ASAGEM AİLE EĞİTİM PROGRAMI (ASAGEM-AEP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASAGEM AİLE EĞİTİM PROGRAMI (ASAGEM-AEP)"

Transkript

1 ASAGEM AİLE EĞİTİM PROGRAMI (ASAGEM-AEP) EDAM Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. Yanyol Sok. No:19, No:5/3, 34692, Üsküdar, İstanbul Tel/Faks: ( ) İstanbul, 2009

2 2

3 Ġçindekiler 1. ASAGEM-AEP in Hazırlanma Süreci ASAGEM-AEP Proje Ġzleme ve Değerlendirme Grubunun OluĢturulması ve ÇalıĢmaları ASAGEM-AEP GeliĢtirme Komisyonunun OluĢturulması ve ÇalıĢmaları ASAGEM-AEP GeliĢtirme Komisyonunun Eğitimi AEP Program GeliĢtirme Modeli Literatür AraĢtırması/Aile Eğitim Ġhtiyaçlarının Belirlenmesi ASAGEM-AEP nin Amaçlarının / Hedeflerinin Belirlenmesi ASAGEM-AEP Atölye ÇalıĢmaları ASAGEM-AEP nin Ġçeriğinin GeliĢtirilmesi DanıĢma Komisyonunun OluĢturulması ve ÇalıĢmaları Aile Eğitim Programı ÇalıĢtayı ASAGEM-AEP nin Denenmesi ve Değerlendirilmesi ASAGEM-AEP in Vizyonu ASAGEM-AEP in Temelleri ASAGEM-AEP in Genel Amaçları ASAGEM-AEP in Temel YaklaĢımı ASAGEM-AEP in Hedef Kitlesi ve Eğitim Paketleri Evli ve Çocuklu Aileler Ġçin Eğitim Paketi Evli ve Çocuksuz Aileler Ġçin Eğitim Paketi Evlilik Hazırlığı Yapan Bireyler Ġçin Eğitim Paketi Evli ve Çocukları Evden AyrılmıĢ Aileler Ġçin Eğitim Paketi Tek Ebeveynli Aileler Ġçin Eğitim Paketi YetiĢkin Bekârlar Ġçin Eğitim Paketi Ebeveynlik Odaklı Eğitim Paketi Çift ĠliĢkisi Odaklı Eğitim Paketi Temel Beceriler Paketi ASAGEM-AEP in Yapısı Programın Ġçeriği Aile Eğitimi ve ĠletiĢimi Alanı

4 Ġktisat Alanı Hukuk Alanı Medya Alanı Sağlık Alanı Hedefler Ünite ve Konular Kazanımlar Açıklamalar Periyodu / Zaman Takvimi Önerilen Kaynaklar Etkinlikler Değerler Öğrenme-Öğretme Süreci Öğretme Yöntemleri Öğretme Teknikleri Ölçme ve Değerlendirme Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinden Beklenen ĠĢlevler Ölçme Değerlendirme Sürecindeki Temel Ġlkeler Kullanılacak Ölçme Teknikleri ASAGEM-AEP in Denenmesi ve Değerlendirilmesi ASAGEM-AEP nin Denenmesi ve Değerlendirilmesine ĠliĢkin YaklaĢım ASAGEM-AEP in Denenmesi ve Değerlendirilmesi ÇalıĢmaları ASAGEM-AEP in Uygulanmasına ĠliĢkin Ġlke ve Açıklamalar ASAGEM-AEP Önerilen Eğitimci Profili ASAGEM-AEP in Uygulama Platformları ASAGEM-AEP in UlaĢtırma Mecraları ASAGEM-AEP in Ġzlenip Değerlendirilmesi

5 ASAGEM-AEP i Ġzleme ve Değerlendirme Süreci Aile Eğitimi Programının Modül Organizasyonu Aile Eğitimi Programında Aile Eğitim ve ĠletiĢimi Alanı Aile Eğitim ve ĠletiĢimi Alanının Genel Amaçları Aile Eğitim ve ĠletiĢimin Alanının Modülleri Aile Eğitimi Programında Hukuk Alanı Hukuk Alanının Genel Amaçları Hukuk Alanının Modülleri Aile Eğitimi Programında Ġktisat Alanı Ġktisat Alanının Genel Amaçları Ġktisat Alanının Modülleri Aile Eğitimi Programında Medya Alanı Medya Alanının Genel Amaçları Medya Alanının Modülleri Aile Eğitimi Programında Sağlık Alanı Sağlık Alanının Genel Amaçları Sağlık Alanının Modülleri Kaynakça Ekler

6 Kısaltmalar Listesi AEP: Aile Eğitim Programı AEP-GEK: Aile Eğitimi Programı GeliĢtirme Komisyonu ASAGEM: Aile ve Sosyal AraĢtırmalar Genel Müdürlüğü ASAGEM-AEP: Aile ve Sosyal AraĢtırmalar Genel Müdürlüğü Aile Eğitim Programı Bkz.: Bakınız Çev.: Çeviren Der.: Derleyen Diğ.: Diğerleri Ed.: Editör Eds.: Editörler Edt.: Edition GSM: Global System for Mobile Communications MEB: Milli Eğitim Bakanlığı n.d.: No date Örn: Örnek ÖSYM: Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Merkezi PĠDG: Proje Ġzleme ve Değerlendirme Grubu RTÜK: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu SHÇEK: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu T.C.: Türkiye Cumhuriyeti t.y.: Tarih yok TÜĠK: Türkiye Ġstatistik Kurumu Vb.: Ve buna benzer Vol.: Volume Yay.: Yayınları 6

7 ĠĢaretler Listesi Alan içi atıfları göstermektedir. Alan dıģı atıfları göstermektedir. 7

8 1. ASAGEM-AEP in Hazırlanma Süreci ASAGEM-AEP program geliģtirme ilkelerine bağlı kalınarak özgün bir süreçte geliģtirilmiģtir. Ülkemizin kendine özgü toplumsal ve kültürel Ģartları dikkate alınarak hazırlanan ASAGEM-AEP nin geliģtirme süreci yapılandırılırken Ģu temel prensiplere bağlı kalınmıģtır: Uzun yıllardır yaptığı araģtırmalarla ve diğer çalıģmalarıyla ülkemiz ailesinin sorunlarının çözümüne katkı sağlayan T. C. BaĢbakanlık Aile ve Sosyal AraĢtırmalar Genel Müdürlüğü nün kurumsal birikiminden faydalanılması, Alanında uzman ve yetkin akademisyenlerin tecrübelerinden ve birikimlerinden yararlanılması, Alan uzmanlarının ve proje ekibinin bilgilerinin güncellenmesi ve çalıģma uyumunun sağlanması, Aile eğitimi konusunda farklı ülkelerde yapılmıģ çalıģmalardan azami ölçüde yararlanılması, Aile eğitimiyle doğrudan ve/veya dolaylı bir biçimde iliģkide olan kamu kurum ve kuruluģlarının, özel sektör temsilcilerinin, akademisyenlerin ve sivil toplum kuruluģlarının tecrübelerinden ve birikimlerinden yararlanılması, ASAGEM-AEP in muhatapları olan ailelerin programın içeriği, baģlıkları vb. süreçleri ile ilgili değerlendirmelerinin alınması. Bahsedilen prensipleri program hazırlama sürecinin baģlangıcından sonuna kadar gözetmeye çalıģan proje ekibi, zaman planının elverdiği ölçülerde farklı uygulamaları yapmaya özen göstermiģtir. Söz konusu süreçlerin bütününün görülebilmesi için program hazırlanma süreci ayrıntılı bir biçimde sunulmuģtur: 1.1. ASAGEM-AEP Proje İzleme ve Değerlendirme Grubunun Oluşturulması ve Çalışmaları ASAGEM-AEP in felsefesini oluģturan, geliģtirme aģamalarını yönlendiren, sevk ve idare eden, karar veren ve ASAGEM in kurumsal birikimini programa yansıtan bir Proje İzleme ve 8

9 Değerlendirme Grubu (PĠDG) oluģturulmuģtur. Proje amaç ve hedefleri doğrultusunda Aile Eğitimi Programı Geliştirme Komisyonunun (AEP-GEK) çalıģmasını denetleyen ve 6 kiģiden oluģan PĠDG, ASAGEM le AEP-GEK arasındaki bilgi alıģ-veriģini sağlayıcı organ olarak görev yapmıģtır. Proje süresince PĠDG ile AEP-GEK in üç üyesinin katıldığı aylık toplantılar gerçekleģtirilmiģtir. Toplantıların sonunda toplantı tutanağı AEP-GEK tarafından PĠDG üyelerine sunulmuģtur. Ayrıca AEP-GEK hazırladığı aylık raporlarla PĠDG üyelerini düzenli olarak bilgilendirmiģtir. Bunun yanı sıra proje çerçevesinde yapılacak her uygulamadan önce PĠDG üyeleri hazırlanan bilgi notlarıyla bilgilendirilmiģ ve uygulamaların sonunda hazırlanan raporlar kendilerine ulaģtırılmıģtır. Diğer taraftan AEP-GEK, projenin ana geliģme aģamalarında dört ayrı geliģme raporunu PĠDG üyelerine göndermiģtir. PĠDG üyeleri AEP-GEK tarafından gönderilen her dokümanla ilgili olarak değerlendirmelerini paylaģmıģ ve gerekli düzenleme ve düzeltmelerin yapılmasını sağlamıģtır. Ayrıca ASAGEM in kurumsal birikimlerini aktararak ASAGEM-AEP e önemli katkılar sağlamıģtır ASAGEM-AEP Geliştirme Komisyonunun Oluşturulması ve Çalışmaları ASAGEM-AEP komisyonu, programın hazırlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve geliģtirilmesi aģamalarında sürekli olarak çalıģan uzman komisyondur. Literatürde de önerildiği gibi (Demirel, 2007: 69) komisyon Ģu üyelerden oluģturulmuģtur: Program geliģtirme uzmanı, Ölçme ve değerlendirme uzmanı, Konu-alanı uzmanı ve Konu-alanı eğitimcileri. ASAGEM-AEP geliģtirme sürecinde bu üyelere ilaveten programın odaklandığı hedef kitle dikkate alınarak Ģu üyeler de yer almıģtır: YetiĢkin eğitimi uzmanı Aile danıģmanı Eğitim yönetimi ve planlamacısı 9

10 AraĢtırmacı ve Sekreter. Anılan üyeler, ASAGEM-AEP geliģtirme komisyonunun daimi üyeleri olmuģtur. Sadece alan uzmanı olan üyeler, alana göre değiģim göstermiģtir. Dolayısıyla aile eğitim programı geliģtirme komisyonunda aģağıda yerilen alanlarda toplam 14 kiģi görev almıģtır: Program geliģtirme uzmanı (1), Ölçme ve değerlendirme uzmanı (1), Konu-alanı uzmanı (5), Konu-alanı eğitimciler (1), YetiĢkin eğitimi uzmanı (1), Aile danıģmanı (1), Eğitim yönetimi ve planlamacısı (1), AraĢtırmacı (2) ve Sekreter (1). AEP-GEK üyeleri dört ay boyunca haftada bir olmak üzere toplantılar gerçekleģtirmiģtir. Sadece konu-alanı uzmanının değiģtiği bu toplantıların her biri ortalama üç saat sürmüģtür. Bu çerçevede komisyon üyeleri haftada en az on beģ saat birlikte çalıģmıģlardır. Komisyon üyeleri proje çerçevesinde gerçekleģtirilen her bir uygulamaya (danıģma komisyonu toplantıları, atölye çalıģmaları vb.) katılarak hazırladıkları program içeriğini doğrudan katılımcılarla paylaģmıģlar ve gelen eleģtiri ve önerileri kayıt altına alarak programlarına yansıtmıģlardır. Projenin son üç aylık diliminde komisyon üyeleri ihtiyaç duyuldukça toplantı yapmıģlardır ASAGEM-AEP Geliştirme Komisyonunun Eğitimi Ailelerin eğitimi gibi çok önemli ve kapsamlı bir konuda geliģtirilecek eğitim programı sürecini sağlıklı bir biçimde yürütebilmek ve eğitim, aile, program geliģtirme vb. konularda ortak bir bakıģ açısı oluģturabilmek amacıyla AEP-GEK eğitimi düzenlenmiģtir. Böylelikle mevcut bilgilerin güncellenmesi, ortak bir dil ve anlayıģ oluģturulması, AEP-GEK üyelerinin süreçler hakkında bilgilendirilmesi ve uyumluluğun sağlanması, komisyonların uygulanacak 10

11 aģamaları birlikte öğrenmesi, yapılandırması ve tartıģması sağlanmıģtır. Ġki gün süren bu eğitim programında Ģu baģlıklarda seminerler yer almıģtır: Türkiye de Aile Yapısı: ASAGEM tarafından 2006 da yapılan araģtırmanın sonuçlarının paylaģılması, katılımcıların Türk ailesinin yapısı hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamıģtır. AEP-GEK üyelerinin önemli bir kısmı sosyal bilimler alanında uzman olan ve bu bağlamda aile ve aile değerlerini tanıyan kiģiler olmasına rağmen ASAGEM in son dönemde yaptığı bu önemli araģtırmanın sonuçları ailenin ve aile değerlerinin değiģen boyutlarının güncel bağlamda görülebilmesine imkân sağlamıģtır. Dünyada ve Türkiye de Aile Eğitimi: Proje kapsamında yürütülen literatür araģtırmasının sonuçları katılımcılara sunularak dünyada ve ülkemizdeki aile eğitimlerine iliģkin genel bilgiler paylaģılmıģtır. Eğitimde Program Geliştirme: Farklı uzmanlık alanlarına sahip katılımcıların eğitimde program geliģtirme konusunda bilgilenmeleri ve katılımcılar arasında ortak bir dil oluģturmak amacıyla eğitimde program geliģtirme süreci katılımcılarla paylaģılmıģtır. Yetişkinlerin Öğrenme Özellikleri: ASAGEM-AEP ve materyalleri doğrudan yetiģkinlere yöneliktir. Bu sebeple bu seminerle programı geliģtirecek kiģilerin yetiģkinlerin öğrenme özellikleri konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak amaçlanmıģtır. Söz konusu seminerlerde AEP-GEK üyeleri sunum yapmıģtır. AEP-GEK ve PĠDG üyelerinin katıldığı eğitim programı Mayıs 2009 tarihinde gerçekleģtirilmiģtir AEP Program Geliştirme Modeli ASAGEM AEP program geliģtirme modeli olarak ülkenin varolan program geliģtirme birikim, tecrübe ve anlayıģını yansıtması bakımından 2004 yılında Milli Eğitim Bakanlığı nın belirlediği ve uyguladığı modeli temel almaktadır. 11

12 12

13 Literatür Araştırması/Aile Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi Bir eğitim programının geliģtirilmesinde özellikle yetiģkin eğitiminde en önemli aģamalardan biri ihtiyaçların belirlenmesidir. Bu ihtiyaçlar programın bir anlamda temelini oluģturmakta ve sonraki süreçlerin nasıl yapılandırılacağını belirlemektedir. Aile eğitim programı geliģtirilirken ilk olarak ihtiyaçlarının tespit edilmesi gerekliliğinden hareket eden AEP-GEK üyeleri ilk olarak hazırlanan Program Ġnceleme Tablosu nun yardımı ile gerek yurt içinde gerekse yurt dıģında yapılmıģ benzer çalıģmaları taramıģtır. Taranan programların önemli bir kısmı Program Ġnceleme Tablosu çerçevesinde Türkçeye çevrilerek AEP-GEK üyelerine sunulmuģtur. Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi aģamasında kapsamlı bir literatür araģtırması temel dayanağı oluģturmuģtur. Proje kapsamında yurtdıģında ve ülkemizde aileye yönelik geliģtirilen eğitim programları ve materyalleri ve bunların geliģim süreçlerini ele alan ve/veya uygulamalarının değerlendirildiği kuramsal çalıģmalar, alan araģtırmaları, meta analitik çalıģmalar ve benzeri bilimsel literatür incelenmiģtir. Böylelikle hem bugüne kadar yapılmıģ çalıģmalardan istifade edilmiģ hem de hedef kitlenin ihtiyaçlarına doğrudan ulaģılabilmeye çalıģılmıģtır. Hedef kitlenin ihtiyaçlarını tespit edebilmek hususunda Aile ve Sosyal AraĢtırmalar Genel Müdürlüğü Aile ve Sosyal Sorunları AraĢtırma Dairesinin 2009 yılında yürüttüğü Türkiye de Ailelerin Eğitim Ġhtiyaçları AraĢtırması eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesine ayrıca katkı sağlamıģtır. Diğer taraftan alan uzmanları program içeriklerinin gerekçelerini, amaçlarını, hedeflerini belirlemek üzere alanlarıyla ilgili yapılmıģ çok sayıda teorik çalıģmayı ve alan araģtırmasını incelemiģlerdir. Bu süreçte araģtırmacılar da benzer bir araģtırmayı yürütmüģ ve sonuçlarını komisyon üyeleri ile paylaģmıģtır ve komisyon üyelerinin talep ettikleri hususlarla ilgili daha ayrıntılı etütler hazırlamıģlardır ASAGEM-AEP nin Amaçlarının / Hedeflerinin Belirlenmesi Eğitim programlarının hedeflerinin sağlıklı bir biçimde belirlenmesi önemli ve olmazsa olmaz ön gerekliliklerden biridir. Diğer taraftan eğitim programlarının icrası için özellikle yetiģkin eğitim programlarında daha da sık olmak üzere ayrılan zamanın sınırlı olduğu dikkate alınırsa, eğitimle kazandırılması gereken özelliklerin belirlenmesi ve bu özelliklerin öncelikler göz önünde bulundurularak yapılandırılmasının gerekliliği görülebilecektir. Eğitimde 13

14 hedefler, içeriği belirlemekte, öğretme-öğrenme süreçlerini yapılandırmakta ve nihayetinde ölçme ve değerlendirme yapılabilmesine imkân tanımaktadır. Dolayısıyla her eğitim programının geliģtirilmesinde hedeflerin belirlenmesi zorunludur. Hedefler, eğitim alacak kiģilere kazandırılmak istenen özellikler (bilgiler, beceriler, tutumlar, ilgiler, alıģkanlıklar vb.) olarak tanımlanabilir (Demirel, 2007: 105). Bu çerçeveden hareketle proje kapsamında ASAGEM-AEP nin uzun erimli hedefleri belirlenmiģtir. Bu süreç Nasıl bir aile hedefliyoruz?, Türk ailesine dair ulusal vizyonumuz ne olmalıdır?, Hangi bilgi, beceri, tutum ve davranıģları kazandırmalıyız?, Tanımlanan bilgi, beceri, tutum ve davranıģları kazandırmak için nasıl bir eğitim yapılandırılmalıdır? vb. soruların cevaplarını teģkil etmektedir. Genel hedefler ise bu uzun erimli hedeflerin somut çerçevesini belirlemiģtir. Bu anlamda uzun erimli hedefler, aile ve aile eğitiminin felsefesini yansıtmakta; genel hedefler ise uzun erimli hedefleri somut hâle getirmektedir. Özel hedefler ise eğitim programlarının açık, tanımlanabilir, ulaģılabilir ve ölçülebilir hedeflerini kapsamaktadır. Bu yönüyle özel hedefler, hedeflerin davranıģa/kazanıma dönüģtürülmesini pratikte gözlenebilir ve izlenebilir olmasını içermektedir. AEP-GEK üyeleri yukarıda söz edilen çerçevede uzun erimli, genel ve özel hedefleri belirlemiģtir. Ardından bu hedefler çerçevesinde modül konuları, üniteleri ve konu baģlıklarını belirlemiģtir. Komisyon üyeleri gerek kendi araģtırmalarında elde ettikleri verilerle gerekse araģtırmacılar tarafından sağlanan bilgilerle alanlarıyla ilgili modülleri Program GeliĢtirme Tablosu çerçevesinde geliģtirmiģtir. Daha sonra alan uzmanlarınca bireysel olarak geliģtirilen içerikler her hafta düzenli olarak yapılan toplantılarda AEP-GEK tarafından birlikte gözden geçirilmiģ ve gerekli düzeltmeler yapılmıģtır. ASAGEM-AEP kapsamında hazırlanan genel hedefler, özel hedefler, modül konuları, ünite ve konu baģlıkları ilk olarak DanıĢma Komisyonu üyelerine sunulmuģ ve onların görüģleri çerçevesinde revize edilmiģtir. Ardından atölye çalıģmaları yapılarak söz konusu içerikler katılımcılarla paylaģılmıģ ve görüģler çerçevesinde tekrar revize edilmiģtir. Bu iki çalıģmaya iliģkin bilgiler aģağıda detaylı bir biçimde ele alınacaktır ASAGEM-AEP Atölye Çalışmaları ASAGEM-AEP kapsamında atölye çalıģmaları düzenlenerek konuyla doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili, takım çalıģmasına yatkın, alanı ile ilgili geliģmelere hâkim, kamu ya da özel sektörde faaliyet gösteren kuruluģlardan, sivil toplum kurumlarından kiģilerin görüģleri 14

15 programa yansıtılmaya çalıģılmıģtır. 30 kiģinin katıldığı atölye çalıģmaları, Ağustos 2009 tarihlerinde gerçekleģtirilmiģtir. Atölye çalıģmalarından bir hafta önce bütün katılımcılara hazırlanan dokümanlar gönderilmiģtir. Ayrıca atölye çalıģmalarında proje yöneticisinin ve alan uzmanlarının onar dakikalık kendi alanlarında yer alan modülleri takdimlerinin ardından katılımcılar daha önce kendilerine gönderilmiģ olan dokümanlarla ilgili görüģlerini diğer katılımcılarla paylaģmıģtır. Toplantı raportörü dile getirilen görüģleri kayıt altına almıģ, atölye çalıģmalarında dile getirilen görüģler AEP-GEK üyeleri tarafından yapılan toplantılarla tek tek incelenerek gerekli görülen düzeltmeler gerçekleģtirilmiģtir ASAGEM-AEP nin İçeriğinin Geliştirilmesi ASAGEM-AEP alan ve modüllerinin içerikleri AEP-GEK tarafından geliģtirilmiģtir. Ġçerik, belirlenen hedefleri sağlayacak Ģekilde öğrenme alanlarının; her bir alanın kavramlarının, ilkelerinin ve becerilerinin; alanın kapsamına giren konuların/ünitelerin/temaların belirlenmesi ve düzenlenmesidir (MEB, 2005). Diğer bir deyiģle içerik, programın öğreteceği bilgi, beceri ve tutumları kapsamaktadır. Bu bağlamda dikkat edilecek temel nokta içeriğin hedeflere ulaşmayı sağlamasıdır. Bu projede ASAGEM-AEP nin içeriğinin geliģtirilmesi aģamasında modüler programlama yaklaşımı kullanılmıģtır. Modüler program yaklaģımı, değiģikliklere hızlı bir biçimde cevap veren, esnek bir yapıya sahip olması nedeniyle tercih edilir. Modüler programlar, modüllerden oluģur. Modül, baģlangıcı ve sonu olan, bireysel öğretimi esas alan, kendi içinde bütünlük gösteren, bir sistematik çerçevesinde düzenlenmiģ öğretim yaģantıları düzeneğidir. Öğrenenlerin belirli hedefe ulaģmasını sağlamaya dönük olarak her modül, birbiri ile uyumlu olarak çalıģan belirli parçalardan oluģur. Modül, öğrenenin kendi hızında ilerlemesine ve kaydettiği öğrenmelerin, kendisine anında bildirilmesine olanak sağlar. Bu yaklaģımın özellikleri aile eğitimi programı geliģtirilmesinde önemli imkânlar sağlamaktadır. Bu bağlamda söz konusu yaklaģımın öne çıkan özellikleri Ģu Ģekilde özetlenebilir (Demirel, 2007: 127): Konular modüller hâlinde düzenlenir. Modüllerin birbiriyle doğrudan/dolaysız iliģkili olması beklenmez. Öğretim sonunda alınacak sonuçlar bellidir. Modüller arasında aģamalılık aranmaz. 15

16 Modüller sıralama açısından esnektir. Program çıktısı açısından kontrollü bir yaklaģım özelliği taģır. Öğrenme üniteleri modüllere ayrılır. Her modül kendi içinde doğrusal, sarmal ya da farklı yaklaģım(lar)la düzenlenebilir. Her modülün kendi içinde anlamlı bir bütün oluģturması yeterlidir. Nispeten ayrıntısı sunulan bu modüler programlama yaklaģımı kullanılarak belirlenecek içerikler, hedefler tablosuyla karģılaģtırmalı olarak analiz edilmiģtir. Bu analizi gerçekleģtirmek için hedefler ve içerik arasındaki iliģkiyi/bağlantıyı gösteren bir tablo (belirtke) hazırlanmıģtır. Bir sonraki aģamada ise eğitimi alacak kiģilere istenen davranıģların kazandırılmasını sağlayacak öğrenme yaģantılarından örnekler hazırlanmıģtır. Böylece programı uygulayacaklara öğrenme ve öğretme yaşantıları düzeneğine dair bir perspektif sunulmuģtur. ASAGEM-AEP kapsamında hazırlanan hedeflerin ve içerik konularının yanı sıra belirtke tabloları, etkinlik örnekleri, ölçme ve değerlendirme örnekleri, eğitimcilere önerilen kaynaklar vb. çalıģmalar çalıģtay katılımcılarına sunulmuģ ve onların görüģleri çerçevesinde program revize edilmiģtir. Ardından ikinci DanıĢma Komisyonu toplantısı yapılarak söz konusu materyaller katılımcılarla paylaģılmıģ ve görüģler çerçevesinde tekrar revize edilmiģtir. Bu iki çalıģmaya iliģkin bilgiler aģağıda detaylı bir biçimde ele alınacaktır Danışma Komisyonunun Oluşturulması ve Çalışmaları ASAGEM-AEP kapsamında geliģtirilen programlara farklı alanlarda çalıģma yapan sosyal bilimcilerden oluģan uzmanların katkılarının alınması amacıyla DanıĢma Komisyonu oluģturulmuģtur. Zira AEP-GEK içerik çalıģmalarını yaparken, zaman zaman danıģabileceği bir komisyona ihtiyaç duymuģtur. Bu çerçevede belirlenen 5 ana alanın her biriyle (eğitimiletiģim, iktisat, sağlık, medya ve hukuk) ilgili iki uzman danıģma komisyonuna dâhil edilmiģtir. Diğer taraftan program geliģtirme komisyonunda yer alan uzmanlar danıģma komisyonunun da üyesi olarak çalıģmıģlardır. Bu bağlamda alan uzmanları ilgili oldukları alanda doğrudan katkı sağlarken, diğer konulara danıģman olarak katkı sağlamıģlardır. Ġki sosyolog ve bir psikolojik danıģma ve rehberlik uzmanının da yer aldığı DanıĢma komisyonunda toplam 21 kiģi görev yapmıģtır. 16

17 Komisyonun ilk toplantısı 30 Haziran 2009 tarihinde İstanbul da gerçekleģtirilmiģtir. Bu toplantıda ASAGEM-AEP nin genel amaçları, alanların genel amaçları, modüllerin hedefleri, üniteler ve ders başlıkları hakkında danıģma komisyonu üyelerinin görüģleri ve değerlendirmeleri alınmıģtır. Komisyonun ikinci toplantısı 17 Kasım 2009 tarihinde İstanbul da gerçekleģtirilmiģtir. Bu toplantıda ise hazırlanan ASAGEM-AEP nin tüm baģlıkları hakkında danıģma komisyonu üyelerinin nihai görüģleri ve değerlendirmeleri alınmıģtır. DanıĢma Komisyonu toplantıları dıģında da ilgili alan uzmanları ve diğer AEP-GEK üyeleri danıģmanlarla e-posta, telefon aracılığıyla ve/veya yüz yüze görüģerek program içerikleri ve geliģtirme süreciyle ilgili sürekli bilgi alıģ veriģinde bulunmuģlardır. Her iki danıģma komisyonu toplantısından bir hafta önce hazırlanan tüm dokümanlar üyelere e-posta aracılığıyla ulaģtırılmıģtır. Bir gün süren danıģma komisyonu toplantılarında her bir alan hakkında özel oturumlar gerçekleģtirilmiģtir. Bu özel oturumlarda komisyon üyeleri, daha önce kendilerine gönderilmiģ olan dokümanlarla ilgili görüģlerini diğer katılımcılarla paylaģmıģtır. Her bir alan uzmanı kendi alanıyla ilgili değerlendirme notlarını almıģtır. Bunun yanı sıra toplantı raportörü dile getirilen görüģleri kayıt altına almıģtır. Bu toplantılarda dile getirilen görüģler ve öneriler AEP-GEK üyeleri tarafından gerçekleģtirilen toplantılarda tartıģılmıģ ve gerekli görülen kısımlar programa yansıtılmıģtır Aile Eğitim Programı Çalıştayı ASAGEM-AEP çalıģmasının en önemli adımlarından biri Aile Eğitim Programı ÇalıĢtayı dır. Aile eğitim alanları ve modülleri belirlendikten ve içerik geliģtirildikten sonra konuyla doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili, takım çalıģmasına yatkın, alanı ile ilgili geliģmelere hâkim; kamu kurum ve kuruluģlarından, akademik kurumlardan, özel sektörde faaliyet gösteren kuruluģlardan, sivil toplum kurumlarından kiģilerin katıldığı bir çalıģtay düzenlenmiģtir Ekim 2009 tarihlerinde TÜBĠTAK Türkiye Sanayi Sevk ve Ġdare Enstitüsü (TÜSSĠDE) nde gerçekleģtirilen bu çalıģtayda geliģtirilen programın tüm süreçleri değerlendirilmiģ ve dile getirilen öneriler ve eleģtiriler ıģığında program yeniden gözden geçirilmiģtir. Farklı disiplinlerden ve perspektiflerden hareket eden uzman kiģilerin görüģlerinin alındığı çalıģtayda ASAGEM-AEP tartıģmaya açılmıģtır. Böylelikle geliģtirilen program tasarısının eksiklikleri giderilmiģ ve program iyileģtirilmiģtir. Her konuyla ilgili en az iki uzmanın 17

18 katıldığı çalıģtaya toplamda 71 kiģi katılmıģtır. Hazırlanan dokümanların tümü çalıģtaydan iki hafta önce katılımcılara e-posta aracılığıyla ve matbu olarak ulaģtırılmıģtır. ÇalıĢtayda ilk olarak her bir ana alan hakkında ilgili alan uzmanlarının katıldığı özel oturumlar gerçekleģtirilmiģtir. Bu özel oturumlarda alan uzmanlarının 10 dakikalık sunumlarının ardından katılımcılar daha önce kendilerine gönderilmiģ olan dokümanlarla ilgili görüģlerini diğer katılımcılarla paylaģılmıģtır. Her bir alan uzmanı kendi alanıyla ilgili değerlendirme notlarını almıģtır. Bunun yanı sıra toplantı raportörü de dile getirilen görüģleri kayıt altına almıģtır. Özel grup çalıģmalarının ardından her bir alan için genel oturum düzenlenmiģ ve farklı disiplinlerden uzmanların görüģleri alınmaya çalıģılmıģtır. Bu oturumlarda dile getirilen görüģler de kayıt altına alınarak programın revize edilmesinde kullanılmıģtır ASAGEM-AEP nin Denenmesi ve Değerlendirilmesi ASAGEM-AEP nin denenmesi ve değerlendirilmesi için farklı sosyo-ekonomik bölgelerde yer alan okullarla birlikte 26 Ekim-08 Kasım 2009 tarihleri arasında Ġstanbul da 4, Siirt te 1 olmak üzere toplam 5 çalıģma gerçekleģtirilmiģtir. Farklı sosyo-ekonomik ve kültürel yapıya sahip öğrenenlerin bulunduğu bu okullarla iģbirliği yapılarak değiģik profillere sahip ebeveynlerin çalıģmaya katılımı sağlanmıģtır. Ayrıca gruplara evlenme çağında bulunan yetiģkinler, eģi vefat etmiģ ve/veya eģinden boģanmıģ yetiģkinlerin yer almasına çalıģılmıģtır. Her bir grupta ortalama kiģi hazır bulunmuģtur. Alanların ve bu alanlar içerisinde yer alan modüllerin katılımcılara tanıtılmasını programı geliģtiren alan uzmanları gerçekleģtirmiģtir. Eğitimciler aile eğitimi programının genel olarak kısa öyküsünü anlattıktan sonra katılımcılara, aile eğitim programının genel özellikleri ve ilgili alanın genel amaçları, kazanımları, içeriği, gerekçeleri, öğrenme ortamları, materyalleri, etkinlik örnekleri çerçevesinde ayrıntılı özellikleri tanıtılmıģtır. Bir sonraki aģamada ise alanın hedefindeki katılımcıların özellikleri, öne çıkan konular katılımcılarla paylaģılmıģtır. Diğer taraftan ilgili alanın (etkinlikleri ve içeriği yansıtan) örnek bir öğretim uygulaması gerçekleģtirilmiģtir. Katılımcıların genel olarak aile eğitim programıyla özel olarak alan ve ilgili öğretim uygulamayısına iliģkin düģünceleri hem nitel hem de nicel olarak tespit edilmiģ ve raporlanmıģtır. Ayrıca uygulamaya katılan uzmanlar çalıģmayı gözlemlemiģ ve kayıt altına almıģtır. Katılımcılardan ve uzmanlardan elde edilen veriler ıģığında programda gerekli düzeltmeler yapılmıģ ve nihai halini almıģtır. 18

19 2. ASAGEM-AEP in Vizyonu Aile eğitim programının vizyonunu anayasa, kanunlar ve bu kanunlardan hareketle kurulan kamu kurumlarının mevzuatı, hükûmet programları ve kalkınma planlarında aileyle ilgili idealler, tespit ve öngörüler ile bilimsel çalıģmaların bulguları belirlemektedir. Anayasamızın 41. maddesinde ailenin Türk toplumunun temeli olup eģler arasında eģitliğe dayandığı, devletin ailenin huzur ve refahı ile anne ve çocukların korunmasını sağlamak üzere gerekli tedbirleri alacağı belirtilmektedir. Bu açıdan aile eğitim programı aileyi koruyan, ailenin huzur ve refahını geliştirmeyi amaçlayan bir perspektifle hazırlanmıģtır. Medeni kanunumuzda aileyle ilgili zımnî ve açık vizyon ifadeleri yer almaktadır. Yirminci yüzyılda yapılan birçok medeni kanun düzenlemesinde kadın ve erkeğin biyolojik ve psikolojik olarak farklı yapılara sahip olduğu düģüncesinden hareketle aile içinde kadın ve erkeğin farklı rol ve sorumlulukları üstlendiği bir aile yapısı öngörülmüģtür. Bu açıdan dünyada ve Türkiye de medeni kanunlarda ailede eģler arasında nisbî bir eģitlik söz konusudur. Dünyada kadın-erkek eģitliği konusunda son yıllarda yaģanan geliģmeler medeni kanunlarda da dönüģüme yol açmıģtır. Medeni kanunların temel ilkelerinden biri olarak zayıfların korunması ilkesi de eģitsizlik doğurduğu gerekçesiyle terk edilerek ailede kadın ve erkeğe sabit rollerin verilmediği bir yapıya ulaģılmıģtır. Yeni medeni kanunumuz da böyle bir yaklaģımla hazırlanmıģtır. Medeni kanunun 185. maddesi evlilikle eģler arasında bir birlik kurulmuģ olacağını, eģlerin görevinin bu birliği koruyup sürdürerek çocukların bakımı, eğitimi ve gözetimi konusunda beraberce sorumluluk almalarını öngörmektedir (Doğan, 2003). Özetle medeni kanunumuz ailenin birliği, sürekliliği, eşler arasında dengeli bir sorumluluk paylaşımı ile kadın erkek eşitliğini sağlama vizyonu içermektedir Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nda öngörülen kişilik yapısı aile eğitim programında da dikkate alınmıştır. Aile eğitim programı içeriği açısından değerlendirildiğinde programa katılacak yetiģkinlerin özellikle kanunun 2. maddesinin ikinci bendinde belirtildiği üzere Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş, insan haklarına saygılı, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli bireyler olmalarına katkıda bulunacaktır sayılı Aile ve Sosyal AraĢtırmalar Genel Müdürlüğü TeĢkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda aileyle ilgili olarak gözetilen aģağıdaki amaçlar ASAGEM-AEP in de vizyonunda gözetilmiģtir: Ailenin bütünlüğünün korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahının artırılması. 19

20 Aileyi ve aile bireylerini tehdit eden, aileden veya aile dıģından kaynaklanan sorunların çözülmesi, aile içi şiddet ve istismarın, töre cinayetlerinin, kötü alıģkanlıklar ve bağımlılıkların önlenmesi. Ailelerin maddî kaynaklarının rasyonel kullanımı. Devlet Planlama TeĢkilatı Dokuzuncu Kalkınma Planı ( ) 2009 yılı programında yer alan önceliklerden biri de ailenin bütünlüğünün korunması, bilinçlendirilmesi ve ekonomik olarak desteklenmesine yönelik çalıģmaların etkinleģtirilmesi olmuģ, aile eğitim programının hazırlanması da 2009 yılı içerisinde gerçekleģtirilmiģtir. Bu çerçeveden hareketle ASAGEM-AEP in vizyonu; Sağlam, güçlü, iģlevsel ve uyumlu bir aile birlikteliği sağlanarak ailelerin huzur ve refahının geliģtirilmesine, Aile kaynaklarının rasyonel kullanımının sağlanmasıyla ailelerin ekonomik olarak desteklenmesine, haklarını ve sorumluluklarını bilen, demokratik değerlere ve insan haklarına saygılı, beden, zihin, ahlâk, duygu bakımından dengeli ve sağlıklı geliģen; yaģadığı çevreye duyarlı, yapıcı, yaratıcı ve verimli bireylerin yetiģmesine katkıda bulunmaktır. 20

21 3. ASAGEM-AEP in Temelleri Bu program, evlilik sürecine girmiģ veya aile üyesi bireylerin çağın gerektirdiği temel aile yaģam becerilerine yönelik bilgi, beceri ve tutumları kapsamlı olarak edinebilmeleri için hazırlanmıģtır. Program, aile yaģamı için temel sayılan eğitim-iletişim, iktisat, hukuk, medya ve sağlık alanlarında hazırlanan modüllerden oluģmaktadır. Programda, Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel Ġlkelerine uygun olarak aģağıdaki genel amaçların gerçekleģtirilmesi hedeflenmiģtir ASAGEM-AEP in Genel Amaçları ASAGEM-AEP te yer alan eğitim-iletiģim, sağlık, hukuk, iktisat ve medya alanlarındaki modüller yukarıda programın vizyonunda ele alınan aileyle ilgili ulusal vizyona ulaģmada özellikle aģağıdaki genel amaçların gerçekleģtirilmesine hizmet etmektedir. ASAGEM-AEP ülkemizde sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluģması için ailelerin; sağlık, eğitim, hukuk, iktisat ve medya alanlarındaki hizmetlerden daha etkili biçimde yararlanmalarına, aile içi süreçlerini iģlevselleģtirerek aile yaģam kalitesinin artmasına, sahip olduğu her türlü kaynağı etkili bir Ģekilde yönetmelerine ve karģılaģabilecekleri çeģitli risklere yönelik önlemler almalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır ASAGEM-AEP in Temel Yaklaşımı Günümüzde ailelere genelde üç tür hizmet sunulmaktadır. Bunlar; Aile tedavi ve danışması, aile yaşamı açısından eğitim ve ailenin sosyal kurumlarla ilişkilerini düzenlemedir (Nazlı, 2000). Bu programın temel yaklaģımı önleyicilik, bilgilendiricilik ve eğiticilik yönü ön planda olan aile [yaşamı] eğitimidir. Bu nedenle AEP sorun, tedavi veya kriz odaklı değil vizyon odaklıdır; eğitimle geliģtirici bir nitelik taģımaktadır. AEP aile eğitiminde sağlıklı, huzurlu ve mutlu aile olma sürecinde pasif/edilgen değil aktif/üretken aile dinamiklerini temel almaktadır. 21

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

V. DÖNEM AĠLE DANIġMANLIĞI SERTĠFĠKA EĞĠTĠMĠ DERS ROGRAMI

V. DÖNEM AĠLE DANIġMANLIĞI SERTĠFĠKA EĞĠTĠMĠ DERS ROGRAMI V. DÖNEM AĠLE DANIġMANLIĞI SERTĠFĠKA EĞĠTĠMĠ DERS ROGRAMI ------------------------------------------------------------TEORĠK DERSLER------------------------------------------------------------ 18 Ekim,

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge ġubesi Koordinatörlüğünde IV. Uluslararası PolimerikKompozitler

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

www.binnuryesilyaprak.com

www.binnuryesilyaprak.com Türkiye de PDR Eğitimi ve İstihdamında Yeni Eğilimler Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK Türk PDR-DER Başkanı 16 Kasım 2007 Adana Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Başlangıcından günümüze

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME. Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi

OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME. Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uzun yıllar öğretimde en kabul edilir görüģ, bilginin hiç bozulmadan öğretenin zihninden öğrenenin zihnine

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Sunum Planı Bütçe Hazırlık Mevzuatı ve Dokümanları 2018-2020 Düzce Üniversitesi Bütçe Hazırlık Çalışmaları ve Hazırlanacak Formlar Bütçe Hazırlık

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama AraĢtırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Örnekleme Süreci Anakütleyi Tanımlamak Örnek Çerçevesini

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ (Sertifika Proğramı) Programın Amacı: 04 Eylül 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Aile Danışmanlığı Yönetmeliği

Detaylı

Matematik Öğretimi. Ne? 1

Matematik Öğretimi. Ne? 1 Matematik Öğretimi Ne? 1 Matematik nedir? Matematik, sayı ve uzay bilimidir. Matematik, tüm olası modellerin incelenmesidir Matematiğin özü, sayı ve miktarla ilgili düşüncelerle çalışmak değildir. Matematik,

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ (Sertifika Proğramı) Programın Amacı: 04 Eylül 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Aile Danışmanlığı Yönetmeliği

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014)

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) 1.Kadınların işgücüne katılım oranı ve istihdamı artırılacaktır. TEDBĠR SORUMLU KURUM/ ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK KURUM/ SÜRE AÇIKLAMA 1.1 Kadınlar üzerindeki bakım yükümlülüklerini azaltmaya yönelik tedbirler

Detaylı

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ceza Ġnfaz Kurumlarında Madde Bağımlılığı Tedavi Hizmetleri Serap GÖRÜCÜ Psikolog YetiĢkin ĠyileĢtirme Bürosu Madde bağımlılığını kontrol altında

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi ÇOCUK ÇEVRE ĠLIġKISI Ġnsanı saran her Ģey olarak tanımlanan çevre insanı etkilerken, insanda çevreyi etkilemektedir.

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve III TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Canan ULUDAĞ tarafından hazırlanan Bağımsız Anaokullarında

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU Haziran - 2014 1. GĠRĠġ 2013 YILI TEKNĠK DESTEK PROGRAMI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet

Detaylı

T.C. ÇANAKKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI

T.C. ÇANAKKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI T.C. ÇANAKKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI ÇANAKKALE 2016 T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN

Detaylı

İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ

İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Temmuz 2011 Diyarbakır İÇİNDEKİLER 1 GENEL BĠLGĠ... 2 2 GERÇEKLEġTĠRĠLEN ĠZLEME FAALĠYETLERĠ... 4 2.1 2010 Yılı Ekonomik GeliĢme

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADĠSĠPLĠN, TEMATĠK YAKLAġIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERĠLER

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Kitap Tanıtımı: İlköğretimde Kaynaştırma

Kitap Tanıtımı: İlköğretimde Kaynaştırma Ankara SOSYAL Üniversitesi GEÇERLĠK Eğitim Bilimleri KAVRAMI Fakültesi VE TÜRKĠYE DE ÖZEL EĞĠTĠM ALANINDA YÜRÜTÜLEN Özel Eğitim Dergisi LĠSANSÜSTÜ TEZLERDE SOSYAL GEÇERLĠĞĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 2010, 11(2)

Detaylı

MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU. Dersin Adı Z/S Teo. Uyg.

MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU. Dersin Adı Z/S Teo. Uyg. MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU Sınıfı : 1. Yarıyıl : 1. EġDEĞER Türk Dili I Z 2 0 2 2 2 EġDEĞER Yabancı Dil I Z 3 0 3 3 3 EġDEĞER Atatürk

Detaylı

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ 3 TEMEL DESTEĞĠ MEVCUTTUR 1- Ar-Ge Proje Destekleri 2- Çevre Projeleri Destekleri 3- Teknolojik Girişimcilik Destekleri Ar-Ge Proje Destekleri a) Teknoloji

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģyerlerinde iģ sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ İLK YARDIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ İLK YARDIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ İLK YARDIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Ek-1. Tablo 1. TYYÇ nin OluĢturulma AĢamaları ve Tamamlanma Tarihleri. 1 Süreci baģlatmak için karar alınması Nisan 2006

Ek-1. Tablo 1. TYYÇ nin OluĢturulma AĢamaları ve Tamamlanma Tarihleri. 1 Süreci baģlatmak için karar alınması Nisan 2006 Ek-1 Tablo 1. TYYÇ nin OluĢturulma AĢamaları ve Tamamlanma Tarihleri TYYÇ OluĢturma AĢamaları Tamamlama Tarihi 1 Süreci baģlatmak için karar alınması Nisan 2006 2 ÇalıĢma takviminin oluģturulması 2006

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI ÇALIġMA TAKVĠMĠ Güncelleme Tarihi: 26/08/2015 Sıra 1. Eğitim Bölgesi DanıĢma Kurulu Toplantısı

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Vizyonumuz Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 SEKTÖR Çocuk geliģimi ve eğitimi alanında sektörün ihtiyacı, okul öncesinin ve özel eğitimin öneminin anlaģılması

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Burak ÖZTÜRK, Dursun DEMĠR, Hüseyin Akın UĞURLU, Mesut KILIÇ, Murat ġġmġek, Mustafa Özgür TÖNGEL, Muzaffer Ammar SAKALI,

Detaylı

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ECZACILIK AKADEMİSİ BİLİM, HİZMET, TEŞVİK VE AKADEMİ ÖZEL ÖDÜLLERİ BAŞVURU ESASLARI VE FORMLAR

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ECZACILIK AKADEMİSİ BİLİM, HİZMET, TEŞVİK VE AKADEMİ ÖZEL ÖDÜLLERİ BAŞVURU ESASLARI VE FORMLAR TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ECZACILIK AKADEMİSİ BİLİM, HİZMET, TEŞVİK VE AKADEMİ ÖZEL ÖDÜLLERİ BAŞVURU ESASLARI VE FORMLAR Madde 1. TÜRK ECZACILARI BĠRLĠĞĠ ECZACILIK AKADEMĠSĠ tarafından: Bilim, Hizmet, TeĢvik

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 1. Sosyal yardımlar hak temelli ve önceden belirlenen objektif kriterlere dayalı olarak sunulacaktır. 1.1 Sosyal Yardımların hak temelli yapılmasına yönelik, Avrupa Birliği ve geliģmiģ OECD ülkelerindeki

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ CİLT BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ CİLT BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ CİLT BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

Kadınların Eğitim Düzeyi Arttıkça, İşgücüne Katılım İmkanları da Artmaktadır

Kadınların Eğitim Düzeyi Arttıkça, İşgücüne Katılım İmkanları da Artmaktadır Kadınların Eğitim Düzeyi Arttıkça, İşgücüne Katılım İmkanları da Artmaktadır Nimet ÇUBUKÇU Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Toprak İşveren: Ülkemizde, kadının çalıģma yaģamındaki sorununu değerlendirir

Detaylı

894 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications April, 2011 Antalya-Turkey

894 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications April, 2011 Antalya-Turkey 894 OKUL MÜDÜRLERĠNĠN YETERLĠKLERĠNĠN EĞĠTĠM ÖĞRETĠM SÜRECĠNE ETKĠSĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç PEKER, Yıldız Teknik Üniversitesi, sevpek@gmail.com Öğr.Gör. Gülenaz SELÇUK, Celal Bayar Üniversitesi, gselcuk@hotmail.com

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

ULUSAL ĠSTĠHDAM STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2012-2014) EĞĠTĠM ĠSTĠHDAM ĠLĠġKĠSĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ

ULUSAL ĠSTĠHDAM STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2012-2014) EĞĠTĠM ĠSTĠHDAM ĠLĠġKĠSĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ 1.EriĢilebilir Bir Eğitim Sistemi Ġçerisinde Herkese Okul Öncesinden BaĢlayarak Temel Beceri ve Yetkinliklerin Kazandırılması TEDBĠR SORUMLU ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK SÜRE AÇIKLAMA 1.1. Eğitime eriģimde özel

Detaylı

YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ GIDA HİJYENİ VE SANİTASYON MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ GIDA HİJYENİ VE SANİTASYON MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ GIDA HİJYENİ VE SANİTASYON MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI UYGULAMALI TİYATRO MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI UYGULAMALI TİYATRO MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI UYGULAMALI TİYATRO MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA, 2011 SEKTÖR Öğretim programlarının ve modüllerin hazırlanmasının her aģamasında, iģ yaģamının iģ gücüne dönük gereksinimlerinin

Detaylı

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ Simge SavaĢan & Baran Güntan AJANDA Kent Konseyi Nedir? Gençlik Meclisi Nedir? Ġzmir Gençlik Meclisi BiliĢim ÇalıĢma Grubu

Detaylı

SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

SAĞLIK STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON PERSONEL EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SAĞLIK STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON PERSONEL EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SAĞLIK STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON PERSONEL EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN GİYSİLERİ ARTİSTİK ÇİZİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN GİYSİLERİ ARTİSTİK ÇİZİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN GİYSİLERİ ARTİSTİK ÇİZİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI DERS NOTU - 2 ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI Ġnternet üzerinden güvenli bir Ģekilde ödeme yapılabilmesi için pek çok araç geliģtirilmiģtir. Kredi Kartı Elektronik Para Elektronik Çek Diğer Ödeme Araçları

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM AİLE DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM AİLE DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM AİLE DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU . MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU Doküman No EK-1.a Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 Okullarda/Kurumlarda Çalışan Temsilcisi belirleme iş ve İşlemleri İş Sağlığı

Detaylı

İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları

İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları Lisans düzeyindeki bir iletiģim programının değerlendirilmesi için baģvuruda bulunan yükseköğretim kurumu, söz konusu programının bu belgede yer alan

Detaylı

EKSTRA ANLATILAN DERSLER

EKSTRA ANLATILAN DERSLER MESLEK ELEMANI DERS İÇERİĞİ AİLE EĞİTİMİ ZÜMRESİ AİLEDE DİN EĞİTİMİ (4 SAAT) Dini Açıdan Ailenin Önemi 4 saat Aile Bireylerin Eğitimi Hz Muhammed in Aile Hayatı Ailede Din Kaynaklı Sorunların Çözümü İnanç

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı,

Detaylı

NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ

NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA VE ÖĞRENCĠ Ġġ YÜKÜ HESABI FUNDA NALBANTOĞLU YILMAZ Eğitim Öğretim Planlamacısı Ekim, 2011 GĠRĠġ Bologna Süreci kapsamında, yükseköğretim

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Feyzi ÖZMEN tarafından hazırlanan Aday Öğretmenlerin Öz Yeterlilikleri

Detaylı

GRAFİK VE FOTOĞRAF BİLGİSAYAR DESTEKLİ REKLAM VE TASARIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GRAFİK VE FOTOĞRAF BİLGİSAYAR DESTEKLİ REKLAM VE TASARIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GRAFİK VE FOTOĞRAF BİLGİSAYAR DESTEKLİ REKLAM VE TASARIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ÖN ÜFLEMECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ÖN ÜFLEMECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ÖN ÜFLEMECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Beslenme ve Diyetetiğe GiriĢ BES113 1.Güz ÖnkoĢullar

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Beslenme ve Diyetetiğe GiriĢ BES113 1.Güz ÖnkoĢullar BESLENME VE DĠYETETĠĞE GĠRĠġ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar Beslenme ve Diyetetiğe GiriĢ BES113 1.Güz 1 0 0 1 ÖnkoĢullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları)

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ Dilek OLUT Tıp biliminin ilk ve temel prensiplerinden biri Önce Zarar Verme ilkesidir. Bu doğrultuda kurgulanan sağlık

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL 11.07.2011 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D GĠRĠġ Fen bilimleri derslerinde anlamlı

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2011 İçindekiler 2011 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sunumu... 2 Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 3 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar...

Detaylı

TÜRKĠYE DE OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠMĠN GELĠġMESĠ PROF.DR. AYLA OKTAY MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ. 11.Mart 2011 Uluslar arası Okul Öncesi Eğitim Kongresi ĠSTANBUL

TÜRKĠYE DE OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠMĠN GELĠġMESĠ PROF.DR. AYLA OKTAY MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ. 11.Mart 2011 Uluslar arası Okul Öncesi Eğitim Kongresi ĠSTANBUL TÜRKĠYE DE OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠMĠN GELĠġMESĠ PROF.DR. AYLA OKTAY MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 11.Mart 2011 Uluslar arası Okul Öncesi Eğitim Kongresi ĠSTANBUL TÜRKİYEDE ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ İKİ ANA BAŞLIKTA İNCELELENEBİLİR

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2010 Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi (MERKAM) ĠÇĠNDEKĠLER Tablolar dizini 3 Kadın Sorunlarını

Detaylı

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ CENAZE HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ CENAZE HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ CENAZE HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Cihan Ercan Mustafa Kemal Topcu 1 GĠRĠġ Band İçerik e- Konu\ Mobil Uydu Ağ Genişliği\ e- e- VoIP IpV6 Dağıtma Altyapı QoS ticaret\ Prensip Haberleşme Haberleşme

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR.

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi İÇİNDEKİLER Ahmet BUÇUKOĞLU Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN

Detaylı

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü

Detaylı

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ SERVİS KOMİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ SERVİS KOMİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ SERVİS KOMİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

SPOR. FUTBOL (7-8 YAġ GRUPLARI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SPOR. FUTBOL (7-8 YAġ GRUPLARI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SPOR FUTBOL (7-8 YAġ GRUPLARI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC Bölgesel Kalkınma Girişimi Bakü- Tiflis- Ceyhan (BTC) Boru Hattı Projesi: Sektörler Arası ĠĢbirliğine Dayalı Ġstihdamı GeliĢtirme ve GiriĢimciliği Ref 3 Proje baģlığı Destekleme Projesi- Çukurova Bölgesi

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı