PERSONEL BİLGİLENDİRME REHBERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PERSONEL BİLGİLENDİRME REHBERİ"

Transkript

1 PERSONEL BİLGİLENDİRME REHBERİ MEMURİYETTEN ÖNCE SİGORTALI HİZMETLERİM VAR.NE YAPMALIYIM? AYLIKSIZ İZİN KULLANMAK İSTİYORUM.NASIL BİR YOL İZLEMELİYİM? ÜNİVERSİTEYİ BİTİRDİM.İNTİBAK YAPTIRMAK İSTİYORUM?, VE DAHA BİR ÇOK KONU. [Tarihi seçin]

2 Sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulması için sağlık çalışanlarının kurumumuza güveninin arttırılması, özlük işlemlerinin gecikmelere sebebiyet verilmeden doğru ve eksiksiz bir biçimde yerine getirilmesinin bu memnuniyetin tesis edilmesinde önemli bir yeri vardır. Uzun ve titiz çalışmalar sonucunda hazırlanan bu bilgilendirme rehberi ile personelimizin memuriyete giriş, kademe ve derece ilerlemesi, intibak işlemleri, hizmet birleştirmeden doğan terfi işlemleri, aylıksız izin, fiili hizmet zammı, emeklilik ve diğer konularda bir standart getirilmesi amaçlanmıştır. Örneklerdeki hesaplamaların sözlü değil görsel olarak anlatılmış olması işlemlerin hatasız bir şekilde yapılmasına katkı sağlayacaktır. Bu anlamada gayret ve katkılarıyla emek veren arkadaşlarımıza teşekkür eder, uygulamanın başarılı olmasını dilerim. 1

3 -AYLIKSIZ İZİN Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesinde Aylıklı izin, aylıksız izin ve yurtdışı izin işlemlerine ilişkin onaylar, merkez teşkilatında görev yapanlar için Kurum Başkan Yardımcısı, taşra teşkilatında görev yapanlar için ise genel sekreter, tarafından imzalanacaktır denilmektedir. 657 Sayılı Kanunun 77, 78 ve79 maddeleri bu yönerge dışındadır. 657 Sayılı Kanunun 77. Maddesinde belirtilen aylıksız izin yetkisi 6111 Sayılı kanun ile Bakana verilmiştir (Daha önce Başbakan tarafından verilmekte idi). 657 Sayılı Kanunun 77. Maddesine göre Yabancı memleketlerin resmi kurumlarında veya uluslararası kuruluşlarda kurumlarının muvafakatı ile görev alacak memurlara ilgili Kurumun Teklifi ile Bakanlığın onayı ile (her üç yılda bir Bakan ın izni alınmak kaydıyla) memuriyeti süresince toplam yabancı memleketlerde 10 yıla kadar, uluslararası kuruluşlarda 21 yıla kadar maaşsız izin verilebilir. Akseptans ve Burslu eğitim; 657 Sayılı Kanunun 78. ve 79. maddeleri gereği izin alacakların evrakları Bakanlık Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. İzin verme onayları anılan Genel Müdürlükçe alınmaktadır Sayılı Kanunun 78. ve 79. maddeleri gereği Mesleklerine ait öğrenimlerini bitirerek Devlet memurluğuna alınmış ve asli memur olarak atanmış olanlardan yurt dışında, mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere 2 yıla kadar aylıksız izin kullanabilirler. Bu süre en çok 1 kat uzatılabilir. Sicil

4 birimi sadece 2 yıla kadar aylıksız izin kullanabilirler. Bu süre en çok 1 kat uzatılabilir. kısmı ile ilgilenmektedir. 657 Sayılı Kanunun 78 ve 79 maddesine göre ücretsiz izinli sayılanlar izin dönüşü göreve başlayış yazılarını, Başbakanlığın 18/01/2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2007/3 nolu genelgesine göre (lisans üstü eğitim, inceleme ve araştırma yapmak veya bilgi görgüsünü artırmak amacıyla gönderilenlerin katıldıkları programlarla ilgili seyahat sonuç raporları üç ay içerisinde kurumlarına ve devlet personel başkanlığına verilecektir. ) çalışma yaptığına dair belge 1 raporların(bakanlık makamının hazırlamış olduğu yeni formata göre) düzenlenmesi gerekmektedir. Bu belge Bakanlık Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün sitesinde mevcuttur. DOĞUM NEDENİYLE KULLANILAN AYLIKLI İZİNLER; Doğum yapan memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile analık izni verilir. Çoğul gebelik halinde doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile memur isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda memurun çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir. Doğumdan önceki üç haftaya kadar Kurumunda çalışabileceği tabip raporuyla onaylanan ve doğum sonrası analık iznine eklenmesi gereken azami beş haftalık süre içerisinde kanuni izinlerini kullanan kadın memurun, doğum sonrası analık iznine sadece doğum öncesi analık izni içerisinde Kurumunda fiilen çalışarak geçirdiği sürelerin eklenmesi gerekmekte olup, bu süre içerisinde alınan kanuni izinler doğum sonrası analık inine ilave edilemeyecektir. Memurun doğumdan önceki sekiz haftalık analık izninin, doğum tarihinden önceki üç haftaya kadarki kısmını Kurumunda çalışarak geçirebileceği, bu durumda tabip raporuna bağlı olarak Kurumunda fiilen çalışarak geçirdiği azami beş haftalık izin süresinin doğum sonrası analık izni süresine ekleneceği hükme bağlanmış olduğundan, sağlık durumunun uygun olduğunu tabip raporu ile belgelendirmeden Kurumunda çalışmaya devam eden memurun fiilen çalıştığı sürelerin doğum sonrası analık iznine eklenmesi mümkün bulunmamaktadır. Doğumun erken gerçekleşmesi halinde doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. 3 Doğumda ve doğum sonrası analık izni kullanılırken annenin ölümü halinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.

5 Kadın memurun 32. haftadan önce doğum yapması halinde erken doğum sebebiyle kullanılamayan 8 haftalık doğum öncesi analık izni süresinin tamamı doğum sonrası analık iznine ilave edilecektir. Doğumun beklenen tarihten sonra gerçekleşmesi halinde, fazladan geçen süreler doğum sonrası analık izni süresinden düşülemeyecektir. Devlet memurluğuna atanmadan önce doğum yapan ve doğum yaptığı tarihten itibaren sekiz haftalık süre içerisinde göreve başlayanlara, 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (A) fıkrası çerçevesinde doğum yaptığı tarih dikkate alınarak sadece sekiz haftalık doğum sonrası analık izni süresinin kalan kısmı kullandırılacaktır. DOĞUM NEDENİYLE KULLANILAN AYLIKSIZ İZİNLER : 6111 sayılı kanunla yapılan değişiklikten sonra mezkur kanunun 108. maddesinin B fıkrası gereği Doğum yapan memura 104. madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilir. Eşi doğum yapan memura eşinin devlet memuru olup olmadığına bakılmaksızın mezkur kanunun 108. maddesinin B fıkrası gereğince isteği halinde 24 ay verilen aylıksız iznin başlangıç tarihi eşinin doğum yaptığı tarihten itibaren 24 aylık süresinin bitimini geçemeyecektir. Doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi, doğum sonrası analık izninin (asgari 8, azami 13 hafta) bitimi; eşi doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi ise doğum tarihi olarak belirlenmiştir. Doğum yaptıktan sonra ataması yapılan memura, isteği üzerine doğum sonrası sekiz haftalık sürenin bitimini takip eden tarihten itibaren yirmidört aylık sürenin bitimini aşmayacak şekilde, aylık izin kullandırılacaktır. Doğum sonrası analık izninin bitiminde aylıksız izin verilen ve izini keserek göreve başlayan memurun yeniden aylıksız izin talebinde bulunması halinde bu memura doğum sonrası analık izninin bitiş tarihini takip eden 24 aylık sürenin aşılmaması kaydıyla tekrar aylıksız izin verilecektir. 4

6 Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar veya memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilebilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine 24 aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir. HASTALIK NEDENİYLE KULLANILAN AYLIKLI VE AYLIKSIZ İZİNLER: 105. maddenin son fıkrası gereğince Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır. Aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memur refakat izni kullanamaz. Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez. Memura, 105 inci maddenin son fıkrası uyarınca verilen aylıklı iznin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine onsekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir. HİZMET YILI NEDENİYLE KULLANILAN AYLIKSIZ İZİNLER: Devlet memurlarının 5 hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği halinde memuriyeti boyunca ve en fazla 2 defada kullanılmak üzere toplam 1 yıla kadar aylıksız izin verilebilir. EŞ DURUMU NEDENİYLE KULLANILAN AYLIKSIZ İZİNLER: Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade edebilmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dahil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkanlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen personeller, sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan personeller, en az 6 ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tabi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 657 Sayılı Kanunun 77 nci maddesine göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir. 5

7 HANGİ BELGELERİ KURUMUMA VERMEM GEREKİR? Eşinin yurtdışında görevlendirilmesinden dolayı aylıksız izin kullanacak olan memurun; eşine ait görev belgesi, nüfus kayıt örneği, kendisinin dilekçesi, eşinin göreve başlama tarihi ile görev bitiş tarihlerini belirten belgeleri görev yaptığı birime ibraz etmek durumundadır. ASKERLİK GÖREVİ NEDENİYLE AYLIKSIZ İZİN; Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar; askerlik süresince, görev yeri saklı kalmak kaydıyla aylıksız izinli sayılırlar. Muvazzaf askerlik hizmetlerini yapmak üzere görevlerinden ayrılan ve 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesi uyarınca, aylıksız izinli sayılan personelden muvazzaflık hizmetlerini tamamlayanların veya askerliğe elverişsiz olduklarına dair rapor alanların, anılan Kanun un 83 üncü maddesi uyarınca otuz günlük süre içinde göreve başlamak için müracaat etmeleri gerekmektedir. DOĞUM YAPTIM.AYLIKSIZ İZİN KULLANACAĞIM HANGİ BELGELERİ İBRAZ EDECEĞİM? 1-Aylıksız İzin Kullanma tarihleri ile süresinin yer aldığı talep dilekçesi, 2-Doğum raporu, 3-Varsa aktarma raporu 4-Doğum önü raporu, 5-Doğum sonu raporu, 5 HİZMET YILIMI DOLDURDUM? AYLIKSIZ İZİN ALABİLİRMİYİM? Bu izin verilebilir hükmü taşıdığından görev yaptığınız kurum yöneticilerinin uygun görüşü bulunduğu taktirde aylıksız izin verilebilir. YENİ DEVLET MEMURLUĞUNA ATANDIM YENİ DE DOĞUM YAPTIM ADAY PERSONELİM AYLIKSIZ İZİN KULLANABİLİRMİYİM? Doğum yaptıktan sonra ataması yapılan memura, isteği üzerine doğum sonrası sekiz haftalık sürenin bitimini takip eden tarihten itibaren yirmidört aylık sürenin bitimini aşmayacak şekilde, aylıksız izin kullandırılabilecektir. 6

8 AYLIKSIZ İZİN KULLANMANIN MEMURİYETE ETKİSİ 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Devlet memurlarının kazanılmış hak aylık derece/kademesinin tespitinde değerlendirilebilecek hizmet sürelerinin hangileri olduğunu belirlemiştir. Bu belirlemelerde, memurların çeşitli sebeplerle kullandıkları aylıksız izin sürelerine yer verilmemiştir. Bu nedenle, aylıksız izinde geçen sürelerin memuriyet kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin belirlenmesinde değerlendirilmesi söz konusu olamamaktadır. AYLIKSIZ İZİN KULLANMANIN EMEKLİLİĞE ETKİSİ Devlet memurlarının aylıksız izinde geçirdikleri süreler, bu sürelere ilişkin kesenek ve kurum karşılıklarının (sosyal güvenlik primlerinin) kendileri tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna yatırılması halinde, emekli keseneğine esas derece/kademelerinin tespitinde değerlendirilebilmektedir Aylıksız izin süresinin bitim tarihinden önce mazeretini gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde, memur on gün içinde görevine dönmek zorundadır. Mazeret sebebinin kalkması veya izin süresinin bitiminde on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılacaklardır. 7

9 ADAYLIK İŞLEMLERİ ADAYLIK DÖNEMİ: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 54. maddesinin ikinci fıkrasında; "Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olmaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz" denilmektedir. Adaylığın kaldırılması teklif edilen personelin asaletinin tasdiki 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 58. maddesi uyarınca yapılır. Aday memurlara derece ve kademe ilerlemesi uygulanmaz ADAYLIKTA GEÇEN SÜRELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 159. Maddesinde; " adaylık süresi sonunda bu Kanun hükümlerine göre asıl memurluğa atananların adaylıkta geçirdikleri süreler, kademe ilerlemelerinde ve derece yükselmelerinde değerlendirilir" denilmek suretiyle adaylıkta geçen sürenin adaylığın kaldırılmasını müteakip değerlendirileceği öngörülmüştür. Bu madde gereğince adaylıkta geçen süreleri ve varsa askerlik hizmeti dikkate alınır. 06/08/1999 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Aday memurun adaylığının kaldırılmasında Aday Memurların Uygulamalı Eğitim (Staj) Değerlendirme Belgesi doldurulurken 3- DEĞERLENDİRME NİTELİKLERİ bölümünde birinci ve ikinci sicil amirlerince 100 tam puan üzerinden mesleki puanının 40, genel toplam puanının da 60 tan az olmaması gerekmektedir. 8

10 TERFİ VE İNTİBAK İŞLEMLERİ GENEL OLARAK İNTİBAK İŞLEMLERİ Devlet memurlarının intibak işlemleri 657 Sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin A/12 bendinde düzenlenmiştir. Buna göre; "Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden bağlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve. kademeye yükseltilirler" hükmü yer almaktadır. Bu maddeye göre; 1- İntibak yapılabilmesi için; - Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimin bitirilmesi, 2- Bitirilen üst öğrenim için belirlenen memuriyete giriş derece ve kademesi üzerine memuriyette geçirilen başarılı hizmet süreleri her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabı ile ilave edilmesi, 3- Bitirilen aynı üst öğrenimi, tahsile ara vermeden devam ederek normal süresinde bitiren ve memuriyete başlayan kişinin emsal alınması yukarıdaki bentte belirlenen derece ve kademenin ise hiç bir şekilde emsalin ulaştığı derece ve kademeyi aşmaması, gerekmektedir. Ayrıca mezkur Kanunun 33 üncü maddesinde; "Kadrosuz memur çalıştırılamaz" hükmünün yer alması ve 68/A maddesinde derece yükselmesi yapılabilmesi için "üst derecelerden boş bir kadronun bulunması" şartının öngörülmesi nedeniyle 36/A-12/d maddesi gereğince intibakı yapılacak personelin görev unvanı ve öğrenim durumu itibariyle yükseltilebileceği derece için boş bir kadronun bulunması zorunludur. Boş kadro olmaması ve bulundukları derecede ilerleyebilecekleri bir kademenin bulunması halinde, yararlanacakları derece ve kademeler, bulundukları derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilecektir. 9

11 4- Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimi bitiren personel hakkında 657 sayılı Kanunun 36/A-12/d maddesi uyarınca yapılacak intibaklarda emsalin okulu bitiriş tarihi olarak Orta öğrenimi bitirenlerde, 30 Haziran tarihi, - Yüksekokulu bitirenlerde 31 Temmuz tarihi, esas alınarak işlem yapılması gerekmektedir. Birden fazla üst öğrenimi bitirenlerin intibakları memuriyete başladıkları öğrenim durumları esas alınarak yapılacaktır. II- ÖN LİSANS DİPLOMASI ALMAYA HAK KAZANILDIĞINI GÖSTEREN BELGE ÜZERİNE İNTİBAK YAPILMASI Ön Lisans Diploması Almaya Hak Kazanıldığını Gösteren Belge Üzerine İntibak Yapılması daha sonra lisans öğreniminin tamamlanması halinde yine intibak işlemi yapılacaktır. Ancak, 4 yıllık lisans eğitimine devam ederken ilk iki yılın tüm derslerinden başarılı olup 3 ve 4 üncü sınıfa geçen Devlet memurlarının kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından okulla ilişkilerini kesmeden aldıkları belgenin ön lisans diploması almaya hak kazandıklarını göstermekte olduğu ve bir ön lisans diploması olmadığı, bu nedenle de ilgililerin yapılan intibaklarını takiben 4 yıllık lisans diploması almaları halinde, öğrencilikleri devam ettiği sırada yapılan intibaklarında henüz bir üst öğrenimi bitirmiş durumda olmadıklarından bu durumdakiler ön lisans üzerine lisans öğrenimi yapmış kişi olarak kabul edilmemektedir. MEMURLARIN EĞİTİM NEDENİYLE İNTİBAKI NASIL YAPILIR Devlet memurlarının intibak işlemleri 657 Sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin A/12 bendinde düzenlenmiştir. Buna göre; Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve. kademeye yükseltilirler hükmü yer almaktadır. Bu maddeye göre; emsal memur kişinin memuriyete başladığı tarihteki öğreniminden sonra ara vermeden bir üst öğrenimi bitiren ve aynı tarihte memuriyete giren kişidir. Emsalin okulu bitiriş tarihi olarak; ortaöğrenimi bitirenlerde: 30 Haziran, Yükseköğrenimi bitirenlerde: 31 Temmuz tarihi esas alınır. Örneğin; 1998 yılında liseden mezun olup, 01/06/2000 tarihinde memuriyete başlayan ve 2010 yılında lisans diplomasını ibraz ederek intibak talebinde bulunan personelin intibakı: 10

12 İlgilinin Durumu: İntibakının yapıldığı 10/10/2010 tarihi itibariyle 10/10/ /06/2000 = 10 yıl 4 ay 9 gün hizmetinin giriş derece ve kademesine ilavesiyle, 9/ yıl 4 ay 9 gün = 6/2 (4 ay 9 gün kıdemli) Emsalinin Durumu : 1998 yılında liseden mezun olup, tahsile ara vermeden lisans öğrenimine başlayan ve 31/07/2002 tarihinde mezun olarak memuriyete giren ve 10/10/ /07/2002 = 8 yıl 2 ay 19 gün hizmeti olan kişidir. 9/1 + 8 yıl 2 ay 19 gün =7/3 derece/kademede 2 ay 19 gün kıdemlidir. İlgili emsalini geçemeyeceğinden, 7. derecenin 3. kademesine, 657 sayılı Kanun un 64. maddesi gereğince 6 yıllık sicil notunun 90 veya daha yukarı olması nedeniyle yararlandığı 1 kademe de ilave edilerek, boş kadro bulunmak koşuluyla 6. derecenin 1. kademesine yükseltilir ve 2 ay 19 gün kıdemli sayılır. İlgili ulaşmış olduğu derece ve kademenin aylığına onay tarihini takip eden aybaşından itibaren hak kazanır 11

13 SIK SORULAN SORULAR 1-Emsal Uygulaması nedir? Cevap: Görevde iken bir üst öğrenimi bitiren memurun, tahsiline ara vermeden normal süresi içerisinde üst öğrenimini zamanında bitirerek göreve başlayan memuru müktesep (derece/kademe) itibariyle geçememesidir. 2-6 yıllık sicil not ortalaması 90 değil de 89,1 olan memur, bir kademe alır mı? Cevap: Evet alır. Başka bir ifadeyle 6 yıllık sicil notu toplamı 535 olması halinde bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bu durum dolayısıyla verilecek kademe ilerlemeleri ilgilinin terfi tarihi değil, sicil notu ortalaması dolayısıyla kademe aldığı Ocak ayının 1'i itibariyle uygulanır. 3- Ön lisans diploması değerlendirildikten sonra lisans diploması alanların diplomaları değerlendirilir mi? Cevap: Ön lisans diploması ile intibakı yapılan daha sonra lisans tamamlayan veya ikinci bir yükseköğrenim olarak 4 yıllık bir fakülte bitiren görevlinin durumu incelenir, lehine bir durum varsa gerekli intibak işlemi yapılır. 4- Ön lisans diploması değerlendirildikten sonra başka bir ön lisans diploması alanların diplomaları değerlendirilir mi? Cevap: İkinci bir ön lisans üst bir öğrenim olmadığı için değerlendirilmez. 5- Dört yıllık yükseköğrenimi okuyanlardan 3. sınıfa geçenlerin yükseköğrenim kurumlarından almış oldukları belgeler değerlendirilir mi? Cevap: 142 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği'nde "A- Önlisans belgesi veya önlisans diploması üzerine intibak yapılanların durumu: a- Danıştay 5'inci Dairesinin anılan kararında belirtildiği üzere yükseköğretim kurumlarının ilk iki yıllık bölümünü başarı ile tamamlayanlardan 3'üncü sınıfa geçenlerin 105 Seri No'lu Genel Tebliğinin 1'inci maddesi gereğince yükseköğretim kurumlarından almış oldukları belgeler önlisans diploması olmadığından intibaklarının yapılmasına bu tebliğin yayımı tarihinden itibaren son verilecek ve ilgililer tarafından bir üst öğrenimi bitirdiklerine 12

14 ilişkin 'diploma' nın getirilmemesi halinde intibak işlemi yapılmayacaktır." denildiğinden önlisans yazılarına intibak işlemi yapılmayacaktır. 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) ve (C) bentleri statüsünde sözleşmeli olarak görev yapanlardan daha sonra aynı maddenin (A) bendine göre atananların sözleşmeli olarak geçen süreleri devlet memurluğunda kazanılmış hak aylık derecelerinde değerlendirilir mi? Cevap: 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) ve (c) bentleri statüsünde sözleşmeli olarak görev yapanlardan daha sonra aynı maddenin (A) bendine göre aday memur olarak atananların sözleşmeli olarak geçen süreleri asalet tasdiki yapılırken aynı Kanunun 36. maddesi C bendinin 6. fıkrası gereğince devlet memurluğunda kazanılmış hak aylık derecelerinde değerlendirilir 7- Hazırlık sınıfında geçen süreler öğrenim yılından sayılır mı? Cevap: 657 sayılı Kanunun 37. maddesinin (A) bendinin 6/b fıkrasında sadece ortaokul ve lise öğrenimi zikredilip yükseköğrenim zikredilmediği için ortaöğretimde hazırlık sınıfında geçen süreler (belgelendirilmesi halinde) öğrenim yılından sayılmakta, yükseköğrenimde geçen hazırlık sınıfları ise öğrenim süresinden sayılmamaktadır. 8- Terfi tarihi nasıl belirlenir? Cevap: Terfi tarihi, yapılan işlemin onaydaki yürürlük tarihi bir yıl ileri alınıp varsa kıdemi düşülerek bulunur. Kıdemi yoksa onaydaki yürürlük tarihinin bir yıl sonraki tarih terfi tarihi olarak belirlenir. 9. Kalkınmada öncelikli bölgelerde görev yapan hangi memurlara ilave kademe verilir? Cevap: Kurum atama yönetmelikleri gereğince kalkınmada öncelikli bölgelerde zorunlu hizmete tabi personele bu yörelerde çalıştıkları her 2 yıla ilave bir kademe ilerlemesi uygulanır. 10- Yardımcı Hizmetler Sınıfında müktesebi 1-4. dereceler arasında olan personel ek göstergeden yararlanabilir mi? Cevap: 657 sayılı Kanununda yer alan: "Ek Göstergelerle ilgili 'I Sayılı Cetvelde' Yardımcı Hizmetler Sınıfı yer almadığı için ek göstergeden yararlanamaz." 13

15 ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE YÜKSELEBİLECEK DERECE VE KADEMELER ilkokul Ortaokul Ortaokul ve Dengi Mesleki Okullar Ortaokul üstü 1 yıl Mesleki ve Tek. Öğrenimi bitirenler Ortaokul üstü 2 yıl Mesleki ve Tek. Öğrenimi bitirenler Lise Lise Dengi Mesleki veya Teknik (S.M.L. 6/b=12/3) Öğrenimi bitirenler Lise veya Dengi Okullar üstül yıl Mesleki veya Teknik Öğr. Bitirenler Lise veya Dengi Okullar üstü 2 yıl Veya Ortaokul Üstü en az 5 yıl Mesleki veya Teknik Öğr.bitirenler Lise ve Dengi Okullar üstü 3 Yıl Mesleki veya Tek. Öğr. Bitirenler Yıl Süreli Yüksek Öğrenim Yıl Süreli Yüksek Öğrenim Yıl Süreli Yüksek Öğrenim Yıl Süreli Yüksek Öğrenim Yıl Süreli Yüksek Öğrenim ÜNVANLARA GÖRE İLK ATAMADA DERECE VE KADEMELER TABİP 8/3 UZMAN TABİP 7/3 DİŞ TABİBİ 8/2 (İLK ATAMADA YÜKSEK LİSANS KABUL EDİLDİĞİNDEN UZMAN DİŞ TABİBİ 7/1 (DOKTORA YAPTIĞI ZAMAN) ECZACI 8/1 4 YILLIK MEZUNLAR ECZACI 8/2 5 YILLIK MEZUNLAR SOSYOLOG 8/1 PSİKOLOG 8/1 BİYOLOG 8/1 DİYETİSYEN 8/1 SOSYAL ÇALIŞMACI 8/1 TIBBI TEKNOLOG 10/3 (LİSANSTAMAMLAYANLAR8/1)DETAYLANDIR EBE 12/3 HEMŞİRE 12/3 SAĞLIK MEMURU 12/3 SAĞLIK TEKNİKERİ 10/2 MÜHENDİS 8/1 KİMYAGER 8/1 (ATANMA ŞARTI VAR KİMYA TEKNİSYENİ 12/3 MİKROBİYOLOJİ UZM 7/1 (FEN FAK MEZUNU) MİKROBİYOLOJİ UZM 7/3 (TIP FAK MEZUNU) V.K.H.İ 9/1 (LİSANS) V.K.H.İ 10/2 (ÖNLİSANS) V.K.H.İ 13/3 (LİSE) 14

16 HİZMET BİRLEŞTİRME Hizmet birleştirilmesi; memurların memuriyete başlamadan önce veya memuriyetten ayrılarak T.C. Emekli Sandığı dışında herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna (Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur) pirim ödemek suretiyle geçen hizmetlerinin T.C. Emekli Sandığına tabi hizmetleri ile birleştirilerek emeklilik müktesebinin yükseltilmesi işlemleridir Ancak, bunların emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükseltilebilmesi için tahsil durumları itibariyle en son yükselebileceği dereceleri geçmemeleri ve bir derece de en az çalışması gereken yıl sayısı kadar kademeden emeklilik keseneği ödemiş olmaları şarttır. Burada dikkat edilmesi gereken husus 18 yaşın ikmalinden önce sigorta pirimi ödemek suretiyle geçirdikleri süreler dikkate alınmaz. 1-İlgilinin sigortalı olarak çalıştığı Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinden gün, ay, yıl olarak belirtir prim tahakkuk cetveli istenilecektir. 2-Sigortalı hizmet değerlendirmelerinde 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa gün ve 1425 sayılı Kanunla eklenen ek 18. maddesinin uygulanması hakkında Maliye ve Gümrük Bakanlığının tarih ve sayılı 1993/4 nolu genelgesi dikkate alınacaktır yaşın ikmalinden önce geçen sigortalı hizmetler değerlendirilmede dikkate alınmaz. 15

17 Sicil No Adı Soyadı Doğum Tarihi Öğrenim Durumu Sınıfı : : : : : K ESİN SÖNMEZ 1989 SML Sigortalı olarak geçen sürelerin fiili hizmeti ile çakışıp çakışmadığına bakılacak, çakışan bir durum varsa çakışan süreler düşülecektir. 7-Görevde iken veya sigortalı olarak çalıştığı durumlarda tahsil değişikliği yapanların sigortalı hizmetleri 657 sayılı Kanunun 36. maddesinin (A) bendinin 12/d fıkrası uyarınca emsal işlemine tabi tutulacaktır. 8- Sigortalı hizmet değerlendirilirken ay - gün hesaplamasında; ay 30 gün, yıl 360 gün olarak esas alınır. 9- Sigortalı olarak çalışıp 01/10/2008 tarihinden sonra Devlet memurluğuna başlayanların sigortalı olarak geçen hizmetleri 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1.inci fıkrasının (c) bendine göre maaş veya emeklilik mükteseplerinde değerlendirilmeyip emeklilik hizmet süresinde dikkate alınacaktır. ÖRNEK-SSK HİZMET DEĞERLENDİRMESİ SSK (Özel) SSK (Özel) SSK (Özel) Açıklama Başlayış Tarihi Ayrılış Tarihi Kadro Derecesi KHA EEA ARTAN SÜRE D K D K YIL AY GÜN İstanbul 4/B İstanbul Sağlık Müdürlüğü Md. C/ Terfi KADRO Terfi TT: 25/04/ sayılı Kanuna göre 01 Ekim 2008 tarihinden sonra devlet memuriteyine ilk defa atananların SSK ve Bağ-Kur hizmetleri EEA değerlendirilmeyecektir. 01 Ekim 2008 tairihinden önce göreve başlayanların SSK ve/veya Bağ-Kur hizmetlerinin 3/4'ü KHA'da tamamı ise EEA'da değerlendirilecektir Toplam SSK hizmeti 1428 SSK hizmetinin 3/4'ü 1428*3 4 = 1071 gün = 2 yıl 11 ay 21 gün SSK'lı hizmeti /B'li hizmeti /1 11/2 11/3 3 yıl 3 ay 7 gün 10/1 SSk'lı hizmetinin değerlendirildiği tarihin 1 yıl sonrası Müktesebinde geçen süre Müteakip terfi tarihi

18 Sicil No Adı Soyadı Doğum Tarihi Öğrenim Durumu Sınıfı : : : : : DT ZEYNEP İMİR 1978 Ankara Ü ÖRNEK- BAĞ-KUR HİZMET DEĞERLENDİRMESİ Bağ-Kur Açıklama Başlayış Tarihi Ayrılış Tarihi Kadro Derecesi KHA EEA ARTAN SÜRE D K D K YIL AY GÜN Ankara Sağlık Müdürlüğü Mardin Sağlık Müdürlüğü Md. C/2, Asil KHA EEA KHA EEA KHA EEA KHA KHK EEA KHA EEA KADRO KHA KHK EEA KHA: 03/04/2014 EEA: 08/09/2014 Bağ-Kur hizmetinin (6 yıl 3 ay 10 gün = 2260 gün) 3/4'ü 2260*3 = 1695 gün = 4 yıl 8 ay 15 gün 4 19/12/2006 tarihinde KHA'da 3/4'ü olan 4 yıl değerlendirilerek 7/3'ne ilerletilir, EEA'da ise 6 yıl değerlendirilerek 6/2'ne ilerletilir kalan süreler ise müktesep olarak asalet onayıyla birlikte değerlendirilir. KHA: EEA: Asalet onay tarihi Asalet onay tarihi Göreve başlayış tarihi Göreve başlayış tarihi Namzetlikte geçen süre 26 1 Namzetlikte geçen süre Müktesebinde geçen Müktesebinde geçen KHA'da değerlendirilecek süre KHA'da değerlendirilecek süre Asalet onay tarihinin 1 yıl sonrası Asalet onay tarihinin 1 yıl sonrası Müktesebinde geçen süre Müktesebinde geçen süre Müteakip terfi tarihi Müteakip terfi tarihi

19 TERFİ, İNTİBAK VE HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ BAZI HUSUSLAR: Emsal uygulamasında mezuniyet tarihi: Ortaöğrenimi bitirenlerin mezuniyet tarihi 30 Haziran, yükseköğrenimi bitirenlerin mezuniyet tarihi ise 31 Temmuz olarak uygulanır. (142 seri no lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği) 64 üncü maddede belirtilen şartlara haiz her sınıf ve derecedeki memurlar hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş sayılırlar. Kademe ilerlemesine hak kazanamayan memurlar kurumlarınca her ay alınacak toplu onaylarla belirlenir. Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye müstahak olmadıkları sonradan tespit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir. (657 sayılı Kanunun 65. Maddesi/ Kanun Hükmünde Kararnamenin 241/2. maddesi) Derece yükselmesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri kademe ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredebilirler. (657/Madde 66) Diploma değerlendirmelerinde diplomalarını dilekçe ekinde kurumuna ibraz ettiği tarih dikkate alınarak işlem yapılacaktır. (Memurların maaş aldığı müteakip aybaşı) 18

20 HİZMET PUANI İŞLEMLERİ: Sağlık personelinin hizmetleri ÇKYS ye kayıt edilmiş ise personelin hizmet puanını sistem tam olarak hesaplamaktadır. Sağlık Personelinin hizmet puanı yılda iki defa toplu olarak hesaplanmakta olup Personel Bilgi Sistemine (PBS) yansıtılmaktadır. Dönem tayinlerine başvuran sağlık personelinin hizmet puanında yanlışlık var ise dönem tayini ilan metninde belirtilen süre içerisinde itiraz etmeleri halinde tekrar hizmet puanları hesaplanmaktadır. Hizmet puanı personelin görev yaptığı yerin süresine göre hesaplanmaktadır. Sağlık personeli askerlik nedeniyle hizmet puanını en son terhis olduğu il birliğinden almaktadır YÖK Kanunu ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda çalışılmış bütün fiili hizmetler hizmet puanlarına dahil edilecektir. (Son değişiklik) Sağlık personeline yapmış olduğu idari görev ve yayınları nedeniyle verilmemektedir. hizmet puanı 19

21 26 MART 2013 TARİH VE SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN HİZMET PUANI YÖNETMELİK Hizmet puanı MADDE 8 (1) Personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinde kullanılmak üzere, bu Yönetmelik kapsamındaki personel için her atama döneminden önce atamaya esas olmak üzere çalışılan yerin özelliklerinin göz önüne alındığı bir hizmet puanı hesaplanır. Açık bulunan ve Bakanlıkça ilan edilen kadrolara yapılacak atamalarda hizmet puanı esas alınır. Hizmet puanlarının eşitliği hâlinde ise meslekî kıdemi fazla olan personel atamaya hak kazanmış olur. Hizmet puanının hesaplanması MADDE 9 (1) Hizmet puanının hesaplanmasında Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan İl ve İlçelerin Sosyo- Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Tabloları esas alınır. Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki bir unvanda veya 2547 sayılı Kanun kapsamındaki kurumlarda tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre uzmanlık eğitimi alanlar, 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşun merkez veya taşra teşkilatında şube müdürü veya daha üst bir görev ile bunların yardımcısı unvanları ile tabip ve uzman tabiplerden başka bir kadroda fiilen çalışılan her yer ve yıl için İlçelerin Sosyo- Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması endeksindeki sıra numarası 1000 rakamıyla toplanarak ilçe sıralaması puanı elde edilmiş olur. Bu rakama Ek 1 de bulunan İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasının Hizmet Puanına Katkısı Cetveli nin öngördüğü puan eklenerek hizmet puanı bulunur. Yeni il ve ilçeler kurulması hâlinde, yeni tablolar yayınlanana kadar, daha önce bağlı bulunulan il ve ilçenin puanları uygulanmaya devam edilir. (2) Beldelerde fiilen çalışılan her yıl için çalışılan beldenin bağlı bulunduğu ilçenin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması endeksindeki sıra numarasının yarısı, köylerde fiilen çalışılan her yıl için ise tamamı puan olarak hizmet puanına ayrıca eklenir. (3) Muvazzaf askerlikte geçirilen süreler için personele, askerliğin yapıldığı yerin hizmet puanı verilir. Askerliğini yurt dışında yapanların hizmet puanlarının hesaplanmasında bağlı olduğu birliğin bulunduğu il veya ilçenin hizmet puanı esas alınır. (4) Genel hayatı etkileyen; savaş, deprem, sel ve yangın gibi doğal afetlerin meydana geldiği yerleşim yerlerinde görev yapan personele, doğal afetin meydana geldiği tarihten itibaren, o yerde fiilen çalışılması kaydıyla Bakanlıkça belirlenen süre için en yüksek hizmet puanı % 100 fazlasıyla verilebilir. (5) Savaş, deprem, sel ve yangın gibi genel hayatı etkileyen sebeplere bağlı olarak yurt içi ve yurt dışında görevlendirilen personele en yüksek hizmet puanı %100 fazlasıyla verilir. Yurt dışında başka sebeplerle görevlendirilen diğer personel, hizmet puanı en düşük yerin hizmet puanını alır. (6) Geriye doğru hesaplamalarda, Bakanlığımızın hizmet puanı esaslı atama ve yer değiştirme işlemlerine geçildiği 8/6/2004 tarihindeki görev yapılan yerin idari statüsü esas alınır. Bu tarihten sonra meydana gelen değişiklikler yürürlük tarihi itibariyle hüküm ifade eder. Hizmet puanı verilmeyecek haller MADDE 10 (1) Aşağıdaki hâllerde personele hizmet puanı verilmez: a) Kanunun 77 nci maddesi kapsamında, aile hekimliğinde ve birliklerde sözleşmeli geçirilen süreler ile askerlik yükümlülüğü dışında aylıksız veya ücretsiz izinli olarak geçirilen süreler, b) Hakkında kovuşturmaya yer olmadığına veya yargılama sonucunda beraatına karar verilenler ile soruşturma sonucunda disiplin cezası almayanlar hariç olmak üzere, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suç nedeniyle tutuklanan veya gözaltına alınanlar ile görevden uzaklaştırılanların görevleri başında geçirmedikleri süreler. 20

22 EMEKLİLİK İŞLEMLERİ Belirli bir süre çalıştıktan sonra yasalar gereği çalışanların çalışma hayatının sonlanması ve/veya emekli aylığının bağlanmasıdır MÜLGA 5434 SAYILI EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE BELİRLENEN EMEKLİLİK HALLERİ 1) İsteğe Bağlı Emeklilik 2) Re sen Emeklilik 3) Yaş Haddinden Emeklilik 4) Malulen Emeklilik 5) Açıktan Emeklilik İSTEĞE BAĞLI EMEKLİLİK Hizmet yılını ve emeklilik yaşını dolduran iştirakçiler istekleri halinde emekliliğe sevklerini talep edebilirler. (5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunun 39. Maddesi) A) HİZMET YILI 20 fiili hizmet yılını dolduran kadın iştirakçiler ile 25 fiili hizmet yılını dolduran erkek iştirakçiler,, B) EMEKLİLİK YAŞI 21 23/05/2002 tarih ve 4759 sayılı Kanunun Geçici 205. Maddesi ile emeklilikte kademeli geçiş süreci getirilmiştir.

23 İSTEĞE BAĞLI EMEKLİLİK SÜRECİNDE İŞTİRAKÇİLERİN İZLEMESİ GEREKEN YOL; Çalıştığı hastanenin personel (özlük) biriminde bulunan ve 3 nüsha halinde düzenlenmiş olan Emeklilik Belgesi ni eksiksiz doldurarak taleplerini iletmeleri gerekmektedir. 22

24 2011/32 sayılı Genelgede; Emeklilik Belgesinin birinci sayfasının sağ üst köşesine ilgililerin en fazla altı ay önce çekilmiş bir fotoğrafından bir adet dosyasında tutulmak üzere gönderilmesi, gönderilen fotoğrafın arkasına ad, soyad, T.C Kimlik numarası ve emeklilik sicil numaralarının yazılması gerekmektedir. şeklinde yapılan açıklama; 2014/15 sayılı Genelge ile; Emeklilik Belgesinin birinci sayfasının sağ üst köşesine ilgililerin en fazla altı ay önce çekilmiş bir fotoğrafının yapıştırılması gerekmektedir. şeklinde değiştirilmiştir. Genel Sekreterliğimize gelen talepler; personele ait ÇKYS (Çekirdek Kaynaklı Yönetim Sistemi) kayıtları, sicil dosyası incelenerek hizmet yılı ve emeklilik yaşı yönünden kontrol edilir, herhangi bir eksikliği bulunmayan belgeler Kurum Başkanlığı na gönderilir. Kurumumuz Başkanlığınca emeklilik onayı alınır ve personele tebliğ edilerek görevinden ayrılışının sağlanması için Genel Sekreterliğimize tebligat üst yazısı gönderilir. TEBLİGAT YAZIŞMALARI 1) En Son Memuriyet Aylığının Ödendiği Tarih, 2) 3 Adet Fotoğraf (Son 6 Ay İçinde Çekilmiş ve Emeklilik Belgesi nde Kullanılan), 3) Öğrenim Belgesi (En Son Bitirdiği Okula Ait), 4) Askerlik Terhis Belgesi, (Erkek Adaylar) 5) Yazışma Adresi, Genel Sekreterliğimiz tebligat yazısını personelin görev yaptığı hastanenin personel birimine gönderir; ilgili belgenin Kurumumuz kayıtlarına giriş yaptığı tarihten itibaren en geç 1 ay içerisinde iştirakçinin ayrılışını sağlayarak, tebligat yazışmalarında talep edilen belgeler ile birlikte eksiksiz olarak Kurum Başkanlığına gönderir. BORÇLANMA Geçmiş hizmet sürelerini borçlananlar, borçlanma dilekçelerinin T.C Emekli Sandığına yatırıldığı tarihten itibaren 6 ay geçmedikçe bütün şartlar meydana gelmiş olsa dahi, istekle emekliye ayrılamazlar. (md./102) 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunun 39. maddesinin (j) fıkrası ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun Geçici 4. Maddesi Göreve girişlerinde Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporu Hakkında Yönetmelik e uygun olarak alınmış ve raporda sakatlık oranı en az %40 olanlardan fiili hizmeti 15 yıl olanların isteği üzerine emekli edilir. Bu durumdaki emeklilik talepleri de isteği ile emeklilik kapsamında olup tebligat ve ayrılış yazışmalarının işleyiş ve prosedürü aynıdır. 23

25 RE SEN EMEKLİLİK 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunun 39. maddesi (b) fıkrası; *30 fiili hizmet yılını dolduran iştirakçiler kurumlarınca (tayine yetkili makam tarafından) isteklerine bakılmaksızın, görülen lüzum üzerine emekliye sevk edilebilmektedir. YAŞ HADDİNDEN EMEKLİLİK Personelin; kanunla belirlenen yaş hadlerini doldurmaları halinde, kurumlarca uygulanması zorunlu, isteğe bakılmaksızın yapılan emeklilik işlemi re sen emeklilik işlemidir. Yaş haddi 65 yaşın doldurulduğu tarihtir. Bu tarihlerden sonra ilgililerin çalıştırılmaları mümkün bulunmamaktadır. Personelin; kanunla belirlenen yaş hadlerini doldurmaları halinde, kurumlarca uygulanması zorunlu, isteğe bakılmaksızın yapılan emeklilik işlemi re sen emeklilik işlemidir. Yaş haddi 65 yaşın doldurulduğu tarihtir. Bu tarihlerden sonra ilgililerin çalıştırılmaları mümkün bulunmamaktadır. yaş haddinden emeklilik için Kurumumuza isim listesinde bildirilen personele ait Emeklilik Belgesi düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. MALULEN EMEKLİLİK İştirakçilerin vücutlarında meydana gelen arızalar veya uğradıkları tedavisi imkansız hastalıklar sebebiyle vazifelerini yapamayacak duruma gelmeleri halinde uygulanan emeklilik işlemidir. Genel Sekreterliklerden gönderilen dilekçe ile birlikte ilgilinin sağlık kurulu raporu ve mühürlenmiş hizmet cetveli Kurum Başkanlığınca SGK ya gönderilerek malulen emeklilik hakkında görüş sorulur. a) SGK iştirakçi ile ilgili olumlu ya da olumsuz görüşünü bildirir. Olumlu cevap karşısında ilgili hakkında Kurumumuzca emeklilik işlemlerine başlanır. b) Ve ya yeni bir sağlık kurulu raporu istenir. Bu durumda da Birlikler vasıtasıyla sağlanan yeni rapor SGK ya gönderilir. Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların, ilgili Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden indirilir. (Hesaplamalar fiili hizmet süresi zammı usul ve esasları gibi yapılmaktadır.) İlgilinin emeklilik talebine istinaden alınan emeklilik onayın yine ilgilinin isteği üzerine iptal edilmesidir. 24

26 Dikkat edilmesi gereken husus; ilgili kurumdan ayrılışını yapmadan emeklilik talebinden vazgeçebilir, çalıştığı hastaneden ayrılışı sağlanan iştirakçi için artık yeniden atanma usulleri geçerlidir. İptal talebi Kurumumuza bildirilen iştirakçi için emeklilik onay iptali yazışması yapılarak Genel Sekreterliğe üst yazı ile bilgi verilmektedir. PERSONELİN VEFATINA İLİŞKİN YAZIŞMALAR Vefat eden personel için ; * Kimlik araştırma belgesi gönderilir, vefat eden personelin yakınlarınca doldurulur; * Aylık talep dilekçesi ve fotoğraf, * Geçmişe dönük asgari iki aylık kesenek listesi, * Vukuatlı nüfus kayıt örneği, * İlgilinin vefatına ilişkin belgeler(öğrenim belgesi, veraset belgesi, askerlik belgesi vs.) gönderilir. * Gelen bilgi ve belgeler kontrol edilir, vefat tarihi ÇKYS ye işlenerek Kurum Başkanlığı na intikal ettirilir. FİİLİ HİZMET ZAMMI Kurumumuza bağlı hastanelerde Denetimli Alanlarda fiilen çalışan ve Radyasyon görevlisi olarak görev yapan personelin fiili hizmet süresi zammı (FHZ) tespitine ilişkin yazışmalarını Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile koordineli bir şekilde yürütülmesi işlemleridir. Bu kapsamda Radyasyon görevlisi sayılan; Sağlık Memuru/Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri (Radyoloji, Röntgen, Radyoterapi), Hekimler (Radyodiagnostik, Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi, Kardiyoloji) Radyasyon Onkolojisi, Kardiyoloji) Ebe, Sağlık Memuru ve Hemşireler; Fiili hizmet süresi zammından en fazla 5 yıl yararlanılabilmektedir AKTİF OLARAK ÇALIŞAN VE RADYASYON GÖREVLİSİ SAYILAN PERSONELİN EMEKLİLİK TALEBİNDEN ÖNCE MUTLAKA FİİLİ HİZMET YAZIŞMALARINI BAŞLATMALARI GEREKMEKTEDİR. 25

HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİ

HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİ HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİ Hizmet birleştirilmesi; memurların memuriyete başlamadan önce veya memuriyetten ayrılarak T.C. Emekli Sandığı dışında herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna (Sosyal Sigortalar

Detaylı

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri:

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri: 1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri: Kanun Numarası: 657 Kabul Tarihi: 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 23.7.1965 - Sayı:12056

Detaylı

T.C MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü GENELGE 1993/2

T.C MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü GENELGE 1993/2 Sayı:.B.07.0.PER.0.16/914000 Konu: 1425 sayılı Kanun un uygulaması T.C MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü GENELGE 1993/2 İLGİ:19.08.1991 tarihli ve 67391 sayılı genelgemiz. 5434 sayılı

Detaylı

ÖRNEK: 1-2 yıllık Meslek Yüksekokulu mezunu olup teknik hizmetler sınıfında "Tekniker" kadro

ÖRNEK: 1-2 yıllık Meslek Yüksekokulu mezunu olup teknik hizmetler sınıfında Tekniker kadro DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO 142) 657 Sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin A/12 bendine 26.5.1975 tarih ve 1897 sayılı Kanunun birinci maddesiyle eklenen (d) fıkrasının uygulanmasına ilişkin

Detaylı

1. TERFİ VE İNTİBAK İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ TANIMLAR: TERFİ TARİHİ: Memurun kademe/derece ilerlemesine müstahak olduğu tarihtir.

1. TERFİ VE İNTİBAK İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ TANIMLAR: TERFİ TARİHİ: Memurun kademe/derece ilerlemesine müstahak olduğu tarihtir. 1. TERFİ VE İNTİBAK İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ TANIMLAR: TERFİ TARİHİ: Memurun kademe/derece ilerlemesine müstahak olduğu tarihtir. İNTİBAK: Memurun öğrenim durumu, hizmet yılı ve geçmişteki hizmetleri esas

Detaylı

Atama Ayrılış- Başlayış İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

Atama Ayrılış- Başlayış İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar ÖZLÜK İŞLERİ Askerlik tehir işlemleri Atama ayrılış- başlayış bildirimi Sağlık hizmetleri sınıfı personelin emeklilik işlemleri İl dışı tayin talepleri Dış kuruma görevlendirilen personele ait yüklenme

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)'ndan:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)'ndan: Resmi Gazete Sayı : 29683 TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)'ndan: KAMU PERSONELİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No: 6) 10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

Detaylı

3) Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin kıdem aylığına esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı,

3) Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin kıdem aylığına esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı, İŞTE DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞININ GÖRÜŞÜ ÖZET: Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin memurun kazanılmış hak aylığında dikkate alınıp alınmayacağı, intibak işleminin ne zaman yapılacağı, bu sürelerin

Detaylı

Tabip ve Uzman Tabiplerden: Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuranların Gönderecekleri Belgeler:

Tabip ve Uzman Tabiplerden: Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuranların Gönderecekleri Belgeler: Tabip ve Uzman Tabiplerden: Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuranların Gönderecekleri Belgeler: A-EŞ DURUMU MAZERETİ NEDENİYLE ATANMA TALEBİNDE BULUNANLAR; 1-Eşinin çalışmakta olduğu kurumdan

Detaylı

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 8 Kasım 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29526 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

BEKİR YİGİT DAİRE BAŞKANI

BEKİR YİGİT DAİRE BAŞKANI BEKİR YİGİT DAİRE BAŞKANI 1) İsteğe Bağlı Emeklilik 2) Re sen Emeklilik 3) Yaş Haddinden Emeklilik 4) Malulen Emeklilik 5) Açıktan Emeklilik a) HİZMET YILI 20 fiili hizmet yılını dolduran kadın iştirakçiler

Detaylı

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4.

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. 9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA

Detaylı

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 İş Başvurusu 1-Dilekçe, 2-Özgeçmiş, 3-CV 7 GÜN 2 İlk defa devlet memurluğuna alınma 1-ÖSYM Başkanlığından gelen atanacakların listesi, 3- Nüfus cüzdan sureti 5-Sağlık raporu 7-İkametgah belgesi, 8-Mal

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER Hususi pasaport çıkarma ve temdit (Süre uzatma) talepleri Hizmet

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1)

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) SGK İŞLEMLERİ SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) (01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) 01.10.2008 den önce iştirakçi olup, 01.10.2008 tarihi itibarıyla 4c li sigortalıların emekli keseneğine

Detaylı

657 Sayılı Devlet Memurları Yasası nın İzinlerle İlgili Maddeleri Dr. Ahmet SALTIK AÜTF Halk Sağlığı AbD

657 Sayılı Devlet Memurları Yasası nın İzinlerle İlgili Maddeleri Dr. Ahmet SALTIK AÜTF Halk Sağlığı AbD Devlet Memurları Yasası nın İzinlerle İlgili Maddeleri Dr. Ahmet SALTIK AÜTF Halk Sağlığı AbD www.ahmetsaltik.net profsaltik@gmail.com Ankara Üniv. Tıp Fak. Dönem V, Staj dersi, 2014-15 Anayasa nın sağlıkla

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 1- Hizmet veya Yeşil Pasaport Formu

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İZİN - GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İZİN - GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İZİN - GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde -1- (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi nde görev yapan akademik, idari,

Detaylı

13 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29683 TEBLİĞ

13 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29683 TEBLİĞ 13 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29683 TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan: KAMU PERSONELİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No: 6) 10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GAMA MESLEK YÜKSEKOKULU PERSONEL İŞLEMLERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI İŞE BAŞLAMA VE İŞ AKIŞ ŞEMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GAMA MESLEK YÜKSEKOKULU PERSONEL İŞLEMLERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI İŞE BAŞLAMA VE İŞ AKIŞ ŞEMASI İŞE BAŞLAMA VE İŞ AKIŞ ŞEMASI MESLEK YÜKSEK OKULUMUZDA PERSONELİN NAKLEN VE AÇIKTAN ATAMA NEDENİYLE GÖREVE BAŞLAMASI PERSONEL KİMLİK BİLGİ FORMU DOLDURULUP FOTOĞRAF YAPIŞTIRILIR MAL BİLDİRİMİ FORMUNUN

Detaylı

ÇANAKKALE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

ÇANAKKALE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO ÇANAKKALE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Açıktan Atama İşlemleri

Detaylı

TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖZLÜK İŞLERİ HİZMET STANDARTLARI. 1-) Dilekçe, 2-) Unvan Belgesi.

TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖZLÜK İŞLERİ HİZMET STANDARTLARI. 1-) Dilekçe, 2-) Unvan Belgesi. SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Bakanlık personelinin Sigortalı ve Bağ-Kur'lu hizmet birleştirme TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖZLÜK İŞLERİ HİZMET STANDARTLARI 2-) Unvan Belgesi.

Detaylı

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Personel Birimi Sıra No 1 Hizmetin Adı Personelin Göreve Başlama Başvuruda İstenen Belgeler 1. Aile durum bildirimi formu

Detaylı

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI 09.11.2015/19-1 İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ ile İşveren Uygulama Tebliği nde yer alan e-sigorta uygulamasına başvuru, aylıksız izinli sayılan

Detaylı

TEBLİĞ. b) Analık izninin kesintisiz kullanılması gerektiğinden, bu izin kısım kısım kullanılamaz.

TEBLİĞ. b) Analık izninin kesintisiz kullanılması gerektiğinden, bu izin kısım kısım kullanılamaz. 13 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29683 TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan: KAMU PERSONELĠ GENEL TEBLĠĞĠ (Seri No: 6) 10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ ve STANDARTLARI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ ve STANDARTLARI ADI TANIMI DAYANDIĞI MEVZUATIN ADI İÇ () SUNUM ELEKTRONİK OLARAK HİZMET ENVANTERİ ve I 1 2 3 ve İdari in Hususi Pasaport Çıkarma ve Temdit(Süre Uzatma) ve İdari in Hizmet Pasaportu Çıkarma ve Temdit(Süre

Detaylı

6663 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI

6663 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI 10.02.2016/6-1 6663 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 6663 sayılı Kanun ile çalışma hayatına ilişkin özetle aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

Detaylı

ÖNSÖZ. Dr. Erkan ÇİÇEK Genel Müdür V.

ÖNSÖZ. Dr. Erkan ÇİÇEK Genel Müdür V. ÖNSÖZ Globalleşen dünyada bütün ülkeler sağlık düzeyini iyileştirmek amacıyla en iyi sistemlerini uygulamak, düzenleme ve iyi neticeler almak için yarışmakta gelişmiş sağlık düzeyine ulaşmak ve insanların

Detaylı

Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması,

Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması, KADEME İLERLEMESİ Kademe, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 38'inci maddesinde; "Kademe, derece içerisinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, Devlet memurunun olumlu sicil almasına ve bulunduğu

Detaylı

HİZMET STANDARDI TABLOSU

HİZMET STANDARDI TABLOSU HİZMET STANDARDI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLAN MA SÜRESİ 1 Akademik ve İdari Personelin Hususi Pasaport Çıkarma ve Temdit (Süre uzatma) 1- Personelin,

Detaylı

TEKĠRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri ġube Müdürlüğü Özlük ĠĢleri Kamu Hizmet Standartları Tablosu

TEKĠRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri ġube Müdürlüğü Özlük ĠĢleri Kamu Hizmet Standartları Tablosu TEKĠRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri ġube Müdürlüğü Özlük ĠĢleri Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HĠZMETĠN ADI ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 personelinin Sigortalı

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 2/6/2011 tarihli ve 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel

Detaylı

15 Nisan 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27906 TEBLİĞ

15 Nisan 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27906 TEBLİĞ 15 Nisan 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27906 TEBLİĞ Devlet Personel Başkanlığından: KAMU PERSONELĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 2) 25/2/2011 tarihli ve 27857 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 13/2/2011

Detaylı

TEKĠRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri ġube Müdürlüğü Özlük ĠĢleri Hizmet Standartları Tablosu

TEKĠRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri ġube Müdürlüğü Özlük ĠĢleri Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO TEKĠRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri ġube Müdürlüğü Özlük ĠĢleri Hizmet Standartları Tablosu 1 HĠZMETĠN ADI Sigortalı ve Bağ- Kur'lu hizmet birleştirme 1-Dilekçe. 2-Unvan Belgesi ĠSTENEN

Detaylı

Sirküler No : 2015/66 Sirküler Tarihi : : İşveren Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Hk.

Sirküler No : 2015/66 Sirküler Tarihi : : İşveren Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Hk. Sirküler No : 2015/66 Sirküler Tarihi : 09.11.2015 Konu : İşveren Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Hk. 1 Eylül 2012 tarih ve 28398 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İşveren Uygulama Tebliği'nde 8 Kasım

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı TERFİ, İNTİBAK VE HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN B Ü L T E N. Hazırlayanlar

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı TERFİ, İNTİBAK VE HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN B Ü L T E N. Hazırlayanlar T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Terfi ve İntibak Şubesi Müdürlüğü TERFİ, İNTİBAK VE HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN B Ü L T E N Hazırlayanlar T. Kasım TOPRAK

Detaylı

DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî GazeteSayı : 28099 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2011/2226 Ekli "Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe

Detaylı

EK-2 TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (2016)

EK-2 TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (2016) Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (En Geç) Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşları Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değişikliğinin

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YILLIK, MAZERET, HASTALIK, AYLIKSIZ VE REFAKAT İZİNLERİNİN KULLANIM USUL VE ESASLARI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YILLIK, MAZERET, HASTALIK, AYLIKSIZ VE REFAKAT İZİNLERİNİN KULLANIM USUL VE ESASLARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YILLIK, MAZERET, HASTALIK, AYLIKSIZ VE REFAKAT İZİNLERİNİN KULLANIM USUL VE ESASLARI Üniversitemiz akademik ve idari personeli; 657 sayılı Devlet memurları Kanununun 101, 102, 103, 104,

Detaylı

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ ATAMA VE ÖZLÜK İŞLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ ATAMA VE ÖZLÜK İŞLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ ATAMA VE ÖZLÜK İŞLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunda

Detaylı

657 Devlet Memurları Kanunu ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ( )

657 Devlet Memurları Kanunu ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ( ) 657 Devlet Memurları Kanunu ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (31.05.2006) 657 DMK 4a, 4b, 4c maddeleri 5510 GSS 4a, 4b, 4c maddeleri Memur (4A) Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince

Detaylı

2014 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası

2014 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası 2014 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 92 nci maddesinin birinci fıkrası ile Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı R.

Detaylı

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV,

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İcra Müdür

Detaylı

T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK 1 912.02.00.00-912.03.00.00 hususi veya hizmet pasaportu çıkarma ve yenileme talepleri

Detaylı

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler 1 6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler Cumhur Sinan ÖZDEMİR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş İş Müfettişi Uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan ve Torba Kanun

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında görevli

Detaylı

D U Y U R U. Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 41 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereği 1 Mart - 31 Mart

D U Y U R U. Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 41 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereği 1 Mart - 31 Mart D U Y U R U Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 41 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereği 1 Mart - 31 Mart tarihleri arasında il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, dini yüksek ihtisas merkezi müdürü, eğitim

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ 1 KPSS İle Atama İşlemleri (İlk Defa Devlet

Detaylı

MADDE 48 (1) Öğretmenler, aynı eğitim kurumunda adaylık dâhil toplamda en fazla 8 yıl görev yapabilir.

MADDE 48 (1) Öğretmenler, aynı eğitim kurumunda adaylık dâhil toplamda en fazla 8 yıl görev yapabilir. Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresi MADDE 48 (1) Öğretmenler, aynı eğitim kurumunda adaylık dâhil toplamda en fazla 8 yıl görev yapabilir. (2) Aynı eğitim kurumunda yer değiştirme

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.09/732 20 ARALIK 2010 Konu : 4/c sigortalı işlemlerinin sosyal güvenlik il müdürlüklerine devri GENELGE 2010/134 1- GENEL AÇIKLAMALAR Kurumumuz Stratejik Planı esas alınarak hazırlanmış

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN İZİN KULLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN İZİN KULLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN İZİN KULLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, Ömer Halisdemir

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Eczacılık si Eczacılık si Eczacılık si Eczacılık si Eczacılık si Eczacılık si MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER ÖZELSEKTÖR V.B. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İLK BAŞVURU MAKAMI PARAF LİSTESİ

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 07.07.2009 tarih ve 27281

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) 6699 YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET ENVANTERİ

T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET ENVANTERİ HİZMETİN 1 in in Pasaport 912020000 Pasaport Çıkarma Süre Uzatma 5682 Sayılı Pasaport Kanunu Çıkarma Süre Uzatma Talepleri Talepleri 1 Yurtdışında görevlendirildiğine dair ilgili Yönetim Kararı yada lük

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YILLIK, MAZERET, HASTALIK, AYLIKSIZ VE REFAKAT İZİNLERİNİN KULLANIM USUL VE ESASLARI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YILLIK, MAZERET, HASTALIK, AYLIKSIZ VE REFAKAT İZİNLERİNİN KULLANIM USUL VE ESASLARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YILLIK, MAZERET, HASTALIK, AYLIKSIZ VE REFAKAT İZİNLERİNİN KULLANIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç : Madde 1- Düzce Üniversitesi bünyesinde görev

Detaylı

Anılan 43 üncü maddenin (B) bendinin uygulanmasında aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir :

Anılan 43 üncü maddenin (B) bendinin uygulanmasında aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir : Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 75) Sayı : BÜMKO-KY-10-115567-34-8563-7 Konu : 2595 sayılı Yasa uygulaması hk. 15.2.1982 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak 1.3.1982 tarihinden itibaren

Detaylı

HİZMET BORÇLANMA İŞLEMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

HİZMET BORÇLANMA İŞLEMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 01.07.2010 / 83-1 HİZMET BORÇLANMA İŞLEMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41 inci, 46 ncı ve geçici

Detaylı

DOĞUM İZNİ ve DİĞER GÜNCEL DEĞİŞİKLİKLER

DOĞUM İZNİ ve DİĞER GÜNCEL DEĞİŞİKLİKLER DOĞUM İZNİ ve DİĞER GÜNCEL DEĞİŞİKLİKLER DOĞUM ÖNCESİ VE SONRASI DOĞUM İZNİ Doğum öncesi Doğum Doğum sonrası 5+3 hafta 8+X Hafta Çoğul gebelik halinde 10 hafta Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan

Detaylı

657 Devlet Memurları Kanunu ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (31.05.2006)

657 Devlet Memurları Kanunu ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (31.05.2006) 657 Devlet Memurları Kanunu ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (31.05.2006) 657 DMK 4a, 4b, 4c maddeleri 5510 GSS 4a, 4b, 4c maddeleri Memur (4A) Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı TERFİ, İNTİBAK VE HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN B Ü L T E N. Hazırlayanlar

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı TERFİ, İNTİBAK VE HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN B Ü L T E N. Hazırlayanlar T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Terfi ve İntibak Şubesi Müdürlüğü TERFİ, İNTİBAK VE HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN B Ü L T E N Hazırlayanlar T. Kasım TOPRAK

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. İDARİ PERSONEL ŞEFLİĞİ ŞEMA ADI AÇIKTAN ATAMA İŞLEMLERİ Akış No: 1

İŞ AKIŞ ŞEMASI. İDARİ PERSONEL ŞEFLİĞİ ŞEMA ADI AÇIKTAN ATAMA İŞLEMLERİ Akış No: 1 ŞEMA ADI AÇIKTAN ATAMA İŞLEMLERİ Akış No: 1 Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından ataması yapılan personelin kararnamesi onaylanarak Fakültemize gönderilir. Teslim alınan kararname ile adı geçen personel

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

Sirküler Rapor /7-1 GÖREV YERLERİ İTİBARIYLE VERGİ MÜFETTİŞLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor /7-1 GÖREV YERLERİ İTİBARIYLE VERGİ MÜFETTİŞLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 02.01.2014/7-1 GÖREV YERLERİ İTİBARIYLE VERGİ MÜFETTİŞLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Görev Yerleri İtibarıyla Vergi Müfettişleri Yer Değiştirme

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDEN MERKEZE AKTARILAN TUTARIN DAĞILIM VE SARFI İLE BU TUTARDAN BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ

Detaylı

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Kanun No: 5258 Kabul Tarihi : 24.11.2004 Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; Sağlık Bakanlığının pilot olarak belirleyeceği illerde, birinci

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU HĐZMET ENVANTERĐ TABLOSU

T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU HĐZMET ENVANTERĐ TABLOSU ADI TANIMI DAYANDIĞI 01 300 Öğrenci Kimliği Değişikliği/Yenileme Kaybolan ya da kullanılamayan kimliğin yerine yeni kimlik çıkarılması 2) Hizmet Bedeli Dekontu - 02 301.03 Dikey Geçiş İşlemleri Öğrencinin

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU 2015 İLGİLİ MEVZUT 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı: 29371 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

ÇANKIRI ÇERKEŞ DEVLET HASTANESİ

ÇANKIRI ÇERKEŞ DEVLET HASTANESİ ÇANKIRI ÇERKEŞ DEVLET HASTANESİ ACİL TIP TEKNİSYENİ GENEL ve BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan Kalite Birim Sorumlusu Kalite Yönetim Direktörü Başhekim/Hastane Yöneticisi KODU:

Detaylı

Sürecin Kaynakları. zaman Sürecin Planlanan Gerçekleştirilen işlemler

Sürecin Kaynakları. zaman Sürecin Planlanan Gerçekleştirilen işlemler ADI ÖLÇÜLEBİLİR PLANLANMASI UYGULANMASI 145 KONTROLÜ (İZLENMESİ ve ÖLÇÜLMESİ) Açılan disiplin soruşturma sayısı 65 Açılan inceleme sayısı 27 Açılan ceza soruşturma sayısı 22 Sonuçlanan disiplin soruşturma

Detaylı

Son Değişikliklere Göre İşçi ve Memurların Doğum, Analık ve Süt İzni

Son Değişikliklere Göre İşçi ve Memurların Doğum, Analık ve Süt İzni Son Değişikliklere Göre İşçi ve Memurların Doğum, Analık ve Süt İzni Cumhur Sinan ÖZDEMİR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişi Anayasanın 50 inci maddesine göre dinlenmek çalışanların hakkıdır.

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET ENVANTERİ

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET ENVANTERİ T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET ENVANTERİ SIRA NO 1 KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU 912020000 ADI Hususi Pasaport Çıkarma ve Temdit (Süre uzatma) TANIMI

Detaylı

2015 YILI İDARÎ YARGI ANA KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER

2015 YILI İDARÎ YARGI ANA KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER 2015 YILI İDARÎ YARGI ANA KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER I- GENEL PRENSİPLER 1-2015 Yılı Ana Kararnamesinde sürelerin hesaplanmasında 31/12/2015 tarihinin esas alınmasına, 2- Eş olan hâkim ve savcıların

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ. İlknur ERİNKARLI İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Uzman Atama Birimi

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ. İlknur ERİNKARLI İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Uzman Atama Birimi SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ İlknur ERİNKARLI İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Uzman Atama Birimi Aday Memur Eğitimleri-2012 Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Sağlık Bakanlığında

Detaylı

BASAMAK SATIN ALAN BAĞ-KUR LULARIN

BASAMAK SATIN ALAN BAĞ-KUR LULARIN 18 cevdet ceylan:layout 1 11/9/10 3:22 PM Page 229 BASAMAK SATIN ALAN BAĞ-KUR LULARIN AYLIKLARI Cevdet CEYLAN* I-GİRİŞ 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu

Detaylı

b) Erkek adayların askerliğini yapmış veya en az 1 yıl tecil ettirmiş olması,

b) Erkek adayların askerliğini yapmış veya en az 1 yıl tecil ettirmiş olması, BİNGÖL VALİLİĞİNDEN KAMUOYUNA DUYURULUR 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI İçişleri Bakanlığı Bingöl Valiliği emrinde çalıştırılmak üzere ekli listede unvanı ve adedi belirtilen Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına

Detaylı

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 79) Yürürlük Tarihi : Sayı : BÜMKO : KY /17-1

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 79) Yürürlük Tarihi : Sayı : BÜMKO : KY /17-1 Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 79) Yürürlük Tarihi : 31-12-1982 Sayı : BÜMKO : KY-10-115567-76/17-1 Konu : 2771 sayılı Yasa Uygulaması hk. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 211 sayılı

Detaylı

YERLEŞTİRME İŞLEMİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

YERLEŞTİRME İŞLEMİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR ARTVİN İLİNDE BOŞALAN AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMLERİ İÇİN 2014/1. EK YERLEŞTİRME USUL VE ESASLARI İlimizde yürütülmekte olan Aile Hekimliği Uygulamaları kapsamında çeşitli nedenlerle boşalan, Borçka 1 Nolu Aile

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yeni Öğrenci Kabulü Kayıt İşlemleri (Meslek Yüksekokulumuzda yapılmaktadır) 1- Lise Diplomasının aslı veya geçici mezuniyet belgesinin

Detaylı

BİLGİ NOTU. : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği

BİLGİ NOTU. : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği BİLGİ NOTU KONU : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği 1- Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği, 23 Kasım 2012 gün 28476 sayılı Resmi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI BİRİMLERİNDE ZORUNLU STAJ, BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ VE BECERİ EĞİTİMİ GÖRECEK OLAN ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE TBMM Başkanlık Makamının

Detaylı

Kanser Hastası Devlet Memurlarıyla İlgili Hukuki Düzenlemeler Taner ERASLAN İç Denetçi https://facebook.com/mevzuatdoktoru/

Kanser Hastası Devlet Memurlarıyla İlgili Hukuki Düzenlemeler Taner ERASLAN İç Denetçi https://facebook.com/mevzuatdoktoru/ Kanser Hastası Devlet Memurlarıyla İlgili Hukuki Düzenlemeler Taner ERASLAN İç Denetçi Teraslan76@gmail.com https://facebook.com/mevzuatdoktoru/ Kamuda çalışan personelin rahatsızlanması durumunda işçi

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ Cuma, 23 Kasım 2012 07:32 23 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28476 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 29 Mayıs 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29726 YÖNETMELİK Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 1 12/5/2010 tarihli

Detaylı

G E N E L G E 2009-25

G E N E L G E 2009-25 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-034/121 9.2.2009 Konu : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve

Detaylı

SĐRKÜLER : 2010-31 01.07.2010 KONU : Hizmet Borçlanma Đşlemlerinin Usul ve Esasları Hk. Tebliğ

SĐRKÜLER : 2010-31 01.07.2010 KONU : Hizmet Borçlanma Đşlemlerinin Usul ve Esasları Hk. Tebliğ SĐRKÜLER : 2010-31 01.07.2010 KONU : Hizmet Borçlanma Đşlemlerinin Usul ve Esasları Hk. Tebliğ 01.07.2010 tarih ve 27628 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Hizmet Borçlanma Đşlemlerinin Usul ve Esasları

Detaylı

Araştırma Görevlisi Ve Uzman Atama Alt Süreç İş Akış Şeması

Araştırma Görevlisi Ve Uzman Atama Alt Süreç İş Akış Şeması Araştırma Görevlisi Ve Uzman Atama Alt Süreç İş Akış Şeması Taleplerin tespiti Talepler doğrultusunda Rektörlüğe kadro sayısı bildirme Akademik ilanın ulusal gazetede yayımlanması Adayların müracaatı Ön

Detaylı

ARTVİN İLİNDE BOŞALAN AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ İÇİN 2015/3. EK YERLEŞTİRME USUL VE ESASLARI

ARTVİN İLİNDE BOŞALAN AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ İÇİN 2015/3. EK YERLEŞTİRME USUL VE ESASLARI ARTVİN İLİNDE BOŞALAN AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ İÇİN 2015/3. EK YERLEŞTİRME USUL VE ESASLARI İlimizde Halk Sağlığı Müdürlüğünce yürütülmekte olan Aile Hekimliği Uygulamaları kapsamında çeşitli nedenlerle boşalan

Detaylı

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 ncı maddesinin son fıkrasında; hakimler ve savcılar, yüksek

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU 3959 SOSYAL SİGORTALAR KANUNU Kanun Numarası : 506 Kabul Tarihi : 17/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29, 30, 31/7/1964-1/8/1964Sayı : 11766-11779 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa

Detaylı

Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06/01/2012. Karar No : 12. Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29/03/2012. Karar No : 19

Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06/01/2012. Karar No : 12. Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29/03/2012. Karar No : 19 MİLLETVEKİLLERİNİN YASAMA FAALİYETLERİNDE SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞTIRILACAK DANIŞMAN, İKİNCİ DANIŞMAN VE İLAVE (YARDIMCI) PERSONEL HAKKINDA HİZMET SÖZLEŞMESİ ESASLARI Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06/01/2012

Detaylı

2014 YILI 4. DÖNEM İLKDEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI. Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 1 maddesi (4924 Sayılı Kanunla eklenen) ile

2014 YILI 4. DÖNEM İLKDEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI. Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 1 maddesi (4924 Sayılı Kanunla eklenen) ile 2014 YILI 4. DÖNEM İLKDEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI (ECZACI VE DİŞ TABİPLERİ İLE EMEKLİ OLAN TABİP VE UZMAN TABİPLER DAHİL) Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 1 maddesi (4924 Sayılı Kanunla eklenen)

Detaylı

2) PRİM BELGELERİNİN GÖNDERİLME ŞEKLİ, SÜRESİ VE ÖDENMESİ

2) PRİM BELGELERİNİN GÖNDERİLME ŞEKLİ, SÜRESİ VE ÖDENMESİ CEZA İNFAZ KURUMLARINDA 5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (C) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI OLARAK GÖREV YAPAN KADROLU PERSONEL FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI PRİM BELGELERİNİN GÖNDERİLMESİ

Detaylı

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37)

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37) Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırah Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırahına

Detaylı