İMLA KLAVUZU PEJIRITXE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İMLA KLAVUZU PEJIRITXE"

Transkript

1 İMLA KLAVUZU PEJIRITXE ADİĞE DİL DERNEĞİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR 1

2 2014 HAZIRLAYANLAR Sabiha Doğ Mucella Kılıç Salim Kablan Nazike Tarı Ebru Öz İngilizce Öğretmeni Sınıf Öğretmeni Sınıf Öğretmeni Sınıf Öğretmen Sınıf Öğretmeni İnceleme Kurulu Ahmet Cevat Benk Semra Tekir Serpil Atalay Sınıf Öğretmeni Edebiyat Öğretmeni Edebiyat Öğretmeni Yayın Kurulu Ali İhsan TARI Nuri Ersoy Yılmaz Dönmez Hakkı Acı Mustafa Saadet Faik Toğrul Fehmi Tümer Şevki Ercan Cihat Ulus Faruk Arslandok Abaze İbrahim Necdet Hurma Grafik-Tasarım Mehdi Demir 2

3 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 5 HARF... 7 WUÇÜṔE ( ` ) KESME İŞARETİ KESME İŞARETİ İLE OKUNAN KELİME ÖRNEKLERİ SES TEMELLİ FONETİK ALFABE SİSTEMİ DİAKRİTİK HARFLER ÜNLÜ HARFLER ÜNSÜZ HARFLER AÇIKLAMALAR Kısa ve Uzun Ünlüler: Diftong sesler: YAN YANA GELEN SESLİ HARFLER ve DİFTONG SESLER DOĞU VE BATI DİYALEKTLER ARASINDAKİ SES KAYMALARI Yuvarlak ünsüzler: Kalın ünsüzler YAZIM KURALLARI KÜÇÜK VE BÜYÜK HARFLER İKİLEMELER SATIR SONU KISALTMALAR

4 NOKTALAMA İŞARETLERİ

5 ÖNSÖZ Bir dilin belli kurallarla yazılı hale geçirilmesi yazım (imla) olarak adlandırılır. Yazım kuralları ve sözlerin, özel isimlerin, kısaltmaların yazılış biçimleri imla kılavuzu içinde yer alır. Bir dilin yaşatılması ve geliştirilmesi ancak, o dili yazılı halde tutmakla mümkündür. Dil birliğinin sağlanması da yine o dili yararlanıcılarının, tamamı tarafından aynı simge ve yöntemle yazılması ile mümkündür. Bu kılavuzla yazımda birliğin sağlanacağı, tereddüt edilen yazım kurallarının netleşeceği ve tereddütsüz hale gelmesi hedeflenmiştir. Bu "Yazım Kılavuzu", Aralık 2012 tarihinde Adıǵe Dil Derneğinin girişimi ile Ürdün, İsrail, Adıǵey Cumhuriyeti,Kaberdey Balkar Cumhuriyeti ile, Türkiye de kurulu Çerkes kurum ve kuruluşlarının, delegasyon sistemi ile katılımlarıyla, Ankara da düzenlenen, Adıǵe Dil Kurultayında belirlenen otuz kişilik komisyon tarafından hazırlanmıştır. Bu imla kılavuzu, yine bu komisyon tarafından oluşturulan, Latin tabanlı alfabe ile yazılacak Adıǵece yazım sorunlarıyla karşılaşılabilecek bireyler için hazırlanmıştır. Özellikle öğrenciler, Adıǵece yi okuyup yazarken karşılaştıkları tereddütleri, bu imla kılavuzundan yararlanarak giderebileceklerdir. İmla Kılavuzu hazırlanırken, sözcük ailelerinden temel olanların alınmasına özen gösterilmiştir. 5

6 Adıǵece nin çok sesli bir dil olması, seslerinde birbirine yakın olması sonucunu doğurmuştur. Bu durum, sözcükler içinde bazı harflerin, yanlış yazımına neden olmaktadır. Hazırlanan bu imla kılavuzu bu hataların ortadan kalkması için de, yol gösterici olacaktır. Yine bu imla kılavuzunda, özellikle bitişik ya da ayrı yazılması gereken, çok ögeli sözcüklere geniş biçimde yer verilmiştir. Yazım kuralları ise, kolay anlaşılır bir anlatımla ve örnekler verilerek açıklanmıştır. Sözcük dizini ile yazım kuralları arasında tutarlılık sağlanmıştır. Noktalama imleri de geniş ve bol örnekli bir biçimde verilmiştir. Başlıca kısaltmalar gösterilmiştir. Matematiksel terimler ve simgeler gösterilmiş olup, yazım biçimleri örneklendirilmiştir. Harfler, sözcükler içinde renkli ayıraçla gösterilerek, harfin temsil ettiği sesin doğru algılaması hedeflenmiştir. Adıǵe Dil Derneği (Adıǵe Bze Xase) Dil Çalışma Komisyonu 6

7 HARF Dildeki sesleri simgeleyen ve alfabeyi oluşturan işaretlere harf denir. Adıǵe dilinin, doğu ve batı olmak üzere iki diyalekti bulunmaktadır. Latin temelli Adıǵe alfabesi her iki diyalektin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde oluşturulmuştur. Latin temelli Adıǵe alfabesi tek harf tek ses temeline göre hazırlanmıştır. Alfabede 9 ünlü harf, ve 33 ünsüz olmak üzere toplam 42 harf bulunmaktadır. H A R F AD TR NOT LEHÇE A Atake B Bzıw C Cegu Ć Ćapse Ç Çıle D Değu E Pe É Téqon Horoz Kuş Düğün İp Köy İyi Burun yenmek Uzun düz kalın ünlü Dudak yumuşak ünsüz Ağız içi yumuşak ünsüz Ağız içi baskılı ünsüz Ağız içi sert ünsüz Ağız içi yumuşak ünsüz Kısa düz ince ünlü Uzun düz ince ünlü 7 KULLANIM % Batı 7,03 Batı 0,95 Batı 0,27 Batı 1,90 Batı 0,41 Batı 1,64 Batı 14,82 Batı 1,27

8 F Fed benzer Ḟ Ḟane Kazma G Gu Kalp Ǵ Bǵı Bel Ğ Ğogu Yol H Ha Köpek Ḣ Pḣe Odun I Tın vermek İ Yinı Büyük J Jı Hava Ĵ Ĵawe Gölge K Kame Kama Ḱ Ḱu Araba L Lı Et Ĺ Ĺı Kan M Mate Sepet Dudak sert ünsüz Dudak baskılı ünsüz Gırtlak yumuşak ünsüz Gırtlak yumuşak ünsüz Gırtlak yumuşak ünsüz Gırtlak sert ünsüz Gırtlak sert ünsüz Kısa düz kalın ünlü Uzun düz ince ünlü Ağız içi yumuşak ünsüz Ağız içi yumuşak ünsüz Gırtlak yumuşak ünsüz Gırtlak sert ünsüz Ağız içi yumuşak ünsüz Ağız içi sert ünsüz Dudak yumuşak ünsüz Batı 1,67 Doğu Batı 1,27 Batı 0,13 Batı 4,43 Batı 0,78 Batı 0,89 Batı 10,72 Batı 2,68 Batı 1,26 Doğu Batı 2,04 Doğu 0,77 Batı 0,64 Batı 1,32 Batı 3,28 8

9 N Ne Göz O Onṫen Eğri Ö Şö Siz P Pıwut Ucuz Ṕ Ṕe Yatak Q Qon Gitmek R Brıwu Matkap S Se Ben Ś Śı Yün Š Še Ad Ṩ Ṩıne Kuzu Ş Şate Kaymak T Tın vermek Ṫ Yaṫe Toprak U Udane İplik Ü Şüaf Küspe Ağız içi yumuşak ünsüz Uzun yuvarlak kalın ünlü Uzun yuvarlak ince ünlü Dudak sert ünsüz Dudak baskılı ünsüz Gırtlak baskılı ünsüz Ağız içi yumuşak ünsüz Ağız içi sert ünsüz Ağız içi sert ünsüz Ağız içi baskılı ünsüz Ağız içi baskılı ünsüz Ağız içi sert ünsüz Ağız içi sert ünsüz Ağız içi baskılı ünsüz Kısa yuvarlak kalın ünlü Kısa yuvarlak ince ünlü Batı 2,20 Batı 2,90 Batı 0,28 Batı 2,33 Batı 0,18 Batı 0,51 Batı 4,14 Batı 2,37 Batı 0,07 Doğu 0,27 Doğu Batı 4,13 Batı 2,90 Batı 0,27 Batı 3,37 Batı 0,58 9

10 V Vake ayakkabı W Wane Eyer X Xabze gelenek Y Yiz Dolu Z Nez Kenar Ź Baźe sinek Dudak yumuşak ünsüz Dudak yumuşak ünsüz Gırtlak sert ünsüz Ağız içi yumuşak ünsüz Ağız içi yumuşak ünsüz Ağız içi yumuşak ünsüz Doğu Batı 4,12 Batı 2,10 Batı 4,14 Batı 2,47 Batı 0,10 10

11 WUÇÜṔE ( ` ) KESME İŞARETİ Dilimizde bazı kelimeler aynı harfleri içerdiği halde heceler yarım oktav kadar duraksanarak okunmaktadır. Kesme işareti ile kelimeyi bölmeden, bütünlük korunur. kesmenin geldiği hecede yarım oktav kadar durulur, varsa sağındaki heceye devam edilir. Kesme işareti olarak accent grave ( ` ) kullanılmıştır. Kelime örnekleri aşağıda verilmiştir. Dilimizde her 15 kelimede 1 kelime kesme işareti içermektedir. (Ḱuḱo adlı romandaki kelimeden 3822 kelimede kesme işareti içermektedir.) KESME İŞARETİ İLE OKUNAN KELİME ÖRNEKLERİ yar, sevgili Keşen keş`en Bilmek içeriye çekili Xeşağ xeş`ağ dikili, ekili içine batmak Xewon xew`on çentikleme kokusunu alma Yewun yew`un gagalama bey Pşı pş`ı On mantar Hau hau` hayır üç Şı ş`ı, şıı` yap, var 11

12 Kelime sonundaki sesli harfin kesmeli okutulmasında kullanılır. Kesme işaretinin solundaki sesli harf yarım oktav kısa okunur.. Halığu` = ekmek Yiı`= O nun var Şıı` = Var Sigu`= kalbim SES TEMELLİ FONETİK ALFABE SİSTEMİ Sistem; sesten heceye, heceden kelimeye, kelimeden cümleye ulaşılan pratik okuma sistemidir. Tek harf-tek ses yazıldığı gibi okunan, okunduğu gibi yazılan alfabedir. Özellikle diyakritik harfler taban harfin sinonimidirler. Bu nedenle öğrenmek, akılda tutmak kolaydır. Türkiyedeki eğitim sistemine ve akıllı bord, ipad, bilgisayar sistemlerine, dijital platforma uyumludur. 12

13 Bu alfabenin verdiği açık hece seslerini analiz edersek; sesli harfler kendileri birer ses olduğu gibi, bir sessiz harfle birleşerek hece teşkil ederler. (Sesli harf + Sessiz harf) Kapalı Heceyi, (Sessiz harf + Sesli harf) Açık heceyi oluşturur 33 sessiz 9 sesli harfli alfabeden teorik olarak 297 açık hece sesi elde edilir. Adıǵe dilinde ( 33 ü diğer dillerden gelen ) toplam 240 açık hece sesi mevcuttur. TÜRKÇE ADIǴECE 8 Sesli harf sayısı 9 21 Sessiz harf sayısı Açık hece sayısı 240 Harfler atanırken Türkçe klavyedeki harf sesleri esas alınmıştır. Diyakritik harfler atanırken harfin kullanım oranının azlığına göre belirlenmiştir. Bunu içinde Ćeraşe Tembot un ḰUḰO adlı romanı latine çevrilerek harflerin korelasyonu (dağılımdaki oran) hesaplanmıştır. Bu romanda geçen harf sayısı olup söz konusu harfin kullanım oranı aşağıdaki tabloda verilmiştir. İstisna olarak Türkçedeki bilene sesiyle E harfi É olarak atanmıştır. Zira tablodan görüleceği gibi dilimizdeki E sesi É sesine nazaran 11 kat fazla kullanılmaktadır. Tétekun=üstünden dökülmek kelimesindeki 1. T harfinden sonraki é, 2. T harfindeki e ye nazaran 11 kat daha az kullanılmaktadır. 13

14 Diyakritik harflerin atanmasında öncelikle gelecek teknolojideki rol oynayacak olan akıllı cep telefonlarındaki tuş sistemleri ile Bilgisayar ve Ipad klaviyeleri esas alınmıştır. Adıǵe harfler taban sinonim harf ile birlikte bilgisayarın Alt Gr tuşu ile yazılmaktadır. Adıǵe Klaviye Adıǵe Dil Derneği sayfasından yüklenebilir (http://adıǵedilder.com/web/tr/a/adıǵe_klaviye.rar.) Söz konusu harfler aşağıdaki tabloya göre tuş takımları ile yazılmaktadır. DİAKRİTİK HARFLER Á Ć É Ḟ Ǵ Ḣ Ĵ Ḱ Ĺ Ṕ Ś Ŝ Ṩ Ṫ Ź ADIǴE KLAVYE Alt Gr + A Alt Gr + C Alt Gr + E Alt Gr + F Alt Gr + G Alt Gr + H Alt Gr + J Alt Gr + K Alt Gr + L Alt Gr + P Alt Gr + S Alt Gr + Ö Alt Gr + Ş Alt Gr + T Alt Gr + Z 14

15 Tablodaki kolonların tanıtımı: ÜNLÜ HARFLER A. Çıkış yeri ve dilin durumuna göre: Kalın ünlü, İnce ünlü B. Dudakların durumuna göre: Düz ünlü, Yuvarlak ünlü C. Sesin devamlılığına göre: Uzun ünlü, Kısa ünlü olarak harflerin; Tüm özellikleri 5. Kolonda harfin tüm özellikleri bir arada verilmiştir ÜNSÜZ HARFLER Adıǵece de ünsüz sesler sesin çıkış yerine göre gırtlak ünsüzleri, ağız ünsüzleri ve dudak ünsüzleri olarak üç grupta incelenir. Sesin oluşumu açısından ise, yumuşak sert ve baskılı ünsüzler olarak yine üç grupta incelenir. Sesin oluşumu sırasında dudakların durumu açısından ise düz ünsüzler ve yuvarlak ünsüzler olarak iki grupta incelenir. Yuvarlak ünsüzlerin tamamının aynı zamanda düz sesleri de vardır. Aşağıdaki tabloda bu özellikler iç içe belirtilmiştir. AÇIKLAMALAR Kısa ve Uzun Ünlüler: Uzun ünlüler satırında bulunan a,é,i,o,ö harfleri okunurken ünlü harfin ağızdan çıkışında herhangi bir duraksama veya kesme yapmadan okunmalıdır. Kısa ünlüler olan e,ı,u,ü harfleri okunurken ünlü harf ağızdan çıkar çıkmaz ses sonlandırılmalı ve kesik bir biçimde okunmalıdır. 15

16 Diftong sesler: U sesi aşağıda yuvarlak ünsüzler bölümünde açıklanacağı üzere, yuvarlak ünsüzlerden sonra kullanıldığında ünsüz harfin yuvarlak okutulacağını gösterir. Bu durumda kendinden sonraki ünlü harfle diftong ses oluşturur. Ayrıca kelime başındaki u sesi kendinden sonra gelen ünlü harfle diftong ses oluşturur. Tüm bu diftong seslerde yazımda ve okumada kolaylık olması açısından aşağıda açıklandığı şekilde yazım benimsenmiştir. U sesinden sonraki ünlü harf é sesi olduğunda diftong ses ö şeklinde yazılır. ué=ö (uéxı=öxı=açıyor) U sesinden sonraki ünlü harf i sesi olduğunda diftong ses şeklinde yazılır. ü ui=ü (uixığ=üxığ=açtı) Klaviyedeki ö, ü harfleri atanırken bu değerler göz önüne alınmıştır. U sesinden sonraki ünlü harf a ise diftong ses uá şeklinde yazılır. Klavyedeki harflerin yetersizliği nedeni ile bu şekilde çift harf kullanılmıştır. İşaretli á harfi kelime içinde geçtiğinde bu diftong harf okunurken önce á herfinin solundaki harfin yarısı okunarak sonra á harfinin yarısı eklenir. guápe=memnuniyet koápe=köşe Not: Sesli harfler işaretli değilse kendisini okutur. Örneğin; guan=can havli ile bu kelimedeki ua seslileri tek tek okunur. 16

17 YAN YANA GELEN SESLİ HARFLER ve DİFTONG SESLER (Çift ses: Her sesli harf ayrı ayrı vurgulanarak okunan sestir) Dilimizde Ön ek ve fiil köklerinden oluşan vektörel fiiler mevcuttur. Eğer fiil kökleri sesli harfler ile başlıyorsa ön eklerin son sesli harfleri ile çift ses teşkil eder. Bazı fiil ön takıları ( će, de, xe, pı) Sesli harflerle başlıyan bazı fiil kökleri ( an, aben, atın, onṫen) Bu kombinasyondan oluşan çift sesli harf içeren fiiller ( goan, koaben,xeatın, pıonṫen) Diftong ses iki ünlünün bir araya gelerek her iki ünlünün seslerinin tek bir ünlü ses gibi okunmasıdır. Bu diftong seslerin yazılışında herhangi bir değişim yapılmaz her iki harf art arda yazılır. Ancak okumayı kolaylaştırmak amacıyla diftong ses oluşturan a harfi yazılırken üzerine işaret konur. Yéáne= onun annesi Séáte= babamı Ğuáne=delik A harfi eğer kelime başındaysa alçaktan başlayıp yükselen ses tonuyla okunmalıdır.diftong ses iki ünlü harften oluşsa da ses olarak tek bir ünlü harf gibi seslendirildiğinden dolayı tek bir hece oluşturur. Arı: bal arısı Arı:evet 17

18 DOĞU VE BATI DİYALEKTLER ARASINDAKİ SES KAYMALARI Bu iki diyalekt temel yapıları bakımından birbirinin aynısı denebilecek kadar yakın olmakla birlikte diyalekt olarak tanımlanmasındaki temel faktör seslerindeki farklılıklardır. Doğu diyalektindeki bazı sesler batı diyalektinde olmadığı gibi, bunun tersi de geçerlidir. ÖRNEK; Batı Diyalekti Doğu diyalekti Türkçe Nef Nexu` aydınlık f / xu Neşü nef Kör şü / f Çü Vı öküz çü / v Batı / Doğu Çöáke vake ayakkabı şö / fe Şö Fe Deri şö / fe Çem Jem İnek ç / j Tığuj Dığuĵ Kurt t / d 18

19 Yuvarlak ünsüzler: Doğu diyalektinde sadece ünsüz harfler tablosundaki gırtlak seslerinin, batı diyalektinde ise gırtlak seslerinin yanı sıra ṕ,ṫ,j,ş,ç seslerinin hem düz, hem de ağızdan çıkışı sırasında dudakların yuvarlatılarak seslendirilen yuvarlak sesleri vardır. Yuvarlak ünsüzlerin yazılışında u ve ü harflerinden yararlanılır. Ç,j,ş,w harflerinin yuvarlak okunuşları için sırasıyla jü,şü,çü,wü sembolleri, diğerleri için ise ünsüz harfin sonuna u harfi getirilir. Bu durumdaki sesler kelime sonuna geldiklerinde hece niteliği olmaz. Sadece ünsüz harfi yuvarlak okutur. şıḱu= at arabası (şıḱu) ḱuraje=el arabası(ḱu-ra-je) (batı diyalekti) wuniṫu=iki ev (wu-niṫu) wuniṫum=iki eve(wu-ni-ṫum) (batı diyalekti) koáye=peynir (koá-ye ) kojeğu`=köylü (ko-jeğu) (doğu diyalekti) Ünsüz harfler tablosu incelendiğinde seslerin ses yolundaki oluşum yerlerine göre gırtlak, ağız ve dudak ünsüzleri şeklinde üç gruba ayrıldığı, bunun yanında seslerin oluşum şekline göre yumuşak, sert ve baskılı sesler olarak yine üç gruba ayrıldığı görülür. Tabloda altı çizili harfler ise yuvarlak şekli de olan ünsüzlerdir. Adıǵecede bazı ünsüz harflerin yuvarlak okunuşları vardır. Yukarıdaki ünsüzler tablosunda altı çizili gösterilen ünsüz harflerin tamamının hem yuvarlak hem de düz seslendirilişi vardır. Batı diyalektinde x ünsüzünün yuvarlağı yokken, doğu diyalektinde vardır. Batı diyalektinde q sesinin düzü yokken doğu diyalektinde vardır. Bu harflerin yuvarlak okunuşları, sesin çıkışı sırasında dudakların yuvarlak bir duruma getirilmesiyle olur. 19

20 Kalın ünsüzler Adıǵecede ğ,ḣ,k,g,h,ĵ,ṩ,ṩ` ünsüzleri kalın ünsüzlerdir. Bu ünsüzlerden sonra gelen ünlüler ister kalın ister ince ünlü olsun okunuşları mutlaka kalın olmalıdır. Bir kalın ünsüzden sonra bir kalın ünlünün bulunduğu hecelerde herhangi bir sorun olması beklenemez. Ancak bir kalın ünsüzden sonra bir ince ünlünün bulunduğu hecelerde, genelde yazım yanlışları yapılabilmektedir. Adıǵecede ünlü sesin kalın veya ince olması (Türkçedeki durumun tersine) kendisinden önce gelen ünsüz harfin kalınlığında veya inceliğinde herhangi bir değişime sebep olmaz. Bundan dolayı kalın seslerin herhangi biri ile özellikle e sesinin oluşturduğu heceler, diğer hecelere göre daha kalın okunur. Açıklayıcı olması için Türkçede bu durumun nasıl olduğunu kısaca inceleyelim. Türkçede a ünlüsü kalın, i ünlüsü incedir. K ünsüzü ise kendisinden sonra gelen ünlünün durumuna göre kalın veya ince okunur. Kasket kelimesinde ilk k harfi kalın okunurken ikinci hecedeki k sesi ince okunur. Aynı şekilde nane kelimesi Türkçe okunurken ilk n kalın ikinci n ince okunurken, aynı kelime Adıǵece okunduğunda her iki n harfi de ince okunmalıdır. Çünkü Adıǵecede ünsüzler kalınsa hep kalın, inceyse hep ince okunur. 20

21 YAZIM KURALLARI KÜÇÜK VE BÜYÜK HARFLER 1. Cümlenin ilk harfi büyük yazılır. Cümle içinde tırnak işareti içinde yazılan ve başkasından alıntı yapılan cümleler de büyük harfle başlar. İki noktadan sonra başlayan cümleler büyük harfle başlar. Ancak iki noktadan sonra yapılan açıklamalar bir cümle oluşturmuyorsa büyük harfle başlamaz. 2. Mısralar büyük harfle başlar. 3. Özel adlar büyük harfle başlar. Ancak özel adlara getirilen ekler ayrı yazılmaz. a. Kişi adıyla birlikte soyadları da büyük harfle başlar. b. Kişi adından önce yazılan sülale adı, meslek, unvan ve lakaplar da büyük harfle başlar. c. Belirli bir tarihi bildiren gün ve ay adları büyük harfle başlar. Eğer gün ve ay adı belirli bir tarihi bildirmiyorsa büyük harfle başlamaz. d. Millet, dil, din, devlet, yer, bölge, gezegen ve yıldız, kurum ve kuruluş adları ve buna benzer tüm özel adlar büyük harfle başlar. İKİLEMELER Adıǵecede genellikle doğa seslerinin taklidi şeklinde kullanılan ikilemelerden oluşan kelimeler yazılırken araya boşluk konulur. kaqo naqo, hart kurt, çöám sam, omış`e demış`e, wor ser SATIR SONU Adıǵecede satır sonuna sığmayan kelimeler, satır sonuna kısa çizgi koyularak hecelerden bölünebilir. 21

22 İkilemeler satır sonuna sığmadığında sadece ikilemenin yazılışında var olan kısa çizgiden bölünebilir. Bu durumda ikinci kısa çizgiye gerek kalmaz..kaqonaqo Rakamla yazılan sayılar satır sonuna gelmesi durumunda rakamlar hiçbir şekilde ayrılamaz. Ancak sayıya gelen ekler kısa çizgi konularak alt satıra yazılabilir. Bu durumda eklere konulması gereken ikinci kısa çizgiye gerek kalmaz re Kısaltmalar satır sonuna geldiğinde kısaltma hiçbir şekilde ayrılamaz. Ancak kısaltmalara gelen ekler kısa çizgi konularak alt satıra yazılabilir. Bu durumda kısaltmalara gelen eklere konulması gereken ikinci kısa çizgiye gerek kalmaz..unescom Satır sonuna sığmayan kelimeler ayrılırken satır sonunda ve yeni satır başında bir harf tek başına bırakılamaz..aćećığ değil..aćećığ yazılmalıdır. Kesme işareti içeren kelimelerde kesme işareti satır sonuna getirilmez. _...yafes`-oàğ. (yanlış kullanım)......yafes`oáğ. (doğru kullanım) 22

23 Adıǵecede sayılar rakamla da yazıyla da yazılabilir. Ancak matematik ağırlıklı olmayan metinlerde 100 ve 100 den küçük sayıların yazıyla yazılması daha uygundur. Son harfi ünlü olan ve tek hece (tek açık hece) olan sayılar sayı sıfatı durumunda olduklarında tamlanan isme bitişik olarak söylenmeleri Adıǵecenin kuralıdır. Ancak 1 (zı) sayısının özel bir durumu vardır. 1 (zı) sayısı sıfat durumundayken tamlanandan önce söylenir ve ayrı olarak yazılır. Dolayısıyla bu kurala 2,3,4,5,6,7,8,9,10,100,1000 uyar. Bu kurala uymayan sayılar konuşmada ayrı söylendiği gibi yazıda da ayrı yazılır. Her iki durumda da sayılar rakamla yazılabilir. Ancak okunmaları konuşma kurallarına uygun olmalıdır. 1 mel zı mel bir koyun Mel 3 Meliş üç koyun Mel 105 Melişere tfıre 105 koyun Mel 20 Mel ṫuć yirmi koyun Mel 2-3 Meliṫu-şı iki-üç koyun Sayılar rakamla yazıldığında beş ve daha fazla basamaklı sayılar sondan başlayarak üçerli gruplar oluşturacak şekilde yazılır. Gruplar arasında boşluk bırakılır Ondalık kesirler rakamla yazılırken tam kısımla kesirli kısım arasına virgül koyulur. 3,5 Matematik problemleri gibi matematik ağırlıklı metinlerde veya başka şekilde kullanılan sayılar rakamla yazıldığında bu sayılara gelen ekler kısa çizgi (-) ile ayrılarak yazılır. 25-r 38-m naḣıy neḣ šıqu` =25 38 den daha küçüktür. 23

24 Sıra gösteren sayıları rakamla yazarken sonuna nokta koyulur veya rakamdan sonra kısa çizgi (-) koyularak re eki eklenir. Ancak okunuşları konuşmada olduğu gibidir. 23.=23-re=yiṫućıre şıre=yirmi üçüncü KISALTMALAR Adıǵecede kısaltmalar kullanılabilir. Devlet ve kurum adları gibi özel adların kısaltmaları büyük harflerle yazılır. Kısaltmalara gelen ekler kısa çizgi (-) ile ayrılır. ALINTI KELİMELERİN YAZILIŞI Adıǵece ye başka dillerden geçmiş olan kelimeler, Adıǵece de söylendiği gibi yazılır. stekéán= bardak tamğe=damga Bitişik Yazılması Gereken Sözcükler Adıǵece de sıfat olan sözcükler belirten ya da niteleyen sözcükle birlikte bitişik yazılır. Yine özel isimlerin tamamı bitişik yazılır. NOKTALAMA İŞARETLERİ Cümlenin yapısını belirleyerek anlaşılırlığını artırmak, vurgu ve tonlamaları belirterek okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak amacıyla kullanılan işaretlere noktalama işaretleri denir. Nokta Cümlenin sonuna nokta konur. Ancak sıralı cümlelerin aralarına nokta değil virgül konur. Rakamla yazılan sıra bildiren sayılardan sonra nokta konur. Tarih yazılırken gün ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için nokta kullanılır. Saat ve dakikayı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için kullanılır. 24

25 Virgül Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için virgül kullanılır. Cümle içinde aynı görevde bulunan kelime veya kelime gruplarının aralarına virgül konur. Sayıların yazılışında, kesirleri ayırmak için tam kısımdan sonra virgül konur. İki nokta Kendisinden sonra herhangi bir açıklama yapılacak veya örnek verilecek cümlelerin sonuna iki nokta konur. Karşılıklı konuşmalarda konuşan kişinin adından sonra iki nokta konur. Üç nokta Tamamlanmayan cümlelerin sonuna üç nokta konur. Ayıp veya kaba olduğu için veya herhangi bir sebeple tamamı yazılmak istenmeyen kelimelerin eksik bölümleri için üç nokta konur. Alıntılarda, alınmayan bölümler için üç nokta konur. Karşılıklı konuşmalarda suskunluğu, soruya cevap verilmediğini anlatmak için üç nokta konur. Soru işareti Soru anlamı taşıyan cümlelerin sonuna soru işareti konur. Ankaram wuqoáğa? Soru eki olmadığı halde soru anlamı taşıyan cümlelerin sonuna da soru işareti konur. Şay? (çay içer misin anlamında) Bilinmeyen yer, tarih vb. durumlarda bilinmeyenin yerine soru işareti konur. Soru anlamı taşıyan sıralı cümlelerde soru işareti en sona konur. Sıda kıćam`ore, pş`ereba, hawuriy zexepxığeba? 25

26 Ünlem işareti Sevinç, üzüntü, heyecan gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna ünlem işareti konur. Seslenme ve hitap kelimelerinin sonuna ünlem işareti konur. Sonunda ünlem işareti bulunan cümle veya sözcük, bir duygu vurgusuyla okunmalıdır. Kısa çizgi konur. Satıra sığmayan kelimeler ayrılırken satır sonuna kısa çizgi konur. İkilemelerden oluşan kelimelerde ikilemeler arasına kısa çizgi Rakamla yazılan sayılara gelen ekler kısa çizgi ile ayrılır. Rakamlarla yazılan tarihlere gelen ekler kısa çizgi ile ayrılır. Kısaltmalara gelen ekler kısa çizgi ile ayrılır. Uzun çizgi Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Konuşma çizgisi de denir. Çift tırnak Cümle içindeki başkalarına ait sözcük veya cümleler çift tırnak içinde yazılır. Tek tırnak Çift tırnak içindeki bir cümlede tekrar tırnak kullanmak gerektiğinde tek tırnak kullanılır. Parantez Cümlenin yapısıyla doğrudan ilgili olmayan açıklamalar parantez içinde yazılır. 26

27 Yazımda dikkat gerektiren kelime örneklerinden bazıları aşağıdaki tablolarda verilmiştir BATI LEHÇESİ lı - ĺı - ĺ`ı yiı`- şıı` - şıı hau hau` a će ş`en a semegu` a ş`ağe, a ş`ığe a ş`ığ abjane pıwupć, abjane pıwupşı` abremıjö` adepĺ`e adewade pḣoánte adewoáde Adıǵe koáy Adıǵe şöáş agoáw aguḣu` ahağoáqo ahağu` aḣağu` aḣoámbe aḣombe šıqu` TÜRKÇE et - kan - adam O nun var- var - yap mantar - hayır el yordamı solak el yapımı suni tırnak makası mermer levye takım kutusu alet takımı çerkes peyniri Adıǵe kıyafeti eltopu dibek mirasçılık hissedar sürü parmak küçük parmak 27

28 aḣombiṫu şizı ṫoáé, aḣombiṫu şizı ṫoáće, aḣombe 2 um şizı ṫoáé (ṫoáće) ajeğoáy akçe çıf, akçe ş`ıfe akçe mıqu`, neğešıw mıqu` akçe wukoáğ aĺe, abıçö, abruçü` amće, bjım, bjınṫıu` apçepş`ı apećaź, apeéáź apeçıu` apḣoáĺe apıtḣu` apĺ`e apĺeć, ĺeéáĺ apşeḣu` arışı` aş`ağe aş`e aş`en, zetéwon aş`ex aşıağe ziı` aşü`ı aşü`ı šıuq aşü`ı wuz aşü`ıćay iki parmak enindeki aralık, 2 parmak enindeki aralık zor zapt edilen ödünç para sahté para bozuk para eldiven yumruk vitrin imza tuş yüksük kapkaç kucak havlu bileklik, bilezik elişi mamul usta yığılma pratik sanatkar tatlı şirin şeker hastalığı tatlı (epey) 28

29 aşü`ığace zıxeĺ aşü`ığace zıxemıĺ aşü`ığe aşü`ıme aşü`ınçağ aşü`ıps aşü`ıwuz aşü`ıxer aşüıćeps, aşü`ıps ate, aş`ağ ay nemıć, ay nemıi` azeğuş`e, azeğuş`ıqo bamıć, hajöánṫe baźe ğaĺ`e beğaş`e beğoáğe belaś, şhaśıṫırğu` beş şheoánṫe, beşhakeğeş beş`ağe beźeneşü` bğoáne bğoáte bğuć pĺ`ı bğuzáğ bısımgoáş bızemıu` zevkli zevksiz lezzet aromatik tatsızlık nektar (çiçek içinde) diabet tatlılar hoşaf yığın ondan başka eczacı kene sinek ilacı uzun ömürlü bolluk kıvırcık, kabarık baston çoktan yakarca hacim küf doksan dört en ev sahibesi kendi milletinden olmayan 29

30 blağe, zepeğuneğu` blıć pĺ`ı blıguş`eğ, blıgućeğ blım yikare fediz pĺıć bğu, blım ṫuće yiĺeşır pĺ`ıć bğu 7= 49 bzemıu` bzıwıoáqo ćabze, éábze ćaḱo šıqu` ćale yeğac, éále yeğac ćale,éále, ko ćaleğoálexer, éáleğoálexer cane aşhaćaḱu` ćaqo, ş`aqo ćatxe, éátxe ćaźe, éáź će, ş`e će, ş`eğı ćećığeşü`ı, éḉığeşü`ı cedıgu` ćefefıćın, yiş`eğı éfefıćın ćefen, yiş`eğı éfen cegoáĺe cegoáqo ćegoden, yiş`eğı égoden ćeğ ćećıṕe, ş`eğ éćıṕe yakın yetmiş dört koltuk altı yedinin karesi eşittir kırk dokuz, 7^2= 49 dili iyi konuşamıyan ötücü kuş astar bücür okutman oğul gençler gömlek (kısa kollu) yamçı dipnot altlık taze dip verimli kürk altından yel, esinti geçme altına düşme oyuncak oyuncu altında kaybolmak alt geçit 30

31 ćeğ ćetxağ, ş`eğ étxağ ćeğ ğetḣ, ş`eğ ğatḣ ćeğ, ş`eğ ćeğćeĺ, ş`eğ`éĺ ćeğćeĺ, ş`eğéĺ ćeğewgoreyen, yiş`eğı éğewgoreyen ćeğoás ćeleğoál, éáleğoál ćelešıqu, éleŝıqu` ćelhan, yiş`eğı élhan ćemıhan, ş`ımıhan cemışışxu`, bjemışxışüxe cenceş`ıl, feguşhiṫu` ćenen, yiş`eğı éṕıṫağ ćep, ş`ep ćeps, ş`eps ćepsı ćerıqu. ş`epsırıqo ćepsıpbz, ş`ekeśıbz, deday ćepxın, ćepıĺaşü` ćerać, ş`eraşı` ćerıwuṫ`onćen, éwuṫ`onćen ćeşü, şü`ınĺı ćeşün, éşün, şü`ınĺın ćetep, yiş`eğı étep, éĺep ćeṫiy neşü` ćew ş`ıjın, ğaş`ejın alt yazı alt çizgi alt iç çamaşırı iç çamaşır, iç giyim altına yuvarlamak is çoluk çocuk çocuk altına koymak yetişememek kepçe kararsız altında sıkıştı kendir yeni yenilikçi gıcır gıcır etek yenilik altına katlamak emme emmek altında yok apandisit yenilemek 31

32 ćewuçöáṕe, éwuçöáṕe, kakır ćewupćen, éwupş`en cexeşöáć ćexew, ş`exew ćıçoḣ, ş`ıçoáḣo ćıde, ş`ıde ćıfe hafe, hafı ş`ıfe ćıfe şten, ş`ıfe şten ćıfe tın, ş`ıfe tın ćıfe, ş`ıfe ćıfeće, ş`ıfeće ćıfetxıĺ, ş`ıfetxıĺ ćıgu, ş`ıgu ćıgu, ş`ıgunaĺ ćıgućeğ, ş`ıguş`eğ ćıguĺ, ş`ıguĺ ćıgusıs, ş`ıgusıs ćıgusıs, ş`ısıs ćıhajü` ćıkatibl, ş`ıkatibl ćıĺewun, ş`ıĺewun ćımaf, ş`ımaf ćımefegu, ş`ımefegu` ćırıqu`, ş`ırıqu` ćıwops, ş`ınaĺe ćıwops, ş`ıwops sundurma sormak antre ivedi heyelan yerfıstığı alacak verecek borçlanmak ödünç vermek veresiye veresiye (ile) (ile eki doğru değil) senet arazi kara yer altı humuslu toprak zelzele deprem kokarca yerin yedi kat dibi mahzen kış zemheri yerelması doğa, yer yüzü doğa 32

33 çeş pаu`, pao çıaĺ`en, şıaĺ`en çıuf, neşü`uf çıx`an maste, şxıan maste çıx`an tébz, şxıan tébze çıx`an, şxıan çıx`anıpḣ, şxıanıpḣ çöáke çöáke ĺedak çöákeps, çökepx çöákeşıĺ çöákeşıĺe çökaş, şırıkuşı` çökeş`ı çündıbz, şü`ınćıbz dekoáś demıqoáğ, kezımışağ denĺać, denĺaş`e deoáqo depk ş`ıqo deqoáğ, kezşağ dezéqoáć dışaş`e dışepsı yeğaşöáğ, dışe téğaşıhağ, dışe téğaçehağ dunéy ćınaĺexer, dunéye ş`ınaĺexer takke üşümek katarakt yorgan iğnesi yorgan çarşafı yorgan yorganlık ayakkabı ökçe ayakabı bağı ayakkabı çekeceği kerata kunduracı ayakkabıcı kapkaranlık kıskaç bekar şerit dinleyici duvarcı evli muamele sarraf altın kaplama anakara 33

34 éwupş`en, ćewupş`en faş`e fegoáp feguşü`e feğaqu` feğeğu`, keğenejın fendšıqu` fenıku` feoáğe feoáğe yié, feoáğe xel feoáğe zimié feoáğemće feoáğer feoáğexeĺ fepĺırışü` feş`aqo feş`ı feş`ıfehatı feş`ığ feş`ığew, feş`ı ş`ığew feş`ıjın feşöáş feşöáşe feşöáşeše feşüı` fezımış`e soruşturma görgü memnun kutlama kurye af, kurutmak darbuka muhtaç mana anlamlı anlamsız anlam itibari ile anlam manidar andırmak hostes mahsus ısmarlamak hususi hususi olarak kapatmak müstehak yaraşır özel isim denk tesirsiz 34

35 fıgu` fiş`e ǵınşığu` goáde, yide, téde goápe goáş goáşe goáşeape goáweşüxo goáwo goáźe goşış`e gou, neşü`ıguşü`ı gowṕćı, gowṕş`ı şöĺ gućeğu ziı` guş`eğu zıxeĺ gućeğu, guş`eğu gućeğu, guş`eğu` gućeğun, guş`eğun gućeğunç, guş`eğunçe gućeğuxeĺ, guş`eğuxeĺ guğ yemıĺı` guğ yemĺ`ı guğu yemĺ`ın guğuş`ı guğuyemıĺ`ew guğyeĺ`ı` darı tesir nitrat yama sitayiş bayan kraliçe goncagül şok facia muavin taksit sempatik kesit alanı merhametli insaf merhamet merhamet etmek gaddar vicdanlı vurdumduymaz ihmal aldırış etmemek anılan umursamadan alakadar 35

36 guğyemıĺı` gukıdeç ziı` guĺıte ziı` guĺıte zimı` gum yiĺ`ıćın gumeć, gumei` gunesğoác gunesığoác, gumax gupeupḣu`, gupeuḣo gur`o, zexeş`ıć gur`oğu, zexepş`ıćışöw gur`onığ gurgur`o gurığoáz gurığoáze gurımıon, zexemış`ıćın gurışü`ığ guśafeşı` guş`ıfe, gućıfe guşıa yemıqu`, zexeğaquhan guşıaće, ş`ıće guşıćığu` guşü`ağo guşü`e guşü`e neps guşü`eğo lakayt hayat dolu, keyfi yerinde olan anlayışlı anlayışsız kalp krizinden ölüm kaygı titiz hasas önluk algı anlaşılır idrak yaka paça ıçgüdü, içgüdü içgüdü anlamamak moral şüpheci minnettar halt uslup bıkkınlık müjde sevinç mutluluk gözyaşısı muştu 36

37 guşü`eğo, guhapşı`, guxaṕć guşü`en guşü`epće, guşü`aṕş`e guşü`eṕće, guşü`aṕş`e guşü`eréy guşü`ew guṫe, yihağu` guwuáğe guwuçü` guxaı` guxeć, guxei` guyiwbıten, amal şı`ın guzeaş`e guzejöápx guzejöğu`, zajö ğaĺ`e wuz ğaorış`e ğapş`enaĺen ğaśeéáğe, ğaśıćağe ğaş`e ğaş`eğon ğaşü`e ğećej, ğaş`ej ğećerać, ş`eraş`e ğećerećağ, ğeş`ereş`ağ ğećerećağew, ğeş`ereş`ağew nefis sevinmek hediye armağan sırıtkan neşeyle hol yürek yarası kalp krizi dram hüsran amaçlamak tiksinti aceleci acil, tedirginlik öldürücü hastalık komut lehimlemek başarı hayat hayret el üstünde tutma restorasyon süs süslü süslü püslü 37

38 ğeguşü`en ğeğoáz ğeĺeğoáĺ ğeĺeğoáṕ ğemećağ, ğaméáğ ğeorış`enığ ğepćaĺ, ğepş`aĺ ğepıten, pıte ş`ın ğepĺ`en ğepşıĺ`ın ğepşıĺ`ın, ğapşıĺ`ın ğeqoáte ğeş`ağe ğeş`e ćeh, ğaş`e ćıha ğeş`eğon ğeş`eğonded ğeş`eğonı ğeş`eğonığ ğeş`ej ğeşöu, ğaşü`eu ğeştaqu` ğeşü`ağe ğeşü`ej ğeşü`ejın ğeṫqoáĺe, ğeṫıqoáĺe ğewuşü`eyin müjdelemek tarif işaret sergi kısık idare etmek yapıştırıcı pekiştirmek katlamak sömürmek, köleleştirmek sömürmek öteleme yaşanan, ömür uzun ömür fevkalade harikulade enteresan acayiplik tadilat turşu ürkütücü el üstünde tutulan prestij sevindirme, ödüllendirmek (kırılan pota karşılık) pota pislemek 38

39 ğoábje ğoáble ğoámıle ğoáne ğoánṫıqo, ṫıqo ğoápĺaşö ğoápĺe ğoápĺeş`ıqo ğoáşe ğoáşxe, ğaşe ğoáze, peux, śeux ğoázenef ğoçencıćaḱo, ğonçencıćaḱo, ğoşencıćaḱu` ğogoánipĺ`ı ğogu ğoámıle ğogu` ğome aşü`ı ğome aşü`ı şaqo ğomıl, ğoámle ğotığoáy ğućeğ, ğuş`eğ ğućı ğogu`, ğuş`ı ğogu` ğućı, ğuş`ı ğućıne, ğuş`ığune, ğuş`ın ğućıneşxo, ğuş`ıneşüxo ğućıntfe, ğuş`ıtfe boz ağacın bir sene meyve vermemesi kumanya delik damla bakır rengi bakır bakırcı şaşırma, yol şaşırma geviş kılavuz trafik lambası şort dörtyol yolluk yol ıtır ıtriyatçı nevale nadide mağara demiryolu demir çivi mıh boru (demir boru) 39

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir.

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir. TÜRKÇE Anlam Bakımından Sözcükler...1 Sözcüklerde Anlam İlişkileri.3 Cümlede Anlam.6 Ses Bilgisi...9 Paragraf Bilgisi...13 Sözcüklerin Yapı Özellikleri..17 Yazım Kuralları..22 Noktalama İşaretleri...25

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11.

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11. ÇALIŞMA KÂĞITLARI 1. Parçada Anlam SAYFA: 2-3 2. Gerçek Mecaz Eş Sesteş Zıt Yan Terim Anlam SAYFA: 4-18 3. Atasözü Deyim SAYFA: 19-21 4. Öznel Nesnel Anlatım SAYFA: 22-25 5. Sebep-Sonuç Amaç-Sonuç SAYFA:

Detaylı

Hazırlayanlar Ümit AKYÜZ, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

Hazırlayanlar Ümit AKYÜZ, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Ümit AKYÜZ, Serap SEYFİ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler & Meltem

Detaylı

9.SINIF TATİL KİTAPÇIĞI

9.SINIF TATİL KİTAPÇIĞI 2014 9.SINIF TATİL KİTAPÇIĞI 2013-2014 Beylikdüzü Hadımköy Yolu Akçaburgaz Mah. 4. Cad. No: 18 Esenyurt / İSTANBUL 16.6.2014 TIBBI ETİK ve DEONTOLOJİ SORULARI 1) Deontoloji nedir? 5) Cumhuriyet döneminde

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEK EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK YAZI METNİ OLUŞTURMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEK EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK YAZI METNİ OLUŞTURMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEK EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK YAZI METNİ OLUŞTURMA ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Sözlü. ve Yazılı Anlatım. Ünite 1-13

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Sözlü. ve Yazılı Anlatım. Ünite 1-13 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI Sözlü ve Yazılı Anlatım Ünite 1-13 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1073 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI

Detaylı

ETKİN KONUŞMA VE DİKSİYON

ETKİN KONUŞMA VE DİKSİYON ETKİN KONUŞMA VE DİKSİYON CAHİT MAAÇ (TRT ( E ) ANA HABER SUNUCUSU) 1951 İSTANBUL DOĞUMLU ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAK. MEZUNU TRT KURUMUNDA 11 YIL İDARECİ VE ANA HABER SUNUCUSU ÖZEL SEKTÖRDE (İTH.İHR.)

Detaylı

Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf TÜrkÇE konu Anlatımı konu Etkinlikleri konu Testleri Aylin GÜLEÇ

Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf TÜrkÇE konu Anlatımı konu Etkinlikleri konu Testleri Aylin GÜLEÇ Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf TÜrkÇE konu Anlatımı konu Etkinlikleri konu Testleri Aylin GÜLEÇ PALME YAYINCILIK Ankara, 2013 1 PALME YAYINLARI: 709 Fizik 9. Sınıf Soru Kitabı / Cemil AYAN

Detaylı

ORHUN KİTABELERİNİN GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİNDEKİ SÖZ VARLIĞI

ORHUN KİTABELERİNİN GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİNDEKİ SÖZ VARLIĞI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI ORHUN KİTABELERİNİN GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİNDEKİ SÖZ VARLIĞI Hazırlayan Sibel ÇELİKEL Danışman Yard. Doç.Dr.Çağrı ÖZDARENDELİ

Detaylı

Türk alfabesindeki harflerin sıra sayıları, adları, kitap ve el yazısı biçimleri ile kodları ** aşağıda belirtilmiştir:

Türk alfabesindeki harflerin sıra sayıları, adları, kitap ve el yazısı biçimleri ile kodları ** aşağıda belirtilmiştir: SES, HARF VE ALFABE Akciğerlerden gelen havanın ses yolunda meydana getirdiği titreşime ses denir. Ses, dili oluşturan en küçük birimdir. Harf ise sesin yazıdaki karşılığıdır. Bir dildeki harflerin belirli

Detaylı

Okuyun başarın Okuyun başarın. Okuyun başarın İhtiyaç ile kazanın! Okuyun başarın TÜRKÇE

Okuyun başarın Okuyun başarın. Okuyun başarın İhtiyaç ile kazanın! Okuyun başarın TÜRKÇE SÖZCÜKTE VE SÖZDE ANLAM I. Deyimler TÜRKÇE İki ya da daha fazla sözcükten oluşan herhangi bir olayı, durumu çarpıcı bir şekilde işleyen söz öbekleridir. Üç aydan beri bana oyun oynuyorsun. cümlesinde oyun

Detaylı

İNGİLTERE DE ANADİL OLARAK TÜRKÇE DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE KELİME DAĞARCIĞI. İlknur TATAR KIRILMIŞ * & Celalettin ÇELEBİ

İNGİLTERE DE ANADİL OLARAK TÜRKÇE DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE KELİME DAĞARCIĞI. İlknur TATAR KIRILMIŞ * & Celalettin ÇELEBİ Cilt:5 Sayı:8 Şubat 2015 Issn: 2147-5210 www.thestudiesofottomandomain.com İNGİLTERE DE ANADİL OLARAK TÜRKÇE DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE KELİME DAĞARCIĞI İlknur TATAR KIRILMIŞ * & Celalettin ÇELEBİ

Detaylı

NOYA BİLGİSAYAR KURSLARI

NOYA BİLGİSAYAR KURSLARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI NOYA BİLGİSAYAR KURSLARI www.noyabilgisayar.net Tel: (212) 238 99 32 Adres: Darülaceze Cad. No 150/3 Okmeydanı-Beyoğlu / İstanbul 1 aaa aaa kkk kkk aaa kkk aka aka aka eee eee

Detaylı

DERS-1) KLAVYENİN TANIMI, STANDART TÜRK KLAVYESİNİN ÖZELLİKLERİ VE TANITIMI

DERS-1) KLAVYENİN TANIMI, STANDART TÜRK KLAVYESİNİN ÖZELLİKLERİ VE TANITIMI DERS-1) KLAVYENİN TANIMI, STANDART TÜRK KLAVYESİNİN ÖZELLİKLERİ VE TANITIMI A) KLAVYENİN TANIMI: Harf, rakam, işaret ve sembollerden oluşan ve yazı makinelerinin veya bilgisayarların klavye adı verilen

Detaylı

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme 17 Nisan 2014 Tarihli ve 28975 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine ne uygun olarak hazırlanmıştır. GYS 2015

Detaylı

Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel. 5. Aşağıdakilerden hangisi panelle ilgili değildir?

Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel. 5. Aşağıdakilerden hangisi panelle ilgili değildir? DİL ANLATIM Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel 10. SINIF GENEL 01 1. Aşağıdakilerden hangisi sunumda dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir? A) Slaytlar ile anlatımın eş zamanlı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MESLEKİ GELİŞİM DİKSİYON I

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MESLEKİ GELİŞİM DİKSİYON I T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MESLEKİ GELİŞİM DİKSİYON I ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

Önder Hocamızın Leyla Gencer Heykeli Törenle Açıldı

Önder Hocamızın Leyla Gencer Heykeli Törenle Açıldı Söz ola Hayır işlersen, hayır bulursun, hakkı işlersen, Hakk ı bulursun.. Anadolu Aydınlanma Vakfı Sosyal ve Kültürel Bülteni Sayı 3 Ağustos 2010 Ücretsizdir Metin Bobaroğlu Önder Hocamızın Leyla Gencer

Detaylı

AD NEDĠR? Yaşlı kadın ümitsizlik, ve kararsızlık içinde önce torununa sonra sağına, soluna ve bir de gökyüzüne baktı.

AD NEDĠR? Yaşlı kadın ümitsizlik, ve kararsızlık içinde önce torununa sonra sağına, soluna ve bir de gökyüzüne baktı. AD NEDĠR? 1 Yaşlı kadın ümitsizlik, ve kararsızlık içinde önce torununa sonra sağına, soluna ve bir de gökyüzüne baktı. Yukarıdaki tümcede geçen adam, ümit, karar, torun, sağ, sol, gökyüzü sözcükleri,

Detaylı

Velimeşe Ağzından Derleme Sözlüğü ne Katkılar 1

Velimeşe Ağzından Derleme Sözlüğü ne Katkılar 1 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 57 Velimeşe Ağzından Derleme Sözlüğü ne Katkılar 1 A Contribition to Derleme Sözlüğü from Velimeşe Dialect Nursel ÖZDARENDELİ * ÖZET Ağız araştırmaları Türkoloji çalışmaları

Detaylı

TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE GÖRÜLEN YALANCI EŞ DEĞER KELİMELER A CRITICAL REVIEW OF TURKMEN LANGUAGE FALSE FRIENDS

TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE GÖRÜLEN YALANCI EŞ DEĞER KELİMELER A CRITICAL REVIEW OF TURKMEN LANGUAGE FALSE FRIENDS TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE GÖRÜLEN YALANCI EŞ DEĞER KELİMELER A CRITICAL REVIEW OF TURKMEN LANGUAGE FALSE FRIENDS Cihan ÇAKMAK Öz Bir dilin iki ayrı lehçesinde görülen yazılışları aynı olmakla birlikte anlamları

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti eğitim ve Bilim Bakaninin nr.22-4038/1 günlü ve 29.06.2010 numarali karariyla, Makedonya Cumhuriyeti nde bu kitabin

Makedonya Cumhuriyeti eğitim ve Bilim Bakaninin nr.22-4038/1 günlü ve 29.06.2010 numarali karariyla, Makedonya Cumhuriyeti nde bu kitabin Mr. Osman EMİN Hazırlayan: Osman EMİN Denetleyenler: Mr. Sena ARİF ŞEŞUM Başkan Nevin AGO Üye Aynur SEYFULLAH Üye Lektör: Hacer MEHMED Bilgisayar hazırlığı ve tasarım: Osman EMİN Yayımlayan: Makedonya

Detaylı

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU Copyright Ç NDEK LER DİL ve ANLATIM - EDEBİYAT................................... 5-40 TARİH................................................................... 41-72 COĞRAFYA..........................................................

Detaylı

T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ E NSTİT ÜS Ü

T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ E NSTİT ÜS Ü T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ S O S Y A L BİLİMLE R E NSTİT ÜS Ü LİSANSÜSTÜ TEZ VE PROJE YAZIM KLAVUZU 2006-2007 i 1. Baskı: (3000 Adet) 2. Baskı: (3000 Adet) 3. Baskı: (3000 Adet) 4. Baskı: (3000

Detaylı

WEB: http://ayrac.org İletişim: ayrac.org@gmail.com

WEB: http://ayrac.org İletişim: ayrac.org@gmail.com ALBERT CAMUS VEBA Tarama: Patates Baskı Bu e-kitap taslak halindedir. Okumayı zorlaştırıcı tarama hataları içerebilir. Bu taslak sürümü okurken düzeltir ve düzeltilmiş sürümü bizimle paylaşmak isterseniz

Detaylı

DERLEME SÖZLÜĞÜNE İLAVELER

DERLEME SÖZLÜĞÜNE İLAVELER DERLEME SÖZLÜĞÜNE İLAVELER Yard. Doç. Dr. Hikmet KORAŞ * En az beş bin yıllık bir mazisi olan Türkçe 1, Türk milletinin yaşadığı geniş coğrafya ve ikili ilişkilerde bulunduğu kültürlerin çokluğundan dolayı,

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

T.C. OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ. RASİM KÖROĞLU NUN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ ve ŞİİRLERİ

T.C. OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ. RASİM KÖROĞLU NUN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ ve ŞİİRLERİ T.C. OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ RASİM KÖROĞLU NUN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ ve ŞİİRLERİ HAZIRLAYAN: Seda BİLGİÇLİ 121820023008 DANIŞMAN: PROF.

Detaylı