"Tüccar, milletin emeği ve üretimini kıymetlendirmek için; eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Tüccar, milletin emeği ve üretimini kıymetlendirmek için; eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır."

Transkript

1

2

3

4

5 "Tüccar, milletin emeği ve üretimini kıymetlendirmek için; eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır."

6

7 2013 DENİZLİ TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU ÜYELERİ NECDET ÖZER R N ER N R E ET T ER E N R Üye C NE T DE R N Üye ET ÖZ N T Üye R ERD N Üye R Z N E Üye ÖREN Üye ÖN Üye R Z TE N 9 DENİZLİ TİCARET ODASI 2014 YILI ÇALIŞMA RAPORU 5

8 DENİZLİ TİCARET ODASI MECLİS ÜYELERİ 2013 Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye 10 6 DENİZLİ TİCARET ODASI 2014 YILI ÇALIŞMA RAPORU

9 DENİZLİ TİCARET ODASI MECLİS ÜYELERİ DENİZLİ TİCARET ODASI MECLİS ÜYELERİ YAŞAR KÖSEOĞLU EKONOMİK YÖNÜYLE DENiZLi DENİZLİ TİCARET ODASI 2014 YILI ÇALIŞMA RAPORU 7

10 DENİZLİ TİCARET ODASI MECLİS ÜYELERİ 2013 Üye Üye Üye ABDULLAH BOZTAŞ Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye 12 8 DENİZLİ TİCARET ODASI 2014 YILI ÇALIŞMA RAPORU

11 2013 DENİZLİ TİCARET ODASI MECLİS ÜYELERİ Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye 13 DENİZLİ TİCARET ODASI 2014 YILI ÇALIŞMA RAPORU 9

12 içindekiler I-GİRİŞ II-GENEL DEĞERLENDİRME 2.1.Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler 2.2.Küresel Piyasalardaki Ekonomik Gelişmeler ABD Ekonomisi Euro Bölgesi Japonya Ekonomisi Gelişmekte Olan Ülkeler 2.3.Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler 2.4.Denizli Ekonomisinin İzlenmesi III-ODA HİZMET BİRİMLERİNİN ÇALIŞMALARI 3.1.Genel Sekreterlik Birimi 3.2.Hesap İşleri Şubesi 3.3.Etüd Araştırma Geliştirme Şubesi 3.4.Oda Sicil Birimi 3.5.Basın ve Halkla İlişkiler Birimi 3.6.İletişim ve Organizasyon Birimi 3.7.Ticaret Sicili Müdürlüğü 3.8.Personel, Yazı İşleri ve Eğitim Birimi 3.9.Ticaret Birimi 3.10.AB ve Uluslar arası İlişkiler Birimi(EBIC EGE) 3.11.Bilgi İşlem Birimi Çalışmaları 3.12.Denizli ABİGEM A.Ş. AB İş Geliştirme Merkezi Çalışmaları IV- PROĞRAM HEDEFLERİ VE 2014 YILINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 4.1. Kurumsal Kapasitenin Arttırılması İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Katılımcı Yönetim Anlayışının Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi İş Süreçleri ve Verimliliğinin Arttırılması Teknik Altyapının Güçlendirilmesi Tanıtım Faaliyetlerinin Etkinleştirilmesi Odalar Arası İşbirliğinin Arttırılması Üyeler ile İletişimi Arttırmak 4.2.Üyelerin Rekabet Gücünün Arttırılması Üyeler ile İletişimin Arttırılması Üyelere Rehberlik Etmek 4.3.Denizli Ve Bölgenin Sürdürülebilir Ekonomik Gelişmesine Öncülük Edilmesi İlin Girişimci Potansiyelinden Daha Fazla Yararlanılmasını Sağlamak Bölgesel Rekabetçiliği Geliştirmek 4.4.Denizli Ve Bölgenin Sosyo Kültürel Gelişimine Katkıda Bulunmak Bölgeye Özgü Değerlerin Korunmasını Ve Tanınmasını Sağlamak İlin Sağlıklı Gelişmesi İçin İlgili Kurumlara Destek Olmak V-DİĞER ÇALIŞMALAR 5.1.İl Dışında İştirak Edilen Toplantı, Kongre ve Paneller 5.2.İştirak Edilen Uluslararası Toplantılar 5.3.Odamıza Yönelik Ziyaretler ve Kabul Edilen Heyetler 5.4.Odamızca Organize Edilen/Gerçekleştirilen Ziyaretler

13 ÖNSÖZ Sayın Meclis Üyeleri, Daha önceki dönemlerde dünyada birçok ülkenin yaşadığı değişim, dönüşüm süreci yeni dönemde ülkemizde de yaşanmaya başlamıştır. Artan kıyasıya rekabet ortamında yatırım yapmak, istihdam yaratmak hem kamu kurumları için hem de firmalar için oldukça zorlaşmıştır. 21 nci yüzyıl olarak da ifade edilen 2000 li yıllar bilgi, teknoloji ve bilişimin olgunluk döneminin yaşandığı bir yüzyıl olarak başlasa da sivil toplum kuruluşlarının etkinlik sergiledikleri bir altın çağ olarak da tarihteki yerini çoktan almış bulunmaktadır. Dünyanın globalleştiği, rekabetin korkunç boyutlara ulaştığı, Ülkemizin Avrupa Birliği nin eşiğinde olduğu bu dönemde, Odamız, üyelerimiz ve kamuoyunun gözünde İlimizin dışa açılan penceresi olarak görülmektedir. Oluşan bu yargıyı önemli ve yerinde buluyoruz. Çalışmalarını bu gerçeklikler ışığında yürütmeyi prensip haline getiren Denizli Ticaret Odası, önceki yıllarda olduğu gibi, yaptığı tüm çalışmalarında, önce üyelerine yönelik hizmet sunmak anlayışının yanı sıra, Ülkemiz ekonomisine katkıda bulunacak girişimlere, ilimiz ve bölgemizin her ortamda tanıtımının yapılmasına öncülük etmek, İlimiz ve Ülkemiz çıkarları doğrultusunda ekonomik ve sosyal gündemler yaratmayı da asli görevleri arasında görmektedir. Odamız üyesiyle Denizli nin en güçlü sivil toplum kuruluşu olarak İlimiz işâlemine öncülük edilmesi noktasında, bağlı olduğu 5174 sayılı yasayla belirlenen görevlerinin yanında, İlimizde ekonomik hayatı doğrudan ve dolaylı etkileyebilecek her konu ve gelişmeye önem vermekte, genel anlamda adı Denizli olan her şeyle ilgilenmektedir. Denizli Ticaret Odası olarak özellikle son yıllarda üyelerimizin sektördeki gelişmeleri takip edebilmeleri için üyelerimizden komiteler vasıtasıyla talep toplanmakta ve özel olarak hazırlanan organizasyonlar ile yurt içi ve yurt dışı Fuar ziyaret programları, İş gezisi etkinlikleri düzenlenmektedir. Üyelerimizin dışa açılarak gelişmelerine öncülük etmek için değişim ve dönüşüm hareketine önce kendimizden başlamayı uygun gördük. Entegre Yönetim Sistemi uygulayan ve Akredite Oda olmanın yanında; üyelerimize daha iyi hizmet edebilmek noktasından hareketle; Odamızda dijital arşiv sistemine geçilmiş, bilişim altyapımız ve bu bağlamda WEB sitemiz yenilenmiştir yılı başından itibaren yenilenmiş sistemimizle hizmet vermeye başlanacaktır. Denizli ve ülkemiz adına yararlı olacağını düşündüğümüz bölgenin tanıtımı ve ilimiz istihdamına katkı sağlayan projeler üretmeye ve diğer kuruluşlar tarafından üretilen projeleri desteklemeye devam ediyoruz. Bugünün değişen üretim, istihdam ilişkileri, emek-sermaye ekseninin yenilikçi bir girişim eksenine kaymasını gerekli kılmaktadır. Bu da, ne kadar çok sayıda yaratıcı insana sahipseniz, o kadar öndesiniz demektir. Bu gerçeklikten hareketle son üç yıldan bu yana girişimciliği cazip hale getirmek, gençleri ve toplumumuzun diğer fertlerini de girişimci olmaya yönlendirmek amacıyla KOSGEB destekli girişimcilik eğitimleri düzenliyoruz. Bu konuda Denizli Ticaret Odası olarak İş-Kur la imzalanan protokol çerçevesinde 750 girişimci adayına girişimcilik eğitimleri verilmektedir. Eğitimler 2015 yılı boyunca devam edecektir. Memnuniyetle ifade etmek isteriz ki, Denizli Ticaret Odası olarak ülkemizde TOBB a bağlı Oda/Borsalar tahdında bu türden girişimin tek örneği durumundayız. Bununla hep birlikte övünmeliyiz. Dünyada yalnızca Ülkelerin değil şehirlerin yarıştığı bir dönemde, Denizli nin, kalkınması ve markalaşması için fikir ve proje üretmenin, üretilmesi yolunda yapılan çalışmaların desteklenmesi de Odamızın öncelikleri arasında yer almaktadır. Üyelerimize hizmetlerimizi, yenilikleri ve sektörel bilgileri zamanında, en etkin şekilde ulaştırmayı hedefleyen Odamız, her ay üyelerimizin tamamına ulaşan Denizli Ticaret Odası Haber Gazetesi, önümüzdeki günlerde yedinci yılına girecektir. Denizli ticaret ve sanayisinin sektörel çeşitlenmesi ve gelişmesi konusuna önem veren Odamız, bu alandaki çalışmalarına hızla devam etmektedir. Üyelerimize hizmet verme noktasında Odamızın kurumsal kapasitesini geliştirmek için personelimizin eğitimine, üyelerimizin daha ileri hedeflere yönelmelerine büyük önem verilmektedir. Odamızın 2014 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerinin kayıt altına alınmış belge ve bilgilerin kompozisyonu mahiyetinde olan işbu Çalışma Raporumuz, Odamız Dönemine ilişkin Stratejik Planında belirlenen amaç, hedefler ile 2014 Yılı İş Proğramı hedefleri ışığında hazırlanmıştır. Plan ve Proğram uygulamalarında katkı ve desteklerini esirgemeyen Odamız Meclisi, Yönetim Kurulu, Meslek Komiteleri ve Personelimize, çalışmalarımızda bizlere güven duyan, destek veren camiamıza tebrik ve teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Başarılarla dolu bir gelecek dileklerimle. Saygılarımla, NECDET ÖZER Yönetim Kurulu Başkanı DENİZLİ TİCARET ODASI 2014 YILI ÇALIŞMA RAPORU 11

14 12 DENİZLİ TİCARET ODASI 2014 YILI ÇALIŞMA RAPORU

15 I-GİRİŞ Denizli Ticaret Odası, Denizli nin olduğu kadar Bölgemizde ve Ülkemizde gerek üye sayısı ve gerekse başardıklarıyla ilklere imza koymuş hatırı sayılır bir meslek kuruluşudur üyesi, 30 Meslek grubu, 71 üyeli meclisi, 11 kişilik yönetim kurulu ve 45 personeli ile düzenli bir şekilde bilgi toplamak ve çözüm üretmeye çalışmaktadır. Bu yönüyle iş dünyasının kamu yönetimi ve diğer sivil toplum kuruluşları ile ilişkisini düzenleyen bir kurumdur. Odamız Denizli nin ekonomik ve sosyal gelişmesi için gerekli lobi faaliyetlerini sürdürmektedir. Denizli nin en büyük sivil toplum kuruluşu olarak üyelerinin ve toplumun eğitim, sağlık, istihdam gibi sorunları için eğitim faaliyetleri yürütmektedir. 89 yıllık tarihiyle neredeyse Cumhuriyetimizle özdeşleşen Denizli Ticaret Odası nın birinci görevi Türkiye ve Denizli ye hizmettir. Görevleri özel yasa ile belirlenmiş olan ve temelde üye odaklı yönetim anlayışı vizyonuna sahip olan Denizli Ticaret Odası, İlimizde ekonomik hayatı doğrudan ve dolaylı etkileyebilecek her konu ve gelişmeye önem vermekte, genel anlamda Denizli nin her şeyiyle ilgilenmektedir. Denizli nin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatında önemli adımlar atan Denizli Ticaret Odası, İlimizde; li yıllarda şirketleşmenin önünü açan, -Denizli Çimento fabrikasının kuruluş felsefesini oluşturan, -Pamukkale Üniversitesi nin kuruluşuna öncülük eden, yılında faaliyete geçen Denizli Organize Sanayi Bölgesinin, halen teşkilatlanma çalışmaları devam eden; Deri Organize Sanayi Bölgesi ( ), Sera Organize Sanayi Bölgesi nin ( ) ilk kurucuları arasında yer alarak bu teşebbüslere öncülük eden kurumlar arasında yerini almıştır. Denizli Ticaret Odası, bu görevlerini yerine getirirken, temel ilke olarak varlığının sebebi olan Ülkemizin, İlimiz Denizli nin ve üyelerimizin her türlü sorununun çözülmesine katkıda bulunmak ve onlara yeni ufuklar açmak ve küresel bir yapıya bürünen rekabet ortamında Dünya ile bütünleşmiş piyasa koşullarında ayakta kalarak gelişmelerini sağlamak hedeflerini esas almaktadır. Bunun yanında, Odamızı ilgilendiren önemli kararlarda katılımcılığa önem verilmektedir. Denizli Ticaret Odası, önceki yıllarda olduğu gibi, yaptığı tüm çalışmalarında, önce üyelerine yerinde, zamanında, etkin ve verimli bir şekilde hizmet sunmak anlayışının yanı sıra, Ülke ekonomisine katkıda bulunacak girişimlere, İlimiz ve Bölgemizin her ortamda tanıtımının yapılmasına öncülük etmek, İlimiz ve Ülkemiz çıkarları doğrultusunda ekonomik ve sosyal gündemler yaratmayı da asli görevleri arasında görmektedir. Tüketici tercihlerine uyum, üretim tekniklerinde, ulaşım ve iletişim imkanlarında, pazarlama şekillerinde meydana gelen değişikliklerin en kısa sürede öğrenilip uyum sağlanması ve bu bakımdan ihtiyaç duyulan bilgilerin; yerel, bölgesel ve ülke genelinde uygulanması gereken politikaların oluşturulmasında olumlu katkıda bulunmak ve yardımcı olmak odamız çalışmalarının çerçevesini oluşturmaktadır. Diğer yıllarda olduğu gibi 2015 yılında da Bunları, Meslek Komitelerimiz, Meclisimiz, Yönetim Kurulumuz ve çalışanlarımızla, üyelerimizin görüş ve önerileri doğrultusunda katılımcılık anlayışı içinde gerçekleştirmenin gayreti içinde olunacaktır. DENİZLİ TİCARET ODASI 2014 YILI ÇALIŞMA RAPORU 13

16 14 DENİZLİ TİCARET ODASI 2014 YILI ÇALIŞMA RAPORU

17 II GENEL DEĞERLENDİRME DENİZLİ TİCARET ODASI 2014 YILI ÇALIŞMA RAPORU 15

18 2.1.Genel Değerlendirme 2014 yılına girerken bu yılın bir toparlanma yılı olacağını dile getirenlerin sayısı oldukça fazlaydı. Yunanistan krizinin yarattığı sıkıntılarla gerilen Euro Bölgesinin bu toparlanmada başı çekeceği görüşü yaygındı yılının öngörüldüğü gibi bu beklentilere bütünüyle cevap verecek gelişmeler ortaya koymadığını söylemek mümkündür yılı kesin verileri henüz kesinlik kazanmamış olsa da, 2014 yılını ABD ve İngiltere ekonomik toparlanmayla, Euro Bölgesi durgunlukla(sıfıra yakın büyüme ve sıfıra yakın enflasyon), Japonya ise ekonomik küçülme + enflasyon ile tamamlayacak beklentisi hakim gözükmektedir. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi konumundaki Çin, uzun süredir yüksek oranda sürdürdüğü ekonomik büyüme ivmesini sanki az da olsa kaybetmiş bir şekilde 2014 yılını tamamlayacak öngörüleri yapılmaktadır yılına giriş 2014 yılına girişten farklı olmayacak diye düşünürken petrol fiyatlarında ortaya çıkan düşüş tüm zizinlere farklı bir boyut kazandırmıştır Ocak ayında 115 USD/Varil olan Brent petrolün fiyatı 2014 sonuna doğru 70 USD/Varil in altına geriledi yılı için tahminler 60 ile 80 USD/Varil arasında değişmektedir. Bu gelişme petrol üreten ülkeler için ciddi bir kayıp yaratırken petrol ithal eden ülkeler için pozitif bir katkı sağlıyor. Petrol fiyatları bu düzeyde kalmaya devam ederse bu gidişin Euro Bölgesinin de toparlanmasına yardımcı olacağı yorumları yapılıyor. Üretim ve taşıma maliyetlerinin, çeşitli sektörlerdeki girdilerin maliyetlerinin düşmesi yeni imkânlar yaratacak gibi görünüyor yılında yaşananlara bakarak 2015 yılı öngörü/beklentilerini, küresel sistemdeki riskleri kısaca şu şekilde projekte etmek mümkün olabilir. FED in faizi artırma yolunda karar açıklamasının tıpkı tahvil alımını azaltma kararını açıklamasıyla başlayan dalgalanma gibi küresel sistemde önemli dalgalanmalara yol açabilir. Bu riskin 2015 yılında gerçekleşme yüzdesi çok yüksektir. AB, Japonya ve Çin deki kötüye gidişin devamı, bu ekonomilerle ticaret ilişkisi olan ekonomilerde ödemeler dengesi sorunlarına neden olabilir. Jeopolitik risklerin (Ortadoğu sorunları, Rusya ile ilişkilerde ortaya çıkan sorunlar gibi) devam etmesi, gelişme yolundaki ülkelere dış finansman akışını sekteye uğratması muhtemeldir. Petrol fiyatlarında yaşanan beklenmedik düşüş iyimserlik havası getirmiş olsa da beklentilerin genel olarak karamsar olmaya devam etmesi harcamalardan yatırımlara kadar birçok konuyu olumsuz yönde etkileyerek ekonomilerin canlanmasına engel oluşturabilir. Geleceği tamamıyla olumsuz ve negatif öngörmek de doğru bir yaklaşım olmasa gerektir yılı için bizleri iyimserliğe yönlendirecek yönleri de yok değildir. Bunları da yine geçmişe bakarak şu şekilde gerekçeleriyle birlikte öngörmek mümkündür. Petrol fiyatlarındaki düşüş petrol üreten ülkelerin aleyhine olsa da petrol ithal eden ülke sayısı daha çok olduğu için de bu gelişmenin küresel sistemin genelde lehine olduğu pek tabiî ki söylenebilir. Gıda fiyatlarında beklendiği gibi düşüş olması halinde bu durum özellikle gelişme yolundaki ülkeler açısından enflasyonun denetiminde olumlu katkı sağlayabilir. Düşük faizlerin bir süre daha devam edecek olması petrol fiyatlarındaki düşüşün yarattığı olumlu havayla birleşince bir süre sonra beklentilerin düzelmesine ve yatırımların artmasına yol açması da yine iyimser bir gelişmedir. 2.2.Küresel Piyasalardaki Ekonomik Gelişmeler 2014 yılında dünya ekonomisi beklentilerin altında büyümüştür. OECD, İMF küresel büyüme tahminlerini revize ederek aşağıya çekmiştir. OECD nin öngörüsüne göre 2014 yılında dünya ekonomisi yüzde 3,3 büyüyecektir yılında ise 3,7, 2016 yılında yüzde 3,9 oranında büyümesi beklenmektedir yılında büyümenin beklentiler altında kalmasının yanı sıra büyük ekonomiler arasında büyük büyüme oranı farklılıkları ortaya çıkmıştır. Bu farklılıklar yılarında riskler ve zayıflıklar yaratması kaçınılmaz görünmektedir yılında 76,6 trilyon dolar seviyesine ulaşan küresel hasılanın, 2014 yılında uzun dönem ortalama büyüme oranı olan yüzde 4 ün altında büyüyeceği beklenmektedir. 16 DENİZLİ TİCARET ODASI 2014 YILI ÇALIŞMA RAPORU

19 2014 yılı sonuna doğru petrol fiyatlarının yüzde 50 oranına yakın düşmesi, ABD dolarının diğer önemli para birimleri karşısında değer kazanması yeni fırsatlar kadar riskler de getirmiştir. BRENT petrolün 55 dolar civarına kadar gerilemesi, Euro/dolar paritesinin 1.2 ye düşmesi, 2015 yılı içinde FED in faiz oranlarını yükseltme beklentisinin yaratacağı etkiler ülkeleri farklı şekilde etkileyecektir. Petrol fiyatlarının 2015 yılında da düşük düzeyde seyretmesi Rusya, İran başta olmak üzere bazı petrol ihracatçısı ülkelerin büyüme, alt-yapı projelerine, ithalatına, bütçe dengelerini olumsuz etkileyecektir. Doğaldır ki, Dünya ticareti ve finansal piyasalar bundan olumsuz etkilenecektir. Diğer taraftan Türkiye, Almanya, Japonya, Güney Kore, Orta ve Güney Avrupa ülkeleri başta olmak üzere net petrol ithalatçısı ülkeler için düşük petrol fiyatları yeni fırsatlar yaracaktır. ABD nin AB ve Doğu Güney doğu Asya ülkeleri ile yürütmekte olduğu Trans Atlantik ve Trans Pasifik Serbest Ticaret Anlaşmalarının gerçekleşmesi yıllarını önemli ölçüde yön verecektir ABD Ekonomisi 2014 yılında ABD, ekonomisinde normalleşme sürecini sürdürmüştür. Olumlu gelişmeler devam etmektedir yılı içinde 2008 krizinden beri sürdürmekte olduğu parasal genişleme politikasına son vermiştir. Ve FED şartların olgunlaşması halinde faiz artışına gideceğini açıklamıştır. Faiz oranı artış beklentisi doları güçlendirmiş, ABD ye sermaye akımını hızlandırmıştır. ABD ekonomisindeki normalleşmenin en önemli göstergesi büyümenin beklentilerin üzerinde olmasıdır yılı III çeyrek büyümesi yüzde 3.9 olarak gerçekleşmiştir. İşsizlik oranı da yüzde 6 nın altına düşerek yüzde 5.8 bandına oturmuştur Euro Bölgesi 2014 yılında büyüme ve işsizlik sorunu çeken Euro bölgesi 2014 yılı II çeyrekte yüzde 0.1, yılın III çeyreğinde 0,2 oranında büyümüştür. Fiyat artışlarının olmaması, düşük büyüme, yüksek işsizlik 2014 yılının belirgin özelliği olmuştur yılında Avrupa Merkez Bankasının para politikalarında yapacağı uygulamalarla çözüm arayışlarının devam edeceği anlaşılmaktadır yılı sonunda Euro nun dolar karşısında önemli miktarda değer kaybetmesi, petrol fiyatlarının çok düşmesi yıllarında AB ekonomisi için çıkış fırsatı olabilir öngörüleri yapılmaktadır. Diğer taraftan Yunanistan daki gelişmeler, İngiltere ile AB nin yaşadığı sorunların olumsuz etkilerinin olacağı anlaşılmaktadır. Küresel üretimin yüzde 22 sini, küresel ticaretin yüzde 25 ini sağlayan Euro Bölgesindeki gelişmeler küresel ekonomide belirleyici rol oynayacaktır Japonya Ekonomisi Japonya uyguladığı iddialı ekonomik programı sonucunda 2014 yılında beklenen başarıyı sağlayamamıştır yılının II çeyreğindeki daralmanın ardından III çeyrekte gelen yüzde 1.9 oranındaki daralma, Japonya nın teknik olarak resesyona girdiğini göstermektedir yılında yüzde 2 büyümesi beklenen ekonominin beklenmedik şekilde daralması yeniden genel seçimlere gidilmesine neden olmuştur. Uygulanan ekonomi politikasındaki parasal genişleme, sorunların çözümünde yeteri kadar etkin olamamıştır Nisan ayında yapılan vergi artışları ve daha sonra yapılan vergi ertelemeleri tüketim harcamalarını olumsuz etkilemiştir. Tüketim harcamalarının ve ihracatın beklendiği kadar artmaması ekonominin beklentilerin altında büyümesine neden olmuştur. Yen in önemli ölçüde değer kaybetmesi de ihracatı yeteri kadar artıramamıştır Gelişmekte Olan Ülkeler 2014 yılında Çin ve Hindistan ekonomileri nisbi olarak yüksek büyüme hızlarını sürdürmüşlerdir. Çin ekonomisinin 2014 yılında yüzde 7-7,5 aralığında büyüceği tahminleri yapılırken, Hindistan ın da yüzde 5 in üzerinde büyümesi beklenmektedir. Hindistan ve Çin in düşük emtia ve petrol fiyatlarından yararlanarak 2015 yılında büyümelerini sürdürmeleri ve yapısal reformlarını gerçekleştirmeleri beklentisi hakimdir. Rusya, İran, Brezilya gibi ülkelerin 2015 yılında büyüme ve finansman sorunları ile karşılaşması beklenmelidir. Türkiye nin petrol fiyatlarının düşmesinden en fazla yararlanacak ülkelerden biri olmakla birlikte, petrol zengini ülkelere olan ihracatı, turizm, alt-yapı inşaat ve proje gelirlerinden olumsuz etkilenmesi söz konusu olabilir. DENİZLİ TİCARET ODASI 2014 YILI ÇALIŞMA RAPORU 17

20 2.3.Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Türkiye Ekonomisi 2014 yılında program hedeflerinin altında bir performans göstermiştir. Ekonomik büyüme, Enflasyon, İşsizlik konularında başarılı bir yıl yaşanmadığını söylemek mümkündür. Petrol fiyatlarındaki düşme ve düşük büyüme nedeniyle Cari Açıktaki baskı azalmıştır. Türkiye ekonomisi 2014 yılında iç ve dış siyasi gelişmelerin etkisi altında kalmıştır. Yapılan iki seçim ve Irak, Suriye, Rusya-Ukrayna siyasi krizleri etkisi düşünüldüğünde, yine de elde edilen sonuçlar başarı olarak değerlendirilebilir yılının ilk dokuz ayında GSYH sabit fiyatlarla yüzde 2.8 oranında büyümüş, 93 milyar 733 milyon TL olmuştur. İşsizlik oranı 2014 Eylül dönemi yüzde 10.5, 2014 Aralık (TÜFE ) ayı enflasyonu yüzde 8.17, Sanayi Üretim İndeksi (2014 Eylül) yüzde -1.8 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye deki fiyat gelişmeleri ( ) -GSYH Deflatörü Türkiye deki fiyat gelişmeleri ( ) - Yıl Sonu TÜFE yılında dış ticaret rakamlarındaki olumlu gelişme son aylarda zayıflamıştır. TÜİK verilerine göre, Kasım ayı ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde -7,5 azalarak 13 milyar 132 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir yılının Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artarak 144 milyar 485 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir yılının tamamında ihracat İhracatçı Birliklerinin verisine göre ihracatın 157 milyar 6 milyon dolar olduğu anlaşılmaktadır. Kasım ayı ithalatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 oranında artarak 21 milyar 448 milyon dolara ulaşmıştır yılının Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 azalarak 220 milyar 450 milyon dolar olmuştur. 2.4.Denizli Ekonomisinin İzlenmesi 2014 Aralık ayı sonu itibariyle ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre %3,89 oranında bir artışla(tim) 3 milyar 199 milyon 67 bin dolara ulaşmıştır. Türkiye rakamlarına bakıldığında 2013 yılının Aralık ayı sonuna göre % 4 oranında artarak 157 milyar 622 milyon 57 bin dolar olarak gerçekleşmiştir Aralık sonu itibariyle (TİM) en fazla ihracat; sırasıyla İngiltere (%13.3), Almanya (%12.1) ve ABD (%10.17) ye yapılmıştır. İhraç edilen mallarda ise Aralık ayı sonu itibariyle en fazla ihracat, Hazır giyim-konfeksiyon (%38), Elektrik-Elektronik (%14.9) ve metal, demir-çelik (%12,4) ürünleri olmuştur. (TİM) İthalat rakamlarına bakıldığında; 2014 yılı Kasım ayı sonu itibariyle İthalat geçen yılın aynı dönemine göre % 1.2 oranında azalarak 2 milyar 15 milyon 350 bin Dolar olarak gerçekleşmiştir. İthal edilen malların başında Bakır ve bakır eşyalar, Pamuk, Demir-Çelik ürünleri gelmektedir. En fazla ithalat yapılan ülkeler ise Kasım ayı verilerine göre İspanya, Rusya ve Özbekistan şeklinde sıralanmaktadır. Sigortalı çalışan işçi sayısında da düzenli bir artış görülmektedir yılı sonunda kişi olan sigortalı çalışan sayısı, 2014 yılı Ekim ayı itibariyle kişiye ulaşmıştır. 18 DENİZLİ TİCARET ODASI 2014 YILI ÇALIŞMA RAPORU

21 Son (3) Yılın Aylara göre Sigortalı Çalışan Sayıları Y I L L A R (*) Sigortalı Çalışan Sayısı (*)2014 Ekim ayı sonu itibariyle İhracat ve istihdamdaki artışlar sevindirici gelişmeler olarak değerlendirilse de, yeni yatırımlar yapılmasının aynı oranda artmadığı da bir gerçektir yılının ilk on bir ayında düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi sayısı 88, teşvikli yatırım tutarı TL.dir. Türkiye de 2014 Ocak-Kasım döneminde alınan yatırım teşvik miktarı geçen yılın aynı ayına oranla %24 oranında azalmıştır. Aynı dönemde, 2013 yılına göre İlimizde 2014 yılında alınan yatırım teşvik tutarının % 13.7 civarında arttığı görülmektedir. Son (3) Yıla ait Dışticaret/Elektrik tüketimi/yatırım Teşviki İstatistikleri İhracat/İthalat Elektrik Tüketimi (**) Yatırım Teşvikleri (***) Yıllar İhracat İthalat Sanayi Ticarethane Adet Tutar (*) (*) tarihi itibariyle/(**) tarihi itibariyle/(***) tarihi tibariyle İnşaat sektörü İlimizin dinamik ve dışsallık arzeden sektörleri arasındadır. Çünkü bu sektörden katkı alan ve etkilenen birçok sektör mevcuttur. O nedenle adeta İl ekonomisinin barometresi gibidir yılı Ocak-Aralık döneminde ilimizde; Belediye tarafından adedi mesken, si işyeri olmak üzere adet inşaat yapı ruhsatı; si mesken, 994 ü işyeri olmak üzere adet yapı kullanma izin belgesi verilmiştir. Son (3) Yılın İnşaat Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Sayıları Ruhsat Nevi/Yıllar İnşaat Yapı Ruhsatı Yapı Kullanma İzin Belgesi Aralık 2014 tarihi itibariyle geçen 12 aylık dönemde Odamıza firma kaydını yaptırmış, 701 firma da Odamızdan kaydını sildirmiştir. Son (3) Yılda Odamıza Kaydolan/Silinen Firma sayıları 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI Kayıt Terk Kayıt Terk Kayıt Kayıt DENİZLİ TİCARET ODASI 2014 YILI ÇALIŞMA RAPORU 19

22 Firma nev ilerine göre son (3) yılın üye sayıları FİRMA NEV İ Anonim Şirket Banka Dernek Hakiki Şahıs Holding Kollektif Şirket Komandit Şirket Kooperatif Şirket Limited Şirket Vakıf Müessese TOPLAM Aralık ayı sonu itibariyle Odamıza; i faal, i askıda olmak üzere toplam kayıtlı üye bulunmaktadır yılında Türkiye nin en büyük ilk 1000 firması arasına Denizli den 24 firma girmiştir. Bu firmaların içinde tekstil-konfeksiyon sektöründe üretim yapan firma sayısı yedi (7) olmuştur. Buna karşılık (9) firma metal, bakır işleme ve kablo sanayinde, 2 firma gıda ve yem sanayinde, (2) firma demir-çelik, (3) firma hazır-beton ve çimento, (1) firma da kağıt sanayiinde üretim yapmaktadır. Bu sıralama üretimden net satışlara göre olduğu için Denizli sanayisinin tekstil ve konfeksiyon ağırlığının nispi olarak azaldığı, diğer iş kollarının ağırlığının arttığı görülmektedir. Türkiye nin en büyük 1000 firması içine Denizli den Giren Firmaların sektörel dağılımı Sektörler/Yıllar Metal, bakır, kablo, çimento, kağıt Gıda-yem Tekstil Toplam Denizli sanayi ve ticaretinin bütün olumsuz dış ve makro etkenlere rağmen dinamik bir şekilde büyümeye devam edeceğini söyleyebiliriz. Ortaya çıkan yapısal değişim Denizlili girişimcilerin her şeye brağmen çalışma azmini, yeteneğini ve kararlılığını da ortaya koymaktadır. Bu nedenlerden dolayı girişimci, çalışkan insanların kenti olarak bilinen Denizli, geçmişte olduğu gibi bu azim, kararlılık ve dinamizmiyle gelecekte de Ülkemiz ve Bölgemizde parlayan yıldız olmaya devam edecektir. 20 DENİZLİ TİCARET ODASI 2014 YILI ÇALIŞMA RAPORU

23 III ODA HİZMET BİRİMLERİNİN ÇALIŞMALARI DENİZLİ TİCARET ODASI 2014 YILI ÇALIŞMA RAPORU 21

24 III-ODA HİZMET BİRİMLERİNİN ÇALIŞMALARI Denizli Ticaret Odası nın Hizmet Politikası Ticaret odası hizmetleri ile ilgili mevzuatlar çerçevesinde faaliyet gösteren Kuruluşumuz; uluslararası standartları ve ilkeleri esas alarak hizmet anlayışını en üst düzeyde gerçekleştirerek, Stratejik Plan program ve hedefleri, kalite, çevre, iş sağlığı ve iş güvenliği konularında, yasal şartlara uyma taahhüdü ve sosyal sorumluluk bilinciyle, hızlı güvenilir ve yönlendirici hizmet vermek, kaynaklarımızı verimli ve etkin bir şekilde kullanıp, sistemimizi sürekli iyileştirerek üyelerimizin ve insanımızın memnuniyetini arttırmaktır. Denizli Ticaret Odası nın Vizyonu Üyelerimizin ticari faaliyetlerinde; bilgi donanımımız ile yönlendirici ve tercih edilen bir kurum olarak daima güvenilir hizmet vermektir. Denizli Ticaret Odası nın Misyonu İnsanımıza, güler yüzlü ve sosyal sorumluluk anlayışıyla, her zaman danışabilecekleri bir merkezde, sürekli gelişmelerini sağlayarak hizmet vermektir. 3.1.Genel Sekreterlik Birimi 5174 Sayılı Yasa ve buna bağlı olarak çıkarılan Yönetmelikler çerçevesinde görev yapan ve Genel Sekreter ile Genel Sekreter Yardımcısından oluşan Genel Sekreterlik birimi tarafından, 2014 yılında; Oda personelinin çalışmalarının denetlenmesi, personelin etkin ve verimli çalışmasında gerekli motivasyon ve sinerjinin yaratılması konusunda çalışmalar yürütülmüştür. Genel Sekreter, Oda personelinin disiplin ve sicil amiridir. Bununla birlikte; Odamızın idari, teknik uygulama ve yazı işlerinin organizasyonu, Odamızca verilmekte olan belgelerin tanzim ve tasdiki işlemlerinin düzenli şekilde sürdürülmesi, Odamız organ toplantılarının gündemine ilişkin hazırlıkların yapılması, davetiyelerin ve gündemin üyelere zamanında gönderilmesi, toplantılara iştirak edilmesi, tutanakların düzenlenmesi, karar özetlerinin, organ toplantılarına ilişkin hazirun cetveli ve devam çizelgelerinin tutulması, Organlarca alınan kararların takip edilerek sonuçlandırılması ve kararların gereğinin zamanında yerine getirilmesi, Yasa ve Yönetmelikler gereği, resen yapılan harcamaların yönetim kurulunun onayına sunulması ve haftalık harcamalar hakkında yönetim kurulunun bilgilendirilmesi, onayının alınması, Aylık mizan ve aktarma taleplerinin hazırlanması, hazırlık bütçesinin, gelir tablosunun, kesin mizanın ve kesin hesabın çıkarılarak bunların yönetim kuruluna sunulması, Meclise sunulmak üzere yönetim kurulu tarafından hazırlanan, Odamızın bir yıl içindeki faaliyetleri ve bölgemizin iktisadi ve sınai durumu hakkındaki yıllık raporun tanzimi, Üye kayıtlarının tutulması, güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemlerin mevzuat ve ilgili organ kararları çerçevesinde yürütülmesi, Stratejik Plan çerçevesinde, Odamızın belirlenmiş politikası ve hedeflerini TS-EN-ISO 9001 Kalite, TS-EN-ISO Çevre ve TS İş Sağlığı ve Güvenliği Entegre Yönetim Sistemleri ve Akreditasyon gereklerine ve dokümanlarına uygun olarak yürütülmesi, Odamızın kuruluş politikasına uygun olarak her türlü idari, ticari, mali, teknik faaliyetlerini yürütmek, koordine ve kontrol etmek. Entegre Yönetim Sistemi çerçevesinde düzeltici ve önleyici faaliyetleri izlemek, Odanın belirli periyotlarla hazırlamış olduğu yayın işlerini düzenlemek ve yürütmek, Yönetim kurulunca devredilen diğer yetkiler ve görevlerin yerine getirilmesi gibi yasal görevler de başarıyla yürütülmüştür. 3.2.Hesap İşleri Şubesi 5174 Sayılı Kanun, Muamelat ve Bütçe-Muhasebe Yönetmeliği çerçevesinde odamızın mali ve finansal işlemlerini yürüten birim 2014 yılında; 22 DENİZLİ TİCARET ODASI 2014 YILI ÇALIŞMA RAPORU

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 12 17 Ocak 2016 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET

Detaylı

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama

Detaylı

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU 2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 MAYIS / TÜRKİYE

Detaylı

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 HAZİRAN

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü KONYA ÖZELİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE BAZLI ANALİZİ 06.08.2014 1 DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI ARALIK AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI ARALIK AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI ARALIK AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2009 Ocak Aralık Oniki Aylık Tekstil İhracatı Türkiye nin tekstil ihracatı, 2009 yılının Ocak Aralık döneminde geçen

Detaylı

AYAKKABI İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ

AYAKKABI İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ AYAKKABI İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ 1. BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER 1.1 Başvuru sahibi ve yerli üretimi

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 29. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4. İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Hazırlayan TEKNİK Fuarcılık

Detaylı

2013 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU

2013 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU 2013 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2013 ARALIK/

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları İÇİNDEKİLER 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları 3 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları çelik borular İthalat-İhracat

Detaylı

2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU

2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU 2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 KASIM / TÜRKİYE

Detaylı

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 NİSAN / TÜRKİYE

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 06/2015 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI 2015 yılı

Detaylı

9. Uluslararası İlişkiler

9. Uluslararası İlişkiler 9. Uluslararası İlişkiler 9.1. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, 03.11.1970 tarihinde Avusturya ile imzalanarak başlamış olup, bugüne kadar 76 ülke

Detaylı

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI NİSAN 2014 İçindekiler 2013 YILI İHRACAT RAKAMLARI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME... 3 2013 YILI TR 71 BÖLGESİ İHRACAT PERFORMANSI... 4 AKSARAY...

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ Türkiye milli katılım organizasyonunun, T.C. Ekonomi Bakanlığı'na izin başvurusu yapılmış olup, Türkel

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Şubat 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 OCAK İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2016 Ocak Ayında Sektörel

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ)

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ) 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ) DÜNYADA HİZMET TİCARETİ SAĞLIK TURİZMİ Dünya ticaret hacmi yaklaşık 100 milyar ABD Doları Her yıl

Detaylı

Ekonomik Ticari Gelişmeler

Ekonomik Ticari Gelişmeler Ekonomik Ticari Gelişmeler 3 Mayıs 2011 1 / 24 İçindekiler Giriş Sektör Haberleri Ülkelere Göre Çıkış Sayıları Haftalık Makroekonomik Gelişmeler 2 / 24 Yükselen Değerler Mart ayında İmalat Sanayi Genelinde

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ekim 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 EYLÜL İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 9 Ayında %2,6

Detaylı

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu 2 BAŞARI GÜVEN TECRÜBE BİLGİ TEKNOLOJİ Plast Eurasia İstanbul Avrasya Plastik Sektörünün Buluşma Noktası T 10 Salon 98.000 m2 S Avrasya nın En Büyüğü SAYISAL

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2009 Ocak - Şubat İki Aylık Tekstil İhracatı Türkiye nin tekstil ihracatı, 2009 yılının Ocak Şubat döneminde geçen

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMA KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

İNŞAAT MALZEMELERİ TÜRKİYE DE ÜRETİM

İNŞAAT MALZEMELERİ TÜRKİYE DE ÜRETİM İNŞAAT MALZEMELERİ TÜRKİYE DE ÜRETİM 1990'ların başında ekonomideki gelişmeye paralel olarak inşaat malzemeleri sanayisi de olumlu gelişmeler göstermiştir. Bu dönemde inşaat malzemeleri üretimi ve ihracatında

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET BİLGİLERİ 4

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ SUNUM PLANI Hizmet Sektörünün Desteklenmesi Vizyonu Dünya da ve Türkiye de Sağlık Turizmi Film, Bilişim ve Eğitim Sektörlerine

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER 4 Haziran 2012 SUNUŞ GÜNDEMİ Pazara Giriş Koordinasyon Yapısı Yeni Yaklaşım Pazara Giriş Komitesi Ülke Masaları

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 30 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı, 2015 yılındaki pozitif performansını sürdürdü ve yüzde 15 artış

Detaylı

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU 2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2014 AĞUSTOS

Detaylı

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi HALI SEKTÖRÜ 2014 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ EKİİM 2014 1 2014 YILI EYLÜL AYINDA HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemizin halı ihracatı

Detaylı

2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ Ocak Eylül 2015 Dönemi Ev Tekstili Genel İhracatı 2015 Ocak - Eylül Dönemi KG M² USD EURO TL TOPLAM EV TEKSTİLİ İHRACATI 227.814.574 274.117.940

Detaylı

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi 2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi İhracat: 2014 YILI ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye İstatistik Kurumu 2014 Haziran ayı sonu

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2009 Ocak Nisan Dört Aylık Tekstil İhracatı Türkiye nin tekstil ihracatı, 2009 yılının Ocak Nisan döneminde geçen yılın

Detaylı

SONUÇ RAPORU. CYF Fuarcılık A.Ş.

SONUÇ RAPORU. CYF Fuarcılık A.Ş. SONUÇ RAPORU Bitki sektörünün dev buluşması bu yılda 28 Kasım - 01 Aralık 2013 tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi nde gerçekleşti. Kıtaların buluşma noktası İstanbul da 21 farklı ülkeden gelen 286

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi

İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi 2013 YILI Ocak-Mart Dönemi ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan İhracatçı Birliklerinden

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

ULUDAĞ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2016 YILI HAZİRAN AYI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUDAĞ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2016 YILI HAZİRAN AYI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2016 YILI HAZİRAN AYI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ Ar-Ge ve Pazara Giriş Şubesi TEMMUZ 2016 GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye İhracatçılar Meclisi

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2009

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2009 www.etonet.org.tr 1 Ocak Mart ihracat performansı %13 azaldı. İlimizin Ocak Mart ihracat performansı bir önceki yılın aynı dönemine göre %13 azalmıştır. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye istatistik

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2013 HAZİRAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2013 HAZİRAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2013 HAZİRAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Temmuz 2013 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2013 HAZİRAN İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU

2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU 2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 ŞUBAT / TÜRKİYE

Detaylı

Sn. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci

Sn. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Sn. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Bilgilendirme Sunumu 22 Temmuz 214 Ankara 1 AJANDA 1) Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Görünüm 2) Dış Ticaretimizdeki Gelişmeler 3) Bölgesel Gelişmelerin Dış Ticaretimize

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2014 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ TEKSTİL, DERİ VE HALI ŞUBESİ KASIM 2014 TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2010 Ocak Mart Üç Aylık Tekstil İhracatı Türkiye nin tekstil ihracatı, 2010 yılının Ocak Mart döneminde 2009

Detaylı

2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılına iyi başlayan ülkemiz halı ihracatı, yılın ilk yarısının sonunda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 19,7 oranında artarak

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 521.361.708,54 519.945.727,22-0,27 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 308.690.215,23 226.634.279,98-26,58 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

DEMİR-ÇELİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ

DEMİR-ÇELİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ DEMİR-ÇELİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ Nurel KILIÇ Dünya çelik sektöründe, 2011 yılının, kriz kayıplarının telafi edildiği bir yıl olması nedeniyle büyüme oranı % 15 ten % 6,8 e gerilemiştir. Bu nedenle Çin

Detaylı

Dış Ticaret Verileri Bülteni

Dış Ticaret Verileri Bülteni (Milyar $) 216 Haziran - 216 TÜİK dış ticaret verilerine göre ihracat 216 yılı Haziran ayında, 215 yılının aynı ayına göre %8,1 artarak 12 milyar 916 milyon dolar, ithalat %7 artarak 19 milyar 475 milyon

Detaylı

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU Bu çalışmada beton santrali sektörü olarak GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. GTIP GTIP TANIMI 847431 BETON/HARÇ KARIŞTIRICILAR 847490

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 3 Ocak 2017 Pazar 2016 yılı Kasım ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 12,8 artış göstererek 211 bin adet seviyesinde

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER Esra ALAGÖZ KAYA Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER II. DESTEKLEMELERDE TEMEL HUSUSLAR III.

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2014 MART AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİ NİSAN 2014 TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX

SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX 3. ELEX FUARI 25-28 EYLÜL 2014 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL FUAR MERKEZİ NDE SEKTÖRÜN EN ÖNEMLİ BULUŞMASINA İMZA ATTI 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında organize edilen ve

Detaylı

GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb.

GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb. GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb. Temmuz 2013 1 Genel kod bilgisi: XV ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA 73 Demir

Detaylı

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hazırlayan: Gündem KONT İzmir Ticaret Odası TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ihracat 2015 yılı Mart ayında, 2014

Detaylı

KONYA DAKİ YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE ve SEKTÖR BAZLI ANALİZİ ve DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM İÇİN HEDEF ÜLKELERİN TESPİTİ 2013 yılı

KONYA DAKİ YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE ve SEKTÖR BAZLI ANALİZİ ve DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM İÇİN HEDEF ÜLKELERİN TESPİTİ 2013 yılı KONYA DAKİ YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE ve SEKTÖR BAZLI ANALİZİ ve DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM İÇİN HEDEF ÜLKELERİN TESPİTİ 2013 yılı GİRİŞ Konya sahip olduğu 9 adet OSB ile önemli bir sanayi merkezidir.

Detaylı

TÜRK İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ

TÜRK İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ TÜRK İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ İnşaat ve Yapı Malzemeleri Dünya Ticareti 2010 yılında yapı malzemelerinin dünyadaki toplam ithalatı, 2009 yılına göre %14 oranında artarak 648 milyar dolar seviyesine

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET BİLGİLERİ

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 44 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 17 Mart 2015 SUNUM İÇERİĞİ 1. TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YURTİÇİNDEN VE YURTDIŞINDAN GENEL GÖRÜNÜMÜ 2. ÜYE MEMNUNİYETİ VE LİDERLİK

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Sunum: Murat YAZICI (Daire Başkanı) Pamuğun Geleceği Şekilleniyor Konferansı Bodrum 12-14 Haziran 2014 TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ

Detaylı

BÜYÜMEDE 110, ENFLASYONDA 134 ÜLKE BİZDEN DAHA İYİ DURUMDA

BÜYÜMEDE 110, ENFLASYONDA 134 ÜLKE BİZDEN DAHA İYİ DURUMDA Umut Oran Basın Açıklaması 12.5.2013 İşte görmezden gelinen IMF verilerinin ortaya koyduğu gerçek: EKONOMİDE MAKYAJ NAFİLE, BAŞARI HİKAYE BÜYÜMEDE 110, ENFLASYONDA 134 ÜLKE BİZDEN DAHA İYİ DURUMDA TÜRKİYE,

Detaylı

GTİP 7321 Demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve ocakları, barbekü, mangal, gaz ocakları vb. ile bunların aksam ve parçaları

GTİP 7321 Demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve ocakları, barbekü, mangal, gaz ocakları vb. ile bunların aksam ve parçaları GTİP 7321 Demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve ocakları, barbekü, mangal, gaz ocakları vb. ile bunların aksam ve parçaları Temmuz 2013 1 Genel kod bilgisi: XV ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA

Detaylı

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Ar-Ge ve Pazara Giriş Şubesi OCAK 2013 1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL

Detaylı

Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama

Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü İçindekiler I- Yöntemsel Açıklama... 3 2 I- Yöntemsel Açıklama 1 Nominal efektif döviz

Detaylı

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ : Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin % 70 80 ini ithalatla karşılayan, bu mamullerde

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ARALIK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ARALIK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ARALIK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ocak 2016 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 ARALIK İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2015 Yılında 17 Milyar Dolarlık

Detaylı

ÖZET. İhracat. İthalat. 2015 yılı Ocak- Şubat Döneminde 2014 yılı Ocak-Şubat Dönemine Göre:

ÖZET. İhracat. İthalat. 2015 yılı Ocak- Şubat Döneminde 2014 yılı Ocak-Şubat Dönemine Göre: ÖZET İthalat 2015 yılı Ocak-Şubat Döneminde 2014 yılı Ocak-Şubat Dönemine Göre: Ham petrol ithalatı %28,11 artarak 3.293.230 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin (biodizel ihtiva eden motorin hariç) ithalatı

Detaylı

International Cartographic Association-ICA

International Cartographic Association-ICA International Cartographic Association-ICA 1.AMAÇ: Uluslararası Kartografya Birliği (International Cartographic Association-ICA), 1959 yılında kurulmuştur. Hükümetler dışı bir kuruluş olan ICA nın ana

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

PETROL PİYASASI 2010 YILI İLK DOKUZ AYLIK RAPORU

PETROL PİYASASI 2010 YILI İLK DOKUZ AYLIK RAPORU PETROL PİYASASI 2010 YILI İLK DOKUZ AYLIK RAPORU ANKARA 2010 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1-2010 İlk Dokuz Aylık Dağıtıcı Lisans Sahiplerinin Petrol İthalatı... 3 Tablo 2-2010 İlk Dokuz Aylık Rafineri Lisansı

Detaylı

4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ

4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ 4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ Elektronik yan sanayi sektörünü bir araya getiren tek organizasyon Uluslararası Electronist Fuarı yerliyabancı birçok farklı şehir

Detaylı

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Sektöre Bakış Tekstil ve hazır giyim sektörleri, GSYH içinde sırasıyla %4 ve %3 paya sahiptir. Her iki sektör

Detaylı

2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU

2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU 2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 MART / TÜRKİYE

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi İçindekiler 1.... 2 1.1. Yapılan Ülkeler... 4 1.2. 'ın En Büyük Partneri: Irak... 5 1.3. Ürünleri... 6 2. İthalat... 8 2.1. İthalat Yapılan Ülkeler... 9 2.2. İthalat Ürünleri... 10 3. Genel Değerlendirme...

Detaylı

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Temmuz 2014 1 Milyar $ I. Cam Sektörü Hakkında 80 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan düzcam (işlenmiş camlar dahil),

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 23 Aralık 2013 DÜNYA EKONOMİSİNDE 2013 ÜN EN LERİ 1. FED Başkanı Bernanke nin piyasaları dalgalandıran açıklamaları 2. Gelişmekte olan ülke risklerinin

Detaylı

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ HAZİRAN. Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ HAZİRAN. Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, doğrudan hizmet ihracatını gerçekleştirmenin yanısıra, mal ve servis ihraç eden birçok sektörün

Detaylı

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları - Türkiye ile Afganistan arasında 7 Kasım 1959 tarihinde Ankara'da "Kültür

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1.ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.2.ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 BİSKÜVİ 1. SEKTÖRÜN TANIMI SITC NO ARMONİZE NO : 048.42(tatlı bisküviler) : 1905.31 (tatlı bisküviler), 1905.90.45(bisküviler) Bisküvi kelime olarak Latince

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı