İ 1. İ İ ġ IĞI. Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İ 1. İ İ ġ IĞI. Saygıdeğer Meclis Üyeleri,"

Transkript

1 Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Afyonkarahisar Belediyesinin 2012 yılı Faaliyet Raporu belediye birim ve müdürlüklerinin titiz çalışmaları sonunda hazırlanarak sizlere sunulmuştur. Raporun hazırlanmasında görev alan belediye personeline teşekkür ediyorum. Meclis üyeleri olarak sizlerin de bütçe sürecinde yapacağınız katkı ve eleştirilerle hizmet kalitemizin artmasını umut ediyorum.. Belediye bütçesi, vatandaşlardan aldığımız yetkiyi nasıl kullandığımızı göstermesi bakımından önemli bir belgedir. Yıllık olarak hazırladığımız faaliyet raporları ile hedeflerimizin ne kadarını gerçekleştirdiğimizi değerli hemşerilerimize ve ilgililere beyan etmiş oluyoruz. Dolayısıyla faaliyet raporları hazırlanırken en çok dikkat edilmesi gereken bütçe prensipleri dürüstlük, samimiyet ve şeffaflık ilkeleridir. Faaliyet raporları bizlerin performansını ortaya koyduğu gibi muhalefete de eleştiri hakkı ve zemini sağlaması bakımından demokrasinin tezahürü açısından önemli bir hazırlıktır. Aynı zamanda sadece geçmiş bir yılın muhasebesi değil, katkı ve eleştirilerinizle bizlere gelecek yılın planlarında da revizyon ve değişiklik yapma fırsatı vermesi bakımından hatalarımızı görme ve katılımcı demokrasiyi gerçekleştirmeye yönelik önemli bir meclis çalışmasıdır. Bütün arkadaşlarımızın Afyonkarahisar halkının iyiliği ve menfaati için olumlu katkılar yapmasını beklemekteyiz.. Afyonkarahisar Belediye Başkanı olarak sizlere verdiğimiz sözleri yerine getirme gayreti içinde olmaya devam ediyoruz. Bu yıl da hizmetlerimizi durmak bilmeden sürdürdük. Bizleri önceki dönemlerden ayıran en önemli farkımız eldeki mevcut kaynaklarla yetinmeyip ilave kaynaklar üretme konusunda oldukça becerikli ve başarılı olmamızdır. Yatırım bütçemize bakıldığında olağan bütçe gelirleri ile devasa yatırım ve harcamaların gerçekleşmesi imkan dışıdır. Diğer önemli özelliğimiz ise yatırımlarımızı gerçekleştirirken ihtiyaç duyduğumuz fabrika, makine, araç, alet, ekipman, teknoloji ve yenilikler konusunda oldukça cömert harcamalar yapmamızdır. Türkiye de sadece birkaç belediyede bulunan yüksek teknolojili bir asfalt tesisi kurmakla kalmadık bu tesise TSE belgesi alan ilk belediye olduk. Neredeyse bütün araçlarımızı yeniledik, eskiden eser kalmadı. Çöpten elektrik üretiyoruz, atık sularımızı temizleyip tarımda kullanmak için çabalarımız sürüyor. Kendi dekoratif parke ve doğal taş fabrikalarımızı kurduk. Bütün eski mahallelerimizi yaşanabilir hale getiriyoruz. Parkıyla su ve kanalizasyonuyla, kaldırım ve yoluyla, bilgi evleriyle, sosyal yardımlarımızla, tiyatro ve kültür faaliyetlerimizle, tarihimize ve kültürümüze sahip çıkmamızla sizlere layık olmaya çalışıyoruz, şehrimizle gurur duyacak işlere imza atıyoruz yılında da yoğun olarak altyapı çalışmalarına ağırlık verdik yılında ise daha ziyade üstyapı faaliyetleri,, sosyal ve kültürel faaliyetlerimizin daha ön planda olduğu bir yıl olacak. Kısaca şehrimizin yaşanabilirliğine odaklanacağız. Akarçay projemizin şehri nasıl güzelleştirdiğini hep birlikte göreceğiz, gerçekleştirdiğimiz restorasyon projeleri ile tarihi mekanlarımız cıvıl cıvıl olacak. Yoncaaltı Camii çevresi ve otoparkı bölgeye canlılık ve kalite getirecek. Yeni yapılaşan Uydukent bölgesinde hiçbir şikayet konusu bırakmayacağız. İkinci Sanayide parkesiz yol kalmayacak. Şehrin bütün mahallelerinde sıcak asfalt ve kaldırım çalışmaları aralıksız devam edecek. Bu hizmetleri gerçekleştirirken sizlerden beklentilerimiz de olacak. Yaptığımız harcamalar sizlerin vergileriyle gerçekleşiyor. Bizler sizin paranızı harcarken hem merkezi idarenin, çeşitli bakanlıkların, İhale Kurumunun, Sayıştayın sıkı denetim ve gözetimi altındayız. Üst düzey yönetici arkadaşlarım, başkan yardımcılarım hata yapmamak için kılı kırk yararak karar veriyorlar. Beni de sizler oylarınızla denetleyeceksiniz. Basın ve muhalefetin gözü üzerimizde olacak, bu takip ve denetim mekanizmaları altında samimi olarak beyan etmek isterim ki ciddi hatalar yapmadık, yapmayacağız her türlü hesabı her makama ve sizlere her iki dünyada da verebilecek olmanın huzuru içindeyiz. Ne var ki hizmetlerimize yerel sahiplenmenin zayıf olduğunu ve şehirlilik bilincimizin yetersiz olduğunu düşünüyorum. Yeni döşediğimiz bir kaldırımın ertesi gün tahrip edilmesi, en güzel malzemelerle yaptığımız caddelerin bilinçli-bilinçsiz kırılıp dökülmesi bizleri çok üzmektedir. En çok parayı temizliğe harcamamıza ve diğer muadil şehirlerden daha fazla personel çalıştırmamıza rağmen esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın gereken hassasiyeti göstermediğini üzülerek müşahede ediyoruz. Umudum odur ki bundan sonra şehri sahiplenelim, gelişigüzel davranışlardan ve sorumsuz tavırlardan kaçınalım. Park ve bahçelerimize yol ve kaldırımlarımıza sahip çıkalım. Cezalar yerine vicdanlarımız harekete geçsin ve kamu malını emanet bilelim, şehirlilik bilinciyle hareket edelim. Bu çalışmalarımız esnasında bizlere katkı sağlayan kent konseyimiz, muhtarlarımız, sivil toplum örgütleri ve basın-yayın kuruluşlarımıza meclis üyeleri ve kurumum adına teşekkür etmek istiyorum. Farklı siyasi partilere mensup meclis üyelerimizin tenkitlerini siyasetin tabiatı gereği olarak gördüğümü ve gereken çıkarımları yaptığımızın bilinmesini istiyorum. Meclis çalışmalarımızda iktidar ve muhalefetiyle Afyonkarahisar halkı için çalıştığımızı takdirlerinize sunuyorum.. Çalışmalarımızda bizlerden desteğini esirgemeyen değerli valimiz, il müdürlerimiz, sivil toplum kuruluşları, bürokratlarımız ve milletvekillerimize de teşekkürlerimi arz ediyorum. Bilhassa sayın bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu beyefendiye Afyonkarahisar halkı adına en derin saygı ve şükranlarımı arz ediyorum. Saygıdeğer Bakanımızın şehrimize kazandırdığı yatırım ve hizmetler için ayrıca şehrim ve adına şükranlarımı arz ediyorum. Çok kıymetli Afyonkarahisar halkımıza layık olan en iyi hizmetleri sunmanın gayreti içinde olduğumuzu son olarak tekrarlamak isterim. Şehrimizin uzun vadeli çıkarları hangi tutumu ve davranışı gerektiriyorsa geleceği kurma adına bu hizmetlerden taviz vermeyeceğimizi beyan ediyoruz. Günü kurtaran, göz boyayan, palyatif çözümlerin, bizim hizmet anlayışımızda yeri yoktur ve olmayacaktır. Faaliyet raporumuzda sunduğumuz hizmetleri bir an önce hayata geçirme umuduyla emeği geçenlere teşekkür ediyor, bütün belediye personeli, meclis üyeleri ve Afyonkarahisar halkına en derin şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin ÇOBAN İ 1

2 VI IV II I III İ İ ġ IĞI ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO BELEDĠYE BAġKANI SUNUMU 1 GENEL BĠLGĠLER A MĠSYON VE VĠZYON 3 B YETKĠ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 4-6 ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 1 FĠZĠKSEL YAPI 6 2 ÖRGÜT YAPISI 7 C 3 BĠLGĠ VE TEKNOLOJĠK KAYNAKLAR 8 4 ĠNSAN KAYNAKLARI 8 5 SUNULAN HĠZMETLER 9 6 YÖNETĠM VE ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ AMAÇ VE HEDEFLER A ĠDARENĠN AMAÇ VE HEDEFLERĠ 13 B TEMEL POLĠTĠKALAR VE ÖNCELĠKLER 15 FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER MALĠ BĠLGĠLER A 1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 16 2 TEMEL MALĠ TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR 19 3 MALĠ DENETĠM SONUÇLARI 21 PERFORMANS BĠLGĠLERĠ FAALĠYET VE PROJE BĠLGĠLERĠ FAALĠYETLER 1 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 22 2 ĠNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ 31 3 HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 38 4 MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 40 5 YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 78 6 FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 88 a 7 ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ ĠTFAĠYE MÜDÜRLÜĞÜ 148 B 9 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ SU VE KANALĠZASYON MÜDÜRLÜĞÜ VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ ĠÇ DENETĠM BĠRĠMĠ 268 b VĠZYON PROJELERĠMĠZ PERFORMANS SONUÇLARI TABLOLARI PERFORMANS SONUÇLARI DEĞERLENDĠRMESĠ PERFORMANS BĠLGĠ SĠSTEMĠ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 321 KURUMSAL KABĠLĠYET VE KURUMLARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A ÜSTÜNLÜKLER 321 B ZAYIF YÖNLER 322 C DEĞERLENDĠRME 323 V ÖNERĠ VE TEDBĠRLER 323 EKLER 1 MALĠ HĠZMETLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN BEYANI ÜST YÖNETĠCĠ ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANLARI MECLĠS KARAR TUTANAĞI 342 İ 2

3 I-GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon Misyonumuz İmar ve kentleşme ile ilgili temel sorunları çözmek, şehrin alt yapısını iyileştirmek, her türlü kirlilik türü ile mücadele etmek, termal turizmi spor ve kültür turizmi ile zenginleştirmek ve gıda sektörünün önündeki engelleri kaldırmak, sosyal projelerle dezavantajlı grupları toplumun diğer kesimleri ile karşılaştırmak, kurulacak platformlarla katılımcı belediyeciliği geliştirmek ve bütün bunların bileşkesi olarak şehrimizi hemşerilerimiz için yaşanabilir bir kent, bölgemiz açısından da cazibe merkezine dönüştürmektir. Vizyonumuz Afyonkarahisarlı Hemşehrilerimizin kaliteli belediye hizmetlerine kavuşmasını sağlamak, kabuğunu kırma aşamasındaki şehrimizin yaşadığı geçiş dönemi sorunlarını en aza indirmek, şehrimizin yüksek büyüme potansiyelini harekete geçirecek faaliyetlere bütün toplum kesimleri ile karar vererek uygulamak ve Afyonkarahisar ı Ege nin yıldızı haline getirmektir. İ 3

4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre; Belediyenin Görev Ve Sorumlulukları AĢağıdaki gibi sınıflandırılmıģtır. MADDE 14.- Belediye, mahallî müģterek nitelikte olmak Ģartıyla; a) Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaģım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; Ģehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeģil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/ /17 md.) ( )(Ek cümleler: 12/11/ /17 md.) BüyükĢehir belediyeleri ile nüfusu in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. b) ( ) (1) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inģaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karģılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iģletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taģıyan mekânların ve iģlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inģa edebilir. (DeğiĢik ikinci cümle: 12/11/ /17 md.) Gerektiğinde, sporu teģvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karģılaģmaları düzenler, yurt içi ve yurt dıģı müsabakalarda üstün baģarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. (2) (Ek fıkra: 12/11/ /17 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teģvik amacıyla yapacakları nakdî yardım bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın binde yedisini geçemez. (Ġptal ikinci fıkra: Anayasa Mahkemesi nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile. ) Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaģlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaģlı, düģkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. (Ek fıkra: 1/7/ /29 md.) Sivil hava ulaģımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dıģındadır. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Ģunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müģterek nitelikteki ihtiyaçlarını karģılamak amacıyla her türlü faaliyet ve giriģimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kiģilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. İ 4

5 d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dıģındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karģılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaģtırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek; kaynak sularını iģletmek veya iģlettirmek. f) Toplu taģıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaģım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taģıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taģınması, ayrıģtırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müģterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taģınmaz almak, kamulaģtırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağıģ kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, iģletmek, iģlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kiģilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan dava konusu uyuģmazlıkların anlaģmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dıģı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî iģyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iģyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaģtırılmıģ petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inģaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satıģ yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taģımalarda çevre kirliliği oluģmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iģletilen her türlü servis ve toplu taģıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iģletmek, iģlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün iģleri yürütmek. r) (Ek: 12/11/ /18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik HaberleĢme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluģ izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleģme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleģme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karģılığında yer seçim belgesi vermek, (Ek fıkra: 12/11/ /18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karģılığında alınacak ücret UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiģ sayılır. BüyükĢehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükģehir belediyeleri yetkilidir. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükģehir ve il merkez belediyeleri dıģındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri DanıĢtayın görüģü ve ĠçiĢleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taģıma hizmetlerini İ 5

6 imtiyaz veya tekel oluģturmayacak Ģekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taģıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. Ġl sınırları içinde büyükģehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalıģmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karģılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliģtirecek projelere ĠçiĢleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düģük bir bedelle amacı dıģında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/ /18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüģ ve düģüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araģtırması yapabilir. Belediye mallarına karģı suç iģleyenler Devlet malına karģı suç iģlemiģ sayılır sayılı Devlet Ġhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taģınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karģılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, Ģartlı bağıģlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1-Fiziksel Yapı AFYONKARAHĠSAR BELEDĠYESĠ HĠZMET BĠNALARI 1 Karaman Belediye Hizmet Binası 2 Tarihi Hizmet Binası (Eski) (2011 Yılında ĠçiĢleri Bakanlığına Tahsis EdilmiĢtir.) 3 Ġtfaiye ve Makina Ġkmal Müdürlüğü Hizmet Binası 4 Çevre Arıtma ve Atık Su Arıtma Tesisleri 5 Asfalt ġantiyesi Hizmet Binası 6 Su Klorlama Merkezi 7 Kültürpark ve Fuar Alanı Parkbahçeler Müdürlüğü Hizmet Binası Katı Atık Bertaraf Tesisi 8 (Çevre Hizmetler Birliği ne ait olup BaĢkanlığını Belediyemiz yürütmektedir.) 9 Ġçme Suyu Arıtma Tesisi İ 6

7 İ 7

8 TOPLAM EL GPS CĠHAZI FAX MAKĠNASI FOTOĞRAF MAKĠNASI ELEK.TOTAL STATĠON NĠVO ELEKTROMETR E SCANNER PLOTHER EL BĠLGĠSAYARI ALTĠMETRE GPS CĠHAZI TELSĠZ YAZICI BĠLGĠSAYAR PROJEKSĠYON İ İ ġ IĞI 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar : Ġnsan Kaynakları PERSONEL DURUMUNU GÖSTERĠR ÇĠZELGE SN BĠRĠM ADI MEMUR SÖZ. PERS. DAĠMĠ ĠġÇĠ TOPLAM 1. BAġKAN YARDIMCILARI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLERĠ MD HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ĠNS.KAY.VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ VETERĠNER MÜDÜRLÜĞÜ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ SU VE KANLZ. MÜDÜRLÜĞÜ ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ĠTFAĠYE MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM Not: 1 Personelimiz Aylıksız Ġzin, 1 Personel Açığa alınmıģtır. Toplamda 221 dir TARĠHLĠ MEMURLARIN ÖĞRENĠM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMLARI ÖĞRENĠM DURUMLARI KADIN ERKEK TOPLAM ĠLKÖĞRETĠM LĠSE YILLIK YÜKSEK ÖĞRENĠM YILLIK YÜKSEK ÖĞRENĠM YILLIK YÜKSEK ÖĞRENĠM MASTER DOKTORA TOPLAM İ 8

9 TARĠHLĠ ĠġÇĠLERĠN ÖĞRENĠM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMLARI ÖĞRENĠM DURUMLARI KADIN ERKEK TOPLAM ĠLKÖĞRETĠM LĠSE YILLIK YÜKSEK ÖĞRENĠM YILLIK YÜKSEK ÖĞRENĠM YILLIK YÜKSEK ÖĞRENĠM MASTER DOKTORA TOPLAM S.N TARĠHLĠ SÖZL. PER. ÖĞRENĠM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMLARI ÖĞRENĠM DURUMLARI KADIN ERKEK TOPLAM ĠLKÖĞRETĠM LĠSE YILLIK YÜKSEK ÖĞRENĠM YILLIK YÜKSEK ÖĞRENĠM YILLIK YÜKSEK ÖĞRENĠM MASTER DOKTORA TOPLAM Sunulan Hizmetler Sunulan Ġmar Hizmetleri Mahalli, milli ve uluslar arası geliģme trendlerini göz önüne alarak Ģehrin geliģmesine yönelik planlamalar yapmak ve 1 uygulamak. 2 ġehir yerleģiminin halihazır haritalarını hazırlamak. 3 Gayrimenkullerin tescil iģlemlerine ait kayıtları oluģturmak 4 Belediye hizmet sınırları içinde bulunan tüm arazilerin imar ıslah planlarını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak. 5 Ayrıntılı uygulama imar planları hazırlamak, imar planlarında gerekli değiģiklikleri yapmak. 6 YapılaĢmanın imar planlarına ve mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak. 7 Yapı inģaat ve iskan ruhsatı vermek. 8 ġehrin topografyasının bozulmasını önlemek. 9 Gerekli görülen yerlerin kamulaģtırmasını yapmak. 10 Tehlikeli yapılar için gerekli yasal iģlemleri yapmak. S.N. Sunulan Altyapı Hizmetleri 1 Ġmar planında belirtilen ortak kullanım alanlarını ve altyapılarını (Ģehir içi yol, meydan, oto park vb.) yapmak. 2 YeĢil alan, bölge parkları ve bahçeler yapmak ve bunları korumak. 3 Sosyal donatılar ve çocukların oynayabileceği çocuk oyun alanları yapmak Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taģıyan mekânların ve iģlevlerinin 4 korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak. Kanalizasyon ve içme suyu Ģebekesinde oluģabilecek arızaları gidermek, eskiyen Ģebekelerin yenilenmesini sağlamak. 5 Ayrıca yeni imar bölgelerine içme suyu ve kanalizasyon Ģebekesi yapmak. İ 9

10 S.N. Sunulan Çevre Sağlığı ve Temizlik Hizmetleri 1 Katı atıkları toplamak ve çöp toplama merkezlerine taģımak. 2 Ambalaj atıkları ile ilgili çalıģmalar yapmak. 3 Yolları ve ortak kullanım alanlarını temizlemek. Fidanlık, mera, vb araziyi hasardan korumak, bakım ve onarımını yapmak, 4 su birikintilerini kurutmak. 5 Uygun olan her yerde ağaçlandırma yapmak. 6 Çevre sağlığı ile ilgili eğitim çalıģmaları yapmak. S.N. Sunulan Ġktisadi ve Ekonomik Hizmetleri 1 Pazar yerleri kurmak ve denetlemek, iģportacılığı önlemek. 2 Ġlan ve reklam faaliyetlerini düzenlemek. 3 ġehrimizde sanayi, ticaret ve turizmin geliģmesini sağlayacak faaliyetler yapmak. 4 Ticari iģyerlerinin açılmasına izin vermek ve bunların faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yürütmelerini denetlemek. S.N. Sunulan Toplum Sağlığı Hizmetleri 1 Toplum sağlığı ve esenliğin sağlanması için zabıta ile denetimler yapmak. 2 Ġlçe sınırları içinde toplum sağlığını koruyucu tedbirleri almak. 3 Gıda üreten ve satan iģyerlerinde halk sağlığı denetimleri yapmak. 4 Sağlıklı nesiller yetiģmesi için çocuklar, kadınlar, gençler, yaģlılar ve engellilere yönelik eğitimler organize etmek. 5 Ġnsan ve hayvan sağlığını koruyucu tedbirler almak, veterinerlik hizmetlerini yapmak ve denetlemek. 6 Toplum sağlığı ile ilgili eğitim çalıģmaları yapmak. S.N. Sunulan Diğer Toplum Hizmetleri 1 Evlenmek isteyenlerin nikah ve evlilik iģlemlerini yapmak ve kayıtlarını tutmak 2 Afetlerle ilgili plânlamaları yapmak ve uygulamak 3 Gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek 4 Acil yardım hizmetlerini yürütmek S.N. Sunulan Tanıtım ve Halkla ĠliĢkiler Hizmetleri 1 Afyonkarahisar ın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımı için etkinlikler düzenlemek 2 Hizmet Masası uygulaması ile kurumda halka dönük hizmetlerde bürokrasiyi ortadan kaldırmak 3 Belediye VatandaĢ iliģkilerini düzenleyici ve geliģtirici etkinlik ve programlar uygulamak İ 10

11 S.N. Sunulan Eğitim ile Ġlgili Hizmetleri 1 Mesleki eğitim kursları düzenlemek. 2 Muhtaçlara gıda, yakacak ve diğer yardımları dağıtmak. 3 Muhtaçların barınma ihtiyaçlarını karģılayacak tedbirler almak. 4 Muhtaç asker ailelerine yardım etmek. Engelli vatandaģlarımızın üretken olabilmeleri ve kendi ihtiyaçlarını kendilerinin temin edebileceği sosyal projelere 5 destek vermek. 6 Sosyal yardımlaģma ve dayanıģma ile ilgili projeler hazırlamak ve uygulamak. S.N. Sunulan Spor ve Kültür Hizmetleri 1 Toplumda herkesin spor yapabileceği tesis veya alanlar yapmak 2 Sporun yaygınlaģması ve geliģmesi için amatör sporculara destek vermek 3 Eski eserleri korumak, restore ettirmek Sosyal ve kültürel değerlerimizin korunması ve gelecek nesillere tanıtılması için eserlerin 4 üretilmesine ve yayınlanmasına destek vermek. 5 Tarih bilincini artırıcı kültürel etkinlikler (Zafer Haftası Etkinlikleri) hazırlamak 6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi Belediyesinin yönetim ve iç kontrol sistemi bu konuda çıkartılan tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri esas alınarak yürütülmektedir. Sözü edilen yönetmelik çerçevesinde Ģekillenen idaremizin yönetim ve iç kontrol sistemi genel hatları ile aģağıda belirtildiği gibidir. 1- Genel yönetim ve iç kontrolü belediye baģkanı sağlar sayılı Belediye kanununun 38.nci maddesi gereği belediye baģkanı ; a) Belediye teģkilatının en üst amiri olarak belediye teģkilatını sevk ve idare eder. Belediyenin hak ve menfaatlerini korur. b) Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetir. Belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluģturur. Bu stratejilere uygun olarak belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlar, uygular, izler ve değerlendirir. Bunlarla ilgili raporları meclise sunar. c) Belediyenin taģınır ve taģınmaz mallarını idare eder. d) Belediye gelir ve alacaklarını takip eder tahsil ettirir. e) Meclis ve Encümen kararlarını uygular. f) Bütçeyi uygular. Bütçede meclis ve encümenin yetkisi dıģında aktarmalara onay verir. g) Belediye personelinin atamasını yapar. h) Belediye ve bağlı kuruluģlar ile iģletmelerini denetler. Böylece üst yönetici olarak, doğrudan sorumlu olduğu iç kontrol sisteminin kurulması ve iģleyiģini genel olarak sağlar. 2- Olağan iç kontrol; Ġdarenin amaçlarına ulaģmasına, güvenilir raporların üretilmesine, varlıkların korunmasına, performans hedeflerinin gerçekleģmesine, faaliyetlerin mevzuata uygunluğunun sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla birim müdürlerinin faaliyetlerinin baģkan yardımcıları tarafından kontrolünü kapsar. Birim müdürleri de ayrıca kendi iç kontrollerini sağlarlar. İ 11

12 3- Yapılan iģ ve iģlemlerin hukuka uygunluğu ile mali ve performans denetimleri; Bu konudaki denetimler 5393 sayılı Belediye Kanununun 54.ncü maddesinde Hizmetlerin süreç ve sonuçlarının mevzuata, önceden belirlenmiģ amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karģılaģtırmak ve ölçmek, kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere sunmak olarak tanımlanmıģtır. Aynı kanunun 55.nci maddesinde ise denetimlerin iç ve dıģ denetçiler tarafından yapılacağı ve denetimlerde iģ ve iģlemlerin hukuka uygunluğu, çalıģanların performans değerlendirmesi, mali yapının değerlendirilmesi ve sistemin uygun çalıģıp çalıģmadığı değerlendirilir. Ayrıca mali konular dıģında kalan diğer idari iģlemler hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından da denetlenir. İ 12

13 II-AMAÇ VE HEDEFLER A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri 1-KATILIMCI YÖNETĠM Amaç H.1.1 H.1.2 Afyonkarahisar halkının, kentle ilgili karar ve uygulamalarına etkin katılımının sağlanması Kent Konseyi uygulamasının sürekliği ve etkinliklerinin artırılması Kamuoyu ölçüm ve değerlendirme çalıģmalarının yapılması 2-KENT EKONOMĠSĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ Amaç H.2.1 H.2.2 H.2.3 H.2.4 ÇağdaĢ bir kentte yaģanabilirliği sağlamak ve refah seviyesini yükseltmek Yatırımların yönlendirilmesi ve teģvik edilmesi Kente özgü markasal ürünlerin tanıtımı Meslek sitelerinin oluģumunun sürekliliği ve geliģimi Turizmde ürün çeģitliliğini artırmaya yönelik faaliyetler 3-BELEDĠYE MALĠ YAPISI Amaç H.3.1 H.3.2 H.3.3 Afyonkarahisar halkının ihtiyaçlarının karģılanabilmesi için gerekli mali kaynaklara ulaģılması, Ulusal ve Uluslar arası fonlardan yararlanılması Gelir kaynaklarının etkin kullanımı, gelir tabanının geniģletilmesi Yeni kaynakların oluģturulması Denk bütçe 4- ĠNSAN KAYNAKLARI Amaç H.4.1 H.4.2 H.4.3 H.4.4. Belediyemizi amaç ve hedeflere taģıyabilecek bilgili, dinamik, özverili personel yapısı Hizmet içi eğitimler verilmesi Motivasyon düzeyinin yükseltilmesi Takım ruhu kültürünün geliģtirilmesi Belediye çalıģanlarına iç müģteri olarak yaklaģılması 5-ALTYAPI ÇALIġMALARI Amaç H.5.1 H.5.2 ÇağdaĢ, sağlıklı ve yaģanabilir bir kentleģme Altyapının çevre ve insan sağlığı ihtiyaçlarına uygun olarak tamamlanması KiĢi baģına düģen yeģil alanların artırılması ve korunması 6-ĠMAR ÇALIġMALARI Amaç H.6.1 H.6.2 H.6.3 H.6.4 H.6.5 HazırlanmıĢ 1/ ölçekli Çevre düzeni planına uygun olarak, kentimizin fiziki yapısının; sağlıklı, kaliteli ve yaģanabilir ölçülerde geliģtirilmesi Planların tamamlanması Plana uygun yapılaģmanın sağlanması Mevzuata aykırı yapılaģmanın denetimi Kentsel tasarım çalıģmalarının yapılması Ġmar uygulamalarının tamamlanması 7- SOSYAL BELEDĠYECĠLĠK Amaç H.7.1 H.7.2 H.7.3 H.7.4 Toplumda korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç tüm birey ve gruplara ihtiyaç temelli ve toplum destekli hizmet sunmak,birey ve grupları tek taraflı bağımlılıktan kurtararak kendi öz kaynaklarını ve potansiyellerini kullanmalarını sağlamak Sosyal Faaliyetlerde sivil toplum örgütleri ile iģbirliğinin sağlanması Yoksulların desteklenmesi Özürlü vatandaģlarımızın Toplum Hayatına Kazandırılması ve YaĢam Kalitesinin Yükseltilmesi Ġstismara uğramıģ kadınlara yönelik projelere ağırlık verilmesi İ 13

14 H.7.5 H.7.6 Fakirlik çemberini kurmaya yönelik projeler üretilmesi Eğitim, sağlık, spor ve kültürel hizmetlerin sosyalleģtirilmesi 8-KURUMSAL YÖNETĠMĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ Amaç H.8.1 H.8.2 Kurum çalıģanlarının kurum aidiyet duygularını geliģtirerek, etkin, verimli, kaliteli ve Ģeffaf bir yönetimin katılımcı mekanizmalarla sağlanması ve geliģtirilmesi ĠĢ akıģ Ģemalarındaki süreçlerinin uygulanması Personel performansının artırılması 9-KURUMSAL ĠLETĠġĠM Amaç H.9.1 H.9.2 H.9.3 H.9.4 Kurum içinde her düzeyde ve kurum dıģında hedef kitlelerle etkin ve sağlıklı iletiģimin sağlanması Kurumsal internet sitesinin devamlılığı ve geliģtirilmesi Kurum dıģı iletiģim kanallarından etkin yararlanma Beyaz masa uygulamasının sürekliliği Karar ve uygulamaların etkin yöntemlerle duyurulması 10-ULAġIM HĠZMETLERĠ Amaç H.10.1 H.10.2 H.10.3 ġehir içi ulaģımın sağlıklı ve düzenli olması için gerekli düzenlemelerin yapılması. Düzenli sinyalizasyon sisteminin trafik yoğunluğuna göre düzenlenmesi Durak iyileģtirmesi Yön tabela sisteminin iyileģtirilmesi 11-KÜLTÜREL FAALĠYETLER Amaç H.11.1 H.11.2 H.11.3 H.11.4 H.11.5 H.11.6 Yerel kültür ve sanat zenginliklerine sahip çıkan bir Ģehir oluģturmak Evrensel değerleri içselleģtirilmiģ kültürel zenginliğe uygun etkinlikler düzenlenmesi. Hobi kurslarının yaygınlaģtırılması. Sivil Toplum KuruluĢları ile iģbirliği. Ulusal ve Uluslar arası kültür ve sanat etkinlikleri Mevlevihane ve Mevleviliğin tanıtımı için etkinlikler düzenlenmesi Zafer Haftası etkinliklerinin düzenlenmesi 12-BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ Amaç H.12.1 H.12.2 Belediye hizmet ve faaliyetlerinde teknolojiden etkin ve verimli yararlanmak Kent bilgi sisteminin geliģtirilmesi E-Belediye çalıģmalarının sürekliliğinin sağlanması 13-ÇEVRE VE ÇEVRE TEMĠZLĠĞĠ Amaç H.13.1 H.13.2 H.1.33 H.13.4 H.13.5 H.13.6 H.13.7 H.13.8 Sağlıklı ve yaģanabilir kent için çevre bilincinin oluģturulması ve çevrenin korunması Trafikten kaynaklı hava kirliliğinin azaltılması Kaliteli kömür kullanımı konusunda gerekli tedbirlerin alınması Hayvan çiftliklerinin meskun mahal dıģına çıkartılması. Sokak hayvanları ile hassas mücadele edilmesi Katı atıkların düzenli toplanması ve taģınması. HaĢere ve Sinekle mücadele edilmesi Tabela kirliliğinin bertarafı Hafriyat atıklarının dolgu alanlarına yönlendirilmesi İ 14

15 Belediye meclis üyelerinden oluģan Denetim Komisyonu da, birimlerin yürüttüğü iģ ve iģlemleri denetleyerek belediye meclisine bir rapor halinde sunmaktadır. Belediyemizin iç kontrol sistemi üst yöneticinin baģkanlığında birim amirleri tarafından olağan kontroller Ģeklinde yapılmaktadır. B- Temel Politikalar ve Öncelikler TEMEL POLĠTĠKALAR 1 Karar alma, uygulama ve hizmetlerde ġeffaflık, tarafsızlık, etkinlik ve hukuka uygunluk 2 Nitelikli ve rasyonel yöntemlerle hizmet sunulması 3 Temel insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde Sosyal Belediyecilik. 4 Yerel demokrasiyi güçlendiren vatandaģ -STK belediye çalıģanlarının iģbirliği ile Katılımcılık 5 Hizmetlerde Kalite ve VatandaĢ Memnuniyeti. 6 Kent ve kentli için Sürdürülebilir Kalkınma 7 Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin YaygınlaĢtırılması 8 Diğer kurum, kuruluģ ve sivil toplum kuruluģları ile koordinasyon ÖNCELĠKLER S.N. KONULAR ÖNCELĠĞĠ 1 Yol bakım ve geniģletilmesi 33 2 Temizlik ve ilaçlama 22 3 Alt yapı 22 4 ġehir içi trafik ( otopark toplu taģıma durakların tespiti) 22 5 Çevre düzenlemesi 18 6 YeĢil alan oyun alanı düzenlemesi, ağaçlandırma 17 7 Ġçme suyu 16 8 Sosyal etkinlikleri Ģehrin tanıtımı ve kültürel faaliyetler 10 9 Kültürel ve tarihi dokunun korunması ve tanıtılması 8 10 Hava ve çevre kirliliği 5 11 Kaldırım iģgalleri- zabıtayı denetim 4 12 Sosyal yardımlar (kömür yemek gıda vb.) 3 13 Ġtfaiye hizmetleri 2 14 Kentlilik bilincinin oluģturulması 2 15 (Sosyal yardımların) Sağlık ve fakir kimselere yapılan hizmetlerin sürekliliği 2 16 Toplu konut hizmetleri ve yeni konut alanları açılması 2 17 Ġhalelerde ve uygulamalarda Ģeffaflık 2 18 Doğal afetlerle mücadele 1 19 Hizmetlerin tanıtılması 1 20 ĠĢsizliğe karģı Ġstihdam artırıcı önlemler alınması 1 İ 15

16 III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler: 1-Bütçe Uygulama Sonuçları: YILLARA GÖRE BÜTÇE GĠDERLERĠ 2010 YILI 2011 YILI 2012 YILI ,84 TL ,46 TL ,04 TL , , , BÜTÇE GĠDERLERĠNĠN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU MÜDÜRLÜK ADI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ , , ,20 ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ , , ,81 HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ , , ,75 MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ , , ,21 YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ , , ,85 FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ , , ,97 ĠMAR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ , , ,75 ĠTFAĠYE MÜDÜRLÜĞÜ , , ,13 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ , , ,65 ÇEVRE ARITMA VE KONTROL MD , SAĞLIK ĠġLERĠ MD , MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ , TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ , , ,41 SU VE KANALĠZASYON MÜDÜRLÜĞÜ , , ,65 VETERĠNER MÜDÜRLÜĞÜ , , ,85 KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ , , ,78 ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ , ,55 PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ , , ,48 TOPLAM , , ,04 İ 16

17 2010 / 2011 / 2012 YILLARI BÜTÇE(TL) GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK İŞLERİ MD. ÇEVRE ARITMA VE KONTROL MD. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , İ 17

18 BÜTÇE GELĠRLERĠNĠN (TL) EKONOMĠK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Gelir 2010 Bütçe Gelirinin Türü Kodu Tahsilatı 2011 Tahsilatı 2012 Tahsilatı Vergi Gelirleri , , , TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler , , , Diğer Gelirler , , , Sermaye Gelirleri , , ,53 TOPLAM , , , Red - iade , , ,60 NET BÜTÇE GELĠRĠ (TL) , , ,78 BÜTÇE GĠDERLERĠNĠN (TL) EKONOMĠK SINIFLANDIRILMA TABLOSU Bütçe Giderinin Türü 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Personel Giderleri , , ,50 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet primi Giderleri , , ,56 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri , , ,70 Faiz Giderleri , , ,25 Cari Transferleri , , ,44 Sermaye Giderleri , , ,59 Sermaye Transferleri ,00 TOPLAM (TL) , , ,04 BÜTÇE GİDERLERİNİN (TL) EKONOMİK SINIFLANDIRILMA TABLOSU Sermaye Transferleri , ,59 Sermaye Giderleri Cari Transferleri Faiz Giderleri Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet primi Giderleri Personel Giderleri , , , , , , , , , , , , , , , , , Yılı 2011 Yılı 2010 Yılı İ 18

19 2-Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar 2012 Yılı Bilanço Tablosunda; Aktifler Toplamı ,42 - TL olup aktif ve pasifler birbirine denktir. AKTĠFLER AFYONKARAHĠSAR BELEDĠYESĠ BÜTÇESĠ BĠLANÇO YILI 2012 OCAK - ARALIK 1 - DÖNEN VARLIKLAR , Hazır Değerler , Banka Cari , Verilen Çekler ve Gönd.Emr.Hes. ( - ) 109 -Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesb , Menkul Kıymetler 12 -Faaliyet Alacakları , Gelirlerden Alacaklar Hesabı Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı , Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı , Kurum Alacakları Hesabı Diğer Alacaklar Hesabı 596, KiĢilerden Alacaklar Hesabı 596, Stoklar , Ġlk Madde ve Malzeme Hesabı , Ön Ödemeler , ĠĢ Avans ve Kredileri Hesabı Personel Avansları Hesabı Bütçe DıĢı Avans ve Krediler Hesabı , Diğer Dönen Varlıklar Hesabı , Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı , Ġndirilecek Katma Değer Hesabı DURAN VARLIKLAR , Menkul Varlıklar 22 -Faaliyet Alacakları , Gelirlerden Alacaklar Hesabı , Kurum Alacaklar 24 -Mali Duran Varlıklar , Mali KuruluĢlara Yatırılan Sermayeler Hsb , Mal ve Hizmet Üreten KuruluĢlara Yat.Sr , Maddi Duran Varlıklar , Arazi ve Arsalar Hesabı , Yer altı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı , Binalar Hesabı , Tesis,Makine ve Cihazlar Hesabı , TaĢıtlar Hesabı , DemirbaĢlar Hesabı , BirikmiĢ Amortismanlar Hesabı ( - ) , Yapılmakta olan Yatırımlar Hesabı Maddi Olmayan Duran Varlıklar Gelecek Yıllara Ait Giderler - AKTĠF TOPLAMI , , ,42 İ 19

20 2012 Yılı Bilanço Tablosunda; Pasifler toplamı ,42 TL olup aktif ve pasifler birbirine denktir. PASĠFLER AFYONKARAHĠSAR BELEDĠYESĠ BÜTÇESĠ BĠLANÇO YILI 2012 OCAK - ARALIK 3 - KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR , Kısa Vadeli Ġç Mali Borçlar Banka Kredileri Hesabı Faaliyet Borçları , Bütçe Emanetleri Hesabı , BütçeleĢtirilecek Borçlar Hesabı Emanet Yabancı Kaynaklar , Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı , Emanetler Hesabı , Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler , Ödenecek Vegi ve Fonlar Hesabı , Ödenecek Sosyal Güvenlik Kes , Fonlar veya Diğer Kamu Ġd.Adına Ya , Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar , Sayım Fazlaları Hesabı ,03 4 -UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR , Uzun Vadeli Ġç Vadeli Borçlar , Banka Kredileri Hesabı ,42 47-Borç ve Gider KarĢılıkları , Kıdem Tazminatı KarĢılığı Hesabı ,97 5 -ÖZ KAYNAKLAR , Net Değer Sermaye , Net Değer Hesabı , Yeniden Değerleme Farkları , Yeniden Değerleme Farkları Hesabı , GeçmiĢ Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuç , GeçmiĢ Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuç ,41 58-GeçmiĢ Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuç 59-Dönem Faaliyet Sonuçları , Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı ,50 PASĠF TOPLAMI , , ,42 İ 20

21 9 - NAZIM HESAPLAR AKTĠFLER 2012 Yılı Nazım Hesaplar Aktifler Toplamı : ,10 TL olup Aktif ve Pasifler Birbirine denktir. AFYONKARAHĠSAR BELEDĠYESĠ BÜTÇESĠ BĠLANÇO YILI 2012 OCAK - ARALIK 9 - NAZIM HESAPLAR , Ödenek Hesapları Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı Ödenekli Giderler Hesabı Nakit DıĢı Teminat ve KiĢilere Ait , Teminat Mektupları Hesabı , , Taahhüt Hesapları 920-Gider Taahhütleri Hesabı NOTLAR TOPLAMI , , , NAZIM HESAPLAR PASĠFLER 2012 Yılı Nazım Hesaplar Pasifler Toplamı : ,99 TL olup Aktif ve Pasifler Birbirine denktir. AFYONKARAHĠSAR BELEDĠYESĠ BÜTÇESĠ BĠLANÇO YILI 2012 OCAK - ARALIK 9 -NAZIM HESAPLAR , Ödenek Hesapları 901- Bütçe Ödenekleri Hesabı 91 - Nakit DıĢı Teminat ve KiĢilere Ait , Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı , Taahhüt Hesapları 921-Gider Taahhütleri Hesabı KarĢılığı Hesabı NOTLAR TOPLAMI , , ,99 3- Mali Denetim Sonuçları: 24/12/2006 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca, yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği olarak kamu idareleri bünyesinde iç denetim faaliyetinin kurulması öngörülmüģ olup; bu çerçevede, Bakanlar Kurulunca Kurumumuza 3 adet Ġç Denetçi kadrosu ihdas edilmiģtir. Ġhdas edilen kadrolardan bir (1) tanesine, Maliye Bakanlığı bünyesinden görev yapmakta olan bir(1) personelin yılında naklen tayini yapılmıģtır. Ataması yapılan personel kurum içinde, yılı itibari ile iç denetim hizmetini yürütmektedir. DıĢ Denetim kapsamında ise Performans Denetimi yapılmamıģ olup; İ 21

22 SayıĢtay Denetçileri tarafından 2011 yılı teftiģi yapılmıģtır. 11 maddeden oluģan teftiģ lahikasının 8 madde hükmü yerine getirilmiģ olup, kalan 3 madde için savunma yapılmıģtır. Ayrıca 2012 Yılı SayıĢtay Denetçilerince denetlenmiģ olup; tespitlere iliģkin herhangi bir denetim raporu verilmemiģtir. B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri a- Faaliyetlerimiz: a.1-özel KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Özel Kalem Müdürlüğü,'' 5393 sayılı Belediye Yasasının 48. maddesi ve Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına uygun olarak Meclis kararı ile oluģturulan ve 5018 sayılı Mali Yönetim Ve Kontrol kanununda belirtilen görev, yetki ve sorumluluk ilkesine dayanılarak bu yönetmelik hazırlanmıģ olup'' Belediye BaĢkanına bağlı olarak çalıģan bir Müdürlüktür. Temsil ağırlama ve tören giderleri yönergesi kapsamında BaĢkanlık Makamının temsil, ağırlama ve tören faaliyetlerini Belediye Kanunu ve yönergede belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleģtirilmesini sağlamak; Bu kapsamda: Belediye BaĢkanı nın randevularını düzenlemek BaĢkanlık Makamına yapılacak resmi görüģme, iģ vb. ziyaretleri organize etmek, gün ve saatlerini BaĢkanlık sekreterleriyle koordine etmek, ilgililere randevuları hakkında bilgi vermek. Ġlimizde baģarılı çalıģmaları görülenler için toplantılar düzenlemek. BaĢarılı giriģimciler, sporcular, öğrenciler vb. kiģiler için kupa, plaket vs. teģvik uygulamalarını organize etmek bu çerçevede toplantı düzenlemek. Temsil kapsamında gerçek ve tüzel kiģilere gerekli görülen durumlarda (yıldönümü, baģarılı uygulamalar vs.) çiçek göndermek ve hediye vermek için gerekli hazırlıkları yapmak. BaĢkanlık makamının mazereti nedeniyle katılamadığı toplantı ve sosyal faaliyetlere telgraf göndermek Ağırlama kapsamında BaĢkanlık Makamını ziyaret eden protokole dahil kiģilerin konaklama, ulaģım ve yemeklerinin verilmesini sağlamak. Ziyaret ve kabulleri organize etmek, teyit görüģmelerini yapmak Ziyaret ve kabuller ile ilgili ön bilgileri ve bilgi notlarını hazırlayıp BaĢkanlık Makamına sunmak. Milli Bayramlar, özel gün ve haftalarla ilgili resmi program yazılarını takip ederek, program ve gerekleri hakkında BaĢkanlık Makamını bilgilendirmek. Ġlimizin kurtuluģ günleri için sosyal ve kültürel faaliyetler organize etmek. Dini bayramlar, özel gün ve gecelerle yöremize ait kutlama, tebrik ve taziye gibi nezaket davranıģları için örf ve adetlerde uygulana geldiği Ģekilde gereğini yapmak üzere hazırlık yapmak. Ġlimizin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunacaklarla Belediyemize ait temel atma ve açılıģlarla ilgili organizasyonları gerçekleģtirmek. BaĢkanlık Makamının talebi üzerine Belediye birimlerinden bilgi, belge vb. dokümanları, resimleri derleyerek makama sunmak. Yapılacak tüm bu ve benzeri iģlerle ilgili olarak baģta Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü, Yazı ĠĢleri Müdürlüğü ve BaĢkanlık sekreterleri olmak üzere ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak. İ 22

23 2-) AMAÇ VE HEDEFLER a-) Ġdarenin Amaç ve Hedefleri Belediye BaĢkanlık Makamının, iģ programlarını ve randevu planlarını hazırlamaktır. Sunulan tüm hizmetlerde ayrıca tüm vatandaģlara aynı yakınlıkta olup, ayrımcılık yapmamak, güler yüzlü, sevecen ve saygılı davranmak, yapılan hizmetleri kaliteli, hızlı, hatasız ve sürekli sunmaktır 1-BELEDĠYE BAġKANININ HAFTALIK PROGRAMININ HAZIRLANMASI, GÜNLÜK TAKĠBĠNĠN YAPILMASI VE BAġKAN IN UYGUN GÖRDÜĞÜ PROGRAMLARA KATILIMININ SAĞLANMASI HEDEF: Belediye baģkanımızın her hafta düzenli olarak haftalık programları belirlenmektedir. Ayrıca hafta içinde yeni bildirilen davetler ve toplantılarda değiģiklik yapılarak haftalık programa iģlenir ve günlük olarak takibi yapılmaktadır. Bu doğrultuda BaĢkanın katılamayacağı programlar olursa telefon veya telgraf yoluyla program sahiplerine ulaģılarak bilgilendirme yapılır. 2- ZĠYARETÇĠ TALEPLERĠNĠN KARġILANMASI (TÜM BĠRĠMLERLE KOORDĠNASYON) HEDEF: Belediye BaĢkanın doğrudan görüģmek isteyen vatandaģlarımız öncelikle görüģme konusu veya belediyemizden talebi öğrenildikten sonra, ilgili birim müdürlerimize havalesi yapılarak sorun çözülmeye çalıģılır. 3-ORTALAMA RANDEVU TALEPLERĠNĠN KARġILANMASI (DOĞRUDAN BAġKANLA KOORDĠNASYON) HEDEF: Belediye BaĢkanımızdan randevu almak için telefonla arayan veya müdürlüğümüze gelen vatandaģlarımızın talepleri randevu talep formuna iģlenir. BaĢkanımızın programı doğrultusunda vatandaģlarımıza cevap verilir. 4-DĠLEKÇELERĠN HAVALE EDĠLMESĠ HEDEF: Belediye BaĢkanına doğrudan verilen dilekçeler, BaĢkanın havalesi ile ilgili birime gönderilir. Ġlgili müdürlük tarafından konu incelendikten sonra BaĢkana ve vatandaģımıza cevap verilmesi istenir. 5-ġĠKAYETLERĠN ÇÖZÜLMESĠ HEDEF: Birimize gelen Ģikayetler ilgili birimlere havale edilerek sorun çözülmeye çalıģılır. 6-DĠĞER BĠRĠMLERĠN MEMNUNĠYETĠ HEDEF: Özel Kalem Müdürlüğü, görevi gereği diğer birimlerle koordineli olarak çalıģmaktadır. Bu nedenle birimler arası koordinasyonu ve iliģkileri olumlu düzeydedir. 7-BĠRĠM YÖNETĠM DEĞERLENDĠRMESĠ (ÇALIġANIN MEMNUNĠYETĠ) İ 23

24 HEDEF: Özel Kalem Müdürlüğü; 1 Müdür, 6 iģçiyle hizmet vermektedir. Birim içi koordinasyon en iyi Ģekilde sağlanmaktadır. 8-BĠRĠM ĠÇĠ ÖZ MEMNUNĠYETĠ (YÖNETĠCĠNĠN MEMNUNĠYETĠ) HEDEF: Personel arasındaki iletiģim ve verilen görev, en iyi Ģekilde yerine getirilmeye çalıģılmaktadır. b-) Temel Politikalar ve Öncelikler -- Müdürlük Ġdareye karģı kendisine verdiği görevlerden, idarenin yapacağı tüm iģlerin koordineli bir Ģekilde icra edilmesinden, hizmetin verimliliğinden, yatırım programları ve projelerin sağlıklı bir Ģekilde üretilmesinden sorumludur. 3-) FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER BELEDĠYEMĠZE YAPILAN ZĠYARETLERDEN ÖRNEKLER CUMHURBAġKANI ABDULLAH GÜL AFYONKARAHĠSAR BELEDĠYE SĠNĠ ZĠYARET ETTĠ İ 24

25 DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANI GÖRMEZ DEN ZĠYARET OLĠMPĠYAT ÖĞRENCĠLERĠ NDEN BAġKAN ÇOBAN A ZĠYARET İ 25

26 ESNAF DOSTU BAġKAN Belediye BaĢkanı Burhanettin Çoban, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel BaĢkanı Bendevi Palandöken'i makamında kabul etti. BELEDĠE BAġKANIMIZIN ZAMAN ZAMAN YAPTIĞI ZĠYARETLER VE HĠZMETLERDEN ÖRNEKLER BAġKAN ÇOBAN, FATĠH ĠLKOKULU NU ZĠYARET ETTĠ İ 26

27 BAġKAN ÇOBAN, ÖĞRENCĠLERLE PĠKNĠK YAPTI Belediye BaĢkanı Burhanettin Çoban, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yapı Kulübü öğrencilerinin Zafer Kent Ormanı'nda düzenlendiği pikniğe katıldı. DĠĞER FESTĠVAL, PROGRAM VE ÇALIġMALAR ÇOCUKLARIN TATĠL HEDĠYESĠ BAġKAN DAN Belediye BaĢkanı Burhanettin Çoban, çocuklara verdiği sözü yerine getirdi. 333 baģarılı öğrenciyi bisiklete kavuģturdu. İ 27

28 ENGELLĠLER FESTĠVALDE COġTU HIDIRLIK TA KINA, PARK HASTANESĠ NDE SÜNNET Afyonkarahisar Belediyesi'nin Alimoğlu Kültür Sanat ve AraĢıtrma Merkezi'nin destekleriyle düzenlediği Toplu Sünnet ġöleni'nde Cuma gecesi Hıdırlık Açık Hava Tiyatrosu'nda kınaları yakılan 56 çocuk, ertesi gün Özel Park Hastanesi'nde sünnet edildi. İ 28

29 BEġ ASIRLIK AġURE GELENEĞĠ YENĠDEN HAYAT BULDU Sultan Divani Hazretlerini Anma ve ġifalı AĢure Günü etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan Ģifalı aģureler, 18 ayrı noktada halka dağıtıldı. "ALLAH BURNUNUZU KANATMASIN" Afyonkarahisar Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 'Asker Uğurlama' geceleri devam ediyor. İ 29

30 BAġKAN ÇOBAN, ĠġADAMLARIYLA ĠFTARDA BULUġTU Belediye BaĢkanı Burhanettin Çoban, Ramazan ayı nedeniyle Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Ģehrin muhtelif yerlerinde kurulan iftar çadırlarına katkı sağlayan hayırsever iģadamlarıyla iftarda buluģtu. ZAFER HAFTASI NA MUHTEġEM FĠNAL İ 30

31 a.2-ġnsan KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ Temel Ġlkeleri 1- ĠĢin gerektirdiği niteliklere sahip kiģilerin seçimini, iģe alınmasını ve görevlendirilmesini gerçekleģtirmek ve personelin iģin gereğine göre bilgi donanımını sağlamak, 2- Belediye BaĢkanlığımızın amaçları doğrultusunda etkin ve verimli çalıģmasını sağlamak ve hizmet kalitesini yükseltmek için personelin yaratıcılığını, giriģimciliğini, baģarı ve çabasını desteklemek ile buna iliģkin sistemler geliģtirmek, iģin niteliğine uygun rahat ve güvenli bir iģ ortamını ve çalıģma Ģartlarını sağlamak, 3- Personeli; etkinlik ve verimlilik ilkelerine bağlı olarak, maliyet ve tasarruf bilinci içinde çalıģtırmak, 4- ÇalıĢma bilincinin oluģturulması ve güçlendirilmesi için çalıģanlarımız arasında iģbirliği ve dayanıģmayı geliģtirici ve motivasyon sağlayıcı tedbirleri almak, 5- Personelin mesleki ve kiģisel yönden yetiģmesi ve geliģmesi bakımından eģit ve uygun imkânlar sağlamak, 6- Ġstihdam edilecek personelin seçiminde, çalıģma esas ve usullerine iliģkin ilkeler ve görevin gerektirdiği uzmanlık bilgisine öncelik vermek, personelin bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalıģmasını sağlamak, 7- Ġnsan kaynakları politikasının oluģturulması sürecine personelin katılımını sağlamak, personelin düģünce, görüģ ve önerilerini üst yönetime kolaylıkla aktarabilmesini temin etmek, bu çerçevede haberleģme usul ve imkânlarını geliģtirmek ve diğer tedbirleri almak. Görev ve sorumluluklar Memur, SözleĢmeli ve ĠĢçi Personellerin özlük ve mali haklarının takibi, Memur ve ĠĢçi Personellerin emeklilik iģlemleri, ĠĢ talep dilekçelerini incelemek ve sonucundan bilgi vermek, Memur, SözleĢmeli ve ĠĢçi Personel Disiplin Kurulu iģ ve iģlemleri, Memur Personellerimizin intibak ve hizmet cetvellerinin düzenlenmesi, Memur Personellerin fazla mesai iģlemleri, Aduybis (Acil Durum Yönetimi Bilgi Sistemi) Bilgi giriģlerinin yapılması veri giriģlerinin güncellenmesi ve takibi yapılması, Afyonkarahisar Belediyesi personellerinin hizmet içi eğitim yönetmeliğine uygun olarak hizmet içi eğitim yapmak, İ 31

32 Norm kadro iptal ve ihdas iģlemler, Toplu-ĠĢ sözleģmesi iģlemleri, SözleĢmeli Personel iģlemleri Müdürlüğümüze gelen evrakların süresi içinde cevaplanmasının sağlanması, Aylık sigorta prim ve hizmet belgelerinin düzenlenerek, internet ortamında SGK ya bildirge ile gönderilmesi, Memur, SözleĢmeli ve ĠĢçi Personellerin 657 Devlet Memurları Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu,4857 sayılı ĠĢ Kanunu ile 1475 Sayılı ĠĢ Kanununun 14. maddesi, 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 Sayılı Toplu ĠĢ SözleĢmesi ve Grev Lokavt Kanunları ile belirlenen özlük ve mali haklarının takibini sağlamak, Belediyemize Memur, SözleĢmeli Personel ve Geçici ĠĢçi Personellerin iģe giriģ ve çıkıģ iģlemleri yapmak. Görevde Yükselme sınav yönetmeliği göre sınava katılıp baģarılı olan Memur Personellerin atama iģlemleri yapılması YILINDA DÜZENLEMĠġ OLDUĞU HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠMLER 1- ĠçiĢleri Bakanlığı Eğitim Dairesi BaĢkanlığının talimatı üzerine Kasım 2012 tarihleri arasında 5 gün süren Afyonkarahisar Valiliğinin organize ettiği Hizmet içi Eğitime Belediye BaĢkanlığımızdan 54 personel katılmıģtır. İ 32

33 2- Belediye BaĢkanlığımızda görev yapan taģınır kayıt kontrol yetkililerine Türkiye Belediyeler Birliği aracılığı ile ĠçiĢleri Bakanlığı Ġç denetçisi Tahir TEKĠN tarafından taģınır mal yönetmeliği hakkında hizmet içi eğitim verilmiģtir. Yapılan Hizmet Ġçi Eğitime 36 personelimiz katılmıģtır. 3- Zafer Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı dahilinde Ocak 2012 tarihleri arası 35 personelimize Süreç Yönetimi Eğitimi hakkında Hizmet Ġçi Eğitim verilmiģtir. İ 33

34 4- Ġl Emniyet Müdürlüğü Trafik ġube Denetleme Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ģehir içi trafik denetlemeleri konusundaki eğitime Belediye Zabıta Müdürlüğümüz tarafından 22 personel katılmıģtır YILINDA DÜZENLEMĠġ OLDUĞU ETKĠNLĠKLER Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz iftar yemeğine Belediye BaĢkanımız Sayın Burhanettin ÇOBAN ın katılımıyla gerçekleģti. İ 34

35 PERSONEL HAREKETLĠLĠĞĠ TABLOLARI MEMUR ĠġÇĠ YIL 2012 YIL 2012 Personel Sayısı 221 Personel Sayısı 135 Emekli Olan Personel 2 Emekli Olan Personel 8 Nakil Gelen Personel 2 ĠĢe BaĢlayan Personel -- Vefat Eden Personel -- ĠĢten Ayrılan Personel -- SÖZ. PERS. GEÇĠCĠ ĠġÇĠ YIL 2012 YIL 2012 Personel Sayısı 54 Personel Sayısı -- Emekli Olan Personel -- ĠĢe BaĢlayan Personel 85 ĠĢe BaĢlayan Personel 1 ĠĢten Ayrılan Personel 85 ĠĢten Ayrılan Personel -- Geçici ĠĢçi: 01/03/ /08/2012 tarihleri arasında 10 personel Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalıģmıģtır. 02/04/ /09/2012 tarihleri arasında 60 personel Park Bahçeler Müdürlüğünde çalıģmıģtır. 23/05/ /11/2012 tarihleri arasında 13 personel Park Bahçeler Müdürlüğünde çalıģmıģtır. 15/06/ /12/2012 tarihleri arasında 2 personel Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünde çalıģmıģtır. Toplum Yararına ÇalıĢma Projesi: Proje 1 BaĢlama BitiĢ : Ağaçlandırma ve Çevre Düzenleme ÇalıĢmaları :17/04/ /10/2012 tarihleri arası ÇalıĢan ĠĢçi Sayısı : 31 iģçi çalıģmıģtır. İ 35

36 2012 YILINDA PERSONELE ÖDENEN NET ÜCRETLER (TL) AYLAR MEMUR MAAġI SÖZ.PERSONEL MAAġI ĠġÇĠ MAAġI + (Sosyal Haklar) G.ĠġÇĠ MAAġI + (Sosyal Haklar) TYÇP MAAġI + (Sosyal Haklar) OCAK , , , ġubat , , , MART , , , NĠSAN , , , , ,49 MAYIS , , , , ,46 HAZĠRAN , , , , ,37 TEMMUZ , , , , ,98 AĞUSTOS , , , , ,57 EYLÜL , , , , ,37 EKĠM , , , , ,78 KASIM , , , ARALIK , , , TOPLAM , , , , ,02 İ 36

37 2012 Yılı Personel MaaĢlarının Giderlerdeki Oranı GİDER SÖZ. PERSONEL MAAŞI G.İŞÇİ MAAŞI+(Sosyal Haklar) MEMUR MAAŞI İŞÇİ MAAŞI +(Sosyal Haklar) TYÇP MAAŞI+(Sosyal Haklar) ,54; 5% ,47; 1% ,02; 3% ,52; 1% ,02; 0% ,00; 90% İ 37

38 a.3- HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Sorumluluklar: Afyonkarahisar Belediye BaĢkanlığı lehine ve aleyhine açılmıģ ve açılacak olan her türlü dava ve icra takiplerinde savunma, inceleme, danıģma ve temsil görevlerini mahkemelerde, hakemlerde, üst yargı organlarında ve icra dairelerinde Afyonkarahisar Belediye BaĢkanlığını temsil etmek, bunlara ait iģleri yürütmek. Belediye BaĢkanlığınca veya Belediye BaĢkanlığı havalesiyle intikal eden hukuki konularda yazılı veya sözlü görüģ ve mütalaalarda bulunmak. Afyonkarahisar Belediye BaĢkanlığınca hazırlanacak yönetmelik, sirküler ve tamimlerin hukuki bölümleri hakkında talep halinde ilgili birimlere bilgi vermek, yardımda bulunmak. Afyonkarahisar Belediye BaĢkanlığının düzenlediği sözleģme ve Ģartname taslaklarının hukuki bölümlerini incelemek ve bunların kanun ve hukuka uygunlukları ile uygulamadan doğan anlaģmazlıkların sonuçlarını tespit etmek. Yasa, tüzük, yönetmelik ve kararnamelerdeki değiģiklikleri takip etmek, gerekli gördüğü hususlar ve alınacak tedbirler hakkında önerilerde bulunmak. Her türlü hukuki danıģma ve görüģmelerde bulunmak, Belediye mevzuatı ve ilgili hukuki konuları araģtırmak. Belediyenin sözleģme ve anlaģmalardan doğan haklarını korumak. Görevi ile ilgili toplantılara katılmak DAVA TAKĠPLERĠ 2012 Yılı Dava Takipleri 2011 yılından 2012 yılına devreden dava sayısı yılından 2012 yılına devredipte 2012 yılı içerisinde sonuçlanan dava yılına devreden dava sayısı yılı içerisinde açılan dava sayısı 83 Sonuçlanan dava sayısı yılına devreden dava sayısı 35 Temyizde bulunan dava sayısı Yılı Ġçerisinde Toplam Görülen Dava Sayısı YILI LEH VE ALEYHE GÖRE DAVA TAKĠPLERĠ LEH ALEYH KISMEN TESPĠT GÖREVSĠZLĠK DERDEST TOPLAM İ 38

39 2011 YILINDAN 2012 YILINA DEVREDEN VE 2012 YILINDA GÖRÜLEN LEH VE ALEYHE GÖRE DAVA TAKĠPLERĠ LEH ALEYH KISMEN TESPĠT GÖREVSĠZLĠK DERDEST TOPLAM YILINDAN 2012 YILINA DEVREDEN VE 2012 YILI DAVALARI DAHĠL ALEYHE SONUÇLANAN DAVALARIN MÜDÜRLÜKLERE GÖRE ĠSTATĠSTĠKLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ DAVA SAYISI AÇIKLAMA Özel Kalem Müdürlüğü 1 Trafik Para Cezası Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü 8 Ġmar Planı Tadilatı Fen ĠĢleri Müdürlüğü 2 Yol ÇalıĢması Mali Hizmetler Müdürlüğü 1 Ġcra Zabıta Müdürlüğü 2 Ġdari Para Cezasına Ġtiraz YüntaĢ Birlik San. Tic.A.ġ. 2 ĠĢe Ġade-Ġcra Çevre Hizmetler Birliği 1 MTV Ġtiraz TOPLAM 17 ĠCRA TAKĠPLERĠ 2012 Yılı Ġcra Takipleri 2011 yılından 2012 yılına devreden icra takip sayısı yılından 2012 yılına devredipte 2012 yılında sonuçlanan icra takibi yılına devreden icra takibi : 393 Bu takiplerden asıl alacak bitmiģ sadece icra masrafı kalan icra takip sayısı: 76 Bu takiplerden tebligat yapılmayan icra takip sayısı yılı içerisinde açılan icra takip sayısı 97 Sonuçlanan icra takip sayısı yılına devreden icra takip sayısı Yılı Ġçerisinde Toplam Görülen Ġcra Takip Sayısı 533 Asıl alacak ödenmiģ sadece icra masrafı kalan 76 Ġcra takibine geçilmeden tahsil edilen dosya sayısı yılı içerisinde Hukuk ĠĢleri Müdürlüğümüzce 942 adet evrak gelmiģ ve gerekli yazıģmalar yapılmıģtır yılı içerisinde Hukuk ĠĢleri Müdürlüğümüzden diğer birimlere 549 adet evrakın sevki yapılmıģtır yılı içerisinde Müdürlüğümüze gelen 1 adet ihale sözleģmesinin hukuki yönden incelemesi yapılmıģtır. İ 39

40 2012 yılı içerisinde çeģitli nedenlerle Hukuk ĠĢleri Müdürüne veya Müdürlüğüne havale edilen 6 adet soruģturma dosyası incelenmiģ, gerekli iģlemleri yapılarak inceleme raporları hazırlanmıģ ve sonuçlandırılmıģtır yılı içerisinde Müdürlüğümüze gelen 2 adet dosyanın hukuki yönden incelenerek yazılı mütalaası verilmiģtir yılı içerisinde 12 adet Trafik Komisyon Toplantısına girilmiģ ve bu toplantılara iliģkin yazılı veya sözlü mütalaa verilmiģtir yılı içerisinde görülen dava takiplerinden 123 adet duruģmaya girilmiģ ve bu davalara iliģkin 19 adet keģiflere gidilmiģtir. a.4-malġ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ a.4.1-hesap ĠĢleri(Muhasebe) Birimi: Hesap iģleri (Muhasebe) 5393 Sayılı Belediye Kanunu 48 maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunun 61,62 Maddelerine göre çalıģmaktadır. Görevleri ve Sorumluluğu : Belediyemizin Gelir ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali iģlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması iģlemlerinin yasal mevzuat çerçevesinde yapılmasını sağlamak. Belediye BaĢkanı ve BaĢkan Yardımcılarınca verilen diğer görevleri yürütmekle görevli ve sorumludur. Sunulan Hizmetler: Bütçeyi hazırlamak, izleyen 2 yılın bütçe tahminlerini yapmak, bütçe kayıtlarını tutmak. Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak, ödenek gönderme belgelerini düzenlemek. Harcama yapılması ve gelir elde edilmesine iliģkin mali iģlemleri yürütmek. Bütçe uygulama sonuçlarına iliģkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bunların raporlanmasını sağlamak. Ġdarenin bütçe kesin hesabını hazırlamak. Mali kanunlar ile ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak. Ġlgili mevzuat çerçevesinde Belediye gelirlerinin tahsilatını yapmak ve Tahsili sağlanamayan gelir bakiyelerini ilgili servilere bildirerek yasal süreçleri baģlatmak. İ 40

