Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. değer üreten üniversite

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. değer üreten üniversite"

Transkript

1 Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ değer üreten üniversite DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2008

2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER ve TEMEL GÖSTERGELER KURUMUN GENEL FAALİYETLERİ ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI İÇ ve DIŞ ÇEVRE DEĞERLENDİRME YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME PERFORMANS GÖSTERGELERİ SONUÇ

3 GİRİŞ Bu Rapor Düzce Üniversitesi akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarına yönelik öz-değerlendirme bilgilerini içermektedir. Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi (YÖDEK) (Sürüm: 2007/1.1) kapsamında tüm üniversite birimlerinden gerekli bilgilerin alınması aracılığıyla hazırlanmıştır. Raporun içerdiği bilgiler iki aşamalı olarak değerlendirilmiştir. Bunlardan ilki YÖDEK Rehberi nin içerdiği öz değerlendirme modeli ve performans göstergelerine yönelik değerlendirme konularıdır. Öz değerlendirme modeli kapsamında kurumumuzun akademik ve idari personelinden Üniversitemize yönelik beklentiler, beklenen düzeyin seviyesine göre 5 li (beşli) gösterge üzerinden puanlanmıştır. Bu puanlar; Beklenen düzeyin çok altı : 1 puan, Beklenen düzeyin altı : 2 puan, Beklenen düzey : 3 puan, Beklenen düzeyin üstü : 4 puan, Beklenen düzeyin çok üstü: 5 puan, olarak ifade edilmiştir. İkinci aşamada ise, YÖDEK rehberinde öngörülen performans göstergelerine yönelik değerlendirmeler ortaya konulmuştur. Bu kapsamda ele alındığında, raporda yer alan değerlendirme puanları Düzce Üniversitesi birimleri ve mensuplarının kendilerini gelişme ve iyileşme perspektifinde nasıl ve nerede gördüklerini ifade etmekte olup, diğer yükseköğretim kurumlarının kendileri için benzer şekilde oluşturduğu puanlar temelinde kurumlar arası karşılaştırma ve sıralama için kullanılabilme niteliği taşımamaktadır. Önemli olarak düşünülen diğer bir nokta da raporun Yükseköğretim Kurumu nun(yök) tarihli 363/36458 sayılı yazısı kapsamında hazırlanmasıdır. Edinilen bilgiler kurumumuzun akademik ve idari personelinin geçmişe yönelik algılamalarını içerdiğinden elde edilen ortalamaların istenilen döneme ait değerlendirmelere yansıtabilmesi açısından yanlılık oluşturabilir. Aynı zamanda YÖDEK Rehberi nde önemli bir değişken olan iç ve dış paydaşların memnuniyetine yönelik değerlendirmeler Üniversitemizin 2008 yılında Stratejik Plan çalışmalarına yeni başlamış olması nedeniyle bulunmamaktadır. Hazırlanan bu raporun ilk bölümünde 2006 yılında kurulan Üniversitemizin gelişme sürecine özgü temel bilgiler sunulmakta, ardından YÖDEK Rehberi çerçevesinde tanımlanan iki aşamalı süreç ifade edilmektedir

4 1. KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER ve TEMEL GÖSTERGELER Düzce Üniversitesi, Değer üreten üniversite sloganını benimsemiş bir kurumdur. Öğrencilerin mesleki ve entelektüel gelişiminin yanı sıra, duyusal becerilerin kazandırılmasını sağlayacak birçok sosyal ve kültürel faaliyetlerin yürütülmesi ve buna uygun altyapı ve donanımın sağlanması için çaba göstermektedir. Üniversitelerin önemli bir paydaşı olan öğrencilere ilişkin veriler incelendiğinde, Üniversitemizde 3771 ön lisans, 2269 lisans, 99 lisansüstü olmak üzere toplam 6139 öğrenci olduğu görülmektedir(grafik 1) Ön Lisans Lisans Lisansüstü Grafik 1. Öğrenci dağılımı 2008 yılı itibari ile Üniversitemizde bulunan fakülte, bölüm ve programlar Tablo 1 de verilmiştir

5 Orman Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tablo 1. Mevcut Bölüm ve Eğitim-Öğretim Programları Orman Mühendisliği Tıp Fakültesi Sağlık Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Düzce Meslek Yüksekokulu Gümüşova Meslek Yüksekokulu Gölyaka Meslek Yüksekokulu Çilimli Meslek Yüksekokulu Cumayeri Meslek Yüksekokulu Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Akçakoca Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar İktisadi ve İdari Programlar Orman Endüstri Mühendisliği Peyzaj Mimarlığı Yapı Eğitimi Elektrik Eğitimi Makine Eğitimi Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Eğitim Bilimleri Biyoloji Fizik Kimya Matematik Türk Dili ve Edebiyat Psikoloji Sosyoloji Elektrik Endüstriyel Otomasyon Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama İklimlendirme Soğutma Mobilya Dekorasyon İnşaat Endüstriyel Elektronik Elektronik Haberleşme Otomotiv Makine Tekstil Tarım Alet ve Makineleri Muhasebe İşletme Makine, Resim ve Konstrüksiyon İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Metalografi Malzeme Muayenesi Turizm ve otelcilik E-ticaret Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Organik tarım Muhasebe Endüstriyel Kalıpçılık Bilgisayar Destekli tasarım ve Üretim Yapı Ressamlığı Harita Kadastro Uluslar arası Lojistik Lastik ve plastik Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü İşletme Muhasebe Dış Ticaret Turizm ve Otel İşletmeciliği

6 2008 yılı itibari ile akademik personel sayısı 548 olup, bunların 159 u öğretim üyesi, 284 ü araştırma görevlisi ve geriye kalanı ise diğer akademik personelden oluşmaktadır. Tablo 2. Öğretim Üyelerinin Cinsiyete Göre Dağılımı 2008 Sınıflara Göre Cinsiyet K E Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim- Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman TOPLAM Tablo 3. Öğretim Üyelerinin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Yaş 2008 Sayı (kişi) Yüzde(%) , , , , , , , ,64 TOPLAM Profesör Doçent Yrd.Doçent Öğretim görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman Grafik 2: 2007 ve 2008 yıllarında akademik personelin dağılımı İlgili dönemde öğrenim gören Tıpta Uzmanlık Öğrencisi sayısı (205) dahil edilmiştir

7 2008 yılında 176 sı Kadın, 372 si Erkek olmak üzere toplam 548 öğretim üyesi görev almış olup(tablo 2), tüm öğretim elemanlarının %32,85 inin (180 kişi) yaş arasında olduğu belirlenmiştir(tablo 3). Üniversitemizde idari personel olarak toplam 461 kişi görev yapmakta, bunların 393 ü kadrolu, 68 i sözleşmeli olarak çalışmaktadır. Düzce Üniversitesi nin mevcut ,83m 2, yerleşkeli alana sahip olduğu görülmektedir. Fakülte ve Yüksekokullarının hizmet sunduğu kapalı alanlar, farklı dağılımlara sahip olmakla birlikte toplam m 2 dir. Düzce Üniversitesi nin eğitimöğretim ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü toplam alan 49.51m 2, sosyal ve diğer hizmetler için sunduğu toplam fiziki alan ise m 2 dir. Üniversitemize yönelik temel bazı göstergeler Tablo 4 te görülmektedir. Tablo 4: Temel Göstergeler Öğrenci başına düşen yerleşke alanı 243,08 m 2 Öğrenci başına toplam kapalı alan 17,57 m 2 Öğrenci başına eğitim-öğretim ve araştırma alanı 8,06 m 2 Öğrenci başına sosyal ve diğer hizmet alanları 3,54 m 2 Öğrenci başına düşen derslik alanı 2,04 m 2 Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı 12 Öğretim elemanı başına idari personel oranı 1,18 Öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı(sci, SSCI ve AHCI) 0,56 Öğretim üyesi başına düşen proje sayısı(dpt, TUBİTAK, vb) 0,13 Öğretim üyesi başına proje sayısı Öğretim üyesi başına yayın sayısı Öğretim elemanı başına idari personel sayısı Öğretim elemanı başına öğrenci sayısı Öğrenci başına derslik alanı Öğrenci başına sosyal alan Grafik 3: 2007 ve 2008 yılına ait bazı temel göstergelerin karşılaştırılması - 7 -

8 2. KURUMUN GENEL FAALİYETLERİ 2.1. Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Üniversitemizin kurumsallaşmaya ilişkin faaliyetleri stratejik plan çalışmaları, alt ve üst yapı geliştirme, eğitim-öğretim, hukuki yapılanma ve idari yapılanmaya yönelik faaliyetler olmak üzere beş başlık altında aşağıda verilmiştir Stratejik Planlamaya İlişkin Faaliyetler Kurumsallaşma faaliyetleri altında değerlendirilebilecek önemli bir konu Üniversitemizde Stratejik Plan çalışmalarının başlatılmasıdır. Üniversitemiz Stratejik Plan çalışmaları dönemine yönelik olarak hazırlanmış olup, Üniversitemizin daha etkin ve dinamik bir yapıya kavuşmasında bir fırsat olarak görülmektedir. Stratejik Plan hazırlık çalışmalarının yürütülmesinde Üniversitemiz birimlerinin azami düzeyde sahiplenme ve katılımı esas alınmıştır. Aşağıda Üniversitemiz Stratejik Planı na yönelik yapılan çalışmalar verilmiştir. Stratejik planlama sürecine ilişkin ön-hazırlık çalışmaları Stratejik plan çalışmalarının başlatıldığının duyurulması ve Stratejik Planlama Kurulu ve Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi nin kuruluşu Akademik ve idari personele yönelik ön bilgilendirme toplantısı Stratejik Planlama Kurulu nun ve Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi nin Senatoda kabulü. Web sayfası tasarımı Birim stratejik planlama ekiplerinin oluşturulması Birimlerde durum analizlerinin yapılması ve misyon, vizyon, temel değerler konusunda öneri hazırlanması. Birimlerde yürütülen çalışmaların Koordinasyon Kurulu tarafından bütünleştirilmesi ve Stratejik Planlama Kuruluna sunulmak üzere hazırlanması. Stratejik Planlama Kurulunda GZFT analizi, misyon, vizyon, temel değerler ve Üniversite stratejik amaçlarının belirlenmesi. Üniversite GZFT analizi, misyon, vizyon ve temel değerlerinin ve stratejik amaçların Senato da kabulü. Birim stratejik planlama ekiplerine stratejik amaçların bildirilmesi ve hedefler, faaliyetler ve göstergeler konusunda önerilerin istenmesi. Birim stratejik planlama ekiplerinden hedefler, faaliyetler ve göstergeler konusunda önerilerin toplanması, bütünleştirilmek üzere Stratejik Planlama Kurulunda tartışılması. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı nın hedef maliyetleri ve bütçeleme konusunda çalışması. Planlama raporunda yer alan diğer hususların uyumlaştırılarak plan taslağının yazılması. Uzman ve paydaş görüşlerinin alınması Düzenleme

9 Yürütülen bu çalışmalar ve üniversitemiz birimlerinin katılımcı çabaları çerçevesinde Üniversitemiz tüm birimleri ve çalışanları tarafından benimsenecek olan Vizyon, Misyon ve Temel Değerlerimiz aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Vizyonumuz; Eğitim-öğretim, bilimsel gelişme ve toplumsal kalkınma alanlarında öncü, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, çağdaş, yenilikçi, güvenilir, saygın ve tercih edilen bir üniversite olmak. Misyonumuz; Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, çağdaş ve demokratik bir üniversite olarak; ülkenin gelişmesine ve çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasına katkı sağlayacak meslek insanları yetiştirmek, araştırma ve topluma hizmet alanlarında evrensel değerler üretmek, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri kurmak, sürdürülebilir kalkınmaya öncülük etmektir. Temel Değerlerimiz; 1. Bilimsellik 2. Yenilikçilik 3. Katılımcılık 4. Etik Değerlere Bağlılık 5. Şeffaflık 6. Sürekli Gelişme 7. İşbirliği 8. Kurumsal Adalet 9. Sevgi ve Hoşgörü dönemine ait Stratejik Planı nda yer alan eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, toplumsal katkı ve kurumsallaşmaya yönelik stratejik amaçlarımız ise aşağıdaki gibidir

10 Eğitim-Öğretim Üniversite mizin fakülteleri, yüksekokulları, meslek yüksekokulları ve enstitülerinde çok büyük oranda paylaşıldığı ve benimsendiği amaçlar aşağıdaki şekildedir: 1. Eğitim ve öğretimin kalitesini artırmak, 2. Eğitim ve öğretim programlarının Avrupa Birliği yüksek öğrenim normları ile uyumunu sağlamak, 3. Yabancı dil hazırlık sınıfı açmak ve sayılarını artırmak. Bilimsel Araştırma Üniversite mizin Bilimsel Araştırmalara yönelik olarak belirlediği stratejik amaçlar aşağıdaki şekildedir: 1. Uluslar arası endeksli dergilerde yayın sayısını artırmak, 2. Disiplinler arası proje sayısını artırmak, 3. Bilimsel toplantı düzenlemek ve bilimsel toplantılara katılımı desteklemek. Toplumsal Katkı Toplum ve sektörlerle, paydaşlarla ilişkiler değerlendirilmiş ve aşağıdaki amaçlar belirlenmiştir: 1. İlimizin ve bölgemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak, 2. İlimiz ve bölgemiz insanına verilen sağlık hizmetleri standartlarını yükseltmek. Kurumsallaşma Üniversite mizin yeni kurulmuş bir üniversite olmasından dolayı olanaklar ve zorluklar değerlendirilmiş, kurumsallaşma başlığı altında ayrıca stratejik amaçların belirlenmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda belirlenen stratejik amaçlar aşağıdaki gibidir. 1. Kurumsallaşmayı sağlamak. 2. Kaynak kullanım verimliliğini artırmak. 3. Eğitim öğretim ve hizmet binalarını tamamlamak 4. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak. Paydaşlarla sağlıklı ve sürekli ilişkiler kurmak

11 Alt ve Üst Yapı Geliştirmeye İlişkin Faaliyetler Bölgemiz insanının sağlık sorunlarının çözümüne ve aynı zamanda öğrencilerimizin eğitim ve uygulama faaliyetlerine yön verecek olan önemli bir yapılanma olan Düzce Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi nin inşaatı aynı yıl içerisinde tamamlanmıştır yılından itibaren inşaatı devam eden hastanemiz binası projesinde ( m 2 ) 2008 Yılı Yatırım Programında ilave keşif artışı için Milli Eğitim Bakanlığı ndan OLUR alınmış, bu sayede hastane için gerekli olan temel malzemelerin sağlanmasında yeniden ihaleye çıkılması gereği ortadan kalkmış, yeni bir ihale sürecinden kaynaklanacak 6 7 aylık bir zaman kaybının önüne geçilmiştir. Eş zamanlı olarak Hastanemizin odalarına yönelik BİR ODA DA SENDEN kampanyası yürütülerek, hastane odalarının tefrişi sağlanmıştır. Bu kapsamda Düzce Kalkınma ve Tanıtma Vakfı işbirliği ile yürütülen kampanyada 70 Tek kişilik oda, 56 VİP odası, 59 üç kişilik oda, 2 Müşahade odası, 1 Doğumhane, 20 Asistan Odası, 20 Hemşire Nöbet Odası ve 7 Bekleme Salonunun tefrişi yapılmıştır. Hastanemizde Yoğun Bakım Ünitelerinin yatak kapasiteleri artırılmış; bu çerçevede 12 Dâhiliye Yoğun Bakım, 12 Cerrahi Yoğun Bakım, 6 Nöroloji Yoğun Bakım, 6 Nöroşirurji Yoğun Bakım, 10 Koroner Yoğun Bakım, 4 Çocuk Yoğun Bakım, 4 Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım olmak üzere toplam 54 yoğun bakım yatağı ve 12 açık-kapalı küvöz alınmıştır. Yeni Doğan Ünitemiz için Türkiye Bankalar Birliği hibesi kapsamında 1 Radyan ısıtıcılı açık yatak, 1 Fototerapi Cihazı, 1 Monitör ve 1 Respiratör cihazı alınmıştır yılında sağlık hizmetlerinin sunulduğu eski hastanemizde ise Sağlık Kurulu için Toplantı Odası düzenlenmiş, yapılan düzenli toplantılarla ilaç ve kurul raporlanmalarına çeşitli standartlar getirilmiş ve bu sayede bekleme süresinde önemli oranda kısalmalar görülmüştür. Bunun yanında Acil Servis tadilattan geçirilerek boyanmış, Radyoloji Ünitesi hizmete açılmış ve hastalar için bekleme koridoru oluşturulmuştur. Magnetik Rezonans (MR) ve laboratuar hizmet alım ihaleleri yapılmış, tıbbi ilaç ve sarf malzeme komisyonları, ihtiyaçların rasyonel düzeyde saptanması için çalışmalar yürütmüştür. Her poliklinik doktoruna bilgisayar sağlanması koşuluyla tetkiklerin doğrudan otomasyon sistemine aktarımı sağlanarak maliyet etkin bir yapılanmaya gidilmiş, on-line poliklinik randevusu ve tetkik sonuçlarına on-line ulaşım sağlanmıştır. Ayrıca hastane hizmetlerinin kalitesini arttırmak ve hizmet alıcıların

12 geribildirimlerini değerlendirmek amacıyla şikâyet büroları oluşturulmuştur. Bunun yanında Hastane hizmetleri için Danışmanlık İşletme Olgunluk Seviyesi Ön Analizi ve Yakın Dönem Hedeflenmesi Gereken Objektifler, J. Morton Institute Rehberliğinde Mediha GRAMOS, Scot Giffen, Gülcan Çörek, Esra Basoğlu nun yoğun çalışmalarıyla hazırlanmıştır. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile bölgemizde hizmet veren aile hekimleriyle tanışma toplantısı yapılmış ve aile hekimlerine yönelik eğitim programlarının düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda aile hekimlerine yönelik olarak EKG Okuma ve Değerlendirme, Gebe-Bebek İzlemi, Hipertansiyon Tanı ve Tedavi, KOAH Tanımı ve Tedavilerine yönelik olarak Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından çeşitli eğitimler yapılmıştır. Bölgemiz ve Üniversitemiz açısından önemli olan diğer bir fakültemiz, Orman Fakültesi nde iki adet anfi eğitim-öğretime açılmıştır. Ek olarak var olan atölyeler yeniden düzenlenmiş ve Fakültenin kendi ihtiyaçları atölyelerin kullanılması koşuluyla karşılanmaya başlanmıştır. Yine Orman Fakültemizde yaban hayvanların teşhir edildiği Yaban Hayvanları Müzesi oluşturulmuştur. Aynı yıl içerisinde Orman Fakültesi nde çok sayıda katılımcının yer aldığı Ulusal Öğrenci Kongresi de düzenlenmiştir. Teknik Eğitim Fakültemizde ise bilgisayar donanımlarına hizmet verecek olan kesintisiz güç kaynağı ve sunucu devreye alınmıştır. Ayrıca telefon santralinin bir birimi PRI sistemiyle Rektörlük binasında yerleşkenin tamamına iletişim hizmeti verilmeye başlanmıştır. Yine Teknik Eğitim Fakültesi nin eğitim-öğretim hizmetlerini daha etkin sürdürmesini sağlayacak olan C Blok inşaatı çalışmalarına hız kazandırılmıştır. Meslek Yüksekokulları kapsamında da önemli çalışmalar yürütülmüştür. Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu nda akademik, idari personel ve öğrencilerimize sunulan hizmeti arttırmak amacıyla Internet odaları, kantin, tören alanı yenilenmiş, peyzaj çalışmaları başlatılmıştır. Düzce Meslek Yüksekokulumuz sınıflarının sıraları değiştirilmiş, bir güvenlik kamera sistemi kurulmuş, bilgisayar laboratuarı 20 adet en son teknolojik donanıma sahip bilgisayarlarla yeniden düzenlenmiştir. Yüksekokul Makine Programına gaz altı kaynak makinesi Mikrodenetleyici eğitim seti (5 adet)ve Endüstriyel Elektronik Eğitim seti (2 Adet) alınarak eğitim faaliyetleri yeniden düzenlenmiştir

13 Üniversitemiz için oldukça önemli diğer önemli bir konu da yılında İstanbul Teknik Üniversitesi ne m 2 lik arazinin Düzce Meslek Yüksekokulu yapılmak üzere teslim edilmesidir. Düzce Üniversitesi Kuruluş Kanunu kapsamında bu araziyi talep etmiş ancak ilk çalışmalar sonucunda bir karara varılamamıştır. Üniversitemizin Çevre ve Orman Bakanlığı ile yaptığı yazışmalar neticesinde ilgili arazi Çevre ve Orman Bakanlığı nın yazısı ile Düzce Üniversitesi Rektörlüğü ne tahsis edilmiştir. Üniversitemiz çalışanlarına ve bölgemiz insanına hizmet edeceği düşünülen Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu nun projesi ve maliyet planları hazırlanarak Haziran ayında açık ihaleye sunulmuş ve yapımına başlanmıştır. Üniversitemizin bir diğer yapılanması olan merkezi dersliklerin projesi sonuçlanmış ve yapımına başlanmıştır. Üniversitemiz tören alanının ise 2008 sonuna kadar bitirilmesi planlanmıştır. Üniversitemizin yaptığı çalışmaları tüm paydaşlarıyla daha etkin paylaşmak amacıyla Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yoğun çalışmalarla Web sitemiz oluşturulmuştur. Kütüphanemizde ise TÜBİTAK-ULAKBİM destekli veritabanlarına ücretsiz erişim sağlanmıştır Eğitim ve Öğretime Yönelik Faaliyetler Kurumsallaşma sürecinin başında olan Üniversitemiz, çeşitli eğitim-öğretim birimlerinin açılmasına da hız kazandırmıştır. Bu kapsamda ilk olarak Fen-Edebiyat Fakültesi nin açılması sağlanarak öğretim elemanı alınmıştır. Aynı zamanda Mühendislik Fakültesi nin açılması için Üniversitemizin Ekim 2007 Senato kararı ile Aralık 2007 de Yükseköğretim Kurumu na teklifte bulunulmuştur. Nisan 2008 de Bakanlar Kurulu nun onayı ve Mayıs 2008 de Resmi Gazete de ilan edilerek Mühendislik Fakültemiz açılmıştır. Var olan meslek yüksekokullarımızı yapılandırma çalışmalarının yanı sıra bölgemizin ve dolayısıyla ülkemizin ihtiyaç duyduğu insan gücünü karşılamak amacıyla yeni meslek yüksekokulu açma çalışmaları da başlatılmıştır. 17 aylık planlama ve yürütme süreci kapsamında ülke genelinde, il genelinde anket çalışmaları, ilçelerde başta sanayiciler ve tüm paydaşlarla toplantılar düzenlenerek Yükseköğretim Kurumu nun meslek yüksekokulu açma kriterleri ışığında yerel mesleki ve teknik eğitim yapısı göz önünde bulundurularak tercih edilirlikleri yüksek programlar açılması planlanmıştır. Bu çerçevede Cumayeri Meslek Yüksekokulu, Çilimli Meslek Yüksekokulu, Gölyaka Meslek

14 Yüksekokulu, Gümüşova Meslek Yüksekokulu, Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu olmak üzere beş yeni meslek yüksekokulu açılmıştır. Cumayeri Meslek Yüksekokulu bünyesinde Endüstriyel Kalıpçılık, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim(CAD-CAM); Çilimli Meslek Yüksekokulu nda Organik Tarım ve Muhasebe; Gölyaka Meslek Yüksekokulu nda Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, e-ticaret, Turizm ve Otel İsletmeciliği; Gümüşova Meslek Yüksekokulu nda Makine Resim ve Konstrüksiyon, Metalografi ve Malzeme Muayenesi, İş Sağlığı ve İş Güvenliği; Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu nda Yapı Ressamlığı, Harita-Kadastro, Uluslararası Lojistik programları açılmıştır. Eğitim-öğretim faaliyetlerine yol gösterecek olan önemli bir gelişme de Üniversitemizde Bologna Sürecine Hazırlık çalışmalarının başlatılması olmuştur. Öncelikle Bologna Süreci ışığında eğitimin yapılandırılmasına yönelik olarak akademik personelimizin bilgilendirilmesi amacıyla Prof. Dr. Lerzan Özkale üniversite birimlerinde yapılması gereken etkinlikler hakkında bir konferans vermiştir. Bologna Süreci ile ilgili olarak Üniversitemiz Bologna Sürecine Hazırlık çalışmalarını başlatabilmek amacıyla bir çalışma grubu oluşturulmuş ve çalışma grubu konu ile ilgili katıldıkları toplantılar, alınan kararlar hakkında çalışanlarımızı bilgilendirmişlerdir. Ardından tüm eğitim-öğretim birimlerinde öğrenim çıktılarının tanımlanması ve AKTS kredilerinin belirlenmesi sağlanmıştır İdari ve Hukuki Yapılanmaya Yönelik Faaliyetler Üniversitemiz açısından önemli ve değerli olarak görülen önemli bir nokta Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi nin yer aldığı Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği ne üyeliğin başlatılmasıdır. Yine Üniversitemiz bünyesinde yürütülen hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla KalDer ile İyi Niyet Anlaşması imzalanarak Ulusal Kalite Hareketi ne katılım sağlanmıştır. Kalite Hareketi nin üniversitelerde uygulanması ve getirdiği sorumluluklara yönelik olarak Türkiye Kalite Derneği (KalDer )Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza KAYLAN tarafından Kalite konulu bir konferans verilmiştir. Üniversitemizde döner sermaye işletmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamında SGK ya çeşitli ziyaretler gerçekleştirilmiş, Üniversitemizde konuya ilişkin eş zamanlı

15 olarak bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. Döner Sermaye İşletmesi ile ilgili yapılan düzenlemeler çerçevesinde fatura kesintilerinde büyük azalmalar görülmüştür. Dönemler itibariyle kesinti oranları Kasım 2007 %9,58, Aralık 2007 %5,39, Ocak 2008 %4,06, Şubat 2008 %3,59, Mart 2008 %2,91 olarak belirlenmiştir. Bu gelişmelerin yanı sıra Üniversitemizin önemli bir bileşeni olan idari personele yönelik açıktan atanan genç aday memurlarına Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca Temel Eğitim Programı verilmiştir. Üniversitemizde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerini ve öğrencilere sunulan hizmetleri geliştirmek amacıyla Senatomuz özverili ve yoğun çalışmalar neticesinde Lisans/Ön Lisans Öğretimi Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi, Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi, Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği olmak üzere üç önemli yönetmeliği hazırlamış, bilgilendirme toplantıları düzenlemiş ve uygulamaya geçirmiştir Bilimsel ve Sosyal Etkinlikler Üniversitemiz Orman Fakültesi ve Valiliğimiz işbirliğiyle Dünya Ormancılık, Su ve Meteoroloji Günleri çerçevesinde İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İl Meteoroloji Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ve DSİ 55. Şube Müdürlüğü gibi pek çok kamu kurum ve kuruluşun da katıldığı Koruyarak Kullanalım: Orman, Su ve Hava Paneli düzenlenmiştir. Orman Fakültesi öğretim üyelerinin bilimsel çalışmaları sonucunda Doç. Dr. Süleyman AKBULUT yeni nematod türleri, Yrd. Doç. Dr. Necmi AKSOY yeni bitki türleri buluşlarıyla alan literatüre önemli katkılar sağlamışlardır. Üniversitemiz ve Düz-Der işbirliği ile Prof. Dr. Orhan Kural tarafından Yaşanabilir Bir Çevre İçin El Ele konferansı verilmiştir. Köy Enstitülerinin Kuruluş Yıldönümü çerçevesinde Üniversitemiz ve Atatürkçü Düşünce Derneği Düzce Şubesi işbirliği ile Köy Enstitüleri Paneli düzenlenmiştir. Internet Haftası Etkinlikleri kapsamında Doç. Dr. Mustafa AKGÜL tarafından Internet Bilgi Toplumu-Bilgiye Ulaşım semineri verilmiştir. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Etkinlikleri kapsamında tüm akademik, idari personel ve değerli öğrencilerimiz için Çanakkale Gezisi düzenlenmiştir. Yine Prof. Dr. Mustafa KESKİN in katılımlarıyla Çanakkale Savaşlarının Önemi konulu bir konferans

16 düzenlenmiştir. Ankara Atatürk Kültür Merkezi nde düzenlenen ve 22 Üniversitenin katılımı sağlanan ÜniTürk Eğitim Fuarı na Üniversitemiz çalışanları katılarak Düzce Üniversitesi nin tanıtımını yapmışlardır. Sağlık Yüksekokulumuzda ise Mayıs Hemşirelik Haftası etkinlikleri kapsamında çok değerli öğretim üyelerinin ve bölgemizdeki hemşirelerin katılımıyla Hemşirelik Haftası Etkinlikleri düzenlenmiştir. Üniversitemizin planladığı diğer önemli bir proje de Teknopark ın kuruluşudur. Bu kapsamda Mersin Teknoloji Gel. Böl. Kurum ve İsletici Tic A.S. Genel Müdürü Ayça Nilüfer AYKAR Üniversitemizde bir sunu yaparak bilgi ve deneyimlerini çalışanlarımızla paylaşmıştır. Yine Nanostellar Inc Kurucusu Stanford Üniversitesi Eski Akademik Rektörü, Bilgisayar Bilimleri Emekli Onursal Profesörü Prof. William F. MILLER Teknoparklarla ilgili deneyimlerini paylaşmıştır. Avrupa Birliği süreci içerisinde olan ülkemizin karşı karşıya olduğu yükümlülükleri daha iyi anlamak ve yorumlamak amacıyla Türkiye ve Avrupa Birliği Konferansı Dışişleri Eski Bakanı Değerli Milletvekilimiz Yaşar YAKIŞ ın katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. Hayfa Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Amots DAFNI İsrail in Kutsal Ağaçları-Efsane ve Gerçek Semineri vermiştir. İntekno Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Halil Kulluk Innovasyon ve Hoşgörü adlı konserans adını verdiği bir etkinlikle bilgi ve deneyimlerini paylaşmıştır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Eski Dekanı, A&B İletişim A.S. Kurucusu Prof. Dr. Alaaddin ASNA tarafından İletişim ve Dünya Konferansı verilmiştir. Sosyal Dönüşüm ve Ekonomik Gelişme için İnnovasyon teması çerçevesinde Türk/Amerikan bilim insanlarını ve girişimcileri bir araya getirmek amacıyla Türkiye ile ABD arasındaki bilimsel ve teknolojik işbirliklerinin güçlenmesi ve artmasına yönelik Harvard Tıp Fakültesi Konferans Merkezi nde düzenlenen Türk Amerikan Biliminsanları ve Akademisyenleri Derneği (Turkish American Scientists and Scholars Association - TASSA) tarafından düzenlenen toplantıya Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr.Funda SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU katılmıştır. Boğaziçi Üniversitesi-Düzce Üniversitesi İşbirliğiyle 23 ülkeden 96 katılımcının yer

17 aldığı Eleventh International Workshop on Project Management and Scheduling konulu bir uluslararası konferans düzenlenmiştir. Üniversitemiz 2. Kuruluş Yılı Kutlaması kapsamında Kocaeli Üniversitesi Konservatuarı Hereke Gitar Dörtlüsü nün Klasik Gitar Dinletisi yapılmıştır. Yine Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen yemekli eğlence tüm akademik ve idari personelimizin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Üniversitemize Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel EROĞLU, Milli Eğitim Bakanı Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK, Düzce Milletvekillerimiz Celal Erbay ve Metin Kaşıkoğlu, Eski Valimiz Ercan TOPACA, Yeni Valimiz Bülent KILIÇ, Milletvekilimiz Yasar YAKIS, YURTKUR Genel Müdürü Hasan ALBAYRAK, YÖK Eğitim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Halis AYHAN, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet DURMAN ziyaret etmişlerdir. Aynı yıl içerisinde Düzce fotoğraflarına yönelik Düzce Üniversitesi Fotoğrafçılık Kulübü (DÜFOK) ve Lütfü ŞİMSEK işbirliği ile bir fotoğraf sergisi düzenlenmiştir. Yine DÜFOK ve Düzce Damla Gazetesi işbirliği ile Düzce den Fotoğraflar adlı bir fotoğraf yarışması düzenlenmiştir. Sivil Toplumla İşbirliği çerçevesinde konferanslar, paneller, sergiler ve kampanyalar düzenlenmiştir. TEMA Vakfı nın küresel ısınmayla mücadele projelerinden "BisikleTEMA" kapsamında, Gizem ALTIN ve ABD li esi Bryan NANCE, 9 Mart ta Taksim Gezi Parkı ndan başladıkları yolculuklarına tarihinde Düzce de mola vererek, Üniversitemiz ve Çağdaş Yasamı Destekleme Derneği işbirliğiyle düzenlenen kahvaltıya katılmışlardır. Üniversitemiz Düzce Belediyesi ile işbirliği çerçevesinde öğrenci gruplarının ve çeşitli ses sanatçılarının katılımıyla Bahar ve Gençlik Şenliği düzenlemiştir. Yeni akademik yılımızın açılışı töreninde Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN bölgenin gelişme sürecinde üniversitelerin katkılarına ilişkin görüş ve deneyimlerini paylaşmıştır. 29 Ekim etkinlikleri kapsamında Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Ekrem Yiğit Cumhuriyet ve Hukuk konulu bir konferans vermiştir. Düzce Belediyesi nin katkılarıyla 10 Kasım da bir oratoryo sunulmuş, ardından Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet ALPARGU tarafından Atatürk ve Milli Birlik

18 Beraberlik konulu bir konferans vermiştir. Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Mehdi ERGÜZEL tarafından Atatürk ün Fikirleri Işığında İdeal Öğretmen konulu bir konferans verilmiştir. Yine Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Lale AKARUN tarafından Bilgisayarla Görme Çalışmaları Biyometri ve İşaret Dili Analizinde Video İşleme konulu bir konferans verilmiştir. Üniversitemiz Kütüphane Daire Başkanlığı nın önderliğinde EBSCO Firması Eğitim Sorumlusu Serdar AYKUT tarafından EBSCOhost 2.0 Yeni Arayüz Tanıtımı ile ilgili bir tanıtım yapılmıştır. İstanbul, Ankara ve Almanya da bulunan Düzceliler Dernekleri tarafından düzenlenen Düzceliler Dayanışma Gecesi kapsamındaki etkinliklere Rektörümüz Prof.Dr. Funda SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU katılmış, bu toplantılarda Düzce Üniversitesi nin çalışmaları, projeleri paylaşılarak Üniversitemizin tanıtımına önemli katkılar sağlanmıştır. ABD ve Ortadoğu Ülkeleri Endüstri Mühendisleri Kadın Akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen bir toplantı Üniversitemizde düzenlenmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi nde düzenlenen Cam Tavanın Ötesindeki Kadın Akademisyenler: Avrupa dan Kadın Rektörler konulu toplantıya rektörümüz katılmıştır. İlimiz Mesleki ve Teknik Eğitim bölgesindeki ilçe milli eğitim müdürleri, mesleki teknik okul yöneticileri ile meslek yüksekokullarına öğrenci veren diğer liselerimizin yöneticileri ile METEB toplantısı düzenlenmiştir. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İşbirliği yapılarak Gönül Köprüsü Projesi başlatılmış, bu kapsamda Kilis ten ilk ve ortaöğretim çağlarında iki grup toplam 495 öğrenci üniversitemizde ağırlanmıştır. Bölgemizin doğal varlıklar açısından zengin bir ilçesi olan Yığılca da, TEMA Vakfı Kurucusu Nihat GÖKYİĞİT in de katıldığı, ilçenin önemli bir gelir kaynağı olabilecek arıcılık ile ilgili olarak Arıcılık ve Kırsal Kalkınma Arama Toplantısı düzenlenmiştir. Bu toplantıda, bölgedeki arıcılık faaliyetleri ve sorunları tartışılmıştır. İlçede Yrd. Doç.Dr. Meral KEKEÇOĞLU nun önderliğinde arı ekotipi hipotezinin araştırılması ve oğul üretiminin uygulanabilirliğine yönelik çalışmalara başlanmıştır

19 3. ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI 3.1. Girdilerin Değerlendirilmesi Girdilerin değerlendirilmesine ilişkin değerler Düzce Üniversitesi nin fakülteleri, enstitüleri, bölümleri, yüksekokul ve meslek yüksekokulları tarafından ayrı ayrı belirlenmiş, aşağıda verilen tablolarda 2008 yılına ait olarak ortalama değerleri sunulmuştur. Düzce Üniversite sinin girdilerine ilişkin değerlendirmeler Tablo 5 te sunulmuştur. Girdilerle ilgili konulardaki yeterlilikler YÖDEK in Yükseköğretim Kurumlarında Öz Değerlendirme için önerdiği 5 li gösterge temel alınarak belirlenmiştir. 1: Beklenen Düzeyin Çok Altı, 2: Beklenen Düzeyin Altı, 3: Beklenen Düzey, 4: Beklenen Düzeyin Üstü, 5: Beklenen Düzeyin Çok Üstü Tablo 5. Düzce Üniversitesi nin Girdileri GİRDİ DEĞERLENDİRME GENEL 1 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey 2,66 2 Akademik personel niteliğinde beklenen düzey 3,41 3 İdari personel niteliğinde beklenen düzey 3,11 4 Mali kaynakların 2,41 5 Bilgi teknolojileri ve kaynaklarının (bilgisayar, internet, iletişim, kitap, yayın vb.) 2,67 6 İş teknolojilerinin 2,41 7 Fiziksel olanakların 2,33 8 Temin edilen hizmetlerin 2,69 9 Sanayi ile ilişkilerin 2,25 10 Toplum ile ilişkilerin 2,69 11 Kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerin 3,01 12 Mezunlar ile ilişkilerin 2,60 13 Çalışanlar ile ilişkilerin 3,19 14 Öğrenciler ile ilişkilerin 3,38 15 Yükseköğretim alanında ulusal ilişkilerin 2,94 16 Yükseköğretim alanında uluslar arası ilişkilerin 1, yılında kurulan Düzce Üniversitesi kurumsallaşma sürecinin henüz başında olmasından dolayı bazı mali güçlükler yaşamaktadır. Bu nedenle mali kaynaklar, iş teknolojileri, sanayi ile ilişkiler, fiziksel olanaklar, uluslar arası ilişkilere yönelik 2008 yılına ait değerlendirmeler beklenen düzeyin altındadır

20 3.2. Kurumsal Nitelikler ve Özellikler Üniversitemizin kurumsal niteliklerine yönelik değerlendirmeler Tablo 6 da sunulmuştur. Tablo 6. Kurumsal Niteliklerin Değerlendirilmesi KURUMSAL NİTELİKLERİ DEĞERLENDİRME 1 Öğrenci sayısı 2,83 Ön lisans 2,98 Lisans 3,22 Yüksek lisans/doktora 2,48 2 Öğretim elemanı (Prof, Doç., Yrd. Doç., Öğr. Gör.,Okutman, Araş. Gör., Uzman) 2,49 3 İdari personel (kadrolu, sözleşmeli) 1,84 4 Çalışanların (öğretim üyeleri, öğretim elemanları, ve idari personel) yaş ortalamalarının 3,10 5 Çalışanların kadın-erkek dağılımının 2,79 6 Çalışanların kıdem ortalamalarının 2,65 7 Akademik personelin ortalama unvan düzeyi 2,68 8 İdari personelin eğitim düzeyi 3,07 9 Akademik birim program sayılarının 2,60 10 Kurumun ağırlıklı akademik alanlarının 2,68 11 Kurumun fiziksel büyüklüğünün 2,27 Kampus alanı 2,58 Toplam kapalı alan 2,67 Eğitim-öğretim ve araştırma alanı 2,17 Sosyal ve diğer hizmet alanları 1,89 Üniversitemizin kurumsal niteliklerine ilişkin değerlendirmeler incelendiğinde, özellikle idari personelin ve kurumun fiziksel büyüklüğünün nin beklenen düzeyin altında olduğu görülmektedir Eğitim-Öğretim Süreçlerini Değerlendirme Eğitim ve öğretim süreçlerinin değerlendirilmesine yönelik olarak yapılan değerlendirmede özellikle uluslar arası öğrenci değişimi programlarının yetersiz olduğu görülmektedir(tablo 7). Bu dönem itibari ile çok sınırlı sayıda değişim anlaşmalarının bulunması ve eğitim programlarının uluslararası adaptasyonun yapılması oldukça önemli sorunlar olarak görülmektedir. Eğitim ve öğretim süreçlerinde en güçlü olarak üniversitemizde var olan programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu belirtilmiştir

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1.1. ÖZDEĞERLENDİRME Bu raporda yer alan özdeğerlendirme çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007 yılında yayınlanan

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2016 MEZUN MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli 9.6.4.1.1. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler) Lise sistemindeki Hazırlık sınıflarının kalkması yönündeki değişiklik öğrenci niteliğini olumsuz etkilemektedir.

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 4. Beklenen düzeyin üstü 5. Beklenen düzeyin çok üstü Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi 81620 Konuralp / DÜZCE 15/06/2016 2 İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU A. Kurum Hakkında Bilgiler

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 4. Beklenen düzeyin üstü 5. Beklenen düzeyin çok üstü Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER BİRİM TANITIMI Fiziksel Altyapı Bölüm Araç ve Gereçleri Mevcut Durumumuz GZFT Analizi Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Tekirdağ, Ocak 2010 İçindekiler 4. Giriş... 5 5. Yönetici Özeti... 6 6. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 1 Önlisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Orta öğretim başarı puanlarının ortalaması 152.43

Detaylı

Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. değer üreten üniversite

Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. değer üreten üniversite Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ değer üreten üniversite DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 2. AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE

Detaylı

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( )

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( ) YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ (2008-2014) No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Önlisans programlarına 1 sınavlı veya sınavsız

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU BİRİM STRATEJİK PLAN VE ANA BAŞLIKLARI. Birim Tanıtımı. Birim Misyonu, Vizyonu, Temel Değerleri 3. 0004 dönemi için belirlenen

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2016 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 1992 yılında kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir. KSÜ bünyesinde Avşar, Bahçelievler ve Karacasu olmak üzere üç kampus bulunmaktadır. KSÜ ana

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2009-2013 STRATEJİK PLANI Ekim 2009 I. Durum Analizi A- Tarihi Gelişim Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1 Nisan 1975 tarihinde

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 Ön lisans programlarına sınavlı veya sınavsız geçişle yerleşen tüm

Detaylı

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2016 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR BÖLÜM A. ASGARİ STANDARTLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR I Müfredat Asgari Mevcut Durum 1. Genel bakış ve yaklaşım konularında zorunlu

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 AKADEMİK BİRİMLERİMİZ 13 FAKÜLTE 3 ENSTİTÜ 5 YÜKSEKOKUL 1 KONSERVATUAR FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ( Kuruluş: 1992 ) FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ( Kuruluş: 1992 ) ZONGULDAK

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI KASIM 2010 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ. 3 ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI. 4 PUANLAMA. 4 ÖZDEĞERLENDİRME KONULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 5 1. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler)..

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

MİSYONUMUZ. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermek.

MİSYONUMUZ. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermek. 1 MİSYONUMUZ Yeterli bilgiye sahip, etik değerlere bağlı, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, akılcı, yaratıcı, üretken ve dünyadaki gelişmeleri izleyebilen, ulusal ve evrensel sorunları saptayabilen

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Bilecik Üniversitesi 29 Mayıs 2007 de kurulan ve Aralık 2007 de eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış olan bir devlet üniversitesidir.üniversitenin merkez yerleşkesi, Marmara bölgesinde

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri STRATEJİK AMAÇLAR Eğitim-Öğretim Stratejik Amaçları STRATEJİK HEDEFLER Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri Tablolar 1.1 Akademik kadro ihtiyacı olan birimlerdeki kadro eksikliğinin 2019 yılına kadar kademeli

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

KURUMSAL ÖZ DEĞERLENDİRME VE KALİTE ÇALIŞMALARI. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Koordinatörlüğü

KURUMSAL ÖZ DEĞERLENDİRME VE KALİTE ÇALIŞMALARI. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Koordinatörlüğü KURUMSAL ÖZ DEĞERLENDİRME VE KALİTE ÇALIŞMALARI Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Koordinatörlüğü BOLOGNA SÜRECİ: AVRUPA YÜKSEKÖĞRETİM REFORMU Süreç: Bologna Deklarasyonu, 1999 (29 ülke)

Detaylı

ÖNSÖZ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu

ÖNSÖZ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. GİRİŞ 3 2. KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER 4 3. KURUMUN NORM VE DEĞERLERİ 9 4. STRATEJİK HEDEFLER 12 5. ÖZDEĞERLENDİRME 16 6. ÇEVRE DEĞERLENDİRME 29 7. DEĞERLENDİRMELER IŞIĞINDA SWOT

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik

Detaylı

No İŞ TANIMI TARİH 2011 YILI

No İŞ TANIMI TARİH 2011 YILI T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA KOORDİNATÖRLÜĞÜ (ABKO) BOLOGNA SÜRECİ ÇALIŞMA TAKVİMİ No İŞ TANIMI TARİH 1 Bologna Süreci (BS) Kurum Koordinatörü görevlendirilmesi 08 Aralık 2010 2 BS Koordinatör Yardımcısı

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU 23/08/2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU Rektörlük makamının 03.01.2011 tarih ve 11 no lu Olur u ile oluşturulan Yalova Üniversitesi Bireysel

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ im im Hiç T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Ünvanınız: Görev Yaptığınız Fak/Enst/YO/MYO: Yaşınız: O 18-30 O 31-40 O 41-50 O 51-60 O 61 ve üstü Cinsiyetiniz: O Kadın O Erkek

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu İÇİNDEKİLER İçindekiler 1 Tablolar Dizini 2 Şekiller Dizini 4 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi, 2011-2012

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci %

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci % Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.1. Performans Göstergesi Mevcut Durum Hedef 2013 2014 2015 2016 1.1.1. Üniversiteye ilişkin haberlerin Üniversite web sitesinde yayınlanma H.1.1.2. Bartın Üniversitesi

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Namık Kemal Üniversitesi 2006 yılında kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir. Üniversitenin merkez yerleşkesi, Marmara nın İncisi unvanıyla anılan Tekirdağ dadır. ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : Tekirdağ

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ KÜRTÜN MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ KÜRTÜN MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ KÜRTÜN MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, Gümüşhane Üniversitesinin Gelişen ve Geliştiren Üniversite sloganıyla beraber misyon ve vizyonunu bu doğrultuda belirleyen Meslek Yüksekokulumuz,

Detaylı

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir.

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir. HOŞGELDİNİZ Fakültemiz; Bilimsel tutum ve becerileri kazanmış, mesleki donanım sahibi, içinde bulunduğu eğitimsel süreçlerle ilgili, toplumsal meselelere duyarlı, hür düşünen, demokratik ilkelere bağlı,

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

2016-2017 www.bilecik.edu.tr Genel Bilgiler Üniversitemiz, 104.057 m 2 kapalı alan, 24.212 m 2 açık alanda spor tesisleri olmak üzere toplam 741.248 m 2 kampüs alanına sahiptir. 485 Akademik Personelimizle

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ Memnun im im Hiç T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ KİŞİSEL BİLGİLER Biriminiz (Fakülteniz/Yüksekokulunuz/Meslek Yüksekokulunuz/Enstitünüz): Bölümünüz: Anabilimdalınız/Programımız: Program

Detaylı

2006 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU

2006 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU 2006 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU Mart 2007 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... 2 1. GĐRĐŞ... 3 2. AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME KURULU VE ÇALIŞMA SÜRECĐ... 3 3. BELĐRLENEN

Detaylı

Personel ve Öğrenci Memnuniyet Anketleri Sonuçları

Personel ve Öğrenci Memnuniyet Anketleri Sonuçları ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İstatistik Araştırma ve Uygulama Merkezi 6.6.17 Personel ve Öğrenci iyet Anketleri Sonuçları 1 İÇİNDEKİLER Sayfa iyet Anketi Sonuçları 1-7 Akademik Personel iyet Anketi

Detaylı

KOCAELİÜNİVERSİTESİ DERBENT TURİZM İŞLETMECİLİĞİVE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

KOCAELİÜNİVERSİTESİ DERBENT TURİZM İŞLETMECİLİĞİVE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU KOCAELİÜNİVERSİTESİ DERBENT TURİZM İŞLETMECİLİĞİVE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU Yüksekokulumuz, Yaklaşık 800 milyon insanın seyahat ettiği dünyamızda, en çok gidilen 10 bölgeden birisi olan ülkemize nitelikli

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ATÇA MESLEK YÜKSEKOKULU 2008-2013 STRATEJİK PLANI

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ATÇA MESLEK YÜKSEKOKULU 2008-2013 STRATEJİK PLANI T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ATÇA MESLEK YÜKSEKOKULU 2008-2013 STRATEJİK PLANI MİSYONUMUZ Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu, ülkemizi her geçen gün daha ileriye taşımayı hedef edinmiş,

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2009 2013 Sürüm 1.4 Amaçlar Hedefler Faaliyetler 03 Mayıs 2010 1 VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER Vizyon Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. Misyon

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

Doç.Dr. Rahmi ÜNAL. KUDEK Genel Koordinatörü

Doç.Dr. Rahmi ÜNAL. KUDEK Genel Koordinatörü Doç.Dr. Rahmi ÜNAL KUDEK Genel Koordinatörü Neden Kalite Güvence? Dünyada 20. yüzyılın son çeyreğinde hızlanan, bilgiye dayalı küresel ekonomik yarış ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerinde yaşanan

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU OKULUMUZ HAKKINDA Okulumuz 1995 yılında Tokat İli nin bir doğa harikası olan Almus İlçesi nde kendisine tahsis edilen 32 dönüm kampüs alanı içerisinde

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI LİSTESİ

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI LİSTESİ Sıra Birim Adı Birim Kimlik Kodu 1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 53771667 2 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 77230885 3 YÖNETİM REKTÖR YARDIMCILIĞI 51039126 4 ARAŞTIRMA VE PLANLAMA REKTÖR YARDIMCILIĞI

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI Taban Tavan Puanı Puanı TIP FAKÜLTESİ 543,699 527,246 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 412,719 351,322 Çalışma Ekonomisi

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Sayfa 1 / 15 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 MİSYONUMU... 3 VİZYONUMUZ, GÖREVLERİMİZ... 4 HİYERARŞİK

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bilgilendirme Notu No. 2 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Mayıs Đçindekiler listesi Özet... 3

Detaylı

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1- Daire Başkanı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi nın görevi; Başkanlık bünyesinde bulunan tüm iş tanımlarını ve çalışma gruplarının düzenli çalışması için personel ayırımı yapmaksızın

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 340 TOPLANTI TARİHİ : 18.02.2010 Üniversitemiz Senatosu Rektör Vekili Prof. Dr. Binnaz BAYTEKİN Başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki

Detaylı

KALİTE YOLCULUĞU. Prof.Dr. Muzaffer ELMAS Sakarya Üniversitesi Rektörü. www.sakarya.edu.tr. EFQM KAZANANLAR KONFERANSI (WINCO) 19 Şubat 2014, İstanbul

KALİTE YOLCULUĞU. Prof.Dr. Muzaffer ELMAS Sakarya Üniversitesi Rektörü. www.sakarya.edu.tr. EFQM KAZANANLAR KONFERANSI (WINCO) 19 Şubat 2014, İstanbul KALİTE YOLCULUĞU Prof.Dr. Muzaffer ELMAS Sakarya Üniversitesi Rektörü EFQM KAZANANLAR KONFERANSI (WINCO) 19 Şubat 2014, İstanbul 1970 : Sakarya Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu 1971 : Sakarya Devlet

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 Boğaziçi Üniversitesi Haziran, 2008 Boğaziçi Üniversitesi İSTANBUL Copyright 2008 Boğaziçi University Library Cataloging in-publication Data Boğaziçi

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

HEDEF BELİRLEME YÖNTEMİ

HEDEF BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİM ADI * 1 Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenci sayısı arttırılacaktır. 2 Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenci sayısı arttırılması amacıyla bilgilendirme toplantılaraı F BELİRLEME Geliştirmek SH-1

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2008 yılında kurulmuş ve 2009

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2017 0 ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 4 1. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ İSTATİSTİKLERİ... 6 2.

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI MİSYON: Çağdaş bilimsel gelişmeler ışığında ve iyi hekimlik ilkeleri doğrultusunda nitelikli çocuk ruh sağlığı hizmeti

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi nin amaçlarına,

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2017 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU e-posta subyo@aku.edu.tr

Detaylı

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET DEĞERLENDİRME RAPORU

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET DEĞERLENDİRME RAPORU İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET DEĞERLENDİRME RAPORU 201 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu. Sürüm no. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu. Sürüm no. 1. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 İçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Kalite Çalışmaları

Sakarya Üniversitesi Kalite Çalışmaları Sakarya Üniversitesi Kalite Çalışmaları Durum Analizi Hazırlayan: KADEM Sunum İçeriği Kapsam YÖDEK Özdeğerlendirme Modeli SAÜ Kalite Yapılanması SAÜ Stratejik Yönetim Modeli SAÜ Kalite Adımları SAÜ Kalite

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. OCAK 009 İçindekiler Listesi. Kapak..... İçindekiler.... 3. Tablo Listesi. 3 4. Şekil Listesi...

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

BİRİM. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI EK MADDE-1 (Merkezi Yerleştirme Puanı ile Geçişler) KONTENJANLARI

BİRİM. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI EK MADDE-1 (Merkezi Yerleştirme Puanı ile Geçişler) KONTENJANLARI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI EK MADDE-1 (Merkezi Yerleştirme Puanı ile Geçişler) KONTENJANLARI BİRİM TIP FAKÜLTESİ Tıp - 270 275 275 275 230 225 81 83 83 83 69 68 İktisat

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARININ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ Hedef 2.1. Birimler düzeyinde akademik ve idari kadronun oluşturulması

İNSAN KAYNAKLARININ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ Hedef 2.1. Birimler düzeyinde akademik ve idari kadronun oluşturulması STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK AMAÇ 1: KALİTELİ BİR EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMININ OLUŞTURULMASI HEDEF 1.1. Fiziki altyapının ve eğitim altyapısının iyileştirilmesi HEDEF 1.2. Kurumsal

Detaylı