2011 Yılı Ücret Tarifesidir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2011 Yılı Ücret Tarifesidir"

Transkript

1 1 UĢak Belediye Meclisi'nin Tarih ve 538 Sayılı Kararları Gereğince 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.Maddesine Göre Hazırlanan 2011 Yılı Ücret Tarifesidir FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ yılı YOL KAZI ÜCRETLERĠ Asfalt ve beton yol kaplaması 50 mt ye kadar Asfalt ve beton yol kaplaması 50 mt den sonra Beton Parke yol kaplaması 50 mt ye kadar Beton Parke yol kaplaması 50 mt den sonra Doğal Parke yol kaplaması 50 mt ye kadar Doğal Parke yol kaplaması 50 mt den sonra Ham yollar 24, Arnavut kaldırımı yollar Beton Kaldırım Yivli Korosiman kaldırım kaplaması Sathi Asfalt Yol Kaplaması 81, Andezit kaldırım ve yol kaplaması 204, Stablize yollar Resmi kurum ve KuruluĢların 50 mt den Fazla kazı yapmaları halinde kaplama cinsine tekabül eden ücret %40 zamlı olarak alınır Belediyeden izin almadan kazı yapılan yollardan, yukarıdaki tarife %100 zamlı uygulanır. Fen ĠĢleri Müdürlüğünce Yol kazısı için tahakkuk ettirilecek paranın tahsili için Hesap ĠĢleri Müdürlüğü yetkilidir. 1.2 BELEDĠYE Ġġ MAKĠNALARI ÜCRETĠ Belediye ĠĢ Mainalarının 1 saatlik ücreti aģağıdaki gibidir Lastik Tekerlekli Loder (Volvo 180l ve 4500) Paletli Ekskavatör (LĠEHEBER-CASE) BE-KO LODER (Hidromek, JCB) BE-KO LODER (HMK 100 S) BE-KO LODER (CASE) Sumitomo (30 ton) Amman Silindir (9,5 ton) 142, Amman Silindir (2,5 ton) Greyder iģ makinası Kompresör iģ makinası 160, Traktör kepçe iģ makinası 169, Derz kesme, Pinomatik tokmak, Kompaktör Asfalt silindiri Asfalt silindiri (Palme) 99, ton Toprak silindiri 142, Elektrikli kırıcı (Hilti) Merdivenli veya bomlu sepetli araç ücreti Ziraat iģlerinde kullanılan Traktör ücreti 134, Kombine vidanjör (Kanal açma makinası) 1 seferlik ücreti 74, Kamyon veya Çekici ile Kum Vs Nakliyesi için Bayındırlık Teknik ġartnamelerinde belirtilen nakliye ve mazot Fiat Farkı Formülleri Uygulanır Kasalı kamyon ile ev eģyası taģıma Ģehir içi 1 seferinin ücreti TON Katar yükü olan çekici ile ile iģ makinası nakliyesi için 1 seferinin nakliyesine ilave olarak km baģına Kasalı kamyon ile ev eģyası taģıma Ģehirler arası 1 seferinin ücretine ilave olarak Km BaĢına Kasalı kamyon ile Belediye personelinin ev eģyası Cumartesi ve Pazar günleri ücretsiz olarak taģınır, Diğer günler yukarıdaki tarife uygulanır Resmi daireler ve hayır kurumları için yukarıdaki tarifenin %50 si alınır. D-8 Dozer KUM VE ÇAKIL BEDELĠ ÜCRETLERĠ 1 Ton Kum, Çakıl ve Andezit Bloğun ocakta kamyona yükleme ve Malzeme bedeli Kum bedeli 34, /15 Sondaj çakılı /30 Çakıl Akse Stabilize ocağında 1m3 tuvanen yükleme bedeli Asfalt ġantiyesi ve KaĢbelen Ocağında filler ve asfalt mıcırı bedeli AltıntaĢ taģ ocağında 1 ton Bloğun ocakta yükleme dahil fiyatı 61, ASFALT VE PRAFABRĠK BETON ÜRÜNLERĠ 1Ton asfaltın ġantiyede üretim ücreti 264, Ton Asfaltın Üretilmesi FiniĢer ile serilmesi Silindir ile sıkıģtrılması Ton Asfaltın Üretilmesi El ile serilmesi Silindir ile sıkıģtrılması m2 Prefabrik Beton Parke ücreti Ģantiyede 31, adet 15x30x70 Prefabrik Beton Bordür ücreti Ģantiyede 14, adet 12x18x50 Prefabrik Beton Bordür ücreti Ģantiyede 9, adet 12x18x50 Prefabrik Yağmur Oluğu ücreti Ģantiyede 9, X10X20 Andezit yol kaplaması 1m x20 BS Andezit yol kaplaması Tüm üretimlerin Belediyemizce Nakledilmesi Haline Bayındırlık nakliye ve mazot Fiat Farkı Formülleri Uygulanır ÇADIR - PROTOKOL KURULUP SÖKÜLMESĠ Platform kurulması ve sökülmesi 1.464,00

2 1.5.2 Kılçadır (otak) kurulması ve sökülmesi 1.464, Küçük protokol kurulması ve sökülmesi Büyük protokol kurulması ve sökülmesi Büyük Çadır Standlar günlük Günlük çadırın tamamı 73 NOT : maddelerinin süresi 1-3 günlüktür.4 günden itibaren günlük %20 eklenir BETON LABORATUVAR ÜCRETLERĠ Taze betondan 15x15x15cm ebatlarında alınan bir adet küp numunenin kırılması bedeli Karot makinası ile 1 adet silindir numune alınması ve kırılması bedeli Beton tabancasının 1 saatlik kullanım bedeli ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ PROJE ONAY BEDELĠ Q(m³/gün) Q < < Q < < Q < 1000 Q > 1000 Fiziksel Mekanik (TL) Fiziksel Biyolojik (TL) Fiziksel Kimyasal (TL) Fiziksel Kimyasal Biyolojik (TL) Ücretler 2011 yılı için geçerli olup, her yıl Bakanlık tarafından belirlenen artıģlar oranında artırılacaktır. 2 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Yılı TUVALET GĠRĠġ ÜCRETĠ: Belediye tarafından çalıģtırılan tuvaletlerden giriģ ücreti olarak 0, KAYIT SURET ÜCRETĠ Emlak beyan sureti 2, DEZENFEKTE ÜCRETĠ : Daire baģı 100 m2 'ye kadar 26, Daire baģı 100 m2 'den sonra 41, ĠĢyerleri m2 'si 0, Odalardan BÜFE ĠġGALĠYE ÜCRETLERĠ : 0-10 M2 arası yıllık 380, M2 den büyük OTOBÜS GARAJ ÜCRETĠ (K.D.V.DAHĠL) ġehirlerarası otobüs direk kalkıģ " " transit " Ġlçelere midibüs kalkıģ (EĢme,Karahallı,Gediz) Ġlçelere minübüs kalkıģ (Sivaslı,Banaz,Ulubey) 9, Nahiye ve köylere minübüs kalkıģ Yolcu indiren otobüslerin çıkıģı Özel araç otopark giriģ ve çıkıģı 2, Konaklanan otobüs " midibüs " minibüs Abone Tarifesi ; ġehirlerarası otobüs giriģ Ġlçelere Minibüs (EĢme,Karahallı) Ġlçelere Minibüs (Ulubey, Banaz) Yolcu alan ticari araçların çıkıģı 1, OTOBÜS GELĠR TARĠFESĠ : ġehrin dıģına otobüs tahsis edildiğinde gidiģ ve dönüģ ayrı ayrı hesaplanmak Ģartı ile her Km' si için Beklenilen her gün için Ambulans her Km'si 1, Cenaze otosu Ģehir içi ücretsiz olup,ģehir dıģı Km'si 0, Resmi daireler,kamu yararına çalıģan dernekler,siyasi partiler ve amatör profesyonel spor kulüpleri,sendika ve okullardan otobüs tarifesinin 1/3 alınır Bu tarifede özel durumda belediye baģkanı yetkilidir. Ambulans ücretlerinde belediye personeli ücretsizdir. ZÜHREVĠ HASTALIKLARLA MÜCADELE ÜCRETĠ : Ev baģına aylık BELEDĠYE TESĠSLERĠ GELĠRLERĠ Belediye misafirhanesi günlük (1 oda) Kaldırım iģgal eden dondurma - buzdolabı 1 metreye kadar olan dondurma dolabı (1 adet için): metreye kadar olan dondurma dolabı(1 adet için): metre kadar olan dondurma dolabı(1 adet için): metre kadar olan dondurma dolabı(1 adet için): Kaldırıma konan her 1 masa için(kendi cephelerini geçmemek kaydıyla) Ġzine tabi stand kurulması Konser bilet satıģı(günlük) Ürün tanıtımı(günlük) Araç tanıtımı(günlük) 1

3 Dernekler ve Öğrenciler tanıtımı bileti satıģı 2.11 Komisyon kararı bedeli (1 adet) ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Yılı ġehġr ĠÇĠ DOLMUġ ÜCRETLERĠ : Yıllık hat iģgaliye ücreti Ocak-Temmuz aylarında tahsil edilir. Birinci altı aylık Ġkinci altı aylık Minibüs veya otobüs hattının ruhsat yenileme ücreti (alım, satım ve devirlerden) Durak devir ücretini belirlemeye belediye Encümen'i yetkilidir. Plaka değiģmeden araç yenilemelerinde ücret alınmaz. Otobüs hat ücreti Ocak-Temmuz aylarında tahsil edilir. Birinci altı aylık Ġkinci altı aylık ġehir içi halk otobüsleri ile minibüs hattı sahiplerinden araçlarının değiģtirilmesinden dolayı ruhsat yenileme aģamasında, ruhsat yenileme ücreti olarak ġehġr ĠÇĠ KAMYONET ÜCRETLERĠ : Ruhsat yenileme ücreti (araç değiģikliklerinde uygulanmaz,ilk defa alanlara uygulanır) Durak devir ücreti Encümen'ce belirlenir. ġehġr ĠÇĠ SERVĠS ÜCRETLERĠ (S Plaka) : Ruhsat Ücreti ; Hat Ücreti (ilk kayıtta 1 peģin 4 taksit) , Ruhsat Ücreti (ilk kayıtta peģin) Güzergah izin belgesi (ilk kayıtta peģin) TaĢıt uygunluk belgesi (ilk kayıtta peģin) S Plakalı Servis Araçlarından her yıl Eylül ayında vize aģamasında, devirlerde ve araç değiģikliklerinde alınması öngörülen ücretler Ruhsat Vize Ücreti TaĢıt Uygunluk Belgesi Yenileme Ücreti Güzergah izin Belgesi Yenileme Ücreti S Plakalarını merkeze bağlı Ġlçe ve Beldelerden alıp çalıģma ruhsata bağlanan S Plakalı araçlardan Belediyemiz sınırları ve mücavir alan sınırlarını kullananlardan: Güzergah Ġzin Belgesi Ücreti (Ġlk AlıĢta) Güzergah Ġzin Belgesi Ücreti (Yıllık Vizelenecek ) Kendi Aracı Ġle Kendi Personelini, ĠĢçisini ve MüĢterisini taģıyan özel ve tüzel kiģilerden ; TaĢıt Uygunluk Belgesi Yenileme Ücreti (heryıl eylül ayında) Güzergah Ġzin Belge Ücreti (heryıl eylül ayında) TAKSĠ ÜCRETLERĠ Yıllık taksi durağı iģğaliye üçreti Taksi ruhsat harcı Taksi ruhsat yenileme ücreti TOPTANCI HAL VE PAZAR YERLERĠ ĠġGALĠYE ÜCRETLERĠ : Toptancı halinde kendilerine yer tahsis edilenlerden iģgal edilen binanın iç kısmının her m² 'sinden günlük olarak alınan ücret 0, Toptancı Halinden Yük çıkaran Araçlar Büyük Kamyonlar Küçük Kamyonlar Pikaplar 4, Pazaryerleri Parsel ĠĢgaliye Ücretileri (Haftalık) ; Kapalı Pazaryeri KöĢe Kapalı Pazaryeri Ara Kapalı Pazaryeri Büyük KöĢe Kapalı Pazaryeri Hırdavatçılar (Dükkan) Kapalı Pazaryeri Tuhafiyeciler (Dükkan) Kapalı Pazaryeri Tuhafiyeciler KöĢe (Dükkan) Kapalı Pazaryeri Peynirciler - Yumurtacılar Kapalı Pazaryeri Bakkaliye, Zeytinci KöĢe Kapalı Pazaryeri Civarı (Oto Sokak-Hal Sokak) 8, Mende Pazarı DikilitaĢ Semt Pazarı (1,5 Parsel)Manav DikilitaĢ Semt Pazarı (1 Parsel)Manav DikilitaĢ Semt Pazarı KöĢe Parsel (Tuhafiye) DikilitaĢ Semt Pazarı Ara S.S.K.Pazarı KöĢe S.S.K.Pazarı Ara S.S.K. Yol Boyu (Tuhafiye) ġekerevleri Semt Pazarı KöĢe (Manav-Zeytin-Peynirci) ġekerevleri Semt Pazarı Ara (Manav-Zeytin-Peynirci) ġekerevleri Tuafiye Büyük KöĢe Parseller ġekerevleri Tuafiye Büyük Ara Parseller ġekerevleri Tuafiye Küçük Parseller ġekerevleri Tuafiye Küçük KöĢe Parseller Semt Pazarları Balıkçı Parselleri 12, M.Akif Ersoy Semt Pazarı KöĢe M.Akif Ersoy Semt Pazarı Ara 4, Halk Konutları Semt Pazarı 2,50

4 Tavuk Pazarı KöĢe 6, Tavuk Pazarı Ara Polis Lojmanları Tunç Sokak ÜRETĠCĠ PAZARI (SEZONLUK) ÇarĢamba Pazarı S.S.K.Pazarı DikilitaĢ Pazarı ġeker Evleri Pazarı M.Akif Ersoy Pazarı Halk Konutları Pazarı 2 MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ Yılı MEZARLIK ÜCRETĠ : Umumi mezarlıklar dahilindeki üçüncü sınıf mezarlıklar(sıra mezarlar) ücretsizdir. Umumi mezarlıklar dahilindeki birinci sınıf mezar yerlerinden (özel parseller) bir defaya mahsus olmak üzere aile parseli ücreti alınır. (1 Parsel) 2.400, Umumi mezarlıklar dahilindeki ikinci sınıf tek mezarlıklardan(sıra mezarlar) ġehit, Gazi ailelerine BaĢkanlık Makamının onayıyla ücretsiz ayrılabilir. CENAZE OTO ÜCRETĠ Cenaze otosu Ģehir içi ücretsiz,ģehir dıģı her Km 'si 0,50 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Yılı MOTOPOMP,PANCAR MOTORU,ARAZÖZLE YAPILAN SU ÇEKTĠRME ÜCRETĠ Meskenler ĠĢyeri Resmi kurum ve kuruluģlardan TAZYĠK ÜCRETĠ : Meskenler ĠĢyeri Resmi kurum ve kuruluģlardan tazyik ücreti ARAZÖZLE YAPILAN YIKAMA,SULAMA,YIKIM SULAMASI ARAÇ BAġI: Özel esnaf önü yıkaması 90, ĠnĢaat yıkım ve sulama AFĠġ ASMA VE ĠNDĠRME SAAT BAġI : ĠÇME SUYU ARAÇ BAġI: Meskenlerden,okul ve resmi daireler ile derneklerden ĠĢ yerlerinden BACA TEMĠZLEME ÜCRETĠ : Kalorifersiz tek katlı meskenler ve iģ yeri " çok " bina ve dairelerin kat baģı " " " binalarda her daire için Kaloriferli bina ve resmi daireler " iģyerleri tek bina 180, Merdivenle yapılan küçük görevler resmi ve özel SEPETLĠ ġnorkel VE MERDĠVENLĠ ARAÇIN ÜCRETĠ: Saat baģı Ģnorkel Saat baģı merdivenli araç ĠL DIġINA GĠDEN ARAÇ ÜCRETĠ: Arazöz Km baģına (GidiĢ-DönüĢ ayrı ayrı alınır) 1, YANGIN TEDBĠRĠ KONTROL ÜCRETĠ: 0-50 m2 arasındaki ĠĢletmeler 80, m2 arasındaki ĠĢletmeler 90, m2 arasındaki ĠĢletmeler m2 arasındaki ĠĢletmeler 160, m2 üzerindeki ĠĢletmeler 260, Birahaneler-Ġçkili Yerler-Gıda Üretim Yerleri-Döviz Büfeleri-Sarraflar-Bankalar-Akaryakıt Ġstasyonları m2 arası iģletmeler m2 arası iģletmeler 800, m2 arası iģletmeler m2 arası iģletmeler 1.400, m2 arası iģletmeler 1.700, m2 arası iģletmeler 2.000, m2 arası iģletmeler m2 üzeri iģletmelerden 2.000,00 TLm2 baģına 0,25 TL alınır Yılı İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ĠMAR ÇAP ÜCRETĠ : (HARĠTA BÜROSU) Ġmar durum belgesi ücreti: ĠMAR MÜDÜRLÜĞÜ'NCE ÇIKARILACAK ÇAPTAN ALINACAK ÜCRET : m2 2.KAT m2 3.KAT m2 4.KAT 80, m2 5.KAT ve fazlası m2 2.KAT

5 m2 3.KAT 80, m2 4.KAT m2 5.KAT ve fazlası m2 2.KAT m2 3.KAT m2 4.KAT m2 5.KAT ve fazlası 180, m2 den fazla Ġmar planı fotokopi ücreti(a-4) Ġmar planı fotokopi ücreti(a-3) Mahalle paftası renkli ozaliti (1 adet) 60, Ġmar pafta ozaliti(tek) Ġmar tetkik ücreti GeçiĢ Yolu Ġzin Belgesi ücreti (yıllık) GeçiĢ Yolu Ġzin Belgesi ücreti (ilk alınırken bir defaya mahsus) 5.000, ĠMAR UYGULAMA ġehrimizin muhtelif yerlerinde uygulanan 3194 Sayılı Ġmar Kanunu'nun 18.madde adlarına tapu çıkartılan Ģahıs ve kurumlardan alınan ücret: Ġslah ve revizyon ve 18.mad.uygulamalarında tapu maliklerince yaptırılması 0, " " " " " " " boģ arsaların m2 'si 0, Plotter'den çizim alınması Islah ve revizyon uygulamalarında bina bulunduğunda binaların toplam inģaat alanları katları toplamı göz önüne alınmak kaydı ile m2 'si 0, Ölçü krokisi 2, Nirengi,poligon ve parsel köģe koordinatları köģe baģına 1, Madde Uygulama özet çizelgesi sayfa baģı 2, Plotter'den uydu resmi çizimi tek parça Plotter'den uydu resmi çizimi iki parça Plotter'den mahalle paftası çizimi tek parça Plotter'den mahalle paftası çizimi iki parça CD ortamında Ġmar veya Uygulama Paftası bedeli (CD hariç) CD ortamında nazım imar planı bedeli (CD hariç) NOT : "Bu bölümle ilgili 3194 sayılı kanunun 18'maddesine göre alınan Tapu ve ipotek bedelleri tecil faizi alınmaksızın; TL 'ye kadar 12 ay, TL 'ye kadar 16 ay, TL 'ye kadar 20 ay, TL 'den yukarısı için 24 ay taksit yapmaya Belediye BaĢkanı yetkilidir" Ġmar planlarının cd ortamında verilmesi bedeli Yol kotu kontrol harcı PLANLAMA BÜROSU Ġmar planı değiģikliği talebi Ġmar komisyonunca onaylanmıģ değiģiklik taleplerinin malikler tarafından hazırlatılması Ġmar komisyonunca onaylanmıģ değiģiklik taleplerinin belediye tarafından hazırlatılması ġehir Plancısı kayıt ücreti için müracaat ġehir Plancısı yıllık vize Mevzi ilave uygulama imar planı tasdiki konut için m² olarak 0, Mevzi ilave uygulama imar planı tasdiki Sanayi-Ticaret ve diğer alanlar içim m² olarak 0, Mevzi ilave uygulama imar planı ve imar planı değiģiklikleri tasdiki LPG için , Mevzi ilave uygulama imar planı ve imar planı değiģiklikleri tasdiki Akaryakıt-AkaryakıtLPG için ,00 NOT : "Bu bölümle ilgili(8 ve 9 madde hariç) Ġmar Planı Tasdik ücreti 1. TL 'ye kadar 6 ay, 5.000,00 TL 'ye kadar 8 ay, 8.000,00 TL 'ye kadar 12 ay, 8.000,00 TL 'den yukarısı için 18 ay taksit yapmaya Belediye BaĢkanı yetkilidir" 6.4 RUHSAT BÜROSU Ruhsat yenileme ücreti 60, ĠSKAN BÜROSU Meskenler Her bağımsız bölüm baģına Çatı altı piyesli meskenler ve dublex meskenler. ĠĢyerleri 100 m2 'ye kadar m2 arası m2 den büyük Garaj,depo vs.yerlerden ArĢivden dosya çıkartma ücreti Mesulliyeti üslenen fen adamlarının belediyemize vize için ilk kayıt yaptırma ücreti Mesulliyeti üslenen fen adamlarının belediyemize vize için heryıl kay. yaptırma ücreti Bina yıkım ücreti NUMARALAMA ÜCRETĠ : Binaların dıģ kapılarına takılacak numaraların 1 adedi için 3, " iç " " " 1 " " 3, Ġlk defa iskan ruhsatı alacaklardan numara tesbiti için ücret alınmaz alınmaz Belediyemizce toplu olarak yapılan numaralama çalıģmaları ücretsizdir. SABAHÇI RUHSATI ÜCRETĠ : 24 Saat açık olan yerlerde alınması kaydı ile sabahçı ruhsatı ücr RUHSAT ÜCRETLERĠ ĠĢyeri ruhsat kartı ücreti ĠĢyeri ruhsat suret belgesi 6.9 ĠġYERĠ AÇMA ĠZĠN ÜCRETĠ m² Arası...= m² x... 3, m² Arası...= m² x... (0-50 m² ücreti ilave edilecek) 0, m² Arası...= m² x... (0-100 m² ücreti ilave edilecek) 0, m² Arası...= m² x... (0-500 m² ücreti ilave edilecek) 0, m² Üzeri...= m² x... ( m² ücreti ilave edilecek) 0,30

6 6.9.6 Sabahçı Ruhsatı ĠĢletme Belgesi Birahaneler ( Ġçkili Yerler ) Motor Tetkik Ücreti (Bir Beygir Gücü Ġçin) 1 HP x 1, BELEDĠYE HĠZMET BELGESĠ : Belediye hizmetlerinden faydalandığına dair yapılan ölçüm ve kontrol ücreti 1 kat 80, Belediyeden yapı izni almıģ olan inģaatlara 80, ASANSÖR-KALORĠFER TESĠSATI KONTROL ÜCRETĠ Her kalorifer tesisatı baģına Her asansör tesisatı baģına KAÇAK ĠNġAAT Çatı tamir izin verme belgesi ücreti (5 tuğlaya kadar) 6.13 JEOLOJĠK ETÜT RAPOR ÜCRETĠ : 2. KAT 3. KAT 4. KAT 5. KAT 6. KAT 7. KAT 8. KAT 9. KAT Ticari sanayi yapıları 3 60,00 80,00 90,00 NOT : Ada bazı uygulamalarda bina sayısına bakılmaksızın mevcut bedelin %50 fazlası alınır. 6 PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Yılı AĞAÇ SÖKÜM MAKĠNASI ÜCRETĠ : Belediye sınırları içinde saat ücreti 90, " " dıģında " " Aracın bel.sınırları dıģında gidiģ geliģ ücreti olarak Km baģına Aracın baģka kurum ve kuruluģlara kiralanmasında günlük olarak 800, Ağacı budama iģi (Ağaç baģına) NOT : Yakıt ve personel giderleri kiralayana aittir. VETERİNER ÜCRETLERİ Yılı MENġEĠ ġahadatnamesġ ÜCRETĠ : BüyükbaĢ hayvan baģına 2, KüçükbaĢ hayvan baģına 1, Kümes Hayvanları 'e kadar Kümes Hayvanları 'den fazla Sakatat, At, Merkep, KuĢ, Arı v.s. (bir yaprak için) Diğerlerinden ton baģına 1, KAPALI ALAN ĠLAÇLAMALARI Daire BaĢı ( 100 m2 'ye kadar ) Daire BaĢı ( 100 m2 'den sonra ) ĠĢyeri (m²'si) 1, Odalardan (m²'si) 0, OPERASYON VE KUDUZ AġI ÜCRETLERĠ Kedi-Köpek kısırlaģtırma (ameliyat) Hayvan aģı ve Kimlik Belgesi KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Yılı ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZĠ 1 NOLU BÜYÜK SALON Hafta içi ( ) 600, Hafta içi tam gün ( ) Hafta sonu ( ) 600, Hafta sonu ( ) 800, Hafta sonu tam gün ( ) NOLU BÜYÜK SALON Hafta içi ( ) Hafta içi tam gün ( ) Hafta sonu ( ) Hafta sonu ( ) Hafta sonu tam gün ( ) FUAYE VE SERGĠ ALANI Hafta içi ( ) Hafta içi tam gün ( ) Hafta sonu ( ) Hafta sonu ( ) Hafta sonu tam gün ( ) Günde uzun süreli sergiler (1 günden sonraki günler için ilave olarak günlük) ODA TĠYATROSU(NĠKAH SALONU) 160, Hafta içi ( ) Hafta içi tam gün ( ) 4

7 9.3.4 Hafta sonu ( ) Hafta sonu ( ) Hafta sonu tam gün ( ) AÇIK HAVA TĠYATROSU Hafta içi ( ) 900, Hafta içi tam gün ( ) Hafta sonu ( ) Hafta sonu ( ) Hafta sonu tam gün ( ) 1.800, UĢak Halısı Ücreti (m²'si) NOT :Kamu yararına düzenlenecek her türlü etkinlik için yazılı baģvuru ve baģkanlık oluru ile Oda Tiyatrosu ve Açık Hava Tiyatrosu ücretsiz olarak baģvuru sahibine tahsis edilir. Ticari amaçlı olarak firmalar tarafından düzenlenen (giriģi ücretsiz dahi olsa) her türlü program ile giriģi ücretli olan her türlü toplantı yukarda belirtilen tarifelerden ücretlendirilir. Fiyatlara KDV ilave edilecektir. 7 TEMİZLİK İŞLERİ Yılı ÇÖP TANKI ÜCRETLERĠ (Yeni Verilecek Çöp Bidonlarından) SıkıĢtırmalı tekerlekli çöp bidonlarından bidon baģına ( 100 Lt. ) SıkıĢtırmalı tekerlekli çöp bidonlarından bidon baģına ( 800 Lt. ) Normal Bidon BaĢına ( Yuvarlak Bidon ) PoĢet Ücreti 1 ( Bir ) Adedi 0, Moloz ve hafriyat atıklarının kaldırılması(traktör üçreti) Apartmanlardan Yapı Kullanım Ġzin Belgesi alınırken bidon ücreti alınır Yılı ABONELĠ SU SATIġ ÜCRETĠ : Konutlardan (beher m3) : 0-30 m3 arası 1, m3 ve fazlası ĠĢyerleri (beher m3) : 0-20 m3 arası 2, m3 yukarısı Resmi daireler 3, Tuvaletler 1, Devlet Okulları m3 arası 0, m3 arası 1, 'den sonrası 1, Özel Okullar,Yurtlar ve Hastahaneler m3 arası 1, m3 arası 2, 'den sonrası ABONESĠZ SU SATIġ ÜCRETĠ : Konut,iĢyeri,resmi daire,okul,hastane,yurtlar Kaçak su kullananlar (aylık 30 m3) SU İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Personel,gaziler,Ģehit aileleri (eģ ve çocukları) ilr çalıģma gücünü %40 kaybeden özürlüler (eģ ve çocukları) bizzat ikamet ettikleri konuta ait abonelerden belge ibraz etmek ve sözleģme yapmak kaydı ile iģlem yapılır.sözleģmeli personellere indirim uygulanmaz. ĠĢletmemizde abone kayıtları mevcut olan fakat muatapsız kalan yıkık,virane,arsa haline gelmiģ istimlak edilmiģ ve bağlantısı olmayan abonelere tahakkuk verilmeyip,mülk sahibinin müracaatı olmadan abone iptal edilemez. SatıĢ nedeniyle el değiģtiren abonelere ait mevcut borçlar o yeri satın alan kiģiden alınır. ĠnĢaat aboneleri sayaçlarını toprak seviyesinden yukarıda taktırmak mecburiyetindedirler. Kuyu suyu kullanıp apartmanda tek sayacı olan binalar, belediyemiz içme suyunu kullandıklarında Her bağımsız bölüm için,depozit yatırma kaydı ile konut kademesinden faydalanır. ĠnĢaat ve Ģantiyeler ATIKSU ARITMA BERTARAF ÜCRETĠ : Su ücretinin % 30'u alınır Kendi kuyularından su kullananlardan konut, küçük esnaflar ayda 15 m³ su kullandığı varsayılarak kullanılan su bedelinin % 30'u, atıksu bertaraf ücreti alınır.personeller tarifesi üzerinden ücretlendirilir. Tabakhane, haģılhane, boyahane, yıkama, yağlama, fabrika ve benzeri sanayi tesisleri ayda 60 m³ su kullandığı varsayılarak su bedelinin % 30'u atıksu arıtma bertaraf ücreti alınır Kuyu kullanan ve sayacı takılı olan mükelleflerin sayacı üzerinden tahakkuk yapılması,sayacı olmayanların ve bendleri gereğince tahakkuklarının yapılır ve çevre temizlik vergisi dönemlerinde iki (2) taksitte alınır ABONELERLE ĠLGĠLĠ: Mal sahibi veya kiracı tarafından 2 dönem üst üste ödenmediği zaman suyu kesilir.borcun ödenmemesi durumunda,idare tarafından mevcut teminata istinaden abonelik iptal edilir Ġptal edilen aboneye bakım ücreti çıkmaz. Borcunu ödemeyen (mal sahibi veya kiracı) abonenin taģındığı veya satın aldığı birimin suyu kapatılır ABONE ALMA ÜCRETĠ :Ġmar müdürlüğünce uygun görülen mülk sahiplerinden peģin olarak aģağıdaki ücretler alınır Su tesisatı muayene ve kontrol ücreti 44, ġebekeden su bağlama ücreti 44, Dosya ücreti 0,55

8 sözleģme ücreti plaka ücreti DEPOZĠTLER : Konutlardan : Mülk sahibi 25 m³ Kiracı 50m³ ĠĢyerlerlerinden : Mülk sahibi 50m³ Kiracı 100m³ Resmi dairelerden depozit ücreti alınmayacak Kartlı sistem su sayacı takılması halinde ilk aboneliklerde depozit ücreti alınmaz. Personel,gazi,Ģehit aileleri ve özürlülerde kiracı iģlemi yapılırken normal kiracı iģleminden ücretlendirilir. KESME BAĞLAMA VE SAYAÇ ÜCRETLERĠ : Belediyeye borçları olduğu için suyu kesilen abonelerin borçlarını ödemeden suları açılmaz. Kendi kuyularından su kullananlar atıksu bertaraf ücretlerini ödemedikleri taktirde suları kesilir. Suyun açılması veya kiracı çıkıģı veya abone isteği halinde su açma kapama ücreti Her aboneden ayda abone kontrol ve sayaç bakım ücreti (yaģ tipi sulu) 1, Belediyemizce sayaç takılması halinde,sayaç bedeli (yaģ tip - sulu sayaç) Abonenin sayacı kendisi alıp belediye görevlilerince takılması halinde alınacak takma ücreti Tamiri mümkün olmayan sayaçlar değiģtirilir.ġtirazlı olarak gönderilen sayaçlar rapordan gelinceye kadar abonenin suyu kesilmez.rapordan gelen sayaç doğru ise 6183 Sayılı Yasada belirlenen gecikme zammı oranları uygulanarak bedeli aynen alınır.arızalı ise önceki kullandıkları su miktarı ortalaması kadar gecikme zammı uygulanmadan alınır Belediyemizce sayaç değiģimi esnasında ek parça takıldığında ücreti alınır. Kartı su sayaç ücretleri ĠĢletme Müdürlüğü'nce 6 taksite bölünür. ÇEġĠTLĠ ÜCRETLER VE CEZALAR : Belediyeden habersiz Ģebeke suyunu bağlayanlardan Ruhsatlı binalar için Ruhsatsız binalar için Ruhsatlı ve ruhsatsız binalar için yukarıdaki 1 ve 2.Ģıklardaki cezalar alınarak,sayaçsız ise ĠĢletme Müdürlüğü yetkililerince kullanım süresi göz önüne alınarak 45 m3 den aģağı olmamak kaydı ile kaçaksu bedeli alınır.sayaçlı ise sayaç endeksi kadar kaçak su bedeli alınır.suçun tekrarı halinde ceza 2 kat uygulanır ve Encümen kararı ile Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunabilir Borçtan dolayı suyu kesilen aboneler mühürü koparıp veya aparatı açanlardan; Konutlardan ĠĢyerlerinden Sanayii ve fabrikalardan Suçun tekrarı halinde ceza 2 kat uygulanır ve C.Savcılığı'na Encümen Kararı ile suç duyurusunda bulunur Belediyeden habersiz su sayacını söken abonelere bendindeki cezalar encümence onaylandıktan sonra tahakkuk edilir Özel tarife ile su satmaya Belediye Encümen'i yetkilidir. GeçmiĢ yıllardaki kiracı depozitlerinin mali yıl içinde belirlenen ücrete yükseltilmesi Belediye Encümen'inin yetkisindedir Geçici olarak inģaat ve Ģantiye suyu talep edenlerden 50 ton Ģantiye suyu bedeli depozit olarak alınır. Su ve atık su ücretlerini verilen ödeme süresi içinde ödemeyenlerden 6183 Sayılı Yasada belirtilen oranlarda gecikme zammı alınır Camii ve mescitlerden su ücreti alınmaz.lojmanlardan ve WC(Ģahıs çalıģtırıyorsa)'lerden su ücreti alınır Sayaç mühürleme ücreti 6, ġebekeye verilen zararlar nedeni ile boģa akıtılan su,kırılan boru yenileme,iģçilik ve hertürlü masraflar tutanakla tesbit edilerek bedeli alınır Yeni Tip Sayaçların (Yani Kartlı) değiģtirilmesinin ücreti belediye encümenince belirlenecektir. SU VE KANALĠZASYON ġebekesġ YENĠLENEN ABONELERDEN : Kanalizasyon yenilenmesinden dolayı abone bağlantı ücreti olarak Ġçme suyu Ģebekesi yenilenmesinden dolayı abone bağlantı ücreti olarak Bu Maddedeki ücretler 5 taksitte tahsil edilir ve maddelerdeki ücretler kartlı su sayacına geçildiğinde %20 indirimli alınır. 8 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ Yılı 12.1 Fosektif çekme Vidanjör bir seferlik ücreti Kanalizasyon Hattı olmayan yerlerde vidanjör ücreti alınmayacaktır. KANALĠZASYON BAĞLAMA VE TAMĠR ÜCRETĠ : Ġskan ruhsatları alınırken yaptırılması kaydı ile iskan yer bakım ücreti Meskenlerde her daire baģına ĠĢyerlerinden her iģ yeri baģına Mesken ve iģyerlerinde kendine mahsus yerler için Parsel kanalizasyon bağlantı,kontrol,yer gösterme 22, Sokaktaki kanalizasyon bacası ile bina giriģine kadar olan kanalizasyon bağlantı borularında meydana gelen arızalar belediye tarafından tamir edilir.tamir bedeli Belediye Encümen'ince tesbit edilir. Su ĠĢleri Müdürlüğü'nce uygulanır Kombine vidanjör (Kanal açma makinası) 1 seferlik ücreti Konutlarda (Bir seferlik ücret) 60, ĠĢyerlerinde (Bir seferlik ücret) ve 12.2 maddelerdeki ücretler Fen ĠĢleri Müdürlüğü'nce uygulanır.

9 13. ORTAK HÜKÜMLER : 13.1 Belediye herhangi bir gelir kaleminden ( Emlak,Ç.T.V.,ilan-reklem,kira katılım payı,su,v.s.) borcu mükellefler borcunu ödemediklerinde suları kesilir Kamyonet,dolmuĢ,otobüs,büfe iģgaliye ücretleri yılda 2 eģit taksitte Ocak ve Temmuz aylarında,ģehiriçi servis Ücretleri mart ayında tahsil edilir Bu tarifedeki ücretler verilen ödeme süresi içinde ödenmediği taktirde 6183 Sayılı Yasada belirtilen oranlarda gecikme zammı alınır Bu tarifedeki Garaj ve Hal Müdürlüğü ücretlerine K.D.V.dahil diğer ücretlere K.D.V. dahil değildir Bilgi ve Belgeye EriĢim Bedeli : 2011 yılında belediyemiz hizmetlerinin ücretlendirilmesi ile ilgili Gelir Tarifesi, bilgi ve belge eriģiminin ücretlendirilmesine de esas teģkil eder Organize Sanayi Bölgelerinde Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü tarifesinin %50'si uygulanır Vetarinerlik Ücretleri bölümündeki MenĢei Ģahadatnamesi ücretine KDV dahil, diğerleri hariçtir. 9 Ali ERDOĞAN Belediye BaĢkanı (Meclis BaĢkanı) Akın DEMĠR Katip Kadir USLU Katip

2015 YILI GELİR TARİFESİ

2015 YILI GELİR TARİFESİ Belediye Meclisi'nin././... Tarih ve.. Sayılı Kararları Gereğince 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.Maddesine Göre Hazırlanan 2015 YILI GELİR TARİFESİ 1. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.1 1.1.1 YOL KAZI

Detaylı

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı tarihi:

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı tarihi: Toplantı tarihi: 02.02.2016 MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI Saat:14.00 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Belediye Meclisinin 02.02.2016 salı günü saat 14.00 te Belediye

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR 2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA BE BERTARAF ÜCRETİ a) Kamyonlardan sefer başına 195,00 TL b) Traktörlerden sefer başına 80,00 TL MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA

Detaylı

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/2016 2016/273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Elazığ Belediye Meclisi, Meclis 1.Başkan Vekili Mithat COŞKUN'un başkanlığında 37 üyeden 30 üyenin

Detaylı

A_ ÜCRET TARİFELERİ a) Meskenlerden ; 1- Beher m3/ ton baģına 1.00 TL. Tüm abonmanların aynı tarifeden uygulanması.( Resmi kurumlar dahil )

A_ ÜCRET TARİFELERİ a) Meskenlerden ; 1- Beher m3/ ton baģına 1.00 TL. Tüm abonmanların aynı tarifeden uygulanması.( Resmi kurumlar dahil ) KARAPINAR BELEDİYESİ 2011 YILINA AİT İÇME SUYU, OTOBÜS TAŞIMA ÜCRETİ, KAMYON NAKLİYE ÜCRETİ, KAZICI YÜKLEYİCİ ÜCRETLERİ, SU TANKER ÜCRETİ, HAMUR MAKİNASI ÜCRETİ, KAYIT SURET ÜCRETİ VE HOPARLÖR ÜCRETLERİ

Detaylı

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ARALIK AYI 1. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 110: Gündemin birinci maddesi; Yapılan müzakere ve oylamada;

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 25.11.2015 Kararın Nosu : 91 Belediyemizin 2016 mali yılında vermiş olduğu hizmetlerden dolayı alınması gereken fiyat tarife cetvellerine ek gelir ücretlerinin belirlenmesinin

Detaylı

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır.

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır. 10 URLA MERKEZ - ZEYTİNLER TEK SEFER 25 X2 = 50 DK 21,4 km X2 = 42,8 km 100 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi URLA MERKEZ İZMİR MERKEZ TEK SEFER 48 X2 = 54 DK 40,7 km X2 = 81,4 km 120 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi

Detaylı

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480 Müdürlüğümüz Personeli 1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiseri 1 Zabıta Trafik Komiseri 1 Veteriner Hekim 21 Zabıta Memuru 6 Yardımcı Zabıta 2 Köpek Toplama Personeli 2 Kalem Yardımcı personel

Detaylı

ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETİ ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETİ K A R A R :90 Tarifelerin daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, 11/12/2012 Salı günü saat 19.00 da toplanarak karara bağlanmasına, Rıdvan

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA. Gelirin Adı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA. Gelirin Adı KONU: Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı Ücret Tarifesi. KOMİSYON İNCELEMESİ: Büyükşehir Belediye Meclisimizin 08/05/2014 tarihli toplantısında 5 inci gündem maddesi olarak görüşülüp komisyonumuza

Detaylı

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI KARAR TARİHİ : 02/10/2013 KARAR NUMARASI : 2013-11/42 BİRİMİ: Mali Hizmetler Müdürlüğü KONUSU: Evsel Bağlantı Ücretinin Görüşülmesi Toplantıya

Detaylı

İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI HİZMET TARİFESİ

İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI HİZMET TARİFESİ İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI HİZMET TARİFESİ İMAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BEDELLERİ NO HĠZMET AÇIKLAMASI BĠRĠMĠ ALINACAK ÜCRET 1 Ġmar Durumu Belgesi Hazırlama 250,00 TL 2 Numarataj

Detaylı

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA 21 Bina Aplikasyonu - Plankote ĠĢlemleri 1) Dilekçe 2) Aplikasyon krokisi 3) Plankote 22 Ġrtifak (Geçit) Hakkı Tesis Edilmesi ĠĢlemleri

Detaylı

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Vatandaşa Sunulan Hizmet Başvuruda İstenilen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi 1- Ġskân dilekçesi 2- Temel vizesi,

Detaylı

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 01.12.2015 TARİHLİ 264 NOLU K A R A R Ö Z E T İ Ġlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 26, ada 109, parsel 24 de kayıtlı taģınmazın bir kısmı onaylı imar

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Karar No :82 Karar Tarihi :10/03/2015 KONUSU: Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla

Detaylı

ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR 4- Ġfraz veya tevhid tescil dosyası 11 Köy YerleĢik Alan Sınır Haritası BaĢvuru dilekçesi ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR

ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR 4- Ġfraz veya tevhid tescil dosyası 11 Köy YerleĢik Alan Sınır Haritası BaĢvuru dilekçesi ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR MUĞLA İL ÖZEL İDARESİ ORTACA İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu Ġzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 Ġl Özel Ġdaresine Ait

Detaylı

İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler

İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler İnşaat Prosedürleri İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler Aşağıdaki inşaata başlarken,karar verme aşamasından iskan alınmasına kadar geçecek aşamalar ve yapı prosedürleri için, firmamız

Detaylı

DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER 1 Ġmar Durumu(Ġmar Çapı) 2 Su Basman vizesi 3 4 Ġmar Planı DeğiĢikliği

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000.

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000. 1 Vergi Gelirleri 25.000.000,00 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 51 Eğlence Vergisi 900.000,00 1 Biletle Girilmesi Zorunlu

Detaylı

GELİR TARİFE CETVELİ GELİR TÜRLERİ Açıklamalar

GELİR TARİFE CETVELİ GELİR TÜRLERİ Açıklamalar GELİR TARİFE CETVELİ GELİR TÜRLERİ Açıklamalar HİZMET GELİRLERİ : DİĞER HİZMET GELİRLERİ : TOPTANCI HALİ ÜCRETLERİ : 552 Sayılı Toptancı Halleri Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamenin 17'nci maddesine

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU KONU: Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı Ücret Tarifesi. KOMİSYON İNCELEMESİ: Büyükşehir Belediye Meclisimizin 08/05/2014 tarihli toplantısında 5 inci gündem maddesi olarak görüşülüp komisyonumuza

Detaylı

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI MADDE 1 12.05.2016 tarih ve 2016/ 3 sayılı Erzurum Su ve Kanalizasyon

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 36 : Disiplin Kurulu Yönetmeliğinin GörüĢülüp Karara Bağlanması Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan Disiplin Kurulu Yönetmeliği 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :164 KARAR 164 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 08 Mayıs 2015 Cuma günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :163 KARAR 163 : Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 25.000.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

2013 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

2013 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI 2013 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI Belediye ve Meclis Başkanı Ömer BAYGIN, Meclis üyeleri Mehtap DEMİRSES BURKU, Orhan DANIŞMAN, İsmail ÇETİN, Kemal ESER, Ali Kemal ATAY, Sezai BERBER, Rıdvan ERDOĞAN, Yılmaz

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ DENETĐM KOMĐSYONU RAPORU

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ DENETĐM KOMĐSYONU RAPORU RAPOR SUNUMU AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ DENETĐM KOMĐSYONU RAPORU I HUKUKĐ DAYANAK VE KAPSAM 04.01.2010 tarih ve 01 No'lu Meclis kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine göre Afyonkarahisar

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU Tarih : 04 / 01 / 2017 Sayı : 03 03.01.2017 tarih ve 03 sayılı karar ile komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen Denetim Komisyonu nun uzman çalıştırılıp çalıştırmayacağı, çalışma

Detaylı

T.C. SANDIKLI BELEDĠYES Ġ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR

T.C. SANDIKLI BELEDĠYES Ġ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR T.C. SANDIKLI BELEDĠYES Ġ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üye: Mevlüt ÖZÇINAR, Osman AKŞİT(Bulunmadı), Cemal ÖZ, Hakan BOLCAL, İbrahim POYRAZ, Hasan MUTLU, Yunus

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2015/6-1 (47) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 14259 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Mersin BüyükĢehir Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Daire

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 248 KARAR 248: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Çağlagül ÖZÇELĠK TUNÇ, Mehmet BĠLGĠN, Okan TOPAL ın mazeretlerinin kabulüne iģaret oylamayla oybirliği ile karar verildi. Karar No: 249 KARAR 249 : Cumhuriyet

Detaylı

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Tarih : 05 / 01 / 2016 Sayı : 10 PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Belediyemiz Meclisinin 04.01.2016 tarih ve 03 sayılı kararı ile komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen Denetim Komisyonu nun

Detaylı

İÇİNDEKİLER VERGİ VE HARÇLAR

İÇİNDEKİLER VERGİ VE HARÇLAR İÇİNDEKİLER VERGİ VE HARÇLAR I- İlan ve Reklam Vergisi II- Eğlence Vergisi III- İşgal Harcı IV- Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı V- İş Yeri Açma İzni Harcı VI- Kaynak Suları Harcı VII- Ölçü ve Tartı

Detaylı

K.A.K.S a kısaca inşaat emsali veya inşaat yoğunluğu da denir.

K.A.K.S a kısaca inşaat emsali veya inşaat yoğunluğu da denir. INSAAT-IMAR-RUHSAT T.A.K.S ve K.A.K.S nedir? T.A.K.S. : İmar planı üzerinde yazılı taban alanı katsayısı o imar adasındaki imar parselinde yapılacak inşaatın toprak üzerinde kaplayacağı en büyük bina sahasını

Detaylı

2014 MALĠ YILI ÜCRET TARĠFESĠ MADDE 1 : ĠÇMESU SATIġ TARĠFESĠ

2014 MALĠ YILI ÜCRET TARĠFESĠ MADDE 1 : ĠÇMESU SATIġ TARĠFESĠ a) Konutlardan 1 aylık dönemde beher m3 için..... 2,42 b) Şehit Ailelerinin birinci derece yakınlarına ve Gazilere (durumlarını belgelemek ve yalnızca 1 abonelik verilmesi suretiyle) % 50 indirimli tarife

Detaylı

2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 95,10 143,00 143,00 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 3,80 6,00 6,00 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.

2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 95,10 143,00 143,00 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 3,80 6,00 6,00 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL. İMAR HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİ İ MADDE : İMAR DURUMU ÜCRETİ ARSA(m2) 0 00 90,00 5,00 5,00 2 0 00 0,00 5,00 5,00 0 500 208,00 2,00 2,00 50m 2 den büyük,20 2,00 2,00 İmar durumu 5 temditlerinden 95,0,00,00

Detaylı

Madde 2- Eğlence Vergisi 2464 SK. un 21.Maddesi gereği; Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden ( günlük TL.);

Madde 2- Eğlence Vergisi 2464 SK. un 21.Maddesi gereği; Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden ( günlük TL.); A-VERGİLER 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan tarifelerden alt ve üst limiti olup bu limitler arasında Belediye Meclisi tarafından belirlenecek olan vergilerden; Madde 1- İlan Reklam Vergileri

Detaylı

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Evlilik işlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Nüfus Cüzdanı 2-Nüfus Kayıt Örneği 3-6 Adet Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş) 4-Sağlık Raporu 5-İzin belgesi 6-Evlenme Beyannamesi

Detaylı

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA 1 İMAR MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK İ 1 Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınmasına İlişkin Ücretler 1.1 Konut- Rezidans 1000

Detaylı

EK-2 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI YENi ABONELİK TALEBİ (SU HİZMET TALEBİ İSKANLI) YENİ ABONELİK TALEBİ (SU HİZMET TALEBİ İSKANSIZ) EK-2 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SU VE ATIKSU İDARESİ

Detaylı

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 29/04/2016 tarih ve 12271 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI 1. TARSUS BELEDİYESİ

Detaylı

GELİR TARİFE CETVELİ GELİR TÜRLERİ Açıklamalar

GELİR TARİFE CETVELİ GELİR TÜRLERİ Açıklamalar GELİR TARİFE CETVELİ GELİR TÜRLERİ Açıklamalar HİZMET GELİRLERİ : DİĞER HİZMET GELİRLERİ : Belediye Hoparlörü ile Yayın Ücretleri : Belediyemiz İlan Servisince kişi ve kuruluşların Belediyemiz hoparlörleri

Detaylı

YUNUSEMRE BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI GELİR TARİFE CETVELİ

YUNUSEMRE BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI GELİR TARİFE CETVELİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI 1 Binalara kot verilmesi ücreti(parsel başına) 80,00 TL 74,58 TL 2 İrtifak hakkı tesis ücreti(parsel başına) 165,00 TL 153,81 TL 3 Tevhid-İfraz talep ücretleri a)konut

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2007 31/12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1.İNŞAAT RUHSATI: İlçemiz genelinde yapılacak olan 3929 adet

Detaylı

T. C. AKHİSAR BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ TARİFE CETVELİ

T. C. AKHİSAR BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ TARİFE CETVELİ T. C. AKHİSAR BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ TARİFE CETVELİ AKHİSAR BELEDİYESİ ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USÜL VE ESASLAR GEREKÇELİ

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 GÖREVİ 5393 Sayılı Belediye Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,1319 Sayılı Emlak Kanunu ve diğer kanunlarla belirlenen her türlü gelir kaleminin tahakkuk ve tahsilatını

Detaylı

ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ No Vatandaşa Sunulan Hizmetin Adı 1 Kadrolu Personel Alımı 2 SözleĢmeli Personel Alımı 3 Geçici ĠĢçi Alımı 4 Eski Hükümlü ve Özürlü ĠĢçi Alımı 5 Stajyer Öğrenci Alımı İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 2016 ARALIK AYI 1.BİLEŞİM 1. OTURUM MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR 115: Gündemin birinci maddesi; Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; İNCESU BELEDİYESİ

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA İMAR MÜDÜRLÜĞÜ İ Yeni Yapı Ruhsatı Alınmasına İlişkin Ücretler. Konut, Rezidans 000 m2 ye Kadar m2 7.3 TL.2 Konut,

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 153 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

1,12 1,12 2,24 2,24. 7. Tarım İl Müdürlüğünden belgeli, fidan yetiştiriliciği yapan aboneler ile sulama amaçlı abonelerden 1 2,69

1,12 1,12 2,24 2,24. 7. Tarım İl Müdürlüğünden belgeli, fidan yetiştiriliciği yapan aboneler ile sulama amaçlı abonelerden 1 2,69 T.C. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Müdürlüğü ( ASKĠ) ASKİ Genel Kurulunun 21/11/2012 tarih tarih ve 10 sayılı kararı ile kabul edilen 01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, Ġptal-Ġhdas. : Olağan

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, Ġptal-Ġhdas. : Olağan Karar No : 41850698.301.05-118 : Norm Kadro, Ġptal-Ġhdas KARAR : 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Belediye Meclisimizin 09/12/2014 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen, 04/12/2014 tarih ve 32895 sayılı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı yazısında meclise sunulan

Detaylı

Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları

Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları Sıra No Adı Başvuruda İstenen Belgeler 1 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verme 1-Vergi levhası 2- Kimlik fotokopisi 3- Esnaf sicil veya

Detaylı

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Yapı İşleri Müdürlüğü -II YILI

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Yapı İşleri Müdürlüğü -II YILI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Yapı İşleri Müdürlüğü -II- 2005 YILI YAPI -YOL VE KANALİZASYON İŞLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ (01.01.2002 tarihinden itibaren ihale edilen

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 06 OCAK 2016 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 06 OCAK 2016 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 1 : Tekirdağ Ġli, SüleymanpaĢa Ġlçesi, Ertuğrul Mahallesi, Koruma Amaçlı Uygulama Ġmar Planı içerisinde bulunan Özel Proje Alanı 1 bölge sınırının değiģtirilmesine yönelik

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KASIM AYI 1. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 096: Gündemin birinci maddesi; Tarihi Kentler Birliğinin

Detaylı

T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU HĠZMETĠN SIRA HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESĠ 1-1- BaĢvuru Dilekçesi ( Amaca

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Genel Bilgiler Müdürlüğümüzde 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, resmi kurumlar, özel ve tüzel kiģilerin görev alanımıza giren taleplerini karģılamaya

Detaylı

2017 TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLİFE CİTY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ 01 TEMMUZ 2017-31 TEMMUZ 2017 FAALİYET 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

KADIKÖY-ACIBADEM, KOŞUYOLU MAHALLELERİ D-100 KUZEYİ REVİZYON İMAR PLANI T.T. 01.08.1997 ÖLÇEK: 1/1000

KADIKÖY-ACIBADEM, KOŞUYOLU MAHALLELERİ D-100 KUZEYİ REVİZYON İMAR PLANI T.T. 01.08.1997 ÖLÇEK: 1/1000 KADIKÖY-ACIBADEM, KOŞUYOLU MAHALLELERİ D-100 KUZEYİ REVİZYON İMAR PLANI T.T. 01.08.1997 ÖLÇEK: 1/1000 1-12.10.1987 ONANLI MEVZİİ PLAN 155 PAFTA 1083 ADA 4-116-117 PARSELLER BLOK EBATLARI BELĠRLENMĠġ OLUP

Detaylı

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Remzi RuĢen AYAN Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Remzi RuĢen AYAN Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi Karar No : 56 : Meclis üyeliği hk. T.C. BaĢkan çoğunluğun mevcut olduğunu açıklayarak 2013 yılı döneminin Kasım ayı toplantısının 13.birleĢiminin 1.oturumunu açtığını üyelere duyurdu. 07/10/2013 ve 11/10/2013

Detaylı

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Remzi RuĢen AYAN Tahir SARIOĞLU Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Remzi RuĢen AYAN Tahir SARIOĞLU Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi Karar Tarihi : 02/04/2012 Standart Dosya No 301.05 Karar No : 13 BaĢkan çoğunluğun mevcut olduğunu açıklayarak, 2012 Yılı Döneminin 4.Toplantısının 4.BirleĢiminin 1.Oturumunu açtığını üyelere duyurdu.

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

PAMUKKALE BELEDİYESİ

PAMUKKALE BELEDİYESİ PAMUKKALE BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER Mali Hizmetler Müdürlüğü ile İlgili Ücretler 2 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile İlgili Ücretler 2 Fen İşleri Müdürlüğü ile İlgili Ücretler 6 Temizlik İşleri Müdürlüğü ile

Detaylı

MALIN CİNSİ Karışık (Kağıt Karton, Plastik, Kağıt-Karton Plastik Metal Cam

MALIN CİNSİ Karışık (Kağıt Karton, Plastik, Kağıt-Karton Plastik Metal Cam PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU Komisyonumuza havale edilen 31.08.2016 tarih ve 51234714/311.08.01/1348 sayılı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ifadeli Başkanlık önergesi incelendi. 31.12.2014 tarih ve

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

KARACASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARACASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞA SUNULAN İN 1. Gerçek ve Tüzel kişilerin İhbar ve Şikayet Dilekçeleri 1-Dilekçe (Başvuru için www.soma.bel.tr linkine tıklayınız SÜRESİ(EN GEÇ) 15 gün 2. 4982 sayılı Bilgi

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ 1 03/01/2017 26/12/2016 29380 K O N U S U Ö Z E T İ Yazı İşleri 5393 Sayılı Kanunun 20. Maddesi gereği Belediye Meclisimizin 2017 Yılı için 1 aylık tatil sürecinin Belediye Meclisimizin 2017 Yılı için

Detaylı

LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) HİZMETİN

LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) HİZMETİN LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA 1 2 3 HİZMETİN ADI İnşaat Suyu Aboneliği Mesken Aboneliği Depozito İadesi ve Abonelik Kapama İSTENİLEN BELGELER 1-Abonelik ve Depozito Ödeme Makbuzu 2-İnşaat

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

1-İLAN VE REKLAM TABELALARINA YER TAHSİS ÜCRETİ A) KANUNİ DAYANAK:

1-İLAN VE REKLAM TABELALARINA YER TAHSİS ÜCRETİ A) KANUNİ DAYANAK: Karar Tarihi : 29/09/2014 Ek-3 Standart Dosya No : 301.05.02 Ġdari Birim Kimlik Kodu: 37176038 Konu : Belediyemiz 2015 Mali Yılı Gelir Tarife Cetveli hakkında 1-İLAN VE REKLAM TABELALARINA YER TAHSİS ÜCRETİ

Detaylı

a) Enerji istenilen tesis veya kullanım yerinin tapu (ada no, pafta no, parsel no, vb.) ve posta adresi

a) Enerji istenilen tesis veya kullanım yerinin tapu (ada no, pafta no, parsel no, vb.) ve posta adresi Abonelik Başvuruları Bağlantı Anlaşması için Neler Yapmalıyım? Bağlantı anlaşması; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında yeni bir tesis veya kullanım yerine elektrik enerjisi taleplerinde, tesis

Detaylı

BIYIKLI BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BIYIKLI BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BIYIKLI BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO: BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 - İş Başvurusu 2. Kimlik Fotokopisi 3. Ev ve Gsm Telefonları 4. CV Yasal süre

Detaylı

3- Camikebir mahallesi, Yeni mahalle ve Kayacık Mahallesine m 2 kitli parke taģı döģeme iģi tamamlanmıģtır.

3- Camikebir mahallesi, Yeni mahalle ve Kayacık Mahallesine m 2 kitli parke taģı döģeme iģi tamamlanmıģtır. 1- Kasaba içi imar yolları kanalizasyon çalıģmaları sonucu kullanılamaz hale geldiğinden, bu yolların tam amı mıcır hafriyatı ile doldurup sulama ve sıkıģtırma iģlemi yapılarak asfalt yapılacak hale getirildi.

Detaylı

YENİKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

YENİKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO: BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 - İş Başvurusu 1. Dilekçe 2. Kimlik Fotokopisi 3. Ev ve Gsm Telefonları 4. CV Yasal süre 15 gün

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İmar Durumu 2 İnşaat Ruhsatı NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Tapu, Çap Ve Ebatlı

Detaylı

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı.

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı. Karar No Kararın Barış Mah. 1806/3 sokakta yeni yapılan parka isim 2012 / 175 Özü verilmesi talebi 1.ci oturumu / Cuma günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 175 sayılı meclis karar suretidir.

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Talas Belediyesi 31.15 km2 lik yüzölçüm ve 9 malaleden oluşmakta iken 5747 Sayılı Yasa gereği Erciyes,Zincidere, Başakpınar, Kuruköprü ve Kepez Belediyesi Tüzel Kişiliğini

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Yapı Kontrol Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

I. GENEL C. İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKSEL KAYNAKLAR. BiLGiLER. C- İnsan Kaynakları ve Fiziki Kaynaklar. 1) İnsan Kaynakları

I. GENEL C. İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKSEL KAYNAKLAR. BiLGiLER. C- İnsan Kaynakları ve Fiziki Kaynaklar. 1) İnsan Kaynakları I. GENEL BiLGiLER C. İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKSEL KAYNAKLAR C- İnsan Kaynakları ve Fiziki Kaynaklar 1) İnsan Kaynakları İstanbul Büyükşehir Belediyesi personeli memur, işçi ve sözleşmeli çalışanlardan

Detaylı

T.C. Tekirdağ Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü. 07 Haziran 2010 TEKĠRDAĞ

T.C. Tekirdağ Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü. 07 Haziran 2010 TEKĠRDAĞ T.C. Tekirdağ Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 07 Haziran 2010 TEKĠRDAĞ 2872 sayılı Çevre Kanunu 11. Maddesi: Üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri sonucunda oluģan atıklarını alıcı ortamlara doğrudan

Detaylı

BULANCAK BELEDİYE 2016 YILI BÜTÇE ÜCRET TARİFESİ

BULANCAK BELEDİYE 2016 YILI BÜTÇE ÜCRET TARİFESİ BULANCAK BELEDİYE 2016 YILI BÜTÇE ÜCRET TARİFESİ 2.12.2015 tarih ve 478 sayılı meclis kararı ile 2016 yılı Bütçe Ücret Tarifesinin aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. ÜCRET TARİFESİ 2464 Sayılı Belediye

Detaylı

2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ

2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ 5393 sayılı Belediye kanunun 18.Maddesinin (f) fıkrası ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve aynı kanunun 97.Maddesine istinaden düzenlenen Ücrete tabi işler tarifesi 1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1-)

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 3 6 3 4 7 8 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN SİGORTASI

Detaylı

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı.

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı. KAPAKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR ÖZETLERĠ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 06.11.2013 Toplantı No:

Detaylı

MECLİS KARARI. Plan tadilatı

MECLİS KARARI. Plan tadilatı 2013 / 100 meclis toplantısında alınan 100 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 100 : Ġlgi : a) Ġlçe Müftülüğünün 25.04.2013 tarih ve 32692150-215-390 sayılı yazısı. b) Meclisimizin 02.05.2013 tarih ve

Detaylı

D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN ASKİ Yönetim Kurulu nda kabul edilen 2017 yılı Su ve Kanal Hizmet Tarifeleri, Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Bedelleri, Kimyasal, Bakteriyolojik

Detaylı

DÖNEM TOPLANTI BİRLEŞİM. : M.Kadri AYDINLI. : Metin YURDUSEVEN

DÖNEM TOPLANTI BİRLEŞİM. : M.Kadri AYDINLI. : Metin YURDUSEVEN MERZİFON BELEDİYE MECLİSİNİN 06 / EYLÜL/ 2011 SALI GÜNÜ SAAT 18.00 DE YAPMIŞ OLDUĞU EYLÜL / 2011 AYI OLAĞAN BİRLEŞİMİNDEN ÇIKARTILAN KARAR ÖZETİ. =============================================================

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO 1 Yıkım ruhsatı 2 İskele ruhsatı VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU ADI 1 Belge Edinme Talep ile ilgili dilekçe varsa ekleri 15 Gün 2 Bilgi Edinme Bilgi Edinme Dilekçesi 15 Gün 3 İş Deneyim Belgesi 6 B. Tahsilât makbuzu veya banka dekontu 5 Gün 4 Müşteri Şikâyetinin Cevaplanması

Detaylı

ZABITA HİZMETLERİ ÜCRETLERİ

ZABITA HİZMETLERİ ÜCRETLERİ T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2016 YILI Ü C R E T T A R İ F E S İ MADDE GELİRİN ÇEŞİDİ ÜCRET (TL) 01.06.09.99 ZABITA HİZMETLERİ ÜCRETLERİ DOLMUŞ MİNİBÜS ARA DURAK İZİN ÜCRETİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye

Detaylı