NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI"

Transkript

1 NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır Otuz iki yaşında kadın hasta Endokrinoloji polikliniğine; halsizlik, bitkinlik, uykuya eğilim şikâyetleriyle başvuruyor. Hastanın alınan öyküsünde 6 aydır saçlarında dökülme, 1 aydır adet düzensizliği ve konstipasyon olduğu öğreniliyor. Hastanın yapılan muayenesinde tansiyon 145/95 mmhg, nabız 80/dakika, vücut sıcaklığı 37 ºC, ayaklarda gode bırakmayan ödem saptanıyor. Yapılan laboratuvar testlerinde TSH 0.02 mu/ml (N: mu/ml), T4 0.2 ng/dl ( ng/dl), T3 1.2 pg/ml ( pg/ml) saptanıyor. Bu hastada tanı koymak için aşağıdaki tetkiklerden hangisinin istenmesi en uygundur? A) Synacthen testi B) Tiroid USG C) İnsülin tolerans testi D) TSH stimülasyon testi E) TRH stimülasyon testi Doğru cevap: (E) TRH stimülasyon testi Dikkat gerektiren bir Endokrinoloji tanı testi sorusudur. Hastada uykuya eğilim, halsizlik, saç dökülmesi, konstipasyon, gode bırakmayan ödem verilmektedir. Hastada hipotiroidi bulguları bulunmaktadır. Hipotiroidi saptanan bir hastada en sık sebep primer hipotiroididir. Primer hipotiroidide TSH yüksek, T3 ve T4 düşüktür. Hastada verilen tiroid fonksiyon testlerine bakıldığında TSH, T3 ve T4 düşük verilmiştir. O zaman bu hastada sekonder veya tersiyer hipotiroidi bulunmaktadır. Bu iki patolojinin ayrımında ve hastalığın tanısında TRH stimülasyon testi yapılmaktadır. TRH stimülasyon testinde, TSH artışının olmaması hipofizer hipotiroidiyi, gecikmiş yanıt hipotalamik hipotiroidiyi gösterir. Hiperpigmentasyon, ACTH ve MSH yüksekliğinde görülür. Bu hormonlarda artış yapan patolojilerde hiperpigmentasyon beklenilir. 123.Aşağıdaki oral antidiyabetik ilaçlardan hangisi polikistik overli premenopozal kadınlarda ovülasyon indüksiyonu yapar? A) Sulfonilüreler B) Meglitinidler C) α-glukozidaz inhibitörleri D) DPP-4 inhibitörleri E) Tiazolidinedionlar Doğru cevap: (E) Tiazolidinedionlar Dikkat gerektiren orta zorlukta bir sorudur. Şıklarda biguanidler konulmadığı için soru kolaylaştırılmıştır. Soruyu esasında şu şekilde anlamak lazım; İnsülin direnci olan hastalarda hangi oral antidiyabetik kullanılır? diye sorulmuş. THİAZOLİDİNEDİONLAR: Bu grupta rosiglitazon, pioglitazone bulunmaktadır. Peroksizom, proliferatör-aktive edici reseptör gama (PPAR gama) aktivasyonuna bağlı kas ve yağ dokusunda insülin sensitivitesini artırırlar. Bu yolla insülin direncini engellerler. Beta hücre fonksiyonlarında düzelmeye neden olurlar. Polikistik over sendromunda insülin direnci mevcuttur. Bu amaçla tedavide metformin ve thiazolidinedionlar tercih edilir Prolaktin yüksekliğinde aşağıdaki klinik bulgulardan hangisi beklenmez? A) Osteopeni B) Hiperpigmentasyon C) İnfertilite D) Oligomenore E) Galaktore Doğru cevap: (B) Hiperpigmentasyon Dikkat gerektiren kolay bir bilgi sorusudur. Prolaktin GnRH salınımını inhibe eder. Buna bağlı olarak erkeklerde testosteron, kadınlarda ise östrojen eksikliği meydana gelir. Prolaktin yüksekliğinde kadınlarda galaktore, amenore veya anovulasyonlu oligomenore ve infertilite görülür. Erkeklerde libido azalması ve impotans görülür. Östrojen eksikliğine bağlı prolaktin artışı ile giden tüm durumlarda osteopeni, osteoporoz gelişebilir. Erkeklerde testosteron azalmasına bağlı olarak cinsel fonksiyon bozuklukları yanında nadiren jinekomasti ve galaktore görülebilir. 124.Cushing sendromunda en sık görülen klinik bulgu aşağıdakilerden hangisidir? A) Hipertansiyon B) Hiperpigmentasyon C) Santral obezite D) Erguvani strialar E) Ciltte incelme Doğru cevap: (C) Santral obezite Cushing sendromunun klinik bulguları TUS için her zaman önemlidir, mutlaka bilinmesi gerekmektedir. Cushing sendromunun en sık sebebi iyatrojeniktir. TUS ta soru olarak gelmişti. Cushing sendromunda en sık görülen bulgu ise obezitedir. Özellikle hastalarda santral obezite görülmektedir. Cushing sendromunda görülen bulgular için tabloyu inceleyiniz. 49

2 GENEL Tablo (Soru 124): Cushing sendromu/ hastalığındaki klinik bulgular Obezite (en sık) Aydede yüzü, hafif proptosis Supraklaviküler yağ artışı, bufalo hörgücü Hipertansiyon CİLT LEZYONLARI Ciltte incelme Hiperpigmentasyon Fasiyal platore Hirsutismus Erguvani stria Kapiller frajilite ve kolay morarma Akne Ödem Kas iskelet lezyonları Proksimal kaslarda güçsüzlük Osteoporoz ve sırt ağrısı Nöpopsikiyatrik bulgular Depresyon İrritabilite ve emosyonel değişiklikler Psikoz Metabolik Hipokalemi ve alkaloz Hiperkalsiüri ve böbrek taşı Glikoz intoleransı ve diabetes mellitus Yara iyileşmesinde geçikme İnfeksiyonlarda artış Granülositoz, eritrositoz, trombositoz ve lenfopeni Tümörün kitle etkisine bağlı bulgular EFOR TESTİNİ SONLANDIRMA ENDİKASYONLARI: Sistolik kan basıncının başlangıç kan basıncına göre > 10 mmhg düşmesi Orta-ciddi anjina pektoris Hastanın testi bırakmak istemesi Devamlı (sustained) ventriküler taşikardi Santral sinir sistemi semptomlarında artış (ataksi, vertigo, senkop) İskemik ST yükselmesi > 1 mm (diagnostik Q dalgası olmadan) Kötü perfüzyon bulguları (siyanoz, solukluk) Monitör takibi ya da kan basıncı takibinde teknik yetersizlik EFOR TESTİ KONTRENDİKASYONLARI: Akut miyokart infarktüsü (İlk 2 gün kesin) Yüksek riskli anstabil anjina Semptom ve hemodinamik bulgulara yol açan kardiyak aritmiler Semptomatik ciddi aort stenozu Ciddi hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati İleri atriyoventriküler blok Dekompanse kalp yetmezliği Akut pulmoner emboli ya da pulmoner infarktüs Akut miyokardit, akut perikardit Akut aort diseksiyonu Kontrol edilemeyen hipertansiyon Aşağıdakilerden hangisi, efor testini sonlandırmak için mutlak endikasyonlardan biri değildir? A) Ciddi anjina B) Hastanın testi bırakmak istemesi C) Sistolik kan basıncının 210 mmhg olması D) Ataksi, vertigo E) Ventriküler taşikardi Doğru cevap: (C) Sistolik kan basıncının 210 mmhg olması Efor testi sorgulayan, dikkat gerektiren kolay bir sorudur. ENDİKASYONLARI: EFOR TESTİ Göğüs ağrısının etiyolojisini saptamak By-pass operasyonu ve anjioplasti sonrası değerlendirme Koroner arter hastalığını periyodik izleme Fonksiyonel kapasitenin değerlendirilmesi Koroner arter hastalığı riski taşıyanların değerlendirilmesi Semptomatik egzersiz ile oluşan aritmilerin değerlendirilmesi Yukardaki elektrokardiyografi aşağıdakilerden hangi elektrolit bozukluğuna aittir? A) Hiperkalsemi B) Hipokalemi C) Hiperkalemi D) Hipokalsemi E) Digital kullanımı Doğru cevap: (C) Hiperkalemi HİPERKALEMİ: T dalgasının amplitüdü artar ve sivrileşir (hiperkaleminin en erken belirtisidir) P dalgasının yüksekliği azalır ve sonunda silinir R dalgasının amplitüdü azalırken S dalgası derinliği artar, ST segmenti çöker QRS genişler, T dalgası ile QRS kompleksi birleşir Son dönemde ventriküler taşikardi, ventriküler flatter ve fibrilasyon gelişir 50

3 A) 3,5-5 arası potasyum düzeylerinde görülen T dalgasındaki nisbi belirginleşme B) Serum potasyumu 5,5 meq/l nin üzerine çıktığında T dalgasının pik yaparak sivrileşmesi görülmektedir. P ve QRS normaldir. C) Serum potasyum düzeyi 6,5 un üzerine çıktığında P dalgası düzleşir, QRS genişler ve ventrikül içi ileti gecikir. D) Serum potasyum düzeyi 10 u aştığında P dalgası belli- belirsiz hale gelir, QRS düzensiz bir şekilde genişler E) P dalgası tümüyle düzleşir, Bu durumda serum potasyum düzeyi arasıdır. Atriumlar daha uzun süre uyarılamazlar. F) Serum potasyum 12 meq ı aştığında QRS tanınamayacak kadar genişler (sine wave), ventrikül fibrilasyonu ve arrest bu durumu izler. Şekil (Soru 126/1): Hiperkaleminin elektrokardiyografik bulguları A) Potasyum düzeyi normal iken T dalgası U dalgasından daha büyüktür. B) Potasyum düzeyi 3 ün altına düştüğünde birbirine yakınlaşmaya başlar. C) Potasyum <2 meq olduğunda U dalgası belirginleşmeye başlar. D) K< 1mEq olduğunda U dalgası T dalgasının yerini alır, bu durumda QT aralığını hesaplamak imkansızlaşır. Şekil (Soru 126/2): Hipokalemiye sit elektrokardiyografik bulgular HİPOKALEMİ: T dalgası amplitüdü azalır, negatifleşir U dalgası belirginleşir (özgün bulgu) ST segmenti çöker QT aralığı normaldir ya da hafif uzar P dalgası amplitüdü artar Değişik karakterde aritmiler gelişir HİPERKALSEMİ: QT kısalır; en erken ortaya çıkan belirtidir. PR aralığı uzar. T dalgası genişler ve kubbeleşir. Aritmiler gelişir. 51

4 HİPOKALSEMİ: QT uzar; hipokalseminin en önemli ve en erken belirtisidir. Çeşitli T dalgası değişiklikleri meydana gelir. DİJİTAL: Bigemine ventriküler ekstrasistoller (en sık aritmi) P-R uzaması (en sık EKG bulgusu) Bloklu atrioventriküler taşikardi (2. sıklıkta aritmi) T dalgasında düzleşme QT kısalması A-V bloklar U dalgası 127. Altmışdokuz yaşında bir erkek hasta nefes darlığı ve çarpıntı yakınmasıyla acil servise getiriliyor. Üç yıldır eforla nefes darlığı oluştuğunu, yaklaşık 2 saat önce ani başlayan bir çarpıntı şikâyeti olduğunu ve bayılacak gibi olduğunu belirtiyor. Fizik muayenede kan basıncı 80/50 mmhg, nabız 68/dakika (aritmik), kalp tepe atım sayısı 154/ dakika (aritmik), deri nemli ve sıcak bulunuyor. Akciğerde dinlemekle bazal zonlarda ince raller duyuluyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ventriküler fibrilasyon B) Atriyal fibrilasyon C) AV tam blok D) Ventriküler ekstrasistol E) Ventriküler taşikardi Doğru cevap: (B) Atriyal fibrilasyon 128. Bir önceki (127.) soruda belirtilen hastadaki aritminin acil tedavisinde en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A) Elektriksel kardiyoversiyon B) İntravenöz diltizeam C) İntravenöz lidokain D) İntravenöz metoprolol E) İntravenöz digoksin Doğru cevap: (A) Elektriksel kardiyoversiyon Kalp tepe atımı ile nabzın farklı olmasına dikkat edilmelidir. Çarpıntı ile gelen bir hastada nabız diskordansı varsa ilk olarak akla atriyal fibrilasyon gelmelidir. Hastada atriyal fibrilasyon tarif edilmektedir. Vital bulgular stabil olmadığından dolayı acil tedavide elektriksel kardiyoversiyon en uygun yaklaşımdır. ATRİYAL FİBRİLASYON Etiyoloji: En sık rastlanan kronik aritmidir. Hipertansiyon en sık nedendir. Gelişmemiş ülkelerde en sık nedeni mitral stenozdur. Klinik: Sıklıkla asemptomatiktir. En sık semptomu çarpıntıdır. Sol ventrikül disfonksiyonu olan hastalarda atriyal fibrilasyon gelişince kalp yetmezliğini uyarıp, kalp yetmezliği bulgularına neden olabilir. Koroner arter hastalığında gelişen atriyal fibrilasyon anjina pektoris gelişimini provake eder. Atriyal fibrilasyona bağlı sistemik emboliye sık rastlanılır. En sık emboli beyne olur. Buna bağlı semptomlar olabilir. Nabız tipi: Nabız eksikliği (pulsus defisit). Boyun venlerinde a dalgası yoktur. Önceden var olan S4 kayıp olur. Mitral stenozlu hastalarda presistolik şiddetlenme alınmaz. Tanı: EKG ile konur. EKG de P dalgası yoktur. R-R eşit değildir. Komplikasyon: En önemli komplikasyonu arteriyel embolizmdir. Tedavi: Altta yatan hastalığın tedavisi İlaç tedavisi: Digoksin, non-dihidropiridin kalsiyum kanal blokerleri, beta blokerler kalp hızını yavaşlatırlar. Kalp fonksiyonlarını düzeltirler. Propoferon ve amiadaron sinüse döndürülebilir. Ancak inme riski açısından sinüse döndürme veya hız yavaşlatma arasında fark yoktur. Propoferon altta organik kalp bozukluğu olmayanlarda kullanılabilir. Hasta hemodinamik olarak anstabil ise; anjina pektoriste artış veya konjestif yetmezlikte kötüleşme varsa doğru akım senkronize kardiyoversiyon endikedir. Refrakter aritmisi olan hastalarda cerrahi ablasyon tedavisi yapılabilir. Atriyal fibrilasyonlu hastalarda tromboemboli riski çok fazla olduğu için, mutlaka antikoagülan tedavi verilmelidir. 129.Dekompanse diyastolik kalp yetmezliği ile başvuran bir hasta için birinci tercih ilaç aşağıdakilerden hangisidir? A) Digoksin B) Metoprolol C) Ramipril D) Furosemid E) Verapamil Doğru cevap: (D) Furosemid Bilgi gerektiren literatür sorusudur. Klasik kalp yetmezliğinde birinci tercih ilaç ACE inhibitörleridir. Diyastolik kalp yetmezliğinde ACC/AHA klavuzunda birinci tercih ilaç diüretiklerdir. 130.Kırkbeş yaşında erkek hasta hemoptizi yakınması ile başvuruyor. Çekilen posteroanterior akciğer grafisi normal saptanan hastanın iki yıl önceki akciğer grafisi ile karşılaştırıldığında fark saptanmıyor. Aşağıdakilerden hangisi bu hastada hemoptiziye sebep olan hastalıklar arasında öncelikli yer almaz? A) Akut bronşit B) Üst solunum yolu infeksiyonu C) Sinüzit D) Pulmoner emboli E) Pulmoner ödem 52

5 Doğru cevap: (E) Pulmoner ödem Dikkat gerektiren bir soru. Sorulmak istenen nokta: Aşağıdaki hemoptizi sebeplerinden hangisinde özellike akciğer grafisi normal beklenir? HEMOPTİZİ Öksürmekle, kırmızı parlak kan gelmesidir. Aspire edilen kanın çıkarılmasına psodohemoptizi denir. Hemoptizinin en sık nedeni kronik bronşittir. Hemoptizi miktarı 24 saatte 200 ml yi aşıyorsa buna masif hemoptizi denir. Masif hemoptizinin en sık nedeni tüberkülozdur. Masif hemoptizi en sık bronşiyal arter kaynaklıdır. Astım ve akut respiratuvar distres sendromu (ARDS) nda hemoptizi beklenmez. Hemoptizi varlığında en önemli tanısal yöntem bronkoskopidir. Tablo (Soru 130): Hemoptizi nedenleri BRONŞ HASTALIKLARI Karsinom Bronşektazi Bronşit PARANKİM HASTALIKLARI Tüberküloz Pnömoni Travma Aspergilloma SEÇENEKLERİ İRDELEYELİM: VASKÜLER HASTALIKLAR Pulmoner emboli Poliarteritis nodosa, Behçet hastalığı Good-Pasture, Wegener granülomatozisi İdiyopatik hemosideroz Mitral stenoz, mitral yetmezliği DİĞER Lösemi Hemofili Antikoagülan kullanımı Sorudaki tüm cevap seçenekleri hemoptiziye yol açar. Ancak soru kökünde PA akciğer grafisinin normal olduğu hemoptizi sebepleri sorulmaktadır. Akut bronşitte havayolu inflamasyonu ve hasarına sekoder hemoptizi görülür PA grafide infiltrasyon yoktur. Üst solunum yolu infeksiyonu ve sinüzit, üst solunum yolu patolojisine sekonder hemoptizi yapabilir. PA grafide anormallik izlenmez. Pulmoner emboli, PA grafide anormal bulgu yapmadan hemoptiziye sebep olabilir. Pulmoner ödem, PA grafide mutlaka bulgu vererek konjesyona sekonder hemoptizi yapar. KOAH ta son yıllarda prognozla ilgili BODE indeksi ön plana çıkmaktadır. KOAH İÇİN PROGNOSTİK FAKTÖRLER (BODE İNDEKSİ) Body mass indeksi: Vücut kitle indeksi düşük olanlarda prognoz kötüdür. Obstrüksiyon: FEV1 deki azalmayla obstrüksiyon arttıkça prognoz kötüleşir. Dispne: Dispne kötüleştikçe (efor ve istirahatte dispne skalası ile ölçülür) prognoz kötüleşir. Egzersiz kapasitesi: Egzersiz kapasitesi (6 dakika yürüme testi ile ölçülür) azaldıkça prognoz kötüleşir. KOAH KOMPLİKASYONLAR: Subplevral bülün rüptürü sonucu sekonder pnömotoraks oluşabilir. Pulmoner hipertansiyon Pulmoner ve triküspit kapak yetmezliği İzole sağ kalp yetmezliği Sekonder polisitemi Santral siyanoz 132.Bronşektazi tanısı koymada en yararlı tanı yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Akciğer grafisi B) Fiberoptik bronkoskopisi C) Toraks bilgisayarlı tomografi D) Toraks manyetik rezonans görüntüleme E) Akciğer sintigrafisi Doğru cevap: (C) Toraks bilgisayarlı tomografi BRONŞEKTAZİDE TANI Akciğer grafisi: Sıklıkla nonspesifik bulgular görülür. Sakküler bronşektazide kistik bölgeler görülebilir. Yüksek rezolusyonlu bilgisayarlı tomografi (HRCT): Noninvaziv en güvenilir tanı yöntemi HRCT (high resolution) dir. Karakteristik görüntüsü halka imajı ve taşlı yüzük görüntüsüdür. Bronkografi: Bronşları en iyi gösteren tetkiktir; ancak invaziv ve radyoopak madde kullanımını gerektirdiğinden artık yerini yüksek çözünürlüklü CT ye bırakmıştır. Geleneksel olarak bronşektazi de en yararlı kesin tanı yöntemi bronkografidir. Ancak günümüzde bunun yerini yüksek rezolüsyonlu BT ya da toraks BT almıştır. 131.Aşağıdakilerden hangisi kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) nda prognozu gösteren kriterlerden birisi değildir? A) FEV1 B) Vücut kitle indeksi C) Egzersiz kapasitesi D) Dispne şiddeti E) Santral siyanoz Doğru cevap: (E) Santral siyanoz 53 Şekil (Soru 132): Yaygın bronşektazinin tomografik görüntüsü

6 133. Aşağıdakilerden hangisi akut ciddi dispnenin ayırıcı tanısı arasında yer almaz? A) Sol ventrikül yetmezliği B) KOAH alevlenme C) İnterstisyel akciğer hastalığı D) Pnömoni E) Pulmoner emboli Doğru cevap: (C) İnterstisyel akciğer hastalığı Gemtuzumab: Ozogamisin, AML hücrelerinin membranlarındaki CD-33 e karşı antikordur. AML tedavisinde kullanılır. Alemtuzumab: Anti-CD-52 antikorudur. CD52, T ve B hücrelerinde bulunur. KLL tedavisinde kullanılır. Cetuximab ve bevacizumab: Metastatik kolon kanseri tedavisinde kullanılır. DİSPNE Respiratuvar, kardiyak, metabolik, psikolojik, nöromusküler ve hematolojik sebeblerle olabilir. Hastalıklara bağlı ventilatuvar hızın artması veya ventilatuvar kapasitenin azalmasında dispne hissedilir. Akut dispne nedenleri arasında; akut astım atağı, pulmoner tromboemboli, pnömotoraks, pnömoni, yabancı cisim aspirasyonu, ARDS ve anafilaksi sayılabilir. Kronik dispne nedenleri arasında; kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), kalp yetmezliği ve interstisyel akciğer hastalıkları sayılabilir. İnterstisyel akciğer hastalığı, kronik dispnenin ayırıcı tansında geçer. Bu grup hasta akut dispne içinde sınıflanmaz. 134.Kronik lenfositik lösemi tedavisinde kullanılan anti- CD52 antikoru aşağıdakilerden hangisidir? A) Klorodeoksiadenozin B) Anakinra C) Gemtuzumab D) Alemtuzumab E) Rituksimab Doğru cevap: (D) Alemtuzumab Hedefe yönelik ilaçlar son dönemde güncelliği ve soru potansiyeli gittikçe artan bir konudur Rituximab: Anti-CD20 antikorudur. CD20 normal ve malign B lenfositlerin yüzeyinde bulunurlar. CD20 antijeni pozitif non-hodgkin lenfoma tedavisinde kullanılır. Trastuzumab: Anti-HER-2 antikorudur. Meme kanserinde kemoterapi ile kombine kullanılır Tekrarlayan düşükleri, tromboz öyküsü olan ve aynı zamanda trombositopenisi de gözlenen bir hastada aile öyküsü yoksa en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Protein C rezistansı B) Immobilizasyon C) Atrofik gastrit D) Romatoid artrit E) Antifosfolipit antikor sendromu Doğru cevap: (E) Antifosfolipit antikor sendromu ANTİFOSFOLİPİT ANTİKOR SENDROMU (AFS) Hiperkoagülopatinin önemli nedenlerindendir. Organizmada bulunan negatif yüklü fosfolipitlere karşı gelişen bir grup antikora antifosfolipit antikoru adı verilir. Antifosfolipit antikorlar: anti-kardiyolipit antikorudur, lupus antikoagülanı Primer ve sekonder olabilir. En sık sekonder APS görülür. Sekonder AFS nin en sık nedeni sistemik lupus eritematozustur. AFS nin tanı kriterleri şunlardır: Arteriyel ve/veya venöz tromboz Tekrarlayan fetal kayıp (plasental damarlarda tromboza bağlı), erken doğum, preeklampsi Trombositopeni (intravasküler trombosit aktivasyonu ve trombosit kullanımı sonucu) Serolojik olarak antikardiyolipin antikor, lupus antikoagülan pozitifliği Tedavi: Hastalarda aspirin ya da warfarin ile profilaksi yapılabilir, gebelikte heparin tercih edilir, warfarin teratojeniktir. Tablo (Soru 134): Monoklonal antikorlar Ajan Etkisi Kullanıldığı yerler Dacluzimab Anti CD 25 (IL-2 antagonisti) Böbrek naklinde indüksiyon Omalizumab Anti IgE antikoru Astım Eculizimab Anti C5 antikoru PNH Alemtuzumab Anti CD 52 antikoru KLL Rituximab Anti CD 20 antikoru NHL, ITP, KLL, M GN, RA, OİHA Trastuzumab Anti HEP2 antikoru Meme kanseri Gemtuzumab Anti CD 33 antikoru AML Ibrituzumab Anti CD 56 antikoru KLL ve lenfoma İnfliksimab Anti TNF antikoru Crohn hastalığı Etanercept ve Adalumimab Anti TNF antikoru RA Anakinra IL 1 antagonisti RA Tocilizumab Anti IL6 antagonisti RA İpilimumab CTL4 inhibitörü Malign melanom Cetuximab Anti EGFR Metastatik kolon kanseri Bevacizumab Anti VEGF Metastatik kolon, meme, küçük hücre dışı akciğer kanserleri 54

