PCOS ve IUI için gonadotropinlerle ovülasyon indüksiyonu: güncel yaklaşımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PCOS ve IUI için gonadotropinlerle ovülasyon indüksiyonu: güncel yaklaşımlar"

Transkript

1 PCOS ve IUI için gonadotropinlerle ovülasyon indüksiyonu: güncel yaklaşımlar Doç.Dr.Mesut ÖKTEM Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Üreme Tıbbı ve İnfertilite Seksiyonu TAJEV 2011-ANTALYA

2 Ovulasyon indüksiyonu Endikasyonları : o Anovulasyon tedavisi o Normoovulatuar hastalarda superovulasyon ve kontrollü ovaryen hiperstimulasyon (KOH) İntrauterin inseminasyon siklusları p Nedeni izah edilemeyen infertilite p Erkek faktörü İVF de KOH siklusları

3 Terminoloji o Ovulasyon indüksiyonu: Bir follikül geliştirmek için overlerin uyarılması o Superovulasyon: Bir kaç follikül geliştirmek için overlerin uyarılması o Kontrollu ovaryen hiperstimulasyon: İleri ÜYT kullanmak için 3 ten fazla follikül geliştirmek için overlerin uyarılması

4 ANOVULASYON TEDAVİ WHO ovulasyon bozuklukları sınıflaması o GRUP I: Hipotalamik-pitüiter yetmezlik (hipotalamik amenore) Stress ile indüklenen Anoreksia nervosa Kallmann Sendromu İzole gonadotropin eksikliği o GRUP II: Hipotalamik-pitüiter disfonksiyon Normogodotropik, normoestrojenik, anovulatuar ve oligomenoreik kadınlar Bu grup klasik PCOS nu içine alır o GRUP III: Ovaryen yetmezlik (Hipergonadotropik hipogonadanizm)

5 ANOVULASYON TEDAVİ o Ovulasyon indüksiyonu ajanları Klomifen sitrat Gonadotropinler GnRH analogları Diğer / adjuvan ajanlar p Antiestrojen/aromatazinhibitörleri (örn; Femera vb.) p Androjeninhibitörleri (örn;dekort) p İnsülin sensitize edici ajanlar (örn; metformin)

6 KLOMİFEN SİTRAT İLE OVULASYON İNDÜKSİYONU: o Oral yoldan kullanılan zayıf estrojenik etkili bir ilaçtır o Estrojen reseptörlerine bağlanır: reseptörlere haftalarca bağlı kalır ve yeniden doldurulmayı engelleyerek reseptör sayısını azaltır.

7 o Etki mekanizması: KLOMİFEN SİTRAT Gerçek estrojen sinyallerinde yalancı düşme GnRH sekresyonunu aktivasyon GnRH üzerinden ve doğrudan pitüitere etkiyle FSH ve LH da yükselme Uterus, serviks ve vajene antiestrojen etki Servikal mukus ve endometrium a antiestrojenik etkisi klinik etkinliğine zarar vermez Teratojenitesi yoktur

8 KLOMİFEN SİTRAT İLE OVULASYON İNDÜKSİYONU: o Hasta seçimi: Oligoovulatuar veya anovulatuar GRUP II hastalar Luteal faz yetmezliği

9 KLOMİFEN SİTRAT İLE OVULASYON İNDÜKSİYONU KLOMİFEN SİTRAT UYGULAMA GÜNLERİ FSH WINDOW 5 gün mg/gün 3-5. gün gün ovulasyon o Kullanım: o Adetin 3-5. Günü başlanarak 5 gün süreyle 50 mg gün şeklinde başlanır. Hastaların % 50 si 50 mg ile gebe kalır. o Ovulasyon olmazsa doz arttırılır.( mg a kadar) o Son dozdan 5 gün sonra başlayarak bir hafta süreyle koitus önerilir.

10 KLOMİFEN SİTRAT İLE OVULASYON İNDÜKSİYONU: o Sonuçlar: % 80 ovulasyon elde edilir % 40 gebelik elde edilir. (Ovulatuar siklus başına % 25 gebelik) % 10 çoğul gebelik Abortus oranlarını arttırmaz. o Komplikasyonlar: Vazomotor semptomlar Abdominal distansiyon Bulantı kusma Görme bozuklukları Başağrısı

11 Ovulasyon indüksiyonunda gonadotropinler o Folliküler büyüme için FSH/LH kullanımı WHO grup I anovulasyon (hipogonadotropik hipogonadizm) WHO grup II anovulasyon (CC dirençli hastalar) Normoovulatuar hastalarda KOH±IUI siklusları pnedeni izah edilemeyen infertilite perkek faktörü ART de KOH siklusları

12 GONADOTROPİNLER Preparat Kaynak İçerik Ticari ismi Human menopozal gonadotropin idrar FSH+LH Menogon,Merional, Menopur(sc) Purifiye üriner FSH idrar FSH Fostimon Rekombinant FSH rec FSH Gonal-F, Puregon Human koryonik gonadotropin idrar hcg Profasi, Pregnyl Human koryonik gonadotropin rec hcg Ovitrelle Rekombinant LH rec LH Luveris

13 FOLİKÜLOGENEZİS PARAKRİN KONTROL ENDOKRİN KONTROL Gonadotropin bağımsız Gonadotropin sensitif Gonadotropin bağımlı DOMİNANT 10 mm OVULATUAR 20 mm KÜÇÜK ANTRAL 2-5 mm SEKONDER PRİMER PRİMORDİAL I Recruitment II Recruitment Seleksiyon Dominans > 120 GÜN 85 GÜN 14 GÜN

14 Gonadotropin: Doz seçimi Monofoliküler gelişim fizyolojisi FSH Concent FSH WINDOW Menses FSH threshold Follicle size (mm) 10 (Atresia) 2 Recruitment/Selection/dominance Luteo-follicular transition FSH ya duyarlı hale gelen follikül sayısı eşik FSH seviyesinin üzerinde geçen zaman (pencere) ile doğru orantılıdır

15 WHO Grup I Anovulasyon o Sentral gonadotropin eksikliği Hipogonadotropik hipogonadizm (LH düşük) Overden düşük estrojen sekresyonu

16 Hipogonadotropik hipogonadizm Folikülogenezis/steroidogenezis Gonadotropinler sinerjistik etki gösterir (iki-hücre teorisi) FSH follikülogenez FSH/LH estrojen sentezi Sadece rfsh rfsh+rlh

17 Hipogonadotropik hipogonadizm Who grup Ihipogonadotropik hipogonadizm Ovulasyon indüksiyonu başlangıç dozları 150 IU/gün rec FSH (Puregon/GonalF)+75 IU LH (Luveris) 150 IU HMG (Menogon/Merional/Menopur) Burgues S and the Spanish collaborative group on Female hypogonadotropik Hypogonadism, Hum Reprod,2001

18 WHO grup I anovulasyon WHO grup I anovulatuar 38 hastada 84 siklus 150 IU rec FSH + 75 IU rec LH Yeterli foliküler gelişim % IU LH dozu yeterli % 94 hcg verilen hasta % 80 Siklus iptal Hiperstimulasyon % 14 Yetersiz folikül gelişimi % 6 Gebelik Başlanan siklus başına % 18 hcg verilen siklus başına % 22.4 *BurguesS and the Spanishcollaborativegroup on Female hypogonadotropik Hypogonadism, Hum Reprod,2001

19 WHO Grup II Anovulasyon o Normogonadotropik kronik anovulasyon (CC a dirençli) Yeterli ve persistan tonik endojen LH salınımı Persistan estrojen salınımı

20 PCOS o Normogonadotropik kronik anovulasyon Yeterli ve persistan tonik endojen LH salınımı Persistan estrojen salınımı o Diğer endokrin metabolik bozukluklar Obezite İnsülin rezistansı Yüksek androjen seviyeleri

21 PCOS: gonadotropin seçimi o Rekombinant FSH avantajları Yüksek LH nın önlenmesi Daha az doz Daha iyi gebelik oranları

22 Gonadotropin: Doz seçimi Monofoliküler gelişim fizyolojisi FSH Concent FSH WINDOW Menses FSH threshold Follicle size (mm) 10 (Atresia) 2 Recruitment/Selection/dominance Luteo-follicular transition FSH ya duyarlı hale gelen follikül sayısı eşik FSH seviyesinin üzerinde geçen zaman (pencere) ile doğru orantılıdır

23 PCO: multifoliküler gelişim PCO da gonadotropinlere cevap olarak multifoliküler gelişimin nedeni FSH eşik değerinin farklılığından ziyade FSH ya maruz kalan folikül kohortunun fazla olmasıdır.

24 PCOS: gonadotropin doz seçimi o Gonadotropin başlangıç dozu Düşük doz o Gonadotropin devam dozu Sabit doz Step-up protokol (low dose step-up) Step-down protokol

25 Konvansiyonel (standart) step-up hcg FSH SEVİYELERİ Eşik FSH düzeyi 150 IU/gün FSH WINDOW FSH dozu 7 gün 7 gün GONADOTROPİN UYGULAMA GÜNLERİ

26 Konvansiyonel (standart) step-up o Başlama dozu 150 IU/gün FSH, Eşik FSH değerinin çok üstünde FSH seviyeleri Uzun FSH penceresi oluşturur. Multifoliküler gelişim o Komplikasyon oranı yüksek: Çoğul gebelik % 36 OHSS % 14 Fauser BCJM,1993

27 Konvansiyonel (intermediate) step-up hcg FSH SEVİYELERİ Eşik FSH düzeyi FSH WINDOW 150 IU/gün 75 IU/gün 7-10 gün FSH dozu GONADOTROPİN UYGULAMA GÜNLERİ

28 Low-dose step-up protokol o Amaç: p Overlerin monofoliküler gelişim ile cevap verdiği eşik FSH düzeyini yakalamak. o Avantajları: p Multipl gebeliğin önlenmesi p OHSS nin önlenmesi o Dezavantajı: Tedavi süresi uzun p Daha fazla gonadotropin? p Yüksek LH nın olumsuz etkileri?

29 Low-dose step-up protokol hcg FSH SEVİYELERİ Eşik FSH düzeyi FSH WINDOW IU/gün IU/gün 14 gün 7 gün Gonadotropin uygulama günleri FSH dozu Fauser BCJM,1993

30 Low-dose step-up protokol o o o Prospective, observational, comparative, open, multicentre study. Normogonadotropik kronik anovulasyon (WHO grup II) Low dose step-up protokol Rekombinant FSH (follitropin alfa, gonal-f) Başlangıç dozu 75 IU / haftalık artış 37.5 IU Hasta sayısı (n) 42 Ovulasyon hızı (%) 71.4 Mono/bifolliküler gelişim (%) 88.1 Kümulatif gebelik (%) 33.3 İkiz gebelik (%) 14.3 OHSS (hafif) (%) 2.4 Hedon B, Hum Reprod 1998

31 Low-dose step-up protokol o o o Prospective, observational, non-comparative, open, multicentre çalışma. Normogonadotropik kronik anovulasyon (WHO grup II) Low dose step-up protokol Rekombinant FSH (follitropin beta, Puregon) Başlangıç dozu 50 IU / haftalık artış Siklus sayısı (n) 945 Kümulatif ovulasyon hızı (%) 84 Monofolliküler gelişim (%) 61.3 Siklus iptal (%) 13.5 Siklus başına gebelik (%) 14.4 Kümulatif gebelik (%) 53.1 İkiz gebelik (%) 5.9 OHSS (hafif) (%) 6.8 Calaf Alsina J, BJOG. 2003

32 Low-dose step-up protokol o Tedavi sonuçlarını olumsuz etkileyen faktörler Yüksek LH Obezite Yaş o Ek tedaviler Metformin p OHSS riskini azaltır* Deleo V, Fertil Steril,1999

33 Step-down protokol Amaç: FSH nın normal fizyolojik feed-back mekanizmalarını taklit etmek Başlangıçtaki yüksek FSH seviyeleri multifoliküler gelişimi uyarır Dominant folikül seçildikten sonra yükselen estrojen FSH yı düşürür, diğer foliküller atreziye uğrar.

34 Step-down protokol FSH SEVİYELERİ Eşik FSH düzeyi FSH WINDOW 150 IU/gün* 113 IU/gün 75 IU/gün hcg FSH dozu Follikül > 10mm Gonadotropin uygulama günleri * İlk siklusta low-dose step-up rejim yapılır ve foliküler cevabın elde edildiği esık doz step-down rejimin başlangıç dozu olarak kullanılabilir. Fauser BCJM,1993

35 Step-down protokol FSH SEVİYELERİ Eşik FSH düzeyi 225 IU/gün FSH WINDOW 75 IU/gün hcg IU/gün FSH dozu 2 gün 7. gün Gonadotropin uygulama günleri

36 CC rezistan WHO grup II anovulasyon Gonal-F: Low dose step-up vs step down Low dose step-up o Başlangıç dozu 75 IU/gün Gonal-F o 14 güne kadar foliküler takip o Sonraki doz artışı 37.5 IU o Ertesi siklus step-down protokol Balasch J, Hum Reprod 2001 Step-down o Siklusun 3. günü 300 IU Gonal-F o 4-6 siklus günleri boş o 7-9 günler 75 IU/gün 3 gün süreyle o Daha sonra hcg gününe kadar low-dose step-up benzeri tedaviye devam o Ertesi siklus step-up protokol

37 CC rezistan WHO Class II anovulasyon Gonal-F: Low dose step-up vs step down Step-up protokol Step-down protokol 26 siklus 26 siklus Tedavi süresi (gün) 15.1± ±0.9 NS Total rec FSH doz (IU) 1185± ± NS Monofol gelişim (%) NS hcg uygulama (%) <0.05 OHSS (%) <0.001 Cevapsız (%) NS Gebelik/siklus (%) NS P Balasch J, Hum Reprod 2001

38 CC rezistan WHO Class II anovulasyon Puregon: Low dose step-up vs step down Low dose step-up o Başlangıç dozu 50 IU/gün Puregon o 14 güne kadar folliküler takip o Sonraki doz artışı 25 IU o Max doz 100 IU Step-down o Başlangıç dozu 100 IU/gün Puregon o Follikül>9 mm ise 75 IU/gün 3 gün süreyle o Daha sonra hcg gününe kadar 50 IU/gün Christine-Maitre S, Hugues JN, Rec FSH Study Group, Hum Reprod,2003

39 CC rezistan WHO Class II anovulasyon Puregon : Low dose step-up vs step down Step-up Step-down P protokol protokol 85 siklus 72 siklus Tedavi süresi (gün) 15.2±7 9.7±3.1 <0.001 Total rec FSH doz (IU) 951 ± ±458 NS Monofol gelişim (%) < Multifol gelişim(>3)(%) < hcg uygulama (%) <0.001 OHSS (%) <0.001 Cevapsız (%) NS Gebelik/siklus (%) NS Christine-Maitre S, Hugues JN, Rec FSH Study Group, Hum Reprod,2003

40 CC rezistan WHO Class II anovulasyon Gonal-F: Low dose step-up vs konvansiyonel Low dose step-up o Başlangıç dozu 75 IU/gün Gonal-F o 14 güne kadar folliküler takip o Sonraki doz artışı 37.5 IU Hedon B, Hum Reprod 1998 Konvansiyonel o Başlangıç dozu 75 IU/gün Gonal- F o Tedavinin 7. gününden itibaren her 5 günde 75 IU doz artışı

41 CC rezistan WHO Class II anovulasyon Gonal-F: Low dose step-up vs konvansiyonel Step-up Konvansiyonel P protokol protokol 42 hasta 46 hasta Tedavi süresi (gün) 14.1± ±4.9 NS Ort. rec FSH (75 IUamp) 15.3± ±10 NS Mono/bifol gelişim (%) NS Ovulasyon hızı(%) NS OHSS (%) NS Gebelik/hasta (%) NS Çoğul gebelik (%) NS Hedon B, Hum Reprod 1998

42 CC rezistan WHO grup II anovulasyon Low dose step-up vs sequential step down Low dose step-up Başlangıç dozu 75 IU/gün Gonal-F 14 güne kadar foliküler takip Sonraki doz artışı 37.5 IU Aynı doz ile devam Sequential step down Başlangıç dozu 75 IU/gün Gonal-F 14 güne kadar foliküler takip Sonraki doz artışı 37.5 IU mm fol elde edilince dozu ½ düşür Hugues JN, Hum Reprod 2006

43 CC rezistanwho grup II anovulasyon Low dose step-up vs sequential step down LD Step-up Hasta sayısı Sequential step down Tedavi süresi (gün) 14.1± ±8.5 NS Ort. rec FSH IU 1174± ± NS Mono/bifol geliş im (%) NS Ovulasyon hızı(%) NS OHSS (%) 3 4 NS Gebelik/siklus (%) NS Çoğul gebelik (%) NS P Hugues JN, Hum Reprod 2006

44 CC rezistan WHO grup II anovulasyon rec FSH vs urinary FSH

45 CC rezistan WHO grup II anovulasyon rec FSH vs urinary FSH Rec FSH ufsh p Siklus Tedavi süresi (gün) 10 (4-27) 13 (4-49) 49) <0.001 Total FSH doz (IU) 750 ( ) 1035 ( ) <0.001 Coellingh Bennink HJT, Fertil Steril 1998

46 CC rezistan WHO grup II anovulasyon rec FSH vs urinary FSH Rec FSH ufsh p Siklus Tedavi süresi (gün) 13.3 (± 2.1) 12.8 (± 2.4) NS Total FSH doz (IU) 975 ( ) 3900) 938 ( ) NS Yaralı H, Fertil Steril 1999

47 CC rezistan WHO grup II anovulasyon rec FSH vs urinary FSH Rec FSH ufsh p 75 U 75 U Hasta sayısı Siklus Fol faz süresi (gün) 12.2 ± ± 3.6 NS Total FSH doz (IU) 546 ± ± Doğum oranı/ başlanan sik NS (%) Doğum başı maliyet 1,591 1, Revelli A, Reprod Biol Endocrinol. 2006

48 İntrauterin inseminasyon: Endikasyonlar Erkek subfertilitesi İzah edilemeyen subfertilite Spontan fekundite % * Yaş ve evlilik süresi ilerledikçe spontan gebelik şansı düşer** Servikal Faktör İmmunolojik infertilite (?) Penis ve vajinanın anatomik ve fonksiyonel bozuklukları Hipospadias Retrograd ejakulasyon Vajinismus *Guzick DS, Fertil Steril 1998 **Dodson WC, Fertil Steril 1987

49 Normoovulatuar hastalarda KOH±IUI siklusları Endikasyonları: p Nedeni izah edilemeyen infertilite p Erkek faktörü

50 Normoovulatuar hastalarda süperovulasyon±iui siklusları Endikasyonları: pnedeni izah edilemeyen infertilite perkek faktörü Doz seçimi; Düşük doz gonadotropin Gebelik oranları yüksek Komplikasyon oranları düşük : OHSS, çoğul gebelik CC vs Gonadotropin

51 İUİ:Terapotik Etkinlik SPERM YIKAMA Kötü kalite spermatozoa, lökosit ve hücre artıkları Seminal plazma içindeki sitokin, PG, oksijen radikalleri, antijen ve enfeksiyöz maddeler ayrılır Kapasitasyon İUİ Servikal mukusun filtrasyon etkisi önlenir Kavite içine daha fazla sayıda motil spermatozoa verilir Fertilizasyon için ampullada kaliteli spermatozoa sayısı arttırılır SÜPEROVULASYON İnvivo sperm ile karşılaşan ovum sayısı artar

52

53 İUİ:Terapotik Etkinlik IUI siklus başına gebelik ( % ) -Genel literatür Erkek subfertilitesi 0-25 İzah edilemeyen inf Randomize kontrollü çalışmalar ( IUI vs TI ) Erkek subfertilitesi 3-14 İzah edilemeyen inf. 8,7 20 -Gonadotropin İUİ İzah edilemeyen inf.* Hafif erkek+izah edilemeyen** 16.6 * HughesEG, Hum Reprod 1997; GuzickDS, Fertil Steril 1998; 1999 ** Erdem A, RBM Online 2008 GuzickDS, NEJM

54 İUİ: Etkinlik Tedavi Gebelik/ siklus NNT Referans IUI 5 32 Guzick, 1999 Martinez, 1990 Steures, 2007 CC/IUI 7 14 Deaton, 1990 FSH/IUI Guzick, 1999 IVF 31 4 Hughes, 2004 The ESHRE Capri Workshop Group, Hum Reprod 2009

55 IUI : Prognostik Faktörler İyi prognoz faktörleri Kısa süreli infertilite Gonadotropinlere multifoliküler yanıt İlk tedavi ayı Sekonder infertilite Kadın yaşının genç olması Kötü prognoz faktörleri Erkek infertilitesi Tubal hastalık Endometriozis

56 İzah Edilemeyen İnfertilite: Superovulasyon ve İUİ 45 çalışmanın retrospektif analizi Siklus başına gebelik oranları Tedavi yok % İUİ 3.8% Klomifen 5.6% Klomifen& İUİ 8.3% Gonadotropin 7.7% Gonadotropin&İUİ 17.1% IVF 20.7% Guzick DS, 1998

57

58

59

60

61

62 Açıklanamayan İnfertilite CC vs Gonadotropin Cantineau AEP,Ovarian stimulation protocols (anti-oestrogens, gonadotrophins with and without GnRH agonists/antagonists) for intrauterine insemination (IUI) in women with subfertility. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007

63 A randomized clinical trial to evaluate optimal treatment for unexplained infertility: the fast track and standard treatment (FASTT) trial. o Konvansiyonel tedavi (n:247) 3 siklus CC+IUI 3 siklus rec Gn+IUI 6 siklus IVF (2 siklus thaw) o Hızlandırılmış tedavi (n:256) 3 siklus CC+IUI 6 siklus IVF (2 siklus thaw) *Reindollar RH: Fertil Steril 2010; 94(3):

64 COH-IUI: Prematür Luteinizasyon Premature LH surge: LH seviyesi 10 IU/L ve*,** Premature Progesterone rise progesterone seviyesi 1ng/mL* progesterone seviyesi (2ng/ml)** Premature luteinizasyon* LH seviyesi 10 IU/L ve progesterone seviyesi 1ng/mL *Cantineau AEP,Fertil Steril 2007 **Allegra A, Hum Reprod 2007

65 o Premature LH surge (agonist kullanılmayan IVF sikluslarında %20) Premature luteinizasyon Folikül matürasyon arresti Oosit matürasyonunda asenkroni Sonuç: p Siklus iptali p Ovum pick-up öncesi ovulasyon p Postmatür oositlerin toplanması o Pitüiter downregulasyon yapılan sikluslarda premature LH surge insidansı %1-2.

66 o Endojen gonadotropin supresyonu Gnrh analogları p GnRH agonistleri p GnRH antagonistleri Kısa sürede etki Flare etki yok Kist formasyonu olmaması Exojen gonadotropin ihtiyacının azalması Stimulasyon süresinin kısalması Gebelik oranlarında azalma?

67 Gnrh analogları p GnRH agonistleri Hipofizde pitüiter reseptörlere bağlanma FSH ve LH artışı (flare-up) gnrhreseptörlerinde artış (up-regulation) GnRHrec-agonistkomplekslerinde internalizasyon GnRHreseptörlerinde azalma (down-regulasyon) Gonadotropinlerde azalma Geri dönüş uzun p GnRH antagonistleri GnRH reseptörlerine kompetitif bağlanma Gonadotropinlerde kısa sürede baskılanma Hızlı geri dönüş

68 o İnsidans: CC IUI sikluslarında hcg günü LH surge oranı %30 Rec-FSH sikluslarında hcg günü LH surge oranı %42 (*) (*) Astrid E. P. Cantineau, M.D.,a,b, and Bernard J. Cohlen, M.D., Ph.D.,a on behalf of the Dutch IUI Study Group. The prevalence and influence of luteinizing hormone surges in stimulated cycles combined with intrauterineinsemination during a prospectivecohort study Fertil Steril 2007; 88:

69 OR 2.7, 95% CI 0.6 to13

70 COH sikluslarında GnRH-anta kullanımı Gomez- Palomares Hum Reprod 2005 PRT 82 RecFSH vs recfsh+gnrhanta ganirelix 38% vs 14% Gebelik oranlarındaki artış doğrudan GnRHanta ile ilişkili değil, multifollikğler gelişim ile ilgili olabilir Crosignani Hum Reprod 2007 PRT RecFSH vs recfsh+gnrhanta 12.2% vs Mild COH-IUI sikluslarında GnRHanta ganirelix etkili değil Lambalk Hum Reprod 2006 Double blind placebo- PRT RecFSH vs recfsh+gnrhanta ganirelix 12.6% vs Prematür LH ve Prematüre luteinizasyon önlemede etkili Allegra Hum Reprod 2007 PRT RecFSH vs recfsh+gnrhanta cetrorelix 53.8% vs 30.8% Prematür LH ve Prematüre luteinizasyon önlemede etkili, gebelik oranlarında artma Checa Fertil Steril 2006 PRT RecFSH vs recfsh+gnrhanta cetrorelix 20% vs Nonspecific Gomez- Palomares Fertil Steril 2008 PRT 367 RecFSH vs recfsh+gnrhanta Cetrorelix+ganirelix 23% vs. 11 Multifoliküler sikluslarda gebelik oranları antagonist grubunda daha farklı

71 COH-IUI: Prematür Luteinizasyon GAZİ Allegra Cantineau Cantineau Stimulasyon Rec-FSH /HMG Rec-FSH CC Rec-FSH Prematür LH kaçağı (LH seviyesi 10 IU/L) Prematür progesteron kaçağı Premature luteinizasyon %27 %35 %30 %42 %18.3 (prog 1ng/mL) 36,4 (prog 2ng/mL) % ,4

72

73

74

75

76

77 IUI/GnRH antagonistleri:meta-analizanaliz Eldeki veriler IUI/COH sikluslarında antagonistlerin gebelik oranlarını arttırdığı yönündedir Multifoliküler gelişim olan sikluslarda etkisi daha belirgin Numbers needed to treat analiz Her bir prematür LH önlenmesi için 4 vakaya antagonist verilmeli Her bir klinik gebelik için 20 hastaya antagonist verilmeli Intrauterine Insemination. Eshre Capri Workshop group. Hum Reprod Update, 2009

78 COH/İUİ:Luteal destek o COH- IUI sikluslarında anormal luteal faz desteği için indirekt kanıtlar Gonadotropinlerle ovulasyon indüksiyonu sonrasında %20 oranında kısa luteal faz (1) Midluteal fazda hcg verilmesi ile luteal faz süreleri normale döndürülebilmekte (2,3) Multifoliküler gonadotropin sikluslarında erken luteal endometrial biyopsilerde hastaların %50 inde daha ileri fazda endometrium (4) Geç luteal fazda %57 endometrial asenkroni (5) 1- Olson JL. Fertil Steril Grazi RV Fertil Steril Messinis IE. Fertil Steril Garcia, J Fertil Steril, Benadiva, C.A. et al. (1994).

79 COH/İUİ:Luteal destek Crinone jel Kontrol Çift sayısı Siklus sayısı Siklus başı gebelik Siklus başı canlı doğum Hasta başı gebelik Hasta başı canlı doğum Erdem et al Fertil Steril, p

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERİN TERATOZOOSPERMİNİN ICSI de GEBELİK SONUÇLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ TEZ DANIŞMANI Klinik Şefi Doç.Dr. A.Süha

Detaylı

Blast TSRM. Derlemeler. Guideline. Komite Raporları. Literatürden Seçmeler. www.tsrm.org.tr

Blast TSRM. Derlemeler. Guideline. Komite Raporları. Literatürden Seçmeler. www.tsrm.org.tr TSRM Blast Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği Bülteni YIL:1 SYI:1 OK-ŞUBT/2014 ISSN: 2148-3361 Derlemeler Guideline ULUSL ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ ve İNFERTİLİTE KONGRESİ 06-09 KSIM 2014 Maxx Royal Otel

Detaylı

bünyesinde birçok bilimsel toplantı ve profesyonel kursa ev sahipliği yapmaktadır.

bünyesinde birçok bilimsel toplantı ve profesyonel kursa ev sahipliği yapmaktadır. 1 Ankara Üniversitesi Üreme Sağlığı Teşhis, Tedavi, Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezimiz Ankara Üniversitesi Rektörlüğünce ülkemizde üreme sağlığı ve yardımcı üreme teknikleri üzerine bilimsel araştırmalar

Detaylı

her hakki saklidir onderyaman.com

her hakki saklidir onderyaman.com İNFERTİLİTE: İnfertilite, son 12 aylık zaman diliminde korunmadan cinsel birleşme olduğu halde spontan konsepsiyonun olmaması olarak tanımlanır. İnfertilite geçici veya çoğu azoospermide olduğu gibi kalıcı

Detaylı

2012-2013 ÖĞRETİM YILI DÖNEM 4 B GRUBU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SINAV SORULARI

2012-2013 ÖĞRETİM YILI DÖNEM 4 B GRUBU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SINAV SORULARI 2012-2013 ÖĞRETİM YILI DÖNEM 4 B GRUBU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SINAV SORULARI 1- PKOS için hangisi yanlıştır? a. Üreme çağındaki kadınların %8 inde görülür. b. Over rezervleri daha erken azalır. c.

Detaylı

2 3 KADIN DOĞUM KADIN DOĞUM

2 3 KADIN DOĞUM KADIN DOĞUM 1 2 3 ÖNSÖZ Tıpta Uzmanlık Sınavı na hazırlık uzun ve zahmetli bir yoldur. Kaynak seçimi ise kişiye, sınava kadar kalan süreye ve hedeflenen puana göre değişiklik göstermektedir. Bu seri az zahmetli olan

Detaylı

ARAŞTIRMA (Research Report)

ARAŞTIRMA (Research Report) ARAŞTIRMA (Research Report) Yakan B, Başak EB ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜP BEBEK ÜNİTESİNDE OCAK 2005-AĞUSTOS 2006 TARİHLERİ ARASINDA TEDAVİ GÖREN HASTALARIN KLİNİK GEBELİĞİ ÜZERİNDE BAZI PARAMETRELERİN

Detaylı

PREVALENCE OF CHRONIC ENDOMETRITIS IN REPEATED UNEXPLAINED IMPLANTATION FAILURE AND THE IVF SUCCESS RATE AFTER ANTIBIOTIC THERAPY

PREVALENCE OF CHRONIC ENDOMETRITIS IN REPEATED UNEXPLAINED IMPLANTATION FAILURE AND THE IVF SUCCESS RATE AFTER ANTIBIOTIC THERAPY PREVALENCE OF CHRONIC ENDOMETRITIS IN REPEATED UNEXPLAINED IMPLANTATION FAILURE AND THE IVF SUCCESS RATE AFTER ANTIBIOTIC THERAPY TEKRARLAYAN AÇIKLANAMAYAN İMPLANTASYON BAŞARISIZLIĞINDA KRONİK ENDOMETRİT

Detaylı

Gonodal Hormonlar ve İnhibitörleri

Gonodal Hormonlar ve İnhibitörleri Gonodal Hormonlar ve İnhibitörleri Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com osuzer@istanbul.edu.tr Son güncelleme: 23.01.2013 2 2 1 3 3 4 4 2 5 5 6 6 3 Over Hormonları I 18 karbonlu steroidler olan östrojen

Detaylı

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. H. Nezih DAĞDEVİREN EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ

İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ İstanbul Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi, tüp bebek ve infertilite tedavileri üzerine özelleşmiş dinamik bir merkezdir. Bizler tüm ekip olarak Küçük bir

Detaylı

2007 yılı Bütçe Uygulama Talimatı (BUT) ve 2007 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulama Tebliği (SUT)

2007 yılı Bütçe Uygulama Talimatı (BUT) ve 2007 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulama Tebliği (SUT) 2007 yılı Bütçe Uygulama Talimatı (BUT) ve 2007 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulama Tebliği (SUT) Sosyal Güvenlik Güvencesinden dolayı sağlık yardımı kullanan kişilerin, sağlık yardımından faydalanmasına

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 18. GRUP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SAĞLIK AKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ I. ÜROLOJİ KLİNİĞİ Klinik Şefi: DOÇ. DR. H. METE ÇEK BİLGİSAYAR DESTEKLİ SEMEN ANALİZ SİSTEMİ (CASA) İLE YAPILAN SPERM MORFOLOJİSİ İNCELEMELERİNİN

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ NDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN VE

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Yardımcı Üreme Teknikleri Gebeliklerinde Perinatal Sonuçlar Perinatal Outcomes after Assisted Reproductive Technology Setenay Arzu Yılmaz 1,

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

PCO ve Jinekolojik Kanser ilişkisi. Prof. Dr. Aydın Özsaran Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

PCO ve Jinekolojik Kanser ilişkisi. Prof. Dr. Aydın Özsaran Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı PCO ve Jinekolojik Kanser ilişkisi Prof. Dr. Aydın Özsaran Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Jinekolojik Kanserler Hormonlarla ilişkili olanlar Endometrium Ca Meme

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DULESTER 30 mg kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DULESTER 30 mg kapsül 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DULESTER 30 mg kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir kapsül, etkin madde olarak 30 mg duloksetine eşdeğer 33,65 mg duloksetin hidroklorür

Detaylı

Safra asitleri safranın temel bileşenini oluşturup karaciğerde

Safra asitleri safranın temel bileşenini oluşturup karaciğerde güncel gastroenteroloji 15/4 Ursodeoksikolik Asit İçin Tıbbi Endikasyonlar ve Etki Mekanizmaları Meral SÖZEN, Cansel TÜRKAY Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara Safra asitleri

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI JANUVIA 100 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sitagliptin 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) Yardımcı

Detaylı

.R. Dohle, K. solt,. ung irth,. Diemer,. i ercman,. Krausz

.R. Dohle, K. solt,. ung irth,. Diemer,. i ercman,. Krausz (Metin güncelleme Nisan 2010).R. Dohle, K. solt,. ung irth,. Diemer,. i ercman,. Krausz Eur Urol 2002 Oct;42(4):313-22 Eur Urol 2004 Nov;46(5):555-8 nfertilite cinsel yönden aktif, do um-kontrolü yapmayan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: NİMET AYGÜL DEMİROL Doğum Tarihi ve yeri: 3 TEMMUZ 1970 - Konya Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans TIP FAKÜLTESİ HACETTEPE Üniversitesi

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI. 2010 - Ankara

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI. 2010 - Ankara T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ KOMİSYONU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI 2010 - Ankara 1 TUK Kadın Hastalıkları

Detaylı

Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisinde Oral Antidiyabetik İlaçlar Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisi

Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisinde Oral Antidiyabetik İlaçlar Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisi Prof. Dr. Göksun AYVAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD ayvaz@gazi.edu.tr 1960 yılında Erzincan da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi nden 1983 yılında mezun oldu.

Detaylı

TND EPİLEPSİ REHBERİ TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ EPİLEPSİ ÇALIŞMA GRUBU. Hazırlayanlar. Editör: Canan Aykut Bingöl

TND EPİLEPSİ REHBERİ TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ EPİLEPSİ ÇALIŞMA GRUBU. Hazırlayanlar. Editör: Canan Aykut Bingöl EPİLEPSİ REHBERİ TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ EPİLEPSİ ÇALIŞMA GRUBU Hazırlayanlar Editör: Canan Aykut Bingöl Berrin Aktekin Kadriye Ağan Fehim Arman Kezban Aslan Ebru Aykutlu Barış Baklan Betül Baykan Nerses

Detaylı