Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye"

Transkript

1 e l n i j i O A þ t ý m O i g in Review of the Ptients Hospitlized fom the Emegency Sevice nd Applying to the Emegency Sevice: A Coss-Sectionl Anlysis of Tining Hospitl Acil Sevis Bşvuulının ve Acil Sevisten Ytııln Hstlın Gözden Geçiilmesi: Bi Eğitim Hstnesinin Kesitsel Anlizi h c s Re l Ceen Şen Tnıkulu 1, Yusuf Tnıkul 2, Seht Kmn 1 1 Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cehi Kliniği, Ezuum Bölge Eğitim ve Aştım Hstnesi, Ezuum, Tükiye Bu mkle EUSEM 2012 kongesine poste bildii olk göndeilmişti. Özet Amç: Acil sevisle, bşvuulın stlntısl olk oty çıktığı ve hstlın kbul edilmesi zounlu oln klinikledi. Acile bşvun hstlın büyük çoğunluğu yktn tedvi edilmekteyken çok z bi kısmı ytıılmktdı. Bu çlışmnın mcı, bi eğitim hstnesi cil sevisine bşvun ve cilden ytııln hstlın nlizini ypmktı. Geeç ve Yöntem: Çlışmmız 3. bsmk bi bölge eğitim ştım hstnesinin cil sevisinde geçekleştiildi ve çlışmd 01 Ock Alık 2011 tihlei sınd cile bşvun hst incelendi. Retospektif ve kesitsel olk ypıln çlışmnın veilei hst dosylındn ve otomsyon sisteminden elde edildi. Hst ktlı ile otomsyon sistemi sınd uyumsuzluğu olnl, kendi isteği ile muyeneyi kbul etmeyenle ve tvm dışı çocuk hstl çlışm dışı bıkıldı. Hstl, demogfik özelliklei, bşvuu zmnlı, tnılı, sğlık güvencelei, ytış ve tbuculuk onlı ve ytııln klinikle çısındn değelendiildi. Bulgul: Hstneye ypıln toplm bşvuu syısı idi. Hstlın %94,8 inin yktn tedvi edildiği, %4,1 inin ise ytııldığı tespit edildi. Hstlın %.52,3 ü ekek ve %47,7 si kdındı ve yş otlmsı 44,52 idi. Mesi stleinde bşvuulın dh fzl olduğu, hst syısının kış ylınd ttığı, yz ylınd ise zldığı, en sık göülen hstlıklın kdiyovsküle cille ve tvml olduğu göüldü. En fzl ytışın dhili klinikleden kdiyoloji, cehi klinikleden genel cehi, yoğun bkım üniteleinden ise nestezi kliniği olduğu tespit edildi. Ttışm: Sonuç olk, bu çlışmd ytııln hst syısının toplm bşvuunun çok z bi kısmını oluştuduğu, çoğunun cil olmdığı ve biinci bsmk sğlık mekezleine bşvumsı geeken hstl olduğu, bu nedenle cil sevislein geeksiz yee işgl edildiği ve iş yükünün tııldığı sonucun vılmıştı. Anht Kelimele Acil Sevis; Bşvuu; Demogfik Vei; Hstneye Ytış Abstct Aim: Emegency sevices e clinics in which ptient pesenttions e incidentl nd ptient dmission is obligtoy. Most ptients pesenting to emegency sevice e mnged on n outptient bsis while smll minoity e hospitlized. The im of this study ws to nlyze ptients pesenting to the emegency sevice of n eduction hospitl nd being hospitlized. Mteil nd Method: Ou study ws conducted in the emegency sevice of tetiy ce egionl eduction nd esech hospitl. A totl of ptients pplying to emegency sevice between 01 Jnuy 2011 nd 31 Decembe 2011 wee exmined. Dt of this etospective nd coss-sectionl study wee etieved fom ptient files nd utomtion system. Ptients, whose cds nd utomtion system e inconsistent, who denied exmintion, nd childen without tum wee excluded. Ptients wee ssessed in tems of demogphic fetues, pesenttion times, dignoses, helth insunce, dmission nd dischge tes, nd dmitting clinics. Results: A totl of pesenttions took plce. Among ptients, 94.8% wee teted on n outptient bsis nd 4.1% wee hospitlized. Rtio of mles ws 52,3% nd the tio of femles ws 47,7%.Men ge ws 44,52 yes. It ws obseved tht the numbe of pesenttions wee highe duing the woking hous, winte, whees it ws lowe in summe; the most common diseses wee cdiovscul emegencies nd tums. Getest numbe of dmissions ws mde by cdiology mong intenl clinics, by genel sugey mong sugicl clinics, nd nesthesi clinic mong intensive ce units. Discussion: Admitted ptients compised vey smll minoity of totl pesenttions, nd most of the pesenttions did not constitute n ctul emegency nd could be mnged in pimy ce. Thus, it ws concluded tht emegency sevices e unnecessily occupied nd woklod of helthce stff is incesed. Keywods Emegency Sevices; Applying Fo; Demogphic Dt; Hospitliztion. DOI: /JCAM.1233 Received: Accepted: Pinted: J Clin Anl Med 2014;5(2): Coesponding Autho: Ceen ŞEN Tnıkulu, Ezuum Bölge Eğitim ve Aştım Hstnesi, Acil Tıp Kliniği, Ykutiye, Ezuum, Tükiye. GSM: E-Mil: 128 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 1

2 Giiş Acil sevisle hstnelein topluml ilişkisinin en fzl olduğu bölümle olup cil sevislein, hstl hızlı, doğu ve kesintisiz hizmet sunm zounluluğu bulunmktdı. Bu yüzden cil sevislein kesintisiz hizmet veebilmesi için fiziksel ypı ve pesonel gücü bkımındn eksiksiz dontılmsı geekmektedi [1]. Son yılld, nüfus tışı ve iç göçlein ynı sı cillein uygunsuz kullnılmsıyl bilikte özellikle eğitim hstneleinin cil sevisleinde şıı hst yoğunluğu gözlenmekte ve bundn dolyı sğlık hizmetleinde ksklıkl oty çıkmktdı. Hst syılının tmsın ğmen hstlın büyük bi çoğunluğu yktn tedvi edilmekte, çok z kısmı ytıılmktdı [2,3]. Acil sevislein uygunsuz kullnılmk istenmesinde sı beklemeden ynı gün tetkik ve tedvi olbilme, tüm uzmn doktol günün he stinde ulşbilme gibi fktöle ol oynmkl bilikte, cil sevislein tecih edilme nedeni olmlı, hstnın sğlık sigotsının gücüne, sğlık pesoneline ulşım imknı ve sğlık duumunun ciddiyetini lgılmnın deecesine göe değişmektedi. [4,5]. Ayıc cillein geeksiz yee işgl edilmesi hstlın cil seviste dh uzun süe beklemeleine, sğlık duumu dh ciddi hstlın tnı, tetkik ve tedvileinin gecikmesine, hizmet klitesinde düşmeye ve dokto-hst ilişkisinin zyıflmsın yol çmktdı [6-8]. Biinci bsmk sğlık mekezleinin süekli bkım için uygun hle getiilmesi, dokto hst ilişkisini geliştimekte, hstlın tedviye uyumunu ve tkibini tımkt, sğlık eğitimini kolylştımkt, cil sevislein uygunsuz kullnımını, hst ytış onlını ve istenen lbotu tetkik syısını zltmktdı [9]. Bu çlışmnın mcı, 3.bsmk bi eğitim hstnesi cil sevisine bşvun hstlın nlizini ypmk ve cil sevisten ytııln hstlın tnı, tedvi ve tbuculuk süeçleini ştımktı. t testi kullnıldı. Tüm sonuçl için p<0.05 değei isttistiksel olk nlmlı kbul edildi. Bulgul Çlışmmızd bi yıllık süe içeisinde cil sevise ypıln bşvuunun hstnemiz otomsyon sistemine kyıtlı i değelendiildi. Hstlın %52,3 ü (n=82099) ekek, %47,7 si (n=74719) kdınldn oluşmktydı ve genel yş otlmsı 44,52 ± 21,05 idi. Acile bşvun hstlın tetkik ve tedvi sonuçlın göe dğılımlı Şekil 1 de veilmişti. Bu sonuçl göe hstlın %94,8 sinin (n=148670) tetkik ve tedvisinin cil seviste y- Şekil 1. Acile bşvun hstlının tedvileinin sonuçlndıılmlın göe dğılımlı (%) Geeç ve Yöntem Çlışm Plnı Çlışmmız Ezuum Bölge Eğitim ve Aştım Hstnesi Acil Sevisi ne 01 Ock Alık 2011 tihlei sınd bşvun ve kyıtlın cil seviste düzenlenen hst ktlındn ve hstnemiz otomsyon kyıtlındn ulşıln hst dhil edildi. Kesitsel olk plnlnn çlışmd ytııln hstlın veilei etospektif olk hst dosylındn ve otomsyon sisteminden elde edildi. Hst dosylı ile otomsyon sistemi sınd uyumsuzluğu olnl, kendi isteği ile ytışı kbul etmeyenle, hst dosylın otomsyon sistemi veileine ulşılmynl ile tvm dışı 15 yş ltındki hstl çlışm dışı bıkıldı. Hstl, demogfik özelliklei, bşvuu zmnlı, sğlık güvencelei, tnılı ytış ve tbuculuk onlı ile ytııln klinikle çısındn değelendiildi. Bşvuu zmnlı günün stleine, yl ve mevsimlee göe sınıflndııldı. Şekil 2. Ayl göe cile bşvun hst syılının dğılımlı (n) Şekil 3. Mevsimlee cile bşvun hst syılının dğılımlı (%) İsttistiksel Anliz Veilein nlizi SPSS (Sttisticl Pckge fo Socil Science) fo Windows 15.0 pket pogmınd ypıldı. Ktegoik değişkenle syı (n) ve yüzde (%) olk ifde edildi ve nlizinde Kike testi (ve/vey Fishe s kesin testi) kullnıldı. Syısl değişkenle otlm ± stndt spm olk ifde edildi ve iki bğımız gubun otlmlının kşılştıılmsı nlizinde Student Şekil 4. Acile bşvun hstlının günün stleine göe dğılımı (%) 2 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 129

3 Tblo 1. Acile bşvun hstlının tnı sistemleine göe dğılımlı (n) Şekil 5. Acile bşvun hstlının sğlık güvenceleine göe dğılımı (%) Tnı Sistemlei Ayktn Tedvi Sevk Ytış Tek Toplm % Kdiyovsküle Sistem Hst ,7 Gstoenteolojik sistem Hst ,8 Üogenitl Sistem Hstlıklı ,7 Tvm ,9 Solunum Sistemi Hstlıklı Nöolojik sistem Hstlıklı ,5 Ks-İskelet Sistemi Hst ,7 Hemtolojik Sistem Hst Alejik Hstlıkl ,1 Endokin Bozuklukl ,2 Psikiytik Hstlıkl ,3 Enfeksiyon Hstlıklı Göz Hstlıklı ,2 Demtolojik Hstlıkl ,2 Zehilenmele ,2 Ynıkl ,1 Onkolojik Acille Postopetif Tkip Hstlı ,8 Diğe ,1 Toplm n % 94,8 0,5 4,1 0,6 100 pılk günübilik yktn tbucu edildiği, 826 hstnın çeşitli hstnelee sevk ediliken 856 hstnın kendi isteğiyle tetkik ve tedviyi kbul etmeyeek cilden yıldığı sptndı. Acilde ypıln ilk değelendimenin dındn 6467 hstnın (%4,1) ise çeşitli kliniklee ytııldığı tespit edildi. Acil sevis bşvuulının yl, mevsimlee ve günün stleine göe dğılımı Şekil 2, 3 ve 4 te veilmişti. Bu sonuçl göe en fzl hst bşvuu syısı Alık t (n=15332), en z bşvuu syısı ise Nisn (n=11679) yınd olup yl göe hst syı ve otlmlı fklıydı (p>0.001). Mevsimlee göe değelendime ypıldığınd kış mevsimine yklştıkç bşvuu syısının ttığı, yz mevsimine doğu ise bşvuu syısının zldığı, en fzl bşvuunun sonbhd (n=40937), en z bşvuunun ise ilkbhd (n=36064) olduğu tespit edildi (p>0.05). Günün stleine göe değelendime ypıldığınd 8 e stlik 3 zmn diliminde en z bşvuunun stlei sınd olduğu (n=15781), en fzl bşvuunun ise mesi stlei zmnınd (08-17) olduğu (n=70543) göüldü (p<0.001). Günün son zmn diliminde ise bşvuu syısı olup mesi stleinde oln bşvuuy ykındı. Acile bşvun hstlın sosyl güvenceleine göe dğılımlın bkıldığınd (Şekil 5) SSK lı hst syısının en fzl olduğu (%56,2 n=88103), bu hstlı ise %25,6 lık onl yeşil ktlı hstlın (n=40086) izlediği göüldü. Ücetli hstlın onı %1 (n=1840), tfik kzsı, dp, ylnm gibi nedenleden dolyı getiilen ve sğlık güvencelei tm olk tespit edilemeyeek güvencesi dli olk giilen hstlın onı %3 (n=4846) tü. Acile bşvun hstlın tnılının vücut sistemleine göe dğılımı Tblo 1 de veilmişti. Ypıln bşvuulın büyük bi çoğunluğunun kdiyovsküle sistem (%23,7), gstoenteolojik sistem (%9,8), nöolojik sistem (%11,5) meliyt sonsı tkip hstsı (%8,8) ve tvm gubun (%16,9) it olduğu göüldü (p<0.001). Tnı guplındki hstld en sık göülen şikyetle sısıyl; kdiyovsküle sistem gubund göğüs ğısı ve hipetnsiyon, gstoenteolojik sistem gubund kın ğısı, üogenitl sistem gubund üine enfeksiyonl, tvm gubund ekstemite tvmlı, solunum sistemi gubund üst solunum yolu enfeksiyonlı, nöolojik sistem gubund seebovsküle hstlıkl, ks-iskelet sistemi gubund myljile, endokin hstlıkl gubund şeke hstlığı, psikiytik hstlıkl gubund nksiyete bozukluklı, zehilenmele gubund ise besin zehilenmelei idi. Acil sevisten ytışı ypıln 6467 hstnın %39,1 i (n=2531) kdın, %60,9 u (n=3936) ekek hstydı ve yş otlmsı kdınld 51,77±24,32, ekeklede 49,79 ±24,76 idi. Ytn hstlın kliniklee göe dğılımı Tblo 2 de veilmiş olup; dhili kliniklee ytışı ypıln hstlın onı %42,3 (n=2738), cehi kliniklee ytışı ypıln hstlın onı %47,5 (n=3072) ve yoğun bkım üniteleine ytışı ypıln hstlın onı %10,2 (n=657) idi (p<0.05). Dhili klinikleden hst ytışlının en fzl olduğu bölümle sısıyl Kdiyoloji (%33,2), Nöoloji (%19,5) ve Dhiliye (%13) idi. Cehi klinikleden ise hst ytışlının en fzl olduğu bölümle Genel Cehi (%25,5), Otopedi (%23,8) ve Nöoşiuji (%16,2) kliniklei idi. Yoğun bkım üniteleinden ise en fzl ytış Anesteziyoloji ve Renimsyon kliniğineydi (%59,1). Mevsimlee göe değelendime ypıldığınd cehi kliniklee oln ytışlın yz ylınd, dhili kliniklee oln ytışlın ise kış ylınd tış göstediği sptndı (p<0.05). Yoğun bkım üniteleine oln ytışlın onı ise zmn göe değişiklik göstememekteydi (Tblo 3). Tblo 3. Ytn hstlın mevsimlee göe dğılımlı (n) Kış İlkbh Yz Sonbh Toplm Dhili Klinikle (%42.3) Cehi Klinikle (%47.5) Yoğun Bkım Ünitelei Toplm 1630 (%25) (%10.2) 1480 (%23) 1698 (%26) 1659 (%26) 6467 Ytn hstlın tnılının vücut sistemleine göe dğılımı Tblo 1 de veilmişti. Bu sonuçl göe ytış tnılı sıklık sısın göe kdiyovsküle sistem (%23,2), tvm gubu (%16,5), nöolojik sistem (%11) ve gstoenteolojik sistem (%9,5) hstlıklındn oluşmktydı (p<0.05). Ytn hstlın tnı guplındki en sık göülen şikyetle sısıyl; kdiyovsküle sistem gubund kut koone sendoml, tvm gubund fktüle, nöolojik sistem gubund seebovsküle hstlıkl ve gstoenteolojik sistem gubund kut btınl idi. 130 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 3

4 Tblo 2. Ytn hstlın kliniklee göe dğılımlı (n/%) Klinik Hst Syısı n % Dhili Klinikle Göğüs Hstlıklı 160 Gstoenteoloji 249 Dhiliye 357 Kdiyoloji 909 Nöoloji 534 Enfeksiyon 89 Onkoloji 29 Psikiyti 123 Cildiye 18 Endokinoloji 59 Hemtoloji 41 Nefoloji 149 Romtoloji 9 Fizik Tedvi 10 Cehi Klinikle Otopedi 731 Beyin Cehisi 498 Üoloji 81 Klp-Dm Cehisi 319 Göz 26 Genel Cehi 782 Göğüs Cehi 186 Kulk-Buun-Boğz 126 Plstik Cehi 124 Ynık 171 Çocuk Cehisi 28 Yoğun Bkım Anestezi ve Renimsyon 388 Göğüs Cehi 27 Koone 199 Klp Dm Cehisi 40 Yenidoğn 3 Ytn hstlın tbuculuk sonuçlın göe dğılımlın bkıldığınd; hstlın %45 inin (n=2911) şif, %%25 inin (n=1668) slh, %15,8 inin (n=1023) hliyle tbucu edildiği; %4,3 ünün (n=277) diğe kliniklee sevk edildiği, %2,6 sının (n=170) kendi isteğiyle yıldığı, %6,5 inin ise (n=418) öldüğü tespit edildi. Ttışm Bi eğitim hstnesinin cil sevis bşvuulının nlizini yptığımız bu çlışmd, cil sevise bşvun hstlın büyük bi çoğunluğunun yktn tedvi edildiği, çok z bi kısmının geçekten cil olduğu ve ytış geektidiği ve bu yüzden cil sevisin uygunsuz kullnıldığı tespit edilmişti. Acil sevisle hstnelein topluml ilişkisinin en fzl göüldüğü, hst kbulünün zounlu olduğu ve hstlın yktn vey diğe kliniklee ytıılk tedvileinin sonlndııldıklı hizmet lnlı olup, cillede son zmnld nüfus tışlı, iç göçle, biinci bsmk sğlık mekezleinin yetesizliği ve uygunsuz bşvuul nedeniyle hst syısınd tm göülmektedi. Bu tış ise sğlık sistemi bsmklının sonuncusu olk seçilmiş, uygun hstl özgün hizmet veen klinikle olmsı geeken eğitim hstnelei ve ünivesite hstneleini de doğudn etkilemektedi [6-8]. Tükiye de hlen hizmet vemekte oln yklşık binin üzeinde cil sevis bulunmktdı. Ülkemizde bu sevislein büyük bi kısmınd yeteli ve kliteli pesonel ile iyi bi kyıt sistemi olmmsı nedeniyle yıllık hst syılı ve hst özelliklei hkkınd sğlıklı ve güvenili veile elde etmek zodu. Bşvun hstlın nlizini ypmk, cil sevislede etkin bi hizmet veebilmek çısındn son deecede önemlidi. Akdeniz ünivesitesi cil sevisinde ypıln bi çlışmd [10] vei kybının %21,7 olduğu ve bunun kbul edilebili onın çok üstünde bi sonuç olduğunu tespit etmişledi. Biz çlışmmızd cile bşvun hstnın nin veileine ulşbildik. Vei kybı onımız %9,7 idi ve litetüdeki onl ykındı. ABD de cil sevislee bşvuu syılı zmn göe fklılık göstemekle bilikte 2001 de yıllık otlm değe olk bulunmuştu [11]. Çlışmmızd 2011 yılınd hstnemiz cil sevisine toplm hst bşvumuş olup bu şekliyle ABD deki en yüksek hst popülsyonlu cil sevislee denk gelmektedi. ABD de tüm cil sevislein yıdn fzlsının yıllık hst syısı in ltınd olup sdece %14 ünün syısı nin üzeindedi. Ayıc hst bşvuulının şehin büyüklüğüne, geli ve mülkiyet duumun, kliteli ve setifiklı dokto bulunmsın ve cil sevis lnlının syılı ile ilişkili olduğu tespit edilmişti [12]. Bizim çlışmmız geli düzeyi ot oln, büyükşehi il mekezinde, çevesindeki biçok ile hizmet veen ve süekli cil uzmnlının bulunduğu bi bölge eğitim hstnesinde ypılmıştı ve hst syısı litetüdeki mevcut syılın çok üzeindedi. Ayıc değelendidiğimiz olgulın hemen hepsinin sğlık güvencesi mevcut olup, sdece %1 inin sğlık güvencesi yoktu. Çlışmmızd değelendiilen hstlın %52,3 ü ekek, %47,7 si kdın hstldn oluşmktydı ve genel yş otlmsı 44,52 idi. Bşvuulın büyük bi çoğunluğunun ot yş gubund olmsı litetüle benzelik göstemekte olup CDC ştımsı [13] veileinin biz üzeindedi. Ülkemizde ypıln bşk bi çlışmd ise yş otlmsı 40,76 bulunmuştu [10]. Yş otlmsının yüksek olmsınd çocuk ve yetişkin cilleinin yı olmsı ve çlışmy sdece çocuk tvmlının dhil edilmesi ol oynuyo gözükmektedi. Acil sevislein uygunsuz kullnılmsının belilenmesinde bikç kite mevcuttu. Bu kitele, hstnın yşı ve cinsiyeti, cildeki gözlem süesi, cili kullnm sıklığı, sğlık hizmeti veen kişilein lgılı ve tıbbi kynklı içemektedi. Akdeniz Ünivesitesi nde ypıln bi çlışmd [14] cile bşvun hstlın beşte biinin uygunsuz bşvuu olduğu tespit edilmişti. Civne ve k. [15] tfındn ypıln bşk bi çlışmd ise cil sevise bşvunl içeisinde geçek cil olgulın onı %52,3 olk bulunmuştu. Güsoy ve k. [16] d yptıklı çlışmlınd yktn tedvi göen hstlın onını %80,8 olk bulmuşldı. Ayıc 2002 CDC [13] veileine göe ABD de çok cil %22,3, cil %34,2, yı cil %18,5, cil olmyn %10,2 ve tiyjı olmyn vey bilinmeyen bşvuu onı %15 olk bulunmuştu. Bizim çlışmmızd ise ytış ve tbuculuk onlı (%4,1 e kşı %94,8) sınd çok büyük bi fk mevcuttu. Bu nedenle cil sevisin uygunsuz kullnıldığı ygısın vıldı. Ayıc elde ettiğimiz veile ulusl sı veilein çok üzeinde olup ulusl veilee ykın olk bulunmuştu. Acil sevis bşvuulı hstlık tnısın d bğlı olmk üzee 4 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 131

5 mesi stleine, yl ve mevsimlee göe değişiklik göstemektedi. Glss ve Fiedmn [17] yptıklı çlışmlınd, yzın sonu ve sonbhın bşlınd ylık hst syısının en yüksek düzeyde olduğunu, kış ylı boyunc ise en düşük seviyede olduğunu bulmuşldı. Bunu ksine ise Hollemn ve k. [18] ile Btl ve k. [19] yptıklı çlışmlınd kış ylının en yoğun bşvuu onı olduğunu sonucun vmışldı. Atheton ve k. [20] çlışmlınd tvm vklının yz ylınd ttığı sonucunu elde edeken, Bhttchyy ve k. [21] tvmnın utubet ve k yğışındn etkilenmediğini, ksine bu vklın yz ylınd ve özellikle hft sonlınd dh fzl olduğu sonucunu elde etmişledi. Gutemn ve k. [22] cil sevis bşvuu stleini incelediklei çlışmlınd gece stleinde hst yoğunluğunun dh z olduğu, nck hst ytışının gündüz stleine onl dh fzl olduğu sonucunu elde etmişledi. Yine Akdeniz Ünivesitesi nde ypıln bi çlışmd [10] benze sonuçl elde edilmişti. Emet ve kdşlı [23] d yptıklı çlışmlınd hst syısının yz ylınd dh fzl olduğunu bulmuşldı. Bizim çlışmmızd ise litetüle uyumlu olk gece stleinde [24-08 sı] hst syısı çok z olup günün diğe dilimleinde oldukç yüksekti. Ayıc en fzl bşvuu syısı Alık yınd iken ve en z bşvuu syısı Nisn yındydı ve kış mevsimine yklştıkç bşvuu syısı tış göstemekte, yz mevsimine doğu ise zlış göstemekteydi. Acile bşvun hstlın tnı sistemlei değelendiildiğinde 2/3 lük kısmının kdiyovsküle sistem, gstoenteolojik sistem, nöolojik sistem ve tvm hstlındn oluştuğu göüldü. Kdiyovsküle sistem gubundki hstld en sık göülen şikyetle göğüs ğısı ve hipetnsiyon iken, gstoenteolojik sistem gubund kın ğısı, nöolojik sistem gubund seebovsküle hstlıkl ve tvmd ise ekstemite tvmlı idi. CDC [13] ştımsın göe kın ğısı, göğüs ğısı, teş ve öksüük tüm bşvuulın yklşık beşte biini oluştumktdı ve üst solunum yolu hstlıklının en sık tnı konn hstlık olduğu sptnmıştı. Kılıçsln ve k. [10] yptıklı çlışmlınd en sık konuln tnının üst solunum yolu enfeksiyonu olduğunu tespit etmişledi. Çlışmmızd ise bşvun hstlın bşvuu şikâyetlei ve hstlık tnılı 2002 yılı CDC veilei ile benze özellik göstemekteydi. Edine ve kdşlı [14] yptıklı çlışmlınd hstneye ytış onını %40, sevk onın ise %1,7 olk tespit etmişledi. Kılıçsln ve k. [10] ise cil sevisten ytış onını %12,5 olk bulmuşldı. Bizim çlışmmızd ise hstlın büyük bi çoğunluğunun yktn tetkik ve tedvi edildiği, sdece %4 ünün ytııldığı ve %1 inin sevk edildiği tespit edilmişti. Bu onl litetü veileinden dh düşüktü. Ayıc hst ytışlı detylı bi şekilde nliz edildiğinde en fzl ytış ypıln kliniklein kdiyoloji, genel cehi, otopedi ve beyin cehisi olduğu göülmüştü. Ytııln hstlın ise klinik bilgileinden elde edilen veilee göe %45 inin şif ile tbucu edildiği, %6,5 inin ise öldüğü tespit edilmişti. Sonuç olk, veilen hizmetin klitesinin ve yeteliliğinin dh iyi belilenebilmesi için hst veileinin iyi bi kyıt sistemi ile toplnmsı, bunlın nliz edileek ilgili kliniklele ve yönetimle pylşılmsı geekmektedi. Bu hizmet klitesinin değelendiilmesinde olduğu kd, geleceğe yönelik hizmetlein ypılndıılmsınd d önemli ktkı sğlycktı. Ayıc cil sevisledeki hst yoğunluğu zltmk, uygunsuz bşvuulının önüne geçebilmek ve dh kliteli bi hizmet veebilmek için biinci bsmk sğlık hizmetleinin klitesi tıılmlı, hstl eğitilmeli, sğlık çlışnlı yeteli syı ve kpsiteye getiilmelidi. Çık Çkışmsı ve Finnsmn Beynı Bu çlışmd çık çkışmsı ve finnsmn destek lındığı beyn edilmemişti. Kynkl 1. Hollimn CJ. Designing new emegency medicine fcility. Acil Tıp Degisi 2001;1(1): Delet RW, Kinse D, Ry L, Hmilton B, McKenzie J. Pospective identifiction nd tige of nonemegency ptients out of n emegency deptment: A 5-ye study. Ann Emeg Med 1995;25(2): Andulis DP, Kellemnn A, Hintz EA, Hckmn BB, Weslowski VB. Emegency deptments nd cowding in United Sttes teching hospitls. Ann Emeg Med 1991; 20(9): Weinick RM, Zuveks SH, Cohen JW. Rcil nd ethnic diffeences in ccess to nd use of helth ce sevices, 1977 to Medi Ce Res Rev 2000:57(Suppl 1): Colemn P, Ions R, Nicholl J. Will ltentive immedite ce sevices educe demnds fo non-ugent tetment t ccident nd emegency? Emeg Med J 2001;18(6): Afillo J, Minovich A, Afillo M, Colcone A, Lége R, Unge B, et l. Nonugent emegency deptment ptient chcteistics nd bies to pimy ce. Acd Emeg Med 2004;11(12): Bezzin AJ, Smith PB, Comwell D, Eg K: Pimy ce ptients in the emegency deptment: who e they? A eview of the definition of the pimy ce ptient in the emegency deptment. Emeg Med Austls 2005; 17(5-6): Okty C, Cete Y, Ey O, Pekdemi M, Guneli A: Appopiteness of emegency deptment visits in Tukish univesity hospitl. Cot Med J 2003;44(5): Oteino D, Peio S, Clvo R, Sutil P, Fenández O, Péez G, et l. Accident nd emegency deptment inppopite utiliztion. An evlution with explicit citei. Gc Snit 1999; 13(5): Kılıçsln İ, Bozn H, Okty C,Göksu E. Tükiye de Acil Sevise Bşvun Hstlın Demogfik Özelliklei. Tükiye Acil Tıp Degisi 2005;5(1): Sullivn AF, Richmn IB, Ahn CJ, Auebch BS, Pllin DJ, Schfemeye RW, et l. A Pofile of US emegency deptments in Ann Emeg Med 2006; 48(6): McCig LF, But WC. Ntionl Hospitl Ambulotoy Medicl Ce Suvey: 1999 emegency deptment summy. Adv Dt 2001; 25(320): McCig LF, But CW. Ntionl hospitl mbultoy medicl ce suvey: 2002 emegency deptment summy. Adv Dt 2004;18(340): Edine T, Edine Y, Atmc B, Keskin S. Yüzüncü yıl ünivesitesi tıp fkültesi cil sevis hstlının özelliklei. Vn Tıp Degisi 2008;15(4): Civne M. Bi devlet hstnesinin cil sevisine bşvun hstlın nlizi. Sğlık ve Toplum Degisi 1999;9(1): Güsoy ŞT, ÇiçeklioğluM, Tük M, Sözbilen M. E.Ü.T.F cil sevisine bi yıl içinde bşvun hstlın sosyodemogfik özellikleinin ve bşvuu zmnlının değelendiilmesi. Ege Tıp Degisi, 1999; 38(2): Glss R, Fiedmn D. Tends in the demnd fo emegency oom sevices: the Mount Sini Hospitl. Mount Sini J Med 1977;44(4): Hollemn DR, Bowling RL, Gthy C. Pedicting dily visits to wlk-in clinic nd emegency deptment using clend nd wethe dt. J Gen Inten Med 1996;11(4): Btl H, Tench J, McMilln S, Adms J, Mehle PS. Pedicting ptient visits to n ugent ce clinic using clend vibles. Acd Emeg Med 2001;8(1): Atheton WG, Hpe WM, Abms KR. A ye s tum dmissions nd the effect of the wethe. Int J Ce Injued 2005;36(1): Bhttchyy T, Millhm FH. Reltionship between wethe nd sesonl fctos nd tum dmission volume t Level I tum cente. J Tum 2001;51(1): Guttemn JJ, Fnszek JB, Mudy D, Giffod M. The 1980 ptient ugency study: Futhe nlysis of the dt. Ann Emeg Med 1985;14(12): Emet M, Uzkese M, Eoğlu M, Asln S, Çkı Z. Bi devlet hstnesi cil sevisine bi yıld bşvun hstlın zmnl ilişkisi. Euosin J Med 2007;39(2): Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 5

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3 e in A þ t ý m Use of Emegency Deptment by Eldely Ptients l n i j i O O i g Geitik Hstlın Acil Sevisi Kullnımı h c s Re l Acil Sevisde Geitik Hst / Eldely Ptients in Emegency Deptment Ohn Akpın 1, Kenn

Detaylı

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l e A þ t ý m Significnce of C-ective Potein in the Endoscopic Retogd Cholngiopncetogphy Relted Pncetitis l n i j i O O i g in Endoskopik Retogd Kolnjiopnketogfi Sonsı Pnketitin Tkibinde C-ektif Poteinin

Detaylı

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l e A þ t ý m In Pimy Helth Ce Childhood Immuniztion Sevices Costs, Pctices l n i j i O O i g in Biinci Bsmk Sğlık Hizmetleinde Çocukluk Çğı Bğışıklm Hizmetlei Mliyetlei, Uygulmlı h c s Re l Çocukluk Çğı

Detaylı

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h e A þ t ý m The Efficcy of Mew Scoe in Renl Tnsplnt Recipients Refeed to Emegency Deptment l n i j i O O i g in Acil Sevise Bşvun Renl Tnsplnt Hstlınd Mew Skounun Mobidite Belileme Etkinliği h c s Re l

Detaylı

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty e in A þ t ý m Results of Totl Hip Athoplsty l n i j i O O i g Totl Klç Potezi Sonuçlımız h c s Re l Klç Potezi / Totl Hip Athoplsty Hlil Gökçe 1, Tık Altunkılıç 2, Snc Sebest 1 1 Vn Bölge Eğitim Aştım

Detaylı

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Re The Effects of Sugicl Tetment on Elbow nd Hnd Functions in Gtlnd Type 3 Childen s Humeus Supcondyl Fctues with Posteio Appoch Posteio Giişimle Tedvi Edilen Gtlnd

Detaylı

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain e l A þ t ý m The Effect of Bck School Pogm on Fe Avoidnce Behvio, Disbility nd Pin in Chonic Mechnic Low Bck Pin n i j i O O i g in Konik Meknik Bel Ağısınd Bel Okulu Pogmının Ağı, Özü ve Koku Kçınm Dvnışı

Detaylı

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l e A þ t ý m Pin, Depession nd Qulity of Life in Ptients with Chonic Cevicl Miyofscil Pin Syndome l n i j i O O i g in Konik Sevikl Miyofsiyl Ağı Sendomlu Hstld Ağı, Depesyon ve Yşm Klitesi h c s Re l Konik

Detaylı

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l e A þ t ý m Refel to the Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses Pttens of the Inmtes nd Convicts l n i j i O O i g in Tutuklu ve Hükümlülein Hstneye Sevk Nedenlei ve Acil Ambulns Kullnımı Özelliklei

Detaylı

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l e A þ t ý m Uine Iodine Excetion nd Iodine Deficiency Sttus in School Age Childen t Ispt Povince l n i j i O O i g in Ispt İli Okul Çğı Çocuklınd İd İyot Atılımı ve İyot Eksikliği Duumu h c s Re l Ispt

Detaylı

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Employee Stisfction in Hospitls with Afilsyo; Smple of Tining nd Resech Hospitl of Univesity of Muğl Sıtkı Koçmn Afilisyon Uygulnn Hstnelede Çlışn Memnuniyeti; Muğl

Detaylı

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Does D2 Lymph Node Dissection Incese Mobidity nd Motlity in Gstic Cnces? Mide Knseinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Mobidite ve Motliteyi Attıı mı? h c s Re l Mide Knseleinde

Detaylı

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O e in A þ t ý m Agophobi nd Pnic Disode: A Comptive Study l n i j i O O i g Agofobi ve Pnik Bozukluk: Kşılştımlı Bi Çlışm h c s Re l Agofobi ve Pnik Bozukluk / Agophobi nd Pnic Disode Ayşegül Kt¹, M. Hkn

Detaylı

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3 e in A þ t ý m Ou Sedtion Expeience on Mentlly Retded Ptients l n i j i O O i g Mentl Retde Hstldki Sedsyon Deneyimleimiz h c s Re l Mentl Retdsyon ve Sedsyon / Mentl Retdtion nd Sedtion Metin Alkn 1,

Detaylı

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood e in A þ t ý m Çocukluk Çğınd Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı l n i j i O O i g Chest Tums due to Bicycle ccident in Childhood h c s Re l Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı / Chest Tums due to Bicycle Accident

Detaylı

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h e A þ t ý m Choosing the Access Site in ecuneous Nepholithotomy: Is Intecostl Appoch s Sfe s Subcostl? l n i j i O O i g in ekütn Nefolitotomi de Giiş Yeinin Seçimi: İntekostl Giiş Subkostl Kd Güvenli

Detaylı

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of 30 Ptients with Gynecomsti Sugiclly Teted Cehi Tedvi Uygulnn 30 Jinekomstili Hstnın Değelendiilmesi h c s Re l Jinekomsti Cehisi / Sugey of Gynecomsti Nuettin

Detaylı

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i.

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i. e A þ t ý m Anlysis of Depession nd Anxiety Levels in Ptients with Dyspne l n i j i O O i g in Dispneli Hstlın Depesyon ve Kygı Düzeyleinin Anlizi h c s Re l Dispne ve Kygı / Dyspne nd Anxiety Sevet Kyhn

Detaylı

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l e A þ t ý m The Pevlence of Obesity in Fist Ye Pimy School Students in Nine Disticts of İzmi Povince l n i j i O O i g in İzmi e Bğlı Dokuz İlçede İlköğetim Biinci Sınıf Öğencileinde Obezite Sıklığı h

Detaylı

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years?

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years? e A þ t ý m How did the Genel Sugey Deptment of Tining Hospitl Chnge in Ten Yes? l n i j i O O i g in Eğitim Hstnesi Genel Cehi Kliniği 10 Yıld Nsıl Değişim Göstedi? h c s Re l Cehi Kliniğinde Değişim

Detaylı

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h e A þ t ý m Multiple Anlyses of the Fctos Affecting the Utiliztion of Antentl Ce: A Middle Antoli Smple l n i j i O O i g in Doğum Öncesi Bkım Almyı Etkileyen Fktölein Çoklu Anlizi: Bi İç Andolu Öneği

Detaylı

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results e A þ t ý m Ostium Secundum Type Atil Septl Defect Afte Sugicl Tetment of Ely nd Long-Tem Results l n i j i O O i g in Ostium Sekundum Tipi Atiyl Septl Defektlein Cehi Tedvisi Sonsı Eken ve Uzun Dönem

Detaylı

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1 e A þ t ý m Investigtion of Thyoid Metbolism Diseses in Küthy Region l n i j i O O i g in Küthy Bölgesinde Tioid Metbolizmsın Bğlı Hstlıklın Aştıılmsı h c s Re l Tioid / Thyoid Mehmet Yk 1, Zuhl Yıldıım

Detaylı

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l e A þ t ý m Compison of Rnge of Motion Afte Totl Knee Posthesis Accoding to Diffeent Type of Posthesis l n i j i O O i g in Totl Diz Potezi Sonsı Heket Açıklığının Fklı Potez Tipleine Göe Kşılştıılmsı

Detaylı

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l e A þ t ý m Feeding Behvio nd Nutition Eduction in Pimy School Students: A School-Bsed Study l n i j i O O i g in İlköğetim Öğencileinde Beslenme Dvnışlı ve Beslenme Eğitimi: Okul Tbnlı Bi Çlışm h c s

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l e A þ t ý m Benign Postt Hipeplzisi Tedvisinde Kullnıln Döt Alf Blokö Ajnın Etkinlikleinin Kşılştıılmsı l n i j i O O i g in Compison the Efficcy of Fou Diffeent Alph Blockes in the Tetment of Benign Posttic

Detaylı

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of Tblets Divisibility in Phmcoeconomic Aspects Tbletlede Bölünebililiğin Fmkoekonomik Açıdn Değelendiilmesi h c s Re l Tbletlei Bölmek Ekonomik mi? / Is it Cost-Sving

Detaylı

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients e A þ t ý m Evlution of HbA1c Levels nd Postoetive Atil Fibilltion in Dibetic Ptients l n i j i O O i g in Diybetik Hstld HbA1c ile Postoetif Atiyl Fibilsyon İlişkisinin Değelendiilmesi h c s Re l Postoetif

Detaylı

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l e A þ t ý m The Evlution of Fiboblst Gowth Fcto 23 Levels in Hypogondotopic Hypogondism l n i j i O O i g in Hipogondotopik Hipogondizmde Fiboblst Gowth Fktö 23 Seviyesinin Değelendiilmesi h c s Re l (Hipogondotopik

Detaylı

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h e A þ t ý m Pemenstul Symptom Sceening Tool: A Useful Tool fo DSM-5 Pemenstul Dysphoic Disode l n i j i O O i g in Aybşı Öncesi Belitilei Tm Geeci: DSM-5 Aybşı Öncesi Disfoi Bozukluğunu Tmd Kullnışlı bi

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Cp nd Feitin Levels in Petem Lbo nd Pemtue Membne Ruptued Cses l n i j i O O i g in Petem Eylem ve Petem Eken Membn Rüptüü Olgulınd Feitin ve Cp Düzeyleinin Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Keywords Fall, Childhood, Trauma.

Keywords Fall, Childhood, Trauma. e in l A þ t ý m Çocukluk Çğınd Düşmeye Bğlı Toks Tvmlı n i j i O O i g Chest Tums due to Fll in Childhood h c s Re l Çocukluk Çğınd Toks Tvmlı / Chest Tums in Childhood Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Melek 2

Detaylı

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4 Geltine Solutions in Mjo Othopedic Sugey l n i j i O O i g in Mjo Otopedik Cehide %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l e A þ t ý m Compison of Lumb Disc Henition nd Degenetion Reltionship with the Sgittl Mophology of the Spine l n i j i O O i g in Omugnın Sgittl Mofolojisi ile Lombe Disk Henisi ve Dejenesyonun Kşılştıılmsı

Detaylı

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l e A þ t ý m Musculoskeletl Pin nd Qulity of Life Among Obese Childen l n i j i O O i g in Obez Çocukld Ks İskelet Sistemi Ağılı ve Yşm Klitesi h c s Re l Obez Çocukld Muskuloskeletl Ağı / Musculoskeletl

Detaylı

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n l A þ t ý m Blneotepi Göen Yşlı Hstld Cilt Anlizi n i j i O O i Demtologic Anlysis in Eldely Ptients Duing Blneothepy h c e s Re g in l Blneotepi / Blneothepy Selçuk Özdogn 1, Ekn Ky 1, Ali Hikmet Ky 1,

Detaylı

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h e A þ t ý m Mlignnt Mesotheliom: Clinicl, Pthologicl nd Rdiologicl Findings l n i j i O O i g in Mlign Plevl Mezotelyom: Klinik, Ptolojik ve Rdyolojik Bulgul h c s Re l Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom

Detaylı

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l e A þ t ý m Mtue Cystic Tetom of the Ovy Clinicl, Rdiologicl nd, Histopthologic Aspects l n i j i O O i g in Ovein Mtü Kistik Tetomunun Klinik Rdyolojik ve Histoptolojik Özelliklei h c s Re l Ovein Mtü

Detaylı

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h e A þ t ý m Symptom Modifying Effect of Colchicine in Ptients with Knee Osteothitis l n i j i O O i g in Diz Osteotitli Hstld Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h c s Re l Diz Osteotitinde Kolşisin

Detaylı

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1 e l A þ t ý m A Study on Qulity of Life in Ptients with Dibetes n i j i O O i g Dibet Hstlın Kliteli Yşmsı Üzeine Bi Aştım in h c s Re l Diybet ve Yşm Klitesi / Dibetes nd Qulity of Life Müchit Sbi Bilgin

Detaylı

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium e A þ t ý m Investigtion of Some Hemtologicl nd Biochemicl Pmetes in Pegnncy nd Ely Puepeium l n i j i O O i g in Hmilelikte ve Eken Puepeiumd Bzı Hemtolojik ve Biyokimysl Pmetelein Aştıılmsı h c s Re

Detaylı

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1 e l A þ t ý m A Five Ye Motlity Anlysis in Chest Disese Hospitl Locted in Est Blckse Region n i j i O O i g in Doğu Kdeniz Bölgesindeki Bi Göğüs Hstlıklı Hstnesinde Beş Yıllık Motlite Anlizi h c s Re l

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ 233 JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ Hüly SARAK Abduhmn SATMAN ÖZET Litetüde jeoteml ezevu dvnışlını modelleyen çeşitli modelle mevcuttu. Bunl üetim debisi zlm yöntemi, boyutsuz ezevu modellemesi

Detaylı

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l e A þ t ý m Effect of Electomgnetic Field (Wi-Fi) on the Pnces: Role of Selenium nd L-Cnitine l n i j i O O i g in Elektomnyetik Alnın (Wi-Fi) Pnkes Dokusun Etkisi: Selenyum ve L-Cnitin in Rolü h c s Re

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ2 FİZİK-II Ank Ünivesitesi Fen Fkültesi Kimy Bölümü 24-25 Bh Yıyılı Bölüm-4 Ank Aysuhn OZANSOY Bölüm 4. Elektiksel Potnsiyel. Elektiksel Potnsiyel Eneji 2. Elektiksel Potnsiyel ve Potnsiyel Fk 3. Noktsl

Detaylı

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h e A þ t ý m Efficcy of Kefi on the Relese of Lysosoml Poteses Afte Expemintl Spinl Cod Tum l n i j i O O i g in Deneysel Omuilik Ylnmlınd Kefiin Lizozoml Poteslın Slınımı Üzeine Etkisi h c s Re l Kefi,

Detaylı

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women e r l Ar þ t ý r m The Knowledge About Nutrition During Pregnncy, the Eting Hbits nd the Affecting Fctors in the Pregnnt Women n i j ri O O i g in Gebelerin Gebelikte Beslenme Konusundki Bilgi Düzeyleri,

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI V. Ulusl Üetim Aştımlı Sempozyumu, İstbul Ticet Üivesitesi, 25-27 Ksım 2005 ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Tme EREN Kııkkle Üivesitesi

Detaylı

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: POLİKLİNİKLERDEN YD DİĞER YTKLI SERVİSLERDEN HSTNIN GELİŞİ T.C. CELL BYR ÜNİVERSİTESİ HFS SULTN HSTNESİ YYIN TRİHİ:28.03.2008 REVİZE TRİHİ: 15.01.2016 DOKÜMN NO:PŞ-09 BSKI NO:01 REVİZE NO:01 SYF

Detaylı

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB2014480105 Çocuk Acil Ünitesine Bşvurn 0-18 Yş Arsı Zehirlenme Olgulrının İncelenmesi Dilek Aygin 1, Hnde Açıl 1 ÖZET: Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme

Detaylı

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases e l A þ t ý m Yüzyedi Spontn Pnömotoks Olgusund Klinik Deneyimimiz n i j i O O i g in A Review of ou Clinicl Expeience: 107 Spontneus Pneumothox Cses h c s Re l Spontn Pnömotoks / Spontn Pnömotoks Ufuk

Detaylı

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee zi ke si e e M sit esi ı y ltü nive edi nlığ ü l K k iz Ü Be şk ü n t e y ı B At Akd Aln s Od t e c i T y n Al Düzenleme Kuulu Ognizing Committee Pof. D. Osmn HORATA Pof. D. İsfil KURTCEPHE Pof. D. Muhem

Detaylı

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study e l A þ t ý m Is Sugicl Biopsy Necessy fo Dignosis of Intestitil Lung Diseses: A Retospective Clinicl Study n i j i O O i g in İntestisyel Akciğe Hstlıklınd Cehi Biyopsi Geekli Midi: Retospektif Klinik

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

Sosyal Medya Araçları Türkiye deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek için kullanılabilir mi?

Sosyal Medya Araçları Türkiye deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek için kullanılabilir mi? Sosyl Medy Arçlrı Türkiye deki Grip Benzeri Hstlıklrı Sptybilmek için kullnılbilir mi? Bşk OĞUZ YOLCULAR, Selen BOZKURT, Uğur BİLGE, Deniz ÖZEL, 1. Giriş Biyoisttistik ve Tıbbi Bilişim AD, Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l e r Ar þ t ý r m Comprison of Intubtion with Double Lumen nd Single Lumen Tube in Terms of Hemodynmic Response l n i j ri O O i g in Çift Lümenli ve Tek Lümenli Tüple Entübsyonun Hemodinmik Ynıt Açısındn

Detaylı

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging e l A þ t ý m Compsion of Optic Neve Hed with Steeophotometic nd Scnning Lse Ophthlmoscopic Imging n i j i O O i g in Optik Sini Bşının Steeofotometik ve Scnning Lse Oftlmoskopik Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak X U10 0 US D/ TRY (S ğ t f ) 26 Mt 2013 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 82,765.6 Piys Değei-TÜM ($m) 321,134.8 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,731.9 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,258.63 Yutdışı piysl

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU FRÇASZ DOĞRU AKM MOOR SİSEMİNİNİN DENEYSE OARAK GERÇEKEŞİRİMESİ VE SİMÜASYONU Es KANDEMİR 1 H.ık DURU 2 Si ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esoy BEŞER 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fkültesi Koceli Ünivesitesi,

Detaylı

BİRECİK MYO MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI N.Ö DERS İÇERİKLERİ 1.YIL1. YARIYIL (1. SINIF GÜZ YARIYILI)

BİRECİK MYO MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI N.Ö DERS İÇERİKLERİ 1.YIL1. YARIYIL (1. SINIF GÜZ YARIYILI) BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 1.SINIFGÜZYARIYILI (1.Yrıyıl) Sır D.Kodu DERSİN ADI Uygulm 1 1205141 TÜRK DİLİ-I 2 0 2 Z 2 2 1205142 ATATÜRK İLKELERİVEİNKILAPTARİHİ-I

Detaylı

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller Eleco 2014 Elektik Elektonik ilgisy ve iyomedikl Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Ksım 2014, us Linee Olmyn DC Sevo Motoun ulnık Mntık Denetleyici ile Hız Denetimi Nonline DC Sevo Moto Speed Contol with

Detaylı

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Kriz Dergisi 1(3): 129-133 HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Dr. Ahmet Rıft ŞAHİN*, Dr. Aysen ÖZKAN** Özet: İntihr girişimi nedeniyle medikl vey cerrhi tedvi gerektiren 3 hstnın dosylrı incelendi.

Detaylı

KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ ÖRNEKLER BİR KUYRUK SİSTEMİNİN ÖRNEKLER

KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ ÖRNEKLER BİR KUYRUK SİSTEMİNİN ÖRNEKLER KUYRUK SİSTEMİ VE SİSTEM SİMULASYONU 5. KUYRUK SİSTEMLERİ Bi kuyuk sistemi; hizmet veen bi veya biden fazla sevise sahipti. Sisteme gelen müşteile tüm sevislei dolu bulusa, sevisin önündeki kuyuğa ya da

Detaylı

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti X U1 US D/ TRY (S ğ t f ) Mt 13 Cum Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 1 8,373.9 Piys Değei-TÜM ($m) 319,91.9 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,4.4 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,61.47 Yutdışı piysl Bosl Kpnış

Detaylı

SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ

SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ Bi kuyuk sistemi; hizmet veen bi veya biden fazla sevise sahipti. Sisteme gelen müşteile tüm sevislei dolu bulusa, sevisin önündeki kuyuğa

Detaylı

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır.

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır. RİJİT (KTI) CİSMİN KİNEMTİĞİ Ktı cisimlein heketleinin tnımlnmsı e nlizi iki yönden önem tşı. iincisi sıkç kşılşıln bi duum olup mç, değişik tipte km, dişli, çubuk e bu gibi mkin elemnlını kullnk belili

Detaylı

DERS 12. Belirli İntegral

DERS 12. Belirli İntegral DERS Belili İntegl.. Bi eği ltınd kln ln. Bi [, ] kplı lığı üzeinde süekli i onksionu veilmiş olsun ve e [, ] için olduğunu kul edelim. in giği ile ekseni sınd kln ölgenin lnı ile u deste göeeğimiz elili

Detaylı

Knowlodge of Tuberculosis Among Health Higher School Students. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Tüberküloz Bilgi Düzeyi. n i. j O.

Knowlodge of Tuberculosis Among Health Higher School Students. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Tüberküloz Bilgi Düzeyi. n i. j O. e l A þ t ý m Knowlodge of Tubeculosis Among Helth Highe School Students n i j i O O i g in Sğlık Yüksekokulu Öğencileinin Tübeküloz Bilgi Düzeyi h c s Re l Tübeküloz Bilgi Düzeyi / Tubeculosis Knowledge

Detaylı

Factors Affecting Success and Complication of Percutaneous Nephrolithotomy

Factors Affecting Success and Complication of Percutaneous Nephrolithotomy e l A þ t ý m Fctos Affecting Success nd Compliction of Pecutneous Nepholithotomy n i j i O O i g in Pekütn Nefolitotomide Bşıyı ve Kompliksyonlı Etkileyen Fktöle h c s Re l Pekutn Nefolitotomi / Pecutneous

Detaylı

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Sugmmdex nd Neostigmine in Shot Tem Sugey l n i j i O O i g in Kıs Süeli Cehide Sugmmdeks ile Neostigminin Kşılştıılmsı h c s Re l Sugmmdeks ile Neostigmin Kşılştıılmsı / Compison

Detaylı

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4 BASİ AİNEER BÖÜ 4 ODE SORU DE SORUARIN ÇÖZÜER fi ip fiekil-i fi fiekil-i ip N fiekil-ii fiekil-ii Çuuklın he iinin ğılığın diyelim Şekil-I de: Desteğe göe moment lısk, Şekil-I de: Şekil-II de: 4 ESEN AINARI

Detaylı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı Yüksek syıd mklelerin sırrı Prof. Dr. Metin Blcı Türk ilim cmisının 2010 yılınd en çok yyın yptığı ilk 10 ilimsel derginin nlizini yptı. Bun göre toplm 21.529 mklenin %10 unun çok düşük düzeyde ve üstelik

Detaylı

Cost Analysis of Patients with Upper Gastrointestinal Hemorrhage. Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması ile Başvuran Hastaların Maliyet Analizi.

Cost Analysis of Patients with Upper Gastrointestinal Hemorrhage. Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması ile Başvuran Hastaların Maliyet Analizi. e r l Ar þ t ý r m Cost Anlysis of Ptients with Upper Gstrointestinl Hemorrhge n i j ri O O i g in Üst Gstrointestinl Sistem Knmsı ile Bşvurn Hstlrın Mliyet Anlizi h c r s Re l Üst Gstrointestinl Knm Mliyeti

Detaylı

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi TURKMIA 10 Proceedings 26 VII. Ulusl Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri Web Tbnlı Yoğun Bkım Krr Destek Sistemi Deniz ÖZEL, Uğur BİLGE, Neşe ZAYİM, Melike CENGİZ Osmn SAKA b, Ftih ÖZBEK, Biyoisttistik ve

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

LYS1 / 3.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 3.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ . `n 5j- `n- j - n - n vey n- n n 8. 8 8 LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp: evp:. - f p$ f - p f p 9 - - 5! 5 -! 5 5 5. 8... 5 5. 5.. y 8 8 5 5... z < y < z _. ` j. $ ` j ` ise y. ` j y $ ` j ` j yk. `

Detaylı

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases e r Ar þ t ý r m Eş zmnlı Bilterl Spontn Pnömotorks: 11 Olgunun Retrospektif Anlizi l n i j ri O O i g in Simultneus Bilterl Spontneus Pneumothorces: A Retrospective Anlysis of 11 Cses h c r s Re l Bilterl

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

Evalution of Autoimmunity in Patients with Primary Cutaneous Vasculitis l

Evalution of Autoimmunity in Patients with Primary Cutaneous Vasculitis l e r Ar þ t ý r m Evlution of Autoimmunity in Ptients with Primry Cutneous Vsculitis l n i j ri O O i g in Primer Kutnöz Vskülitli Hstlrd Otoimmünitenin Değerlendirilmesi h c r s Re l Primer Kutnöz Vskülit

Detaylı

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ .. (,! Z ) min için! `, j LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp:. {,,,,,, 7,, 9} Z/'te $ 7,,. $,,. $ 9,,. k ve k ve k ve k f p f p f p f pf pf p evp:. ` j! k 7 ` j! ` j` j 7 ` j!! `-j! `- j!!!.. b. c b c b

Detaylı

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2 e l A þ t ý m Ely Results of Antomic Double Bundle Anteio Cucite Ligment Reconstuction n i j i O O i g in Antomik Çift Demet Ön Çpz Bğ Rekonstüksiyonunun Eken Dönem Sonuçlı h c s Re l Çift Demet Ön Çpz

Detaylı

l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia

l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia e l A þ t ý m The Effect of Lidocine Eniched Cdioplegi on Myocdil Ischemi-Repefusion Injuy n i j i O O i g in Lidokin İle Zenginleştiilmiş Kdiyoplejinin Miyokdiyl İskemi-Repefüzyon Hsı Üzeine Etkisi h

Detaylı

Günlük Bülten. 09 Nisan 2013. TÜİK Şubat ayı sanayi üretim rakamlarını açıkladı

Günlük Bülten. 09 Nisan 2013. TÜİK Şubat ayı sanayi üretim rakamlarını açıkladı X U10 0 USD/T RY (S ğ t f ) 09 Nisn 2013 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 83,346.5 Piys Değei-TÜM ($m) 327,914.7 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 93,738.0 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,470.23 Yutdışı

Detaylı

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL FİZK 14-22 Des 7 ELEKTRIKSEL POTANSIYEL D. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölümü Kynkl: -Fizik 2. Cilt (SERWAY) -Fiziğin Temellei 2.Kitp (HALLIDAY & RESNIK) -Ünivesite Fiziği (Cilt 2) (SEARS ve ZEMANSKY) www.ovgun.com

Detaylı

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment e l A þ t ý m Foot Disbility in Ptients with Ankylosing Spondylitis: A Clinicl nd Ultsonogphic Assessment n i j i O O i g in Ankilozn Spondilitli Hstld Ayk Dizbilitesi: Klinik ve Ultsonogfik Değelendime

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: HSTNIN GELİŞİ T.C. CELL BYR ÜNİVERSİTESİ HFS SULTN HSTNESİ YYIN TRİHİ:28.03.2008 REVİZE TRİHİ: 15.01.2016 DOKÜMN NO:PŞ-06-F BSKI NO:01 REVİZE NO:01 SYF NO:1/6 -YTKLI TEDVİ HİZMETLERİ PROSES KIŞ

Detaylı

Araştırmalar / Researches. Sibel Serin 1, Yıldız Okuturlar 2, Ayşe Gözkaman 2, Belkıs Nihan Coşkun 2, Vehbi Yağız 1, Kamil Dilek 3

Araştırmalar / Researches. Sibel Serin 1, Yıldız Okuturlar 2, Ayşe Gözkaman 2, Belkıs Nihan Coşkun 2, Vehbi Yağız 1, Kamil Dilek 3 Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB.20141014064600 Romtoid Artritli ve Ankilozn Sondilitli Hstlrd Adlimumb ve İnfiliksimb Kullnımının İnflmtuvr Belirteçler, Sitokinler ve Mtriks Metlloroteinz-3 Düzeylerine

Detaylı

KESİTSEL ARAŞTIRMALAR

KESİTSEL ARAŞTIRMALAR KESİTSEL RŞTIRMLR KESİTSEL RŞTIRMLR PREVLNS RŞTIRMSI DURUM SPTM RŞTIRMSI ROSSSETIONL STUDY ROSSSETIONL SURVEY PREVLNE STUDY BSELINE SURVEY 1 2 Kesitsel çalışmalar, belirli bir populasyonda, belirli bir

Detaylı

Velilere Yönelik Soru Formu

Velilere Yönelik Soru Formu Velilere Yönelik Soru Formu Eğitim Stndrtlrı Pilot Çlışmsı 4. Sınıf Mtemtik Okul Sınıf Öğrenci Sevgili veliler, Sevgili velyet shipleri, Çocuğunuzun sınıfı, mtemtik eğitim stndrtlrın ilişkin bir pilot

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji AD, Sakarya, 2 Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Konya, 3

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji AD, Sakarya, 2 Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Konya, 3 e l A þ t ý m The Compison of BCG Mintennce Tetments in High Gde Bldde Tumo Ptient n i j i O O i g in Yüksek Riskli Mesne Tümölü Hstld Uygulnn İdme BCG Tedvileinin Kşılştıılmsı h c s Re l Tm Doz ve Yım

Detaylı

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90 X U 00 USD/ T RY (S ğ t f ) 03 Nisn 203 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 00 86,026.7 Piys Değei-TÜM ($m) 334,67. Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 95,660.3 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m),648.89 TÜFE'de Mt yınd

Detaylı

Surgical Treatment of Hemoptysis: Analysis of 17 Cases. Hemoptizide Cerrahi Tedavi:17 Olgunun Analizi. n i. j O. r l

Surgical Treatment of Hemoptysis: Analysis of 17 Cases. Hemoptizide Cerrahi Tedavi:17 Olgunun Analizi. n i. j O. r l e l A þ t ý m Sugicl Tetment of Hemoptysis: Anlysis of 17 Cses n i j i O O i g Hemoptizide Cehi Tedvi:17 Olgunun Anlizi in h c s Re l Hemoptizide Cehi Tedvi / Sugicl Tetment of Hemoptysis Ufuk Çobnoğlu

Detaylı