KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI ( ) Aralık 2012 TRABZON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON"

Transkript

1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI ( ) Aralık 2012 TRABZON 1

2 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ Stratejik Planın Amacı Stratejik Planın Kapsamı Stratejik Planın Yasal Dayanakları Stratejik Planlama Süreci Katılımcılığın Sağlanması Stratejik Planlama Komisyonu UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİNİN MEVCUT DURUMU Tarihçe Yasal Yükümlülükler Organizasyon Eğitim - Öğretim Öğrenci Durumu İnsan Kaynakları Uzaktan Eğitim Faaliyetleri Ortak Yürütülen Dersler Sertifika Programları Videokonferans Uygulamaları Eğitim Seminerleri Doktora ve Yüksek Lisans Tez Savunmaları Sivil Toplum Kuruluşları İle Ortak Eğitim Programları Paydaşlar GZFT Analizi Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİNİN GELECEĞİNİN ORTAYA KONMASI Misyon Vizyon Değerler-İlkeler

3 Değerler İlkeler Stratejik Amaçlar Eğitim- Öğretim Kalitesinin Artırılması Amacı Akademik Kadronun Niteliğinin Artırılması Amacı Altyapıya Yönelik Amaçlar Mali Kaynaklara Yönelik Amaçlar Kurumsal ve Toplumsal İlişkilere Yönelik Amaçlar Sosyal ve Kültürel Amaçlar Paydaşlarla İşbirliğine Yönelik Amaçlar Performans Göstergeleri Maliyetlendirme İZLEME VE DEĞERLENDİRME Eylem Planı İzleme Değerlendirme Uygulama Dönemi ve Revizyonu

4 1- GİRİŞ 1.1.Stratejik Planın Amacı Stratejik planlamanın amacı, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi nin, akademik ve idari birimlerinin hedeflerinin oluşturulmasıdır. Bu amaçla stratejik plan, güçlü ve zayıf yanları ile fırsat ve tehditlerin saptanarak, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi nin misyon, vizyon ve temel değerlerinin belirlenmesini gerekli kılar. Gelişen teknolojinin eğitim alanındaki yansımalarından biri de öğrenci ile öğretmenin fiziksel olarak aynı ortamda olmaması durumunda kullanılabilen Uzaktan Eğitim teknolojileridir. Uzaktan eğitim ile öğretmenler ve öğrenciler eşzamansız uzaktan eğitim veya eşzamanlı uzaktan eğitim yöntemlerinden uygun ve mümkün olanını kullanarak eğitim çalışmalarını yürütebilmektedir. Bu bağlamda, stratejik plan değişen teknoloji ve koşullara uyumun bir aracı olarak ortaya çıkmaktadır. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi nin anayasası sayılabilecek stratejik planlar, akademik ve idari birim basamağında yasa hükmünde değerlendirilebilir. Bu noktada söz konusu stratejik plan aşağıdaki basamaklardan oluşur: Birimin mevcut durumunu gerçekçi ve katılımcı yaklaşımla belirlenmesi, Saptanan stratejik amaçlara zaman boyutu ve ölçülebilir hedeflerle yaklaşılması, Faaliyet ve projelerin, maliyetleri ile ortaya koyulması, Uygulamaya yönelik ilerleme ve sonuçların değerlendirilmesi. Kısaca stratejik plan, sürekli gelişim ve kalite artışını hedefleyen bir düzenlemeler bütünüdür. 1.2.Stratejik Planın Kapsamı Stratejik plan, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi nin bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği hedef arasındaki yolu kapsar. Stratejik planın birimin mevcut durumu ile ulaşılması hedeflenen durum arasındaki süreç Şekil 1 de özetlenmiştir. Mevcut Stratejik Plan Durum Hedeflenen Durum Şekil 1. Stratejik planlama süreci Bir yönetim aracı olan stratejik plan, geçmiş dönemin incelenmesini, mevcut durumun analiz edilmesini, geleceğin ortaya konmasını ve performans göstergelerinin belirlenmesini, izleme ve değerlendirmeyi içerir. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi birinci stratejik planı, dönemlerini kapsar. 4

5 1.3.Stratejik Planın Yasal Dayanakları Dünyada 1920 lerde sadece iş dünyasında kullanılmaya başlanan stratejik planlama, 1959 yılında kampüslerın fiziksel gelişmesi konusuyla üniversitelerin gündemine girmiş, 1980 lerde rekabetçiliğin tırmanmasıyla üniversitelerde her alanda kullanılır olmuştur. Türkiye de ise üniversiteler 2003 yılında çıkan 5018 sayılı yasa çerçevesinde stratejik planla tanışmışlardır. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu olarak bilinen 5018 sayılı yasa uyarınca Devlet Planlama Teşkilatı, 2003 yılında stratejik planlamanın genel esaslarını belirleyen klavuz hazırlamıştır. Yükseköğretim Kurumu da Üniversitelerde Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliğini 20 Eylül 2005 tarihinde uygulamaya koymuştur. Üniversitelerin mali yönetimini ve kontrolünü ele alan bu yasa ile birlikte üniversitelerin eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerinin, idari hizmetlerinin değerlendirilmesini ve kalitesinin artırılmasını hedefleyen bu yönetmelik üniversitelerin stratejik plan yapmalarını zorunlu kılmıştır. Devlet Planlama Teşkilatı 26 Mayıs 2006 tarihinde yürürlüğe koyduğu, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği yayınlayarak Üniversitelerde stratejik planlamaya ilişkin geçiş takvimlerini hazırlamıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu, 31 Ekim 2005 tarihinde Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu olan ADEK i kurmuş ve stratejik plan çalışmalarını başlatmıştır. 1.4.Stratejik Planlama Süreci Karadeniz Teknik Üniversitesi nin dönemini kapsayan stratejik plan çalışmaları 2008 Eylül ayında başlamıştır. Üniversite Senatosu nun gün ve 220/9 sayılı kararı ile ADEK üyeleri yenilenmiş, 26 Eylül 2008 tarihinde ise tüm akademik ve idari birim yöneticileri ve stratejik plan komisyon üyelerinin katılımıyla ilk eğitim toplantısı gerçekleştilmiştir. ADEK, 14 Ekim tarihinde akreditasyon amaçlı bir toplantı gerçekleştirerek, Kasım ayında Üniversite stratejik plan komisyonu belirlenmiştir. Stratejik planlama yaklaşımında, amaç ve hedeflere dayalı yönetim anlayışı ve bütçelendirmenin güçlendirilmesi benimsenmiştir. Bütçenin planı değil, planın bütçeyi yönlendirmesine dikkat edilerek, hesap verme sorumluluğunun geliştirilmesi ve değişimin planlanmasına özen gösterilmiştir. Stratejik planın kaliteli yönetimin aracı olduğu, katılımcılığın tüm yönleriyle benimsendiği bir yaklaşım kabul edilmiştir. 1.5.Katılımcılığın Sağlanması Stratejik planın başarısı, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi nin tüm çalışanlarının planı sahiplenmesi ile mümkündür. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi nin etkilediği ve etkilendiği kesimlerin stratejik plan çalışmalarında bulunması ile uygulanma şansını artıracaktır. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi stratejik planının hazırlanması aşamasında KTÜ bünyesinde bulunan Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi birimleri ile 2 fakülte, 2 enstitü, 2 meslek yüksekokulu, 1 döner sermaye işletme müdürlüğü, 1 hukuk müşavirliği, 1 strateji geliştirme daire başkanlığı ve sivil toplum örgütü katkı vermiştir. 5

6 1.6.Stratejik Planlama Komisyonu Stratejik Planlama Komisyonu aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır. Doç. Dr. Hasan KARAL (Başkan) Arş.Gör. Alper ŞİMŞEK Uzman Metin İSKENDEROĞLU 6

7 2- UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİNİN MEVCUT DURUMU 2.1 Tarihçe Karadeniz Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Haziran 2007 tarihinde BÖTE bünyesinde başlayan çalışmalar sonucu, resmi olarak 2009 yılında faaliyete başlamıştır yılında Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde açılan bir tezsiz yüksek lisans programı ile eğitim öğretime başlayan merkezin bünyesinde 2011 yılı itibari ile iki ön lisans bir lisans ve bir tezsiz yüksek lisans programları yürütülmektedir. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi nin kadrosunda, 2012 yılı itibariyle bir müdür, bir müdür yardımcısı, yedi araştırma görevlisi ve bir uzman görev yapmaktadır. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yürütülen programların eğitim öğretime başlama tarihleri Tablo 1 de sunulmuştur. Tablo 1. UZEM bünyesinde yürütülen programların eğitim öğretime başlama tarihleri Program Eğitim Yönetimi Teftiş Planlaması ve Ekonomisi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama Önlisans Uzaktan Eğitim Programı Eğitim-Öğretime Başlama Tarihi İşletme Yönetimi Önlisans Uzaktan Eğitim Programı Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı KTÜ Ortak Dersler Platformu (Türk Dili II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Eğitim Fakültesi Temel Bilgi Teknolojileri I-I) Yasal Yükümlülükler 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 7. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14. maddesine göre Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin görevleri şunlardır. Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişiler için uzaktan eğitim kapsamında kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri dersler, eğitim programları planlamak ve bu faaliyetlerin eşgüdümünü sağlamak, Uzaktan yükseköğretim kapsamında üniversiteye bağlı eğitim kurumları ile diğer yükseköğretim kurumları için dersler ve programlar planlamak ve yürütmek, 7

8 Yönetmelikler çerçevesinde ülkenin ve dünyanın farklı üniversitelerinde alanında uzman akademisyenlerle ortak yüksek lisans ve doktora sınavları için gerekli altyapıyı sağlamak, Amaçları doğrultusunda, uzaktan eğitimin gerektirdiği iletişim ve bilgi teknolojilerinin gelişimini takip etmek, uygulamalar için sistem tasarımı yapmak ve uzaktan eğitime ilişkin tüm teknik işleri yürütmek, Uzaktan eğitimin teknolojik ve iletişim altyapısı konularında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişimi, etkileşimi ve işbirliğini sağlamak, Üniversite, TÜBİTAK ve iletişim hizmeti sunan diğer kurum ve kuruluşlarla uzaktan eğitim konularına ilişkin tüm kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini sürdürmek, Uzaktan eğitim konusunda uygulanmakta olan yasalar ile Enformatik Milli Komitesi Yönetmeliği, Üniversiteler Arası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği ve benzeri yönetmeliklere dayalı konulara ilişkin tüm mevzuatı takip etmek, bu kapsamda yeni gelişmeler ve uygumlalar planlamak ve düzenlemek, Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, Üniversite tarafından yürütülmekte olan uzaktan eğitim çalışmaları için ders içerikleri hazırlamak, Gerek üniversite içi, gerekse üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını ve ders içeriklerini hazırlamak, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmalık yapmak, gerekli koordinasyonları sağlamak, Bilgi toplumu geçiş sürecinde ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki uygulamaların e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak, Kamu ve özel kuruluşlarla kişilere uzaktan eğitim kapsamında verilecek yaşam boyu eğitime yönelik ders, seminer, konferans vb. çalışmalara yönelik proje geliştirmek, geliştirilen projelerin hayata geçirilmesini sağlamak, Uzaktan eğitimle ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak, Değişen ve gelişen teknoloji veya koşullara göre uzaktan eğitime bağlı her türlü görevin güncellenmesini sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yürütmek. 8

9 2.3 Organizasyon Karadeniz Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi nin kurumsal yapısı Şekil 2 de özetlenmiştir. Şekil 2. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Organizasyon şeması 9

10 2.4 Eğitim - Öğretim Karadeniz Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki KTÜ Eğitim Bilimler, Sosyal Bilimler, Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon Meslek Yüksek Okulu, Beşikdüzü Meslek Yüksek Okuluna bağlı programlarda ve Üniversitemize bağlı tüm akademik birimlerde yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerinin türü Tablo 2 de özetlenmiştir. Tablo 2. UZEM bünyesinde yürütülen programlar Yürütülen Programlar KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı KTÜ Trabzon Meslek Yüksek Okulu Önlisans Uzaktan Eğitim Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama Programı KTÜ Beşikdüzü Meslek Yüksek Okulu Önlisans Uzaktan Eğitim İşletme Yönetimi Programı KTÜ Eğitim Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönt. Teft. Plan. ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisansı Uzaktan Eğitim Programı KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisansı Uzaktan Eğitim Programı KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İşletme Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programı KTÜ Tüm Akademik Birimler Türk Dili I-II, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I-II, Temel Bilgi Teknolojileri I-II (Fatih Eğitim Fakültesi) Öğretim Şekli Karma Uzaktan Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan Eğitim A- Uzaktan Eğitim Dersler öğrenci profili de göz önünde bulundurularak akşam saatlerinde yapılmaktadır. Derslerin internet üzerinden verilmesinde her hangi başka bir yazılıma gereksinim duyulmaması sayesinde gerek öğrenciler gerekse öğretim üyeleri ister evlerinden isterse internetin bulunduğu farklı ortamlardan derslere katılabilmektedirler. Dersler, eşzamanlı eğitime imkan veren platform üzerinden açılan sanal sınıflarda gerçekleştirilmektedir. Bu sanal sınıflarda öğretim üyesinin görüntüsü, katılımcı listesi, ders sırasında kullanılacak içeriğin sunulduğu bölüm ve tüm katılımcıların sorularını aktararak iletişime geçebilecekleri sohbet ortamı bulunmaktadır. Ayrıca yine bu ortamda ders öğretim elemanının vereceği izin doğrultusunda öğrencilerde sesli ve görüntülü olarak derse katılabilmektedirler. Öğretim üyesi ise ister dosya paylaşımı yaparak ders anlatabilmekte isterse de kendi bilgisayarının ekran görüntüsünü paylaşabilmektedir. Böylece daha etkileşimli ortamlar yaratılarak dersler işlenebilmektedir. 10

11 B- Karma Uzaktan Eğitim Karma uzaktan eğitim, geleneksel eğitim programlarından farklı olarak derslerin %80 i Uzaktan Eğitim ile (internet üzerinden), % 20 si ise hafta sonu belirlenen gün/günlerde sınıf ortamında yapılmaktadır. Ayrıca ilgili program öğrencileri, kurumuzun sunduğu ders içerikleri ve ders kayıt videolarının bulunduğu öğrenme ortamında öz yönetimli olarak zaman ve yer bağımsız şekilde öğrenme eylemine devam etmektedir Öğrenci Durumu Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yürütülen uzaktan eğitim programlarındaki mevcut öğrenci sayıları Tablo 3 te sunulmuştur. Tablo 3. UZEM bünyesinde yürütülen uzaktan eğitim programlarındaki mevcut öğrenci sayıları Yürütülen Programlar KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi KTÜ Trabzon Meslek Yüksek Okulu Önlisans Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama Programı KTÜ Beşikdüzü Meslek Yüksek Okulu Önlisans İşletme Yönetimi Programı KTÜ Eğitim Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönt. Teft. Plan. ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisansı Programı KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisansı Programı Programa Kayıtlı Öğrenci Sayısı KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisansı Programı 34 KTÜ Ortak Dersler Projesi Türk Dili I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Bilgi Teknolojileri I Uzaktan Eğitim Program Öğrenci Sayısı Ortak Dersler Platformu Öğrenci Sayısı

12 2.4.2 İnsan Kaynakları Karadeniz Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde açılan programların ve diğer faaliyetlerin yürütülmesi sürecinde 7 teknik personel ve 23 akademik personel görev almaktadır. Görev alan personellerin dağılımı Tablo 4 te belirtilmiştir. Tablo 4. Görev alan personellerin dağılımı ÜNVAN Profesör Doçent Yardımcı Doçent Akademik Personel Öğretim Görevlisi Okutman Uzman Teknik Personel Araştırma Görevlisi TOPLAM Uzaktan Eğitim Faaliyetleri Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yürütülen programların yanında aşağıdaki faaliyetler de yürütülmektedir. Ortak yürütülen dersler Sertifika Programları Video konferans uygulamaları Doktora ve Yüksek Lisans Tez Savunmaları Eğitim Seminerleri Sivil Toplum kuruluşları ile ortak eğitim programları Ortak Yürütülen Dersler KTÜ UZEM de Akademik yılına kadar Mimarlık ve Orman Fakültesi olmak üzere iki adet ortak ders yürütülmüştür Akademik yılında tüm akademik birimlerde okutulmakta olan Türk Dili I-II, Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi I-II ve Eğitim Fakültesinde Temel Bilgi Teknolojileri I-II dersleri internet ortamında verilmeye başlanmıştır. Bu dersler için içerikler oluşturularak öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur. Aynı zamanda hafta içi saat saatleri arasında internet üzerinden danışmanlık saatleri ile öğrencilerimize eğitim konularında destek verilmeye başlanmıştır. 12

13 2.5.2.Sertifika Programları KTÜ UZEM bünyesinde Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olup Serbest Müşavir Mühendis (SMM) olarak çalışmak isteyenler için SMM Sertifika Programları düzenlenmektedir. Bu sertifika programları akademik yılından itibaren düzenli olarak devam etmektedir Video konferans Uygulamaları Bahar yarıyılında KTÜ UZEM Fatih Stüdyolarında her hafta başka bir üniversiteden bir öğretim elemanının katıldığı video konferanslar düzenlenmiştir. Gerçekleştirilen bu video konferanslar öğretim elemanları, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılımına yönelik yapılmıştır. Önümüzdeki yıl da devam etmesi planlanan bu konferanslara yurtdışındaki üniversitelerden de akademisyenlerin dahil edilmesi düşünülmektedir. Üniversitemiz bünyesinde yürütülmekte olan TUBİTAK ve BAP projeleri kapsamındaki araştırmalar kapsamında farklı üniversitelerde görevli alan uzmanlarıyla video konferans uygulamaları yürütülmektedir Eğitim Seminerleri KTÜ UZEM Fatih Stüdyoları nda gerçekleştirilen Fatih Eğitim Fakültesi Dekanlık seminerleri her hafta farklı bir öğretim elemanı tarafından verilmiştir. Seminerler öğretim elemanları, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik gerçekleştirilmiştir Doktora ve Yüksek Lisans Tez Savunmaları KTÜ UZEM Fatih Stüdyoları nda Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin tez savunmaları gerçekleştirilmektedir. Bu savunmalar merkezimizce kayıt altına alınıp bu kayıtlar enstitüye teslim edilmektedir Sivil Toplum Kuruluşları İle Ortak Eğitim Programları Trabzon da faaliyet göstermekte olan sivil toplum kuruluşları ile ortak eğitim programlarının planlaması ve uygulamaya geçilmesidir. Merkezimiz 2013 yılında Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ve odaya bağlı Genç Girişimciler Kurulunun teknolojik yönden geliştirilmesi programına başlayacaktır. 2.6 Paydaşlar Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi hizmetlerinin yararlanıcı ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilebilmesi için yararlanıcıların taleplerinin bilinmesi gerekir. Bu nedenle durum analizi kapsamında paydaş analizinin yapılması önem arz etmektedir. Paydaşlar, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi nin ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi nden doğrudan veya dolaylı yönden etkilenen veya etkileyen kişi, grup veya kurumlardır. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi nin stratejik plan yapımında görev yapan iç ve dış paydaşlar merkez yönetim kurulunca belirlenmiştir. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi iç ve dış paydaşları Tablo 10 da verilmiştir. 13

14 Tablo 10. UZEM iç ve dış paydaşlar İç Paydaşlar Dış Paydaşlar Akademik Personel İdari Personel Teknik Personel Öğrenci Mezun Veli Yüksek Öğretim Kurumu Milli Eğitim Bakanlığı Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı Sayıştay Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Güvenlik Kurumu Üniversiteler Arası Kurum ÖSYM TÜBİTAK ULAKBİM KOSGEB TUBA Firmalar 2.7 GZFT Analizi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi nin durum analizini yapmak için GZFT analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu analiz, stratejik planlamanın diğer aşamalarına temel teşkil eder. Güçlü(G), Zayıf(Z), Fırsatlar(F) ve Tehditler(T) iç ve dış çevresel unsurlar dikkate alınarak belirlenmiştir Güçlü Yönler Eğitim-Öğretim programı açmaya olan duyarlılık ve değişime olan yatkınlık, Dünya da en çok tercih edilen Senkron Ders ortamına sahip olması, Öğrencilere e-posta yoluyla 7/24 hizmet vermesi, Öğrenci ve öğretim elemanlarına teknik destek sağlanması, 14

15 Her bölüm için özelleştirilmiş bölüm koordinatörlükleri olması, Öğrenci sorunlarına duyarlı yönetim, Öğretim elemanlarına kolaylıkla ulaşabilme imkânı, Öğretim elemanlarının Connect Pro aracılığıyla internet üzerinden, çeşitli kaynakları kullanarak eğitim verebilmesi, Sunucuların Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Biriminde barındırılması, Ders videolarına ve kaynaklarına zaman bağımsız olarak ulaşılabilmesi, Derslere kullanıcı adı ve şifreler ile istenilen yerden ulaşılabilmesi, Kullanılan yazılım sayesinde, kullanıcıların bilgisayarlarına yeni yazılım kurma zorunda kalmaması, Çalışanların sorumluluk bilinciyle ve özveriyle çalışması, Öğretmen ve öğrencinin internet üzerinden eşzamanlı olarak iletişime geçebilmesi, Video konferans teknolojileriyle birden çok noktaya aynı anda bağlanabilmesi, Alanında uzman kişilerden, Merkez aracılığıyla ders alma/verme imkânı sunması, Hayat boyu öğrenmeye fırsat sunması, Üniversiteler arası işbirliğine imkân sağlaması, Hizmet içi kurs ve seminerlerin internet üzerinde verilebilmesi, Güçlü sunuculara ve internet altyapısına sahip olması, Kongre ve Konferanslarda kullanılabilecek son teknolojiyle donatılmış stüdyolara sahip olması, Çift diploma alma olanağının bulunması, İçeriklerde elektronik kaynak zenginliği, Kurum personelinin teknolojiyi kullanma yetkinliği ile öğrencilerimize, merkezden hizmet alan birimlere hızlı destek verilebilmesi Zayıf Yönler Öğrenci bilgi sistemi ile içerik yönetim sisteminin senkron çalışamaması, Ders veren akademik kadronun bir kısmının teknolojiye ayak uyduramaması, Öğretim üyesi ve öğrenci iletişimindeki yetersizlikler, Hedef kitlenin özelliklerinden dolayı derslerin geç saatlere sarkması, İnternet üzerinden yapılan sınavların yeterince güvenilir olmaması, Diğer uzaktan eğitim uygulama ve araştırma merkezleri dikkate alındığında teknik ve idari eleman sayısının az olması nedeniyle teknik ve idari elemanlara düşen iş yükünün miktarının fazla olması, Kurumda çalışan teknik personelin, çalışan eleman yetersizliğinden dolayı farklı birimlerdeki görevleri yürütmekle görevlendirilmesi. 15

16 2.7.3 Fırsatlar Gelişen teknolojinin sunduğu imkânlara kolaylıkla uyum sağlayabilmesi, Uzaktan eğitim öğrenim ücretlerinin uygun olması, Yükseköğretime olan talebin fazlalığı, Hayat boyu öğrenmeye olan talebin fazlalığı, İnternet teknolojilerinin gelişmesiyle kullanılabilecek çoklu ortam öğelerinin sayısının artması, Gelişen teknolojiyle internet bağlantı hızlarının yükselmesi, Kullanılan eşzamanlı yazılımın güncellenebilir olması, Kullanılan asenkron yazılımın dünya çapında sürekli olarak güncelleniyor olması, Web sayfasından reklam alanları oluşturularak gelir sağlanabilmesi Tehditler Bilgisayar kullanımı konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan öğrencilerin çekinmesi, Yeterli bilgisayar kullanım becerisine sahip olmayan öğretim elemanlarının olması, Öğretim elemanlarının uzaktan eğitime olumsuz bakış açıları, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezlerine verilen kadroların yetersizliği, Programlara başvuran öğrencilerin isteksiz ve aradığını bulamayan öğrenci psikolojisinde olması, Erkek öğrencilerin Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezlerini, askerlikten muafiyet için kullanması, Bireysel öğrenme ve motivasyon eksikliği duyan öğrencilerin kayıtlı oldukları programlardan kayıt sildirmesi, Öğrenci kontenjanlarının akademik, teknik kadro ve mali kaynaklara göre belirlenmemesi. 16

17 3- UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİNİN GELECEĞİNİN ORTAYA KONMASI 3.1 Misyon KTÜ öğrencilerine ve/veya topluma, iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim yoluyla sunduğu tüm dersler ve programlar için gerekli teknik standartları belirlemek, araçları sağlamak ve ilgili altyapı ve ortamı geliştirmek KTÜ uzaktan eğitim programlarının başarı ile yürütülmesi için gerekli olan üniversite içi ve üniversite çevresi arasındaki eşgüdümü sağlamak, KTÜ deki uzaktan eğitim faaliyetleri ile ilgili faaliyetlerin takip edilmesi, raporlanması ve değerlendirilmesini sağlamak, iyileştirme ve güncelleme çalışmalarını yürütmek, Üniversitelerarası iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan yükseköğretim yönetmeliği kapsamında faaliyetlerde bulunmak, İhtiyaç duyulan eğitim programlarını uzaktan eğitim yoluyla sağlamak, KTÜ öğrenci ve öğretim elemanlarının Türkiye ve dünyadaki yapılan çalışmalardan haberdar olması ve bilgilendirilmesi için gerekli seminer, eğitim ve programları düzenlemek, KTÜ öğretim elemanlarınca uzaktan eğitim vermek amacıyla hazırlanan dersleri akredite etmek, yönetmek, öğretim elemanlarına teknik ve altyapı desteği sunmaktır. 3.2 Vizyon Vizyonumuz, toplumu oluşturan bireyler için yaşam boyu, sınırsız öğrenme esasına dayanarak, üniversitemiz öğretim elemanlarının sahip olduğu yüksek bilgi birikimi ve tecrübesini, isteyen herkese uzaktan öğretim teknolojileri ile ulaştırmak, uzaktan eğitim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanarak eğitimin kalitesini arttırmaktır. 3.3 Değerler-İlkeler Değerler Evrensellik, Bilimsellik, Akılcılık, Çağdaşlık, Üretkenlik, Toplumsal Sorumluluk, Toplumsal Yararlılık, Özgünlük, Yaratıcılık, Yenilikçilik, Verimlilik, Çekicilik, Dinamiklik, Katılımcılık, Paylaşımcılık, Girişimcilik, Dürüstlük, İdealistlik, Açıklık, Hoşgörü, Liderlik, Liyakat, Eşitlik, Adalet, Hesap Verebilirlik, Profesyonellik, Süreklilik, Etik Değerlere Bağlılık, Kurum Aidiyeti, Hizmette Mükemmellik, Özverilik, Duyarlılık, Görev Bilinci ve Sorumluluğu, Pratiklik, Gelişimcilik, Güvenirlik, Rekabet İlkeler Evrensel değerlere sahip olmak, insan haklarına saygı göstermek ve hukukun üstünlüğünü gözetmek, Ulusallıkla evrenselliği birlikte düşünmek, Türkiye Cumhuriyeti temel değerlerine bağlı olmak, Eğitimde kaliteyi gözetmek, Araştırmacılığı teşvik etmek, Akademik liyakat ve başarıya önem vermek, Akademik etik anlayışa sahip olmak, Özgürlük ve disiplini birlikte gözetmek, Gelişime ve yenilikçiliğe açık olmak, 17