41 SI R A N O İ İ ġ IĞI Muhasebe Birimi Faaliyet Bilgileri tarihleri arasında Muhasebe Birimimizce aģağıda ana baģlıklar altında gösterilen faaliyetler adet olarak belirtilmiģtir. FALĠYETĠN ADI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM 1 BÜTÇE 1 2 ÖDEME BELGESĠ MUHASEBE FĠġĠ DÜZENLEMESĠ GELĠR TAHAKKUKLARININ YAPILMASI KBS GĠRĠġLERĠN YAPILMASI MUHTASAR-KDV BEYANNAMELERĠ DÜZ EK BÜTÇE ASKER AĠLESĠ YARDIMI ALAN KĠġĠ SAYISI (2012 YILI) ĠġÇĠ KIDEM TAZMĠNAT HESAPLANMASI KESĠN HESAPLARIN DÜZENLENMESĠ GELEN EVRAK KAYDI GĠDEN EVRAK KAYDI ÖDENEK AKTARMA ĠġLEMLERĠ ÖDENEK ĠMHA ĠġLEMLERĠ AYLIK MĠZANLARIN DÜZENLENMESĠ TEMĠNAT MEKTUPLARI ÇALIġMA YAPILAN BANKA SAYISI TAAHHÜT HESAPLARININ ÇALIġTIRILMASI 31 İ 41

42 Kurum : AFYONKARAHĠSAR BELEDĠYESĠ Bütçe Yılı : 2012 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gelir Kodu Gelir ÇeĢidi 2012 Yılı Tahsilatı Vergi Gelirleri Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler Bina Vergisi Arsa Vergisi Arazi Vergisi Çevre Temizlik Vergisi Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri Özel Tüketim Vergisi HaberleĢme Vergisi Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri Eğlence Vergisi Yangın Sigortasi Vergisi Ġlan ve Reklam Vergisi Harçlar Diğer Harçlar Bina ĠnĢaat Harcı ĠĢgal Harcı ĠĢyeri Açma Ġzni Harcı Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene harcı Tatil Günlerinde ÇalıĢma Ruhsatı harcı Tellallik Harcı Toptancı Hali Resmi Yapı Kullanma Ġzni Harcı Diğer Harçlar TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri Mal SatıĢ Gelirleri ġartname, Basılı Evrak, Form SatıĢ Gelirleri Diğer Mal SatıĢ Gelirleri Hizmet Gelirleri Çevre ve Esenlik Hizmetlerine ĠliĢkin Gelirler Ekonomik Hizmetlere ĠliĢkin Gelirler Su Hizmetlerine ĠliĢkin Gelirler UlaĢtırma Hizmetlerine ĠliĢkin Gelirler Diğer Hizmet Gelirleri Malların Kullanma veya Faaliyette Bul Malların Kullanma veya Faaliyette Bul Malların Kullanma veya Faaliyette Bul KIT ve Kamu Bankaları Gelirleri Hazine Portfoyü ve ĠĢtirak Gelirleri İ 42

43 ĠĢtirak Gelirleri Yeniden Değerlendirme Farkları Kurumlar Hasılatı Mahalli Ġdareler Kurumlar Hasılatı UlaĢtırma Hizmetlerine ĠliĢkin Kuruml Kurumlar Karları Mahalli Ġdaraler UlaĢtırma Hizmetlerine ĠliĢkin Kuruml Kira Gelirleri TaĢınmaz Kiraları Ecrimisil Gelirleri Sosyal Tesis Kira Gelirleri Spor Tesisi Kira Gelirleri Kültür Amaçlı Tesis Kira Gelirleri Diğer TaĢınmaz Kira Gelirleri TaĢınır Kiraları TaĢınır Kira Gelirleri Diğer TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Diğer Gelirler Diğer ÇeĢitli TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan BağıĢ ve Yardımlar Ġle Özel Gelirler Yurt DıĢından Alınan BağıĢ ve Yardımlar Cari AB den Alınan BağıĢ ve Yardımlar Dünya Bankasından Alınan BağıĢ ve Yardımlar YurtdıĢından Alınan Diğer BağıĢ ve Yardımlar Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil Ġdareler Sermaye Alt Yapı Hizmetleri Ġçin Genel Bütçe Diğer Ġdarelerden Alınan,BağıĢ ve Yardımlar Cari Diğerlerinden Alınan BağıĢ ve Yardımlar Sermaye Mahalli Ġdarelerden Alınan BağıĢ ve Yardımlar Diğerlerinden Alınan BağıĢ ve Yardımlar Kurumlardan ve KiĢilerden Alınan Yardımlar Cari Kurumlardan Alınan BağıĢ ve Yardımlar KiĢilerden Alınan BağıĢ ve Yardımlar Sermaye Kurumlardan Alınan BağıĢ ve Yardımlar Proje Yardımları Cari Genel Bütçeli Ġdarelerden Alınan Proje Mahalli Ġdarelerden Alınan Proje Yardımları Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları Sermaye İ 43

44 Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları Diğer Gelirler Faiz Gelirleri Takipteki Kurum Alacakları Faizleri Takipteki Kurum Alacakları Faizleri Vergi,Resim ve Harç Gecikme Faizleri Vergi,Resim ve Harç Gecikme Faizleri Diğer Faizler Mevduat Faizleri Diğer Faizler KiĢi ve Kurumlardan Alınan Paylar Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar Merkezi Ġdare Vergi Gelirlerinden Alınan Vergiler Kamu Harcamalarına Katılma Payları Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı Yol Harcamalarına Katılma Payı Mahalli Ġdarelere Ait Paylar Maden ĠĢletmelerinden Alınan Paylar Müze GiriĢ Ücretlerinden Alınan Paylar Ortak Altyapı Hizmetleri Ġçin Diğer Diğer Paylar Diğer Paylar Para Cezaları Ġdari Para Cezaları Diğer Ġdari Para Cezaları Vergi Cezaları Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Diğer Vergi Cezaları Diğer ÇeĢitli Gelirler Diğer ÇeĢitli Gelirler Ġrat Kaydedilecek Teminat Mektupları KiĢilerden Alacaklar Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Yukarıda Tanımlamayan Diğer ÇeĢitli Gelirler Sermaye Gelirleri TaĢınmaz SatıĢ Gelirleri Arsa SatıĢı Arsa SatıĢı Diğer TaĢınmaz SatıĢ Gelirleri Diğer ÇeĢitli TaĢınmaz SatıĢ Gelirleri Red ve Ġadeler (-) Vergi Gelirleri Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler Harçlar Diğer Harçlar İ 44

45 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Kira Gelirleri TaĢınmaz Kiraları Diğer TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Diğer Gelirler Diğer Gelirler Para Cezaları Vergi Cezaları AFYONKARAHĠSAR BELEDĠYESĠ BÜTÇE GELĠR TOPLAMI TOPLAM ,38 AFYONKARAHĠSAR BELEDĠYESĠ BÜTÇE RET - ĠADELER TOPLAMI TOPLAM ,60 AFYONKARAHĠSAR BELEDĠYESĠ NET BÜTÇE GELĠR TOPLAMI Bütçe Gelir Toplamı ,38 Bütçe Ret-Ġadeler Toplamı ,60 Net Bütçe Gelir Toplamı ,78 Kurum : AFYONKARAHĠSAR BELEDĠYESĠ Bütçe Yılı : 2012 BÜTÇE GĠDER TOPLAMI Bütçe Giderinin Türü Personel Giderleri ,50 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ,56 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,70 Faiz Giderleri ,25 Cari Transferler ,44 Sermaye Giderleri ,59 Sermaye Transferleri ,00 TOPLAM ,04 İ 45

46 a.4.2-gelir Birimi: Yetki Görev ve Sorumluluklar: Gelir Birimi 5393 sayılı kanunun 15.maddesi d bendine göre kanunlar çerçevesinde belediyeye ait vergi, harç, katkı payı ve katılım paylarının tarh ve tahakkukunu yapar. Özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken hizmet karģılığı alacakların tahakkukunu tahsilatını ve takibini yapar sayılı Emlak Vergisi Kanununa istinaden Emlak Vergisi, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa 3914 sayılı kanunla eklenen mükerrer 44. Maddesine göre Çevre Temizlik Vergisi tahakkuk, yine 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa üncü maddeleri gereğine Harcamalara Katılma Payı tahakkuklarını yapmak, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil ve takip iģlemleri yapmaktır. Harcamalara Katılma Payı alınacaklardan Tapu Sicil Müdürlüğü nden tapu kayıtlarını alarak harcamalara katılma payı tahakkukunu yaparak 1 ay süreyle ilan edilmesini sağlamak ve mükelleflere tebliğ etmek. Belediyemizin çöp toplama hizmetlerinden faydalanan ve su ihtiyaçlarını Belediye su Ģebekesi haricinden karģılayan konut, iģyeri ve diğer Ģekilde kullanılan binaların Çevre Temizlik Vergilerinin tahakkukunu yapmak Belediyemizce alt yapı hizmeti yapılan veya yenilenen mahalle, sokak, ve caddede bulunan gayrimenkul sahiplerinden harcamalara katılma payı tahakkuku yaparak, tahsilini yapmak Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ile ilgili bildirimlerin süresi içerisinde tahakkuklarını yapmak. Adlarına vergi ve pay tahakkuku yapılan ve süresinde ödemeyenlere ödeme emri göndermek, gönderilen ödeme emrine kanuni süresinde ödemeyen veya müracaat ederek bilgi vermeyen kiģileri takip servisine bildirmek Posta çekleriyle ödeme yapan mükellefleri tespit etmek ve Belediyemiz hesabına alınmasını sağlamak Her yıl baģında Emlak ve Çevre Temizlik Vergi tahakkuklarını yaparak ödenecek hale getirmek Emlak vergisi yönünden Belediyemize bağlı köylerin bildirimlerinin alınmasını sağlamak Evrak kayıtlarının düzenli tutularak arģivlenmesini yapmak Kanunla alınması istenen payların tahakkukunu yapmak ve tahsilini sağlamak. Personelin düzenli ve verimli çalıģmasını sağlamak; YazıĢmaları süresinde cevaplamak; Maliye Bakanlığı nın emriyle mahalle, cadde, sokak ve Emlak Vergisi yönünden Belediyemize bağlı köylerin arsa m² rayiç bedellerinin tespiti için komisyon oluģumunu sağlamak ve komisyonca tespit olunan değerleri süresinde uygulamak; YeĢil kart, Asker aylığı v.b. gibi yardıma muhtaç kiģilerin emlak vergisi ile ilgili bölümlerini düzenlemek; Belediyemize ait alacakların vadesi gelip ödenmeyenlerini takibe alarak 6183 sayılı Amme alacakları tahsili usulü hakkındaki kanun hükümlerine göre tahsilatını gerçekleģtirmek. Belediye kurallarına uymayanlara yazılan cezaların tahakkuk ve takiplerini yapmak. İ 46

47 SUNULAN HĠZMETLER 2464 sayılı kanuna uygun olarak Belediye vergi resim ve harçları ile hizmet karģılığı gelirlerin tarh ve tahakkuku yapılmıģ olup vadesinde ödenmeyenlerin takibine baģlanmıģtır. Yıl içinde tahsil olunacak gelirlerin tarifeleri Belediye meclisine sunulmuģ yöresel ölçütler dikkate alınarak sosyal özelliklere göre kanunlar dahilinde miktarlar tespit edilmiģ ve uygulanmıģtır. Yıl içinde ilan reklam tabelası asanlar takip edilerek beyanları alınmıģ vergileri tahakkuk ettirilmiģtir. Gününde ödenmeyen vergi, zabıt ve inģaat para cezalarının takibine baģlanmıģtır sayılı Emlak Vergisi Kanununa istinaden Emlak Vergisi, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa 3914 sayılı kanunla eklenen mükerrer 44. Maddesine göre Çevre Temizlik Vergisi tahakkuk, yine 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa üncü maddeleri gereğine Harcamalara Katılma Payı tahakkuklarını, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil ve takip iģlemleri yapılmıģtır. Harcamalara Katılma Payı alınacaklarından Tapu Sicil Müdürlüğü nden tapu kayıtlarını alarak harcamalara katılma payı tahakkukunu yaparak 1 ay süreyle ilan edilmesini sağlamak ve mükelleflere tebliğ edilmiģtir. Bildirimde bulunmayan, eksik ve hatalı bildirenlerin tespiti yaparak belediyemizin gelirlerini arttırarak, Emlak ve Çevre Temizlik vergisinde bildirimde bulunmayanlara beyana çağrı düzenlenmiģtir. YazıĢmaları süresinde yapmak ve evrakların arģivinde düzenli tutulmasını sağlanmıģtır. Vergi ve katkı payından dolayı borcunu süresinde ödemeyenler için ödeme emri düzenlenmiģtir. Belediye hizmetlerinden faydalanmak ve iģyeri açılıģı ruhsatı almak için müracaatta bulunan kiģilerin bildirimlerinin kontrolünü yaparak borcu bulunanların borçlarının tahsilatının yapılması sağlanmıģtır Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre belediyemizce toplanması gereken vergilerin, harçların, belediye gayrimenkullerinin kiraları ve satıģlarından dolayı bedellerinin tahsilatı ve su ücretleri kanundan veya hizmetten doğan alacakların tahsili yürütülmektedir. Belediyemize ait dükkanlardan Kadınana Ġlkokulu yanında 28 adet, ÇeĢitli yerlerdeki büfeler 16 adet, Çay Bahçeleri 11 adet, Yağ Hali 6 adet, Kadınlar Pazarı 8 adet, Muhtelif yerlerdeki otopark kiracıları 4, Osmanlı ÇarĢısı 7 adet, Köy garajındaki dükkanlar 6 adet, Selçuklu ÇarĢısında 8 adet, sanayi çarģısı 13 adet ve İ 47

48 çeģitli yerlerde 24 adet olmak üzere 2012 yılı itibariyle toplam 131 adet dükkan ve büfeler kiraya verilmiģ olup, kira bedelleri sözleģmelerine bağlı olarak üç aylık ve aylık dönemler halinde tahsil edilmektedir. 1. BÜTÇE GELĠRLERĠNĠN GERÇEKLEġME ORANLARI Bütçe gelirlerinin gerçekleģme oranı toplamda %93 tür. 1. Vergi gelirlerinde gerçekleģme oranı % 79, tahsilâtı ,12 TL dir Tahakkuk 2012 Tahsilât Tahsilât Oranı (%) Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler , ,43 %72 Bina vergisi Arsa vergisi Arazi vergisi Çevre temizlik vergisi , , , , , , , ,54 %72 %69 %84 %57 Dahilde alınan mal ve hizmet vergileri , ,25 %90 HaberleĢme vergisi Elektrik ve havagazı tüketim vergisi Eğlence vergisi Yangın sigortası vergisi Ġlan ve reklam vergisi , , , , , , , , , ,06 %100 %99 %100 %100 %53 Harçlar , ,44 %100 Bina inģaat harcı ĠĢgal harcı ĠĢyeri açma izni harcı Ölçü ve tartı aletleri muayene harcı Tatil günlerinde çalıģma ruhsatı harcı Tellallık harcı Toptancı hali resmi Yapı kullanma izni harcı Diğer harçlar , , , , , , , , , , , , , , , , , ,81 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 % TeĢebbüs ve mülkiyet gelirlerinde gerçekleģme oranı %88; tahsilatı ,17 TL dir Tahakkuk 2012 Tahsilat Tahsilat Oranı (%) Mal ve hizmet satıģ gelirleri , %87 ġartname, basılı evrak, form satıģ gelirleri Diğer Mal SatıĢ Gelirleri Çevre ve esenlik hizmetlerine iliģkin gelirler Ekonomik hizmetlere iliģkin gelirler Kültürel hizmetlere iliģkin gelirler Su hizmetlerine iliģkin gelirler UlaĢtırma hizmetlerine iliģkin gelirler , , , , , , , , , ,66 0 %100 %100 %96 %74 %86 İ 48

49 Diğer hizmet gelirleri , ,11 %100 ĠĢtirak gelirleri 3.400, ,00 %100 Yeniden Değerlendirme Farkları , ,13 %100 Kira gelirleri , ,95 %82 3. Alınan bağıģ ve yardımlar ile özel gelirlerde gerçekleģme oranı %100, tahsilatı ,81 TL dir Tahakkuk 2012 Yılı Net Tahsilat Tahsilat Oranı (%) Alınan bağıģ ve yardımlar ile özel gelirler , ,81 %100 Diğer idarelerden alınan bağıģ ve yardımlar Kurumlardan ve kiģilerden alınan yardımlar Proje yardımları , , , , , ,33 %100 %100 % Diğer gelirlerde gerçekleģme oranı %99; Tahsilatı ,15 TL dir. Vergi Resim Harç Gecikme Faizi Diger Faiz Gelirleri Merkezi Ġdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı Yol Harcamalarına Katılma Payı Maden ĠĢletmelerinden Alınan Paylar Müze GiriĢ Ücretlerinden Alınan Paylar Ortak Altyapı Hizmetleri Ġçin Diğer Katılım Payları Diğer Paylar Para cezaları Ġdari Para cezaları 2012 Yılı Tahakkuk , , , , , , , Yılı Net Tahsilat , , , , , , ,25 Tahsilat Oranı %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 Diğer ÇeĢitli Gelirler Ġrad Kaydı Teminat Mektupları KiĢilerden Alacaklar Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Gelir Yukarıda Tanımlanmayan Diğer ÇeĢitli Gelir 2012 Yılı Tahakkuk , ,00 441, , , Yılı Net Tahsilat , ,00 441, , ,81 Tahsilat Oranı %100 %100 %100 % Sermaye gelirlerinde gerçekleģme oranı %95 tahsilatı ,53 TL dir. Tahsilat TaĢınmaz SatıĢ Gelirleri 2012 Yılı 2012 Yılı Net Oranı Tahakkuk Tahsilat (%) Arsa SatıĢı , ,53 %95 İ 49

50 2. GELĠR OLUġTURAN ĠġLEMLER Tahakkuk Tahsilat 2012 yılı toplam tahakkuku, 2011 yılından devreden ,29.- TL ile birlikte, ,19 TL dir yılı net tahsilatı ,78 TL olup, bunun ,41 TL si gelecek yıla devretmiģtir yılı tahakkuka göre tahsilat oranı %93 ü gerçekleģtirilmiģtir. a emlak Çevre ve Temizlik Vergisi Birimi: Yetki Görev ve Sorumluluklar: Emlak ve Çevre Temizlik Birimimiz; tahakkuk-tahsilat, yeni sicil kayıt, bayana çağrı, emlak ve Çevre Temizlik borcu bulunanlara ödeme emri göndererek ödeme yapmalarını, ödeme yapmamaları halinde borçlu mükelleflerin icraya verilmesi için evrak havalelerinin yapılması ile iç ve dıģ yazıģma iģlemlerinde faaliyetlerini yürütmektedir sayılı kanunla 1986 yılından itibaren Belediyelere bırakılan Emlak Vergisi ile 1993 yılında 2464 sayılı belediye gelirleri kanununa mükerrer 44.maddeyle eklenen 3914 sayılı kanunun gereğince çevre temizlik vergisi tahakkuk ve tahsil iģlemlerini kanunlara uygun olarak yapmaktır sayılı Emlak Vergisi Kanununun 23. maddesinin (a) fıkrasına göre genel beyan almak sayılı Emlak Vergisi Kanununun 31. maddesine göre arsa m2 birim fiyatının tespiti için takdir komisyonu oluģturulmasını ve asgari m2 birim değerinin tespitinin yapılmasını sağlamak sayılı Emlak Vergisi Kanununun 33. maddesine göre tadil edilen nedenlerden dolayı değiģiklik beyanı almak sayılı Emlak Vergisi Kanununun 10. maddesine göre bina; 20. maddesine istinaden de arsa ve arazi vergisi tarh ve tahakkukunu yapmak sayılı kanunun 1. maddesine istinaden çevre temizlik vergisi bildirimlerini almak ve gruplarda yer alan binaların hangi dereceye gireceklerini belediye meclisince belirlenmesini sağlamak sayılı Emlak Vergisi Kanununun 23. maddesi ve 27. maddelerine istinaden süresinde verilmeyen beyanlar ve bildirimler için beyana çağrıda bulunmak sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki kanuna istinaden takip ve tahsil iģlemlerini yapmakla sorumludur. İ 50

51 TARĠHLERĠ ARASI TAHAKKUK VE TAHSĠLAT Tahakkuk Tahsilat Bina vergisi , ,31.- Arazi Vergisi 57, ,18.- Arsa Vergisi , ,50.- Çevre Temizlik Vergisi , ,05.- TOPLAM , ,04.- Tahsilat Oranı (%): 76 Not: 2012 Yılında Tahakkuk eden verginin %76 si tahsil edilmiģtir. YAPILAN Ġġ VE ĠġLEMLER Ödeme Emri 1167 Rayiç Değer 7700 Beyana Çağrı 1981 Bina Beyanı 7909 Arsa Beyanı 4435 Arazi Beyanı 605 Çevre Temizlik Vergisi Beyanı 2886 Yapılan İş ve İşlemler Grafiği Ödeme Emri Rayiç Değer Beyana Çağrı Bina Beyanı Arsa Beyanı Arazi Beyanı Çevre Temizlik Vergisi Beyanı 2012 Yılı Sonu Kayıtlı Sicil Sayımız MERKEZ KÖY TOPLAM İ 51

52 2012 Yılı Kayıtlı Sicil Sayısı 6,336; 6% Merkez 96,995; 94% Köy KULLANIM ġekġllerġne GÖRE 2012 YILI BĠNA SAYILARI LĠSTESĠ S.NO ÇEġĠDĠ SAYISI 1 Fabrika ve Ġmalathane Binaları Fabrika ve Ġml.Binası,Sosyal Binalar 78 3 Otel Binaları Hastene-Klinik Binalar 5 5 Banka-Sigorta Binaları 29 6 Ġdare Binaları Benzin Ġst.Yıkama ve Yağlama Binaları 28 8 Yer altı garajları 14 9 Müstakil Garajlar Çok katlı garajlar 4 11 Yurt Binaları Okul Binaları Yüzme Havuzları 3 14 Banyo ve Hamamlar Soğuk Hava depoları 6 16 Kurutma yerleri 1 17 Silolar Transformatör Binalar Ticarethane ve ĠĢyerleri Mesken ve Binalar TOPLAM Arsa Beyanı Arazi Beyanı GENEL TOPLAM İ 52

53 a toptancı Hali: Toptancı Hal ġube Müdürlüğü Yenice Mahallesi Fuar Hastanesi yanında m 2 alan üzerinde m 2 kapalı alan bulunan Toptancı Halinde 160 m 2 si kapalı, 37 m 2 si açık alan olmak üzere 40 adet iģ yeri, 1 - GiriĢ çıkıģ ve denetim sağlamak üzere bekçi kulübesi. 2 - Hal müdürü odası, muhasebe odası, arģiv, Komisyoncular Dernek odası, kantin ve mescitten oluģan idare binası ton luk elektronik kantar ve kulübesinden oluģmaktadır. YaĢ sebze ve meyve toptan alım ve satıģın yapıldığı Belediye Toptancı Halinde iģlemler 5957 sayılı Hal yönetmeliğine göre yapılmakta olup 1 Müdür (Memur), 3 Zabıta memuru, 1 kadrolu iģçi ve 8 Hizmet alımı yöntemiyle çalıģan iģçi olmak üzere toplam 13 personel ile hizmet vermektedir tarihi ile tarihleri arasında ,00 kg. kayıt altında sebze- meyve çıkıģı yapılmıģtır. Toplam ,10 TL lik ciro yapılmıģtır Yılsonu hal rüsumları tarihinde ,80 TL ve Marketlerden ,79 TL Olmak üzere tahsil edilmiģtir. Banka hesap numaramıza toplam ,59 TL Hal rüsumu yatırılmıģtır. Toptancı Halinde iģgaliye ücreti karģılığı tahsis edilen 40 tahsisten aylık 485,00 TL den 9 aylık toplam ,00 TL 21 EYLÜL 2012 tarihine kadar tahsilâtı gerçekleģtirilmiģ Tarihinden itibaren yer tahsisleri 5957 sayılı kanuna istinaden kiralama sistemine geçilmiģtir. Toptancı Halinde Kira ücreti karģılığı tahsis edilen 40 tahsisten 3 aylık 485,00 + KDV 87,30 = 572,30 TL dan kira geliri ,40 TL tahsil edilmiģtir. Halde yapılan tahsislerden devir teslimlerden dolayı 31 Aralık itibari ile toplam 6.500,00 TL gelir elde edilmiģtir Toptancı Halinde bulunan kantar dan 5.972,00 TL tartım ücreti alınmıģtır. Hal Müdürlüğü ne ait finansal gelirler: Halde toptan satıģı yapılan Sebze ve Meyvenin değerleri üzerinden alınan % 1 Belediye iģletme payı her yıl Belediye Meclisince belirlenen tarife üzerinden alınan ĠĢgaliye,araç giriģ ve kantar tartı ücreti,tahsis suretiyle verilen iģ yerlerinden alınan iģgaliye bedelleri,hal dıģı Toptan ve hal çıkıģlı olmayan malın perakende satıģını yasaklayan 5957 sayılı K.H.K. göre hal denetim ekipleri tarafından yapılan cezai iģlem sonucu % 25 belediye ve iģletme payından teģkil eder.(ancak Belediyemizde yol denetim ekibi kurulamadığından dolayı gelirlerimiz içerisinde denetim kalemi bulunmamaktadır) Finansal giderlerimiz olarak da Hal Biriminde çalıģan personel maaģları, malzeme alımı ve bakım onarım giderlerinden oluģmaktadır Hal Müdürlüğü ne ait finansal gelirler: Halde toptan satıģı yapılan Sebze ve Meyvenin değerleri üzerinden alınan % 2 Belediye iģletme payı her yıl Belediye Meclisince belirlenen tarife üzerinden alınan ĠĢgaliye, araç giriģ ve kantar tartı ücreti, tahsis suretiyle verilen iģ yerlerinden alınan iģgaliye bedelleri, Hal dıģı Toptan ve hal çıkıģlı olmayan malın perakende satıģını İ 53

54 yasaklayan 552 sayılı K.H.K. göre hal denetim ekipleri tarafından yapılan cezai iģlem sonucu % 25 belediye ve iģletme payından teģkil eder.(ancak Belediyemizde yol denetim ekibi kurulamadığından dolayı gelirlerimiz içerisinde denetim kalemi bulunmamaktadır) Finansal giderlerimiz olarak da Hal Biriminde çalıģan personel maaģları, malzeme alımı ve bakım onarım giderlerinden oluģmaktadır YILLAR Genel Çıkan Sebze- Meyve (TON) Yapılan Ciro (TL) Hal Resmi (TL) Yüzdelik Dilimler % % % , ,61 % 12 G.Toplam , , DÖNEMĠ GELĠR GĠDER TABLOSU (TL) 2009 YILI GELĠR TOPLAMI : % 21,8 ArtıĢ sağlanmıģtır YILI GĠDER TOPLAMI : % 15,9 Maliyet yükselmiģtir YILI KAR TOPLAMI : DÖNEMĠ GELĠR GĠDER TABLOSU (TL) 2010 YILI GELĠR TOPLAMI : %10.38 ArtıĢ sağlanmıģtır YILI GĠDER TOPLAMI : % 3,8 Maliyet yükselmiģtir YILI KAR TOPLAMI : DÖNEMĠ GELĠR GĠDER TABLOSU (TL) 2011 YILI GELĠR TOPLAMI : % 32,8 ArtıĢ sağlanmıģtır YILI GĠDER TOPLAMI : % 3,38 Maliyet yükselmiģtir YILI KAR TOPLAMI : DÖNEMĠ GELĠR GĠDER TABLOSU (TL) 2012 YILI GELĠR TOPLAMI : , YILI GĠDER TOPLAMI : ,82 % 22,9 Maliyette DüĢüĢ sağlanmıģtır YILI KAR TOPLAMI : ,76 İ 54

55 a ġcra Takip Servisi: Görev ve Sorumluluk MaaĢından kesinti yapılması için SGK ya resmi yazı yazılması 6, 62 ve 71. Madde; Trafik Tescil ġube Müdürlüğü ne trafik Men ġerhi yazısı yazılması 77. Madde; Tapu Müdürlüğü ne haciz Ģerhi yazısı yazılması 6, 62 ve 88. Madde, banka Ģubelerine borçlunun hesabına haciz Ģerhi konulması 79. Madde.6183 Amme Alacakları Kanunun bu maddelerine göre iģlem yapılmaktadır. TAPUYA GÖNDERĠLEN HACĠZLER Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam Tapuya Gönderilen Hacizler EMNĠYETE GÖNDERĠLEN HACĠZLER Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam İ 55

56 Emniyete Gönderilen Hacizler MALĠYEYE GÖNDERĠLEN HACĠZLER Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam Maliyeye Gönderilen Hacizler İ 56

57 BANKALARA GÖNDERĠLEN HACĠZLER Temmuz ayında 4 kiģi eğlence vergisi için bankalara yazı gönderilmiģtir. GÖRÜġME MEKTUBU (EMLAK Ç.T.V.) Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam GÖRÜġME MEKTUBU (EMLAK Ç.T.V.) GELEN EVRAK Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam GELEN EVRAK İ 57

58 GÖRÜġME MEKTUBU (ĠLAN REKLAM VERGĠSĠ) Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam Görüşme Mektubu (İlan Reklam Vergisi) GÖRÜġME MEKTUBU (YAPILANDIRMA) Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam Görüşme Mektubu (Yapılandırma) İ 58

59 HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam ĠCRA DAĠRELERĠNE GÖNDERĠLEN YAZILAR Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam PARA CEZALARINA GÖNDERĠLEN ÖDEME EMĠRLERĠ Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam Para Cezalarına Gönderilen Ödeme Emirleri İ 59

60 ZABITA PARA CEZALARI TAHSĠL YAZILAN CEZA OLUNAN TUTARI TUTAR ,74 TL ,12 TL. ZABITA PARA CEZALARI ,12; 33% YAZILAN CEZA TUTARI TAHSİL OLUNAN TUTAR ,74; 67% ĠNġAAT PARA CEZALARI YAZILAN CEZA TUTARI TAHSĠL TAKSĠTLENDĠRĠLĠP TAKSĠTLENDĠRĠLEN OLUNAN TAHSĠL TUTAR TUTAR OLAN TUTAR ,53 TL ,60 TL ,51 TL ,51; 12% İnşaat Para Cezaları ,53; 36% Yazılan Ceza Tutarı Tahsil Olunan Ceza Tutarı ,6; 52% Taksitlendirilen Tutar Taksitlendirilip Tahsil Olunan Tutar İ 60

61 a.4.3.-emlak Kira SatıĢ Birimi: Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan Emlak Kira - SatıĢ Birimi 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunun 35., 45., 49. ve 51. Maddelerinin ilgili hükümlerine göre Belediyemiz gayrimenkullerinin satıģını ve kiralamasını gerçekleģtirmektedir. Ġlimizde serbest olarak çalıģan Emlak Büroları ile iletiģim kurarak güncel Emlak piyasası takibini yapmak, hızlı, kaliteli güler yüzlü hizmeti vatandaģlarımıza sunmak ve vatandaģ memnuniyetini sağlamaktır. Görevleri ve Sorumluluğu: Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan birimimiz; 1 Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait gayrimenkulleri kiralamak, Mülkiyet Belediyemize ait imarlı parsellerin 2886 sayılı yasa çerçevesi içinde 2 satıģlarını yapmak, 3 Kiralanan taģınmazlarımızın süresi bitenleri teslim almak, 4 Satılan gayrimenkullerin ilgilisine Tapu Sicil Müdürlüğünde tescilini sağlamaktır. Sunulan Hizmetler : Birimimiz vatandaģlara Belediyemizin uhdesinde bulunan gayrimenkullerin satıģlarını yapmak, kiralama iģlemlerini yapmak, satıģı yapılan gayrimenkullerin Tapu Sicilinde terkinlerini sağlamaktır. Faaliyet ve Proje Bilgileri : Birimimizi ilgilendiren ve Birimimize intikal eden Belediye Meclisimiz ve Encümenince alınan satıģ ve kiralamaya iliģkin tüm kararlar en kısa zamanda yerine getirilerek kanunlar çerçevesinde satıģ ve kiralama iģlemlerinin tamamı yapılmıģtır. VatandaĢ dilekçeleri anında cevaplandırılmıģ ve kanun yönünden uygun olanların tamamı yerine getirilmiģtir. Ġhale ile taģınmaz satıģı: 2012 Yılında yapılan SatıĢ Ġhalelerimiz; İ 61

62 S. No Mahallesi / Vasfı / Bağ. Böl. No Çetinkaya Mah. Yeni Devlet Hastanesi KarĢısı Asma Katlı Dükkân No: 1 Çetinkaya Mah. Yeni Devlet Hastanesi KarĢısı Asma Katlı Dükkân No: 2 Çetinkaya Mah. Yeni Devlet Hastanesi KarĢısı Asma Katlı Dükkân No: 3 Çetinkaya Mah. Yeni Devlet Hastanesi KarĢısı Asma Katlı Dükkân No: 4 Çetinkaya Mah. Yeni Devlet Hastanesi KarĢısı Asma Katlı Dükkân No: 5 Çetinkaya Mah. Yeni Devlet Hastanesi KarĢısı Asma Katlı Dükkân No: 6 Çetinkaya Mah. Yeni Devlet Hastanesi KarĢısı Asma Katlı Dükkân No: 7 Çetinkaya Mah. Yeni Devlet Hastanesi KarĢısı Asma Katlı Dükkân No: 8 Çetinkaya Mah. Yeni Devlet Hastanesi KarĢısı 1. Kat Büro No: 10 Çetinkaya Mah. Yeni Devlet Hastanesi KarĢısı 1. Kat Büro No: 11 Örnekevler Mahallesi Konut Arsası Çetinkaya Mahallesi Konut Arsası Çetinkaya Mahallesi Konut Arsası Örnekevler Mahallesi Konut Arsası Kanlıca Mah. Konut Arsası Kanlıca Mah. Konut Arsası Çetinkaya Mahallesi Yeni Devlet Hastanesi KarĢısı 1. Kat Büro No: 12 Ada No Parsel No Arsa Payı / Alanı M² 599,83- / 220/ ,83- / 220/ ,83- / 220/ ,83- / 220/ ,83- / 220/ ,83- / 220/ ,83- / 220/ ,83- / 220/ ,83- / 11/ ,83- / 9/1855 Muhammen Bedel GerçekleĢen Bedel Ġhale Tarihi , ,00-15/02/ , ,00-15/02/ , ,00-15/02/ , ,00-15/02/ , ,00-15/02/ , ,00-15/02/ , ,00-15/02/ , ,00-15/02/ , ,00-15/02/ , ,00-15/02/ (6) , , ,00-07/03/ , , ,00-07/03/ , , ,00-07/03/ , , ,00-07/03/ , ,00-07/03/ , ,00-07/03/ ,83- / 10/ , ,00-28/03/ Çetinkaya Mahallesi Yeni ,83- / , ,00-28/03/2012 İ 62

63 Devlet Hastanesi KarĢısı 1. Kat Büro No: 13 Marulcu Mah. Konut Arsası Çakırköyü Mevkii Mavi Hastane KarĢısı Zemin+ Asma Katlı Dükkân No: 2 Çakırköyü Mevkii Mavi Hastane KarĢısı Zemin + Asma Katlı Dükkân No: 3 Çakırköyü Mevkii Mavi Hastane KarĢısı Zemin + Asma Katlı Dükkân No: 4 Çetinkaya Mahallesi Konut Arsası Çetinkaya Mahallesi Konut Arsası Çetinkaya Mahallesi Konut Arsası Çetinkaya Mahallesi Konut Arsası Çetinkaya Mahallesi Konut Arsası Çetinkaya Mahallesi Konut Arsası 10/ , ,00-25/04/ ,00- /60/ ,00- /60/ ,00- /60/ , ,00-19/09/ , ,00-19/09/ , ,00-19/09/ , , ,00-14/11/ , , ,00-14/11/ , , ,00-14/11/ , , ,00-14/11/ , , ,00-14/11/ , , ,00-14/11/ Çetinkaya Mahallesi Konut Arsası Çetinkaya Mahallesi Konut Arsası Çetinkaya Mahallesi Konut Arsası Çetinkaya Mahallesi Konut Arsası Çakırköyü Mevkii zemin+asma katlı dükkân No:2 (Kocatepe Tıp karģısı) Çakırköyü Mevkii zemin+asma katlı dükkân No:3 (Kocatepe Tıp karģısı) Çakırköyü Mevkii zemin+asma katlı dükkân No:4 (Kocatepe Tıp karģısı) Çakırköyü Mevkii zemin katlı iģyeri No:2 (Market) , , ,00-14/11/ , , ,00-14/11/ , , ,00-14/11/ , , ,00-14/11/ GENEL TOPLAM 1.253,62-60/ ,62-60/ ,62-60/ ,00-190/ , ,00-12/12/ , ,00-12/12/ , ,00-12/12/ , ,00-12/12/ , ,00 - İ 63

64 2012 yılında muhammen bedelleri ,00-TL olarak belirlenen gayrimenkullerimizin satıģı sonucunda toplam ,00-TL gelir elde edilmiģtir. (Belirtilen rakamlara K.D.V. dâhil değildir.) Ġhale ile taģınmaz kiralanması: 2012 Yılında yapılan Kiralama Ġhalelerimiz; S.No. Kiralanan Gayrimenkul Kira BaĢlangıç Tarihi Kira BitiĢ Tarihi Kira Bedeli TL. 1 Güvenevler Mahallesi, 608 Ada, 1 Parsel, ATM Yeri ,00-2 Güvenevler Mahallesi, Eski Otogar önü, ATM yeri ,00-3 Karaman Mahallesi, (Belediye Çevresi) Albay ReĢat Çiğiltepe ve Meltem Caddesi üzeri 99 Araçlık Açık Otopark ,00-4 Ġstiklal Mahallesi, Erdinç ġatırer Parkı Büfe ,00-5 Akçin Mevkii, Yeni Köy Garajı No: 3 Dükkân ,00-6 Hacınasuh Mahallesi, Selçuklu ÇarĢısı No: 2 Dükkân ,00-7 Ġnaz Mevkii, Demirçevre Köyü, 403 Ada, 1 Parselin ,00- Batısında kalan Spor Tesis Alanı ( m 2 ) 8 Gökçe Mahallesi, Hıdırlık Mevkii, 159 Ada, 2 Parsel Büfe ,00- ve Trambolin Yeri 9 Güvenevler Mahallesi, Sanayi ÇarĢısı Camii Önü No: ,00- Dükkân 10 Dumlupınar Mahallesi, Kadınana Ġlköğretim Okulu Yanı ,00- No: 6 Dükkân 11 Dumlupınar Mahallesi, Kadınana Ġlköğretim Okulu Yanı ,00- No: 19 Dükkân 12 Karaman Mahallesi, Atatürk Cad. Üst Geçit Altı ,00- No: 9 Büfe 13 Cumhuriyet Mahallesi, Eski Kocatepe Devlet Hastanesi ,00- GiriĢi No: 11 Büfe 14 MareĢal Fevzi Çakmak Mahallesi, Nuri Demirayak Parkı ,00- No: 17 Büfe 15 Zaviye Mahallesi, Mevlevi Parkı Ġçi Büfe ,00-16 SinanpaĢa Mahallesi, Kadınlar Pazarı No: 5 Dükkân ,00-17 Güvenevler Mahallesi, ġehit Salih Sel Parkı Çay Bahçesi ,00-18 Hacınasuh Mahallesi, Selçuklu ÇarĢısı No: 1 Dükkân ,00-19 Sümer Mahallesi, 420 Ada, 10 Parsel, Devrane Çay ,00- Bahçesi ve Büfe 20 Çakırköy Mevkii (Mavi Hastane KarĢısı) 166 Ada ,00- Parsel 30,25-m 2 lik 5 nolu Dükkân 21 Akçin Mevkii, Yeni Köy Garajı No:7 Bay-Bayan WC ,00-22 Akçin Mevkii, Fuar Alanı Pazar Yeri 46 Adet Dükkân ,00- (Protokol) 23 Hamidiye Mahallesi, 142 pafta, 51 ada, 139 parsel nolu, ,00- (Eski Köy Hizmetleri Alanı) 2.318,55-m 2 lik arsa 24 Ertuğrulgazi Mahallesi, Uydukent 2. bölge ,00- adalar arası 35,00-m 2 lik 2 nolu büfe yeri 25 Çakırköy Mevkii, (Kocatepe Tıp KarĢısı) 166 Ada 7 Parsel ,00-30,25-m 2 lik 5 nolu Dükkân 26 Çetinkaya Mahallesi, Yeni Hastane KarĢısı, 1829 ada, ,00- parselde bulunan 10/1855 arsa paylı 9 nolu Dükkân 27 Karaman Mahallesi, (Belediye Çevresi) Albay ReĢat ,00- İ 64

65 Çiğiltepe ve Meltem Caddesi üzeri 99 Araçlık Açık Otopark 28 Karaman Mahallesi, 16 pafta, 351 ada, 22 parselde ,00- (Yıkılan Eski Emek Belediye Hizmet Tesisleri) bulunan 49 araçlık Açık Otopark 29 Gazlıgöl Kaplıcası ,00- GENEL TOPLAM , yılı içerisinde 29 adet gayrimenkulümüz yapılan ihaleler sonucunda kiraya verilmiģtir yılı içerisinde toplam kiracı sayısı 138 olup, Belediyemizin kira geliri ,50- dir. (Belirtilen rakamlara K.D.V. dâhil değildir.) Tahliye ettirilen iģyerleri: 2012 yılı içerisinde Ġcra kanalı ile tahliye ettirilen iģ yeri bulunmamaktadır. Teslim alınan iģyerleri: S. NO. AÇIKLAMA TESLĠM TARĠHĠ 1 Akçin Mevkii, Yeni Köy Garajı, Bay-Bayan WC ler kiracının talebi üzerine teslim alınmıģtır. 27/02/ Cumhuriyet Mahallesi, Eski Kocatepe Devlet Hastanesi giriģinde bulunan Büfe kiracının talebi üzerine teslim alınmıģtır. 27/02/ Karaman Mahallesi, Eski Belediye Emek Hizmet Tesislerinin bulunduğu 49 araçlık Açık Otopark Alanı kira süresi dolduğundan teslim alınmıģtır. 17/03/ Dumlupınar Mahallesi, Kadınana Ġlk Öğretim Okulu yanı 6 nolu dükkân kiracının talebi üzerine teslim alınmıģtır. 27/03/ Dumlupınar Mahallesi, Kadınana Ġlk Öğretim Okulu yanı 19 nolu dükkân kiracının talebi üzerine teslim alınmıģtır. 27/03/ Çetinkaya Mahallesi, Eski Devlet Hastanesi önü Atatürk Caddesi üst geçit altı büfe kiracının talebi üzerine teslim alınmıģtır. 30/03/ Hacınasuh Mahallesi, Sanat Okulu Yanı, Selçuklu ÇarĢısı, 3 nolu dükkân kiracının talebi üzerine teslim alınmıģtır. 10/04/ Hacınasuh Mahallesi, Sanat Okulu Yanı, Selçuklu ÇarĢısı, 4 nolu dükkân kiracının talebi üzerine teslim alınmıģtır. 30/04/ Karaman Mahallesi, Eski Belediye Emek Hizmet Tesislerinin bulunduğu 49 araçlık Açık Otopark Alanı kira süresi dolduğundan teslim alınmıģtır. 06/05/ Ġstiklal Mahallesi, Erdinç ġatırer Parkı, Kaykay Pisti kira süresi dolduğundan teslim alınmıģtır. 10/06/ Akçin Mevkii, Fuar Alanı Pazaryeri 46 adet dükkân kira süresi dolduğundan teslim alınmıģtır. 29/06/ Güvenevler Mahallesi, 1. Sanayi Sitesi önü, Salih Sel Çay Bahçesi kiracının talebi üzerine teslim alınmıģtır. 04/07/ Hacınasuh Mahallesi, Sanat Okulu Yanı, Selçuklu ÇarĢısı 1 nolu dükkân kiracının talebi üzerine teslim alınmıģtır. 19/07/ Dumlupınar Mahallesi, Kadınana Caddesi üzeri (Ambaryolu) 266 araçlık Açık Otoparklar süresi dolduğundan teslim alınmıģtır. 08/08/ Güvenevler Mahallesi, 1. Sanayi Sitesi WC yanı, dükkân kiracının talebi üzerine teslim alınmıģtır. 28/08/ Fuar Alanı açık ve kapalı alanlar kira süresi dolduğundan teslim alınmıģtır. 05/09/ Ertuğrulgazi Mahallesi, Uydukent 2. Bölge, 2 nolu büfe kiracının talebi üzerine teslim alınmıģtır. 15/10/ Hacınasuh Mahallesi, Sanat Okulu Yanı, Selçuklu ÇarĢısı, 4 nolu dükkân kiracının talebi 28/11/2012 İ 65

66 üzerine teslim alınmıģtır. Karaman Mahallesi, Eski Belediye Emek Hizmet Tesislerinin bulunduğu 49 araçlık Açık Otopark Alanı, kiracının talebi üzerine teslim alınmıģtır. Güvenevler Mahallesi, Sanayi ÇarĢısı Camii Önü 7 nolu dükkân kiracının talebi üzerine teslim alınmıģtır. Güvenevler Mahallesi, 608 Ada, 1 Parsel, ATM Yeri kira süresi dolduğundan teslim alınmıģtır. Güvenevler Mahallesi, Eski Otogar Önü ATM yeri kira süresi dolduğundan teslim alınmıģtır. 05/12/ Gökçe Mahallesi, Hıdırlık Mevkii, 159 ada, 108 parsel, 3 nolu verici istasyon yeri, kira süresi dolduğundan teslim alınmıģtır Karaman Mahallesi, (Belediye Çevresi) Albay ReĢat Çiğiltepe ve Meltem Caddesi üzeri 99 Araçlık Açık Otopark kira süresi dolduğundan teslim alınmıģtır Akçin Mevkii, Fuar Alanı Lunapark Alanı kira süresi dolduğundan teslim alınmıģtır Gazlıgöl Kaplıcası kira süresi dolduğundan teslim alınmıģtır yılında toplam 26 adet kiralık gayrimenkulümüz çeģitli nedenlerden dolayı teslim alınmıģtır. a.4.4-bilgi ĠĢlem Birimi: ĠNTERNET HĠZMETĠ ve NETWORK ALTYAPISI Binamızın internet bağlantısı 20 Mbps bağlantı Hızıyla metro Ethernet (fiber kablo) ile Server odasına bağlanmıģtır. Buradan her katta bulunan toplamda 6 adet 48 li 1000 mbitlik ve 24 lü 1000 mbitlik yönetilebilir switchlere ve buradan da terminallere CAT 6 FTP Tipi kablolaması yapılmıģ, belediyemizin tüm birimleri yerel ağa bağlanarak otomasyon ve internet hizmetlerinden yararlanmaları sağlanmıģtır. Belediyemizin Bilgisayar Ağı (Switch Bağlantı Çizimi) İ 66

67 Bilgi ĠĢlem Birimi olarak 2012 yılı içersinde yapılan çalıģmalarımız aģağıdadır. DONANIM ve TEKNĠK DESTEK HĠZMETLERĠ Belediyemizin iç ve dıģ birimlerdeki mevcut bilgisayarda kurulmuģ olan programların bakım ve program güncelleģtirmelerini yapmak. Bilgisayar Donanım ve yan ürünlerinin bakımını yaparak, faal halde bulunduruldu. Donanımda arızaların olması halinde bu arızanın giderilmesi sağlandı. Eğer garantisi devam ediyorsa garantisi kapsamında arızanın giderilmesini sağlamaktan ve bununla ilgili tüm iģlemlerden sorumludur, Virüs ya da trojenden kaynaklanan arıza sebebiyle gerekiyorsa bilgisayara sistemi yeniden yükler. verilerin kontrolü, güvenliği ve gizliliğinden sorumludur, Arıza nedeniyle kullanılamaz duruma gelen donanımın tamirinin mümkün olmadığı ya da tamirinin ekonomik olmadığı durumlarda; donanımın hurdaya ayrılmasıyla ilgili raporun düzenlenip ilgili birime teslim edilmesinden, yerine verilecek donanımın belirlenmesinden sorumludur, Serverlerin ve bilgisayar ağının, internet ve uzak bağlantıların sürekli güvenli ve çalıģır halde tutulmasını sağlamak, ĠletiĢim arızasının dıģ birimlerle ilgili olduğu durumlarda kuruma gerekli müracaatı gecikmeden yaparak problem neticelene kadarki takibini yapar, Bilgi iletiģimi ve bilginin iģlenmesi, planlanması, tasarımı, süreç kontrolü ve üretime yönelik bilgisayar ve bilgisayara dayalı sistemlerin temel ilkeleri ve kullanıma yönelik yöntemleri araģtırmak; veri yapıları ve veri tabanları, algoritmalar ile bilgisayar donanım bakımları yapar, Bilgisayarların tüm iģlevlerini kontrol eden ve donanım ile bilgisayar yazılımları arasındaki bağlantıları kurmaya yarayan yazılımların, tasarımını yapar, gerekli bilgisayar yazılımlarını yazarak güncelleģtirmelerini sağlar, Belediye birimlerinin tüm bilgisayar donanım ve yazılımlarının, geliģen biliģim teknolojileri doğrultusunda; yeni ortaya çıkan ihtiyaçları da değerlendirerek mevcut olan donanım ve yazılımı güncelleģtirmek ya da gerektiğinde yenisini satın almak, Ġç ve dıģ birimlere ait bilgisayarların veri iletiģim altyapısını ve gerekli bağlantı hatlarını tesis ederek, kurar ve yürütür, Yine iç ve dıģ birimlere ait bilgisayarlara kurulan haberleģme sistemi ile birimler arası dosya paylaģma ve bilgi alıģveriģi imkânının sağlar, İ 67

68 Donanım ve yazılım konfigürasyonları ile ortaya çıkan ihtiyaçları belirlemek için görüģmeler yolu ile bilgisayar kullanıcı ihtiyaçlarını incelemek, maliyet ve fayda analizlerini hazırlamak, Yeni hizmet birimleri için gerekli alt yapıyı hazırlamak, tüm ünitelerin gerek yazılım gerek donanım ihtiyaçlarını temin etmek, Tüm kayıtları günlük yedekleme iģlemini yapmak ve bilgilerin korunmasını sağlamak, Kaybolan ve hasar görüp çalıģmaz hale gelen personel kartları yenilenerek kullanıma hazır hale getirildi. YAZILIM DESTEK HĠZMETLERĠ BELEDĠYEMĠZDE KULLANILMAKTA MEVCUT YAZILIMLAR Kullanılan Birim Programın Adı Kullanım Amacı Tüm Müdürlükler ve Bağlı Birimler Oracle Veritabanı Windows Xp Win7 iģletim sistemi Office prog. Kaspersky Belediye Otomasyonu için Hukuk Müdürlüğü Obi Ġcra Ġcra Takip Ġçin Hukuk Müdürlüğü Dava Soft Dava Dosyalarını Takip Ġçin Hukuk Müdürlüğü Korpus Güncel Olarak Mahkeme kararlarını takip için ĠĢletme Müdürlüğü Zirve MüĢavir SQL Muhasebe Kayıtları Ġmar Müdürlüğü Fen ĠĢleri Müdürlüğü Net Cad - AutoCAD Oska Yazılım - AutoCAD Harita Proje çizim ve incelemeri YaklaĢık Maliyeti ve HakediĢi Hazırlamak Harita ve Proje çizim ve incelemeleri Numarataj Birimi ArcGis Kent Bilgi Sistemi Bilgi iģlem faaliyetleri için gerekli sistem analizi, programlama, operasyon çalıģmalarını yönlendirmek, nezaret etmek, denetim altında tutmak, Belediyede kullanılan tüm yazılımların yerel ve uzak ağlarda veri entegrasyonunu sağlayacak hizmetleri yapmak ya da yetkili firmalara yaptırmak, Otomasyon yazılım programımızla ilgili birimlerden gelen talepleri değerlendirir, yeni bir modül isteniyorsa yazar ya da ilgili firmaya yazdırır. Otomasyon Sisteminde, paket programlarda gerekli kullanıcı tanımı ve yetki ayarlarını yapar. Her kullanıcıya Ģifre vererek Ģifrelerin gizliliği sağlar. Uygulama ya da kanunda değiģikliklerinden dolayı programların çalıģmasında gerekli değiģikler yapılması gerekiyorsa yapar ya da ilgili firmaya yaptırır. İ 68

69 Kusurlu iģ ve iģlemleri tespit etmek ve düzeltilmesini sağlamak ĠĢlenen bilgileri bilgisayarda teste tabi tutarak hata kaynaklarını bulmak ve düzeltilmesini sağlamak. Otomasyon yazılımında meydana gelen arızaları gidermek ya da yetkili firmanın gidermesini sağlamak, Ġhtiyaç doğrultusunda yeni yazılımlar için analiz yapmak ve yeni yazılımlar üretmek ya da yetkili olan firmalara ürettirmek. Kurulan bu yazılımların iģlev testlerini yapmak. Birimlerin ihtiyacı olan programları tespit etmek. Sistemimizde mevcut ise kurulumu yapmak, yok ise ilgili ġartname hazırlayarak alımını gerçekleģtirmek ve programları kullanıma hazır hale getirerek programın muhafazasını sağlanmak amacıyla yedekte tutmak Bilgisayarda bulunan verilerin gizliliği ve güvenliğini korumak. Belediyemizde gerçekleģen iģlemlerin günlük, haftalık ve aylık olmak üzere periyodik olarak yedek almak ve muhafazasını sağlamak. Programlara ait lisansların muhafazasını yapmak, Üretim veya montaj yöntemleri, malzemeleri ve kalite standartlarını belirlemek, elektronik veya iletiģim ürünleri ile sistemlerinin üretimini ya da montajını yönetmek; Mevzuat programlarının günlük güncelleģtirilmesini yaparak, değiģen güncel bilgilere en kısa sürede sahip olunması ve kullanıcılara zaman kazandırılmasını sağlamak Ġlgili personele programın kullanımı doğrultusunda eğitim verilmesini sağlamak. Elektronik posta sistemlerini yönetmek Afyonkarahisar Belediyesi nin Resmi WEB sayfasının nin sürekli olarak güncellemesini yapmak veya yeniden yazılacak olan kısımları ile ilgili yazılımları analizleri yapmak, %99 oranında aktif online yayında olmasını sağlamak. Web sitelerinin; sayfa tasarımının yapılması, oluģturulması, sürekli güncellenmesi ve geliģtirilmesi, araģtırılarak elde edilen verilerin derlenmesi, vatandaģa hizmetin e- Belediye üzerinden verilmesi, tüm kullanıcılara elektronik posta (mail server) hizmetlerini verilmesi iģlemlerinin yapılması ve sonuçlandırılmasını sağlandı, Organizasyon Ģeması ve diğer yönetim ile ilgili değiģikliklerin web sitemizde yayınlanmasını sağlandı, Belediyemizde internet bağlantısı güvenliğinde kullanılan Bilgisayar Ağı Güvenlik (Firewall) programı Lisans güncelleģtirilmesi sağlandı, Server makinelerine ve diğer Bilgisayarların anti virüs programının lisans ve güncellemeleri yapıldı. Her ay otomatik ödeme talimatları olan anlaģmalı bankaların rapor aktarımları ve kontrolleri gerçekleģtirildi. Yıllar itibari ile kredi kartı ile internet sitemiz üzerinden; 2007 yılında yapılan iģlem sayısı 1673, yapılan tahsilât ,41 TL., 2008 yılında yapılan iģlem sayısı 2222, yapılan tahsilât ,62 TL yılında yapılan iģlem sayısı 12040, yapılan tahsilât ,08 TL, 2010 yılında yapılan iģlem sayısı 31777, yapılan tahsilât ,55 TL, 2011 yılında yapılan iģlem sayısı çıkmıģ olup, yapılan tahsilat ,76 TL, 2012 yılında yapılan iģlem sayısı çıkmıģ olup, yapılan tahsilat ,38 TL dir Bu durum göstermektedir ki artık vatandaģlarımızın hızlı ve son derece güvenli olan kredi kartı ile Belediyemize faturalarını web sitemiz üzerinden ödeme oranını her hızla arttırmıģtır. İ 69

70 YILLAR ĠTĠBARĠYLE KREDĠ KARTI ĠLE KĠġĠ BAZINDA ÖDEME TABLOSU YILLAR ĠTĠBARĠYLE KREDĠ KARTI ĠLE TL ÖDEME TABLOSU ,38 TL ,76 TL ,55 TL ,41 TL ,62 TL ,08 TL İ 70

71 Ayrıca 2010 yılında analaģmalı 7 Bankada yapılan iģlem sayısı 15905, yapılan tahsilât ,03 TL iken, 2011 yılında 10 a çıkan anlaģmalı banka sayısında ĠĢlem sayısı 35845, yapılan tahsilât ,29 TL iken, 2012 yılında anlaģmalı Banka Sayısının ĠĢlem Sayısı YILLARA GÖRE ANLAŞMALI BANKALARDAN YAPILAN TAHSİLAT KİŞİ SAYISI YILLARA GÖRE ANLAŞMALI BANKALARDAN YAPILAN TAHSİLAT KİŞİ SAYISI ,20 TL ,29 TL ,03 TL Facebook ve twiter hesap kullanımından 1 haberi 7418 kiģiyle aynı anda ulaģmaktadır ayrıca hergeçen gün haber paylaģım grubumuz atmaktadır. İ 71

72 a.4.5-satınalma Birimi: Görevleri ve Sorumluluğu: Belediye BaĢkanlığı nın 15 Müdürlüğünden gelen her türlü ihtiyaç ve hizmetleri (döģeme, demirbaģ, araç, gereç, yedek parça, hammadde, mamul madde, melbusat vs.) yerine getirmekle yükümlüdür. Satın alma ile ilgili tüm iģlemleri yürütmek, çalıģmalar yapmak. Belediyemiz Müdürlüklerinin ihtiyaç duydukları malzemeleri istenilen Ģekilde ve zamanında temin edilmesini sağlamak. Satın alınacak araç, gereç, demirbaģ, malzeme ve melbusat ile ilgili teknik ve idari Ģartnameleri hazırlamak. Dosya muhteviyatı ve parasal sınırlarına göre 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre ihale dosyası tanzim etmek. Satın alınan mal ve malzemelerin tekamül eden dosyalarının karģılığını ödemek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü ne intikalini sağlamak. Ġdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taģınır mallara iliģkin kayıtları ilgili mevzuat hükümlerine göre tutmak. Satın alma mevzuatında değiģiklikleri takip etmek ve Satın alma iģlemlerinin kanun ve yönetmeliklerle uygunluğunu sağlamak. Sunulan Hizmetler Birimimiz Belediye BaĢkanlığının 15 Müdürlüğüne ve bunlara bağlı birimlerinden gelen her türlü ihtiyaç ve hizmetleri (döģeme, demirbaģ,yedek parça,hammadde, basılı evrak,melbusat, araç gereç, aydınlatma,temizlik, kırtasiye malzemesi vb.) piyasadan en ucuz, kaliteli ve tasarruf tedbirlerine riayet ederek piyasa araģtırması ve teklif almak sureti ile satın alınan her türlü ayni mal ve malzemelerin kalite kontrolü ile standartlara uygun malzeme alımını sağlayarak ihtiyaç sahibi Müdürlüklere intikali yapılır. Satın alınan mal ve malzemelerin iģlemleri taģınır iģlem yönetmeliği gereğince yapılır. Satın alınacak araç, gereç, demirbaģ, malzeme ve melbusat ile ilgili teknik ve idari Ģartnameleri hazırlamak.dosya muhteviyatı ve parasal sınırlarına göre 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre ihale dosyası tanzim edilir. Her yıl toplu iģ sözleģmesinin 71. maddesi gereğince iģçi personele yazlık ve kıģlık olmak üzere iģ elbisesi, memur personele giyim yönetmeliği gereği giyim yardımları ile itfaiye ve zabıta memur personele yazlık ve kıģlık olmak üzere 2 defa giyim yardımları verilerek personellere tutanak karģılığında teslimi sağlanır. İ 72

73 BELEDĠYEMĠZ BĠRĠMLERĠNCE SATINALMA BĠRĠMĠNE GÖNDERĠLEN TALEPLER DOĞRULTUSUNDA, AYLARA GÖRE YAPILAN HARCAMALAR TUTARI AYLAR TUTARI(TL) OCAK ,14 ġubat ,24 MART ,19 NĠSAN ,33 MAYIS ,76 HAZĠRAN ,49 TEMMUZ ,59 AĞUSTOS ,64 EYLÜL ,03 EKĠM ,38 KASIM ,32 ARALIK ,69 GENEL TOPLAM , YILINDA YAPILAN ĠHALELER Ġhale adı 1500 lt.su ve 100 lt.köpük kapasiteli itfaiye arazözü su abone tahakkuk birimi çift sıralı pikap kiralama 2 adet iģ makinası alımı Tarihi Ġhaleyi alan firma Tutarı TL 02/01/2012 çınar itfaiye , acun çelik küçükkaya taģımacılık , yüntaģ A.ġ ,00 8 adet araç alımı yüntaģ A.ġ , adet kuru tip çekvalfli su sayacı baylan ölçü aletleri ,00 2 adet minübüs alımı bilgi evlerine 17 kalem büro malz.alımı ikram çeģmesi alımı BaĢtaĢ otomotiv san. caner medikal ticaret mimar istanbul reklam org , , ,00 İ 73

74 hizmet binaları kömür alımı 70 ton birsas yapı malz ,00 bilgisayar ve projeksiyon cihazı alımı adet 6x4 damper Ģasi kamyon alımı bilgisaray bilg.sistemleri büyükkarcı otomotiv , ,00 mini yol süpürme aracı uğurel inģ.tah.tic ,00 2 adet araç üstü damper kasa alımı kartallar damper ,00 çöp konteyner ve çöp sepeti alımı uygun konteyner tic , adet bisiklet alımı bisiklet ticaret ,78 hidrolik damperli 3 dingilli dorse alımı durmuģ özgül otomotiv ,00 temizlik mini kanal açma aracı esman cega san.tic.ltd ,00 2 adet 6x4 damper Ģasi kamyon alımı büyükkarcı otomotiv , ağustos zafer haft.ası etkinlikleri gizem müzik organizasyon ,00 2 adet araç üstü damper kasa alımı baysan bayana hidrolik ,00 daimi iģçi personele alınan kömür birsas yapı malz , ton ton hizmet binaları kömür alımı 73 kalem kitap alımı birsas yapı malz ,00 Erdem Kitap Kırtasiye ,50 TOPLAM TUTAR ,96 İ 74

75 2013 YILI ĠÇĠN YAPILAN ĠHALELER Ġhale adı Tarihi Ġhaleyi alan firma Tutarı TL Harita birimi çift kabinli pikap kiralama Aktif taģımacılık 23,868,00 Hukuk Müdürlüğü otomobil kiralama Kazım Yıldız ,00 Kaçak inģ. Birimi otomobil kiralama Kazım Yıldız ,00 Mali hizmetler Mdr.lüğü otomobil kir Aktif taģımıcılık ,00 Numarataj Birimi Çift sıralı pikap kir Acun çelik k.kaya ,00 Satınalma Brm. kapalı kasa kamy.kir Acun çelik k.kaya ,00 Su abone Birimi çift sıralı pikap kiralama Acun çelik k.kaya , lt.motorin lt K.Benzin YüntüĢ A,ġ ,00 Akaryakıt alımı Yemekhane hizmet alım ihalesi YüntaĢ A.ġ ,24 17 kalem kuru gıda alımı ihalesi Tanıdık mot.taģ ,00 Ekmek alımı ihalesi YüntaĢ A.ġ , ad.250gr ad.70 gr. Et Alımı ihalesi Ġbrahim MAZLUM , kğ. TOPLAM , yılı içinde yapılan tüm ihaleler toplam tutarı ,20 a.4.6-strateji GeliĢtirme ve Raporlama Birimi: Görev ve Sorumluluklar: Afyonkarahisar Belediye BaĢkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Strateji GeliĢtirme ve Raporlama Birimi nde görev yapan 1 Memur, 1 ĠĢçi toplam 2 personel bulunmaktadır. Görev ve Sorumluluklar: Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluģturmak üzere gerekli çalıģmaları yapmak. İ 75

76 Ġdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliģtirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek. Ġdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliģtirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak. Ġdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dıģ faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araģtırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araģtırmalar yapmak. Yönetim bilgi sistemlerine iliģkin hizmetleri yerine getirmek. Ġdarede kurulmuģsa Strateji GeliĢtirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek. Ġdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalıģmalarını yürütmek. Ġzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. Ġlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil iģlemlerini yürütmek. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. Ġdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. Ġç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliģtirilmesi konularında çalıģmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik iģlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak. Bakan ve/veya üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. Strateji GeliĢtirme ve Raporlama Birimi olarak 2012 yılı içerisinde; Zafer Kalkın Ajansının 2011 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Süreç Yönetimi konulu eğitim projesi ajansa sunulmuģ ve ajans tarafından destek bulmuģtur. Proje kapsamında 35 personelimize uzman eğitimci tarafından 5 gün boyunca eğitim verdirilmiģ ve eğitim sonunda sertifika dağıtılmıģtır sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi gereğince Afyonkarahisar Belediyesi nin 2011 yılı faaliyet raporu hazırlanmıģ olup Belediye Meclisinin 02 NĠSAN 2012 Tarih ve 113 Karar No lu toplantısında; Meclis üye tam sayısı 32 olan ve oylamaya katılan 28 üye ile yapılan müzakeresinde 21 kabul 7 red oyla; oy çokluğu ile yeterli görülmüģtür. Afyonkarahisar Belediyesinin 2013 yılı Performans Programı 5393 sayılı Belediye Kanununun 18(a) bendi gereğince hazırlanmıģ ve Belediye Meclisinin tarih ve 382 Karar No lu toplantısında 28 oyla ve oy birliği ile kabul edilmiģtir. Afyonkarahisar Valiliği Ġl Koordinasyon Müdürlüğü tarafından istenilen dönemsel Belediyemiz Ġl koordinasyon ve Ġl Brifing Raporlarını hazırlanıp gönderilmiģtir. Belediyemizin yatırımları ĠKĠS internet portalına veri giriģleri belirli dönmelerde düzenli olarak girilmektedir. İ 76

77 Ġlimiz Ġl Afet ve Acil Durum hizmetleri doğrultusunda belediyemiz ile ilgili ekiplerin oluģturulması ve bilgilerin güncellenmesi çalıģmaları tamamlanmıģ olup; düzenli olarak takibi ve güncellenmesi yapılmaktadır. Aduybis ve Ġkis e bilgisayar ortamında Belediyemiz bilgilerinin veri giriģ iģlemleri ve güncellemeleri düzenli olarak yapılmaktadır. Ulusal Ajans, ilimizin de içinde bulunduğu 5 ilde faaliyet gösteren Zafer Kalkınma Ajansının ilimiz ile ilgili faaliyetlerini takip etmek, açılan ve açılacak olan Proje Teklif Çağrıları ile ilgili Belediyemiz bünyesindeki diğer birim ve müdürlüklerden gelecek olan proje fikirlerine katkıda bulunarak ajansa baģvurusunu sağlamak. Ayrıca kalkınma ajansı tarafından talep edilen ve güncellenmesi istenen bilgilerin ajansa yönlendirilmesini sağlamak seminer ve bilgi toplantılarına katılmak Ģeklindeki faaliyetler tarafımızdan yürütülmektedir. Zafer Kalkınma Ajansının 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında; Belediyemiz adına Afyonkarahisar Ġl Merkezi UlaĢım Fizibilitesi adlı proje sunulmuģ ve ajans tarafından destek bulmuģtur. Yakın zamanda sözleģmesi imzalanacak olan projenin yürütümü birimimiz tarafından yürütülmektedir Teklif Çağrısı döneminde Avrupa Birliği Mesleki Eğitim Programı Leonardo da Vinci Hareketlilik Projeleri kapsamında kabul edilen ve kurumumuzun da ortağı olduğu Yapı Denetimi ve Güvenli Yapılar adlı proje faaliyete geçirilmiģ olup; bu proje kapsamında Belediyemizden 4 teknik personel Macaristan a, 2 teknik personel Almanya da teknik gezi ve incelemelerde bulunarak, mesleki ve eğitim tecrübesi artırılmıģtır. 2 Teknik personelimizde Ġngiltere de teknik inceleme için hazırlık yapmaktadır. Bu projenin de yürütümü birimimiz tarafından sağlanmaktadır. 1991/17 sayılı BaĢbakanlık Genelgesi ile kurum ve kuruluģlardan, merkez, taģra ve yurtdıģı teģkilatlarında yer alan tüm birimlerinin resmi yazıģmalarda kullanılacak haberleģme kodlarının oluģturulması, teģkilat yapısında oluģacak değiģikliklere göre gerekli güncellemelerin yapılması ve bunların BaĢbakanlığa bildirilmesi istenmiģ, bu kodların birleģtirilmesi sonucunda Devlet TeĢkilatı Veri Tabanı (DTVT) oluģturulmuģtur. ( tarih ve sayılı Resmi Gazete- 2011/1 Genelge) Kurumumuz adına veri giriģlerinin yapılması ve güncellenmesi birimimiz tarafından yapılmaktadır. TODAĠE Yerel Yönetimler Merkezi tarafından Kalkınma Bakanlığı nın mali desteği ile 2001 yılından günümüze yayında olan; YerelNET Yerel Yönetimler Portalı na kurumuz adına veri giriģleri yapmak ve girilen veri giriģlerin güncellemesi ve kontrolü birimimiz tarafından gerçekleģtirilmektedir. T.C. ĠçiĢleri Bakanlığı Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü nün Yerel Yönetimler Bilgi Tabanı Projesi (Yerel Bilgi) web portalına kurumuz adına veri giriģleri girme ve güncelleme iģlemleri birimimiz tarafından yürütülmektedir. İ 77

78 a.5-yazi ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görevleri ve Sorumluluğu : Belediyemiz karar organı olan Belediye Meclisi ve encümeninin 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile, Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliğinde belirlenen zamanlarda kesintisiz ve düzenli toplanması, Meclis Üyelerine davetiye çıkartılması, gündemin ilan edilmesi alınan kararların açık, anlaģılır ifadeler ve yasal dayanakları ile yazılması, Meclis Divan üyelerine imzalatılması, Valilik Makamına sunulması, iģlem ifası için ilgili birimlere ulaģtırılması ve bununla ilgili diğer yazıģmaları yapmak Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin sekretarya hizmetlerini yürütmek, Belediyemize gelen tüm evrakların düzenli olarak kayıt altına alınarak iģlem ifası için ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, Belediye BaĢkanı ve BaĢkan Yardımcılarınca verilen diğer görevleri yürütmekle görevli ve sorumludur. Sunulan Hizmetler Belediyemiz karar organı olan Belediye Meclisinin her ayın ilk haftasında yapacağı toplantılara ait gündemin ilanı, Meclis Üyelerine davetiye çıkartılması, alınan kararların ilgili birimlerle istiģare edilerek yazımı, tasdiki gereken kararların tasdike sunulması, tüm kararların Belediyemiz Ġnternet Sitesinde yayımlanması için gerekli yazıģmaların yapılması alınan tüm kararların yürürlüğe girmesi için süresi içerisinde Valilik Makamına sunulması, alınan tüm kararların bir sonraki Meclis Toplantısında Meclis Üyelerine dağıtımının yapılması, iģlem ifası için ilgili birimlere gönderilmesi, Meclis Karar defterlerinin yazılması vb, iģlerin takibi ile Her haftanın ÇarĢamba günleri mutat toplantısını yapan Belediye Encümeninde karara bağlanan evrakların ve karar defterinin yazımı, iģlem ifası için ilgili birimlere gönderilmesinin takibi, Belediyemizle diğer kurum ve kuruluģlarla yapılan yazıģmaların gerçekleģtirilmesi kurum dıģından belediyemize gelen tüm evrakların kayda alınarak iģlem ifası için ilgili birimlere havalelerinin yapılması İ 78

79 1. AY 2. AY 3. AY 4. AY 5. AY 6. AY 7. AY 8. AY 9. AY 10. AY 11. AY 12. AY İ İ ġ IĞI 2012 yılına ait alınan meclis kararlarının aylara göre dağılımı aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir YILI ALINAN MECLĠS KARARLARININ AYLARA GÖRE DAĞILIMI MÜDÜRLÜKLER TOPLAM ÖZEL KALEM MD. YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ FEN ĠġLERĠ MD MALĠ HĠZMETLER MD ĠMAR VE ġeh.md ZABITA MD PARK BAHÇELER MD. 1 1 ĠTFAĠYE MD KÜL.VE SOS.ĠġL.MD SU VE KANALĠZASYON MD TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MD. VETERĠNER MD. 1 1 ĠNSAN KAYN.EĞT.MD BELEDĠYE ENCÜMENĠ YÜNTAġ A.ġ. 1 1 ĠġLETME MD MECLĠS ÜYESĠ TEKLĠFLERĠ SÖZLÜ TEKLĠFLER TOPLAM GENEL TOPLAM 461 İ 79

80 2012 yılına ait alınan meclis kararlarının aylara göre dağılımı aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir Meclis Kararlarının Aylara Göre Dağılımı yılına ait alınan meclis kararlarının Müdürlüklere göre dağılımı aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir MÜDÜRLÜKLER TOPLAM ÖZEL KALEM MD. 0 YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 8 FEN ĠġLERĠ MD. 6 MALĠ HĠZMETLER MD. 49 ĠMAR VE ġeh.md. 258 ZABITA MD. 109 PARK BAHÇELER MD. 1 ĠTFAĠYE MD. 3 KÜLTÜR VE SOSY. ĠġL. MD. 6 SU VE KANALĠZASYON MD. 4 TEMĠZLĠK ĠġL.MD. 0 VETERĠNER MD. 1 ĠNSAN KAYN. VE EĞT. MD. 7 BELEDĠYE ENCÜMENĠ 2 YÜNTAġ A.ġ. 1 ĠġLETME MD. 3 MECLĠS ÜYE TEKLĠFLERĠ 0 SÖZLÜ TEKLĠFLER 3 TOPLAM 461 İ 80

81 1. AY 2. AY 3. AY 4. AY 5. AY 6. AY 7. AY 8. AY 9. AY 10. AY 11. AY 12. AY OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK İ İ ġ IĞI 2012 YILI ALINAN MECLĠS KARARLARI MECLĠS KARARLARI TOPLAM OLAĞAN MECLĠS TOPLANTISI GELEN EVRAK SAYISI KARAR SAYISI TOPLAM GÖRÜġÜLEN KARAR SAYISI YILI ALINAN ENCÜMEN KARARLARININ AYLARA GÖRE DAĞILIMI 2012 YILI ALINAN ENCÜMEN KARARLARININ AYLARA GÖRE DAĞILIMI MÜDÜRLÜKLER TOPLAM ÖZEL KALEM MD. YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 1 1 FEN ĠġLERĠ MD MALĠ HĠZMETLER MD ĠMAR VE ġeh.md ZABITA MD PARK BAHÇELER MD ĠTFAĠYE MD. KÜL.VE SOS.ĠġL.MD SU ĠġLERĠ MD TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MD VETERĠNER MD. ĠNS. KAY. VE EĞĠTĠM MD. ĠġLETME MD TOPLAM İ 81

82 Encümen Kararlarının Aylara Göre Dağılımı AYLAR GENEL GELEN EVRAK(A) GELEN, GĠDEN VE DĠLEKÇE EVRAK SAYISI YAZI ĠġLERĠ GELEN EVRAK (B) DĠLEKÇE KAYIT SAYISI (C) TOPLAM GELEN EVRAK A+B+C YAZI ĠġLERĠ GĠDEN EVRAK (D) OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK GELEN TOPLAM GĠDEN TOPLAM İ 82

83 GELEN AYLAR EVRAK SAYISI OCAK 732 ġubat 767 MART 775 NĠSAN 801 MAYIS 1184 HAZĠRAN 1257 TEMMUZ 1391 AĞUSTOS 1287 EYLÜL 806 EKĠM 785 KASIM 827 ARALIK 956 TOPLAM Genel Gelen evrak sayısının aylara göre dağılımı Genel Gelen Evrak Sayısının Aylara Dağılımı GELEN AYLAR EVRAK SAYISI OCAK 149 ġubat 154 MART 131 NĠSAN 99 MAYIS 118 HAZĠRAN 103 TEMMUZ 97 AĞUSTOS 101 EYLÜL 83 EKĠM 102 KASIM 105 ARALIK 118 TOPLAM 1360 Yazı ĠĢleri müdürlüğü Gelen evrak sayısının aylara göre dağılımı Yazı ĠĢleri Gelen Evrak Sayısının Aylara Dağılımı İ 83

84 Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Giden evrak sayısının aylara göre dağılımı GĠDEN AYLAR EVRAK SAYISI OCAK 132 ġubat 158 MART 157 NĠSAN 131 MAYIS 151 HAZĠRAN 158 TEMMUZ 146 AĞUSTOS 115 EYLÜL 108 EKĠM 112 KASIM 143 ARALIK 121 TOPLAM Yazı İşleri Giden Evrak Sayısının Aylara Dağılımı Yazı ĠĢleri Müdürlüğü VatandaĢ BaĢvuruları ( Dilekçeler) Aylara göre dağılımı DĠLEKÇE AYLAR KAYIT SAYISI OCAK 39 ġubat 16 MART 18 NĠSAN 17 MAYIS 11 HAZĠRAN 8 TEMMUZ 5 AĞUSTOS 11 EYLÜL 8 EKĠM 11 KASIM 14 ARALIK 27 TOPLAM Yazı ĠĢleri VatandaĢ BaĢvuruları (Dilekçeler) Aylara Dağılımı İ 84

85 a.5.1-evlendirme Memurluğu : Görevleri ve Sorumluluğu : 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, 1587 Sayılı Nüfus Kanun ve Evlendirme Yönetmeliğine uygun olarak idaremize evlenmek için müracaatta bulunanların nikah akidlerini yaparak evlenme kütüklerini düzenli tutmak ve aile cüzdanı düzenlemek, nikah talepleri ile ilgili diğer iģ ve iģlemlerini yapmak, Belediye BaĢkanı ve üst yönetimin verdiği görev ve diğer görevleri yapmakla görevli ve sorumludur. Sunulan Hizmetler Evlenme iģlemleri tamamlanan çiftlerin evlenme MERNĠS bildirimleri 10 günlük kanuni süresi içerisinde, haftalık olarak tescilleri için Afyonkarahisar Nüfus Müdürlüğü ne gönderilerek, tescil iģlemleri sağlanmıģtır. Evlenme akitleri yapılan çiftlere, Uluslar Arası Evlenme Aile Cüzdanları kayıtlı olarak, ücreti mukabili tanzim edilerek verilmektedir. Evlenecek çiftlerin müracaatlarında, Evlenme Bilgi Formu verilerek, çiftler bilgilendirilmektedir. Evlendirme memurluğumuza baģvuru yapan çiftlerin, nikâh iģlemleri, bilgisayar ortamında en kısa zamanda yapılarak, evlenme iģlemleri evrakları bilgisayardan çıkartılmaktadır. Memurluğumuzda, En Ġyi Hizmet Ġnsana anlayıģı ile hizmet sunulmaktadır. Evlenecek çiftlerin mutluluğu, belediyemizin gururu olacaktır Yılları arasında evlenen çiftlere ait kütükler, bilgisayara kaydedilmiģ olup, evrakları arģivimizde saklanmaktadır. Hizmetlerimiz bundan sonraki günlerde de en iyi Ģekilde devam edecektir. DÖNEMĠ HĠZMET BEDELĠ AĞAÇ KAMPANYASI TOPLAM GELĠR 2012 YILI TL TL TL. NOT: Hizmet bedeli karģılığı alınan ücret Nikah Memurlarımızın nikah salonlarına intikalini sağlamak amacıyla kullanılan araç tahsis ücretidir. Evlendirme Memurluğumuzca, özel salon ve ikametgâhlarda yapılan törenler için alınan araç hizmet bedeli tarifesi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca Belediyemiz Meclis Kararı ile belirlenmektedir. Ayrıca yeģil bir Afyonkarahisar için, çiftler Belediyemiz ağaç kampanyasına bağıģ yaparak gelir elde edilmektedir. İ 85

86 Evlenen çiftlere verilen Uluslar arası Evlenme Cüzdanları, Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü nden kredili olarak alınıp ücreti mukabili değerli kağıt olduğundan makbuzsuz verilmektedir. Tahsil edilen paralar Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ne yatırılmaktadır. AYLAR KIYILAN NĠKAH SAYISI EVLENME SEVK BELGESĠ GELEN EVRAK GĠDEN EVRAK OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM KIYILAN NĠKAH AYLAR SAYISI OCAK 56 ġubat 53 MART 34 NĠSAN 81 MAYIS 137 HAZĠRAN 212 TEMMUZ 153 AĞUSTOS 146 EYLÜL 186 EKĠM 101 KASIM 69 ARALIK 76 TOPLAM 1304 Kıyılan Nikah Sayısının Aylara Göre Dağılımı AYLAR EVLENME SEVK BELGESĠ OCAK 7 ġubat 7 MART 11 NĠSAN 23 MAYIS 24 HAZĠRAN 30 TEMMUZ 22 AĞUSTOS 17 EYLÜL 10 EKĠM 9 İ 86

87 KASIM 6 ARALIK 11 TOPLAM 177 EVLENME SEVK BELGESİ Kıyılan Nikâhların Yerine Göre Tasnifi; AYLAR BELEDĠYE NĠKAH SALONU ÖZEL SALON ĠKAMETTE OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM G.TOPLAM 1304 İ 87

88 Özel Salon; % Kıyılan Nikâhların Yerine Göre Tasnifi İkamette; 12 1% Belediye Nikah Salonu; % a.6-fen ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ: Görevi ve Sorumluluğu: 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 4734 Sayılı Kamu Ġhale kanunu, 237 Sayılı TaĢıtlar Kanunu 1580 Sayılı Belediye Kanunu, 2918 Sayılı Karayolları Kanunu ile Afyonkarahisar Belediyesi sınırları içerisindeki, Bulvar, cadde, sokak ve ana yolları yapar, bakım ve onarımını sağlar. Yolcu terminalleri, otoparklar ve parklar yapmak. Hizmet binalarının ve tesislerinin her türlü bakım ve onarımını yapar. Her türlü toptancı hallerini ve mezbahaları yapar. Belediyemize ait araçların bakım ve onarımı yapılmaktadır. Belediye BaĢkanı ve BaĢkan yardımcılarınca verilen diğer görevleri yürütmekle görevli ve sorumludur. ARAÇ PARKI: Belediyemiz araç parkında çeģitli gruplarda halen faal olarak 159 araç bulunmaktadır. Araçların guruplara göre dağılımı da Ģu Ģekildedir. İ 88

89 OTOMOBİL OTOBÜS KAMYON 19 8 MİNİBÜS KAMYONET 13 PİKAP İŞ MAKİNASI TRAKTÖR / KEPÇE MOTOSİKLET ARAZÖZ OTOMOBĠL : 3 OTOBÜS : 5 KAMYON 25 MĠNĠBÜS : 8 KAMYONET : 13 PĠKAP : 18 Ġġ MAKĠNASI : 36 TRAKTÖR / KEPÇE : 19 MOTOSĠKLET : 19 ARAZÖZ : TOPLAM 159 a.6.1- Yapım Birimi: 1-) 2012 YILI SĠNYALĠZASYON VE AYDINLATMA SĠSTEMLERĠ BAKIMI VE KALORĠFER YAKMA HĠZMET ALIM ĠġĠ Söz konusu iģ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunun 19. maddesi - açık ihale usulü ile tarihinde ihale edilmiģtir. Bu iģ kapsamında Belediyemize ait olan mülki binaların ve sosyal tesislerin bakımı kaloriferlerinin yakımı, Belediyemiz sınırları içinde yer alan sinyalizasyon sistemlerinin sürekli olarak düzgün bir Ģekilde çalıģmasının sağlanması için hizmet alımı yapılmıģtır. 2-) AKÜ ANS ARAġTIRMA VE UYGULAMA HASTANESĠ KARġISI DÜKKAN YAPIM ĠġĠ Söz konusu iģ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunun 19. maddesi - açık ihale usulü ile 29/12/2011 tarihinde ihale edilmiģtir. Bu iģ kapsamında AKÜ ANS AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi KarĢısına Dükkan Yapım ĠĢi yaptırılmıģtır. İ 89

90 3-) KADINANA KAVġAĞI SĠNYALĠZASYON YAPIM ĠġĠ Söz konusu iģ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunun 19. maddesi - açık ihale usulü ile 02/01/2012 tarihinde ihale edilmiģtir. Bu iģ kapsamında ġeyh ġamil Bulvarında bulunan Kadınana KavĢağına sinyalizasyon yaptırılmıģtır. 4-) ĠTFAĠYE MÜDÜRLÜĞÜ VE MAKĠNE ĠKMAL BĠRĠMĠ BĠNA TAMĠRATI YAPIM ĠġĠ Söz konusu iģ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunun 19. maddesi - açık ihale usulü ile 03/04/2012 tarihinde ihale edilmiģtir. Bu iģ kapsamında Belediyemiz Ġtfaiye Müdürlüğü ve Makine Ġkmal Birimi Bina Tamiratı yaptırılmıģtır. 5-) ADNAN MENDRES BULVARI ORTA REFÜJ PANEL ÇĠT YAPIM ĠġĠ Söz konusu iģ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunun 19. maddesi - açık ihale usulü ile 10/04/2012 tarihinde ihale edilmiģtir. Bu iģ kapsamında Adnan Menderes Bulvarında bulunan orta refüje panel çit yaptırılmıģtır. 6-) KANLICA BĠLGĠ EVĠ YAPIM ĠġĠ Söz konusu iģ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19. maddesi gereğince açık ihale usulü ile 21/05/2012 tarihinde ihale edilmiģtir. Bu iģ kapsamında Kanlıca Mahallesine Bilgi Evi yaptırılmaktadır. İ 90

91 7-) DÖRTYOL MAH. 2. KISIM ĠSTĠNAT DUVARI YAPIM ĠġĠ Söz konusu iģ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19. maddesi gereğince açık ihale usulü ile 22/06/2012 tarihinde ihale edilmiģtir. Bu iģ kapsamında Dörtyol Mahallesine istinat duvarı yaptırılmıģtır. 8-) BELEDĠYE DÖKÜM SAHASINA BEKÇĠ KULÜBESĠ YAPIM ĠġĠ Söz konusu iģ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22 d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yaptırılmıģtır. 09/01/2012 tarihinde ihalesi yapılan bu iģ kapsamında Belediye döküm sahasına bekçi kulübesi yaptırılmıģtır. 9-) AFYONKARAHĠSAR BELEDĠYESĠ 49 ADA 241 PARSEL ĠÇĠN KULLANILMIġ GALVANĠZLĠ SAC PANO ALIMI ĠġĠ Söz konusu iģ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22 d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yaptırılmıģtır. 20/02/2012 tarihinde ihalesi yapılan bu iģ kapsamında 49 Ada 241 parsel için kullanılmıģ galvanizli sac pano alımı iģi yaptırılmıģtır. 10-) BETON BARĠYER ALIM ĠġĠ Söz konusu iģ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22 d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yaptırılmıģtır. 01/03/2012 tarihinde ihalesi yapılan bu iģ kapsamında beton bariyer alım iģi yaptırılmıģtır. 11-) KANLICA BĠLGĠ EVĠNE, SONDAJLI ZEMĠN ETÜD RAPORU VE SĠSMĠK ETÜD RAPORU HAZIRLAMA ĠġĠ İ 91

92 Söz konusu iģ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22 d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yaptırılmıģtır. 19/03/2012 tarihinde ihalesi yapılan bu iģ kapsamında kanlıca bilgi evinin sondajlı zemin etüd raporu ve sismik etüd raporu hazırlama iģi yaptırılmıģtır. 12-) TURGUT ÖZAL BULV. KOCATEPE MEZ. KÖPRÜ YAPIMI ĠġĠ Söz konusu iģ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22 d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yaptırılmıģtır. 09/03/2012 tarihinde ihalesi yapılan bu iģ kapsamında Turgut Özal Bulvarı Kocatepe Mezarlığı Önüne köprü yaptırılmıģtır. 13-) FUAR ALANI STAND BĠNASI SANDVĠÇ PANEL VE PREFABRĠK OLUK TAMĠRAT ĠġĠ Söz konusu iģ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22 d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yaptırılmıģtır. 23/03/2012 tarihinde ihalesi yapılan bu iģ kapsamında fuar alanı stand binası sandviç panel ve prefabrik oluk tamiratları yaptırılmıģtır. 14-) KOCATEPE MEZARLIĞI ġadirvan VE TAġ DUVAR YAPIM ĠġĠ Söz konusu iģ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22 d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yaptırılmıģtır. 04/05/2012 tarihinde ihalesi yapılan bu iģ kapsamında Kocatepe Mezarlığına Ģadırvan ve taģ duvar yaptırılmıģtır. 15-) BELEDĠYEMĠZE AĠT TUVALETLERĠN TADĠLAT ĠġĠ Söz konusu iģ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22 d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yaptırılmıģtır. 17/05/2012 tarihinde ihalesi yapılan bu iģ kapsamında Belediyemize ait tuvaletlerin tamiri yaptırılmıģtır. 16-) 3 ADET BĠLGĠ EVĠ BĠLGĠSAYAR ODASI KANAL MONTAJ VE SINIFLARI AĠĠT YAPIM ĠġĠ Söz konusu iģ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22 d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yaptırılmıģtır. 19/06/2012 tarihinde ihalesi yapılan bu iģ kapsamında 3 adet bilgi evi bilgisayar odası kanal montaj ve sınıfları aiit yapım iģi yaptırılmıģtır. 17-) 11 ADET Q200 LEDLĠ OTO SĠNYAL GRUBU 9 ADET Q200 LEDLĠ YAYA SĠNYAL GRUBU, 2 ADET Q200 LEDLĠ TEKLĠ SĠNYAL VERĠCĠ MALZEME ALIM ĠġĠ Söz konusu iģ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22 d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yaptırılmıģtır. 21/06/2012 tarihinde ihalesi yapılan bu iģ kapsamında 11 adet q200 ledli oto sinyal grubu 9 adet q200 ledli yaya sinyal grubu, 2 adet q200 ledli tekli sinyal verici malzeme alım iģi yaptırılmıģtır. 18-) AFYONKARAHĠSAR BELEDĠYESĠ MAVĠ HASTANE KARġISI ENH YER DEĞĠġĠKLĠĞĠ YAPIM ĠġĠ İ 92

93 Söz konusu iģ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22 d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yaptırılmıģtır. 19/06/2012 tarihinde ihalesi yapılan bu iģ kapsamında Mavi Hastane karģısı E.N.H. yer değiģikliği yaptırılmıģtır. 19- AFYONKARAHĠSAR BELEDĠYESĠ YONCAALTI CAMĠĠ ARKASI ÇARġI VE OTOPARK DÜZ. YAPIM ĠġĠ Söz konusu iģ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19. maddesi gereğince açık ihale usulü ile 13/09/2011 tarihinde ihale edilmiģtir. Bu iģ kapsamında Yoncaaltı Camii arkasına çarģı ve otopark düzenlenmesi yaptırılmıģtır. 20- UYDUKENT Ġġ MERKEZĠ YAPIM ĠġĠ Söz konusu iģ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19. maddesi gereğince açık ihale usulü ile 07/10/2011 tarihinde ihale edilmiģtir. Bu iģ kapsamında Uydukent ĠĢ Merkezi yaptırılmıģ olup 2013 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. İ 93

94 21- UYDUKENT DEVLET HASTANESĠ KAVġAĞI TRAFĠK SĠNYALĠZASYON YAPIM ĠġĠ Söz konusu iģ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19. maddesi gereğince açık ihale usulü ile 30/07/2012 tarihinde ihale edilmiģtir. Bu iģ kapsamında Uydukent Devlet Hastanesi KavĢağına sinyalizasyonu yaptırılmıģtır. 22- FUAR ALANI ELEKTRĠK HATTI VE PANOSU YAPIM ĠġĠ Söz konusu iģ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19. maddesi gereğince açık ihale usulü ile 16/01/2012 tarihinde ihale edilmiģtir. Bu iģ kapsamında fuar alanına elektrik hattı ve panosu yaptırılmıģtır. 23- MAVĠ HASTANE KARġISI DÜKKANLAR 250 KVA TRAFO VE AG YAPIM ĠġĠ Söz konusu iģ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19. maddesi gereğince açık ihale usulü ile 23/07/2012 tarihinde ihale edilmiģtir. Bu iģ kapsamında Mavi Hastane KarĢısında bulunan dükkanlara 250 kva trafo ve AG yaptırılmıģtır. 24- ġehrġmġzdekġ 40 ADET PARK AYDINLATMA YAPIM ĠġĠ Söz konusu iģ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19. maddesi gereğince açık ihale usulü ile 27/08/2012 tarihinde ihale edilmiģtir. Bu iģ kapsamında Ģehrimizdeki 40 adet parka aydınlatma yaptırılmıģtır. 25- TRAFĠK SĠNYALĠZASYON IġIKLARINDA YENĠLEME YAPIM ĠġĠ İ 94

95 Söz konusu iģ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19. maddesi gereğince açık ihale usulü ile 13/08/2012 tarihinde ihale edilmiģtir. Bu iģ kapsamında trafik sinyalizasyon ıģıklarında yenileme yaptırılmıģtır. 26- AFYONKARAHĠSAR BELEDĠYESĠ 1 ADET BEKÇĠ KLÜBESĠ VE 4 ADET DEPO YAPIM ĠġĠ Söz konusu iģ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19. maddesi gereğince açık ihale usulü ile 03/09/2012 tarihinde ihale edilmiģtir. Bu iģ kapsamında 1 adet bekçi kulübesi ve 4 adet depo yapım iģi yaptırılmıģtır. 27- HAYVAN BARINAĞI HELĠKOPTERLĠ BETON VE KAPI ÜZERLERĠNE SUNDURMA YAPIM ĠġĠ Söz konusu iģ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19. maddesi gereğince açık ihale usulü ile 10/09/2012 tarihinde ihale edilmiģtir. Bu iģ kapsamında hayvan barınağına helikopterli beton ve kapı üzerlerine Kanlıca Mahallesine Bilgi Evi yaptırılmaktadır. 28- AFYONKARAHĠSAR BELEDĠYESĠ 5 ADET MAHALLE FIRINI YAPIM ĠġĠ Söz konusu iģ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19. maddesi gereğince açık ihale usulü ile 17/09/2012 tarihinde ihale edilmiģtir. Bu iģ kapsamında 5 Adet mahallemize 5 adet fırın yaptırılmıģtır. 29- UYDUKENT Ġġ MERKEZĠ STATĠK PROJE TADĠLATI Söz konusu iģ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22 d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yaptırılmıģtır. 10/07/2012 tarihinde ihalesi yapılan bu iģ kapsamında Uydukent ĠĢ Merkezine ait statik projenin tadilatı yaptırılmıģtır. İ 95

96 30- BELEDĠYE MÜLKĠ BĠNALARINA BÖLME DUVAR YAPIM ĠġĠ Söz konusu iģ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22 d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yaptırılmıģtır. 29/06/2012 tarihinde ihalesi yapılan bu iģ kapsamında Belediyemiz mülki binalarına bölme duvar yaptırılmıģtır. 31- MĠLLĠ BĠRLĠK CADDESĠ LEDLĠ PARKE MONTAJ ĠġĠ Söz konusu iģ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22 d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yaptırılmıģtır. 21/05/2012 tarihinde ihalesi yapılan bu iģ kapsamında Milli Birlik Caddesine ledli parke yaptırılmıģtır. 32- DUMLUPINAR MAH. 24 ADET DÜKKANIN ELEKTRĠK TESĠSATININ YENĠLENMESĠ ĠġĠ Söz konusu iģ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22 d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yaptırılmıģtır. 04/07/2012 tarihinde ihalesi yapılan bu iģ kapsamında Dumlupınar Mahallesinde bulunan 24 adet dükkanın elektrik tesisatı yenilenmesi iģi yaptırılmıģtır. 33- HAL ĠDARĠ BĠNA ÇATI AKTARIMI, ERDĠNÇ ġatirer PARKINDAKĠ ÇEġMENĠN TAMĠRATI, BOYANMASI YATAY DÜġEY OLUKLARIN YAPIM ĠġĠ Söz konusu iģ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22 d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yaptırılmıģtır. 06/07/2012 tarihinde ihalesi yapılan bu iģ kapsamında hal idari bina çatı aktarımı, Erdinç ġatırer Parkındaki çeģmenin tamiratı, boyanması yatay ve düģey olukları yaptırılmıģtır. 34- GÜVENEVLER MAH. VE DEVLET PARKINDAKĠ TUVALAETLERĠN TADĠLAT ĠġĠ Söz konusu iģ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22 d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yaptırılmıģtır. 13/07/2012 tarihinde ihalesi yapılan bu iģ kapsamında Güvenevler Mahallesinde bulunan parkın ve Devlet Parkı wc lerinin tadilatları yaptırılmıģtır. 35- AFYONKARAHĠSAR BELEDĠYESĠ YEMEKHANE TADĠLATI TEMĠZ SU ARITMA TESĠSĠ ÇATI YALITIMI VE NURĠ DEMĠRAYAK PARKI HAVUZ TADĠLATI YAPIM ĠġĠ Söz konusu iģ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22 d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yaptırılmıģtır. 03/08/2012 tarihinde ihalesi yapılan bu iģ kapsamında yemekhane tadilatı temiz su arıtma tesisi çatı yalıtımı ve nuri demirayak parkı havuz tadilatı yapım iģi yaptırılmıģtır. 36- FUAR ALANI ÇEVRESĠ TEL ÖRGÜ TAMĠRĠ VE YENĠLENMESĠ YAPIM ĠġĠ Söz konusu iģ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22 d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yaptırılmıģtır. 20/07/2012 tarihinde ihalesi yapılan bu iģ kapsamında fuar alanı çevresi tel örgü tamiri ve yenilenmesi iģi yaptırılmıģtır. İ 96

97 37- HANIMLAR LOKALĠ YAPIM ĠġĠ Söz konusu iģ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19. maddesi gereğince açık ihale usulü ile 07/12/2012 tarihinde ihale edilmiģtir. Bu iģ kapsamında hanımlar lokali yaptırılmaktadır. 38- UYDUKENT Ġġ MERKEZĠ ÖNÜ ENERJĠ NAKĠL HATTI YER ALTINA ALINMASI YAPIM ĠġĠ Söz konusu iģ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22 d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yaptırılmıģtır. 03/10/2012 tarihinde ihalesi yapılan bu iģ kapsamında uydukent iģ merkezi önü enerji nakil hattı yer altına alınması yapım iģi yaptırılmıģtır. 39- MEZARLIK GĠRĠġ KAPILARI TADĠLAT ĠġĠ Söz konusu iģ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22 d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yaptırılmıģtır. 07/11/2012 tarihinde ihalesi yapılan bu iģ kapsamında mezarlık giriģ kapıları tadilatı yaptırılmıģtır. 40- MUHTELĠF BĠRĠMLERE ALÇIPAN VE ALÜMĠNYUM BÖLME DUVAR YAPIM ĠġĠ Söz konusu iģ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22 d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yaptırılmıģtır. 31/10/2012 tarihinde ihalesi yapılan bu iģ kapsamında muhtelif birimlere alçıpan ve alüminyum bölme duvar yapım iģi yaptırılmıģtır. 41- KAPALI KATLI PAZAR YERĠ ALANI SONDAJLI ZEMĠN ETÜD RAPORU VE SĠSMĠK ETÜD RAPORU HAZ. ĠġĠ Söz konusu iģ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22 d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yaptırılmıģtır. 19/10/2012 tarihinde ihalesi yapılan bu iģ kapsamında kapalı katlı pazar yeri alanı sondajlı zemin etüd raporu ve sismik etüd raporu yaptırılmıģtır. 42- PANO VE ĠÇ MALZEMELERĠ VE MUHTEVĠYATI ĠġÇĠLĠK BEDELĠ Söz konusu iģ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22 d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yaptırılmıģtır. 15/10/2012 tarihinde ihalesi yapılan bu iģ kapsamında pano ve iç malzemeleri ve muhteviyatı yaptırılmıģtır. a.6.2- Yol Birimi: PARKE YOL YAPIMI: İ 97

98 tarihinde ihalesi yapılan 2012 Yılında Yol Birimi Tarafından ġehrimizin Muhtelif Cadde Sokak ve Bulvarlarındaki Parke ve Bordür ÇalıĢmalarına Ait Hizmet Alım ĠĢi yapılmıģ olup, trafik iģaret ve ikaz levhalarının montajı ve benzeri iģler ile Ģehrimizin tümünde alt yapı çalıģmalarından dolayı bozulan yol ve kaldırımların tamiri yaptırılmıģtır tarihinde ihalesi yapılan ġehrimizin Muhtelif Yollarında Kullanılmak Üzere Buz Çözücü ve Önleyici Sıvı ( Solüsyon ) Alım ĠĢi yapılmıģ olup, 200 Ton Solüsyon alınmıģtır tarihinde ihalesi yapılan Hattat Karahisar Mahallesi ve Milli Birlik Caddesi Yol ve Kaldırımlarının Beton Parke Kaplanması Yapım ĠĢi yapılmıģ olup, mt Bordür, m2 beton parke taģı kaplanması ve mt su oluğu yaptırılmıģtır tarihinde ihalesi yapılan Sahipata Mahallesi Tuna ve Sayhan Caddeleri Yol ve Kaldırımlarının Beton Parke Kaplanması Yapım ĠĢi yapılmıģ olup, mt Bordür, m2 beton parke taģı ve mt su oluğu kaplanması yaptırılmıģtır tarihinde ihalesi yapılan 2. Etap Ġkinci Küçük Sanayi Ġçi Muhtelif Yolların Beton Parke TaĢı Kaplanması Yapım ĠĢi yapılmıģ olup, mt Bordür, m2 beton parke taģı ve mt su oluğu kaplanması yaptırılmıģtır tarihinde ihalesi yapılan KasımpaĢa Mahallesinin Yol Ve Kaldırımlarının Beton Parke TaĢı Kaplanması Yapım ĠĢi yapılmıģ olup, mt Bordür, m2 beton parke taģı ve mt su oluğu kaplanması yaptırılmıģtır tarihinde ihalesi yapılan Esentepe Mahallesi Muhtelif Sokakların Yol ve Kaldırımlarının Beton Parke Kaplanması Yapım ĠĢi yapılmıģ olup, mt bordür, m2 beton parke taģı ve mt su oluğu kaplanması yaptırılmıģtır tarihinde ihalesi yapılan Milli Birlik Caddesi Ledli Kilitli Parke TaĢı Alım ĠĢi yapılmıģ olup, mt bordür ve Adet Ledli parke alınmıģtır tarihinde ihalesi yapılan Dumlupınar 2. Caddesi Dekoratif Parke ile Yol ve Yaya Kaldırımının Düzenlenmesi Yapım ĠĢi yapılmıģ olup, mt Bordür, m2 dekoratif parke taģı, 600 mt özürlü yol parkesi, 940 mt dekoratif su oluğu, 30 adet oturma grubu, 30 adet çiçeklik,30 adet çöp kovası, 20 adet aydınlatma direği ve adet ledli parke kaplanması yaptırılmıģtır tarihinde ihalesi yapılan ġehrimizin Muhtelif Yerlerinde Kullanılmak Üzere Su Oluğu ve Bordür TaĢı Alım ĠĢi yapılmıģ olup, Adet Bahçe Bordürü, Belediye Tipi Bordür, Adet 22 Cm lik Bordür, Adet parke taģı kaplanması alınmıģtır tarihinde ihalesi yapılan Veysel Karani ve Sahipata Mahallesinin Muhtelif Sokaklarına Beton Parke Kaplanması Yapım ĠĢi yapılmıģ olup, mt Bordür ve m2 beton parke taģı kaplanması yaptırılmıģtır tarihinde ihalesi yapılan ġehrimiz Muhtelif Mahallelerinde Kullanılmak Üzere Dekoratif Parke ve EskitilmiĢ Andazit TaĢı Alım ĠĢi yapılmıģ olup, Adet bordür, Adet Su Oluğu, Adet Özürlü Yol Parkesi, 570 m2 Andezit TaĢı ve m2 Dekoratif Parke parke taģı kaplanması alınmıģtır tarihinde ihalesi yapılan Gazi, Kocatepe ve Nazmi Saatçi Mahalleleri Tüm Sokaklarının Kaldırımlarının Beton Parke Kaplanması Yapım ĠĢi yapılmıģ olup, mt Bordür, m2 beton parke taģı kaplanması yaptırılmıģtır tarihinde ihalesi yapılan Kanlıca Mahallesi 103 ve 107 Sokaklar Arasında Kalan Yolların Kaldırımlarına Beton Parke Kaplanması Yapım ĠĢi yapılmıģ olup, mt Bordür, m2 beton parke taģı kaplanması yaptırılmıģtır tarihinde ihalesi yapılan Yenice Mahallesi Muhtelif Sokaklarına Bordür Çekilmesi ve Kaldırımlara Mozaik Kaplaması Yapım ĠĢi yapılmıģ olup, mt Bordür, m2 mozaik kaplanması yaptırılmıģtır. İ 98

99 tarihinde ihalesi yapılan Lokumcular Sitesinin Yollarının Beton Parke TaĢı Kaplanması Yapım ĠĢi yapılmıģ olup, 990 mt Bordür, m2 Beton Parke taģı ve 345 mt su oluğu kaplanması yaptırılmıģtır tarihinde ihalesi yapılan Doğancı Mahallesi Sokaklarına Doğal Parke Kaplanması Yapım ĠĢi yapılmıģ olup, m2 Doğal Büyük Parke TaĢı, 440 m2 m2 beton parke taģı ve 600 mt bordür kaplanması yaptırılmıģtır tarihinde ihalesi yapılan Kocatepe Mezarlığı Önüne Ġstinat Duvarı Ve Kaldırım Düzenlenmesi Yapım ĠĢi yapılmıģ olup, 164,985 m3 beton, 510 mt Bordür,1020 m2 beton parke kaplanması yaptırılmıģtır tarihinde ihalesi yapılan Hazır Beton Alım ĠĢi yapılmıģ olup, 18 m3 beton alınmıģtır tarihinde ihalesi yapılan ġehrimizin Muhtelif Yollarına Beton Parke Kaplanması Yapım ĠĢi yapılmıģ olup, 1.120m2 beton parke taģı kaplanması yaptırılmıģtır tarihinde ihalesi yapılan Kepçe ve Kamyon ÇalıĢtırılması ĠĢi yapılmıģ olup, 100 saat çalıģtırılmıģtır tarihinde ihalesi yapılan Milli Birlik ve YeĢilyol Caddelerine Beton Parke Kaplanması Yapım ĠĢi yapılmıģ olup, m2 beton parke taģı kaplanması yaptırılmıģtır tarihinde ihalesi yapılan ġehrimizin Muhtelif Yerlerinde Kullanılmak Üzere 8 cm lik Beton Parke TaĢı Alım ĠĢi yapılmıģ olup, m2 parke alınmıģtır tarihinde ihalesi yapılan ġehrimizin Muhtelif Yollarına Kullanılmak Üzere 8 cm lik Kilitli Parke TaĢı Alım ĠĢi yapılmıģ olup, m2 parke alınmıģtır tarihinde ihalesi yapılan Ġbni Sinan Caddesinin Kaldırımlarına Beton Parke TaĢı Kaplanması ĠĢi yapılmıģ olup, 420 m2 Beton Parke TaĢı ve 120 mtül bordür kaplanması yaptırılmıģtır tarihinde ihalesi yapılan Zafer,Sümer ve Ġstiklal Mahalleleri Kaldırımlarının Tamir Tadilat Yapım ĠĢi yapılmıģ olup, 624,400 m2 beton parke taģı ve 320 mtül bordür kaplanması yaptırılmıģıtır tarihinde ihalesi yapılan ġehrimizin Muhtelif Yerlerinde Kullanılmak Üzere Su Oluğu ve Bordür TaĢı Alım ĠĢi yapılmıģ olup, 500 m bordür, m oluk alınmıģtır tarihinde ihalesi yapılan Beton Bariyer Alım ĠĢi ihalesi yapılmıģ olup, 24 adet bariyer alınmıģtır tarihinde ihalesi yapılan, Nazmi Saatçi Mahallesi Vilayet Evleri Önüne Kaldırım Düzenlenmesi Yapım ĠĢi yapılmıģ olup, 450 m2 beton parke taģı ve 75 mtül bordür kaplanması yaptırılmıģıtır tarihinde ihalesi yapılan Mehmet Arpacıoğlu Caddesi Tamir Tadilat Yapım ĠĢi yapılmıģ olup, m2 beton parke taģı kaplaması yaptırılmıģtır tarihinde ihalesi yapılan Doğancı ve Karakatip Mahallelerin Muhtelif Sokaklarında Beton Parke Sökülmesi Yapım ĠĢi yapılmıģ olup, 2.704,360 m2 beton parke taģı sökülmesi yaptırılmıģtır tarihinde ihalesi yapılan Ulu camii Arkası Aksaray Mahallesi ve Telsiz Camii Etrafı TaĢ Duvar Yapım ĠĢi yapılmıģ olup, 34,400 m3 taģ duvar yaptırılmıģtır tarihinde ihalesi yapılan Karakatip Mahallesi Muhtelif Yollarına Beton Parke Kaplanması Yapım ĠĢi ihalesi yapılmıģ olup, m2 beton parke taģı ve 390 mtül su oluğu kaplanması yaptırılmıģıtır. İ 99

100 tarihinde ihalesi yapılan Doğancı Mahallesi Çıracıoğlu Sokağa Doğal Parke TaĢı Kaplanması Yapım ĠĢi yapılmıģ olup, 250 m2 bazalt taģı kaplanması yaptırılmıģtır tarihinde ihalesi yapılan Akmescit Mahallesi 174.Sokak TaĢ Duvar ve Haluk Ġmga Caddesi Muhtelif Yerlerine Merdiven Kaplanması Yapım ĠĢi yapılmıģ olup, 34,100 m3 taģ duvar yaptırılmıģtır tarihinde ihalesi yapılan 5 Tonluk Yatay Polietilen Depo Alımı yapılmıģ olup, 4 Adet depo alınmıģtır. CĠNSĠ HarpuĢta Yapılması TaĢ Duvar Yapımı Beton Parke Yapımı Doğal Büyük Parke Yapımı Bordür Çekimi Bordür Alımı Mozaik Yapımı Beton Parke TaĢı Alımı Su Oluğu Alımı Su Oluğu Yapımı Beton Atımı Bazalt TaĢ Yapımı YOL BĠRĠMĠ 2012 YILI YAPILAN ĠġLER 2012 YILI m m m m mt Adet m Adet mt mt 183 m m2 Dekoratif Parke 8.396m2 Dekoratif Bordür Dekoratif Oluk Ledli Parke Alımı Andazit TaĢı Yapımı Dekoratif Parke Alımı Dekoratif Bordür Alımı Dekoratif Oluk Alımı Özürlü Yol Parkesi Yapımı Özürlü Yol Parkesi Alımı mt 1.940mt Adet 875 m Adet Adet Adet 600mt 1000 Adet 2.DUMLUPINAR CADDESĠ İ 100

101 KASIMPAġA MAHALLESĠ İ 101

102 2.DUMLUPINAR CADDESĠ a.6.3- Asfalt Birimi: ASFALT YOL YAPIMI: ton Beton(sıcak) asfalt malzeme ile m² Beton (sıcak) asfalt kaplama yol yapılmıģtır. Ayrıca m² sathi asfalt yol yapılmıģtır. ġehrimizin 81 mahalle sokak ve caddelerinin yol yapım ve düzenleme çalıģmalarında ton alt temel malzemesi ile m2 alt temel malzemesi serimi, ton üst temel malzemesi ile m2 üst temel malzemesi serimi yapılmıģtır km asfalt yol uzunluğumuz vardır. 150 km. stabilize yol uzunluğumuz vardır. Asfalt Ģantiyesinde Karayolları Teknik ġartnamesine uygun olup, TSE standartların da asfalt üretilmektedir. İ 102

103 YILLAR SATHĠ ASFALT ( M²) BETON ASFALT ( M²) ÜST TEMEL ( M²) ALT TEMEL ( M²) MUHTELĠF MAHALLELERDEKĠ ASFALT ÇALIġMALARI İ 103

104 SATHĠ ASFALT BETON ÜST TEMEL YILI ALT TEMEL M² M² ASFALT M² M² a.6.4- Makina Ġkmal Bakım Onarım ve ġehir Ġçi UlaĢım Birimi Faaliyetleri: SAHA AMĠRLĠĞĠ: Birimimiz bünyesinde Yol Kanal Hizmetleriyle de iģbirliği içinde görevli tüm araçlar ve personeli devamlı surette hizmete hazır halde bulundurulmuģtur. Sezon süresince arızalı araçların hizmete sokulması aģamasında bütün personeli ile hizmet etmiģtir. Ġlimizde meydana gelebilecek tabii afetlerde (sel, su baskını, aģırı kar yağıģı v.b.) hizmet araçlarımız sürekli olarak hizmete hazır halde bulundurulmaktadır. Saha amirliği bünyesindeki araç ve personelden, Yol Birimi ve Asfalt Birimi ile iģbirliği içinde en verimli bir Ģekilde hizmet alınmıģ, Belediyemizin ilgili hizmet alanlarında herhangi bir Ģekilde hizmetin aksamasının önüne geçilmiģtir. OTOBÜS ĠġLETME: Belediyemizde 4 adet yolcu otobüsü mevcuttur. Otobüslerimiz gerek personel servis hizmetlerinde, gerekse diğer yolcu taģıma ve görevlendirmelerde sürekli hizmette tutulmuģtur. Belediyemizce organize edilen her türlü etkinliklerde aktif görev almıģ ve bugüne kadar da hizmetin aksamasına sebebiyet vermemiģtir. Otobüs iģletmesinde personel vardiyalı bir Ģekilde görev yapmaktadır. AKARYAKIT ĠSTASYONU: Birimimiz Akaryakıt pompalarından 2012 Yılı içinde Belediyemiz araçlarına ve hizmetin gereği Belediyemizce kiralanan araçlara toplam: Litre Euro Dizel Litre KurĢunsuz Benzin Litre LPG. İ 104

105 AKARYAKIT (LT) Euro Dizel Kurşunsuz Benzin LPG Olarak yakıt vermiģtir. LPG anlaģmalı benzin istasyonunca karģılanmaktadır. Akaryakıt istasyonumuzda pompa hizmetleri 1 personel tarafından verilmektedir. ATÖLYE HĠZMETLERĠ: Atölyemizde çalıģan kadromuz muhafaza edilmiģ. Mevcut kadro ile 2012 Yılı zaman diliminde: Araç arıza için giriģ yapmıģ, Motor revizyonu 2 adet, ġanzıman yapımı 8 adet, diferansiyal yapımı 2 adet, ön takım tamiratı 7 adet, Adet araç ise yağ, antifriz değiģimi, fren, makas, direksiyon, elektrik ve diğer arızalarının giderilmesi için atölyemizde bulunmuģlardır. Atölyemizce tamir edilemeyen iģçilikler için (kaporta, boya vs.) anlaģmalı esnaflar ile arızalar giderilmiģ, araçlarımızın hizmetten geri bırakılmasının önüne geçilmiģtir. AMBAR DEPO: Birimimiz Ambarı devamlı güncelleģtirilmiģ, eksik malzemeler tamamlanmıģ, hizmette zaman kaybını önlemek ve her geçen gün piyasa zammından etkilenmemek düģüncesiyle sıkı bir takip altında tutulmuģtur. Ambarımızda mevcut 665 kalem yedek parça ve malzeme bulunmaktadır. GÜVENLĠK: Birimimizde 4 personel ile 24 saat bekçi sistemi çalıģtırılarak Müdürlüğümüz ve bünyesi sahanın emniyeti sağlanmaya devam edilmektedir. İ 105

106 FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALĠYETLERĠ FAALĠYETLER VE HĠZMETLER MĠKATRI Proje Üretimi (mimari-statik-peyzaj) 19 adet Metraj ve keşif çalışmaları 55 adet İhale Hazırlama ve Sonuçlandırma İşleri 54 adet Kontrollük Hizmetleri 114 adet Hakediş Hazırlanması 148 adet Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri 64 adet Doğrudan Temin ile Gerçekleştirilen Yapım İşleri 71 adet Asfalt Çalışması ton Bordür Çalışması mt. Kaldırım Çalışması (Beton,Parke,Karo vs.) m2 Beton Parke Döşeme m2 Beton Yol Yapımı (Sıcak-Beton asfalt) m2 Sosyal Amaçlı Bina ve Tesisler Yapımı ve Bakımı - Bina ve Diğer Tesislerin Bakım Tadilat ve Onarımı - Sokak İyileştirme Çalışması - Beton ve Taş İstinat Duvarı Yapımı 306,6 m3 İmar Yolları Açılması ve Stabilize Yol Yapımı 35.7 Km. Kavşak Düzenleme ve Meydan Düzenlemesi - a.7- ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ: a.7.1- Planlama Birimi: YENĠ ĠMAR ÇAPI VERĠLMESĠ: Yeni imar çapı alacak kurum, kuruluģ veya kiģilerin müracaatı dilekçe ve ekleri ile kabul edilir. Müracaat dilekçesi ve ekleri ilgili memur tarafından incelenir, eksikleri varsa tamamlattırılarak kabulü yapılır. Su basman kotu verilmek üzere randevu verilir Randevu saatine kadar imar çapı imar kanunu, yönetmelikler, imar planı lejant Ģartlarına uygun çizilip hazırlanır. Randevu vaktinde imar çapı verilecek parselin bulunduğu yere gidilir ve arazi Ģartları, yapılanma gibi hususlar dikkate alınarak su basman kotu tespit edilir. Tespit neticesi imar çapına su basman kotu iģlenir, imar çapı verilir. ĠĢlemi tamamlanan evraklardan bir örneği arģivde muhafaza edilir. ĠMAR ÇAPI YENĠLENMESĠ Ġmar çapını yenileyecek kurum, kuruluģ veya kiģilerin müracaatı dilekçe ve ekleri ile kabul edilir. Müracaat dilekçesi ve ekleri ilgili memur tarafından incelenir, eksikleri varsa tamamlattırılarak kabulü yapılır. İ 106

107 Ġnceleme neticesi inģaatın durumu ve parselin köģe noktalarının arazideki yerinde hazır olup olmadığı sorulur ve randevu verilir. Randevu saatine kadar imar çapı imar kanunu, yönetmelikler, imar planı lejant Ģartlarına uygun olarak çizilip hazırlanır. Randevu vaktinde imar çapı yenilenecek parselin bulunduğu yere gidilir. Parselin köģe noktalarına göre mevcut bina veya inģaat proje ve eklerine göre kontrol edilir. Tespit neticesi proje ve eklerine uygun ise imar çapı yenilenir. Hatalı ise konu Belediye Encümenine yazılır. Belediye Encümen kararına göre iģlem yapılır. ĠĢlemi tamamlanan evraklardan bir örneği arģivde muhafaza edilir. ĠMAR PLAN TADĠLATI YAPILMASI: Mevcut imar planında değiģiklik isteyen kurum, kuruluģ veya kiģilerin dilekçesi ve ekleri kabul edilir. Ġmar planı tadilat isteği amacı ve ekleri ilgili memur tarafından incelenir, eksiği varsa tamamlattırılır. Tamamlanan dosya için gerekiyorsa ilgili kurum ve kuruluģların görüģü alınır. Ġlgili kuruluģların görüģü uygun ise konu Belediye Meclisine yazılır. Konu Belediye Meclisinde incelenir uygun görülürse kabul edilir Kabul edilen plan tadilatı imar kanunu Ģartlarına uygun olarak gerekleri yerine getirilir uygulamaya geçilir. ĠĢlemi tamamlanan tadilat planından bir sureti ve yazıģma evrakları arģivde muhafaza edilir. ĠMAR DURUMU HAKKINDA BĠLGĠ VERĠLMESĠ: Ġmar durumu hakkında bilgi sözlü veya yazılı olarak kurum, kuruluģ veya kiģilerce talep edilir. Taleple ilgili parselin tapu bilgileri ilgili görevli memur tarafından incelenir. Tapu bilgilerine göre Ġmar ve Kadastro paftaları çıkartılır ve birbiri üzerine çakıģtırılır. ÇakıĢtırmada koordinat, poligon ve halihazır değerler dikkate alınmalıdır. ĠĢlem tamamlandıktan sonra imar durumu hakkında imar planı, imar kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak sözlü veya yazılı cevap verilir. Yazılı cevaplarda bir örneği arģiv dosyasında koduna göre muhafaza edilir. YENĠ VE ĠLAVE ĠMAR PLANI YAPILMASI: Yeni imar planı yapılacak alanı hektar olarak belirlenir. Halihazır araģtırılır. Harita yoksa yaptırılır, yeni harita teslim edilir. Ġhale Ģartnamesi hazırlanır, ihale kanununa uygun olarak ihale edilir. İ 107

108 Ġhaleyi kazanan plan müellifi ile sözleģme imzalanır. SözleĢme Ģartlarına uygun olarak hazırlanan plan Belediye Meclisince incelenir, uygun görülürse kabul edilir. Hatalı yerlerin düzeltilmesi yaptırılır. Kabul edilen planlar imar kanunu Ģartlarına uygun olarak gerekleri yerine getirilir ve uygulamaya geçilir. ĠĢlemi tamamlanan yeni veya ilave imar planlarının bir sureti ve yazıģma evrakları arģivde muhafaza edilir. ĠLAVE ĠMAR PLANI YAPILMASI: Mevzi Ġmar Planı yaptırmak isteyen kurum, kuruluģ veya kiģilerin dilekçesi ve ekleri kabul edilir. Mevzi Ġmar Planının amacı ve ekleri ilgili memurca incelenir, eksiği varsa tamamlattırılır. Tamamlanan dosya için ilgili kurum ve kuruluģların mevzi imar planı yapılması ve tasdik için konu Belediye Meclisine yazılır. Konu Belediye Meclisince incelenir uygun görülürse kabul edilir. Kabul edilen planlar Ġmar Kanunu ġartlarına uygun olarak gerekleri yerlerine getirilir ve uygulamaya geçilir. ĠĢlemi tamamlanan mevzi planın bir sureti ve yazıģma evrakları arģivde muhafaza edilir ARAZĠ ÇALIġMASI: ÇalıĢma alanı ile ilgili etüdler yapılır. Arazi kontrolü ve yapılacak ölçümlerin en kolay yapılabileceği röper noktaları tespit edilir. Arazi ekibi organize edilir. Arazi ekibi alet kontrolü yapar ve arazi hazırlığı tamamlanır. Araziye gidilir gerekli ölçümler, kontroller yapılır gerekli notlar alınır, gerekirse fotoğraflanır. Arazi çalıģması tamamlanıp iģyerine dönülür. Elde edilen bilgi ve belgeler bilgisayara veya planlara aktarılır. Arazide kullanılan aletler temizlenir. İ 108

109 Ayrıca; Ülkemizin ekonomik durumu paralelinde artan konut kredisi kullandıran bankaların krediye esas olacak imar durumu bilgisi yazılı olarak talep sahiplerine verilmektedir. Ayrıca vatandaģlarımıza taleplerine göre sözlü veya yazılı imar bilgileri de verilmektedir VatandaĢlardan gelen encümene konu olan hususlar encümen toplantılarında görüģülmüģ olup, encümen kararları alınarak vatandaģların talepleri yerine getirilmiģtir. Kamu kurum ve kuruluģlar ve vatandaģlardan gelen yazılı taleplere imar kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uygun olarak yazılı bilgi verilmektedir YILI ĠMAR PLAN TADĠLATLARI OCAK 1 ġubat 3 MART 4 NĠSAN 1 MAYIS 6 HAZĠRAN 9 TEMMUZ 7 AĞUSTOS 1 EYLÜL 5 EKĠM 3 KASIM 2 ARALIK 7 TOPLAM Yılı İmar Tadilatları İ 109

110 VERĠLEN ĠMAR ÇAPLARI (YENĠ ĠNġAAT) OCAK 15 ġubat 27 MART 30 NĠSAN 20 MAYIS 40 HAZĠRAN 36 TEMMUZ 31 AĞUSTOS 14 EYLÜL 31 EKĠM 24 KASIM 30 ARALIK 27 TOPLAM 325 VERİLEN İMAR ÇAPLARI (YENİ İNŞAAT) İ 110

111 VERĠLEN ĠMAR ÇAPLARI (RUHSAT YENĠLEMESĠ ĠÇĠN) OCAK 9 ġubat 4 MART 23 NĠSAN 24 MAYIS 16 HAZĠRAN 14 TEMMUZ 22 AĞUSTOS 35 EYLÜL 42 EKĠM 23 KASIM 18 ARALIK 29 TOPLAM 259 VERİLEN İMAR ÇAPLARI (YENİ İNŞAAT) İ 111

112 EVRAK KAYITLARI (GELEN) OCAK 109 ġubat 127 MART 186 NĠSAN 145 MAYIS 272 HAZĠRAN 244 TEMMUZ 178 AĞUSTOS 170 EYLÜL 152 EKĠM 169 KASIM 152 ARALIK 182 TOPLAM 2086 EVRAK KAYITLARI (GELEN) İ 112

113 EVRAK KAYITLARI (GĠDEN) OCAK 67 ġubat 81 MART 93 NĠSAN 118 MAYIS 147 HAZĠRAN 237 TEMMUZ 155 AĞUSTOS 109 EYLÜL 108 EKĠM 139 KASIM 124 ARALIK 152 TOPLAM 1530 EVRAK KAYITLARI (GĠDEN) İ 113

114 TEMEL ĠġLEMLERĠ; a.7.2-harġta BĠRĠMĠ 3194 sayılı Ġmar Kanunu nun ve Yönetmeliği nin ilgili hükümleri doğrultusuda hali hazır haritalar yapılır veya ihale yoluyla yaptırılarak kontrol edilir. Kontrol iģleminden sonra Belediye BaĢkanlığı tarafından onaylanmasını sağlar. Onaylanan halihazır Haritalara göre Belediyenin diğer birimlerinde altlık oluģturacak Ģekilde hali hazır harita ihtiyaçlarını karģılar. Kadastral paftalar da oluģan değiģiklikleri Kadastro Müdürlüğü ile koordineli çalıģarak güncelleģtirir. Belediye bünyesinde Mülkiyet araģtırmaları yapar sayılı Ġmar Kanunu nun 11., 15., 16. ve 18. maddelerine göre imar uygulaması, ifraz, tevhid, yola terk ve ihdas iģlemlerinin teknik dosyalarını hazırlar, hazırlanan dosyaların araziye çakılma iģlemlerini yapar. ĠFRAZ ĠġLEMĠ : Ġfraz (ayırma) en basit anlamı ile bir taģınmaz malın iki yada daha fazla parçalara ayrılmasıdır. Bu iģlem 3194 sayılı Ġmar Kanunu nun 15. ve 16. maddesine göre yapılır. Ġfraz iģlemleri 15 gün Ġçerisinde sonuçlanır. ( VatandaĢın müracaatından Kadastro Müdürlüğüne gönderildiği tarih arası ) Ġlgili parsele ait tapu sicil kaydı, Ġmar planı örneği, ilgili parsele ait ölçü krokisi ve sayısal değerlerin temini (kadastro ), oluģacak yeni parselin ölçü kroki ve plan örneklerinin hazırlanması Ġmar planı örneği üzerine yeni oluģacak parsellerin iģaretlenmesi Uygun olanların plan örneği ile birlikte encümene sevki yapılır. Uygunluğu encümen kararı ile onaylanan iģleme ait; koordinat özet cetveli, alan hesabı,poligon röperleri, kutupsal aplikasyon değerleri, ölçü krokisi, durum planı, imar planı örneği, kadastro matbu evrakları, encümen karar örneğinin alınması ĠĢe ait koordinat değerleri aplikasyon için arazi ekiplerine verilir. Parselasyon için mevcut sınırlar ve yapılan değiģiklikler Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğüne Harita Birimine ve Kadastro Müdürlüğüne sevki yapılır. Kadastro Müdürlüğü büro ve arazi kontrolleri yapılan dosyadaki hata ve noksanlıklar varsa giderilir. Tahakkuk eden harçları yatırılır. Kontrolden geçen dosya 4 takım olarak çoğaltıp, Tapu Müdürlüğüne sevki yapılır. Tapu Müdürlüğünce tapuların tescil iģlemleri yapılır. Yeni tapulardan alınan birer örnek dosyası ile birlikte arģive kaldırılır. TEVHĠD ĠġLEMĠ : Tevhid (BirleĢtirme ) Tevhid en basit anlamı ile iki yada daha çok parselin bir parsel haline getirilmesidir. Bu iģlem 3194 sayılı Ġmar Kanunu nun 15. ve 16. maddesine göre yapılır. Ġlgili parsele ait tapu sicil kaydı (tapu vs.) teminini, Ġmar planı örneği Ġlgili parsele ait ölçü krokisi ve sayısal değerlerin temini (kadastro )Ġmar planı hüküm ve yönetmeliğine göre oluģacak yeni parselin ölçü kroki ve plan örneklerinin hazırlanarak Ġmar planı örneği üzerine yeni oluģacak parsellerin iģlenmesi Uygun olanların plan örneği ile birlikte encümene sevki yapılır. Uygunluğu encümen kararı ile onaylanan iģleme ait; koordinat özet cetveli, alan hesabı, poligon raporları, kutupsal aplikasyon değerleri, ölçü krokisi, durum planı, imar planı örneği, kadastro matbu evrakları, encümen karar örneğinin alınması ĠĢe ait koordinat değerleri aplikasyon için arazi ekiplerine verilir. Parselasyon için mevcut sınırlar ve yapılan değiģiklikler Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğüne Harita Birimine ve Kadastro Müdürlüğüne İ 114

115 sevki yapılır. Kadastro Müdürlüğü büro ve arazi kontrolleri yapılan dosyadaki hata ve noksanlıklar varsa giderilir. Tahakkuk eden harçları yatırılır. Kontrolden geçen dosya 4 takım olarak çoğaltıp, Tapu Müdürlüğüne sevki yapılır. Tapu Müdürlüğünce tapuların tescil iģlemleri yapılır. Yeni tapulardan alınan birer örnek dosyası ile birlikte arģive kaldırılır. YOLA TERK ĠġLEMĠ : Yola terk iģlemi en basit anlamı ile; imar planlarının uygulanıģı sırasında, imar parsellerinin oluģturulabilmesi için taģınmaz mal maliklerince bedelli veya bedelsiz olarak taģınmazın tamamının veya bir kısmının imar planına uygun olarak kamu yararına (yola, yeģil alana, parka) terk edilmesi iģlemidir. Bu iģlem 3194 sayılı Ġmar Kanunu nun 15. ve 16. maddesine göre yapılır. Yola terk iģlemleri 15 gün içerisinde sonuçlanır. (VatandaĢın müracaatından Kadastro Müdürlüğüne gönderildiği tarih arası ) Ġlgili parsele ait tapu sicil kaydı (tapu vs.) teminini, Ġmar planı örneği, Ġlgili parsele ait ölçü krokisi ve sayısal değerlerin temini (kadastro ),)Ġmar planı hüküm ve yönetmeliğine göre oluģacak yeni parselin ölçü kroki ve plan örneklerinin hazırlanması Ġmar planı örneği üzerine yeni oluģacak parsellerin iģaretlenmesi, Uygun olanların plan örneği ile birlikte encümene sevki yapılır. ĠĢe ait koordinat değerleri aplikasyon için arazi ekiplerine verilir. Parselasyon için mevcut sınırlar ve yapılan değiģiklikler Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğüne Harita Birimine ve Kadastro Müdürlüğüne sevki yapılır. Kadastro Müdürlüğü büro ve arazi kontrolleri yapılan dosyadaki hata ve noksanlıklar varsa giderilir. Tahakkuk eden harçları yatırılır. Kontrolden geçen dosya 4 takım olarak çoğaltılır. Tapu Müdürlüğüne sevki yapılır. Tapu Müdürlüğünce tapuların tescil iģlemleri yapılır. Yeni tapulardan birer örnek dosyası ile birlikte arģive kaldırılır. YOLDAN ĠHDAS ĠġLEMĠ : Ġhdas iģlemi en basit anlamı ile imar planı gereğini kapanan yolların, imar planındaki amacına uygun Ģekilde kullanılmak üzere iģleme tabii tutulmasıdır. Bu iģlem 3194 sayılı Ġmar Kanunu nun 15. ve 16. maddesine göre yapılır. Ġmar planı örneği, imar planı hüküm ve yönetmeliğine göre oluģacak yeni parselin ölçü kroki ve plan örneklerinin hazırlanması, Ġmar planı örneği üzerine yeni oluģacak parsellerin iģaretlenmesi, Uygun olanların plan örneği ile birlikte encümene sevki yapılır. Uygunluğu encümen kararı ile onaylanan iģleme ait; koordinat özet cetveli, alan hesabı, poligon röperleri, kutupsal aplikasyon değerleri, ölçü krokisi, durum planı, imar planı örneği, kadastro matbu evrakları, encümen karar örneğinin alınması, ĠĢe ait koordinat değerleri aplikasyon için arazi ekiplerine verilir. Parselasyon için mevcut sınırlar ve yapılan değiģiklikler Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğüne Harita Birimine ve Kadastro Müdürlüğüne sevki yapılır. Kadastro Müdürlüğü büro ve arazi kontrolleri yapılan dosyadaki hata ve noksanlıklar varsa giderilir. Tahakkuk eden harçları yatırılır. Kontrolden geçen dosya 4 takım olarak çoğaltılır. Tapu Sicil Müdürlüğüne sevki yapılır. Tapu Sicil Müdürlüğünce tapuların tescil iģlemleri yapılır. Yeni tapulardan birer örnek Milli Emlak Müdürlüğüne verilir. Bir örneği de dosyası ile birlikte arģive kaldırılır. İ 115

116 BELEDĠYEMĠZCE YAPILAN 18.MADDE ĠMAR UYGULAMALARI : Ġmar uygulaması iģlemi; 3194 sayılı Ġmar Kanunu nun 18. maddesine göre yapılır. Ġmar hududu Ġçinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleģtirmeye,bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya,müstakil,hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re sen tescil iģlemlerini yaptırmaya belediyelerin yetkili olduğu bir uygulamadır. 18.madde imar uygulaması iģlemi 2 Ģekilde yapılır. 18.madde Uygulamaları; 1. ġubemiz tarafından yapılan ha arası alanlar 3 ay içerisinde sonuçlanır. 2. Ġhale yoluyla yapılan 100 ha dan büyük alanlar 6 ay içerisinde sonuçlanır. Uygulama yapılacak bölgenin sınırı tespit edilir, Uygulama sahasına giren kadastro parsellerinin tespiti yapılır. Uygulamaya giren parsellerin Tapu Sicil Kayıtları alınır. Ġmar ada köģelerinin koordinatları okunur, Uygulama sınırının son Ģekli verilerek uygulamanın yapılmasına dair ve tapu kütüklerine Ģerh verilmesi hususunda karar alınarak encümen yazılır. Arazi ekibince uygulama sahasında bulunan mevcut bina ve eklenti gibi detayların halihazırı alınır. Düzenleme ortaklık payı (DOP) hesabını yaparak uygulamaya giren parsellerin dağıtımı yapılır. Yeni oluģan parsellerin planları ile dağıtım evrakları 1 ay müddetle askıya çıkar ve askıya çıktığına dair tutanaklar tutulur. Planların askıya çıktığına ve ilgililerine duyurmak üzere 1 ay müddetle ilan edilmesi için Belediyemiz Basın Yayın Müdürlüğüne ilan metni gönderilir. Askı süresince gelen ilgili vatandaģlara bilgi verilir. VatandaĢların talep ve dilekleri var ise yazılı olarak müracaatı sağlanır. 1 aylık askı sonunda tutanak tutularak planlar askıdan indirilir. Encümence tasdik kararı alınmak üzere Encümene sevk edilir. Tasdik kararı alınan uygulamaya ait planlar askı süresince yapılan itiraz ve talepleri inceleyerek uygun olanlar yerine getirilir. Son Ģeklini alan planların arazi ekibince araziye aplikasyonu yapılır. Teknik dosyalar hazırlanarak üst yazı ile birlikte Kadastro Müdürlüğüne gönderilir. Tahakkuk eden harçlar yatırılarak büro ve arazi kontrolünden geçen dosyalar Tapu Müdürlüğüne intikal ettirilir. Tapu Müdürlüğünce tescili yapılan tapuların Belediyemizce ilgililere dağıtımı yapılır. -Dosyadan bir örneği arģivimizde saklanır ĠHALE USULÜ ĠLE YAPILAN 18.MADDE ĠMAR UYGULAMALARI : Uygulama yapılacak bölgenin sınırı tespit edilir. Devlet Ġhale Kanunu doğrultusunda ihaleye çıkartılır. Ġhaleyi alan firma ile sözleģme yaparak yer teslimi yapılır. Müteahhit firmaya iģi yaptığına dair yetki belgesi verilir. Uygulama bölgesinde kalan parseller listelenerek uygulama yapılması hakkında, Tapu Sicil kayıtlarına Ģerh verilmesi hususunda encümence karar alınır. ĠĢi alan Ģirketin detay alımını yaparak paftalara iģlenir. Ġmar adaları 1/1000 lik planlar ve düzenleme ortaklık payı hesabı ile birlikte sonuçtan bilgi alınır. Hesap neticesi veya arazideki halihazır oluģumundan dolayı doğabilecek aksaklıkları bu aģamada planlanır ve revize edilir. Belediyeden uygun görüģü alınan son duruma göre iģi yapan Ģirket dağıtımı ve parselasyon iģlemleri tamamlanır. Dağıtım ve parselasyon planlarını incelemek ve askıya çıkartılması için Belediyeye intikalinden sonra planlar incelenerek askıya çıkartılır, 1 ay askıya çıkartıldığına dair tutanak tutulur 1 ay müddetle mutat yollarla ilan edilir. Askı İ 116

117 süresinde gelen ilgili vatandaģlara bilgi verilir. VatandaĢların talep ve dilekleri var ise yazılı olarak müracaatı sağlanır. 1 aylık askı sonunda tutanak tutularak planlar askıdan indirilir. Askı süresince yapılan itiraz ve talepleri inceleyerek uygun olanları gerekli düzeltme ve değiģikliklerin yapılması için ilgili müteahhide iade ediniz. ĠĢi yapan Ģirket tarafından istenen talep ve değiģiklikler yapıldıktan sonra tüm evraklar tamamlanır ve Belediyeye teslim edilir. Encümence tasdik kararı alınır. Teknik dosya ve üst yazı ile birlikte Kadastro Müdürlüğüne gönderilir. Müteahhit firma kadastro kontrollerini yaptırarak Tapu Sicil Müdürlüğünden tapuların tescil iģlemlerini yaptırır. Uygulamaya ait bir takım dosya ve tapu örnekleri belediyemize verilir. Dosyadan bir örneği arģivimizde saklanır SAYILI ĠMAR KANUNU NUN 11.MADDE UYGULAMASI Ġmar planlarında; meydan, yol, park, yeģil saha, otopark, toplu taģıma istasyonu ve terminali gibi umumi hizmetlere ayrılmıģ yerlere rastlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü ne ait gayrimenkuller ile askeri yasak bölgeler, güvenlik bölgeleri ile ülke güvenliği ile doğrudan doğruya ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekat ve savunma amaçlı yerler hariç Hazine ve Özel Ġdareye ait arazi ve arsalar belediye veya valiliğin teklifi, Maliye Bakanlığı nın onayı ile belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeye; belediye ve mücavir alan hudutları dıģında Özel Ġdareye bedelsiz terk edilir ve tapu kaydı terkin edilir. Ancak bu yerlerin üzerinde bina bulunduğu takdirde, arsası hariç yalnız binanın halihazır kıymeti için takdir edilecek bedel ödenir. Bedeli ve ödeme Ģekli taraflarca tespit olunur. Ġmar planına göre yeģil alan, yol, otopark..vb. kamu alanlarından mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Kadastro parseli tespit edilir. Kadastro parselinin tamamı yol, yeģil alan vb. kamu hizmet alanında kalıyor ise 11.maddeye terk için encümen kararı alınır ve Milli Emlak Müdürlüğüne talep yazısı yazılarak terki istenir. Kadastro parseli kısmen kamu hizmet alanında kalıyor ise ifraz ölçü krokisi hazırlayarak Encümen kararı alınır. Milli Emlak Müdürlüğüne terki için talep yazısı yazılır, yazı ekinde Encümen kararı,,plan ve ölçü krokisi eklenir. Milli Emlak Genel Müdürlüğü nden onay alındıktan sonra Belediyemize terkin uygun görüldüğü bildirilir. Üst yazı hazırlanarak Kadastro Müdürlüğüne teknik dosya ile beraber gönderilir. Büro ve arazi kontrolleri yaptırılır. Tescil için Milli Emlak Müdürlüğü dosyayı Tapu Müdürlüğüne verir, Belediyemiz adına tescil iģlemi yapılır. HARĠTA BĠRĠMĠNDE ARAZĠ ÇALIġMALARI ġu AġAMALARLA YAPILIR ÇalıĢma alanının plan etüdü yapılır. Plan üzerinde aplikasyonun iģinin en kolay yapılabileceği düģünülen poligon noktaları tespit edilir. Poligon noktalarının röper değerleri ve koordinat değerleri tespit edilir. Aplikasyon yapılacak noktaların koordinatları plan üzerinden okunur veya hesaplanır. Poligon noktaları ve aplikasyon noktalarına ait koordinat değerleri manuel olarak veya bilgisayardan alete aktarılır. Arazi ekibinde çalıģacak ekip organize edilir. Alet ve ekipman kontrolü yapılarak arazi hazırlığı tamamlanır. Araziye gidilerek ölçmenin yapılacağı poligon noktaları röper ölçü krokisine göre bulunur ve kontrol edilir. Poligon noktalarından arazi çalıģması yapılır. ÇalıĢma bittikten sonra ekipman eksikliği olmaması için gerekli kontroller yapılır. Büroya dönülünce araziden alınan bilgiler bilgisayara aktarılır. Bilgisayardan dökümanlar alınarak arģivlenir. İ 117

118 Arazide kullanılan aletlerimiz; TOTAL STATĠON) haritacılıkta kullanılan ölçüm aletidir. NĠVO; Arazinin yüksekliği, mesafesi, kot ölçümüne yarar. ALTĠ METRE; Yükseklik farklılıklarını ölçer. EL GPS; Uydular aracılığı ile arazide ölçüm yapmaya yarar. ġerġt METRE; TELSĠZLER..VS YILI ĠFRAZ ĠġLEMLERĠ: 35 adet ifraz iģlemi yapılmıģtır. ĠFRAZ ĠġLEMLERĠ ADET OCAK 1 ġubat 5 MART 4 NĠSAN 3 MAYIS 4 HAZĠRAN 3 TEMMUZ 3 AĞUSTOS 0 EYLÜL 3 EKĠM 4 KASIM 1 ARALIK 4 TOPLAM 35 İ 118

119 5 İFRAZ İŞLEMLERİ YILI TEVHĠD ĠġLEMLERĠ: 59 adet tevhid iģlemi yapılmıģtır. TEVHĠD ĠġLEMLERĠ ADET OCAK 5 ġubat 6 MART 8 NĠSAN 5 MAYIS 2 HAZĠRAN 1 TEMMUZ 2 AĞUSTOS 3 EYLÜL 7 EKĠM 8 KASIM 4 ARALIK 8 TOPLAM 59 İ 119

120 TEVHİD İŞLEMLERİ YILI YOLA TERK ĠġLEMLERĠ: 23 adet yola terk iģlemi yapılmıģtır. YOLA TERK ĠġLEMLERĠ ADET OCAK 0 ġubat 1 MART 1 NĠSAN 1 MAYIS 1 HAZĠRAN 1 TEMMUZ 4 AĞUSTOS 4 EYLÜL 3 EKĠM 4 KASIM 3 ARALIK 0 TOPLAM 23 İ 120

121 YOLA TERK YILI ĠHDAS ĠġLEMLERĠ: 28 adet ihdas iģlemi yapılmıģtır. ĠHDAS ĠġLEMLERĠ ADET OCAK 4 ġubat 3 MART 0 NĠSAN 2 MAYIS 0 HAZĠRAN 3 TEMMUZ 3 AĞUSTOS 5 EYLÜL 5 EKĠM 2 KASIM 1 ARALIK 0 TOPLAM 28 İ 121

122 İHDAS İŞLEMLERİ MADDE ĠMAR UYGULAMALARI: 2012 YILI ĠÇERĠSĠNDE BELEDĠYEMĠZCE VE ÖZEL MÜHENDĠSLERCE TOPLAM 931 HEKTARLIK ALANDA ĠMAR UYGULAMASI YAPILMIġTIR. 152/1 Nolu Ġmar Uygulaması Sadıkbey Köyü 65 Hektar 152/2 Nolu Ġmar Uygulaması Ġnaz Köyü 63 Hektar 164 Nolu Ġmar Uygulaması Çakır Köyü 5 Hektar 163 Nolu Ġmar Uygulaması Ġnaz Köyü 6 Hektar 162 Nolu Ġmar Uygulaması Salar Sülün Deper (Askeri Havaalanı) 654 Hektar 165 Nolu Ġmar Uygulaması Çakır Köyü 1 Hektar 166 Nolu Ġmar Uygulaması Çetinkaya Mahallesi 1805 m2 167 Nolu Ġmar Uygulaması Çetinkaya Mahallesi 4 Hektar 153 Nolu Ġmar Uygulaması ĠNAZ SADIKBEY 12 Hektar 151 Nolu Ġmar Uygulaması Çetinkaya Mahallesi (Fuar Alanı) 38 Hektar 146 Nolu Ġmar Uygulaması Köprülü Köyü 48 Hektar 168 Nolu Ġmar Uygulaması Çetinkaya Mahallesi 35 Hektar TOPLAM 931 Hektar İ 122

123 2012 YILINDA ĠġLEM GÖREN MAHKEME EVRAKLARI: 573 adet evrak iģlem görmüģtür. MAHKEME EVRAKLARI ADET OCAK 21 ġubat 58 MART 49 NĠSAN 40 MAYIS 47 HAZĠRAN 113 TEMMUZ 30 AĞUSTOS 45 EYLÜL 38 EKĠM 36 KASIM 43 ARALIK 53 TOPLAM 573 MAHKEME EVRAKLARI İ 123

124 2012 YILINDA ĠġLEM GÖREN MĠLLĠ EMLAK MD. VE DĠĞER ĠMAR DURUMU ĠLE ĠLGĠLĠ EVRAKLAR: 108 adet evrak iģlem görmüģtür. MĠLLĠ EMLAK MD VE DĠĞER ĠMAR DUR.EVRAKLARI ADET OCAK 12 ġubat 22 MART 8 NĠSAN 7 MAYIS 3 HAZĠRAN 20 TEMMUZ 4 AĞUSTOS 9 EYLÜL 1 EKĠM 11 KASIM 7 ARALIK 4 TOPLAM 108 MİLLİ EMLAK MD. VE DİĞER İMAR DUR. VARLIKLARI İ 124

125 2012 YILI EVRAK KAYITLARI (GELEN) 2012 YILI EVRAK KAYITLARI (GİDEN) İ İ ġ IĞI 2012 YILI ĠÇERĠSĠNDE MUHTELĠF ARAZĠ ÇALIġMALARI Muhtelif Mahallelerde tevhid, terk, ihdas, ifraz ve imar uygulamalarına iliģkin arazi çalıģmaları yol gösterme, direk yeri gösterme, mezar yeri tespiti halihazır iģi, arazi aplikasyonları, sınır tespiti gibi muhtelif arazi çalıģmaları yıl içerisinde rutin olarak yapılmıģtır. EVRAK KAYITLARI (GELEN) OCAK 102 ŞUBAT 151 MART 138 NİSAN 100 MAYIS 132 HAZİRAN 193 TEMMUZ 130 AĞUSTOS 99 EYLÜL 104 EKİM 104 KASIM 113 ARALIK 130 TOPLAM 1496 EVRAK KAYITLARI (GĠDEN) OCAK 75 ŞUBAT 116 MART 113 NİSAN 86 MAYIS 97 HAZİRAN 156 TEMMUZ 93 AĞUSTOS 95 EYLÜL 86 EKİM 100 KASIM 94 ARALIK 105 TOPLAM 1216 İ 125

126 a.7.3- ĠSTĠMLAK EMLAK BĠRĠMĠ YAPILAN ÇALIġMALAR: KAMULAġTIRMA : a-rızaen KamulaĢtırma: 2942 sayılı kanun Gereği, Yeterli ödenek varsa Ġmar Planı doğrultusunda Meclis Kararı alınır. Ġlgili parsellere ait kamulaģtırmaya yönelik Encümen kararı alınır. Tapu Sicil Müdürlüğüne Ģerh konulur. Gayrimenkul sahiplerine ait (Tapu Sicil Müdürlüğünden, Nüfus Müdürlüğünden, Zabıta Müdürlüğünden, Emniyet Müdürlüğünden, Emlak Çevre Temizlik Biriminden )adres bilgileri araģtırılır. Ġlgili kiģilere kamulaģtırmaya yönelik 15 günlük süreli baģvuru tebliği gönderilir. Tebliği alan vatandaģ belediyeye pazarlık günü saati yeri hakkında bilgi almak üzere baģvuruda bulunur. Bu arada Kıymet takdir Komisyonu ilgili parselin bedeli ile ilgili mahalli emlakçılardan gerek görürse odalardan ve resmi kurumlardan da bedeli ile ilgili görüģ alıp, değerlendirilmesini yapar ve raporunu hazırlar. Hazırlanan raporu uzlaģma komisyonuna takdim eder. UzlaĢma Komisyonu yasaya uygun olarak vatandaģla alınan gün ve saatte pazarlık iģlemini gerçekleģtirir. AnlaĢma sağlanır ise tutanak tanzim edilerek 45 gün içerisinde Tapu malikleri gayrimenkullerinde herhangi bir Ģerh haciz vb. kısıtlayıcı unsurları ve varsa veraset intikal problemlerini çözer. Bu süre sonunda rızaen tapu ferağları verilmeden önce kurum ödenecek bedeli bankaya bloke eder. Tescil iģlemi sağlandıktan sonra mali saymanlığa ödeme talimatı verilir. b-uzlaģma Sağlanmazsa : Tapu maliki uzlaģma sağlanmazsa veya malik 15 gün içerisinde ilgili kuruma baģvurmazsa yapılacak iģler. Ġlgili idare bağlı bulunduğu yerin asliye hukuk mahkemesine o parselle ilgili düzenlenmiģ belgeler ile birlikte baģvurarak cebri tescil davası açar. Mahkeme kararı neticesinde tapu dairesine karar gönderilir. Tescil iģlemi yapıldıktan sonra ödeme talimatı verilerek bedel ödenir. HĠSSE VE YOL FAZLASI SATIġ VatandaĢ dilekçesi doğrultusunda Tapu Sicil Müdürlüğünden teyit alınarak ilgili parsele ait Ġmar Plan örneği çıkartılır. Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünden satıģa yönelik herhangi bir sakınca olup olmadığı sorulur. Kıymet Takdir Komisyonunca bedel tespit ettirilerek tutanaklaģtırılır. Oda kaydı olan iki emlakçıdan kapalı zarfla ilgili yere ait bedel sorulur. Dökümanlarla birlikte Belediye Encümenine satıģ ve satıģ bedeli konusunda teklif verilir. Encümen kararı doğrultusunda satıģ bedeli ve masrafları tahsil edilerek (ödettirilerek) yetkili elamanımızca Tapu Sicil Müdürlüğünde ferağları verilir. TAKAS-TRAMPA VatandaĢ dilekçesi doğrultusunda gayrimenkulünün yol ya da yeģil alanda kalması vb. dolayısıyla oluģan mağduriyetinin giderilmesine yönelik uygulanan takas-trampa Ģekli: Mevcut yerin Ġmar Plan örneği çıkartılarak gerçekten bir mağduriyet olup olmadığı araģtırılır. Kıymet takdir Komisyonunca Emlak Beyan değeri de göz önünde bulundurularak bir değer tespit edilir. Ayrıca odaya kayıtlı iki emlakçıdan adı geçen muhite ait m2.birim değeri alınır. Bu değere karģılık gelebilecek Belediyemiz envanterinde varsa ilk önce mevcut İ 126

127 yerden veya baģka bir yerden arsa tespit edilir. Bu dökümanlarla birlikte Belediye Encümenine teklif edilir. Encümen Kararı doğrultusunda olumlu ise Tapu Sicil Müdürlüğünde baģa baģ takasları yapılır. TAKYĠDĠN TER KĠNĠ GecekondulaĢmayı önlemeye yönelik oluģturulan 775 ve 6188 sayılı kanunla konulan Ģerhtir. Kaldırılmasına yönelik haller; a- Süresinin Dolması (10 Yıl) b- Ġl DıĢı Ġkametgah DeğiĢikliği c- Malikinin ölüm hali Belirtili haller içerisinde vatandaģ dilekçesi doğrultusunda, Belediye Encümenine teklif sunulur. Encümen kararı doğrultusunda takyidin terkini için Encümen kararı ile birlikte üst yazı ile Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilerek terkin ettirilir. ĠSTĠMLAK ġerhġ TERKĠNĠ Daha önce belediye tarafından yapılması öngörülen kamulaģtırma için Ģerh konulan, ancak kamulaģtırılamayan taģınmazların üzerindeki Ģerhin kaldırılması için yapılan iģlemdir. VatandaĢ dilekçesi doğrultusunda, istimlak Ģerhi terkini için Tapu Sicil Müdürlüğüne yazı yazılarak Ģerhin terkini istenir. HĠBE (BAĞIġ) VatandaĢın yapacağı gayrimenkul bağıģı için vatandaģtan kayıtsız Ģartsız ve bedelsiz ibaresi bulunan dilekçe alınır. BağıĢ yapılan yerin Ġmar Plan örneği çıkartılır Sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin I bendi gereğince Belediyemiz adına hibenin kabul edilip edilemeyeceği hususunda ve tapu masraflarının belediyemizce karģılanması hususunda BaĢkanlık oluru alınır. Tapu Masrafları için harcama talimatı düzenlenir. Tapuya tescili yaptırılır. ARSA TAHSĠS VE DEVRĠ Ġlgili kurum ve kuruluģların talepleri doğrultusunda 5393 sayılı Belediyeler kanununun ilgili maddeleri gereğince Ġmar durumları göz önünde bulundurularak Belediye Meclis kararı ile bedelli veya bedelsiz olarak devir veya tahsis yapılır. ENKAZ BEDELĠ ÖDENMESĠ Evvelce yapılmıģ kadastro paftalarında mevcut veya imar affı müracaatını yapmıģ ve daha sonra belediyemizce 18. madde imar uygulamasına tabi tutulmuģ, yerinde korunamayan yol ve yeģil alanda kalan yapılara enkaz bedeli ödenmesi iģlemidir. VatandaĢ enkaz bedeli için gerekli belgeler ile birlikte Belediyemize baģvuruda bulunur. Kıymet takdir komisyonu tarafından yerinde inceleme yapılarak yıpranma payı da dikkate alınarak bedel tespit edilir. Tespit edilen bedelin ödenip ödenmeyeceği konusunda İ 127

128 encümene yazı yazılır. Ödenme kararı alındığında tespit edilen bedelin ödenmesi ve yapının boģaltılması için vatandaģa tebligat çekilir. VatandaĢtan boģaltma haberinin gelmesinin ardından yapının yıkılması için Fen ĠĢleri Müdürlüğüne yazı yazılır. Yıkım Tutanağının Fen ĠĢleri Müdürlüğünden Ġstimlak Emlak Birimine gelmesi üzerine, tutanak enkaz bedelinin ödenmesi için Hesap ĠĢleri Birimine gönderilir KAT ĠTTĠFAKI-CĠNS TASHĠHĠ-KAT MÜLKĠYETĠ Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin mimari projeleri esas alınarak inģaat iģlemleri baģlamadan önce arsa payı üzerinden encümen kararı doğrultusunda noterden tasdiklendirilerek yapılan liste tapu sicil müdürlüğünde belediyemiz adına tescil edilir. Her bağımsız bölüm için ayrı ayrı tapu çıkartılır. Cins tashihi; Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerden Kadastro paftalarında boģ arsa olarak görülen ve üzerinde yapı bulunan taģınmaz için Kadastro Müdürlüğünde değiģiklik beyannamesi tanzim ettirilerek üzerindeki yapının paftasına tersimatı sağlanır. Arsa vasfında olan taģınmazın cinsine göre yeniden tescil ettirilerek cins tashihi sağlanır. Kat Mülkiyeti; Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerden söz konusu yapılı gayrimenkulün bağımsız bölüm nolarına göre listelenilerek encümen kararı alındıktan sonra noterden onaylattırılır. Bu yapının mimari projesi ve onaylı listeyle birlikte Tapu Sicil Müdürlüğüne baģvuru yapılarak binanın her bağımsız bölümünün ayrı ayrı tapu tescilleri sağlanarak tapuları alınır Sayılı Belediye Kanununun 38/L bendi uyarınca Belediyemize yapılan Ģartsız ve bedelsiz Hibe ve BağıĢlar: 1-Kerim BAĞATUR ve MüĢt. Çetinkaya Mahallesi 1836 ada 3 parselde 01/01/ Ömer Halil AKAGÜNDÜZ Çetinkaya Mahallesi 1836 ada 3 parselde bulunan 41938/ m2. lik hisse. 10/01/ Orhan KAYRIM ve MüĢt. Çetinkaya Mahallesi 1836 ada 3 parselde bulunan hisse. 02/01/ Mehmet ERENGĠL ve müģterekleri MaraĢal Fevzi Çakmak Mahallesi 3864 ada 20 parsel nolu hisseler 01/01/ Mehmet AKINCI ve MüĢterekleri Sahipata Mahallesi 2622 ada 4 parsel nolu 89/2400 m2. lik hisse 13/13/ Ömer SERT Fatih Mahallesi 2690 ada 2 parsel nolu 52/2400 m2 hisse 24/05/ Osman Nuri SERDAROĞLU MaraĢal Fevzi Çakmak Mah ada 1 parsel, 3855 ada 1 parsel hisse hibeleri Hüseyin AFYONKALE Tacıahmet mahallesi 222 ada 5 ve 12 parsel fırın yeri Ģartlı bağıģ Ġbrahim SARI MareĢal Fevzi Çakmak Mahallesi 4140 ada 8 parsel 41/1330 hisse hibesi Hatice GÖRDES Fatih Mahallesi 2684 ada 1 parsel 5/2400 hisse hibesi Mehmet KOCAġABAN ve MüĢt. Çetinkaya mahallesi 45 ada 1 parsel hisse hibeleri İ 128

129 12- Mehmet Ali DOĞRU MareĢal Fevzi Çakmak Mahallesi 4140 ada 8 parsel 40/1330 hisse hibesi Hüseyin GÖKTAġ MareĢal Fevzi Çakmak Mahallesi 4140 ada 8 parsel 12/1330 hisse hibesi Ġbrahim TÜRKEġSSĠZ ve MüĢt. Çetinkaya Mahallesi 5 ada 29 ve 63 parseldeki hisselerinin %10 unun hibesi Sayılı Ġmar Kanununun 17. maddesine göre yapılan Hisse SatıĢları: 1-Mahmut KĠREZ Deper Mahallesi 4349 ada 7 parsel nolu 96,88 m2. lik hisse ,00.-TL. bedelle satıģ 18/01/ Yusuf SÖĞÜT Sahipata Mahallesi 1407 ada 16 parsel nolu 84,05 m2.lik hisse 7.061,00.-TL. bedelle satıģ 08/02/ Mustafa DAĞDELEN Çetinkaya Mahallesi 903 ada 3 parsel nolu 372,80 m2 taģınmaz ,00.-TL. bedelle satıģ 24/01/ Zekeriya AKIN MareĢal Fevzi Çakmak Mahallesi 3820 ada 8 parsel 306,00 m2. lik hisse ,00.-TL. bedelle satıģ 17/07/ Ali ALTINDAġ Sahipata Mahallesi 1445 ada 15 parsel nolu 61,05 m2. lik hisse 7.081,80 TL. bedelle satıģ 30/05/ Sıddıka DĠNLER Çetinkaya Mahallesi 2204 ada 5 parsel nolu 73,00 m2. lik taģınmaz ,00.-TL. bedelle satıģ Sayılı Ġmar Kanununun 17. maddesine göre yapılan Yol Fazlası SatıĢlar: 1-Çetinkaya Mahallesi 2173 ada 10 parsel nolu 4,46 m2. lik gayrımenkul 2.453,00.- TL.bedelle Süleyman KESER adlı Ģahsa 08/02/ Esentepe Mahallesi 965 ada 2 parsel nolu 170,89 m2 lik gayrimenkul ,70.- TL. bedelle Zeki DAYIOĞLU adlı Ģahsa Fatih Mahallesi 2315 ada, 13 parsel nolu 29,64 m2. lik, yol fazlası gayrımenkul 5.187,00.-TL bedelle ġükriye KOÇAK adlı Ģahsa 9/07/ Deper 5/4 pafta, 6968 parsel nolu 115,82 m2 lik taģınmaz ,00.-TL. bedelle Halil BODUR adlı Ģahsa 02/07/ Marulcu Mahallesi 11 pafta 659 ada 136 parsel nolu 1.80 m2 lik taģınmaz 2.160,00.-TL. bedelle Nimet ÖREN ve MüĢt.satıĢ 22/02/ Kayadibi Mahallesi 31 pafta, 345 ada 20 parsel nolu 95,00 m2. lik taģınmaz ,00.-TL.bedelle Ali UZUNOĞLU adlı Ģahsa satıģ 28/05/ Çetinkaya Mahallesi 2194 ada 5 parsel nolu 183,16 m2 lik yol fazlası arsa ,00.-TL. bedelle Hayga ĠnĢaat ve Araç Yapı ġirketlerine satıģ 20/07/ Deper 7222 parsel 3,46 m2, 7226 parsel 523,63 m2 taģınmazlar ,00.-TL. bedelle Ali ÖZTÜRK adlı Ģahsa satıģ 09/02/ Kayadibi Mahallesi 341 ada 72 parsel nolu 11,16 m ,00.-TL. bedelle Yediveren Reklamcılık A.ġ. satıģ 18/09/ Dumlupınar Mahallesi 846 ada 277 ve 280 parsel nolu 43,00 m2. lik taģınmaz ,00.-TL. bedelle Yusuf AY EĢref AY adlı Ģahıslara satıģ 03/09/ Çakır 10 pafta, 2211 parsel nolu 504,82 m2. lik taģınmaz ,00.- TL. bedelle Ahmet KOLAYLI adlı Ģahsa satıģ 10/12/ Kayadibi Mahallesi 341 ada 74 parsel nolu 23,03 m2 lik taģınmaz 8.060,50.-TL. bedelle Ahmet AKSOY ve müģt.satıģ 10/12/2012 İ 129

130 13- Kayadibi Mahallesi 341 ada 75 parsel nolu 29,62 m2 lik taģınmaz ,00.-TL. bedelle Mehmet SAVRIK adlı Ģahsa satıģ 10/12/ Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin e bendi gereğince Takas (Trampa)Yapılan Gayrimenkuller: 1-Sadıkbey 2639 parsel nolu Ahmet ERDEMLĠ adlı Ģahsa ait gayrımenkul ile Belediyemize ait 449 ada 3 parselin ,00.-TL. bedelle baģa baģ takas.14/09/ Necati BAġARAN adlı Ģahsa ait EĢrefpaĢa Mahallesi 2677 ada 3 parseldeki 621 m2 lik hisseye karģılık Belediyemize ait Çetinkaya Mahallesi 3403 ada 5 ve 6 parsel nolu 180 m2. lik gayrımenkul ,00.-TL. bedelle baģa baģ takas 09/11/ Çavlan Yapı Ticaret Limited ġirketine ait Sahipata Mahallesi 1216 ada 13 parsel nolu 266,03 m2. lik gayrımenkul ile Belediyemize ait Sahipata Mahallesi 1216 ada 10 parsel 72,53 m2 lik ve 11 nolu parselin 196,11 m2 lik gayrımenkullerin ,00.-TL. bedelle baģa baģ takas 28/12/ Bayramgazi Köyü 139 ada 2 parsel, 140 ada 2 parsel, 141 ada 11 parsel, 142 ada 2 parsel, 144 ada 2 parsel, 145 ada 1 parsel, 146 ada 1 parsel, 148 ada 1 parsel, 150 ada 2 parsel, 154 ada 1 parsel 154 ada 2 parsel, 155 ada 2 parsel 155 ada 3 parsel, 156 ada 2 parsel, 164 ada 4 parsel, 165 ada 2 parsel, 166 ada 2 parsel, 167 ada 2 parsel, 168 ada 2 parsel, 169 ada 4 parsel, 171 ada 2 parsel, 172 ada 2 parsel, 174 ada 1 parsel, 177 ada 2 parsel, 178 ada 1 parsel, 180 ada 1 parsel, 185 ada 1 parsel, 187 ada 2 parsel, 188 ada 1 parsel, 189 ada 1 parsel, 190 ada 1 parsel 191 ada 6 parsel, 191 ada 7 parsel, ve 191 ada 8 parsel nolu Belediyemize ait gayrımenkullerle, Özer Turizm San.ve Tic.Anonim ġirketine ait Voyvoda Mahallesi 1257 ada 1 parsel, 1255 ada 1 parsel, 1284 ada 3 parsel, 1285 ada 3 parsel nolu taģınmazda 13089/70537 m2. lik hisse, Kayadibi Mahallesi 624 ada 5 parsel, Bayramgazi Köyü 114 ada 30 parsel nolu gayrımenkuller ile ,09.-TL. bedelle baģa baģ takas.07/05/ Sayılı Belediye Kanununa Göre: Ġpotek Terkini 1- MaraĢal Fevzi Çakmak Mahallesi 1044 ada 2 parsel nolu 490,66 m2. lik Musa KAZIM ve Balı AÇIKGÖZOĞLU gayrımenkulden ipotek terkini yapılmıģtır. 17/04/ Sayılı Kanuna Göre Satın Alma: 1-ġemsettin TĠRYAKĠOĞLU ve MüĢtereklerinden Marulcu Mahallesi 817 ada 745 parsel nolu 43,09 m2 lik taģınmaz ,50.- TL. bedelle Sayılı Belediye Kanununa göre Bedelsiz Devir. 1- Çetinkaya Mahallesi 2914 ada 3 parsel nolu gayrımenkul Cami Yeri Olarak Maliye Hazinesine devir edilmiģtir. 21/11/ Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin e bendi 75.maddesinin d bendi gereğince Tahsis Yapılan ve Tahsis Alınan Gayrimenkuller: 1- Hacı Nasuh Mahallesi 423 ada 83 parselde bulunan 3 nolu 41 m2 lik dükkan Türkiye Sakatlar Derneği Afyonkarahisar Afyon ġubesine 10 Yıl Süre ile Tahsis İ 130

131 2- Hamidiye Mahallesi Helvacıoğlu Deresi 51 ada 143 parsel Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi yapımında kullanılmak üzere 25 Yıl Süre ile Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar Orman ĠĢletme Müdürlüğüne Tahsis 11/05/ Olucak Mahallesi 26 ada 2 parsel 25 Yıl Süre ile Afyonkarahisar Ġl Özel Ġdaresine Tahsis Çetinkaya Mahallesi 1829 ada 1 parselde bulunan birinci kat 14 bağımsız bölüm nolu yeri Sağlık YaĢam Merkezi ile Gebe Okulu olarak kullanılmak üzere 25 Yıl Süre ile Afyonkarahisar Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğüne Tahsis 15/11/ Sayılı KamulaĢtırma Kanununa Göre Ġstimlak Yapılan Gayrimenkuller: Afyonkarahisar Merkez Akçin Köyü 3 pafta 525 parsel nolu gayrımenkulün kısmı kamulaģtırma iģlemleri yapılmıģ rızai ferağ alınamadığından Cepri Tescil yoluyla Hukuk ĠĢleri Müdürlüğüne BildirilmiĢtir. 01/08/ Sayılı Ġmar Kanununun 15 ve 16 maddelerine göre : 1-Çetinkaya Mahallesi 1170 Ada 13 ve 14 nolu parsellerin Tevhit iģlemi.21/11/ Nurcu Mahallesi 36 pafta, 534 ada 94 nolu parsel Yola Terk ĠĢlemi. 24/07/ Sayılı Ġmar Kanununa göre: Çetinkaya Mahallesi 1829 ada 1 parsel nolu gayrımenkulde 8 adet dükkan Kat Ġrtifakına geçilmiģ, Çetinkaya Mahallesi 2853 ada 4 parselde Kat Ġrtifakına geçilmiģ, Merkez Çakır 166 ada 7,8 ve 10 parsellerde kat irtifakına geçilmiģ ve Yönetim Planları YapılmıĢtır. 775 Sayılı ve 6188 Sayılı Kanuna göre konulan: Şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan gayrımenkullerden vatandaģ müracaatı gereği 19 adet takyidatın Encümen Kararı marifeti ile Tapu Sicilinden terkinleri yapılmıģtır. Birimimize 2012 tarihi itibarı ile 602 adet evrak girdisi 425 adet evrak çıktısı olmak üzere kayıt altına alınmıģtır. a.7.4- KAÇAK ĠNġAAT KONTROL ġube BĠRĠMĠ Kaçak ĠnĢaat Kontrol Birimi Afyonkarahisar Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü bünyesinde görev yapmaktadır. Belediye imar sınırları ile mücavir alan sınırları dahilinde ruhsatsız yada ruhsata aykırı yapıları kontrol ederek ilgili Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde uygulama yapar. Ruhsatsız yada ruhsata aykırı yapılar ; - Ekip tarafından yapılan günlük kontroller neticesinde. - VatandaĢ tarafından yapılan yazılı Ģikayet dilekçeleri ile. - Telefon ihbarları ile. - Internet yolu ile yapılan ihbarlarla tespit edilmektedir. Herhangi bir Ģekilde böyle bir durumun tespiti halinde ; - Ekip olarak görev yerine gidilir. - Söz konusu bina bulunur. Durum değerlendirmesi yapılır. İ 131

132 - Ruhsatsız yada ruhsata aykırılık tespit edilirse 3194 sayılı Ġmar Kanunu nun 32.maddesine göre inģaat tespit ve durdurma zaptı düzenlenir gün içerisinde Belediye Encümenince Ġmar kanununun 42.Maddesine istinaden para cezası uygulanır. - Cumhuriyet Savcılığına kaçak veya ruhsata aykırı yapı yapan kiģi hakkında suç duyurusunda bulunulur. - Ġlgilisinden 1 ay içerisinde ruhsata aykırılığı gidermesi veya ruhsatsız ise ruhsatlandırılması istenir. Ġlgili Kanun ve yönetmelikler hakkında bilgilendirilir. - 1 ay içerisinde ruhsata aykırılık giderilmez veya ruhsata bağlanamaz ise konu Belediye Encümenine sunulur. Ġmar kanunun 32. maddesine istinaden yıkım kararı alınır. Ġlgilisine tebliğ edilir. - Ġlgilisinin kendisi tarafından yıkım gerçekleģmez ise Belediyemizce yıkım yapılarak Encümen kararı gereği yerine getirilmiģ olur. - ĠnĢaatlardan çıkan hafriyat ve molozların, Belediyemizin belirlemiģ olduğu alana dökümünü sağlanır. ġubemizde toplam 228 adet toplam iģlem yapılmıģ olup; 54 adet vatandaģ Ģikayeti, 21 adet beyaz masa ve , 47 adet Resmi Ģikayet ve 106 adet sözlü Ģikayet değerlendirilmiģtir TARĠHĠ ĠTĠBARĠ ĠLE YAPILAN ÇALIġMALAR ADET VatandaĢ ġikayeti 54 Beyaz masa ve Ģikayeti 21 Resmi kurum ġikayeti 47 Sözlü ġikayet 106 Toplam 228 Yapılan İşlem Adedi Vatandaş Şikayeti Beyaz masa ve Şikayeti Resmi kurum Şikayeti Sözlü Şikayet İ 132

133 AYLAR VATANDAġ ġġkayet RESMĠ KURUMLARDAN GELEN ġġkayet BEYAZ MASA VE EMAĠL SÖZLÜ ġġkayet TOPLAM OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM Aylara Göre ĠĢlem Dağılımı Grafiği VATANDAŞ ŞİKAYET SÖZLÜ ŞİKAYET RESMİ KURUMLARDAN GELEN ŞİKAYET BEYAZ MASA VE İ 133

134 ġubemizde toplam 0 adet inģaat tespit ve durdurma zaptı, 1 adet yıkım, 0 adet zabıta zabtı, 122 adet Ģikayet dilekçesi ve 106 tane sözlü Ģikayet değerlendirilmiģtir TARĠHĠ ĠTĠBARĠ ĠLE YAPILAN ÇALIġMALAR ADET Tutulan toplam ĠnĢaat Tespit Ve Durdurma Zabtı 0 Ruhsatsız yapılara tutulan ĠnĢaat Tespit Ve Durdurma Zabtı( ruhsat alınmadan temel kazısına baģlayan ) Ruhsata aykırı yapılara tutulan inģaat tespit ve durdurma zabtı (Mevcut iģ yerinin ön bahçesine 80cm ilave ruhsat hilafı) Yıkım kararı alınan yapılar 1 Zabıta Zabtı 0 ġikayet Dilekçesi 122 Sözlü ġikayet a.7.5-numarataj BĠRĠMĠ 1- EVRAK KAYIT ĠġLEMLERĠ 2012 Yılı içerisinde toplam 434 adet Gelen ve 282 adet Giden evrak kaydı yapılmıģtır. Gelen evrakın 126 adeti kurumlar arası yazıģmalar, 205 adeti vatandaģ talebi, 103 adeti kurum içi yazıģmalar olarak toplam 434 kayıt bulunmaktadır. Giden evrakın 62 adeti kurumlar arası yazıģmalar, 202 adeti vatandaģ talebi, 7 adeti kurum içi yazıģmalar ve 11 adeti meclise sunulan yazıģmalar olarak toplam 282 kayıt yapılmıģtır. Toplamda 716 adet evrak iģlem görmüģtür YILI GELEN GĠDEN EVRAK ÇĠZELGESĠ GELEN EVRAK GĠDEN EVRAK KURUMLAR ARASI 126 KURUMLAR ARASI 62 VATANDAġ TALEBĠ 205 VATANDAġ TALEBĠ 202 KURUM ĠÇĠ 103 KURUM ĠÇĠ 7 MECLĠSE SUNULAN 11 TOPLAM 434 TOPLAM 282 İ 134

135 2- NUMARATAJ BELGESĠ VERĠLMESĠ: VatandaĢ, Resmi Kurum, ĠĢ Yerleri vb. baģvuruları sonucunda; güncellenmiģ adreslerini gösterir adet numarataj belgesi düzenlenmiģtir YILI NUMARATAJ BELGESĠ ÇĠZELGESĠ OCAK 112 ġubat 109 MART 162 NĠSAN 102 MAYIS 184 HAZĠRAN 121 TEMMUZ 119 AĞUSTOS 65 EYLÜL 100 EKĠM 81 KASIM 106 ARALIK 113 TOPLAM YILI NUMARATAJ BELGESĠ ÇĠZELGESĠ SAHA ÇALIġMASI Mücavir alan içindeki 9 adet köyün ( Akçin, Ataköy, Bayatçık, Demirçevre, Erenler, Ġsmail, Küçükçobanlı, Sadıkbey, Yarımca) saha çalıģmasında köylerdeki tüm binaların özellikleri, nitelikleri gibi bilgileri Ulusal Adres Veri Tabanı ile karģılaģtırılarak toplandı. 4- NUMARATAJ HARĠTALARININ BĠLGĠSAYAR ORTAMINDA OLUġTURULMASI Saha çalıģması yapılan mücavir alan içindeki köylerin numarataj haritaları oluģturuldu ve Numarataj Yönetmeliğine göre Numarataj iģlemleri yapıldı. Yeni yapılan Yapı Kullanma Ġzin Belgesi alan binalar 2731 adet, Yapı Ruhsatı alan inģaatlar 313 Adet ve yıkılan binalar 93 adet numarataj haritalarına iģlendi. HARĠTA ÜZERĠNDE YAPILAN ĠġLEMLER GRAFĠĞĠ YIKIM RUHSATI YAPI RUHSATI YAPI KULLANMA BELGESİ İ 135

136 5- ULUSAL ADRES VERĠ TABANININ GÜNCELLENMESĠ Kent Bilgi Sistemi kurulma aģamasında devam edilen 2011 yılında 74 mahallenin güncellemesi yapılmıģtır. Geriye kalan 7 mahalle ve mücavir alan içerisinde olan 9 adet köyün Ulusal Adres Veri Tabanında tüm yapıların, bağımsız bölümlerin numarataj haritalarına göre birebir güncellemesi yapıldı. Yapılan bu çalıģmalar ĠçiĢleri Bakanlığı Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğünce (NVĠ) baģlatılan Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) projesinde incelenip, uygun görülerek Türkiye de 1.pilot il olarak seçilmiģtir. 1.Pilot kapsamında yapılan çalıģmalar uygun görülerek 2.pilot kapsamına tekrar alındık. e-devlet projelerinin en önemlilerinden olan MAKS projesini de pilot il olarak NVĠ Genel Müdürlüğünün kontrolünde tamamladık yılında MAKS sistemine geçen ilk il olunacaktır. 6- LEVHALAMA Ulusal Adres Veri Tabanının kurulması ve güncellenmesi aģamalarında tüm mahallelerdeki binalara dıģ kapı levhası ve yollara cadde-sokak levhalarının yapılması iģine baģlanılmıģtı yılından kalan 12 mahallenin binalarına dıģ kapı numarası ve yollara cadde-sokak levhalarının yapılması iģlemi yapılarak tüm mahalleler tamamlanmıģtır. Belediyemizden Yapı Kullanma Ġzin Belgesi alan 398 binaya dıģ kapı levhası ve bu binalara 1975 adet iç kapı levhası lazer makinemizle yazılarak montajı yapılmıģtır. Yapılan Levhalar Grafiği Dış Kapı Levha Adedi; 398; 17% İç Kapı Levha Adedi; 1975; 83% 7- CADDE, SOKAKLARA ĠSĠM VERĠLMESĠ VE ĠSĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ YAPILMASI 2012 yılındaki meclis kararlarında 14 tane cadde-sokak isim değiģikliği yapıldı, 34 tane yeni isim verildi. 8- KENT REHBERĠ Belediyemiz yetki alanındaki tüm yapıların Ulusal Adres Veri Tabanı ile eģleģmiģ olan adresleri ve numarataj haritalarının internetten yayınlanması ve güncellenmesi iģleri devam etmektedir. Kent Rehberinden örnek imar çapı verilmesi uygulamasına geçilmiģtir. VatandaĢlarımız belediyeye gelmeden arsalarına ne ve nasıl bina yapılabileceğini internetten görebilmektedir. Önemli yer sorguları bölümünde resmi kurumlar, eğitim, sağlık ve kültürel yerlerin adresleri harita üzerinden sorgulanabilmektedir. 9- FOTOĞRAFLAMA Tüm Mahallelerimizdeki yapıların ve yolların fotoğrafları çekilmiģtir. Bu fotoğraflar Kent Bilgi Sistemi haritalarımızda ve halkın göreceği Kent Rehberinde yayınlanmaktadır. 10- ARġĠV TARAMA Belediyemiz Ġmar Müdürlüğündeki Yapı Ruhsatları, Yapı Kullanma Ġzin Belgeleri ve Ġmar Çapları dijital ortamda taraması yapılmıģtır. Yapılan bu tarama iģlemleri Kent Bilgi İ 136

137 Sistemleriyle iliģkilendirilerek numarataj haritaları üzerinden sorgulanması çalıģmaları devam etmektedir. a.7.6-ruhsat ĠSKAN BĠRĠMĠ YENĠ YAPI-ĠLAVE-YENĠDEN RUHSATI VERĠLMESĠ: YENĠ YAPI-ĠLAVE-YENĠDEN RUHSATI alacak kurum, kuruluģ veya kiģilerin müracaatı 3194 sayılı imar kanununun planlı alanlar imar yönetmeliğinin 57.maddesine istinaden 5 er takım Mimari, Betonarme, Elektrik, Mekanik Tesisat Projeleri, müracaat dilekçesi ve ekleri teknik eleman tarafından incelenerek eksikleri yoksa müracaatı kabul edilir Eksikleri var ise tamamlattırılarak kabulü yapılır. Projeler havalesi yapılan mimar ve mühendislerce 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri, imar planları, deprem yönetmeliği ve diğer mevzuatlar gereği incelenir. Projelerde eksik ve yanlıģ yapılan varsa düzelttirilir. Harcı hesaplanır. Harcı yatırıldıktan sonra yeni yapı-ilave-yeniden ruhsatı ilgili Teknik eleman tarafından internetten (NVĠ) doldurularak imzaya açılır. Mal sahibi, Yapı Denetim KuruluĢu ve proje müellifleri tarafından imzalar atıldıktan sonra belediyemizce ilgili teknik elemanlar tarafından imzalar tamamlanır. Ġnternetten(NVĠ)onay kodu verilerek ruhsatın 1 nüshası ve projelerden 3 er takım mal sahibine verilir. ĠnĢaata baģlamasına izin verilir. Ruhsatın 1 nüshası, evraklar ve projelerden 2 Ģer takım ise muhafaza edilmek üzere arģive gönderilir RUHSAT YENĠLEME VERĠLMESĠ: RUHSAT YENĠLEME alacak kurum, kuruluģ veya kiģilerin müracaatı dilekçe ve ekleri ile kabul edilir. Müracaat dilekçesi ve ekleri ilgili Teknik eleman tarafından incelenir. Eksikleri varsa tamamlattırılarak kabulü yapılır. Havalesi yapılan Teknik elemanlar tarafından incelenmesi yapıldıktan sonra internetten (NVĠ) doldurularak imzaya açılır. Gerekli imzalar tamamlandıktan sonra internetten (NVĠ)onay kodu verilerek ruhsat yenilemenin bir nüshası vatandaģa verilir. 5 yıllık süre ile ruhsat uzatılmıģ olur. TADĠLAT RUHSATI VERĠLMESĠ: TADĠLAT RUHSATI alacak kurum, kuruluģ veya kiģilerin müracaatı 3194 sayılı imar kanununun planlı alanlar imar yönetmeliğinin 57.maddesine istinaden gerekli olan projelerden, (Mimari, Betonarme, Elektrik, Mekanik Tesisat Projeleri) ile müracaat dilekçesi ve ekleri ilgili teknik eleman tarafından incelenerek eksikleri yoksa müracaatı kabul edilir. Eksikleri var ise tamamlattırılarak kabulü yapılır. Projeler havalesi yapılan mimar ve mühendislerce ilgili mevzuatlar gereğince incelenir. İ 137

138 Projelerde eksik ve yanlıģ yapılan varsa düzelttirilir. Harcı hesaplanır. Harcı yatırıldıktan sonra Tadilat ruhsatı ilgili Teknik eleman tarafından internetten (NVĠ) doldurularak imzaya açılır. Tadilat ruhsatına gerekli imzalar atıldıktan sonra internetten (NVĠ)onay kodu verilerek tadilat ruhsatının 1 nüshası ve projelerden 3 er takım mal sahibine verilir. Tadilat ruhsatının 1 nüshası, evraklar ve projelerden 2 Ģer takım ise muhafaza edilmek üzere arģive gönderilir. YIKIM RUHSATI VERĠLMESĠ: YIKIM RUHSATI alacak kurum, kuruluģ veya kiģilerin müracaatı dilekçe ve ekleri ile kabul edilir. Yıkımı yapılacak binanın ölçümü yerine gidilerek ilgili Teknik elemanlar tarafından yapılır. Yapılan ölçüme göre harcı hesaplanır. Harcı yatırıldıktan sonra Yıkım ruhsatı ilgili Teknik eleman tarafından internetten (NVĠ) doldurularak imzaya açılır. Yıkım ruhsatına gerekli imzalar atıldıktan sonra onay kodu verilerek yıkım ruhsatının 1 nüshası mal sahibine verilir. Böylece binanın yıkımına baģlamasına izin verilmiģ olur. KABĠR RUHSATI VERĠLMESĠ: KABĠR RUHSATI alacak kiģilerin müracaatı Mezarlıklar müdürlüğünden aldığı tahsis belgesi ve dilekçe ile kabul edilir. Tahsis belgesinde belirtilen kabirin göz sayısına göre harcı hesaplanır. Harcı yatırıldıktan sonra kabir ruhsatı ilgili Teknik eleman tarafından doldurularak imzaya açılır. Kabir ruhsatına gerekli imzalar atıldıktan sonra mal sahibine verilir. YAPI KULLANMA ĠZĠN BELGESĠ VERĠLMESĠ: Planlı Alanlar Tip Ġmar Yönetmeliğinin 64. maddesi gereği yapı tamamlandığında tamamının veya kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığında bu kısımların kullanılabilmesi için inģaat ruhsatını veren Belediye veya Valilikten izin alınması zorunludur. Bu nedenle ilgili idareye Yapı Kullanma Ġzin Belgesi alacak kiģi veya kuruluģlar dilekçe ve ekleri ile müracaat eder. BaĢvuru Dilekçesi(Mal Sahibi tarafından imzalanmalı, hisseli ise hissedarların tamamı tarafından imzalanmalı ve emlak-çtv birimi tarafından borcunun olmadığı belirtilmeli) Varsa vekâletname-imza sirküleri Tapu fotokopisi (son bir ay içinde alınmıģ veya sureti onaylanmıģ olmalı. Kat irtifakına geçilmiģ ise son duruma göre Tapu kayıtları isim listesi Tapu Müdürlüğünden alınacak) Yapı Ruhsatı S.G.K. iliģiksizlik Belgesi (Yapı Kullanma Ġzin Belgesi düzenlenecek alana uygun olmalı) Bağımsız Bölüm Planı (Proje müellifi, mimardan alınacak üç nüsha) Cins DeğiĢikliği Dosyası Vaziyet Planı İ 138

139 Yapı Denetim Binaları için iģ bitirme tutanağı (üç adet fotoğraf) Teknik Uygunluk Raporu Enerji Kimlik Belgesi ( tarihinden sonraki ruhsatlar için geçerlidir.) Asansör Ruhsatı (Belediye Teknik Elemanları kontrol eder ve rapor düzenlenir.) Isı Yalıtım Vizesi (Belediye Teknik Elemanları kontrol eder ve rapor düzenlenir.) Yapının; Ruhsat ve ruhsat eki projelerine uygunluğu Fen ve sağlık kurallarına uygunluğu TSE Standartlarına uygunluğu Ġlgili Yönetmeliklere (Sığınak Yönetmeliği, Asansör Yönetmeliği, Otopark Yönetmeliği, Isı Yalıtım Yönetmeliği, Yangın Yönetmeliği vb.) uygunluğu kontrol edilir. Aykırılık varsa uygun hale getirilir. Eksiklik varsa tamamlattırılır. Yapıya kısmi Yapı Kullanma Ġzin Belgesi düzenlenecek ise bu bölümün ve bu bölümlere hizmet edecek ortak kullanım alanlarının tamamlanmıģ ve kullanılabilir olması gerekmektedir. ĠĢlemleri yaptırılmak üzere Kadastro Müdürlüğüne ve Tınaztepe Vergi Dairesine yönlendirilir. Belediye harçları hesaplanır. Müracaat tarihinden itibaren 30 gün içinde Yapı Kullanma Ġzin Belgesi düzenlenir, imzalanır. Yapı Kullanma Ġzin Belgesinin bir örneği mal sahibi ve / veya sahiplerine ve ilgili kiģi, kurum ve kuruluģlara verilir. KAT MÜLKĠYETĠ KURULMASI ĠÇĠN PROJE TASDĠK EDĠLMESĠ: Kat Mülkiyetine esas mimari proje tasdik iģlemi için kiģilerin müracaatı dilekçe ve ekleri ile birlikte kabul edilir. Müracaat dilekçesi ve ekleri ilgili memur tarafından incelenir, eksiklikleri varsa tamamlattırılarak kabulü yapılır. 2 takım mimari proje Kat Mülkiyetine esas olarak tasdik edilir. ĠĢlemi tamamlanan evrak ve mimari projelerden bir örnek arģivde saklanır 1 örnek kat Mülkiyeti Tesisi için resmi yazı ile Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilir. KAT ĠRTĠFAKI KURULMASI ĠÇĠN PROJE TASDĠK EDĠLMESĠ: Kat Ġrtifakına esas mimari proje tasdik iģlemi için kiģilerin müracaatı dilekçe ve ekleri ile birlikte kabul edilir. Müracaat dilekçesi ve ekleri ilgili memur tarafından incelenir, eksiklikleri varsa tamamlattırılarak kabulü yapılır. Mimari projeler Kat Ġrtifakına esas tasdik edilir. Tapu Sicil Müdürlüğüne 1 adeti resmi yazıyla gönderilir. İ 139

140 ĠĢlemi tamamlanan evrak ve mimari projelerden bir örnek arģivde saklanır. Ġġ DENEYĠM BELGESĠ VERĠLMESĠ : ĠĢ Deneyim Belgesi alacak kiģi veya kiģilerin müracaatı dilekçe ve ekleri ile kabul edilir. Müracaat dilekçesi ve ekleri ilgili memur tarafından incelenir, eksiklikleri varsa tamamlattırılarak kabulü yapılır. Devam eden iģlerde ĠĢ Durum Belgesi düzenlenebilmesi için; yapılan iģlerin kusursuz olarak en az %80 nin gerçekleģip gerçekleģmediğini belirlemek amacıyla söz konusu yapı, mal sahibi ile birlikte yerinde incelenir. Tamamlanan iģlerde ise; ĠĢ Bitirme Belgesi düzenlenebilmesi için tüm iģlerin kusursuz olarak tamamlanıp tamamlanmadığını belirlemek amacıyla, söz konusu yapı, mal sahibi ile birlikte yerinde incelenir. Ġnceleme sonucu talep ve tespit doğrultusunda iģ deneyim belgesi düzenlenir. ĠĢlemi tamamlanan evraklardan bir örneği arģivde muhafaza edilir EKSPERTĠZ RAPORU DÜZENLENMESĠ: Ekspertiz Raporu alacak kiģi veya kiģilerin müracaatı dilekçe ve ekleri ile kabul edilir. Rapora esas yapı, mal sahibi ile birlikte yerinde incelenir. Ġnceleme neticesinde bağlı olarak mal sahibine Ekspertiz Rapor Ücreti makbuzu alınır. Söz konusu rapor düzenlenerek bir örneği arģivde muhafaza edilir. TUS (TEKNĠK UYGULAMA SORUMLULUĞU) KAYITLARIN TUTULMASI: Teknik Uygulama Sorumluluğuna sahip olmak isteyen Mimar ve Mühendislerin müracaatı dilekçe ve ekleri ile kabul edilir. Müracaat dilekçesi ve ekleri ilgili kiģi tarafından incelenir, eksiklikleri varsa tamamlattırılarak kabulü yapılır. Evraklar Dosyalanır ve Pano için Tanıtım Kartları Hazırlanarak takılır. YAPI DENETĠM FĠRMALARININ KAYITLARININ TUTULMASI Yapı Denetim ġirketlerinin müracaatı dilekçe ve ekleri ile kabul edilir. Müracaat Dilekçesi ve ekleri ilgili kiģi tarafından incelenir, eksikleri varsa tamamlattırılarak kabulü yapılır. Evraklar dosyalanır. GEÇĠCĠ USTALIK BELGESĠ KAYITLARIN TUTULMASI: Geçici Ustalık Belgesine sahip olmak isteyenlerin müracaatı dilekçe ve ekleri ile kabul edilir. Müracaat dilekçesi ve ekleri ilgili kiģi tarafından incelenir, eksiklikleri varsa tamamlattırılarak kabulü yapılır. Evraklar Dosyalanır ve Geçici Ustalık Belgesi 3 nüsha halinde hazırlanarak 1 nüshası vatandaģa verilir, 1 nüshası Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü ne gönderilir. 1 nüshası da dosyalanarak saklanır. İ 140

141 HAKEDĠġ DOSYALARININ ĠNCELENMESĠ SĠSTEME ĠġLENMESĠ VE ÖDEME ĠġLEMLERĠ: Yapı Denetim Firmaları tarafından hazırlanan hak ediģ evrakları kontrol edilir ve kayda alınır. Kayda alınan dosyalar incelenir. Varsa eksiklikler tamamlattırılır. Rapor ve dosyalar onaylanarak Mali Hizmetler Müdürlüğü ne veya Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü ne ödeme iģlemi için dosya örnekleri gönderilir. Ödeme iģleminden sonra Yapı Denetim Sisteminden ödeme giriģi yapılır. YAPI DENETĠM SĠSTEMĠNDEN RUHSAT ONAYI VERĠLMESĠ VE ġantġye ġefġ GĠRĠġĠ: Yapı Ruhsatının düzenlenmesi ve onaylanmasından sonra Yapı Denetim Sisteminden Ruhsat Onayı verilir ve ġantiye ġefi görevlendirmesi yapılır. ĠġYERĠ TESLĠM TUTANAKLARININ ONAYLANMASI VE SĠSTEME ĠġLENMESĠ: Yapı Denetim Firmaları tarafından düzenlenmiģ olan iģyeri teslim tutanakları 3 nüsha halinde bir üst yazı ile kayda alınır. Ġncelenen iģyeri teslim tutanakları inģaat mahalli yerinde kontrol edilerek onaylanarak 2 nüshası Yapı Denetim Firmasına teslim edilir. 1 nüshası Yapı Denetim Sistemi giriģi için Birimimizde muhafaza edilir. Onaylanan iģyeri teslim tutanakları Yapı Denetim Sisteminde tutanak bilgisi olarak iģlenir. Ġġ BĠTĠRME TUTANAKLARININ ONAYLANMASI VE SĠSTEME ĠġLENMESĠ: Yapı Denetim Firmaları tarafından düzenlenmiģ olan iģ bitirme tutanakları 3 nüsha halinde bir üst yazı ile kayda alınır. Yapının Ruhsat ve eki projelere uygunluğu kontrol edilir. Varsa eksikliklerin giderilmesi için Yapı Sahibi, yapı müteahhidi, yapı denetim firması ve Ģantiye Ģefine bilgi verilir. Uygun olması halinde ĠĢ Bitirme Tutanakları onaylanarak 2 nüshası Yapı Denetim Firmasına teslim edilir. 1 nüshası Yapı Denetim Sistemi giriģi için Birimimizde muhafaza edilir. OnaylanmıĢ olan ĠĢ Bitirme Tutanağı Yapı Denetim Sistemine iģlenir. İ 141

142 YAPI DENETĠM FĠRMASI, DENETÇĠ VE KONTROL ELEMANI SĠCĠL NOTU VERĠLMESĠ: ĠĢ Bitirme Tutanağı düzenlenmiģ olan YĠBF ler için Yapı Denetim Firmaları, Denetçi ve Kontrol elemanları için veya Denetçi değiģikliği ölümü veya istifası gibi sebeplerden Yapı Denetim Sisteminden gerekli sicil notu giriģleri yapılır. YAPI DENETĠM SĠSTEMĠNDEN SEVĠYE TESPĠT ONAYLARININ YAPILMASI: Yapı Denetim Firmaları tarafından Yapı Denetim Sistemine giriģi yapılmıģ Seviye Tespit Talepleri eksik veya hatalı görülmediği takdirde hak ediģ dosyalarının hazırlanabilmesi için onaylanır. YILSONU SEVĠYE TESPĠT TUTANAKLARININ ONAYLANMASI VE YILSONU HAKEDĠġ DOSYALARININ ĠNCELENEREK HAKEDĠġ ÖDEMELERĠNĠN YAPILMASI: Yıl sonu itibariyle Yapı Denetim Firmalarının üstlenmiģ oldukları yapılar ile ilgili olarak yıl sonu seviye tespit tutanakları düzenlenerek üst yazı ile 3 nüsha halinde birimimize teslim edilir ve kayda alınır. HazırlanmıĢ olan yıl sonu seviye tespit tutanakları incelenir, uygun görülmesi halinde onaylanarak 2 nüshası Yapı Denetim Firmasına teslim edilir. 1 nüshası birimimizde Yapı Denetim Sisteminden onaylanmak üzere muhafaza edilir. OnaylanmıĢ olan yıl sonu seviye tespit tutanakları Yapı Denetim Sisteminden onaylanır. İ 142

143 TOPLAM ARALIK KASIM EKĠM EYLÜL AĞUSTOS TEMMUZ HAZĠRAN MAYIS NĠSAN MART ġubat OCAK İ İ ġ IĞI 2012 YILI GENEL EVRAK KAYIT 26 Temmuz 2008 Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun. 25. mad. geçici 11. mad EKSPERTĠZ RAPORU Ġġ BĠTĠRME BELGESĠ KABĠR RUHSATI KAT ĠRTĠFAKI KAT MÜLKĠYETĠ RUHSAT YENĠLEME TADĠLAT RUHSATI YAPI KULLANMA YAPI RUHSATI YIKIM RUHSATI DĠĞER(Resmi Daireler, VatandaĢ Dilekçeleri vs.) TOPLAM İ 143

144 OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM İ İ ġ IĞI 2012 YILI VERĠLEN RUHSAT SAYILARI Yeni Yapı Yenileme Tadilat Yıkım Ġlave Yeniden Kat Ġlavesi Ek Bina Güçlendirme Kabir Restorasyon Yeniden Güçlendirme Geçici Toplam İ 144

145 OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK İ İ ġ IĞI 2012 Yılı Verilen Ruhsat Sayıları Grafiği Yeni Yapı Tadilat İlave Kat İlavesi Güçlendirme Restorasyon 0 Geçici 2012 YILI VERĠLEN YAPI KULLANMA ĠZĠN BELGELERĠ MESKEN ĠġYERĠ DĠĞER TOPLAM İ 145

146 2012 YILI VERĠLEN YAPI KULLANMA ĠZĠN BELGELERĠ GRAFĠĞĠ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK MESKEN ĠġYERĠ DĠĞER 7 2 YILLAR ( MAİLİ İNHİDAM ) 2012 ENCÜMEN KARARI İLE ALINAN MAİLİ İNHİDAM 13 RAPORU İLE MÜLK SAHİPLERİ TARAFINDAN MUVAFAKATLA BELEDİYECE YIKILAN MAİLİ İNHİDAM RAPORU İLE VATANDAŞIN 10 KENDİSİ TARAFINDAN YIKILAN MAHKEMELİK DURUMDA BEKLEYEN - MAHKEME KARARI İLE YIKILAN - VATANDAŞ TARAFINDAN TAMİRATI YAPILAN 2 İŞLEM SÜRECİNDE BEKLEYEN 10 TOPLAM yılında; 35 adet maili inhidam (yıkılacak derecede tehlikeli) dosyasının hazırlandığı bunlardan 23 adet yapının yıkıldığı, 2 adet yapının vatandaģ tarafından tamiratının yapıldığı, 0 adet yapının mahkemelik durumda olduğundan beklemede olduğu, 10 adet yapının da iģlem sürecinde beklediği incelenmiģtir. İ 146

147 YILLAR ( TAMİRATLAR ) 2012 MÜLK SAHİPLERİ TARAFINDAN TAMİRATI 20 İSTENEN YAPILAR BELEDİYECE GEREKLİ GÖRÜLÜP YAPTIRILAN - TAMİRATLAR İŞLEM SÜRECİNDE BEKLEYEN TAMİRATLAR - BASİT ONARIM İZNİ VERİLEN YAPILAR 72 TOPLAM yılında; 92 adet tamir izini verilen yapılardan, 92 adet yapının tamir edildiği, 0 adet yapının da iģlem sürecinde beklediği incelenmiģtir. ĠHALELER ĠHALE ADI ĠHALE DURUMU 2012 Afyonkarahisar Merkez Kentsel Sit Alanı içerisinde bulunan Korunması Gerekli Sokakların ĠyileĢtirilmesi Projeleri, Cephe Rölöve Alımı ve Projeleri, Cephe ĠyileĢtirme Projeleri, Kentsel Tasarım Projesi, 3 Boyutlu Katı Modelleme Hazırlanması ĠĢi Ġhalesi Ġhale sonuçlanmıģ olup EskiĢehir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Onayı aģamasındadır. ÇALIġTAY ĠġĠN ADI ĠġĠN DURUMU 2012 Göller Bölgesi EtkileĢim Planı ÇalıĢtayı ÇalıĢtay Tarihi Kentler Birliğ ve Çekül Vakfı ile ortaklaģa yapılmıģ olup sonuçlandırılmıģtır. İ 147

148 a.8.- ĠTFAĠYE MÜDÜRLÜĞÜ: Görev ve Sorumluluklar: Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek, Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalıģmalarını yapmak, Su baskınlarına müdahale etmek, Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalıģmalarına katılmak, tarihli ve 2009/15316 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak, 5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile Ġlgili ġahsi Mükellefiyet, Tahliye ve SeyrekleĢtirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma iģlemlerine yardımcı olmak, Halkı, kurum ve kuruluģları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak, Kamu ve özel kuruluģlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiģtirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle iģbirliği yapmak, Belediye sınırları dıģındaki olaylara müdahale etmek, Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karģılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karģı önlemler yönünden denetlemek, Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalıģmalarına katılmak, Ġmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek, ĠĢyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluģlarını yangına karģı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek, Belediye baģkanının verdiği diğer görevleri yapmak. İ 148

149 YANGIN ÇALIġMALARI 2012 YILI YANGIN DURUMUNU GÖSTEREN TABLO Bina Yangınları 98 Atölye-Ġmalathane-Fabrika Vb. Yangınlar 16 Motorlu Araç Yangınları 19 Odun-Kömür Deposu Vb. Yangınlar 8 Ot-Saman-Çöp-Ekin Vb. Yangınlar 133 Orman Yangınları 1 Diğer Yangınlar 40 TOPLAM YILI YANGIN DURUMU GÖSTEREN GRAFİK Bina Yangınları Motorlu Araç Yangınları Ot-Saman-Çöp-Ekin Vb. Yangınlar Diğer Yangınlar 1; 0% 40; 13% Atölye-İmalathane-Fabrika Vb. Yangınlar Odun-Kömür Deposu Vb. Yangınlar Orman Yangınları 98; 31% 133; 42% 8; 3% 19; 6% 16; 5% İ 149

150 2012 YILINDA MEYDANA GELEN YANGIN OLAYLARI ZARARLARINI GÖSTEREN TABLO Ölü Sayısı Yangın Yaralı Hayvan Tahmini Maddi Zarar Sayısı Sayısı Ġnsan B. BaĢ K. BaĢ ,00-TL. KAZA ÇALIġMALARI Kaza Sayısı Yaralı Sayısı Ölü Sayısı Tahmini Maddi Zarar ,00.-TL. BACA TEMĠZLEME ÇALIġMALARI Mesken-ĠĢyeri Resmi Kurum Toplam Toplam Gelir (TL) ,50.-TL SEL BASKINI ÇALIġMALARI Ġtfaiye Tarafından Çekilen Vidanjöre Yönlendirilen Su Seviyesi Az Toplam Sel Baskını MERDĠVENLĠ ARAÇ KĠRALAMA, SU VERME, SU ÇEKME VE PANKART ASMA ÇALIġMALARI Merdivenli Araç Kiralama Su Verme Su Çekme Kapı Açma Toplam Toplam Gelir (TL) ,00 TL ĠġYERLERĠNDE YANGIN ÖNLEMĠ ÇALIġMALARI Ruhsat Komisyonu Uygunluk Belgesi Gelir (TL) G.S.M. Raporları Gelir (TL) Toplam ĠĢyeri Sayısı Toplam Gelir (TL) , , ,50 TL İ 150

151 EĞĠTĠM SEMĠNER VE TATBĠKAT ÇALIġMALARI Eğitim Verilen KiĢi Sayısı Seminer Verilen KiĢi Sayısı 62 5 DĠĞER HĠZMETLER ġehrimizin muhtelif yerlerinde yol yıkaması, su ulaģmayan yerlere su verilmesi gerçekleģtirilmiģtir. ġehrimizde yapılan profesyonel ve amatör spor müsabakalarında Ģiddetin önlenmesi amacıyla tedbir için her hafta arazöz görevlendirilmiģtir. Yıl içerisinde çeģitli yazıģmalar, personellerin puantaj cetvelleri, tahmini harcama bütçesi, evrak dosyalama iģlemleri, araçların sigortaları, fenni muayeneleri ve çeģitli muhtelif iģler yapılmıģtır. PERSONEL EĞĠTĠMĠ Müdürlüğümüzde görev yapan personellerimize Günlük, Haftalık, Aylık Eğitim Programları, Yangın, Ġlkyardım, Arama ve Kurtarma konularında eğitim verilmiģtir. Güral Termal Otel Personeline. Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A.ġ. Personeline Arel Çevre Yatırımları Enerji ve Elektrik Üretim Ltd. ġti. personeline. Ballık Belediye ÇalıĢanlarına ġeker Fab. ÇalıĢmakta Olan Personele Tatbikat yapılan Resmi Kurumlar ve tarihleri aģağıya çıkarılmıģtır. TATBĠKAT YAPILAN RESMĠ KURUMUN: S.NO: KURUMUN ADI TAT.TARĠHĠ AÇIKLAMA 01- Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yangın Sönd. Tatb. 02- Çevre Hizmetleri Birliği Yangın Sönd. Tatb. 03- Açık Ceza Ġnfaz Kur. Müd Yangın Sönd. Tatb. 04- Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yangın Sönd. Tatb. 05- Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Yangın Sönd. Tatb. İ 151

152 2012 YILI ARAÇ-GEREÇ DURUMU 1-1 Adet Diz üstü Bilgisayar 9-1 Adet Oksijen Kompresörü 2-5 Adet Masa Üstü Bilgisayar Takım Nomex Yanmaz Elbise 3-9 Adet Dizel Motopomp 11-2 Takım Alüminize Yangın Elbisesi 4-4 Adet Elektrikli Motopomp adet koruyucu beyaz tulum 5-7 Adet Benzinli Motopomp adet koruyucu gri tulum 6-4 Adet Dalgıç Motopomp 14-3 Adet Yazıcı 2 Adet Tarayıcı 7-10 Takım Solunum Seti 15-1 Adet Fax Cihazı 8-11 Adet Oksijen Tüpü 2012 YILI ARAÇ DURUMU S.NO PLAKASI MODELİ MARKASI DR Ford Arazöz AE Fatih 12 m. Merdivenli Arazöz UE Tam Donanımlı Tıbbi Kurtarma Aracı ED Ford Cargo 18 m. Merdivenli Arazöz DK Ford Cargo Arazöz UF Ford Cargo Arazöz EE Volkswagen Kamyonet AV Ford Cargo 24 m. Merdivenli Arazöz UF Mıtsubıshı Arazöz EA Mıtsubıshı Arazöz ET BMC Profesyonel PRO m. Merdivenli Arazöz AT Ford Connect Hizmet Aracı UL Ford Transit Kamyonet UN Iveco Arazöz UV Ford Cargo Su İkmal Tankeri DC Ford Transit Kamyonet VH Mıtsubıshı Arazöz İ 152

153 a.9- ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ: Görev ve Sorumluluk: Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde Belediyemiz sınırları içerisinde yaģayan halkımızın sağlıklı, güvenli, huzurlu ve refah içerisinde varlıklarını sürdürebilmeleri için gerekli düzeni sağlamaktır. S. NO MĠKTAR FAALĠYETĠN ĠÇERĠĞĠ Verilen GSM Ruhsat sayısı Sıhhi ĠĢ Yeri Verilen Ruhsat Sayısı 3 37 Umuma Açık Ġstirahat ve Eğlence Yerine Verilen Ruhsat sayısı Verilen ĠĢ Yeri Açma Ruhsatı Sayısı (Toplam) Hafta Tatili Ruhsatı VatandaĢtan Gelen Talep Giden Evrak Gelen Evrak Sayısı Beyaz Masadan gelen evrak sayısı Encümence verilen para cezası sayısı Ġdari Karar Yaptırım Tutanağı Denetlenen ĠĢ Yeri Sayısı (Toplam) 13 6 Kapatılan ĠĢyeri Memleketine Gönderilen Mağdur Yolcu Asker Ailesi Yardımı Tahkikatı Belediye Trafik Komisyonunca alınan karar sayısı a.9.1.zabita KARAKOLU FAALĠYETĠN KONUSU 2012 YILI 5326 sayılı kanun gereği yapılan iģlem 181 Ġmha Edilen Gıda Maddeler 727 Kg/921 Adet Beyaz Masa ġikayetleri 870 Kapatılan ĠĢyerleri 6 Denetlenen ĠĢyerleri 520 VatandaĢların Talep ve ġikayetleri 234 İ 153

154 Cinsi Balık Marul Biber Domates Maydanoz Elma K.Ekmeği Zeytin Süt Kaymağı Portakal Simit Erik Kabak Mısır Et Toplam Miktarı 529 kg 10 kg 10 kg 20 kg 10 kg 44 kg 49 Adet 28 kg 680 Adet 29 kg 112 Adet 23 kg 10 kg 80 Adet 14 kg 727 Kg/921 Adet a.9.2.rusat ĠġLERĠ SERVĠSĠ KANUN NO 10/08/2005 Gün ve Sayılı Resmi Gazete 13/04/2007 Gün ve Sayılı Resmi Gazete 02/07/1965 Tarih ve Sayılı Kanun KANUN ADI ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Yönetmeliğine ĠliĢkin Yönetmelik ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Kat Mülkiyeti Kanunu 394 Sayılı Kanun Hafta Tatili Hakkında Kanun 24/41930 Tarih ve 1593 Sayılı Kanun 4/7/1934Tarih ve 2559 Sayılı Kanun 10/07/2004 Tarihli ve 5216 Sayılı Kanun 03/07/2005 Tarihli ve 5393 Sayılı Kanun Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu BüyükĢehir Belediye Kanunu Belediye Kanunu İ 154

155 1.AY 2.AY 3.AY 4.AY 5.AY 6.AY 7.AY 8.AY 9.AY 10.AY 11.AY 12.AY İ İ ġ IĞI FAALĠYET KONUSU SIHHI ĠġYERLERĠ UMUMA AÇIK ĠġYERLERĠ HAFTA TATĠL RUHSATLARI SINIF G.S.M SINIF G.S.M SINIF G.S.M a.9.3.trafġk BĠRĠMĠ 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili yönetmeliklerle belediyemizin trafikle ilgili görev ve hizmetleri yerine getirmek için, Trafik Birimi kurulmuģtur. Trafik Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları; VatandaĢlarımızdan gelen trafikle ilgili sorunları ilgili birimlere bildirmek ve gereğinin yapılmasını sağlamak. Belediyemiz birimlerinin (su, kanalizasyon, yol) çalıģmalarında trafik düzeni ve güvenliği için, gereken tedbirlerin alınmasını sağlamak. Yayaların ve araçların hareketlerini zorlaģtıran ve trafiği tehlikeye düģüren engelleri ortadan kaldırmak, yayalar için uygun görülen yerlere yaya geçitleri açılması ve yaya geçit çizgilerinin yapılmasını sağlamak, Trafik iģaret levhalarının bakım ve onarımının yapılması, yaptırılması; yıpranmıģ yol çizgilerinin, bozuk sinyalizasyonların tespit edilerek onarılması hususunda, ilgili birimlere bilgi vermek. Belediyemiz sınırları içerisinde trafik iģaretlerinin konulması veya kaldırılması için, Belediye Trafik Komisyonunda karar alınması hususunda talepte bulunmak. İ 155

156 AFYONKARAHĠSAR BELEDĠYESĠ ġehġr ĠÇĠ MĠNĠBÜS YÖNETMELĠĞĠ HÜKÜMLERĠNE GÖRE DÜZENLENEN TOPLU TAġIMA ĠZĠN BELGELERĠNE AĠT TABLO SIRA NO 01 YAPILAN İŞLEMİN YASAL DAYANAĞI Afyonkarahisar Belediye Meclisinin tarih ve 600 sayılı Şehir İçi Minibüs yönetmeliğinin 6.Maddesi 2012 YILI 45 Adet AFYONKARAHĠSAR BELEDĠYESĠ TĠCARĠ TAKSĠLERE VERĠLEN TOPLU TAġIMA ĠZĠN BELGELERĠNE AĠT TABLO SIRA NO 01 YAPILAN İŞLEMİN YASAL DAYANAĞI Afyonkarahisar Belediye Meclisinin tarih ve 126 sayılı kararı gereği YILI 142 Adet SR NO GÜZERGAH ĠZĠN BELGESĠNĠN CĠNSĠ 1.Ay 2.Ay 3.Ay 4 Ay 5 Ay 6 Ay 7 Ay 8 Ay 9 Ay 10 Ay 11 Ay 12 Ay TPL 1 (A) PERSONEL GÜZERGAH ĠZĠN BELGESĠ (B) OKUL GÜERGAH ĠZĠN BELGESĠ (C) KENDĠ PERSONELĠNĠ TAġIYANLARIN GÜZEGAH ĠZĠN BELGESĠ (D) ÜCRETSĠZ MÜġTERĠ TAġIYANLARIN GÜZEGAH ĠZĠN BELGESĠ TĠCARĠ PLAKA TAHSĠS (SAHĠPLĠK) BELGESĠ ALANLAR İ 156

157 2.Ay 1 Ay 3.Ay 4 Ay 5 Ay 6 Ay 8 Ay 9 Ay 10 Ay 11 Ay 12 Ay İ İ ġ IĞI TRAFĠK KOMĠSYON RAPORLARI Konusu Sinyalizasyon Yapılması Yaya Geçit Çizgileri Park Yeri Güzergah Talebi K R KK K RRR KKK R RRRR RRK KRRR RRR RRR RRK KKK Hız Kesici Yapılması R R K K K Üst Geçit Yapılması Durak Yeri K RK Ücret Tarifesi Park Yasağı Levhası RRKK K KKK K KKK RR K K K KavĢak Yapılması R Orta Refüj Yapılması Yönetmelik DeğiĢikliği R K K K Sığınma Cebi K Toplu TĢ.Ġz.Bel. RK RRRR R RKK TOPLAM Toplam 83 Adet Karar AlınmıĢtır. -42 Kabul,41 Ret Kararı. İ 157

158 a.9.4.ölçü Ayar Memurluğu : Ölçü ve tartı aletlerinin standart olarak belirlenen ölçülere uygunluğu noktasında tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunması için muayene ve damgalama iģlemlerinin ilgili Yasa ve Yönetmeliklerine göre yapmak, Ölçü Ayar Memurluğu bulunmayan grup merkezimize bağlı ilçe ve kasabalardaki ölçü ve tartı aletlerinin muayenelerini yaparak Belediye BaĢkanı ve Üst yönetimince verilen diğer görevleri yapmakla görevli ve sorumludur. Sunulan Hizmetler 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 2. Maddesi kapsamında bulunan, ölçü ve tartı aletlerinin ilk, periyodik, ani, Ģikâyet ve stok muayeneleri ile bunlarla ilgili iģleri yürütmek. Tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunmasında yasal metroloji ile standart ve kalite denetimlerini yapmak. Tüketicilerin mağdur durumuna düģmemeleri için anı muayene kontrollerinin yapmak. Faaliyet ve proje Bilgileri Afyonkarahisar Belediyesi Ölçü Ayar Memurluğunca tarihleri arasında 174 adet ölçü tartı muayene beyannamesi kabul edilmiģ olup, 17 adet masa terazisi, 29 adet ibreli terazi,195 adet elektronik terazi, 11 adet asma kantar, 178 adet baskül, 11 adet akıcı ölçek, 1 adet uzunluk ölçüsü, 3 Kuru Taneli Ölçek,74 adet pirinç tartı ve 73 adet pik tartı olmak üzere toplam 592 adet ölçü ve tartı aletinin muayenesi ve damgası yapılmıģtır. Grubumuza bağlı diğer Belediyelerde esnaf elindeki ölçü ve tartı aletlerinin damga iģlemleri aralıksız olarak yürütülmüģtür. Belediye Adı Ölçü Tartı Adeti Beyanname Sayısı 1-ġuhut Belediyesi Nuribey Belediyesi Ġscehisar Belediyesi Ġhsaniye Belediyesi Anıtkaya Belediyesi Çobanlar Belediyesi Tınaztepe Belediyesi SinanpaĢa Belediyesi Nuh Belediyesi TaĢoluk Belediyesi Balçıkhisar Belediyesi olmak üzere grup merkezimiz ve merkezimize bağlı Belediyelerde toplam 356 adet beyanname kabul edilmiģtir. Merkezimizde ve bağlı belediyelerde 1053 adet ölçü ve tartı aleti damgalanmıģtır yılı içerisinde belli aralıklarda 330 esnafımıza ani muayene uygulanmıģ ve 1022 ölçü ve tartı aletinin kontrolü yapılmıģtır. İ 158

159 a.10- TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ: Görevleri ve Sorumluluğu: Afyonkarahisar Belediyesi sınırları içersinde bulunan Mahalle, Cadde ve Sokakların temizlenmesi, çöp ve curuflarının toplanması ve nakliyesini yaptırmak. Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi çevrenin iyileģtirilmesi için prensipler tespit etmek ve programlar hazırlamak. Bunları uygulama esaslarını tespit etmek uygulanmasını sağlayacak gerekli tedbirleri almak. Belediye hudutları içersin de bulunan ve 2464 sayılı yasanın 45. maddesinde belirtilen binalar ile imarlı arsa sahiplerinin katı atık ihtiyaçları için kentin genel görünümünü bozmayacak Ģekilde çöp bidonu koymak veya poģetli, saatli çöp toplama sistemi uygulaması yapmak. Kentin cadde ve sokaklarını süpürmek suretiyle devamlı olarak temiz bulundurmak. Belediye sınırları içinde kullanılan konteyner ve çöp bidonlarının tamir, bakım ve boyası ile kapaklarının devamlı kapalı tutulmasını sağlamak. Belediye BaĢkanı ve Teknik ĠĢler BaĢkan Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yürütmekle görevli ve sorumludur. FAALĠYATLERĠMĠZ: Müdürlüğümüz; Ģehrimiz mücavir alan ve imara açık alanların temizliği, atıklarının toplanması iģlerinin ihale Ģartnamesine uygun olarak yapılmasından ve yüklenici firmaların denetiminden sorumludur. Müdürlüğümüzün denetim elemanları temizlik Ģirketlerinin yaptığı hizmetleri ve çalıģan iģçiler ile araçları her gün düzenli olarak yerinde incelemekte ve denetimini yapmaktadır. ġehrimizin cadde ve sokakların temizliği ve evsel atıkların toplanması-nakliyesi iģi 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa göre hizmet alım ihalesi yolu ile iki bölge olarak özel Ģirketlere yaptırılmaktadır. Semt pazarlarının temizliği, boģ arsaların temizliği, parklar ve piknik alanlarının temizliği, moloz, curuf, inģaat atığı ve bahçe atıklarının toplanması gibi hizmetler de bu ihale kapsamında yaptırılmaktadır. Yaz aylarında Ģehrimiz ana arterleri Ordu Bulvarı YeĢilyol, KurtuluĢ, Ambar Yolu, Bankalar, Milli Birlik ve Gazlıgöl caddeleri yıkanmıģtır. Çöp toplama ve temizlik ekiplerimiz gündüz 07:00 15:30 ve gece 16:00 24:00 olmak üzere 2 vardiya halinde çalıģmaktadır. Ayrıca 23:00 06:00 arası bir araç dolaģarak artakalan çöpleri toplamaktadır. Çöp toplama iģlerinde kullanılan araçlar günlük iki vardiyada, Bunun dıģında kalan Ģehir merkezinde bulunan çöp konteynerleri haftada bir defa yıkanıp ilaçlanmaktadır. Olağanüstü durumlarda oluģturulan kriz ekipleri ile su baskınlarına karģı tedbir alınması, menfezlerin temizlenmesi aģırı su birikintilerinin süpürülmesi, kum ve çamurların kısa sürede kaldırılması çalıģmaları, kaldırım kenarlarındaki otların temizliği yapılmaktadır. Ayrıca kıģ aylarında yoğun kar yağıģından sonra ana İ 159

160 arterlerdeki karların ve buzların temizlenmesi gece gündüz kriz ekiplerinin çalıģması ile en kısa sürede kaldırılmaktadır. ġehrimizden günlük ortalama 200 ton evsel atık toplanmaktadır. 6 aylık kıģ döneminde günlük ortalama 80 ton da kalorifer atığı toplanmaktadır. Belediyemiz Hizmet Binalarının Temizliği iģi ihalesi de Müdürlüğümüz tarafından yapılmakta olup, 2012 yılı için ,24.- TL bedelle YüntaĢ A.ġ. ne ihale edilmiģtir. Bu ihale kapsamında Belediyemiz çeģitli birimlerinde 40 personel çalıģmaktadır Haziran Çevre Haftası olması nedeniyle halkımıza ve gençlerimize çevre temizliği bilincinin yerleģtirilmesi amacıyla Müdürlüğümüz ekipleri ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarımızın iģbirliği ile Hıdırlık Mesire Alanında çevre temizliği yapılmıģtır. Ġlimiz merkezinde bulunan 113 cami ve 20 mescidin halıları kuru köpüklü halı yıkama makinesi ile yıkanarak temizlikleri yapılmıģtır. Ayrıca tarihi türbe ve yatırların temizliği de yapılmıģtır. VatandaĢların bilgilendirilmeleri amacıyla adet el broģürü ve adet de çöp saatlerini belirten çıkartma dağıtılmıģtır yılında Ģehrimizin cadde ve sokaklarının temizliği ve evsel atıkların toplanması ve nakliyesi iģi 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa göre hizmet alım ihalesi yolu ile özel Ģirketlere yaptırılmıģ olup; 1.Bölge Temizlik Ġhalesi Ġhale Tarihi Karar No Katılan Ġhaleyi Alan Ġhale Bedeli Süre Çetiner Temizlik San.Tic.Ltd.ġti ,00.-TL 1 YIL 2. Bölge Temizlik Ġhalesi İhale Tarihi Karar No Katılan İhaleyi Alan İhale Bedeli Süre Sektör Temizlik San.Tic.Ltd.Şti ,00.-TL 2 AYLIK Çetiner Temizlik San.Tic.Ltd.Şti ,00.-TL. 2 AYLIK Çetiner Temizlik San.Tic.Ltd.Şti ,00.-TL. 1 AYLIK İştem Tem. Hiz. Turizm Ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti ,00.-TL. 7 AYLIK 1.Bölge ve 2.Bölge temizliği iģi toplam ,00.-TL bedel ile Ġhale edilmiģtir yılında müteahhitlere ,50 TL. sözleģme bedeli, ,98 TL. fiyat farkı olmak üzere toplam ,48 TL. ödeme yapılmıģtır. İ 160

161 Alternatif çöp toplama sistemi olması amacıyla Dumlupınar Mahallesi YeĢilyol caddesine 4 adet yer altı çöp konteyner saklama sistemi konulmuģtur. Daha önce uygulanmasına 2006 yılında baģlayan saatli ve poģetli çöp çıkartma sistemine 2012 yılında YeĢilyurt Mahallesi, Osmangazi Mahallesi, Orhangazi Mahallesi ve KarĢıyaka Mahallesi olmak üzere 4 mahalle dahil edilmiģtir. Piknik alanlarında bulunan tuvalet ve mescitlerin günlük temizlikleri yapılmıģtır. Halktan gelen Ģikayetler anında değerlendirilmiģ, Ģikayet konusu yere gidilerek aksaklıklar en kısa sürede giderilmiģtir. İ 161

162 2012 Yılı 01 Ocak-31 Aralık ayları arası çöp ve curuf miktarları; 1. Bölge ; ton 2. Bölge ; ton olmak üzere toplam ton çöp toplanmıģtır. 1. Bölge ; ton 2. Bölge ; ton olmak üzere toplam ton curuf toplanmıģtır. Toplanan çöp curuf vb. atıklar Çevre Hizmetleri Birliğinin Veysel Karani Mah. Küme Evleri 42.cad. 60. Sok. AFYONKARAHĠSAR adresinde bulunan Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisine dökülmektedir. İ 162

163 2012 yılında 150 adet konteyner ve 150 adet küllüklü çöp sepeti alınmıģtır. Belediyemiz mücavir alan içinde bulunan bidonla çöp toplanan mahallelerimizdeki eskiyen bidonlar yenileri ile değiģtirilmiģtir. ġehir merkezi ve okullarda bulunan eskimiģ ve yıpranmıģ çöp kutuları da yenileriyle değiģtirilmiģtir. Müdürlüğümüz halkımızın çağdaģ bir kentte yaģayabilmesi için halkımızın ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermek amacıyla en verimli Ģekilde çalıģmaya gayret göstermektedir YILI OCAK ARALIK AYLARI ARASI ÇÖP NAKLĠ METRAJI ( TON ) AYLAR 1. BÖLGE 2. BÖLGE TOPLAM OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM YILI OCAK ARALIK AYLARI ARASI CURUF NAKLĠ METRAJI ( TON ) AYLAR 1. BÖLGE 2. BÖLGE TOPLAM OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM İ 163

164 2012 YILI GÜNLÜK ÇÖP ve CURUF NAKLĠ METRAJI ( TON ) AYLAR ÇÖP CURUF OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM YILI AYLIK ÇÖP ve CURUF NAKLĠ METRAJI ( TON ) AYLAR ÇÖP CURUF OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM İ 164

165 2012 YILI OCAK ARALIK AYLARI ARASI 1. BÖLGE MÜTEAHHĠDĠNE ÖDENEN HAKEDĠġ TUTARLARI (FĠYAT FARKI DAHĠLDĠR) AY OCAK (Çetiner Tem. San. Tic. Ltd. ġti.) ġubat (Çetiner Tem. San. Tic. Ltd. ġti.) MART (Çetiner Tem. San. Tic. Ltd. ġti.) NĠSAN (Çetiner Tem. San. Tic. Ltd. ġti.) MAYIS (Çetiner ler Tem. San. Tic. Ltd. ġti.) HAZĠRAN (Çetiner Tem. San. Tic. Ltd. ġti.) TEMMUZ (Çetiner Tem. San. Tic. Ltd. ġti.) AĞUSTOS (Çetiner Tem.San. Tic. Ltd. ġti.) EYLÜL (Çetiner Tem. San. Tic. Ltd. ġti.) EKĠM (Çetiner Tem. San. Tic. Ltd. ġti.) KASIM (Çetiner Tem. San. Tic. Ltd. ġti.) ARALIK (Çetiner Tem. San. Tic. Ltd. ġti.) GENEL TOPLAM TUTARI ,24.- TL+ KDV ,59.-TL+ KDV ,34.-TL+ KDV ,02.-TL+ KDV ,53.-TL+ KDV ,36.-TL+ KDV ,98.-TL+ KDV ,29.-TL+ KDV ,78.-TL+ KDV ,32.-TL+ KDV ,42.-TL+ KDV ,47.-TL+ KDV ,34.-TL+ KDV 2012 YILI OCAK ARALIK AYLARI ARASI 2.BÖLGE MÜTEAHHĠDĠNE ÖDENEN HAKEDĠġ TUTARLARI (FĠYAT FARKI DAHĠLDĠR) AY OCAK (Sektör Tem. San. Tic. Ltd. ġti.) ġubat (Sektör Tem. San. Tic. Ltd. ġti.) MART (Çetiner Tem. San. Tic. Ltd. ġti.) NĠSAN (Çetiner Tem. San. Tic. Ltd. ġti.) MAYIS (Sektör Tem. San. Tic. Ltd. ġti.) HAZĠRAN (ĠĢtem Tem. San. Tic. Ltd. ġti.) TEMMUZ (ĠĢtem Tem. San. Tic. Ltd. ġti.) AĞUSTOS (ĠĢtem Tem.San. Tic. Ltd. ġti.) EYLÜL (ĠĢtem Tem. San. Tic. Ltd. ġti.) EKĠM (ĠĢtem Tem. San. Tic. Ltd. ġti.) KASIM (ĠĢtem Tem. San. Tic. Ltd. ġti.) ARALIK (ĠĢtem Tem. San. Tic. Ltd. ġti.) GENEL TOPLAM TUTARI ,25.-TL+ KDV ,43.-TL+ KDV ,00.-TL+ KDV ,00.-TL+ KDV ,00.-TL+ KDV ,96.-TL+ KDV ,01.-TL+ KDV ,41.-TL+ KDV ,80.-TL+ KDV ,18.-TL+ KDV ,78.-TL+ KDV ,32.-TL+ KDV ,14.-TL+ KDV İ 165

166 2012 YILI ATIK TOPLAMA VE TEMĠZLĠK HĠZMETLERĠNDE ÇALIġAN ARAÇ VE PERSONEL LĠSTESĠ EKĠP DURUMU ADEDĠ SIKIġTIRMALI KAMYON 25 araç x 3 personel = 75 iģçi TRAKTÖR 22 araç x 3 personel = 66 iģçi ARAZÖZ 1 araç x 1 personel = 1 iģçi VAKUMLU SÜPÜRGE 1 araç x 1 personel = 1 iģçi DENETĠM ġoförü 5 FORMEN 2 ÇAVUġ 16 DÜZ ĠġÇĠ 191 TOPLAM 357 ĠĢçi a Çevre Denetim Birimi: Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Ġle Mücadele: Afyonkarahisar Belediyesi Çevre Denetim Birimi bünyesinde zabıta memuru ve çevre denetim elemanlarından oluģturulan, çevre denetim ekibi tarafından sayılı 13,1,2005 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında uygulamalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda kıģ sezonunda 526 apartman ve site denetlenmiģ tutanak tanzim edilmiģtir. Mahalli Çevre Kurulu kararlarına uymayan 12 kömür satıcısına tutanak tutularak eksikleri gidermesi evraklarını beyan etmesi için süre verilmiģtir. Evrak olmadığı için beyan edemeyen ve Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına aykırı davranan 5 adet kömür satıcısı hakkında ve 2872 sayılı çevre kanunun ilgili maddelerine göre idari para cezası uygulanmıģtır. 52 apartman ve siteye baca filtresi olmadığından tutanak tanzim edilmiģ ve baca filtresi takmaları sağlanmıģtır. 3 apartmana kaçak kömür kullandığı için tutanak tanzim edilerek 2872 sayılı çevre kanununa göre cezai iģlem uygulanmıģ, tutanakla tesbit edilen kömürler belediyemiz sınırları dıģına gözetimimizde çıkartılmıģtır. Böylece bu uygulama hem kaçak kömür kullanımının caydırıcı olması açısından, hemde hava kirliliğini önlemede büyük bir adım olmasından dolayı önem arz etmektedir. Denetimlerimiz aralıksız olarak devam etmekte olup, Hava Kirliliğini önlemek için Belediyemizin ALO :153 ve nolu telefonlarında ulaģılabilinir. İ 166

167 Bitkisel Atık Yağların Toplanması ve Yönetimi: sayı ve 19,4,2005 tarihle Resmi gazete de yayınlanan Bitkisel atık yağların kontrolü yönetmeliği kapsamında uygulamalar yapılmaktadır. Bitkisel atık yağ üreten iģletmelere (otel, dinlenme tesisi, lokanta, yemek üretim tesisi vs.) Çevre ve Orman Bakanlığından lisanslı firmalarla sözleģme yaptırılmaktadır. Ayrıca bitkisel atık yağların bulaģık yıkama suyu vs ile atıksulara karıģarak hem kanalizasyonda tıkanmalara neden olmasını önlenmesi hem doğanın korunması açısından iģletmelerin çıkıģ suyuna yağ tutucu eklemeleri sağlanmaktadır. Yağ tutucu kontrol ve onayı birimimiz tarafından gerçekleģtirmektedir. Bitkisel atık yağların iģletme ve hanelerden toplanması için Belediyemiz 100 sayılı tarihli Encümen Kararı ile tarihinde Yakar Sabun ve Yağ San. Tic. Ltd. ġti. ile protokol imzalamıģtır. Yetkili firma iģletmelerden ve hanelerden topladıkları atık yağları geri dönüģüm lisanslı firmalar aracılığı ile biodizele dönüģtürmektedir. Böylece atık yağlarla doğaya zarar verilmemekte ve ekonomiye katkıda bulunulmaktadır yılında hanelerden ve iģletmelerden Kğ. Atık Yağ toplanmıģtır. Bitkisel atık yağların toplanması iģi bilinçlenme ve eğitimle daha iyi yerlere gelebilir bu anlamda okullarda öğrencilere, velilere ve hanelere 2012 yılında pilot bölge seçilen Selçuklu Mahallesindeki tüm apartmanlar, siteler kapı kapı dolaģılarak bilgilendirme broģürleri dağıtıl ve tüm sitelerin belirli noktalarına 60 Kg lık bidonlar bırakılarak atıkyağ toplama noktaları oluģturuldu. Atık yağların tekrar tekrar kullanıldığında sağlığa olan zararları ve kanalizasyona döküldüğünde doğaya olan zararları anlatılarak atık yağ toplanmasını yaygınlaģtırmaya çalıģılmaktadır. İ 167

168 Gürültü Kirliliğinin Yönetimi: Gürültü ölçümlerinde kullanılmak üzere gürültü ölçüm cihazı bulunmaktadır. Ayrıca gürültü ölçümünde görevli 4 teknik personelin, 'Çevre Gürültüsüne iliģkin ġikayetlerin Değerlendirmesi, Ölçümü, Denetimi ve izlenmesine iliģkin A-I Tipi Sertifikaya,1 teknik personelin, 'Çevre Gürültüsüne iliģkin ġikayetlerin Değerlendirmesi, Ölçümü, Denetimi ve Raporlanmasına iliģkin Al, A2 ve B-I Tipi Sertifikası bulunmaktadır. Afyonkarahisar Belediyesi vatandaģın refahı huzuru ve sükunu için Çevresel Gürültünün Yönetimi Yönetmeliği çerçevesinde gerekli çalıģmaları yapmakta ve Ģikayetleri değerlendirmektedir. Belediyemizin gürültü ölçüm cihazı mevcuttur ve eğitimi almıģ personeller tarafından Ģikayet noktalarında vatandaģın Ģikayeti olduğu saatte, mesai gözetmeksizin ölçümler yapılmaktadır. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğine göre Ģikayete konu olan iģletmelere veya hanelere gerekli uyarılar yapılarak Ģikayetler giderilmeye çalıģılmıģ uyarılara uymayan 32 adet iģletmeye tutanak tanzim edilmiģ ve Ģikayet giderilmiģtir. Ayrıca yine Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğine göre Canlı Müzik Ġzin Belgesi alması gerektiği halde almayan ve canlı müzik yapmaya devam eden 10 adet iģletmeye 2872 sayılı Çevre Kanununun 20. maddesinin (h) bendine ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesine göre cezai iģlem uygulanmıģtır. Çevresel Gürültünün Yönetimi Yönetmeliği çerçevesinde gerekli çalıģmaları yapılmakta ve pilot bölge olarak seçilen okullarda Hava kirliliği, Gürültü kirliliği ve Bitkisel Atık Yağların zararları, etkileri konularında Eğitim Seminerleri düzenlenerek vatandaģlar ve öğrenciler bilinçlendirilmektedir. İ 168

169 a.11-su VE KANALĠZASYON MÜDÜRLÜĞÜ YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR: Görevleri Ve Sorumluluğu: 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu ve 2872 sayılı Çevre Kanunu, 04/05/2005 tarih ve 130 sayılı Afyonkarahisar Belediyesi Atıksu Alt Yapı Tesisleri Yönetmeliği, Sayılı Ġnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ile; Afyonkarahisar Belediyesi sınırları içerisinde kalan yerlere yeterli ve sürekli içme ve kullanma suyu temin edip, Ģehir Ģebekesinden halkın kullanımına sunarak, su abonelik iģlemlerinin yapılmasını sağlamak, evsel nitelikli atıksuların toplanarak nihai bertarafının sağlandığı tesise deģarj edilmesi ile yağmur atıksuları ve tesislerinin yapılarak alıcı su ortamlarına deģarjın sağlanması. Kendi hizmet alanı içine giren iģlerin yıllık yatırım, plan ve programlarını hazırlamak, Ģehir içme suyu ihtiyacını belirleyerek, içme ve kullanma suyunun temin edilmesi, içme suyu ve kanalizasyon tesislerine ait projelerin hazırlanması ve yeni Ģebeke projelerinin çizilmesi veya çizdirilmesi,yeni su Ģebekesi döģenmesi ve Ģebekeye su verilerek su dağıtımının yapılması, içme suyu ve kanalizasyon tesislerinin bakım onarımlarının yapılarak devamlı faal bulundurulması, Ģehir içme ve kullanma suyunun dezenfektesinin yapılması, Mevcut kanalizasyon ve yağmursuyu Ģebekelerinin tamir bakım ve temizliğinin yapılması devamlı çalıģırlılığının sağlanması, Sağlık Bakanlığının Ġnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğine göre gerekli miktarda klorlamanın yapılması ve bakiye klor ölçümü yapılarak devamlılığının sağlanması, Ġçme suyunun Ģehrin belirlenen noktalarından Ġl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli çalıģarak bakteriyolojik ve klor miktarı analizlerinin alınarak sürekli kontrol edilmesi,döģenmiģ olan su hattından kullanım yerlerine uygun olarak su bağlatan vatandaģlarımızın abone kayıt iģlemlerini yapmak, abonelerin su tüketim miktarlarını tespit ederek tahakkuk ihbarnamelerinin düzenlenerek vatandaģa tebliğini sağlamak, abonesiz su kullanımının önüne geçmek için gerekli tespitleri yaparak vatandaģları abone olmaya teģvik etmek. Bunların yanı sıra; Belediye BaĢkanı ve BaĢkan Yardımcılarınca verilen diğer görevleri yürütmekle görevli ve sorumludur. Sunulan Hizmetler : Faaliyet Alanı Su Temini Ve Dağıtımı Etüt ve Projelendirilmesi Hizmet Ġçme suyu kaynaklarının değerlendirilmesi Ġçme suyunun depolanması Ġçme suyunun sürekli ve dengeli bir biçimde dağıtılması Ġçme suyunun yeraltı kaynaklarından sağlanması Ġçme suyu temini için sondaj kuyuları açılması Ġçme suyunun otomatik klorlama cihazları ile 24 saat düzenli olarak dezenfeksiyonu Ġçme suyunun elde edilmesi, dağıtımı ile ilgili tesislerin etüt ve projelendirilmesi Ġmara yeni giren bölgelerde içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu Ģebekesi döģenecek yerlerin etüt yapılarak projelendirilmesi ġehrin ihtiyaçları doğrultusunda kanalizasyon ve yağmur atık İ 169

170 Tesislerin Kurulması MüĢteri Hizmetleri sularının projelendirilmesi Ġçme suyunun dağıtımı için gerekli tesislerin kurulması Ġçme suyunun yer altı kaynaklardan temini için gerekli tesislerin kurulması Öngörülen projeler doğrultusunda yeni kanalizasyon ve yağmursuyu Ģebeke tesisi yapılması ve ya mevcut Ģebekelerin yenilenmesi Abonelik hizmetleri Sayaç Okuma ve Kontrol Hizmetleri Sayaç Bakım ve Onarım Hizmetleri Abone Ġtiraz, ġikayet ve Önerilerinin Değerlendirilmesi Ġçme suyu Ģebekesinde meydana gelen abone tesisat arızalarının tamiratı Mevcut kanalizasyon Ģebekelerinin tamir, bakım ve temizliğinin yapılması, yeni abonelerin bağlantı izinlerinin verilmesi Faaliyet ve Proje Bilgileri: Hat DöĢeme ve Yenileme ÇalıĢmaları: Yeni Hat DöĢeme: 2012 yılı sonu Ģehrimizin muhtelif mahallelerinde ve Termal Bölgede toplam mt ana boru hattı, 242 mt abone su hattı döģenmiģtir. YENĠ HAT DÖġENEN MEVKĠĠ BORU CĠNSĠ ÇAPI ( mm) MĠKTARI (m) Veysel Karani Mah. Katı Atık Bertaraf Tesisi PVC Ø Yolu Üzeri KarĢıyaka Mahallesi 162. Sk PVC Ø Ali Ġhsan PaĢa Mahallesi Sağırlar Okulu Yanı PVC Ø Osmangazi Mahallesi Pazaryeri Arkası PVC Ø EĢrefpaĢa Mahallesi 648.Sk PVC Ø Selçuklu Mahallesi Özçelik ĠnĢaat Önü PVC Ø KarĢıyaka Mahallesi 180.Sk No:48 Önü PVC Ø90 72 M.Fevzi Çakmak Mahallesi 150. Sk PVC Ø Selçuklu Mahallesi Alp ĠnĢaat Önü PVC Ø Yenice Mahallesi Ankara Köprüsü Altı PVC Ø Lokumcular Sitesi PVC Ø Yenice Mahallesi EDAġ Depo Önü PVC Ø90 30 Fatih Mahallesi ġeyh ġamil Bulvarı Çelik PVC Ø ĠnĢ.Önü KarĢıyaka Mahallesi Sultan Divani Cami Yanı PVC Ø90 72 Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi 1078.Sk PVC Ø90 42 Ankara Yolu Otogül Yetkili Servis Yanı PVC Ø Selçuklu Mahallesi Ġplikçioğlu ĠnĢ. Önü PVC Ø Beyazıt Mahallesi 864. Sk PVC Ø90 90 YeĢilyurt Mahallesi Sk PVC Ø Veysel Karani Mahallesi Toki Evleri PVC Ø KarĢıyaka Mahallesi 165. Sk PVC Ø90 60 İ 170

171 ġekerciler Sitesi PVC Ø Hurdacılar Sitesi PVC Ø Çukurköy Kızılbeyli Mevkii PVC Ø Selçuklu Mahallesi Makine Ġkmal Arkası PVC Ø Selçuklu Mah.Adnan KAHVECĠ Bulv. Engin PVC Ø Yapı Önü Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi 1074 Sk No:11 PVC Ø90 72 Önü KarĢıyaka Mahallesi 171. Sk PVC Ø Ankara yolu Halı Saha Yanı PVC Ø90 60 Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Sk PVC Ø90 20 KarĢıyaka Mahallesi Hamm Bulvarı PVC Ø M.Fevzi Çakmak Mahallesi 414.Sk PVC Ø Ġzmir Yolu ATSO Önü HDPE Ø Otogar Cami Önü HDPE 16 Ø110 KurtuluĢ Caddesi YeĢilyol KavĢağı HDPE 18 Ø160 TOPLAM : mt Osmangazi Mahallesi Muhtarlık Önü PPRC Ø25 30 Esentepe Mahallesi Cezaevi Yanı PPRC Ø32 80 Fatih Mahallesi 721. Sk PPRC Ø32 30 Ertuğrulgazi Mahallesi 136. Sk PPRC Ø TOPLAM: TERMAL BÖLGE 3.ETAP ĠÇME SUYU ġebekesġ ĠNġAATI ĠġĠ 242 mt HAT YENİLENEN MEVKİİ YENİ DÖŞENEN BORU ÇAPI BORU TİPİ MİKTARI Termal Bölge 3. Etap Ø 110 HDPE Termal Bölge 3. Etap Ø160 HDPE Termal Bölge 3. Etap Ø280 HDPE Termal Bölge 3. Etap Ø500 HDPE 705 TOPLAM mt Termal Bölge 3. Etap Ġçme Suyu ġebekesi DöĢeme ÇalıĢmaları 2012 yılında mt ana boru, 242 mt abone su hattı döģenmiģtir. İ 171

172 HAT YENĠLEME ÇALIġMALARI : 2012 yılında mt ana boru, mt abone su hattı yenilenmiģtir. 1. DOĞANCI VE KARAKATĠP MAHALLESĠ ĠÇMESUYU ġebekesġ YENĠLEME ĠġĠ HAT YENİLENEN MEVKİİ YENİ DÖŞENEN MİKTARI BORU ÇAPI BORU TİPİ Doğancı ve Karakatip Mahalleleri Ø 110 HDPE TOPLAM mt Doğancı ve Karakatip Mahalleleri 1 PPRC 2057 TOPLAM mt Doğancı ve Karakatip Mahallelerinde hat yenileme çalıģması yapılarak toplam mt ana hat, mt abone su hattı yenilenmiģtir. Doğancı ve Karakâtip Mahallesi Ġçme Suyu ġebekesi Yenileme ÇalıĢmaları (Eski ve Yeni Borular) İ 172

173 2. GAZLIGÖL, SARIKIZ VE ZĠNCĠRLĠKUYU CADDELERĠ ANA HAT ĠLE ĠSTASYON CĠVARI ĠÇME SUYU ġebekesġ YENĠLEME ĠġĠ HAT YENİLENEN MEVKİİ YENİ DÖŞENEN BORU ÇAPI BORU TİPİ MİKTARI Gazlıgöl, Sarıkız Ve Zincirlikuyu Caddeleri İle İstasyon Civarı Ø 110 HDPE 2596 Gazlıgöl, Sarıkız Ve Zincirlikuyu Caddeleri İle İstasyon Civarı Ø160 HDPE 440 Gazlıgöl, Sarıkız Ve Zincirlikuyu Caddeleri İle İstasyon Civarı Ø200 HDPE 280 Gazlıgöl, Sarıkız Ve Zincirlikuyu Caddeleri İle İstasyon Civarı Ø400 HDPE 410 TOPLAM mt Gazlıgöl, Sarıkız Ve Zincirlikuyu Caddeleri İle İstasyon Civarı 1 PPRC 1558 TOPLAM mt Gazlıgöl, Sarıkız Ve Zincirlikuyu Caddeleri Ġle Ġstasyon Civarı Ġçme Suyu ġebekesi Yenileme ÇalıĢmaları (Eski ve Yeni Borular) İ 173

174 3. ġehrġmġz MUHTELĠF BÖLGELER ABONE HATTI ĠÇME SUYU ġebekesġ YENĠLEME ĠġĠ HAT YENİLENEN MEVKİİ YENİ DÖŞENEN MİKTARI BORU ÇAPI BORU TİPİ Muhtelif Bölgeler Abone Hattı 1 PPRC 310 Muhtelif Bölgeler Abone Hattı 2 PPRC 200 TOPLAM 510 mt 4. ġehrġmġz MUHTELĠF BÖLGELER ANA HAT ĠÇME SUYU ġebekesġ YENĠLEME ĠġĠ HAT YENİLENEN MEVKİİ YENİ DÖŞENEN MİKTARI BORU ÇAPI BORU TİPİ Muhtelif Bölgeler Ana Hat Ø 110 HDPE 514 TOPLAM 514 mt 2012 yılında mt ana boru, mt abone su hattı yenilenmiģtir. VANA DEĞĠġĠMĠ-YENĠLENMESĠ: 2012 yılı sonu itibariyle 96 adet hat vanasının montajı yapılmıģtır. MONTAJLI DEĞİŞTİRİLDİĞİ-YENİLENDİĞİ MEVKİİ BULUNDUĞU ÇAPI MİKTARI BORU CİNSİ ( mm) (Adet) Esentepe Mahallesi Cezaevi Arkası Çocuk Parkı PVC 90 1 Ali İhsan Paşa Mahallesi Şeyh Şamil Bulvarı PVC Çevre Yolu Eski Çevik Kuvvet Binası Önü PVC Küçük Sanayi Sitesi Yanı PVC Fatih Mahallesi Kadınana Cami Yanı PVC 90 1 İzmir Yolu Asri Mezarlık Önü PVC Ali İhsan Paşa Mahallesi Küme Evler Önü PVC Eşrefpaşa Mahallesi Sağlık Ocağı Önü PVC Ali İhsan Paşa Mahallesi Sağırlar Okulu Arkası PVC Kanlıca Mahallesi Günsazak Bulvarı PVC Sarıkız Caddesi PİK Doğancı Mahallesi HDPE İstasyon Caddesi HDPE Sarıkız Caddesi HDPE Sarıkız Caddesi HDPE Sarıkız Caddesi HDPE Sarıkız Caddesi HDPE Termal Bölge HDPE Termal Bölge HDPE Termal Bölge HDPE Hurdacılar Sitesi HDPE TOPLAM 96 adet İ 174

175 YANGIN HĠDRANTI MONTAJI: 2012 yılında 15 adet yangın hidrantı montajı yapılmıģtır. MİKTARI MEVKİİ Kanlıca Mahallesi Günsazak Bulvar 1 Taşpınar Mahallesi Taşpınar Cami Yanı 1 Doğanc ı Mahallesi 1 Sarıkız Caddesi 6 İstasyon Caddesi 2 Termal Bölge 3 Hurdacılar Sitesi 1 TOPLAM 15 adet 2012 YILINDA YENĠ DÖġENEN VE YENĠLENEN ĠÇME SUYU ANA BORU HATTI TOPLAM MT, ABONE HATTI TOPLAM 4609 MT DĠR YILINDA YENĠ DÖġENEN VE YENĠLENEN ANA BORULARIN METRAJI S.No Boru Çapı/Tipi Metraj 1 Ø 63/75 PVC Ø 80/90 PVC Ø 100/110 PVC Ø 110 HDPE Ø 160 HDPE Ø 200 HDPE Ø 280 HDPE Ø 400 HDPE Ø 500 HDPE 705 TOPLAM mt İ 175

176 Ø 63/75 PVC YILINDA YENĠ DÖġENEN VE YENĠLENEN ĠÇME SUYU Ø 80/90 PVC ANABORU 5142HATLARININ METRAJI Ø 100/110 PVC 1362 Ø 110 HDPE 8896 Ø 160 HDPE Ø 200 HDPE Ø 280 HDPE 2680 Ø HDPE 410 Ø 500 HDPE Ø 63/75 PVC Ø 80/90 PVC Ø 100/110 PVC Ø 110 HDPE Ø 160 HDPE Ø 200 HDPE Ø 280 HDPE Ø 400 HDPE Ø 500 HDPE ABONE VE ANA BORU ARIZA TAMĠRLERĠ : 2012 yılında Ģehrimiz içme suyu Ģebekesi üzerinde meydana gelen 443 adet ana boru, 472 adet abone arızası Belediyemiz ekiplerince giderilmiģtir. Giderilen Ana Boru Arızası Giderilen Abone Arızası 443 adet 472 adet SU TEMĠNĠ VE ARITMA FAALĠYETLERĠ ġehrimizin içme kullanma su ihtiyacı 2012 yılı sonu itibariyle 17 adet derin kuyu, Akdeğirmen Barajı ve Kadınana kaynak suyundan sağlanmıģtır. ġehrimizin Su Kapasitesi : 741 lt/sn, Depo Kapasitesi : m 3 ġebeke Uzunluğu YaklaĢık Olarak : 511 km Üretilen Su Miktarı : m 3 Tahakkuk Edilen Su Miktar : m 3 İ 176

177 Belediyemiz Ġçme Suyu Arıtma Tesisi laboratuarında içme suyunun kimyasal ve biyolojik parametreleri, yıllık toplamda kimyasal 1612, biyolojik olarak da 640 defa analiz edilmiģtir. Ayrıca üretilen suyun dezenfeksiyon kalitesini kontrol etmek için yıl boyunca Ġl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Belediyemiz personeliyle birlikte muhtelif mahallelerden haftada en az iki noktadan olmak üzere yıllık 1232 kez mikrobiyolojik ve kimyasal analiz yapılmıģtır. ġehrimize verilen Ġçme ve Kullanma Suyunun TS 266 standardı ile Sağlık Bakanlığının Ġnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik Ģartlarına uygunluğunu kontrol etmek amacı ile iki adet Kimya Mühendisi ve bir adet Gıda Teknikeri ile Ģehre verilen su sürekli olarak kimyasal ve biyolojik standartlar açısından kontrol edilmiģtir. Günlük olarak yapılan rutin kimyasal ve biyolojik analiz olarak tanımlanan bu analizler yapılarak içme suyumuz aģağıda verilen parametreler açısından sürekli takip edilmiģtir. Günlük Rutin Olarak Yapılan Kimyasal Analizler PARAMETRELER GÜNLÜK ORTALAMA DEĞERLER ĠNSANĠ TÜKETĠM AMAÇLI SULAR YÖNETMELĠĞĠ HAM SU ARITILMIġ SU DEĞERLERĠ Renk 14,46 4, (mg/l Pt-Co) ph 7,50 7,47 6,5 ve 9,5 SICAKLIK ( 0 C ) 14,99 15, ( 0 C ) BULANIKLIK (NTU) 2,43 0,60 0,4-4 NTU ĠLETKENLĠK (µs/cm) ÇÖZÜNMÜġ OKSĠJEN (mg/l O 2 ya da % doygunluk) PERMANGANAT (mg O 2 / L) ALKALĠNĠTE (mg CaCO 3 /L) 72,29 91,26 Tavsiye edilen 400 µs/cm Max µs/cm (20 0 C de ) Doygunluk > % 75 1,89 1, Arası YOK ALÜMĠNYUM (mg Al /L) - 0,068 0,2 mg/l (200 µg/l) BAKĠYE KLOR (mg Cl /L) - 0,43 0,5 mg/l İ 177

178 PARAMETRELER Aylık Rutin Olarak Yapılan Kimyasal Analizler HAM SU ARITMA ÇIKIŞI ORTALAMA DEĞER ARITILMIŞ SU İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR YÖNETMELİĞİ DEĞERLERİ DEMİR (mg Fe/L ) 0,039 0,032 0,2 mg/l MANGAN (mg Mn/L) 0,070 0,017 0,05 mg/l NİTRİT (mg NO / 2) L) 0,005 0,005 0,5 mg/l NİTRAT ( mg NO 3 /L) 0,458 1, mg/l AMONYUM ( mg NH 4 /L) 0,041 0,027 0,5 mg/l SİLİKA (mg/l) 2,439 2, mg/l SERTLİK (FS 0 ) 16,97 15, (Orta Sertlikte Su) (Orta Sertlikte Su) FOSFAT 0,097 0,093 0,4-5 mg/l--- SÜLFAT 36,90 49, mg/l--- İ 178

179 Sıra No Afyonkarahisar Belediyesi Faal Durumdaki Ġçme Suyu Kuyuları, Kadınana Kaynağı ve Ġçme Suyu Arıtma Tesisi Kuyunun Mevkii ve Adı 1 Kale görünmez Terfi L 1 Kuyusu 2 Kale görünmez Terfi L 2 Kuyusu 3 Kale görünmez Terfi L 3 Kuyusu 4 Kale görünmez Terfi L 5 Kuyusu 5 Kale görünmez Terfi L 6 Kuyusu 6 Kale görünmez Terfi L 7 Kuyusu 7 Kale görünmez Terfi L 8 Kuyusu 8 Kale görünmez Terfi L 9 Kuyusu 9 Kale görünmez Terfi L 10 Kuyusu 10 Kale görünmez Terfi L 11 Kuyusu 11 Kale görünmez Terfi L 12 Kuyusu 12 Kale görünmez Terfi L 13 Kuyusu 13 Kale Görünmez Terfi L14 Kuyusu 14 Kale Görünmez Terfi L15 Kuyusu 15 Kale görünmez Terfi içi Kuyusu 16 Kale görünmez Baraka Kuyusu 17 Ataköy Sarlık Kuyusu 18 Kadınana Memba Suyu Yıllık Debi ( m 3 ) m 3 19 Akdeğirmen Barajı İçme Suyu m 3 TOPLAM m 3 İÇME SUYU KUYULARI, KADINANA KAYNAĞI VE İÇME SUYU ARITMA TESİSİNİN ŞEHRİN SU İHTİYACINI KARŞILAMA YÜZDESİ ; 79% Ġçme Suyu Kuyuları Kadınana Kaynağı Akdeğirmen Barajı Ġçme Suyu ; 21% İ 179

180 a KANALĠZASYON BĠRĠMĠ: KANALĠZASYON ġebeke HATLARI : SELÇUKLU MAHALLESĠ ATIK SU TOPLAYICI HATTI ĠNġAATI YAPIM ĠġĠ: Selçuklu Mahallesine 561 mt Ø 200 mm, 390 mt Ø 300 mm Kanalizasyon ġebeke hattı döģenmiģtir. Selçuklu Mahallesi Atık Su Toplayıcı Hattı ĠnĢaatı ÇalıĢmaları Adnan Menderes Bulvarı Atık Su Ģebeke Hattı ĠnĢaatı ÇalıĢmaları KARAKATĠP MAHALLESĠ KANALĠZASYON ġebeke ĠNġAATI YAPIM ĠġĠ: Karakatip Mahallesine 362 mt Ø 200 mm Kanalizasyon ġebeke hattı döģenmiģtir. İ 180

181 DOĞANCI MAHALLESĠ KANALĠZASYON ġebeke ĠNġAATI YAPIM ĠġĠ: Doğancı Mahallesine 450 mt Ø 200 mm Kanalizasyon ġebeke hattı döģenmiģtir. Karakatip ve Doğancı Mahalleleri Kanalizasyon ġebeke ĠnĢaatı NAZMĠ SAATÇĠ MAHALLESĠ KANALĠZASYON ġebeke ĠNġAATI YAPIM ĠġĠ: Nazmi Saatçi Mahallesi 599. Sokak üzerine 90 mt Ø 200 mm Kanalizasyon ve 120 mt Ø 300 mm Yağmursuyu ġebeke hattı döģenmiģtir. Nazmi Saatçi Mahallesi 599. Sokak Kanalizasyon Yağmursuyu ġebeke ĠnĢaatı İ 181

182 KANALĠZASYON ġebeke HATTI DÖġENMESĠ MALZEME TÜRÜ VE ÇAPI ÇALIġMA TÜRÜ MESAFESĠ Ø 200 mm Korige Boru Kanalizasyon ġebeke 812 mt Ø 200 mm Beton Boru Kanalizasyon ġebeke 651 mt Ø 300 mm Beton Boru Kanalizasyon ġebeke 390 mt TOPLAM mt Kanalizasyon Şebeke Hattı Döşenmesi Ø300 mm Beton Boru; 390; 21% Ø200 mm Korige Boru; 812; 44% Ø200 mm Beton Boru; 651; 35% YAĞMURSUYU ġebeke HATLARI : FUAR ALANI KAVġAĞI VE M.FEVZĠ ÇAKMAK BULVARI YAĞMURSUYU ġebeke ĠNġAATI YAPIM ĠġĠ: Yenice Mahallesine ve M. Fevzi Çakmak Bulvarına mt Ø 400 mm, mt Ø 600 mm Yağmursuyu ġebeke hattı döģenmiģ, 124 adet yağmursuyu ızgarası inģa edilmiģtir. İ 182

183 Fuar Alanı KavĢağı Ve M.Fevzi Çakmak Bulvarı Yağmursuyu ġebeke ĠnĢaatı HATTAT KARAHĠSAR MAHALLESĠ YAĞMURSUYU ġebeke VE MĠLLĠ BĠRLĠK CADDESĠ ĠLAVE MENFEZ ĠNġAATI YAPIM ĠġĠ: Hattat Karahisar Mahallesine 485 mt Ø 300 ve 159 mt Ø 400 mm Yağmursuyu ġebeke hattı döģenmiģtir. Hattat Karahisar Mahallesi Yağmursuyu ġebeke ĠnĢaatı SELÇUKLU MAHALLESĠ YAĞMURSUYU DEPLASE HATTINA BAĞLANTILARIN YAPILMASI ĠNġAATI YAPIM ĠġĠ: Selçuklu Mahallesine 130 mt Ø 400 mm, 20 mt Ø 500 mm ve 35 mt Ø 600 mm Yağmursuyu ġebeke hattı döģenmiģtir. CAHAR DUDAYEV BULVARI Ø 600 mm YAĞMURSUYU BAĞLANTI HATLARI ĠNġAATI YAPIM ĠġĠ: Selçuklu Mahallesine 135 mt Ø 600 mm Yağmursuyu ġebeke hattı döģenmiģtir. DÖRTYOL MAHALLESĠ 2078 SOKAK YAĞMURSUYU MENFEZ ĠNġAATI YAPIM ĠġĠ: Dörtyol Mahallesi 2078 Sokak üzerine 20 adet yağmursuyu menfezi inģa edilerek 200 mt Ø 200 mm korige boru ile bağlantıları yapılmıģtır. İ 183

184 MAVĠ HASTANE ÖNÜ Ø 400 lük DEPLASE HATTI ĠNġAATI YAPIM ĠġĠ: Ġzmir Yolu Mavi Hastane Önü ne 200 mt Ø 400 mm boru ile yağmursuyu Ģebekesi döģenmiģ, 8 adet yağmursuyu muayene bacası inģa edilmiģtir. SAHĠPATA, H.AHMET YESEVĠ VE ESENTEPE MAHALLELERĠ ĠLE ġeyh ġamġl BULVARI YAĞMURSUYU IZGARASI ĠNġAATI YAPIM ĠġĠ: Sahipata, H.Ahmet Yesevi ve Esentepe Mahalleleri Ġle ġeyh ġamil Bulvarında muhtelif bölgelere 47 adet yağmursuyu menfezi inģa edilmiģtir. YAĞMURSUYU ġebeke HATTI DÖġENMESĠ MALZEME TÜRÜ VE ÇAPI ÇALIġMA TÜRÜ MESAFESĠ Ø 300 mm Beton Boru Yağmursuyu ġebeke 605 mt Ø 400 mm Beton Boru Yağmursuyu ġebeke mt Ø 500 mm Beton Boru Yağmursuyu ġebeke 20 mt Ø 600 mm Beton Boru Yağmursuyu ġebeke mt TOPLAM mt Yağmursuyu Şebeke (mt.) Ø 300 mm Beton Boru Ø 400 mm Beton Boru Ø 500 mm Beton Boru Ø 600 mm Beton Boru Yağmursuyu Şebeke İ 184

185 MUHTELĠF ÇALIġMALAR: ġehrimiz genelinde toplam adet kanalizasyon ve yağmursuyu rögar kapağı ile 240 adet yağmursuyu ızgarası ile yol seviyesine yükseltilmiģ, Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Rögar Kapağı Yükseltme ÇalıĢmaları İ 185

186 Gün geçtikçe büyüyen ve geliģen Ģehrimizde Belediyemize gelen Ģikayetlerin zamanında değerlendirilmesi, ekonomik, çağdaģ ve modern tekniklerle hizmet verilebilmesi amacıyla Belediyemizce satın alınan yüksek basınçlı kanal açma aracı Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü bünyesinde çalıģmaya baģladı. İ 186

187 6,246 6, İ İ ġ IĞI 2012 Yılında mt kanalizasyon Ģebeke hattı döģenmiģtir Yılında 924 mt kanalizasyon Ģebeke hattı yenilenmiģtir Yılında mt yağmursuyu Ģebeke hattı döģenmiģtir Yılında adet kanalizasyon ve yağmursuyu rögar kapağı ile 240 adet yağmursuyu ızgarası ile yol seviyesine yükseltilmiģtir Yılında 291 adet yeni yağmursuyu ızgarası inģa edilmiģtir Yıl sonu itibariyle kanalizasyon Ģebeke hattı uzunluğu metre ye ulaģmıģtır Yıl sonu itibariyle yağmursuyu Ģebeke hattı uzunluğu metre ye ulaģmıģtır. a TAHAKKUK BĠRĠMĠ: Su Abonelik ĠĢlemleri: 2012 yılında servisimize müracaat eden 2590 kiģiye yeni abone yapılmıģtır. Toplam abone sayımız adede ulaģmıģtır. NEV Ġ 2009 YILI 2010 YILI 2011 YILI 2012 YILI Mesken, Zirai Ticari ĠnĢaatlar Resmi D Ot.Fbr.Ġml Peyzaj Atıksu TOLAM Yıllara Göre Su Abone Kayıtları Mesken, Zirai Ticari İnşaatlar Resmi D. Ot.Fbr.İml. Peyzaj Atıksu 2009 YILI 2010 YILI 2011 YILI 2012 YILI İ 187

188 SU TAHAKKUK ĠġLEMLERĠ : - Tahakkuk: Ġlimizin su aboneleri 2 bölgeye ayrılmıģ olup, sayaç okuma endeksleri 8 adet el bilgisayarına kayıtları yapılarak anında aboneye ihbarnameleri teslim edilmektedir. Aylık ortalama adet, yıllık olarak ise adet ihbarname tebliğ edilmiģtir. Ġlk 0 20 m3 lük 1. dilimden: m3, m3 lük 2. dilimden: m3, m3 arası 3. dilimden: m3, 101 m3 ve yukarısı 4. dilimden: m3 olmak üzere toplam: m3 lük su tüketim bedelinin tahakkuku yapılmıģtır. Yüksek tüketim bedeline itiraz eden 104 adet abonenin itiraz formları doldurulup Sanayi ve Ticaret Ġl Müdürlüğüne havalesi yapılarak nihayetinde bir raporla sonuca bağlanarak su bedelleri tahsil edilmiģtir. Kullanım yerlerini uzun süreli olarak kullanmayacağından dolayı müracaat eden 4860 adet abonenin geçici kapatma, tekrar müracaatı ile açma iģlemi yapılmıģtır. Su Tahakkuk ĠĢlemleri : Y I L I TAHAKKUK(TL) TAHAKUK ARTIġ % , , , ,46 0, ,46; 27% Yıllara Göre Tahakkuk Artışı ,68; 22% 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı ,56; 27% ,20; 24% İ 188

189 Sayaç/Vana DeğiĢikliği: Belediyemizce sayaç değiģtirme iģlemi 1 adet personelimizle yapılmaktadır. Sayaçlarının çalıģmadığını beyan ederek müracaatlı abonelerden: adet sayaç takma, servis personelimizce tahakkuk esnasında tespit edilen: 181 adet sayaç, eskisi alınmak sureti ile Toplam: adet sayaç ve 14 adet vana (stop) tarafımızca takılmıģ olup, gerçek su tüketim 2012 yılı içerisinde 150 adet ön ödemeli sayaç alınmıģ deneme amaçlı olarak yeni su verilen abonelerimizin bazılarına 8 adet ön ödemeli sayaç sayaçlar bağlanmıģtır. Borç Takibi: Servisimizde su kesim memurlarımızca borcu bulunan abonelere aylık 5963adet, yıllık ise adet kesim ihbarnamesi dağıtılmıģtır. Ekibimizin kontrolü neticesinde 31 adet abonesiz su kullanımı tespit edilmiģtir.14 vatandaģımız birimimize gelerek abonelik iģlemlerini yaptırmıģtır. 5 adet iptal aboneye tutanak tutulmuģtur. Kesim ihbarnameleri tebliğ edilmesine rağmen su borcunu ödemeyen, 2340 abonenin vanalarına kilit takılarak suları kullanıma kapatılmıģtır. Borçlarını ödemeleri üzerine tekrar açma iģlemi yapılmıģtır. İ 189

190 a.12-veterġner ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Yetki, Görev Ve Sorumluluklar: 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve aynı kanunun ilgili yönetmelikleri çerçevesinde Belediyelere verilen görevler içerisinde; - Salgın ve zoonoz hastalıklarla mücadele (Kuduz, Fare mücadelesi, Sel baskınları v.b) 21 Mayıs Sayılı Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Çerçevesinde HaĢerelerle Mücadele etmek sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde baģıboģ hayvanların üremelerini kontrol altına almak, kayıtlarını tutmak, ısırma ve tırmalama vakalarında gerekli müģahede ve tecrit hizmetlerini yürütmek, diğer hayvan sağlığı hizmetlerini yerine getirmek, sahipli hayvanları kayıt altına almak ve Belediyeye ait Geçici Hayvan Bakımevinin hizmetlerini yürütmek sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Toptan ve Perakende SatıĢ Yerleri Yönetmeliği çerçevesinde perakende satıģ yerlerini ve semt pazarlarını denetlenmek sayılı Belediye Kanunu, diğer kanun ve yönetmeliklerin (Umumi Hıfzısıhha Kanunu, Çevre Kanunu v.b.) Belediye Veteriner ĠĢleri Müdürlüğüne vermiģ olduğu görev ve sorumlulukları yerine getirmek. Ġl Hıfzısıhha Kurulu, Mahalli Çevre Kurulu, Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu ve Hayvanları Koruma Kurulu gibi kuruluģların almıģ olduğu kararlarda Belediye Veteriner ĠĢleri Müdürlüğünü ilgilendiren görev ve sorumlulukları yerine getirmek. ĠLAÇLAMA FAALĠYETLERĠ: 2012 YILI TÜM MAHALLE CADDE VE SOKAKLARDA YAPILAN PERĠYODĠK ĠLAÇLAMALAR. (ARAÇLA VE YAYA OLARAK) 21 Mayıs Sayılı Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik kapsamında, 24 Mart 2012 tarihinden itibaren, Belediyemiz mücavir alan içerisinde bulunan 81 mahallemizin cadde ve sokakları ile tüm menfezler, çöp yerleri, bataklıklar, yeģil alanlar ve gübrelikler periyodik olarak ilaçlanmıģtır. Ġlaçlama çalıģmalarımız Eylül ayı sonuna kadar devam etmiģtir. İ 190

191 İ 191

192 BAġIBOġ HAYVANLARLA MÜCADELE: Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisindeki tüm mahalle, cadde ve sokaklardaki baģıboģ hayvanlar yakalanarak Geçici Hayvan Bakımevinde bakımlarının yapılması sağlanmaktadır. Belediyemiz Veteriner ĠĢleri Müdürlüğünde BaĢıboĢ Hayvan çalıģmaları için iki vardiya usulü çalıģan toplama ekibi oluģturulmuģtur. Bu ekibimiz Ģehrimizin tüm mahallelerinde 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde çalıģmalarını aralıksız sürdürmektedir. Toplanan baģıboģlar hayvanlar Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine iģlenmektedir Yılında Konya Karayolu üzerinde bulunan Devlet Parkı arka kısmındaki araziye Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı ve Belediyemiz iģbirliği ile Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığının 250 hayvan kapasiteli TĠP projesi uygulanarak Geçici Hayvan Bakımevi yaptırılmıģ ve aynı yıl içinde faaliyete geçirilmiģtir. Söz konusu bakımevinde baģıboģ hayvanların bakım, beslenme ve barındırılması devam etmektedir. AKÜ Veteriner Fakültesi ile iģbirliği yapılarak kısırlaģtırılma iģlemi yapılmaktadır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ġl Müdürlüğü ile iģ birliği yapılarak bakımevinde barınması sağlanan hayvanların kuduz aģıları yıl içinde yapılmaktadır. Zaman zaman Müdürlüğümüze intikal eden ısırılma vakalarına müdahale edilerek, bu hayvanlar müģahede altına alınmaktadır. Ayrıca sahipli hayvanların kaydı Müdürlüğümüzce Sahipli Hayvan Kayıt Defterine yapılmakta ve gerekli aģıları takip edilmektedir. Barınaktan hayvan sahiplenmek isteyen vatandaģlara ücretsiz olarak sahiplendirme yapılmaktadır. Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin ve 19. maddelerine istinaden Belediyemizce Temmuz 2012 tarihleri arasında Ev ve Süs Hayvanı Satan ĠĢ Yeri Sahiplerine kurs düzenlenmiģ ve bu kursa katılan 33 kursiyere eğitim sonrasında sertifikaları verilmiģtir. KıĢ aylarının ağır ve yoğun karla kaplı geçmesi sebebiyle sokak hayvanları ve kuģların yemlenmesi için beslenme odakları oluģturulmuģ ve periyodik olarak beslenmeleri sağlanmıģtır. Ayrıca Ģehir merkezindeki ana arterlerdeki yol kenarlarına kuģlar için yem bırakılmıģtır. Bu çalıģmalar için yaklaģık olarak 250 Kg. yem temin edilmiģtir. İ 192

193 2012 YILI SOKAK HAYVANLARI SAYISAL FAALĠYETLERĠ Geçici Hayvan Bakımevine Giren Hayvan Sayısı Kuduz AĢısı Yapılan Hayvan Sayısı Proje Kapsamı Ġçerisindeki kısırlaģtırılan Hayvan Sayısı Proje Harici KısırlaĢtırılan Hayvan Sayısı Sahiplendirilen Hayvan Sayısı Sahipli Hayvan Kayıt Defterine Kaydedilen Hayvan Sayısı OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK Genel Toplam NOT : 2012 Yılı içerisinde 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 19. maddesi gereği Rehabilitasyon, AĢılama ve KısırlaĢtırma gibi faaliyetleri yürütmek için Afyonkarahisar Belediyesi ve AKÜ Rektörlüğü tarafından imzalanan Protokolle; AKÜ Veteriner Sağlık Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Müdürlüğü (Hayvan Hastanesi) tarafından 400 Adet Sahipsiz ve BaĢıboĢ Sokak Hayvanının Rehabilitasyon, AĢılama ve KısırlaĢtırma iģlemleri yapılmıģtır. Bu faaliyetler için Belediyemiz AKÜ Rektörlüğüne TL ödeme yapmıģtır. İ 193

194 İ 194

195 KURBAN HĠZMETLERĠ: Kurban Bayramı münasebeti ile Afyonkarahisar ili kurban hizmetleri komisyonunca alınan karara göre, Veteriner ĠĢleri Müdürlüğümüz ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte belirlenen kurban kesim yerlerinde gerekli önlemler alınmıģ, vatandaģlarımızın problem yaģamamaları için azami ölçüde çaba gösterilmiģtir. Kurban Bayramı süresince kurban kesim yerlerinde sıkı bir Ģekilde denetim yapılmıģtır. Yasak olan yerlerde kurban kesilmesine müsaade edilmemiģtir Yılında Afyonkarahisar Ġli Kurban Hizmetleri Komisyonunca alınan karara göre kurban kesim yerleri belirlenmiģtir. Komisyon kararı ile belirlenen kesim yerlerine Veteriner ĠĢleri Müdürlüğümüz tarafından pankartlar, vatandaģlarımızın bilgi edinmeleri açısından asılmıģtır. 9 kurban kesim yeri tespit edilmiģ, bu kurban kesim yerlerinde 1 Veteriner Hekim, 3 ġoför, 8 yardımcı personel görevlendirilmiģtir. Kurban bayramı süresince herhangi bir olumsuzluk ve aksaklığa rastlanılmamıģtır. İ 195

196 SALGIN ĠHBARI MECBURĠ HASTALIKLAR: 2012 yılı içerisinde Belediyemiz mücavir sınırları dâhilinde salgın veya ihbarı mecburi zoonoz hastalık meydana gelmemiģtir. Mahalle Muhtarları ve vatandaģlardan gelen Ģikâyetler ve talepler sonucu salgın hastalıkları önleme amacıyla lağım fareleri için terk edilmiģ evler ve kenar mahalle kanalizasyonlarında mücadele çalıģmaları yapılmıģtır. Kırım-Kongo Kanamalı AteĢi hastalığının taģıyıcısı olabilecek Kenelere karģı mücadele, Kenelerin aktif olduğu yerlerde Nisan ayında baģlamıģ olup, Ekim ayı sonuna kadar devam etmiģtir. Halka açık piknik alanları ve refüjlerdeki yeģil alanlar Belediyemiz Veteriner ĠĢleri Müdürlüğümüz elemanlarınca her hafta düzenli olarak ilaçlanmıģtır tarihleri arasında Müdürlüğümüze intikal eden 10 adet ısırık vakası vukuu bulmuģ olup, bu hayvanlar müģahede altına alınmıģtır. MüĢahede sonunda kuduz olayına rastlanmamıģtır YILI DĠĞER SAYISAL FAALĠYETLER S.NO YAPILAN ÇALIġMALAR SAYISAL FAALĠYETLER 1-) Mücavir alan sınırları dâhilindeki mahalle cadde ve sokakların haģereye karģı ilaçlanması, mahalle cadde ve sokaklardaki baģıboģ ve sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması, bunların geçici hayvan bakımevine götürülmesi, beslenme ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi iģi 2012 yılında yan tarafta belirtilen bedelle 14 KiĢi TL. YÜNTAġ AK.GIDA ĠÇ.TUR.MER.ELK. SAN. TĠC. A.ġ. ye ihale edilmiģtir. Her türlü yazıģma, talep, tutanak ve raporlar zamanında ve yerinde tutulmuģ, 2012 Yılında Gelen Evrak Sayısı 285 Adet yazılmıģ ve ilgili yerlere gönderilmiģtir. 2-) Müdürlüğümüzde kalması gereken evraklar dosyalanmıģtır yılında gelen ve giden evrakların sayıları yan 2012 Yılında Giden Evrak Sayısı 125 Adet taraftaki tabloda belirtilmiģtir GIDA KONTROLLERĠ: Tarihleri arasında Zabıta Müdürlüğü ile Gıda satıģı yapan yerlerin denetimi yapılmıģ, yapılan denetimlerde aģağıda cins ve miktarları belirtilen gıda maddeleri evsafını yitirdiğinden ve bozulmuģ olduğundan dolayı imha edilmiģtir. İ 196

197 Cinsi Balık Marul Biber Domates Maydanoz Elma K.Ekmeği Zeytin Süt Kaymağı Portakal Simit Erik Kabak Mısır Et Toplam Miktarı 529 kg 10 kg 10 kg 20 kg 10 kg 44 kg 49 Adet 28 kg 680 Adet 29 kg 112 Adet 23 kg 10 kg 80 Adet 14 kg 727 Kg/921 Adet ECZANEMĠZ FAALĠYETLERĠ: Belediye Eczanesi olarak Eczacılar Odası kontrolünde sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi vatandaģlarımıza ilaç yardımı yapmak için çeģitli kurum ve kuruluģlar aracılığı ile toplanan ve duyarlı vatandaģlarımızın getirdiği ilaçların son kullanma tarihleri ve kullanılabilirlik düzeylerine göre ayrıģtırılması yapıldıktan sonra reçete karģılığında ihtiyaç sahiplerine dağıtımı yapılmaktadır. Eczanemiz 2012 yılı içerisinde 410 adet reçeteyle baģvuran hastanın ilaçları karģılanmıģtır. RUHSAT DENETĠMLERĠ : Gayri sıhhi müessese ruhsat komisyonu üyesi olarak sağlık teknikerimizin katılımı ile 2. Sınıf GSM : 21 adet, 3. Sınıf GSM : 86 adet olmak üzere toplam 107 adet Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatına onay verilmiģ ve denetimleri yapılmıģ, yine sıhhi ve umuma açık müessese ruhsat komisyonu üyesi olarak, Sıhhi Müessese Ruhsatı 332 adet, Umuma açık iģyeri ruhsatı 37 adet, hafta sonu tatil ruhsatı 279 adet olmak üzere toplamda 648 adet sıhhi ve umuma açık müessese ruhsatı için iģyerlerine ruhsat verilmesine onay verilmiģ ve iģyerlerinin denetimleri ruhsat ekibi komisyonu tarafından yapılmıģtır. İ 197

198 a.13-kültür VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ Görevi : Belediye nin sosyal ve kültürel faaliyetlerini tasarlanması, gerekli alt yapının hazırlanması ve faaliyet sahası ile ilgili proje ve taslaklar hazırlayıp, bunları uygulamaya geçirebilmek için makamın onayına sunarak onaylanan sosyal ve kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi. GerçekleĢtirilen etkinliklerin kitaplaģtırılması için komisyon oluģturarak baskıya hazırlanması. Belediye nin faaliyetlerini anlatan kitap, broģür, dergi, vb. yayınların basımı ve dağıtım iģlerinin yürütülmesi. Yapılan etkinliklerle ilgili yazı ve metinlerin hazırlanması. Yapılan faaliyetlerle ilgili görüntü ve fotoğrafların arģivlenmesi. VatandaĢlardan gelen Bilgi Edinme ile ilgili yazıģmaların 4982 Sayılı Yasa gereği zamanında cevaplandırılması. Cenaze ve diğer ilanların Belediye hoparlöründen ve anlaģmalı radyodan ilanların yapılması. Basın Bültenlerinin Belediye nin Ġnternet Sitesi nden basın kuruluģları dahil tüm vatandaģlara ulaģtırılması. Konser, Kermes, Tiyatro gösterisi, konferans, sergi ve seminerler düzenlenmesi. Afyonkarahisar da yaģayan vatandaģlarımıza Belediyemiz ile ilgili faaliyetleri duyurmak, Ģehrimizin kültür sosyal yaģamına katkıda bulunmak. Sivil toplum örgütlerinin belediyemizin yaptığı faaliyetlerde etkin olmalarını sağlamak. Yetkisi : 5393 sayılı Belediye Kanunu 5018 sayılı Muhasebe Kanunu 4734 ve 4735 sayılı ihale ve sözleģme kanunları ile Belediyeyi ilgilendiren diğer kanunlardan yetki almıģtır. Görev ve Sorumluluklar: a BASIN YAYIN BĠRĠMĠ 5393 Sayılı Belediye Kanunu nda belirtilen görevleri doğrultusunda Belediyenin sosyal ve kültürel faaliyetlerini tasarlamak, gerekli alt yapıyı hazırlamak. Faaliyet sahası ile ilgili proje ve taslaklar hazırlayıp, bunları uygulamaya geçirebilmek için makamın onayına sunarak onaylanan sosyal ve kültürel faaliyetleri düzenlemek. GerçekleĢtirilen etkinliklerin kitaplaģtırılması için komisyon oluģturmak, baskıya hazırlamak. Belediyenin faaliyetlerini anlatan kitap, broģür, dergi vb yayınların basımı ve dağıtım iģlerini yürütmek. Yapılan etkinliklerle ilgili yazı ve metinleri hazırlamak. Yapılan faaliyetlerle ilgili görüntü ve fotoğrafları arģivlemek. Belediyemize gelen yerel gazetelerin arģivi yapılmakta ve gazeteler her gün kontrol edilerek belediyemizle ile ilgili haberler kesilip küpürlenerek baģkanlık makamına baģkanımıza verilmek üzere götürülmektedir. Cenaze ve diğer ilanların Belediye hoparlöründen ve anlaģmalı radyodan ilanlarının yapılmasını sağlamak. Basın bültenlerini, Belediye nin internet sitesi nden basın kuruluģları dahil tüm vatandaģlara ulaģtırılmasını sağlamak. Konser, konferans, sergi ve seminerler düzenlemek. Birimimiz ayrıca Bilgi Edinme Birimi olduğundan vatandaģtan gelen bilgi edinme ve belge talepleri ile ilgili yazıģmaları süresi içerisinde yürütmek. Ulusal ve yerel basın kuruluģlarının (TV ve Gazeteler), Belediyemiz çalıģmaları hakkında talep etmiģ oldukları bilgi, belge, fotoğraf, görüntü gibi materyalleri hazırlayarak ilgili makama ulaģtırılmaktadır. İ 198

199 2012 YILI ĠÇERĠSĠNDE DÜZENLENEN KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER: AġURE: Her yıl Muharrem ayının 10. günü düzenlenen Sultan Divani Hazretlerini Anma ve 40 Hatimli 40 Kazanlı ġifalı AĢure programı Kasım 2012 PerĢembe ve Cuma günleri kutlandı. Bununla ilgili olarak duyurular, afiģ asılması, davetiye dağıtılması ve ilgili yazıģmalar birimimiz tarafından yapılmıģtır. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından 29 Kasım 2012 PerĢembe günü Türk Tasavvuf Müziği Konseri ile ilgili tüm çalıģmalar, gerekli yazıģmalar, hazırlıklar birimimiz tarafından yapılmıģtır. Etkinliğe ilimizin protokolü baģta olmak üzere Afyonkarahisarlılar da yoğun ilgi göstermiģtir. UÇURTMA ġenlġğġ: Belediyemizce 26 yıldır geleneksel olarak düzenlenen 6 Mayıs Hıdrellez Bahar Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Uçurtma ġenliğinin 26.si Hıdırlık Açık Hava Tiyatrosu nda 6 Mayıs 2012 günü gerçekleģtirilmiģtir. Etkinlikte yarıģmalar düzenlenip dereceye girenler Belediye BaĢkanımız Burhanettin Çoban tarafından ödüllendirilmiģtir. Uçurtma Ģenliğine yoğun ilgi gösteren halkımıza ikramda bulunularak Afyonkarahisar Belediyesi Çocuk Korosu ve AKÜ Klasik Batı Müziği Kulübü Pop Müzik Topluluğunun Ģarkılarıyla neģeli vakit geçirmeleri sağlanmıģtır. İ 199

200 HIDIRLIK YAZ AKġAMLARI: 1998 yılından bugüne kadar devam eden ve sıcak yaz akģamlarında düzenlenen halkımızın da büyük rağbet gösterdiği Hıdırlık Yaz AkĢamları çeģitli kuruluģların katkılarıyla yine Hıdırlık Açıkhava Tiyatrosu nda yapılmıģtır yılının Haziran ve Temmuz aylarında 4 defa düzenlenmiģtir. Konserlere ġahsenem, Sevgi Soylu ve Samet Açıksu katılarak Afyonkarahisarlılar a neģeli ve güzel bir Hıdırlık Yaz AkĢamları yaģatmıģlardır. İ 200

201 ZAFER HAFTASI: Ağustos Büyük Taarruz ve Afyonkarahisar ın DüĢman ĠĢgalinden KurtuluĢunun 90. yıldönümü etkinlikleri Belediyemizce Ağustos Zafer Haftası kutlamaları BaĢbakanlık Tanıtma Fonunu katkılarıyla yapıldı. Festival sırasında, Afyonkarahisar Kültür Park ve Fuar Alanı nda toplam 6 gün süreyle etkinlikler düzenlenmiģtir. Etkinliklerle ilgili tüm yazıģmalar, duyurular, afiģ asılması ve davetiye dağıtılması birimimiz tarafında yapılmıģtır. 25 Ağustos PerĢembe günü Kültür Park ve Fuar Alanı nda 2012 Fuar AçılıĢı yapılmıģ ve akģam Cumhuriyet Meydanı nda Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Konseri düzenlenmiģtir. 27 Ağustos Cumartesi akģamı Kültür Park ve Fuar Alanı nda düzenlenen halk konserinde pop müziğinin sevilen sanatçısı Ferhat Göçer ve 29 Ağustos günü Zeynep sahne aldı. 30 Ağustos günü görkemli havai fiģek gösterisi yapılmıģtır. İ 201

202 MUSĠKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ: 1987 yılından bu tarafa Belediyemiz bünyesinde hizmet veren Afyonkarahisar Belediyesi Musiki Eğitim Merkezi, 26. yılında Türk Halk Müziği ve Türk sanat Müziği konserleri düzenlenmiģtir. Musiki eğitim merkezinin gönüllü sanatçıları izleyenleri mest etmiģtir. Düzenlenen konserin kamuoyuna duyurulması konusunda davetiye ve afiģler birimimiz tarafından hazırlanırken, dağıtımı da yine birimimiz personelince gerçekleģtirilmiģtir. Kentimizde Türk Sanat müziği ve Türk Halk Müziği nin geliģmesinde etkin bir rol üstlenen Afyonkarahisar Belediyesi Musiki Eğitim Merkezi ne her türlü destek sağlanmıģtır. Düzenlenen konserlere çok sayıda seçkin davetlinin yanı sıra vatandaģlarımızda yoğun ilgi göstermiģtir. Afyonkarahisar Belediyesi Çocuk Korosu Konseri: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde ġef Ayfer Ölmez yönetiminde Afyonkarahisar Belediyesi Çocuk Korosu Konseri ve Afyonkarahisar Belediyesi Minikler Halk Oyunları Gösterisi davetiyeleri birimimiz tarafından basılıp dağıtılarak program düzenlenmiģtir. İ 202

203 "V.23 Nisan Çocuk Koroları ġenliği": Afyonkarahisar Belediyesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Devlet Konservatuarı Müzik Bölümü, Afyonkarahisar Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Polifonik Korolar Derneği iģbirliğiyle düzenlenen 23 Nisan Çocuk Koroları ġenliği'ne Belediye BaĢkanı Burhanettin Çoban'ın giriģimleriyle kurulan Afyonkarahisar Belediyesi Çocuk Korosu bu yıl ilk kez katıldı. ġef Ayfer Ölmez yönetiminde sahne alan Afyonkarahisar Belediyesi Çocuk Korosu seslendirdikleri birbirinden güzel eserlerle davetlilere müzik ziyafeti sundu. "Vali Haluk Ġmga Caddesi ve Erdal Akar Parkı" AçılıĢı: "Vali Haluk Ġmga Caddesi ve Erdal Akar Parkı" açılıģ töreni için duyuru, afiģ, davetiye basımı ve dağıtımı Birimimiz tarafından organize edilmiģtir. Hamm Bulvarı AçılıĢı: KardeĢ Ģehir Almanya nın Hamm kentinin isminin verildiği ve Hamm Belediye BaĢkanı Thomas Hunsteger Petermann katılımıyla gerçekleģen Hamm Bulvarı açılıģ töreni için davetiye basımı ve dağıtımı birimimiz tarafından yapılmıģtır. İ 203

204 Saadet Asrının Yıldızları: AraĢtırmacı-yazar Ömer Döngeloğlu ve Ģair Dursun Ali Erzincanlı'nın katılımlarıyla "Saadet Asrının Yıldızları" konulu konferans ve Ģiir dinletisi birimimiz tarafından organize edilerek düzenlenmiģtir. YAYINLARIMIZ Beldemiz Dergisi: 23 Mart 1985 tarihinden itibaren Afyonkarahisar Belediyesi nin yayın organı olarak yayın hayatına baģlayan Beldemiz Afyonkarahisar, 2005 yılından bu yana verdiği 6 yıllık arayla yayın hayatına baģlamıģtır yılı içerisinde 61, 62, 63 ve 64. sayılarının basımı yapılan Beldemiz Dergisi, Belediyemizin yaptığı yatırımlar ile ürettiği hizmetlerin tanıtımını, tarihi, kültürel, ekonomik ve tarihinden gelen zenginliklerin maddi ve manevi değerlerini kamuoyunun bilgisine sunmaktadır. Beldemiz Dergisi ile ilgili uygun materyaller, yazıģmalar, fotoğraf seçimleri birimimiz tarafından yapılmıģtır. Ayrıca Beldemiz Dergisi nin yeni çıkacak sayılarının çalıģmaları devam etmektedir. İ 204

205 TaĢpınar Dergisi: 1999 yılında Afyonkarahisar Belediyesi tarafından yayınlanmaya baģlayan TaĢpınar Dergisi 2005 yılında çıkan sayısıyla yayınına ara vermiģ olup, 2012 yılında çıkan 7. ve 8. sayısıyla Afyonkarahisar ın tarihi, kültürel ve sosyal hayatına dair kaynak bir eser olarak yayınına devam etmektedir. TaĢpınar Dergisi ile ilgili uygun materyaller, yazıģmalar, fotoğraf seçimleri birimimiz tarafından yapılmıģtır. Ayrıca TaĢpınar Dergisi nin yeni sayılarının basımı için materyal ve fotoğraf temini devam etmektedir. Takvim: Birimimiz tarafından Belediyemize ait 2013 yılı masa takvimi hazırlanıp basımı yaptırılmıģtır. Belediyemizin ĠLK lerini içeren takvimle ilgili uygun materyaller, yazıģmalar ve fotoğraf seçimleri birimimiz tarafından yapılmıģtır. İ 205

206 "Afyonkarahisar'ın 563 No'lu ġer'iyye Sicili": Yrd. Doç. Dr. Mehmet GüneĢ tarafından hazırlanan ve Belediye BaĢkanı Burhanettin Çoban'ın katkı sunduğu "Afyonkarahisar'ın 563 No'lu ġer'iyye Sicili" adlı kitap için gerekli yazıģmalar yapılıp yayınlanması sağlandı. Karahisar-Sahib Sultan Divani Mevlevihanesi ve Mevlevi MeĢhurları":AKÜ Öğretim Görevlisi Uzm. Yusuf Ġlgar tarafından hazırlanan "Karahisar-Sahib Sultan Divani Mevlevihanesi ve Mevlevi MeĢhurları" adl"ı kitap için gerekli yazıģmalar yapılıp yayınlanması sağlandı. Afyonkarahisar Mevlevihanesi Gezi Rehberi: Afyonkarahisar Belediyesi Basın Yayın Birimi'nin katkılarıyla Lokman Derya Solmaz tarafından hazırlanan Afyonkarahisar Mevlevihanesi Gezi Rehberi gerekli yazıģmalar yapılıp yayınlanması sağlandı. Konya'dan sonra en önemli Mevlevîhane yi bünyesinde bulunduran ilimizde Mevleviliğin tanıtımı için yapılan Afyonkarahisar Mevlevihanesi Gezi Rehberinde Hz. Mevlana'nın hayatı, Afyonkarahisar Mevlevihanesi'nin tarihçesi, Sultan Divani, Kırk Hatimli ġifalı AĢure Geleneği, Sultan Divani Mevlevihane Müzesi, Mevlevi Camii ve Mevlevi terimlerin yer aldığı gezi rehberi fotoğraflarla da desteklendi. İ 206

207 AFYONKARAHĠSAR BELEDĠYESĠ TĠYATRO FALĠYETLERĠMĠZ Afyonkarahisar Belediye ġehir Tiyatromuzun kadrosu gönüllülük esasına dayalı oyunculardan oluģmaktadır. YetiĢkin Birimi: Bu birimimiz 2012 yılında 22 gösterim yaparak tek oyun sergilemiģlerdir. Sevgili Doktor Yazar: Anton Çehov Yönetmen: Hasan Hüseyin ELMAS ( tarihleri arasında 2 perdeden oluģan oyunda tek gösterim yapıldı.) İ 207

208 BĠLGĠ EVLERĠMĠZ Eğitimde fırsat eģitliği sağlamak amacıyla maddi durumu iyi olmayan, özel dershanelere gitme imkanı bulunmayan çocuklarımıza Belediyemiz tarafından Ģehrimizin değiģik semtlerinde Bilgi Evleri inģa edilmiģtir. Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaģa yapılan protokolle 5, 6,7,8.sınıf öğrencilerine SBS hazırlık ve ders takviye kursları, 9,10,11,12 sınıf öğrencilerine YGS, LYS sınavlarına hazırlık kursları düzenlenmektedir. Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğüne Bağlı Ģehrin farklı semtlerinde hizmet veren 6 adet bilgi evimiz mevcuttur. Yapımı devam eden 2 bilgi evimiz daha yakın zamanda tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulacaktır. Bilgi evlerimizden yaklaģık 2000 öğrencimiz faydalanırken hizmet verilen semtlerdeki vatandaģlarımız da milli ve manevi değerler sohbetlerine Kur an-ı Kerim, Osmanlıca, Arapça kurslarına katılabilmenin yanı sıra internet, toplantı salonu gibi hizmetlerden de faydalanabilmektedir. İ 208

209 Ġl genelinde ilk 300 e giren 5 öğrencimizi Belediye BaĢkanımız Burhanettin ÇOBAN dizüstü bilgisayar ve TL para ödülü ile ödüllendirerek baģarıyı teģvik etmiģtir. Bilgi evimizde verilen AFEMEK kurslarında Bilgisayar ĠĢletmenliği, Hasta Kabul ĠĢlemleri, Osmanlıca, Arapça, Ġlk Yardım kurslarından yaklaģık 600 kiģi sertifika almaya hak kazanmıģtır. Yaz Kur an Kurslarında yaklaģık 280 çocuğumuza cüz, ilmihal meal derslerinin yanında sosyal etkinlikler yapma imkânı da sunulmuģtur. Kur an-a geçen çocuklarımıza saat, hatim yapan çocuklarımıza bisiklet hediye edilmiģtir. İ 209

210 S.N KURS ADI BAġVURU SAYISI 1 ARAPÇA SEVĠYE A KEÇE YAPIMI 14 3 ARAPÇA SEVĠYE A HASTA KABUL ĠġLEMLERĠ HASTA KABUL ĠġLEMLERĠ HASTA KABUL ĠġLEMLERĠ 90 7 BĠLGĠSAYAR ĠġLETMENLĠĞĠ 1 ve 2.grup 61 8 HASTA KABUL ĠġLEMLERĠ 68 9 KUAFÖRLÜK KUAFÖRLÜK BĠLGĠSAYAR ĠġLETMENLĠĞĠ BĠLGĠSAYAR ĠġLETMENLĠĞĠ ĠLK YARDIM HASTA KABUL ĠġLEMLERĠ HALK OYUNLARI KUMAġ BOYAMA ENGELLĠLERE YÖNELĠK KEÇE YAPIMI 5 İ 210

211 AFYONKARAHĠSAR BELEDĠYE SPOR KULÜBÜ FAALĠYETLERĠ 2009 yılı içersinde Belediye BaĢkanımız Burhanettin Çoban ın maddi ve manevi destekleriyle tekrar faaliyete geçen Belediyespor Kulübü birçok spor branģında baģarılar kazanmıģtır. Afyonkarahisar da yapılan müsabakalarda baģarılı olan takımlarımızdan özellikle Atletizm, GüreĢ, Judo, Futbol ve Voleybol dallarında büyük baģarılar kazanmıģtır. Ġl dıģında yapılan Türkiye ġampiyonalarında ilimizi en iyi temsil eden Belediyespor birçok sporcusunu Milli Takıma göndermiģtir. ATLETĠZM: Afyonkarahisar da yapılan yarıģlarda dereceye giren atletlerimiz il dıģında yapılan müsabakalarda da baģarılar elde etmiģtir.16 yaģ altı kros liginde takımımız Silifke de yapılan müsabakalarda ilk 15 e kalarak final maçlarında Türkiye 7. si olarak ligi tamamlamıģtır. Belediyespor da yetiģen atletlerimizden Süleyman Bekmezci genç Milli takım kadrosuna alınarak gençlerde 1500 metrede Türkiye rekoru kırmıģtır. GÜREġ: Minikler, yıldızlar ve gençlerde Afyonkarahisar da yapılan müsabakalarda Ģampiyon olan güreģçilerimiz Türkiye ġampiyonalarına katılmıģtır. GüreĢçilerimiz Türkiye de 2., 3. ve 5. olarak büyük baģarılar elde etmiģtir. Ayrıca Birçok güreģçimizi milli takım kampına gönderdik. İ 211

212 JUDO: Minikler, yıldızlar ve gençlerde Afyonkarahisar da yapılan müsabakalarda Ģampiyon olan judocularımız il dıģında yapılan Türkiye ġampiyonalarına katılarak ilimizi en iyi Ģekilde temsil etmiģtir. Tekirdağ da yapılan minikler Türkiye ġampiyonasında Emine Tukul Türkiye ġampiyonu olmuģtur. FUTBOL: U-13 ve U-15 Liginde yapılan müsabakalarda Futbol takımımız Afyonkarahisar ġampiyonu oldu. Futbolcularımız Denizli de yapılan U-13 ler gurup maçlarında ilimizi en iyi Ģekilde temsil etmiģtir. VOLEYBOL: Küçük kızlar, Yıldız erkekler ve genç erkeklerde Afyonkarahisar ġampiyonu olan takımlarımız, Burdur, Aydın ve Alanya da yapılan gurup maçlarında ilimizi en iyi Ģekilde temsil etmiģtir. Bölgesel Lige ilk defa katılan Belediyespor Kulübü erkek ve bayan voleybol takımı birçok baģarılı maçlar çıkarmıģtır. İ 212

213 HALK OYUNLARI: Büyük erkeklerde Afyonkarahisar da Ģampiyon olan ekibimiz, UĢak ta yapılan gurup maçlarında 1. olmuģtur. Ġstanbul da yapılan Türkiye ġampiyonasında ilimizi temsil etmiģtir. ATATÜRK YOL KOġUSU: Atatürk haftası dolayısıyla Belediyemizce geleneksel olarak Atatürk Yol KoĢusu 2012 Yılında 11 Kasım da yapıldı. 9 ayrı kategoride 200 kiģinin üzerinde sporcu katılmıģtır. Dereceye giren atletler çeģitli ödüllerle ödüllendirilmiģtir. Ġzleyicilerini yoğun ilgi gösterdiği koģularda topluma spor sevgisi bir kez daha aģılamıģtır. İ 213

214 SATRANÇ: Okullar arası Satranç Takım Turnuvası Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorisinde Belediyespor Kulübü tarafından geleneksel olarak yapılmaktadır. Dereceye giren sporculara kupa, madalya, tiģört ve Satranç Kitabı verilmiģtir. YAZ OKULLARI: Afyonkarahisar Belediyesi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğü tarafından çocuklara sporu sevdirmek ve boģ zamanlarını değerlendirmek amacıyla yaz okulları birçok branģta açılmaktadır. Atletizm, GüreĢ, Judo, Futbol, Voleybol, Basketbol, Jimlastik ve Tenis branģlarında kurslar açılmıģtır. İ 214

215 a.13.2.halkla ĠliĢkiler Birimi: VatandaĢlardan gelen baģvuruları, (Telefon, mektup sözlü ve yazılı müracaat, ile ) ilgili birimlere göndererek sonucu hakkında vatandaģı bilgilendirmek. BaĢbakanlık ĠletiĢim Merkezinden (Doğrudan BaĢbakanlık ) Belediyemizle ilgili talep ve Ģikâyetleri değerlendirerek sonucu vatandaģa ve BaĢbakanlık ĠletiĢim Merkezi ne bildirmek. Ġlimizde vefat eden vatandaģlarımızın yakınlarına her hafta BaĢkanımız ve Belediye adına taziye ziyaretine gidilmesi. Ġlimizde belediyemizin gerçekleģtirdiği sosyal kültürel ve sportif faaliyetlerde yapılan müracaatları dikkate alınarak gerekli tasvip ve listelemeyi yaparak ilgili birimlerimize gereği yapılmak üzere ulaģtırmak. Ramazanda iftar çadırlarını kurmak ve yemek dağıtımını yapmak. Toplu sünnet programını hazırlamak. Ġhtiyaç sahibi baģarılı öğrencilere bisiklet dağıtımı. Hayırsever vatandaģlarımızın destekleriyle ihtiyaç sahibi vatandaģlarımıza gıda, giyim, yakacak, kırtasiye malzemesi ve nakdi yardımda bulunmak. HALKLA ĠLĠġKĠLER BĠRĠMĠ VE SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ 2012 FAALĠYETLERĠ EVRAKLAR Talep, ġikayet Sayısı Bimer Evrak Sayısı Fakir Çocuklara Sünnet ġöleni BaĢarılı Öğrencilere Bisiklet Dağıtımı Gelen Evrak Sayısı 4044 Adet 349 Adet 58 Çocuk 333 Adet 767 Adet İ 215

216 TARĠHLER ARASI BEYAZ MASAYA GELEN TALEP VE ġġkâyetlerġn BĠRĠMLERE GÖRE DAĞILIMI BĠRĠMLER ÇÖZÜM TOPLAM % ORANLARI MÜRACAAT ÇÖZÜLDÜ ÇÖZÜLMEDĠ BEKLEMEDE Sağlık Md. % Kültür ve Sos. ĠĢl Md. % Ġmar Müdürlüğü % Zabıta Md. % Mezarlıklar Md. % Bilgi ĠĢlem Md. % Gelir Md. % Temizlik ĠĢl.Md. % Su ĠĢleri ve Kanalizasyon Md. % Park Bahçe. Md. % Ġtfaiye Müd. % Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Md. % Muhasebe % Fen ĠĢl. Md. % Özel Kalem Md. % Çevre Koruma ve Kontrol Md. % Veteriner Md. % ĠĢletme Md. % TOPLAM % ÇÖZÜLDÜ ÇÖZÜLMEDİ BEKLEMEDE : Talebin ilgili birimce olumlu şekilde sonuçlandırılmasıdır. : Talebin uygun görülmediği anlamındadır. : Talebin ilgili birim tarafında araştırılmakta olduğu anlamındadır yılındaki talep ve Ģikâyet sayısı 4044 olup bazı konular iki farklı birimi ilgilendirdiği için iki farklı birimde sayıya dâhil olduğundan talep ve Ģikâyet sayısı 4058 dir. İ 216

217 Belediyemiz tarafından ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için her yıl Geleneksel olarak düzenlenen Sünnet ġöleni Ġhtiyaç sahibi baģarılı Takdir ve TeĢekkür alan öğrencilere bisiklet dağıtımı yapıldı. *2012 yılı 21 Kasımdan itibaren Afyonkarahisar merkezde ikamet eden yeni doğu yapan 1178 aileye bebek seti hediye edildi. * 2012 yılı içerisinde ihtiyaç sahibi ailelere toplam ton kömür dağıtımı yapılmıģtır. * 2012 yılında 10 mahalle ziyareti yapıldı. İ

218 a AFYONKARAHĠSAR BELEDĠYESĠ KENT KONSEYĠ Görev ve Sorumluluk: Afyonkarahisar ilinde tarih ve kültür miraslarımıza duyarlı, çevreye ve doğaya sayılı, Afyonkarahisar halkının hayatını kolaylaģtırmaya ve güzelleģtirmeye yönelik her türlü projeyi gerçekleģtirmek. Afyonkarahisar ile dünya kentleri arasında kardeģ kent iliģkisi kurulmasına, mevcut iliģkilerin geliģtirilmesine öncülük etmek, uluslararası kuruluģ, kardeģ kentler veya iģbirliği antlaģması yapılmıģ kentler ve diğer dünya kentlerinden gelen konukları ağırlamak ve yetkili kiģiler ile görüģmelerini sağlamak, belediye personelinin yurt dıģı seyahatlerini organize etmek ve yurt dıģı görevlendirmelerle ilgili resmi iģlemleri tamamlamak. Kent Konseyi Birimi 5393 sayılı Belediyeler Kanunun 76. Maddesi doğrultusunda çalıģmalarını yürütmektedir. Kent Konseyi Olarak çalıģma gurupları ve Meclisleri Sağlık ÇalıĢma Gurubu Eğitim ÇalıĢma Gurubu Kültür ve Sanat ÇalıĢma Gurubu Ġmar ve Çevre ÇalıĢma Gurubu Engelliler Meclisi Kadınlar Meclisi Gençlik Meclisi KENT KONSEYĠ GENEL KURUL EYLÜL AYI GENEL KURUL TOPLANTISINI YAPTI Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi Genel Kurul toplantısını yaptı. Toplantıda Kent Konseyi ÇalıĢma Grubu BaĢkanları ile üyeler, Belediye BaĢkanı Burhanettin Çoban ve Belediye Meclis Üyelerine, Kent Konseyi çalıģmalarına verdikleri destekten dolayı teģekkür etti. Belediye BaĢkanı Burhanettin Çoban'a sundukları taleplerin karģılıksız kalmadığının altını çizen konuģmacılar, ilimizin yaģanılabilir bir kent olması için büyük çaba sarf ettiklerini dile getirdi. İ 218

219 KADINLARA TÜMSĠAD DESTEKLĠ GĠRĠġĠMCĠLĠK EĞĠTĠMĠ VERĠLDĠ Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi Kadınlar Meclisi TÜMSĠAD VE KOSGEB iģbirliği ile kadınların iģ hayatında etkin bir Ģekilde yer alarak, kendi ayakları üzerinde durabilmeleri amacı ile düzenlenen Kadın GiriĢimcilik kursu verildi. KADINLAR GĠRĠġĠMCĠLĠK SERTĠFĠKALARINI BELEDĠYE BAġKANI BURHANETTĠN ÇOBAN'IN ELĠNDEN ALDI Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi Kadınlar Meclisinin talebi üzerine, Afyonkarahisar Madeni Sanatkarlar Odası, Tümsiad ve Kosgep iģbirliği ile düzenlenen uygulamalı giriģimcilik kursunu baģarı ile tamamlayan kursiyerler sertifikalarını törenle aldı. İ 219

220 ALZHEĠMER'A KARġI FARKINDALIK OLUġTURULDU. Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi tarafından Alzheimer hastalığına karģı farkındalık oluģturmak amacıyla Konferans düzelendi. Eski Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen konferansa Afyon Kocatepe Üniversitesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Özge YILMAZ KÜSBECĠ konuģmacı olarak katıldı. KENT KONSEYĠ OLARAK DOĞA FATOGRAF SERGĠSĠ DÜZENLEDĠK Çevre haftası dolayısıyla Kent Konseyi Ġmar Çevre ÇalıĢma Grubu, Çevre Hizmetler Birliği ve AFÇEVDER iģbirliği ile Anıtparkta Doğa ve Çevre Konulu doğa sergisi düzenlendi. 250 ENGELLĠYE DĠġ TARAMASI Afyonkarahisar Belediyesi ile Ege Ağız DiĢ Sağlığı ve DiĢ Hekimleri Derneği iģbirliği ile engelli bireylerimize ücretsiz diģ tedavisi ve bakımı yapıldı. İ 220

221 ENGELLĠLER FESTĠVALĠ SPORLA BAġLADI Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Engelliler Festivali, Engelli sporcuların katıldığı sportif etkinliklerle baģladı. Gençlik Hizmetleri ve Gençlik Spor Müdürlüğüne bağlı, Gençlik Merkezinde gerçekleģtirilen etkinlikte zihinsel, iģitsel ve görme engelli sporcuların katıldı atletizm müsabakaları yapıldı. Ayrıca bir grup engelli tarafından golball gösteri maçı gerçekleģtirildi. ENGELLĠLER FESTĠVALĠ 7. KEZ GERÇEKLEġTĠRĠLDĠ Afyonkarahisar Belediyesi Engelliler Meclisi Tarafından Engelliler Haftası kutlaması çerçevesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen engelliler festivali 7. kez gerçekleģtirildi. BRUCELLA HASTALIĞI ANLATILDI Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi Sağlık ÇalıĢma Grubu tarafından, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Berna BOZCA tarafından öğrencilere Brucella hastalığı anlatıldı. İ 221

222 GÖNÜLDEN NAĞMELER MEST ETTĠ Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi ve Afyonkarahisar Halk Oyunları Müzik Kültür AraĢtırma veyaģatma Derneği iģbirliği ile düzenlenen programda birbirinden değerli eserleri seslendiren fasıl topluluğu gönülleri mest etti. Programın ilk bölümünde fasıl programı yapan ekip, ikinci bölümde Türk Müziğinin birbirinden değerli eserlerinden oluģan solo konseri verdi. İ 222

223 HAMARAT ELLER HÜNERLERĠNĠ SERGĠLEDĠ Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi tarafından ikincisi düzenlenen yöresel yemek yarıģması 73 yarıģmacının katılımıyla belediye sosyal tesislerinde gerçekleģtirildi. YarıĢmacılar hamur iģi, tatlı ve ana yemek kategorilerinde yarıģtılar. KÜÇÜKLERDEN BÜYÜK HĠZMET Afyonkarahisar Kalesine temizlik çalıģması yapan Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyeleri 226 metre yüksekliğindeki kaleyi katı atıklardan arındırdı. İ 223

224 AFYONKARAHĠSAR BELEDĠYESĠ KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BAġKAN VE YÜRÜTME KURULU ÜYE SEÇĠMĠ YAPILDI Kent Konseyi Gençlik Meclisi Genel Kurulu, Meclis üyelerinin katılımıyla belediye meclisi toplantı salonunda gerçekleģtirildi. Gençlik Meclisi BaĢkanı Burak YARAġIR, Gençlik Meclisi BaĢkan Yardımcısı Afife ÖZKAN, Yürütme Kurulu Üyeleri Ġhsan ÇOBAN, Yusuf Ziya AYDIN, Mehtap DOĞAN, Furkan ÇĠMEN, Melek BANGĠR, Hasan ĠSTEK ve Samet ERSOY seçildi. KENT KONSEYĠ ġehġt AĠLELERĠNĠ VE GAZĠLERĠ ZĠYARET ETTĠ Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri ile birlikte, Türkiye Harp Mağlulü Gaziler, ġehit, Dul ve Yetimler Derneği ġube BaĢkanı Ġsmail KUMARTAġLI ile ziyaret eden Kent Konseyi BaĢkanı M.Emin BĠRLĠKTĠR ġehit Aileleri ve Gazilerin yanında olduklarını söyledi. İ 224

225 HEPATĠT HASTALIĞI ANLATILDI Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi Sağlık ÇalıĢma Grubu tarafından Hepatit konusunda okullara seminer verildi. ENGELLĠLER ĠFTAR YEMEĞĠNDE BĠR ARAYA GELDĠ Afyonkarahisar Belediyesinin her yıl engelli vatandaģlar onuruna düzenlediği iftar geleneği bu yıl da bozulmadı. Belediye sosyal tesislerinde düzenlenen iftar programında Belediye BaĢkanı Burhanettin ÇOBAN birlik ve beraberlik mesajı verdi. ÇOCUK MECLĠSĠNDEN ANNELER GÜNÜ SÜRPRĠZĠ Kent Konseyi Çocuk Meclisi Üyeleri, Anneler Günü nedeniyle Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Afyonkarahisar Belediyesi Personeline karanfil dağıttı. İ 225

226 GÖREVLERĠ a YEMEKHANE BĠRĠMĠ 5393 sayılı kanunun 41 nci ve geçici 4 ncü maddelerine istinaden 657 D.M.K. doğrultusunda Belediyemiz personelinin yemek ihtiyacını karģılamak, Fakir ve muhtaç ailelere günlük olarak yemek ve ekmek dağıtımını yapmak. Günlük olarak personele çıkartılan yemeğin uygun Ģartlarda hazırlanmasını sağlamak Gelen malzemelerin uygunluğunu kontrol etmek Yemekhane birimimize ihtiyaç olan malzemelerin temini için satın alma birimiyle koordineli çalıģmak Haftalık veya aylık yemek çizelgesi hazırlayarak birimlerin bilgilerine sunmak Fakir ve muhtaç ailelere günlük yemek ve ekmeklerinin dağıtımını sağlamak Ġlimiz sınırları içinde vefat eden cenaze ailelerine aylık ortalama 30 aileye 4 çeģit yemek hazırlanarak evlerine teslim edilip baģsağlığı dilenmiģtir. Ġhtiyaç sahibi ailelere günlük 600 porsiyon 3 çeģit yemek hazırlanarak ilimizin 8 ayrı noktasında dağıtımı yapılmıģtır. İ 226

227 Belediyemiz Sosyal tesislerinde günlük ortalama 700 personele 3 çeģit yemek verilmiģtir. İ 227

228 Belediyemize ait Kadın Sığınma evine günlük yemek gönderilmiģtir. Her Ay 2 kez ihtiyaç sahibi aile evinde; mahallede bulunan diğer ihtiyaç sahibi ailelere yemek ikram edilmiģtir. Vatani görevini yapmak için askere gideceklere düzenlenen eğlencede; askere gideceklere ve ailelerine yemek ikram edilmiģtir Eylül Zafer Haftası nedeni ile çeģitli ülkelerden ilimize gelen Halk oyunları gruplarına sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akģam yemeği olmak üzere toplam porsiyon ikram edilmiģtir. Ġlimize gelerek yolda kalmıģ ihtiyaç sahibi vatandaģlarımıza yemek ikram edilerek yolculuk esnasında ihtiyaçlarını gidermeleri için yanlarına kumanya verilmiģtir. İ 228

229 Kurban Bayramlarında hayırsever vatandaģlar tarafından bağıģlanan etler toplanarak ihtiyaç sahibi kiģilere dağıtılan yemeklerde kullanılmıģtır Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hz. Mevlana nın torunu Sultan Divani Hazretlerini anma ve AĢure günü etkinliklerinde 40 kazan 40 hatimli 40 hafız porsiyon aģure hazırlanarak ilimizin 20 noktasında dağıtımı yapılmıģtır. İ 229

230 Ramazan ayında ortalama 3500 kiģilik iftar yemeği hazırlanıp 4 yemek yeme çadırı 6 dağıtım çadırı olmak üzere toplam 10 çadırda iftar yemeği ikram edilmiģtir. Mübarek kandil günlerinde kandil simidi kabir ve camilerde dağıtılmıģtır. Belediyemiz tarafından düzenlenen çeģitli etkinliklerde ( Zafer Haftası, Sünnet ġöleni, Uçurtma ġenliği, Protokol yemekleri vs.) birimimiz görev lmıģtır. Hayırsever vatandaģlardan ihtiyaç sahibi ailelerin yemeklerinde kullanılmak üzere adak kurban bağıģları alınıp kullanılmıģtır. İ 230

231 2012 YILI PERSONELE VE FAKĠRE VERĠLEN YEMEK PORSĠYONU AYLAR PERSONEL FAKĠR PORSĠYON PORSĠYON OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS RAMAZAN AYI RAMAZAN AYI EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM İ 231

232 0 0 10,226 11,492 17,131 19,067 16,735 18,425 15,872 14,105 12,821 13,488 12,756 16,067 15,357 18,52 13,794 20,311 19,949 20,912 19,929 21,71 20,94 21,586 İ İ ġ IĞI PERSONEL VE FAKİRE VERİLEN YEMEK PORSİYONU PERSONEL PORSİYON FAKİR PORSİYON a.14-park-bahçeler MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Sorumluluklar: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 3. Bölüm 14. maddesi gereği hizmet vermektedir. Üst yönetici olarak Belediye BaĢkanına ve Belediye baģkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği BaĢkan yardımcısına bağlı olarak çalıģan bir müdürlüktür. Afyonkarahisar Ġmar Planında Müdürlüğümüzün uzmanlık alanına giren ve bu amaçlara tahsis edilen sahaların tanzimi için gerekli etüd, proje ve detay planlarının Ġmar ve ġehircilik, Fen ĠĢleri Müdürlükleri ile koordineli bir Ģekilde çalıģmak suretiyle hazırlamak ve yaptırmaktır. Afyonkarahisar Belediyesi sınırları içerisinde yeni koruluklar, parklar, yeģil alanlar, refüjler, Çocuk oyun alanları, Spor alanları, rekreasyon alanları, Mesire yerleri, Eğlenme ve Dinlenme mekanları ile Yol güzergahları ağaçlandırmaları yapmak ve mevcut alanların Temizlik-Bakım- Koruma-Sulama-Çim Biçimi-Yabancı Ot Temizliği ve ilaçlama v.b iģleri yapmaktır. Park Bahçeler Müdürlüğü Birimi; 1 Müdür(Ziraat Mühendisi), 1 Birim Sorumlusu, 4 SözleĢmeli Personel (1 Peyzaj Mimarı, 3 Tekniker), 1 Memur, 1 BaĢçavuĢ, 1 Ziraat Teknikeri, 1 Usta BaĢı, 1 Depocu, 2 ġoför ve 8 Daimi personel olmak üzere toplam 21 Memur-SözleĢmeli İ 232

233 Personel ve Kadrolu Personel; 2 Bilgisayar ĠĢletmeni, 1 Büro ĠĢçisi, 1 Mezarlıklar yönlendirme Görevlisi, 1 Odacı, 1 ÇavuĢ, 1 Fidanlık sorumlusu, 4 Operatör, 10 ġoför, 2 Cenaze aracı Ģoförü, 1 Mezarlıklar çavuģu, 1 Boyacı Ustası, 4 Demirci Ustası, 2 ĠnĢaat Ustası, 7 Tesisat Ustası, 2 Motor Ustası, 6 Marangoz Ustası, 1 Depocu, 9 Fidanlık Görevlisi, 4 Mezarlık görevlisi, 2 Gassale, 21 Park-YeĢil alan görevlisi ve 27 Ekip Personeli olmak üzere toplam 110 Hizmet Alım ĠĢçisi ile 12 ay, 70 Hizmet Alım ĠĢçisi ve 70 Geçici Personel ile 6 Ay, Fuar Alanı ve Kent Ormanında Ocak-ġubat-Mart-Kasım-Aralık Aylarında 10 Özel Güvenlik Personeli, Nisan- Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim Aylarında da 20 Özel Güvenlik Personeli ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, Kararname Mezarlıklar Tüzüğü ve sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında kanunda belirtilen Belediyenin Görev ve Sorumlulukları çerçevesinde hizmet vermektedir. Sunulan Hizmetler : Yeni oluģturulacak yeģil alanlar tespit edilerek, kamulaģtırılacak alanlarda diğer birimlerle iliģki kurularak Müdürlümüzce projesinin hazırlanması. Parklarda bulunan oyun grupları, banklar, aydınlatma direkleri, cöp kutuları vb. park ekipmanlarından oluģan hasarların yenilenerek giderilmesi. Fidanlıklardan satın alınan farklı türdeki fidanların, yeģil alanlara proje dahilinde dikilmesi. Park ve yeģil alanların kıģlık ve yazlık bakımları yapılması. KıĢın yeģil alanların gübrelenmesi, yazın ise çimlerin biçilmesi, yabancı otla mücadele yapılması. YeĢil alanların temizliği, ağaç ve çalıların budanması, fidan diplerinin çapalanması. YeĢil alanlarda ve parklarda meydana gelen zararlar tespit edilerek Zabıta ve Emniyet TeĢkilatı ile koordineli çalıģılması. Mezarlıklarda bulunan Yabancı otların temizlenmesi, Ağaçların budanması ve bakımı, Böcek ve haģerelerle mücadele çalıģmaları, Cenaze yıkama ve defin iģlerinin yapılması. Belediyemiz Park-Bahçeler Müdürlüğünce 2012 yılında m2 Alanın düzenlemesi yapılmıģtır m2 Park-Çocuk Oyun Alanı ( Akarçay Kenarı Rekreasyon Alanı m2, Ticaret Borsası önü YürüyüĢ Yolu m2, Beyazıt Mahallesi park m2, Ali Ġhsan PaĢa Mahallesi Park m2, KarĢıyaka Bigi evi m2, Ġmam hatip Parkı m2, Dumlupınar Parkı 700 m2 Olucak ÇeĢmesi yanı Çocuk Oyun Alanı 100 m2 ve Fuar Alanı Hobi bahçeleri yanı Çocuk Oyun Alanı 100 m2), m2 refüj ve Orta Refüj ve YeĢil Bant (Hamm Bulvarı m2, Çevre Yolu m2, Ankara Yolu Yonca kavģağı m2) dir. 16 Takım Çocuk Oyun Grubu, 7 Takım DıĢ Mekan Spor Aleti kurulmuģtur m2 Çim ekimi, Adet Fidan ve Süs Bitkisi dikilmiģtir Adet yazlık, Adet KıĢlık olmak üzere Adet çiçek satın alınmıģ, Adet Yazlık, Adet KıĢlık olmak üzere Adet Çiçek Seramızda üretilmiģtir. Toplam Adet Çiçek DikilmiĢtir. İ 233

234 1. FĠDAN DĠKĠM FAALĠYETLERĠMĠZ ; Resmi Kurum ve KuruluĢlara Adet Fuar Alanı 198 Adet Hıdırlık Adet Muhtelif Parklara 117 Adet Uydukent Polis karakolu önü Refüj 272 Adet Çevre Yolu 871 Adet Ankara Yolu 122 Adet Gazlıgöl KavĢağı ANS arası 439 Adet Kent Ormanı 900 Adet Yeni Arıtma Tesisleri 427 Adet Erdal AKAR Parkı 746 Adet Hamm Bulvarı 250 Adet N. Demirayak parkı 60 Adet Orhun Parkı Adet Devlet Parkı 334 Adet Katı Atık Tesisi 25 Adet N.Fazıl KISAKÜREK Parkı 63 Adet Ġmam hatip Parkı 40 Adet Güvenevler Parkı 15 Adet ġuhut KavĢağı Park 14 Adet Kocatepe parkı 392 Adet Dumlupınar Parkı 30 Adet M.Fevzi ÇAKMAK Mah. Park 14 Adet Akarçay Kenarı Rekreasyon Alanı Adet Kadınana Camii 49 Adet Beyazıt Mah. Park 150 Adet Ali Ġhsan PaĢa Mah. Park 57 Adet Toplam Adet 2. ÇĠM EKĠM FAALĠYETLERĠMĠZ ; Ankara Yolu Yonca kavģak 1. Yuvarlak Çim Ekimi Ankara Yolu Sağ 1. Üçgen Çim Ekimi Ankara Yolu Sağ 2. Üçgen Çim Ekimi Ordu Bulvarı Çim Ekimi Fuar Alanı YürüyüĢ yolu kenarı Çim Ekimi. EĢrefpaĢa Mah. 151 Sok. Kadınana cami kavģ. karģısı Çim Ekimi. EĢrefpaĢa Mahallesi 129. Sokak Park Çim Ekimi. Fatih Mahallesi Kadınana camii yanı kavģak üçgen çim ekimi Hamm Bulvarı Çim Ekimi Nazmi SAATÇĠ Mah. Park Çim Ekimi Orhun Parkı Çim Ekimi Dumlupınar Parkı Çim Ekimi Kocatepe Parkı Çim Ekimi ve Tamiri ( 100 m2 Tamir ) M.Fevzi ÇAKMAK Mah. ĠĢitme Engelliler Okulu Yanı Park Organize KavĢağı Ankara Yolu kavģ. Arası Orta refüj Çim Ekimi Akarçay Kenarı Rekreasyon Alanı Çim Ekimi ( ihale yoluyla ) m m m2 800 m m2 930 m m2 50 m m m m2 700 m2 500 m2 525 m m m2 İ 234

235 Ġmam Hatip Parkı Çim Ekimi m2 Devlet Parkı Hobi Bahçeleri Yanı Çim Ekimi 500 m2 M. Fevzi ÇAKMAK Mah Sokak Park Çim Ekimi m2 Beyazıt Mahallesi 837. Sokak Park Çim Ekimi m m2 Selçuklu Mahallesi Orhun Parkı Çim Ekimi EĢrefpaĢa Mahallesi 129. Sokak Park Çim Ekimi İ 235

236 Akarçay kenarı Rekreasyon Alanı Çim Ekimi ( Ġhale Yoluyla) Ġmam Hatip Parkı Çim Ekimi. ( Yeniden Düzenleme) 3. OTOMATĠK SULAMA SĠSTEMĠ VE TESĠSAT FAALĠYETLERĠMĠZ : Fatih Mahallesi Kadınana camii yanı kavģak üçgen otomatik sulama tesisatı döģendi. 50 m2 Fatih Mahallesi 123. Sokak Park otomatik sulama tesisatı döģendi m2 EĢrefpaĢa Mah. 151 Sok. Kadınana cami kavģ. karģısı otomatik sulama sistemi döģenmesi iģi. 930 m2 EĢrefpaĢa Mahallesi 129. Sokak Park Otomatik Sulama Sistemi döģenmesi ĠĢi m2 Ankara Yolu Sağ 1. Üçgen otomatik sulama sistemi döģenmesi iģi m2 Ankara Yolu Sağ 2. Üçgen otomatik sulama sistemi döģenmesi iģi m2 Ordu Bulvarı Otomatik sulama sistemi döģenmesi iģi. 800 m2 Ankara Yolu Tren Yolu ile Fuar kavģağı arası otomatik Sulama Sistemi döģenmesi m2 Ali ÇETĠNKAYA Bulvarı Hüseyin TÜRKMEN ĠÖO önü KavĢak ve Gazlıgöl yolu köprü orta refüj otomatik sulama sistemi döģenmesi iģi.1910 m2 Devlet Parkı Hobi bahçeleri yanı yeģil alan otomatik sulama sistemi döģenmesi iģi. 500 m2 Dumlupınar Parkı otomatik sulama sistemi döģenmesi iģi. 700 m2 Orhun Parkı otomatik sulama sistemi döģenmesi iģi m2 Ġmam Hatip Parkı otomatik sulama sistemi döģenmesi iģi m2 İ 236

237 Ramazan BaĢer Parkı Ġlave alan otomatik sulama sistemi döģenmesi iģi m2 Kadınana Camii Bahçesi otomatik sulama sistemi döģenmesi iģi. 300 m2 Kocatepe Parkı Yanı Yol Kenarı otomatik sulama sistemi döģenmesi iģi. 400 m2 Nazmi SAATÇĠ Mahallesi Park otomatik sulama sistemi döģenmesi iģi m2 Ali Ġhsan PaĢa Mahallesi 196. Sokak Park otomatik sulama sistemi döģenmesi iģi. 525 m2 Akarçay Kenarı Rekreasyon Alanı ( Ġhale yoluyla) otomatik sulama sistemi döģenmesi iģi m m2 otomatik sulama sistemi döģenmiģtir. Bedrik Erdal Akar Parkı Fidan ve sarmaģıklara damla sulama tesisatı çekildi. 600 metre Fidanlık sahası Fidanlara damla sulama tesisatı çekildi. 150 metre Organize Yolu-Ankara Yolu arası orta refüj otomatik Damala Sulama Sistemi DöĢenmesi metre Ali ÇETĠNKAYA Bulvarı Tren yolu ile Gazlıgöl yolu köprü arası orta refüj damla sulama tesisatı çekildi.780 metre Metre Damla sulama Tesisatı çekilmiģtir. DĠĞER TESĠSAT ĠġLERĠ Fuar Alanı Hobi bahçeleri Su tesisatı, su saati (111 Adet ) ve Musluk (222 Adet ) montajı yapıldı. Çevre Yolu orta refüj yer altı damla sulama sistemi döģenmesi iģi 4.FĠDANLIK, ÇĠÇEK DĠKĠM VE ÜRETĠM FAALĠYETLERĠMĠZ ; FĠDANLIK FAALĠYETLERĠ Adet Yazlık Çiçek Tohumu dikildi adet çıktı Adet Ġğde Çeliği Alındı. 300 Adet Salkım Söğüt Çeliği Alındı. 250 Adet Süs Eriği Çeliği Alındı. İ 237

238 250 Adet Katalpa Çeliği Alındı. 250 Adet Akasya Çeliği Alındı Adet Küçük torbalı fidanların büyük torbalara alınması Adet Torbalı Fidanların Saksıya Alınması iģi yapıldı Adet Çiçek poģetine Ġthal torf doldurulması. 10 m3 Fidanlar için yerli torfla toprak karıģımı 300 m3 HaĢhaĢ küspesi ile Gübre karıģımı Eleme m Adet Fidan ve Ağacın budanması Adet Fidan ve Ağacın Böcek ve HaĢerelere karģı ilaçlanması. Fidanların aralarında Yabancı ot Temizliği m3 Asfalt atığının yollara serilmesi. Yeni Arıtma Binasının yanında bulunan gömülü fidanların 15 Litrelik saksıya alınması Adet. Atık Su Arıtma Tesisleri Fidanlık Sahası Gül Çeliği Alınması Atık Su Arıtma Tesisleri Fidanlık Sahası Salkım Söğüt ve Ġğde Çeliği Alınması İ 238

239 ÇĠÇEK DĠKĠM FAALĠYETLERĠ KıĢlık Lale-Sümbül Soğanı Arıtma Tesislerinde bulunan Seramızda Üretilen Yazlık Çiçek Arıtma Tesislerinde bulunan Seramızda Üretilen KıĢlık Çiçek Satın Alınan Yazlık Çiçek Satın Alınan Yazlık Çiçek Soğanı Satın Alınan KıĢlık Çiçek Toplam Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet 5. ÇOCUK OYUN GRUBU KURULUMU VE AÇIK ALAN FITNESS ALETLERĠ KURULUM FAALĠYETLERĠMĠZ AÇIK ALAN SPOR ALETLERĠ Osman ATĠLLA ĠÖO yanı Park Açık Alan Spor Aletleri Kurulumu. Ġmam HATĠP Parkı Açık Alan Spor Aletleri Kurulumu.(Yenilendi) Akarçay Kenarı rekreasyon Alanı Açık Alan spor Aletleri Kurulumu. 3 Takım Fatih Mahallesi Et Balık arkası Yeni Park Açık Alna spor Aletleri Kurulumu. Orhun Parkı Açık Alan Spor Aletleri Kurulumu. Toplam 7 Takım Açık Alan Spor Aleti kurulmuģtur. İ 239

240 Ġmam Hatip Parkı Açık Alan Spor Aletleri Selçuklu Mah. Orhun Parkı Açık Alan Spor Aletleri Kurulumu Akarçay Kenarı Rekreasyon Alanı 2 Takım Açık Alan Spor Aletleri Kurulumu İ 240

241 ÇOCUK OYUN GRUBU Fuar Alanı Hobi Bahçeleri yanı Çocuk oyun Grubu kuruldu. Sami ÖZNUR Parkı Çocuk Oyun Grubu kuruldu. Hüseyin TĠRYAKĠOĞLU Parkı Çocuk oyun Grubu yenilendi. Mehmetçik Parkı Çocuk oyun Grubu yenilendi. Mete SARAÇ Parkı Çocuk oyun Grubu yenilendi. Osman ATĠLLA ĠÖO yanı Park Çocuk oyun Grubu kuruldu. Hızırkent Çocuk Oyun Grubu yenilendi. Mustafa SEZER Parkı Çocuk Oyun Grubu yenilendi. Ġmam Hatip Parkı Çocuk Oyun Grubu yenilendi. Küçük Olucak ÇeĢmesi yanı Çocuk Oyun Grubu Kurulumu. Akarçay Kenarı Rekreasyon Alanı 3 Takım Büyük Oyun Grubu Kurulumu. Akarçay Kenarı Rekreasyon Alanı Engelliler için Engelsiz Çocuk Oyun Grubu Kurulumu. Fatih Mahallesi Et Balık Arkası Çocuk Oyun Grubu Kurulumu. Selçuklu Mahallesi Orhun Parkı Çocuk Oyun Grubu Kurulumu. 2 Takım. Toplam 16 Takım Çocuk Oyun Grubu KurulmuĢtur. Ġmam Hatip Parkı Çocuk Oyun Alanı Selçuklu Mahallesi Orhun Parkı Çocuk Oyun Alanı 2 Takım İ 241

242 Akarçay Kenarı Rekreasyon Alanı Engelsiz Çocuk Oyun Grubu Kurulumu. ( Engelliler için) Akarçay Kenarı Rekreasyon Alanı 3 Takım Çocuk Oyun Grubu Kurulumu İ 242

243 6. FERFORJE MONTAJI, TAMĠR VE BAKIM FAALĠYETLERĠMĠZ ; Fuar Alanı Çöp Kovası Montajı. 63 Adet. Akarçay Kenarı Rekreasyon Alanı Basketbol Potası Yapımı 3 Adet. Hu KomĢu Parkı Basketbol Potası Yapımı. Devlet Parkı Basketbol potası montajı yapımı. Hamm Bulvarı orta refüj suni çim kaplama 750 metre. Demir Masa imalatı 100 Adet. Dumlupınar Parkı Plastik Ferforje montajı. 219 metre Erdal AKAR Parkı Plastik Ferforje montajı 175 metre. Dumlupınar Parkı Plastik Feforje yapılması Akarçay Kenarı Rekreasyon Alanı Basketbol Potası Kurulumu İ 243

244 Hamm Bulvarı Damla Sulama ve Suni Çim Kaplama Selçuklu Mahallesi Orhun Parkı Basketbol ve Futbol Sahası MARANGOZHANE FAALĠYETLERĠ Fuar Alanı 111 Adet Hobi Bahçesine AhĢap kulübe yapımı ve yerine montajı yapıldı. Necip Fazıl KISAKÜREK Parkı Bilgi Evine 60 m2 Laminant döģendi. Necip Fazıl KISAKÜREK Parkı Havuz etrafı ahģap zemim yapılması. 400 m2 Erdal AKAR Parkı 6 Adet AhĢap Pergole montajı. Fatih Mahallesi Yol kenarı üçgen Park 2 Adet AhĢap Pergole montajı. Mehmetçik Parkı 2 Adet AhĢap Pergole monte edildi. Nuri DEMĠRAYAK Parkı 7 Adet AhĢap Pergole monte edildi. Erdinç ġatirer Parkı 2 Adet Pergole monte edildi. Battal Gazi mahallesi 3 adet Pergole monte edildi. Hızırkent Sitesi yanı Parkı 2 Adet Pergole monte edildi. Battal Gazi Mahallesi Park 3 Adet Pergole monte edildi. Ertuğrul Gazi parkı 3 Adet Pergole monte edildi. AyĢegül ARSOY Parkı 2 Adet Pergole monte edildi. Ġmam Hatip Parkı 4 Adet Pergole monte edildi. Fatih Mahallesi 129. Sokak Park 2 Adet Pergole monte edildi. İ 244

245 Necip Fazıl KISAKÜREK 6 Adet Pergole monte edildi. Selçuklu Mahallesi Orhun Parkı 9 Adet Pergole monte edildi. Akarçay Kenarı Rekreasyon Alanı 8 Adet Pergole monte edildi. Akarçay Kenarı Rekreasyon Alanı Yay Pergole monte edildi. 25 Metre Ticaret Meslek Lisesi 1 Adet Pergole monte edildi. Gedik Ahmet PaĢa ĠÖO 1 Adet Pergole monte edildi. Senirkent 5 Adet Oturma Bankı verildi. Galericiler Sitesi 2 Adet Oturma Bankı monte edildi. Örnekevler Parkı 3 Adet Oturma bankı monte edildi. Egzos Emisyon önü park 3 Adet Oturma bankı monte edildi. Gedik Ahmet PaĢa ĠÖO 2 Adet Oturma bankı monte edildi. Necip Fazıl KISAKÜREK Parkı 4 Adet Oturma bankı monte edildi. Kamil MĠRAS Camii 2 Adet Oturma bankı monte edildi. Veysel KARANĠ Camii 2 Adet Oturma bankı monte edildi. Hoca Ahmet YESEVĠ Camii 3 Adet Oturma bankı monte edildi. Huzurevi 2 Adet AhĢap Masa monte edildi. 2 Adet Fuar Alanı Sera ve Hobi Bahçeleri giriģine Bekçi kulübesi yapıldı. Fuar Alanı Hobi Bahçelerinin Kulübeleri yapıldı. 111 Adet Akarçay Kenarı Rekreasyon Alanı 24 Adet Gölgelikli Bank monte edildi. 63 Adet AhĢap Pergole, 47 Adet Bank, 111 Adet Hobi bahçesi kulübesi N. Fazıl KISAKÜREK Parkı Havuz Etrafı AhĢap Kaplama İ 245

246 Parklara yapılan AhĢap Pergole ve Oturma Grupları Fuar Alanı Hobi Bahçelerine Kulübe yapımı ĠNġAAT VE TAMĠRAT FAALĠYETLERĠ Erdal AKAR Parkı Ferforje döģendi. 180 metre KarĢıyaka mahallesi Bilgi Evine 40 Metre Tel çekimi. Fuar Alanına 50 Metre Tel çekimi. Hu komģu siteleri Parka 1 Adet Basket Potası konuldu. B.Kanlıca Parkına 1 Adet Basket Potası konuldu. Hızırkent Sitesi Park Çocuk oyun Grubu yenilendi. Fuar Alanı Hobi Bahçeleri yanı Çocuk oyun Grubu kuruldu. Sami ÖZNUR Parkı Çocuk Oyun Grubu kuruldu. Hüseyin TĠRYAKĠOĞLU Parkı Çocuk oyun Grubu yenilendi. Mehmetçik Parkı Çocuk oyun Grubu yenilendi. Mete SARAÇ Parkı Çocuk oyun Grubu yenilendi. Osman ATĠLLA ĠÖO yanı Park Çocuk oyun Grubu kuruldu Osman ATĠLLA ĠÖO yanı Park Açık Alan Spor Aleti kuruldu. Devlet Parkı Hobi bahçelerinin çitlerinin yapılması metre İ 246

247 Devlet Parkı Hobi Bahçeleri etrafı çitle kapatılması iģi 7. ÇĠM BĠÇĠMĠ YABANCI OT TEMĠZLĠĞĠ VE BUDAM FAALĠYETLERĠMĠZ ; 2012 Yılında yaklaģık m2 Çim biçimi ve yaklaģık m2 alanın Motorlu tırpanlarla Yabancı ot temizliği, Cadde-sokak ve Parklarda bulunan yaklaģık Adet Ağaç- Fidan ve Adet süs bitkisinin budaması ve bakımı yapılmıģtır. İ 247

248 8. YAPILAN ĠHALELER ; Yapım ĠĢleri ĠĢin Adı Ġhale Maddesi Ġhale Bedeli K.D.V Hariç Akarçay Kenarı Rekreasyon Alanı Düz. Yapım ĠĢi Açık Ġhale ,71TL Beyazıt ve Ali Ġhsan PaĢa Mah. Park Yapım ĠĢi Açık Ġhale ,00TL Ali Ġhsan PaĢa Mah Sok. Park m2 Beyazıt Mah Sok. Park m2 C. DUDAYEV Bul. Akarçay Ken. Perde Duvar Yap. ĠĢi Açık Ġhale ,47TL Fuar Alanı Hobi Bahç. ve Sera Etrafı tel Kafes Çekim ĠĢi Açık Ġhale ,15TL ġehrimiz Muht. havuzlara Cam Mozaik kapl. Yapım ĠĢi Açık Ġhale ,00TL KarĢıyaka Bilgi Evi ve M.F. ÇAKMAK Mah. Park Düz. Açık Ġhale ,82TL M.Fevzi ÇAKMAK Mahallesi 131. Sok. Park m2 KarĢıyaka Mah. Bilgi Evi m2 N.Fazıl KISAKÜREK Parkı Granit Seramik Düz. Yapım ĠĢi Açık Ġhale ,00TL Tic. Bor. Ve Mavi Hast. Önü YürüyüĢ Yolu Düz. Yapım ĠĢi Açık Ġhale ,72TL Dumlupınar Mah. Park Düz.ve Mht. Yerlere Tel Örgü Çekim ĠĢi Açık Ġhale ,00TL YeĢil Camii Parkı Kauçuk Zemin Kaplama Örnekevler Parkı Kauçuk Zemin Kaplama İ 248

249 KarĢıyaka Bilgi Evi Çevresi Düzenlemesi ĠĢi Dumlupınar Parkı Düzenlemesi Akarçay Kenarı Rekreasyon Alanı Düzenlemesi İ 249

250 Mal Alımları ĠĢin Adı Ġhale Maddesi Ġhale Bedeli K.D.V Hariç Bazalt TaĢ Alımı Açık Ġhale ,00.-TL Beton Parke ve Bordür Alımı Açık Ġhale ,00.-TL 20 Takım Çocuk Oyun Grubu Alım ĠĢi Açık Ġhale ,00.-TL Tesisat Malzemesi Alım ĠĢi Açık Ġhale ,80.-TL TaĢınır Sistemli WC ve Soyunma Kabini Alım ĠĢi Açık Ġhale ,00.-TL PVC Kaplı Yüzme Havuzu Alım ĠĢi Açık Ġhale ,00.-TL Yüzme Havuzuna Su Kaydırağı Alım ĠĢi Açık Ġhale ,00.-TL Mini Golf Sahası ve Yer Satrancı Alım ĠĢi Açık Ġhale ,00.-TL Kilitli ve Çiçek Desenli Parke Alım ĠĢi 21-f Pazarlık ,00.-TL TOPLAM ,30.-TL ĠĢin Adı Ġhale Maddesi Ġhale Bedeli K.D.V Hariç Hizmet Alımları Hizmet Alımı 12 Aylık Açık Ġhale ,60.-TL Hizmet Alımı 6 Aylık Sulama Açık Ġhale ,00.-TL Koruma ve Güvenlik Hizmet Alım ĠĢi Açık Ġhale ,00.-TL TOPLAM ,60.-TL S.R ĠġĠN ADI ĠHALE MADDESĠ TUTAR 1 ÇĠÇEK TOHUMU Doğrudan Temin SONDAJ AÇILMASI Doğrudan Temin YAZLIK ÇĠÇEK SOĞANI Doğrudan Temin TOPRAK YÜKLEME ĠġĠ Doğrudan Temin PARKE KORKULUK DÜZ YAP ĠġĠ Doğrudan Temin ANĠMASYON AKARÇAY Doğrudan Temin SERA YAPIMI Doğrudan Temin ÇĠÇEK ALIMI Doğrudan Temin BEġ ON KERESTE ALIMI Doğrudan Temin ÇĠÇEK ALIMI Doğrudan Temin PARKE VE BORDÜR DÜZ. Doğrudan Temin POLĠKARBON Doğrudan Temin YALI BASKISI Doğrudan Temin BARBEKÜ YAPIM ĠġĠ Doğrudan Temin ÇOCUK OYUN GRUBU Doğrudan Temin BAHÇE ÇĠM HALI Doğrudan Temin ÇÖP KOVASI ALIMI Doğrudan Temin YER ALTI DAMLAMA SULAMA BORUSU Doğrudan Temin EMPRENYELĠ KERESTE ALIMI Doğrudan Temin MENFEZ YAPIM ĠġĠ Doğrudan Temin EMPRENYELĠ KERESTE ALIMI Doğrudan Temin İ 250

251 22 ÇOCUK OYUN GRUBU Doğrudan Temin KĠLĠTLĠ PARKE ALIM ĠġĠ Doğrudan Temin KIġLIK ÇĠÇEK TOHUMU ALIMI Doğrudan Temin ÇĠM TOHUMU ALIMI Doğrudan Temin DIġ MEKAN ÇÖP KOVASI ALIMI Doğrudan Temin PARK DÜZENLEMESĠ YAPIM ĠġĠ Doğrudan Temin BORDÜR ÇEKĠMĠ VE BETON PARKE Doğrudan Temin ÇEVRE YOLU YEġĠL ALAN ETRAFI BORDÜR ÇEKĠL. Doğrudan Temin ÇOCUK OYUN GRUBU Doğrudan Temin ARAÇ KĠRALANMASI Doğrudan Temin ARAÇ KĠRALANMASI Doğrudan Temin EMPRENYELĠ KERESTE ALIMI Doğrudan Temin FĠDAN ALIMI Doğrudan Temin ALĠMĠNYUM PANEL ALIMI Doğrudan Temin ÇOCUK OYUN GRUBU MALZEME ALIMI Doğrudan Temin EMPRENYELĠ KERESTE ALIMI Doğrudan Temin FĠDAN NAKLĠYE ĠġĠ Doğrudan Temin YAĞMUR SUYU DÖġEME ĠġĠ Doğrudan Temin KAYRAK TAġI DÖġENMESĠ YAP.ĠġĠ Doğrudan Temin TOPRAK ALTI DAMLAMA SILAMA BORUSU Doğrudan Temin ġelale TAMĠRĠ Doğrudan Temin GÜL ALIM ĠġĠ Doğrudan Temin ,00 44 SERA ÜAERĠ NAYLAN ÇEK. VE OLUK DÖġ. ĠġĠ Doğrudan Temin ,00 45 YAKLAġIK MALĠYET VE HAKEDĠġ PROGRAMI ALIMI Doğrudan Temin 1.750,00 46 TĠCARET BORSASI ÖNÜ ġelale YAPIM ĠġĠ Doğrudan Temin 8.500,00 a.14.1-mezarlik BĠRĠMĠ: Görev ve Yetkilerimiz; Birimimiz aşağıda belirttiğimiz Kanunlar çerçevesinde hizmet vermektedir. S. NO: KANUN SAYISI TABİ OLDUĞUMUZ KANUN ADI sayılı Belediyeler Kanunu sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu kararname Mezarlıklar Tüzüğü sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun Fiziki Mekan 1 Belediyemiz yeni hizmet binasında 2 adet oda 2 Kocatepe (Asri) Mezarlığı 3 Bayraktepe Mezarlığı İ 251

252 BELEDİYEMİZ MEZARLIĞINA DEFNEDİLEN CENAZELER % 34 7% Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen defin ruhsatlarına istinaden Hastanelerin vermiş olduğu defin ruhsatlarına istinaden % Sağlık ocaklarının vermiş olduğu defin ruhsatlarına istinaden AFYONKARAHĠSAR BELEDĠYESĠ MEZARLIKLAR BĠRĠMĠ Defnedilen Cenaze Sayısı: Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Kocatepe (Asri) Mezarlığı Bayraktape Mezarlığı Toplam: (Erkek,Kadın) Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Aylık Toplam: (Erkek,Kadın) İ 252

253 Eylül Erkek Kadın Ekim Erkek Kadın Kasım Erkek Kadın Aralık Erkek Kadın Genel Toplam: Asri Mezarlık Aylara Göre Cenaze Dağılım Grafiği ERKEK KADIN Bayraktepe Mezarlığı Aylara Göre Cenaze Dağılım Grafiği ERKEK KADIN İ 253

254 Toplam Aylara Göre Cenaze Dağılımı ERKEK KADIN Yılında satılan kabir yerlerinden toplam TL gelir elde edilmiģtir. Kocatepe Mezarlığı 26.Pafta( Seranın olduğu yer) da 3 adet kabir yeri kalmıģtır. Kocatepe Mezarlığı 32.Pafta da 33 adet dört gözlü,1 adet iki gözlü, 2 adet üç gözlü kabir yeri kalmıģtır. Kocatepe Mezarlığı 51.Pafta 2 adet dört gözlü yer kalmıģtır. Kocatepe Mezarlığı 54.Pafta 1 adet dört gözlü kabir yeri kalmıģtır. Kocatepe Mezarlığının muhtelif yerlerinde 20 adet tek gözlü kabir yeri kalmıģtır. Kocatepe Mezarlığında 2012 yılında 65 adet kabir yeri satıģı yapılmıģtır. Bayraktepe Mezarlığında 2012 yılında 220 adet kabir yeri satıģı yapılmıģtır. İ 254

255 a.15-ġġletme MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Sorumluklar ĠĢletme Müdürlüğümüze bağlı Ġktisadi iģletmelerin Tek Düzen Muhasebe kayıtlarının tutulması, Günlük kazanılan paraların Belediyemiz banka hesabına yatırılması, belirli dönemlerde KDV Beyannamesi, BA, BS Formları, Geçici Vergi ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerin düzenlenmesi bunların Vergi Dairesine bildirilmesi gerekli olan ödemelerinin sağlanması resmi sorumluğu ve görevidir. KURULUġU ĠçiĢleri Bakanlığı Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü ve sayılı yazısı ve tarihli Bakanlık onayı,belediye Meclisimizin tarih ve 307 nolu kararı ile ĠĢletme Müdürlüğümüz kurulmuģtur. KuruluĢ Amacı Vakıflar Genel Müdürlüğünün tarih ve 4965/16942 sayılı yazı eki tarih ve 4965 sayılı Vakıflar Makam oluru ile; Afyonkarahisar Ġli, Merkez, Kahil Mahallesi, Kemik Kapı Sokakta bulunan tapuda 67 opafta,435 ada, 8 parsel Vakıflar Genel Müdürlüğü adına kayıtlı Tescilli Kültür Varlığı TaĢ(Gedik Ahmet PaĢa)Medresesi Eğitim, Sosyal ve Kültürel amaçlı olarak 20 yıl süre ile iģletilmek üzere Belediyemizce kiralanmıģ ayrıca Ambar yolunda TedaĢ yanında Belediyemizce yaptırılan çok katlı otopark ve benzer nitelikteki yerlerin Belediyemiz eliyle iģletilmesi amacıyla 5393 sayılı belediye Kanunun 18 inci maddesinin (i) bendi ve 71 nci maddesi uyarınca kurulmuģtur. Faaliyetleri: Kadınana Katlı Otoparkı ĠĢletme Müdürlüğümüze bağlı ilk iktisadi iģletme olan Kadınana katlı Otoparkı 09/07/2011 tarihinde çalıģmaya baģlanılmıģtır yılı ayı sonu itibariyle 200 aboneye ulaģılmıģtır. Günlük araba giriģinde artıģ GÜNLÜK VE ABONE GĠRĠġ ÇIKIġ AY ÜCRETSĠZ BĠLETLĠ ÇIKIġ ÜCRETLĠ BĠLETLĠ ÇIKIġ ABONE ÇIKIġI TOPLAM ÇIKIġ YAPAN ARAÇ OCAK ġubat MART NĠSAN İ 255

256 İ İ ġ IĞI MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM ÜCRETSĠZ BĠLETLĠ ÇIKIġ ÜCRETLĠ BĠLETLĠ ÇIKIġ ABONE ÇIKIġI İ 256

257 İ 257

258 1.-2. Belediye ġehir Otoparkları 10/09/2011 Tarihinde iģletme Müdürlüğümüz tarafından iģletilmeye baģlanılmıģtır. 1.Belediye ġehir ÇarĢısı Otoparkı : Otoparkımızın toplamda 70 araçlık olup 2 kattan oluşmakta teslim aldığımızda Otoparkımızın 40 abonesi bulunmaktaydı. Zemin Kat Tamamen Dolu Bodrum katta ise boşluklar bulunmaktadır. ġu an Otoparkımızdan 60 adet abone bulunmaktadır. Otoparkımız Günlük Araç alınmamaktadır İ 258

259 2. Belediye ġehir çarģısı Otoparkımız : Otoparkımız 230 araçlık olup 3 kat bulunmaktadır. Otoparkımızı teslim aldığımda 120 abone vardı. Otoparkımızda otopark sistemi bulunmamakla beraber kimin girdiği kimin çıktığı belli olmamaktaydı. Otopark içinde zemin katta 10 araçlık bir yer günlük giriģler için ayrılmıģ olup, bu ayrılan yerlerin dolması durumunda abone yerlerine günlük araçlar bıraktırılıyordu. Otoparkımızı iģletme baģladıktan sonra ilk çalıģmamız günlük giriģ yeri olarak bodrum katı belirledik. Bu katta 83 adet araç park yeri bulunmaktadır. Otoparkımızda daha önceden 6 kamera bulunduğu belirlenmiģ olup bunun sadece giriģ çıkıģ ve büro kurulduğu otopark içinde her hangi bir kaza veya olay olduğunda personelin görmesinin imkânsız olduğu tespit edilmiģtir. Otoparkımız ġu an 25 adet kamera ile 24 saat kontrol altına alınmıģtır. Otoparkımızın otopark sistemi kurarak giriģ çıkıģları kontrol altına alınmıģtır. GiriĢ çıkıģ noktasını aynı olması ve dar alan olmasından dolayı otoparkımızda otopark sistemini kurarken 9 metre yüzeysel kapanla bariyer sistemini destekleyerek çıkıģ ödemeleri otopark sistemi kurulmuģtur Yılı Günlük 2.Belediye ġehir ÇarĢısı Otoparkımız GiriĢ ÇıkıĢ Yapan Araç Miktarları İ 259

260 İ İ ġ IĞI GÜNLÜK VE ABONE GĠRĠġ ÇIKIġ ĠCMALĠ DÖNEM ÜC.SĠZ ÇIKIġ ÜC.LĠ ÇIKIġ ABONE ÇIKIġI TOP. ÇIKIġ YAP.ARAÇ OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZIRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKIM KASIM ARALIK TOPLAM ÜCRETSİZ ÜCRETLİ ABONE ÇIKIŞ İ 260

261 İ 261

262 ASFALT ÜRETĠM TESĠSĠ Asfalt Üretim Tesisi 07/06/2012 Tarih ve 223 sayılı meclis kararı ile iģletme Müdürlüğümüze bağlanılmıģtır. Asfalt üretim tesisimizde saat te 200 ton asfalt üretme kapasitesi bulunmaktadır. Asfalt üretim tesisimizden kurumlar ve Ģirketler ve vatandaģlara asfalt üretip sata bilmekteyiz. Asfalt üretim tesisimiz asfalt üretim tesisi olan ve kendi iģleten belediyeler içerisinde TSE belgesi alan tek belediye durumundadır. İ 262

263 İ 263

264 Asfalt Üretim Tesisimizde 2012 Yılı Ġçerisinde Üretilen Asfalt 2012 YILI ĠÇERĠSĠNDE ÜRETĠLEN ASFALT S.No Ton 1 Spor Çit 300,00 ġirket 2 Spor Çit 70,00 ġirket 3 Telek Petrol 16,95 ġirket 4 Doğan Sitesi 17,30 ġirket ġġrketlere VERĠLEN ASFALT 404,25 5 Mahir ġahin 58,30 ġirket (Kanalizasyon Bacaları Ġçin) 6 Mahir ġahin 26,45 ġirket (Kanalizasyon Bacaları Ġçin) 7 Bolvadin Belediyesi 350,00 Kurum 8 Ġl Özel Ġdaresi afyonkarahisar 487,40 Kurum 9 Hayrettin YeĢiltaĢ- Knt Yapı 1.394,35 ġirket (AKÜ ÜNĠ. ĠÇĠ YOLLAR ĠÇĠN) 10 Hayrettin YeĢiltaĢ- Knt Yapı 3.389,30 ġirket (AKÜ ÜNĠ. ĠÇĠ YOLLAR ĠÇĠN) Kurumlara Verilen 5.705,80 TOPLAM 6.110,05 İ 264

265 Asfalt üretim tesisi Laboratuarlarında : Ġlk Defa Asfalt Üretim Tesisimizde Kurulan TSE Standartlarında Modern Laboratuarımızda, Modern Cihazlarımızla Deneylerimiz Yapılmaktadır. - AĢınma Deneyi (Los Angeles ) - Marshall Stabilite - Marshall Kompaktör - Özgül Ağırlık Deneyi İ 265

266 - Kirlilik Testi - Ekstraksiyon ( Metilen Mavisi Deney Seti ) - Elek Analizi Seti - Hassas Terazi Parlama Noktası - Deney Seti - YumuĢama Noktası Deney Seti - Penatrasyon Deney Seti İ 266

267 Etüv ve Sıcak Mixer AYRICA YENĠ ASFALT ġantġyede YAPILAN DĠĞER DENEYLER Donma Çözme Kaybı Soyulma Asfalt Tabakaları Dizaynı SıkıĢma (Kum Konisi Metodu) Agregalarda Yassılık Ġndeksi Agrega Su Emme Oranları İ 267

268 a.16- ĠÇ DENETĠM BĠRĠMĠ: Yetki, Görev ve Sorumluluklar: Ġç denetçilerin görevleri tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkartılan Ġç Denetçilerin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 15, 16 ve 17.nci maddelerinde belirtilmiģtir. MADDE 15- Ġç denetçi, aģağıda belirtilen görevleri yerine getirir: a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek. b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak. c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak. ç) Ġdarenin harcamalarının, malî iģlemlere iliģkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek. d) Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak. e) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileģtirmelere yönelik önerilerde bulunmak ve bunları takip etmek. f) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruģturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek. g) Kamu idaresince üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek. ğ) Üst yönetici tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini belirlemede yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek. h) Suç teģkil eden durumlara iliģkin tespitlerini üst yöneticiye bildirmek. MADDE 16- Ġç denetçi, görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak aģağıdaki yetkilere sahiptir: a) Denetim konusuyla ilgili elektronik ortamdakiler dahil her türlü bilgi, belge ve dokümanlar ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını ve gösterilmesini talep etmek. b) Denetlenen birim çalıģanlarından, iç denetim faaliyetlerinin gereği olarak yardım almak, yazılı ve sözlü bilgi istemek. c) Denetim faaliyetinin gerektirdiği araç, gereç ve diğer imkanlardan yararlanmak. ç) Denetimi engelleyici tutum, davranıģ ve hareketleri üst yöneticinin bilgisine intikal ettirmek. MADDE 17-Ġç denetçi, görevlerini yerine getirirken aģağıdaki hususlara riayet eder: a) Mevzuata, belirlenen denetim standartlarına ve etik kurallara uygun hareket etmek. b) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliģtirmek. c) Ġç denetim faaliyetlerinde yetki ve ehliyetini aģan durumlarda iç denetim birimini haberdar etmek. ç) Verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan durumların bulunması halinde, durumu iç denetim birimine bildirmek. d) Denetim raporlarında kanıtlara dayanmak ve değerlendirmelerinde objektif olmak. e) Denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumak. İ 268

269 FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER : A-) Denetim faaliyetleri 2012 yılı iç denetim programında hangi Müdürlüklerde denetim faaliyetinin yürütüleceği belirtilmiģ olup, bu çerçevede Satın Alma Birimi bünyesinde çalıģma yapılmıģ, yapılan çalıģma sonuçları ile görüģ ve öneriler tanzim edilen Ġç denetim Raporu ile BaĢkanlık makamına sunulmuģtur. ÇalıĢmalarımızda kurum faaliyetlerinin kanunlar, yönetmelikler, kalkınma planları ve stratejik planlara uygunluğunun yanı sıra kurum faaliyetlerinde verimliliğin artırılması için ne tür çalıģmaların yapılması gerektiği üzerinde durularak, çalıģan personelin katılımı sağlanmak üzere anket çalıģmaları yapılmıģtır. B-)Yapılan tespit ve öneriler Yapılan iç denetim çalıģmalarında birimin Mali Hizmetler Müdürlüğünden ayrılarak bağımsız bir müdürlük (Harcama Birimi) olarak görev yapmasının uygun olacağı konusunda önerilerde bulunulmuģtur. GörüĢ uygun bulunarak Belediye Meclisinin Aralık oturumunda birim Destek Hizmetleri Müdürlüğü olarak tescil edilmiģtir. Satın Alma Birimi ile ilgili çalıma sonuçlarını gösterir tablo özetle aģağıda görüldüğü gibidir. DENETLENEN BĠRĠM SATINALMA BĠRĠMĠ SATINALMA BĠRĠMĠ TESPĠTLER Tespit 1 : Mali hizmetler birimi bünyesinde destek hizmeti olarak faaliyetini sürdüren Satın alma biriminde 1 adet birim sorumlusu,1 adet konsolide görevlisi,1 adet memur,2 adet bilgisayar iģletmeni,4 adet büro iģçisi olmak üzere toplam 9 personel görev yapmaktadır. çalıģan personelin bu birimdeki hizmet süresi 3 ay 5 yıl olan 4 kiģi,10-15 yıl olan 4 kiģi,15 yıl üzeri ise bir kiģidir. Birimde hizmet süresi az olan kesim yönetim kesimi, hizmet süresi fazla olan kesim ise iģ ve iģlemleri bilfiil yürüten memur ve iģçi kesimidir. Görünürde çalıģan personelin iģin gereğini yerine getiren ve deneyimli kiģilerden oluģtuğu söylenebilir. Ancak aģağıda belirtilen tespitler dikkate alındığında bilgi eksikliğinin bulunduğu dikkatten kaçmamaktadır. Bu nedenle çalıģan personelin hizmet içi eğitim programları çerçevesinde bilgi eksikliklerinin bulunduğu gözlemlenmiģtir. Tespit 2 : Satın alma birimi ; 14 ayrı harcama birimlerinden gelen talepleri karģılayan baģka bir ifade ile destek hizmetleri sunan ve Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetini idame ettiren bir birimdir. Ġnceleme evrakları üzerinde yapılan tetkiklerde aynı özellikleri içeren yüzlerce evrak mevcuttur. Örneğin bir harcama birimi yıl içerisinde defalarla ifade edilen kırtasiye, temizlik malzemesi demirbaģ alımları yapmaktadır.14 ayrı harcama biriminin bu Ģekilde alım yaptığı düģünülürse yüzlerle ifade edilen iģlem için evrak tanzimi yerine yıllık ihtiyaç tespitleri yapılarak hem daha hesaplı malzeme temin edilebilecek hem de gereksiz yere zaman kaybının önüne geçilecektir. Satın alma birimince 4236 adet harcama dosyasıyla doğrudan temin yoluyla alım evrakı,43 adet klasörle ihaleli alımlar nedeniyle düzenlenen alım evrakı Ġncelemeye ibraz edilmiģtir. ÖNERĠLER Öneri 1 : Aylık yıllık hizmet içi eğitim programları düzenlenerek personelin bilgi eksikliğinin giderilmesi ilgili personele Kanun, Yönetmelik Genelge ve belgeler konusunda bilgi verilmesi gerek bilinenlerin tekrarı gerekse unutulanların ve yanlıģ bilinenlerin öğrenilmesi açısından faydalı olacaktır. Öneri 2 : Satın alma birimi,mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinden ayrılarak Destek Hizmetleri Müdürlüğü sıfatıyla ayrı bir harcama birimi haline getirilmelidir. Bu birim kendi satın alma stratejilerini belirleyip ihtiyaçların tespitini yapmalı alımların daha hesaplı ve bir elden yapılmasını sağlamalıdır. Böylelikle zaman kaybının ve gereksiz evrak israfının önüne geçilecektir. İ 269

270 SATINALMA BĠRĠMĠ SATINALMA BĠRĠMĠ Tespit 3: 4734 sayılı kanunun 28.nci maddesi Ġhale ve ön yeterlik dokümanının verilmesi ile ilgili olup, madde aynen Ģu Ģekildedir. Ġhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur. Doküman bedeli, basım maliyetini aģmayacak ve rekabeti engellemeyecek Ģekilde idarelerce tespit edilir. Yapılan inceleme neticesinde 5 adet ihalede ihaleye katılanların ya hiç birinin doküman alım belgesi yok veyahut ihaleye katılanların bazılarının var bazılarının yok olduğu tespit edilmiģtir. Tespit 4 : Bir yılın sona ermesi ve yeni yılın baģlaması esnasında yapılan yazıģmalarda tarih farklılıkları olduğu tespit edilmiģtir. Örneğin 39 numaralı klasörde iģlem gören ve itfaiye Müdürlüğüne alımı gerçekleģtirilen 1500 lt su 100 lt köpük kapasiteli itfaiye arozözü alımının ihale onay belgesi tarihi 29/11/2011 zarfların ihale komisyonuna teslim tarihi 02/01/2011 olarak yazılmıģtır. Aynı Ģekilde 42 numaralı klasörde iģlem gören ve Fen ĠĢleri Müdürlüğüne alımı gerçekleģtirilen 2 adet iģ makinesi alımının ihale onay belgesi 07/12/2011,kesinleĢen ihale kararını tebliğ tarihi 08/11/2011 olarak yazılmıģtır.(ġhale kararından bir ay önceki tarihte kesinleģen ihale kararının tebliği yapılmıģtır.) Öneri 3 : Yapılan ihalelerde daha dikkatli hareket edilerek bu tür hatalara mahal verilmemesi gerekir. Öneri 4: Yapılan yazıģmaların ihale yetkilisi ve ihale komisyonu üyeleri tarafından titizlikle kontrol edilmesi ile bu tür hatalar en aza indirilmiģ veya giderilmiģ olacaktır. C-) UzlaĢılamayan hususlar Yapılan iç denetim çalıģmaları çalıģanların ve birim yöneticilerinin onayları da alınmak suretiyle gerçekleģtirildiği için uzlaģılamayan konu bulunmamaktadır. D-) DanıĢmanlık ve diğer faaliyetler: Ġç kontrolün tanımı, amaçları ve bileģenleri hakkında çeģitli zamanlarda strateji geliģtirme birimi ile ortak çalıģmalar yürütülerek istiģari bilgiler kendilerine aktarılmıģtır. Diğer yandan belediyenin vergisel konuları ile ilgili olarak açıklayıcı ve yönlendirici çalıģmalar yapılmıģ Maliye teģkilatı ile olan iliģkilerin geliģtirilmesine çalıģılmıģtır. IV- PERFORMANS BĠLGĠLERĠ : A-) Kalite güvence değerlendirmeleri Mevcut Ġç Denetçi sayısı bir kiģi olduğu için kalite güvence değerlendirmesi söz konusu olmamıģtır İ 270

271 V- ĠÇ DENETĠMĠN KABĠLĠYET VE KAPASĠTESĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ: A-) Üstünlükler Afyonkarahisar belediyesinde mevcut müdürlükler ve bağlı birimlerin iç denetime açık olmaları ve yapılan çalıģmalara destek vermeleri iç denetim birimini pozitif olarak etkilemektedir. B-) Zayıflıklar Afyonkarahisar Belediyesinin üç adet iç denetçi kadrosu bulunmasına karģılık henüz bir adet iç denetçi ataması yapılmıģtır. Bu durum fikir alıģ veriģi yapılması olanağını ortadan kaldırmakta iyi çalıģma örneklerinin saptanmasını ve geliģtirilmesini engellemekte, tek kiģi ile yapılan çalıģma zamanla denetçinin çalıģma Ģevkini monotonlaģtırarak olumsuz yönde etkilemektedir. Ġç denetim biriminin kendisine has çalıģma odası bulunmamaktadır. Merkezi denetim elemanlarının çalıģmasına tahsis edilmiģ bulunan odada faaliyet sürdürülmektedir. Bu durum merkezi denetim elemanlarının turne programlarını icra ettikleri aylarda sıkıntıya yol açmaktadır. Mevcut denetim odalarının yemekhane mutfağının altında olması nedeniyle aģırı Ģekilde su sesi ve gürültü gelmekte, bu durum çalıģmamızı olumsuz etkilemektedir. C-) Değerlendirme Ġç denetçilerin bilgi ve yeteneklerini geliģtirmeye yönelik olarak düzenlenen eğitim ve bilgilendirme toplantılarında diğer mahalli idare iç denetçileri arasında yapılan istiģarelerde durumumuzun iyi olduğu kanaati hasıl olmuģtur. VI- EĞĠTĠM FAALĠYETLERĠ : 2008 yılında Ġç denetim Koordinasyon Kurulu tarafından tertiplenen sertifika eğitiminde iç denetçi Osman ġen 5,nci grup birinci ve ikinci dönem eğitimine katılmıģ, Kamu Ġç Denetim Sertifikası almıģtır Yılında Ġç denetçi Osman ġen Türk Belediyeler Birliği tarafından tanzim edilen Belediye Ġç denetçileri Bilgilendirme Toplantısında katılım belgesi almaya hak kazanmıģtır Yılında ise Ġç Denetçi Osman ġen Ġç denetim Koordinasyon Kurulu tarafından tertiplenen Pilot Ġç Denetim uygulama Sonuçları PaylaĢım semineri ni izlemiģ, aynı yıl Türk Belediyeler Birliği tarafından tanzim edilen Ġç Denetçi Eğitimi programına katılmıģtır VII- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER: Önümüzdeki dönem çalıģmalarını gösterir 2012 yılı iç denetim programında belirtildiği üzere belediyemiz birimlerinin risk kriterleri tespit edilerek denetim alanlarının bu kriterlere göre belirlenmesine çalıģılacaktır. İ 271

272 Ġç denetim faaliyetinin uluslar arası düzeyde hizmet verebilmesi ve iç denetçilerin mesleki geliģimlerinin temini için ülke düzeyinde yapılan eğitim faaliyetlerine katılımın sağlanması yararlı olacaktır. Ayrıca uluslar arası iyi uygulama örneklerinin yerinde görülmesi açısından kardeģ Ģehir ziyaretlerinde iç denetçilerinde bulunması uygun olacaktır. Genel ve Özel bütçeli kuruluģlarda iç denetim birimlerinin harcama birimi olarak tanımlanmaması ve müstakil bütçelerinin olmaması, denetim faaliyetlerinin kaynak temini ve planlamasını zorlaģtırarak faaliyetlerin etkinliğini azaltmaktadır. Bu sorunun kısa vadede giderilebilmesi amacı ile bütçe hazırlık sürecinde iç denetim birimlerinin planladığı faaliyetlere yönelik ihtiyaçların dikkate alınması önem kazanmaktadır. 15/02/2012 Osman ġen Ġç Denetçi İ 272

273 b. VĠZYON PROJELERĠMĠZ: Burada sözü edilen projeler faaliyet kapsamında olmayıp uzun vadeli hedefleri ortaya koymak ve hizmet vizyonu ile hizmet iddiasını göstermek adına faaliyet raporuna eklenmiģtir. 1- Afyonkarahisar Spor Kompleksi Projesi m 2 ALANDA; KĠġĠLĠK OTOPARKLI MODERN STADYUM KĠġĠLĠK OLĠMPĠK KAPALI SPOR SALONU 500 KĠġĠLĠK KAPALI SPOR SALONU 1000 KĠġĠLĠK KAPALI SPOR SALONU ATLETĠZM PĠSTĠ SU KAYAK TESĠSĠ SENTETĠK ÇĠMLĠ FUTBOL SAHALARI TENĠS KORTLARI GENÇLĠK MERKEZĠ SPOR EĞĠTĠM MERKEZĠ 07/12/2009 tarihinde dönemin Genlik ve Spor Genel Müdürü Yunus AKGÜL ile dönemin TOKĠ BaĢkanı Erdoğan BAYRAKTAR arasında protokol imzalandı yılında ihalesi gerçekleģtirilerek yer teslimi yapıldı yılında temeli atılarak yapım çalıģması baģladı. 19 Mayıs 2013 yılında tamamlanması planlanmaktadır. İ 273

274 Kişilik Stadyum Kişilik Olimpik Kapalı Spor Salonu Kişilik Spor Salonu İ 274

275 500 Kişilik Kapalı Spor Salonu Atletizm Pisti Tenis Kortları İ 275

276 İ 276

277 İ 277

278 2.Afyonkarahisar Kent Meydanı Belediye Meclisimiz tarih ve 118 nolu kararı ile Ġlimiz Merkez Karaman Mahallesinde bulunan 351 ada 49,51,56,66,68,72,73,113 parsel ile 358 ada 22 ve 23 parsellerin yıkılarak Ģehrimiz için aktif bir yeģil alan ve kent meydanı kazandırmak amacı hedeflenmiģ olup;351 ada 67 parsel nolu Zafer Müzesinin korunarak Kent Meydanı yapılması onaylanmıģtır. Emek binasının yıkımı tamamlanmıģ olup tarihi belediye binası valiliğe devredilmiģtir. Valilik; Kültür ve Turizm Bakanlığı ndan restorasyon ile ilgili gerekli izinleri alınmıģ olup; restorasyon ile ilgili ihale süreci devam etmektedir. Tarihi belediye binasının restorasyon çalıģmaları tamamlandıktan sonra valilik makamı binaya geçecekler ve valilik binasının yıkım çalıģmalarına baģlanacaktır. Kent Meydanı olarak belirlenene bölgenin 2010 yılı içersinde Hazine MüsteĢarlığı tarafından Afyonkarahisar Belediye BaĢkanlığı na devri yapılmıģtır. Afyonkarahisar il Merkezinde 117 m2 lik alanda kentsel dokuyu yansıtacak, Ģehri ulusal bazda sembolize edebilecek tarihi ve kültürel değerleri ön plana çıkartacak bir meydan oluģturmak amacıyla proje yarıģması düzenlendi. YarıĢma için 34 proje baģvurusu yapılırken, geniģ çaplı değerlendirme neticesinde Ģehrimize en uygun proje belirlendi. Karahisar Kalesi ile görsel bir bütünlük kuran, milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasını simgeleyen Utku Anıtı nı ve parkını da içinde alan meydan, çevresindeki tarihi yapılar ve sivil mimariyle örnek bir proje olarak hayata geçirilecektir. Meydan oluģturulacak olan alanda tescilli yapıların korunması öncelik alınarak vatandaģların rahatça vakit geçirebileceği, sosyal aktivitelerin gerçekleģtirilebileceği bir alan oluģturulmak istenmektedir. İ 278

279 İ 279

280 3. Akarçay Rekreasyon Projesi AKARÇAY ETRAFINDA GENĠġ ÇAPLI PEYZAJ BĠSĠKLET YOLLARI YÜRÜME JOGGĠNG KOġU PARKURLARI PĠKNĠK ALANLARI SPOR VE KONDÜSYON ALETLERĠ ESKĠ HALĠ PROJE KAPSAMINDAKĠ GÖRÜNÜMÜ İ 280

281 İ 281

282 İ 282

283 Mevcut Durumu: Akarçay, Gecek Termal Tesislerinden, Eber Gölüne kadar olan bölümünde 21 Temmuz 1951 Tarih, 7864 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereği, 100 metrelik Ģeritvari kısmı su baskınına uğrayacak saha olarak belirlenmiģtir. Ġhale Konusu Ve Ġhale Süreci: Akarçay ın Otogar bölgesi Çevre Yolu Köprüsünden baģlayarak tarihi Altıgöz Köprüsü mansabındaki demiryoluna kadar bölümün taģkın açısından ivedi olarak ıslah edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla Devlet Su ĠĢleri, 2009 yılı yatırım programı çerçevesinde yer alan Afyonkarahisar Merkez Akarçay Islahı Planlama ve Proje Yapım iģi MET Proje Mühendislik- MüĢavirlik ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret Ltd. ġti. ne ihale edildi. Projenin sonuçlandırılmasına müteakiben Devlet Su ĠĢleri, 2010 Maliyet yatırım programında 33 milyon TL keģif, 2 milyon TL nakit ile yer alan Afyonkarahisar Merkez Akarçay Islahı TaĢkın Koruma ĠnĢaatı iģinin ihalesi yapılarak iģe baģlanmıģtır. Bu proje Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından takip edilmektedir Afyonkarahisar Belediyesi Katkısı: Akarçay Rekreasyon Projesi TaĢkın Koruma Tesisi tamamlandı. DSĠ tarafından yaklaģık 36 milyon liraya mal edilen projenin açılıģı BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından de Ankara'da gerçekleģtirilen ve 111 tesisin açıldığı toplu açılıģ töreniyle yapıldı. Akarçay Rekreasyon alanında 5 kilometrelik ıslah çalıģması yapılırken, 3 tane köprü ve bir adet taģkın koruma yapısı oluģturuldu. 154 bin metre fore kazık imalatı yapılan yatırımda köprüler ve taģkın kontrol yapısı Afyonkarahisar'a özgü doğaltaģla kaplandı. Akarçay ın korkulukları da Afyon mermerinden yapıldı. Afyonkarahisar Belediyesi de 5 kilometrelik bu alanda yaklaģık 13 milyon lira maliyetli bir çevre düzenlemesi yaptı Nisan ayında baģlayan çevre düzenleme çalıģmaları 2012 yılında büyük ölçüde tamamlandı. Güzergah boyunca Belediyemiz tarafından yapılacak park ve rekreasyon çalıģmaları ile Akarçay çevre ile uyumlu bir yeģil kuģak görünümü oluģturularak halkın hizmetine sunuldu. Belediyemiz tarafından yapılan park ve rekreasyon alanlarında; yürüyüģ ve parkur alanları, çocuk oyun grupları, dinlenme ve piknik alanları, çeģitli su oyunları, kır kahveleri, spor tesisleri, kültür fizik aletleri ve çeģitli peyzaj düzenlenmeleriyle her yaģ grubunun dinlenip, eğlenebileceği ve hoģça vakit geçirebileceği mekanlar oluģturuldu. ÇalıĢmalar 2013 yılında da devam ediyor. NETĠCE: Proje sayesinde Afyonkarahisar Ġl Merkezi Akarçay Deresi nin verebileceği taģkın zararlarından korunacaktır. Ayrıca yapılacak olan Rekreasyon Düzenlemesi ile Akarçay çevre ile uyumlu yeģil kuģak görünümü alacak ve Ģehrin tanıtımına önemli katkı sağlayacaktır. İ 283

284 4. YONCAALTI PROJESİ Belediyemizin Yoncaaltı Cami arkasına yapacağı çarģı ve otopark projesinde de çalıģmalar baģladı. Osmanlı mimarisine göre tasarlanan ve Yoncaaltı Camii ile bütünleģecek olan projenin EskiĢehir Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'ndan izinleri alındı ve temel kazma çalıģmaları tamamlandı metrekarelik alan üzerinde 11 adet asma katlı dükkan ve 86 araç kapasiteli otoparkın yer alacağı projenin en kısa zamanda tamamlanması planlanıyor. İ 284

285 5. İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi: İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, 2011 yılı Kasım ayında tamamlanarak hizmete vermeye başladı. 21 milyon TL'ye mal olan dev tesis Türkiye'ye örnek mahiyette yapıldı. Afyonkarahisar Belediyesi tarafından yapılan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara Arena Spor Salonu'ndan gerçekleştirilen canlı bağlantı ile hizmete açıldı. Mevcut tesisin kapasite yetersizliği ve verimsiz çalışması sebebiyle ileri arıtım yapacak şekilde planlanan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nden Afyonkarahisar Belediyesi'nin yanı sıra Sülün, Salar, Nuribey, Erkmen, Sadıkbey, Çakırköy, Akçin, Ataköy, Organize Sanayi Bölgesi turizm alanları ve oteller yararlanacak. Şuan ki projesi ile 269 bin nüfusa hitap edecek şekilde planlanırken, günde 44 bin metreküp debiye göre ayarlandı. Mevcut nüfus artış hızı göz önüne alındığında birlik üyesi köylerin, kasabaların ve OSB'nin 2041 yılına kadar ihtiyacını karşılayacak. Biyogaz tesisinin de kurulacağı bölgede tavuk ve büyükbaş hayvan gübreleri de organik gübre haline dönüştürülecek. Bu sayede biyogazdan elektrik üretilecek. Kurulacak olan tesisle birlikte merkez ve diğer yerleşim yerleri sinek ve kokudan kurtulacak. İ 285

286 6. BİLGİ EVLERİ: Eğitimde fırsat eşitliği sağlayan Bilgi Evleri Projesi kapsamında ilki Belediye binası karşısında açılan Bilgi Evleri, hızla yayılıyor. İkinci bilgi evini, 2. Belediye Şehir Çarşısı nda açan Afyonkarahisar Belediyesi, üçüncü bilgi evini ise Necip Fazıl Kısakürek Gençlik ve Kültür Merkezi hayata geçirdi yılında Karşıyaka, Harbiş ve Olucak mahallelerinde üç yeni Bilgi Evi daha yapılarak hizmete sunuldu. Uydukent Bölgesi'nde yapımı devam eden iş merkezinde bir bilgi evi daha oluşturmayı planlayan Afyonkarahisar Belediyesi, sekizinci Bilgi Evi ni ise Kanlıca Mahallesi nde hizmete sunmayı hedefliyor. Kanlıca Bilgi Evi nin inşaat çalışmaları da devam ediyor. Başkan Çoban'ın seçim öncesi projelerinden olan Bilgi Evleri'nde çocuklar çağımızın getirdiği teknolojik imkânlardan faydalanırken ödevlerini eğiticiler gözetiminde yapıyor. Bilgisayar sınıfları oluşturulan Bilgi Evleri'nde dersler de akıllı tahtalar aracılığı ile veriliyor. Öğrenciler kendilerine dağıtılan kaynak kitaplar ve verilen dersler sayesinde dershaneye giden bir öğrencinin öğrenebileceği tüm bilgilere ulaşıyor. İ 286

287 7. YENİ MÜZE: Binlerce yıldır farklı medeniyetlere ve kültürlere ev sahipliği yapan Afyonkarahisar, muhteģem müzesine kavuģuyor. Belediye BaĢkanı Burhanettin Çoban'ın seçim öncesi vaatlerinden biri olan Afyonkarahisar Müzesi'nin temeli, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ve Orman ve Su ĠĢleri Bakanı hemģerimiz Veysel Eroğlu'nun katıldığı törenle atıldı. Kentin turizmine katkı sunmak için özellikle turizm tesislerinin yoğun olduğu bölgede kurulacak olan müze, en kısa sürede hizmete girecektir. Müze de yok, yok Toplam alanı 25 bin 486 m2 olan Afyonkarahisar Müze ve Spor Komleksi içerisinde; 250 kiģilik Konferans Salonu, Süreli Sergi Salonu, Kent Müzesi Salonu, Arkeoloji Salonu, Zafer Yolu Salonu, Cumhuriyet Salonu, Vitamin Bar, Kafeterya, iki adet Envanter Laboratuarı, Müze Laboratuarı, 3 adet toplantı odası, 6 adet ofis, AraĢtırma Atölyesi, Müze Kütüphanesi, Özel Sergi Sunum Alanı, Özel Yemek Salonu, 3 adet Müze Mağazası, 96 kiģilik Restaurant, 4 adet atölye, yer alıyor. İ 287

288 İ 288

289 İ 289

290 SA.1. SH.08 SA.1. SH.04 SA.1. SH.03 STRATEJĠK AMAÇ İ İ ġ IĞI 2.PERFORMANS SONUÇLARI TABLOLARI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU Stratejik Hedef 2012 Hedefi 2012 GerçekleĢen (%) 2012 GerçekleĢme Oranı (%) AÇIKLAMA Belediye Bilgi Bankası kurulması Verilerin Hazırlanması 100 E-Belediyecilik geliģtirilmesi hizmetlerinin VatandaĢın hizmet talep ederken belediyeye teslim etmesi gereken evrakların süreç boyunca tekrar istenmesini önleyecek elektronik altyapının kurulması, Yılları arasında güvenli interaktif e-belediye kullanım oranını minimum aktif kullanıcıya yükseltmek, tüm anlaģmalı bankalar aracılığı ile Belediye faturalarının ödenebilir hale getirilmesi. Tüm evrakların örnekleri 2012 yılına kadar Web sitemizde olacaktır Yılında güvenli interaktif e-belediye kullanım oranını aktif kullanıcıya yükseldi. Ayrıca 10 Adet anlaģmalı bankalar aracılığı ile Belediye faturalarının ödenebilir hale getirildi Belediyemiz arģivinde bulunan yılları arası Yapı Ruhsatları, yılları arası Yapı Kullanma Ġzin Belgeleri, yılları arası Ġmar Afları, yılları arsı Ġmar Çapları taranarak toplamda 40,211 adet kayıt yapılarak arģiv programına girildi. 81 mahallenin toplamda 31,000 adet bina cephe fotoğrafları ve 5,600adet sokak fotoğrafları çekilmiģtir Yılında güvenli interaktif e-belediye kullanım oranını aktif kullanıcıya yükseldi. Ayrıca 10 Adet anlaģmalı bankalar aracılığı ile Belediye faturalarının ödenebilir hale getirildi. Matbu Evrak Örnekleri Web Sitemizde yayınlamıģ olup güncellenen evraklar yeniden düzenlenip yayınlanmaktadır İ 290

291 SA.1. SH.13 SA.1. SH.11 SA.1. SH.10 SA.1. SH.09 STRATEJĠK AMAÇ İ İ ġ IĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU Stratejik Hedef 2012 Hedefi 2012 GerçekleĢen (%) 2012 GerçekleĢme Oranı (%) AÇIKLAMA Aslı ibraz edilen fotokopi belgelerin sorumlu belediye görevlisi tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik ve kabul edilmesi Aslı ibraz edilmiģ olan fotokopi belgelerinin sorumlu olan belediye görevlisi tarafından ismi ve ünvanı yazılarak teslim alınması,tüm birimler tarafından gerçekleģtirilecektir Belediye dıģındaki diğer idarelerin elektronik ortamda paylaģıma açtığı bilgi ve belgelerin baģvuru sahiplerinden istenmesini önleyecek teknik altyapının kurulması Hazırlık AĢaması Belediye dıģındaki diğer idarelerin elektronik ortamda paylaģıma açtığı bilgi ve belgelerin baģvuru sahiplerinden istenmesini önleyecek teknik altyapının kurulması hazır diğer kurumların sisteme geçmesi bekleniyor. Belediye web sayfasında baģvuru belgesi niteliğindeki evrakların boģ nüshalarının indirilebilir formatta yayınlanması, ödenmesi zorunlu harç ve benzeri mali yükümlülüklerin tam ve açık olarak belirtilmesi Belge ve evraktaki eksikliklerin baģvuru anında etkili incelemesi yapılarak vatandaģa evrakların eksik olmadığını gösteren alındı belgesi tanzim edilmesi 2012 yılında söz konusu evraklar web sitemizden indirilebilir hale gelerek güncellenmiģtir yılında söz konusu belgeler tanzim edilmiģtir. Hazır 100 Kullanılmakta 100 İ 291

292 SA.3. SH.01 SA.1. SH.18 SA.1. SH.17 STRATEJĠK AMAÇ İ İ ġ IĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU Stratejik Hedef 2012 Hedefi 2012 GerçekleĢen (%) 2012 GerçekleĢme Oranı (%) AÇIKLAMA Bu faaliyetlerin geliģtirilmesini ve yerindeliğini sağlamak üzere performans bürosu kurulması Cari giderlerin azaltılması Ülke içinden ve dıģından istihdamı artıracak projelere her türlü desteği sağlamak Strateji GeliĢtirme ve Raporlama Birimi bu Faaliyeti sürdürecektir. Belediyemizin cari giderlerini azaltabilmek için Belediye personeli ile beraber tasarrufa gidilecek, personel sayısı azaltılacak, kırtasiye masrafları asgari düzeye indirilecek ve yakıt tasarrufu sağlamak için eski araçlar azaltılacaktır. Belediyemize gelecek taleplere göre yardımcı olunacak Faaliyet Sürdürülüyor 100 Talebe Göre Yardımcı Olunmaktadır Belediyemizin cari giderlerini azaltabilmek için Belediye personeli ile beraber tasarrufa gidilecek, personel sayısı azaltılacak,kırtasiye masrafları asgari düzeye indirilecek ve yakıt tasarrufu sağlamak için eski araçlar azaltılacaktır. İ 292

293 SA.2. SH.2.1. SAH.8 SA.2. SH.2.1. SAH.2 SA.1. SH.18 SA.1. SH.13 SA.1. SH.09 STRATEJĠK AMAÇ İ İ ġ IĞI FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU Stratejik Hedefl 2012 Hedefi 2012 GerçekleĢen (%) 2012 GerçekleĢme Oranı (%) AÇIKLAMA Aslı ibraz edilen fotokopi belgelerin sorumlu belediye görevlisi tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik ve kabul edilmesi Aslı ibraz edilmiģ olan fotokopi belgelerinin sorumlu olan belediye görevlisi tarafından ismi ve unvanı yazılarak teslim alınması, tüm birimler tarafından gerçekleģtirilecektir Belge ve evraktaki eksikliklerin baģvuru anında etkili incelemesi yapılarak vatandaģa evrakların eksik olmadığını gösteren alındı belgesi tanzim edilmesi 2011 yılında söz konusu belgeler tanzim edilmeye baģlanmıģtır Cari giderlerin azaltılması Belediyemizin cari giderlerini azaltabilmek için Belediye personeli ile beraber tasarrufa gidilecek, personel sayısı azaltılacak, kırtasiye masrafları asgari düzeye indirilecek ve yakıt tasarrufu sağlamak için eski araçlar azaltılacaktır Semt pazarları kurulması ġehrimizde 10 Adet Semt Pazarı bulunmaktadır. Talep doğrultusunda planlamalar yapılacaktır Talepler doğrultusunda değerlendirilmektedir. Yeni yollar ve yan yollar açılması KurtuluĢ Caddesi için Devrane sokağı, Ambaryolu için Arpacıoğlu sokağının aktif hale getirilmesi AKTĠF DURUMDA 100 İ 293

294 SA.2. SH.2.2. SAH.19 SA.2. SH.2.2. SAH.18 SA.2. SH.2.2. SAH.17 SA.2. SH.2.2. SAH.15 SA.2. SH.2.2. SAH.12 SA.2. SH.2.2. SAH.11 STRATEJĠK AMAÇ İ İ ġ IĞI FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU Stratejik Hedefl 2012 Hedefi 2012 GerçekleĢen (%) 2012 GerçekleĢme Oranı (%) AÇIKLAMA Yeni yollar ve yan yollar açılması YavaĢlatma bariyerlerinin okul bölgelerinde çoğaltılması ve mevcutların standartlara uygun hale getirilmesi Yeni açılacak yollarda bisiklet yolları yapmak Asfalt tesislerini yenilemek imalat hızını artırmak Otoparklar yapmak Yol, kaldırım ve bordür yapmak ġehrimizde oluģacak olan yeni yerleģim alanlarındaki imar yollarının yapılması yılları arasında planlanmıģtır. Trafik Komisyonu nun uygun gördüğü yerlerdeki bariyer yapımının %100 ü yapılacaktır Yeni Ġmar Planına göre açılması düģünülen yollarda bisiklet yollarının yapılması 2013 yılından itibaren programa alınacaktır 2011 yılından itibaren asfaltlama tesislerinin verimini arttırabilmek için bakım ve onarımının yapılarak kaliteli ve verimli asfalt üretiminin yapılması sağlanmıģtır yılında Anbaryolu katlı otoparkı tamamlanacak olup proje doğrultusunda 2014 e kadar diğer katlı otoparklar yapılacaktır. Yılda m2 olmak üzere yılları arasında toplam m2 yol,bordür ve kaldırım çalıģması yapılacaktır. Yeni oluģacak yerleģim alanlarındaki imar yolları yapılmaktadır m2 100 Talepler doğrultusunda değerlendirilmektedir yılında Asfalt tesisi ihalesi yapılmıģ olup, 2011 yılında asfalt üretim tesisi yenilenerek faaliyet geçmiģtir. Anbaryolu katlı otopar tamamlanmıģtır. Yoncaaltı camii arkası katlı otopar yapımı 2011 yılında ihale edilmiģ olup, 2012 yılında %90 ı tamamlanmıģtır. İ 294

295 SA.3. SH.13 SA.2. SH.2.3. SAH.18 SA.2. SH.2.3. SAH.14 SA.2. SH.2.3. SAH.4 SA.2. SH.2.2. SAH.22 SA.2. SH.2.2. SAH.21 STRATEJĠK AMAÇ İ İ ġ IĞI FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU Stratejik Hedefl 2012 Hedefi 2012 GerçekleĢen (%) 2012 GerçekleĢme Oranı (%) AÇIKLAMA KıĢ Ģartlarından dolayı bozulan yol onarım ve bakımlarını hızlı ve dayanıklı yapmak KıĢın bozulan yolların bakım ve onarımları %95 oranında yapılacaktır Kamu binaları giriģlerinden baģlamak üzere bütün yol ve kaldırımları standartlara uygun biçimde engelliler dikkate alınarak düzenlemek Yol ve kaldırımlarda engelliler için çıkıģ rampaları 2011 yılında tamamlanmıģ olup diğer yıllarda ihtiyaca göre yapılacaktır Ġhtiyaç doğrultusunda tamamlanmaktadır. Yeni yapılan kaldırımlara engelliler için rampalar yapılmaktadır. Refüj geçiģlerinde yayalara en uygun yer seçimi Ġhtiyaç olduğunda Yayalar için refüj geçiģlerinde, en uygun yer seçimi yapılmaktadır. ġehir giriģleri ıslahı (Konya-Ankara- Özdilek-Kadaifçioğlu-EskiĢehir-Otogar kavģakları) Konya kavģağı Özdilek KavĢağı ve Kadaifçioğlu KavĢağı 2011 yılında tamamlanmıģtır Düzenlemeler yapılmıģtır. Küçükçobanlı-Karakaya mevkiinde çok geniģ büyüklükte rekreasyon alanı kurulması Yıllarında Küçükçobanlı Karakaya mevkiine büyük bir rekreasyon alanı kurulması düģünülmektedir TaĢ kırım iģlemi yapıldıktan sonra rekreasyon alanı düzenlenecektir. Turizm bölgesinde profesyonel spor kulüplerine ve termal otellere yönelik SPOR KOMPLEKSĠ kurulması, sağlık turizminin spor ve eğlence turizmiyle çeģitlendirilmesi Yılları arasında proje ile ilgili çalıģmalarımız yürütülecektir Spor Kompleksi 2010 yılında ihalesi yapılmıģ olup, 31 ocak 2011 tarihinde yer teslimi yapıldı. 14 Temmuz 2013 yılında tamamlanacaktır. İ 295

296 SA.3. SH.15 STRATEJĠK AMAÇ İ İ ġ IĞI FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU Stratejik Hedefl 2012 Hedefi 2012 GerçekleĢen (%) 2012 GerçekleĢme Oranı (%) AÇIKLAMA Altyapı Koordinasyon Kurulu TeĢkil Edilmesi ġehrimizin Altyapı hizmetlerinde faaliyet gösteren diğer kamu kurumları ile koordinasyon sağlanarak hizmet kalitesinin yükseltilmesi, hizmet verimliliğinin artması maddi kayıpların önlenmesi sağlanacaktır yılında konu ile ilgili resmi yazıģmalar yapılacaktır Diğer kamu kurumları ile koordinasyon sağlanmaktadır. İ 296

297 SA.2. SH.2.2. SAH.16 SA.2. SH.2.2. SAH.14 SA.2. SH.2.2. SAH.4 SA.1. SH.13 SA.1. SH.09 STRATEJĠK AMAÇ İ İ ġ IĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU Stratejik Hedef 2012 Hedefi 2012 GerçekleĢen (%) 2012 GerçekleĢme Oranı (%) AÇIKLAMA Aslı ibraz edilen fotokopi belgelerin sorumlu belediye görevlisi tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik ve kabul edilmesi Aslı ibraz edilmiģ olan fotokopi belgelerinin sorumlu olan belediye görevlisi tarafından ismi ve ünvanı yazılarak teslim alınması, tüm birimler tarafından gerçekleģtirilecektir Belge ve evraktaki eksikliklerin baģvuru anında etkili incelemesi yapılarak vatandaģa evrakların eksik olmadığını gösteren alındı belgesi tanzim edilmesi 2011 yılında söz konusu belgeler tanzim edilmeye baģlanmıģtır Çöküntü bölgeleri ve kent yenileme planları hazırlanması Mevcut planlı alanımız 7500 hektar olup, bunun yılları arası her yıl %20 sinin yenilenmesi Mevcut planlı alanımız 7500 hektar olup, bunun yılları arası her yıl %20 sinin yenilenmesi. Konu ile ilgili çalıģmalar iptal edilerek yeniden baģlanacaktır. ġehir içinde kalmıģ imalathane ve sanayi tesislerinin yoğun olduğu alanları konut alanına dönüģtürmek için revizyon imar planları hazırlanması Ġller bankası tarafından ihalesi yapılmıģ olup, 2 yıl içerisinde sonuçlandırılacaktır Ġller Bankasına verilen yetki iptal edilerek çalıģmalara yeniden baģlanacaktır. Mevcut yapı stoku için ısı yalıtımının teģvik edilmesi ġehrimizde konut bulunmaktadır. Bunların %50 sine yakın bölümü yeni yapı olduğu için yalıtım sistemi mevcuttur. Mantolama iģlemini diğer %50 lik kısım üzerinde enerjide tasarruf ve verimliliğin sağlanması açısından yapı stoku için ısı yalıtımının teģvik edilmesi sağlanacaktır ġehrimizde konut bulunmaktadır. Bunların %50 sine yakın bölümü yeni yapı olduğu için yalıtım sistemi mevcuttur. Mantolama iģlemini diğer %50 lik kısım üzerinde enerjide tasarruf ve verimliliğin sağlanması açısından yapı stoku için ısı yalıtımının teģvik İ 297

298 SA.2. SH.2.2. SAH.23 SA.2. SH.2.3. SAH.17 STRATEJĠK AMAÇ İ İ ġ IĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU Stratejik Hedef 2012 Hedefi 2012 GerçekleĢen (%) 2012 GerçekleĢme Oranı (%) AÇIKLAMA edilmesi sağlanmaktadır. Yeni açılacak bulvar ve caddelerde tek tip ağaçlandırma yapılarak aynı bitki adıyla caddenin isimlendirilmesi (Çınar caddesi, Ihlamur caddesi) Tarihi dokunun korunması Yılları arasında yeni açılacak olan bulvarlarda bu uygulamaya geçilecektir. Tarihi Dokunun korunması amacı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına verilen yetki içerisinde koruma amaçlı uygulama imar planları yaptırılmıģtır. Yaptırılan Plan doğrultusunda uygulamalar gerek vatandaģ bazında gerekse Kamu Bütçesiyle iyileģtirme projeleri uygulanmaktadır. Ancak yetersiz bir uygulama konumundadır.son yıllarda ilimiz iģ adamları tarihi dokunun yeniden kazandırılması amacı ile esaslı tamir ve yapılandırılmalar gerçekleģtirmektedirler Mimoza, MenekĢe, Orkide, Nilüfer,Açelya Tarihi Dokunun korunması amacı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına verilen yetki içerisinde koruma amaçlı uygulama imar planları yaptırılmıģtır. Yaptırılan Plan doğrultusunda uygulamalar gerek vatandaģ bazında gerekse Kamu Bütçesiyle iyileģtirme projeleri uygulanmaktadır. Ancak yetersiz bir uygulama konumundadır. Son yıllarda ilimiz iģ adamları tarihi dokunun yeniden kazandırılması amacı ile esaslı tamir ve yapılandırılmalar gerçekleģtirmektedirler. İ 298

299 SA.3. SH.04 SA.2. SH.2.2. SAH.25 STRATEJĠK AMAÇ İ İ ġ IĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU Stratejik Hedef 2012 Hedefi 2012 GerçekleĢen (%) 2012 GerçekleĢme Oranı (%) AÇIKLAMA Restorasyon teģvikleri konusunda ilgili kesimleri bilgilendirici rehberlik hizmetleri, Kültür Bakanlığı, Ticaret Odası ve Üniversite ile iģbirliği Koruma amaçlı Ġmar planlarındaki yapıların plan koģullarına göre korunabilmesi amacı ile Belediye, Valilik, Üniversite ve sivil toplum örgütleri belirli bir düzey ölçeğinde bir katılımla çalıģmalar yapmaktadır. Bu çalıģmalar röleve restorasyon,restitüsyon projelerinin yapımı gibi çalıģmalar gerçekleģtirilmiģtir Koruma amaçlı Ġmar planlarındaki yapıların plan koģullarına göre korunabilmesi amacı ile Belediye, Valilik, Üniversite ve sivil toplum örgütleri belirli bir düzey ölçeğinde bir katılımla çalıģmalar yapmaktadır. Bu çalıģmalar röleve restorasyon, restitüsyon projelerinin yapımı gibi çalıģmalar gerçekleģtirilmiģtir. Profesyonel meslek siteleri ve yeni sanayi bölgeleri kurmak Ġhtiyaca göre Talepler Doğrultusunda Hareket Edilecektir. İ 299

300 SA.2. SH.2.4. SAH.10 SA.2. SH.2.4. SAH.9 STRATEJĠK AMAÇ İ İ ġ IĞI ĠTFAĠYE MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU Stratejik Hedef 2012 Hedefi 2012 GerçekleĢen (%) 2012 GerçekleĢme Oranı (%) AÇIKLAMA Duman Ġhbar Sisteminin kurulması Ġhtiyaç Duyulduğunda Adet G.S.M ĠĢyeri, 265 Adet Sıhhi ĠĢyeri Düzenli baca temizliği yapılması 30 Adet Adet Mesken ve ĠĢyeri, 5 Adet Resmi Kurum İ 300

301 SA.2. SH.2.1. SAH.3 SA.2. SH.2.1. SAH.1 SA.1. SH.13 SA.1. SH.09 STRATEJĠK AMAÇ İ İ ġ IĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU Stratejik Hedef 2012 Hedefi 2012 GerçekleĢen (%) 2012 GerçekleĢme Oranı (%) AÇIKLAMA Aslı ibraz edilen fotokopi belgelerin sorumlu belediye görevlisi tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik ve kabul edilmesi Belge ve evraktaki eksikliklerin baģvuru anında etkili incelemesi yapılarak vatandaģa evrakların eksik olmadığını gösteren alındı belgesi tanzim edilmesi Trafik akım ve güzergâh düzenlemeleri Aslı ibraz edilmiģ olan fotokopi belgelerinin sorumlu olan belediye görevlisi tarafından ismi ve ünvanı yazılarak teslim alınması, tüm birimler tarafından gerçekleģtirilecektir yılında söz konusu belgeler tanzim edilmeye baģlanmıģ, 2012 yılında da uygulamaya devam edilmiģtir. ġehrimizin yeni yerleģim yerleri ile ilgili nüfus yoğunluğu da dikkate alınarak ihtiyaç halinde gerekli trafik akım ve güzergâhlarının belirlenmesinin sağlanması. Gelen bütün evraklar. 100 Eksik evrak ve bilgilerin tamamlanması sağlanmıģtır. Tam olan evraklara alındı belgesi verilmiģtir. Nüfus yoğunluğu ve trafik akımı ile ilgili güzergah değiģiklikleri yapılmaktadır Trafik akımı ve yeni güzergah belirlenmesi ile ilgili çalıģmalar devam etmektedir. Seyyar satıcılarla ilgili ekonomik küresel kriz dikkate alınarak düzenleme yapılması yer sınırlaması yapılması ġehir merkezinde ana cadde ve arterlerde seyyar satıcılara müsaade edilmemekte olup, ekonomik kriz göz önüne alınarak semt pazarlarında seyyarlara yer verilmesi sağlanacaktır. Simit ve Köy ekmeği satıcıları ile ilgili gerekli düzenlemeler ve standartlar oluģturulmuģ. 100 Diğer seyyar satıcılar ile ilgili çalıģmalar devam etmektedir. İ 301

302 SA.2. SH.2.1. SAH.7 SA.2. SH.2.1. SAH.6 SA.2. SH.2.1. SAH.5 SA.2. SH.2.1. SAH.4 STRATEJĠK AMAÇ İ İ ġ IĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU Stratejik Hedef 2012 Hedefi 2012 GerçekleĢen (%) 2012 GerçekleĢme Oranı (%) AÇIKLAMA Kayıt dıģı üretim yapılan geleneksel ev ekmeği ile ilgili imalat standartları oluģturulması Ruhsatsız ya da mücavir alan dıģı iģletmelerin hava kirliliğine yol açan düģük kaliteli kömür satıģlarının önüne geçilmesi Servis araçlarının Ģehir dıģında park etmelerinin sağlanması Kayıt dıģı üretimi yapılan geleneksel ev ekmeğinin üretim yerleri ile ilgili standartlar 2010 yılında tamamlanmıģ 2012 yılında da uygulamaya devam edilmiģtir. ġehrimizde 13 adet ruhsatlı kömür satıģ yeri bulunmakta olup yılları arasında yeni açılacak olan iģyerlerinin ruhsatlandırılması sağlanacaktır. Ayrıca kömür iģletmeleri ruhsatı olmayan iģyerlerine satıģ yapmamaktadır. ġehrimizde 357 adet Belediye ye kayıtlı servis aracı bulunmakta olup, bunların Ģehir merkezinde dıģarıda park etmeleri çalıģmaları uygun yer bulunduğunda gerçekleģtirilecektir. Ev emeği üreticileri ile ilgili olarak 2005 yılında alınan Meclis kararında belirtilen standartlar aranmaktadır Kayıt dıģı üretimi yapılan geleneksel ev ekmeğinin üretim yerleri ile ilgili standartların oluģturulması ile ilgili çalıģmalar devam etmektedir. Ruhsatsız yer olmadığı için kapatılamamıģtır. Ġmar Müdürlüğü ile birlikte konu ile ilgili ortaklaģa çalıģmalar devam etmektedir. Sürücü kurslarına ait E sınıfı kurs araçlarının direksiyon eğitimi güzergahı civarında merkezi bir parkta toplanması ġehrimizdeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacı ile trafik eğitimi veren sürücü kurslarına ait eğitim araçlarının Ģehir dıģına eğtm. pistlerine park etmeleri sağlanacaktır Ġmar Müdürlüğü ile birlikte konu ile ilgili ortaklaģa çalıģmalar devam etmektedir. İ 302

303 SA.2. SH.2.4. SAH.4 SA.2. SH.2.4. SAH.1 SA.2. SH.2.3. SAH.11 SA.2. SH.2.2. SAH.12 SA.2. SH.2.2. SAH.5 STRATEJĠK AMAÇ İ İ ġ IĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU Stratejik Hedef 2012 Hedefi 2012 GerçekleĢen (%) 2012 GerçekleĢme Oranı (%) AÇIKLAMA UlaĢım master planı hazırlanması Ġlimiz trafik akıģında sıkıntılar yaģanmaktadır. Bunda en büyük gerekçe otopark eksikliği olup, mevcutlara ilave yeni katlı otoparklar oluģturmak ve buna bağlı olarak trafik güzergahlarında tek yönlü çözümler üreterek yılları arasında ulaģım master planı oluģturulacaktır Zafer Kalkınma Ajansının desteği ile yılları arasında ulaģım master planı hazırlanacaktır. Bu plana göre otopark yeri, minibüs güzergâhları, durak yerleri, trafik sinyalizasyon sisteminde düzenlemeler yapılacaktır YavaĢlatma bariyerlerinin okul bölgelerinde çoğaltılması ve mevcutların standartlara uygun hale getirilmesi Trafik Komisyonu nun uygun gördüğü yerlerdeki bariyer yapımının %100 ü yapılacaktır Belediye sinevizyonundan cezai müeyyide uyarısı, Parklara verilen zararların cezalandırılacağına dair tabelalar hazırlanması, zabıta ile iģbirliği yapılması Gerekli çalıģmalar devam etmekte olup, kısa zamanda uygulamaya geçilecektir Yaya kaldırımları iģgallerinin önlenmesi amacıyla ana arterlerde günlük düzenli devriye uygulamasına geçilmesi Esenlik hizmetleriyle ilgili diğer kolluk güçleri ile etkili iģbirliği yapılması ġehir merkezinde 6 Ģar kiģilik gruplar halinde 2 zabıta karakolumuz mevcut olup,her gün düzenli olarak yaya kaldırım iģgallerine bakılıp olumsuzlukların giderilmesi sağlanacaktır. Ekiplerimizin görev esnasında karģılaģabilecekleri sıkıntılar ile Ġl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaģa Haftanın her günü kontrol ve 100 denetimler devam etmektedir Ġl Emniyet Müdürlüğü Ġl Tarım Müdürlüğü, Ġl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince kontrol ve denetimler İ 303

304 SA.2. SH.2.4. SAH.6 STRATEJĠK AMAÇ İ İ ġ IĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU Stratejik Hedef 2012 Hedefi 2012 GerçekleĢen (%) 2012 GerçekleĢme Oranı (%) AÇIKLAMA denetimlerin sürdürülmesi sağlanacaktır. yapılmaktadır. Sıhhi ve gayri sıhhi iģyerlerinin ruhsatlandırılmasında rekabet ve kamu yararının gereklerinin yerine getirilmesi, eģitliğin sağlanması Sıhhi ve Gayrı-sıhhi iģyerlerinin ruhsatlandırılması ile ilgili denetimler yapılmakta olup, ruhsatsız iģyerleri ile ilgili yönetmelik hükümleri gereği iģyerlerinin kapatılmasının sağlanmasıdır İ 304

305 SA.2. SH.2.4. SAH.14 SA.2. SH.2.4. SAH.13 SA.2. SH.2.4. SAH.7 STRATEJĠK AMAÇ İ İ ġ IĞI TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU Stratejik Hedef 2012 Hedefi 2012 GerçekleĢen (%) 2012 GerçekleĢme Oranı (%) AÇIKLAMA Gürültü haritası çıkarılması ve gürültü kirliliği ile etkin mücadele Çevre Denetim Biriminde görevli personelin gürültü ve diğer yetki devri ile ilgili eğitimlerinin tamamlanması. VahĢi depolama alanı Rehabilitasyon Projesi. Belediyemize Ģikayetler yetkili ve sertifikalı personel tarafından yerinde değerlendirilerek gürültü ölçümleri ve değerlendirilmesi yapılacaktır. Çevre Denetim biriminde görevli personelin 2012 yılında A1,A2, eğitimleri tamamlanmıģtır. Çöp Depolama Alanı 2000 yılından günümüze kadar düzensiz depolama yapılarak iģletilmiģtir yılında proje tamamlanmıģtır. Ġhale yapılarak inģaatına geçilecek, söz konusu alan doğaya kazandırılacaktır 42 adet tutanak kiģi Gürültü kirliliği ile etkin mücadele edilmektedir. Ancak yönetmelik gereği gürültü haritaları 2018 yılına kadar süresi bulunmaktadır. Personellerimizden 4 kiģi bu eğitimleri tamamlamıģtır. Proje bitirilmiģ ihaleye çıkmak için uygun yöntem araģtırılmaktadır. ihaleden sonra inģaat bitiminde doğaya yeniden kazandırılacaktır. İ 305

306 SA.2. SH.2.4. SAH.11 SA.2. SH.2.4. SAH.8 SA.2. SH.2.2. SAH.20 STRATEJĠK AMAÇ İ İ ġ IĞI TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU Stratejik Hedef 2012 Hedefi 2012 GerçekleĢen 2012 GerçekleĢme Oranı AÇIKLAMA Okul ve camilerin temizlenmesine yasalar elverdiği ölçüde destek sağlamak Temizlikle ilgili Ģikayetleri azaltmak, yürüyen nüfusun yoğun olduğu kent merkezinde küçük çöp kutularını yaygınlaģtırmak Saatli çöp toplama uygulamasının daha baģarılı olması ve Ģikayetlerin azalması için yeni yöntemler geliģtirilmesi Yılda 1 Defa ġehir merkezinde küçük çöp kutularından 85 adet bulunmaktadır yılları arasında her yıl 20 adet arttırılacaktır yılında poģetli çöp toplama ile ilgili halkımızın bilinçlendirilmesi için broģür, afiģ dağıtımı ve bilgilendirme seminerleri yapılacaktır. ġehrimizde 54 mahallede poģetli çöp toplama sistemi uygulanmaktadır yılları arasında 57 mahallede uygulama yapılacaktır. 113 cami ve 20 mescidin temizliği yapılmıģtır. Çöp kutularından 30 tane ilave takılmıģtır yılında 57 mahallede poģetli çöp toplama sistemi uygulamasına geçilmiģtir BroĢür bastırılarak bilgilendirme yapılmıģtır. Denetimler sıklaģtırılarak bu sisteme uymayanlara cezai iģlem uygulanmıģtır Ġlimiz merkezinde bulunan cami ve mescitlerin halıları kuru köpüklü halı yıkama makinesi ile yıkanarak temizlikleri yapılmıģtır. Ayrıca tarihi türbe ve yatırların temizliği de yapılmıģtır. Temizlik talep eden okulların temizliği yapılmıģtır. ġehir merkezinde ihtiyaç olan yerlere küçük çöp kutularından konulmuģtur. VatandaĢların bilgilendirilmeleri amacıyla adet el broģürü ve adet de çöp saatlerini belirten çıkartma dağıtılmıģtır. İ 306

307 SA.1. SH.19 STRATEJĠK AMAÇ İ İ ġ IĞI SU ve KANAZĠLASYON MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU Stratejik Hedef 2012 Hedefi 2012 GerçekleĢen 2012 GerçekleĢme Oranı (%) AÇIKLAMA Nicelik ve Nitelik kaçaklarının azaltılması, bütçe gelirlerinin artırılması Emlak, Çtv. Gelirlerin de Tapu Müdürlüğü ve diğer resmi kurumlar ile iģbirliği içinde çalıģılarak, nitelik ve nicelik kaçağı bulunmamaktadır.(su aboneliğinde ise kaçak bulunmamakla beraber Zabıta ile beraber kontrollerimiz devam edecektir. Ġlan-reklam vergilerinde ise 2012 yılında hiçbir nitelik ve nicelik kaçağı kalmayacaktır.) Bilgi 100 Su abone tahakkuk birimi olarak, kaçak aboneleri tespit ederek yasal iģlemleri yapmak. yeni baģlatılan katı atık atık su aboneliği yapmak ve mevcut abonelerin tahsislerini devam ettirmek, sayaç değiģikliği, açma kapatma iģlemlerini geciktirmeden gerçekleģtirmek, gelen talep ve Ģikayetleri yerinde tespit ederek problemi çözmek, performansımızı %100 e çıkartmak için esas görevlerimizdendir. İ 307

308 SA.2. SH.2.2. SAH.24 SA.1. SH.12 SH.05 SA.1. SA.1. SH.02 SA.1. SH.01 STRATEJĠ K AMAÇ İ İ ġ IĞI KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU Stratejik Hedef 2012 Hedefi 2012 GerçekleĢen 2012 GerçekleĢme Oranı (%) AÇIKLAMA Ġdareye baģvuruların doğrudan kamu hizmetini sunan birime yapılmasının sağlanması ve ilk kademede sonuçlandırma Uzak semtlerde belediye irtibat büroları kurulması Merkezi bir lokasyona dijital pano yerleģtirilmesi, halkın belediye hizmetleri ve duyurular hakkında bilgilendirilmesi Ġlgili diğer mevzuata aykırı olmayan bütün hallerde belge talebi 5 gün içinde; bilgi talebinin ise 15 gün içinde cevaplandırılması Zengin Tarihi eserler konusunda farkındalık bilincinin oluģturulması Halkın doğru bilgilendirilip talep ve Ģikayetlerin Beyaz Masaya yapılması için yönlendirilmesi, ilgili Müdürlüklere havalesi yapılıp en kısa zamanda sonuçlandırılması, vatandaģlara ilgili talep ve Ģikayetlerin ,telefon, yazılı gibi yollarla cevap verilmesi yılları arasında bu faaliyetlerin sürdürülmesi Adet Adet 1 Adet 100 VatandaĢlar tarafından Belediyemize yapılan istek ve Ģikâyet belgelerinin birimler arası 5 gün içerisinde sonuçlandırılarak bu bilgi talebinin vatandaģa Dilekçe Kanunu gereğince 30 gün içerisinde cevaplandırılması tüm birimler tarafından gerçekleģtirilecektir. Bu konuda uzun yıllar ihmalkarlık yapıldığı görülmüģtür, halbuki ilimiz tarih olarak çeģitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıģtır. Tarihi dokunun ortaya çıkarılması ve yaģatılması amacı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sivil Toplum VatandaĢlarımız. Muhtarlarımızla Belediyemize olan istek ve taleplerinin çabuk ve sağlıklı Ģekilde olması için muhtarlık irtibat büroları kurulmuģtur. Merkezi bölgede 1 Adet dijital pano, 15 tane bilbord, 10 tane raketbord,3 tane döner raketbord, 10 tane de durak raketbordlarda Belediyemizin hizmetleri halka duyurulmaktadır. Sokak sağlıklaştırılması çalışması ve Tarihi Mekânlarımızdan Taş Medresenin Restorasyonu yapıldı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Taş Han ın İ 308

309 SA.2. SH.2.4. SAH.2 SA.2. SH.2.3. SAH.11 SA.2. SH.2.3. SAH.10 STRATEJĠ K AMAÇ İ İ ġ IĞI KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU Stratejik Hedef 2012 Hedefi 2012 GerçekleĢen 2012 GerçekleĢme Oranı (%) AÇIKLAMA Örgütleri ve Kamu Kurumları gerekli çalıģmaları baģlatarak bazı değerleri gün yüzüne çıkarmıģlardır. restorasyonu yapım aşamasında devam etmektedir Eğitici kısa CD ler hazırlanarak ağaçlara, park ve bahçe mobilyalarına zarar vermenin engellenmesi, filmlerin toplu taģıma araçlarında yayınlanması Yılları arasında eğitici kısa CD ler hazırlanarak dağıtılacaktır Belediyemiz Çevre Hizmet Birliği tarafından Halkımızın bilinçlenmesi için Geri Dönüşüm ve Çevre Sağlığı konulu CD ler hazırlanıp toplu taşıma araçlarında vatandaşlarımız bilgilendirilmeye çalışılmıştır Belediye sinevizyonundan cezai müeyyide uyarısı, Parklara verilen zararların cezalandırılacağına dair tabelalar hazırlanması, zabıta ile iģbirliği yapılması 2012 Yılında hazırlanıp uygulamaya geçilmesi düģünülmektedir Belediye Hizmet Binası içerisindeki sinevizyon araçılığı ile vatandaşlarımıza yapılan hizmetler ve duyurular yayınlanmaktadır Bütün Ģikayet ve baģvuruların tek merkezde toplanması (Beyaz Masa), ses kaydının yapılması ve zabıtaların asli iģlevlerine dönmesi Mesai saatleri arasında Belediye ye gelecek olan Ģikayet ve baģvuruların Beyaz Masa tarafından alınması sağlanacak mesai saatinden sonra talep ve Ģikayetler zabıtanın denetimi altında alınıp değerlendirilecektir Alo Zabıta 153 hattı Beyaz Masa ile birleģtirilmiģtir. İ 309

310 SA.3. SH.07 SA.3. SH.06 SA.3. SH.05 SA.3. SH.03 STRATEJĠ K AMAÇ İ İ ġ IĞI KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU Stratejik Hedef 2012 Hedefi 2012 GerçekleĢen 2012 GerçekleĢme Oranı (%) AÇIKLAMA Bilgisayar,Grafikerlik, Kuaförlük, Osmanlıca Hasta Kabul iģlemleri, Arapça Seviye A1 Mesleki eğitim kursları düzenlemek 1 Defa 10 adet 100 Öne çıkan (mermer, gıda, hayvancılık, sera, termal su kaynakları ve turizm gibi) sektörlerimizle sınırlı teknoparklar ve araģtırma faaliyetlerini desteklemek Belediye bünyesinde Ticaret ve Sanayi Odası ile iģbirliği yapılarak Yatırım Proje Rehberlik Ofisi kurulması, yatırımcıların belediye ile iliģkilerinde yardımcı ekipler kurulması Sanayi tesislerinin ara mal ve tamamlayıcı mal ihtiyaçlarını yerel kaynaklardan sağlamalarını koordine etmek Belediyemize gelecek taleplere göre yardımcı olunacak Arapça Seviye A2 Kurdela NakıĢı Halk Oyunları Ġlk Yardım 9 Engellilere yönelik keçe kursu 10-Keçe Yapım kursları düzenlenmiģtir Talep olduğunda değerlendirilecektir. Ġhtiyaca göre Ġhtiyaca göre yapılmaktadır Ġhtiyaca göre Ġhtiyaca göre yapılmaktadır İ 310

311 SA.3. SH.11 SA.3. SH.10 SA.3. SH.09 SA.3. SH.08 STRATEJĠ K AMAÇ İ İ ġ IĞI KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU Stratejik Hedef 2012 Hedefi 2012 GerçekleĢen 2012 GerçekleĢme Oranı (%) AÇIKLAMA Yolların kesiģim noktası olma özelliğinden yararlanarak yeni hizmet sektörlerine öncülük etmek Avrupa Birliği Hibe desteklerinden Ģehrimizin yararlanabileceği projelerin hazırlanmasında ve paydaģı olma konusunda öncülük etmek Geleneksel el sanatlarının geliģtirilmesine yönelik kurslar düzenlemek Mevleviliğin ikinci büyük merkezi olan ilimizin bu yönüyle de tanınmasını sağlamak Ġhtiyaca göre Ġhtiyaca göre yapılmaktadır 1 Proje Sürekli Mevlevilik ile ilgili tanıtıcı faaliyetlerimizi yoğun bir Ģekilde gündeme getirip kent konseyi, kadınlar meclisi, kültür sanat çalıģma grubu toplantılarında alınacak olan kararlar doğrultusunda Konya dan sonra Afyonkarahisar ın da Mevlevilik konusunda önemli yeri olduğunu açığa çıkarma çalıģmaları yürütülecektir Kent Konseyinin Yeni Nesillerle Avrupa Birliğini Anlamak adlı projesi kabul görmüştür. Engelsizler Engeli Kaldırıyor Projesi Yazma Ġğne oyası el iģi iģçiliği yapılmakta Belediyemize ait iģ yerinde satılmaktadır. Mevlevi Türbe Camisinde etkinlik gerçekleģtirilmiģtir. Emit Fuarında Ġlimizin Mevleviliğin Konya dan sonra dünyada ikinci büyük merkezi olma konusunda Fuarda tanıtımı gerçekleģtirilmiģtir. Ġzmir Fuarında Ġlimizin Mevleviliğin tanıtımı yapılmıģtır. Otellerimize gelen yurtiçi ve yurtdıģı misafirleri Mevlevi Türbe Camii sine götürülerek tanıtımı yapılmıģtır. Türkiye ninçeģitli Ģehirlerinden gelen öğrencilerin Mevlevihanelikle ilgili tanıtımları yapılmıģtır. AB Projeleri kapsamında ilimize gelen misafirler Türbe ve Mevlevihane tanıtımı yapılmıģtır. Ulusal(TRT) ve yerel basında tanıtımı yapılmaktadır İ 311

312 SA.3. SH.16 SAH.3 SA.3. SH.16 SAH.2 SA.3. SH.12 STRATEJĠ K AMAÇ İ İ ġ IĞI KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU Stratejik Hedef 2012 Hedefi 2012 GerçekleĢen 2012 GerçekleĢme Oranı (%) AÇIKLAMA Turizm bölgesine yakın bir alanda AFYON MĠNĠATÜRK PROJESĠ ile bütün ilçeleriyle Afyon kültürünün, yemeklerinin, el sanatlarının ve diğer ürünlerinin sergilendiği turistik cazibe merkezi oluģturulması YaĢlı Bakımı Kursu 1 Defa Hasta Bakımı Kursu 1 Defa Proje Aşamasında Ġhtiyaç ve yoğun talep üzerine 09/01/ /04/ /01/ /05/ /05/ /09/ /07/ /10/ /11/ /03/2013tarihleri arasında 5 dönem Hasta Kabul ĠĢlemleri Kursu açılmıģ, 566 kursiyere kurs verilmiģtir.hasta Bakımı ve YaĢlı Bakımı kursları ayrı ayrı verilmemekte,hasta ve YaĢlı Bakım Kursu olarak tek kurs Ģeklinde verilmektedir. Ġhtiyaç ve yoğun talep üzerine 09/01/ /04/ /01/ /05/ /05/ /09/ /07/ /10/ /11/ /03/2013tarihleri arasında 5 dönem Hasta Kabul ĠĢlemleri Kursu açılmıģ, 566 kursiyere kurs verilmiģtir. Hasta Bakımı ve YaĢlı Bakımı kursları ayrı ayrı verilmemekte,hasta ve YaĢlı Bakım Kursu olarak tek kurs Ģeklinde İ 312

313 SA.3. SH.17 SAH.2 SA.3. SH.17 SAH.1 SA.3. SH.1 6 SAH. 6 SA.3. SH.16 SAH.5 SA.3. SH.16 SAH.4 STRATEJĠ K AMAÇ İ İ ġ IĞI KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU Stratejik Hedef 2012 Hedefi 2012 GerçekleĢen 2012 GerçekleĢme Oranı (%) AÇIKLAMA verilmektedir. El Sanatları(Boncuk ĠĢleme,Tel Kırma, Kurdela NakıĢı,Ebru Sanatı,Ġğne oyası Kursu, Tel Toka Yapımı Kursu,Cam Mozaik Kursu gibi.) yılları arası Kadın DanıĢma ve DayanıĢma merkezimizde düzenli bir Ģekilde kurslar açıp katılımcılara sertifikalarını vermek Kadın danışma ve Dayanışma Merkezi kapatılmıştır. Kurslar AFEMEK tarafından,bilgi evleri, Kur an Kursları ve okullarda düzenlenmektedir. Yemek Kültürünü arttırıcı kursların ve yarıģmaların düzenlenmesi Yemek kültürünü arttırıcı kurslarımız için Halk Eğitim Merkezinden bir öğretici ile birlikte Kadın DanıĢma ve DayanıĢma Merkezimizde kurs programı düzenlenecektir. 1 kez yarıģma düzenlenmiģtir. 100 Senede bir defa Turizm haftasında Yöresel Yemek YarıĢması Belediyemiz tarafından yapılmaktadır. Genç Annelere Bebek Bakımı Kursu 1 Defa Talep olduğunda düzenlenecektir Uluslararası fuar düzenlemesi ve stant kurulması Ağustos tarihleri arası, 1 Defa 1 Defa Ağustos 2012 tarihinde baģlayıp 30 Ağustos 2012 de sona eren (6 gün) Zafer Fuarında 72 firma stant açmıģtır. Zafer haftasına uygun eğlence ve kutlama programları tertiplenmesi Zafer Haftası süresince Belediyemizin BaĢbakanlık Tanıtma Fonu katkılarıyla Ağustos tarihleri arasında konserler düzenlenecektir. 6 gün 100 BaĢbakanlık Tanıtma Fonu katkılarıyla Zafer Haftasında Ağustos 2012 tarihleri arasında Ferhat Göçer Konseri, Zeynep Konseri, Kültür Bakanlığı sanatçılarının katıldığı konser, Havai FiĢek gösterileri ve çeģitli etkilikler düzenlenmiģtir. İ 313

314 SA.3. SH.18 SAH. 6 SA.3. SH.18 SAH.5 SA.3. SH.18 SAH.2 SA.3. SH.18 SAH.1 SA.3. SH.17 SAH.4 SA.3. SH.17 SAH.3 STRATEJĠ K AMAÇ İ İ ġ IĞI KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU Stratejik Hedef 2012 Hedefi 2012 GerçekleĢen 2012 GerçekleĢme Oranı (%) AÇIKLAMA Zafer Haftası münasebetiyle Mülki Erkana resepsiyon verilmesi Çanakkale örnek alınarak KurtuluĢ SavaĢımızın önemli cephelerinin okul gezilerine uygun hale getirilebilmesi için tanıtım ve güzergah düzenlemeleri Ülkemizde yaşanan üzücü olaylar (Şehitler) nedeniyle resepsiyon düzenlenmemiştir. Çanakkale benzeri KurtuluĢ SavaĢının baģlangıç noktası olan Afyonkarahisar da düzenleme yapılması amacı ile Panorama adı altında proje geliģtirilmiģtir.proje alanı Afyonkarahisar Ġmar yolu üzerinde Özdilek in üst kısımları olarak planlandı.proje kapsamında KurtuluĢ SavaĢını sembolize edecek açık ve kapalı müze,ayrıca sergi alanları için yaklaģık m2 yer tahsisi yapılmıģtır Afyonkarahisar ın kurtuluş günü münasebetiyle Mülki Erkana birlik ve beraberliğin sağlanması adına verilecek olan resepsiyon, 2012 yılında ülkemizdeki şehitler nedeniyle düzenlenememiştir. Kurtuluş Savaşı nın başlangıç noktası olan Afyonkarahisar; İlimizdeki tarihi yerleri (Sultan Divani Müzesi) ve bu gibi yerlere geziler düzenlenmektedir Sünnet ġöleni 50 Çocuk Ramazan Eğlenceleri yılları arasında her yıl Ramazan Ayı süresince düzenlenecektir Halktan gelen isteğe göre yapılmamıştır. Tiyatro Gösterileri 1 Gösteri Bir Oyun Sergilenmiştir. Mevlevi Kültürü ile ilgili Sema Törenleri, Konferans ve Sempozyum Düzenlenmesi Mevlevilik ile ilgili broģürler bastırmak ve bu broģürleri kuracağımız standartlarda yerli ve Mevlevilikle ilgili broģürler basılmıģ, ilimizde Kültür ve Turizm Bakanlığı İ 314

315 SA.4. SH.01 SA.3. SH.19 SAH.3 SA.3. SH.19 SAH.2 SA.3. SH.19 SAH.1 STRATEJĠ K AMAÇ İ İ ġ IĞI KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU Stratejik Hedef 2012 Hedefi 2012 GerçekleĢen 2012 GerçekleĢme Oranı (%) AÇIKLAMA YarıĢmalar Tertiplemek yabancı halka dağıtmak. Düzenleyeceğimiz konferans ve sempozyumlarda Mevlevihanemizi tanıtarak Ulusal kanalda yayınlarını yapmak yılları arası halkımıza sporu sevdirme adına çeģitli yarıģmalar düzenlenecektir Semtler arası futbol turnuvası düzenlemek 1 Defa Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından Türk Tasavvuf Müziği Konseri-Sema Töreni ve Hafız Ahmet Yüksel tarafından Kuran-ı Kerim Tilaveti düzenlenmiģtir DeğiĢik BranĢlarda Türkiye ġampiyonlarına katıldı. Satranç Turnuvası, Atletizm, GüreĢ, Futbol, Voleybol, Judo, Halk Oyunları Atatürk Yol KoĢusu düzenlenmiģtir. Semtlerden yeterli katılım sağlanamadığından yapılamamıştır. Ulusal ve Uluslararası düzeyde baģarılı sporcuların ödüllendirilmesi, teģvik edilmesi RG Tarih ve Sayılı Ġl Özel Ġdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği gereğince kent merkeziyle sınırlı olmak üzere GÖNÜLLÜ VERĠ TABANI ve YOKSULLUK VERĠ TABANI hazırlanması yılları arası Ulusal ve Uluslar arası düzeyde baģarılı olmuģ sporculara teģvik amacı ile Belediyemiz tarafından maddi ve manevi destek verilecektir Mahallelerde Gerçek Ġhtiyaç Sahiplerinin Belirlendi Sporculara maddi ve manevi yapıldı. yardım Ġhtiyaç sahipleri belirlendi,yardım gönülleri belirlendi. Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Yardım Biriminin bulunması nedeni ile yardıma ihtiyacı olan vatandaģlar yardım biriminden faydalandı. İ 315

316 SA.4. SH.07 SA.4. SH.04 SA.4. SH.03 SA.4. SH.02 STRATEJĠ K AMAÇ İ İ ġ IĞI KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU Stratejik Hedef 2012 Hedefi 2012 GerçekleĢen 2012 GerçekleĢme Oranı (%) AÇIKLAMA Gönüllü yardım kuruluģlarına yönelik yardımlarda koordinasyon ve yerindeliği amaçlayan bir bilgisayar yazılım programı ile ORTAK BĠLGĠ BANKASI hazırlanması BENĠM MAHALLEM Projesi kapsamında her mahalleye BELEDĠYE ĠRTĠBAT BÜROLARI kurulması BĠLGĠ EVLERĠ PROJESĠ kapsamında fırsat eģitsizliği bakımından öncelikli mahallelerden baģlamak üzere öğrencilere eğitim desteği sağlayacak mekanların yapılması ġehit Aileleri ve Gaziler için her türlü maddi kurumsal desteğin verilmesi YazıĢmaların Yapılması Adet Adet YazıĢmalar neticesinde olumlu sonuçlar alınamamıģtır. VatandaĢlarımızın mahalle muhtarları ile daha kolay ÇavuĢbaĢ, KarĢıyaka ve HarbiĢ Semtlerine Bilgi Evleri yapılmıģtır. Gelen talep doğrultusunda Ģehitler takvimi hazırlanmıģ, Sosyal tesislerimiz talep doğrultusunda kullanıma açılmıģtır. İ 316

317 SA.4. SH.09 SA.4. SH.08 STRATEJĠ K AMAÇ İ İ ġ IĞI KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU Stratejik Hedef 2012 Hedefi 2012 GerçekleĢen 2012 GerçekleĢme Oranı (%) AÇIKLAMA Engellilere yönelik sportif ve sosyal aktiviteler gerçekleģtirilmesi, rehabilitasyon ve meslek kursları düzenlenmesi 2 Defa Kurslarımız: Görme engellilere bilgisayar kursu,tüm Engelli gruplara Ġngilizce kursu,memurluk sınavına hazırlık kursu olmak üzere kurslarımız açılmıģtır.1 defa da engelliler festivali kutlanmıģtır. Kurs 3 Festival Görme engellilere bilgisayar kursu, görme engellilere İngilizce kursu düzenlenmiştir. Engelliler festivali gerçekleştirilmiştir. Görme engellilere konuşan saat ve beyaz baston dağıtımı yapılmıştır. Engelli bireylerimizin Obezİte taraması gerçekleştirilmiştir. Engelli okullarına 3 Aralık dünya engelliler gününde ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Engelli ailelerine ve engelli bireylerimize yönelik belediyemiz yemekhanesinde yemek verilmiş ve eğlence programı düzenlenmiştir. Ağız ve Diş taraması düzenlenmiştir. Engelli bireylere yönelik keçe kursu düzenlenmiştir. Engellilere yönelik Akülü araç ve tekelekli sandalye dağıtımı gerçekleştirildi. Engellilere yönelik engelli parkı yapıldı. Toplu taşıma araçlarına engellilerin binebilmesi için aparat takıldı. Mavi kapak toplama kampanyası başlatılarak, engellilerin tekerlekli sandalye ihtiyacı karşılandı. Engellilere ve Özürlülere Rehabilitasyon Merkezi kurulması Projenin Hazırlık Aşaması Çeşitli görüşmeler yapılmaktadır. Proje kapsamındadır. İ 317

318 SA.2. SH.2.3. SAH.6 SA.2. SH.2.3. SAH.5 SA.2. SH.2.3. SAH.3 SA.2. SH.2.3. SAH.2 SA.2. SH.2.3. SAH.1 SA.2. SH.2.2. SAH.9 STRATEJĠK AMAÇ İ İ ġ IĞI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU Stratejik Hedef 2012 Hedefi 2012 GerçekleĢen 2012 GerçekleĢme Oranı (%) AÇIKLAMA Akarçay Projesi nin tamamlanması Akarçay projesi ile ilgili kurum olan D.S.Ġ. tarafından ihalesi yapılmıģ olup, proje çalıģmaları bittikten sonra projeye göre imalat oluģturulması yıllara göre; 2011 yılında %25 i Ģeklinde gerçekleģmiģ olup; 2012 yılı için %25 olarak plamlanmıģtır. % Yılı itibariyle %90 ı tamamlanmıģtır. KiĢi baģına yeģil alan miktarının artırılması 19,51 m2 29,59 m2 100 Elektronik sulamanın yaygınlaģtırılması m m2 100 YeĢil alanlar veri bankasının geniģletilmesi Çocuk oyun alanları zemininin yumuģak parke veya kuyu çakılı ile değiģtirilmesi Kadınlara yönelik spor aletlerinin her mevsim kullanımını teģvik edecek yapılar kurulması 2010 Yılı itibariyle yeģil alanlar veri bankasının %100 ü mevcut olup 2012 yılında yapılan yeģil alanların verileri tamamlanmıģtır Yılları arasında her yıl 10 Adet çocuk oyun alanının zemini kuyu çakılı ile değiģtirilecektir Yılları arasında her yıl 1 bölgede bulunan spor aletlerinin her mevsim kullanımı teģvik edilecektir. 336 Adet Adet Adet Adet Çocuk Oyun Alanının zemini Kauçuk Malzeme ile kaplanmıģ ve 8 Adet çocuk Oyun Alanı kuyu Çakılı ile değiģtirilmiģtir. Ġzmir yolu yürüyüģ yolu spor aletlerinin üzeri kapatılmıģ olup, her mevsim kullanılabilir hale getirilmiģtir. İ 318

319 SA.2. SH.2.3. SAH.19 SA.2. SH.2.3. SAH.15 SA.2. SH.2.3. SAH.14 SA.2. SH.2.3. SAH.9 SA.2. SH.2.3. SAH.8 SA.2. SH.2.3. SAH.7 STRATEJĠK AMAÇ İ İ ġ IĞI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU Stratejik Hedef 2012 Hedefi 2012 GerçekleĢen 2012 GerçekleĢme Oranı (%) AÇIKLAMA Uydukent ve Selçuklu mahallesi baģta olmak üzere imar artığı ve çok küçük yeģil alanların HOBĠ BAHÇESĠ olarak vatandaģlara kiralanması Ġhtiyaç Olduğunda 111 Adet Yılında Fuar Alanına 111 adet hobi bahçesi yapılmıģ ve sahiplendirilmiģtir. Parçalı ve çok küçük yeģil alanların birleģtirilmesi Ġhtiyaç Olduğunda Camii bahçelerinin duvarlarını indirerek yeģil alan eksikliğini azaltma 1 Cami Bahçesi 1 Adet 100 ġehir giriģleri ıslahı (Konya-Ankara- Özdilek-Kadaifçioğlu-EskiĢehir-Otogar kavģakları) Okul ve hastane bahçeleri konsept bitki çalıģması (her bir bahçe özellikli ağaç ya da bitkiyle farklılaģacak) Ankara Özdilek KavĢağı ve Kadaifçioğlu KavĢağı 2012 Yılında yapılması düģünülmektedir. 2 Adet Adet Ankara Yolu Yonca KavĢağı tamamlanmıģ Hamm Bulvarı tamamlanmıģ ve Organize Yolu ile Ankara Yolu orta refüjün bir kısmı 2012 yılında yapılmıģtır. Kadayıfcıoğlu kavģağının sulama imkanı olmadığı için yapılamamıģtır. Okul ve Hastanelerle görüģülmüģ olup talebimiz kabul edilmediğinden yapılamamıģtır. Parkların donatılmasında mahallenin demografik özellikleri dikkate alınarak (YaĢlı ve çocuk oranlarını bakılıp oyun grubu-oturma grubu tercihi) uygun ekipmanlar yerleģtirmek 2 Adet Park 2 Adet 100 İ 319

320 3.PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ BAġARI SIRASI MÜDÜRLÜK ADI PERFORMANS ORTALAMASI 1 KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ 100,00 2 PARKBAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 100,00 3 TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 100,00 4 SU VE KANALĠZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 100,00 5 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 100,00 6 ĠTFAĠYE MÜDÜRLÜĞÜ 100,00 7 ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 99,28 8 MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 98,50 9 FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 95,66 AFYONKARAHĠSAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI 2012 YILI PERFORMANSI 99,27 İ 320

321 3. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi: Belediyemizde Performans Bilgileri müdürlüklerle iç yazıģma yoluyla elde edilmektedir. Bu da sağlam verileri elde etmemizde sıkıntı yaratmaktadır. Bu sıkıntıların giderilebilmesi için Stratejik Otomasyon Sisteminin faaliyete geçirilmesi gerekmektedir. Stratejik Otomasyon Sistemini faaliyete geçtiği zaman Performans bilgilerimiz (ayda bir, üç aylık, altı aylık ve senelik olarak ) sağlıklı bir Ģekilde izlenerek hazırlanabilecektir. Performans bilgilerimizin ölçüm periyoduna göre sağlıklı bir Ģekilde elde edilebilmesini sağlamak, Birim ve Ġdare faaliyet raporlarını hazırlayabilmek için çalıģmalarımız devam etmektedir. IV. KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ SIRA NO a. Üstünlükler: GÜÇLÜ YÖNLERĠMĠZ 1 Belediyecilik kavramının yerleģmiģ olması ve belediye birim Ģemalarının yapılmıģ olması yılında yeni otomasyon sistemine geçilmesi ile birlikte iģ ve iģlemlerimiz de hız ve kalitenin artması, Afyonkarahisar Belediyesinin fakir ve muhtaç ailelere yapmıģ olduğu(ilaç,yemek,gıda,engellilere medikal 3 yardım..v.b.)yardımların devam etmesi ve vatandaģlarımızın bu konuda bilgilendirilmesi. 4 Afyonkarahisar ın soysal hizmet ihtiyaçları kapsamında kadın sığınma evimizin bulunması. 5 Ülke içi ve ülke dıģına teknik geziler yapılması 6 Belediyemizde Çevre Koruma ve Kontrol Biriminin olması. 7 ÇalıĢan personele faaliyet alanları ile ilgili eğitim verilmesi ve özverili çalıģma isteğine sahip olması. 8 Günümüz teknolojisine uygun yeterli teknik araç ve ekipmanlarımız bulunması. 9 Her yıl personelimize Grip AĢısının ekonomik olarak yapılması. 10 Ġçme suyu hizmetlerinin önemli ölçüde tamamlanmıģ olması 11 Ġhtiyaç sahiplerine dini vecibelerinin yerine getirilmesinin yanı sıra kefen temin edilmesi 12 Ġlimizin temizlik iģlerinin hizmet alımı ile yapılıyor olması. Ġtfaiye teģkilatımızdaki personellerin yangın ve kurtarma eğitimleri nazari ve tatbiki olarak yapılarak her an 13 için göreve hazır tutulması. 14 Kamu Kurum kuruluģları, üniversite ve STK larla iliģkilerin iyi olması. 15 Kimsesiz vatandaģların cenaze iģlemlerinin tamamının dini vecibeleri de yerine getirilerek vatandaģa herhangi bir ücret talep edilmeden hizmet verilmesi 16 Kültürel faaliyetlerimizin aktif olarak sürdürülmesi 17 Mahallelerimizde Yangın Hidrantlarının bulunması. 18 Personel sayısının yeterli olması 19 Pet-shop satıģ yerlerinin ruhsatlı olması ve iģyeri sahiplerinin eğitim sertifikalarının bulunması 20 Ramazan ayı boyunca iftar çadırlarının halkımıza hizmet vermesi. 21 SayıĢtay ve Mülkiye müfettiģleri tarafından yapılan denetimlerde problemsiz bir Belediye olduğunun saptanması 22 Sosyal tesislerde hijyenik ortamda hizmet verilmesi.(yemekhane) Cenaze hattı ile vatandaģların doğrudan Belediye mize ulaģabilmeleri İ

322 SIRA NO GÜÇLÜ YÖNLERĠMĠZ 24 ġehir içindeki Belediye mezbahası ve kombinaların kapatılması 25 ġehir içinden geçen Akarçayın kapalı sisteme alınması. 26 ġehir Tiyatrosunun bulunması 27 Tarihi ve Kültürel varlıklarımızın korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacı ile Sultan Divani Mevlevihane Müzesi nin bulunması. 28 Tavuk çiftliği ve hayvan besihanelerinin meclis kararıyla yerleģim alanları dıģına çıkarılması. 29 Ulusal Yargı Ağ Sisteminin olması 30 Belediye hizmetlerinin sunumunda alternatif hizmet alım yöntemlerinden etkili yararlanma sayesinde ucuz ve kaliteli hizmet sağlanması 31 YeĢil Alanlarımızın sulamasının Bazı bölgelerinde Ģebekeden değil kendi sulama kuyularımızdan yapılması. 32 Belediye BaĢkanının diyaloğa açık kiģiliği ve vatandaģlarla yüzyüze görüģme konusunda herhangi bir sınırlama getirmemesi 33 MaaĢ ve diğer personel alacaklarının zamanında ödenmesi 34 Mezarlık kayıtların bilgisayar ortamında halka açık olması, mezarlıklarda düzenli yapılaģmanın sağlanmıģ olması 35 Dilek ve Ģikayetlere etkin cevap veren beyaz masa uygulamasının devam ediyor olması 36 Kent bilgi sistemine geçilecek olması SIRA NO b. Zayıf Yönler: ZAYIF YÖNLER 1 Afyonkarahisar Belediyesinin hemģerilerine kentleģme bilincini yeterince aktaramaması. 2 Hizmet alan abonelerin nicelik ve nitelik kaçağı oranlarının yeterince izlenmemesi. 3 Birimler arası iletiģim ve koordinasyon eksikliği. Su Abonelerinin güncellemelerinin yapılmaması, suyun kullanıma kapatılmaması nedeni ile tahsilatların 4 zorlaģması. YeĢil Alanların %40 a varan kısmının elle sulanmasına bağlı olarak suyun gereksiz yere kullanılması ve 5 personel ihtiyacını artırarak verimsizliğe yol açması. 6 Ġlimizde seracılığın geliģmemesi dolayısı ile gerekli olan çiçeklerin temininin dıģarıdan karģılanması. Belediye personelinin iģ tanımları, görev, yetki ve sorumluluklarına iliģkin oryantasyon eğitimlerinin 7 verilmemiģ olması. 8 Alt yapı kalitesi ve eski Ģebekelerin su kayıp-kaçak oranını arttırması. Yeni çıkan kanun ve yönetmeliklerin yanlıģsız, hızlı bir vizyon ve misyonla anlaģılıp uygulanması için 9 düzenlenen seminer ve konferanslara katılamama. 10 Bürokratik süreçlerin fazlalığı nedeniyle iģlemlerin hızlı yürümemesinden dolayı zaman kaybı olması. 11 Performans yönetim sisteminin tam anlamı ile yerleģmemiģ olması. DeğiĢen mevzuatın zamanında takip edilmemesinden dolayı hizmet alımında ve üretiminde zaman kaybı 12 olması. 13 Birimler arası yapılan yazıģmalarda kanuni sürelere uyulmaması 14 Alt yapı çalıģmalarının tamamen bitmemiģ olması 15 Sağlıklı bir veri havuzu olmamasından dolayı performans ölçümünün yapılamaması 16 Yeni imar yerlerinin açılmaması, imar planı düzensizliği 17 Trafik yoğunluğunun sıkça yaģandığı merkezi yerlerde katlı otoparkların olmaması 18 UlaĢım Master planımızın olmayıģı İ 322

323 c. Değerlendirme: Afyonkarahisar Belediyesi, Ģehrin yaģam kalitesini artırma hedefiyle hareket etmiģ ve geçmiģ yıllardan devraldığı hizmetleri daha ileri düzeylere taģıma gayreti içinde olmuģtur. Altyapı hizmetleri yanında Ģehrin geliģme dinamiklerini göz önünde tutarak yerel kalkınma hedefleriyle uyumlu politikalar üretmiģtir. Özellikle yeni dönemde büyük bir ivme kazanması beklenen turizm yatırımlarına arsa üretme, altyapı hazırlama, kültürel mirası koruyucu restorasyon çalıģmaları ve rekreasyon alanları oluģturma Ģeklinde katkı sağlanmaya çaba gösterilmiģtir. ġehrin yaģam kalitesini artırma bakımından yol ve kaldırım yapımına hız verilmiģ, ulaģım altyapısına belediye tarihinde bütün dönemlerin en yüksek bütçesi tahsis edilmiģtir. Belediye Müdürlüklerinin Performans ölçütleri çerçevesinde Belediyemizin 2012 yılı Performansı % 99,27 olarak belirlenmiģtir. Bu kapsamda belirlemiģ olduğumuz üstünlüklerimizi pekiģtirici ve zayıflıklarımızı giderecek çalıģmaları 2013 hedeflerine dahil etmiģ bulunmaktayız. V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER: Afyonkarahisar Belediyesi Faaliyet Raporunda belediyenin üstün ve zayıf yönler analizinde tespit edilen hususlar, politika önceliklerinin tespitinde hareket noktası olmuģtur. Belediyenin Vizyon, Misyon ve Ġlkelerinin gerçekleģebilmesi için aģağıdaki hususlarda çeģitli tedbirler alınması gerekmektedir. 1- Belediye açısından gelecekteki tehditlerden birisi, belediye sınırlarının hemen yakınında bulunan kasaba ve beldelerin Ģehirle eklemlenmiģ olmasına rağmen karar mekanizmalarımıza dahil edememiģ olmamızdır. Bu bölgelerde birçok önemli beledi hizmet belediyemiz tarafından sunulmakta iken imar bütünlüğü ve gelirler konusunda çok baģlılık süregitmektedir. Hızla yapılaģan bu bölgelerin gelecekte sebep olacağı imar problemlerinin en aza indirilebilmesi için belediye mücavir alan sınırlarının yapılaģma potansiyelinin ötesindeki alanlara geniģletilmesi gerekmektedir. Belediye olarak bu konudaki yasal giriģim ve baģvurularımız devam etmektedir. Mevcut durumda belediyemizden bağımsız hareket eden kiģi ve kurumlar, kabul edilmiģ imar prensiplerine aykırı fiillere hem sebep olmakta hem de sonuçların düzeltilmesi konusunda belediyemizden yardım beklemektedir. Denetimden kaçınmak için bizden habersiz baģlanan ve yetki alanımızda olmayan yatırımların zaman içinde mevzuatın değiģmesiyle yetki alanımıza girmesiyle bizden kaynaklanmayan sorunların çözümü bizden istenmektedir. GeliĢme sancıları olarak değerlendirebileceğimiz bu gibi imar facialarının önlenmesi bakımından belediye sınırlarımızın bitiģiğindeki köyler ve küçük belediyeler, hızla mahalleye dönüģtürülmelidir. Sıcak su kaynaklarının geliģigüzel, keyfi ve müsrif kullanımını önlemek amacıyla sürdürülen havza yönetimi anlayıģı devam etmeli ve yaygınlaģtırılmalıdır. 2- Cari harcamaların yüksekliği sorunu bu yılda da devam etmektedir. Personel harcamaları esnek olmayan bir yapıda seyretmeye devam etmekte ve istenen ölçüde azaltılamamaktadır. Yeniliklere ve yeni teknolojilere birim amirlerinin dirençleri devam etmektedir. Birimler arası farklı teknoloji tercihleri arasında bütünlük sağlanamamakta verimlilik artırıcı yöntemleri belediyemize kazandırmakta birim amirlerinin tutumları İ 323

324 engel teģkil etmektedir. Risk almama ve hata yapmama adına aģırı tarafsızlaģtırılmıģ ihale süreçleri ile yetkin olmayan firmaların kalitesiz hizmet sunmalarına imkan tanınmaktadır. 3- Güçlü yanlarımızdan biri olan cari ve personel giderlerini azaltma politikamıza devam edilmektedir. Emekliliği gelmiģ personelin teģviki, muvafakat taleplerinin kolaylaģtırılması, yüksek maliyetli makine ekipmanların hurdaya ayrılması, bağıģlanması ve yerine kiralama yoluna gidilmesi gibi tedbirler uygulanmaya baģlanmıģtır. Zaruri nedenler dıģında yeni personel alımının minimum düzeyde tutulması sağlanmıģtır. Mevcut çalıģan personelle ilgili kurum içi düzenlemelerle adama göre iģ mantığı yerine nerede ihtiyaç varsa oraya personelin sevk edilmesi yoluna gidilmektedir. Uzun vadede personel giderlerinden yapılacak tasarrufların yatırım harcamaları üzerindeki baskıyı azaltacağı ve belli sayıda kiģiye maaģ olarak ödenen ve halktan toplanan vergilerin asıl sahibine, vatandaģa hizmet olarak dönmesi sağlanacaktır. GeliĢmiĢ ülkelerde yüksek vergiler alınmasına rağmen halkın bu vergilere tahammül etmesinin altında yatan en önemli etmen, devletin aldığı vergilerin neredeyse tamamını hizmete aktarmasıdır. Bu döngü kurulabildiği takdirde vatandaģın belediyeye güveni ve saygısı artacak, vergi bilinci geliģecektir. 4- Afyonkarahisar Belediyesi olarak yeni iletiģim kanallarını kullanma konusunda üstün ve zayıf yanlarımız bulunmaktadır. Mahalle gezileri, kahvehane toplantıları, müteahhit ziyaretleri, esnaf ziyaretleri, halk günleri ve mahalle yemekleri ile halkın nabzını tutma konusunda baģarılı olduğumuzu ifade edebiliriz. Ancak yazılı ve görsel basında görünürlük, yeni iletiģim teknolojilerinden yararlanma (Twitter vs) konusunda eksiklikler bulunmaktadır. Kent Konseyinin belediye faaliyetlerine katılımı diğer kent konseylerine kıyasla yetersiz kalmaktadır. 5- Afyonkarahisar Belediyesi ile Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Ģirketi olan ĠSBAK arasında imzalanan protokolle Zafer Kalkınma Ajansı desteği ile trafik master planı hazırlanmaktadır. Gelecek dönemlerde bağlayıcı olacak bu planla trafikteki akıģ düzenleme sorunları da çözümlenmiģ olacaktır. Uzun dönemdir sürdürdüğümüz yol yapımı, otopark yapımı çalıģmaları ile ulaģım altyapısı tamamlanmıģ olup yeni proje ile akıģ düzenlemeleri kısmı gerçekleģecektir. ġehir içi ulaģımda literatürde yol yapımı kadar hatta bundan daha önemli olarak akıģ düzenlemeleri ile sorunun çözümlenmesinin daha etkili olduğu ileri sürülmektedir. Belediye olarak son aģamada akıģ düzenlemeleri de bu ortaklık sayesinde hayata geçirilecektir. Ne var ki Ģehirlilik bilincinin geliģmemiģ olması, ücretsiz süreler verilmesine rağmen otoparklara rağbet edilmemesi, ısrarla yol kenarlarının iģgal edilmeye devam edilmesi, durak iģgalleri, kent mobilyalarının hor kullanımı, kaçak kullanımlar, düzensiz ve zamansız çöp depolama davranıģları hizmet kalitemize gölge düģürmektedir. VatandaĢlarımızdan bu konuda dikkat ve anlayıģ bekliyoruz. Yasal nedenlerle Ģehir içi trafik konusunda yetki karmaģası ve çift baģlılık devam etmekte emniyet müdürlüğü ile belediye personeli sorunları giderme konusunda sorumluluk almaktan kaçınabilmektedir. 6- Belediyemizde halen performans yönetim sistemi bulunmamaktadır. Personelin ve Müdürlüklerin Performans ölçümleri yazılı olarak müdürlüklerden toplanan verilerle tespit edilmektedir. Sınanabilir verilere dayanmayan ölçümler sağlıklı sonuçların ortaya çıkmasına engel olmaktadır. Bu sorunun ortadan kaldırılması için performans ölçüm programının belediyemize temin edilmesi gerekmekte bütçe performansını ölçmeye yarayan yazılımlar için programlar temin edilmelidir. İ 324

325 7- ġehrimizin Alt yapısının önemli bir kısmı tamamlanmıģ olup belli mahallelerdeki eksiklikler devam etmektedir. Bu konudaki en önemli problem, belediye olarak alt yapısı eksik olan kısımları tamamlamaya çalıģırken diğer kamu kurum ve kuruluģlarının, özel kuruluģların ( PTT, AFJET, DOĞALGAZ, TEDAġ VB.) yaptığı çalıģmalar esnasında altyapının zarar görmesi sebebi ile yapılan yerlerin tekrar onarılmasının belediyemize zaman ve maliyet kaybı olarak yansımasıdır. Bu sorunu çözmek üzere Ġl düzeyinde altyapı eģgüdüm toplantıları düzenlenmesi, kurum temsilcileri tespit edilerek kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ve kurumların ödenek ve yatırım bütçeleri konusunda birbirlerini bilgilendirmelerinin sağlanması gerektiği düģünülmektedir. Bu konuda Değerli Valimizin giriģim ve destekleri beklenmektedir. 8- Kamu ihaleleri yapılırken tip projeler nedeniyle ya da ihale kalemlerinin bilinçli terkibiyle bir baģka kurumun yapması gereken hizmetler belediyeye maliyet olarak yüklenmektedir. Bir okul binasını müteahhit teslim edip sorumluluğu biterken daha sonraki dönemde duvarları, bahçesi ve peyzajıyla ilgili maliyetler görevi olmadığı halde belediye tarafından karģılanmak zorunda kalmaktadır. Kendi kurumlarında kaynağı olduğu halde birim amirleriyle ters düģmek istemeyen yöneticilerin en kolay baģvurduğu kurum belediye olmakta ve ardı arkası kesilmeyen ve belediyenin görevi olmayan harcamalar talep edilmektedir. Bu konuda bakanlıkların uyarılarak tip projeler içerisine çevre ve peyzaj maliyetlerinin de dahil edilmesi sağlanmalıdır. 9- Merkezi idarenin taģra yönetimine mensup idarecilerin de taleplerini birincil iliģkilerle değil kurumsal silsile yoluyla belediyeye iletmeleri sağlanmalıdır. Bazı idareciler üstlerinden istemeye cesaret edemedikleri birçok hizmeti belediyeden talep etmekte hâlbuki kendi kurumlarının asli fonksiyonu olan bu hususlarda ödenekleri dahi mevcut olup araģtırma zahmetine dahi katlanmadan doğrudan belediyeye baģvurmaktadır. Mülki idareden talebimiz, memurların üstlerinin bilgisi dahilinde hareket etmeleri, maliyetine katlanmadan belediye kaynaklarını kendi kurumlarına aktarma yarıģına girmelerinin önlenmesi ve harcamalarını öncelikli olarak kendi amir ve kaynaklarıyla karģılamaya yönelmeleridir. Bu konuda da sayın valimizin destek ve yönlendirmelerini beklemekteyiz. 10- Ġhale Ģartnameleri hazırlanırken hizmetin gerektirdiği kalite arayıģlarımız konusunda üst düzey yöneticilerimiz daha cesur hareket etmelidir. Hizmetin gerektirdiği tecrübe, yeni araç-gereç ve iģ bitirme konusunda tecrübe istememiz kadar doğal bir husus olamaz. Yaptığımız bürokratik iģlemin tenkit almamasına uğraģırken hizmeti kimlerin sunduğu konusu gözden kaçmamalıdır. İ 325

326 EK - 1 Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı MALĠ HĠZMETLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN BEYANI Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde; Bu idarede faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğü, kamu kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin iģletildiği, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düģünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim. Ġdaremin 2012 Faaliyet Raporunun III/A- Mali Bilgiler bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Afyonkarahisar Mart 2013) CoĢkun YARIMAY Mali Hizmetler Müdürü İ 326

327 EK - 2 Üst Yöneticinin Ġç Kontrol Güvence Beyanı Üst yönetici olarak yetkim dahilinde; ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Bu rapor yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiģ kaynakların, planlanmıģ amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin iģlemlerin yasallık ve düzenliliğine iliģkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Afyonkarahisar Mart 2013) Burhanettin ÇOBAN Afyonkarahisar Belediye BaĢkanı İ 327

328 EK 3 Harcama Yetkilisinin Ġç Kontrol Güvence Beyanı ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiģ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliģkin iģlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilinde ki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Afyonkarahisar Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Mehmet SAVAġ Özel Kalem Müdürü İ 328

329 EK 3 Harcama Yetkilisinin Ġç Kontrol Güvence Beyanı ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiģ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliģkin iģlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilinde ki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Afyonkarahisar Belediyesi Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Zafer TAN Ġn.Kay.ve Eğt.Müdürü İ 329

330 EK 3 Harcama Yetkilisinin Ġç Kontrol Güvence Beyanı ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiģ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliģkin iģlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilinde ki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Afyonkarahisar Belediyesi Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü Fatma DEMĠR Hukuk iģleri Müdürü İ 330

331 EK 3 Harcama Yetkilisinin Ġç Kontrol Güvence Beyanı ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiģ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliģkin iģlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilinde ki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Afyonkarahisar Belediyesi Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Kadir ÜLKÜTAġ Yazı ĠĢleri Müdürü İ 331

332 EK 3 Harcama Yetkilisinin Ġç Kontrol Güvence Beyanı ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiģ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliģkin iģlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilinde ki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Afyonkarahisar Belediyesi Fen ĠĢleri Müdürlüğü Hüseyin ÖZTÜRK Fen ĠĢleri Müdürü İ 332

333 EK 3 Harcama Yetkilisinin Ġç Kontrol Güvence Beyanı ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiģ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliģkin iģlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilinde ki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Afyonkarahisar Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Ziya KÜKEY Ġmar ve ġehircilik Müdürü İ 333

334 EK 3 Harcama Yetkilisinin Ġç Kontrol Güvence Beyanı ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiģ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliģkin iģlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilinde ki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Afyonkarahisar Belediyesi Ġtfaiye Müdürlüğü Murat GÜRSAN Ġtfaiye Müdürü İ 334

335 EK 3 Harcama Yetkilisinin Ġç Kontrol Güvence Beyanı ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiģ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliģkin iģlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilinde ki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Turan GEDĠKKAYA Zabıta Müdürü İ 335

336 EK 3 Harcama Yetkilisinin Ġç Kontrol Güvence Beyanı ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiģ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliģkin iģlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilinde ki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Afyonkarahisar Belediyesi Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Abdullah KARADANA Temizlik ĠĢleri Müdürü İ 336

337 EK 3 Harcama Yetkilisinin Ġç Kontrol Güvence Beyanı ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiģ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliģkin iģlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilinde ki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Afyonkarahisar Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü YaĢar TINAS Su ve Kanalizasyon Müdürü İ 337

338 EK 3 Harcama Yetkilisinin Ġç Kontrol Güvence Beyanı ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiģ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliģkin iģlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilinde ki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Afyonkarahisar Belediyesi Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü Ġsmail ATLI Veteriner ĠĢleri Müdürü İ 338

339 EK 3 Harcama Yetkilisinin Ġç Kontrol Güvence Beyanı ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiģ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliģkin iģlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilinde ki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü E.Emel SARLIK Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürü İ 339

340 EK 3 Harcama Yetkilisinin Ġç Kontrol Güvence Beyanı ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiģ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliģkin iģlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilinde ki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Afyonkarahisar Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü Kasım BAYDAR Park Bahçeler Müdürü İ 340

341 EK 3 Harcama Yetkilisinin Ġç Kontrol Güvence Beyanı ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiģ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliģkin iģlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilinde ki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Afyonkarahisar Belediyesi ĠĢletme Müdürlüğü Muhittin OK ĠĢletme Müdürü İ 341

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

AFYONKARAHĠSAR BELEDĠYESĠ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU. AFYONKARAHĠSAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI 2009 YILI FAALĠYET RAPORU

AFYONKARAHĠSAR BELEDĠYESĠ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU. AFYONKARAHĠSAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI 2009 YILI FAALĠYET RAPORU AFYONKARAHĠSAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI 2009 YILI FAALĠYET RAPORU 1 Kıymetli HemĢerilerim, Afyonkarahisar Belediyesi 2009 Faaliyet Raporu bütün harcamacı birimlerimizin yoğun gayreti ile hazırlandı. BaĢkanlığım

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480 Müdürlüğümüz Personeli 1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiseri 1 Zabıta Trafik Komiseri 1 Veteriner Hekim 21 Zabıta Memuru 6 Yardımcı Zabıta 2 Köpek Toplama Personeli 2 Kalem Yardımcı personel

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI

T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI 1-GENEL BĠLGĠLER A- Yetki, Görev ve Sorumlulukları Belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. ve 15. maddelerinde aģağıdaki

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi

Detaylı

MERSĠN TARSUS BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

MERSĠN TARSUS BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU MERSĠN TARSUS BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

ANKARA YENĠMAHALLE BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ANKARA YENĠMAHALLE BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ANKARA YENĠMAHALLE BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BĠLGĠLER

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BĠLGĠLER HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU MÜDÜR SUNUġU 5747 sayılı yasa ile 4 Belediye birleşerek büyük bir ilçe olan Çekmeköy Belediyesi oluşmuştur. İlçe Belediyesi kurulmasıyla birlikte Norm Kadro

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU I-GENEL BĠLGĠLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKĠ,GÖREV VE SORUMLULUKLARI -Müdürlüğün Görevleri: Sağlık İşleri müdürlüğü,belediye Kanunu,büyükşehir

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ GÜRÜLTÜ NEDĠR? HoĢa gitmeyen ***istenmeyen *** rahatsız edici ses olarak

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi)

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) Belediye Meclisinin 11/11/2014 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Muğla BüyükĢehir Belediyesinin 2015

Detaylı

ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE Amaç SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1-

Detaylı

KONYA SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

KONYA SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU KONYA SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ĠZMĠR BAYRAKLI BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ĠZMĠR BAYRAKLI BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ĠZMĠR BAYRAKLI BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

Detaylı

İ İ ġ IĞI. Sevgili Hemşerilerim, Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Kıymetli Çalışma Arkadaşlarım,

İ İ ġ IĞI. Sevgili Hemşerilerim, Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Kıymetli Çalışma Arkadaşlarım, Sevgili Hemşerilerim, Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Kıymetli Çalışma Arkadaşlarım, Afyonkarahisar Belediyesi 2010 yılı Faaliyet Raporunu sizlere takdim etmiş bulunuyoruz. Bu çalışmalar esnasında gayret gösteren

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına;

Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; BAŞKANIN SUNUŞU Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; Karaköprü, ġanlıurfa ilimizin yeni yapılaģan ve kentleģme sürecini devam ettiren bir beldesidir. ÇağdaĢ ve modern imar planıyla gecekondusu olmayan,

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Silivri

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2014/4-1 (32) Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 07/04/2014 tarih ve 10151 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 19. Maddesi gereğince, görev

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN

Detaylı

EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Karar No :82 Karar Tarihi :10/03/2015 KONUSU: Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi

Detaylı

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 2 STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV-YETKĠ

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

BOLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

BOLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU BOLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 3 3.

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi : 12.07.2013 Kabul Sayısı : 382 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi : 31.07.2013

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK GAZĠANTEP-2011 GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM,

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı