SMARTSEC H.264 Serisi DĠJĠTAL KAYIT CĠHAZLARI Kullanım Kılavuzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SMARTSEC H.264 Serisi DĠJĠTAL KAYIT CĠHAZLARI Kullanım Kılavuzu"

Transkript

1 SMARTSEC H.264 Serisi DĠJĠTAL KAYIT CĠHAZLARI Kullanım Kılavuzu

2 FCC Uyum Beyanı Kullanıcıya Bildiri: bu ekipman test edilmiģ ve fcc kurallarının 15. Bölümüne uygun olarak a sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuģtur. Bu sınırlar, cihaz ticari bir ortamlarda kullanıldığı zaman oluģabilecek zararlı parazitlenmelere karģın etkili bir koruma sağlamak amacıyla tasarlanmıģtır. Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve eğer kurulumu ve kullanımı kılavuzuna göre olmazsa radyo bağlantılarında parazitlenmeye neden olabilir. Bu ekipmanın bir yerleģim bölgesinde kullanımı sonucunda gerçekleģebilecek zararlı parazitlerin giderilmesi konusundaki sorumluluk kullanıcıya aittir. DĠKKAT şirket tarafından açıkça onaylanmamış değişiklikler ve modifikasyonlar, kullanıcının ekipman üzerindeki işletme hakkını geçersiz kılabilir. Grafiksel Sembollerin Açıklaması Eşkenar üçgen içerisindeki ünlem işareti ile gösterilen sembolün amacı, kullanıcıyı bahsi geçen cihazla ilgili önemli işletim ve bakım talimatları hakkında uyarmaktır. Eşkenar üçgenin içindeki ok ile gösterilen yıldırım sembolünün amacı,kullanıcıyı ürünün kapsamı içindeki elektrik çarpması riski oluşturabilecek büyüklükte, muhtemel izole edilmemiş tehlikeli voltaj hakkında uyarmaktır 2

3 Uyarılar Kurulum ve servis sadece kalifiye servis personeli tarafından yapılmalıdır. Kamera,ses ve ya sensör kablosu bağlarken,dvr ı kapatınız. Uygunsuz kullanımdan ve ya talimatları takip etmemekten kaynaklanan sorunlardan üretici sorumlu değildir. Kullanıcının cihazı açması ve tamir etmeye çalıģmasından kaynaklanacak sorunlardan üretici sorumlu değildir. Garanti etiketi sökülmüģ ürünlerde oluģabilecek sorunlardan üretici sorumluluk kabul etmeyebilir. Uyarılar Bu ürün çoklu voltaj desteğine sahiptir(110v ve 220V).Güç kaynağını bağlamadan önce talimatları okuyunuz. Bu ürün Lithium pil kullanır. Patlama riskinden kaçınmak için,anakarttaki pili lithium pil haricinde bir pille değiģtirmeyiniz. KullanılmıĢ pilleri üreticinin talimatları doğrultusunda elinizden çıkartınız. Bu ekipman ve kablolarının tamamı iç kullanım için dizayn edilmiģtir. Patlama ve elektrik çarpması riskini azaltmak için cihazı yağmura ve ya neme maruz bırakmayınız. WEEE(Waste Electrical and Electronic Equipment) Avrupa Birliği Ülkelerinde yaşayan müşterilerimizden bu ürünü kullanma ömrünü tamamladıktan sonra geçerli kanun,düzenleme ve prosedürler çerçevesinde atmaları tavsiye edilir. Önemli Tedbirler 1. Talimatları Okuyun Herhangi bir uygulama yapmadan önce tüm iģlem ve güvenlik talimatları okunmalıdır. 2. Talimatları Saklayın ĠĢlem ve güvenlik talimatları ileride kullanılmak üzere saklanmalıdır. 3. Temizlik Temizlemeden önce cihazın fiģini sökünüz.sıvı sprey temizleyiciler kullanmayınız.yumuģak bir bez kullanınız. 4. Eklentiler Üreticinin tavsiyesi dıģında bir eklenti ve ya ekipman kullanmayınız,çünkü bunlar yangın,elektrik çarpması ya da kiģisel yaralanmalara sebebiyet verebilir. 3

4 5. Su ve ya Nem Bu ekipmanı suya yakın ve ya suyla temas halinde kullanmayınız. 6. Aksesuarlar Cihazı stabil olmayan sehba,stand ya da masanın üzerinde kullanmayınız.cihaz düģebilir ve çevredelilere zarar verebilir ve ya kendi zarar görebilir.duvara ve ya rafa üreticinin tavsiye ettiği Ģekilde ve onayladığı ekipmanlarla monte edilmelidir.bu ekipmanı ve standını dikkatlice taģıyınız.ani durmalar,aģırı güç,ve düzgün olmayan yüzeyler cihazın devrilmesine sebep olabilir. 7. Güç Kaynağı Bu cihaz sadece üzerinde etiketi olan ve tipini belirten güç kaynaklarıyla kullanınız.eğer güç kaynağının tipinden emin değlseniz lütfen distribütörünüzle va ya yerel elektrik Ģirketiyle temasa geçiniz. 8. Güç Kabloları Yetkili kiģi cihazı taģımadan önce güç kablolarını,bnc,alarm ve diğer bağlantıları sökmelidir. 9. Yıldırım Fırtınalı havalarda ve ya uzun süre kullanılmama durumlarında cihazın fiģini çekiniz ve anten bağlantılarını sökünüz.böylece cihazı yıldırım düģmeleri yada elektrik hattında oluģabilecek ani dalgalardan korumuģ olacaksınız. 10. AĢırı Yükleme Elektrik çarpmaları ve yangınlardan kaçınmak için prizlere ve uzatıcılara aģırı yükleme yapmayın. 11. Cisimler ve Sıvılar Cihazın içine herhangi bir cisim sokmaya çalıģmayınız,bu içindeki parçalara hasar verebilir bu da yangın ve elektrik çarpmalarına sebebiyet verebilir. 12. Servis Cihaza servis uygulamaya çalıģmayınız.tüm servisleri kalifiye servis personeline yaptırınız. 13. Servis Gerektiren Hasarlar Cihazın fiģini çıkarınız ve aģağıdaki koģullar altında kalifiye servis elemanını tercih ediniz; Güç kaynağının kablosu ya da fiģi zarar görmüģse, Eğer içine sıvı dökülmüģse ve ya bir cisim düģmüģse, Cihaz yağmura ve ya suya mağruz kalmıģsa Eğer cihaz çalıģma talimatlarına uygun olarak çalıģmıyorsa,sadece çalıģtırma talimatlarında yazılı olan ayarlamaları yapınız.yazılanın dıģında uygunsuz bir ayarlama yapmayın,aksi takdirde cihaza zarar verebilirsiniz.bu da kalifiye bir servis elemanının müdahalesini gerektirebilir. Eğer cihaz düģmüģse ve kasası zarar görmüģse, Cihazın çalıģma performansında ciddi bir düģüģ olduğu zaman,bu servis gerektirdiğinin göstergesidir. 4

5 14. Parça DeğiĢimi Cihazın bir parçasının değiģmesi gerektiğinde kalifiye servis personelinin bunu üreticinin belirlediği orijinal parça olmasına dikkat edin.farklı özellikteki bir parça yangına,elektrik çarpmalarına ve diğer hasarlara sebep olabilir. 15. Güvenik Kontrolü Cihaz servis iģlemi gördükten sonra yetkili teknisyenden güvenlik kontrolü yapmasını isteyiniz. 16. Saha Kurulumu Bu kurulumun kalifiye servis personeli tarafından yerel kanunlara uygun olarak yapılması gerekir. 17. Doğru Piller UYARI FARKLI TĠPTE PĠL TAKILMASI PATLAMA RĠSKĠ TAġIR. KULLANILMIġ PĠLLERĠ TALĠMATLARA UYGUN OLARAK ELĠNĠZDEN ÇIKARINIZ. 18. ÇalıĢma Sıcaklığı Özellikler bölümünde cihazın çalıģma sıcaklığı belirtilmiģtir,böylelikle kullanıcı cihaz için uygun çalıģma ortamını sağlayabilir. 19. YükseltilmiĢ Çevre ÇalıĢma Sıcaklığı Eğer kapalı yada çoklu kabin sistemi üzerine kurulursa normal çalıģma sıcaklığının üzerinde çalıģtırılabilir.buna karģın 20. AzaltılmıĢ Hava AkıĢı Kabine monte edilmiģ cihazın sağlıklı çalıģabilmesi için özelliklerde belirtilen hava akıģı sağlanmalıdır. 21. Mekanik Yükleme Cihaz kabine öyle monte edilmeli ki düzensiz mekanik yüklemelerden zarar görmemelidir. 22. AĢırı Yüklü Devre Aletlerin besleme devrelerine olan bağlantıları ve devrelerin aģırı yüklenmesinin varolan koruma ve besleme kablolarına etkileri dikkate alınmalıdır. Bu sorunla ilgilenirken aletlerin plaka sınıflandırmalarına dikkat edilmelidir. 23. Topraklama Raf tipi monte edilmiģ ekipman güvenli bir Ģekilde topraklanmalıdır.direk bağlantılardan ziyade destek bağlantı noktalarına daha fazla özen gösterilmelidir(örneğin Güç Panolarının kullanımı). 5

6 Dijital Video Kayıt Cihazı Realtime DVR 4, 8, 16 Kanal Modelleri SMARTSEC SMR-H414 & SMR-H814 & SMR-H1614 DĠJĠTAL KAYIT CĠHAZI Kullanım Kılavuzu 6

7 HDHKSQ3_V2.08-o199 Bu belge temel bilgiler içermektedir ve önceden haber verilmeden değiştirilebilir.. KUTU ĠÇERĠĞĠ DVR Seti CD (Yazılım/Manual) Kullanım Klavuzu HDD vidaları Uzaktan Kumanda HDD Ayakları Data Kablosu (SATA Kablosu) Güç Kablosu 7

8 Gücün Kesilmesi Kullanım Tedbirleri DVR çalıģırken (kayıt ederken/yeniden aynatırken) DVR ı kapatmayınız ya da fiģini çekmeyiniz.aksi takdirde cihazınızda kalıcı hasar oluģabilir.lütfen ( )tuģuna basınız KURULUM>SĠSTEM>Kapat adımlarını takip edin.dvr tamamen kapandıktan sonra gücü kesiniz.gücü tekrar açmak için 5 sn beklemek güvenlidir. Harici Disk(USB Flash Disk,taĢınabilir HDD vb.) kullanımda iken DVR ı kapatmayınız ya da fiģini çekmeyiniz.aksi takdirde cihazınızda kalıcı hasar oluģabilir.depolama tamamlanana kadar güç düğmesinin açık olduğuna emin olunuz.lütfen DVR çalıģırken harici diski sökmeninde aynı hasarı açacağının farkında olunuz. Hardiskin formatlanması sırasında DVR ı kapatmayınız ya da fiģini çekmeyiniz.aksi takdirde cihazınızda kalıcı hasar oluģabilir. Format tamamlanana kadar güç düğmesinin açık olduğuna emin olunuz. HDD Kurulumu/Eklenmesi/Çıkarılması/DeğiĢtirilmesi/UzaklaĢtırılması HDD (CD-RW,DVD-RW) kurulumu/eklenmesi/çıkarılması/değiģtirilmesi/uzaklaģtırılması sırasında DVR ın kapalı olduğundan emin olun. Aksi takdirde HDD (CD-RW,DVD-RW) kalıcı hasar oluģabilir. DVR ı kapatmak için lütfen ( )tuģuna basınız KURULUM>SĠSTEM>Kapat adımlarını takip edin ve DVR tamamen kapandıktan sonra gücü kesiniz. Kurulumu/Eklenmesi/Çıkarılması/DeğiĢtirilmesi: HDD kurulumunu format dahil baģlatmalısınız.aksi takdirde DVR HDD yi algılamaz ve anormal bir Ģekilde çalıģabilir.lütfrn HDD kurulumu için aģağıdaki adımları takip ediniz. o (Tarih/Saat kurulumu) Mevcut tarih ve saati ayarla (KURULUM>SĠSTEM>Yönetici>Tarih/Saat) o (Sistem kurulumunun baģlatılması) Tüm kurulum değerleri fabrika ayarlarına getirilir.(kurulum>sġstem>bilgi>durum>kurulum>varsayılan) o (HDD Formatlama) HDD Formatlamak için KURULUM>SĠSTEM>Yönetici>Depolama>Format adımları takip edilir.eğer iki HDD den fazla HDD varsa her biri ayrı olarak formatlanmalıdır.formatlama iģlemi bittikten sonra DVR otomatik olarak yeniden baģlayacaktır. Daha önceden yüklü olan bir HDD kaldırılmıģsa aģağıdaki iģlemleri takip ediniz. KURULUM>SĠSTEM>Yönetici>Depolama>Format burdan Farmat baģlığı altında kaldırılmıģ HDD simgesine ( ) tıklatın.ġģlem tamamlandıktan sonra DVR otomatik olarak yeniden açılacaktır. Tarih Saat Kurulumu Tarih ve saatte yapılan herhangi bir değiģiklik anında DVR a uygulanır (Canlı görüntülemede).daha önce yapılan kayıtlar için bu geçerli değildir. Tarih ve saat ayarından sonra DVR ınızı yeniden baģlattığınıza emin olunuz. Ayrıca Yeniden baģlatmadan önce KURULUM>SĠSTEM>Kapat adımlarını takip etmeyi unutmayın. 8

9 Güncelleme Cihaza HDD takmadan önce güncelleme yapmaya çalıģmayınız. HDD nizin düzgün bir Ģekilde çalıģtığından emin olunuz. Mause Kullanımı Sol Mause TuĢu: DVR ön panelindeki ( ) Enter düğmesiyle aynı iģlevi görür. Orta TuĢ (Halka):DVR ın ön panelindeki Ara düğmesiyle aynı iģlevi görür. Sağ mause TuĢu: Farenin sağ tuģu ile yapılabilecek iģlemlerin listesini çıkarır(lütfen giriģ aygıtları ve ekran simgeleri> mause kullanımı bölümüne göz atınız) Oynat / Duraklat TuĢu Oynat / Duraklat tuģuna basarak kaydedilmiģ görüntüyü hızlı oynatabilirisiniz.( Sadece son 1 dk. lık görüntüyü oynatır.) Yeniden Oynatma modunda Oynat / Duraklat tuģuna her basıģınızda 1X OYNAT ve DURAKLAT arasında değiģecektir.ekrandaki gösterge de tan a değiģecektir. Yeniden Oynatma sırasında (1X oynat,hızlı geri,hızlı ileri,geri,ileri)arasında geçiģ yapabilmek için Oynat / Duraklat tuģuna basmalısınız.(ekranda iģaretinin göründüğüne dikkat ediniz) Yedekleme için Oynat / Duraklat tuģuna basınız.yedeklemenin DURAKLAT modunda tamamlandığından emin olunuz. Kamera ismi Kamera Ġsimleri Kayıt ve Yeniden oynatma modlarında gösterilir CAM1~CAM16.Kamera isimlerini Kurulum Menüsünden (AYGITLAR>Kamera/PTZ>isim) adımlarını takip ederek değiģtirebilirsiniz. 9

10 Ġçerik Tablosu DVR 1. Ürün Özellkleri 1.1 PaketĠ Açma 1.2 Servis 1.3 Sistem Bağlantı Diagramı 2. Kurulum 2.1 Hard Disk Kurulumu SATA Portu Jumper Ayarları HDD Kurulumu CD-RW(DVD-RW) Kurulumu 2.2 Bağlantı kabloları Video GiriĢ/ÇıkıĢ Bağlantıları Monitör Bağlantıları(Video ÇıkıĢı,VGA,SPOT) Ses Bağlantıları TCP/IP (Ethernet) Bağlantıları Alarm Bağlantıları RS-485/422 Bağlantıları USB Bağlantıları Fabrika Ayarları Anahtarı Güç Kaynağı Bağlantısı Bağlantı Yönergesi 3.GiriĢ Aygıtları ve Ekran Simgeleri 3.1 Ön Panel 3.2 Mouse Kullanımı 3.3 Ekran Simgeleri 4.Ayarlar 4.1 Oturum Açma/Kapama 4.2 Sistem Bilgi (Durum, Versiyon, Kayıt) Yönetici (Tarih/Saat, NTP, Depolama) Kullanıcı (Yeni Grup, Oturum Açma Ayarları,Yeni Kullanıcı) Sistem Log ları Exit Kapat 4.3 EKRAN OSD Ana Monitör (Tam Sıralı) Spot Monitör Ekran Modunda Spot Monitör Kontrolü 4.4 AYGITLAR Network(Lan,DDSN,Port,Bildirimler) Kamera/PTZ Ses Alarm GiriĢi Alarm ÇıkıĢı Seri Bağlantı GiriĢi 4.5 KAYIT Ayarlar (Sürekli,Olay,Acil) Program Alarm Öncesi Hareket Algılama Tatil 4.6 Bağlantı Alarm GiriĢi Hareket Olay Video Kaybı Sistem Olay Popup Bağlantısı 5. ÇalıĢtırma Talimatları 5.1 Ġzleme Ġlk Görüntü Format Görünümü Dijital Zoom Canlı Görüntüyü Dondurma P/T Kontrolü Sistem Log u Acil Durum Kayıt 5.2 Arama Tarih/Saat Arama Takvim Arama Olay Arama 5.3 Yeniden Oynatma 5.4 Tek-TuĢ yeniden Oynatma 5.5 ARġĠV 5.6 Renk Kontrolü ve Pozisyonlama 5.7 Alarm ÇıkıĢı Kontrolü

11 1. Ürün Özellikleri 1.1 Paketi Açma Bu aygıt elektronik olduğu için dikkatli taģıma gerektirir. Paketi Açtıktan Sonra AĢağıdaki Ġçeriği Kontrol Ediniz. o DVR Ana Gövde o A Tip Güç Adaptörü (DC 12V,3.33A) yada güç kaynağı kablosu o Kurulum CD si (CMS yazılımı ve Kullanma kılavuzu) 1.2 Servis Eğer üründe bir sorun varsa satıcınızdan ve ya distribütörden kalifiye servis elemanı isteyiniz. 1.3 Sistem Bağlantı Diagramı 2.Kurulum 2.1 Hard Disk Kurulumu SATA Port Cihazın Anakartı 3 Adet SATA port içerir: Bunlar SATA 1,2 ve Sata3 Olarak gösterilmiģtir. Ġki adet SATA Cihaz(HDD ve DVD-RW) seri olarak aynı porta bağlanabilir fakat doğru cihazlar doğru SATA portuna bağlanmalıdırlar. Lütfen CD-RW(DVD-RW) yi SATA 3 portuna bağlayınız.

12 HDD ve DVD-RW bağlarken aģağıdaki tabloyu örnek alınız. Storage SATA 1,2 Port SATA 3 Port HDD DVD-RW /8/16 Channel DVR 1 1 HDD ---- DVD-RW 2 1 HDD HDD DVD-RW Jumpersız Kullanım SATA aygıtları jumper kullanımına ihtiyac duymaz. Elinizdeki aygıtın HDD olmasına gore dogru SATA portuna takılmsı gerekmektedir. Secilimi yapmak icin 7-pin SATA kablosu ile 15-pin Guc kablosu arasında baglantı cihazı bulunmaktadır HDD Kurulumu Hard diskinizi verilen kosebent ve vidalar ile sabitleyiniz. Urun ile birlikte verilen hard disk kablolarından baska kablolar ( data kablosu ve guc kablosu) ile hard diskinizi kullanmayınız. Aksi takdirde bunlar hard diske zarar verebilir. UYARI Hard diskin kurulumunu yaparken DVR nin kapalı olması gerekmektedir. Aksi takdirde hard diskte kalıcı hasarlara yol açabilir. DVR yi kapatmak icin sırasıyla. SETUP>SYSTEM>Shutdown tuslarına tıklayınız. Guc kaynagını tekrar takmak icin 5 saniye bekleyiniz. UYARI HDD aygıtlarının kurulum/ekleme/yer degistirme/ aygıtı kullanım dıģı bırakma iģlemleri sırasında DVR yi kapatınız. Aksi takdirde HDD aygıtında kalıcı hasar olusabilir. Kurulum/Ekleme/Hareket ettime/yer degistirme : HDD initalizition ı baslatınız, sabit diskiniz formatlanacaktır. Aksi takdirde DVR hard diski tanımayacak ya da hard disk istenilen Ģekilde çalıģmayacaktır. HDD initalizition için aģağıdaki prosedürü izleyiniz. 1 (Tarih/ Saat Kurulumu) Tarih ve saati ayarlayınız. (KURULUM>SĠSTEM>Yönetici> Tarih/ Saat) 2 (Sistem Ayarlarının YapılmasıKurulumun içindeki tüm değerler fabrika ayarlarına döndürülür. (KURULUM>SĠSTEM>Bilgi>Durum>Ayarlar>Varsayılan). 3 (HDD format) HDD ye format KURULUM>SĠSTEM>Yönetici>Depolama>Format adımları takip edilerek atılır.eğer 2 HDD den fazla HDD varsa, her biri ayrı ayrı formatlanmalıdır. Format tamamlandığında DVR otomatik oalrak yeniden baģlayacaktır. UzaklaĢtırmal: Daha once kullanım dıģı bırakmıģ olduğunuz hard diskinizi çıkarırken bile aygıtı kullanım dıģı bırakma prosedürünü takip ediniz. KURULUM>SĠSTEM>Yönetici>Depolama>Format tuģarına tıklayınız. Format baģığı altındaki listeden kullanım dıģı bırakmak istediginiz hard diskin altında UzaklaĢtırılmıĢ tuģuna tıklayınız. Devre dıģı bırakma iģlemi tamamlandığında DVR otomatik olarak yeniden baģlayacaktır. 2.2 Bağlantı Kabloları Video-in/Video-out bağlantıları Kamerayı VIDEO-IN giriģine bağlayınız.. 12

13 2.2.2 Monitor Bağlantıları (Video Out, VGA, SPOT) CCTV monitör ve bilgisayar monitörü kullanılır. CCTV monitörü VIDEO-OUT a bilgisayar monitörünü ise VGA ya bağlayınız. Gerekli olduğu takdirde baģka bir CCTV monitörünü de SPOT a bağlayabilirsiniz Ses Bağlantıları Ses aygıtını AUDIO IN giriģine bağlayınız. Hoparlörleri AUDIO OUT. Sesi ayarlanabilir bir hoparlör sistemi kullanmaya özen gösteriniz TCP/IP(Ethernet) Bağlantıları LAN kablosu ile ETHERNET giriģine bağlayınız. Internete bağlanmak için normal LAN kablosu ( non-cross kablo) kullanınız. Direkt olarak bilgisayara bağlamak için ise sadece Cross kablo kullanınız Alarm Bağlantıları Alarm giriģini(sensör) AI 1~AI 2 konnektörüne ve Sensor Common ı G konnektörüne bağlayınız. Alarm çıkıģını (zil, siren, vs.) AO 1 konnektörüne ve Common ı G konnektörüne bağayınız. Pan/Tilt alıcısını (ya da Pan/tilt kamera) RS-485/422 konnektörne bağlayınız. Lutfen (+) ve (-) kutupların dogru bağlandığını kontrol ediniz. 2.6 RS-485/422 Bağlantıları PTZ kamera konnektörü Lütfen TX+, TX-, RX+ ve RX- uçlarını kullanınız USB Bağlantıları Önde 1 ve arkada 2 olmak üzere toplam 3 tane USB bağlantı portu bulunmaktadır. Bu portlara harici hard disk, harici USB ve USB harici bellek takılabilir. Harici hard disk kullandıgınızda baglantı kablosunun 1.8 metreden daha uzun olmamasına dikkat ediniz Fabrika Ayarlarına DönüĢ Düğmesi Bu düğmeye basıldığında bütün ayarlar ve kurumlar fabrika ayarlarına döner. System Log dosyasını baģlatmak için de bu düğme kullanılabilir. Düğme arka VGA portu ve güç konnektörlerinin arasındadır. Monitörün (Live) ekranındaki düğmeye basarken bir süre bekleyiniz ve dümeye basıldığına emin olunuz. UYARI Fabrika Ayarlarına DönüĢ düğmesini sadece Live moda kullanınınız, Setup modunda kesinlikle kullanmayınız Güç kaynağı bağlantıları Güç kaynağı adaptörünü DC 12V konnektörüne diğer tarafını da güç kaynağına bağlayınız.. GiriĢ voltajı 100 VAC~240 VAC dir. BaĢka bir gç kaynağı kullanmanız DVR aygıtının arızalanmasına sebep olabilir Bağlantı Yönergesi 13

14 Video ÇıkıĢı Konektörü:Eğer monitör çıkıģı konektörüne sadece Monitör bağlıysa parlak ve anormal görüntüleri önlemek için monitörün arka kısmında yer alan empedans anahtarını 75 ohm a getiriniz.eğer monitörün arkasına baģka bir cihaz eklemek isterseniz (kayıt cihazı vb.) lütfen monitörün arkasındaki empedansı HIGH Z (Yüksek Empedans)ye getiriniz ve son cihazı 75 ohm a ayarlayınız. Alarm GiriĢ Konektörü: Alarm konektörlerine Al 1~Al 2 hiçbir suretle gerilim uygulamayınız. 14

15 3. GiriĢ Aygıtları ve Ekran Simgeleri 3.1 TuĢlar ve LEDler GÜÇ LEDi (Kırmızı) HDD LEDi (YeĢil) Network LEDi (Sarı) TUġLAR ÇalıĢma Modu Kurulum Modu,,, PTZ modda yukarı/aģağı/sola/sağa Pan/Tilt Kontrolu Yukarı/aĢağı/sola/sağ a yön kontrolü IĢık Yanmıyor: DVR kapalı IĢık Yanıyor: DVR açık IĢık Yanmıyor: Kayıt Durdu Yanıp Sönüyor: Kaydediyor/Yeniden Oynatma Modları(HDD ye eriģim), ArĢivleme IĢık Yanmıyor: Eternete bağlanamadı Yanıp Sönüyor:Ethernete bağlandı 3.2 Mause Kullanımı Mause ayarlara hızlı eriģim sağlar.doğru kullanım için aģağıdaki bilgileri inceleyiniz. Sol mause tuģu DVR ın önündeki ENTER ( ) tuģu gibi çalıģģır. Sağ mause tuģu ekranda aģağıdaki Fonksiyon tuģlarını gösterir. Fonksiyon tuģları bölümünden arama menüsünü seçiniz.bu ön paneldeki arama tuģuyla aynı iģlevi görür.düğmeye batığınızda arama menüsü ekranınızda görüntülenecektir. TuĢ Adı Fonksiyonu TuĢ Adı Fonksiyonu Ekran Ekran Modunu DeğiĢtir Olay Sistem Log Ekranı Sıralama Her kanalın Sıralamasını Arama Arama moduna GiriĢ Göster Spot Spot Monitörü Kullan Kurulum Kuruluma GiriĢ Zoom Kamerada zoom yap Acil Acil Durum Kaydı Aktive Et Donrurma Canlı/ kayıt Oynatma dondur Kapatma Gücü kesmeden önceki son adım (KURULUM>SĠSTEM>Kapat) PIP Resim içinde Resim fonksiyonu Ġptal Ġptal TuĢu Menüsü 15

16 3.3 Ekran Simgeleri. 4. Kurulum 4.1 Oturum Açma/Kapama Varsayılan ayar olarak DVR ın kurulum menüsüne girebilmek için Ģifreyi girmeniz gerekmektedir. Lütfen kuruluma girmek için SETUP TuĢuna basınızve bunu yaptıktan sonra aģağıdaki pencere görünecekir. \ Tüm fonksiyonları kullanabilmek için admin ID si ile giriģ yapınız. Varsayılan Ģifre 1111 dir. Kurulum>Sistem>Kullanıcı bölümünden oturum açma ayarları düğmesine bastığınızda oturum açma penceresini ayarlayabilirisiniz.kurulumda ArĢivleme,Arama,Kapatma,Network menülerinin kullanımında genel kullanıcıların yetkilerini belirleyebilirsiniz.(4.2.3 e bakınız) Kurulum>Sistem>Kullanıcı menüsünden eğer kullanıcı eklerseniz bu kullanıcı ID si genel kullanıcı ID si olarak oturum açma penceresinde görünecektir. BaĢarılı bir oturum açmaın ardından aģağıdaki pencere görünecektir. 16

17 Kurulum sırasında kayıt devam eder. Ana menü 5 alt menü içerir.(sġtem,ekran,aygitlar,kayit,bağlanti) ġifre için fabrika ayarı yoktur. Kurulum menüsünden çıkmak için lütfen SĠSTEM>Çık sekmesinde ( ) tuģuna basınız.ardından aģağıdaki pencere görüntülenecektir. Lütfen oturumu kapatmak için OK ye tıklatınız. Ana menüyü, yön tuģlarıyla seçebilirsiniz.lütfen altmenüde ( ) tuģuna basarak seçim yapınız. Not: Kurulum ekranında Audio/Esc iptal(esc) gibi çalıģırr.canlı görüntüleme ve ya yeniden oynatma modunda çalıģmaz,sadece kurulum menüsünde çalıģır. 4.2 SĠSTEM Bilgi Lütfen SĠSTEM>Bilgi ye ( ) tıklatınız.aģağıdaki ekran görüntülenecektir. 17

18 Durum Bölge Tanımı DVR ın Ġsmine karar veriniz. Lütfen Bölge seçimi çerçevesinde klavye tuģuna basınız.aģağıda ki sanal klavye görüntülenecektir Lütfen istenilen harfleri ( ) tuģuna basarak giriniz. TuĢunu her seferinde tek bir karakteri silmek için kullanınız. TuĢunu tüm cümleyi silmek için kullanınız. Lütfen girdiyi onaylamak için OK yi iptal etmek içinse Cancel ı seçiniz. Sistem ID DVR ı DVR ID sini girerek tek bir kumanda ile kontrol eder. Lütfen DVR ID sini ayarlamak için Sistem ID Çerçevesinin sağ tarafında yer alan ( ),, yön tuģlarına basınız.1 ila 255 arasındaki herhangi bir sayıyı seçebilirsiniz. (+) ve ya (-) tuģlarına bastığınızda Sistem ID değeri 10 ar 10 ar azalır ve ya artar. Dil Lütfen Dil çerçevesine ( ) tuģlayın,istediğiniz dilin üerine geldiğinizde tekrar ( ) tuģuna basınız. Kurulum Varsayılan:Lütfen varsayılan çerçevesinde fabrika ayarlarına dönmek için ( ) ı tuģlayınız.sistem Log larının sıfırlanmayacağını unutmayınız. NOT: Bu DVR ın arkasında yer alan fabrika ayarlarına getirme düğmesinden farklı bir fonksiyonu vardır. Import:USb Hafızada yer alan Menü Ayarlarını DVR ın içine kopyalar.usb diski yuvaya yerleģtirin ve import için ( ) tuģlayın. Export:DVR ın menü ayarlarını USB ye kopyalar.usb diski yuvaya yerleģtirin ve export için ( ) tuģlayın. Eğer varsayılan import,export ayarlarında çalıģıyorsanız karģınıza bir mesaj kutusu gelir ve size onaylayıp onaylamadığınızı sorar.onaydan sonra iģlemin baģarılı ya da baģarısız olduğu hakkında bilgi verir. 18

19 Sistem Logu Export:Sistem Log içeriğini USB Diske yükler. USB diski yuvaya yerleģtirin ve export için ( ) tuģlayın. Eğer varsayılan import,export ayarlarında çalıģıyorsanız karģınıza bir mesaj kutusu gelir ve size onaylayıp onaylamadığınızı sorar.onaydan sonra iģlemin baģarılı ya da baģarısız olduğu hakkında bilgi verir. Versiyon Durum bilgi giriģini tamamladıktan sonra,lütfen Versiyon bölümüne ( ) tıklatın,takiben aģağıdaki pencere görünecektir. Güncelleme DVR ın yazılımını güncelleyebilirsiniz Lütfen aģağıdaki güncelleme adımlarını takip ediniz. 1) Güncelleme dosyası içeren USB Hafızayı DVR a yerleģtirin. 2) Yükle sekmesine ( ) tıklatınız.ardından USB Hafızada yer alan yazılım sürümü sol tarafta görüntülenecektir. 3) Güncellemeyi baģlatmak için BaĢlat sekmesine ( ) tıklatınız. 4) Güncelleme tamamlandıktan sonra bilgi penceresi açılacaktır.lütfen OK ye tıklatıp DVR ın yeniden baģlamasını sağlayınız. Uyarı Cihaza HDD yüklemeden güncelleme yapmayınız. Cihazdaki HDD nin sorunsuz çalıģtığına emin olunuz. Uyarı USB yi yuvadan sökmek yada gücü aniden kesmek cihazda kalıcı hasarlara sebep olabilir. Kayıt Versiyon giriģini tamamladıktan sonra, lütfen ( ) kayda tıklatınız.ardından takip eden ekran belirecektir. 19

20 Ekran kayıtlı verinin baģlangıç ve bitiģ tarihlerini gösterir. Üstüne yazma ayarı Üstüne yazma ayarı tusuna ( ) tıklayınız, asağıdaki ekran karģınıza çıkacaktır. Diskin yuzde kaçlık diliminin kullanıldığını haber vermesi için bip sesini veya yazılı mesajın ekranda belirmesi özelliğini kullanabilirsiniz. Diskin üstüne yazma seceneginin yanına tik atarak bu iģlevi aktif hale getirebilirsiniz. Bu iģlev HDD doldugunda kaydı yeniden baģlatır.ġlk kayıttan baģlayarak eski verileri silinip üzerine yenileri yazdırılır.canlı Gösterim modunda ekranın altında Ģekildeki ikon belirir. Diskin üstüne yazma seçeneğine tik atılmadığı zaman HDD dolduğunda kayıt otomatik olarak durur. Üstüne yazma modunda hard disk kapasitesi doldugunda ikonu ekranda belirir ve kayıt devam ettiginde ikonu gorunur. Bu seçenek aktif olmadığında bir uyarı mesajı ortaya çıkar. Onaylamak için ( ) tıkladığınızda yeniden ayarları değiģtirebileceğiniz bir ekran gelir. Disk dolu oldugunda uyarı göster butonuna () tik atarsanız diskin ne kadarını kullangığınıza dair bir uyarı mesajı goruntülenir. 20

21 1 Kullanılan Harddiskin ne kadarlık bir bolumunun kullanıldığını gösterir. Gösterdiği değerler %50 ile %100 arasındadır. 2 Alarm-ÇıkıĢı Harddiskin kullanılan kısmına dair USED seçeneğinde belirtilen gibi alarm verir 3 Bip HDD nin ne kadarlık kısmının kullanıldıgı gosterilirken sesli uyarı verir. 4 BoĢ Mesaj Tik () atıldğında uyarı mesajı HDD nin xx% lik kısmı kullanılmaktadı formatında ekranda belirir. NOT Uyarı ayarlarının harddisk uzerine yazılan bilgiye bir etkisi yoktur. NOT Alarm ÇıkıĢı seçeneği ile ilgili daha detaylı ayarlar için Kurulum>AYGITLAR> Alarm ÇıkıĢı seçeneğine gidiniz. Tüm Detayı Temizle Bu özellik bellekteki tüm bilgi ve kayıtların silinmesi için kullanılır. Bunu yapmak için aģağıdaki adımları kullanınız. 1 Tum datayı temizle cercevesine tıklayınız. 2 Açılan kutucukta sorulan Tum datayı silimek istiyormusunuz? sorusuna OK tusuna basarak cevap veriniz. 3 ĠĢlemin ilerlemesini gösteren bir kutucuk açılacaktır. 4 Tum data silindiğinde tum kayıtları silmekten emin misiniz? sorusunun olduğu bir kutucuk açılır. 5 OK seçeneğini seçin ve tum kayıtları silin. NOT Silme iģlem biraz zaman alabilir, örnek olarak 80 gb lik harddisk için 80 saniye civarındadır. SĠSTEM menusu ile ilgili iģlemlerinizi hallettikten sonra ( ) tuģuna basınız ve KURULUM penceresine geri dönünz Yönetici Lütfen SĠSTEM>Yönetici adımına ( ) tıklatınız ve takip eden ekran görüntülenecektir 21

22 Tarih / Saat Tarih Bu menü ayarları yapmanıza izin verir. Tarih ayarı yapmak için lütfen aģağıdaki adımları takip ediniz. 1 DeğiĢtirmek istediğiniz (Y,A,G) değerlerini seçip ( alınacaktır. ) tıklatınız.seçilen değer çerçeve içerisine 2 Değerleri sağ tarafta yer alan ( ),, tuģlarıyla yapınız. 3 Y,A,G değerlerinin her birini değiģtirmek için aynı adımları tekrarlayın. Saat Bu menü saat ayarları yapmanıza izin verir. Tarih ayarlarıyla aynıdır. Uyarı EĞER TARĠH/SAAT ÖNCEKĠ BĠR TARĠHE AYARLANIRSA YENĠ TARĠHTEN SONRAKĠ VERĠLER SĠLĠNEBĠLĠR. Uyarı TARĠH / SAAT TEKĠ HERHANGĠ BĠR DEĞĠġĠKLĠK CANLI GÖRÜNTÜYE ANINDA UYGULANIR.FAKAT KAYDEDĠLMĠġ GÖRÜNTÜ ÜZERĠNDE HERHANGĠ BĠR DEĞĠġĠKLĠK OLMAZ.TARĠH/ SAAT DEĞĠġĠKLĠĞĠ YAPTIKTAN SONRA DVR I TEKRAR BAġLATTIĞINIZDAN EMĠN OLUN. YENĠDEN BAġLATMADAN ÖNCE DE DVR I KAPATMAYI UNUTMAYINIZ. Saat Dilimi Lütfen Saat Dilimi Sekmesine ( ) tıklatınız ve listeden ülke seçimi yapınız. Gün IĢığından yararlanmak için boģ kutucuğa ( ) tıklatınız.gün IĢığından Yararlannılan (GIY) bir bölgede yaģıyorsanız boģ kutucuğu kontrol ediniz. Eğer GIY aktifse Periyot a ( ) tıklatınız ve takip eden ekran belirecekir. 22

23 GIY tarihlerinin BaĢlangıç ve BitiĢ tarihlerini Ay/Hafta/Gün olarak ayarlayabilirsiniz. Ay/Hafta/Gün değerlerini değiģtirmek için üzerlerine gelip ( ) tıklatınız. Ayarları onaylamak için OK ye basınız. Tarih Formatı Tarih formatı çerçevesinden istediğiniz tarih formatını seçiniz ve ( Saat Formatı ) tıklatınız. Saat formatı çerçevesinden istediğiniz saat formatını seçiniz ve ( ) tıklatınız. NTP Tarih / Saat ayarlarından sonra lütfen NTP ye ( ) tıklatınız, aģağıdaki ekran görüntülenecektir. Bu menü DVR daki saatin doğru ayarlanması içindir. Sunucu olarak çalıģtır ve ya NTP kullan seçeneklerinden sadece birini seçebilirsiniz. Sunucu Olarak ÇalıĢtır: NTP network (internet) olmaksızın çalıģmaz.bu durumda DVR Zaman sunucusu için Sunucu olarak çalıģtır seçeneğini kullanınız. NTP Kullan:DVR ın saatini Network Saat Sunucusuyla eģlemek için internete bağlanır. NTP Sunucusu NTP Sunucusu çerçevesinde klavye simgesine ( ) tıklatınız,sanal klavye belirecektir. NTP Sunucunun IP adresini giriniz. NOT Güncel olarak NTP Sunucusu pool.ntp.org adresini kullanır ve IP adresi dir.fakat kullanıcılar istedikleri NTP sitesini kullanabilirler. 23

24 Aralık NTP sunucudan ne kadar sıklıkta saat güncellemesi yapılacağını seçiniz.normal olarak 1 saatten 24 saate kadar ayarlayabilirsiniz. Sistem Saati DVR ın saatini gösterir Saat Sunucusu NTP Sunucusunun Saat Sunucusuna bağlı olup olmadığını gösterir.eğer bağlı değilse bağlanmak için bağlantı tuģuna ( ) tıklatınız. Saat Sunucusu görüntülendiğinde NTP Sunucusunun saatini Dvr ın saatiyle eģitlemek için Senkronizasyon a ( ) tıklatınız. Senkronizasyonu onaylamak için OK yi seçiniz. Depolama NTP girdilerini tamamladıktan sonra kaydet e ( ) tıklatınız.takip eden ekran görüntülenecektir. HDD yi formatlamak için S.M.A.R.T.(kendi kendini denetleme ve raporlama teknolojisi) fonksiyonunu seçiniz.hdd bilgilerini otomatik olarak gösterir.dvd-rw burda gösterilmemiģtir. Dört satır aģağıdakileri gösterecektir. 1 SATA 1 Port Format AĢağıdaki durumlar söz konusu olduğunda format atmalısınız. Yeni HDD yüklediğinizde BaĢka bir HDD eklediğinizde HDD değiģtirdiğinizde HDD nin portunu değiģtirdiğinizde HDD çıkarttığınızda 24

25 Format sütununda Ekle/Çıkar çerçevesine ( ) tıklatınız ve diyalog penceresine formatı baģlatmak için OK yi seçiniz. Formattan sonra DVR kendi kendini baģlatacaktır. 2 HDD den daha fazla HDD varsa her ikisini birden formatlayın.dvr tüm HDD ler formatlandıktan sonra yeniden baģlayacaktır. Eğer çerçeve ---- yeniden baģlatıldıktan sonra ibaresine dönerse,bunun anlamı formatın baģarıyla uğgulanmıģ olduğudur. UYARI Daha önceden kaldırdığınız bir HDD için bile olsa Kaldır iģlemini uygulayın.kaldırma iģlemi yukarısa tarif edilen format prosedürüyle aynıdır. S.M.A.R.T S.M.A.R.T sütunundaki çerçeveye tıklatırsanız HDD nin sıcaklık değerleri ve hasar durumu görüntülenir. S.M.A.R.T Kurulumu Lütfen S.M.A.R.T kurulumuna ( ) tıklatınız, takip eden pencere görüntülenecektir. Kullanımda yazısının önünde yer alan kutucuğun kullanımda olup olmadığını kontrol ediniz. S.M.A.R.T fonksiyonu vasıtasıyla HDD arızalarını gösteren bir alarm mesajı uyarı verir. Bip önündeki kutucuğun seçili olup olmadığını konrol ediniz.kullanımda olduğunda HDD hatalarında sesli uyarı verir. Yanıp sönen mesajın önündeki kutucuğun seçili olup olmadığını kontrol edin.alarm mesajı OSD ekranda yanıp sönecektir. Eğer Kullanımda,Bip,Yanıp sönen Mesaj Kutucuklarını tiklemezseniz otomatik olarak kullanılmazlar.eğer kullanımdayı kutucuğunu iģaretlerseniz Bip ve Yanıp Sönen Mesaj fonksiyonlarını da ayarlayabilirsiniz. Denetim saatini ayarlamak için Denetim Saati çerçevesine ( ) tıklatınız. Denetim sıklığını ayarlamak için Denetim Sıklığı çerçevesine ( ) tıklatınız. Son Denetim Zamanı: Son denetim zamanını gösterir. Sıcaklık çerçevesinin Sağ tarafta yer alan ( ), yön tuģlarıyla HDD nin maksimum çalıģma sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. Bu değer genel olarak 55 dir. HDD Hasar çerçevesinin Sağ tarafta yer alan ( ), yön tuģlarıyla HDD çalıģması için izin verilen maksimum hasar değerlerini girebilirsiniz.bu maksimum emniyet için 1% ila 2% arasında ayarlanmalıdır. 25

26 HDD Hasar ve Sıcaklık imgelerinin en sağında yer alan (+) ve ya (-) düğmeleriyle bu değerler 10 ar 10 arttırılıp azaltılabilir Ayarları onaylamak için OK ye basınız Kullanıcı Lütfen SĠSTEM>Kullanıcı ya ( ) tıklatınız takip eden ekran görüntülenecektir. Lütfen Yeni Grup a ( ) tıklatınız takip eden ekran görnülenecektir. Grup Adı çerçevesinin sağında yer alan klavye simgesine ( ) tıklatınız. Ardından sanal klavye görüntülenecektir. Lütfen istenilen karakterlere (maksimum 8 karaktere kadar) sanal klavye üzerinden ( ) tıklatınız. Grup Adının kullanabileceği özellikleri takip eden nesnelere (Kurulum, Arama, Network, ArĢivleme ve Kapatma) tıklatınız. Ayarları onaylamak için OK ye tıklatınız. Oturum Açma Ayarları Lütfen oturum Açma Ayarlarına ( ) tıklatınız takip eden ekran belirecektir Önemli operasyonlar için Ģifre korumasını aktif hale getirin (Kurulum, Arama, Network, ArĢivleme ve Kapatma). Lütfen istediğiniz operasyonlara Ģifre koruması getirmek için önlerindeki kutucuklara tıklatınız. UYARI ġġfre KORUMASI AKTĠF OLMAYAN YERLERDE KĠ OPERASYONLAR ĠÇĠN SĠZDEN ġġfre GĠRMENĠZ ĠSTENMEYECEKTĠR Ayarları onaylamak için OK ye tıklatınız. 26

27 Yeni Kullanıcı Yeni Kullanıcıya ( ) tıklatınız takip eden ekran görüntülenecektir. Kullanıcı Adı çerçevesinin sağında yer alan klavye simgesine ( ) tıklatınız,sanal klavye belirecektir. Lütfen istenilen karakterlere (maksimum 8 karaktere kadar) sanal klavye üzerinden ( ) tıklatınız. ġifre giriniz ve onaylayınız Ayarları onaylamak için OK ye tıklatınız. Ardından Grupların ve Kullanıcıların listesi aģağıdaki gibi görüntülenecektir. Grup ve kullanıcıları silmek için ( ) tıklatınız. 8 Grup ve 8 Kullanıcıya kadar ekleme yapabilirsiniz. Ayarları onaylamak için OK ye tıklatınız. ġifre Sıfırlama Kullanıcı sütunundaki ID ye tıklatınız. Takip eden ekran görüntülenecektir 27

28 Bu ekran Ģifre sıfırlamak içindir. Çerçevenin sağ tarafında yer alan klavye simgesini kullanarak Ģifre giriģi yapınız., Eğer klavyenin üzerindeki Ģifreyi silmek isterseniz bu tuģu kullanınız Sistem Logu Lütfen SiSTEM>Sistem Logu na ( ) tıklatınız ve takip eden ekran görüntülenecektir. Sistem Logu çeģitli olayları gösterir. Kurulum (Menü) GiriĢ/ÇıkıĢ Yeniden Oynatma Modu GiriĢ/ÇıkıĢ Network EriĢimi GiriĢ/ÇıkıĢ ArĢiv BaĢarı/Hata Sistem BaĢlangıcı/KapanıĢı S.M.A.R.T. Kontrolü NTP Senk/Sunucu BaĢarı/Hata Gönderme BaĢarı/Hata HDD Format BaĢarı/Hata Veri Temizleme BaĢarı/Hata USB Güncelleme BaĢarı/Hata Uzaktan DVR Kurulum DeğiĢikliği Önce/Sonra Saat Ayarı Sistem Logu temizleme iģlemi aģağıdaki gibidir: Tüm verileri silmek için SĠSTEM>Bilgi>Kayıtadımlarını takip edin ve açılan popup penceresinde OK ye tıklatınız. Tüm normal kayıtlı videolar veritabanından silinecektir. Arka paneldeki Fabrika ayarlarına sıfırlama anahtarına basınız. Ayrıca genel menülerde varsayılan ayarlarına dönecektir. 28

29 4.2.5 ÇıkıĢ Ayarlardan çıkmak için lütfen SĠSTEM>ÇıkıĢ a ( ) tıklatınız ve açılan popup penceresinde OK ye tıklatınız. UYARI KURULUMDAKĠ HERHANGĠ BĠR DEĞĠġĠKLĠK ÇIKIġTAN SONRA UYGULANIR Kapat Kapat DVR ı güvenle kapatmak için kullanılan bir fonksiyondur. DVR sisteminizi arızalara karģı korumak için lütfen prosedüre uygun Ģekilde kapatınız. Kapanma sırasında gücü kesmeyiniz. UYARI DVR INIZI DOĞRU BĠR ġekġlde KAPATMAYA DĠKKAT EDĠNĠZ. AKSĠ TAKDĠRDE DVR INIZ ZARAR GÖREBĠLĠR. HERZAMAN KAPANIġTAN SONRA ENERJĠYĠ KESĠNĠZ. Onaylamak içinsġstem>kapat a ( ) tıklatınız ve açılan diyalog kutusunda OK ye basınız. Kapat menüsünü seçtiğinizde, ekrandaki OSD menüsü kaybolur. Kapattıktan sonra DVR ı yeniden baģlatınız.yeniden baģlatmadan önce DVR ı kapatınız ve 5 saniye bekleyiniz. 4.3 EKRAN Lütfen EKRAN a ( ) basın, takip eden ekran açılacaktır OSD Lütfen EKRAN>OSD ye ( ) tıklatınız ve takip eden ekran görüntülenecektir. OSD menü ekranda gösterilen tüm özellikleri ayarlamanıza izin verir. 29

30 Harfler ve simgeler Sistem ve Kamera kategori olmak üzere ikiye ayrılmıģtır. Eğer Hepsi ne ( ) tıklarsanız tüm nesneler tek seferde açılır ve ya kapanır. OSD Sınırı OSD Sınırı menüsü size OSD(Harfler) in monitör üzerindeki konumlarını ayarlamanıza izin verir. Bazı harfler ekranın dıģına taģtığında ve ya görnmediğinde kullanınız. Yatay sınırı monitörün her iki yanındaki OSD sınırlarını yatay olarak ayarlamanıza imkan verir. Sınır ayarı 0 ile 50 arasındadır, büyük değer büyük sınırı gösterir. Dikey i monitörün her iki ucu arasındaki diykey sınır ayarları için yapın. Dikey sınırı monitörün her iki yanındaki OSD sınırlarını dikey olarak ayarlamanıza imkan verir. Sınır ayarı 0 ile 50 arasındadır, büyük değer büyük sınırı gösterir. (+) ve ya (-) düğmelerine bastığınız sürece, hedef değeri 10 birim artar ve ya azalır. De-Interlace Bu fonksiyon Kademeli Arama ya da ArdıĢık Arama da yeniden oynatma görüntüsünü değiģtirir. () De- Interlace nin seçili olduğuna dikkat edin, çünkü, kademeli arama daha iyi bir görüntü kalitesi sağlar. Saydamlık Saydamlık menüsü OSD menüsünün monitördeki saydamlık derecesini ayarlamaya yarar. Saydamlık bir nesnenin OSD menü arkasındaki görünebilirlik kalitesidir. Saydamlık değeri 0 ile 100 arasında değiģir. Yüksek değer yüksek saydamlık anlamındadır. (varsayılan 0) (+) ve ya (-) düğmelerine bastığınız sürece, hedef değeri 10 birim artar ve ya azalır Ana Monitör Lütfen EKRAN>Ana Monitör e ( ) tıklatınız ve karģınızdaki ekran belirecektir. Ana Monitör menüsü size Ana monitörün kanal sıralama aralığını ayarlamanıza olanak verir. Tam Ekran Sıralı Tam ekran sıralı görüntüleme için zaman aralığını. Sıralamaya dahil etmek istediğiniz kameranın yanındaki kutucuğu kontrol ediniz. Önündeki kutucukları iģaretli olmayan kameralar sıralı modta gösterilmeyecektir. Dwell sütununa tıklayarak kameraların rotasyon aralığını ayarlayabilirisiniz. Rotasyon aralığı 3>5>10>15>30>60 saniye olarak her basıģta değiģir. Dörtlü Sıralı Sadece 8 / 16 kanal DVR larda kullanılır. Dörde bölünmüģ ekranın (X4) sıralama aralığını ayarlayınız. Sıralamaya dahil etmek istediğiniz kameranın yanındaki kutucuğu kontrol ediniz. Önündeki kutucukları iģaretli olmayan kameralar sıralı modta gösterilmeyecektir. Dwell sütununa tıklayarak kameraların rotasyon aralığını ayarlayabilirisiniz. Rotasyon aralığı 3>5>10>15>30>60 saniye olarak her basıģta değiģir. Dörde bölünmüģ ekranın (X4) sıralaması aģağıdaki modlarda iptal edilir; 8 kanall DVR: 3x3 Mod 16 kanal DVR: 4x4 Mod 30

31 Dokuzlu Sıralı Sadece 16 kanal DVR da kullanılır. Dokuza bölünmüģ ekranın (X9) sıralama aralığını ayarlayınız. Sıralamaya dahil etmek istediğiniz kameranın yanındaki kutucuğu kontrol ediniz. Önündeki kutucukları iģaretli olmayan kameralar sıralı modta gösterilmeyecektir. Dwell sütununa tıklayarak kameraların rotasyon aralığını ayarlayabilirisiniz. Rotasyon aralığı 3>5>10>15>30>60 saniye olarak her basıģta değiģir. Dokuza bölünmüģ ekranın (X9) sıralaması 4x4 modta iptal edilir Spot Monitör Lütfen EKRAN>Spot Monitor e ( ) tıklatınız ve takip eden ekran görüntülenecektir.. Spot Monitör menüsü size Spot monitörün kanal sıralama aralığını ayarlamanıza olanak verir. Spot Seç e ( ) tıklatıp ayarlanacak olan Spot monitörü seçiniz. Sıralamaya dahil etmek istediğiniz kameranın yanındaki kutucuğu kontrol ediniz. Önündeki kutucukları iģaretli olmayan kameralar sıralı modta gösterilmeyecektir. Dwell sütununa tıklayarak kameraların rotasyon aralığını ayarlayabilirisiniz. Rotasyon aralığı 3>5>10>15>30>60 saniye olarak her basıģta değiģir Gösterim Modunda Spot Monitör Kontrolü SPOT menüsüne mousenin her sağ tuģu ile tıklandığında menü ana monitörün sağ altında SP, SP1 i görüntüleyecektir. - SP mod: Sıralı görüntü monitör ayarları menüsünde ayarlandığı gibi gösterilir. - SP1 mod: Spot monitor 1 de gösterilen kanal, kanal düğmesine basılarak değiģtirilebilir. Sıralama SP1 modta durur. 4.4 AYGITLAR Lütfen AYGITLAR a( ) tıklatınız takip eden ekran görüntülenecektir. 31

32 4.4.1 Network Lütfen AYGITLAR>Network e ( ) tıklatınız takip eden ekran görüntülenecektir. LAN Network Tipi Lütfen Network Tipine ( ) tıklatınız. Her tıkladığınızda ( ), Statik (IP) and DHCP (IP) olarak değiģir. Statikte, kullanıcı statilk IP adresini kendi elle değiģtirmelidir.. IP Adresini,Alt Ağ maskesini ve Ağ Geçidini ayarlayınız. Daha fazla detay için lütfen Network yöneticinize danıģınız. Adres girmek için, lütfen sağ tarafta yer alan klavye simgesine ( ) tıklatınız DHCP, IP Adresi, Alt Ağ maskesi, Ağ Geçidi ve DNS Sunucusu otomatik olarak atanacaktır. DNS Sunucu Network Tipini DHCP ye ayarladığınızda, DNS sunucu otomatik olarak atanacaktır. Network Tipini Statik e ayarladığınızda, lütfen DNS Sunucusu çerçevesinin sağ tarafında yer alan klavye simgesine ( ) tıklatınız ve adresi elle giriniz. UYARI DNS SUNUCU ADRESĠNĠN SĠZĠN ĠLETĠġĠM ġġrketġnġzġn ĠNTERNET SAĞLAYICISININ IP ADESĠ OLDUĞUNU UNUTMAYIN. BU DDNS SUNUCUSU SĠTESĠNĠN IP ADRESĠ DEĞĠLDĠR. DDNS Lütfen DDNS ye ( ) tıklatınız,tahkip eden ekran belirecektir. 32

33 Floating IP sistem, ayrıca Internet üzerinde yaygınca kullanılmaya baģlamıģtır, kullanıcılar için kullanıģsızdır çünkü her bağlandığınızda IP adresi değiģmektedir. En iyi alternatif DDNS dir (Dinamik Alan Adı Sistemi) IP adresi yerine Alan adı kullanır.ddns otomatik olarak değiģiklikleri algılar, bu da kolay internet eriģimi sağlar. DDNS fonksiyonunu kullanabilmek için DDNS Kullan seçeneğinin önünde yer alan kutucuğun iģaretli olduğunu kontrol ediniz. DDNS Sunucusu için, dvrdomain.com varsayılan olarak gösterilecektir. Port için, 95 varsayılan olarak gösterilir. Eğer 95 etkisiz kılınmıģsa, lütfen distribütörünüze danıģınız. Alan Adı Al düğmesine bastığınızda, Alan Adı ve MAC Adresi değerleri 10 sn sonra otomatik olarak görüntülenecektir. Ayarları onaylamak için OK yi seçiniz. Port Lütfen Port a ( ) tıklatınız takip eden ekran görüntülenecektir. Transfer Hızı DVR ile kullanıcı arasındaki aktarım hızını ayarlamak için kullanılır. Mevcut ayarlara göre DVR ekranından sorunsuz olarak yeniden oynatma modunu kullanabilmek için aktarım hızını uygun değere ayarlayınız. Seçebileceğiniz f 14 farklı transfer hızı vardır. (bps: bit per second) 56 kbps, 128 kbps, 256 kbps, 512 kbps, 33

34 1 Mbps, 2 Mbps, 4 Mbps, 8 Mbps, 10 Mbps, 20 Mbps, 40 Mbps, 80 Mbps, 100 Mbps, Sınırsız. Network video transfer hızı ve kalitesi Çerçeve ve Kalite düğmelerine basılarak değiģtirilebilir. - Çerçeve : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 15 Çerçeve NTSC için (1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 çerçeve PAL için) - Kalite : Std. 1, Std. 2, Std. 3, Std. 4 (standart), Yüksek 1, Yüksek 2, Yüksek 3, Super 1, Super 2, Super 3 Port Numarası Ayarı menüsü size for Video/Ses ve Web Portu için Yönetici ve Port Numarası ayarı yapmanıza imkan verir. Port Numarası Ayarı için, lütfen CMS programı ile bağlıyken network yönetici onayı alınız. Port Numaraları: - Yönetici: 5000~ Video / Ses: 5000~ Web: 80~4999 UYARI CMS DVR A BAĞLANIRKEN PORT NUMARALARINI DEĞĠġTĠREMEZSĠNĠZ. UYARI CHANGES BEING MADE ARE APPLIED AFTER YOU COMPLETE SETUP TO EXIT. UYARI EĞER POR NUMARASI DEĞĠġTĠ ĠSE, AYRICA CMS YAZILIMININ PORT NUMARALARINI DA DEĞĠġTĠRMELĠSĠNĠZ. Ayarları onaylamak için OK yi seçiniz. UYARI Lütfen Uyarı ya ( ) tıklatınız takip eden ekran görüntülenecektir. Uyaru menüsü DVR da meydana gelen olayları E-MAĠL vasıtasıyla gönderilmesi ayarlarına imkan verir. Ekle çerçevesinin sağında yer alan klavye simgesine( ) tıklatınız,sanal klavye belirecektir. Lütfen adresinizi giriniz. karakteri içermelidir. SMTP Sunucu çerçevesinin sağında yer alan klavye simgesine( ) tıklatınız,sanal klavye belirecektir. Lütfen SMTP Sunucunun IP sini kaydedin(gönderici tarafındaki mail sunucusu) (örn. kornet.net). Gönderici ID si çerçevesinin sağında yer alan klavye simgesine( ) tıklatınız,sanal klavye belirecektir. Lütfen gönderici mail sunucusuna bir ID kaydedin. (örn. emrah123). Gönderici ġifresi çerçevesinin sağında yer alan klavye simgesine( ) tıklatınız,sanal klavye belirecektir. Lütfen gönderici mail sunucusuna kaydedilen Ģifreyi kaydediniz. Bir olay meydana geldiğinde, belirlediğiniz mail adreslerine ekle düğmesine basarak istediğiniz datayı seçip gönderebilirsiniz. JPEG, VIDEO KLIP, Hiçbiri modlarından birini seçebilirsiniz. VIDEO KLIP verisi seçtiğiniz takdirde kayıtlı görüntünün uzunluk değerini giriniz (örn., 1 san, 3 san, 5 san). UYARI ÇeĢiitli yerel koģula bağlı olarak, bazı sunucuları bu fonksiyonla düzgün olarak çalıģmayabilir. 34

35 4.4.2 Kamera/PTZ Lütfen AYGITLAR>Kamera/PTZ ye tıklatınız takip eden ekran görüntülenecektir. Kameralara isim veriniz ve PTZ protokollerini seçiniz. Ġsim sütunun çerçevesinin sağında yer alan klavye simgesine( ) tıklatınız,sanal klavye belirecektir. Lütfen kamera isimlerini kaydedin. Eğer No sütununun önündeki kutucuğu iģaretlerseniz,seçilen kameradaki grüntü kaydedilir ve monitörde gösterilir. Bunun yanında,eğer kutuyu iģaretlemezseniz,kayıt ve görüntüleme durur. Ardından, kayıtlı video yerine ekranda DVR resmi görüntülenir. UYARI BĠR KAMERAYI KAYDEDĠLEN VE GÖRÜNTÜLENEN EKRANDAN HARĠÇ TUTUYORSANIZ (KUTUCUĞU KONTROL EDĠNĠZ ), ĠLK ÖNCE NUMARASI BÜYÜK KANALLARIN BUNDAN HARĠÇ TUTULDUĞUNA EMĠN OLUNUZ. Eğer Gizle sütununun önündeki kutucuğu iģeretlediyseniz, bir video kaydedilir fakat monitörde gösterilmez. Ġlgili kameraya bağlanılan PTZ protokolleri ni seçmek için PTZ sütunundaki her bir çerçeveye ( ) tıklatınız Ġlgili kameranın PTZ Ayarlarını Yap ( ) çerçevesine tıklatınız. Eğer (Varsayılan) a tıkladıysanız seçili olan PTZ nin numarası otomatik olarak görüntülenecektir. Ayarları onaylamak için OK yi seçiniz. Menu, Tur ve Örnek size PTZ kameranın OSD fonksiyonunu kullanmaya yardım eder. PTZ kameranın kendisi OSD menüyü destekler, DVR daki OSD menüye daha kolay girip kullanmak için kurulum değerlerini kullanınız. Eğer OSD nin giriģ değeri 95 + PSET ise örneğin, Menu öğesine 95 i atayınız. Eğer Tur fonksiyonu değeri 71 ~79 + PSET ise, Tur öğesine 70 i atayınız. Eğer Örnek Fonksiyonu değeri 81 ~ 89 + PSET, Örnek öğesine 80 i atayınız. Burdaki kurulum bilgileri PAN/TILT kontrolü içindir (ayrınytılı olarak açıklanmıģtır). Eğer varsayılana tıkladıysanız, temel kurulum değerleri( Menu: 95, Tur: 70, Örnek: 80). Ayarlarda daha fazla ayrıntı için lütfen PTZ kamera manueline göz atınız. ID numarasını ayarlamak için ID sütununun sağında yer alan( ), yön tuģlarına basınız(örn,0 ~ 9999) her PTZ için. 35

36 (+) ve ya (-) tuģlarına basarken, ID 10 birim artar ve ya azalır. Ayarları onaylamak için OK yi seçiniz Ses LütfenAYGITLAR>Ses e ( ) tıklatınız takip eden ekran görüntülenecektir. Ses menüsü size ses kaydının yapılıp yapılmayacağını seçmenizi sağlar. No sütununun önündeki kutucuğun iģaretli olması ses ve görüntünün kaydedildiğini gösterir.eğer kutucuğu iģaretlemezseniz kayıt durur. Ayarları onaylamak için OK yi seçiniz Alarm GiriĢi Lütfen AYGITLAR>Alarm GiriĢi ne ( ) tıklatınız,takip eden ekran görüntülenecektir. Alarm GiriĢi menüsü size seçili Alarm giriģinin tipini ve ismini seçmenize imkan verir. Ġsim Sütununun sağında yer alan klavye simgesine( ) tıklatınız,sanal klavye belirecektir. Lütfen Alarm GiriĢinin ismini kaydediniz. No sütununun önündeki kutucuğun iģaretli olması, Alarmın devrede olduğunu gösterir. Eğer kutucuğu iģaretlemezseniz alarm çalıģmaz. Ġlgili Alarm giriģinin tipini seçmek için Tip sütununda yer alan her çerçeveye ( ) tıklatınız. NO: Bağlantı normal olarak açık (Normally open) NC: Bağlantı normal olarak kapalı(normally closed) Ayarları onaylamak için OK yi seçiniz Alarm ÇıkıĢı Lütfen AYGITLAR>Alarm ÇıkıĢı na ( ) tıklatınız,takip eden ekran görüntülenecektir. Alarm ÇıkıĢı menüsü size seçili Alarm çıkıģının tipini,ismini ve süresini seçmenize imkan verir. 36

37 Ġsim Sütununun sağında yer alan klavye simgesine( ) tıklatınız,sanal klavye belirecektir. Lütfen Alarm ÇıkıĢının ismini kaydediniz. Ġlgili Alarm giriģinin tipini seçmek için Tip sütununda yer alan her çerçeveye ( ) tıklatınız. NO: Bağlantı normal olarak açık (Normally open) NC: Bağlantı normal olarak kapalı (Normally closed) Süreyi seçmek için ilgili Alarm çıkıģının Süre sütunundaki her çerçeveye ( ) tıklatınız (örn., 1 saniye ~3 saat) Ayarları onaylamak için OK yi seçiniz Seri GiriĢi (NOTE) Lütfen 12. Serial GiriĢi ne göz atın. 5 KAYIT Lütfen ( ) KAYIT tuģuna tıklatınız ve aģağıdaki görüntü ortaya çıkıcaktır Ayarlar Lütfen ( ) KAYIT>ayarlar tuģuna tıklatınız ve aģağıdaki görüntü ortaya çıkacaktır. 37

38 Burada üç çeģit kaıt menüsü bulunur. Sürekli: Sürekli kayıt yapar. Olay: Sadece Sensor ve Hareket istemleri esnasında kayıt yapar Acil durum: Sadece ACĠL(acil durum) anahtarına tıkladığınızda kayıt yapar. Sürekli Süreki menüsü kayıt modunu ayarlamanıza izin verir. BaĢlık sütunundaki herbir çerçeve cihazada belirtilen kamera baģlığnı gösterir (AYGITLAR>Kamera/PTZ.) burada kamera baģlıklarını değiģtiremezsiniz Uygın kameranın kayıt sonucunu seçebilmek için sonuç butonundaki her bir çerçevenin üzerine tıklatınız You 720x480, 720x240 ve 360x240 seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.. Uygun kameranın hızını seçebilmek için çerçeveler sütunundaki her bir çerçeveye tıklatınız.aģağıdaki listede her bir kameranın maksimum kayıt hızları belirtilmektedir. NTSC(PAL) 360x x x480 4 Kanal DVR 120(100) 120(100) 60(50) 8 Kanal DVR 240(200) 120(100) 60(50) 16 Kanal DVR 480(400) 240(200) 120(100) Uygun kameranın kayıt kalitesini seçebilmek için kalite sütunundaki herbir çerçeveye tıklatınız. Super, Yüksek and Std. seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Ayarları onaylamak için OK I seçin. Olay Lütfen ( ) Olay tuģuna tıklatınız ve aģağıdaki görüntü ortaya çıkar. Olay menüsü gerçekleģen olayların videolarının ayarlanmasına izin verir. BaĢlık sütünundaki herbir çerçeve cihazdaki (AYGITLAR>Kamera/PTZ.) kamera baģlığını belirtir. Burada kamera baģlıklarını değiģtiremezsiniz. Uygun kameranın kayıt sonucunu seçebilmek için sonuç sütunundaki herbir çerçeveye tıklatınız. 720x480, 720x240 ve 360x240. seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. 38

39 Uygun kameranın kayıt hızını seçebilmek için çerçeveler sütunundaki herbir çerçeveyi tıklatınız. Kayıt hızları kameraya gore değiģmektedir. AĢağıdaki listede her bir kameranın maksimum kayıt hızları gösterilmektedir. NTSC(PAL) 360x x x480 4 Kanal DVR 120(100) 120(100) 60(50) 8 Kanal DVR 240(200) 120(100) 60(50) 16 Kanal DVR 480(400) 240(200) 120(100) Uygun kameranın kayıt kalitesini seçebilmek için kalite sütunundaki herbir çerçeveye tıklatınız. Super, Yüksek ve Std. seçeneklerinden birini seçebilirsiniz Uygun kameranın kayıt süresini seçebilmek için sure sütunundaki (örn.1 saniye ~3 saat) herbir çerçeveyi tıklatınız. Ayarları onaylamak için OK I seçin. Acil durum Lütfen Acil butonuna tıklatınız ve aģağıdaki görüntü ortaya çıkaçaktır. Acil menüsü acil durum videolarının oluģturulmasına izin verir. BaĢlık sütünundaki herbir çerçeve cihazdaki (AYGITLAR>Kamera/PTZ.) kamera baģlıklarını değiģtiremezsiniz kamera baģlığını belirtir. Burada Uygun kameranın kayıt sonucunu seçebilmek için sonuç sütunundaki herbir çerçeveye tıklatınız. 720x480, 720x240 ve 360x240. seçeneklerinden birini seçebilirsiniz... Uygun kameranın kayıt hızını seçebilmek için çerçeveler sütunundaki herbir çerçeveyei tıklatınız. Kayıt hızları kameraya gore değiģmektedir. AĢağıdaki listede her bir kameranın kayıt hızları gösterilmektedir. NTSC(PAL) 360x x x480 4 Kanal DVR 120(100) 120(100) 60(50) 8 Kanal DVR 240(200) 120(100) 60(50) 16 Kanal DVR 480(400) 240(200) 120(100) Uygun kameranın kayıt kalitesini seçebilmek için kalite sütunundaki herbir çerçeveye tıklatınız. Super, Yüksek ve Std. seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Uygun kameranın kayıt süresini seçebilmek için sure sütunundaki (örn.1 saniye ~3 saat) herbir çerçeveyi tıklatınız. Ayarları onaylamak için OK I seçin Program Lütfen ( ) KAYIT>Program seçeneğini tıklatınız 39

40 Her iģgünü 24 adet zaman dilimlerinden oluģur. Her dilim 1 saattir.. 1 numaralı kamerayı seçmek için kamera çerçevesini tıklatınız. Lütfen kayıt modunu aģağıda belirtildiği gibi ayarlayın: 1 Kontrol (istenen kayıt modu yakınındaki kontrol kutucuğu (örn., sürekli, alarm, hareket ve önalarm)). Kaydı durdurmak istiyorsanız lütfen tüm kontrol kutucuklarını temizleyin. Istenen tüm kayıt modunu belirtmek için blok,sıra,sütun yada tüm kare kutucuklara tıklatınız Blok a tıklatınız( ) ve sadece tıklanan blok kaydolur. Sıra ya tıklatınız ( ) (S~H) ve tüm sıra kaydolur. Sütuna tıklatınız ( ) sütun (00~23) ve tüm sütun kaydolur. Kare kutucukları tıklatınız ( ) kare kutular (üst sol taraf S ve 00 arasında) ve tüm satırlar/sütunlar kaydolur. Bu iģlemleri 2 den 16 ya kadar olan numaralı kameralarda tekrarlayın. Tüm kameraların aynı modda olması isteniyorsa, lütfen tümü kameraları kopyala yı( ) tıklatınız. AĢağıdaki listedeki semboller kiģisel kayıt modları içindir. Sürekli Alarm dahilinde Alarm dahilinde / Sürekli Alarm dahilinde / Önalarm Hareket Hareket / Continuous Hareket / PreAlarm Hareket / Alarm dahilinde Hareket / Alarm dahilinde / Sürekli Hareket / Alarm dahilinde / ÖnAlarm Ayarları onaylamak için OK I seçin (NOTE) Tatil (H) Kaydı ayrı menüde yapılmaktadır Ön Alarm Lütfen ( ) KAYIT>Ön Alarm tıklatınız ve sıradakiler belirir. Ön Alarm modu, alarm yada hareket ile kayıt modunu seçtiğinizde etkin olarak kullanılır Ön alarm yeniden oynatma esnasında ve kayıt zamanı öncesinde kayıtlı videoları kontrol etmenizi sağlar. 40

41 BaĢlık sütunundaki her bir çerçeve cihazda>kamera/ptz belirtilen kamera baģlığını gösterir. Burada kamera baģlıklarını değiģtiremezsiniz. Uygun kameranın kayıt sonucunu seçebilmek için sonuç sütunundaki herbir çerçeveye tıklatınız. 720x480, 720x240 ve 360x240. seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Uygun kameranın kayıt hızını seçebilmek için çerçeveler sütunundaki herbir çerçeveyi tıklatınız. Kayıt hızları kameraya gore değiģmektedir. AĢağıdaki listede her bir kameranın maksimum kayıt hızları gösterilmektedir. NTSC(PAL) 360x x x480 4 Kanal DVR 120(100) 120(100) 60(50) 8 Kanal DVR 240(200) 120(100) 60(50) 16 Kanal DVR 480(400) 240(200) 120(100) Uygun kameranın kayıt kalitesini seçebilmek için kalite sütunundaki herbir çerçeveye tıklatınız. Super, Yüksek ve Std. seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Uygun kameranın kayıt süresini seçebilmek için sure sütunundaki (örn. 1 saniye ~3 saat) herbir çerçeveyi tıklatınız. Ayarları onaylamak için OK I seçin Hareket Algılama Lütfen KAYIT>Hareket Algılama yı tıklatınız( ) ve sıradaki görüntü belirecektir. Hareket tespiti menüsü hareket tespiti alarmını kurmanıza izin verir. Ayar anahtarına basın (yada mouse da sağ ya tıklatınız) ve ayar menüsü görünecektir. Ayar menüsünde görünenler. Kamera: ayarlamak için kamerayı seçin. Hassasiyet: Hassasiyeti seçin (KüĢük, Normal ve Yüksek) Ters Vert: Göstergenin yönündeki tüm sütünları aktive eder. Ters Horz: Göstergenin yönündeki tüm satırı aktive eder. Tümünü seç: Tüm blokları aktive eder. 41

42 Tümünü iptalet: tüm blokları iptal eder.. Tümünü kameraya kopyala: Bulunan kanal ayarları tüm diğer kameralar için uygulanabilir. Sadece kayıt butonuna basıldığında, değiģen ayarlar kaydolur. Kaydetmek: yeni ayarları kaydedin ve önceki menüye dönün. ÇıkıĢ: yeni ayarları ihmal edin ve önceki sayfaya dönün iptal: hareket ayarı menüsünü iptal edin. Ayarları onaylamak için OK I seçin Tatil Lütfen KAYIT>Tatil e tıklatınız ( ) ve sıradaki görüntü ortaya çıkacaktır. 1 Tatil menüsü tatilleri belirtmenize izin verir. Lütfen aģağıda belirtilen prosedürleri takip edin. Aylık takvimde belirtilen tatilin yılını ve ayını seçmek için okla butonları kullanın. : sonraki yıl ı arar. : önceki yıl ı arar. : sonraki ay ı arar. : önceki ay ı arar 2 Tatil olarak belirtilen güne tıklatınız( ). 3 Ekleme butonuna tıklatınız( ) ve programlanan çerçeveyi kaydetmek için tıklanan günde kopyalanacaktır. 4 BelirlenmiĢ tatil kaydını iptal etmek istiyorsanız, 5 lütfen program çerçevesinin yakınındaki butonunu tıklatınız. Eğer tatil zamanı her yıl değiģiyorsa, size temel esas güncellemenizi öneririz. Ayarları onaylamak için OK I seçin. 4.6 BAĞLANTI Lütfen BAĞLANTI e tıklatınız( ) ve aģağıdaki görüntü ortaya çıkacaktır. BAĞLANTI menüsü tüm alarm çeģitlerinin kayıt modlarını ayarlamanıza izin verir (Sensor, olaylı hareket, video kaybı, System olayı, gibi.), alarm çıkıģı, uyarısı gibi... 42

43 4.6.1 Alarm GiriĢi Lütfen BAĞLANTI>Alarm GiriĢi ne tıklatınız ( ) ve aģağıdaki görüntü ortaya çıkacaktır. Hareket sensörü iģleme girdiğinde kaydın gerçekleģmesi için alarm çıkıģlarını ve uyarı için adreslerini kurun ve kameraları seçin. BAĞLANTI uyarıları AYGITLAR>Network>Uyarı da kayıtlı olan adreslerini gösterir Lütfen aģağıdaki kurulum iģlemlerini sıralayın. 1 Alarm GiriĢi çerçevesine tıklatınız ( ) ve Alarm GiriĢi 1 i seçin. 2 Kayıt için Alarm GiriĢi 1 devrede iken kameraları seçin. Lütfen kamera BAĞLANTI i ile gösterilen kontrol kutucuğunu kontrol edin. Birden fazla kamera kurulmuģ olabilir. 3 Alarm 1 çalıģırken ki alarm çıkıģlarını seçin. Alarm çıkıģı dıģındaki BAĞLANTIleri kontrol edin. Birden fazla alarm kurulmuģ olabilir. 4 Uyarı için Alarm 1 devrede iken adreslerini seçin. Lütfen BAĞLANTI uyarısı esnasında kontrol kutucuğunu kontrol edin. Birden fazla adresi kurulmuģ olabilir. 5 Bu iģlemleri Alarm GiriĢi 2 için tekrar edin. Ayarları onaylamak için OK I seçin Hareket Olayı Lütfen BAĞLANTI>Hareket Olay tıklatınız ( ) ve aģağıdaki görüntü ortaya çıkacaktır. Hareket sensörü iģleme girdiğinde kaydın gerçekleģmesi için alarm çıkıģlarını ve uyarı için adreslerini kurun ve kameraları seçin. BAĞLANTI uyarıları AYGITLAR>Network>Uyarı da kayıtlı olan adreslerini gösterir Lütfen aģağıdaki kurulum iģlemlerini sıralayın. Hareket Olay çerçevesine tıklatınız ( ) ve Hareket Olay 1 i seçin. Kayıt için Hareket Olay 1 devrede iken kameraları seçin. Lütfen kamera BAĞLANTI i ile gösterilen kontrol kutucuğunu kontrol edin. Birden fazla kamera kurulmuģ olabilir. Hareket Olay 1 açıkken alarm çıkıģlarının çalıģması için seçin. Lütfen BAĞLANTI Alarm ÇıkıĢı kontrol 43

44 kutucuğunu kontrol edin. Ġkiden fazla alarm çıkıģı ayarlanabilir. Uyarı için Hareket Olay 1 devrede iken adreslerini seçin. Lütfen BAĞLANTI uyarısı esnasında kontrol kutucuğunu kontrol edin. Birden fazla adresi kurulmuģ olabilir. Bu iģlemleri Hareket Olay 2~ Hareket Olay 4 e kadar tekrar edin. Kayıt duraksamalarını kurmak için duraksama kutucuğuna tıklatınız ( ) ve hareket sonucundaki kayıtları engelleyin. Duraksama zamanı önceki ayar modları ile kontrol edilebilir: mod: KAYIT>Settings>Olay Ayarları onaylamak için OK I seçin Video Kaybı (Görüntü Kaybı) Lütfen BAĞLANTI>Video Kaybı a tıklatınız ( ) ve aģağıdaki görüntü ortaya çıkacaktır. Hareket sensörü iģleme girdiğinde kaydın gerçekleģmesi için alarm çıkıģlarını ve uyarı için adreslerini kurun ve kameraları seçin BAĞLANTI uyarıları AYGITLAR>Network>Uyarı da kayıtlı olan adreslerini gösterir. Lütfen aģağıdaki kurulum iģlemlerini sıralayın. Video Kaybı çerçevesine tıklatınız ( ) ve Video Kaybı 1 i seçin. Kayıt için Video Kaybı 1 devrede iken kameraları seçin. Lütfen kamera BAĞLANTI i ile gösterilen kontrol kutucuğunu kontrol edin. Birden fazla kamera kurulmuģ olabilir. Video Kaybı 1 açıkken alarm çıkıģlarının çalıģması için seçin. Lütfen BAĞLANTI Alarm Out kontrol kutucuğunu kontrol edin. More than two alarm outputs can be set. Uyarı için Video Kaybı 1 devrede iken adreslerini seçin. Lütfen BAĞLANTI uyarısı esnasında kontrol kutucuğunu kontrol edin. Birden fazla adresi kurulmuģ olabilir. Bu iģlemleri Video Kaybı 2~ Video Kaybı 4 e kadar tekrar edin. Alarm seslerini deaktive etmek için video Kaybı dan bip sesini iptal edin. Tüm kanallara uygulayın. Ayarları onaylamak için OK I seçin System Olay (sistem etkinliği) Lütfen BAĞLANTI>System Olay e tıklatınız ( ) ve aģağıdaki görüntü ortaya çıkacaktır Kayıt kameralarını ve acil kayıt anahtarı ile seçilen acil kayıt sırasındaki alarm çıkıģlarını seçin ve uyarı 44

45 için adreslerini kurun. BAĞLANTI uyarıları AYGITLAR>Network>Uyarı da kayıtlı olan adreslerini gösterir. Lütfen aģağıdaki kurulum iģlemlerini sıralayın. System Olay çerçevesi değiģtiremeyeceğiniz Acil i görüntüler,. Kayıt için Acil görüldüğünde kameraları seçin. Lütfen kamera BAĞLANTI i ile gösterilen kontrol kutucuğunu kontrol edin. Birden fazla kamera kurulmuģ olabilir. Acil durum görüldüğünde alarm çıkıģlarının çalıģması için seçin. Lütfen BAĞLANTI Alarm Out kontrol kutucuğunu kontrol edin. More than two alarm outputs can be set. Uyarı için Acil görüldüğünde adreslerini seçin. Lütfen BAĞLANTI uyarısı esnasında kontrol kutucuğunu kontrol edin. Birden fazla adresi kurulmuģ olabilir. Ayarları onaylamak için OK I seçin Popup BAĞLANTI Lütfen BAĞLANTI> Popup BAĞLANTI e tıklatınız ( ) ve aģağıdaki görüntü ortaya çıkacaktır Hareket yada alarm giriģi tespit edildiğinde, popup yada bip sesini uyarı için seçebilirsiniz, yada spesifik kanallarda reklam görüntülerinde popup kullanabilirsiniz Lütfen aģağıdaki kurulum iģlemlerini sıralayın. Kamerayı seçin Popup: lütfen belli monitörlere uygulanan popup kontrol kutucuklarını kontrol edin. Bip: Lütfen bit sesi çıkartan kontrol kutucuklarını kontrol edin. Spot: Lütfen kontrol kutucuklarını spot monitörler için yapılan popup görüntülerini kontrol edin. Tüm kamera butonları için kopyalaya tıklatınız, sonrasında aktif olan kanal kurulumu tüm kameralar için uygulanacaktır. Ayarları onaylamak için OK I seçin. 45

46 5. ÇALIġTIRMA TALĠMATLARI 5.1 Görüntüleme Ġlk Görüntü DVR i calistiriniz. Asagidaki kayit ve goruntuleme ekrani karsiniza gelecektir Ekran asagidaki tarih/zaman simgelerini gosterecektir. Simge Aciklama Devam eden kayit modu Kayit modunda islem (Alarm GiriĢi/Hareket) Kayitta PTZ rtescilleme/ptz mod Ses kaydi 4 CMS baglanti gostergesi/baglanti sayisi (up to 4) Kanallari siralama HDD ye uzerine yazma modunda kurulum HDD ye uzerine yazma modu kapali iken kurulum (kayit) HDD ye uzerine yazma modu kapali iken kurulum (HDD Dolu) Ekranin sag alt kosesinde disk kullanimi yuzde ( %) olarak gosterilecektir. Sol alt kosede ise yapilan isleme karsilik gelen imgeler gorunecektir,,,,,. Normal durumda, HDD uzerine yazma modu (overwrite) aktiftir ve imgesi ekranda gozukur. Uerine yazma modu (overwrite) kapali iken (bakiniz 4.2.1Bilgi>Kayıt>Üzerine Yazma ayarları), imgesi gorunecektir. Disk doldugunda ise bu imge imgesine donusecektir.. Acil kayit (Acil recording) tusuna basiniz, ekranda imgesi gorunecekir. Ses (Audio) tusuna basiniz, ekranda imgesi gorunecektir. Kanal tusuna bastiginizda sadece ses kalnalini degistirebilirsiniz Görüntü Formatları Ana monitorun tam ekran, parcali ekran, sirali kanal ekrani ve PIP ekrani oalarak goruntuleme ozellikleri mevcuttur. 46

47 Tam Ekran (Full Screen):Tam ekran olarak goruntulemek istediginiz kameraya karsilik gelen kamera secim tusuna (1~16) tiklayiniz. (NOTE) Fare kullanimi: Tam ekran olarak izlemek istediginiz kamera goruntusunun ustune cift tiklayarak tam ekran goruntu elde edebilirsiniz. Parcali ekran goruntusune geri donmek icin ise bir kez daha fareye tiklayiniz. Parcali ekran (Split Screen): Parcali ekran modundaki alternatif (coklu pencere goruntuleme formatlari ) gorunumleri gormek icin DISPLAY tusuna basiniz. ( 2x2, 3x3 ve 4x4). Kanal Siralama (Channel Sequencing): Sirali modda periyodik olarak goruntuleri goruntulemek icin SEQUENCE tusuna basiniz. Otomatik siralama ozelligi sadece tam ekran goruntuleme isle sinirli degildir, her modda kullanilabilir. 8 kanalli DVRda, sirali 4-kamera goruntuleme modu mumkundur. 16 kanalli DVRda ise, sirali 4 ya da 9-kamera goruntuleme modu mumkundur Dijital Yakinlastirma Live modunda farenin sag tusuna basarak fare menusunu aktif ediniz ve yakinlastir (ZOOM) tusuna basiniz. Yon tuslarini kullanarak ekran uzerindeki yakinlastirmak istediginiz bolgeye geliniz. Dijital yakinlastirma sadece tam ekran (full screen) modda kullanilabilir. Lutfen diger formatlarda dijital yakinlastirma kullanmayiniz. ( Tam ekran, parcali ekran, sirali kanal ekrani ve PIP ekrani) Görüntüyü Dondurma Goruntuleme sirasindaki kareyi dondurmak icin FREEZE tusuna basiniz. Dondurma ( Freeze) islevi sadece tam ekran (full screen) modda kullanilabilir. Lutfen diger formatlarda dijital yakinlastirma kullanmayiniz. ( Tam ekran, parcali ekran, sirali kanal ekrani ve PIP ekrani) Pan/Tilt Kontrolu DVR a bagli PTZ kameralari ayarlamak icin PTZ tusuna basiniz. Pan/Tile modu sadece tam ekran (full screen) formatinda calisir Pan/Tilt modunda,ekranin alt kisminda ikonu goruntulenir. Pan/Tile modundaki tus kullanimi asagidaki gibidir. 47

48 Tus,,, Islev Yukari/Asagi/Sola/Saga dondurme Uzaklastirma Yaklinlastirma Yakina odaklama Uzaga odaklama Kapali iris Acik iris Ayarlari kaydet Ayarlara git OSD ana menusune git 1~9 grup turunu yurut 1~9 paternini yurut Pan/Tile modunda fare kullanmak icin farenin imlecini ekranin alt-orta kismina getiriniz. To use front button in Pan/Tilt modndaki on tusu kullanmak icin kurulum (setup) tusuna basiniz. Ekranda bir tus takimi gorunecektir. Kullanimdaki kamera numarasina kayit icin, Preset No ve tusuna basiniz. Kayda gitmeik icin, kayit numarsini seciniz ve tusuna tiklayiniz. Kamera ozelliklerine gore 1 ~ 255 arasinda bir sayiya kayit edilebilir. Daha once bolum de aciklandigi gibi Menu tusuna basarak PTZ kamera OSD kurulum ekranindan tur ve patern araclari belirlenebilir. Bu ozelliklerin secimi kameranin kendi hafizasinda saklandigi icin bunlari kameranin OSD sinde ayarlayiniz. Tur ( Tour ) ve patern (Pattern) islevlerini kolaylikla Tour ve Pattern tuslarina basarak kullanabilirsiniz. Her islevin OSD menusune nasil yuklenecegi her kameranin kendi kullanim kilavuzunda ayrintili olarak belirtilmistir. (NOT) Ornegin 71 ~ 79 + PSET arsinda tur (Tour) ozelligini kullanmak istiyorsaniz ve ayarlamada 70 I seciniz ve kayit no olarak 1 ~ 9 + tusunu seciniz. Tur islemi (70 + 1~9) arasinda gerceklesecektir Sistem Log OLAY tusuna basarak Sistem Log penceresini aciniz. 48

49 Sistrem logda listelenen degisik islemleri ogrenmek icin sirasiyla SETUP>SYSTEM>System Log tuslarina basiniz. Ayni zamanda sistem logu nasil sileceginizi ogreniniz Acil Kayit bastiginiz andan itibaren onceki numaralandirilmis kayitlardan bagimsiz olarak kamera kaydi baslar. Kurulum ( SETUP) asamasinda acil kayit fonksiyonu kullanilamaz. Kaydi durdurmak icin tekrar ACĠL tusuna basiniz Arama Belirli bir tarih ve zamanda kayit edilmis olan videoyu tekrar oynatmaya yarar. Goruntuleme ekrani uzerinde ARAMA tusuna basiniz ya da islevsel tuslari kullanarak ARAMA menusune tiklayiniz. Asagidaki arama ( ARAMA) ekrani karsiniza gelecektir. Videoyu aramanin uc yolu vardir. Tarih/Zamana Gore Arama (Tariih/SaatARAMA): girilen tarih ve zamana gore arama. Takvimden Arama (Takvim ARAMA): takvim kullanarak arama. Isleme Gore Arama (Olay ARAMA): isleme gore arama Tarih/Zamana Gore Arama (Tariih/SaatARAMA) ARAMA (ARAMA) menusu altindaki Tarih/Zaman ara tusuna tiklayiniz ( ). Asagidaki kutucuk ekrana gelecektir. 49

50 Videoyu tarih/zamana gore aramak icin asagidaki adimlari takip ediniz. 1 Ayarlama yapmak istediginiz tarih (date) ya da zaman (time) kutucuguna tiklayiniz ( ). Secili olan kutucuk kare icine alinarak belirtilecektir. 2 Sag taraftaki, tuslarina basarak degerleri ayarlayiniz. Ayarlari onaylamak icin Ara ( ARAMA ) tusuna basiniz. Secilen video tekrar oynamaya baslayacaktir. Oynatma secilen zamandan videonun bitis zamanina kadar devam eder Takvim Arama Lütfen ARAMA menüsünde Takvim Aramaya( ) tıklatınız.takip eden giriģ kutusu görüntülenecektir. Kayıtlı gmrüntünün olduğu Tarihler ve Saat ler in altı çizilecektir. Takvimde video aramak için aģağıdaki adımları takip ediniz. 1 Takvimdeki okları kullanarak yılı ve ayı seçiniz. : Bir sonraki Yıl ı ara : Bir önceki Yıl ı ara : Bir sonraki Ay ı ara : Bir önceki Ay ı ara 2 Ġstediğiniz tarihe ( ) tıklatınız. Tarih siyah renkli olarak gösterilecektir. 3 Tarihin altındaki ( ) simgesi göstergeyi gösterir. Tarihler simgesinden dönecektir. simgesine turuncuya 4 Video Yeniden Oynatmada ve tuģları hareket için ve simgesi baģlangıç tarihi içindir. 5 Eğer kayıtlı veri varsa ekranda pop-up penceresini göstermek için ( ), tuģlarına basınız. 50

51 6 Ekran seçili tarih ve saati gösterir. 7 Kameraları seçmek için düğmelerini kullanınız. 8 Seçili kameralar saat çubuğunda 0-60 ve 2.5 dakikalık temel seçili zaman aralığı olacaktır. Video yeniden oynatmak için ve düğmelerini simgesini hareket ettiirmek için kullanınız. Seçili videoyu oynatmak için Aramaya( ) tıklatınız. Yeniden Oynatma seçili zamandan en son kayda kadar devam edecektir. (NOTE) 4 Click ( ) search button for showing entire channel search based on different time frames. (NOTE) The Spot option Olay is Arama enabled only when B Type model 1Lütfen ARAMA menüsünden Olay Aramaya( ) tıklatınız.takip eden giriģ kutusu görüntülenecektir. Bu kayıtlı videoları yeniden oynatmak için Seçili tarih ve saatte seçili videoyu aramayı içerir. Görüntülenen ekranda ARAMA düğmesine basınız, yada mousenin ortasındaki halkayı takip eden ekrandaki Arama menüsü görüntülenene kadar çeviriniz. 1 Olay ARAMA baģlangıç zamanını giriniz. 2 Olay ARAMA bitiģ zamanını seçiniz. 3 Arama verisinden (videosundan) kamerayı seçiniz.. 4 (Hareket / Alarm GiriĢi / Acil / Seri GiriĢi) kutularının iģaretli olup olmadığını kontrol ediniz.kayıtlı görüntüleri listelemek için Arama Ġndeksine tıklatınız. ARAMA menusundeki Olay ARAMA tusuna ( ) tiklatınız.asagidaki pencere ekrana gelecektir. Bu ekran belirli bir tarih ve saate ait kayit edilmis videolari arama ozelligine sahiptir. Gorunen pencerede ARAMA tusuna basiniz, ya da farenizin ortasindaki donen tusu (merkezi tus) kullaniniz. Asagidaki arama menusu ekrana gelecektir. 51

52 5 Aramak istrediginiz kaydin baslangic zamanini giriniz. 6 Aramak istrediginiz kaydin bitis zamanini giriniz. 7 Aramak istediginiz kamerayi (videoyu) seciniz. 8 Secmek istediginiz ozelligin yanindaki kutulara tik atiniz. (Hareket / Alarm GiriĢi / Acil / Seri GiriĢi). 9 Kaydi aramaya baslamak icin ARAMA Indeksi tusuna tiklayiniz. 5.3 Yeniden Oynatma ARAMA modunda istenilen tarih ve zamandaki kayitli videoyu tekrar oynatmaya yarar. AYARLAR tusuna basiniz ya da farenin sag tusuna tiklayarak Yeniden Oynatma modu a tiklayiniz.asagidaki ekran görüntülenecektir. Videoyu aramanin üç yolu vardir. Tariih/Saat ARAMA: girilen tarih ve zamana gore arama Takvim ARAMA: takvim kullanarak arama. Olay ARAMA: isleme gore arama. Yeniden Oynatma modu nda uc farkli fonksiyon daha vardir; ARġĠV: ARġĠV fonksiyonu kayitli videoyu depolama birimlerinden (USB bellek, DVD-RW) kopyalaminizi saglar. ARAMA dan ÇIK: Yeniden Oynatma ekranindan cikarak ana ekrana gelmenizi saglar. Ġptal Yeniden Oynatma modu ndaki ekrani gizlemeye yarar. Yeniden Oynatma modu ekrani maksimum sayida bolmelere ayirarak goruntuleme yapar. Goruntulemeyi degistirmek icin, EKRAN tusuna ya da Kamera Seçimi tusuna basiniz (1~16). 52

