Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5"

Transkript

1 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı h c r s Re l Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti / Ptient Stisfction in Primry Helth Cre Services Şensoy Nzlı 1, Özmen Alrsln 2, Doğn Nurhn 3, Ercn Atill 4, Krbekir H. Selim 5 1 Afyon Koctee Üniversitesi Tı Fkültesi Aile Hekimliği AD, 2 Afyon Koctee Üniversitesi Sos.Bil.Ens.İşletme AD, 3 Afyon Koctee Üniversitesi Biyoisttistik AD, 4 Afyon Koctee Üniversitesi Attürk Sğlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Tıbbi Dökümentsyon ve Sekreterlik Progrmı, 5 Dokuz Eylül Üniversitesi Tı Fkültesi Beyin Cerrhisi AD, Afyonkrhisr, Türkiye Şensoy N, Özmen A, Doğn N,Ercn A, Krbekir H.S. A Reserch On Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr, II.Ulusl Birinci Bsmk Hekimliği Kongresi, Antly, Mrt, 2010 trihinde oster olrk sunulmuştur. Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyetine Yönelik Bir Sh Arştırmsı, Afyon Koctee Üniversitesi Bilimsel Arştırm Projeleri Koordinsyon Birimi trfındn 08.SAGMYO.01 (2010) roje olrk desteklenmiştir. Özet Amç: Birinci bsmk sğlık hizmetlerinin klitesinin değerlendirilmesinde hst memnuniyeti önemli bir göstergedir. Hstlrın birinci bsmk sğlık hizmetinden nldıklrı, hizmet ekibinden beklentileri ve gereksinimlerinde önceliklerin belirlenmesi, hizmet sunumun ilişkin görüş ve geri bildirimleri, birinci bsmk sğlık hizmetlerinde klitenin tesisi ve iyileştirilmesinde son derece önemlidir. Bu çlışm ile birinci bsmk sğlık hizmetlerinin klitesinin değerlendirilmesinde hst memnuniyeti ve bunu etkileyen fktörlerin belirlenmesi mçlndı. Gereç ve Yöntem: Bu çlışm, Ock 2009 trihinde Afyonkrhisr ili merkezinde bulunn dokuz Sğlık Ocğınd ve An Çocuk Sğlığı-Aile Plnlmsı Merkezinde yıldı. Birinci bsmk sğlık kuruluşun bşvurn hstlr sosyo-demoğrfik özellikleri ve ldıklrı hizmete yönelik memnuniyetlerini belirlemeye yönelik sorulrdn oluşn nket formu yüz yüze görüşme yöntemi ile uygulndı. Bulgulr: Arştırmy lınn 1227 hstnın 809 u kdın, 418 i erkek olu, 878 i evli, 290 u bekrdı. 408 i ilk mezunu, 596 sı ev hnımı, 133 ü emekliydi. Hstlrın bir sğlık sorunuyl krşılştıklrınd, en fzl tercih ettikleri kuruluşun sğlık ocğı olduğu, tercih nedenleri ise ldığı hizmetlerden genel olrk memnun olmlrı, çbuk sonuçlnmsı ve sorunlrının çözümünde güven duymlrıydı. Hstlrın %75 inin bşvuru ve kyıt işlemleri için bekleme süresinin 0-5 dkik olduğu, dh çok muyene olmk ve ilç yzdırmk mcıyl bşvurduklrı belirlendi. Erkek, 50 yş ndekiler ve eğitim düzeyi düşük hstlrın memnuniyet düzeyleri dh yüksekti. Trtışm: Sonuç olrk, eğitim düzeyi rttıkç memnuniyetin zldığı, yş rttıkç memnuniyetin rttığı ve bşvuru-kyıt ve muyene işlemleri için bekleme süresinin kıs olmsının hst memnuniyetini etkilediği belirlenmiştir. Anhtr Kelimeler Hst Memnuniyeti; Klite Göstergeleri; Sğlık Hizmeti Abstrct Aim: Ptient stisfction is n imortnt indictor to evlute the qulity of rimry helth cre service. It is lso significnt to imrove the qulity of medicl cre, execttion from helth stff, riority of tient needs, views nd feedbcks bout medicl services in rimry helth cre. Our objective in this study is to determine the tient stisfction nd the fctors effecting this sect in the evlution of rimry helth cre qulity. Mteril nd Method: This reserch ws crried out in one Mother nd Child Helth nd Fmily Plnning Centre nd nine Helth Centers in Jnury 2009 t Afyonkrhisr center. The questionnire ws erformed to investigte the degree of stisfction bout helth services, nd socio-demogrhic chrcteristics of tients dmitted to rimry helth cre by fce to fce interview method. The dt ws evluted by SPSS Results: 1227 tients rticiting in the study, 809 women nd 418 were mle, mrried 878, 290 were single.their eduction level ws 408 grduted from rimry school. At the sme time, their job distributions were 596 housewives, 133 retired. When the tients hd helth roblems, the most referble institutione ws helth center, the choice of the resons they were stisfied with the services in generl, determined s to obtin quick results nd confidence in solving roblems.75% of the tients witing time for dmission nd registrtion rocedures were 0-5minutes. The dmission resons were mostly hysicl exmintion nd rescrition. Ptients who re mle, ged bove 50 yers nd low educted hd much higher stisfction levels. Discussion: As result, decresed stisfction with higher eduction level, stisfction incresed with incresing ge nd short witing eriod for the liction-registrtion nd exmintion rocedures were being influenced tient stisfction. Keywords Ptient Stisfction; Qulity Indictors; Helthcre DOI: /JCAM.1173 Received: Acceted: Printed: J Clin Anl Med 2014;5(1): Corresonding Author: Nzlı Şensoy, Afyon Koctee Üniversitesi Tı Fkültesi, Aile Hekimliği AD, Afyonkrhisr, Türkiye. T.: F.: E-Mil: Journl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Journl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 1 29

2 Giriş Hizmet, büyük ölçüde herhngi bir meslekte uzmnlşmış, teknik bilgi ve donnım shi kimseler trfındn yerine getirilen, fiziksel olrk ölçülmesi mümkün olmyn fliyetlerdir [1]. Bu bğlmd, sğlık hizmetleri de doğrudn doğruy mesleğinde uzmn, donnımlı ve rofesyonel kişiler trfındn verilen hizmetler olu bireye ve ileye doğrudn ve dolylı sunuln hizmetlerin tümünü ksmktdır [2]. Sğlık hizmetleri stndrt değildir. Sunuln hizmet, onu sunn kişiye göre değiştiği gibi, zmn içinde ynı kişi düzeyinde de sbit klmz [2]. Sunuln hizmetin klitesi de bun bğlı olrk frklılık göstermektedir. Sğlık hizmetlerinde klite kontrolü de çok zordur. Anck, dikktli ersonel seçimi ve eğitimle hizmet klitesini bir ölçüde stndrtlştırmk mümkün olbilmektedir. Stndrtlştırm çblrı, sğlık hizmetlerinde iş bölümü ve uzmnlşmnın oluşumun neden olmktdır [3]. Donbedin, sğlık hizmetlerinde kliteyi üçe yırmktdır [4]. Bunlr; teknik yönü, kişilerrsı iletişim yönü ve sğlık hizmetinin konfor yönüdür. Teknik yönü; tıbbi bilim ve bilginin bir sğlık sorununun teşhis ve tedvisinde ne kdr iyi uygulndığını nltmktdır. Klitenin kişilerrsı iletişim yönü; hst ile iletişim kurn doktor, hemşire, yrdımcı ersonel gibi sğlık hizmeti sunum sürecinde yer ln kişilerin yrdımseverliği, dostç yklşım vb. özellikleri ksmktdır. Konfor yönü ise, sğlık kuruluşunun ortmınd sunuln olnklr, bu olnklrın rhtlığı gibi özellikleri içermektedir. Sğlık hizmeti klitesinin ölçülmesinde yer ln hst memnuniyeti, sğlık hizmetlerinin önemli temel çıktılrındn birisidir. Sğlık kurumlrının süreçlerinin iyileştirilmesi için verilerin elde edilmesi mcıyl yıln hst memnuniyeti rştırmlrı, sonuçlrı bkımındn müşterilerin hizmete krşı bkış çılrıyl ele lınmsı yönünden önemlidir [5]. Hst ve hst ykını memnuniyetinin belirlenmesi, hsty verilen tüm hizmetlerin klitesini orty çıkrmkt ve bu yönüyle sğlık hizmet yöneticilerine hizmetin niteliği ve niceliğinin nsıl olmsı gerektiği konusund birçok veriler sunmktdır [6]. Hst memnuniyetini etkileyen fktörler; hsty ilişkin fktörler, hizmet verenlere ilişkin fktörler, çevresel vey kurumsl fktörler olrk incelenmektedir [7]. 1- Hsty ilişkin fktörler; müşteri memnuniyetini bireyin geçmiş deneyimleri, medydn elde ettiği bilgiler, beklentileri, yşı, cinsiyeti, eğitim düzeyi, sosyl sttüsü, sğlık durumu, tnısı, hstnın kendi sğlık durumunu lgılyışı etkilemektedir. 2- Hizmet verenlere ilişkin fktörler; sğlık elemnlrının kişilik özellikleri, gösterilen nezket, şefkt, ilgi ve nlyış, rofesyonel tutumlrı, bilgi ve becerilerini sunm biçimleri hst memnuniyeti nde etkili olmktdır. 3- Çevresel vey kurumsl fktörler ise; hstnenin ulşılbilirliği, ortmı, çlışm stleri, otork, temizlik, yiyecek hizmetlerinin klitesi ve ücret gibi konulrd hst memnuniyetinde önemli rol oynmktdır. Görüldüğü gibi, bu bğlmd sdece genel memnuniyetin değerlendirilmesi yeterli olmmkt, hst memnuniyetini frklı boyutlrd değerlendirmek gerekmektedir. Sonuç olrk; sğlık lnınd kliteli hizmetin önemli bir göstergesi oln hst memnuniyet düzeyinin. belirlenmesi, hizmet klitesinin rttırılmsı ve beklentiler doğrultusund dh nitelikli bir hizmetin sunulmsı için gereklidir. Bu rştırm ile Afyonkrhisr ilinde birinci bsmğ bşvurn hstlrın kurumu tercih nedenleri, hst memnuniyeti ve memnuniyette etkili oln fktörlerin belirlenmesi mçlnmıştır. Gereç ve Yöntem Hst memnuniyetinin değerlendirilmesine yönelik bu rştırm kesitsel tite bir rştırm olu, Afyonkrhisr ilinde merkezdeki 12 sğlık ocğı ile bir det An Çocuk Sğlığı ve Aile Plnlmsı (AÇSAP) merkezi rştırmnın evrenini oluşturmktdır. Çlışmnın yıldığı trihlerde 5, 8 ve 10 nolu sğlık ocklrı tdilt nedeni ile klı olduğu için rştırm dışı bırkılmıştır. Arştırm bölgesindeki her bir sğlık ocğının hizmet vermekle yükümlü olduğu nüfus bilgilerinden yrrlnrk, lınmsı gereken hst syısı belirlenmiştir. Sğlık ocklrındki kdın ve erkek ornlrın göre =0,5, q=0,5 (en büyük örneklem syısı) ve d=0,03 lınrk örneklem syısı oluşturulmuştur. Arştırm, Ock 2009 trihinde, birbirini izleyen beş mesi günü çlışm stleri içerisinde, Afyonkrhisr ili merkezinde bulunn 9 sğlık ocğı ve bir AÇSAP bşvurn 15 yş üstü 1227 kişiye, dh önce bu rştırmyı ymk üzere eğitilmiş nketörler trfındn yüz yüze nket yöntemi ile sözlü gönüllü onmlrı lınrk yılmıştır. Hzırlnn nket formu 50 kişiye uygulnrk, düzeni, dili, sorulrın nlşılı nlşılmdığı, sorulrın ve seçeneklerin mc uygun ve yeterli olu olmdığı hkkınd ön denemeden geçirilmiş ve gerekli düzeltmeler yılmıştır. Anket formu iki bölüm olu, ilk bölümde sosyo-demogrfik bilgiler (cinsiyet, yş, medeni durum, öğrenim düzeyi, ylık gelir seviyesi, meslek grubu, sosyl güvence), bşvuru nedenini içeren sorulr; ikinci bölümde ise beşli Likert tii ölçek şeklinde hzırlnmış sğlık ocklrındn memnuniyeti ölçmeye yönelik tolm 34 soru yer lmktdır. Bunlrdn 23 ü sğlık hizmetlerine ulşılbilirlikten memnuniyet (Boyut 1; 3 soru), fiziki şrtlr (; 5 soru), doktor memnuniyeti (Boyut 3; 10 soru) ve sğlık ersonelinden memnuniyet (Boyut 4; 3 soru) ile ilgili sorulrdn oluşmuştur. Anket formund memnuniyeti ölçen 34 sorunun genel güvenirlilik ktsyısı Cronbch lf=,9081 dir. Memnuniyet boyutlrın göre unlr heslnırken ynı boyutt oln sorulr olumlu ve olumsuz olm durumun göre 1 den 5 e vey 5 den 1 e doğru tekrr kodlnmıştır. Dh sonr bu yeni şeklin ortlmsı lınmış, 1 ve 2 memnuniyetsizliği, 4 ve 5 tm memnuniyeti ve 3 krrsız klm şeklinde değerlendirilmiştir. Tnımlyıcı isttistikler, ktegorik veriler için syı ve yüzde, heslnn unlr ilişkin ritmetik ortlm±stndrt sm gösterimi kullnılmıştır. Verilerin normllik kontrolünde Shiro Wilks testi kullnılmıştır. Norml dğılım gösteren verilere iki gru krşılştırılmsınd Student-t testi, 3 ve dh çok grubun krşılştırılmsınd ise Vryns nlizi kullnılmıştır. Frklı oln gru y d grulrın belirlenmesinde ise Post Hoc testlerinden Tukey testi kullnılmıştır. Normllik vrsyımının bozulduğu durumd ise 2 grubun krşılştırılmsınd Mnn-Whitne U testi, 3 ve dh çok grubun krşılştırılmsınd ise Kruskl Wllis H testi kullnılmıştır. Boyutlrın belirlenmesinde Fktör Anlizi, Ktegorik verilerin değerlendirilmesinde ise Ki-kre testi kullnılmıştır. Tüm nlizler için ynılm düzeyi olrk α=0.05 seçilmiştir. Tüm nlizlerin değerlendirilmesinde SPSS 15.0 ket rogrmı kullnılmıştır Journl Journl of Clinicl of Clinicl nd Anlyticl nd Anlyticl Medicine Medicine

3 Bulgulr Arştırmy ktıln 1227 hstnın; yş ortlmsı 36,88±15,68; %65,9 u (n=809) kdın, %34,1 i (n=418) erkek, %71,6 sı (n=878) evli; %48,6 sı (n=596) ev hnımı, %10,8 i (n=133) emekli; %33,3 ü (n=408) ilköğretim mezunu, %26,2 si (n=322) ise lise mezunudur. Hstlrın tnımlyıcı özellikleri Tblo 1 de özetlenmiştir. Hstlrın sğlık hizmetini ldıklrı sğlık ocklrın göre dğılımlrı Tblo 2 de özetlenmiştir. Tblo 1. Arştırmy Ktıln 1227 Hstnın Bzı Tnımlyıcı Özellikleri Yş Grulrı n= 1227 % , ,4 20, ,4 13,4 61 ve 8,6 Cinsiyet Kdın ,9 Erkek ,1 Medeni Durum Evli ,6 Bekr ,6 Dul/Boşnmış 59 4,8 Öğrenim Durumu Okur-Yzr Değil 89 7,3 Okur Yzr 36 2,9 İlk Mezunu ,3 Ort Mezunu ,8 Lise Mezunu Yüksek/Ünv. Mezunu ,5 Sosyl Güvence Durumu Yok 93 7,6 SSK Emekli Sndığı Bğ-Kur ,3 Yeşil Krt 64 5,2 Özel Sigort 11 0,9 Meslek EH ,6 Emekli ,8 Memur 95 7,7 İşçi 77 6,3 Esnf 41 3,3 Çiftçi 13 1,1 Öğrenci ,6 Özel sektör 80 6,5 Aylık Gelir Gelirim yok ,6 100 tl den z 15 1, tl tl , tl , tl , tl ,2 Tblo 2. Hstlrın Sğlık Hizmetini Aldıklrı Sğlık Ocklrın Göre Dğılımı Sğlık Ocklrı* n % ACSAP 1 nolu sğlık ocğı 2 nolu sğlık ocğı 3 nolu sğlık ocğı 4 nolu sğlık ocğı 6 nolu sğlık ocğı 7 nolu sğlık ocğı 9 nolu sğlık ocğı 11 nolu sğlık ocğı 12 nolu sğlık ocğı ,2 6,9 12,3 10,3 13,4 12,7 7,4 15,1 3,5 2,1 * 5, 8 ve 10 nolu sğlık ocklrı tdilt dolyısıyl hst kbul etmediği için çıkrılmıştır. Arştırmy ktıln hstlrın herhngi bir sğlık sorunu ile krşılştıklrınd bşvurduklrı sğlık kurumlrı sırsıyl %60,8 i (n=746) sğlık ocğı, %31,9 u (n=391) devlet hstnesi, %3,4 ü (n=42) üniversite hstnesi, %2,8 i (n=34) özel sğlık merkezi ve %1,1 i (n=14) ise özel doktor muyenehnesidir. Hstlrın, sğlık kuruluşun %41,8 (n=513) muyene olm, %26,7 (n=328) ilç yzdırm ve %10,9 (n=134) ile lnlmsı hizmeti lmk için bşvurduğu belirlenmiştir (Tblo 3). Tblo 3. Hstlrın Sğlık Kuruluşun Bşvurm Nedenlerine Göre Dğılımı Geliş Nedenleri n % Muyene olmk İlç yzdırmk Aile lnlmsı için Ror lmk için Enjeksiyon-nsumn için Tnsiyon ölçtürmek için Aşı ytırmk için Thlil ytırmk için Tedvi sonrsı kontrol için Sevk ytırmk Sğlıklı iken kontrol için Gebe tkibi için Çocuk tkibi için Diğer ,8 26,7 10,9 3,7 2,9 2,6 2,6 2,1 1,9 1,6 0,6 0,2 0,7 1,5 Arştırmy ktıln hstlrın %75 nin (n=920) bşvuru ve kyıt işlemleri için 0-5 dkik beklediği; %46,2 nın (n=567) muyene olmk için 0-5 dkik beklediği ve %50,3 ne ise (n=615) muyene için 0-5 dkik zmn yrıldığı stnmıştır. Hstlrın sğlık kurulusund bşvuru ve kyıt işlemleri için bekleme süreleri, muyene olbilmek için bekleme süreleri ve muyene için yrıln sürelere göre dğılımı Tblo 4 de özetlenmiştir. Arştırmy ktıln 809 kdın hstnın, %89 nun (n=721) ldığı hizmetlerden genel olrk memnun olduğu, %88,1 nin (n=713) dh önce ldıklrı hizmetten memnun olduklrı, %85,5 i (n=692) çbuk sonuç ldıklrı ve %84,7 nin (n=686) ise sorunlrının çözümünde güvendikleri için sğlık ocğını tercih ettiği stnmıştır. Arştırmy ktıln 418 erkek hstnın %86,6 nın (n=362) ldığı hizmetlerden genel olrk memnun olduğu, %83,7 nin (n=350) dh önce ldıklrı hizmetten memnun olduklrı, %82,5 i (n=345) çbuk sonuç ldıklrı ve %81,8 nin (n=342) sorunlrının çözümünde güvendikleri için sğlık ocğını tercih ettiği stnmıştır. Cinsiyete göre tercih nedenleri krşılştırıldığınd dh önce ldıklrı hizmetten memnun olm durumu çısındn kdınlrın erkeklerden dh memnun olduğu (<0,05), diğerleri çısındn ise nlmlı bir frklılık olmdığı stnmıştır. Journl Journl of Clinicl of Clinicl nd nd Anlyticl Anlyticl Medicine Medicine 31 3

4 Tblo 4. Hstlrın sğlık kurulusund bşvuru ve kyıt işlemleri için bekleme süreleri, muyene olbilmek için bekleme süreleri ve muyene için yrıln sürelere göre dğılımı n % Bşvuru ve Kyıt İşlemleri için Geçen Süresi 0-5 dk , dk ,7 10 dk fzl 78 6,4 Muyene Olmk İçin Beklenen Süre 0-5 dk , dk , dk ,2 16 dk fzl 93 7,6 Beklemedim 58 4,7 Muyene Olmk İçin Ayrıln Süre 0-5 dk , dk ,1 10 dk fzl ,6 Tolm ,0 Tblo 5. Hstlrın Cinsiyetine Göre Memnuniyet Alt Boyutlrının Krşılştırılmsı Boyut 1 (Fiziki Koşullr) (Ulşılbilirlik) Boyut 3 (Hekimden Boyut 4 (Sğlık Personelinden Tolm Boyut (Genel n Ortlm Stndrt Sm (z) Kdın 807 3,85 0,79-3,37 <0,05 Erkek 418 3,99 0,79 Kdın 809 4,07 0,72-1,78 =0,07 Erkek 417 4,13 0,76 Kdın 808 3,55-3,85 <0,05 Erkek 416 3,68 0,61 Kdın 809 4,16 0,73-3,49 <0,05 Erkek 418 4,28 0, ,91 0,55-3,77 <0, ,03 0,59 Tblo 6. Hstlrın mesleklerine göre memnuniyet lt boyutlrının krşılştırılmsı Boyut 1 (Fiziki Koşullr) (Ulşılbilirlik) Boyut 3 (Hekimden Boyut 4 (Sğlık Personelinden Tolm Boyut (Genel memnuniyet) n Ortlm Stndrt Sm EH 595 3,88 0,77 Emekli 132 4,01 0,71 Çlışn 306 3,95 0,83 Öğrenci 192 3,81 0,86 Tolm ,90 0,79 EH 596 4,11 0,69 Emekli 133 4,35 0,55 Çlışn 306 4,16 0,74 Öğrenci 191 3,75 0,84 Tolm ,09 0,73 EH 595 3,58 0,54 Emekli 133 3,72 0,52 Çlışn 306 3,67 0,65 Öğrenci 190 3,49 0,64 Tolm ,60 0,59 EH 596 4,20 0,68 Emekli 133 4,46 0,52 Çlışn 306 4,22 0,82 Öğrenci 192 4,04 0,86 Tolm ,21 0,74 EH 594 3,95 0,52 Emekli 132 4,13 0,46 Çlışn 306 4,00 0,63 Öğrenci 189 3,78 0,65 Tolm ,95 Sğlık ocğın ilk kez gelen 171 hstnın %82 si memnunken, dh önce gelen 512 hstnın %87,2 si, her zmn gelen 544 hstnın ise %93,8 inin memnun olduklrı stnmıştır. Tblo 5 de rştırmy ktıln hstlrın memnuniyet düzeylerinin cinsiyete göre frklılık gösteri göstermediği nliz edilmiştir. Anliz sonucund ise, =0,05 düzeyinde sğlık merkezine ulşılbilirlik () çısındn cinsiyet ile memnuniyet rsınd isttistiksel olrk nlmlı frklılık olmdığı, fiziki koşullr (Boyut 1), hekimden memnuniyet (Boyut 3), sğlık ersonelinden memnuniyet (Boyut 4) ve genel memnuniyette (Boyut 5) ise frklılık orty çıkmıştır. Genel olrk değerlendirildiğinde erkeklerin kdınlr göre tüm boyutlrd ve genel boyutt dh memnun olduğu görülmüştür. Tblo 6 d rştırmy ktıln hstlrın memnuniyet düzeylerinin mesleklerine göre frklılık gösteri göstermediği rştırılmıştır. Anliz sonucun göre, meslek ile memnuniyet rsınd Boyut 1 çısındn isttistiksel olrk nlmlı frklılık olmdığı,, Boyut 3, Boyut 4 ve Tolm Boyutt ise frklılık olduğu gözlenmiştir. Genel olrk değerlendirildiğinde emeklilerin ve diğer çlışn grubun öğrencilere göre dh memnun olduğu görülmektedir. Tblo 7 de rştırmy ktıln hstlrın memnuniyet düzeylerinin yş grulrın göre frklılık gösteri göstermediği nliz edilmiştir. Anliz sonucun göre, yş grulrı ile memnuniyet rsınd tüm boyutlrd isttistiksel olrk nlmlı frklılık olduğu orty çıkmıştır. Genel olrk değerlendirildiğinde 50 yş grut yer ln hstlrın 30 ve ndki yş grubun göre çok dh memnun olduklrı gözlenmiştir. Özellikle sğlık ersonelinden memnuniyet tüm yş grulrınd üst düzeydedir. Tblo 8 de rştırmy ktıln hstlrın memnuniyet düzeylerinin eğitim durumun göre frklılık gösteri göstermediği rştırılmıştır. Yıln isttistiksel nliz sonucun göre, Boyut 1 ve Boyut 3 çısındn eğitim durumlrı ile memnuniyet rsınd isttistiksel olrk nlmlı frklılık olmdığı,, Boyut 4 ve Tolm Boyutt ise frklılık olduğu gözlenmiştir. Genel olrk değerlendirildiğinde ise okuryzr değil+okuryzr grubunun ilk+ort grubun göre ve her iki grubund lise ve üniversite mezunlrın göre dh çok memnun olduğu görülmektedir. Trtışm Birinci bsmkt sğlık hizmeti ln hstlrın düşünceleri ve ldıklrı hizmetten memnuniyetleri sğlık hizmetlerinin etkin ve verimli hle getirilmesinde önemlidir. Biz bu rştırm ile birinci bsmktn hizmet lmk için gelen hstlrın kurum bşvuru nedenlerini, bu kurumu dh çok neden tercih ettiklerini ve memnuniyetlerini rştırdık. Bykn ve rk nın Gölbşınd, Nçr ve rk nın Kyseri ilinde üç sğlık ocğı bölgesinde, Kişioğlu ve rk nın Isrt d ytığı çlışmd ynı şekilde sğlık hizmetine bşvurud ilk sıryı sğlık ocklrının ldığı bildirilmiştir [8-10]. Prk sğlık ocğı 6,55 <0,08 54,28 <0,05 16,99 <0,05 23,01 <0,05 31,22 <0, Journl Journl of Clinicl of Clinicl nd Anlyticl nd Anlyticl Medicine Medicine

5 Tblo 7. Hstlrın yş grulrın göre memnuniyet lt boyutlrının krşılştırılmsı Boyut 1 (Fiziki Koşullr) (Ulşılbilirlik) Boyut 3 (Hekimden Boyut 4 (Sğlık Personelinden Tolm Boyut (Genel n Ortlm Stndrt Sm ,88 3,75 3,87 3,93 4,06 4,15 0,81 0,84 0,79 0,78 0,66 0,64 Tolm ,90 0, ,83 3,95 4,13 4,20 4,32 4,38 0,79 0,79 0,70 0,65 0,59 Tolm ,09 0, ,53 3,54 3,63 3,63 3,65 3,72 0,58 0,62 0,60 0,45 0,56 0,52 Tolm ,60 0, ,08 4,07 4,18 4,22 4,42 4,51 0,75 0,84 0,75 0,72 0,51 0,48 Tolm ,20 0, ,84 4,90 3,95 4,00 4,12 4,19 0,63 0,46 0,41 Tolm ,95 27,28 <0,05 68,69 <0,05 11,92 <0,05 44,30 <0,05 50,36 <0,05 bölgesinde ise SSK hstnesi, devlet hstnesi ve sğlık ocğı tercih edilmiştir [11]. Bizim çlışmmızd ise hstlrın %60,8 i (n=746) herhngi bir sğlık sorunu ile krşılştıklrınd öncelikle sğlık ocğını tercih ettiğini bildirmiştir. Hstlrın sğlık kuruluşun bşvurm nedenleri, Çğlyn ve rk nın Koceli nde ytığı çlışmd muyene ve şı, Asln ve rk nın Ankr d ytığı çlışmd tedvi hizmetleri ve şılm, Bykn ve rk nın Ankr d ytığı çlışmd ise ilç yzdırm, Pekcn ın Ankr d ytığı çlışmd muyene, enjeksiyon-nsumn ve ile lnlmsı olrk bildirilmiştir [12-15]. Bizim çlışmmızd ise sırsıyl %41,8 muyene olm, %26,7 ilç yzdırm ve %10,9 ile lnlmsı hizmeti lmk olrk belirtilmiştir. Hstlrın sğlık kurumun dh çok tedvi edici hizmetleri lmk için bşvurmsı dikkt çekicidir. Türkiye de birinci bsmk sğlık kuruluşun bşvuru ve kyıt işlemleri için bekleme süreleri ile ilgili çlışm syısı yeterli değildir. Sğlık Hizmetlerinin Kullnım Arştırmsı nd ortlm bekleme süresinin 70 dkik olduğu ifde edilmiştir [16]. Pekcn ın çlışmsınd hstlrın sğlık kurumundki kyıt işlemlerden %85,8 ornınd, tıbbi hizmet bekleme süresinin kıslığındn %83,8 ornınd memnun olduğu bildirilmiştir [15]. Sğlık Bknlığının çlışmsınd hstlrın muyene öncesi bekleme süresinin hstlrın sğlık sistemine ilişkin değerlendirmelerinde ve genel memnuniyet düzeylerinde etkili olduğunun önemi vurgulnmış ve yıln çlışm sonucund memnuniyet düzeylerinin en düşük olduğu konulrdn birinin Bekleme odsınd hrcnn zmn %74,3 olmsın rğmen Türkiye nin diğer Avru ülkeleri rsınd 4. sırd bulunmsı olumlu bir durum olrk değerlendirilmiştir [17]. Aynı çlışm sonucun göre Afyonkrhisr ili için bekleme odsınd hrcnn zmndn memnuniyet ornı %91,87 dir. Bizim çlışmmızd ise hstlrın %75 i bşvuru ve kyıt işlemleri için 0-5 dkik; %46,2 nin muyene olmk için 0-5 dkik beklediği belirlenmiştir ve diğer çlışmlrl krşılştırıldığınd bekleme süresi kısdır. Hekime ulşm ve muyene için bekleme süresinin kıs olmsının memnuniyeti etkilediği bilinmektedir. Çlışmmız ktıln hstlrın %50,3 üne hekimin muyene için 0-5 dkik zmn yırdığı belirlenmiştir. Sünter ve rk nın Smsun d ytığı çlışmd, hekimin muyene için yırdığı süreyi hstlrın %79,1 inin yeterli bulduğu belirtilmiştir [18]. Edirne ve rk nın Vn d ytıklrı çlışmd hekimin hiçbir zmn yeterli zmn yırmdığını söyleyenlerin memnuniyetinin düşük olduğu ve muyene süresinin uzun olmsının hst memnuniyetini rttırdığı, sğlık hizmeti klitesi ve hekime duyuln güvenle Boyut 1 (Fiziki Koşullr) (Ulşılbilirlik) Boyut 3 (Hekimden Boyut 4 (Sğlık Personelinden Tolm Boyut (Genel n ,01 3,94 3,82 Tblo 8. Hstlrın eğitim durumun göre memnuniyet lt boyutlrının krşılştırılmsı Ortlm Stndrt Sm 0,69 0,72 0,88 Tolm ,90 0, ,25 4,12 4,02 0,71 0,69 0,77 Tolm ,09 0, ,64 3,62 3,56 0,54 0,62 Tolm ,60 0, ,39 4,22 1,15 0,56 0,71 0,80 Tolm ,21 0,74 4, ,07 3,98 3,89 0,47 0,54 0,62 Tolm ,95 5,08 =0,79 12,18 <0,05 3,04 =0,22 8,09 <0,05 9,65 <0,05 Journl Journl of Clinicl of Clinicl nd nd Anlyticl Anlyticl Medicine Medicine 33 5

6 Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Birinci / Ptient Bsmk Stisfction Sğlık Hizmetlerinde in Primry Helth Hst Cre Memnuniyeti Services / Ptient Stisfction in Primry Helth Cre Services de ilişkili olduğu bildirilmiştir [19]. Bykn ve rk nın Gölbşı bölgesinde ytığı çlışmd hstlrın sğlık ocğını tercih nedenleri ilk sırd ulşım kolylığı ve ücretsiz /ucuz olmsı, Çğlyn ve rk nın Koceli nde ytığı çlışmd ykın olmsı ve sosyl güvence, Sünter ve rk nın Smsun d ytığı çlışmd ykın olmsı ve sosyl güvence olrk bildirilmiştir [8,12,18]. Bizim çlışmmızd hstlrın kurumu tercih nedenleri sırsıyl ldığı hizmetlerden genel olrk memnun olmlrı, çbuk sonuç lmlrı ve sorunlrının çözümünde güven duymlrı olrk belirlendi. Bu sonuç bize hizmet lmk için gelen hstlrd, kurumu tercih etmede rol oynyn belirleyici fktörlerin, beklentiler doğrultusund ne düzeyde krşılndığı ile ilişkili olduğunu düşündürdü. Sğlık Bknlığının rştırm sonuçlrın göre birinci bsmk sğlık hizmetlerinden memnuniyet düzeyinin ile hekimliği oln illerde %82,8, ile hekimliğinin olmdığı illerde %80,1 ve tüm ülke genelinde %81,2 olduğu belirtilmiştir [17]. Çlışmmızd sğlık ocğın ilk kez gelen 171 hstnın %82 si memnunken, dh önce gelen 512 hstnın %87,2 si, her zmn gelen 544 hstnın ise %93,8 inin memnun olduklrı stnmıştır. Çlışmy ktıln hstlrın cinsiyete göre memnuniyet düzeyleri değerlendirildiğinde erkekler ve kdınlr rsınd ulşılbilirlik çısındn frk olmdığı ve erkeklerin genel olrk dh memnun olduğu belirlenmiştir. Genel olrk değerlendirildiğinde emeklilerin ve diğer çlışn grubun öğrencilere göre dh memnun olduğu, yş grulrın göre yıln memnuniyet nlizinde 50 yş grut yer ln hstlrın 30 ve ndki yş grubun göre çok dh memnun olduklrı gözlenmiştir. Özellikle sğlık ersonelinden memnuniyet tüm yş grulrınd üst düzeydedir. Al-Eis ve rk nın Kuveyt te ytığı çlışmd yşl birlikte memnuniyette rtış olduğu, erkek hstlrın dh fzl memnun olduğu belirtilmiştir [20]. Çlışmmızd hstlrın eğitim düzeyi rttıkç genel memnuniyet düzeylerinde zlm olduğu görülmüştür. Bu durum, eğitim düzeyi düşük kesimlerde sğlık hizmetlerinden beklentinin de düşük olmsındn kynklnıyor olbilir. Sğlık bknlığının ytığı çlışmd d kentsel bölgelerde, hem ile hekimliği uygulmsı bulunn hem de ile hekimliği uygulmsı bulunmyn illerde; eğitim düzeyi ttıkç hst memnuniyetinin zldığı bildirilmiştir [21]. Birinci bsmk sğlık kurumlrınd hizmetin klitesini değerlendirmede, klitenin tesisi ve iyileştirilmesinde hst memnuniyeti son derece önemlidir. Sonuç olrk; hstlrın herhngi bir sğlık sorunu ile krşılştıklrınd öncelikle sğlık ocğını tercih etmesi, eğitim düzeyi rttıkç memnuniyetin zlmsı, yş rttıkç memnuniyetin rtmsı ve bşvuru-kyıt ve muyene işlemleri için bekleme süresinin kıs olmsının hst memnuniyetini etkilediği tesit edilmiştir. Kynklr 1. Cowell D editors. The mrketing of services. Gret Britin: Butterworth Heinemnn Redwood Press; Sözen C, Özdevecioğlu M. Sğlık hizmetlerinde ve işletmelerinde yönetim. Nobel Yyınevi. Ankr, 1999.s Menderes M. Sğlık kuruluşlrınd muhsebenin önemi. Hcettee Sğlık İdresi Derg 1992;1(1): Vrinli İ, Çkır A. Hizmet klitesi, değer, hst ttmini ve dvrnışsl niyetler rsındki ilişki: Kyseri de oliklinik hstlrın yönelik bir rştırm. Sosyl Bilimler Enstitüsü Derg 2004;17(2): Engiz O. Sğlık hizmetlerinde hst ttmini. Hyrn O, Sur H, ed. Hstne Yöneticiliği. İstnbul: Nobel Tı Kitevi, 1997.s Şhin TK, Bkıcı H, Bilkn S, Dinçer S, Yurtçu M, Günel E. Merm Tı Fkültesi Çocuk Cerrhi servisinde ytn hst ykınlrının memnuniyetinin rştırılmsı. Genel Tı Derg 2005;15(4): Yılmz M. Sğlık bkım klitesinin bir ölçütü: hst memnuniyeti. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yükseku Derg 2001;5 (2): Bykn Z, Özkn S, Akskl N, Aycn S. Ankr İli Gölbşı ilçe sine bğlı üç merkez köyde 15 yş ve nüfusun sğlık hizmetlerinde tercih ettikleri sğlık kurumlrı ve bu tercihlerini etkileyen fktörler. Sğlık ve Tolum Derg 2001;11(4): Nçr M, Çetinky F, Öztürk Y. Kyseri İli nde yş grubu kdınlrın sğlık ocğındn yrrlnm durumu ve beklentileri. STED Derg 2004;13(3): Kişioğlu AN, Öztürk M, Kırbıyık S, Demirel R. Isrt d hlkın sğlık ocklrındn yrrlnm ve memnuniyet durumu. T Klin Tıbbi Etik Derg 2003;11(3): Çlışkn D, Erçevik E, İdil A. Prk sğlık ocğı bölgesinde kyıtlı oln 15 yş üstü kişilerin son bir yd sğlık sorunu ile krşılşm ve sğlık kurumun bşvurm durumlrı. Ankr Üniversitesi Tı Fkültesi Derg 2003;56(2): Çğlyn Ç, Hmzoğlu O, Sevin E, Sondş S. Koceli Üniversitesi Tı Fkültesi eğitim sğlık ocklrı bölgelerinde yşynlrd sğlık hizmetlerine bşvurulr etkileyen etmenler. Tolum Hekimliği Derg 2006;25(3): Asln D, Akın L, Akmn B, Altınkurt E, Aktş G, Akgül G, Akıncı A, Coşkun A. Ankr d bir sğlık ocğı n bşvurn 15 yş ve kişilerin sunuln bzı hizmetler ve özel olrk d döner sermye uygulmlrı ile ilgili görüşleri. Sğlık ve Tolum Derg 2005;15(1): Bykn Z, Özkn S, Mrl I. An-çocuk sğlığı ile lnlmsı merkezine bşvurn kdınlrın hizmetten memnuniyet durumlrı. Erciyes Tı Derg 2004;26(3): Pekcn H. Ankr ili birinci bsmk sğlık hizmetlerinde hst memnuniyeti. Ankr, Ankr Vliliği İl Sğlık Müdürlüğü Bilgi İşlem ve İsttisik Şubesi, Ayhn Ö, Çilingiroglu N, Krts N, Oztek Z, Pekcn H, Toros A. Helth Services Utiliztion Survey in Turkey. 1. Bskı, Ankr: s Mollhliloğlu S, Kosdk M, Snisoğlu Y, Boz D, Demirok AB. Sonuçlr. Akdğ R,editör. Birinci bsmk sğlık hizmetlerinde hst memnuniyeti Bskı, Ankr: Sğlık Bknlığı; s Sünter AT, Dbk Ş, Cnbz S, Pekşen Y. Smsun il merkezinde birinci bsmk sğlık hizmetlerinde hst memnuniyeti. OMÜ Tı Derg 2003;20(3): Edirne T, Kuflsln AD, Atmc B. Vn ilinde birinci bsmkt hst memnuniyeti: nkete dylı kesitsel çlışm. Türk Aile Hek Derg 2009;13(3): Al-Eis IS, Al-Mutr MS, Rdwn MM, Al-Terkit AM. Ptients stisfction with rimry helth cre services t citl helth region, Kuwit. Middle Est Journl of Fmily Medicine 2005;3(3): Mollhliloğlu S, Kosdk M, Snisoğlu Y, Ateşoğlu D,Çiftçi E, Tuncel T. Bölüm I; Genel değerlendirme. Akdğ R,editör. Birinci bsmk sğlık hizmetlerinde hst memnuniyeti Bskı, Ankr: Sğlık Bknlığı; s.15. Çıkr Çkışmsı ve Finnsmn Beynı Bu çlışmd çıkr çkışmsı ve finnsmn destek lındığı beyn edilmemiştir. 34 Journl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Journl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 6

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women e r l Ar þ t ý r m The Knowledge About Nutrition During Pregnncy, the Eting Hbits nd the Affecting Fctors in the Pregnnt Women n i j ri O O i g in Gebelerin Gebelikte Beslenme Konusundki Bilgi Düzeyleri,

Detaylı

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB2014480105 Çocuk Acil Ünitesine Bşvurn 0-18 Yş Arsı Zehirlenme Olgulrının İncelenmesi Dilek Aygin 1, Hnde Açıl 1 ÖZET: Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 2005,20(1):1-5 J. of Fc. of Agric., OMU, 2005,20(1):1-5 İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ Hsn TEMİZ A.Kdir HURŞİT Ondokuz

Detaylı

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l e r Ar þ t ý r m Comprison of Intubtion with Double Lumen nd Single Lumen Tube in Terms of Hemodynmic Response l n i j ri O O i g in Çift Lümenli ve Tek Lümenli Tüple Entübsyonun Hemodinmik Ynıt Açısındn

Detaylı

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Kriz Dergisi 1(3): 129-133 HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Dr. Ahmet Rıft ŞAHİN*, Dr. Aysen ÖZKAN** Özet: İntihr girişimi nedeniyle medikl vey cerrhi tedvi gerektiren 3 hstnın dosylrı incelendi.

Detaylı

"DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" trfındn 49, Türkiye Jeoloji Kurultyı

Detaylı

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I Kurumsl web sitelerinin en büyük hedefi; kullnıcılrı müşteri, müşterileri kullnıcı

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*)

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*) Attürk Üniversitesi Sosyl Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 17 (3): 313-326 Muhsebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmlr Özgü Fktörlerin Etkisi (*) Bülent AKKAYA (**) Hüseyin AKTAŞ (***) Öz: Muhsebe bilgilerinin

Detaylı

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ../. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİNİN Adı Soydı Sınıfı No Eğitimde fed edilecek fert yoktur. Mustf Keml ATATÜRK T.C... VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI Milli Eğitim Müdürlüğü. OKULU/LİSESİ

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: POLİKLİNİKLERDEN YD DİĞER YTKLI SERVİSLERDEN HSTNIN GELİŞİ T.C. CELL BYR ÜNİVERSİTESİ HFS SULTN HSTNESİ YYIN TRİHİ:28.03.2008 REVİZE TRİHİ: 15.01.2016 DOKÜMN NO:PŞ-09 BSKI NO:01 REVİZE NO:01 SYF

Detaylı

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2009,26(2):1-10 ISSN 1300-3496 DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Nfiye ADAK Mustf PEKMEZCİ Hmide GÜBBÜK Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz

Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz Sosyl Hrcmlr ve İktisdi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinmik Anliz Sosyl Hrcmlr ve İktisdi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinmik

Detaylı

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (0) 010, 104-10 GETİRİ VOLATİLİTESİ-İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI ÜZERİNDE AMPİRİK BİR UYGULAMA RETURN VOLATILITY-TRADING VOLUME RELATIONSHIP: AN EMPIRICAL

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

Comparison of ATP-MgCl 2. and Methylprednisolone in Experimentally Induced Spinal Cord Trauma l

Comparison of ATP-MgCl 2. and Methylprednisolone in Experimentally Induced Spinal Cord Trauma l e r Ar þ t ý r m Comprison of nd Methylprednisolone in Experimentlly Induced Spinl Cord Trum l n i j ri O O i g in Deneysel Spinl Kord Trvmlrınd ve Metilprednizolonun Krşılştırılmsı h c r s Re l Deneysel

Detaylı

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi TURKMIA 10 Proceedings 26 VII. Ulusl Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri Web Tbnlı Yoğun Bkım Krr Destek Sistemi Deniz ÖZEL, Uğur BİLGE, Neşe ZAYİM, Melike CENGİZ Osmn SAKA b, Ftih ÖZBEK, Biyoisttistik ve

Detaylı

Kariyer Gelişim Raporu

Kariyer Gelişim Raporu Kriyer Gelişim Rporu 22 Myıs 215 GİZLİ Kriyer Gelişim Rporu Giriş 22 Myıs 215 Giriş Bu rpor kişinin tipik yşm trzını tnımlmktdır. Rpord yer ln ifdeler kişinin 16PF Kişilik Envnterinde ldığı sonuçlr ve

Detaylı

SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 5,(3):7-33 J. of F. of Agri., OMU, 5,(3):7-33 SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ Bill CEMEK G.O.Ü. Zirt Fkültesi

Detaylı

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi Süleymn Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19, Syı 3, 92-97, 2015 Süleymn Demirel University Journl of Nturl nd Applied Sciences Volume 19, Issue 3, 92-97, 2015 DOI: 10.19113/sdufed.04496

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİLERİN HİZMET BEKLENTİLERİ VE MEMNUNİYET (TATMİN) DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA DA BİR ARAŞTIRMA.

OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİLERİN HİZMET BEKLENTİLERİ VE MEMNUNİYET (TATMİN) DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA DA BİR ARAŞTIRMA. OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİLERİN HİZMET BEKLENTİLERİ VE MEMNUNİYET (TATMİN) DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA DA BİR ARAŞTIRMA Okty EMİR Doktor Tezi Dnışmn: Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA Afyonkrhisr 2007

Detaylı

İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ

İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ Snem ALKİBAY *, slkiby@gzi.edu Aytül Dğlı EKMEKCİ, yekmekci@pu.edu.tr Bu çlışmd spor kulüplerinin İnternet üzerindeki

Detaylı

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER TANIMLAR :, b, R ve 0 olmk üzere denklem denir. b = 0 denklemine, ikini dereeden bir bilinmeyenli Bu denklemde, b, gerçel syılrın

Detaylı

Sosyal Medya Araçları Türkiye deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek için kullanılabilir mi?

Sosyal Medya Araçları Türkiye deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek için kullanılabilir mi? Sosyl Medy Arçlrı Türkiye deki Grip Benzeri Hstlıklrı Sptybilmek için kullnılbilir mi? Bşk OĞUZ YOLCULAR, Selen BOZKURT, Uğur BİLGE, Deniz ÖZEL, 1. Giriş Biyoisttistik ve Tıbbi Bilişim AD, Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI T.C. Mltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğ Bilimleri Fkültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, 005 ÖSS SIN KPYSI SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TPLM SRU SYISI 90 IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Mtemtiksel İlişkilerden Yrrlnm Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kvrm ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir.

Detaylı

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Yüz İfdelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullnılbilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Filiz İŞLEYEN, K. Hkn GÜLKESEN, Neşe ZAYİM, M. Keml SAMUR Buket CİNEMRE b Biyoisttistik ve Tıp Bilişimi AD, Akdeniz

Detaylı

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa Türkiye VI. Ulusl Bhçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Zirt Fkültesi * Bhçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şnlıurf Seçilmiş Bzı Zerdli Genotiplerinin Polen Performnslrının Belirlenmesi Melike ÇETİNBAŞ 1,

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı GÜNÜMÜZ HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİNE KISA BİR BAKIŞ Mehmet Okty ELDEM Elektronik Y. Mühendisi EMO Ankr Şubesi Üyesi okty.eldem@gmil.com Telekomüniksyon, bilginin hberleşme mçlı olrk dikkte değer bir mesfeye

Detaylı

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2008,25(2):44-51 ISSN 1300-3496 DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Kmile ULUKAPI Mustf ERKAN

Detaylı

Araştırmalar / Researches. Sibel Serin 1, Yıldız Okuturlar 2, Ayşe Gözkaman 2, Belkıs Nihan Coşkun 2, Vehbi Yağız 1, Kamil Dilek 3

Araştırmalar / Researches. Sibel Serin 1, Yıldız Okuturlar 2, Ayşe Gözkaman 2, Belkıs Nihan Coşkun 2, Vehbi Yağız 1, Kamil Dilek 3 Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB.20141014064600 Romtoid Artritli ve Ankilozn Sondilitli Hstlrd Adlimumb ve İnfiliksimb Kullnımının İnflmtuvr Belirteçler, Sitokinler ve Mtriks Metlloroteinz-3 Düzeylerine

Detaylı

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye e l n i j i O A þ t ý m O i g in Review of the Ptients Hospitlized fom the Emegency Sevice nd Applying to the Emegency Sevice: A Coss-Sectionl Anlysis of Tining Hospitl Acil Sevis Bşvuulının ve Acil Sevisten

Detaylı

İnşaat Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomatik Tasarım İlkeleriyle Oluşturulması

İnşaat Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomatik Tasarım İlkeleriyle Oluşturulması İnşt Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomtik Tsrım İlkeleriyle Oluşturulmsı Öğr. Gr. Mert UZUN (mertuzunn@gmil.com) Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ (scebi@yildiz.edu.tr) İçindekiler Amç Yöntem Bulgulr

Detaylı

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Bilgisayar Ekranında Yüze Ait Duygu İfadelerini Tanımada Başarılı Olan İnsanların Özellikleri Nelerdir?

Bilgisayar Ekranında Yüze Ait Duygu İfadelerini Tanımada Başarılı Olan İnsanların Özellikleri Nelerdir? Bilgisyr Ekrnınd Yüze Ait Duygu İfdelerini Tnımd Bşrılı Oln İnsnlrın Özellikleri Nelerdir? Filiz İşleyen, K. Hkn Gülkesen, Neşe Zyim Buket Cinemre b, M. Keml Smur Biyoisttistik ve Tıp Bilişimi AD, Akdeniz

Detaylı

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Arlık GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Giriş Arlık Giriş Bu rpor profesyonel yrgı ile kullnılmlıdır. İçerdiği ifdeler; mülktlr, iyogrfik veriler ve diğer değerlendirme sonuçlrı

Detaylı

Depolama Süresinin Bazı Hıyar Çeşitlerinde Mekanik Özelliklere Olan Etkisinin Belirlenmesi *

Depolama Süresinin Bazı Hıyar Çeşitlerinde Mekanik Özelliklere Olan Etkisinin Belirlenmesi * TRIM BİLİMLERİ DERGİSİ 5, (3) 5-56 Depolm Süresinin Bzı Hıyr Çeşitlerinde Meknik Özelliklere Oln Etkisinin Belirlenmesi * Yeşim Benl YURTLU Doğn ERDOĞN Geliş Trihi: 5.. 5 Öz: Bu çlışmd, bzı hıyr çeşitlerinde

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA KURUMSAL YÖNETİMŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. İlker H. ÇARIKÇI Süleymn Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Doç. Dr. Şeref KALAYCI

Detaylı

Veliler Anketi. Standart denetlemesi Matematik 4. sınıf 2013

Veliler Anketi. Standart denetlemesi Matematik 4. sınıf 2013 Veliler Anketi Stndrt denetlemesi Mtemtik 4. sınıf 2013 Sevgili Anne ve Bblr, Sevgili Veliler, Çocuğunuzun sınıfı bu öğretim yılınd 4.sınıf Mtemtik dersinde ilk stndrt denetlenmesi uygulmsın ktılcktır.

Detaylı

ÖMER YAPRAK. Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı. Yrd. Doç. Dr. Ali ECE 2009 Her hakkı saklıdır

ÖMER YAPRAK. Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı. Yrd. Doç. Dr. Ali ECE 2009 Her hakkı saklıdır Sivs İli Hfik İlçesinde Açıkt ve Örtültınd Domtes Yetiştiriciliğinde Erkencilik ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi ÖMER YAPRAK Yüksek Lisns Tezi Bhçe Bitkileri Anbilim Dlı Yrd. Doç. Dr. Ali ECE 2009

Detaylı

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ M. Akif ȘENOL 1 Ercüment ÖZDEMİRCİ 2 M. Cengiz TAPLAMACIOĞLU 3 1 Enerji ve Tbii Kynklr Bknlığı, Ankr, 2

Detaylı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı Yüksek syıd mklelerin sırrı Prof. Dr. Metin Blcı Türk ilim cmisının 2010 yılınd en çok yyın yptığı ilk 10 ilimsel derginin nlizini yptı. Bun göre toplm 21.529 mklenin %10 unun çok düşük düzeyde ve üstelik

Detaylı

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri İlişkisel Veri Modeli İlişkisel Cebir İşlemleri Veri işleme (Mnipultion) işlemleri (İlişkisel Cebir İşlemleri) Seçme (select) işlemi Projeksiyon (project) işlemi Krtezyen çrpım (crtesin product) işlemi

Detaylı

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:27/01/2006 Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 27.01.2006 trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Şirketimiz Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 108 kişi oln personel mevcudu "kpsm içi mkin bkım elemnlrı"nı kdrosun

Detaylı

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Andolu Trım Bilimleri Dergisi Andolu Journl of Agriculturl Sciences http://dergiprk.ulkim.gov.tr/omunjs Arştırm/Reserch Andolu Trım Bilim. Derg./Andolu J Agr Sci, 3 (215) 6-67 ISSN: 138-875 (Print) 138-8769

Detaylı

YAPI ELEMANI OLARAK YERİNDE DÖKME BETONARME KAZIKLAR

YAPI ELEMANI OLARAK YERİNDE DÖKME BETONARME KAZIKLAR TMMOB İNŞAAT MÜHENDİLERİ ODAI İTANBUL ŞUBEİ YAPI TAARIM KURLARI YAPI ELEMANI OLARAK YERİNDE DÖKME BETONARME KAZIKLAR Prof. Dr. Zeki Cele İstnbul Teknik Üniversitesi, İnşt Fkültesi Betonrme Yılr ve Derem

Detaylı

BÖLÜM 3 : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ

BÖLÜM 3 : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ BÖLÜM : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ (Rndom Vribles Giriş: Bölüm de olsılık fonksionu, denein örneklem uzını oluşurn sonuçlrın erimleri ile belirleniordu. Örneğin; iki zr ıldığınd, P gelen 6 olsı sırlı ikilinin

Detaylı

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Vn Tıp Dergisi: 13 (3):71-77,2006 Kekikğin Kollestrol Düzeyine Etkisi Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçnlrd Thymus fllx F. (kekik) Yprklrının Kn Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Hnefi Özbek*,

Detaylı

E Vitamini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtica dioica L. nin Phalloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri

E Vitamini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtica dioica L. nin Phalloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri Özbek ve rk. Vn Tıp Dergisi: 12 (1):16-21, 2005 E Vitmini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtic dioic L. nin Phlloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri Hnefi Özbek*, İlys Tuncer**, Hluk Dülger***, Serdr

Detaylı

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Myıs 15 GİZLİ Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Giriş Myıs 15 Giriş LYTR, yönetii seçimi ve yönetim eerileri geliştirme ile ilgili kişilik konulrın odklnır. Bu rpor, profesyonel

Detaylı

Velilere Yönelik Soru Formu

Velilere Yönelik Soru Formu Velilere Yönelik Soru Formu Eğitim Stndrtlrı Pilot Çlışmsı 4. Sınıf Mtemtik Okul Sınıf Öğrenci Sevgili veliler, Sevgili velyet shipleri, Çocuğunuzun sınıfı, mtemtik eğitim stndrtlrın ilişkin bir pilot

Detaylı

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YILLAR 00 003 00 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS 3 1 1 1 3 YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YÜZDE: Bir syının yüzde sı= dır ÖRNEK(1) % i 0 oln syıyı bullım syımız olsun 1 = 0 = 0 ÖRNEK() 800 ün % ini bullım

Detaylı

Sigma 28, 124-137, 2010 Review Paper / Derleme Makalesi ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SPATIAL DECISION MAKING

Sigma 28, 124-137, 2010 Review Paper / Derleme Makalesi ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SPATIAL DECISION MAKING Journl of Engineering nd Nturl Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigm 28, 24-37, 200 Review Pper / Derleme Mklesi ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SPATIAL DECISION MAKING Dery ÖZTÜRK*, Ftmgül

Detaylı

PROSES FMEA FORMUNUN KULLANIMI

PROSES FMEA FORMUNUN KULLANIMI BİR PROE FMEA GELİŞTİRMEK (Q 9000 - üçüncü bsk) Proses sorumlusu mühendis, Proses FMEA hzrlklrnd kendisine yrdmc olbilecek tüm dokümnlr ship olmldr. Proses FMEA, bir prosesin ne olms ve ne olmms konusundki

Detaylı

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr Selçuk Üniversitesi ISSN 130/6178 Journl of Technicl-Online Volume 10, Number:1-011 Cilt 10, Syı:1-011 ÇAPRAZ İLİŞKİ METODUYLA İRİS TANIMA Ferruh YILDIZ,*, Nurdn Akhn BAYKAN b Selçuk Üniversitesi, Hrit

Detaylı

ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM

ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM Burk Uzkent Osmn Prlktun Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Eskişehir Osmngzi Üniversitesi, Eskişehir uzkent.burk@gmil.com oprlk@ogu.edu.tr

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

BANKA KARLILIK PERFORMANSININ ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: TİCARİ BANKALAR İLE KATILIM BANKALARINDA BİR UYGULAMA

BANKA KARLILIK PERFORMANSININ ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: TİCARİ BANKALAR İLE KATILIM BANKALARINDA BİR UYGULAMA BANKA KARLILIK PERFORMANSININ ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: TİCARİ BANKALAR İLE KATILIM BANKALARINDA BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Ali Cüneyt ÇETİN Süleymn Demirel Üniversitesi, İİBF, etin@iibf.sdu.edu.tr

Detaylı

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU PAROKSETİNİN KAN GLUKOZ DÜZEYİNDE YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLERİN OLASI MEKANİZMALARININ ARAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr. Murt Kesim Krdeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fkültesi Frmkoloji Anilim Dlı -TRABZON KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN

Detaylı

Demiryolu Titreşimlerinin Konfora Etkisinin Örnek Hatlarda İncelenmesi *

Demiryolu Titreşimlerinin Konfora Etkisinin Örnek Hatlarda İncelenmesi * KISA BİLDİRİ İMO Teknik Dergi, 009 4811-4815, Yzı 314, Kıs Bildiri Demiryolu Titreşimlerinin Konfor Etkisinin Örnek Htlrd İncelenmesi * Zübeyde ÖZTÜRK* Turgut ÖZTÜRK** Hluk EROL*** Veysel ARLI**** ÖZ

Detaylı

SÜREKLİ REJİM ENERJİ DENGESİ MODELİNE GÖRE ISIL KONFOR BÖLGELERİ

SÜREKLİ REJİM ENERJİ DENGESİ MODELİNE GÖRE ISIL KONFOR BÖLGELERİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2003 : 9 : 1 : 23-30 SÜREKLİ

Detaylı

ZOONOTİK ENFEKSİYONLARDAN Q ATEŞİ, LİSTERİOZ, TOKSOPLAZMOZ VE KİSTİK EKİNOKOKKOZ'UN RİSK GRUBUNDA SEROPREVALANSININ ARAŞTIRILMASI

ZOONOTİK ENFEKSİYONLARDAN Q ATEŞİ, LİSTERİOZ, TOKSOPLAZMOZ VE KİSTİK EKİNOKOKKOZ'UN RİSK GRUBUNDA SEROPREVALANSININ ARAŞTIRILMASI Arştırm Mklesi/Originl Article ZOONOTİK ENFEKSİYONLARDAN Q ATEŞİ, LİSTERİOZ, TOKSOPLAZMOZ VE KİSTİK EKİNOKOKKOZ'UN RİSK GRUBUNDA SEROPREVALANSININ ARAŞTIRILMASI Investigtion of Q fever, Listeriosis, Toxoplsmosis

Detaylı

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l e A þ t ý m In Pimy Helth Ce Childhood Immuniztion Sevices Costs, Pctices l n i j i O O i g in Biinci Bsmk Sğlık Hizmetleinde Çocukluk Çğı Bğışıklm Hizmetlei Mliyetlei, Uygulmlı h c s Re l Çocukluk Çğı

Detaylı

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ Gzi Üniv. Müh. Mim. Fk. Der. J. Fc. Eng. Arch. Gzi Univ. Cilt 4, No, 9-36, 009 Vol 4, No, 9-36, 009 TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: HSTNIN GELİŞİ T.C. CELL BYR ÜNİVERSİTESİ HFS SULTN HSTNESİ YYIN TRİHİ:28.03.2008 REVİZE TRİHİ: 15.01.2016 DOKÜMN NO:PŞ-06-F BSKI NO:01 REVİZE NO:01 SYF NO:1/6 -YTKLI TEDVİ HİZMETLERİ PROSES KIŞ

Detaylı

Evalution of Autoimmunity in Patients with Primary Cutaneous Vasculitis l

Evalution of Autoimmunity in Patients with Primary Cutaneous Vasculitis l e r Ar þ t ý r m Evlution of Autoimmunity in Ptients with Primry Cutneous Vsculitis l n i j ri O O i g in Primer Kutnöz Vskülitli Hstlrd Otoimmünitenin Değerlendirilmesi h c r s Re l Primer Kutnöz Vskülit

Detaylı

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında ORAN ORANTI syısının 0 dn frklı oln b syısın ornı :b vey olrk gösterilir. b İki vey dh fzl ornın eşitlenmesiyle oluşn ifdeye orntı denir. b =c d ifdesine ikili orntı denir. Bir orntı orntı sbitine eşitlenerek

Detaylı

İşgücü İstemi (00002065529) Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir.

İşgücü İstemi (00002065529) Bu ilana Kişisel Durumu Normal olanlarla birlikte TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan) olanlar da başvurabilir. İşgücü İstei (00002065529) Bu iln Kişisel Duruu "Norl" olnlrl birlikte "TMY (Terorle Mücdelede Yrlnn)" olnlr d bşvurbilir. Bu işgücü istei, İŞKUR'un ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ biriinden iln ediliştir. TÜRKİYE

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ PEDAL DÖRTGENLERİNDE GEOMETRİK EŞİTSİZLİKLER

ÖZEL EGE LİSESİ PEDAL DÖRTGENLERİNDE GEOMETRİK EŞİTSİZLİKLER ÖZEL EGE LİEİ PEDAL DÖRTGENLERİNDE GEOMETRİK EŞİTİZLİKLER HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER: Güneş BAŞKE Zeynep EZER DANIŞMAN ÖĞRETMEN: ereny ŞEN İZMİR 06 İçindekiler yf. Giriş.... Amç.... Ön Bilgiler...... 3. Yöntem....

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

Bir Badem İşleme Makinesi Tasarımı İçin Gerekli Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerin Belirlenmesi*

Bir Badem İşleme Makinesi Tasarımı İçin Gerekli Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerin Belirlenmesi* Trım Mkinlrı Bilimi Dergisi 26, 2 (3), 245-254 Bir Bdem İşleme Mkinesi Tsrımı İçin Gerekli Bzı Fiziksel ve Meknik Özelliklerin Belirlenmesi* Selçuk Arsln, Kubily K. Vursvuş Khrmnmrş Sütçü İmm Üniversitesi,

Detaylı

Lise Öğrencileri Arasında Sigara ve Alkol Kullanma Sıklığı ve Etkileyen Faktörler

Lise Öğrencileri Arasında Sigara ve Alkol Kullanma Sıklığı ve Etkileyen Faktörler Andolu Klin / Antol Clin Orijinl Mkle/Originl Article Lise Öğrencileri Arsınd Sigr ve Alkol Kullnm Sıklığı ve Etkileyen Fktörler The Prevlence of Tobcco nd Alcohol Use in High School Students nd the Affecting

Detaylı

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi Poli(3,8-diminoenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimysl Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi ÖZET Bircn Hspult 1*, Ahmet Fert Üzdürmez 2, Fhriye Srı 1,Hndn Gülce 1,

Detaylı

Şirket Yönetici ve Ortaklarının Şahsi Sorumlulukları Kasım 2004

Şirket Yönetici ve Ortaklarının Şahsi Sorumlulukları Kasım 2004 Şirket Yönetici ve Ortklrının Şhsi Sorumluluklrı Ksım 2004 Bu metnin tüm hklrı mhfuzdur. Yzrın izni olmksızın iktibs hükümleri dışınd lıntı ypılmz, kısmen vey tmmen çoğltılmz. Bu metindeki ifdelerden hreketle

Detaylı

MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE

MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE Yrdımcı Doçent Doktor Yılmz YÜKSEL 1. GİRİŞ Tekstil Mklnlrmd hmmddeyi mmul mdde hline getirirken çoğu kere bir çok teknik iş belirli bir sıry göre rdrd ypılmktdır.

Detaylı

Primer Beyin Tümörlerini Evrelendirmesinde Perfüzyon MRG nin Katkısı

Primer Beyin Tümörlerini Evrelendirmesinde Perfüzyon MRG nin Katkısı DAHİLİ BİLİMLER / MEDICAL SCIENCES Arştırm Mklesi / Reserch Article Ankr Üniversitesi Tıp Fkültesi Mecmusı 2009, 62(4) Primer Beyin Tümörlerini Evrelendirmesinde Perfüzyon MRG nin Ktkısı Contribution of

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI Yyımlyn: Türk - Almn Biyogz Projesi And Sokk No: 8/6 06580 Çnky, Ankr, Türkiye T: +90 312 466 70 56 T.C. Çevre ve Şehircilik

Detaylı

sayısından en az kaç çıkarmalıyız ki kalan sayı 6,9,12 ve 15 ile kalansız bölünebilsin? ()

sayısından en az kaç çıkarmalıyız ki kalan sayı 6,9,12 ve 15 ile kalansız bölünebilsin? () 1. x,y,z,t rdışık çift syılrdır. Bun göre (xy)-(zt)=. İki smklı () syısının değeri, rkmlrı toplmının 7 ktıdır. Üç smklı () syısının ile ölümünden elde edilen ölüm kçtır. En z dört smklı ir doğl syının

Detaylı

Bulanık Mantık ve Lojistik Regresyon Yöntemleri ile Ulaşım Ağlarında Geçki Seçim Davranışının Modellenmesi *

Bulanık Mantık ve Lojistik Regresyon Yöntemleri ile Ulaşım Ağlarında Geçki Seçim Davranışının Modellenmesi * İMO Teknik Dergi, 2008 4363-4379, Yzı 288 Bulnık Mntık ve Lojistik Regresyon Yöntemleri ile Ulşım Ağlrınd Geçki Seçim Dvrnışının Modellenmesi * Y. Şzi MURAT* Nurcn ULUDAĞ** ÖZ Geçki seçim problemi, bir

Detaylı

Vektör - Kuvvet. Test 1 in Çözümleri 5. A) B) C) I. grubun oyunu kazanabilmesi için F 1. kuvvetinin F 2

Vektör - Kuvvet. Test 1 in Çözümleri 5. A) B) C) I. grubun oyunu kazanabilmesi için F 1. kuvvetinin F 2 7 Vektör - uvvet 1 Test 1 in Çözümleri 5. A) B) C) 1. 1 2 I. grubun oyunu kznbilmesi için 1 kuvvetinin 2 den büyük olmsı gerekir. A seçeneğinde her iki grubun uyguldığı kuvvetler eşittir. + + + D) E) 2.

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pmukkle Univ Muh Bilim Derg, 22(2), -5, 26 Pmukkle Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pmukkle University Journl of Engineering Sciences Türkçe ses tnım sistemlerinde dil modeli boyutunun doğruluk

Detaylı

Sınava yeterince hazır mıyım? DGS Pegem in işidir. DGS DENEME

Sınava yeterince hazır mıyım? DGS Pegem in işidir. DGS DENEME ! Sınv yeterince hzır mıyım? DGS Pegem in işidir. DGS % 00 ÖNSÖZ Değerli Adylr, Meslek Yüksekokullrı ve Açıköğretim Önlisns Progrmlrındn Lisns öğrenimine geçiş ypmk mcıyl hzırlncğınız Dikey Geçiş Sınvı

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ HİPERLİPİDEMİ TEDAVİSİ GÖREN HASTALARIN HASTALIK VE TEDAVİLERİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hzırlyn İhsn BÜYÜK Dnışmn Doç. Dr. M. Betül

Detaylı

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DES 03 Özer ŞENYU Mrt 0 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DA MOOLANN ELEĐ DEE MODELLEĐ E AAEĐSĐLEĐ ENDÜĐ DEESĐ MODELĐ Endüviye uygulnn gerilim (), zıt emk (E), endüvi srgı direni () ile temsil

Detaylı

GERÇEK DEPREM KAYITLARININ TASARIM SPEKTRUMLARINA UYGUN OLARAK ZAMAN VE FREKANS TANIM ALANLARINDA ÖLÇEKLEME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

GERÇEK DEPREM KAYITLARININ TASARIM SPEKTRUMLARINA UYGUN OLARAK ZAMAN VE FREKANS TANIM ALANLARINDA ÖLÇEKLEME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Altıncı Ulusl Deprem Mühendisliği Konfernsı, 16-20 Ekim 2007, İstnbul Sixth Ntionl Conference on Erthquke Engineering, 16-20 October 2007, Istnbul, Turkey GERÇEK DEPREM KAYITLARININ TASARIM SPEKTRUMLARINA

Detaylı

ÖZET. Bülent AKBUDAK * Özgür Akgün KARABULUT **

ÖZET. Bülent AKBUDAK * Özgür Akgün KARABULUT ** Ulud. Üniv. Zir. Fk. Derg., (22) 16(2): 35-46 Üzüm Muhfzsınd Gri Küf den (Botrytis cinere Pers:Fr.) Kynklnn Klite Kybı ve Çürümelerin Ultrviolet-C (UV-C) Işık Uygulmlrı ile Önlenmesi Üzerine Bir Arştırm

Detaylı

Multipl Sklerozda Depresyon, Fonksiyonel Durum ve Yaşam Kalitesi İlişkisi: Bir Rehabilitasyon Merkezi Deneyimi

Multipl Sklerozda Depresyon, Fonksiyonel Durum ve Yaşam Kalitesi İlişkisi: Bir Rehabilitasyon Merkezi Deneyimi Özgün Arştırm / Originl Investigtion Multipl Sklerozd Depresyon, Fonksiyonel Durum ve Yşm Klitesi İlişkisi: Bir Rehbilitsyon Merkezi Deneyimi Reltionship with Functionl Sttus nd Qulity of Life Associted

Detaylı