YAŞAM DESTEĞİ DERSİ SÜRESİ MODÜL ADI GÜVENLİĞİ SAĞLAMA 40/16

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAŞAM DESTEĞİ DERSİ SÜRESİ MODÜL ADI GÜVENLİĞİ SAĞLAMA 40/16"

Transkript

1 YAŞAM DESTEĞİ DERSİ MODÜL ADI SÜRESİ GÜVENLİĞİ SAĞLAMA 40/16 HASTA/ YARALININ BİRİNCİ DEĞERLENDİRMESİ HASTA/ YARALININ İKİNCİ DEĞERLENDİRMESİ TEMEL YAŞAM DESTEĞİ PROTOKOLLERİ YABANCI CİSME BAĞLI SOLUNUM YOLU TIKANMALARI 40/16 40/16 40/32 40/16 OKSİJEN UYGULAMA 40/16 ACİL HAVA YOLU KONTROLÜ 1 40/16 ACİL HAVA YOLU KONTROLÜ 2 40/24 EKG (ELEKTROKARDİOGRAFİ) DEFİBRİLASYON VE MONİTÖRİZASYON 40/24 40/16

2 DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK/DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL SÜRE DERSİN AMACI DERSİN TANIMI DERSİN ÖNKOŞULLARI DERS İLE KAZANDIRILACAK YETERLİLİKLER DERSİN İÇERİĞİ YAŞAM DESTEĞİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ 10. SINIF Haftalık 5 Ders Saati Yaşam Desteği dersinin amacı; öğrenciye; güvenliği sağlama, hasta/yaralıyı değerlendirme, temel yaşam desteği protokollerini uygulama, oksijen uygulama, havayolu kontrolünü sağlama, kalp ritim bozukluklarını ayırt etme, defibrilasyon ve monitörizasyon uygulama ile ilgili yeterlikleri kazandırmaktır. Yaşam Desteği, güvenliği sağlama, hasta/yaralının değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, oksijen uygulama, havayolu kontrolü, elektrokardiyografi, defibrilasyon ve monitörizasyon ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiği derstir. Dersin ön koşulu yoktur. Öğrenciye, dersin sonunda; 1. Kendi can güvenliğini sağlama, 2. Olay yerinin güvenliğini sağlama, 3. Hasta/ yaralının birinci değerlendirmesini yapma, 4. Hasta/ yaralının ikinci değerlendirmesini yapma, 5. Temel yaşam desteği protokollerini uygulama, 6. Yabancı cisme bağlı solunum yolu tıkanmalarında ilk yardım ve acil bakım uygulama, 7. Hasta/ yaralıya oksijen uygulama, 8. Acil hava yolu kontrolünü sağlama, 9. Kalp ritim bozukluklarını ayırt etme, 10. Defibrilasyon ve monitörizasyon uygulama yeterlikleri kazandırılacaktır. 1. Kendi can güvenliğini sağlama, 2. Olay yeri güvenliğini sağlama, 3. Birinci değerlendirmenin aşamaları, hava yolu açıklığı ve solunumu değerlendirme, 4. Hava yolu açıklığı ve solunumu değerlendirme 5. Dolaşımı değerlendirme, 6. Hasta/ yaralının öyküsünü alma, 7. Hasta/ yaralının baştan aşağı muayenesi, 8. Göğüs ve batın muayenesi, 9. Üst, alt ekstremite ve kapiller geri dolum muayenesi, 10. Yetişkinlerde temel yaşam desteği protokolleri, 11. Çocuklarda temel yaşam desteği protokolleri, 12. Bebeklerde temel yaşam desteği protokolleri, 13. Yetişkin ve çocuklarda solunum yolu tıkanmaları, 14. Bebeklerde solunum yolu tıkanmaları, 15. Oksijen tedavisinin önemini ayırt etmek, 16. Oksijen kaynağı ve ekipmanı hazırlama, 1

3 YÖNTEM VE TEKNİKLER EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME EĞİTİMCİLER İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR 17. Oksijen uygulama yöntemlerini ayırt etme, 18. Mekanik ventilatör ile oksijen uygulama, 19. Airway uygulama, 20. Aspiratörü hazırlama, 21. Aspirasyon uygulama, 22. Laringoskop kullanabilme, 23. Trakeal entübasyon uygulayabilme, 24. Laringeal maske uygulaması, 25. EKG cihazını kullanma, 26. EKG değerlendirme, 27. Kalp ritim bozukluklarını tanılama, 28. Defibrilatörü hazırlama, 29. Defibrilasyon uygulama, 30. Monitörizasyon uygulama konularını içermektedir. Modüler bireysel öğretim teknikleri, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösteri, gezi ve deney, vb. Ortam: Tüm araç gerecin bulunduğu ders laboratuarı ile işletmede beceri eğitimi sağlayan kuruluşlar, Donanım: Yetişkin, çocuk, bebek, mankeni (simülatör), gazlı bez veya maske otomatik eksternal defibrilatör, defibrilatör, larengoskop, balon valf maske, laringeal maske airway, kolorimetrik kapnometre, puls oksimetre, magill pensi, entübasyon mankeni, bleyd, aspiratör ve sondoları saniyeli kol saati, eldiven, ışık kaynağı, kağıt kalem, vaka kayıt formu Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği ne uygun olarak modül ve ders sonunda ölçme araçları kullanılarak ölçme ve değerlendirme yapılacaktır. 1. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacaklardan atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgeye uygun olanlar görev almalıdır. 2. Programın uygulanmasında gerektiğinde alanında sektör deneyimi olan usta öğretici, teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir. Sağlık Bakanlığı, il sağlık müdürlüğü, üniversite, özel ve devlet hastanesi, komuta kontrol merkezi, acil yardım istasyonu, özel ambulans servisi, il emniyet müdürlüğü, afet ve acil durum il müdürlüğü, itfaiye daire başkanlığı, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları vb. 2

4 MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN MESLEK/DAL DERS MODÜL :ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ :ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ :YAŞAM DESTEĞİ :GÜVENLİĞİ SAĞLAMA KODU :720S00016 SÜRE : 40/16 ÖN KOŞUL : AÇIKLAMA : 1. Bu modülün yeterliğe dayalı amaçlarına ulaşılabilmesi için kendi can güvenliğini ve olay yeri güvenliğini sağlamada kullanılacak araç, gereç ve ekipmanlar temin edilmelidir. 2. Bu modül, teknik laboratuvarda, beceri eğitimi sahalarında ve açık alanda uygulanmalıdır. 3. Modülde yer alan yeterliğe dayalı amaçlar 40 saat sonunda ulaşılması öngörülerek hazırlanmıştır. Bu nedenle yüz yüze eğitim süreci için ayrılan 16 saatin dışında kalan bireysel eğitim için ayrılan süre de dikkate alınarak planlama yapılmalıdır. 4. Öğretmen, bu modülün işlenişi sırasında içerik sıralamasına aynen uymalıdır. 5. Bu modülün öğrenme-öğretme sürecinde, örnek vaka senaryoları hazırlanıp UMKE, emniyet güçleri, itfaiye, il afet ve acil durum müdürlükleri ile birlikte tatbikat şeklinde uygulama yapılmalıdır. 6. Bu modülün öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilere kişisel koruyucu ekipmanların giyilmesi ve kullanılması ile ilgili uygulama yapılmalıdır. 7. Sağlık Bakanlığı nın yayınladığı Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri ile Acil Tıp Teknisyenlerinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ i ve Ek 2 uygulama kılavuzunda yer alan hastane öncesi acil tıbbi yardım ve bakım akış şemalarıı incelenmelidir. 8. Sağlık Bakanlığı nın yayınladığı 112 Acil Sağlık Hizmetleri Personel Kıyafet Genelgesi incelenmelidir. ÖĞRETİM YÖNTEM ve TEKNİKLERİ :Demonstrasyon, simülasyon, soru- cevap, rol yapma, drama, tartışma, beyin fırtınası, problem çözme, araştırma, uygulama gibi modüler bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri. GENEL AMAÇ :Öğrenci, olay yerinde ve hastane acil servisinde Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri İle Acil Tıp Teknisyenlerinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ doğrultusunda güvenliği sağlayabilecektir. AMAÇLAR : 1. Kendi can güvenliğini sağlayabilecektir. 2. Olay yeri güvenliğini sağlayabilecektir. 3

5 İÇERİK : 1. KENDİ CAN GÜVENLİĞİMİZ 1.1. Baş Koruyucular Baret Koruyucu Gözlük ve Siperlik 1.2. Solunum Koruyucular (Respiratör) Cerrahi Maske Filtreleme Özelliğine Sahip Maskeler Gaz Maskesi 1.3. Koruyucu Önlük ve Tulum 1.4. Ayak Koruyucular Galoş Bot Acil Sağlık Hizmetleri Personelinin Kıyafeti 2. OLAY YERİ GÜVENLİĞİ 2.1. Olay Yeri Değerlendirmesi 2.2. Olay Yeri Güvenliğinin Amaçları 2.3. Trafik Kazalarında Güvenlik Ambulansın Park Edilmesi Güvenlik Alanının Oluşturulması Aracın Hareketsiz Hale Getirilmesi (Stabilizasyon) Diğer Tedbirler 2.4. Enkaz Alanında Güvenlik 2.5. Yangın Alanında Güvenlik Bina Yangınlarında Güvenlik 2.6. Zehirli Gaz Varlığında Güvenlik Öğrenci, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir. A. Kendi Can Güvenliği (Kendi Can Güvenliğini Sağlamak) 1. Kişisel koruyucu ekipmanları ve kullanım yerlerini açıklar. 2. Olay yerinin özelliğine göre kullanılacak kişisel koruyucu ekipmanı seçer. 3. Baret kullanır. 4. Koruyucu gözlük ve siperlik kullanır. 5. Solunum koruyucularını kullanır. 6. Koruyucu önlük ve tulum kullanır. 7. Ayak koruyucuları kullanır. 8. Acil sağlık hizmetleri personelinin iş kıyafetini giyer. 9. Kişisel koruyucu ekipmanları amacına uygun kullanmaya dikkat eder. B. Olay Yeri Güvenliği (Olay Yeri Güvenliğini Sağlamak) 1. Olay yerini değerlendirir. 2. Olay yeri değerlendirme kriterlerini açıklar. 3. Olay yeri güvenliğinin amaçlarını gerekçeleriyle açıklar. 4. Olay yeri güvenliğini sağlarken emniyet güçleri ile işbirliği yapar. 5. Ambulansı güvenli yere park yapar. 4

6 6. Olay yerinde emniyet şeridini kullanarak güvenlik alanı oluşturur. 7. Olay yerinde ve hasta ya da yaralı üzerindeki adli delilleri korur. 8. Trafik kazasında üçgen reflektör ya da flâşörlü trafik konisini kuralına uygun yerleştirir. 9. Aracı uygun yöntemleri kullanarak hareketsiz hale getirir. 10. El feneri ya da el projektörünü karanlık ortamda kullanır. 11. Enkaz alanında alınabilecek güvenlik tedbirlerini açıklar. 12. Yangınlarda gelişebilecek tehlikeleri açıklar. 13. Bina yangınlarında alınacak güvenlik tedbirlerini açıklar. 14. Elektrik şalterini ya da elektrik sigortasını kapatır. 15. Doğalgaz vanasını kapatır. 5

7 İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ İŞ İş Organizasyonu Yapmak İŞLEM NO: 1 İŞLEMİN ADI Kendi can güvenliğini sağlamak YETERLİK Güvenliği Sağlamak ORTAM (Araç gereç, donanım ve koşullar) Teknik laboratuvar, ambulans, acil servis, açık alan, baret, koruyucu gözlük, siperlik, cerrahi maske, filtreleme özelliğine sahip maske, gaz maskesi, koruyucu önlük ve tulum, galoş, bot, 112 acil sağlık hizmetleri personel kıyafeti, bilgisayar, projeksiyon cihazı, DVD. STANDART 112 Acil Sağlık Hizmetleri Personel Kıyafet Genelgesi İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 1. Baret kullanmak 2. Koruyucu gözlük kullanmak 3. Solunum koruyucularını kullanmak. 4. Gaz maskesi kullanmak 5. Koruyucu önlük ve tulum kullanmak 1. Baş koruyucuları takmak 2. Maske takmak acil sağlık personelinin kıyafetlerini ayırt etmek 6. Ayak koruyucuları kullanmak. 7. Acil sağlık hizmetleri personelinin iş kıyafetini tanımak. SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 5 dakika NOT: 1. KENDİ CAN GÜVENLİĞİMİZ 1.1. Baş Koruyucular Baret Koruyucu Gözlük ve Siperlik 1.2. Solunum Koruyucular (Respiratör) Cerrahi Maske Filtreleme Özelliğine Sahip Maskeler Gaz Maskesi 1.3. Koruyucu Önlük ve Tulum 1.4. Ayak Koruyucular Galoş Bot Acil Sağlık Hizmetleri Personelinin Kıyafeti 1. Dikkatli olmak 2. Hızlı olmak 3. Doğru karar vermek 4. Planlı olmak 5. Zamanı iyi kullanmak İşlemi Öğrenme Süresi: 6 ders saati 6

8 İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ İŞ İş Organizasyonu Yapmak İŞLEM NUMARASI 2 İŞLEMİN ADI Olay yeri güvenliğini sağlamak YETERLİK Güvenliği Sağlamak ORTAM (Araç gereç, donanım ve koşullar) Olay yeri, teknik laboratuvar, ambulans, açık alan, üçgen reflektör, flaşörlü trafik konisi, emniyet şeridi, el feneri, el projektörü, takoz, araba, bilgisayar, projeksiyon cihazı, DVD STANDART Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri İle Acil Tıp Teknisyenlerinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 1. Olay yerinde çalışan ekipleri ve 2. OLAY YERİ GÜVENLİĞİ 1. Olay yerini gözlemlemek 1. Dikkatli olmak görevlerini açıklamak. 2. Olay yeri değerlendirme kriterlerini açıklamak Olay Yeri Değerlendirmesi 2.2. Olay Yeri Güvenliğinin Amaçları 2.3. Trafik Kazalarında Güvenlik 2. Olay yeri organizasyonunu sağlamak 2. Hızlı olmak 3. Doğru karar vermek 4. Planlı olmak 3. Olay yeri güvenliğinin amaçlarını Ambulansın Park Edilmesi 3. Ekip ile çalışmak 5. Ekip çalışmasına uymak açıklamak Güvenlik Alanının 4. İkna etmek 6. Zamanı iyi kullanmak 4. Emniyet şeridini kullanarak Oluşturulması güvenlik alanı oluşturmak Aracın Hareketsiz Hale 5. Olay yerinde ambulansın park Getirilmesi (Stabilizasyon) yerini göstermek Diğer Tedbirler 2.4. Enkaz Alanında Güvenlik 6. Açık alanda üçgen reflektör ya da 2.5. Yangın Alanında Güvenlik flâşörlü trafik konisi yerleştirmek Bina Yangınlarında Güvenlik 7. Çalışan araçta kontak anahtarını 2.6. Zehirli Gaz Varlığında Güvenlik kapatmak. 8. Aracın el frenini çekmek. 9. Tekerin ön ve arkasına takoz yerleştirmek. 10. Araçta LPG vanasını kapatmak. 11. El feneri ya da el projektörünü karanlık ortamda kullanmak. 12. Enkaz alanında alınabilecek 7

9 güvenlik tedbirlerini açıklamak. 13. Yangınlarda gelişebilecek tehlikeleri açıklamak. 14. Bina yangınlarında alınacak güvenlik tedbirlerini açıklamak. 15. Elektrik panosunu inceleyerek elektrik şalterini ya da elektrik sigortasını kapatmak. 16. Doğalgaz vanasını kapatınız. 17. LPG tüpü dedantörünü inceleyerek kapatmak. SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 10 dakika NOT: İşlemi Öğrenme Süresi: 10 ders saati 8

10 MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN MESLEK/ DAL DERS MODÜL :ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ : ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ :YAŞAM DESTEĞİ :HASTA/ YARALININ BİRİNCİ DEĞERLENDİRMESİ KODU :723H00049 SÜRE : 40/16 ÖN KOŞUL : AÇIKLAMA : 1. Bu modülün yeterliğe dayalı amaçlarına ulaşılabilmesi için kendi can güvenliğini ve olay yeri güvenliğini sağlamada kullanılacak araç, gereç ve ekipmanlar temin edilmelidir. 2. Bu modül, teknik laboratuvarda, beceri eğitimi sahalarında ve açık alanda uygulanmalıdır. 3. Modülde yer alan yeterliğe dayalı amaçlar 40 saat sonunda ulaşılması öngörülerek hazırlanmıştır. Bu nedenle yüz yüze eğitim süreci için ayrılan 16 saatin dışında kalan bireysel eğitim için ayrılan süre de dikkate alınarak planlama yapılmalıdır. 4. Öğretmen, bu modülün işlenişi sırasında içerik sıralamasına aynen uymalıdır. 5. Bu modülün öğrenme-öğretme sürecinde, örnek vaka senaryoları hazırlanıp UMKE, emniyet güçleri, itfaiye, il afet ve acil durum müdürlükleri ile birlikte tatbikat şeklinde uygulama yapılmalıdır. 6. Bu modülün öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilere kişisel koruyucu ekipmanların giyilmesi ve kullanılması ile ilgili denemeler yapılmalıdır. 7. Sağlık Bakanlığının yayınladığı 112 Acil Sağlık Hizmetleri Personel Kıyafet Genelgesi incelenmelidir. ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ : Demonstrasyon, simülasyon, soru- cevap, rol yapma, drama, tartışma, beyin fırtınası, problem çözme, araştırma, uygulama gibi modüler bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri. GENEL AMAÇ :Öğrenci; bu modül ile olay yerinde, ambulansta ve hastane acil servisinde, ERC (Avrupa Resusitasyon Konseyi) kararları doğrultusunda, 30 saniye içinde hasta/ yaralının birinci değerlendirmesini yapabilecektir. AMAÇLAR : 1. Hasta/ yaralının bilinç değerlendirmesini yapabilecektir. 2. Havayolu açıklığı ve solunumu değerlendirebilecektir. 3. Dolaşımı değerlendirecektir. 9

11 İÇERİK : 1. BİLİNCİ DEĞERLENDİRME 1.1. Hasta/ Yaralı Değerlendirmenin Amacı 1.2. Birinci Değerlendirmenin Aşamaları 1.3. Bilinç Durumunun Değerlendirilmesi AVPU Skalası 2. HAVA YOLU AÇIKLIĞI VE SOLUNUMU DEĞERLENDİRME 2.1. Hava Yolu Açıklığının Sağlanması Yetişkin ve Çocuklarda Hava Yolu Açıklığının Sağlanması Bebeklerde Hava Yolu Açıklığının Sağlanması 2.2. Solunumun Değerlendirilmesi Bak Dinle Hisset Yöntemi 3. DOLAŞIMI DEĞERLENDİRME 3.1. Yetişkin ve Çocuklarda Dolaşımın Değerlendirilmesi 3.2. Bebeklerde Dolaşım Değerlendirmesi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: Öğrenci, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir. A. Bilinci Değerlendirme (ERC Kararları Doğrultusunda, Hasta/Yaralının Bilinç Değerlendirmesini Yapmak) 1. Hasta/ yaralı değerlendirmenin amacını açıklar. 2. Birinci değerlendirmenin aşamalarını sıralar. 3. Çevre güvenliğini sağlar. 4. Bilinç değerlendirmesinin amacını AVPU skalasına göre açıklar ve uygular. B. Hava Yolu Açıklığı ve Solunumu Değerlendirme (ERC Kararları Doğrultusunda, Hasta/ yaralının Hava Yolu Açıklığı ve Solunumunu Kontrol Etmek) 1. ABC değerlendirmesinin önemini açıklar. 2. Yetişkin ve çocuklarda hava yolu açıklığını sağlar. 3. Bebeklerde hava yolu açıklığını sağlar. 4. Travmalarda çene itme pozisyonu vererek hava yolu açıklığını sağlar. 5. Solunumu bak dinle hisset yöntemiyle en geç 10 saniye içerisinde değerlendirir. C. Dolaşımı Değerlendirme (ERC Kararları Doğrultusunda, Hasta/ yaralının Dolaşım Kontrolü Yapmak) 1. Nabız alınacak arterlerin yerlerini tespit eder. 2. Nabız alınacak arter üzerine parmakları yerleştirir. 3. Kalp (nabız) atımlarını hisseder. 4. Alınan nabza göre dolaşımı değerlendirir. 10

12 MESLEĞİN ADI: ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ İŞLEM ANALİZ FORMU İŞ Hasta/ yaralıyı Değerlendirmek İŞLEM NUMARASI 1 İŞLEMİN ADI Hasta/ yaralının bilinç değerlendirmesini yapmak. YETERLİK ORTAM (Araç gereç, donanım ve koşullar) Hasta/Yaralının Birinci Değerlendirmesini Yapmak Açık alan, kapalı alan, hastane acil servisi, ambulanslar, maketi, eldiven, saniyeli kol saati, kalem, kâğıt, insan vaka kayıt formu, STANDART ERC (Avrupa Resusitasyon Konseyi) Kararları İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 1. Kendinin ve hasta/ yaralının can 1. BİLİNCİ DEĞERLENDİRME güvenliğinden emin olmak Hasta/ Yaralı Değerlendirmenin 2. Hasta/ yaralının yanına diz çökmek Amacı 3. Hasta/ yaralıya iyi misiniz diye sormak Birinci Değerlendirmenin Aşamaları 4. Hastanın uyanık olup olmadığını kontrol 1.3. Bilinç Durumunun Değerlendirilmesi etmek AVPU Skalası 5. Sesli uyaranlara cevap verip vermediğini kontrol etmek. 6. Ağrılı uyaranlara tepki verip vermediğini kontrol etmek 7. Hasta/ yaralıda tespit edilen bulguları kayıt etmek. 8. Vaka kayıt formunun bilinç durumu bölümünü doldurmak. 1. Bilinç değerlendirmesi yapmak 2. AVPU skalasını uygulamak. 3. Vaka kayıt formunun bilinç ile ilgili bölümünü doldurmak. 1. Soğukkanlı olmak 2. Etkili iletişim kurma 3. Hızlı karar vermek 4. Dikkatli olmak SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 10 saniye NOT: İşlemi Öğrenme Süresi: 4 ders saati 11

13 İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ İŞ Hasta/ Yaralıyı Değerlendirmek İŞLEM NUMARASI 2 İŞLEMİN ADI Havayolu açıklığı ve solunumu değerlendirmek YETERLİK Hasta/ Yaralının Birinci Değerlendirmesini Yapmak Açık ORTAM Alan, Kapalı (Araç Alan, gereç, Hastane Acil ServisleriAçık Olay yeri, hastane acil servisleri, ambulans, teknik laboratuvar, insan maketi, eldiven, saniyeli donanım ve koşullar) kol saati, kalem, kâğıt, vaka kayıt formu, STANDART ERC (Avrupa Resusitasyon Konseyi) kararları doğrultusunda İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 1. Olay yeri ve kendi can güvenliğimizden emin olmak 2. Bilinç kontrolü yapmak. 3. Hasta/ yaralıyı sırt üstü yere yatırmak. 4. Sıkan giysileri gevşetmek. 5. Ağız içi kontrolü yapmak. 6. Yabancı cisim varlığında yetişkin; çocuk ve bebek maketi üzerinde ağız içi temizliği yapmak. 7. Baş çene pozisyonu vermek. 8. Hasta/ yaralının durumuna göre, çene itme manevrasını uygulamak. 9. Bebek maketinde hava yolu açıklığını sağlamak. 10. Bak-dinle-hisset yöntemini uygulamak. 2. HAVA YOLU AÇIKLIĞI VE SOLUNUMU 1. Olay yeri ve kendi DEĞERLENDİRME can 2.1. Hava Yolu Açıklığının Sağlanması güvenliğimizden Yetişkin ve Çocuklarda Hava Yolu emin olmak Açıklığının Sağlanması 2. Bilinç kontrolü Bebeklerde Hava Yolu Açıklığının yapmak. Sağlanması 3. Hasta/ yaralıya 2.2. Solunumun Değerlendirilmesi pozisyon vermek Bak Dinle Hisset Yöntemi 4. Soluk alıp almadığını kontrol etmek 1. Soğukkanlı olmak 2. Etkili iletişim kurma 3. Hızlı karar vermek 4. Dikkatli olmak 5. Zamanı iyi kullanmak SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 10 saniye NOT: İşlemi Öğrenme Süresi: 8 ders saati 12

14 İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ İŞ Hasta/ Yaralıyı Değerlendirmek İŞLEM NUMARASI 3 İŞLEMİN ADI Dolaşımı değerlendirmek. YETERLİK ORTAM (Araç gereç, donanım ve koşullar) STANDART Hasta/ Yaralının Birinci Değerlendirmesini Yapmak Açık alan, kapalı alan, hastane acil servisleri, ambulanslar, insan maketi, eldiven, saniyeli kol saati, kalem, kâğıt, formlar ERC (Avrupa Resusitasyon Konseyi) Kararları İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 1. Hasta/ yaralının baş kısmına diz çökmek. 2. Nabız alınacak arterin yerini tespit etmek. 3. Nabız alınacak arter üzerine parmakları yerleştirmek. 4. Kalp (nabız) atımlarını hissetmek. 5. Alınan nabza göre dolaşımı değerlendirmek 6. Bulguları ve yapılan uygulamaları kayıt etmek 3. DOLAŞIMI DEĞERLENDİRME 3.1. Yetişkin ve Çocuklarda Dolaşımın Değerlendirilmesi 3.2. Bebeklerde Dolaşım Değerlendirmesi 1. Nabız noktalarını 1. Dikkatli olmak. belirlemek 2. Zamanı iyi kıllanmak 2. Dolaşım kontrolü yapmak. 3. Planlı olmak. 3. Nabzı hissetmek 4. Soğukkanlı olmak. 5. Ekip Çalışmasına uymak SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 10 saniye NOT: İşlemi Öğrenme Süresi: 4 ders saati 13

15 MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN MESLEK/ DAL DERS MODÜL :ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ :ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ :YAŞAM DESTEĞİ :HASTA/ YARALININ İKİNCİ DEĞERLENDİRMESİ KODU :723H00050 SÜRE : 40/16 ÖN KOŞUL : AÇIKLAMA : 1. Bu modülün yeterliğe dayalı amaçlarına ulaşılabilmesi için ikinci değerlendirmede kullanılacak araç, gereç ve ekipmanlar sağlanmalıdır. 2. Bu modül teknik laboratuvarda uygulanmalıdır. 3. Modülde yer alan yeterliğe dayalı amaçlar 40 saat sonunda ulaşılması öngörülerek hazırlanmıştır. Bu nedenle yüz yüze eğitim süreci için ayrılan 16 saatin dışında kalan bireysel eğitim için ayrılan süre de dikkate alınarak planlama yapılmalıdır. 4. Öğretmen, bu modülün işlenişi sırasında içerik sıralamasına aynen uymalıdır. 5. Bu modülün öğrenme-öğretme sürecinde, Sağlık Bakanlığının onayladığı ERC kararları doğrultusunda vaka çalışmaları yapılarak örneklendirilmelidir. 6. Hasta/ yaralının ikinci değerlendirilmesi ile ilgili örnek resimler gösterilmelidir. ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ : Demonstrasyon, simülasyon, soru- cevap, rol yapma, drama, tartışma, beyin fırtınası, problem çözme, araştırma, uygulama gibi modüler bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri. GENEL AMAÇ : Öğrenci; bu modül ile olay yerinde ve hastane acil servisinde değerlendirme tekniğine uygun hasta/ yaralının ikinci değerlendirmesini yapabilecektir. AMAÇLAR : 1. Hasta/ yaralının öyküsünü alabilecektir. 2. Hasta/ yaralının baştan aşağı muayenesini yapabilecektir. 3. Göğüs ve batın muayenesini yapabilecektir. 4. Üst, alt ekstremite ve kapiller geri dolum muayenesi yapabilecektir. İÇERİK : 1. HASTA/ YARALININ ÖYKÜSÜNÜ ALMA 1.1. İkinci Değerlendirmenin Aşamaları 1.2. Hasta/ Yaralı Öyküsü Alma Hasta/ Yaralı ile Görüşerek Bilgi Edinme Çevredekiler ile Görüşerek Bilgi Edinme 1.3. Glasgow Koma Skalası (GKS) 14

16 2. HASTA/ YARALININ BAŞ, YÜZ VE BOYUN MUAYENESİ 2.1. Baştan Aşağı Muayenede Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 2.2. Baş Muayenesi 2.3. Yüz Muayenesi Göz, Burun, Ağız ve Kulak Kontrolleri 2.4. Boyun Muayenesi 3. GÖĞÜS VE BATIN MUAYENESİ 3.1. Göğüs Muayenesi Göğüs Seslerinin Stetoskop ile Dinlenmesi 3.2. Batın Muayenesi 4. ÜST, ALT EKSTREMİTE VE KAPİLLER GERİ DOLUM MUAYENESİ 4.1. Üst Ekstremite Muayenesi 4.2. Alt Ekstremite Muayenesi Alt Ekstremite Muayenesinde Bakılacak Olan Bulgular 4.3. Kapiller Geri Dolum Muayenesi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: Öğrenci, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir. A. Hasta/ Yaralının Öyküsünü Alma (Hasta/ Yaralının Kısa Sürede Doğru ve Güvenilir Olarak Öyküsünü Almak ) 1. Hasta/ yaralı değerlendirmenin aşamalarını sıralar. 2. Hasta/ yaralı öyküsünü SAMPLE ve PORST a göre alır. 3. Bilinç değerlendirmesini GKS na göre yapar. B. Hasta/ Yaralının Baş, Yüz Ve Boyun Muayenesi (Hasta/ Yaralının Baş, Boyun Ve Yüz Muayenesini Yapmak) 1. Hasta/ yaralının baştan aşağı muayenesinde dikkat edilmesi gereken noktaları sıralar. 2. Baş muayenesi yapar. 3. Yüz muayenesi yapar. 4. Göz, burun, ağız ve kulak kontrollerini yapar. 5. Boyun muayenesi yapar. C. Göğüs Ve Batın Muayenesi (Hasta/ Yaralının Göğüs Ve Batın Muayenesini Yapmak) 1. Göğüs muayenesi yapar. 2. Göğüs seslerini stetoskopla dinler. 3. Batın muayenesi yapar. D. Üst, Alt Ekstremite ve Kapiller Geri Dolum Muayenesi (Hasta/ Yaralının Üst, Alt Ekstremitelerini ve Kapiller Geri Dolum Muayenesini Yapmak) 4. Üst ekstremitelerin muayenesini yapar. 5. Alt ekstremitelerin muayenesini yapar. 6. Kapiller geri dolum muayenesi yapar. 7. Yapılan tüm tıbbi müdahale ve elde edilen bulguları vaka kayıt formuna yazar. 15

17 İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ İŞ Hasta/ Yaralıyı Değerlendirmek İŞLEM NUMARASI 1 İŞLEMİN ADI Hasta/ yaralının öyküsünü almak YETERLİK ORTAM (Araç gereç, donanım ve koşullar) STANDART Hasta/ Yaralının İkinci Değerlendirmesini Yapmak Olay yeri, ambulans, hastane acil servisleri insan maketi, saniyeli kol saati, vaka kayıt formu, kalem. İkinci Değerlendirme Tekniği İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 1. Hasta/ yaralının yakınına oturmak. 2. Kendimizi hasta/ yaralıya tanıtmak. 3. Hasta/ yaralının adını ve soyadını öğrenmek. 4. Hasta/ yaralının yaşını sormak. 5. Olayın nasıl oluştuğunu öğrenmek. 6. Belirti ve bulguları almak. 7. Hasta/ yaralının herhangi bir ilaca veya maddeye karşı alerjisini sormak. 8. Hasta/ yaralının kullanmakta olduğu ilaçları öğrenmek. 9. Hasta/ yaralının tıbbi geçmişini öğrenmek. 10. Hasta/ yaralının son yediği yemeği ve saatini öğrenmek. 11. Olayın nasıl geliştiğini öğrenmek. 12. Hasta/ yaralının, göz refleksini 1. HASTA/ YARALININ ÖYKÜSÜNÜ 1. Kendimizi hasta/ yaralıya ALMA 1.1. İkinci Değerlendirmenin Aşamaları 1.2. Hasta/ yaralı Öyküsü Alma Hasta/ yaralı ile Görüşerek Bilgi Edinme Çevredekiler ile Görüşerek Bilgi Edinme tanıtmak. 2. Hasta/ yaralının adını öğrenmek. 3. Hasta/ yaralının yaşını sormak. 4. Olayın nasıl oluştuğunu öğrenmek Glasgow Koma Skalası (GKS) 5. Belirti ve bulguları almak. 6. Herhangi bir ilaca veya maddeye karşı alerjisini sormak. 7. Tüm bilgileri vaka kayıt formuna yazmak. 1. Dikkatli olmak 2. Zamanı iyi kullanmak 3. Soğukkanlı olmak 4. Ekip çalışmasına uymak 16

18 kontrol etmek. 13. Hasta/ yaralının, sözlü uyarılara tepkisini kontrol etmek. 14., Hasta/ yaralının, motor hareketlerini kontrol etmek. 15. Tüm bilgileri vaka kayıt formuna yazmak. SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 10 dakika NOT: İşlemi Öğrenme Süresi: 4 ders saati 17

19 İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ İŞ Hasta/ Yaralıyı Değerlendirmek İŞLEM NUMARASI 2 İŞLEMİN ADI Hasta/ yaralının baş, yüz ve boyun muayenesini yapmak YETERLİK ORTAM (Araç gereç, donanım ve koşullar) STANDART Hasta/ Yaralının İkinci Değerlendirmesini Yapmak Teknik laboratuvarlar, olay yeri, ambulanslar, hastane acil servisleri, insan maketi tansiyon aleti, saniyeli kol saati, makas, kalem, vaka kayıt formu, eldiven, maketi, ışıklı kalem, stetoskop, İkinci Değerlendirme Tekniği İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 1. Kişisel koruyucu önlemlerimizi almak 2. Araç gereçlerimizi yanımızda hazır bulundurmak. 3. Hasta/ yaralıya ne yapacağımızı anlatmak. 4. Hasta/ yaralının iznini almak 5. Saçlı deriyi gözle kontrol etmek. 6. Saçlı deriyi elle muayene etmek. 7. Yüzü göz ile kontrol etmek 8. Yüz kemiklerini elle muayene etmek. 9. Cildin nemi, ısısı ve rengini kontrol etmek. 10. Gözün ışıklı kalem ve elle kontrolünü yapmak. 11. Kulağın ışıklı kalem ve elle kontrolünü yapmak. 12. Burnun ışıklı kalem ve elle kontrolünü yapmak. 2. HASTA/ YARALININ BAŞ, YÜZ VE BOYUN MUAYENESİ 2.1. Baştan Aşağı Muayenede Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 2.2. Baş Muayenesi 2.3. Yüz Muayenesi Göz, Burun, Ağız ve Kulak Kontrolleri 2.4. Boyun Muayenesi 1. Kişisel koruyucu önlemlerimizi almak 2. Araç gereçlerimizi yanımızda hazır bulundurmak. 3. Hasta/ yaralıya ne yapacağımızı anlatmak. 4. Hasta/ yaralının iznini almak. 5. Saçlı deriyi elle muayene etmek. 6. Yüz kemiklerini elle muayene etmek. 7. Cildin nemi, ısısı ve rengini kontrol etmek. 8. Göz, Burun, Kulak ve Ağız içini ışıklı kalem ile kontrol etmek. 9. Yapılan uygulamaları ve elde edilen bulguları 1. Dikkatli olmak 2. Etkin dinlemek 3. Soğukkanlı olmak 4. Zamanı iyi kullanmak 5. Hasta haklarına saygılı olmak 6. Hasta mahremiyetine saygılı olmak 18

20 13. Ağız içini ışıklı kalem ile kontrolünü yapmak 14. Boynu göz ve elle muayene etmek 15. Yapılan uygulamaları ve elde edilen bulguları vaka kayıt formuna kayıt etmek. SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 10 dakika NOT: vaka kayıt formuna kayıt etmek. İşlemi Öğrenme Süresi: 4 ders saati 19

21 İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ İŞ Hasta/ Yaralıyı Değerlendirmek İŞLEM NUMARASI 3 İŞLEMİN ADI Göğüs ve batın muayenesini yapmak YETERLİK ORTAM (Araç gereç, donanım ve koşullar) STANDART Hasta/ Yaralının İkinci Değerlendirmesini Yapmak Teknik laboratuvarlar, olay yeri, ambulanslar, hastane acil servisi insan maketi, stetoskop, saniyeli kol saati, makas, kalem, vaka kayıt formu, eldiven İkinci Değerlendirme Tekniği İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 1. Hasta/ yaralının kıyafetlerini 3. GÖĞÜS VE BATIN MUAYENESİ çıkarmak Göğüs Muayenesi 2. Göğse saplanmış yabancı cisim Göğüs Seslerinin olup olmadığını kontrol etmek. Stetoskop ile Dinlenmesi 3. Göğüs hareketlerini takip etmek Batın Muayenesi 4. Kaburga kemiklerini palpe etmek. 5. Sternumu palpe etmek. 6. Göğüste hematom ve deformasyon varlığını, kontrol etmek. 7. Göğüste yaralanma olup olmadığını kontrol etmek. 8. Solunumu saymak 9. Solunumun ritmi ve derinliğini değerlendirmek. 10. Göğüs kafesinin genişlemesinin normal olup olmadığını kontrol etmek. 11. Batına saplanmış yabancı cisim varlığını kontrol etmek. 12. Batında yaralanma olup olmadığını 1. Hasta/ yaralının kıyafetlerini çıkarmak. 2. Göğse saplanmış yabancı cisim olup olmadığını kontrol etmek. 3. Göğüs hareketlerini takip etmek. 4. Kaburga kemiklerini palpe etmek. 5. Solunumu sayıp, ritmi ve derinliğini değerlendirmek. 6. Batında ağrı, hassasiyet ve sertlik olup olmadığını palpasyonla kontrol etmek. 7. Batında hematom ve deformasyon olup olmadığını kontrol etmek. 8. Pelvis ve krista iliaka kemiklerini kontrol etmek. 9. Yapılan uygulamaları ve 10. Dikkatli olmak 11. Etkin dinlemek 12. Soğukkanlı olmak 13. Zamanı iyi kullanmak 14. Hasta haklarına saygılı olmak 15. Hasta mahremiyetine saygılı olmak 20

22 kontrol etmek. 13. Batında ağrı, hassasiyet ve sertlik olup olmadığını palpasyonla kontrol etmek. 14. Batında hematom ve deformasyon olup olmadığını kontrol etmek. 15. Pelvis kemiğini iki yandan kontrol etmek. 16. Krista iliakayı el ile muayene etmek. 17. Yapılan uygulamaları ve elde edilen bulguları vaka kayıt formuna kayıt etmek. SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 10 dakika NOT: elde edilen bulguları vaka kayıt formuna kayıt etmek. İşlemi Öğrenme Süresi: 4 ders saati 21

23 İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ İŞ Hasta / Yaralıyı Değerlendirmek İŞLEM NUMARASI 4 İŞLEMİN ADI Üst, Alt, ekstremite ve kapiller dolum muayenesi yapmak YETERLİK Ders laboratuvarları, ORTAM (Araç ambulanslar, gereç, donanım ve koşullar) STANDART Hasta / Yaralının İkinci Değerlendirmesini Yapmak O Olay yeri, hastane acil servisi, ambulans, insan maketi, ışıklı kalem, stetoskop, tansiyon aleti, saniyeli kol saati, makas, kalem, vaka kayıt formu, eldiven. İkinci Değerlendirme Tekniği İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 1. Ayakların duruş şeklini gözlemlemek. 2. Hasta/ yaralının kıyafetlerini çıkartmak 3. Yabancı cisim batması ve yaralanma olup olmadığını kontrol etmek. 4. Kola yabancı cisim batması ve yaralanma olup olmadığını kontrol etmek 5. Kolu palpe etmek 6. İşaret kolye ve bilezik varlığını kontrol etmek 7. Palpasyon sırasında hastaya ağrısının olup olmadığını sormak 8. Radial arterden nabız kontrolü yapmak 9. Kan basıncını ölçmek 10. Parmaklarını oynatması ve elini yumruk yapıp açmasını söylemek 4. ÜST, ALT EKSTREMİTE VE KAPİLLER GERİ DOLUM MUAYENESİ 4.1. Üst Ekstremite Muayenesi 4.2. Alt Ekstremite Muayenesi Alt Ekstremite Muayenesinde Bakılacak Olan Bulgular 4.3. Kapiller Geri Dolum Muayenesi 1. Ayakların duruş şeklini gözlemlemek. 2. Hasta/ yaralının kıyafetlerini çıkartmak 3. Yabancı cisim batması ve yaralanma olup olmadığını kontrol etmek. 4. Bacak ve ayak kemiklerini palpe etmek. 5. Bacak ve ayakta deformite, kırık ve kanama varlığını kontrol etmek. 6. Bacağın ön kısmına baş parmak ile bastırmak. 7. Dorsalis pedis ve Posterior tibialisden nabız kontrolü yapmak. 8. Kolları palpe etmek. 9. İşaret kolye ve bilezik varlığını kontrol etmek. 1. Dikkatli olmak 2. Etkin dinlemek 3. Soğukkanlı olmak 4. Zamanı iyi kullanmak 5. Hasta haklarına saygılı olmak 6. Hasta mahremiyetine saygılı olmak 22

YAŞAM DESTEĞİ DERSİ MODÜL ADI TEMEL YAŞAM DESTEĞİ PROTOKOLLERİ 40/32 YABANCI CİSME BAĞLI SOLUNUM YOLU TIKANMALARI

YAŞAM DESTEĞİ DERSİ MODÜL ADI TEMEL YAŞAM DESTEĞİ PROTOKOLLERİ 40/32 YABANCI CİSME BAĞLI SOLUNUM YOLU TIKANMALARI YAŞAM DESTEĞİ DERSİ MODÜL ADI SÜRESİ GÜVENLİĞİ SAĞLAMA 40/16 HASTA VEYA YARALININ BİRİNCİ DEĞERLENDİRMESİ HASTA VEYA YARALININ İKİNCİ DEĞERLENDİRMESİ 40/16 40/16 TEMEL YAŞAM DESTEĞİ PROTOKOLLERİ 40/32

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi 16+16+16+16+ 16+16=96. Ders Kredisi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi 16+16+16+16+ 16+16=96. Ders Kredisi DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA

Detaylı

Solunum ve Kalp Durması Nedir?

Solunum ve Kalp Durması Nedir? TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum durması: Solunum hareketlerinin durması nedeniyle vücudun yaşamak için ihtiyacı olan oksijenden yoksun kalmasıdır. Hemen yapay solunum ile hasta

Detaylı

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum durması: Solunum hareketlerinin durması nedeniyle vücudun yaşamak için ihtiyacı olan oksijenden yoksun kalmasıdır. Hemen yapay solunum ile hasta

Detaylı

UZUN VADELİ YAŞAM DESTEĞİ

UZUN VADELİ YAŞAM DESTEĞİ TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 0-4 dakika 10 dakika Beyin hasarı reversible İrreversible beyin hasarı ZAMAN KRİTİKTİR! Temel Yaşam Desteği Basamakları TEMEL YAŞAM DESTEĞİ İLERİ YAŞAM DESTEĞİ UZUN VADELİ YAŞAM DESTEĞİ

Detaylı

2015 ACLS KILAVUZU TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Uzm.Dr. Kasım ÖZTÜRK

2015 ACLS KILAVUZU TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Uzm.Dr. Kasım ÖZTÜRK 2015 ACLS KILAVUZU TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Uzm.Dr. Kasım ÖZTÜRK Kaynaklar Circulation, Ekim 2015 1891 - İnsanlarda rapor edilmiş ilk göğüs kompresyonu 1903 - İnsanlarda ilk başarılı göğüs kompresyonu 1947

Detaylı

Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum Durması: Kalp Durması: Temel YaĢam Desteği Nedir? ilaçsız 112 112 Hayat Kurtarma Zinciri Nedir?

Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum Durması: Kalp Durması: Temel YaĢam Desteği Nedir? ilaçsız 112 112 Hayat Kurtarma Zinciri Nedir? Temel Yaşam Desteği Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum Durması: Solunum hareketlerinin durması nedeniyle vücudun, yaşamak için ihtiyacı olan oksijenden yoksun kalmasıdır. Hemen yapay solunuma başlanmaz

Detaylı

3.TEMEL YAŞAM DESTEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SMYO İLKYARDIM

3.TEMEL YAŞAM DESTEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SMYO İLKYARDIM 3.TEMEL YAŞAM DESTEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SMYO İLKYARDIM ÖĞRT.GRV.HÜLYA ER 30.10.2015 1 TYD Solunum ve kalp durması nedir? Temel yaşam desteği nedir? Hava yolunu açmak için baş çene pozisyonu nasıl

Detaylı

ANİMASYON DERSİ ANİMASYON ÇALIŞMALARI 40/32 YÜZ VE VÜCUT BOYAMA TEKNİKLERİ 40/32 ÇOCUK KOSTÜM VE AKSESUARLARI 40/32

ANİMASYON DERSİ ANİMASYON ÇALIŞMALARI 40/32 YÜZ VE VÜCUT BOYAMA TEKNİKLERİ 40/32 ÇOCUK KOSTÜM VE AKSESUARLARI 40/32 ANİMASYON DERSİ MODÜLLER SÜRE ANİMASYON ÇALIŞMALARI 40/32 YÜZ VE VÜCUT BOYAMA TEKNİKLERİ 40/32 ÇOCUK KOSTÜM VE AKSESUARLARI 40/32 DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK/DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL

Detaylı

GIDA İŞLETMELERİNDE HİJYEN VE SANİTASYON DERSİ

GIDA İŞLETMELERİNDE HİJYEN VE SANİTASYON DERSİ GIDA İŞLETMELERİNDE HİJYEN VE SANİTASYON DERSİ Dersin Modülleri Genel Mikrobiyoloji Personel Hijyeni İşletmelerde Temizlik ve Dezenfeksiyon Gıda muhafaza İlkeleri 1 Gıda Muhafaza İlkeleri 2 Gıda Üretiminde

Detaylı

2-HASTA/YARALININ OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

2-HASTA/YARALININ OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 2-HASTA/YARALININ OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İlkyardımcının bilmesi gereken ve vücudu oluşturan sistemler nelerdir? İlkyardımcının insan vücudu, yapısı ve işleyişi konusunda bazı temel kavramları bilmesi,

Detaylı

TYD Temel Yaşam Desteği

TYD Temel Yaşam Desteği TYD Temel Yaşam Desteği 1 TYD Temel Yaşam Desteği (TYD,) her hangi bir başka ekipman kullanılmaksızın havayolu açıklığının, solunum ve dolaşımın devamlılığının sağlanmasıdır. 2 Kardiyopulmoner Resüsitasyon

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM III TEMEL YAŞAM DESTEĞİ

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM III TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Sağlık Bülteni İLK YARDIM ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN İLKÖĞRETİM OKULU Ocak 2014 SOLUNUM ve KALP DURMASI NEDİR? BÖLÜM III TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Solunum durması: Solunum hareketleri durunca, vücuda yaşamak için

Detaylı

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI /ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ (ATT)

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI /ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ (ATT) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI /ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ (ATT) Bölümün eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince kültür dersleri, sağlık mesleği ile ilgili temel bilim dersleri ile, ilk yardım bakımı planlama,

Detaylı

MESLEKİ YABANCI DİL 2 DERSİ

MESLEKİ YABANCI DİL 2 DERSİ MESLEKİ YABANCI DİL 2 DERSİ MODÜL ADI SÜRESİ MESLEKİ YABANCI DİL 1 (SEYAHAT-İNGİLİZCE) 40/32 MESLEKİ YABANCI DİL 2 (SEYAHAT-İNGİLİZCE) 40/32 MESLEKİ YABANCI DİL 1 (SEYAHAT- ALMANCA) 40/32 MESLEKİ YABANCI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SAĞLIK ALANI İLK YARDIM KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SAĞLIK ALANI İLK YARDIM KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SAĞLIK ALANI İLK YARDIM KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI... 1 EĞİTİMCİLERİN

Detaylı

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Bebek -Çocuk-Erişkin

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Bebek -Çocuk-Erişkin EĞİTİM BİRİMİ TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Bebek -Çocuk-Erişkin 2 HEDEFLER İnfant, çocuk ve erişkin hasta ayırımı yapabilmek Temel yaşam desteği(tdy) basamaklarını uygulayabilmek İnfant, çocuk ve erişkin hastalarda

Detaylı

PLASTİK ENJEKSİYON DERSİ

PLASTİK ENJEKSİYON DERSİ PLASTİK ENJEKSİYON DERSİ Dersin Modülleri Enjeksiyon Makinelerinde Üretim 1 Enjeksiyon Makinelerinde Üretim 1 Enjeksiyon Makinelerinde Üretim 1 Kazandırılan Yeterlikler Plastik enjeksiyon kalıplama makinelerinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: İLKYARDIMIN TEMEL İLKELERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: İLKYARDIMIN TEMEL İLKELERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: İLKYARDIMIN TEMEL İLKELERİ I. İLKYARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...3 A. İLKYARDIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR...3 1. İlkyardımın Tanımı...3 2. Acil Tedavinin Tanımı...3 3. İlkyardım ve

Detaylı

3.ÜNĠTE TEMEL YAġAM DESTEĞĠ

3.ÜNĠTE TEMEL YAġAM DESTEĞĠ 3.ÜNĠTE TEMEL YAġAM DESTEĞĠ 1. Bilinci kapalı olan hastaya, solunum yolunu açmak için ilkyardımcı hangi müdahaleyi yapmalıdır? A) Hasta oturtularak oksijen verilir. B) Hasta yan yatırılır. C) Hastaya koma

Detaylı

TEKNİK RESİM. Geometrik Çizimler. Görünüş Çıkarma Ölçülendirme ve Perspektif Çizimi DERS BİLGİ FORMU. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

TEKNİK RESİM. Geometrik Çizimler. Görünüş Çıkarma Ölçülendirme ve Perspektif Çizimi DERS BİLGİ FORMU. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme TEKNİK RESİM Dersin Modülleri Geometrik Çizimler Görünüş Çıkarma Ölçülendirme ve Perspektif Çizimi Kazandırılan Yeterlikler Uygun kalem ile geometrik çizimleri teknik resim kurallarına göre çizebilecektir.

Detaylı

Hava Yolu Tıkanıklığı

Hava Yolu Tıkanıklığı Hava Yolu Tıkanıklığı Hava yolunun, solunumu gerçekleştirmek için gerekli havanın geçişine engel olacak şekilde tıkanmasıdır. Tıkanma, tam tıkanma ve kısmi tıkanma şeklinde görülür. Hava Yolu Tıkanıklığı

Detaylı

PVC MONTAJ DERSİ. PVC kapı ve pencere montaj yapmak. PVC Diğer imalatların montajını yapmak

PVC MONTAJ DERSİ. PVC kapı ve pencere montaj yapmak. PVC Diğer imalatların montajını yapmak PVC MONTAJ DERSİ Dersin Modülleri PVC kapı pencere montajı Diğer imalat montajları Kazandırılan Yeterlikler PVC kapı ve pencere montaj yapmak PVC Diğer imalatların montajını yapmak DERS BİLGİ FORMU DERSİN

Detaylı

İLK YARDIM EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ

İLK YARDIM EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ İLK YARDIM EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ 1 İLK YARDIMIN TANIMI Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar; hayatın kurtarılması, durumun

Detaylı

AHŞAP YAPIM TEKNİKLERİ 2 DERSİ

AHŞAP YAPIM TEKNİKLERİ 2 DERSİ AHŞAP YAPIM TEKNİKLERİ 2 DERSİ Dersin Modülleri Makinede Rendeleme Makinede Kesme Makinede Delik delme Makinede Şekillendirme Makinede Birleştirme Kazandırılan Yeterlikler Makinede rendeleme yapmak Makinede

Detaylı

DİZEL MOTOR YAKIT SİSTEMLERİ

DİZEL MOTOR YAKIT SİSTEMLERİ DİZEL MOTOR YAKIT SİSTEMLERİ Dersin Modülleri Dizel Motorları Yakıt Sistemleri 1 Dizel Motorları Yakıt Sistemleri 2 Kazandırılan Yeterlikler Dizel motorları yakıt sistemlerinin bakım ve onarımını Dizel

Detaylı

TEKNİK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler

TEKNİK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler TEKNİK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Geometrik Çizimler Görünüş Çıkarma Kazandırılan Yeterlikler Geometrik çizimleri yapmak Yeterli ve kesit görünüşler çizmek DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK / DAL

Detaylı

ACİL SAĞLIK SİSTEMİ DERSİ

ACİL SAĞLIK SİSTEMİ DERSİ ACİL SAĞLIK SİSTEMİ DERSİ MODÜL ADI SÜRESİ SAĞLIK MESLEKLERİ ETİĞİ 40/16 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNİN YAPISI 40/24 HABERLEŞME 40/24 HABERLEŞME OPERASYON PROGRAMI 40/24 İSTATİSTİKSEL İŞLEMLER 40/16 DERS BİLGİ

Detaylı

1-Kendisinin ve hasta/yaralının güvenliğinden emin olunur,

1-Kendisinin ve hasta/yaralının güvenliğinden emin olunur, YETİŞKİNLERDE DIŞ KALP MASAJI VE YAPAY SOLUNUMUN BİRLİKTE UYGULANMASI 1-Kendisinin ve hasta/yaralının güvenliğinden emin olunur, 2- Hasta/yaralının omuzlarına dokunup iyi misiniz? diye sorularak bilinci

Detaylı

ERİŞKİN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Olgu 1. Olgu 2. Kaynaklar. Olgu 3 24.02.2012. Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi

ERİŞKİN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Olgu 1. Olgu 2. Kaynaklar. Olgu 3 24.02.2012. Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi ERİŞKİN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Doç. Dr. Özlem GÜNEYSEL Marmara Ü Acil Tıp AD Uz. Dr. Şebnem BOZKURT Fatih Sultan Mehmet EAH UzmDrOnurYeşil Ümraniye EAH

Detaylı

ISITMA MESLEK RESİM. Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler Isıtma Meslek Resim 1 40/32

ISITMA MESLEK RESİM. Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler Isıtma Meslek Resim 1 40/32 ISITMA MESLEK RESİM Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler Isıtma Meslek Resim 1 40/32 Isıtma tesisatında kullanılan sembolleri çizmek Isıtma Meslek Resim 2 40/32 Isıtma tesisatının çizimini yapmak

Detaylı

İlkyardım Acil Yardım

İlkyardım Acil Yardım Hayat Zinciri İlkyardım Acil Yardım Tıbbi Yardım İste TYD ye Başlayın Erken Defibrilasyon Erken İleri Bakım YERDE YATAN BİRİNİ GÖRDÜNÜZ... HEMEN İKİ OMUZUNDAN TUTARAK HAFİFÇE SARSIN VE YÜKSEK SESLE SORUN...

Detaylı

İlk Ve Acil Yardım Programı Ders İçeriği

İlk Ve Acil Yardım Programı Ders İçeriği İlk Ve Acil Yardım Programı Ders İçeriği DERSİN ADI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ I 725: TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER İLK VE I. YARIYIL DERS KATEGORİSİ ZORUNLU DERS MESLEK DERSİ SEÇMELİ DERS LIK OKUL BİREYSEL

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar

DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar 32 Ders Saati Bu ders ile öğrenciye;

Detaylı

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ (TYD) Yrd. Doç. Dr. Vesile ŞENOL Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı Paramedik Program Koordinatörü E.Ü. H.B.S.H.M.Y.

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ (TYD) Yrd. Doç. Dr. Vesile ŞENOL Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı Paramedik Program Koordinatörü E.Ü. H.B.S.H.M.Y. TEMEL YAŞAM DESTEĞİ (TYD) Yrd. Doç. Dr. Vesile ŞENOL Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı Paramedik Program Koordinatörü E.Ü. H.B.S.H.M.Y.O 1 TEMEL YAŞAM DESTEĞİ (TYD) Giriş Kardiopulmoner acillere

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA

Detaylı

GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON DERSİ

GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON DERSİ GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON DERSİ MODÜL ADI SÜRESİ DİKSİYON - 1 40/32 DİKSİYON - 2 40/32 BEDEN DİLİ 40/32 DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK/DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL SÜRE DERSİN AMACI DERSİN

Detaylı

MOBİLYA RESMİ DERSİ. Tek mobilya 1. Tek mobilya çizimi yapmak. Tek mobilya 2

MOBİLYA RESMİ DERSİ. Tek mobilya 1. Tek mobilya çizimi yapmak. Tek mobilya 2 MOBİLYA RESMİ DERSİ Dersin Modülleri Tek mobilya 1 Tek mobilya 2 Kazandırılan Yeterlikler Tek mobilya çizimi DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK \ DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF \ YIL SÜRE DERSİN AMACI

Detaylı

İLK YARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...1

İLK YARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...1 İÇİNDEKİLER Bölüm I: İLK YARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...1 A. İLK YARDIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR...1 1. İlk Yardım ve Acil Bakımın Özellikleri...2 B. KORUMA...12 1. Olay Yerinin Değerlendirilmesi...12 2. Olay

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 720S00047

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 720S00047 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 720S00047 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TAKI YÜZEYİNİ SÜSLEME DERSİ. Kalem atarak takıların yüzeyini süslemek

TAKI YÜZEYİNİ SÜSLEME DERSİ. Kalem atarak takıların yüzeyini süslemek TAKI YÜZEYİNİ SÜSLEME DERSİ Dersin Modülleri Mıhlama Mine Kalem Atma Kazandırılan Yeterlikler Her türlü takı üzerine taş mıhlamak Soğuk mine tekniğiyle takıların yüzeyini süslemek Kalem atarak takıların

Detaylı

TEKSTİLDE KALİTE DERSİ. Reklamasyon durumlarını belirlemek. İstatistik hesaplamaları yapmak

TEKSTİLDE KALİTE DERSİ. Reklamasyon durumlarını belirlemek. İstatistik hesaplamaları yapmak TEKSTİLDE KALİTE DERSİ Dersin Modülleri Kalite Güvence I Kalite Güvence II Kalite prosedörleri I Kalite prosedörleri II Reklamasyon İstatistik Kazandırılan Yeterlikler Kalite güvence sistemini hazırlamak

Detaylı

C-Ç E-F G-Ğ 248 İLKYARDIM

C-Ç E-F G-Ğ 248 İLKYARDIM İNDEKS A A-B-C, 6 Acil taşıma yöntemleri, 55 Acil tedavi, 3,4 Açık kırık, 177 Akciğer, 41 Akrep sokması, 213 Altın beşik Dört elle altın beşik, 62 Üç elle altın beşik, 64 İki elle altın beşik, 66 Ana damara

Detaylı

FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ -2 DERSİ. Kefir üretmek

FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ -2 DERSİ. Kefir üretmek FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ -2 DERSİ Dersin Modülleri Probiyotik Yoğurt Kefir Kazandırılan Yeterlikler Probiyotik yoğurt üretmek Kefir üretmek DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI Fermente Süt Ürünleri Üretimi

Detaylı

ENFEKSİYONDAN KORUNMA DERSİ MODÜL ADI

ENFEKSİYONDAN KORUNMA DERSİ MODÜL ADI ENFEKSİYONDAN KORUNMA DERSİ MODÜL ADI SÜRESİ ENFEKSİYON ETMENLERİ 40/16 ENFEKSİYON HASTALIKLARI BAĞIŞIKLAMA DEKONTAMİNASYON 40/32 40/16 40/16 DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK \ DAL DERSİN OKUTULACAĞI

Detaylı

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 18 EYLÜL 2014 1 GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI FAALİYETTE BULUNAN KURUMLAR Özel Okullar Okul öncesi İlkokul Ortaokul Lise MTSK (3.437) Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri

Detaylı

ELEKTRİK VE ENERJİ. Okul Eğitimi Süresi. Ders Kredisi

ELEKTRİK VE ENERJİ. Okul Eğitimi Süresi. Ders Kredisi DERSİN ADI EV CİHAZLARI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ELEKTRİK VE ENERJİ ELEKTRİK IV.YARIYIL Türkçe Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders x ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI Haftalık Ders

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Okulumuzda Bilişim Teknolojileri Alanında şu an Web Programcılığı ve Ağ İşletmenliği dalları bulunmaktadır. Yeni eğitim öğretim yılında diğer dalların açılması düşünülmektedir.

Detaylı

TAKIDA TEKNİK RESİM DERSİ. İçine yerleştirmek

TAKIDA TEKNİK RESİM DERSİ. İçine yerleştirmek TAKIDA TEKNİK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Geometrik Çizimler Görünüş Çıkarma Üç Boyutlu Takı Formları Kazandırılan Yeterlikler Geometrik çizimler yapmak Görünüş çıkarmak Takının üç boyutunu tasarlayıp

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

DERS BĠLGĠ FORMU. Dersin Öğrenme Kazanımları. Hasta veya Yaralıların Durumlarına Uygun Pozisyon Verir

DERS BĠLGĠ FORMU. Dersin Öğrenme Kazanımları. Hasta veya Yaralıların Durumlarına Uygun Pozisyon Verir DERS BĠLGĠ FORMU Dersin Adı Saat (T+U) MESLEKĠ UYGULAMA- I 6 saat teorik, 4 saat uygulama Kredi 10 AKTS 12 Dersin Türü Dersin Amacı Dersin Ġçeriği Mesleki Enfeksiyon kontrol yöntemlerini uygulayarak tıbbi

Detaylı

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Uzm.Dr.Mustafa BOĞAN ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Uzm.Dr.Mustafa BOĞAN ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Uzm.Dr.Mustafa BOĞAN ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ TANIM Temel yaşam desteğinin amacı; sadece kalp atımının ve solunumun sağlanması değil, sürdürülebilir bir yaşam sağlamaktır. Bu nedenle

Detaylı

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Dr. Ayşegül Bayır Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D.

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Dr. Ayşegül Bayır Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Dr. Ayşegül Bayır Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. AMAÇ Hastane dışında gelişen kardiyo-pulmoner arrest durumunda TYD ilkelerini bilmek. Recovery (iyileşme) pozisyonunu

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM ÖLÇME

Detaylı

PLASTİK EKSTRÜZYON DERSİ

PLASTİK EKSTRÜZYON DERSİ PLASTİK EKSTRÜZYON DERSİ Dersin Modülleri Ekstrüzyon Makinelerinde Üretim 1 Ekstrüzyon Makinelerinde Üretim 2 Ekstrüzyon Makinelerinde Üretim 3 Kazandırılan Yeterlikler Plastik profil ekstrüzyon kalıplama

Detaylı

: Kişisel hazırlık yapmaya uygun koşullar sağlanmalı, öğrenci araştırmaya ve gözlem yapmaya yönlendirilmelidir.

: Kişisel hazırlık yapmaya uygun koşullar sağlanmalı, öğrenci araştırmaya ve gözlem yapmaya yönlendirilmelidir. KİŞİSEL BAKIM MODÜL BİLGİ SAYFASI MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN : AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ MODÜL : KİŞİSEL BAKIM KODU : 815SBG001 SÜRE : 40/8 ÖN KOŞUL : AÇIKLAMA ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ GENEL AMAÇ :

Detaylı

HASARLI ARAÇ İŞLEMLERİ DERSİ

HASARLI ARAÇ İŞLEMLERİ DERSİ HASARLI ARAÇ İŞLEMLERİ DERSİ Dersin Modülleri Hasar Tespiti Sigorta ve Müşteri İşlemleri Kazandırılan Yeterlikler Hasar tespit yöntemlerini kullanarak belirlediği hasara göre onarım yöntemine karar verebilecektir.

Detaylı

CAM (CNC) PROGRAMLAMA. Otomatik üretim 1. parçası üretmek

CAM (CNC) PROGRAMLAMA. Otomatik üretim 1. parçası üretmek CAM (CNC) PROGRAMLAMA Dersin Modülleri Otomatik üretim 1 Otomatik üretim 1 Kazandırılan Yeterlikler CAM programı kullanarak CNC ile iş parçası üretmek DERSİN ADI ALAN MESLEK / DAL DERSİN OKUTULACAĞI DÖNEM

Detaylı

İNSAN VÜCUDU TEMEL BİLGİLER

İNSAN VÜCUDU TEMEL BİLGİLER İNSAN VÜCUDU TEMEL BİLGİLER Vücudu Oluşturan Sistemler Nelerdir? Hareket sistemi Dolaşım Sistemi Sinir Sistemi Solunum Sistemi Boşaltım sistemi Dolaşım Sistemi Hareket sistemi: Vücudun hareket etmesini,

Detaylı

BİLGİSAYARDA YAZI DERSİ. Bilgisayarda yazı yazmak

BİLGİSAYARDA YAZI DERSİ. Bilgisayarda yazı yazmak BİLGİSAYARDA YAZI DERSİ Dersin Modülleri F Klavye 1 F Klavye 2 Yazı Biçimleme Kazandırılan Yeterlikler Bilgisayarda yazı yazmak Bilgisayarda resmî yazı hazırlamak DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK

Detaylı

Bu Ünitede; Kritik Hastanın Erken Tanınması Hastane İçinde Resüsitasyon Erişkin İleri Yaşam Desteği Algoritması

Bu Ünitede; Kritik Hastanın Erken Tanınması Hastane İçinde Resüsitasyon Erişkin İleri Yaşam Desteği Algoritması Doç. Dr. Onur POLAT Bu Ünitede; Kritik Hastanın Erken Tanınması Hastane İçinde Resüsitasyon Erişkin İleri Yaşam Desteği Algoritması Öğrenim Hedefleri; Genel durumu bozulan ve resüsitasyon gereksinimi duyacak

Detaylı

MODEL GELİŞTİRME DERSİ

MODEL GELİŞTİRME DERSİ MODEL GELİŞTİRME DERSİ Dersin Modülleri Model Araştırmaları Artistik Çizim Kazandırılan Yeterlikler Model araştırmaları yapmak Artistik çizim yapmak DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK / DAL DERSİN

Detaylı

Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi

Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI YAZ STAJI DEFTERİ ÖĞRENCİNİN

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI YAZ STAJI DEFTERİ ÖĞRENCİNİN NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI YAZ STAJI DEFTERİ ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI :... SINIFI : NUMARASI :. STAJIN ADI :. 20. / 20. STAJIN SÜRESİ: Güz dönemi

Detaylı

BAKIM PLANLAMASI DERSİ

BAKIM PLANLAMASI DERSİ BAKIM PLANLAMASI DERSİ Dersin Modülleri Atölye Planlaması İş Planlaması Kazandırılan Yeterlikler Atölye Planlaması Yapmak İş Planlaması Yapmak 1 DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK / DAL DERSİN OKUTULACAĞI

Detaylı

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL YAŞAM DESTEĞİ PROTOKOLLERİ 723H00052 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

SEYAHAT ACENTALARINDA REZERVASYON DERSİ

SEYAHAT ACENTALARINDA REZERVASYON DERSİ SEYAHAT ACENTALARINDA REZERVASYON DERSİ Dersin Modülleri İş İçin Hazırlık Rezervasyon Sistemleri Rezervasyon İşlemleri Kazandırılan Yeterlikler İş için hazırlık yapmak Rezervasyon sistemlerini tanımak

Detaylı

İLK YARDIMIN TEMEL İLKELERİ ve TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Yrd.Doç.Dr.Togay EVRİN Ufuk Üniversitesi Acil Tıp AD

İLK YARDIMIN TEMEL İLKELERİ ve TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Yrd.Doç.Dr.Togay EVRİN Ufuk Üniversitesi Acil Tıp AD İLK YARDIMIN TEMEL İLKELERİ ve TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Yrd.Doç.Dr.Togay EVRİN Ufuk Üniversitesi Acil Tıp AD İLK YARDIM Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda Sağlık görevlilerinin tıbbi

Detaylı

UYGULAMA FAALİYET RAPORU

UYGULAMA FAALİYET RAPORU UYGULAMA FAALİYET RAPORU SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİNİN Programı : Adı ve Soyadı :... Okul Numarası :... Uygulama Dersi :... MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK

Detaylı

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Uzm.Dr.Müge GÜNALP ACİL TIP ANABİLİM DALI

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Uzm.Dr.Müge GÜNALP ACİL TIP ANABİLİM DALI TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Uzm.Dr.Müge GÜNALP ACİL TIP ANABİLİM DALI Kardiyopulmoner Resüsitasyon (KPR) KPR, kardiyak arrest olgularında hayatı kurtarmak amaçlı yapılan bir seri eylemden oluşur KPR nin başarısı

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1 1) Aşağıdaki durumlardan hangisinde turnike uygulanır? a) Çok sayıda yararı varsa ilkyardımcı tek ise b) Yaralının güç koşullarda bir yere taşınması gerekiyorsa

Detaylı

İLKYARDIM. www.hiasd.org

İLKYARDIM. www.hiasd.org İLKYARDIM www.hiasd.org Misyon & Vizyon Plan İlkyardım tanımı İlkyardım malzemeleri Haberleşme Kırık-çıkık Kanama Yanık Sara Hayvan dostlarımız Zehirlenme Duman zehirlenmesi Elektrik çarpması Kalp krizi

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı

DERS BİLGİ FORMU. Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlilikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler

Detaylı

ERKEK GİYSİ KALIPLARI DERSİ

ERKEK GİYSİ KALIPLARI DERSİ ERKEK GİYSİ KALIPLARI DERSİ Dersin Modülleri Erkek Eşofman Kalıbı Model Uygulamalı Erkek Gömleği Kalıbı Erkek Pantolon Kalıbı 1 Erkek Pantolon Kalıbı 2 Erkek Jean Pantolon Kalıbı Erkek Yelek Kalıbı Erkek

Detaylı

Editörler. Doç.Dr.Hicran Yıldız & Dr.Emine Çatal İLK YARDIM

Editörler. Doç.Dr.Hicran Yıldız & Dr.Emine Çatal İLK YARDIM Editörler Doç.Dr.Hicran Yıldız & Dr.Emine Çatal İLK YARDIM Yazarlar Prof. Dr. Sakine Boyraz Doç.Dr.Hicran Yıldız Doç.Dr.Neriman Akansel Yrd.Doç.Dr. Evrim Çelebi Yrd.Doç.Dr. Funda Çetinkaya Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

TEKNİK RESİM DERSİ. Modüller Geometrik Çizimler. Görünüş Çıkarma. Ölçülendirme ve Perspektif

TEKNİK RESİM DERSİ. Modüller Geometrik Çizimler. Görünüş Çıkarma. Ölçülendirme ve Perspektif TEKNİK RESİM DERSİ Modüller Geometrik Çizimler Görünüş Çıkarma Ölçülendirme ve Perspektif DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK / DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL SÜRE DERSİN TANIMI DERSİN AMACI DERSİN

Detaylı

TEKNİK VE MESLEK RESİM DERSİ. Devre Şemaları Çizimi. Çizim yapmak, norm yazı yazmak Elektrik elektronik devre Şemalarını çizmek

TEKNİK VE MESLEK RESİM DERSİ. Devre Şemaları Çizimi. Çizim yapmak, norm yazı yazmak Elektrik elektronik devre Şemalarını çizmek TEKNİK VE MESLEK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Teknik Resim Devre Şemaları Çizimi Kazandırılan Yeterlikler Çizim yapmak, norm yazı yazmak Elektrik elektronik devre Şemalarını çizmek DERS BİLGİ FORMU DERSİN

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders X AKTS Kredisi KREDİ. Ders Kredisi. (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 3 4 DERSİN AMACI

DERS BİLGİ FORMU. Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders X AKTS Kredisi KREDİ. Ders Kredisi. (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 3 4 DERSİN AMACI DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI EV CİHAZLARI BÖLÜM ELEKTRONİK VE OTOMASYON PROGRAM ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 2 DERSİN DİLİ Türkçe DERS KATEGORİSİ Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders X AKTS Kredisi KREDİ

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-2

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-2 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-2 1) Aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanması nedenlerinden değildir? a) Spor ve iş kazaları b) Şeker hastalığı c) Otomobil kazaları d) Yıkıntı

Detaylı

TÜKETİCİ HAKLARI DERSİ. Tüketici Hakları Mevzuatını Uygulamak II

TÜKETİCİ HAKLARI DERSİ. Tüketici Hakları Mevzuatını Uygulamak II TÜKETİCİ HAKLARI DERSİ Dersin Modülleri Tüketici Hakkı 1 Tüketici Hakkı 2 Kazandırılan Yeterlikler Tüketici Hakları Mevzuatını Uygulamak I Tüketici Hakları Mevzuatını Uygulamak II DERS BİLGİ FORMU DERSİN

Detaylı

BİLGİSAYARDA REZERVASYON DERSİ

BİLGİSAYARDA REZERVASYON DERSİ BİLGİSAYARDA REZERVASYON DERSİ Dersin Modülleri Bilgisayar Rezervasyon Programları 1 Bilgisayar Rezervasyon Programları 2 Kazandırılan Yeterlikler Acente rezervasyon otomasyon programlarını kullanmak Acente

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE SATIŞ DERSİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE SATIŞ DERSİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE SATIŞ DERSİ Dersin Modülleri Satış Bilgisi Müşteri İlişkileri Kazandırılan Yeterlikler İyi bir satış elemanının ve satılacak ürünlerin özelliklerini tanıyacaktır. Müşterileri memnun

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Yayın Tarihi:01.01.2011 Sayfa No:1/4 1. AMAÇ:Artvin İl Ambulans Servisi hizmetleri ile ilgili uygulamalara ilişkin personelin bilgi ve becerilerinin artmasını ve güncel tutulmasını sağlamak. Yapılan eğitimler

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU RADYOTERAPİ TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ III. DÖNEM Türkçe Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders X

DERS BİLGİ FORMU RADYOTERAPİ TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ III. DÖNEM Türkçe Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders X DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Ahşap Dekorasyon Ağaç işleri Doğramacılık. 5. ve 6. dönem / 3.yıl

DERS BİLGİ FORMU Ahşap Dekorasyon Ağaç işleri Doğramacılık. 5. ve 6. dönem / 3.yıl İN ADI ALAN MESLEK/DAL İN OKUTULACAĞI DÖNEM /SINIF/YIL SÜRE İN AMACI İN TANIMI İN ÖN KOŞULLARI İLE KAZANDIRILACAK YETERLİLİKLER İN İÇERİĞİ YÖNTEM VE TEKNİKLER EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIMI ÖLÇME VE

Detaylı

Travma. Ülkemizde travma nedeniyle ölümlerde trafik kazaları birinci sırada yer alırken; iş kazaları 2. sırada yer almaktadır.

Travma. Ülkemizde travma nedeniyle ölümlerde trafik kazaları birinci sırada yer alırken; iş kazaları 2. sırada yer almaktadır. Doç. Dr. Onur POLAT Travma Ülkemizde travma nedeniyle ölümlerde trafik kazaları birinci sırada yer alırken; iş kazaları 2. sırada yer almaktadır. 2 Altın Saat Ölümlerin yaklaşık %30 u ilk birkaç saat içinde

Detaylı

SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ 2015 ZORUNLU YAZ STAJI DOSYASI

SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ 2015 ZORUNLU YAZ STAJI DOSYASI SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ 2015 ZORUNLU YAZ STAJI DOSYASI Öğrencinin Adı ve Soyadı: Öğrencinin Okul Numarası: Yaz Stajı Yapılan Kurumun Adı Staj Başlama Tarihi Staj Bitiş Tarihi

Detaylı

ÖĞR. GÖR. NURHAN BİNGÖL

ÖĞR. GÖR. NURHAN BİNGÖL ÖĞR. GÖR. NURHAN BİNGÖL İLKYARDIM Tanımı- Önemi - İlkeleri İlkyardım : Aniden hastalanan veya kazaya uğrayan kişiye, bir sağlık ekibi ulaşıncaya kadar ya da hasta bir sağlık kuruluşuna ulaşıncaya kadar

Detaylı

CPR. Uzm.Songül DEMİROK Hemşire H.i.E. 2013

CPR. Uzm.Songül DEMİROK Hemşire H.i.E. 2013 CPR Uzm.Songül DEMİROK Hemşire H.i.E. 2013 Kardiyopulmoner Resusitasyon ve Tarihcesi İnsanlar tarih boyunca ölüme çare bulmaya çalışmışlardır. Modern tıbbın başlangıcına kadar ata binerek koşturma,ısıtma,rektum

Detaylı

1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ

1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ 1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ Ne zaman değil 2 Nerede değil 3 Her zaman ve her yerde Herkes için ilkyardım 4 İLKYARDIM HAYAT KURTARIR TÜM KAZALARDA ÖLÜMLERİN YÜZDE 10 U İLK BEŞ DAKİKADA, YÜZDE 50 Sİ İLK

Detaylı

EKMEK VE BİSKÜVİ ÇEŞİTLERİ ÜRETİMİ DERSİ. Ekmek Çeşitleri Üretimi 2 Ekmek çeşitlerini üretmek

EKMEK VE BİSKÜVİ ÇEŞİTLERİ ÜRETİMİ DERSİ. Ekmek Çeşitleri Üretimi 2 Ekmek çeşitlerini üretmek EKMEK VE BİSKÜVİ ÇEŞİTLERİ ÜRETİMİ DERSİ Dersin Modülleri Bisküvi Çeşitleri Üretme Kazandırılan Yeterlikler Bisküvi çeşitlerini yapmak Ekmek Çeşitleri Üretimi 2 Ekmek çeşitlerini üretmek DERS BİLGİ FORMU

Detaylı

Beklenmeyen bir anda, plan dışı gelişen, yaralanma ya da ölüm ile birlikte maddi zarara da neden olan durum ancak Çoğu durumda önceden görülebilecek ya da önlenebilecek ve böylece kaçınılabilece k olaylardır.

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Acil Tıp Hekimliği Uygulama Dilimi (Zorunlu) Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Ahmet UYSAL

Detaylı

Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlilikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim

Detaylı

ÜRETİM PLANLAMASI YAPMAK DERSİ

ÜRETİM PLANLAMASI YAPMAK DERSİ ÜRETİM PLANLAMASI YAPMAK DERSİ Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler Cam üretim planlaması 40/16 Cam üretiminde yöntemleri belirlemek İşletme organizasyonu 40/16 İşletme l lorganizasyonu k yapmak

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Resusitasyon Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ PROF. DR. FİSUN ŞENUZUN AYKAR

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ PROF. DR. FİSUN ŞENUZUN AYKAR PROF. DR. FİSUN ŞENUZUN AYKAR EGE ÜNİVERSİTESİ hemşirelik fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği AD Hastanın ilk değerlendirilmesinin yanı sıra, toraks kompresyonu, hava yolu açıklığının sağlanması, ekspirasyon

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Satış İşlemlerinde Bilgisayar Kullanımı Satış Elemanlığı Tüm Dallar

DERS BİLGİ FORMU Satış İşlemlerinde Bilgisayar Kullanımı Satış Elemanlığı Tüm Dallar Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı