Makedonya Arkeoloji Derneği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Makedonya Arkeoloji Derneği"

Transkript

1 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Azerbaycan Kültürel Mirasın Araştırılmasına Destek Derneği İspanya Yeraltı Arkeoloji Birliği Makedonya Arkeoloji Derneği İtalya Bilim Adamları Birliği Selçuk Üniversitesi Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi

2 2 KONGRE AÇILIŞI Saat : Yer :MEVLÂNA KÜLTÜR MERKEZİ AÇILIŞ KONUŞMALARI Ahmet AYTAÇ Sempozyum Genel Sekreteri ve Sergi Kuratörü Dr. Fariz HALİLLİ Sempozyum Eş Başkanı Prof. Dr. Veli ALİYEV Azerbaycan Heyeti Adına Prof. Dr. H. Örcün BARIŞTA Türkiye Heyeti Adına Prof. Dr. Luigi SCRINZI Diğer Ülkeler Adına Әsnayә ŞÜKÜROVA Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültürel Miras Şubesi Müdürü Doç. Dr. Osman KUNDURACI Sempozyum Eş Başkanı Prof. Dr. Hakkı GÖKBEL Selçuk Üniversitesi Rektörü Tahir AKYÜREK Konya Büyükşehir Belediye Başkanı PLAKET VE ÖDÜL TÖRENİ

3 3 AÇILIŞ OTURUMU Oturum Başkanları Yrd. Doç. Dr. Yaşar ERDEMİR - Yrd. Doç. Ruhi KONAK Prof. Dr. Vәli ӘLİYEV, Naxçıvan vә Anadolunun Tunc Dövrü Petroqliflәri Barbaros ŞANSAL, Türk Sanatında Beş Duyu ve Zamanın Beş Hali Doç. Dr. Osman KUNDURACI, Hayatı ve Bilimsel Yönü ile Dr. Hasan Özönder Prof. Dr. Alisa BORISENKO-Prof. Dr. Yulij XUDYAKOV, An Image of Warrior and Martial Horse on Touretics of Ancient Turks in Central Asia Ahmet AYTAÇ, S. Ü. Tarafından Düzenlenen Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu, Uluslararası Türk Sanatları, Tarihi ve Folkloru Kongresi ve Uluslararası Türk El Dokumaları (Tekstil) ve Gelenekli Sanatlar Kongresi Etkinliklerinde Sunulan Bildirilere Dair TARTIŞMA ÖĞLE YEMEĞİ SERGİ AÇILIŞI Yer: KOYUNOĞLU MÜZESİ

4 4

5 5 1. OTURUM (A Salonu) 15 Mayıs 2014, Perşembe Doç. Dr. Osman KUNDURACI- Yrd. Doç. Dr. Ömer ZAİMOĞLU Prof. Dr. Kübra ӘLIYEVA, Azәrbaycan İncәsәnәtındә Dünya Ağacı vә Hәyat Ağacı nın Tәsvirlәri vә Onların Mifoloji Köklәri Ahmet AYTAÇ-Prof. Dr. Tuna DOĞAN, Konya Etnoğrafya Müzesi ndeki Selçuklu Halılarında Renk Ölçümü Aygün ӘLİZADӘ, Azәrbaycan Xalçarında Türk vә Dünya Mәdәniyyәtinin İzlәri Arş. Gör. Semra KILIÇ - Doç. N. Rengin OYMAN, Niğde İli Bor İlçesi Obruk Köyü Havlı Dokumaları TARTIŞMA ARA 2. OTURUM (B Salonu) 15 Mayıs 2014, Perşembe Doç. Dr. ERDEM ÜNVER - Dr. Kreshnik BAJRAKTARI Prof. Dr. Rayihә ӘMӘNZADӘ, Orta Әsr Azәrbaycan Türbәlәrinin Konstruksiyaları (XI-XVII Әsrlәr) Yrd. Doç. Dr. Türkan ACAR, Tabhaneli Camilerde Özel Tasarım Birimleri Sultan Mekânları Dr. Natalia ROVELLA, Cappadocian Rupestrian Churches: a Conservative Challenge Arş. Gör. Selim KARTAL-Yrd. Doç. Dr. Yüksel TURCAN, Çankırı daki Tarihi Çeşmelerin Durumu ve Bunlara Yönelik Yapılması Gereken İyileştirmeler TARTIŞMA ARA

6 6 3. OTURUM (C Salonu) 15 Mayıs 2014, Perşembe Prof. Dr. Nәzakәt İSMAYILOVA - Yrd. Doç. Dr. Sema ZAFER SÜMER Prof.Dr. Şikar QASIMOV, Azәrbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasında Әdәbiyyat vә İncәsәnәtin İnkişafı Tarixindәn ( cu illәr) Prof. Dr. Yusufcan YASİN - İlkan YUSUFCAN, Divanü Lugat-it -Türk te Geçen Uygurlar ile İlgili Bilgiler Üzerine Yrd. Doç. Dr. Mehmet YILMAZ, Dede Korkut Hikâyelerinde Öteki Şәhla XӘLILLI, Eski Türk Edebiyatında Lale Konusu ve Bosnalı Sabitin Lalenin Gazeli TARTIŞMA ARA 4. OTURUM (A Salonu) 15 Mayıs 2014, Perşembe Prof. Dr. H. Örcün BARIŞTA-Doç. Dr. Emine KOCA Prof. Dr. Taciser ONUK-Prof. Dr. H. Feriha AKPINARLI, Somut Olmayan Kültür Mirasımız El Sanatlarımızı Korumak ve Yaşatarak Gelecek Kuşaklara Devretmek Nail TAN, SOKÜM Yaşayan İnsan Hazinesi Işığında Türkiye nin Yaşayan İnsan Hazineleri Yrd. Doç. Dr. Sema ZAFER SÜMER, Türk Edebiyatında Feminist Söylemin Öncü Kadınları: Fatma Aliye, Emine Semiye ve Halide Edip Tәranә MӘMMӘDOVA, Qәdim Türk Әdәbiyyatı TARTIŞMA ARA

7 7 5. OTURUM (B Salonu) 15 Mayıs 2014, Perşembe Prof. Dr. Tuba VURAL-Doç. Dr. Ali TEMİZEL Prof. Aysen SOYSALDI-Gülşah ÖN, 20. Sonu 21. yüzyıl Başı Örnekleriyle Bartın Yazmacılığı Doç. K. Didem ATİS ÖZHEKİM, Moldova - Gagauz Otonomisi nde Yaşayan Türklerin Kilim Dokumaları Ahmet AYTAÇ, Koyunoğlu Müzesi nde Sergilenen Konya - Ladik Yöresine Ait Bir Grup Kilime Dair Öğr. Gör. Mine YAYLA - Yrd. Doç. Miyase ÇAĞDAŞ, Konya Yöresi El Dokumalarından Haneli ve Haneli Dokumalarının Kadın Üst Giyim Tasarımlarında Kullanılması TARTIŞMA ARA 6. OTURUM (C Salonu) 15 Mayıs 2014, Perşembe Prof. Aysen SOYSALDI - Doç. Dr. Nazilә ABDULLAZADӘ Yrd. Doç. Ruhi KONAK, Kıyâfetü l-insâniye Fî Şemâ ili l-osmâniye ve Hünernâme I. Cilt Elyazmalarında Yer Alan Padişah Portrelerine Karşılaştırmalı Bir Bakış Yrd. Doç. M. Hülya ŞANES DOĞRU, Meşa irü ş-şu ara Yazması Sultan Kıyafetlerinde Tezyinat Kamilә MEHDIYEVA, Azәrbaycan Orta Әsr Miniatürlәrindә At Rәsmlәri Üzәrindәki Çul Tәsvirlәrinin Bәdii Xüsusiyyәtlәri Sezgi GİRAY, Osmanlı Devleti ndeki Şenliklerin ve Geleneksel Mesleklerin 1582 ve 1720 Sûrnâmelerindeki Minyatürler Üzerinden Değerlendirilmesi TARTIŞMA ARA

8 8 7. OTURUM (A Salonu) 15 Mayıs 2014, Perşembe Prof. Dr. Kübra ӘLIYEVA - Doç. Didem ATİS ÖZHEKİM Prof. Aysen SOYSALDI - Bahar KOSİF, Elazığ Çit Baskıcılığı Prof. Dr. Feriha AKPINARLI-Adem ÇOLAK, Afyonkarahisar Geleneksel Çorap Örücülüğü Doç. Dr. Emine KOCA-Doç. Dr. Fatma KOÇ - Hande BARAN, Eskişehir de Yaşatılmaya Çalışılan Kültürel Bir Miras: Sarka Yrd. Doç. Dr. Kemal İBRAHİMZADE- Irina GUSACH, Kültürel Etkileşim Bağlamında Nekrasov Kazaklarının Geleneksel Giysilerindeki Türk İzleri (Rusya nın Rostov Bölgesi Müzelerindeki Koleksiyonlardan Örnekler) Öğr. Gör. Elmas Elhan ÖZUS-Öğr. Gör. Fatma GEMİCİ, Bursa ili 18. yüzyıla Ait Olan Genç Erkek Kıyafetleri TARTIŞMA 8. OTURUM (B Salonu) 15 Mayıs 2014, Perşembe Prof. Dr. Rayihә ӘMӘNZADӘ - Yrd. Doç. Dr. Abdulselam ARVAS Prof. Dr. Luigi SCRINZI, About Green Town - Aksu Project Prof. Dr. Ali BORAN, Aziziye Camii Restorasyon Çalışmaları Prof. Dr. Qafar CӘBIYEV - Dr. Fariz XӘLILLI, Mehrәvan Şәhәr Yerindә İlkin Arxeoloji Tәdqiqatların Bәzi Nәticәlәri Inmaculada HERNÁNDEZ - Tejero LARREA, Los Pueblos Asiáticos de La Actual Turquía En Diodoro Sículo Öğr. Gör. Dr. Arzu ÖZEN YAVUZ - Öğr. Gör. Özlem SAĞIROĞLU, Arkeolojik Sit Alanlarda Kullanılan İn - Situ Koruma Örtülerinin Tasarımına Yönelik Geliştirilen Üretken (Biyo-Mimetik) Denemeler TARTIŞMA

9 9 9. OTURUM (C Salonu) 15 Mayıs 2014, Perşembe Prof. Dr. Nuran KAYABAŞI-Doç. Dr. Fatma KOÇ Doç. Dr. Ali TEMİZEL, İran da Kaşkay Türklerinde Sanat ve Kültürel Hayat Doç. Dr. Nazilә ABDULLAZADӘ, XX. Әsr Azәrbaycan Şairi Әli Ağa Vahidin Şeirlәrinin Janr, Bәnd vә Qafiyә Sistemi Yrd. Doç. Dr. Meyser KAYA, Azerbaycan Aşıkları ve Aşık Yaratıcılığı Öğr. Gör. Sema YALÇIN, Bereket İnancının Günümüze Yansımaları: İstanbul Örneği Aygün ӘLIZADӘ, Sinan Paşanın Tәzkirәtül-Övliya Әsәri TARTIŞMA GEZİ: Alâeddin Camii AKŞAM YEMEĞİ 10. OTURUM (A Salonu) 16 Mayıs 2014, Cuma Prof. Dr. H. Feriha AKPINARLI - Yrd. Doç. Dr. Hatice ÖZTÜRK TOZUN Doç. Dr. Gülnarә SӘFӘROVA, Qloballaşma vә Azәrbaycan Mәdәniyyәtindә Milli Mәnlik Şüuru Problemlәri Dr. Kreshnik BAJRAKTARI - Isuf KOCI, Sufism Culture in Kosova Survival of an Old Tradition in Times of Globalization Orjona SHEGAJ-Ermela BROCI, Bezistan, a Memory Place Cәfәr QİYASİ, Şeyx Babı Xanәgahı TARTIŞMA ARA

10 OTURUM (B Salonu) 16 Mayıs 2014, Cuma Prof. Dr. Luigi SCRINZI-Yrd. Doç. Dr. Serkan İLDEN Prof. Dr. Tuna DOĞAN - Okt. Mehmet ÇELİK - Arş. Gör. Nurdan YILMAZ, 16. Yüzyıl ve Günümüz Çini Sanatında Renk Doç. N. Rengin OYMAN - Ayşe PAMUK, Çin Mavi - Beyaz Porselenlerinden Etkilenen İznik Mavi - Beyaz Çinilerinin Desen Özellikleri Yrd. Doç. Dr. Nevin AYDUSLU, Selçuklu Yapılarındaki Süsleme Amaçlı Tuğlaların Restorasyonu İle İlgili Düşünceler Öğr. Gör. Funda KOÇER YEŞİLYURT, XVI. yüzyıl İstanbul Çiniciliği ve Usta Habib Atölyesi TARTIŞMA ARA 12. OTURUM (C Salonu) 16 Mayıs 2014, Cuma Prof. Dr. Taciser ONUK-Nail TAN Prof. Dr. Abbas SEYİDOV - Prof. Dr. Kamil İBRAHIMOV, Kür-Araz Mәdәniyyәtinә Aid Gil Ocaq Qurğuları Doç. Dr. Kәmalә PӘNAHOVA, Şәrq Peripatetizminin Tәdqiqinin Orta Әsr Türk Mәdәni Irsinin Tanıdılmasında Rolu Doç. Dr. Metin AKİS, 16. Yüzyılda Ayıntab Şehrinin Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Hayatı İçerisinde Kadının Rolü Dr. Ağasәlim ӘZIZOV, Bakı Şәhәrinin Yeni Şәhәrsalma-Ekoloji vә Nәqliyyat Karkası TARTIŞMA ARA

11 OTURUM (A Salonu) 16 Mayıs 2014, Cuma Prof. Dr. Tuna DOĞAN - Doç. N. Rengin OYMAN Prof. Dr. Nәzakәt İSMAYILOVA, K. M Sönmezin Yardıcılığında Klassik Şeir Terzi Doç. Dr. Faiq ӘLӘKBӘROV, Türkçülük Ülküsü İçinde Azerbaycan Türkçülüğünün Yeri (21. yüzyıl) Zöhrә FӘRӘCOVA, Irşad Qәzetindә Türkçülük Mәsәlәlәri Elmira ABASOVA, Qәdim Türklәr vә Türk Mifologiyası Rus Tәdqiqatçılarının Gözü İlә TARTIŞMA ARA 14. OTURUM (B Salonu) 16 Mayıs 2014, Cuma Prof. Dr. Veli ALİYEV-Dr. Natalia ROVELLA Prof. Dr. Yusufcan YASİN-İlkan YUSUFCAN, Yüzyıllarda Uygurlarda Eğitim Doç. Dr. Erdem ÜNVER, Festivaller ve Kültür Korumacılığı Üzerine Dr. Nazmin CӘFӘROVA, Bakının Әdәbiyyat Muzeylәri Mәdәni İrsin Qoruyucuları Kimi Dr. Emin AĞAYEV, Türk Etno-Psikolojisinin Mitolojik Temelleri (Azerbaycan Folklör Örneklerine Dayanarak) TARTIŞMA ARA

12 OTURUM (C Salonu) 16 Mayıs 2014, Cuma Doç. Dr. İpek FİTÖZ - Yrd. Doç. M. Ali EROĞLU Yrd. Doç. Dr. Esma İGÜS, Elbise-i Osmaniyye ve Washington Kongre Kütüphanesi II. Abdülhamid Fotoğraf Albümü nden Yerel Anadolu Kıyafetleri Yrd. Doç. Ayşe Gamze ÖNGEN, Cumhuriyet Dönemine Ait Bir Cepkenin Yıpranmasına Neden Olan Faktörler Öğr. Gör. Canan ERDÖNMEZ, Anadolu Selçuklu Uygarlığı Giysi Kültüründe Derinin Kullanımı Öğr. Gör. Serap TANRISEVER - Zhyldyz AMANBEK KYZY, Kırgızistan Erkek ve Kadın Milli Başlıkları TARTIŞMA ARA 16. OTURUM (A Salonu) 16 Mayıs 2014, Cuma Prof. Dr. ALİ BORAN - Doç. Dr. Enis Timuçin TAN Doç. Dr. Xәdicә ӘSӘDOVA, Azәrbaycanda XVII-XIX Әsr Metalişlәmә Sәnәti Galina WOODOVA, Lahij-The Living Heritage of Azerbaijan Xanım ӘLİYEVA, Shirvan Region Properties of The Azerbaijan Profession of Ashug that Included Into the Unesco Cultural Heritage List TARTIŞMA ÖĞLE YEMEĞİ

13 OTURUM (B Salonu) 16 Mayıs 2014, Cuma Doç. Dr. Gülnarә SӘFӘROVA-Doç. Dr. Metin AKİS Öğr. Gör. Ragsana HASANOVA, Azerbaycan EA M. Fuzuli Adına El Yazmalar Enstitüsünün Restorasyon Laboratuarının Tarihi ve Eserlerin Onarım Aşamaları Hasan YAŞAR, Koyunoğlu Müzesi nde Bulunan Osmanlı Türkçesi El Yazma Destanlar Nigar AĞAYEVA, Azerbaycan ve İngiliz Çocuk Folklorunun Genel Özellikleri TARTIŞMA ÖĞLE YEMEĞİ 18. OTURUM (C Salonu) 16 Mayıs 2014, Cuma Ahmet AYTAÇ- Orjona SHEGAJ Doç. N. Rengin OYMAN, Muska Motifinin Anadolu Geleneksel Dokumalarında Kullanımı Yrd. Doç. Dr. Ömer ZAİMOĞLU, Rize İpekli Dokumaları ve Örnek Bir İşletme Zaimoğlu Rize Bezleri Yrd. Doç. Mehmet Ali EROĞLU, Yörük Yaşamında Çuval Dokumaları TARTIŞMA ÖĞLE YEMEĞİ

14 OTURUM (A Salonu) 16 Mayıs 2014, Cuma Prof. Dr. Yusufcan YASİN - Alisa BORISENKO Prof. Dr. Kamil İBRAHIMOV-Prof. Dr. Abbas SEYİDOV, Dördbucaqlı Qala Bürcü (Donjon) Ətrafında Xilasedici Arxeoloji Kəşviyyat və Qazıntı İşləri Dr. Zeynəb QULIYEVA, Nahçıvanda Erken Demir Çağına Ait Nekropoller Mahmut DAVULCU, Geleneksel Bir Sanat Olarak Karadeniz Bölgesi nde Ahşap Tekne Yapımcılığı Arş. Gör. Serap BULAT, Onsekizinci Yüzyıl İshak Paşa Sarayı nda Kullanılan Taşcı Markaları TARTIŞMA ARA 20. OTURUM (B Salonu) 16 Mayıs 2014, Cuma Prof. Dr. Şikar QASIMOV - Doç. Dr. Faiq ƏLƏKBƏROV Doç. Dr. Enis Timuçin TAN, Geleneksel Türk Gölge Tiyatrosu Figürlerinden Gravür Baskı Sanatında Tasarım Elemanı Olarak Yararlanmak Fəridə MIRIŞOVA, Müasir Dövrdə Musiqi Mədəniyyətinin Inkişafına Dövlət Qayğısı Samirə MƏMMƏDOVA, Yunus Emre ve Şebüsteride Klassik Tasavvufun Süluk Mertebeleri Arş. Gör. Yalçın KAYALI, Hint ve Türk Mitolojilerinde Yıldırım ile Şimşek Miti TARTIŞMA ARA

15 OTURUM (C Salonu) 16 Mayıs 2014, Cuma Doç. Dr. Ahmet DALKIRAN-Hasan YAŞAR Yrd. Doç. Dr. A. Esra BÖLÜKBAŞI ERTÜRK, Kültürel Mirasımızda Yöresel Mimari Değerler: Tarihi Çamaşırlıklar Dr. Mustafa ÇETİNASLAN-Öğr. Gör. Özgür YENİ, Kastamonu İli, Daday İlçesi nde Bulunan Kalem İşi Süslemeli Bir Konak Öğr. Gör. Fatma KÜÇÜK, Aksaray- Güzelyurt (Gelveri) Kilise Cami Ahşap Bezemeleri Arş. Gör. Abdülmecit ADAM, Architectural Restoration of Mardin, the Protection and Sustenance Under the World Cultural Heritage TARTIŞMA ARA 22. OTURUM (A Salonu) 16 Mayıs 2014, Cuma Prof. Dr. Kamil İBRAHIMOV- Doç. Dr. Xədicə ƏSƏDOVA Doç. Dr. İpek FİTÖZ, Osmanlı Tasarım ve Kültür Mirasında Saray Hamamları: Topkapı ve Dolmabahçe Yrd. Doç. Dr. Aydanur YENEL, Türkiye de Kültürel Mimari Mirasın Korunması ve Sürdürülebilirlik: Pul Müzesi Yrd. Doç. Dr. Hatice ÖZTÜRK TOZUN - Gözde UZUNCA, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarma Eğitimi Veren Bölümlerin Programlarının İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Abdulselam ARVAS, Müzeler ve Şamanizm: Hakas Türklerinin Hurtuyah-Tas Açık Hava Müzesi Örneği TARTIŞMA ARA

16 OTURUM (B Salonu) 16 Mayıs 2014, Cuma Prof. Dr. Qafar CƏBIYEV - Doç. Dr. Kəmalə PƏNAHOVA Öğr. Gör. A. Didem ENGİN - Yrd. Doç. Dr. Serkan İLDEN, Takı Tasarımında Mısır Pastasının Kullanımı Yrd. Doç. Nilgün ŞENER, Osmanlı Sanat Teşkilatı (Ehl-İ Hiref) Kuyumculuk Öğr. Gör. Pelin DEMİRTAŞ DİKMEN - Arş. Gör. Mustafa KULA, Anadolu Takı Kültüründe Türkmen Takı Üslubunun Yeri ve Gelenekselleşme Süreci Öğr. Gör. Filiz ERDEN-Öğr. Gör. E. Elhan ÖZUS-Öğr. Gör. Melek TUFAN, Türk Kültüründe Çengi ve Köçek Giyimi TARTIŞMA ARA 24. OTURUM (C Salonu) 16 Mayıs 2014, Cuma Dr. Fariz XƏLILLI- Galina WOODOVA Yrd. Doç. Dr. Nursen GEYİK DEĞERLİ, Kaatı Sanatında Geleneksel /Modern İlişkisi Elmira ABBASOVA, Azərbaycanın Orta Əsr Şəhərlərində Arxeoloji Qazintilar Zamani Aşkar Edilən Bəzək Nümunələri (Qəbələ və Ağsu Materiallari Əsasinda) Dr. Bilgehan KOEHLER, Türk Sanatının Global Sanat ve Avrupa daki Yeri Arzu GÖK-Doç. Dr. Birsen ÇEKEN-Doç. Dr. Ahmet DALKIRAN, Türk Özgün Baskı Sanatında Sembolik Anlatım C. Didem ÖZIŞIK KAKHİA, Hat dan Sath a Çağdaş Türk Resim Sanatından Örnekler TARTIŞMA ARA

17 17 DEĞERLENDİRME PANELİ 16 Mayıs 2014, Cuma Panel Başkanı: Prof. Dr. Örcün BARIŞTA Panelistler Ahmet AYTAÇ Dr. Fariz HALİLLİ Hasan YAŞAR Doç. Dr. Osman KUNDURACI Prof. Dr. Taciser ONUK Prof. Dr. Luigi SCIRINZI Yrd. Doç. Dr. Yaşar ERDEMİR (Prof. Dr. Prof. Dr. Qafar CƏBIYEV- Prof. Dr. Yusufcan YASİN-Prof. Dr. H. Feriha AKPINARLI-Prof. Aysen SOYSALDI-Dr. Kreshnik BAJRAKTARI- Inmaculada HERNÁNDEZ- Nail TAN-Galina WOODOVA-Orjona SHEGAJ) GEZİ: Mevlâna Müzesi AKŞAM YEMEĞİ 17 Mayıs : GEZİ (Karatay Müzesi-Sille-Çatalhöyük) : Konya Yaşam Kültürü Müzesi Açılış Töreni (Koyunoğlu Müzesi Bahçesi) : Sema Töreni : Konya dan Ayrılış

18 18

19 19 POSTER BİLDİRİLER Ahmet YAVUZYILMAZ, Trabzon Köprülerinden Örnekler Aidə İSMAYILOVA, Azərbaycanda Səlcuq Dönəmi Keramikasında Təsvir Motivləri (AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin materialları əsasında) Dr. Aynur HACIQƏDIRLI, XVIII. yüzyılının Rus-Türk Müharibələri Aysel ACALOVA, Kamal Ümmi Divan ında Peyğəmbərlərin Vəsfi Dr. Aytac ABBASOVA, Nevruz Gelenekleri (Kelbecer Örnekleri Bazında) Dr. Çingiz ABDULLAYEV, Eski Türk Dastanları Kitabi Dədə Qorqud Doç. Dr. Eyvazova YEGANƏ, Mədəni Irs Muzeal Fenomen Kimi Gülər ƏMIRƏHMƏDOVA, Molla Zeynelabdin Sagari Karabaği nin Türkçe Divanında Zulf Mazmun Doç. Dr. Gülxanım QARAYEVA, XX Əsrin 60-cı illərində Türkiyə-ABŞ Münasibətləri Gülbəniz CAVADOVA, Elxanilər Dövlətinin Mədəni Həyatı Alman Tarixşünaslığında Öğr. Gör. Hilal USTAOĞLU- Öğr. Gör. Zekiye ŞENTÜRK, Kaybolan Mesleklerden Yemenicilik ve Son Değerlerinden Kilisli Yemeni Ustası Mehmet Sağır Ekmekçi Kifayət AĞAYEVA, Türkiyə və Qafqaz: Amazonların Qədim Diyarı Kimi Könül MIRZƏYEVA, Klassik Əsərlərin Tərtibatı: Ənənə və Müasirlik Elman NOVRUZOV, Influence of Nizami Ganjavis s Khosrow and Shirin Poem on Abdullah Hatifi s Works

20 20 Prof. Dr. Mediha GÜLER- Öğr. Gör. M. Fatih ÖZDEMİR, Ankara Beypazarı Yöresine Ait Astarlı Telkâri Gümüş Takı Örnekleri Öğr. Gör. Meryem KAPLAN, Ahlât Şehir Kazılarında Çıkan Çini Ve Seramikler Üzerindeki Figürlerin Günümüzce Yorumlanması Lalə HƏSƏNOVA, XX əsr Azərbaycan Mədəniyyəti Memarlığında Sintezlər Lalə SULTANOVA, Dövlətşah Səmərqəndinin Təzkirətüş-Şüəra Əsərində Mövlana Cəlaləddin Rumi Leyla KƏRIMOVA, Mehmet Akif Ersoyun Vətənpərvərliyi Milli İdeal Kontekstində Dr. Lamiyə RƏHIMOVA, Naci Divanının Özellikleri Nərgiz AĞAYEVA, Qədim Ənginliklərin Toxunuşu vəya Xalçalar Şərqlə Qərbin Yolayricinda Rəna RƏCƏBLI, Məmməd Səid Ordubadi Yaradıcılığının Azərbaycan Xalqının Milli Irsinin Öyrənilməsi Üçün Əhəmiyyəti Dr. Rizvan QARABAĞLI, Sərhədlər Tanımayan Böyük Türk Sənəti- Memarlığı Sabir TAĞIYEV, Azərbaycanda Xristian Etiqadlı Türk Abidələri Sevdagül ƏLIYEVA, Xalq Oyunlari Etnik Əlamətlərin Daşiyicisi Kimi Sevinc İSMAYILOVA, Səfəvilər Dövründə Azərbaycan Mədəniyyətinin Inkişafı Şəbnəm QULIYEVA, Naxçıvan Diyarının Türk Mənşəli Toponimləri Şəbnəm MƏSTƏLILI, İbrahim Tahir Musayevin Əsərlərinin Ideya- Mövzu Xüsusiyyətləri Şəlalə Ana HÜMMƏTLI, Kültürel Mirasımız Kültür ve Bilgi Kaynağımız Elyazmalar

21 21 Dr. Şəhla NURUZADƏ, Azərbaycanda Dini Abidələrin Mühafizəsində Dövlət Siyasəti Şölə BAYRAMOVA, Azərbaycan Ədəbiyyatında Realizm Cərəyanı Təranə QULUZADƏ, Qəhrəmanlıq Dastanlarında Qədim Türk Adətlərinin Təzahürü Tahir EYNULLAYEV, Azərbaycan Xalq Rəqslərinin Yaranması və Inkişafı Xatirə YUSIFOVA, Füzulinin Türk Divanının Nəşr Olunmuş Elmi- Tənqidi Mətnləri Prof. Dr. Vəfa QULIYEVA- Dr. Qənirə PIRQULIYEVA, Şamaxıdan Tapılan Nadir Daş Babalar Haqqında Arş. Gör. Dr. Vildan BAĞCI, Rize İli Çamlıhemşin İlçesi, Yol Kıyı Köyü El Örgüsü Çoraplar

22 22 TÜRK SANATLARI (karma) SERGİSİ KATILIMCILAR Ahmet AYTAÇ Abdülmecit ADAM Adem ÇOLAK Ahmet DALKIRAN Arzu GÖK Atilla CAN Aydın UĞURLU Ayşe Gamze ÖNGEN Ayşe OKUR Ayşegül KOYUNCU OKCA Azize Melek ÖNDER Barbaros ŞANSAL Betül SERBEST Betül YAĞIZ Canan ERDÖNMEZ Ceyda GÜLSEVER Cihan GEZEN Damla CAN Derya ÇELİK Derya TECİMER Didem ATİS ÖZHEKİM Didem ÖZ Ebru GÜLBAHÇE KUBAN Emine DALICI Elanur KIZILŞAFAK Ələkbər MƏMMƏDOV Emel BULMUŞ Emine KOCA Emine NAS Erdem ÜNVER Esra KAVCI ÖZDEMİR Fadim AKÇA Fatma Aybike AYTAÇ Fatma ELVİN ÖZTÜRK Fatma GÜRSOY Fatma KOÇ Fatma KÜÇÜK Figen ÖZEREN Gökçe COŞKUN Gülhan GÜLDÜR Gülizar ÇELEBİLİK Gülnur DURAN Gülşen KAHRAMAN H. Feriha AKPINARLI Habibe ŞİMŞEK Hafize PEKTAŞ Hamid AYDEMİR Hülya KASAPLI İ.M.V. Noyan GÜVEN İbrahim EROL ŞAVKLI İsa ELİRİ Kezban SÖNMEZ

23 23 M. Ali EROĞLU Meltem KATRANCI Merve DÜZAĞAÇ Meryem CİNEVİZ Meryem KAPLAN Mine ERDEM Murat ASLAN Mustafa KULA Müjgan EMRE EROĞLU N. Rengin OYMAN Neşe AĞKURT Nevin AYDUSLU Nigar İSGƏNDƏROVA Nilgün ŞENER Nursen GEYİK DEĞERLİ Oğuz YURTTADUR Ömer ZAİMOĞLU Özge MAZLUM Özge URAL Pelin DEMİRTAŞ DİKMEN Ruhi KONAK Saleh BABƏKZADƏ Seçil ERKOL Seda DİLAY Selda GÜZEL Selda KOZBEKÇİ Semra KILIÇ Senem UĞURLU Sevgi KAYALIOĞLU Sıla SÖZEN Sümeyra ERDEM Şenay AYTAÇ Şennur ATALAY Şerife YILDIZ Taciser ONUK Tuna DOĞAN Vüqar QURBANOV Yasemin KOPARAN Zeynep DALKILIÇ

24 Sırçalı Medrese, Taç Kapısı Detayı

CUMA. Not: Okul Deneyimi dersi kapsamında öğretmen adayları haftada en az 4 saat gözlem yapmak zorundadır. UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI

CUMA. Not: Okul Deneyimi dersi kapsamında öğretmen adayları haftada en az 4 saat gözlem yapmak zorundadır. UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI 1 1001001 ERHAN ACAR İLK BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM- YILI BAHAR YARIYILI DERSİ PROGRAMI 2 1001002 KÜBRA HİLAL EKİN 100100 UĞUR AYGÜNEŞ 4 1001004 BÜŞRA YILMAZ 5 1001005 MELEK DİNÇER

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL ÖMER TEMEL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN TUĞÇE DENİZLİ MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN VAHİDE TURAN MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN HATİCE ÖNKOL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN MELEK KAPLANGÖRAY MÜSLÜME

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TARİHLERİ ARASINDA YAYIMLANAN AKADEMİK KADRO İLANI ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TARİHLERİ ARASINDA YAYIMLANAN AKADEMİK KADRO İLANI ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU (( Puanı x 70)/100) + ((Lisans Mezuniyet Notu x 30) /100) 1 GÜLHAN GÖK 3,060 78,060 83,107 81,593 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazandı 2 HALE ÖZYÜREK 2,690 69,430 82,814 78,799 Giriş Sınavına Girmeye Hak

Detaylı

11 ŞUBAT TARİHİNDE PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA BAŞLAYAN KURSİYERLERİN DERS MUAFİYET LİSTESİ

11 ŞUBAT TARİHİNDE PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA BAŞLAYAN KURSİYERLERİN DERS MUAFİYET LİSTESİ SIRA NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ MUAF OLDUĞU DERSLER 1 ABDULLAH GÜLSEVER FELSEFE MUAF DEĞİL 2 ABDULSAMET ŞENDİL İLAHİYAT 3 ABDURRAHMAN BADACI İLAHİYAT 4 AÇELYA PORTAKALDALI FELSEFE MUAF DEĞİL 5 6 AHMET FURKAN

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

ULUSAL SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ KONGRESİ. Sağlık Bakım Hizmetlerinde Hep Birlikte Daha İyiye

ULUSAL SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ KONGRESİ. Sağlık Bakım Hizmetlerinde Hep Birlikte Daha İyiye ULUSAL SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ KONGRESİ Sağlık Bakım Hizmetlerinde Hep Birlikte Daha İyiye 11-12 MAYIS 2017 Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Halil AKÇİÇEK Konferans Salonu ANKARA ULUSAL SAĞLIK BAKIM

Detaylı

Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2016 Özel Yetenek Sınavı Sonuçları Başarı Sırası Kadın Aday Listesi

Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2016 Özel Yetenek Sınavı Sonuçları Başarı Sırası Kadın Aday Listesi 1. Asil 401 FATMAHANIM GÖKCE Kadın 326,41245 387,85 0 0 43,87 60,6937 185,4858 2. Asil 503 BUSE GÜL Kadın 277,90676 427,95 0 0 42,14 65,5523 184,9101 3. Asil 740 SUNA UÇAR Kadın 248,19332 428,4 1 0 45,31

Detaylı

ULUSAL SEMPOZYUM TARİHİ SÜREÇTE MEVLÂNA VE ESERLERİ

ULUSAL SEMPOZYUM TARİHİ SÜREÇTE MEVLÂNA VE ESERLERİ ULUSAL SEMPOZYUM TARİHİ SÜREÇTE MEVLÂNA VE ESERLERİ 08-10 ARALIK 2011 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALAEDDİN KEYKUBAT YERLEŞKESİ S. DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ KONYA Sempozyum Onursal Başkanı Prof. Dr. Süleyman OKUDAN

Detaylı

Uygulama Okulunun Adı : Mihralibey Ortaokulu Uygulama Günü Bölüm/ Anabilim Dalı Koord: Yrd. Doç. Dr. Ataman KARAÇÖP Grup No : 1 Bölüm/ ABD Adı

Uygulama Okulunun Adı : Mihralibey Ortaokulu Uygulama Günü Bölüm/ Anabilim Dalı Koord: Yrd. Doç. Dr. Ataman KARAÇÖP Grup No : 1 Bölüm/ ABD Adı T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS 08/09/2014 SERVİS : Öğrenci İşleri SAYI : 90293528/ KONU : Okul Deneyimi Fakültemiz lisans programı 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL ÖMER TEMEL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN TUĞÇE DENİZLİ MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN VAHİDE TURAN MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Nazime Baki Saatçioğlu

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015 SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI TEZ KONUSU YÖNETİM KURULU TARİHİ YÖNETİM KURULU

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS SAYI : Öğretmenlik Uygulaması I

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS SAYI : Öğretmenlik Uygulaması I Fakültemiz lisans programı Eğitim-Öğretim Yılı Uygulama Okulunun Mihralibey Ortaokulu Murat GÖKTAŞ Emrah ERTONGA 1.Grup Fakülte No Soyadı 140406002 SEMRA BAŞKUTLU 140406004 YAĞMUR LALE 140406005 MIZGİN

Detaylı

II. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU SEMPOZYUM PROGRAMI. 22 Mayıs 2014 PERŞEMBE. 09:30-10:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları

II. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU SEMPOZYUM PROGRAMI. 22 Mayıs 2014 PERŞEMBE. 09:30-10:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları II. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU SEMPOZYUM PROGRAMI 22 Mayıs 2014 PERŞEMBE 09:30-10:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları Birinci Oturum (10.00-11.00) Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ömer ÇAKIR 10.00-10.15

Detaylı

TC ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ-PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PRG ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİBÜTÜNLEME SINAVI İMZA LİSTESİ

TC ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ-PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PRG ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİBÜTÜNLEME SINAVI İMZA LİSTESİ II.YARIYIL/PDF705(Türkçe)Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 0 Grubu Öğretim Elemanı: Yard. Doç. Dr. YUSUF LEVENT ŞAHİN Toplam Öğrenci Sayısı: *****5248 ASLIHAN ÖZDEMİR II.YARIYIL/PDF705(Türkçe)Öğretim

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS 25/08/2015. SERVİS : Öğrenci İşleri SAYI : KONU : Okul Deneyimi

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS 25/08/2015. SERVİS : Öğrenci İşleri SAYI : KONU : Okul Deneyimi Uygulama Okulunun : Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Okul Müdürü : Şentürk SAMGAR Müdür Yrd. :Cantürk BARMANBERK Grup No :1 120401001 SEÇİL KAZAKLI 120401002 HANIM KARAKOÇ 120401003 ESMA NUR ERENKARA 120401004

Detaylı

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ İlgili İlgili nın Adı ve Soyadı No %60 (A) Yabancı Dil nın %40 1 Aleks Matosoğlu 82,16 49,296 97,5 39 2 Onur Aydın 83,812 50,2872 92,5 37 3 Kübra

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ Sayfa : 1 / 7 1 BULUT Abdulsamet 07001 Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ 2 AHMET TAHİR Ahmet 06898 Çağrı Merkezi Elemanı 55 GEÇTİ 3 KAYABAŞI Akgün 07002 Çağrı Merkezi Elemanı 50 GEÇTİ 4 DİNÇ Ali 06919 Çağrı

Detaylı

ERTUNÇ BEKTAŞ SANİYE TOPÇU ARZU EREN OĞUZ ÖZCAN HAZAL NUR HAKALMAZ

ERTUNÇ BEKTAŞ SANİYE TOPÇU ARZU EREN OĞUZ ÖZCAN HAZAL NUR HAKALMAZ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I GRUPLARI Sınıf Grubu Rehber Öğretim Elemanı Okulun Adı Günü 1.Grup Yrd. Doç. Dr. İbrahim COŞKUN Şükrüpaşa İlkokulu Perşembe-Sabah 4/A 2.Grup Yrd. Doç. Dr. Suat YAPALAK Trakya Birlik

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI PEDAGOJİK FORMASYON SONUÇLARI

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI PEDAGOJİK FORMASYON SONUÇLARI T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI PEDAGOJİK FORMASYON SONUÇLARI BİRİMİ MATEMATİK BÖLÜMÜ (Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğrencileri)

Detaylı

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr.

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr. 202 nolu sınıf LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I 1 1201011040 SAFİYE BÜKE 2 1201011010 TAHA EMİN YARIŞ 3 1101011062 SALİH YILDIZ 4 1201011030 KÜBRA ŞAHİN 5 1201011067 TUĞHAN ERTÜRK 6 1201011034 AYTEN

Detaylı

NOTU RAKAMLA SIRA NO YAZIYLA REHBER ÖĞRETİM ELEMANI: YRD. DOÇ. DR. VEYSİ AKIN

NOTU RAKAMLA SIRA NO YAZIYLA REHBER ÖĞRETİM ELEMANI: YRD. DOÇ. DR. VEYSİ AKIN 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II GRUPLARI Sınıf Grubu Rehber Öğretim Elemanı Okulun Adı Günü 1.Grup Yrd.Doç.Dr. Veysi AKIN Plevne İlkokulu Perşembe-Sabah 4/A 2.Grup Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Uygulama Okulunun Adı : 80. Yıl Cumhuriyet Anaokulu

Uygulama Okulunun Adı : 80. Yıl Cumhuriyet Anaokulu Uygulama Okulunun : 80. Yıl Cumhuriyet Anaokulu Okul Müdürü : Nuriye ULUAĞAÇ Müdür Yrd. : Herdem OSMANOĞLU Grup No :1 120406047 MELTEM ELHAZAR Yrd. Doç. Dr. Sabri Güngör 130406002 METİN DOĞAN 130406003

Detaylı

Sıra No: Fatmanur MİZAN Serkan AKGÜN Halil İbrahim ÇELEBİ

Sıra No: Fatmanur MİZAN Serkan AKGÜN Halil İbrahim ÇELEBİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI Uygulama Okulu : İbrahim Bodur Anadolu Lisesi Öğrenim Türü(N.Ö/İ.Ö.) : N.Ö Grup : 1 Öğretim Elemanı : Yrd. Doç. Dr. Yunus AKYÜREK 1. 130303002 Esra KURUCAN 2. 130303003

Detaylı

20 EKİM 2007 CUMARTESİ GÜNÜ YAPILAN SINAVIN SONUCU HUKUK İNGİLİZCESİ VI Cumartesi - Pazar Saat : 15.00-18.00 Salon D

20 EKİM 2007 CUMARTESİ GÜNÜ YAPILAN SINAVIN SONUCU HUKUK İNGİLİZCESİ VI Cumartesi - Pazar Saat : 15.00-18.00 Salon D 20 EKİM 2007 CUMARTESİ GÜNÜ YAPILAN SINAVIN HUKUK İNGİLİZCESİ VI Cumartesi - Pazar Saat : 15.00-18.00 Salon D 1 BETÜL KURNAZ 2 35490 VOLKAN UYSAL 3 34966 HOVSEP PAYEL 4 33196 GÖZDE İŞÇİ 5 SİBEL YILMAZ

Detaylı

Y. Doç. Dr. İlhami Ege Melahat LEHİMCİOĞLU

Y. Doç. Dr. İlhami Ege Melahat LEHİMCİOĞLU Uygulama Okulu : Atatürk İlkokulu Okul Müdürü : Alpaslan ÇEÇEN Müdür Yardımcısı : Ersin BULUT 1. Grup 1104020033 SEMRA UĞURLU 1104020065 BAYRAM HÜSEYİNOĞLU 1104020073 ABDULKERİM BİLGİN 1104020087 MEHMET

Detaylı

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU Sorumlu Öğretim Elemanı : Arş. Gör. İsmail Ayhan Uygulama Okulu : Diclekent Ortaokulu No Sıra Öğrencinin Adı ve Soyadı......... 0... 00 YUNUS ÖZYÖN 00 ADEM KAPLAN 00 AHMET BULUT 00 BİLAL MUTLU 00 NAZİM

Detaylı

AMFİ 1. LAW 401 Ceza Muhakemesi Hukuku 1. Sıra no Öğrenci No Adı Soyadı

AMFİ 1. LAW 401 Ceza Muhakemesi Hukuku 1. Sıra no Öğrenci No Adı Soyadı LAW 401 Ceza Muhakemesi Hukuku 1 1 1101011032 FATMA BAŞARAN 2 1101011036 MERVE GÜNEY 3 1101011039 MİRAÇ EMRE SARRAÇ 4 1101011047 MEHMET FATİH YAZAR 5 1101011050 CEMAL İÇYER 6 1101011052 KARTAL TAŞCIOĞLU

Detaylı

EK 1 MSGSÜ ADEK ÇALIŞMA GRUPLARI

EK 1 MSGSÜ ADEK ÇALIŞMA GRUPLARI EK 1 MSGSÜ ADEK ÇALIŞMA GRUPLARI Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Stratejik Planı hazırlıkları üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Çalışma gruplarının hazırlamış olduğu öz

Detaylı

HUKUK PR. HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK PR. HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK PR. HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK PR. HUKUK PR.

HUKUK PR. HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK PR. HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK PR. HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK PR. HUKUK PR. Fakülte: Bölüm:, LİSANS PROGRAMI, (İKİNCİ ÖĞRETİM) Başvuru Tipi: Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kontenjan Tipi: Yurtiçi Kontenjan: 4 Sınıf: 2. Sınıf Sira TC Ad Soyad Universite Fakülte Program Agno TabanPuan

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ Dulkadiroğlu Sevim Şirikci Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ Dulkadiroğlu Sevim Şirikci Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER AML - 10. Sınıf / A Şubesi (BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI) 1 13519 BÜŞRA ŞEKER 2 13541 BEYZA ÇAMÇAKAL 3 13549 GAMZE NUR GÜNDÜZ AML - 10. Sınıf / C Şubesi (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLER ALANI)

Detaylı

İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ

İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ Aday Ad Aday Soyad Faaliyet Adı Faaliyet İli Faaliyet Yeri Başlama Tarihi Bitiş Tarihi ABDULNASIR ÇELİK 2016000004Rehberlik Kursu İSTANBUL ABDURRAHMAN AKYOL 2016000004Rehberlik

Detaylı

Türkiye Üniversiteler Kros Şampiyonası Aydın/Kuşadası

Türkiye Üniversiteler Kros Şampiyonası Aydın/Kuşadası Türkiye Atletizm Federasyonu Aydın Atletizm İl Temsilciliği Yarışma Adı : Mesafe : Kategori : Yarışma Yeri : Büyük Kadınlar Yarışma : Katılan Sporcu Sayısı : 103 Katılan Sayısı : 17 Büyük Kadınlar Türkiye

Detaylı

MEMUR SENDİKA AİDATI TEVKİFAT LİSTESİ

MEMUR SENDİKA AİDATI TEVKİFAT LİSTESİ Ay 9 Bütçe Yılı 2014 13 1 31 62 Kurum Adı Milli Eğitim Bakanlığı Birim Adı Aktif Eğitimciler Sendikası Beştepe Mah.33.Sok.No13 Yenimahalle/Ankara TC ZIRAAT BANKASI Banka Şube Adı ÇUKURAMBAR/ANKARA TR8800010019376

Detaylı

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR GÜZEL SANATLAR

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR GÜZEL SANATLAR Hafta Sonu - 1 ALİYE ERKURTULGU 2 ASLIHAN İKİZ 3 ASRIM AYDIN KEZİBAN UNİVERSİTESİ FAKULTESİ 4 ASUMAN AYDIN AKGÜN FAKUTESİ 5 ATAHAN EKER 6 AYŞE YILDIRIM 7 AYŞE PINAR UÇAK 8 AZİZE SIKDAĞ 9 BEGÜM ÖZBOZDAĞLI

Detaylı

KOMİSYONLAR. 4 Dr.Öğr.Üyesi Ümit Özgür DEMİRCİ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi

KOMİSYONLAR. 4 Dr.Öğr.Üyesi Ümit Özgür DEMİRCİ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi KOMİSYONLAR KALİTE KOMİSYONU 1 Prof.Dr. Sefa DURMUŞ (Başkan) Kimya Bölümü Öğretim Üyesi 2 Doç.Dr. Hamdi ÖZDİŞ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi 3 Dr.Öğr.Üyesi Nurperi AYENGİN Arkeoloji Bölümü 4 Dr.Öğr.Üyesi Ümit

Detaylı

Uygulama Okulu :Edirne II. Bayezid Özel Eğitim Uygulama Merkezi 1. Kademe, 2. Kademe ve İş Uygulama Merkezi

Uygulama Okulu :Edirne II. Bayezid Özel Eğitim Uygulama Merkezi 1. Kademe, 2. Kademe ve İş Uygulama Merkezi :Edirne II. Bayezid Özel Eğitim Uygulama Merkezi 1. Kademe, 2. Kademe ve İş Uygulama Merkezi :Yrd. Doç. Dr. Dilber Tezel Grup 1 1 1110512611 Savvas Konstantinidis 2 1130512035 Ali İmran Sarı 3 1130512037

Detaylı

OKUL YGS PUAN LİSTESİ (YGS-5 Puan Sıralı)

OKUL YGS PUAN LİSTESİ (YGS-5 Puan Sıralı) OKUL YGS PUAN LİSTESİ (YGS-5 Puan Sıralı) BURSA İNEGÖL Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi 12. SINIF GENEL DENEME 19 712 5362 5362 Sıra Öğr.Nu. İsim Sınıf Puan Sn Okul İlçe İl Genel Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Detaylı

BES 451-01 Onkoloji EAH Cansu Dölek Sema Akyüz Hatice Kanıbir Merve Merter Merve İnel Öznur Aydın Tuğba Ekici Huriye Saygılı BES 451-01 Atatürk EAH

BES 451-01 Onkoloji EAH Cansu Dölek Sema Akyüz Hatice Kanıbir Merve Merter Merve İnel Öznur Aydın Tuğba Ekici Huriye Saygılı BES 451-01 Atatürk EAH BES 451 H.Ü. DIŞI HASTANE VE KURUM STAJI - GÜZ DÖNEMİ - BAHAR DÖNEMİ 14 EYLÜL 05 KASIM 08 ŞUBAT- 24 MART 2. GRUP 1. GRUP 4. GRUP 3. GRUP Onkoloji EAH Onkoloji EAH Onkoloji EAH Onkoloji EAH Cansu Dölek

Detaylı

MÜRACAAT EDİLEN AKADEMİK UNVAN ÖN DEĞ. PUANI ARŞ. GÖR. 80, MUSTAFA ÖZGÜR KÖKSAL ARŞ. GÖR. 78,86191 ARŞ. GÖR. 78, ARŞ. GÖR.

MÜRACAAT EDİLEN AKADEMİK UNVAN ÖN DEĞ. PUANI ARŞ. GÖR. 80, MUSTAFA ÖZGÜR KÖKSAL ARŞ. GÖR. 78,86191 ARŞ. GÖR. 78, ARŞ. GÖR. 1 29 DENİZ HARP OKULU (İstanbul) BÖLÜMÜ ENERJİ VE ISI ABD RÜŞTÜ ÖZCAN ARŞ. GÖR. 85,105056 2 29 DENİZ HARP OKULU (İstanbul) BÖLÜMÜ ENERJİ VE ISI ABD ZAFER CANAL ARŞ. GÖR. 82,985978 3 29 DENİZ HARP OKULU

Detaylı

Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş. 468 Gülay GÜDEN Şef Murat BOZKUŞ Şef Derya BOZKUŞ Şef

Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş. 468 Gülay GÜDEN Şef Murat BOZKUŞ Şef Derya BOZKUŞ Şef MÜDÜR Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş 468 Gülay GÜDEN Şef 97 3 0 619 Murat BOZKUŞ Şef 96 4 0 285 Derya BOZKUŞ Şef 93 7 0 295 Çiçek AKTUNA Şef 86 14 0 991 Eylem KANISICAK Şef 85 15 0 324 Sevgül YILMAZ

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI GÜZ YARIYILI II

GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI GÜZ YARIYILI II GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI 2012-2013 GÜZ YARIYILI II. ÖĞRETİM FİNAL SINAV PROGRAMI 7 Ocak 2013 Pazartesi 2R1-2R2 İNGİLİZCE OKT.

Detaylı

Ders Kodu : İOÖ312 Ders Adı Öğretim Elemanı

Ders Kodu : İOÖ312 Ders Adı Öğretim Elemanı Ders Kodu İOÖ312 Ders Adı TOPLUMA HİZMET UYG. Yrd. Doç.Dr. HAKAN İNCE Sınıfı 3 1 11270049 YILDIRIM AYDIN Zorunlu/ 2 11270077 AYTEN ERBAY Zorunlu/ 3 12270001 FIRAT AYGEN Zorunlu/ 4 12270071 MUSTAFA KÖRPE

Detaylı

Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN. Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN Atatürk Ortaokulu Atila Yurt. Doç. Dr. Halil TOKCAN

Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN. Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN Atatürk Ortaokulu Atila Yurt. Doç. Dr. Halil TOKCAN S NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM Sİ 2017-2018 EĞİTİM YILI GÜZ YARIYILI OKUL DENEYİMİ DERSİ PROGRAMI (4/A) 1 130302003 BURCU DİNDAROĞLU 2 130302803 SHAMUHAMMET GENJAYEV 3 140302001 GÖKHAN ÖZVER

Detaylı

TEMEL EĞİTİM (SINIF ÖĞRETMENLİĞİ) ANABİLİM DALI GİRİŞ SINAVI LİSTESİ. Adı Soyadı Başvurduğu Program Adı

TEMEL EĞİTİM (SINIF ÖĞRETMENLİĞİ) ANABİLİM DALI GİRİŞ SINAVI LİSTESİ. Adı Soyadı Başvurduğu Program Adı TEMEL EĞİTİM (SINIF ÖĞRETMENLİĞİ) ANABİLİM DALI GİRİŞ SINAVI LİSTESİ Adı Soyadı Başvurduğu Program Adı abdullah ADALI Sınıf Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Abdullah Şahin Sınıf Öğretmenliği Tezli Yüksek

Detaylı

11/01/2019 TARİHİNDE YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞININ WEB SAYFASINDA İLAN EDİLEN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA KATILACAKLAR LİSTESİ

11/01/2019 TARİHİNDE YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞININ WEB SAYFASINDA İLAN EDİLEN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA KATILACAKLAR LİSTESİ 11/01/2019 TARİHİNDE YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞININ WEB SAYFASINDA DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA KATILACAKLAR LİSTESİ İki veya üç yıl süreli mesleki yükseköğrenim kurumlarının Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği

Detaylı

60.Ömer Besim Koşalay ve Gençler ve Büyükler Kros Ligi 3. Kademe Yarışmaları İstanbul

60.Ömer Besim Koşalay ve Gençler ve Büyükler Kros Ligi 3. Kademe Yarışmaları İstanbul Atletizm İl Temsilciliği 60.Ömer Besim Koşalay ve Gençler ve Büyükler Kros Ligi 3. Kademe Yarışmaları Yarışma Adı : Mesafe : Kategori : 60.Ömer Besim Koşalay ve Gençler ve Büyükler Kros Ligi 3. Kademe

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TARİHİNDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANI (ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE OKUTMAN) İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TARİHİNDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANI (ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE OKUTMAN) İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 06.09.2013 TARİHİNDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANI (ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE OKUTMAN) İLANI ÖN SONUÇLARI Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan

Detaylı

Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı Hüseyin Deniz İKİZLERLİ Fırat HÜNER Özge ŞENPINAR Gülşah YILDIZ

Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı Hüseyin Deniz İKİZLERLİ Fırat HÜNER Özge ŞENPINAR Gülşah YILDIZ Uyg. Okulu : Atatürk Ortaokulu Sınıf : 4/A Grup : Grup I Uyg.Öğretim Elemanı : Yrd. Doç. Dr. Sevim İNAL 160 Hüseyin Deniz İKİZLERLİ 11266 Fırat HÜNER 11269 Özge ŞENPINAR 091 Gülşah YILDIZ 102 Dilan Yağmur

Detaylı

TÜRKİYE YÜRÜYÜŞ ŞAMPİYONASI VE MİLLİ TAKIM SEÇME YARIŞMALARI ANKARA

TÜRKİYE YÜRÜYÜŞ ŞAMPİYONASI VE MİLLİ TAKIM SEÇME YARIŞMALARI ANKARA TÜRKİYE YÜRÜYÜŞ ŞAMPİYONASI VE MİLLİ TAKIM SEÇME YARIŞMALARI ANKARA Yarışma Adı : Türkiye Yürüyüş Şampiyonası ve Milli Seçme Yarışmaları Mesafe : 0 Km Kategori : Büyük Erkekler (994 ve daha Büyükler) Yarışma

Detaylı

Cuma-Sabah. 10.Grup Öğr.Gör. Tonguç BAŞARAN Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu. Ortaokulu

Cuma-Sabah. 10.Grup Öğr.Gör. Tonguç BAŞARAN Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu. Ortaokulu ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI OKUL DENEYİMİ GRUPLARI Sınıf Grubu Rehber Öğretim Elemanı Okulun Adı Günü 1.Grup Yrd.Doç.Dr. Zerrin BALKAÇ Edirne Atatürk Ortaokulu Cuma-Sabah 2.Grup Yrd.Doç.Dr. Zerrin BALKAÇ Edirne

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kamil MÜLAYİM

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kamil MÜLAYİM Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kamil MÜLAYİM F16160011103 ESİN KILINÇ Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kamil MÜLAYİM 13160011083 ELİF ÖZEL Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kamil MÜLAYİM 14160011018 SEMA BOZTAŞ Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kamil

Detaylı

İNGİLİZCE BRANŞINDA PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA KESİN KAYIT HAKKI KAZANANLAR (OKUYAN/4. ÖĞRENCİSİ) Edebiyat. Edebiyat.

İNGİLİZCE BRANŞINDA PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA KESİN KAYIT HAKKI KAZANANLAR (OKUYAN/4. ÖĞRENCİSİ) Edebiyat. Edebiyat. İNGİLİZCE BRANŞINDA PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA KESİN KAYIT HAKKI KAZANANLAR (OKUYAN/4. ÖĞRENCİSİ) Sıralama Adı Soyadı Üniversite Fakülte Fakülte Türü Mezun olduğu Program GNO Öğrenim

Detaylı

Ek:1: STAJI ONAYLANANLAR

Ek:1: STAJI ONAYLANANLAR NO İSİM - SOYİSİM BÜRO- ŞANTİYE EKSİKLER 1 ALP ÇALIK ŞANTİYE 2 ALP TAMTABAK ŞANTİYE 3 AYDIN SAGUN ŞANTİYE Projeler yok. Anlatım zayıf. 4 AYŞE FARAHNAZ ÖZTÜRK ŞANTİYE Anlatılan proje sayfalarda yok. Çizimler

Detaylı

Yılı Guz Dönemi Başvuru Sonuçları

Yılı Guz Dönemi Başvuru Sonuçları TÜRK UYRUKLU ÖĞRENCİLER 1 17*******02 HATİCE AKTAŞ Türkiye ALES-EA : 74,56 83,43 78,10 1.Kazandı 2 11*******34 ÖMER FARUK ŞAHİN Türkiye ALES-EA : 81,91 71,50 77,74 2.Kazandı 3 26*******60 Yavuz Selim Özeren

Detaylı

İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR

İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR YERİ: İZMİR BÖLGE BİRLİĞİ ADRES VE TELEFON: GAZİ BULVARI NO : 67 35230 ÇANKAYA / İZMİR TEL : 0 232 446 86 01 02 (pbx) ADAY T.C.KİMLİK DOĞUM BAŞVURAN KPSS S.N.

Detaylı

OKUL YGS PUAN LİSTESİ (YGS-1 Puan Sıralı)

OKUL YGS PUAN LİSTESİ (YGS-1 Puan Sıralı) OKUL YGS PUAN LİSTESİ (YGS-1 Puan Sıralı) Sıra Öğr.Nu. İsim Sınıf YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 Puan Sn Okul İlçe İl Genel Puan Sn Okul İlçe İl Genel Puan Sn Okul İlçe İl Genel Puan Sn Okul İlçe

Detaylı

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 1 Bahriye IRATCI LABORATUAR TEKNİSYENLERİ Laboratuar Teknisyeni Laboratuvar 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 4 Mustafa KIVRAK Laboratuvar

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI SONUÇLARI 1 696 Kübra GÜNER KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS 94,63 TARİH ASIL 2 288 Çiğdem YILDIRIM KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

09/09/ *****7134 EMEL POYRAZ 12*****8004 SİBEL ASLAN 12*****8542 MUSTAFA ÇELİK 13*****4298 EMRULLAH ARSLAN 13*****9326 MERVE YILMAZ

09/09/ *****7134 EMEL POYRAZ 12*****8004 SİBEL ASLAN 12*****8542 MUSTAFA ÇELİK 13*****4298 EMRULLAH ARSLAN 13*****9326 MERVE YILMAZ I.YARIYIL/PDF701(Türkçe)Eğitim Bilimine Giriş Öğretim Elemanı: Prof. Dr. MUSTAFA SAĞLAM Toplam Öğrenci Sayısı: 71 Öğrenci No Öğrenci Adı Öğrenci Soyadı Tarih: / / Saat:...:... 10*****9930 ESRA DEMİR 10*****7134

Detaylı

ORTAK PROGRAM KADIN ADAYLAR ÖZEL YETENEK SINAV SONUÇLARI

ORTAK PROGRAM KADIN ADAYLAR ÖZEL YETENEK SINAV SONUÇLARI = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 YGS-P ) + ( 0,03 x OBP ) = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 YGS-P ) = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + (( 0,11 x OBP )/2) + ( 0,22 YGS-P ) 1 ALEYNA ATLI Kadın

Detaylı

ÖĞR NO ADI SOYADI SINIF SIRA NO SINAV SAATİ SINAV SAATİ

ÖĞR NO ADI SOYADI SINIF SIRA NO SINAV SAATİ SINAV SAATİ ÖĞR NO ADI SOYADI SINIF SIRA NO SINAV SAATİ SINAV SAATİ 1736110015 SEVDE ŞİMŞEK B-104 1 13:00 BİRİNCİ OTURUM 1736180014 PELİN DEMİR B-104 2 13:00 BİRİNCİ OTURUM 1736260016 GÜLSÜM DUGAN B-104 3 13:00 BİRİNCİ

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ DEVAM ÇİZELGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ DEVAM ÇİZELGESİ GRUP ADI: TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ - 1 UYGULAMA OKULU: CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ: YRD. DOÇ. DR. ADEM ÇALIŞKAN : Cep Tel: Dahili: 036231211 (.) e-posta: 1 ÖZLEM KIRIMLI

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, OKUTMAN VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMLARI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, OKUTMAN VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMLARI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, OKUTMAN VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMLARI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI tu 1 30154623510 Emine GÖZEL ÇOCUK GELİŞİMİ 83,52 Y.Lisans 68,03 78,873 2 28840014940 Özlem AKTAŞ

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SONUÇLARI RESİM BÖLÜMÜ ASIL LİSTE

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SONUÇLARI RESİM BÖLÜMÜ ASIL LİSTE MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SONUÇLARI RESİM BÖLÜMÜ ASIL LİSTE 1 MELTEM YILMAZ 168.96585 2 MERVE GÜVEN 164.33809 3 BİRSEN GÜRBÜZ

Detaylı

BAHAR YARIYILI İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ GRUPLARI

BAHAR YARIYILI İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ GRUPLARI 2017-2018 BAHAR YARIYILI İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRETMENLİK SI DERSİ GRUPLARI S.NO ÖĞRENCİNİN ADI ÖĞRENCİNİN SOYADI AKADEMİSYENİ İLÇESİ 1 BÜŞRA TIKNAZ Doç. Dr. Binnur İlter Muratpaşa 2 HATİCE

Detaylı

: ECE312 Ders Adı Öğretim Elemanı

: ECE312 Ders Adı Öğretim Elemanı ECE312 Ders Adı TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DOÇ. DR. CEMAL AKÜZÜM Sınıfı 3 Alış/Ö.t Dvmsz. 1 12270109 BAHAR BAZ Zorunlu 2 14270024 BERRİN TURAN Devamsız 3 15270003 DİCLE ADIGÜZEL Zorunlu Alttan 4 15270009

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMEN ADAYLARI YOKLAMA ÇİZELGESİ İlgili Ders : ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II (İSÖ 434)

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMEN ADAYLARI YOKLAMA ÇİZELGESİ İlgili Ders : ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II (İSÖ 434) : Doç. Dr. İLHAMİ BULUT Sabah ( X ) Öğle ( ) Tam ( ) : CEMİL ÖZGÜR İLKOKULU 1 11274081 DÜRDANE YILDIZ Giriş 2 12274001 EMRE TEKEL Giriş 3 12274003 CANAN ÇELİK Giriş 5 12274009 MERVE FİLİZ Giriş 6 12274011

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Eğitim Öğretim Yılı BAŞARI PUANI Yatay Geçiş Başvuru Sonuç Listesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ Eğitim Öğretim Yılı BAŞARI PUANI Yatay Geçiş Başvuru Sonuç Listesi EĞİTİM FAKÜLTESİ 2018-2019 Eğitim Öğretim BAŞARI PUANI Yatay Geçiş Başvuru Sonuç Listesi FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ Ad Soyad Okumakta Olduğunuz Sonuç BÜŞRA SAYGIN 2016 243 Sinop si 3 2,54 Fen Bilgisi 79,94133746

Detaylı

Ders Kodu : İOÖ403 Ders Adı Öğretim Elemanı

Ders Kodu : İOÖ403 Ders Adı Öğretim Elemanı Ders Kodu İOÖ403 Ders Adı ARAŞTIRMA PROJESİ I Doç. Dr. Cemal AKÜZÜM Sınıfı 4 Alış/Ö. t 1 270001 EZGİ BALTA Zorunlu/ 2 270005 YASEMİN BİNGÖL Zorunlu/ 3 2700 KÜBRA YAMAN Zorunlu/ 4 270019 VEYSEL FERİT NERGİZ

Detaylı

YÜRÜYÜŞ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

YÜRÜYÜŞ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU Yarışma Sonuçları 14 Mart 2009 DİYARBAKIR GENÇ ERKEK LİSTE GENÇ ERKEK 10.000 METRE ADI SOYADI İLİ KULÜBÜ 1 224 1991 MEHMET ÖLMEZ MALATYA 2 225 1992 MEHMET YILDIRIM MALATYA

Detaylı

KOMİSYONLAR GENEL LİSTESİ

KOMİSYONLAR GENEL LİSTESİ 1 KOMİSYONLAR GENEL LİSTESİ 2016-2017 -2018. 1-BURS KOMİSYONU (Kısmi Zamanlı, Yemek, Okul, TEV vb.) 1-Doç. Dr. Renan TUNALIOĞU (Dekan Yardımcısı) 2-Doç. Dr. Çiğdem KILIÇASLAN (Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ) 2017/2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞARIYA DAYALI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ) 2017/2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞARIYA DAYALI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ) 2017/2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞARIYA DAYALI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI EBELİK BÖLÜMÜ 2. SINIF: KONTENJAN SAYISI:3 ADI-SOYADI YGS / 2 Başarı

Detaylı

Sıra No Öğrencinin Adı ve Soyadı 1. Hafta 2. Hafta 3. Hafta 4. Hafta 5. Hafta 6. Hafta 7. Hafta 8. Hafta 9. Hafta Hafta Hafta Hafta

Sıra No Öğrencinin Adı ve Soyadı 1. Hafta 2. Hafta 3. Hafta 4. Hafta 5. Hafta 6. Hafta 7. Hafta 8. Hafta 9. Hafta Hafta Hafta Hafta Sorumlu Öğretim Elemanı : Yrd.Doç.Dr. Cemal AKÜZÜM Uygulama Okulu : MEVLANA İLKOKULU Sıra No Öğrencinin Adı ve Soyadı......... 0... 00 BUŞRA YONTAŞ 0 00 MEHMET ZABIT MENTEŞ 00 SAADET MERVE BAYDİLLİ 00

Detaylı

3,25 21,50 492,160 29,6716 Erciyes Üniversitesi 11 Pınar Beyhan 3,92 20,50 476,762 29,1876 Yeditepe Üniversitesi 12 Veysi Kanat

3,25 21,50 492,160 29,6716 Erciyes Üniversitesi 11 Pınar Beyhan 3,92 20,50 476,762 29,1876 Yeditepe Üniversitesi 12 Veysi Kanat Yurtiçi 2.sınıf yatay geçiş sıralaması İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılı Yatay Geçiş Sonuçları ASIL 1 İbrahim Sağlam 3,96 26,00 486,441 34,8244 Yeditepe Üniversitesi

Detaylı

Felsefe Grubu Asil Liste DEU

Felsefe Grubu Asil Liste DEU Felsefe Grubu Asil Liste DEU 1 AYŞE DURMUŞ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSITESİ EDEBİYAT FAKÜLTESI 3.2 81.33 1.6.1993 2012 2016 2 ZEHRA KESKİNOĞLU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ 3.14 79.93 14.9.1992 2012

Detaylı

2013-2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI %10 LİSTESİ

2013-2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI %10 LİSTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI %10 LİSTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ /OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI SINIFI ORTALAMA BÖLÜMÜ /ANABİLİM DALI 2013259071 BÜŞRA YAŞDALI

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER GL - 10. Sınıf / A Şubesi (ALANI YOK) 1 22 TACETTİN ULUBAY 2 61 YETER AVINCA 3 1122 HALİL İBRAHİM AVCI 4 1132 İLKER KATIRCI 5 1138 SERHAT TÜNCER 6 1181 FİKRET ÇELİK 7 9208 GÖRKEM TAŞTAN GL - 10. Sınıf

Detaylı

T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI

T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI Kayıt hakkı kazanan asil adayların 16-22 Eylül 2010 tarihleri arasında 5 (beş) iş günü

Detaylı

SÜLEYMAN TEZELCİ Çıkış NEZAHAT ALA RUKYETE AKYOL ZEYNEP YAŞAR RUMET KAN CEYLAN KORKUTAN

SÜLEYMAN TEZELCİ Çıkış NEZAHAT ALA RUKYETE AKYOL ZEYNEP YAŞAR RUMET KAN CEYLAN KORKUTAN İlgili Ders ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I Sabah ( ) Öğle ( ) Tam ( ) Sorumlu Öğretim Elemanı: Doç. Dr. AZİZ HARMAN Uygulama Okulu : DİCLEKENT ANAOKULU Sıra No Öğrencinin Adı ve Soyadı........ 9. 0... 000 SÜLEYMAN

Detaylı

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 16 MART-15 NİSAN 2015 TARİHLERİ ARASINDA ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİNE KATILACAK PERSONEL LİSTESİ

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 16 MART-15 NİSAN 2015 TARİHLERİ ARASINDA ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİNE KATILACAK PERSONEL LİSTESİ 16 MART-15 NİSAN 2015 TARİHLERİ ARASINDA ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİNE KATILACAK PERSONEL LİSTESİ UNVANI İLK GÖREVE BAŞLAMA ÖĞRENİM DURUMU GÖREV YERİ EĞİTİM YERİ 1 H138515 Ali Rıza KELTEN Hemşire 15.01.2015

Detaylı

Zübeyde Hanım Anaokulu Çarşamba-Perşembe Sabah 10.Grup Yrd. Doç. Dr. Funda GÜNDOĞDU ALAYLI. Zübeyde Hanım Anaokulu Çarşamba-Perşembe Sabah

Zübeyde Hanım Anaokulu Çarşamba-Perşembe Sabah 10.Grup Yrd. Doç. Dr. Funda GÜNDOĞDU ALAYLI. Zübeyde Hanım Anaokulu Çarşamba-Perşembe Sabah ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I GRUPLARI Sınıf Grubu Rehber Öğretim Elemanı Okulun Adı Günü 1.Grup Yrd. Doç. Dr. Murat ÇELTEK 50. Yıl İlkokulu Çarşamba-Perşembe 2.Grup Yrd. Doç. Dr. Murat ÇELTEK Serhat İMKB Anadolu

Detaylı

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1.

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1. Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM Tülay SANCAR Özlem ESEN Yeliz KUMAŞ Kübra TUNCA Vasfiye KALAMAN 7 Mart Ortaokulu Orhun BÜYÜK Şehmuz BULUT Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANSIZ Engin SÖNMEZ Murat YÖNDEM (İ.Ö.) Sultan

Detaylı

7/3/1992-2/10/2017 tarih aralığında kayıtlanan 1/1/2003-2/10/2017 tarih aralığında mezun olan öğrenciler Tekstil Tasarımı Bölümü (N.Ö.

7/3/1992-2/10/2017 tarih aralığında kayıtlanan 1/1/2003-2/10/2017 tarih aralığında mezun olan öğrenciler Tekstil Tasarımı Bölümü (N.Ö. 7/3/1992-2/10/2017 tarih aralığında kayıtlanan 1/1/2003-2/10/2017 tarih aralığında mezun olan öğrenciler Tekstil Tasarımı Bölümü (N.Ö.) Ad Soyad Kayıt Sebebi 1 Seher SÜLEYMANOĞLU 2 Seda UYSAL 3 Sibel ONUR

Detaylı

Program. AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu

Program. AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu Program AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu TEBLİĞLER 15-17 EKİM 2014 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferans Salonları KAPANIŞ OTURUMU 17 Ekim

Detaylı

Alan Araştırması Tekstil Sanatları Tarihi. Alan Araştırması Tekstil Sanatları Tarihi. Alan Araştırması Tekstil Sanatları Tarihi

Alan Araştırması Tekstil Sanatları Tarihi. Alan Araştırması Tekstil Sanatları Tarihi. Alan Araştırması Tekstil Sanatları Tarihi GELENEKSEL TÜRK SANATLARI ANASANATDALI ÖZEL ÖĞRENCİ LİSTESİ 1 Ayşe Nur HATAP Yüksek Lisans GTS-501 Alan Araştırmaları Doç.Dr.Feriha AKPINARLI 2 Özlem ÖZTÜRK Sanatta Yeterlik GTS-607 Geleneksel Tekstil

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 1 120301001 ŞEYMA YILMAZ 2 120301003 HATİCE ÇEVİK İLK BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM- YILI BAHAR YARIYILI SI II DERSİ PROGRAMI 3 120301124 NİGAR YILDIRIM 4 120301004 FATMA ATEŞ 5 120301007

Detaylı

DERECE ÜNİVERSİTE BÖLÜM YIL. Dalı

DERECE ÜNİVERSİTE BÖLÜM YIL. Dalı 1. EĞİTİM DERECE ÜNİVERSİTE BÖLÜM YIL Gazi Üniversitesi El Sanatları Bölümü Mesleki Eğitim Dekoratif Ürünler Ana Sanat Fakültesi Dalı LİSANS Y. LİSANS Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü El Sanatları

Detaylı

Fen - Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen - Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi FİZİK 2.

Fen - Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen - Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi FİZİK 2. Şube 5 - Fizik Grubu - Kontenjan: 25 Diğer Üniversiteler Kontenjan: 6 Sıra Adı Soyadı Üniversite Fakülte Bölüm 1 SERDAR BAKIR 2 GİZEM USLAN 3 NAFİZ NALBANTOĞLU 4 FATMA AYDOĞAR 5 MERVE GÖNÜLTAŞ 6 GÖZDE

Detaylı

Not: Öğretmenlik Uygulaması, uygulama okullarında haftalık 6 saat olarak uygulanır.

Not: Öğretmenlik Uygulaması, uygulama okullarında haftalık 6 saat olarak uygulanır. SAĞMALCILAR ANADOLU LİSESİ Beden Eğitimi Öğretmenliği Grubu PF39140319 MURAT ÖZDEMİR PF39140230 ENGİN KARATAŞ PF39140113 EMİNE AK PF39140090 CANAN DURAN PF39140097 ENES KAPICIOĞLU PF39140083 ŞULE SIRAKAYA

Detaylı

YABANCI DİL PUANI %60 DEĞERİ YABANCI DİL PUANI TOPLAM ALES PUANI %40 DEĞERİ BİRİMİ BÖLÜM UNVANI DER ADET İLAN NO ADI SOYADI

YABANCI DİL PUANI %60 DEĞERİ YABANCI DİL PUANI TOPLAM ALES PUANI %40 DEĞERİ BİRİMİ BÖLÜM UNVANI DER ADET İLAN NO ADI SOYADI BİRİMİ BÖLÜM UNVANI DER ADET İLAN NO ADI SOYADI ALES PUANI ALES PUANI %40 DEĞERİ YABANCI DİL PUANI YABANCI DİL PUANI %60 DEĞERİ TOPLAM Yüksekokulu Hazırlık Okutman 6 1 1018017 Ömer ŞAKAR 93,91 37,56 100,00

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI AFET EĞİTİMİ VE YÖNETİMİ (TEZLİ YÜKSEK LİSANS) 1 JALE YAZGAN BAŞARILI HAYIR 2 X FIRAT ORUÇ BAŞARILI EVET 3 X BÜLENT KAYA

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Yılı Doğancan ÖZCAN Bilgisayar Programcılığı İ.Ö Mert ÖZAY Bilgisayar Programcılığı U.E.

Eğitim ve Öğretim Yılı Doğancan ÖZCAN Bilgisayar Programcılığı İ.Ö Mert ÖZAY Bilgisayar Programcılığı U.E. SIRA NO ÖĞRENCİ NUMARASI 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı ADI SOYADI PROGRAMI 1. 12330304 Doğancan ÖZCAN Bilgisayar Programcılığı İ.Ö. 2. 12330303 Mert ÖZAY Bilgisayar Programcılığı U.E. 3. 12330178 Kardelen

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr.

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM Sİ İLK BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI 2016-2017 EĞİTİM YILI GÜZ YARIYILI OKUL DENEYİMİ DERSİ PROGRAMI (RMAL -4/A) S 1 130302001 MEHMET SIDDIK YALÇIN 2 130302002

Detaylı

BES Onkoloji EAH. BES UFUK ÜNİVERSİTESİ CANSU ÇALOĞLU HAVVANUR ÇİÇEK FATMA NUR GÜLTEKİN SÜMEYYE KAYMAK BES Atatürk EAH

BES Onkoloji EAH. BES UFUK ÜNİVERSİTESİ CANSU ÇALOĞLU HAVVANUR ÇİÇEK FATMA NUR GÜLTEKİN SÜMEYYE KAYMAK BES Atatürk EAH BES 451 H.Ü. DIŞI HASTANE VE KURUM STAJI 2016- GÜZ DÖNEMİ 2016- GÜZ DÖNEMİ 3 EKİM 17 KASIM 21 KASIM-05 OCAK 13 ŞUBAT- 30 MART 3 NİSAN-18 MAYIS 2. GRUP 1. GRUP 4. GRUP 3. GRUP Onkoloji EAH Onkoloji EAH

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971 Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Prof. Dr. Ensar ASLAN İletişim Bilgileri :Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adres Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı Telefon : Mail : 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı

Detaylı

Sıra Fakülte No Adı ve Soyadı Ek Sınava Gireceği Ders

Sıra Fakülte No Adı ve Soyadı Ek Sınava Gireceği Ders Sıra Fakülte No Adı ve Soyadı Ek Sınava Gireceği Ders No 1 061308889 Emrah ÇORAK PFS 1104 Eğitim Tarihi 2 0613082322 Pınar ÇELİK PFS1006 Rehberlik PFS1015 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0613082568 Ahmet

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ NDE YILLARI ARASI BASILAN KİTAPLAR

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ NDE YILLARI ARASI BASILAN KİTAPLAR EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ NDE 1991-2018 YILLARI ARASI BASILAN KİTAPLAR 2018 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI BASIM YILI: 2015 EDİTÖRLER: Meryem YAVUZ van GİERSBERGEN Şenay KAYMAKÇI

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Kültür Merkezi Mavi Salon. Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Kültür Merkezi Mavi Salon. Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü ÇALIŞTAY PROGRAMI ÇALIŞTAY PROGRAMI 15 EYLÜL 2017 CUMA Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Kültür Merkezi Mavi Salon 09.00 KAYIT 09.30 AÇILIŞ VE PROTOKOL KONUŞMALARI Yrd. Doç. Dr. Azize AKTAŞ YASA AİBÜ Bolu

Detaylı

Gençlik Eğitim ve Kültür Semineri Düzenleyen Konuşmacı: Yer: Saat: Mehteran Halk Konseri Düzenleyen Yer: Saat: Fıkıh Dersleri Düzenleyen Konuşmacı:

Gençlik Eğitim ve Kültür Semineri Düzenleyen Konuşmacı: Yer: Saat: Mehteran Halk Konseri Düzenleyen Yer: Saat: Fıkıh Dersleri Düzenleyen Konuşmacı: KONYA E T K İ N L İ KNİ BÜLTE Gençlik Eğitim ve Kültür Semineri Seminer Konevider 02 Pazartesi Ramazan SÖNMEZ Bosna Hersek Mah. Kılıçarslan Gençlik Merkezi 21:00 Mehteran Halk Konseri Konser 03 Kültürpark

Detaylı