ANESTEZ ÖZET B LG LER VE GÜNCEL NOTLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANESTEZ ÖZET B LG LER VE GÜNCEL NOTLAR"

Transkript

1

2

3

4

5 ANESTEZ CEP K TABI ANESTEZ ÖZET B LG LER VE GÜNCEL NOTLAR GÜNEfi TIP K TABEVLER

6

7 ANESTEZ CEP K TABI ANESTEZ ÖZET B LG LER VE GÜNCEL NOTLAR kinci Bask Editörler RICHARD D. URMAN, MD, MBA Assistant Professor of Anesthesia Director, Procedural Sedation Management ve Safety Department of Anesthesiology, Perioperative ve Pain Medicine Brigham ve Women s Hospital Co-Founder, The Institute for Safety in Office-Based Surgery JESSE M. EHRENFELD, MD, MPH Associate Professor of Anesthesiology Associate Professor of Biomedical Informatics Director, Center for Evidence-Bassed Anesthesia Director, Perioperative Data Systems Research Medical Director, Perioperative Quality Vanderbilt University School of Medicine Department of Anesthesiology Vanderbilt University Medical Center, Nashville, Tennessee Çeviri Editörleri PROF. DR. ERCAN KURT Gülhane Askeri T p Akademisi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal DOÇ. DR. AL SIZLAN Gülhane Askeri T p Akademisi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal GÜNEfi TIP K TABEVLER

8 ANESTEZ CEP K TABI Türkçe Telif Haklar 2015 ISBN: Orjinal Ad : Pocket Anesthesia Yay nevi: Wolters Kluwer Lippincott Williams & Wilkins Yazarlar: Richard D. Urman, Jesse M. Ehrenfeld Çeviri Editörleri: Prof. Dr. Ercan Kurt, Doç. Dr. Ali S zlan Orjinal ISBN: Kitab n 5846 ve 2936 say l Fikir ve Sanat Eserleri Yasas Hükümleri gere ince (kitab n bir bölümünden al nt yap lamaz, fotokopi yöntemiyle ço alt lamaz, resim, flekil, flema, grafik v.b. ler kopya edilemez) tüm haklar Günefl T p Kitabevleri Ltd fiti. ne aittir. Yay nc ve Genel Yay n Yönetmeni: Murat Y lmaz Genel Yay n Yönetmeni Yard mc s : Polat Y lmaz Yay n Dan flman : Ali Aktafl Dizgi-Düzenleme: Hasan Turgut Yozgatl Kapak Tasar m: Olcay Tafldemir Bask : Ayr nt Bas m Yay n ve Matbaac l k Hiz. San. Tic. Ltd. fiti. vedik Organize Sanayi Bölgesi 28. Cad Sok. No: 105-A Ostim/ANKARA Tel: Fax: Sertifika No:13987 UYARI Medikal bilgiler sürekli de iflmekte ve yenilenmektedir. Standart güvenlik uygulamalar dikkate al nmal, yeni araflt rmalar ve klinik tecrübeler fl nda tedavilerde ve ilaç uygulamalar ndaki de iflikliklerin gerekli olabilece i bilinmelidir. Okuyuculara ilaçlar hakk nda üretici firma taraf ndan sa lanan ilaca ait en son ürün bilgilerini, dozaj ve uygulama flekillerini ve kontrendikasyonlar kontrol etmeleri tavsiye edilir. Her hasta için en iyi tedavi fleklini ve en do ru ilaçlar ve dozlar n belirlemek uygulamay yapan hekimin sorumlulu undad r. Yay nc ve editörler bu yay ndan dolay meydana gelebilecek hastaya ve ekipmanlara ait herhangi bir zarar veya hasardan sorumlu de ildir. ANKARA M. Rauf nan Sokak No: S hhiye/ankara Tel: (0312) Faks: (0312) GÜNEfi TIP K TABEVLER STANBUL Gazeteciler Sitesi Sa lam Fikir Sokak No: 7/2 Esentepe/ stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) KARTAL fiube Cevizli Mahallesi Denizer Cad. No: 19/C Kartal/ stanbul Tel&Faks: (0216)

9 YAZARLAR Mark Abel, MD Associate Professor Albert Einstein College of Medicine Bronx, New York Jonathan M. Anagnostou, MD Associate Professor Indiana University Hospital Indianapolis, Indiana Megan Graybill Anders, MD Clinical Instructor Vanderbilt University School of Medicine Nashville. Tennessee Maged Argalious, MD Assistant Professor Cleveland Clinic Lerner College of Medicine Cleveland, Ohio Joshua H. Atkins, MD, PhD Assistant Professor University of Pennsylvania School of Medicine Philadelphia, Pennsylvania Aranya Bagchi, MBBS Instructor in Anesthesia Jennifer Bartlett, MD Anesthesia Resident Indiana University Medical Center Indianapolis, Indiana Tarun Bhalla, MD Assistant Professor The Ohio State University Medical Center Columbus, Ohio Matvey Bobylev, MD Staff Anesthesiologist The Cleveland Clinic Foundation Cleveland, Ohio Susan A. Calderwood, MD Associate Professor Vanderbilt University Nashville.Tennessee Francis X. Dillon, MD Instructor in Anesthesia

10 vi YAZARLAR Kurt F. Dittrich, MD Assistant Professor Vanderbilt University School of Medicine Nashville.Tennessee Tracy Palumbo Dovich, MD Staff Anesthesiologist Cleveland Clinic Cleveland, Ohio Jesse M. Ehrenfeld, MD, MPH Associate Professor Vanderbilt University Nashville. Tennessee Randy Fayne, DO Staff Anesthesiologist William Beaumont Hospital Grosse Pointe, Michigan Christine Finer, MD Staff Anesthesiologist White Plains Hospital White Plains, New York Gyorgy Frendl, MD, PhD Assistant Professor of Anesthesia Tanja S. Frey, MD Instructor Ursula A. Galway, MD Staff Anesthesiologist Cleveland Clinic Cleveland, Ohio Ruchir Gupta, MD Assistant Professor Hofstra University School of Medicine Hempstead, New York Robert Hsiung, MD Staff Anesthesiologist Virginia Mason Medical Center Seattle, Washington Daniel W. Johnson, MD Instructor Piyush Mathur, MD Staff Anesthesiologist/lntensivist Cleveland Clinic Cleveland, Ohio

11 Kai Matthes, MD, PhD Instructor Salomon M. Maya, MD Staff Anesthesiologist Allied Medical Group St. Kilda,Victoria Australia David A. Nakata, MD, MBA Professor Indiana University Medical Center Indianapolis, Indiana Amanda J. Rhee, MD Assistant Professor Mount Sinai Medical Center New York, New York Thomas M. Romanelli, MD, FAAP Assistant Professor Vanderbilt University Nashville,Tennessee Raymond C. Roy, MD, PhD Professor of Anesthesiology Wake Forest University School of Medicine Winston-Salem, North Carolina Michael W. Sanford. MD Anesthesia Resident Indiana University Medical Center Indianapolis, Indiana Linda Shore-Lesserson, MD Professor of Anesthesia Albert Einstein College of Medicine Bronx, New York Allan F. Simpao, MD Clinical Fellow Children's Hospital of Philadelphia Philadelphia, Pennsylvania Roy G. Soto, MD Attending Anesthesiologist William Beaumont Hospital Grosse Pointe, Michigan Padma Surampudi, MD Department of Anesthesia St. Vincent Catholic Medical Center Brooklyn, New York Paloma Toledo, MD Instructor Northwestern University Evanston, Illinois YAZARLAR vii

12 viii YAZARLAR Benjamin D. Unger, MD Assistant Professor Columbia University College of Physicians and Surgeons New York, New York Richard D. Urman, MD Assistant Professor Nalini Vadivelu, MD Associate Professor Yale University New Haven, Connecticut Christian Whitney, DO Fellow in Pain Medicine Dartmouth-Hitchcock Medical Center Lebanon, New Hampshire Peter Wu, MD Attending Anesthesiologist Morristown Memorial Hospital Morristown, New Jersey

13 ÇEV R YE KATKIDA BULUNANLAR Prof. Dr. Neslihan Alk fl Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal Doç. Dr. Hilal Peri Ayo lu Bülent Ecevit Üniversitesi T p Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal Doç. Dr. Sibel Bar fl Ondokuz May s Üniversitesi T p Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal Doç. Dr. Nurdan Bedirli Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal Uzm. Dr. Mehmet Büget stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal Dr. Serpil Çakmakkaya stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Anesteziyoloji Anesteziyoloji Anabilim Dal Uzm. Dr. Ceyda Özhan Çaparlar Ankara D flkap Y ld r m Beyaz t E itim ve Araflt rma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Klini i Prof. Dr. Güner Da l Gülhane Askeri T p Akademisi Haydarpafla E itim Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Klini i Doç. Dr. Atilla Erol Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram T p Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal Uzm. Dr. Burak Eflkin Gülhane Askeri T p Akademisi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal Uzm. Dr. rfan Güngör Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal Dr. Bülent Bar fl Güven Gülhane Askeri T p Akademisi Haydarpafla E itim Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Klini i Dr. Duygu Kara Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal Yrd. Doç. Dr. Alper K l çaslan Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram T p Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal Yrd. Doç. Dr. O uz K l çkaya Gülhane Askeri T p Akademisi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal Doç. Dr. Kemalettin Koltka stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal Prof. Dr. Ömer Kurtipek Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal Yrd. Doç. Dr. Dilek Zengin Okyay Bülent Ecevit Üniversitesi T p Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal Uzm. Dr. Volkan Özen Gülhane Askeri T p Akademisi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal Doç. Dr. Onur Özlü Düzce Üniversitesi T p Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal Uzm. Dr. Gülflah Polat Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal Uzm. Dr. Nusret Pusat Gülhane Askeri T p Akademisi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal

14 x ÇEV. KAT. BUL. Prof. Dr. Ziya Saliho lu stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal Prof. Dr. Fatma Sar cao lu Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal Doç. Dr. M. Murat Say n SB D flkap Y ld r m Beyaz t E itim ve Araflt rma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Klini i Prof. Dr. Gül Köknel Talu stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Algoloji Bilim Dal Doç. Dr. fiennur Uzun Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal Doç. Dr. Süheyla Ünver Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji E itim ve Araflt rma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Klini i Uzm. Dr. Memduh Yetim Gülhane Askeri T p Akademisi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal Doç. Dr. Vedat Y ld r m Gülhane Askeri T p Akademisi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal Doç. Dr. Ali Abbas Y lmaz Ankara Üniversitesi T p Fakültesi bni Sina Araflt rma ve Uygulama Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal Dr. Gülflah Aç kgöz Yurtseven Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji E itim ve Araflt rma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Klini i

15 ÖNSÖZ Anestezi ile ilgilenenlerin günümüzde karfl laflt en yayg n perioperatif koflullar için pratik bir bilgi özü ve yenilenmifl bilgi kayna sa layan CEP ANESTEZ S asistan, uzman ve araflt rmac lar taraf ndan yaz lm flt r. Bu cep rehberini ihtiyaç duyulan konularla ilgili kan ta dayal olan faydal, baflvurulan bilgilere h zl ulaflman z sa lamak amac yla yazd k. Bu ikinci bask da; kullan lan geçerli pek çok bilgileri güncelledik ve rejyonal anestezi ve kronik a r yönetimi bölümünü anlaml derecede genifllettik. Ayn zamanda ekokardiyografi ve ultrasonografinin kapsam n da genifllettik. Bize ülkenin her köflesinde pek çok kuruluflundan destek olan tüm katk da bulunanlara müteflekkiriz. Bu kitap temel ve ileri içeri i ile ö renciler ve asistanl k e itimindekilerden tecrübeli uygulay c lara kadar genifl bir okuyucu kitlesine yöneliktir. Biz özellikle bu çal flman n yap labilece i konusunda bizi teflvik eden ve sonsuz destek olan Drs. Warren Sandberg ve Charles Vacanti ye müteflekkiriz. Nicole Dernoski, Brian Brown ve Lisa McAllister ide içeren Lippincott Williams & Wilkins personeline teflekkür ederiz. Ayn zamanda Drs. Megan Graybill Andres ve Zina Matlyuk-Urman a da seçkin editöriyel kat l mlar ve klinik görüfllerinden dolay teflekkür ederiz. Sonuç olarak, Drs. Katharine Nicodemus ve David Ehrenfeld in de aralar nda bulundu u anne, baba ve ailelerimize devam eden teflvikleri, sevgileri ve desteklerine çok özel teflekkür ederiz. CEP ANESTEZ S kitab n n ikinci bask s n de erli bir kaynak olarak bulman z ümit ederiz. RICHARD D. URMAN, MD, MBA Boston, Masschusetts JESSE M. EHRENFELD, MD, MPH Nashville, Tennessee

16 ÇEV R ED TÖRLER ÖNSÖZÜ CEP ANESTEZ S kitab ikinci bask s yla güncellenmifl ve anestezi prati ine yeni girmifl olan ultrasonografi ve ekokardiyografi bölümleri de geniflletilerek kullan c lara sunulmufltur. Karfl lafl lan güncel olaylar esnas nda h zl bir flekilde çözüm için ulafl labilecek bir referans kitap olma özelli i tafl maktad r. Bu nedenle ö rencilerden itibaren her kademedeki uygulay c lara kadar baflvurulabilecek bir kaynak olma özelli i tafl d na, e itim ve uygulama alanlar ndaki mevcut aç da kapataca na inan - yoruz. Bu tercüme vas tas yla CEP ANESTEZ S kitab n n camiam za da büyük fayda sa layaca ümidi ile kitab n çevirisinde eme i geçen tüm meslektafllar m za çok teflekkür eder, baflar lar dileriz. Prof. Dr. Ercan KURT Doç. Dr. Ali SIZLAN

17 Ç NDEK LER Yazarlar Çeviriye Katk da Bulunanlar Önsöz Çeviri Editörleri Önsözü v ix xi xii PREOPERAT F HASTA DE ERLEND RME 1-1 Jesse M. Ehrenfeld. Susan A. Calderwood Çeviri: Dr. Hilal Peri Ayo lu NHALASYON ANESTEZ KLER N N FARMAKOLOJ S 2A-1 Megan Graybill Andres Çeviri: Dr. Hilal Peri Ayo lu NHALE ED LMEYEN ANESTEZ KLER N FARMAKOLOJ S 2B-6 Megan Graybill Andres Çeviri: Dr. Hilal Peri Ayo lu ANALJEZ KLER 2C-11 Megan Graybill Andres Çeviri: Dr. Ziya Saliho lu ve Dr. Serpil Çakmakkaya LOKAL ANESTEZ KLER 2D-22 Megan Graybill Andres Çeviri: Dr. Sibel Bar fl NÖROMÜSKÜLER BLOKER AJANLAR VE DÖNDÜRÜCÜ AJANLAR 2E-28 Megan Graybill Andres Çeviri: Dr. Sibel Bar fl VAZOAKT F, OTONOM K VE KARD YOVASKÜLER LAÇLAR 2F-33 Megan Graybill Andres Çeviri: Dr. Neslihan Alk fl ve Dr. Ali Abbas Y lmaz FARMAKOLOJ : ANT B YOT KLER VE B TK SEL LAÇLAR 2G-44 Jesse M. Ehrenfeld Richard D. Urman Çeviri: Dr. Neslihan Alk fl ve Dr. Ali Abbas Y lmaz ANESTEZ PRAT LE L fik L D ER LAÇLAR 2H-50 Megan Graybill Andres Çeviri: Dr. Ceyda Özhan Çaparlar ANESTEZ EK PMANI 3-1 Allan F. Simpao ve Jennifer Bartlett Çeviri: Dr. Nusret Pusat HAVA YOLU YÖNET M 4-1 Tarun Bhalla Çeviri: Dr. Nusret Pusat ANESTEZ TEKN KLER 5-1 Bemjamin D. Unger ve kurt F. Dittrich Çeviri: Dr. Neslihan Alk fl ve Dr. Ali Abbas Y lmaz

18 xiv REJYONAL ANESTEZ 6-1 Tanja S. Frey ve Peter Wu Çeviri: Dr. M. Murat Say n Ç NDEK LER PER OPERAT F MON TÖR ZASYON 7-1 Francis X. Dillon Çeviri: Dr. Duygu Kara ve Dr. Fatma Sar cao lu MEKAN K VENT LASYON 8-1 Francis X. Dillon Çeviri: Dr. Gülflah Polat SIVILAR, ELEKTROL TLER VE TRANSFÜZYON TEDAV S 9-1 Aranya Bagchi Çeviri: Dr. fiennur Uzun SIK KARfiILAfiILAN NTRAOPERAT F PROBLEMLER 10-1 Randy Fayne Çeviri: Dr. Gülflah Polat ANESTEZ DE G R fi MSEL UYGULAMALAR 11-1 Kai Matthes Çeviri: Dr. Bülent Bar fl Güven ve Dr. Güner Da l AKUT A RI YÖNET M 12-1 Nalini Vadivelu ve Christian Whitney Çeviri: Dr. Bülent Bar fl Güven ve Dr. Güner Da l ANESTEZ SONRASI BAKIM ÜN TES (ASBÜ) VE TABURCULUK 13-1 Piyush Mathur Çeviri: Dr. Onur Özlü ANESTEZ KOMPL KASYONLARI 14-1 Michael W. Sanford ve David A. Nakata Çeviri: Dr. Onur Özlü TRAVMA YANIK VE YO UN BAKIM YÖNET M 15-1 Daniel W. Johnson ve Gyorgy Frendl Çeviri: Dr. Dilek Zengin Okyay KARD YAK CERRAH Ç N ANESTEZ 16-1 Amanda J. Rhee ve Linda Shore-Lesserson Çeviri: Dr. Vedat Y ld r m TORAKS CERRAH S Ç N ANESTEZ 17-1 Jonathan M. Anagnostou Çeviri: Dr. Gül Köknel Talu ve Dr. Mehmet Büget GENEL CERRAH Ç N ANESTEZ 18-1 Maged Argalious Çeviri: Dr. Gül Köknel Talu ve Dr. Mehmet Büget DAMAR CERRAH S NDE ANESTEZ UYGULAMASI 19-1 Roy G. Soto Çeviri: Dr. Gül Köknel Talu ve Dr. Kemalettin Koltka

19 NÖROLOJ K CERRAH, NÖRORADYOLOJ VE EKT ANESTEZ S 20-1 Joshua H. Atkins Çeviri: Dr. Gül Köknel Talu ve Dr. Kemalettin Koltka OTOLARENGOLOJ (KBB) VE OFTALMOLOJ Ç N ANESTEZ 21-1 Joshua H. Atkins Çeviri: Dr. Alper K l çaslan Ç NDEK LER xv RENAL S STEM VE ÜROLOJ K CERRAH Ç N ANESTEZ 22-1 Christine Finer Çeviri: Dr. Alper K l çaslan ORTOPED K CERRAH DE ANESTEZ 23-1 Robert Hsiung ve Peter Wu Çeviri: Dr. Süheyla Ünver ENDOKR N CERRAH S NDE ANESTEZ 24-1 Matvey Bobylev Çeviri: Dr. Süheyla Ünver ve Dr. Gülflah Aç kgöz Yurtseven OBSTETR K VE J NEKOLOJ K CERRAH Ç N ANESTEZ 25-1 Paloma Toledo Çeviri: Dr. Ömer Kurtipek ve Dr. Nurdan Bedirli PED ATR K ANESTEZ 26-1 Thomas M. Romanelli Çeviri: Dr. Atilla Erol AMBULATUAR ANESTEZ 27-1 Ursula A. Galway Çeviri: Dr. Atilla Erol ESTET K CERRAH VE AMEL YATHANE DIfiINDAK CERRAH LERDE ANESTEZ 28-1 Ruchir Gupta ve Padma Surampudi Çeviri: Dr. Volkan Özen KRON K A RI YÖNET M 29-1 Tanja S. Frey Çeviri: Dr. Volkan Özen ORGAN NAKL 30-1 Amanda J. Rhee ve Mark Abel Çeviri: Dr. rfan Güngör YAfiLILARDA ANESTEZ 31-1 Raymond C. Roy Çeviri: Dr. rfan Güngör EKG YORUMU 32-1 Amanda J. Rhee ve Linda Shore-Lesserson Çeviri: Dr. rfan Güngör

20 xvi ET K OLAYLAR VE OLAY FfiASI 33-1 Jesse M. Ehrenfeld ve Richard D. Urman Çeviri: Dr. rfan Güngör Ç NDEK LER AC L ALGOR TMALARI 34-1 Tracy Palumbo Dovich Çeviri: Dr. Memduh Yetim ve Burak Eflkin SPANYOLCADA YAYGIN TIBB CÜMLELER 35-1 Salomon M. Maya ve Jesse M. Ehrenfeld Çeviri: Dr. Memduh Yetim ve Burak Eflkin EK A-1 A: Formüller ve H zl Referans B: Anestezi Makinas Kontrolü ve Operasyon Odas n n Haz rlanmas C: Malign Hipertermi Yönetimi Çeviri: Dr. Memduh Yetim ve O uz K l çkaya NDEKS I-1

21 PREOPERAT F HASTA DE ERLEND RME JESSE M. EHRENFELD. SUSAN A. CALDERWOOD Çeviri: DR. H LAL PER AYO LU PREOP ASA Fiziksel Durum S n flamas Örnek I Organik/fizyolojik/psikiyatrik sorunlar yok Sa l kl hasta II Hafif sistemik etkiler ile birlikte kontrollü Kontrollü HT/sigara içme/obezite medikal durumlar, fonksiyonel yeteneklerde k s tlamalar yok III Ciddi sistemik etkiler ile birlikte medikal Kontrollü KKY/stabil anjina/morbid durumlar, fonksiyonel yeteneklerde obezite/koah/kronik renal k s tl l klar yetmezlik IV Yaflam potansiyel tehdit eden, fonksiyonel Anstabil anjina/semptomatik KOAH yeteneklerde belirgin bozulma ile birlikte ya da KKY olan yetersiz flekilde kontrol edilmifl medikal durumlar V Cerrahi ifllemsiz çok az yaflama flans olan Rüptüre olmufl AAA kritik durum VI Organ ba fl na giden, beyin ölümü E Acil, travma Ateflli silah yaralanmas, G perf. 1-1 Güncel sorun Geçmifl medikal öykü Sistemlerin gözden geçirilmesi KV Preoperatif Görüflme Cerrahi için endikasyon Medikal komorbiditelerin varl ve ciddiyeti Genel fonksiyonel kapasiteye odaklan Anjina, nefes darl, egzersiz tolerans, aktivite seviyesi ve k s tlayan faktörler, ifl s ras ndaki dispne Pulmoner Ast m hikayesi, sigara içme, inhaler kullan m, referans O 2 kullan m, obstrüktif uyku apnesi Nörolojik T A, strok, a r, depresyon, anksiyete, nörolojik hast, nöropatiler G GÖRH semptomlar, a zdan beslenememe durumlar Renal/GÜ Gebelik olas l, YE Hematolojik Kolay morarma, kolay kanama, anemi hikayesi, p ht laflma bozukluklar Kas-iskelet Servikal hareket derecesi, kemik yada kas bozukluklar Endokrin Diabetler, tiroid hast. Cerrahi hikaye Önceki cerrahiler, komplikasyonlar/sonuçlar içerir Anestezik hikaye Zor havayolu hikayesi, POBK, ailede herhangi birisinde anlaml malign hipertermi hikayesi için kay tlar n de erlendirilmesi Sosyal hikaye Allerjiler Medikasyonlar Tütün/alkol/yasa d fl ilaç kullan m laç allerjileri (anaflaksiler, havayolu fliflmesi, ürtiker, pulmoner reaksiyonlar) yan etkiler/intolerans, lateks allerjisi vb. Özellikle kardiyovasküler ilaçlar, insülin, antikoagülan ilaçlar PREOPERAT F F Z K MUAYENE Vital bulgular: stirahat kalp h z, KB, SpO 2, boy, kilo, vücut kitle indeksi KV ve pulm: Kalp ve akci er sesleri, juguler venöz distansiyon (JVD), pulm/perif ödem, karotis üfürümleri Havayolu de erlendirmesi: Mallampati skoru (sonra bahsedilecektir) Tiromental mesafe: Hastan n boynu ekstansiyona getirilir ve mental ç k nt ile tiroid kartilaj aras mesafe ölçülür; <6 cm zor entübasyonu gösterebilir. Servikal omurga fleksiyon/ekstansiyonu: Hareketin derecesi entübasyon s ras nda koklama pozisyonunda bafl hareketlerini k s tlayabilece i için hastay de erlendir Muhtelif: A z aç kl, mandibula (mikrognati) ve dil (makroglossi) boyutu, difller (sallanan, kay p, protezler)

22 1-2 PREOP Mallampati Skorlama Sistemi Hasta dik pozisyonda, a z aç la bildi i kadar genifl aç l r, dil d flar da Görüntü S n flamas Görünen Yap lar Entübasyon 1 Tonsiller pililer, yumuflak damak, uvulan n tümü Zor de il 2 Pilikalar ve yumuflak damak, yaln zca uvulan n bir bölümü Zor de il 3 Yumuflak damak ve uvulan n taban Muhtemel zor 4 Yaln zca sert damak Zor/olanaks z fiekil 1-1. Orofarengeal yap lar n Mallampati s n flamas S n f I S n f II S n f III S n f IV (Peter Dunn'dan, Ed. Clinical Anesthesia Procedures of the Massachusetts General Hospital. 7 th ed Philadelphia, PA: Lippincott Willliams & Wilkins, izinle.) (Minimum) Açl k Yönergesi Konsensusu Kat yiyecek, süt, formül mama 6 saat Anne sütü 4 saat Berrak s v lar (su, soda, meyva sular, siyah kahve) 2 saat Acil vakalar H zl seri entübasyon PREOPERAT F LABORATUAR TESTLER Özellikle sa l kl hastalarda, anestezi için mutlak gerekli test yoktur Gebelik olas l varsa gebelik testi düflün Kontrast madde kullan lacaksa kreatinin düflün Belirgin kan kayb bekleniyorsa Hct/Hb, tip ve tarama iste Preoperatif Testler için Önerilen Ölçümler ASA Düflük-riskli Cerrahi a Orta-riskli Cerrahi a Yüksek-riskli Cerrahi a I ve II Yok Özellikle yafll hastalarda Hct/Hb/plateletler kreatinin/glukoz b, Hb, kreatinin/glukoz b Hct i göz önünde bulundur Tip ve tarama III ve IV htiyaç yok, ifllem ve Kreatinin/glukoz b Hct/Hb/plateletler komorbiditelere dayanan Hct/Hb Kreatinin/glukoz b testler Tip ve tarama Spesifik Komorbiditelere Ba l lave Önerilen Laboratuar Testleri Diyabet/renal hastal k/endokrin bozukluklar Elektrolitler, kreatinin, glukoz b Kardiyovasküler hastal k Elektrolitler, kreatinin, glukoz b Ciddi obezite Elektrolitler, kreatinin, glukoz b Belirgin karaci er hastal aç klanamam fl kanama TK, plateletler, PT/PTT, KCFT'leri Hematolojik bozukluklar/malignite TK, plateletler, PT/PTT adüflük-/orta-/yüksek-risk s n flar için afla da 1-5 sayfadaki tabloya bak n z: Non-kardiyak Cerrahi için Kardiyak Risk bkreatinin/glukozu ayr istemektense elektrolitler ile bir laboratuar paketini istemek s kl kla daha ucuzdur.

23 ANESTEZ TEKN KLER BENJAMIN D. UNGER KURT F. DITTRICH Çeviri: DR. NESL HAN ALKIfi ve DR. AL ABBAS YILMAZ G R fi Anestezi tekni inde tercihler cerrahi gereksinimlere, hastan n komorbiditesine, zorluklara ve fizyolojik duruma dayand r lmal d r Hastayla ve cerrahi ekip ile iletiflim en uygun plan yapmak için zorunludur HASTA GÖRÜfiMES VE DE ERLEND R LMES Hasta ile anestezi seçeneklerini görüfl ve endifleleri ile ilgili anlay fl kazan Hastan n e itimi yanl fl kan lar n azalmas na yard mc olabilir. Geçmiflte uygulanm fl olan giriflimleri ve deneyimleri hakk nda bilgi edin Tüm sorulara cevap ver: Yatak bafl nda iyi yaklafl m preoperatif anksiyeteyi azalt r PREMED KASYON Hedefler: aksiyeteyi, rejyonal teknikler/invaziv monitör yerlefltirilmesi/iv girifl için analjezi sa lar, sekresyonlar (oral cerrahi/fiberoptik entübasyon), aspirasyon olas l /riski, kalp h z /kan bas nc kontrolü Oral ilaçlar ço unlukla ameliyathaneye gelmeden dk. ve im ilaçlar dk. önce verilir TEKN KLER 5-1 Eriflkin Doz Bafllang ç/ S n f/ laç (mg) Pik (dk) Notlar Benzodiazepinler anksiyolizis, sedasyon ve amnezi (hat rlamaya dair garanti yok, analjezi yok) Diazepam (oral) eriflkinde, Plasentay geçer; yüksek oranda 5-30 çocukta proteine ba lan r ( albümin düzeyi olan hastalarda için potansiyel) Lorazepam (im) Benzodiazepinler aras nda etki bafllang ç zaman ve etki süresi en geç ve uzun olan (uzam fl sedasyona neden olabilir) Lorazepam (iv) mg l k dozlarda titre et Midazolam (im) mg/kg 5-10; H zl etki bafllang c ve k sa etki süresi; cerrahiden önceki 1 saat içinde verilmeli Midazolam (iv) mg titre et 1-2 Barbitüratlar as l avantaj : maliyet; temel olarak sedasyon sa lar; analjezi yapmaz; disinhibisyona neden olabilir; rutin premedikasyon dozlarda hafif kardiyorespiratuar depresyon Sekobarbital Sedasyon 4 saat; saat (oral, im) boyunca performans bozulabilir Pentobarbital Uzam fl etki; k sa giriflimler için (oral, im) uygun de il Opioidler preop deneyime efllik eden a r tedavisinde (rejyonal anestezi, intravenöz yollar) hafif anksiyoliz sa lar, disforiye neden olabilir; destek O 2 uygulamay de erlendir Morfin (im, iv) ; saat sürer Meperidin (im) Öngörülemez 2-4 saat sürer Antihistaminikler Difenhidramin Sedasyon; allerjik reaksiyonlarda (oral, im) histamin sal n m na karfl korunmak için simetidin ve steroid ile kullan labilir

24 5-2 TEKN KLER Antikolinerjikler oral sekresyonlar n kurutulmas nda faydal (oral cerrahi/fiberoptik entübasyon) Atropin (im) Skopolamin (im) Glikopirolat (im) Sedasyon etkisi en az ( kan-beyin bariyerini geçmez) H 2 antagonistler Simetidin 300 (oral, im, iv) Ranitidin (oral) Famotidin (oral) Antasitler Sodyum sitrat ml (oral) Gastrik motilite stimülatörleri Metoklopramid 5-20 (oral, im, iv) Antiemetikler Ondansetron (iv) 4-8 mcg/kg Granisetron (iv) 3 mcg/kg Al nt : Moyers JR, Vincent CM, Chapter 21. Preoperative Medication. In:Barash PG, Cullen BF, Stoelting RK, eds. Clinical Anesthesia. 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2001: Pediatrik Premedikasyon Dozlar Doz (belirtilen Bafllang ç/ Medikasyon Yol hariç mg/kg) Etki (dk) Notlar Midazolam Oral/Rektal ; 90 (maks. 20 mg) Nazal nfantlar için tercih damla/sprey edilebilir yol olabilir V yafl; ; >5 yafl; Diazepam Oral Güvenilir G emilim; uzam fl etki Ketamin Oral M 4-5 5; 45 V 2-3 (yüksek Bu kombinasyon konsantrasyon 50 derlenmeyi uzat r mg/ml 0.1 mg/kg midazolam ile kar fl m) Klonidin Oral 2-4 mcg/kg >90 dk. Destek O 2 gerektirebilir; amnezi yok ve MAC (Anesth Analg. 2002;94: ) Fentanil Oral mcg/kg Midazolam kadar lolipopu transmukozal etkili; yüzde kafl nmaya, solunum depresyonuna, ve POBK ya neden olabilir Al nt : Bozkurt P. Premedication of the pediatric-anesthesia for the uncooperative child. Curr Opin Anaesthesiol. 2007;20:

25 SIK KARfiILAfiILAN NTRAOPERAT F PROBLEMLER RANDY FAYNE Çeviri: DR. GÜLfiAH POLAT 10-1 H POKSEM PaO 2 <60 mm Hg ya da SpO 2 <%90 Ay r c Tan Ventilasyon/perfüzyon (V/Q) uyumsuzlu u Hipoksinin en s k karfl lafl lan patofizyolojik nedeni Alveolar ventilasyonun, akci er perfüzyonuna k yasla azalmas sonucudur Örnekler: Hipoventilasyon/flant/diffüzyon defekti (pnömoni, pnömonitis, pulmoner ödem), pulmoner/ya embolisi Endotrakeal tüpün hatal yerlefltirilmesi Endobronfliyal, özefageal, orofarengeal Oksijen kayna yetersizlikleri Ekipman ar zas, yüksek irtifa Alveoler hipoventilasyon (PaO 2 ile birlikte PaCO 2 ) KOAH, hatal ventilatör ayarlar, ast m, bronflit, bronkospazm laç afl r dozu (benzodiyazepinler, narkotikler, kas gevfleticiler) Nöromusküler anomaliler (Myastenia gravis, Guillain- Barré, polio) Anatomik sa sol kardiyak flant ntrapulmoner flantlaflma Perfüze olan akci er bölgelerinde ventilasyon venöz kan n oksijenlenmeden arteryel sisteme flantlaflmas O 2 tedavisi PaO 2 iyilefltirmede etkisizdir Diffüzyon anomalileri Alveolden kapiller membran boyunca O 2 in bozulmufl transferi Sarkoidoz, interstisyel akci er hastal Hemoglobin O 2 tafl ma kapasitesi (hemoglobin dissosiasyon e risinde sola kayma) Hipotermi/alkaloz/hipokarbi/CO zehirlenmesi ncelemeler Nab z oksimetresinin (pulsoksimetrinin) dalga formunu ve prob yerleflimini kontrol edin Akci erleri oskülte edin Endotrakeal tüp ve devreyi kontrol edin Gö üs hareketlerini de erlendirmek için balon ile havaland r n Arteryel kan gaz al n Tedavi seçenekleri Hastay %100 FiO 2 ye al n Ventilatör ayarlar n n uygun oldu undan emin olun fiekil Hipoksi yönetimi için önerilen algoritma NTRAOPERAT F Gaz ak mlar n ve FiO 2 Anesteziyi kontrol et; Devreleri, EKG, SpO 2, EtCO 2 i kontrol et Hipoksi Yönetimi Evet Nabz kontrol et Hay r Kardiyak arrest CPR Hay r Mek. Ventilasyon? Hay r Normal Solunum? Evet Evet Gö üs Hareketi? Hay r Manuel Solunum Yapt r? Evet O 2 Kayna n Kontrol et; Gö üs Dolafl m Problemleri Havaland rmak Kolay m? Hay r Evet Afl r anestezi, havayolu ya da gö üs obstrüksiyonu O 2 Kayna n Kontrol et; Gö üs Dolafl m Problemleri ETT ya da gö üs problemleri O 2 Kayna n, ventilatörü, devreyi kontrol et Gö üs problemleri: Dolafl m problemleri: bronkospazm, pnömotoraks, pulm. ödem anaflaksi, düflük kardiyak output, pulm. emboli (Murphy, Fale. Pocket Reference to Anaesthesia. 2. bask s ndan adapte edilmifltir)

26 Bronkoskopi düflünün Balon ile ventilasyon düflünün Altta yatan nedeni tedavi edin BRONKOSPAZM Nedenleri Var olan reaktif havayolu hastal (Ast m) Üst havayolu maniplasyonu (oral endoskopi) Yetersiz anestezi alt nda ETT varl ETT ün neden oldu u karinal veya bronfliyal stimülasyon (endobronfliyal entübasyon) Afl r histamin sal n m (morfin, atraküryum) veya Beta blokaj Anaflaksi Pulmoner ödem ncelemeler ETT ün yerinde oldu u (sekresyonlar, k r lmalar) ve do ru yerleflimi de erlendirin H r lt, hava hareketini de erlendirin Kapnograf ekspiratuar yukar e im (upsloping) gösterir Yüksek tepe havayolu bas nçlar, hipoksi ve hiperkarbi Ekarte et: Pnömotoraks, pulmoner emboli ve pulmoner ödem Yönetim FiO 2 Anestezi derinli ini (inhalasyon ajanlar bronkodilatatördür) Ekspiratuar süreyi, SS bu gaz tuzaklar n n azaltmaya yard m eder ETT arac l yla nebülize albuterol ver (ciddi bronkospazmda/kapal havayolunda (lost airway) etkili de il) Epinefrin IV/SC (özellikle anaflakside) etkisi için titre et Aminofilin (ikinci seçenek tedavi 6 mg/kg bolus, ard ndan 0,5 mg/kg/sa) Hidrokortizon (uzun dönem) H POTANS YON OAB <60 mm Hg ya da bazal de erden %20-25 azalma Ay r c Tan Azalm fl önyük kan volümü (hemoraji, yetersiz s v replasman, 3. bofllu a kaç fl) venöz dönüfl (hasta pozisyon de iflikli i örn: Trendelenburg) Perikardiyal tamponad, pnömotoraks, venöz yap lara cerrahi kompresyon, laparoskopi kaynakl pnömoperitonyum, afl r PEEP Azalm fl ardyük Sepsis, vazodilatör ilaçlar (anestezikler), anafilaktik reaksiyon, nörolojik hasar Azalm fl kontraktilite MI, aritmiler, KKY, anestezik etki, elektrolit imbalans ncelemeler Tam oturmas için tansiyon manflonunu de erlendirin Preoperatif KB seyrini de erlendirin S v dengesini hesaplay n (kan kayb dahil) V sahan n sa lam oldu u ve infiltrasyon olmad ndan emin olun Arterial hat dalga formunu respiratuar de ifliklikler aç s ndan de erlendirin Tedavi Seçenekleri Bolus s v verin Anestezik ajanlar Vazopressör verin (fenilefrin mcg/efedrin 5-10 mg) Di er vazoaktif/inotroplar verin (norepinefrin, dobutamin, milrinon, dopamin) nvaziv monitörizasyonu düflünün (CVP, arterial hat, PA kateteri, ekokardiyogram) H PERTANS YON KB >140/90 mm Hg ya da bazal de ere göre OAB >%20-25 Ay r c Tan Primer HT Bilinen nedeni olmadan HT (hipertansiyonun %70-95 i) NTRAOPERAT F 10-2

ACİL SERVİSTE ŞOK YÖNETİMİ

ACİL SERVİSTE ŞOK YÖNETİMİ ACİL SERVİSTE ŞOK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Z. Defne DÜNDAR Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fak. Acil Tıp AD. KONYA ŞOK Sistemik doku perfüzyonu bozulduğu ve dokulara oksijen sunumunun azaldığı klinik

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi

Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi Journal of Clinical and Analytical Medicine Acil Tıp El Kitabı Güçlü Aydın, Ümit Kaldırım Opioidler Analjezi bilinç değişikliği yaratmadan ağrının azaltılmasıdır. Akut

Detaylı

ACİL SERVİSTE NÖBET YÖNETİMİ UZ DR SEMRA ASLAY YDÜ HASTANESİ ACİL SERVİS MART 2014

ACİL SERVİSTE NÖBET YÖNETİMİ UZ DR SEMRA ASLAY YDÜ HASTANESİ ACİL SERVİS MART 2014 UZ DR SEMRA ASLAY YDÜ HASTANESİ ACİL SERVİS MART 2014 Nöbet Beyin hücrelerindeki aşırı ve anormal elektrik deşarjına bağlı olarak serebral fonskiyonların baskılanması ile sonuçlanan bir durum Epilepsi

Detaylı

Oksijen tedavisi. Prof Dr Mert ŞENTÜRK. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı

Oksijen tedavisi. Prof Dr Mert ŞENTÜRK. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı Oksijen tedavisi Prof Dr Mert ŞENTÜRK İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı OKSİJEN TEDAVİSİ Kime uygulanmalı? Endikasyonlar? Kaç litre? Ne şekilde? Kime uygulanmalı? Gereksinimi

Detaylı

İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA ETKİSİ

İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA ETKİSİ İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA STRES YANIT VE AĞRI KONTROLÜ ÜZERİNE ETKİSİ KARTAl KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİ VE REANİMASYON

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV Sunu planı NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON DOÇ. DR. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neden Endikasyonlar Kontrendikasyonlar Hasta seçilmesi Komplikasyonlar Solunum yetmezliği IMV

Detaylı

International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic Shock: Dr. Merve Gü eş Öza dı

International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic Shock: Dr. Merve Gü eş Öza dı International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic Shock: 2012 Dr. Merve Gü eş Öza dı 03.11.2015 Ta ı Sepsis; keli e olarak Yu a lıları kulla dığı putrid kokuş a de türetil iştir. The

Detaylı

CEP K TABI. ANESTEZ Cep Kitab. GÜNEfi TIP K TABEVLER

CEP K TABI. ANESTEZ Cep Kitab. GÜNEfi TIP K TABEVLER A N E S T E Z CEP K TABI ANESTEZ Cep Kitab GÜNEfi TIP K TABEVLER A N E S T E Z ÖZETLEND Özetlendi ANESTEZ kinci Bask Editörler RICHARD D. URMAN, MD, MBA Assistant Professor of Anesthesia Harvard Medical

Detaylı

Travmatik Beyin Yaralanması Doç Dr Özlem GÜNEYSEL Dr Lütfi Kırdar Kartal EAH Acil Tıp Kliniği

Travmatik Beyin Yaralanması Doç Dr Özlem GÜNEYSEL Dr Lütfi Kırdar Kartal EAH Acil Tıp Kliniği Travmatik Beyin Yaralanması Doç Dr Özlem GÜNEYSEL Dr Lütfi Kırdar Kartal EAH Acil Tıp Kliniği 2 3 4 5 6 7 8 9 Tanım Mekanik güçler sonucu beyin fonksiyonlarında bozulma. Geçici / Kalıcı Klinik Sersemlik

Detaylı

Kan Gazı. Dr.Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Isparta Devlet Hastanesi. II. Isparta Acil Günleri Solunum Acilleri, 19 Ocak 2013 Isparta

Kan Gazı. Dr.Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Isparta Devlet Hastanesi. II. Isparta Acil Günleri Solunum Acilleri, 19 Ocak 2013 Isparta Kan Gazı Dr.Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Isparta Devlet Hastanesi II. Isparta Acil Günleri Solunum Acilleri, 19 Ocak 2013 Isparta Normal Değerler ph 7.35-7.45 (ort. 7.40) ph 7.35 ise Asidoz 7.45 ise Alkaloz ph

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

Tarih Konunun Adı Öğretim Üyesi

Tarih Konunun Adı Öğretim Üyesi 2014-2015 EĞİTİM YILI S.H.M.Y.O ANESTEZİ TEKNİKERLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF 1. DÖNEM ANESTEZİ CİHAZI VE EKİPMANLARI DERS PROGRAMI Tarih Konunun Adı Öğretim Üyesi 19/09/2014 Anestezi Cihazı ve Bölümleri 26/09/2014

Detaylı

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ Nagihan KARAHAN*, Murat AKSUN*, Senem GİRGİN*, Tevfik GÜNEŞ**, Levent YILIK**, Ali GÜRBÜZ** * İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Anesteziyoloji

Detaylı

Çalışmaya dahil edilme kriterleri

Çalışmaya dahil edilme kriterleri Dr.TUĞBA YİĞİT Amaç Bu çalışmada; koroner arter baypas cerrahisi geçirecek hastalarda genel anesteziyle kombine yüksek torakal epidural analjezinin, genel anesteziyle karşılaştırıldığında hemodinamik parametreler

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Her bir ampul 1000 mg Kolin alfoskerat a

Detaylı

MEKANİK VENTİLASYON - 2

MEKANİK VENTİLASYON - 2 MEKANİK VENTİLASYON - 2 DR. M. ŞÜKRÜ PAKSU ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ Endotrakeal entübasyon endikasyonları Tüp seçimi Başlangıç ayarları Mod seçimi Özele durumlarda mekanik

Detaylı

YOĞUN BAKIM EKĐBĐNDE HEMŞĐRE ve REHABĐLĐTASYON. Yrd. Doç. Dr. Nilay Şahin Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD.

YOĞUN BAKIM EKĐBĐNDE HEMŞĐRE ve REHABĐLĐTASYON. Yrd. Doç. Dr. Nilay Şahin Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. YOĞUN BAKIM EKĐBĐNDE HEMŞĐRE ve REHABĐLĐTASYON Yrd. Doç. Dr. Nilay Şahin Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. Rehabilitasyonun Tanımı Fizyolojik veya anatomik yetersizliği

Detaylı

HASTA TRANSFER PROSEDÜRÜ

HASTA TRANSFER PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 08.11.2012 Acil Servis Hemşire İzlem Formu ifadesi kaldırıldı. 01 Yerine Acil Servis hasta Değerlendirme ve Gözlem Formu ndaki hemşire izlem notları

Detaylı

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ (TARD) ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZLARI POSTANESTEZİK BAKIM

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ (TARD) ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZLARI POSTANESTEZİK BAKIM TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ (TARD) ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZLARI POSTANESTEZİK BAKIM Kasım 2005 Sayın Meslektaşlarımız, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, anestezi uygulamalarında

Detaylı

TRAVMATİK SPİNAL KORD LEZYONLARINDA MEDİKAL TEDAVİ

TRAVMATİK SPİNAL KORD LEZYONLARINDA MEDİKAL TEDAVİ TRAVMATİK SPİNAL KORD LEZYONLARINDA MEDİKAL TEDAVİ Dr.Hakan BOZKUŞ VKV Amerikan Hastanesi, Nöroşirurji Bölümü Omurilik Hasarı Birincil hasar İkincil hasar Sistemik değişiklikler (bradikardi, hipotansiyon,

Detaylı

Ağrısız Doğumda Sezaryen Endikasyonu Gelişirse! Tülay ÖZKAN SEYHAN

Ağrısız Doğumda Sezaryen Endikasyonu Gelişirse! Tülay ÖZKAN SEYHAN Ağrısız Doğumda Sezaryen Endikasyonu Gelişirse! Tülay ÖZKAN SEYHAN İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D. Epidural doğum analjezisi epidural cerrahi anestezi İlk kez 1973 - Milne ve Lawson 112/120

Detaylı

Gebelikte Astım Yönetimi. Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD

Gebelikte Astım Yönetimi. Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD Gebelikte Astım Yönetimi Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD ık Kadın Doğum uzmanları hangi koşullarda astımlı hasta ile karşılaşırlar? Astımlı

Detaylı

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK TORAKAL EPİDURAL ANESTEZİ VE FEMORAL BLOK YÖNTEMİ A.DOSTBİL*, H.BAŞEL**, Ö.TEKİN***, M.ÇELİK*, A.AHISKALIOĞLU*, AF.ERDEM* *ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı PULMONER HİPERTANSİYONUN YBÜ de TEDAVİSİ Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı YBÜ-pulmoner hipertansiyon PULMONER VENÖZ HİPERTANSİYON

Detaylı

β Bloker ve Kalsiyum Kanal Bloker Zehirlenmeleri Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad

β Bloker ve Kalsiyum Kanal Bloker Zehirlenmeleri Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad β Bloker ve Kalsiyum Kanal Bloker Zehirlenmeleri Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad Sunu planı Sunu hedefleri Olgu örneği Genel yaklaşım Spesifik tedavi yöntemleri Yatış taburculuk

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ENDOSKOPİK GİRİŞİMLERDE SEDASYON ENDOSKOPİ HEMŞİRESİ SÜMEYRA DURU GASTROİNTESTİNAL ENDOSKOPİDE SEDASYON VE ANALJEZİ * Sedasyon:Endişe ve aşırı emosyonel durumun

Detaylı

Postanestezik ajitasyon

Postanestezik ajitasyon Postanestezik ajitasyon Doç.Dr.Serbülent Gökhan BEYAZ Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Sunum planı Tanım Etyoloji Mekanizma Skalalar İlaç ve yöntemler Sonuç Ajitasyon Stres durumunun davranış olarak

Detaylı

DOĞUM EYLEMİNE İLİŞKİN GİRİŞİMLER

DOĞUM EYLEMİNE İLİŞKİN GİRİŞİMLER DOĞUM EYLEMİNE İLİŞKİN GİRİŞİMLER DOĞUM EYLEMİNE İLİŞKİN GİRİŞİMLER Eylemin Stimülasyonu Uterotonik ajanların uygulanması ve izlemi Amniyotomi Epizyotomi Forseps Vakum ekstraksiyon Sezaryen Doğum eyleminde

Detaylı

Ödem, hiperemi, konjesyon. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Ödem, hiperemi, konjesyon. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Ödem, hiperemi, konjesyon Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 1 Hemodinamik bozukluklar Ödem Hiperemi / konjesyon Kanama (hemoraji) Trombüs / emboli İnfarktüs Şok 2 Hemodinamik bozukluklar Ödem 3 Ödem Tanım: İnterstisyel

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

GİRİŞ. Serebral Oksimetre (NIRS) kardiyak cerrahide beyin oksijen sunumunun monitörizasyonunda sıklıkla kullanılmaktadır

GİRİŞ. Serebral Oksimetre (NIRS) kardiyak cerrahide beyin oksijen sunumunun monitörizasyonunda sıklıkla kullanılmaktadır Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Ayşegül Özgök, Ümit Karadeniz, Dilek Öztürk, Dilan Akyurt, Hija Yazıcıoğlu GİRİŞ Serebral Oksimetre (NIRS) kardiyak cerrahide beyin oksijen

Detaylı

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr Türk Toraks Derneği Türk Toraks Derneği Cep Kitapları Serisi Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı www.toraks.org.tr Editörler HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Münevver Erdinç Ege Üniversitesi

Detaylı

AKUT AĞRI. Yrd.Doç.Dr. Mert AkbaĢ, FIPP Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Algoloji Bilim Dalı

AKUT AĞRI. Yrd.Doç.Dr. Mert AkbaĢ, FIPP Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Algoloji Bilim Dalı AKUT AĞRI Yrd.Doç.Dr. Mert AkbaĢ, FIPP Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Algoloji Bilim Dalı HASAR AĞRI Uluslararası Ağrı AraĢtırmaları TeĢkilatı (IASP) nın tanımına göre AĞRI Vücudun belirli

Detaylı

Deomed Medikal Yay nc l k

Deomed Medikal Yay nc l k Deomed Medikal Yay nc l k Schiltenwolf / Henningsen Muskuloskeletal A r lar Biyopsikososyal Yaklafl mla Tan ve Tedavi Türkçe Editörü / M. Sar do an Çeviri / A. Kasabal gil 16.5 x 24 cm, XVI + 320 Sayfa

Detaylı

YRD.DOÇ.TANER ÇİFTCİ

YRD.DOÇ.TANER ÇİFTCİ YRD.DOÇ.TANER ÇİFTCİ Basit yaşam desteği ve ileri kardiyovasküler yaşam desteğinin ötesinde Özel tedavi ve işlemler gerektiren durumlardan bahsedilmektedir. astım anaflaksi gebelik morbit obezite pulmoner

Detaylı

SEDASYON-ANALJEZİ KAS GEVŞETİCİLER

SEDASYON-ANALJEZİ KAS GEVŞETİCİLER SEDASYON-ANALJEZİ KAS GEVŞETİCİLER MİDAZOLAMIN ÖNERİLEN DOZLARI ORAL 0.5-0.7 mgr/kg Max dox 20 mgr REKTAL 1.0 mgr/kg Max doz 20 mgr NAZAL 0.2-0.4 mgr/kg Max doz 10 mgr SUBLİNGUAL 0.2 mgr/kg * Max doz 2

Detaylı

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Hücre zedelenmesi etkenleri Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Homeostaz Homeostaz = hücre içindeki denge Hücrenin aktif olarak hayatını sürdürebilmesi için homeostaz korunmalıdır Hücre zedelenirse ne olur? Hücre

Detaylı

Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli

Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK Karaciğer Nakli Enstitüsü Problem Karaciğer nakli Kardiyak Problemler Hasta Sayısı Giderek Artıyor KC Problemi KPB New York Eyaletinde 1998

Detaylı

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI Doç.Dr.Mitat KOZ Fiziksel Uygunluk Test Sonuçları Klinik Egzersiz Test Sonuçları Fiziksel Uygunluk Test Sonuçlarının Yorumlanması Bireyler arası karşılaştırmalar

Detaylı

Hazırlayan: Hatice Şentürk Acıbadem Bursa Hastanesi Klinik Eğitim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 01/08/2016

Hazırlayan: Hatice Şentürk Acıbadem Bursa Hastanesi Klinik Eğitim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 01/08/2016 http://mahsunprenses.com/uploads/images/kahve-fal%c4%b1nda-ters-kalp%5b1%5d.jpg Hazırlayan: Hatice Şentürk Acıbadem Bursa Hastanesi Klinik Eğitim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 01/08/2016 1.Kardiyak Arrest

Detaylı

09.02.2015. Oksijen Tedavisi. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği. 21.Hafta ( 16-20 / 02 / 2015 ) OKSİJEN TEDAVİSİ SlaytNo: 32.

09.02.2015. Oksijen Tedavisi. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği. 21.Hafta ( 16-20 / 02 / 2015 ) OKSİJEN TEDAVİSİ SlaytNo: 32. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 21.Hafta ( 16-20 / 02 / 2015 ) OKSİJEN TEDAVİSİ SlaytNo: 32 Oksijen vücuda solunum yoluyla girer, akciğerlerde hava keseciği ile kılcal damarlar arasındaki zara ulaşır

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi 1967: 18.07.2013 2 Tarihçe 1967 Acute Respiratory Distress in Adults 1971 Adult Respiratory Distress

Detaylı

en kötü ağrı en iyi analjezi Oktay Hakbilir Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

en kötü ağrı en iyi analjezi Oktay Hakbilir Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi en kötü ağrı en iyi analjezi Oktay Hakbilir Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 PREVALANS Ülkemizde yetişkinlerde ağrı prevalansı %64 Bunların %76 sı kronik ağrı Çocuk ve adölesanda acil başvurularının

Detaylı

Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014

Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014 Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014 Sedasyon Uygulamaları Günübirlik Anestezi Sonrası Derlenme Safhaları Modifiye Aldrete Skoru Nedir ve Nerede Kullanılır? Modifiye

Detaylı

HIZLI SERİ ENTÜBASYON. Yrd. Doç. Dr. Fırat BEKTAŞ Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

HIZLI SERİ ENTÜBASYON. Yrd. Doç. Dr. Fırat BEKTAŞ Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı HIZLI SERİ ENTÜBASYON Yrd. Doç. Dr. Fırat BEKTAŞ Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı GİRİŞ Tanım Metod Araçlar İlaçlar Protokol Öneriler Öğrenim Hedefleri 1. Hava yolu girişimi gereksiniminin

Detaylı

YOĞUN BAKIMDA AKUT KALP YETMEZLİĞİNE YAKLAŞIM

YOĞUN BAKIMDA AKUT KALP YETMEZLİĞİNE YAKLAŞIM YOĞUN BAKIMDA AKUT KALP YETMEZLİĞİNE YAKLAŞIM Doç. Dr. Ali Serdar Fak Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Şubat 2009 Tanım: Kalp yetmezliği semptom ve bulgularının hızlı ortaya

Detaylı

SOLUNUM SIKINTISI OLAN TERM YENİDOĞANA YAKLAŞIM. Dr.Duran Karabel

SOLUNUM SIKINTISI OLAN TERM YENİDOĞANA YAKLAŞIM. Dr.Duran Karabel SOLUNUM SIKINTISI OLAN TERM YENİDOĞANA YAKLAŞIM Dr.Duran Karabel PULMONER NEDENLER SIK TTN MAS Pnömotoraks Pnömoni DAHA ENDER Hipoplazi Kanama Kitleler ÜSY obstrüksiyonu Konjenital pulmoner malformasyonlar

Detaylı

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Travma ve cerrahiye ilk yanıt Total vücut enerji harcaması artar Üriner nitrojen atılımı azalır Hastanın ilk resüsitasyonundan sonra Artmış

Detaylı

Endokrin Testler Cep K lavuzu

Endokrin Testler Cep K lavuzu Deomed Medikal Yay nc l k Endokrin Testler Cep K lavuzu Prof. Dr. fiazi mamo lu Prof. Dr. Canan Özyard mc Ersoy Uzm. Dr. Sinem K y c Uzm. Dr. Metin Güçlü Uzm. Dr. Özen Öz Gül Uzm. Dr. Soner Cander Uzm.

Detaylı

Kan Kaybı Sonrası Volüm Replasmanı

Kan Kaybı Sonrası Volüm Replasmanı Kan Kaybı Sonrası Volüm Replasmanı Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Volüm replasmanı solüsyonu endikasyonları Hipovolemi ve

Detaylı

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi!

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! www.kenthospital.com Kent Hastanesi, hepimizden önce çocuklarımızın hastanesi! Çünkü, çocuklarımız, hepimizin geleceği! Kuruluşumuzdan bu yana

Detaylı

13/05/15 OBEZİTE CERRAHİSİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ SUNU PLANI HASTA TRANSFERİ VE POZİSYON

13/05/15 OBEZİTE CERRAHİSİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ SUNU PLANI HASTA TRANSFERİ VE POZİSYON OBEZİTE CERRAHİSİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image. DR. ABDULKADİR

Detaylı

Anestezi Programı Ders İçeriği

Anestezi Programı Ders İçeriği Anestezi Programı Ders İçeriği İN ADI DÖNEMİ 1 KATEGORİSİ UYGULAMA I ZORUNLU LIK MESLEK İ X OKUL EĞİTİMİ BİREYSEL ÖĞRENME SEÇMELİ 6 155 235 390 Sİ AKTS Sİ 13 ÖĞRENCİYE GENEL UYGULAMASI İLE İLGİLİ BİLGİ

Detaylı

Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak

Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak Koroner Arter Bypass Greftleme Operasyonlarında Esmolol Hidroklörür ve Magnezyum Sülfatın Laringoskopi ve Trakeal Entubasyona Bağlı Hemodinamik Yanıta Etkileri Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir çiğneme tableti 725 mg (250 mg baza eşdeğer) Pirantel pamoat içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir çiğneme tableti 725 mg (250 mg baza eşdeğer) Pirantel pamoat içerir. KULLANMA TALİMATI KONTİL çiğneme tableti Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir çiğneme tableti 725 mg (250 mg baza eşdeğer) Pirantel pamoat içerir. Yardımcı maddeler: Sodyum siklamat, povidon K-30, sukroz,

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 15.07.2014 Madde 5.5 teki Konsültasyon Formu yerine CureMed te 01 ilgili haneye kayıt edilmesi gerektiği, madde 5.16 daki Hasta Tedavi Takip ve İzlem

Detaylı

Yoğun Bakım Prensipleri. Doç. Dr. Emrah Oğuz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

Yoğun Bakım Prensipleri. Doç. Dr. Emrah Oğuz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir Yoğun Bakım Prensipleri Doç. Dr. Emrah Oğuz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir Yoğun Bakımda Bakımda Takip Edilen Parametreler EKG (ritm, ST değişiklikleri) Arteriyel

Detaylı

PULS-OKSİMETRİ. Dr. Necmiye HADİMİOĞLU. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

PULS-OKSİMETRİ. Dr. Necmiye HADİMİOĞLU. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı PULS-OKSİMETRİ Dr. Necmiye HADİMİOĞLU Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Puls oksimetre, Pulsatil atımı olan arterlerdeki farklı hemoglobinlerin ışık emilimlerini

Detaylı

YETİŞKİN VE ÇOCUK HASTADA SEDASYON

YETİŞKİN VE ÇOCUK HASTADA SEDASYON YETİŞKİN VE ÇOCUK HASTADA SEDASYON Sedasyon Hastanın korku ve endişe kaynaklı rahatsızlığını azaltmak için santral sinir sistemi ve reflekslerinin farmakolojik ve nonfarmakolojik (psikolojik) yollarla

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 1. YIL ilk yarıyıl (güz dönemi) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 09.00-09.50 SHMY101 ANES-101 ANES-101

Detaylı

Yoğun Bakımda Nörolojik Resüsitasyon

Yoğun Bakımda Nörolojik Resüsitasyon Yoğun Bakımda Nörolojik Resüsitasyon Dr.Canan Aykut Bingöl Yeditepe Üniversite Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Kardiak Arrest 200 000-375 000 kardiak arrest/yıl (ABD) %20 spontan dolaşım sağlanıyor

Detaylı

Travmatik Beyin Hasarı ve Ketamin Kullanımı. Doç. Dr. Tarık Ocak Kanuni Sultan Süleyman EAH Acil Tıp Eğitim Kliniği

Travmatik Beyin Hasarı ve Ketamin Kullanımı. Doç. Dr. Tarık Ocak Kanuni Sultan Süleyman EAH Acil Tıp Eğitim Kliniği Travmatik Beyin Hasarı ve Ketamin Kullanımı Doç. Dr. Tarık Ocak Kanuni Sultan Süleyman EAH Acil Tıp Eğitim Kliniği 1962 yılında Stevens tarafından bulunmuş olup insanlarda ilk kullanımı 1965 yılındadır.

Detaylı

KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA. Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji

KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA. Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji Doğumsal kalp hastalığının sıklığı % 0.9 Ciddi anomali % 0.3 Her yıl 1.2 milyon kalp hastası bebek dünyaya gelmekte

Detaylı

Dr. Füsun Bozkırlı ĐNTRAVENÖZ ANESTEZĐKLER

Dr. Füsun Bozkırlı ĐNTRAVENÖZ ANESTEZĐKLER ĐNTRAVENÖZ ANESTEZĐKLER Genel anestezi indüksiyonunda hem intravenöz anestezik ajanlar hem de inhalasyon ajanları kullanılabilmesine rağmen genel olarak intravenöz ajanların kullanımı tercih edilmektedir.

Detaylı

GÜNCEL ANESTEZİ D E R S N O T L A R I

GÜNCEL ANESTEZİ D E R S N O T L A R I GÜNCEL ANESTEZİ D E R S N O T L A R I L E C T U R E N O T E S : CURRENT ANESTHESİA Editör Gülay Ok Şubat 2016 Copyright 2016 ISBN : 978-605-5121-28-0 Eser Editör Editör İletişim Bilgileri : Güncel Anestezi

Detaylı

YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1

YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1 YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1 BAŞVURU ÖZELLİKLERİ 28 yaşındaki gebe suyunun gelmesi nedeniyle acil servise başvurdu. İlk gebelik, gebelik takipleri yok Gebelik yaşı 39 hafta Amniyon

Detaylı

Meme Radyoterapisi sonrası komplikasyonlar. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Meme Radyoterapisi sonrası komplikasyonlar. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Meme Radyoterapisi sonrası komplikasyonlar Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD RT nin amacı: - Mikroskopik rezidüel hastalığı önlemek - Multisentrik hastalık gelişimini önlemek

Detaylı

İNTRAOPERATİF GELİŞEN HİPOTANSİYONDA VOLÜM TEDAVİSİ veya VAZOPRESSOR. Doç. Dr. Necati GÖKMEN DEÜTF Anesteziyoloji AD, İZMİR

İNTRAOPERATİF GELİŞEN HİPOTANSİYONDA VOLÜM TEDAVİSİ veya VAZOPRESSOR. Doç. Dr. Necati GÖKMEN DEÜTF Anesteziyoloji AD, İZMİR İNTRAOPERATİF GELİŞEN HİPOTANSİYONDA VOLÜM TEDAVİSİ veya VAZOPRESSOR Doç. Dr. Necati GÖKMEN DEÜTF Anesteziyoloji AD, İZMİR İNTRAOPERATİF HİPOTANSİYON Klinikde hipotansiyon ve şok terimleri birbirleri yerine

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

Postoperatif A r Tedavisi II

Postoperatif A r Tedavisi II Postoperatif A r Tedavisi II Emine ÖZYUVACI, Saadettin SEV M ÖZET SUMMARY Son y llarda postoperatif a r fizyolojisinde, yeni analjezikler ve yeni tekniklerle ilgili büyük geliflmeler görülmüfltür. Ayn

Detaylı

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI Gebelikte ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler Sodyum ve su retansiyonu Sistemik kan basıncında azalma Böbrek boyutunda artma ve toplayıcı sistemde dilatasyon Böbrek kan

Detaylı

Tarifname BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON

Tarifname BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON 1 Tarifname Teknik Alan BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON Buluş, böbreküstü bezi yetmezliğinin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir formülasyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

PREMEDİKASYON. Yrd.Doç.Dr. Önder AYTEKİN

PREMEDİKASYON. Yrd.Doç.Dr. Önder AYTEKİN PREMEDİKASYON Yrd.Doç.Dr. Önder AYTEKİN Anestezi uygulaması hastanın preoperatif devrede psikolojik olarak hazırlanması ve endüksiyon öncesi uygulanacak olan spesifik etkili ilaçların seçimi ile başlar.

Detaylı

ERKEN MOBİLİZASYON 27/04/16 YATAK İSTİRAHATİ/HAREKETSİZLİK EPİDEMİYOLOJİ

ERKEN MOBİLİZASYON 27/04/16 YATAK İSTİRAHATİ/HAREKETSİZLİK EPİDEMİYOLOJİ ERKEN MOBİLİZASYON Prof.Dr. Necati GÖKMEN DOKUZ EYLÜL ÜÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON AD YOĞUN BAKIM BİLİM DALI İZMİR Dinlenme Doğal tedavi mekanizması Yatak istirahati Uyku ile

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Anestezide Sıvı Tedavisi, Hesaplamalar ve Temel İlkeler

Anestezide Sıvı Tedavisi, Hesaplamalar ve Temel İlkeler Anestezide Sıvı Tedavisi, Hesaplamalar ve Temel İlkeler Anestezi yönetiminde hemodinamik anlamda stabilizasyonun en iyi şekilde sağlanmasının yolu, doğru sıvı tedavisinin uygulanmasından geçer. Hangi aşamada

Detaylı

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON Teknik Alan Buluş, sarkopeni nin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen Durumu Günümüzde sarkopeni,

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji ABD

Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji ABD KALP DAMAR SA LI I KILAVUZU Yazar: Prof. Dr. Rasim ENAR Kardiyoloji ABD 2007 Servier laç n Türk Hekimlerine Arma an d r 2007 NOBEL TIP K TABEVLER KALP DAMAR SA LI I KILAVUZU Editör: Prof. Dr. Rasim ENAR

Detaylı

SEPSİS VE SEPTİK ŞOK. Prof.Dr.Figen ESEN Anesteziyoloji Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı

SEPSİS VE SEPTİK ŞOK. Prof.Dr.Figen ESEN Anesteziyoloji Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı SEPSİS VE SEPTİK ŞOK Prof.Dr.Figen ESEN Anesteziyoloji Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı 1513 Hummalı ateşi başlangıcında fark etmek zordur ama tedavi etmek kolaydır; eğer ilgilenilmezse fark edilmesi

Detaylı

DR. ERGÜN ÇİL. www.erguncil.com

DR. ERGÜN ÇİL. www.erguncil.com DR. ERGÜN ÇİL www.erguncil.com TAŞİARİTMİLER BURSA TABİP ODASI 2014 2 TAŞİARİTMİLER BURSA TABİP ODASI 2014 3 DR. ERGÜN ÇİL www.erguncil.com Taşiaritmiler: Dar QRS li ( 0.08 sn) taşikardi Sinüzal taşikardi

Detaylı

Uzm.Dr.Mehmet AYRANCI Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Uzm.Dr.Mehmet AYRANCI Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Uzm.Dr.Mehmet AYRANCI Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği TANIM OPİOİD Analjezik, sedatif Afyon NARKOTİK Kanunlar Tıbbi amaçlı kullanımda güvenli, etkili Suistimal, bağımlılık Tanındığında

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım

Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım Doç. Dr. Sedat YANTURALI Dokuz Eylul Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı İzmir sedat.yanturali@deu.edu.tr 1 Sunu Planı Hipertansiyona genel bakış

Detaylı

İlk Değerlendirme İşlemleri

İlk Değerlendirme İşlemleri Doç. Dr. Onur POLAT İlk Değerlendirme İşlemleri Mutlak yaşamı (ya da ekstremiteyi) kurtaracak tüm terapötik prosedürlerin oluşturduğu travma resüsitasyonu ile birlikte yapılmalıdır. 2 Uygun Travma Bakım

Detaylı

OBEZİTE-HİPOVENTİLASYON SENDROMU

OBEZİTE-HİPOVENTİLASYON SENDROMU OBEZİTE-HİPOVENTİLASYON SENDROMU Dr. Gökhan Kırbaş Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Bozuklukları Merkezi TORAKS DERNEĞİ UYKU BOZUKLUKLARI ÇALIŞMA GRUBU MERKEZİ KURSLAR

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Endodonti Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2011 Ankara 1 TUK Endodonti

Detaylı

KALP YETMEZLİĞİ TEDAVİSİ;

KALP YETMEZLİĞİ TEDAVİSİ; YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE KALP YETMEZLİĞİ TEDAVİSİ; Türk Toraks Derneği 13. Yılık Kongresi İstanbul Prof. Dr. Ali Serdar Fak Marmara Üniversitesi Hastanesi Hipertansiyon ve Ateroskleroz Ünitesi Mayıs 2010

Detaylı

ULUSLARARASI KATILIMLI VI. ULUSAL ÇOCUK AC L TIP ve YO UN BAKIM KONGRES

ULUSLARARASI KATILIMLI VI. ULUSAL ÇOCUK AC L TIP ve YO UN BAKIM KONGRES ULUSLARARASI KATILIMLI VI. ULUSAL ÇOCUK AC L TIP ve YO UN BAKIM KONGRES www.cayd.org.tr www.catyob2009.org De erli meslektafllar m z, Çocuk Acil T p ve Yo un Bak m Derne i'nin düzenleyece i, Uluslararas

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PEDİATRİK RESÜSİTASYON HİZMETLERİ YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PEDİATRİK RESÜSİTASYON HİZMETLERİ YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PEDİATRİK RESÜSİTASYON HİZMETLERİ YÖNERGESİ (Sağlık Bakanlığının 29.04.2009 tarihli Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına

Detaylı

Otakoidler ve ergot alkaloidleri

Otakoidler ve ergot alkaloidleri Otakoidler ve ergot alkaloidleri Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 1 Antihistaminikler 2 2 1 Serotonin agonistleri, antagonistleri, ergot alkaloidleri 3 3 Otakaidler Latince "autos" kendi, "akos"

Detaylı