18 Verimliliği ve üretkenliği teşvik etmek, Bilgiye dayalı karar vermek ve bilgi toplumuna önderlik etmek, Bilimin önderliğine inanmak, Toplam kalite yönetimi anlayışını benimsemek, Toplum yararına olan her türlü işbirliğine açık olmak, Ekip ruhunu benimsemek, Kurallara bağlı olmak, Kültür ve sanata değer vermek, Çevreye duyarlı olmak. 3.4 Stratejik Amaçlar Eğitim- Öğretim Kalitesinin Artırılması Amacı Stratejik Hedefler 1. Plan süresince mevcut altyapı son teknoloji ürünlerle güncellenecek, 2. Elektronik ortamda sunulan ders materyallerinin sayısı iki yıl içerisinde arttırılacak, 3. Lisansüstü programların sayısı arttırılacak, 4. Lisans programlarının sayısı arttırılacak, 5. Farklı üniversitelerle yürütülen ortak derslerin sayısı arttırılacak, 6. Diğer kurumlarla işbirliği yapılarak hizmet içi eğitim ve seminerlerin sayısı arttırılacak. Faaliyetler/Projeler 1. Yazılımların Güncellenmesi, 1.1. Uzaktan eğitimde kullanılan eşzamanlı yazılımın her sene güncellenecektir, 1.2. Uzaktan eğitimde kullanılan asenkron yazılımın her sene güncellenecektir, 1.3. Merkezde yer alan stüdyolardaki bilgisayarlar yazılımsal olarak güncellenecektir. 2. Öğrenciler için akademik, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenecektir, 3. Danışmanlık saatleri öğrenci taleplerine göre ayarlanacaktır, 4. İhtiyaçların karşılanabilmesi için teknik personel sayısının arttırılmasına ilişkin başvurularda bulunulacaktır, 5. Ders veren öğretim üyelerinin deneyimlerinden yararlanılarak elektronik ortamda sunulan kaynak sayısı arttırılacaktır, 6. Lisansüstü programların açılması için gerekli başvuru dosyaları hazırlanarak, YÖK e başvurulacaktır, 7. Lisans programların açılması için ilgili bölümlerle işbirliği yapılarak, gerekli başvuru dosyaları hazırlanıp, YÖK e başvurulacaktır, 8. Üniversite bünyesinde farklı üniversitelerden ders almak isteyen bölümler belirlenerek destek sağlanacaktır, 18

19 9. Merkezin imkânlarıyla ilgili yapılacak tanıtımlar ile diğer kurumların merkezden haberdar olması ve iş biriliği yapılması sağlanacaktır, 10. Üniversite içerisinde farklı bölümlerde ortak olarak yürütülen İngilizce dersinin uzaktan eğitim aracılığı ile verilmesi için çalışmalar yapılacaktır, 11. Öğrenci memnuniyet anketi uygulanacaktır Akademik Kadronun Niteliğinin Artırılması Amacı Stratejik hedefler 1. Öğretim elemanı sayısı kriterlere uygun şekilde her yıl artırılacak, 2. Uzaktan eğitimle ders verecek olan öğretim elemanlarına her yıl düzenli olarak oryantasyon semineri verilecek, 3. Farklı üniversitelerdeki öğretim elemanlarından yararlanılacak, 4. Öğretim elemanlarına ait kitaplar, telif hakları ödenecek. Faaliyetler/Projeler 1. Açılacak yeni uzaktan eğitim programlarının ihtiyaçları doğrultusunda uzaktan eğitimle ders veren öğretim elemanı sayısı arttırılacaktır, 2. Uzaktan eğitimde ders verecek öğretim elemanlarına her eğitim öğretim yılı başında uyum eğitimi verilecektir, 3. Farklı üniversitelerdeki öğretim elemanları ile ihtiyaç duyulan bölümlerde öğretim elemanı eksiği giderilecektir, 4. Ders veren öğretim elemanlarının yayınladıkları kitap, derleme vb. yayınların telif hakları ödenerek uzaktan eğitim sistemine dahil edilecektir Altyapıya Yönelik Amaçlar Stratejik hedefler 1. Merkezde bulunan stüdyoların gelişen teknolojiye uyumu sağlanacak, 2. Uzaktan Eğitim sisteminin bilgi işlem alt yapısının sürekli güncel ve yeni teknolojilere uyumlu olması sağlanacak, 3. İnternet kullanım kapasitesi öğrenci sayısına göre arttırılması için çalışmalar yürütülecek, 4. Üniversitenin bilgi işlem merkeziyle koordineli çalışan bir öğrenci yönetim sistemi kullanılacak, 5. Ders videolarının ve çevrimiçi sınavlara ait bilgilerin 3 yıl boyunca arşivlenecek, 6. Uzaktan Eğitim Merkezi nin ISO Kalite belgesini alması sağlamak. Faaliyetler/Projeler 1. Merkezdeki stüdyoların uluslararası eşdeğerlik belgesi alması için uğraş verilecek, 2. Plan süresince UZEM sunucularına gelen internet için fiber kablo döşenecektir, 3. İnternet Hizmetleri 3.1. İnternet kullanım hızı 100 mbps ye çıkarılacak, 19

20 3.2. İnternet altyapısı üniversitenin mevcut altyapısından ayrılarak kendi alt yapısının kurulması sağlanacak. 4. Üniversitenin bilgi işlem merkeziyle koordineli çalışabilecek bir öğrenci yönetim sistemi hayata geçirilecektir, 5. Yeni lisans programlarının koordineli çalışabilmesi için Uzaktan veya Açık Öğretim Fakültesi kurularak, birimlerin buraya bağlanması sağlanacaktır, 6. Sivil Toplum örgütleri ile ortak seminer, hizmet içi eğitim, yüksek lisans programlarının açılmasını sağlamak Mali Kaynaklara Yönelik Amaçlar Stratejik hedefler 1. Döner sermaye işletme gelirleri plan dönemi boyunca yükseltilecek, 2. Öz gelirlerin her yıl artırılması sağlanacak, 3. Sivil Toplum örgütleri ile ortak eğitim- öğretim programlarının açılması sağlanacak, 4. Uzaktan ve Açık Öğretim Fakültesi nin kurulmasını sağlamak. Faaliyet/Projeler 1. Döner sermaye işletmesi kapsamında yapılan hizmetlerin kalitesi ve çeşidi artırılacak, performans sistemi uygulanacak, 2. Döner sermaye işletme gelirini artırmak için sertifikasyon ve kiralama hizmetlerine yatırım yapılacak ve tanıtımları gerçekleştirilecek, 3. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin sürekli olarak güncelliğini koruması için gelir getirici faaliyet planlamak Kurumsal ve Toplumsal İlişkilere Yönelik Amaçlar Stratejik hedefler 1. Akademik, teknik ve idari personel memnuniyeti sürekli yükseltilecek, 2. Hayat boyu öğrenme ile ilgili faaliyetler arttırılacak, 3. Sürekli başarı ve performansı ödüllendirici girişimlerde bulunulacak, 4. Uzaktan eğitimle ilgili toplumu bilinçlendirmek için çeşitli faaliyetlerde bulunulacak. Faaliyetler/Projeler 1. Başarı ve performansı ortaya koyacak kriterler belirlenecek ve ödüllendirme yapılacak, 2. Hayat boyu öğrenme için farklı seminer programları düzenlenecek, 3. İç paydaşların başarısını artırıcı çalışmalar yapılacak, 4. Öğrencilerin Bilgilendirilmesi sağlanacak, 4.1. Farklı dönemlerde uzaktan eğitim uygulama ve araştırma merkezi ziyaret eden öğrencilere bilgilendirme yapılacak, 4.2. Üniversite bünyesindeki öğrenci ve öğretim elemanlarına uzaktan eğitim konulu bilgilendirme seminerleri verilecek. 20

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU GÜMÜŞHANE 2016 SUNUŞ Gümüşhane Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Sayfa 1 / 15 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 MİSYONUMU... 3 VİZYONUMUZ, GÖREVLERİMİZ... 4 HİYERARŞİK

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMAVE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMAVE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç UYGULAMAVE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde birinci

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri Amaç 1 - Eğitim - öğretim kalite ve kapasitesinin artırılması Hedef 1.1: Akreditasyon ve kalite güvence çalışmalarının

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi 81620 Konuralp / DÜZCE 15/06/2016 2 İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU A. Kurum Hakkında Bilgiler

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir.

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. SAYFA NO : 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. 2.UYGULAMA ALANI Bölüm Başkanı, Dekanlık

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Aksaray Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU GÜMÜŞHANE 2016 SUNUŞ Gümüşhane Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak

Detaylı

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesinin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM VE GÜVENCE SİSTEMİ YÖNERGESİ

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM VE GÜVENCE SİSTEMİ YÖNERGESİ KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM VE GÜVENCE SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi akademik

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

ÜNİVERSİTELERARASI İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE DAYALI UZAKTAN YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ÜNİVERSİTELERARASI İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE DAYALI UZAKTAN YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ÜNİVERSİTELERARASI İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE DAYALI UZAKTAN YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ MADDE 1. Üniversitelerarası iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan yapılan ön lisans, lisans

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ UZAKTAN EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ UZAKTAN EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ UZAKTAN EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

a) Birim Amiri: Dekan, Müdür, Rektörlüğe bağlı bölüm başkanını,

a) Birim Amiri: Dekan, Müdür, Rektörlüğe bağlı bölüm başkanını, AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Detaylı

HEDEF BELİRLEME YÖNTEMİ

HEDEF BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİM ADI * 1 Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenci sayısı arttırılacaktır. 2 Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenci sayısı arttırılması amacıyla bilgilendirme toplantılaraı F BELİRLEME Geliştirmek SH-1

