KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI ( ) Aralık 2012 TRABZON

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON"

Transkript

1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI ( ) Aralık 2012 TRABZON 1

2 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ Stratejik Planın Amacı Stratejik Planın Kapsamı Stratejik Planın Yasal Dayanakları Stratejik Planlama Süreci Katılımcılığın Sağlanması Stratejik Planlama Komisyonu UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİNİN MEVCUT DURUMU Tarihçe Yasal Yükümlülükler Organizasyon Eğitim - Öğretim Öğrenci Durumu İnsan Kaynakları Uzaktan Eğitim Faaliyetleri Ortak Yürütülen Dersler Sertifika Programları Videokonferans Uygulamaları Eğitim Seminerleri Doktora ve Yüksek Lisans Tez Savunmaları Sivil Toplum Kuruluşları İle Ortak Eğitim Programları Paydaşlar GZFT Analizi Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİNİN GELECEĞİNİN ORTAYA KONMASI Misyon Vizyon Değerler-İlkeler

3 Değerler İlkeler Stratejik Amaçlar Eğitim- Öğretim Kalitesinin Artırılması Amacı Akademik Kadronun Niteliğinin Artırılması Amacı Altyapıya Yönelik Amaçlar Mali Kaynaklara Yönelik Amaçlar Kurumsal ve Toplumsal İlişkilere Yönelik Amaçlar Sosyal ve Kültürel Amaçlar Paydaşlarla İşbirliğine Yönelik Amaçlar Performans Göstergeleri Maliyetlendirme İZLEME VE DEĞERLENDİRME Eylem Planı İzleme Değerlendirme Uygulama Dönemi ve Revizyonu

4 1- GİRİŞ 1.1.Stratejik Planın Amacı Stratejik planlamanın amacı, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi nin, akademik ve idari birimlerinin hedeflerinin oluşturulmasıdır. Bu amaçla stratejik plan, güçlü ve zayıf yanları ile fırsat ve tehditlerin saptanarak, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi nin misyon, vizyon ve temel değerlerinin belirlenmesini gerekli kılar. Gelişen teknolojinin eğitim alanındaki yansımalarından biri de öğrenci ile öğretmenin fiziksel olarak aynı ortamda olmaması durumunda kullanılabilen Uzaktan Eğitim teknolojileridir. Uzaktan eğitim ile öğretmenler ve öğrenciler eşzamansız uzaktan eğitim veya eşzamanlı uzaktan eğitim yöntemlerinden uygun ve mümkün olanını kullanarak eğitim çalışmalarını yürütebilmektedir. Bu bağlamda, stratejik plan değişen teknoloji ve koşullara uyumun bir aracı olarak ortaya çıkmaktadır. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi nin anayasası sayılabilecek stratejik planlar, akademik ve idari birim basamağında yasa hükmünde değerlendirilebilir. Bu noktada söz konusu stratejik plan aşağıdaki basamaklardan oluşur: Birimin mevcut durumunu gerçekçi ve katılımcı yaklaşımla belirlenmesi, Saptanan stratejik amaçlara zaman boyutu ve ölçülebilir hedeflerle yaklaşılması, Faaliyet ve projelerin, maliyetleri ile ortaya koyulması, Uygulamaya yönelik ilerleme ve sonuçların değerlendirilmesi. Kısaca stratejik plan, sürekli gelişim ve kalite artışını hedefleyen bir düzenlemeler bütünüdür. 1.2.Stratejik Planın Kapsamı Stratejik plan, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi nin bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği hedef arasındaki yolu kapsar. Stratejik planın birimin mevcut durumu ile ulaşılması hedeflenen durum arasındaki süreç Şekil 1 de özetlenmiştir. Mevcut Stratejik Plan Durum Hedeflenen Durum Şekil 1. Stratejik planlama süreci Bir yönetim aracı olan stratejik plan, geçmiş dönemin incelenmesini, mevcut durumun analiz edilmesini, geleceğin ortaya konmasını ve performans göstergelerinin belirlenmesini, izleme ve değerlendirmeyi içerir. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi birinci stratejik planı, dönemlerini kapsar. 4

5 1.3.Stratejik Planın Yasal Dayanakları Dünyada 1920 lerde sadece iş dünyasında kullanılmaya başlanan stratejik planlama, 1959 yılında kampüslerın fiziksel gelişmesi konusuyla üniversitelerin gündemine girmiş, 1980 lerde rekabetçiliğin tırmanmasıyla üniversitelerde her alanda kullanılır olmuştur. Türkiye de ise üniversiteler 2003 yılında çıkan 5018 sayılı yasa çerçevesinde stratejik planla tanışmışlardır. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu olarak bilinen 5018 sayılı yasa uyarınca Devlet Planlama Teşkilatı, 2003 yılında stratejik planlamanın genel esaslarını belirleyen klavuz hazırlamıştır. Yükseköğretim Kurumu da Üniversitelerde Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliğini 20 Eylül 2005 tarihinde uygulamaya koymuştur. Üniversitelerin mali yönetimini ve kontrolünü ele alan bu yasa ile birlikte üniversitelerin eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerinin, idari hizmetlerinin değerlendirilmesini ve kalitesinin artırılmasını hedefleyen bu yönetmelik üniversitelerin stratejik plan yapmalarını zorunlu kılmıştır. Devlet Planlama Teşkilatı 26 Mayıs 2006 tarihinde yürürlüğe koyduğu, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği yayınlayarak Üniversitelerde stratejik planlamaya ilişkin geçiş takvimlerini hazırlamıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu, 31 Ekim 2005 tarihinde Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu olan ADEK i kurmuş ve stratejik plan çalışmalarını başlatmıştır. 1.4.Stratejik Planlama Süreci Karadeniz Teknik Üniversitesi nin dönemini kapsayan stratejik plan çalışmaları 2008 Eylül ayında başlamıştır. Üniversite Senatosu nun gün ve 220/9 sayılı kararı ile ADEK üyeleri yenilenmiş, 26 Eylül 2008 tarihinde ise tüm akademik ve idari birim yöneticileri ve stratejik plan komisyon üyelerinin katılımıyla ilk eğitim toplantısı gerçekleştilmiştir. ADEK, 14 Ekim tarihinde akreditasyon amaçlı bir toplantı gerçekleştirerek, Kasım ayında Üniversite stratejik plan komisyonu belirlenmiştir. Stratejik planlama yaklaşımında, amaç ve hedeflere dayalı yönetim anlayışı ve bütçelendirmenin güçlendirilmesi benimsenmiştir. Bütçenin planı değil, planın bütçeyi yönlendirmesine dikkat edilerek, hesap verme sorumluluğunun geliştirilmesi ve değişimin planlanmasına özen gösterilmiştir. Stratejik planın kaliteli yönetimin aracı olduğu, katılımcılığın tüm yönleriyle benimsendiği bir yaklaşım kabul edilmiştir. 1.5.Katılımcılığın Sağlanması Stratejik planın başarısı, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi nin tüm çalışanlarının planı sahiplenmesi ile mümkündür. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi nin etkilediği ve etkilendiği kesimlerin stratejik plan çalışmalarında bulunması ile uygulanma şansını artıracaktır. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi stratejik planının hazırlanması aşamasında KTÜ bünyesinde bulunan Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi birimleri ile 2 fakülte, 2 enstitü, 2 meslek yüksekokulu, 1 döner sermaye işletme müdürlüğü, 1 hukuk müşavirliği, 1 strateji geliştirme daire başkanlığı ve sivil toplum örgütü katkı vermiştir. 5

6 1.6.Stratejik Planlama Komisyonu Stratejik Planlama Komisyonu aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır. Doç. Dr. Hasan KARAL (Başkan) Arş.Gör. Alper ŞİMŞEK Uzman Metin İSKENDEROĞLU 6

7 2- UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİNİN MEVCUT DURUMU 2.1 Tarihçe Karadeniz Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Haziran 2007 tarihinde BÖTE bünyesinde başlayan çalışmalar sonucu, resmi olarak 2009 yılında faaliyete başlamıştır yılında Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde açılan bir tezsiz yüksek lisans programı ile eğitim öğretime başlayan merkezin bünyesinde 2011 yılı itibari ile iki ön lisans bir lisans ve bir tezsiz yüksek lisans programları yürütülmektedir. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi nin kadrosunda, 2012 yılı itibariyle bir müdür, bir müdür yardımcısı, yedi araştırma görevlisi ve bir uzman görev yapmaktadır. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yürütülen programların eğitim öğretime başlama tarihleri Tablo 1 de sunulmuştur. Tablo 1. UZEM bünyesinde yürütülen programların eğitim öğretime başlama tarihleri Program Eğitim Yönetimi Teftiş Planlaması ve Ekonomisi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama Önlisans Uzaktan Eğitim Programı Eğitim-Öğretime Başlama Tarihi İşletme Yönetimi Önlisans Uzaktan Eğitim Programı Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı KTÜ Ortak Dersler Platformu (Türk Dili II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Eğitim Fakültesi Temel Bilgi Teknolojileri I-I) Yasal Yükümlülükler 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 7. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14. maddesine göre Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin görevleri şunlardır. Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişiler için uzaktan eğitim kapsamında kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri dersler, eğitim programları planlamak ve bu faaliyetlerin eşgüdümünü sağlamak, Uzaktan yükseköğretim kapsamında üniversiteye bağlı eğitim kurumları ile diğer yükseköğretim kurumları için dersler ve programlar planlamak ve yürütmek, 7

8 Yönetmelikler çerçevesinde ülkenin ve dünyanın farklı üniversitelerinde alanında uzman akademisyenlerle ortak yüksek lisans ve doktora sınavları için gerekli altyapıyı sağlamak, Amaçları doğrultusunda, uzaktan eğitimin gerektirdiği iletişim ve bilgi teknolojilerinin gelişimini takip etmek, uygulamalar için sistem tasarımı yapmak ve uzaktan eğitime ilişkin tüm teknik işleri yürütmek, Uzaktan eğitimin teknolojik ve iletişim altyapısı konularında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişimi, etkileşimi ve işbirliğini sağlamak, Üniversite, TÜBİTAK ve iletişim hizmeti sunan diğer kurum ve kuruluşlarla uzaktan eğitim konularına ilişkin tüm kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini sürdürmek, Uzaktan eğitim konusunda uygulanmakta olan yasalar ile Enformatik Milli Komitesi Yönetmeliği, Üniversiteler Arası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği ve benzeri yönetmeliklere dayalı konulara ilişkin tüm mevzuatı takip etmek, bu kapsamda yeni gelişmeler ve uygumlalar planlamak ve düzenlemek, Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, Üniversite tarafından yürütülmekte olan uzaktan eğitim çalışmaları için ders içerikleri hazırlamak, Gerek üniversite içi, gerekse üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını ve ders içeriklerini hazırlamak, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmalık yapmak, gerekli koordinasyonları sağlamak, Bilgi toplumu geçiş sürecinde ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki uygulamaların e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak, Kamu ve özel kuruluşlarla kişilere uzaktan eğitim kapsamında verilecek yaşam boyu eğitime yönelik ders, seminer, konferans vb. çalışmalara yönelik proje geliştirmek, geliştirilen projelerin hayata geçirilmesini sağlamak, Uzaktan eğitimle ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak, Değişen ve gelişen teknoloji veya koşullara göre uzaktan eğitime bağlı her türlü görevin güncellenmesini sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yürütmek. 8

9 2.3 Organizasyon Karadeniz Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi nin kurumsal yapısı Şekil 2 de özetlenmiştir. Şekil 2. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Organizasyon şeması 9

10 2.4 Eğitim - Öğretim Karadeniz Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki KTÜ Eğitim Bilimler, Sosyal Bilimler, Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon Meslek Yüksek Okulu, Beşikdüzü Meslek Yüksek Okuluna bağlı programlarda ve Üniversitemize bağlı tüm akademik birimlerde yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerinin türü Tablo 2 de özetlenmiştir. Tablo 2. UZEM bünyesinde yürütülen programlar Yürütülen Programlar KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı KTÜ Trabzon Meslek Yüksek Okulu Önlisans Uzaktan Eğitim Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama Programı KTÜ Beşikdüzü Meslek Yüksek Okulu Önlisans Uzaktan Eğitim İşletme Yönetimi Programı KTÜ Eğitim Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönt. Teft. Plan. ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisansı Uzaktan Eğitim Programı KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisansı Uzaktan Eğitim Programı KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İşletme Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programı KTÜ Tüm Akademik Birimler Türk Dili I-II, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I-II, Temel Bilgi Teknolojileri I-II (Fatih Eğitim Fakültesi) Öğretim Şekli Karma Uzaktan Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan Eğitim A- Uzaktan Eğitim Dersler öğrenci profili de göz önünde bulundurularak akşam saatlerinde yapılmaktadır. Derslerin internet üzerinden verilmesinde her hangi başka bir yazılıma gereksinim duyulmaması sayesinde gerek öğrenciler gerekse öğretim üyeleri ister evlerinden isterse internetin bulunduğu farklı ortamlardan derslere katılabilmektedirler. Dersler, eşzamanlı eğitime imkan veren platform üzerinden açılan sanal sınıflarda gerçekleştirilmektedir. Bu sanal sınıflarda öğretim üyesinin görüntüsü, katılımcı listesi, ders sırasında kullanılacak içeriğin sunulduğu bölüm ve tüm katılımcıların sorularını aktararak iletişime geçebilecekleri sohbet ortamı bulunmaktadır. Ayrıca yine bu ortamda ders öğretim elemanının vereceği izin doğrultusunda öğrencilerde sesli ve görüntülü olarak derse katılabilmektedirler. Öğretim üyesi ise ister dosya paylaşımı yaparak ders anlatabilmekte isterse de kendi bilgisayarının ekran görüntüsünü paylaşabilmektedir. Böylece daha etkileşimli ortamlar yaratılarak dersler işlenebilmektedir. 10

11 B- Karma Uzaktan Eğitim Karma uzaktan eğitim, geleneksel eğitim programlarından farklı olarak derslerin %80 i Uzaktan Eğitim ile (internet üzerinden), % 20 si ise hafta sonu belirlenen gün/günlerde sınıf ortamında yapılmaktadır. Ayrıca ilgili program öğrencileri, kurumuzun sunduğu ders içerikleri ve ders kayıt videolarının bulunduğu öğrenme ortamında öz yönetimli olarak zaman ve yer bağımsız şekilde öğrenme eylemine devam etmektedir Öğrenci Durumu Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yürütülen uzaktan eğitim programlarındaki mevcut öğrenci sayıları Tablo 3 te sunulmuştur. Tablo 3. UZEM bünyesinde yürütülen uzaktan eğitim programlarındaki mevcut öğrenci sayıları Yürütülen Programlar KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi KTÜ Trabzon Meslek Yüksek Okulu Önlisans Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama Programı KTÜ Beşikdüzü Meslek Yüksek Okulu Önlisans İşletme Yönetimi Programı KTÜ Eğitim Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönt. Teft. Plan. ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisansı Programı KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisansı Programı Programa Kayıtlı Öğrenci Sayısı KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisansı Programı 34 KTÜ Ortak Dersler Projesi Türk Dili I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Bilgi Teknolojileri I Uzaktan Eğitim Program Öğrenci Sayısı Ortak Dersler Platformu Öğrenci Sayısı

