapılan İşçi Sayısı 72 Emekli Olan İşçi Sayısı 34 İstifa Eden İşçi Sayısı 2 Vefat Eden İşçi Sayısı 2 TOPLAM 163 Sayın Bakanımız 32 ili ziyaret etmiştir. Söz konusu illerdeki programları için bilgi notları, konuşma metinleri hazırlanmış ve programlarının basına duyurusu yapılmıştır. Söz konusu programlar için 139 adet konuşma metni ve bilgi notu hazırlanmıştır. Programların fotoğraf ve video çekimi gerçekleştirilmiştir. Bakanlık yatırımlarının yerel medyaya anlatıldığı 22 bölgede basın toplantısı gerçekleştirilmiştir. 21 İlde temel atma program organizasyonu gerçekleştirilmiştir. Sayın Bakanımızın ve Bakanlıkla alakalı adet haber toplanmıştır. 32 adet tekzip ve açıklama, 420 adet basın bülteni gönderilmiştir. Sayfa 21

24 13 adet röportaj talebi cevaplanmıştır. 464 adet soru önergesine cevap verilmiştir. Bakanlığımıza yılın ilk altı ayında 1740 Bilgi Edinme Başvurusu yapılmış olup, 130 adet dilekçeye cevap verilmiştir tarihinden itibaren kurumsal kapasite ve hizmet kalitesini artırmak, Bakanlığın görev alanları ile ilgili kurum, kuruluş, STK ve üniversitelerle işbirliğini geliştirmek, toplum bilincini arttırmak amacıyla aşağıdaki faaliyetlere yer verilmiştir. - Bakanlığımız faaliyet alanları konularını takvim mecrasında eğlenceli bir anlatımla hedef kitleyi eğitmek ve bilinçlendirmek maksadıyla Adet 2014 Eğitici Takvim basımı işi Adet Afyonkarahisar İline Yapılan Yatırımların anlatıldığı kitapçık tasarımı ve basımı işi. - İlkokul ve ortaokul yaş grubu hedef kitlesini eğitmek ve bilinçlendirmek maksadı ile Türk tarihinde kurulmuş ilgili vakıfları eğlenceli bir dille anlatan Vakıflar Çocuk Kitabı basımı işi. - İlkokul ve ortaokul yaş grubu hedef kitlesini eğitmek ve bilinçlendirmek maksadı ile Türk tarihinde kurulmuş ilgili vakıfları eğlenceli bir dille anlatan Meteoroloji Çocuk Kitabı basımı işi. - Bakanlığımız faaliyetlerini tanıtmak, kamu bilinci oluşturulması amacıyla 1 Adet İnfografik Video Sunum hazırlanması işi. Bu faaliyetlerin tamamı gerçekleştirilmiş olup, ayrıca 1 Adet Çatışma Yöntemleri ve Stresle Başa Çıkma semineri, 1 Adet Dünya Meteoroloji, 1 Adet Dünya Ormancılık, 1 Adet Dünya Su Günü Forumları, 1 Adet Dünya Su Forumunda stant açılması faaliyetleri icra edilmiştir. Amasya-Yeşilırmak Havzası-Göynücek- Alan Deresi Ön Etüt Yapıldı. Bilecik-Sakarya Havzası-Pazaryeri-Sorgun Deresi Ön Etüt Yapıldı. Samsun-Yeşilırmak Havzası-Merkez-Kürtün Deresi Ön Etüt Yapıldı. Tokat- Yeşilırmak Havzası-Turhal-Gülür Çayı Ön Etüt Yapıldı. Sakarya Havzası-Sapanca Gölü Havzası Erozyon ve Sel Kontrolü, Ağaçlandırma ve Rehabilitasyon Ön Etüt Raporu Doğrudan temin ile son 6 ayda yapılacak. Adana-Seyhan Havzası Pozantı-Akçatekir-Çavuşlu Sel Kontrol Projesi yapımı İdare tarafından son 6 ayda yapılacaktır. Adıyaman-Dicle-Fırat Havzası-Gölbaşı-Ören-Yemişen DeresiSel Kontrol Projesi yapımı İhalesi yapıldı. Önümüzdeki dönem işe başlanılacak. Sayfa 22

25 Adıyaman-Dicle-Fırat Havzası Çelikhan-Çopur Çayı Sel Kontrol Projesi yapımı, Çorum-Kızılırmak Havzası Osmancık Emine Deresi Sel Kontrol Projesi yapımı, Düzce-Batı Karadeniz Kaynaşlı-Dayanıksuyu Deresi Sel Kontrol Projesi yapımı, Karabük-Batı Karadeniz Eskipazar-Değirmen Deresi Sel Kontrol Projesi yapımı, Karabük-Batı Karadeniz Eskipazar-Göksu Deresi Sel Kontrol Projesi yapımı, Niğde-Seyhan Havzası Ulukışla-Horoz Deresi Sel Kontrol Projesi yapımı işlerinin ihaleleri yapılarak ikinci altı aylık dönemde işe başlanacaktır. Mersin-Doğu Akdeniz Havzası Mut Beci Deresi Sel Kontrol Projesi yapımı, Mersin Doğu Akdeniz Havzası Mut Gelembiç Deresi Sel Kontrol Projesi yapımı, Mersin Doğu Akdeniz Havzası Mut Sason Deresi Sel Kontrol Projesi yapımı işleri için İhaleye teklif gelmediğinden önümüzdeki dönem yeniden değerlendirilecektir.. Sivas Kızılırmak Havzası Merkez Yandereleri ve Tecer Irmağı Sel Kontrol Projesi yapımı için Temmuz 2014 te ihalesi yapılacaktır. Muğla-Batı Akdeniz Milas Kocaçay (Ballık) Deresi Sel Kontrol Projesi yapımı 30 Haziran 2014 ihalesi yapıldı. Önümüzdeki dönem işe başlanılacak. Muğla Batı Akdeniz Fethiye Akçay Deresi Sel Kontrol Projesi yapımı 30 Haziran 2014 ihalesi yapıldı. Önümüzdeki dönem işe başlanılacak. Kütahya-Sakarya Havzası Merkez Keçeeğreği Deresi Sel Kontrol Projesi yapımı Doğrudan temin ile yaptırılacak. Bolu-Sakarya Havzası Kıbrıscık Kapuz (Uluçay) Deresi Sel Kontrol Projesi yapımı 30 Haziran 2014 ihalesi yapıldı. Önümüzdeki dönem işe başlanılacak. Bolu-Sakarya Havzası Kıbrıscık Ilıca Deresi Sel Kontrol Projesi yapımı 30 Haziran 2014 ihalesi yapıldı. Önümüzdeki dönem işe başlanılacak. Bolu-Sakarya Havzası Seben Bozyer Köyü Bozyer Deresi Sel Kontrol Projesi yapımı 30 Haziran 2014 ihalesi yapıldı. Önümüzdeki dönem işe başlanılacak. Muş-Dicle-Fırat Havzası Merkez Soğucak Deresi Sel Kontrol Projesi yapımı Temmuz 2014 te ihalesi yapılacak. Rize-Doğu Karadeniz Havzası Ardeşen-Yurtsever Köyü İhalesi yapıldı. Sözleşme aşamasında. Hatay Asi Havzası Dörtyol-Çökek İhalesi yapıldı. Sözleşme aşamasında. Ordu Doğu Karadeniz Havzası Çamaş-Domuşlu İhalesi yapıldı. Sözleşme aşamasında Trabzon Doğu Karadeniz Havzası Araklı Kayaiçi köyü-yetimoğlu İhalesi yapıldı. Sözleşme aşamasında. Sayfa 23

26 Trabzon Doğu Karadeniz Havzası Çaykara-Demirkapı, Yukarı Dursoğlu İhalesi yapıldı. Sözleşme aşamasında. MalatyaDicle-Fırat HavzasıPolat Barajı Havzası Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Uygulama Projesi Temmuz 2014 te ihalesi yapılacaktır. Sivas Kızılırmak Havzası Maksutlu-Kanak Baraj Havzaları Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Uygulama Projesi Temmuz 2014 te ihalesi yapılacaktır. Kayseri Kızılırmak Havzası Yamula Barajı Havzası Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Uygulama Projesi Temmuz 2014 te ihalesi yapılacaktır. Ankara-Sakarya Havzası Kavşakkaya Barajı Havzası Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Uygulama Projesi Temmuz 2014 te ihalesi yapılacaktır. Sivas Kızılırmak Havzası Karacalar Barajı Havzası Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Uygulama Projesi Temmuz 2014 te ihalesi yapılacaktır. Kahramanmaraş Ceyhan Havzası Kandil Barajı Havzası Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Uygulama Projesi Temmuz 2014 te ihalesi yapılacaktır. Ankara Kızılırmak Havzası Hirfanlı-Kesikköprü Baraj Havzaları Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Uygulama Projesi Temmuz 2014 te ihalesi yapılacaktır. Diyarbakır Dicle-Fırat Havzası Dicle Barajı Havzası Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Uygulama Projesi Temmuz 2014 te ihalesi yapılacaktır. Ankara Sakarya Havzası Çubuk 2 Barajı Havzası Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Uygulama Projesi Temmuz 2014 te ihalesi yapılacaktır. Sivas Yeşilırmak Havzası Kılıçkaya-Çamlıgöze-Çitlice-Gölova Baraj Havzaları Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Uygulama Projesi Temmuz 2014 te ihalesi yapılacaktır. Afyonkarahisar Akarçay Havzası Nurullah Oymak Göleti Havzası Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Uygulama Projesine önümüzdeki dönem başlanacaktır. Afyonkarahisar Büyük Menderes Dutağaç Göleti Havzası Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Uygulama Projesine önümüzdeki dönem başlanacaktır. Ankara-Sakarya Havzası Asartepe Barajı Havzası Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Uygulama Projesine önümüzdeki dönem başlanacaktır. Malatya Dicle-Fırat Havzası Çat Barajı Havzası Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Uygulama Projesine önümüzdeki dönem başlanacaktır. Sayfa 24

27 Gaziantep Dicle-Fırat Havzası Birecik Barajı Havzası Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Uygulama Projesine önümüzdeki dönem başlanacaktır. Konya-Konya Kapalı Havzası Çengilti Köyü Tarla Kenarı Ağaçlandırma Projesine önümüzdeki dönem başlanacaktır. Konya-Konya Kapalı Havzası Zincirli Köyü Tarla Kenarı Ağaçlandırma Projesine önümüzdeki dönem başlanacaktır. Konya-Konya Kapalı Havzası Divanlar Köyü, Akbaş Köyü Tarla Kenarı Ağaçlandırma Projesine önümüzdeki dönem başlanacaktır. Konya-Konya Kapalı Havzası Karakaya Köyü, Acıdort Köyü Tarla Kenarı Ağaçlandırma Projesine önümüzdeki dönem başlanacaktır. Konya-Konya Kapalı Havzası Süleymaniye, Alibeyhüyüğü Tarla Kenarı Ağaçlandırma Projesine önümüzdeki dönem başlanacaktır. Konya-Konya Kapalı Havzası İçeriçumra Tarla Kenarı Ağaçlandırma Projesine önümüzdeki dönem başlanacaktır. Konya-Konya Kapalı Havzası-Acıkuyu Köyü, Yukarıgöndelen Köyü, Aziziye Kasabası Tarla Kenarı Ağaçlandırma Projesine önümüzdeki dönem başlanacaktır. Konya-Konya Kapalı Havzası Bulgurluk Köyü, Kuskuncuk Köyü, Beyköy Köyü, Bahçeli Köyü, Acıpınar Köyü, Özgürler Köyü Tarla Kenarı Ağaçlandırma Projesine önümüzdeki dönem başlanacaktır. Konya-Konya Kapalı Havzası Çiller Köyü, Kamışlıkuyu Köyü, Aşağıgöndelen Köyü Tarla Kenarı Ağaçlandırma Projesine önümüzdeki dönem başlanacaktır. Karaman-Konya Kapalı Havzası Burunoba-Dinek Köyleri Tarla Kenarı Ağaçlandırma Projesi İdare tarafından yapılacaktır. Karaman-Konya Kapalı Havzası Çoğlu-Salur Köyleri Tarla Kenarı Ağaçlandırma Projesi İdare tarafından yapılacaktır. Karaman-Konya Kapalı Havzası Ekinözü-Kınık-Ortaoba Köyleri Tarla Kenarı Ağaçlandırma Projesi İdare tarafından yapılacaktır. Etüt-proje eğitimi Mayıs ayında Afyonkarahisarda, erozyon kontrolü ve mera ıslahı eğitimi Kahramanmaraş İlinde gerçekleştirildi. Sayfa 25

28 Potansiyel Ağaçlandırma Sahaları Veritabanı ve Havza İzleme Sistemi Kurulumu Projesi kapsamında, proje danışmanları ve paydaş kurumlarla her hafta periyodik olarak gerçekleştirilen toplantılarla çölleşme kriter ve göstergeleri belirlenmiş (toplam 7 kriter ve 59 gösterge); çölleşme modelinin oluşturulması çalışmaları devam etmektedir. Proje kapsamında Proje 1. İlerleme Raporu ve Yazılım Gereksinimleri Tanımlama Dokümanı hazırlanmıştır. Ayrıca, personelin Coğrafi Bilgi Sistemleri konusundaki kapasitesini arttırmak maksadıyla 1 gün süre ile CBS Giriş eğitimi verilmiştir. Potansiyel Ağaçlandırma Sahaları Veritabanı ve Havza İzleme Sistemi Kurulumu Projesi kapsamında, Batı Karadeniz Sel Havzalarında (İnebolu Alt Havzasında) Sel ve Kontrolüne Yönelik CBS Tabanlı Modeli Oluşturulması projesi için gerekli modeller oluşturulmuş; kalibrasyon ve test için 2 adet OMGİ (Otomatik Meteorolojik Gözlem İstasyonu) ve 4 adet AGİ (Akım Gözlem İstasyonu) kurulum aşamasındadır. Potansiyel Ağaçlandırma Sahaları Veritabanı ve Havza İzleme Sistemi Kurulumu Projesi, Toprak etüt ve haritalarının sayısallaştırılarak veri tabanına aktarılması işi kapsamında, ihale yapılmış ve çalışmalara başlanmıştır. Potansiyel Ağaçlandırma Sahaları Veritabanı ve Havza İzleme Sistemi Kurulumu Projesi kapsamında, potansiyel ormancılık sahalarının tespit edilmesine yönelik oluşturulmuş modelin Türkiye de yaygınlaştırılması işi kapsamında ihale yapılmış, Beypazarı-Kızılcahamam ve Çamlıdere de çalışmalara başlanmış; gerçekleştirilen saha çalışmasının ardından kullanılacak verilere yönelik analiz ve veri toplama çalışmalarına başlanmıştır. Potansiyel Ağaçlandırma Sahaları Veritabanı ve Havza İzleme Sistemi Kurulumu Projesi, Toprak Veritabanına Mobil Cihazlarla Sahadan Veri Aktarımı işi kapsamında, yazılımın ilk versiyonu tamamlanmış; 2. Versiyonu ise geliştirilerek cihazlara yüklenme aşamasındadır. Uygulayıcı birimlere verilen eğitimler devam etmektedir. Potansiyel Ağaçlandırma Sahaları Veritabanı ve Havza İzleme Sistemi Kurulumu Projesi, İnebolu Havzasında Toprak Veritabanı haritalama çalışmaları kapsamında proje raporu tamamlanmıştır ve rapor basım aşamasındadır. Personelin Uzaktan Algılama konusunda kapasitesinin geliştirilmesi gayesiyle teorik ve uygulama olmak üzere 2 aşamadan oluşan Uzaktan Algılama eğitimleri düzenlenmiştir Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında; izleme ve değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek maksadıyla araziye kurulması gereken ekipmanların yerleri tespit edildi ve ekipmanın alımı için işlemler başlatıldı. İzleme ve Değerlendirme Sistemi Dokümanı hazırlandı. Sayfa 26

29 Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Uygulamaları projesi kapsamında proje dokümanı hazırlanarak onaylanmak üzere GEF e sunuldu. Proje anlaşmasının 2014 yılında imzalanarak yürürlüğe girmesi hedeflenmektedir. Orta Asya ve Kafkaslarda Dağlık Havzaların Sürdürülebilir Yönetimi için Kapasite Geliştirme Projesi kapsamında Tohum, Fidanlık ve Kurak Alan Ağaçlandırması Teknikleri Uluslararası Eğitimi Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan'dan katılan 18 i yabancı uzman olmak üzere toplam 50 katılımcının iştirakleri ile Nisan 2014 tarihleri arasında Eskişehir de gerçekleştirildi. Ayrıca proje kapsamında; 3-22 Mayıs 2014 tarihleri arasında 7 kişilik bir uzman ekip tarafından Kırgızistan örnek mikrohavza planı hazırlandı. Taslak Maden Sahaları Rehabilitasyon Eylem Planı ( ) hazırlandı. Ulusal Havza Yönetim Stratejisi ( ) tarihinde Yüksek Planlama Kurulu tarafından onaylandı ve Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Entegre Havza Yönetimi Projesi kapsamında yılları arasında uygulanması planlanan projenin taslak proje dokümanı hazırlama çalışmaları devam etmektedir. Yukarı Göksu Sazak-Avşar Mikrohavzası Entegre Rehabilitasyon Projesi için arazi ön etüt çalışmaları gerçekleştirildi. İhale hazırlıkları yapıldı. Başlamış-Kocadere Mikrohavzası Entegre Rehabilitasyon Projesi için arazi ön etüt çalışmaları gerçekleştirildi. İhale hazırlıkları yapıldı. Hüseyinli-Belenyurdu Deresi Entegre Rehabilitasyon Projesi için arazi ön etüt çalışmaları gerçekleştirildi. İhale hazırlıkları yapıldı. Hümik Asidin Bitki Gelişimi Üzerine Etkisi Projesi kapsamında Ayaş ilçesi Başağaç köyünde deneme deseni oluşturulmuş fidan dikimi ve deneme alanı korumaya alınmıştır. Gökçeyurt ta tüm erozyon kontrolü faaliyetlerinin bulunduğu Eğitim ve Tatbikat Alanı Projesi tamamlandı. Kuraklık ve Ekstrem Şartlara Dayanıklı Türlerin Tespiti ve Adaptasyonu Projesi kapsamında Kırşehir Malya ve Aksaray Koçaş'ta arazi hazırlığı ve fidan dikimi yapılmış, damlama sulama sistemi kurulmuştur. Kurak ve Yarıkurak Alan Eğitimi Nevşehir ilinde gerçekleştirilmiştir. Rüzgar Erozyonu İzleme Sistemi Gözlü Örneği Projesi kapsamında sediment tutucular araziye yerleştirilmiş ve ilk ölçümler alınmıştır. Sayfa 27

30 Rüzgar Erozyonu İzleme Sistemi Altınova Örneği Projesi kapsamında sediment tutucular araziye yerleştirilmiş ve ilk ölçümler alınmıştır. Erozyon Kontrolü Eğitimi Malatya da gerçekleştirilmiştir 3 Ocak 2014 tarihinde Ormancılık ve Su Şurasındaki sorumlu kuruluşların gerçekleştireceği eylemler konusunda, değerlendirme toplantısında ilgili kararlara yönelik düzenlemeler yapılmıştır. 8 Ocak 2014 tarihinde "İklim Değişikliğine Uyum İhtisas Grubu" toplantısı yapılmış olup Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğümüzün iklim değişikliği konusunda yapmış olduğu çalışmalar sunulmuştur. İhtisas heyetinin faaliyetleri görüşülmüştür Ocak 2014 tarihleri arasında Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Planı (ÇMUEP)'in yenilenmesi amacıyla FAO ve uzmanlar ile biraraya gelerek iş planı hazırlanmıştır. 21 Ocak 2014 tarihinde LADA-Wocat projesi için FAO-SEC ile biraraya gelinerek genel değerlendirme yapılmıştır. 24 Ocak 2014 tarihinde CBS Tabanlı Potansiyel Ağaçlandırma Alanlarının Belirlenmesine Yönelik Veri Ve Yazılım Tabanı Kurulması Projesi değerlendirme toplantısına katılım sağlanmıştır. 29 Ocak 2014 tarihinde "Kurak ve Yarı Kurak Alanlar İhtisas Grubu" toplantısı yapılmış olup 2013 yılı değerlendirilmesi yapılarak 2014 yılında yapılacak ihtisas grubu faaliyetleri hakkında bilgi edinilmiştir. 30 Ocak 2014 tarihinde "İklim Verileri Kullanılarak Türkiye'nin Çölleşme Haritası Dökümanı Hazırlanması" çalışmasının değerlendirilme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Orman Genel Müdürlüğü İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile 2014 yılı için programlanan 2 adet deneme alanı için birlikte bir çalışma yapılması hususları görüşülmüştür. 7 Şubat 2014 tarihlerinde 2015 yılında ülkemiz evsahipliğinde yapılacak olan BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 12. Taraflar Konferansı (COP 12) kapsamında "Taslak Ev Sahibi Ülke Anlaşması"nda geçen şartlara uygun kongre merkezinin seçimine yönelik ön hazırlık yapılmıştır Şubat 2014 tarihlerinde Bonn/Almanya'da Bakanlığımız heyeti ve UNCCD yetkilileri ile birlikte organizasyon sürecini başlatmak ve sürece ilişkin takvimi maksadıyla ziyaret gerçekleşmiştir. Sayfa 28

31 Şubat ayı içinde "Çölleşme İhtisas Grubu" toplantısı yapılmıştır. 13 Şubat 2014 tarihinde LADA-WOCAT Projesi faaliyetlerinin hazırlanmasına yönelik olarak LADA Sekretaryasınca istenen Ülke Raporu çalışması paydaş katkılarıyla tamamlanmış ve gönderilmiştir Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Planı nın yenilenmesi kapsamında FAO uzmanları ve tüm paydaş kurumların katılımı ile 3 ayrı toplantı düzenlenmiştir. 25 Şubat 2014 tarihinde LADA-WOCAT Projesi bütçesinin oluşturulmasına yönelik bir çalışma yapılarak Sekreterya ya sunulmuştur. 6 Mart 2014 tarihinde "Çölleşme, Arazi Bozunumu ve Kuraklığa Karşı Mücadelede Orman Verimliliği (Organik Karbon)" konusunda Bakanlığımız yetkilileri bilgilendirilmiştir. 6 Mart 2014 tarihinde Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğümüzün uzman personel ihtiyacını karşılamak üzere burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilen öğrenciler ile tanışma ve bilgilendirme toplantısı yapılmıştır Mart 2014 tarihleri arasında Almanya'nın Bonn kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Durban Platformu Geçici Çalışma Grubu (ADP) 2-4. Oturumu'na katılım sağlanmıştır. 12 Mart 2014 tarihinde İslam Ülkeleri arasında koordinasyonu sağlayan Merkez (SESRIC) ziyaret edilmiş olup Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğümüzün faaliyetlerine yönelik bir sunum yapılmış ve işbirliği imkânları müzakere edilmiştir. 20 Mart 2014 tarihinde 2014 yılı itibariyle geçerli olacak Çölleşme ile Mücadele Konulu Bölgesel İşbirliği Projesi hazırlıkları kapsamında görüş alınması amacıyla TİKA ile bir değerlendirilme toplantısı yapılmıştır. Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Planı (ÇMUEP)'in yenilenmesi kapsamında; tarihinde "Orman" tematik grup toplantısı, tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı evsahipliğinde "Tarım-Mera-Bozkır" tematik grup toplantısı ve tarihinde II. "Orman" tematik grup toplantısı gerçekleştirilmiştir. 02 Nisan 2014 tarihinde "Sulak Alan-Kıyı Alanları-Kentleşme" tematik grup toplantısı gerçekleştirilmiştir. 08 Nisan 2014 tarihinde "Tarım-Mera-Bozkır" (II) tematik grup toplantısı yapılmıştır. Sayfa 29

32 14 Nisan 2014 tarihinde II."Sulak Alan-Kıyı Alanları-Kentleşme" tematik grup toplantısı gerçekleştirilmiştir. 03 Nisan 2014 tarihinde "İzleme-Değerlendirme-Raporlama" tematik grup toplantısı gerçekleştirilmiştir. 23 Nisan 2014 günü Konya -Karapınar'da deneme alanı için arazi çalışmasıyla yer tespiti yapıldı ve ilk ölçümler alındı. 24 Nisan 2014 tarihinde II. "İzleme-Değerlendirme-Raporlama" tematik grup toplantısı gerçekleştirilmiştir Nisan 2014 tarihinde Kazakistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı Astana da yapıldı Nisan 2014 tarihlerinde BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 12. Taraflar Konferansı (COP 12) kapsamında Aydın ili Kuşadası ilçesinde bulunan Efes Kongre Merkezi, Nisan 2014 tarihlerinde Ankara ATO Kongre Merkezi yerinde incelenmiş ve BM heyeti tarafından tespitlerde bulunulmuştur Nisan 2014 tarihinde Almanya'nın Bonn kentinde düzenlenen PRAIS Eğitim Çalıştayı'na katılım sağlandı. Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Planı (ÇMUEP)'in yenilenmesi kapsamında; 02 Mayıs 2014 tarihinde İDR Tematik grup toplantısı, 09 Mayıs 2014 tarihinde uzmanlarla değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. 5-8 Mayıs 2014 tarihleri arasında Iğdır İlinde "Iğdır Yöresi Rüzgar Erozyonu ve Çölleşme Eğitimi Konulu Hizmetiçi Eğitimi düzenlenmiştir. 13 Mayıs 2014 tarihinde Cibuti ile ülkemiz arasında Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır Mayıs 2014 tarihleri arasında ÇMUEP Kapanış çalıştayı hazırlık toplantısı gerçekleştirildi Mayıs tarihleri arasında Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünün girişimleri sonucunda Portekiz'de gerçekleştirilen Çölleşme Kriterlerinin Belirlenmesi ve Erken Uyarı Konulu Eğitime katılım sağlandı Mayıs 2014 tarihleri arasında Macaristan'ın Szentendre kentinde düzenlenen BMÇMS Uygulamaların Performans İnceleme ve Değerlendirme Sistemi (PRAIS) Eğitimi'ne katılım sağladı. Sayfa 30

33 LADA-WOCAT Roma'da gerçekleşen çalıştay değerlendirilerek yenilenen ülke rapor formatı incelenerek, ülke raporu revize edildi. 2 Haziran 2014 tarihinde hazırlanan taslak eylem planının paydaş kurumlara sunulması ve son önerilerin alınması maksadıyla Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Planının Yenilenmesi Kapanış Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. 3 Haziran 2014 tarihinde Ankara'da Türkmenistan ile ülkemiz arasında Ormancılık ve Meteoroloji Alanında İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır. 4 Haziran 2014 tarihinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile FAO arasında müstakil bir işbirliği ve ortaklık vesilesi oluşturacak FAO-Türkiye Ormancılık Ortaklık Program Anlaşması imzalanmıştır. 17 Haziran 2014 tarihinde,"17 Haziran Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü" etkinlikleri kapsamında sempozyum düzenlenmiş, "Çölleşme İhtisas Grubu Toplantısı" gerçekleştirilmiştir. İklim Verileri Kullanılarak Çölleşme Risk Haritası Hazırlama Dokümanı Raporu Genel Müdürlük yayını olarak kitap halinde bastırılarak 17 Haziran günü etkinliklerinde dağıtımı yapılmıştır. BMÇMS Güney Akdeniz Bölgesel Koordinasyon Birimi'nin kurulması çerçevesinde BMÇMS Sekretaryası ve Dış İşleri Bakanlığıyla temas halinde taslak ev sahibi anlaşması hazırlanmıştır. Havza Yönetim Projeleri kapsamında Birecik Baraj Gölü Özel Hüküm Belirleme ve Havza Koruma Planı projesinin ihalesi tamamlanmıştır. Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı personelinin kapasitesinin arttırılması amacıyla, Türkiye deki benzer iş yapan kurumlarda eğitim almaları ve staj yapmaları talebi kapsamında 2 uzmana Su Kaynaklarının Yönetimi konusunda 20 Ocak-14 Şubat 2014 tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüzde 1 aylık bir eğitim ve staj programı uygulanmıştır. Staj ve eğitim programı çerçevesinde Su Yönetimi Genel Müdürlüğümüz faaliyetleri, kurum yapısı, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ile ilgili detaylı bir eğitim programı uygulanmıştır. Eğitim programı ile Azerbaycan heyeti uzman personelinin su yönetimi konusunda detaylı bilgi ve tecrübe edinmesi sağlanmıştır. Söz konusu program bitiminde stajyerlere Katılım Belgesi takdim edilmiştir. Afganistan Enerji ve Su Bakanlığı ndan 6 kişilik bir heyet Türkiye de Bütünleşik Su Kaynakları Yönetimi konusunda gözlem ve araştırma maksadıyla Mart 2014 tarihlerinde ülkemize teknik bir ziyarette bulunmuştur. Sayfa 31

34 Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı (SUEN) koordinasyonunda düzenlenen ziyaret kapsamında 20 Mart 2014 tarihinde Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün faaliyetleri heyete aktarılmış ve olası işbirliği alanları değerlendirilmiştir. Su Kalitesi İzleme Konusunda Kapasite Geliştirme" Konulu AB Projesi Eşleştirme, Teknik Yardım ve Malzeme Temini Bileşenlerinden oluşmaktadır. Projenin Eşleştirme Bileşeni Mart 2014 tarihinde tamamlanmış olup, Malzeme Temini bileşeninde GC/MS/MS, LC/MS/MS, Online İzleme Sistemi, Online İzleme Sistemi Yazılımı, Taşınabilir İzleme Probu malzemelerin alımı yapılmıştır Su Kalitesi İzleme Konusunda Kapasite Geliştirme Projesine ilişkin I. Üç aylık dönemde toplam bir adet etkinlik, iki adet Yönlendirme Komisyon Toplantısı, Eşleştirme Bileşeni için birisi Ankara'da birisi pilot havzada olmak üzere iki adet kapanış toplantısı gerçekleştirilmiştir. Çalıştay süresince katılımcı ülkelerle tecrübe paylaşımı gerçekleştirilmiş olup potansiyel işbirliği konuları görüşülmüştür. Çalıştaya İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ve Türkiye nin komşu ülkelerinden olmak üzere 26 ülkeden karar alma yetkisine sahip bir üst düzey yönetici ve bir teknik personel davet edilmiş olup, 16 ülkeden 28 kişi katılım sağlamıştır. Çalıştaya, yurtiçinden ilgili kurum ve kuruluşlarımızı temsilen üst düzey yöneticiler ile birlikte yaklaşık 170 kişi katılmıştır. Ayrıca, Irak Büyükelçisi de Çalıştaya katılım sağlamıştır. Ülkemizde kuraklık yönetimi ile ilgili ilke, strateji ve politikaların belirlenmesine yönelik, kuraklık ve etkileriyle ilgili kurumları bir araya getirerek kuraklık yönetimi stratejisinin geliştirilmesi, ulusal kuraklık izleme ve tahmini için gerekli çerçevenin oluşturulması gayesiyle uluslararası katılımlı kuraklık çalışma toplantısı 4-5 Mart 2014 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Sekreteryası (UNCCD), ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve ABD Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) nın destekleriyle Uluslararası Kuraklık Yönetimi Çalışma Toplantısı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenmiştir. Toplam 31 yerli ve yabancı kurum ve kuruluştan 140 ı aşkın sayıda temsilcinin katılım sağlamıştır. Türkiye-AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) nın desteğiyle Türkiye de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi kapsamında seçilen 1 pilot havzada (Batı Karadeniz Havzası) Taşkın Yönetim Planı hazırlanması kapsamında; 1- Taşkın Risk Yönetim Planının hazırlanması ile ilgili olarak Ocak 2014 tarihleri arasında Ankara'da paydaş kurumların katılımıyla etkinlik gerçekleştirilmiştir. 2- Projenin 6. Yönlendirme Komitesi Toplantısı 16 Ocak 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir Şubat 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olan proje etkinliğinde Taşkın Riski Yönetim planında yer alacak olan hedefler ve bu hedeflere ulaşılması için alınması gereken önlemlere yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca etkinlik Sayfa 32

35 kapsamında Romanya ve Fransa 'da kullanılan 2B model, uzmanlar tarafından anlatılmıştır Şubat 2014 tarihleri arasında Akçakoca'da gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Bartın ve Çaycuma için hazırlanan önlemler ve tedbirler tamamlanmıştır Mart tarihleri arasında projenin 3. bileşeni olan "Ulusal Uygulama Planı" ve Bileşen 1, Faaliyet1.1 kapsamında hazırlanan Türkiye de Taşkın Riski Yönetimine İlişkin Yasal ve Kurumsal Boşluk Analizi kapsamında etkinlik gerçekleştirilmiştir. 6-2 Nisan 2014 tarihinde projenin 7. Yönlendirme Komitesi Toplantısı gerçekleştirilmiştir Nisan 2014 tarihleri arasında Fransa'ya çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. "Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planı Hazırlanması Projesi" sözleşmesi tarihinde imzalanarak çalışmalara başlanmıştır. "Durgun Yerüstü Kara İç Sularının Ötrofikasyona Karşı Korunmasına İlişkin Tebliğ" tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. "Alabalık ve Sazan Türü Balıkların Yaşadığı Suların Korunması ve İyileştirilmesi Hakkında Yönetmelik" tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik 11/02/2014 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. "İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği" 08 Mayıs 2014 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. "Biyolojik-Kimyasal ve Hidromorfolojik İzleme Rehberleri" hazırlanmıştır. İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik kapsamında, "3 il"e ait içme suyu kaynaklarının kalite kategorisi ve arıtma sınıfları belirlenmiştir. Milli Park Projesi: Ülkemizde 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ile ilan edilmiş olan 39 adet Milli Park, 191 adet Tabiat Parkı, 31 adet Tabiatı Koruma Alanı ve 112 adet Tabiat Anıtı bulunmaktadır. Bu alanların koruma kullanma dengesi gözetilerek sürdürülebilir yönetimini sağlamak amacıyla ilgili gelişme ve yönetim planlarının yapılması, ziyaretçilere hizmet verecek alt ve üst yapı hizmetlerinin tamamlanması ve buraların işletilmesi/işlettirilmesi gibi faaliyetleri içermektedir. Genellikle orta vadeli bir bütçe planına tabi projelerdir yılı Ocak-Haziran döneminde 2873 Milli Park kanunu kapsamında yönetilen milli park ve tabiat parklarının alt plan ve projelerin hazırlanmasına, milli parkın Sayfa 33

36 kontrollü kullanılması ve korunmasına katkı sağlamak ve Milli Parka gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla projelendirme çalışmaları başlamıştır. 2 Adet Milli Park Uzun Devreli Gelişme Planı ve 5 Adet Tabiat Parkı Gelişme Planı onaylanmıştır. Başkomutanlık Tarihi Milli Parkı Projesi: Afyon ve Kütahya illerinin kapsayan bu projede milli tarihimize sahip çıkılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla tarihi milli parkta; mevcut şehitliklerin bakım ve onarımları, bu alanlara ait imar planı ile mimari projelerinin yapımı, çevre düzenlemeleri ile alt ve üst yapı hizmetlerinin yapımı faaliyetleri söz konusudur. Yıllık programlarla bu hizmetler yerine getirilmektedir. Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Projesi: Çanakkale Gelibolu da uygulanmakta olan bir projedir. Proje kapsamında genellikle yıllık programlarla bütçe imkânlarına göre alt ve üst yapı hizmetleri, mevcut şehitliklerin yapımı, bakımı ve onarımları, her türlü planlarının yapılması gibi faaliyetler sürdürülmektedir. Çanakkale Zaferinin Yüzüncü Yıl Hazırlık Projesİ: Çanakkale kara ve deniz savaşlarının yüzüncü yıl dönümünde, savaşa katılan ülkeler tarafından değişik etkinlikler yapılması planlanmaktadır. Savaşın gerçekleştiği alanın gerçek sahibi olarak ülkemizce bu etkinliklere ev sahipliği yapılması ülkemiz açısından önem arz etmektedir. Ayrıca, planlanan ve uygulanması düşünülen projedeki tarihi öneme sahip tesisler yıkılıp, yok olmak üzeredir. Projenin ana bölümünü bu tesislerin restorasyonu ve restitasyonunu oluşturmaktadır. Çanakkale Savaşlarının tarihi değerini canlı tutmak ve gelecek nesillere aktarmak projenin amaçlarındandır. Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı Sarıkamış Kafkas Cephesi Tanıtım ve Araştırma Merkezi: Sarıkamış Harekatından kalan hatıra, belge ve savaş malzemelerini sergilenerek ve Ruslar tarafından silahlandırılan Ermenilerin sivil halka uyguladıkları katliamlar görsel olarak canlandırılacağı panorama ile Sarıkamış Harekatının tarihi değerini canlı tutmak ve gelecek nesillere aktarmak için projelendirilmiştir. Uygulama ihaleleri yapılacaktır. Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi: Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi (ÇNHRP) kapsamında açılan Hatilla Vadisi Milli Parkı ve Verçenik-İspir Yaban Hayatı Geliştirme Sahalarında Yapılacak Yönetim Planlaması, Uygulama Planlarının Yapılması ve Korunan Alan Çalışanları İçin Kapasite Geliştirme Çalışmaları nın yapılması konusundan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sorumludur. Söz konusu alanlar için öngörülen faaliyetleri gerçekleştirmek üzere 2014 yılı sonuna kadar ihale sürecinin sonlandırılması, çalışmalara başlanması ve proje kapsamında öngörülen ekoturizm konulu bir eğitimin yapılması hedeflenmektedir. Sayfa 34

37 Milli Parkların Tanıtımı İçin Mobil Uygulamalar Geliştirilmesi Projesi: Ocak-Haziran 2014 dönemini kapsayan ilk altı aylık süreçte, şartname hazırlıkları yapıldı ve şartnameler hazırlandı. Temmuz- Aralık 2014 döneminde ise ihaleye çıkılacaktır Yıl Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi: Merkez, doğada yaralı ve bakıma muhtaç olarak ele geçen yaban hayvanlar ile Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu na göre ticareti yasak olan hayvanların geçici süreyle merkezde tedavi ve rehabilitasyonu amacıyla yapılması planlanmıştır. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde böyle bir merkezin olmaması zarar görmüş hayvanların tedavi ve rehabilitasyonunun zaman kaybına neden olmakta ve genellikle de hayvanlar nakil esnasında ölmektedir. Bu nedenle, doğada bir şekilde zarar görmüş hayvanların yerinde (Bölgede) tedavi ve rehabilite edilmesi için Van ili nde bir merkezin kurulması önem arz etmektedir. İlk alttı ay içerisinde söz konusu merkezin projesi yaptırılmış ve inşaat ve uygulama aşamasına ikinci altı ayda başlanacaktır. İstanbul Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi:Ülkemiz biyolojik çeşitlilik bakımından Avrupa ve Orta Doğunun en zengin ülkelerindendir. Araştırmalara göre yurdumuzda; yaklaşık bitki, 161 memeli, 460 kuş, 141 sürüngen ve 716 balık türü ve böceklerle birlikte yaklaşık canlı türü yaşamaktadır. Geçmişten günümüze bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de birçok bitki ve hayvan türü yok olmuş, birçok tür de bugün yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu varlığımızın korunması amacıyla yaptığımız çalışmalardan birisi de yararlı ve bakıma muhtaç yaban hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyonlarının yapılarak tekrar tabiata kazandırılmasıdır. Zengin fauna varlığımızın devamlılığı için bir ihtiyaç olan bu çalışmalar, aynı zamanda yaban hayatı veteriner hekimliğinin gelişimine ve gönüllü kişi, kuruluşlar ve toplumda yaban hayatı bilincinin oluşmasına katkı sağlamaktadır. Proje kapsamında yer tespiti çalışması yapılmış olup; tespit edilen İstanbul Avcıkoru Tabiat Parkında yapılan arazi çalışmasında söz konusu alanın kuzeyinde 220 Ha. alan İstanbul Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi ve Tabiat Müzesi yapımı için uygun olduğu belirlenmiştir. Hazırlığı devam eden Uzun Devre Gelişme Planını (UDGP) içerisinde söz konusu merkeze yer verilmiştir. Planın onaylanmasını müteakip danışmanlık hizmeti alımı yolu ile fizibilite raporu ve proje hazırlanacaktır. Sayfa 35

38 Ulusal Korunan Alan Sisteminin İyileştirilmesi Projesi: Projekapsamında tanımlanan faaliyetlerden birisi olan Ulusal Ekoturizm Stratejisi ve Eylem Planının hazırlanması ve Göreme Tarihi Milli Parkından uygulanmasına ilişkin ihale çalışmalarına başlanmış, Teknik Şartname hazırlanmıştır. Sulak Alanların Yönetim Planlarının Yapılması:Sulak Alanların Yönetim Planların Hazırlanması Projesi 2011 yılından beri sürmekte olup, 2014 yılı içerisinde planlanan çalışmalar tamamlanacaktır. Projenin 2017 yılına kadar uzatılması planlanmaktadır. Yeşilırmak Havzası Biyoçeşitlilik ve Peyzaj Haritasının çıkarılması:yeşilırmak Havzası Biyoçeşitlilik ve Peyzaj Haritasının çıkarılması projesi ihalesi yapılarak, çalışmalara başlanmıştır. Natura 2000 Gereksinimlerinin Uygulanması için Doğa Koruma Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (AB):AB destekli bir proje olan Natura 2000 gereksinimlerinin Uygulanması için Doğa Koruma Sisteminin Güçlendirilmesi Projesinin ise 2014 yılı son çeyreğinde başlaması planlanmakta olup, üç yıl içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. Baraj Su Aynası Altında Kalacak Bitki Türlerinin Tespiti Projesi:2013 yılında 3 yıl süreyle yürütülecek olan ve toplam bütçesi 1 milyon TL olan Baraj Göl Aynası (Göl Alanında) Altında Kalacak Bitki Türlerinin Tespiti Projesi başlatılmıştır. Proje ile yılları arasında DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yatırım programında yer alan baraj projelerinde, baraj göl aynasının su tutulması ile su altında kalacak olan; risk altında olan, ekonomik (tıbbi-aromatik) değeri olan, endemik, lokal endemik, nadir ve nesli tehlikede olan bitki türlerinin (özellikli bitkiler) belirlenmesi, taşınması/ nakledilmesi için uygun habitatların tespit edilmesi ve üretim materyallerinin toplanması hedeflenmektedir yılı ilk altı aylık dönemde proje kapsamında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir: Projenin hizmet alımını gerçekleştirecek Bölge Müdürlükleri için teknik şartname hazırlanmıştır. Projenin endemik mail grubu oluşturulmuştur. Proje alanı olan illerde (Gökçeler Barajı-Antalya, Artvin Barajı- Artvin, Karareis Barajı ve Rahmanlar Barajı-İzmir, Girme Barajı- Muğla, Sorgun Barajı- Mersin, Arsuz-Gönençay Barajı-Hatay, Gümüşören Barajı-Kayseri, Geben Barajı- Kahramanmaraş) proje bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları yapılmıştır. Sayfa 36

39 Proje alanları tekrar gözden geçirilmiş olup, proje alanları ile ilgili revizyon çalışması yapılmıştır. Proje için lansman çalışması yürütülmüştür. Proje ortakları olan Orman Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ile ilk altı aylık faaliyet değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi: 2013 yılında, 6 yıl süreyle yürütülmek üzere bütçesi 23,25 milyon TL olan Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi başlatılmıştır. Ülkemiz üç biyocoğrafik bölgenin kesiştiği noktada olması ve beş mikro gen merkezini barındırması nedeniyle zengin biyolojik çeşitliliğe sahip bir ülkedir. Bu zenginliğimizi tespit etmeye yönelik envanter çalışmaları çoğunlukla literatür tabanlı yapılmış olup, mevcut literatür çalışmaları arazi çalışmaları ile güncellenmemiştir. Bu nedenle gerek eksik olan/ mevcut olan envanter çalışmalarının tamamlanması ve biyolojik çeşitlilik gidişatının izlenmesi ve takibinin sağlanmasındaki eksikliklerin giderilmesi ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanmıştır. 28 ilde proje için ihale yapılarak, çalışmalar başlamıştır. 2 ilde ise çalışmalar, üniversiteler ile yapılan protokoller vasıtasıyla yürütülmekte olup, toplamda 30 ilde proje çalışmaları devam etmektedir yılı ilk altı aylık dönemde proje kapsamında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir: 2014 yılında 14 iş programının değerlendirmesi yapılmıştır, 2014 yılında 14 ara raporun değerlendirilmesi yapılmıştır, Mayıs tarihlerinde bölge teşkilatından proje sorumluları ile projede çalışan uzmanların katıldığı bir çalıştay düzenlenmiştir, Yüklenici Firmalar ile ayrı ayrı toplantılar düzenlenerek, projenin gidişatı hakkında bilgi alınarak istişarelerde bulunulmuştur. Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi Eylem Planı çalışmalarına başlanmıştır. Nuhun Gemisi Veritabanı nın geliştirilmesi için Bilgi İşlem Dairesi ile beraber bir çalışma grubu oluşturulmuş ve çalışmalara başlanmıştır, 2014 yılında ihaleye çıkacak olan iller için teknik şartname hazırlıkları yapılmıştır, TÜBİTAK ile birlikte çalışma yapılmasını tartışmak üzere birçok toplantı yapılmıştır, sayfası güncellenmiştir. grubu güncellenmiştir. Biyokaçakçılıkla Mücadele projesi:2013 yılında, 3 yıl süreyle yürütülmek üzere toplam bütçesi 1,5 milyon TL olan Biyokaçakçılıkla Mücadele Projesi başlatılmıştır. Sayfa 37

40 Proje ile ülkemizin sahip olduğu biyolojik kaynakların izinsiz olarak elde edilerek yurt dışına çıkartılmasının (biyokaçakçılığın) ve ülkemizin kontrolü ve/veya ortaklığı dışında çeşitli amaçlarla kullanılmasının önlenmesi ve neticesinde ülkemize ait genetik kaynaklardan elde edilebilecek ekonomik, sosyal, bilimsel, teknolojik, tıbbi, ticari ve kültürel potansiyel faydaların ülkemiz menfaatine kullanılmasının sağlanması hedeflenmektedir yılı ilk altı aylık dönemde proje kapsamında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir: Bölge Müdürlükleri için proje uygulama rehberi hazırlanmıştır Biyokaçakçılıkla mücadeleye yönelik mevzuat çalışmaları yapılmıştır 6 İlde (Edirne, Balıkesir, İstanbul, Bilecik, Yalova, Konya) Biyokaçakçılıkla Mücadele Semineri düzenlenmiştir Van, Bitlis, Muş ve Bilecik illerinde ilçe düzeyinde kolluk birimlerine bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır Mevzuata ilişkin eksiklerin giderilmesi, kurumlararası eşgüdüm ve işbirliğinin sağlanması, biyokaçakçılığın tespiti ile koruma ve kontrole yönelik önerilerle, halkın ve yabancı ziyaretçilerin bilgilendirilmesini içeren yöntem ve önerilerin geliştirilmesi hususlarında 5-6 Haziran 2014 tarihlerinde ilgili kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin katılımıyla Ankara da Biyokaçakçılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlenmiştir. Sokak Hayvanı Rehabilitasyon Projesi: 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu nun Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması başlıklı 6. Madde nin 4. Fıkrasında Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır hükmü yer almaktadır. Bakanlığımızca 2013/8 sayılı "Geçici Hayvan Bakımevi Yapımı İle İlgili Ödenek Tahsisi Hakkında" Genelge yayımlanmıştır yılı için 2013/8 no.lu genelge kapsamında, hayvan bakımevi yapmak isteyen Belediyelerin bildirilmesi için dağıtımlı yazı yazılmış, gelen talepler değerlendirilmekte olup; ikinci altı aylık dönemde projesi ve yeri hazır olan Belediyelerden Bakanlıkça uygun görülenlere proje bedelinin %40 ına kadar ödenek aktarılacaktır. Sayfa 38

41 2014YILI YATIRIM PROJELERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ Tablo 6: 2014 Yılı Bakanlık Yatırım Projeleri Gerçekleşmeleri (1.000 TL) SEKTÖRÜ PROJE NO PROJE ADI BÜTÇE TÜRÜ 2014 PROGRAMI 2014 REVİZE PROGRAMI HAZİRAN SONU HARCAMA 2011A POTANSİYEL AĞAÇLANDIRMA SAHALARI VERİ TA İLE HAVZA BAZLI İZLEME SİS. GELİŞTİRİLMESİ GENEL A MUHTELİF ETÜD PLAN VE PROJE YAPIMI GENEL A ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELEDE KAPASİTE GELİŞTİRME GENEL A MUHTELİF İŞLER GENEL ORMANCILIK 2012A TAŞKIN DİREKTİFİNİN UYGULANMASI İÇİN KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ TAŞKIN DİREKTİFİNİN UYGULANMASI İÇİN KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ GENEL IPA A TAŞKIN RİSK YÖNETİM PLANLARININ HAZIRLANMASI GENEL A BİLİŞİM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ GENEL A MURAT NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ GENEL A SOKAK HAYVANI REHABİLİTASYON PROJESİ GENEL SEKTÖR TOPLAMI Sayfa 39

42 SEKTÖRÜ PROJE NO PROJE ADI BÜTÇE TÜRÜ 2014 PROGRAMI 2014 REVİZE PROGRAMI HAZİRAN SONU HARCAMA 1995F GELİBOLU Y.ADASI TARİHİ MİLLİ PARK ÖZEL PRJ. GENEL F MİLLİ PARK PROJESİ GENEL F BAŞKOMUTANLIK TARİHİ MİLLİ PARKI PRJ. GENEL F HİZMET BİNASI BAKIM-ONARIMI PROJESİ GENEL F ÇANAKKALE ZAFERİNİN 100.YILI HAZIRLIK PROJESİ GENEL TURİZM 2013F İSTANBUL YABAN HAYATI KURTARMA VE RAHABİLİTASYON PROJESİ GENEL 2013F ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYONU PROJESİ GENEL F NENEHATUN TARİHİ MİLLİ PARKI PROJESİ GENEL F YIL YABAN HAYATI KURTARMA VE REHAMER. GENEL F SARIKAMIŞ HAREKATI KAFKAS CEP.TAN.ARŞ.MER. GENEL F MİLLİ PARKLARIN TANITIMI İÇİN UYG.METOD.GELİŞ. GENEL F AV, YABAN HAYATI VE SU ÜRÜNLERİ PRJ. DÖNER S SEKTÖR TOPLAMI Sayfa 40

43 SEKTÖRÜ PROJE NO PROJE ADI BÜTÇE TÜRÜ 2014 PROGRAMI 2014 REVİZE PROGRAMI HAZİRAN SONU HARCAMA 2011K SULAK ALANLARIN YÖN. PLAN. HAZIRLANMASI PRJ. GENEL K MARMARA BÖLGESİ SİSTEMATİK KORUMA PLANLAMASI PRJ. GENEL K YEŞİLIRMAK HAVZASI BİYOÇEŞİTLİLİK VE PEYZAJ HARİTASININ ÇIKARILMASI GENEL K ULUSAL ARAZİ ÖRTÜSÜ VERİTABANI (2012) GENEL 2013K BİYOKAÇAKÇILIKLA MÜCADELE PROJESİ GENEL ÇEVRE (DKH) 2013K ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ENVANTER VE İZLEME PROJESİ 2013K BARAJ SU AYNASI ALTINDA KALACAK BİTKİ TÜRLERİNİN TESPİTİ GENEL GENEL K ULUSAL KORUNAN ALAN SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ GENEL K NATURA 2000 GEREKLİLİKLERİNİN UYGULANABİLMESİ İÇİN ULUSAL DOĞA KORUMA SİSTEMİNİN GÜÇLENİRİLMESİ GENEL NATURA 2000 GEREKLİLİKLERİNİN UYGULANABİLMESİ İÇİN ULUSAL DOĞA KORUMA SİSTEMİNİN GÜÇLENİRİLMESİ (AB) HİBE (AB) K SULAK ALAN.KOR.TANZ.REHA PROJESİ DÖNER S SEKTÖR TOPLAMI Sayfa 41

44 SEKTÖRÜ PROJE NO PROJE ADI BÜTÇE TÜRÜ 2014 PROGRAMI 2014 REVİZE PROGRAMI HAZİRAN SONU HARCAMA 2012K SU KAYNAKLARININ KALİTE KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ GENEL K OTOMATİK SÜREKLİ ÖLÇÜM İSTASYONLARININ KURULMASI GENEL K HAVZA İZLEME VE REFERANS NOKTALARININ BELİRLENMESİ GENEL HAVZA İZLEME VE REFERANS NOKTALARININ BELİRLENMESİ SER.TRN K KURAK DÖNEM YÖNETİM VE EYLEM PLANLARININ HAZIRLANMASI GENEL K ULUSAL SU BİLGİ SİSTEMİ GENEL İÇME SUYU (DKH) 2013K HAVZA YÖNETİM PROJELERİ GENEL 2013K İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ GENEL 2013K ATATÜRK BARAJ GÖLÜ KORUMA PROJESİ GENEL K GÖRDES BARAJ HAVZASI ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME GENEL K TÜRKİYE DE YERALTI SUYU YÖNETİMİ KAP.GELŞ. GENEL TÜRKİYE DE YERALTI SUYU YÖNETİMİ KAP.GELŞ. AB HİBE K İÇME SUYU ARITIMI İÇİN UYGUN METODLARIN GELİŞTİRİLMESİ GENEL İÇME SUYU ARITIMI İÇİN UYGUN METODLARIN GELİŞTİRİLMESİ AB HİBE K NEHİR HAVZA YÖNETİM PLANLARI HAZIRLANMASI GENEL NEHİR HAVZA YÖNETİM PLANLARI HAZIRLANMASI AB HİBE SEKTÖR TOPLAMI DKH: Diğer Kamu Hizmetleri. Sayfa 42

45 SEKTÖRÜ PROJE NO PROJE ADI BÜTÇE TÜRÜ 2014 PROGRAMI 2014 REVİZE PROGRAMI HAZİRAN SONU HARCAMA KONUT 2014G LOJMAN ONARIMI GENEL SEKTÖR TOPLAMI KAMULAŞTIRMA SEKTÖRÜ PROJE NO PROJE ADI BÜTÇE TÜRÜ 2014 PROGRAMI 2014 REVİZE PROGRAMI HAZİRAN SONU HARCAMA TURİZM 2003F BAŞKOMUTANLIK TARİHİ MİLLİ PARKI PRJ. GENEL 2013F ÇANAKKALE ZAFERİNİN 100.YILI HAZIRLIK PROJESİ GENEL SEKTÖR TOPLAMI SEKTÖRÜ PROJE NO PROJE ADI BÜTÇE TÜRÜ 2014 PROGRAMI 2014 REVİZE PROGRAMI HAZİRAN SONU HARCAMA ORMANCILIK HİZMET EVİ ALIMI SEKTÖR TOPLAMI Sayfa 43

46 GENEL BÜTÇE (BinTL) SEKTÖRÜ PROJE NO PROJE ADI BÜTÇE TÜRÜ 2014 PROGRAMI 2014 REVİZE PROGRAMI HAZİRAN SONU HARCAMA 2011A POTANSİYEL AĞAÇLANDIRMA SAHALARI VERİ TA İLE HAVZA BAZLI İZLEME SİS. GELİŞTİRİLMESİ GENEL A MUHTELİF ETÜD PLAN VE PROJE YAPIMI GENEL A ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELEDE KAPASİTE GELİŞTİRME GENEL A MUHTELİF İŞLER GENEL ORMANCILIK 2012A TAŞKIN DİREKTİFİNİN UYGULANMASI İÇİN KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ TAŞKIN DİREKTİFİNİN UYGULANMASI İÇİN KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ GENEL IPA A TAŞKIN RİSK YÖNETİM PLANLARININ HAZIRLANMASI GENEL A BİLİŞİM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ GENEL A MURAT NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ GENEL A SOKAK HAYVANI REHABİLİTASYON PROJESİ GENEL F GELİBOLU Y.ADASI TARİHİ MİLLİ PARK ÖZEL PRJ. GENEL F MİLLİ PARK PROJESİ GENEL F BAŞKOMUTANLIK TARİHİ MİLLİ PARKI PRJ. GENEL F HİZMET BİNASI BAKIM-ONARIMI PROJESİ GENEL F ÇANAKKALE ZAFERİNİN 100.YILI HAZIRLIK PROJESİ GENEL TURİZM 2013F İSTANBUL YABAN HAYATI KURTARMA VE RAHABİLİTASYON PROJESİ 2013F ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYONU PROJESİ GENEL GENEL F NENEHATUN TARİHİ MİLLİ PARKI PROJESİ GENEL F YIL YABAN HAYATI KURTARMA VE REHAMER. GENEL F SARIKAMIŞ HAREKATI KAFKAS CEP.TAN.ARŞ.MER. GENEL F MİLLİ PARKLARIN TANITIMI İÇİN UYG.METOD.GELİŞ. GENEL ÇEVRE (DKH) 2011K SULAK ALANLARIN YÖN. PLAN. HAZIRLANMASI PRJ. 2011K MARMARA BÖLGESİ SİSTEMATİK KORUMA PLANLAMASI PRJ. 2012K YEŞİLIRMAK HAVZASI BİYOÇEŞİTLİLİK VE PEYZAJ HARİTASININ ÇIKARILMASI GENEL GENEL GENEL Sayfa 44

47 SEKTÖRÜ PROJE NO PROJE ADI BÜTÇE TÜRÜ 2014 PROGRAMI 2014 REVİZE PROGRAMI HAZİRAN SONU HARCAMA 2012K ULUSAL ARAZİ ÖRTÜSÜ VERİTABANI (2012) GENEL K BİYOKAÇAKÇILIKLA MÜCADELE PROJESİ GENEL K ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ENVANTER VE İZLEME PROJESİ GENEL K BARAJ SU AYNASI ALTINDA KALACAK BİTKİ TÜRLERİNİN TESPİTİ GENEL K ULUSAL KORUNAN ALAN SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ GENEL K NATURA 2000 GEREKLİLİKLERİNİN UYGULANABİLMESİ İÇİN ULUSAL DOĞA KORUMA SİSTEMİNİN GÜÇLENİRİLMESİ GENEL NATURA 2000 GEREKLİLİKLERİNİN UYGULANABİLMESİ İÇİN ULUSAL DOĞA KORUMA SİSTEMİNİN GÜÇLENİRİLMESİ (AB) HİBE (AB) K SULAK ALAN.KOR.TANZ.REHA PROJESİ DÖNER S K SU KAYNAKLARININ KALİTE KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ GENEL K OTOMATİK SÜREKLİ ÖLÇÜM İSTASYONLARININ KURULMASI GENEL K HAVZA İZLEME VE REFERANS NOKTALARININ BELİRLENMESİ GENEL HAVZA İZLEME VE REFERANS NOKTALARININ BELİRLENMESİ SER.TRN K KURAK DÖNEM YÖNETİM VE EYLEM PLANLARININ HAZIRLANMASI GENEL İÇME SUYU (DKH) 2012K ULUSAL SU BİLGİ SİSTEMİ GENEL K HAVZA YÖNETİM PROJELERİ GENEL K İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ GENEL K ATATÜRK BARAJ GÖLÜ KORUMA PROJESİ GENEL K GÖRDES BARAJ HAVZASI ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME GENEL K TÜRKİYE DE YERALTI SUYU YÖNETİMİ KAP.GELŞ. GENEL TÜRKİYE DE YERALTI SUYU YÖNETİMİ KAP.GELŞ. AB HİBE K İÇME SUYU ARITIMI İÇİN UYGUN METODLARIN GELİŞTİRİLMESİ GENEL İÇME SUYU ARITIMI İÇİN UYGUN METODLARIN GELİŞTİRİLMESİ AB HİBE K NEHİR HAVZA YÖNETİM PLANLARI HAZIRLANMASI GENEL NEHİR HAVZA YÖNETİM PLANLARI HAZIRLANMASI AB HİBE GENEL BÜTÇE TOPLAMI Sayfa 45

48 DÖNER SERMAYE (BinTL) SEKTÖRÜ PROJE NO PROJE ADI BÜTÇE TÜRÜ 2014 PROGRAMI 2014 REVİZE PROGRAMI HAZİRAN SONU HARCAMA TURİZM 2013F AV, YABAN HAYATI VE SU ÜRÜNLERİ PRJ. DÖNER S ÇEVRE (DKH) 2013K SULAK ALANLARIN KORUNMASI TANZİMİ VE REHABİLİTASYONU DÖNER S DÖNER SERMAYE TOPLAMI Ormancılık Turizm Çevre İçmesuyu Konut Grafik 9: 2014 Yılı Yatırım Ödeneğinin Sektör Bazında Dağılımı Sayfa 46

49 TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bütçe Giderlerinin Gelişimi Ek-1 de yer almaktadır. Buna göre 2014 Yılsonu gerçekleşme tahmini TL dir Bu ödeneğin; Personel Giderleri TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi TL, Mal ve Hizmet Alımı Giderleri TL, Cari Transferler TL, Sermaye Giderleri TL, Sermaye Transferleri TL dir PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 20 Grafik 10: 2014 Yıl Sonu Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahmini Sayfa 47

09/TOHUM_F%C4%B0DANLIK_VE_KURAK_ALAN_A%C4%9EA%C3%87LANDIRMASI_TEKN%C 4%B0KLER%C4%B0_ULUSLARARASI_E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0_BA%C5%9EL

09/TOHUM_F%C4%B0DANLIK_VE_KURAK_ALAN_A%C4%9EA%C3%87LANDIRMASI_TEKN%C 4%B0KLER%C4%B0_ULUSLARARASI_E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0_BA%C5%9EL http://www.cem.gov.tr/erozyon/anasayfa/resimlihaber/14-04- 09/TOHUM_F%C4%B0DANLIK_VE_KURAK_ALAN_A%C4%9EA%C3%87LANDIRMASI_TEKN%C 4%B0KLER%C4%B0_ULUSLARARASI_E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0_BA%C5%9EL ADI%E2%80%A6.aspx?sflang=tr

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA 2008 BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

Proje alanı, süresi ve bütçesi

Proje alanı, süresi ve bütçesi 1 Proje Gelişim Süreci Projenin amacı Proje alanı, süresi ve bütçesi İşbirliği yapılan kurumlar Proje Bileşenleri Proje Faaliyetleri 2/21 Mart 2011 Mart 2011 Mart 2012 Mart 2012 Haziran 2012 Haziran 2013

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ

HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ Türkiye de Su Yönetiminin Değişimi Taner KİMENÇE, Altunkaya ÇAVUŞ,Burhan Fuat Çankaya 31 Ocak 2017 HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ Havza Koruma Eylem Planları ile Ülkemizde bulunan 25 Nehir Havzasının

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA - 2007 BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI....1 1- OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ........1 1-1. PERSONEL GİDERLERİ.... 3 1-2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ......4

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) 12-23 EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele 12. Taraflar Konferansı

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2007 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ Kamu mali sistemini düzenleyen

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

2011 YILI ULUSLARARASI EĞİTİM

2011 YILI ULUSLARARASI EĞİTİM 2011 YILI ULUSLARARASI EĞİTİM Konu: Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TIKA) ile işbirliği içerisinde

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2015 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ 21 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 21 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde, genel

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

İKİLİ İŞBİRLİĞİ. çevre ve ormancılık alanında otuz üç (33) Ülke ile toplam otuz yedi (38) tane,

İKİLİ İŞBİRLİĞİ. çevre ve ormancılık alanında otuz üç (33) Ülke ile toplam otuz yedi (38) tane, İKİLİ İŞBİRLİĞİ 1. İkili İşbirliği Türkiye tarafından; çevre, iklim değişikliği, meteoroloji, ormancılık ve su alanında sürdürülen uluslararası ilişkilerin temelinde: karşılıklı dostluğun geliştirilmesi

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 10.07.2013 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2017 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI TOPRAK MUHAFAZA VE HAVZA ISLAHI DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ DR.HAVVA KAPTAN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MUHAFAZA VE HAVZA

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-215 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2016 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA Öncelik 11.1 AB gerekliliklerine uygun olarak akredite edilecek bir IPARD (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni) ajansının kurulması 5648 sayılı Tarım

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2013 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ

OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2013 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU

ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU Çölleşme: Kurak, yarı kurak ve yarı nemli alanlarda iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dâhil olmak üzere çeşitli faktörlerden kaynaklanan arazi bozulumu

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 TEBLİĞ Kalkınma Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ I. 7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan 25. Dönem

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2012

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 1 GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3' uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 I KURUMSAL DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A) BÜTÇE 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Dumlupınar Üniversitesi

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) Çölleşme; kurak, yarı-kurak ve yarı nemli alanlarda, iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dahil olmak üzere

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALI DURUM VE BEKLENTILER RAPORU GİRİŞ:

2016 YILI KURUMSAL MALI DURUM VE BEKLENTILER RAPORU GİRİŞ: GİRİŞ: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri

Detaylı

20 AY (24 Mart 2006-30 Kasım 2007) 2.075.000 AVRO 925.000 AVRO Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (ECD)

20 AY (24 Mart 2006-30 Kasım 2007) 2.075.000 AVRO 925.000 AVRO Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (ECD) SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN SEKTÖREL POLİTİKALARA ENTEGRASYONU PROJESİ KÜNYE İsim Süresi Bütçe Hibe Bütçesi Finansman Faydalanıcı Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu Projesi 20

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2016 Üniversitemizde tüm kurumsal faaliyetler ile bunlara ilişkin kaynak kullanımı Ülkemiz 2023 vizyonu başta

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2016 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Ankara-2014 2013 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişimi

Detaylı

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetim Planlaması Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KALKIINMA BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ

BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ 11.09.2008, Kamu- STK Diyalog Toplantısı: Çölleşme ile Mücadelede Ortaklıklar AB Deneyimi ve CRIC7 için Fırsatlar ANKARA DRYNET PROJESİ Birleşmiş Milletler

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

KAMU HİZMET ENVANTERİ

KAMU HİZMET ENVANTERİ KAMU HİZMET ENVANTERİ 602.040.000 k planlama çalışmaları Bakanlık stratejik planının hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon hizmeti sunmak Kanunu (Md.9,60) 2-5436 sayılı

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı