"Tüccar, milletin emeği ve üretimini kıymetlendirmek için; eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Tüccar, milletin emeği ve üretimini kıymetlendirmek için; eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır."

Transkript

1

2

3

4

5 "Tüccar, milletin emeği ve üretimini kıymetlendirmek için; eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır."

6

7 2013 DENİZLİ TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU ÜYELERİ NECDET ÖZER R N ER N R E ET T ER E N R Üye C NE T DE R N Üye ET ÖZ N T Üye R ERD N Üye R Z N E Üye ÖREN Üye ÖN Üye R Z TE N 9 DENİZLİ TİCARET ODASI 2014 YILI ÇALIŞMA RAPORU 5

8 DENİZLİ TİCARET ODASI MECLİS ÜYELERİ 2013 Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye 10 6 DENİZLİ TİCARET ODASI 2014 YILI ÇALIŞMA RAPORU

9 DENİZLİ TİCARET ODASI MECLİS ÜYELERİ DENİZLİ TİCARET ODASI MECLİS ÜYELERİ YAŞAR KÖSEOĞLU EKONOMİK YÖNÜYLE DENiZLi DENİZLİ TİCARET ODASI 2014 YILI ÇALIŞMA RAPORU 7

10 DENİZLİ TİCARET ODASI MECLİS ÜYELERİ 2013 Üye Üye Üye ABDULLAH BOZTAŞ Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye 12 8 DENİZLİ TİCARET ODASI 2014 YILI ÇALIŞMA RAPORU

11 2013 DENİZLİ TİCARET ODASI MECLİS ÜYELERİ Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye 13 DENİZLİ TİCARET ODASI 2014 YILI ÇALIŞMA RAPORU 9

12 içindekiler I-GİRİŞ II-GENEL DEĞERLENDİRME 2.1.Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler 2.2.Küresel Piyasalardaki Ekonomik Gelişmeler ABD Ekonomisi Euro Bölgesi Japonya Ekonomisi Gelişmekte Olan Ülkeler 2.3.Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler 2.4.Denizli Ekonomisinin İzlenmesi III-ODA HİZMET BİRİMLERİNİN ÇALIŞMALARI 3.1.Genel Sekreterlik Birimi 3.2.Hesap İşleri Şubesi 3.3.Etüd Araştırma Geliştirme Şubesi 3.4.Oda Sicil Birimi 3.5.Basın ve Halkla İlişkiler Birimi 3.6.İletişim ve Organizasyon Birimi 3.7.Ticaret Sicili Müdürlüğü 3.8.Personel, Yazı İşleri ve Eğitim Birimi 3.9.Ticaret Birimi 3.10.AB ve Uluslar arası İlişkiler Birimi(EBIC EGE) 3.11.Bilgi İşlem Birimi Çalışmaları 3.12.Denizli ABİGEM A.Ş. AB İş Geliştirme Merkezi Çalışmaları IV- PROĞRAM HEDEFLERİ VE 2014 YILINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 4.1. Kurumsal Kapasitenin Arttırılması İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Katılımcı Yönetim Anlayışının Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi İş Süreçleri ve Verimliliğinin Arttırılması Teknik Altyapının Güçlendirilmesi Tanıtım Faaliyetlerinin Etkinleştirilmesi Odalar Arası İşbirliğinin Arttırılması Üyeler ile İletişimi Arttırmak 4.2.Üyelerin Rekabet Gücünün Arttırılması Üyeler ile İletişimin Arttırılması Üyelere Rehberlik Etmek 4.3.Denizli Ve Bölgenin Sürdürülebilir Ekonomik Gelişmesine Öncülük Edilmesi İlin Girişimci Potansiyelinden Daha Fazla Yararlanılmasını Sağlamak Bölgesel Rekabetçiliği Geliştirmek 4.4.Denizli Ve Bölgenin Sosyo Kültürel Gelişimine Katkıda Bulunmak Bölgeye Özgü Değerlerin Korunmasını Ve Tanınmasını Sağlamak İlin Sağlıklı Gelişmesi İçin İlgili Kurumlara Destek Olmak V-DİĞER ÇALIŞMALAR 5.1.İl Dışında İştirak Edilen Toplantı, Kongre ve Paneller 5.2.İştirak Edilen Uluslararası Toplantılar 5.3.Odamıza Yönelik Ziyaretler ve Kabul Edilen Heyetler 5.4.Odamızca Organize Edilen/Gerçekleştirilen Ziyaretler

13 ÖNSÖZ Sayın Meclis Üyeleri, Daha önceki dönemlerde dünyada birçok ülkenin yaşadığı değişim, dönüşüm süreci yeni dönemde ülkemizde de yaşanmaya başlamıştır. Artan kıyasıya rekabet ortamında yatırım yapmak, istihdam yaratmak hem kamu kurumları için hem de firmalar için oldukça zorlaşmıştır. 21 nci yüzyıl olarak da ifade edilen 2000 li yıllar bilgi, teknoloji ve bilişimin olgunluk döneminin yaşandığı bir yüzyıl olarak başlasa da sivil toplum kuruluşlarının etkinlik sergiledikleri bir altın çağ olarak da tarihteki yerini çoktan almış bulunmaktadır. Dünyanın globalleştiği, rekabetin korkunç boyutlara ulaştığı, Ülkemizin Avrupa Birliği nin eşiğinde olduğu bu dönemde, Odamız, üyelerimiz ve kamuoyunun gözünde İlimizin dışa açılan penceresi olarak görülmektedir. Oluşan bu yargıyı önemli ve yerinde buluyoruz. Çalışmalarını bu gerçeklikler ışığında yürütmeyi prensip haline getiren Denizli Ticaret Odası, önceki yıllarda olduğu gibi, yaptığı tüm çalışmalarında, önce üyelerine yönelik hizmet sunmak anlayışının yanı sıra, Ülkemiz ekonomisine katkıda bulunacak girişimlere, ilimiz ve bölgemizin her ortamda tanıtımının yapılmasına öncülük etmek, İlimiz ve Ülkemiz çıkarları doğrultusunda ekonomik ve sosyal gündemler yaratmayı da asli görevleri arasında görmektedir. Odamız üyesiyle Denizli nin en güçlü sivil toplum kuruluşu olarak İlimiz işâlemine öncülük edilmesi noktasında, bağlı olduğu 5174 sayılı yasayla belirlenen görevlerinin yanında, İlimizde ekonomik hayatı doğrudan ve dolaylı etkileyebilecek her konu ve gelişmeye önem vermekte, genel anlamda adı Denizli olan her şeyle ilgilenmektedir. Denizli Ticaret Odası olarak özellikle son yıllarda üyelerimizin sektördeki gelişmeleri takip edebilmeleri için üyelerimizden komiteler vasıtasıyla talep toplanmakta ve özel olarak hazırlanan organizasyonlar ile yurt içi ve yurt dışı Fuar ziyaret programları, İş gezisi etkinlikleri düzenlenmektedir. Üyelerimizin dışa açılarak gelişmelerine öncülük etmek için değişim ve dönüşüm hareketine önce kendimizden başlamayı uygun gördük. Entegre Yönetim Sistemi uygulayan ve Akredite Oda olmanın yanında; üyelerimize daha iyi hizmet edebilmek noktasından hareketle; Odamızda dijital arşiv sistemine geçilmiş, bilişim altyapımız ve bu bağlamda WEB sitemiz yenilenmiştir yılı başından itibaren yenilenmiş sistemimizle hizmet vermeye başlanacaktır. Denizli ve ülkemiz adına yararlı olacağını düşündüğümüz bölgenin tanıtımı ve ilimiz istihdamına katkı sağlayan projeler üretmeye ve diğer kuruluşlar tarafından üretilen projeleri desteklemeye devam ediyoruz. Bugünün değişen üretim, istihdam ilişkileri, emek-sermaye ekseninin yenilikçi bir girişim eksenine kaymasını gerekli kılmaktadır. Bu da, ne kadar çok sayıda yaratıcı insana sahipseniz, o kadar öndesiniz demektir. Bu gerçeklikten hareketle son üç yıldan bu yana girişimciliği cazip hale getirmek, gençleri ve toplumumuzun diğer fertlerini de girişimci olmaya yönlendirmek amacıyla KOSGEB destekli girişimcilik eğitimleri düzenliyoruz. Bu konuda Denizli Ticaret Odası olarak İş-Kur la imzalanan protokol çerçevesinde 750 girişimci adayına girişimcilik eğitimleri verilmektedir. Eğitimler 2015 yılı boyunca devam edecektir. Memnuniyetle ifade etmek isteriz ki, Denizli Ticaret Odası olarak ülkemizde TOBB a bağlı Oda/Borsalar tahdında bu türden girişimin tek örneği durumundayız. Bununla hep birlikte övünmeliyiz. Dünyada yalnızca Ülkelerin değil şehirlerin yarıştığı bir dönemde, Denizli nin, kalkınması ve markalaşması için fikir ve proje üretmenin, üretilmesi yolunda yapılan çalışmaların desteklenmesi de Odamızın öncelikleri arasında yer almaktadır. Üyelerimize hizmetlerimizi, yenilikleri ve sektörel bilgileri zamanında, en etkin şekilde ulaştırmayı hedefleyen Odamız, her ay üyelerimizin tamamına ulaşan Denizli Ticaret Odası Haber Gazetesi, önümüzdeki günlerde yedinci yılına girecektir. Denizli ticaret ve sanayisinin sektörel çeşitlenmesi ve gelişmesi konusuna önem veren Odamız, bu alandaki çalışmalarına hızla devam etmektedir. Üyelerimize hizmet verme noktasında Odamızın kurumsal kapasitesini geliştirmek için personelimizin eğitimine, üyelerimizin daha ileri hedeflere yönelmelerine büyük önem verilmektedir. Odamızın 2014 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerinin kayıt altına alınmış belge ve bilgilerin kompozisyonu mahiyetinde olan işbu Çalışma Raporumuz, Odamız Dönemine ilişkin Stratejik Planında belirlenen amaç, hedefler ile 2014 Yılı İş Proğramı hedefleri ışığında hazırlanmıştır. Plan ve Proğram uygulamalarında katkı ve desteklerini esirgemeyen Odamız Meclisi, Yönetim Kurulu, Meslek Komiteleri ve Personelimize, çalışmalarımızda bizlere güven duyan, destek veren camiamıza tebrik ve teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Başarılarla dolu bir gelecek dileklerimle. Saygılarımla, NECDET ÖZER Yönetim Kurulu Başkanı DENİZLİ TİCARET ODASI 2014 YILI ÇALIŞMA RAPORU 11

14 12 DENİZLİ TİCARET ODASI 2014 YILI ÇALIŞMA RAPORU

15 I-GİRİŞ Denizli Ticaret Odası, Denizli nin olduğu kadar Bölgemizde ve Ülkemizde gerek üye sayısı ve gerekse başardıklarıyla ilklere imza koymuş hatırı sayılır bir meslek kuruluşudur üyesi, 30 Meslek grubu, 71 üyeli meclisi, 11 kişilik yönetim kurulu ve 45 personeli ile düzenli bir şekilde bilgi toplamak ve çözüm üretmeye çalışmaktadır. Bu yönüyle iş dünyasının kamu yönetimi ve diğer sivil toplum kuruluşları ile ilişkisini düzenleyen bir kurumdur. Odamız Denizli nin ekonomik ve sosyal gelişmesi için gerekli lobi faaliyetlerini sürdürmektedir. Denizli nin en büyük sivil toplum kuruluşu olarak üyelerinin ve toplumun eğitim, sağlık, istihdam gibi sorunları için eğitim faaliyetleri yürütmektedir. 89 yıllık tarihiyle neredeyse Cumhuriyetimizle özdeşleşen Denizli Ticaret Odası nın birinci görevi Türkiye ve Denizli ye hizmettir. Görevleri özel yasa ile belirlenmiş olan ve temelde üye odaklı yönetim anlayışı vizyonuna sahip olan Denizli Ticaret Odası, İlimizde ekonomik hayatı doğrudan ve dolaylı etkileyebilecek her konu ve gelişmeye önem vermekte, genel anlamda Denizli nin her şeyiyle ilgilenmektedir. Denizli nin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatında önemli adımlar atan Denizli Ticaret Odası, İlimizde; li yıllarda şirketleşmenin önünü açan, -Denizli Çimento fabrikasının kuruluş felsefesini oluşturan, -Pamukkale Üniversitesi nin kuruluşuna öncülük eden, yılında faaliyete geçen Denizli Organize Sanayi Bölgesinin, halen teşkilatlanma çalışmaları devam eden; Deri Organize Sanayi Bölgesi ( ), Sera Organize Sanayi Bölgesi nin ( ) ilk kurucuları arasında yer alarak bu teşebbüslere öncülük eden kurumlar arasında yerini almıştır. Denizli Ticaret Odası, bu görevlerini yerine getirirken, temel ilke olarak varlığının sebebi olan Ülkemizin, İlimiz Denizli nin ve üyelerimizin her türlü sorununun çözülmesine katkıda bulunmak ve onlara yeni ufuklar açmak ve küresel bir yapıya bürünen rekabet ortamında Dünya ile bütünleşmiş piyasa koşullarında ayakta kalarak gelişmelerini sağlamak hedeflerini esas almaktadır. Bunun yanında, Odamızı ilgilendiren önemli kararlarda katılımcılığa önem verilmektedir. Denizli Ticaret Odası, önceki yıllarda olduğu gibi, yaptığı tüm çalışmalarında, önce üyelerine yerinde, zamanında, etkin ve verimli bir şekilde hizmet sunmak anlayışının yanı sıra, Ülke ekonomisine katkıda bulunacak girişimlere, İlimiz ve Bölgemizin her ortamda tanıtımının yapılmasına öncülük etmek, İlimiz ve Ülkemiz çıkarları doğrultusunda ekonomik ve sosyal gündemler yaratmayı da asli görevleri arasında görmektedir. Tüketici tercihlerine uyum, üretim tekniklerinde, ulaşım ve iletişim imkanlarında, pazarlama şekillerinde meydana gelen değişikliklerin en kısa sürede öğrenilip uyum sağlanması ve bu bakımdan ihtiyaç duyulan bilgilerin; yerel, bölgesel ve ülke genelinde uygulanması gereken politikaların oluşturulmasında olumlu katkıda bulunmak ve yardımcı olmak odamız çalışmalarının çerçevesini oluşturmaktadır. Diğer yıllarda olduğu gibi 2015 yılında da Bunları, Meslek Komitelerimiz, Meclisimiz, Yönetim Kurulumuz ve çalışanlarımızla, üyelerimizin görüş ve önerileri doğrultusunda katılımcılık anlayışı içinde gerçekleştirmenin gayreti içinde olunacaktır. DENİZLİ TİCARET ODASI 2014 YILI ÇALIŞMA RAPORU 13

16 14 DENİZLİ TİCARET ODASI 2014 YILI ÇALIŞMA RAPORU

17 II GENEL DEĞERLENDİRME DENİZLİ TİCARET ODASI 2014 YILI ÇALIŞMA RAPORU 15

18 2.1.Genel Değerlendirme 2014 yılına girerken bu yılın bir toparlanma yılı olacağını dile getirenlerin sayısı oldukça fazlaydı. Yunanistan krizinin yarattığı sıkıntılarla gerilen Euro Bölgesinin bu toparlanmada başı çekeceği görüşü yaygındı yılının öngörüldüğü gibi bu beklentilere bütünüyle cevap verecek gelişmeler ortaya koymadığını söylemek mümkündür yılı kesin verileri henüz kesinlik kazanmamış olsa da, 2014 yılını ABD ve İngiltere ekonomik toparlanmayla, Euro Bölgesi durgunlukla(sıfıra yakın büyüme ve sıfıra yakın enflasyon), Japonya ise ekonomik küçülme + enflasyon ile tamamlayacak beklentisi hakim gözükmektedir. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi konumundaki Çin, uzun süredir yüksek oranda sürdürdüğü ekonomik büyüme ivmesini sanki az da olsa kaybetmiş bir şekilde 2014 yılını tamamlayacak öngörüleri yapılmaktadır yılına giriş 2014 yılına girişten farklı olmayacak diye düşünürken petrol fiyatlarında ortaya çıkan düşüş tüm zizinlere farklı bir boyut kazandırmıştır Ocak ayında 115 USD/Varil olan Brent petrolün fiyatı 2014 sonuna doğru 70 USD/Varil in altına geriledi yılı için tahminler 60 ile 80 USD/Varil arasında değişmektedir. Bu gelişme petrol üreten ülkeler için ciddi bir kayıp yaratırken petrol ithal eden ülkeler için pozitif bir katkı sağlıyor. Petrol fiyatları bu düzeyde kalmaya devam ederse bu gidişin Euro Bölgesinin de toparlanmasına yardımcı olacağı yorumları yapılıyor. Üretim ve taşıma maliyetlerinin, çeşitli sektörlerdeki girdilerin maliyetlerinin düşmesi yeni imkânlar yaratacak gibi görünüyor yılında yaşananlara bakarak 2015 yılı öngörü/beklentilerini, küresel sistemdeki riskleri kısaca şu şekilde projekte etmek mümkün olabilir. FED in faizi artırma yolunda karar açıklamasının tıpkı tahvil alımını azaltma kararını açıklamasıyla başlayan dalgalanma gibi küresel sistemde önemli dalgalanmalara yol açabilir. Bu riskin 2015 yılında gerçekleşme yüzdesi çok yüksektir. AB, Japonya ve Çin deki kötüye gidişin devamı, bu ekonomilerle ticaret ilişkisi olan ekonomilerde ödemeler dengesi sorunlarına neden olabilir. Jeopolitik risklerin (Ortadoğu sorunları, Rusya ile ilişkilerde ortaya çıkan sorunlar gibi) devam etmesi, gelişme yolundaki ülkelere dış finansman akışını sekteye uğratması muhtemeldir. Petrol fiyatlarında yaşanan beklenmedik düşüş iyimserlik havası getirmiş olsa da beklentilerin genel olarak karamsar olmaya devam etmesi harcamalardan yatırımlara kadar birçok konuyu olumsuz yönde etkileyerek ekonomilerin canlanmasına engel oluşturabilir. Geleceği tamamıyla olumsuz ve negatif öngörmek de doğru bir yaklaşım olmasa gerektir yılı için bizleri iyimserliğe yönlendirecek yönleri de yok değildir. Bunları da yine geçmişe bakarak şu şekilde gerekçeleriyle birlikte öngörmek mümkündür. Petrol fiyatlarındaki düşüş petrol üreten ülkelerin aleyhine olsa da petrol ithal eden ülke sayısı daha çok olduğu için de bu gelişmenin küresel sistemin genelde lehine olduğu pek tabiî ki söylenebilir. Gıda fiyatlarında beklendiği gibi düşüş olması halinde bu durum özellikle gelişme yolundaki ülkeler açısından enflasyonun denetiminde olumlu katkı sağlayabilir. Düşük faizlerin bir süre daha devam edecek olması petrol fiyatlarındaki düşüşün yarattığı olumlu havayla birleşince bir süre sonra beklentilerin düzelmesine ve yatırımların artmasına yol açması da yine iyimser bir gelişmedir. 2.2.Küresel Piyasalardaki Ekonomik Gelişmeler 2014 yılında dünya ekonomisi beklentilerin altında büyümüştür. OECD, İMF küresel büyüme tahminlerini revize ederek aşağıya çekmiştir. OECD nin öngörüsüne göre 2014 yılında dünya ekonomisi yüzde 3,3 büyüyecektir yılında ise 3,7, 2016 yılında yüzde 3,9 oranında büyümesi beklenmektedir yılında büyümenin beklentiler altında kalmasının yanı sıra büyük ekonomiler arasında büyük büyüme oranı farklılıkları ortaya çıkmıştır. Bu farklılıklar yılarında riskler ve zayıflıklar yaratması kaçınılmaz görünmektedir yılında 76,6 trilyon dolar seviyesine ulaşan küresel hasılanın, 2014 yılında uzun dönem ortalama büyüme oranı olan yüzde 4 ün altında büyüyeceği beklenmektedir. 16 DENİZLİ TİCARET ODASI 2014 YILI ÇALIŞMA RAPORU

19 2014 yılı sonuna doğru petrol fiyatlarının yüzde 50 oranına yakın düşmesi, ABD dolarının diğer önemli para birimleri karşısında değer kazanması yeni fırsatlar kadar riskler de getirmiştir. BRENT petrolün 55 dolar civarına kadar gerilemesi, Euro/dolar paritesinin 1.2 ye düşmesi, 2015 yılı içinde FED in faiz oranlarını yükseltme beklentisinin yaratacağı etkiler ülkeleri farklı şekilde etkileyecektir. Petrol fiyatlarının 2015 yılında da düşük düzeyde seyretmesi Rusya, İran başta olmak üzere bazı petrol ihracatçısı ülkelerin büyüme, alt-yapı projelerine, ithalatına, bütçe dengelerini olumsuz etkileyecektir. Doğaldır ki, Dünya ticareti ve finansal piyasalar bundan olumsuz etkilenecektir. Diğer taraftan Türkiye, Almanya, Japonya, Güney Kore, Orta ve Güney Avrupa ülkeleri başta olmak üzere net petrol ithalatçısı ülkeler için düşük petrol fiyatları yeni fırsatlar yaracaktır. ABD nin AB ve Doğu Güney doğu Asya ülkeleri ile yürütmekte olduğu Trans Atlantik ve Trans Pasifik Serbest Ticaret Anlaşmalarının gerçekleşmesi yıllarını önemli ölçüde yön verecektir ABD Ekonomisi 2014 yılında ABD, ekonomisinde normalleşme sürecini sürdürmüştür. Olumlu gelişmeler devam etmektedir yılı içinde 2008 krizinden beri sürdürmekte olduğu parasal genişleme politikasına son vermiştir. Ve FED şartların olgunlaşması halinde faiz artışına gideceğini açıklamıştır. Faiz oranı artış beklentisi doları güçlendirmiş, ABD ye sermaye akımını hızlandırmıştır. ABD ekonomisindeki normalleşmenin en önemli göstergesi büyümenin beklentilerin üzerinde olmasıdır yılı III çeyrek büyümesi yüzde 3.9 olarak gerçekleşmiştir. İşsizlik oranı da yüzde 6 nın altına düşerek yüzde 5.8 bandına oturmuştur Euro Bölgesi 2014 yılında büyüme ve işsizlik sorunu çeken Euro bölgesi 2014 yılı II çeyrekte yüzde 0.1, yılın III çeyreğinde 0,2 oranında büyümüştür. Fiyat artışlarının olmaması, düşük büyüme, yüksek işsizlik 2014 yılının belirgin özelliği olmuştur yılında Avrupa Merkez Bankasının para politikalarında yapacağı uygulamalarla çözüm arayışlarının devam edeceği anlaşılmaktadır yılı sonunda Euro nun dolar karşısında önemli miktarda değer kaybetmesi, petrol fiyatlarının çok düşmesi yıllarında AB ekonomisi için çıkış fırsatı olabilir öngörüleri yapılmaktadır. Diğer taraftan Yunanistan daki gelişmeler, İngiltere ile AB nin yaşadığı sorunların olumsuz etkilerinin olacağı anlaşılmaktadır. Küresel üretimin yüzde 22 sini, küresel ticaretin yüzde 25 ini sağlayan Euro Bölgesindeki gelişmeler küresel ekonomide belirleyici rol oynayacaktır Japonya Ekonomisi Japonya uyguladığı iddialı ekonomik programı sonucunda 2014 yılında beklenen başarıyı sağlayamamıştır yılının II çeyreğindeki daralmanın ardından III çeyrekte gelen yüzde 1.9 oranındaki daralma, Japonya nın teknik olarak resesyona girdiğini göstermektedir yılında yüzde 2 büyümesi beklenen ekonominin beklenmedik şekilde daralması yeniden genel seçimlere gidilmesine neden olmuştur. Uygulanan ekonomi politikasındaki parasal genişleme, sorunların çözümünde yeteri kadar etkin olamamıştır Nisan ayında yapılan vergi artışları ve daha sonra yapılan vergi ertelemeleri tüketim harcamalarını olumsuz etkilemiştir. Tüketim harcamalarının ve ihracatın beklendiği kadar artmaması ekonominin beklentilerin altında büyümesine neden olmuştur. Yen in önemli ölçüde değer kaybetmesi de ihracatı yeteri kadar artıramamıştır Gelişmekte Olan Ülkeler 2014 yılında Çin ve Hindistan ekonomileri nisbi olarak yüksek büyüme hızlarını sürdürmüşlerdir. Çin ekonomisinin 2014 yılında yüzde 7-7,5 aralığında büyüceği tahminleri yapılırken, Hindistan ın da yüzde 5 in üzerinde büyümesi beklenmektedir. Hindistan ve Çin in düşük emtia ve petrol fiyatlarından yararlanarak 2015 yılında büyümelerini sürdürmeleri ve yapısal reformlarını gerçekleştirmeleri beklentisi hakimdir. Rusya, İran, Brezilya gibi ülkelerin 2015 yılında büyüme ve finansman sorunları ile karşılaşması beklenmelidir. Türkiye nin petrol fiyatlarının düşmesinden en fazla yararlanacak ülkelerden biri olmakla birlikte, petrol zengini ülkelere olan ihracatı, turizm, alt-yapı inşaat ve proje gelirlerinden olumsuz etkilenmesi söz konusu olabilir. DENİZLİ TİCARET ODASI 2014 YILI ÇALIŞMA RAPORU 17

20 2.3.Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Türkiye Ekonomisi 2014 yılında program hedeflerinin altında bir performans göstermiştir. Ekonomik büyüme, Enflasyon, İşsizlik konularında başarılı bir yıl yaşanmadığını söylemek mümkündür. Petrol fiyatlarındaki düşme ve düşük büyüme nedeniyle Cari Açıktaki baskı azalmıştır. Türkiye ekonomisi 2014 yılında iç ve dış siyasi gelişmelerin etkisi altında kalmıştır. Yapılan iki seçim ve Irak, Suriye, Rusya-Ukrayna siyasi krizleri etkisi düşünüldüğünde, yine de elde edilen sonuçlar başarı olarak değerlendirilebilir yılının ilk dokuz ayında GSYH sabit fiyatlarla yüzde 2.8 oranında büyümüş, 93 milyar 733 milyon TL olmuştur. İşsizlik oranı 2014 Eylül dönemi yüzde 10.5, 2014 Aralık (TÜFE ) ayı enflasyonu yüzde 8.17, Sanayi Üretim İndeksi (2014 Eylül) yüzde -1.8 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye deki fiyat gelişmeleri ( ) -GSYH Deflatörü Türkiye deki fiyat gelişmeleri ( ) - Yıl Sonu TÜFE yılında dış ticaret rakamlarındaki olumlu gelişme son aylarda zayıflamıştır. TÜİK verilerine göre, Kasım ayı ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde -7,5 azalarak 13 milyar 132 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir yılının Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artarak 144 milyar 485 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir yılının tamamında ihracat İhracatçı Birliklerinin verisine göre ihracatın 157 milyar 6 milyon dolar olduğu anlaşılmaktadır. Kasım ayı ithalatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 oranında artarak 21 milyar 448 milyon dolara ulaşmıştır yılının Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 azalarak 220 milyar 450 milyon dolar olmuştur. 2.4.Denizli Ekonomisinin İzlenmesi 2014 Aralık ayı sonu itibariyle ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre %3,89 oranında bir artışla(tim) 3 milyar 199 milyon 67 bin dolara ulaşmıştır. Türkiye rakamlarına bakıldığında 2013 yılının Aralık ayı sonuna göre % 4 oranında artarak 157 milyar 622 milyon 57 bin dolar olarak gerçekleşmiştir Aralık sonu itibariyle (TİM) en fazla ihracat; sırasıyla İngiltere (%13.3), Almanya (%12.1) ve ABD (%10.17) ye yapılmıştır. İhraç edilen mallarda ise Aralık ayı sonu itibariyle en fazla ihracat, Hazır giyim-konfeksiyon (%38), Elektrik-Elektronik (%14.9) ve metal, demir-çelik (%12,4) ürünleri olmuştur. (TİM) İthalat rakamlarına bakıldığında; 2014 yılı Kasım ayı sonu itibariyle İthalat geçen yılın aynı dönemine göre % 1.2 oranında azalarak 2 milyar 15 milyon 350 bin Dolar olarak gerçekleşmiştir. İthal edilen malların başında Bakır ve bakır eşyalar, Pamuk, Demir-Çelik ürünleri gelmektedir. En fazla ithalat yapılan ülkeler ise Kasım ayı verilerine göre İspanya, Rusya ve Özbekistan şeklinde sıralanmaktadır. Sigortalı çalışan işçi sayısında da düzenli bir artış görülmektedir yılı sonunda kişi olan sigortalı çalışan sayısı, 2014 yılı Ekim ayı itibariyle kişiye ulaşmıştır. 18 DENİZLİ TİCARET ODASI 2014 YILI ÇALIŞMA RAPORU

21 Son (3) Yılın Aylara göre Sigortalı Çalışan Sayıları Y I L L A R (*) Sigortalı Çalışan Sayısı (*)2014 Ekim ayı sonu itibariyle İhracat ve istihdamdaki artışlar sevindirici gelişmeler olarak değerlendirilse de, yeni yatırımlar yapılmasının aynı oranda artmadığı da bir gerçektir yılının ilk on bir ayında düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi sayısı 88, teşvikli yatırım tutarı TL.dir. Türkiye de 2014 Ocak-Kasım döneminde alınan yatırım teşvik miktarı geçen yılın aynı ayına oranla %24 oranında azalmıştır. Aynı dönemde, 2013 yılına göre İlimizde 2014 yılında alınan yatırım teşvik tutarının % 13.7 civarında arttığı görülmektedir. Son (3) Yıla ait Dışticaret/Elektrik tüketimi/yatırım Teşviki İstatistikleri İhracat/İthalat Elektrik Tüketimi (**) Yatırım Teşvikleri (***) Yıllar İhracat İthalat Sanayi Ticarethane Adet Tutar (*) (*) tarihi itibariyle/(**) tarihi itibariyle/(***) tarihi tibariyle İnşaat sektörü İlimizin dinamik ve dışsallık arzeden sektörleri arasındadır. Çünkü bu sektörden katkı alan ve etkilenen birçok sektör mevcuttur. O nedenle adeta İl ekonomisinin barometresi gibidir yılı Ocak-Aralık döneminde ilimizde; Belediye tarafından adedi mesken, si işyeri olmak üzere adet inşaat yapı ruhsatı; si mesken, 994 ü işyeri olmak üzere adet yapı kullanma izin belgesi verilmiştir. Son (3) Yılın İnşaat Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Sayıları Ruhsat Nevi/Yıllar İnşaat Yapı Ruhsatı Yapı Kullanma İzin Belgesi Aralık 2014 tarihi itibariyle geçen 12 aylık dönemde Odamıza firma kaydını yaptırmış, 701 firma da Odamızdan kaydını sildirmiştir. Son (3) Yılda Odamıza Kaydolan/Silinen Firma sayıları 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI Kayıt Terk Kayıt Terk Kayıt Kayıt DENİZLİ TİCARET ODASI 2014 YILI ÇALIŞMA RAPORU 19

22 Firma nev ilerine göre son (3) yılın üye sayıları FİRMA NEV İ Anonim Şirket Banka Dernek Hakiki Şahıs Holding Kollektif Şirket Komandit Şirket Kooperatif Şirket Limited Şirket Vakıf Müessese TOPLAM Aralık ayı sonu itibariyle Odamıza; i faal, i askıda olmak üzere toplam kayıtlı üye bulunmaktadır yılında Türkiye nin en büyük ilk 1000 firması arasına Denizli den 24 firma girmiştir. Bu firmaların içinde tekstil-konfeksiyon sektöründe üretim yapan firma sayısı yedi (7) olmuştur. Buna karşılık (9) firma metal, bakır işleme ve kablo sanayinde, 2 firma gıda ve yem sanayinde, (2) firma demir-çelik, (3) firma hazır-beton ve çimento, (1) firma da kağıt sanayiinde üretim yapmaktadır. Bu sıralama üretimden net satışlara göre olduğu için Denizli sanayisinin tekstil ve konfeksiyon ağırlığının nispi olarak azaldığı, diğer iş kollarının ağırlığının arttığı görülmektedir. Türkiye nin en büyük 1000 firması içine Denizli den Giren Firmaların sektörel dağılımı Sektörler/Yıllar Metal, bakır, kablo, çimento, kağıt Gıda-yem Tekstil Toplam Denizli sanayi ve ticaretinin bütün olumsuz dış ve makro etkenlere rağmen dinamik bir şekilde büyümeye devam edeceğini söyleyebiliriz. Ortaya çıkan yapısal değişim Denizlili girişimcilerin her şeye brağmen çalışma azmini, yeteneğini ve kararlılığını da ortaya koymaktadır. Bu nedenlerden dolayı girişimci, çalışkan insanların kenti olarak bilinen Denizli, geçmişte olduğu gibi bu azim, kararlılık ve dinamizmiyle gelecekte de Ülkemiz ve Bölgemizde parlayan yıldız olmaya devam edecektir. 20 DENİZLİ TİCARET ODASI 2014 YILI ÇALIŞMA RAPORU

23 III ODA HİZMET BİRİMLERİNİN ÇALIŞMALARI DENİZLİ TİCARET ODASI 2014 YILI ÇALIŞMA RAPORU 21

24 III-ODA HİZMET BİRİMLERİNİN ÇALIŞMALARI Denizli Ticaret Odası nın Hizmet Politikası Ticaret odası hizmetleri ile ilgili mevzuatlar çerçevesinde faaliyet gösteren Kuruluşumuz; uluslararası standartları ve ilkeleri esas alarak hizmet anlayışını en üst düzeyde gerçekleştirerek, Stratejik Plan program ve hedefleri, kalite, çevre, iş sağlığı ve iş güvenliği konularında, yasal şartlara uyma taahhüdü ve sosyal sorumluluk bilinciyle, hızlı güvenilir ve yönlendirici hizmet vermek, kaynaklarımızı verimli ve etkin bir şekilde kullanıp, sistemimizi sürekli iyileştirerek üyelerimizin ve insanımızın memnuniyetini arttırmaktır. Denizli Ticaret Odası nın Vizyonu Üyelerimizin ticari faaliyetlerinde; bilgi donanımımız ile yönlendirici ve tercih edilen bir kurum olarak daima güvenilir hizmet vermektir. Denizli Ticaret Odası nın Misyonu İnsanımıza, güler yüzlü ve sosyal sorumluluk anlayışıyla, her zaman danışabilecekleri bir merkezde, sürekli gelişmelerini sağlayarak hizmet vermektir. 3.1.Genel Sekreterlik Birimi 5174 Sayılı Yasa ve buna bağlı olarak çıkarılan Yönetmelikler çerçevesinde görev yapan ve Genel Sekreter ile Genel Sekreter Yardımcısından oluşan Genel Sekreterlik birimi tarafından, 2014 yılında; Oda personelinin çalışmalarının denetlenmesi, personelin etkin ve verimli çalışmasında gerekli motivasyon ve sinerjinin yaratılması konusunda çalışmalar yürütülmüştür. Genel Sekreter, Oda personelinin disiplin ve sicil amiridir. Bununla birlikte; Odamızın idari, teknik uygulama ve yazı işlerinin organizasyonu, Odamızca verilmekte olan belgelerin tanzim ve tasdiki işlemlerinin düzenli şekilde sürdürülmesi, Odamız organ toplantılarının gündemine ilişkin hazırlıkların yapılması, davetiyelerin ve gündemin üyelere zamanında gönderilmesi, toplantılara iştirak edilmesi, tutanakların düzenlenmesi, karar özetlerinin, organ toplantılarına ilişkin hazirun cetveli ve devam çizelgelerinin tutulması, Organlarca alınan kararların takip edilerek sonuçlandırılması ve kararların gereğinin zamanında yerine getirilmesi, Yasa ve Yönetmelikler gereği, resen yapılan harcamaların yönetim kurulunun onayına sunulması ve haftalık harcamalar hakkında yönetim kurulunun bilgilendirilmesi, onayının alınması, Aylık mizan ve aktarma taleplerinin hazırlanması, hazırlık bütçesinin, gelir tablosunun, kesin mizanın ve kesin hesabın çıkarılarak bunların yönetim kuruluna sunulması, Meclise sunulmak üzere yönetim kurulu tarafından hazırlanan, Odamızın bir yıl içindeki faaliyetleri ve bölgemizin iktisadi ve sınai durumu hakkındaki yıllık raporun tanzimi, Üye kayıtlarının tutulması, güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemlerin mevzuat ve ilgili organ kararları çerçevesinde yürütülmesi, Stratejik Plan çerçevesinde, Odamızın belirlenmiş politikası ve hedeflerini TS-EN-ISO 9001 Kalite, TS-EN-ISO Çevre ve TS İş Sağlığı ve Güvenliği Entegre Yönetim Sistemleri ve Akreditasyon gereklerine ve dokümanlarına uygun olarak yürütülmesi, Odamızın kuruluş politikasına uygun olarak her türlü idari, ticari, mali, teknik faaliyetlerini yürütmek, koordine ve kontrol etmek. Entegre Yönetim Sistemi çerçevesinde düzeltici ve önleyici faaliyetleri izlemek, Odanın belirli periyotlarla hazırlamış olduğu yayın işlerini düzenlemek ve yürütmek, Yönetim kurulunca devredilen diğer yetkiler ve görevlerin yerine getirilmesi gibi yasal görevler de başarıyla yürütülmüştür. 3.2.Hesap İşleri Şubesi 5174 Sayılı Kanun, Muamelat ve Bütçe-Muhasebe Yönetmeliği çerçevesinde odamızın mali ve finansal işlemlerini yürüten birim 2014 yılında; 22 DENİZLİ TİCARET ODASI 2014 YILI ÇALIŞMA RAPORU

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI 1. İzmir Ticaret Odası Tarihi İzmir Ticaret Odası, 1884 yılında başlatılan işlemler sonunda 1885 te kurularak İzmir in ticaret

Detaylı

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI (2014-2017) SUNUŞ Malatya son yıllarda Anadolu nun en hızlı kalkınan kentlerinin başında gelmektedir. Tarımdan gıdaya, tekstilden sağlığa kadar oldukça geniş

Detaylı

ile birlikte kazanan bir Oda gerçekleştirdiğimiz faali-

ile birlikte kazanan bir Oda gerçekleştirdiğimiz faali- GAZİANTEP TİCARET ODASI FAALİYET RAPORU 2014 Gücünü, kaynaklarını ve bilgi birikimini tüm üyeleriyle adil bir şekilde paylaşan, üyeleri ile birlikte hareket edip üyeleri ile birlikte kazanan bir Oda olmayı

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN 2012-2015 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. BÖLÜM: GİRİŞ 3 2. BÖLÜM: STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI 5 3. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ 5 3.1 - Tarihsel Gelişim 5 3.2 - Yasal Yükümlülükler

Detaylı

GİRESUN TİCARET BORSASI

GİRESUN TİCARET BORSASI GİRESUN TİCARET BORSASI 2010 2013 STRATEJİK PLANI 1 GTB DE STRATEJİK PLAN SÜRECİ DURUM ANALİZİ Tarihçe Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları ve Hizmetler Paydaş Analizi Çevre Analizi

Detaylı

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi STRATEJİK PLAN 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA YÖNTEMİ 2. STRATEJİK PLANDA YASAL DAYANAK I. DURUM ANALİZİ I.1 Tarihçe I.2 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi I.3 Faaliyet Alanları

Detaylı

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 HEDEFİ OLAN GEMİYE RÜZGAR YARDIM EDER. M.RİFAT HİSARCIKLIOĞLU Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

Bölüm 2 TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI

Bölüm 2 TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI Bölüm 2 TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI 1. İzmir de Köklü Bir Kurum: İzmir Ticaret Odası nın Tarihi İzmir Ticaret

Detaylı

2014-2017 STRATEJİK PLAN NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

2014-2017 STRATEJİK PLAN NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLAN 2014-2017 İÇİNDEKİLER 2014-2017 STRATEJİK PLAN SUNUŞ... 5 I. STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ... 7 II. GİRİŞ... 8 III. METODOLOJİ... 9 IV. MEVCUT DURUM RAPORU VE

Detaylı

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011 BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Tavsiye Edilen Taslak Format * YOİKK 2011 * Bu rapor 2010 yıl sonu gecerli olan mevzuat hükümlerine göre

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler a) Raporun dönemi :... 3 b) Ortaklığın unvanı :... 3 c) Dönem

Detaylı

86. yıl. 1929 dan bugüne

86. yıl. 1929 dan bugüne 1929 dan bugüne 86. yıl Tercih Edilen İş Ortağı Faaliyet Raporu 2014 Genel Bilgiler 2014 Yılı Faaliyet Raporu Merkez: Harbiye Mah. Maçka Caddesi No: 35 34367 Şişli - İstanbul Telefon : (0212) 231 47 30

Detaylı

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi Faaliyet Raporu 2 TSKB Faaliyet Raporu 2014 26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 1. Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması

Detaylı

BEKSİAD ÇALIŞTAY RAPORU

BEKSİAD ÇALIŞTAY RAPORU BEKSİAD (Bebe - Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği) ÇALIŞTAY RAPORU Hazırlayan: BUTEKOM (Bursa Tekstil ve Konfeksiyon ARGE Merkezi) Bursa, 31.12.13 GİRİŞ... 3 1. ÇALIŞTAYDA İZLENEN

Detaylı

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 2013 HESAP YILI 2013 Faaliyet Raporu Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 24.03.2014 Pazartesi, Saat: 14:00 da G.O.S.B. İhsan Dede Cad. 700. Sokak Gebze / Kocaeli

Detaylı

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Bilgiler 2 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 3 Ortaklık Yapısı ve Sermaye 4 Finansal Göstergeler 6 Mali Durum, Kârlılık ve Borç

Detaylı

Faaliyet Raporu 2009

Faaliyet Raporu 2009 Faaliyet Raporu 2009 İçindekiler Sunuş Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler 3 Kurumsal Profil 3 Vizyonumuz, Misyonumuz,

Detaylı

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİNE AİT 1- ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

KIRIKKALE TİCARET BORSASI

KIRIKKALE TİCARET BORSASI KIRIKKALE TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI ORGAN ÜYELERİ EL KİTABI Yenidoğan Mah. Osman Tiryaki Cad. No: 4/5 KIRIKKALE Tel : (318) 224 89 04 224 89 05 Faks : (318) 224 89 05 Web: www.kirikkaletb.org.tr

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

TARSUS TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU TARSUS TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Tarsus Ticaret Borsası, 2014 yılında kalite hedefleri ve hedeflediği yatırımları gerçekleştirerek önemli bir konuma yükseldi. Yönetim olarak hedeflediğimiz

Detaylı

NTSO STRATEJİK PLAN [2009- 2013]

NTSO STRATEJİK PLAN [2009- 2013] Büyük davamız, en medeni ve en müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu yalnız kurumlarında değil düşüncelerinde temelli bir inkılâp yapmış olan büyük Türk Milletinin dinamik idealidir. Bu

Detaylı

104,1 milyar TL. 70,0 milyar TL. 66,8 milyar TL. 16.270 kişi. 990 adet. 9,3 milyar TL. Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği

104,1 milyar TL. 70,0 milyar TL. 66,8 milyar TL. 16.270 kişi. 990 adet. 9,3 milyar TL. Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği 2014 Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği Dünya da 40 yaşına giren faizsiz bankacılık ya da bizdeki adıyla katılım bankacılığı Türkiye de 30 yaşına basmış bulunmaktadır. V. Derya GÜRERK TKBB Başkanı

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU rt GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

ADANA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI ADANA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 ÖNSÖZ Serbest piyasa ekonmisini benimsemiş ülkelerde kalkınma özel sektör eliyle gerçekleştirilmektedir. Bu yüzden, özel sektörün güçlü ve rekabet edebilir

Detaylı

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 DÖNEMİNE AİT 1- ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi,

Detaylı

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi ÖNSÖZ Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. Plan, küresel düzeyde geleceğe

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ 8 Olağan Genel Kurul Gündemi 9 2014 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi ve Kâr Dağıtım Politikası 10 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 11 Sorumluluk Beyanı 12 Kısaca VakıfBank 13 VakıfBank

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

GARANTİ NİN ENTEGRE İŞTİRAKLERİ

GARANTİ NİN ENTEGRE İŞTİRAKLERİ GARANTİ Senin için İÇİNDEKİLER 2. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 3. Olağan Genel Kurul Gündemi BÖLÜM 1 - GARANTİ HAKKINDA 6. Kurumsal Profil 7. Garanti Bankası Ortaklık Yapısı 8. Vizyonumuz, Misyonumuz,

Detaylı