TÜRKİYE NİN HAVA SEYRÜSEFER YOL ÜCRETİ GELİRLERİ ve EUROCONTROLE ÜYE ÜLKELERLE KARŞILAŞTIRMALASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE NİN HAVA SEYRÜSEFER YOL ÜCRETİ GELİRLERİ ve EUROCONTROLE ÜYE ÜLKELERLE KARŞILAŞTIRMALASI"

Transkript

1 TÜRKİYE NİN HAVA SEYRÜSEFER YOL ÜCRETİ GELİRLERİ ve EUROCONTROLE ÜYE ÜLKELERLE KARŞILAŞTIRMALASI DHMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ÖDENMEKTE OLAN HAVACILIK TAZMİNATI UYGULAMALARI Eurocontrol ve Hava Seyruseferin tanımı ve havacılık tazminatının unvanlara göre dağılımı,eurocontrol prensiplerinde yol (en-route) hizmetleriyle ilişkili maliyetlerin paylaştırılmasıyla ilgili hususlar, Türkiyenin Eurocontrol gelirlerinin Eurocontrole üye ülkelerle karşılaştırılması, Türkiye ve bazı Eurocontrole üye ülkelerin yılları milli maliyet birim ücretlerindeki değişim, Eurocontrol prensipleri çerçevesinde Türkiye dahil üye ülkelerin milli maliyetleriyle elde ettiği gelirler arasında bir farklılık oluşması halinde bu farklılığın yol birim ücretlerine yansıtılabilme durumu, Havaalanlarında çalışan elektrik personelinin hava seyrüseferindeki rolü, ICAO dokümanları, Eurocontrol prensip ve dokümanlarına göre havaalanlarında çalışan elektrik ve elektronik personelinin durumu, Hava seyrüseferine hizmet eden elektrik ve elektronik personelinin havacılık tazminatı ödemeleri yönünden karşılaştırılmaları, Havacılık tazminatı ödemelerine ilişkin oluşturulan gruplarda elektrik personeli neden 1.gruba alınmalıdır. HAVELTED

2 TÜRKİYENİN HAVA SEYRÜSEFER YOL ÜCRET GELİRLERİ EUROCONTROLE ÜYE DİĞER ÜLKELER İLE KARŞILAŞTIRILMASI ve ELEKTRİK PERSONELİNİN HAVACILIK TAZMİNATI DAĞILIMINDAKİ YERİNE İLİŞKİN HAZIRLANAN RAPOR İÇİNDEKİLER 1- EUROCONTROL VE HAVA SEYRUSEFERİN TANIMI VE HAVACILIK TAZMİNATININ UNVANLARA GÖRE DAĞILIMI Sayfa: EUROCONTROL PRENSİPLERİNDE YOL (EN-ROUTE) HİZMETLERİYLE İLİŞKİLİ MALİYETLERİN PAYLAŞTIRILMASIYLA İLGİLİ HUSUSLAR ( Sayfa: 6-7 ) 3- TÜRKİYENİN EUROCONTROL GELİRLERİNİN EUROCONTROLE ÜYE ÜLKELERLE KARŞILAŞTIRILMASI ( Sayfa: 8-9) 4- TÜRKİYE VE BAZI EUROCONTROLE ÜYE ÜLKELERİN YILLARI MİLLİ MALİYET BİRİM ÜCRETLERİNDEKİ DEĞİŞİM ( Sayfa: 10-11) 5- EUROCONTROL PRENSİPLERİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE DAHİL ÜYE ÜLKELERİN MİLLİ MALİYETLERİYLE ELDE ETTİĞİ GELİRLER ARASINDA BİR FARKLILIK OLUŞMASI HALİNDE BU FARKLILIĞIN YOL BİRİM ÜCRETLERİNE YANSITILABİLME DURUMU ( Sayfa: 12-15) 6- HAVAALANLARINDA ÇALIŞAN ELEKTRİK PERSONELİNİ N HAVA SEYRÜSEFERİNDEKİ ROLÜ ( Sayfa: 16-18) 7- ICAO DOKÜMANLARI, EUROCONTROL PRENSİP VE DOKÜMANLARINA GÖRE havaalanlarinda ÇALIŞAN ELEKTRİK VE ELEKTRONİK PERSONELİNİN DURUMU(Sayfa:19-20) 8- HAVA SEYRÜSEFERİNE HİZMET EDEN ELEKTRİK VE ELEKTRONİK PERSONELİNİN HAVACILIK TAZMİNATI ÖDEMELERİ YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMALARI( Sayfa: 21-23) 9- HAVACILIK TAZMİNATI ÖDEMELERİNE İLİŞKİN OLUŞTURULAN GRUPLARDA ELEKTRİK PERSONELİ NEDEN 1.GRUBA ALINMALIDIR ( Sayfa: 24-25) 2

3 1- EUROCONTROL VE HAVA SEYRUSEFERİN TANIMI VE HAVACILIK TAZMİNATININ UNVANLARA GÖRE DAĞILIMI EUROCONTROL,Açılımı Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı olan EUROCONTROL, 1960 yılında kurulmuş, 38 üye Ülkeden oluşmaktadır.türkiye 1989 da EUROCONTROLE üye olmuştur. EUROCONTROL Central Route Charges Office (CRCO) nun görevi; etkin bir maliyet geri dönüşüm sistemi vasıtasıyla, hava seyrüsefer kolaylıkları ve hizmetlerine kaynak sağlamak ve Hava Trafik İdaresi alanındaki gelişmeleri desteklemektir. Hava Seyrüsefer Ücretleri Sistemi: Sistem, maliyetlerin geri dönüşümü esasına göre işlemekte olup ülkelerin sağlamakta olduğu hava seyrüsefer hizmetlerinin teminine yönelik olarak katlanılan tüm maliyetlerin EUROCONTROL aracılığıyla hava sahası kullanıcılarından (hava yolu şirketleri) tahsil edilmesi ilkesine dayanır. Hava seyrüsefer; Gerek Ülkemiz havalimanlarına iniş/kalkış yapmaksızın hava sahamızı kat ederek transit geçen uçuşlara yönelik gerekse Ülkemiz havalimanlarına iniş kalkış yapan iç ve dış hat uçuşlarına sağlanan hizmetlerin bütünlüğüdür. Tablo 1 de belirtildiği şekilde, Hava Seyrüseferi ücretlendirme açısından iki aşamadan oluşur. A-Saha kontrol(en-route) Hizmetleri: Direk uçuşlara ve Havalimanlarına iniş kalkışlarda Yaklaşma aşamasına (20 Km) kadar verilen hizmeti kapsar B-Terminal Kontrol hizmetleri: Uçuşun Havalimanı yaklaşma aşamasında başlayan hava limanına inmesi, Havalimanı manevra sahalarındaki hareketleri ile uçağın kalkışına müteakip saha kontrole devirle biten hizmeti kapsar.bu hizmet iki aşamadan oluşur. 1-Yaklaşma Kontrol 2-Meydan Kontrol (Havaalanı) Türkiye de hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı kurum olarak hizmet veren DHMİ bu hizmeti yaklaşık 9300 teknik ve idari personel ile vermektedir. Tablo1 3

4 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü teşkilat mevzuatı gereğince hem hava seyrüsefer hizmeti vermekte hem de havalimanı işletmektedir. Hem hava seyrüsefer hizmeti veren hem de havalimanı işleten bir kuruluş olarak karma iki hizmeti karma bir personel yapısıyla vermektedir. A)-HAVA SEYRÜSEFERİNE HİZMET EDEN PERSONELİN DAĞILIMI SAHA KONTROL A)-Teknik Personel a)elektrik: b)elektronik: c)makine/motor: B)-Hava Trafik Kontrolörleri: C)- AİM Memurları D)-Diğer personel (Oz. güvmemur,muhasebe, Vs) Tablo 2 TERMİNAL KONTROL A)-Teknik Personel a)elektrik: b)elektronik: c)makine/motor: B)- Hava Trafik Kontrolörleri: C)- AİM Memurları D)- Diğer personel (Oz. güvmemur,muhasebe, Vs) Kuruluş içinde bir hizmetin oluşumu sadece bir unvana sahip personelin homojen mesaisi ile meydana gelmediği gibi, aynı hizmetin üretilmesi de sadece bir grup personelin çalışması ile meydana gelmemektedir. Hava limanına inen bir uçağa verilen hizmette, hava trafik kontrolörlerinin, elektronik personelinin, elektrik personelinin, AIM personelinin, makine/motor personelinin katkısı olduğu gibi, En-route verilen hizmette de elektrik, elektronik, hava trafik kontrolörlerinin, AIM personelinin, makine/motor personelinin ORTAK katkısı vardır. B)- HAVACILIK TAZMİNATININ ÜNVANLARA GÖRE DAĞILIMI 1. GRUP 2.GRUP TAZMİNAT % TAZMİNAT MİKTARI TL TAZMİNAT MİKTARI TL TAZMİNAT % DAİRE BAŞKANI 505% % DAİRE BAŞKANI ŞUBE MÜDÜRÜ 509% % ŞUBE MÜDÜRÜ HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ 512% % BAŞMÜDÜR-HV.LİM. MD. AİM MEMURU 462% % MEMUR BAŞMÜHENDİS(ELEKTRONİK) 481% % BAŞMÜHENDİS (ELEKTRİK) MÜHENDİS (ELEKTRONİK) 456% % MÜHENDİS (ELEKTRİK) TEKNİK ŞEF (ELEKTRONİK) 406% % TEKNİK ŞEF (ELEKTRİK) TEKNİKER (ELEKTRONİK) 435% % TEKNİKER (ELEKTRİK) TEKNİSYEN (ELEKTRONİK) 426% % TEKNİSYEN(ELEKTRİK) HESAPLAMALAR GRUP İÇİNDE BELİRLENEN TAZMİNAT MİKTARININ ALT SINIRINDAN (örn: Elk teknisyeni %136-%146 oranı,136 Alınmıştır) HESAPLANMIŞ VE 2015 YILI İÇİN EN YÜKSEK DEVLET MEMURU MAAŞI 789 TL OLARAK ALINMIŞTIR Tablo 3 4

5 DHMİ Genel Müdürlüğü Bünyesindeki Havaalanlarında çalışan tüm personel direk yada dolaylı olarak aynı yere aynı uçağa hizmet vermesine rağmen Havacılık tazminatı dağılımında ayrımcılığa gidilmiştir. Havalimanı Başmüdürü/Müdürüne 1578 TL Havacılık Tazminatı ödenirken, Havalimanı müdürü emrinde çalışan Hava trafik kontrolörü 4040 TL, AİM memuru 3645 TL tazminat almaktadır. Yine aynı işi yapan aynı Unvana sahip elektrik mühendisi 994 TL Havacılık Tazminatı alırken Elektronik Teknisyeni elektrik mühendisinin 3.38 katı olan 3361 TL tazminat almaktadır. 50 havalimanından sorumlu İşletme Daire başkanı 1539 TL tazminat alırken bir AİM memuru Daire başkanının 2.36 katı olan 3645 TL tazminat almaktadır. 5

6 2- EUROCONTROL PRENSİPLERİNDE YOL (EN-ROUTE) HİZMETLERİYLE İLİŞKİLİ MALİYETLERİN PAYLAŞTIRILMASIYLA İLGİLİ HUSUSLAR Yol (en-route) hizmetleri, diğer hava seyrüsefer hizmeti olan yaklaşma (approach) hizmetiyle ilişkilidir. ICAO dokümanların da yaklaşma hizmeti veren tesislerle ilgili olarak havalimanı ifadesi yer almaktadır. EUROCONTROL prensiplerinde yaklaşma hizmetlerinin veren tesislerle ilgili olarak havalimanı yerine daha ziyade terminal ifadesi kullanılmaktadır. Hava Sahası Kullanıcılarına verilen Yol (en-route) hizmetleri içerisinde Hava Trafik Yönetimi (Air Traffic Management : ATM) hizmetleri de yer almaktadır. Hava Sahası Kullanıcılarına verilen yaklaşma (approach) hizmetleri içerisinde de Hava Trafik Yönetimi hizmetleri de yer almaktadır. ICAO dokümanına göre; Hava trafik yönetimi (ATM), Hava Trafik hizmetleri (Air Traffic Services : ATS) temel bileşen olmak üzere, Hava Trafik Akış Yönetimi (Air Traffic Flow Management : ATFM) ve Hava Sahası Yönetimi (Airspace Management :ASM) şeklinde üç parçaya ayrılmıştır 1. Hava Trafik Hizmetleri (Air Traffic Services : ATS), hava trafik kontrol hizmetleri (Saha Kontrol Hizmetleri (Area Control Cervices), Yaklaşma Kontrol Hizmetleri (Approach Control Services) ve Meydan Kontrol Hizmetleri (Aerodrome Control Services)), Uçuş Bilgilendirme Hizmetleri ve Uyarı hizmetlerini içermektedir 2. EUROCONTROL prensipleri ICAO dokümanlarına uyumlu bir şekilde belirlenmektedir. EUROCONTROL e üye ülkeler, yol (en-route) ücretlerine, EUROCONTROL maliyetleri dahil doğrudan veya dolaylı bir şekilde Yol (en-route) hizmetleri karşılığında ortaya çıkan maliyetleri yansıtmalıdır. Bu nedenle EUROCONTROL prensipleri içerisinde hem yol (en-route) hem de yaklaşma hizmeti veren tesislerin maliyetlerinin paylaştırılmasıyla ilgili düzenlemeler bulunmaktadır. Şekilde de görüleceği üzere Yol (En-route) hizmeti, üst hava sahası (Upper Airspace) ve düşük hava sahasında (Lower Airspace) verilmekte ve hava seyrüseferin Yol kısmıyla ilgilidir. Şekilde de görüleceği üzere hava seyrüseferin Yaklaşma hizmeti olan yaklaşma kontrol hizmetleri, meydan kontrol hizmetleri gibi hizmetler terminal/havalimanlarınca verilmektedir 3. Yol (en-route) hizmetlerinin verilmesinde dolaylı olarak ortaya çıkan hizmetler, tesisler ve faaliyetlerin maliyetleri, Yol (en route) ücretlendirme bölgelerine şeffaf bir şekilde dağıtılmış olmalıdır. Yol (En-rut) hizmetleri maliyetleri, aşağıdaki terminal hizmetleri maliyetleriyle ilgilidir. a Havaalanı kontrol hizmetleri, hava trafik danışma hizmetleri dahil havaalanı uçuş bilgi/enformasyon sistemleri ve uyarı/ikaz hizmetleri b. operasyonel gereklilikler/koşullar temelinde bir havaalanının belli bir mesafesi içerisinde bir uçağın yaklaşması ve kalkışıyla ilgili hava trafik hizmetleri c. Yol (En-route) ve terminal hizmetleri arasında orantılı dağıtımını yansıtan tüm diğer hava seyrüsefer unsurlarının uygun bir dağıtılması 1 ICAO, Doc. 9161, Manual on Air Navigation Services Economics, 2007, s.99 2 ICAO, Manual on Air Navigation Services Economics, 2007, s.99 3 Commission of the EUROpean Communities (Avrupa Toplulukları Komisyonu), Study of the Terminal Charges for Air Traffic Control Services (Hava Trafik Kontrol Hizmetleri için Terminal Ücretleri Çalışması), Pricewaterhouse Coopers, Final Report, March 2001, s.4 6

7 EUROCONTROL prensiplerine göre yol (en route) ile terminal hizmetleri arasında maliyetlerin paylaştırılması istatistiksel bir temelde yapılmış olmalıdır. EUROCONTROL prensiplerine göre hava trafiğine hizmet eden tesislerin hem yol (en route) a hem terminal vermesi ve aralarında istatistiksel temelde bir ayrım yapılamıyorsa, tesisler aşağıdaki gibi sınıflandırılarak maliyetler paylaştırılır 4 : * Daha çok yol (en route) hizmeti sağlayan tesislere (maliyetlerin % 75 i yol (en route) hizmetlerine yansıtılır) * Yol (en route) ve terminal hizmetlerini yaklaşık olarak birbirine eşit ölçüde sağlayan tesislere (maliyetlerin % 50 si yol (en route) hizmetlerine yansıtılır) * Daha çok terminal hizmeti sağlayan tesisler (maliyetlerin % 25 i yol (en route) hizmetlerine yansıtılır. Sonuç olarak EUROCONTROL prensiplerinde Yol (en-route) la hizmetleriyle ilişkili olan terminal maliyetleri paylaştırılmaktadır. 4 EUROcontrol, CRCO, Principles For Establishing The Cost-Base For En Route Charges and The Calculation of the Unit Rates, 2010, s

8 3- TÜRKİYENİN EUROCONTROL GELİRLERİNİN EUROCONTROLE ÜYE ÜLKELERLE KARŞILAŞTIRILMASI 2015 yılı milli maliyet tahmini verileri incelendiğinde ; EUROCONREOLE Üye 38 Ülke Birim Ücretleri Sıralamasında TÜRKİYE EURO BİRİM ÜCRETLE 31. sırada Bulgaristan, İrlanda, Gürcistan, Malta, Portekiz Santa Maria nın üstünde sondan 6.sırada yer almaktadır. Türkiye EURO luk birim ücreti ile 38 Ülke Birim ücretleri ortalaması olan EURO luk birim ücretin çok altında kalmaktadır. Tablo 7 Tablo75 8

9 2015 yılı milli maliyet tahmini verileri incelendiğinde ; TÜRKİYE, vermiş olduğu Hizmet birimi bakımından EUROCONTROLE üye ülkeler içinde hizmet birimi ile FRANSA nın ardından 2.sırada, EUROCONTROL e üye ülkelerin toplam hizmet birimlerinin %9.7 sini vermekte buna karşılık Toplam gelirin %5.08 lik kısmı olan milyon EURO gelir elde etmektedir.tablo Tarihinde Yayınlanan INITIAL ESTIMATES OF THE ROUTE CHARGES COST-BASES AND UNIT RATES Dokumanı ÜLKE ADI 2015 YILI HİZMET BİRİMİ VE MİLLİ MALİYETLER MİLLİ MALİYET HİZMET BİRİMİ BİRİM ÜCRET TOPLAM GELİRE ORANI % TOPLAM HİZMET BİRİMİNE ORANI % France ,00 16,23 13,84 Germany ,15 14,21 9,41 United Kingdom ,14 12,99 7,67 Italy ,80 8,91 6,75 Spain Continental ,69 7,98 6,65 Turkey ,03 5,08 9,78 Sweden ,22 2,66 2,44 Austria ,34 2,48 2,02 Netherlands ,57 2,34 2,10 Belgium-Luxembourg ,68 2,10 1,78 Switzerland ,61 2,04 1,06 Tablo 8 TABLO 8 de TÜRKİYE vermiş olduğu hizmetler karşılığının üçte biri kadar kadar ücret alırken, ALMANYA, İNGİLTERE, İTALYA, İSPANYA TÜRKİYE DEN daha az hizmet vermesine rağmen elde ettikleri gelirler TÜRKİYE nin çok üstündedir. Örn. İSPANYA hizmet birimine karşılık milyon EURO gelir elde ederken TURKİYE Hizmet birimine karşın milyon EURO gelir elde edecektir. 9

10 4- TÜRKİYE VE BAZI EUROCONTROLE ÜYE ÜLKELERİN YILLARI MİLLİ MALİYET BİRİM ÜCRETLERİNDEKİ DEĞİŞİM ÜLKE ADI TEMMUZ AYI BİRİM ÜCRET YILI DEĞİŞİM % YILI DEĞİŞİM % İSPANYA ( LE ) 44,65 71,69 71,80 60,55 60,80 İSVİÇRE ( LS ) 72,04 98,49 113,97 37,71 58,20 ALMANYA ( ED) 60,71 77,32 90,26 27,35 48,67 İSVEÇ ( ES ) 44,9 73,68 65,81 64,09 46,57 HOLLANDA ( EH ) 47,60 66,47 66,68 39,64 40,08 MACARİSTAN ( LH ) 27,02 41,94 36,03 55,21 33,34 FRANSA ( LF ) 54,60 66,77 70,11 22,28 28,40 YUNANİSTAN (LG ) 30,53 34,53 38,49 13,10 26,07 İTALYA ( LI ) 63,54 78,83 78,91 24,06 24,18 DANİMARKA (EK ) 52,23 71,26 63,27 36,43 21,13 İNGİLTERE ( EG ) 84,32 83,73 101,57-0,006 20,45 AVUSTURYA ( LO ) 63,54 73,39 73,45 15,50 15,59 TÜRKİYE (LT ) 39,31 31,97 29,50-18,67-24,95 Tablo 9 EUROCONTROL e üye ülkelerin yılları arasındaki milli maliyet Birim ücretlerindeki değişim incelendiğinde 2000 Yılına göre İSPANYA %60, İSVİÇRE %58.2, ALMANYA %48,67, FRANSA %28.40, İTALYA %24.18 Arttırmışken TÜRKİYE % oranında azalmıştır.tablo 9 Türkiye nin 2015 Yılı yol birim ücretleri (31,03 EURO); gerek EUROCONTROL e üye tüm ülkelerin ortalamasından (59,71 EURO) gerek EUROCONTROL e üye belirlenmiş maliyet yöntemini (determined cost) kullanan üye ülkelerin yol birim ücretlerinin(63,71 EURO) ortalamasından gerekse Türkiye dahil EUROCONTROL e üye tam maliyetin karşılanması yöntemini (full cost recovery) kullanan üye ülkelerin yol birim ücretlerinin(33,02 EURO) ortalamasından daha düşüktür.tablo 7 TÜRKİYE vermiş olduğu hizmetler karşılığında elde ettiği gelirler diğer EUROCONTROL e üye ülkelerine göre çok düşüktür. Bu gelirler 2016 yılında 376,183 EURO ya hizmet birimi sayısı da 14,519 milyon. Birim ücreti de EURO gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.tablo10 10

11 tarihinde EUROCONTROL tarafından yayınlanan INITIAL ESTIMATES OF THE ROUTE CHARGES COST-BASES AND UNIT RATES Tablo 10 Tablo 10 de Türkiye Hizmet birim sayısını 13.1 milyondan 14.7 milyona çıkarmasına karşın, 2016 YILI İÇİN planlamış olduğu 431,195 milyon EURO milli maliyetini AYARLAMA /DÜZENLEME mekanizmasını kullanarak 55 Milyon EURO düşürmek suretiyle 376,183 EURO ya ve EURO Birim ücreti miktarını, EURO ya düşürerek revize etmiştir YILI tahminlerinde gelirleri ve milli maliyet birim ücretleri TÜRKİYE den yüksek olan İNGİLTERE 102 Milyon, İSPANYA 28 Milyon, İTALYA 19 Milyon, ALMANYA 55 Milyon EURO gelirlerini arttırırken TÜRKİYE 55 Milyon EURO düşürmüştür. Tablo 10 11

12 5- EUROCONTROL PRENSİPLERİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE DAHİL ÜYE ÜLKELERİN MİLLİ MALİYETLERİYLE ELDE ETTİĞİ GELİRLER ARASINDA BİR FARKLILIK OLUŞMASI HALİNDE BU FARKLILIĞIN YOL BİRİM ÜCRETLERİNE YANSITILABİLME DURUMU 2011 yılından önce EUROCONTROL prensiplerinde üye ülkelerin milli maliyetlerinin hesaplanmasında tek yöntem bulunmaktaydı yılından itibaren EUROCONTROL prensiplerinde üye ülkelerin milli maliyetlerinin hesaplanmasında; belirlenmiş maliyet (determined cost) veya tam maliyetin karşılanması yöntemlerinden (full cost recovery) birini kullanması zorunlu hale gelmiştir. Türkiye milli maliyetlerin hesaplanmasında, tam maliyetin karşılanması yöntemini (full cost recovery) kullanmaktadır EUROCONTROL prensiplerine göre üye ülkeler, geçmiş milli maliyetleri ve verdikleri yol hizmeti sayısını da dikkate alarak gelecek yıllarla ilgili tahminde bulunarak yol birim ücretlerini belirlemektedirler. Şöyle ki; Üye ülkeler, tahmini yol hizmeti sayısının toplam milli maliyetlerine bölerek veya tahmini yol hizmeti sayısının muaf uçuşlar nedeniyle ortaya katlanılan maliyetlerden çıkarıldıktan sonra milli maliyetlere bölünmesiyle o yılki ve sonraki yıllara ilişkin yol birim ücretlerini hesaplamaktadırlar. EUROCONTROL e üye ülkeler; yol (en-route) hizmetleri verirken gelir-maliyet(gider) denkliği prensibi çerçevesinde maliyetlerin karşılanması esastır. EUROCONTROL ün CRCO ofisinin maliyetleri de dahil olmak üzere üye ülkelerin katlandıkları muaf uçuşlar hariç tüm fiili maliyetlerinin kullanıcılar (havayolları vb.) tarafından karşılanması gereklidir. EUROCONTROL prensiplerine göre EUROCONTROL e üye ülkelerin yol hizmetlerini vermelerinden dolayı katlandıkları maliyetler ve elde ettiği gelirlerin birbirine eşit olması yani kar da zarar da etmemeleri düzeltme/ayarlama mekanizmasıyla sağlanmaktadır. EUROCONTROL e üye ülkelerin gelir ve giderlerin denkliği konusunda tahminlerle fiili/gerçekleşenler arasında bir farklılık ortaya çıkarsa prensiplerde yer alan düzeltme mekanizması 5 devreye girmektedir. EUROCONTROL prensiplerinin ve ve paragraf/maddelerinde milli maliyetlerin üzerinde bir gelir ya da milli maliyetlerin altında bir gelir elde edilmesi halinde neler yapılabileceğini açıklamaktadır 6. Düzeltme/ayarlama mekanizması, üye ülkelerin katlandığı tüm fiili maliyetlerin karşılanması için kullanılır. EUROCONTROL prensiplerinin Ek 2 sindeki tabloda da sunulduğu üzere gelecek 4 yılla ilgili tahmini maliyetlerden daha fazla maliyetler (Gelirlerinden daha fazla maliyetinin olması) ortaya çıkarsa aşağıda açıklandığı üzere yıllara yayılarak ya da aynı yıl içerisinde gelir-gider denkliğini sağlayacak şekilde ayarlanır: EUROCONTROL e üye ülkeler, tahminlerinin üstünde gerçekleşen maliyet farkını diğer yıllara aktararak maliyetlerinin karşılanmasını sağlayabilirler. Bu durum için EUROCONTROL e üye ülkeler, yazılı olarak uygun gerekçelerle genişletilmiş komiteyi bilgilendirmelidir. 5 EUROcontrol, CRCO, Principles For Establishing The Cost-Base For En Route Charges and The Calculation of the Unit Rates, s. 2 6 EUROcontrol, CRCO, Principles For Establishing The Cost-Base For En Route Charges and The Calculation of the Unit Rates, s

13 EUROCONTROL e üye ülkelerde trafik ve maliyetlerle ilgili beklenilmeyen büyük değişmeler olması halinde de yıl içinde de birim ücretin düzeltilmesi/ayarlanması da söz konusudur 7. Örneğin 2012 yılında Norveç, İtalya ve Slovak Cumhuriyeti yol birim ücretlerini (her 100 km için) Genişletilmiş Komisyon kararıyla (Decision of the Enlarged Commission) değiştirdiler Türkiye de tam maliyetin karşılanması (full cost recovery) yöntemini yol birim ücretlerinde kullandığı için EUROCONTROL CRCO ofisine ek 2 de o yılki (n yılı) ve daha sonraki 4 yılla ilgili toplam maliyetlerini gerek maliyet temeli bazında (personel, diğer işletim/cari giderler vs.) gerekse hizmet temelli (hava trafik yönetimi, iletişim, vs) ayrı ayrı olarak tahmini olarak belirlemektedir 8. Türkiye de milli maliyetleriyle elde ettiği gelirler arasında bir farklılık oluştuğunda düzeltme/ayarlama mekanizmasını kullanmaktadır. Türkiye nin milli maliyet artışlarıyla ilgili ayarlama/düzeltme mekanizmasını 2014 yılında kullandığı açıktır. Türkiye nin 2014 yılındaki milli maliyetleri EURO dur yılında nakledilen yekün (carryovers) EURO dur. Bu nedenle 2014 yılında Türkiye nin toplam milli maliyeti EURO olmuştur. Türkiye nin toplam milli maliyeti olan EURO, 2014 yılındaki toplam hizmet sayısı olan e bölündüğünde 32,22 EURO luk birim yol ücreti ortaya çıkmıştır 9. Türkiye nin gelir artışlarıyla ilgili ayarlama/düzeltme mekanizmasını 2014 yılında kullandığı açıktır. Türkiye nin 2015 yılındaki milli maliyetleri EURO dur yılında nakledilen yekün (carryovers) EURO dur. Bu nedenle 2015 yılında Türkiye nin toplam milli maliyeti EURO olmuştur. Türkiye nin toplam milli maliyeti olan EURO, 2015 yılındaki toplam hizmet sayısı olan e bölündüğünde 31,21 EURO luk birim yol ücreti ortaya çıkmıştır 10. Sonuç olarak EUROCONTROL prensipleri çerçevesinde Türkiye dahil üye ülkelerin milli maliyetleriyle elde ettiği gelirler arasında bir farklılık oluşması halinde bu farklılık yol birim ücretlerine yansıtılabilmektedir. EUROCONTROL tarafından yayınlanan En-route yönelik Milli maliyetlerin hesaplanmasına ve birim ücretlerin belirlenmesine yönelik Türkiye nin kullandığı FULL COST (Tam Maliyet) yöntemine ilişkin tablo. 7 EUROcontrol, CRCO, Principles For Establishing The Cost-Base For En Route Charges and The Calculation of the Unit Rates, s EUROcontrol, CRCO, Principles For Establishing The Cost-Base For En Route Charges and The Calculation of the Unit Rates (Yol Ücretleri İçin Maliyet Temeli Oluşturma ve Birim Ücretlerini Hesaplama Prensipleri), s EUROcontrol, Enlarged Committee for Route Charges, Initial Estimates of The Route Charges Cost-Bases and Unit Rates, Information Paper, June 2013, s EUROcontrol, Enlarged Committee for Route Charges, Final Data For Establishment of the Cost-Bases and Unit Rates, Information Paper (Yol Ücretleri Maliyet Temelleri ve Birim Ücretlerinin Son Veri), November 2014, s.7. 13

14 PRINCIPLES FOR ESTABLISHING THE COST-BASE FOR EN ROUTE CHARGES AND THE CALCULATION OF THE UNIT RATES [Text approved by the enlarged Commission on 1 October 2013 and entered into force on 1 November 2013 Annexes I and V updated in April 2015] ANNEX II SPECIMEN REPORTING TABLES FULL COST RECOVERY METHOD Transparency of the en route cost base: Reporting Table 1 and additional information 1. REPORTING TABLE 1 Contracting States as well as air navigation service providers shall fill in the following Reporting Table 1 for each charging zone under their responsibility. The Contracting States shall also provide a consolidated Reporting Table 1 for each en route charging zone under their responsibility. Where charging zones extend across the airspace of more than one Contracting State, they shall fill in the table jointly in accordance with the arrangements referred to in Paragraph of the Principles. For the purpose of calculating the unit rate for year n, the reported figures shall be actual figures for year n - 4 until year n - 2 and planned figures for year n - 1 onwards. Actual costs shall be established on the basis of the certified accounts. Planned costs shall be establish in accordance with the business plan of the air navigation service provider and reported in the currency in which they are established in accordance with the Principles. 14

15 Tablo 11 15

16 6- HAVAALANLARINDA ÇALIŞAN ELEKTRİK PERSONELİNİN HAVA SEYRÜSEFERİNDEKİ ROLÜ Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü, İşletme Dairesi Başkanlığı bünyesinde 50 havalimanı ve Hava Trafik Kontrol Merkezinde yaklaşık 429 / 480 (Müdür,Mühendis, Tekniker ve Teknisyen) elektrik ve Mak.Motor personeli ile elektrik hizmetleri yürütülmektedir Hava seyrüsefer sistemleri için elektrik sistemleri genellikle diğer elektriksel kurulumlarda bulunmayan özellikler içermektedir. Bazı tip seyrüsefer ve bilgisayar cihazları hiçbir güç kesintisine izin vermez., saniyeden daha fazla akım kesintisi olursa dakikalar boyunca yeniden başlatılamazlar. Dolayısıyla seyrüsefer yardımcıları için elektrik sistemlerinin doğru tasarımı, kurulumu ve bakımı sivil havacılığın güvenliği, düzeni ve etkililiği için temel gerekliliklerdir. Ülkemizin de taraf olduğu uluslar arası ( ICAO, AB, EASA vs) anlaşmalar doğrultusunda Hava Seyrüsefer sistemlerinin işletim güvenilirliğinin yüksek derecede muhafaza edilmesi esastır. İşletim güvenirliliği de eğitimli ve deneyimli teknik personeller tarafından sağlanabilmektedir. Haberleşme Seyrüsefer, Gözetim ve Hava Trafik Yönetimi (CNS/ATM ) sistemlerinde teknolojinin gelişmesine paralel olarak sürekli değişme ve ilerlemeler yaşanmaktadır. Ülkemizde de Hava seyrüsefer sistemlerine yönelik görev yapan elektrik personelinin de Uluslar Arası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Ve Avrupa Birliği Komisyonu 1035/2011 Yönetmeliği uyarınca uluslararası standartları karşılayacak şekilde eğitilip vasıflılığını sağlamak ve onları yeni gelişmeler hakkında aynı seviyede tutmak amacıyla; ICAO tarafından yayınlanan ATSEP eğitim dokümanlarına göre a)- Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde (EKAT) Yüksek Gerilim (YG) Altında Çalışma İzin Belgesi Eğitimi b)- Scada uzaktan kontrol ve izleme eğitimi c)- Kesintisiz Güç Kaynakları UPS eğitimi d)- İkincil Enerji Kaynakları ( Jeneratörler, Güneş ve Rüzgar Santralleri ) eğitimi 16

17 e)- Akü ve akü istasyonları eğitimi f)- Hava seyrüsefer cihaz ve sistemleri g)- Topraklama h)- İş sağlığı ve güvenliği eğitimi gibi özel eğitim programları oluşturulmakta, Fransa, İspanya başta olmak üzere Avrupa havacılık güvenliği ajansı EASA ya tabi diğer ülkelerce de uygulanan bu eğitimlerin sonunda yeterlilik sahibi olarak seyrüsefer sistemlerinin işletiminde görev yapmaktadırlar. Seyrüsefer sistemlerinin büyük çoğunluğu açık arazide yer almaktadır. Dolayısıyla bu sistemlerin bakım onarım ve işletiminde görev yapan elektrik personeli, mesaisinin Çoğunu arazide geçirmekte, Tıpkı EÜAŞ (elektrik üretim AŞ ) gibi elektrik üretmekte, TEİAŞ (elektrik iletim AŞ) Gibi elektriği iletmekte, EDAŞ (elektrik dağıtımı A.Ş) gibi YG ve alçak gerilim dağıtım işlerini yapmaktadır. Yine Enerji kesintisine tahammülü olmayan çok önemli yerlerde ( TBMM, Merkez bankası ve bankalar gibi finans sektörü ile çeşitli kamu ve özel sektörün bilgi işlem merkezlerinde ve, Hastanelerin ameliyathaneleri vs.) kullanılan kesintisiz güç kaynaklarından (UPS ), daha yüksek güçte olanları Havaalanlarında seyrüsefer sistemlerine yönelik kullanılmakta bakım ve işletimini de Elektrik personelleri tarafından yapılmakta, bunun yanında sadece havaalanlarında kullanılan seyrüsefer sistem ve cihazlarına da hizmet vermektedir Bu hizmetleri veren Elektrik personeli her ne kadar memur statüsünde çalışsa da görevleri ve görev yerleri dolayısıyla devletin işçisi gibi çalışmakta dır. Yani Elektrik personeli hem bilgi birikimini hem de el becerisini ve bedenini kullanarak çalışmaktadır. Havaalanı seyrüsefer sistemlerine ait elektrik Elektrik personeli görevini yerine getirirken devreleri, doğaları gereği çok tehlikelidir. Hava alanlarında, yetersiz sayıda Elektrik Personeli ile bakım onarım işlerinin yapılması, uçak atık gazlarına ve uçak gürültüsüne maruz kalma, uçak çarpmalarına maruz kalma, yüksek gerilime çarpılma, yüksekten düşme, yıldırım çarpması, fiziksel deformasyonlara maruz kalma, stres, olumsuz doğa şartlarına maruz kalmak, Elektrik yangınlarına maruz kalmak, Kesici ve ayırıcı gibi elektrik cihazlarında meydana gelebilecek patlamalara maruz kalmak, PAT sahalarında Araç Kullanmak,, zehir gazların olduğu veya olabileceği alanlarda çalışmak zorunda kalmak, Yüz Felci geçirmek gibi çok sayıda risklerle karşı karşıya kalmaktadır Havaalanlarında çalışan Elektrik personeli diğer kamu ve özel sektörde görev yapan aynı unvandaki meslektaşlarına oranla daha fazla risklerle karşı karşıya kalmakta, Almış olduğu ilave eğitim ve bu eğitimlere bağlı olarak yaptığı iş çeşitliliği ve üstlendiği görevin önemi açısından diğer kamu ve özel sektörde görev yapan meslektaşlarından farklı ve daha komplike hizmet vermektedir. 17

18 Havaalanlarında ve havaalanları dışında bulunan seyrüsefer sistemleri ile bu sistemlerin işletilmesinde, gece gündüz demeden 7/24 nöbetli çalışarak görev yapan Elektrik teknik personelleri, Hava Trafik Kontrolörleri, Elektronik Personeli, AİM Memurları ile birlikte Hava seyrüseferinin sürekliliği ile birlikte uçak ve yolcu güvenliğinin sağlanması açısından Hizmet zinciri içinde çok önemli görevler üstlenmektedir. Ülkemizin de üyesi bulunduğu ICAO nun hava seyrüseferinin kesintisiz ve güvenli bir şekilde verilmesine ilişkin koymuş olduğu kurallar çerçevesinde, kesintisiz ve güvenli bir hava seyrüseferinin yapılabilmesi için, kesintisiz ve kaliteli bir elektrik enerjisine sahip olunması gerekliliği belirtilmektedir. Şöyle ki hava seyrüsefer cihazları enerji beslemelerinde meydana gelebilecek 1 sn lik kesinti cihazın devreden çıkmasına neden olacağı ve devreden çıkan cihazların tekrar hizmet vermeye başlayabilmeleri onlarca dakika süreceği bilinmektedir. Böyle bir kesinti hava seyrüsefer güvenliğini ne kadar tehlikeye düşüreceği yoruma kapalı bir durumdur. 18

19 7- ICAO DOKÜMANLARI, EUROCONTROL PRENSİP VE DOKÜMANLARINA GÖRE HAVAALANLARINDA ÇALIŞAN ELEKTRİK VE ELEKTRONİK PERSONELİNİN DURUMU Hava Seyrüsefer sistemleri dizayn ve kullanım yerleri bakımından özel sistemler olup, piyasa elektrik ve elektronik sistemlerinden çok faklılık arz etmektedir. Hava Seyrüsefer unsurlarından olan Kule, yol kontrol, radar, haberleşme cihazlarının kesintisiz çalışması ve bu hizmetlerin devamlığı elektrik ve elektronik çalışanlarının hizmetlerine bağlıdır. ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu) kuralları doğrultusunda ve Ülkemizde Yürürlükteki mevzuata göre kuvvetli tesislerinin işletme ve bakımlarının elektrik personeli tarafından yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Havalimanlarında da bu kurala uyularak kuvvetli akım tesisleri elektrik personeli tarafından, zayıf akım tesisleri elektronik personeli tarafından işletilmekte ve bakım onarımları yapılmaktadır. Doğal olarak işin bilimselliği ve fiili uygulaması gereği EUROCONROL de ve Ülkemizde Elektrik Ünitelerinde çalışan personel hava seyrüsefer emniyetini doğrudan etkileyen personel sorumluluğundadır. Gerek havacılık güvenliğini belirleyen ESARR-5 de gerekse ücretlendirme yapılırken Hava trafik hizmetleri, Teknik personelinde dahil olduğu bir hizmet bütünlüğü olarak değerlendirilmektedir. EUROCONTROL prensiplerinde, mühendis ve teknik personelin almış olduğu eğitimle ilgili hiç bir ifade yer almamaktadır. ESARR 5 dokümanı (11 Mart 2002), ECAC alanında ATM hizmetleri hükümleri içerisinde emniyetle ilgili görevlerle sorumlu tüm ATM hizmetleri personeli için genel emniyet şartlar/gerekliliklerini, Hava trafik kontrolörleri için emniyet şartlar/gerekliliklerini ve operasyonel emniyetle ilgili görevler alan mühendis ve teknik personelin emniyet şartlar/gerekliliklerini belirlemektedir. ESARR 5 dokümanında mühendis ve teknik personelin almış olduğu eğitimle ilgili bir ifade yer almamaktadır yılında yayınlanan Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli için EUROCONTROL beyanname/şartnamesi nde (EUROCONTROL Specification for Air Traffic Safety Electronics Personnel) İlk (başlangıç) eğitimine (Initial Training) başlamak için giriş seviyesi kısıtlaması bulunmamaktadır yılında yayınlanan ICAO 7192 Eğitim El Kitabı (Training Manual) AN/857 E 2 bölümü Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli (Air Traffic Safety Electronics Personnel) ile ilgilidir. Bu eğitim el kitabında eğitim almak için asgari şartlar; ortaokul mezunu olma, 1600 saat çalışmış olma ve 20 yaşından büyük olmaktır 12. ICAO nun Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli (ATSEP) eğitim el kitabı, eğitim prensipleri (training principles), genel tavsiyeler/öneriler ( General recommendations), hava seyrüsefer hizmetlerini tanıtma (Familiarization with air navigation services), her yeterlilik için eğitim (Training for each qualification) haberleşme sistemleri (communication systems), radyo seyrüsefer yardımcıları (radio navigation aids), gözetim (surveillance), veri işleme (data processing), güç 19

20 tedariki (power supply), sistem emniyeti eğitimi (system safety training), sistem/ekipman derecelendirme eğitimi (system/equipment rating training), sürekli eğitim (continuance training), geliştirici eğitim (developmental training) ve insan faktörleri (human factors) konu başlıklarını içermektedir. Yukarıda açıklanan ICAO dokümanları ve EUROCONTROL ün prensip ve düzenleyici materyallerinde görev yapan Mühendis ve teknik personelin eğitimleriyle/mezun oldukları bölümleriyle ilgili bir açıklamada bulunulmamıştır. Bu nedenle ICAO dokümanı, EUROCONTROL prensipleri ve düzenleyici materyallerinde elektronik eğitimi almış mühendis veya teknik personel ifadesi yer almadığı için bu konuda ayrı bir düzenleme de bulunmamaktadır KPSS Tercih Kılavuzların incelendiğinde DHMİ nin ortaöğretim ve ön lisans mezunu tekniker alımı ve lisans mezunu mühendis alımında elektrik veya elektronik veya elektrikelektronik alanı mezunu olma şartını aradığı, hiçbir tabloda tek başına elektronik mezunu olma şartını aramadığı görülmektedir. Yani, tekniker ve mühendis alımında, DHMİ nin, aynı kadro için elektrik veya elektronik veya elektrik-elektronik alanı mezunu olma koşulları arasında bir fark görmemektedir. Hava trafik hizmetlerinin yapılmasını sağlayan sistemlerin idamesi Elektrik, Elektronik, Makine/motor vb teknik personel tarafından müştereken yürütülmektedir. DHMİ havacılık hizmetlerinin sağlıklı yürümesi için vazgeçilmez unsurlardandır. 20

21 8-HAVA SEYRÜSEFERİNE HİZMET EDEN ELEKTRİK VE ELEKTRONİK PERSONELİNİN HAVACILIK TAZMİNATI ÖDEMELERİ YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMALARI ICAO dokümanları ve EUROCONTROL ün prensip ve düzenleyici materyallerinde görev yapan Mühendis ve teknik personelin eğitimleriyle ilgili bir açıklamada bulunulmamıştır. Bu nedenle ICAO dokümanları, EUROCONTROL düzenleyici materyallerinde elektronik eğitimi almış mühendis veya teknik personel ifadesi bulunmadığı için bu konuda ayrı bir düzenleme yoktur. Aslında DHMİ de faaliyet raporunda verdiği bilgilerle de bunu doğrulamaktadır, DHMİ tarafından yayınlanan faaliyet raporlarında Bölüm 8 Maliyetler başlığı altında giderleri üç gruba ayırmıştır: 1-Esas üretim hizmet gider yerleri 2-Yardımcı hizmetler gider yerleri 3-Ortak gider yerleri olarak, ekte ayrıntıları ile anlatıldığı gibi üç gruba ayırmıştır. Burada yardımcı hizmetler incelendiğinde 3.1 (40) Elektronik Hizmetler Gider Yerleri : 3.2 (41) Elektrik Hizmetleri Gider Yerleri: 3.3 (42) Makine Hizmetleri Gider Yerleri: 3.4 (43) İnşaat Hizmetleri Gider Yerleri: 3.5 (44) Eğitim Hizmetleri Gider Yerleri: olarak ORTAK GİDER YERLERİ ise 4.1 (50) Üretim Yerleri Yönetim Giderleri: (idari yönetim birimleri) 4.2 (51) Özel Güvenlik Hizmetleri Gider Yerleri şeklinde açıklanmaktadır. Bu açıklamalar, EUROCONTROL prensiplerinin Personel maliyeleri ile ilgili kısmındaki, Personel maliyetleri, merkez servistekiler dahil olmak üzere personelin, stajyerlerin, müfettişlerin ve bakım personeli dahil yardımcı teknik personelin sadece maaşlarını değil aynı zamanda emeklilik maliyetlerini (örn. çalışan personel için Emekli sandığına yapılan ödemeler), sigorta maliyetlerini, vs. de kapsayan fiili personel maliyetlerini içerir açıklaması ile de birebir uyumlu olduğu görülmektedir. 21

22 Seyrüsefer güveliği açısından aynı dişlinin parçalarından olan Yani Hava trafik Kontrolörü, Elektronik Personeli ile aynı uçaklara hizmet veren elektrik personeli ücretlendirme açısından farklı uygulamalara maruz bırakılmıştır. Mevcut durumda havacılık tazminatı dağılımlarında Elektrik personeli 1. Gruba alınmadığı gibi 2. Grupta yani % 300 lük dilimin % 48 i oranında tazminat ödenirken Elektronik personeline %600 ün % 76 sı oranında tazminat ödenmektedir Oysaki, Elektrik personeli de YPK kararındaki havacılık tazminatı ödemelerinde elektronik personeli gibi ücretlendirilmiş olsaydı %145 lik tazminat oranı yerine 300 ün %72 lik kısmı olan %216 tazminat oranı üzerinden ücretlendirilmesi gerekmekte idi. Bir başka deyişle Elektrik personeline 100 TL nin 24 TL si ödenirken Elektronik personeline 100 TL nin 76 TL si ödenmektedir. Bu bile aynı unvana sahip aynı işi yapan personeller arasındaki uçurumun büyüklüğünü ortaya koymaktadır YILI HAVACILIK TAZMİNATININ ÜNVANLARA GÖRE DAĞILIMI 1. GRUP 2.GRUP ELEKTRONİK TAZMİNAT % TAZMİNAT MİKTARI TL TAZMİNAT MİKTARI TL TAZMİNAT % ELEKTRİK DAİRE BAŞKANI 505% % DAİRE BAŞKANI ŞUBE MÜD. (ELEKTRONİK) 509% % ŞUBE MÜD. (ELEKTRİK) BAŞMÜHENDİS (ELEKTRONİK) 481% % BAŞMÜHENDİS (ELEKTRİK) MÜHENDİS (ELEKTRONİK) 456% % MÜHENDİS (ELEKTRİK) TEKNİK ŞEF (ELEKTRONİK) 406% % TEKNİK ŞEF (ELEKTRİK) TEKNİKER (ELEKTRONİK) 435% % TEKNİKER (ELEKTRİK) TEKNİSYEN (ELEKTRONİK) 426% % TEKNİSYEN(ELEKTRİK) HESAPLAMALAR GRUP İÇİNDE BELİRLENEN TAZMİNAT MİKTARININ ALT SINIRINDAN(örn:elk teknisyeni %136- %146 oranından 136 Alınmıştır) HESAPLANMIŞ VE 2015 YILI İÇİN EN YÜKSEK DEVLET MEMURU MAAŞI 789 TL OLARAK ALINMIŞTIR 22

23 Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere bir Elektrik Mühendisine 994 TL, Bir Elektrik Şube Müdürüne 1255 TL tazminat ödenirken Bir Elektronik Teknisyenine 3361 TL tazminat ödenmektedir. DHMİ Bünyesinde çalışan yaklaşık 400 Elektrik/Makine Motor personeline havacılık tazminatı ödemelerine ilişkin olarak ortak gruptan alınıp maliyeti tamamen karşılanan grupta değerlendirilmesi sonucu, 2200 x 400 x 12 = 10.5 Milyon TL / 3.37EURO = 3.2 Milyon EURO olur. Türkiye 2016 yılında 376 milyon EURO maliyet, 14.5 milyon hizmet birimine karşılık EURO birim ücret planlamış olduğu görülmekte Elektrik personelinin maliyetleri eklendiğinde birim maliyetlerde 0.24 EURO luk bir artışla milli maliyetimizi 379 milyon ( =379.2 / 14.5 = 26,15) EURO ya Birim ücretimizde 26,15 EURO ya çıkmış olacaktır. Türkiye ayarlama/düzenleme mekanizmasını kullanarak birim ücretini revize ettiğinde bile, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında ki uygulamış olduğu birim ücretlerinin altında kaldığı görülmektedir. Yapılan bu yanlışlığın düzeltilmesi teknik personeller arasındaki bu adaletsizliği gidereceği gibi,oluşan maliyetlerin EUROCONTROLE yansıtılması sonucu, DHMİ genel müdürlüğüne bir yük getirmeyecektir. İlgili personele ödenecek olan bu ücretlerden ülkemize yıllık ortalama EURO fazladan döviz girdisi sağlayacaktır. Devletimiz de yaklaşık TL vergi geliri elde edecektir. 23

24 9- HAVACILIK TAZMİNATI ÖDEMELERİNE İLİŞKİN OLUŞTURULAN GRUPLARDA ELEKTRİK PERSONELİ NEDEN 1.GRUBA ALINMALIDIR ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu) kuralları doğrultusunda ve Ülkemizde Yürürlükteki mevzuata göre havaalanlarında kuvvetli tesislerinin işletme ve bakımlarının elektrik personeli tarafından yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Havalimanlarında da bu kurala uyularak kuvvetli akım tesisleri elektrik personeli tarafından, zayıf akım tesisleri elektronik personeli tarafından işletilmekte ve bakım onarımları yapılmaktadır. Doğal olarak işin bilimselliği ve fiili uygulaması gereği EUROCONROL de ve Ülkemizde Elektrik Ünitelerinde çalışan personel hava seyrüsefer emniyetini doğrudan etkileyen personel sorumluluğundadır. Gerek havacılık güvenliğini belirleyen ESARR-5 de gerekse ücretlendirme yapılırken Hava trafik hizmetleri, Teknik personelinde dahil olduğu bir hizmet bütünlüğü olarak değerlendirilmektedir. ICAO (Uluslar arası Sivil Havacılık Organizasyonu) kuralları doğrultusunda Havacılık Elektrik sistemlerinin tesisi, bakımı ve onarımından sorumlu elektrik birimlerini, teknik sistemler nedeniyle Hava seyrüsefer emniyetinden teknik olarak sorumlu tutmuştur. Teknik hizmetler arasında elektrik elektronik gibi hiçbir ayrım yapılmamaktadır. Bu nedenle ICAO ve EUROCONTROL un tüm doküman ve belgelerinde Teknik Personel tanımı kullanılmaktadır. EUROCONTROL maliyetlerinin hesaplanmasına ilişkin temel düzenlemelerin yer aldığı, Central route charges office nin Principles for establishing the cost-base for route facility charges and the calculation of the unit rates dokümanının, Personel Maliyetleri; Personel maliyetleri, merkez servistekiler dahil olmak üzere personelin, stajyerlerin müfettişlerin ve bakım personeli dahil yardımcı teknik personelin sadece maaşlarını değil aynı zamanda emeklilik maliyetlerini, sigorta maliyetlerini, vs de kapsayan fiili personel maliyetlerini içerir. Denilerek tüm personelin masrafları tek grupta idrak edilmekte, elektrik eğitimi görmüş olmak, elektronik eğitimi görmüş olmuş olmak gibi hukuki dayanağı olmayan ayırımlara gidilmemektedir. Ayrıca Hava trafik hizmetlerinin yapılmasını sağlayan hava seyrüsefer sistemlerinin idamesi Elektrik, Elektronik, Makine/motor vb teknik personel tarafından müştereken yürütülmektedir. ICAO (Uluslar arası Sivil Havacılık Organizasyonu) kuralları doğrultusunda Havacılık Elektrik sistemlerinin tesisi, bakımı ve onarımından sorumlu elektrik birimlerini, teknik sistemlere nedeniyle Hava seyrüsefer emniyetinden teknik olarak sorumlu tutmuştur. Yine, ICAO nun DOC 7192 part E dokümanı ile EUROCONTROLÜN yayınlamış olduğu Eğitim dokümanlarda Enerji dağıtımı, güç sistemleri, UPS ler,akü ve akü gruplarına değinilmiş CNS / ATM / ANS/ANSPs de görev yapacak personelin eğitimine ve hava seyrüsefer sistemleri için önemine vurgu yaparak bu alanda eğitimlerin sürekliliğine dikkat çekmekte ve ancak bu eğitimleri alan personellerin hava seyrüseferine yönelik olarak çalıştırılacağı belirtilmektedir. 24

25 Doküman: EUROCONTROL Specification for Air Traffic Safety Electronics Personnel Common Core Content Initial Training Guidelines for a Common Basic Level of Technical Training for Air Traffic Safety Electronics Personnel dokümanlarında da belirtildiği gibi, Air traffic management i mümkün kılan ATS, CNS, ASM ve AFTM sistemlerinin, elektrik enerji ihtiyacının sağlanması aşamalarındaki, Güç dağıtım şebekesi, Enerji dağıtımı, Jeneratör Sistemleri, Kesintisiz güç kaynakları, Aküler ve Akü Gruplarının bakımı ve işletimi Elektrik müdürlüğü birimce yerine getirilmektedir. Bu sistemlere destek sağlayan bütün personel gibi elektrik müdürlüğünde görevli teknik personeller de Air traffic management e doğrudan katılan personel konumundadır. Bu konuda Avrupa birliği ve ülkelerinden Fransa, İspanya, Bulgaristan, Makedonya, İsviçre, Belçika başta olmak üzere bir çok AB Ülkesi (ekte sunulmuştur) Elektrik ve elektronik sistemleri ve bu sistemlere yönelik çalışanlar için yönetmelikler çıkarmışlardır. Dünyada hiçbir cihaz ve sistem elektrik enerjisi olmadan çalışamaz. Hava seyrüseferinde kullanılan cihaz ve sistemlerde kesintisiz çalışabilmesi için kesintisiz ve kaliteli bir elektrik enerjisine ihtiyaç duyarlar Ülkemizin de üyesi bulunduğu ICAO nun hava seyrüseferinin kesintisiz ve güvenli bir şekilde verilmesine ilişkin koymuş olduğu kurallar çerçevesinde, kesintisiz ve güvenli bir hava seyrüseferinin yapılabilmesi için, kesintisiz ve kaliteli bir elektrik enerjisine sahip olunması gerekliliği belirtilmektedir. Şöyle ki hava seyrüsefer cihazları enerji beslemelerinde meydana gelebilecek 1 sn lik kesinti cihazın devreden çıkmasına neden olacağı ve devreden çıkan cihazların tekrar hizmet vermeye başlayabilmeleri onlarca dakika süreceği bilinmektedir. Böyle bir kesinti hava seyrüsefer güvenliğini ne kadar tehlikeye düşüreceği yoruma kapalı bir durumdur. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü teşkilat mevzuatı gereğince hem hava seyrüsefer hizmeti vermekte hem de havalimanı işletmektedir. Hem hava seyrüsefer hizmeti veren hem de havalimanı işleten bir kuruluş olarak karma iki hizmeti karma bir personel yapısıyla vermektedir. Kuruluş içinde bir hizmetin oluşumu sadece bir unvana sahip personelin homojen mesaisi ile meydana gelmediği gibi, aynı hizmetin üretilmesi de sadece bir grup personelin çalışması ile meydana gelmemektedir. Hava limanına inen bir uçağa verilen hizmette, Hava Trafik Kontrolörlerinin, Elektronik personelinin, Elektrik personelinin, AIM personelinin, Makine/motor personelinin katkısı olduğu gibi, En-route verilen hizmette de Elektrik, Elektronik, Hava Trafik Kontrolörlerinin, AIM personelinin, Makine/motor personelinin ORTAK katkısı vardır. Yukarıda ayrıntıları ile yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere havacılık tazminatının ödenmesi esnasında Elektrik personeli, Elektronik personeli ile birlikte değerlendirilerek havacılık tazminatı ödemelerine esas gruplarda 1.grupta yer verilmelidir., HAVELTED 25

Havacılık Tazminatı Sorununa Eurocontrol ün Hava Seyrüsefer Maliyetlerini Ücretlendirme Esaslarını Belirleyen Prensiplerini de İçeren Bütünsel Bakış

Havacılık Tazminatı Sorununa Eurocontrol ün Hava Seyrüsefer Maliyetlerini Ücretlendirme Esaslarını Belirleyen Prensiplerini de İçeren Bütünsel Bakış Havacılık Tazminatı Sorununa Eurocontrol ün Hava Seyrüsefer Maliyetlerini Ücretlendirme Esaslarını Belirleyen Prensiplerini de İçeren Bütünsel Bakış 1. Giriş Doç. Dr. Ali Talip Akpınar Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ (AIM) PERSONELİ. Türkiye Havacılık Bilgi Yönetimi Derneği (TAIMA)

HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ (AIM) PERSONELİ. Türkiye Havacılık Bilgi Yönetimi Derneği (TAIMA) HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ (AIM) PERSONELİ Türkiye Havacılık Bilgi Yönetimi Derneği (TAIMA) İçindekiler 1- Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) Personeli.2 2- AIM Personeli ve Temel Ücret Skalası..4 3- AIM Personeli

Detaylı

Havacılık Tazminatı Bilgi Notu

Havacılık Tazminatı Bilgi Notu Meteoroloji Genel Müdürlüğü Havacılık Tazminatı Bilgi Notu 2015 Haziran Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personeline Havacılık Tazminatı (Eurocontrol Payı) Ödenmesi Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava

Detaylı

AIM PERSONELİ VE HAVACILIK TAZMİNATI

AIM PERSONELİ VE HAVACILIK TAZMİNATI AIM PERSONELİ VE HAVACILIK TAZMİNATI A-HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ (AIM) PERSONELİ Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) Personeli, ulusal ve uluslararası hava seyrüsefer sisteminin emniyet, kalite, verimlilik ve

Detaylı

HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ (AIM) PERSONELİ (Türkiye Havacılık Bilgi Yönetimi Derneği-TAIMA)

HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ (AIM) PERSONELİ (Türkiye Havacılık Bilgi Yönetimi Derneği-TAIMA) HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ (AIM) PERSONELİ (Türkiye Havacılık Bilgi Yönetimi Derneği-TAIMA) A- GENEL TALEPLERİMİZ 1)Yeni havalimanları kurulmasına ve her sene düzenli olarak başta Hava Trafik Kontrolörü

Detaylı

DOC008. Doküman Kodu: 008. Yayınlanma Tarihi:

DOC008. Doküman Kodu: 008. Yayınlanma Tarihi: DOC008 Doküman Kodu: 008 Yayınlanma Tarihi:15.08.2017 Yürürlük Tarihi:1.10.2017 BÖLÜM 1 GENEL Tarih:01.09.2017 Bölüm: 1 Sayfa:1 BÖLÜM 1 GENEL 1.1 KONU Bu talimat Genel Havacılık kapsamında olan ve Ercan

Detaylı

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA SEYRÜSEFER YILLIK EMNİYET RAPORU 2010

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA SEYRÜSEFER YILLIK EMNİYET RAPORU 2010 SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA SEYRÜSEFER YILLIK EMNİYET RAPORU 2010 Sayfa 1 / 7 İÇİNDEKİLER 1- Ulusal Gözetim Otoritesi nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları...3 2- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Detaylı

AIM PERSONELİ İÇİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ. Orhan KURT

AIM PERSONELİ İÇİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ. Orhan KURT AIM PERSONELİ İÇİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ Orhan KURT İçindekiler 1-AIM Hizmeti ve AIM Personeli için Unvan Değişikliği.3 2-AIM Personelinin Dünyadaki Mesleki Unvanları.4 3-Yeni ATM Sisteminde AIM Personelinin

Detaylı

(2) Havaalanları ile ilgili teknik yenilikleri izlemek ve mevcut sistemlerin geliştirilmesi için planlar hazırlamak ve uygulamak;

(2) Havaalanları ile ilgili teknik yenilikleri izlemek ve mevcut sistemlerin geliştirilmesi için planlar hazırlamak ve uygulamak; TEKNİK İŞLER ŞUBE AMİRİ KADROSU : Teknik İşler Şube Amiri : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) : III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 1 Maaşı

Detaylı

TATCA TURKISH AIR TRAFFIC CONTROLLER ASSOSIATION

TATCA TURKISH AIR TRAFFIC CONTROLLER ASSOSIATION TATCA TURKISH AIR TRAFFIC CONTROLLER ASSOSIATION SUNUM AKIŞI Dernek tanıtımı Sivil Havacılığın Ülkemizdeki Durumu Hava Trafik Kontrol Nedir? Hava Trafik Kontrolörlüğü Nedir? Nasıl Hava Trafik Kontrolörü

Detaylı

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU : Müdür Muavini : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) : II (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Maaşı : Barem 17 A (1) Hava liman ve meydanlar

Detaylı

Bu hedefler doğrultusunda hava araçlarının tüm operasyon safhaları boyunca emniyetli düzenli, hızlı ve etkin olarak uçuşlarını amaçlayan;

Bu hedefler doğrultusunda hava araçlarının tüm operasyon safhaları boyunca emniyetli düzenli, hızlı ve etkin olarak uçuşlarını amaçlayan; Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı; 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve DHMİ ana statüsü gereği Kuruluşumuza verilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde, Sivil Havacılık faaliyetlerinin gereği olan Hava

Detaylı

(4) Hava trafik kontrol hizmetlerini manual ve/veya radar kullanarak yürütür;

(4) Hava trafik kontrol hizmetlerini manual ve/veya radar kullanarak yürütür; HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ KADROSU : Hava Trafik Kontrolörü : Liman Hizmetleri Sınıfı : I (Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 15 Maaşı : Barem 14-15 (1) Hava Sahası dahilinde faaliyet gösteren uçakların güvenli,

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

T.C. ULAġTIRMA DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü HABERLEġME SEYRÜSEFER GÖZETĠM (CNS) DENETĠMĠ DENETLEME KONTROL FORMU Görev onayı tarih ve sayısı: Denetlenen İşletmenin Unvanı: xxx Havaalanı CNS Hizmet Birimi Tarih: Yer: Denetleme Heyeti: 1- Heyet Başkanı:

Detaylı

TASLAK CNS SİSTEMLERİ MÂNİA KRİTERLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

TASLAK CNS SİSTEMLERİ MÂNİA KRİTERLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar TASLAK CNS SİSTEMLERİ MÂNİA KRİTERLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sivil CNS sistemlerinin mânia kriterlerine

Detaylı

BÖLÜM 6 ICAO EMNİYET YÖNETİM SARP LERİ

BÖLÜM 6 ICAO EMNİYET YÖNETİM SARP LERİ BÖLÜM 6 ICAO EMNİYET YÖNETİM SARP LERİ Prof.Dr. Erhan BUTUN ICAO EMNİYET YÖNETİM SARP LERİ Amaç ve İçerik ICAO Emniyet Yönetim Sistemi SARP leri aşağıdaki dökümanlarda bulunur: Annex 1 - Personnel Licensing

Detaylı

2011-2012 YEKDEM UYGULAMALARI

2011-2012 YEKDEM UYGULAMALARI 2011-2012 YEKDEM UYGULAMALARI Nezir AY TEİAŞ Elektrik Piyasaları İşletme Dairesi Başkanı 07 Kasım 2012 İstanbul 1 Dünya da yenilenebilir enerji kaynakları için uygulanan bazı teşvik mekanizmaları Dünyada,

Detaylı

Havayolu İşletmelerinde Bir Maliyet Unsuru: Avrupa Hava Sahası nda Hava Trafik Yol Ücretleri

Havayolu İşletmelerinde Bir Maliyet Unsuru: Avrupa Hava Sahası nda Hava Trafik Yol Ücretleri Havayolu İşletmelerinde Bir Maliyet Unsuru: Avrupa Hava Sahası nda Hava Trafik Yol Ücretleri Suat USLU 1 Yrd.Doç.Dr. Aydan CAVCAR 2 Öz: Hava trafik yönetimi havayolu işletmelerinin üretkenliğini etkileyen

Detaylı

RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ BİLEŞENLERİNİN NEDEN YURT İÇİNDE ÜRETİLMESİ GEREKLİLİĞİ VE BU SÜREÇTE YAŞANAN SIKINTILAR/ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ BİLEŞENLERİNİN NEDEN YURT İÇİNDE ÜRETİLMESİ GEREKLİLİĞİ VE BU SÜREÇTE YAŞANAN SIKINTILAR/ÇÖZÜM ÖNERİLERİ RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ BİLEŞENLERİNİN NEDEN YURT İÇİNDE ÜRETİLMESİ GEREKLİLİĞİ VE BU SÜREÇTE YAŞANAN SIKINTILAR/ÇÖZÜM ÖNERİLERİ A. Emre Demirel Ege Kule AŞ/Fabrika Müdürü 1 EGE KULE A.Ş. Ege Kule, 1955

Detaylı

RVSM PROGRAMI 24 OCAK 2002 (AZALTILMIŞ DİKEY AYIRMA MİNİMUMU) DHMİ SEYRÜSEFER DAİRE BAŞKANLIĞI

RVSM PROGRAMI 24 OCAK 2002 (AZALTILMIŞ DİKEY AYIRMA MİNİMUMU) DHMİ SEYRÜSEFER DAİRE BAŞKANLIĞI RVSM (AZALTILMIŞ DİKEY AYIRMA MİNİMUMU) PROGRAMI 24 OCAK 2002 DHMİ SEYRÜSEFER DAİRE BAŞKANLIĞI UÇAKLAR ARASINDA DİKEY AYIRMA 1950 SONLARINA KADAR UÇAKLAR ARASINDAKİ DİKEY AYIRMA 1000 Ft ( ~300 m.) OLARAK

Detaylı

HAVA TRAFİK KURALLARI. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN

HAVA TRAFİK KURALLARI. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN HAVA TRAFİK KURALLARI Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN DERSİN İÇERİĞİ Hava Trafik Yönetiminde Tarihsel Süreç Hava Trafik Yönetimi Hava Trafik Hizmetleri Hava Sahası Yönetimi Hava Trafik Akış ve Kapasite Yönetimi

Detaylı

2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU

2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU 2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU Değerli Öğretim Elemanlarımız ve İdari Personelimiz, Cumhuriyet Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi ERASMUS+ Kurum Koordinatörlüğü 2014-2015 akademik yılında

Detaylı

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ (KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ (KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI SİVİL HAVACILIK DAİRESİ (KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar. Kısa İsim 41/1989 18/1991 27/1993 22/1998

Detaylı

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU : Müdür Muavini : II (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) : Barem 17 A (1) Hava liman ve meydanlar dahil, Dairenin yönlendirme ve yönetiminde Müdüre yardımcı olur; (2) Müdürün yokluğunda

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü GENELGE UOD 2015/10

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü GENELGE UOD 2015/10 Sayı : 51859319-010.06.02/E.2694 06/11/2015 Konu : ACAS II Versiyon 7.1 GENELGE UOD 2015/10 Avrupa Komisyonu tarafından havada çarpışmaları önlemek için ortak hava sahası kullanım gereksinimlerini ve işletme

Detaylı

ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 2016-2017 Yasar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Programlar Ofisi Melike OLCAYTÜRK 10.11.2017 http://erasmus.yasar.edu.tr ERASMUS

Detaylı

HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Emisyon Kontrolünün Geliştirilmesi Projesi 09.03.2012

HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Emisyon Kontrolünün Geliştirilmesi Projesi 09.03.2012 HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Emisyon Kontrolünün Geliştirilmesi Projesi 09.03.2012 Ulusal Emisyon Tavanlarının Belirlenmesi Ülkemizin, Ø Uzun Menzilli Sınırötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi (CLRTAP)

Detaylı

ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 2016 2017 Celal Bayar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus Kurum Koordinatörlüğü 12.10.2016 Gündem... - Erasmus+ Stajı nedir?

Detaylı

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI Türk mali sektörü 27 yılının ilk altı ayında büyümesini sürdürmüştür. Bu dönemde bankacılık sektörüne yabancı yatırımcı ilgisi de devam etmiştir. Grafik II.1. Mali Sektörün

Detaylı

PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI

PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI BİRİNCİ YARIYIL ATA 103 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Principles of Atatürk and History of the Rev I 2 0 0 2 ENG 105 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation

Detaylı

HAVA ULAŞTIRMA FAKÜLTESİ PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI

HAVA ULAŞTIRMA FAKÜLTESİ PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI HAVA ULAŞTIRMA FAKÜLTESİ PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI BİRİNCİ YARIYIL 1 1 ATA 103 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Principles of Atatürk and History of the Rev I 2 0 0 2 1 1 ENG 105 Akademik Sunum

Detaylı

Konu: Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri Hk

Konu: Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri Hk Sirküler No: 2017-4 Sirküler Tarihi: 03.01.2017 Konu: Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri Hk 1. Vergiden Müstesna Yurt İçi Harcırah Gündelikleri Bilindiği

Detaylı

SİVİL HAVACILIKTA EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ (SHY-SMS) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİVİL HAVACILIKTA EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ (SHY-SMS) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Ocak 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28172 YÖNETMELİK Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: SİVİL HAVACILIKTA EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ Amaç (SHY-SMS) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU SON BAŞVURU TARİHİ 30 MART 2015 1 Erasmus Stajı Nedir? Staj, bir yararlanıcının programa katılan

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 ÖNSÖZ

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 ÖNSÖZ Yön. No: 18 Yür.Tarihi: 01.01.2007 Değ.Tarihi: / /200. Değ.No: 0. Sayfa:0/11 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 SAYI : B.11.2.DHM.0.10.04.00/ KONU : Ambulans Kullanma

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIM FORMU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIM FORMU Birimi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Alt Birim İşletme Bakım-Onarım ve Arıza Şube Müdürlüğü Jeneratör ve Elektrik Bakım-Onarım ve Arıza Birimi Sınıfı Teknik Hizmetler Kadro Ünvanı Mühendis(Özel)(1-8)

Detaylı

Sayı: KHK/0/00/46/65/4-A/16 8 Aralık, 2016 GENELGE NO: 42/2016

Sayı: KHK/0/00/46/65/4-A/16 8 Aralık, 2016 GENELGE NO: 42/2016 KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI Sayı: KHK/0/00/46/65/4-A/16 8 Aralık, 2016 GENELGE NO: 42/2016 SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜNHAL TERFİ KADROLARI İLANI VE SINAVLARI DUYURUSU Münhal Kadro Adı III. Derece

Detaylı

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI İÇERİK -Karşılıklı Tanıma Anlaşması (MRA) Nedir? -Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012

2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012 Üniversitemizin 2011-2012 öğretim yılında Erasmus Hareketlilik

Detaylı

Pazar AVRUPA TOPLAM OTOMOTİV SEKTÖR ANALİZİ. Ekim 2018

Pazar AVRUPA TOPLAM OTOMOTİV SEKTÖR ANALİZİ. Ekim 2018 AVRUPA TOPLAM OTOMOTİV SEKTÖR ANALİZİ Ekim 2018 Pazar 2018 yılı Ağustos ayında, AB ve EFTA ülkeleri toplamında toplam otomotiv pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,4 artarak 1 milyon 342 bin adet

Detaylı

EYLÜL 2016 TARİH BASKILI YER HIZMETLERI YÖNETIMI DERS KİTABINA İLİŞKİN DÜZELTME CETVELİ

EYLÜL 2016 TARİH BASKILI YER HIZMETLERI YÖNETIMI DERS KİTABINA İLİŞKİN DÜZELTME CETVELİ EYLÜL 2016 TARİH BASKILI YER HIZMETLERI YÖNETIMI DERS KİTABINA İLİŞKİN DÜZELTME CETVELİ 1- Kitap genelinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ifadesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2- Kitap

Detaylı

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi Ambalaj Atıkları Direktifi DEA TOBB Danışma Toplantısı 26 Şubat 2015,

Detaylı

TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİNİN FİNANSAL VE MALİ KONULARDA DENETLENMESİNE İLİŞKİN TALİMAT SHT-6AF. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİNİN FİNANSAL VE MALİ KONULARDA DENETLENMESİNE İLİŞKİN TALİMAT SHT-6AF. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİNİN FİNANSAL VE MALİ KONULARDA DENETLENMESİNE İLİŞKİN TALİMAT SHT-6AF BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Talimatın amacı, Ticari Hava Taşıma

Detaylı

MALZEME DA DA RE BAŞ BA KANLIĞI

MALZEME DA DA RE BAŞ BA KANLIĞI MALZEME DAİRE BAŞKANLIĞI 1 MALZEME DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET KONULARI Malzeme Dairesi Başkanlığınca, DHMİ Genel Müdürlüğünün amaç ve hedefleri ile yıllık plan ve programlarına uygun olarak ihtiyaç duyulan

Detaylı

EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBUNUN FAALİYETLERİ

EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBUNUN FAALİYETLERİ SHGM YÖK SİVİL HAVACILIK KOMİSYONU 6. TOPLANTISI - 03 MART 2015 - EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBUNUN FAALİYETLERİ ŞAHİN KARASAR S-1 MİNİMUM ÖĞRENME KAZANIMLARI Türkiye Yükseköğrenim Yeterlilikleri Çerçevesi nde ulaştırma

Detaylı

D.E.Ü. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ÜCRET GRUBU. Ücret Sistemleri ve Verimlilik. Prof.Dr. Mustafa Yaşar TINAR

D.E.Ü. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ÜCRET GRUBU. Ücret Sistemleri ve Verimlilik. Prof.Dr. Mustafa Yaşar TINAR D.E.Ü. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ÜCRET GRUBU Ücret Sistemleri ve Verimlilik Prof.Dr. Mustafa Yaşar TINAR Fatma ASLAN 2008463012 H.Özlem ANDİÇ 2008463006 Burcu DOYURAN..2008463041

Detaylı

Eğitimde en pahalı ülke ABD en ucuz Kazakistan

Eğitimde en pahalı ülke ABD en ucuz Kazakistan On5yirmi5.com Eğitimde en pahalı ülke ABD en ucuz Kazakistan Yurt dışında eğitimin en pahalı adresi yıllık 38 bin dolar ile Amerika, en ucuzu ise 4 bin 500 dolarla Kazakistan oldu. Yayın Tarihi : 12 Temmuz

Detaylı

HAVA TRAFİK KURALLARI. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN

HAVA TRAFİK KURALLARI. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN HAVA TRAFİK KURALLARI Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN DERSİN İÇERİĞİ Hava Trafik Hizmetlerinin Bölümlerinden; Uçuş Bilgi Hizmeti HAVA TRAFİK HİZMETLERİ Uçuş Bilgi Hizmeti Hava Trafik Kontrol Hizmeti Meydan Kontrol

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 2016 - İstanbul PGD faaliyetlerinin etkinleştirilmesine ilişkin

Detaylı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü, 65080, Kampüs / VAN - Telefon: 444 50 65 - Belgegeçer: +90 432 486 54 13

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü, 65080, Kampüs / VAN - Telefon: 444 50 65 - Belgegeçer: +90 432 486 54 13 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

HAVACILIK GENEL HAVACILIK

HAVACILIK GENEL HAVACILIK HAVACILIK KURALLARI BU SUNUMUN İÇERİĞİ Havacılık faaliyetleri kaça ayrılır? Nasıl Sınıflanır? Kuralar neden koyulmaktadır? Havacılık kurallarını kim koyar? Havacılık kurallarında rol alan havacılık organizasyonları

Detaylı

HAVACILIK GENEL HAVACILIK

HAVACILIK GENEL HAVACILIK HAVACILIK KURALLARI BU SUNUMUN İÇERİĞİ Havacılık faaliyetleri kaça ayrılır? Nasıl Sınıflanır? Kuralar neden koyulmaktadır? Havacılık kurallarını kim koyar? Havacılık kurallarında rol alan havacılık organizasyonları

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2012/2013 Ağustos)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2012/2013 Ağustos) Rapor No: 213/18 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (212/213 Ağustos) Ağustos 213 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB () ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 212 yılı

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

YEŞİL HAVAALANI PROJESİ SERA GAZI KRİTERLERİ DOKÜMANI

YEŞİL HAVAALANI PROJESİ SERA GAZI KRİTERLERİ DOKÜMANI 1. Amaç YEŞİL HAVAALANI PROJESİ SERA GAZI KRİTERLERİ DOKÜMANI Bu dokümanın amacı, proje kapsamında işletmelerin TS EN ISO 14064-1 gereklilikleri ile birlikte sağlamak zorunda oldukları sera gazı kriterlerini

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TALEPLER

ULAŞTIRMA HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TALEPLER ULAŞTIRMA HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TALEPLER 1- Bakanlık Taşra Teşkilatında Yol Denetim istasyonlarında çalışan Personelin belirlenecek kadro karşılığında bir unvan tahsis edilerek Yüksek dereceli devlet memuru

Detaylı

Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama

Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü İçindekiler I- Yöntemsel Açıklama... 3 2 I- Yöntemsel Açıklama 1 Nominal efektif döviz

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran: Türkiye ile AB arasındaki gelir uçurumu azalmadı arttı Tarih : 14.12.2012 2011 DE HIZLI KALKINMA MASALINA ULUSLARARASI YALANLAMA TÜİK, EUROSTAT ve OECD işbirliğiyle

Detaylı

SİVİL HAVACILIK İŞLETMELERİ YETKİLİ DENETİM KURULUŞLARINDA GÖREV ALACAK BAŞDENETÇİ VE DENETÇİLERE İLİŞKİN TALİMAT (SHT-YDK) BİRİNCİ BÖLÜM

SİVİL HAVACILIK İŞLETMELERİ YETKİLİ DENETİM KURULUŞLARINDA GÖREV ALACAK BAŞDENETÇİ VE DENETÇİLERE İLİŞKİN TALİMAT (SHT-YDK) BİRİNCİ BÖLÜM Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: SİVİL HAVACILIK İŞLETMELERİ YETKİLİ DENETİM KURULUŞLARINDA GÖREV ALACAK BAŞDENETÇİ VE DENETÇİLERE İLİŞKİN TALİMAT (SHT-YDK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Hastane atıkları yönetiminde ADR Uygulaması. HÜSEYİN DİLAVER Tehlikeli madde Güvenlik Danışmanı/Eğitimcisi

Hastane atıkları yönetiminde ADR Uygulaması. HÜSEYİN DİLAVER Tehlikeli madde Güvenlik Danışmanı/Eğitimcisi Hastane atıkları yönetiminde ADR Uygulaması HÜSEYİN DİLAVER Tehlikeli madde Güvenlik Danışmanı/Eğitimcisi BİRLEŞMİŞ MİLLETLER UNITED NATIONS (UN) NEW YORK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EKONOMİK VE SOSYAL KONSEYİ

Detaylı

ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ. Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013

ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ. Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013 ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları İki programdan oluşmaktadır: Hayatboyu Öğrenme Programı Gençlik Programı

Detaylı

Türkiye de Döngüsel Ekonomi Kapsamında AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ

Türkiye de Döngüsel Ekonomi Kapsamında AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ Aylin ÇİÇEK Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü 19--20 Ekim 2016 - ANKARA 1 Doğal Kaynak Al-Kullan-At Atık LİNEER EKONOMİ SÜRECİ Üretim Geri Dönüşüm Tüketim Atık Yönetimi

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ İLAN TARİHİ 20 OCAK 2017

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ İLAN TARİHİ 20 OCAK 2017 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU İLAN TARİHİ 20 OCAK 2017 SON BAŞVURU TARİHİ 25 ŞUBAT 2017 Üniversitemiz, ERASMUS+ Hareketlilik Faaliyetleri

Detaylı

SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI

SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI Hava ulaşım ve taşımacılığının güvenli bir şekilde yapılabilmesi için uçuş yolları boyunca belirli yerlerde ve havaalanlarında bulunan Seyrüsefer Yardımcı Cihazlarının uçaklara

Detaylı

PİLOTAJ YÜKSEK LİSANSI PROGRAMI HAVAYOLU NAKLİYE PİLOTU LİSANSI ATPL(A) DERS MÜFREDATI

PİLOTAJ YÜKSEK LİSANSI PROGRAMI HAVAYOLU NAKLİYE PİLOTU LİSANSI ATPL(A) DERS MÜFREDATI PİLOTAJ YÜKSEK LİSANSI PROGRAMI HAVAYOLU NAKLİYE PİLOTU LİSANSI ATPL(A) FLT 502 Uçak ve Uçuş Aircraft and Flight 3.00 0.00 3.00 5.00 FLT 506 Seyrüseferin Temelleri Fundamentals of Navigation 2.00 0.00

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2019-2020 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI GENEL BİLGİLENDİRME 2018-2019 ve/ veya 2019-2020 Akademik yılı için Erasmus+ değişim programına başvurular sadece Süleyman

Detaylı

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris)

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) Dr. A. Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı OECD Hakkında

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA ALANLARI YÖNETİM VE İŞLETME YÖNERGESİ

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA ALANLARI YÖNETİM VE İŞLETME YÖNERGESİ Yür. tarihi: 01/12/2003 Rev. tarihi: 26/07/2006 Rev.No:01 Sayfa:1/9 DÜZELTMELER No Tarih Tarafından Yapılmıştır. No Tarih Tarafından Yapılmıştır. Yür. tarihi: 01/12/2003 Rev. tarihi: 26/07/2006 Rev.No:01

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Erdal DURSUN

Yrd.Doç.Dr. Erdal DURSUN Yrd.Doç.Dr. Erdal DURSUN Doğum Yeri ve Tarihi: Bursa, 05 Ekim 1984 Eğitim Bilgileri Doktora: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yıl: 2014 Konu: Türk Sivil Havacılık

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014 Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014 Erasmus+ Personel (Ders Verme ve Eğitim Alma) Hareketliliği Nedir? Bireylerin

Detaylı

Pazar AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ. 27 Şubat 2018

Pazar AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ. 27 Şubat 2018 AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 27 Şubat 2018 Pazar 2017 yılı Aralık ayında, AB ve EFTA ülkeleri toplamında ticari araç pazarı 2016 yılı aynı ayına göre yüzde 4,2 azalarak 213 bin adet seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

ELEX SEKTÖRÜNÜN TEK FUARI

ELEX SEKTÖRÜNÜN TEK FUARI ELEX SEKTÖRÜNÜN TEK FUARI 26-29 Eylül 2013 tarihleri arasında organize edilen ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından desteklenen Türkiye nin ve bölgenin sektöründeki tek ihtisas fuarı olan

Detaylı

2014/2015 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ REHBERİ 1. DEĞERLENDIRME VE SEÇIM SÜRECINE ILIŞKIN TEMEL ILKELER:... 2

2014/2015 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ REHBERİ 1. DEĞERLENDIRME VE SEÇIM SÜRECINE ILIŞKIN TEMEL ILKELER:... 2 2014/2015 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ REHBERİ İÇİNDEKİLER 1. DEĞERLENDIRME VE SEÇIM SÜRECINE ILIŞKIN TEMEL ILKELER:... 2 1.1. Uygunluk Değerlendirmesi:... 2 1.2. Değerlendirme Kriterleri:...

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EYLÜL 2015 Eylül 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Eylül Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014-2015 Erasmus+ Personel Hareketliliği Duyurusu 2014-2015 akademik yılında Erasmus+ Personel Hareketliliğinden yararlanmak isteyen personelimiz

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2014 / 06

SİRKÜLER NO: 2014 / 06 SİRKÜLER NO: 2014 / 06 23.01.2014 Konu: 1 Ocak 2014 31 Aralık 2014 tarihleri arasında geçerli gelir vergisinden istisna edilen yurt içi, yurt dışı ve KKTC gündelik tutarları hk. Bilindiği üzere, gelir

Detaylı

Sağlıkta Maliyet. B.Burcu TANER Mayıs.2015

Sağlıkta Maliyet. B.Burcu TANER Mayıs.2015 Sağlıkta Maliyet B.Burcu TANER Mayıs.2015 14 Mayıs 2015 tarihinde Acıbadem Üniversitesi nde yapılan ASG XV. Hemşirelik Haftası Etkinliklerinde sunulmuştur. Hedef Daha geniş kitleler için daha iyi sağlık

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ İHRACAT RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ İHRACAT RAPORU AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ İHRACAT RAPORU HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ MAYIS 2011 GAZİANTEP İN AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ NE İHRACATI GENEL BAKIŞ 2011 yılı Ocak-Nisan döneminde Gaziantep

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

Pazar AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ. 21 Mayıs 2018

Pazar AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ. 21 Mayıs 2018 AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 21 Mayıs 2018 Pazar 2018 yılı Mart ayında, AB ve EFTA ülkeleri toplamında ticari araç pazarı 2017 yılı aynı ayına göre yüzde 2,8 azalarak 268 bin adet seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

Harcırah Tutarları. 12.01.2015 Sirküler, 2015/05. Sayın Meslekdaşımız,

Harcırah Tutarları. 12.01.2015 Sirküler, 2015/05. Sayın Meslekdaşımız, Sayın Meslekdaşımız, 12.01.2015 Sirküler, 2015/05 KONU : 01.01.2015-30.06.2015 Tarihleri Arasında Geçerli Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları Gelir Vergisi Kanununun 24/2 nci maddesinde, 6245

Detaylı

Sosyal güvenlik sözleşmelerinde temel kural çalışılan ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına tabi olmaktır. Ancak ;

Sosyal güvenlik sözleşmelerinde temel kural çalışılan ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına tabi olmaktır. Ancak ; III- SÖZLEŞMELERİN MEVZUAT TAYİNİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİ Türkiye den sözleşmeli ülkeye gönderilme Sosyal güvenlik sözleşmelerinde temel kural çalışılan ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına tabi olmaktır. Ancak

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI ifade eder. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) 1- Bu Genelge de geçen kısaltmalardan; TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI - AKÇT: Avrupa Kömür Çelik Topluluğu nu, - AT: Avrupa Topluluğu nu, - DİİB:

Detaylı

İLAN TARİHİ 3 Mart 2014. SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014

İLAN TARİHİ 3 Mart 2014. SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014 2013-2014 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU İLAN TARİHİ 3 Mart 2014 SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014 Erasmus Stajı Nedir? Staj (yerleştirme), bir yararlanıcının programa

Detaylı

DOKÜMAN KODU IP.16.01 TEKNİK BÖLÜM YAYIN TARİHİ 01.05.2006 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KODU IP.16.01 TEKNİK BÖLÜM YAYIN TARİHİ 01.05.2006 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Teknik Bölüm SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Hastanemiz bünyesindeki tüm makine ve teçhizatın arıza, bakım ve işletimleri ile ilgili faaliyetlerini düzenlemek ve yetki ve sorumlulukları belirlemektir. 2. KAPSAM

Detaylı

Erzincan Üniversitesi. Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu

Erzincan Üniversitesi. Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu 2016-2017 Erzincan Üniversitesi Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu Başvuru Tarihi ve Yeri; 20 Şubat 2017 10 Mart 2017 Uluslararası İlişkiler Ofisi (üst yazı ile) 1) Ders

Detaylı

FLIGHT TRAINING DEPARTMENT UNDERGRADUATE COURSE PROGRAM

FLIGHT TRAINING DEPARTMENT UNDERGRADUATE COURSE PROGRAM FLIGHT TRAINING DEPARTMENT UNDERGRADUATE COURSE PROGRAM FIRST SEMESTER ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Principles of Atatürk and History of the Revolution I 2.00 0.00 2.00 2.00 COM 121 Bilgisayar

Detaylı

1 TEMMUZ 2018 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YURTİÇİ - YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI

1 TEMMUZ 2018 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YURTİÇİ - YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI 06.07.2018/117-1 1 TEMMUZ 2018 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YURTİÇİ - YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI ÖZET : 1 Temmuz 2018-31 Aralık 2018 tarihleri arasında geçerli olmak üzere

Detaylı

Sayı : 2015 / 6 Konu: Bilgilendirme 06 Ocak 2015. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 2 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2015 / 6 Konu: Bilgilendirme 06 Ocak 2015. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 2 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2015 / 6 Konu: Bilgilendirme 06 Ocak 2015 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 2 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Ocak 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Ocak Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Aralık 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Aralık Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

Sağlık Hizmeti Modelleri, Karşılaştırmalar

Sağlık Hizmeti Modelleri, Karşılaştırmalar Sağlık Hizmeti Modelleri, Karşılaştırmalar AB Eşleştirme Projesi, Ankara 5. Eğitim haftası Klaus Halla Geliştirme Müdürü 29.11.2011 Unitec States Luxembourg (1) Norway Switzerland Austria Iceland Belgium

Detaylı

05.08.2009 HAVA ARAÇLARININ HAVAİ FİŞEKLERİN ZARARLI ETKİLERİNDEN KORUNMASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-12HF.02) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu talimatın amacı, hava araçlarının havai

Detaylı

TASLAK SİVİL HAVACILIK İŞLETMELERİ YETKİLİ DENETİM KURULUŞLARINDA GÖREV ALACAK BAŞDENETÇİ VE DENETÇİLERE İLİŞKİN TALİMAT (SHT-YDK) BİRİNCİ BÖLÜM

TASLAK SİVİL HAVACILIK İŞLETMELERİ YETKİLİ DENETİM KURULUŞLARINDA GÖREV ALACAK BAŞDENETÇİ VE DENETÇİLERE İLİŞKİN TALİMAT (SHT-YDK) BİRİNCİ BÖLÜM Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: TASLAK SİVİL HAVACILIK İŞLETMELERİ YETKİLİ DENETİM KURULUŞLARINDA GÖREV ALACAK BAŞDENETÇİ VE DENETÇİLERE İLİŞKİN TALİMAT (SHT-YDK) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA

Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA Türk kamu yönetiminde son dönemde yaygınlaşarak artan uzmanlaşmaya dayalı personel yaklaşımının, Bakanlık düzeyindeki ilk

Detaylı

ERASMUS PROJE DÖNEMİ PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ

ERASMUS PROJE DÖNEMİ PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ ERASMUS+ 2018 PROJE DÖNEMİ PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ BAŞVURU: Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinden yararlanmak isteyen personelimizin 30.11.2018 28.12.2018 tarihleri

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 2 Ekim 2017 Pazar 2017 yılı Ağustos ayında, AB ve EFTA ülkeleri toplamında ticari araç pazarı 2016 yılı aynı ayına göre yüzde 0,3 artarak 159 bin adet seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU TEMMUZ 2015 Temmuz 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Temmuz Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır.

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin 2014-2020 yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. İZÜ ve Erasmus+ Yükseköğretim Hareketlilik KA-103 Projesi Personel

Detaylı