ORMAN MÜHENDİSLİĞİ, ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ VE AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BİLİRKİŞİLİK ALT UZMANLIK ALANLARI DÜZENLENMESİ USUL VE ESASLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORMAN MÜHENDİSLİĞİ, ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ VE AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BİLİRKİŞİLİK ALT UZMANLIK ALANLARI DÜZENLENMESİ USUL VE ESASLARI"

Transkript

1 Amaç ORMAN MÜHENDİSLİĞİ, ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ VE AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BİLİRKİŞİLİK ALT UZMANLIK ALANLARI DÜZENLENMESİ USUL VE ESASLARI (Oda Yönetim Kurulunun 02/10/2017 tarihli ve 149/1 nolu kararıyla yürürlüğe konulmuştur.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bilirkişilik Alt Uzmanlık Alanları Düzenlemesi Usul ve Esaslarının amacı; 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ve Bilirkişilik Yönetmeliğine göre, Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği temel uzmanlık alanları kapsamında mesleki deneyime dayalı alt uzmanlık alanlarının belirlenmesidir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Bilirkişilik Alt Uzmanlık Alanları Düzenlemesi Usul ve Esasları, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununa göre bilirkişilik yapmak isteyen Oda üyeleri Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerini kapsamaktadır. Hukuki dayanak MADDE 3- (1) Bu Bilirkişilik Alt Uzmanlık Alanları Düzenlemesi Usul ve Esasları; 3/8/2017 tarihli Bilirkişilik Yönetmeliği, 14/12/2004 tarihli TMMOB Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği 7/5/2015 tarihli 105/1 nolu Oda Yönetim Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan ve 6 nolu Meslek Mensuplarının Çalışma Alanları İle Uzmanlık Konularının Belirlenmesine İlişkin Alt Düzenleme hükümlerine göre hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu Bilirkişilik Alt Uzmanlık Alanları Düzenlemesi Usul ve Esaslarında geçen; a) Alt düzenleme: 7/5/2015 tarihli 105/1 nolu Oda Yönetim Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan ve 6 nolu Meslek Mensuplarının Çalışma Alanları İle Uzmanlık Konularının Belirlenmesine İlişkin Alt Düzenlemeyi, b) Alt uzmanlık alanı: Temel uzmanlık alanları bağlamında, Meslek Yetki Kanununa göre belirlenen ve Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesinde yer alan uzmanlık konularındaki en az beş yıllık mesleki deneyimlerine göre belirlenen alanları, c) Belgelendirme yönetmeliği: 14/12/2004 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TMMOB Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliğini, ç) Bilirkişilik Yönetmeliği: 3/8/2017 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bilirkişilik Yönetmeliğini d) Bilirkişilik kanunu: 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununu, e) Meslek yetki kanunu: 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunu, f) Meslek mensubu: Oda tarafından ruhsatlandırılarak yetkilendirilen Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerini, g) Oda: TMMOB Orman Mühendisleri Odasını, 1

