Hipofiz Hormonları. Polipeptit, 9 aa. Polipeptit 9 aa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hipofiz Hormonları. Polipeptit, 9 aa. Polipeptit 9 aa"

Transkript

1 Hipofiz Hormonları Oksitosin Vazopressin (Antidiüretik hormon, ADH) Melanosit-stimulan hormon (MSH) Polipeptit, 9 aa Polipeptit 9 aa α polipeptid = 13 aa β poiypeptid = 18 aa γ polipeptid = 12aa -Uteruskasılması Süt çıkışı - Emme refleksine cevap - Ekstraselüler [Na + ] a hassas osmoreseptorle kan basıncını düzenler - Distal tubullerde su emilimi - Pigmentasyon

2 Kortikotropin (Adrenokotikotropik hormon, ACTH) - Polpeptide = 39aa - Adrenal gland ı uyararak, steroid sentezini artırır Lipotropin (LPH) β polipeptid = 93 aa γ polipeptide = 60 aa -Yağ dokusundan FFA çıkışını artırır Tirotropin (Tiroid-stimulan hormon, TSH) β polypeptide = 93 amino acids γ polypeptide = 60 amino acids Büyüme Hormonu (GH, somatotropin) Protein, 191 aa 2 proteins: α is 96 amino acids; β is 112

3 Prolaktin (PRL) Luteinizan hormon (LH) İnsan koryonik gonadotropin ile (hcg) benzer Plasentada sentezlenir protein 197 aa 2 protein α 96 aa β 121aa - Meme dokusu sekretuvar hücrelerinin başkalaşımı ile süt yapımını stimule eder - Overlerde progesteron sentezini artırır, - Testislerde testosteron sentez ve salınımı Follikül-stimulan hormone (FSH) 2 protein α 96 aa β Overlerde follikül gelişmesi, ovulasyon - Östrojen sentezi - Sertoli hücrelerinde spermatogenez

4 Hipotalamus Hormonları Kortikotropinsalıverici faktör (CRF, CRH) protein 41 aa - Böbrek üstü bezlerine etkiyerek ACTH ve β-endorfin (lipotropin) salınımı Gonadotropinsalıverici faktör (GnRF, GnRH) polipeptide 10 aa - Gonadlardan LH, FSH salınımı Prolaktin salıverici faktör (PRF) TRH? - Lactotropları etkiyerek prolaktin salınımı

5 Prolaktin salınımını inhibe edici factor (PIF) Büyüme hormonu salıverici faktör (GRF, GRH) Öncül GnRH den türemiş olabilir precursor 56 aa protein 40 ve 44 aa - Lactotropları etkir, prolaktin salınımını inhibe eder - GH sekresyonunu stimule eder Somatostatin (SIF, a growth hormone-release inhibiting factor, GIF) polipeptide 14 ve 28 aa - GH ve TSH sekresyonunu inhibe eder Tirotropin-salıverici faktör (TRH or TRF) polipeptide 3 aa - TSH ve prolaktin sekresyonunu inhibe eder

6 Büyüme hormonu salıverici faktör (GRF, GRH) protein 40 ve 44 aa - GH sekresyonunu stimule eder Somatostatin (SIF, a growth hormone-release inhibiting factor, GIF) polipeptide 14 ve 28 aa - GH ve TSH sekresyonunu inhibe eder Tirotropin-salıverici faktör (TRH, TRF) polipeptide 3 aa - TSH ve prolaktin sekresyonunu inhibe eder

7 Tiroid Hormonları Tiroksin, triiyodotironin Kalsitonin Kalsitonin gen-ilişkili peptid (CGRP) iyotlanmış ditirozin türevi protein 32 aa protein 37 aa - TSH uyarısı ile birçok hücrede oksidasyonları stimule eder - Tiroid bezi parafolliküler C hücrelerinde sentezlenir -Ca 2+ ve P i metabolizmasını düzenler - Vazodilator

8 Paratiroid Hormon Paratiroid hormone (PTH) protein 84 aa -Ca 2+ ve P i metabolizmasının regulasyonu - Kemikten rezorpsiyon ile serum [Ca 2+ ], düzeyini artırır - Böbrekte P i atılımı

9 GİS Hormon ve Peptidleri Glukagon-benzeri peptid 1 (GLP-1) (eskiden enteroglucagon) İki form 31 amino aa GLP-1(7-37) 30 aa GLP-1(7-36)amide - Glucose-bağımlı insulin sekresyon - Glukagon sekresyonu inhibisyonu -Gastrikboşalma inhibisyonu Glukoz-bağımlı insulinotropik polipeptid (GIP) (gastric inhibitory polypeptide) polipeptid 42 aa -Gastrikasid sekresyonu inhibisyonu - İnsulin sekresyonunu artırır

10 Gastrin 17 aa - Mide antrumda sentezlenir - Asid and pepsin sekresyonunu stimule eder - Pankreatik sekresyon stim. Sekretin 27 aa - ph<4.5de duodenumdan sekrete edilir - Pankreatik aciner hücrelerden bikarbonat ve su çıkışı Kolesistokinin (CCK) 33 aa - Safra kesesi kasılması, safra akışı - Pankreastan sindirim enzimlerinin sekresyonu

11 Motilin Vazoaktif intestinal peptid (VIP) Somatostatin 22 aa 28 aa 14 aa - Gastrointestinal kasların kontrolü - Hipotalamus ve GİS de sentezlenir - Asit ve pepsin sekresyonunu inhibe eder - Periferl otonomik sinir sisteminde nörotransmitter - Pankreas ve GİS te H 2 O ve elektrolit sekresyonu artırır -GİS peptitlerinin (CKK, gastrin, secretin, motilin, GIP)salınım ve etkisini inhibisyon - Pankreastan insulin ve glukagon salınımı inhibisyon

12 Substance P tachykinin ailesi üyesi neurokinin A (NKA) ve neurokinin B (NKB) 11 aa -Ağrıda MSS fonk (nociception), kusma refleksi için gerekli Tükrük sekresyonunu stimule eder - Antidepresan özellikteki antagonistlerin vazodilatasyonunu stimulasyon

13 PP, PYY, NPY Pancreatik Polipeptid ailesinden PP, PYY endokrin fonksiyon NPY nöropeptid Pankreatik Polipeptid (PP) 36 aa - Glukozun indüklediği insülin salınımını baskılar - Pankreastan bikarbonat ve protein salınımı inhibisyon Peptid Tirozin Tirozin (PYY) 36 aa - Kolinerjik sinir iletisini inhibe ederek midede kasılma inhibisyon - Sekresyonu inhb

14 Nöropeptid Tirozin (NPY) 36 aa 6 receptors - İştahla ilişkili, hipotalamik fonksiyonlara etki - Enerji dengesi ve beslenmeyi kontrol -Açlıkta besin alınmasını indükler Amphiregulin 2 peptid 78 aa 84 aa EGFile homolog EGF reseptörüne bağlanır

15 Pancreatik Hormonlar Insulin disulfid bağlı dipeptid 21 ve aa -Pankreas β-hücrelerinde sentez Glukoz tutulum ve kullanımını artırır - Genel anabolik etki, lipojenezi artırır Glucagon polipeptid 29 amino acids - Pankreasın α- hücrelerinden salgılanır - Lipid mobilizasyonu, glikojenolizi artırır

16 Pancreatik polipeptid polipeptid 36 aa - Glikojenolizi artırır - G gastrointestinal aktiviteyi düzenler Somatostatin 14 aa - Glukagon ve somatotropin salınımı inhibisyon

17 Plazental Hormonlar Östrojens steroid - Gebeliğin devamı Progestin Korionik gonadotropin Plazental lactojen steroid 2 protein α 96 aa β 147aa protein 191 aa - Progesteronu taklit eder LH a benzer etki prolactin ve GH a benzer etki Relaxin 2 proteins 22 ve 32 aa - Overde sentez, gebelikte artar - Uterus kasılması inhibisyon

18 Östrojens (ovarian) Gonad Hormonları steroids; östradiol östrone - Sekonder dişi sex organların gelişim ve fonksiyonu Progestin (ovarian) Androgenler (testicular) Inhibin A ve B steroid; progesterone steroid; testosterone protein - Ovumun hazırlanması hamileliğin devamı - Sekonder erkek sex organların gelişim ve fonksiyonu FSH sekresyonu inhibisyonu

19 Adrenal Korteks Hormonları Glukokortikoidler steroid; Kortisol, Kortikosteron - İnflammation ve protein sentezi ile ilgili etkiler Mineralocorticoids steroidler; aldosteron - Tuz dengesi

20 Adrenal Medulla Hormonları Epinefrin (adrenalin) Tirozinden sentezlenir - Glikojenoliz, lipid mobilizasyonu, - Düz kas kasılması, kardiyak fonksiyon Norepinefrin (noradrenalin) Tirozinden sentezlenir - Lipid mobilizasyonu, arteriol kontraksion

