YAŞAM DESTEĞİ DERSİ SÜRESİ MODÜL ADI GÜVENLİĞİ SAĞLAMA 40/16

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAŞAM DESTEĞİ DERSİ SÜRESİ MODÜL ADI GÜVENLİĞİ SAĞLAMA 40/16"

Transkript

1 YAŞAM DESTEĞİ DERSİ MODÜL ADI SÜRESİ GÜVENLİĞİ SAĞLAMA 40/16 HASTA/ YARALININ BİRİNCİ DEĞERLENDİRMESİ HASTA/ YARALININ İKİNCİ DEĞERLENDİRMESİ TEMEL YAŞAM DESTEĞİ PROTOKOLLERİ YABANCI CİSME BAĞLI SOLUNUM YOLU TIKANMALARI 40/16 40/16 40/32 40/16 OKSİJEN UYGULAMA 40/16 ACİL HAVA YOLU KONTROLÜ 1 40/16 ACİL HAVA YOLU KONTROLÜ 2 40/24 EKG (ELEKTROKARDİOGRAFİ) DEFİBRİLASYON VE MONİTÖRİZASYON 40/24 40/16

2 DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK/DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL SÜRE DERSİN AMACI DERSİN TANIMI DERSİN ÖNKOŞULLARI DERS İLE KAZANDIRILACAK YETERLİLİKLER DERSİN İÇERİĞİ YAŞAM DESTEĞİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ 10. SINIF Haftalık 5 Ders Saati Yaşam Desteği dersinin amacı; öğrenciye; güvenliği sağlama, hasta/yaralıyı değerlendirme, temel yaşam desteği protokollerini uygulama, oksijen uygulama, havayolu kontrolünü sağlama, kalp ritim bozukluklarını ayırt etme, defibrilasyon ve monitörizasyon uygulama ile ilgili yeterlikleri kazandırmaktır. Yaşam Desteği, güvenliği sağlama, hasta/yaralının değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, oksijen uygulama, havayolu kontrolü, elektrokardiyografi, defibrilasyon ve monitörizasyon ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiği derstir. Dersin ön koşulu yoktur. Öğrenciye, dersin sonunda; 1. Kendi can güvenliğini sağlama, 2. Olay yerinin güvenliğini sağlama, 3. Hasta/ yaralının birinci değerlendirmesini yapma, 4. Hasta/ yaralının ikinci değerlendirmesini yapma, 5. Temel yaşam desteği protokollerini uygulama, 6. Yabancı cisme bağlı solunum yolu tıkanmalarında ilk yardım ve acil bakım uygulama, 7. Hasta/ yaralıya oksijen uygulama, 8. Acil hava yolu kontrolünü sağlama, 9. Kalp ritim bozukluklarını ayırt etme, 10. Defibrilasyon ve monitörizasyon uygulama yeterlikleri kazandırılacaktır. 1. Kendi can güvenliğini sağlama, 2. Olay yeri güvenliğini sağlama, 3. Birinci değerlendirmenin aşamaları, hava yolu açıklığı ve solunumu değerlendirme, 4. Hava yolu açıklığı ve solunumu değerlendirme 5. Dolaşımı değerlendirme, 6. Hasta/ yaralının öyküsünü alma, 7. Hasta/ yaralının baştan aşağı muayenesi, 8. Göğüs ve batın muayenesi, 9. Üst, alt ekstremite ve kapiller geri dolum muayenesi, 10. Yetişkinlerde temel yaşam desteği protokolleri, 11. Çocuklarda temel yaşam desteği protokolleri, 12. Bebeklerde temel yaşam desteği protokolleri, 13. Yetişkin ve çocuklarda solunum yolu tıkanmaları, 14. Bebeklerde solunum yolu tıkanmaları, 15. Oksijen tedavisinin önemini ayırt etmek, 16. Oksijen kaynağı ve ekipmanı hazırlama, 1

3 YÖNTEM VE TEKNİKLER EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME EĞİTİMCİLER İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR 17. Oksijen uygulama yöntemlerini ayırt etme, 18. Mekanik ventilatör ile oksijen uygulama, 19. Airway uygulama, 20. Aspiratörü hazırlama, 21. Aspirasyon uygulama, 22. Laringoskop kullanabilme, 23. Trakeal entübasyon uygulayabilme, 24. Laringeal maske uygulaması, 25. EKG cihazını kullanma, 26. EKG değerlendirme, 27. Kalp ritim bozukluklarını tanılama, 28. Defibrilatörü hazırlama, 29. Defibrilasyon uygulama, 30. Monitörizasyon uygulama konularını içermektedir. Modüler bireysel öğretim teknikleri, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösteri, gezi ve deney, vb. Ortam: Tüm araç gerecin bulunduğu ders laboratuarı ile işletmede beceri eğitimi sağlayan kuruluşlar, Donanım: Yetişkin, çocuk, bebek, mankeni (simülatör), gazlı bez veya maske otomatik eksternal defibrilatör, defibrilatör, larengoskop, balon valf maske, laringeal maske airway, kolorimetrik kapnometre, puls oksimetre, magill pensi, entübasyon mankeni, bleyd, aspiratör ve sondoları saniyeli kol saati, eldiven, ışık kaynağı, kağıt kalem, vaka kayıt formu Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği ne uygun olarak modül ve ders sonunda ölçme araçları kullanılarak ölçme ve değerlendirme yapılacaktır. 1. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacaklardan atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgeye uygun olanlar görev almalıdır. 2. Programın uygulanmasında gerektiğinde alanında sektör deneyimi olan usta öğretici, teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir. Sağlık Bakanlığı, il sağlık müdürlüğü, üniversite, özel ve devlet hastanesi, komuta kontrol merkezi, acil yardım istasyonu, özel ambulans servisi, il emniyet müdürlüğü, afet ve acil durum il müdürlüğü, itfaiye daire başkanlığı, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları vb. 2

4 MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN MESLEK/DAL DERS MODÜL :ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ :ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ :YAŞAM DESTEĞİ :GÜVENLİĞİ SAĞLAMA KODU :720S00016 SÜRE : 40/16 ÖN KOŞUL : AÇIKLAMA : 1. Bu modülün yeterliğe dayalı amaçlarına ulaşılabilmesi için kendi can güvenliğini ve olay yeri güvenliğini sağlamada kullanılacak araç, gereç ve ekipmanlar temin edilmelidir. 2. Bu modül, teknik laboratuvarda, beceri eğitimi sahalarında ve açık alanda uygulanmalıdır. 3. Modülde yer alan yeterliğe dayalı amaçlar 40 saat sonunda ulaşılması öngörülerek hazırlanmıştır. Bu nedenle yüz yüze eğitim süreci için ayrılan 16 saatin dışında kalan bireysel eğitim için ayrılan süre de dikkate alınarak planlama yapılmalıdır. 4. Öğretmen, bu modülün işlenişi sırasında içerik sıralamasına aynen uymalıdır. 5. Bu modülün öğrenme-öğretme sürecinde, örnek vaka senaryoları hazırlanıp UMKE, emniyet güçleri, itfaiye, il afet ve acil durum müdürlükleri ile birlikte tatbikat şeklinde uygulama yapılmalıdır. 6. Bu modülün öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilere kişisel koruyucu ekipmanların giyilmesi ve kullanılması ile ilgili uygulama yapılmalıdır. 7. Sağlık Bakanlığı nın yayınladığı Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri ile Acil Tıp Teknisyenlerinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ i ve Ek 2 uygulama kılavuzunda yer alan hastane öncesi acil tıbbi yardım ve bakım akış şemalarıı incelenmelidir. 8. Sağlık Bakanlığı nın yayınladığı 112 Acil Sağlık Hizmetleri Personel Kıyafet Genelgesi incelenmelidir. ÖĞRETİM YÖNTEM ve TEKNİKLERİ :Demonstrasyon, simülasyon, soru- cevap, rol yapma, drama, tartışma, beyin fırtınası, problem çözme, araştırma, uygulama gibi modüler bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri. GENEL AMAÇ :Öğrenci, olay yerinde ve hastane acil servisinde Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri İle Acil Tıp Teknisyenlerinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ doğrultusunda güvenliği sağlayabilecektir. AMAÇLAR : 1. Kendi can güvenliğini sağlayabilecektir. 2. Olay yeri güvenliğini sağlayabilecektir. 3

5 İÇERİK : 1. KENDİ CAN GÜVENLİĞİMİZ 1.1. Baş Koruyucular Baret Koruyucu Gözlük ve Siperlik 1.2. Solunum Koruyucular (Respiratör) Cerrahi Maske Filtreleme Özelliğine Sahip Maskeler Gaz Maskesi 1.3. Koruyucu Önlük ve Tulum 1.4. Ayak Koruyucular Galoş Bot Acil Sağlık Hizmetleri Personelinin Kıyafeti 2. OLAY YERİ GÜVENLİĞİ 2.1. Olay Yeri Değerlendirmesi 2.2. Olay Yeri Güvenliğinin Amaçları 2.3. Trafik Kazalarında Güvenlik Ambulansın Park Edilmesi Güvenlik Alanının Oluşturulması Aracın Hareketsiz Hale Getirilmesi (Stabilizasyon) Diğer Tedbirler 2.4. Enkaz Alanında Güvenlik 2.5. Yangın Alanında Güvenlik Bina Yangınlarında Güvenlik 2.6. Zehirli Gaz Varlığında Güvenlik Öğrenci, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir. A. Kendi Can Güvenliği (Kendi Can Güvenliğini Sağlamak) 1. Kişisel koruyucu ekipmanları ve kullanım yerlerini açıklar. 2. Olay yerinin özelliğine göre kullanılacak kişisel koruyucu ekipmanı seçer. 3. Baret kullanır. 4. Koruyucu gözlük ve siperlik kullanır. 5. Solunum koruyucularını kullanır. 6. Koruyucu önlük ve tulum kullanır. 7. Ayak koruyucuları kullanır. 8. Acil sağlık hizmetleri personelinin iş kıyafetini giyer. 9. Kişisel koruyucu ekipmanları amacına uygun kullanmaya dikkat eder. B. Olay Yeri Güvenliği (Olay Yeri Güvenliğini Sağlamak) 1. Olay yerini değerlendirir. 2. Olay yeri değerlendirme kriterlerini açıklar. 3. Olay yeri güvenliğinin amaçlarını gerekçeleriyle açıklar. 4. Olay yeri güvenliğini sağlarken emniyet güçleri ile işbirliği yapar. 5. Ambulansı güvenli yere park yapar. 4

6 6. Olay yerinde emniyet şeridini kullanarak güvenlik alanı oluşturur. 7. Olay yerinde ve hasta ya da yaralı üzerindeki adli delilleri korur. 8. Trafik kazasında üçgen reflektör ya da flâşörlü trafik konisini kuralına uygun yerleştirir. 9. Aracı uygun yöntemleri kullanarak hareketsiz hale getirir. 10. El feneri ya da el projektörünü karanlık ortamda kullanır. 11. Enkaz alanında alınabilecek güvenlik tedbirlerini açıklar. 12. Yangınlarda gelişebilecek tehlikeleri açıklar. 13. Bina yangınlarında alınacak güvenlik tedbirlerini açıklar. 14. Elektrik şalterini ya da elektrik sigortasını kapatır. 15. Doğalgaz vanasını kapatır. 5

7 İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ İŞ İş Organizasyonu Yapmak İŞLEM NO: 1 İŞLEMİN ADI Kendi can güvenliğini sağlamak YETERLİK Güvenliği Sağlamak ORTAM (Araç gereç, donanım ve koşullar) Teknik laboratuvar, ambulans, acil servis, açık alan, baret, koruyucu gözlük, siperlik, cerrahi maske, filtreleme özelliğine sahip maske, gaz maskesi, koruyucu önlük ve tulum, galoş, bot, 112 acil sağlık hizmetleri personel kıyafeti, bilgisayar, projeksiyon cihazı, DVD. STANDART 112 Acil Sağlık Hizmetleri Personel Kıyafet Genelgesi İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 1. Baret kullanmak 2. Koruyucu gözlük kullanmak 3. Solunum koruyucularını kullanmak. 4. Gaz maskesi kullanmak 5. Koruyucu önlük ve tulum kullanmak 1. Baş koruyucuları takmak 2. Maske takmak acil sağlık personelinin kıyafetlerini ayırt etmek 6. Ayak koruyucuları kullanmak. 7. Acil sağlık hizmetleri personelinin iş kıyafetini tanımak. SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 5 dakika NOT: 1. KENDİ CAN GÜVENLİĞİMİZ 1.1. Baş Koruyucular Baret Koruyucu Gözlük ve Siperlik 1.2. Solunum Koruyucular (Respiratör) Cerrahi Maske Filtreleme Özelliğine Sahip Maskeler Gaz Maskesi 1.3. Koruyucu Önlük ve Tulum 1.4. Ayak Koruyucular Galoş Bot Acil Sağlık Hizmetleri Personelinin Kıyafeti 1. Dikkatli olmak 2. Hızlı olmak 3. Doğru karar vermek 4. Planlı olmak 5. Zamanı iyi kullanmak İşlemi Öğrenme Süresi: 6 ders saati 6

8 İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ İŞ İş Organizasyonu Yapmak İŞLEM NUMARASI 2 İŞLEMİN ADI Olay yeri güvenliğini sağlamak YETERLİK Güvenliği Sağlamak ORTAM (Araç gereç, donanım ve koşullar) Olay yeri, teknik laboratuvar, ambulans, açık alan, üçgen reflektör, flaşörlü trafik konisi, emniyet şeridi, el feneri, el projektörü, takoz, araba, bilgisayar, projeksiyon cihazı, DVD STANDART Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri İle Acil Tıp Teknisyenlerinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 1. Olay yerinde çalışan ekipleri ve 2. OLAY YERİ GÜVENLİĞİ 1. Olay yerini gözlemlemek 1. Dikkatli olmak görevlerini açıklamak. 2. Olay yeri değerlendirme kriterlerini açıklamak Olay Yeri Değerlendirmesi 2.2. Olay Yeri Güvenliğinin Amaçları 2.3. Trafik Kazalarında Güvenlik 2. Olay yeri organizasyonunu sağlamak 2. Hızlı olmak 3. Doğru karar vermek 4. Planlı olmak 3. Olay yeri güvenliğinin amaçlarını Ambulansın Park Edilmesi 3. Ekip ile çalışmak 5. Ekip çalışmasına uymak açıklamak Güvenlik Alanının 4. İkna etmek 6. Zamanı iyi kullanmak 4. Emniyet şeridini kullanarak Oluşturulması güvenlik alanı oluşturmak Aracın Hareketsiz Hale 5. Olay yerinde ambulansın park Getirilmesi (Stabilizasyon) yerini göstermek Diğer Tedbirler 2.4. Enkaz Alanında Güvenlik 6. Açık alanda üçgen reflektör ya da 2.5. Yangın Alanında Güvenlik flâşörlü trafik konisi yerleştirmek Bina Yangınlarında Güvenlik 7. Çalışan araçta kontak anahtarını 2.6. Zehirli Gaz Varlığında Güvenlik kapatmak. 8. Aracın el frenini çekmek. 9. Tekerin ön ve arkasına takoz yerleştirmek. 10. Araçta LPG vanasını kapatmak. 11. El feneri ya da el projektörünü karanlık ortamda kullanmak. 12. Enkaz alanında alınabilecek 7

9 güvenlik tedbirlerini açıklamak. 13. Yangınlarda gelişebilecek tehlikeleri açıklamak. 14. Bina yangınlarında alınacak güvenlik tedbirlerini açıklamak. 15. Elektrik panosunu inceleyerek elektrik şalterini ya da elektrik sigortasını kapatmak. 16. Doğalgaz vanasını kapatınız. 17. LPG tüpü dedantörünü inceleyerek kapatmak. SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 10 dakika NOT: İşlemi Öğrenme Süresi: 10 ders saati 8

10 MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN MESLEK/ DAL DERS MODÜL :ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ : ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ :YAŞAM DESTEĞİ :HASTA/ YARALININ BİRİNCİ DEĞERLENDİRMESİ KODU :723H00049 SÜRE : 40/16 ÖN KOŞUL : AÇIKLAMA : 1. Bu modülün yeterliğe dayalı amaçlarına ulaşılabilmesi için kendi can güvenliğini ve olay yeri güvenliğini sağlamada kullanılacak araç, gereç ve ekipmanlar temin edilmelidir. 2. Bu modül, teknik laboratuvarda, beceri eğitimi sahalarında ve açık alanda uygulanmalıdır. 3. Modülde yer alan yeterliğe dayalı amaçlar 40 saat sonunda ulaşılması öngörülerek hazırlanmıştır. Bu nedenle yüz yüze eğitim süreci için ayrılan 16 saatin dışında kalan bireysel eğitim için ayrılan süre de dikkate alınarak planlama yapılmalıdır. 4. Öğretmen, bu modülün işlenişi sırasında içerik sıralamasına aynen uymalıdır. 5. Bu modülün öğrenme-öğretme sürecinde, örnek vaka senaryoları hazırlanıp UMKE, emniyet güçleri, itfaiye, il afet ve acil durum müdürlükleri ile birlikte tatbikat şeklinde uygulama yapılmalıdır. 6. Bu modülün öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilere kişisel koruyucu ekipmanların giyilmesi ve kullanılması ile ilgili denemeler yapılmalıdır. 7. Sağlık Bakanlığının yayınladığı 112 Acil Sağlık Hizmetleri Personel Kıyafet Genelgesi incelenmelidir. ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ : Demonstrasyon, simülasyon, soru- cevap, rol yapma, drama, tartışma, beyin fırtınası, problem çözme, araştırma, uygulama gibi modüler bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri. GENEL AMAÇ :Öğrenci; bu modül ile olay yerinde, ambulansta ve hastane acil servisinde, ERC (Avrupa Resusitasyon Konseyi) kararları doğrultusunda, 30 saniye içinde hasta/ yaralının birinci değerlendirmesini yapabilecektir. AMAÇLAR : 1. Hasta/ yaralının bilinç değerlendirmesini yapabilecektir. 2. Havayolu açıklığı ve solunumu değerlendirebilecektir. 3. Dolaşımı değerlendirecektir. 9

11 İÇERİK : 1. BİLİNCİ DEĞERLENDİRME 1.1. Hasta/ Yaralı Değerlendirmenin Amacı 1.2. Birinci Değerlendirmenin Aşamaları 1.3. Bilinç Durumunun Değerlendirilmesi AVPU Skalası 2. HAVA YOLU AÇIKLIĞI VE SOLUNUMU DEĞERLENDİRME 2.1. Hava Yolu Açıklığının Sağlanması Yetişkin ve Çocuklarda Hava Yolu Açıklığının Sağlanması Bebeklerde Hava Yolu Açıklığının Sağlanması 2.2. Solunumun Değerlendirilmesi Bak Dinle Hisset Yöntemi 3. DOLAŞIMI DEĞERLENDİRME 3.1. Yetişkin ve Çocuklarda Dolaşımın Değerlendirilmesi 3.2. Bebeklerde Dolaşım Değerlendirmesi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: Öğrenci, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir. A. Bilinci Değerlendirme (ERC Kararları Doğrultusunda, Hasta/Yaralının Bilinç Değerlendirmesini Yapmak) 1. Hasta/ yaralı değerlendirmenin amacını açıklar. 2. Birinci değerlendirmenin aşamalarını sıralar. 3. Çevre güvenliğini sağlar. 4. Bilinç değerlendirmesinin amacını AVPU skalasına göre açıklar ve uygular. B. Hava Yolu Açıklığı ve Solunumu Değerlendirme (ERC Kararları Doğrultusunda, Hasta/ yaralının Hava Yolu Açıklığı ve Solunumunu Kontrol Etmek) 1. ABC değerlendirmesinin önemini açıklar. 2. Yetişkin ve çocuklarda hava yolu açıklığını sağlar. 3. Bebeklerde hava yolu açıklığını sağlar. 4. Travmalarda çene itme pozisyonu vererek hava yolu açıklığını sağlar. 5. Solunumu bak dinle hisset yöntemiyle en geç 10 saniye içerisinde değerlendirir. C. Dolaşımı Değerlendirme (ERC Kararları Doğrultusunda, Hasta/ yaralının Dolaşım Kontrolü Yapmak) 1. Nabız alınacak arterlerin yerlerini tespit eder. 2. Nabız alınacak arter üzerine parmakları yerleştirir. 3. Kalp (nabız) atımlarını hisseder. 4. Alınan nabza göre dolaşımı değerlendirir. 10

12 MESLEĞİN ADI: ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ İŞLEM ANALİZ FORMU İŞ Hasta/ yaralıyı Değerlendirmek İŞLEM NUMARASI 1 İŞLEMİN ADI Hasta/ yaralının bilinç değerlendirmesini yapmak. YETERLİK ORTAM (Araç gereç, donanım ve koşullar) Hasta/Yaralının Birinci Değerlendirmesini Yapmak Açık alan, kapalı alan, hastane acil servisi, ambulanslar, maketi, eldiven, saniyeli kol saati, kalem, kâğıt, insan vaka kayıt formu, STANDART ERC (Avrupa Resusitasyon Konseyi) Kararları İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 1. Kendinin ve hasta/ yaralının can 1. BİLİNCİ DEĞERLENDİRME güvenliğinden emin olmak Hasta/ Yaralı Değerlendirmenin 2. Hasta/ yaralının yanına diz çökmek Amacı 3. Hasta/ yaralıya iyi misiniz diye sormak Birinci Değerlendirmenin Aşamaları 4. Hastanın uyanık olup olmadığını kontrol 1.3. Bilinç Durumunun Değerlendirilmesi etmek AVPU Skalası 5. Sesli uyaranlara cevap verip vermediğini kontrol etmek. 6. Ağrılı uyaranlara tepki verip vermediğini kontrol etmek 7. Hasta/ yaralıda tespit edilen bulguları kayıt etmek. 8. Vaka kayıt formunun bilinç durumu bölümünü doldurmak. 1. Bilinç değerlendirmesi yapmak 2. AVPU skalasını uygulamak. 3. Vaka kayıt formunun bilinç ile ilgili bölümünü doldurmak. 1. Soğukkanlı olmak 2. Etkili iletişim kurma 3. Hızlı karar vermek 4. Dikkatli olmak SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 10 saniye NOT: İşlemi Öğrenme Süresi: 4 ders saati 11

13 İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ İŞ Hasta/ Yaralıyı Değerlendirmek İŞLEM NUMARASI 2 İŞLEMİN ADI Havayolu açıklığı ve solunumu değerlendirmek YETERLİK Hasta/ Yaralının Birinci Değerlendirmesini Yapmak Açık ORTAM Alan, Kapalı (Araç Alan, gereç, Hastane Acil ServisleriAçık Olay yeri, hastane acil servisleri, ambulans, teknik laboratuvar, insan maketi, eldiven, saniyeli donanım ve koşullar) kol saati, kalem, kâğıt, vaka kayıt formu, STANDART ERC (Avrupa Resusitasyon Konseyi) kararları doğrultusunda İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 1. Olay yeri ve kendi can güvenliğimizden emin olmak 2. Bilinç kontrolü yapmak. 3. Hasta/ yaralıyı sırt üstü yere yatırmak. 4. Sıkan giysileri gevşetmek. 5. Ağız içi kontrolü yapmak. 6. Yabancı cisim varlığında yetişkin; çocuk ve bebek maketi üzerinde ağız içi temizliği yapmak. 7. Baş çene pozisyonu vermek. 8. Hasta/ yaralının durumuna göre, çene itme manevrasını uygulamak. 9. Bebek maketinde hava yolu açıklığını sağlamak. 10. Bak-dinle-hisset yöntemini uygulamak. 2. HAVA YOLU AÇIKLIĞI VE SOLUNUMU 1. Olay yeri ve kendi DEĞERLENDİRME can 2.1. Hava Yolu Açıklığının Sağlanması güvenliğimizden Yetişkin ve Çocuklarda Hava Yolu emin olmak Açıklığının Sağlanması 2. Bilinç kontrolü Bebeklerde Hava Yolu Açıklığının yapmak. Sağlanması 3. Hasta/ yaralıya 2.2. Solunumun Değerlendirilmesi pozisyon vermek Bak Dinle Hisset Yöntemi 4. Soluk alıp almadığını kontrol etmek 1. Soğukkanlı olmak 2. Etkili iletişim kurma 3. Hızlı karar vermek 4. Dikkatli olmak 5. Zamanı iyi kullanmak SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 10 saniye NOT: İşlemi Öğrenme Süresi: 8 ders saati 12

14 İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ İŞ Hasta/ Yaralıyı Değerlendirmek İŞLEM NUMARASI 3 İŞLEMİN ADI Dolaşımı değerlendirmek. YETERLİK ORTAM (Araç gereç, donanım ve koşullar) STANDART Hasta/ Yaralının Birinci Değerlendirmesini Yapmak Açık alan, kapalı alan, hastane acil servisleri, ambulanslar, insan maketi, eldiven, saniyeli kol saati, kalem, kâğıt, formlar ERC (Avrupa Resusitasyon Konseyi) Kararları İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 1. Hasta/ yaralının baş kısmına diz çökmek. 2. Nabız alınacak arterin yerini tespit etmek. 3. Nabız alınacak arter üzerine parmakları yerleştirmek. 4. Kalp (nabız) atımlarını hissetmek. 5. Alınan nabza göre dolaşımı değerlendirmek 6. Bulguları ve yapılan uygulamaları kayıt etmek 3. DOLAŞIMI DEĞERLENDİRME 3.1. Yetişkin ve Çocuklarda Dolaşımın Değerlendirilmesi 3.2. Bebeklerde Dolaşım Değerlendirmesi 1. Nabız noktalarını 1. Dikkatli olmak. belirlemek 2. Zamanı iyi kıllanmak 2. Dolaşım kontrolü yapmak. 3. Planlı olmak. 3. Nabzı hissetmek 4. Soğukkanlı olmak. 5. Ekip Çalışmasına uymak SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 10 saniye NOT: İşlemi Öğrenme Süresi: 4 ders saati 13

15 MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN MESLEK/ DAL DERS MODÜL :ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ :ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ :YAŞAM DESTEĞİ :HASTA/ YARALININ İKİNCİ DEĞERLENDİRMESİ KODU :723H00050 SÜRE : 40/16 ÖN KOŞUL : AÇIKLAMA : 1. Bu modülün yeterliğe dayalı amaçlarına ulaşılabilmesi için ikinci değerlendirmede kullanılacak araç, gereç ve ekipmanlar sağlanmalıdır. 2. Bu modül teknik laboratuvarda uygulanmalıdır. 3. Modülde yer alan yeterliğe dayalı amaçlar 40 saat sonunda ulaşılması öngörülerek hazırlanmıştır. Bu nedenle yüz yüze eğitim süreci için ayrılan 16 saatin dışında kalan bireysel eğitim için ayrılan süre de dikkate alınarak planlama yapılmalıdır. 4. Öğretmen, bu modülün işlenişi sırasında içerik sıralamasına aynen uymalıdır. 5. Bu modülün öğrenme-öğretme sürecinde, Sağlık Bakanlığının onayladığı ERC kararları doğrultusunda vaka çalışmaları yapılarak örneklendirilmelidir. 6. Hasta/ yaralının ikinci değerlendirilmesi ile ilgili örnek resimler gösterilmelidir. ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ : Demonstrasyon, simülasyon, soru- cevap, rol yapma, drama, tartışma, beyin fırtınası, problem çözme, araştırma, uygulama gibi modüler bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri. GENEL AMAÇ : Öğrenci; bu modül ile olay yerinde ve hastane acil servisinde değerlendirme tekniğine uygun hasta/ yaralının ikinci değerlendirmesini yapabilecektir. AMAÇLAR : 1. Hasta/ yaralının öyküsünü alabilecektir. 2. Hasta/ yaralının baştan aşağı muayenesini yapabilecektir. 3. Göğüs ve batın muayenesini yapabilecektir. 4. Üst, alt ekstremite ve kapiller geri dolum muayenesi yapabilecektir. İÇERİK : 1. HASTA/ YARALININ ÖYKÜSÜNÜ ALMA 1.1. İkinci Değerlendirmenin Aşamaları 1.2. Hasta/ Yaralı Öyküsü Alma Hasta/ Yaralı ile Görüşerek Bilgi Edinme Çevredekiler ile Görüşerek Bilgi Edinme 1.3. Glasgow Koma Skalası (GKS) 14

16 2. HASTA/ YARALININ BAŞ, YÜZ VE BOYUN MUAYENESİ 2.1. Baştan Aşağı Muayenede Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 2.2. Baş Muayenesi 2.3. Yüz Muayenesi Göz, Burun, Ağız ve Kulak Kontrolleri 2.4. Boyun Muayenesi 3. GÖĞÜS VE BATIN MUAYENESİ 3.1. Göğüs Muayenesi Göğüs Seslerinin Stetoskop ile Dinlenmesi 3.2. Batın Muayenesi 4. ÜST, ALT EKSTREMİTE VE KAPİLLER GERİ DOLUM MUAYENESİ 4.1. Üst Ekstremite Muayenesi 4.2. Alt Ekstremite Muayenesi Alt Ekstremite Muayenesinde Bakılacak Olan Bulgular 4.3. Kapiller Geri Dolum Muayenesi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: Öğrenci, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir. A. Hasta/ Yaralının Öyküsünü Alma (Hasta/ Yaralının Kısa Sürede Doğru ve Güvenilir Olarak Öyküsünü Almak ) 1. Hasta/ yaralı değerlendirmenin aşamalarını sıralar. 2. Hasta/ yaralı öyküsünü SAMPLE ve PORST a göre alır. 3. Bilinç değerlendirmesini GKS na göre yapar. B. Hasta/ Yaralının Baş, Yüz Ve Boyun Muayenesi (Hasta/ Yaralının Baş, Boyun Ve Yüz Muayenesini Yapmak) 1. Hasta/ yaralının baştan aşağı muayenesinde dikkat edilmesi gereken noktaları sıralar. 2. Baş muayenesi yapar. 3. Yüz muayenesi yapar. 4. Göz, burun, ağız ve kulak kontrollerini yapar. 5. Boyun muayenesi yapar. C. Göğüs Ve Batın Muayenesi (Hasta/ Yaralının Göğüs Ve Batın Muayenesini Yapmak) 1. Göğüs muayenesi yapar. 2. Göğüs seslerini stetoskopla dinler. 3. Batın muayenesi yapar. D. Üst, Alt Ekstremite ve Kapiller Geri Dolum Muayenesi (Hasta/ Yaralının Üst, Alt Ekstremitelerini ve Kapiller Geri Dolum Muayenesini Yapmak) 4. Üst ekstremitelerin muayenesini yapar. 5. Alt ekstremitelerin muayenesini yapar. 6. Kapiller geri dolum muayenesi yapar. 7. Yapılan tüm tıbbi müdahale ve elde edilen bulguları vaka kayıt formuna yazar. 15

17 İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ İŞ Hasta/ Yaralıyı Değerlendirmek İŞLEM NUMARASI 1 İŞLEMİN ADI Hasta/ yaralının öyküsünü almak YETERLİK ORTAM (Araç gereç, donanım ve koşullar) STANDART Hasta/ Yaralının İkinci Değerlendirmesini Yapmak Olay yeri, ambulans, hastane acil servisleri insan maketi, saniyeli kol saati, vaka kayıt formu, kalem. İkinci Değerlendirme Tekniği İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 1. Hasta/ yaralının yakınına oturmak. 2. Kendimizi hasta/ yaralıya tanıtmak. 3. Hasta/ yaralının adını ve soyadını öğrenmek. 4. Hasta/ yaralının yaşını sormak. 5. Olayın nasıl oluştuğunu öğrenmek. 6. Belirti ve bulguları almak. 7. Hasta/ yaralının herhangi bir ilaca veya maddeye karşı alerjisini sormak. 8. Hasta/ yaralının kullanmakta olduğu ilaçları öğrenmek. 9. Hasta/ yaralının tıbbi geçmişini öğrenmek. 10. Hasta/ yaralının son yediği yemeği ve saatini öğrenmek. 11. Olayın nasıl geliştiğini öğrenmek. 12. Hasta/ yaralının, göz refleksini 1. HASTA/ YARALININ ÖYKÜSÜNÜ 1. Kendimizi hasta/ yaralıya ALMA 1.1. İkinci Değerlendirmenin Aşamaları 1.2. Hasta/ yaralı Öyküsü Alma Hasta/ yaralı ile Görüşerek Bilgi Edinme Çevredekiler ile Görüşerek Bilgi Edinme tanıtmak. 2. Hasta/ yaralının adını öğrenmek. 3. Hasta/ yaralının yaşını sormak. 4. Olayın nasıl oluştuğunu öğrenmek Glasgow Koma Skalası (GKS) 5. Belirti ve bulguları almak. 6. Herhangi bir ilaca veya maddeye karşı alerjisini sormak. 7. Tüm bilgileri vaka kayıt formuna yazmak. 1. Dikkatli olmak 2. Zamanı iyi kullanmak 3. Soğukkanlı olmak 4. Ekip çalışmasına uymak 16

18 kontrol etmek. 13. Hasta/ yaralının, sözlü uyarılara tepkisini kontrol etmek. 14., Hasta/ yaralının, motor hareketlerini kontrol etmek. 15. Tüm bilgileri vaka kayıt formuna yazmak. SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 10 dakika NOT: İşlemi Öğrenme Süresi: 4 ders saati 17

19 İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ İŞ Hasta/ Yaralıyı Değerlendirmek İŞLEM NUMARASI 2 İŞLEMİN ADI Hasta/ yaralının baş, yüz ve boyun muayenesini yapmak YETERLİK ORTAM (Araç gereç, donanım ve koşullar) STANDART Hasta/ Yaralının İkinci Değerlendirmesini Yapmak Teknik laboratuvarlar, olay yeri, ambulanslar, hastane acil servisleri, insan maketi tansiyon aleti, saniyeli kol saati, makas, kalem, vaka kayıt formu, eldiven, maketi, ışıklı kalem, stetoskop, İkinci Değerlendirme Tekniği İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 1. Kişisel koruyucu önlemlerimizi almak 2. Araç gereçlerimizi yanımızda hazır bulundurmak. 3. Hasta/ yaralıya ne yapacağımızı anlatmak. 4. Hasta/ yaralının iznini almak 5. Saçlı deriyi gözle kontrol etmek. 6. Saçlı deriyi elle muayene etmek. 7. Yüzü göz ile kontrol etmek 8. Yüz kemiklerini elle muayene etmek. 9. Cildin nemi, ısısı ve rengini kontrol etmek. 10. Gözün ışıklı kalem ve elle kontrolünü yapmak. 11. Kulağın ışıklı kalem ve elle kontrolünü yapmak. 12. Burnun ışıklı kalem ve elle kontrolünü yapmak. 2. HASTA/ YARALININ BAŞ, YÜZ VE BOYUN MUAYENESİ 2.1. Baştan Aşağı Muayenede Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 2.2. Baş Muayenesi 2.3. Yüz Muayenesi Göz, Burun, Ağız ve Kulak Kontrolleri 2.4. Boyun Muayenesi 1. Kişisel koruyucu önlemlerimizi almak 2. Araç gereçlerimizi yanımızda hazır bulundurmak. 3. Hasta/ yaralıya ne yapacağımızı anlatmak. 4. Hasta/ yaralının iznini almak. 5. Saçlı deriyi elle muayene etmek. 6. Yüz kemiklerini elle muayene etmek. 7. Cildin nemi, ısısı ve rengini kontrol etmek. 8. Göz, Burun, Kulak ve Ağız içini ışıklı kalem ile kontrol etmek. 9. Yapılan uygulamaları ve elde edilen bulguları 1. Dikkatli olmak 2. Etkin dinlemek 3. Soğukkanlı olmak 4. Zamanı iyi kullanmak 5. Hasta haklarına saygılı olmak 6. Hasta mahremiyetine saygılı olmak 18

20 13. Ağız içini ışıklı kalem ile kontrolünü yapmak 14. Boynu göz ve elle muayene etmek 15. Yapılan uygulamaları ve elde edilen bulguları vaka kayıt formuna kayıt etmek. SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 10 dakika NOT: vaka kayıt formuna kayıt etmek. İşlemi Öğrenme Süresi: 4 ders saati 19

21 İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ İŞ Hasta/ Yaralıyı Değerlendirmek İŞLEM NUMARASI 3 İŞLEMİN ADI Göğüs ve batın muayenesini yapmak YETERLİK ORTAM (Araç gereç, donanım ve koşullar) STANDART Hasta/ Yaralının İkinci Değerlendirmesini Yapmak Teknik laboratuvarlar, olay yeri, ambulanslar, hastane acil servisi insan maketi, stetoskop, saniyeli kol saati, makas, kalem, vaka kayıt formu, eldiven İkinci Değerlendirme Tekniği İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 1. Hasta/ yaralının kıyafetlerini 3. GÖĞÜS VE BATIN MUAYENESİ çıkarmak Göğüs Muayenesi 2. Göğse saplanmış yabancı cisim Göğüs Seslerinin olup olmadığını kontrol etmek. Stetoskop ile Dinlenmesi 3. Göğüs hareketlerini takip etmek Batın Muayenesi 4. Kaburga kemiklerini palpe etmek. 5. Sternumu palpe etmek. 6. Göğüste hematom ve deformasyon varlığını, kontrol etmek. 7. Göğüste yaralanma olup olmadığını kontrol etmek. 8. Solunumu saymak 9. Solunumun ritmi ve derinliğini değerlendirmek. 10. Göğüs kafesinin genişlemesinin normal olup olmadığını kontrol etmek. 11. Batına saplanmış yabancı cisim varlığını kontrol etmek. 12. Batında yaralanma olup olmadığını 1. Hasta/ yaralının kıyafetlerini çıkarmak. 2. Göğse saplanmış yabancı cisim olup olmadığını kontrol etmek. 3. Göğüs hareketlerini takip etmek. 4. Kaburga kemiklerini palpe etmek. 5. Solunumu sayıp, ritmi ve derinliğini değerlendirmek. 6. Batında ağrı, hassasiyet ve sertlik olup olmadığını palpasyonla kontrol etmek. 7. Batında hematom ve deformasyon olup olmadığını kontrol etmek. 8. Pelvis ve krista iliaka kemiklerini kontrol etmek. 9. Yapılan uygulamaları ve 10. Dikkatli olmak 11. Etkin dinlemek 12. Soğukkanlı olmak 13. Zamanı iyi kullanmak 14. Hasta haklarına saygılı olmak 15. Hasta mahremiyetine saygılı olmak 20

22 kontrol etmek. 13. Batında ağrı, hassasiyet ve sertlik olup olmadığını palpasyonla kontrol etmek. 14. Batında hematom ve deformasyon olup olmadığını kontrol etmek. 15. Pelvis kemiğini iki yandan kontrol etmek. 16. Krista iliakayı el ile muayene etmek. 17. Yapılan uygulamaları ve elde edilen bulguları vaka kayıt formuna kayıt etmek. SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 10 dakika NOT: elde edilen bulguları vaka kayıt formuna kayıt etmek. İşlemi Öğrenme Süresi: 4 ders saati 21

23 İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ İŞ Hasta / Yaralıyı Değerlendirmek İŞLEM NUMARASI 4 İŞLEMİN ADI Üst, Alt, ekstremite ve kapiller dolum muayenesi yapmak YETERLİK Ders laboratuvarları, ORTAM (Araç ambulanslar, gereç, donanım ve koşullar) STANDART Hasta / Yaralının İkinci Değerlendirmesini Yapmak O Olay yeri, hastane acil servisi, ambulans, insan maketi, ışıklı kalem, stetoskop, tansiyon aleti, saniyeli kol saati, makas, kalem, vaka kayıt formu, eldiven. İkinci Değerlendirme Tekniği İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 1. Ayakların duruş şeklini gözlemlemek. 2. Hasta/ yaralının kıyafetlerini çıkartmak 3. Yabancı cisim batması ve yaralanma olup olmadığını kontrol etmek. 4. Kola yabancı cisim batması ve yaralanma olup olmadığını kontrol etmek 5. Kolu palpe etmek 6. İşaret kolye ve bilezik varlığını kontrol etmek 7. Palpasyon sırasında hastaya ağrısının olup olmadığını sormak 8. Radial arterden nabız kontrolü yapmak 9. Kan basıncını ölçmek 10. Parmaklarını oynatması ve elini yumruk yapıp açmasını söylemek 4. ÜST, ALT EKSTREMİTE VE KAPİLLER GERİ DOLUM MUAYENESİ 4.1. Üst Ekstremite Muayenesi 4.2. Alt Ekstremite Muayenesi Alt Ekstremite Muayenesinde Bakılacak Olan Bulgular 4.3. Kapiller Geri Dolum Muayenesi 1. Ayakların duruş şeklini gözlemlemek. 2. Hasta/ yaralının kıyafetlerini çıkartmak 3. Yabancı cisim batması ve yaralanma olup olmadığını kontrol etmek. 4. Bacak ve ayak kemiklerini palpe etmek. 5. Bacak ve ayakta deformite, kırık ve kanama varlığını kontrol etmek. 6. Bacağın ön kısmına baş parmak ile bastırmak. 7. Dorsalis pedis ve Posterior tibialisden nabız kontrolü yapmak. 8. Kolları palpe etmek. 9. İşaret kolye ve bilezik varlığını kontrol etmek. 1. Dikkatli olmak 2. Etkin dinlemek 3. Soğukkanlı olmak 4. Zamanı iyi kullanmak 5. Hasta haklarına saygılı olmak 6. Hasta mahremiyetine saygılı olmak 22

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 720S00047

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 720S00047 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 720S00047 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire

Detaylı

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLKYARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI H. Fazıl İNAN* Zülfinaz KURT** İlknur KUBİLAY***

Detaylı

İLK YARDIM MODÜLLERİ

İLK YARDIM MODÜLLERİ E I L D R T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eğitimciler İçin Eğitim Rehberi İLK YARDIM MODÜLLERİ TÝ Ý Ð Ý M GENE L M Ü Ü K L Ð Ü SA Ð Ü ANKARA, 2008 İlk Yardım Modülleri T.C. Sağlık

Detaylı

T.C. TEMEL ĠLKYARDIM UYGULAMALARI EĞĠTĠM KĠTABI

T.C. TEMEL ĠLKYARDIM UYGULAMALARI EĞĠTĠM KĠTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠSTANBUL ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACĠL VE AFETLERDE SAĞLIK HĠZMETLERĠ ġubesġ TEMEL ĠLKYARDIM UYGULAMALARI EĞĠTĠM KĠTABI ĠSTANBUL 2011 ÖNSÖZ Yaşadığımız sürece çeşitli nedenlerle yaralanmalar

Detaylı

Sevgili 2. Sınıf Öğrencimiz

Sevgili 2. Sınıf Öğrencimiz İstanbul 2011 1 Sevgili 2. Sınıf Öğrencimiz Tıp eğitimi, mesleki bilgi, beceri ve tutumların kazanılmasını içeren bir eğitim sürecidir. Bu eğitim, standartları olmayan usta-çırak eğitimiyle başlamış, yüz

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ACİL SERVİS VE HASTA NAKİL ARAÇLARI ANKARA - 2008 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

İlk Yardım. aep. www. www. gov.tr. Yusuf Fikret UMUR. İlk Yardım. Parayla Satılmaz. Yusuf Fikret UMUR

İlk Yardım. aep. www. www. gov.tr. Yusuf Fikret UMUR. İlk Yardım. Parayla Satılmaz. Yusuf Fikret UMUR Yusuf Fikret UMUR Parayla Satılmaz. Yusuf Fikret UMUR www aep gov.tr www agoivl.etr Yusuf Fikret Umur Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje İzleme

Detaylı

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ AMBULANSLAR 725TTT034 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Acil tedavi, sağlık konusunda yetkili kişilerin gerekli donanımlarla yaptıkları tıbbi işlemlerdir

Acil tedavi, sağlık konusunda yetkili kişilerin gerekli donanımlarla yaptıkları tıbbi işlemlerdir KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI HAVUZ OPERATÖRÜ EĞİTİCİ EĞİTİMİ İLKYARDIM NOTLARI DR. TUĞRUL ŞAHBAZ HALK SAĞLIĞI UZMANI GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ İlkyardım Nedir? Bir hastalık veya kaza sonucu sağlığı tehlikeye

Detaylı

Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2010 Resüsitasyon Kılavuzu (Geniş Özet)

Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2010 Resüsitasyon Kılavuzu (Geniş Özet) Resüsitasyon 81 (1219-1276) 1 Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2010 Resüsitasyon Kılavuzu (Geniş Özet) Resuscitation 81 (2010) 1219-1276 Jerry P. Nolan a, Jasmeet Soar b, David A. Zideman c, Dominique Biarent

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ HEMŞİRELİK BÖLÜM UYUM REHBERİ Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon

Detaylı

Bu yararlı bilgileri sizlerle paylaşmak istedik. İhtiyacımız olmaması dileğiyle.

Bu yararlı bilgileri sizlerle paylaşmak istedik. İhtiyacımız olmaması dileğiyle. Bu kitapçık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Sağlık Daire Başkanlığı Acil Yardım ve Can Kurtarma Müdürlüğü İlkyardım Gönüllüleri El Kitabı nın, İstanbul-2001 baskısının aynısıdır. 2003 yılında

Detaylı

PARAMEDĐK BÜLTENĐ Türkiyede ki paramediklerin iletişim ve eğitim bülteni

PARAMEDĐK BÜLTENĐ Türkiyede ki paramediklerin iletişim ve eğitim bülteni PARAMEDĐK BÜLTENĐ Türkiyede ki paramediklerin iletişim ve eğitim bülteni Cilt: 2 Sayı: 1 Ocak 2007 3 ayda bir Paramedik Derneği tarafından yayınlanır. ĐÇĐNDEKĐLER Paramedik Derneği 2. Olağan Genel Kurulu

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAVAK DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAVAK DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAVAK DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ TIBBİ SEKRETER ORYANTASYONU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAVAK DEVLETİ HASTANESİ TIBBİ SEKRETER ORYANTASYON REHBERİ KOD: YÖN.RH. 007 YAYIN TARİHİ:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum Durması: Kalp Durması: Temel YaĢam Desteği Nedir? ilaçsız 112 112 Hayat Kurtarma Zinciri Nedir?

Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum Durması: Kalp Durması: Temel YaĢam Desteği Nedir? ilaçsız 112 112 Hayat Kurtarma Zinciri Nedir? Temel Yaşam Desteği Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum Durması: Solunum hareketlerinin durması nedeniyle vücudun, yaşamak için ihtiyacı olan oksijenden yoksun kalmasıdır. Hemen yapay solunuma başlanmaz

Detaylı

6. İLKYARDIM. 6.1. Laboratuvar Kazalarında İlkyardım

6. İLKYARDIM. 6.1. Laboratuvar Kazalarında İlkyardım 6. İLKYARDIM 6.1. Laboratuvar Kazalarında İlkyardım Ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye anında, olay yerinde ve çevre imkanlarından yararlanılarak yapılan, tıbbi olmayan geçici müdahaleye

Detaylı

SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ EK 1 11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA

SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ EK 1 11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA ! SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ EK 1 11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA İŞYERİNDE KULLANILAN SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ İLE İLGİLİ ASGARİ GENEL GEREKLER 1. Genel hususlar 1.1. Bu Yönetmeliğin 5 inci

Detaylı

Hasta stabilizasyonun amacının ne olduğu ve stabilizasyonda dikkat edilecek parametreler anlatılacaktır.

Hasta stabilizasyonun amacının ne olduğu ve stabilizasyonda dikkat edilecek parametreler anlatılacaktır. Doç. Dr. Onur POLAT Bu ünitede; Hasta stabilizasyonun amacının ne olduğu ve stabilizasyonda dikkat edilecek parametreler anlatılacaktır. Genel stabilizasyon ilkelerinden sonra bu ünitede spinal stabilizasyon,

Detaylı

GENEL CERRAHİ SERVİSİ

GENEL CERRAHİ SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2 BÖLÜM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI 3 BÖLÜMÜN

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BAKANLIĞI NA BAĞLI HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELİN HASTALARA MÜDAHALELERİNİN HASTANE ÖNCESİ ACİL TIBBİ BAKIM YETİŞKİN

Detaylı

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane)

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) Hastaneleri Kurumu VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI EYLÜL 2014 SUNUŞ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı genel sekreterliklerde

Detaylı

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM SERVİSİ

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2 BÖLÜM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI

Detaylı