12 2.4.2 İnsan Kaynakları Karadeniz Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde açılan programların ve diğer faaliyetlerin yürütülmesi sürecinde 7 teknik personel ve 23 akademik personel görev almaktadır. Görev alan personellerin dağılımı Tablo 4 te belirtilmiştir. Tablo 4. Görev alan personellerin dağılımı ÜNVAN Profesör Doçent Yardımcı Doçent Akademik Personel Öğretim Görevlisi Okutman Uzman Teknik Personel Araştırma Görevlisi TOPLAM Uzaktan Eğitim Faaliyetleri Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yürütülen programların yanında aşağıdaki faaliyetler de yürütülmektedir. Ortak yürütülen dersler Sertifika Programları Video konferans uygulamaları Doktora ve Yüksek Lisans Tez Savunmaları Eğitim Seminerleri Sivil Toplum kuruluşları ile ortak eğitim programları Ortak Yürütülen Dersler KTÜ UZEM de Akademik yılına kadar Mimarlık ve Orman Fakültesi olmak üzere iki adet ortak ders yürütülmüştür Akademik yılında tüm akademik birimlerde okutulmakta olan Türk Dili I-II, Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi I-II ve Eğitim Fakültesinde Temel Bilgi Teknolojileri I-II dersleri internet ortamında verilmeye başlanmıştır. Bu dersler için içerikler oluşturularak öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur. Aynı zamanda hafta içi saat saatleri arasında internet üzerinden danışmanlık saatleri ile öğrencilerimize eğitim konularında destek verilmeye başlanmıştır. 12

13 2.5.2.Sertifika Programları KTÜ UZEM bünyesinde Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olup Serbest Müşavir Mühendis (SMM) olarak çalışmak isteyenler için SMM Sertifika Programları düzenlenmektedir. Bu sertifika programları akademik yılından itibaren düzenli olarak devam etmektedir Video konferans Uygulamaları Bahar yarıyılında KTÜ UZEM Fatih Stüdyolarında her hafta başka bir üniversiteden bir öğretim elemanının katıldığı video konferanslar düzenlenmiştir. Gerçekleştirilen bu video konferanslar öğretim elemanları, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılımına yönelik yapılmıştır. Önümüzdeki yıl da devam etmesi planlanan bu konferanslara yurtdışındaki üniversitelerden de akademisyenlerin dahil edilmesi düşünülmektedir. Üniversitemiz bünyesinde yürütülmekte olan TUBİTAK ve BAP projeleri kapsamındaki araştırmalar kapsamında farklı üniversitelerde görevli alan uzmanlarıyla video konferans uygulamaları yürütülmektedir Eğitim Seminerleri KTÜ UZEM Fatih Stüdyoları nda gerçekleştirilen Fatih Eğitim Fakültesi Dekanlık seminerleri her hafta farklı bir öğretim elemanı tarafından verilmiştir. Seminerler öğretim elemanları, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik gerçekleştirilmiştir Doktora ve Yüksek Lisans Tez Savunmaları KTÜ UZEM Fatih Stüdyoları nda Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin tez savunmaları gerçekleştirilmektedir. Bu savunmalar merkezimizce kayıt altına alınıp bu kayıtlar enstitüye teslim edilmektedir Sivil Toplum Kuruluşları İle Ortak Eğitim Programları Trabzon da faaliyet göstermekte olan sivil toplum kuruluşları ile ortak eğitim programlarının planlaması ve uygulamaya geçilmesidir. Merkezimiz 2013 yılında Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ve odaya bağlı Genç Girişimciler Kurulunun teknolojik yönden geliştirilmesi programına başlayacaktır. 2.6 Paydaşlar Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi hizmetlerinin yararlanıcı ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilebilmesi için yararlanıcıların taleplerinin bilinmesi gerekir. Bu nedenle durum analizi kapsamında paydaş analizinin yapılması önem arz etmektedir. Paydaşlar, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi nin ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi nden doğrudan veya dolaylı yönden etkilenen veya etkileyen kişi, grup veya kurumlardır. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi nin stratejik plan yapımında görev yapan iç ve dış paydaşlar merkez yönetim kurulunca belirlenmiştir. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi iç ve dış paydaşları Tablo 10 da verilmiştir. 13

14 Tablo 10. UZEM iç ve dış paydaşlar İç Paydaşlar Dış Paydaşlar Akademik Personel İdari Personel Teknik Personel Öğrenci Mezun Veli Yüksek Öğretim Kurumu Milli Eğitim Bakanlığı Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı Sayıştay Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Güvenlik Kurumu Üniversiteler Arası Kurum ÖSYM TÜBİTAK ULAKBİM KOSGEB TUBA Firmalar 2.7 GZFT Analizi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi nin durum analizini yapmak için GZFT analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu analiz, stratejik planlamanın diğer aşamalarına temel teşkil eder. Güçlü(G), Zayıf(Z), Fırsatlar(F) ve Tehditler(T) iç ve dış çevresel unsurlar dikkate alınarak belirlenmiştir Güçlü Yönler Eğitim-Öğretim programı açmaya olan duyarlılık ve değişime olan yatkınlık, Dünya da en çok tercih edilen Senkron Ders ortamına sahip olması, Öğrencilere e-posta yoluyla 7/24 hizmet vermesi, Öğrenci ve öğretim elemanlarına teknik destek sağlanması, 14

15 Her bölüm için özelleştirilmiş bölüm koordinatörlükleri olması, Öğrenci sorunlarına duyarlı yönetim, Öğretim elemanlarına kolaylıkla ulaşabilme imkânı, Öğretim elemanlarının Connect Pro aracılığıyla internet üzerinden, çeşitli kaynakları kullanarak eğitim verebilmesi, Sunucuların Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Biriminde barındırılması, Ders videolarına ve kaynaklarına zaman bağımsız olarak ulaşılabilmesi, Derslere kullanıcı adı ve şifreler ile istenilen yerden ulaşılabilmesi, Kullanılan yazılım sayesinde, kullanıcıların bilgisayarlarına yeni yazılım kurma zorunda kalmaması, Çalışanların sorumluluk bilinciyle ve özveriyle çalışması, Öğretmen ve öğrencinin internet üzerinden eşzamanlı olarak iletişime geçebilmesi, Video konferans teknolojileriyle birden çok noktaya aynı anda bağlanabilmesi, Alanında uzman kişilerden, Merkez aracılığıyla ders alma/verme imkânı sunması, Hayat boyu öğrenmeye fırsat sunması, Üniversiteler arası işbirliğine imkân sağlaması, Hizmet içi kurs ve seminerlerin internet üzerinde verilebilmesi, Güçlü sunuculara ve internet altyapısına sahip olması, Kongre ve Konferanslarda kullanılabilecek son teknolojiyle donatılmış stüdyolara sahip olması, Çift diploma alma olanağının bulunması, İçeriklerde elektronik kaynak zenginliği, Kurum personelinin teknolojiyi kullanma yetkinliği ile öğrencilerimize, merkezden hizmet alan birimlere hızlı destek verilebilmesi Zayıf Yönler Öğrenci bilgi sistemi ile içerik yönetim sisteminin senkron çalışamaması, Ders veren akademik kadronun bir kısmının teknolojiye ayak uyduramaması, Öğretim üyesi ve öğrenci iletişimindeki yetersizlikler, Hedef kitlenin özelliklerinden dolayı derslerin geç saatlere sarkması, İnternet üzerinden yapılan sınavların yeterince güvenilir olmaması, Diğer uzaktan eğitim uygulama ve araştırma merkezleri dikkate alındığında teknik ve idari eleman sayısının az olması nedeniyle teknik ve idari elemanlara düşen iş yükünün miktarının fazla olması, Kurumda çalışan teknik personelin, çalışan eleman yetersizliğinden dolayı farklı birimlerdeki görevleri yürütmekle görevlendirilmesi. 15

16 2.7.3 Fırsatlar Gelişen teknolojinin sunduğu imkânlara kolaylıkla uyum sağlayabilmesi, Uzaktan eğitim öğrenim ücretlerinin uygun olması, Yükseköğretime olan talebin fazlalığı, Hayat boyu öğrenmeye olan talebin fazlalığı, İnternet teknolojilerinin gelişmesiyle kullanılabilecek çoklu ortam öğelerinin sayısının artması, Gelişen teknolojiyle internet bağlantı hızlarının yükselmesi, Kullanılan eşzamanlı yazılımın güncellenebilir olması, Kullanılan asenkron yazılımın dünya çapında sürekli olarak güncelleniyor olması, Web sayfasından reklam alanları oluşturularak gelir sağlanabilmesi Tehditler Bilgisayar kullanımı konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan öğrencilerin çekinmesi, Yeterli bilgisayar kullanım becerisine sahip olmayan öğretim elemanlarının olması, Öğretim elemanlarının uzaktan eğitime olumsuz bakış açıları, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezlerine verilen kadroların yetersizliği, Programlara başvuran öğrencilerin isteksiz ve aradığını bulamayan öğrenci psikolojisinde olması, Erkek öğrencilerin Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezlerini, askerlikten muafiyet için kullanması, Bireysel öğrenme ve motivasyon eksikliği duyan öğrencilerin kayıtlı oldukları programlardan kayıt sildirmesi, Öğrenci kontenjanlarının akademik, teknik kadro ve mali kaynaklara göre belirlenmemesi. 16

17 3- UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİNİN GELECEĞİNİN ORTAYA KONMASI 3.1 Misyon KTÜ öğrencilerine ve/veya topluma, iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim yoluyla sunduğu tüm dersler ve programlar için gerekli teknik standartları belirlemek, araçları sağlamak ve ilgili altyapı ve ortamı geliştirmek KTÜ uzaktan eğitim programlarının başarı ile yürütülmesi için gerekli olan üniversite içi ve üniversite çevresi arasındaki eşgüdümü sağlamak, KTÜ deki uzaktan eğitim faaliyetleri ile ilgili faaliyetlerin takip edilmesi, raporlanması ve değerlendirilmesini sağlamak, iyileştirme ve güncelleme çalışmalarını yürütmek, Üniversitelerarası iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan yükseköğretim yönetmeliği kapsamında faaliyetlerde bulunmak, İhtiyaç duyulan eğitim programlarını uzaktan eğitim yoluyla sağlamak, KTÜ öğrenci ve öğretim elemanlarının Türkiye ve dünyadaki yapılan çalışmalardan haberdar olması ve bilgilendirilmesi için gerekli seminer, eğitim ve programları düzenlemek, KTÜ öğretim elemanlarınca uzaktan eğitim vermek amacıyla hazırlanan dersleri akredite etmek, yönetmek, öğretim elemanlarına teknik ve altyapı desteği sunmaktır. 3.2 Vizyon Vizyonumuz, toplumu oluşturan bireyler için yaşam boyu, sınırsız öğrenme esasına dayanarak, üniversitemiz öğretim elemanlarının sahip olduğu yüksek bilgi birikimi ve tecrübesini, isteyen herkese uzaktan öğretim teknolojileri ile ulaştırmak, uzaktan eğitim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanarak eğitimin kalitesini arttırmaktır. 3.3 Değerler-İlkeler Değerler Evrensellik, Bilimsellik, Akılcılık, Çağdaşlık, Üretkenlik, Toplumsal Sorumluluk, Toplumsal Yararlılık, Özgünlük, Yaratıcılık, Yenilikçilik, Verimlilik, Çekicilik, Dinamiklik, Katılımcılık, Paylaşımcılık, Girişimcilik, Dürüstlük, İdealistlik, Açıklık, Hoşgörü, Liderlik, Liyakat, Eşitlik, Adalet, Hesap Verebilirlik, Profesyonellik, Süreklilik, Etik Değerlere Bağlılık, Kurum Aidiyeti, Hizmette Mükemmellik, Özverilik, Duyarlılık, Görev Bilinci ve Sorumluluğu, Pratiklik, Gelişimcilik, Güvenirlik, Rekabet İlkeler Evrensel değerlere sahip olmak, insan haklarına saygı göstermek ve hukukun üstünlüğünü gözetmek, Ulusallıkla evrenselliği birlikte düşünmek, Türkiye Cumhuriyeti temel değerlerine bağlı olmak, Eğitimde kaliteyi gözetmek, Araştırmacılığı teşvik etmek, Akademik liyakat ve başarıya önem vermek, Akademik etik anlayışa sahip olmak, Özgürlük ve disiplini birlikte gözetmek, Gelişime ve yenilikçiliğe açık olmak, 17

18 Verimliliği ve üretkenliği teşvik etmek, Bilgiye dayalı karar vermek ve bilgi toplumuna önderlik etmek, Bilimin önderliğine inanmak, Toplam kalite yönetimi anlayışını benimsemek, Toplum yararına olan her türlü işbirliğine açık olmak, Ekip ruhunu benimsemek, Kurallara bağlı olmak, Kültür ve sanata değer vermek, Çevreye duyarlı olmak. 3.4 Stratejik Amaçlar Eğitim- Öğretim Kalitesinin Artırılması Amacı Stratejik Hedefler 1. Plan süresince mevcut altyapı son teknoloji ürünlerle güncellenecek, 2. Elektronik ortamda sunulan ders materyallerinin sayısı iki yıl içerisinde arttırılacak, 3. Lisansüstü programların sayısı arttırılacak, 4. Lisans programlarının sayısı arttırılacak, 5. Farklı üniversitelerle yürütülen ortak derslerin sayısı arttırılacak, 6. Diğer kurumlarla işbirliği yapılarak hizmet içi eğitim ve seminerlerin sayısı arttırılacak. Faaliyetler/Projeler 1. Yazılımların Güncellenmesi, 1.1. Uzaktan eğitimde kullanılan eşzamanlı yazılımın her sene güncellenecektir, 1.2. Uzaktan eğitimde kullanılan asenkron yazılımın her sene güncellenecektir, 1.3. Merkezde yer alan stüdyolardaki bilgisayarlar yazılımsal olarak güncellenecektir. 2. Öğrenciler için akademik, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenecektir, 3. Danışmanlık saatleri öğrenci taleplerine göre ayarlanacaktır, 4. İhtiyaçların karşılanabilmesi için teknik personel sayısının arttırılmasına ilişkin başvurularda bulunulacaktır, 5. Ders veren öğretim üyelerinin deneyimlerinden yararlanılarak elektronik ortamda sunulan kaynak sayısı arttırılacaktır, 6. Lisansüstü programların açılması için gerekli başvuru dosyaları hazırlanarak, YÖK e başvurulacaktır, 7. Lisans programların açılması için ilgili bölümlerle işbirliği yapılarak, gerekli başvuru dosyaları hazırlanıp, YÖK e başvurulacaktır, 8. Üniversite bünyesinde farklı üniversitelerden ders almak isteyen bölümler belirlenerek destek sağlanacaktır, 18

19 9. Merkezin imkânlarıyla ilgili yapılacak tanıtımlar ile diğer kurumların merkezden haberdar olması ve iş biriliği yapılması sağlanacaktır, 10. Üniversite içerisinde farklı bölümlerde ortak olarak yürütülen İngilizce dersinin uzaktan eğitim aracılığı ile verilmesi için çalışmalar yapılacaktır, 11. Öğrenci memnuniyet anketi uygulanacaktır Akademik Kadronun Niteliğinin Artırılması Amacı Stratejik hedefler 1. Öğretim elemanı sayısı kriterlere uygun şekilde her yıl artırılacak, 2. Uzaktan eğitimle ders verecek olan öğretim elemanlarına her yıl düzenli olarak oryantasyon semineri verilecek, 3. Farklı üniversitelerdeki öğretim elemanlarından yararlanılacak, 4. Öğretim elemanlarına ait kitaplar, telif hakları ödenecek. Faaliyetler/Projeler 1. Açılacak yeni uzaktan eğitim programlarının ihtiyaçları doğrultusunda uzaktan eğitimle ders veren öğretim elemanı sayısı arttırılacaktır, 2. Uzaktan eğitimde ders verecek öğretim elemanlarına her eğitim öğretim yılı başında uyum eğitimi verilecektir, 3. Farklı üniversitelerdeki öğretim elemanları ile ihtiyaç duyulan bölümlerde öğretim elemanı eksiği giderilecektir, 4. Ders veren öğretim elemanlarının yayınladıkları kitap, derleme vb. yayınların telif hakları ödenerek uzaktan eğitim sistemine dahil edilecektir Altyapıya Yönelik Amaçlar Stratejik hedefler 1. Merkezde bulunan stüdyoların gelişen teknolojiye uyumu sağlanacak, 2. Uzaktan Eğitim sisteminin bilgi işlem alt yapısının sürekli güncel ve yeni teknolojilere uyumlu olması sağlanacak, 3. İnternet kullanım kapasitesi öğrenci sayısına göre arttırılması için çalışmalar yürütülecek, 4. Üniversitenin bilgi işlem merkeziyle koordineli çalışan bir öğrenci yönetim sistemi kullanılacak, 5. Ders videolarının ve çevrimiçi sınavlara ait bilgilerin 3 yıl boyunca arşivlenecek, 6. Uzaktan Eğitim Merkezi nin ISO Kalite belgesini alması sağlamak. Faaliyetler/Projeler 1. Merkezdeki stüdyoların uluslararası eşdeğerlik belgesi alması için uğraş verilecek, 2. Plan süresince UZEM sunucularına gelen internet için fiber kablo döşenecektir, 3. İnternet Hizmetleri 3.1. İnternet kullanım hızı 100 mbps ye çıkarılacak, 19

20 3.2. İnternet altyapısı üniversitenin mevcut altyapısından ayrılarak kendi alt yapısının kurulması sağlanacak. 4. Üniversitenin bilgi işlem merkeziyle koordineli çalışabilecek bir öğrenci yönetim sistemi hayata geçirilecektir, 5. Yeni lisans programlarının koordineli çalışabilmesi için Uzaktan veya Açık Öğretim Fakültesi kurularak, birimlerin buraya bağlanması sağlanacaktır, 6. Sivil Toplum örgütleri ile ortak seminer, hizmet içi eğitim, yüksek lisans programlarının açılmasını sağlamak Mali Kaynaklara Yönelik Amaçlar Stratejik hedefler 1. Döner sermaye işletme gelirleri plan dönemi boyunca yükseltilecek, 2. Öz gelirlerin her yıl artırılması sağlanacak, 3. Sivil Toplum örgütleri ile ortak eğitim- öğretim programlarının açılması sağlanacak, 4. Uzaktan ve Açık Öğretim Fakültesi nin kurulmasını sağlamak. Faaliyet/Projeler 1. Döner sermaye işletmesi kapsamında yapılan hizmetlerin kalitesi ve çeşidi artırılacak, performans sistemi uygulanacak, 2. Döner sermaye işletme gelirini artırmak için sertifikasyon ve kiralama hizmetlerine yatırım yapılacak ve tanıtımları gerçekleştirilecek, 3. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin sürekli olarak güncelliğini koruması için gelir getirici faaliyet planlamak Kurumsal ve Toplumsal İlişkilere Yönelik Amaçlar Stratejik hedefler 1. Akademik, teknik ve idari personel memnuniyeti sürekli yükseltilecek, 2. Hayat boyu öğrenme ile ilgili faaliyetler arttırılacak, 3. Sürekli başarı ve performansı ödüllendirici girişimlerde bulunulacak, 4. Uzaktan eğitimle ilgili toplumu bilinçlendirmek için çeşitli faaliyetlerde bulunulacak. Faaliyetler/Projeler 1. Başarı ve performansı ortaya koyacak kriterler belirlenecek ve ödüllendirme yapılacak, 2. Hayat boyu öğrenme için farklı seminer programları düzenlenecek, 3. İç paydaşların başarısını artırıcı çalışmalar yapılacak, 4. Öğrencilerin Bilgilendirilmesi sağlanacak, 4.1. Farklı dönemlerde uzaktan eğitim uygulama ve araştırma merkezi ziyaret eden öğrencilere bilgilendirme yapılacak, 4.2. Üniversite bünyesindeki öğrenci ve öğretim elemanlarına uzaktan eğitim konulu bilgilendirme seminerleri verilecek. 20

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017)

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) ŞIRNAK Haziran 2013 1 ÖNSÖZ Şırnak Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulu stratejik plan çalışmaları 22 Haziran 2011 tarihinde

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME...

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... 8 4.1. Araştırma ve Yayın Faaliyetleri... 8 4.2. Eğitim Öğretim Faaliyetleri... 12

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 Temel amacı; çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek,

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (2015 2019) DİYARBAKIR OCAK - 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Toplumların gelişiminde eğitim önemli bir etken olarak ortaya çıkmaktadır. Eğitim kalitesinin yükseltilmesi

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LİSTESİ... 4 GRAFİK LİSTESİ... 5 SUNUŞ... 7 ÖNSÖZ... 9 1. BÖLÜM... 10 GİRİŞ... 10 1.1. ÇALIŞMANIN AMACI...

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2014-2018

STRATEJİK PLANI 2014-2018 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ARALIK -2012 TRABZON BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Çağımız uluslararası toplumun birbiriyle çok daha sıkı ilişkiler içinde olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle

Detaylı

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI...

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... 6 - EGE ÜNİVERSİTESİ DURUM ANALİZİ... 7 - YAPILAN

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Bu belge, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi nin 2011 2015 yılları arasında eğitim kalitesini artırabilmesi ve uluslararası eğitim standartlarına

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İSTANBUL, 2015 Hazırlayan: Marmara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: 0 216 414 05 45-1341 Faks: 0 216 418 02 30 e-mail: sgdb@marmara.edu.tr

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ii ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2013 Mali Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak 2013 Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile

Detaylı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ^tkno^ T C /MX % İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı IYTE «1W2-2012 Sayı : 14966742 n0 Konu : ÎYTE 2014-2018 Stratejik Planı 02/99/2013 KALKINMA BAKANLIĞINA

Detaylı

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü Uzm. Ş. Özgün ÇITAK(Kapak Tasarımı) 2 SUNUŞ Tüm paydaşlarımızın

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Sayfa 1 / 15 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 MİSYONUMU... 3 VİZYONUMUZ, GÖREVLERİMİZ... 4 HİYERARŞİK

Detaylı

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı STRATEJĠK PLANI (2013-2017)

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı STRATEJĠK PLANI (2013-2017) RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı STRATEJĠK PLANI (2013-2017) Kasım 11 1 ÖNSÖZ Günümüzde bilişim teknolojileri tüm dünyada en çok yatırımın yapıldığı, dolayısıyla son derece hızlı gelişmelerin

Detaylı

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü - STRATEJİK PLANI SUNUŞ Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Türkiye de kamu yönetiminin hem disiplin hem de uygulama olarak gelişmesine

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Sayfa No 1. Önsöz... 1 A. Dokümanın Amacı... 4 B. Dokümanın Kapsamı... 4 C. Tanımlar ve Kavramlar... 4 2. Yönetici Özeti... 5 3. Stratejik Planlama Kurul ve Komisyonları...

Detaylı

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını,

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kasım 2013 Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin Eğitilmesi olacaktır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

KAFKAS ÜNĐVERSĐTESĐ 2009-2013 STRATEJĐK PLANI

KAFKAS ÜNĐVERSĐTESĐ 2009-2013 STRATEJĐK PLANI KAFKAS ÜNĐVERSĐTESĐ 2009-2013 STRATEJĐK PLANI ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĐLGĐLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe....... 1 1.2. Akademik Birimler Şeması.... 2 1.3. Fiziki Durum... 3

Detaylı