EĞĠTĠM YILI AĠLE HEKĠMLĠĞĠ KLĠNĠĞĠ EĞĠTĠM PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013-2014 EĞĠTĠM YILI AĠLE HEKĠMLĠĞĠ KLĠNĠĞĠ EĞĠTĠM PROGRAMI"

Transkript

1 EĞĠTĠM YILI AĠLE HEKĠMLĠĞĠ KLĠNĠĞĠ EĞĠTĠM PROGRAMI Eğitimin Konusu Eğitim Veren Tarih Saat Laboratuvar sonuçlarını nasıl yorumlarız Servet Yüce 03/10/ :30-13:30 MI ve Akut Koroner sendromlar Ceyhan Turkkan 10/10/ :30-13:30 AteĢli çocuğa yaklaģım Çagatay Nuhoğlu 24/10/ :30-13:30 Vajinal akıntı Zeynep Tuzcular Vural 31/10/ :30-13:30 Ġdrar yolu Enfeksıyonları Zehra Esra Sönmez Önal 07/11/ :30-13:30 Travmalı hasta Özgür Bekar 14/11/ :30-13:30 Nörolojik muayene Kemal Tutkavul 21/11/ :30-13:30 Birinci basamakta baģ ağrısı Kemal Tutkavul 28/11/ :30-13:30 KOAH-Astım-Sigara ġeyda Gül Alagöz 05/12/ :30-13:30 Birinci basamakta menoraji yönetimi Zeynep Tuzcular Vural 12/12/ :30-13:30 Evde sağlık hizmetleri Serap Çifçili 19/12/ :30-13:30 Dermatofitler ġirin Pekcan YaĢar 26/12/ :30-13:30 Yenidoğan sarılıkları Çağatay Nuhoğlu 02/01/ :30-13:30 Birinci basamakta depresyon-anksiyete takibi Ġshak Saygılı 09/01/ :30-13:30 Çocukta karın ağrısı Çağatay Nuhoğlu 16/01/ :30-13:30 Vertigo+tinnitus Lütfü ġeneldir 23/01/ :30-13:30 Akciğer grafısı yorumlama Hasan Köseoğlu 30/01/ :30-13:30 Pnömoniler ġeyda Gül Alagöz 06/02/ :30-13:30 ASM ler nasıl çalıģır Emrah kırımlı 13/02/ :30-13:30 Deri lezyonlarına yaklaģım ġirin Pekcan YaĢar 20/02/ :30-13:30 PAP sürüntüsü alma teknikleri ve Bethesda sistemi IĢık Gönenç 27/02/ :30-13:30 Otit-sinüzit-tonsillit Fatma Gülüm Bayraktar 06/03/ :30-13:30 Birinci basamakta FTR muayenesi Zerrin Sahın 13/03/ :30-13:30 Bebeklik ve çocukluk çağında aģı takvimi Tamay gürbüz 20/03/ :30-13:30

2 Akneye yaklaģım ġirin Pekcan YaĢar 27/03/ :30-13:30 EriĢkinde periyodik muayeneler Dilek Toprak 03/04/ :30-13:30 Prekonsepsiyonel bakım+antenatal takip Orhan Temel 10/04/ :30-13:30 Birinci basamakta hipertansiyonun yönetimi Refik Demirtunç 17/04/ :30-13:30 Bebeklik ve çocukluk çağında beslenme Tamay gürbüz 24/04/ :30-13:30 Anemiler Refik Demirtunç 08/05/ :30-13:30 Gebelikte ilaç kullanımı IĢık Gönenç 15/05/ :30-13:30 Büyüme geliģme Zehra Esra Sönmez Önal 22/05/ :30-13:30 Kırmızı göz Serhat Ġmamoğlu 29/05/ :30-13:31 Birinci basamakta diyabet yönetimi Zuhal Sağlam 05/06/ :30-13:32 Tiroid fonksiyon bozuklukları Refik Demirtunç 12/06/ :30-13: EĞĠTĠM YILI ANESTEZĠ ve REANĠMASYON KLĠNĠĞĠ EĞĠTĠM PROGRAMI Eğitimin Konusu Eğitim Veren Tarih Saat Preoperatif değerlendirme ve kardiak hastada nonkardiak cerrahi anestezisi Mekanik ventilasyon, endikasyonlar-speisfik hastalıklarda MV stratejileri ve weaning Doç.Dr.Osman EKĠNCĠ Dr.Mehmet ġirin MAĞAÇ :30 Uzm Dr.Asu ÖZGÜLTEKĠN Dr.Baran DALGA :30 Kristalloidler-Kolloidler Uzm Dr.Ahmet AYTEKĠN Dr.Duygu DEMĠRĠZ :30 Anestezide monitorizasyon teknikleri Uzm Dr.Dilek SUBAġI Dr.Sümeyye CEBECĠ :30 Anestezi ve YB da opidler Uzm Dr.Filiz ORMANCI Dr.Betül IġIK :30

3 GA ; TIVA ve kombine anestezi yöntemleri Uzm Dr.GülĢen BOSNA Dr.AyĢenur ÖZDEMĠR :30 YB da nosokomial infeksiyonlar ve VIP ten korunma Doç. Dr.Güldem TURAN Dr.Mesut COġKUN :30 Sepsis kılavuzu :2012 Uzm Dr.Burak YALÇINTUNA Dr.Zübeyir SĠVRĠKAYA :30 Parenteral nütrisyon ve elementleri;yağlar,aminoasitler.. Uzm Dr.Asu ÖZGÜLTEKĠNDr.F.Gülçin ÖZTÜRK :30 Ameliyathane ve YB da morbid obez hasta Uzm Dr.Serap KAVLAK Dr.Ruken ASLAN :30 Zor entübasyon; video larengoskopide son durum Uzm Dr.Hakan PAMUK Dr.Nurcan KUTLUER :30 Kanama yönetimi:esa kılavuzu Doç.Dr.Osman EKĠNCĠ Dr.Y.Egemen ÖZER :30 PĠCCO -hemodinami ve sıvı monitorizasyonunda hedefler Uzm Dr.Gonca YÜKSEL Dr.Hörmet AYTEKĠN :30 Vücut ısı fizyolojisi;perioperatif ısı yönetimi-hipotermi etkileri Uzm.Dr.Emine DĠNÇER Dr.A.Caner SAYAR :30 Sınav :30 Sınav :30 Skolyoz ameliyatlarda anestezi yöntemi Uzm Dr.Müjdat ALTUNKAYA Dr.Nurcan KUTLUER :30 NMB kullanımı ve monitorizasyonu Uzm Dr.Reyhan ÇETĠNER Dr.AyĢenur ÖZDEMĠR :30 Regionel anestezide antikoagülasyon kullanımı Uzm Dr.Hakan PAMUK Dr.Betül IġIK :30

4 Intrakranial basınç artıģı: anestezi ve YB da yaklaģım Uzm Dr.Sefa GÖKDEN Dr.Abdullah PEKTAġ :30 Beyin ölümü tespiti ve donör bakımı Doç. Dr.Güldem TURAN Dr.Duygu DEMĠRĠZ :30 Regionel anestezi yöntemleri ve komplikasyonlar Uzm.Dr.GülĢen BOSNA Dr.Ruken ASLAN :30 Renal yetmezlikli hastada anestezi yönetimi,renal transplantasyon anestezisi, riskli hastada renal koruma Uzm.Dr.Emine DĠNÇER Dr.Abdullah PEKTAġ :30 Ameliyathane dıģı anestezi teknikleri ve monitorızasyon Uzm Dr.Sefa GÖKDEN Dr.Ġnsaf KARACA :30 Beyin Cerrahisi: Özellikli vakalarda anestezi prensipleri Uzm Dr.Gül ERGÜN Dr.A.Caner SAYAR :30 Terapotik hipotermide son durum Uzm Dr.Ahmet AYTEKĠN Dr.Sümeyye CEBECĠ :30 Nöromuskuler hastalıklarda anestezi- YB endikasyonları Uzm Dr.Reyhan ÇETĠNER Dr.Mehmet ġġrġn MAĞAÇ :30 Doku perfüzyonu monitorizasyonu ;Hemorajik Ģok- Kritik hasta-perioperatif dönem Uzm Dr.Serap KAVLAK Dr.Yeter KONUR :30 Asit baz dengesinde metabolik değiģimler Uzm Dr.Sıddıka BATAN Dr.Y.Egemen ÖZER :30 Akut renal yetmezlik-ekstrakorporeal renal replasman tedavi modaliteleri Majör cerrahi ve riskli olgular;hangi olgu risklidir,nasıl saptanır;hangi olgular yb alınır,nasıl bakılır Uzm Dr.Filiz ORMANCI Dr.Hörmet AYTEKĠN :30 Uzm Dr.Dilek SUBAġI Dr.Harika KÖġLÜK :30

5 Anestezi ve YB de hiperglisemi: toksik etkiler ve yönetim Uzm Dr.Sıddıka BATAN Dr.Türkan NADĠYEVA :30 Sınav :30 Sınav :30 Toplantı Yeri : Anestezi ve Reanimasyon Kliniği Eğitim Salonu EĞĠTĠM YILI BEYĠN ve SĠNĠR CERRAHĠSĠ KLĠNĠĞĠ EĞĠTĠM PROGRAMI Eğitimin Konusu Eğitim Veren Tarih Saat Nörolojik muayene Dr. Duygu CEMAN :00-16:30 Kranyal sinirler Dr. Barış ERDOĞAN :00-16:30 Bos ve intrakranyal basınç Dr. Taner ENGĠN :00-16:30 Meningiomlar Op. Dr. Erkan YILDIRIM :00-16:30 Kafatası kemikleri Dr. Aslıhan YILDIRIM :00-16:30 Periferik sinirler ve yaralanmaları Dr. M. Onur YÜKSEL :00-16:30 Kafa travmaları Dr. Duygu CEMAN :00-16:30 Kranyovertebral bileşke anomalileri Op. Dr. Ezgi AKAR :00-16:30 Torakal ve lomber travmalar Dr. M. Onur YÜKSEL :00-16:30 Serebellum nöroanatomisi Dr. Taner ENGĠN :00-16:30 Beyin sapı nöroanatomisi Dr. Aslıhan YILDIRIM :00-16:30 Hidrosefali Op.Dr. M. Ufuk AKMĠL :00-16:30 Beynin venöz sistemi Dr. Taner ENGĠN :00-16:30 Beynin arteryel sistemi Dr. Barış ERDOĞAN :00-16:30 Ġntrakranyal anevrizmalar Dr. M. Onur YÜKSEL :00-16:30

6 Arteriovenöz malformasyonlar Dr. Aslıhan YILDIRIM :00-16:30 Spinal tümörler Op. Dr. Necat BĠBER :00-16:30 Tuzak nöropatileri ve cerrahisi Dr. Duygu CEMAN :00-16:30 Hipofiz adenomlerı Dr. Taner ENGĠN :00-16:30 Servikal travmalar Dr. Barış ERDOĞAN :00-16:30 Metastatik tümörler Op. Dr. Cem AKKURT :00-16:30 Kraniotomiler Dr. M. Onur YÜKSEL :00-16:30 Ġntraserebral hematomlar Dr. Duygu CEMAN :00-16:30 Disk hernileri Op. Dr. Cem AKKURT :00-16:30 Pineal ve ventrikül tümörleri Dr. Aslıhan YILDIRIM :00-16:30 Kranyal ve spinal gelişim anomalileri Op. Dr. Selin TURAL EMON :00-16:30 Yüksek dereceli glial tümörler Dr. Barış ERDOĞAN :00-16:30 Kranyal ve spinal enfeksiyonlar Op. Dr. M. Ufuk AKMĠL :00-16:30 Pseudotümör serebri Dr. Duygu CEMAN :00-16:30 Omurga biyomekaniği ve enstrümantasyon Op. Dr. Hakan SOMAY :00-16:30 Bt ve mrg Op. Dr. Erkan YILDIRIM :00-16:30 Çocukluk çağı post. Fossa tümörleri Op. Dr. Necat BĠBER :00-16:30 Pca nöroanatomisi ve tümörleri Dr. Barış ERDOĞAN :00-16:30 Kranyal sinir nevraljileri ve tedavisi Dr. Taner ENGĠN :00-16:30 Arnold chiari malf. Ve sringomyeli Op. Dr. Ezgi AKAR :00-16:30 Düşük dereceli glial tümörler Dr. Aslıhan YILDIRIM :00-16:30 Stereotaksi Op. Dr. Selin TURAL EMON :00-16:30 Nöroendoskopi Op. Dr. Metin ORAKDÖĞEN :00-16:30 Toplantı Yeri : Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği Eğitim Salonu

7 EĞĠTĠM YILI ÇOCUK HASTALIKLARI KLĠNĠĞĠ EĞĠTĠM PROGRAMI Eğitimin Konusu Eğitim Veren Tarih Saat Protein enerji malnutrisyonu Gökçe Korkmaz - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı Can BarıĢ Aker - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Kistik Fibrozis Arzu Aras - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı Özlem Tugba Demir - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Cocuklarda Kotu Muamele Ve ihmal Sergul Zengin Saygılı - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı AyĢe Gül Gök - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 AĢılama,aktif ve pasif bağıģıklama Özlem Tugba Demir - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı Aynur Ġskender - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Büyüme ve GeliĢmenin degerlendirilmesi AyĢe Gül Gök - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı Nurcan Yusufoğlu - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı Sergul Zengin Saygılı - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Nöroblastoma ve Wilm's tumoru Hüray Kök - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı Evrim Sağlamer - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00

8 Neonatal Hiperbilirubinemi Burcu KaradaĢ - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı Agah Akın - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Viral Hepatitler Hatice Eren - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı Zeynep Durak - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Sıvı elektrolit bozuklukları ve tedavi ilkeleri Hilal Durmaz - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı Özge Gücüyeter - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Epilepsinin sınıflandırılması ve tedavi ilkeleri Sergül Zengin Saygılı - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı Gökçe Korkmaz - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Lösemiler Aynur Ġskender - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı Sergül Zengin Saygılı - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Kawasaki Sendromu Can BarıĢ Aker - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı Arzu Aras - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Juvenil Ġdiopatik Artrit Nurcan Yusufoğlu - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı Hüray Kök - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Doğumsal Anomalilere YaklaĢım Evrim Sağlamer - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı Burcu KaradaĢ - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Yenidoğanın Resusitasyonu Agah Akın - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00

9 Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı Hatice Eren - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Astım ve allerjık rinit Zeynep Durak - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı Hilal Durmaz - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Nefrotik sendrom Özge Gücüyeter - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı Gökçe Korkmaz - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Anemilere yaklaģım,ayrıcı tanı ve tedavi Arzu Aras - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı Aynur Ġskender - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Infektif Endokardir,perikardit ve myokardit Can BarıĢ Aker - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı Hüray Kök - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Lenfomalar Nurcan Yusufoğlu - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı Evrim Sağlamer - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Akut Poststreptokoksik GN Burcu KaradaĢ - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı Agah Akın - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Tuberküloz Hatice Eren - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı Zeynep Durak - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Lenfadenomegali ayrıcı tanısı Hilal Durmaz - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00

10 Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı Özge Gücüyeter - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Doğumsal Kalp Hastalıklarının Tedavisinde temel ilkeler Gökçe Korkmaz - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı Arzu Aras - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Hematürili Çocuga yaklaģım Aynur Ġskender - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı Can BarıĢ Aker - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 ĠĢeme Bozuklukları Hüray Kök - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı Nurcan Yusufoğlu - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Diabetes Insipitus Gökçe Korkmaz - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı Arzu Aras - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Malabsorpsiyon Aynur Ġskender - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı Can BarıĢ Aker - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Hipo ve hipertiroidi Hüray Kök - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı Nurcan Yusufoğlu - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Adrenokortikal Yetersizlik Evrim Sağlamer - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı Burcu KaradaĢ - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Akut Gastroenterit ve dehidratasyonda sıvı tedavisi Agah Akın - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Muskuler Distrofiler Evrim Sağlamer - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00

11 Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı Hatice Eren - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Süt cocugu beslenmesi Zeynep Durak - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı Hilal Durmaz - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Diabetes Mellitus ve Ketoasidoz tedavisi Özge Gücüyeter - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı Burcu KaradaĢ - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Pubertal geliģim bozuklukları Agah Akın - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı Hatice Eren - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Hayvan ve insan ısırıkları Zeynep Durak - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı Hilal Durmaz - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Osteomyelit ve süpüratif artrit Özge Gücüyeter - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Olgu Sunumu - Yayın Çeviri Toplantısı Gökçe Korkmaz - Çağatay Nuhoğlu :00-13:00 Toplantı Yeri : Çocuk Hastalıkları Kliniği Eğitim Salonu EĞĠTĠM YILI DERMATOLOJĠ KLĠNĠĞĠ EĞĠTĠM PROGRAMI

12 Eğitimin Konusu Eğitim Veren Tarih Saat Literatür saati Tüm Katılımcılar :00-17:00 Asistan Dersi / Literatür Prof.Dr.Sema Aytekin :00-17:00 Literatür saati Tüm Katılımcılar :00-17:00 Antihishaminikler, farmakolojik özellikleri ve dermatolojide kullanımı Dr.Emre KAYNAK Prof.Dr.Sema Aytekin :00-17:00 Asistan Dersi / Literatür Prof.Dr.Sema Aytekin :00-17:00 Literatür saati Tüm Katılımcılar :00-17:00 Asistan Dersi / Literatür Prof.Dr.Sema Aytekin :00-17:00 Dermatopatoloji Toplantısı Tüm Katılımcılar :00-13:00 Literatür saati Tüm Katılımcılar :00-17:00 Psoriasiste sistemik tedaviler Dr.Emre KAYNAK Doç.Dr.ġirin PEKCAN YAġAR :00-17:00 Asistan Dersi / Literatür Prof.Dr.Sema Aytekin :00-17:00 Dress sendromu Dr.Sezen BOSTAN Doç.Dr.ġirin PEKCAN YAġAR :00-17:00 Asistan Dersi / Literatür Prof.Dr.Sema Aytekin Doç.Dr.Fatih GÖKTAY :00-17:00 Literatür saati Tüm Katılımcılar :00-17:00 Asistan Dersi / Literatür Prof.Dr.Sema Aytekin Doç.Dr.ġirin PEKCAN YAġAR :00-17:00 Dermatopatoloji Toplantısı Tüm Katılımcılar : Sifiliz'in tarihçesi ve kliniği Dr.Aslı YÖRÜSÜN Doç.Dr.Fatih GÖKTAY :00-17:00 Asistan Dersi / Literatür Prof.Dr.Sema Aytekin :00-17:00 Literatür saati Tüm Katılımcılar :00-17:00

13 Sifiliz'de seroloji ve tedavi Dr.Aslı YÖRÜSÜN Doç.Dr.Fatih GÖKTAY :00-17:00 Asistan Dersi / Literatür Prof.Dr.Sema Aytekin :00-17:00 Literatür saati Tüm Katılımcılar :00-17:00 Asistan Dersi / Literatür Prof.Dr.Sema Aytekin Doç.Dr.ġirin PEKCAN YAġAR :00-17:00 Dermatopatoloji Toplantısı Tüm Katılımcılar :00-13:00 Diyabetin Deri Bulguları Dr.Zeynep M.ALTAN Doç.Dr.ġirin PEKCAN YAġAR :00-17:00 Asistan Dersi / Literatür Prof.Dr.Sema Aytekin :00-17:00 TEN patogenez, klinik ve hasta yönetimi Dr.Dua CEBECĠ Doç.Dr.Fatih GÖKTAY :00-17:00 Asistan Dersi / Literatür Prof.Dr.Sema Aytekin Doç.Dr.Fatih Göktay :00-17:00 GĠS ve Deri Bulguları Dr.Zeynep BuĢra Haras Aytekin Prof.Dr.Sema :00-17:00 Asistan Dersi / Literatür Prof.Dr.Sema Aytekin Doç.Dr.ġirin PEKCAN YAġAR :00-17:00 Literatür saati Tüm Katılımcılar :00-17:00 Asistan Dersi / Literatür Prof.Dr.Sema Aytekin :00-17:00 Literatür saati Tüm Katılımcılar :00-17:00 Asistan Dersi / Literatür Prof.Dr.Sema Aytekin :00-17:00 Dermatopatoloji Toplantısı Tüm Katılımcılar : Pediatrik Dermatolojide Yenilikler Dr.Sezen BOSTAN Doç.Dr.ġirin PEKCAN YAġAR :00-17:00 Asistan Dersi / Literatür Prof.Dr.Sema Aytekin Doç.Dr.Fatih Göktay :00-17:00

14 Tırnak Ünitesinin Tümörleri Dr.Emre KAYNAK GÖKTAY Doç.Dr.Fatih :00-17:00 Asistan Dersi / Literatür Prof.Dr.Sema Aytekin Doç.Dr.ġirin PEKCAN YAġAR :00-17:00 Ġnfantil Hemanjiomlar Doç.Dr.ġirin PEKCAN YAġAR :00-17:00 Asistan Dersi / Literatür Prof.Dr.Sema Aytekin :00-17:00 Literatür saati Tüm Katılımcılar :00-17:00 AraĢtırma Görevlisi Değerlendirme Sınavı Prof.Dr.Sema Aytekin :00-17:00 Dermatopatoloji Toplantısı Tüm Katılımcılar :00-13:00 Mikozis Fungoides Klinik Varyantları,Tanısı, Evrelendirmesi ve Tedavisi Dr.Dua CEBECĠ Prof.Dr.Sema Aytekin :00-17:00 Asistan Dersi / Literatür Prof.Dr.Sema Aytekin Doç.Dr.Fatih Göktay :00-17:00 Eritrodermi Asistan Dersi / Literatür Dr.Zeynep M.ALTAN GÖKTAY Prof.Dr.Sema Aytekin PEKCAN YAġAR Doç.Dr.Fatih Doç.Dr.ġirin :00-17: :00-17:00 Örneklerle Dermatopatolijik Terimler Dr.Zeynep BuĢra Haras Doç.Dr.ġirin PEKCAN YAġAR :00-17:00 Asistan Dersi / Literatür Prof.Dr.Sema Aytekin :00-17:00 Literatür saati Tüm Katılımcılar :00-17:00 Asistan Dersi / Literatür Prof.Dr.Sema Aytekin :00-17:00 Dermatopatoloji Toplantısı Tüm Katılımcılar :00 Hasta Hekim ĠliĢkisi Prof.Dr.Sema Aytekin :00-17:00 Asistan Dersi / Literatür Prof.Dr.Sema Aytekin Doç.Dr.Fatih Göktay :00-17:00

15 Tıbbi Ġstatistiğe GiriĢ - SPSS Kullanımı Doç.Dr.Fatih GÖKTAY :00-17:00 Asistan Dersi / Literatür Prof.Dr.Sema Aytekin Doç.Dr.ġirin PEKCAN YAġAR :00-17:00 Behçet Hastalığı Dr.Filiz CEBECĠ :00-17:00 Asistan Dersi / Literatür Prof.Dr.Sema Aytekin :00-17:00 Literatür saati Tüm Katılımcılar :00-17:00 AraĢtırma Görevlisi Değerlendirme Sınavı Prof.Dr.Sema Aytekin :00-17:00 Dermatopatoloji Toplantısı Tüm Katılımcılar :00-13:00 Kutanöz Bulgular ve Tanı Eylül 2013 Dönemi TUS ile gelecek As.Dr :00-17:00 Asistan Dersi / Literatür Prof.Dr.Sema Aytekin Doç.Dr.Fatih Göktay :00-17:00 Psoriasis Vulgaris Tanı, Patogenez, Klinik Eylül 2013 Dönemi TUS ile gelecek As.Dr :00-17:00 Asistan Dersi / Literatür Prof.Dr.Sema Aytekin PEKCAN YAġAR Doç.Dr.ġirin :00-17:00 Psoriasis Vulgarisde Topikal Tedavi Yöntemleri Eylül 2013 Dönemi TUS ile gelecek As.Dr :00-17:00 Asistan Dersi / Literatür Prof.Dr.Sema Aytekin :00-17:00 Literatür saati Tüm Katılımcılar :00-17:00 Asistan Dersi / Literatür Prof.Dr.Sema Aytekin Doç.Dr.Fatih Göktay :00-17:00 Asistan Dersi / Literatür Prof.Dr.Sema Aytekin Doç.Dr.ġirin PEKCAN YAġAR :00-17:00 Dermatopatoloji Toplantısı Tüm Katılımcılar :00-13:00 Literatür saati Tüm Katılımcılar :00-17:00

16 Asistan Dersi / Literatür Prof.Dr.Sema Aytekin Doç.Dr.Fatih Göktay :00-17:00 Onikomikozda Tanı Yöntemleri Dr.Zeynep M.ALTAN GÖKTAY Doç.Dr.Fatih :00-17:00 Asistan Dersi / Literatür Prof.Dr.Sema Aytekin Doç.Dr.ġirin PEKCAN YAġAR :00-17:00 Literatür saati Tüm Katılımcılar :00-17:00 Asistan Dersi / Literatür Prof.Dr.Sema Aytekin :00-17:00 Literatür saati Tüm Katılımcılar :00-17:00 AraĢtırma Görevlisi Değerlendirme Sınavı Prof.Dr.Sema Aytekin :00-17:00 Toplantı Yeri : Dermatoloji Kliniği Eğitim Salonu EĞĠTĠM YILI ENFEKSĠYON HASTALIKLARI ve KLĠNĠK MĠKROBĠYOLOJĠ KLĠNĠĞĠ EĞĠTĠM PROGRAMI Eğitimin Konusu Eğitim Veren Tarih Saat Enfeksiyon Epidemiyolojisi Dr. Asuman ĠNAN saat Antibiyotikler genel sınıflama Dr.Gözde BAÇ -Prof Dr Serpil EROL saat Atipik Mikobakteri Enfeksiyonları Dr.Melike YEġĠLLER BEDĠR- Prof Dr Serpil EROL saat Gram Pozitif Bakterilerde Direnç Mekanizmaları Dr.Orçun BARKAY-Prof Dr Serpil EROL saat Gram Negatif Bakterilerde Direnç Mekanizmaları Dr.Ġmran ĠÇEL-Prof Dr Serpil EROL saat GeniĢlemiĢ Spekturumlu Beta Laktamazlar Dr. Ġsmail DAVARCI-Prof Dr Serpil EROL saat Sepsis Tanımı ve SeptikĢok Dr.Çiğdem AKALAN-Dr Seyfi Çelik ÖZYÜREK saat Akut Viral Hepatitler vefulminan Hepatit Prof Dr Serpil EROL saat

17 Kene ile bulaģan Hastalıklar Dr.ġule TEKĠN- Dr Seyfi Çelik ÖZYÜREK saat Ġmmun Suprese Konakta Enfeksiyonlar Dr.Ġmran ĠÇEL-Dr Seyfi Çelik ÖZYÜREK saat Kan ve Doku Parazitozları Dr.Gözde BAÇ -Dr Seyfi Çelik ÖZYÜREK saat Endokardit,Miyokardit,Perikardit Dr.Seniha ġenbayrak AKÇAY saat Kronik Hepatitler ve Tedavisi Dr.Nurgül CERAN saat Febril Nötropeni Tanı ve Tedavi Dr. SiBEL BOLUKÇU saat Nozokomiyal Pnomoniler Dr. Asuman ĠNAN saat Diyabetik Ayak Enfeksiyonu Dr. Derya ÖZTÜRK ENGĠN saat MDR Gram Negatif Mikroorganizmaların Tedavis Dr.Çiğdem AKALAN-Dr Seyfi Çelik ÖZYÜREK saat Cinsel yolla BulaĢan Hastalıklar Dr.Orçun BARKAY-Dr Emin KARAGÜL saat Tüberkülozda Tanı Yöntemleri Dr.Ġmran ĠÇEL-Dr Emin KARAGÜL saat Selülit Nekrotizan Fasiit,Miyozit Miyonekroz Dr.ġule TEKĠN- Dr Emin KARAGÜL saat Nedeni Bilinmeyen AteĢ Dr.Sibel BOLUKCU saat AteĢ ve Döküntü ile Seyreden Hastaya YaklaĢım Dr.Ġmran ĠÇEL- Dr Emin KARAGÜL saat Akut ve Kronik Menenjitler Dr.ġule TEKĠN -Prof Dr Serpil EROL saat Ensefalit ve Beyin Apseleri Dr.Gözde BAÇ -Dr Seyfi Çelik ÖZYÜREK saat Kuduz ve Tetenoz Klinik Tanı, Tedavi ve Profilaksi Dr.Orçun BARKAY-Dr Emin KARAGÜL saat Viral Hemorejik AteĢler Dr.Ġmran ĠÇEL- Dr Emin KARAGÜL saat Sıtma Epidemiyoloji Tanı Tedavi Dr. Çiğdem AKALAN-Dr Seyfi Çelik ÖZYÜREK saat Yeni Tanı almıģ HIV Enfeksiyonlu Hastaya YaklaĢım Dr.ġule TEKĠN-Dr Emin KARAGÜL saat HIV Enfeksiyonunda Fırsatçı Enfeksiyonlar ve Maliniteler Dr.Gözde BAÇ-Dr Emin KARAGÜL saat EHEC Ġnfeksiyonları Dr.Orçun BARKAY-Prof Dr Serpil EROL saat Transfüzyon Reaksiyonları Dr.Nurgül CERAN saat Akut Ġshaller Dr.Ġmran ĠÇEL-Dr Emin KARAGÜL saat Toplum Kökenli Pnomoniler Dr.ġule TEKĠN -Dr Seyfi Çelik ÖZYÜREK saat Spondilodiskitler, Tanı Tedavi Dr.Gözde BAÇ -Prof Dr Serpil EROL saat Toksik Ģok sendromu Dr.Orçun BARKAY-DrSeyfi Çelik ÖZYÜREK saat

18 Artrit ve Osteomyelitler Dr.Seniha ġenbayrak AKÇAY saat Anti Enfektif Tedavi Prensipleri Prof Dr Serpil EROL saat Nosokomiyal Kan DolaĢımı Enfeksiyonları Dr. Derya ÖZTÜRK ENGĠN saat Toplantı Yeri : Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Eğitim Salonu EĞĠTĠM YILI FĠZĠK TEDAVĠ ve REHABĠLĠTASYON KLĠNĠĞĠ EĞĠTĠM PROGRAMI Eğitimin Konusu Eğitim Veren Tarih Saat Elektroterapi 1 Doç.Dr.Duygu Geler Külcü :00-14:00 Makale - vaka Elektroterapi 2 Uzm.Dr.Zerrin ġahin :00-14:00 Makale - vaka Elektroterapi 3 Uzm.Dr.Nilgün Mesci :00-14:00 Makale - vaka Terapatik egzersizler 1 Doç.Dr.Duygu Geler Külcü :00-14:00 Makale - vaka Terapatik egzersizler 2 Uzm.Dr.Zerrin ġahin :00-14:00 Makale - vaka Üst ekstremite ortezleri Uzm.Dr.Nilgün Mesci :00-14:00 Makale - vaka Alt ekstremite ortezleri Doç.Dr.Duygu Geler Külcü :00-14:00 Makale - vaka Spinal ortezler Uzm.Dr.Zerrin ġahin :00-14:00 Makale - vaka Amputasyon rehabilitasyonu Uzm.Dr.Nilgün Mesci :00-14:00

19 Makale - vaka Hemipleji 1 Doç.Dr.Duygu Geler Külcü :00-14:00 Makale - vaka Hemipleji 2 Uzm.Dr.Zerrin ġahin :00-14:00 Makale - vaka Serebral palsi 1 Uzm.Dr.Nilgün Mesci :00-14:00 Makale - vaka Serebral palsi 2 Doç.Dr.Duygu Geler Külcü :00-14:00 Makale - vaka Artroplasti rehabilitasyonu 1 Uzm.Dr.Zerrin ġahin :00-14:00 Makale - vaka Artroplasti rehabilitasyonu 2 Uzm.Dr.Nilgün Mesci :00-14:00 El rehabilitasyonu Doç.Dr.Duygu Geler Külcü :00-14:00 Makale - vaka Kırık rehabilitasyonu Uzm.Dr.Zerrin ġahin :00-14:00 Makale - vaka Spina bifida Uzm.Dr.Nilgün Mesci :00-14:00 Makale - vaka Spastisite Doç.Dr.Duygu Geler Külcü :00-14:00 Makale - vaka Nörojen mesane Uzm.Dr.Zerrin ġahin :00-14:00 Makale - vaka Spinal kord yaralanması 1 Uzm.Dr.Nilgün Mesci :00-14:00 Makale - vaka Spinal kord yaralanması 2 Doç.Dr.Duygu Geler Külcü :00-14:00 Makale - vaka Brakial pleksus yaralanması Uzm.Dr.Zerrin ġahin :00-14:00

20 Makale - vaka Bel ağrısı Uzm.Dr.Nilgün Mesci :00-14:00 Makale - vaka Boyun ağrısı Doç.Dr.Duygu Geler Külcü :00-14:00 Makale - vaka Ġntervertebral disk hastalıkları Uzm.Dr.Zerrin ġahin :00-14:00 Makale - vaka Spondilolizis - spondilolistezis - spinal stenoz Uzm.Dr.Nilgün Mesci :00-14:00 Makale - vaka Skolyoz Doç.Dr.Duygu Geler Külcü :00-14:00 Makale - vaka Omuz ağrısı ( etyoloji - değerlendirme ) Uzm.Dr.Zerrin ġahin :00-14:00 Makale - vaka Omuz rehabilitasyonu Uzm.Dr.Nilgün Mesci :00-14:00 Makale - vaka Kalça ağrısı ( etyoloji - değerlendirme ) Doç.Dr.Duygu Geler Külcü :00-14:00 Makale - vaka Kalça rehabilitasyonu Uzm.Dr.Zerrin ġahin :00-14:00 Makale - vaka Diz ağrısı ( etyoloji - değerlendirme ) Uzm.Dr.Nilgün Mesci :00-14:00 Makale - vaka Diz rehabilitasyonu Doç.Dr.Duygu Geler Külcü :00-14:00 Makale - vaka Osteoartrit Uzm.Dr.Zerrin ġahin :00-14:00 Makale - vaka Osteoporoz Uzm.Dr.Nilgün Mesci :00-14:00

21 Makale - vaka Toplantı Yeri : Fizik Tedavi ve Rehbilitasyon Kliniği Eğitim Salonu EĞĠTĠM YILI GASTROENTEROLOJĠ KLĠNĠĞĠ EĞĠTĠM PROGRAMI Eğitimin Konusu Eğitim Veren Tarih Saat Sanal Kromoendoskopi Teknikleri Doç.Dr. Can GÖNEN :00-16:00 Klinikopatolojik Olgu TartıĢması Doç.Dr. Can GÖNEN :00-11:00 Endoskopik Submukozal Diseksiyon Doç.Dr. Mustafa YAKUT :00-16:00 Klinikopatolojik Olgu TartıĢması Doç.Dr. Can GÖNEN :00-11:00 Özefagus Tümörlerinde Tanı, Evreleme, Tedavi Doç.Dr. Can GÖNEN :00-16:00 Klinikopatolojik Olgu TartıĢması Doç.Dr. Can GÖNEN :00-11:00 Mide Tümörlerinde Tanı, Evreleme, Tedavi Doç.Dr. Can GÖNEN :00-16:00 Makale Saati Doç.Dr. Can GÖNEN :00-16:00 Klinikopatolojik Olgu TartıĢması Doç.Dr. Can GÖNEN :00-11:00 Hepatit C Tedavisi Uzm.Dr. Atakan YEġĠL :00-16:00 Endoskopik Mukozal Rezeksiyon Doç.Dr. Mustafa YAKUT :00-16:00 Klinikopatolojik Olgu TartıĢması Doç.Dr. Can GÖNEN :00-11:00 Otoimmün Hepatit Tanı ve Tedavi Doç.Dr. Can GÖNEN :00-16:00 Makale Saati Doç.Dr. Can GÖNEN :00-16:00 Mide Nöroendokrin Tümörler Uzm.Dr. Feyza GÜNDÜZ :00-16:00 Klinikopatolojik Olgu TartıĢması Doç.Dr. Can GÖNEN :00-11:00 Kolestaz Doç.Dr. Can GÖNEN :00-16:00

22 Makale Saati Doç.Dr. Can GÖNEN :00-16:00 Perkütan Biliyer GiriĢimler Doç.Dr. Mustafa YAKUT :00-16:00 Klinikopatolojik Olgu TartıĢması Doç.Dr. Can GÖNEN :00-11:00 Kolon Kanseri Taraması Uzm.Dr. Atakan YEġĠL :00-16:00 Makale Saati Doç.Dr. Can GÖNEN :00-16:00 Crohn Hastalığı Fenotipleri ve Önemi Doç.Dr. Can GÖNEN :00-16:00 Klinikopatolojik Olgu TartıĢması Doç.Dr. Can GÖNEN :00-11:00 IBH Anti-TNF Kullanımı Uzm.Dr. Koray KOÇHAN :00-16:00 Elektrokoterler Özellikler ve Kullanım Doç.Dr. Mustafa YAKUT :00-16:00 Makale Saati Doç.Dr. Can GÖNEN :00-16:00 Klinikopatolojik Olgu TartıĢması Doç.Dr. Can GÖNEN :00-11:00 Karaciğer Transplantasyonu ve Ġmmünsüpresyon Uzm.Dr. Feyza GÜNDÜZ :00-16:00 Akut pankreatit Doç.Dr. Can GÖNEN :00-16:00 Transplantasyon sonrası HBV profilaksisi Uzm.Dr. Feyza GÜNDÜZ :00-16:00 KC Nakil Endikasyonları Uzm.Dr. Atakan YEġĠL :00-16:00 Klinikopatolojik Olgu TartıĢması Doç.Dr. Can GÖNEN :00-11:00 Makale Saati Doç.Dr. Can GÖNEN :00-16:00 Toplantı Yeri : Gastroentroloji Kliniği Eğitim Salonu EĞĠTĠM YILI GENEL CERRAHĠ KLĠNĠĞĠ EĞĠTĠM PROGRAMI Eğitimin Konusu Eğitim Veren Tarih Saat Safra taģı hastalığı Doç.Dr.M.Kara - Dr.E.Özdemir :00-16:00

TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DÖNEM V DERS PROGRAMI

TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DÖNEM V DERS PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI 265 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DÖNEM -V STAJ PROGRAMI TARİHLER ANABİLİM DALI 11/08-29/08 01/09-19/09 22/09-10/10

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS PROGRAMI Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için en hakiki yol gösterici

Detaylı

2 1 Hafta EPİDEMİYOLOJİ TOPLAM 40 Hafta 60

2 1 Hafta EPİDEMİYOLOJİ TOPLAM 40 Hafta 60 DÖNEM V Dönem V 255 Dönem V 256 DERS KODU STAJLAR 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V STAJ PROGRAMI SÜRE AKTS TIP 5101 ADLİ TIP 3 Hafta 4 TIP 5102 ANESTEZİYOLOJİ ve REANİMASYON 2 Hafta 3 TIP 5103 ÇOCUK

Detaylı

SINAV UYGULAMA DUYURUSU

SINAV UYGULAMA DUYURUSU SINAV UYGULAMA DUYURUSU SINAVIN ADI - Sağlık Bakanlığı Yan Dal Sınavı SINAV ÜCRETİ ve SINAV BAŞVURUSU - Aday, sınav ücreti olarak 960 TL yi ( Dokuzyüzaltmış Türk Lirası KDV dâhil), MEB Destek Hizmetleri

Detaylı

HERKES İÇİN. Dr. Mustafa Emeksiz Yönetim Kurulu Başkanı

HERKES İÇİN. Dr. Mustafa Emeksiz Yönetim Kurulu Başkanı Herkes için 1 HERKES İÇİN Kitlelerin değil bireylerin ön plana çıktığı zamanın içerisindeyiz. Sağlık, insanlık tarihi boyunca her şeyin merkezi olmuş bir kavramdır. Günümüzde ise bireylerin en çok önem

Detaylı

HASTANE İDARİ YÖNETİMİ

HASTANE İDARİ YÖNETİMİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2014-2015 EĞİTİM REHBERİ 1 HASTANE İDARİ YÖNETİMİ Hastane Yöneticisi: Prof. Dr. Nurettin KARAOĞLANOĞLU Başhekim: Prof. Dr. Murat

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ Sağlık hizmetlerinde, bundan tam 30 yıl önce, yola çıkışımız iki katlı bir binada diyaliz çalışmalarıyla başladı. Dönemin koşulları göz önüne alındığında, bitmek

Detaylı

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ ACİL TIP REHBERİ REÇETE REHBERİ LAB. DEĞERLERİ MEZUNİYET SONRASI ve MECBURİ HİZMET HEKİM EL KİTABI Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu 3 Güncel Reçete Rehberi 3 Tüm Branşlarda Reçete Örnekleri 3 Acil Tanı

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yüksek ventrikül hızlı atrial fibrilasyonu olan bir hastada, fizik muayenede nabzın aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir? A) Pulsus bisferiens

Detaylı

Poster Bildiriler Poster Presentations

Poster Bildiriler Poster Presentations 21 P-001 Tipi: Poster Kategori: Kardiyoloji SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİLİ YENİDOĞAN BİR OLGU Şenol Bozdağ, Şirin Güven, Nesrin Kılıçaslan, Taner Yavuz*, Hasan Tekkuş, Mustafa Özgür Toklucu Ümraniye Eğitim

Detaylı

Doğan Hastanesi Doğan Tıp Merkezi Doğan Diyaliz Merkezi Doğan Aile Danışma Merkezi Doğan Görüntüleme Merkezi Doğan Havacılık Tıp Merkezi

Doğan Hastanesi Doğan Tıp Merkezi Doğan Diyaliz Merkezi Doğan Aile Danışma Merkezi Doğan Görüntüleme Merkezi Doğan Havacılık Tıp Merkezi HAYATINIZIN SAĞLIKLI TERCİHİ Doğan Hastanesi Doğan Tıp Merkezi Doğan Diyaliz Merkezi Doğan Aile Danışma Merkezi Doğan Görüntüleme Merkezi Doğan Havacılık Tıp Merkezi DOĞAN HASTANESİ Doğan Hastanesi İstanbul

Detaylı

Sağlık İstanbul un merkezinde! Acıbadem Fulya Hastanesi

Sağlık İstanbul un merkezinde! Acıbadem Fulya Hastanesi Sağlık İstanbul un merkezinde! Acıbadem Fulya Acıbadem Sağlık Grubu nun yeni halkası Acıbadem Fulya, İstanbul un en merkezi noktalarından biri olan Beşiktaş Fulya da hizmete açıldı. Tıbbın her dalında

Detaylı

TÜRKİYE TEŞHİS İLİŞKİLİ GRUPLAR (TİG) BAĞIL DEĞER LİSTESİ

TÜRKİYE TEŞHİS İLİŞKİLİ GRUPLAR (TİG) BAĞIL DEĞER LİSTESİ TÜRKİYE TEŞHİS İLİŞKİLİ GRUPLAR (TİG) BAĞIL DEĞER LİSTESİ MTS TİG Bağıl Değer 001 - Kas-iskelet Sistemi ve Bağ Dokusu I01Z : Eklem İşlemleri, Alt Ekstremite, Majör, Bilateral (İki Taraflı) veya Çoklu 6,94

Detaylı

Bu kongre TTB-STE kredilendirme kurulu tarafından 38 TTB-STE kredi puanı ile kredilendirilmiştir.

Bu kongre TTB-STE kredilendirme kurulu tarafından 38 TTB-STE kredi puanı ile kredilendirilmiştir. BİLDİRİ ÖZET KİTABI Bu kongre TTB-STE kredilendirme kurulu tarafından 38 TTB-STE kredi puanı ile kredilendirilmiştir. İçindekiler Önsöz... v Kongre düzenleme kurulu... v Kongre programı... vii Sözel bildiriler...

Detaylı

2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI

2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI 2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI 1-Dekompanse diyastolik kalp yetmezliği ile baģ- vuran bir hasta için ACC/AHA kılavuzlarına göre sınıf 1 endikasyonu olan ilaç aģağıdakilerden hangisidir? A) Digoksin B) Diüretik

Detaylı

FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI

FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI İÇİNDEKİLER I- AÇIKLAMALAR... II-GENEL KURALLAR... III-BRANŞ KRİTERLERİ... 1-ORTAK KRİTERLER 2-DAHİLİ VE CERRAHİ BRANŞLAR ANESTEZİ VE REANİMASYON-YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ...

Detaylı

içindekiler HASTANE SERVİSLERİ VE HİZMET STANDARDIMIZ HASTANEMİZİN BİNA VE TEKNOLOJİK ALTYAPISI YURTDIŞINDAN GELEN HASTALARIMIZ

içindekiler HASTANE SERVİSLERİ VE HİZMET STANDARDIMIZ HASTANEMİZİN BİNA VE TEKNOLOJİK ALTYAPISI YURTDIŞINDAN GELEN HASTALARIMIZ içindekiler Önsöz HASTANE SERVİSLERİ VE HİZMET STANDARDIMIZ HASTANEMİZİN BİNA VE TEKNOLOJİK ALTYAPISI YURTDIŞINDAN GELEN HASTALARIMIZ Tıbbi Ünitelerimiz / Servislerimiz 1. Dahili Tıp Bilimleri 1.1. ACİL

Detaylı

SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. REMEDY HOSPİTAL

SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. REMEDY HOSPİTAL SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. CHECK UP Pendik Sapağı Pendik Sahil Işıklar Pendik İlçe REMEDY HOSPİTAL Check up nedir? SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. SİZİ AVANTAJLI CHECK UP PAKETLERİNDEN YARARLANMANIZ

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI. 2010 - Ankara

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI. 2010 - Ankara T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ KOMİSYONU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI 2010 - Ankara 1 TUK Kadın Hastalıkları

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Gaziantep İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 25 Aralık Devlet Hastanesi HASTANE BİLGİ REHBERİ Hastane Yönetimimiz, deneyimli sağlık personelimiz

Detaylı

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005)

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) Cevaplar ** ile gösterilmiştir. 1. Pelvis sabitken tek taraflı olarak kasıl-dığında gövdeyi karşı tarafa döndüren kas aşağıdakilerden hangisidir? A) m. obliquus externus abdominis**

Detaylı

POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS

POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS 50. Türk Pediatri Kongresi P-00 Saçlı deride lokalize şişlik ile acil polikliniğine başvuran kız hasta: Olgu sunumu Çisem Aksu Limon, Ayşe Deniz Yücelten, Burak Tekin,

Detaylı

Kan Bağışçılarının Donörlerin Seçimi

Kan Bağışçılarının Donörlerin Seçimi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı Sempozyum Dizisi No: 44 Mayıs 2005; s. 15-42 Kan Bağışçılarının Donörlerin Seçimi Dr. Hülya Bilgen Kan transfüzyonunun

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY SCHOOL OF NURSING

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY SCHOOL OF NURSING EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY SCHOOL OF NURSING Cilt/Volume: 26 Sayı/Number: Ek Yıl/Year: 2010 DİKKAT! Dergi yazım kurallarındaki değişikliklere özen gösteriniz.

Detaylı

YDI 101-YABANCI DİL I: Cümle yapısı ve ses bilgisi, Zamanlar, Zamirler, Aktif ve pasif yapılar.

YDI 101-YABANCI DİL I: Cümle yapısı ve ses bilgisi, Zamanlar, Zamirler, Aktif ve pasif yapılar. BİRİNCİ YARIYIL TUR 101-TÜRK DİLİ I: Dil ve diller, Türk Dili nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk Dili'nin tarihi gelişimi ve devirleri, Ses bilgisi, Kelimelerin yapısı, Anlam bilgisi, Cümle bilgisi.

Detaylı

Programın Amaçları ve Öğrenme Hedefleri

Programın Amaçları ve Öğrenme Hedefleri Programın Amaçları ve Öğrenme Hedefleri Klinik eğitim programının misyonu nöroşirürjikal (Beyin ve Sinir Cerrahisi) eğitimi ve hasta bakımını mükemmelleştirmektir. Asistanlar (Araştırma Görevlileri) öncelikle

Detaylı

XV. TKRCD KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI

XV. TKRCD KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI XV. TKRCD KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI 19-23.Mayıs.2015 XV. TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ KONGRESİ ve VIII KOLOREKTAL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ WWW.TKRCD.ORG.TR WWW.KOLONREKTUM2015.ORG.TR 1 XV. Türk Kolon

Detaylı

Numune Sağlık GEBELİK, ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI. İnfluenza Çalıştayı ANEAH ta Gerçekleştirildi. Gebelikte Günlük Yaşam. Gebelikte Beslenme

Numune Sağlık GEBELİK, ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI. İnfluenza Çalıştayı ANEAH ta Gerçekleştirildi. Gebelikte Günlük Yaşam. Gebelikte Beslenme Numune Sağlık Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi yayınıdır ISSN 1309-9213 OCAK 2011 GEBELİK, ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI İnfluenza Çalıştayı ANEAH ta Gerçekleştirildi Gebelikte Günlük Yaşam Gebelikte

Detaylı

Türk Cerrahi Derneği ve Kongreleri

Türk Cerrahi Derneği ve Kongreleri Türk Cerrahi Derneği ve Kongreleri (1981-2009) Hazırlayanlar Dr. Semih Baskan Dr. Osman Akata Dr. İbrahim Ceylan Dr. Yılmaz Kadıoğlu Dr. Adnan Ataç TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ VE KONGRELERİ Türk Cerrahi Derneği

Detaylı