İSTİSMAR VE ÇOCUK RUH SAĞLIĞI. Prof. Dr. Cahide AYDIN E.Ü.T.F. Çocuk ve Ergen Psikiyatri Anabilim Dalı EGEBAM E.Ü.T.F. Çocuk Koruma Birimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTİSMAR VE ÇOCUK RUH SAĞLIĞI. Prof. Dr. Cahide AYDIN E.Ü.T.F. Çocuk ve Ergen Psikiyatri Anabilim Dalı EGEBAM E.Ü.T.F. Çocuk Koruma Birimi"

Transkript

1 İSTİSMAR VE ÇOCUK RUH SAĞLIĞI Prof. Dr. Cahide AYDIN E.Ü.T.F. Çocuk ve Ergen Psikiyatri Anabilim Dalı EGEBAM E.Ü.T.F. Çocuk Koruma Birimi

2 Çocuk İstismarı (tanımlar, DSÖ 2002) Duygusal istismar Çocuğa bakan kişilerin çocuğun ruhsal sağlığı ve gelişimini olumsuz etkileyen davranışları 2

3 Çocuk İstismarı (tanımlar, DSÖ 2002) onur kırıcı sözler sürekli kıyaslamalar alay etme tehdit sindirme ayrımcılık 3

4 Duygusal İstismar Tipleri Kısıtlama Zorlama Cezalandırma Reddetme İzole etme Terör (Korku, dehşet duyguları oluşturma) Önemsememe Kandırma, ayartma 4

5 Çocuğu Kapalı Mekanda Tutma Ceza amacıyla çocuğu rahat hareket edemeyeceği ya da kıpırdayamayacağı bir ortamda tutma ya da tuvalet, banyo gibi kapalı mekanlarda kalmak zorunda bırakma. 5

6 Çocuğa Sözel ya da Duygusal Saldırıda Bulunma Tekrarlayıcı bir tavır olarak: * çocuğu küçümsemek * çocuğa başkalarının suç ve sorumluluklarını yüklemek * çocuğa karşı düşmanca tutumlarda bulunmak * çocuğu dövmek, terk etmek ya da cinsel içerikli saldırıda bulunmakla tehdit etmek 6

7 Kısıtlama Çocuğun bir çok alanda özgürlüğünü kısıtlama ve engelleme Davranış Duygu ve düşüncelerini ifade Öğrenim Beceri edinme Sosyal etkinlikler Sosyal ilişkiler vb 7

8 Baskı ve Zorlama Çocuğu, kendisinin özgür karar veremeyeceği bir yaştan itibaren telkin yoluyla ya da isteğinin dışında olarak belli davranış biçimi, sosyal etkinlik, öğrenim, mesleğe yönelim, dini inanç, siyasi görüş..vb konularda baskı altına alma ve zorlama 8

9 Sömürücü, Cezalandırıcı Tavırlar Çocuğu, beslenme, sığınma, uyku ve diğer ihtiyaçlarından cezalandırma amacıyla mahrum etme 9

10 Reddetme Bebek: Sevgi, bakım ve bağımlılığının reddi Oyun çocuğu: Sosyal etkinliklerin dışında tutma Okul çocuğu: Çocuğun benliğiyle ilgili olumsuz mesajlar verme Ergenlik: Beklenen sosyal rol değişikliğini reddetme 10

11 İzole Etme Bebek: Anne-baba yakınlığının çocuğa hissettirilmemesi Oyun çocuğu: Diğer ebeveynle ilişkiden kaçınmanın öğretilmesi Okul çocuğu: Ebeveynin her ilişkide heves kırıcı olması Ergenlik: Ev dışındaki etkinliklerin, sosyalleşmenin engellenmesi 11

12 Dehşet Verme (Terör) Bebek: Uyumunu bozucu şiddetli uyaranlar verme Oyun & Okul Çocuğu: Tehdit, hakaret, korkutma, aşağılama, cezalandırma Ergenlik: Genci rezil etmekle tehdit 12

13 Önemsememe Bebek:Doğal davranışlara yanıt vermede yetersizlik Oyun çocuğu: Duygusal yoksunluk hali Okul çocuğu: Yardım etmemek, korumamak, ilgilenmemek Ergenlik: Ebeveyn rolünden vazgeçmek 13

14 Kandırma, ayartma Bebek: Uygun olmayan davranışlar aşılamak Oyun & Okul Çocuğu: Saldırgan, cinsel içerikli, suça yönelik davranışları geliştirmek Ergenlik: Sosyal açıdan kabul görmeyen davranışları desteklemek 14

15 Duygusal İstismarın Belirlenmesi Fiziksel ve cinsel istismara oranla saptanması daha zor Kültürel farklılıklar tanı koymada zorlayıcı olabilir Duygusal istismarda klinik etkilenme akut değil Genellikle kronik seyirli 15

16 Duygusal İstismarın Etkileri Ruhsal gelişimi olumsuz etkiler Kişilik gelişimi olumsuz etkiler Psikopatoloji oluşumuna yol açar 16

17 Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri Psikoseksüel ve psikososyal gelişim basamaklarında aksamalara neden olur Benlik saygısında düşme yaratır Çocuk-ebeveyn ya da çocuk-öğretmen ilişkisinde bozulmalara yol açar Ek psikiyatrik bozukluklara yol açar Kişilik özelliklerini olumsuz etkiler Sosyal ilişki sorunları yaratır 17

18 Cinsel İstismar Tanım1 Çocuğun, bir erişkinin cinsel gereksinim ya da isteklerinin doyumu için cinsel nesne olarak kullanılması ya da kullanılmasına göz yumulması 18

19 Ensest Çocuğun, kan bağı olan aile bireylerinden biri tarafından cinsel amaçla kötüye kullanılması 19

20 Cinsel İstismar Tipleri Temas içermeyen *Teşhircilik, *Çocukla cinsel içerikli, pornografik konuşmalar Temas İçeren *Cinsel içerikli dokunma ve sürtünmeler *Oral-genital yaklaşımlar *Penetrasyon (anal, vaginal) 20

21 Cinsel İstismar Tipleri 2 Cinsel sömürü *Çocukların cinsel amaçlı olaylarda kurban seçilmesi *Çocuk pornografisi * Çocuk fuhuşu 21

22 İstismarcıya Göre Sınıflama Aile dışı cinsel istismar: *Tanıdık biri *Tamamen yabancı bir kişi Aile içi cinsel istismar (Ensest): *Aile dışından olana göre daha süregen ve tekrarlayıcı * Çoğunlukla gizli * En sık baba-kız ensesti 22

23 İstismarcı Ebeveynin Özellikleri Küçük yaşta ebeveyn olma Aile içi şiddet varlığı Ebeveynde alkol, madde kötüye kullanımı Psikiyatrik hastalık olması Çocukluklarında istismara uğrama Ebeveynin beklentileriyle çocuğun durumunun uyumlu olmaması Sosyal sorunlar 23

24 Cinsel İstismarı Düşündüren Psikiyatrik Semptomlar Anksiyete Korkular Uyku bozuklukları Somatik yakınmalar Gelişimsel bozukluklar (Enürezi, enkoprezi) Sedüktif davranışlar Kendine zarar verici davranışlar Madde kullanımı İletişimi reddetme, affektif donukluk Yeme sorunları 24

25 Cinsel İstismara Uğrayan Çocuk ve Ergenlerde Şaşkınlık, Utanç, Anksiyete, Olayın herkes tarafından duyulacağı endişesi, Olayın kontrol edilemez bir boyuta ulaşacağı endişesi, Olayla ilgili ifadesinin kendisi ve ailesi için getireceği sonuçların farkında olma, 25

26 Cinsel İstismara Uğrayan Çocuk ve Ergenlerde Çevrenin kendisine inanmayacağı endişe ve korkusu, Özellikle ensest olaylarında doğruyu söylemek ile doğruyu söylediğinde suçlanan aile bireyine olan sadakat duyguları arasında çatışma yaşama 26

27 Cinsel İstismara Uğrayan Çocuk ve Ergenlerde Olabilecek Belirtiler-1 Cinsel içerikli konulara aşırı ilgi ya da aşırı kaçınma Uyku bozulması, kabuslar Depresyon, çevreyle ilişkilerinde içe kapanma Tahrik edici davranışlar Bedeniyle ilgili kirlilik, zarar görme, cinsel organlarında sorun olduğu düşünceleri 27

28 Cinsel İstismara Uğrayan Çocuk ve Ergenlerde Olabilecek Belirtiler-2 Okul devamsızlığı ya da kurallara uymama Aşırı ketum tavırlar Çizim, oyun ve fantazilerinde cinsel saldırganlık öğeleri Aşırı sinirlilik, agresyon İntihar düşünceleri / girişimleri 28

29 Çocuklar Cinsel İstismarı Nasıl Algılar? Ruhun Ölümü Sanki içlerinde, derinlerde birşeylerin bozulduğunu, parçalandığı duygusu 29

30 Asemptomatik? İstismar yaşantısının semptom oluşturacak düzeyde algılanmaması? Çocuğun başa çıkma gücünün yüksek oluşu? İstismara ilişkin çatışma ve duyguların inkarı ve bastırılması? 30

31 Çocukta Cinsel İstismardan Etkilenme Bireysel özellikler Aile çevresi Toplumsal özellikleri Çocuğun olaya ilişkin düşünceleri 31

32 Olumsuz Etkiyi Azaltan Aile Özellikleri Sıcak Destekleyeci Tutarlı Dengeli Düzenli aile ortamı 32

33 Yeniden İstismara Uğrama Olasılığı Cinsel istismara uğramış bireylerin daha sonra yeniden istismara uğrama olasılığı fazla Nedenler? Zamanından erken, zorlayıcı, uygunsuz bir yaşam deneyimi Yetersizlik ve değersizlik duyguları Öğrenilmiş çaresizlik 33

34 Adım Adım Cinsel İstismar Çocukla yalnız kalma Kandırma, güven sağlama Çocuktan yardım isteme Cinsel ilişkiyi bir oyun ya da bir sevgi biçimi olarak sunma, Şiddet ya da tehdit kullanma. 34

35 Cinsel İstismar Neden Gizli Kalır? Aile sisteminin korunması Failin kendini koruması Failin cinsel eylemi tekrarlayabilmesi 35

36 Cinsel İstismar Nasıl Açığa Çıkar? Fiziksel belirtiler Bulaşıcı cinsel hastalıklar Gebelik Çocuğun kendi açıklaması Başkasının Görmesi ve ihbarı Ruhsal belirtiler Çocuğun tekrarlayıcı cinsel içerikli oyunlar oynaması Çocuğun yaşına uygun olmayan cinsel bilgi ve davranışı 36

37 Cinsel İstismarın Örtbas Edilmesi-1 Aile namusu Olayın çevre tarafından duyulması Çevre baskısı Sistemin devamının sağlanması Tedaviye başvurunun önlenmesi Çocuğa inanılmaması 37

38 Cinsel İstismarın Örtbas Edilmesi-2 Çocuğun başına gelen olayın inkarı Çocuğun suçlanması Çocuğun sistem içinde izole edilmesi Çocuğun verdiği ifadenin güvenirliğinin azalması Davanın düşürülmesi yönünde girişim 38

39 Çocukların Tepkileri-1 Aldatılmışlık, Kızgınlık, Suçluluk, Utanç, Kirlenmişlik hissetme Ne olup bittiğine ilişkin merak, kavrama ve anlamlandırmada güçlük çekme, karmaşık duygular İstirmarcıya ilişkin karmaşık duygular 39

40 Çocukların Tepkileri-2 Kaygılı olma Güvensizlik, Kendini suçlama Düşük benlik saygısı İyiymiş gibi görünmek Anne, baba, kardeşler ve diğer kişilere yönelik öfke Başına gelenlerden gizlice hoşlanmışsa bu nedenle endişe duyma 40

41 Cinsel İstismar Karşısında Anne Babaların Duyguları Şok, İnanamama, İsyan Kızgınlık, Suçluluk, Öfke, Keder Çaresizlik, Yas, Aldatılmışlık Çocuktan uzaklaşma İntikam 41

42 Anne ve Babalarda Ortaya Çıkan Tepkiler Çocuğa ve diğer çocuklara karşı aşırı koruyucu ve kollayıcı tutumlar Utanç Olayın inkarı Çocuğu suçlama Evlilik sorunları 42

43 Cinsel İstismar Açığa Çıktıktan Sonraki Sekonder Olumsuz Etkiler Damgalanma, İnanılmama, Suçlanma Dışlanma, Cezalandırılma, Ön Yargı Tanısal Değerlendirme ve Adli Süreçte Travmatik Durumlar Yaşama İstismardan Korunmanın ve Psikososyal Desteklerin Sağlanaması Psikososyal ve Ekonomik Kayıplara Uğrama Uygun ve Etkin Tedavi Görememe İstismarın Yol Açtığı Ciddi Psikopatoloji Yeniden İstismara Uğrama 43

44 Çocuk, Genç ve Ailenin Ruhsal Tedavisinde Amaç Travmanın yol açtığı olumsuz ruhsal etkileri iyileştirmek Travmayla baş edebilme gücünü arttırmak Bozulan psikososyal gelişimin ve dengenin yeniden düzene girmesini sağlamak 44

45 Terapide Gözlenenler Fiziksel uzaklık Regresyon Öfke Geri çekilme ve izolasyon 45

46 Terapide Süreç Temel güven duygusunun oluşması Fiziksel uzaklık ve izolasyonun aşılması Yeniden yapılanma Sağlıklı bağlanmanın oluşması Açılım.. Travmanın oyun ortamına taşınması 46

47 Cinsel istismarın sonuçlarını etkileyenler Cinsel istismarın başlama yaşı Kurbanın cinsiyeti Ailesel faktörler Çocuk/ gençte bulunan ruhsal bozukluklar İstismarcıya ait faktörler İstismarın tipi 47

48 Cinsel İstismarla İlgili Bulgular-1 Cinsel istismara maruz kalma yaşı küçüldükçe, çocuktaki olumsuz etkilenme artmakta ( desteklemeyen bulgular da var) Kızlar erkeklere göre daha sık cinsel istismara uğramakta, daha olumsuz etkilenmekte 48

49 Cinsel İstismarla İlgili Bulgular-2 Aile içi cinsel istismar daha çok kalabalık, uyumsuz ve fiziksel şiddetin yaşandığı, sosyoekonomik düzeyi düşük, aile bağları zayıf ya da güvenilir olmayan ailelerde Hem kurban hem de istismarcı, çocuklukta duygusal yoksunluk içinde büyümüş 49

50 Cinsel İstismarla İlgili Bulgular-3 Anne koruyucu olamamakta Anne yok, pasif, yetersiz, sosyal açıdan yetersiz, çevreyle uygun ilişki kuramayan, sık sık evden çeşitli nedenlerle uzaklaşan, Bazen kız çocuğu ailedeki anne rolünü almış 50

51 Cinsel İstismarla İlgili Bulgular-4 Anne-babada psikiyatrik bir hastalık ya da kişilik bozukluğu, cinsel istismar riskini arttırmakta Babada alkol kötüye kullanımı sık Çocukta psikiyatrik bir bozukluk olması riski arttırmakta (Örn. Mental retardasyon) 51

52 Cinsel İstismarla İlgili Bulgular-5 Aile içinden cinsel istismarcıların 2/3 si baba ya da üvey baba Üvey babanın cinsel istismar riski öz babaya göre 6 kat daha fazla Kızlar daha sık aile içi, erkekler daha çok aile dışı kişiler tarafından cinsel istismara uğramakta 52

53 Cinsel İstismarla İlgili Bulgular-7 Çocuk ile istismarcı arasındaki yakınlık derecesi (baba, anne, ağabey, amca vs.) ve aradaki yaş farkı arttıkça, olumsuz etkilenme daha fazla Aile içi cinsel istismarda istismarcı çocuğu fiziksel şiddet yoluyla kontrol altında tutmakta, olayın gizli kalmasını sağlamakta, 53

54 Cinsel istismarı düşündüren bulgular Tanınması ve kanıtlanması fiziksel istismara oranla daha zor Çoğu vakada kanıtlayacak fiziksel bulgular yok Psikolojik bulgular yalnızca cinsel istismara özgü değil 54

55 Çocuk ve Ergenlerde Cinsel İstismar Düşündüren Davranış ve Bulgular Fiziksel belirti ve bulgular: Genital bölgedeki sıyrık, kaşınma, ağrı, yırtılmış himen, vajina veya makat kanaması, perine yırtığı ya da çürükleri, yürüme ve oturmadaki güçlük, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, penis iltihabı veya vajinal akıntı Davranışsal değişiklikler Belirti ve bulgular yaşa göre farklılıklar göstermekte 55

56 Davranışsal değişiklikler İlkokul Çağı ( 7-12 Yaş) Okul başarısında düşme, Korku (özellikle yetişkinlerden), Depresif belirtiler, Travma sonrası stres bozukluğu belirtileri, Yaşa uygun olmayan davranışlarda artma (anne ya da abla davranışı gösterme), Cinsel konularla aşırı uğraşma, Cinsel saldırganlık (başkalarını cinsel ilişkiye zorlama), Aşırı veya açıktan masturbasyon 56

57 Davranışsal değişiklikler Ergenlik (12 yaş sonrası) Evden kaçma veya eve gitmede isteksizlik, Duygulanımda dalgalanma, Kendine zarar verme, İntihar girişimleri, İlaç ve alkol kötüye kullanımı, Uygunsuz cinsel davranışlar (flörte erken başlama, kışkırtıcılık, arkadaşlarını cinsel ilişkiye zorlama), Davranım bozuklukları (okuldan ve evden kaçma, yalan söyleme, çalma ve saldırganlık) 57

58 Cinsel İstismarın Olası Sonuçları Cinsellik üzerine etkiler Duygusal etkiler Depresif duygudurum üzerine etkiler Anksiyete şeklindeki etkiler Davranışsal etkiler Kişilik gelişimi üzerine etkiler Diğer etkiler 58

59 Cinsellik Üzerine Etkiler-1 Artmış cinsel davranışlar en sık gözlenmekte Yetişkin ya da gençlerle daha sık cinsel ilişkiye girme, arkadaşlarıyla cinsel içerikli oyunlar oynama, hastaneye yatırıldıklarında sağlık personeline karşı sedüktif davranışlar Cinsel istismara uğrayanların sedüktif bir yönü var mı? 59

60 Cinsellik Üzerine Etkiler-2 Cinsel istismarcı sayısının birden fazla olması, istismarın sık ve uzun süreden beri olması, zor kullanımı çocuklarda uygunsuz cinsel davranış gelişimini artırmakta Cinsel istismara maruz kalma yaşı ne kadar erken ise, uygunsuz cinsel davranış o denli fazla 60

61 Cinsellik Üzerine Etkiler yaşları arasında cinsel istismara uğrayanlarda aşırı cinsel davranışlar ve teşhircilik anlamlı derecede yüksek Cinsel istismara uğrayan kızlar erkeklere oranla daha fazla uygunsuz cinsel davranışlar göstermekte Cinsel istismara uğrayan kız çocuklarının arkadaşları arasında cinsel ilişkiyi başlatma eğiliminin daha fazla, davranışlarının daha çok yetişkinin cinsel davranışlarını andırmakta 61

62 Cinsellik Üzerine Etkiler-4 Cinsel istismara uğrayan kız çocukları, ergenlik döneminde kişilerarası ilişkilerde çoğu davranışlarını cinselleştirerek diğer insanları kullanmaya çalışmakta Cinsel istismara uğrayan çocuklar daha fazla cinsel içerikli oyun oynamakta, davranış sergilemekte, resim çizmekte 62

63 Cinsellik Üzerine Etkiler-5 Çocuklukta cinsel istismara uğrama, yetişkinlik yaşamında cinsellikten korkma, karşı cinsle ilişkilerde sorunlar yaşama gibi cinsel yaşantı üzerinde belirgin olumsuz etkiler (Kadınlarda frijidite, vajinismus, erkeklerde cinsel kimlik karmaşası..) 63

64 Cinsel İstismarın Duygusal Etkileri Çoğu kurban cinsel istismardan kendini sorumlu tutmakta ve suçlamakta "gerçekten isteseydim engelliyebilirdim İstismarda rıza ve baştan çıkarıcılık olmuşsa suçluluk duyguları daha fazla Kurbanlarda yetersizlik ve izolasyon duyguları, karşı cinse güvensizlik ya da ters etkiyle uygunsuz cinsel nesneye çabuk bağlanma 64

65 Depresif Duygudurum Üzerine Etkileri Cinsel istismara uğrayanlarda depresyon gelişme riski artmakta Depresif duygudurum sıklıkla kızgınlıkla birlikte Gelecek hakkında olumsuz düşünceler, düşük benlik saygısı Çocuklukta cinsel istismara uğramış olanlarda yetişkin yaşta da depresyon gelişme riski artmış 65

66 Anksiyete Üzerine Etkiler-1 Çocukluğunda cinsel istismara uğrayan yetişkinlerde anksiyete bozukluğu prevalansı yüksek Agarofobi, Obsesif Kompulsif Bozukluk ve sosyal fobi gibi anksiyete bozuklukları daha sık 66

67 Anksiyete Üzerine Etkiler-2 Korku, bedensel yakınmalar, uyku değişiklikleri ve kabuslar tarzında anksiyete ve PTSB belirtileri Cinsel istismara uğrayan çocuk ve ergenlerde olayı canlı bir şekilde yeniden yaşama, gerginlik, çabuk tepki verme, PTSB belirtileri, disosiyatif belirtiler sık 67

68 Davranış Üzerine Etkileri Cinsel istismara uğramış oğlanlarda saldırgan, davranım bozukluğu niteliğinde davranışlar (erkek kimliğini yeniden oluşturma..?) Cinsel istismara uğramış kızlarda intihar girişimleri, vücutta sigara söndürme, bileğini kesme gibi kendine zarar (kendine ceza, çekiciliğini azaltma?) Kendine zarar veren, suisidal kadınlarda çocukken cinsel istismar öyküsü 68

69 Kişilik Gelişimi Üzerine Etkileri Borderline kişilik bozukluğu vakalarında çocuklukta cinsel istismara uğrama sık, Borderline kişilik bozukluğunun gelişimi, "cinsel kötüye kullanımın süresi" ile ilişkili 69

70 Cinsel İstismarın Diğer etkileri Çocuklukta cinsel istismarı takiben halüsinasyonlar oluşabilmekte, yıllarca sürebilmekte, şizofrenidekinden farklı yalancı halüsinasyonlar Cinsel istismara uğramış ergenlerde, aşırı alkol ve uyuşturucu madde kullanımı daha sık 70

71 Teşekkürler... 71

KASITLI KENDİNE ZARAR VERME DAVRANIŞI OLAN ERGEN VE GENÇ ERİŞKİN HASTALARDA ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI

KASITLI KENDİNE ZARAR VERME DAVRANIŞI OLAN ERGEN VE GENÇ ERİŞKİN HASTALARDA ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY PROF DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 13. PSİKİYATRİ BİRİMİ Başhekim : Doç. Dr. Erhan KURT Klinik Şef V. : Dr. Ahmet TÜRKCAN

Detaylı

Çocuklarda Cinsel İstismar ve Etkileri

Çocuklarda Cinsel İstismar ve Etkileri Çocuklarda Cinsel İstismar ve Etkileri Nimet OVAYOLU *, Özlem UÇAN **, Selver SERİNDAĞ *** ÖZET Son yıllarda cinsel suçlar artmakta ve çocuk cinsel istismarı da ilk sıralarda yerini almaktadır. Çocukluk

Detaylı

AİLE AVUKATLIĞI VE AİLE REHBERLİĞİ: BAĞCILAR İLÇESİ PİLOT AİLE AVUKATLIĞI MERKEZİ UYGULAMASI PROJESİ

AİLE AVUKATLIĞI VE AİLE REHBERLİĞİ: BAĞCILAR İLÇESİ PİLOT AİLE AVUKATLIĞI MERKEZİ UYGULAMASI PROJESİ www.aileavukatligi.org AİLE AVUKATLIĞI VE AİLE REHBERLİĞİ: BAĞCILAR İLÇESİ PİLOT AİLE AVUKATLIĞI MERKEZİ UYGULAMASI PROJESİ İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR10/12/SKA/0100 referans

Detaylı

FARKLI ÖZ-ANLAYIŞ (SELF-COMPASSION) DÜZEYLERİNE SAHİP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DEPRESYON ANKSİYETE VE STRESİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FARKLI ÖZ-ANLAYIŞ (SELF-COMPASSION) DÜZEYLERİNE SAHİP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DEPRESYON ANKSİYETE VE STRESİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER BİLİM DALI FARKLI ÖZ-ANLAYIŞ (SELF-COMPASSION) DÜZEYLERİNE SAHİP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE

Detaylı

SİGARA, ALKOL, UYUŞTURUCU VE DİĞER BAĞIMLILIKLAR

SİGARA, ALKOL, UYUŞTURUCU VE DİĞER BAĞIMLILIKLAR ÖZEL POPÜLASYONLAR 1. Kadınlarda alkol ve madde kullanımı 2. Ergenlik dönemi 3. Sağlık çalışanları 4. Yaşlılar 5. Sokakta yaşayan çocuklar 6. Suç, cezaevi ve madde kullanımı 7. Bağımlı ebeveynlerin çocukları

Detaylı

ADANA İLİ HAVUTLU BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ KADINLARDAKİ DEPRESİF BELİRTİLERİN SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ADANA İLİ HAVUTLU BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ KADINLARDAKİ DEPRESİF BELİRTİLERİN SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI ADANA İLİ HAVUTLU BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ KADINLARDAKİ DEPRESİF BELİRTİLERİN SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Dr. Esra GÜNDÜZ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

PSİKİYATRİK YARDIM TALEBİ OLANLAR İLE, YARDIM TALEBİ OLMAYAN VE BOŞANMA AŞAMASINDA OLAN ÇİFTLERDE ; ÇİFT UYUMU

PSİKİYATRİK YARDIM TALEBİ OLANLAR İLE, YARDIM TALEBİ OLMAYAN VE BOŞANMA AŞAMASINDA OLAN ÇİFTLERDE ; ÇİFT UYUMU TC Sağlık Bakanlığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 12. Psikiyatri Birimi Başhekim : Prof. Dr. Musa Tosun Birim Şefi : Dr. Latif Alpkan PSİKİYATRİK

Detaylı

Kayıp ve Yas Süreci. Doç. Dr. Perihan Güner Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu. I. Palyatif Bakım Hemşireliği Kursu, 10-11 Şubat 2012, Ankara

Kayıp ve Yas Süreci. Doç. Dr. Perihan Güner Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu. I. Palyatif Bakım Hemşireliği Kursu, 10-11 Şubat 2012, Ankara Kayıp ve Yas Süreci Doç. Dr. Perihan Güner Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu I. Palyatif Bakım Hemşireliği Kursu, 10-11 Şubat 2012, Ankara 1 İçerik Giriş Yas nedir? Yasa verilen ortak tepkiler nelerdir?

Detaylı

ÇARE DER. Çocuk Akıl Sağlığı ve Rehberliği Derneği. Aralık 2012, Şiddet Özel Sayısı. İçimizdeki Şiddetin Kaynağı. Dr. Mehmet Uhri*

ÇARE DER. Çocuk Akıl Sağlığı ve Rehberliği Derneği. Aralık 2012, Şiddet Özel Sayısı. İçimizdeki Şiddetin Kaynağı. Dr. Mehmet Uhri* ÇARE DER Aralık 2012, Şiddet Özel Sayısı İçimizdeki Şiddetin Kaynağı Dr. Mehmet Uhri* Dernek Yönetim Kurulu Başkan: Dr.Mehmet Uhri İkinci Başkan: Dr.Ayşe Kılınçaslan Genel Sekreter:Dr. Timur Şefketoğlu

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ARAŞTIRMA RAPORU. Dönem: 22 Yasama Yılı: 5. Nisan 2007

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ARAŞTIRMA RAPORU. Dönem: 22 Yasama Yılı: 5. Nisan 2007 Dönem: 22 Yasama Yılı: 5 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİME DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERDE VE CEZA ve İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ ÇOCUKLARDA ŞİDDET VE BUNU ETKİLEYEN ETKENLERİN

Detaylı

Pedofili: Klinik Özellikleri, Nedenleri ve Tedavisi Pedophilia: Clinical Features, Etiology and Treatment

Pedofili: Klinik Özellikleri, Nedenleri ve Tedavisi Pedophilia: Clinical Features, Etiology and Treatment PSİKİYATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR CURRENT APPROACHES IN PSYCHIATRY 2010;2(2):132 160 2010, eissn:1309 0674 pissn:1309 0658 Pedofili: Klinik Özellikleri, Nedenleri ve Tedavisi Pedophilia: Clinical Features,

Detaylı

KENDİNE ZARAR VERME DAVRANIŞI

KENDİNE ZARAR VERME DAVRANIŞI KENDİNE ZARAR VERME DAVRANIŞI Tanım: Kendine zarar verme davranışı, yaşamını sonlandırma amacı olmaksızın kişinin bilinçli bir şekilde kendi beden dokularına zarar vermesi olarak tanımlanmıştır. Kendine

Detaylı

ATB 426 KADINA YÖNELİK ŞİDDET. Prof. Dr. Özgün Bener 2014

ATB 426 KADINA YÖNELİK ŞİDDET. Prof. Dr. Özgün Bener 2014 ATB 426 KADINA YÖNELİK ŞİDDET Prof. Dr. Özgün Bener 2014 Kadına karşı şiddet, erkeklerce kadın üzerinde üstünlük kurma ve kadına karşı ayrımcılığa sebep olan, erkek ve kadın arasındaki eskiden beri süregelen

Detaylı

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması Çocuk Hakları Komitesi, Kırk Birinci Oturum, Cenevre, 9-27 Ocak 2006 Erken Çocukluk Döneminde

Detaylı

İhmal ve İstismara Uğrayan Çocuğa Bütüncül Yaklaşım

İhmal ve İstismara Uğrayan Çocuğa Bütüncül Yaklaşım İhmal ve İstismara Uğrayan Çocuğa Bütüncül Yaklaşım İhmal ve İstismara Uğrayan Çocuğa Bütüncül Yaklaşım Yayına hazırlayanlar Prof.Dr. E. Tolga Dağlı Prof.Dr. Mehmet Akif İnanıcı Ankara, 2011 Hastane Temelli

Detaylı

PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ

PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ Amaç İşyerindeki sağlığa zararlı psikososyal risk etmenleri hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim hedefleri Çalışanların olumsuz etkileyen psikososyal risk etmenleri, Psikososyal

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

Çocuk İhmali ve İstismarı Terimleri

Çocuk İhmali ve İstismarı Terimleri Çocuk İhmali ve İstismarı Terimleri SUNUŞ Çocuk istismarı konusu son yıllarda giderek tıbbın da önemli bir konusu haline geldi. Önceleri adli yaklaşımlarla ya da sosyal hizmetler tarafından çözümlenecek,

Detaylı

BAĞIMLILIK. Bağımlılık. Dr. Timuçin Oral

BAĞIMLILIK. Bağımlılık. Dr. Timuçin Oral BAĞIMLILIK Dr. Timuçin Oral İTİCÜ 12 Mayıs 2011 Bağımlılık Herhangi bir maddenin tedavi amaçlı olmaksızın, Fizyolojik bir ihtiyaca cevap vermeden giderek artan miktarlarda kullanılmasıdır. Hoşlanma İsteme

Detaylı

STRESİN BİREYSEL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ

STRESİN BİREYSEL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BİLİM DALI STRESİN BİREYSEL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ ÖZEL BİR MOBİLYA FABRİKASINDA ÇALIŞAN PERSONEL

Detaylı

Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği. Bilgilendirme Dosyası - 5. "Kadın Cinselliği" CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ

Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği. Bilgilendirme Dosyası - 5. Kadın Cinselliği CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği Bilgilendirme Dosyası - 5 "Kadın Cinselliği" CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ "Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Alanında Ulusal ve Yerel Medya Yoluyla Savunuculuk"

Detaylı

OKULUMU SEVİYORUM AREL EĞİTİM KURUMLARI AYLIK ANASINIFI DERGİSİ SAYI: 85 2011

OKULUMU SEVİYORUM AREL EĞİTİM KURUMLARI AYLIK ANASINIFI DERGİSİ SAYI: 85 2011 OKULUMU SEVİYORUM AREL EĞİTİM KURUMLARI AYLIK ANASINIFI DERGİSİ SAYI: 85 2011 İÇİNDEKİLER ÇOCUKLA ALIŞVERİŞE ÇIKMAK 2 ÇOCUĞUN DUYGUSAL İSTİSMARI 5 DAĞILAN AİLEDE ÇOCUK 7 ÇALIŞAN ANNELER 12 ÇOCUĞUN SPORA

Detaylı

KRİZE MÜDAHALE İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE YAS VE YASA MÜDAHALE

KRİZE MÜDAHALE İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE YAS VE YASA MÜDAHALE KRİZE MÜDAHALE İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE YAS VE YASA MÜDAHALE Pek çok insan yaşamı boyunca sahip olduğu iş, eşya, ya da sağlık gibi kendisi için önemli olan bazı şeyleri kaybetmiş olabilir. Bu durumlar kaybedilen

Detaylı

ADÖLESAN GEBELERDE ÖZ BAKIM EĞĠTĠMĠNĠN ÖZ BAKIMA BENLĠK SAYGISINA VE BEDEN ĠMAJINA ETKĠSĠ

ADÖLESAN GEBELERDE ÖZ BAKIM EĞĠTĠMĠNĠN ÖZ BAKIMA BENLĠK SAYGISINA VE BEDEN ĠMAJINA ETKĠSĠ ADÖLESAN GEBELERDE ÖZ BAKIM EĞĠTĠMĠNĠN ÖZ BAKIMA BENLĠK SAYGISINA VE BEDEN ĠMAJINA ETKĠSĠ Gülbeyaz BARAN DURMAZ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç. Dr. Fatma GÜDÜCÜ

Detaylı

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. H. Nezih DAĞDEVİREN EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Tecavüze İlişkin Kültürel Mitler ve Mitlerin Kabul Edilmesine Etki Eden Faktörler

Tecavüze İlişkin Kültürel Mitler ve Mitlerin Kabul Edilmesine Etki Eden Faktörler Türk Psikoloji Yazıları, Aralık 2011, 14 (28), 60-72 Tecavüze İlişkin Kültürel Mitler ve Mitlerin Kabul Edilmesine Etki Eden Faktörler Tuba Eker Şefkat Koleji Eda Erdener Arel Üniversitesi Özet Bu makalenin

Detaylı

BULLYING VE DEPRESYON ARASINDAKİ İLİŞKİ : KARS İLİNDEKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA BİR ARAŞTIRMA

BULLYING VE DEPRESYON ARASINDAKİ İLİŞKİ : KARS İLİNDEKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA BİR ARAŞTIRMA Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:8 Sayı:15 Bahar 2009 s.133-150 BULLYING VE DEPRESYON ARASINDAKİ İLİŞKİ : KARS İLİNDEKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA BİR ARAŞTIRMA Sebahattin YILDIZ Sevda

Detaylı

Çocuklarda Cinsel İstismar II

Çocuklarda Cinsel İstismar II Çocuklarda Cinsel İstismar II http://www.adlitip.org/?p=216 M. MUSTAFA BAYRAKTAR 23,05,2009 Cinsel İstismar tipleri nelerdir? Çocukluk çağında cinsel istismar farklı şekillerde olabilir: Cinsel ilişki

Detaylı

OCAK-ŞUBAT 1997 SAYI: 30

OCAK-ŞUBAT 1997 SAYI: 30 ÇALIŞMA ORTAMI İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE VERİMLİLİK İŞ HUKUKU SOSYAL POLİTİKA OCAK-ŞUBAT 1997 SAYI: 30 Fişek Sağlık Hizmetleri ve Araştırma Enstitüsü Yayını * iki ayda bir çıkar

Detaylı

Kamu Kurumları ve Kadın Sivil Toplum Örgütleri İçin Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele ve Şiddete Uğrayan Kadınlara Destek Mekanizmaları

Kamu Kurumları ve Kadın Sivil Toplum Örgütleri İçin Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele ve Şiddete Uğrayan Kadınlara Destek Mekanizmaları Kamu Kurumları ve Kadın Sivil Toplum Örgütleri İçin Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele ve Şiddete Uğrayan Kadınlara Destek Mekanizmaları Türkiye nin Az Gelişmiş Bölgelerindeki (Güneydoğu Anadolu, Doğu

Detaylı