TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI. II. Aşama. Haziran 2015-Haziran 2019

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI. II. Aşama. Haziran 2015-Haziran 2019"

Transkript

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI II. Aşama Haziran -Haziran 2019

2 AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI II. Aşama Haziran - Haziran 2019

3 AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI II. Aşama Haziran - Haziran 2019 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mah Cad. : Bilkent/ANKARA T: 0 (312) F: 0 (312) ISBN: Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir.

4 İÇİNDEKİLER FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI... 1 FASIL 2: İŞÇİLERİN SERBEST DOLAŞIMI FASIL 3: İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 4: SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI FASIL 5: KAMU ALIMLARI FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 7: FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASIL 9: MALİ HİZMETLER FASIL 10: BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 11: TARIM VE KIRSAL KALKINMA FASIL 12: GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI FASIL 13: BALIKÇILIK FASIL 14: TAŞIMACILIK POLİTİKASI FASIL 15: ENERJİ FASIL 16: VERGİLENDİRME FASIL 18: İSTATİSTİK FASIL 19: SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM FASIL 20: İŞLETME VE SANAYİ POLİTİKASI FASIL 22: BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU FASIL 23: YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 24: ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK FASIL 25: BİLİM VE ARAŞTIRMA FASIL 26: EĞİTİM VE KÜLTÜR FASIL 27: ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FASIL 28: TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI FASIL 29: GÜMRÜK BİRLİĞİ FASIL 30: DIŞ İLİŞKİLER FASIL 32: MALİ KONTROL

5

6 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI FASLIN KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ MEVCUT DURUMU 1 : 1. Malların Serbest Dolaşımı Faslının Tarama Sonu Raporu, Portekiz Dönem Başkanlığının 17 Ekim 2007 tarihli mektubu ile resmen tarafımıza iletilmiştir. Açılış Kriterleri: 1. Alkollü içecekler başta olmak üzere, motorlu araçlar dışında kalan Gümrük Birliği kapsamındaki mallara yönelik ithalat izin ve lisansları ile orantısız sertifika uygulamaları kaldırılmalıdır. Motorlu araçlara yönelik ithalat izinlerinin kaldırılmasına ilişkin bir plan Komisyona sunulmalıdır. 2. AT Antlaşması nın 28 ila 30. maddelerine (üye devletler arasında ithalat ve ihracatta kotaların kaldırılmasına ilişkin) aykırı olan tedbirlerin iç taraması tamamlanarak, bu tedbirlerin kaldırılmasına yönelik bir plan hazırlanmalı ve karşılıklı tanıma hükmü iç hukuka aktarılmalıdır. 3. İlaçlar da dâhil olmak üzere, diğer yatay ve usule ilişkin tedbirler konularında uyum sağlanmasına yönelik hedefleri kapsayan bir eylem planı sunulmalıdır. 4. Piyasa gözetimine ilişkin AB müktesebatının uygulanması için gerekli idari kapasitenin geliştirilmesine yönelik hedefleri içeren kapsamlı bir strateji Komisyona sunulmalıdır Malların Serbest Dolaşımı Faslı siyasi blokaj nedeniyle müzakerelere açılamamaktadır. 1

7 ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ATILACAK ADIMLAR: 1- BİRİNCİL MEVZUAT Değiştirilecek/Yeni Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı 1 Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu 2 Ürünlerin Piyasaya Arzına Dair Akreditasyon ve Piyasa Gözetimi Gerekliliklerine ilişkin (AT) 765/2008 sayılı Tüzük Ürünlerin Pazarlanmasına İlişkin Genel Çerçeveyi Belirleyen 768/2008/AT sayılı Karar Genel Ürün Güvenliğine ilişkin 2001/95/AT sayılı Direktif Karşılıklı Tanıma İlkesinin İşletilmesine ilişkin (AT) 764/2008 sayılı Tüzük Kusurlu Ürün luğuna ilişkin 85/374/AET sayılı Direktif AB nin 2008 yılında yayımladığı üç yatay mevzuat ile [(AT) 764/2008 ve (AT) 765/2008 sayılı Tüzükler ile 768/2008/AT sayılı Karar] Türkiye nin uyumlaştırdığı veya uyumlaştırmakla yükümlü olduğu CE işareti, onaylanmış kuruluşlar, akreditasyon, piyasa gözetimi ve denetimi, üçüncü ülkelerden gelen ürünlerin gümrükte denetimi ve düzenlenmemiş alanda malların serbest dolaşımı kuralları esaslı bir şekilde değişmiştir. Bu nedenle, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Ekonomi 2 Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu, 28. Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Faslı altında da yer almaktadır. 2

