Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. değer üreten üniversite

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. değer üreten üniversite"

Transkript

1 Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ değer üreten üniversite DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2008

2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER ve TEMEL GÖSTERGELER KURUMUN GENEL FAALİYETLERİ ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI İÇ ve DIŞ ÇEVRE DEĞERLENDİRME YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME PERFORMANS GÖSTERGELERİ SONUÇ

3 GİRİŞ Bu Rapor Düzce Üniversitesi akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarına yönelik öz-değerlendirme bilgilerini içermektedir. Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi (YÖDEK) (Sürüm: 2007/1.1) kapsamında tüm üniversite birimlerinden gerekli bilgilerin alınması aracılığıyla hazırlanmıştır. Raporun içerdiği bilgiler iki aşamalı olarak değerlendirilmiştir. Bunlardan ilki YÖDEK Rehberi nin içerdiği öz değerlendirme modeli ve performans göstergelerine yönelik değerlendirme konularıdır. Öz değerlendirme modeli kapsamında kurumumuzun akademik ve idari personelinden Üniversitemize yönelik beklentiler, beklenen düzeyin seviyesine göre 5 li (beşli) gösterge üzerinden puanlanmıştır. Bu puanlar; Beklenen düzeyin çok altı : 1 puan, Beklenen düzeyin altı : 2 puan, Beklenen düzey : 3 puan, Beklenen düzeyin üstü : 4 puan, Beklenen düzeyin çok üstü: 5 puan, olarak ifade edilmiştir. İkinci aşamada ise, YÖDEK rehberinde öngörülen performans göstergelerine yönelik değerlendirmeler ortaya konulmuştur. Bu kapsamda ele alındığında, raporda yer alan değerlendirme puanları Düzce Üniversitesi birimleri ve mensuplarının kendilerini gelişme ve iyileşme perspektifinde nasıl ve nerede gördüklerini ifade etmekte olup, diğer yükseköğretim kurumlarının kendileri için benzer şekilde oluşturduğu puanlar temelinde kurumlar arası karşılaştırma ve sıralama için kullanılabilme niteliği taşımamaktadır. Önemli olarak düşünülen diğer bir nokta da raporun Yükseköğretim Kurumu nun(yök) tarihli 363/36458 sayılı yazısı kapsamında hazırlanmasıdır. Edinilen bilgiler kurumumuzun akademik ve idari personelinin geçmişe yönelik algılamalarını içerdiğinden elde edilen ortalamaların istenilen döneme ait değerlendirmelere yansıtabilmesi açısından yanlılık oluşturabilir. Aynı zamanda YÖDEK Rehberi nde önemli bir değişken olan iç ve dış paydaşların memnuniyetine yönelik değerlendirmeler Üniversitemizin 2008 yılında Stratejik Plan çalışmalarına yeni başlamış olması nedeniyle bulunmamaktadır. Hazırlanan bu raporun ilk bölümünde 2006 yılında kurulan Üniversitemizin gelişme sürecine özgü temel bilgiler sunulmakta, ardından YÖDEK Rehberi çerçevesinde tanımlanan iki aşamalı süreç ifade edilmektedir

4 1. KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER ve TEMEL GÖSTERGELER Düzce Üniversitesi, Değer üreten üniversite sloganını benimsemiş bir kurumdur. Öğrencilerin mesleki ve entelektüel gelişiminin yanı sıra, duyusal becerilerin kazandırılmasını sağlayacak birçok sosyal ve kültürel faaliyetlerin yürütülmesi ve buna uygun altyapı ve donanımın sağlanması için çaba göstermektedir. Üniversitelerin önemli bir paydaşı olan öğrencilere ilişkin veriler incelendiğinde, Üniversitemizde 3771 ön lisans, 2269 lisans, 99 lisansüstü olmak üzere toplam 6139 öğrenci olduğu görülmektedir(grafik 1) Ön Lisans Lisans Lisansüstü Grafik 1. Öğrenci dağılımı 2008 yılı itibari ile Üniversitemizde bulunan fakülte, bölüm ve programlar Tablo 1 de verilmiştir

5 Orman Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tablo 1. Mevcut Bölüm ve Eğitim-Öğretim Programları Orman Mühendisliği Tıp Fakültesi Sağlık Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Düzce Meslek Yüksekokulu Gümüşova Meslek Yüksekokulu Gölyaka Meslek Yüksekokulu Çilimli Meslek Yüksekokulu Cumayeri Meslek Yüksekokulu Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Akçakoca Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar İktisadi ve İdari Programlar Orman Endüstri Mühendisliği Peyzaj Mimarlığı Yapı Eğitimi Elektrik Eğitimi Makine Eğitimi Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Eğitim Bilimleri Biyoloji Fizik Kimya Matematik Türk Dili ve Edebiyat Psikoloji Sosyoloji Elektrik Endüstriyel Otomasyon Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama İklimlendirme Soğutma Mobilya Dekorasyon İnşaat Endüstriyel Elektronik Elektronik Haberleşme Otomotiv Makine Tekstil Tarım Alet ve Makineleri Muhasebe İşletme Makine, Resim ve Konstrüksiyon İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Metalografi Malzeme Muayenesi Turizm ve otelcilik E-ticaret Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Organik tarım Muhasebe Endüstriyel Kalıpçılık Bilgisayar Destekli tasarım ve Üretim Yapı Ressamlığı Harita Kadastro Uluslar arası Lojistik Lastik ve plastik Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü İşletme Muhasebe Dış Ticaret Turizm ve Otel İşletmeciliği

6 2008 yılı itibari ile akademik personel sayısı 548 olup, bunların 159 u öğretim üyesi, 284 ü araştırma görevlisi ve geriye kalanı ise diğer akademik personelden oluşmaktadır. Tablo 2. Öğretim Üyelerinin Cinsiyete Göre Dağılımı 2008 Sınıflara Göre Cinsiyet K E Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim- Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman TOPLAM Tablo 3. Öğretim Üyelerinin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Yaş 2008 Sayı (kişi) Yüzde(%) , , , , , , , ,64 TOPLAM Profesör Doçent Yrd.Doçent Öğretim görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman Grafik 2: 2007 ve 2008 yıllarında akademik personelin dağılımı İlgili dönemde öğrenim gören Tıpta Uzmanlık Öğrencisi sayısı (205) dahil edilmiştir

7 2008 yılında 176 sı Kadın, 372 si Erkek olmak üzere toplam 548 öğretim üyesi görev almış olup(tablo 2), tüm öğretim elemanlarının %32,85 inin (180 kişi) yaş arasında olduğu belirlenmiştir(tablo 3). Üniversitemizde idari personel olarak toplam 461 kişi görev yapmakta, bunların 393 ü kadrolu, 68 i sözleşmeli olarak çalışmaktadır. Düzce Üniversitesi nin mevcut ,83m 2, yerleşkeli alana sahip olduğu görülmektedir. Fakülte ve Yüksekokullarının hizmet sunduğu kapalı alanlar, farklı dağılımlara sahip olmakla birlikte toplam m 2 dir. Düzce Üniversitesi nin eğitimöğretim ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü toplam alan 49.51m 2, sosyal ve diğer hizmetler için sunduğu toplam fiziki alan ise m 2 dir. Üniversitemize yönelik temel bazı göstergeler Tablo 4 te görülmektedir. Tablo 4: Temel Göstergeler Öğrenci başına düşen yerleşke alanı 243,08 m 2 Öğrenci başına toplam kapalı alan 17,57 m 2 Öğrenci başına eğitim-öğretim ve araştırma alanı 8,06 m 2 Öğrenci başına sosyal ve diğer hizmet alanları 3,54 m 2 Öğrenci başına düşen derslik alanı 2,04 m 2 Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı 12 Öğretim elemanı başına idari personel oranı 1,18 Öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı(sci, SSCI ve AHCI) 0,56 Öğretim üyesi başına düşen proje sayısı(dpt, TUBİTAK, vb) 0,13 Öğretim üyesi başına proje sayısı Öğretim üyesi başına yayın sayısı Öğretim elemanı başına idari personel sayısı Öğretim elemanı başına öğrenci sayısı Öğrenci başına derslik alanı Öğrenci başına sosyal alan Grafik 3: 2007 ve 2008 yılına ait bazı temel göstergelerin karşılaştırılması - 7 -

8 2. KURUMUN GENEL FAALİYETLERİ 2.1. Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Üniversitemizin kurumsallaşmaya ilişkin faaliyetleri stratejik plan çalışmaları, alt ve üst yapı geliştirme, eğitim-öğretim, hukuki yapılanma ve idari yapılanmaya yönelik faaliyetler olmak üzere beş başlık altında aşağıda verilmiştir Stratejik Planlamaya İlişkin Faaliyetler Kurumsallaşma faaliyetleri altında değerlendirilebilecek önemli bir konu Üniversitemizde Stratejik Plan çalışmalarının başlatılmasıdır. Üniversitemiz Stratejik Plan çalışmaları dönemine yönelik olarak hazırlanmış olup, Üniversitemizin daha etkin ve dinamik bir yapıya kavuşmasında bir fırsat olarak görülmektedir. Stratejik Plan hazırlık çalışmalarının yürütülmesinde Üniversitemiz birimlerinin azami düzeyde sahiplenme ve katılımı esas alınmıştır. Aşağıda Üniversitemiz Stratejik Planı na yönelik yapılan çalışmalar verilmiştir. Stratejik planlama sürecine ilişkin ön-hazırlık çalışmaları Stratejik plan çalışmalarının başlatıldığının duyurulması ve Stratejik Planlama Kurulu ve Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi nin kuruluşu Akademik ve idari personele yönelik ön bilgilendirme toplantısı Stratejik Planlama Kurulu nun ve Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi nin Senatoda kabulü. Web sayfası tasarımı Birim stratejik planlama ekiplerinin oluşturulması Birimlerde durum analizlerinin yapılması ve misyon, vizyon, temel değerler konusunda öneri hazırlanması. Birimlerde yürütülen çalışmaların Koordinasyon Kurulu tarafından bütünleştirilmesi ve Stratejik Planlama Kuruluna sunulmak üzere hazırlanması. Stratejik Planlama Kurulunda GZFT analizi, misyon, vizyon, temel değerler ve Üniversite stratejik amaçlarının belirlenmesi. Üniversite GZFT analizi, misyon, vizyon ve temel değerlerinin ve stratejik amaçların Senato da kabulü. Birim stratejik planlama ekiplerine stratejik amaçların bildirilmesi ve hedefler, faaliyetler ve göstergeler konusunda önerilerin istenmesi. Birim stratejik planlama ekiplerinden hedefler, faaliyetler ve göstergeler konusunda önerilerin toplanması, bütünleştirilmek üzere Stratejik Planlama Kurulunda tartışılması. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı nın hedef maliyetleri ve bütçeleme konusunda çalışması. Planlama raporunda yer alan diğer hususların uyumlaştırılarak plan taslağının yazılması. Uzman ve paydaş görüşlerinin alınması Düzenleme

9 Yürütülen bu çalışmalar ve üniversitemiz birimlerinin katılımcı çabaları çerçevesinde Üniversitemiz tüm birimleri ve çalışanları tarafından benimsenecek olan Vizyon, Misyon ve Temel Değerlerimiz aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Vizyonumuz; Eğitim-öğretim, bilimsel gelişme ve toplumsal kalkınma alanlarında öncü, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, çağdaş, yenilikçi, güvenilir, saygın ve tercih edilen bir üniversite olmak. Misyonumuz; Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, çağdaş ve demokratik bir üniversite olarak; ülkenin gelişmesine ve çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasına katkı sağlayacak meslek insanları yetiştirmek, araştırma ve topluma hizmet alanlarında evrensel değerler üretmek, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri kurmak, sürdürülebilir kalkınmaya öncülük etmektir. Temel Değerlerimiz; 1. Bilimsellik 2. Yenilikçilik 3. Katılımcılık 4. Etik Değerlere Bağlılık 5. Şeffaflık 6. Sürekli Gelişme 7. İşbirliği 8. Kurumsal Adalet 9. Sevgi ve Hoşgörü dönemine ait Stratejik Planı nda yer alan eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, toplumsal katkı ve kurumsallaşmaya yönelik stratejik amaçlarımız ise aşağıdaki gibidir

10 Eğitim-Öğretim Üniversite mizin fakülteleri, yüksekokulları, meslek yüksekokulları ve enstitülerinde çok büyük oranda paylaşıldığı ve benimsendiği amaçlar aşağıdaki şekildedir: 1. Eğitim ve öğretimin kalitesini artırmak, 2. Eğitim ve öğretim programlarının Avrupa Birliği yüksek öğrenim normları ile uyumunu sağlamak, 3. Yabancı dil hazırlık sınıfı açmak ve sayılarını artırmak. Bilimsel Araştırma Üniversite mizin Bilimsel Araştırmalara yönelik olarak belirlediği stratejik amaçlar aşağıdaki şekildedir: 1. Uluslar arası endeksli dergilerde yayın sayısını artırmak, 2. Disiplinler arası proje sayısını artırmak, 3. Bilimsel toplantı düzenlemek ve bilimsel toplantılara katılımı desteklemek. Toplumsal Katkı Toplum ve sektörlerle, paydaşlarla ilişkiler değerlendirilmiş ve aşağıdaki amaçlar belirlenmiştir: 1. İlimizin ve bölgemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak, 2. İlimiz ve bölgemiz insanına verilen sağlık hizmetleri standartlarını yükseltmek. Kurumsallaşma Üniversite mizin yeni kurulmuş bir üniversite olmasından dolayı olanaklar ve zorluklar değerlendirilmiş, kurumsallaşma başlığı altında ayrıca stratejik amaçların belirlenmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda belirlenen stratejik amaçlar aşağıdaki gibidir. 1. Kurumsallaşmayı sağlamak. 2. Kaynak kullanım verimliliğini artırmak. 3. Eğitim öğretim ve hizmet binalarını tamamlamak 4. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak. Paydaşlarla sağlıklı ve sürekli ilişkiler kurmak

11 Alt ve Üst Yapı Geliştirmeye İlişkin Faaliyetler Bölgemiz insanının sağlık sorunlarının çözümüne ve aynı zamanda öğrencilerimizin eğitim ve uygulama faaliyetlerine yön verecek olan önemli bir yapılanma olan Düzce Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi nin inşaatı aynı yıl içerisinde tamamlanmıştır yılından itibaren inşaatı devam eden hastanemiz binası projesinde ( m 2 ) 2008 Yılı Yatırım Programında ilave keşif artışı için Milli Eğitim Bakanlığı ndan OLUR alınmış, bu sayede hastane için gerekli olan temel malzemelerin sağlanmasında yeniden ihaleye çıkılması gereği ortadan kalkmış, yeni bir ihale sürecinden kaynaklanacak 6 7 aylık bir zaman kaybının önüne geçilmiştir. Eş zamanlı olarak Hastanemizin odalarına yönelik BİR ODA DA SENDEN kampanyası yürütülerek, hastane odalarının tefrişi sağlanmıştır. Bu kapsamda Düzce Kalkınma ve Tanıtma Vakfı işbirliği ile yürütülen kampanyada 70 Tek kişilik oda, 56 VİP odası, 59 üç kişilik oda, 2 Müşahade odası, 1 Doğumhane, 20 Asistan Odası, 20 Hemşire Nöbet Odası ve 7 Bekleme Salonunun tefrişi yapılmıştır. Hastanemizde Yoğun Bakım Ünitelerinin yatak kapasiteleri artırılmış; bu çerçevede 12 Dâhiliye Yoğun Bakım, 12 Cerrahi Yoğun Bakım, 6 Nöroloji Yoğun Bakım, 6 Nöroşirurji Yoğun Bakım, 10 Koroner Yoğun Bakım, 4 Çocuk Yoğun Bakım, 4 Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım olmak üzere toplam 54 yoğun bakım yatağı ve 12 açık-kapalı küvöz alınmıştır. Yeni Doğan Ünitemiz için Türkiye Bankalar Birliği hibesi kapsamında 1 Radyan ısıtıcılı açık yatak, 1 Fototerapi Cihazı, 1 Monitör ve 1 Respiratör cihazı alınmıştır yılında sağlık hizmetlerinin sunulduğu eski hastanemizde ise Sağlık Kurulu için Toplantı Odası düzenlenmiş, yapılan düzenli toplantılarla ilaç ve kurul raporlanmalarına çeşitli standartlar getirilmiş ve bu sayede bekleme süresinde önemli oranda kısalmalar görülmüştür. Bunun yanında Acil Servis tadilattan geçirilerek boyanmış, Radyoloji Ünitesi hizmete açılmış ve hastalar için bekleme koridoru oluşturulmuştur. Magnetik Rezonans (MR) ve laboratuar hizmet alım ihaleleri yapılmış, tıbbi ilaç ve sarf malzeme komisyonları, ihtiyaçların rasyonel düzeyde saptanması için çalışmalar yürütmüştür. Her poliklinik doktoruna bilgisayar sağlanması koşuluyla tetkiklerin doğrudan otomasyon sistemine aktarımı sağlanarak maliyet etkin bir yapılanmaya gidilmiş, on-line poliklinik randevusu ve tetkik sonuçlarına on-line ulaşım sağlanmıştır. Ayrıca hastane hizmetlerinin kalitesini arttırmak ve hizmet alıcıların

12 geribildirimlerini değerlendirmek amacıyla şikâyet büroları oluşturulmuştur. Bunun yanında Hastane hizmetleri için Danışmanlık İşletme Olgunluk Seviyesi Ön Analizi ve Yakın Dönem Hedeflenmesi Gereken Objektifler, J. Morton Institute Rehberliğinde Mediha GRAMOS, Scot Giffen, Gülcan Çörek, Esra Basoğlu nun yoğun çalışmalarıyla hazırlanmıştır. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile bölgemizde hizmet veren aile hekimleriyle tanışma toplantısı yapılmış ve aile hekimlerine yönelik eğitim programlarının düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda aile hekimlerine yönelik olarak EKG Okuma ve Değerlendirme, Gebe-Bebek İzlemi, Hipertansiyon Tanı ve Tedavi, KOAH Tanımı ve Tedavilerine yönelik olarak Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından çeşitli eğitimler yapılmıştır. Bölgemiz ve Üniversitemiz açısından önemli olan diğer bir fakültemiz, Orman Fakültesi nde iki adet anfi eğitim-öğretime açılmıştır. Ek olarak var olan atölyeler yeniden düzenlenmiş ve Fakültenin kendi ihtiyaçları atölyelerin kullanılması koşuluyla karşılanmaya başlanmıştır. Yine Orman Fakültemizde yaban hayvanların teşhir edildiği Yaban Hayvanları Müzesi oluşturulmuştur. Aynı yıl içerisinde Orman Fakültesi nde çok sayıda katılımcının yer aldığı Ulusal Öğrenci Kongresi de düzenlenmiştir. Teknik Eğitim Fakültemizde ise bilgisayar donanımlarına hizmet verecek olan kesintisiz güç kaynağı ve sunucu devreye alınmıştır. Ayrıca telefon santralinin bir birimi PRI sistemiyle Rektörlük binasında yerleşkenin tamamına iletişim hizmeti verilmeye başlanmıştır. Yine Teknik Eğitim Fakültesi nin eğitim-öğretim hizmetlerini daha etkin sürdürmesini sağlayacak olan C Blok inşaatı çalışmalarına hız kazandırılmıştır. Meslek Yüksekokulları kapsamında da önemli çalışmalar yürütülmüştür. Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu nda akademik, idari personel ve öğrencilerimize sunulan hizmeti arttırmak amacıyla Internet odaları, kantin, tören alanı yenilenmiş, peyzaj çalışmaları başlatılmıştır. Düzce Meslek Yüksekokulumuz sınıflarının sıraları değiştirilmiş, bir güvenlik kamera sistemi kurulmuş, bilgisayar laboratuarı 20 adet en son teknolojik donanıma sahip bilgisayarlarla yeniden düzenlenmiştir. Yüksekokul Makine Programına gaz altı kaynak makinesi Mikrodenetleyici eğitim seti (5 adet)ve Endüstriyel Elektronik Eğitim seti (2 Adet) alınarak eğitim faaliyetleri yeniden düzenlenmiştir

13 Üniversitemiz için oldukça önemli diğer önemli bir konu da yılında İstanbul Teknik Üniversitesi ne m 2 lik arazinin Düzce Meslek Yüksekokulu yapılmak üzere teslim edilmesidir. Düzce Üniversitesi Kuruluş Kanunu kapsamında bu araziyi talep etmiş ancak ilk çalışmalar sonucunda bir karara varılamamıştır. Üniversitemizin Çevre ve Orman Bakanlığı ile yaptığı yazışmalar neticesinde ilgili arazi Çevre ve Orman Bakanlığı nın yazısı ile Düzce Üniversitesi Rektörlüğü ne tahsis edilmiştir. Üniversitemiz çalışanlarına ve bölgemiz insanına hizmet edeceği düşünülen Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu nun projesi ve maliyet planları hazırlanarak Haziran ayında açık ihaleye sunulmuş ve yapımına başlanmıştır. Üniversitemizin bir diğer yapılanması olan merkezi dersliklerin projesi sonuçlanmış ve yapımına başlanmıştır. Üniversitemiz tören alanının ise 2008 sonuna kadar bitirilmesi planlanmıştır. Üniversitemizin yaptığı çalışmaları tüm paydaşlarıyla daha etkin paylaşmak amacıyla Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yoğun çalışmalarla Web sitemiz oluşturulmuştur. Kütüphanemizde ise TÜBİTAK-ULAKBİM destekli veritabanlarına ücretsiz erişim sağlanmıştır Eğitim ve Öğretime Yönelik Faaliyetler Kurumsallaşma sürecinin başında olan Üniversitemiz, çeşitli eğitim-öğretim birimlerinin açılmasına da hız kazandırmıştır. Bu kapsamda ilk olarak Fen-Edebiyat Fakültesi nin açılması sağlanarak öğretim elemanı alınmıştır. Aynı zamanda Mühendislik Fakültesi nin açılması için Üniversitemizin Ekim 2007 Senato kararı ile Aralık 2007 de Yükseköğretim Kurumu na teklifte bulunulmuştur. Nisan 2008 de Bakanlar Kurulu nun onayı ve Mayıs 2008 de Resmi Gazete de ilan edilerek Mühendislik Fakültemiz açılmıştır. Var olan meslek yüksekokullarımızı yapılandırma çalışmalarının yanı sıra bölgemizin ve dolayısıyla ülkemizin ihtiyaç duyduğu insan gücünü karşılamak amacıyla yeni meslek yüksekokulu açma çalışmaları da başlatılmıştır. 17 aylık planlama ve yürütme süreci kapsamında ülke genelinde, il genelinde anket çalışmaları, ilçelerde başta sanayiciler ve tüm paydaşlarla toplantılar düzenlenerek Yükseköğretim Kurumu nun meslek yüksekokulu açma kriterleri ışığında yerel mesleki ve teknik eğitim yapısı göz önünde bulundurularak tercih edilirlikleri yüksek programlar açılması planlanmıştır. Bu çerçevede Cumayeri Meslek Yüksekokulu, Çilimli Meslek Yüksekokulu, Gölyaka Meslek

14 Yüksekokulu, Gümüşova Meslek Yüksekokulu, Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu olmak üzere beş yeni meslek yüksekokulu açılmıştır. Cumayeri Meslek Yüksekokulu bünyesinde Endüstriyel Kalıpçılık, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim(CAD-CAM); Çilimli Meslek Yüksekokulu nda Organik Tarım ve Muhasebe; Gölyaka Meslek Yüksekokulu nda Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, e-ticaret, Turizm ve Otel İsletmeciliği; Gümüşova Meslek Yüksekokulu nda Makine Resim ve Konstrüksiyon, Metalografi ve Malzeme Muayenesi, İş Sağlığı ve İş Güvenliği; Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu nda Yapı Ressamlığı, Harita-Kadastro, Uluslararası Lojistik programları açılmıştır. Eğitim-öğretim faaliyetlerine yol gösterecek olan önemli bir gelişme de Üniversitemizde Bologna Sürecine Hazırlık çalışmalarının başlatılması olmuştur. Öncelikle Bologna Süreci ışığında eğitimin yapılandırılmasına yönelik olarak akademik personelimizin bilgilendirilmesi amacıyla Prof. Dr. Lerzan Özkale üniversite birimlerinde yapılması gereken etkinlikler hakkında bir konferans vermiştir. Bologna Süreci ile ilgili olarak Üniversitemiz Bologna Sürecine Hazırlık çalışmalarını başlatabilmek amacıyla bir çalışma grubu oluşturulmuş ve çalışma grubu konu ile ilgili katıldıkları toplantılar, alınan kararlar hakkında çalışanlarımızı bilgilendirmişlerdir. Ardından tüm eğitim-öğretim birimlerinde öğrenim çıktılarının tanımlanması ve AKTS kredilerinin belirlenmesi sağlanmıştır İdari ve Hukuki Yapılanmaya Yönelik Faaliyetler Üniversitemiz açısından önemli ve değerli olarak görülen önemli bir nokta Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi nin yer aldığı Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği ne üyeliğin başlatılmasıdır. Yine Üniversitemiz bünyesinde yürütülen hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla KalDer ile İyi Niyet Anlaşması imzalanarak Ulusal Kalite Hareketi ne katılım sağlanmıştır. Kalite Hareketi nin üniversitelerde uygulanması ve getirdiği sorumluluklara yönelik olarak Türkiye Kalite Derneği (KalDer )Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza KAYLAN tarafından Kalite konulu bir konferans verilmiştir. Üniversitemizde döner sermaye işletmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamında SGK ya çeşitli ziyaretler gerçekleştirilmiş, Üniversitemizde konuya ilişkin eş zamanlı

15 olarak bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. Döner Sermaye İşletmesi ile ilgili yapılan düzenlemeler çerçevesinde fatura kesintilerinde büyük azalmalar görülmüştür. Dönemler itibariyle kesinti oranları Kasım 2007 %9,58, Aralık 2007 %5,39, Ocak 2008 %4,06, Şubat 2008 %3,59, Mart 2008 %2,91 olarak belirlenmiştir. Bu gelişmelerin yanı sıra Üniversitemizin önemli bir bileşeni olan idari personele yönelik açıktan atanan genç aday memurlarına Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca Temel Eğitim Programı verilmiştir. Üniversitemizde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerini ve öğrencilere sunulan hizmetleri geliştirmek amacıyla Senatomuz özverili ve yoğun çalışmalar neticesinde Lisans/Ön Lisans Öğretimi Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi, Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi, Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği olmak üzere üç önemli yönetmeliği hazırlamış, bilgilendirme toplantıları düzenlemiş ve uygulamaya geçirmiştir Bilimsel ve Sosyal Etkinlikler Üniversitemiz Orman Fakültesi ve Valiliğimiz işbirliğiyle Dünya Ormancılık, Su ve Meteoroloji Günleri çerçevesinde İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İl Meteoroloji Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ve DSİ 55. Şube Müdürlüğü gibi pek çok kamu kurum ve kuruluşun da katıldığı Koruyarak Kullanalım: Orman, Su ve Hava Paneli düzenlenmiştir. Orman Fakültesi öğretim üyelerinin bilimsel çalışmaları sonucunda Doç. Dr. Süleyman AKBULUT yeni nematod türleri, Yrd. Doç. Dr. Necmi AKSOY yeni bitki türleri buluşlarıyla alan literatüre önemli katkılar sağlamışlardır. Üniversitemiz ve Düz-Der işbirliği ile Prof. Dr. Orhan Kural tarafından Yaşanabilir Bir Çevre İçin El Ele konferansı verilmiştir. Köy Enstitülerinin Kuruluş Yıldönümü çerçevesinde Üniversitemiz ve Atatürkçü Düşünce Derneği Düzce Şubesi işbirliği ile Köy Enstitüleri Paneli düzenlenmiştir. Internet Haftası Etkinlikleri kapsamında Doç. Dr. Mustafa AKGÜL tarafından Internet Bilgi Toplumu-Bilgiye Ulaşım semineri verilmiştir. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Etkinlikleri kapsamında tüm akademik, idari personel ve değerli öğrencilerimiz için Çanakkale Gezisi düzenlenmiştir. Yine Prof. Dr. Mustafa KESKİN in katılımlarıyla Çanakkale Savaşlarının Önemi konulu bir konferans

16 düzenlenmiştir. Ankara Atatürk Kültür Merkezi nde düzenlenen ve 22 Üniversitenin katılımı sağlanan ÜniTürk Eğitim Fuarı na Üniversitemiz çalışanları katılarak Düzce Üniversitesi nin tanıtımını yapmışlardır. Sağlık Yüksekokulumuzda ise Mayıs Hemşirelik Haftası etkinlikleri kapsamında çok değerli öğretim üyelerinin ve bölgemizdeki hemşirelerin katılımıyla Hemşirelik Haftası Etkinlikleri düzenlenmiştir. Üniversitemizin planladığı diğer önemli bir proje de Teknopark ın kuruluşudur. Bu kapsamda Mersin Teknoloji Gel. Böl. Kurum ve İsletici Tic A.S. Genel Müdürü Ayça Nilüfer AYKAR Üniversitemizde bir sunu yaparak bilgi ve deneyimlerini çalışanlarımızla paylaşmıştır. Yine Nanostellar Inc Kurucusu Stanford Üniversitesi Eski Akademik Rektörü, Bilgisayar Bilimleri Emekli Onursal Profesörü Prof. William F. MILLER Teknoparklarla ilgili deneyimlerini paylaşmıştır. Avrupa Birliği süreci içerisinde olan ülkemizin karşı karşıya olduğu yükümlülükleri daha iyi anlamak ve yorumlamak amacıyla Türkiye ve Avrupa Birliği Konferansı Dışişleri Eski Bakanı Değerli Milletvekilimiz Yaşar YAKIŞ ın katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. Hayfa Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Amots DAFNI İsrail in Kutsal Ağaçları-Efsane ve Gerçek Semineri vermiştir. İntekno Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Halil Kulluk Innovasyon ve Hoşgörü adlı konserans adını verdiği bir etkinlikle bilgi ve deneyimlerini paylaşmıştır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Eski Dekanı, A&B İletişim A.S. Kurucusu Prof. Dr. Alaaddin ASNA tarafından İletişim ve Dünya Konferansı verilmiştir. Sosyal Dönüşüm ve Ekonomik Gelişme için İnnovasyon teması çerçevesinde Türk/Amerikan bilim insanlarını ve girişimcileri bir araya getirmek amacıyla Türkiye ile ABD arasındaki bilimsel ve teknolojik işbirliklerinin güçlenmesi ve artmasına yönelik Harvard Tıp Fakültesi Konferans Merkezi nde düzenlenen Türk Amerikan Biliminsanları ve Akademisyenleri Derneği (Turkish American Scientists and Scholars Association - TASSA) tarafından düzenlenen toplantıya Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr.Funda SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU katılmıştır. Boğaziçi Üniversitesi-Düzce Üniversitesi İşbirliğiyle 23 ülkeden 96 katılımcının yer

17 aldığı Eleventh International Workshop on Project Management and Scheduling konulu bir uluslararası konferans düzenlenmiştir. Üniversitemiz 2. Kuruluş Yılı Kutlaması kapsamında Kocaeli Üniversitesi Konservatuarı Hereke Gitar Dörtlüsü nün Klasik Gitar Dinletisi yapılmıştır. Yine Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen yemekli eğlence tüm akademik ve idari personelimizin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Üniversitemize Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel EROĞLU, Milli Eğitim Bakanı Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK, Düzce Milletvekillerimiz Celal Erbay ve Metin Kaşıkoğlu, Eski Valimiz Ercan TOPACA, Yeni Valimiz Bülent KILIÇ, Milletvekilimiz Yasar YAKIS, YURTKUR Genel Müdürü Hasan ALBAYRAK, YÖK Eğitim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Halis AYHAN, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet DURMAN ziyaret etmişlerdir. Aynı yıl içerisinde Düzce fotoğraflarına yönelik Düzce Üniversitesi Fotoğrafçılık Kulübü (DÜFOK) ve Lütfü ŞİMSEK işbirliği ile bir fotoğraf sergisi düzenlenmiştir. Yine DÜFOK ve Düzce Damla Gazetesi işbirliği ile Düzce den Fotoğraflar adlı bir fotoğraf yarışması düzenlenmiştir. Sivil Toplumla İşbirliği çerçevesinde konferanslar, paneller, sergiler ve kampanyalar düzenlenmiştir. TEMA Vakfı nın küresel ısınmayla mücadele projelerinden "BisikleTEMA" kapsamında, Gizem ALTIN ve ABD li esi Bryan NANCE, 9 Mart ta Taksim Gezi Parkı ndan başladıkları yolculuklarına tarihinde Düzce de mola vererek, Üniversitemiz ve Çağdaş Yasamı Destekleme Derneği işbirliğiyle düzenlenen kahvaltıya katılmışlardır. Üniversitemiz Düzce Belediyesi ile işbirliği çerçevesinde öğrenci gruplarının ve çeşitli ses sanatçılarının katılımıyla Bahar ve Gençlik Şenliği düzenlemiştir. Yeni akademik yılımızın açılışı töreninde Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN bölgenin gelişme sürecinde üniversitelerin katkılarına ilişkin görüş ve deneyimlerini paylaşmıştır. 29 Ekim etkinlikleri kapsamında Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Ekrem Yiğit Cumhuriyet ve Hukuk konulu bir konferans vermiştir. Düzce Belediyesi nin katkılarıyla 10 Kasım da bir oratoryo sunulmuş, ardından Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet ALPARGU tarafından Atatürk ve Milli Birlik

18 Beraberlik konulu bir konferans vermiştir. Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Mehdi ERGÜZEL tarafından Atatürk ün Fikirleri Işığında İdeal Öğretmen konulu bir konferans verilmiştir. Yine Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Lale AKARUN tarafından Bilgisayarla Görme Çalışmaları Biyometri ve İşaret Dili Analizinde Video İşleme konulu bir konferans verilmiştir. Üniversitemiz Kütüphane Daire Başkanlığı nın önderliğinde EBSCO Firması Eğitim Sorumlusu Serdar AYKUT tarafından EBSCOhost 2.0 Yeni Arayüz Tanıtımı ile ilgili bir tanıtım yapılmıştır. İstanbul, Ankara ve Almanya da bulunan Düzceliler Dernekleri tarafından düzenlenen Düzceliler Dayanışma Gecesi kapsamındaki etkinliklere Rektörümüz Prof.Dr. Funda SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU katılmış, bu toplantılarda Düzce Üniversitesi nin çalışmaları, projeleri paylaşılarak Üniversitemizin tanıtımına önemli katkılar sağlanmıştır. ABD ve Ortadoğu Ülkeleri Endüstri Mühendisleri Kadın Akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen bir toplantı Üniversitemizde düzenlenmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi nde düzenlenen Cam Tavanın Ötesindeki Kadın Akademisyenler: Avrupa dan Kadın Rektörler konulu toplantıya rektörümüz katılmıştır. İlimiz Mesleki ve Teknik Eğitim bölgesindeki ilçe milli eğitim müdürleri, mesleki teknik okul yöneticileri ile meslek yüksekokullarına öğrenci veren diğer liselerimizin yöneticileri ile METEB toplantısı düzenlenmiştir. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İşbirliği yapılarak Gönül Köprüsü Projesi başlatılmış, bu kapsamda Kilis ten ilk ve ortaöğretim çağlarında iki grup toplam 495 öğrenci üniversitemizde ağırlanmıştır. Bölgemizin doğal varlıklar açısından zengin bir ilçesi olan Yığılca da, TEMA Vakfı Kurucusu Nihat GÖKYİĞİT in de katıldığı, ilçenin önemli bir gelir kaynağı olabilecek arıcılık ile ilgili olarak Arıcılık ve Kırsal Kalkınma Arama Toplantısı düzenlenmiştir. Bu toplantıda, bölgedeki arıcılık faaliyetleri ve sorunları tartışılmıştır. İlçede Yrd. Doç.Dr. Meral KEKEÇOĞLU nun önderliğinde arı ekotipi hipotezinin araştırılması ve oğul üretiminin uygulanabilirliğine yönelik çalışmalara başlanmıştır

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2011 2015 STRATEJİK PLANI PROF.DR. TAMER YILMAZ DOÇ.DR. SALİM YÜCE DOÇ.DR. MUHLİS NEZİHİ SARIDEDE DR. ZEYNEP IŞIK NİSAN 2010 Sayfa 2 SUNUŞ Üniversitelerin

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU

2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU 2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU Mayıs 2009 ĐÇĐNDEKĐLER 1. GĐRĐŞ... 3 2. AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME KURULU ÇALIŞMA SÜRECĐ... 3 3. BELĐRLENEN PERFORMANS GÖSTERGELERĐ...

Detaylı

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Bu belge, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi nin 2011 2015 yılları arasında eğitim kalitesini artırabilmesi ve uluslararası eğitim standartlarına

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi. Stratejik Planı

Adnan Menderes Üniversitesi. Stratejik Planı Adnan Menderes Üniversitesi Stratejik Planı 2008-2012 ÖN SÖZ En iyi yolu bulmak en kötüsünü bulmaktan çok daha kolaydır Sir Thomas More Sayın ilgililer, değerli Adnan Menderes Üniversitesi mensupları,

Detaylı

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI...

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... 6 - EGE ÜNİVERSİTESİ DURUM ANALİZİ... 7 - YAPILAN

Detaylı

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME...

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... 8 4.1. Araştırma ve Yayın Faaliyetleri... 8 4.2. Eğitim Öğretim Faaliyetleri... 12

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Sayfa No 1. Önsöz... 1 A. Dokümanın Amacı... 4 B. Dokümanın Kapsamı... 4 C. Tanımlar ve Kavramlar... 4 2. Yönetici Özeti... 5 3. Stratejik Planlama Kurul ve Komisyonları...

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Şubat 2015 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9 MİSYON 13 VİZYON 13 1. AKADEMİK VE

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017)

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) ŞIRNAK Haziran 2013 1 ÖNSÖZ Şırnak Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulu stratejik plan çalışmaları 22 Haziran 2011 tarihinde

Detaylı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ^tkno^ T C /MX % İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı IYTE «1W2-2012 Sayı : 14966742 n0 Konu : ÎYTE 2014-2018 Stratejik Planı 02/99/2013 KALKINMA BAKANLIĞINA

Detaylı

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını,

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Tel: 0 282 250 15 00 Belgegeçer: 0 282 250 99 08 e-posta: strateji@nku.edu.tr Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ocak 2015 Tekirdağ 1

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2013 Mali Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak 2013 Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile

Detaylı

İÇİNDEKİLER. II. AMAÇ VE HEDEFLER 61 A. İdarenin Amaç ve Hedefleri 61 B. Temel Politikalar ve Öncelikler 61

İÇİNDEKİLER. II. AMAÇ VE HEDEFLER 61 A. İdarenin Amaç ve Hedefleri 61 B. Temel Politikalar ve Öncelikler 61 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER 4 A. Misyon ve Vizyon 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C. İdareye İlişkin Bilgiler 12 1. Fiziksel Yapı 12 2. Örgüt Yapısı 20 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 31 4. İnsan

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu İlk Günden Bugüne Üniversitemiz Kurucusu ve Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından 1980 yılında Türkiye Organ Nakli Yanık ve Tedavi Vakfı nın kurulması, daha sonra 1982 de ilk Diyaliz Merkezinin

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI Haziran 2012 ÖNSÖZ Sevgili Marmaralılar, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik kurumlarından

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LİSTESİ... 4 GRAFİK LİSTESİ... 5 SUNUŞ... 7 ÖNSÖZ... 9 1. BÖLÜM... 10 GİRİŞ... 10 1.1. ÇALIŞMANIN AMACI...

Detaylı

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü Uzm. Ş. Özgün ÇITAK(Kapak Tasarımı) 2 SUNUŞ Tüm paydaşlarımızın

Detaylı

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir Fendir, İlim ve Fenden Başka Yol Gösterici Aramak Gaflettir, Dalalettir, Cehalettir.

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir Fendir, İlim ve Fenden Başka Yol Gösterici Aramak Gaflettir, Dalalettir, Cehalettir. Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir Fendir, İlim ve Fenden Başka Yol Gösterici Aramak Gaflettir, Dalalettir, Cehalettir. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I GENEL BİLGİLER A Misyon ve

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kasım 2013 Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin Eğitilmesi olacaktır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

KAFKAS ÜNĐVERSĐTESĐ 2009-2013 STRATEJĐK PLANI

KAFKAS ÜNĐVERSĐTESĐ 2009-2013 STRATEJĐK PLANI KAFKAS ÜNĐVERSĐTESĐ 2009-2013 STRATEJĐK PLANI ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĐLGĐLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe....... 1 1.2. Akademik Birimler Şeması.... 2 1.3. Fiziki Durum... 3

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU BİRİM STRATEJİK PLAN VE ANA BAŞLIKLARI. Birim Tanıtımı. Birim Misyonu, Vizyonu, Temel Değerleri 3. 0004 dönemi için belirlenen

Detaylı