21 Karaciğer Hormonları Angiotensin II polipeptid 8 aa Böbrek Hormonları - Aldosteronun stimule ettiği esansiyel hipertansiyon ile ilişkili Kalsitriol [1,25-(OH) 2 -vitamin D 3 ] 7-dehidrokolesterol öncül - Kalsiyum ve fosfor dengesinden sorumlu increases intestinal -Ca 2+ uptake, mineralizasyonu

22 Kardiyak Hormonlar Atrial natriuretik peptid (ANP) Birkaç aktif peptid 126 aa öncül - Hipovolemiye bağlı atriumdan salınır - Adrenal dışındaki hücrelerde etkili, aldosteronu azaltır - Düz kas gevşemesi Pineal Hormonları Melatonin N-asetil-5- metoksitriptamin Sirkadien ritmin düzenlenmesi

23 Hipotalamustan iki grup hormon sentezlenir 1. Antidiüretik Hormon=Vazopressin (ADH) ve Oksitosin Supraoptik ve paraventriküler çekirdekte sentezlenir Taşıyıcı protein = nörofizin lerle sinir aksonlarında taşınır Nörohipofizde= arka hipofiz depolanır

24 Hipotalamik Düzenleyici Hormonlar Peptiderjik nöronlarda sentezlenir Portal kan akımı ile ön hipofize (adenohipofiz) taşınır Adenohipofiz hormonlarının salınmasını düzenler

25 HİPOFİZ HORMONLARI Hipofiz embriyolojik ve histolojik özellikleri farklı iki bölüm adenohipofiz (ön hipofiz) ve nörohipofiz (arkahipofiz) Ara lop insanlarda gelişmemiş

26 Ön Hipofiz Hormonları üç grup 1.Büyüme hormonu ailesi 2.Glikoprotein hormon grubu 3.Proopiyomelanokortin peptid ailesi Arka Hipofiz - ADH - Oksitosin

27 1. Büyüme Hormonu Ailesi GH PRl hpl

28 BÜYÜME HORMONU ( GH, SOMATOTROP HORMON) Hipofizde asidofil hücrelerin alt sınıfı olan somatotroplarda sentezlenir Hipofizde en büyük oranda GH bulunur 5-15 mg/gr Diğer hormonlar μgr düzeyinde

29 GH ın 2 etkisi Direkt etki İndirekt etki

30

31 Büyümeye Etki Major görev büyüme, KC ve diğer dokularda IGF1 salınımını stimule eder Kemikte Direkt etkisi yok, IGF1 üzerinden kartilaj hücrelerinin proliferasyonunu stimule eder

32 Kasta IGF1 anahtar rol, myoblastların farlılaşması ve çoğalmasını sağlar aa Tutulumu artar Kas ve diğer dokularda protein sentezi artar

33 Metabolik etki Etkiler farklı Direkt etki IGF1 kritik mediatör? Direkt, indirekt etki beraber

34 Protein Metabolizması Anabolik etki aa tutulum ; prot sentezi ; prot ox Yağ Metabolizması Trig yıkımı ; YA oksidasyonu

35 Karbohidrat Metabolizması GH hormon pili Antiinsulin etki Perifer dokuda Glu uptake Karaciğerde Glu sentezi Ters bulgu GH verilmesi insulini arttırmış! Hiperinsulinemi!

36 Mineral metabolizması GH, özellikle IGF-I + Ca, Mg, fosfat dengesi Na +, K +, Cl - tutulumu Büyüme çağında uzun kemiklerin epifiz plakları oluşumu, Erişkinde, apozisyonel veya uçlarda büyüme, çocuklarda GH kıkırdak oluşumu

37 Prolaktin benzeri etkiler Laktojenik Meme uyarılması ve laktogenezi sağlar İmmun sistemi güçlendirir Östrojen somatomedinlerin oluşumunu engelleyerek GH etkisini azaltır

38

39 Salgılanmayı artıranlar Uyku Streste artan katekoleminler, GHRH üzerinden GH salgılatır Serotonin (aynı mekanizma) Hipoglisemi, açlık Aşırı protein alımı, aminoasitler Glukagon, T 3, Östrojen, testosteron

40 Salınımı inhibe edenler Hiperglisemi Hiperlipidemi Obezite Aşırı kortizol Soğuk

41 Primer Kontrol Eden Hipotalamik GHRH, Somatostatin (SS) GHRH Sentez ve sekresyonu kontrol eder SS Hipotalamus ve çeşitli dokularda GHRH ve diğer stimulatör faktörlere karşı ( Glu) cevap olarak GH salınımını inhibisyon

42 Mide Ghrelin - Peptid hormon, - Somatotroplar üzerindeki reseptörlere bağlanarak, GH sekresyonunu stimule eder

43 GH sekresyonu IGF1 gerektiren ( ) feedback loop parçası Glu, IGF1 SS artar GH feedback GHRH inh (otokrin inhibitör) Derin uyku ilk saatlerinde salınım Bazal konst çok küçük

44 GH Eksikliği Nedenleri Hormon üreten hücrelerde hasar - Tümör - Radyasyon - Kanama Genetik Hipotalamik stimulasyon azalması Salınımın inhibisyonu (kortizol, hipotiroidizm)

45 GH eksikliğinde Sentez veya sekresyonda yetersizlik, boy uzamaz, cücelik olur. Eksojen hormona cevap verirler Laron tipi cüceler: - Karaciğerde reseptörler yok, - Plazmada GH normal veya aşırı IGF1 düşük Pigmelerde reseptör kusurları var? - IGF1 eksik, post reseptör yetersizlik,

46 GH fazlalığında Genelde asidofil tümörden kaynaklanır GH fazlalığı - Epifiz plaklarının kapanmasından önce görülürse, uzun kemiklerin uzamasında artış görülür (jigandizm) Epifizler kapandıktan sonra GH yükselirse akromegali gelişir

47 Akromegalide - Yüzde karakteristik değişiklikler - El, ayak ve kafatasında genişlemeler - İç organlarda büyüme - Diyabet - Diğer metabolik sorunlar

48 Akromegalilerin - %40 nda G proteinlerinin mutasyonu sonucunda αs in GTP az etkinliği engellenir aşırı camp üretilir Bu durum somatotrop hücrelerin büyüme ve çoğalmasına sebep olur

49 PROLAKTİN PRL, MAMMOTROPİN LUTEOTROP HORMON Ön hipofizde asidofilik laktotrop hücrelerde sentezlenir Bu hücreler gebelikte büyür ve sayıları artar

50 PRL Düzenlenmesi Tropik hormon PIH (Prolaktin inhibe edici Hormon) feed back kontrolünde PIH = Dopamin Dopamin düzeyi düşerse veya hipofiz zedelenirse PRL up regüle edilir Birçok hormon salınımı indükler, TSH, GnRH, VIP

51

52 Etkileri Meme büyümesi ve farklılaşması Süt üretimini başlatır ve yürütür LH ve FSH ı inhibe eder İmmun aktivite modülatörü

53 Prolaktin salgılanmasını stimule edenler - Östrojen - Stres - TRH - Hipoglisemi - Endorfinler - Uyku - VIP - Oksitosin - Angiotensin II

54 Aşırı üretim nedenleri - Tumör - Antidopaminerjik ilaçlar (Dopamin inhibisyon)

55 Aşırı üretim sonucu - Karaciğer ve böbrek yetmezliği - Hipotiroidizm TRH PRL - Kadında: amenore (adetten kesilme) galaktore (süt çıkışı) Erkekte : jinekomasti (meme büyümesi ) impotans

56 Koriyonik Somatomamotropin CS, Plasental laktojen, hpl Gebeliğin geç döneminde plazentada sentezlenir Biyolojik etkinliklerinde %1 PRL veya GH aktivitesine sahip

57 2. Glikoprotein Hormonlar Gonadotropinler FSH, LH, hcg Gonadları stimule ederler Yaşam için mutlaka gerekli değil, üreme fonksiyonu Ön hipofizde gonadotrop hücrelerde sentez Hücrelerin bazısı yalnız LH,FSH; bazısı da ikisini birden sentezler hcg plasentada da sentezlenir

58 Hepsi yüksek oranda glikozillenmiş En önemli karbohidrat siyalik asit Yarı ömürleri siyalik asid belirler Reseptörleri, heterodimer, α,β altbirimler, α, hepsinde aynı, β, hormona özel G proteinler, adenil siklaz yoluyla sinyal iletir

59 LH Steroid sex hormonların gonadlardan salınımı Erkek : Leydig Hücr Kadın : Teka Hücr testosteron testosteron Östrojen granüloza hücr

60 Kadında: LH matur folliküllerin ovulasyonu indükler Progesteron, östradiol salınır - Progesteron gebeliğin sürdürülmesi - LH Korpus luteumun gelişim ve fonk

61 FSH Overlerde folliküllerin olgunlaşması Sperm üretimi

62 Gonadotropinlerin Kontrolü 1.GnRhH(hipotalamus) 2. Sex steroidleri feedback inhib GnRH LH - Testosteron - Östrojen - Progesteron Sonuçta LH ın pulsatil sekresyonu Gonadlarda sentezlenen aktivin ve inhibin FSH kontrol eder