8 Değiştirilecek/Yeni Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı Uygulanmasına Dair Kanun (RG: / 24459) ile uygulama yönetmeliklerinin de gözden geçirilmesi zorunluluğu doğmuştur. Mezkûr Kanun taslağı ile, piyasaya arz edilecek ürünlerin güvenliğinin sağlanması amacıyla uygunluk değerlendirmesi ve piyasa gözetimi sistemlerinde birtakım iyileştirmelerin yapılması 2 Silah Kanunu Silah Satın Alınması ve Bulundurulmasına ilişkin 91/477/AET sayılı Direktif Kişilerin silah edinimi, taşıması, bulundurması ve buna ilişkin diğer hususların düzenlenmesi ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun (RG: /8458) ve 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun (RG: / TBMM de İçişleri

9 Değiştirilecek/Yeni Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı 17459) ile düzenlenen hususların tek metin altında düzenlenmesi 2- İKİNCİL MEVZUAT Değiştirilecek/Yeni 1 Asansör Yönetmeliğinde (RG: / 25021) değişiklik yapılması 2 Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliğinde (RG: / 26457) değişiklik yapılması Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı Asansörler ve Asansörlerin Güvenlik Bileşenlerine ilişkin 2014/33/AB sayılı Direktif Otomatik Olmayan Tartı Aletlerinin Piyasaya Arzına ilişkin 2014/31/AB sayılı Direktif 95/16/AT sayılı Direktif uyumlaştırılmış ve Asansör Yönetmeliği olarak yayımlanmıştır. Ancak Avrupa Komisyonu tarafından 2014/33/AB sayılı Direktif yayımlandığı için Asansör Yönetmeliğinin yenilenerek söz konusu Direktife uyum sağlanması Avrupa Komisyonunun 2009/23/AT sayılı Direktifi uyumlaştırılmış ve Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği olarak yayımlanmıştır. Ancak Avrupa Komisyonu söz Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bilim, Sanayi ve Teknoloji 4

10 Değiştirilecek/Yeni 3 Ölçü Aletleri Yönetmeliğinde (RG: / 26960) değişiklik yapılması 4 Aerosol Kaplar Yönetmeliğinde (RG: / 24246) değişiklik yapılması 5 Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliğinde (RG: / Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı Ölçü Aletlerinin Piyasaya Arzına ilişkin 2014/32/AB sayılı Direktif Aerosol Kaplara ilişkin 75/324/AT sayılı Direktifi tadil eden 2013/10/AB sayılı Direktif Basit Basınçlı Kapların Piyasaya Arzına ilişkin 2014/29/AB sayılı Direktif konusu Direktifi yürürlükten kaldıran 2014/31/AB sayılı Direktifi yayımlamıştır. Dolayısıyla söz konusu Direktifin uyumlaştırılması Avrupa Komisyonunun 2004/22/AT sayılı Direktifi uyumlaştırılmış ve Ölçü Aletleri Yönetmeliği olarak yayımlanmıştır. Ancak Avrupa Komisyonu söz konusu Direktifi yürürlükten kaldıran 2014/32/AB sayılı Direktifi yayımlamıştır. Dolayısıyla söz konusu direktifin uyumlaştırılması Aerosol Kaplar Yönetmeliği ilgili AB mevzuatına uyum kapsamında yayımlanmıştır yılında ilgili AB mevzuatında yapılan değişikliklere uyum sağlanması Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği ilgili AB mevzuatına uyum Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bilim, Sanayi ve Teknoloji 5

11 Değiştirilecek/Yeni Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı 26392) değişiklik yapılması kapsamında yayımlanmıştır yılında ilgili AB mevzuatını yürürlükten kaldıran yeni AB mevzuatına uyum sağlanması 6 Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinde (RG: / 26411) değişiklik yapılması Basınçlı Ekipmanların Piyasaya Arzına ilişkin 2014/68/AB sayılı Direktif Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ilgili AB mevzuatına uyum kapsamında yayımlanmıştır. İlgili AB mevzuatını yürürlükten kaldıran yeni AB mevzuatına uyum sağlanması Bilim, Sanayi ve Teknoloji 7 Ortam Isıtıcıları ve Kombine Isıtıcılarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ /125/AT sayılı Direktifi uygulayan Ortam Isıtıcıları ve Kombine Isıtıcılarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine ilişkin (AB) 813/2013 sayılı Tüzük Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin uygulanması kapsamında ortam ısıtıcıları ve kombine ısıtıcılarının çevreye duyarlı tasarım gereklerine ilişkin AB mevzuatına uyum sağlanması Bilim, Sanayi ve Teknoloji 3 Ortam Isıtıcıları ve Kombine Isıtıcılarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ, 15. Enerji Faslı altında da yer almaktadır. 6

12 Değiştirilecek/Yeni 8 Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliğinde (RG: /26680) değişiklik yapılması 9 Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile ilgili Yönetmelikte (RG: /26392) değişiklik yapılması 10 Piroteknik Ürünler Yönetmeliği 11 Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı Elektromanyetik Uyumluluğa ilişkin 2014/30/AB sayılı Direktif Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizatların Piyasaya Arzına ilişkin 2014/35/AB sayılı Direktif Piroteknik Ürünlerin Piyasaya Arzına ilişkin 2013/29/AB sayılı Direktif Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Piyasaya Arzı ve Denetlenmesine ilişkin 2014/28/AB sayılı Direktif Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği ilgili AB mevzuatına uyum kapsamında yayımlanmıştır. İlgili AB mevzuatını yürürlükten kaldıran yeni AB mevzuatına uyum sağlanması Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmelik ilgili AB mevzuatına uyum kapsamında yayımlanmıştır. İlgili AB mevzuatını yürürlükten kaldıran yeni AB mevzuatına uyum sağlanması Piroteknik Ürünlerin Piyasaya Arzına ilişkin AB teknik mevzuatına uyum sağlanması Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bilim, Sanayi ve Teknoloji 7

13 Değiştirilecek/Yeni Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte (RG: / 24907) değişiklik yapılması Hakkında Yönetmelik ilgili AB mevzuatına uyum kapsamında yayımlanmıştır. İlgili AB mevzuatını yürürlükten kaldıran yeni AB mevzuatına uyum sağlanması 12 Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelikte (ATEX) (RG: / 26392) değişiklik yapılması Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlere ilişkin 2014/34/AB sayılı Direktif Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik ilgili AB mevzuatına uyum kapsamında yayımlanmıştır. İlgili AB mevzuatını yürürlükten kaldıran yeni AB mevzuatına uyum sağlanması Bilim, Sanayi ve Teknoloji 13 Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelikte (RG: / 26897) değişiklik yapılması Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine ilişkin 92/42/AT Direktifinde değişiklik yapan (AB) 813/2013 sayılı Tüzük Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik AB nin 92/42/AT sayılı mevzuatına uyum kapsamında yayımlanmıştır. İlgili AB Bilim, Sanayi ve Teknoloji 8

14 Değiştirilecek/Yeni 14 Tekstil Ürünlerinin Lif Kompozisyonuna Göre İsimlendirilmesine, Etiketlemelerine ve İşaretlemelerine İlişkin Yönetmelikte (RG: / 25904) değişiklik yapılması 15 Motorlu Araçların Dış Gürültü Emisyonları ve Egzoz Sistemleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği 16 Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğinde (RG: / 27272) değişiklik yapılması Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı 73/44/AT, 96/73/AT ve 2008/121/AT sayılı Direktifleri Yürürlükten Kaldıran Tekstil Ürünlerinin Lif Kompozisyonuna Göre İsimlendirilmesine, Etiketlemelerine ve İşaretlemelerine İlişkin (AB) 1007/2011 sayılı Tüzük 2007/46/AT sayılı Direktifte Değişiklik Yapan Motorlu Araçların Dış Gürültü Emisyonlarına ve Egzoz Sistemlerine ilişkin (AB) 540/2014 sayılı Tüzük 2007/46/AT sayılı Direktifte Değişiklik Yapan Motorlu Araçların Dış Gürültü Emisyonlarına ve Egzoz Sistemlerine ilişkin (AB) 540/2014 sayılı Tüzük mevzuatında yapılan değişikliklere uyum sağlanması Tekstil Ürünlerinin İsimlendirilmesine İlişkin Yönetmelik ilgili AB mevzuatına uyum kapsamında yayımlanmıştır. İlgili AB mevzuatında yapılan değişikliklere uyum sağlanması Motorlu Araçların Dış Gürültü Emisyonları ve Egzoz Sistemleri İle İlgili AB mevzuatına uyum Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği 2007/46/AT sayılı Direktife uygun olarak yayımlanmıştır. (AB) 540/2014 sayılı Tüzük, 2007/46/AT sayılı Direktifin eklerinde değişiklik yapmaktadır. Bu değişikliğe uyum sağlanması Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bilim, Sanayi ve Teknoloji 9

15 Değiştirilecek/Yeni 17 İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ile Piyasa Gözetim ve Denetimi Hakkında Yönetmelik /2013/AB Yönetmeliğinin uygulanması kapsamında Araç Fonksiyonel Güvenlik Gerekliliklerine ilişkin Yönetmelik /2013/AB Yönetmeliğinin uygulanması kapsamında Araç Yapım ve Genel Gerekliliklerine ilişkin Yönetmelik /2013/AB Yönetmeliğinin uygulanması kapsamında Çevre ve Tahrik Ünitesi Gerekliliklerine ilişkin Yönetmelik Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ile Piyasa Gözetim ve Denetimine ilişkin (AB) 168/2013 sayılı Tüzük İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Araç Fonksiyonel Güvenlik Gerekliliklerine ilişkin (AB) 03/2014 sayılı Tüzük İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçlar ve Dört Tekerlekli Motosikletlere ilişkin Araç Yapım ve Genel Gerekliliklerine ilişkin (AB) 44/2014 sayılı Tüzük İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçlar ve Dört Tekerlekli Motosikletlere Dair Çevre ve Tahrik Ünitesi Gerekliliklerine ilişkin (AB) 134/2014 sayılı Tüzük İki veya üç tekerlekli motorlu araçların ve dört tekerlekli motosikletlerin tip onayı ile piyasa gözetim ve denetimine ilişkin AB müktesebatına uyum sağlanması İki veya üç tekerlekli motorlu araçların ve dört tekerlekli motosikletlerin araç fonksiyonel güvenlik gerekliliklerine ilişkin AB mevzuatına uyum sağlanması İki veya üç tekerlekli motorlu araçların ve dört tekerlekli motosikletlerin araç yapım ve genel gerekliliklerine ilişkin AB mevzuatına uyum sağlanması İki veya üç tekerlekli motorlu araçların ve dört tekerlekli motosikletlerin çevre ve tahrik ünitesi gerekliliklerine ilişkin AB mevzuatına uyum sağlanması Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bilim, Sanayi ve Teknoloji 10

16 Değiştirilecek/Yeni /2013/AB Yönetmeliğinin Uygulanması Kapsamında İdari Gerekliliklere ilişkin Yönetmelik 22 Hafif Hizmet Taşıtlarından (M1 kategorisi) Çıkan CO2 Emisyonlarını Azaltmaya Yönelik Yeni Binek Otomobillerinin Emisyon Performans Standartlarını Oluşturan Yönetmelik 23 Hafif Ticari Taşıtlarından (N1 kategorisi) Çıkan CO2 Emisyonlarını Azaltmaya Yönelik Yeni Hafif Ticari Araçların Emisyon Performans Standartlarını Oluşturan Yönetmelik 24 Deterjanlar Hakkında Yönetmelik Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçlar ve Dört Tekerlekli Motosikletlere Dair İdari Gerekliliklere ilişkin (AB) 910/2014 sayılı Tüzük Hafif Hizmet Taşıtlarından (M1 kategorisi) Çıkan CO2 Emisyonlarını Azaltmaya Yönelik Yeni Binek Otomobillerinin Emisyon Performans Standartlarını Ortaya Koyan (AT) 443/2009 sayılı Tüzük Hafif Ticari Taşıtlarından (N1 kategorisi) Çıkan CO2 Emisyonlarını Azaltmaya Yönelik Yeni Hafif Ticari Araçların Emisyon Performans Standartlarını Oluşturan (AB) 510/2011 sayılı Tüzük Deterjanlara İlişkin (AT) 648/2004 sayılı Tüzük İki veya üç tekerlekli motorlu araçların ve dört tekerlekli motosikletlerin idari gerekliliklerine ilişkin AB mevzuatına uyum sağlanması Hafif hizmet taşıtlarından (M1 kategorisi) çıkan CO2 emisyonlarını azaltmaya yönelik yeni binek otomobillerinin emisyon performans standartlarına ilişkin AB mevzuatına uyum sağlanması Hafif ticari taşıtlarından (N1 kategorisi) çıkan CO2 emisyonlarını azaltmaya yönelik yeni hafif ticari araçların emisyon performans standartlarına ilişkin AB mevzuatına uyum sağlanması Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğ (RG: / 28807) ilgili AB mevzuatına uyum kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bilim, Sanayi ve Teknoloji Gümrük ve Ticaret

17 Değiştirilecek/Yeni 25 Gezi Tekneleri Yönetmeliğinde (RG: / 26390) değişiklik yapılması 26 Gemi Teçhizatı Yönetmeliğinde (RG: / 25975) değişiklik yapılması 27 Kozmetik Yönetmeliğinde (RG: / 25823) değişiklik yapılması Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı Gezi Teknelerine İlişkin 2013/53/AB sayılı Direktif Gemi Teçhizatına ilişkin 2014/90/AB sayılı Direktif Kozmetik Ürünlere İlişkin (AT) 1223/2009 sayılı Tüzük yayımlanmıştır. İlgili AB mevzuatında yapılan değişikliklere uyum sağlanması Gezi Tekneleri Yönetmeliği ilgili AB mevzuatına uyum kapsamında yayımlanmıştır. İlgili AB mevzuatını yürürlükten kaldıran yeni AB mevzuatına uyum sağlanması Gemi Teçhizatı Yönetmeliği ilgili AB mevzuatına uyum kapsamında yayımlanmıştır. İlgili AB mevzuatında yapılan değişikliklere uyum sağlanması Kozmetik Yönetmeliği ilgili AB mevzuatına uyum kapsamında yayımlanmıştır. İlgili AB mevzuatını yürürlükten kaldıran yeni AB mevzuatına uyum sağlanması Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Sağlık

