2014 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ. 2-İŞYERİ DEVİR ÜCRETİ 2013 YILI 2014 YILI 2014 YILI TL /KURUŞ TL /KURUŞ Oranı%

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ. 2-İŞYERİ DEVİR ÜCRETİ 2013 YILI 2014 YILI 2014 YILI TL /KURUŞ TL /KURUŞ Oranı%"

Transkript

1 T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: Özü: Ücret tarifesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın tarih ve sayılı yazısı ekinde sunulan, Büyükşehir Belediyesi 2014 mali yılı ücret tarifesine ait Plan Bütçe İmar ve Bayındırlık Kanunlar - Çevre ve Sağlık Ulaşım Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Kadın Erkek Eşitlik komisyonu raporunda aynen; Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda incelenmek üzere Plan Bütçe İmar ve Bayındırlık Kanunlar - Çevre ve Sağlık Ulaşım Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Kadın Erkek Eşitlik komisyonumuza havale edilen, Büyükşehir Belediyesi 2014 yılı ücret tarifesine ait Mali Hizmetler Daire Başkanlığının tarih ve sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız tarihinde toplandı. Anılan yazıda aynen; 5363 sayılı Belediye Kanununun Belediye Meclisi nin Görev ve Yetkileri başlıklı 18.Maddesi nin (f) bendinde Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek denilmektedir. Daire Başkanlığımız tarafından konsolide edilen 2014 yılı Ücret Tarifesi yazımız ekinde sunulmuştur. Gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ MADDE 1-İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI GELİRLERİ A)HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ: 1.BELEDİYE PAYI Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği bulunan diğer malların ticaretinin düzenlenmesi hakkındaki 5957 Sayılı Kanunun" ve kanun uygulanmasına ilişkin olarak tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkındaki Yönetmelik "hükümleri doğrultusunda işlem yapılır yılı için toplam %10 oranında artışla aşağıdaki hesaplamalar küsuratlar düzeltilerek yapılmıştır. 2-İŞYERİ DEVİR ÜCRETİ 2013 YILI 2014 YILI 2014 YILI TL /KURUŞ TL /KURUŞ Oranı% 1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan işyerlerinden devir ücreti için , ,00 9,98% 2- Tüzel kişilerde % 50 den az hisse devri alanlar için devir ücreti , ,00 9,99% 3-Tüzel kişiliklerde % 50 den fazla hisse devri alanlar için devir ücreti(a) maddede belirtilen ücrete hisse oranı uygulanarak işlem yapılır. 4-İşyeri maliklerinin devir işlemi yapmaları halinde devralandan devir ücreti 1.000, ,00 10,00% 3) KANTAR TARTI ÜCRETİ Toptancı halde kurulu bulunan 2 adet kantarın vereceği tartı hizmeti karşılığında; 2013 yılı içerisinde yapılan piyasa araştırmasına göre kantar tartı ücretleri arttırılmıştır. a- Darası 0 kg dan - 3 tona kadar olan araçlardan 5,00 5,00 0,00% b- Darası 3 tondan 6 tona kadar olan araçlardan 6,00 6,00 0,00% c- Darası 6 tondan 10 tona kadar olan araçlardan 8,00 8,00 0,00% d- Darası 10 tondan yukarı olan araçlardan 10,00 10,00 0,00%

2 ücret alınır. Dara amaçlı 2.nci tartımlardan ücret alınmaz. Kontrol amacıyla idare tarafından yapılan tartımlarda kantar makbuzu kesilmez ve ücret alınmaz. 4) İŞGALİYE ÜCRETİ A) İşgaliye ücreti (Açık alan) (m2) 0,20 TL/Gün 0,22 TL/Gün B) İşgaliye ücreti(üstü Kapalı Alan) (m2) 0,20 TL/Gün 0,22 TL/Gün Not: Yeni Yasaya göre Büyükşehir Belediyemize bağlanacak Toptancı Hallerinde yukarıdaki kalemlerde bulunan tutarların yarısı alınacaktır. 5) GİRİŞ ÜCRETİ Hal İçerisinde deposu bulunan mal dağıtımı yapan Marketler ve tedarikçilere ait Hal Yönetim Birimlerince tespit edilen araçlardan, hale her girdiklerinde araç başına (1,00 TL) ücret alınacaktır. Bu bölümde belirlenmemiş ancak uygulamaya esas olan diğer tüm ücretler hakkında tarihinde yürürlüğe girmiş olan 5957 sayılı "Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği bulunan diğer Malların Ticaretinin düzenlenmesi Hakkında Kanun" ve tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan "Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Hakkındaki Yönetmelik " hükümleri doğrultusunda işlem tesis edilir. (B) HALK EKMEK VE UNLU MAMÜLLER FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ: Ekmek fabrikalarımızda üretilen Halk ekmek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun 24. maddesi ( j ) bendi,5393 sayılı Belediye kanununun 15. maddesi (a) bendi,14. maddesinin (b) bendi 4. fıkrası uyarınca dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesizler ile özürlülere yapılacak Sosyal Hizmetler ve yardımlar kapsamında düşünüldüğünden, ekmek ve diğer ekmek çeşitleri satış fiyatları buna göre belirlenmiştir. 1)Belediyemiz Ekmek Fabrikalarında üretilen 250 gram ekmeğin beherinin KDV dahil satış fiyatı 0,50 TL /Adet 0,50 TL /Adet 2) Belediyemiz ekmek fabrikalarında üretilen 250 gram kepekli ekmeğin beherinin KDV dahil satış fiyatı 0,75 TL/Adet 0,75 TL/Adet 3) Belediyemiz ekmek fabrikalarında üretilen 250 gram çavdarlı ekmeğin beherinin KDV dahil satış fiyatı 1,00 TL/Adet 1,00 TL/Adet 4) Belediyemiz ekmek fabrikalarında üretilen 250 gram ruşeymli ekmeğin beherinin KDV dahil satış fiyatı 1,50 TL/ Adet 1,50 TL/ Adet 5) Belediyemiz ekmek fabrikasında üretilen 250 gram yulaf kepekli ekmeğin beherinin KDV dahil satış fiyatı 0,75 TL/ Adet 0,75 TL/ Adet 6) Belediyemiz ekmek fabrikalarında üretilen yada tedarik edilen 500 gram glütensiz un ürününün beheri KDV dahil satış fiyatı 1,40 TL/ Adet 1,40 TL/ Adet Yıl içerisinde piyasa şartları ile girdi fiyatlarındaki değişimlere göre; birim fiyatlar üzerinden, gerektiğinde birim ağırlıklar sabit kalmak şartıyla, fiyatlarında % 25 artış ve eksiltme yapmak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümleri doğrultusunda yapılacak toptan satış işlemlerinde perakende satış fiyatı üzerinden en fazla % 25 oranında indirim uygulayabilmek ve gerekçeli gramaj değişikliklerinde birim fiyatlar üzerinden adet ağırlıklarıyla doğru orantılı olarak değiştirebilmek üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Yetkilidir sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapılacak toptan satışlarda satış fiyatı üzerinden en fazla % 25 indirim uygulanır. BU FİYATLARA KDV DAHİLDİR. MADDE 2- ÇEVRE KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI GELİRLERİ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ Mülkiyeti Belediyemize ait mezarlıklardan mezar yeri olan cenazelerden alınacak ücret aşağıya çıkartılmıştır YILI 2014 YILI TL /KURUŞ TL /KURUŞ a)doğum anında ölen çocuklar için 0,00 0,00 b)0 ile 12 yaş arası ölen çocuklar için 0,00 0,00 c)12 yaştan yukarı cenazeler için 0,00 0,00 d)mezar yeri olmayan cenazeler için mezar yer ücreti olarak 0,00 0,00 e)cenaze yıkama ücreti(dışarıya gömülecek cenazelerden) 0,00 0,00

3 f)vatandaşın fakir olduğu vesikayla tespit edildiği taktirde herhangi bir ücret alınmaz ayrıca fakirlerin ve kimsesizlerin mezarlarının tapusu bedelsiz olarak verilir. KEMİK NAKİL ÜCRETİ Aile şahsi ve umuma mahsus mezarlıkların Belediye personeli tarafından kazılarak çıkarılacak mefta ve kemikler için mezar yeri hariç 160,00 165,00 3,13% Aile şahsi ve umuma mahsus mezarlıların belediye personeli tarafından kazılarak çıkarılacak mefta ve kemikler için mezar yeri dahil 1.760, ,00 9,38% MORG ÜCRETİ Belediyemize ait Asri Mezarlık içerisinde bulunan morg binasında cenazelerin bekletilmesi için cenaze başına her gün için 0,00 0,00 AİLE MEZAR YERİ a)iki kişilik 9.0 m2 lik b)dört kişilik 18 m2 lik c)altı kişilik 27 m2 lik aile mezar yerleri ayrılmış olup, m2 birim fiyatı 400,00 440,00 10,00% ÇEVRE KORUMA VE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ Büyükşehir belediyeleri mücavir alan sınırları içinde yer alan işletmelerin atık su arıtma tesisleri proje onayları büyükşehir belediyelerince onaylanır. A.A.T projelerinin onaylayacak olan belediyeler, proje onay ücretlerini kendi belirleyecekleri tarifeye göre tahsil edilecektir. Q (m3/gün) FİZİKSEL FİZİKSEL FİZİKSEL FİZİKSEL (MEKANİK) BİYOLOJİK KİMYASAL BİYOLOJİK + KİMYASAL Q< , , , ,98 50<Q< , , , ,84 250<Q , , , ,82 Q> , , , ,70 1- Çamur arıtma ve ileri arıtma yukarıda belirtilen ücretlere dahildir. 2- Fiyatlara KDV dahildir. b) Çöp Döküm Ücreti Belediyemiz tarafından işletilen kontrolörlüğü Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan Sofulu katı atık depolama sahasına kurumumuzdan izin belgesi alarak evsel nitelikteki atıklarını Sofulu katı atık "depolama sahasında bertaraf ettirmek isteyenlerden 2464 sayılı Belediye Gelirleri Yasasının 97.maddesine istinaden çöp döküm bedeli alınır. "Adana Büyükşehir Belediyesinden izin belgesi alarak ( ilçe belediyeleri hariç) Sofulu katı atık depolama sahasına bertaraf amaçlı dökülmek istenen evsel nitelikteki çöpün beher tonundan ücret alınır. Bertaraf edilmesi istenen atıkların tamamen evsel nitelikli atıklar olması ve getirildiği araçların kantar tartı fişlerinin bir suretinin Çevre Koruma Daire Başkanlığına verilmesi gerekmektedir. 15,00 15,00 0,00% KATI ATIK BERTARAF ÜCRETİ 2872 Sayılı Çevre Kanununda değişiklik yapılmasına dair 5491 sayılı kanunun 8.maddesi ile kanunun 11.maddesinde yapılan değişiklik ''Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler Katı Atık Bertaraf Tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdür. Bu hizmetten yararlanan ve veya yararlanacaklar sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme bakım onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetlerden yararlananlardan Belediye Meclisince belirlenecek tarifeye göre Katı Atık Toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler Katı atıkla ilgili hizmet dışında kullanılamaz.'' hükmüne istinaden bertaraf ücreti alınır.

4 Seyhan Bld Yüreğir Bld Çukurova Bld Sarıçam Bld Karaisalı Bld 1,63 TL 2,72 TL 0,10 TL 0,31 TL 3,00 TL 0,81 TL 1,36 TL 0,00 TL 0,15 TL 1,50 TL 12,55 TL 17,52 TL 8,46 TL 0,00 TL 9,44 TL 86,46 TL 170,78 TL 32,27 TL 0,00 TL 80,57 TL 102,69 TL 173,94 TL 59,48 TL 0,00 TL 0,00 TL 60,28 TL 132,83 TL 14,55 TL 0,00 TL 68,37 TL 19,08 TL 30,49 TL 4,94 TL 0,00 TL 26,86 TL 7,00 TL 16,04 TL 2,47 TL 0,00 TL 22,70 TL KONUT 1.Grup Konutlar, Dernekler, (Ticari faaliyetsiz) İnşaatlar Şehit ve Gaziler, engelliler (İndirimli tarife) KONUT DIŞI 2.GRUP Resmi kurumlar (Kamu binaları, Okullar, Hastaneler vb. 3.Grup Oteller Yurtlar Hastaneler (Özel kuruluşlar) 4.GRUP Sanayi, Fabrikalar, Alışveriş merkezleri(avm.m1tepe,optimum vb.) 5.Grup Bankalar, Tıp Merkezleri, Akaryakıt istasyonları, Dershaneler, İşhanları(Metro gros market) zincir marketler(migros Groseri, Ekoroma, Piyu,A101 BİM vb.) 6.Grup Lokanta, Yemekçilik firmaları, Düğün Salonları, Kahvehane ve Kıraathaneler 7.Grup Diğer işyerleri (Bakkal, Küçük market, Kafeler, Bürolar, Berber ve Kuaförler, Kırtasiye, Pastahaneler, küçük imalathane NOT: Kanun ve yönetmeliklerde yıl içerisinde meydana gelecek değişmelerde değişimler aynen uygulanacaktır. HARFİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARI DÖKÜM BEDELİ: 1-Küçük Araçlar ve Kamyonet 15,00 15,00 0,00% 2-Tek Dingil Araçlar 30,00 30,00 0,00% 3-Çift Dingil Araçlar 75,00 75,00 0,00% 4-Üç Dingil Araçlar 100,00 100,00 0,00% BAĞLAMA KÜTÜĞÜ ÇİZELGESİ ÖZEL-TİCARİ TEKNELER İÇİN BELEDİYE HİZMET BEDELİ Sıra Tekne Bağlama Kütüğü Yıllık Satış Nakil Sürücü Cezalar No Cinsi Ruhsarnamesi Vize (Devir) (Gelen-Giden) Belgesi metre 100 TL 50 TL 100 TL 100 TL 50 TL metre 150 TL 50 TL 100 TL 100 TL 50 TL metre 200 TL 50 TL 100 TL 100 TL 50 TL PARK VE BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ Özel mülkiyetlerde bulunan ağaçlar için vatandaşlardan gelen budama ve nakil talepleri üzerine Park Ve Bahçeler Şube Müdürlüğü teknik ekiplerince yerinde; ağacın cinsi, büyüklüğü, konumu, etrafındaki fiziki şartlar vb. konularda inceleme yapılır. Yapılan inceleme sonucunda tespit edilecek çalışma saati üzerinden hizmet ücreti hesaplanır. Çalışma saatleri 1 saat ve katları şeklinde belirlenir. Tespit edilen ücretin Gelir Şube Müdürlüğüne yatırılması halinde Park Ve Bahçeler Müdürlüğünün iş programına uygun gün ve saatte hizmet yerine getirilir. 1-) Yüksek İrtifa Aracı ile Budama; a -) İlk 1(Bir) saat ücreti (KDV dahil) ; 150TL/Saat 150TL/Saat b -) Sonraki her 1 (bir) saat için ( KDV dahil) ; 75 TL/Saat 75 TL/Saat 2-) Ağaç Söküm Dikim Aracı Çalıştırılması Saat Ücreti ; ( 2 İşçi ile birlikte ) ( KDV dahil ) 65 TL/Saat 65 TL/Saat RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ İş Yeri Açma İzin Harcı: 2464 sayılı Belediye gelirleri kanununun 81. Maddesinde Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde bir işyerinin açılması işyeri açma izni harcına tabidir. Bu harcın uygulanmasından

5 iş yeri, maza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane, fabrika, şube, depo, otel, kahvehane, eğlence, dinlenme ve spor yerleri tarla, bağ bahçe, çiftlik hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler taş ocakları, inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai, zirai ve mesleki bir faaliyetle baş bir iş ve girişimin yapılmasına ayrılan yada bu faaliyet, iş ve teşebbüslerde kullanılan yerlerdir. Harcın hesaplanmasında gösterilen faaliyet alanında faydalanılmak şartıyla iş yerinin üzerine kurulduğu arsanın tamamı göz önünde tutulur. Şu kadar ki bu şekilde hesaplanan iş yerinin kapalı ve açık alanlarının toplam 5.000m2 ye kadar olan kısmı harca tabidir. Bu miktarı aşan kısımlardan iş yeri açma izin harcı alınır. Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde yeni bir işyeri açacak olan veya mevcut iş yerindeki Faaliyet türünü değiştirmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, iş yerini faaliyete geçirmeden önce Belediye ye, iş yerine ait bilgileri içeren bir beyanname vermeye ve hesaplanacak harç miktarını ödemeye mecburlardır. A) GAYRİ SIHHİ MÜESSESE RUHSAT HEYETİ KONTROL ÜCRETİ Belediyemiz Çevre Sağlık Müdürlüğü'nce gayrisıhhi müessese ruhsatı almak isteyenlerden işyeri açma izni hariç olmak üzere aşağıda belirtilen tarifeye göre Heyet Kontrol ücreti alınır. A)BİRİNCİ SINIF GSM HEYET KONTROL ÜCRETİ a)sermaye şirketlerinden 3.985, ,00 5,40% b)şahıs şirketi ve gerçek tüzel kişilerden 3.105, ,00 6,28% B)İKİNCİ SINIF GSM HEYET KONTROL ÜCRETİ a)sermaye şirketlerinden 2.100, ,00 7,14% b)şahıs şirketi ve gerçek kişilerden 1.500, ,00 6,67% C)ÜÇÜNCÜ SINIF GSM HEYET KONTROL ÜCRETİ a)sermaye şirketlerinden 1.530, ,00 7,84% b)şahıs şirketi ve gerçek kişilerden 960, ,00 4,17% D) Gayri Sıhhi Müesseslere ait İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarının zayi, yıpranma ve adres güncelleme yenilenmesinden dolayı yeniden tanzim edilerek düzenlenecek ruhsatlar karşılığında 300,00 320,00 6,67% E) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı sureti (aslı gibidir) 30,00 35,00 16,67% F) Sıhhi Müesseselere ait İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarının zayi, yıpranma ve adres güncelleme yenilenmesinden dolayı yeniden tanzim edilerek düzenlenecek ruhsatlar karşılığında 100,00 NOT: Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2007/5 nolu Tamim Ek konu ve 8 nolu tamime göre Gıda Sicil Belgesi Tarım İl Müdürlüklerine verilmiştir. YUKARIDAKİ FİYATLARA KDV DAHİLDİR. MADDE 3- İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GELİRLERİ İTFAİYE ŞUBE MÜDÜRLÜGÜ GELİRLERİ I. YANGIN RAPOR ÜCRETİ İlgililerin isteğine bağlı olarak düzenlenen yangın rapor ücret tarifesi aşağıya çıkarılmıştır. Bu rapor ilgililere ücretli, soruşturmaya esas olmak üzere Savcılığın istemi halinde ücretsiz verilir. A - SINIFI BİNALAR: (A sınıfı binalardan ücret alınmaz) 1- Halka açık kütüphaneler 2- Müzeler ve sanat galerileri 3- Müzayede salonları 4- Kamu binaları (Genel Bütçeli) 5- Adli binalar 6- Duruşma salonları Cezaevleri 7- Islahevleri 8- Tutukevleri 9- Askeri binalar 10- Camiler ve İbadet yerleri 11- Resmi okullar

6 12- Kamuya ait yurtlar, pansiyonlar, yurtlar, koğuşlar, yatakhaneler, 13- Her türlü mesken ve benzerlerinden 14- Ticari olmayan motorlu araçlar m2 ve altındaki işyerlerinden B SINIFI BİNALAR: 1- Pansiyon olarak kullanılan evlerden 85,00 2- Tatil Köy Evleri 80,00 85,00 6,25% C SINIFI BİNALAR: 1-100m² nin altında olan lokantalar ve kebap salonları 55,00 60,00 9,09% 2-100m² nin üzerinde olan lokantalar ve kebap salonları 70,00 75,00 7,14% 3-100m² nin altında olan Restoranlar 55,00 60,00 9,09% 4-100m² nin üzerinde olan Restoranlar 65,00 70,00 7,69% 5-100m2 üzerinde olan diğer işyerlerinden 100,00 110,00 10,00% 6- Berber ve kuaför salonları 55,00 60,00 9,09% 7- Dükkanlar, küçük işyerleri 55,00 60,00 9,09% 8- Bakkal ve Küçük Marketler 55,00 60,00 9,09% 9- Doktor ve dişçi muayenehaneleri 80,00 85,00 6,25% 10- Bürolar 55,00 60,00 9,09% 11- Çamaşırhaneler 55,00 60,00 9,09% 12- Kuru temizleme tesisleri 55,00 60,00 9,09% 13- Telefon santralleri 55,00 60,00 9,09% 14- Trafolar 55,00 60,00 9,09% D SINIFI BİNALAR: 1- Çiftlik Ahırları 160,00 170,00 6,25% 2- Antrepolar 160,00 170,00 6,25% 3- Eşya depoları ve emanetçiler 160,00 170,00 6,25% 4- Kamyon parkları 160,00 170,00 6,25% 5- Otopark ve garajlar 160,00 170,00 6,25% 6- Silolar 160,00 170,00 6,25% 7- Soğuk depolar 160,00 170,00 6,25% E SINIFI BİNALAR(özel): 1- Hastaneler, 235,00 250,00 6,38% 2- Huzurevleri, 235,00 250,00 6,38% 3- Sağlık merkezleri, 235,00 250,00 6,38% 4- Sağlık ocakları, 235,00 250,00 6,38% 5- Kreşler, 235,00 250,00 6,38% 6- Yuvalar, 235,00 250,00 6,38% 7- Bakımevleri, 235,00 250,00 6,38% 8- Doğumevleri 235,00 250,00 6,38% 9- Ayakta tedavi merkezleri, 235,00 250,00 6,38% 10- Ses, video ve film kayıt istasyonları, (halka açık olmayan) 235,00 250,00 6,38% F- SINIFI BİNALAR: 1- Dans salonları, diskotekler, kumarhaneler ve gece kulüpleri 390,00 420,00 7,69% 2- Düğün salonları 390,00 390,00 0,00% 3- Klüp, dernek salonları 390,00 420,00 7,69% 4- Konferans salonları, 365,00 420,00 15,07% 5- Rekreasyon merkezleri 390,00 420,00 7,69% 6- Sağlık kulüpleri ve spor salonları 390,00 420,00 7,69% 7- Sergi ve fuar salonları 390,00 420,00 7,69% 8- Sinema salonları 390,00 420,00 7,69% 9- Tiyatro salonları 390,00 420,00 7,69% 10- Tören salonları 390,00 420,00 7,69% 11- Bankalar 390,00 420,00 7,69% yataktan az kapasiteli otel ve moteller 390,00 420,00 7,69% 13- Süper marketler 390,00 420,00 7,69%

7 14- Mağazalar 390,00 420,00 7,69% 15- İki pompadan az olan akaryakıt istasyonları 390,00 420,00 7,69% G SINIFI BİNALAR: 1- Atış poligonları 235,00 250,00 6,38% 2- Bilardo salonları 235,00 250,00 6,38% 3- Bowling salonları 235,00 250,00 6,38% 4- Halka açık radyo, TV ve film stüdyoları 235,00 250,00 6,38% 5- Karayolu, havayolu, denizyolu, metro yolcu istasyonları, bekleme salonları 235,00 250,00 6,38% 6- Özel Ana okulları 235,00 250,00 6,38% 7- Üniversite, akademi, enstitü ve yüksek okul derslikleri, 235,00 250,00 6,38% 8- Özel dershaneler 235,00 250,00 6,38% 9- Özel okullar 235,00 250,00 6,38% 10- Hava trafik kontrol kuleleri 235,00 250,00 6,38% 11- Radyo ve televizyon istasyonları 235,00 250,00 6,38% H SINIFI BİNALAR: yataktan fazla kapasiteli oteller, moteller 770,00 830,00 7,79% 2- Alışveriş merkezleri 770,00 830,00 7,79% 3- Büyük ve çok katlı mağazalar 770,00 830,00 7,79% m² nin üzerinde olan Restoranlar 770,00 830,00 7,79% 5- Enerji üretim tesisleri, 770,00 830,00 7,79% 6- Gaz tesisleri, 770,00 830,00 7,79% 7- Gıda işleme tesisleri, 770,00 830,00 7,79% 8- Hangarlar (tamir, bakım amaçlı olanlar). 770,00 830,00 7,79% 9- Liman, dog, rıhtımlar, dolum ve boşaltım tesisleri, 770,00 830,00 7,79% 10- Bıçkıhaneler 770,00 830,00 7,79% 11- Dinlenme tesisleri 770,00 830,00 7,79% 12- Her türlü fabrika, 770,00 830,00 7,79% 13- İki pompadan fazla olan akaryakıt istasyonları, 770,00 830,00 7,79% 14- LPG ve akaryakıt istasyonları, 770,00 830,00 7,79% 15- Rafineriler 770,00 830,00 7,79% 16- Dökme yağ depoları 770,00 830,00 7,79% 17- Hangarlar (depolama amaçlı olanlar), 770,00 830,00 7,79% I- SINIFI BİNALAR: 1- Belediye binaları 80,00 85,00 6,25% 2- Özerk ve Katma bütçeli Binalar 155,00 165,00 6,45% 3- Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait binalar 155,00 165,00 6,45% J- SINIFI AÇIK ARAZİ İŞLETMELERİ 1- Açık araziler, ekin, anız, bağ, bahçe vb. (her 1000m2) 17,00 19,00 11,76% K- SINIFI MOTORLU ARAÇLAR 1- Motosiklet (ücret alınmaz) 2- Küçük Vasıtalardan 80,00 85,00 6,25% 3- Ağır vasıtalardan 155,00 165,00 6,45% 4- Her türlü iş makineleri 310,00 330,00 6,45% II. BACA TEMİZLEME ÜCRETİ RESMİ BİNALAR 1. Normal bacaların her birinden (4 kata kadar olan meskenlerden) 16,00 18,00 12,50% 2. 5 ve 10 kata kadar olan apartman bacalarının her birinden 27,00 30,00 11,11% ve daha yukarı katlara kadar olan bina bacalarının her birinden 33,00 36,00 9,09% 4. Kalorifer bacalarının her birinden 55,00 60,00 9,09% 5. Hamam ve fırın bacalarının her birinden 55,00 60,00 9,09% 6. Baca Temizleme Yetki Belgesi 500,00 ÖZEL BİNALAR 1. Normal bacaların her birinden (4 kata kadar olan meskenlerden) 35,00 38,00 8,57% 2. 5 ve 10 kata kadar olan apartman bacalarının her birinden 50,00 55,00 10,00% ve daha yukarı katlara kadar olan bina bacalarının her birinden 65,00 70,00 7,69% 4. Kalorifer bacalarının her birinden 100,00 110,00 10,00% 5. Hamam ve fırın bacalarının her birinden 100,00 110,00 10,00%

8 6. Fabrika ve sanayi bacalarının her birinden 390,00 420,00 7,69% III. MOTOPOMPLA SU TAHLİYE ÜCRETİ 1. Motopompla su tahliyesi her saat için 120,00 130,00 8,33% 2. Dalgıç pompa su tahliyesi her saat için 45,00 50,00 11,11% (Afetlerde bu ücretler alınmaz) IV. MERDİVENLİ ARAÇLA YAPILAN HİZMET ÜCRETİ metrelik merdiven aracı her saat için 390,00 420,00 7,69% metrelik merdiven aracı her saat için 450,00 490,00 8,89% metrelik merdiven aracı her saat için 465,00 500,00 7,53% metrelik merdiven aracı her saat için 660,00 700,00 6,06% Bu ücretler belediye sınırları dışında % 30 artırılır. V. YANGIN ÖNLEME TEDBİRLERİ ÜCRETİ 1- Havai fişek gösterisi 390,00 420,00 7,69% 2- Arazöz tahsisi (bir saat için) 130,00 140,00 7,69% 3- Çok maksatlı araç (bir saat için) 165,00 175,00 6,06% VI. SU VERME HİZMETİ ÜCRETİ A- RESMİ YERLER 1- Gidiş dönüş (her km) 2,40 2,50 4,17% 2-8 tonluk araç 33,00 36,00 9,09% 3-14 tonluk araç 45,00 50,00 11,11% B- ÖZEL YERLER 1- Gidiş dönüş (her km) 3,60 3,80 5,56% 2-8 tonluk araç 55,00 60,00 9,09% 3-14 tonluk araç 80,00 85,00 6,25% VII. İŞYERİ AÇMA RUHSATINA ESAS OLMAK ÜZERE İŞYERİ YANGIN GÜVENLİK KONTROLÜ RAPOR ÜCRETİ 1- Sabit ücret 1m² ile 20m² ye kadar olan işyerlerinden 40,00 45,00 12,50% 2-20m² ile 50m² ye kadar olan işyerlerinden 55,00 55,00 0,00% 3-50m² ile 100m² ye kadar olan işyerlerinden 80,00 85,00 6,25% 4-100m² ile 150m² ye kadar olan işyerlerinden 125,00 135,00 8,00% 5- Eczaneler 330,00 6- Doktor ve dişçi muayenehaneleri 110,00 120,00 9,09% 7- Çamaşırhaneler 110,00 120,00 9,09% 8- Kuru temizleme tesisleri 110,00 120,00 9,09% 9- Pide Fırını (250 m2) 285,00 300,00 5,26% 10- Somun Ekmek Fırını (400 m2) 455,00 485,00 6,59% 11- Pansiyonlar 355,00 380,00 7,04% 12- Yurtlar 660,00 700,00 6,06% 13- Trafolar 80,00 85,00 6,25% 14- Küçük Çiftlik Ahırları 200,00 220,00 10,00% 15- Orta Çiftlik Ahırları 330,00 350,00 6,06% 16- Büyük Çiftlik Ahırları 660,00 700,00 6,06% 17- Antrepolar 235,00 250,00 6,38% 18- Eşya depoları ve emanetçiler 235,00 250,00 6,38% 19- Kamyon parkları 235,00 250,00 6,38% 20- Otopark ve garajlar 235,00 250,00 6,38% 21- Silolar 330,00 360,00 9,09% 22- Soğuk depolar 315,00 340,00 7,94% 23- Hastaneler, (özel): 475,00 500,00 5,26% 24- Huzurevleri, (özel): 330,00 360,00 9,09% 25- Sağlık merkezleri, (özel): 330,00 360,00 9,09% 26- Sağlık ocakları, (özel): 330,00 360,00 9,09% 27- Kreşler, (özel): 330,00 360,00 9,09% 28- Yuvalar, (özel): 330,00 360,00 9,09% 29- Bakımevleri, (özel): 330,00 360,00 9,09% 30- Doğumevleri, (özel): 390,00 360,00-7,69% 31- Ayakta tedavi merkezleri, (özel): 330,00 360,00 9,09% 32- Halka açık radyo, TV ve film stüdyoları 220,00 240,00 9,09%

9 33- Ses, video ve film kayıt istasyonları, (halka açık olmayan) 315,00 340,00 7,94% 34- Dans salonları, diskotekler, kumarhaneler ve gece kulüpleri 390,00 425,00 8,97% 35- Düğün salonları 390,00 425,00 8,97% 36- Kulüp, dernek salonları 100 m2 altı 190,00 210,00 10,53% 37- Kulüp Dernek salonları 100 m2 üzeri 390,00 425,00 8,97% 38- Konferans salonları, 390,00 425,00 8,97% 39- Rekreasyon merkezleri 390,00 425,00 8,97% 40- Sağlık kulüpleri ve spor salonları 390,00 425,00 8,97% 41- Halı saha 265,00 280,00 5,66% 42- Sergi ve fuar salonları 390,00 425,00 8,97% 43- Sinema salonları 390,00 425,00 8,97% 44- Tiyatro salonları 390,00 425,00 8,97% 45- Tören salonları 390,00 425,00 8,97% 46- Bankalar 390,00 425,00 8,97% 47- Yatak sayısı 1 ile 50 arası yatak kapasiteli otel ve moteller 330,00 350,00 6,06% 48- Yatak sayısı 50 ile 100 arası yatak kapasiteli otel ve moteller 660,00 700,00 6,06% yataktan fazla kapasiteli otel ve moteller 990, ,00 9,09% 50- Orta büyük marketler 330,00 350,00 6,06% 51- Süper marketler 460,00 500,00 8,70% 52- Hipermarket 990, ,00 9,09% 53- İki pompaya kadar olan akaryakıt istasyonları 390,00 425,00 8,97% 54- Atış poligonları 390,00 425,00 8,97% 55- Bilardo salonları 4 masadan az ise 195,00 210,00 7,69% 56- Bilardo salonları 4 masa üzeri 330,00 350,00 6,06% 57- Bowling salonları 330,00 350,00 6,06% 58- Kara, hava, denizyolu, metro yolcu istasyonları, bekleme salonları 310,00 330,00 6,45% 59- Sürücü kursları 390,00 425,00 8,97% 60- Bilgisayar kursları 390,00 425,00 8,97% 61- Üniversite, akademi, enstitü ve yüksek okul derslikleri, 460,00 500,00 8,70% 62-Dört sınıfa kadar olan Özel dershaneler 390,00 425,00 8,97% 63- Dört sınıftan fazla olan özel dershaneler 525,00 565,00 7,62% 64- Özel okullar 700,00 750,00 7,14% 65- Hava trafik kontrol binaları 700,00 750,00 7,14% 66- Radyo ve televizyon istasyonları 700,00 750,00 7,14% m² nin üzerinde olan içkili Restoranlar 390,00 425,00 8,97% 68- İki pompadan fazla olan akaryakıt istasyonları, 700,00 750,00 7,14% 69- LPG ve akaryakıt istasyonları, 780,00 840,00 7,69% 70- Küçük hangarlar (depolama amaçlı olanlar), 265,00 285,00 7,55% 71- Orta hangarlar (Depolama amaçlı olanlar) 460,00 500,00 8,70% 72- Büyük Hangarlar (Depolama amaçlı olanlar) 780, ,00 983,33% 73- Kereste Depoları 575,00 620,00 7,83% 74- Ecza Depoları 575,00 785,00 36,52% 75- Dayanıklı Tüketim malları, depoları ve satış yerleri (küçük) 265,00 280,00 5,66% 76- Dayanıklı Tüketim malları depoları ve satış yerleri (orta) 460,00 500,00 8,70% 77- Dayanıklı tüketim malları depoları ve satış yerleri (büyük) 780,00 840,00 7,69% 78- Medikal (sağlık malzemeleri) depoları ve satış yerleri 575,00 620,00 7,83% 79- Gıda işleme tesisleri, küçük 330,00 360,00 9,09% 80- Gıda işleme tesisleri orta 660,00 700,00 6,06% 81- Gıda işleme Tesisleri (büyük) 1.040, ,00 8,17% 82- Hangarlar (tamir, bakım amaçlı olanlar) , ,00 8,17% 83- Liman, dok, rıhtımlar, dolum ve boşaltım tesisleri, 1.100, ,00 8,18% 84- Alışveriş merkezleri 1.100, ,00 8,18% 85- Büyük ve çok katlı mağazalar küçük ölçekli 390,00 420,00 7,69% 86- Büyük ve çok katlı mağazalar orta ölçekli 660,00 700,00 6,06% 87- Büyük ve çok katlı mağazalar büyük ölçekli 1.040, ,00 8,17% 88- Enerji üretim tesisleri, 1.240, ,00 8,87% 89- Gaz tesisleri, 1.240, ,00 8,87% 90- Her türlü fabrika, küçük ölçekli 525,00 575,00 9,52%

10 91- Her türlü fabrika orta ölçekli 770,00 830,00 7,79% 92- Her türlü fabrika büyük ölçekli 1.240, ,00 8,06% 93- Dökme yağ depoları 1.240, ,00 8,06% 94- Rafineriler 1.575, ,00 7,94% 95- Küçük araç tamir ve bakım servisleri 330,00 355,00 7,58% 96- Küçük ve Büyük araç servisleri 660,00 700,00 6,06% 97- Oto Acente ve tamir bakım servisleri 980, ,00 8,16% 98- Taksi Durağı 200,00 220,00 10,00% 99- Dolmuş durağı 330,00 360,00 9,09% VIII. EĞİTİM VE KURS ÜCRETİ Yangın, İlkyardım ve Afetlerden Korunma Yolları ve müdahaleye konularında İtfaiyenin düzenleyeceği Eğitim ve kursların sonunda verilen her sertifika için tarifeye göre ücret alınır. Eğitim Süresi 45 saatten az olamaz. Eğitmenlik Sertifikası için 60 gün süreyle derse katılım zorunludur. 1- Resmi kurumlara ait kişilere verilecek her sertifika için 80,00 85,00 6,25% 2- Özel kurumlara ait kişilere verilecek her sertifika için 160,00 175,00 9,38% 3- Eğitmenlik Sertifikası(en az iki yıllık yüksek okul mezunu) 925,00 980,00 5,95% 4- İtfaiyenin Özel kurumlara Yapacağı 1 saatlik yapacağı tatbikat 860,00 930,00 8,14% IX. BACA TEMİZLEME YETKİ BELGESİ ÜCRETİ 1- Her bir yıl için 1.460, ,00 8,22% X. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ İSKAN KONTROL ÜCRETİ Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapılan beher kontrollerden bürüt alan için; 1- Birinci grup bitmiş binalar muaf tutulmuştur. 2- İkinci grup binalar için m2'sinden 0,16 0,18 12,50% 3-Konut+işyeri m2 sinden 0,17 0,19 11,76% 4- Üçüncü grup binalar için m2 sinden 0,17 0,19 11,76% 5- Dördüncü grup binalar için m2'sinden (Tiyatro salonu, spor salonu için m2sinden 0,40 0,50 25,00% 6- Beşinci grup Alışveriş merkezi, Sinema, kreş, özel okul binaları m2si 0,40 0,50 25,00% 7- Altıncı grup Hastane, otel, fabrika, depo katlı otopark m2si 0,57 0,60 5,26% 8- Yedinci grup Petrol ist, açık arazi işletmeleri m2 si Ücret alınır. 0,19 0,21 10,53% YUKARDAKİ FİYATLARA KDV DAHİLDİR. AÇIKLAMA 1-Yangın ve arama kurtarma hizmetleri büyükşehir belediye sınırları ile sınırlıdır. Ancak büyükşehir belediye başkanının emri üzerine büyükşehir sınırları dışındaki olaylara müdahale edilebilir. Yangın sonrası düzenlenen raporlar ücret tarifesine göre ilgilisine isteği üzerine verilir. Ancak: Her türlü mesken ve benzeri yerler ile ticari olmayan motorlu araçlar, 30 m2 ve altındaki işyerlerinden yangın rapor ücreti alınmaz. 2-Cumhuriyet Savcılığının ve Kolluk kuvvetlerinin istemesi halinde ise raporlar ücretsiz verilir. 3-Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşların personeline kendileri ile ilgili rapor ücretsiz verilir. 4-Su baskını raporlarından ücret alınmaz. Bunların haricindeki su baskını olayları için düzenlenecek raporlardan yangın rapor tarifesindeki gibi ücret alınır. 5-Cenaze nakil aracı ile Büyükşehir sınırları veya 100 km. Kadar olan mesafelerde cenaze nakilleri İtfaiye Daire Başkanının oluru ile bunun dışındaki nakiller ise Başkanlık Makamının oluru ile gerçekleştirilebilir. 6- Yangın, ilk yardım ve afetlerden korunma yolları ve müdahale konularında, itfaiyenin düzenleyeceği eğitim ve kursların sonunda verilen her sertifika için tarifeye göre ücret alınır. Ancak eğitim süresi 30 saatten az olamaz ve eğitmenlik sertifikası için 15 gün süreyle derse katılım zorunludur. Bununla birlikte kolluk kuvvetlerine eğitim ve derslerden ücret alınmaz. Ancak; Daire Başkanlığımız tarafından eğitim kursları düzenlenmesi için 20 kişi ve eğitmenlik sertifikası için 10 kişilik başvuru talebinin olması şarttır 7-İtfaiye daire başkanlığına ait ambulans ile (aracın uygun olması hallerinde) fakir ve yoksul insanlara ait hasta nakilleri büyükşehir sınırları içerisinde başkanlık makamının oluru ile yapılabilir. Büyükşehir

11 belediye sınırları dışına yapılacak hasta nakilleri için ise ambulansın uygun olması ve başkanlık makamının oluru ile gerçekleştirebilir. 8- Motopomplarla, merdivenli araçlarla, arazözlerle ve diğer ekipmanlarla yapılacak hizmetlerde öncelikle itfaiye teşkilatının asli görevi gözetilir bu nedenle gerektiğinde hizmet talebi reddedilebilir. 9- Motopomlarla, merdivenli araçlarla, arazözlerle ve diğer ekipmanlarla yapılacak hizmetle esnasında hizmet talebinde bulunanın kusurundan dolayı araç ve ekipmanlarda meydana gelebilecek arıza ve zaralar hizmet talebinde bulunanlardan tazmin edilir. 10- İtfaiye arazözleri ile verilen sular, içme suyu olarak kullanılamayacağından dolayı ikinci ve üçüncü kişilerin zararı, hastalık v.s olaylar hizmet talebinde bulunana aittir. 11- Hizmet taleplerinde İtfaiye Daire Başkanlığından alacakları tahakkuk makbuzu ile Gelir Müdürlüğüne yapılacak ödemeye mütakip, hizmet çıkışı yapılır. 12- Arama-Kurtarma araç ve ekipmanları hiçbir şekilde kiraya verilemez. 13- a)-baca temizleme yetki belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler ile İtfaiye Daire Başkanlığı arasında protokol düzenlenir. b)-baca temizleme yetki belgesi alan gerçek ve tüzel kişilerin Adana Büyükşehir Belediyesi Baca Temizleme Yönetmeliğine uymaları zorunludur. MADDE 5- KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GELİRLERİ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze bağlı tiyatro bölümü Belediye Encümeninin T. ve 254 S.kararı gereği Çukurova Devlet Senfoni Orkestrasına verilen gün ve saatlerin dışında kalan zaman içinde; BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİYATRO SALONU KİRA TARİFESİ 1)Profesyonelce organize yapan kişi kurum ve kuruluşların salon talebinde bulunanlara 1 gün içinde en az-en fazla 2 seans olmak koşulu ile kiraya verilir. a)1.seans için 650,00 650,00 0,00% b)2.seans için 375,00 375,00 0,00% c)hafta tatili ve genel tatil günlerinde ise a) ve b) şıklarında belirtilen meblağın %25 fazlası ile alınır 2)Şehrimizde hizmet veren amatör tiyatrolar için; Adana'da mevcut amatör tiyatrolar için 1 gün içinde en az-en fazla 2 seans olmak koşulu ile kiraya verilmesi a)1.seans için 475,00 475,00 0,00% b)2.seans için 250,00 250,00 0,00% c)hafta tatili ve genel tatil günlerinde ise (a) ve (b) şıklarında belirtilen meblağın %25 fazlası alınır. 3)Derneklere, resmi kurum ve kuruluşlarla devlet okullarına a)1.seans için 450,00 450,00 0,00% b)2.seans için 305,00 305,00 0,00% 4)Özel okullar, özel kurum ve kuruluşlara a)1.seans için 700,00 700,00 0,00% b)2.seans için 325,00 325,00 0,00% 5)Valilik makamınca özel gün ve bayramların kutlanması törenlerinde sosyal amaçlı (ücretsiz)tahsis edilir. 6)Herhangi bir nedenle sahne bir veya birkaç seans oyun sunabilecek boş zamanlarda kiraya verilirken yukarıda belirtilen ücretler esas alınır. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU BİLET TARİFESİ a) Tam bilet (sivil) 6,00 6,00 0,00% b) Öğrenci, Öğretmen ve Emeklilerden 5,00 5,00 0,00% c) Çocuk oyunlarından 4,00 4,00 0,00% YUKARDAKİ FİYATLARA KDV DAHİLDİR. MADDE-6 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKALIĞINA BAĞLI MÜDÜRLÜKLERİN ÜCRET TARİFESİ I-) İMAR UYGULAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 RÖLEVE TASTİK ÜCRETİ a) Akaryakıt ve LPG İstasyonlar 965, ,00 13,99% b) fabrikalar ( 2464 sayılı yasanın 78. Maddesi ek 2/c ve 80. Maddesindeki istisnalar bu harçtan muaftır. 965, ,00 13,99% c) Depo ve Oto Servisleri 640,00 710,00 10,94%

12 d) Araç Teşhir ve Satış yerleri 640,00 710,00 10,94% e) Otopark Yerleri 640,00 710,00 10,94% f) Ticari Amaçlı İşyerleri 540,00 600,00 11,11% g) Konutlar ; 385,00 420,00 9,09% h) Oteller Ve Özel Eğlence Yerleri 420,00 460,00 9,52% ı) Diğer Röleve onay ücreti 335,00 370,00 10,45% 2- AVAN PROJE TASTİK ÜCRETİ 310,00 340,00 9,68% 3- YER GÖRME KEŞFİ a) Atrium yerler için (Asansörsüz) 130,00 145,00 11,54% b) Çok katlı yerler için (Asansörlü) 390,00 430,00 10,26% c) Villalar için 400,00 440,00 10,00% 4- ASANSÖR İZİN BELGESİ a) Asansör izin belgesi (5 Kata kadar) 5 Katta dahil 530,00 585,00 10,38% b) 5 Kattan yukarı olanlar 725,00 800,00 10,34% c) Yük Asansörlerinden 725,00 800,00 10,34% d) Asansör yıllık bakım ücreti 145,00 160,00 10,34% 5-) MUVAKKAT RUHSAT İÇİN ENCÜMEN KARARI Arsa m2 den 3 KRŞ 4 KRŞ 6-) TADİLAT PROJESİ a) Tadilat projesi her bağımsız bölüm için aa) Konutlardan 175,00 195,00 11,43% ab) Ticarethaneler 255,00 280,00 9,80% ac) Tamamı Tek Bağımsız bölüm olanlar için 400,00 440,00 10,00% 7-)İSKAN RAPORU KEŞİF ÜCRETİ A) KONUTLAR İÇİN a) m2 arası her daire için 40,00 45,00 12,50% b) her daire için 80,00 88,00 10,00% c) m2 arası 230,00 253,00 10,00% 201 m2 ve yukarısı için 335,00 370,00 10,45% B) İŞ YERLERİ İÇİN a) m2 arası her iş yeri için 130,00 143,00 10,00% b) m2 arası her iş yeri için 160,00 176,00 10,00% c) m2 arası her iş yeri için 225,00 248,00 10,22% d)201 m2 üstü her iş yeri için 355,00 390,00 9,86% e) İmalathaneler ve Fabrikalar ve her m2 için ; 2,00 2,50 25,00% ( 2464 sayılı yasanın 78. Maddesi ek 2/c ve 80. Maddesindeki istisnalar bu harçtan muaftır.) f)özel Okullar ve Hastaneler m2 için 2,00 2,20 10,00% g) Büyük Depo ve Büyük Mağazalar m2 2,00 2,20 10,00% h)oteller ve Özel Eğlence Yerleri m2 si 2,00 2,20 10,00% I)Akaryakıt İstasyonları için toplam arsa m2 2,00 2,20 10,00% J)LPG dolum tesisi için toplam arsa alanı m2 2,00 2,20 10,00% C-) ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sınırları içerisinde bulunan ORMAN köylerinde yapılan Konutlar için; a)0-100 m2 arası her daire için ; 30,00 35,00 16,67% b) m2 arası her daire için ; 55,00 65,00 18,18% c) m2 arası her daire için ; 110,00 125,00 13,64% d)201 m2 yukarısı her daire için ; 165,00 175,00 6,06% D-) ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sınırları içerisinde bulunan ORMAN köylerinde yapılan İşyerleri için; a)0-100 m2 arası her işyeri için ; 55,00 65,00 18,18% b) m2 arası her işyeri için ; 100,00 110,00 10,00% c) m2 arası her işyeri için ; 155,00 165,00 6,45% d) m2 arası her işyeri için ; 220,00 240,00 9,09% e)imalathaneler ve Fabrikaların her m2 için; 2,00 2,20 10,00% (2464 sayılı yasanın 78. Maddesi ek 2/c ve 80. Maddesindeki istisnalar bu harçtan muaftır.) f) Özel Okullar ve Hastanelerin her m2 si için; 2,00 2,20 10,00% g) Büyük Depo ve Büyük Mağazaların her m2 si için; 2,00 2,20 10,00% h) Oteller ve Özel Eğlence Yerlerinin her m2 si için; 2,00 2,20 10,00%

13 i) Akaryakıt İstasyonları yerleri toplam arsa m2 için; 2,00 2,20 10,00% j) LPG dolum tesisi yeri toplam arsa m2 için; 2,00 2,20 10,00% E-) ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ sınırları içerisinde bulunan ORMAN köylerinde Tarımsal Amaçlı yapılan mandıra, kümes, ahır, ağıl, su ve yem depoları, hububat depoları, gübre ve silaj çukurları, arıhaneler, balık üretim tesisleri ve un değirmenleri gibi konut dışı yapılarda bağımsız bölüm başına; a)0-100 m2 arası için ; 35,00 39,00 11,43% b) m2 arası için ; 80,00 88,00 10,00% c) m2 arası için ; 140,00 155,00 10,71% d) m2 arası için ; 240,00 265,00 10,42% e) 500 m2 ve üzeri için; 330,00 360,00 9,09% 8)FOTOĞRAF TASTİK ÜCRETİ a- Konut Belgelerinden 105,00 115,00 9,52% b- Ticaret Bölgelerinden 190,00 200,00 5,26% 9-)FEN VİZESİ A-)KONUTLAR İÇİN a)0-100 m2 arası 60,00 66,00 10,00% b) m2 arası 75,00 83,00 10,67% c) m2 arası 180,00 198,00 10,00% d)201 m2 üstü 260,00 286,00 10,00% B) İŞ YERLERİ İÇİN a) m2 115,00 125,00 8,70% b) m2 145,00 160,00 10,34% c) m2 205,00 225,00 9,76% d) 201 m2 ve üstü Toplam inşaat alanı göz önüne alınacak 325,00 357,00 9,85% e)imalathaneler ve Fabrikalar için m2 si 2,00 2,20 10,00% ( 2464 sayılı yasanın 78. Maddesi ek 2/c ve 80. Maddesindeki istisnalar bu harçtan muaftır.) f)özel Okullar ve Hastaneler 2,00 2,20 10,00% g)büyük Depo ve Mağazalar (500 M2 üzeri yerler için ) 2,00 2,20 10,00% h)oteller ve Özel Eğlence Yerleri m2 si 2,00 2,20 10,00% I)Akaryakıt İstasyonları için toplam arsa m2 2,00 2,20 10,00% C-) ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sınırları içerisinde bulunan ORMAN köylerinde yapılan Konutlar için; a)0-100 m2 arası her daire için ; 27,00 30,00 11,11% b) m2 arası her daire için ; 55,00 60,00 9,09% c) m2 arası her daire için ; 110,00 120,00 9,09% d)201 m2 yukarısı her daire için ; 200,00 220,00 10,00% D-) ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sınırları içerisinde bulunan ORMAN köylerinde yapılan İşyerleri için; a)0-100 m2 arası her işyeri için ; 55,00 60,00 9,09% b) m2 arası her işyeri için ; 100,00 110,00 10,00% c) m2 arası her işyeri için ; 155,00 170,00 9,68% d) m2 arası her işyeri için ; 220,00 240,00 9,09% e)imalathaneler ve Fabrikaların her m2 için; 2,00 2,20 10,00% (2464 sayılı yasanın 78. Maddesi ek 2/c ve 80. Maddesindeki istisnalar bu harçtan muaftır.) f) Özel Okullar ve Hastanelerin her m2 si için; 2,00 2,20 10,00% g) Büyük Depo ve Büyük Mağazaların her m2 si için; 2,00 2,20 10,00% h) Oteller ve Özel Eğlence Yerlerinin her m2 si için; 2,00 2,20 10,00% i) Akaryakıt İstasyonları yerleri toplam arsa m2 için; 2,00 2,00 0,00% j) LPG dolum tesisi yeri toplam arsa m2 için; 2,00 2,20 10,00% E-) ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ sınırları içerisinde bulunan ORMAN köylerinde Tarımsal Amaçlı yapılan mandıra, kümes, ahır, ağıl, su ve yem depoları, hububat depoları, gübre ve silaj çukurları, arıhaneler, balık üretim tesisleri ve un değirmenleri gibi konut dışı yapılarda bağımsız bölüm başına; a)0-100 m2 arası için ; 35,00 38,00 8,57% b) m2 arası için ; 80,00 88,00 10,00% c) m2 arası için ; 135,00 148,00 9,63% d) m2 arası için ; 190,00 209,00 10,00% e) 500 m2 ve üzeri için; 330,00 363,00 10,00% 10-) ISI YALITIM PROJESİ(HER BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİN

14 A) Konutlardan 40,00 44,00 10,00% B) Ticarethanelerden 65,00 71,00 9,23% C-) ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sınırları içerisinde bulunan ORMAN köylerinde yapılan Konutlar için; 25,00 28,00 12,00% D-) ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sınırları içerisinde bulunan ORMAN köylerinde yapılan İşyerleri için; 40,00 44,00 10,00% E-) ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ sınırları içerisinde bulunan ORMAN köylerinde Tarımsal Amaçlı yapılan mandıra, kümes, ahır, ağıl, su ve yem depoları, hububat depoları, gübre ve silaj çukurları, arıhaneler, balık üretim tesisleri ve un değirmenleri gibi konut dışı yapılarda bağımsız bölüm başına; 25,00 28,00 12,00% 11) NİTELİK BELİRLEME A) Konutlardan 50,00 55,00 10,00% B) Ticarethanelerden 90,00 99,00 10,00% C-) ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sınırları içerisinde bulunan ORMAN köylerinde yapılan Konutlar için; 25,00 28,00 12,00% D-) ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sınırları içerisinde bulunan ORMAN köylerinde yapılan İşyerleri için; 40,00 44,00 10,00% E-) ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ sınırları içerisinde bulunan ORMAN köylerinde Tarımsal Amaçlı yapılan mandıra, kümes, ahır, ağıl, su ve yem depoları, hububat depoları, gübre ve silaj çukurları, arıhaneler, balık üretim tesisleri ve un değirmenleri gibi konut dışı yapılarda bağımsız bölüm başına; 25,00 28,00 12,00% 12-) ALTYAPI MESULİYETİNİ DERUHTE EDEN SERBEST FEN ELEMENLARINDAN BELEDİYEMİZE KAYDINI YAPTIRANLARDAN TEKNİK UYGULAMA SORUMLU ÜCRET A-) İLK KAYDINI YAPTIRANLARDAN a) Mimar ve Mühendislerden 320,00 352,00 10,00% b) Tekniker veya yüksek teknikerlerden 225,00 247,00 9,78% c) Sürveyanlardan 130,00 143,00 10,00% B) MÜTEAKİP YILLAR İÇİN VİZE ETTİRENLERDEN a)mimar ve Mühendislerden 225,00 247,00 9,78% b)tekniker veya yüksek teknikerlerden 180,00 198,00 10,00% c) Sürveyanlardan 90,00 99,00 10,00% 13) OTOPARK ÜCRETİ tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanan Otopark Yönetmeliğinin Belediyelere Tespit Yetkisi verilen maddelerine istinaden tarih ve 226 sayılı Meclis kararı ile belirlenen esasların dördüncü maddesine göre ücretler hesaplanarak alınacaktır. 1. GRUP : (Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Karaisalı İlçeleri ) tarifenin % 100 'ü 2- GRUP : (Büyükşehir Belediye sınırları içindeki orman köyleri) tarifenin % 50 si II-) İMAR PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ A- İMAR PLANI VE DEĞİŞİKLİĞİNDEN ALINACAK ÜCRET 1-Belediye Meclisine intikal edecek(1/5000 ve 1/1000 ölçekli ) İmar planı ve veya değişikliği evrakın meclis gündemine alınması durumunda ücret alınacaktır. a) Alan büyüklüğü 1000 m2 ye kadar olan yerlerde 1.130, ,00 10,62% b)alan büyüklüğü 1001 m2 ile 5000 m2 arası 2.750, ,00 9,09% c)alan büyüklüğü 5001m2 ile10000 m2arası 2.751, ,00 36,31% d)10001 m2 ile m2 arası 3.900, ,00 10,26% e)20001 m2 ile m2 arası 5.850, ,00 11,11% f) m2 ile m2 arası 8.900, ,00 6,74% g) m2 üzerindeki yerlerde ise 5.500,00 TL ayrıca beher m2 için 6 KRŞ ilave ücret alınır.( Cami, Mescit, her nevi hayır kurumu ve devlete ait okul, Sağlık Kuruluşlarından ( S:S:K ve Maliye Hariç) Bu ücret alınmaz TL ayrıca beher m2 için ilave ücret alınır 9663,0+10,37 krş 9663,0+10,37 krş 2-Nazım imar planı paftalarından yaptırılacak Zerox çekimlerinden 160,00 175,00 9,38% 3-Talep edilen imar durum belgelerinden a) konutlar için (m2x2 KRŞ) 105,00 115,00 9,52% b)işyerleri için (m2 x3 KRŞ) 160,00 176,00 10,00% III-) İMAR PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ

15 B-PEYZAJ PROJE ONAY ÜCRETİ İMAR PLANINDA KONUT GÖRÜLEN YERLER İÇİN (Atrium, villa, yüksek katlı bina) 1-500m2 den küçük yerler 70,00 77,00 10,00% m2 arası 135,00 148,00 9,63% m2 arası 200,00 220,00 10,00% m2 arası 270,00 297,00 10,00% m2 arası 340,00 374,00 10,00% m2 arası 400,00 440,00 10,00% m2 den yukarısı 465,00 512,00 10,11% İMAR PLANINDA TİCARET GÖRÜLEN YERLER İÇİN (Ticaret, imalathane, atölye, depo) m2 ye kadar olan yerlerden 70,00 77,00 10,00% m2 arası 135,00 148,00 9,63% m2 arası 270,00 297,00 10,00% m2 arası 400,00 440,00 10,00% m2 arası 535,00 588,00 9,91% m2 ve yukarısı 670,00 737,00 10,00% MUHTELİF YERLER İÇİN 1- Özel eğitim kurumlarından 670,00 737,00 10,00% 2- Özel sağlık kurumlarından 670,00 737,00 10,00% 3- Fabrikalardan 670,00 737,00 10,00% 4- Otel ve eğlence merkezlerinden 670,00 737,00 10,00% 5- Akaryakıt ve LPG istasyonlarından 670,00 737,00 10,00% 6- Alış-veriş merkezlerinden 670,00 737,00 10,00% 7-Bahçe, çevre, istinat duvarı, kapı girişi ve merdiven vb. detay çizimlerin onayları için 40,00 44,00 10,00% IV-) İMAR MEVZUATA AYKIRI YAPILAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFESİ a) Numarataj Plaka ücreti 50,00 55,00 10,00% b)numarataj Belge ücreti 50,00 55,00 10,00% c) Numarataj Mahalle Haritası Ücreti 65,00 72,00 10,77% 1 - ) HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFESİ 1)İMAR ÇAPI ÜCRETİ a)imar çapı A4 40,00 44,00 10,00% b)büyük boy (A3 ) 75,00 83,00 10,67% c)çap yerine verilecek pafta ozaliti 75,00 83,00 10,67% 2- İFRAZ TEVHİT VE PARSELASYON KON. ÜCRETİ a)ifraz tevhit ve parselasyon ücreti 435,00 478,00 9,89% b)18. Madde kont. Ücreti 655,00 720,00 9,92% 3- KONTROLLÜK ÜCRETİ a)ilgililerin isteği üzerine halihazır harita yaptırmak isteyenlerden arazi ve büro kontrollük ücreti ( Beher Pafta için ) 405,00 445,00 9,88% b)plankote Yapım Ücreti (1 parsel için ) 565,00 620,00 9,73% c)plankote kont. Ücreti (parsel başına ) 405,00 445,00 9,88% d)araç ile Araziye gidiş ve geliş 140,00 154,00 10,00% 4- TEMEL ÜSTÜ KEŞİF ÜCRETİ a)atrium yerler için (asansörsüz) 325,00 357,00 9,85% b)çok katlılar 805,00 886,00 10,06% c) Atrium Villa (bina başına) 645,00 710,00 10,08% d)imalathaneler ve Fabrikalar ( 2464 sayılı Yasanının 78. Maddesi Ek 2/c ve 80. Maddesindeki istisnalar bu harçtan muaftır.) 805,00 886,00 10,06% e)özel Okul ve Hastaneler için 805,00 886,00 10,06% f) Büyük Depo ve Büyük Mağazalar için 805,00 886,00 10,06% g)otel ve Özel Eğlence yerleri için 805,00 886,00 10,06% h)akaryakıt İstasyonları için 805,00 886,00 10,06% i)lpg İstasyonlar için 805,00 886,00 10,06% j)akaryakıt ve LPG İstasyonları için 1.300, ,00 11,54% YUKARDAKİ FİYATLARA KDV DAHİLDİR.

16 MADDE 7-FEN İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YAPIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ a) Yol projeleri onay ücreti olarak 593,00 593,00 0,00% YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ İŞ MAKİNALARI KİRA ÜCRET TARİFESİ 1)Asfalt finişerinin her saati için yolda geçen süre dahil 254,10 250,00-1,61% 2)Grayderin her saati için yolda geçen süre dahil 174,90 170,00-2,80% 3)Kasalı kamyonun her saati için yolda geçen süre dahil 126,50 125,00-1,19% 4)Damperli kamyonun tek dingilli her saati için yolda geçen süre dahil 75,90 75,00-1,19% 5)Damperli kamyon çift dingilli her saati için yolda geçen süre dahil 90,20 90,00-0,22% 6)Paletli yükleyicinin her saati için yolda geçen süre dahil 174,90 175,00 0,06% 7)Buldozerin her saati için yolda geçen süre dahil 174,90 175,00 0,06% 8)Kompresörün her saati için yolda geçen süre dahil 174,90 175,00 0,06% 9)Su tankının her saati için yolda geçen süre dahil 66,00 65,00-1,52% 10)Kazıcı bekonun her saati için yolda geçen süre dahil 174,90 170,00-2,80% 11)Treylerin her saati için yolda geçen süre dahil 211,20 210,00-0,57% 12)Romörklü traktörün her saati için yolda geçen süre dahil 55,00 55,00 0,00% 13)Silindirin her saati için yolda geçen süre dahil 126,50 125,00-1,19% 14)Vibrasyonlu silindirin her saati için yolda geçen süre dahil 174,90 170,00-2,80% 15)Su arazözünün her saati için yolda geçen süre dahil 39,60 40,00 11,11% 16)Yol süpürme aracının her saati için yolda geçen süre dahil 66,00 65,00-1,52% 17)Paletli kazıcı beko aracının her saati için yolda geçen süre dahil 501,60 495,00-1,32% BETON ASFALT KAPLAMA AŞINMA VE BİNDER TABAKASI YAPILMASI Agreganın hazırlanması, işyerine taşınması, bitümün temini, ısıtılması, depolanması, karışımın hazırlanması, kaplamanın yapılması için bütün masraflar dahil tonu (Süpürme, astarlama, reklaj yapıştırma hariç) 199,10 195,00-2,06% KIRMA TAŞ TEMELİN YAPILMASI Agreganın hazırlanması, işyerine taşınması, figüresi, malzemenin karıştırılması ve serilmesi, sıkıştırılması, suyun temini, taşınması ve arazözle sulama için bütün masraflar dahil 1 m3 fiyatı 102,30 105,00 12,90% DERE OCAĞI MALZEMESİ İLE ALT TEMEL VE TEMEL YAPILMASI Agreganın hazırlanması, işyerine taşınması, figüresi, malzemenin karıştırılması ve serilmesi, sıkıştırılması, suyun temini, taşınması ve arazözle sulama için bütün masraflar dahil 1 m3 fiyatı 72,60 70,00-3,58% MADDE 8- ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI (AYKOME) RUHSATLI KAZILARDA AYKOME KARARLARI DOĞRULTUSUNDA YAPILMAYAN ÇALIŞMALAR İÇİN UYGULANACAK CEZA MİKTARLARI : 1)Açılan tranşelerde AYKOME karalarında belirtilen dolgu malzemesi kullanılmaması durumunda zemin tahrip bedelinin 1 katı fazla ücret alınır. 2)Kazı mahalinden molozların kaldırılmaması durumunda günlük 275,00 300,00 9,09% 3)Asfalt yollarda asfalt kesme makinasının kullanılmaması durumunda M2 25,00 30,00 20,00% 4)Çalışmalarda emniyet tedbirlerinin alınmaması durumunda günlük 550,00 600,00 9,09% 5)Çalışmaların ruhsatta belirtilen süre içerisinde bitirilmemesi durumunda günlük 55,00 60,00 9,09% 6)Kazı alanının temizliğinin yapılmaması durumunda M2 35,00 40,00 14,29% KEŞİF ÜCRETİ (Keşif Birim fiyatı +(ZBT x0,01) 1)Keşif Birim fiyatı(her altyapı kazı ruhsatı için)+kdv 60,00 60,00 0,00% 2)Altyapı kazı ruhsatlarında keşif ücreti için 60,00 TL ve ilave olarak zemin tahrip bedelinin%1 oranında ücret alınır. 3)Altyapı ek kazı ruhsatlarında keşif ücreti için sadece zemin tahrip bedelinin %1 oranında ücret alınır. Altyapı Kazı Ruhsatı Bedeli Hesabı Zemin Tahrip Bedeli (ZTB) = Zemin cinsi birim fiyatıxmetraj(m2) Ruhsat Ücreti (RÜ) = 1,50 TL/m2xmetraj(m2) Keşif Ücreti (KÜ) = Keşif Birim Fiyatı + (ZTB x 0,01) KDV = (ZTB+RÜ+KÜ) x 0.18 Altyapı Kazı Ruhsatı Bedeli (Toplam) = ZTB+RÜ+KÜ+KDV

17 1)Enerji ve haberleşme alanında yatırım yapan kamu kurum ve kuruluşlarından karayolları birim fiyatına göre ücret alınır. 2)Her hali hazırda izinsiz yol kaplaması tahrip edenlerden üç misli tarife uygulanır. BU FİYATLARA KDV DAHİL DEĞİLDİR. ZEMİN TAHRİP BEDELİ Belediyemize ait asfalt, beton ve stabilize yolların vatandaşlar ve kurumlar tarafından her ne şekilde olursa olsun kazılarak; tahrip edilmesinden aşağıdaki tarifeye göre ücret alınır. 1)Stabilize zeminin M2den+KDV 30,00 35,00 16,67% 2)Satıh kaplama zeminin M2den+KDV 50,16 55,00 9,65% 3)Beton ve asfalt zeminin M2den+KDV 50,16 85,00 69,46% 4)Parke zeminin M2den+KDV 30,00 40,00 33,33% FİYATLARA KDV İLAVE EDİLECEKTİR. MADDE 9- ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI GELİRLERİ OTOGAR MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ A-GARAJ GİRİŞ VE ÇIKIŞ ÜCRETİ MERKEZ OTOGARI 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin uygulamasına yönelik " Karayolu Yolcu Taşımacılığında kullanılan terminallere ilişkin tavan ücret tarifeleri hakkındaki çıkarılacak tebliğine göre 2014 Yılı Ücret Tarifeleri Hazırlanacaktır 1)(100 KM üstü mesafeler için) Şehirlerarası merkez otobüslerinin otogar çıkışlarından koltuk adeti 45 ve üzeri için 59,00 63,00 14,55% 2)(Transit geçenlerden )Şehirlerarası transit otobüslerin otogar çıkışlarından koltuk adeti 45 ve üzeri için 18,00 19,50 14,71% 3)(100 KM altı mesafeler için)yakın İl ve İlçelere çalışan midibüslerden koltuk adeti arası olanlar için 8,00 9,00 12,50% 4)(100 KM altı mesafeler için)yakın İl ve İlçelere çalışan minibüslerden koltuk adeti 9-15 arası olanlar için 6,00 6,50 8,33% 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin uygulamasına yönelik " Karayolu Yolcu Taşımacılığında kullanılan terminallere ilişkin tavan ücret tarifesi yukarıda belirtilmiş olup, 2014 Yılına göre hazırlanarak Belediye Meclisimize sunulacaktır. 5)Köylere çalışan otobüsler aylık olarak 100,00 107,00 7,00% 6)Köylere çalışan midibüslerden aylık olarak 90,00 96,50 7,22% 7)Köylere çalışan minibüslerden aylık olarak 70,00 75,00 7,14% 8)Yazıhanelere ait kargo ve servis araçlarından (minibüs/otobüs) aylık olarak 130,00 139,00 6,92% 9)Otomasyon Kapısından giriş-çıkış yapan şahıs veya şirketler ait kargo araçlarından yıllık olarak. 480,00 514,00 7,08% 10) Otomasyon Kapısından giriş-çıkış yapan şahıs veya şirketlere ait kargo araçlarından altı aylık 250,00 267,50 7,00% 11) Otomasyon Kapısından giriş-çıkış yapan şahıs veya şirketlere ait kargo araçlarından üç aylık 180,00 193,00 7,22% 12)Merkez Otogarı içerisinde bulunan minibüs, midibüs ve otobüs işletmecilerine tahsis edilen tali peronlardan aylık olarak 370,00 396,00 7,03% 13) Gece 01:30 ile 06:00 saatleri arası giriş yapan şehirlerarası transit otobüslerden 17,00 18,00 5,88% 14) Geçmiş yıllara ait geçiken aylık alacaklar son bütçe tarifesi üzerinden tahsil edilir. YÜREĞİR OTOGARA GİRİŞ-ÇIKIŞ ÜCRETLERİ 1-)İlçelere çalışan Minibüslerden koltuk adeti 9-15 arası olanlar için 4,50 5,00 11,11% 2-)İlçelere çalışan otobüslerden koltuk adeti arası olanlar için 11,00 12,00 9,09% 3-)İlçelere çalışan midibüslerden koltuk adeti arası olanlar için 6,00 6,50 8,33% 4-)İlçelere çalışan Yüz Km. üstü mesafeler için ; a)minibüslerden koltuk sayısı 9-15 arası olanlar için 6,00 6,50 8,33% b)midibüslerden koltuk sayısı 9-15 arası olanlar için, 8,00 9,00 12,50% c)otobüslerden koltuk sayısı arası olanlar için, 14,00 15,00 7,14% 5)Köylere çalışan otobüslerden aylık 130,00 139,00 6,92% 6)Köylere çalışan midibüslerden aylık 92,00 99,00 7,61% 7)Köylere çalışan minibüslerden aylık 65,00 70,00 7,69%

18 8)Yazıhanelerde çalışan servis araçlarından (Aylık) 65,00 70,00 7,69% 9)Yüreğir Otogarı içerisinde peron tahsis edilen işletmecilerden aylık 230,00 246,00 6,96% 10)İl içi çalışan Minibüslerden 5,00 5,50 10,00% CEYHAN OTOGARI GİRİŞ-ÇIKIŞ ÜCRETLERİ 1) (100 KM üstü mesafeler için) Şehirlerarası merkez otobüslerinin otogar çıkışlarından koltuk adeti 45 ve üzeri için 7,00 10,00 42,86% 2) (Transit geçenlerden) Şehirlerarası transit otobüslerin otogar çıkışlarından koltuk adeti 45 ve üzeri için 4,00 7,00 75,00% 3) (100 KM altı mesafeler için) Yakın İl ve İlçelere çalışan midibüslerden koltuk adeti arası olanlar için 4,00 5,00 25,00% 4) (100 KM altı mesafeler için) Yakın İl ve İlçelere çalışan minibüslerden koltuk adeti 9-15 arası olanlar için 4,00 5,00 25,00% 5) Köylere çalışan minibüs 3,00 4,00 33,33% 6) Köylere çalışan midibüs 4,00 5,00 25,00% KOZAN OTOGARI GİRİŞ-ÇIKIŞ ÜCRETLERİ 1) (100 KM üstü mesafeler için) Şehirlerarası merkez otobüslerinin otogar çıkışlarından koltuk adeti 45 ve üzeri için 7,00 10,00 42,86% 2) (Transit geçenlerden) Şehirlerarası transit otobüslerin otogar çıkışlarından koltuk adeti 45 ve üzeri için 4,00 7,00 75,00% 3) (100 KM altı mesafeler için) Yakın İl ve İlçelere çalışan midibüslerden koltuk adeti arası olanlar için 4,00 5,00 25,00% 4) (100 KM altı mesafeler için) Yakın İl ve İlçelere çalışan minibüslerden koltuk adeti 9-15 arası olanlar için 4,00 5,00 25,00% 5) Köylere çalışan minibüs 3,00 4,00 33,33% 6) Köylere çalışan midibüs 4,00 5,00 25,00% TRAFİK SİNYALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ 1. GEÇİŞ YOLU İZİN BELGESİ ÜCRETLERİ 1) 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 17. ve 18. Maddesi gereğince, tarihli ve Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik" hükümlerine ve 2464 sayılı Belediye Geliri Kanununun 97. Maddesine uygun olarak Adana Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı içerisindeki tesislere verilen "Geçiş Yolu İzin Belgesi" düzenlenmesi için aşağıdaki tarifeye göre ücret alınır Akaryakıt Satış İstasyonları , Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG/CNG) Satış İstasyonları , Akaryakıt ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG/CNG) Satış İstasyonları , Akaryakıt Dolum ve İkmal İstasyonları , Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG/CNG) Dolum ve İkmal İstasyonları , Akaryakıt ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG/CNG) Dolum ve İkmal İstasyonları , Tehlikeli madde depoları , Umuma Açık Park Yerleri , Umuma Açık Garaj , Yolcu Terminali (Otogar) , Yük Terminali (Nakliyat Ambar ve Depoları) , Fabrika 1.12.a m2 arası 5.000, b n m2 arası 8.000, c m2 arası , d m2 arası , e m2 arası , f m2 arası , g m2 arası , h m2 arası , i m2 arası , j m2 ve üzeri , İşhanı çarşı veya alışveriş merkezi , Pazar yeri veya toptancı hal 5.000, Sinema, Tiyatro vb. Eğlence Yerleri 5.000,00

19 1.16. Turistik yapı ve tesisler 1.16.a Lüks Sınıf , b Birinci Sınıf , c İkinci Sınıf , Malzeme Ocak ve Harmanları 6.000, Maden ve Petrol Şantiye Ocak ve Tesisleri , Araç bakım ve onarım tesisleri , Araç teşhir ve satış tesisleri , Araç bakım, onarım, teşhir ve satış tesisleri , OTELLER 1.22.a. Bir Yıldızlı Oteller 5.000, b. İki Yıldızlı Oteller , c. Üç Yıldızlı Oteller , d. Dört Yıldızlı Oteller , e. Beş Yıldızlı Oteller , Moteller 5.000, Lokanta ve Kahvehaneler 2.000, Ticari Binalar 5.000, Tarım Ürünleri Depoları 5.000, Besi Çiftliği Ahırlar veya Üretme Çiftlikleri 5.000, Taksi veya Yolcu İndirme Yerleri (durak) , Sürücü Kurs Yerleri , Eğitim, Sağlık, Spor, Dini, Kültürel vb. amaçlı kamu veya özel yapılar ile bunların sosyal tesisleri , Havuzlar , Trafolar veya Sabit Kantarlar , Meskenler 1.000, Diğer Trafik güvenliğini etkileyecek her türlü yapı ve tesisler 5.000,00 Herhangi bir nedenle Geçiş Yolu İzin Belgesinin yenilenmesi için tarifede yer alan ilgili ücretin %5 oranında yenileme ücreti alınır. -100,00% 2. CEZAİ İŞLEM ÜCRETLERİ Adana Büyükşehir Belediyesi Yetki ve Sorumluluğunda bulunan trafik yatay ve düşey işaretleme tesisleri üzerine yazı yazılarak, ilan ve afiş yapıştırılarak, çizerek, kırarak, delerek, sökerek veya benzeri şekillerde bozmak, yerlerini değiştirmek, ortadan kaldırmak, tahrip etmek, trafiği güçleştirecek, tehlikeye sokacak veya engel yaratacak şekilde trafik yatay ve düşey işaretleme işaretlerini görülmesini engelleyecek şekilde bir şey koymak, atmak, dökmek, bırakmak veya benzeri hareketlerde bulunmak 2912 Sayılı Karayolları Kanunu gereği yasaktır. Bu yasakları yapan şahıs ve kurumlar hakkında aşağıdaki tarifeye göre cezai işlem uygulanır Kavşak kontrol cihazı , ,00-6,25% 2.2. Ø300 Oto Sinyal Verici Gurubu 2.000, ,00 0,00% 2.3. Ø200 Oto Sinyal Verici Gurubu 1.750, ,00 0,00% 2.4. Ø200 Yaya Sinyal Verici Gurubu 1.250, ,00 0,00% 2.5. Ø300 Sinyal Verici 600,00 750,00 25,00% 2.6. Ø200 Sinyal Verici 750,00 600,00-20,00% 2.7. Güneş Enerjili Sinyal Verici 750, ,00 33,33% 2.8.Standart Sinyal Direği 700,00 750,00 7,14% 2.9.Başüsütü Sinyal Direği 1.500, ,00 0,00% 2.10.Trafik işaret direği 500,00 500,00 0,00% 2.11.Trafik işaret Levhası 500,00 300,00-40,00% 2.12.Yön Levhası 300,00 250,00-16,67% 2.13.Yön Levhası Direği 1.000,00 500,00-50,00% Sistem Yön Levhası 1.000,00 300,00-70,00% Sistem Yön Levhası Direği 3.000, ,00-33,33% Yol Butonu 100, Kasis (m) 100,00

20 2.18. Delinatör 50, Kamera Direği 3.000, ,00 0,00% Kamera 5.000, ,00 0,00% Yatay İşaretleme (m2) 100, U tipi levha takı , Değişken mesaj işareti , Araç Sayım Cihazı , İlan, afiş vb. yapıştırmak 1.000, Sinyalizasyon alt yapısına zarar vermek 1.500,00 OTOBÜS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ OTOBÜS KİRA ÜCRETİ 1-Solo Otobüslerin bir saatlik kira ücreti 604,00 604,00 0,00% 2-Solo Otobüslerin aylık kira ücreti , ,00 0,00% 3-Körüklü otobüslerin bir saatlik kira ücreti 769,00 769,00 0,00% 4-Körüklü otobüslerin bir aylık kira ücreti , ,00 0,00% 5-Şehir içinde cenazeye giden otobüslerin kira ücreti 233,00 233,00 0,00% a) Belediye personelinin cenazeleri için otobüs kira ücreti alınmaz. b) Genel Sekreter ve Yardımcılarının onayı ile otobüsler kiraya verilir. c) Kiralamalarda aracın akaryakıtı belediyemizce karşılanmaz ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ, ÖZEL DOLMUŞ MİNİBÜS,, GÖL VE NEHİR ARAÇLARINDAN VE TİCARİ TAKSİLERDEN ALINACAK RUHSAT ÜCRETİ Şehrimiz içerisinde bulunan güzergâhlarda faaliyet gösteren özel halk otobüsü, özel dolmuş minibüs, ticari taksi ve göl ve nehir üzerinde faaliyet gösteren araçlardan aşağıda belirtilen tarifeye göre ruhsat ücreti alınır. J PLAKALI ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNDEN a) J Plakalı 1.sınıf özel halk otobüslerinden yıllık ruhsat bedeli 2.416, ,00 7,00% b) J Plakalı 2.sınıf özel halk otobüslerinden yıllık ruhsat bedeli 1.719, ,00 6,98% c) J Plakalı 3.sınıf özel halk otobüslerinden yıllık ruhsat bedeli 1.312, ,00 7,01% M PLAKALI ÖZEL DOLMUŞ MİNİBÜSLERDEN a) M Plakalı 1. Sınıf özel dolmuş minibüslerden yıllık ruhsat bedeli 2.292, ,00 6,98% b) M Plakalı 2. Sınıf özel dolmuş minibüslerden yıllık ruhsat bedeli 1.719, ,00 6,98% c) M Plakalı 3. Sınıf özel dolmuş minibüslerden yıllık ruhsat bedeli 1.312, ,00 7,01% T PLAKALI TİCARİ TAKSİLERDEN T Plakalı Ticari Taksiler 73,00 78,00 6,85% GÖL VE NEHİR ARAÇLARINDAN a)balıkçı Teknelerinden Yıllık Ruhsat Bedeli 81,00 81,00 0,00% b)gezinti ve diğer Teknelerden Yıllık Ruhsat Bedeli 153,00 153,00 0,00% TİCARİ TAŞIT TAHSİS BELGESİ ÜCRETİ a) "T"Grubu Ticari taksi Plakaları için 236,00 253,00 7,20% b) "S" Grubu Özel Servis Aracı Plakaları için 236,00 253,00 7,20% c) "M" Grubu Özel Dolmuş Minibüs plakaları için 407,00 435,00 6,88% SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİNDE ÜCRETLENDİRİLECEK BELGELER BELGE ADI 2014 YILI (TEKLİF) 1- Araç Uygunluk Belgesi, Minibüs 100,00 2- Araç Uygunluk Belgesi, Otobüs 150,00 3- Kamu Kurum ve Kuruluşları İhalesine Girmek için Uygunluk Belgesi, Minibüs 100,00 4- Kamu Kurum ve Kuruluşları İhalesine Girmek için Uygunluk Belgesi, Otobüs 150,00 5- Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne Yazılan Askıya Alma Belgesi 100,00 6- Çalışma Ruhsatı Belgesi, Servisler 250,00 7- Araç Satışı için Noterlik Muvafakatname Belgesi, (satıcı) 50,00 8- Şoför Uygunluk Belgesidir. (şoför) 25,00 NOT: MİNİBÜS: YASA İLE TRAFİK TESCİL BELGESİNDE MİNİBÜS İBARESİ OLAN ARAÇ OTOBÜS: YASA İLE TRAFİK TESCİL BELGESİNDE OTOBÜS İBARESİ OLAN ARAÇ M PLAKALI DOLMUŞ MİNİBÜS YÖNETMELİĞİNDE ÜCRETLENDİRİLECEK BELGELER BELGE ADI 2014 YILI (TEKLİF) 1- Araç Uygunluk Belgesi, 100,00

BAŞKANLIK M AKAM INA. M enderes TÜREL B üyükşehir Belediye Başkam

BAŞKANLIK M AKAM INA. M enderes TÜREL B üyükşehir Belediye Başkam T.C. f \J ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bütçe Muhasebe Şube Müdürlüğü Sayı : 43891512 / g W. 0 l. 0 \ * - O ^ -, 7 6 3 i /. / 10/2014 Konu : 2015 Yılı Bütçe Tasarısı I

Detaylı

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ 2015 Yılı Gelir Tarifesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun ilgili maddeleri esas alınarak

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ, RESİM, HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN ADI SAYFA

Detaylı

2014 Yılı Vergi, Harç ve Ücretler Tarifesi

2014 Yılı Vergi, Harç ve Ücretler Tarifesi 2014 Yılı Vergi, Harç ve Ücretler Tarifesi 2014 Denizli Belediyesi DENİZLİ BELEDİYESİ 2014 YILI VERGİ, HARÇ VE ÜCRETLER TARİFESİ İçindekiler MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 4 Çeşitli Ücretler 4 Su Tarifesi 5

Detaylı

TARİFELER YÖNETMELİĞİ

TARİFELER YÖNETMELİĞİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış suların uzaklaştırılması

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TEMMUZ 2002 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER, TANIMLAR, BİNALARIN KULLANIM SINIFLARI VE BİNA TEHLİKE SINIFLANDIRMASI SAYFA NO BİRİNCİ BÖLÜM :

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU 5255 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU Kanun Numarası : 2464 Kabul Tarihi : Tarih : 26/5/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/5/1981 Sayı : 17354 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 20 Sayfa : 280 Bu Kanunun

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri. BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi

BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri. BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi Resmi Gazete Tarihi 29/05/1981 Resmi Gazete No 17354 Kanun No 2464 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi Madde 1 (3365 sayılı kanunun 1'inci maddesiyle

Detaylı

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ĠLE ĠLGĠLĠ ÜCRETLER ĠLAN VE REKLAM VERGĠSĠ Vergi Dönemi: İlan ve Reklam Vergisi beyanname verme süreci içinde ödenir. Yıllık ilan ve reklamlara ait vergilerin

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi : 26.07.2002 Resmi Gazete Sayısı : 24827 (asıl) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 12/6/2002-2002/4390 Resmî Gazete : 26.7.2002/24822 DİKKAT (!) : Bu Yönetmelik, 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı B.K.K.

Detaylı

2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ TANIMLAR 1. İÇİNDEKİLER 2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 1.BÖLÜM:KANUNİ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 2.BÖLÜM:BELEDİYEYE İLİŞKİN BİLGİLER 2.1.Misyon, Vizyon, İlke ve Değerler,

Detaylı

T.C. SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR

T.C. SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR T.C. SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üyeler: Meclis 1. Bşk. V. Mevlüt ÖZÇINAR(Bulunmadı), Meclis. 2. Bşk V. İbrahim POYRAZ, Katip Üye Cemal

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike Sınıflandırması BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 1.1 Genel hükümler 1.1.1

Detaylı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı SELÇUKLU BELEDİYESİ BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU 9 sayılı Belediye Kanunu nun. Maddesi ile 8 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun. Maddeleri gereği Belediyemizin Yılı Raporunu kamuoyunun bilgisine

Detaylı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ Abone İşleri Bölge Dairesi Başkanlıkları 2012 İ S K İ G E N E L M Ü D

Detaylı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ Abone İşleri Avrupa Bölge Dairesi Başkanlıkları 2011 İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 BÖLÜM GENEL ESASLAR

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 BÖLÜM GENEL ESASLAR AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 BÖLÜM GENEL ESASLAR AMAÇ Madde 1-20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı Kanuna 3305 sayılı kanunla değişik geçici

Detaylı

TARĠFELER YÖNETMELĠĞĠ

TARĠFELER YÖNETMELĠĞĠ TARĠFELER YÖNETMELĠĞĠ 1 TARĠFELER YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış suların uzaklaştırılması

Detaylı

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR 1- Amaç 2- Konu 3- Tanımlar 4- Tarife Çeşitleri 5- Abone Tanımı ve Türleri 6- Abonelerin Gruplandırılması

Detaylı

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI Sorulu-Cevaplı İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI Dr. İlker GÜNDÜZÖZ Ankara - 2010 2 Baskı Yeri Lazer Ofset Matbaa Tes.San. ve Tic.Ltd.Şti. Lazer Yayıncılık Kazım Karabekir Cad. Koyunculuk Han 85/1-A 06060

Detaylı

Faa liyet R 2a0por11u

Faa liyet R 2a0por11u 2011 Faaliyet Raporu Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! Mustafa Kemal ATATÜRK 8 FAALİYET RAPORU /2011 FAALİYET RAPORU 2011 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Beşiktaş Kentlileri,

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Kanun un amacı, il özel idaresi ve belediyelerin gelirleri ile bunlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Detaylı

İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM...1 BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç ve Kapsam:...1 MADDE 1...1 Dayanak:...1 MADDE 2...1 Tanımlar:...1 MADDE 3...1 İKİNCİ BÖLÜM...2 Otoparka İlişkin Genel Esaslar:...2

Detaylı

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-Bakanlar Kurulunun 13.03.2014 tarih ve 2014/6072

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ I İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 GENEL HÜKÜMLER... 1 AMAÇ... 1 MADDE 1.01... 1 KAPSAM... 1 MADDE 1.02... 1 YASAL DAYANAK... 1 MADDE 1.03... 1 İMAR PLANLARININ ÖNCELİĞİ... 1 MADDE

Detaylı

YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ

YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 YÖNETMELİĞİN ADI 2 HAZIRLAYAN BİRİM SASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3 4 5 YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ VE SAYISI GENEL KURUL KARAR TARİHİ VE SAYISI YAYIMLANDIĞI

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ Meclis Kararı Tarihi ve Sayısı : 15.06.2007-1512 Yürürlük Tarihi : 23.06.2007 (Değişik: 14.10.2011-2354 sayılı Meclis Kararı ile) (Değişik:

Detaylı

ORTAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI GELİR TARİFESİ

ORTAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI GELİR TARİFESİ A -) KANUNİ DAYANAK : sayılı Belediye Gelirleri Kanunun,,,, ve 9. Maddeleri ile /07/0 tarihli seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği. B- AÇIKLAMA: İlan ve Reklam Vergisi Ocak ve Temmuz ayları

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam: MADDE 1: Bu Yönetmeliğin amacı; yerleşme

Detaylı