Dünya Hidrografi Günü 21 Haziran Denizlerimiz ve su yollarımız henüz hepsi haritalandırılmamış ve keşfedilmemiş

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dünya Hidrografi Günü 21 Haziran 2015. Denizlerimiz ve su yollarımız henüz hepsi haritalandırılmamış ve keşfedilmemiş"

Transkript

1 Dünya Hidrografi Günü 21 Haziran 2015 Denizlerimiz ve su yollarımız henüz hepsi haritalandırılmamış ve keşfedilmemiş Uluslararası Hidrografi Teşkilatı her yıl 21 Haziran da Dünya Hidrografi Günü nü kutlamaktadır. Dünya Hidrografi Günü, hidrografinin herkesin hayatında oynadığı hayati rol konusunda halkın farkındalığını arttırmak için bir fırsattır. IHO nun kuruluşunun 94. yıldönümü de olan bu seneki Dünya Hidrografi Günü nün teması şudur: Denizlerimiz ve su yollarımız henüz hepsi haritalandırılmamış ve keşfedilmemiş 2015 Dünya Hidrografi Günü nün teması dünya denizlerinin, okyanuslarının ve seyredilebilir sularının büyük bir kısmının mesahasının yapılmamış olmasına odaklanmış olup, örnek olarak Ay ve Mars ın bile denizlerimiz ve kıyı sularımızın çoğu kısmından daha yüksek çözünürlüklü haritaya sahip olduğu konusunda farkındalığı artırmayı amaçlamaktadır. Bu senenin teması ayrıca daha faydalı derinlik verisi sağlamak için yenilikçi bütünleyici verileri toplama girişimlerini destekleme fırsatını da sağlamaktadır. Bu, mevcut gemileri ve gemi donanımlarını kullanarak çeşitli kaynaklı çalışmayı ve suyun yeterince berrak olduğu alanlarda uydu görüntülerinin analizindeki gelişmeleri içerir. Bu yöntemler, özel gemiler ve donanımlar kullanan kesin doğruluğa sahip ve kusursuz hidrografik mesahaların yerini alamaz fakat hiç bilgi alamayacağımız durumlarda faydalı derinlik bilgisi verebilir. Hidrografi Gelgit ve akıntıların anlaşılmasının yanında deniz dibinin derinliğini ve şeklini ölçmek ve deniz dibinde var olabilecek tehlikeleri belirlemek hidrograf olarak da bilinen hidrografik mesahacıların görevidir. İşleri denizlerin, okyanusların, kıyısal alanların, göllerin ve nehirlerin emniyetli ve etkin kullanımını sağlayan her şeyin en temelidir. Ölçümleri denizin içinde, üstünde ya da altında olan hemen hemen bütün faaliyetleri desteklemektedir. Hidrografik verinin en yaygın kullanımı deniz haritalarının üretimidir. Deniz haritaları, denizcilerin gemileri ile hedeflerindeki rota boyunca bilinen tüm tehlikelerden kaçınarak emniyetli seyir yapmalarını sağlamaktadır. Fakat hidrografik verinin aşağıdakileri içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan daha pek çok faydası vardır: Su ürünleri Biyolojik tıp Gemiler ve tersanecilik Kablolar ve hatlar Kıyı bölgesi yönetimi Savunma ve güvenlik 1

2 Su arıtma Sahil dinlenme tesisleri Okyanus enerjisi ve mineralleri Okyanus bilimleri ve gözlemi Liman faaliyetleri Robot teknolojisi ve denizaltılar Kıyı hattı gelişimi Telekomünikasyon Turizm Çok büyük yüzer platformlar Hava ve İklim Bilimleri Denizin derinliğini bilmek neden önemlidir? İnsanoğlu kaynak yaratmak için giderek daha fazla denizlere ve okyanuslara yönelmektedir. Denizler ve okyanuslar şu anda dünya ekonomisi ve refahının en temel katkı sağlayan unsuru olarak kabul edilmektedir. Dünya ticaret rotalarının % 90 ı denizlerden geçmektedir. Ayrıca deniz yatağı ve altı da dahil edildiğinde denizler ve okyanuslar; yiyecek, mineral kaynakları, enerji, su, biyolojik tıp ve altyapı için geniş bir kaynak sunmaktadır. Okyanuslar ve suların taşınma ve hareket şekli hava ve iklimi en çok etkileyen faktörlerdir. Deniz dibinin şekli ve derinliği deniz seviyesinin yükselmesinde, fırtınaların ve tsunamilerin kıyı hattını değiştirmesinde belirgin bir etkiye sahiptir. Mavi adı verilen ekonominin hızla gelişmesi ve büyümesi denizlerin ve okyanusların derinliğini bilmeyi her zamankinden daha önemli kılmıştır. Fakat, dünya okyanuslarının % 10 undan daha azının sistematik olarak mesahası yapılmıştır ve yaptığımız derinlik ölçümleri genellikle onlarca ya da yüzlerce kilometre uzaklıktadır. Okyanusta kaybolan uçak için yapılan son aramalar bu durumun altını çizmiştir. Çoğu kıyı boyunca durumlar pek iyi değildir. Gemiler yeni rotalar kullanamamakta ve yeni yerleri ziyaret edememektedirler. Mesahası yapılmamış alanlarda sürdürülebilir deniz faaliyetlerini yapmaya çalışmak işe yaramayacaktır. Hidrografinin Faydaları: - Hidrografi, eğer mesahası yapılmış yeni rotalar varsa yolculukların daha kısa sürmesini sağlayarak deniz taşımacılığının etkinliğini artırmaya doğrudan katkı sağlar ve kritik alanların en sığ yerleri bilinirse gemilerin uygun şekilde yüklenmesi sağlanmış olur. Güvenilir hidrografik bilgi ayrıca yolcu gemileri sanayisini ve eğlence amaçlı gemiciliğin gelişimini de etkilemektedir. 2

3 - Hidrografi, balıkçılar için emniyetli seyir sağlamanın yanı sıra balıkçılık tertibatının haritada görünmeyen engellerde kaybolmasını engelleyip, avlanma sahalarının ayırt edilmesini ve balıkçılığın sınırlandırıldığı ya da yasaklandığı alanlardan kaçınılmasını sağlar. - Hidrografi, deniz canlılarının uygun yerleşiminin yanı sıra balık yetişme ortamlarının da tanımlanması ve nitelenmesinde kritik bir unsurdur. - Hidrografi, arama kurtarma harekâtlarını ve suüstü, denizaltı, denizaltı savunma, amfibi, mayın avlama ve deniz havacılık gibi deniz harekât nevileri için manevra kolaylığı sağlayarak deniz savunma ve güvenliğine destek olur. - Hidrografi, limanlar ve diğer kıyı altyapılarının inşaası ve geliştirilmesinin, limanlara erişimin devamlılığı için tarama faaliyetlerinin ve kıyı erozyonunun gözlenmesi ve kontrolünün de dahil olduğu kıyı bölgesi yönetimi ve gelişimi için birincil öneme sahip veriyi sağlar. - Hidrografi, denizdeki mineral kaynaklarının belirlenmesi ve keşfedilmesine doğrudan katkı sağlar. Ayrıca deniz altındaki boru hatları ve kablolar için rotaların belirlenmesinde, rüzgar çiftlikleri ve uzak deniz petrol ve gaz platformları ile her tür su altı inşaatında yerlerin belirlenmesinde kritik rol oynar. - Hidrografi, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi nde belirtilmiş olan deniz sınırlarını destekler. - Hidrografi, okyanus dinamiklerinde temel bir kontrol parametresidir ve meteorolojik - oşinografik hava tahmininin yanında gel-gitler, deniz seviyesinin yükselmesi, okyanus akıntıları ve tsunami baskını gibi doğa olaylarını tahmin modellerine destek olur. Hidrografi, akaryakıt sızıntısına müdahale planlarının bir parçası olarak deniz yüzeyindeki muhtemel bir akaryakıt tabakası yayılımının tahminine destek olur. Dünya Hidrograflarının Rolü Hidrograflar hem özel sektörde hem de kamuda görev yaparlar. Devlet kurumlarında çalışan hidrograflar genellikle deniz haritalarının geliştirilmesi, savunma ve güvenlik ile bunun yanı sıra coğrafi bilgi sistemleri için nitelikli temel veri sağlama amaçlı yapılan mesahalarda görev alırlar. Özel sektörde çalışanlar genellikle deniz altı kablo ve boru hatları ya da rüzgar santralleri, petrol ve gaz platformları gibi uzak deniz yapılarının kurulması için yapılan yüksek çözünürlüklü mesahalar ve yeni liman yerleri için yapılan mesahaları içeren özel görevlerde çalışırlar. Ayrıca deniz haritalarının geliştirilmesi için devlet kurumlarıyla sözleşme yaparak mesahalar yaparlar. Hidrografik Sistemler Hidrograflar derinliğin net ve doğru bir şekilde ölçümünü sağlamak için bot ve gemilerde iskandillleri, yüksek çözünürlüklü sonarları, havadan uçak ile lazerleri ve bazen de uydu görüntülerini kullanırlar. Ayrıca kesin konumlandırma ve akıntı ile gel-git ölçümü üzerine uzman olmaları gerekmektedir. Deniz haritaları 3

4 Deniz kartografları, hidrografik mesahalar ve diğer kaynaklardan bilgileri alarak, bunları deniz haritaları ile diğer coğrafi ürünlere ve hizmetlere dönüştürürler. Haritalar geleneksel şekilde kâğıda basılır fakat son zamanlarda elektronik harita formatında üretim de giderek artmaktadır. Deniz haritaları, dünyanın her yerinde bütün denizciler tarafından kullanılmak ve anlaşılabilmek için IHO tarafından düzenlenen uluslararası standartlara uygun olarak üretilirler. Denizel- Mekansal Veri Altyapıları Hidrografik bilginin en iyi şekilde kullanımı için, bu bilginin internet tabanlı arayüzler aracılığıyla birbiriyle bağlantılı sayısal yer konumsal veri tabanları üzerinden kolayca erişilebilir hale getirilmeleri önemli bir husustur. IHO nun rolü Hidrografi, deniz haritaları ve ilgili diğer hususlar için hükümetlerarası bir teşkilat olarak IHO nun en önemli görevi; 82 üye ülkesinin toplu çabaları ile tüm dünya denizleri, okyanusları ve seyredilebilir sularının mesaha ve haritalarının yeterince yapılmasını sağlamaktır. IHO nun rolü, denizciler ve diğer hidrografik veri kullanıcılarının, verileri kolayca anlayıp kullanmalarını mümkün kılan uluslararası standartların devamlılığını sağlamayı da içermektedir. Kıyısı olan her ülkedeki resmi Hidrografi Daireleri ya da benzer yetkili kurumlar hidrografiden sorumludurlar. Bu kurumlar deniz harita üretimlerinin uygun şekilde yapılmasını sağlamakla yükümlüdürler. Denize kıyısı olan pek çok devletin öncelikleri ve bazı durumlarda da kaynak ve verilerin eksikliği sebebiyle bu bir mücadeleye dönüşür. Standartlar IHO standartları, verinin toplanması ve haritalarda gösterimi için minimum standartlar üzerinden hidrograflar ve deniz kartografları için gerekli olan eğitim ve deneyimlerinin tanımlanmasından deniz emniyeti bilgisinin denizdeki gemilere hızlı bir şekilde ulaştırılmasına varana kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Denizel-Mekansal Veri Altyapılarının oluşturulması Kılavuzu ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi Teknik Hususlar Rehberi gibi hidrografik bilginin seyir ile ilgili olmayan uygulamalarına yönelik referanslar da IHO tarafından yayımlanır. Hidrografik verinin mümkün olduğunca geniş kullanımını amaçlayan bir parçası olan IHO pek çok veri standardına sahiptir. En sonuncusu S-100- IHO Evrensel Hidrografik Veri Modeli olarak bilinmektedir. S-100, ISO coğrafi veri standartlarıyla uyumlu ve hidrografik verinin özellikle mekânsal bilgi sistemlerinde olduğu gibi diğer hidrografik olmayan coğrafi veri ile birleştirilmesine ve birlikte kullanılmasına izin verir. Uluslararası Seyir Yardımcıları ve Fenerler Otoriteleri Birliği (IALA), Dünya Meteoroloji Teşkilatı Oşinografi ve Deniz Meteorolojisi Ortak Teknik Komisyonu (JCOMM) ve UNESCO Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu (IOC) gibi IHO ya benzeyen denizle ilgili farklı amaçları olan artan sayıda teşkilat S-100 ü veri değişim standardı olarak kabul etmektedir. IHO, üç dilde Hidrografi Sözlüğü ve uluslararası bir referans olan Hidrografi El Kitabı gibi hidrografiyle ilgili farklı referanslar da sunmaktadır. 4

5 Standartlar oluşturarak,bu standartların tanınmalarını ve kullanımlarını sağlamak, geniş uluslararası işbirliği ve farklı diğer teşkilatların katılımını gerektirir. Bölgelerarası İşbirliği IHO, denizcilere ve karar mercilerine tutarlı ve güvenli hizmetler verebilmek için bölgeler arasında ve bölgesel temelde ülkeler arasındaki hidrografik faaliyetlerin işbirliğini koordine etmekte ve genişletmektedir. Bu iş öncelikle dünya üzerindeki her bir ana deniz havzasındaki harita üretimlerini koordine eden 16 bölgesel Hidrografi Komisyonunu çalıştıran IHO üye ülkeleri tarafından yapılmaktadır. Kapasite Artırma IHO, gelişmelerini ve hidrografik kabiliyetlerini artırmaları için ülkelere destek veren aktif bir kapasite artırma programına sahiptir. Kapasite artırma projeleri diğer uluslar arası organizasyonlarla ve artan sanayi katılımı ile işbirliği içinde yürütülmektedir. Daha fazla derinlik verisi için Çeşitli Kaynaklı Çalışma IHO DCDB Deniz bilgimizi geliştirmeye yardımın bir parçası olarak IHO bir Sayısal Batimetri için Veri Merkezi (IHO DCDB) kullanmaktadır. IHO DCDB, mevcut okyanus derinlik ölçümlerinin çoğuna erişim sağlayan internete dayalı birincil veri merkezidir. Bu verinin bir kısmı kullanım için den doğrudan indirebilir; diğer veri ve veriyle ilgili bilgiler belirlenebilir ve daha sonra diğer kaynaklardan temin edilebilir. IHO DCDB şimdilerde Çeşitli Kaynaklı Batimetri (CSB) nin yüklenmesi ve indirilmesinde dünya portalı haline gelmek için bir güncellemeye gitmektedir. Herkes için bir kaynak olacaktır. CSB, denizde ve kıyı boyunca normal seyirleri sırasında gemiler ve botlar tarafından seyir iskandillerini kullanarak toplanan bir derinlik verisidir. Tüm denizcilerin toplam gücünü kullanmak, hiçbir verinin olmadığı ya da verinin belirsiz olduğu yerlerde derinlik verisi elde etmenin etkin bir yoludur. IHO ayrıca bilim adamlarını ve özel sektörü önceden toplamış oldukları ve DCDB deki dünya koleksiyonuna ekleyebilecekleri derinlik verisi için arşivlerine bakma konusunda teşvik etmektedir. CSB herkes için faydalı olacaktır. Hükümetlerin ve özel sektörün daha detaylı mesahası yapılması gereken kilit alanları daha iyi belirlemelerini sağlayacaktır. GEBCO IHO, UNESCO Hükümetler arası Oşinografi Komisyonu ile işbirliği içinde Genel Okyanus Batimetri Haritası (GEBCO) Projesini yönetmektedir. GEBCO, okyanusun en yetkin haritalarını geliştirmek için bilimsel gemi seferlerinden ve diğer gemilerden gelen çeşitli kaynaklı çalışmaya dayalı 100 yaşından büyük bir Okyanus Harita projesidir. GEBCO Projesi, pek çok yerde ölçülmüş derinlik verisi bulunmamasından dolayı okyanus derinliğinin ne olabileceğini tahmin için uydu görüntülerini kullanmaktadır. Bu bazen yüzlerce hatta binlerce metre yanlış olabilmekte ve deniz dağları ve kanyonlar gibi belirgin deniz altı özelliklerini kaçırabilmektedir. Fakat şimdilik Google Ocean da kullanılan GEBCO haritaları elimizdeki en detaylı okyanus haritalarından biridir. 5

6 Cezayir Arjantin Avustralya Bahreyn Bangladeş Belçika Brezilya Kamerun Kanada Şili Çin Kolombiya Hırvatistan Küba Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Demokratik Kongo Cumhuriyeti Danimarka Dominik Cumhuriyeti Ekvator Cumhuriyeti Mısır Estonya Fiji Finlandiya IHO Üyesi Ülkeler (Mart 2015) Guatemala İzlanda Hindistan İran İslam Cumhuriyeti İrlanda İtalya Jamaika Japonya Kuveyt Letonya Malezya Mauritius Meksika Monako Karadağ Fas Mozambik Myanmar Hollanda Yeni Zelanda Nijerya Norveç Umman Pakistan Portekiz Katar Kore Cumhuriyeti Romanya Rusya Federasyonu Suudi Arabistan Sırbistan Singapur Slovenya Güney Afrika İspanya Sri Lanka Surinam İsveç Suriye Tayland Tonga Trinidad ve Tobago Tunus Türkiye Ukrayna Birleşik Arap Emirlikleri İngiltere ABD 6

7 Fransa Almanya Yunanistan Papua Yeni Gine Peru Filipinler Polonya Uruguay Venezuela Üyelik bekleyenler: Brunei Derussalam, Bulgaristan, Gürcistan, Haiti, Malta, Moritanya, Sierra Leone, Vanuatu, Vietnam. 7

DÜNYA SAHİL GÜVENLİK TEŞKİLATLARI

DÜNYA SAHİL GÜVENLİK TEŞKİLATLARI Hazırlayan T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı Basım Koordinatörü Dz.Bnb. Ercan BİCAN Grafik & Tasarım Tek.Bçvş. Onur Melih DERELİ Mustafa BUÇAN Selman ÇELİK Baskı & Cilt Deniz Basımevi Müdürlüğü Pendik /

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM A Gençlik Programı hakkında genel bilgi 5 BÖLÜM B Eylemler hakkında bilgiler 21 BÖLÜM C Başvuru sahipleri için bilgiler 99

İÇİNDEKİLER GİRİŞ  BÖLÜM A Gençlik Programı hakkında genel bilgi 5 BÖLÜM B Eylemler hakkında bilgiler 21 BÖLÜM C Başvuru sahipleri için bilgiler 99 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 4 BÖLÜM A Gençlik Programı hakkında genel bilgi 5 1. GENÇLİK PROGRAMININ HEDEFLERİ, ÖNCELİKLERİ VE ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR? 6 2. BÜTÇE NEDİR? 11 3. GENÇLİK PROGRAMININ YAPISI NASILDIR?

Detaylı

TÜRKİYE ONLINE TÜRKİYE İNTERNET EKONOMİSİ RAPORU

TÜRKİYE ONLINE TÜRKİYE İNTERNET EKONOMİSİ RAPORU TÜRKİYE ONLINE TÜRKİYE İNTERNET EKONOMİSİ RAPORU The Boston Consulting Group (BCG) küresel bir danışmanlık şirketi ve dünyanın yönetim stratejileri konusunda önde gelen fikir liderlerinden biridir. BCG,

Detaylı

TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011

TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011 Haziran 2012 TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011 Haziran 2012 2011 Türkiye Ulaştırma ve ISBN : 978-605-137-126-9 TOBB Yayın Sıra No: 2012/165 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın

Detaylı

YAŞAYAN GEZEGEN RAPORU 2012 RIO+20 YOLUNDA. TR 2012 Yaşayan Gezegen Raporu 2012 ÖZEL BASIM. Yolunda

YAŞAYAN GEZEGEN RAPORU 2012 RIO+20 YOLUNDA. TR 2012 Yaşayan Gezegen Raporu 2012 ÖZEL BASIM. Yolunda YAŞAYAN GEZEGEN RAPORU 2012 RIO+20 YOLUNDA TR 2012 Yaşayan Gezegen Raporu 2012 ÖZEL BASIM Rio+20 Yolunda 1 Simon de Trey-White / WWF-UK Ot biçen kadınlar, Khata, Nepal. 2 x DÜNYAYI YAŞAYAN BİR GEZEGEN

Detaylı

UFRS cep kitapçığı 2011

UFRS cep kitapçığı 2011 UFRS cep kitapçığı 2011 Deloitte UFRS Kaynakları UFRS ye göre raporlama yapmak ve bu standartları uygulamaya geçirmek için size yardımcı olacak çok sayıda Deloitte yayını mevcuttur. Bunlardan bazıları

Detaylı

AB Nedir? Pascal Fontaine

AB Nedir? Pascal Fontaine AB Nedir? Pascal Fontaine Bu kitapçığı ve AB hakkında diğer kısa açıklamaları elektronik olarak ec.europa.eu/publications/adresinde bulabilirsiniz. Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü Yayınlar

Detaylı

çocuklar için birleşin

çocuklar için birleşin SAYILARLA DÜNYA ÇOCUKLARININ DURUMU 2014 HER ÇOCUK ÖNEMLİDİR Eşitsizliklerin ortaya konulması, çocuk haklarının ileriye götürülmesi çocuklar için birleşin Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)

Detaylı

Küresel İnsani Gelişme Raporu 2009

Küresel İnsani Gelişme Raporu 2009 ÖZET Küresel İnsani Gelişme Raporu 2009 İnsani Gelişme Raporu web sayfası: http://hdr.undp.org Engelleri aşmak: Göç ve insani gelişme Küresel İnsani Gelişme Raporu 2009 Dünya eşitsizliklerle dolu. Dünyanın

Detaylı

räìëä~ê~ê~ë¼=cáå~åë~ä o~éçêä~ã~=pí~åç~êíä~ê¼

räìëä~ê~ê~ë¼=cáå~åë~ä o~éçêä~ã~=pí~åç~êíä~ê¼ Denetim räìëä~ê~ê~ë¼=cáå~åë~ä o~éçêä~ã~=pí~åç~êíä~ê¼ rcop=`éé=háí~é ¼ğ¼=OMMS aéåéíáãkséêöáka~å¼şã~åä¼âkhìêìãë~ä=cáå~åëã~åk aéäçáííé=rcop=v~ó¼åä~ê¼ Deloitte un UFRS Standartları ile ilgili birçok yayınına

Detaylı

DÜNYA İŞ YAPMA ENDEKSİ NDE TÜRKİYE NİN YERİ VE TÜRKİYE DEKİ İŞ ORTAMI

DÜNYA İŞ YAPMA ENDEKSİ NDE TÜRKİYE NİN YERİ VE TÜRKİYE DEKİ İŞ ORTAMI DÜNYA İŞ YAPMA ENDEKSİ NDE TÜRKİYE NİN YERİ VE TÜRKİYE DEKİ İŞ ORTAMI Övgü PINAR GİRİŞ Uluslararası Finans Kurumu (International Finance Corporation, IFC) ve Dünya Bankası (World Bank, WB) tarafından 2003

Detaylı

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ RAPORU 2010 DÜNYADA İNSAN HAKLARININ DURUMU

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ RAPORU 2010 DÜNYADA İNSAN HAKLARININ DURUMU ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ RAPORU 2010 DÜNYADA İNSAN HAKLARININ DURUMU Bu rapor 2009 yılının Ocak ayından Aralık ayına kadar ki dönemi kapsamaktadır. ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ Uluslararası Af Örgütü, uluslararası

Detaylı

OECD Çevresel Performans İncelemeleri

OECD Çevresel Performans İncelemeleri OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye 1 OECD Çevresel Performans İncelemeleri TÜRKİYE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ 2 OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye Originally published

Detaylı

Yerel Yönetimler için Bilgi ve İletişim Teknolojileri BİT. Standartlar, ilkeler ve en iyi uygulamalar

Yerel Yönetimler için Bilgi ve İletişim Teknolojileri BİT. Standartlar, ilkeler ve en iyi uygulamalar Yerel Yönetimler için Bilgi ve İletişim Teknolojileri BİT Standartlar, ilkeler ve en iyi uygulamalar 1 T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını: 2013 Yayın No: 81 Kitabın Adı: Yerel Yönetimler için Bilgi

Detaylı

HATAY İLİ İHRACATI ARAŞTIRMA RAPORU

HATAY İLİ İHRACATI ARAŞTIRMA RAPORU HATAY İLİ İHRACATI ARAŞTIRMA RAPORU Doç. Dr. Ali Serhan KOYUNCUGİL Prof. Dr. Nermin ÖZGÜLBAŞ BİB Ltd. Şti. HATAY Nisan 2014 Teşekkür Yazarlar, bu Araştırma'da kendilerine yer alma şansı tanıyan BİB Ltd.

Detaylı

Dünya da ve Türkiye de İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ve Sosyal Koruma Yetersizliği

Dünya da ve Türkiye de İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ve Sosyal Koruma Yetersizliği Dünya da ve Türkiye de İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ve Sosyal Koruma Yetersizliği Oğuz KARADENİZ * Özet: Küreselleşme sonucu, sanayileşmenin getirdiği tehlikeler, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu. Yükseköğretim Kurulu. Haziran 2010, Ankara

Yükseköğretim Kurulu. Yükseköğretim Kurulu. Haziran 2010, Ankara I Haziran 2010, Ankara II III Editör Yrd. Doç Dr. Armağan Erdoğan Hazırlayanlar Katkıda Bulunanlar Ayça Turan Muharrem Kaplan Derya Barlak Ercan Laçin Pırıl Akın Canan Ünvan Esin Sağlam Seçil Aslan Prof.

Detaylı

1 P-3.1.2 Anton Colella. 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen. 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki. 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte. 5 P-3.1.

1 P-3.1.2 Anton Colella. 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen. 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki. 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte. 5 P-3.1. 1 P-3.1.2 Anton Colella 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte 5 P-3.1.5 Andreas Bergmann 6 P-3.1.6 Adolf J.H. Enthoven 7 P-3.1.6 Igor Kozyrev P-3.1.2- Anton Colella

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİLER ve TEKNOLOJİLERİ

YENİLENEBİLİR ENERJİLER ve TEKNOLOJİLERİ YENİLENEBİLİR ENERJİLER ve TEKNOLOJİLERİ Tuğrul GÖRGÜN 2009 İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi İçindekiler İçindekiler... ii Kısaltmalar...iv 1. Giriş...1 2. Yenilenebilir Enerji Sektörü: Tanım ve Ürünler...1

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesi Bilgi Teknolojileri Sektörü Ekseni Mevcut Durum Raporu 10 Nisan 2013 www.bilgitoplumustratejisi.org Bu rapor, Kalkınma Bakanlığı

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR BÖLÜM 2 STANDARDİZASYON STANDARDİZASYONUN MAHİYETİ VE ÖNEMİ İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana karışıklıktan kurtulma ve belirli bir düzen tesis etme gayreti içerisinde olmuştur. Bu düzenleme sürecinin

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TICARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ÖNSÖZ. Değerli Kooperatifçiler;

T.C. GÜMRÜK VE TICARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ÖNSÖZ. Değerli Kooperatifçiler; T.C. GÜMRÜK VE TICARET BAKANLIĞI ÖNSÖZ Değerli Kooperatifçiler; Dünyada kamu yönetimi anlayışındaki değişimlere paralel olarak, devletler ekonomik ve sosyal alandaki rollerini azaltmakta, idari, politik

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ISBN: 978-975-590-440-5

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ANKARA 2013 Bu kitabın her türlü basım ve dağıtım hakkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir. Bu çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel

Detaylı

Türkiye de kayıt dışı çalışma ile mücadele

Türkiye de kayıt dışı çalışma ile mücadele Türkiye de kayıt dışı çalışma ile mücadele Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, Ireland. - Tel: (+353 1) 204 31 00 - Fax: 282 42 09 / 282 64 56 email: information@eurofound.europa.eu - website: www.eurofound.europa.eu

Detaylı

TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI BAĞLAMINDA TEK PENCERE UYGULAMASI

TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI BAĞLAMINDA TEK PENCERE UYGULAMASI T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI BAĞLAMINDA TEK PENCERE UYGULAMASI UZMANLIK TEZİ Sevin SEVİNÇ ÜNSAL Ankara - 2007 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER.....i

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE VE YENİLİK 1 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ

Detaylı

Neden Hollanda ya. yatırım yapmalı? Neden Hollanda ya. yatırım yapmalı?

Neden Hollanda ya. yatırım yapmalı? Neden Hollanda ya. yatırım yapmalı? Neden Hollanda ya Neden Hollanda ya yatırım yapmalı? yatırım yapmalı? 1 2 Hollanda Dış Yatırım Ajansı (NFIA) NFIA (Hollanda Dış Yatırım Ajansı), Ekonomik İşler Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren bir

Detaylı

Raporumuz Hakkında. Gelecek Raporumuz

Raporumuz Hakkında. Gelecek Raporumuz Raporumuz Hakkında Mars Logistics olarak bu ilk sürdürülebilirlik raporu ile 2012 yılındaki ekonomik, çevresel ve sosyal performansımızı paydaşlarımıza aktarmayı hedefliyoruz. Bu raporu hazırlama sürecinde

Detaylı