53 (NOT) Mause kullanimi: Tam ekran olarak izlemek istediginiz kamera goruntusunun ustune cift tiklayarak tam ekran goruntu elde edebilirsiniz. Parcali ekran goruntusune geri donmek icin ise bir kez daha mauseye tiklayiniz. Farenin imlecini hareket ettirdiginizde ekranin orta alt kisminda kontrol paneli gozukecektir. OYNAT/DURAKLAT tusuna her basisinizda yurutme 1X OYNATMA ve DURAKLATMA islevleri arasinda degisecektir. Ekrandaki isaret de sembolunden II sembolune donecektir. Yeniden Oynatma modu daki tuslarin kullanimi. Bununla beraber ayni zamanda ekranda gozuken tuslari da kullanabilirsiniz. BAġLANGICA GIT ĠLERĠ I Kaydin baslangicina don Hizli geri sarma (her basim ile x2, x4, x8, x16, x32, x64 ve en hizli seviyelerine kadar degisir) GERĠ ADIM I Duragan goruntuleri kare kare geri oynatma OYNAT Oynatma modu: 1X PLAY DURAKLAT II Duraklatma ĠLERĠ ADIM GERĠ SONA GĠT I I Duragan goruntuleri kare kare ileri oynatma Hizli ileri sarma (her basim ile x2, x4, x8, x16, x32, x64 ve en hizli seviyelerine kadar degisir) Kaydin sonuna git Oynayan videoyu durdurmak icin ARAMA tusuna basiniz. 5.4 Tek-tus Ouynatma Goruntuleme modunda PLAY/PAUSE tusuna ya da farenin orta kismindaki donen tusa (merkezi tus) basiniz.. Arama islemlerini gerceklestirmeden oynatmak istediginiz videoyu hemen oynatabilirsiniz. Video son bir dakikadan itibaren oynamaya baslar. Oynatmayi durdurmak icin ARAMA tusuna basiniz. 5.5 ArĢiv Yedekleme fonksiyonu size kayit edilmis olan videoyu depolama birimlerinden (USB bellek, DVD-RW) kopyalama imkani sunar. Backup Live ya da Yeniden Oynatma fonksiyonunu calistiriniz. Asagidaki yedekleme prosedurunu takip ediniz. 1 ARġĠV tusuna basiniz. Fare kullaniyorsaniz farenin sag tusu ile ARġĠV tusuna basiniz.asagidaki ekran karsiniza gelecektir. 53

54 2 Format cercevesine tiklayiniz ( ) ve EXE ya da JPEG formatini seciniz. Hareketli goruntuler icin EXE, duragan goruntuler icin JPEG formatini seciniz. 3 Kaydin baslangic zamanini secmek icin FROM cercevesinin yanindaki klavye resmine tiklayiniz ( ). 4 Kaydin bitis zamanini secmek icin TO cercevesini yanindaki klavye resmine tiklayiniz. 5 USB ve DVD-RW arasinda secim yapmak icin Destination cercevesine tiklayiniz ( ). 6 Dosyaya ad vermek icin File Name cercevesinin sag tarafindaki klavye resmine tiklayiniz.dosyaya isim verirken uzantilari (exe, jpeg) yazmaniza gerek yoktur. Dosyaya isim vermediginiz takdirde kayit isleminin gerceklesmeyecegini unutmayiniz. 7 Kayit etmek istediginiz videoyu secmek icin kamera numaralrinin yaninda bulunan kutucuklara tik atiniz. Ayni zamanda birden fazla kanaldan kayit yapabilirsiniz. 8 Yedekleme icin gerekli olan bos alan miktarini ogrenmek icin Format satirinin en sagindaki hesap makinesi tusuna basiniz ( ). Gerekli bos alan sadece exe uzantili dosyalar icin goruntulenebilir. 9 Start tusuna basarak ( ) islemi baslatiniz. Islemin ilerleme durumunu gosteren bir kutucuk ekrana gelecektir. Bu kutucuk gercek ilerleme durumunu tam olarak gostermemektedir. Dosyanin buyuklugune bagli olarak 100% olarak tamamlandigi gozukse bile bu kutucuk tekrar gorunecektir. ARġĠV Success yazisi ekrana gelip islemin basariyla tamamlandigi belirtilmeden once depolama birimi ile olan baglantiyi koparmayiniz. 10 Depolama islemi basari ile gerceklestiginde ARġĠV Success yazisi ekrana gelecektir. Onaylamk icin OK tusuna basiniz. Eger depolama islemi basarisiz olursa ARġĠV BaĢarısız mesaji ekrana gelecektir. Boyle bir mesaj ile karsilasirsaniz depolama islemini tekrar deneyiniz. (NOT) LIVE MDUNDA KAYIT YAPARKEN JPEG FORMATINI KULLANMAYINIZ.. (NOT) YEDEKLEME SIRASINDA DVR ve CMS NIN AYARLARINI DEGISTIRMEYINIZ. (NOT) HEDEF DOSYANIN BOYUTU 2 GB YI ASTIGI ZAMAN VE ARCHIVE SUCCESS YAZISI CIKTIKTAN SONRA DUGME SINEFARENIN SAG TUSU ILE TIKLAYINIZ. DVR OTOMATIK OLARAK EKLENECEK OLAN YENI BIR DOSYAYA -002 ISMI NI VERIP KAYDA DEVAM EDECEKTIR. HER IHTIMALE KARSIN ISLEMIN GERI KALANINI TAMAMLAMADAN ONCE DVD MEDIA DISKINIZI DEGISTIRINIZ VE IKONUNA TIKLAYARAK ISLEME DEVAM EDINIZ. UYARI DOSYAYA ISIM VERIRKEN BOSLUK KARAKTERINI KULLANMAYINIZ. 54

55 UYARI YEDEKLEME SIRASINDA DVR I DEVRE DISI BIRAKMAYINIZ YA DA GUC KABLOSUNU CIKARMAYINIZ. AKSI TAKDIRDE BU ISLE M DVR A VE KAYIT YAPTIGI DEPOLAMA BIRIMINE KALICI ZARARLAR VEREBILIR. BOYLE BIR DURUM ILE KARSILASILDIGINDA DVR I YENIDEN BASLATMALISINIZ. EGER DVR DUZGUN CALISMAZSA SISTEM DOSYASI KURTARMA 5.6 PROGRAMINI Renk KULLANMANIZ Secimi ve YA Pozisyonu DA HARDDISKE FORMAT ATMANIZ GEREKMEKTEDIR. WHILE ARAMA BACKUP, menusundeki PLEASE DO Renk/Alarm NOT DETACH STORAGE tusuna basiniz DEVICE ( OR ). POWER Asagidaki OFF kutucuk THE DVR. ekranda OTHERWISE, gorunecektir. IT MAY CAUSE PERMANENT DAMAGE TO THE DVR OR THE STORAGE DEVICE. IN SUCH CASE, YOU MUST REBOOT THE DVR. IF THE DVR DOES NOT OPERATE PROPERLY, YOU MIGHT NEED FILE SYSTEM RECOVERY PROGRAM OR YOU MUST FORMAT (NOT) HDD. BU OZELLIK SADECE CANLI MODTA VE TEK KANALLI ( 1 KANAL MODU ) CEKIM MODU SECILI OLDUGU ZAMAN AKTIF OLUR. 5.7 Alarm ÇıkıĢı Kontrolü Lütfen ARAMA popup menüsünde Renk / Alarm a ( ) tıklatınız takip eden giriģ kutusu görüntülenecektir. (NOT) BU FONKSĠYON SADECE CANLI MOD,4 LÜ EKRAN MODU YADA DAHA YÜKSEK GÖRÜNTÜLEME MODUNDA AKTĠFTĠR. Alarm kontrolünü açıp / kapatmak için alarm kontrolün yanındaki kutucuğu iģeretleyiniz. Ayarları onaylamak için Kapat ı seçiniz. 55

56 Dijital Video Kayıt Cihazı Realtime DVR 4, 8, 16 Kanal Modelleri SMARTSEC SMR-H414 SMARTSEC SMR-H412/H824/H1648 DĠJĠTAL KAYIT CĠHAZI Kullanım Kılavuzu HDHKSQ3_V2.08-o199 Bu belge temel bilgiler içermektedir ve önceden haber verilmeden değiştirilebilir.. 56

57 KUTU ĠÇERĠĞĠ Kullanım Tedbirleri 4KN DVR Ayarları 4KN 16KN CD (Yazılım/Manuel) Uzaktan Kumanda Manuel Vidalar HDD Ayakları Data Kablosu (SATA Kablosu) Güç Kablosu 57

58 Gücün Kesilmesi DVR çalıģırken (kayıt ederken/yeniden aynatırken) DVR ı kapatmayınız ya da fiģini çekmeyiniz.aksi takdirde cihazınızda kalıcı hasar oluģabilir.lütfen ( )tuģuna basınız KURULUM>SĠSTEM>Kapat adımlarını takip edin.dvr tamamen kapandıktan sonra gücü kesiniz.gücü tekrar açmak için 5 sn beklemek güvenlidir. Harici Disk(USB Flash Disk,taĢınabilir HDD vb.) kullanımda iken DVR ı kapatmayınız ya da fiģini çekmeyiniz.aksi takdirde cihazınızda kalıcı hasar oluģabilir.depolama tamamlanana kadar güç düğmesinin açık olduğuna emin olunuz.lütfen DVR çalıģırken harici diski sökmeninde aynı hasarı açacağının farkında olunuz. Hardiskin formatlanması sırasında DVR ı kapatmayınız ya da fiģini çekmeyiniz.aksi takdirde cihazınızda kalıcı hasar oluģabilir. Format tamamlanana kadar güç düğmesinin açık olduğuna emin olunuz. HDD Kurulumu/Eklenmesi/Çıkarılması/DeğiĢtirilmesi/UzaklaĢtırılması HDD (DVD-RW) kurulumu/eklenmesi/çıkarılması/değiģtirilmesi/uzaklaģtırılması sırasında DVR ın kapalı olduğundan emin olun. Aksi takdirde HDD (DVD-RW) kalıcı hasar oluģabilir. DVR ı kapatmak için lütfen ( )tuģuna basınız KURULUM>SĠSTEM>Kapat adımlarını takip edin ve DVR tamamen kapandıktan sonra gücü kesiniz. Kurulumu/Eklenmesi/Çıkarılması/DeğiĢtirilmesi: HDD kurulumunu format dahil baģlatmalısınız.aksi takdirde DVR HDD yi algılamaz ve anormal bir Ģekilde çalıģabilir.lütfrn HDD kurulumu için aģağıdaki adımları takip ediniz. o (Tarih/Saat kurulumu) Mevcut tarih ve saati ayarla (KURULUM>SĠSTEM>Yönetici>Tarih/Saat) o (Sistem kurulumunun baģlatılması) Tüm kurulum değerleri fabrika ayarlarına getirilir.(kurulum>sġstem>bilgi>durum>kurulum>varsayılan) o (HDD Formatlama) HDD Formatlamak için KURULUM>SĠSTEM>Yönetici>Depolama>Format adımları takip edilir.eğer iki HDD den fazla HDD varsa her biri ayrı olarak formatlanmalıdır.formatlama iģlemi bittikten sonra DVR otomatik olarak yeniden baģlayacaktır. Daha önceden yüklü olan bir HDD kaldırılmıģsa aģağıdaki iģlemleri takip ediniz. KURULUM>SĠSTEM>Yönetici>Depolama>Format burdan Farmat baģlığı altında kaldırılmıģ HDD simgesine ( ) tıklatın.ġģlem tamamlandıktan sonra DVR otomatik olarak yeniden açılacaktır. Tarih Saat Kurulumu Tarih ve saatte yapılan herhangi bir değiģiklik anında DVR a uygulanır (Canlı görüntülemede).daha önce yapılan kayıtlar için bu geçerli değildir. 58

59 Tarih ve saat ayarından sonra DVR ınızı yeniden baģlattığınıza emin olunuz. Ayrıca Yeniden baģlatmadan önce KURULUM>SĠSTEM>Kapat adımlarını takip etmeyi unutmayın. Güncelleme Cihaza HDD takmadan önce güncelleme yapmaya çalıģmayınız. HDD nizin düzgün bir Ģekilde çalıģtığından emin olunuz. Mause Kullanımı Sol Mause TuĢu: DVR ön panelindeki ( ) Enter düğmesiyle aynı iģlevi görür. Orta TuĢ (Halka):DVR ın ön panelindeki Ara düğmesiyle aynı iģlevi görür. Sağ mause TuĢu: Farenin sağ tuģu ile yapılabilecek iģlemlerin listesini çıkarır(lütfen giriģ aygıtları ve ekran simgeleri> mause kullanımı bölümüne göz atınız) Oynat / Duraklat TuĢu Oynat / Duraklat tuģuna basarak kaydedilmiģ görüntüyü hızlı oynatabilirisiniz.( Sadece son 1 dk. lık görüntüyü oynatır.) Yeniden Oynatma modunda Oynat / Duraklat tuģuna her basıģınızda 1X OYNAT ve DURAKLAT arasında değiģecektir.ekrandaki gösterge de tan a değiģecektir. Yeniden Oynatma sırasında (1X oynat,hızlı geri,hızlı ileri,geri,ileri)arasında geçiģ yapabilmek için Oynat / Duraklat tuģuna basmalısınız.(ekranda iģaretinin göründüğüne dikkat ediniz) Yedekleme için Oynat / Duraklat tuģuna basınız.yedeklemenin DURAKLAT modunda tamamlandığından emin olunuz. Kamera ismi Kamera Ġsimleri Kayıt ve Yeniden oynatma modlarında gösterilir CAM1~CAM16.Kamera isimlerini Kurulum Menüsünden (AYGITLAR>Kamera/PTZ>isim) adımlarını takip ederek değiģtirebilirsiniz. 59

60 Ġçerik Tablosu SUNUCU 1. Ürün Özellkleri 1.1 PaketĠ Açma 1.2 Servis 1.3 Sistem Bağlantı Diagramı 2. Kurulum 2.1 HDD ve DVD-RW Kurulumu SATA Portu Jumper Ayarları HDD Kurulumu DVD-RW Kurulumu 2.2 Bağlantı kabloları Video GiriĢ/ÇıkıĢ Bağlantıları Monitör Bağlantıları(Video ÇıkıĢı,VGA,SPOT) Ses Bağlantıları TCP/IP (Ethernet) Bağlantıları Alarm Bağlantıları RS-485/422 Bağlantıları USB Bağlantıları Fabrika Ayarları Anahtarı Güç Kaynağı Bağlantısı Bağlantı Yönergesi 3.GiriĢ Aygıtları ve Ekran Simgeleri 3.1 TuĢlar ve LED ler 3.2 4/8 Kanal DVR lar Ġçin Kamera Seçme TuĢlar 3.3 Ön Panel 3.4 Uzaktan Kumanda Kullanımı 3.5 Mause Kullanımı 3.6 Ekran Simgeleri 4.Ayarlar 4.1 Oturum Açma/Kapama 4.2 SĠSTEM Bilgi (Durum, Versiyon, Kayıt) Yönetici (Tarih/Saat, NTP, Depolama) Kullanıcı (Yeni Grup, Oturum Açma Ayarları Sistem Log ları Exit Kapat 4.3 EKRAN OSD Ana Monitör (Tam Sıralı,Dörtlü Sıralı,Dokuzlu Sıralı) Spot Monitör Ekran Modunda Spot Monitör Kontrolü 4.4 AYGITLAR Network(Lan,DDSN,Port,Bildirimler) Kamera/PTZ Ses Alarm GiriĢi Alarm ÇıkıĢı Seri Bağlantı GiriĢi 4.5 KAYIT Ayarlar (Sürekli,Olay,Acil) Program Alarm Öncesi Hareket Algılama Tatil 4.6 Bağlantı Alarm GiriĢi Hareket Olay Video Kaybı Sistem Olay Popup Bağlantısı 5. ÇalıĢtırma Talimatları 5.1 Ġzleme Ġlk Görüntü Format Görünümü 60

61 5.1.3 Dijital Zoom Canlı Görüntüyü Dondurma P/T Kontrolü Sistem Log u TuĢ Kilidi Acil Kaydı 5.2 Arama Tarih/Saat Arama Takvim Arama Olay Arama 5.3 Yeniden Oynatma 5.4 Tek-TuĢ yeniden Oynatma 5.5 ARġĠV 5.6 Renk Kontrolü ve Pozisyonlama 5.7 Alarm ÇıkıĢı Kontrolü 61

62 2. Ürün Özellikleri 2.1 Paketi Açma Bu aygıt elektronik olduğu için dikkatli taģıma gerektirir. Paketi Açtıktan Sonra AĢağıdaki Ġçeriği Kontrol Ediniz. o DVR Ana Gövde o A Tip Güç Adaptörü (DC 12V,3.33A) yada güç kaynağı kablosu o B Tip Güç Adaptörü (DC 12V,5A) yada güç kaynağı kablosu o Uzaktan kumanda 2AAA pille birlikte o Kurulum CD si (CMS yazılımı ve Kullanma kılavuzu) 2.2 Servis Eğer üründe bir sorun varsa satıcınızdan ve ya distribütörden kalifiye servis elemanı isteyiniz. 2.3 Sistem Bağlantı Diagramı 62

63 2.Kurulum 2.1 HDD ve DVD-RW Kurulumu SATA Port Cihazın Anakartı 3 Adet SATA port içerir: Bunlar SATA 1,2 ve Sata3 Olarak gösterilmiģtir. Ġki adet SATA Cihaz(HDD, DVD-RW) seri olarak aynı porta bağlanabilir fakat doğru cihazlar doğru SATA portuna bağlanmalıdırlar. Lütfen DVD-RW yi SATA 3 portuna bağlayınız. HDD, DVD-RW bağlarken aģağıdaki tabloyu örnek alınız Jumpersız Kullanım SATA atgıtları jumper kullanımına ihtiyac duymaz. Elinizdeki aygıtın HDD/ DVD-RW olmasına gore dogru SATA portuna takılmsı gerekmektedir. Secilimi yapmak icin 7-pin SATA kablosu ile 15-pin Guc kablosu arasında baglantı cihazı bulunmaktadır. HDD Kurulumu Hard diskinizi verilen kosebent ve vidalar ile sabitleyiniz. Urun ile birlikte verilen hard disk kablolarından baska kablolar ( data kablosu ve guc kablosu) ile hard diskinizi kullanmayınız. Aksi takdirde bunlar hard diske zarar verebilir. UYARI Hard diskin kurulumunu yaparken DVR nin kapalı olması gerekmektedir. Aksi takdirde hard diskte kalıcı hasarlara yol açabilir. DVR yi kapatmak icin sırasıyla. SETUP>SYSTEM>Shutdown tuslarına tıklayınız. Guc kaynagını tekrar takmak icin 5 saniye bekleyiniz. UYARI HDD (DVD-RW) aygıtlarının kurulum/ekleme/yer degistirme/ aygıtı kullanım dıģı bırakma iģlemleri sırasında DVR yi kapatınız. Aksi takdirde HDD (DVD-RW) aygıtında kalıcı hasar olusabilir. Kurulum/Ekleme/Hareket ettime/yer degistirme : HDD initalizition ı baslatınız, sabit diskiniz formatlanacaktır. Aksi takdirde DVR hard diski tanımayacak ya da hard disk istenilen Ģekilde çalıģmayacaktır. HDD initalizition için aģağıdaki prosedürü izleyiniz. (Date/ Time setup) Tarih ve zamanı ayarlayınız. (SETUP>SYSTEM>Admin>Date/Time) (Sistem kurulumuna baslamak) Kurulum icin yapacagınız ayarlamar fabrika ayarlarına kaydedilecektir. (HDD format) HDD ye format icin SETUP>SYSTEM>Admin>Storage>Format sırasını takip ediniz. (aygıtı kullanım dıģı bırakma) : Daha once kullanım dıģı bırakmıģ olduğunuz hard diskinizi çıkarırken bile aygıtı kullanım dıģı bırakma prosedürünü takip ediniz. SETUP>SYSTEM>Admin>Storage>Format tuģarına tıklayınız. 63

64 Format baģığı altındaki listeden kullanım dıģı bırakmak istediginiz hard diskin altında Removed tuģuna tıklayınız. Devre dıģı bırakma iģlemi tamamlandığında DVR otomatik olarak yeniden baģlayacaktır. DVD-RW Kurulumu Guvewnli bir sekilde DVD-RW yi verilen köģebent ve vidalar ile sabitleyiniz. Urun ile birlikte verilen DVD-RW kablolarından baska kablolar (data kablosu ve guc kablosu) ile DVD-RW yi kullanmayınız. Aksi takdirde bunlar DVD-RW ye zarar verebilir. EĢ zamanlı olarak sadece 1 tane DVD-RW kullanılabilir. Onu SATA 3 portuna monte ediniz. UYARI DVD-RW nin kurulumunu yaparken DVR nin kapalı olması gerekmektedir. Aksi takdirde DVD-RW aygıtında kalıcı hasarlar oluģabilir. DVR yi kapatmak icin sırasıyla. SETUP>SYSTEM>Shutdown tuslarına tıklayınız. Guc kaynagını tekrar takmak icin 5 saniye bekleyiniz. 2.2 Bağlantı Kabloları Video-in/Video-out bağlantıları Kamerayı VIDEO-IN giriģine bağlayınız. Kameranın giriģine baģka bir cihaz bağlamak isterseniz, kamerayı LOOP-OUT. VIDEO-IN ve LOOP OUT giriģlerinin doğru bağlandığından emin olunuz. (NOT) LOOP OUT seçeneği sadece B type modellerde mevcuttur Monitor Bağlantıları (Video Out, VGA, SPOT) CCTV monitör ve bilgisayar monitörü kullanılır. CCTV monitörü VIDEO-OUT a bilgisayar monitörünü ise VGA ya bağlayınız. Gerekli olduğu takdirde baģka bir CCTV monitörünü de SPOT a bağlayabilirsiniz Ses Bağlantıları Ses aygıtını AUDIO IN giriģine bağlayınız. Hoparlörleri AUDIO OUT. Sesi ayarlanabilir bir hoparlör sistemi kullanmaya özen gösteriniz TCP/IP(Ethernet) Bağlantıları LAN kablosu ile ETHERNET giriģine bağlayınız. Internete bağlanmak için normal LAN kablosu ( non-cross kablo) kullanınız. Direkt olarak bilgisayara bağlamak için ise sadece Cross kablo kullanınız Alarm Bağlantıları Alarm giriģini(sensör) AI 1~AI 4(AI 16) konnektörüne ve Sensor Common ı G konnektörüne bağlayınız. Alarm çıkıģını (zil, siren, vs.) AO 1~AO 4(AO 16) konnektörüne ve Common ı G konnektörüne bağayınız. Pan/Tilt alıcısını (ya da Pan/tilt camera) RS-485/422 konnektörne bağlayınız. Lutfen (+) ve (-) kutupların dogru bağlandığını kontrol ediniz RS-485/422 Bağlantıları PTZ kamera konnektörü Lütfen TX+, TX-, RX+ ve RX- uçlarını kullanınız USB Bağlantıları Önde ve arkada olmak üzere toplam 4 tane USB 2.0 bağlantı portu bulunmaktadır. Bu portlara harici hard disk, harici USB DVD-RW ve USB harici bellek takılabilir. Harici hard disk kullandıgınızda baglantı kablosunun 1.8 metreden daha uzun olmamasına dikkat ediniz. 64

65 2.2.8 Fabrika Ayarlarına DönüĢ Düğmesi Bu düğmeye basıldığında bütün ayarlar ve kurumlar fabrika ayarlarına döner. System Log dosyasını baģlatmak için de bu düğme kullanılabilir. Düğme USB konnektörünün arka kapağının sol kısmında yer almaktadır. Monitörün (Live) ekranındaki düğmeye basarken bir süre bekleyiniz ve dümeye basıldığına emin olunuz. UYARI Fabrika Ayarlarına DönüĢ düğmesini sadece Live moda kullanınınız, Setup modunda kesinlikle kullanmayınız Güç kaynağı bağlantıları DC ile çalıģan DVR: Güç kaynağı adaptörünü DC 12V konnektörüne bağlayınız. GiriĢ voltajı 100 VAC~240 VAC dir. BaĢka bir gç kaynağı kullanmanız DVR aygıtının arızalanmasına sebep olabilir. AC ile çalıģan DVR: Güç kaynağı kablosunu güç kaynğına takınız. GiriĢ voltajı 100 VAC~240 VAC dir Bağlantı Yönergesi Video ÇıkıĢı Konektörü:Eğer monitör çıkıģı konektörüne sadece Monitör bağlıysa parlak ve anormal görüntüleri önlemek için monitörün arka kısmında yer alan empedans anahtarını 75 ohm a getiriniz.eğer monitörün arkasına baģka bir cihaz eklemek isterseniz (kayıt cihazı vb.) lütfen monitörün arkasındaki empedansı HIGH Z (Yüksek Empedans)ye getiriniz ve son cihazı 75 ohm a ayarlayınız. Alarm GiriĢ Konektörü: Alarm konektörlerine Al 1~Al 4 (Al 16) hiçbir suretle gerilim uygulamayınız. 65

66 3.GiriĢ Aygıtları ve Ekran Simgeleri 3.1 TuĢlar ve LED ler 66

67 3.2 Kamera Seçme TuĢları 16 Kanal Ġçin AĢağıda 4 Kanal DVR için kameraların nasıl seçileceği gösterilmektedir. Kamera no seçiniz 1~4 : tuģuna basınız ve 1~4 tuģlarını kullanınız. AĢağıda 8 Kanal DVR için kameraların nasıl seçileceği gösterilmektedir. Kamera no seçiniz 1~8 : tuģuna basınız ve 1~8 tuģlarını kullanınız. AĢağıda 16 Kanal DVR için kameraların nasıl seçileceği gösterilmektedir. Kamera no seçiniz 1~10 : tuģuna basınız ve 1~9 tuģlarını kullanınız. Kamera no seçiniz 11~16: tuģuna ve 1~6 tuģlarını kullanınız. 67

68 3.4 Uzaktan Kumanda Kullanımı Uzaktan kumanda kullanımı ön paneldeki tuģların kullanımıyla aynıdır. Çoklu DVR larda uzaktan kumanda kullanırken aģağıdaki iģlemleri - Kullanmak istediğiniz DVR ın sistem ID sini kontrol edin(1 ila 999 arası) (Kurulum>SĠSTEM>Bilgi>DurumSistem ID si) - Kumandayı DVR a karģı tutun,id düğmesine basarken Sistem ID numaralarını tek tek giriniz.sistem ID lerinin 3 rakamdan oluģtuğuna dikkat ediniz. 10 numaralı düğme 0 iģlevi görür.( Örn. Eğer sistem ID si 3 se sırasıyla 10>10>3 tuģlarına basmalısınız) 3.5 Mause Kullanımı Mause ayarlara hızlı eriģim sağlar.doğru kullanım için aģağıdaki bilgileri inceleyiniz. Sol mause tuģu DVR ın önündeki ( ) tuģu gibi çalıģģır. Sağ mause tuģu ekranda aģağıdaki Fonksiyon tuģlarını gösterir. Fonksiyon tuģları bölümünden arama menüsünü seçiniz.bu ön paneldeki arama tuģuyla aynı iģlevi görür.düğmeye batığınızda arama menüsü ekranınızda görüntülenecektir. TuĢ Adı Fonksiyonu TuĢ Adı Fonksiyonu Ekran Paneldeki tuģla aynı Olay Paneldeki tuģla aynı(sis. Log u gösterir) Sıralama Paneldeki tuģla aynı Arama Tek DokunuĢ yeniden oynatma(oynat/duraklat la aynı fonksiyon) Spot Paneldeki tuģla aynı Kurulum Paneldeki tuģla aynı Zoom Paneldeki tuģla aynı Acil Paneldeki tuģla aynı Donrurma Paneldeki tuģla aynı Kapatma Gücü kesmeden önceki son adım (KURULUM>SĠSTEM>Kapat) PIP Paneldeki tuģla aynı Ġptal Ġptal TuĢu Menüsü PTZ Paneldeki tuģla aynı 68

69 3.6 Ekran Simgeleri 4. Kurulum 4.1 Oturum Açma/Kapama Varsayılan ayar olarak DVR ın kurulum menüsüne girebilmek için Ģifreyi girmeniz gerekmektedir. Lütfen kuruluma girmek için SETUP TuĢuna basınızve bunu yaptıktan sonra aģağıdaki pencere görünecekir. Tüm fonksiyonları kullanabilmek için admin ID si ile giriģ yapınız. Varsayılan Ģifre 1111 dir. Kurulum>Sistem>Kullanıcı bölümünden oturum açma ayarları düğmesine bastığınızda oturum açma penceresini ayarlayabilirisiniz.kurulumda ArĢivleme,Arama,Kapatma,Network menülerinin kullanımında genel kullanıcıların yetkilerini belirleyebilirsiniz.(4.2.3 e bakınız) Kurulum>Sistem>Kullanıcı menüsünden eğer kullanıcı eklerseniz bu kullanıcı ID si genel kullanıcı ID si olarak oturum açma penceresinde görünecektir. BaĢarılı bir oturum açmaın ardından aģağıdaki pencere görünecektir. 69

70 Kurulum sırasında kayıt devam eder. Ana menü 5 alt menü içerir.(sġtem,ekran,aygitlar,kayit,bağlanti) ġifre için fabrika ayarı yoktur. Kurulum menüsünden çıkmak için lütfen SĠSTEM>Çık sekmesinde ( ) tuģuna basınız.ardından aģağıdaki pencere görüntülenecektir. Lütfen oturumu kapatmak için OK ye tıklatınız. Ana menüyü, yön tuģlarıyla seçebilirsiniz.lütfen altmenüde ( ) tuģuna basarak seçim yapınız. Not: Kurulum ekranında Audio/Esc iptal(esc) gibi çalıģırr.canlı görüntüleme ve ya yeniden oynatma modunda çalıģmaz,sadece kurulum menüsünde çalıģır. 4.2 SĠSTEM Bilgi Lütfen oturumu kapatmak için OK ye tıklatınız. 70

71 Durum Bölge Tanımı DVR ın Ġsmine karar veriniz. Lütfen Bölge seçimi çerçevesinde klavye tuģuna basınız.aģağıda ki sanal klavye görüntülenecektir. Lütfen istenilen harfleri ( ) tuģuna basarak giriniz. TuĢunu her seferinde tek bir karakteri silmek için kullanınız. TuĢunu tüm cümleyi silmek için kullanınız. Lütfen girdiyi onaylamak için OK yi iptal etmek içinse Cancel ı seçiniz. Sistem ID DVR ı DVR ID sini girerek tek bir kumanda ile kontrol eder. Lütfen DVR ID sini ayarlamak için Sistem ID Çerçevesinin sağ tarafında yer alan ( ),, yön tuģlarına basınız.1 ila 255 arasındaki herhangi bir sayıyı seçebilirsiniz. (+) ve ya (-) tuģlarına bastığınızda Sistem ID değeri 10 ar 10 ar azalır ve ya artar. Dil Lütfen Dil çerçevesine ( ) tuģlayın,istediğiniz dilin üerine geldiğinizde tekrar ( ) tuģuna basınız. Kurulum 71

72 Varsayılan:Lütfen varsayılan çerçevesinde fabrika ayarlarına dönmek için ( ) ı tuģlayınız.sistem Log larının sıfırlanmayacağını unutmayınız. NOT: Bu DVR ın arkasında yer alan fabrika ayarlarına getirme düğmesinden farklı bir fonksiyonu vardır. Import:USb Hafızada yer alan Menü Ayarlarını DVR ın içine kopyalar. Export:DVR ın menü ayarlarını USB ye kopyalar.usb diski yuvaya yerleģtirin ve export için ( ) tuģlayın. Eğer varsayılan import,export ayarlarında çalıģıyorsanız karģınıza bir mesaj kutusu gelir ve size onaylayıp onaylamadığınızı sorar.onaydan sonra iģlemin baģarılı ya da baģarısız olduğu hakkında bilgi verir. Sistem Logu Export:Sistem Log içeriğini USB Diske yükler. USB diski yuvaya yerleģtirin ve export için ( ) tuģlayın. Eğer varsayılan import,export ayarlarında çalıģıyorsanız karģınıza bir mesaj kutusu gelir ve size onaylayıp onaylamadığınızı sorar.onaydan sonra iģlemin baģarılı ya da baģarısız olduğu hakkında bilgi verir. Versiyon Durum bilgi giriģini tamamladıktan sonra,lütfen Versiyon bölümüne ( ) tıklatın,takiben aģağıdaki pencere görünecektir. Versiyon Güncelleme DVR ın yazılımını güncelleyebilirsiniz Lütfen aģağıdaki güncelleme adımlarını takip ediniz. 5) Güncelleme dosyası içeren USB Hafızayı DVR a yerleģtirin. 6) Yükle sekmesine ( ) tıklatınız.ardından USB Hafızada yer alan yazılım sürümü sol tarafta görüntülenecektir. 7) Güncellemeyi baģlatmak için BaĢlat sekmesine ( ) tıklatınız. 8) Güncelleme tamamlandıktan sonra bilgi penceresi açılacaktır.lütfen OK ye tıklatıp DVR ın yeniden baģlamasını sağlayınız. 72

73 Uyarı Cihaza HDD yüklemeden güncelleme yapmayınız. Cihazdaki HDD nin sorunsuz çalıģtığına emin olunuz. Uyarı USB yi yuvadan sökmek yada gücü aniden kesmek cihazda kalıcı hasarlara sebep olabilir. Kayıt Versiyon giriģini tamamladıktan sonra, lütfen ( ) kayda tıklatınız.ardından takip eden ekran belirecektir. Ekran kayıtlı verinin baģlangıç ve bitiģ tarihlerini gösterir. Üstüne yazma ayarı Üstüne yazma ayarı tusuna tıklayınız, asağıdaki ekran karģınıza çıkacaktır. Diskin yuzde kaçlık diliminin kullanıldığını haber vermesi için bip sesini veya yazılı mesajın ekranda belirmesi özelliğini kullanabilirsiniz. Diskin üstüne yazma seceneginin yanına tik atarak bu iģlevi aktif hale getirebilirsiniz. Bu iģlev hard diskiniz doldugunda en erken yazılmıģ olan kayıttan baģlayarak hard diske yazım yapmaya devam edilmesini sağlar. Bu iģlev aktif olduğunda Ģekildeki ikon ekranda belirir. ( ikonun resmini kopyalayamadm ) Diskin üstüne yazma seçeneğine tik atılmadığı zaman harddisk dolduğunda kayıt otomatik olarak durur. Üstüne yazma modunda hard disk kapasitesi doldugunda (?) ikonu ekranda belirir ve kayıt devam ettiginde (?) ikonu gorunur. Bu seçenek aktif olmadığında bir uyarı mesajı ortaya çıkar. Onaylamak için tıkladığınızda yeniden ayarları değiģtirebileceğiniz bir ekran gelir. Disk dolu oldugunda uyarı göster butonuna tik atarsanız diskin ne kadarını kullangığınıza dair bir uyarı mesajı goruntülenir. Kullanılan Harddiskin ne kadarlık bir bolumunun kullanıldığını gösterir. Gösterdiği değerler %50 ile %100 arasındadır. Alarm-ÇıkıĢı Harddiskin kullanılan kısmına dair USED seçeneğinde belirtilen gibi alarm verir Bip Harddiskin ne kadarlık kısmının kullanıldıgı gosterilirken sesli uyarı verir. 4.Kutucuk içinde çıkan mesaj Tik atıldğında uyarı mesajı hard diskin xx% lik kısmı kullanılmaktadı formatında ekranda belirir. NOT Uyarı ayarlarının harddisk uzerine yazılan bilgiye bir etkisi yoktur. 73

74 NOT Alarm-out seçeneği ile ilgili daha detaylı ayarlar için Setup>DEVICES> Alarm-out seçeneğine gidiniz. Tüm Detayı Tamizle Bu özellik bellekteki tüm bilgi ve kayıtların silinmesi için kullanılır. Bunu yapmak için aģağıdaki adımları kullanınız. Tum datayı temizle cercevesine tıklayınız. Açılan kutucukta sorulan Tum datayı silimek istiyormusunuz? sorusuna OK tusuna basarak cevap veriniz. ĠĢlemin ilerlemesini gösteren bir kutucuk açılacaktır. Tum data silindiğinde tum kayıtları silmekten emin misiniz? sorusunun olduğu bir kutucuk açılır. OK seçeneğini seçin ve tum kayıtları silin. NOT Silme iģlem biraz zaman alabilir, örnek olarak 80 gb lik harddisk için 80 saniye civarındadır. SYSTEM menusu ile ilgili iģlemlerinizi hallettikten sonra (?) tuģuna basınız ve SETUP penceresine geri dönünz Yönetici Lütfen SĠSTEM>Yönetici adımına ( ) tıklatınız ve takip eden ekran görüntülenecektir. Tarih / Saat Tarih Bu menü ayarları yapmanıza izin verir. Tarih ayarı yapmak için lütfen aģağıdaki adımları takip ediniz. 4 DeğiĢtirmek istediğiniz (Y,A,G) değerlerini seçip ( alınacaktır. ) tıklatınız.seçilen değer çerçeve içerisine 5 Değerleri sağ tarafta yer alan ( ),, tuģlarıyla yapınız. 6 Y,A,G değerlerinin her birini değiģtirmek için aynı adımları tekrarlayın. Saat Bu menü saat ayarları yapmanıza izin verir. Tarih ayarlarıyla aynıdır. Uyarı EĞER TARĠH/SAAT ÖNCEKĠ BĠR TARĠHE AYARLANIRSA YENĠ TARĠHTEN SONRAKĠ VERĠLER SĠLĠNEBĠLĠR. 74

75 Uyarı TARĠH / SAAT TEKĠ HERHANGĠ BĠR DEĞĠġĠKLĠK CANLI GÖRÜNTÜYE ANINDA UYGULANIR.FAKAT KAYDEDĠLMĠġ GÖRÜNTÜ ÜZERĠNDE HERHANGĠ BĠR DEĞĠġĠKLĠK OLMAZ.TARĠH/ SAAT DEĞĠġĠKLĠĞĠ YAPTIKTAN SONRA DVR I TEKRAR BAġLATTIĞINIZDAN EMĠN OLUN. YENĠDEN BAġLATMADAN ÖNCE DE DVR I KAPATMAYI UNUTMAYINIZ. Saat Dilimi Lütfen Saat Dilimi Sekmesine ( ) tıklatınız ve listeden ülke seçimi yapınız. Gün IĢığından yararlanmak için boģ kutucuğa ( ) tıklatınız.gün IĢığından Yararlannılan (GIY) bir bölgede yaģıyorsanız boģ kutucuğu kontrol ediniz. Eğer GIY aktifse Periyot a ( ) tıklatınız ve takip eden ekran belirecekir. GIY tarihlerinin BaĢlangıç ve BitiĢ tarihlerini Ay/Hafta/Gün olarak ayarlayabilirsiniz. Ay/Hafta/Gün değerlerini değiģtirmek için üzerlerine gelip ( ) tıklatınız. Ayarları onaylamak için OK ye basınız. Tarih Formatı Ayarları onaylamak için OK ye basınız. Saat Formatı NTP Saat formatı çerçevesinden istediğiniz saat formatını seçiniz ve ( ) tıklatınız. Tarih / Saat ayarlarından sonra lütfen NTP ye ( ) tıklatınız, aģağıdaki ekran görüntülenecektir. 75

76 Bu menü DVR daki saatin doğru ayarlanması içindir. Sunucu olarak çalıģtır ve ya NTP kullan seçeneklerinden sadece birini seçebilirsiniz. - Sunucu Olarak ÇalıĢtır: NTP network (internet) olmaksızın çalıģmaz.bu durumda DVR Zaman sunucusu için Sunucu olarak çalıģtır seçeneğini kullanınız. - NTP Kullan:DVR ın saatini Network Saat Sunucusuyla eģlemek için internete bağlanır. NTP Sunucusu NTP Sunucusu çerçevesinde klavye simgesine ( ) tıklatınız,sanal klavye belirecektir. NTP Sunucunun IP adresini giriniz. NOT Güncel olarak NTP Sunucusu pool.ntp.org adresini kullanır ve IP adresi dir.fakat kullanıcılar istedikleri NTP sitesini kullanabilirler. Aralık NTP sunucudan ne kadar sıklıkta saat güncellemesi yapılacağını seçiniz.normal olarak 1 saatten 24 saate kadar ayarlayabilirsiniz. Sistem Saati DVR ın saatini gösterir Saat Sunucusu NTP Sunucusunun Saat Sunucusuna bağlı olup olmadığını gösterir.eğer bağlı değilse bağlanmak için bağlantı tuģuna ( ) tıklatınız. Saat Sunucusu görüntülendiğinde NTP Sunucusunun saatini Dvr ın saatiyle eģitlemek için Senkronizasyon a ( ) tıklatınız. Senkronizasyonu onaylamak için OK yi seçiniz. Depolama NTP girdilerini tamamladıktan sonra kaydet e ( ) tıklatınız.takip eden ekran görüntülenecektir. HDD yi formatlamak için S.M.A.R.T.(kendi kendini denetleme ve raporlama teknolojisi) fonksiyonunu seçiniz.hdd bilgilerini otomatik olarak gösterir.dvd-rw burda gösterilmemiģtir. 76

77 Dört satır aģağıdakileri gösterecektir. 2 SATA 1 Port 3 SATA 2 Port 4 SATA 3 Port 5 SATA 4 (sadece Btipi için) Format AĢağıdaki durumlar söz konusu olduğunda format atmalısınız. Yeni HDD yüklediğinizde BaĢka bir HDD eklediğinizde HDD değiģtirdiğinizde HDD nin portunu değiģtirdiğinizde HDD çıkarttığınızda Format sütununda Ekle/Çıkar çerçevesine ( ) tıklatınız ve diyalog penceresine formatı baģlatmak için OK yi seçiniz. Formattan sonra DVR kendi kendini baģlatacaktır. 2 HDD den daha fazla HDD varsa her ikisini birden formatlayın.dvr tüm HDD ler formatlandıktan sonra yeniden baģlayacaktır. Eğer çerçeve ---- yeniden baģlatıldıktan sonra ibaresine dönerse,bunun anlamı formatın baģarıyla uğgulanmıģ olduğudur. UYARI Daha önceden kaldırdığınız bir HDD için bile olsa Kaldır iģlemini uygulayın.kaldırma iģlemi yukarısa tarif edilen format prosedürüyle aynıdır. S.M.A.R.T S.M.A.R.T sütunundaki çerçeveye tıklatırsanız HDD nin sıcaklık değerleri ve hasar durumu görüntülenir. S.M.A.R.T Kurulumu Lütfen S.M.A.R.T kurulumuna ( ) tıklatınız, takip eden pencere görüntülenecektir. 77

78 Kullanımda yazısının önünde yer alan kutucuğun kullanımda olup olmadığını kontrol ediniz. S.M.A.R.T fonksiyonu vasıtasıyla HDD arızalarını gösteren bir alarm mesajı uyarı verir. Bip önündeki kutucuğun seçili olup olmadığını konrol ediniz.kullanımda olduğunda HDD hatalarında sesli uyarı verir. Yanıp sönen mesajın önündeki kutucuğun seçili olup olmadığını kontrol edin.alarm mesajı OSD ekranda yanıp sönecektir. Eğer Kullanımda,Bip,Yanıp sönen Mesaj Kutucuklarını tiklemezseniz otomatik olarak kullanılmazlar.eğer kullanımdayı kutucuğunu iģaretlerseniz Bip ve Yanıp Sönen Mesaj fonksiyonlarını da ayarlayabilirsiniz. Denetim saatini ayarlamak için Denetim Saati çerçevesine ( ) tıklatınız. Denetim sıklığını ayarlamak için Denetim Sıklığı çerçevesine ( ) tıklatınız. Son Denetim Zamanı: Son denetim zamanını gösterir. Sıcaklık çerçevesinin Sağ tarafta yer alan ( ), yön tuģlarıyla HDD nin maksimum çalıģma sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. Bu değer genel olarak 55 dir. HDD Hasar çerçevesinin Sağ tarafta yer alan ( ), yön tuģlarıyla HDD çalıģması için izin verilen maksimum hasar değerlerini girebilirsiniz.bu maksimum emniyet için 1% ila 2% arasında ayarlanmalıdır. HDD Hasar ve Sıcaklık imgelerinin en sağında yer alan (+) ve ya (-) düğmeleriyle bu değerler 10 ar 10 arttırılıp azaltılabilir Ayarları onaylamak için OK ye basınız Kullanıcı Lütfen SĠSTEM>Kullanıcı ya ( ) tıklatınız takip eden ekran görüntülenecektir. 78

79 Lütfen Yeni Grup a ( ) tıklatınız takip eden ekran görnülenecektir. Grup Adı çerçevesinin sağında yer alan klavye simgesine ( ) tıklatınız. Ardından sanal klavye görüntülenecektir. Lütfen istenilen karakterlere (maksimum 8 karaktere kadar) sanal klavye üzerinden ( ) tıklatınız. Grup Adının kullanabileceği özellikleri takip eden nesnelere (Kurulum, Arama, Network, ArĢivleme ve Kapatma) tıklatınız. Ayarları onaylamak için OK ye tıklatınız. Oturum Açma Ayarları Lütfen oturum Açma Ayarlarına ( ) tıklatınız takip eden ekran belirecektir. Önemli operasyonlar için Ģifre korumasını aktif hale getirin (Kurulum, Arama, Network, ArĢivleme ve Kapatma). Lütfen istediğiniz operasyonlara Ģifre koruması getirmek için önlerindeki kutucuklara tıklatınız. UYARI ġġfre KORUMASI AKTĠF OLMAYAN YERLERDE KĠ OPERASYONLAR ĠÇĠN SĠZDEN ġġfre GĠRMENĠZ ĠSTENMEYECEKTĠR Ayarları onaylamak için OK ye tıklatınız. Yeni Kullanıcı Yeni Kullanıcıya ( ) tıklatınız takip eden ekran görüntülenecektir. Kullanıcı Adı çerçevesinin sağında yer alan klavye simgesine ( ) tıklatınız,sanal klavye belirecektir. Lütfen istenilen karakterlere (maksimum 8 karaktere kadar) sanal klavye üzerinden ( ) tıklatınız. ġifre giriniz ve onaylayınız 79

80 Ayarları onaylamak için OK ye tıklatınız. Ardından Grupların ve Kullanıcıların listesi aģağıdaki gibi görüntülenecektir. Grup ve kullanıcıları silmek için ( ) tıklatınız. 8 Grup ve 8 Kullanıcıya kadar ekleme yapabilirsiniz. Ayarları onaylamak için OK ye tıklatınız. ġifre Sıfırlama Kullanıcı sütunundaki ID ye tıklatınız. Takip eden ekran görüntülenecektir. Bu ekran Ģifre sıfırlamak içindir. Çerçevenin sağ tarafında yer alan klavye simgesini kullanarak Ģifre giriģi yapınız. 80

81 Eğer klavyenin üzerindeki Ģifreyi silmek isterseniz bu tuģu kullanınız Sistem Logu Lütfen SiSTEM>Sistem Logu na ( ) tıklatınız ve takip eden ekran görüntülenecektir. Sistem Logu çeģitli olayları gösterir. Kurulum (Menü) GiriĢ/ÇıkıĢ Yeniden Oynatma Modu GiriĢ/ÇıkıĢ Network EriĢimi GiriĢ/ÇıkıĢ ArĢiv BaĢarı/Hata Sistem BaĢlangıcı/KapanıĢı S.M.A.R.T. Kontrolü NTP Senk/Sunucu BaĢarı/Hata Gönderme BaĢarı/Hata HDD Format BaĢarı/Hata Veri Temizleme BaĢarı/Hata USB Güncelleme BaĢarı/Hata Uzaktan DVR Kurulum DeğiĢikliği Önce/Sonra Saat Ayarı Sistem Logu temizleme iģlemi aģağıdaki gibidir: Tüm verileri silmek için SĠSTEM>Bilgi>Kayıtadımlarını takip edin ve açılan popup penceresinde OK ye tıklatınız. Tüm normal kayıtlı videolar veritabanından silinecektir. Arka paneldeki Fabrika ayarlarına sıfırlama anahtarına basınız. Ayrıca genel menülerde varsayılan ayarlarına dönecektir. 81

82 4.2.2 ÇıkıĢ Ayarlardan çıkmak için lütfen SĠSTEM>ÇıkıĢ a ( ) tıklatınız ve açılan popup penceresinde OK ye tıklatınız. UYARI KURULUMDAKĠ HERHANGĠ BĠR DEĞĠġĠKLĠK ÇIKIġTAN SONRA UYGULANIR Kapat Kapat DVR ı güvenle kapatmak için kullanılan bir fonksiyondur. DVR sisteminizi arızalara karģı korumak için lütfen prosedüre uygun Ģekilde kapatınız. Kapanma sırasında gücü kesmeyiniz. UYARI DVR INIZI DOĞRU BĠR ġekġlde KAPATMAYA DĠKKAT EDĠNĠZ. AKSĠ TAKDĠRDE DVR INIZ ZARAR GÖREBĠLĠR. HERZAMAN KAPANIġTAN SONRA ENERJĠYĠ KESĠNĠZ. Onaylamak içinsġstem>kapat a ( ) tıklatınız ve açılan diyalog kutusunda OK ye basınız. Kapat menüsünü seçtiğinizde, ekrandaki OSD menüsü kaybolur. Kapattıktan sonra DVR ı yeniden baģlatınız.yeniden baģlatmadan önce DVR ı kapatınız ve 5 saniye bekleyiniz. 4.2 EKRAN Lütfen EKRAN a ( ) takip eden ekran açılacaktır OSD Lütfen EKRAN>OSD ye ( ) tıklatınız ve takip eden ekran görüntülenecektir. 82

83 OSD menü ekranda gösterilen tüm özellikleri ayarlamanıza izin verir. Harfler ve simgeler Sistem ve Kamera kategori olmak üzere ikiye ayrılmıģtır. Eğer Hepsi ne ( ) tıklarsanız tüm nesneler tek seferde açılır ve ya kapanır. OSD Sınırı OSD Sınırı menüsü size OSD(Harfler) in monitör üzerindeki konumlarını ayarlamanıza izin verir. Bazı harfler ekranın dıģına taģtığında ve ya görnmediğinde kullanınız. Yatay sınırı monitörün her iki yanındaki OSD sınırlarını yatay olarak ayarlamanıza imkan verir. Sınır ayarı 0 ile 50 arasındadır, büyük değer büyük sınırı gösterir. Dikey i monitörün her iki ucu arasındaki diykey sınır ayarları için yapın. Dikey sınırı monitörün her iki yanındaki OSD sınırlarını dikey olarak ayarlamanıza imkan verir. Sınır ayarı 0 ile 50 arasındadır, büyük değer büyük sınırı gösterir. (+) ve ya (-) düğmelerine bastığınız sürece, hedef değeri 10 birim artar ve ya azalır. De-Interlace Bu fonksiyon Kademeli Arama ya da ArdıĢık Arama da yeniden oynatma görüntüsünü değiģtirir. () De- Interlace nin seçili olduğuna dikkat edin, çünkü, kademeli arama daha iyi bir görüntü kalitesi sağlar. Saydamlık Saydamlık menüsü OSD menüsünün monitördeki saydamlık derecesini ayarlamaya yarar. Saydamlık bir nesnenin OSD menü arkasındaki görünebilirlik kalitesidir. Saydamlık değeri 0 ile 100 arasında değiģir. Yüksek değer yüksek saydamlık anlamındadır. (varsayılan 0) (+) ve ya (-) düğmelerine bastığınız sürece, hedef değeri 10 birim artar ve ya azalır Ana Monitör Lütfen EKRAN>Ana Monitör e ( ) tıklatınız ve karģınızdaki ekran belirecektir. Ana Monitör menüsü size Ana monitörün kanal sıralama aralığını ayarlamanıza olanak verir. Tam Ekran Sıralı Tam ekran sıralı görüntüleme için zaman aralığını. Sıralamaya dahil etmek istediğiniz kameranın yanındaki kutucuğu kontrol ediniz. Önündeki kutucukları iģaretli olmayan kameralar sıralı modta gösterilmeyecektir. Dwell sütununa tıklayarak kameraların rotasyon aralığını ayarlayabilirisiniz. Rotasyon aralığı 3>5>10>15>30>60 saniye olarak her basıģta değiģir. 83

84 Dörtlü Sıralı Sadece 8 / 16 kanal DVR larda kullanılır. Dörde bölünmüģ ekranın (X4) sıralama aralığını ayarlayınız. Sıralamaya dahil etmek istediğiniz kameranın yanındaki kutucuğu kontrol ediniz. Önündeki kutucukları iģaretli olmayan kameralar sıralı modta gösterilmeyecektir. Dwell sütununa tıklayarak kameraların rotasyon aralığını ayarlayabilirisiniz. Rotasyon aralığı 3>5>10>15>30>60 saniye olarak her basıģta değiģir. Dörde bölünmüģ ekranın (X4) sıralaması aģağıdaki modlarda iptal edilir; 8 kanall DVR: 3x3 Mod 16 kanal DVR: 4x4 Mod Dokuzlu Sıralı Sadece 16 kanal DVR da kullanılır. Dokuza bölünmüģ ekranın (X9) sıralama aralığını ayarlayınız. Sıralamaya dahil etmek istediğiniz kameranın yanındaki kutucuğu kontrol ediniz. Önündeki kutucukları iģaretli olmayan kameralar sıralı modta gösterilmeyecektir. Dwell sütununa tıklayarak kameraların rotasyon aralığını ayarlayabilirisiniz. Rotasyon aralığı 3>5>10>15>30>60 saniye olarak her basıģta değiģir. Dokuza bölünmüģ ekranın (X9) sıralaması 4x4 modta iptal edilir Spot Monitör Lütfen EKRAN>Spot Monitor e ( ) tıklatınız ve takip eden ekran görüntülenecektir. Spot Monitör menüsü size Spot monitörün kanal sıralama aralığını ayarlamanıza olanak verir. Spot Seç e ( ) tıklatıp ayarlanacak olan Spot monitörü seçiniz. Sıralamaya dahil etmek istediğiniz kameranın yanındaki kutucuğu kontrol ediniz. Önündeki kutucukları iģaretli olmayan kameralar sıralı modta gösterilmeyecektir. Dwell sütununa tıklayarak kameraların rotasyon aralığını ayarlayabilirisiniz. Rotasyon aralığı 3>5>10>15>30>60 saniye olarak her basıģta değiģir Gösterim Modunda Spot Monitör Kontrolü SPOT menüsüne mousenin her sağ tuģu ile tıklandığında menü ana monitörün sağ altında SP, SP1 i görüntüleyecektir. - SP mod: Sıralı görüntü monitör ayarları menüsünde ayarlandığı gibi gösterilir. - SP1 mod: Spot monitor 1 de gösterilen kanal, kanal düğmesine basılarak değiģtirilebilir. Sıralama SP1 modta durur. 4.5 AYGITLAR Lütfen AYGITLAR a( ) tıklatınız takip eden ekran görüntülenecektir. 84

85 4.4.7 Network Lütfen AYGITLAR>Network e ( ) tıklatınız takip eden ekran görüntülenecektir. LAN Network Tipi Lütfen Network Tipine ( ) tıklatınız. Her tıkladığınızda ( ), Statik (IP) and DHCP (IP) olarak değiģir. Statikte, kullanıcı statilk IP adresini kendi elle değiģtirmelidir.. IP Adresini,Alt Ağ maskesini ve Ağ Geçidini ayarlayınız. Daha fazla detay için lütfen Network yöneticinize danıģınız. Adres girmek için, lütfen sağ tarafta yer alan klavye simgesine ( ) tıklatınız. DHCP, IP Adresi, Alt Ağ maskesi, Ağ Geçidi ve DNS Sunucusu otomatik olarak atanacaktır. DNS Sunucu Network Tipini DHCP ye ayarladığınızda, DNS sunucu otomatik olarak atanacaktır. 85

86 Network Tipini Statik e ayarladığınızda, lütfen DNS Sunucusu çerçevesinin sağ tarafında yer alan klavye simgesine ( ) tıklatınız ve adresi elle giriniz. UYARI DNS SUNUCU ADRESĠNĠN SĠZĠN ĠLETĠġĠM ġġrketġnġzġn ĠNTERNET SAĞLAYICISININ IP ADESĠ OLDUĞUNU UNUTMAYIN. BU DDNS SUNUCUSU SĠTESĠNĠN IP ADRESĠ DEĞĠLDĠR. DDNS Lütfen DDNS ye ( ) tıklatınız,tahkip eden ekran belirecektir. Floating IP sistem, ayrıca Internet üzerinde yaygınca kullanılmaya baģlamıģtır, kullanıcılar için kullanıģsızdır çünkü her bağlandığınızda IP adresi değiģmektedir. En iyi alternatif DDNS dir (Dinamik Alan Adı Sistemi) IP adresi yerine Alan adı kullanır.ddns otomatik olarak değiģiklikleri algılar, bu da kolay internet eriģimi sağlar. DDNS fonksiyonunu kullanabilmek için DDNS Kullan seçeneğinin önünde yer alan kutucuğun iģaretli olduğunu kontrol ediniz. DDNS Sunucusu için, dvrdomain.com varsayılan olarak gösterilecektir. Port için, 95 varsayılan olarak gösterilir. Eğer 95 etkisiz kılınmıģsa, lütfen distribütörünüze danıģınız. Alan Adı Al düğmesine bastığınızda, Alan Adı ve MAC Adresi değerleri 10 sn sonra otomatik olarak görüntülenecektir. Ayarları onaylamak için OK yi seçiniz. Port Lütfen Port a ( ) tıklatınız takip eden ekran görüntülenecektir. 86

87 Transfer Hızı DVR ile kullanıcı arasındaki aktarım hızını ayarlamak için kullanılır. Mevcut ayarlara göre DVR ekranından sorunsuz olarak yeniden oynatma modunu kullanabilmek için aktarım hızını uygun değere ayarlayınız. Seçebileceğiniz f 14 farklı transfer hızı vardır. (bps: bit per second) 56 kbps, 128 kbps, 256 kbps, 512 kbps, 1 Mbps, 2 Mbps, 4 Mbps, 8 Mbps, 10 Mbps, 20 Mbps, 40 Mbps, 80 Mbps, 100 Mbps, Sınırsız. Network video transfer hızı ve kalitesi Çerçeve ve Kalite düğmelerine basılarak değiģtirilebilir. - Çerçeve : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 15 Çerçeve NTSC için (1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 çerçeve PAL için) - Kalite : Std. 1, Std. 2, Std. 3, Std. 4 (standart), Yüksek 1, Yüksek 2, Yüksek 3, Super 1, Super 2, Super 3 Port Numarası Ayarı menüsü size for Video/Ses ve Web Portu için Yönetici ve Port Numarası ayarı yapmanıza imkan verir. Port Numarası Ayarı için, lütfen CMS programı ile bağlıyken network yönetici onayı alınız. Port Numaraları: - Yönetici: 5000~ Video / Ses: 5000~ Web: 80~4999 UYARI CMS DVR A BAĞLANIRKEN PORT NUMARALARINI DEĞĠġTĠREMEZSĠNĠZ. UYARI CHANGES BEING MADE ARE APPLIED AFTER YOU COMPLETE SETUP TO EXIT. UYARI EĞER POR NUMARASI DEĞĠġTĠ ĠSE, AYRICA CMS YAZILIMININ PORT NUMARALARINI DA DEĞĠġTĠRMELĠSĠNĠZ. Ayarları onaylamak için OK yi seçiniz. UYARI Lütfen Uyarı ya ( ) tıklatınız takip eden ekran görüntülenecektir. 87

88 Uyaru menüsü DVR da meydana gelen olayları E-MAĠL vasıtasıyla gönderilmesi ayarlarına imkan verir. Ekle çerçevesinin sağında yer alan klavye simgesine( ) tıklatınız,sanal klavye belirecektir. Lütfen E- Mail adresinizi giriniz. karakteri içermelidir. SMTP Sunucu çerçevesinin sağında yer alan klavye simgesine( ) tıklatınız,sanal klavye belirecektir. Lütfen SMTP Sunucunun IP sini kaydedin(gönderici tarafındaki mail sunucusu) (örn. kornet.net). Gönderici ID si çerçevesinin sağında yer alan klavye simgesine( ) tıklatınız,sanal klavye belirecektir. Lütfen gönderici mail sunucusuna bir ID kaydedin. (örn. emrah123). Gönderici ġifresi çerçevesinin sağında yer alan klavye simgesine( ) tıklatınız,sanal klavye belirecektir. Lütfen gönderici mail sunucusuna kaydedilen Ģifreyi kaydediniz. Bir olay meydana geldiğinde, belirlediğiniz mail adreslerine ekle düğmesine basarak istediğiniz datayı seçip gönderebilirsiniz. JPEG, VIDEO KLIP, Hiçbiri modlarından birini seçebilirsiniz. VIDEO KLIP verisi seçtiğiniz takdirde kayıtlı görüntünün uzunluk değerini giriniz (örn., 1 san, 3 san, 5 san). UYARI ÇeĢiitli yerel koģula bağlı olarak, bazı sunucuları bu fonksiyonla düzgün olarak çalıģmayabilir Kamera/PTZ Lütfen AYGITLAR>Kamera/PTZ ye tıklatınız takip eden ekran görüntülenecektir. Kameralara isim veriniz ve PTZ protokollerini seçiniz. Ġsim sütunun çerçevesinin sağında yer alan klavye simgesine( ) tıklatınız,sanal klavye belirecektir. Lütfen kamera isimlerini kaydedin. Eğer No sütununun önündeki kutucuğu iģaretlerseniz,seçilen kameradaki grüntü kaydedilir ve monitörde gösterilir. Bunun yanında,eğer kutuyu iģaretlemezseniz,kayıt ve görüntüleme durur. Ardından, kayıtlı video yerine ekranda DVR resmi görüntülenir. UYARI BĠR KAMERAYI KAYDEDĠLEN VE GÖRÜNTÜLENEN EKRANDAN HARĠÇ TUTUYORSANIZ (KUTUCUĞU KONTROL EDĠNĠZ ), ĠLK ÖNCE NUMARASI BÜYÜK KANALLARIN BUNDAN HARĠÇ TUTULDUĞUNA EMĠN OLUNUZ. Eğer Gizle sütununun önündeki kutucuğu iģeretlediyseniz, bir video kaydedilir fakat monitörde gösterilmez. 88

89 Ġlgili kameraya bağlanılan PTZ protokolleri ni seçmek için PTZ sütunundaki her bir çerçeveye ( ) tıklatınız Ġlgili kameranın PTZ Ayarlarını Yap ( ) çerçevesine tıklatınız. Eğer (Varsayılan) a tıkladıysanız seçili olan PTZ nin numarası otomatik olarak görüntülenecektir. Ayarları onaylamak için OK yi seçiniz. Menu, Tur ve Örnek size PTZ kameranın OSD fonksiyonunu kullanmaya yardım eder. PTZ kameranın kendisi OSD menüyü destekler, DVR daki OSD menüye daha kolay girip kullanmak için kurulum değerlerini kullanınız. Eğer OSD nin giriģ değeri 95 + PSET ise örneğin, Menu öğesine 95 i atayınız. Eğer Tur fonksiyonu değeri 71 ~79 + PSET ise, Tur öğesine 70 i atayınız. Eğer Örnek Fonksiyonu değeri 81 ~ 89 + PSET, Örnek öğesine 80 i atayınız. Burdaki kurulum bilgileri PAN/TILT kontrolü içindir (ayrınytılı olarak açıklanmıģtır). Eğer varsayılana tıkladıysanız, temel kurulum değerleri( Menu: 95, Tur: 70, Örnek: 80). Ayarlarda daha fazla ayrıntı için lütfen PTZ kamera manueline göz atınız. ID numarasını ayarlamak için ID sütununun sağında yer alan( ), yön tuģlarına basınız(örn,0 ~ 9999) her PTZ için. (+) ve ya (-) tuģlarına basarken, ID 10 birim artar ve ya azalır. Ayarları onaylamak için OK yi seçiniz Ses LütfenAYGITLAR>Ses e ( ) tıklatınız takip eden ekran görüntülenecektir. Ses menüsü size ses kaydının yapılıp yapılmayacağını seçmenizi sağlar. No sütununun önündeki kutucuğun iģaretli olması ses ve görüntünün kaydedildiğini gösterir.eğer kutucuğu iģaretlemezseniz kayıt durur. Ayarları onaylamak için OK yi seçiniz Alarm GiriĢi Lütfen AYGITLAR>Alarm GiriĢi ne ( ) tıklatınız,takip eden ekran görüntülenecektir. 89

90 Alarm GiriĢi menüsü size seçili Alarm giriģinin tipini ve ismini seçmenize imkan verir. Ġsim Sütununun sağında yer alan klavye simgesine( ) tıklatınız,sanal klavye belirecektir. Lütfen Alarm GiriĢinin ismini kaydediniz. No sütununun önündeki kutucuğun iģaretli olması, Alarmın devrede olduğunu gösterir. Eğer kutucuğu iģaretlemezseniz alarm çalıģmaz. Ġlgili Alarm giriģinin tipini seçmek için Tip sütununda yer alan her çerçeveye ( ) tıklatınız. NO: Bağlantı normal olarak açık (Normally open) NC: Bağlantı normal olarak kapalı(normally closed) Ayarları onaylamak için OK yi seçiniz Alarm ÇıkıĢı Lütfen AYGITLAR>Alarm ÇıkıĢı na ( ) tıklatınız,takip eden ekran görüntülenecektir. Alarm ÇıkıĢı menüsü size seçili Alarm çıkıģının tipini,ismini ve süresini seçmenize imkan verir. Ġsim Sütununun sağında yer alan klavye simgesine( ) tıklatınız,sanal klavye belirecektir. Lütfen Alarm ÇıkıĢının ismini kaydediniz. Ġlgili Alarm giriģinin tipini seçmek için Tip sütununda yer alan her çerçeveye ( ) tıklatınız. NO: Bağlantı normal olarak açık (Normally open) NC: Bağlantı normal olarak kapalı (Normally closed) Süreyi seçmek için ilgili Alarm çıkıģının Süre sütunundaki her çerçeveye ( ) tıklatınız (örn., 1 saniye ~3 saat) Ayarları onaylamak için OK yi seçiniz Seri GiriĢi (NOTE) Lütfen 12. Serial GiriĢi ne göz atın. 90

91 4.5 KAYIT Lütfen ( ) KAYIT tuģuna tıklatınız ve aģağıdaki görüntü ortaya çıkıcaktır Ayarlar Lütfen ( ) KAYIT>ayarlar tuģuna tıklatınız ve aģağıdaki görüntü ortaya çıkacaktır. Burada üç çeģit kaıt menüsü bulunur. Sürekli: Sürekli kayıt yapar. Olay: Sadece Sensor ve Hareket istemleri esnasında kayıt yapar Acil durum: Sadece ACĠL(acil durum) anahtarına tıkladığınızda kayıt yapar. Sürekli Süreki menüsü kayıt modunu ayarlamanıza izin verir. BaĢlık sütunundaki herbir çerçeve cihazada belirtilen kamera baģlığnı gösterir (AYGITLAR>Kamera/PTZ.) burada kamera baģlıklarını değiģtiremezsiniz Uygın kameranın kayıt sonucunu seçebilmek için sonuç butonundaki her bir çerçevenin üzerine tıklatınız You 720x480, 720x240 ve 360x240 seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.. Uygun kameranın hızını seçebilmek için çerçeveler sütunundaki her bir çerçeveye tıklatınız.aģağıdaki listede her bir kameranın maksimum kayıt hızları belirtilmektedir. NTSC(PAL) 360x x x480 4 Kanal DVR 120(100) 120(100) 60(50) 8 Kanal DVR 240(200) 120(100) 60(50) 91

92 16 Kanal DVR 480(400) 240(200) 120(100) Uygun kameranın kayıt kalitesini seçebilmek için kalite sütunundaki herbir çerçeveye tıklatınız. Super, Yüksek and Std. seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Ayarları onaylamak için OK I seçin. Olay Lütfen ( ) Olay tuģuna tıklatınız ve aģağıdaki görüntü ortaya çıkar. Olay menüsü gerçekleģen olayların videolarının ayarlanmasına izin verir. BaĢlık sütünundaki herbir çerçeve cihazdaki (AYGITLAR>Kamera/PTZ.) kamera baģlığını belirtir. Burada kamera baģlıklarını değiģtiremezsiniz. Uygun kameranın kayıt sonucunu seçebilmek için sonuç sütunundaki herbir çerçeveye tıklatınız. 720x480, 720x240 ve 360x240. seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Uygun kameranın kayıt hızını seçebilmek için çerçeveler sütunundaki herbir çerçeveyi tıklatınız. Kayıt hızları kameraya gore değiģmektedir. AĢağıdaki listede her bir kameranın maksimum kayıt hızları gösterilmektedir. NTSC(PAL) 360x x x480 4 Kanal DVR 120(100) 120(100) 60(50) 8 Kanal DVR 240(200) 120(100) 60(50) 16 Kanal DVR 480(400) 240(200) 120(100) Uygun kameranın kayıt kalitesini seçebilmek için kalite sütunundaki herbir çerçeveye tıklatınız. Super, Yüksek ve Std. seçeneklerinden birini seçebilirsiniz Uygun kameranın kayıt süresini seçebilmek için sure sütunundaki (örn.1 saniye ~3 saat) herbir çerçeveyi tıklatınız. Ayarları onaylamak için OK I seçin. Acil durum Lütfen Acil butonuna tıklatınız ve aģağıdaki görüntü ortaya çıkaçaktır. Acil menüsü acil durum videolarının oluģturulmasına izin verir. BaĢlık sütünundaki herbir çerçeve cihazdaki (AYGITLAR>Kamera/PTZ.) kamera baģlıklarını değiģtiremezsiniz. kamera baģlığını belirtir. Burada 92

93 Uygun kameranın kayıt sonucunu seçebilmek için sonuç sütunundaki herbir çerçeveye tıklatınız. 720x480, 720x240 ve 360x240. seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.. Uygun kameranın kayıt hızını seçebilmek için çerçeveler sütunundaki herbir çerçeveyei tıklatınız. Kayıt hızları kameraya gore değiģmektedir. AĢağıdaki listede her bir kameranın kayıt hızları gösterilmektedir. NTSC(PAL) 360x x x480 4 Kanal DVR 120(100) 120(100) 60(50) 8 Kanal DVR 240(200) 120(100) 60(50) 16 Kanal DVR 480(400) 240(200) 120(100) Uygun kameranın kayıt kalitesini seçebilmek için kalite sütunundaki herbir çerçeveye tıklatınız. Super, Yüksek ve Std. seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Uygun kameranın kayıt süresini seçebilmek için sure sütunundaki (örn.1 saniye ~3 saat) herbir çerçeveyi tıklatınız. Ayarları onaylamak için OK I seçin Program Lütfen ( ) KAYIT>Program seçeneğini tıklatınız Her iģgünü 24 adet zaman dilimlerinden oluģur. Her dilim 1 saattir.. 1 numaralı kamerayı seçmek için kamera çerçevesini tıklatınız. Lütfen kayıt modunu aģağıda belirtildiği gibi ayarlayın: 2 Kontrol (istenen kayıt modu yakınındaki kontrol kutucuğu (örn., sürekli, alarm, hareket ve önalarm)). Kaydı durdurmak istiyorsanız lütfen tüm kontrol kutucuklarını temizleyin. Istenen tüm kayıt modunu belirtmek için blok,sıra,sütun yada tüm kare kutucuklara tıklatınız Blok a tıklatınız( ) ve sadece tıklanan blok kaydolur. Sıra ya tıklatınız ( ) (S~H) ve tüm sıra kaydolur. Sütuna tıklatınız ( ) sütun (00~23) ve tüm sütun kaydolur. Kare kutucukları tıklatınız ( ) kare kutular (üst sol taraf S ve 00 arasında) ve tüm satırlar/sütunlar kaydolur. 93

94 Bu iģlemleri 2 den 16 ya kadar olan numaralı kameralarda tekrarlayın. Tüm kameraların aynı modda olması isteniyorsa, lütfen tümü kameraları kopyala yı( ) tıklatınız. AĢağıdaki listedeki semboller kiģisel kayıt modları içindir. Sürekli Alarm dahilinde Alarm dahilinde / Sürekli Alarm dahilinde / Önalarm Hareket Hareket / Continuous Hareket / PreAlarm Hareket / Alarm dahilinde Hareket / Alarm dahilinde / Sürekli Hareket / Alarm dahilinde / ÖnAlarm Ayarları onaylamak için OK I seçin (NOTE) Tatil (H) Kaydı ayrı menüde yapılmaktadır Ön Alarm Lütfen ( ) KAYIT>Ön Alarm tıklatınız ve sıradakiler belirir. Ön Alarm modu, alarm yada hareket ile kayıt modunu seçtiğinizde etkin olarak kullanılır Ön alarm yeniden oynatma esnasında ve kayıt zamanı öncesinde kayıtlı videoları kontrol etmenizi sağlar. BaĢlık sütunundaki her bir çerçeve cihazda>kamera/ptz belirtilen kamera baģlığını gösterir. Burada kamera 94

95 baģlıklarını değiģtiremezsiniz. Uygun kameranın kayıt sonucunu seçebilmek için sonuç sütunundaki herbir çerçeveye tıklatınız. 720x480, 720x240 ve 360x240. seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Uygun kameranın kayıt hızını seçebilmek için çerçeveler sütunundaki herbir çerçeveyi tıklatınız. Kayıt hızları kameraya gore değiģmektedir. AĢağıdaki listede her bir kameranın maksimum kayıt hızları gösterilmektedir. NTSC(PAL) 360x x x480 4 Kanal DVR 120(100) 120(100) 60(50) 8 Kanal DVR 240(200) 120(100) 60(50) 16 Kanal DVR 480(400) 240(200) 120(100) Uygun kameranın kayıt kalitesini seçebilmek için kalite sütunundaki herbir çerçeveye tıklatınız. Super, Yüksek ve Std. seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Uygun kameranın kayıt süresini seçebilmek için sure sütunundaki (örn. 1 saniye ~3 saat) herbir çerçeveyi tıklatınız. Ayarları onaylamak için OK I seçin Hareket Algılama Lütfen KAYIT>Hareket Algılama yı tıklatınız( ) ve sıradaki görüntü belirecektir. Hareket tespiti menüsü hareket tespiti alarmını kurmanıza izin verir. Ayar anahtarına basın (yada mouse da sağ ya tıklatınız) ve ayar menüsü görünecektir. Ayar menüsünde görünenler. Kamera: ayarlamak için kamerayı seçin. Hassasiyet: Hassasiyeti seçin (KüĢük, Normal ve Yüksek) Ters Vert: Göstergenin yönündeki tüm sütünları aktive eder. Ters Horz: Göstergenin yönündeki tüm satırı aktive eder. Tümünü seç: Tüm blokları aktive eder. Tümünü iptalet: tüm blokları iptal eder.. Tümünü kameraya kopyala: Bulunan kanal ayarları tüm diğer kameralar için uygulanabilir. Sadece kayıt butonuna basıldığında, değiģen ayarlar kaydolur. Kaydetmek: yeni ayarları kaydedin ve önceki menüye dönün. ÇıkıĢ: yeni ayarları ihmal edin ve önceki sayfaya dönün iptal: hareket ayarı menüsünü iptal edin. Ayarları onaylamak için OK I seçin Tatil 95

96 Lütfen KAYIT>Tatil e tıklatınız ( ) ve sıradaki görüntü ortaya çıkacaktır. 6 Tatil menüsü tatilleri belirtmenize izin verir. Lütfen aģağıda belirtilen prosedürleri takip edin. Aylık takvimde belirtilen tatilin yılını ve ayını seçmek için okla butonları kullanın. : sonraki yıl ı arar. : önceki yıl ı arar. : sonraki ay ı arar. : önceki ay ı arar 7 Tatil olarak belirtilen güne tıklatınız( ). 8 Ekleme butonuna tıklatınız( ) ve programlanan çerçeveyi kaydetmek için tıklanan günde kopyalanacaktır. 9 BelirlenmiĢ tatil kaydını iptal etmek istiyorsanız, 10 lütfen program çerçevesinin yakınındaki butonunu tıklatınız. Eğer tatil zamanı her yıl değiģiyorsa, size temel esas güncellemenizi öneririz. Ayarları onaylamak için OK I seçin. 4.7 BAĞLANTI Lütfen BAĞLANTI e tıklatınız( ) ve aģağıdaki görüntü ortaya çıkacaktır. BAĞLANTI menüsü tüm alarm çeģitlerinin kayıt modlarını ayarlamanıza izin verir (Sensor, olaylı hareket, video kaybı, System olayı, gibi.), alarm çıkıģı, uyarısı gibi... 96

97 4.6.1 Alarm GiriĢi Lütfen BAĞLANTI>Alarm GiriĢi ne tıklatınız ( ) ve aģağıdaki görüntü ortaya çıkacaktır. Hareket sensörü iģleme girdiğinde kaydın gerçekleģmesi için alarm çıkıģlarını ve uyarı için adreslerini kurun ve kameraları seçin. BAĞLANTI uyarıları AYGITLAR>Network>Uyarı da kayıtlı olan adreslerini gösterir Lütfen aģağıdaki kurulum iģlemlerini sıralayın. 6 Alarm GiriĢi çerçevesine tıklatınız ( ) ve Alarm GiriĢi 1 i seçin. 7 Kayıt için Alarm GiriĢi 1 devrede iken kameraları seçin. Lütfen kamera BAĞLANTI i ile gösterilen kontrol kutucuğunu kontrol edin. Birden fazla kamera kurulmuģ olabilir. 8 Alarm 1 çalıģırken ki alarm çıkıģlarını seçin. Alarm çıkıģı dıģındaki BAĞLANTIleri kontrol edin. Birden fazla alarm kurulmuģ olabilir. 9 Uyarı için Alarm 1 devrede iken adreslerini seçin. Lütfen BAĞLANTI uyarısı esnasında kontrol kutucuğunu kontrol edin. Birden fazla adresi kurulmuģ olabilir. 10 Bu iģlemleri Alarm GiriĢi 2~ Alarm GiriĢi 4 e kadar tekrar edin. Ayarları onaylamak için OK I seçin Hareket Olayı Lütfen BAĞLANTI>Hareket Olay tıklatınız ( ) ve aģağıdaki görüntü ortaya çıkacaktır. Hareket sensörü iģleme girdiğinde kaydın gerçekleģmesi için alarm çıkıģlarını ve uyarı için adreslerini kurun ve kameraları seçin. BAĞLANTI uyarıları AYGITLAR>Network>Uyarı da kayıtlı olan adreslerini gösterir Lütfen aģağıdaki kurulum iģlemlerini sıralayın. Hareket Olay çerçevesine tıklatınız ( ) ve Hareket Olay 1 i seçin. Kayıt için Hareket Olay 1 devrede iken kameraları seçin. Lütfen kamera BAĞLANTI i ile gösterilen kontrol 97

98 kutucuğunu kontrol edin. Birden fazla kamera kurulmuģ olabilir. Hareket Olay 1 açıkken alarm çıkıģlarının çalıģması için seçin. Lütfen BAĞLANTI Alarm ÇıkıĢı kontrol kutucuğunu kontrol edin. Ġkiden fazla alarm çıkıģı ayarlanabilir. Uyarı için Hareket Olay 1 devrede iken adreslerini seçin. Lütfen BAĞLANTI uyarısı esnasında kontrol kutucuğunu kontrol edin. Birden fazla adresi kurulmuģ olabilir. Bu iģlemleri Hareket Olay 2~ Hareket Olay 4 e kadar tekrar edin. Kayıt duraksamalarını kurmak için duraksama kutucuğuna tıklatınız ( ) ve hareket sonucundaki kayıtları engelleyin. Duraksama zamanı önceki ayar modları ile kontrol edilebilir: mod: KAYIT>Settings>Olay Ayarları onaylamak için OK I seçin Video Kaybı (Görüntü Kaybı) Lütfen BAĞLANTI>Video Kaybı a tıklatınız ( ) ve aģağıdaki görüntü ortaya çıkacaktır. Hareket sensörü iģleme girdiğinde kaydın gerçekleģmesi için alarm çıkıģlarını ve uyarı için adreslerini kurun ve kameraları seçin BAĞLANTI uyarıları AYGITLAR>Network>Uyarı da kayıtlı olan adreslerini gösterir. Lütfen aģağıdaki kurulum iģlemlerini sıralayın. Video Kaybı çerçevesine tıklatınız ( ) ve Video Kaybı 1 i seçin. Kayıt için Video Kaybı 1 devrede iken kameraları seçin. Lütfen kamera BAĞLANTI i ile gösterilen kontrol kutucuğunu kontrol edin. Birden fazla kamera kurulmuģ olabilir. Video Kaybı 1 açıkken alarm çıkıģlarının çalıģması için seçin. Lütfen BAĞLANTI Alarm Out kontrol kutucuğunu kontrol edin. More than two alarm outputs can be set. Uyarı için Video Kaybı 1 devrede iken adreslerini seçin. Lütfen BAĞLANTI uyarısı esnasında kontrol kutucuğunu kontrol edin. Birden fazla adresi kurulmuģ olabilir. Bu iģlemleri Video Kaybı 2~ Video Kaybı 4 e kadar tekrar edin. Alarm seslerini deaktive etmek için video Kaybı dan bip sesini iptal edin. Tüm kanallara uygulayın. Ayarları onaylamak için OK I seçin System Olay (sistem etkinliği) Lütfen BAĞLANTI>System Olay e tıklatınız ( ) ve aģağıdaki görüntü ortaya çıkacaktır. 98

99 Kayıt kameralarını ve acil kayıt anahtarı ile seçilen acil kayıt sırasındaki alarm çıkıģlarını seçin ve uyarı için E- mail adreslerini kurun. BAĞLANTI uyarıları AYGITLAR>Network>Uyarı da kayıtlı olan adreslerini gösterir. Lütfen aģağıdaki kurulum iģlemlerini sıralayın. System Olay çerçevesi değiģtiremeyeceğiniz Acil i görüntüler,. Kayıt için Acil görüldüğünde kameraları seçin. Lütfen kamera BAĞLANTI i ile gösterilen kontrol kutucuğunu kontrol edin. Birden fazla kamera kurulmuģ olabilir. Acil durum görüldüğünde alarm çıkıģlarının çalıģması için seçin. Lütfen BAĞLANTI Alarm Out kontrol kutucuğunu kontrol edin. More than two alarm outputs can be set. Uyarı için Acil görüldüğünde adreslerini seçin. Lütfen BAĞLANTI uyarısı esnasında kontrol kutucuğunu kontrol edin. Birden fazla adresi kurulmuģ olabilir. Ayarları onaylamak için OK I seçin Popup BAĞLANTI Lütfen BAĞLANTI> Popup BAĞLANTI e tıklatınız ( ) ve aģağıdaki görüntü ortaya çıkacaktır Hareket yada alarm giriģi tespit edildiğinde, popup yada bip sesini uyarı için seçebilirsiniz, yada spesifik kanallarda reklam görüntülerinde popup kullanabilirsiniz Lütfen aģağıdaki kurulum iģlemlerini sıralayın. Kamerayı seçin Popup: lütfen belli monitörlere uygulanan popup kontrol kutucuklarını kontrol edin. Bip: Lütfen bit sesi çıkartan kontrol kutucuklarını kontrol edin. Spot: Lütfen kontrol kutucuklarını spot monitörler için yapılan popup görüntülerini kontrol edin. Tüm kamera butonları için kopyalaya tıklatınız, sonrasında aktif olan kanal kurulumu tüm kameralar için uygulanacaktır. Ayarları onaylamak için OK I seçin. 5.1 Görüntüleme Ġlk Görüntü DVR i calistiriniz. Asagidaki kayit ve goruntuleme ekrani karsiniza gelecektir. 99

100 Ekran asagidaki tarih/zaman simgelerini gosterecektir. Simge Aciklama Devam eden kayit modu Kayit modunda islem (Alarm GiriĢi/Hareket) Kayitta PTZ rtescilleme/ptz mod Ses kaydi 4 CMS baglanti gostergesi/baglanti sayisi (up to 4) Kanallari siralama HDD ye uzerine yazma modunda kurulum HDD ye uzerine yazma modu kapali iken kurulum (kayit) HDD ye uzerine yazma modu kapali iken kurulum (HDD Dolu) Ekranin sag alt kosesinde disk kullanimi yuzde ( %) olarak gosterilecektir. Sol alt kosede ise yapilan isleme karsilik gelen imgeler gorunecektir,,,,,. Normal durumda, HDD uzerine yazma modu (overwrite) aktiftir ve imgesi ekranda gozukur. Uerine yazma modu (overwrite) kapali iken (bakiniz Inforhareket>Record>Overwrite Setting), imgesi gorunecektir. Disk doldugunda ise bu imge imgesine donusecektir.. Acil kayit (Acil recording) tusuna basiniz, ekranda Ses (Audio) tusuna basiniz, ekranda kalnalini degistirebilirsiniz Görüntü Formatları imgesi gorunecekir. imgesi gorunecektir. Kanal tusuna bastiginizda sadece ses Ana monitorun tam ekran, parcali ekran, sirali kanal ekrani ve PIP ekrani oalarak goruntuleme ozellikleri mevcuttur. Tam Ekran (Full Screen):Tam ekran olarak goruntulemek istediginiz kameraya karsilik gelen kamera secim tusuna (1~16) tiklayiniz. (NOTE) Fare kullanimi: Tam ekran olarak izlemek istediginiz kamera goruntusunun ustune cift tiklayarak tam ekran goruntu elde edebilirsiniz. Parcali ekran goruntusune geri donmek icin ise bir kez daha fareye tiklayiniz. Parcali ekran (Split Screen): Parcali ekran modundaki alternatif (coklu pencere goruntuleme formatlari ) 100

101 gorunumleri gormek icin DISPLAY tusuna basiniz. ( 2x2, 3x3 ve 4x4). Kanal Siralama (Channel Sequencing): Sirali modda periyodik olarak goruntuleri goruntulemek icin SEQUENCE tusuna basiniz. Otomatik siralama ozelligi sadece tam ekran goruntuleme isle sinirli degildir, her modda kullanilabilir. 8 kanalli DVRda, sirali 4-kamera goruntuleme modu mumkundur. 16 kanalli DVRda ise, sirali 4 ya da 9-kamera goruntuleme modu mumkundur Dijital Yakinlastirma Live modunda farenin sag tusuna basarak fare menusunu aktif ediniz ve yakinlastir (ZOOM) tusuna basiniz. Yon tuslarini kullanarak ekran uzerindeki yakinlastirmak istediginiz bolgeye geliniz. Dijital yakinlastirma sadece tam ekran (full screen) modda kullanilabilir. Lutfen diger formatlarda dijital yakinlastirma kullanmayiniz. ( Tam ekran, parcali ekran, sirali kanal ekrani ve PIP ekrani) Görüntüyü Dondurma Goruntuleme sirasindaki kareyi dondurmak icin FREEZE tusuna basiniz. Dondurma ( Freeze) islevi sadece tam ekran (full screen) modda kullanilabilir. Lutfen diger formatlarda dijital yakinlastirma kullanmayiniz. ( Tam ekran, parcali ekran, sirali kanal ekrani ve PIP ekrani) Pan/Tilt Kontrolu DVR a bagli PTZ kameralari ayarlamak icin PTZ tusuna basiniz. Pan/Tile modu sadece tam ekran (full screen) formatinda calisir Pan/Tilt modunda,ekranin alt kisminda ikonu goruntulenir. Pan/Tile modundaki tus kullanimi asagidaki gibidir. Tus,,, Islev Yukari/Asagi/Sola/Saga dondurme Uzaklastirma Yaklinlastirma Yakina odaklama Uzaga odaklama Kapali iris Acik iris 101

102 Ayarlari kaydet Ayarlara git OSD ana menusune git 1~9 grup turunu yurut 1~9 paternini yurut Pan/Tile modunda fare kullanmak icin farenin imlecini ekranin alt-orta kismina getiriniz. To use front button in Pan/Tilt modndaki on tusu kullanmak icin kurulum (setup) tusuna basiniz. Ekranda bir tus takimi gorunecektir. Kullanimdaki kamera numarasina kayit icin, Preset No ve tusuna basiniz. Kayda gitmeik icin, kayit numarsini seciniz ve tusuna tiklayiniz. 102

103 5. Operasyon Talimatlari Kamera ozelliklerine gore 1 ~ 255 arasinda bir sayiya kayit edilebilir. Daha once bolum de aciklandigi gibi Menu tusuna basarak PTZ kamera OSD kurulum ekranindan tur ve patern araclari belirlenebilir. Bu ozelliklerin secimi kameranin kendi hafizasinda saklandigi icin bunlari kameranin OSD sinde ayarlayiniz. Tur ( Tour ) ve patern (Pattern) islevlerini kolaylikla Tour ve Pattern tuslarina basarak kullanabilirsiniz. Her islevin OSD menusune nasil yuklenecegi her kameranin kendi kullanim kilavuzunda ayrintili olarak belirtilmistir. (NOT) Ornegin 71 ~ 79 + PSET arsinda tur (Tour) ozelligini kullanmak istiyorsaniz ve ayarlamada 70 I seciniz ve kayit no olarak 1 ~ 9 + tusunu seciniz. Tur islemi (70 + 1~9) arasinda gerceklesecektir Sistem Log OLAY tusuna basarak Sistem Log penceresini aciniz. Sistrem logda listelenen degisik islemleri ogrenmek icin sirasiyla SETUP>SYSTEM>System Log tuslarina basiniz. Ayni zamanda sistem logu nasil sileceginizi ogreniniz Tus Kilidi Tus kilidini aktif hale getirmek icin sirasiyla AUDIO>FF>FORWARD tuslarina basiniz. Tus kilidi aktif iken ekranin sag alt kosesinde imgesi goruntulenir. Tus kilid aktif olduktan sonar hicbir tusu kullanamazsiniz. Eger tuslari tekrardan kullanima acmak istiyorsaniz parolayi girip kilidi kaldirmaniz gerekmektedir. Eger parola korumasi kullanilmiyorsa sadece ENTER tusuna basiniz Acil Kayit bastiginiz andan itibaren onceki numaralandirilmis kayitlardan bagimsiz olarak kamera kaydi baslar. Kurulum ( SETUP) asamasinda acil kayit fonksiyonu kullanilamaz. Kaydi durdurmak icin tekrar ACĠL tusuna basiniz. 5.2 Arama Belirli bir tarih ve zamanda kayit edilmis olan videoyu tekrar oynatmaya yarar. Goruntuleme ekrani uzerinde ARAMA tusuna basiniz ya da islevsel tuslari kullanarak ARAMA menusune tiklayiniz. Asagidaki arama ( ARAMA) ekrani karsiniza gelecektir. 103

104 Videoyu aramanin uc yolu vardir. Tarih/Zamana Gore Arama (Tariih/SaatARAMA): girilen tarih ve zamana gore arama. Takvimden Arama (Takvim ARAMA): takvim kullanarak arama. Isleme Gore Arama (Olay ARAMA): isleme gore arama Tarih/Zamana Gore Arama (Tariih/SaatARAMA) ARAMA (ARAMA) menusu altindaki Tarih/Zaman ara tusuna tiklayiniz ( ). Asagidaki kutucuk ekrana gelecektir. Videoyu tarih/zamana gore aramak icin asagidaki adimlari takip ediniz. 3 Ayarlama yapmak istediginiz tarih (date) ya da zaman (time) kutucuguna tiklayiniz ( ). Secili olan kutucuk kare icine alinarak belirtilecektir. 4 Sag taraftaki, tuslarina basarak degerleri ayarlayiniz. Ayarlari onaylamak icin Ara ( ARAMA ) tusuna basiniz. Secilen video tekrar oynamaya baslayacaktir. Oynatma secilen zamandan videonun bitis zamanina kadar devam eder Takvim Arama Lütfen ARAMA menüsünde Takvim Aramaya( ) tıklatınız.takip eden giriģ kutusu görüntülenecektir. 104

105 Kayıtlı gmrüntünün olduğu Tarihler ve Saat ler in altı çizilecektir. Takvimde video aramak için aģağıdaki adımları takip ediniz. 9 Takvimdeki okları kullanarak yılı ve ayı seçiniz. : Bir sonraki Yıl ı ara : Bir önceki Yıl ı ara : Bir sonraki Ay ı ara : Bir önceki Ay ı ara 10 Ġstediğiniz tarihe ( ) tıklatınız. Tarih siyah renkli olarak gösterilecektir. 11 Tarihin altındaki ( ) simgesi göstergeyi gösterir. Tarihler simgesinden dönecektir. simgesine turuncuya 12 Video Yeniden Oynatmada ve tuģları hareket için ve simgesi baģlangıç tarihi içindir. 13 Eğer kayıtlı veri varsa ekranda pop-up penceresini göstermek için ( ), tuģlarına basınız. 14 Ekran seçili tarih ve saati gösterir. 15 Kameraları seçmek için düğmelerini kullanınız. 16 Seçili kameralar saat çubuğunda 0-60 ve 2.5 dakikalık temel seçili zaman aralığı olacaktır. Video yeniden oynatmak için ve düğmelerini simgesini hareket ettiirmek için kullanınız. Seçili videoyu oynatmak için Aramaya( ) tıklatınız. Yeniden Oynatma seçili zamandan en son kayda kadar devam edecektir. (NOTE) 4 Click ( ) search button for showing entire channel search based on different time frames. (NOTE) The Spot option is enabled only when B Type model Olay Arama 1 Lütfen ARAMA menüsünden Olay Aramaya( ) tıklatınız.takip eden giriģ kutusu görüntülenecektir. Bu kayıtlı videoları yeniden oynatmak için Seçili tarih ve saatte seçili videoyu aramayı içerir. 105

106 Görüntülenen ekranda ARAMA düğmesine basınız, yada mousenin ortasındaki halkayı takip eden ekrandaki Arama menüsü görüntülenene kadar çeviriniz. 10 Olay ARAMA baģlangıç zamanını giriniz. 11 Olay ARAMA bitiģ zamanını seçiniz. 12 Arama verisinden (videosundan) kamerayı seçiniz.. 13 (Hareket / Alarm GiriĢi / Acil / Seri GiriĢi) kutularının iģaretli olup olmadığını kontrol ediniz.kayıtlı görüntüleri listelemek için Arama Ġndeksine tıklatınız. ARAMA menusundeki Olay ARAMA tusuna ( ) tiklatınız.asagidaki pencere ekrana gelecektir. Bu ekran belirli bir tarih ve saate ait kayit edilmis videolari arama ozelligine sahiptir. Gorunen pencerede ARAMA tusuna basiniz, ya da farenizin ortasindaki donen tusu (merkezi tus) kullaniniz. Asagidaki arama menusu ekrana gelecektir. 14 Aramak istrediginiz kaydin baslangic zamanini giriniz. 15 Aramak istrediginiz kaydin bitis zamanini giriniz. 16 Aramak istediginiz kamerayi (videoyu) seciniz. 17 Secmek istediginiz ozelligin yanindaki kutulara tik atiniz. (Hareket / Alarm GiriĢi / Acil / Seri GiriĢi). 18 Kaydi aramaya baslamak icin ARAMA Indeksi tusuna tiklayiniz. 5.8 Yeniden Oynatma ARAMA modunda istenilen tarih ve zamandaki kayitli videoyu tekrar oynatmaya yarar. AYARLAR tusuna basiniz ya da farenin sag tusuna tiklayarak Yeniden Oynatma modu a tiklayiniz.asagidaki ekran görüntülenecektir. 106

107 Videoyu aramanin üç yolu vardir. Tariih/Saat ARAMA: girilen tarih ve zamana gore arama Takvim ARAMA: takvim kullanarak arama. Olay ARAMA: isleme gore arama. Yeniden Oynatma modu nda uc farkli fonksiyon daha vardir; ARġĠV: ARġĠV fonksiyonu kayitli videoyu depolama birimlerinden (USB bellek, DVD-RW) kopyalaminizi saglar. ARAMA dan ÇIK: Yeniden Oynatma ekranindan cikarak ana ekrana gelmenizi saglar. Ġptal Yeniden Oynatma modu ndaki ekrani gizlemeye yarar. Yeniden Oynatma modu ekrani maksimum sayida bolmelere ayirarak goruntuleme yapar. Goruntulemeyi degistirmek icin, EKRAN tusuna ya da Kamera Seçimi tusuna basiniz (1~16). (NOT) Mause kullanimi: Tam ekran olarak izlemek istediginiz kamera goruntusunun ustune cift tiklayarak tam ekran goruntu elde edebilirsiniz. Parcali ekran goruntusune geri donmek icin ise bir kez daha mauseye tiklayiniz. Farenin imlecini hareket ettirdiginizde ekranin orta alt kisminda kontrol paneli gozukecektir. OYNAT/DURAKLAT tusuna her basisinizda yurutme 1X OYNATMA ve DURAKLATMA islevleri arasinda degisecektir. Ekrandaki isaret de sembolunden II sembolune donecektir. Yeniden Oynatma modu daki tuslarin kullanimi. Bununla beraber ayni zamanda ekranda gozuken tuslari da kullanabilirsiniz. 107

108 BAġLANGICA GIT ĠLERĠ I Kaydin baslangicina don Hizli geri sarma (her basim ile x2, x4, x8, x16, x32, x64 ve en hizli seviyelerine kadar degisir) GERĠ ADIM I Duragan goruntuleri kare kare geri oynatma OYNAT Oynatma modu: 1X PLAY DURAKLAT II Duraklatma ĠLERĠ ADIM I Duragan goruntuleri kare kare ileri oynatma GERĠ SONA GĠT I Kaydin sonuna git Hizli ileri sarma (her basim ile x2, x4, x8, x16, x32, x64 ve en hizli seviyelerine kadar degisir) Oynayan videoyu durdurmak icin ARAMA tusuna basiniz. 5.9 Tek-tus Ouynatma Goruntuleme modunda PLAY/PAUSE tusuna ya da farenin orta kismindaki donen tusa (merkezi tus) basiniz.. Arama islemlerini gerceklestirmeden oynatmak istediginiz videoyu hemen oynatabilirsiniz. Video son bir dakikadan itibaren oynamaya baslar. Oynatmayi durdurmak icin ARAMA tusuna basiniz ArĢiv Yedekleme fonksiyonu size kayit edilmis olan videoyu depolama birimlerinden (USB bellek, DVD-RW) kopyalama imkani sunar. Backup Live ya da Yeniden Oynatma fonksiyonunu calistiriniz. Asagidaki yedekleme prosedurunu takip ediniz. 11 ARġĠV tusuna basiniz. Fare kullaniyorsaniz farenin sag tusu ile ARġĠV tusuna basiniz.asagidaki ekran karsiniza gelecektir. 12 Format cercevesine tiklayiniz ( ) ve EXE ya da JPEG formatini seciniz. Hareketli goruntuler icin EXE, duragan goruntuler icin JPEG formatini seciniz. 13 Kaydin baslangic zamanini secmek icin FROM cercevesinin yanindaki klavye resmine tiklayiniz ( ). 14 Kaydin bitis zamanini secmek icin TO cercevesini yanindaki klavye resmine tiklayiniz. 15 USB ve DVD-RW arasinda secim yapmak icin Destination cercevesine tiklayiniz ( ). 16 Dosyaya ad vermek icin File Name cercevesinin sag tarafindaki klavye resmine tiklayiniz.dosyaya isim verirken uzantilari (exe, jpeg) yazmaniza gerek yoktur. Dosyaya isim vermediginiz takdirde kayit isleminin gerceklesmeyecegini unutmayiniz. 17 Kayit etmek istediginiz videoyu secmek icin kamera numaralrinin yaninda bulunan kutucuklara tik atiniz. 108

109 Ayni zamanda birden fazla kanaldan kayit yapabilirsiniz. 18 Yedekleme icin gerekli olan bos alan miktarini ogrenmek icin Format satirinin en sagindaki hesap makinesi tusuna basiniz ( ). Gerekli bos alan sadece exe uzantili dosyalar icin goruntulenebilir. 19 Start tusuna basarak ( ) islemi baslatiniz. Islemin ilerleme durumunu gosteren bir kutucuk ekrana gelecektir. Bu kutucuk gercek ilerleme durumunu tam olarak gostermemektedir. Dosyanin buyuklugune bagli olarak 100% olarak tamamlandigi gozukse bile bu kutucuk tekrar gorunecektir. ARġĠV Success yazisi ekrana gelip islemin basariyla tamamlandigi belirtilmeden once depolama birimi ile olan baglantiyi koparmayiniz. 20 Depolama islemi basari ile gerceklestiginde ARġĠV Success yazisi ekrana gelecektir. Onaylamk icin OK tusuna basiniz. Eger depolama islemi basarisiz olursa ARġĠV BaĢarısız mesaji ekrana gelecektir. Boyle bir mesaj ile karsilasirsaniz depolama islemini tekrar deneyiniz. (NOT) LIVE MDUNDA KAYIT YAPARKEN JPEG FORMATINI KULLANMAYINIZ.. (NOT) YEDEKLEME SIRASINDA DVR ve CMS NIN AYARLARINI DEGISTIRMEYINIZ. (NOT) HEDEF DOSYANIN BOYUTU 2 GB YI ASTIGI ZAMAN VE ARCHIVE SUCCESS YAZISI CIKTIKTAN SONRA DUGM ESINEFARENIN SAG TUSU ILE TIKLAYINIZ. DVR OTOMATIK OLARAK EKLENECEK OLAN YENI BIR DOSYAYA -002 ISMI NI VERIP KAYDA DEVAM EDECEKTIR. HER IHTIMALE KARSIN ISLEMIN GERI KALANINI TAMAMLAMADAN ONCE DVD MEDIA DISKINIZI DEGISTIRINIZ VE IKONUNA TIKLAYARAK ISLEME DEVAM EDINIZ. UYARI DOSYAYA ISIM VERIRKEN BOSLUK KARAKTERINI KULLANMAYINIZ. UYARI YEDEKLEME SIRASINDA DVR I DEVRE DISI BIRAKMAYINIZ YA DA GUC KABLOSUNU CIKARMAYINIZ. AKSI TAKDIRDE BU ISLE M DVR A VE KAYIT YAPTIGI DEPOLAMA BIRIMINE KALICI ZARARLAR VEREBILIR. BOYLE BIR DURUM ILE KARSILASILDIGINDA DVR I YENIDEN BASLATMALISINIZ. EGER DVR DUZGUN CALISMAZSA SISTEM DOSYASI KURTARMA 5.11 Renk Secimi ve Pozisyonu PROGRAMINI KULLANMANIZ YA DA HARDDISKE FORMAT ATMANIZ GEREKMEKTEDIR. WHILE BACKUP, PLEASE DO NOT DETACH STORAGE DEVICE OR POWER OFF THE DVR. OTHERWISE, IT MAY CAUSE PERMANENT DAMAGE TO THE DVR OR THE STORAGE DEVICE. IN SUCH CASE, YOU MUST REBOOT THE DVR. IF THE DVR ARAMA DOES menusundeki NOT OPERATE PROPERLY, Renk/Alarm YOU tusuna MIGHT NEED basiniz FILE ( SYSTEM ). Asagidaki RECOVERY kutucuk PROGRAM ekranda OR gorunecektir. YOU MUST FORMAT HDD. (NOT) BU OZELLIK SADECE CANLI MODTA VE TEK KANALLI ( 1 KANAL MODU ) CEKIM MODU SECILI OLDUGU ZAMAN AKTIF OLUR Alarm ÇıkıĢı Kontrolü Lütfen ARAMA popup menüsünde Renk / Alarm a ( ) tıklatınız takip eden giriģ kutusu görüntülenecektir. (NOT) BU FONKSĠYON SADECE CANLI MOD,4 LÜ EKRAN MODU YADA DAHA YÜKSEK GÖRÜNTÜLEME MODUNDA AKTĠFTĠR. 109

110 Alarm kontrolünü açıp / kapatmak için alarm kontrolün yanındaki kutucuğu iģeretleyiniz. Ayarları onaylamak için Kapat ı seçiniz. 110

111 Dijital Video Kayıt Cihazı Realtime DVR 8, 16 Kanal Modelleri Kullanım Kılavuzu SMARTSEC SMR-H850 & SMR-H1650 DĠJĠTAL KAYIT CĠHAZI Kullanım Kılavuzu HDHKSQ3_V2.08-o199 Bu belge temel bilgiler içermektedir ve önceden haber verilmeden değiştirilebilir.. 111

112 KUTU ĠÇERĠĞĠ 4KN DVR Ayarları 8KN 16KN CD (Yazılım/Manuel) Uzaktan Kumanda Manuel Vidalar HDD Ayakları Data Kablosu (SATA Kablosu) Güç Kablosu 112

113 Kullanım Tedbirleri Gücün Kesilmesi DVR çalıģırken (kayıt ederken/yeniden oynatırken) DVR ı kapatmayınız ya da fiģini çekmeyiniz.aksi takdirde cihazınızda kalıcı hasar oluģabilir.lütfen ( )tuģuna basınız KURULUM>SĠSTEM>Kapat adımlarını takip edin.dvr tamamen kapandıktan sonra gücü kesiniz.gücü tekrar açmak için 5 sn beklemek güvenlidir. Harici Disk(USB Flash Disk,taĢınabilir HDD vb.) kullanımda iken DVR ı kapatmayınız ya da fiģini çekmeyiniz.aksi takdirde cihazınızda kalıcı hasar oluģabilir.depolama tamamlanana kadar güç düğmesinin açık olduğuna emin olunuz.lütfen DVR çalıģırken harici diski sökmeninde aynı hasarı açacağının farkında olunuz. Hardiskin formatlanması sırasında DVR ı kapatmayınız ya da fiģini çekmeyiniz.aksi takdirde cihazınızda kalıcı hasar oluģabilir. Format tamamlanana kadar güç düğmesinin açık olduğuna emin olunuz. HDD Kurulumu/Eklenmesi/Çıkarılması/DeğiĢtirilmesi/UzaklaĢtırılması HDD (CD-RW,DVD-RW) kurulumu/eklenmesi/çıkarılması/değiģtirilmesi/uzaklaģtırılması sırasında DVR ın kapalı olduğundan emin olun. Aksi takdirde HDD (CD-RW,DVD-RW) kalıcı hasar oluģabilir. DVR ı kapatmak için lütfen ( )tuģuna basınız KURULUM>SĠSTEM>Kapat adımlarını takip edin ve DVR tamamen kapandıktan sonra gücü kesiniz. Kurulumu/Eklenmesi/Çıkarılması/DeğiĢtirilmesi: HDD kurulumunu format dahil baģlatmalısınız.aksi takdirde DVR HDD yi algılamaz ve anormal bir Ģekilde çalıģabilir.lütfrn HDD kurulumu için aģağıdaki adımları takip ediniz. o (Tarih/Saat kurulumu) Mevcut tarih ve saati ayarla (KURULUM>SĠSTEM>Yönetici>Tarih/Saat) o (Sistem kurulumunun baģlatılması) Tüm kurulum değerleri fabrika ayarlarına getirilir.(kurulum>sġstem>bilgi>durum>kurulum>varsayılan) o (HDD Formatlama) HDD Formatlamak için KURULUM>SĠSTEM>Yönetici>Depolama>Format adımları takip edilir.eğer iki HDD den fazla HDD varsa her biri ayrı olarak formatlanmalıdır.formatlama iģlemi bittikten sonra DVR otomatik olarak yeniden baģlayacaktır. Daha önceden yüklü olan bir HDD kaldırılmıģsa aģağıdaki iģlemleri takip ediniz. KURULUM>SĠSTEM>Yönetici>Depolama>Format burdan Farmat baģlığı altında kaldırılmıģ HDD simgesine ( ) tıklatın.ġģlem tamamlandıktan sonra DVR otomatik olarak yeniden açılacaktır. Tarih Saat Kurulumu Tarih ve saatte yapılan herhangi bir değiģiklik anında DVR a uygulanır (Canlı görüntülemede).daha önce yapılan kayıtlar için bu geçerli değildir. Tarih ve saat ayarından sonra DVR ınızı yeniden baģlattığınıza emin olunuz. 113

114 Ayrıca Yeniden baģlatmadan önce KURULUM>SĠSTEM>Kapat adımlarını takip etmeyi unutmayın. Güncelleme Cihaza HDD takmadan önce güncelleme yapmaya çalıģmayınız. HDD nizin düzgün bir Ģekilde çalıģtığından emin olunuz. Mouse Kullanımı Sol Mouse TuĢu: DVR ön panelindeki ( ) Enter düğmesiyle aynı iģlevi görür. Orta TuĢ (Halka):DVR ın ön panelindeki Ara düğmesiyle aynı iģlevi görür. Sağ mouse TuĢu: Farenin sağ tuģu ile yapılabilecek iģlemlerin listesini çıkarır(lütfen giriģ aygıtları ve ekran simgeleri> mause kullanımı bölümüne göz atınız) Oynat / Duraklat TuĢu Oynat / Duraklat tuģuna basarak kaydedilmiģ görüntüyü hızlı oynatabilirisiniz.( Sadece son 1 dk. lık görüntüyü oynatır.) Yeniden Oynatma modunda Oynat / Duraklat tuģuna her basıģınızda 1X OYNAT ve DURAKLAT arasında değiģecektir.ekrandaki gösterge de tan a değiģecektir. Yeniden Oynatma sırasında (1X oynat,hızlı geri,hızlı ileri,geri,ileri)arasında geçiģ yapabilmek için Oynat / Duraklat tuģuna basmalısınız.(ekranda iģaretinin göründüğüne dikkat ediniz) Yedekleme için Oynat / Duraklat tuģuna basınız.yedeklemenin DURAKLAT modunda tamamlandığından emin olunuz. Kamera ismi Kamera Ġsimleri Kayıt ve Yeniden oynatma modlarında gösterilir CAM1~CAM16.Kamera isimlerini Kurulum Menüsünden (AYGITLAR>Kamera/PTZ>isim) adımlarını takip ederek değiģtirebilirsiniz. 114

115 Ġçerik Tablosu SUNUCU 1. Ürün Özellkleri 1.1 PaketĠ Açma 1.2 Servis 1.3 Sistem Bağlantı Diagramı 2. Kurulum 2.1 HDD ve CD-RW(DVD-RW) Kurulumu SATA Portu Jumper Ayarları HDD Kurulumu CD-RW(DVD-RW) Kurulumu 2.2 Bağlantı kabloları Video GiriĢ/ÇıkıĢ Bağlantıları Monitör Bağlantıları(Video ÇıkıĢı,VGA,SPOT) Ses Bağlantıları TCP/IP (Ethernet) Bağlantıları Alarm Bağlantıları RS-485/422 Bağlantıları USB Bağlantıları Fabrika Ayarları Anahtarı Güç Kaynağı Bağlantısı Bağlantı Yönergesi 3.GiriĢ Aygıtları ve Ekran Simgeleri 3.1 TuĢlar ve LED ler 3.2 4/8 Kanal DVR lar Ġçin Kamera Seçme TuĢlar 3.3 Ön Panel 3.4 Uzaktan Kumanda Kullanımı 3.5 Mause Kullanımı 3.6 Ekran Simgeleri 4.Ayarlar 4.1 Oturum Açma/Kapama 4.2 SĠSTEM Bilgi (Durum, Versiyon, Kayıt) Yönetici (Tarih/Saat, NTP, Depolama) Kullanıcı (Yeni Grup, Oturum Açma Ayarları Sistem Log ları Exit Kapat 4.3 EKRAN OSD Ana Monitör (Tam Sıralı,Dörtlü Sıralı,Dokuzlu Sıralı) Spot Monitör Ekran Modunda Spot Monitör Kontrolü 4.4 AYGITLAR Network(Lan,DDSN,Port,Bildirimler) Kamera/PTZ Ses Alarm GiriĢi Alarm ÇıkıĢı Seri Bağlantı GiriĢi 4.5 KAYIT Ayarlar (Sürekli,Olay,Acil) Program Alarm Öncesi Hareket Algılama Tatil 4.6 Bağlantı Alarm GiriĢi Hareket Olay Video Kaybı Sistem Olay Popup Bağlantısı 5. ÇalıĢtırma Talimatları 5.1 Ġzleme Ġlk Görüntü Format Görünümü Dijital Zoom Canlı Görüntüyü Dondurma P/T Kontrolü Sistem Log u TuĢ Kilidi

116 5.1.8 Acil Kaydı 5.2 Arama Tarih/Saat Arama Takvim Arama Olay Arama 5.3 Yeniden Oynatma 5.4 Tek-TuĢ yeniden Oynatma 5.5 ARġĠV 5.6 Renk Kontrolü ve Pozisyonlama 5.7 Alarm ÇıkıĢı Kontrolü 116

117 1. Ürün Özellikleri 1.1 Paketi Açma Bu aygıt elektronik olduğu için dikkatli taģıma gerektirir. Paketi Açtıktan Sonra AĢağıdaki Ġçeriği Kontrol Ediniz. o DVR Ana Gövde o A Tip Güç Adaptörü (DC 12V,3.33A) yada güç kaynağı kablosu o B Tip Güç Adaptörü (DC 12V,5A) yada güç kaynağı kablosu o Uzaktan kumanda 2AAA pille birlikte o Kurulum CD si (CMS yazılımı ve Kullanma kılavuzu) 1.2 Servis Eğer üründe bir sorun varsa satıcınızdan veya distribütörden kalifiye servis elemanı isteyiniz. 1.3 Sistem Bağlantı Diagram 수정요망 117

118 2.Kurulum 2.1 HDD ve DVD-RWKurulumu SATA Port Cihazın Anakartı 3 Adet SATA port içerir: Bunlar SATA 1,2 ve Sata3 Olarak gösterilmiģtir. Ġki adet SATA Cihaz(HDD ve DVD-RW) seri olarak aynı porta bağlanabilir fakat doğru cihazlar doğru SATA portuna bağlanmalıdırlar. Lütfen CD-RW(DVD-RW) yi SATA 3 portuna bağlayınız. HDD ve DVD-RW bağlarken aģağıdaki tabloyu örnek alınız. -수정 HDD Kurulumu Hard diskinizi verilen koģebent ve vidalar ile sabitleyiniz. Urun ile birlikte verilen hard disk kablolarından baska kablolar ( data kablosu ve guc kablosu) ile hard diskinizi kullanmayınız. Aksi takdirde bunlar hard diske zarar verebilir Jumpersız Kullanım SATA aygıtları jumper kullanımına ihtiyac duymaz. Elinizdeki aygıtın HDD/ CD-RW ( ya da DVD-RW) olmasına gore dogru SATA portuna takılması gerekmektedir. Secilimi yapmak icin 7-pin SATA kablosu ile 15-pin Guc kablosu arasında baglantı cihazı bulunmaktadır. UYARI Hard diskin kurulumunu yaparken DVR nin kapalı olması gerekmektedir. Aksi takdirde hard diskte kalıcı hasarlara yol açabilir. DVR yi kapatmak icin sırasıyla. SETUP>SYSTEM>Shutdown tuslarına tıklayınız. Guc kaynagını tekrar takmak icin 5 saniye bekleyiniz. UYARI HDD (CD-RW, DVD-RW) aygıtlarının kurulum/ekleme/yer degistirme/ aygıtı kullanım dıģı bırakma iģlemleri sırasında DVR yi kapatınız. Aksi takdirde HDD (CD-RW, DVD-RW) aygıtında kalıcı hasar olusabilir. Kurulum/Ekleme/Hareket ettime/yer degistirme : HDD initalizition ı baslatınız, sabit diskiniz formatlanacaktır. Aksi takdirde DVR hard diski tanımayacak ya da hard disk istenilen Ģekilde çalıģmayacaktır. HDD initalizition için aģağıdaki prosedürü izleyiniz. 4 (Tarih/ Saat Kurulumu) Tarih ve saati ayarlayınız. (KURULUM>SĠSTEM>Yönetici> Tarih/ Saat) 5 (Sistem Ayarlarının YapılmasıKurulumun içindeki tüm değerler fabrika ayarlarına döndürülür. (KURULUM>SĠSTEM>Bilgi>Durum>Ayarlar>Varsayılan). 6 (HDD format) HDD ye format KURULUM>SĠSTEM>Yönetici>Depolama>Format adımları takip edilerek atılır.eğer 2 HDD den fazla HDD varsa, her biri ayrı ayrı formatlanmalıdır. Format tamamlandığında DVR otomatik oalrak yeniden baģlayacaktır. UzaklaĢtırmal: Daha once kullanım dıģı bırakmıģ olduğunuz hard diskinizi çıkarırken bile aygıtı kullanım dıģı bırakma prosedürünü takip ediniz. KURULUM>SĠSTEM>Yönetici>Depolama>Format tuģarına tıklayınız. Format baģığı altındaki listeden kullanım dıģı bırakmak istediginiz hard diskin altında UzaklaĢtırılmıĢ tuģuna tıklayınız. Devre dıģı bırakma iģlemi tamamlandığında DVR otomatik olarak yeniden baģlayacaktır DVD-RW Kurulumu 118

119 Guvenli bir sekilde DVD-RW verilen köģebent ve vidalar ile sabitleyiniz. DVD-RW ile birlikte verilen kablolarından baska kablolar ( data kablosu ve guc kablosu) ile kullanmayınız. Aksi takdirde bunlar DVD-RW a zarar verebilir. Sadece 1adet DVD-RW kullanılabilir. SATA 3 portuna monte ediniz. UYARI CD-RW nin (ya da DVD-RW) kurulumunu yaparken DVR nin kapalı olması gerekmektedir. Aksi takdirde CD- RW(ya da DVD-RW) aygıtında kalıcı hasarlar oluģabilir. DVR yi kapatmak icin sırasıyla. SETUP>SYSTEM>Shutdown tuslarına tıklayınız. Guc kaynagını tekrar takmak icin 5 saniye bekleyiniz. 2.2 Bağlantı Kabloları Video-in/Video-out bağlantıları Kamerayı VIDEO-IN giriģine bağlayınız. Kameranın giriģine baģka bir cihaz bağlamak isterseniz, kamerayı LOOP-OUT. VIDEO-IN ve LOOP OUT giriģlerinin doğru bağlandığından emin olunuz. (NOT) LOOP OUT seçeneği sadece B type modullerde mevcuttur Monitor Bağlantıları (Video Out, VGA, SPOT) CCTV monitör ve bilgisayar monitörü kullanılır. CCTV monitörü VIDEO-OUT a bilgisayar monitörünü ise VGA ya bağlayınız. Gerekli olduğu takdirde baģka bir CCTV monitörünü de SPOT a bağlayabilirsiniz Ses Bağlantıları Ses aygıtını AUDIO IN giriģine bağlayınız. Hoparlörleri AUDIO OUT. Sesi ayarlanabilir bir hoparlör sistemi kullanmaya özen gösteriniz TCP/IP(Ethernet) Bağlantıları LAN kablosu ile ETHERNET giriģine bağlayınız. Internete bağlanmak için normal LAN kablosu ( non-cross kablo) kullanınız. Direkt olarak bilgisayara bağlamak için ise sadece Cross kablo kullanınız Alarm Bağlantıları Alarm giriģini(sensör) AI 1~AI 4(AI 16) konnektörüne ve Sensor Common ı G konnektörüne bağlayınız. Alarm çıkıģını (zil, siren, vs.) AO 1~AO 4(AO 16) konnektörüne ve Common ı G konnektörüne bağayınız. Pan/Tilt alıcısını (ya da Pan/tilt kamera) RS-485/422 konnektörne bağlayınız. Lutfen (+) ve (-) kutupların dogru bağlandığını kontrol ediniz RS-485/422 Bağlantıları PTZ kamera konnektörü 119

120 Lütfen TX+, TX-, RX+ ve RX- uçlarını kullanınız USB Bağlantıları Önde ve arkada olmak üzere toplam 4 tane USB 2.0 bağlantı portu bulunmaktadır. Bu portlara harici hard disk, harici USB CD/DVD-RW ve USB harici bellek takılabilir. Harici hard disk kullandıgınızda baglantı kablosunun 1.8 metreden daha uzun olmamasına dikkat ediniz Fabrika Ayarlarına DönüĢ Düğmesi Bu düğmeye basıldığında bütün ayarlar ve kurumlar fabrika ayarlarına döner. System Log dosyasını baģlatmak için de bu düğme kullanılabilir. Düğme USB konnektörünün arka kapağının sol kısmında yer almaktadır. Monitörün (Live) ekranındaki düğmeye basarken bir süre bekleyiniz ve dümeye basıldığına emin olunuz. UYARI Fabrika Ayarlarına DönüĢ düğmesini sadece Live moda kullanınınız, Setup modunda kesinlikle kullanmayınız Güç kaynağı bağlantıları DC ile çalıģan DVR: Güç kaynağı adaptörünü DC 12V konnektörüne bağlayınız. GiriĢ voltajı 100 VAC~240 VAC dir. BaĢka bir gç kaynağı kullanmanız DVR aygıtının arızalanmasına sebep olabilir.ac ile çalıģan DVR: Güç kaynağı kablosunu güç kaynğına takınız. GiriĢ voltajı 100 VAC~240 VAC dir Bağlantı Yönergesi Video ÇıkıĢı Konektörü:Eğer monitör çıkıģı konektörüne sadece Monitör bağlıysa parlak ve anormal görüntüleri önlemek için monitörün arka kısmında yer alan empedans anahtarını 75 ohm a getiriniz.eğer monitörün arkasına baģka bir cihaz eklemek isterseniz (kayıt cihazı vb.) lütfen monitörün arkasındaki empedansı HIGH Z (Yüksek Empedans)ye getiriniz ve son cihazı 75 ohm a ayarlayınız. Alarm GiriĢ Konektörü: Alarm konektörlerine Al 1~Al 4 (Al 16) hiçbir suretle gerilim uygulamayınız. 3.GiriĢ Aygıtları ve Ekran Simgeleri 120

121 3.1 TuĢlar ve LED ler 3.2 Kamera Seçme TuĢları 16 Kanal Ġçin 121

122 AĢağıda 4/8/16 kanal DVR için kameraların nasıl seçileceği gösterilmektedir. AĢağıda 4 Kanal DVR için kameraların nasıl seçileceği gösterilmektedir Kamera no seçiniz 1~4 : tuģuna basınız ve 1~4 tuģlarını kullanınız. AĢağıda 8 Kanal DVR için kameraların nasıl seçileceği gösterilmektedir. Kamera no seçiniz 1~8 : tuģuna basınız ve 1~8 tuģlarını kullanınız. AĢağıda 16 Kanal DVR için kameraların nasıl seçileceği gösterilmektedir. Kamera no seçiniz 1~10 : 1~10 tuģlarını kullanınız. Kamera no seçiniz 11~16 : tuģuna basınız ve 1~6 tuģlarını kullanınız. 수정요망 3.4 Uzaktan Kumanda Kullanımı 122

123 Uzaktan kumanda kullanımı ön paneldeki tuģların kullanımıyla aynıdır. Çoklu DVR larda uzaktan kumanda kullanırken aģağıdaki iģlemleri o Kullanmak istediğiniz DVR ın sistem ID sini kontrol edin(1 ila 999 arası) (Kurulum>SĠSTEM>Bilgi>DurumSistem ID si) o Kumandayı DVR a karģı tutun,id düğmesine basarken Sistem ID numaralarını tek tek giriniz.sistem ID lerinin 3 rakamdan oluģtuğuna dikkat ediniz. 10 numaralı düğme 0 iģlevi görür.( Örn. Eğer sistem ID si 3 se sırasıyla 10>10>3 tuģlarına basmalısınız) 3.5 Mouse Kullanımı Mause ayarlara hızlı eriģim sağlar.doğru kullanım için aģağıdaki bilgileri inceleyiniz. Sol mause tuģu DVR ın önündeki ( ) tuģu gibi çalıģģır. Sağ mouse tuģu ekranda aģağıdaki Fonksiyon tuģlarını gösterir. Fonksiyon tuģları bölümünden arama menüsünü seçiniz.bu ön paneldeki arama tuģuyla aynı iģlevi görür. Düğmeye batığınızda arama menüsü ekranınızda görüntülenecektir. TuĢ Adı Fonksiyonu TuĢ Adı Fonksiyonu Ekran Paneldeki tuģla aynı Olay Paneldeki tuģla aynı(sis. Log u gösterir) Sıralama Paneldeki tuģla aynı Arama Tek DokunuĢ yeniden oynatm a(oynat/duraklat la aynı fonks iyon) Spot Paneldeki tuģla aynı Kurulum Paneldeki tuģla aynı Zoom Paneldeki tuģla aynı Acil Paneldeki tuģla aynı Dondurma Paneldeki tuģla aynı Kapatma Gücü kesmeden önceki son a dım (KURULUM>SĠSTEM>Kapat) PIP Paneldeki tuģla aynı Ġptal Ġptal TuĢu Menüsü PTZ Paneldeki tuģla aynı 3.6 Ekran Simgeleri 123

124 4. Kurulum 4.1 Oturum Açma/Kapama Varsayılan ayar olarak DVR ın kurulum menüsüne girebilmek için Ģifreyi girmeniz gerekmektedir. Lütfen kuruluma girmek için SETUP TuĢuna basınızve bunu yaptıktan sonra aģağıdaki pencere görünecekir. Tüm fonksiyonları kullanabilmek için admin ID si ile giriģ yapınız. Varsayılan Ģifre 1111 dir. Kurulum>Sistem>Kullanıcı bölümünden oturum açma ayarları düğmesine bastığınızda oturum açma penceresini ayarlayabilirisiniz.kurulumda ArĢivleme,Arama,Kapatma,Network menülerinin kullanımında genel kullanıcıların yetkilerini belirleyebilirsiniz.(4.2.3 e bakınız) Kurulum>Sistem>Kullanıcı menüsünden eğer kullanıcı eklerseniz bu kullanıcı ID si genel kullanıcı ID si olarak oturum açma penceresinde görünecektir. BaĢarılı bir oturum açmaın ardından aģağıdaki pencere görünecektir. 124

125 Kurulum sırasında kayıt devam eder. Ana menü 5 alt menü içerir.(sġtem,ekran,aygitlar,kayit,bağlanti) ġifre için fabrika ayarı yoktur. Kurulum menüsünden çıkmak için lütfen SĠSTEM>Çık sekmesinde ( ) tuģuna basınız.ardından aģağıdaki pencere görüntülenecektir. Lütfen oturumu kapatmak için OK ye tıklatınız. Ana menüyü, yön tuģlarıyla seçebilirsiniz.lütfen altmenüde ( ) tuģuna basarak seçim yapınız. Not: Kurulum ekranında Audio/Esc iptal(esc) gibi çalıģırr.canlı görüntüleme ve ya yeniden oynatma modunda çalıģmaz,sadece kurulum menüsünde çalıģır. 4.2 SĠSTEM Bilgi 125

126 Lütfen SĠSTEM>Bilgi ye ( ) tıklatınız.aģağıdaki ekran görüntülenecektir. Durum Bölge Tanımı DVR ın Ġsmine karar veriniz. Lütfen Bölge seçimi çerçevesinde klavye tuģuna basınız.aģağıda ki sanal klavye görüntülenecektir. Lütfen istenilen harfleri ( ) tuģuna basarak giriniz. TuĢunu her seferinde tek bir karakteri silmek için kullanınız. TuĢunu tüm cümleyi silmek için kullanınız. Lütfen girdiyi onaylamak için OK yi iptal etmek içinse Cancel ı seçiniz. Sistem ID DVR ı DVR ID sini girerek tek bir kumanda ile kontrol eder. Lütfen DVR ID sini ayarlamak için Sistem ID Çerçevesinin sağ tarafında yer alan ( ),, yön tuģlarına basınız.1 ila 255 arasındaki herhangi bir sayıyı seçebilirsiniz. (+) ve ya (-) tuģlarına bastığınızda Sistem ID değeri 10 ar 10 ar azalır ve ya artar. Dil Lütfen Dil çerçevesine ( ) tuģlayın,istediğiniz dilin üerine geldiğinizde tekrar ( ) tuģuna basınız. Kurulum Varsayılan:Lütfen varsayılan çerçevesinde fabrika ayarlarına dönmek için ( ) ı tuģlayınız.sistem Log larının sıfırlanmayacağını unutmayınız. NOT: Bu DVR ın arkasında yer alan fabrika ayarlarına getirme düğmesinden farklı bir fonksiyonu vardır. Import:USb Hafızada yer alan Menü Ayarlarını DVR ın içine kopyalar. Export:DVR ın menü ayarlarını USB ye kopyalar.usb diski yuvaya yerleģtirin ve export için ( ) tuģlayın. Eğer varsayılan import,export ayarlarında çalıģıyorsanız karģınıza bir mesaj kutusu gelir ve size onaylayıp onaylamadığınızı sorar.onaydan sonra iģlemin baģarılı ya da baģarısız olduğu hakkında bilgi verir. 126

127 Sistem Logu Export:Sistem Log içeriğini USB Diske yükler. USB diski yuvaya yerleģtirin ve export için ( ) tuģlayın. Eğer varsayılan import,export ayarlarında çalıģıyorsanız karģınıza bir mesaj kutusu gelir ve size onaylayıp onaylamadığınızı sorar.onaydan sonra iģlemin baģarılı ya da baģarısız olduğu hakkında bilgi verir. Versiyon Durum bilgi giriģini tamamladıktan sonra,lütfen Versiyon bölümüne ( ) tıklatın,takiben aģağıdaki pencere görünecektir. Versiyon Güncelleme DVR ın yazılımını güncelleyebilirsiniz Lütfen aģağıdaki güncelleme adımlarını takip ediniz. 1) Güncelleme dosyası içeren USB Hafızayı DVR a yerleģtirin. 2) Yükle sekmesine ( ) tıklatınız.ardından USB Hafızada yer alan yazılım sürümü sol tarafta görüntülenecektir. 3) Güncellemeyi baģlatmak için BaĢlat sekmesine ( ) tıklatınız. 4) Güncelleme tamamlandıktan sonra bilgi penceresi açılacaktır.lütfen OK ye tıklatıp DVR ın yeniden baģlamasını sağlayınız. Uyarı Cihaza HDD yüklemeden güncelleme yapmayınız. Cihazdaki HDD nin sorunsuz çalıģtığına emin olunuz. Uyarı USB yi yuvadan sökmek yada gücü aniden kesmek cihazda kalıcı hasarlara sebep olabilir. Kayıt 127

128 Versiyon giriģini tamamladıktan sonra, lütfen ( ) kayda tıklatınız.ardından takip eden ekran belirecektir. Ekran kayıtlı verinin baģlangıç ve bitiģ tarihlerini gösterir. Üstüne yazma ayarı Üstüne yazma ayarı tusuna ( ) tıklayınız, asağıdaki ekran karģınıza çıkacaktır. Diskin yuzde kaçlık diliminin kullanıldığını haber vermesi için bip sesini veya yazılı mesajın ekranda belirmesi özelliğini kullanabilirsiniz. Diskin üstüne yazma seceneginin yanına tik atarak bu iģlevi aktif hale getirebilirsiniz. Bu iģlev HDD doldugunda kaydı yeniden baģlatır.ġlk kayıttan baģlayarak eski verileri silinip üzerine yenileri yazdırılır.canlı Gösterim modunda ekranın altında Ģekildeki ikon belirir. Diskin üstüne yazma seçeneğine tik atılmadığı zaman HDD dolduğunda kayıt otomatik olarak durur. Üstüne yazma modunda hard disk kapasitesi doldugunda ikonu ekranda belirir ve kayıt devam ettiginde ikonu gorunur. Bu seçenek aktif olmadığında bir uyarı mesajı ortaya çıkar. Onaylamak için ( ) tıkladığınızda yeniden ayarları değiģtirebileceğiniz bir ekran gelir. Disk dolu oldugunda uyarı göster butonuna () tik atarsanız diskin ne kadarını kullangığınıza dair bir uyarı mesajı goruntülenir. 128

129 1 Kullanılan Harddiskin ne kadarlık bir bolumunun kullanıldığını gösterir. Gösterdiği değerler %50 ile %100 arasındadır. 2 Alarm-ÇıkıĢı Harddiskin kullanılan kısmına dair USED seçeneğinde belirtilen gibi alarm verir 3 Bip HDD nin ne kadarlık kısmının kullanıldıgı gosterilirken sesli uyarı verir. 4 BoĢ Mesaj Tik () atıldğında uyarı mesajı HDD nin xx% lik kısmı kullanılmaktadı formatında ekranda belirir. NOT Uyarı ayarlarının harddisk uzerine yazılan bilgiye bir etkisi yoktur. NOT Alarm ÇıkıĢı seçeneği ile ilgili daha detaylı ayarlar için Kurulum>AYGITLAR> Alarm ÇıkıĢı seçeneğine gidiniz. Tüm Detayı Temizle Bu özellik bellekteki tüm bilgi ve kayıtların silinmesi için kullanılır. Bunu yapmak için aģağıdaki adımları kullanınız. 1 Tum datayı temizle cercevesine tıklayınız. 2 Açılan kutucukta sorulan Tum datayı silimek istiyormusunuz? sorusuna OK tusuna basarak cevap veriniz. 3 ĠĢlemin ilerlemesini gösteren bir kutucuk açılacaktır. 4 Tum data silindiğinde tum kayıtları silmekten emin misiniz? sorusunun olduğu bir kutucuk açılır. 5 OK seçeneğini seçin ve tum kayıtları silin. NOT Silme iģlem biraz zaman alabilir, örnek olarak 80 gb lik harddisk için 80 saniye civarındadır. SĠSTEM menusu ile ilgili iģlemlerinizi hallettikten sonra ( ) tuģuna basınız ve KURULUM penceresine geri dönünz Yönetici Lütfen SĠSTEM>Yönetici adımına ( ) tıklatınız ve takip eden ekran görüntülenecektir. 129

130 Tarih / Saat Tarih Bu menü ayarları yapmanıza izin verir. Tarih ayarı yapmak için lütfen aģağıdaki adımları takip ediniz. 1 DeğiĢtirmek istediğiniz (Y,A,G) değerlerini seçip ( alınacaktır. ) tıklatınız.seçilen değer çerçeve içerisine 2 Değerleri sağ tarafta yer alan ( ),, tuģlarıyla yapınız. 3 Y,A,G değerlerinin her birini değiģtirmek için aynı adımları tekrarlayın. Saat Bu menü saat ayarları yapmanıza izin verir. Tarih ayarlarıyla aynıdır. Uyarı EĞER TARĠH/SAAT ÖNCEKĠ BĠR TARĠHE AYARLANIRSA YENĠ TARĠHTEN SONRAKĠ VERĠLER SĠLĠNEBĠLĠR. Uyarı TARĠH / SAAT TEKĠ HERHANGĠ BĠR DEĞĠġĠKLĠK CANLI GÖRÜNTÜYE ANINDA UYGULANIR.FAKAT KAYDEDĠLMĠġ GÖRÜNTÜ ÜZERĠNDE HERHANGĠ BĠR DEĞĠġĠKLĠK OLMAZ.TARĠH/ SAAT DEĞĠġĠKLĠĞĠ YAPTIKTAN SONRA DVR I TEKRAR BAġLATTIĞINIZDAN EMĠN OLUN. YENĠDEN BAġLATMADAN ÖNCE DE DVR I KAPATMAYI UNUTMAYINIZ. Saat Dilimi Lütfen Saat Dilimi Sekmesine ( ) tıklatınız ve listeden ülke seçimi yapınız. Gün IĢığından yararlanmak için boģ kutucuğa ( ) tıklatınız.gün IĢığından Yararlannılan (GIY) bir bölgede yaģıyorsanız boģ kutucuğu kontrol ediniz. Eğer GIY aktifse Periyot a ( ) tıklatınız ve takip eden ekran belirecekir. 130

131 GIY tarihlerinin BaĢlangıç ve BitiĢ tarihlerini Ay/Hafta/Gün olarak ayarlayabilirsiniz. Ay/Hafta/Gün değerlerini değiģtirmek için üzerlerine gelip ( ) tıklatınız. Ayarları onaylamak için OK ye basınız. Tarih Formatı Tarih formatı çerçevesinden istediğiniz tarih formatını seçiniz ve ( Saat Formatı ) tıklatınız. Saat formatı çerçevesinden istediğiniz saat formatını seçiniz ve ( ) tıklatınız. NTP Tarih / Saat ayarlarından sonra lütfen NTP ye ( ) tıklatınız, aģağıdaki ekran görüntülenecektir. Bu menü DVR daki saatin doğru ayarlanması içindir. Sunucu olarak çalıģtır ve ya NTP kullan seçeneklerinden sadece birini seçebilirsiniz. Sunucu Olarak ÇalıĢtır: NTP network (internet) olmaksızın çalıģmaz.bu durumda DVR Zaman sunucusu için Sunucu olarak çalıģtır seçeneğini kullanınız. NTP Kullan:DVR ın saatini Network Saat Sunucusuyla eģlemek için internete bağlanır. NTP Sunucusu NTP Sunucusu çerçevesinde klavye simgesine ( ) tıklatınız,sanal klavye belirecektir. NTP Sunucunun IP adresini giriniz. NOT Güncel olarak NTP Sunucusu pool.ntp.org adresini kullanır ve IP adresi dir.fakat kullanıcılar istedikleri NTP sitesini kullanabilirler. 131

132 Aralık NTP sunucudan ne kadar sıklıkta saat güncellemesi yapılacağını seçiniz.normal olarak 1 saatten 24 saate kadar ayarlayabilirsiniz. Sistem Saati DVR ın saatini gösterir Saat Sunucusu NTP Sunucusunun Saat Sunucusuna bağlı olup olmadığını gösterir.eğer bağlı değilse bağlanmak için bağlantı tuģuna ( ) tıklatınız. Saat Sunucusu görüntülendiğinde NTP Sunucusunun saatini Dvr ın saatiyle eģitlemek için Senkronizasyon a ( ) tıklatınız. Senkronizasyonu onaylamak için OK yi seçiniz. Depolama NTP girdilerini tamamladıktan sonra kaydet e ( ) tıklatınız.takip eden ekran görüntülenecektir. HDD yi formatlamak için S.M.A.R.T.(kendi kendini denetleme ve raporlama teknolojisi) fonksiyonunu seçiniz.hdd bilgilerini otomatik olarak gösterir.dvd-rw burda gösterilmemiģtir. Dört satır aģağıdakileri gösterecektir. 1 SATA 1 Port 2 SATA 2 Port 3 SATA 3 Port 4 SATA 4 (sadece Btipi için) Format AĢağıdaki durumlar söz konusu olduğunda format atmalısınız. Yeni HDD yüklediğinizde BaĢka bir HDD eklediğinizde HDD değiģtirdiğinizde HDD nin portunu değiģtirdiğinizde 132

133 HDD çıkarttığınızda Format sütununda Ekle/Çıkar çerçevesine ( ) tıklatınız ve diyalog penceresine formatı baģlatmak için OK yi seçiniz. Formattan sonra DVR kendi kendini baģlatacaktır. 2 HDD den daha fazla HDD varsa her ikisini birden formatlayın.dvr tüm HDD ler formatlandıktan sonra yeniden baģlayacaktır. Eğer çerçeve ---- yeniden baģlatıldıktan sonra ibaresine dönerse,bunun anlamı formatın baģarıyla uğgulanmıģ olduğudur. UYARI Daha önceden kaldırdığınız bir HDD için bile olsa Kaldır iģlemini uygulayın.kaldırma iģlemi yukarısa tarif edilen format prosedürüyle aynıdır. S.M.A.R.T S.M.A.R.T sütunundaki çerçeveye tıklatırsanız HDD nin sıcaklık değerleri ve hasar durumu görüntülenir. S.M.A.R.T Kurulumu Lütfen S.M.A.R.T kurulumuna ( ) tıklatınız, takip eden pencere görüntülenecektir. Kullanımda yazısının önünde yer alan kutucuğun kullanımda olup olmadığını kontrol ediniz. S.M.A.R.T fonksiyonu vasıtasıyla HDD arızalarını gösteren bir alarm mesajı uyarı verir. Bip önündeki kutucuğun seçili olup olmadığını konrol ediniz.kullanımda olduğunda HDD hatalarında sesli uyarı verir. Yanıp sönen mesajın önündeki kutucuğun seçili olup olmadığını kontrol edin.alarm mesajı OSD ekranda yanıp sönecektir. Eğer Kullanımda,Bip,Yanıp sönen Mesaj Kutucuklarını tiklemezseniz otomatik olarak kullanılmazlar.eğer kullanımdayı kutucuğunu iģaretlerseniz Bip ve Yanıp Sönen Mesaj fonksiyonlarını da ayarlayabilirsiniz. Denetim saatini ayarlamak için Denetim Saati çerçevesine ( ) tıklatınız. Denetim sıklığını ayarlamak için Denetim Sıklığı çerçevesine ( ) tıklatınız. Son Denetim Zamanı: Son denetim zamanını gösterir. Sıcaklık çerçevesinin Sağ tarafta yer alan ( ), yön tuģlarıyla HDD nin maksimum çalıģma sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. Bu değer genel olarak 55 dir. 133

134 HDD Hasar çerçevesinin Sağ tarafta yer alan ( ), yön tuģlarıyla HDD çalıģması için izin verilen maksimum hasar değerlerini girebilirsiniz.bu maksimum emniyet için 1% ila 2% arasında ayarlanmalıdır. HDD Hasar ve Sıcaklık imgelerinin en sağında yer alan (+) ve ya (-) düğmeleriyle bu değerler 10 ar 10 arttırılıp azaltılabilir Ayarları onaylamak için OK ye basınız Kullanıcı Lütfen SĠSTEM>Kullanıcı ya ( ) tıklatınız takip eden ekran görüntülenecektir. Lütfen Yeni Grup a ( ) tıklatınız takip eden ekran görnülenecektir. Grup Adı çerçevesinin sağında yer alan klavye simgesine ( ) tıklatınız. Ardından sanal klavye görüntülenecektir. Lütfen istenilen karakterlere (maksimum 8 karaktere kadar) sanal klavye üzerinden ( ) tıklatınız. Grup Adının kullanabileceği özellikleri takip eden nesnelere (Kurulum, Arama, Network, ArĢivleme ve Kapatma) tıklatınız. Ayarları onaylamak için OK ye tıklatınız. Oturum Açma Ayarları Lütfen oturum Açma Ayarlarına ( ) tıklatınız takip eden ekran belirecektir. Önemli operasyonlar için Ģifre korumasını aktif hale getirin (Kurulum, Arama, Network, ArĢivleme ve Kapatma). Lütfen istediğiniz operasyonlara Ģifre koruması getirmek için önlerindeki kutucuklara tıklatınız. UYARI ġġfre KORUMASI AKTĠF OLMAYAN YERLERDE KĠ OPERASYONLAR ĠÇĠN SĠZDEN ġġfre GĠRMENĠZ ĠSTENMEYECEKTĠR Ayarları onaylamak için OK ye tıklatınız. 134

135 Yeni Kullanıcı Yeni Kullanıcıya ( ) tıklatınız takip eden ekran görüntülenecektir. Kullanıcı Adı çerçevesinin sağında yer alan klavye simgesine ( ) tıklatınız,sanal klavye belirecektir. Lütfen istenilen karakterlere (maksimum 8 karaktere kadar) sanal klavye üzerinden ( ) tıklatınız. ġifre giriniz ve onaylayınız Ayarları onaylamak için OK ye tıklatınız. Ardından Grupların ve Kullanıcıların listesi aģağıdaki gibi görüntülenecektir. Grup ve kullanıcıları silmek için ( ) tıklatınız. 8 Grup ve 8 Kullanıcıya kadar ekleme yapabilirsiniz. Ayarları onaylamak için OK ye tıklatınız. ġifre Sıfırlama Kullanıcı sütunundaki ID ye tıklatınız. Takip eden ekran görüntülenecektir. 135

136 Bu ekran Ģifre sıfırlamak içindir. Çerçevenin sağ tarafında yer alan klavye simgesini kullanarak Ģifre giriģi yapınız. Eğer klavyenin üzerindeki Ģifreyi silmek isterseniz bu tuģu kullanınız Sistem Logu Lütfen SiSTEM>Sistem Logu na ( ) tıklatınız ve takip eden ekran görüntülenecektir. Sistem Logu çeģitli olayları gösterir. Kurulum (Menü) GiriĢ/ÇıkıĢ Yeniden Oynatma Modu GiriĢ/ÇıkıĢ Network EriĢimi GiriĢ/ÇıkıĢ ArĢiv BaĢarı/Hata Sistem BaĢlangıcı/KapanıĢı S.M.A.R.T. Kontrolü NTP Senk/Sunucu BaĢarı/Hata Gönderme BaĢarı/Hata HDD Format BaĢarı/Hata 136

137 Veri Temizleme BaĢarı/Hata USB Güncelleme BaĢarı/Hata Uzaktan DVR Kurulum DeğiĢikliği Önce/Sonra Saat Ayarı Sistem Logu temizleme iģlemi aģağıdaki gibidir: Tüm verileri silmek için SĠSTEM>Bilgi>Kayıtadımlarını takip edin ve açılan popup penceresinde OK ye tıklatınız. Tüm normal kayıtlı videolar veritabanından silinecektir. Arka paneldeki Fabrika ayarlarına sıfırlama anahtarına basınız. Ayrıca genel menülerde varsayılan ayarlarına dönecektir ÇıkıĢ Ayarlardan çıkmak için lütfen SĠSTEM>ÇıkıĢ a ( ) tıklatınız ve açılan popup penceresinde OK ye tıklatınız. UYARI KURULUMDAKĠ HERHANGĠ BĠR DEĞĠġĠKLĠK ÇIKIġTAN SONRA UYGULANIR Kapat Kapat DVR ı güvenle kapatmak için kullanılan bir fonksiyondur. DVR sisteminizi arızalara karģı korumak için lütfen prosedüre uygun Ģekilde kapatınız. Kapanma sırasında gücü kesmeyiniz. UYARI DVR INIZI DOĞRU BĠR ġekġlde KAPATMAYA DĠKKAT EDĠNĠZ. AKSĠ TAKDĠRDE DVR INIZ ZARAR GÖREBĠLĠR. HERZAMAN KAPANIġTAN SONRA ENERJĠYĠ KESĠNĠZ. Onaylamak içinsġstem>kapat a ( ) tıklatınız ve açılan diyalog kutusunda OK ye basınız. Kapat menüsünü seçtiğinizde, ekrandaki OSD menüsü kaybolur. Kapattıktan sonra DVR ı yeniden baģlatınız.yeniden baģlatmadan önce DVR ı kapatınız ve 5 saniye bekleyiniz. 4.3 EKRAN Lütfen EKRAN a ( ) takip eden ekran açılacaktır OSD Lütfen EKRAN>OSD ye ( ) tıklatınız ve takip eden ekran görüntülenecektir. 137

138 OSD menü ekranda gösterilen tüm özellikleri ayarlamanıza izin verir. Harfler ve simgeler Sistem ve Kamera kategori olmak üzere ikiye ayrılmıģtır. Eğer Hepsi ne ( ) tıklarsanız tüm nesneler tek seferde açılır ve ya kapanır. OSD Sınırı OSD Sınırı menüsü size OSD(Harfler) in monitör üzerindeki konumlarını ayarlamanıza izin verir. Bazı harfler ekranın dıģına taģtığında ve ya görnmediğinde kullanınız. Yatay sınırı monitörün her iki yanındaki OSD sınırlarını yatay olarak ayarlamanıza imkan verir. Sınır ayarı 0 ile 50 arasındadır, büyük değer büyük sınırı gösterir. Dikey i monitörün her iki ucu arasındaki diykey sınır ayarları için yapın. Dikey sınırı monitörün her iki yanındaki OSD sınırlarını dikey olarak ayarlamanıza imkan verir. Sınır ayarı 0 ile 50 arasındadır, büyük değer büyük sınırı gösterir. (+) ve ya (-) düğmelerine bastığınız sürece, hedef değeri 10 birim artar ve ya azalır. De-Interlace Bu fonksiyon Kademeli Arama ya da ArdıĢık Arama da yeniden oynatma görüntüsünü değiģtirir. () De- Interlace nin seçili olduğuna dikkat edin, çünkü, kademeli arama daha iyi bir görüntü kalitesi sağlar. Saydamlık Saydamlık menüsü OSD menüsünün monitördeki saydamlık derecesini ayarlamaya yarar. Saydamlık bir nesnenin OSD menü arkasındaki görünebilirlik kalitesidir. Saydamlık değeri 0 ile 100 arasında değiģir. Yüksek değer yüksek saydamlık anlamındadır. (varsayılan 0) (+) ve ya (-) düğmelerine bastığınız sürece, hedef değeri 10 birim artar ve ya azalır Ana Monitör Lütfen EKRAN>Ana Monitör e ( ) tıklatınız ve karģınızdaki ekran belirecektir. Ana Monitör menüsü size Ana monitörün kanal sıralama aralığını ayarlamanıza olanak verir. Tam Ekran Sıralı Tam ekran sıralı görüntüleme için zaman aralığını. Sıralamaya dahil etmek istediğiniz kameranın yanındaki kutucuğu kontrol ediniz. Önündeki kutucukları iģaretli olmayan kameralar sıralı modta gösterilmeyecektir. Dwell sütununa tıklayarak kameraların rotasyon aralığını ayarlayabilirisiniz. Rotasyon aralığı 138

139 3>5>10>15>30>60 saniye olarak her basıģta değiģir. Dörtlü Sıralı Sadece 8 / 16 kanal DVR larda kullanılır. Dörde bölünmüģ ekranın (X4) sıralama aralığını ayarlayınız. Sıralamaya dahil etmek istediğiniz kameranın yanındaki kutucuğu kontrol ediniz. Önündeki kutucukları iģaretli olmayan kameralar sıralı modta gösterilmeyecektir. Dwell sütununa tıklayarak kameraların rotasyon aralığını ayarlayabilirisiniz. Rotasyon aralığı 3>5>10>15>30>60 saniye olarak her basıģta değiģir. Dörde bölünmüģ ekranın (X4) sıralaması aģağıdaki modlarda iptal edilir; 8 kanall DVR: 3x3 Mod 16 kanal DVR: 4x4 Mod Dokuzlu Sıralı Sadece 16 kanal DVR da kullanılır. Dokuza bölünmüģ ekranın (X9) sıralama aralığını ayarlayınız. Sıralamaya dahil etmek istediğiniz kameranın yanındaki kutucuğu kontrol ediniz. Önündeki kutucukları iģaretli olmayan kameralar sıralı modta gösterilmeyecektir. Dwell sütununa tıklayarak kameraların rotasyon aralığını ayarlayabilirisiniz. Rotasyon aralığı 3>5>10>15>30>60 saniye olarak her basıģta değiģir. Dokuza bölünmüģ ekranın (X9) sıralaması 4x4 modta iptal edilir Spot Monitör Lütfen EKRAN>Spot Monitor e ( ) tıklatınız ve takip eden ekran görüntülenecektir.. Spot Monitör menüsü size Spot monitörün kanal sıralama aralığını ayarlamanıza olanak verir. Spot Seç e ( ) tıklatıp ayarlanacak olan Spot monitörü seçiniz. Sıralamaya dahil etmek istediğiniz kameranın yanındaki kutucuğu kontrol ediniz. Önündeki kutucukları iģaretli olmayan kameralar sıralı modta gösterilmeyecektir. Dwell sütununa tıklayarak kameraların rotasyon aralığını ayarlayabilirisiniz. Rotasyon aralığı 3>5>10>15>30>60 saniye olarak her basıģta değiģir Gösterim Modunda Spot Monitör Kontrolü SPOT menüsüne mousenin her sağ tuģu ile tıklandığında menü ana monitörün sağ altında SP, SP1 i görüntüleyecektir. - SP mod: Sıralı görüntü monitör ayarları menüsünde ayarlandığı gibi gösterilir. - SP1 mod: Spot monitor 1 de gösterilen kanal, kanal düğmesine basılarak değiģtirilebilir. Sıralama SP1 modta durur. 4.6 AYGITLAR Lütfen AYGITLAR a( ) tıklatınız takip eden ekran görüntülenecektir. 139

140 4.5.1 Network Lütfen AYGITLAR>Network e ( ) tıklatınız takip eden ekran görüntülenecektir. LAN Network Tipi Lütfen Network Tipine ( ) tıklatınız. Her tıkladığınızda ( ), Statik (IP) and DHCP (IP) olarak değiģir. Statikte, kullanıcı statilk IP adresini kendi elle değiģtirmelidir.. IP Adresini,Alt Ağ maskesini ve Ağ Geçidini ayarlayınız. Daha fazla detay için lütfen Network yöneticinize danıģınız. Adres girmek için, lütfen sağ tarafta yer alan klavye simgesine ( ) tıklatınız. DHCP, IP Adresi, Alt Ağ maskesi, Ağ Geçidi ve DNS Sunucusu otomatik olarak atanacaktır. DNS Sunucu Network Tipini DHCP ye ayarladığınızda, DNS sunucu otomatik olarak atanacaktır. Network Tipini Statik e ayarladığınızda, lütfen DNS Sunucusu çerçevesinin sağ tarafında yer alan klavye simgesine ( ) tıklatınız ve adresi elle giriniz. UYARI DNS SUNUCU ADRESĠNĠN SĠZĠN ĠLETĠġĠM ġġrketġnġzġn ĠNTERNET SAĞLAYICISININ IP ADESĠ OLDUĞUNU UNUTMAYIN. BU DDNS SUNUCUSU SĠTESĠNĠN IP ADRESĠ DEĞĠLDĠR. 140

141 DDNS Lütfen DDNS ye ( ) tıklatınız,tahkip eden ekran belirecektir. Floating IP sistem, ayrıca Internet üzerinde yaygınca kullanılmaya baģlamıģtır, kullanıcılar için kullanıģsızdır çünkü her bağlandığınızda IP adresi değiģmektedir. En iyi alternatif DDNS dir (Dinamik Alan Adı Sistemi) IP adresi yerine Alan adı kullanır.ddns otomatik olarak değiģiklikleri algılar, bu da kolay internet eriģimi sağlar. DDNS fonksiyonunu kullanabilmek için DDNS Kullan seçeneğinin önünde yer alan kutucuğun iģaretli olduğunu kontrol ediniz. DDNS Sunucusu için, dvrdomain.com varsayılan olarak gösterilecektir. Port için, 95 varsayılan olarak gösterilir. Eğer 95 etkisiz kılınmıģsa, lütfen distribütörünüze danıģınız. Alan Adı Al düğmesine bastığınızda, Alan Adı ve MAC Adresi değerleri 10 sn sonra otomatik olarak görüntülenecektir. Ayarları onaylamak için OK yi seçiniz. Port Lütfen Port a ( ) tıklatınız takip eden ekran görüntülenecektir. Transfer Hızı DVR ile kullanıcı arasındaki aktarım hızını ayarlamak için kullanılır. 141

142 Mevcut ayarlara göre DVR ekranından sorunsuz olarak yeniden oynatma modunu kullanabilmek için aktarım hızını uygun değere ayarlayınız. Seçebileceğiniz f 14 farklı transfer hızı vardır. (bps: bit per second) 56 kbps, 128 kbps, 256 kbps, 512 kbps, 1 Mbps, 2 Mbps, 4 Mbps, 8 Mbps, 10 Mbps, 20 Mbps, 40 Mbps, 80 Mbps, 100 Mbps, Sınırsız. Network video transfer hızı ve kalitesi Çerçeve ve Kalite düğmelerine basılarak değiģtirilebilir. - Çerçeve : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 15 Çerçeve NTSC için (1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 çerçeve PAL için) - Kalite : Std. 1, Std. 2, Std. 3, Std. 4 (standart), Yüksek 1, Yüksek 2, Yüksek 3, Super 1, Super 2, Super 3 Port Numarası Ayarı menüsü size for Video/Ses ve Web Portu için Yönetici ve Port Numarası ayarı yapmanıza imkan verir. Port Numarası Ayarı için, lütfen CMS programı ile bağlıyken network yönetici onayı alınız. Port Numaraları: - Yönetici: 5000~ Video / Ses: 5000~ Web: 80~4999 UYARI CMS DVR A BAĞLANIRKEN PORT NUMARALARINI DEĞĠġTĠREMEZSĠNĠZ. UYARI CHANGES BEING MADE ARE APPLIED AFTER YOU COMPLETE SETUP TO EXIT. UYARI EĞER POR NUMARASI DEĞĠġTĠ ĠSE, AYRICA CMS YAZILIMININ PORT NUMARALARINI DA DEĞĠġTĠRMELĠSĠNĠZ. Ayarları onaylamak için OK yi seçiniz. UYARI Lütfen Uyarı ya ( ) tıklatınız takip eden ekran görüntülenecektir. Uyaru menüsü DVR da meydana gelen olayları E-MAĠL vasıtasıyla gönderilmesi ayarlarına imkan verir. Ekle çerçevesinin sağında yer alan klavye simgesine( ) tıklatınız,sanal klavye belirecektir. Lütfen E- Mail adresinizi giriniz. karakteri içermelidir. SMTP Sunucu çerçevesinin sağında yer alan klavye simgesine( ) tıklatınız,sanal klavye belirecektir. Lütfen SMTP Sunucunun IP sini kaydedin(gönderici tarafındaki mail sunucusu) (örn. kornet.net). Gönderici ID si çerçevesinin sağında yer alan klavye simgesine( ) tıklatınız,sanal klavye belirecektir. Lütfen gönderici mail sunucusuna bir ID kaydedin. (örn. emrah123). Gönderici ġifresi çerçevesinin sağında yer alan klavye simgesine( ) tıklatınız,sanal klavye belirecektir. Lütfen gönderici mail sunucusuna kaydedilen Ģifreyi kaydediniz. Bir olay meydana geldiğinde, belirlediğiniz mail adreslerine ekle düğmesine basarak istediğiniz datayı seçip gönderebilirsiniz. JPEG, VIDEO KLIP, Hiçbiri modlarından birini seçebilirsiniz. VIDEO KLIP verisi seçtiğiniz 142

143 takdirde kayıtlı görüntünün uzunluk değerini giriniz (örn., 1 san, 3 san, 5 san). UYARI ÇeĢiitli yerel koģula bağlı olarak, bazı sunucuları bu fonksiyonla düzgün olarak çalıģmayabilir Kamera/PTZ Lütfen AYGITLAR>Kamera/PTZ ye tıklatınız takip eden ekran görüntülenecektir. Kameralara isim veriniz ve PTZ protokollerini seçiniz. Ġsim sütunun çerçevesinin sağında yer alan klavye simgesine( ) tıklatınız,sanal klavye belirecektir. Lütfen kamera isimlerini kaydedin. Eğer No sütununun önündeki kutucuğu iģaretlerseniz,seçilen kameradaki grüntü kaydedilir ve monitörde gösterilir. Bunun yanında,eğer kutuyu iģaretlemezseniz,kayıt ve görüntüleme durur. Ardından, kayıtlı video yerine ekranda DVR resmi görüntülenir. UYARI BĠR KAMERAYI KAYDEDĠLEN VE GÖRÜNTÜLENEN EKRANDAN HARĠÇ TUTUYORSANIZ (KUTUCUĞU KONTROL EDĠNĠZ ), ĠLK ÖNCE NUMARASI BÜYÜK KANALLARIN BUNDAN HARĠÇ TUTULDUĞUNA EMĠN OLUNUZ. Eğer Gizle sütununun önündeki kutucuğu iģeretlediyseniz, bir video kaydedilir fakat monitörde gösterilmez. Ġlgili kameraya bağlanılan PTZ protokolleri ni seçmek için PTZ sütunundaki her bir çerçeveye ( ) tıklatınız Ġlgili kameranın PTZ Ayarlarını Yap ( ) çerçevesine tıklatınız. Eğer (Varsayılan) a tıkladıysanız seçili olan PTZ nin numarası otomatik olarak görüntülenecektir. Ayarları onaylamak için OK yi seçiniz. Menu, Tur ve Örnek size PTZ kameranın OSD fonksiyonunu kullanmaya yardım eder. PTZ kameranın kendisi OSD menüyü destekler, DVR daki OSD menüye daha kolay girip kullanmak için kurulum değerlerini kullanınız. Eğer OSD nin giriģ değeri 95 + PSET ise örneğin, Menu öğesine 95 i atayınız. Eğer Tur fonksiyonu değeri 71 ~79 + PSET ise, Tur öğesine 70 i atayınız. 143

144 Eğer Örnek Fonksiyonu değeri 81 ~ 89 + PSET, Örnek öğesine 80 i atayınız. Burdaki kurulum bilgileri PAN/TILT kontrolü içindir (ayrınytılı olarak açıklanmıģtır). Eğer varsayılana tıkladıysanız, temel kurulum değerleri( Menu: 95, Tur: 70, Örnek: 80). Ayarlarda daha fazla ayrıntı için lütfen PTZ kamera manueline göz atınız. ID numarasını ayarlamak için ID sütununun sağında yer alan( ), yön tuģlarına basınız(örn,0 ~ 9999) her PTZ için. (+) ve ya (-) tuģlarına basarken, ID 10 birim artar ve ya azalır. Ayarları onaylamak için OK yi seçiniz Ses LütfenAYGITLAR>Ses e ( ) tıklatınız takip eden ekran görüntülenecektir. Ses menüsü size ses kaydının yapılıp yapılmayacağını seçmenizi sağlar. No sütununun önündeki kutucuğun iģaretli olması ses ve görüntünün kaydedildiğini gösterir.eğer kutucuğu iģaretlemezseniz kayıt durur. Ayarları onaylamak için OK yi seçiniz Alarm GiriĢi Lütfen AYGITLAR>Alarm GiriĢi ne ( ) tıklatınız,takip eden ekran görüntülenecektir. Alarm GiriĢi menüsü size seçili Alarm giriģinin tipini ve ismini seçmenize imkan verir. Ġsim Sütununun sağında yer alan klavye simgesine( ) tıklatınız,sanal klavye belirecektir. Lütfen Alarm GiriĢinin ismini kaydediniz. No sütununun önündeki kutucuğun iģaretli olması, Alarmın devrede olduğunu gösterir. Eğer kutucuğu iģaretlemezseniz alarm çalıģmaz. Ġlgili Alarm giriģinin tipini seçmek için Tip sütununda yer alan her çerçeveye ( ) tıklatınız. NO: Bağlantı normal olarak açık (Normally open) NC: Bağlantı normal olarak kapalı(normally closed) Ayarları onaylamak için OK yi seçiniz Alarm ÇıkıĢı 144

145 Lütfen AYGITLAR>Alarm ÇıkıĢı na ( ) tıklatınız,takip eden ekran görüntülenecektir. Alarm ÇıkıĢı menüsü size seçili Alarm çıkıģının tipini,ismini ve süresini seçmenize imkan verir. Ġsim Sütununun sağında yer alan klavye simgesine( ) tıklatınız,sanal klavye belirecektir. Lütfen Alarm ÇıkıĢının ismini kaydediniz. Ġlgili Alarm giriģinin tipini seçmek için Tip sütununda yer alan her çerçeveye ( ) tıklatınız. NO: Bağlantı normal olarak açık (Normally open) NC: Bağlantı normal olarak kapalı (Normally closed) Süreyi seçmek için ilgili Alarm çıkıģının Süre sütunundaki her çerçeveye ( ) tıklatınız (örn., 1 saniye ~3 saat) Ayarları onaylamak için OK yi seçiniz Seri GiriĢi (NOTE) Lütfen 12. Serial GiriĢi ne göz atın. 4.5 KAYIT Lütfen ( ) KAYIT tuģuna tıklatınız ve aģağıdaki görüntü ortaya çıkıcaktır Ayarlar Lütfen ( ) KAYIT>ayarlar tuģuna tıklatınız ve aģağıdaki görüntü ortaya çıkacaktır. 145

146 Burada üç çeģit kaıt menüsü bulunur. Sürekli: Sürekli kayıt yapar. Olay: Sadece Sensor ve Hareket istemleri esnasında kayıt yapar Acil durum: Sadece ACĠL(acil durum) anahtarına tıkladığınızda kayıt yapar. Sürekli Süreki menüsü kayıt modunu ayarlamanıza izin verir. BaĢlık sütunundaki herbir çerçeve cihazada belirtilen kamera baģlığnı gösterir (AYGITLAR>Kamera/PTZ.) burada kamera baģlıklarını değiģtiremezsiniz Uygın kameranın kayıt sonucunu seçebilmek için sonuç butonundaki her bir çerçevenin üzerine tıklatınız You 720x480, 720x240 ve 360x240 seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.. Uygun kameranın hızını seçebilmek için çerçeveler sütunundaki her bir çerçeveye tıklatınız.aģağıdaki listede her bir kameranın maksimum kayıt hızları belirtilmektedir. NTSC(PAL) 360x x x480 4Kanal DVR 120(100) 120(100) 60(50) 8 Kanal DVR 240(200) 120(100) 60(50) 16 Kanal DVR 480(400) 240(200) 120(100) Uygun kameranın kayıt kalitesini seçebilmek için kalite sütunundaki herbir çerçeveye tıklatınız. Super, Yüksek and Std. seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Ayarları onaylamak için OK I seçin. Olay Lütfen ( ) Olay tuģuna tıklatınız ve aģağıdaki görüntü ortaya çıkar. Olay menüsü gerçekleģen olayların videolarının ayarlanmasına izin verir. 146

147 BaĢlık sütünundaki herbir çerçeve cihazdaki (AYGITLAR>Kamera/PTZ.) kamera baģlığını belirtir. Burada kamera baģlıklarını değiģtiremezsiniz. Uygun kameranın kayıt sonucunu seçebilmek için sonuç sütunundaki herbir çerçeveye tıklatınız. 720x480, 720x240 ve 360x240. seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Uygun kameranın kayıt hızını seçebilmek için çerçeveler sütunundaki herbir çerçeveyi tıklatınız. Kayıt hızları kameraya gore değiģmektedir. AĢağıdaki listede her bir kameranın maksimum kayıt hızları gösterilmektedir. NTSC(PAL) 360x x x480 4Kanal DVR 120(100) 120(100) 60(50) 8 Kanal DVR 240(200) 120(100) 60(50) 16 Kanal DVR 480(400) 240(200) 120(100) Uygun kameranın kayıt kalitesini seçebilmek için kalite sütunundaki herbir çerçeveye tıklatınız. Super, Yüksek ve Std. seçeneklerinden birini seçebilirsiniz Uygun kameranın kayıt süresini seçebilmek için sure sütunundaki (örn.1 saniye ~3 saat) herbir çerçeveyi tıklatınız. Ayarları onaylamak için OK I seçin. Acil durum Lütfen Acil butonuna tıklatınız ve aģağıdaki görüntü ortaya çıkaçaktır. Acil menüsü acil durum videolarının oluģturulmasına izin verir. BaĢlık sütünundaki herbir çerçeve cihazdaki (AYGITLAR>Kamera/PTZ.) kamera baģlıklarını değiģtiremezsiniz kamera baģlığını belirtir. Burada Uygun kameranın kayıt sonucunu seçebilmek için sonuç sütunundaki herbir çerçeveye tıklatınız. 720x480, 720x240 ve 360x240. seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.. Uygun kameranın kayıt hızını seçebilmek için çerçeveler sütunundaki herbir çerçeveyei tıklatınız. Kayıt hızları kameraya gore değiģmektedir. AĢağıdaki listede her bir kameranın kayıt hızları gösterilmektedir. NTSC(PAL) 360x x x480 4Kanal DVR 120(100) 120(100) 60(50) 8 Kanal DVR 240(200) 120(100) 60(50) 16 Kanal DVR 480(400) 240(200) 120(100) Uygun kameranın kayıt kalitesini seçebilmek için kalite sütunundaki herbir çerçeveye tıklatınız. Super, Yüksek ve Std. seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Uygun kameranın kayıt süresini seçebilmek için sure sütunundaki (örn.1 saniye ~3 saat) herbir çerçeveyi tıklatınız. Ayarları onaylamak için OK I seçin. 147

148 4.6.7 Program Lütfen ( ) KAYIT>Program seçeneğini tıklatınız Her iģgünü 24 adet zaman dilimlerinden oluģur. Her dilim 1 saattir.. 1 numaralı kamerayı seçmek için kamera çerçevesini tıklatınız. Lütfen kayıt modunu aģağıda belirtildiği gibi ayarlayın: 1 Kontrol (istenen kayıt modu yakınındaki kontrol kutucuğu (örn., sürekli, alarm, hareket ve önalarm)). Kaydı durdurmak istiyorsanız lütfen tüm kontrol kutucuklarını temizleyin. Istenen tüm kayıt modunu belirtmek için blok,sıra,sütun yada tüm kare kutucuklara tıklatınız Blok a tıklatınız( ) ve sadece tıklanan blok kaydolur. Sıra ya tıklatınız ( ) (S~H) ve tüm sıra kaydolur. Sütuna tıklatınız ( ) sütun (00~23) ve tüm sütun kaydolur. Kare kutucukları tıklatınız ( ) kare kutular (üst sol taraf S ve 00 arasında) ve tüm satırlar/sütunlar kaydolur. Bu iģlemleri 2 den 16 ya kadar olan numaralı kameralarda tekrarlayın. Tüm kameraların aynı modda olması isteniyorsa, lütfen tümü kameraları kopyala yı( ) tıklatınız. AĢağıdaki listedeki semboller kiģisel kayıt modları içindir. Sürekli Alarm dahilinde Alarm dahilinde / Sürekli Alarm dahilinde / Önalarm Hareket Hareket / Continuous Hareket / PreAlarm Hareket / Alarm dahilinde Hareket / Alarm dahilinde / Sürekli Hareket / Alarm dahilinde / ÖnAlarm Ayarları onaylamak için OK I seçin (NOTE) Tatil (H) Kaydı ayrı menüde yapılmaktadır Ön Alarm Lütfen ( ) KAYIT>Ön Alarm tıklatınız ve sıradakiler belirir. Ön Alarm modu, alarm yada hareket ile kayıt modunu seçtiğinizde etkin olarak kullanılır Ön alarm yeniden oynatma esnasında ve kayıt zamanı öncesinde kayıtlı videoları kontrol etmenizi sağlar. 148

149 BaĢlık sütunundaki her bir çerçeve cihazda>kamera/ptz belirtilen kamera baģlığını gösterir. Burada kamera baģlıklarını değiģtiremezsiniz. Uygun kameranın kayıt sonucunu seçebilmek için sonuç sütunundaki herbir çerçeveye tıklatınız. 720x480, 720x240 ve 360x240. seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Uygun kameranın kayıt hızını seçebilmek için çerçeveler sütunundaki herbir çerçeveyi tıklatınız. Kayıt hızları kameraya gore değiģmektedir. AĢağıdaki listede her bir kameranın maksimum kayıt hızları gösterilmektedir. NTSC(PAL) 360x x x480 4Kanal DVR 120(100) 120(100) 60(50) 8 Kanal DVR 240(200) 120(100) 60(50) 16 Kanal DVR 480(400) 240(200) 120(100) Uygun kameranın kayıt kalitesini seçebilmek için kalite sütunundaki herbir çerçeveye tıklatınız. Super, Yüksek ve Std. seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Uygun kameranın kayıt süresini seçebilmek için sure sütunundaki (örn. 1 saniye ~3 saat) herbir çerçeveyi tıklatınız. Ayarları onaylamak için OK I seçin Hareket Algılama Lütfen KAYIT>Hareket Algılama yı tıklatınız( ) ve sıradaki görüntü belirecektir. Hareket tespiti menüsü hareket tespiti alarmını kurmanıza izin verir. Ayar anahtarına basın (yada mouse da sağ ya tıklatınız) ve ayar menüsü görünecektir. Ayar menüsünde görünenler. Kamera: ayarlamak için kamerayı seçin. Hassasiyet: Hassasiyeti seçin (KüĢük, Normal ve Yüksek) Ters Vert: Göstergenin yönündeki tüm sütünları aktive eder. Ters Horz: Göstergenin yönündeki tüm satırı aktive eder. Tümünü seç: Tüm blokları aktive eder. Tümünü iptalet: tüm blokları iptal eder.. 149

150 Tümünü kameraya kopyala: Bulunan kanal ayarları tüm diğer kameralar için uygulanabilir. Sadece kayıt butonuna basıldığında, değiģen ayarlar kaydolur. Kaydetmek: yeni ayarları kaydedin ve önceki menüye dönün. ÇıkıĢ: yeni ayarları ihmal edin ve önceki sayfaya dönün iptal: hareket ayarı menüsünü iptal edin. Ayarları onaylamak için OK I seçin Tatil Lütfen KAYIT>Tatil e tıklatınız ( ) ve sıradaki görüntü ortaya çıkacaktır. 1 Tatil menüsü tatilleri belirtmenize izin verir. Lütfen aģağıda belirtilen prosedürleri takip edin. Aylık takvimde belirtilen tatilin yılını ve ayını seçmek için okla butonları kullanın. : sonraki yıl ı arar. : önceki yıl ı arar. : sonraki ay ı arar. : önceki ay ı arar 2 Tatil olarak belirtilen güne tıklatınız( ). 3 Ekleme butonuna tıklatınız( ) ve programlanan çerçeveyi kaydetmek için tıklanan günde kopyalanacaktır. 4 BelirlenmiĢ tatil kaydını iptal etmek istiyorsanız, 5 lütfen program çerçevesinin yakınındaki butonunu tıklatınız. Eğer tatil zamanı her yıl değiģiyorsa, size temel esas güncellemenizi öneririz. Ayarları onaylamak için OK I seçin. 4.7 BAĞLANTI Lütfen BAĞLANTI e tıklatınız( ) ve aģağıdaki görüntü ortaya çıkacaktır. BAĞLANTI menüsü tüm alarm çeģitlerinin kayıt modlarını ayarlamanıza izin verir (Sensor, olaylı hareket, video kaybı, System olayı, gibi.), alarm çıkıģı, uyarısı gibi

151 4.7.1 Alarm GiriĢi Lütfen BAĞLANTI>Alarm GiriĢi ne tıklatınız ( ) ve aģağıdaki görüntü ortaya çıkacaktır. Hareket sensörü iģleme girdiğinde kaydın gerçekleģmesi için alarm çıkıģlarını ve uyarı için adreslerini kurun ve kameraları seçin. BAĞLANTI uyarıları AYGITLAR>Network>Uyarı da kayıtlı olan adreslerini gösterir Lütfen aģağıdaki kurulum iģlemlerini sıralayın. 1 Alarm GiriĢi çerçevesine tıklatınız ( ) ve Alarm GiriĢi 1 i seçin. 2 Kayıt için Alarm GiriĢi 1 devrede iken kameraları seçin. Lütfen kamera BAĞLANTI i ile gösterilen kontrol kutucuğunu kontrol edin. Birden fazla kamera kurulmuģ olabilir. 3 Alarm 1 çalıģırken ki alarm çıkıģlarını seçin. Alarm çıkıģı dıģındaki BAĞLANTIleri kontrol edin. Birden fazla alarm kurulmuģ olabilir. 4 Uyarı için Alarm 1 devrede iken adreslerini seçin. Lütfen BAĞLANTI uyarısı esnasında kontrol kutucuğunu kontrol edin. Birden fazla adresi kurulmuģ olabilir. 5 Bu iģlemleri Alarm GiriĢi 2~ Alarm GiriĢi 4 e kadar tekrar edin. Ayarları onaylamak için OK I seçin Hareket Olayı Lütfen BAĞLANTI>Hareket Olay tıklatınız ( ) ve aģağıdaki görüntü ortaya çıkacaktır. Hareket sensörü iģleme girdiğinde kaydın gerçekleģmesi için alarm çıkıģlarını ve uyarı için adreslerini kurun ve kameraları seçin. BAĞLANTI uyarıları AYGITLAR>Network>Uyarı da kayıtlı olan adreslerini gösterir Lütfen aģağıdaki kurulum iģlemlerini sıralayın. Hareket Olay çerçevesine tıklatınız ( ) ve Hareket Olay 1 i seçin. Kayıt için Hareket Olay 1 devrede iken kameraları seçin. Lütfen kamera BAĞLANTI i ile gösterilen kontrol kutucuğunu kontrol edin. Birden fazla kamera kurulmuģ olabilir. Hareket Olay 1 açıkken alarm çıkıģlarının çalıģması için seçin. Lütfen BAĞLANTI Alarm ÇıkıĢı kontrol kutucuğunu kontrol edin. Ġkiden fazla alarm çıkıģı ayarlanabilir. 151

152 Uyarı için Hareket Olay 1 devrede iken adreslerini seçin. Lütfen BAĞLANTI uyarısı esnasında kontrol kutucuğunu kontrol edin. Birden fazla adresi kurulmuģ olabilir. Bu iģlemleri Hareket Olay 2~ Hareket Olay 4 e kadar tekrar edin. Kayıt duraksamalarını kurmak için duraksama kutucuğuna tıklatınız ( ) ve hareket sonucundaki kayıtları engelleyin. Duraksama zamanı önceki ayar modları ile kontrol edilebilir: mod: KAYIT>Settings>Olay Ayarları onaylamak için OK I seçin Video Kaybı (Görüntü Kaybı) Lütfen BAĞLANTI>Video Kaybı a tıklatınız ( ) ve aģağıdaki görüntü ortaya çıkacaktır. Hareket sensörü iģleme girdiğinde kaydın gerçekleģmesi için alarm çıkıģlarını ve uyarı için adreslerini kurun ve kameraları seçin BAĞLANTI uyarıları AYGITLAR>Network>Uyarı da kayıtlı olan adreslerini gösterir. Lütfen aģağıdaki kurulum iģlemlerini sıralayın. Video Kaybı çerçevesine tıklatınız ( ) ve Video Kaybı 1 i seçin. Kayıt için Video Kaybı 1 devrede iken kameraları seçin. Lütfen kamera BAĞLANTI i ile gösterilen kontrol kutucuğunu kontrol edin. Birden fazla kamera kurulmuģ olabilir. Video Kaybı 1 açıkken alarm çıkıģlarının çalıģması için seçin. Lütfen BAĞLANTI Alarm Out kontrol kutucuğunu kontrol edin. Uyarı için Video Kaybı 1 devrede iken adreslerini seçin. Lütfen BAĞLANTI uyarısı esnasında kontrol kutucuğunu kontrol edin. Birden fazla adresi kurulmuģ olabilir. Bu iģlemleri Video Kaybı 2~ Video Kaybı 4 e kadar tekrar edin. Alarm seslerini deaktive etmek için video Kaybı dan bip sesini iptal edin. Tüm kanallara uygulayın. Ayarları onaylamak için OK I seçin System Olay (sistem etkinliği) Lütfen BAĞLANTI>System Olay e tıklatınız ( ) ve aģağıdaki görüntü ortaya çıkacaktır. 152

153 Kayıt kameralarını ve acil kayıt anahtarı ile seçilen acil kayıt sırasındaki alarm çıkıģlarını seçin ve uyarı için E- mail adreslerini kurun. BAĞLANTI uyarıları AYGITLAR>Network>Uyarı da kayıtlı olan adreslerini gösterir. Lütfen aģağıdaki kurulum iģlemlerini sıralayın. System Olay çerçevesi değiģtiremeyeceğiniz Acil i görüntüler,. Kayıt için Acil görüldüğünde kameraları seçin. Lütfen kamera BAĞLANTI i ile gösterilen kontrol kutucuğunu kontrol edin. Birden fazla kamera kurulmuģ olabilir. Acil durum görüldüğünde alarm çıkıģlarının çalıģması için seçin. Lütfen BAĞLANTI Alarm Out kontrol kutucuğunu kontrol edin. More than two alarm outputs can be set. Uyarı için Acil görüldüğünde adreslerini seçin. Lütfen BAĞLANTI uyarısı esnasında kontrol kutucuğunu kontrol edin. Birden fazla adresi kurulmuģ olabilir. Ayarları onaylamak için OK I seçin Popup BAĞLANTI Lütfen BAĞLANTI> Popup BAĞLANTI e tıklatınız ( ) ve aģağıdaki görüntü ortaya çıkacaktır Hareket yada alarm giriģi tespit edildiğinde, popup yada bip sesini uyarı için seçebilirsiniz, yada spesifik kanallarda reklam görüntülerinde popup kullanabilirsiniz Lütfen aģağıdaki kurulum iģlemlerini sıralayın. Kamerayı seçin Popup: lütfen belli monitörlere uygulanan popup kontrol kutucuklarını kontrol edin. Bip: Lütfen bit sesi çıkartan kontrol kutucuklarını kontrol edin. Spot: Lütfen kontrol kutucuklarını spot monitörler için yapılan popup görüntülerini kontrol edin. Tüm kamera butonları için kopyalaya tıklatınız, sonrasında aktif olan kanal kurulumu tüm kameralar için uygulanacaktır. Ayarları onaylamak için OK I seçin. 153

154 5. Operasyon Talimatlari 5.1 Görüntüleme Ġlk Görüntü DVR i calistiriniz. Asagidaki kayit ve goruntuleme ekrani karsiniza gelecektir. Ekran asagidaki tarih/zaman simgelerini gosterecektir. Simge Aciklama Devam eden kayit modu Kayit modunda islem (Alarm GiriĢi/Hareket) Kayitta PTZ rtescilleme/ptz mod Ses kaydi 4 CMS baglanti gostergesi/baglanti sayisi (up to 4) Kanallari siralama HDD ye uzerine yazma modunda kurulum HDD ye uzerine yazma modu kapali iken kurulum (kayit) HDD ye uzerine yazma modu kapali iken kurulum (HDD Dolu) Ekranin sag alt kosesinde disk kullanimi yuzde ( %) olarak gosterilecektir. Sol alt kosede ise yapilan isleme karsilik gelen imgeler gorunecektir,,,,,. Normal durumda, HDD uzerine yazma modu (overwrite) aktiftir ve 154 imgesi ekranda gozukur. Uerine yazma modu (overwrite) kapali iken (bakiniz Inforhareket>Record>Overwrite Setting), imgesi gorunecektir. Disk doldugunda ise bu imge imgesine donusecektir.. Acil kayit (Acil recording) tusuna basiniz, ekranda Ses (Audio) tusuna basiniz, ekranda kalnalini degistirebilirsiniz. (Sadece B type) imgesi gorunecekir. imgesi gorunecektir. Kanal tusuna bastiginizda sadece ses Görüntü Formatları Ana monitorun tam ekran, parcali ekran, sirali kanal ekrani ve PIP ekrani oalarak goruntuleme ozellikleri mevcuttur.

155 Tam Ekran (Full Screen):Tam ekran olarak goruntulemek istediginiz kameraya karsilik gelen kamera secim tusuna (1~16) tiklayiniz. (NOTE) Fare kullanimi: Tam ekran olarak izlemek istediginiz kamera goruntusunun ustune cift tiklayarak tam ekran goruntu elde edebilirsiniz. Parcali ekran goruntusune geri donmek icin ise bir kez daha fareye tiklayiniz. Parcali ekran (Split Screen): Parcali ekran modundaki alternatif (coklu pencere goruntuleme formatlari ) gorunumleri gormek icin DISPLAY tusuna basiniz. ( 2x2, 3x3 ve 4x4). Kanal Siralama (Channel Sequencing): Sirali modda periyodik olarak goruntuleri goruntulemek icin SEQUENCE tusuna basiniz. Otomatik siralama ozelligi sadece tam ekran goruntuleme isle sinirli degildir, her modda kullanilabilir. 8 kanalli DVRda, sirali 4-kamera goruntuleme modu mumkundur. 16 kanalli DVRda ise, sirali 4 ya da 9-kamera goruntuleme modu mumkundur Dijital Yakinlastirma Live modunda farenin sag tusuna basarak fare menusunu aktif ediniz ve yakinlastir (ZOOM) tusuna basiniz. Yon tuslarini kullanarak ekran uzerindeki yakinlastirmak istediginiz bolgeye geliniz. Dijital yakinlastirma sadece tam ekran (full screen) modda kullanilabilir. Lutfen diger formatlarda dijital yakinlastirma kullanmayiniz. ( Tam ekran, parcali ekran, sirali kanal ekrani ve PIP ekrani) Görüntüyü Dondurma Goruntuleme sirasindaki kareyi dondurmak icin FREEZE tusuna basiniz. Dondurma ( Freeze) islevi sadece tam ekran (full screen) modda kullanilabilir. Lutfen diger formatlarda dijital yakinlastirma kullanmayiniz. ( Tam ekran, parcali ekran, sirali kanal ekrani ve PIP ekrani) Pan/Tilt Kontrolu DVR a bagli PTZ kameralari ayarlamak icin PTZ tusuna basiniz. Pan/Tile modu sadece tam ekran (full screen) formatinda calisir Pan/Tilt modunda,ekranin alt kisminda ikonu goruntulenir. Pan/Tile modundaki tus kullanimi asagidaki gibidir. 155

156 Tus,,, Islev Yukari/Asagi/Sola/Saga dondurme Uzaklastirma Yaklinlastirma Yakina odaklama Uzaga odaklama Kapali iris Acik iris Ayarlari kaydet Ayarlara git OSD ana menusune git 1~9 grup turunu yurut 1~9 paternini yurut Pan/Tile modunda fare kullanmak icin farenin imlecini ekranin alt-orta kismina getiriniz. To use front button in Pan/Tilt modndaki on tusu kullanmak icin kurulum (setup) tusuna basiniz. Ekranda bir tus takimi gorunecektir. Kullanimdaki kamera numarasina kayit icin, Preset No ve tusuna basiniz. Kayda gitmeik icin, kayit numarsini seciniz ve tusuna tiklayiniz. Kamera ozelliklerine gore 1 ~ 255 arasinda bir sayiya kayit edilebilir. Daha once bolum de aciklandigi gibi Menu tusuna basarak PTZ kamera OSD kurulum ekranindan tur ve patern araclari belirlenebilir. Bu ozelliklerin secimi kameranin kendi hafizasinda saklandigi icin bunlari kameranin OSD sinde ayarlayiniz. Tur ( Tour ) ve patern (Pattern) islevlerini kolaylikla Tour ve Pattern tuslarina basarak kullanabilirsiniz. Her islevin OSD menusune nasil yuklenecegi her kameranin kendi kullanim kilavuzunda ayrintili olarak belirtilmistir. (NOT) Ornegin 71 ~ 79 + PSET arsinda tur (Tour) ozelligini kullanmak istiyorsaniz ve ayarlamada 70 I seciniz ve kayit no olarak 1 ~ 9 + tusunu seciniz. Tur islemi (70 + 1~9) arasinda gerceklesecektir. 156

157 5.1.9 Sistem Log OLAY tusuna basarak Sistem Log penceresini aciniz. Sistrem logda listelenen degisik islemleri ogrenmek icin sirasiyla SETUP>SYSTEM>System Log tuslarina basiniz. Ayni zamanda sistem logu nasil sileceginizi ogreniniz Tus Kilidi Tus kilidini aktif hale getirmek icin sirasiyla AUDIO>FF>FORWARD tuslarina basiniz. Tus kilidi aktif iken ekranin sag alt kosesinde imgesi goruntulenir. Tus kilid aktif olduktan sonar hicbir tusu kullanamazsiniz. Eger tuslari tekrardan kullanima acmak istiyorsaniz parolayi girip kilidi kaldirmaniz gerekmektedir. Eger parola korumasi kullanilmiyorsa sadece ENTER tusuna basiniz Acil Kayit bastiginiz andan itibaren onceki numaralandirilmis kayitlardan bagimsiz olarak kamera kaydi baslar. Kurulum ( SETUP) asamasinda acil kayit fonksiyonu kullanilamaz. Kaydi durdurmak icin tekrar ACĠL tusuna basiniz. 5.2 Arama Belirli bir tarih ve zamanda kayit edilmis olan videoyu tekrar oynatmaya yarar. Goruntuleme ekrani uzerinde ARAMA tusuna basiniz ya da islevsel tuslari kullanarak ARAMA menusune tiklayiniz. Asagidaki arama ( ARAMA) ekrani karsiniza gelecektir. Videoyu aramanin uc yolu vardir. Tarih/Zamana Gore Arama (Tariih/SaatARAMA): girilen tarih ve zamana gore arama. Takvimden Arama (Takvim ARAMA): takvim kullanarak arama. Isleme Gore Arama (Olay ARAMA): isleme gore arama. 157

158 5.2.1 Tarih/Zamana Gore Arama (Tariih/SaatARAMA) ARAMA (ARAMA) menusu altindaki Tarih/Zaman ara tusuna tiklayiniz ( ). Asagidaki kutucuk ekrana gelecektir. Videoyu tarih/zamana gore aramak icin asagidaki adimlari takip ediniz. 5 Ayarlama yapmak istediginiz tarih (date) ya da zaman (time) kutucuguna tiklayiniz ( ). Secili olan kutucuk kare icine alinarak belirtilecektir. 6 Sag taraftaki, tuslarina basarak degerleri ayarlayiniz. Ayarlari onaylamak icin Ara ( ARAMA ) tusuna basiniz. Secilen video tekrar oynamaya baslayacaktir. Oynatma secilen zamandan videonun bitis zamanina kadar devam eder Takvim Arama Lütfen ARAMA menüsünde Takvim Aramaya( ) tıklatınız.takip eden giriģ kutusu görüntülenecektir. Kayıtlı gmrüntünün olduğu Tarihler ve Saat ler in altı çizilecektir. Takvimde video aramak için aģağıdaki adımları takip ediniz. 1 Takvimdeki okları kullanarak yılı ve ayı seçiniz. : Bir sonraki Yıl ı ara : Bir önceki Yıl ı ara : Bir sonraki Ay ı ara : Bir önceki Ay ı ara 2 Ġstediğiniz tarihe ( ) tıklatınız. Tarih siyah renkli olarak gösterilecektir. 3 Tarihin altındaki ( ) simgesi göstergeyi gösterir. Tarihler simgesinden dönecektir. simgesine turuncuya 4 Video Yeniden Oynatmada ve tuģları hareket için ve simgesi baģlangıç tarihi içindir. 5 Eğer kayıtlı veri varsa ekranda pop-up penceresini göstermek için ( ), tuģlarına basınız. 158

159 6 Ekran seçili tarih ve saati gösterir. 7 Kameraları seçmek için düğmelerini kullanınız. 8 Seçili kameralar saat çubuğunda 0-60 ve 2.5 dakikalık temel seçili zaman aralığı olacaktır. Video yeniden oynatmak için ve düğmelerini simgesini hareket ettiirmek için kullanınız. Seçili videoyu oynatmak için Aramaya( ) tıklatınız. Yeniden Oynatma seçili zamandan en son kayda kadar devam edecektir. (NOTE) 4 Click ( ) search button for showing entire channel search based on different time frames. (NOTE) The Spot option Olay is Arama enabled only when B Type model 1Lütfen ARAMA menüsünden Olay Aramaya( ) tıklatınız.takip eden giriģ kutusu görüntülenecektir. Bu kayıtlı videoları yeniden oynatmak için Seçili tarih ve saatte seçili videoyu aramayı içerir. Görüntülenen ekranda ARAMA düğmesine basınız, yada mousenin ortasındaki halkayı takip eden ekrandaki Arama menüsü görüntülenene kadar çeviriniz. 1 Olay ARAMA baģlangıç zamanını giriniz. 2 Olay ARAMA bitiģ zamanını seçiniz. 3 Arama verisinden (videosundan) kamerayı seçiniz.. 4 (Hareket / Alarm GiriĢi / Acil / Seri GiriĢi) kutularının iģaretli olup olmadığını kontrol ediniz.kayıtlı görüntüleri listelemek için Arama Ġndeksine tıklatınız. ARAMA menusundeki Olay ARAMA tusuna ( ) tiklatınız.asagidaki pencere ekrana gelecektir. Bu ekran belirli bir tarih ve saate ait kayit edilmis videolari arama ozelligine sahiptir. Gorunen pencerede ARAMA tusuna basiniz, ya da farenizin ortasindaki donen tusu (merkezi tus) kullaniniz. Asagidaki arama menusu ekrana gelecektir. 159

160 1 Aramak istrediginiz kaydin baslangic zamanini giriniz. 2 Aramak istrediginiz kaydin bitis zamanini giriniz. 3 Aramak istediginiz kamerayi (videoyu) seciniz. 4 Secmek istediginiz ozelligin yanindaki kutulara tik atiniz. (Hareket / Alarm GiriĢi / Acil / Seri GiriĢi). 5 Kaydi aramaya baslamak icin ARAMA Indeksi tusuna tiklayiniz. 5.3 Yeniden Oynatma ARAMA modunda istenilen tarih ve zamandaki kayitli videoyu tekrar oynatmaya yarar. AYARLAR tusuna basiniz ya da farenin sag tusuna tiklayarak Yeniden Oynatma modu a tiklayiniz.asagidaki ekran görüntülenecektir. Videoyu aramanin üç yolu vardir. Tariih/Saat ARAMA: girilen tarih ve zamana gore arama Takvim ARAMA: takvim kullanarak arama. Olay ARAMA: isleme gore arama. Yeniden Oynatma modu nda uc farkli fonksiyon daha vardir; ARġĠV: ARġĠV fonksiyonu kayitli videoyu depolama birimlerinden (USB bellek, DVD-RW) kopyalaminizi saglar. ARAMA dan ÇIK: Yeniden Oynatma ekranindan cikarak ana ekrana gelmenizi saglar. Ġptal Yeniden Oynatma modu ndaki ekrani gizlemeye yarar. Yeniden Oynatma modu ekrani maksimum sayida bolmelere ayirarak goruntuleme yapar. Goruntulemeyi degistirmek icin, EKRAN tusuna ya da Kamera Seçimi tusuna basiniz (1~16). 160

161 (NOT) Mause kullanimi: Tam ekran olarak izlemek istediginiz kamera goruntusunun ustune cift tiklayarak tam ekran goruntu elde edebilirsiniz. Parcali ekran goruntusune geri donmek icin ise bir kez daha mauseye tiklayiniz. Farenin imlecini hareket ettirdiginizde ekranin orta alt kisminda kontrol paneli gozukecektir. OYNAT/DURAKLAT tusuna her basisinizda yurutme 1X OYNATMA ve DURAKLATMA islevleri arasinda degisecektir. Ekrandaki isaret de sembolunden II sembolune donecektir. Yeniden Oynatma modu daki tuslarin kullanimi. Bununla beraber ayni zamanda ekranda gozuken tuslari da kullanabilirsiniz. BAġLANGICA GIT ĠLERĠ I Kaydin baslangicina don Hizli geri sarma (her basim ile x2, x4, x8, x16, x32, x64 ve en hizli seviyelerine kadar degisir) GERĠ ADIM I Duragan goruntuleri kare kare geri oynatma OYNAT Oynatma modu: 1X PLAY DURAKLAT II Duraklatma ĠLERĠ ADIM GERĠ SONA GĠT I I Duragan goruntuleri kare kare ileri oynatma Hizli ileri sarma (her basim ile x2, x4, x8, x16, x32, x64 ve en hizli seviyelerine kadar degisir) Kaydin sonuna git Oynayan videoyu durdurmak icin ARAMA tusuna basiniz. 5.4 Tek-tus Ouynatma Goruntuleme modunda PLAY/PAUSE tusuna ya da farenin orta kismindaki donen tusa (merkezi tus) basiniz.. Arama islemlerini gerceklestirmeden oynatmak istediginiz videoyu hemen oynatabilirsiniz. Video son bir dakikadan itibaren oynamaya baslar. Oynatmayi durdurmak icin ARAMA tusuna basiniz. 5.5 ArĢiv Yedekleme fonksiyonu size kayit edilmis olan videoyu depolama birimlerinden (USB bellek, DVD-RW) kopyalama imkani sunar. Backup Live ya da Yeniden Oynatma fonksiyonunu calistiriniz. Asagidaki yedekleme prosedurunu takip ediniz. 1 ARġĠV tusuna basiniz. Fare kullaniyorsaniz farenin sag tusu ile ARġĠV tusuna basiniz.asagidaki ekran karsiniza gelecektir. 161

162 2 Format cercevesine tiklayiniz ( ) ve EXE ya da JPEG formatini seciniz. Hareketli goruntuler icin EXE, duragan goruntuler icin JPEG formatini seciniz. 3 Kaydin baslangic zamanini secmek icin FROM cercevesinin yanindaki klavye resmine tiklayiniz ( ). 4 Kaydin bitis zamanini secmek icin TO cercevesini yanindaki klavye resmine tiklayiniz. 5 USB ve DVD-RW arasinda secim yapmak icin Destination cercevesine tiklayiniz ( ). 6 Dosyaya ad vermek icin File Name cercevesinin sag tarafindaki klavye resmine tiklayiniz.dosyaya isim verirken uzantilari (exe, jpeg) yazmaniza gerek yoktur. Dosyaya isim vermediginiz takdirde kayit isleminin gerceklesmeyecegini unutmayiniz. 7 Kayit etmek istediginiz videoyu secmek icin kamera numaralrinin yaninda bulunan kutucuklara tik atiniz. Ayni zamanda birden fazla kanaldan kayit yapabilirsiniz. 8 Yedekleme icin gerekli olan bos alan miktarini ogrenmek icin Format satirinin en sagindaki hesap makinesi tusuna basiniz ( ). Gerekli bos alan sadece exe uzantili dosyalar icin goruntulenebilir. 9 Start tusuna basarak ( ) islemi baslatiniz. Islemin ilerleme durumunu gosteren bir kutucuk ekrana gelecektir. Bu kutucuk gercek ilerleme durumunu tam olarak gostermemektedir. Dosyanin buyuklugune bagli olarak 100% olarak tamamlandigi gozukse bile bu kutucuk tekrar gorunecektir. ARġĠV Success yazisi ekrana gelip islemin basariyla tamamlandigi belirtilmeden once depolama birimi ile olan baglantiyi koparmayiniz. 10 Depolama islemi basari ile gerceklestiginde ARġĠV Success yazisi ekrana gelecektir. Onaylamk icin OK tusuna basiniz. Eger depolama islemi basarisiz olursa ARġĠV BaĢarısız mesaji ekrana gelecektir. Boyle bir mesaj ile karsilasirsaniz depolama islemini tekrar deneyiniz. (NOT) LIVE MDUNDA KAYIT YAPARKEN JPEG FORMATINI KULLANMAYINIZ.. (NOT) YEDEKLEME SIRASINDA DVR ve CMS NIN AYARLARINI DEGISTIRMEYINIZ. (NOT) HEDEF DOSYANIN BOYUTU 2 GB YI ASTIGI ZAMAN VE ARCHIVE SUCCESS YAZISI CIKTIKTAN SONRA DUGM ESINEFARENIN SAG TUSU ILE TIKLAYINIZ. DVR OTOMATIK OLARAK EKLENECEK OLAN YENI BIR DOSYAYA -002 ISMI NI VERIP KAYDA DEVAM EDECEKTIR. HER IHTIMALE KARSIN ISLEMIN GERI KALANINI TAMAMLAMADAN ONCE DVD MEDIA DISKINIZI DEGISTIRINIZ VE IKONUNA TIKLAYARAK ISLEME DEVAM EDINIZ. UYARI DOSYAYA ISIM VERIRKEN BOSLUK KARAKTERINI KULLANMAYINIZ. UYARI YEDEKLEME SIRASINDA DVR I DEVRE DISI BIRAKMAYINIZ YA DA GUC KABLOSUNU CIKARMAYINIZ. AKSI TAKDIRDE BU ISLE M DVR A VE KAYIT YAPTIGI DEPOLAMA BIRIMINE KALICI ZARARLAR VEREBILIR. BOYLE BIR DURUM ILE KARSILASILDIGINDA DVR I YENIDEN BASLATMALISINIZ. EGER DVR DUZGUN CALISMAZSA SISTEM DOSYASI KURTARMA 162 PROGRAMINI KULLANMANIZ YA DA HARDDISKE FORMAT ATMANIZ GEREKMEKTEDIR. WHILE BACKUP, PLEASE DO NOT DETACH STORAGE DEVICE OR POWER OFF THE DVR. OTHERWISE, IT MAY CAUSE PERMANENT DAMAGE TO THE DVR OR THE STORAGE DEVICE. IN SUCH CASE, YOU MUST REBOOT THE DVR. IF THE DVR DOES NOT OPERATE PROPERLY, YOU MIGHT NEED FILE SYSTEM RECOVERY PROGRAM OR YOU MUST FORMAT

163 5.6 Renk Secimi ve Pozisyonu ARAMA menusundeki Renk/Alarm tusuna basiniz ( ). Asagidaki kutucuk ekranda gorunecektir. (NOT) BU OZELLIK SADECE CANLI MODTA VE TEK KANALLI ( 1 KANAL MODU ) CEKIM MODU SECILI OLDUGU ZAMAN AKTIF OLUR. 5.7 Alarm ÇıkıĢı Kontrolü Lütfen ARAMA popup menüsünde Renk / Alarm a ( ) tıklatınız takip eden giriģ kutusu görüntülenecektir. (NOT) BU FONKSĠYON SADECE CANLI MOD,4 LÜ EKRAN MODU YADA DAHA YÜKSEK GÖRÜNTÜLEME MODUNDA AKTĠFTĠR. Alarm kontrolünü açıp / kapatmak için alarm kontrolün yanındaki kutucuğu iģeretleyiniz. Ayarları onaylamak için Kapat ı seçiniz. 163

164 164

165 Stand Alone Digital Video Recorder Realtime DVR 4, 8, 16 Kanal Modelleri SMARTSEC DĠJĠTAL KAYIT CĠHAZI Program Support Kullanım Kılavuzu HDHKSQ3_V2.08-o199 Bu belge temel bilgiler içermektedir ve önceden haber verilmeden değiştirilebilir.. 165

166 Ġçerik Tablosu 6. Program Yükleme 6.1. Sistem Tavsiyeleri 6.2. Program Yükleme Metodları 6.3. Oturum Açma 7. ĠĢlev ve Talimatlar 8. Ġzleme Modu 8.1 Oturum Açma Ekranı 8.2 Yerel Ayarlar Sistem Ayarları Uzak Alan 8.3. Canlı Video Ağ Bağlantısı Ġzleme Modu Çoklu Ekran Ekran Renk Ayarları Ses Sistem Log Alarm ÇıkıĢı Tek tuģla Kayıt 8.4 PTZ Kontrol 8.5 Sistem Kontrolu Kamera Bağlantısı ve ĠĢleme Durumu HDD Bağlantısı ve ĠĢeme Durumu Kayıt Durumu Hareket Kayıt Durumu Alarm GiriĢ Bağlantısı ve ĠĢleme Durumu Alarm ÇıkıĢ Bağlantısı ve ĠĢleme Durumu 8.6 Uzak Ayarları 9. Arama Modu 9.1. Arama Ekranı 9.2 Uzak Arama 9.3. Yerel Arama 9.4. Olay Arama 9.5 Kayıt Ġzleme Kayıt Ġzleme Kontrol TuĢu Yazdır Kaydet ArĢiv 10. Diğerleri Görüntüleyici 10.2 E Map 10.3 Watermark Kontrol Sistemi 10.4 Hesaplayıcı 10.5 EXE- AVI çeviricisi KEYBOARD CONTROLLER 11.1 Bağlantı Konfigürasyon Diyagramı I Konfigürasyon Diyagramı II Konfigürasyon Diyagramı III 11.2 DVR Klavye Ayarları Klavye Konfigürasyonu 11.4 ĠĢlem DVR/PTZ Mod DeğiĢimi DVR Kontrol Modu PTZ Kontrol Modu SERĠ BAĞLAMA 12.1 Seri Bağlama ĠĢlevini Kullanma 12.2 Her serideki bağlama metodu 12.3 Bağlantı Diyagramı 12.4 Bağlantı Bağlantı Ayarları Program Ayarları 12.5 Ayarlar isim Port Ayarları OSD Ekranı Pattern Ayarları 12.6 Arama CMS WEB KULLANICISI 13.1 Ayarlar ve Oturum Açma 13.2 Canlı Ġzleme 13.3 Kayıt Ġzleme Ekranı CMS MOBILE 14.1 Ayarlar ve Oturum Açma 14.2 Kurulum 14.3 Alan Konfigürasyonu 14.4 Bağlantı 14.5 Kurulumu Kaldırma

167 Stand Alone Digital Video Recorder CMS (Merkezi Ġzleme Sistemi) Kullanım kılavuzu V Bu belge temel bilgiler içermektedir ve önceden haber verilmeden değiştirilebilir

168 6. PROGRAM YÜKLEME 6.1 Sistem Tavsiyeleri AĢağıda CMS ile kullanılan system konfigürasyonları ve özellikleri için tavsiyeler - ĠĢlemci: Intel Pentium(R) ( 2.8GHz veya daha yüksek) - Hafıza: 1.00GB veya fazlası - Video: 128 MB AGP VGA card, 1024 x 768 Çözünürlük, 32-bit Renk, DirectX 8.1 versiyon veya yükseği - HDD : 500 MB - Monitor: SVGA or XGA, 1024 x 768 Çözünürlük, 32-bit Renk - OS: Windows 2000 (SP4) yada Windows XP 6.2 Program Yükleme Metodları AĢağıdaki program yükleme prosedürünü takip edin. 1 Eğer eski versiyon CMS program yüklendiyse, eski versiyonu tamamen silin. Dikkat ÇarpıĢmayı önlemek için yeni versiyonu yüklemeden once eski versiyonu kesinlikle silmelisiniz. 2 CD yi yerleģtirin 3 CMSSetup.exe dosyasını açın. 4 AĢağıdaki ekran çıktığında Next I tıklayın. 5 AĢağıdaki ekran çıktığında dosyayı seçin ve Next e basın.. 168

169 6 AĢağıdaki ekran çıktığında istediğiniz ek ikonları seçin ve Next I tıklayın. 7 AĢağıdaki ekran çıktığında Install a basın.. 8 AĢağıdaki ekran çıktığında yüklemeyi tamamlamak için Finish e basın. 6.3 Oturum Açma CMS programını yükledikten sonra, aģağıdaki CMS ikonu masaüstünüzde görünecektir. Programı çalıģtırmak için ikona çift tıklayın. CMS 169

170 7. ĠġLEV VE TALĠMATLAR AĢağıdaki programın iģlevlerinin listesidir. Ġkon Ġkon Adı Ġzleme Modu Arama Modu Açıklama Sistem Log PTZ Kontrol Sistem Kontrolü DVR Sistem Logu DVR PTZ Kontrolü DVR Sistem Kontrolü DVR Veri Oynatma CMS(PC) Veri Oynatma DVR Olay Kayıt Verisi DVR Veri Oynatma CMS(PC) Veri Oynatma DVR Olay Kayıt Verisi 50 UZAK ĠZLEME UZAK ARAMA Arama Moduna GeçiĢ Ġzleme Moduna GeçiĢ YEREL AYARLAR Yerel Ayarlar CMS Ayarları UZAK AYARLAR Uzak Ayarları DVR Ayarları ARġĠV ArĢiv(Hareketli Resim) Resim ArĢivi Oynatma E MAP E MAP resmi görüntüsü DVR(Ġsim) DVR Aktivasyonu DVR Seçimi UZAK BAĞLANTI DVR Bağlantısı Network Bağlantısı UZAK BAĞLANTIYI KESME CMS den ÇIKMA DVR BAğlantıyı Kesme DVR Bağlantıyı Kesme Network Bağlantıyı Kesme Network Bağlantıyı Kesme ANINDA KAYIT Anında Kayıt Kayıt Ekranını Ġzleme RESĠM YAZDIRMA RESĠM KAYDETME Yazdır Resmi Kaydet Oynatılan Resimi Yazdırma Oynatılan Resmi Kaydetme Tam Ekran Quad Ekranı 9 a BölünmüĢ Ekran 16 ya bölünmüģ Ekran 36 ya bölünmüģ Ekran 64 e bölünmüģ Ekran 170

171 Zoom Modu (Ayarlar ekranı kaybolur ve resim zumlanır.) (Ġptal: Mouse sağ tıklayın) 8. ĠZLEME MODU 8.1 Oturum Açma EKranı Kullanıcı CMS de oturum açtığında, aģağıdaki ekran görünür.ġzleme Modu ekranıdır. DVR a bağlanmadığı için resimler gösterilmez. DVR a bağlanmadan once yerel ayarları ayarlayın. 8.2 Yerel Ayarlar araç çubuğundaki YEREL AYARLAR a tıklayın, aģağıdaki ekran belirecektir. Bu menu CMS(PC) ve Network Ayarları içindir Sistem Ayarları Bu menü CMS (PC) ayarları içindir. CMS VERSĠYON: Son CMS versiyonunu gösterir. Saat Formatı: Son saati gösterir ve kullanıcıya tarih ve saati değiģtrmesine izin verir. Ekran Seçenekleri: - Varsayılan Bölüm: Varsayılan bölümü gösterir. - Ekran Modu: (Varsayılan: YUV2 Mod (Varsayılan)). - TAM E MAP gösterimi: tam EMAP gösterimi (sayfa 67). - TAM ekran gösterimi: Pc nin çözünürlüğüne bağlı olarak tam ekran gösterimi. Güvenlik Seçeneği: Kullanıcı ID, Parola ve CMS oturum açma yetkilerini ayarlayın.hesap I tıklayınca 171

172 aģağıdaki ekran belirecektir. - Yönetici/Kullanıcı: Kullanıcıya kullanım izni verir. Kaydetme Seçeneği: Kullanıcının C ve D sürücülerini ve klasörleri kaydetmek için seçmesini sağlar. Onaylamak için OK a basın Uzak Alan Bu menu network ayarları içindir. CMS IP adresi ve Port u DVR la uyuģmasını sağlar. Uzak Alan Bağlantı Ayarları Uzak Alan Bağlantı Ayarları - Site Name: DVR simgesinin sağında görüntülenmek üzere DVR ismi giriniz. Girilen bu ismin DVR ın ID si ile bir ilgisi yoktur. Kullanıcı DVR ları kolaylıkla ayırt etmek için istediği ismi verebilir. - IP Address/Domain Name: DVR ın IP adresini veya alan adını giriniz (DVR menüsündeki SETUP>DEVICES>Network ten kontrol ediniz). - Command Port: DVR ın içindeki port numaralarına Yönetici numaraları giriniz (DVR menüsündeki SETUP>DEVICES>Network ten kontrol ediniz). - Stream Port: DVR ın içindeki port numaralarına Video/Ses numaraları giriniz (DVR menüsündeki SETUP>DEVICES>Network ten kontrol ediniz). - Beklenmedik Bir Kopma Sonrası Tekrar Bağlanma: CMS beklenmedik bir Ģekilde bağlantıyı kaybederse, otomatik olarak network durumunu kontrol eder, ardından belirlenmiģ adrese yeniden bağlanmayı dener. DVR Tarama - Bu iģlev otomatik olarak yerel networklere bağlı üniteleri algılar. - DVR I tara ya basın ve aģağıdaki pop up belirecektir. 172

173 - DVR I tara tuģuna basın daha sonra PC ile bağlanılan networkteki DVR ın IP adresi listelenecektir. - IP addresini seçin ve alan ekle yi tılayın,bağlanan DVR otomatik olarak CMS ye kaydedilir. Kamera Adı - DVR kamera adından baģka CMS programındaki kamera adını ayarlar. - Kamera Adı na tıklayın ve aģağıdaki ekran belirecektir. - Current Site tuģlayarak bir alan seçin. - DVR ve CMS arasından ve ya her ikisinden aynı anda kemera ismi seçiniz. DVR ayarlarıyla : DVR ın kamera ismini görüntüler. CMS ayarlarıyla: CMS nin kamera ismini görüntüler. Her biri : [DVR ismi]-[cms name] olarak ikisini birden göserir. - Camera Name menüsünde her kameranın ismini tek tek yazınız.sadece DVR ismini göster seçeneği etkinse bu iģlemi gerçekleģtiremezsiniz. - Tüm isimleri Clear all names seçeneğini seçerek silmek mümkündür. - Ayarları kaydetmek için Save i seçiniz. - OK ye basarak ayarlar kaydediniz ve paneli kapatınız. - Ayarları kaydetmeden çıkmak için Cancel a basınız. Remote Site Login Setup: ID ve ġire giriniz. - CMS bağlantısı sırasında Kullanıcı ID si ve Ģifresini soran pop-up penceresinin görün açılmasını istiyorsanız ID ve Ģifre girmeyiniz. - CMS e doğrudan ID ve ġifre girmeksizin bağlanmak istiyorsanız ID ve ġifreyi girerek kaydediniz. - ID ve ġifre tüm DVR lar için aynı olmalıdır. Eğer DVR ın Ģifresi ayarlanmamıģsa, sadece ID yi giriniz(dvr: SETUP>SYSTEM>Account>User adımlarından control ediniz). - Transfer Camera Select kullanıcıyı ilk bağlanıtı sırasında gösterilen kanalların türünü ayarlamak için kullanılır. Add Site: DVR eklemek için bu tuģu seçiniz. Kullanıcı 256 adet DVR a kadar DVR tanımlayıp bağlanabilir. Delete Site: TanımlanmıĢ olan DVRları bu tuģu seçerek silebilirsiniz. E-map Setup: KaydedilmiĢ E-map resim dosyalarını yüklemek için kullanınız (see 10.2 E-map). Popup Display: Olay sırasında pop-up penceresinin açılmasını sesli alarm verilmesini etkinleģtirir. Bip: Olay meydana geldiğinde bipler. 173

174 Covert On: Kutucuktaki off u iģaretleyin, bu iģlemin ardından gizlenmiģ bölge gösterilecektir. Ayarları onaylamak için OK a basın. 8.3 Canlı Video Network Bağlantısı Ayarlar tamamlandığında, kullanıcı network üzerinden CMS yidvr a bağlamalıdır. Ekrandaki Uzak DVR a tıklayın. Aktive olurken maviye döner. UZAK BAĞLANTI tuģuna basın. Eğer ID/Parola pop up penceresi çıkarsa, ID ve parolayı girin.uzak Alan Oturum Açma Ayarlarına bağlı olarak pencere hiç açılmayabilir. (NOT) Eğer DVR da yönetici parolası ayarları yoksa kullanıcı CMS yöneticisi oturumu açar ve parola kullanmaz. (NOT) Network e bağlanmadan önce, HDD nin yüklendiğine emin olun.yoksa DVR network üzerinden bağlanamaz. Eğer video gösterimi olmazsa, yerel ayarları tekrar control edin. DVR ın Listesi videoda gösterilir. DVR Listesi o anda CMS ye bağlı DVR alanlarını listeler. Bağlanan DVR ın canlı videosudur. Kullanıcı aynı anda maximum 16 alan ile bağlanabilir. Eğer kullanıcı Uzak Bağlantısını Kes e tıklarsa, alan ile arayüz bağlantısı kesilececktir. BaĢka bir DVR bağlamak için, Ģuanki DVR daki uzak bağlantısını kes tuģuna basın ve yeni DVR a bağlanın. CMS programından çıkmak için, EXIT CMS tuģuna basın

175 Ekrandaki her bölümün fonksiyonları aģağıdaki listed belirtilmiģtir. 1 Araç Çubuğu 2 Ġzleme Modu 3 Tarih/Saat LEDi 4 Site Tree (DVR ve Kanallar) 5 Renk Kontrol Barı 6 Anında Kayıt TuĢu 7 Sistem Logu 8 Alarm ÇıkıĢ Kanalları 9 Ses Kanalları 10 Two way Audio 11 Video Display Screen 12 Network Bağlan/Bağlantıyı Kes TuĢları/Exit CMS Ġzleme Modu Ġlk resim uygun olan maximum bölünümüģ ekran formatlarını gösterir fakat kullanıcı aģağıdaki modlardan birini de seçebilir. Tam Ekran Modu: Bir kanal seçin ve TAM EKRAN tuģuna basın. Ġlgili kanal tam ekranda gösterilicektir. Quad Ekran Modu: QUAD BÖLÜNMÜġ tuģuna basın ve quad ekranı görüntülenecektir.quad ekranı 1~4, 5~8, 9~12 ve 13~16 birleģimidir.eğer kullanıcı 7 numaralı kanalı seçerse ve tuģa basarsa, 5~8 quad ekranı görüntülenecektir.eğer kullanıcı 16 numaralı kanalı seçerse, 13~16 quad ekranı görüntülenecektir. 9lu bölünmüģ Ekran Modu : 9-BölünmüĢ Ekran tuģuna basın ve 9lu bölünmüģ ekran görüntülenecektir. 9lu bölünmüģ ekran 1~9 ve 8~16 birleģimidir.eğer kullanıcı 9 numaralı kanalı seçerse ve tuģa basarsa, 1~9 bölünmüģ ekran görüntülenecektir.aynı Ģekilde eğer kullanıcı 10 numaralı kanalı seçerse, 8~16 bölünmüģ ekran görüntülenecektir.. 16lı BölünmüĢ Ekran Modu: 16-BölünmüĢ Ekran tuģuna basın ve 16lı bölünmüģ ekran görüntülenecektir. 36lı BölünmüĢ Ekran Modu: 36-BölünmüĢ Ekran tuģuna basın ve 36lı bölünmüģ ekran görüntülenecektir. 64lü bölünmüģ Ekran Modu: 64-BölünmüĢ Ekran tuģuna basın ve 64lü bölünmüģ ekran görüntülenecektir. Zoom Modu: Zoom TuĢuna basın.ayarlar ekranı kaybolacaktır ve sadece video resmi zoomlanacaktır.ġptal etmek için mouse u sağ tıklayın. E Map: E Map resim programını yükleme ve kapatma. Mouse Çift Tıklama: Eğer kullanıcı bölünmüģ ekranda çift tıklarsa, tam ekran moduna dönüģür. Mouse la çift tıklama tekrar eski izleme moduna döndürür. (NOT) SeçilmiĢ kanallar kırmızı ile çizilmiģtir. 175

176 8.3.3 Çoklu Ekran CMS aynı anda çoklu uzak alan bağlantılarını destekler. Sunucu Sürükle &Bırak: DVR Listesindeki bir DVR I sürükleyip pencerenin içine bırakabilirsiniz. Ardından DVR daki tüm kameralar sırayla görüntülenecektir. Kamera Sürükle &Bırak: Uzak Alan kamerasını her hangi bir ekrana sürükleyip bırakın.o kamera görüntülenecektir Ekran Renk Ayarları 3 çubuğu kullanarak ( Parlaklık/Kontrast/Doygunluk) ekran renk ayarlarını yapabilirsiniz.kanal seçip, bağlanmıģ mouse ile çubukları sürükleyineü renk 7 saniye içinde değiģir. GERĠ AL tuģuna basarak kullanarak orjinal renklerine dönebilirsiniz. Brightness Contrast Saturation Ses ĠliĢkili kanalı dinlemek için ses kanalına tıklayın. Kullanıcı mouse ile ses ayarlarını yapabilir. 2 taraflı ses kullanmak için MIC ikonuna basın. Undo 176

177 8.3.6 Sistem LOG Ġzleme ekranında LOG tuģuna basın.kullanıcının uzak alanda sistem log u control etmesini sağlar Alarm ÇıkıĢı Uzaktan, seçilmiģ DVR ın alarm çıkıģı iģlevi içindir. Bir kanal numarası girin, ilgili kanalın Alarm ÇıkıĢı çalıģacaktır. Bu fonksiyonu kullanıcı bir yabancı gördüğünde, DVR ın yüklendiği yerde siren çalıģtırmak için kullanabilir Tek TuĢla Kayıt Yerel Sistemde(CMS yüklü PCde) HDD nin her kanalındaki videoyu kaydetmek için ANINDA KAYIT tuģuna basın. 8.4 PTZ Kontrol DVR ın Pan/Tilt kontrolü. Ġzleme Modunda PTZ tuģuna basın ve aģağıdaki ekran belirecektir

178 Ekrandaki tuģların Ģöyle özellikleri vardır; 1Yukarı/aĢağı&sol/sağ yön tuģları 2Zoom/Focus/Iris control tuģları Zoom Out/ In Focus Near / Far Iris Close / Open Preset Control / Go to Preset 3Preset kontrol tuģu The completed Preset Preset Control tuģuna basın ve aģağıdaki ekran görünecektir.title ve preset numarasını girin. Bu iģlemler tamalandığında, onay için OK a basın. Canlı Video ya gitmek için LOG tuģuna basın. 8.5 Health Check This function allows user to check operating status of each unit in DVR connected to CMS. Click on Health Check button in Watch mode and the following screen will appear. 178

179 AĢağıdaki liste ekrandaki her bölümün iģlevini açıklıyor. 1 CMS bağlantıları ( 4e kadar) 2 Kamera bağlantıları ve iģlem durumu 3 HDD bağlantısı ve iģletim durumu 4 Kayıt Durumu 5 Hareket Kaydetme Durumu 6 Alarm GiriĢi Bağlantısı ve iģleme durumu 7 Alarm ÇıkıĢ bağlantısıve iģleme durumu 8 Versiyon 9 Kayıtların BaĢlama/BitiĢ tarih saat Kamera Bağlantıları ve ĠĢlem Durumu Kamera normal iģlemde. Kamera kullanılmıyor. Kamera bağlı değil yada video kaybı var. Kamera gizli durumda HDD Bağlantısı ve ĠĢletim Durumu HDD normal iģlemde HDD bağlı değil HDD hata veriyor Kayıt Durumu Kayıt. Kayıt durduruldu. Ġzin verilen maximum kameradan fazla kamera. 179

180 8.5.4 Hareket Kaydı Durumu Hareket Kaydında. Hareket Kaydı geçerli değil. Ġzin verilen maximum kameradan fazla kamera Alarm GiriĢi Bağlantısı ve ĠĢlem Durumu Alarm GiriĢi Açık. Alarm GiriĢi Kapalı. Ġzin verilen maximum alarm giriģinden fazla alarm Alarm ÇıkıĢı Bağlantısı ve ĠĢlem Durumu Alarm ÇıkıĢı açık. Alarm ÇıkıĢı kapalı. Ġzin verilen maximum alarm çıkıģından fazla alarm çıkıģı. 8.6 Uzak Ayarları Kullanıcı CMS üzerinden DVR menu ayarlarını değiģtirebilir. Uzak Ayarları sadece izleme Modunda çalıģır. Ġzleme modunda UZAK AYARLARI na tıklayın, aynı DVR menüsü gibi SETUP menüsüde CMS ekranında görünür. Ayar prosedürün DVR ile aynıdır. Kurulum tamamlandığında SETUP ekranındaki Exit tuģuna basmayın,uzak Kurulum ekranındaki OK yada Ġptal tuģuna basın 180

181 9. ARAMA MODU 9.1 Arama Ekranı Bu menu önceden kaydedilmiģ verileri oynatmak içindir. Ġzleme modundayken UZAK ARAMA tuģuna basın, aģağıdaki ekran and the following Screen mode screen will appear. Search mode provides three search functions. One is for searching DVR video by clicking REMOTE SEARCH button and another is for searching video stored in CMS (HDD of PC) by clicking LOCAL SEARCH button and the other is for searching event recorded data stored in DVR by clicking REMOTE EVENT button / AĢağıdaki liste ekranın her bölümündeki iģlevleri gösterir. 1 Araç Çubuğu 2 Ġzleme Modu 3 Tarih/Saat LEDi DVR Listesi (DVR ve Kanallar) 5 Takvim 6 RESĠM YAZDIR tuģu 7 RESĠM KAYDET tuģu 8 OYNATMA control tuģu 9 Saat Seçme Çubuğu Hızlı Ġleri/Geri Alma & Oynatma 10 (Hızı arttırmak için x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64 ve Extreme, e basın) 11 Network Bağlantı/Bağlantıyı Kes tuģu 12 Ses Kanalı 9.2 Uzak Arama Uzak Arama tuģu kullanıcının DVR daki kayıtlı videoyu oynatmasını sağlar. Tarih Seçme - Kayıtlı veri takvimde kırmızı olarak iģaretlenir. - Kırmızı iģaretli tarihlerden istenilen tarihi seçin.saat Seçme Çubuğunun arka planında, veri kayıtlı saat çubuk Ģeklinde gösterilir. 181

182 Saat Seçme - Oynatmak istediğiniz saati seçin,saat Seçme Çubuğu hareket edicek.kullanıcı Saat Seçme Çubuğunu mouse ile sürükleyebilir Geçen Yıl I seç Ġlerki Yıl I seç Geçen ay I seç Ġlerki ayı seç Hızlı Ġleri/Geri & Oynatma (Hızı arttırmak için x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64 and Extreme, basın) 2 Oynatılıcak kamerayı seç 3 Saat LEDi (24 Saat) 4 Data Bar (Kayıtlı data) 5 Saat seçme barı 6 BaĢlama Saati (Oynatma BaĢlama Saati) Tarih/Saat arama bittiğinde,,oynatmaya baģlamak için OYNAT tuģuna basın. 9.3 Yerel Arama YEREL ARAMA tuģu kullanıcının CMS (HDD of PC) kayıtlı verileri oynatmasını sağlar. Tarih/Saat arama prosedürü Saat Arama daki gibidir.. Tarih/Saat arama bittiğinde,,oynatmaya baģlamak için OYNAT tuģuna basın. 9.4 Olay Arama UZAK ARAMA tuģu kullanıcıya DVRdaki kayıtlı olayları aramasını sağlar. 182

183 1 Olay Arama baģlangıç saatini belirler. 2 Olay Arama bitiģ saatini belirler 3 Veri aramak için kamera(video) seçin. 4 (Hareket/Alarm GiriĢi/Acil Durum/Seri GiriĢi) Kontrol kutusunu iģaretleyin. 5 Kayıtlı arama verilerine ulaģmak iģin Search Index tuģuna basınız. 9.5 Oynatma Oynatma Kontrol TuĢları Saati seç ve Hızlı Ġleri/Geri Al tuģlarına bas. Oynatmaya baģlamak için tuģuna bas. Oynatma anında aģağıdaki tuģları kullanın. I I I I Hızlı Geri Al Hızlı Ġleri Al Oynat Durdur Ġlk Resme Git Son Resme Git Önceki Resme Git Sonraki Resme Git DĠKKAT DURDUR tuģundan sonra control tuģlarını kullanın.make. Örneğin eğer oynatma modundan hızlı ileri al moduna değiģtiğinde, şlk once DURDUR tuşuna basın,hızı seçin ve hızlı ileri al tuşuna basın.diğer tuşları kullandığınızda eşit olarak uygulanır Yazdır Seçilen resmi yazdırma. RESMĠ YAZDIR tuģuna basın ve aģağıdaki ekran görğnecektir. Ayarları onaylamak için OK a basın.yazdırma iģlemi baģlayacaktır. 183

184 9.5.3 Kaydet Resimler Bitmap veya JPEG dosyalarında kaydetme. RESMĠ KAYDET tuģuna basın, aģağıdaki ekran görünecektir. Dosyayı kaydetmek için adını girin ve Kaydet I çalıģtırın. DĠKKAT Eğer resimler düzgün kaydedilmediyse, GERĠ AL tuģuna basın ve tekrar kaydedin ArĢiv DVR ın hareketli resim verilerini PC(CMS) deki EXE dosyasına yedekleme. Sadece oynatma modunda çalıģır. Oynatmanın durduğuna emin olmak için ilk önce DURDUR tuģuna basın ve sonra ARġĠV tuģuna basın. ArĢiv tuģuna bastığınızda aģağıdaki ekran belirecektir. 184

185 1.ArĢivin baģlangıç saatini belirler. 2 ArĢivin bitiģ saatini belirler. 3 Dosya adını belirler. 4 Kaydetmek için kamera (video) seçin. 5 ArĢive baģlamak için BAġLAT tuģuna basın. 185

186 10. Diğerleri 10.1 Görüntüleyici ArĢiv dosyası.exe(executable file)dir. Programı çalıģtırmak için ikona çift tıklayın. Oynat Oynatma Modu: 1X Oynat Durdur Geri Al Ġleri Al REW Oynatma Modu: Durdur Çerçeve çerçeve resimleri geri alma Çerçeve çerçeve resimleri ileri alma Hızlı geriye oynatma FF DEINTERLACE I Hızlı ileri oynatma Deinterlace On / Off 186

187 10.2 E MAP Kullanıcı emap.exe programını Ģu Ģekilde bulabilir (Varsayılant: C:\Program Files\CMS\emap.exe). Programı çalıģtırmak için emap.exe de ikonuna tıklayın. Resim dosyasını yüklemek için ikona tıklayınız.,,,, Ġkonu hareket ettirmek için sadece sürükleyin ve bırakın. Kullanıcı ikonu döndürebilir de. ġkona tıklayın ve E Map dosyasını kaydedip çalıģtırmak için ismi girin. Programdan çıkmak için ikona tıklayın. CMS (PC) kurulumuna tıklayın ve uzak alan sekmesini seçtikten sonra aģağıdaki ekran görünecektir. Dosya Aç tuģuna basın ve E Map dosyasını yüklemek için açın. Programdan çıkmak için OK tuģuna basın. tuģuna basın ve kullanıcı E Map iģlevini kullanabilir. (Kullanıcı Arama Modunda veya Health Check Modunda E Map iģlevini kullanamaz.) E Map resmini hareket ettirmek için, DVR a bağlandıktan sonra resime tıklayın. 187

188 10.3 Watermark Kontrol Sistemi CMS program dosyasındaki Files\CMS\WCS.exe). WCS.exe program a çift tıklayın. (Varsayılan: C:\Program.exe veya.jpg veya.bmp dosyalarında kontrole baģlamak için Dosya Yükle tuģuna basın. Kontrol tuģuna basınca, kullanıcı aģağıdaki mesajı alacaktır. Sonuç: Onay OK! BozulmuĢ yada DeğiĢmiĢ 10.4 Hesaplayıcı CMS programını yükledikten sonra, uygulama, hesaplayıcı da beraberinde yüklenecektir. ĠĢlem ekranı aģağıdaki gibidir. Setup>Kayıt>Ayarlar,seçip ayarları değiģtirerek kullanıcı veri boyutunu, önceki günlerin maximum kayıtlarını hesaplayabilir. DVR kanalını, video tipini, kullanılan hard disk boyutunu ayarlayın. kaydedilen gün ve veri boyutu görünecektir. Her kanal, video boyutu, video kalitesi için FPS ayarladıktan sonra, tuģuna basın.maximum 188

189 10.5 EXE - AVI Çeviricisi Kullanıcılar arģivlenmiģ dosyaları(exe format) AVI formatına çevirebilir. Kullanıcılardan Microsoft MPEG-4 codec ve DIVX MPEG-4 codec arasında seçim yapmaları istenecektir. Ġkiside birçok web sitesinden indirilebilir. Programı açmak için BaĢlat>Programlar>CMS>EXE to AVI seçin Dosya AÇ a basın ve arģivli bir dosya seçin(exe format) EXE den AVI DOSYASINA yı seçin ve çevirilmiģ AVI dosyasını kaydetmek için bir dizin yeri seçin. Çevirmek için bir kanal seçin.( Tek seferde sadece bir kanal çevirilebilir.) Microsoft ve DIVX video kodlayıcılarından birini seçin. Kaydet e basın çevirme iģlemi otomatik olarak baģlayacaktır. 189

190 Klavye Kontrol Ünitesi Klavye control Ünitesi CP1200A Kullanım Kılavuzu V2.08-o199 Bu belge temel bilgiler içermektedir ve önceden haber verilmeden değiştirilebilir. 190

191 11.1 Bağlantı Kullanıcı, klavye ve kameraları çeģitli Ģekillerde bağlayabilir. AĢağıda RS-485 üzerinden olası ana bağlantı yöntemlerini bulabilirsiniz Konfigurasyon Diagramı I Tekil Sistem Konfigurasyonu (1 Kamera, 1 DVR) DVR PTZ Port Tx+ Tx- Rx+ Rx- RS485 Rx+ RS485 Rx- Tx1 + Tx1- Tx2 + Tx2- Tx3 + Tx3- TRx+ TRx Konfigurasyon Diagramı II Çoklu Sistem Konfigurasyonu (Multi Kameralar, 1 DVR) RS485 RS485 RS485 RS485 Max 16 kamera Tx+ Tx- Tx+ Tx- Tx+ Tx- Tx+ Tx- Multi port Rx+ Rx- Rx+ Rx- Rx+ Rx- DVR 1 Tx+ Tx- Rx+ Rx- Tx1 Tx1 Tx2 Tx2 Tx3 Tx3 TRx TRx

192 Konfigurasyon Diagramı III Çoklu Sistem Konfigurasyonu (Multi Kameralar, Multi DVR lar) RS485 RS485 RS485 RS485 Max 16 kamera Tx+ Tx- Tx+ Tx- Tx+ Tx- Tx+ Tx- Multi port Rx+ Rx- Rx+ Rx- Rx+ Rx- Max 16 DVR DVR 1 Tx+ Tx- Rx+ Rx- DVR 2 Tx+ Tx- Rx+ Rx- Tx+ Tx- Tx+ Tx- Tx+ Tx- Tx+ Tx- Multi port Rx+ Rx- Rx+ Rx- Rx+ Rx- Tx1 Tx1 Tx2 Tx2 Tx3 Tx3 TRx TRx Lütfen bağlantıyı yandaki gibi yapınız: Tx - Rx ya da Rx - Tx + kutuplu. (+ + ya) ve ( eksi eksiye) 11.2 Klavye ayarları Yandaki gibi ayarları yapabilirsiniz Setup>SYSTEM>Information: System ID ve DVR ID sini tanımlayın. Kullanıcı ikiden fazla DVR bağlamak istediğinde herbir DVR farklı bir ID almalıdır. Ardından Setup>Device>Camera/PTZ: Keyboard ve CP1200A yı secin. ve, PTZ protokol ve Camera ID yi secin. 192

193 11.3 Keyboard Konfigurasyonu 11.4 Operasyon DVR / PTZ Mode Çevirimi Butonu ile System ID number a basın (Orn, ID: 001Num Pad e basın) OSD yandaki gibi gösterecektir KBD:1 ; sağ alt köģede alttaki resimde olduğu gibi klavye DVR modundadır. Kullanıcı bu Ģekilde DVR iģlevlerini klavye kontrol ünitesiyle kullanabilecektir. 193

194 DVR Kontrol Modu - DVR kontrol modunda tüm tuģlar, herbir tuģun altında yer alan metinlere gore yönetilir. DVR ın Ön tuģlarıyla aynı Ģekilde iģlevler Ģöyledir. - DISPLAY: Kanal split ekranlarını yandaki gibi değiģtirir. 1>4>9>16>1. - SEQ: Sequence iģlevini on/off yapın - SPOT: Spot monitore bağlı bir ekranın kanalını değiģtirin. - ARCHIVE: ArĢiv penceresini açın. - AUDIO/ESC: Setup window göründüğünde pencereyi kapayın. Aksi takdirde AUDIO iģlevi devreye girecektir. Shutdown sırasında yapılacak ayar değiģiklikleri kaydedilmez. (Cancel da olduğu gibi) - EMERGENCY: Emergency kayıt fonksiyonunu açar ya da kapar. - EVENT: System Log görmek için window pop up edin. - PIP: turn on/off PIP screen in case of 1 channel screen. If PIP function is on, user number key(s) + ENT key to change the PIP channel. In case of 4 or 9 channel screen, it changes the screen to a next one in the sequence. - FREEZ: O anki görüntüyü dondurun. - SETUP: Setup/Ayar penceresini açın. - PLAY/PAUSE: Oynat modunda kayıtlı veriyi oynatın durdurun. - SEARCH: Search penceresini açın, ya da play mode dan search moduna geçin. - ZOOM: O anki görüntüye zoomlayın. - JOYSTICK (REW): yandaki gibi geri sayın 2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 62X, Extreme play mode. - JOYSTICK (FF): yandaki gibi hızlı ileri alma 2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 62X, Extreme in play mode. - JOYSTICK(SETUP): Setup penceresi açılırsa yön tuģlarıyla kullanın. (yukarı/aģağı /sol/sağ) - ENT: Bir kanalı tam ekranda görün. ( ENTER butonuyla bir numara seçerek) PTZ Kontrol Modu bir kere basın ve DVR modundan çıkıp PTZ moduna geçin. numara tuģları + ENT basın (iki beep sesi duyana kadar tutun) bu Ģekilde control edilecek Camera ID ye değiģtirin. KarĢılık gelen Camera ID varsa, tam ekran kamera görüntüsü gelecektir. ġimdi PTZ kontrol yapılabilir. 255 cihazı kontrol edebilir. PSET: Preset kaydetme Number keys + PSET (iki beep sesi duyana kadar tutun) Presetten çıkma Number keys + PSET Joystick: PAN/TILT, Zoom In, Zoom Out TELE: Zoom Out WIDE: Zoom In 194

195 (Not:) Set up sonrası TuĢlardan biri çalıģmazsa: DVR ve CP iletiģim hızı co-relasyonu iyi değilse, çalıģmayabilir. Keyboard Baud rate 9.6kbps olmalıdır. Butona basarak PTZ moduna girin ve DVR moduna yeniden geçin. DVR ı yeniden baģlatın. LED Window da sürekli Tx yanıp sönerse Tx, herangi bir iģlem yapmadan sürekli yanıp sönerse yanlıģlıkla Joystick e ayarlanmıģ olabilir. - Joystick OFFSET uygun ayarlanmamıģ olabilir. - Joystick dokunun ve merkezde konumlayın. 195

196 Seri Bağlanma (POS / ATM) Seri Bağlanma (POS / ATM) Kullanım kılavuzu V2.08-o199 Bu belge temel bilgiler içermektedir 196 ve önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

197 12.1 Usage of Serial-In Function POS/ATM/Cash Register bağlayarak monitor ekranında tüm geçiģleri record/search/display yapabilirsiniz. Kullanıcı kaydetmek ya da izlemek istediği datayı istediği gibi seçebilir Bağlantı Yöntemi Bu modelde bir adet ATM/POS kanalı bulunmaktadır. Opsiyonel olarak bu kanal sayısı 4 adete çıkabilir. RS232 portunu (Serial-in uygulamasının) DVR ın USB yuvasına USB den RS-232 ye dönüģtürücü kablosunu kullanarak 4 adet serial-in cihazına bağlayabilirsiniz. Uygun dönüģtürücü kabloları aģağıdaki gibidir. - dönüģtürücü FTDI çipseti - Prolifik PL2303 / PL2303X / PL2303HX dönüģtürücü içeren çipsetleri - Winchiphead dönüģtürücü içeren çipseti DönüĢtürücü kullanırken, once DVR ın USB yuvasını bağlayınız. Ardından yeniden baģlatarak DVR ın USB dönüģtürücüyü tanımasını sağlayın., Çoklu DönüĢtürücü kullanırken, port en kısa dönüģtürücü line olarak Number 1 ı tanıyacaktır. Tekli ve çoklu DönüĢtürücü kullanırken, tekli DönüĢtürücü Port Number 1 olarak tanınır. NOT: Sadece 1 adet Serial in uygulaması bağlayabilirsiniz. NOT: Only English Alphabetical Characters supports 12.3 Connection Diagram USB Kullanımı: DönüĢtürücü kullanarak RS-232 portunu USB ye bağlama 12.4 Link Link Ayarları Setup>Link> tıklayın, aģağıdaki gibi gösterilir. 197

198 Not: Yukarıdaki menu sadece Seri bağlama özelliği olan DVR da mevcuttur. Serial In tıklayarak aģağıdaki ekranı açın. Serial In butonuna tıklayarak POS/ATM portlarını açın. Link Camera ya tıklayarak göterilecek/kayıt yapılacak portu atayın. Seri olaylar gerçekleģtiğinde alarm çıkıģını devreye almak için Link Alarm Out seçin. Seri olaylar gerçekleģtiğinde, Link Notification kutusunda adres ya da IP/Domain isimi oluģturun. NOT: adres ya da IP/Domain konfigurasyon ayarlanabilir. Setup>Network>Notification Yukarıdaki gibi baģka bir POS/ATM portu girin. OK tıklayarak konfigurasyonu kaydedin. Schedule/Program Record>Schedule> tıklayın. AĢağıdaki ekran görünecektir. 198

199 AlarmIn kutucuğunu iģaretleyin. Time/Date tıklayarak ATM/POS iģlevini etkinleģtirin. Tablonun sağ üst köģesine tıklayarak tüm zaman dilimini seçmek mümkündür. OK tıklayarak programları kaydedebilirsiniz Ayarlar ( ) System>Devices>Serial-In tıklayın. AĢağıdaki ekran görünecektir: (Note) Bu [Serial In] bölümü baģka opsiyon göstermeyecektir Title Title tıklayarak sanal klavyeyi açınız. BaĢlık girip yandaki ikona ( ) tıklayarak kaydediniz Port Ayarları ( ) Port Setting butonuna basarak port ayarını yapın. Default/otomatik değerleri: Baud oranı 2400 bps, Data Bit 5 bit, Stop Bit 1 bit, Parity None. 199

200 Ayarlar tamamlandığında enter ( ) basarak kaydedin OSD Display OSD birimleri, seri bağlanmıģ porttan rs232 portuna gelen bilgileri OSD ekranında göstermeye karar vermek içindir. Yandaki gibi 4 menüsü vardır: - None: OSD ekranında hiçbir Ģey gösterilmez. - Live: Seri bağlanmıģ porttan gelen bilgileri canlı olarak OSD ekranında gösterir. - Playback: Replay esnasında kaydedilmiģ bilgiyi OSD ekranında gösterir. - Both: Live ve Playback modlarında tüm bilgileri gösterir Pattern Ayarları Kullanıcı seri cihazın adını seçebilir: ( ) Title klavye butonuna tıklayınız. Use Numaralar 1-4 kontrol edilir (Serial-In sayfasında), serial In cihazından data alır. Auto birimini kontrol ederek gereksiz tüm verileri yakalayın: Otomatik yakalanmıģ verilerin içinde analiz edin ve Pattern Setting/Ayarlarına gidin. - Auto item control edilmediği sürece, Start Pattern ve End Pattern ayarlamasını yapın. - Discard Pattern, Line Delimiter ve MCPL bağımsız kullanılır, Auto moduyla iliģkili değildir. Auto box( ) simgesini off konumunda iģaretledikten sonra Pattern a tıklayarak seri verileri giriģ ve analiz mümkündür. 200

201 Pattern açıklamaları: - Start Pattern : Yeni tasarlanmıģ data alındığında yeni datanın baģladığını gösterir. End Pattern : Yeni tasarlanmıģ datanın bittiğini gösterir. - D i s c a r d P a t t e r n : G ö s t e r m e k i s t e m e d i ğ i n i z a t ı k v e r i l e r i e k r a n d a t u t m a z. Atık veri ya da karakterlerin gösterilmemesini sağlar. Toplamda 64 atık pattern tasarlanabilir. Örnek: - Line Delimiter : line lar arasında sınırlayıcı karakter giriģi yapar. - MCPL(Minimum Character Per Line) : Satır baģına min. karakter sayısı Ilk bağlantıda, veri aģağıdaki gibi gösterilir. Line Delimiter a belli bir koģul girin. MCPL de min. karakter sayısını belirleyin. 201

202 Atık pattern verisi giriģini yapın. Göstermek istediğiniz veriyi seçin ve Start Pattern a yı girin. Auto box off kutucuğunu seçerek DVR ın Start ve End patternlar arasındaki veriyi fark etmesini sağlayın. Son olarak tekrar test edin ve atık veriyi kaldırmak için veriyi ayarlayın Search/Arama Event/Olay arama iģlevini kullanma. Search>Event Search menusune tıklayın ( ). AĢağıdaki ekran gösterilir: 202

203 . Serial In de ayarlanmıģ kayıtlı verileri araģtırabilirsiniz. Karakterleri seçmenizi sağlayan klavye tuģu sadece Serial In kutucuğu yandaki gibi iģaretliyken aktif haldedir. 203

204 CMS Web Client CMS Web Kullanıcısı Kullanım Kılavuzu V2.08-o199 Bu belge temel bilgiler içermektedir ve önceden haber verilmeden değiştirilebilir. 204

205 13.1 Ayarlar ve GiriĢ MS Explorer web browser, bu programın kurulumu ve kullanımı için gereklidir. Browser açın ve DVR IP adresini girin. ilk bağlant için ActiveX kurulumu gereklidir. Temelde Explorer otomatik ActiveX kurulumunu sınırlamaktadır. Ekranda yukarıda görünen iletiye tıklayın, ardından menu kutucuğu görünür. Install ActiveX Control tıklayın ve yüklemeye baģlayın. Installation box/yükleme ekranı görünür, Install tıklayın. Yükleme tamamlanınca, Login panel görünür. User ID ve Ģifresini girin ve tıklayın. (Note) Network bağlantısından once HDD nin yüklendiğinden emin olun. Aksi takdirde DVR Network üzerinde bağlanmayacaktır Live Display. Login den sonra, aģağıdaki ekran görünür. 205

206 Ekranda Ģu özellikler vardır: 1. O anki live video yu gösterin. 2. Display modu ayarlarını girin. - Playback : Search/Arama modunu transfer eder. - Freeze : O anki görüntüyü durdurur. - Resume : DurdurulmuĢ görüntüyü yeniden baģlatır. - Quit : programı bitir ve browser kapayın. 3. PTZ kontrol öncelikle DVR ve Kamera ayarlarını tamamlama - Pan/Tilt yön butonu. - Zoom In / Zoom Out kontrol butonu. - Focus Near (Yakına Odaklama)/ Focus Far kontrol butonu. 4. Görüntü bölme modunu gösterin. Kullanıcı 1,4,9,16 kareye bölünmüģ ekran seçebilir. Text gizleme ve gösterme için kutucukları kontrol edin. 5. Kanal seçme Butonu - O anki görüntünün kamera numarasını kontrol edebilirsiniz Playback Ekranı [Playback] i tıklayın, yandaki ekran görünecektir. 206

207 Ekranda Ģu özellikler vardır: 1. AranmıĢ playback video gösterilir. 2. Live modunu transfer etme 3. Arama için Date/Time ayarlarını grime - Takvime bir tarih girin, kaydedilmiģ data Time bar çubuğunda görünür. - Start Time : BaĢlama saatini ayarlayın. - Kamera : 1 den 16 ya kameralardan birini seçin. 4. Playback için Oynatma iģlevleri. Hızlı Geri Oynatma Hızlı Ġleri Oynatma Oynat Durdur I Ġlk imaja git. I Son imaja git. I Bir Önceki imaja git. I Bir sonraki imaja git. 5. Görüntü Bölme modunu seçin. Kullanıcı 1,4,9,16 bölünmüģ ekranı seçebilir. 6. KaydedilmiĢ veriyi Time Bar da gösterin. 207

208 Mobile CMS Mobil CMS Kullanım Kılavuzu V2.08-o

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş Bu belge, Windows ortamında bir USB aygıt sunucusu gibi kullanılan Çok işlevli USB Ağ Sunucusunu kurmak ve yapılandırmak için gerekli olan

Detaylı

Hızlı Kullanım Kılavuzu

Hızlı Kullanım Kılavuzu GDR-1100E Serisi 4/8/16 Kanal H.264 DVR Hızlı Kullanım Kılavuzu Her hakkı saklıdır. 1. Sabit Disk Kurulumu Uyarı: 1. Bir adet SATA disk destekler. Lütfen üretici firmanın uyumluluk listesinde bulunan

Detaylı

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş Bu belge, Windows ortamında bir USB aygıt sunucusu gibi kullanılan Çok işlevli USB Ağ Sunucusunu kurmak ve yapılandırmak için gerekli olan

Detaylı

Hızlı Kullanım Kılavuzu

Hızlı Kullanım Kılavuzu GDR-1100S Serisi 4/8 Kanal H.264 DVR Hızlı Kullanım Kılavuzu Her hakkı saklıdır. 4/8 Kanal DVR Hızlı Kullanım Kılavuzu 1. Sabit Disk Kurulumu Uyarı: 1. Bir adet SATA disk destekler. Lütfen üretici firmanın

Detaylı

Smartnet PRO-W Kullanım Kılavuzu

Smartnet PRO-W Kullanım Kılavuzu Sayfa 1 / 22 Kutu Đçeriği 1-) Smartnet PRO-W Kablosuz Adsl2+ 1Port Modem 2-) Güç adaptörü 3-) Sesli görüntülü interaktif kurulum CD si 4-) Türkçe Kulanım kitapçığı ve Garanti Belgesi 5-) Ayırıcı Splitter.

Detaylı

www.airties.com 7/24 destek hattı 444 0 239 Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti Üç yıl garanti YM.WR.5341.UM.TR.D01REV07062011

www.airties.com 7/24 destek hattı 444 0 239 Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti Üç yıl garanti YM.WR.5341.UM.TR.D01REV07062011 www.airties.com Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti 7/24 destek hattı 444 0 239 7/24 destek hattı 444 0 239 Üç yıl garanti YM.WR.5341.UM.TR.D01REV07062011 Kablosuz yaşam Hızlı kurulum kılavuzu Kablosuz

Detaylı

TVR 12 Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TVR 12 Hızlı Başlangıç Kılavuzu TVR 12 Hızlı Başlangıç Kılavuzu Şekil 1: Arka panel bağlantıları 1. En fazla 16 analog kamera için loop through özelliği (DVD modeline göre). 2. RS-232 cihazına bağlayın. 3. Dört alarm girişine kadar bağlayın.

Detaylı

Hızlı Kullanım Kılavuzu

Hızlı Kullanım Kılavuzu GNR-2100S Serisi 4/8/16 Kanal H.264 NVR Hızlı Kullanım Kılavuzu Her hakkı saklıdır. 1. Sabit Disk Kurulumu Uyarı: 1. Bir adet SATA disk destekler. Lütfen üretici firmanın uyumluluk listesinde bulunan

Detaylı

TTEC Standalone DVR Kolay Kurulum Dokümanı. Kurulum Adımları

TTEC Standalone DVR Kolay Kurulum Dokümanı. Kurulum Adımları TTEC Standalone DVR Kolay Kurulum Dokümanı Bu dokümanda TTEC Standalone DVR cihazının kurulum adımları ile ilgili açıklamaları bulabilirsiniz. Öncelikle cihaz ile ilgili bilinmesi gereken varsayılan bilgiler

Detaylı

Đçindekiler. Paket Đçeriği

Đçindekiler. Paket Đçeriği SCSI Serisi Net DVR Kullanım Kılavuzu V2.1 Đçindekiler 1. HDD Kurulumu... 3 2. DVR Bağlantısı... 4 3. DVR ın Açılması... 6 4. DVR a Giriş... 6 5. Tarih Saat Ayarı... 7 6. IP Adres Ayarı... 7 7. HDDFormatlama...

Detaylı

WR-1/WR-R10 Kablosuz Uzaktan Kumandalar için Donanım Yazılımını Güncelleme

WR-1/WR-R10 Kablosuz Uzaktan Kumandalar için Donanım Yazılımını Güncelleme WR-1/WR-R10 Kablosuz Uzaktan Kumandalar için Donanım Yazılımını Güncelleme Bir Nikon ürünü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kılavuz WR-1 ve WR-R10 kablosuz uzaktan kumandalar için donanım yazılımının

Detaylı

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış Özelliklere Genel Bakış Giriş 7-inç TFT LCD Görüntü çözünürlüğü: 480(En) x 234(Boy) Görüntü modu: 4:3 ve 16:9 Desteklenen dosya biçimleri: JPEG & Hareketli-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.)

Detaylı

Hızlı Kullanım Kılavuzu

Hızlı Kullanım Kılavuzu GNR-2200E Serisi 16/24/32 Kanal H.264 NVR Hızlı Kullanım Kılavuzu Her hakkı saklıdır. 16/24/32 Kanal NVR Hızlı Kullanım Kılavuzu 1. Sabit Disk & DVD Yazıcı Kurulumu 1.1 Sabit Disk Kurulumu Uyarı: 1. İki

Detaylı

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ]

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ] 1. Kurulum Tam ekranda iken MENU tuşuna basın ve menüye girin. [ / ] tuşlarına basarak Kurulum, Kanal Düzenleme, Sistem Ayarları ve Medya Merkezi menülerine geçiş yapabilirsiniz. Kurulum menüsü altından

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

N300 WiFi Yönlendirici (N300R)

N300 WiFi Yönlendirici (N300R) Easy, Reliable & Secure Kurulum Kılavuzu N300 WiFi Yönlendirici (N300R) Ticari markalar Marka ve ürün adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Bilgiler, herhangi

Detaylı

Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI!

Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI! Fisheye IP Kamera Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kurulum kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler önceden

Detaylı

N150 WiFi Yönlendirici (N150R)

N150 WiFi Yönlendirici (N150R) Easy, Reliable & Secure Kurulum Kılavuzu N150 WiFi Yönlendirici (N150R) Ticari markalar Marka ve ürün adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Bilgiler, herhangi

Detaylı

GDR-1800D Serisi. 16/24/32 Kanal H.264 DVR Hızlı Kullanım Kılavuzu. Her hakkı saklıdır.

GDR-1800D Serisi. 16/24/32 Kanal H.264 DVR Hızlı Kullanım Kılavuzu. Her hakkı saklıdır. GDR-1800D Serisi 16/24/32 Kanal H.264 DVR Hızlı Kullanım Kılavuzu Her hakkı saklıdır. 1. Sabit Disk & DVD Yazıcı Kurulumu 1.1 Sabit Disk Kurulumu Uyarı: 1. Bu seri sekiz adet SATA disk destekler. Lütfen

Detaylı

SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı

SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı Kurulum 1. SQL Uyarı.zip dosyası açılır. 2. SQL Uyarı.exe programı çalıştırılır. 3. Üstteki ekran açılır ok. Butonuna basılır. 4. Ayarlar ekranı seçilir. 4.1 Server

Detaylı

ecyber Kullanıcı Kılavuzu 1 / 1 1. ecyber hakkında... 1 2. Sistem gereksinimleri:... 2 Donanım:... 2 Yazılım:... 2 3. Kullanım Rehberi...

ecyber Kullanıcı Kılavuzu 1 / 1 1. ecyber hakkında... 1 2. Sistem gereksinimleri:... 2 Donanım:... 2 Yazılım:... 2 3. Kullanım Rehberi... ecyber Kullanıcı Kılavuzu 1 / 1 1. ecyber hakkında... 1 2. Sistem gereksinimleri:... 2 Donanım:... 2 Yazılım:... 2 3. Kullanım Rehberi... 3 İndirme... 3 Sunucu yazılım kurulumu... 3 Kurulum sayfası çıkacaktır...

Detaylı

TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu Şekil 1: Arka panel bağlantıları 1. (Modele bağlı olarak) sekize kadar IP kameraya bağlanmak için yerleşik portlar. 2. Dört taneye kadar alarm girişi ve bir alarm

Detaylı

Connection Manager Kullanım Kılavuzu

Connection Manager Kullanım Kılavuzu Connection Manager Kullanım Kılavuzu Baskı 1.0 2 İçindekiler Bağlantı yöneticisi uygulaması hakkında 3 Başlarken 3 Bağlantı yöneticisi uygulamasını açma 3 Geçerli bağlantı durumunu görüntüleme 3 Uygulama

Detaylı

Ürün Kutusu. Kargoyla teslim edilen ürün kutusu. Ürün kutusundaki temel bileşenler

Ürün Kutusu. Kargoyla teslim edilen ürün kutusu. Ürün kutusundaki temel bileşenler Kurulum Sunumu Ürün Kutusu Kargoyla teslim edilen ürün kutusu Ürün kutusundaki temel bileşenler Not: Kutu içerisindeki tüm bileşenlerin eksiksiz teslim edildiğinden emin olunmalıdır. Ürün Kutusundaki Bileşenler

Detaylı

www.airties.com 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti Üç yıl garanti YM.WR.5452.UM.TR.

www.airties.com 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti Üç yıl garanti YM.WR.5452.UM.TR. www.airties.com Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 Üç yıl garanti YM.WR.5452.UM.TR.D00REV01102010 Kablosuz yaşam Hızlı kurulum kılavuzu

Detaylı

TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI

TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI 1 Başlarken Satın almış olduğunuz TL-WPS510U nun kullanım diagramı aşağıdaki gibidir. Cihazınızı bir ağ yazıcısı değilse veya kablolu ağ yazıcınızı kablosuz olarak

Detaylı

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Kurulum Kılavuzu

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Kurulum Kılavuzu EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Kurulum Kılavuzu 09-2012 / v2.0 0 Başlarken Bu Access Point i kullanmaya başlamadan önce lütfen paket içeriğini kontrol ediniz. Eğer eksik parça var ise satın aldığınız

Detaylı

TruVision DVR 44HD Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TruVision DVR 44HD Hızlı Başlangıç Kılavuzu TruVision DVR 44HD Hızlı Başlangıç Kılavuzu Şekil 1: Arka panel bağlantıları 1. Tek ses girişini RCA konnektöre bağlayın. 2. Ses çıkışı için hoparlörler bağlayın 3. Hat girişi 4. Bir CCTV monitör (BNC

Detaylı

Edimax Gemini Ev Wi-Fi Dolaşım Güncelleme Kiti RE11 Hızlı Kurulum Kılavuzu

Edimax Gemini Ev Wi-Fi Dolaşım Güncelleme Kiti RE11 Hızlı Kurulum Kılavuzu Edimax Gemini Ev Wi-Fi Dolaşım Güncelleme Kiti RE11 Hızlı Kurulum Kılavuzu 06-2016 / v1.0 I. Ü rün Bilgileri I-1. Paket İçeriği - RE11S x 2 - Çok Dilli Hızlı Kurulum Kılavuzu (HKR) ve Kullanım Kılavuzu

Detaylı

TVR 12HD Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TVR 12HD Hızlı Başlangıç Kılavuzu TVR 12HD Hızlı Başlangıç Kılavuzu Şekil 1: Arka panel bağlantıları 1. RS-232 cihazına bağlayın. 2. Dört alarm girişine kadar bağlayın. 3. Bir alarm çıkışını bağlayın. 4. Dört ses girişini RCA konnektöre

Detaylı

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu Xerox WorkCentre M118/M118i Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu 701P42720 Bu kılavuz aşağıdakilerle ilgili yordamlar sağlar: Ekranlarda Gezinme sayfa 2 DHCP Kullanarak Ağ Ayarları sayfa 2 Statik IP Adresi

Detaylı

MODELLER D8210, D8220, D8520

MODELLER D8210, D8220, D8520 IR Dome IP Kamera Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER D8210, D8220, D8520 UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kurulum kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler

Detaylı

X-107 KULLANMA KILAVUZU

X-107 KULLANMA KILAVUZU X-107 KULLANMA KILAVUZU Ekran ölçüsü 7inç Çözünürlülük 480 X ( RGB) X 234 Parlaklık 350cd/m2 Kontrast 300 : 1 Görüntü açısı ( L/R / T / B) : 60/ 60/40/60 Güç kaynağı 8~17V ( tipik DV 12V) Güç sarfiyatı

Detaylı

TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu P/N 1072767B-TR REV 1.0 ISS 16OCT14 Telif Hakkı 2014 United Technologies Corporation. Interlogix, United Technologies Corporation un bir birimi olan UTC Building

Detaylı

Laboratuvar Çalışması 3.6.4 Konak Bilgisayarları Bağlama ve Yapılandırma

Laboratuvar Çalışması 3.6.4 Konak Bilgisayarları Bağlama ve Yapılandırma Laboratuvar Çalışması 3.6.4 Konak Bilgisayarları Bağlama ve Yapılandırma Hedefler Bir düz kablo kullanarak PC yi bir yönlendiriciye bağlama. PC yi uygun bir IP adresiyle yapılandırma. PC yi bir NetBIOS

Detaylı

Horoz Programlanabilir Zaman Rölesi

Horoz Programlanabilir Zaman Rölesi Horoz lanabilir Zaman Rölesi 1 Giriş: Horoz programlanabilir zaman rölesi android işletim sistemine sahip mobil cihazlar ile bluetooth üzerinden programlanabilen bir zaman rölesidir. Röle üzerinde 1 adet

Detaylı

EVERTECH. EV-CSC200 Speed Dome Kontrol Ünitesi. Kolay Kurulum ve Kullanım Klavuzu

EVERTECH. EV-CSC200 Speed Dome Kontrol Ünitesi. Kolay Kurulum ve Kullanım Klavuzu EVERTECH EV-CSC200 Speed Dome Kontrol Ünitesi Kolay Kurulum ve Kullanım Klavuzu Uyarılar ve Ana Fonksiyonlar Güç Kaynağı DC12V güç kaynağı kullanılabilir.cihazı bağlamadan önce şehir elektrik şebekenizin

Detaylı

Doküman ID: Synology_QIG_DS411j_

Doküman ID: Synology_QIG_DS411j_ Doküman ID: Synology_QIG_DS411j_20100518 GÜVENLİK TALİMATLARI Lütfen kullanım öncesinde bu güvenlik talimatlarını dikkatle okuyun ve ilerde başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın. Doğrudan güneş ışığından

Detaylı

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Hızlı Yükleme Kılavuzu Doküman ID: Synology_QIG_2BayCL_20090901 GÜVENLiİK TALiİMATLARI Lütfen kullanım öncesinde bu güvenlik talimatlarını dikkatle okuyun ve ilerde başvurmak

Detaylı

Ağ Projektörü Çalıştırma Kılavuzu

Ağ Projektörü Çalıştırma Kılavuzu Ağ Projektörü Çalıştırma Kılavuzu İçindekiler Hazırlık...3 Projektörü bilgisayarınıza bağlama...3 Kablolu bağlantı... 3 Projektörün uzaktan bir web tarayıcısı vasıtasıyla kontrol edilmesi...5 Desteklenen

Detaylı

GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU

GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU Lütfen çalıştırmadan önce talimatları dikkatle okuyunuz ve ileride başvuru kaynağı olarak bu talimatları saklayınız. 1. GENEL BAKIŞ 1.1 Ambalajın İçindekiler

Detaylı

www.oncuguvenlik.com.tr

www.oncuguvenlik.com.tr NETWORK YAPISINA SAHİP CCTV ÜRÜNLERİNE IP ADRESİ ATAMA KILAVUZU 1- DUNLOP IP KAMERALARA IP ADRESİ VERME AYARLARI. 2- TD-2000 VE EDVR-3000 SERİSİ DVR CİHAZLARINA IP ADRESİ VERME AYARLARI. 3- DUNLOP DVR

Detaylı

Nikon 1 Değiştirilebilir Objektifli Gelişmiş Fotoğraf Makineleri, 1 NIKKOR Objektifleri ve Nikon 1 Aksesuarlarının Donanım Yazılımlarını Güncelleme

Nikon 1 Değiştirilebilir Objektifli Gelişmiş Fotoğraf Makineleri, 1 NIKKOR Objektifleri ve Nikon 1 Aksesuarlarının Donanım Yazılımlarını Güncelleme Nikon 1 Değiştirilebilir Objektifli Gelişmiş Fotoğraf Makineleri, 1 NIKKOR Objektifleri ve Nikon 1 Aksesuarlarının Donanım Yazılımlarını Güncelleme Bir Nikon ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu

Detaylı

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Hızlı Yükleme Kılavuzu

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Hızlı Yükleme Kılavuzu Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Hızlı Yükleme Kılavuzu GÜVENLİK TALİMATLARI Lütfen kullanım öncesinde bu güvenlik talimatlarını dikkatle okuyun ve ilerde başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

Detaylı

Ana Menü. Ana Menü (Main Page) İçerisindekiler;

Ana Menü. Ana Menü (Main Page) İçerisindekiler; Ana Menü Ana Menü (Main Page) İçerisindekiler; 1- Genel 2 - Disk Yönetimi 1-1) Sistem Zamanı 3 - Kayıt Oynatma 1-2) Zaman Senkronizasyon 4 - Kayıt Modu 1-3) Tarih Formatı 4-1) Sürekli Kayıt 1-4) Dil 4-2)

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Kurulum Öncesi Uyarılar Network Kameradan duman çıkıyor ya da anormal bir koku geliyorsa derhal kamerayı kapatın. Network Kamerayı sudan uzak tutun. Network Kamera ıslanırsa hemen kapatın. Böyle bir durumda

Detaylı

HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU

HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU MERKEZ SERVİS: 0216 435 70 48 www.merihvideo.com.tr DİKKAT EDİNİZ Bu talimatları okuyun ve saklayın.. Cihazı sudan ve ısıdan uzak yerde kullanın. Cihazı sadece kuru bir

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma sıcaklığı için kullanım kılavuzuna başvurun.

Detaylı

SpamTitan CD'den kurulum

SpamTitan CD'den kurulum SpamTitan CD'den kurulum Hazırlık 1. Sadece Mail Güvenlik Duvarı olarak kullanacağınız uygun bir sunucu seçin. Tavsiye edilen özellikler: o Pentium 4 işlemci, 1024MB RAM Bellek, 80GB sabit disk, 1 Ethernet

Detaylı

Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8)

Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8) Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8) Web Hizmetleri protokolü, Windows Vista (SP2 veya üstü), Windows 7 ve Windows 8 kullanıcılarının,

Detaylı

Bu ürün WinXP, 2000, ME, Win98 de çalıştırılmak için tasarlanmıştır. Her işletim sistemi için yükleme yordamı yaklaşık olarak aynıdır.

Bu ürün WinXP, 2000, ME, Win98 de çalıştırılmak için tasarlanmıştır. Her işletim sistemi için yükleme yordamı yaklaşık olarak aynıdır. 78 Türkçe Hızlı Yükleme Kılavuzu Bu yükleme kılavuzu GW-7100U ve yazılımının yüklenmesinde size yol gösterecektir. Kablosuz ağ bağlantınızı kurmak için, aşağıdaki işlemleri sırayla uygulayın. 1. Yükleme

Detaylı

UltraView IP XP3 Gündüz/Gece Sabit Kamera Hızlı Başlangıç Kılavuzu

UltraView IP XP3 Gündüz/Gece Sabit Kamera Hızlı Başlangıç Kılavuzu UltraView IP XP3 Gündüz/Gece Sabit Kamera Hızlı Başlangıç Kılavuzu P/N 1070300-TR REV B ISS 17NOV10 Telif Hakkı 2010 UTC Fire & Security. Tüm hakları saklıdır. Ticari markalar ve patentler UltraView adı

Detaylı

Dijital SLR Kamera Donanım Yazılımını Güncelleme

Dijital SLR Kamera Donanım Yazılımını Güncelleme Dijital SLR Kamera Donanım Yazılımını Güncelleme Bir Nikon ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Elinizdeki kılavuz, kameranın donanım yazılımını nasıl güncelleyebileceğinizi açıklar. Güncellemeyi başarıyla

Detaylı

Quick Installation Guide. Central Management Software

Quick Installation Guide. Central Management Software Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Central Management Software Ambalajın İçindekileri Kontrol Edin Yazılım CD

Detaylı

Hızlı Başlangıç. NETGEAR Trek N300 Travel Router and Range Extender. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hızlı Başlangıç. NETGEAR Trek N300 Travel Router and Range Extender. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hızlı Başlangıç NETGEAR Trek N300 Travel Router and Range Extender Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Başlarken NETGEAR Trek N300 Travel Router and Range Extender PR2000

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Video Kayıt Cihazından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Video Kayıt

Detaylı

AÇIKHAVA IR AĞ KAMERASI Serisi

AÇIKHAVA IR AĞ KAMERASI Serisi AÇIKHAVA IR AĞ KAMERASI Serisi KURULUM KILAVUZU Lütfen çalıştırmadan önce talimatları dikkatle okuyunuz ve ileride başvuru kaynağı olarak bu talimatları saklayınız. 1. GENEL BAKIŞ 1.1 Ambalajın İçindekiler

Detaylı

Hızlı Kurulum Kılavuzu

Hızlı Kurulum Kılavuzu Hızlı Kurulum Kılavuzu SG-1400 ADSL2+ Router Rev:1.0.0 710903642 1. Modem i bağlama Aygıtı kurmadan önce, lütfen mevcut İnternet Servis Sağlayıcınız aracılığıyla geniş bantlı hizmetinizin sağlandığından

Detaylı

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU Prestigio GeoVision 150 Kontrollerin yerleşimi 1. Açma/kapama düğmesi 2. SD Kart Yuvası 3. Dokunma Paneli 4. Menü Butonu 5. Işıklı Gösterge (Şarj olurken kırmızı

Detaylı

idealab Kullanım Bilgileri

idealab Kullanım Bilgileri idealab Kullanım Bilgileri Hızlı Başlangıç 1. idea kontrol kartını bilgisayara bağlayın. 2. Kartın gücünü açıp Bağlan tuşuna tıklayarak Modüller Ekranı na geçin. 3. Modüller Ekranı nda kart üzerindeki

Detaylı

MODELLER B8220, B8520

MODELLER B8220, B8520 IR Bullet IP Kamera Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER B8220, B8520 UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kurulum kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler önceden

Detaylı

SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU. Telif Hakkı Uyarısı. >>> Otomasyon Ürünleri www.argenom.com

SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU. Telif Hakkı Uyarısı. >>> Otomasyon Ürünleri www.argenom.com SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU Telif Hakkı Uyarısı Bu doküman Argenom Elektronik tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. SERNET tescilli bir Argenom Elektronik markasıdır.

Detaylı

1. Başlarken. 1.1 Güvenlik Önlemleri. 1.2 Sistem Gereksinimleri. 1.3 Paket İçeriği

1. Başlarken. 1.1 Güvenlik Önlemleri. 1.2 Sistem Gereksinimleri. 1.3 Paket İçeriği 1. Başlarken 1.1 Güvenlik Önlemleri Prestigio Data Racer I ın kullanımından önce lütfen tüm güvenlik önlemlerini inceleyin. Cihazı doğru şekilde çalıştırmak için bu kitapçıkta belirtilen tüm prosedürleri

Detaylı

ENERJİ TAKİP YAZILIMI. elektrometre, elektropan ın tescilli markasıdır.

ENERJİ TAKİP YAZILIMI. elektrometre, elektropan ın tescilli markasıdır. ENERJİ TAKİP YAZILIMI elektrometre, elektropan ın tescilli markasıdır. Giriş Değerli Müşterimiz, Yazılımınızı verimli bir şekilde kullanmak için bu kılavuzun tamamını dikkatle okumanızı ve bir başvuru

Detaylı

AIRTIES MESH NETWORK KURULUMU:

AIRTIES MESH NETWORK KURULUMU: AIRTIES MESH NETWORK KURULUMU: Eğer AirTies RT-210 veya birden fazla AP-300 e sahipsiniz yeni AP- 300 ünüzü Tekrarlayıcı modunda kullanarak AirTies Mesh Networks oluşturur ve kablosuz kapsama alanınızı

Detaylı

A. İşlem Kontrol Paneli

A. İşlem Kontrol Paneli A. İşlem Kontrol Paneli EN TR Timer Zamanlayıcı Memory/Screen lock (unlock) Hafıza/Ekran kilidi (kilit açma) Downward movement Aşağı hareket Upward movement Yukarı hareket Memory 1/2/3 Hafıza 1/2/3 Display

Detaylı

WeldEYE. Kurulum Kılavuzu. İçindekiler

WeldEYE. Kurulum Kılavuzu. İçindekiler WeldEYE Kurulum Kılavuzu İçindekiler Giriş... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Kurulum... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Sistem/Ortam gerekleri... 3 Yazılımın kurulması... 3 Kamera sürücüsünün kurulumu...

Detaylı

WR-1/WR-R10 Kablosuz Uzaktan Kumandalar için Donanım Yazılımını Güncelleme

WR-1/WR-R10 Kablosuz Uzaktan Kumandalar için Donanım Yazılımını Güncelleme WR-1/WR-R10 Kablosuz Uzaktan Kumandalar için Donanım Yazılımını Güncelleme Bir Nikon ürünü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kılavuz WR-1 ve WR-R10 kablosuz uzaktan kumandalar için donanım yazılımının

Detaylı

CAP1300 Hızlı Kurulum Kılavuzu

CAP1300 Hızlı Kurulum Kılavuzu CAP1300 Hızlı Kurulum Kılavuzu 09-2017 / v1.0 İÇİNDEKİLER I Ü rün Bilgileri... 3 I-1 Paket İçeriği... 3 I-2 Sistem Gereksinimleri... 4 I-3 Donanım Genel Özeti... 4 I-4 LED Durumu... 4 I-5 Sıfırlama...

Detaylı

İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5

İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5 İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5 4.1 GÜÇ KABLOSUNU BAĞLAMA 5 4.2 MONITÖRÜ BAĞLAMA 5 4.3 YAZICI VEYA TARAYICIYI BAĞLAMA 5 4.4 AĞA BAĞLANMA 5

Detaylı

HDD Password Tool. Kullanıcı Elkitabı. Türkçe

HDD Password Tool. Kullanıcı Elkitabı. Türkçe HDD Password Tool Kullanıcı Elkitabı Türkçe 1 İçindekiler Bölüm 1: Giriş... 3 Ticâri markalar... 4 Bölüm 2: Gereken İşletim Sistemi... 5 - HDD Password Tool for Windows... 5 - HDD Password Tool for Mac...

Detaylı

HIZLI KULLANMA KLAVUZU

HIZLI KULLANMA KLAVUZU HIZLI KULLANMA KLAVUZU 7, 10 MODELLER : HOMEPRO vivimat PRO3 HOMEPRO vivimat COMFORT HOMEPRO vivimat PRIME HOMEPRO vivimat LITE SİSTEME GİRİŞ / LOGIN Ev içerisinden kullanmak için (LAN) iç IP kutusuna

Detaylı

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır:

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır: E L K I TA B I N I - 7 0 7 5 0 2 1 P A K E T I N I Ç I N D E K I L E R 4 T E K N I K Ö Z E L L I K L E R 4 U Y G U L A M A Y E L P A Z E S I 4 D O N A N I M K U R U L U M U 5 Y Ö N L E N D I R I C I YA

Detaylı

Archive Player Divar Series. Kullanım kılavuzu

Archive Player Divar Series. Kullanım kılavuzu Archive Player Divar Series tr Kullanım kılavuzu Archive Player İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Giriş 4 2 Çalışma 5 2.1 Programın başlatılması 5 2.2 Ana pencere tanıtımı 6 2.3 Açma düğmesi 6 2.4 Kamera

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Ağ Kamerasını sudan uzak tutun. Ağ Kamerası ıslanırsa, kamerayı

Detaylı

BQ101 GSM Access Kontrol Ünitesi Windows Programı. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.1 16.11.2015 BQTEK

BQ101 GSM Access Kontrol Ünitesi Windows Programı. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.1 16.11.2015 BQTEK BQ101 GSM Access Kontrol Ünitesi Windows Programı Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.1 16.11.2015 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Genel Bilgi... 3 2. Program Ayarlarının ve Cihaz Bağlantısının

Detaylı

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz.

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz. Manual MESH Ayarları Değerli Müşterimiz, Kapsama alanını arttırmak için cihazınız ile tekrarlayıcı modunda çalışan bir ya da daha fazla AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) cihazından oluşan

Detaylı

SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU. Telif Hakkı Uyarısı. >>> Otomasyon Ürünleri www.argenom.com

SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU. Telif Hakkı Uyarısı. >>> Otomasyon Ürünleri www.argenom.com SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU Telif Hakkı Uyarısı Bu doküman Argenom Elektronik tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. SERNET tescilli bir Argenom Elektronik markasıdır.

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Kurulum Öncesi Uyarılar Network Kameradan duman çıkıyor ya da anormal bir koku geliyorsa derhal kamerayı kapatın. Network Kamerayı sudan uzak tutun. Network Kamera ıslanırsa hemen kapatın. Böyle bir durumda

Detaylı

ART S602W Standalone Kart Okuyucu

ART S602W Standalone Kart Okuyucu ART S602W Standalone Kart Okuyucu ART S602W Standalone kart okuyucuya ait genel bilgiler, montaj, kablolama, programlama bilgileri ve teknik özellikleri hakkında detaylı açıklama. www.artelektronik.com

Detaylı

1. Bilgisayarınızda kullandığınız Web tarayıcı programını (Internet Explorer, Mozilla Firefox vb.) çalıştırınız.

1. Bilgisayarınızda kullandığınız Web tarayıcı programını (Internet Explorer, Mozilla Firefox vb.) çalıştırınız. Kurulum WEB UI Değerli Müşterimiz, Cihazınızın İnternet ayarlarını yapabilmek için lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz. Öncelikle modem ve bilgisayarınız arasına lütfen bir Eternet (LAN) kablosu takınız.

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yazılımı sağlandığında elektronik tablolama yazılımı çalışma alanı düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Güncel olarak

Detaylı

Genişletme Ünitesi DX517. Donanım Kurulum Kılavuzu

Genişletme Ünitesi DX517. Donanım Kurulum Kılavuzu Genişletme Ünitesi DX517 Donanım Kurulum Kılavuzu İçindekiler Bölüm 1: Başlamadan Önce Paket İçeriği 3 Bir Bakışta Genişletme Ünitesi 4 Güvenlik Talimatları 5 Bölüm 2: Donanım Kurulumu Sürücünün Takılması

Detaylı

TR TEKNİK KILAVUZ. Ürün No. 6501 dahili kullanım kılavuzu. www.comelitgroup.com

TR TEKNİK KILAVUZ. Ürün No. 6501 dahili kullanım kılavuzu. www.comelitgroup.com TEKNİK KILAVUZ Ürün No. 6501 dahili kullanım kılavuzu www.comelitgroup.com UYARILAR Comelit Group S.pA. aygıtların uygunsuz bir şekilde kullanılmasından, başkaları tarafından herhangi bir sebep ve amaç

Detaylı

GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU

GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU Lütfen çalıştırmadan önce talimatları dikkatle okuyunuz ve ileride başvuru kaynağı olarak bu talimatları saklayınız. 1. GENEL BAKIŞ 1.1 Ambalajın İçindekiler

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ. Kullanıcı Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ. Kullanıcı Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

300 BANT KABLOSUZ ERİŞİM NOKTASI YÖNLENDİRİCİ

300 BANT KABLOSUZ ERİŞİM NOKTASI YÖNLENDİRİCİ 300 BANT KABLOSUZ ERİŞİM NOKTASI YÖNLENDİRİCİ Hızlı Kurulum Kılavuzu DN-7059-2 İçindekiler Paket İçeriği... Sayfa 1 Ağ Bağlantılarını Oluşturma... Sayfa 2 Ağ Kurulumu... Sayfa 3 Paket İçeriği Bu yönlendiriciyi

Detaylı

Dijital SLR Kamera Donanım Yazılımını Güncelleme

Dijital SLR Kamera Donanım Yazılımını Güncelleme Dijital SLR Kamera Donanım Yazılımını Güncelleme Bir Nikon ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Elinizdeki kılavuz, kameranın donanım yazılımını nasıl güncelleyebileceğinizi açıklar. Güncellemeyi başarıyla

Detaylı

Kutu İçeriği. HDMI Kablo Güç Adaptörü

Kutu İçeriği. HDMI Kablo Güç Adaptörü Türkçe Kutu İçeriği Kullanma Kılavuzu HDMI Kablo Güç Kablosu Güç Adaptörü SATA Kablosu U.K. Pilleri U.K. 2 Ön Panel Dokunmatik Tuş Standby LED Göstergesi Mini TV Burada TV yayınlarını veya tv logolarını

Detaylı

PM 2 KARTLI VE ġġfrelġ GEÇĠġ KONTROL TERMĠNALĠ KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU

PM 2 KARTLI VE ġġfrelġ GEÇĠġ KONTROL TERMĠNALĠ KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU PM 2 KARTLI VE ġġfrelġ GEÇĠġ KONTROL TERMĠNALĠ KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU 1.Malzeme Listesi TuĢtakımı 1 Kullanım kılavuzu 1 Tornavida 1 20mmx60mm özel tuştakımı Lastik tıpa 2 6mmx30mm,sıkmak için kullanılır

Detaylı

Erişim Noktası Ayarları

Erişim Noktası Ayarları Erişim Noktası Ayarları Değerli Müşterimiz, Cihazınızı erişim noktası cihazı olarak kullanabilmek için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekmektedir. Statik IP Tanımlama AirTies Kablosuz Erişim Noktası

Detaylı

Safety and Certifications

Safety and Certifications 600QSG.qxd 05.04.2004 0: Uhr Seite (,) xxxx Başlamadan önce: Aşağıdaki parçaların da DSL kitinizle birlikte aşağıdaki verildiğinden emin olun: SpeedStream SpeedStream Safety and Certifications Safety and

Detaylı

DVR Fonksiyonlu Teleskobik Video Denetleme Sistemi Kullanım Kılavuzu

DVR Fonksiyonlu Teleskobik Video Denetleme Sistemi Kullanım Kılavuzu DVR Fonksiyonlu Teleskobik Video Denetleme Sistemi Kullanım Kılavuzu Versiyon 1.0 Oluşturma Tarihi: 15.12.2015 Son Güncelleme: 16.12.2015 İçindekiler 1 Teknik Özellikler...... 3 2 Uyarı... 3 3 Cihazınızı

Detaylı

BLUETOOTH SES ALICI/VERİCİ

BLUETOOTH SES ALICI/VERİCİ BLUETOOTH SES ALICI/VERİCİ Hızlı Kurulum Kılavuzu DA-30501 İçindekiler Kullanmadan önce... 2 1. DA-30501 Hakkında... 2 2. Sistem gereksinimleri... 2 3. Genel Bakış... 2 Başlarken... 3 1. DA-30501 pilini

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ONLINE EĞİTİM BİRİMİ. Online Derslere Giriş Kılavuzu

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ONLINE EĞİTİM BİRİMİ. Online Derslere Giriş Kılavuzu İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ONLINE EĞİTİM BİRİMİ Online Derslere Giriş Kılavuzu Dersleri izlemek için lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz. 1. AYSIS teki Online Derslerim sayfasında yer alan geçiş bağlantısı

Detaylı

1. Prestigio MultiPad 2. Sarj Adaptörü 3. Taşıma Kılıfı 4. USB Kablosu 5. Hızlı Başlangıç Klavuzu 6. Garanti Belgesi 7. Yasal ve Güvenlik Uyarıları

1. Prestigio MultiPad 2. Sarj Adaptörü 3. Taşıma Kılıfı 4. USB Kablosu 5. Hızlı Başlangıç Klavuzu 6. Garanti Belgesi 7. Yasal ve Güvenlik Uyarıları 1. Kutu İçeriği 1. 2. Sarj Adaptörü 3. Taşıma Kılıfı 4. USB Kablosu 5. 6. Garanti Belgesi 7. Yasal ve Güvenlik Uyarıları 2. Cihaz Görünümü 15 16 3 4 5 6 1 2 13 14 10 9 8 11 12 7 TR - 1 1 2 3 4 5 6 7 8

Detaylı

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Indoor/2.6x Zoom/Dual Streams Quick Installation Guide English Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska PZ7131/PZ7132 This guide describes the basic functions of

Detaylı

Hızlı Kullanım Kılavuzu

Hızlı Kullanım Kılavuzu GNR-2800D Serisi 4/8/16/24/32 Kanal H.264 NVR Hızlı Kullanım Kılavuzu Her hakkı saklıdır. 4/8/16/24/32 Kanal NVR Hızlı Kullanım Kılavuzu 1. Sabit Disk & DVD Yazıcı Kurulumu 1.1 Sabit Disk Kurulumu Uyarı:

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU MEGAPİKSEL IP KAMERA TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER BLW-2201IP-D, BLW-2201IP-DV, BLW-2202IP, BLW-2203IP-V, BLW-2204IP-V, BLW-2205IP, BLW-2206IP-B UYARI! Kurulum işlemine geçmeden

Detaylı

İlk Kez GIGABYTE Notebook kullanma

İlk Kez GIGABYTE Notebook kullanma GIGABYTE Notebook satın aldığınız için sizi kutlarız! Bu kılavuz size notebook kurulumuna başlamanızda yardımcı olacaktır. Nihai ürün konfigürasyonu satın aldığınız andaki modeline bağlıdır. GIGABYTE,

Detaylı