İMLA KLAVUZU PEJIRITXE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İMLA KLAVUZU PEJIRITXE"

Transkript

1 İMLA KLAVUZU PEJIRITXE ADİĞE DİL DERNEĞİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR 1

2 2014 HAZIRLAYANLAR Sabiha Doğ Mucella Kılıç Salim Kablan Nazike Tarı Ebru Öz İngilizce Öğretmeni Sınıf Öğretmeni Sınıf Öğretmeni Sınıf Öğretmen Sınıf Öğretmeni İnceleme Kurulu Ahmet Cevat Benk Semra Tekir Serpil Atalay Sınıf Öğretmeni Edebiyat Öğretmeni Edebiyat Öğretmeni Yayın Kurulu Ali İhsan TARI Nuri Ersoy Yılmaz Dönmez Hakkı Acı Mustafa Saadet Faik Toğrul Fehmi Tümer Şevki Ercan Cihat Ulus Faruk Arslandok Abaze İbrahim Necdet Hurma Grafik-Tasarım Mehdi Demir 2

3 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 5 HARF... 7 WUÇÜṔE ( ` ) KESME İŞARETİ KESME İŞARETİ İLE OKUNAN KELİME ÖRNEKLERİ SES TEMELLİ FONETİK ALFABE SİSTEMİ DİAKRİTİK HARFLER ÜNLÜ HARFLER ÜNSÜZ HARFLER AÇIKLAMALAR Kısa ve Uzun Ünlüler: Diftong sesler: YAN YANA GELEN SESLİ HARFLER ve DİFTONG SESLER DOĞU VE BATI DİYALEKTLER ARASINDAKİ SES KAYMALARI Yuvarlak ünsüzler: Kalın ünsüzler YAZIM KURALLARI KÜÇÜK VE BÜYÜK HARFLER İKİLEMELER SATIR SONU KISALTMALAR

4 NOKTALAMA İŞARETLERİ

5 ÖNSÖZ Bir dilin belli kurallarla yazılı hale geçirilmesi yazım (imla) olarak adlandırılır. Yazım kuralları ve sözlerin, özel isimlerin, kısaltmaların yazılış biçimleri imla kılavuzu içinde yer alır. Bir dilin yaşatılması ve geliştirilmesi ancak, o dili yazılı halde tutmakla mümkündür. Dil birliğinin sağlanması da yine o dili yararlanıcılarının, tamamı tarafından aynı simge ve yöntemle yazılması ile mümkündür. Bu kılavuzla yazımda birliğin sağlanacağı, tereddüt edilen yazım kurallarının netleşeceği ve tereddütsüz hale gelmesi hedeflenmiştir. Bu "Yazım Kılavuzu", Aralık 2012 tarihinde Adıǵe Dil Derneğinin girişimi ile Ürdün, İsrail, Adıǵey Cumhuriyeti,Kaberdey Balkar Cumhuriyeti ile, Türkiye de kurulu Çerkes kurum ve kuruluşlarının, delegasyon sistemi ile katılımlarıyla, Ankara da düzenlenen, Adıǵe Dil Kurultayında belirlenen otuz kişilik komisyon tarafından hazırlanmıştır. Bu imla kılavuzu, yine bu komisyon tarafından oluşturulan, Latin tabanlı alfabe ile yazılacak Adıǵece yazım sorunlarıyla karşılaşılabilecek bireyler için hazırlanmıştır. Özellikle öğrenciler, Adıǵece yi okuyup yazarken karşılaştıkları tereddütleri, bu imla kılavuzundan yararlanarak giderebileceklerdir. İmla Kılavuzu hazırlanırken, sözcük ailelerinden temel olanların alınmasına özen gösterilmiştir. 5

6 Adıǵece nin çok sesli bir dil olması, seslerinde birbirine yakın olması sonucunu doğurmuştur. Bu durum, sözcükler içinde bazı harflerin, yanlış yazımına neden olmaktadır. Hazırlanan bu imla kılavuzu bu hataların ortadan kalkması için de, yol gösterici olacaktır. Yine bu imla kılavuzunda, özellikle bitişik ya da ayrı yazılması gereken, çok ögeli sözcüklere geniş biçimde yer verilmiştir. Yazım kuralları ise, kolay anlaşılır bir anlatımla ve örnekler verilerek açıklanmıştır. Sözcük dizini ile yazım kuralları arasında tutarlılık sağlanmıştır. Noktalama imleri de geniş ve bol örnekli bir biçimde verilmiştir. Başlıca kısaltmalar gösterilmiştir. Matematiksel terimler ve simgeler gösterilmiş olup, yazım biçimleri örneklendirilmiştir. Harfler, sözcükler içinde renkli ayıraçla gösterilerek, harfin temsil ettiği sesin doğru algılaması hedeflenmiştir. Adıǵe Dil Derneği (Adıǵe Bze Xase) Dil Çalışma Komisyonu 6

7 HARF Dildeki sesleri simgeleyen ve alfabeyi oluşturan işaretlere harf denir. Adıǵe dilinin, doğu ve batı olmak üzere iki diyalekti bulunmaktadır. Latin temelli Adıǵe alfabesi her iki diyalektin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde oluşturulmuştur. Latin temelli Adıǵe alfabesi tek harf tek ses temeline göre hazırlanmıştır. Alfabede 9 ünlü harf, ve 33 ünsüz olmak üzere toplam 42 harf bulunmaktadır. H A R F AD TR NOT LEHÇE A Atake B Bzıw C Cegu Ć Ćapse Ç Çıle D Değu E Pe É Téqon Horoz Kuş Düğün İp Köy İyi Burun yenmek Uzun düz kalın ünlü Dudak yumuşak ünsüz Ağız içi yumuşak ünsüz Ağız içi baskılı ünsüz Ağız içi sert ünsüz Ağız içi yumuşak ünsüz Kısa düz ince ünlü Uzun düz ince ünlü 7 KULLANIM % Batı 7,03 Batı 0,95 Batı 0,27 Batı 1,90 Batı 0,41 Batı 1,64 Batı 14,82 Batı 1,27

8 F Fed benzer Ḟ Ḟane Kazma G Gu Kalp Ǵ Bǵı Bel Ğ Ğogu Yol H Ha Köpek Ḣ Pḣe Odun I Tın vermek İ Yinı Büyük J Jı Hava Ĵ Ĵawe Gölge K Kame Kama Ḱ Ḱu Araba L Lı Et Ĺ Ĺı Kan M Mate Sepet Dudak sert ünsüz Dudak baskılı ünsüz Gırtlak yumuşak ünsüz Gırtlak yumuşak ünsüz Gırtlak yumuşak ünsüz Gırtlak sert ünsüz Gırtlak sert ünsüz Kısa düz kalın ünlü Uzun düz ince ünlü Ağız içi yumuşak ünsüz Ağız içi yumuşak ünsüz Gırtlak yumuşak ünsüz Gırtlak sert ünsüz Ağız içi yumuşak ünsüz Ağız içi sert ünsüz Dudak yumuşak ünsüz Batı 1,67 Doğu Batı 1,27 Batı 0,13 Batı 4,43 Batı 0,78 Batı 0,89 Batı 10,72 Batı 2,68 Batı 1,26 Doğu Batı 2,04 Doğu 0,77 Batı 0,64 Batı 1,32 Batı 3,28 8

9 N Ne Göz O Onṫen Eğri Ö Şö Siz P Pıwut Ucuz Ṕ Ṕe Yatak Q Qon Gitmek R Brıwu Matkap S Se Ben Ś Śı Yün Š Še Ad Ṩ Ṩıne Kuzu Ş Şate Kaymak T Tın vermek Ṫ Yaṫe Toprak U Udane İplik Ü Şüaf Küspe Ağız içi yumuşak ünsüz Uzun yuvarlak kalın ünlü Uzun yuvarlak ince ünlü Dudak sert ünsüz Dudak baskılı ünsüz Gırtlak baskılı ünsüz Ağız içi yumuşak ünsüz Ağız içi sert ünsüz Ağız içi sert ünsüz Ağız içi baskılı ünsüz Ağız içi baskılı ünsüz Ağız içi sert ünsüz Ağız içi sert ünsüz Ağız içi baskılı ünsüz Kısa yuvarlak kalın ünlü Kısa yuvarlak ince ünlü Batı 2,20 Batı 2,90 Batı 0,28 Batı 2,33 Batı 0,18 Batı 0,51 Batı 4,14 Batı 2,37 Batı 0,07 Doğu 0,27 Doğu Batı 4,13 Batı 2,90 Batı 0,27 Batı 3,37 Batı 0,58 9

10 V Vake ayakkabı W Wane Eyer X Xabze gelenek Y Yiz Dolu Z Nez Kenar Ź Baźe sinek Dudak yumuşak ünsüz Dudak yumuşak ünsüz Gırtlak sert ünsüz Ağız içi yumuşak ünsüz Ağız içi yumuşak ünsüz Ağız içi yumuşak ünsüz Doğu Batı 4,12 Batı 2,10 Batı 4,14 Batı 2,47 Batı 0,10 10

11 WUÇÜṔE ( ` ) KESME İŞARETİ Dilimizde bazı kelimeler aynı harfleri içerdiği halde heceler yarım oktav kadar duraksanarak okunmaktadır. Kesme işareti ile kelimeyi bölmeden, bütünlük korunur. kesmenin geldiği hecede yarım oktav kadar durulur, varsa sağındaki heceye devam edilir. Kesme işareti olarak accent grave ( ` ) kullanılmıştır. Kelime örnekleri aşağıda verilmiştir. Dilimizde her 15 kelimede 1 kelime kesme işareti içermektedir. (Ḱuḱo adlı romandaki kelimeden 3822 kelimede kesme işareti içermektedir.) KESME İŞARETİ İLE OKUNAN KELİME ÖRNEKLERİ yar, sevgili Keşen keş`en Bilmek içeriye çekili Xeşağ xeş`ağ dikili, ekili içine batmak Xewon xew`on çentikleme kokusunu alma Yewun yew`un gagalama bey Pşı pş`ı On mantar Hau hau` hayır üç Şı ş`ı, şıı` yap, var 11

12 Kelime sonundaki sesli harfin kesmeli okutulmasında kullanılır. Kesme işaretinin solundaki sesli harf yarım oktav kısa okunur.. Halığu` = ekmek Yiı`= O nun var Şıı` = Var Sigu`= kalbim SES TEMELLİ FONETİK ALFABE SİSTEMİ Sistem; sesten heceye, heceden kelimeye, kelimeden cümleye ulaşılan pratik okuma sistemidir. Tek harf-tek ses yazıldığı gibi okunan, okunduğu gibi yazılan alfabedir. Özellikle diyakritik harfler taban harfin sinonimidirler. Bu nedenle öğrenmek, akılda tutmak kolaydır. Türkiyedeki eğitim sistemine ve akıllı bord, ipad, bilgisayar sistemlerine, dijital platforma uyumludur. 12

13 Bu alfabenin verdiği açık hece seslerini analiz edersek; sesli harfler kendileri birer ses olduğu gibi, bir sessiz harfle birleşerek hece teşkil ederler. (Sesli harf + Sessiz harf) Kapalı Heceyi, (Sessiz harf + Sesli harf) Açık heceyi oluşturur 33 sessiz 9 sesli harfli alfabeden teorik olarak 297 açık hece sesi elde edilir. Adıǵe dilinde ( 33 ü diğer dillerden gelen ) toplam 240 açık hece sesi mevcuttur. TÜRKÇE ADIǴECE 8 Sesli harf sayısı 9 21 Sessiz harf sayısı Açık hece sayısı 240 Harfler atanırken Türkçe klavyedeki harf sesleri esas alınmıştır. Diyakritik harfler atanırken harfin kullanım oranının azlığına göre belirlenmiştir. Bunu içinde Ćeraşe Tembot un ḰUḰO adlı romanı latine çevrilerek harflerin korelasyonu (dağılımdaki oran) hesaplanmıştır. Bu romanda geçen harf sayısı olup söz konusu harfin kullanım oranı aşağıdaki tabloda verilmiştir. İstisna olarak Türkçedeki bilene sesiyle E harfi É olarak atanmıştır. Zira tablodan görüleceği gibi dilimizdeki E sesi É sesine nazaran 11 kat fazla kullanılmaktadır. Tétekun=üstünden dökülmek kelimesindeki 1. T harfinden sonraki é, 2. T harfindeki e ye nazaran 11 kat daha az kullanılmaktadır. 13

14 Diyakritik harflerin atanmasında öncelikle gelecek teknolojideki rol oynayacak olan akıllı cep telefonlarındaki tuş sistemleri ile Bilgisayar ve Ipad klaviyeleri esas alınmıştır. Adıǵe harfler taban sinonim harf ile birlikte bilgisayarın Alt Gr tuşu ile yazılmaktadır. Adıǵe Klaviye Adıǵe Dil Derneği sayfasından yüklenebilir (http://adıǵedilder.com/web/tr/a/adıǵe_klaviye.rar.) Söz konusu harfler aşağıdaki tabloya göre tuş takımları ile yazılmaktadır. DİAKRİTİK HARFLER Á Ć É Ḟ Ǵ Ḣ Ĵ Ḱ Ĺ Ṕ Ś Ŝ Ṩ Ṫ Ź ADIǴE KLAVYE Alt Gr + A Alt Gr + C Alt Gr + E Alt Gr + F Alt Gr + G Alt Gr + H Alt Gr + J Alt Gr + K Alt Gr + L Alt Gr + P Alt Gr + S Alt Gr + Ö Alt Gr + Ş Alt Gr + T Alt Gr + Z 14

15 Tablodaki kolonların tanıtımı: ÜNLÜ HARFLER A. Çıkış yeri ve dilin durumuna göre: Kalın ünlü, İnce ünlü B. Dudakların durumuna göre: Düz ünlü, Yuvarlak ünlü C. Sesin devamlılığına göre: Uzun ünlü, Kısa ünlü olarak harflerin; Tüm özellikleri 5. Kolonda harfin tüm özellikleri bir arada verilmiştir ÜNSÜZ HARFLER Adıǵece de ünsüz sesler sesin çıkış yerine göre gırtlak ünsüzleri, ağız ünsüzleri ve dudak ünsüzleri olarak üç grupta incelenir. Sesin oluşumu açısından ise, yumuşak sert ve baskılı ünsüzler olarak yine üç grupta incelenir. Sesin oluşumu sırasında dudakların durumu açısından ise düz ünsüzler ve yuvarlak ünsüzler olarak iki grupta incelenir. Yuvarlak ünsüzlerin tamamının aynı zamanda düz sesleri de vardır. Aşağıdaki tabloda bu özellikler iç içe belirtilmiştir. AÇIKLAMALAR Kısa ve Uzun Ünlüler: Uzun ünlüler satırında bulunan a,é,i,o,ö harfleri okunurken ünlü harfin ağızdan çıkışında herhangi bir duraksama veya kesme yapmadan okunmalıdır. Kısa ünlüler olan e,ı,u,ü harfleri okunurken ünlü harf ağızdan çıkar çıkmaz ses sonlandırılmalı ve kesik bir biçimde okunmalıdır. 15

16 Diftong sesler: U sesi aşağıda yuvarlak ünsüzler bölümünde açıklanacağı üzere, yuvarlak ünsüzlerden sonra kullanıldığında ünsüz harfin yuvarlak okutulacağını gösterir. Bu durumda kendinden sonraki ünlü harfle diftong ses oluşturur. Ayrıca kelime başındaki u sesi kendinden sonra gelen ünlü harfle diftong ses oluşturur. Tüm bu diftong seslerde yazımda ve okumada kolaylık olması açısından aşağıda açıklandığı şekilde yazım benimsenmiştir. U sesinden sonraki ünlü harf é sesi olduğunda diftong ses ö şeklinde yazılır. ué=ö (uéxı=öxı=açıyor) U sesinden sonraki ünlü harf i sesi olduğunda diftong ses şeklinde yazılır. ü ui=ü (uixığ=üxığ=açtı) Klaviyedeki ö, ü harfleri atanırken bu değerler göz önüne alınmıştır. U sesinden sonraki ünlü harf a ise diftong ses uá şeklinde yazılır. Klavyedeki harflerin yetersizliği nedeni ile bu şekilde çift harf kullanılmıştır. İşaretli á harfi kelime içinde geçtiğinde bu diftong harf okunurken önce á herfinin solundaki harfin yarısı okunarak sonra á harfinin yarısı eklenir. guápe=memnuniyet koápe=köşe Not: Sesli harfler işaretli değilse kendisini okutur. Örneğin; guan=can havli ile bu kelimedeki ua seslileri tek tek okunur. 16

17 YAN YANA GELEN SESLİ HARFLER ve DİFTONG SESLER (Çift ses: Her sesli harf ayrı ayrı vurgulanarak okunan sestir) Dilimizde Ön ek ve fiil köklerinden oluşan vektörel fiiler mevcuttur. Eğer fiil kökleri sesli harfler ile başlıyorsa ön eklerin son sesli harfleri ile çift ses teşkil eder. Bazı fiil ön takıları ( će, de, xe, pı) Sesli harflerle başlıyan bazı fiil kökleri ( an, aben, atın, onṫen) Bu kombinasyondan oluşan çift sesli harf içeren fiiller ( goan, koaben,xeatın, pıonṫen) Diftong ses iki ünlünün bir araya gelerek her iki ünlünün seslerinin tek bir ünlü ses gibi okunmasıdır. Bu diftong seslerin yazılışında herhangi bir değişim yapılmaz her iki harf art arda yazılır. Ancak okumayı kolaylaştırmak amacıyla diftong ses oluşturan a harfi yazılırken üzerine işaret konur. Yéáne= onun annesi Séáte= babamı Ğuáne=delik A harfi eğer kelime başındaysa alçaktan başlayıp yükselen ses tonuyla okunmalıdır.diftong ses iki ünlü harften oluşsa da ses olarak tek bir ünlü harf gibi seslendirildiğinden dolayı tek bir hece oluşturur. Arı: bal arısı Arı:evet 17

18 DOĞU VE BATI DİYALEKTLER ARASINDAKİ SES KAYMALARI Bu iki diyalekt temel yapıları bakımından birbirinin aynısı denebilecek kadar yakın olmakla birlikte diyalekt olarak tanımlanmasındaki temel faktör seslerindeki farklılıklardır. Doğu diyalektindeki bazı sesler batı diyalektinde olmadığı gibi, bunun tersi de geçerlidir. ÖRNEK; Batı Diyalekti Doğu diyalekti Türkçe Nef Nexu` aydınlık f / xu Neşü nef Kör şü / f Çü Vı öküz çü / v Batı / Doğu Çöáke vake ayakkabı şö / fe Şö Fe Deri şö / fe Çem Jem İnek ç / j Tığuj Dığuĵ Kurt t / d 18

19 Yuvarlak ünsüzler: Doğu diyalektinde sadece ünsüz harfler tablosundaki gırtlak seslerinin, batı diyalektinde ise gırtlak seslerinin yanı sıra ṕ,ṫ,j,ş,ç seslerinin hem düz, hem de ağızdan çıkışı sırasında dudakların yuvarlatılarak seslendirilen yuvarlak sesleri vardır. Yuvarlak ünsüzlerin yazılışında u ve ü harflerinden yararlanılır. Ç,j,ş,w harflerinin yuvarlak okunuşları için sırasıyla jü,şü,çü,wü sembolleri, diğerleri için ise ünsüz harfin sonuna u harfi getirilir. Bu durumdaki sesler kelime sonuna geldiklerinde hece niteliği olmaz. Sadece ünsüz harfi yuvarlak okutur. şıḱu= at arabası (şıḱu) ḱuraje=el arabası(ḱu-ra-je) (batı diyalekti) wuniṫu=iki ev (wu-niṫu) wuniṫum=iki eve(wu-ni-ṫum) (batı diyalekti) koáye=peynir (koá-ye ) kojeğu`=köylü (ko-jeğu) (doğu diyalekti) Ünsüz harfler tablosu incelendiğinde seslerin ses yolundaki oluşum yerlerine göre gırtlak, ağız ve dudak ünsüzleri şeklinde üç gruba ayrıldığı, bunun yanında seslerin oluşum şekline göre yumuşak, sert ve baskılı sesler olarak yine üç gruba ayrıldığı görülür. Tabloda altı çizili harfler ise yuvarlak şekli de olan ünsüzlerdir. Adıǵecede bazı ünsüz harflerin yuvarlak okunuşları vardır. Yukarıdaki ünsüzler tablosunda altı çizili gösterilen ünsüz harflerin tamamının hem yuvarlak hem de düz seslendirilişi vardır. Batı diyalektinde x ünsüzünün yuvarlağı yokken, doğu diyalektinde vardır. Batı diyalektinde q sesinin düzü yokken doğu diyalektinde vardır. Bu harflerin yuvarlak okunuşları, sesin çıkışı sırasında dudakların yuvarlak bir duruma getirilmesiyle olur. 19

20 Kalın ünsüzler Adıǵecede ğ,ḣ,k,g,h,ĵ,ṩ,ṩ` ünsüzleri kalın ünsüzlerdir. Bu ünsüzlerden sonra gelen ünlüler ister kalın ister ince ünlü olsun okunuşları mutlaka kalın olmalıdır. Bir kalın ünsüzden sonra bir kalın ünlünün bulunduğu hecelerde herhangi bir sorun olması beklenemez. Ancak bir kalın ünsüzden sonra bir ince ünlünün bulunduğu hecelerde, genelde yazım yanlışları yapılabilmektedir. Adıǵecede ünlü sesin kalın veya ince olması (Türkçedeki durumun tersine) kendisinden önce gelen ünsüz harfin kalınlığında veya inceliğinde herhangi bir değişime sebep olmaz. Bundan dolayı kalın seslerin herhangi biri ile özellikle e sesinin oluşturduğu heceler, diğer hecelere göre daha kalın okunur. Açıklayıcı olması için Türkçede bu durumun nasıl olduğunu kısaca inceleyelim. Türkçede a ünlüsü kalın, i ünlüsü incedir. K ünsüzü ise kendisinden sonra gelen ünlünün durumuna göre kalın veya ince okunur. Kasket kelimesinde ilk k harfi kalın okunurken ikinci hecedeki k sesi ince okunur. Aynı şekilde nane kelimesi Türkçe okunurken ilk n kalın ikinci n ince okunurken, aynı kelime Adıǵece okunduğunda her iki n harfi de ince okunmalıdır. Çünkü Adıǵecede ünsüzler kalınsa hep kalın, inceyse hep ince okunur. 20

21 YAZIM KURALLARI KÜÇÜK VE BÜYÜK HARFLER 1. Cümlenin ilk harfi büyük yazılır. Cümle içinde tırnak işareti içinde yazılan ve başkasından alıntı yapılan cümleler de büyük harfle başlar. İki noktadan sonra başlayan cümleler büyük harfle başlar. Ancak iki noktadan sonra yapılan açıklamalar bir cümle oluşturmuyorsa büyük harfle başlamaz. 2. Mısralar büyük harfle başlar. 3. Özel adlar büyük harfle başlar. Ancak özel adlara getirilen ekler ayrı yazılmaz. a. Kişi adıyla birlikte soyadları da büyük harfle başlar. b. Kişi adından önce yazılan sülale adı, meslek, unvan ve lakaplar da büyük harfle başlar. c. Belirli bir tarihi bildiren gün ve ay adları büyük harfle başlar. Eğer gün ve ay adı belirli bir tarihi bildirmiyorsa büyük harfle başlamaz. d. Millet, dil, din, devlet, yer, bölge, gezegen ve yıldız, kurum ve kuruluş adları ve buna benzer tüm özel adlar büyük harfle başlar. İKİLEMELER Adıǵecede genellikle doğa seslerinin taklidi şeklinde kullanılan ikilemelerden oluşan kelimeler yazılırken araya boşluk konulur. kaqo naqo, hart kurt, çöám sam, omış`e demış`e, wor ser SATIR SONU Adıǵecede satır sonuna sığmayan kelimeler, satır sonuna kısa çizgi koyularak hecelerden bölünebilir. 21

22 İkilemeler satır sonuna sığmadığında sadece ikilemenin yazılışında var olan kısa çizgiden bölünebilir. Bu durumda ikinci kısa çizgiye gerek kalmaz..kaqonaqo Rakamla yazılan sayılar satır sonuna gelmesi durumunda rakamlar hiçbir şekilde ayrılamaz. Ancak sayıya gelen ekler kısa çizgi konularak alt satıra yazılabilir. Bu durumda eklere konulması gereken ikinci kısa çizgiye gerek kalmaz re Kısaltmalar satır sonuna geldiğinde kısaltma hiçbir şekilde ayrılamaz. Ancak kısaltmalara gelen ekler kısa çizgi konularak alt satıra yazılabilir. Bu durumda kısaltmalara gelen eklere konulması gereken ikinci kısa çizgiye gerek kalmaz..unescom Satır sonuna sığmayan kelimeler ayrılırken satır sonunda ve yeni satır başında bir harf tek başına bırakılamaz..aćećığ değil..aćećığ yazılmalıdır. Kesme işareti içeren kelimelerde kesme işareti satır sonuna getirilmez. _...yafes`-oàğ. (yanlış kullanım)......yafes`oáğ. (doğru kullanım) 22

23 Adıǵecede sayılar rakamla da yazıyla da yazılabilir. Ancak matematik ağırlıklı olmayan metinlerde 100 ve 100 den küçük sayıların yazıyla yazılması daha uygundur. Son harfi ünlü olan ve tek hece (tek açık hece) olan sayılar sayı sıfatı durumunda olduklarında tamlanan isme bitişik olarak söylenmeleri Adıǵecenin kuralıdır. Ancak 1 (zı) sayısının özel bir durumu vardır. 1 (zı) sayısı sıfat durumundayken tamlanandan önce söylenir ve ayrı olarak yazılır. Dolayısıyla bu kurala 2,3,4,5,6,7,8,9,10,100,1000 uyar. Bu kurala uymayan sayılar konuşmada ayrı söylendiği gibi yazıda da ayrı yazılır. Her iki durumda da sayılar rakamla yazılabilir. Ancak okunmaları konuşma kurallarına uygun olmalıdır. 1 mel zı mel bir koyun Mel 3 Meliş üç koyun Mel 105 Melişere tfıre 105 koyun Mel 20 Mel ṫuć yirmi koyun Mel 2-3 Meliṫu-şı iki-üç koyun Sayılar rakamla yazıldığında beş ve daha fazla basamaklı sayılar sondan başlayarak üçerli gruplar oluşturacak şekilde yazılır. Gruplar arasında boşluk bırakılır Ondalık kesirler rakamla yazılırken tam kısımla kesirli kısım arasına virgül koyulur. 3,5 Matematik problemleri gibi matematik ağırlıklı metinlerde veya başka şekilde kullanılan sayılar rakamla yazıldığında bu sayılara gelen ekler kısa çizgi (-) ile ayrılarak yazılır. 25-r 38-m naḣıy neḣ šıqu` =25 38 den daha küçüktür. 23

24 Sıra gösteren sayıları rakamla yazarken sonuna nokta koyulur veya rakamdan sonra kısa çizgi (-) koyularak re eki eklenir. Ancak okunuşları konuşmada olduğu gibidir. 23.=23-re=yiṫućıre şıre=yirmi üçüncü KISALTMALAR Adıǵecede kısaltmalar kullanılabilir. Devlet ve kurum adları gibi özel adların kısaltmaları büyük harflerle yazılır. Kısaltmalara gelen ekler kısa çizgi (-) ile ayrılır. ALINTI KELİMELERİN YAZILIŞI Adıǵece ye başka dillerden geçmiş olan kelimeler, Adıǵece de söylendiği gibi yazılır. stekéán= bardak tamğe=damga Bitişik Yazılması Gereken Sözcükler Adıǵece de sıfat olan sözcükler belirten ya da niteleyen sözcükle birlikte bitişik yazılır. Yine özel isimlerin tamamı bitişik yazılır. NOKTALAMA İŞARETLERİ Cümlenin yapısını belirleyerek anlaşılırlığını artırmak, vurgu ve tonlamaları belirterek okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak amacıyla kullanılan işaretlere noktalama işaretleri denir. Nokta Cümlenin sonuna nokta konur. Ancak sıralı cümlelerin aralarına nokta değil virgül konur. Rakamla yazılan sıra bildiren sayılardan sonra nokta konur. Tarih yazılırken gün ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için nokta kullanılır. Saat ve dakikayı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için kullanılır. 24

25 Virgül Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için virgül kullanılır. Cümle içinde aynı görevde bulunan kelime veya kelime gruplarının aralarına virgül konur. Sayıların yazılışında, kesirleri ayırmak için tam kısımdan sonra virgül konur. İki nokta Kendisinden sonra herhangi bir açıklama yapılacak veya örnek verilecek cümlelerin sonuna iki nokta konur. Karşılıklı konuşmalarda konuşan kişinin adından sonra iki nokta konur. Üç nokta Tamamlanmayan cümlelerin sonuna üç nokta konur. Ayıp veya kaba olduğu için veya herhangi bir sebeple tamamı yazılmak istenmeyen kelimelerin eksik bölümleri için üç nokta konur. Alıntılarda, alınmayan bölümler için üç nokta konur. Karşılıklı konuşmalarda suskunluğu, soruya cevap verilmediğini anlatmak için üç nokta konur. Soru işareti Soru anlamı taşıyan cümlelerin sonuna soru işareti konur. Ankaram wuqoáğa? Soru eki olmadığı halde soru anlamı taşıyan cümlelerin sonuna da soru işareti konur. Şay? (çay içer misin anlamında) Bilinmeyen yer, tarih vb. durumlarda bilinmeyenin yerine soru işareti konur. Soru anlamı taşıyan sıralı cümlelerde soru işareti en sona konur. Sıda kıćam`ore, pş`ereba, hawuriy zexepxığeba? 25

26 Ünlem işareti Sevinç, üzüntü, heyecan gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna ünlem işareti konur. Seslenme ve hitap kelimelerinin sonuna ünlem işareti konur. Sonunda ünlem işareti bulunan cümle veya sözcük, bir duygu vurgusuyla okunmalıdır. Kısa çizgi konur. Satıra sığmayan kelimeler ayrılırken satır sonuna kısa çizgi konur. İkilemelerden oluşan kelimelerde ikilemeler arasına kısa çizgi Rakamla yazılan sayılara gelen ekler kısa çizgi ile ayrılır. Rakamlarla yazılan tarihlere gelen ekler kısa çizgi ile ayrılır. Kısaltmalara gelen ekler kısa çizgi ile ayrılır. Uzun çizgi Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Konuşma çizgisi de denir. Çift tırnak Cümle içindeki başkalarına ait sözcük veya cümleler çift tırnak içinde yazılır. Tek tırnak Çift tırnak içindeki bir cümlede tekrar tırnak kullanmak gerektiğinde tek tırnak kullanılır. Parantez Cümlenin yapısıyla doğrudan ilgili olmayan açıklamalar parantez içinde yazılır. 26

27 Yazımda dikkat gerektiren kelime örneklerinden bazıları aşağıdaki tablolarda verilmiştir BATI LEHÇESİ lı - ĺı - ĺ`ı yiı`- şıı` - şıı hau hau` a će ş`en a semegu` a ş`ağe, a ş`ığe a ş`ığ abjane pıwupć, abjane pıwupşı` abremıjö` adepĺ`e adewade pḣoánte adewoáde Adıǵe koáy Adıǵe şöáş agoáw aguḣu` ahağoáqo ahağu` aḣağu` aḣoámbe aḣombe šıqu` TÜRKÇE et - kan - adam O nun var- var - yap mantar - hayır el yordamı solak el yapımı suni tırnak makası mermer levye takım kutusu alet takımı çerkes peyniri Adıǵe kıyafeti eltopu dibek mirasçılık hissedar sürü parmak küçük parmak 27

28 aḣombiṫu şizı ṫoáé, aḣombiṫu şizı ṫoáće, aḣombe 2 um şizı ṫoáé (ṫoáće) ajeğoáy akçe çıf, akçe ş`ıfe akçe mıqu`, neğešıw mıqu` akçe wukoáğ aĺe, abıçö, abruçü` amće, bjım, bjınṫıu` apçepş`ı apećaź, apeéáź apeçıu` apḣoáĺe apıtḣu` apĺ`e apĺeć, ĺeéáĺ apşeḣu` arışı` aş`ağe aş`e aş`en, zetéwon aş`ex aşıağe ziı` aşü`ı aşü`ı šıuq aşü`ı wuz aşü`ıćay iki parmak enindeki aralık, 2 parmak enindeki aralık zor zapt edilen ödünç para sahté para bozuk para eldiven yumruk vitrin imza tuş yüksük kapkaç kucak havlu bileklik, bilezik elişi mamul usta yığılma pratik sanatkar tatlı şirin şeker hastalığı tatlı (epey) 28

29 aşü`ığace zıxeĺ aşü`ığace zıxemıĺ aşü`ığe aşü`ıme aşü`ınçağ aşü`ıps aşü`ıwuz aşü`ıxer aşüıćeps, aşü`ıps ate, aş`ağ ay nemıć, ay nemıi` azeğuş`e, azeğuş`ıqo bamıć, hajöánṫe baźe ğaĺ`e beğaş`e beğoáğe belaś, şhaśıṫırğu` beş şheoánṫe, beşhakeğeş beş`ağe beźeneşü` bğoáne bğoáte bğuć pĺ`ı bğuzáğ bısımgoáş bızemıu` zevkli zevksiz lezzet aromatik tatsızlık nektar (çiçek içinde) diabet tatlılar hoşaf yığın ondan başka eczacı kene sinek ilacı uzun ömürlü bolluk kıvırcık, kabarık baston çoktan yakarca hacim küf doksan dört en ev sahibesi kendi milletinden olmayan 29

30 blağe, zepeğuneğu` blıć pĺ`ı blıguş`eğ, blıgućeğ blım yikare fediz pĺıć bğu, blım ṫuće yiĺeşır pĺ`ıć bğu 7= 49 bzemıu` bzıwıoáqo ćabze, éábze ćaḱo šıqu` ćale yeğac, éále yeğac ćale,éále, ko ćaleğoálexer, éáleğoálexer cane aşhaćaḱu` ćaqo, ş`aqo ćatxe, éátxe ćaźe, éáź će, ş`e će, ş`eğı ćećığeşü`ı, éḉığeşü`ı cedıgu` ćefefıćın, yiş`eğı éfefıćın ćefen, yiş`eğı éfen cegoáĺe cegoáqo ćegoden, yiş`eğı égoden ćeğ ćećıṕe, ş`eğ éćıṕe yakın yetmiş dört koltuk altı yedinin karesi eşittir kırk dokuz, 7^2= 49 dili iyi konuşamıyan ötücü kuş astar bücür okutman oğul gençler gömlek (kısa kollu) yamçı dipnot altlık taze dip verimli kürk altından yel, esinti geçme altına düşme oyuncak oyuncu altında kaybolmak alt geçit 30

31 ćeğ ćetxağ, ş`eğ étxağ ćeğ ğetḣ, ş`eğ ğatḣ ćeğ, ş`eğ ćeğćeĺ, ş`eğ`éĺ ćeğćeĺ, ş`eğéĺ ćeğewgoreyen, yiş`eğı éğewgoreyen ćeğoás ćeleğoál, éáleğoál ćelešıqu, éleŝıqu` ćelhan, yiş`eğı élhan ćemıhan, ş`ımıhan cemışışxu`, bjemışxışüxe cenceş`ıl, feguşhiṫu` ćenen, yiş`eğı éṕıṫağ ćep, ş`ep ćeps, ş`eps ćepsı ćerıqu. ş`epsırıqo ćepsıpbz, ş`ekeśıbz, deday ćepxın, ćepıĺaşü` ćerać, ş`eraşı` ćerıwuṫ`onćen, éwuṫ`onćen ćeşü, şü`ınĺı ćeşün, éşün, şü`ınĺın ćetep, yiş`eğı étep, éĺep ćeṫiy neşü` ćew ş`ıjın, ğaş`ejın alt yazı alt çizgi alt iç çamaşırı iç çamaşır, iç giyim altına yuvarlamak is çoluk çocuk çocuk altına koymak yetişememek kepçe kararsız altında sıkıştı kendir yeni yenilikçi gıcır gıcır etek yenilik altına katlamak emme emmek altında yok apandisit yenilemek 31

32 ćewuçöáṕe, éwuçöáṕe, kakır ćewupćen, éwupş`en cexeşöáć ćexew, ş`exew ćıçoḣ, ş`ıçoáḣo ćıde, ş`ıde ćıfe hafe, hafı ş`ıfe ćıfe şten, ş`ıfe şten ćıfe tın, ş`ıfe tın ćıfe, ş`ıfe ćıfeće, ş`ıfeće ćıfetxıĺ, ş`ıfetxıĺ ćıgu, ş`ıgu ćıgu, ş`ıgunaĺ ćıgućeğ, ş`ıguş`eğ ćıguĺ, ş`ıguĺ ćıgusıs, ş`ıgusıs ćıgusıs, ş`ısıs ćıhajü` ćıkatibl, ş`ıkatibl ćıĺewun, ş`ıĺewun ćımaf, ş`ımaf ćımefegu, ş`ımefegu` ćırıqu`, ş`ırıqu` ćıwops, ş`ınaĺe ćıwops, ş`ıwops sundurma sormak antre ivedi heyelan yerfıstığı alacak verecek borçlanmak ödünç vermek veresiye veresiye (ile) (ile eki doğru değil) senet arazi kara yer altı humuslu toprak zelzele deprem kokarca yerin yedi kat dibi mahzen kış zemheri yerelması doğa, yer yüzü doğa 32

33 çeş pаu`, pao çıaĺ`en, şıaĺ`en çıuf, neşü`uf çıx`an maste, şxıan maste çıx`an tébz, şxıan tébze çıx`an, şxıan çıx`anıpḣ, şxıanıpḣ çöáke çöáke ĺedak çöákeps, çökepx çöákeşıĺ çöákeşıĺe çökaş, şırıkuşı` çökeş`ı çündıbz, şü`ınćıbz dekoáś demıqoáğ, kezımışağ denĺać, denĺaş`e deoáqo depk ş`ıqo deqoáğ, kezşağ dezéqoáć dışaş`e dışepsı yeğaşöáğ, dışe téğaşıhağ, dışe téğaçehağ dunéy ćınaĺexer, dunéye ş`ınaĺexer takke üşümek katarakt yorgan iğnesi yorgan çarşafı yorgan yorganlık ayakkabı ökçe ayakabı bağı ayakkabı çekeceği kerata kunduracı ayakkabıcı kapkaranlık kıskaç bekar şerit dinleyici duvarcı evli muamele sarraf altın kaplama anakara 33

34 éwupş`en, ćewupş`en faş`e fegoáp feguşü`e feğaqu` feğeğu`, keğenejın fendšıqu` fenıku` feoáğe feoáğe yié, feoáğe xel feoáğe zimié feoáğemće feoáğer feoáğexeĺ fepĺırışü` feş`aqo feş`ı feş`ıfehatı feş`ığ feş`ığew, feş`ı ş`ığew feş`ıjın feşöáş feşöáşe feşöáşeše feşüı` fezımış`e soruşturma görgü memnun kutlama kurye af, kurutmak darbuka muhtaç mana anlamlı anlamsız anlam itibari ile anlam manidar andırmak hostes mahsus ısmarlamak hususi hususi olarak kapatmak müstehak yaraşır özel isim denk tesirsiz 34

35 fıgu` fiş`e ǵınşığu` goáde, yide, téde goápe goáş goáşe goáşeape goáweşüxo goáwo goáźe goşış`e gou, neşü`ıguşü`ı gowṕćı, gowṕş`ı şöĺ gućeğu ziı` guş`eğu zıxeĺ gućeğu, guş`eğu gućeğu, guş`eğu` gućeğun, guş`eğun gućeğunç, guş`eğunçe gućeğuxeĺ, guş`eğuxeĺ guğ yemıĺı` guğ yemĺ`ı guğu yemĺ`ın guğuş`ı guğuyemıĺ`ew guğyeĺ`ı` darı tesir nitrat yama sitayiş bayan kraliçe goncagül şok facia muavin taksit sempatik kesit alanı merhametli insaf merhamet merhamet etmek gaddar vicdanlı vurdumduymaz ihmal aldırış etmemek anılan umursamadan alakadar 35

36 guğyemıĺı` gukıdeç ziı` guĺıte ziı` guĺıte zimı` gum yiĺ`ıćın gumeć, gumei` gunesğoác gunesığoác, gumax gupeupḣu`, gupeuḣo gur`o, zexeş`ıć gur`oğu, zexepş`ıćışöw gur`onığ gurgur`o gurığoáz gurığoáze gurımıon, zexemış`ıćın gurışü`ığ guśafeşı` guş`ıfe, gućıfe guşıa yemıqu`, zexeğaquhan guşıaće, ş`ıće guşıćığu` guşü`ağo guşü`e guşü`e neps guşü`eğo lakayt hayat dolu, keyfi yerinde olan anlayışlı anlayışsız kalp krizinden ölüm kaygı titiz hasas önluk algı anlaşılır idrak yaka paça ıçgüdü, içgüdü içgüdü anlamamak moral şüpheci minnettar halt uslup bıkkınlık müjde sevinç mutluluk gözyaşısı muştu 36

37 guşü`eğo, guhapşı`, guxaṕć guşü`en guşü`epće, guşü`aṕş`e guşü`eṕće, guşü`aṕş`e guşü`eréy guşü`ew guṫe, yihağu` guwuáğe guwuçü` guxaı` guxeć, guxei` guyiwbıten, amal şı`ın guzeaş`e guzejöápx guzejöğu`, zajö ğaĺ`e wuz ğaorış`e ğapş`enaĺen ğaśeéáğe, ğaśıćağe ğaş`e ğaş`eğon ğaşü`e ğećej, ğaş`ej ğećerać, ş`eraş`e ğećerećağ, ğeş`ereş`ağ ğećerećağew, ğeş`ereş`ağew nefis sevinmek hediye armağan sırıtkan neşeyle hol yürek yarası kalp krizi dram hüsran amaçlamak tiksinti aceleci acil, tedirginlik öldürücü hastalık komut lehimlemek başarı hayat hayret el üstünde tutma restorasyon süs süslü süslü püslü 37

38 ğeguşü`en ğeğoáz ğeĺeğoáĺ ğeĺeğoáṕ ğemećağ, ğaméáğ ğeorış`enığ ğepćaĺ, ğepş`aĺ ğepıten, pıte ş`ın ğepĺ`en ğepşıĺ`ın ğepşıĺ`ın, ğapşıĺ`ın ğeqoáte ğeş`ağe ğeş`e ćeh, ğaş`e ćıha ğeş`eğon ğeş`eğonded ğeş`eğonı ğeş`eğonığ ğeş`ej ğeşöu, ğaşü`eu ğeştaqu` ğeşü`ağe ğeşü`ej ğeşü`ejın ğeṫqoáĺe, ğeṫıqoáĺe ğewuşü`eyin müjdelemek tarif işaret sergi kısık idare etmek yapıştırıcı pekiştirmek katlamak sömürmek, köleleştirmek sömürmek öteleme yaşanan, ömür uzun ömür fevkalade harikulade enteresan acayiplik tadilat turşu ürkütücü el üstünde tutulan prestij sevindirme, ödüllendirmek (kırılan pota karşılık) pota pislemek 38

39 ğoábje ğoáble ğoámıle ğoáne ğoánṫıqo, ṫıqo ğoápĺaşö ğoápĺe ğoápĺeş`ıqo ğoáşe ğoáşxe, ğaşe ğoáze, peux, śeux ğoázenef ğoçencıćaḱo, ğonçencıćaḱo, ğoşencıćaḱu` ğogoánipĺ`ı ğogu ğoámıle ğogu` ğome aşü`ı ğome aşü`ı şaqo ğomıl, ğoámle ğotığoáy ğućeğ, ğuş`eğ ğućı ğogu`, ğuş`ı ğogu` ğućı, ğuş`ı ğućıne, ğuş`ığune, ğuş`ın ğućıneşxo, ğuş`ıneşüxo ğućıntfe, ğuş`ıtfe boz ağacın bir sene meyve vermemesi kumanya delik damla bakır rengi bakır bakırcı şaşırma, yol şaşırma geviş kılavuz trafik lambası şort dörtyol yolluk yol ıtır ıtriyatçı nevale nadide mağara demiryolu demir çivi mıh boru (demir boru) 39

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE KISA DÖNEMLİ MATERYAL YÖNTEM- i doğru kullanır. 1 2 3 4 Söylenen sözcüğü tekrar eder. Gösterilen ve söylenen nesnenin adını söyler. Gösterilen nesnenin adını söyler. Resmi

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlanan Öğrencinin; Adı: Soyadı: Doğum Tarihi: Yaşı: Öğrencinin Ailesine Ait Bilgiler: ADI- SOYADI BABA ANNE MESLEĞİ ADRES

Detaylı

NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA. 1. Nokta (.) Çocuklar bahçede oynuyor. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Yarışmada 1. olmuş.

NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA. 1. Nokta (.) Çocuklar bahçede oynuyor. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Yarışmada 1. olmuş. NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA 1. Nokta (.) Cümlenin sonuna konur. Çocuklar bahçede oynuyor. Kısaltmaların sonuna konur. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur.

Detaylı

NOKTALAMA İŞARETLERİ Yazılanları daha kolay okuyabilmek için, yazılanların yanlış anlaşılmasını önlemek için. Nokta (. ) Annem bana meyve getirdi.

NOKTALAMA İŞARETLERİ Yazılanları daha kolay okuyabilmek için, yazılanların yanlış anlaşılmasını önlemek için. Nokta (. ) Annem bana meyve getirdi. Yazılanları daha kolay okuyabilmek için, yazılanların yanlış anlaşılmasını önlemek için kullandığımız işaretlere NOKTALAMA İŞARETLERİ deriz. Nokta (. ) 1-Tamamlanmış cümlelerin sonuna nokta koyarız. Annem

Detaylı

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Soruları cevaplayınız. OKULUMUZ Her yerden daha güzel, Bizim için burası. Okul, sevgili okul, Neşe, bilgi yuvası. Güzel kitaplar burda, Birçok arkadaş burda, İnsan nasıl sevinmez,

Detaylı

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır.

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır. NOKTALAMA İŞARETLERİ Dilimizde ilk kez Tanzimat döneminde kullanılan noktalama işaretleri, yazının daha kolay anlaşılmasını sağlar. Yazının okunmasını kolaylaştırır ve anlam karışıklığına düşülmesine engel

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU PROGRAMIN ADI : ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI BEP BAŞLAMA TARİHİ: ÖĞRENCİNİN ADI VE SOYADI : BEP BİTİŞ TARİHİ : ÖĞRENCİNİN ŞU ANKİ PERFORMANS

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

ARAPÇA DİLBİLGİSİ BELİRLİLİK TAKISI, ŞEMSÎ VE KAMERÎ HARFLER. Abdullâh Saîd el-müderris

ARAPÇA DİLBİLGİSİ BELİRLİLİK TAKISI, ŞEMSÎ VE KAMERÎ HARFLER. Abdullâh Saîd el-müderris ARAPÇA DİLBİLGİSİ BELİRLİLİK TAKISI, ŞEMSÎ VE KAMERÎ HARFLER Abdullâh Saîd el-müderris Rahmân ve Rahîm olan Allâh In ismiyle. Hamd, Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz.

Detaylı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı AÇIKLAMALAR 1. Soruların cevaplarını kitapçıkla birlikte verilecek optik forma işaretleyiniz. 2. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle

Detaylı

EDEBİYAT. Noktalama İşaretleri

EDEBİYAT. Noktalama İşaretleri EDEBİYAT Noktalama İşaretleri EDEBİYAT -> Noktalama İşaretleri PRENSES_SERENITY #1/1 Tarih: 5 Ekim 2009, 17:52 Mesaj konusu: Noktalama İşaretleri NOKTALAMA İŞARETLERİ NOKTALAMA İŞARETLERİ Dilimizde ilk

Detaylı

KAYBEDİLENLER. Birkaç sene sonra iki nokta üst üste işaretini kaybetti ve davranış sebeplerini başkalarına açıklamaktan vazgeçti.

KAYBEDİLENLER. Birkaç sene sonra iki nokta üst üste işaretini kaybetti ve davranış sebeplerini başkalarına açıklamaktan vazgeçti. KAYBEDİLENLER Bir gün insan virgülü kaybetti; o zaman zor cümlelerden korkar oldu ve basit ifadeler kullanmaya başladı. Cümleleri basitleşince, düşünceleri de basitleşti. Bir başka gün ise, ünlem işaretini

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

BİRİNCİ ADIYAMAN ZEKA OYUNLARI YARIŞMASI BİRİNCİ SEVİYE SORU KİTAPÇIĞI ADI SOYADI: SINIFI: 5 6 7 OKULUNUN ADI: 20 SAYFANIN 1.

BİRİNCİ ADIYAMAN ZEKA OYUNLARI YARIŞMASI BİRİNCİ SEVİYE SORU KİTAPÇIĞI ADI SOYADI: SINIFI: 5 6 7 OKULUNUN ADI: 20 SAYFANIN 1. ADI SOYADI: OKULUNUN ADI: SINIFI: 5 6 7 20 SAYFANIN 1. SAYFASI Sevgili öğrenciler... Bu sınavda toplam 24 soru vardır ama sizin tüm soruları çözmeniz şart değildir. 90 dakika süreniz vardır ve bu süreyi

Detaylı

TÜRKÇE GÜNLÜK ÖDEV ADI SOYADI: 26 / 11 / 2010

TÜRKÇE GÜNLÜK ÖDEV ADI SOYADI: 26 / 11 / 2010 TÜRKÇE GÜNLÜK ÖDEV ADI SOYADI: 26 / 11 / 2010 Konu Tarama Testi 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı heceden oluşan sözcük vardır? A) Babam misafirlerimizi karşılamaya gitti. B) Kırtasiyeden aldığım

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME

MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME Adı Soyadı :.. 1. Aşağıdaki sayıları sembol kullanarak küçükten büyüğe sıralayınız. 456, 56, 71,877,950,95,2,857 7) 75 misket beş kardeş arasında paylaştırılıyor. Küçük

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

MATEMATİK. Değerlendirme 1. Doğal Sayılar. Yukarıdaki kelebekler bir desteden ne kadar azdır? A. 3 B. 7 C. 10

MATEMATİK. Değerlendirme 1. Doğal Sayılar. Yukarıdaki kelebekler bir desteden ne kadar azdır? A. 3 B. 7 C. 10 MATEMATİK Değerlendirme 1 MATEMATİK Doğal Sayılar Ad :... Soyad :... Sınıf/Nu. :... /... 1. Yapbozlarımla n sayısının modelini oluşturdum. 5. Konuşma balonundaki n yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Detaylı

Dinleme Kuralları. 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur?

Dinleme Kuralları. 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur? 1. SINIF Dinleme Kuralları TEST-1 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur? A) Dinleme sırasında müzik dinleyebiliriz. Dinleme için hazırlık yapmalıyız. C) Dinleme sırasında resim yapabiliriz. 2.

Detaylı

ÜNLÜLER BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU. Türkçe bir sözcükte kalın ünlülerden sonra kalın, ince ünlülerden sonra ince ünlülerin gelmesine büyük ünlü uyumu denir.

ÜNLÜLER BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU. Türkçe bir sözcükte kalın ünlülerden sonra kalın, ince ünlülerden sonra ince ünlülerin gelmesine büyük ünlü uyumu denir. ÜNLÜLER 1 Türkçe de sekiz ünlü harf vardır: A, E, I, Í, O, Ö, U, Ü DÜZ GENÍŞ Geniş dar geniş dar KALIN A I O U ÍNCE E Í Ö Ü BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU Türkçe bir sözcükte kalın ünlülerden sonra kalın, ince ünlülerden

Detaylı

TÜRKÇE. NOT: 1. 2. 3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır?

TÜRKÇE. NOT: 1. 2. 3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır? TÜRKÇE Hiçbir zaman elinde sapan olan bir arkadaşım olmadı. Daha doğrusu, öyleleri ile arkadaşlık yapmadım. Çünkü minicik bir kuşun canına kıyarken acıma duygusu olmayan kişi, zor duruma düşene elini uzatmaz.

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Lisansüstü Eğitim Tez Yazım Kılavuzu İçindekiler 1. GİRİŞ...2 2. TEZ TESLİMİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR...2 3. TEZDE YER ALACAK BİLGİLERİN SUNUŞ

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU Mart 2012 TABLE OF CONTENTS I. GİRİŞ... 1 II. TEZ YAZIM KURALLARI... 2 2.1. TEZ YAZIM KURALLARI... 3 2.1.1. Birinci seviye başlık... 4 2.1.2.

Detaylı

7 onluk + 4 birlikten oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 74 B) 47 C) 34 2)

7 onluk + 4 birlikten oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 74 B) 47 C) 34 2) MATEMATİK 2. SINIF 1. 7 onluk + 4 birlikten oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir? 74 47 34 2) 3. 48 sayısının onluk ve birliklerine ayrılışı hangi seçenekte doğru verilmiştir? 4 onluk + 8 birlik 8 onluk

Detaylı

Dinleme Kuralları. 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur?

Dinleme Kuralları. 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur? 1. SINIF Dinleme Kuralları TEST-1 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur? A) Dinleme sırasında müzik dinleyebiliriz. Dinleme için hazırlık yapmalıyız. Dinleme sırasında resim yapabiliriz. 2. Aşağıdaki

Detaylı

1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ. 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199

1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ. 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199 1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199 2-Onlar basamağı 5, yüzler basamağı 2 ve binler basamağı 6

Detaylı

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar)

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar) (20 Aralık 2015, Pazar) GRADE ORTA HAZIRLIK 2015-2016 ORTAK SINAVI-1 Açıklamalar 1. Bu sınav 50 adet çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. 2. Üç yanlış cevap bir doğru cevabı götürür. 3. Sınavın Süresi

Detaylı

YAZIM (İMLÂ) KURALLARI

YAZIM (İMLÂ) KURALLARI YAZIM (İMLÂ) KURALLARI 1. Büyük Harflerin Yazımı Yazıda cümlenin ilk kelimesi büyük harfle başlar. Sanat, toplumun gelişmesine yardımcı olur. Düşünce üretimine katkıda bulunur. İnsanı disipline eder. Şiirdeki

Detaylı

Ö. Ç. BİLFEN ANAOKULU 6 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI

Ö. Ç. BİLFEN ANAOKULU 6 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 03.11.2014 PAZARTESİ Ö. Ç. BİLFEN ANAOKULU 6 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ: Çocuklarla selamlaşıldı. Müzik eşliğinde öğretmenin yönergelerine uygun ısınma hareketleri yapıldı.

Detaylı

1. Her şeklin diğer yarısını aynı renge boyayalım.

1. Her şeklin diğer yarısını aynı renge boyayalım. 1. Her şeklin diğer yarısını aynı renge boyayalım. 54 1. Aşağıdakilerden hangisi yarımdır? a) b) c) 2 Aşağıdakilerden hangisi bütündür? a) b) c) 3. Meyvelerin diğer yarısını bulup eşleştirelim ve boyayalım.

Detaylı

TÜRKÇE BİÇİM KISA ÖZET. www.kolayaof.com

TÜRKÇE BİÇİM KISA ÖZET. www.kolayaof.com DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TÜRKÇE BİÇİM BİLGİSİ KISA ÖZET www.kolayaof.com

Detaylı

şeklinde yürütülen geniş kapsamlı ve detaylı bir çalışmadır.

şeklinde yürütülen geniş kapsamlı ve detaylı bir çalışmadır. T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DÖNEM PROJESİ DERSİ YAZIM VE SUNUM KILAVUZU 1. GENEL KONULAR 1.1. Tanım Çukurova Üniversitesi,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

HİKÂYELERİMİZ FEN VE MATEMATİK ETKİNLİĞİ

HİKÂYELERİMİZ FEN VE MATEMATİK ETKİNLİĞİ HİKÂYELERİMİZ Annecim Anneler günü Paf ile Puf Tasarruflu olmalıyız İlk hediyem Dinozorun Evi İki inatçı keçi Karne heyecanı Geri dönüşüm Uzun zürafa Becerikli karınca Rapunzel Kırmızı başlıklı kız Hansel

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ 1 SONBAHAR VE YAPRAKLAR Sonbahar Mevsimin de gözlemlediğimiz hava olaylarını isimlendirdik. Sonbahar mevsimine ait giysileri ayırt ettik. Rüzgâr

Detaylı

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU 2009 PROGRAMDA YER ALAN MODÜLLER VE SÜRELERİ Modülün

Detaylı

AKILLI TÜRKÇE DEFTERİ

AKILLI TÜRKÇE DEFTERİ TürkçeMino Artık Türkçe yi daha çok seviyorum. AKILLI TÜRKÇE DEFTERİ Artık Türkçe den korkmuyorum. Artık Türkçe dersinde eğleniyorum. 4 Artık az yazarak çok zaman kazanıyorum. Artık kelimeleri doğru yazıyorum.

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1 10. kazanımlar Okul Heyecanım 11 20. kazanımlar Okul Heyecanım 21 30. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1 6. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 7 20. kazanımlar Benim

Detaylı

HARİTA OKUMA BİLGİSİ

HARİTA OKUMA BİLGİSİ HARİTA OKUMA BİLGİSİ 1. Harita üzerinde gösterilen işaretlerden hangisi uluslararası yol numarasıdır? a) O-3 b) E-80 c) D100 d) K2 2. Yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı görünümünün matematiksel

Detaylı

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd auad.anadolu.edu.tr Başlarken AUAd Yazım Kuralları sayfasından size uygun olan şablonu seçiniz. Microsoft Word 2010 ortamı ya da üstü sürümü kullanınız.

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri, yüksek lisans projesinin alındığı yarıyılda proje dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek

Detaylı

AYLIK BÜLTEN MAYIS 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI

AYLIK BÜLTEN MAYIS 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI AYLIK BÜLTEN MAYIS 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI OKUL KURUCUMUZ : ASİYE ÖZTÜRK OKUL MÜDÜRÜMÜZ : F.BİLGE ÖZALP ANAOKULU BİRİMİ HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETMENİ : TÜLAY DÖNMEZ 5 YAŞ SINIFI ÖĞRETMENİ : GÜLAY ÇELİKOK

Detaylı

7. 60 sayısı, ayrı ayrı kaç deste ve kaç düzine yapar? 9. Ahmet in babasının yaşı, 4 düzineye. Ahmet in babası aşağıdakilerden hangisidir?

7. 60 sayısı, ayrı ayrı kaç deste ve kaç düzine yapar? 9. Ahmet in babasının yaşı, 4 düzineye. Ahmet in babası aşağıdakilerden hangisidir? 2. SINIF TEST- Deste - Düzine. Aşağıdakilerden hangisi bir deste oluşturur? A) 4. B) Yukarıdaki kalemlerin sayısı kaçtır? A) İki düzine 2. B) İki deste Bir düzine Yukarıdaki elmaların sayısı, hangi seneçekte

Detaylı

Okuma- Yazmaya Hazırlık. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim. Fen Ve Doğa Etkinlikleri

Okuma- Yazmaya Hazırlık. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim. Fen Ve Doğa Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim Sohbetler *Tatilde neler yaptık? *Hava nedir? Hangi duyu organımızla hissederiz? *Tatildeyken hava nasıl değişimler oldu? *Müzik dendiğinde

Detaylı

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ YAZIM KILAVUZU. Sayfa No

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ YAZIM KILAVUZU. Sayfa No T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ YAZIM KILAVUZU 1. GİRİŞ Galatasaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü nde dönem projeleri, bu kılavuzda belirtilen biçimsel özellikler

Detaylı

.. Özel Eğitim Uygulama Merkezi. Kaba Değerlendirme Formu

.. Özel Eğitim Uygulama Merkezi. Kaba Değerlendirme Formu .. Özel Eğitim Uygulama Merkezi Kaba Değerlendirme Formu Öğrenci Adı-Soyadı: Değerlendirme Tarihi: Sınıfı: Değerlendiren: AMAÇLAR +/- AÇIKLAMA 1. Ellerini yıkar. 2. Ellerini kurular. 3. Yüzünü yıkar. 4.

Detaylı

Türkçe, tarih boyunca büyük sorunlarla karşılaşmış ve her durumda özünü kaybetmede bugüne kadar varlığını korumuştur.

Türkçe, tarih boyunca büyük sorunlarla karşılaşmış ve her durumda özünü kaybetmede bugüne kadar varlığını korumuştur. Türkçe, tarih boyunca büyük sorunlarla karşılaşmış ve her durumda özünü kaybetmede bugüne kadar varlığını korumuştur. Türkçe nin bugünkü durumunu ele aldığımızda ilk anda göze çarpan olumsuzluklar; batı

Detaylı

EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI

EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI *KÖK * YAPIM EKLERİ * ÇEKİM EKLERİ * YAPILARINA GÖRE SÖZCÜKLER K Ö K Sözcüğü oluşturan en küçük anlamlı dil birimine kök denir. Kök halinde bulunan sözcükler yapım eki almamıştır

Detaylı

2. ÜNİTE RASYONEL,ÜSLÜ VE KÖKLÜ SAYILAR

2. ÜNİTE RASYONEL,ÜSLÜ VE KÖKLÜ SAYILAR 2. ÜNİTE RASYONEL,ÜSLÜ VE KÖKLÜ SAYILAR KONULAR 1. RASYONEL SAYILAR 2. Kesir Çeşitleri 3. Kesirlerin Sadeleştirilmesi 4. Rasyonel Sayılarda Sıralama 5. Rasyonel Sayılarda İşlemler 6. ÜSLÜ İFADE 7. Üssün

Detaylı

Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi

Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1-10. kazanımlar Okul Heyecanım 11-20. kazanımlar Okul Heyecanım 21-30. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1-6. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 7-20. kazanımlar Benim

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

ORIENTEERING SEMBOLLERİ VE AÇIKLAMALARI

ORIENTEERING SEMBOLLERİ VE AÇIKLAMALARI NOTLAR ORIENTEERING SEMBOLLERİ VE AÇIKLAMALARI Büyük Kaya => Belirgin,ayakta duran kaya kütlesi. Kayalık, sarp kayalık => Geçilebilir ya da geçilemez büyük kayalık. Kaya Kümesi => Haritada tek tek işaretlenemeyecek

Detaylı

Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Güz Yarıyılı

Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Güz Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Güz Yarıyılı SÖYLEYİŞ VE BOĞUMLANMA KUSURLARI Atlama (Kendisi / Kensi), bir dakika-bi dakka / nasılsınız-nassınız Gevşeklik (Boğumlanma

Detaylı

EXCEL 2007 ELEKTRONİK ÇİZELGE

EXCEL 2007 ELEKTRONİK ÇİZELGE EXCEL 2007 ELEKTRONİK ÇİZELGE Excel, Microsoft Office paketinde yer alan ve iş hayatında en sık kullanılan programlardandır. Bir hesap tablosu programıdır. Excel, her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri)

Detaylı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı Özel KEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı DİKKT! CEVP KĞIDININ TEST -- BÖLÜMÜNE MTEMTİK SORULRI İŞRETLENECEKTİR. ) 3 basamaklı 4 tane sayının aritmetik ortalaması 400 dür. Bu dört sayının birler

Detaylı

AYLIK BÜLTEN NİSAN 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI

AYLIK BÜLTEN NİSAN 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI AYLIK BÜLTEN NİSAN 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI OKUL KURUCUMUZ : ASİYE ÖZTÜRK OKUL MÜDÜRÜMÜZ : F.BİLGE ÖZALP ANAOKULU BİRİMİ HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETMENİ : TÜLAY DÖNMEZ 5 YAŞ SINIFI ÖĞRETMENİ : GÜLAY ÇELİKOK

Detaylı

ZAMBAK 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Başlıkları

ZAMBAK 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Başlıkları ZAMBAK 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Bireysel Farklılıklar ÜNİTE 1 Duygular ve Düşünceler Duygu ve Düşüncelere Saygı Kronolojik Sıra Resmî Kimlik Belgeleri Sözlü Tarih Yöntemi Aile Tarihi Millî Kültür Ögeleri

Detaylı

İnci Değer 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ARI GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ YAZ MEVSİMİ

İnci Değer 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ARI GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ YAZ MEVSİMİ İnci Değer 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ARI GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ YAZ MEVSİMİ BABALAR GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ TATİL - VEDALAŞMA Yaz mevsiminde havada meydana gelen değişiklikler neler? Yaz mevsiminde

Detaylı

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri AutoCAD ile iletişim Çizimlerde Boyut Kavramı 0/09 2. Hafta

Detaylı

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında 21. Hangi cümlede "mi" farklı anlamda kullanılmıştır? A) O bu resmi gördü mü? B) O buraya geldi mi bayram olur. C) Zil çaldı mı içeri girer. D) Yemeği pişirdi mi ocağı kapat. 22. "Boş boş oturmayı hiç

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz Son harflerini vurgulayarak okuyunuz. bak çak fak gak hak kak pak sak şak tak yak bek dek kek pek sek tek yek bık çık sık tık yık cik bas has kas mas pas tas yas kes ses pes fıs kıs his kis pis sis pus

Detaylı

ÖZEL EFDAL ANAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ DENIZYILDIZI GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ANAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ DENIZYILDIZI GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ANAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ DENIZYILDIZI GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ BU AY ÖĞRENDİKLERİMİZ ATATÜRK Atatürk kim olduğunu hatırladık Atatürk ün hayatını inceledik. Atatürk ün kişisel

Detaylı

HEM DÜŞÜNECEĞİZ, HEM ÖĞRENECEĞİZ HEM DE SÜRPRİZ HEDİYELER KAZANMA ŞANSINA SAHİP OLACAĞIZ.

HEM DÜŞÜNECEĞİZ, HEM ÖĞRENECEĞİZ HEM DE SÜRPRİZ HEDİYELER KAZANMA ŞANSINA SAHİP OLACAĞIZ. HEM DÜŞÜNECEĞİZ, HEM ÖĞRENECEĞİZ HEM DE SÜRPRİZ HEDİYELER KAZANMA ŞANSINA SAHİP OLACAĞIZ. Sorular her ay panolara asılacak ve hafta sonuna kadar panolarda kalacak. Öğrenciler çizgisiz A5 kâğıdına önce

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

TÜRKÇE / Yazımı Karıştırılan Sözcükler, Kısaltmaların Yazımı

TÜRKÇE / Yazımı Karıştırılan Sözcükler, Kısaltmaların Yazımı 1 2 3 1) "Şey" sözcüğü her zaman ayrı yazılır. Her şey güzel olacak Bir şey sorabilir miyim? Hiçbir şey moralimi bozamaz. 4 2) "Bugün" sözcüğü, içinde bulunduğumuz günü akla getiriyorsa bitişik; diğer

Detaylı

Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 15 ARALIK -19 ARALIK 2014

Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 15 ARALIK -19 ARALIK 2014 15 ARALIK PAZARTESİ Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 15 ARALIK -19 ARALIK 2014 SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ: Çocuklarla selamlaşıldı. İstedikleri ilgi köşelerinde(evcilik, kitap, puzzle,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu Büro Yönetimi Öğretmeni Fatma GEZ BELGE ÖZELLİKLERİ BELGENİN ŞEKLÎ ÖZELLİKLERİ

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ DERSİ. 9. Ders TDL 100. Turgut Özal Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ DERSİ. 9. Ders TDL 100. Turgut Özal Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 9. Ders TÜRK DİLİ DERSİ TDL 100 Konu Başlıkları 1. İmla Kuralları 1. Bazı Ek ve Sözcüklerin Yazılışı 1. Bağlaç Olan da, de nin Yazılışı 2. Bağlaç Olan ki nin Yazılışı 3. Bağlaç

Detaylı

Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI

Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 13 NİSAN PAZARTESİ Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 13-17 NİSAN 2015 SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ: Çocuklarla selamlaşıldı ve istedikleri ilgi köşelerinde evden getirdikleri oyuncaklarla

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI - 2012. PAMUK ŞEKERİM I (Kavram Eğitimi Kitabı)

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI - 2012. PAMUK ŞEKERİM I (Kavram Eğitimi Kitabı) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI - 2012 PAMUK ŞEKERİM I (Kavram Eğitimi Kitabı) ANKARA 2012 BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan

Detaylı

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ *

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * Amaç ve Kapsam Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz,

Sevgili Öğrencilerimiz, 104 ZEKÂ OYUNU BİLSEM e Hazırlık Mantık Oyunları - Dikkat Oyunları - Hafıza oyunları Dikkat Geliştirme - Sözel Zekâ - IQ Soruları Sayısal Zekâ - Görsel Zekâ BAKİ YERLİ - ALİ CAN GÜLLÜ ALTIN NOKTA YAYINEVİ

Detaylı

AKDAY 4.Sınıf İngilizce Konu Başlıkları

AKDAY 4.Sınıf İngilizce Konu Başlıkları AKDAY 4.Sınıf İngilizce UNIT1 IN THE CLASSROOM UNIT2 CHILDREN'S DAY UNIT3 FREE TIME UNIT4 CARTOON CHARACTERS UNIT5 MY DAY UNIT6 DOING EXPERIMENTS UNIT7 JOBS UNIT8 MY CLOTHES AKDAY 4.Sınıf Matematik Dikey

Detaylı

INTERSTENO 2011 Paris World championship professional word processing

INTERSTENO 2011 Paris World championship professional word processing KULLANILAN IŞLETIM SISTEMI KULLANILAN KELIME IŞLEM YAZILIMI YARIŞMA NO A 1 Katılımcılar için talimatlar WINDENERGY.DOC adlı taslak belgesini açınız, XXX sizin yarışma kimlik numaranız olacak şekilde WINDENERGYXXX.DOC

Detaylı

6.12 Örnekler PROBLEMLER

6.12 Örnekler PROBLEMLER 6.1 6. 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Çok Parçalı Taşıyıcı Sistemler Kafes Sistemler Kafes Köprüler Kafes Çatılar Tam, Eksik ve Fazla Bağlı Kafes Sistemler Kafes Sistemler İçin Çözüm Yöntemleri Kafes Sistemlerde

Detaylı

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce ÖDEV- 3 ADI SOYADI:.. HAYAT BİLGİSİ Tırnaklar, el ve ayak parmaklarının ucunda bulunur. Tırnaklar sürekli uzar. Uzayan tırnakların arasına kir ve mikroplar girer. Bu yüzden belli aralıklarla tırnaklar

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU AĞUSTOS 2015 UYARI: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK DEĞİLDİR. KILAVUZUN VE TEZ ŞABLONUNUN HAZIRLANMASINDA İSTANBUL

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI

İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI Ekim İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI AY GÜN SÜRE/dk KAZANIMLAR KONU / Yapılacak Çalışma Yazma Kurallarını Uygulama: e sesini öğreniyorum. 1. Yazmaya hazırlık

Detaylı

ÜLKER (OKÇUOĞLU) MUNCUK MÜZESİNDE BULUNAN HAVLULARDAN ÖRNEKLER

ÜLKER (OKÇUOĞLU) MUNCUK MÜZESİNDE BULUNAN HAVLULARDAN ÖRNEKLER G.Ü. SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ ÜLKER (OKÇUOĞLU) MUNCUK MÜZESİNDE BULUNAN HAVLULARDAN ÖRNEKLER 1 Yrd.Doç.Nursel BAYKASOĞLU **Yrd.Doç.Dr. Tomris YALÇINKAYA Türk kültüründe temizliğe verilen önem, temizlik

Detaylı

ORAN-ORANTI TEST 1. 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c)

ORAN-ORANTI TEST 1. 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c) 7BÖLÜM ORAN - ORANTI ORAN-ORANTI TEST 1 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c) ) Aşağıda okunuşları verilen oranları yazınız. a) 16 nın 14 e oranı b) 6 nın

Detaylı

ARALIK AYINDA NELER YAPTIK?

ARALIK AYINDA NELER YAPTIK? OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun etkinliklerine yer verildi. Eğitici oyuncak merkezi, evcilik merkezi, kukla merkezi, blok merkezi, müzik merkezi,

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

GİRİŞ... 1 ATLETİZM OYUNLARI... 9 DÜZ KOŞU OYUNLARI...

GİRİŞ... 1 ATLETİZM OYUNLARI... 9 DÜZ KOŞU OYUNLARI... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 ATLETİZM OYUNLARI... 9 DÜZ KOŞU OYUNLARI... 11 Bayrak Yarışı I... 12 Bayrak Yarışı II... 14 Bayrak Yarışı III... 16 Mekik Koşusu... 18 Numaralı Koşu Oyunu... 20 Alçak Çıkıştan Koşu...

Detaylı

RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK RESMİ YAZIŞMA PROTOKOLÜ

RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK RESMİ YAZIŞMA PROTOKOLÜ RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK RESMİ YAZIŞMA PROTOKOLÜ Yasemin ARAS 5 Mayıs 2005 YAZI, MEMURUN KALİTESİNİ; MEMUR DA KURUMUN KALİTESİNİ YANSITIR RESMİ YAZILAR Normal

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 1) İnsanlar, dağlar gibi yerlerinden kımıldamayan cansızlar değildir. Arkadaşlar, tanışlar birbirlerinden ne kadar uzakta olursa olsun ve buluşmaları ne kadar güç olursa olsun, günün birinde bir araya

Detaylı

Konu Başlıkları. 1. Noktalama İşaretleri. 1. Nokta (.) 2. Virgül (,) 3. Noktalı Virgül (;) 4. İki Nokta (:) 5. Üç Nokta ( ) 6. Soru İşareti (?

Konu Başlıkları. 1. Noktalama İşaretleri. 1. Nokta (.) 2. Virgül (,) 3. Noktalı Virgül (;) 4. İki Nokta (:) 5. Üç Nokta ( ) 6. Soru İşareti (? Konu Başlıkları 1. Noktalama İşaretleri 1. Nokta (.) 2. Virgül (,) 3. Noktalı Virgül (;) 4. İki Nokta (:) 5. Üç Nokta ( ) 6. Soru İşareti (?) 7. Ünlem İşareti (!) 8. Kısa Çizgi (-) 9. Uzun Çizgi ( ) 10.

Detaylı

CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI

CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu metnin amacı, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

DİKKAT! CEVAP KÂĞIDINIZI BAŞKALARININ GÖREMEYECEĞİ ŞEKİLDE TUTUNUZ. AÇIKLAMALAR

DİKKAT! CEVAP KÂĞIDINIZI BAŞKALARININ GÖREMEYECEĞİ ŞEKİLDE TUTUNUZ. AÇIKLAMALAR DİKKAT! CEVAP KÂĞIDINIZI BAŞKALARININ GÖREMEYECEĞİ ŞEKİLDE TUTUNUZ. AÇIKLAMALAR 1. Adınızı, soyadınızı, okulunuzu ve sınıfınızı cevap kâğıdının üst kısmındaki ilgili yerlere, düz yazı ile büyük harflerle,

Detaylı

Adli Yazışmalar Ders Notları

Adli Yazışmalar Ders Notları Adli Yazışmalar Ders Notları Bu dersin amacı resmi yazışma kurallarını belirlemek ve bilgi-belge alışverişinin sağlıklı, hızlı düzenli ve güvenilir olmasını sağlamaktır. Bu dersin içerdiği kurallar tüm

Detaylı

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir.

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. Örnek: Mustafa okula erkenden geldi. ( Kurallı cümle ) --KURALSIZ (DEVRİK) CÜMLE: Eylemi cümle sonunda yer almayan

Detaylı

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Büskivili pasta yapıyoruz.

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Büskivili pasta yapıyoruz. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı Mutfak Etkinliği Sohbetler Yaşayan değerlerimizden Doğruluk ile ilgili sohbet ediyorum. Sağlığımızı korumak için neler yapmalıyız konulu sohbet

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ E BİLEŞİKLER VE FRMÜLLERİ (4 SAAT) 1 Bileşikler 2 Bileşiklerin luşması 3 Bileşiklerin Özellikleri 4 Bileşik Çeşitleri 5 Bileşik

Detaylı

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU UĞUR BÖCEKLERİ SINIFI KASIM AYI BÜLTENİ

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU UĞUR BÖCEKLERİ SINIFI KASIM AYI BÜLTENİ ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU UĞUR BÖCEKLERİ SINIFI KASIM AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR Kızılay Haftası (29 Ekim 4 Kasım) Atatürk Haftası (10-16 Kasım) Öğretmenler Günü (24 Kasım) SERBEST ZAMAN

Detaylı

Cümle, bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir.

Cümle, bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir. CÜMLENİN ÖĞELERİ Cümle, bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir. Cümle içindeki sözcüklerin tek başlarına ya da

Detaylı