BENİM ARABAM KASKO SİGORTASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BENİM ARABAM KASKO SİGORTASI"

Transkript

1 BENİM ARABAM KASKO SİGORTASI Genel Özellikler Türkiye sınırları dahilinde seyreden araçları, kasko sigortaları genel şartları dahilinde, gerek seyir gerekse park halinde iken karşılaşabileceği kaza risklerine karşı güvence altına alan araç sigortasıdır. Sigortaya Kabul Şartları Sigortalı aracın otomobil, kamyonet, minibus, kamyon, çekici/treyler, midibüs, otobüs, tanker, transmikser, iş makinesi, özel kullanımlı zırhlı araç vb. tipinde ve trafik tescil belgeli bir araç olması gerekmektedir. Sigorta Süresi Benim Arabam Kasko sigortasının poliçe süresi 1 yıldır. Özellikleri Benim Arabam Kasko Sigortasının önemli noktaları aşağıda belirtilmiştir: 1 den 12 ye kadar taksit alternatifi Enflasyona endeksli teminat verme imkanı 0 yaş otomobillerde 1 yıla kadar pert hasarlarda yeni ikame bedeli ödenir. 0 yaş ve ağırlığı 3500 kg yi geçmeyen hafif ticari araçlarda 6. aya kadar pert hasarlarda yeni ikame bedeli ödenir. Otomobillerde hasar ikame zeyilnamesi primsiz yapılmaktadır. Çekme/kurtarma, tamirci gönderimi vb. asistans hizmetlerini içeren ZURICH Sigorta Yardım Hizmetleri (Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Kamyon, Midibüs, Çekici/Treyler, Tanker, Transmikser araç tipleri için geçerli olup araç tipine göre sunulan hizmetin kapsamı değişebilmektedir) Sakarya, Samsun, Uşak ve Gaziantep illerinde Özel otomobiller için geçerli olup yıllık hasar adedi teminata göre değişebilmektedir) Otomobil, Minibüs ve Kamyonet tipi araçlarda Radyo/Teyp ve Cam Onarım Hizmeti (1 cam kırılması ve 1 radyo teyp çalınması hasarları kusursuz hasar kapsamında değerlendirilerek hasarsızlık indirimi bozulmayacaktır) 0 yaş otomobillerde isteğe bağlı teminat kapsamına dahil edilebilecek Hasarsızlık Koruma teminatı Araç telefonu, aracın orjinalinde bulunmayıp sonradan eklenmiş radyo teyp, kolonlar veya aksesuarları teminat kapsamına dahil edebilme imkanı Yüksek hasarsızlık indirim oranları (1. yıl hasarsızlıkta 40% indirim uygulanmaktadır) Hasar geçiren araçlarda, tamir süresinin 24 saati aşması ve aracın servise çekici kullanılarak götürülmesi durumunda 7 güne kadar kiralık araç hizmeti (Otomobil ve hafif ticari araçlarda) Plaka iline bağlı olarak 25% oranına varan indirim olanağı (sadece otomobil ve kamyonetlerde geçerlidir) Hususi araçlarda müşteriye bağlı fiyatlama yapısı ile 50% ye varan indirim imkanından yararlanma olanağı Ön cam tamiri, kaporta aksamı düeltme, iç döşeme tamiri vb. küçük hasarlarda hasarsızlığı bozmadan teminat altına alan Mini Hasar Onarım Hizmeti (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Denizli, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Erzincan, Eskişehir, Kayseri, Kırklareli, Konya, Mardin, Muğla, Ordu, Teminatlar

2 Kasko Teminatı Sigortalının, karayolunda kullanılabilen trafik tescil belgeli motorlu, motorsuz taşıtlardan, romörk veya karavanlar ile iş makinelerinden ve lastik tekerlekli traktörlerden doğan menfaatinin aşağıdaki tehlikeler dolayısıyla ihlali sonucu uğrayacağı maddi zararları Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları dahilinde teminat altına alınmıştır: İhtiyari Mali Mesuliyet Teminatı Poliçede belirtilen aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafık Kanununa ve Umumi Hükümlere göre aracın işleteninin hukuki sorumluluğunu Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları dahilinde teminat altına alır. Bu teminat, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası limitlerinin üzerinde kalan kısmını poliçede yazılı hadlere kadar temin eder. Aracın karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlarla müsademesi (çarpışması) Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler Aracın yanması Ferdi Kaza Teminatı Sigortalı araçta bulunan sürücü ve yolcuların, yolculuk sırasında, park halinde, araca binip inerken veya aracın bakımı yapılırken karşılaşabilecekleri kaza sonucu ölüm ve kaza sonucu sürekli sakatlık risklerini ve tedavi masrafları (tedavi masrafları teminatı sadece otomobil, kamyonet, kamyon, transmikser, çekici, tanker araç tiplerinde verilmektedir) Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları dahilinde karşılar poliçede belirtilen kişi başı limitler dahilinde güvence altına alır. Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları nın A.4. Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Zararlar maddesinde belirtilen aşağıdaki riskler Kasko teminatı kapsama dahil edilmiştir: 4.2. Grev, Iokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar Hukuksal Koruma Teminatı Hukuksal Koruma Teminatı ile sigortalının taraf olduğu ve bu sözleşmeyle saptanan konular kapsamındaki sözleşmeler ya da mevzuattan doğan hak ve yükümlülükleriyle ilgisi olan hukuksal uyuşmazlıkların, sulh yahut ilgili yargılama usulleri çerçevesinde giderilmesinde hukuksal çıkarlarının korunması için yapılması gereken gider ve diğer edimleri Hukuksal 4.3. A.5 maddesinin 5.11 bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar Deprem veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar 4.5. Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar 4.6. Taşıtta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar 4.7. Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar Koruma Sigortası Genel Şartları dahilinde güvence altına alır. Poliçede belirtilen aracın malikinin/sürücüsünün motorlu araç işletilmesinden doğan hukuksal sorunlarının halledilmesine yönelik harcamaları poliçede belirtilen limit dahilinde teminat altına alır. Bu sigorta, dava sonucunda hükmedilen tazminat yükümlülüklerini değil; sadece dava masraflarını karşılar. Hasarsızlık Koruma Teminatı İsteğe bağlı olarak teminat kapsamına dahil edilebilmektedir. Hasarsızlığı Koruma Teminatı ile 0(sıfır) km. otomobillerde, meydana gelebilecek biri kusurlu olmak üzere en fazla iki hasara kadar hasarsızlık indirim

3 hakkı kaybolmayacaktır. Poliçede herhangi bir hasarsızlık indirimi mevcut olması halinde, yenilemede aynı indirim oranının uygulanmasına devam edilecektir. Diğer Ek Teminatlar İsteğe bağlı olarak teminat kapsamına dahil edilebilmektedir. Aşağıdaki teminatlar, sigorta ettiren tarafından talep edilip poliçe üzerinde ayrıca belirtilmedikçe teminat kapsamına dahil değildir. Araç telefonu (tüm araç tiplerinde) Aracın orjinalinde bulunmayıp, sonradan monte edilmiş radyo teyp ve kolonlar (tüm araç tiplerinde) Aracın orjinalinde bulunmayıp, sonradan monte edilmiş ses ve görüntü cihazları (tüm araç tiplerinde) Yurtdışı teminatı (tüm araç tiplerinde) Taşınan Emtea (Kamyonet ve kamyonlarda) Römork (tüm araç tiplerinde) Televizyon, Video (Otobüslerde) Kasa (Kamyonet ve Kamyonlarda) ZURICH Sigorta Yardım Hizmetleri Otomobil, Minibüs ve Kamyonetler için sunulan asistans hizmetinin içeriği : 1. YOL YARDIM HİZMETLERİ: Lehdarın aracının daimi ikametgahından itibaren Türkiye cumhuriyeti K.K.T.C. ve aşağıda her bir teminatta belirtilen ülkelerde karşılaşabileceği her türlü sorun, kaza veya kendisini yardıma muhtaç hissettiği anda ZURICH SIGORTA YARDIM hizmet başlangıcı yapacak, ihbar neticesinde en kısa zamanda olaya müdahale edecektir. Aracın çekilmesi, kurtarılması, tamirci gönderilmesi, oto kapı kilit, benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi, lastik değiştirilmesi, radyo-teyp ve buna bağlı cam kırılması halinde nakil hizmetleri Daimi İkametgah tan 0 km den itibaren; diğer teminatlar ikamet ili dışında sağlanacaktır. Çekme Kurtarma: Sigortalı aracın kaza, mekanik ve elektrik arızaları, tam ya da kısmi çalınma, çalınmaya teşebbüs, yanma, devrilme, şarampole yuvarlanma veya anahtarların kaybolması sonucu hareket edememesi veya hareket edebilir olup maddi / bedeni zarara neden olabileceği durumlarda ZURICH SIGORTA YARDIM'ın sorumluluğu başlar. Yukarıda sayılan durumlar sonucu, araç hareket etsin ya da etmesin, herhangibir sınırlamaya tabi tutulmaksızın, sigortalı araç; - Arıza durumunda araç en yakın yetkili servise çekilir. - Sigortalı araç hasar anında ZURICH SIGORTA YARDIM tarafından en yakın ZURICH SİGORTA Merkez Servisine ya da ZURICH SİGORTA Anlaşmalı Servisine yönlendirilir. Sigortalı bu yönlendirmeyi kabul etmezse, Lehdarın istediği en yakın servise veya Lehdarın ikametgâhındaki en yakın servis ya da anlaşmalı servise çekilir Çekme ve kurtarma masrafları ZURICH SIGORTA YARDIM tarafından karşılanır. Sigortalı aracın anahtarlarının aracın içinde unutulması sonucu, Lehdarın aracı açamaması halinde, aracın bulunduğu yere, ZURICH SIGORTA YARDIM, aracın açılması için tamirci temin eder. Sigortalı aracın anahtarlarının kaybolması halinde ise, ZURICH SIGORTA YARDIM, aracın olay mahalline en yakın ZURICH Sigorta Servisi'ne (bulunmadığı illerde ZURICH Sigorta Yetkili Servisi'ne) ulaşması için çekici temin eder Tamirci Gönderme: Araç arıza veya kaza nedeniyle hareketsiz kaldığında, ZURICH SIGORTA YARDIM, yol kenarı yardım organizasyonunu yetkili Renault, Honda, Ford, Hyundai, Mercedes, Mitsubishi, Toyota, KIA, Lada, Tata, Proton, Nissan, Subaru, Rover Araç Servisleri ile Türkiye ve K.K.T.C. de organize edecektir. Yetkili araç servisi talep edildiği esnada müsait değil ise, ya da yol yardım anlaşması olmayan bir servis ise ZURICH SIGORTA YARDIM ın bu teminatla ilgili sorumluluğu, yol kenarı yardım teminatı hariç, aracın çekilmesi ve kapsam dahilinde olduğu durumlarda diğer teminatlar ile sınırlı olacaktır. Lehdarın ZURICH SİGORTA YARDIM HİZMETLERİ ile yapacağı ilk görüşme esnasında, arızanın yol kenarında tamir edilebileceği anlaşılırsa yerinde tamir için

4 belirtilen markalara ait Yetkili Araç Servisi gönderilecek, aksi taktirde ZURICH SIGORTA YARDIM tarafından aracı çekmek maksadıyla doğrudan çekici gönderilecektir. ZURICH SIGORTA YARDIM, Yetkili Araç Servisi'nin olay yerine maksimum 50 Km/ye kadar tek yön ulaşım ve 1/2 saate kadar servis işçilik ücretini karşılar. Araç yol kenarında tamir edilemediği takdirde de aracın çekilmesi hizmeti verilecektir. Bu menfaat kapsamında malzeme ve yedek parça bedellerine ilişkin olarak herhangi bir meblağ ödenmeyecektir. Kiralık Araç: Çekici hizmeti ZURICH SIGORTA YARDIM tarafından yada garanti kapsamında olan araçlarda garanti kapsamındaki araca ait firmanın yol yardım hizmeti tarafından veya özel çekici firması tarafından verilmiş sigortalıya, Konaklama ve Lehdarın Geri Gönderilmesi hizmetlerinden yararlanmamış olmak ve ZURICH SIGORTA YARDIM 'e müraacat etmek önkoşulu ile 7 güne kadar kiralık araç hizmeti aşağıdaki koşullar ve ZURICH SIGORTA YARDIM ' in onayı ile verilecektir: (Sürücünün kaza esnasında ağır yaralanması veya vefatı halinde trafik vakfının çekicileri tarafından olay yerinden nakil yapılan araçlarda kaza tarihinde geçerli çekici faturasının ibrazı halinde de 7 güne kadar kiralık araç hizmeti verilecektir) -Garanti kapsamında olan araçlarda garanti kapsamındaki firmanın yol yardım hizmeti tarafından veya özel çekici firması tarafından verilmiş araçlarda kaza tarihinde geçerli çekici faturanın ibrazı ve arac onarımın Zurich Sigorta Anlaşmalı Servislerinde yapılacak olması -Kaza neticesinde (arıza durumlarında kiralık araç hizmeti verilmez) araç onarımının 24 saatten ( iş gününden ) fazla sürecek olması (aracın servise teslimi,ekspertizinin ve hasar tespiti takip eden 24 saat içinde onarımının sağlanamaması) -Poliçe vadesi süresince vaka başına maksimum 7 (yedi) gün ve bütün bir yıl boyunca maksimum 14 (14 ) gün. -Kiralık araç, sürücü veya sigortalı araçta seyahat eden, yol ücreti ödemeyen yolculara temin edilir. Kiralık araç talep eden sürücünün asgari bir yıllık sürücü belgesine sahip olması gerekmektedir. Sürücü, kiralık araç firmasına kredi kartı numarasını vermelidir. Böylelikle ödenmemiş benzin masrafları, kiralık araç firmasının sağladığı Kasko, Trafik ve İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortaları (collision damage waiver), sürücü masrafları, tek yön ücreti* ve trafik cezaları ve bunun gibi uygun olmayan masraflar ortaya çıkar ise Sigortalının kredi kartı hesabına borç kaydedilecektir. İstanbul,Ankara,İzmir,Antalya,Adana,Trabzon ilerliden tek yön 30 km. yi aşmamak kaydıyla kiralık araçlar sigortalının talebine istinaden adrese teslim edilerek süre bitiminde adresinden teslim alınabilir. Bu iller haricindeki diğer kiralık araç teslimlerinde aracın kiralık araç bürosundan teslim alınması ve teslim alınan ildeki büroya teslim edilmesi esas olup, kazanın vuku bulduğu ilin sınırları dışındaki farklı bir yere bırakılması halinde tek yön ücreti sigortalı tarafından ödenecektir. -Sigortalıya kiralık araç sağlanması durumunda, kiralık araç büroları ile kaza yeri arasındaki mesafenin 100 km. civarında olmasına özen gösterilir. Yedek Parça Temini: Lehdarın aracının onarımı sırasında, ihtiyaç duyulan ancak bulunamayan yedek parçaların temini ve yetkili servise en kısa sürede ulaşımı, Türkiye de mümkün olabilen durumlarda ZURICH SIGORTA YARDIM tarafından sağlanacaktır. Yedek parça bedelleri Sigortalı tarafından karşılanacaktır. Seyahatin Devamının Sağlanması : Eğer sigortalı aracın hareket edememesi 24 saati geçiyor ve gerekli tamirin süresi 4 saatten fazla sürüyor ise ya da sigortalı araç çalınmış ise, ZURICH SIGORTA YARDIM, Lehdarın sürekli yaşadığı ikametgahına ya da gitmek istediği başka bir yere (bu yere gidiş ücretinin sürekli ikametgahına gidiş ücretine eşit ya da daha az olması kaydıyla) ulaşması için bölge şartlarına göre uçak, tren, otobüs bileti ya da azami 2 gün, mümkün olabilen durumlarda minimum 1600 CC gücünde bir kiralık araç temin eder. Lehdarın aracının kaza veya arıza yapması halinde, ikametgahının bulunduğu il dışında şehir içi taksi hizmeti ZURICH SIGORTA YARDIM tarafından sağlanacaktır. Konaklama Hizmeti: Lehdarın aracının onarım süresi 24 saat içerisinde gerçekleşemiyor ise, kendisinin ve araç içinde bulunan kişilerin bölge şartlarına göre 3 ya da 4 yıldızlı bir otelde en fazla 4 gece konaklaması (oda/kahvaltı dahil), ZURICH SIGORTA YARDIM tarafından sağlanacaktır.

5 Profesyonel Sürücü Hizmeti: Lehdarın aracının onarımı bittikten sonra, araç ZURICH SIGORTA YARDIM tarafından tahsis edilecek profesyonel bir sürücü ile sigortalıya ulaştırılır Lastik Değişimi: Araç ile yolculuk esnasında oluşabilecek lastik arızaları için, ZURICH SIGORTA YARDIM araçta mevcut olan yedek lastikle değiştirmek üzere olay yerine bir servis sağlayıcı gönderecektir. ZURICH SIGORTA YARDIM, işçilik masraflarını karşılayacak, malzeme masrafları Sigortalı/Lehdar tarafından ödenecektir. Lastiğin olay yerinde değiştirilememesi halinde en yakın tamirciye aracın nakli sağlanacaktır. Benzin Bitmesi Durumunda Çekme Hizmeti: Sigortalı aracın benzininin bitmesi durumunda, aracın en yakın benzin istasyonuna çekilmesi sınırsız olarak karşılanacaktır. Oto Kapı Kilit Hizmeti: Sigortalı aracın kapılarının arızalı olması, anahtarlarının kaybedilmesi, çalınması veya aracın içinde unutulmasından dolayı aracın içine girilemediği durumlarda, ZURICH SIGORTA YARDIM kapıların açılması için olay yerine gönderilen anahtarcının yol ve işçilik ücretini karşılayacaktır. ZURICH SIGORTA YARDIM, bu hizmeti, poliçede ismi yazılı Sigortalı'dan direkt talep gelmesi halinde sağlayacaktır. Bu hizmetle ilgili diğer tüm masraflar Sigortalı'ya/Lehdar a aittir. Araç kapısının açılamaması durumunda, en yakın tamirciye aracın nakli sağlanacaktır. Radyo / Teyp Çalınmasına Bağlı Cam Kırılması: Sigortalı araçlarda meydana gelebilecek radyo/teyp çalınması ve buna bağlı olarak cam kırılmalarında, aracın bulunduğu yerden çekici/kurtarıcı araç ile alınması ve anlaşmalı radyo/teyp, cam servislerine ücretsiz olarak aynı il içerisinde nakledilmesi sağlanacaktır. Onarılan ya da bulunan Aracın teslim alınması ile emanet ve muhafazası:eğer arızalanmadan sonra yapılacak tamir aracın 72 saatten fazla bir süre hareketsiz kalmasını gerektirirse, veya aracın çalınması durumunda, Araç, Sigortalı nın hırsızlığın meydana geldiği yeri terketmesinden sonra bulunursa, ZURICH SİGORTA YARDIM aşağıdaki masrafları ödeyecektir : a) Sigortalı aracı Daimi İkametgah a götürmek için Lehdar ın veya tayin ettiği herhangi bir kişinin aracın tamir edildiği veya bulunduğu mekana kadar yaptığı seyahat masrafları, b) Ya da tamir edilmiş veya bulunmuş aracın azami 400 TL na kadar emanet ve muhafaza masrafı.aracın tamirat masrafının kendi cari piyasa değerinden fazla olması halinde, Şirket, 1.12 nci madde çerçevesindeki herhangi bir masrafı ödemeyecektir. 2. MEDİKAL HİZMETLER Tıbbi Bilgi ve Danışmanlık: Sigortalı nın karşılaştığı acil olan veya olmayan her türlü sağlık problemi ile ilgili olarak ZURICH SIGORTA YARDIM Medikal Ekibi tarafından bilgi verilir. Doktor, uzman doktor, diş hekimi, hastane, teşhis merkezleri, eczane ve nöbetçi eczane isimleri, adresleri ve telefon numaraları bildirilir. Karşılaşılan sağlık problemi konusunda alınması gereken önlemlerle ilgili tavsiyede bulunulur ancak tanı konmaz, ilaç önerilmez. Acil tıbbi müdahale gerekiyorsa, ZURICH SIGORTA YARDIM Medikal Ekibi tarafından tüm organizasyonlar sağlanır. Tıbbi Nedenlerle Nakil: Sigortalı acil tıbbi nedenlerden dolayı Bedensel Zarar/Yaralanmaya maruz kaldığında veya ciddi hastalığı durumunda ZURICH SİGORTA YARDIM Lehdarın aynı il sınırları içerisinde en yakın uygun donanımlı sağlık kurumuna ve/veya ikametgahına yakın bir hastaneye, normal yolcu olarak veya diğer tıbbi imkanları kullanarak (kara ambulansı, hava ambulansı veya tarifeli ticari uçuş dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile)* refakatçi hekim eşliğinde naklini organize edecek ve masrafları ödeyecektir. Lehdarın nakil şekline sadece ZURICH SIGORTA YARDIM Medikal Ekibi karar verebilir. ZURICH SIGORTA YARDIM sadece kara ambulansı ile yapılan nakil masraflarını ödemekle yükümlüdür, hava ambulansı, tarifeli ticari uçuş vs... gibi diğer nakil vasıtalarından doğan masraflar Lehdarın kendisine aittir. Ancak tüm organizasyonlar ve gerekli düzenlemeler ZURICH SIGORTA YARDIM tarafından yapılacaktır. Kasko poliçelerinde, lehdarın birlikte ikamet ettiği yakınları ve lehdarın aracı içindeki kişiler için de söz konusu teminat dahilinde hizmet verilir. Eğer sigortalı, meydana gelen kazada yaralanmış ise, durumu tıbbi müdahale gerektiriyor ve olay yerinde hiçbir müdahale yapılamıyorsa, ZURICH SIGORTA YARDIM lehdarın, Türkiye sınırları içinde en yakın

6 sağlık merkezine götürülmesini temin eder. Lehdarın durumunun ciddiyetine göre, gerektiğinde bir sağlık görevlisi eşliğinde, aşağıda belirtilen araçlardan en uygunuyla sağlık merkezine götürülmesini sağlar. (- normal tarifeli uçak, tren, gemi ya da ambulans, -özel ambulans uçak) Hastanede Yatma Durumunda Yardım: Bedeni Yaralanma veya Ciddi Hastalık nedeniyle Lehdarın (ebeveyn ise) hastanede yatış süresinin 2 günü aşması durumunda aşağıdaki hizmetlerden biri organize edilir ve azami 100 TL na kadar masraflar ZURICH SIGORTA YARDIM tarafından ödenir. Acil İlaç + Sarf Malzemesi: Sigortalı nın tıbbi nakli veya ilk tıbbi müdahalesi esnasında gerekli olan ilaç ve sarf malzemeleri ZURICH SIGORTA YARDIM tarafından karşılanacaktır. İlk müdahaleden sonra kullanılacak ilaç ve sarf malzemeleri kapsam dışındadır. Acil Doktor + Tıbbi Müdahale: Sigortalı nın bu poliçenin kapsamındaki ani hastalığı veya yaralanması ve durumun ZURICH SIGORTA YARDIM doktorunun kararıyla olay yerinde müdahale edilebilir olması halinde, ZURICH SIGORTA YARDIM mümkün olabilen durumlarda en yakın sağlık personeli veya doktoru gönderecek ve ilk tıbbi müdahaleyi karşılayacaktır. İlk müdahaleden sonra yapılacak tedaviler kapsam dışındadır. Konuta Uzman Tıbbi Ekip / Ekipman Yollanması: -Konuta Hemşire Yollanması: Lehdarın ameliyat sonrasında veya bakıma ihtiyaç duyulan bir hastalığı esnasında konutta Sigortalıya bakacak başka kimse yok ise ve Lehdarın doktorunun ve ZURICH SIGORTA YARDIM Tıbbi Ekibinin onayı ile, müdahele başına tazminat limiti olmaksızın toplam TL üzerinden yılda azami 3 defa olmak üzere hemşire yollanır. 1/ Refakatçi yakının hastaneye nakli. 2/ Çocukların (16 yaşın altındaki) / yatalak birinci dereceden aile ferdinin akrabaların yanına refakatçi eşliğinde nakli. 3/ Çocukların (16 yaşın altındaki) / yatalak birinci dereceden aile ferdinin bakımı için refakatçi gönderilir (azami 48 saat ve sadece İstanbul, Ankara, İzmir'de). Yukarıdaki maddelerde Acil Durum kararını ZURICH SIGORTA YARDIM Tıbbi Ekibi karar verecektir ve limiti aşan meblağlar Sigortalı tarafından karşılanacaktır. Bedelleri Sigortalı tarafından ödenen ve ZURICH SIGORTA YARDIM tarafından organize edilen tüm tıbbi müdahelelerde, Sigortalıya tüm sorunların çözümünde Tıbbi Ekibimiz veya tayin edeceğimiz uzmanlar yardımcı olur. Vefat Halinde Cenazenin Tıbbi Şartlara Uygun Olarak Nakli: Sigortalı / Lehdar ın vefatı halinde Şirket: a) Cenazenin defnedilmesi için Daimi İkamet Yeri ne maklini organize edecektir. b) Refakat eden Lehdarlar ın defin yernine veya Daimi İkamet Yeri ne dönüşünü organize edecektir. Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışındadır. -Solunum Terapisti Yollanması: Lehdarın konutunda solunum hastası veya astım hastası var ise; doktor ve ZURICH SIGORTA YARDIM Tıbbi Ekibi tarafından onaylanması kaydı ile müdahele başına tazminat limiti olmaksızın toplam 300.-TL üzerinden yılda azami 3 defa olmak üzere ZURICH SIGORTA YARDIM konuta bir solunum terapisti veya hemşire yollar. -Yeni Doğum Yapmış Lehdarın ve Bebeğinin: 1/ Sağlık ve bakım hizmetleri, 2/ Bebek bakımı ve beslenmesi konusunda eğitim, 3/ Yeni doğan sarılığı olması durumunda fototerapi tedavisi, verilmesi için, ZURICH SIGORTA YARDIM bedelleri Sigortalı tarafından karşılanmak üzere uzman kişileri ve tıbbi ekipmanı Lehdarın konutuna gönderir. Eve Öğretmen Gönderilmesi: Sigortalı nın öğrenci olan çocuğunun kaza sonucu hastanede en az 2 gün yatması gerekiyorsa, taburcu edildikten sonra hemen okula gitmesinin mümkün olmadığı hastanede tedavi eden doktor tarafından belgelenir ve derslerine evde devam etme ihtiyacı ortaya çıkarsa, Sigortalı nın bulması ve organize etmesi şartıyla, resmi diploması olan bir öğretmen için öğrencinin okula gidebileceği güne kadar en fazla 3 gün için her gün ikişer saat, saati 50 TL na kadar ödeme yapılacaktır. Bu teminatla ilgili ödenecek azami tutar 300 TL'dır. Bu hizmet İstanbul belediye sınırları dahilinde geçerli olacaktır. Nakit Avansı: Lehdarın kaza veya hastalık sonucu yapmış olduğu hastane masrafları nedeni ile zor durumda kalarak talep etmesi

7 durumunda ZURICH SIGORTA YARDIM Uçak Bileti Alma / Ulaştırma: Sigortalı adına tarafından azami TL en geç 1 ay ücret / yer / tarih / mevki onayı alınmak içersinde geri ödenmesi koşulu ile, kaydıyla yurt içi ve yurt dışı uçak bileti alınır. Sigortalı ya imzalı belge karşılığı iletilir. Lehdarın bildireceği adrese biletin Sigortalı, istendiği takdirde ZURICH ulaştırılması gideri ile ilgili onayı üzerine SIGORTA YARDIM' e hastane belgelerini teslimat yapılır. Tüm IATA mensubu Hava ibraz etmek zorundadır. Yolu Şirketlerinin yurt dışı uçak bileti Reşit Olmayan Çocuklara Ani Hastalık veya Kaza Durumunda Yardım: Yardım Lehdarın seyahati sırasında reşit olmayan alımlarında % 4 yurt içinde % 2 indirim oranı uygulanır veya ödemeler Kredi Kartı ile yapılır. çocuklarından biri aniden hastalanır veya İş Organizasyonları: İş gereçleri ve kaza geçirirse, ZURICH SIGORTA YARDIM ihtiyaçları (mütercim-tercüman hizmetleri, ebeveyn tarafından önceden yazılı izin kongre-seminer-konferans, açılış, toplantı ve verilmiş olması koşuluyla çocuğun ihtiyacı benzeri organizasyonlar, ses, ışık projeksiyon olduğu tedavileri sağlayacak hastane ye veya gereçleri, faks, mobil telefon, PC kiralama) sağlık kuruluşuna transferini organize eder, ücret / yer / tarih / özellik onayı alınmak masraflarını karşılar. Lehdarın seyahat adresi kaydıyla Sigortalıya liste fiyatı üzerinden % 5 bırakması koşulu ile çoçuğunun sağlık indirim oranı ile sağlanır. Bilet ücretleri, bilet durumu hakkında kendisine bilgi verir. ulaştırma giderleri, posta hizmetleri, hizmet / ZURICH SIGORTA YARDIM bu hizmeti, tüm araç / gereç kiralama, sigorta veya iptal masrafların seyahat dönüşü Sigortalıdan bedeli gibi meblağlar önceden onayı alınmak tahsil edilmesi koşuluyla verecektir. kaydıyla Lehdarın hesabından tahsil edilir. 3. REZERVASYON HİZMETLERİ Turistik, Kültürel ve Sosyal Aktivitelerle İlgili Rezervasyon/Bilet Alımı/Ulaştırma: Sigortalı adına yukarıda sözü edilen kültürel, sportif ve seyahat amaçlı aktivitelerde mümkün olan durumlarda rezervasyon yapılır. Rezervasyonlar ulaşım giderleri sigortalıya ait olup hizmet ile ilgili olarak sigortalı onayı alınmak suretiyle teslimat yapılır. Pre-Travel Service: Seyahat öncesinde ZURICH SIGORTA YARDIM arandığında Sigortalıya yukarıda açıklanan tüm teminatlar ve indirim oranları hakkında bilgi verilir. Sigortalıya tüm bu hizmetlerden yararlanması için ne yapması gerektiği detaylı olarak açıklanır. Sigortalıya vize, pasaportlar, girişteki aşı istekleri, gümrükler ve kuralları, döviz kurları ve vergiler, hava durumu, Bankalar, Elçilikler ve Konsolosluklar hakkında ön bilgi verilir Otel rezervasyonları: Sigortalı tarafından talep edilen tüm rezervasyonlar, Türk Turizm Acentaları tarafından yapılarak, 2004 Kapı fiyatlarından yaklaşık % 40 a varan bir indirim oranı uygulanır. Bu oran direkt acente oranı olup, Sigortalıya komisyonsuz olarak aktarılacaktır. Türkiye'deki Yıldızlı Oteller için geçerlidir ve Otellerin belli dönemlerde acentelere uyguladığı promosyonlarda müşteriye direkt olarak verilecektir. Araç Bilgi Hattı: ZURICH SIGORTA YARDIM Araç Acil Yardım Bölümü tarafından, 24/24 saat ve 365 gün tüm Türkiye kapsamında yerel çekici-vinç firmaları, tamirhaneler ve araç markalarının servis istasyonları hakkınde bilgi ve telefon numarası verilir. İstenir ise karşılıklı fiyat onayı alındıktan sonra, anlaşmalı fiyatlarımızdan ilgili firmalar ile kontak kurulur. 4. İSTİSNALAR Kiralık Araç Rezervasyonları: Türkiye'de Şirketin, dolaylı ya da dolaysız olarak ZURICH SIGORTA YARDIM tarafından aşağıdaki durumlardan meydana gelebilecek Sigortalı Adına Yapılacak kiralık araç vakalarda hiçbir hizmet verme yükümlülüğü rezervasyonlarında Kiralık Araç Acente olmayacaktır: fiyatlarından yaklaşık % 40 a varan bir indirim oranı uygulanır. Bu oranlar, kiralık araç -Bu Poliçe kapsamında talepte bulunan istenilen bölgelere ve sezona göre herhangi bir Lehdar veya herhangi bir başka değişiklikler gösterir ve direkt ZURICH SIGORTA YARDIM oranı olup, Sigortalıya komisyonsuz olarak aktarılacaktır. kişinin hileli hareketleri, - Bu poliçe kapsamındaki herhangi bir hizmetin verilmesi esnasında, dolaylı veya

8 dolaysız meydana gelebilecek ve poliçenin kapsamında olmayan her türlü maddi/bedeni zarar, - Sel, deprem, volkanik patlamalar, fırtına ve meteor düşmesi gibi olağanüstü olaylar sonucu ortaya çıkan zararlar, -Terorizm, isyan ve ayaklanmalar, -Silahlı kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekatı, -Nükleer radyo-aktivite sonucu ortaya çıkan olaylar, -Araç sürücüsünün; (i) İlaç, zehirli veya narkotik maddelerin etkisinde olması veya kanındaki alkol düzeyinin aracı kullanmakta olduğu ülkedeki kanunların müsaade ettiği düzeyin üzerinde olması, (ii) Aracın sınıfına uygun ehliyete sahip olmaması. -Sigortalı ya da Sürücünün taşınan yolcu hayvan veya malın yolcu kapasitesine ya da yükleme biçimine uymayan şekilde taşınmasının hasara ya da kazaya sebebiyet vermesi durumunda, -Araçta taşınan yakıt madeni esaslı cisimler veya diğer yanıcı patlayıcı ya da zehirli maddeler, -Bir Lehdar ın aşağıdakilere katılması: (i) Yarış, ralli veya benzeri denemeler, olmasın, varolduğu yetkili bir doktor tarafından poliçe başlangıç tarihinden sonra tespit edilen tıbbi bir durum veya bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz, -Doğuştan olan hastalıklar (Gebelik esnasında oluşan veya genetik faktörlerden kaynaklanan hastalıklar), -İntihar veya intihar teşebbüsü, akıl hastalıkları, psikolojik rahatsızlıklar, salgın hastalıklar, -Akut olmayan diş tedavileri, acil olmayan rehabilitasyon tedavileri, -Estetik tedavileri, aşılanma. Şirket, asistans teminatı kapsamında aşağıdaki masraflardan sorumlu olmayacaktır: -Şirket yetki vermeden, Lehdar tarafından veya onun adına düzenlenmiş her türlü yardım faaliyeti ve masrafları, -Bu poliçe kapsamındaki hizmetlerden herhangi birinin verilmesi esnasında, aracın içinde veya üzerinde bulunan sökülebilen parçalar ile araç içinde yer alan tüm kişisel ve/veya ticari eşyaların kaybı/bozulması sonucu ortaya çıkan masraflar, -Rapor/belge gerektiren teminatlar için gerekli evraklar verilmediği takdirde. (ii) Amatör veya profesyonel sportif faaliyetler, (Tüm extreme spor olarak tanımlanabilecek sporlar: Kayak, su sporları, paraglading, hangliding, motocross, vb) (iii) Suç hareketleri, (iv) Bahisler. - Lehdar ın kasıtlı hareketleri, -Tıbbi reçete dışında alınan alkol, ilaçlar, zehirli maddeler uyuşturucular veya tıbbi ürünlerin gönüllü tüketimi ile ortaya çıkan hastalıklar veya patolojik durumlar, -Hamilelik veya doğum yapma, istekli olarak doğuma son vermek, -Protez, gözlük, kontakt lens, işitme cihazları veya suni organlar, Kamyon, Midibüs, Çekici/Treyler, Tanker, Transmikser için sunulan asistans hizmetinin içeriği : 1. YOL YARDIM HİZMETLERİ: Lehdarın aracının daimi ikametgahından itibaren Türkiye cumhuriyeti K.K.T.C. ve aşağıda her bir teminatta belirtilen ülkelerde karşılaşabileceği her türlü sorun, kaza veya kendisini yardıma muhtaç hissettiği anda ZURICH SIGORTA YARDIM hizmet başlangıcı yapacak, ihbar neticesinde en kısa zamanda olaya müdahale edecektir. Aracın çekilmesi, kurtarılması ve arıza durumunda nakil hizmetleri Daimi İkametgah tan 0 km den itibaren; diğer teminatlar ikamet ili dışında sağlanacaktır. -Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında, öncesinde tanısı konmuş olsun veya

9 Çekme Kurtarma: Sigortalı aracın kaza, mekanik ve elektrik arızaları, tam ya da kısmi çalınma, çalınmaya teşebbüs, yanma, devrilme, şarampole yuvarlanma veya sonucu hareket edememesi veya hareket edebilir olup maddi / bedeni zarara neden olabileceği durumlarda ZURICH SIGORTA YARDIM 'ın sorumluluğu başlar. Yukarıda sayılan durumlar sonucu, araç hareket etsin ya da etmesin, herhangibir sınırlamaya tabi tutulmaksızın, sigortalı araç kaza ve arıza durumunda araç en yakın yetkili servise çekilir. Kurtarma hizmetleri ise TL. ye kadar sınırlıdır. Üzerindeki kurtarma bedelleri sigorta şirketinden yada sigortalıdan onay alınarak ücretli olarak verilecektir Tamirci Gönderme: Araç arıza veya kaza nedeniyle hareketsiz kaldığında, ZURICH SIGORTA YARDIM, yol kenarı yardım organizasyonunu yetkili Renault, Honda, Ford, Hyundai, Mercedes, Mitsubishi, Toyota, KIA, Lada, Tata, Proton, Nissan, Subaru, Rover Araç Servisleri ile Türkiye ve K.K.T.C. de organize edecektir. Yetkili araç servisi talep edildiği esnada müsait değil ise, ya da yol yardım anlaşması olmayan bir servis ise ZURICH SIGORTA YARDIM ın bu teminatla ilgili sorumluluğu, yol kenarı yardım teminatı hariç, aracın çekilmesi ve kapsam dahilinde olduğu durumlarda diğer teminatlar ile sınırlı olacaktır. Lehdarın ZURICH SIGORTA YARDIM HİZMETLERİ ile yapacağı ilk görüşme esnasında, arızanın yol kenarında tamir edilebileceği anlaşılırsa yerinde tamir için belirtilen markalara ait Yetkili Araç Servisi gönderilecek, aksi taktirde ZURICH SIGORTA YARDIM tarafından aracı çekmek maksadıyla doğrudan çekici gönderilecektir. ZURICH SIGORTA YARDIM, Yetkili Araç Servisi'nin olay yerine maksimum 50 Km/ye kadar tek yön ulaşım ve 1/2 saate kadar servis işçilik ücretini karşılar. Araç yol kenarında tamir edilemediği takdirde de aracın çekilmesi hizmeti verilecektir. Bu menfaat kapsamında malzeme ve yedek parça bedellerine ilişkin olarak herhangi bir meblağ ödenmeyecektir. Yedek Parça Temini: Lehdarın aracının onarımı sırasında, ihtiyaç duyulan ancak bulunamayan yedek parçaların temini ve yetkili servise en kısa sürede ulaşımı, Türkiye de mümkün olabilen durumlarda ZURICH SIGORTA YARDIM tarafından sağlanacaktır. Yedek parça bedelleri Sigortalı tarafından karşılanacaktır. Konaklama Hizmeti: Lehdarın aracının onarım süresi 24 saat içerisinde gerçekleşemiyor ise, kendisinin ve araç içinde bulunan kişilerin bölge şartlarına göre 3 ya da 4 yıldızlı bir otelde en fazla 2 gece konaklaması (oda/kahvaltı dahil), ZURICH SIGORTA YARDIM tarafından sağlanacaktır. Mini Hasar Onarım Hizmetleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Denizli, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Erzincan, Eskişehir, Kayseri, Kırklareli, Konya, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Uşak ve Gaziantep illerinde geçerli olan hizmetlerin kapsamı aşağıda belirtilmiştir: 1. BOYA İŞLEMİ YAPILMADAN KAPORTA AKSAMI DÜZELTME: Hasara uğramış parçanın boyalı kısmı bozulmadan meydana gelen göçükler için yapılan işlemleri içermektedir. Oluşan hasarın içerik olarak 3 cm olması halinde bu işlem yapılır. Bu işlemde hasarın ulaşılmayan ve arkası kapalı olan bölgelerdeki göçükler bu uygulama dışında kalır. Yıllık servis hizmeti 4 adet olup 1 yıl için geçerlidir. 2. BOYA İŞLEMİ İLE YAMA UYGULAMASI KAPORTA İŞLEMİ UYGULANMADAN: Araç üzerinde meydana gelen hasarın sadece boya işlemi yapılarak giderilmesinin sağlanmasını içerir. Bu işlem, araç üzerinde meydana gelen sıyrık, çizik gibi sadece boya işlemi ile giderilebilecek uygulamayı kapsar. Kaporta sıyrık ve çiziklerde; 25 cm i Tampon sıyrık ve çiziklerde; 25 cm olarak işleme alınacaktır. Yıllık servis hizmeti 1 adet olup 1 yıl için geçerlidir. 3. İÇ DÖŞEME TAMİRİ:

-Doğuştan Varolan Hastalık: Kalıtsal faktörlerin veya gebelik sırasında edinilmiş şikayetlerin sonucu olarak doğum esnasında mevcut olan hastalık.

-Doğuştan Varolan Hastalık: Kalıtsal faktörlerin veya gebelik sırasında edinilmiş şikayetlerin sonucu olarak doğum esnasında mevcut olan hastalık. ZURICH SİGORTA YARDIM HİZMETLERİ TANIMLAR Sigortalı Kişi 1. Poliçenin adına kesildiği aracın sahibi, 2. Eğer yukarıdakinden farklı ise Aracın Daimi Sürücüsü anlamındadır. Lehdar Binek Araçlar için; 1.

Detaylı

Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları

Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

Ciddi Yaralanma ZURICH Sigorta Yardım ın tıbbi ekibinin görüşüne göre Lehdar ın ölüm tehlikesinin söz konusu olduğu bir kaza sonucu yaralanma.

Ciddi Yaralanma ZURICH Sigorta Yardım ın tıbbi ekibinin görüşüne göre Lehdar ın ölüm tehlikesinin söz konusu olduğu bir kaza sonucu yaralanma. ZURICH SİGORTA YARDIM HİZMETLERİ TANIMLAR Sigortalı Kişi Tur Assist'e bildirilen poliçenin adına düzenlendiği kişidir. (1 kişi) Lehdar 1.Sigortalı kişi, 2.Sigortalı kişinin kendisiyle birlikte sürekli

Detaylı

BİNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM

BİNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM BİNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER Araç Teminatları Aracın çekilmesi (Sadece arıza sonucu poliçe süresince bir defa) Aracın vinç ile kurtarılması Yol kenarı yardım Lastik değiştirilmesi

Detaylı

ON ROAD GENİŞ ÜRÜN TEMİNATLARI

ON ROAD GENİŞ ÜRÜN TEMİNATLARI ON ROAD GENİŞ ÜRÜN TEMİNATLARI 1/Araç Yardım Aracın çekilmesi veya Yerinde onarım Aracın kurtarılması Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama Daimi ikametgaha dönüş veya yolculuğa devam seyahati Yakıt

Detaylı

KASKO GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ

KASKO GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ KASKO GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ BÖLÜM 1 : ARAÇ LİMİTLER (YTL) TEMİNATLARI Özel Oto, Minibüs ve Diğer Kamyonet 1. Aracın çekilmesi En fazla 800 YTL En fazla 1.650 YTL 2. Aracın vinç ile kurtarılması 3.

Detaylı

EK - 2. Araç Teminatları. Oto kapı kilit hizmeti. Aracın çalınması nedeniyle ikamet ve seyahat. Onarılan veya bulunan aracın alınması için seyahat

EK - 2. Araç Teminatları. Oto kapı kilit hizmeti. Aracın çalınması nedeniyle ikamet ve seyahat. Onarılan veya bulunan aracın alınması için seyahat ASSIST LINE/EGE SĐGORTA/Hafif-Ağır Ticari Kasko Yardım Teminatları/ 2015 Sayfa 1 / 10 EK - 2 HAFĐF AĞIR ve ÖZEL MAKSATLI TĐCARĐ ARAÇ ASĐSTANS HĐZMETLERĐ TEMĐNATLARIN ÖZETĐ VE LĐMĐTLER Araç Teminatları

Detaylı

HUSUSİ EK 1 SBN SİGORTA KASKO YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR. Aracın kurtarılması

HUSUSİ EK 1 SBN SİGORTA KASKO YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR. Aracın kurtarılması HUSUSİ EK 1 SBN SİGORTA KASKO YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR BÖLÜM 1. YOL YARDIM ARAÇ TEMİNATLARI Aracın çekilmesi Aracın kurtarılması Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama veya daimi ikametgaha

Detaylı

SüperEko. Sigortası Özel ve Genel Şartları

SüperEko. Sigortası Özel ve Genel Şartları SüperEko Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

ARTI YOL YARDIM. (En yakın Yetkili Renault Servisi ne) Yakıt bitmesi durumunda aracın çekilmesi. En yakın yakıt istasyonuna kadar

ARTI YOL YARDIM. (En yakın Yetkili Renault Servisi ne) Yakıt bitmesi durumunda aracın çekilmesi. En yakın yakıt istasyonuna kadar ARTI YOL YARDIM Araç Teminatları Yol kenarı yardım organizasyonu Aracın çekilmesi Oto kapı kilit hizmeti Lastik değiştirilmesi hizmeti Yakıt bitmesi durumunda aracın çekilmesi Aracın kullanılamayışı nedeniyle

Detaylı

ON ROAD TEMİNATLARI. Aracın çekilmesi Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama

ON ROAD TEMİNATLARI. Aracın çekilmesi Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama ON ROAD TEMİNATLARI Araç Yardım Aracın çekilmesi Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama Daimi ikametgaha dönüş veya yolculuğa devam seyahati Seyahate devam etmek için Rent-a-car Oto kapı kilit hizmeti

Detaylı

HER ŞEY YOLUNDA OLSUN DİYE KASKO YOL YARDIM HİZMETİ HDI DE!

HER ŞEY YOLUNDA OLSUN DİYE KASKO YOL YARDIM HİZMETİ HDI DE! HER ŞEY YOLUNDA OLSUN DİYE KASKO YOL YARDIM HİZMETİ HDI DE! HDI Sigorta dan Çok Özel Bir Yol Yardım Hizmeti HDI, kaza, arıza ve çalınma gibi durumlarda aracınız için verilen KASKO desteği paralelinde,

Detaylı

SİZİ, ARACINIZI, KARŞI ARACI TÜRKİYE ÇAPINDA GÜVENCE ALTINA ALAN SİGORTA!

SİZİ, ARACINIZI, KARŞI ARACI TÜRKİYE ÇAPINDA GÜVENCE ALTINA ALAN SİGORTA! SİZİ, ARACINIZI, KARŞI ARACI TÜRKİYE ÇAPINDA GÜVENCE ALTINA ALAN SİGORTA! HDI TRAFİK SİGORTASI ARAÇ YARDIM HİZMETİ HDI Sigorta dan Trafik Sigortanıza Yeni Boyutlar Kazandıran Hizmet Diyelim ki aracınız

Detaylı

Trafik Sigortası Yol Yardım Hizmetleri

Trafik Sigortası Yol Yardım Hizmetleri Araç Yardım Hizmetleri Trafik Sigortası Yol Yardım Hizmetleri a. Aracın çekilmesi Kaza durumlarında, sigortalı aracın kazanın gerçekleştiği il dâhilinde en yakın Liberty Sigorta Seri Onarım Servisine (S.O.S),S.O.S

Detaylı

LIBERTY SİGORTA OTO KASKO SİGORTA POLİÇESİ SAHİPLERİ İÇİN ASİSTANS PROGRAMINA UYGUN HİZMETLER VE ŞARTLAR (AĞIR VE ÖZEL MAKSATLI TİCARİ ARAÇLAR)

LIBERTY SİGORTA OTO KASKO SİGORTA POLİÇESİ SAHİPLERİ İÇİN ASİSTANS PROGRAMINA UYGUN HİZMETLER VE ŞARTLAR (AĞIR VE ÖZEL MAKSATLI TİCARİ ARAÇLAR) LIBERTY SİGORTA/AĞIR TİCARİ KASKO YARDIM HİZMETLERİ/ 2015 1 / 12 LIBERTY SİGORTA OTO KASKO SİGORTA POLİÇESİ SAHİPLERİ İÇİN ASİSTANS PROGRAMINA UYGUN HİZMETLER VE ŞARTLAR (AĞIR VE ÖZEL MAKSATLI TİCARİ ARAÇLAR)

Detaylı

HAFİF TİCARİ EK 1 SBN SİGORTA TİCARİ KASKO YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR. Aracın çekilmesi. Aracın vinç ile kurtarılması

HAFİF TİCARİ EK 1 SBN SİGORTA TİCARİ KASKO YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR. Aracın çekilmesi. Aracın vinç ile kurtarılması HAFİF TİCARİ EK 1 SBN SİGORTA TİCARİ KASKO YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR BÖLÜM 1. YOL YARDIM ARAÇ TEMİNATLARI Aracın çekilmesi Aracın vinç ile kurtarılması Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama

Detaylı

1.1 Asistans Hizmetler, Ergo Sigorta A.Ş. nin anlaşmalı hizmet sağlayıcısı Asistan Şirket tarafından sağlanmaktadır.

1.1 Asistans Hizmetler, Ergo Sigorta A.Ş. nin anlaşmalı hizmet sağlayıcısı Asistan Şirket tarafından sağlanmaktadır. HSA / EK 5 :OTO KASKO ASİSTANS HİZMETLER HÜKÜM VE ŞARTLARI HUSUSİ / MOTORSİKLET 1. GENEL UYGULAMALAR 1.1 Asistans Hizmetler, Ergo Sigorta A.Ş. nin anlaşmalı hizmet sağlayıcısı Asistan Şirket tarafından

Detaylı

GROUPAMA SİGORTA A.Ş. ASİSTANS HİZMET SÖZLEŞMESİ

GROUPAMA SİGORTA A.Ş. ASİSTANS HİZMET SÖZLEŞMESİ GROUPAMA SİGORTA A.Ş. ASİSTANS HİZMET SÖZLEŞMESİ Groupama Medikal Yardım TANIMLAR Poliçe: Groupama tarafından tanzim edilmiş ve EAT ye bildirimi yapılmış Sağlık poliçesidir. Sigortalı: Sigortacı tarafından

Detaylı

HSA / EK-3 :AĞIR TĠCARĠ OTO KASKO POLĠÇESĠ ASĠSTANS PROGRAMI

HSA / EK-3 :AĞIR TĠCARĠ OTO KASKO POLĠÇESĠ ASĠSTANS PROGRAMI HSA / EK-3 :AĞIR TĠCARĠ OTO KASKO POLĠÇESĠ ASĠSTANS PROGRAMI ASĠSTANS ÜRÜNÜ A.GENEL ġartlar A.1. Sigortalı/lar: Sigorta sözleşmesi uyarınca teminattan yaralanma hakkı olan gerçek veya tüzel kişi. Lehdar:

Detaylı

YÜZ YÜZE BANKACILIK MÜŞTERLERİNE SUNULAN EK HİZMETLER. 1/ Araç Yardım Kapsam. Lastik Değiştirilmesi Hizmeti. Benzin Bitmesi Durumunda Aracın Çekilmesi

YÜZ YÜZE BANKACILIK MÜŞTERLERİNE SUNULAN EK HİZMETLER. 1/ Araç Yardım Kapsam. Lastik Değiştirilmesi Hizmeti. Benzin Bitmesi Durumunda Aracın Çekilmesi YÜZ YÜZE BANKACILIK MÜŞTERLERİNE SUNULAN EK HİZMETLER 1/ Araç Yardım Kapsam Oto Kapı Kilit Hizmeti Lastik Değiştirilmesi Hizmeti Benzin Bitmesi Durumunda Aracın Çekilmesi Profesyonel sürücü hizmeti Organizasyon

Detaylı

Aşağıdaki hizmetler, ING Bonus Mail Order yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Aşağıdaki hizmetler, ING Bonus Mail Order yöntemi ile gerçekleştirilecektir. Ek:5 +destek Asistans Hizmeti İçeriği A) SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ Aşağıdaki hizmetler, ING Bonus Mail Order yöntemi ile gerçekleştirilecektir. 1) Belirtilen adrese çiçek gönderimi siparişi, 2) Kitap bilgileri

Detaylı

VOLKSWAGEN KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

VOLKSWAGEN KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI VOLKSWAGEN KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Volkswagen Kasko, 0 (sıfır) -10 yaş arası Volkswagen marka otomobil, kamyonet, minibüs ve midibüs kullanım tarzı araçlar için kapsamı ve teminatları özel olarak

Detaylı

MAPFRE GENEL SİGORTA BİNEK VE TİCARİ ARAÇ TRAFİK YARDIM

MAPFRE GENEL SİGORTA BİNEK VE TİCARİ ARAÇ TRAFİK YARDIM MAPFRE GENEL SİGORTA BİNEK VE TİCARİ ARAÇ TRAFİK YARDIM TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER Araç Teminatları Kapsam Aracın çekilmesi 250 TL Aracın kurtarılması 500 TL Araç kazası sonucu yaralanma durumunda

Detaylı

SERİ : M SIRA :13 TÜRSAB SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ

SERİ : M SIRA :13 TÜRSAB SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ TÜRSAB SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ SERİ : M SIRA :13 SİGORTA ETTİRENLER: TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ (TÜRSAB) ve/veya Ekli listede isimleri yazılı veya bilahare ilave edilecek TÜRSAB üyesi

Detaylı

A. ARAÇ YARDIM HİZMETLERİ

A. ARAÇ YARDIM HİZMETLERİ A. ARAÇ YARDIM HİZMETLERİ 1) Asistans'ın Coğrafi Sınırları Asistans, Sigortalıların ferdi ve tıbbi teminatlardan, Sigortalı nın aracıyla seyahati esnasında hastalanması, yaralanması veya kaza geçirmesi

Detaylı

GOLD. KIA Family Gold Card BİLDİRİM FORMU SÖZLEŞME NO. 1. KART SATILAN ARAÇLA İLGİLİ BİLGİLER 2. MEKANİK GÜVENCE İLE İLGİLİ BİLGİLER

GOLD. KIA Family Gold Card BİLDİRİM FORMU SÖZLEŞME NO. 1. KART SATILAN ARAÇLA İLGİLİ BİLGİLER 2. MEKANİK GÜVENCE İLE İLGİLİ BİLGİLER KIA Family Gold Card Kia Family Gold Acil Yardım : 0850 221 24 24 Kia Family Gold Mekanik Arıza : 0850 221 24 00 KIA Family Gold Card ın geçerlilik süresi 1 yıl olup kartın satın alınmasından 7 takvim

Detaylı

CONCİERGE HİZMET DETAYLARI

CONCİERGE HİZMET DETAYLARI CONCİERGE HİZMET DETAYLARI 1. ARAÇ ASISTANS Araç Bilgi Hattı; 365 gün 24 saat tüm Türkiye kapsamında yerel çekici- vinç firmaları, tamirhaneler ve araç markalarının servis istasyonları hakkında bilgi ve

Detaylı

çıkması durumunda, TÜRSAB veya Turizm Bakanlığı nın bildirimiyle ve/veya sigortacıya ihbar edilmesi

çıkması durumunda, TÜRSAB veya Turizm Bakanlığı nın bildirimiyle ve/veya sigortacıya ihbar edilmesi SİGORTA ETTİRENLER: T.C. TURİZM BAKANLIĞI ve/veya TÜRKİYE SEYAHAT ACENTELARI BİRLİĞİ (TÜRSAB)ve/veya Ekli listede isimleri yazılı veya bilahare ilave edilecek TÜRSAB üyesi seyahat acenteleri SİGORTALI:

Detaylı

EK- 4 EGE SĐGORTA KONUT YARDIM. Teminatların Özet ve Limitleri. Evde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması

EK- 4 EGE SĐGORTA KONUT YARDIM. Teminatların Özet ve Limitleri. Evde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması ASSIST LINE/EGE SĐGORTA/Konut Yardım Teminatları/ 2015 Sayfa 1 / 13 Teminatların Özet ve Limitleri EK- 4 EGE SĐGORTA KONUT YARDIM Tesisat işleri Elektrik işleri Cam işleri Anahtar işleri Doktor veya ambulans

Detaylı

DÖRT DÖRTLÜK ASİSTANS ÖZEL ŞARTLARI A) TANIMLAR

DÖRT DÖRTLÜK ASİSTANS ÖZEL ŞARTLARI A) TANIMLAR DÖRT DÖRTLÜK ASİSTANS ÖZEL ŞARTLARI A) TANIMLAR Sigortalı: Türkiye de ikamet eden, MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. müşterileri. Asistans Hizmeti: Bu anlaşmada kapsam altına alınan, şartlar ve limitler

Detaylı