18 Değiştirilecek/Yeni Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı 28 Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliğinde (RG: / 26398) değişiklik yapılması Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazlarına ilişkin 98/79/AT sayılı Direktifte Değişiklik Yapan 2011/100/AB sayılı Direktif ve (AB) 596/2009 sayılı Tüzük Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği ilgili AB mevzuatına uyum kapsamında yayımlanmıştır. İlgili AB mevzuatında yapılan değişikliklere uyum sağlanması Sağlık 29 Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları için Ortak Teknik Özellikler Tebliğinde (RG: / 25779) değişiklik yapılması Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları için Ortak Teknik Özelliklere ilişkin 2002/364/AT sayılı Kararda Değişiklik Yapan 2009/886/AT sayılı Karar ve 2011/869/AB sayılı Karar Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları için Ortak Teknik Özellikler Tebliği ilgili AB mevzuatına uyum kapsamında yayımlanmıştır. İlgili AB mevzuatında yapılan değişikliklere uyum sağlanması Sağlık 30 Hayvansal Kaynaklı Dokular Kullanılarak İmal Edilen Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği Hayvansal Kaynaklı Dokular Kullanılarak İmal Edilen Tıbbi Cihazlara ilişkin (AB) 722/2012 sayılı Tüzük Hayvansal kaynaklı dokular kullanılarak imal edilen tıbbi cihazlara ilişkin AB mevzuatına uyum sağlanması Sağlık 31 Tıbbi Cihazlar Alanında Faaliyet Gösterecek Tıbbi Cihazlar Alanında Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Tıbbi cihazlar alanında faaliyet gösterecek Sağlık 13

19 Değiştirilecek/Yeni Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ 32 Tıbbi Cihazlar Alanındaki Onaylanmış Kuruluşların Denetimi ve Değerlendirmesi Hakkında Kılavuz 33 Tıbbi Cihazların Elektronik Kullanım Talimatları Hakkında Tebliğ 34 Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelikte (RG: / 23852) değişiklik yapılması 35 Beşeri Tıbbi Ürünler İyi Dağıtım Uygulamaları Kılavuzu Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı Kuruluşların Atanması ve Denetimine ilişkin (AB) 920/2013 sayılı Tüzük Tıbbi Cihazlar Alanındaki Onaylanmış Kuruluşlarca Gerçekleştirilen Denetim ve Değerlendirmelere ilişkin 2013/473/AB sayılı Tavsiye Kararı Tıbbi Cihazların Elektronik Kullanım Talimatlarına ilişkin (AB) 207/2012 sayılı Tüzük Beşeri Tıbbi Ürünlere ilişkin 2001/83/AT sayılı Direktif 2013/C 343/01 sayılı Beşeri Tıbbi Ürünler İyi Dağıtım Uygulamaları Kılavuzu 2013/C 343/01 sayılı Beşeri Tıbbi Ürünler İyi Dağıtım Uygulamaları Kılavuzu onaylanmış kuruluşların atanması ve denetimine ilişkin AB mevzuatına uyum sağlanması Tıbbi Cihazlar Alanındaki Onaylanmış Kuruluşların Denetimi ve Değerlendirmesine dair AB mevzuatına uyum sağlanması Tıbbi Cihazların Elektronik Kullanım Talimatlarına ilişkin AB müktesebatına uyum sağlanması AB Müktesebatına uyum sağlanması amacıyla halen yürürlükte bulunan Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmeliğin ilgili AB mevzuatına uygun olarak güncellenmesi Beşeri Tıbbi Ürünlerde İyi Dağıtım Uygulamalarına ilişkin AB mevzuatına uyum sağlanması Sağlık Sağlık Sağlık Sağlık 14

20 Değiştirilecek/Yeni Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı 36 Ruhsatlandırılmış veya Ruhsatlandırma Başvurusu Yapılmış Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Değişikliklere Dair Yönetmelikte (RG: / 25823) değişiklik yapılması Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki ve Veteriner Tıbbi Ürünlerdeki Ruhsatlandırmaya dair Varyasyonlara ilişkin (AT) 1234/2008 sayılı Tüzük AB Müktesebatına uyum sağlanması amacıyla yayımlanan Ruhsatlandırılmış veya Ruhsatlandırma Başvurusu Yapılmış Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Değişikliklere Dair Yönetmeliğin ilgili AB mevzuatında yapılan değişikliklere uyum sağlamak üzere güncellenmesi Sağlık 37 Tip IA ve Tip IB Bildirimleri İçin Dosya Şartları Üzerine Kılavuz 2013/C 223/01 sayılı Beşeri Tıbbi Ürünler Varyasyon Kılavuzu AB Mevzuatına uyum sağlanması amacıyla, halihazırda kullanılan varyasyon kılavuzunun güncellenmesi Sağlık 38 Beşeri Tıbbi Ürünlerin İmalathaneleri Hakkında Yönetmelikte (RG: / 28630) değişiklik yapılması Beşeri Tıbbi Ürünler İyi İmalat Uygulamaları Kılavuzu ve İlkelerine ilişkin 2003/94/AT sayılı Direktif Beşeri Tıbbi Ürünlere ilişkin 2001/83/AT Sayılı Direktifte Değişiklik Yapan 2011/62/AB sayılı Direktif Beşeri Tıbbi Ürünlerin İmalathaneleri Hakkında Yönetmelik ilgili AB mevzuatına uyum kapsamında yayımlanmıştır. İlgili AB mevzuatında yapılan değişikliklere uyum sağlanması Sağlık 15

21 Değiştirilecek/Yeni 39 Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğinde (RG: / 25904) değişiklik yapılması 40 Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) Yönetmeliği 4 Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı Beşeri Tıbbi Ürünlere ilişkin 2001/83/AT sayılı Direktifte Değişiklik Yapan 2011/62/AB sayılı Direktif Ürünlerin Piyasaya Arzına dair Akreditasyon ve Piyasa Gözetimi Gerekliliklerine ilişkin (AT) 765/2008 sayılı Tüzük Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği ilgili AB mevzuatına uyum kapsamında yayımlanmıştır. İlgili AB mevzuatında yapılan değişikliklere uyum sağlanması AB nin 2008 yılında yayımladığı üç yatay mevzuat ile [(AT)764/2008 ve (AT) 765/2008 sayılı Tüzükler ile 768/2008/AT sayılı Karar] Türkiye nin uyumlaştırdığı veya uyumlaştırmakla yükümlü olduğu CE işareti, onaylanmış kuruluşlar, akreditasyon, piyasa gözetimi ve denetimi, üçüncü ülkelerden gelen ürünlerin gümrükte denetimi ve düzenlenmemiş alanda malların serbest dolaşımı kuralları esaslı bir şekilde değişmiştir. Bu nedenle, Sağlık Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz u Ekonomi 4 Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) Yönetmeliği, 28. Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Faslı altında da yer almaktadır. 16

22 Avrupa Birliği ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı Değiştirilecek/Yeni Çıkarılacak Mevzuat 41 Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği 5 42 Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğinde (TTTE) (RG: / 26472) değişiklik yapılması Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı Genel Ürün Güvenliğine ilişkin 2001/95/AT sayılı Direktif Radyo Ekipmanlarının Piyasaya Arzına İlişkin 2014/53/AB sayılı Direktif Düzenlemenin Amacı 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun (RG: / 24459) ile uygulama yönetmeliklerinin de gözden geçirilmesi Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Taslağının yasalaşmasını müteakip ilgili kanunun uygulanmasına yönelik olarak yönetmelik hazırlanması Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği ilgili AB mevzuatına uyum kapsamında yayımlanmıştır. İlgili AB mevzuatında radyo ekipmanlarının piyasaya arzına ilişkin yapılan değişikliklere uyum sağlanması Mevcut Durum Hazırlık aşamasında Hazırlık aşamasında Ekonomi Gümrük ve Ticaret Bilgi Teknolojileri ve İletişim u II. Dönem II. Dönem 5 Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği, 28. Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Faslı altında da yer almaktadır. 17

23 3- KURUMSAL YAPILANMA VE DİĞER ÇALIŞMALAR (Strateji Belgesi, Eylem Planı vb.) sal Yapılanma/Diğer Çalışmalar Amacı Gerçekleşme 1 Balistik Test Merkezinin Kurulması Askeri amaçlı silah ve mühimmatlar dışında kalan silah ve mühimmatların, C.I.P. standartlarına göre emniyet ve kalite açısından değerlendirilmesi, gerekli testlerin yapılması ve standarda uygun olan silah ve mühimmatların üretim ve ithalatına izin verilmesi, bu sayede, AB üyesi ülkelerden ithal edilen ve bu ülkelere ihraç edilecek silah ve mühimmatların uluslararası C.I.P. standardına göre test edilmeleri, sertifikalandırılmaları sağlanacaktır. Böylece, malların serbest dolaşımına yönelik AB teknik mevzuatına uygun işlemlerin yapılması Balistik Test Merkezinin kurulması için Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile ortak bir proje yürütülmektedir. yılında tamamlanması hedeflenmektedir. İçişleri

24 FASIL 2: İŞÇİLERİN SERBEST DOLAŞIMI FASLIN KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ MEVCUT DURUMU 6 : 2. İşçilerin Serbest Dolaşımı Faslının Tarama Sonu Raporu resmi olarak tarafımıza iletilmemiştir. Gayrı resmi bilgilere göre açılış kriteri öngörülmemektedir. Ancak taslak tarama sonu raporunda işgücü piyasasına erişim konusunun müzakerelerin ilerleyen safhalarında ele alınacağı ve bu aşamada Komisyonun revize edilen taslak Ortak Tutum Belgesi ile birlikte bir etki analizi raporu sunacağı ifade edilmektedir İşçilerin Serbest Dolaşımı Faslı siyasi blokaj nedeniyle müzakerelere açılamamaktadır. 19

25 ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ATILACAK ADIMLAR: 1- BİRİNCİL MEVZUAT Değiştirilecek/Yeni 1 İtalya ile İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunmasına Dair Kanun 2 Macaristan ile İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunmasına Dair Kanun Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Koordinasyonuna İlişkin (AT) 883/2004 sayılı Tüzük Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Koordinasyonuna İlişkin (AT) 883/2004 sayılı Tüzük İtalya ile ikili sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmamaktadır. Mevcut durum, her iki ülkede sigortalılık süresi olan kişilerin, söz konusu sürelerini sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirememelerine neden olmaktadır. İki ülke vatandaşlarının sosyal güvenlik haklarının korunması ve hak kayıplarına uğramalarının önüne geçilmesi için sözleşme imzalanması Macaristan ile ikili sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmamaktadır. Mevcut durum, her iki ülkede sigortalılık süresi olan kişilerin, söz konusu 7 8 Sosyal Güvenlik u Sosyal Güvenlik u Sözleşme müzakere aşamasındadır. Müzakereleri tamamlandıktan sonra uygun bulunmasına ilişkin kanun tasarısı hazırlanarak TBMM ye sevk edilecektir. 8 Sözleşme müzakere aşamasındadır. Müzakereleri tamamlandıktan sonra uygun bulunmasına ilişkin kanun tasarısı hazırlanarak TBMM ye sevk edilecektir. 20

26 Değiştirilecek/Yeni Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı sürelerini sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirememelerine neden olmaktadır. İki ülke vatandaşlarının sosyal güvenlik haklarının korunması ve hak kayıplarına uğramalarının önüne geçilmesi için sözleşme imzalanması 3 Polonya ile İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunmasına Dair Kanun Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Koordinasyonuna İlişkin (AT) 883/2004 sayılı Tüzük Polonya ile ikili sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmamaktadır. Mevcut durum, her iki ülkede sigortalılık süresi olan kişilerin, söz konusu sürelerini sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirememelerine neden olmaktadır. İki ülke vatandaşlarının sosyal güvenlik haklarının korunması ve hak kayıplarına uğramalarının önüne geçilmesi için sözleşme imzalanması 9 Sosyal Güvenlik u Sözleşme müzakere aşamasındadır. Müzakereleri tamamlandıktan sonra uygun bulunmasına ilişkin kanun tasarısı hazırlanarak TBMM ye sevk edilecektir. 21

27 Değiştirilecek/Yeni Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı 4 İspanya ile İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunmasına Dair Kanun Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Koordinasyonuna İlişkin (AT) 883/2004 sayılı Tüzük İspanya ile ikili sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmamaktadır. Mevcut durum, her iki ülkede sigortalılık süresi olan kişilerin, söz konusu sürelerini sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirememelerine neden olmaktadır. İki ülke vatandaşlarının sosyal güvenlik haklarının korunması ve hak kayıplarına uğramalarının önüne geçilmesi için sözleşme imzalanması 10 Sosyal Güvenlik u Sözleşme müzakere aşamasındadır. Müzakereleri tamamlandıktan sonra uygun bulunmasına ilişkin kanun tasarısı hazırlanarak TBMM ye sevk edilecektir. 22

28 FASIL 3: İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASLIN KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ MEVCUT DURUMU 11: 3. İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Faslının Tarama Sonu Raporu Portekiz Dönem Başkanlığı nın 31 Ekim 2007 tarihli mektubu ile resmen tarafımıza iletilmiştir. Açılış Kriteri: 1. Bu fasıl kapsamına giren AB müktesebatına uyum sağlanması amacıyla, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu bakımından gerekli tüm adımlara ilişkin bir takvimi de içeren detaylı bir strateji hazırlanmalıdır İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Faslı siyasi blokaj nedeniyle müzakerelere açılamamaktadır. 23

29 ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ATILACAK ADIMLAR: 1- BİRİNCİL MEVZUAT Değiştirilecek/Yeni Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı 1 Mesleki Yeterliliklerin Düzenlenmesi ve Tanınması Hakkında Taslak Kanunun hazırlanması 12 Mesleki yeterliliklerin tanınmasına ilişkin 2005/36/AT sayılı Direktif Eğitim ve istihdamda bireylerin hareketliliğinin kolaylaştırılması ve Türk işgücünün uluslararası istihdam edilebilirliğinin artırılması Mesleki Yeterlilik u Taslak Hizmetler Çerçeve Kanununun hazırlanması Hizmetlere ilişkin İç Pazar Hakkında 2006/123/AT sayılı Direktif Geçici hizmet sunumu ve iş kurma alanlarında 2006/123/AT sayılı Direktifin öngördüğü çerçeveyi mevzuatımıza aktararak hizmetlerin serbest dolaşımına katkı sağlanması Avrupa Birliği Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Hizmetlere ilişkin İç Pazar Hakkında 2006/123/AT sayılı Direktif Perakende işletmelerin açılış ve faaliyeti ile kapanışında gerekli başvuru ve diğer işlemlerin tek merkeze yapılmasını ve TBMM de Gümrük ve Ticaret 12 Mesleki Yeterliliklerin Düzenlenmesi ve Tanınması Hakkında Taslak Kanunun hazırlanması, 26. Eğitim ve Kültür Faslı altında da yer almaktadır. 24

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak,

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak, Türkiye Cumhuriyeti İle Katılım Ortaklığında Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin 8 Mart 2001 tarihli KONSEY KARARI (2001/235/AT)) AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

Avrupa Birliği Konseyi

Avrupa Birliği Konseyi (Gayriresmi Tercüme) Avrupa Birliği Konseyi NOT Kimden: Genel Sekreterlik Kime: Konsey Brüksel, 3 Ekim 2005 Konu: GENİŞLEME: Türkiye yle katılım müzakereleri: Genel AB Tutumu - AB Açılış Konuşması - Müzakere

Detaylı

TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ

TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ 1.GİRİŞ AB ve Türkiye arasında 2005 yılından beri müzakereleri devam

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI EKİM 2009 Necatibey Cad. No. 108, 06100 Yücetepe/Ankara Tel: 0312 294 69 03 Faks: 0312 294 69 77 www.dpt.gov.tr e-mail: bilgi@dpt.gov.tr İstanbul

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 İŞLETME VE ÇEVRESİNİ TANIMAK SURETİYLE ÖNEMLİ YANLIŞLIK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ İSMAİL KAYIKÇI 2010 1-) Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

HİZMETE ÖZEL ETDÇG RAPORU

HİZMETE ÖZEL ETDÇG RAPORU Grup Adı: Elektronik Ticaret Direktifi Çalışma Grubu (ETDÇG) Koordinatör Kurum: Dış Ticaret Müsteşarlığı Katkı veren Kurumlar: Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Devlet

Detaylı

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM Adres: Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir Telefon: 0

Detaylı

TÜRKİYE DE SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE KAMUDA ETKİN YÖNETİMİN GELİŞTİRİLMESİ EYLEM PLANI

TÜRKİYE DE SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE KAMUDA ETKİN YÖNETİMİN GELİŞTİRİLMESİ EYLEM PLANI TÜRKİYE DE SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE KAMUDA ETKİN YÖNETİMİN GELİŞTİRİLMESİ EYLEM PLANI Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında da önemle vurgulandığı üzere, kamu yönetiminde insan kaynaklarını, yönetsel

Detaylı

İLTİCA VE GÖÇ ALANINDAKİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL EYLEM PLANI İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ: 1.1.AMAÇ 1.2.KAPSAM 1.3.Sığınma İlticaya İlişkin Tanımlar 2.ULUSAL EYLEM PLANININ

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU HĐZMETE ÖZEL T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 2006-2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemlerinin Denetlenmesi Đşbu

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli)

6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli) 6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli) 1 2 FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU Kanun No : 6361 Kabul Tarihi : 21.11.2012 R.G. Yayım

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

NO 10 TEMEL AB TERİMLERİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 10 TEMEL AB TERİMLERİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 10 TEMEL AB TERİMLERİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 10 İçindekiler T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Adres: Mustafa Kemal Mah. 2082.Cad. No: 4 06800 Bilkent /ANKARA Telefon: 0 (312) 218 13 00 Faks: 0

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok ahlak kuralları-dürüst lük-görev rol ve iş -pe rsone l yet e rliliği - personel performansı -hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok yıllık programlama -yıllık denetim planı -hedeflere ilişkin performansın

Detaylı