7 136. Aşağıdakilerden hangisi akut miyelositik lösemi (AML M4) için iyi prognostik gostergedir? A) t(15;17) B) t(8:21) C) inv 16 D) t(16:16) E) del 7q Doğru cevap: (C) inv 16 Yandal Uzmanlık Sınavı nda Dahiliye uzmanlarına sorulmuş bir sorudur. Güncelliği nedeni ile yeniden ele alınmıştır. Inv (16) veya t (16:16), t(8;21), t(15;17) iyi prognostik gostergelerdir. Del 5q, del 7q, 11q23 ve inv(3) kotu prognostik gostergeleridir. Özellikle inversiyon 16 varlığı M4 için iyi bir prognoz göstergesidir Aplastik anemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) En sık sebebi idiopatiktir. B) En sık viral sebebi Hepatit C dir. C) Pansitopeni ve kemik iliği aplazisi ile gider. D) Lenfadenopati ve splenomegali beklenmez. E) Tedavide birinci tercih allojenik kemik iliği transplantasyonudur. Doğru cevap: (B) En sık viral sebebi Hepatit C dir. Aplastik aneminin etiyolojisine ilişkin tartışmanın noktalanması gereken bir soru Aplastik anemi pansitopeni + aplazik/hipoplazik kemik iliği ile karakterize bir hastalıktır. En sık sebebi idiopatik, en sık kimyasal madde sebebi benzendir. Pansitopeni ile gittiğinden lenfadenopati ve splenomegali beklenmez. Tedavisinde birinci tercih allojenık kemik iliği transplantasyonudur; çünkü hastanın tüm vücut kemik ilikleri hipoplazik durumdadir. Harrison 17. baskı en sık viral sebebi HCV olarak yazarken, Harrison 18. baskı (son baskı) non-a, non-b ve non-c seklinde belirtilmiş, muhtemelen adı konamayan bir virüsten kaynaklanabileceği belirtilmiştir Ateş, baş ağrısı ve bilinç bulanıklığı nedeni ile acil servise getirilen 65 yaşındaki bayan hastanın fizik muayenesinde ense sertliği tespit edilmesi nedeni ile lomber ponksiyon yapılıyor. Beyin omurilik sıvısı (BOS) basıncı artmış bulunuyor ve sıvının incelemelerinde 1550/mm³ lökosit (%90 nötrofil), proteini yüksek ve glukozu da eş zamanlı kan glukozuna göre oldukça düşük bulunuyor. Bu hastanın ampirik antibiyotik tedavisinde en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Seftriakson + ampisilin + vankomisin kombinasyonu B) Seftriakson + asiklovir kombinasyonu C) Seftriakson + vankomisin kombinasyonu D) Seftriakson monoterapisi E) Asiklovir monoterapisi Doğru cevap: (A) Seftriakson + ampisilin + vankomisin kombinasyonu Sorudaki en önemli öğrenme objektifi, 50 yaşını aşan hastalarda akut bakteriyel menenjitin ampirik tedavisinde diğer klasik etkenlere ek olarak Listeria türlerinin de kapsanması gerekliliğidir. Hastanın ense sertliği ve BOS incelemelerinde 1000/mm³ hücre bulunması akut menenjit lehine bulgular, hücre sayısının çok yüksek olması, parçalı hakimiyeti ve protein yüksekliği ile beraber glukoz düşüklüğü akut bakteriyel menenjiti düşündürmektedir. Erişkinlerde en sık menenjit nedeni pnömokoklardır, ancak immün baskılanmış kişilerde ve yaşı ellinin üzerinde olan kişilerde Listeria monocytogenes menenjiti riski arttığı için ampirik tedavide pnömokoklara ek olarak Listeria yı da kapsamalıdır. Bu noktada en uygun seçenek seftriakson + ampisillin + vankomisin olacaktır. Pnömokoklarda artan penisillin direnci nedeni ile penisilin ya da aminopenisilinlerin pnömokokal menenjit ampirik tedavisinde yeri yoktur ancak duyarlılık testlerinde uygun bulunursa kullanılabilir. Ampisillin tedavisi Listeria ya yönelik olarak eklenir. 139.Ventilatör ilişkili pnömoni tanısı konulan ve derin trakeal aspiratında çok yoğun Pseudomonas aeruginosa üremesi olan 64 yaşındaki hastanın tedavisinde aşağıdaki ajanlardan hangisinin yeri yoktur? A) Meropenem B) Seftazidim C) Piperasillin / Tazobaktam D) Sefepim E) Tigesiklin Doğru cevap: (E) Tigesiklin Tigesiklin oldukça geniş spektrumlu bir antibakteriyel ajan olmakla birlikte anti-psödomonal etkinliği yoktur. Ciddi yumuşak doku infeksiyonları, batın içi apse, toplum kökenli pnömoni, metisilin dirençli stafilokok ve vankomisin dirençli enterokok infeksiyonlarında etkilidir. ANTİ-PSÖDOMONAL ETKİLİ AJANLAR: Ertapenem hariç tüm karbapenemler Kinolonlar Aminoglikozitler Sefalosporinlerden seftazidim, sefoperazon ve sefepim Penisilinlerden piperasilin-tazobaktam 140.Semptomları yakın dönemde başlamış gastro özofagial reflü hastalığı teşhisinde aşağıdaki prosedürlerden hangisi ilk tercih olmalıdır? A) Manometri B) Baryumlu özofagus grafisi C) Ampirik tedavi D) Üst gastrointestinal endoskopi E) İntraözofageal 24 saatlik ph monitörizasyonu Doğru cevap: (C) Ampirik tedavi GASTRO ÖZOFAGİAL REFLÜ HASTALIĞI (GÖRH) TANISI 55 Semptomların tipik olduğu bir hastada GÖRH tanısı iyi alınmış bir öykü ile konulabilir. Hastaların yaklaşık

8 yarısında tipik epigastrik yanma ve regurjitasyon öyküsü vardır. Disfaji, kilo kaybı, anemi, kusma gibi daha ciddi bir patolojiyi düşündüren bulguları olmayan hastalara herhangi bir tetkik yapılmadan direkt olarak ampirik tedavi başlanabilir. Atipik semptomları olan veya ampirik tedaviye cevap vermeyen hastalar ileri tanı metodlarıyla araştırılmalıdır. Özellikle ikaz edici semptomu olan hastalarda (disfaji, kilo kaybı, anemi) ve uzun süreli pirozisi olanlarda ayırıcı tanı ve muhtemel bir Barret metaplazisini göstermek için endoskopi yapılmalıdır. GÖR düşünülen hastada semptomların 5-7 gün çift doz PPI (proton pompa inhibitörü) tedavisine cevap verip, ilaç kesilince tekrarlaması tanıda yardımcıdır (PPI testi). GÖR ün gösterilmesi için kesin tanıda 24 saatlik özefagiyal ph ölçümü kullanılır. Diğer taraftan reflüye bağlı özefajitin kesin tanısı endoskopi ± biyopsi ile konulur. 141.Ülseratif kolitin cerrahi tedavi endikasyonları için hangisi yanlıştır? A) Sistemik komplikasyonlar B) Kontrol edilemeyen kanama C) İki cm den büyük psödopolipler D) Displazi E) Medikal tedaviye refrakter hastalar Doğru cevap: (C) İki cm den büyük psödopolipler ÜLSERATİF KOLİTİN CERRAHİ TEDAVİSİ Toksik megakolon, perforasyon, durmayan kanama, biyopside şiddetli displazi ve medikal tedaviye rağmen cevapsızlık halinde total kolektomi yapılabilir ve kür sağlayabilir. Total kolektomi sonrası sklerozan kolanjit ve sakroileit dışındaki ekstraintestinal bulgular geriler. 143.Aşağıdaki hastalıklardan hangisi karaciğerde mikroveziküler tipte yağlanmaya neden olur? A) Alkolik karaciğer yağlanması B) Obezite C) Kronik HCV infeksiyonu D) Protein kalori malnutrisyonu E) Gebeliğin akut yağlı karaciğeri Doğru cevap: (E) Gebeliğin akut yağlı karaciğeri KARACİĞERDE MİKROVEZİKÜLER YAĞLANMA NEDENLERİ: Reye s sendromu Gebeliğin akut yağlı karaciğeri Valproik asit Tetrasiklin Salisilatlar KARACİĞERDE MAKROVEZİKÜLER YAĞLANMA NEDENLERİ: Alkol (en sık neden) Obezite Diyabet Protein-kalori malnutrisyonu Total parenteral nutrisyon Jejunoileal bypass Metotreksat Aspirin Glukokortikoidler Amiodaron Östrojen Hepatit C virüs infeksiyonu Wilson hastalığı 142.Bromsulfoftalein testi aşağıdaki hastalıkların hangisinin tanı ya da ayırıcı tanısında kullanılır? A) Gilbert Crigler Najjar ayırıcı tanısında kullanılır B) Kronik pankreatit tanısında kullanılır C) Dubin Johnson Rotor ayırıcı tanısında kullanılır D) Karaciğer yetmezliği tanısında kullanılır E) Hepatik ensefalopati tanısında kullanılır Doğru cevap: (C) Dubin Johnson Rotor ayırıcı tanısında kullanılır BROMSULFOFTALEİN TESTİ Dubin-Johnson ve Rotor sendromunun ayırıcı tanısı dışında kullanılmamaktadır. Her iki hastalıkta da direkt bilirubin hakimiyetli hiperbilirubinemi olur, her ikisi de ailesel kökenli hastalıklardır. Rotor da normal, Dubin-Johnson sendromunda ise atılımı gecikmiştir. Dubin-Johnson sendromunda ayrıca, kolesistografide kese görüntülenemez, karaciğer biyopsisinde siyahkoyu yeşil sentrolobüler pigmentasyon görülür. Rotor da kolesistografide kese görüntülenir, karaciğer biyopsisi normaldir Multipl miyelom tanısı ile takip edilen 65 yaşındaki bir hastanın yapılan laboratuvar incelemesinde idrar tahlilinde proteinüri ile birlikte glukozüri, kan gazında ise 7.30 ph değeri saptanıyor, kan glukoz düzeyi normal bulunuyor. Mevcut tablodan sorumlu klinik durum en yüksek olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir? A) Hiperkalsemik nefropati B) Bartter sendromu C) Hiperürisemik nefropati D) Gitelman sendromu E) Fanconi sendromu Doğru cevap: (E) Fanconi sendromu Fanconi sendromunun ve multipl myelom Fanconi sendromu bağlantısının hatırlanmasını isteyen bir olgu sorusu. Hiperkalsemik nefropati: Nefrojenik diabetes insipidus, kronik interstisyel zedelenme, nefrokalsinozis ve nefrolitiazis ile karakterizedir. Bartter sendromu: Henle kulbunun çıkan kolunda yer alan Na-2Cl-K transport sisteminin genetik, konjenital defektidir.

