Diyarbakır Batman Siirt Kalkınma Projesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Diyarbakır Batman Siirt Kalkınma Projesi"

Transkript

1 T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Diyarbakır Batman Siirt Kalkınma Projesi IFAD Kredi No 718 TR 2010 İLERLEME RAPORU ( )

2 İçindekiler.2 Kısaltmalar... 4 Proje Alanı Proje Hakkında Genel Bilgiler Projenin Alanı Projenin Hedef Grubu Projenin Amaçları Projenin Bileşenleri Bileşen A - Köy Geliştirme Programı Bileşen B - Kırsal Ekonomik Büyüme Bileşen C - İstihdam için Kapasite Oluşturulması BİLEŞEN BAZINDA 2010 YILININ İLK ALTI AYINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER Bileşen A - Köy Geliştirme Programı Çiftçi Eğitimi ve Öğretimi... 9 Tablo yılı Çiftçi eğitim faaliyetleri Tablo.2. Batman ilindeçiftçi Eğitim Merkezi ofis mobilyası ve teknik ekipman listesi 11 Tablo Yılı Demonstrasyon Faaliyetleri.12 Tablo.4. Demonstrasyon Faaliyetleri için Alet ve Ekipman Alımı Köy Gelişimi İçin Altyapı Yatırımları 14 Tablo.5. Köy Geliştirme Bileşeni Harcamaları Bileşen B Kırsal Ekonomik Büyüme Stratejik yatırım planları ve hibe programı Tablo.6. Bireysel Proje Başvurularına İlişkin Katkı Hibesi Ödemeleri 15 Tablo.7. Ekonomik Yatırım Projeleri Başvurularına İlişkin Katkı Hibesi Ödemeleri.15 Tablo.8. Toplam Ödenen Katkı Hibesi Miktarı (USD) Bileşen C İstihdam için kapasite oluşturma PROJE KOORDİNASYON VE İDARESİ Tablo.9. Merkez ve Proje İllerinde Görevli Proje İdare Birimi Elemanlarının Listes 17 Tablo.10. Proje Koordinasyonu ve İdaresi Bileşeni Harcamaları.18 Error! Bookmark not defined.3.1 Hazine Denetimi Projenin Finans Durumu Projenin, Finansman, Maliyet ve Harcamaları

3 Tablo.11. Projenin Finansman Kaynağı ve Yatırım Tutarı.19 Tablo.12. İkraz kategorileri ve finansörler bazında harcamalar.20 Tablo.13. Proje bileşenleri bazında harcamalar.20 Tablo yılı için Bileşenler ve ikraz kategorileri bazında harcamaların özeti 21 Tablo yılı için Bileşenlerin ve Finansörler bazında Harcama Özeti..22 EK 1: 2010 Yılı YÇPB e Göre Proje Faaliyetlerinin Uygulama Takvimi.23 3

4 Kısaltmalar Bİ Bölge İdarecisi DBSKP Diyarbakır Batman Siirt Kalkınma Projesi DPT Devlet Planlama Teşkilatı DZY Değer Zinciri Yönetimi DZYU Değer Zinciri Yönetim Uzmanı FSAG Finans/Satın Alma Görevlisi IFAD Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu İİD İnşaat İşleri Danışmanı İÖİ İl Özel İdaresi İSM İl Saha Mühendisi TİM Tarım İl Müdürü(Müdürlüğü) İGU İş Geliştirme Uzmanı İ&D İzleme ve Değerlendirme KHUK Katkı Hibesi Ortak Finansmanı için Uygulama Kılavuzu KFAP Kırsal Fakirliği Azaltma Programı KAK Köy Altyapısı için Kılavuz MPYB/TKB Merkezi Proje Yönetim Birimi/TKB MSA Muhasebeci/Satın Alma Asistanı PK Proje Koordinatörü PY Program Yöneticisi PYB Proje Yönetim Birimi PUK Proje Uygulama Kılavuzu PDY Program Destek Yardımı (UNDP/ÜO) SEKP Sivas-Erzincan Kalkınma Projesi SYP Stratejik Yatırım Programı TDYU Talebe Dayalı Yayım Uzmanı TDF Tarım Destek Fonu TEDGEM Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü TKB Tarım ve Köyişleri Bakanlığı TÜGEM Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü TZY Tedarik Zinciri Yönetimi UKKS Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi UNDP Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP/ÜO UNDP/Türkiye Ülke Ofisi (Ankara) YBS Yönetim Bilgi Sistemi YÇPB Yıllık Çalışma Planı ve Bütçesi 4

5 Proje Alanı Ankara Diyarbakır Siirt Batman 5

6 1. Proje Hakkında Genel Bilgiler 1. Proje; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından uygulanmaktadır. UNDP, Projenin uygulanmasına yönelik, fon akışı, muhasebe, mal ve hizmet tedariki kapsamında program idaresini desteklemekte olup, ayrıca Projenin 5 yıllık uygulanması sürecinde, 752 bin ABD Doları hibe şeklinde finansman sağlayacaktadır. 2. Proje, Yüksek Planlama Kurulu nun tarih ve 2006/87 sayılı Kararı ile 2006 Yılı Yatırım Programına alınmıştır. Kredi Kuruluşu IFAD ve T.C. Hükümeti adına Hazine Müsteşarlığı arasında, 5 Mart 2007 tarihinde İkraz Anlaşması imzalanmış ve Anlaşma 14 Mayıs 2007 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmıştır. 3. Diyarbakır, Batman, Siirt Kalkınma Projesine yönelik uygulamalar IFAD kuralları kapsamında yürütülmektedir. Bu çerçevede, 2010 yılı ilk 6 aylık ilerleme raporu, 718 -TR No lu İkraz Anlaşması nın 4.02 bölümüne uygun olarak hazırlanmıştır. 4. Hazine Müsteşarlığı ve UNDP arasında 19 Haziran 2007 tarihinde Hibe Anlaşması imzalanmıştır. 5. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı ve UNDP arasında 6 Eylül 2007 tarihinde Hizmet Anlaşması imzalanmıştır. 6. Proje, gerekli tüm şartlar yerine getirilerek, 19 Aralık 2007 de yürürlülüğe girmiş olup, kapanış tarihi 30 Haziran 2013 ve tamamlanış tarihi 31 Aralık 2012 olarak IFAD tarafından belirlenmiştir. 1.1 Proje Alanı 7. Proje bölgesi olan Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Diyarbakır, Batman ve Siirt illeri, Suriye ve Irak sınırlarının 100 km kadar kuzeyinde yayılarak Doğu Anadolu Platosunun bir bölümünü oluşturmaktadır. 8. Proje bölgesinde, kışları şiddetli soğuk, yazları sıcak ve kuru olmak üzere tipik bir karasal iklim görülmektedir. Yağış miktarı yaklaşık mm arasında değişmektedir. Diyarbakır da ortalama Ocak Ayı gece sıcaklıkları -24 C ye kadar düştüğü kaydedilmiştir. Azami yaz ayı sıcaklıkları ise Temmuz- Ağustos aylarında 46 C ye ulaşabilmektedir. Tarım sezonu kısadır.proje alanında yer alan 3 ilin tarım arazileri toplamı 994,869 ha, orman varlığı 473,376 ha, çayır-mera alanı 451,764 ha dır. Toplam arazi varlığı ise 2,430,362 ha dır.gap bölgesinde bulunan Proje illerinde en büyük potansiyel doğal kaynak Fırat ve Dicle havzalarındaki su potansiyelidir. Ayrıca bölgede petrol, bakır, renkli-damarlı mermer yatakları, orman, mera gibi doğal kaynaklar ile kültür ve turizm kaynakları mevcuttur. Diyarbakır da yer alan zengin ve kaliteli mermer rezervleri ticari açıdan caziptir. 6

7 1.2. Projenin Hedef Grubu 9. Birincil hedef kitle; Proje illerinde yaşayan yoksul kırsal kesimin, erkek, kadın ve gençleridir. Projenin ikincil hedef kitlesi, kırsal bölgelerde yeni oluşan ya da kurulmuş, sürdürülebilir kârlılığa sahip ve ekonomik avantaja sahip iş yerleridir. 10. Bu amaçla, Diyarbakır, Batman ve Siirt İlleri 2006 Tarım Master Planları temelinde ve yoksulluğun coğrafi dağılımı göz önünde bulundurulduğunda, Projede önerilen bileşenlerden, Köy Geliştirme Programı bileşeninde daha çok yayla/dağlık alanlar, orta/düşük potansiyele sahip bölgeler; Kırsal Ekonomik Büyüme bileşeninde ise ovalık, yüksek potansiyele sahip bölgeler hedef alınmıştır. 1.3 Projenin Amaçları 11. Projenin temel amacı; kırsal alanda yaşayan yoksul halkın ekonomik ve sosyal statülerini Türkiye nin Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejileri, plan ve programları doğrultusunda geliştirmektir. 12. Projenin öncelikli hedefleri ise; a) Proje alanındaki, mevcut üretim ve çalışma sistemleri nedeniyle yoksul kalan kırsal köylerdeki tarımsal işletmelerin verimliliklerinin ve nüfusun yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, b) Tedarik Zinciri Yönetiminin geliştirilmesi yoluyla çiftlik içi veya dışında gelir kaynaklarının geliştirilmesi ve yeni işyerlerin kurulması ve mevcut karlı işletmelerin genişletilmesi yoluyla istihdamın artırılması, c) (a) ve (b) maddelerindeki amaçlara ulaşılabilmesi için gerekli bireysel ve kurumsal becerilerin geliştirilmesiyle hedef gruplardaki kişilerin istihdamının sağlanmasıdır. 1.4 Projenin Bileşenleri 13. Projenin yatırım faaliyetleri üç ana bileşen altında toplanmıştır. Bu bileşenler; a) Köy Geliştirme Programı, b) Kırsal Ekonomik Büyüme c) İstihdam İçin Kapasite Oluşturulmasıdır. 14. Diğer taraftan Projenin sağlıklı ve etkili bir şekilde yürütülmesi, gerekli planlama ve bütçe kontrol faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi açısından dördüncü bileşen olarak; d) Proje Koordinasyonu ve İdaresi Bileşeni tasarlanmıştır Bileşen A - Köy Geliştirme Programı 15. Bu bileşen kapsamında, yoksul köylerdeki yaşam kalitesini iyileştirmek için seçilmiş ekonomik ve sosyal yatırımların desteklenmesi gerçekleştirecektir. Bileşen kendi içerisinde; 7

8 a) Bilinçlenmenin arttırılması, b) Çiftçilerin eğitimi, c) Köy gelişimi için altyapı yatırımları, olmak üzere üç alt bileşene ayrılmaktadır. 16. Bilinçlenmenin Artırılması Alt Bileşeni; köy seviyesindeki yatırım fırsatlarının belirlenmesi ve bu tip yatırımların kolaylaştırılması için gerekli olan mevcut mali ve sosyal kalkınma desteği türleri ve kaynakları hakkında kırsal nüfusun bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetleri kapsamaktadır. 17. Çiftçi Eğitimi Alt Bileşeninin amacı ise; kaynak sıkıntısı çeken fakir köylerde geçimlik veya yarı geçimlik çiftlik sistemlerinde, sürdürülebilir verimlilik seviyesinin arttırılmasıdır. 18. Köy Gelişimi İçin Altyapı Yatırımları Alt Bileşeni kapsamında; düşük ölçekli, köy mali ve sosyal altyapısında iyileştirmeler yapılması için destek verilecektir Bileşen B - Kırsal Ekonomik Büyüme 19. Bu bileşen kapsamında Proje illerinde kırsal gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve istihdamın arttırılmasına yönelik önlemler yer almaktadır. Kırsal Ekonomik Büyüme Bileşeni; a) Kırsal Tedarik Zinciri Yönetimi, b) Katkı Hibeleri, c) Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinin Kapasitelerinin Arttırılması, olmak üzere üç alt bileşenden oluşmaktadır. 20. Tedarik Zinciri Yönetimi ile belirlenen yatırım ihtiyaçları ve fırsatları Proje tarafından desteklenecek yatırımlara temel oluşturmaktadır. 21. Katkı Hibeleri Alt Bileşeninde ise; Projenin uygulanacağı illerde hazırlanan/hazırlanacak Stratejik Yatırım Planları kapsamında tarla içi ve tarla dışı yatırımlar için hibe kaynakları kullanılmaktadır. 22. İl ve İlçe Müdürlüklerinin Kapasitesinin Arttırılması Alt Bileşeninde; il ve ilçe müdürlüklerinde çalışan teknik personelin Stratejik Yatırım Planları ile ilgili bilgi ve becerilerinin geliştirilerek kurumsal kapasite oluşturulması hedeflenmektedir Bileşen C - İstihdam için Kapasite Oluşturulması 23. Bu bileşen kapsamında; Projenin hedef kitlelerinin yerel ekonomilerde istihdam fırsatını geliştirecek şekilde kapasitelerinin artırılması çalışmaları yürütülecektir. 8

9 2. BİLEŞEN BAZINDA 2010 YILININ İLK ALTI AYINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER 2.1 Bileşen A - Köy Geliştirme Programı Çiftçi Eğitimi ve Öğretimi 24. Çiftçi Eğitim ve Öğretimi kapsamında 2010 yılı için ABD Doları bütçe ayrılmış olup, bu kapsamdaki faaliyetler hem bölge ihtiyaçları hem de Stratejik Yatırım Planları kapsamında belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda planlanmıştır. 25. Bursa ili Karacabey ilçesinde SÜTAŞ eğitim merkezinde süt sığırcılığı üzerine eğitim almak için Diyarbakır İl Tarım Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü personelleri gönderilmiştir. Amaç, süt üreticisi çiftçiler ile direk çalışan personelin süt sığırcılığı konusunda bilgisini artırarak, çiftçilere daha doğru teknik ve pratik bilgilerin verilmesini sağlamaktır. 26. Diyarbakır ve Batman illerinden Çiftçilere süt sığırcılığı üzerine uygulamalı eğitim almalarını sağlamak için SÜTAŞ Eğitim Merkezine eğitim gezisi düzenlenmiştir. Amaç, çiftçilerin Süt Sığırcılığı konusunda daha bilinçli ve teknolojik gereksinimlerin farkında olarak üretim yapabilmelerini sağlamaktır. 27. Yine eğitim faaliyetleri kapsamında, tarihleri arasında Meyvecilik eğitimi ile ilgili Yalova ilinde eğitim veren Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünde çiftçilere Meyvecilik üzerine uygulamalı eğitim verilmiştir tarihleri arasında Siirt ilinde fıstık yetiştiriciliği ile ilgilenen çiftçiler için Gaziantep ilinde Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsünde Fıstık Aşılanması ve Üretimi ile ilgili eğitim verilmiştir. 29. Diyarbakır ilinde tarihinde, kadın çiftçilerin rekabet etmelerini sağlayarak tarımsal eğitimlerine katkı verilmesi amacıyla, Kadın Çiftçiler Bilgi Yarışması Bölge Finali düzenlenmiş olup, Proje Kapsamında söz konusu programa organizasyon desteği verilmiştir. 30. Batman İlinde Şubat 2010 tarihinde 75 adet üreticiye Yüksek Telli Terbiye Sisteminde Budama Eğitimi ve Yaşlı Bağlarda Budama Eğitimi verilmiştir. 31. Antalya ANFAŞ Tarım Fuarında, Siirt İli Zivzik Narı ve Siirt Fıstığı nın Tanıtımı için organizasyon desteği verilmiştir. 32. Sözkonusu 2010 yılının ilk altı ayında gerçekleştirilen çiftçi eğitim ve öğretimine ilişkin faaliyetler Tablo.1 de gösterilmiştir. 9

10 Tablo yılı Çiftçi eğitim faaliyetleri Katılımcı Sayısı Eğitimin Konusu Birim Diyarbakır Batman Siirt Kadın Erkek Toplam Sütçülük Eğitimi (Çiftçi ) adet Sütçülük Eğitimi (Teknik Eleman ) adet Meyvecilik Budama ve Aşılaması adet Bağcılık Budama adet Fıstık Yetiş. Ve Aşılaması adet Kadın Çiftçiler Yarışıyor adet TOPLAM Eylül 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilen IFAD denetleme misyonu sırasında Batman ilinde Çiftçi Eğitim ve Öğretiminin yapılabilmesi amacıyla, Çiftçi Eğitim Merkezi binasının düzenlenmesine karar verilmiş olup, bu doğrultuda mevcut olan binada gerekli rehabilitasyon İl Müdürlüğü tarafından yapılmış, Proje kapsamında mobilya ve teknik donanım için IT Ekipman alımı gerçekleştirilerek Merkez kullanılır hale getirilmiştir. Alımı yapılan işlerin listesi Tablo 2 de görülmektedir. Tablo.2.Batman ili Çiftçi Eğitim Merkezi ofis mobilyası ve teknik ekipman alımı Teknik Ekipman (adet) No İsim Diyarbakır Batman Siirt Toplam 1 Dizüstü Bilgisayar Masaüstü Bilgisayar Antivirüs Programı Projeksiyon Cihazı Projeksiyon tavan askı aparatı LCD TV Sinema Sistemi ADSL Modem Kablosuz Ağ Adaptörü Çok fonksiyonlu lazer yazıcı Projeksiyon Perdesi Güvenlik Sistemi TOPLAM Ofis Mobilyası (adet) 10

11 1 Buzdolabı Fırın Aspiratör Su Sebili Klima Salon Tipi Çay Makinesi Toplantı Masası Koltuk Makam Koltuğu Konferans Koltuğu Konuşmacı Kürsüsü Yazı Tahtası Masa Sandalye Bilgisayar Koltuğu İkili Koltuk Tekli Bekleme - Koltuğu Sehpa Kitaplık-Vestiyer Bilgisayar Masası Mutfak Dolabı Ayaklı Küllük TOPLAM

12 34. Demonstrasyon faaliyetleri kapsamında meyvecilik ve bağcılığın geliştirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla Diyarbakır, Batman ve Siirt illerinde Nar, Elma, Badem ve Ceviz bahçelerinin kurulumu tamamlanmıştır. Yapılan demonstrasyon faaliyetleri Tablo. 2 de belirtilmiştir. Tablo yılı Demonstrasyon faaliyetleri Faaliyetin Adı Birim Programlanan (YÇPB göre) Gerçekleşen 2010 Gerçekleşen (%) Gerçekleşen Demonstrasyon Faaliyetlerinin İllere Dağılım 2010 Diyarbakır Batman Siirt Nar Bahçesi Tesisi Da Yarı Bodur Elma Tesisi Da Genç bağlarda terbiye sistemi adaptasyonu Da Badem Bahçesi Tesisi Da Ceviz Bahçesi Tesisi Da Ağıl Tadilatı adet 2 Tablo.4. Demonstrasyon Faaliyetleri için Alet ve Ekipman Alımı 2010 Yılı Alet ve Ekipman Alımı (GENEL) Cinsi Planlanan (YÇPB) Alımı Gerçekleşen Diyarbakır Batman Siirt Toplam Diyarbakır Batman Siirt Burgu (Fidan Açma) Anıza dikim makinesi Badem Kırma Taş Toplama Bahçe Traktörü ve Ekipmanları Toplam Projeye dahil her üç ilde de YÇPB de yer alan alet ekipman alımı ilk altı ay içerisinde henüz gerçekleştirilememiş olup, satın alma işlemleri ile ilgili hazırlıklar devam etmektedir. 12

13 2.1.2 Köy Gelişimi İçin Altyapı Yatırımları yıllarında Kanalizasyon Sistemi yapılan tüm köylerde sistem performanslarının kontrolü için periyodik saha ziyaretleri yapılmıştır. Doğal Arıtma tesislerinden numuneler alınarak su kalite analizleri yapılmıştır yılı içerisinde tamamlanmış olan işler için saha incelemeleri yerinde yapılarak devir işlemleri gerçekleştirilmektedir. Diyarbakır ilinde gerekli kontroller yapıldıktan sonra kanalizasyon şebekelerinin İl Özel İdare ye devri gerçekleştirilmiştir. Batman ve Siirt illeri için için devir çalışmaları devam etmektedir. 38. DBSKP kapsamında 2010 yılında Diyarbakır, Batman ve Siirt illerinde yapılması planlanan küçük işlere ilişkin; Diyarbakır / Ergani ilçesi / Alitaş Köyü Şengalek Mezrası HİS Göleti Projesi, Diyarbakır / Çermik ilçesi / Artuk Köyü Kapalı Sistem Sulama Kanalı Projesi, Diyarbakır / Merkez ilçesi / Ekinci Köyü HİS Göleti Projesi, Diyarbakır / Merkez ilçesi / Baroğlu Köyü HİS Göleti Projesi, Diyarbakır / Eğil ilçesi / Gürünlü Köyü Su Depolama Tankı (HİS) Projesi, Diyarbakır / Çermik ilçesi / Karakaya Köyü Kapalı Sistem Sulama Kanalı Projesi, Diyarbakır / Kulp ilçesi / İslamköy Kapalı Sistem Sulama Kanalı Projesi, Diyarbakır / Hani / Merkez / Anıl Köyü, Gürbüz Beldesi ve Kırım Mezraları Kapalı Sistem Sulama kanalı projesi, Batman/ Kozluk ilçesi / Siirt /Kurtalan ilçesi / projesi, Siirt /Kurtalan ilçesi / Tosunpınar Köyü Kapalı Sistem Sulama Kanalı Projesi, Saipbeyli Köyü Çıpçıpok Mevkii Küçük Çaplı Sulama Göleti Uluköy HİS Göleti Projesi, proje tasarımı ihaleleri yapılmış ve projeler idareye teslim edilmiştir. Sulama Kanalı ve HİS Göleti projelerinin uygulanması için ilgili ihale hazırlıklar devam etmektedir. 39. Siirt ili Kurtalan İlçesi Beykent Köyünde içme suyu deposu, kaptaj ve iletim yapımı tamamlanarak, tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. 40. Diyarbakır Merkez Güleçoba Köyü dere yatağı ıslahı için jeolojik etüdler tamamlanarak ihale ilan aşamasına getirilmiştir. 13

14 yılında arazi yolları çalışmalarının yapılabilmesi için il özel idareleri ile görüşmeler yapılmış ve anlaşma aşamasına gelinmiştir. Ödemelerin iç kaynaktan yapılabilmesi için 2011 yılı bütçe teklifinde gerekli tertip için kaynak teklifinde bulunulmuştur Köy Geliştirme Bileşenine İlişkin Harcamalar 42. Köy Geliştirme Bileşeni kapsamındaki harcamalar Tablo 5 de gösterilmiştir. Tablo.5. Köy Geliştirme Bileşeni Harcamaları HARCAMALAR FİNASMAN KAYNAĞI (USD) IFAD İÇ KAYNAK FAYDALANICI UNDP HİBESİ TOPLAM İnşaat İşleri 67, , Ekipman ve Materyal Alımı 17, , Çiftçi Eğitimi ve Çalışmalar 212, , Ulusal Çalıştaylar 26, , Teknik Yardım 151, , , TOPLAM 448, , , Bileşen B Kırsal Ekonomik Büyüme Stratejik Yatırım Planları ve Hibe Programı 43. Kırsal Ekonomik Büyüme Bileşeni Katkı Hibeleri kapsamında, Diyarbakır İli Süt Sektörü ve Meyvecilik Sektörü (Bağcılık, Badem, Elma ), Batman İli Süt ve Bağcılık sektörleri ile Siirt İli Zivzik Narı Stratejik Yatırım Planları doğrultusunda 2009 yılında proje başvuruları alınarak, onaylanmış hibelerle ilgili arazide uygulama ve ödeme işlemlerine başlanmıştır. 44. Batman ilinde Mayıs ayı içerisinde Bağcılık Sektörünün gelişimini desteklemek için tarihinde yeniden hibe ilanına çıkılmıştır tarihinde başvuru süresi tamamlanmış olup, başvuru dosyalarının PİB tarafından değerlendirilme işlemleri devam etmektedir. 45. Diyarbakır ilinde tarihinde Meyvecilik Sektörü Stratejik Yatırım Planı altında Badem Bahçesi Kurulumu ve Süt Sığırcılığı Stratejik Yatırım Planı altında süt toplama konularını desteklemek ve yaygınlaştırmak için hibe duyurusu yapılmıştır. 08 Temmuz 2010 tarihinde başvuru süresi tamamlanacaktır. 14

15 DİYARBAKIR SİİRT BATMAN DİYARBAKIR tarihinde Diyarbakır Tarım İl Müdürlüğünde, ilçe tarım müdürlerinin katılımı ile PİB tarafından Diyarbakır İli Hibe Programı hakkında bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. 47. Siirt ili Koyunculuk sektörü Stratejik Yatırım Planı hazırlığı devam etmektedir yılı içerisinde Diyarbakır, Batman, Siirt illerinde başvuruları yapılmış ve onaylanmış bireysel ve ekonomik hibe proje başvurularının 2010 Haziran sonu itibariyle finansal durumlarını gösteren tablolar aşağıda verilmiştir. Tablo.6 te bireysel proje başvurularına ait katkı hibesi ödemeleri, Tablo.7 te ekonomik yatırım projelerine ait katkı hibesi ödemeleri gösterilmektedir. Tablo.6. Bireysel Proje Başvurularına İlişkin Katkı Hibesi Ödemeleri Sektör Adı Ödemesi Yapılan Yatırım Sayısı Ödenen Hibe Tutarı (TL) Meyvecilik sektörü , Bağcılık Sektörü , TOPLAM , Bağcılık Sektörü , Süt Sektörü 3 53, TOPLAM , Zivzik Narı Yetiştiriciliği , GENEL TOPLAM , Tablo.7. Ekonomik Yatırım Projeleri Başvurularına İlişkin Katkı Hibesi Ödemeleri Sektör Adı Ödemesi Yapılan Yatırım Sayısı Ödenen Hibe Tutarı (TL) Bağcılık Sektörü 1 32, Süt Sektörü 4 155, TOPLAM

16 49. Tablo.6. ve Tablo.7. de yer alan verilerden anlaşılacağı üzere, 2010 Haziran sonu itibarıyla bireysel ve ekonomik başvurulara ilişkin toplam ödenen Katkı Hibesi tutarı 884, TL dir Kırsal Ekonomik Büyüme Bileşenine İlişkin Harcamalar 50. Bireysel ve ekonomik başvurulara ilişkin toplam ödenen Katkı Hibesi ABD Doları Olarak aşağıda yer alan Tablo 8 da gösterilmektedir. Tablo.8. Toplam Ödenen Katkı Hibesi Miktarı (USD) FİNASMAN KAYNAĞI (USD) HARCAMALAR IFAD İÇ KAYNAK FAYDALANICI UNDP HİBESİ TOPLAM Katılımcı Hibeler 579, , ,324, TOPLAM 579, , ,324, Bileşen C İstihdam için kapasite oluşturma 51. Mesleki eğitim konusunda ihtiyaç duyulan istihdam alanları ve bu alanlarla ilgili eğitim konularının belirlenmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. 16

17 SİİRT TARIM İL MD. BATMAN TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR (Merkez ProjeOfisi) TKB TÜGEM 3. PROJE KOORDİNASYON VE İDARESİ 52. Proje, Ankara da Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM) bünyesinde oluşturulan Merkezi Proje Birimi ve Diyarbakır, Batman, Siirt Tarım İl Müdürlükleri bünyesinde kurulan Proje İdare Birimleri tarafından yönetilmektedir. Merkez ve Proje illerinde görevli Proje İdare Birimi elemanları Tablo 9 da liste halinde verilmiştir. Tablo.9. Merkez ve Proje İllerinde Görevli Proje İdare Birimi Elemanlarının Listesi Kuruluş Adı - Soyadı Görevi Birimi Ahmet Savaş İNTİŞAH Daire Başkanı Risk Yönetimi ve Projeler Daire Başkanlığı Dr. Şule ÖZEVREN Şube Müdürü Risk Yönetimi ve Projeler Daire Başkanlığı Ali Çağlar ÇELİKCAN Ziraat Mühendisi (Mrkz. Prj. Birimi) Mustafa Fuat BUZ Ziraat Mühendisi (Mrkz. Prj. Birimi) Meltem BAŞOL Ziraat Mühendisi (İzleme, Değerl.) UNDP Burak ELDEM Proje İdarecisi Risk Yönetimi ve Projeler Daire Başkanlığı Risk Yönetimi ve Projeler Daire Başkanlığı Risk Yönetimi ve Projeler Daire Başkanlığı * Proje Koordinatörü Proje Yönetim Birimi Murat BATURAY İnşaat Mühendisi Proje Yönetim Birimi Murat GÜNSEL İnşaat Mühendisi Proje Yönetim Birimi Yunus BİRCAN İş Geliştirme Uzmanı Proje Yönetim Birimi Cihad KAYHAN Casim Can HİNDİOGLU Satın Alma Finans Uzm. İzleme ve Değerlendirme Uzmanı Proje Yönetim Birimi Proje Yönetimi Birimi Sedat ILDIZ Şube Müdürü Proje Yönetim Birimi Yusuf YILMAZ Ziraat Mühendisi Proje Yönetim Birimi Muhterem Savaş KOÇ Ziraat Mühendisi Proje Yönetim Birimi Yusuf ALP Şube Müdürü Proje Yönetim Birimi Yusuf ŞİMŞEK Ziraat Mühendisi Proje Yönetim Birimi Zeki EDİS Ziraat Mühendisi Proje Yönetim Birimi Mehmet Cengiz ARSLANOĞLU Ziraat Mühendisi Proje Yönetim Birimi Yunus BİRCAN İş Geliştirme Uzmanı Proje Yönetim Birimi M. Hakan DEMİRHAN Şube Müdürü Proje Yönetim Birimi Nezir EKİNCİ Ziraat Mühendisi Proje Yönetim Birimi Ali GÜNEŞ Ziraat Mühendisi Proje Yönetim Birimi Özgür Zeki ÖZOK İş Geliştirme Uzmanı Proje Yönetim Birimi * Proje bölgesel yönetici seçimi ile ilgili işlemler devam etmektedir. 17

18 53. İzleme ve Değerlendirme Uzmanı olarak Casim Can HİNDİOĞLU itibari ile göreve başlamıştır. 54. Siirt ilinde İş Geliştirme Uzmanı olarak görev yapan Özgür Zeki ÖZOK tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır. 55. Diyarbakır ilinde İş Geliştirme Uzmanı olarak görev yapan Arif Mert ÖZTÜRK 09 Temmuz 2010 tarihinde görevinden ayrılmış olup, Batman ve Siirt illeri için İş Geliştirme Uzmanı alımına yönelik çalışmalara başlanmıştır. 56. Yunus BİRCAN, İş Geliştirme Uzmanı tahsis edilene kadar geçici olarak hem Diyarbakır hem de Batman illerinde İş Geliştirme Uzmanı olarak görevlendirilmiştir Ocak 2010 tarihleri arasında, Diyarbakır, Batman, Siirt illerinde il ve ilçe müdürlükleri teknik personeli ile PYB personeline yönelik olarak toplam 34 personelin katılım sağladığı Yatırım Projeleri Hazırlanması ve Değerlendirilmesi konusunda eğitim gerçekleştirilmiştir Proje Koordinasyonu ve İdaresi Bileşenine İlişkin Harcamalar 58. Proje Koordinasyonu ve İdaresi Bileşeni kapsamında yapılan harcamalar Tablo 10 de gösterilmiştir. Tablo.10. Proje Koordinasyonu ve İdaresi Bileşeni Harcamaları HARCAMALAR Proje Personeli Maaş ve Yollukları FİNASMAN KAYNAĞI IFAD İÇ KAYNAK FAYDALANICI UNDP HİBESİ TOPLAM 93, , İşletme ve Bakım 1, , , TOPLAM 95, , , Hazine Denetimi 59. Diyarbakır Batman Siirt Kalkınma Projesinin dönemi ile ilgili mali tabloları ve proje harcamalarının 718-TR no lu İkraz Anlaşması hükümlerine uygunluğu denetlenmiştir. Sonuç Raporunda denetimle ilgili düşüncelerini aşağıdaki gibi ifade etmişlerdir. 1- Fon kaynakları ve kullanım tablosu, Kümülatif yatırımlar tablosu, Harcama Bildirimleri (SOE) şeklindeki çekilişler tablosu ve Özel Hesap tablosu projenin mali durumunu, nakit tahsil ve ödeme esaslı muhasebe ilkelerine göre tüm açılardan doğru olarak yansıtmaktadır. 2- TÜGEM 718-TR nolu İkraz Anlaşmasının hükümlerine tüm önemli açılardan uygun hareket etmiştir. 18

19 3- SOE(Harcama Bildirimleri şeklindeki çekilişler ) lerle ilgili olarak yapılan harcamaların karşılanması için IFAD a yapılan talepleri desteklemek üzere yeterince destekleyici belge muhafaza edilmektedir ve bunlar 718-TR nolu İkraz Anlaşması kapsamında finansmanı uygun harcamalardır. 60. Yapılan denetim sonucunda Hazine denetçileri tarafından Kuruma sunulan önerilerle ilgili gelişmeler şöyledir; 1- Proje mali tablolarını oluşturacak bir Mali Yönetim Sistemini oluşturmak üzere, bir danışman UNDP tarafından istihdam edilmiştir. 2- Öneriler doğrultusunda ihale dosyalarında; ihalenin tahmini maliyeti ve hangi yöntemle yapılacağı belirtilecektir. 3- Önümüzdeki yıllar için satın alma planı 18 aylık hazırlanacaktır. Proje hesaplarına ilişkin konsolide finansal tablolar Proje Koordinatörünce hazırlanarak, Fona sunulacaktır. 4.Projenin Finans Durumu 4.1. Projenin, Finansman, Maliyet ve Harcamaları 61. Proje; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Proje Faydalanıcıları tarafından finanse edilmektedir. Uygulama süresi 5 yıl olup, yaklaşık 37 milyon ABD Dolar lık bir bütçeye sahiptir. Projenin finansman kaynağının dağılımı Tablo 11 de gösterilmiştir. Tablo.11. Projenin Finansman Kaynağı ve Yatırım Tutarı Finansman Kaynağı Miktar ( milyon ABD Doları) İç Kaynak 4,454 Dış Kaynak (IFAD Kredisi) 24,104 UNDP Hibesi 0,752 Faydalanıcı Katkısı 7,607 Toplam 36,919 19

20 Tablo.12. İkraz kategorileri ve finansörler bazında harcamalar DBSKP, 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARİYLE İKRAZ KATEGORİLERİ BAZINDA HARCAMALAR ( USD ) İKRAZ KATEGORİLERİ FİNASMAN KAYNAĞI IFAD İÇ KAYNAK FAYDALANICI UNDP HİBESİ TOPLAM I. İşler , ,76 II. Ekipman ve Materyal , ,92 III.(a) Eğitimler , ,41 III.(b) Ulusal Çalıştay , ,62 IV. Teknik Yardım , , ,21 V. Katkı Hibeleri , , ,41 VI. (a) Maaşlar ve Harcırahlar , ,26 VI. (b) İşletim ve Bakım 1.807, , ,24 VI. (c) Uygulama Desteği 0,00 0,00 TOPLAM , , , , ,83 Tablo.13. Proje bileşenleri bazında harcamalar DBSKP, 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARİYLE PROJE BİLEŞENLERİ BAZINDA HARCAMALAR ( USD ) PROJE BİLEŞENLERİ FİNASMAN KAYNAĞI IFAD İÇ KAYNAK FAYDALANICI UNDP HİBESİ TOPLAM Köy Geliştirme Programı , , ,71 Kırsal Ekonomik Büyüme , , ,41 İstihdam İçin Kapasite Oluşturma 0,00 Proje Koordinasyonu ve İdaresi , , , ,71 TOPLAM , , , , ,83 20

21 Tablo yılı için Bileşenler ve ikraz kategorileri bazında harcamaların özeti Kategoriler Köy Geliştirme Programı Kırsal Ekonomik Büyüme İstihdam için Kapasite Oluşturma Proje Organizasyonu ve Yönetim Toplam I. İnşaat İşleri (İİ) 1.300, ,00 II. Ekipman ve Materyal (EM) 25,00 60,00 85,00 III. Eğitim, Çalıştaylar ve Çalışmalar (EÇÇ) i) Eğitim ve Çalışmalar (EÇ) 450,00 66,00 516,00 ii) Ulusal Çalıştaylar (UÇ) 5,00 5,00 IV. Teknik Yardım (TA) 316,00 20,00 336,00 V. Katkı Hibeleri (CG) 4.036, ,00 VI. Tekrar Eden Maliyetler (RC) i) Proje Personel Maaşları ve Ödenekler (PSSA) 202,00 202,00 ii) İşletim ve Bakım (O&M) 5,00 5,00 iii) Uygulama Desteği (IS) 173,00 173,00 iv) TKB/İTM Pesonel Maaşı, yakıt, KDV vb. 685,00 685,00 v) Araçlar (Pick-up x 3, Midibüs x 1 ) 100,00 100,00 Toplam 2.091, ,00 66, , ,00 21

22 Tablo yılı için Bileşenlerin ve Finansörler bazında Harcama Özeti Harçlar/ Harcama Kategorileri Toplam IFAD Vergiler Hük. Bütçesi UNDP Faydalanıcılar I. Yatırım Maliyetleri A. İnşaat İşleri 1.300, ,00 B. Ekipman ve Materyal 85,00 85,00 C. Eğitim, Çalıştaylar ve Çalışmalar 521,00 521,00 D. Teknik Yardım 336,00 100,00 236,00 E. Katkı Hibeleri 8.072, , ,00 II. Tekrar Eden Maliyetler Toplam Yatırım Maliyetleri , ,00 0,00 0,00 236, ,00 A. UNDP/ÜO İdari Destek 45,00 45,00 B. UNDP/ÜO İdari Ücret 128,00 128,00 C. Proje Personeli Maaşları ve Ödenekler 202,00 202,00 D. TKB/İTM Personel Maaş, yakıt, KDV vb. 685,00 685,00 E. İşletim ve Bakım 5,00 5,00 F. Araçlar(Pick-up x 3, Midibüs x 1 ) 100,00 100,00 Toplam Tekrar Eden Maliyetler 1.165,00 380,00 0,00 785,00 0,00 0,00 Toplam MALİYETLER , ,00 0,00 785,00 236, ,00 22

23 EK 1: 2010 YILI YÇPB E GÖRE PROJE FAALİYETLERİNİN UYGULAMA TAKVİMİ Bileşen A: Köy Geliştirme Programı USD Faaliyetler J F M A M J J A S O N D Ayrıntılar/Aşamalar A 1. Bilinçlendirme ,00 İlçelerin Öncelik Sırasına Konulması ve Köylerin Seçimi 2008 yılı için 60 köy hedeflenmiştir. (her bir il için 20 köy, kanalizasyon inşaatı ve küçük işler için seçilmiş olanlar da dahil) Alt-bileşen A2 ile birleştirilmiştir. İGU ve TDYU ziyaretlere katılmaktadır. Köy toplantıları ve ihtiyaç değerlendirmesi Alt-bileşen A1 ve A2 için gerekli veriyi toplama. Seçilen köylerle ilgili mevcut olan bilgi PYB tarafından toplanmaktadır. Proje El Kitabının Basılması ,00 Projenin amacının ayrıntılı bir şekilde proje illerindeki pay sahipleri ve köylülere anlatmak için proje el kitabının basılması Projenin tüm bileşenleri ile ilgili detaylar hakkında bilgi 23

Diyarbakır Batman Siirt Kalkınma Projesi 2011 6 AYLIK İLERLEME RAPORU

Diyarbakır Batman Siirt Kalkınma Projesi 2011 6 AYLIK İLERLEME RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Diyarbakır Batman Siirt Kalkınma Projesi IFAD Kredi No 718 TR 2011 6 AYLIK İLERLEME RAPORU TEMMUZ 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM... 6 1.1 GENEL BİLGİLER... 6 1.1.1.

Detaylı

2011 YILLIK İLERLEME RAPORU

2011 YILLIK İLERLEME RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI IFAD Kredi No 718 TR 2011 YILLIK İLERLEME RAPORU ŞUBAT 2012 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM... 5 1.1 GENEL BİLGİLER... 5 1.1.1. Proje Alanı... 5 1.1.2.Proje Hedef Grubu...

Detaylı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Ali ERGİN-ali.ergin@tarim.gov.tr HAZİRAN-2014 KIRSAL KALKINMA ÇALIŞMALARI

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ 2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ FAALİYET ADI 5.1. KURUMSALLAŞMA VE ORGANİZASYON FAALİYETLERİ 5.1.1. İnsan Kaynakları (Personel Alımı, Çalışma Birimlerinin Oluşturulması, İşbölümü ve Personel Dağılımı)

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 24 YILI BÜTÇESİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. BÜTÇE... 2 2.1. Gelir Bütçesi... 2 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar... 2 2.1.2. İl Özel İdarelerinden

Detaylı

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI. Mart 2011 ANTALYA

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI. Mart 2011 ANTALYA KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI Mart 2011 ANTALYA Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP), Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın 2011-2015 Tarım Strateji Belgesi

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Satın Alma,

Detaylı

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN/2014 EK-3 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Yönetici Özeti 2009 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı eki cetvellerin parantez hükmü gereğince

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

GAP Bölgesi nde Sele Maruz Kalan Alanlarda Sel Riskinin AzaltılmasıProjesi (GAPSEL) ıı. Ulusal Taşkın Sempozyumu Afyon, 2010

GAP Bölgesi nde Sele Maruz Kalan Alanlarda Sel Riskinin AzaltılmasıProjesi (GAPSEL) ıı. Ulusal Taşkın Sempozyumu Afyon, 2010 GAP Bölgesi nde Sele Maruz Kalan Alanlarda Sel Riskinin AzaltılmasıProjesi (GAPSEL) ıı. Ulusal Taşkın Sempozyumu Afyon, 2010 GAP Bölge Kalkınma İdaresi Temel hedefi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi halkının

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 23 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü İçerik Bölgesel Gelişme Politikasının Unsurları Stratejik Kurumsal

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Tarık BÖREKÇİ Temmuz 2011

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Tarık BÖREKÇİ Temmuz 2011 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ Tarık BÖREKÇİ Temmuz 2011 SUNUM PLANI I. EKONOMİK YATIRIMLAR DESTEKLEME PROGRAMI II. TOPLU BASINÇLI SULAMA SİSTEMLERİ YATIRIMLARI III. MAKİNE

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Eylül 2010 SUNUŞ Fırat Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

T.C SİNOP VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı

T.C SİNOP VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı T.C SİNOP VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 24.10.2017 Tanım Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, kırsal alanda ekonomik

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

20 AY (24 Mart 2006-30 Kasım 2007) 2.075.000 AVRO 925.000 AVRO Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (ECD)

20 AY (24 Mart 2006-30 Kasım 2007) 2.075.000 AVRO 925.000 AVRO Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (ECD) SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN SEKTÖREL POLİTİKALARA ENTEGRASYONU PROJESİ KÜNYE İsim Süresi Bütçe Hibe Bütçesi Finansman Faydalanıcı Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu Projesi 20

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI İÇİNDEKİLER İçindekiler Tablo ve şekil listesi

Detaylı

Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Hibe Mekanizmaları

Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Hibe Mekanizmaları Devlet Planlama Teşkilatı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müd. Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Hibe Mekanizmaları 28 Kasım 2008 MERSİN İçerik 1. Hibe Tanımı ve Uygulama Alanları 2. Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ DÜNYA BANKASI KREDİLERİ Eylül 2016 Birlikte çalışılan yurtdışı finans kuruluşları : Avrupa Yatırım Bankası (AYB), Fransız Kalkınma Ajansı (FKA), Dünya Bankası (DB), Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB)

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Sadettin DİKMEN Şubat 2015

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Sadettin DİKMEN Şubat 2015 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ Sadettin DİKMEN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARI II. MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI SUNUM

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

İç Kontrol Örnek Olay: Proje İç Kontrol Uygulamalarının Planlanması

İç Kontrol Örnek Olay: Proje İç Kontrol Uygulamalarının Planlanması Dünya Bankası Mali Yönetim Çalıştayı 07 09 Şubat 2012 İç Kontrol Örnek Olay: Proje İç Kontrol Uygulamalarının Planlanması Dünya Bankası ile T.C. Hükümeti arasında bir İkraz Anlaşması imzalanmıştır. Bu

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa 1- Sunuş... 2 2- Misyon ve Vizyon... 3 3- Teşkilat Şeması... 3 4- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 5- Fiziksel Yapı... 7 6- Taşınır

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

Polonya'da Yatırım 2014-01-13 13:45:47

Polonya'da Yatırım 2014-01-13 13:45:47 Polonya'da Yatırım 2014-01-13 13:45:47 2 Devlet Hibeleri, Yatırım Teşvikleri Devlet Hibeleri Devlet hibeleri, Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen 2011-2020 yılları arasında Polonya Ekonomisi için Önemli

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı i Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Yıllık Faaliyet Raporu 01.01.2011 31.12.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii TABLOLAR LİSTESİ... iii 1. Satın

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sinop Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Sinop Yatırım Destek Ofisine İlişkin Genel

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

MNHRP 2015 Yılı Mart Ayı TUB Çalışma Raporu

MNHRP 2015 Yılı Mart Ayı TUB Çalışma Raporu MNHRP 2015 Yılı Mart Ayı TUB Çalışma Raporu 1. MNHRP kapsamında Mikrohavza Planlamasına 2014 Yılı Ekim Ayında başlanan Elazığ Kovancılar ve Muş Yaygın Mikrohavza Planlarının İlk taslak değerlendirme toplantısı

Detaylı

ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı

ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı Dr. Şafak HENGİRMEN TERCAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı safakhengirmen@hotmail.com Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Finansman

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI A YURTDIŞI OFİS DESTEĞİ Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla yurtdışı ülkelerde ofis açmalarının desteklenmesi.

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL 87 88 2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

IPARD KAPSAMINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI BURSA İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

IPARD KAPSAMINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI BURSA İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ IPARD KAPSAMINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI BURSA İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ Tedbiri TARIMSAL İŞLETMELERİN FİZİKİ VARLIKLARINA YÖNELİK YATIRIMLAR 101 SEKTÖRÜ Süt Üreten Tarımsal İşletmeler Et Üreten Tarımsal

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa 1- Sunuş... 2 2- Misyon ve Vizyon... 3 3- Teşkilat Şeması... 3 4- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 5- Fiziksel Yapı... 4 6- Taşınır

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Koordinatör Teknoloji Bakanlığı Öncelikli Dönüşüm Programları, 16/02/2015 tarihli ve 2015/3

Detaylı

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 Dicle Kalkınma Ajansı 2013 yılı 1 inci Olağan Kalkınma Kurulu, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

14.07.2011 ANKARA KALKINMA AJANSI

14.07.2011 ANKARA KALKINMA AJANSI GÜNDEM Kimler başvurabilir? Hangi maliyetler uygun kabul edilir? Başvuru belgeleri nelerdir? Nasıl, ne zaman, nereye yapılır? Süreç nasıl işleyecek? Değerlendirme kriterleri nelerdir? 14.07.2011 ANKARA

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

KONYA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KERIM MUZAÇ

KONYA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KERIM MUZAÇ KONYA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KERIM MUZAÇ SUNUM PLANI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Kırsal Kalkınma Yatırımları 2. Genç Çiftçi Projesi

Detaylı

MNHRP - Aralık TUB Çalışma Raporu

MNHRP - Aralık TUB Çalışma Raporu MNHRP - Aralık- 215 TUB Çalışma Raporu 1. Elazığ Orman İşletme Müdürlüğü Büyükdere Mikrohavzasında 5,2 Ha'lık ağaçlandırma sahası için 28. TL ve Sipini Mikrohavzasında 24,2 Ha'lık ağaçlandırma sahası için

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ nde AB PERSPEKTİFİ. Hülya GÜNAYDIN 14 Ocak 2010

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ nde AB PERSPEKTİFİ. Hülya GÜNAYDIN 14 Ocak 2010 PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ nde AB PERSPEKTİFİ Hülya GÜNAYDIN 14 Ocak 2010 Proje Döngüsü Yönetimi nedir? Mantıksal çerçeve yaklaşımı temeline dayanan, proje ve programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber Kamu Hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber 15.08.2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK I - MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YAPILANMA

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

Proje Önerileri Çağrısı

Proje Önerileri Çağrısı Proje Önerileri Çağrısı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Suriye Kadınlarının Toplum Gönüllülüğü Temelli Çözümlerle Toplumsal ve Ekonomik Entegrasyonunun Güçlendirilmesi Projesi Küçük Ölçekli Girişimler

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI GAP BÖLGESİNDE HAYATIN İÇİNDE

TÜRKİYE İŞ BANKASI GAP BÖLGESİNDE HAYATIN İÇİNDE TÜRKİYE İŞ BANKASI GAP BÖLGESİNDE HAYATIN İÇİNDE Adnan BALİ Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Konferansı Diyarbakır Medeniyetler Beşiği: Güneydoğu Anadolu Bölgesi. Birçok Farklı Kültür ve

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 1 Kalkınma Ajansı Destekleri Destek Araçları Teknik Destek Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı Güdümlü Proje Desteği

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Proje alanı, süresi ve bütçesi

Proje alanı, süresi ve bütçesi 1 Proje Gelişim Süreci Projenin amacı Proje alanı, süresi ve bütçesi İşbirliği yapılan kurumlar Proje Bileşenleri Proje Faaliyetleri 2/21 Mart 2011 Mart 2011 Mart 2012 Mart 2012 Haziran 2012 Haziran 2013

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Sadettin DİKMEN Eylül 2012

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Sadettin DİKMEN Eylül 2012 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ Sadettin DİKMEN Eylül 2012 SUNUM PLANI I. TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARI DESTEKLEME PROGRAMI II. TOPLU BASINÇLI SULAMA SİSTEMLERİ YATIRIMLARI

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC Bölgesel Kalkınma Girişimi Bakü- Tiflis- Ceyhan (BTC) Boru Hattı Projesi: Sektörler Arası ĠĢbirliğine Dayalı Ġstihdamı GeliĢtirme ve GiriĢimciliği Ref 3 Proje baģlığı Destekleme Projesi- Çukurova Bölgesi

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER 1. AJANSIN KURULUġU TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ

GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ PROJENİN GEREKÇESİ VE AMACI Tarım sektörü Türkiye nin Gayri Safi Katma Değerinin yaklaşık %9 unu oluştururken, bu oran

Detaylı

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinin Finansmanı Bilgilendirme Toplantısı Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Odakule-İstanbul,

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 02.04.2013 Sayı : 45 Resmi Gazete Yayım Tarihi : 07.06.2013 Sayı : 28670 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

13013 تيوكلا - ةافص لا 2921 :ب.ص (965) (965) :نوفلت (965) :ص كاف

13013 تيوكلا - ةافص لا 2921 :ب.ص (965) (965) :نوفلت (965) :ص كاف ص.ب: 2921 ال صفاة - الكويت 13013 تلفون: (965) 2999000-2999802 (965) فاك س: (965) 2999891 www.kuwait-fund.org Türkiye ve Kuveyt Devleti Kalkınmada Ortak Kuveyt Fonu nun Türkiye Cumhuriyeti ne Katkıları

Detaylı

SANAYİDE & KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI

SANAYİDE & KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI SANAYİDE & KOBİLERDE VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI 10-11 HAZİRAN 2009 ANKARA VERİMLİLİĞİ & YENİLENEBİLİR SANAYİDE & KOBİLERDE VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ PROJENİN GENEL HEDEFİ

Detaylı

T Ü B İ T A K. TEKNOLOJİ ve YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1514- GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI 2013 YILI ÇAĞRISI

T Ü B İ T A K. TEKNOLOJİ ve YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1514- GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI 2013 YILI ÇAĞRISI T Ü B İ T A K TEKNOLOJİ ve YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1514- GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI 2013 YILI ÇAĞRISI Ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek nitelikte yenilikçi,

Detaylı