ULAŞTIRMA MEVZUATI. 1. Karayolları Trafik Kanunu hükümleri gereğince kamyon, çekici ve otobüslerde bulundurulması zorunlu donanım hangisidir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULAŞTIRMA MEVZUATI. 1. Karayolları Trafik Kanunu hükümleri gereğince kamyon, çekici ve otobüslerde bulundurulması zorunlu donanım hangisidir?"

Transkript

1 ULAŞTIRMA MEVZUATI 1. Karayolları Trafik Kanunu hükümleri gereğince kamyon, çekici ve otobüslerde bulundurulması zorunlu donanım hangisidir? a) Takoğraf b) Taksimetre c) Telsiz d) Telefon 2. Kanunla düzenlenen hususların uygulanmasına yönelik detayları gösteren yönetmelikler hangi makam tarafından çıkarılır? a) İlgili Bakanlık b) TBMM c) İllerde Valilik d) İlçelerde Kaymakamlık 3. Motorlu Taşıtların Karayolu Uygunluk Belgesi onay kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir? a) Türk Standartları Enstitüsü b) Araç Muayene İstasyonları c) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı d) Ulaştırma Bakanlığı 4. Taşıma işlerinde istihdam edilenlerin almak zorunda oldukları Mesleki Yeterlilik Belgeleri hangi yönetmelik ile düzenlenmiştir? a) Karayolu Trafik Yönetmeliği b) Karayolu Taşıma Yönetmeliği c) Motorlu Taşıt Sürücü Kursları Yönetmeliği d) Araç Muayene İstasyonları Yönetmeliği69 5. Aracınızda radyo, görüntü cihazı, telsiz, telefon, telgraf ve benzeri cihaz takmak isterseniz ne yaparsınız? a) Gerekenler için ruhsatname alırım b) Başkalarını rahatsız etmemeye dikkat ederim c) Bu cihazları faturalarıyla birlikte alırım d) Bu cihazları aracıma takmamaya çalışırım 6. Ticari Taşıt Kullanma Belgesi olmadan ticari maksatla kayıt ve tescil edilmiş bir aracı süren sürücülere ne tür cezai müeyyideler uygulanır? a) Sürücüye para cezası kesilir, araç trafikten men edilir b) Araç sahibine(tescil plakasına)ceza kesilir, araç trafikten men edilir c) Sürücüye para cezası kesilir, sürücü aynı zamanda araç sahibi değil ise tescil plakasına da ceza kesilir ve araç 7 gün süre ile trafikten men edilir d) Araç trafikten 20 gün süre ile men edilir 7. 96/96/EC Sayılı AT Direktifi doğrultusunda kapsam dahilindeki tüm motorlu araçlar ve römorklarının, tescil tarihinden itibaren her yıl geçtikleri muayenenin adı nedir? a) Trafik muayenesi b) Yol değerlilik testi ve sertifikası

2 c) Fren testi ve sertifikası d) Kara taşıtı uygunluk belgesi 8. Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan taşıt şoförleri aşağıdakilerin hangisini yapmakla mükelleftir? a) Mesleki yeterlilik belgesi alarak araç sürmeleri b) Takoğrafı bulunmayan veya takoğrafı işler durumda olmayan araçları trafiğe çıkarmamaları c) Araçlara ait takoğraf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren 1 ay süre ile muhafaza etmeleri d) Hepsinden 9. Takoğraf kayıtlarını 1 ay süre ile muhafaza etmek kimin görevidir? a) İşverenin b) Yük ve yolcu taşıması yapan araç işletenlerinin c) Sürücülerin d) Şoförler ve otomobilciler derneğinin 10. Taşıtların cins ve plakalarını, şoförlerin kimler olduğunu, İşe çıkış yer, gün ve saati ile gidilecek yeri kaydettikleri defteri veya listeyi kim tutmalıdır? a) Sürücüler b) Araç personeli c) Araç işletenleri d) Emniyet görevlileri 11. Şoförlerle ilgili yapılan kontrollerde aşağıdakilerden hangileri kontrol edilir? a) Günlük araç kullanma süreleri b) Molalar c) Haftalık ve günlük dinlenme süreleri d) Hepsi Serbest dolaşımdaki eşya hangisidir? a) Yurtdışında satılan malların genel adıdır b) Yurt dışından getirilip gümrük bölgesinde ithal ve mali yükümlülükleri yerine getirilmiş yurtiçine sokulmuş mallardır c) Yurtdışından getirilip ülke topraklarından geçirilerek başka bir ülkeye götürülen mallardır d) Yurtdışından getirilip serbest bölgelere taşınan mallardır 13. Transit rejimi ne demektir? a) Yurtiçinde şehirden şehre taşınan mallardır b) Yurtiçinden yurtdışına uçak ile taşınan mallardır c) Yurtdışından getirilip gümrüğü ödenmiş mallardır d) Yurtdışından getirilip serbest bölgelere taşınan mallardır 14. Aşağıdakilerden hangisi ELLEÇLEME değildir? a) Serbest bölgeye taşma b) Kapların yenilenmesi c) Kalburlama d) Yeni çeşitler yapma

3 15. Bir şirketin trafiğe çıkardığı araçların kaydı için tutulması gereken defterde bulunması zorunlu olan bilgiler nelerdir? a) Taşıtların cins ve plakalarını, şoförlerin kimler olduğunu, işe çıkış yer, gün ve saati ile gidilecek yer bilgileri b) Taşıt plakaları ile gidilen yer bilgileri c) Taşıt plakaları ile şoförünün adı soyadı d) Taşıt cinsi, şoförlerin kimler olduğu, işe çıkış saati ve gidilecek güzergah 16. Araç sürücüsü yola çıkmadan önce kaza halinde alabileceği önlemleri nereden okuyabilir? a) Sevk irsaliyesinde b) ADR kanununda c) Kaza talimatında d) Güzergah belgesinde 17. Kanunla düzenlenen hususların uygulanmasına yönelik detayları gösteren yönetmelikler hangi makam tarafından çıkarılır? a) İlgili Bakanlık b) TBMM c) İllerde Valilik d) İlçelerde Kaymakamlık 18. Motorlu Taşıtların Karayolu Uygunluk Belgesi onay kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir? a) Türk Standartları Enstitüsü b) Araç Muayene İstasyonları c) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı d) Ulaştırma Bakanlığı 19. Uluslar arası eşya taşıyan araçların güzergah kat etme süreleri hangi Bakanlık tarafından tespit ve ilan edilir? a) Maliye ve Gümrük Bakanlığı b) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı c) İçişleri Bakanlığı d) Dışişleri Bakanlığı Bozulabilir gıda maddesi ve benzeri yüklü frigorifik taşıtların Avusturya ve Macaristan Geçiş Belgesi tahsis edilebilmesi için hangi belgeye sahip olması zorunludur? a) Tır Karnesi b) Sağlık Sertifikası c) Transit Beyannamesi d) Gümrük Çıkış Beyannamesi 21. Aracınızda radyo, görüntü cihazı, telsiz, telefon, telgraf ve benzeri cihaz takmak isterseniz ne yaparsınız? a) Gerekenler için ruhsatname alırım b) Başkalarını rahatsız etmemeye dikkat ederim c) Bu cihazları faturalarıyla birlikte alırım d) Bu cihazları aracıma takmamaya çalışırım 22. Aşağıdakilerden hangileri 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamındadır? a) Özel otomobiller

4 b) Kamuya ait otomobiller c) TSK ne ait motorlu taşıtlar d) İzin verilen azami yük ağırlığı 3.5 tondan az olan eşya ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtlar 23. Aşağıdakilerden hangisi taşıtların yüklü veya yüksüz olarak karayollarında güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçü dür? a) İstiap haddi b) Taşıma hattı c) Gabari d) Taşıma kapasitesi 24. Aşağıdakilerden hangisi ticari amaçla uluslar arası ve yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen yetki belgesidir? a) B yetki belgesi b) C yetki belgesi c) G yetki belgesi d) K yetki belgesi 25. Aşağıdakilerden hangisi, taşımacılık yapan araçlarda bulunması zorunlu belgelerden değildir? a) Trafik tescil belgesi b) Sürücü belgesi c) Taşıma yetki belgesi d) Taşıt kartı 26. Trafik Kanununa göre Araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehni gibi hallerde kiracı, ariyet veya rehin alan kişi; ayrıca ilgili tarafından başka bir kişinin aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere çalıştırdığı ve araç üzerinde fiili tasarrufu bulunduğu ispat edilen kimse kimdir? a) Araç sahibi b) Sürücü c) İşleten d) Üst düzey yönetici D sınıfı sürücü belgesi sahipleri aşağıdakilerden hangisini kullanma yetkisini haiz değildir? a) Kamyon b) Otomobil c) İş makinesi türünden motorlu araç d) Lastik tekerlekli traktör 28. Eşya/Kargo taşımacılığında istihdam edilen sürücülerle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? a) En az ilköğretim okullarından birini bitirmiş olmaları şarttır b) Sürücülerin bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları zorunludur c) Eşya ve kargo taşımacılığında çalışacak sürücülerin, 26 yaşından gün almış ve 63 yaşından gün almamış olmaları gereklidir d) Uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü sürücüler uluslar arası taşımalarda istihdam edilemez 29. Aşağıdakilerden hangisi 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda sayılan, karayolları ve trafikle ilgili görevli kuruluşlardan biri değildir?

5 a) Ulaştırma Bakanlığı b) Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanlığı c) Maliye ve Gümrük Bakanlığı d) Belediye Trafik Birimleri 30. Aşağıdakilerden hangisi 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında tanınma işareti dir? a) Ambulans sireni b) Siyah plaka c) Sarı taksi d) Şasi no 31. Araçların yapım ve kullanma bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uygunluğu ile ilgili olan Tip Onayı Yönetmeliği hangi bakanlık tarafından çıkartılır? a) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı b) İçişleri Bakanlığı c) Ulaştırma Bakanlığı d) Maliye Bakanlığı e) Milli Eğitim Bakanlığı 32. Aşağıdaki şıklardan hangisi Ulaştırma Bakanlığına Ait Ana Hizmet Birimlerinden değildir? a) Tarife ve Ticaret Dairesi Başkanlığı b) Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü c) Ulaştırma Şurası d) Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü Hangisi Ulaştırma Şurasının Görevlerinden Biri Değildir? a) Ulaştırma Bakanlığını Denetlemek b) İncelenmesine bakanlıkça gerek görülen diğer işler hakkında görüş bildirmek c) Bakanlığın çeşitli işlemlerinde, kendi uzmanlıklarına göre faaliyette bulunan araştırma ve geliştirme kurullarının hazırlayacakları plan ve etütleri inceleyip görüş bildirmek d) İşletmeler arasında koordinasyon ve uyum sağlamak amacıyla gereken tedbirleri tavsiye etmek 34. Gabari nedir? a) Tek parçada en fazla 5 kg. ağırlığındaki kargoların kısa sürede kapıdan kapıya kendi nam ve hesabına dağıtımını yapacak gerçek ve tüzel kişileri b) Eşyanın gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar gümrük idaresince geçici olarak depolanmasına izin verilen yeri

6 c) Kamuya yeterli ulaştırma hizmeti sunulması amacıyla, Bakanlık ile yetki belgesi sahipleri arasında yapılan anlaşmayı d) Taşıtların yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçüleri 35. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası taşımalarda geçiş belgesinden muafiyete tabi tutulacak taşımalardan değildir? a) Ambulans taşımaları b) Transit geçişle ilgili taşımalar c) Kamu hizmeti çerçevesinde yapılan posta taşımaları d) İtfaiye hizmetleri ile ilgili taşımalar 36. Ulaştırma Bakanlığınca verilen yetki belgelerinin süreleri kaç yıldır? a) 2 b) 4 c) 5 d) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Ticari taşıtın niteliğine göre sürücü belgesine sahip olmaları b) Yolcu taşımacılığında en az lise veya dengi okullardan birini bitirmiş olmaları c) Eşya ve kargo taşımacılığında en az lise dengi okullardan birini bitirmiş olmaları d) Yüksek Öğretim Kurumlarının sürücü eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar hariç, Bakanlıkça belirlenecek kurum ve kuruluşların vereceği eğitimden geçerek sürücü mesleki yeterlilik belgesi almaları Aşağıdakilerden hangisi yetki belgesi sahiplerinin yükümlülüklerinden biri değildir? a) Yetki belgesi sahibi, ilgili mevzuat hükümlerine uygun bir taşıtı, nitelikli sürücü ve hizmetli personel ile sefere göndermek, sürücülerin sürücü belgelerinin yanlarında bulunup bulunmadığını kontrol etmek, teknik şartlara uymayan taşıtların trafiğe çıkmasına engel olmak, güzergah mesafesini dikkate alarak yeteri kadar sürücü bulundurmak zorundadır. Taşıt kartları olmayan taşıtları yolcu, eşya ve kargo taşımak amacıyla kullanamaz. Bu Yönetmelikte istenilen sigortaları bulunmayan taşıtları trafiğe çıkaramaz b) Yetki belgesi sahipleri, eşya ve kargo taşımalarında teslim alma noktası ile teslim etme noktası arasında makul bir süre taahhüdünde bulunmak ve taahhüt ettikleri süre içerisinde eşyayı veya kargoyu yerine ulaştırmak zorundadırlar c) Yetki belgesi sahipleri, altışar aylık süre ile yılda iki kez sürücülerin ceza puanı durumunu Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek ve ceza puanı 50 ve üzerinde olan sürücülerin eğitilmesi hususunda ve kendi iç denetimleri yönünden gerekli tedbirleri almak zorundadırlar d) Yetki belgesi sahipleri kendi inisiyatiflerine göre eşyayı ve kargoyu teslim noktasının dışında başka yerde teslim edebilir 39. Karayolları Taşıma Yönetmeliği gereğince Yetki belgesi sahipleri hangi tür sigortaları yaptırmak zorundadır? a) Zorunlu Karayolu Taşımacılık Manevi Sorumluluk Sigortası

7 b) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Bagaj Ferdi Kaza Sigortası c) Kasko d) Hiçbiri 40. Aşağıdakilerden hangisi Ulaştırma Bakanlığının denetimle yetkili kuruluşlardan biri değildir? a) Emniyet Müdürlüğü b) Jandarma c) Valilik d) Ulaşım Şurası 41. Aşağıdakilerden hangisi Ulaştırma Bakanlığının yardımcı birimlerinden değildir? a) Savunma Sekreterliği b) Personel Dairesi Başkanlığı c) Eğitim Dairesi Başkanlığı d) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 42. G Yetki belgesini kimler alır? a) Lojistik işletmecileri ve kargo taşımacıları b) Dağıtıcılar ve terminal işletmecileri c) Eşya ve kargo taşımacılığı yapan acenteler d) Sadece terminal işletmecileri Aşağıdakilerden hangisi geçiş belgesinden muaf tutulan taşımalardan değildir? a) Ambulans taşımaları b) Askeri araç taşımaları c) Cenaze taşımaları d) İtfaiye hizmetleri ile ilgili taşımalar 44. Karayolları Trafik Kanunun Numarası aşağıdakilerden hangisidir? a) 2918 b) 9218 c) 8219 d) Yerleşim dışında Tehlikeli madde taşıyan araçlar ve özel yük taşıma izin belgesi veya özel izin belgesi ile karayoluna çıkan araçlar saate en fazla kaç km hız yapabilirler? a) 50 km b) 85 km c) 20 km d) 90 km 46. Yerleşim içinde tehlikeli madde taşıyan araçlar ve özel yük taşıma izin belgesi veya özel izin belgesi ile karayoluna çıkan araçlar saate en fazla kaç km hız yapabilirler? a) 20 km b) 50 km c) 30 km d) 60 km 47. Neden tehlikeli malların taşınmasında kanuni kurallara gerek vardır? a) Polisler ceza yazabilsinler diye b) Tehlikeli mallar sadece demiryolları ile taşınsın diye c) Tehlikeli mallar taşınırken, umumun ve taşımaya katılanların gerekli güvenliği sağlanabilsin diye d) Araç sürücüleri, dinlenme kurallarını çiğnemesinler diye

8 48. Araç sürücüsü yanında bulundurması gereken evrakları ne yapmalıdır? a) Sadece beraberinde bulundurmalıdır b) Beraberinde bulundurmalı ve yetkililer sorduğunda göstermelidir c) Görünecek şekilde ön cama asmalıdır d) Görünecek şekilde kabinin içine sermelidir 49. Aşağıdakilerden hangisi taşıma evrağında bulunması gereken bir bilgidir? a) Maddenin ismi, işaretleme numarası, sınıfı, şıkkı ve harfi b) Taşıma süresi c) Aracı imal eden firma d) Aracın sigorta numarası 50. Beraberinde bulundurulması gereken hangi evraktan, yükten ne gibi tehlikelerin doğabileceği ve acil durumda ne yapılacağı hakkındaki bilgiler alınabilir? a) ADR Belgesi b)kaza Talimatları (Yazılı Talimatlar) c) Ruhsatname d) Özel izin

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi Gazete (KTY Asıl) 08.09.2004 tarih ve 25577 sayılı Resmi Gazete (1. Değişiklik) 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı Resmi Gazete (2. Değişiklik) 26.02.2005 tarih ve

Detaylı

YÖNETMELİK. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YÖNETMELİK. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17 Nisan 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29329 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE 1 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: 2000~23 KARAYOLLARI D TRAFIK KANUNU

istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: 2000~23 KARAYOLLARI D TRAFIK KANUNU istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: 2000~23 KARAYOLLARI D TRAFIK KANUNU Ağustos 2000 istanbul ISBN 975-512-463-2 ito Yayınları için ayrıntılı bilgi Ticari Dokümantasyon Şubesi'nden edinilebilir. Tel : (212)

Detaylı

2007/4-22 Sayılı UKOME Kararı

2007/4-22 Sayılı UKOME Kararı 2007/422 Sayılı UKOME Kararı 1/31 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, can ve mal güvenliği yönünden;

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM 1/23 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Birinci Bölüm Amaç MADDE 1 -

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü KARAYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI (25 EYLÜL 2010)

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü KARAYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI (25 EYLÜL 2010) T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü KARAYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI (25 EYLÜL 2010) ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI ORTA DÜZEY YÖNETİCİ SINAV SORULARI

Detaylı

25 EYLÜL 2010 ODY 1. 2) B1 ve B2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler kaç yaşından büyük olamaz?

25 EYLÜL 2010 ODY 1. 2) B1 ve B2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler kaç yaşından büyük olamaz? 1) Türkiye ile uluslararası karayolu taşımacılık anlaşması olmayan ülkelere ait taşıtlarla, Türkiye ye veya Türkiye den veya Türkiye üzerinden yapılacak taşımalarda kullanılacak her bir taşıt için nereden

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/20120321-2.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/20120321-2.htm Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/20120321-2.htm Page 1 of 11 21.03.2012 21 Mart 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28240 YÖNETMELİK

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK KURULUŞ: Özel Kadıköy Atalay Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu ÖZEL

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar; AMAÇ: MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı: a) Ordu Büyükşehir

Detaylı

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE ÇALIŞAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÇALIŞMA VE HİZMET YÖNETMELİĞİ

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE ÇALIŞAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÇALIŞMA VE HİZMET YÖNETMELİĞİ T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE ÇALIŞAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÇALIŞMA VE HİZMET YÖNETMELİĞİ AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 : Bu yönetmelik Çerkezköy Belediye Başkanlığının

Detaylı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Karayolu Toplu Taşımacılık Esasları Yönergesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Karayolu Toplu Taşımacılık Esasları Yönergesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Karayolu Toplu Taşımacılık Esasları Yönergesi Karayolu Toplu Taşımacılık Esasları Yönergesi No 272.(2007/09.Toplantı) - Olağan Tarih 26.09.2007 Saat 10.00 Yer İBŞB. Meclis Salonu

Detaylı

TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ DERSİ ÖZETİ

TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ DERSİ ÖZETİ TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ DERSİ ÖZETİ TRAFİK : Yayaların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. KARAYOLU (YOL) : Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve

Detaylı

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

DAVRANIŞ PSİKOLOJİSİ DERSİ SORULARI

DAVRANIŞ PSİKOLOJİSİ DERSİ SORULARI DAVRANIŞ PSİKOLOJİSİ DERSİ SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi sürücü davranış modeli bileşenlerinden değildir? A) Hava koşulları B) Yatkınlıklar C) Hareket belirleyicileri D) Durumsal etkenler 2. Sürücü

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TAKSİLERE UYGULANACAK YÖNETMELİK BÖLÜM 1: AMAÇ VE KAPSAM, YASAL

Detaylı

Resim 1.1: Okul geçidinde görev yapan bir öğrenci

Resim 1.1: Okul geçidinde görev yapan bir öğrenci Resim 1.1: Okul geçidinde görev yapan bir öğrenci ÜNİTEDEKİ KONULAR 1. TANIMLAR 2. TRAFİKLE İLGİLİ MEVZUAT 3. TRAFİKTE YAYANIN SORUMLULUĞU 4. TRAFİKTE YOLCUNUN SORUMLULUĞU 5. TRAFİKTE SÜRÜCÜNÜN SORUMLULUĞU

Detaylı

ARDER EĞİTİM VE DANIŞMANLIK SORULARI

ARDER EĞİTİM VE DANIŞMANLIK SORULARI ARDER EĞİTİM VE DANIŞMANLIK SORULARI ULAġTIRMA MEVZUATI 1-AĢağıdakilerden hangisi UlaĢtırma Mevzuatı kanunun kapsamı içindedir? a. Yolcu ve Eşya Taşımaları b. Taşıma Acenteleri c. Taşıma İşleri Komisyoncuları

Detaylı

ÜCRET TARİFELERİ 2014

ÜCRET TARİFELERİ 2014 ÜCRET TARİFELERİ 2014 SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI İÇİNDEKİLER TARIFE NO TARİFE ADI SAYFA NO 14.01.01 ULUSLARARASI KONMA VE KONAKLAMA ÜCRETLERİ 2 14.01.02 İÇ HAT SEFERLER KONMA VE KONAKLAMA ÜCRETLERİ 6 14.01.03

Detaylı

MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK TÜZÜĞÜ (A.E 99/1974) 21/74 sayılı Yasanın 5. Maddesinin (1)'inci fıkrası altında yapılan Tüzük.

MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK TÜZÜĞÜ (A.E 99/1974) 21/74 sayılı Yasanın 5. Maddesinin (1)'inci fıkrası altında yapılan Tüzük. MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK TÜZÜĞÜ (A.E 99/1974) 21/74 sayılı Yasanın 5. Maddesinin (1)'inci fıkrası altında yapılan Tüzük. Kısa İsim 1. Bu Tüzük, 1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü" olarak isimlendirilir.

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELĠĞĠ

T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELĠĞĠ T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Hukuki Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1. Kahramanmaraş Belediyesi otogarına giriş çıkış yapan araçlar,

Detaylı

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI NDOLU ÜNİVERSİTESİ 102 01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞVİR YRDIMCILIĞI SINVI DYIN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NUMRSI :... SINV SLON NO:...

Detaylı

SRC SINAVI ÖRNEK SORU VE CEVAPLARI (son güncelleme 2008)

SRC SINAVI ÖRNEK SORU VE CEVAPLARI (son güncelleme 2008) SRC SINAVI ÖRNEK SORU VE CEVAPLARI (son güncelleme 2008) TRAFĠK KURALLARI VE CEZALAR 1) Kara Yolları Trafik Kanunu na göre; aģağıdakilerden hangilerinin yapılması yasaktır? A. Kanunda belirtilen hız limitlerinin

Detaylı

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM: I AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM: I AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR 1 ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM: I AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, İETT nin yönetim, yürütüm ve denetimi altında toplu

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ULAŞIM KOORDİNAZYON MERKEZİ (UKOME) KILAVUZU Bu kitapçık TBB Ulaşım Çalışma Komisyonun katkılarıyla hazırlanmıştır. Ankara-Mayıs 2014 1 ÖNSÖZ 5216 sayılı yasa ile Büyükşehirlerden

Detaylı

Antrepo Açmak İçin Gerekli İşlem, Belge ve Şartlar - Mevzuat

Antrepo Açmak İçin Gerekli İşlem, Belge ve Şartlar - Mevzuat MKA YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ Antrepo Açmak İçin Gerekli İşlem, Belge ve Şartlar - Mevzuat Gümrük Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM Gümrük Antrepoları Yatırım İzni MADDE 518 (1) Genel antrepo

Detaylı

ESKĠġEHĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SERVĠS ARAÇLARI HĠZMET YÖNETMELĠĞĠ

ESKĠġEHĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SERVĠS ARAÇLARI HĠZMET YÖNETMELĠĞĠ ESKĠġEHĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SERVĠS ARAÇLARI HĠZMET YÖNETMELĠĞĠ Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yasal Dayanak Madde 1- Bu Yönetmelik Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde çalışan Servis Araçlarının

Detaylı

Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik

Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/7/1997 No: 97/9707 Dayandığı Kanunun

Detaylı