CİNSEL TERAPİLER. Psikolog Doktor Mualla Oktay

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CİNSEL TERAPİLER. Psikolog Doktor Mualla Oktay"

Transkript

1 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 323 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S: CİNSEL TERAPİLER Psikolog Doktor Mualla Oktay Psikanalitik Yaklaşım Yirminci yüzyılın başlarında cinsel sorunların daha çok anababa çocuk arasındaki çözümlenmemiş çatışmalar sonucunda ortaya çıktığı düşünülmekte ve bu sorunlar psikanalitik yönelimli yaklaşımlarla tedavi edilmekteydi. Davranışçı Yaklaşım Sonraki yıllarda psikanalitik yaklaşımdan oldukça farklı olan davranışçı yaklaşımlar kullanılmaktaydı. Cinsel davranışların da tüm davranışlar gibi öğrenilerek kazanıldığı düşünülmekteydi. Tedavidede nelerin yanlış öğrenildiği üzerinde durulmakta ve öğrenme kurallarına dayanan derin kas gevşetme ve sistematik duyarsızlaştırma yöntemleri kullanılmaktaydı. Masters Ve Johnson Yaklaşımı I970 de Masters ve Johnson tarafından yayımlanan İnsanın Cinsel Yetersizliği adlı kitap günümüzde cinsel işlev bozukluklarında kullanılan terapilere bir model oluşturmuştur. Masters ve Johnson tedavide cinsel eğitime,eşler arasındaki iletişim biçimlerine, cinsel sorunun ortaya çıkmasında ve sürdürülmesinde rol oynayan hatalı davranışların değiştirilmesine ağırlık vererek ev ödevlerinden yararlanmışlardır. Modern Yaklaşımlar Modern yaklaşımlarda yapılan değişikliklerden biri terapinin uygulanma biçiminde olmuştur. Örneğin masters ve johnson un yaklaşımında tedavi biri kadın biri erkek olmak üzere çift terapist tarafından yapılmaktaydı ancak her zaman çift terapist kullanma imkanı olmadığından, tedavi tek terapist tarafından yürütülmektedir. Masters ve Johnson yaklaşımında çiftle hergün görüşülmekteydi, oysa modern yaklaşımlarda haftada bir veya iki kez görüşülmektedir. Masters ve Johnson un yaklaşımı ile modern terapi yaklaşımları

2 324 Cinsel Terapiler arasındaki en önemli farklılıklardan bir diğeri de tüm görüşmelere eşlerin birlikte katılmaları zorunluluğunun kalkmasıdır. Eğer eşler arasında önemli ilişki ve iletişim sorunları yoksa, ev ödevleri aksatılmıyor, konulan yasaklara uyuluyorsa, eşin tüm görüşmelere katılmasına gerek olmayabilir. Yine yapılan çalışmalarda terapist ile hastanın aynı ya da ayrı cinsiyette olmalarının tedavi açısından önemli bir faktör olmadığı sonucuna varılmıştır. Bizim kültürümüzde cinsel sorunlu hasta ile terapistin aynı cinsiyette olmasının daha uygun olacağını düşünmekteyiz. Cinsel sorunu olan kadınlar erkek terapistten çok bir kadın terapisti tercih etmekteler sorulduğunda da daha rahat konuşabildiklerini söylemekteler. Modern cinsel terapilerde eklektik bir yaklaşım kullamlmaktadır. Örneğin Havvton cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde davranışçı ve bilişsel terapi yöntemlerini. Kaplan ise davranışçı ve psikanalitik terapi yöntemlerini birlikte uygulamaktadırlar. Cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde kullanılabilecek diğer bir eklektik yaklaşım ise Bilişseldavranışçı ve Geştalt terapi yöntemlerinin birlikte uygulanmasıdır. Tüm cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde ortak olarak kullanılabilecek bilişsel ve davranışçı tekniklerin yanı sıra. tedavi planı oluştururken cinsel sorunu hazırlayan ortaya çıkartan ve sürmesine neden olan faktörlerinde bilinmesi gerekmektedir. Cinsel işlev bozuklukları ile ilgili olarak bugüne kadar birçok sınıflandırma yapılmıştır. Bunu şöyle özetleyebiliriz. Cinsel İstek Bozuklukları Azalmış (Hipoaktif) cinsel istek bozukluğu Cinsel tiksinti bozukluğu Cinsel İstek Bozuklukları Kadında cinsel uyarılma bozukluğu Erkekte Erektil bozukluk Orgazm Bozuklukları Kadında orgazm bozukluğu Erkekte orgazm bozukluğu Erken boşalma (Prematür Ejakilasyon) Cinsel Ağrı Bozukluklarıw Disparoni (Genel bir tıbbi duruma bağlı olmayan) Vajinismus Cinsel ilişki aşamalarının birinde veya birkaçında inhibisyonun oluşması cinsel işlev bozukluklarının ortaya çıkmasına yol açar. Cinsel işlev bozukluklarının tedavi edilebilmesi için öncelikle hangi aşamalarda inhibisyon olduğunun ve bu inhibisyonun olası kaynaklarının çok yönlü ve detaylı bir şekilde değerlendirilmes gerekir. Tedavide değerlendirme çok önemlidir.

3 Psikolog Doktor Mualla Oktay 325 DEĞERLENDİRME GÖRÜŞMELERİNİN AMAÇLARI Sorunun ne olduğunu ve terapinin amacını belirlemek Sorunu hazırlayan, ortaya çıkaran ve sürdüren faktörleri anlamak için bilgi toplamak Sorunu formüle ederek uygulanacak tedavi planını oluşturmak Uygulanacak tedavi hakkında hastaya/çifte bilgi vermek ve terapi sürecini başlatmak 1. SORUNUN NE OLDUĞUNU VE TERAPİNİN AMACINI BELİRLEMEK Sorunun saptanması sırasında terapistin araştırması gereken ilk konu. sorunun gerçek bir işlev bozukluğu mu yoksa bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir durum mu olduğudur. Hastanın veya çiftin kültürel, dini ve sosyal faktörlerden nasıl etkilendiği çok önemlidir. Bu nedenle değerlendirme sırasında hastanın/çiftin cinsellikle ilgi beklenti, inanç ve tutumlarının sorgulanması yararlı olur. Değerlendirilme sırasında şu sorunlara cevap aramak önemlidir Cinsel işlev bozukluğunun derecesi nedir? Cinsel işlev bozukluğu duruma bağlı olarak mı ortaya çıkmakta yoksa süreklilik mi göstermektedir? Cinsel işlev bozukluğu birincil midir? Yoksa bir başka psikiyatrik bozukluk veya evlilik sorunları nedeniyle ikincil olarak mı ortaya çıkmıştır? Cinsel işlev bozukluğuna eşlik eden ikincil cinsel sorunlar varmıdır? Cinsel işlev bozukluğunun ortaya çıkmasında biyolojik ve psikolojik faktörlerin rolü nedir? Diğer eşte de cinsel bir sorun var mıdır? Sorunun belirlenmesinden sonra hastanın/çiftin terapiden ne bekledikleri sorgulanmalıdır. Bazı durumlan hastalar terapiden gerçekçi olmayan sonuçlar beklemektedirler. 2. SORUNU HAZIRLAYAN ORTAYA ÇIKARAN VE SÜRDÜREN FAKTÖRLERİ SAPTAYABİLMEK İÇİN BİLGİ TOPLAMAK A- Cinsel sorun nedir? Cinsel yaşantı sırasında ortaya çıkan spesifik davranışlar Sorunun öncesinde ve sonrasında neler düşündükleri Sorunun öncesinde ve sonrasında neler hissettikleri Sorun ile ilgili olarak daha önce başvurulan çözüm yollan Sorunun nedenleri ile ilgili yorumları ve tavırları

4 326 Cinsel Terapiler B-Cinsel gelişim ve yaşantılarla ilgili bilgi toplamak Ergenlik dönemi, adet görme yaşı, ilk cinsel yaşantı, cinsel deneyimler, cinsel sapmalar, cinsel taciz ve tecavüz, mastürbasyon konusundaki bilgiler ve bu konudaki duygu ve düşünceler çok önemidir. C- Cinsel tutum ve inançlar D-Çocukluk yaşantıları, aile içi ilişkiler E-Eş ile ilişkiler F-Stres kaynakları G-Sağlık durumu 3. SORUNU FORMÜLE EDEREK UYGULANACAK TEDAVİ PLANINI OLUŞTURMAK Hasta/çift hakkında yeterince bilgi elde edildikten sonra cinsel işlev bozukluğunu hazırlayan, ortaya çıkaran ve sürdüren faktörlerin belirlenmesi yani sorunun formülasyonu aşamasına geçilir. Cinsel işlev bozukluğunun ortaya çıkmasını kolaylaştıran, yatkınlık yaratan faktörlere hazırlayıcı faktörler denir. Ortay a çıkaran faktörler işlev bozukluğu belirtilerinin ilk defa görülmesinde rol oynayan faktörlerdir. Sürdüren faktörler ise işlev bozukluğunu kronikleştiren faktörlerdir. Hazırlayan Faktörler Geleneksel ve tutucu bir aile ortamı Eksik, yanlış ve yetersiz cinsel bilgiler Evlilik öncesi cinsel deneyimin olmaması Ortaya Çıkaran Faktörler Eşle cinsel iletişim kuramama Eşin ailesi İle birlikte oturma Performans kaygısı Yorgunluk ve iş stresi Sürdüren Faktörler Önsevişmeye kısa zaman ayırma Perforformans kaygısı İlişkiye konsantre olamama İlişkiden kaçınma Cinsel sorunun eşin ailesi tarafından öğrenilmesi Cinsel ilgi ve istekte azalma sağlıkla ilgili endişeler

5 Psikolog Doktor Mualla Oktay ÇİFTLERE TERAPİ HAKKINDA BİLGİ VEREREK TERAPİ SÜRECİNİ BAŞLATMAK Cinsel bilgi eksikliğinin ve yanlış bilgilerin giderilmesi Eşler arasındaki genel ve cinsel iletişimlerin zenginleştirilmesi Cinsel birleşme yasağı konulması Duyumlara odaklanma egzersizleri Dur ve yeniden başla egzersizleri Sıkma egzersizleri Cinsellikle ilgili kognisyonlar üzerinde çalışma Ailenin sosyal yaşamının geliştirilmesi Hastaya tedavide nasıl bir yol izleneceği konusunda bilgi verilmelidir. Her görüşmeden sonra ev ödevleri verileceği tedavinin başarısı açısından işbirliğinin çok gerekli olduğu vurgulanmalıdır. Değerlendirme Görüşmeleri Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Gizlilik ilkesine uymak Gözlemci olmak Anlayışlı ve destekleyici olmak Ortak bir dil geliştirmek Cinsel konular hakkında açık ve rahat konuşabilmek TEDAVİ Cinsel İşlev bozuklukları psikolojik nedenlerle ortaya çıktığı için yalnız psikoterapi ile çözülür. Bunu da cinsel sorunların tedavisi konusunda özel eğitim almış cinsel terapistler uygularlar. Bilişsel-davranışçı cinsel terapi yaklaşımının amaçlan şöyle özetlenebilir -Cinsel bilgi eksikliğinin giderilmesi -Eşler arasındaki iletişimin zenginleştirilmesi -Ev ödevlerinin yapılmasını engelleyen olumsuz otomatik düşüncelerin fark edilmesi.bunların yerine olumlu ve doğru düşüncelerin geliştirilmesi -Sorunun ortaya çımasında rol oynayan hatalı davranışların fark edilmesi, bunların yerine doğru davranışların geliştirilmesi Cinsel Bilgi Eksikliğinin Giderilmesi Ve Yanlış Bilgilerin Düzeltilmesi Cinsel işlev bozukluğu şikayeti ile başvuran çiftlerin çoğunun cinsel bilgi düzeyi oldukça düşüktür. Tedavide bilgi düzeyinin yükseltilmesi için çeşitli uygulamalar yapılması çok yararlı olacaktır. Cinsel bilgi düzeyinin yükseltilmesinde çeşitli resim, kitap, filmlerden yararlanmak mümkündür. Çifte cinsel bilgiler içeren bir kitap önerilir. Okuyup öğrenmeleri istenir (ev ödevi), sonraki görüşmede ise okunan bölümle ilgili geribildirim alınır. Böyle bir ödev:

6 328 Cinsel Terapiler a) Cinsel bilgi düzeyinin yükselmesi b) Eşler arasındaki cinsel iletişimin artması c) Hasta ve terapist arasında ortak bir dilin gelişmesi açılarından faydalıdır. Eşler Arasındaki İletişimin Zenginleştirilmesi Cinsel işlev bozukluğu görülen çiftlerde çok sık rastlanan bir özellik de cinsel iletişimin ya hiç ya da yok denecek kadar az olmasıdır. Bazı çiftlerin cinsellik dışında güncel iletişimlerinde de sorunlar olabilir, o zaman terapiye oradan başlanır. Ev Ödevlerinin Yapilmasını Engelleyen Olumsuz Otomatik Düşüncelerin Farkedilmesi Bunların Yerine Olumlu Düşüncelerin Geliştirilmesi Tedavinin en önemli özelliklerinden biri de ev ödevleridir. Ev ödevleri bilgi düzeyinin arttırılması, iletişim becerilerinin geliştirilmesi, cinsellikle ilgili yanlış inanç ve tutumların fark edilmesi ve yeni cinsel yaşantıların oluşturulması gibi farklı şekillerde olabilir. Ödevler çiftin sorunlarına ve tedavideki hızına göre belirlenir. Sorunun Ortaya Çıkmasında Rol Oynayan Hatalı Davranışların Farkedilmesi, Bunların Yerine Doğru Davranışların Geliştirilmesi Cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde hatalı davranışlar yerine doğru davranışların geliştirilmesi ve davranış repertuarının genişletilmesi için yararlanılacak teknikler uygulanır. SONUÇ Bilişsel-davranışçı terapi yaklaşımı cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde oldukça etkilidir. Çeşitli çalışmalarda cinsel-işlev bozukluklarının tedavisinde bilişsel-davranışçı yaklaşımla başarılı sonuçlar elde edildiği bilinmektedir. Özellikle kadınlarda vajinismus, disparoni, orgazmik bozukluk, erkeklerde erken boşalma, geç boşalma ve erektil bozuklukların tedavisinde başarı oranları çok yüksektir. Kaynaklar Alexander ED: In the body travel: a grovvth experience with fantasy, Psychotherapy: Theo Res Prac,4: 319,1971 Gillan P: Sex Therapy Manual.London: Blackwell Scientillc Publications Kegel A: Sexual functions of the pubococcygeus musclevest. Surg, 60:521, 1952 Kaplan HS: The illustrated manuel of sex therapy. NewYork: Brunnel/Mazel,1987 Masters WJohnson VE: Human Sexual İnadequecy Boston, Little Brown Silverstein JL: Origins of psychogenic vaginismus. Psychosoma Psychother, 52,197, Tuğrul C: Vajinismus tedavisinde eklektik yaklaşım: Bir vaka örneği, Türk Psikoloji Dergisi, 8(30): 42-48,1993. Tuğrul C. Kabakçı E: Vajinismus and its correlates, J Sex Mar Ther, 12(1) 1997a Tuğrul C: Bilişsel-Davranışçı sex terapi notları, İstanbul, 2000 Wolpe J, Lazarus AA: Behaviour Therapy Techniques. New York, Perganon, 1966

KADIN SAĞLIĞINDA TIBBİ ETİK SORUNLARI Yrd. Doç. Dr. Serap Şahinoğlu 1[1], Prof. Dr. Yaman Örs 2[2]

KADIN SAĞLIĞINDA TIBBİ ETİK SORUNLARI Yrd. Doç. Dr. Serap Şahinoğlu 1[1], Prof. Dr. Yaman Örs 2[2] KADIN SAĞLIĞINDA TIBBİ ETİK SORUNLARI Yrd. Doç. Dr. Serap Şahinoğlu 1[1], Prof. Dr. Yaman Örs 2[2] Giriş: Tıbbi etik, biyomedikal etik ve bunların sorun kümeleri Tıp, yüzyıllar boyunca hastalığın ortadan

Detaylı

ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1. Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment

ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1. Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment Yıldırım, Acar ve Tuncay Derleme ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ GÖREVLERİ VE KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1 Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment Buğra

Detaylı

BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE TEMEL BİLGİLER

BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE TEMEL BİLGİLER BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE TEMEL BİLGİLER 1. Tedaviye ilişkin genel bilgiler 2. Görüşme teknikleri 3. Değişim süreci ve değişim evreleri 4. Önemlilik, kendine güvenme ve isteklilik 5. Alkol dışı madde kullananlarda

Detaylı

T Ü R K İ Y E ' D E ENSEST SORUNUNU

T Ü R K İ Y E ' D E ENSEST SORUNUNU T Ü R K İ Y E ' D E ENSEST SORUNUNU T Ü R K İ Y E ' D E ENSEST SORUNUNU Hazırlayan Alanur Çavlin-Bozbeyoğlu Katkıda bulunanlar Ece Koyuncu Ayşen Ufuk Sezgin Filiz Kardam Altan Sungur Haziran 2009, ANKARA

Detaylı

2-Süreçte zamanla mevcut durum iyileşiyor mu? 3-Mevcut durumumuzu nasıl geliştirebiliriz? 4-Diğer ülkelere göre durumumuz nasıl?

2-Süreçte zamanla mevcut durum iyileşiyor mu? 3-Mevcut durumumuzu nasıl geliştirebiliriz? 4-Diğer ülkelere göre durumumuz nasıl? 17-ULUSLARARASI EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME KURULUŞLARININ KRİTERLERİNİN VE ÖLÇÜMLERİNİN MODERN TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMİNE ETKİSİ GELİŞİM TARİHİ VE SORUNLARI Bilginin çeşitlendiği, çoğaldığı, bilgiye ulaşımın

Detaylı

Engelli Çocuğu Olan Annelerin Sürekli Kaygı Düzeyleri İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki

Engelli Çocuğu Olan Annelerin Sürekli Kaygı Düzeyleri İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 10, Sayı 1, (2009), (213-227) 213 Engelli Çocuğu Olan Annelerin Sürekli Kaygı Düzeyleri İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki

Detaylı

Pozitif psikoterapi: Gelişimi, temel ilke ve yöntemleri ve Türk kültürüne uygulanabilirliği

Pozitif psikoterapi: Gelişimi, temel ilke ve yöntemleri ve Türk kültürüne uygulanabilirliği Pozitif psikoterapi: Gelişimi, temel ilke ve yöntemleri ve Türk kültürüne uygulanabilirliği Positive Psychotherapy: Its development, basic principles and methods, and applicability to Turkish culture Tuğba

Detaylı

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ ETİK YÖNETMELİĞİ*

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ ETİK YÖNETMELİĞİ* TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ ETİK YÖNETMELİĞİ* İçindekiler GİRİŞ ETİK İLKELER I. GENEL ETİK İLKE VE KURALLAR 1. YETKİNLİK / YETERLİLİK 2. YARARLI OLMAK VE ZARAR VERMEMEK 3. SORUMLULUK 4. DÜRÜSTLÜK 5. İNSAN

Detaylı

OCAK-ŞUBAT 1997 SAYI: 30

OCAK-ŞUBAT 1997 SAYI: 30 ÇALIŞMA ORTAMI İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE VERİMLİLİK İŞ HUKUKU SOSYAL POLİTİKA OCAK-ŞUBAT 1997 SAYI: 30 Fişek Sağlık Hizmetleri ve Araştırma Enstitüsü Yayını * iki ayda bir çıkar

Detaylı

HAZIRLAYANLAR: Doç.Dr.Pınar Öner Prof.Dr.Ayla Soykan Aysev Uzm.Pskl. İlkiz Altınoğlu Dikmeer

HAZIRLAYANLAR: Doç.Dr.Pınar Öner Prof.Dr.Ayla Soykan Aysev Uzm.Pskl. İlkiz Altınoğlu Dikmeer DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU ve ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ HAZIRLAYANLAR: Doç.Dr.Pınar Öner Prof.Dr.Ayla Soykan Aysev Uzm.Pskl. İlkiz Altınoğlu Dikmeer 1 DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

Detaylı

Heteronormatif Olmayan Bir Sosyal Hizmet İçin HETERONORMATİF OLMAYAN BİR SOSYAL HİZMET İÇİN

Heteronormatif Olmayan Bir Sosyal Hizmet İçin HETERONORMATİF OLMAYAN BİR SOSYAL HİZMET İÇİN Heteronormatif Olmayan Bir Sosyal Hizmet İçin 1 HETERONORMATİF OLMAYAN BİR SOSYAL HİZMET İÇİN 2 Kaos GL KAOS GL Heteronormatif Olmayan Bir Sosyal Hizmet İçin Heteronormatif Olmayan Bir Sosyal Hizmet İçin

Detaylı

DOĞUM SONRASI DÖNEMDEKİ KADINLARIN CİNSEL PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE PLISSIT MODELİN ETKİNLİĞİ

DOĞUM SONRASI DÖNEMDEKİ KADINLARIN CİNSEL PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE PLISSIT MODELİN ETKİNLİĞİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOĞUM-KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI HDK-YL-2013-003 DOĞUM SONRASI DÖNEMDEKİ KADINLARIN CİNSEL PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE

Detaylı

ÖRGÜTSEL STRES YÖNETİMİ VE UÇUCU PERSONEL ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

ÖRGÜTSEL STRES YÖNETİMİ VE UÇUCU PERSONEL ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 23, Temmuz-Aralık 2004, ss. 61-85. ÖRGÜTSEL STRES YÖNETİMİ VE UÇUCU PERSONEL ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Gülten EREN GÜMÜŞTEKİN * Ali

Detaylı

Otel İşletmelerinde Stres Yönetimi: İstanbul daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

Otel İşletmelerinde Stres Yönetimi: İstanbul daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (15) 2008 / 1: 17-44 Otel İşletmelerinde Stres Yönetimi: İstanbul daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma Orhan Akova Kerim Işık ** Özet:

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ Prof. Dr. Murat ÖZBAY Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ÖZET Bireyler arası iletişimde kelimeler, önemli

Detaylı

Konaklama İşletmelerinde Uygulanan Performans Değerleme Sistemleri ve Uygulama Alanları (Muğla İli Örneği)

Konaklama İşletmelerinde Uygulanan Performans Değerleme Sistemleri ve Uygulama Alanları (Muğla İli Örneği) YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Konaklama İşletmelerinde Uygulanan Performans Değerleme Sistemleri ve Uygulama Alanları (Muğla İli Örneği) Prof. Dr.

Detaylı

İlk Üç Yaşta Gelişimsel Sorunları Olan Çocuklar: Üç Sorun ve Üç Çözüm

İlk Üç Yaşta Gelişimsel Sorunları Olan Çocuklar: Üç Sorun ve Üç Çözüm 13 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 2005, 6 (2) 13-25 İlk Üç Yaşta Gelişimsel Sorunları Olan Çocuklar: Üç Sorun ve Üç Çözüm İlgi Öztürk Ertem Ankara Üniversitesi Özet

Detaylı

FARKLI ÖZ-ANLAYIŞ (SELF-COMPASSION) DÜZEYLERİNE SAHİP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DEPRESYON ANKSİYETE VE STRESİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FARKLI ÖZ-ANLAYIŞ (SELF-COMPASSION) DÜZEYLERİNE SAHİP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DEPRESYON ANKSİYETE VE STRESİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER BİLİM DALI FARKLI ÖZ-ANLAYIŞ (SELF-COMPASSION) DÜZEYLERİNE SAHİP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE

Detaylı

SİGARA, ALKOL, UYUŞTURUCU VE DİĞER BAĞIMLILIKLAR

SİGARA, ALKOL, UYUŞTURUCU VE DİĞER BAĞIMLILIKLAR ÖZEL POPÜLASYONLAR 1. Kadınlarda alkol ve madde kullanımı 2. Ergenlik dönemi 3. Sağlık çalışanları 4. Yaşlılar 5. Sokakta yaşayan çocuklar 6. Suç, cezaevi ve madde kullanımı 7. Bağımlı ebeveynlerin çocukları

Detaylı

Terapötik İlişkide İnsan Faktörü Human Factor in Therapeutic Relationship

Terapötik İlişkide İnsan Faktörü Human Factor in Therapeutic Relationship Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):117-141 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Terapötik İlişkide İnsan Faktörü Human Factor in Therapeutic Relationship Ramazan

Detaylı

GRUP REHBERLİĞİNİN SINAV KAYGISINA ETKİSİ ÜZERİNE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ. Hakan UŞAKLI * Şenay YAPICI **

GRUP REHBERLİĞİNİN SINAV KAYGISINA ETKİSİ ÜZERİNE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ. Hakan UŞAKLI * Şenay YAPICI ** GRUP REHBERLİĞİNİN SINAV KAYGISINA ETKİSİ ÜZERİNE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Hakan UŞAKLI * Şenay YAPICI ** Problem Durumu Eğitim kurumlarında öğrencilerin salt bilgiyle dolu ve halihazır topluma uyum gösteren

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020

TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020 TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020 ANKARA 2015 ISBN : 978-975-590-520-4 T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No : 960 Baskı : Anıl Reklam Matbaa Ltd. Şti. Özveren Sokak No:13/A

Detaylı

SAĞLIĞA BAĞLI YAŞAM KALİTESİ KALİTEMETRİ

SAĞLIĞA BAĞLI YAŞAM KALİTESİ KALİTEMETRİ SAĞLIĞA BAĞLI YAŞAM KALİTESİ KALİTEMETRİ Uzm. Dr. Ergün Öksüz Yrd. Doç. Dr. Simten Malhan ANKARA - SAĞLIĞA BAĞLI YAŞAM KALİTESİ KALİTEMETRİ 2 ISBN975-8571-06-0 Yaşamayı değil, iyi yaşamayı sağlamalıyız.

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching ISSN: 2198 4999, Mannheim GERMANY p. 706-722 VIEWPOINTS OF TEACHERS ON FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT CHİLDREN THAT ARE FOUR-SİX YEARS OLD 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ HAKKINDA ÖĞRETMEN

Detaylı

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. H. Nezih DAĞDEVİREN EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ i T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YOĞUN BAKIMDA YATAN ÇOCUK HASTALARIN ANNELERİNİN MANEVİ BAKIM (SPİRİTÜEL BAKIM) GEREKSİNİMLERİ HEMŞİRELİK PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ ESMA SÜLÜ DANIŞMAN

Detaylı

ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR ETME VE ÖZÜR DİLEME BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE DOĞRUDAN ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ

ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR ETME VE ÖZÜR DİLEME BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE DOĞRUDAN ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL EĞİTİM ANABİLİM DALI ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR ETME VE ÖZÜR DİLEME BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE DOĞRUDAN ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ

Detaylı

"AiLE içi ŞiDDETiN SEBEP VE SONUÇLARI"

AiLE içi ŞiDDETiN SEBEP VE SONUÇLARI T.C BAŞBAKANLıK AILE ARAŞTIRMA KURUMU "AiLE içi ŞiDDETiN SEBEP VE SONUÇLARI" (Aralık 1993 - Aralık 1994) KASIM 1995 Bu araştırma Aile Araştırma Kurumu tarafından Zet Nielsen Şirketi'ne yaptınımıştır. BAŞBAKANLıK

Detaylı

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur.

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur. [Bu dosyada yer alanlar 2014 KPSS Eğitim Bilimlerine yönelik bilgilerdir. Söz konusu bilgiler KMS-KPSS de çıkmış sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların

Detaylı

GRUPLARDA OLUMLU (TEDAVİ EDİCİ) VE YIKICI (DESTRUKTİF) ETMENLER

GRUPLARDA OLUMLU (TEDAVİ EDİCİ) VE YIKICI (DESTRUKTİF) ETMENLER AVRASYA DOSYASI 261 GRUPLARDA OLUMLU (TEDAVİ EDİCİ) VE YIKICI (DESTRUKTİF) ETMENLER Erol GÖKA* The difficulties faced in properly identifying the factors that affect the life in a social group has been

Detaylı