63 LH, FSH Azlığı gonadotropinin biyolojik etkinliği yok Gonadal fonk yetersiz - Sperm üretimi az - Siklusta kesinti LH, FSH Fazlalığı Steroid (-) feedback yok ise - Hayvan gonad çıkarılmış - İnsan gonad defektli, hipofiz tumor Genelde kendiliğinden gelişen

64

65 İnsan Koriyonik Gonodotropin(hCG) Adenohipofizde sentezlenene benzer etkiler gösteren, Plasentada sentezlenir İdrarda hcg ölçümleri gebelik testi olarak olarak kullanılır

66 Tiroid Stimulan Hormon, Tirotropin,TSH Ön hipofiz, tirotroplarda sentez Tiroid hormonları biyosentezinin bütün basamaklarında etkili TRH TSH T3, T4 (-) Etki dakikalar içerisinde görülür

67

68 3. Pro-opiyomelanokortin Ailesi POMC ACTH, LPH, MSH Ön hipofiz ve orta lobda sentezlenir 285 amino asitten oluşan öncül molekül 7 Noktadan işlemlenir, Arg-Lizin, Lizin-Arginin, Lizin-Lizin

69 ACTH, LPH, MSH hormon etkisi Endorfinler nöromodülatör ACTH, β-lipotropin CRH (kortikotropin salıverici hor) kontrol eder α-msh, CLIP, γ-lipotropin, β endorfin Dopamin kontrolünde Embriyo ve hamilelerde aralob aktif, endorfin ve enkefalin sentezlenir

70

71 Adrenokortikotrop Hormon, ACTH Böbrek üstü bezinin gelişme ve fonksiyonunu düzenler (trofik etki) 27C lu Kolesterolden 21C lu pregnenolon sentezini hızlandırır Adrenallerde zona retikülarise etki ederek androjenlerin Zona fasikulata tabakasına etkiyerek kortizol salınmasına neden olur

72 Bu nedenle uzun süreli ACTH uyarısı - Glukokortikoid - Mineralokortikoid - Androjen aşırı üretimine sebep olur Kortizol ve diğer kortikosteroidler CRH ve ACTH ı feed-back inhibe eder Glikozu pentozfosfat yolunda yıkıma sokar, lipolizi uyarır

73 Stres Hipoglisemi Toksinler Travma ACTH Salgısını artıranlar Hipotalamik CRH salgısını artırarak ACTH salgılatır

74

75 ACTH salınımı güniçi (diurnal) değişiklik gösterir Sabah 8 pik, gece en düşük (sirkadiyen ritm)

76 Cushing Sendromu! Hipofizden aşırı salınımı Tümör ACTH ın MSH benzeri etkinliği veya olaya paralel β veya α-msh salınımı ile hiperpigmentasyona sebep olur

77 Aşırı böbreküstü steroidleri üretimine bağlı Eksi azot, potasyum, fosfor dengesi Sodyum tutulmasına bağlı hipertansiyon veya ödem veya herikisi Glukoz tolerans bozukluğu, diyabet Dolaşımda eozinofil ve lenfosit sayısı düşerken polimorfnükleer lokositlerde artış Kas atrofisi, vücutta yağ birikimi

78 Tümör İnfeksiyon Hipofiz infarktüsü ACTH eksikliği ACTH kaybı olursa aksi yönde bulgular

79 β-lipotropin (β-lph) POMC nin 91 aminoasitlik karboksil ucundan oluşur. β-lph, β-msh, γ-lph, β-endorfin dizilerini içerir. met-enkefalin β-lph ın yağ asitlerinin ayrılmasına neden olduğu gösterilmişse de esas görevi α,β,γ -endorfinin öncüsü olmasıdır

80 Endorfinler β-endorfin β-lph ın karboksil ucundaki 31 aminoasitten oluşur. α- ve γ-endorfinler β-endorfinin değişikliğe uğramış şeklidir

81 Hipofizde bulunmalarına rağmen burada etkin değildirler. Nörotransmitter ve nöromodülatör olarak kullanılırlar Ağrı giderici güçleri morfine göre kat fazla, endojen morfin Beslenme ve seksüel davranışlar Öğrenme

82 OKSİTOSİN Uterus düz kas kasılmasını uyararak doğumu hızlandırır Meme bezinden süt çıkmasını sağlar

83 Melanosit Stimulan Hormon, MSH Deri rengini koyulaştıran melanin taneciklerinin dağılımını sağlar (melanogenez) Üç farklı MSH molekülü : α, β, γ MSH α ve β insanlarda bulunmaz. *İnsanlarda MSH etkinliği sağlayan γ- veya β- LPH da yer alan daha büyük moleküller

84 Addison Yetersiz glukokortikoid üretimi : Plazma MSH artışına bağlı olarak hiperpigmentasyon

85 Arka hipofiz hormonları Hipotalamusta : Supraoptik çekirdekte Antidiüretik hormon (ADH) Paraventriküler çekirdekte Oksitosin Aksonlarla arka hipofizdeki sinir uçlarına taşınır

86 Bu sistemin nedeni kan-beyin bariyerini aşmaktır Nörofizin : aksonlardaki taşıyıcılar Nörofizin I oksitosin Nörofizin II ADH ile birlikte sentezlenir, birlikte dolaşıma geçerler Plazma yarı ömürleri 2-4 dakika

87 Oksitosin Salgılanması İlk uyarı : Meme başının uyarılması İkinci uyarı : Vajen ve uterusta gerilme Oksitosin salgılatan birçok faktör PRL de salgılatır Bu nedenle Oksitosinin bir parçasının prolaktin salıcı faktör olduğu ileri sürülmüş - Östrojen oksitosin ve taşıyıcısı nörofizin I in üretimini uyarır - Progesteron inhibe eder

88 Etki mekanizması Bilinmiyor Uterus ve meme bezinde reseptörleri var Reseptör sayılarını östrojen düzenler Doğumdan hemen önce : - Östrojenin reseptörleri artar - Progestron reseptörü azalır

89 Bu durum : Laktasyonun doğumdan önce başlamasını açıklar Doğum sonrası laktasyonu inhibe etmek için progesteron türevleri kullanılır Ovaryumda sentezlenen oksitosin ve nörofizin I steroid yapımını inhibe eder

90 Oksitosin uterus düz kasında kasılmaya neden olur İnsanda doğumu hızlandırıcı olarak kullanılır - Hayvanlarda hipotalamus-hipofiz ekseni tahrip edildiğinde doğumda sıkıntı olmuyor Meme alveollerini saran miyoepitel hücrelerinin kasılmasını uyararak süt çıkışını sağlar

91 ANTİDİÜRETİK HORMON, ADH VAZOPRESSİN Vücut sıvıları osmolaritesini düzenler - Su tutulumu - Na atılım - İdrar konsantre edilir Salgılanma Birinci uyarı : plazma osmolaritesinde artış - Hipotalamustaki osmoreseptörler - Kalp-damar sistemindeki baroreseptörler aracılık eder

92 Diğer uyarılar : - Fiziksel ve duygusal bunalımlar - Asetilkolin, Nikotin, ve morfin gibi farmakolojik ajanlar İnhibe edenler : - Adrenalin - Plazma hacmini arttıran ajanlar - Etanol

93 Etki mekanizması Hedef hücreler Böbrekte - Distal tübüller - Toplayıcı kanallar ADH yokluğunda bu hücreler idrarı konsantre edemezler günde 2-15 L idrar çıkışı görülür.

94 İki tip ADH reseptörü 1. Böbrek epitel hücreleri membranında yer alan V 2 reseptörleri Adenil siklaz- camp yolu? camp ve fosfodiesterazlar (kafein) ADH etkilerini taklit ederler Hiperkalsemide Ca 2+ ADH ın etkinliğini inhibe eder, aşırı idrar çıkışı görülür

95 2. V 1 tipi reseptörler Tüm böbrek harici dokularda görülür Fosfolipaz C aktivasyonu IP 3 ve diaçilgliserol (DAG) oluşumu Hücre içi Ca 2+ artışı Protein kinaz aktiflenmesi yolu ile çalışır - Bu reseptörlere bağlanma ile damar büzülmesi ve periferik damarlarda direnç gelişir, bu nedenle vasopressin adı verilir

96 - Kafa kırığı - Tümör - infeksiyon Diyabetes insipidus Sebebi ile Hipotalamus-hipofiz geçişi kesildiğinde ADH yetersizliğine bağlı olarak bol ve seyreltik idrar çıkışı ile karakterize hastalık

97 Kalıtımsal nefrojenik diyabetes insipidus Yeterli hormon var, reseptörler kusurlu Nefrojenik diyabetes insipidus Manik- depresif hastalara uygulanan Li sebep - Tümörler - Akciğer ve beyin infeksiyonları - Hipotirodizm ADH salınımı normal veya artmıştır Hipertonik idrar ve hiponatremi görülür

98 NATRİÜRETİK HORMON Natriürezis : Na atılımının artması - Diüretik ilaçlar - Hastalıklar Üç Natiüretik hormon 1. ANP,Kardiyak, Atriyal natriüretik peptit, 2. BNP, Beyin natriüretik peptit, 3. CNP, (beyinde var kalpte yok)

99 ANP Etkileri Glomerüler filtrasyonu artırarak natriürezis - Glomerül Mezenşial hücreleri relaksasyonu ile yüzeyi genişleterek - Tübüllere etkiyerek Na atılım Kan basıncını düşürür ANP angiotensin II nin karşıtı, Renin sekresyonunu düşürürerek Ang II yi azaltır

100 Renin-Angiotensin Sistemi Kan basıncını düzenler Baroreseptörler ve renin salgılanması anahtar Düşük kan basıncı renin salgılanması Yüksek Na +, Cl - transportu, renin salınımı az Angiotensinogen (Ang I) ACE Ang II

101 Angiotensinin Etkileri Damarı daraltıcı, arterlerde sistolik ve diastolik basıncı yükseltir Aldosteron sentezini indükler Vazopressin ve ACTH etkiler, su tutulumu artar Glomerül filtrasyon hızını azaltır Norepinefrin salgılatır

Hipotalamus hormonları. Leptin 1/30/2012 HİPOFİZ ÖN LOP HORMONLARI. Growth hormon : Büyüme hormonu Somatotropin

Hipotalamus hormonları. Leptin 1/30/2012 HİPOFİZ ÖN LOP HORMONLARI. Growth hormon : Büyüme hormonu Somatotropin Hipotalamus hormonları Hipotalamik hormonlar, ön hipofiz hormonlarının sentezini ve sekresyonunu düzenler. Hipotalamik hormonlar, hipotalamik-hipofizer sistemin kapillerlerindeki hipotalamik sinir uçlarından

Detaylı

Sunum planı. Hipofiz Epifiz Tiroid Paratiroid ve Pankreas hormonları

Sunum planı. Hipofiz Epifiz Tiroid Paratiroid ve Pankreas hormonları Dr. Suat Erdoğan Sunum planı Hipofiz Epifiz Tiroid Paratiroid ve Pankreas hormonları Hipofiz bezi (hypophysis) Hipofizial çukurlukta bulunur (sella turcica) 9 adet hormon üretir İki bölümü vardır: Anterior

Detaylı

GENEL SORU ÇÖZÜMÜ ENDOKRİN SİSTEM

GENEL SORU ÇÖZÜMÜ ENDOKRİN SİSTEM GENEL SORU ÇÖZÜMÜ ENDOKRİN SİSTEM 1) Aşağıdaki hormonlardan hangisi uterusun büyümesinde doğrudan etkilidir? A) LH B) Androjen C) Östrojen Progesteron D) FUH Büyüme hormonu E) Prolaktin - Testosteron 2)

Detaylı

ENDOKRİN SİSTEME GENEL BAKIŞ. İngilizce Aslından Çeviren ve Yayına Hazırlayan : Uğur AYDOĞAN. Gazi Üniversitesi

ENDOKRİN SİSTEME GENEL BAKIŞ. İngilizce Aslından Çeviren ve Yayına Hazırlayan : Uğur AYDOĞAN. Gazi Üniversitesi ENDOKRİN SİSTEME GENEL BAKIŞ İngilizce Aslından Çeviren ve Yayına Hazırlayan : Uğur AYDOĞAN Gazi Üniversitesi ANKARA - 2017 1 ENDOKRİN SİSTEME GENEL BAKIŞ Endokrin sistem, farklı organlar arasındaki fonksiyonel

Detaylı

E DOK O RİN İ S İ S S İ T S EM

E DOK O RİN İ S İ S S İ T S EM ENDOKRİN SİSTEM Prof.Dr. Erdal ZORBA Kontrol sistemleri Sinir sistemi Hızlı, anlık değişim ve yanıtlar Endokrin sistem Saniyelerden aylara kadar süren etki ve yanıt endokrin sistem hormonal iletişim 2

Detaylı

Hipotalamus ve Hipofiz Hormon Denetim Süreçleri. Ders Öğretim Üyesi: Prof. Dr. T. Demiralp v1: 30 Nisan 2009

Hipotalamus ve Hipofiz Hormon Denetim Süreçleri. Ders Öğretim Üyesi: Prof. Dr. T. Demiralp v1: 30 Nisan 2009 F i z 2 0 8 S i s t e m l e r i n Ko n t r o l M e k a n i z m a l a r ı Hipotalamus ve Hipofiz Hormon Denetim Süreçleri Adnan Kur t Ders Öğretim Üyesi: Prof. Dr. T. Demiralp v1: 30 Nisan 2009 Motivasyon:

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 29 ENDOKRİN SİSTEM 4 BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİ (ADRENAL BEZLER)

11. SINIF KONU ANLATIMI 29 ENDOKRİN SİSTEM 4 BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİ (ADRENAL BEZLER) 11. SINIF KONU ANLATIMI 29 ENDOKRİN SİSTEM 4 BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİ (ADRENAL BEZLER) BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİ (ADRENAL BEZ) Her bir böbreğin üst kısmında bulunan endokrin bezdir. Böbrekler ile doğrudan bir bağlantısı

Detaylı

Endokrin farmakoloji 1 (hipofiz hormonları, tiroid hormonları, adrenal korteks hormonları) Prof. Dr. Öner Süzer

Endokrin farmakoloji 1 (hipofiz hormonları, tiroid hormonları, adrenal korteks hormonları) Prof. Dr. Öner Süzer Endokrin farmakoloji 1 (hipofiz hormonları, tiroid hormonları, adrenal korteks hormonları) Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 2 1 3 4 2 Hipotalamus ve hipofiz Metabolizma, gelişme ve üreme gibi vücut

Detaylı

ENDOKRİN SİSTEM ANATOMİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ

ENDOKRİN SİSTEM ANATOMİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ ENDOKRİN SİSTEM ANATOMİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ Endokrin sistem Endokrin sistem bir kontrol ve düzenleme sistemidir. Vücuttaki 3 ana fonksiyon ile yakın ilişkilidir. 1. Vücut sıvılarındaki kimyasal maddelerin

Detaylı

Salgısını görev yerine bir salgı kanalıyla ulaştıran bezlerdir. Gözyaşı, tükrük, süt ve ter bezleri bu gruba girer.

Salgısını görev yerine bir salgı kanalıyla ulaştıran bezlerdir. Gözyaşı, tükrük, süt ve ter bezleri bu gruba girer. ENDOKRİN SİSTEMİ Çok hücrelilerde vücudun uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayan sistemlere düzenleyici sistemler denir. Düzenleyici sistemler endokrin sistem ve sinir sisteminden oluşur. A. SALGI BEZLERİ

Detaylı

TIBBI TERMİNOLOJİ ÖZET ÜNİTE

TIBBI TERMİNOLOJİ ÖZET ÜNİTE TIBBI TERMİNOLOJİ ÖZET ÜNİTE 11 ÜNİTE 11 ENDOKRİN SİSTEM İç salgı bezleri, endokrin bezler (glandulae endocrinae) olarak tanımlanır. Bu bezlerin oluşturdukları sisteme de Endokrin Sistem adı verilir. Endokrin

Detaylı

Reprodüktif Endokrinoloji. Prof. Dr. Mithat EVECEN

Reprodüktif Endokrinoloji. Prof. Dr. Mithat EVECEN Reprodüktif Endokrinoloji Prof. Dr. Mithat EVECEN HORMON Kelime: Yun. Uyarma, Canlandırma, Harekete geçirme. Tanım: Bir hücre ya da dokuda sentezlenen ve buralardan kan, lenf ve ya sinir yoluyla vücudun

Detaylı

Reprodüktif Endokrinoloji. Prof. Dr. Mithat EVECEN

Reprodüktif Endokrinoloji. Prof. Dr. Mithat EVECEN Reprodüktif Endokrinoloji Prof. Dr. Mithat EVECEN TANIMLAR: Hormon: Yunanca = uyarma, canlandırma, harekete geçirme. Tanım: Bir hücre ya da dokuda sentezlenen ve buralardan kan, lenf ve sinir yoluyla vücudun

Detaylı

Polipeptitler ve proteinler Aminoasitlerden türeyen hormonlar

Polipeptitler ve proteinler Aminoasitlerden türeyen hormonlar Hormon Analizleri Polipeptitler ve proteinler Polipeptit hormonlar suda çözünür, plazmada serbest olarak taşınır ve konsantrasyonları çok hızlı değişim gösterir. Plazma yarı ömürleri genellikle 10-30 dakika

Detaylı

ENDOKRİN (HORMONAL) SİSTEM

ENDOKRİN (HORMONAL) SİSTEM ENDOKRİN (HORMONAL) SİSTEM HORMONLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ Her canlının kendisi tarafından oluşturulur. Ancak dışarıdan alındığında da etkilidirler. Çok az miktarlarda dahi etkilidirler. (Bu özellikleri

Detaylı

1. Üretildikleri yerden hedef doku ve organlara kan ile taşınırlar. 2. Her hormonun etkilediği hücre, doku ve organ farklıdır.

1. Üretildikleri yerden hedef doku ve organlara kan ile taşınırlar. 2. Her hormonun etkilediği hücre, doku ve organ farklıdır. ENDOKRİN SİSTEM (HORMONLAR) HORMANLARIN ÖZELLİKLERİ 1. Üretildikleri yerden hedef doku ve organlara kan ile taşınırlar. 2. Her hormonun etkilediği hücre, doku ve organ farklıdır. 3. Hormonlar az miktarda

Detaylı

Egzersizde Hormonal Değişimler Ve Düzenleme PROF.DR.MİTAT KOZ

Egzersizde Hormonal Değişimler Ve Düzenleme PROF.DR.MİTAT KOZ Egzersizde Hormonal Değişimler Ve Düzenleme PROF.DR.MİTAT KOZ Egzersizde endokrin sistemin amacı? Egzersizin oluşturduğu stresin ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak (homeostazis) Artan enerji tüketimi

Detaylı

HORMONLARIN ETKİ MEKANİZMALARI

HORMONLARIN ETKİ MEKANİZMALARI HORMONLARIN ETKİ MEKANİZMALARI Prof. Dr. Orhan Turan KAYNAKÇA: 1.Stephen J. McPhee, Gary D.Hammer eds. Pathophysiology of Disease. 6th ed. Mc Graw Hill; 2010. 2.Damjanov I. Pathophisiology. 1st ed. Saunders

Detaylı

ENDOKRİN SİSTEM. Selin Hoca

ENDOKRİN SİSTEM. Selin Hoca ENDOKRİN SİSTEM Selin Hoca HORMON NEDİR? Endokrin sistemi oluşturan iç salgı bezlerinin (endokrin bez) salgıladığı özel sinyal taşıyan salgılardır. Organik maddelerdir. Hormonların etki ettikleri doku

Detaylı

Hipotalamo-hipofizer Hormonlar

Hipotalamo-hipofizer Hormonlar Hipotalamo-hipofizer Hormonlar Ön ve arka hipofizin hipotalamus tarafından kontrolu ÖN HİPOFİZ 1.Hipotalamik nöronlardan salıverici ve inhibe edici hormonlar hipotalamohipofizer portal sisteme salınır

Detaylı

ÜNİTE 10. Hormonlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler

ÜNİTE 10. Hormonlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler ÜNİTE 10 Hormonlar Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Hormonların nasıl yapıldığını ve hangi yollarla etkili olduklarını bilecek, Hipotalamusun hormon salınımlarını kontrol edici faktörleri öğrenecek,

Detaylı

4 Endokrin Sistem ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra,

4 Endokrin Sistem ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra, ÜNİTE 4 Endokrin Sistem Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar Hipofiz bezi ve hormonlarını, Tiroid bezi ve hormonlarını, Adrenal korteks hormonlarını, Adrenal medulla ve katekolamin salgısını, Seks hormonlarını,

Detaylı

ENDOKRİN SİSTEM #4 SELİN HOCA

ENDOKRİN SİSTEM #4 SELİN HOCA ENDOKRİN SİSTEM #4 SELİN HOCA ADRENAL BEZ MEDULLA BÖLGESİ HORMONLARI Böbrek üstü bezinin öz bölgesi, embriyonik dönemde sinir dokusundan gelişir bu nedenle sinir sisteminin uzantısı şeklindedir. Sempatik

Detaylı

Adrenal Korteks Hormonları

Adrenal Korteks Hormonları Adrenal Korteks Hormonları Doç. Dr.Fadıl Özyener Fizyoloji AD Bu derste öğrencilerle Adrenal korteks hormonlarının (AKH) sentez ve salgılanması, organizmadaki hücre, doku ve sistemlerde genel fizyolojik

Detaylı

EGZERSİZE ENDOKRİN ve METABOLİK YANIT

EGZERSİZE ENDOKRİN ve METABOLİK YANIT EGZERSİZE ENDOKRİN ve METABOLİK YANIT Prof.Dr.Fadıl Özyener Fizyoloji Anabilim Dalı Sempatik Sistem Adrenal Medulla Kas kan dolaşımı Kan basıncı Solunum sıklık ve derinliği Kalp kasılma gücü Kalp atım

Detaylı

İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın

İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın Hücre iletişimi Tüm canlılar bulundukları çevreden sinyal alırlar ve yanıt verirler Bakteriler glukoz ve amino asit gibi besinlerin

Detaylı

ADRENAL KORTEKS HORMONLARI GLİKOKORTİKOİDLER. Doç. Dr. Fadıl Özyener Fizyoloji Anabilim Dalı

ADRENAL KORTEKS HORMONLARI GLİKOKORTİKOİDLER. Doç. Dr. Fadıl Özyener Fizyoloji Anabilim Dalı ADRENAL KORTEKS HORMONLARI GLİKOKORTİKOİDLER Doç. Dr. Fadıl Özyener Fizyoloji Anabilim Dalı Bu derste amaçlanan öğrencilerle; Glikokortikoid hormonların (GKH) sentez ve salgılanmasını, organizmadaki hücre,

Detaylı

İntrasellüler Sıvı (Hücre İçi Sıvı) Extrasellüler Sıvı (Hücre Dışı Sıvı) Total Vücut Suyu 60 = 42 lt Vücut Sıvı Bölmelerini Etkileyen Faktörler

İntrasellüler Sıvı (Hücre İçi Sıvı) Extrasellüler Sıvı (Hücre Dışı Sıvı) Total Vücut Suyu 60 = 42 lt Vücut Sıvı Bölmelerini Etkileyen Faktörler Vücut ağırlığının yaklaşık %60 ını su oluşturur. Ölçümünde Deuterium Oksid kullanılır. Yağ dokusu ve yaş ile ters, kas dokusu ile doğru orantılıdır. Total vücut suyu, genel anlamda iki büyük kompartmanda

Detaylı

HORMONLAR GÖREVLERİ VE EKSİKLİĞİNDE GÖRÜLEN HASTALIKLAR

HORMONLAR GÖREVLERİ VE EKSİKLİĞİNDE GÖRÜLEN HASTALIKLAR HİPOFİZ ÖN LOB HORMONLAR GÖREVLERİ VE EKSİKLİĞİNDE GÖRÜLEN HASTALIKLAR ENDOKRİN BEZ HORMONU HORMONUN VÜCUTTAKİ ETKİSİ ETKİLEDİĞİ HORMON/Bölge; KONTROLÜ STH *Polipeptid özelliktedir. Hipofiz bezi *Organizmada

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ...

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... 1 Bilinmesi Gereken Kavramlar... 1 Giriş... 2 Hücrelerin Fonksiyonel Özellikleri... 2 Hücrenin Kimyasal Yapısı... 2 Hücrenin Fiziksel Yapısı... 4 Hücrenin Bileşenleri... 4

Detaylı

GROWTH HORMON. Klinik Laboratuvar Testleri

GROWTH HORMON. Klinik Laboratuvar Testleri GROWTH HORMON Diğer adı ve kısaltmalar: Büyüme hormonu, somatotropin, somatotrop hormon, GH, STH. Kullanım amacı: Growth hormon üretiminde fazlalık veya yetersizlik bulunup bulunmadığının araştırılması

Detaylı

GnRH LH Gonadotropinler FSH Leydig hücresi Sertoli hücresi. Transkripsiyon Transkripsiyon

GnRH LH Gonadotropinler FSH Leydig hücresi Sertoli hücresi. Transkripsiyon Transkripsiyon GONAD HORMONLAR Uyarı Hipotalamus GnRH LH Gonadotropinler FSH Leydig hücresi Sertoli hücresi camp Protein fosforilasyon camp Protein fosforilasyon Transkripsiyon Transkripsiyon Testosteron sentez ve salınım

Detaylı

Hipofiz gelişimi. Hipofiz ektodermden gelişir.adenohipofiz Rathke kesesinden,nörohipofiz ise infindubulumdan gelişir.

Hipofiz gelişimi. Hipofiz ektodermden gelişir.adenohipofiz Rathke kesesinden,nörohipofiz ise infindubulumdan gelişir. Hipofiz gelişimi Hipofiz bezinin diferensiasyonu Hipofiz ektodermden gelişir.adenohipofiz Rathke kesesinden,nörohipofiz ise infindubulumdan gelişir. Rathke kesesi artığından kraniofarengeomlar gelişir.

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS Adım BOŞALTIM SİSTEMİ 3

ADIM ADIM YGS LYS Adım BOŞALTIM SİSTEMİ 3 ADIM ADIM YGS LYS 184. Adım BOŞALTIM SİSTEMİ 3 2) Geri Emilim (Reabsorpsiyon) Bowman kapsülüne gelen süzüntü geri emilim olmadan dışarı atılsaydı zararlı maddelerle birlikte yararlı maddelerde kaybedilirdi.

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet ALİ MALAS

Prof. Dr. Mehmet ALİ MALAS DEKAN T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II IV. DERS (ENDOKRİN ve ÜROGENİTAL SİSTEM) KURULU (11 MART 2013 18 NİSAN 2013) BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

Egzersiz ve Hormonlar: Yanlış kullanım ve Doping

Egzersiz ve Hormonlar: Yanlış kullanım ve Doping Egzersiz ve Hormonlar: Yanlış kullanım ve Doping Prof. Dr. Oğuz Karamızrak EÜTF Spor Hekimliği AD Kapsam Besinsel destekler (suplement, ergojenik yardımcılar) Spor ve performansla ilişkili besinsel girişimler

Detaylı

GEBELİK ENDOKRİNOLOJİSİ GEBELİK ENDOKRİNOLOJİSİ

GEBELİK ENDOKRİNOLOJİSİ GEBELİK ENDOKRİNOLOJİSİ GEBELİK ENDOKRİNOLOJİSİ 1 GEBELİK ENDOKRİNOLOJİSİ Plasental kompartman Hipotalamik hormonlar GnRH CRH TRH Somotostatin GHRH Hipofizer hormonlar hcg hpl hch hct ACTH Oksitosin 2 1 GEBELİK ENDOKRİNOLOJİSİ

Detaylı

EGZERSİZİN ENDOKRİN SİSTEME ETKİLERİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ

EGZERSİZİN ENDOKRİN SİSTEME ETKİLERİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ EGZERSİZİN ENDOKRİN SİSTEME ETKİLERİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ Endokrin sistem normal fizyoloji Endokrin sistem bir kontrol ve düzenleme sistemidir. Vücuttaki 3 ana fonksiyon ile yakın ilişkilidir. 1. Vücut sıvılarındaki

Detaylı

MAKEDONYA BİYOLOGLAR BİRLİĞİ. Çözümler. Sağ kulakçık. Аntijen ve antikorlar. Аsetilholin. Karaciğer. Са-iyonları ve ATP. Distal tubülde.

MAKEDONYA BİYOLOGLAR BİRLİĞİ. Çözümler. Sağ kulakçık. Аntijen ve antikorlar. Аsetilholin. Karaciğer. Са-iyonları ve ATP. Distal tubülde. MAKEDONYA BİYOLOGLAR BİRLİĞİ LİSE III (ÜÇÜNCÜ) SINIFLAR İÇİN BİYOLOJİ DERSİNDEN BELEDİYE YARIŞMASI Çözümler TOPLAM PUAN 100 1. Tabelayı doldur! Soru Tubüler reapsorpsiyon(geri emilim) nerede gerçekleşir?

Detaylı

ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire

ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Hipertiroidi ya da hipertiroidizm, tiroid bezinin fazla çalışmasıyla ortaya çıkan hastalık tablosudur. Hipertoridizme sebep olan birçok mekanizma

Detaylı

* Kemoreseptör *** KEMORESEPTÖR REFLEKS

* Kemoreseptör *** KEMORESEPTÖR REFLEKS KEMORESEPTÖR REFLEKS DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VI Dr. Nevzat KAHVECİ Kemoreseptörler, kimyasal duyarlılığı olan hücrelerdir. Kan basıncı 80 mmhg nin altına düştüğünde uyarılırlar. 1- Oksijen yokluğu

Detaylı

DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM

DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II IV. DERS (ÜRO-GENİTAL ve ENDOKRİN SİSTEM) KURULU (10 MART 2014 25 NİSAN 2014) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II

Detaylı

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ Kan, kalp, dolaşım ve solunum sistemine ait normal yapı ve fonksiyonların öğrenilmesi 1. Kanın bileşenlerini, fiziksel ve fonksiyonel özelliklerini sayar, plazmanın

Detaylı

HORMONLAR Hormon tanımı ve hormonların temel özellikleri Hipotalamik düzenleyici hormonlar, Antidiüretik hormon (ADH) oksitosin, Prostaglandinler,

HORMONLAR Hormon tanımı ve hormonların temel özellikleri Hipotalamik düzenleyici hormonlar, Antidiüretik hormon (ADH) oksitosin, Prostaglandinler, HORMONLAR Hormon tanımı ve hormonların temel özellikleri Hormon terimi, yunanca kökenden gelmektedir; uyarmak, canlandırmak anlamındadır. Hormonlar, klasik anlamda, endokrin organlar diye bilinen hipofiz,

Detaylı

Pankreas hem endokrin hem de ekzokrin fonksiyona sahip bir bezdir. Ekzokrin fonksiyonu bikarbonat ve sindirim enzimlerini oluşturmaktır.

Pankreas hem endokrin hem de ekzokrin fonksiyona sahip bir bezdir. Ekzokrin fonksiyonu bikarbonat ve sindirim enzimlerini oluşturmaktır. PANKREAS HORMONLARI PANKREAS HORMONLARI Pankreas hem endokrin hem de ekzokrin fonksiyona sahip bir bezdir. Ekzokrin fonksiyonu bikarbonat ve sindirim enzimlerini oluşturmaktır. Endokrin fonksiyonu ise

Detaylı

ÜNİTE TEMEL ANATOMİ İÇİNDEKİLER. Doç. Dr. İsmail MALKOÇ HEDEFLER ENDOKRİN SİSTEM (SYSTEMA ENDOCRINAE)

ÜNİTE TEMEL ANATOMİ İÇİNDEKİLER. Doç. Dr. İsmail MALKOÇ HEDEFLER ENDOKRİN SİSTEM (SYSTEMA ENDOCRINAE) HEDEFLER İÇİNDEKİLER ENDOKRİN SİSTEM (SYSTEMA ENDOCRINAE) Endokrin Sistem Hakkında Genel Bilgiler Endokrin Sistem Organları Anatomisi Hipofiz Epifiz Tiroid Paratiroid Timus Adrenal Bez Testis Ovarium TEMEL

Detaylı

ÜNİTE 4:HAYVANLARDA KİMYASAL SİNYALLER

ÜNİTE 4:HAYVANLARDA KİMYASAL SİNYALLER ÜNİTE 4:HAYVANLARDA KİMYASAL SİNYALLER Hormon salgılayan bezler endokrin bez olarak adlandırılır.bu bezlerin salgıladıkları kimyasal maddeler kana verilir ve hormon adını alır.oysa ekzokrin bezlerin salgıladıkları

Detaylı

DEKSAMETAZON SÜPRESYON TESTİ

DEKSAMETAZON SÜPRESYON TESTİ DEKSAMETAZON SÜPRESYON TESTİ Kortizol süpresyon testi; ACTH süpresyon testi; Deksametazon süpresyon testi Hipotalamus ve hipofiz bezinin kortizole cevabını ölçen laboratuar testidir. Kortizol Hipotalamus

Detaylı

Otonom Sinir Sistemi - II. Dr. Ersin O. Koylu EÜTF Fizyoloji Ab. D.

Otonom Sinir Sistemi - II. Dr. Ersin O. Koylu EÜTF Fizyoloji Ab. D. Otonom Sinir Sistemi - II Dr. Ersin O. Koylu EÜTF Fizyoloji Ab. D. Nörotransmiter Nöropeptid - Nöromodülatör Sinir sisteminde her nöron bir tür nörotransmiter salgılar Asetil kolin: Kolinerjik nöron Adrenalin/Noradrenalin:

Detaylı

DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM

DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II IV. DERS (ÜRO-GENİTAL ve ENDOKRİN SİSTEM) KURULU (09 MART 2015 22 NİSAN 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II

Detaylı

Böbreklerin İşlevi. D Si C Dr. Sinan Canan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji A.D.

Böbreklerin İşlevi. D Si C Dr. Sinan Canan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji A.D. Boşaltım Fizyolojisi Böbreklerin İşlevi D Si C Dr. Sinan Canan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji A.D. scanan@baskent.edu.tr Böbrek İşlevi: Genel Bakış ş İdrar oluşumunun merkezi Homeostatik

Detaylı

Doğum Sonrası (post-natal) Büyüme

Doğum Sonrası (post-natal) Büyüme Doğum Sonrası (post-natal) Büyüme Doğumdan ergin çağa kadar olan büyümedir. Neonatal (yeni doğan) dönemi Infancy (yavru) dönemi Puberty (ergenlik) dönemi Adölesan (gençlik) dönemi Adult (erginlik) dönemi

Detaylı

Steroid hormonlar HORMONLAR. Hormon Biyokimyası. Hormonların yapıları. Hormonların etkileri. Amino asit yapılı hormonlar

Steroid hormonlar HORMONLAR. Hormon Biyokimyası. Hormonların yapıları. Hormonların etkileri. Amino asit yapılı hormonlar HORMONLAR Hormon Biyokimyası Prof.Dr.Dildar Konukoğlu Mikromolar konsantrasyonda etkili, kimyasal, intersellüler habercilerdir. İki veya daha fazla hücre arasında bilgi taşıyan kimyasal maddelerdir Endokrin

Detaylı

Ayxmaz/biyoloji Homeostasi

Ayxmaz/biyoloji Homeostasi Homeostasi - Değişen dış koşullara rağmen nispeten sabit bir iç fizyolojik ortamı sürdürme sürecidir. -Böylece vücut organlarının, normal sınırlarda verimli bir şekilde çalışması sağlanır. İki ana kontrol

Detaylı

HORMONLAR. Hormon Biyokimyası. Hormonların yapıları. Hormonların etkileri 1/30/2012. Prof.Dr.Dildar Konukoğlu

HORMONLAR. Hormon Biyokimyası. Hormonların yapıları. Hormonların etkileri 1/30/2012. Prof.Dr.Dildar Konukoğlu HORMONLAR Hormon Biyokimyası Prof.Dr.Dildar Konukoğlu Mikromolar konsantrasyonda etkili, kimyasal, intersellüler mesenjerlerdir. İki veya daha fazla hücre arasında bilgi taşıyan kimyasal maddelerdir Endokrin

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

HORMONLAR. Prof.Dr.Beyhan ÖMER Tıbbi Biokimya Anabilim D

HORMONLAR. Prof.Dr.Beyhan ÖMER Tıbbi Biokimya Anabilim D HORMONLAR Prof.Dr.Beyhan ÖMER Tıbbi Biokimya Anabilim D 13.01.2015 Hormon etki mekanizması Hormonlar çok hücreli organizmalarda hücre içi ve dışı haberleşmeyi düzenleyen kimyasal yapılardır. Haberleşme,

Detaylı

Pediatrik Endokrinoloji Temel Semiyolojisi

Pediatrik Endokrinoloji Temel Semiyolojisi Pediatrik Endokrinoloji Temel Semiyolojisi Prof. Dr. Feyza DARENDELİLER Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Sunu planı Genel bilgi Öykünün

Detaylı

BÖBREKÜSTÜ BEZİ. Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ Biyokimya 1

BÖBREKÜSTÜ BEZİ. Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ Biyokimya 1 BÖBREKÜSTÜ BEZİ Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ 8.1.2013 Biyokimya 1 Yapı-Fonksiyon Böbreküstü bezi korteks (dış) ve medulla (iç) olmak üzere iki kısımdan oluşur. Korteks: glikokortikoid, mineralokortikoid ve

Detaylı

Kan Akımı. 5000 ml/dk. Kalp Debisi DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII. Dr. Nevzat KAHVECİ

Kan Akımı. 5000 ml/dk. Kalp Debisi DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII. Dr. Nevzat KAHVECİ MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİN İSKEMİK YANITI DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII Dr. Nevzat KAHVECİ Kan basıncı 60 mmhg nın altına düştüğünde uyarılırlar. En fazla kan basıncı 1520 mmhg ya düştüğünde uyarılır.

Detaylı

adrenalin, noradrenalin, dopamin

adrenalin, noradrenalin, dopamin ADRENAL HORMONLAR Z.glomerulosa (mineralokortikoitler) Z.fasciculata (glukokortikoitler) Z.reticularis (adrenal androjenler) Adrenal medulla adrenalin, noradrenalin, dopamin GLUKOKORTİKOİTLER Metabolik

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II IV. KURUL DERS PROGRAMI (ÜRO-GENİTAL ve ENDOKRİN SİSTEM) (07 MART NİSAN 2016)

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II IV. KURUL DERS PROGRAMI (ÜRO-GENİTAL ve ENDOKRİN SİSTEM) (07 MART NİSAN 2016) 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II IV. KURUL DERS PROGRAMI (ÜRO-GENİTAL ve ENDOKRİN SİSTEM) (07 MART 2016 22 NİSAN 2016) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ DÖNEM II KOORDİNATÖR YARDIMCISI

Detaylı

ARI ZEHİRİ BİLEŞİMİ, ÖZELLİKLERİ, ETKİ MEKANİZMASI. Dr. Bioch.Cristina Mateescu APİTERAPİ KOMİSYONU

ARI ZEHİRİ BİLEŞİMİ, ÖZELLİKLERİ, ETKİ MEKANİZMASI. Dr. Bioch.Cristina Mateescu APİTERAPİ KOMİSYONU ARI ZEHİRİ BİLEŞİMİ, ÖZELLİKLERİ, ETKİ MEKANİZMASI Dr. Bioch.Cristina Mateescu APİTERAPİ KOMİSYONU Arı Zehiri - Tanım Arı zehiri, bal arıları tarafından öncelikle memelilere ve diğer iri omurgalılara karşı

Detaylı

Dehidroepiandrosteron- sülfat; DHEA-sülfat testi;

Dehidroepiandrosteron- sülfat; DHEA-sülfat testi; DHEA-s Dehidroepiandrosteron- sülfat; DHEA-sülfat testi; DHEA sülfat böbrek üstü bezi tarafından üretilen zayıf bir erkeklik hormonudur ( androjen ). DHEA- sülfat hem kadın hem erkeklerde üretilir. Kadınlarda

Detaylı

ÜNİTE TIBBİ TERMİNOLOJİ İÇİNDEKİLER. Doç. Dr. İsmail MALKOÇ HEDEFLER ENDOKRİN SİSTEM

ÜNİTE TIBBİ TERMİNOLOJİ İÇİNDEKİLER. Doç. Dr. İsmail MALKOÇ HEDEFLER ENDOKRİN SİSTEM HEDEFLER İÇİNDEKİLER ENDOKRİN SİSTEM Endokrin Sistem Hakkında Genel Bilgiler Endokrin Sistem Organları Anatomisi Endokrin Sistem ile İlgili Terimler TIBBİ TERMİNOLOJİ Doç. Dr. İsmail MALKOÇ Bu üniteyi

Detaylı

ENDOKRİN SİSTEM FİZYOLOJİSİ ENDOKRİN SİSTEM ENDOKRİN SİSTEM ENDOKRİN SİSTEM. Anabolizma 19/11/2015 ENDOKRİN SİSTEM. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire

ENDOKRİN SİSTEM FİZYOLOJİSİ ENDOKRİN SİSTEM ENDOKRİN SİSTEM ENDOKRİN SİSTEM. Anabolizma 19/11/2015 ENDOKRİN SİSTEM. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire ENDOKRİN SİSTEM ENDOKRİN SİSTEM FİZYOLOJİSİ Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Canlılar yaşadığı dış ortamda meydana gelen değişimlere uyum sağlamak ve iç ortamlarındaki dengeyi korumak zorundadır. İç ortamın

Detaylı

DEKSAMETAZON SÜPRESYON TESTİ

DEKSAMETAZON SÜPRESYON TESTİ DEKSAMETAZON SÜPRESYON TESTİ Kortizol süpresyon testi; ACTH süpresyon testi; Deksametazon süpresyon testi Hipotalamus ve hipofiz bezinin kortizole cevabını ölçen laboratuar testidir. Kortizol Hipotalamus

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta Verimi Kabuk Kalitesi Yemden Yararlanma Karaciğer Sağlığı Bağırsak Sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Detaylı

İNSAN VÜCUDU İLE TANIŞMA...

İNSAN VÜCUDU İLE TANIŞMA... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: İNSAN VÜCUDU İLE TANIŞMA... 1 1.1. FİZYOLOJİ NEDİR?... 3 1.2. İNSAN VÜCUDUNUN YAPISAL ORGANİZASYONU... 4 1.2.1. Kimyasal Düzeydeki Organizasyon... 5 1.2.2. Hücresel Organizasyon...

Detaylı

TRAVMAYA METABOLİK VE ENDOKRİN CEVAP. Prof. Dr. Süphan ERTÜRK CTF Genel Cerrahi ABD

TRAVMAYA METABOLİK VE ENDOKRİN CEVAP. Prof. Dr. Süphan ERTÜRK CTF Genel Cerrahi ABD TRAVMAYA METABOLİK VE ENDOKRİN CEVAP Prof. Dr. Süphan ERTÜRK CTF Genel Cerrahi ABD Homeostasis Kararlı bir biolojik denge hali Travma Bu dengeyi bozacak her türlü uyarı Travmaya Organizmanın Cevabı Ana

Detaylı

BÖBREKÜSTÜ BEZİ FİZYOPATOLOJİSİ

BÖBREKÜSTÜ BEZİ FİZYOPATOLOJİSİ FİZYOPATOLOJİ (KLİNİK BİYOKİMYA) BÖBREKÜSTÜ BEZİ FİZYOPATOLOJİSİ Prof. Dr Arif ALTINTAŞ Prof. Dr. Ulvi Reha FİDANCI Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Yapı-Fonksiyon Böbreküstü

Detaylı

ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE

ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE Dönem 3 Kurul 5 (ÜG ve Endokrin) 05.Şub.18 09.00-09.50 Serbest Çalışma Pazartesi 10.00-10.50 Glomerül Hastalıkları Patolojisi 11.00-11.50 Glomerül Hastalıkları Patolojisi 12.00-12.50 Glomerül Hastalıkları

Detaylı

KADIN İNFERTİLİTESİNDE LABORATUVARIN ROLÜ

KADIN İNFERTİLİTESİNDE LABORATUVARIN ROLÜ KADIN İNFERTİLİTESİNDE LABORATUVARIN ROLÜ OVERYEN REZERV PREMATÜR OVARYEN YETMEZLİK POLİKİSTİK OVER SENDROMU Dr.MURAT ÖKTEM Menstrüel siklusların düzenli olması %95 ovülasyon olduğunu gösterir. Fakat yeterli

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

TESTOSTERON (TOTAL) Klinik Laboratuvar Testleri

TESTOSTERON (TOTAL) Klinik Laboratuvar Testleri TESTOSTERON (TOTAL) Kullanım amacı: Erkeklerde ve kadınlarda farklı kullanım amaçları vardır. Erkeklerde en çok, libido kaybı, erektil fonksiyon bozukluğu, jinekomasti, osteoporoz ve infertilite gibi belirti

Detaylı

ENDOKRİN SİSTEM. Hormonlar bir hücre veya hücre topluğu tarafından salınıp kana karışan ve kanla taşınan kimyasal maddelerdir.

ENDOKRİN SİSTEM. Hormonlar bir hücre veya hücre topluğu tarafından salınıp kana karışan ve kanla taşınan kimyasal maddelerdir. ENDOKRİN SİSTEM Canlılarda kararlı bir iç dengenin (homeostasi) sağlanmasında ve yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesinde sinir sistemi ve endokrin sistem birlikte görev alır. Endokrin bezlerden meydana

Detaylı

Kazanım Merkezli Çalışma Kağıdı 1. Ünite Vücudumuzda Sistemler Boşaltım Sistemi

Kazanım Merkezli Çalışma Kağıdı 1. Ünite Vücudumuzda Sistemler Boşaltım Sistemi Fen Bilimleri 7. Sınıf. Ünite Aşağıda, boşaltım sistemi ile ilgili verilen ifadelerden doğru olanlarının yanına (), yanlış olanlarının yanına () koyunuz. Aşağıda verilen resimde sinir hücresinin kısımları

Detaylı

OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi)

OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi) OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi) Otonom sinir sitemi iki alt kısma ayrılır: 1. Sempatik sinir sistemi 2. Parasempatik sinir sistemi Sempatik ve parasempatik sistemin terminal nöronları gangliyonlarda

Detaylı

EGZERSİZDE ENDOKRİN SİSTEM DEĞİŞİKLİKLERİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ

EGZERSİZDE ENDOKRİN SİSTEM DEĞİŞİKLİKLERİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ EGZERSİZDE ENDOKRİN SİSTEM DEĞİŞİKLİKLERİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ Endokrin sistem normal fizyoloji Endokrin sistem bir kontrol ve düzenleme sistemidir. Vücuttaki 3 ana fonksiyon ile yakın ilişkilidir. 1. Vücut

Detaylı

İnsülin sekresyonunun hücresel biyolojisi

İnsülin sekresyonunun hücresel biyolojisi İnsülin sekresyonunun hücresel biyolojisi Prof. Dr. Mehmet KAYA Fizyoloji Anabilim Dalı Dersin Amacı; Pankreas bezinde yapılan insülin hormonunun Sindirimdeki işlevi Glikoz, lipid ve protein metabolizmasındaki

Detaylı

STRES FİZYOLOJİSİ Prof.Dr. Ertan Yurdakoş. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı

STRES FİZYOLOJİSİ Prof.Dr. Ertan Yurdakoş. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı STRES FİZYOLOJİSİ Prof.Dr. Ertan Yurdakoş İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı Stres, günlük konuşmalarda sık sık geçen ve farklı anlamlarda kullanılan baskı yada gerginlik diye çevirebileceğimiz

Detaylı

Psikofarmakolojiye giriş

Psikofarmakolojiye giriş Psikofarmakolojiye giriş Genel bilgiler Beyin 100 milyar nöron (sinir hücresi) içerir. Beyin hücresinin i diğer beyin hücreleri ile 1,000 ile 50,000 bağlantısı. Beynin sağ tarafı solu, sol tarafı sağı

Detaylı

Konjenital adrenal hiperplazi. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Konjenital adrenal hiperplazi. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Konjenital adrenal hiperplazi (KAH) Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Dersin Amacı KAH patogenezinin öğrenilmesi KAH lı hastaların klinik ve laboratuar bulgularının

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

07.11.2014. Fetus Fizyolojisi. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı

07.11.2014. Fetus Fizyolojisi. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 8.Hafta ( 03-07 / 11 / 2014 ) FETUS FİZYOLOJİSİ 1.Embriyonun Gelişmesi 1.) Plasenta 2.) Amnion Kesesi ve Amnion Sıvısı Slayt No: 9 1.) EMBRİYONUN GELİŞMESİ

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV (5 Hafta) (04 Ocak-26 Şubat) DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Biyokimya 36 10 46 Tıbbi Genetik 18 10

Detaylı

Androjenler ve Anabolik Steroidler

Androjenler ve Anabolik Steroidler Androjenler ve Anabolik Steroidler Sentezleri Androjenler kolesterolden sentezlenirler. Testosteron, testisin interstisyel (leydig ) hücrelerinde, 5-Pregnonolon dan sentezlenir. Testosteron salındıktan

Detaylı

BİY 471 Lipid Metabolizması-I. Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ Güz Yarı Dönemi

BİY 471 Lipid Metabolizması-I. Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ Güz Yarı Dönemi BİY 471 Lipid Metabolizması-I Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ 2008-2009 Güz Yarı Dönemi Lipoproteinler Türev lipidler: Glikolipidler Lipoproteinler Lipoproteinler, lipidlerin proteinlerle oluşturdukları komplekslerdir.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A. D.

Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A. D. Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A. D. Sunu Planı Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi ve fizyolojisi Etiyoloji Klinik Tanı Tedavi Tanım ve Epidemiyoloji

Detaylı

Meme şekli-büyüklüğü ineğin kalıtsal yapısı, yaşı, süt verim düzeyi, laktasyon dönemi ve laktasyon sayısına bağlı olarak faklılık gösterir.

Meme şekli-büyüklüğü ineğin kalıtsal yapısı, yaşı, süt verim düzeyi, laktasyon dönemi ve laktasyon sayısına bağlı olarak faklılık gösterir. Meme şekli-büyüklüğü ineğin kalıtsal yapısı, yaşı, süt verim düzeyi, laktasyon dönemi ve laktasyon sayısına bağlı olarak faklılık gösterir. a b c Sağım başlangıcında, o sağımda inekten elde edilecek sütün

Detaylı

ACTH (Synacten) STİMÜLASYON TESTİ

ACTH (Synacten) STİMÜLASYON TESTİ ACTH (Synacten) STİMÜLASYON TESTİ Adrenal rezerv testi; Synacten stimülasyon testi; ACTH stimülasyon testi adrenal yetmezlik teşhisinde kullanılır. ACTH stimülasyon testi neyi ölçer? ACTH beyinde hipofiz

Detaylı

DÖNEM II T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 DERS YILI

DÖNEM II T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 DERS YILI T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 DERS YILI V. DERS KURULU (6 HAFTA) (ÜROGENİTAL ve ENDOKRİN) (21 NİSAN - 30 MAYIS 2014) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM

Detaylı

ÜREME SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ

ÜREME SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ ÜREME SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ Kadın ve erkek üreme sistemi dölün üretilmesi amacı ile özelleşmiş özel organlardan oluşmaktadır. Bazı üreme organları cinsiyet hücrelerini üretir, diğerleri

Detaylı

HORMONLAR. organizmanın bazı kısımlarından (iç salgı bezleri ve diğer bazı dokular) doğrudan doğruya kana salgılanan etkili, kimyasal maddelerdir

HORMONLAR. organizmanın bazı kısımlarından (iç salgı bezleri ve diğer bazı dokular) doğrudan doğruya kana salgılanan etkili, kimyasal maddelerdir HORMONLAR TANIM: Çeşitli doku ve organlara götürülmek üzere, organizmanın bazı kısımlarından (iç salgı bezleri ve diğer bazı dokular) doğrudan doğruya kana salgılanan etkili, kimyasal maddelerdir HORMONLARIN

Detaylı

ENDOKRİN SİSTEMİNE İLİŞKİN TIBBİ TERİMLER

ENDOKRİN SİSTEMİNE İLİŞKİN TIBBİ TERİMLER ENDOKRİN SİSTEMİNE İLİŞKİN TIBBİ TERİMLER 1. Endokrin Sistemle İlgili Genel Bilgiler Canlıların yaşadığı ortama uyum sağlamasına HOMEOSTASİS adı verilir. Bu uyumu sağlayan en önemli sistem endokrin sistemidir.

Detaylı

GENİTAL SİKLUS Östrus Siklusu

GENİTAL SİKLUS Östrus Siklusu GENİTAL SİKLUS Östrus Siklusu Tanım Purbertiye ulaşan bir dişide hormonların kontrolü (hipotalamus, hipofiz ve ovaryum dan salınan) altında ovaryum ve uterusta meydana gelen değişiklikler Genital siklus

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

Otakoidler ve ergot alkaloidleri

Otakoidler ve ergot alkaloidleri Otakoidler ve ergot alkaloidleri Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 1 Antihistaminikler 2 2 1 Serotonin agonistleri, antagonistleri, ergot alkaloidleri 3 3 Otakaidler Latince "autos" kendi, "akos"

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #4

YGS ANAHTAR SORULAR #4 YGS ANAHTAR SORULAR #4 1) Düz ve çizgili kasları ayırt etmek için, I. Kasılıp gevşeme hızı II. Oksijensiz solunum yapma III. Çekirdeğin sayısı ve konumu IV. İstemli çalışma verilen özelliklerden hangileri

Detaylı