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK)

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Mimar Sinan

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 20/09/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25942 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğretim kurumlarının

Detaylı

Sayı : Konu: 2018/2022 Stratejik Planı Hazırlık Çalışmaları GENELGE 2016/1

Sayı : Konu: 2018/2022 Stratejik Planı Hazırlık Çalışmaları GENELGE 2016/1 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ *BE5F7644* Sayı : 71586281-602.04.01-. Konu: 2018/2022 Stratejik Planı Hazırlık Çalışmaları GENELGE 2016/1 Üniversitemiz 2013-2017 dönemini kapsayan ilk

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (GUZEM): Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (GUZEM): Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 18 Temmuz 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28711 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bilgilendirme Notu No. 2 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Mayıs Đçindekiler listesi Özet... 3

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi nde eğitim, öğretim

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM)

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM) ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM) 2015 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI - 2016 SUNUŞ Uzaktan Eğitim, geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerindeki sınırlılıklar

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ KENT, BÖLGE, ÇEVRE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ KENT, BÖLGE, ÇEVRE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ KENT, BÖLGE, ÇEVRE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankaya Üniversitesi Kent, Bölge

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Ankara-2014 2013 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişimi

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi bünyesindeki tüm diploma programlarının

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ AMAÇ 1. Hedef 1.1. İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINI ÜNİVERSİTE ÇAPINDA YAYGINLAŞTIRMAK 2017 yılı sonuna kadar İngilizce hazırlık eğitimi alan öğrenci sayısını

Detaylı

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi bünyesinde oluşturulan

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER BİRİM TANITIMI Fiziksel Altyapı Bölüm Araç ve Gereçleri Mevcut Durumumuz GZFT Analizi Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim

Detaylı

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi nde öğrenim gören

Detaylı

Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (12.10.2011 gün ve 08 sayılı Senato Kararı) Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Atılım

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Müfredat Yönetim Süreci Standardı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Müfredat Yönetim Süreci Standardı İçindekiler Tablosu 1. AMAÇ... 2 2. KAPSAM... 2 3. SORUMLULAR... 2 4. TANIMLAR... 2 5. STANDART DETAYI... 2 5.1. Müfredat Geliştirme Süreci... 2 5.1.1. Program Açma Şubesi... 2 5.1.2. Müfredat geliştirme

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1- Daire Başkanı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi nın görevi; Başkanlık bünyesinde bulunan tüm iş tanımlarını ve çalışma gruplarının düzenli çalışması için personel ayırımı yapmaksızın

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Usul ve Esasların amacı, Hitit Üniversitesi Kalite Komisyonunun

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Öngörülen veya ler veya KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi

Detaylı

YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 2 Aralık 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28839 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi nin amaçlarına,

Detaylı

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (Bu Yönerge, 16.05.2013 tarih ve 2013/03 sayılı Üniversite Senatosunda kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİNİN PLANLANMASI PROSEDÜRÜ

EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİNİN PLANLANMASI PROSEDÜRÜ Sayfa 1/6 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ eğitim öğretim hizmetlerinin belirlenmesi ve planlanmasıdır. 2. KAPSAM Bu prosedür,

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI 1. Giriş 2. GZFT Analizi 3. Misyon,Vizyon ve İlkeler 4. Stratejik Amaç ve Hedefler 5. Mayıs 2016-Mayıs 2017 Dönemi Eylem Planı(Amaçlar ve Hedefler

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

SINOP ÜNIVERSITESI KALITE KOMISYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESI. BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SINOP ÜNIVERSITESI KALITE KOMISYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESI. BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SINOP ÜNIVERSITESI KALITE KOMISYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESI BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Sinop Üniversitesi Kalite Komisyonunun kuruluş,

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Eylem Planı Sorumlu Kişi: Bölüm Başkanı Yard. Doç. Dr. Selen Aktari. Tanım: Dış Paydaşlar ve Mezun Değerlendirmeleri ne göre programların

Eylem Planı Sorumlu Kişi: Bölüm Başkanı Yard. Doç. Dr. Selen Aktari. Tanım: Dış Paydaşlar ve Mezun Değerlendirmeleri ne göre programların Eylem Planı (EP): 1. Dış Paydaşlar Danışma Kurulu İlgili Hedef/Faaliyet No: 1.1.2.4 geliştirilmesi. Tanım: Dış Paydaşlar ve Mezun Değerlendirmeleri ne göre programların - 2012 Mart ayı sonuna kadar Dış

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan Tunceli Üniversitesi Uluslararası

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

Doç.Dr. Rahmi ÜNAL. KUDEK Genel Koordinatörü

Doç.Dr. Rahmi ÜNAL. KUDEK Genel Koordinatörü Doç.Dr. Rahmi ÜNAL KUDEK Genel Koordinatörü Neden Kalite Güvence? Dünyada 20. yüzyılın son çeyreğinde hızlanan, bilgiye dayalı küresel ekonomik yarış ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerinde yaşanan

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.327 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI (18/1986,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2009 2013 Sürüm 1.4 Amaçlar Hedefler Faaliyetler 03 Mayıs 2010 1 VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER Vizyon Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. Misyon

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde(1)- (1) Bu yönerge Üniversitenin;

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU 23/08/2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU Rektörlük makamının 03.01.2011 tarih ve 11 no lu Olur u ile oluşturulan Yalova Üniversitesi Bireysel

Detaylı

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 İpek Üniversitesinden: YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı