2011 Yılı Ücret Tarifesidir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2011 Yılı Ücret Tarifesidir"

Transkript

1 1 UĢak Belediye Meclisi'nin Tarih ve 538 Sayılı Kararları Gereğince 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.Maddesine Göre Hazırlanan 2011 Yılı Ücret Tarifesidir FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ yılı YOL KAZI ÜCRETLERĠ Asfalt ve beton yol kaplaması 50 mt ye kadar Asfalt ve beton yol kaplaması 50 mt den sonra Beton Parke yol kaplaması 50 mt ye kadar Beton Parke yol kaplaması 50 mt den sonra Doğal Parke yol kaplaması 50 mt ye kadar Doğal Parke yol kaplaması 50 mt den sonra Ham yollar 24, Arnavut kaldırımı yollar Beton Kaldırım Yivli Korosiman kaldırım kaplaması Sathi Asfalt Yol Kaplaması 81, Andezit kaldırım ve yol kaplaması 204, Stablize yollar Resmi kurum ve KuruluĢların 50 mt den Fazla kazı yapmaları halinde kaplama cinsine tekabül eden ücret %40 zamlı olarak alınır Belediyeden izin almadan kazı yapılan yollardan, yukarıdaki tarife %100 zamlı uygulanır. Fen ĠĢleri Müdürlüğünce Yol kazısı için tahakkuk ettirilecek paranın tahsili için Hesap ĠĢleri Müdürlüğü yetkilidir. 1.2 BELEDĠYE Ġġ MAKĠNALARI ÜCRETĠ Belediye ĠĢ Mainalarının 1 saatlik ücreti aģağıdaki gibidir Lastik Tekerlekli Loder (Volvo 180l ve 4500) Paletli Ekskavatör (LĠEHEBER-CASE) BE-KO LODER (Hidromek, JCB) BE-KO LODER (HMK 100 S) BE-KO LODER (CASE) Sumitomo (30 ton) Amman Silindir (9,5 ton) 142, Amman Silindir (2,5 ton) Greyder iģ makinası Kompresör iģ makinası 160, Traktör kepçe iģ makinası 169, Derz kesme, Pinomatik tokmak, Kompaktör Asfalt silindiri Asfalt silindiri (Palme) 99, ton Toprak silindiri 142, Elektrikli kırıcı (Hilti) Merdivenli veya bomlu sepetli araç ücreti Ziraat iģlerinde kullanılan Traktör ücreti 134, Kombine vidanjör (Kanal açma makinası) 1 seferlik ücreti 74, Kamyon veya Çekici ile Kum Vs Nakliyesi için Bayındırlık Teknik ġartnamelerinde belirtilen nakliye ve mazot Fiat Farkı Formülleri Uygulanır Kasalı kamyon ile ev eģyası taģıma Ģehir içi 1 seferinin ücreti TON Katar yükü olan çekici ile ile iģ makinası nakliyesi için 1 seferinin nakliyesine ilave olarak km baģına Kasalı kamyon ile ev eģyası taģıma Ģehirler arası 1 seferinin ücretine ilave olarak Km BaĢına Kasalı kamyon ile Belediye personelinin ev eģyası Cumartesi ve Pazar günleri ücretsiz olarak taģınır, Diğer günler yukarıdaki tarife uygulanır Resmi daireler ve hayır kurumları için yukarıdaki tarifenin %50 si alınır. D-8 Dozer KUM VE ÇAKIL BEDELĠ ÜCRETLERĠ 1 Ton Kum, Çakıl ve Andezit Bloğun ocakta kamyona yükleme ve Malzeme bedeli Kum bedeli 34, /15 Sondaj çakılı /30 Çakıl Akse Stabilize ocağında 1m3 tuvanen yükleme bedeli Asfalt ġantiyesi ve KaĢbelen Ocağında filler ve asfalt mıcırı bedeli AltıntaĢ taģ ocağında 1 ton Bloğun ocakta yükleme dahil fiyatı 61, ASFALT VE PRAFABRĠK BETON ÜRÜNLERĠ 1Ton asfaltın ġantiyede üretim ücreti 264, Ton Asfaltın Üretilmesi FiniĢer ile serilmesi Silindir ile sıkıģtrılması Ton Asfaltın Üretilmesi El ile serilmesi Silindir ile sıkıģtrılması m2 Prefabrik Beton Parke ücreti Ģantiyede 31, adet 15x30x70 Prefabrik Beton Bordür ücreti Ģantiyede 14, adet 12x18x50 Prefabrik Beton Bordür ücreti Ģantiyede 9, adet 12x18x50 Prefabrik Yağmur Oluğu ücreti Ģantiyede 9, X10X20 Andezit yol kaplaması 1m x20 BS Andezit yol kaplaması Tüm üretimlerin Belediyemizce Nakledilmesi Haline Bayındırlık nakliye ve mazot Fiat Farkı Formülleri Uygulanır ÇADIR - PROTOKOL KURULUP SÖKÜLMESĠ Platform kurulması ve sökülmesi 1.464,00

2 1.5.2 Kılçadır (otak) kurulması ve sökülmesi 1.464, Küçük protokol kurulması ve sökülmesi Büyük protokol kurulması ve sökülmesi Büyük Çadır Standlar günlük Günlük çadırın tamamı 73 NOT : maddelerinin süresi 1-3 günlüktür.4 günden itibaren günlük %20 eklenir BETON LABORATUVAR ÜCRETLERĠ Taze betondan 15x15x15cm ebatlarında alınan bir adet küp numunenin kırılması bedeli Karot makinası ile 1 adet silindir numune alınması ve kırılması bedeli Beton tabancasının 1 saatlik kullanım bedeli ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ PROJE ONAY BEDELĠ Q(m³/gün) Q < < Q < < Q < 1000 Q > 1000 Fiziksel Mekanik (TL) Fiziksel Biyolojik (TL) Fiziksel Kimyasal (TL) Fiziksel Kimyasal Biyolojik (TL) Ücretler 2011 yılı için geçerli olup, her yıl Bakanlık tarafından belirlenen artıģlar oranında artırılacaktır. 2 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Yılı TUVALET GĠRĠġ ÜCRETĠ: Belediye tarafından çalıģtırılan tuvaletlerden giriģ ücreti olarak 0, KAYIT SURET ÜCRETĠ Emlak beyan sureti 2, DEZENFEKTE ÜCRETĠ : Daire baģı 100 m2 'ye kadar 26, Daire baģı 100 m2 'den sonra 41, ĠĢyerleri m2 'si 0, Odalardan BÜFE ĠġGALĠYE ÜCRETLERĠ : 0-10 M2 arası yıllık 380, M2 den büyük OTOBÜS GARAJ ÜCRETĠ (K.D.V.DAHĠL) ġehirlerarası otobüs direk kalkıģ " " transit " Ġlçelere midibüs kalkıģ (EĢme,Karahallı,Gediz) Ġlçelere minübüs kalkıģ (Sivaslı,Banaz,Ulubey) 9, Nahiye ve köylere minübüs kalkıģ Yolcu indiren otobüslerin çıkıģı Özel araç otopark giriģ ve çıkıģı 2, Konaklanan otobüs " midibüs " minibüs Abone Tarifesi ; ġehirlerarası otobüs giriģ Ġlçelere Minibüs (EĢme,Karahallı) Ġlçelere Minibüs (Ulubey, Banaz) Yolcu alan ticari araçların çıkıģı 1, OTOBÜS GELĠR TARĠFESĠ : ġehrin dıģına otobüs tahsis edildiğinde gidiģ ve dönüģ ayrı ayrı hesaplanmak Ģartı ile her Km' si için Beklenilen her gün için Ambulans her Km'si 1, Cenaze otosu Ģehir içi ücretsiz olup,ģehir dıģı Km'si 0, Resmi daireler,kamu yararına çalıģan dernekler,siyasi partiler ve amatör profesyonel spor kulüpleri,sendika ve okullardan otobüs tarifesinin 1/3 alınır Bu tarifede özel durumda belediye baģkanı yetkilidir. Ambulans ücretlerinde belediye personeli ücretsizdir. ZÜHREVĠ HASTALIKLARLA MÜCADELE ÜCRETĠ : Ev baģına aylık BELEDĠYE TESĠSLERĠ GELĠRLERĠ Belediye misafirhanesi günlük (1 oda) Kaldırım iģgal eden dondurma - buzdolabı 1 metreye kadar olan dondurma dolabı (1 adet için): metreye kadar olan dondurma dolabı(1 adet için): metre kadar olan dondurma dolabı(1 adet için): metre kadar olan dondurma dolabı(1 adet için): Kaldırıma konan her 1 masa için(kendi cephelerini geçmemek kaydıyla) Ġzine tabi stand kurulması Konser bilet satıģı(günlük) Ürün tanıtımı(günlük) Araç tanıtımı(günlük) 1

3 Dernekler ve Öğrenciler tanıtımı bileti satıģı 2.11 Komisyon kararı bedeli (1 adet) ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Yılı ġehġr ĠÇĠ DOLMUġ ÜCRETLERĠ : Yıllık hat iģgaliye ücreti Ocak-Temmuz aylarında tahsil edilir. Birinci altı aylık Ġkinci altı aylık Minibüs veya otobüs hattının ruhsat yenileme ücreti (alım, satım ve devirlerden) Durak devir ücretini belirlemeye belediye Encümen'i yetkilidir. Plaka değiģmeden araç yenilemelerinde ücret alınmaz. Otobüs hat ücreti Ocak-Temmuz aylarında tahsil edilir. Birinci altı aylık Ġkinci altı aylık ġehir içi halk otobüsleri ile minibüs hattı sahiplerinden araçlarının değiģtirilmesinden dolayı ruhsat yenileme aģamasında, ruhsat yenileme ücreti olarak ġehġr ĠÇĠ KAMYONET ÜCRETLERĠ : Ruhsat yenileme ücreti (araç değiģikliklerinde uygulanmaz,ilk defa alanlara uygulanır) Durak devir ücreti Encümen'ce belirlenir. ġehġr ĠÇĠ SERVĠS ÜCRETLERĠ (S Plaka) : Ruhsat Ücreti ; Hat Ücreti (ilk kayıtta 1 peģin 4 taksit) , Ruhsat Ücreti (ilk kayıtta peģin) Güzergah izin belgesi (ilk kayıtta peģin) TaĢıt uygunluk belgesi (ilk kayıtta peģin) S Plakalı Servis Araçlarından her yıl Eylül ayında vize aģamasında, devirlerde ve araç değiģikliklerinde alınması öngörülen ücretler Ruhsat Vize Ücreti TaĢıt Uygunluk Belgesi Yenileme Ücreti Güzergah izin Belgesi Yenileme Ücreti S Plakalarını merkeze bağlı Ġlçe ve Beldelerden alıp çalıģma ruhsata bağlanan S Plakalı araçlardan Belediyemiz sınırları ve mücavir alan sınırlarını kullananlardan: Güzergah Ġzin Belgesi Ücreti (Ġlk AlıĢta) Güzergah Ġzin Belgesi Ücreti (Yıllık Vizelenecek ) Kendi Aracı Ġle Kendi Personelini, ĠĢçisini ve MüĢterisini taģıyan özel ve tüzel kiģilerden ; TaĢıt Uygunluk Belgesi Yenileme Ücreti (heryıl eylül ayında) Güzergah Ġzin Belge Ücreti (heryıl eylül ayında) TAKSĠ ÜCRETLERĠ Yıllık taksi durağı iģğaliye üçreti Taksi ruhsat harcı Taksi ruhsat yenileme ücreti TOPTANCI HAL VE PAZAR YERLERĠ ĠġGALĠYE ÜCRETLERĠ : Toptancı halinde kendilerine yer tahsis edilenlerden iģgal edilen binanın iç kısmının her m² 'sinden günlük olarak alınan ücret 0, Toptancı Halinden Yük çıkaran Araçlar Büyük Kamyonlar Küçük Kamyonlar Pikaplar 4, Pazaryerleri Parsel ĠĢgaliye Ücretileri (Haftalık) ; Kapalı Pazaryeri KöĢe Kapalı Pazaryeri Ara Kapalı Pazaryeri Büyük KöĢe Kapalı Pazaryeri Hırdavatçılar (Dükkan) Kapalı Pazaryeri Tuhafiyeciler (Dükkan) Kapalı Pazaryeri Tuhafiyeciler KöĢe (Dükkan) Kapalı Pazaryeri Peynirciler - Yumurtacılar Kapalı Pazaryeri Bakkaliye, Zeytinci KöĢe Kapalı Pazaryeri Civarı (Oto Sokak-Hal Sokak) 8, Mende Pazarı DikilitaĢ Semt Pazarı (1,5 Parsel)Manav DikilitaĢ Semt Pazarı (1 Parsel)Manav DikilitaĢ Semt Pazarı KöĢe Parsel (Tuhafiye) DikilitaĢ Semt Pazarı Ara S.S.K.Pazarı KöĢe S.S.K.Pazarı Ara S.S.K. Yol Boyu (Tuhafiye) ġekerevleri Semt Pazarı KöĢe (Manav-Zeytin-Peynirci) ġekerevleri Semt Pazarı Ara (Manav-Zeytin-Peynirci) ġekerevleri Tuafiye Büyük KöĢe Parseller ġekerevleri Tuafiye Büyük Ara Parseller ġekerevleri Tuafiye Küçük Parseller ġekerevleri Tuafiye Küçük KöĢe Parseller Semt Pazarları Balıkçı Parselleri 12, M.Akif Ersoy Semt Pazarı KöĢe M.Akif Ersoy Semt Pazarı Ara 4, Halk Konutları Semt Pazarı 2,50

4 Tavuk Pazarı KöĢe 6, Tavuk Pazarı Ara Polis Lojmanları Tunç Sokak ÜRETĠCĠ PAZARI (SEZONLUK) ÇarĢamba Pazarı S.S.K.Pazarı DikilitaĢ Pazarı ġeker Evleri Pazarı M.Akif Ersoy Pazarı Halk Konutları Pazarı 2 MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ Yılı MEZARLIK ÜCRETĠ : Umumi mezarlıklar dahilindeki üçüncü sınıf mezarlıklar(sıra mezarlar) ücretsizdir. Umumi mezarlıklar dahilindeki birinci sınıf mezar yerlerinden (özel parseller) bir defaya mahsus olmak üzere aile parseli ücreti alınır. (1 Parsel) 2.400, Umumi mezarlıklar dahilindeki ikinci sınıf tek mezarlıklardan(sıra mezarlar) ġehit, Gazi ailelerine BaĢkanlık Makamının onayıyla ücretsiz ayrılabilir. CENAZE OTO ÜCRETĠ Cenaze otosu Ģehir içi ücretsiz,ģehir dıģı her Km 'si 0,50 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Yılı MOTOPOMP,PANCAR MOTORU,ARAZÖZLE YAPILAN SU ÇEKTĠRME ÜCRETĠ Meskenler ĠĢyeri Resmi kurum ve kuruluģlardan TAZYĠK ÜCRETĠ : Meskenler ĠĢyeri Resmi kurum ve kuruluģlardan tazyik ücreti ARAZÖZLE YAPILAN YIKAMA,SULAMA,YIKIM SULAMASI ARAÇ BAġI: Özel esnaf önü yıkaması 90, ĠnĢaat yıkım ve sulama AFĠġ ASMA VE ĠNDĠRME SAAT BAġI : ĠÇME SUYU ARAÇ BAġI: Meskenlerden,okul ve resmi daireler ile derneklerden ĠĢ yerlerinden BACA TEMĠZLEME ÜCRETĠ : Kalorifersiz tek katlı meskenler ve iģ yeri " çok " bina ve dairelerin kat baģı " " " binalarda her daire için Kaloriferli bina ve resmi daireler " iģyerleri tek bina 180, Merdivenle yapılan küçük görevler resmi ve özel SEPETLĠ ġnorkel VE MERDĠVENLĠ ARAÇIN ÜCRETĠ: Saat baģı Ģnorkel Saat baģı merdivenli araç ĠL DIġINA GĠDEN ARAÇ ÜCRETĠ: Arazöz Km baģına (GidiĢ-DönüĢ ayrı ayrı alınır) 1, YANGIN TEDBĠRĠ KONTROL ÜCRETĠ: 0-50 m2 arasındaki ĠĢletmeler 80, m2 arasındaki ĠĢletmeler 90, m2 arasındaki ĠĢletmeler m2 arasındaki ĠĢletmeler 160, m2 üzerindeki ĠĢletmeler 260, Birahaneler-Ġçkili Yerler-Gıda Üretim Yerleri-Döviz Büfeleri-Sarraflar-Bankalar-Akaryakıt Ġstasyonları m2 arası iģletmeler m2 arası iģletmeler 800, m2 arası iģletmeler m2 arası iģletmeler 1.400, m2 arası iģletmeler 1.700, m2 arası iģletmeler 2.000, m2 arası iģletmeler m2 üzeri iģletmelerden 2.000,00 TLm2 baģına 0,25 TL alınır Yılı İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ĠMAR ÇAP ÜCRETĠ : (HARĠTA BÜROSU) Ġmar durum belgesi ücreti: ĠMAR MÜDÜRLÜĞÜ'NCE ÇIKARILACAK ÇAPTAN ALINACAK ÜCRET : m2 2.KAT m2 3.KAT m2 4.KAT 80, m2 5.KAT ve fazlası m2 2.KAT

5 m2 3.KAT 80, m2 4.KAT m2 5.KAT ve fazlası m2 2.KAT m2 3.KAT m2 4.KAT m2 5.KAT ve fazlası 180, m2 den fazla Ġmar planı fotokopi ücreti(a-4) Ġmar planı fotokopi ücreti(a-3) Mahalle paftası renkli ozaliti (1 adet) 60, Ġmar pafta ozaliti(tek) Ġmar tetkik ücreti GeçiĢ Yolu Ġzin Belgesi ücreti (yıllık) GeçiĢ Yolu Ġzin Belgesi ücreti (ilk alınırken bir defaya mahsus) 5.000, ĠMAR UYGULAMA ġehrimizin muhtelif yerlerinde uygulanan 3194 Sayılı Ġmar Kanunu'nun 18.madde adlarına tapu çıkartılan Ģahıs ve kurumlardan alınan ücret: Ġslah ve revizyon ve 18.mad.uygulamalarında tapu maliklerince yaptırılması 0, " " " " " " " boģ arsaların m2 'si 0, Plotter'den çizim alınması Islah ve revizyon uygulamalarında bina bulunduğunda binaların toplam inģaat alanları katları toplamı göz önüne alınmak kaydı ile m2 'si 0, Ölçü krokisi 2, Nirengi,poligon ve parsel köģe koordinatları köģe baģına 1, Madde Uygulama özet çizelgesi sayfa baģı 2, Plotter'den uydu resmi çizimi tek parça Plotter'den uydu resmi çizimi iki parça Plotter'den mahalle paftası çizimi tek parça Plotter'den mahalle paftası çizimi iki parça CD ortamında Ġmar veya Uygulama Paftası bedeli (CD hariç) CD ortamında nazım imar planı bedeli (CD hariç) NOT : "Bu bölümle ilgili 3194 sayılı kanunun 18'maddesine göre alınan Tapu ve ipotek bedelleri tecil faizi alınmaksızın; TL 'ye kadar 12 ay, TL 'ye kadar 16 ay, TL 'ye kadar 20 ay, TL 'den yukarısı için 24 ay taksit yapmaya Belediye BaĢkanı yetkilidir" Ġmar planlarının cd ortamında verilmesi bedeli Yol kotu kontrol harcı PLANLAMA BÜROSU Ġmar planı değiģikliği talebi Ġmar komisyonunca onaylanmıģ değiģiklik taleplerinin malikler tarafından hazırlatılması Ġmar komisyonunca onaylanmıģ değiģiklik taleplerinin belediye tarafından hazırlatılması ġehir Plancısı kayıt ücreti için müracaat ġehir Plancısı yıllık vize Mevzi ilave uygulama imar planı tasdiki konut için m² olarak 0, Mevzi ilave uygulama imar planı tasdiki Sanayi-Ticaret ve diğer alanlar içim m² olarak 0, Mevzi ilave uygulama imar planı ve imar planı değiģiklikleri tasdiki LPG için , Mevzi ilave uygulama imar planı ve imar planı değiģiklikleri tasdiki Akaryakıt-AkaryakıtLPG için ,00 NOT : "Bu bölümle ilgili(8 ve 9 madde hariç) Ġmar Planı Tasdik ücreti 1. TL 'ye kadar 6 ay, 5.000,00 TL 'ye kadar 8 ay, 8.000,00 TL 'ye kadar 12 ay, 8.000,00 TL 'den yukarısı için 18 ay taksit yapmaya Belediye BaĢkanı yetkilidir" 6.4 RUHSAT BÜROSU Ruhsat yenileme ücreti 60, ĠSKAN BÜROSU Meskenler Her bağımsız bölüm baģına Çatı altı piyesli meskenler ve dublex meskenler. ĠĢyerleri 100 m2 'ye kadar m2 arası m2 den büyük Garaj,depo vs.yerlerden ArĢivden dosya çıkartma ücreti Mesulliyeti üslenen fen adamlarının belediyemize vize için ilk kayıt yaptırma ücreti Mesulliyeti üslenen fen adamlarının belediyemize vize için heryıl kay. yaptırma ücreti Bina yıkım ücreti NUMARALAMA ÜCRETĠ : Binaların dıģ kapılarına takılacak numaraların 1 adedi için 3, " iç " " " 1 " " 3, Ġlk defa iskan ruhsatı alacaklardan numara tesbiti için ücret alınmaz alınmaz Belediyemizce toplu olarak yapılan numaralama çalıģmaları ücretsizdir. SABAHÇI RUHSATI ÜCRETĠ : 24 Saat açık olan yerlerde alınması kaydı ile sabahçı ruhsatı ücr RUHSAT ÜCRETLERĠ ĠĢyeri ruhsat kartı ücreti ĠĢyeri ruhsat suret belgesi 6.9 ĠġYERĠ AÇMA ĠZĠN ÜCRETĠ m² Arası...= m² x... 3, m² Arası...= m² x... (0-50 m² ücreti ilave edilecek) 0, m² Arası...= m² x... (0-100 m² ücreti ilave edilecek) 0, m² Arası...= m² x... (0-500 m² ücreti ilave edilecek) 0, m² Üzeri...= m² x... ( m² ücreti ilave edilecek) 0,30

6 6.9.6 Sabahçı Ruhsatı ĠĢletme Belgesi Birahaneler ( Ġçkili Yerler ) Motor Tetkik Ücreti (Bir Beygir Gücü Ġçin) 1 HP x 1, BELEDĠYE HĠZMET BELGESĠ : Belediye hizmetlerinden faydalandığına dair yapılan ölçüm ve kontrol ücreti 1 kat 80, Belediyeden yapı izni almıģ olan inģaatlara 80, ASANSÖR-KALORĠFER TESĠSATI KONTROL ÜCRETĠ Her kalorifer tesisatı baģına Her asansör tesisatı baģına KAÇAK ĠNġAAT Çatı tamir izin verme belgesi ücreti (5 tuğlaya kadar) 6.13 JEOLOJĠK ETÜT RAPOR ÜCRETĠ : 2. KAT 3. KAT 4. KAT 5. KAT 6. KAT 7. KAT 8. KAT 9. KAT Ticari sanayi yapıları 3 60,00 80,00 90,00 NOT : Ada bazı uygulamalarda bina sayısına bakılmaksızın mevcut bedelin %50 fazlası alınır. 6 PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Yılı AĞAÇ SÖKÜM MAKĠNASI ÜCRETĠ : Belediye sınırları içinde saat ücreti 90, " " dıģında " " Aracın bel.sınırları dıģında gidiģ geliģ ücreti olarak Km baģına Aracın baģka kurum ve kuruluģlara kiralanmasında günlük olarak 800, Ağacı budama iģi (Ağaç baģına) NOT : Yakıt ve personel giderleri kiralayana aittir. VETERİNER ÜCRETLERİ Yılı MENġEĠ ġahadatnamesġ ÜCRETĠ : BüyükbaĢ hayvan baģına 2, KüçükbaĢ hayvan baģına 1, Kümes Hayvanları 'e kadar Kümes Hayvanları 'den fazla Sakatat, At, Merkep, KuĢ, Arı v.s. (bir yaprak için) Diğerlerinden ton baģına 1, KAPALI ALAN ĠLAÇLAMALARI Daire BaĢı ( 100 m2 'ye kadar ) Daire BaĢı ( 100 m2 'den sonra ) ĠĢyeri (m²'si) 1, Odalardan (m²'si) 0, OPERASYON VE KUDUZ AġI ÜCRETLERĠ Kedi-Köpek kısırlaģtırma (ameliyat) Hayvan aģı ve Kimlik Belgesi KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Yılı ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZĠ 1 NOLU BÜYÜK SALON Hafta içi ( ) 600, Hafta içi tam gün ( ) Hafta sonu ( ) 600, Hafta sonu ( ) 800, Hafta sonu tam gün ( ) NOLU BÜYÜK SALON Hafta içi ( ) Hafta içi tam gün ( ) Hafta sonu ( ) Hafta sonu ( ) Hafta sonu tam gün ( ) FUAYE VE SERGĠ ALANI Hafta içi ( ) Hafta içi tam gün ( ) Hafta sonu ( ) Hafta sonu ( ) Hafta sonu tam gün ( ) Günde uzun süreli sergiler (1 günden sonraki günler için ilave olarak günlük) ODA TĠYATROSU(NĠKAH SALONU) 160, Hafta içi ( ) Hafta içi tam gün ( ) 4

7 9.3.4 Hafta sonu ( ) Hafta sonu ( ) Hafta sonu tam gün ( ) AÇIK HAVA TĠYATROSU Hafta içi ( ) 900, Hafta içi tam gün ( ) Hafta sonu ( ) Hafta sonu ( ) Hafta sonu tam gün ( ) 1.800, UĢak Halısı Ücreti (m²'si) NOT :Kamu yararına düzenlenecek her türlü etkinlik için yazılı baģvuru ve baģkanlık oluru ile Oda Tiyatrosu ve Açık Hava Tiyatrosu ücretsiz olarak baģvuru sahibine tahsis edilir. Ticari amaçlı olarak firmalar tarafından düzenlenen (giriģi ücretsiz dahi olsa) her türlü program ile giriģi ücretli olan her türlü toplantı yukarda belirtilen tarifelerden ücretlendirilir. Fiyatlara KDV ilave edilecektir. 7 TEMİZLİK İŞLERİ Yılı ÇÖP TANKI ÜCRETLERĠ (Yeni Verilecek Çöp Bidonlarından) SıkıĢtırmalı tekerlekli çöp bidonlarından bidon baģına ( 100 Lt. ) SıkıĢtırmalı tekerlekli çöp bidonlarından bidon baģına ( 800 Lt. ) Normal Bidon BaĢına ( Yuvarlak Bidon ) PoĢet Ücreti 1 ( Bir ) Adedi 0, Moloz ve hafriyat atıklarının kaldırılması(traktör üçreti) Apartmanlardan Yapı Kullanım Ġzin Belgesi alınırken bidon ücreti alınır Yılı ABONELĠ SU SATIġ ÜCRETĠ : Konutlardan (beher m3) : 0-30 m3 arası 1, m3 ve fazlası ĠĢyerleri (beher m3) : 0-20 m3 arası 2, m3 yukarısı Resmi daireler 3, Tuvaletler 1, Devlet Okulları m3 arası 0, m3 arası 1, 'den sonrası 1, Özel Okullar,Yurtlar ve Hastahaneler m3 arası 1, m3 arası 2, 'den sonrası ABONESĠZ SU SATIġ ÜCRETĠ : Konut,iĢyeri,resmi daire,okul,hastane,yurtlar Kaçak su kullananlar (aylık 30 m3) SU İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Personel,gaziler,Ģehit aileleri (eģ ve çocukları) ilr çalıģma gücünü %40 kaybeden özürlüler (eģ ve çocukları) bizzat ikamet ettikleri konuta ait abonelerden belge ibraz etmek ve sözleģme yapmak kaydı ile iģlem yapılır.sözleģmeli personellere indirim uygulanmaz. ĠĢletmemizde abone kayıtları mevcut olan fakat muatapsız kalan yıkık,virane,arsa haline gelmiģ istimlak edilmiģ ve bağlantısı olmayan abonelere tahakkuk verilmeyip,mülk sahibinin müracaatı olmadan abone iptal edilemez. SatıĢ nedeniyle el değiģtiren abonelere ait mevcut borçlar o yeri satın alan kiģiden alınır. ĠnĢaat aboneleri sayaçlarını toprak seviyesinden yukarıda taktırmak mecburiyetindedirler. Kuyu suyu kullanıp apartmanda tek sayacı olan binalar, belediyemiz içme suyunu kullandıklarında Her bağımsız bölüm için,depozit yatırma kaydı ile konut kademesinden faydalanır. ĠnĢaat ve Ģantiyeler ATIKSU ARITMA BERTARAF ÜCRETĠ : Su ücretinin % 30'u alınır Kendi kuyularından su kullananlardan konut, küçük esnaflar ayda 15 m³ su kullandığı varsayılarak kullanılan su bedelinin % 30'u, atıksu bertaraf ücreti alınır.personeller tarifesi üzerinden ücretlendirilir. Tabakhane, haģılhane, boyahane, yıkama, yağlama, fabrika ve benzeri sanayi tesisleri ayda 60 m³ su kullandığı varsayılarak su bedelinin % 30'u atıksu arıtma bertaraf ücreti alınır Kuyu kullanan ve sayacı takılı olan mükelleflerin sayacı üzerinden tahakkuk yapılması,sayacı olmayanların ve bendleri gereğince tahakkuklarının yapılır ve çevre temizlik vergisi dönemlerinde iki (2) taksitte alınır ABONELERLE ĠLGĠLĠ: Mal sahibi veya kiracı tarafından 2 dönem üst üste ödenmediği zaman suyu kesilir.borcun ödenmemesi durumunda,idare tarafından mevcut teminata istinaden abonelik iptal edilir Ġptal edilen aboneye bakım ücreti çıkmaz. Borcunu ödemeyen (mal sahibi veya kiracı) abonenin taģındığı veya satın aldığı birimin suyu kapatılır ABONE ALMA ÜCRETĠ :Ġmar müdürlüğünce uygun görülen mülk sahiplerinden peģin olarak aģağıdaki ücretler alınır Su tesisatı muayene ve kontrol ücreti 44, ġebekeden su bağlama ücreti 44, Dosya ücreti 0,55

8 sözleģme ücreti plaka ücreti DEPOZĠTLER : Konutlardan : Mülk sahibi 25 m³ Kiracı 50m³ ĠĢyerlerlerinden : Mülk sahibi 50m³ Kiracı 100m³ Resmi dairelerden depozit ücreti alınmayacak Kartlı sistem su sayacı takılması halinde ilk aboneliklerde depozit ücreti alınmaz. Personel,gazi,Ģehit aileleri ve özürlülerde kiracı iģlemi yapılırken normal kiracı iģleminden ücretlendirilir. KESME BAĞLAMA VE SAYAÇ ÜCRETLERĠ : Belediyeye borçları olduğu için suyu kesilen abonelerin borçlarını ödemeden suları açılmaz. Kendi kuyularından su kullananlar atıksu bertaraf ücretlerini ödemedikleri taktirde suları kesilir. Suyun açılması veya kiracı çıkıģı veya abone isteği halinde su açma kapama ücreti Her aboneden ayda abone kontrol ve sayaç bakım ücreti (yaģ tipi sulu) 1, Belediyemizce sayaç takılması halinde,sayaç bedeli (yaģ tip - sulu sayaç) Abonenin sayacı kendisi alıp belediye görevlilerince takılması halinde alınacak takma ücreti Tamiri mümkün olmayan sayaçlar değiģtirilir.ġtirazlı olarak gönderilen sayaçlar rapordan gelinceye kadar abonenin suyu kesilmez.rapordan gelen sayaç doğru ise 6183 Sayılı Yasada belirlenen gecikme zammı oranları uygulanarak bedeli aynen alınır.arızalı ise önceki kullandıkları su miktarı ortalaması kadar gecikme zammı uygulanmadan alınır Belediyemizce sayaç değiģimi esnasında ek parça takıldığında ücreti alınır. Kartı su sayaç ücretleri ĠĢletme Müdürlüğü'nce 6 taksite bölünür. ÇEġĠTLĠ ÜCRETLER VE CEZALAR : Belediyeden habersiz Ģebeke suyunu bağlayanlardan Ruhsatlı binalar için Ruhsatsız binalar için Ruhsatlı ve ruhsatsız binalar için yukarıdaki 1 ve 2.Ģıklardaki cezalar alınarak,sayaçsız ise ĠĢletme Müdürlüğü yetkililerince kullanım süresi göz önüne alınarak 45 m3 den aģağı olmamak kaydı ile kaçaksu bedeli alınır.sayaçlı ise sayaç endeksi kadar kaçak su bedeli alınır.suçun tekrarı halinde ceza 2 kat uygulanır ve Encümen kararı ile Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunabilir Borçtan dolayı suyu kesilen aboneler mühürü koparıp veya aparatı açanlardan; Konutlardan ĠĢyerlerinden Sanayii ve fabrikalardan Suçun tekrarı halinde ceza 2 kat uygulanır ve C.Savcılığı'na Encümen Kararı ile suç duyurusunda bulunur Belediyeden habersiz su sayacını söken abonelere bendindeki cezalar encümence onaylandıktan sonra tahakkuk edilir Özel tarife ile su satmaya Belediye Encümen'i yetkilidir. GeçmiĢ yıllardaki kiracı depozitlerinin mali yıl içinde belirlenen ücrete yükseltilmesi Belediye Encümen'inin yetkisindedir Geçici olarak inģaat ve Ģantiye suyu talep edenlerden 50 ton Ģantiye suyu bedeli depozit olarak alınır. Su ve atık su ücretlerini verilen ödeme süresi içinde ödemeyenlerden 6183 Sayılı Yasada belirtilen oranlarda gecikme zammı alınır Camii ve mescitlerden su ücreti alınmaz.lojmanlardan ve WC(Ģahıs çalıģtırıyorsa)'lerden su ücreti alınır Sayaç mühürleme ücreti 6, ġebekeye verilen zararlar nedeni ile boģa akıtılan su,kırılan boru yenileme,iģçilik ve hertürlü masraflar tutanakla tesbit edilerek bedeli alınır Yeni Tip Sayaçların (Yani Kartlı) değiģtirilmesinin ücreti belediye encümenince belirlenecektir. SU VE KANALĠZASYON ġebekesġ YENĠLENEN ABONELERDEN : Kanalizasyon yenilenmesinden dolayı abone bağlantı ücreti olarak Ġçme suyu Ģebekesi yenilenmesinden dolayı abone bağlantı ücreti olarak Bu Maddedeki ücretler 5 taksitte tahsil edilir ve maddelerdeki ücretler kartlı su sayacına geçildiğinde %20 indirimli alınır. 8 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ Yılı 12.1 Fosektif çekme Vidanjör bir seferlik ücreti Kanalizasyon Hattı olmayan yerlerde vidanjör ücreti alınmayacaktır. KANALĠZASYON BAĞLAMA VE TAMĠR ÜCRETĠ : Ġskan ruhsatları alınırken yaptırılması kaydı ile iskan yer bakım ücreti Meskenlerde her daire baģına ĠĢyerlerinden her iģ yeri baģına Mesken ve iģyerlerinde kendine mahsus yerler için Parsel kanalizasyon bağlantı,kontrol,yer gösterme 22, Sokaktaki kanalizasyon bacası ile bina giriģine kadar olan kanalizasyon bağlantı borularında meydana gelen arızalar belediye tarafından tamir edilir.tamir bedeli Belediye Encümen'ince tesbit edilir. Su ĠĢleri Müdürlüğü'nce uygulanır Kombine vidanjör (Kanal açma makinası) 1 seferlik ücreti Konutlarda (Bir seferlik ücret) 60, ĠĢyerlerinde (Bir seferlik ücret) ve 12.2 maddelerdeki ücretler Fen ĠĢleri Müdürlüğü'nce uygulanır.

9 13. ORTAK HÜKÜMLER : 13.1 Belediye herhangi bir gelir kaleminden ( Emlak,Ç.T.V.,ilan-reklem,kira katılım payı,su,v.s.) borcu mükellefler borcunu ödemediklerinde suları kesilir Kamyonet,dolmuĢ,otobüs,büfe iģgaliye ücretleri yılda 2 eģit taksitte Ocak ve Temmuz aylarında,ģehiriçi servis Ücretleri mart ayında tahsil edilir Bu tarifedeki ücretler verilen ödeme süresi içinde ödenmediği taktirde 6183 Sayılı Yasada belirtilen oranlarda gecikme zammı alınır Bu tarifedeki Garaj ve Hal Müdürlüğü ücretlerine K.D.V.dahil diğer ücretlere K.D.V. dahil değildir Bilgi ve Belgeye EriĢim Bedeli : 2011 yılında belediyemiz hizmetlerinin ücretlendirilmesi ile ilgili Gelir Tarifesi, bilgi ve belge eriģiminin ücretlendirilmesine de esas teģkil eder Organize Sanayi Bölgelerinde Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü tarifesinin %50'si uygulanır Vetarinerlik Ücretleri bölümündeki MenĢei Ģahadatnamesi ücretine KDV dahil, diğerleri hariçtir. 9 Ali ERDOĞAN Belediye BaĢkanı (Meclis BaĢkanı) Akın DEMĠR Katip Kadir USLU Katip

BELEDĠYE HĠZMETĠ KARġILIĞINDA ALINAN ÜCRETLER KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDĠRME MEMURLUĞU ÜCRETLERĠ

BELEDĠYE HĠZMETĠ KARġILIĞINDA ALINAN ÜCRETLER KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDĠRME MEMURLUĞU ÜCRETLERĠ 1. 2464 SAYILI KANUN MADDE 97- MECLĠS KARARI (TL) 1.1. Mesai saatleri içinde Belediye Nikah Salonunda kira ücreti ( 10 kiģi üzerinde ) 70,00 1.2. Mesai saatleri dıģında davet edilen Ģehir merkezinde nikah

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI GELİR BÜTÇE TARİFESİ ĠLAN REKLAM VERGĠSĠ: A- Dükkân, ticari ve sanayi müessese ve serbest meslek

T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI GELİR BÜTÇE TARİFESİ ĠLAN REKLAM VERGĠSĠ: A- Dükkân, ticari ve sanayi müessese ve serbest meslek T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI GELİR BÜTÇE TARİFESİ ĠLAN REKLAM VERGĠSĠ: A- Dükkân, ticari ve sanayi müessese ve serbest meslek erbabınca çeģitli yerlere asılan ve 35,00 takılan levha, yazı,

Detaylı

T.C. SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR

T.C. SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR T.C. SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üyeler: Meclis 1. Bşk. V. Mevlüt ÖZÇINAR(Bulunmadı), Meclis. 2. Bşk V. İbrahim POYRAZ, Katip Üye Cemal

Detaylı

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ĠLE ĠLGĠLĠ ÜCRETLER ĠLAN VE REKLAM VERGĠSĠ Vergi Dönemi: İlan ve Reklam Vergisi beyanname verme süreci içinde ödenir. Yıllık ilan ve reklamlara ait vergilerin

Detaylı

2014 Yılı Vergi, Harç ve Ücretler Tarifesi

2014 Yılı Vergi, Harç ve Ücretler Tarifesi 2014 Yılı Vergi, Harç ve Ücretler Tarifesi 2014 Denizli Belediyesi DENİZLİ BELEDİYESİ 2014 YILI VERGİ, HARÇ VE ÜCRETLER TARİFESİ İçindekiler MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 4 Çeşitli Ücretler 4 Su Tarifesi 5

Detaylı

TARĠFELER YÖNETMELĠĞĠ

TARĠFELER YÖNETMELĠĞĠ TARĠFELER YÖNETMELĠĞĠ 1 TARĠFELER YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış suların uzaklaştırılması

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS BAŞKANI KATİPLER :ERTUĞRUL ÇALIŞKAN :FADİME AKKUŞ- DEDE RIZA AKGÜL GELEN ÜYELER : ALİ KONUKSEVEN - ELİFE DİLARA GÜNGÖR MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ - ELMAS

Detaylı

T.C. MARDĠN SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARĠFELER VE ABONE HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MARDĠN SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARĠFELER VE ABONE HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MARDĠN SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARĠFELER VE ABONE HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, 13.03.2014 Tarih ve 2014/6072

Detaylı

TARİFELER YÖNETMELİĞİ

TARİFELER YÖNETMELİĞİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış suların uzaklaştırılması

Detaylı

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ 2015 Yılı Gelir Tarifesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun ilgili maddeleri esas alınarak

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS BAŞKANI KATİPLER : Dr. KÂMİL UĞURLU : MURAT ORHAN-FATİH TÜREDİ GELEN ÜYELER : NAFİZ NADİR NAS-RECEP OĞUZCAN - ALİ OSMAN CEVHER -SAMİ MANGIRCI -YUNUS GÖK-

Detaylı

BAŞKANLIK M AKAM INA. M enderes TÜREL B üyükşehir Belediye Başkam

BAŞKANLIK M AKAM INA. M enderes TÜREL B üyükşehir Belediye Başkam T.C. f \J ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bütçe Muhasebe Şube Müdürlüğü Sayı : 43891512 / g W. 0 l. 0 \ * - O ^ -, 7 6 3 i /. / 10/2014 Konu : 2015 Yılı Bütçe Tasarısı I

Detaylı

Karar Tarihi : 02/11/2009 Karar No : 31

Karar Tarihi : 02/11/2009 Karar No : 31 T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02/11/2009 Karar No : 31 Belediye Meclisi; Belediye Başkanının yazılı daveti üzerine 26/10/2009 tarihli gündemi görüşmek için, Belediye Başkanı Recep

Detaylı

KEġAN BELEDĠYESĠ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU

KEġAN BELEDĠYESĠ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- Ġnsan Kaynakları 5- Sunulan

Detaylı

A_ ÜCRET TARİFELERİ a) Meskenlerden ; 1- Beher m3/ ton baģına 1.00 TL. Tüm abonmanların aynı tarifeden uygulanması.( Resmi kurumlar dahil )

A_ ÜCRET TARİFELERİ a) Meskenlerden ; 1- Beher m3/ ton baģına 1.00 TL. Tüm abonmanların aynı tarifeden uygulanması.( Resmi kurumlar dahil ) KARAPINAR BELEDİYESİ 2011 YILINA AİT İÇME SUYU, OTOBÜS TAŞIMA ÜCRETİ, KAMYON NAKLİYE ÜCRETİ, KAZICI YÜKLEYİCİ ÜCRETLERİ, SU TANKER ÜCRETİ, HAMUR MAKİNASI ÜCRETİ, KAYIT SURET ÜCRETİ VE HOPARLÖR ÜCRETLERİ

Detaylı

MADDE 23. SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFESİ (KDV HARİÇ)..Satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değerle belirlenmesidir.

MADDE 23. SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFESİ (KDV HARİÇ)..Satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değerle belirlenmesidir. MADDE 23. SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFESİ (KDV HARİÇ)..Satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değerle belirlenmesidir. A) 2014 MALİ YILI İÇMESU TARİFESİ Abone gruplarına göre

Detaylı

GELİR TARİFE CETVELİ GELİR TÜRLERİ Açıklamalar

GELİR TARİFE CETVELİ GELİR TÜRLERİ Açıklamalar GELİR TARİFE CETVELİ GELİR TÜRLERİ Açıklamalar HİZMET GELİRLERİ : DİĞER HİZMET GELİRLERİ : TOPTANCI HALİ ÜCRETLERİ : 552 Sayılı Toptancı Halleri Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamenin 17'nci maddesine

Detaylı

1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (Bakanlar kurulu kararı Resmi gazete 10 Şubat 2014 Sayı:5896)1Mart(28928) sayılı

1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (Bakanlar kurulu kararı Resmi gazete 10 Şubat 2014 Sayı:5896)1Mart(28928) sayılı YII TAFS 2013 Yılı elir Tarifesi 5393 sayılı Belediye anunu ve 2464 Sayılı Belediye elirleri anunun ilgili maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır. Tarifede yer alan elirlerin "Tahakkuk" ve "takibinden"

Detaylı

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Adres: Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi No: 11 22200 Uzunköprü / EDĠRNE Tel: 0 284 513 1108 Faks: 0 284 513 10 14 www.uzunkopru.bel.tr ozelkalem@uzunkopru.bel.tr

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Kahramanmaraş Belediyesi Su ve Kanalizasyon

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2011-31.12.2011 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2011 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 2014 Ş U S K İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 Yönetmeliğin

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI FAALĠYET RAPORU ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 2 ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 3 4 Değerli Meclis Üyeleri, 5393 sayılı Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : 10 29/11/2013 GENEL KURUL KARARI KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA:

T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : 10 29/11/2013 GENEL KURUL KARARI KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA: T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : 10 29/11/2013 Öz: Tarifeler Yönetmeliği. GENEL KURUL KARARI Meski Genel Müdürlüğünün 20/11/2013 tarihinde saat 14.00 da Büyükşehir Belediye

Detaylı

TEFENNĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

TEFENNĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI TEFENNĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI TOPLANTI DÖNEM :2014 Yılı Mayıs Ayı OTURUM :1 TARĠH :06/05/2014 KARAR SAYILARI :34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50 TEFENNĠ BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 06/05/2014

Detaylı

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-Bakanlar Kurulunun 13.03.2014 tarih ve 2014/6072

Detaylı

MASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ

MASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 20.11.1981 Tarih ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna 3305

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYI NIN 1.TOPLANTISI NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K AR A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYI NIN 1.TOPLANTISI NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K AR A R I D I R T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYI NIN 1.TOPLANTISI NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K AR A R I D I R KARAR NO: 2015/77 KARAR TARİHİ : 04.06.2015 KARARIN ÖZÜ: 2016 Mali Yılı

Detaylı

K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU

K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 1.GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon MĠSYONUMUZ KeĢan ımızın hayat standardını yükseltmek yolunda kentsel politikalar geliģtirmek, kaliteli hizmet

Detaylı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ Abone İşleri Avrupa Bölge Dairesi Başkanlıkları 2011 İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı