nlar n Psikolojik Boyutu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "nlar n Psikolojik Boyutu"

Transkript

1 Taknlar nlarn Psikolojik Boyutu Prof. Dr. Musa Tosun.Ü.. Cerrahpaa a Tp T p Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dal

2 Doal Afetlerin Pikolojisi ile lgili Çalmalar Mart 2010 II.Ulusal Takn Sempozyumu - Afyonkarahisar 2

3 Doal Afetlerin Pikolojisi ile lgili Çalmalar Mart 2010 II.Ulusal Takn Sempozyumu - Afyonkarahisar 3

4 Doal Afetlerin Pikolojisi ile lgili Çalmalar Mart 2010 II.Ulusal Takn Sempozyumu - Afyonkarahisar 4

5 Fizik Çevre Ekosistem Kiisel isel Alan Biometeoroloji Kronobiyoloji ve ve nsan Psikolojisi Psikolojik Açdan A Çevre ve nsan Dr. Musa Tosun Yeni Symposium, Cerrahpaa a Tp T p Fak. Psk Klinii i Dergisi. Ekim 1991, Yl Y l : 29 Say : Mart 2010 II.Ulusal Takn Sempozyumu - Afyonkarahisar 5

6 Felâket - Sel ve Takn Felâket hâlini alabilen, Sel ve takn ar r bir Psiko-sosyal sosyal travmadr. r Mart 2010 II.Ulusal Takn Sempozyumu - Afyonkarahisar 6

7 Psiko-sosyal sosyal Travmalarn n Ortak Özellikleri Beklenmedik olaylardr. r. Kiinin inin kontrolü dndadrlar. Kiiye iye çaresizlik ve güçg üçsüzlük k duygular yaat atrlar Mart 2010 II.Ulusal Takn Sempozyumu - Afyonkarahisar 7

8 Psiko-sosyal sosyal Travmalar Doal Afetler Depremler Frtna-Hortum-Yldrm Çarpmas Salgn n Hastalklar Kuraklk k ve ktlk tlk Sel ve Taknlar nsan Eliyle Oluturulan Felâketler Savalar Cinayetler kence Tacizler Sel ve taknlar Kaza ve hmaller Trafik, (kara,hava,deniz kazalar) ) vs. Salgn n hastalklar Çocuk ihmali Sel ve taknlar nsan Eliyle Oluan Doal Afetler Yangnlar, nlar, savalar vs. Sel ve Taknlar Mart 2010 II.Ulusal Takn Sempozyumu - Afyonkarahisar 8

9 Takn n ve Çevre Sel ve takn; insan ve çevre sorunudur.. Bir çevre Felâketi olarak Sel ve takn Kiiyi iyi Yaknlar nlarn Kurtarma ekibini Toplumu etkiler Mart 2010 II.Ulusal Takn Sempozyumu - Afyonkarahisar 9

10 ÇEVRE VE NSAN Psikolojide çevre denilince 3 ayr ortam anla lr: 1. Fizik çevre 2. Sosyal çevre 3. ç (dahili) çevre Mart 2010 II.Ulusal Takn Sempozyumu - Afyonkarahisar 10

11 FZK ÇEVRE çinde yaan anlan doal ortam veya tabiat. Fizik çevre elemanlar : Fiziksel elemanlar Is, k, nem, rüzgar, r elektrik yükly klü iyonlar Kimyasal elemanlar Organik ve anorganik maddeler Mart 2010 II.Ulusal Takn Sempozyumu - Afyonkarahisar 11

12 SOSYAL ÇEVRE Aile, mahalle, okul, iyeri, i toplum ve bütün n insanlk k alemi. Sosyal çevre elemanlar : Toplumsal kurallar, Âdetler, gelenek ve görenekler, g Deer er yarglar lar, nanç sistemleri, Yasalar Mart 2010 II.Ulusal Takn Sempozyumu - Afyonkarahisar 12

13 Ç (internal) ÇEVRE Fizik ve sosyal çevreden etkilenen, Bu u iki ortamdan ald uyaranlara kar çeitli reaksiyonlar göstererekg stererek, Denge ve uyum sala lanmasna alan tekil eden, ç organlar ve svlar ve Fizik ve psiik ik bölümleri b ile bütün bir organizma Mart 2010 II.Ulusal Takn Sempozyumu - Afyonkarahisar 13

14 Hayat Canl varlklar klarn, Çevrelerine uyum ( adaptation ) salama çabasdr Mart 2010 II.Ulusal Takn Sempozyumu - Afyonkarahisar 14

15 Uyum (Adaptation) Bireyin, - Çevresinde oluan deiiklikler iklikler ve - Kendi içi çevresinde olup bitenlere ka gelitirdi tirdii i reaksiyonlarla salan lanr Mart 2010 II.Ulusal Takn Sempozyumu - Afyonkarahisar 15

16 Denge Durumu Bütün n hayati fonksiyonlar, d ortamn deien en artlar kar snda, canlnn n içi ortamnn belirli snrlar s içindei inde sabit tutulmas amacna yöneliktir. y Claude Bernard Mart 2010 II.Ulusal Takn Sempozyumu - Afyonkarahisar 16

17 Homeostasis nsann n içinde i inde bulunduu ve çeitli ekillerde etkilendii fizik ve sosyal çevreye uyum gösterebilmesi g için, i in, deien en dd artlara ramen Cannon belirli ölçüde bir denge durumunu salayabilmesidir Mart 2010 II.Ulusal Takn Sempozyumu - Afyonkarahisar 17

18 Homeostasis Fizyolojik homeostasis Psikolojik homeostasis Sosyolojik homeostasis Mart 2010 II.Ulusal Takn Sempozyumu - Afyonkarahisar 18

19 Stres Organizmaya zarar veren etkenler - faktörlerdir. Stresi bu anlamda kullananlar : Biyokimyaclar Fizyologlar Deneysel aratrma rma yapanlar Halk Zarar veren etkenlere ( stressor agent ) kar organizmada ortaya çkan olumsuz deiiklikler iklikler ve reaksiyonlardr Günümüz z psikolojisinde daha çok bu anlamda kullanlmaktad lmaktadr Mart 2010 II.Ulusal Takn Sempozyumu - Afyonkarahisar 19

20 Zararl etken veya stressör r ajan Fizyolojik Psikolojik Sosyal uyaranlar kapsar» Organizmaya zarar verir» Zorlanma ortaya çkarr» Uyumu bozar» Denge durumunu etkiler Mart 2010 II.Ulusal Takn Sempozyumu - Afyonkarahisar 20

21 Stres Denge durumunun sarslmas lmasdr Mart 2010 II.Ulusal Takn Sempozyumu - Afyonkarahisar 21

22 Stres Denge durumunu bozan etken Vücudun içinden i inden veya Dardan gelebilir. Fizik çevreden ya da Sosyal çevreden Mart 2010 II.Ulusal Takn Sempozyumu - Afyonkarahisar 22

23 Genel Adaptasyon Sendromu Selye Alarm reaksiyonu Direnç dönemi Tükenme dönemi d ve hastalk Mart 2010 II.Ulusal Takn Sempozyumu - Afyonkarahisar 23

24 Genel Adaptasyon Sendromu H.Selye 1977 Direncin Normal Düzeyi Alarrm Reaksiyonu Direnç Dönemi Tükenme Dönemi Acar Baltatan Mart 2010 II.Ulusal Takn Sempozyumu - Afyonkarahisar 24

25 Stressör Beyin korteksi Mediatör (?) Otonom Sinir Sistemi Hipotalamus Hipofiz ön lobu ACTH Serbestletiren faktör ACTH ( yaklak 20 kat artabilir ) Böbrek üstü medullas Adrenalin Noradrenalin Böbrek üstü korteksi Kortizol STRES HORMONLARI ( Baria Özta tan ) Mart 2010 II.Ulusal Takn Sempozyumu - Afyonkarahisar 25

26 Psikolojik stres Kiilik Alglama Emosyonlar D Uyaranlar ( Enfeksiyon, allerji v.s. ) Somatik cevap Hastalk ( Baria Özta tan ) Mart 2010 II.Ulusal Takn Sempozyumu - Afyonkarahisar 26

27 Akut Stres Akut Stres Bozukluu Travma Sonras Stres Bozukluu ( Post - Travmatik Stres Bozukluu u ) Yas ve Komplikasyonlu Yas Depresyon (Reaktif Depresyonlar) Mart 2010 II.Ulusal Takn Sempozyumu - Afyonkarahisar 27

28 Kronik veya Tekrarlayan Stres Fizyolojik stres : Organik hastalklar Psikolojik stres : Psikolojik bozukluklar» Uyum Bozukluu» Somatoform Bozukluklar» Depresyon» Panik Bozukluu» Dissosiyatif Bozukluklar vs. Psikosomatik bozukluklar Alkol ve Madde ba mll Mart 2010 II.Ulusal Takn Sempozyumu - Afyonkarahisar 28

29 Stresin az yarar, çou u zarar Belirli ölçüde stres faydaldr: Mesela, imtihana hazrlanan örenci için. i in. Ölçüyü aar ar ve psiik ik veya fizik homeostazisi bozacak duruma gelirse zararl olur Mart 2010 II.Ulusal Takn Sempozyumu - Afyonkarahisar 29

30 Felâkete verilen tepki Doal Felaketlerler Travma Kader nsan Eliyle Oluturulan Felaketler Travma Neden Ben? Mart 2010 II.Ulusal Takn Sempozyumu - Afyonkarahisar 30

31 Sel ve Takn Bazen Doal afettir Bazen nsan eliyle oluan felakettir Bazen Kaza ve ihmaldir. Bazen nsan eliyle oluan doal afettir Mart 2010 II.Ulusal Takn Sempozyumu - Afyonkarahisar 31

32 Sel-Ta Takn ve nsan Hayat Sel ve takn, insann n fizyolojik ihtiyaçlar larndan kendine gerçekle ekletirme ihtiyacna kadar bütün b ihtiyaçlar larn kar lanamaz hale getirir. nsan öldürebilir Yaknlar nlarn elinden alabilir Evini ykabiliry yerini çökertebilir Yiyecek ve içeceksiz i brakb rakr Enfeksiyonlar, salgnlar çkarabilir Eyalarn mahveder Kitap ve bilgisayarlarna da acmaz Sel ve takn, Fizik-Sosyal ve Psiik ik dengelerin (Homeostasis)) hepsini birden bozabilir Mart 2010 II.Ulusal Takn Sempozyumu - Afyonkarahisar 32

33 Maslowun htiyaçlar Piramidi Kendini Gerçekletirme htiyac Estetik htiyaçlar Zihinsel htiyaçlar Sayg htiyac Aidiyet ve Sevgi htiyac Güven htiyac Fizyolojik htiyaçlar Mart 2010 II.Ulusal Takn Sempozyumu - Afyonkarahisar 33

34 Tekrarlayan Travmann n Sonuçlar lar Örenilmi Çaresizlik Antisipasyon kayb Bireyin kendi geleceini düünebilme d ve tasarlayabilme yetenei. Örenilmi Umutsuzluk Sorun kontrol kayb deil, bunun neye atfedildiidir. idir Mart 2010 II.Ulusal Takn Sempozyumu - Afyonkarahisar 34

35 Akut Stres Reaksiyonu - Bozukluu Gerçek ek bir ölüm m ya da ölüm m tehdidi, Ar r bir yaralanma, Kendisinin ya da bakalar kalarnn n fizik bütünlüünü tehdit eden bir olay, Yaanm Tank k olunmu ya da Böyle bir olayla kar kar ya gelinmitir Mart 2010 II.Ulusal Takn Sempozyumu - Afyonkarahisar 35

36 Akut Stres Bozukluu u (Reaksiyonu) (devam) Travmatik olaydan sonraki 4 hafta içinde i inde ortaya çkar. En az iki gün g n en fazla 4 hafta sürer. s 4. haftadan fazla sürerse s : Travma sonras Stres Bozukluu u (TSSB) [ Post-Travmatik Stres Bozukluu u (PTSB ) ] 6 Aydan uzun sürerse s : Kronik TSSB 6 Aydan sonra balarsa : Gecikmi Balang langçl TSSB Mart 2010 II.Ulusal Takn Sempozyumu - Afyonkarahisar 36

37 Akut Stres Bozukluu (devam) Sknt douran olay yaarken arken ya da yaad adktan sonra : Subjektif bir uyuukluk, ukluk, dalgnl nlk k duyumlar ya da emosyonel tepkisizlik, Çevrede olup bitenleri net olarak alglayamama layamama (afallama), Çevreyi deiik ik ve garip alglama lama (Derealization), Kendini deiik, ik, (rüyada gibi) alglama ( Travmann önemli bir yann hatrlayamama (Dissociative amnesia). lama (Depersonalization), Mart 2010 II.Ulusal Takn Sempozyumu - Afyonkarahisar 37

38 Akut Stres Bozukluu (devam) Travmatik olay tekrar tekrar yaan anr : Görüntüler tekrar tekrar göz g önüne ne gelir, Olayla ilgili düünceler d akldan atlamaz ve tekrarlayp durur, Rüyalara sk s k sk s k sk s k travmatik olay girer, Sk k sk s k benzer idrak yanlmalar lmalar (illizyonlar)) olur, Olay sanki yeni oluyormu gibi tekrar tekrar yaan anr (flashback) Travmatik olay hatrlatan eylerle kar lanca sknts nt duyulur Mart 2010 II.Ulusal Takn Sempozyumu - Afyonkarahisar 38

39 Akut Stres Bozukluu (devam) Travma ile ilgili hatralar ralar canlandran uyaranlardan belirgin bir ekilde kaçnlr : Düünceler, Duygular, Sohbetler, konumalar, Aktiviteler, etkinlikler, Yerler, nsanlar Mart 2010 II.Ulusal Takn Sempozyumu - Afyonkarahisar 39

40 Akut Stres Bozukluu (devam) Belirgin sknts nt-anksiyete ve aa r uyarlm lmlk semptomlar vardr : Uyumakta zorluk, rritabilite-gerginlik, Ar Konsantrasyon zayfl fl, Kolay öfkelenme, Ar canllk, Abartl irkilme reaksiyonlar (startle response) Huzursuzluk - yerinde duramama Mart 2010 II.Ulusal Takn Sempozyumu - Afyonkarahisar 40

41 Akut Stres Bozukluu (devam) Kiinin inin belirgin ve tedaviyi gerektiren bir sknts nts vardr, r, Mesleki ve sosyal faaliyetler aksar, Arkada ve dost ilikileri aksar, Kii i yapmas gerekenleri yapamaz Derdini yaknlar nlarna na anlatp p kiisel isel destek kaynaklarn harekete geçiremez Yardm m ve destek destek almay beceremez Mart 2010 II.Ulusal Takn Sempozyumu - Afyonkarahisar 41

42 Strese Bal Olarak Ortaya Çkabilen Hastalklar Akut Stres Bozukluu Travma Sonras Stres Bozukluu ( Post - Travmatik Stres Bozukluu u ) Yas Uyum Bozukluu Somatoform Bozukluklar Depresyon Panik Bozukluu Alkol ve Madde Kullanmnda nda art Dissosiyatif Bozukluklar Psikosomatik Hastalklar Mart 2010 II.Ulusal Takn Sempozyumu - Afyonkarahisar 42

KANSER HASTALARI ve ALELER ÇN PALYATF BAKIM

KANSER HASTALARI ve ALELER ÇN PALYATF BAKIM KANSER HASTALARI ve ALELER ÇN PALYATF BAKIM EDTÖRLER Ara. Gör. Hanife ÖZÇELK Prof. Dr. Çiçek FADILOLU Prof. Dr. Meltem UYAR Doç. Dr. Bülent KARABULUT zmir, 2010 KANSER HASTALARI ve ALELER ÇN PALYATF BAKIM

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA Prof. Dr. Ali KAYA Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akaya@erciyes.edu.tr

Detaylı

Bölüm:3 Sevgili Dü!manım Alkol! BÖLÜM 3 SEVG!L! DÜ"MANIM ALKOL. PLAST!K DÜ!LER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu "!"

Bölüm:3 Sevgili Dü!manım Alkol! BÖLÜM 3 SEVG!L! DÜMANIM ALKOL. PLAST!K DÜ!LER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu ! Bölüm:3 Sevgili Dümanım Alkol BÖLÜM 3 SEVGL DÜ"MANIM ALKOL PLASTK DÜLER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu " " GR" Alkol; (Al-Kuhl) Arapça kökenli bir kelimedir. Kuhl ka boyamasında kullanılan antumuandan yapılan

Detaylı

Walter Lübeck Reiki Üstad ve The Complete Reiki Handbook un yazar

Walter Lübeck Reiki Üstad ve The Complete Reiki Handbook un yazar Önsöz Bazen bir kitaba acilen ihtiyaç duyulur ve olaylar doru zamanda doru insanlar uygun bir yolla bir araya getirir. Bu çalmada da böyle bir ey oldu. Reiki nin içine girdiimden beri, bu tedavi sanatnn

Detaylı

Cinsel Yaşam ve Sorunları

Cinsel Yaşam ve Sorunları Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği Cinsel Yaşam ve Sorunları CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ Bu kitap Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Alanında Ulusal ve Yerel Medya Yoluyla Savunuculuk

Detaylı

RUHSAL TRAVMALARDAN SONRA GÖRÜLEN SORUNLAR

RUHSAL TRAVMALARDAN SONRA GÖRÜLEN SORUNLAR TRAVMA SONRASI STRES Ruhsal travmanın etkileri ve çareleri Hastalar ve yakınları için rehber Türkiye Psikiyatri Derneği Anksiyete Bozuklukları Bilimsel Çalışma Birimi Travma sonrası stres sorunları korkutucu

Detaylı

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma Yrd. Doç. Dr. Ufuk DURNA Ni de Üniversitesi,

Detaylı

Genel Geli!im Sürecinde Müziksel Geli!im. Musical Development In The Procces Of Development

Genel Geli!im Sürecinde Müziksel Geli!im. Musical Development In The Procces Of Development Genel Geliim Sürecinde Müziksel Geliim Musical Development In The Procces Of Development Gökhan ÖZDEMR *, Gökay YILDIZ ** Özet Toplumların kültürel özellikleri incelendi"inde, kültürün geli#imi a#amalarında

Detaylı

sunuş Sabri DEMİREZEN Tümgeneral (e) TSK Elele Vakfı Genel Müdürü Değerli Okurlarımız,

sunuş Sabri DEMİREZEN Tümgeneral (e) TSK Elele Vakfı Genel Müdürü Değerli Okurlarımız, SUNUŞ sunuş Sabri DEMİREZEN Tümgeneral (e) TSK Elele Vakfı Genel Müdürü Değerli Okurlarımız, Öncelikle yeni yılınızın sağlık, mutluluk ve gönlünüzce geçmesi dileklerimi sunarım. TSK Elele Vakfı, kurulduğu

Detaylı

Kayıp ve Yas Süreci. Doç. Dr. Perihan Güner Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu. I. Palyatif Bakım Hemşireliği Kursu, 10-11 Şubat 2012, Ankara

Kayıp ve Yas Süreci. Doç. Dr. Perihan Güner Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu. I. Palyatif Bakım Hemşireliği Kursu, 10-11 Şubat 2012, Ankara Kayıp ve Yas Süreci Doç. Dr. Perihan Güner Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu I. Palyatif Bakım Hemşireliği Kursu, 10-11 Şubat 2012, Ankara 1 İçerik Giriş Yas nedir? Yasa verilen ortak tepkiler nelerdir?

Detaylı

T.C. SOSYAL YDAN SERKAN ÖZSOY

T.C. SOSYAL YDAN SERKAN ÖZSOY T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ BÜYÜK ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE ÇALIŞANLARI ETKİLEYEN STRESS KAYNAKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: EDİRNE İLİ

Detaylı

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar 1. GORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortac, i bu sigorta ile Sigortal ve/veya Sigortal lar n, önceden mevcut olmayan, Sigorta Sözle mesi/poliçe dönemi içerisinde seyahat

Detaylı

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar 1. GORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortac, i bu sigorta ile Sigortal ve/veya Sigortal lar n, önceden mevcut olmayan, Sigorta Sözle mesi/poliçe dönemi içerisinde seyahat

Detaylı

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BÜRO AMİRLİĞİ

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BÜRO AMİRLİĞİ YAŞAM REHBERİM YIL: 3 SAYI: 38 Mart, 2014 POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BÜRO AMİRLİĞİ YAŞAM REHBERİMİN BU SAYISINDA Disleksi(Öğrenme Bozukluğu) 2 10 Yaşına Kadar Kazanılması

Detaylı

T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ. Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ

T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ. Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ Tez Danışmanı: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ İSTENMEYEN GEBELİKLERİN SONLANDIRILMASI ÖNCESİNDE

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı

KA ZEN FELSEFES. Prof. Dr. Olcay KINCAY

KA ZEN FELSEFES. Prof. Dr. Olcay KINCAY SÜREKL KSEL GELM KAZEN FELSEFES Prof. Dr. Olcay KINCAY 1 I. BÖLÜM Küçük Sorular Sorun 2 Neyi bekliyoruz? Nereye kouyoruz? nsanolu çocukluktan sıkılır ve büyümek için acele eder Ne var ki çocukluunu özler

Detaylı

T.C. SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008

T.C. SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008 1 SA LI IN TE V K VE GEL T R LMES DA RE BA KANLI I TC SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008 Ç NDEK LER I G R 4 II ÇALI

Detaylı

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK ve PANİK BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA BİPOLAR BOZUKLUK KOMORBİDİTESİ VE AFEKTİF TEMPERAMENT ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK ve PANİK BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA BİPOLAR BOZUKLUK KOMORBİDİTESİ VE AFEKTİF TEMPERAMENT ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 9. Psikiyatri Birimi Başhekim: Medaim Yanık Şef: Doç. Dr. Hüsnü Erkmen 1 OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK ve PANİK BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA

Detaylı

ÇOCUKLARIMIZA ALLAH I NASIL ANLATALIM?

ÇOCUKLARIMIZA ALLAH I NASIL ANLATALIM? KTAP NCELEMES ÇOCUKLARIMIZA ALLAH I NASIL ANLATALIM? Prof. Dr. Mehmet Emin AY Ahmet ERKOÇ Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din E!itimi Bilim Dal/ Giri Mehmet Emin Ay /n kaleme ald/!/ ve

Detaylı

PSİKİYATRİK TIP : KONSÜLTASYON - LİYAZON PSİKİYATRİ

PSİKİYATRİK TIP : KONSÜLTASYON - LİYAZON PSİKİYATRİ Klinik Psikofarmokloji Bülteni, 1-1 (1990) PSİKİYATRİK TIP : KONSÜLTASYON - LİYAZON PSİKİYATRİ Dr.Sedat ÖZKAN ( * ) Ö Z E T 1 930 lu yıllarda bir grup doktor sağlık ve hastalığı psikosomatik tıp terimi

Detaylı

NE YAPMALI, NASIL YAPMALI?

NE YAPMALI, NASIL YAPMALI? Ba ak Kültür ve Sanat Vakf Ba ak Culture and Art Foundation KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES NE YAPMALI, NASIL YAPMALI? Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na

Detaylı

Kuru Göz Hastal Doç. Dr. Orhan Karakafllar (Göz Hastal klar Uzman ) Saç Dökülmesinde Tedavi Uzm. Dr. Meriç Aksoy (Cilt Hastal klar Uzman )

Kuru Göz Hastal Doç. Dr. Orhan Karakafllar (Göz Hastal klar Uzman ) Saç Dökülmesinde Tedavi Uzm. Dr. Meriç Aksoy (Cilt Hastal klar Uzman ) Yeni Say, Yeni Ümitler... Hayat hergün yeniden bafll yor. nsan sa l na ve mutlulu una hizmet edebilmek amac yla çal flmak çok anlaml bizim için. Hergün yeni at l mlar yapmak, daha ileriye gitmek için u

Detaylı

T.C. SALIK BAKANLII STANBUL L ETFAL ETM VE ARATIRMA HASTANES Ç HASTALIKLARI KLN ef: Doç. Dr. Yüksel ALTUNTA

T.C. SALIK BAKANLII STANBUL L ETFAL ETM VE ARATIRMA HASTANES Ç HASTALIKLARI KLN ef: Doç. Dr. Yüksel ALTUNTA T.C. SALIK BAKANLII STANBUL L ETFAL ETM VE ARATIRMA HASTANES Ç HASTALIKLARI KLN ef: Doç. Dr. Yüksel ALTUNTA PREMKS % 25 NSÜLN LSPRO PROTAMN/LSPRO VE PREMKS % 50 NSÜLN LSPRO PROTAMN/LSPRO KARIIM NSÜLN TEDAVLERNN

Detaylı

Amaç, Dayanak, Tan mlar, Kapsam

Amaç, Dayanak, Tan mlar, Kapsam ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES ET K LKELER VE ET K KURULU HAKKINDA YÖNERGE NC BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tan mlar, Kapsam Amaç Madde 1: Bu Yönergenin amac Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi nde (ÇOMÜ) etik

Detaylı

PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ

PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ Amaç İşyerindeki sağlığa zararlı psikososyal risk etmenleri hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim hedefleri Çalışanların olumsuz etkileyen psikososyal risk etmenleri, Psikososyal

Detaylı

Neden Tarih Öretiyoruz?

Neden Tarih Öretiyoruz? Neden Tarih Öretiyoruz? Erdal ASLAN* ÖZET Tarih okul programlarnn ve entelektüel yaamn en önemli inceleme konular arasnda yer alr. Özellikle yirminci yüzyl boyunca insanln yaad deneyimler, bir bilimsel

Detaylı

TRAVMA SONRASI STRES, DÜNYAYA İLİŞKİN VARSAYIMLAR VE TANRI ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ

TRAVMA SONRASI STRES, DÜNYAYA İLİŞKİN VARSAYIMLAR VE TANRI ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN PSİKOLOJİSİ) ANABİLİM DALI TRAVMA SONRASI STRES, DÜNYAYA İLİŞKİN VARSAYIMLAR VE TANRI ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ Yüksek Lisans

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİNDE HACCP (Kritik Kontrol Noktalarnda Risk Analizi) ANKARA

Detaylı

TIROID KONTROLLERİNİ IHMAL ETMEYIN

TIROID KONTROLLERİNİ IHMAL ETMEYIN Obezite Cerrahisi ile Sağlıklı Hayata Merhaba Kilo problemi nedeniyle 6 aydır insülin kullanmak zorunda kalan Seval Çınar, ailesinin de desteğiyle Obezite Cerrahisi ile Tüp Mide ameliyatı olmaya karar

Detaylı