Diyarbakır Batman Siirt Kalkınma Projesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Diyarbakır Batman Siirt Kalkınma Projesi"

Transkript

1 T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Diyarbakır Batman Siirt Kalkınma Projesi IFAD Kredi No 718 TR 2010 İLERLEME RAPORU ( )

2 İçindekiler.2 Kısaltmalar... 4 Proje Alanı Proje Hakkında Genel Bilgiler Projenin Alanı Projenin Hedef Grubu Projenin Amaçları Projenin Bileşenleri Bileşen A - Köy Geliştirme Programı Bileşen B - Kırsal Ekonomik Büyüme Bileşen C - İstihdam için Kapasite Oluşturulması BİLEŞEN BAZINDA 2010 YILININ İLK ALTI AYINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER Bileşen A - Köy Geliştirme Programı Çiftçi Eğitimi ve Öğretimi... 9 Tablo yılı Çiftçi eğitim faaliyetleri Tablo.2. Batman ilindeçiftçi Eğitim Merkezi ofis mobilyası ve teknik ekipman listesi 11 Tablo Yılı Demonstrasyon Faaliyetleri.12 Tablo.4. Demonstrasyon Faaliyetleri için Alet ve Ekipman Alımı Köy Gelişimi İçin Altyapı Yatırımları 14 Tablo.5. Köy Geliştirme Bileşeni Harcamaları Bileşen B Kırsal Ekonomik Büyüme Stratejik yatırım planları ve hibe programı Tablo.6. Bireysel Proje Başvurularına İlişkin Katkı Hibesi Ödemeleri 15 Tablo.7. Ekonomik Yatırım Projeleri Başvurularına İlişkin Katkı Hibesi Ödemeleri.15 Tablo.8. Toplam Ödenen Katkı Hibesi Miktarı (USD) Bileşen C İstihdam için kapasite oluşturma PROJE KOORDİNASYON VE İDARESİ Tablo.9. Merkez ve Proje İllerinde Görevli Proje İdare Birimi Elemanlarının Listes 17 Tablo.10. Proje Koordinasyonu ve İdaresi Bileşeni Harcamaları.18 Error! Bookmark not defined.3.1 Hazine Denetimi Projenin Finans Durumu Projenin, Finansman, Maliyet ve Harcamaları

3 Tablo.11. Projenin Finansman Kaynağı ve Yatırım Tutarı.19 Tablo.12. İkraz kategorileri ve finansörler bazında harcamalar.20 Tablo.13. Proje bileşenleri bazında harcamalar.20 Tablo yılı için Bileşenler ve ikraz kategorileri bazında harcamaların özeti 21 Tablo yılı için Bileşenlerin ve Finansörler bazında Harcama Özeti..22 EK 1: 2010 Yılı YÇPB e Göre Proje Faaliyetlerinin Uygulama Takvimi.23 3

4 Kısaltmalar Bİ Bölge İdarecisi DBSKP Diyarbakır Batman Siirt Kalkınma Projesi DPT Devlet Planlama Teşkilatı DZY Değer Zinciri Yönetimi DZYU Değer Zinciri Yönetim Uzmanı FSAG Finans/Satın Alma Görevlisi IFAD Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu İİD İnşaat İşleri Danışmanı İÖİ İl Özel İdaresi İSM İl Saha Mühendisi TİM Tarım İl Müdürü(Müdürlüğü) İGU İş Geliştirme Uzmanı İ&D İzleme ve Değerlendirme KHUK Katkı Hibesi Ortak Finansmanı için Uygulama Kılavuzu KFAP Kırsal Fakirliği Azaltma Programı KAK Köy Altyapısı için Kılavuz MPYB/TKB Merkezi Proje Yönetim Birimi/TKB MSA Muhasebeci/Satın Alma Asistanı PK Proje Koordinatörü PY Program Yöneticisi PYB Proje Yönetim Birimi PUK Proje Uygulama Kılavuzu PDY Program Destek Yardımı (UNDP/ÜO) SEKP Sivas-Erzincan Kalkınma Projesi SYP Stratejik Yatırım Programı TDYU Talebe Dayalı Yayım Uzmanı TDF Tarım Destek Fonu TEDGEM Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü TKB Tarım ve Köyişleri Bakanlığı TÜGEM Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü TZY Tedarik Zinciri Yönetimi UKKS Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi UNDP Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP/ÜO UNDP/Türkiye Ülke Ofisi (Ankara) YBS Yönetim Bilgi Sistemi YÇPB Yıllık Çalışma Planı ve Bütçesi 4

5 Proje Alanı Ankara Diyarbakır Siirt Batman 5

6 1. Proje Hakkında Genel Bilgiler 1. Proje; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından uygulanmaktadır. UNDP, Projenin uygulanmasına yönelik, fon akışı, muhasebe, mal ve hizmet tedariki kapsamında program idaresini desteklemekte olup, ayrıca Projenin 5 yıllık uygulanması sürecinde, 752 bin ABD Doları hibe şeklinde finansman sağlayacaktadır. 2. Proje, Yüksek Planlama Kurulu nun tarih ve 2006/87 sayılı Kararı ile 2006 Yılı Yatırım Programına alınmıştır. Kredi Kuruluşu IFAD ve T.C. Hükümeti adına Hazine Müsteşarlığı arasında, 5 Mart 2007 tarihinde İkraz Anlaşması imzalanmış ve Anlaşma 14 Mayıs 2007 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmıştır. 3. Diyarbakır, Batman, Siirt Kalkınma Projesine yönelik uygulamalar IFAD kuralları kapsamında yürütülmektedir. Bu çerçevede, 2010 yılı ilk 6 aylık ilerleme raporu, 718 -TR No lu İkraz Anlaşması nın 4.02 bölümüne uygun olarak hazırlanmıştır. 4. Hazine Müsteşarlığı ve UNDP arasında 19 Haziran 2007 tarihinde Hibe Anlaşması imzalanmıştır. 5. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı ve UNDP arasında 6 Eylül 2007 tarihinde Hizmet Anlaşması imzalanmıştır. 6. Proje, gerekli tüm şartlar yerine getirilerek, 19 Aralık 2007 de yürürlülüğe girmiş olup, kapanış tarihi 30 Haziran 2013 ve tamamlanış tarihi 31 Aralık 2012 olarak IFAD tarafından belirlenmiştir. 1.1 Proje Alanı 7. Proje bölgesi olan Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Diyarbakır, Batman ve Siirt illeri, Suriye ve Irak sınırlarının 100 km kadar kuzeyinde yayılarak Doğu Anadolu Platosunun bir bölümünü oluşturmaktadır. 8. Proje bölgesinde, kışları şiddetli soğuk, yazları sıcak ve kuru olmak üzere tipik bir karasal iklim görülmektedir. Yağış miktarı yaklaşık mm arasında değişmektedir. Diyarbakır da ortalama Ocak Ayı gece sıcaklıkları -24 C ye kadar düştüğü kaydedilmiştir. Azami yaz ayı sıcaklıkları ise Temmuz- Ağustos aylarında 46 C ye ulaşabilmektedir. Tarım sezonu kısadır.proje alanında yer alan 3 ilin tarım arazileri toplamı 994,869 ha, orman varlığı 473,376 ha, çayır-mera alanı 451,764 ha dır. Toplam arazi varlığı ise 2,430,362 ha dır.gap bölgesinde bulunan Proje illerinde en büyük potansiyel doğal kaynak Fırat ve Dicle havzalarındaki su potansiyelidir. Ayrıca bölgede petrol, bakır, renkli-damarlı mermer yatakları, orman, mera gibi doğal kaynaklar ile kültür ve turizm kaynakları mevcuttur. Diyarbakır da yer alan zengin ve kaliteli mermer rezervleri ticari açıdan caziptir. 6

7 1.2. Projenin Hedef Grubu 9. Birincil hedef kitle; Proje illerinde yaşayan yoksul kırsal kesimin, erkek, kadın ve gençleridir. Projenin ikincil hedef kitlesi, kırsal bölgelerde yeni oluşan ya da kurulmuş, sürdürülebilir kârlılığa sahip ve ekonomik avantaja sahip iş yerleridir. 10. Bu amaçla, Diyarbakır, Batman ve Siirt İlleri 2006 Tarım Master Planları temelinde ve yoksulluğun coğrafi dağılımı göz önünde bulundurulduğunda, Projede önerilen bileşenlerden, Köy Geliştirme Programı bileşeninde daha çok yayla/dağlık alanlar, orta/düşük potansiyele sahip bölgeler; Kırsal Ekonomik Büyüme bileşeninde ise ovalık, yüksek potansiyele sahip bölgeler hedef alınmıştır. 1.3 Projenin Amaçları 11. Projenin temel amacı; kırsal alanda yaşayan yoksul halkın ekonomik ve sosyal statülerini Türkiye nin Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejileri, plan ve programları doğrultusunda geliştirmektir. 12. Projenin öncelikli hedefleri ise; a) Proje alanındaki, mevcut üretim ve çalışma sistemleri nedeniyle yoksul kalan kırsal köylerdeki tarımsal işletmelerin verimliliklerinin ve nüfusun yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, b) Tedarik Zinciri Yönetiminin geliştirilmesi yoluyla çiftlik içi veya dışında gelir kaynaklarının geliştirilmesi ve yeni işyerlerin kurulması ve mevcut karlı işletmelerin genişletilmesi yoluyla istihdamın artırılması, c) (a) ve (b) maddelerindeki amaçlara ulaşılabilmesi için gerekli bireysel ve kurumsal becerilerin geliştirilmesiyle hedef gruplardaki kişilerin istihdamının sağlanmasıdır. 1.4 Projenin Bileşenleri 13. Projenin yatırım faaliyetleri üç ana bileşen altında toplanmıştır. Bu bileşenler; a) Köy Geliştirme Programı, b) Kırsal Ekonomik Büyüme c) İstihdam İçin Kapasite Oluşturulmasıdır. 14. Diğer taraftan Projenin sağlıklı ve etkili bir şekilde yürütülmesi, gerekli planlama ve bütçe kontrol faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi açısından dördüncü bileşen olarak; d) Proje Koordinasyonu ve İdaresi Bileşeni tasarlanmıştır Bileşen A - Köy Geliştirme Programı 15. Bu bileşen kapsamında, yoksul köylerdeki yaşam kalitesini iyileştirmek için seçilmiş ekonomik ve sosyal yatırımların desteklenmesi gerçekleştirecektir. Bileşen kendi içerisinde; 7

8 a) Bilinçlenmenin arttırılması, b) Çiftçilerin eğitimi, c) Köy gelişimi için altyapı yatırımları, olmak üzere üç alt bileşene ayrılmaktadır. 16. Bilinçlenmenin Artırılması Alt Bileşeni; köy seviyesindeki yatırım fırsatlarının belirlenmesi ve bu tip yatırımların kolaylaştırılması için gerekli olan mevcut mali ve sosyal kalkınma desteği türleri ve kaynakları hakkında kırsal nüfusun bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetleri kapsamaktadır. 17. Çiftçi Eğitimi Alt Bileşeninin amacı ise; kaynak sıkıntısı çeken fakir köylerde geçimlik veya yarı geçimlik çiftlik sistemlerinde, sürdürülebilir verimlilik seviyesinin arttırılmasıdır. 18. Köy Gelişimi İçin Altyapı Yatırımları Alt Bileşeni kapsamında; düşük ölçekli, köy mali ve sosyal altyapısında iyileştirmeler yapılması için destek verilecektir Bileşen B - Kırsal Ekonomik Büyüme 19. Bu bileşen kapsamında Proje illerinde kırsal gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve istihdamın arttırılmasına yönelik önlemler yer almaktadır. Kırsal Ekonomik Büyüme Bileşeni; a) Kırsal Tedarik Zinciri Yönetimi, b) Katkı Hibeleri, c) Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinin Kapasitelerinin Arttırılması, olmak üzere üç alt bileşenden oluşmaktadır. 20. Tedarik Zinciri Yönetimi ile belirlenen yatırım ihtiyaçları ve fırsatları Proje tarafından desteklenecek yatırımlara temel oluşturmaktadır. 21. Katkı Hibeleri Alt Bileşeninde ise; Projenin uygulanacağı illerde hazırlanan/hazırlanacak Stratejik Yatırım Planları kapsamında tarla içi ve tarla dışı yatırımlar için hibe kaynakları kullanılmaktadır. 22. İl ve İlçe Müdürlüklerinin Kapasitesinin Arttırılması Alt Bileşeninde; il ve ilçe müdürlüklerinde çalışan teknik personelin Stratejik Yatırım Planları ile ilgili bilgi ve becerilerinin geliştirilerek kurumsal kapasite oluşturulması hedeflenmektedir Bileşen C - İstihdam için Kapasite Oluşturulması 23. Bu bileşen kapsamında; Projenin hedef kitlelerinin yerel ekonomilerde istihdam fırsatını geliştirecek şekilde kapasitelerinin artırılması çalışmaları yürütülecektir. 8

9 2. BİLEŞEN BAZINDA 2010 YILININ İLK ALTI AYINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER 2.1 Bileşen A - Köy Geliştirme Programı Çiftçi Eğitimi ve Öğretimi 24. Çiftçi Eğitim ve Öğretimi kapsamında 2010 yılı için ABD Doları bütçe ayrılmış olup, bu kapsamdaki faaliyetler hem bölge ihtiyaçları hem de Stratejik Yatırım Planları kapsamında belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda planlanmıştır. 25. Bursa ili Karacabey ilçesinde SÜTAŞ eğitim merkezinde süt sığırcılığı üzerine eğitim almak için Diyarbakır İl Tarım Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü personelleri gönderilmiştir. Amaç, süt üreticisi çiftçiler ile direk çalışan personelin süt sığırcılığı konusunda bilgisini artırarak, çiftçilere daha doğru teknik ve pratik bilgilerin verilmesini sağlamaktır. 26. Diyarbakır ve Batman illerinden Çiftçilere süt sığırcılığı üzerine uygulamalı eğitim almalarını sağlamak için SÜTAŞ Eğitim Merkezine eğitim gezisi düzenlenmiştir. Amaç, çiftçilerin Süt Sığırcılığı konusunda daha bilinçli ve teknolojik gereksinimlerin farkında olarak üretim yapabilmelerini sağlamaktır. 27. Yine eğitim faaliyetleri kapsamında, tarihleri arasında Meyvecilik eğitimi ile ilgili Yalova ilinde eğitim veren Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünde çiftçilere Meyvecilik üzerine uygulamalı eğitim verilmiştir tarihleri arasında Siirt ilinde fıstık yetiştiriciliği ile ilgilenen çiftçiler için Gaziantep ilinde Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsünde Fıstık Aşılanması ve Üretimi ile ilgili eğitim verilmiştir. 29. Diyarbakır ilinde tarihinde, kadın çiftçilerin rekabet etmelerini sağlayarak tarımsal eğitimlerine katkı verilmesi amacıyla, Kadın Çiftçiler Bilgi Yarışması Bölge Finali düzenlenmiş olup, Proje Kapsamında söz konusu programa organizasyon desteği verilmiştir. 30. Batman İlinde Şubat 2010 tarihinde 75 adet üreticiye Yüksek Telli Terbiye Sisteminde Budama Eğitimi ve Yaşlı Bağlarda Budama Eğitimi verilmiştir. 31. Antalya ANFAŞ Tarım Fuarında, Siirt İli Zivzik Narı ve Siirt Fıstığı nın Tanıtımı için organizasyon desteği verilmiştir. 32. Sözkonusu 2010 yılının ilk altı ayında gerçekleştirilen çiftçi eğitim ve öğretimine ilişkin faaliyetler Tablo.1 de gösterilmiştir. 9

10 Tablo yılı Çiftçi eğitim faaliyetleri Katılımcı Sayısı Eğitimin Konusu Birim Diyarbakır Batman Siirt Kadın Erkek Toplam Sütçülük Eğitimi (Çiftçi ) adet Sütçülük Eğitimi (Teknik Eleman ) adet Meyvecilik Budama ve Aşılaması adet Bağcılık Budama adet Fıstık Yetiş. Ve Aşılaması adet Kadın Çiftçiler Yarışıyor adet TOPLAM Eylül 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilen IFAD denetleme misyonu sırasında Batman ilinde Çiftçi Eğitim ve Öğretiminin yapılabilmesi amacıyla, Çiftçi Eğitim Merkezi binasının düzenlenmesine karar verilmiş olup, bu doğrultuda mevcut olan binada gerekli rehabilitasyon İl Müdürlüğü tarafından yapılmış, Proje kapsamında mobilya ve teknik donanım için IT Ekipman alımı gerçekleştirilerek Merkez kullanılır hale getirilmiştir. Alımı yapılan işlerin listesi Tablo 2 de görülmektedir. Tablo.2.Batman ili Çiftçi Eğitim Merkezi ofis mobilyası ve teknik ekipman alımı Teknik Ekipman (adet) No İsim Diyarbakır Batman Siirt Toplam 1 Dizüstü Bilgisayar Masaüstü Bilgisayar Antivirüs Programı Projeksiyon Cihazı Projeksiyon tavan askı aparatı LCD TV Sinema Sistemi ADSL Modem Kablosuz Ağ Adaptörü Çok fonksiyonlu lazer yazıcı Projeksiyon Perdesi Güvenlik Sistemi TOPLAM Ofis Mobilyası (adet) 10

11 1 Buzdolabı Fırın Aspiratör Su Sebili Klima Salon Tipi Çay Makinesi Toplantı Masası Koltuk Makam Koltuğu Konferans Koltuğu Konuşmacı Kürsüsü Yazı Tahtası Masa Sandalye Bilgisayar Koltuğu İkili Koltuk Tekli Bekleme - Koltuğu Sehpa Kitaplık-Vestiyer Bilgisayar Masası Mutfak Dolabı Ayaklı Küllük TOPLAM

12 34. Demonstrasyon faaliyetleri kapsamında meyvecilik ve bağcılığın geliştirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla Diyarbakır, Batman ve Siirt illerinde Nar, Elma, Badem ve Ceviz bahçelerinin kurulumu tamamlanmıştır. Yapılan demonstrasyon faaliyetleri Tablo. 2 de belirtilmiştir. Tablo yılı Demonstrasyon faaliyetleri Faaliyetin Adı Birim Programlanan (YÇPB göre) Gerçekleşen 2010 Gerçekleşen (%) Gerçekleşen Demonstrasyon Faaliyetlerinin İllere Dağılım 2010 Diyarbakır Batman Siirt Nar Bahçesi Tesisi Da Yarı Bodur Elma Tesisi Da Genç bağlarda terbiye sistemi adaptasyonu Da Badem Bahçesi Tesisi Da Ceviz Bahçesi Tesisi Da Ağıl Tadilatı adet 2 Tablo.4. Demonstrasyon Faaliyetleri için Alet ve Ekipman Alımı 2010 Yılı Alet ve Ekipman Alımı (GENEL) Cinsi Planlanan (YÇPB) Alımı Gerçekleşen Diyarbakır Batman Siirt Toplam Diyarbakır Batman Siirt Burgu (Fidan Açma) Anıza dikim makinesi Badem Kırma Taş Toplama Bahçe Traktörü ve Ekipmanları Toplam Projeye dahil her üç ilde de YÇPB de yer alan alet ekipman alımı ilk altı ay içerisinde henüz gerçekleştirilememiş olup, satın alma işlemleri ile ilgili hazırlıklar devam etmektedir. 12

13 2.1.2 Köy Gelişimi İçin Altyapı Yatırımları yıllarında Kanalizasyon Sistemi yapılan tüm köylerde sistem performanslarının kontrolü için periyodik saha ziyaretleri yapılmıştır. Doğal Arıtma tesislerinden numuneler alınarak su kalite analizleri yapılmıştır yılı içerisinde tamamlanmış olan işler için saha incelemeleri yerinde yapılarak devir işlemleri gerçekleştirilmektedir. Diyarbakır ilinde gerekli kontroller yapıldıktan sonra kanalizasyon şebekelerinin İl Özel İdare ye devri gerçekleştirilmiştir. Batman ve Siirt illeri için için devir çalışmaları devam etmektedir. 38. DBSKP kapsamında 2010 yılında Diyarbakır, Batman ve Siirt illerinde yapılması planlanan küçük işlere ilişkin; Diyarbakır / Ergani ilçesi / Alitaş Köyü Şengalek Mezrası HİS Göleti Projesi, Diyarbakır / Çermik ilçesi / Artuk Köyü Kapalı Sistem Sulama Kanalı Projesi, Diyarbakır / Merkez ilçesi / Ekinci Köyü HİS Göleti Projesi, Diyarbakır / Merkez ilçesi / Baroğlu Köyü HİS Göleti Projesi, Diyarbakır / Eğil ilçesi / Gürünlü Köyü Su Depolama Tankı (HİS) Projesi, Diyarbakır / Çermik ilçesi / Karakaya Köyü Kapalı Sistem Sulama Kanalı Projesi, Diyarbakır / Kulp ilçesi / İslamköy Kapalı Sistem Sulama Kanalı Projesi, Diyarbakır / Hani / Merkez / Anıl Köyü, Gürbüz Beldesi ve Kırım Mezraları Kapalı Sistem Sulama kanalı projesi, Batman/ Kozluk ilçesi / Siirt /Kurtalan ilçesi / projesi, Siirt /Kurtalan ilçesi / Tosunpınar Köyü Kapalı Sistem Sulama Kanalı Projesi, Saipbeyli Köyü Çıpçıpok Mevkii Küçük Çaplı Sulama Göleti Uluköy HİS Göleti Projesi, proje tasarımı ihaleleri yapılmış ve projeler idareye teslim edilmiştir. Sulama Kanalı ve HİS Göleti projelerinin uygulanması için ilgili ihale hazırlıklar devam etmektedir. 39. Siirt ili Kurtalan İlçesi Beykent Köyünde içme suyu deposu, kaptaj ve iletim yapımı tamamlanarak, tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. 40. Diyarbakır Merkez Güleçoba Köyü dere yatağı ıslahı için jeolojik etüdler tamamlanarak ihale ilan aşamasına getirilmiştir. 13

14 yılında arazi yolları çalışmalarının yapılabilmesi için il özel idareleri ile görüşmeler yapılmış ve anlaşma aşamasına gelinmiştir. Ödemelerin iç kaynaktan yapılabilmesi için 2011 yılı bütçe teklifinde gerekli tertip için kaynak teklifinde bulunulmuştur Köy Geliştirme Bileşenine İlişkin Harcamalar 42. Köy Geliştirme Bileşeni kapsamındaki harcamalar Tablo 5 de gösterilmiştir. Tablo.5. Köy Geliştirme Bileşeni Harcamaları HARCAMALAR FİNASMAN KAYNAĞI (USD) IFAD İÇ KAYNAK FAYDALANICI UNDP HİBESİ TOPLAM İnşaat İşleri 67, , Ekipman ve Materyal Alımı 17, , Çiftçi Eğitimi ve Çalışmalar 212, , Ulusal Çalıştaylar 26, , Teknik Yardım 151, , , TOPLAM 448, , , Bileşen B Kırsal Ekonomik Büyüme Stratejik Yatırım Planları ve Hibe Programı 43. Kırsal Ekonomik Büyüme Bileşeni Katkı Hibeleri kapsamında, Diyarbakır İli Süt Sektörü ve Meyvecilik Sektörü (Bağcılık, Badem, Elma ), Batman İli Süt ve Bağcılık sektörleri ile Siirt İli Zivzik Narı Stratejik Yatırım Planları doğrultusunda 2009 yılında proje başvuruları alınarak, onaylanmış hibelerle ilgili arazide uygulama ve ödeme işlemlerine başlanmıştır. 44. Batman ilinde Mayıs ayı içerisinde Bağcılık Sektörünün gelişimini desteklemek için tarihinde yeniden hibe ilanına çıkılmıştır tarihinde başvuru süresi tamamlanmış olup, başvuru dosyalarının PİB tarafından değerlendirilme işlemleri devam etmektedir. 45. Diyarbakır ilinde tarihinde Meyvecilik Sektörü Stratejik Yatırım Planı altında Badem Bahçesi Kurulumu ve Süt Sığırcılığı Stratejik Yatırım Planı altında süt toplama konularını desteklemek ve yaygınlaştırmak için hibe duyurusu yapılmıştır. 08 Temmuz 2010 tarihinde başvuru süresi tamamlanacaktır. 14

15 DİYARBAKIR SİİRT BATMAN DİYARBAKIR tarihinde Diyarbakır Tarım İl Müdürlüğünde, ilçe tarım müdürlerinin katılımı ile PİB tarafından Diyarbakır İli Hibe Programı hakkında bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. 47. Siirt ili Koyunculuk sektörü Stratejik Yatırım Planı hazırlığı devam etmektedir yılı içerisinde Diyarbakır, Batman, Siirt illerinde başvuruları yapılmış ve onaylanmış bireysel ve ekonomik hibe proje başvurularının 2010 Haziran sonu itibariyle finansal durumlarını gösteren tablolar aşağıda verilmiştir. Tablo.6 te bireysel proje başvurularına ait katkı hibesi ödemeleri, Tablo.7 te ekonomik yatırım projelerine ait katkı hibesi ödemeleri gösterilmektedir. Tablo.6. Bireysel Proje Başvurularına İlişkin Katkı Hibesi Ödemeleri Sektör Adı Ödemesi Yapılan Yatırım Sayısı Ödenen Hibe Tutarı (TL) Meyvecilik sektörü , Bağcılık Sektörü , TOPLAM , Bağcılık Sektörü , Süt Sektörü 3 53, TOPLAM , Zivzik Narı Yetiştiriciliği , GENEL TOPLAM , Tablo.7. Ekonomik Yatırım Projeleri Başvurularına İlişkin Katkı Hibesi Ödemeleri Sektör Adı Ödemesi Yapılan Yatırım Sayısı Ödenen Hibe Tutarı (TL) Bağcılık Sektörü 1 32, Süt Sektörü 4 155, TOPLAM

16 49. Tablo.6. ve Tablo.7. de yer alan verilerden anlaşılacağı üzere, 2010 Haziran sonu itibarıyla bireysel ve ekonomik başvurulara ilişkin toplam ödenen Katkı Hibesi tutarı 884, TL dir Kırsal Ekonomik Büyüme Bileşenine İlişkin Harcamalar 50. Bireysel ve ekonomik başvurulara ilişkin toplam ödenen Katkı Hibesi ABD Doları Olarak aşağıda yer alan Tablo 8 da gösterilmektedir. Tablo.8. Toplam Ödenen Katkı Hibesi Miktarı (USD) FİNASMAN KAYNAĞI (USD) HARCAMALAR IFAD İÇ KAYNAK FAYDALANICI UNDP HİBESİ TOPLAM Katılımcı Hibeler 579, , ,324, TOPLAM 579, , ,324, Bileşen C İstihdam için kapasite oluşturma 51. Mesleki eğitim konusunda ihtiyaç duyulan istihdam alanları ve bu alanlarla ilgili eğitim konularının belirlenmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. 16

17 SİİRT TARIM İL MD. BATMAN TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR (Merkez ProjeOfisi) TKB TÜGEM 3. PROJE KOORDİNASYON VE İDARESİ 52. Proje, Ankara da Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM) bünyesinde oluşturulan Merkezi Proje Birimi ve Diyarbakır, Batman, Siirt Tarım İl Müdürlükleri bünyesinde kurulan Proje İdare Birimleri tarafından yönetilmektedir. Merkez ve Proje illerinde görevli Proje İdare Birimi elemanları Tablo 9 da liste halinde verilmiştir. Tablo.9. Merkez ve Proje İllerinde Görevli Proje İdare Birimi Elemanlarının Listesi Kuruluş Adı - Soyadı Görevi Birimi Ahmet Savaş İNTİŞAH Daire Başkanı Risk Yönetimi ve Projeler Daire Başkanlığı Dr. Şule ÖZEVREN Şube Müdürü Risk Yönetimi ve Projeler Daire Başkanlığı Ali Çağlar ÇELİKCAN Ziraat Mühendisi (Mrkz. Prj. Birimi) Mustafa Fuat BUZ Ziraat Mühendisi (Mrkz. Prj. Birimi) Meltem BAŞOL Ziraat Mühendisi (İzleme, Değerl.) UNDP Burak ELDEM Proje İdarecisi Risk Yönetimi ve Projeler Daire Başkanlığı Risk Yönetimi ve Projeler Daire Başkanlığı Risk Yönetimi ve Projeler Daire Başkanlığı * Proje Koordinatörü Proje Yönetim Birimi Murat BATURAY İnşaat Mühendisi Proje Yönetim Birimi Murat GÜNSEL İnşaat Mühendisi Proje Yönetim Birimi Yunus BİRCAN İş Geliştirme Uzmanı Proje Yönetim Birimi Cihad KAYHAN Casim Can HİNDİOGLU Satın Alma Finans Uzm. İzleme ve Değerlendirme Uzmanı Proje Yönetim Birimi Proje Yönetimi Birimi Sedat ILDIZ Şube Müdürü Proje Yönetim Birimi Yusuf YILMAZ Ziraat Mühendisi Proje Yönetim Birimi Muhterem Savaş KOÇ Ziraat Mühendisi Proje Yönetim Birimi Yusuf ALP Şube Müdürü Proje Yönetim Birimi Yusuf ŞİMŞEK Ziraat Mühendisi Proje Yönetim Birimi Zeki EDİS Ziraat Mühendisi Proje Yönetim Birimi Mehmet Cengiz ARSLANOĞLU Ziraat Mühendisi Proje Yönetim Birimi Yunus BİRCAN İş Geliştirme Uzmanı Proje Yönetim Birimi M. Hakan DEMİRHAN Şube Müdürü Proje Yönetim Birimi Nezir EKİNCİ Ziraat Mühendisi Proje Yönetim Birimi Ali GÜNEŞ Ziraat Mühendisi Proje Yönetim Birimi Özgür Zeki ÖZOK İş Geliştirme Uzmanı Proje Yönetim Birimi * Proje bölgesel yönetici seçimi ile ilgili işlemler devam etmektedir. 17

18 53. İzleme ve Değerlendirme Uzmanı olarak Casim Can HİNDİOĞLU itibari ile göreve başlamıştır. 54. Siirt ilinde İş Geliştirme Uzmanı olarak görev yapan Özgür Zeki ÖZOK tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır. 55. Diyarbakır ilinde İş Geliştirme Uzmanı olarak görev yapan Arif Mert ÖZTÜRK 09 Temmuz 2010 tarihinde görevinden ayrılmış olup, Batman ve Siirt illeri için İş Geliştirme Uzmanı alımına yönelik çalışmalara başlanmıştır. 56. Yunus BİRCAN, İş Geliştirme Uzmanı tahsis edilene kadar geçici olarak hem Diyarbakır hem de Batman illerinde İş Geliştirme Uzmanı olarak görevlendirilmiştir Ocak 2010 tarihleri arasında, Diyarbakır, Batman, Siirt illerinde il ve ilçe müdürlükleri teknik personeli ile PYB personeline yönelik olarak toplam 34 personelin katılım sağladığı Yatırım Projeleri Hazırlanması ve Değerlendirilmesi konusunda eğitim gerçekleştirilmiştir Proje Koordinasyonu ve İdaresi Bileşenine İlişkin Harcamalar 58. Proje Koordinasyonu ve İdaresi Bileşeni kapsamında yapılan harcamalar Tablo 10 de gösterilmiştir. Tablo.10. Proje Koordinasyonu ve İdaresi Bileşeni Harcamaları HARCAMALAR Proje Personeli Maaş ve Yollukları FİNASMAN KAYNAĞI IFAD İÇ KAYNAK FAYDALANICI UNDP HİBESİ TOPLAM 93, , İşletme ve Bakım 1, , , TOPLAM 95, , , Hazine Denetimi 59. Diyarbakır Batman Siirt Kalkınma Projesinin dönemi ile ilgili mali tabloları ve proje harcamalarının 718-TR no lu İkraz Anlaşması hükümlerine uygunluğu denetlenmiştir. Sonuç Raporunda denetimle ilgili düşüncelerini aşağıdaki gibi ifade etmişlerdir. 1- Fon kaynakları ve kullanım tablosu, Kümülatif yatırımlar tablosu, Harcama Bildirimleri (SOE) şeklindeki çekilişler tablosu ve Özel Hesap tablosu projenin mali durumunu, nakit tahsil ve ödeme esaslı muhasebe ilkelerine göre tüm açılardan doğru olarak yansıtmaktadır. 2- TÜGEM 718-TR nolu İkraz Anlaşmasının hükümlerine tüm önemli açılardan uygun hareket etmiştir. 18

19 3- SOE(Harcama Bildirimleri şeklindeki çekilişler ) lerle ilgili olarak yapılan harcamaların karşılanması için IFAD a yapılan talepleri desteklemek üzere yeterince destekleyici belge muhafaza edilmektedir ve bunlar 718-TR nolu İkraz Anlaşması kapsamında finansmanı uygun harcamalardır. 60. Yapılan denetim sonucunda Hazine denetçileri tarafından Kuruma sunulan önerilerle ilgili gelişmeler şöyledir; 1- Proje mali tablolarını oluşturacak bir Mali Yönetim Sistemini oluşturmak üzere, bir danışman UNDP tarafından istihdam edilmiştir. 2- Öneriler doğrultusunda ihale dosyalarında; ihalenin tahmini maliyeti ve hangi yöntemle yapılacağı belirtilecektir. 3- Önümüzdeki yıllar için satın alma planı 18 aylık hazırlanacaktır. Proje hesaplarına ilişkin konsolide finansal tablolar Proje Koordinatörünce hazırlanarak, Fona sunulacaktır. 4.Projenin Finans Durumu 4.1. Projenin, Finansman, Maliyet ve Harcamaları 61. Proje; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Proje Faydalanıcıları tarafından finanse edilmektedir. Uygulama süresi 5 yıl olup, yaklaşık 37 milyon ABD Dolar lık bir bütçeye sahiptir. Projenin finansman kaynağının dağılımı Tablo 11 de gösterilmiştir. Tablo.11. Projenin Finansman Kaynağı ve Yatırım Tutarı Finansman Kaynağı Miktar ( milyon ABD Doları) İç Kaynak 4,454 Dış Kaynak (IFAD Kredisi) 24,104 UNDP Hibesi 0,752 Faydalanıcı Katkısı 7,607 Toplam 36,919 19

20 Tablo.12. İkraz kategorileri ve finansörler bazında harcamalar DBSKP, 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARİYLE İKRAZ KATEGORİLERİ BAZINDA HARCAMALAR ( USD ) İKRAZ KATEGORİLERİ FİNASMAN KAYNAĞI IFAD İÇ KAYNAK FAYDALANICI UNDP HİBESİ TOPLAM I. İşler , ,76 II. Ekipman ve Materyal , ,92 III.(a) Eğitimler , ,41 III.(b) Ulusal Çalıştay , ,62 IV. Teknik Yardım , , ,21 V. Katkı Hibeleri , , ,41 VI. (a) Maaşlar ve Harcırahlar , ,26 VI. (b) İşletim ve Bakım 1.807, , ,24 VI. (c) Uygulama Desteği 0,00 0,00 TOPLAM , , , , ,83 Tablo.13. Proje bileşenleri bazında harcamalar DBSKP, 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARİYLE PROJE BİLEŞENLERİ BAZINDA HARCAMALAR ( USD ) PROJE BİLEŞENLERİ FİNASMAN KAYNAĞI IFAD İÇ KAYNAK FAYDALANICI UNDP HİBESİ TOPLAM Köy Geliştirme Programı , , ,71 Kırsal Ekonomik Büyüme , , ,41 İstihdam İçin Kapasite Oluşturma 0,00 Proje Koordinasyonu ve İdaresi , , , ,71 TOPLAM , , , , ,83 20

21 Tablo yılı için Bileşenler ve ikraz kategorileri bazında harcamaların özeti Kategoriler Köy Geliştirme Programı Kırsal Ekonomik Büyüme İstihdam için Kapasite Oluşturma Proje Organizasyonu ve Yönetim Toplam I. İnşaat İşleri (İİ) 1.300, ,00 II. Ekipman ve Materyal (EM) 25,00 60,00 85,00 III. Eğitim, Çalıştaylar ve Çalışmalar (EÇÇ) i) Eğitim ve Çalışmalar (EÇ) 450,00 66,00 516,00 ii) Ulusal Çalıştaylar (UÇ) 5,00 5,00 IV. Teknik Yardım (TA) 316,00 20,00 336,00 V. Katkı Hibeleri (CG) 4.036, ,00 VI. Tekrar Eden Maliyetler (RC) i) Proje Personel Maaşları ve Ödenekler (PSSA) 202,00 202,00 ii) İşletim ve Bakım (O&M) 5,00 5,00 iii) Uygulama Desteği (IS) 173,00 173,00 iv) TKB/İTM Pesonel Maaşı, yakıt, KDV vb. 685,00 685,00 v) Araçlar (Pick-up x 3, Midibüs x 1 ) 100,00 100,00 Toplam 2.091, ,00 66, , ,00 21

22 Tablo yılı için Bileşenlerin ve Finansörler bazında Harcama Özeti Harçlar/ Harcama Kategorileri Toplam IFAD Vergiler Hük. Bütçesi UNDP Faydalanıcılar I. Yatırım Maliyetleri A. İnşaat İşleri 1.300, ,00 B. Ekipman ve Materyal 85,00 85,00 C. Eğitim, Çalıştaylar ve Çalışmalar 521,00 521,00 D. Teknik Yardım 336,00 100,00 236,00 E. Katkı Hibeleri 8.072, , ,00 II. Tekrar Eden Maliyetler Toplam Yatırım Maliyetleri , ,00 0,00 0,00 236, ,00 A. UNDP/ÜO İdari Destek 45,00 45,00 B. UNDP/ÜO İdari Ücret 128,00 128,00 C. Proje Personeli Maaşları ve Ödenekler 202,00 202,00 D. TKB/İTM Personel Maaş, yakıt, KDV vb. 685,00 685,00 E. İşletim ve Bakım 5,00 5,00 F. Araçlar(Pick-up x 3, Midibüs x 1 ) 100,00 100,00 Toplam Tekrar Eden Maliyetler 1.165,00 380,00 0,00 785,00 0,00 0,00 Toplam MALİYETLER , ,00 0,00 785,00 236, ,00 22

23 EK 1: 2010 YILI YÇPB E GÖRE PROJE FAALİYETLERİNİN UYGULAMA TAKVİMİ Bileşen A: Köy Geliştirme Programı USD Faaliyetler J F M A M J J A S O N D Ayrıntılar/Aşamalar A 1. Bilinçlendirme ,00 İlçelerin Öncelik Sırasına Konulması ve Köylerin Seçimi 2008 yılı için 60 köy hedeflenmiştir. (her bir il için 20 köy, kanalizasyon inşaatı ve küçük işler için seçilmiş olanlar da dahil) Alt-bileşen A2 ile birleştirilmiştir. İGU ve TDYU ziyaretlere katılmaktadır. Köy toplantıları ve ihtiyaç değerlendirmesi Alt-bileşen A1 ve A2 için gerekli veriyi toplama. Seçilen köylerle ilgili mevcut olan bilgi PYB tarafından toplanmaktadır. Proje El Kitabının Basılması ,00 Projenin amacının ayrıntılı bir şekilde proje illerindeki pay sahipleri ve köylülere anlatmak için proje el kitabının basılması Projenin tüm bileşenleri ile ilgili detaylar hakkında bilgi 23

2011 YILLIK İLERLEME RAPORU

2011 YILLIK İLERLEME RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI IFAD Kredi No 718 TR 2011 YILLIK İLERLEME RAPORU ŞUBAT 2012 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM... 5 1.1 GENEL BİLGİLER... 5 1.1.1. Proje Alanı... 5 1.1.2.Proje Hedef Grubu...

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU Sunuş Ajans, 2011-2013 yılları için aynı stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda ortak bir vizyona ulaşmak üzere TRC3 Bölgesi ndeki bütün paydaşlarla

Detaylı

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012)

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) 2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) İÇİNDEKİLER Sayfa I. GENEL BİLGİLER 1 A) Vizyon ve M isyon 1 B) Yetki, Görev ve Sorum luluklar 2 C) A jansa İlişkin B ilgiler

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2 GAP İdaresi Faaliyet Raporu 2013 GAP İdaresi Faaliyet Raporu 2013 1 İÇİNDEKİLER 05 07 10 Bakan Sunuşu Üst Yönetici

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 2014 AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI TR71 DÜZEY 2 BÖLGESİ AKSARAY, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, NEVŞEHİR, NİĞDE 1 / 64 İçindekiler ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 SUNUŞ... 7 GİRİŞ... 9 A. 2013 YILI ÇALIŞMA

Detaylı

PROJE UYGULAMA EL KİTABI

PROJE UYGULAMA EL KİTABI f MURAT NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ PROJE UYGULAMA EL KİTABI Mart 2013, ANKARA i İÇİNDEKİLER SAYFA PARA BİRİMİ EŞDEĞERLERİ AĞIRLIK VE ÖLÇÜ BİRİMLERİ KISALTMALAR vi vi vii BÖLÜM A: PLANLAMA 1 I.

Detaylı

2013 Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Raporu

2013 Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Raporu 2013 Faaliyet Raporu 1 2013 Faaliyet Raporu T.C SERHAT KALKINMA AJANSI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Şubat - 2014 2013 Faaliyet Raporu 3 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), 5449 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2015 İÇİNDEKİLER Sayfa Bakan Sunuşu. 1 Üst Yönetici Sunuşu... 2 I. Genel Bilgiler. 3 A. Vizyon ve

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

AJANS FAALİYET RAPORU

AJANS FAALİYET RAPORU 2012 AJANS FAALİYET RAPORU MART 2013 2012 Faaliyet Raporu YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), 25.01.2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TABLO LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 RESİM LİSTESİ... 3 I GENEL BİLGİLER... 4 A) VİZYON VE MİSYON... 6 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ 1 SUNUŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3. Maddesine dayanılarak 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI FAALİYET RAPORU BİTLİS - MUŞ - HAKKARİ - VAN

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI FAALİYET RAPORU BİTLİS - MUŞ - HAKKARİ - VAN DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI FAALİYET RAPORU 2011 BİTLİS - MUŞ - HAKKARİ - VAN DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI FAALİYET RAPORU 2011 4 Dünyada rekabetçi ve küresel güç olarak karşımıza çıkan ülkelere baktığımızda,

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014)

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014) 2014 YILI FAALİYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 6 A. MİSYON VE VİZYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 1 DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI FAALİYET RAPORU 2010 4 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU DAKA FAALİYET RAPORU 2010 Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU rt GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Grafik Tasarım & Baskı A grafik

Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Grafik Tasarım & Baskı A grafik EKLER Karacadağ Kalkınma Ajansı Adres: Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 E-posta : info@karacadag.org.tr İnternet

Detaylı

PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ

PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 20 Ocak 2012 Diyarbakır İÇİNDEKİLER 1.GENEL BİLGİ... 2 2. MALİ DESTEK PROGRAMLARI... 3 2.1. Doğrudan Finansman Desteği... 4 2.1.1. Hazırlık Çalışmaları...

Detaylı

2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014)

2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014) 2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014) Mart 2015 MARKA YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulu Üyesi 1 Hasan Basri GÜZELOĞLU / Yönetim Kurulu Başkanı 2 Hüseyin Avni COŞ / Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU Dünyamızın yaşamakta olduğu değişim dinamikleri içinde, Bakanlığımızın şeffaf, katılımcı, paylaşımcı, demokratik, verimli, hızlı, güvenli, yüksek teknolojiye dayanan

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01.01.2010 31.12.2010) -Ekim 2010- İÇERİK A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler...

Detaylı