2 ğ) Ruhsat belgesi: Serbest/serbest yeminli meslek mensupluğu ruhsat belgesini, h) Temel uzmanlık alanı: Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği uzmanlık alanlarını, ı) Temel eğitim: Bilirkişilik Yönetmeliğine göre bilirkişilik katılım belgesi için yapılan teorik ve uygulamalı eğitimi, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Temel Uzmanlık Alanları, Alt Uzmanlık Alanları ve Alt Uzmanlık Alanlarının Belirlenmesi Temel uzmanlık alanları MADDE 5- (1) Odanın temel uzmanlık alanları şunlardır. a) Orman Mühendisliği, b) Orman Endüstri Mühendisliği, c) Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Alt uzmanlık alanları MADDE 6- (1) Orman Mühendisliği alt uzmanlık alanları şunlardır. a) Orman İşletmeciliği ve Koruma, b) Ağaçlandırma ve Orman Fidanlığı, c) Av ve Yaban Hayatı, ç) Orman Kadastrosu ve İzinler, d) Millipark ve Korunan Alanlar, (2) Orman Endüstri Mühendisliği alt uzmanlık alanları şunlardır. a) Kereste, yonga levha, lif levha, odun dışı orman ürünleri üretimi ve emprenye, b) Ahşap doğrama, sabit ve hareketli mobilya üretimi, (3) Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği alt uzmanlık alanları şunlardır. a) Ahşap doğrama, sabit ve hareketli mobilya, ahşap deniz aracı üretimi ve emprenye, Orman Mühendisliği alt uzmanlık alanlarının belirlenmesi MADDE 7- (1) Orman Mühendisliği alt uzmanlık alanları, meslek mensuplarının 6 nolu Alt Düzenleme esaslarına göre Oda Yönetim Kurulu kararıyla belirlenip ruhsat belgelerine işlenen uzmanlık konularının biri veya birkaçında en az beş yıl çalışma yapılan konulara göre belirlenir. a) Orman İşletmeciliği ve Koruma: Bu alt uzmanlık alanına giren uzmanlık konuları, meslek Ruhsat Belgesindeki,5531 1/a Ormanların doğal yolla kurulması 1/b Ormanların yapay olarak kurulması 2/a Ormanların Bakımı ve iyileştirilmesi 2/b Bozuk ormanların imar ve ıslahını ve Bakımını yapmak 3/a Enerji ormanlarının tesisi 3/b Enerji ormanları bakımı 7/e Kırsal kalkınma 2

3 11/a Orman içi su kaynaklarına ilişkin işler 13/a Peyzaj planı ve uygulaması 14/a Orman kaynaklarının planlanması 15/a Orman yangınları 15/b Orman zararlılarıyla mücadele 15/c Orman yolları ve yol sanat yapıları 15/ç Orman yangın emniyet yol ve şeritleri 19/a Orman ve ormancılıkla ilgili benzer işler. (Orman ürünleri üretimi, Dikili ağaç satışı üretimi) b) Ağaçlandırma ve Orman Fidanlığı: Bu alt uzmanlık alanına giren uzmanlık konuları, meslek 4/a Orman ağaç, ağaççık ve florasına ait tohum üretimi 4/b Orman ağaç, ağaççık ve florasına ait aşılama faaliyetleri 5/a Orman ağaç, ağaççıklarına ait tohum ve ağaç ıslah faaliyetleri 6/a Orman fidanlıklarının kurulması, yönetilmesi ve işletilmesi 6/b Orman fidanı ve bitkisi nakli 6/c Orman fidanı ve bitkisinin standardizasyonu ve sertifikalandırılması. 7/a Ağaçlandırma 7/b Erozyonla mücadele 7/c Sel ve çığ kontrolü 7/ç Havza amenajmanı 7/d Entegre havza ıslahı 8/a Orman içi, kenarı ve orman üst sınırı meralarına ilişkin çalışmalar 9/a Orman topraklarının etüdü, analizi, ıslahı ve bonitet belirlemesi 9/b Orman yetişme ortamı analizi, envanteri ve haritalanması 13/a Peyzaj planı uygulaması 14/a Orman kaynaklarının planlanması 16/a Orman yangın emniyet yol ve şeritleri 16/b Orman ekosistemlerinin kurulması 16/c Orman gen alanlarının kurulması c) Av ve Yaban Hayatı: Bu alt uzmanlık alanına giren uzmanlık konuları, meslek mensubunun sahibi olduğu Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesinde yazılı olan uzmanlık konuları esas alınarak şu şekilde belirlenir. 3

4 10/a Orman ve yaban hayatı alanlarında av ve yaban hayvanlarının çoğaltılması ve envanter çalışması 10/b Orman ekosistemleriyle bağlantısı olan av ve yaban hayvanlarına ilişkin işler. 13/a Peyzaj planı uygulaması d) Orman Kadastrosu ve İzinler: Bu alt uzmanlık alanına giren uzmanlık konuları, meslek 14/b Orman sınırlaması 14/c Arazinin vasıf tayini v e mülkiyet açısından yorumlanması 14/ç Mülkiyet çalışmaları (Tasdik işleri hariç, 6831 sayılı Orman Kanununun 16., 17., 18. ve 115. Maddelerindeki izin işlemlerinin raporlanması) 14/d Hava fotoğrafları ile uydu görüntülerinden yararlanma e) Millipark ve Korunan Alanlar: Bu alt uzmanlık alanına giren uzmanlık konuları, meslek bendi 1-19 arası Alt Bent 12/a Millipark 12/b Orman içi dinlenme ve mesire yerleri 12/c Orman içi rekreasyon alanları 12/ç Uzun devreli gelişme planları 12/d Ağaç röleve planları 13/a Peyzaj planı uygulaması 14/a Orman kaynaklarının planlanması 4

5 16/ç Orman biyosfer rezerv alanlarının kurulması 16/d Orman biyotop çalışmaları 18/a Orman ekosistemi bağlamında flora ve fauna ile ilgili işler Orman Endüstri Mühendisliği alt uzmanlık alanlarının belirlenmesi MADDE 7- (1) Orman Endüstri Mühendisliği alt uzmanlık alanları, meslek mensuplarının 6 nolu Alt Düzenleme esaslarına göre Oda Yönetim Kurulu kararıyla belirlenip ruhsat belgelerine işlenen uzmanlık konularının biri veya birkaçında en az beş yıl çalışma yapılan konulara göre belirlenir. a) Kereste, yonga levha, lif levha, odun dışı orman ürünleri üretimi ve emprenye: Bu alt uzmanlık alanına giren uzmanlık konuları, meslek mensubunun sahibi olduğu Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesinde yazılı olan uzmanlık maddesi 1. Fıkrası (b) bendi 1-4 arası Alt Bent 1/a Odun ham maddesini yarma, kesme, soyma ve biçmeye dayalı sanayi işlemleri 2/a Yongalama, liflere ayırma, presleme, buharlama, kurutma ve emprenye etme sanayi işlemleri 2/b Odun yonga ve liflerini yapıştırıcılı veya yapıştırıcısız olarak işlemek 2/c Odun yonga ve liflerini, fiziksel ve kimyasal yollarla yapısını değiştirerek işlemek 3/a Kereste, ağaç kaplama levha, kağıt, selüloz ve benzeri yarı mamulleri üretmek. 4/a Odun dışı orman ürünleri işleyen tesislerdeki işlemler. b) Ahşap doğrama, sabit ve hareketli mobilya üretimi: Bu alt uzmanlık alanına giren uzmanlık konuları, meslek mensubunun sahibi olduğu Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesinde yazılı olan uzmanlık maddesi 1. Fıkrası (b) bendi 1-4 arası Alt Bent 3/b Kereste, ağaç kaplama levha, kağıt, selüloz ve benzeri yarı mamulleri kullanmak Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği alt uzmanlık alanlarının belirlenmesi MADDE 8- (1) Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği alt uzmanlık alanları, meslek mensuplarının 6 nolu Alt Düzenleme esaslarına göre Oda Yönetim Kurulu kararıyla belirlenip ruhsat belgelerine işlenen uzmanlık konularının biri veya birkaçında en az beş yıl çalışma yapılan konulara göre belirlenir. 5

6 a) Ahşap doğrama, sabit ve hareketli mobilya, ahşap deniz aracı üretimi ve emprenye: Bu alt uzmanlık alanına giren uzmanlık konuları, meslek mensubunun sahibi olduğu Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesinde yazılı olan uzmanlık maddesi 1. Fıkrası (c) bendi 1-2 arası Alt Bent 1/a Ahşap işleri endüstrisinde, ahşap ve türevleri kullanılarak üretim yapmak 2/a Emprenye ve kurutma tesislerinin tasarım ve imalatını yapmak 2/b Ağaç işleri ürünlerinin tasarım ve imalatını yapmak BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Alt uzmanlık alanı belgesi verilmesi MADDE 9- (1) Bu Bilirkişilik Alt Uzmanlık Alanları belgesi, Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan mevzuata göre düzenlenip bilirkişilik yapacak meslek mensuplarına verilir. Yürürlük MADDE 10- (1) Bu Bilirkişilik Alt Uzmanlık Alanları Düzenlemesi, Oda Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 11- (1) Bu Bilirkişilik Alt Uzmanlık Alanları Usul ve Esasları Düzenlemesi hükümlerini Oda Yönetim Kurulu yürütür. 6