9 Hiperürisemik nefropati: Toksik tipte akut tübüler nekroz, kronik interstisyel zedelenme ve nefrolitiazis ile birlikte seyredebilmektedir. Gitelman sendromu: Distal tübülün 1. kısmında yerleşik tiyazid duyarlı Na-Cl transport sisteminin genetik, konjenital defektidir. Fanconi sendromu: Proksimal tübülün total disfonksiyonunu ifade etmektedir ve karakteristik tanı kriterleri arasında; renal glukozüri, bikarbonatüri ve aminoasidüri yer almaktadır. Erişkin yaş grubunda Fanconi sendromunun en sık nedeni multipl myelomdur. 145.Acil serviste değerlendirilen hastanın arter kan gazı parametreleri sırasıyla ph: 7.19, HCO 3 : 13 meq/l ve pco 2 : 39 mmhg olarak bulunmuştur. Mevcut asit baz bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir? A) Kompanse metabolik asidoz B) Dekompanse respiratuvar asidoz C) Kompanse respiratuvar asidoz D) Dekompanse metabolik asidoz E) Kompanse metabolik alkaloz Doğru cevap: (D) Dekompanse metabolik asidoz Asit baz metabolizması ile ilgili temel kavramların hatırlanmasını gerektiren bir olgu sorusu. Olgunun ph değerinin 7,19 oluşu (N: 7,35 7,45) bir asidozu, HCO 3 konsantrasyonunun 13 meq/l olması (N: meq/ L) metabolik bir asidozu ve pco 2 basıncının ise 39 mmhg olarak tespit edilmiş olması (N: mmhg), mevcut metabolik asidoz için beklenen respiratuvar kompansasyonun gerçekleşmemiş olduğunu (dekompanse metabolik asidoz) ortaya koymaktadır Minimal değişiklik hastalığı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Mezangial hücrelerde proliferasyon ve hematüri görülebilir B) Glomerüllerin ışık mikroskobik incelenmesi çok belirgin bir anormallik göstermez. C) Glukokortikoidlere iyi cevap vermesi beklenilir. D) Çocuklarda nefrotik sendromun en sık nedenidir. E) Paraneoplastik sendrom olarak Hodgkin hastalığı seyrinde gelişebilir. Doğru cevap: (A) Mezangial hücrelerde proliferasyon ve hematüri görülebilir Minimal değişiklik hastalığı (Nill hastalığı, lupoid nefroz) ile ilgili temel bilgilerin hatırlanıp hatırlanmadığını sorgulayan bir bilgi sorusu. MİNİMAL DEĞİŞİKLİK HASTALIĞI Çocuk yaş grubunda nefrotik sendromun en sık nedeni olan glomerüler patoloji minimal değişiklik lezyonudur. Minimal değişiklik hastalığı bu ismini, olgularda belirlenen ciddi proteinüriye rağmen, renal biyopsideki glomerüllerin ışık mikroskobu ile normal görülmesinden almaktadır. Tüm glomerüler patolojiler içinde glukokortikoid cevabı en iyi olan lezyon minimal değişiklik hastalığıdır. Patolojik olarak elektron mikroskopisinde podositlere ait ayaksı çıkıntılarında füzyon görülür. Mezangial hücrelerde proliferasyon ve hematüri beklenmez. Bu bulgular IgA nefropatisi, membranoproliferatif glomerülonefrit ve lupus nefritinde görülmektedir. Minimal değişiklik hastalığı eğer bir paraneoplastik renal sendrom olarak gelişirse, en sık neden olan neoplazi, hematolojik malign hastalıklardan Hodgkin lenfomadır. 147.Bir yıldır kronik böbrek yetmezliği tanısı ile takip edilen ve üç aydır haftada iki kez diyaliz programına alınan, anemiye bağlı bir hemodinamik bozukluk saptanmayan hastada hemoglobin değeri 6 gr/dl ve ferritin düzeyi 50 µg/ml (düşük) saptanıyor. Bu hastada aneminin tedavisi ile ilişkili olarak aşağıdakilerden hangisi en doğrudur? A) Kan transfüzyonu yapılır B) Eritropoietin tedavisi başlanır C) Öncelikle demir replasmanı yapılır D) Diyaliz sıklığı artırılır E) Vit B12 ve folik asit replasmanı yapılır Doğru cevap: (C) Öncelikle demir replasmanı yapılır Kronik böbrek yetmezliği (KBY) hastasında anemi tedavisinde öncelikle anemiye yol açan neden araştırılmalı ve nedene yönelik tedavi planlanmalıdır. Anemi tedavisinin temelini fizyopatolojiye uygun olarak dışarıdan eritropoietin (EPO) vermek oluşturur. Haftada üç kez ü subkutan uygulanır. Ancak EPO tedavisine başlamadan önce demir eksikliği varsa tedavi edilmesi ve depo demirinin yeterli olması gerekir. Depo demirinin en iyi göstergesi serum ferritin düzeyidir; ancak KBY hastalarında ferritin akut faz reaktanı olarak arttığı için vücut depo demir düzeyini yansıtmadaki duyarlılığı azalır. EPO başlamak için ferritin düzeyinin 100 µg/l nin üstünde olması gerekir. Bu sebeple, KBY hastalarına ferritin düzeyi 1000 µg/l yi aşmadıkça EPO ile birlikte demir preparatları verilmelidir. Hedef Hb düzeyi gr/dl ve Hct düzeyi %30-33 dür. Demir eksikliği EPO tedavisine direnç oluşmasına neden olan en önemli faktördür. ERİTROPOİETİN DİRENCİNE SEBEP OLAN DİĞER FAKTÖRLER: Yetersiz doz Alüminyum birikimi Kan kaybı Eritrosit yaşam süresinde kısalma (hemoliz) İnflamasyon ve infeksiyon Hiperparatiroidi Hemoglobinopati 57

10 148. Ailevi akdeniz ateşi (FMF) hastalığı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Olguların %90 ı ilk atağı 20 yaşına kadar geçirir. B) Erizipel benzeri eritem karakteristik cilt bulgusudur. C) Artrit sıklıkla homozigot M694V mutasyonu olan olgularda görülür. D) Tipik olgularda FMF tanısı klinik olarak konur. E) FMF te artrit genellikle poliartikülerdir. Doğru cevap: (E) FMF te artrit genellikle poliartikülerdir. FMF te eklem tutulumu asimetrik-oligoartikülerdir, erizipel benzeri döküntüler tipiktir Tanı genelde klinik verilerle konur. AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ (FMF) Türkiye de en sık MEFV 694V mutasyonu (pyrin geni mutasyonu) görülür. Genellikle 5 15 yaşları arasında başlar. Klinik: Ateş hastalığın en önemli ve en sık görülen bulgusudur. Karın ağrısı ateşten sonra en sık görülen bulgusudur. Karın ağrısı akut karını düşündürebilir ve gereksiz olarak cerrahi girişim yapılabilir. Pelvik ağrı, göğüs ağrısı görülebilir. Artrit atakları sırasında, hastaların %70 inde kas iskelet sistemi semptomları görülür. Eklem tutulumu asimetriktir-oligoartikülerdir ve büyük eklemler daha sık tutulur. En sık tutulan eklemler sırasıyla dizler, ayak bilekleri, kalça ve omuzlardır. Atak sırasında genellikle tek eklem tutulur ve inflamasyon bulguları bir haftadan kısa süre içinde spontan olarak geriler. Erizipel benzeri deri lezyonları görülebilir. Tanı: Klinik; tekrarlayan ateş, karın ağrısı, göğüs ağrısı, artrit öyküsü Atakla gelen bir hastada akut faz reaktanlarının artması ve ataktan sonra normale dönmesi tanıyı destekler. Aile öyküsünün pozitif olması Genetik incelemede mutasyonun gösterilmesi ile konur. Genetik mutasyon gösterilemese bile tanı kliniğe göre koyulabilir. 149.Kırk iki yaşında bir erkek hasta hâlsizlik, yor gunluk, eklemlerde ağrı, kas ağrısı, artrit ve testislerde şişlik ile geliyor. Yapılan laboratu var incelemesinde panca negatif ve HBsAg pozitif olarak tespit ediliyor. Bu hastada aşağıdaki bulgulardan hangisinin görülme olasılığı en düşüktür? A) Böbrek tutulumu B) Mononöritis multipleks C) Koroner vaskülit D) Akciğer tutulumu E) Livedo retikülaris Doğru cevap: (D) Akciğer tutulumu Tipik bir vaskülit kliniği verilmiş, hastada HBsAg (+) liği klasik poliarteritis nodosa (PAN) düşündürüyor. Klasik PAN; testis, GİS ve böbreği tutar. Akciğer ve glomerül tutulumu beklenmez. POLIARTERITIS NODOSA (PAN) Küçük-orta çaplı arterlerin nekrotizan vaskülitidir. Erkeklerde ve yaşları arasında daha sık görülür. Etiyolojisinde başta hepatit B virüsü olmak üzere bazı virüsler suçlanmaktadır. Poliarteritis nodosa klasik ve mikroskopik poliarteritis nodosa olarak iki grupta incelenir. Klinik bulgular: Sistemik bulgular: Ateş, kilo kaybı, halsizlik, miyalji, artralji Cilt bulguları: Livedo retikülaris, palpabl purpura, ülserler, subkutan nodüller, ekstremite distalinde infarktlar Böbrek bulguları: Böbrekte en çok arkuat arteri tutar. Tutulan arterde mikroanevrizma gelişimi tipiktir. Proteinüri, hematüri, lökositüri, hipertansiyon, nefrotik sendrom, böbrek yetmezliği yapabilir. Mikroskopik PAN glomerülleri tutar. Nörolojik bulgular: Mononöritis multipleks Kardiyovasküler bulgular: Kalp yetmezliği, miyokart infarktüsü Tablo (Soru 149): Poliarteritis nodosa (PAN) nın tipleri Özellik Klasik PAN Mikroskopik PAN Tutulan damar Orta Küçük p-anca - + Akciğer tutulumu - + HBsAg pozitifliği + - Testis tutulumu + - GIS tutulumu ++ + Böbrek tutulumu + + (Glomerülonefrit) Yaş Her yaş > 50 Sistemik belirti ++ + Artrit ++ + Deri lezyonu ++ + Mortalite %40 % Aşağıdakilerden hangisi migrenin profilaktik tedavisinde tercih edilmez? A) Antiinflamatuvar ilaçlar B) Triptanlar C) Beta adrenerjik reseptör blokerleri D) Kalsiyum kanal blokerleri E) Trisiklik antidepresan ilaçlar Doğru cevap: (B) Triptanlar Bu soruda dikkat çekilmek istenilen ana nokta, triptanların migren proflaksisinde yeri olmadığıdır 58

11 MİGREN TEDAVİSİ Ergotlar vazokonstriktör ajanlardır. Ciddi hipertansiyonu ve kalp hastalığı olanlarda kontrendikedir. Akut ağrıda günümüzde en sık tercih 5-HT agonistleridir. Profilakside tercih sırası: 1. Beta bloker 2. Trisiklik antidepresan Tablo (Soru 150): Migren tedavisi AKUT TEDAVİ Basit analjezikler Aspirin, parasetamol, naproksen, ibubrofen Ergotlar Ergotamine-cafein, dihidroergotamin Narkotik analjezikler Kodein, meperidin, butarfanol 5-HT agonist Sumatriptan, zolmitriptan PROFLAKTİK TEDAVİ Antiinflamatuvar ilaçlar Trisiklik antidepresanlar (amitriptilin) B-reseptör blokerleri (propranolol vb) Ergot alkoloidleri Siproheptadin Antikonvülzan (fenitoin, valproat vb.) Kalsiyum kanal blokerleri (verapamil) Metiserjid, pizotifen Sık alındığında gastrik şikâyetler ve rebound baş ağrısına yolaçar Belirgin bulantı-kusma yapar, tedaviye antiemetik eklenmelidir Gebelik, koroner hastalık, periferik vaskuler hastalık, MAO inhibitör kullanımında kontrendikedir Metiserjid: Fibrozis, özellikle retroperitoneal fibrozis yapar. 151.Aşağıdakilerden hangisi alt motor nöron hasar bulgularından birisi değildir? A) Tonus kaybı B) Refleks kaybı C) Kas krampları D) Fasikülasyonlar E) Babinski işareti Doğru cevap: (E) Babinski işareti Üst ve alt motor nöron hasarı bulguları TUS ta çok defa sorgulandı. Babinski pozitifliği üst motor nöron hasarında görülür. ÜST-ALT MOTOR NÖRON HASARI BULGULARI BİRİNCİ MOTOR NÖRON HASARI BULGULARI: Spastisite Derin tendon reflekslerinde artış Yüzeyel reflekslerde azalma (karın cildi ve kremaster refleksi) Patolojik refleksler (Babinski, klonus pozitifliği) İKİNCİ MOTOR NÖRON HASARI BULGULARI: Atrofi Kas fasikülasyonları (denervasyon hipersensitivitesi) Derin tendon refleksleri azalır Patolojik refkesler yoktur 152.Aşağıdakilerden hangisi atopik dermatitin majör tanı kriterlerinden değildir? A) Kaşıntılı olması B) Akut olması C) Ailesel veya kişisel atopi öyküsü D) İnfant ve küçük çocuklarda ekstremitelerin ekstansör yüzlerinde ve yüzde yerleşim göstermesi E) Adölesanlarda ekstremitelerin fleksör yüzlerinde yerleşim göstermesi Doğru cevap: (B) Akut olması Daha önce benzeri sorulmuş eski bir TUS sorusu Atopik dermatitin majör tanı kriterleri mutlaka bilinmelidir. ATOPİK DERMATİT Sanayileşmiş ülkelerde pik prevelansı, %15-20 arasında erken çocukluk döneminde yapar. Kronik veya kronik tekrarlayan bir hastalık olan atopik dermatitin major özellikleri: Kaşıntı Tipik morfoloji ve yaşa özgün paterniyle egzamatöz dermatit (akut, subakut, kronik) Bebeklikte yüz ve ekstansör tutulum Çocuklarda ve erişkinlerde fleksüral egzema ve likenifikasyon Genellikle aşağıdakilerle ilişkilidir: Kişisel veya ailesel atopi öyküsü (allerjik rinit, astım, atopik dermatit) Kserozis/cilt bariyer disfonksiyonu İmmünglobülin E reaktivasyonu Genetik temel, T hücrelerdeki immünolojik cevaplarda, antijen işlemede, inflamatuvar sitokinlerde, konak savunma proteinlerinde ve alerjen sensitivitesindeki değişiklikler ile infeksiyon gibi çevresel faktörlerden etkilenir. Majör kriterleri: Kaşıntı Kişisel veya ailesel atopi öyküsü Kronik, tekrarlayan dermatit Süt çocuğunda yüz ve ektansör bölge tutulumu Çocuk ve erişkinlerde fleksural bölge tutulumu 153.Aşağıdakilerden hangisi normal yürüyüşün temel koşullarından biri değildir? A) Adım uzunluğunun yeterli olması B) Salınım sonunda uygun ayak pozisyonu C) Dakikadaki adım sayısının yeterli olması D) Salınımda ayağın yeterli yüksekliğe ulaşması E) Basma fazında ayak, ayak bileği ve ekstremite stabilizasyonu 59

12 Doğru cevap: (C) Dakikadaki adım sayısının yeterli olması Daha önce kullanılmamış, beklediğimiz FTR sorularından bir tanesi YÜRÜME ANALİZİ Normal yürümede her yürüme siklüsü 2 temel komponent içerir: Basma fazı ve salınım fazı. BASMA FAZI: Ayağın yerle temas ettiği ve ayağa yükün bindiği fazdır Alt ekstremite vücudun yükünü taşır, vücut destekleyen bacağın üzerinde ileri gider Yürüyüşün kapalı kinetik zincir fazıdır 5 alt fazı vardır İlk temas (topuk fazı) Yüklenme (tam basma) Basma ortası Basma sonu (topuk kalkışı) Salınım öncesi dönem (parmak kalkışı) SALINIM FAZI: Ayağın yerden kesildiği, hareketin olduğu fazdır Ayağa yük binmez ve ayak öne doğru hareket eder Alt ekstremite açık kinetik zincirdedir Bacağa binen stres daha azdır Pelvis ve kalça stabilitenin çoğunu sağlar 3 alt fazı vardır Erken salınım (hızlanma) Salınım ortası Salınım sonu (yavaşlama) Basma fazının başlangıç ve bitiminde çift destek söz konusudur. Bu dönemde her iki ayak da yerle temas eder. Vücut ağırlığı bir ekstremiteden diğerine transfer olur. Çift destek olmadığı duruma koşma denir. 154.De Quervain tenosinovitinde pozitif olan test aşağıdakilerden hangisidir? A) Finkelstein testi B) Yergason testi C) Speed testi D) Tinel testi E) Lachman testi Doğru cevap: (A) Finkelstein testi DİĞER SEÇENEKLERİ DE Yergason testi: Biseps uzun başının bisipital oluktaki stabilitesini saptamak için yapılır. Hasta dirseği 90 derecede fleksiyonda ve ön kolu pronasyonda iken bir el ile hastanın dirseği tutulup tespit edilir, diğer el ile el bileği tutulur. Hasta kolunu dış rotasyona ve ön kolunu supinasyona getirirken karşı kuvvet uygulanır. Ağrı duyulursa instabilite söz konusudur. Speed testi: Dirsek ekstansiyondayken kol yana sarkıtılır. El bileğine direnç uygulanarak omuz fleksiyonu yaptırılır. Ağrı olması bisipital tendinite işaret eder. Tinel testi: El bileğinin başparmak tarafında olan kısmına refleks çekiciyle vurularak buradaki derin tendon refleksinin uyarılmasıyla yapılır. Doktor refleks çekiciyle vurduğunda hasta tipik olarak elinde elektrik çarpması veya karıncalanma olduğunu söyler. Lachman testi: Diz derece fleksiyona getirilir. Eğer ön çapraz bağda yırtık varsa tibia femur üzerinden 0.5 cm den fazla öne gelir. ÖZETLE Speed ve Yergason testi biseps tendonu, Tinel testi median sinir ve Lachman testi ön çapraz bağ muayenesinde kullanılan testlerdir. 155.Soliter pulmoner nodüllerde aşağıdakilerden hangisi iyi huylu lezyon lehinedir? A) Diffüz kalsifikasyon B) Yoğun kontrast tutumu C) Kalın duvarlı kavitasyon D) Nodül çapında artış olması E) Nodül sınırlarının lobulasyon göstermesi Doğru cevap: (A) Diffüz kalsifikasyon Dikkat! Soliter pulmoner nodül beklediğimiz Radyoloji sorularından biri SOLİTER PULMONER NODÜL Boyutu 3 cm den küçük olan, düzgün kenarlı ve küresel şekilli tek akciğer lezyonuna soliter pulmoner nodül denir. Nedenleri sıklık sırasına göre periferik akciğer karsinomu, metastaz, granülom ve hamartomdur. Ülkemizde en sık görülen granülom nedeni tüberkülomdur. De-Quervain tenosinoviti TUS un klasiklerinden olup, tanı koydurucu fizik muayenesi Finkelstein testidir. TENOVAJİNİTLER (STENOZAN TENOSİNOVİT) De Quervain hastalığı: Abductor pollicis longus ve extansor pollicis brevis tendonlarında gelişir. Finkelstein testi (+) tir. Trigger finger (tetik parmak): Tekrarlayan travmalar sonucu; M. flexor digitorum superficialis ve profundus tendonlarında gelişir. Hasta fleksiyonu kolay yapar ama, problem olan parmak zor açılır. Flexor carpi radialis tenovajiniti Tibialis posterior tenovajiniti 60 NEDENLERİ: Granülomlar Periferik tip akciğer karsinomu Hamartom Kist hidatik Bronkojenik kist Arteriyovenöz malformasyon Adenom Hematom Metastaz

13 Tablo (Soru 155): Akciğer nodüllerine radyolojik yaklaşım BENİGN PULMONER NODÜL Yaş < 35 > 35 Cinsiyet Kadın Erkek Semptom Yok Var Boyut < 2 cm > 2 cm Yerleşim Kenar Kalsifikasyon Kavitasyon Boyut değişikliği göstermemesi Özel bir yerleşim yok İyi sınırlı Santral, patlamış mısır Duvarı ince (< 4mm) Patognomonik MALİGN PULMONER NODÜL Sıklıkla üst loplar Düzensiz/ışınsal/ lobüle Çok nadir, periferik Duvarı kalın (> 4 mm) Boyutu artar 156. Narkolepsi tanısı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Katapleksi gözlenir. B) Uyku paralizisi görülür. C) Gündüz aşırı uykululuk vardır. D) Bozulmuş gece uykusu vardır. E) Toplam gündüz uyku süresi artmıştır. Doğru cevap: (E) Toplam gündüz uyku süresi artmıştır. Uyku bozukluklarının önemini hatırlatan bir soru NARKOLEPSİ Uyku atakları beklenmedik, karşı konamayan uyku ataklarıdır. Tüm belirtiler her hastada bulunmazsa da gündüzleri uyku atakları en yaygın rastlanan yakınmadır. Uyku atakları genellikle saat aralıklarla, önüne geçilmez bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Hastalar, 5-10 dakika kadar uyuduklarında tamamen dinlenmiş olurlar. Katapleksi, heyecansal durumdaki ani değişmeler karşısında kısa süreli çizgili kas tonusu değişikliği şeklinde ortaya çıkmaktadır. Birden konuşamaz olabilir, elindeki bir şeyi düşürebilir. Bu durum kısa sürede ortadan kalkar. Halüsinatuvar yaşantılar ve uyku paralizisi, uykuuyanıklık geçişi sırasında ortaya çıkan kısa süreli değişmelerdir. Tablo (Soru 156): Narkolepsi ve idiopatik hipersomnia karşılaştırması Artmış gündüz uykululuğu Gündüz uyuklamaları Narkolepsi Artmış Dinlendirici İdiopatik Hipersomnia Artmış Katapleksi Sıklıkla mevcut Yok Hipnogojik halüsinasyon Sıklıkla mevcut Sıklıkla dinlendirici olmayan Yok Uyku paralizisi Var Yok Polisomnografi MSLT Doku grubu (HLA) Fragmante olmuş uyku Uyku latensi: 5 dakikadan kısa İki ya da ikiden fazla SOREM Uyku yapıları bozulmamıştır Uyku latensi: 5 dakikadan kısa DQB1*0602 Cw2 (?) SOREM saptanmaz 157.Akut paronişiyal infeksiyonlardan en sık sorumlu mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir? A) Candida albicans B) Staphylococcus aureus C) Hepes simpleks virüsü D) Mycobacterium marinum E) Pseudomonas aureginosa Doğru cevap: (B) Staphylococcus aureus Piyodermilerle ilgili kolay bir soru PARONİŞİ (PANARİS, DOLAMA) Paronişi, tırnak dokusunu çevreleyen epidermisin infeksiyonudur. İnfeksiyon tırnak kaidesinde tırnak yatağının proksimal duvarını etkilemeye başladığında eponişia adını alır. Staphylococcus aureus (S.aureus) ve Streptococcus pyogenes (S.pyogenes) sık karşılaşılan etken bakteriler olmasına karşın; Pseudomonas pyocyenea ve Proteus vulgaris de sık karşılaşılan etkenlerdendir. Tırnak tabanında şişlik, kızarıklık ve ağrı ile ortaya çıkar. Akut paronişi doğrudan tırnak çevresinde oluşan travmalar sonrasında ortaya çıkar. Manikür, tırnak batması, direkt darbe, çocuklarda tırnak yeme alışkanlıkları, parmak emme ve yapay tırnak kullanımı gibi etkenler altta yatan nedenler arasındadır. Tipik olarak akut paronişide tek bir tırnağın katılması söz konusudur. Klinik olarak travma sonrası 3-5 gün içinde başlayan akut eritem, ödem ve tırnağın proksimal veya lateral köşelerinde lokal ağrı ve hassasiyet vardır. Tırnak yatağında apse oluşumu nedeni ile bu noktaya basınç uygulandığında lokal püy drenajı görülür. Bu noktada püy oluşumu nedeni ile tırnak yatağının tırnaktan ayrılması ile karşılaşılabilmektedir. Apse oluşmadan erken fark edilen olgularda; sıcak uygulama, elevasyon ve uygun antibiyotik, tedavi için yeterlidir. 61

14 158.Nöroleptik malign sendrom (NMS) için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) Dişli çark belirtisi sık görülür. B) Erkeklerde kadınlara göre daha sık görülür C) Ölüm nedeni rabdomiyoliz ve böbrek yetmezliğine bağlıdır. D) Genellikle nöroleptik tedavinin erken dönemlerinde ortaya çıkar. E) NMS hastalarının %40 tan fazlası duygudurum bozukluğu tanısı almış hastalardır. Doğru cevap: (A) Dişli çark belirtisi sık görülür. NMS, TUS açısından Psikiyatri nin vazgeçilmezidir: uzun süredir hastalık nedeniyle ilacı kullanan hasta acil servise yüksek ateş, yaygın kas rijiditesi ile geliyor diye başlayan bir NÖRİLEPTİK MALİGN SENDROM %1 hastada görülür ve erkeklerde saha sık olarak karşımıza çıkar. Otonom disfonksiyon (terleme, taşikardi, kan basıncı değişiklikleri), hipertermi, rijidite, bilinç bulanıklığı ve miyoglobinemi ile karakterizedir. CPK artar. %10 fataldir ve ölüm genelde renal yetmezliğe bağlı gelişir. Tedavide antipsikotik kesilir, dantrolen kullanılır. Dişli çark belirtisi, parkinsonizmde agonist ve antagonist kasta tonus artışı sonucu ortaya çıkan tablodur. 160.Yıl ortası nüfusu olan bir yerleşim yerinde canlı doğum sayısı 350, ölü doğum sayısı 25 ve toplam ölüm sayısı 225 olarak saptanmıştır. Ölümlerin 75 i trafik kazasından 35 i kanserden, diğerleri ise başka nedenlerden olmuştur. Bu toplumda takip edilen 95 kanser vakasında aynı yıl içinde 45 yeni kanser vakası eklenmiştir. Yukarıda verilen bilgilere göre bu ilçe için kaba ölüm hızı aşağıdakilerden hangisidir? A) 355 / x B) / 250 x C) 250 / x D) 225 / x E) 250 / x Doğru cevap: (D) 225 / x Çok basit bir Halk Sağlığı sorusu Ne diyoruz? Hep formüllerin mantığı aynı; bizden ne istiyorsa paya, o istenen değerin yıl ortası nüfusu paydaya yazılacak Bu yerleşim yeri için bir yıllık toplam ölüm sayısı 225 tir ve toplumun yıl ortası nüfüsu da dir. Cevap: 225/ Kaba Ölüm Hızı: En sık kullanılan, kolay elde edilen bir ölçüttür. Bu hız toplumdaki çeşitli yaş, cins gruplarının ölüm açısından riskini tam olarak yansıtmayan, ölüm boyutu hakkında genel fikir veren bir ölçüttür. Bir toplumda bir takvim yılında Kaba ölüm hızı: meydana gelen toplam ölüm sayısı x 100 Aynı toplumun yıl ortası nüfusu 161.Latent dönemi uzun olan bir hastalıkta etiyolojideki etkeni araştırmak için aşağıdaki araştırma tiplerinden hangisinin yapılması en uygundur? 159.Aşağıdakilerden hangisi aile planlamasının amaçlarından biri değildir? A) İstenmeyen gebelikleri önlemek B) Daha sağlıklı çocuklar yetiştirmeye olanak sağlamak C) Hızlı nüfus artışının getirdiği sorunları bertaraf edip toplumun sağlıklı olmasına katkıda bulunmak D) Ailelerin çok sayıda çocuk sahibi olmasını engellemek E) Çocuk sahibi olmak isteyen ve olamayanlara tıbbi imkânlarla yardımcı olmak Doğru cevap: (D) Ailelerin çok sayıda çocuk sahibi olmasını engellemek Halk Sağlığı nda daha önce çok kullanılmamış bir konuya vurgu yapmak için hazırlanmış bir soru Aile planlamasının başlıca amacı; toplumun genel üreme sağlığı düzeyini yükseltmektir. 1. Bireyleri ve aileleri, üreme sağlığı konusunda eğitmek 2. Anne ölümlerini önlemek ve sağlığını korumak 3. Bebeklerin sağlıkla doğmalarını ve yaşamalarını sağlamak 4. Yüksek riskli gebelikleri önlemek 5. İstenmeyen gebelikleri önlemek 6. Çocuk sahibi olmak isteyenlere tıbbi yardım sağlamak 7. Bireyleri aile planlaması yöntemleri konusunda eğitmek 62 A) Kesitsel B) Vaka-kontrol C) Prospektif kohort D) Retrospektif kohort E) Tanımlayıcı Doğru cevap: (B) Vaka-kontrol Vaka-kontrol çalışmalarının en önemli özelliğini vurgulayan bir Halk Sağlığı sorusu VAKA-KONTROL ARAŞTIRMALARI Analitik araştırmalar içinde, en sık başvurulan yöntemlerdir. Vaka grubu ile kontrol grubu, etkenle ilişkisi araştırılır. Olayın çözümlenmesinde hastalıktan nedene gidiş vardır. Sonuç (hastalık) à Neden (etken) araştırılır. Retrospektif araştırmadır. Vaka grubunda etkenle karşılaşma boyutu: 40 / 60 X100 Kontrol grubunda etkenle karşılaşma boyutu: 45 / 120 X100 Tahmini rölatif risk (odds ratio): 40 X 75 / 20 X 45 =3.3 Yorum: Geçmişte Hepatit-B geçirenlerde hepatocellüler kanser riski, geçirmeyenler göre 3.3 kat artmışıtır.

15 Tablo (Soru 161): Bir vaka-kontrol araştırması örneği Etken Vaka (Hepatocellüler Ca+) Kontro (Hepatocellüler Ca-) Toplam Hepatit-B geçirenler Hepatit-B geçirmeyenler Toplam VAKA KONTROL ARAŞTIRMALARININ AVANTAJLARI: Zaman, insan gücü ve parasal yönlerden ucuz, kolay uygulanabilir Vaka ve kontrollerin araştırmayı terk etmeleri söz konusu değildir. Toplumda seyrek görülen ve etkenle karşılaşma ve etkilenme süresi (latent dönem) uzun olan hastalıkların etiyolojik faktörlerinin (risk faktörleri) araştırılmasında en uygun yöntemdirler. VAKA KONTROL ARAŞTIRMALARININ SINIRLILIKLARI Vaka ve kontrol grupları hasta ve sağlam popülasyonlarını genellikle temsil etmedikleri için bu araştırmanın sonuçları kendi evrenlerine genellenmez, sadece araştırma kapsamına alınan grup için geçerlidir. Sadece tahmini rölatif (Odds ratio) risk bulunur. Bazı durumlarda nedenin hastalıktan önce başlayıp başlamadığını belirlemek güç olur. Bu araştırmalarda taraf tutma (bias) olasılığı yüksektir. Kayıttaki bilgilerin doğru olmaması Anket bilgilerinde kişilerin yanlı bilgi vermesi (hafıza faktörü, utanma, gizleme) 162. Yenidoğanlarda hayatın ilk günlerinde görülen ve eozinofil içeren cilt lezyonları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Prematürelerde term bebeklere göre daha sık görülür. B) Genellikle ateş ve genel durumda bozulma ile karakterizedir. C) Toksik eritem olarak adlandırılır. D) Kanda lökosit sayısında artış ile karakterizedir. E) Papüloveziküler lezyonlar ile karakterizedir. Doğru cevap: (C) Toksik eritem olarak adlandırılır. Yenidoğan cildinde görülen fizyolojik döküntü ve lezyonlar içinde en sık toksik eritem karşımıza çıkar. Hayatın ilk günlerinde sık görülür. Herhangi bir hastalıkla ilişkili değildir. Ateş ve lökositoz görülmez. Toksik eritem döküntüsü makülopapülerdir. Bazı döküntülerde minik püstüller oluşur. Bu püstüllerin içi eozinofiller ile doludur. İmmatür prematüre cildinde toksik eritem oluşması daha nadirdir Anne sütündeki laktoferrinin en önemli fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? A) Lökosit adezyonunu arttırması B) IgA düzeyini artırması C) Non-spesifik antiviral maddeleri içermesi D) Demir bağlayarak bakteriyostatik etki göstermesi E) Laktozu parçalayarak etki göstermesi Doğru cevap: (D) Demir bağlayarak bakteriyostatik etki göstermesi Anne sütünde infeksiyonlardan koruyucu birçok faktör bulunur. Bu faktörlerden birisi olan laktoferrin ortamdaki serbest demiri bağlayarak bakterilerin demir kullanarak çoğalmalarını engeller. Bu şekilde bakteriyostatik etki gösterir. Ancak son yıllarda laktoferrinin in vitro olarak bakterisidal etkilerinin de olabileceği gösterilmiştir. ANNE SÜTÜNÜN İNFEKSİYONLARDAN KORUMA ÖZELLİĞİ Salgısal IgA: Anne sütündeki başlıca immünoglobülindir. IgA içeriğinin yüksek olması, bebeği gastroenteritlere karşı korur. Aynı zamanda düşük düzeylerde IgG (Serumdakinin %3 ü kadar) ve IgM (Serumdakinin %10 u kadar) de içerir. Anne sütü inek sütüne kıyasla daha fazla lizozim içerir. Lizozim antibakteriyel özelliğe sahiptir. Anne sütünde bulunan demir bağlayıcı protein laktoferrinin de serbest demiri ortamdan kaldırarak bakteri üremesini engellediği saptanmıştır. Lizozim, laktoferrin, Vit B12 ve folatın infeksiyonlara karşı koruyuculuğu fazladır. Anne sütünde makrofajlar, polimorf nüveli lökositler, T ve B lenfositleri bol miktardadır. Oligosakkaritler (Bifidus çoğalma faktörü) anne sütünde vardır, inek sütünde ise bulunmaz. Escherichia coli ve deriden gelen diğer bakterilerin epitel dokuya bağlanmasını ve dokuya girişini de önler. Laktoperoksidaz, alfa-2 makroglobulin, glikoproteinler, lipidler, karbonhidratlar, gangliosidler ve ribonükleaz da anti infektif özellik gösterir. Anne sütündeki başlıca immünmodülatörler: T hücrelerini aktive ede interlökin1-beta, IgA, B hücrelerine dönüşümünü sağlayan Transforming growth faktör beta, alfa-tokoferol ve prolaktindir. Alfa tokoferol, beta karoten, askorbik asit inflamasyonu azaltır. Anti-stafilokokal faktör. 63

16 164. Aşağıdakilerden hangisi intrauterin simetrik büyüme geriliğine neden olmaz? A) Fetal alkol sendromu B) Preeklampsi C) CMV infeksiyonu D) Trizomi 18 E) Hücre toksinleri Doğru cevap: (B) Preeklampsi Gebelik yaşına göre doğum ağırlığının intrauterin büyüme eğrilerinde 10. persantilin altında olması büyüme geriliği olarak adlandırılır. Gebeliğin başlangıcında büyüme üzerine etki eden olumsuz faktörler sellüler hiperplaziyi engelledikleri için toplam hücre sayısı azalmış, vücut ağırlığı, baş büyüklüğü ve boy aynı oranda küçük kalmış olurlar. Oranlar bozulmamıştır. Gebeliğin sonlarına doğru oluşan ve plansental yetmezliğe neden olan faktörler ise sellüler hipertrofiyi yani fetusun yağlanarak tartı almasını engellerler. Bu zamana dek boyu ve başı büyümüş olan bebek orantısız şekilde küçük kalır. Plasental yetmezliğe yol açan preeklampside bu nedenle orantısız yani asimetrik büyüme geriliği olur. Diğer tüm seçeneklerdeki faktörler gebeliğin başından itibaren bulunabildikleri için orantılı yani simetrik büyüme geriliğine yol açarlar Kanlı kusması olan yenidoğan bir bebekte, kanamanın yenidoğana ait olup olmadığını tespit etmede aşağıdaki incelemelerden hangisi en uygundur? A) APT testi B) Annede HbF tayini C) Bebekte HbF tayini D) Annede periferik yayma E) Bebekte periferik yayma Doğru cevap: (A) APT testi Kanlı kusan ya da kanlı kaka yapan bir bebekte bu kanın anne ya da bebeğe ait olduğu HbF in alkaliye karşı dirençli olması prensibi ile yapılan APT testi ile belirlenir. APT testinde kan NaOH çözeltisi ile karıştırılınca eğer kırmızı rengini koruyorsa bebeğe ait demektir. Eğer rengi siyaha dönüşüyorsa da annenin kanı olduğu anlaşılır Rh izoimmünizasyonundan etkilenen yenidoğanlarda aşağıdaki durumlardan hangisinde hemen kan değişimi yapılmasına gerek yoktur? A) Doğumda hemoglobin düzeyinin 10 g/dl olması B) Kordon kanındaki bilirubin düzeyinin 6 mg/dl olması C) Bebekte hidrops fetalis bulguları olması D) Direkt Coombs testinin güçlü pozitif olması E) Bilirubin düzeyinin saatte 0,5 mg/dl den fazla yükselmesi Doğru cevap: (D) Direkt Coombs testinin güçlü pozitif olması Rh uyuşmazlığında anneden geçen antikorların fetus eritrositlerini parçalaması nedeniyle derin bir anemi oluşur. Yenidoğan bebekte de aneminin yanı sıra saatler içinde hızla yükselen indirekt bilirubin düzeyi nedeniyle kernikterus riski ortaya çıkar. Bu nedenle doğumdan hemen sonra kan değişimi yapmak gerekebilir. Bu sayede hem anneden geçmiş olan antikorlar ve bebeğin antikorla kaplı eritrositleri hem de yüksek indirekt bilirubin ortamdan uzaklaştırılmış olur. Kan değişimi kararı şu kriterlere göre verilir: Doğumda hemoglobin konsantrasyonu g/dl nin altında ise, Bilirubin saatte 0,5 mg/dl ya da daha hızlı artıyorsa, Kordon bilirubin değeri 5 mg/dl den yüksek ise, Doğumda hidrops fetalis bulguları varsa Direkt Coombs testi zaten Rh uyuşmazlığından etkilenen bebeklerde pozitif olacaktır. Bu test sonucuna göre kan değişimi kararı verilmez Vitamin A eksikliğinin en erken gelişen göz bulgusu aşağıdakilerden hangisidir? A) Fotofobi B) Karanlığa adaptasyonda gecikme C) Bitot lekeleri D) Keratomalazi E) Kseroftalmi Doğru cevap: (B) Karanlığa adaptasyonda gecikme A vitamini eksikliğinde başlangıçta gözün posteriyor segmenti etkilenir, karanlığa adaptasyon bozularak gece körlüğü ortaya çıkar. Daha ileri evrelerde konjunktivada kuruluk (kserosis konjunktiva), korneada kuruluk (kseroftalmi) ve korneada incelme ve ülserasyonlar (keratomalazi) ortaya çıkar. Bulber konjunktivada kuruluk, gümüş grisi plaklar (Bitot lekeleri), folliküler hiperkeratozis ve fotofobi ortaya çıkar Aşağıdakilerden hangisi fenilketonürinin en erken olabilecek klinik bulgusudur? A) Letarji B) Konvülsiyon C) Kusma D) Egzema E) Açık saç rengi Doğru cevap: (C) Kusma Seçeneklerde verilmiş olan konvülsiyon, egzema ve açık saç rengi gibi bulgular fenilketonüride geç ortaya çıkan bulgulardır. Yenidoğan dönemi ve erken süt çocukluğu döneminde pilor stenozu ile karışabilecek kadar ciddi olabilen kusma nın fenilketonürinin en erken klinik bulgusu olabileceği unutulmamalıdır! FENİLKETONÜRİDE KLİNİK BULGULAR: Mental motor retardasyon ve gelişme geriliği, mikrosefali Hiperaktivite, hipertonisite, otistik davranış değişiklikleri ve konvülsiyon Açık cilt, göz ve saç rengi (artan fenilalanin tirozinazı inhibe eder, tirozin ve melanin yapımı azalır). Ekzamatöz cilt lezyonları İlk 1-2 ay içinde inatçı kusmaları olan hastalar pilor stenozu ile karışabilir. İdrar ve terde fenilasetik, fenillaktik, hidroksifenilasetik asit, fenilasetil glutamin ve fenilprüvik asit artar. Fenilasetik asit karakteristik fare pisliği (küf) gibi kokuyu verir, fenilprüvik asit ise FeCl3 testindeki renk değişikliğine neden olur. 64

17 Tedavi edilmeyen vakalarda ilkin başını dik tutamama ile kendisini gösteren motor gerilik ortaya çıkar. EEG anormallikleri 1. aydan itibaren saptanır Aşağıdaki testlerden hangisi malabsorbsiyon sendromlarının tanısında yararlı değildir? A) Serum ürobilinojen düzeyi B) Fekal yağ testi C) Gaita ph sı D) Solunan havadaki hidrojen konsantrasyonu E) Gaitada redüktan madde Doğru cevap: (A) Serum ürobilinojen düzeyi Malabsorbsiyon sendromlarında ince bağırsaklardan emilemeyen besin maddeleri kalın bağırsağa geçer. Buradaki bakteriler tarafından parçalanırlar, gaz oluşur. Hiperozmolar oldukları için de ozmotik ishale neden olurlar. Yağ emilimi bozuk olduğunda steatoreyi göstermek için dışkıda yağ aranır. Karbonhidrat emilim bozukluklarında dışkı ph sı asit olur ve dışkıda redüktan madde pozitif bulunur. Özellikle laktoz intoleransında ağızdan laktoz verilip solunum havasında hidrojen artışının gösterilmesi tanı koydurucudur. Serum ürobilinojen düzeyinin malabsorbsiyon tanısında yeri yoktur. BÜYÜME HORMONUNA DUYARSIZLIK: Büyüme hormonu reseptör patolojisine Postreseptör patolojilere IGF-1 gen patolojilerine IGF bağlayıcı protein anomalilerine IGF-1 reseptör geninin anomalilerine bağlı gözlenebilir. Bu gruba klasik örnek Laron Sendromudur. Laron Sendromu, GH reseptör direnci sonucu görülür. Doğum boyları ortalamanın altında olan bu çocuklarda, 1 yaşlarında ağır boy kısalığı gözlenir. Karakteristik olarak büyüme hormon düzeyleri yüksek, IGF-1 düzeyleri düşük olarak gözlenir. Tedavide rekombinan IGF-1 preparatı kullanılır Yenidoğan döneminde nefrotik sendromun en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Membranöz nefropati B) Fin tipi nefrotik sendrom C) Minimal değişimli nefrotik sendrom D) Membrano proliferatif glomerülonefrit E) Difüz mezengiyal nefropati Doğru cevap: (B) Fin tipi nefrotik sendrom FİN TİPİ KONJENİTAL NEFROTİK SENDROM 170. On altı yaşındaki bir kız çocuğu, boy kısalığı ve adet görmeme şikâyeti ile getiriliyor. Yapılan ultrasonografik incelemede uterus ve fallop tüpleri normal, overler ise fibrotik olarak görülüyor. Fizik muayenesinde kalpte üfürümü saptanıyor. Bu hastada aşağıdaki kromozomal bozukluklardan hangisinin saptanması en olasıdır? A) 47, XXY B) Trizomi 21 C) 46, XY D) 48, XXYY E) Monozomi X Doğru cevap: (E) Monozomi X Turner sendromu her kız çocuktan birinde görülen boy kısalığı, fibrotik overler, konjenital kalp hastalığı (aort koarktasyonu ve biküspit aorta) ve normal zeka ile birlikte olan bir hastalıktır. Overler fibrotik olduğu için östrojen düzeyleri düşük gonadotropinler ise yükselmiştir. Bu nedenle boy kısalığının yanı sıra adet görmeme şikâyetiyle de hekime başvururlar. Karyotip incelemesinde cinsiyet kromozomu olarak sadece bir X olduğu görülür ( 45, X). Bu durum bir başka ifade ile monozomi X olarak da adlandırılır Üç yaşındaki bir çocukta boy 3 persantilin altında (- 4 SD), kan büyüme hormonu düzeyi yüksek ve IGF-1 ve IGF-BP3 düzeyi düşük ise en olası tanı hangisidir? A) GH eksikliği B) Panhipopituitarizm C) Laron sendromu D) Konstitüsyonel boy kısalığı E) Genetik boy kısalığı En sık rastlanan konjenital nefrotik sendrom tipidir. Otozomal resesif geçiş gösterir. Finlandiya da sıklığı 1/8.200 canlı doğumdur. Daha az sıklıkta dünyanın her yerinde görülebilmektedir. Hastalığa yol açan gen, 19. kromozomun kısa kolundadır (NPHS1 geni). Olgular genellikle prematüre ve SGA doğarlar, plasentaları büyüktür. Bazıları doğumda ödemlidir. > %90 olguda ise yaşamın ilk haftasında ödem ve asit gelişir. Proteinüri intrauterin hayatta başlar. Glomerüler giiltrasyon oranı ilk 6-12 ay normaldir. Klasik görünüm: Geniş kranyal sütür ve fontanel, küçük burun, göz aralarının açık olması, düşük kulaklar, batın distansiyonu, umbilikal herni, asit, jeneralize ödem, opistotonik pozisyon. Biyopsi: Tübüllerde kistik dilatasyonlar, interstisyel fibrozis, glomerüler sklerozis, tübüler atrofi. Temel patoloji, glomerül bazal membranındadır Aşağıdakilerden hangisinde to-and-fro üfürümü duyulması beklenir? A) Ventriküler septal defekt + Aort yetmezliği B) Ventriküler septal defekt + Aort darlığı C) Mitral yetmezliği D) Atriyal septal defekt + Mitral yetmezliği E) Akut romatizmal ateş Doğru cevap: (A) Ventriküler septal defekt + Aort yetmezliği Doğru cevap: (C) Laron sendromu 65

18 Çocuklarda sistolik bir üfürüm (ventriküler septal defekt, aort darlığı, pulmoner darlık) ile diyastolik üfürüm (aort yetmezliği, pulmoner yetersizlik) birlikte ise, to-and-fro üfürüm olarak adlandırılır. Bu üfürüm, devamlı üfürümden farklıdır Aşağıdakilerden hangisi yenidoğanın normal kardiyolojik fizik inceleme bulgularından birisi değildir? A) S4 duyulması B) Pulmoner arter akım üfürümünün duyulması C) En kuvvetli vurunun apekste palpe edilmesi D) Venöz hum üfürümün duyulması E) Triküspit yetersizliğinin geçici sistolik üfürümü Doğru cevap: (C) En kuvvetli vurunun apekste palpe edilmesi Yenidoğanın kardiyak fizik muayene bulguları diğer yaş gruplarından farklılık gösterir. YENİDOĞANIN NORMAL FİZİK İNCELEME BULGULARI: i. Yenidoğanlarda kalp hızı yüksektir. ii. Sağ ventrikül hiperaktiftir, en kuvvetli vuru apekste değil sternumun sol alt kenarıdır. iii. Yaşamın ilk günlerinde S2 tektir. iv. Ejeksiyon kliği duyulabilir. v. S4 fizyolojik olarak duyulabilir Aşağıdakilerden hengisi nefrotik sendromlu olgularda tromboza yatkınlık nedenleri arasında değildir? A) Trombositlerin agregasyon eğilimlerinin artmış olması B) Hemokonsantrasyon nedeniyle kan vizkositesinde artış C) Antitrombin III, protein C ve S in idrarla kayıplarının artmış olması D) Trombositoz E) Faktör XI ve XII artmış olması Doğru cevap: (E) Faktör XI ve XII artmış olması NEFROTİK SENDROMDA TROMBOZA YATKINLIK NEDENLERİ: 1. İdrarla kayıp nedeniyle AT III, protein C ve S, FXI ve XII, heparin kofaktör düzeyleri düşüktür. 2. Nefrotik plazma, heparin ile antikoagülasyona dirençlidir. 3. Trombositlerin agregasyona eğilimi artmıştır. 4. Trombositoz. 5. Venöz dolaşım yavaşlamıştır. 6. Hemokonsantrasyon nedeniyle kanın viskozitesi artmıştır. 7. Hipovolemi. 8. Fibrinojen, FV, VII, VIII, X ve XIII düzeyleri artmıştır (yapım artışına bağlı olarak) Aşağıdakilerden hangisi Rett sendromunun karakteristik özelliklerinden değildir? A) Mikrosefali B) Otistik davranış C) Elde ilginç kıvrımlı hareketler D) Otozomal resesif geçiş E) Demans Doğru cevap: (D) Otozomal resesif geçiş Rett sendromu yakın zamanlarda tanımlanan ve sadece kızlarda görülen, semptomsuz bir dönemi takiben ortaya çıkan nörodejeneratif hastalıktır. Bir yaş civarında başlangıç gösterir. İlk belirti istemli el hareketlerinin ve çevre ile ilgisinin kaybolmasıdır. Apraksi, ellerde stereotipik hareketler görülür. Edinsel mikrosefali gelişir. Hastalığın nörobiyolojik patogenezi bilinmemektedir. Kardiyak aritmi nedeni ile ani ölümler görülebilir. Genetik geçişi X e bağlı dominanttır (eski yıllarda X e bağlı resesif olduğu bildirimişti) 177. Aşağıdakilerin hangisinde bir hastalık eşlik ettiği klinik bulguyla birlikte verilmemiştir? Hastalık Bulgu A) Sistemik lupus eritematozus Malar döküntü B) Henöch-Schönlein sendromu Palpabl purpura C) Kawasaki hastalığı Koroner arter anevrizması D) Ailevi Akdeniz ateşi Peritonit E) Sjögren sendromu Heliotropik raş Doğru cevap: (E) Sjögren sendromu Heliotropik raş Bu soruda romatizmal hastalıkların eşlik ettiği bulgularının bilinmesi istenilmektedir. Malar döküntü sistemik lupus eritematozus için bir tanı kriteridir. Non-trombositopenik palpabl purpuralar Henöch-Schönlein sendromu için bir tanı kriteridir. Kawasaki hastalığının prognozunu belirleyen en önemli bulgu koroner arter anevrizmalarıdır. Ailevi Akdeniz Ateşi nde tanı kriterleri: Periyodik ateş ve tekrarlayan serozitelerdir. Dermatomiyozitin tanı kriterleri ise heliotropik raş ve Gottron papüllerinin varlığıdır Aşağıdaki konjenital akciğer hastalıklarından hangisinde hiperlüsen akciğer grafisi görülür? A) Kistik adenomatoid malformasyon B) Bronkojenik kist C) Primer siliyer diskinezi D) Konjenital lober amfizem E) Pulmoner hipoplazi Doğru cevap: (D) Konjenital lober amfizem Konjenital lober amfizem akciğerin sık görülen konjenital patolojisidir. Etyolojide; en sık neden bronş obstrüksiyonudur. 66

19 Bronşiyal kıkırdağın oluşmaması, mukozal katlantılar, dışarıdan lenf nodu veya damar basıları nedenleridir. %50 sebebi bronşiyal anormallikler %2 bronşa dışarıdan bası, vasküler ring, hiler adenopati veya bronkojenik kistler, %48 sebebi intraluminer basıdır. Akciğerin bir veya daha fazla lobunun fazla havalanması (hiperlüsen akciğer grafisi) tipiktir. Vakaların yarısında: Sol üst lob Daha az: Sağ orta veya üst lob yerleşimlidir. ÇOCUKLUK ÇAĞINDA HİPERLÜSENT AKCİĞER NEDENLERİ: A. Tek taraflı: i. Astım bronşiyale ii. Akut bronşiyolit B. ÇİFT TARAFLI: i. Konjenital Lover amfizem ii. Bronşiyolitis obliterans iii. Swyer James sendromu iv. Yabancı cisim v. Kistik fibrozis 179. Aşağıdaki vasküler halka tiplerinin hangisinde solunum sistemine ait stridor gibi belirtiler beklenmez? A) Aberran sağ subklavian arter tipi B) Pulmoner slink tipi C) Anormal innominate arter tipi D) Double ark tipi E) Sağ ark ve duktus tipi Doğru cevap: (A) Aberran sağ subklavian arter tipi Vasküler ring anomalileri arasında solunum semptomları daha hafif, yutma güçlüğünün belirgin olduğu tipi aberran sağ subklavian arter patolojisidir Aşağıdakilerden hangisi fetal persistan dolaşım için doğru değildir? A) Sol ventrikül yetmezliği ve sistemik hipotansiyon vardır B) Fetal persistan dolaşımın en sık sebebi hipoksi ve asfiksidir C) Kalp yetersizliği soldan sağa şantlar arttıkça belirginleşir D) Pulmoner vasküler direnç artmıştır E) Oksijene yanıt vermeyen hipoksi Doğru cevap: (C) Kalp yetersizliği soldan sağa şantlar arttıkça belirginleşir Fetal dolaşımda sağdan sola olan şantların postnatal dolaşımda da devam etmesine persistan fetal dolaşım (= persistan pulmoner hipertansiyon) denilir. Fetal persistan dolaşımın prematürelerdeki en sık sebebi respiratuvar distres sendromu, postmatür ve matürlerdeki en sık sebep ise hipoksi ve asfiksi sonrası gelişen mekonyum aspirasyon sendromudur. Primer pulmoner hipertansiyonda ise BMPR-II (Bone morphogenetic protein receptor type II) gibi genetik defektler sık olarak karşımıza çıkar. Primer veya sekonder nedenler ile oluşan fetal persistan dolaşımda şantların yönü sağdan sola doğrudur, hipoksi, asidoz ve siyanoz görülür. Şekil (Soru 179): Vasküler halka anomalileri 67

20 181. Dirençli miyoklonik konvülsiyon nedeni ile başvuran bir süt çocuğunun fizik muayenesinde mikrosefali ve lens subluksasyonu; laboratuvar tetkiklerinde de ürik asit düşüklüğü saptanmıştır. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Piridoksin eksikliği B) Biotinidaz eksikliği C) Non-ketotik hiperglisinemi D) Marfan sendromu E) Molibden kofaktör eksikliği Doğru cevap: (E) Molibden kofaktör eksikliği SÜLFİT OKSİDAZ YETERSİZLİĞİ (MOLİBDEN KOFAKTÖR EKSİKLİĞİ) Molibden, sülfit oksidazın kofaktörüdür. Ayrıca ksantin ve hipoksantini ürik aside oksitler. Yenidoğanda hipotoni, konvülziyonlar, miyoklonik sıçramalar, mikrosefali, dismorfi ve metabolik asidoz olur. Yaşayan hastalarda lens dislokasyonu hayatın ilk aylarından itibaren saptanır. Serum ve idrar ürik asit düzeyleri düşüktür. Kan ve idrar sülfat düzeyleride düşüktür. Çoğu ilk 2 yılda ölür. Tedavisi yoktur Aşağıdakilerden hangisi hiperamonyemi nedeni değildir? A) Lizinürik protein intoleransı B) Ornitin transkarbamoilaz eksikliği C) Arjininosüksinat liyaz eksikliği D) Metilmalonik asidemi E) Hartnup Hastalığı Doğru cevap: (E) Hartnup Hastalığı Hartnup hastalığında nötral aminoasitlerin (monobazikmonokarboksilik aminoasitlerin; alanin, serin, treonin, valin, lösin, izolösin, fenilalanin, tirozin, triptofan), ince bağırsak mukozası ve renal tübülüslerden transportunda defekt vardır. Otozomal resesif geçer. Plazmada aminoasit konsantrasyonlarının artmamasına karşın aminoasidüri vardır. Hiperamonyemi beklenen bir bulgu değildir Aşağıdaki varisella olgularının hangisinde oral asiklovir tedavisi endike değildir? A) 14 yaşında erkek çocuk B) 17 aylık kronik infekte seboreik dermatiti olan bebek C) 15 aylık kistik fibrozisli bebek D) 2 yaşında aralıklı inhale steroid kullanan çocuk E) 7 yaşında okula giden çocuk Doğru cevap: (E) 7 yaşında okula giden çocuk Varisella infeksiyonlarında oral asiklovir kullanımı, hastalığın daha ağır ve komplikasyonlu seyretmesi beklenenlerde endikedir: 12 yaşından büyükler Kronik deri ve akciğer hastalığı olanlar Uzun süreli salisilat ve steroid tedavisi alanlar 184. Aşılama ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Aşının içeriğindeki bir maddeye karşı anafilaktik reaksiyon öyküsü olan çocuklara bu aşı kesinlikle uygulanmaz. B) Doğum ağırlığı gramın üzerinde olan prematüre bebekler, matür bebeklere uygulanan aşılama şemasına uygun aşılanır. C) Aşılama şemasına başlanmış ancak şema tamamlanmamış olan çocuklarda, aradan geçen süre dikkate alınmaksızın aşılamaya kalınan yerden devam edilir. D) İki canlı aşı; aynı gün, farklı yerlerden uygulanabilir E) İmmün yetmezliği olan hastalara difteri-boğmacatetanoz (DBT) uygulanması kontrendikedir. Doğru cevap: (E) İmmün yetmezliği olan hastalara difteriboğmaca-tetanoz (DBT) uygulanması kontrendikedir. Bu soruda aşı kontraendikasyonlarının bilinmesi isteniyor. Canlı virüs aşıları tüberkülin deri testini bozar, mümkünse aynı gün veya 4-6 hafta ara ile yapılır. MMR neomisin içerir, allerjisi olana yapılmaz. Hepatit B aşısı doğum kilosu 2000 gr üzerinde olan bebeklere yapılır, 2000 gr altında olanlarda antikor cevabı oluşmaz. OTC: Ornitin transkarbamoilaz eksikliği Şekil (Soru 182): DMA da Hiperamonyemi Etiyolojisi 68

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yüksek ventrikül hızlı atrial fibrilasyonu olan bir hastada, fizik muayenede nabzın aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir? A) Pulsus bisferiens

Detaylı

2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI

2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI 2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI 1-Dekompanse diyastolik kalp yetmezliği ile baģ- vuran bir hasta için ACC/AHA kılavuzlarına göre sınıf 1 endikasyonu olan ilaç aģağıdakilerden hangisidir? A) Digoksin B) Diüretik

Detaylı

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler güncel gastroenteroloji 18/4 İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler Nurhan DEMİR, Yusuf Ziya ERZİN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005)

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) Cevaplar ** ile gösterilmiştir. 1. Pelvis sabitken tek taraflı olarak kasıl-dığında gövdeyi karşı tarafa döndüren kas aşağıdakilerden hangisidir? A) m. obliquus externus abdominis**

Detaylı

2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI

2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI 2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI Bu testte sırasıyla Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır.

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ DEKOMPANSE KALP YETERSİZLİĞİNDE LEVOSİMENDAN VE DOBUTAMİN İN QT DİSPERSİYONU

Detaylı

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ ACİL TIP REHBERİ REÇETE REHBERİ LAB. DEĞERLERİ MEZUNİYET SONRASI ve MECBURİ HİZMET HEKİM EL KİTABI Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu 3 Güncel Reçete Rehberi 3 Tüm Branşlarda Reçete Örnekleri 3 Acil Tanı

Detaylı

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi T.C Sağlık Bakanlığı Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı

Detaylı

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ Dr. Bilal AYGÜN UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Macit Ümran

Detaylı

Poster Bildiriler Poster Presentations

Poster Bildiriler Poster Presentations 21 P-001 Tipi: Poster Kategori: Kardiyoloji SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİLİ YENİDOĞAN BİR OLGU Şenol Bozdağ, Şirin Güven, Nesrin Kılıçaslan, Taner Yavuz*, Hasan Tekkuş, Mustafa Özgür Toklucu Ümraniye Eğitim

Detaylı

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Melek ALKAN ÇAKMAK Yeni yıl geldi, hoş geldi Takvim yaprakları arasında beklenti ve umutları en fazla yüklediğimiz 31 Aralık işte geldi

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Prof. Dr. Erşan AYGÜN ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA

Detaylı

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji -Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS

POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS 50. Türk Pediatri Kongresi P-00 Saçlı deride lokalize şişlik ile acil polikliniğine başvuran kız hasta: Olgu sunumu Çisem Aksu Limon, Ayşe Deniz Yücelten, Burak Tekin,

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI T. C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ŞEF: DOÇ.DR.ABDÜLKADİR BOZAYKUT ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE

Detaylı

TÜRK TORAKS DERNEĞİ BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ ÇOCUKLARDA GELİŞEN PNÖMONİ TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. www.toraks.org.

TÜRK TORAKS DERNEĞİ BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ ÇOCUKLARDA GELİŞEN PNÖMONİ TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. www.toraks.org. ISSN 1302-7808 Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği nin yayın organıdır. Official journal of the Turkish Thoracic Society Cilt 10 Ek 4 Haziran 2009 Volume 10 Supplement 4 June

Detaylı

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU)

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) Türk Nöroloji Derneği 2011 BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) MİGREN BAŞAĞRISI

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Yener YÖRÜK SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. M. Cengiz

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA İNTRAVENÖZ İMMUNGLOBULİN TEDAVİ SONUÇLARI (Nöroloji Uzmanlık Tezi)

Detaylı

PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ

PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ Dr Vuslat Yürüt Çaloğlu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı vuslatyurut@yahoo.com Kanser tedavisinde

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI. Dr. Ebru ÖZENÇ UZMANLIK TEZİ. Tez Danışmanı. Doç. Dr.

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI. Dr. Ebru ÖZENÇ UZMANLIK TEZİ. Tez Danışmanı. Doç. Dr. T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI İLERİ EVRE KALP YETERSİZLİĞİ PROGNOZUNDA SAĞ VENTRİKÜL STROKE WORK İNDEKSİNİN KLİNİK SONLANIM NOKTALARIYLA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

ACTH Bağımsız Cushing Sendromu

ACTH Bağımsız Cushing Sendromu Tiroid Lenfoması ACTH Bağımsız Cushing Sendromu Androjen Salgılayan Sürrenal Adenom Von Hippel Lindau Hastalığı Diabetes Inspidus Paratiroid Karsinomu Editör Prof. Dr. Dilek Yavuz ISBN: 978-605-63575-3-4

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ 1 Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası, Türk Geriatri Derneği ve Pratisyen Hekimlik Derneği ne aittir, kurumların izni olmaksızın depolanamaz, kopyalanamaz

Detaylı