Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 33, Ağustos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 33, Ağustos 2012 67"

Transkript

1 Dulupınar Üniversitesi Sosyal Bililer Dergisi, Sayı 33, Ağustos TÜRKİYE DE PARA TALEBİ İSTİKRARLILIĞININ TESTİ: KAYAN PENCERELERDE SINIR TESTİ YAKLAŞIMI Veli Yılancı, Arş.Grv., İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonoetri Bölüü, ÖZET: Bu çalışada, 1989: :02 döneleri arasındaki üçer aylık verilere, sınır testi ve kayan pencerelerde sınır testi yönteleri uygulanarak, Türkiye için para talebi fonksiyonunun istikrarlı olup oladığı araştırılıştır. Literatürde yer alan diğer çalışalardan farklı olarak para talebi fonksiyonuna hisse senedi fiyatlarının da eklenesiyle dışlanış değişken sorununun üstesinden gele aaçlanıştır. Elde edilen sonuçlar inceleeye konu olan zaan diliinde para talebinin istikrarlı oladığını gösterektedir. Bu duru erkez bankasının para politikası aracı olarak M2 para arzını kullanasının etkin olayacağını gösterektedir. Anahtar Keliler: Para politikası, para talebi, sınır testi, kararlılık. TESTING THE STABILITY OF MONEY DEMAND IN TURKEY: EVIDENCE FROM ROLLING BOUNDS TEST ABSTRACT: This epirical study investigates the stability of the oney deand function in Turkey fro 1989:Q1 to 2011:Q2 by eploying bounds test and also rolling bounds test approaches. Unlike the previous studies, we also add the stock prices to the oney deand function to overcoe the excluded variables proble. The results we obtained show that the oney deand function is instable in the analysis period, thus the central bank should not use the M2 broad oney supply as a onetary policy instruent. Keywords: Monetary policy, oney deand, bounds test, stability. GİRİŞ Başlıca dört aaçla 1 yapılan para talebi ile para talebinin belirleyicileri 2 arasındaki ilişki olarak tanılanabilecek para talebi fonksiyonunun istikrarlı olası, erkez bankaları tarafından uygulanan para politikalarının başarılı olası için bir önkoşul olarak değerlendirilektedir (Hacker ve Hatei-J, 2005). İstikrarlı bir para talebi fonksiyonu, para arzının enflasyon ve benzeri değişkenler üzerindeki etkisini tahin edilebilir kıldığı için (Halıcıoğlu ve Uğur, 2005) para talebi fonksiyonunun istikrarlı olası halinde ülkeler iktisadi durgunluğu ortadan kaldırak ya da enflasyonla ücadele edebilek için para arzları üzerinde değişiklik yapabilirler (Bahani, 2008). Bunun yanı sıra, para talebi fonksiyonunun istikrarlılığı erkez bankasının faiz oranları ya da para arzı hedefleesi gibi para politikası araçları arasında seçi yapabilesi konusunda da yardıcı olaktadır. Para talebi fonksiyonu, finansal işlelerdeki oynaklık, teknolojik değişiler ile hane halkı risk toleransını etkileyen deografik değişiler ve tercihlerdeki değişiler gibi nedenlerle istikrarsız bir hale gelebilir (Duca, 1995). Bu istikrarsızlık, parasal büyüklüklerin, enflasyon ve reel ekonoiden ayrıştığını gösterektedir. Bu duruda ise erkez bankasının uygulayacağı para politikası için kullanacağı para büyüe verisinin yararlılığı ve bilgi kapsaı zayıflar (Nautz ve Rondorf, 2011). 1 İşle, ihtiyat ve spekülatif ve aynı zaanda varlık aaçlı. 2 Genellikle gelir ile parayı tutanın alternatif aliyetlerinin içinde bulunduğu değişkenler.

2 68 DPUJSS, Nuber 33, August 2012 Para talebinin, he gelişiş he de gelişekte olan ülkelerde istikrarlı olup oladığını test eden birçok çalışa bulunaktadır. Bu çalışaların birçoğu, para talebi fonksiyonunda yer alan değişkenler arasında eşbütünleşe ilişkisini araış ve olası ilişkinin uzun döneli kararlı bir ilişkinin işareti olduğunu ifade etişlerdir. Fakat Bahani (2008) tarafından da belirtildiği gibi eşbütünleşe ilişkisinin varlığı para talebi fonksiyonunun kararlılığını göstereektir. İstikrarlılığın testi için Brown vd. (1975) tarafından literatüre kazandırılan CUSUM veya CUSUMSQ gibi kararlılık testlerini de yapak gerekektedir. Literatürde, Türkiye nin para talebi istikrarlılığını test eden birçok çalışa evcuttur. Balaylar ve Duygulu (2004) döneini inceledikleri çalışalarında, para talebi ile belirleyicileri arasında uzun döneli bir ilişki oladığını ortaya koyuşlardır. Çatık (2007) serilerde ve seriler arasındaki ilişkide yapısal değişeleri dikkate alan biri kök ve eşbütünleşe analizlerinden faydalanarak, 1988: :04 arası üçer aylık verilerle reel para talebi ile reel gelir ve faiz oranları arasında uzun döneli bir ilişki oladığı sonucunu elde etiştir. Bahani-Oskooee ve Karacal (2006) 1987: :06 arası aylık verileri kullanarak sınır testinin yanı sıra CUSUM ve CUSUMSQ testleri ile Türkiye de para talebinin kararlı olduğu sonucunu elde etişlerdir. Alıcı (2007) standart biri kök ve eşbütünleşe testleriyle dönei için üçer aylık verilerle para talebi ve belirleyicileri arasında uzun döneli bir ilişki oladığını ifade etiştir. Altıntaş (2008) 1985: :04 arası üçer aylık verileri kullanarak sınır testi yaklaşııyla para talebi ile reel gelir, faiz oranı ve döviz kuru arasında uzun döneli bir ilişki var olduğunu, uygulaış olduğu CUSUM ve CUSUMSQ testleri ile ise bu ilişkinin kararlı olduğunu ifade etiştir. Bu çalışayı, Türkiye için yapılış olan bahsi geçen diğer çalışalardan ayıran teel olarak iki öneli nokta bulunaktadır. Öncelikle, Baharushah vd. (2009) un çalışası izlenerek, para talebi fonksiyonuna hisse senedi fiyatlarını eklee yoluyla dışlanış değişken sorunu ortadan kaldırılıştır. İkinci olarak ise Tang ve Lean (2011) tarafından geliştiriliş olan kayan pencerelerde sınır testi yaklaşıı kullanılarak, para talebi fonksiyonunun hangi dönelerde istikrarsız olduğu tespit ediliştir. Çalışanın planı şu şekilde kurgulanıştır: Çalışanın ikinci kısında, para talebi odeli için kullanılacak teorik odel ve veri seti hakkında bilgi verilecek, üçüncü kısıda ekonoetrik teori anlatılacak, dördüncü kısıda uygulaa sonuçlarına yer verildikten sonra çalışa, sonuç ve değerlendire kısı ile sona erdirilecektir. TEORİK MODEL VE VERİ SETİ Bu çalışada kullanılacak olan para talebi odeli aşağıdaki gibidir: ln 2 ln ln (1) t 0 1 rgsyiht 2 ft 3 hf t u t Bu odelde yer alan ln ilgili serinin doğal logaritasının alındığını gösterektedir. rgsyih t ; 2005 baz yıllı evsisel etkilerden arındırılış reel gayri safi yurtiçi hasılayı, 2 t ; 2005 baz yıllı GSYİH deflatörüyle deflate ediliş olan reel M2 para talebini, f t ; üç ay vadeli ağırlıklandırılış evduat faiz oranını, hf t ise İMKB100 endeksi kapanış fiyatlarını gösterektedir. Çalışada kullanılan veri seti, çeyrek yıllık olup 1989: :02 arasını kapsaaktadır. Veri seti, Türkiye Cuhuriyeti elektronik veri dağıtı sistei ile IMF nin e-library Data sisteinden tein ediliştir. Model 1 de, diğer parasal büyüklerin yerine reel M2 para talebinin dikkate alınasının nedeni, M2 para talebinin diğer parasal büyüklüklere göre finansal yenilikleri ve aynı zaanda piyasalardaki değişeleri daha iyi

3 Dulupınar Üniversitesi Sosyal Bililer Dergisi, Sayı 33, Ağustos yansıtasıdır (Altıntaş, 2008). GSYİH, iktisadi faaliyetle ilişkili olan işlelerin ölçüünün tahini olan ölçek değişken olarak (Srira, 2001), kısa döneli faiz oranı ise parayı tutanın fırsat aliyeti olarak odele dahil ediliştir. Hisse senedi fiyatlarında eydana gelen bir değişe, para ile karşılaştırıldığında daha çekici bir yatırı aracı olduğundan, servette eydana gelen bir artışla birlikte ilave paranın bir kısı likit araçlarda stoklanak istenektedir. Bu nedenle para talebi fonksiyonuna ayrıca hisse senedi fiyatları da ilave ediliştir (Baharushah vd., 2009). EKONOMETRİK YÖNTEM Bu çalışada öncelikle, Peseran ve Pesaran (1997) ile Pesaran vd. (2001) tarafından literatüre kazandırılış olan eşbütünleşe analizine sınır testi yaklaşıı kullanılacaktır. Bu testi, odelde kullanılacak değişkenlerin düzeyinin veya birinci farklarının durağan olup-olaasına bağlı oladan uygulaak ükündür. Bu sebeple sınır testini uygulaadan önce değişkenlerin durağanlık ertebelerini belirleeye gerek yoktur. Fakat kritik değerler, değişkenlerinin I(0) ya da I(1) olasına göre tablolaştırıldığından, serilerin I(2) ola ihtialine karşı durağanlıklarının sınanası gerekektedir. Öte yandan, sınır testi küçük örneklerde Johansen ve Engle-Granger testlerine göre daha güvenilir sonuçlar verektedir (Narayan ve Narayan, 2005). Değişkenler arasındaki uzun döneli ilişkiyi sınır testiyle sınaak için kullanılan odelin çalışaıza uyarlanış şekli aşağıdaki gibidir: ln 2 ln 2 ln rgsyih t 0 1i ti 2i i1 i0 f ln hf ln 2 (2) 3i ti 4i ti 5 t 1 i0 i0 ln rgsyih f ln hf e 6 t1 7 t1 8 t1 t ti Modelde yer alan, birinci dereceden farkları gösterektedir. Bahani-Oskooee ve Goswai (2003) yaptıkları çalışada sınır testi için kullanılan F testinin, gecike uzunluğuna karşı duyarlı olduğunu ortaya koyuşlardır. Bu sebeple eşbütünleşe ilişkisinin varlığını sınaak aacıyla, öncelikle Model 2 de kullanılan farkı alınış değişkenlerin gecike uzunluğunu gösteren değerine karar verek gerekektedir. Bu aaçla literatürde Akaike ve Schwarz gibi bilgi kriterleri kullanılaktadır. Uygun gecike uzunluğunun belirlenesinden sonra ilgili değişkenler arasında eşbütünleşe ilişkisi oladığını gösteren teel hipotez Model 2 de yer alan bağılı ve bağısız değişkenlerin düzey değerlerinin bir döne gecikeli değerlerinin anlalılığının sınanasıyla test edilebilir. Burada test edilen teel hipotezin çalışaıza uyarlanış hali aşağıdaki gibidir:

4 70 DPUJSS, Nuber 33, August 2012 H : Bu hipotezi test etek için kullanılan standart F istatistiği, odele dahil edilen değişkenlerin I(0) veya I(1) olup olaasına, değişken sayısına, odelin sabit teri veya trend içerip-içereesine ve örnek boyutuna bağlı olarak standart olayan bir dağılıa sahiptir (Narayan, 2005). Bu sebeple ilgili kritik değerler Pesaran vd. (2001) tarafından tablolaştırılıştır. Küçük örnekler için kullanılacak kritik değerlere ise Narayan (2005) ın çalışasından ulaşak ükündür. Bu çalışaların yanı sıra, uygun kritik değerler örnek büyüklüğüne bağlı olarak Turner (2006) in çalışasında yer alan tahin ediliş yüzey tepki değerleri sayesinde de elde edilebilektedir. Turner (2006) in çalışasından faydalanarak, örnek büyüklüğüne göre uygun kritik değerleri şu şekilde hesaplaak ükündür: Ci 1 2 p Burada 0 T T 2 T örnek büyüklüğünü, 0 asiptotik kritik değeri, 1 ve 2 ise yüzey tepki katsayılarını gösterektedir. Ci p, % p. kantil için yüzey tepki kritik değeridir. Kritik değerler için bahsi geçen çalışalarda değişkenlerin taaen I(0) veya I(1) olalarına göre sınırlar veriliştir. Eğer hesaplanan F istatistiği bu iki sınırın dışındaysa değişkenlerin arasında uzun döneli bir ilişki olup-oladığına dair bir çıkarıda bulunak ükün olaktadır. Şöyle ki; eğer hesaplanan F istatistiği kritik değerlerin üst sınırından daha büyükse, değişkenler arasında eşbütünleşe ilişkisi oladığını gösteren teel hipotez reddedilirken, bu değerin kritik değerlerin alt sınırından daha küçük olası halindeyse, bu ilişkinin oladığını gösteren teel hipotez reddedileez. Hesaplanan F istatistiğinin iki sınırın arasında olası halindeyse sınır testine göre değişkenler arasındaki eşbütünleşenin varlığına yönelik bir yoru yapılaaakta, değişkenlerin durağanlık ertebelerini dikkate alan diğer eşbütünleşe yöntelerine başvurulası önerilektedir. Bu çalışada sınır testinin yanı sıra, Tang ve Lean (2011) tarafından literatüre kazandırılış olan kayan pencerelerde sınır testi yaklaşıı da kullanılacaktır. Bu sayede incelee dönei boyunca değişkenler arasındaki ilişkide değişiler olup oladığı, söz konusu ilişkide değişi varsa bu değişilerin hangi tarihlerde gerçekleştiği tespit edilebilecektir. Kayan pencerelerde sınır testinin teel işleyişi şu şekildedir. İlk aşaada, farklı pencere boyutları, farklı sonuçlar elde edilesine neden olacağı için uygun pencere boyutuna karar verilir. İkinci aşaada ise B pencere boyunu gösterek üzere aşağıda görülen alt örneklere sınır testi uygulanır: 1.Pencere: 1,, B 2.Pencere: 2,, B+1 3.Pencere: 3,, B+2

5 Dulupınar Üniversitesi Sosyal Bililer Dergisi, Sayı 33, Ağustos Bu işle örnekledeki son örnek kullanana kadar deva ettirilir. Son aşaada ise her pencereye uygulanış olan sınır testinin istatistikleri, kritik değere oranlanarak noralize edilir ve elde edilen bu değerler grafikleştirilir. Bu grafikte yatay eksene paralel çizilecek 1 değerinden başlayan çizgi, eşbütünleşe ilişkisinin olup oladığını gösteren gösterge çizgisidir. Bu gösterge çizgisinin üzerinde kalan değerler eşbütünleşe oladığını gösteren teel hipotezin reddedildiğini gösterektedir. UYGULAMA SONUÇLARI Çalışanın ilk aşaasında serilerin durağanlığı ADF biri kök testiyle inceleniştir. Elde edilen test sonuçları aşağıdaki gibidir: Tablo 1. ADF Biri Kök Test Sonuçları Değişkenler Düzey Değerler Birinci Farklar ln (0) * (0) ln rgsyih (4) * (0) hf ln (10) * (3) f (5) * (4) Not: Parantez içerisindeki değerler uygun gecike uzunluğunu, * ise %1 düzeyinde durağanlığı gösterektedir. Tablo 1 de görüldüğü gibi incelenen her seri birinci dereceden durağandır. Çalışanın bir sonraki aşaasında, en büyük gecike uzunluğu olarak 4 alınış, uygun ARDL (autoregressive distributed lags; gecikesi dağıtılış otoregresif) odeli Akaike bilgi kriteriyle elde ediliştir. Bu odel sayesinde uygulanan sınır testi sonucu ve Turner (2006) tarafından öneriliş yöntele hesaplanış olan kritik değerler aşağıdaki gibidir: Şekil 1.ARDL Sınır Testi Sonuçları

6 72 DPUJSS, Nuber 33, August 2012 Şekil 1 de de görüleceği üzere, elde edilen F istatistiği (4.3966), üst sınırdan (3.8450) daha büyük olduğu için değişkenler arasında ilişki oladığını gösteren teel hipotez reddedilir. Regresyon katsayılarındaki sisteatik değişeleri tespit etek aacıyla CUSUM, ani ve tesadüfi değişileri tespit edebilek aacıyla ise CUSUMSQ testleri kullanılaktadır. İlgili ARDL odelin kararlılığını test etek aacıyla uygulanış olan bu testlerin sonuçları aşağıdaki gibidir 3 : CUSUM %5 Anlalılık Düzeyi CUSUMSQ %5 Anlalılık Düzeyi Şekil 2. CUSUM ve CUSUMSQ Test Sonuçları CUSUMSQ testine göre fonksiyon 2005:04 te kararsız hale gelektedir. Dolayısıyla para talebi fonksiyonunun incelenen zaan dilii içerisinde istikrarsız olduğunu ifade etek ükündür. Kayan pencerelerde sınır testi yaklaşıında, eşbütünleşenin uzun döne özelliği ve eşbütünleşe ilişkisinin varlığı için uzun zaan periyoduna ihtiyaç duyulduğu bilgisi ışığı altında, bir pencerenin boyutu 10 yıl (40 gözle) olarak alınış, her penceredeki uygun odele, aksiu gecike uzunluğu 4 olarak seçildikten sonra Akaike bilgi kriteriyle karar veriliştir. Noralize ediliş F istatistik değerleri Şekil 3 te görüldüğü gibidir: Şekil 3. Kayan Pencerelerde Sınır Testi Sonuçları 3 Bu çalışanın aacı para talebi fonksiyonun kararlılığını sınaak olduğu için paraetre tahinleri yerine sadece CUSUM ve CUSUMSQ testlerine yer veriliştir.

7 Dulupınar Üniversitesi Sosyal Bililer Dergisi, Sayı 33, Ağustos Şekil 3 incelendiğinde, para talebi ile belirleyicileri arasındaki ilişkinin 2001:01 de ve 2003:04 te değişie uğradığı anlaşılaktadır. 2004:04 ile 2007:01 arasında bu ilişki sık sık değişikliğe uğrasa da, 2007:01 den sonra bu değişkenler arasında ilişkinin varlığının kaybolduğu görülektedir. Sadece 2001:01 ile 2003:04 arası dönede para talebinin istikrarlılığından bahsetek ükündür. Gerek para talebi fonksiyonu için uygulanan kararlılık testleri, gerekse kullanılan kayan pencerelerde sınır testi yöntei, ele alınan parasal büyüklük ile gelir, hisse senedi fiyatları ve faiz oranı arasındaki ilişkinin istikrarlı oladığını gösterektedir. Bu fonksiyonun istikrarsız olası erkez bankası tarafından bir politika aracı olarak M2 para arzının kullanılasının sağlıksız olacağını gösterektedir. Elde edilen bu sonuçlar Çatık (2007) ın yapısal kırılaya izin veren testlerle elde ettiği sonuçlarla uyu gösterirken, Altıntaş (2010) ın çalışasıyla çelişektedir. Bunun nedeni olarak, bu çalışada kullanılan değişkenlerin farklılığının yanı sıra, incelenen dönein ve kullanılan ekonoetrik etodolojinin farklı olası gösterilebilir. SONUÇ Bu çalışada, Türkiye de para talebi fonksiyonunun istikrarlı olup oladığı, 1989: :02 arası üçer aylık verilerle, eşbütünleşeye sınır testi yaklaşıı ve kayan pencerelerde sınır testi yaklaşıı ile analiz ediliştir. Bu çalışayı Türkiye için yapılış önceki çalışalardan ayıran iki öneli nokta bulunaktadır. Öncelikle, para talebi fonksiyonuna hisse senedi fiyatlarının da eklenesiyle, dışlanış değişken sorunu ortadan kaldırılıştır. İkinci olarak ise, kayan pencerelerde sınır testi yaklaşıı kullanılarak para talebi fonksiyonunun hangi tarihlerde istikrarsız hale geldiği tespit ediliştir. Elde edilen sonuçlar, para talebinin 2007 yılının birinci çeyreğinden sonra taaen istikrarsız olduğuna işaret etektedir. Bu sonuçlar, bu istikrarsızlık döneinde M2 para arzının etkili bir para politikası aracı oladığını, ekonoik büyüeyi hızlandırak aacıyla aliye politikası araçlarından veya para arzı dışındaki para politikası araçlarından faydalanılası gerektiğini gösterektedir. KAYNAKÇA ALICI, A. (2007), Para Talebi Para Politikasi İlişkisi: Türkiye için Eş-Bütünlee Analizi, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bililer Dergisi, 21(1): ALTINTAŞ, H. (2008). Türkiye de Para Talebinin İstikrarı Ve Sınır Testi Yaklaşııyla Öngörülesi: , Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bililer Fakültesi Dergisi, 30: BAHARUMSHAH, A.Z., MOHD, S.H. ve MASIH, A.M.M. (2009). The Stability of Money Deand in China: Evidence fro the ARDL Model, Econoic Systes, 33: BAHMANI, S. (2008). Stability of the Deand for Money in the Middle East, Eerging Markets Finance & Trade, 44(1): BAHMANI-OSKOOEE, M. M. ve GOSWAMI, G. G. (2003), A Disaggregated Approach to Test the J-Curve Phenoenon: Japan versus Her Major Trading Partners, Journal of Econoics and Finance, 27 (1): BAHMANI-OSKOOEE, M. ve KARACAL, M. (2006). The deand for Money in Turkey and Currency Substitution, Applied Econoics Letters, 13(10):

8 74 DPUJSS, Nuber 33, August 2012 BALAYLAR, N.A. ve DUYGULU, A.A. (2004). Türkiye de Para İkaesi Olgusu ve Para Talebinin İstikrarı, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bililer Fakültesi Dergisi, 19(2): BROWN, R.L., DURBIN, J. ve EVANS, J.M. (1975). Techniques for Testing the Constancy of Regression Relationships over Tie, Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological), 37(2): ÇATIK, A. N. (2007). Yapısal Kırıla Altında Para Talebinin İstikrarı: Türkiye Örneği, İktisat İşlete ve Finans, 22(251): DUCA J.V. (1995). Should bond funds be added to M2?, Journal of Banking & Finance,19: HACKER, R.S. ve HATEMİ-J, A. (2005). The Effect of Regie Shifts on the Long-Run Relationships for Swedish Money Deand, Applied Econoics, 37(15): HALICIOGLU, F. and UGUR, M. (2005). On Stability of Deand Money Deand Function: Evidence fro a Developing OECD Country, Global Business and Econoic Review, 7(3): NARAYAN, P. K. (2005), The Saving and Investent Nexus for China: Evidence fro Cointegration Tests, Applied Econoics, 37 (17): NARAYAN, P. K. ve NARAYAN, S. (2005), Estiating Incoe and Price Elasticities of Iports for Fiji in a Cointegration Fraework, Econoic Modelling, 22 (3): NAUTZ, D. ve RONDORF, U. (2011). The (In)Stability of Money Deand in the Euro Area: Lessons Fro a Cross-Country Analysis, Epirica, 38: PESARAN, M. H. ve PESARAN, B. (1997), Working with Microfit 4.0: Interactive Econoetric Analysis, University Press. PESARAN, M. H., SHIN, Y. ve SMITH, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships, Journal of Applied Econoetrics, 16 (3), SRIRAM, S.S. (2000). A Survey of Recent Epirical Money Deand Studies, IMF Staff Papers, 47(3): TANG, C.F. ve LEAN, H. (2011) Revisit Feldstein-Horioka puzzle: Evidence fro Malaysia, Econoics Bulletin, 31(3): TURNER, P. (2006). Response Surfaces for an F-Test for Cointegration, Applied Econoics Letters, 13:

TÜRKİYE DE TURİZM GELİRLERİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ ( )

TÜRKİYE DE TURİZM GELİRLERİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ ( ) SÜ İİBF Sosyal ve Ekonoik Araştıralar Dergisi 63 TÜRKİYE DE TURİZM GELİRLERİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ (992-23) Doğan UYSAL * Savaş ERDOĞAN ** Mehet MUCUK *** Özet Bu çalışa turiz gelirleri

Detaylı

Ekonomik Büyüme İle Vergi Gelirleri Arasındaki İlişki: Sınır Testi Yaklaşımı 1

Ekonomik Büyüme İle Vergi Gelirleri Arasındaki İlişki: Sınır Testi Yaklaşımı 1 Ekonoik Büyüe İle Vergi Gelirleri Arasındaki İlişki: Sınır Testi Yaklaşıı 1 Öğr.Gör. İset Göçer Adnan Menderes Üniversitesi Arş.Gör. Mehet Mercan Hakkari Üniversitesi Öğr.Gör. Şahin Bulut Adnan Menderes

Detaylı

sonucu kamu harcamaları artırıldığı zaman faiz oranı ne kadar çok yükseliyorsa, her bir durumda maliye politikasının dışlama etkisi o kadar büyük

sonucu kamu harcamaları artırıldığı zaman faiz oranı ne kadar çok yükseliyorsa, her bir durumda maliye politikasının dışlama etkisi o kadar büyük Uluslararası Sosyal Araştıralar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 39 Volue: 8 Issue: 39 Ağustos 215 August 215 www.sosyalarastiralar.co Issn: 137-9581 PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ

Detaylı

DIŞ TİCARETİN SERBESTLEŞMESİ ve EKONOMİK BÜYÜME

DIŞ TİCARETİN SERBESTLEŞMESİ ve EKONOMİK BÜYÜME Cilt, Sayı 1, 1 ISSN: 139-8 (Online) DIŞ TİCARETİN SERBESTLEŞMESİ ve EKONOMİK BÜYÜME Aslı YENIPAZARLI Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İ.İ.B.F. İktisat Bölüü İsabeyli Yerleşkesi- Nazilli E-posta: ayenipazarli@adu.edu.tr

Detaylı

SESSION 1. Ahmet Kamacı (Artvin Çoruh University, Turkey) Yener Oğan (Artvin Çoruh University, Turkey) Abstract

SESSION 1. Ahmet Kamacı (Artvin Çoruh University, Turkey) Yener Oğan (Artvin Çoruh University, Turkey) Abstract SESSION 1 Turiz Gelirlerinin Ekonoik Büyüe Üzerine Etkileri: Panel Eşbütünleşe ve Nedensellik Analizi The Affects of Touris Revenues on Econoic Growth: A Panel Cointegration and Causality Analysis Ahet

Detaylı

TÜRKİYE NİN NET PETROL İTHALATININ FİYAT VE GELİR ESNEKLİKLERİ: ARDL MODELLEME YAKLAŞIMI İLE EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ

TÜRKİYE NİN NET PETROL İTHALATININ FİYAT VE GELİR ESNEKLİKLERİ: ARDL MODELLEME YAKLAŞIMI İLE EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 9, Sayı 18, 2013 Int. Journal of Management Economics and Business, Vol. 9, No. 18, 2013 TÜRKİYE NİN NET PETROL İTHALATININ FİYAT VE GELİR ESNEKLİKLERİ:

Detaylı

Ekrem Gül (Sakarya University, Turkey) Ahmet Kamacı (Artvin Çoruh University, Turkey) Serkan Konya (Artvin Çoruh University, Turkey) Abstract.

Ekrem Gül (Sakarya University, Turkey) Ahmet Kamacı (Artvin Çoruh University, Turkey) Serkan Konya (Artvin Çoruh University, Turkey) Abstract. SESSION 1 Enflasyon ile İşsizlik Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Test Edilesi: Panel Eşbütünleşe ve Nedensellik Analizi The Causal Relationship between Inflation and Uneployent: A Panel Cointegration

Detaylı

TÜRKİYE DE FELDSTEİN HORİOKA HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİNİN SINANMASI: ADL EŞİK DEĞERLİ KOENTEGRASYON TESTİ ÖZET

TÜRKİYE DE FELDSTEİN HORİOKA HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİNİN SINANMASI: ADL EŞİK DEĞERLİ KOENTEGRASYON TESTİ ÖZET TÜRKİYE DE FELDSTEİN HORİOKA HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİNİN SINANMASI: ADL EŞİK DEĞERLİ KOENTEGRASYON TESTİ ÖZET Burak GÜRİŞ 1 Makale, 1968-2012 döneminde Türkiye de Feldstein Horioka hipotezinin geçerliliğini,

Detaylı

Ege University Working Papers in Economics 2006 http://www.iibf.ege.edu.tr/economics/tartisma

Ege University Working Papers in Economics 2006 http://www.iibf.ege.edu.tr/economics/tartisma Ege University Working Papers in Economics 2006 http://www.iibf.ege.edu.tr/economics/tartisma YAPISAL KIRILMA ALTINDA PARA TALEBİNİN İSTİKRARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ A. Nazif Çatık Working Paper No: 06 / December

Detaylı

Finansal Varlık Fiyatlama Modelleri Çerçevesinde Piyasa Risklerinin Hesaplanması: Parametrik Olmayan Yaklaşım

Finansal Varlık Fiyatlama Modelleri Çerçevesinde Piyasa Risklerinin Hesaplanması: Parametrik Olmayan Yaklaşım Bankacılar Dergisi, Sayı 6, 007 Finansal Varlık Fiyatlaa Modelleri Çerçevesinde Piyasa Risklerinin Hesaplanası: Paraetrik Olayan Yaklaşı Yrd. Doç. Dr. Kutluk Kağan Süer Aycan Hepsağ Bu çalışada, 05/01/000

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜYÜME İLE İŞSİZLİK ORANLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜYÜME İLE İŞSİZLİK ORANLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ Ekonoetri ve İstatistik Sayı:2 2005-11-29 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜYÜME İLE İŞSİZLİK ORANLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ Dr.

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2011 Cilt:18 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2011 Cilt:18 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:211 Cilt:18 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Kau Harcaaları ve Ekonoik Büyüe İlişkisi: Türkiye ye İlişkin Apirik Kanıtlar Yrd. Doç. Dr. Öer Faruk ALTUNÇ Muş Alparslan

Detaylı

ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİ HİPOTEZİ: TÜRKİYE İÇİN EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ

ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİ HİPOTEZİ: TÜRKİYE İÇİN EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ Doğuş Üniversitesi Dergisi, 17 () 016, 177-194 ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİ HİPOTEZİ: TÜRKİYE İÇİN EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ THE ENVIRONMENTAL KUZNETS CURVE HYPOTHESIS: COINTEGRATION AND CAUSALITY

Detaylı

HAM PETROL FİYATLARININ BİST 100 VE BİST ULAŞTIRMA ENDEKSLERİ İLE İLİŞKİSİ

HAM PETROL FİYATLARININ BİST 100 VE BİST ULAŞTIRMA ENDEKSLERİ İLE İLİŞKİSİ Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Nisan 2016, Sayı:12 HAM PETROL FİYATLARININ BİST 100 VE BİST ULAŞTIRMA ENDEKSLERİ İLE İLİŞKİSİ Selçuk KENDİRLİ 1 Muhammet ÇANKAYA 2 Özet:

Detaylı

Paper prepared for the EY International Congress on Economics I "EUROPE AND GLOBAL ECONOMIC REBALANCING" Ankara, October 24-25, 2013

Paper prepared for the EY International Congress on Economics I EUROPE AND GLOBAL ECONOMIC REBALANCING Ankara, October 24-25, 2013 Paper ID Number: 239 Paper prepared for the EY International Congress on Economics I "EUROPE AND GLOBAL ECONOMIC REBALANCING" Ankara, October 24-25, 2013 Gazi University Department of Economics Gelişmekte

Detaylı

İhracat, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İşsizlik: Türkiye Örneği*

İhracat, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İşsizlik: Türkiye Örneği* Volue 4 Nuber 1 2013 pp. 103-120 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.co İhracat, Doğrudan Yabancı Yatırılar ve İşsizlik: Türkiye Örneği* İset Göçera Mehet Mercanb Osan Pekerc Özet: 2008 küresel ekonoik krizinin

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010 193

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010 193 C.Ü. İkisadi ve İdari Bililer Dergisi, Cil 11, Sayı 1, 21 193 TÜRKİYE DE KONSOLİDE BÜTÇE AÇIKLARIYLA-İÇ BORÇLANMA FAİZ ORANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ 1 Osan PEKER * ve Yasin ACAR **

Detaylı

Ekonomik Büyüme İle Vergi Gelirleri Arasındaki İlişki: Sınır Testi Yaklaşımı 1

Ekonomik Büyüme İle Vergi Gelirleri Arasındaki İlişki: Sınır Testi Yaklaşımı 1 Ekonoik Büyüe İle Vergi Gelirleri Arasındaki İlişki: Sınır Testi Yaklaşıı 1 Adnan Menderes Üniversitesi Hakkari Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi ÖZET:Vergiler, kaunun

Detaylı

MEVDUAT BANKACILIĞINDA KARLILIK VE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA

MEVDUAT BANKACILIĞINDA KARLILIK VE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA Atatürk Ü. İİBF Dergisi, 10. Ekonoetri ve İstatistik Sepozyuu Özel Sayısı, 2011 243 MEVDUAT BANKACILIĞINDA KARLILIK VE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA Fata GÜNDOĞDU 1 Hayati

Detaylı

Enerji Tüketimi, Finansal Gelişme Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Hindistan Örneklemi

Enerji Tüketimi, Finansal Gelişme Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Hindistan Örneklemi Enerji Tüketii, Finansal Gelişe Ve Ekonoik Büyüe İlişkisi: Hindistan Örneklei The Relationship Aong Energy Consuption, Financial Developent and Econoic Growth: The Saple of India Buhari DOĞAN, Süleyan

Detaylı

Türkiye de Cari İşlemler Hesabının Finansmanı: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı *

Türkiye de Cari İşlemler Hesabının Finansmanı: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı * Selçuk Üniversitesi Sosyal Bililer Enstitüsü Dergisi Sayı: 33, 05, ss. 55-66 Selcuk University Journal of Institute of Social Sciences Volue: 33, 05, p. 55-66 Türkiye de Cari İşleler Hesabının Finansanı:

Detaylı

Küresel Altın Fiyatlarıyla ABD Ek Beslenme Yardımı Harcamaları ve Baltık Kuru Yük Endeksi Arasındaki Etkileşim

Küresel Altın Fiyatlarıyla ABD Ek Beslenme Yardımı Harcamaları ve Baltık Kuru Yük Endeksi Arasındaki Etkileşim Istanbul University Journal of the School of Business İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Vol/Cilt: 44, No/Sayı:1, April/Nisan 2015, 12-20 ISSN: 1303-1732 http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iuisletme

Detaylı

Türkiye de Özel Yatırımlar ve Kamu Yatırımları Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşımı

Türkiye de Özel Yatırımlar ve Kamu Yatırımları Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşımı Ö.F. ALTUNÇ, B. ŞENTÜRK Türkiye de Özel Yatırılar ve Kau Yatırıları Arasındaki İlişkinin Apirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşıı Öer Faruk ALTUNÇ * Bilge ŞENTÜRK ** Özet Son yıllarda gelişekte olan ülkelerde

Detaylı

SESSION 3B: Finans I 231

SESSION 3B: Finans I 231 SESSION 3B: Finans I 231 Kırgızistan da Döviz Kuru, Resmi Rezervler ve Para Arzı Arasındaki İlişki The Relationship between Exchange Rate, Official Reserves and Money Supply in Kyrgyzstan Asst. Prof. Dr.

Detaylı

Türkiye de Eğitim Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı

Türkiye de Eğitim Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı Türkiye de Eğitim Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: ARDL Türkiye de Eğitim Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı Özet Mürüvvet PAMUK İstanbul Üniversitesi

Detaylı

KUŞADASI YÖRESİ RÜZGAR VERİLERİNİN DENİZ YAPILARININ TASARIMINA YÖNELİK DEĞERLENDİRİLMESİ

KUŞADASI YÖRESİ RÜZGAR VERİLERİNİN DENİZ YAPILARININ TASARIMINA YÖNELİK DEĞERLENDİRİLMESİ KUŞADASI YÖRESİ RÜZGAR VERİLERİNİN DENİZ YAPILARININ TASARIMINA YÖNELİK DEĞERLENDİRİLMESİ Gündüz GÜRHAN Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilileri ve Teknolojisi Enstitüsü İnciraltı/İzir E-Posta:gunduz.gurhan@deu.edu.tr

Detaylı

Türkiye de Uzun Dönem Geniş Para (M2Y) Talebinin Tahmini: Zamanla Değişen Katsayılar Yönteminden Bulgular

Türkiye de Uzun Dönem Geniş Para (M2Y) Talebinin Tahmini: Zamanla Değişen Katsayılar Yönteminden Bulgular EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 13 Sayı: 4 Ekim 2013 ss. 515-526 Türkiye de Uzun Dönem Geniş Para (M2Y) Talebinin Tahmini: Zamanla Değişen Katsayılar Yönteminden Bulgular The Estimation

Detaylı

Finansal Kurumlar ve Piyasalar. Zorunlu Yüksek Lisans. 1. yıl 1. yarıyıl / Güz Doç. Dr. Mehmet Güçlü. Uzaktan Öğrenim Türkçe Yok

Finansal Kurumlar ve Piyasalar. Zorunlu Yüksek Lisans. 1. yıl 1. yarıyıl / Güz Doç. Dr. Mehmet Güçlü. Uzaktan Öğrenim Türkçe Yok Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 0 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar Saati - Dersin Verildiği Yıl Dersin Verildiği

Detaylı

KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİNİN MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE OLAN ETKİLEŞİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİNİN MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE OLAN ETKİLEŞİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİNİN MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE OLAN ETKİLEŞİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Tuba B. Direkçi Gaziantep Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Sinan Kaygusuz Defterdarlık Uzman

Detaylı

TÜRKİYE DE PARA TALEBİNİN UZUN ve KISA DÖNEM DENGESİNİN ARDL ve VEC YAKLAŞIMLARI ile ANALİZ EDİLMESİ

TÜRKİYE DE PARA TALEBİNİN UZUN ve KISA DÖNEM DENGESİNİN ARDL ve VEC YAKLAŞIMLARI ile ANALİZ EDİLMESİ Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 10, Yıl 10, Sayı 2, 2014 The International Journal of Economic and Social Research, Vol. 10, Year 10, No. 2, 2014 TÜRKİYE DE PARA TALEBİNİN UZUN ve KISA DÖNEM

Detaylı

Türkiye de Tarımsal Üretim ile Tarımsal Kredi Kullanımı Arasındaki Nedensellik İlişkisi

Türkiye de Tarımsal Üretim ile Tarımsal Kredi Kullanımı Arasındaki Nedensellik İlişkisi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 4(1): 67-72, 2014 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Testing Twin Deficits Hypothesis for Turkey: A Bound Testing Approach Abstract

Testing Twin Deficits Hypothesis for Turkey: A Bound Testing Approach Abstract TÜRK YE N Z AÇIKLAR H POTEZ N N TAHM : R SINIR TEST YAKLA IMI Yrd. Doç. Dr. Hayati Aksu Atatürk Üniversitesi ktisadi ve dari Bililer Fakültesi Doç. Dr. Seli Ba ar Atatürk Üniversitesi ktisadi ve dari Bililer

Detaylı

Feldstein-Horioka Hipotezinin Türkiye Ekonomisi İçin Sınanması: ARDL Modeli Uygulaması

Feldstein-Horioka Hipotezinin Türkiye Ekonomisi İçin Sınanması: ARDL Modeli Uygulaması Feldstein-Horioka Hipotezinin Türkiye Ekonomisi İçin Sınanması: ARDL Modeli Uygulaması Ethem ESEN Yrd. Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü etheme@anadolu.edu.tr Selim YILDIRIM Arş.Gör.Dr.,

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2005/14 http ://www.tek. org.tr

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2005/14 http ://www.tek. org.tr TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 5/14 hp ://www.ek. org.r TÜRKİYE DE FAİZ ORANI İLE DÖVİZ KURU ARASINDAKİ İLİŞKİ:FAİZLERİN DÜŞÜRÜLMESİ KURLARI YÜKSELTİR Mİ? Orhan Karaca Eki, 5 TÜRKİYE DE FAİZ ORANI

Detaylı

PARA TALEBİ PARA POLİTİKASI İLİŞKİSİ: TÜRKİYE İÇİN EŞ-BÜTÜNLEME ANALİZİ

PARA TALEBİ PARA POLİTİKASI İLİŞKİSİ: TÜRKİYE İÇİN EŞ-BÜTÜNLEME ANALİZİ PARA TALEBİ PARA POLİTİKASI İLİŞKİSİ: TÜRKİYE İÇİN EŞ-BÜTÜNLEME ANALİZİ Aslı ALICI (*) Özet: Bu çalışmada, para talebinin yapısına ilişkin ampirik tahminlerin para politikası tasarımındaki yeri dikkate

Detaylı

DÖVİZ KURU İLE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN AMPİRİK ANALİZİ: GELİŞEN ÜLKELER ÖRNEĞİ

DÖVİZ KURU İLE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN AMPİRİK ANALİZİ: GELİŞEN ÜLKELER ÖRNEĞİ DÖVİZ KURU İLE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN AMPİRİK ANALİZİ: GELİŞEN ÜLKELER ÖRNEĞİ Doç. Dr. Utku ALTUNÖZ utkual@hotmail.com ÖZET Çalışmada döviz kuru ile hisse senedi arasındaki ilişki

Detaylı

Türkiye nin Fasıllara Göre İthalat Talep Fonksiyonunun Ekonometrik Tahmini

Türkiye nin Fasıllara Göre İthalat Talep Fonksiyonunun Ekonometrik Tahmini Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:16.Sayı:2.Aralık 2012 ss.95-110 Türkiye nin Fasıllara Göre İthalat Talep Fonksiyonunun Ekonometrik Tahmini Econometric Estimation of Sectoral Import Demand Function

Detaylı

Okun Yasası: Türkiye Üzerine Bir Uygulama

Okun Yasası: Türkiye Üzerine Bir Uygulama Okun Yasası: Türkiye Üzerine Bir Uygulaa Okun Yasası: Türkiye Üzerine Bir Uygulaa Doç. Dr. İset GÖÇER Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi Ekonoetri Bölüü igocer@adu.edu.tr Özet Okun Yasası,

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi THE FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SOFTWARE SELECTION PROBLEMS

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi THE FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SOFTWARE SELECTION PROBLEMS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilileri Dergisi Siga 2005/3 THE FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SOFTWARE SELECTION PROBLEMS Hüseyin BAŞLIGİL * Yıldız Teknik Üniversitesi,

Detaylı

Fisher Hipotezinin Alternatif Faiz Oranları İle Türkiye Ekonomisi Açısından Analizi *

Fisher Hipotezinin Alternatif Faiz Oranları İle Türkiye Ekonomisi Açısından Analizi * Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:31, Sayı:1, Yıl:2016, ss. 95-122 Fisher Hipotezinin Alternatif Faiz Oranları İle Türkiye Ekonomisi Açısından Analizi * Fuat LEBE

Detaylı

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR 11 1.1. İktisat Biliminin Temel Kavramları 12 1.1.1.İhtiyaç, Mal ve Fayda 12 1.1.2.İktisadi Faaliyetler 14 1.1.3.Üretim Faktörleri 18 1.1.4.Bölüşüm

Detaylı

5. MODEL DENEYLERİ İLE GEMİ DİRENCİNİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ

5. MODEL DENEYLERİ İLE GEMİ DİRENCİNİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ 5. MODEL DENEYLEİ İLE GEMİ DİENİNİ BELİLEME YÖNTEMLEİ Gei projeinin değişik erelerinde iteatik odel deneylerine dayalı yaklaşık yöntelerle gei topla direnci e dolayııyla gei ana akine gücü belirlenektedir.

Detaylı

A. Regresyon Katsayılarında Yapısal Kırılma Testleri

A. Regresyon Katsayılarında Yapısal Kırılma Testleri A. Regresyon Katsayılarında Yapısal Kırılma Testleri Durum I: Kırılma Tarihinin Bilinmesi Durumu Kırılmanın bilinen bir tarihte örneğin tarihinde olduğunu önceden bilinmesi durumunda uygulanır. Örneğin,

Detaylı

SESSION 4C: Uluslararası Ticaret II 455

SESSION 4C: Uluslararası Ticaret II 455 SESSION 4C: Uluslararası Ticaret II 455 Kırgızistan da Dış Ticaret ve Yurtdışından Transferlerin Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya Etkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı The Effect of Foreign Trade and Remittances

Detaylı

TÜRK ÖDEMELER BİLANÇOSUNA PARASAL BİR YAKLAŞIM: GIRTON-ROPER MODELDEN KANITLAR Ψ

TÜRK ÖDEMELER BİLANÇOSUNA PARASAL BİR YAKLAŞIM: GIRTON-ROPER MODELDEN KANITLAR Ψ TÜRK ÖDEMELER BİLANÇOSUNA PARASAL BİR YAKLAŞIM: GIRTON-ROPER MODELDEN KANITLAR Ψ Rahmi YAMAK a Abdurrahman KORKMAZ b Özet Bu çalışma, Ödemeler Bilançosuna Parasal Yaklaşım olarak adlandırılan hipotezin,

Detaylı

ENFLASYON, FAĠZ ORANI VE BÜYÜMENĠN YURTĠÇĠ TASARRUFLAR ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ

ENFLASYON, FAĠZ ORANI VE BÜYÜMENĠN YURTĠÇĠ TASARRUFLAR ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ Marmara Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F. Dergisi YIL 26, CĠLT XXI, SAYI 1 Özet ENFLASYON, FAĠZ ORANI VE BÜYÜMENĠN YURTĠÇĠ TASARRUFLAR ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ Yrd. Doç. Dr. Ebru ÇAĞLAYAN Bu çalışmada enflasyon oranı,

Detaylı

Sulamada Kullanılan Santrifüj Pompalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenmesi*

Sulamada Kullanılan Santrifüj Pompalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenmesi* Tarısal Mekanizasyon 23. Ulusal Kongresi, 6-8 Eylül 2006, Çanakkale 205 Sulaada Kullanılan Santrifüj Popalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenesi* Tanzer Eryılaz (1) Sedat Çalışır (1) (1) S.Ü.Ziraat

Detaylı

PETROL FİYATLARI İLE BIST 100 ENDEKSİ KAPANIŞ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

PETROL FİYATLARI İLE BIST 100 ENDEKSİ KAPANIŞ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ PETROL FİYATLARI İLE BIST 100 ENDEKSİ KAPANIŞ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Arzu ÖZMERDİVANLI Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Bölümü Özet: Hisse

Detaylı

TÜRKİYE YE YÖNELİK FİNANSAL SERMAYE AKIMLARININ TASARRUF VE YATIRIM ÜZERİNE ETKİSİ

TÜRKİYE YE YÖNELİK FİNANSAL SERMAYE AKIMLARININ TASARRUF VE YATIRIM ÜZERİNE ETKİSİ Cilt/Volue VIII Sayı/Nuber 2 Eki/October 215 Sosyal Bililer Dergisi/Journal of Social Sciences 181 TÜRKİYE YE YÖNELİK FİNANSAL SERMAYE AKIMLARININ TASARRUF VE YATIRIM ÜZERİNE ETKİSİ Özcan KARAHAN Evren

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Güçlü

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Güçlü Dersin Adı DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Kodu ECO 77 Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama

Detaylı

Para Politikası Tercihleri : Türkiye Güney Afrika Karşılaştırması

Para Politikası Tercihleri : Türkiye Güney Afrika Karşılaştırması Para Politikası Tercihleri : Türkiye Güney Afrika Karşılaştırması İçindekiler 1 Giriş 2 Para Politikası : Başlangıç Noktası 3 Para Politikasının Sonuçları : Karşılaştırma 4 Sonuç 5 Ek (Tablo) 2 Giriş «Kırılgan

Detaylı

Journal of Economics, Finance and Accounting (JEFA), ISSN: 2148 6697. Year: 2015 Volume: 2 Issue: 1

Journal of Economics, Finance and Accounting (JEFA), ISSN: 2148 6697. Year: 2015 Volume: 2 Issue: 1 Journal of Economics, Finance and Accounting (JEFA), ISSN: 2148 6697 A STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN BANKING SECTOR S PROFITABILITY AND INTEREST RATES ON DEPOSITS USING JOHANSEN COINTEGRATION AND GRANGER

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Paukkale Üniversitesi Mühendislik Bilileri Dergisi Paukkale University Journal of Engineering Sciences Sakarya Üniversitesi için rüzgâr enerjisi potansiyel belirlee çalışası Study to deterine wind energy

Detaylı

KONUT SEKTÖRÜNÜN ELEKTRİK TALEBİ: TÜRKİYE İÇİN TALEP TAHMİNİ VE ÖNGÖRÜ. Prof. Dr. Muammer YAYLALI. Yrd. Doç. Dr. Fuat LEBE

KONUT SEKTÖRÜNÜN ELEKTRİK TALEBİ: TÜRKİYE İÇİN TALEP TAHMİNİ VE ÖNGÖRÜ. Prof. Dr. Muammer YAYLALI. Yrd. Doç. Dr. Fuat LEBE 119 KONUT SEKTÖRÜNÜN ELEKTRİK TALEBİ: TÜRKİYE İÇİN TALEP TAHMİNİ VE ÖNGÖRÜ Prof. Dr. Muammer YAYLALI Erzurum Teknik Üniversitesi, muammer.yaylali@erzurum.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Fuat LEBE Adıyaman Üniversitesi,

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ ISSN:2146-5975 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Yıl: 2015/2 Sayı: 2 1 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Journal of Düzce University Institute of Social Sciences Sahibi/Owner

Detaylı

Petrol ve İthalat: İthalat Kuru Petrol Fiyatları mı?

Petrol ve İthalat: İthalat Kuru Petrol Fiyatları mı? Petrol ve İthalat: İthalat Kuru Petrol Fiyatları mı? Ya petrol fiyatları sadece petrol fiyatları değilse? Yani Türkiye günde altı yüz küsür bin varil olan kendi tükettiği petrolünü üretse, dışarıdan hiç

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Fındık Özlem ALPER. Ömer Halisdemir Üniversitesi, İ.İ.B.F, İktisat Bölümü. Yrd. Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr. Fındık Özlem ALPER. Ömer Halisdemir Üniversitesi, İ.İ.B.F, İktisat Bölümü. Yrd. Doç. Dr. Karbondioksit Emisyonu, Ekonomik Büyüme, Enerji Tüketimi İlişkisi: Türkiye İçin Bir ARDL Sınır Testi Yaklaşımı Yrd. Doç. Dr. Fındık Özlem ALPER Ömer Halisdemir Üniversitesi, İ.İ.B.F, İktisat Bölümü ozknozlem@gmail.com

Detaylı

Küresel Harmoniklerin Tekrarlama Bağıntıları İle Hesaplanması. Recursive Relations Of The Spherical Harmonics And Their Calculations

Küresel Harmoniklerin Tekrarlama Bağıntıları İle Hesaplanması. Recursive Relations Of The Spherical Harmonics And Their Calculations S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi Sayı (00) -6, KONA Küresel Haroniklerin Tekrarlaa Bağıntıları İle Hesaplanası Erhan AKIN, Atilla GÜLEÇ, Hüseyin ÜKSEL ÖZET: Bu çalışada atoik ve oleküler hesaplaalarda

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans İktisat Bilkent Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans İktisat Bilkent Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sıdıka Başçı 2. Doğum Tarihi: 1 Ocak 1970 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans

Detaylı

Oya Özengin Türkiye de hisse senedi piyasası ve döviz piyasası arasındaki oynaklığın yayılma etkisi, 2008

Oya Özengin Türkiye de hisse senedi piyasası ve döviz piyasası arasındaki oynaklığın yayılma etkisi, 2008 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Saadet Kasman 2. Doğum Tarihi : 20.12. 1969 3. Unvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Ekonomi Vanderbilt University, ABD 2002 Y.Lisans Ekonomi

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KARLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN PANEL VERİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ : TÜRKİYE ÖRNEĞİ

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KARLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN PANEL VERİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ : TÜRKİYE ÖRNEĞİ Ekonometri ve İstatistik Sayı:24 2016 1-9 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KARLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN PANEL VERİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

Detaylı

Türkiye de Enflasyon Hedeflemesi Stratejisi Uygulanması Ve Para Politikasına Etkisi: 2002-2008

Türkiye de Enflasyon Hedeflemesi Stratejisi Uygulanması Ve Para Politikasına Etkisi: 2002-2008 Türkiye de Enflasyon Hedeflemesi Stratejisi Uygulanması Ve Para Politikasına Etkisi: 2002-2008 İlkay Öner Badurlar Bilecik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Programlar Bölümü, Türkiye e-mail: ilkay.badurlar@bilecik.edu.tr

Detaylı

2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması

2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması 2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması Mahmut YARDIMCIOĞLU Özet Genel anlamda krizler ekonominin olağan bir parçası haline gelmiştir. Sıklıkla görülen bu krizlerin istatistiksel

Detaylı

BİR İMALAT ŞİRKETİNİN İYİLEŞTİRME PROJESİ SEÇİMİNDE BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN UYGULANMASI

BİR İMALAT ŞİRKETİNİN İYİLEŞTİRME PROJESİ SEÇİMİNDE BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN UYGULANMASI Süleyan Deirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bililer Fakültesi Dersi Y.05, C.0, S.3, s.39-340. Suleyan Deirel University The Journal of Faculty of Econoics and Adinistrative Sciences Y.05, Vol.0, No.3,

Detaylı

TÜRKİYE, KURU İNCİR İHRACATININ EKONOMETRİK ANALİZİ. AN ECONOMETRIC ANALYSIS OF DRIED FIGS EXPORT in TURKEY

TÜRKİYE, KURU İNCİR İHRACATININ EKONOMETRİK ANALİZİ. AN ECONOMETRIC ANALYSIS OF DRIED FIGS EXPORT in TURKEY Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2017, C.22, S.2, s.439-448. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2017,

Detaylı

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Cahit YILMAZ Kültür Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstanbul c.yilmaz@iku.edu.tr Key words:kredi,büyüme. Özet Banka kredileri ile ekonomik büyüme arasında

Detaylı

Hisse Senetleri, Banka Kredileri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği

Hisse Senetleri, Banka Kredileri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği M. TIRAŞOĞLU ve B. Y. TIRAŞOĞLU Hisse Senetleri, Banka Kredileri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği Arş. Gör. Muhammed TIRAŞOĞLU İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü muhammed.tirasoglu@istanbul.edu.tr

Detaylı

Veli YILANCI * Zehra Ayça ÖZTÜRK ** Makalenin kabul tarihi: Ocak 2011

Veli YILANCI * Zehra Ayça ÖZTÜRK ** Makalenin kabul tarihi: Ocak 2011 TÜRKİYE İLE EN BÜYÜK BEŞ TİCARET ORTAĞININ HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ ENTEGRASYON İLİŞKİSİNİN ANALİZİ: YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK VE EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ Veli YILANCI * Zehra Ayça ÖZTÜRK ** ÖZ

Detaylı

DÖVİZ KURU, SERMAYE MALLARI, ARA MALI VE TÜKETİM MALI İTHALATI ARASINDAKİ UZUN DÖNEMLİ NEDENSELLİK ANALİZİ: 2000-2013 DÖNEMİ

DÖVİZ KURU, SERMAYE MALLARI, ARA MALI VE TÜKETİM MALI İTHALATI ARASINDAKİ UZUN DÖNEMLİ NEDENSELLİK ANALİZİ: 2000-2013 DÖNEMİ İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi Journal of Economic Policy Researches Cilt/Volume:2, Sayı/Issue:1, Yıl/Year: 2015, 32-38 DÖVİZ KURU, SERMAYE MALLARI, ARA MALI VE TÜKETİM MALI İTHALATI ARASINDAKİ

Detaylı

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1999) Ekonometri Bölümü

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1999) Ekonometri Bölümü Mahmut ZORTUK E-posta : mahmut.zortuk@dpu.edu.tr Telefon : 0274 265 2031-2020 Öğrenim Bilgisi Doktora İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler (2007) Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı Yüksek -Tezli Dumlupınar

Detaylı

Parasal Belirsizliğin İMKB de Faaliyet Gösteren Şirketler Üzerine Etkisi

Parasal Belirsizliğin İMKB de Faaliyet Gösteren Şirketler Üzerine Etkisi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2013, C:5, S:1, s. 147-153 Year:2013, Vol:5, No:1, s. 147-153 Parasal Belirsizliğin İMKB de Faaliyet

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı SERPİL TÜRKYILMAZ Ünvanı Yardımcı Doçent Doktor Birimi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Doğum Yeri ESKİŞEHİR E-Posta serpil.turkyilmaz@bilecik.edu.tr

Detaylı

EĞİTİM HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: SINIR TESTİ YAKLAŞIMI

EĞİTİM HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: SINIR TESTİ YAKLAŞIMI EĞİTİM HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: SINIR TESTİ YAKLAŞIMI Recep Emre Eriçok 1 Veli Yılancı 2 Özet Sosyal anlamda toplumun tüm kesimlerini öncelikli olarak ilgilendiren eğitim, kamu hizmetleri

Detaylı

Ülke Riski Bileşenlerinin Bankacılık ve Reel Sektör Üzerine Etkileri: Türkiye Örneği, 1993-2015

Ülke Riski Bileşenlerinin Bankacılık ve Reel Sektör Üzerine Etkileri: Türkiye Örneği, 1993-2015 Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:19. Sayı:2. Aralık 2015 ss.151-171 Ülke Riski Bileşenlerinin Bankacılık ve Reel Sektör Üzerine Etkileri: Türkiye Örneği, 1993-2015 The Effects of Country Risk Components

Detaylı

Türkiye de Sigara Fiyatları ve Tüketim İlişkisi

Türkiye de Sigara Fiyatları ve Tüketim İlişkisi Türkiye de Sigara Fiyatları ve Tüketim İlişkisi Zeynep Önder Giriş Türkiye dünyadaki en büyük sigara tüketici ülkelerden biridir. A.B.D. Tarım Bakanlığı verilerine göre, 199-1999 yılları arasında dünyadaki

Detaylı

Kamu Yatırımları ve Yeni Firma Oluşumu Arasındaki edensel Đlişkiler: Türkiye nin Đlleri Üzerine Dinamik Panel Veri Analizleri *

Kamu Yatırımları ve Yeni Firma Oluşumu Arasındaki edensel Đlişkiler: Türkiye nin Đlleri Üzerine Dinamik Panel Veri Analizleri * Kau Yatırıları ve Yeni Fira Oluşuu Arasındaki edensel Đlişkiler: Türkiye nin Đlleri Üzerine Dinaik Panel Veri Analizleri * Đbrahi Al ** - M. Keal Değer *** - Murat Can Genç **** Özet: Bu çalışa, Türkiye

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 29 Haziran 2015, Sayı: 17. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 29 Haziran 2015, Sayı: 17. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 17 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

ENFLASYON VE PARA İKAMESİ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN EKONOMETRİK BİR ANALİZ (1994:01-2009:12)

ENFLASYON VE PARA İKAMESİ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN EKONOMETRİK BİR ANALİZ (1994:01-2009:12) ENFLASYON VE ARA İKAMESİ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN EKONOMETRİK BİR ANALİZ (1994:01-2009:12) Taha Bahadır SARAÇ Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, Niğde E-posta:

Detaylı

LINEAR AND NONLINEAR COINTEGRATION RELATIONSHIP BETWEEN STOCK PRICES AND EXCHANGE RATES IN TURKEY

LINEAR AND NONLINEAR COINTEGRATION RELATIONSHIP BETWEEN STOCK PRICES AND EXCHANGE RATES IN TURKEY TÜRKİYE DE HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU ARASINDA DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN EŞ BÜTÜNLEŞME İLİŞKİSİ Doç.Dr. Bülent DOĞRU Gümüşhane Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü buldogru@gumushane.edu.tr Arş.Gör.Mürşit

Detaylı

168 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2017

168 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2017 168 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 17 Dış Ticaret Açıklarında Gelir ve Fiyat Etkisinin Sektörel Bazda Ekonometrik Analizi: Türkiye Örneği The Econometric Analysis in the Sectorial Basis

Detaylı

TOA27 KOPOLİİMİD MEMBRAN MALZEMELERİNİN AYIRMA ÖZELLİKLERİNİN GRUP KATKISI YÖNTEMLERİ İLE TEORİK OLARAK HESAPLANMASI

TOA27 KOPOLİİMİD MEMBRAN MALZEMELERİNİN AYIRMA ÖZELLİKLERİNİN GRUP KATKISI YÖNTEMLERİ İLE TEORİK OLARAK HESAPLANMASI TOA27 KOPOLİİMİD MEMBRAN MALZEMELERİNİN AYIRMA ÖZELLİKLERİNİN GRUP KATKISI YÖNTEMLERİ İLE TEORİK OLARAK HESAPLANMASI Sadiye Halitoğlu, Ş. Birgül Tantekin-Ersolaz İstanbul Teknik Üniv., Kiya-Metalurji Fak.,

Detaylı

DERS PROFİLİ. Parasal İktisat ECO312 Bahar 6 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Bilgen Susanlı

DERS PROFİLİ. Parasal İktisat ECO312 Bahar 6 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Bilgen Susanlı DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Parasal İktisat ECO312 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul ECO202 (Makroekonomi) Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Zorunlu

Detaylı

Türkiye de Kamu Harcamaları ve Büyüme İlişkisi: Sınır Testi Yaklaşımı

Türkiye de Kamu Harcamaları ve Büyüme İlişkisi: Sınır Testi Yaklaşımı Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2009 13 (1): 301-314 Türkiye de Kamu Harcamaları ve Büyüme İlişkisi: Sınır Testi Yaklaşımı Selim BAŞAR (*) Hayati AKSU (**) M. Sinan TEMURLENK (***)

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

Para Politikası Makro-İhtiyati Politikalar ve Kredi Genişlemesi İlişkisi

Para Politikası Makro-İhtiyati Politikalar ve Kredi Genişlemesi İlişkisi Para Politikası Makro-İhtiyati Politikalar ve Kredi Genişlemesi İlişkisi M. Nejat COŞKUN (Gazi Üniversitesi) N. Hande SEVGİ (Gazi Üniversitesi) UEK-TEK 2012, İzmir 03.11.2012 1 Politika değişikliği 2008

Detaylı

TÜRKİYE DE ESNEK DÖVİZ KURU REJİMİ ALTINDA DIŞ AÇIKLARIN BELİRLEYİCİLERİ: SINIR TESTİ YAKLAŞIMI

TÜRKİYE DE ESNEK DÖVİZ KURU REJİMİ ALTINDA DIŞ AÇIKLARIN BELİRLEYİCİLERİ: SINIR TESTİ YAKLAŞIMI TÜRKİYE DE ESNEK DÖVİZ KURU REJİMİ ALTINDA DIŞ AÇIKLARIN BELİRLEYİCİLERİ: SINIR TESTİ YAKLAŞIMI Doç. Dr. Sevda Yapraklı Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özet Çalışmanın amacı,

Detaylı

TÜRKĐYE DE EKONOMĐK ĐSTĐKRARSIZLIĞIN KAYNAKLARI: EKONOMETRĐK BĐR DEĞERLENDĐRME SOURCES OF ECONOMIC INSTABILITY IN TURKEY: AN ECONOMETRIC EVALUATION

TÜRKĐYE DE EKONOMĐK ĐSTĐKRARSIZLIĞIN KAYNAKLARI: EKONOMETRĐK BĐR DEĞERLENDĐRME SOURCES OF ECONOMIC INSTABILITY IN TURKEY: AN ECONOMETRIC EVALUATION Süleyman Demirel Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.2 s.169-185. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

KONUT ELEKTRiK TALEP DENKLEMiNiN TAHMiNi: Türkiye Örneği, 1950-1991 (*)

KONUT ELEKTRiK TALEP DENKLEMiNiN TAHMiNi: Türkiye Örneği, 1950-1991 (*) EKONOMİK YAKLAŞlM 71 KONUT ELEKTRiK TALEP DENKLEMiNiN TAHMiNi: Türkiye Örneği, 1950-1991 (*) Rahmi YAMAK* * Bayram GÜNGÖR * * * GiRiŞ Bir çok ülkede olduğu gibi, Türkiye'de de konut elektrik tüketiminin

Detaylı

GIBSON ÇELİŞKİSİNİN TÜRKİYE VERİLERİ İLE ANALİZİ

GIBSON ÇELİŞKİSİNİN TÜRKİYE VERİLERİ İLE ANALİZİ Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 20 2008 GIBSON ÇELİŞKİSİNİN TÜRKİYE VERİLERİ İLE ANALİZİ Doç. Dr. Muammer ŞİMŞEK Cumhuriyet Üniversitesi, Cumhuriyet M.Y.O., Sivas, msimsek@cumhuriyet.edu.tr Doç. Dr. Cem

Detaylı

2009 VS 4200-1. Gayri Safi Yurt içi Hasıla hangi nitelikte bir değişkendir? ) Dışsal değişken B) Stok değişken C) Model değişken D) kım değişken E) içsel değişken iktist TEORisi 5. Kısa dönemde tam rekabet

Detaylı

DÖVİZ KURU VE EKONOMİK BÜYÜME: TÜRK TURİZM SEKTÖRÜ İÇİN BİR ANALİZ

DÖVİZ KURU VE EKONOMİK BÜYÜME: TÜRK TURİZM SEKTÖRÜ İÇİN BİR ANALİZ Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2016/2, Sayı:24 Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences Year: 2016/2, Number:24 DÖVİZ KURU VE EKONOMİK BÜYÜME:

Detaylı

DOLAR/EURO PARİTESİNİN TÜRKİYE NİN İHRACATINA ETKİSİ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ

DOLAR/EURO PARİTESİNİN TÜRKİYE NİN İHRACATINA ETKİSİ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ Niğde Üniversiesi İ.İ.B.F Dergisi, 1, Cil:3, Sayı:, s.16-118. 16 DOLAR/EURO PARİTESİNİN TÜRKİYE NİN İHRACATINA ETKİSİ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ Ce SAATCİOĞLU * Orhan KARACA ** ÖZET Türkiye ihracaını ağırlıklı

Detaylı

Enflasyon, Bütçe Açığı Ve Para Arzı İlişkisinin ARDL Yaklaşımı İle Tahmini: Türkiye Örneği

Enflasyon, Bütçe Açığı Ve Para Arzı İlişkisinin ARDL Yaklaşımı İle Tahmini: Türkiye Örneği Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:16.Sayı:1.Haziran 2012 ss.1-19 Enflasyon, Bütçe Açığı Ve Para Arzı İlişkisinin ARDL Yaklaşımı İle Tahmini: Türkiye Örneği Estimating the Relationship among Inflation,

Detaylı

İMKB 100 ENDEKSİ İLE BAZI MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİYİ İNCELEMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA

İMKB 100 ENDEKSİ İLE BAZI MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİYİ İNCELEMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA AKADEMİK BAKIŞ, SAYI 16, NİSAN, 2009 Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694-528X, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız- Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat-

Detaylı

GABOR ENTROPİ YÖNTEMİ İLE KISA SÜRELİ BEYİN SİNYALLERİNİN ANALİZİ ÜZERİNE YENİ BİR YAKLAŞIM.

GABOR ENTROPİ YÖNTEMİ İLE KISA SÜRELİ BEYİN SİNYALLERİNİN ANALİZİ ÜZERİNE YENİ BİR YAKLAŞIM. Özet GABOR ENTROPİ YÖNTEMİ İLE KISA SÜRELİ BEYİN SİNYALLERİNİN ANALİZİ ÜZERİNE YENİ BİR YAKLAŞIM Hasan ÖZTÜRK *, Gülden KÖKTÜRK ** * Dokuz Eylül Üniversitesi, Makina Müh. Böl., Bornova, 35100 İzir hasan.ozturk@deu.edu.tr

Detaylı

Vergi Yükü ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1988-2011 Türkiye Örneği

Vergi Yükü ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1988-2011 Türkiye Örneği Vergi Yükü ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1988-2011 Türkiye Örneği Vergi Yükü ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1988-2011 Türkiye Örneği Fatih MANGIR * Hasan Murat ERTUĞRUL ** Özet Bu çalışmada Türkiye de vergi

Detaylı

10 McKinnon ve Shaw Tamamlayıcılık Hipotezinin Türkiye İçin Sınanması 1

10 McKinnon ve Shaw Tamamlayıcılık Hipotezinin Türkiye İçin Sınanması 1 Dünden Bugüne EKONOMİ YAZILARI 10 McKinnon ve Shaw Tamamlayıcılık Hipotezinin Türkiye İçin Sınanması 1 Muhammed Erkam DOĞRU Nuran COġKUN Süleyman DEĞĠRMEN Özet Bu çalışmanın amacı, Türkiye gibi gelişmekte

Detaylı

Yükseköğretimin Büyümeye Etkisi: Eşbütünleşme Analizi The Effect of Higher Education on Growth: A Cointegration Analysis

Yükseköğretimin Büyümeye Etkisi: Eşbütünleşme Analizi The Effect of Higher Education on Growth: A Cointegration Analysis SESSION 2B: Kalkına 323 Yükseköğreiin Büyüeye Ekisi: Eşbüünleşe Analizi The Effec of Higher Educaion on Growh: A Coinegraion Analysis Ass. Prof. Dr. Mura Musafa Kuluürk (Çankırı Karaekin Universiy, Turkey)

Detaylı

DERS İÇERİĞİ. Para-Banka Teori ve Politikası. Zorunlu DERS HEDEFİ

DERS İÇERİĞİ. Para-Banka Teori ve Politikası. Zorunlu DERS HEDEFİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Para-Banka Teori ve Politikası Zorunlu DERS HEDEFİ Para-Banka Teori ve Politikası dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Paranın tanımı, fonksiyonları

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FİNANS SEKTÖRÜ VE REEL SEKTÖR ETKİLEŞİMİ

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FİNANS SEKTÖRÜ VE REEL SEKTÖR ETKİLEŞİMİ TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FİNANS SEKTÖRÜ VE REEL SEKTÖR ETKİLEŞİMİ Abdulkadir KAYA Ünal GÜLHAN Bener GÜNGÖR Öz Bu çalışmada, finansal piyasalardaki gelişmelerin ekonomik büyümeye katkıda bulunduğunu iddia eden

Detaylı