KONUT - İŞYERİ MÜZAYEDESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONUT - İŞYERİ MÜZAYEDESİ"

Transkript

1 KONUT - İŞYERİ MÜZAYEDESİ 4 Haziran 2015 Perşembe Saat: %12 peşin 180 ay, %15 peşin 120 ay ve %25 peşin 120 ay vadeli KONUT VE İŞYERLERİ AÇIK ARTIRMA İLE SATILACAKTIR 42 Sİ İLK DEFA SATIŞA SUNULAN 22 KONUT, 55 İŞYERİ ADANA, ADIYAMAN, AFYONKARAHİSAR, ANKARA, ANTALYA, BOLU, BURSA, ÇANKIRI, GAZİANTEP, IĞDIR, İSTANBUL, KONYA, MALATYA, MUĞLA, ŞANLIURFA, TRABZON, TUNCELİ, UŞAK MERKEZ (İSTANBUL) TURYAP Gayrimenkul Müzayede Salonu 19 Mayıs Cad. Doktor İsmet Öztürk Sok. Şişli Plaza Ofis Blokları - E Blok Kat: B3 Şişli İstanbul CANLI BAĞLANTI (ANKARA) TOKİ Salonu TOKİ, Bilkent / Ankara CANLI YAYIN den teklif verme imkanı TELEFON Telefon vekilliği ile teklif verme imkanı TURYAP, TOKİ gayrimenkullerinin müzayede yöntemiyle satışında, yetkilendirilmiş emlak şirketidir. BİLGİ İÇİN:

2

3 KONUT - İŞYERİ MÜZAYEDESİ - 4 HAZİRAN 2015 TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI GAYRİMENKULLERİ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ 1- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nın (bundan böyle İdare olarak anılacaktır) gayrimenkulleri, Turyap Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş.&Talya Gayrimenkul Değ. ve Dan. A.Ş. (Bundan böyle Turyap olarak anılacaktır.) tarafından düzenlenecek Açık Artırma toplantılarında alınacak tekliflerin İdare tarafından değerlendirilmesi yöntemiyle satışa sunulmuştur. 2- Teklif alma toplantısı Şişli Plaza,Ofis Blokları E- Blok,Turyap Müzayede Salonu, Şişli/ İSTANBUL, naklen canlı bağlantı TOKİ Salonu Bilkent / ANKARA ve İnternet bağlantıları ile 04/06/2015 Perşembe günü saat 14:00 te yapılacaktır. Teklifler toplantı sırasında, açık arttırma yöntemiyle alınacaktır. 3- Açık Artırma Toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, İdare nin ekte yer alan tabloda bildirilen Banka Şubelerindeki hesabına talip oldukları her taşınmaz için ayrı ayrı muhammen bedeli (Yirmibin) TL ye kadar olanlar için (İkibin) TL, muhammen bedeli (Yüzbin) TL ye kadar olanlar için (Beşbin) TL, muhammen bedeli (İkiyüzbin) TL ye kadar olanlar için (Onbin) TL, muhammen bedeli (İkiyüzbinbir) TL ve üstünde olanlar için (Ellibin) TL, katılım teminatı ödemek zorundadırlar. Katılım teminatını ödeyen ve teklif vermek için işbu şartnameyi imzalayan her bir gerçek veya tüzel kişiye her bir katılım teminatı için bir bayrak numarası verilecektir. En yüksek teklifi veren katılımcının bayrağı alınacaktır. 4- Katılım teminatı tahsilat makbuzu, her sayfası teklif sahibi tarafından imzalanmış işbu şartname, teklif veren tüzel kişi ise; temsile yetkili olunduğunu gösterir yetki belgesi, vekaleten katılıyorsa; gerçek veya tüzel kişiyi temsile, ilzama, teklif vermeye, ihaleye katılmaya, ihale bedelini ödemeye v.b. yetkili olduğuna dair özel yetkiyi içeren vekaletname toplantı öncesi Turyap yetkililerine salonlardaki stant da teslim edilecektir. 5- Bayrak sahipleri bizzat, yetkilileri ve/veya vekilleri aracılığıyla veya önceden Turyap ile mutabakat/muvafakat alınmak kaydıyla salon görevlileri kanalıyla telefonla veya internetten doğrudan teklif vererek toplantıya katılabileceklerdir. 6- Toplantı başkanı, toplantı ortamını bozan, toplantıyı engelleyici hareketlerde bulunan kişileri toplantı salonundan çıkarma yetkisine haizdir. Bu konuda hiçbir itiraz, ihaleyi fesih v.b. hakkı bulunmadığını toplantıya katılanlar kabul ve taahhüt eder. Kürsü başkanı ayrıca birbiriyle ilişkili taşınmazlara toplu halde ve/veya ayrı ayrı teklif alma yetkisine sahiptir. Hangi taşınmazların tek tek satılacağına, hangi taşınmazların ise Inter - Connect sistemle satılacağına, Kürsü Başkanı İdare nin görüşünü alarak müzayede esnasında karar verir. Inter - Connect sistemde lotlar için teker teker teklif alınır, bilahare alınan tüm teklifler toplanıp üzerine %10 ilave edilerek tamamı tek lot halinde satışa sunulur. 7- Taşınmazlar hakkında internet sitelerindeki tanıtım veya broşür, katalog, kitapçık ve ilanlarda verilen bilgiler ( Metraj ve Vasıflar ) ile şartnamede yazılı diğer bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Teklif veren taşınmazı mevcut durumu ile (kiracı, hasar, hisse, işgal, imar, iskan, tapu v.b. bilgileri) görmüş, incelemiş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacak olup; bu konuda gelecekte İdareden / Turyaptan herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır. 8- İdare; tanıtım amaçlı broşür, kitapçık, ilan v.b. yayınlarda yer alan taşınmazlardan dilediğini, toplantı öncesinde veya toplantı sırasında satıştan çekmeye, toplantı başkanı da teklif alma sırasını değiştirmeye yetkilidir. Turyap gerek duyduğu lotlarda toplantı öncesi veya toplantı esnasında ek teminat talep edebilir. 9- Açık artırma toplantısında teklifler ekte sunulan satış bilgi tablosunda belirtilen vadelerle taksitli ödeme şeklinde alınacak olup, Bankada yapılacak sözleşme imzalama aşamasında dileyen katılımcılar peşin ödeme talebinde bulunabileceklerdir; bu durumda hiçbir taşınmaz için peşin ödeme indirimi yapılmayacaktır. (İstanbul Fatih Sulukule de yer alan taşınmazlar 1. Ve/veya 2. Derecede korunması gereken taşınmaz kültür varlığıdır. Ankara Sincan da yer alan konut üzerinde 775 Sayılı Yasanın 34. Maddesi takyitlidir şerhi bulunmakta olup, söz konusu şerh tapu devri aşamasında İdarece kaldırılacaktır). AYLIK TAKSİT VE BORÇ BAKİYESİ; Her takvim yılının 1 Ocak 30 Haziran tarihleri arası birinci altı aylık dönem, 1 Temmuz 31 Aralık tarihleri arası ikinci altı aylık dönemdir. İlk taksitin başladığı ay hangi altı aylık dönemde ise aylık taksitler, o dönemin sonuna kadar sabit kalır. Buna göre, bütün projelerde aylık taksitler vade süresince sözleşme imzalanma tarihine bakılmaksızın her yılın Ocak ve Temmuz ayları öncesinde yapılmış olan ödemelerin borç bakiyesinden düşülmesi ile bir önceki altı aylık döneme ait ekte yer alan tabloda belirtilen artış oranı (M.M.A.O veya E.D.E) dikkate alınarak yılda iki kez artırılarak bulunur ve alıcı tarafından ödenir. Yeniden belirlenen aylık taksit ve borç bakiyesi İdare tarafından alıcıya bildirilir. İlk ve son taksitin başladığı ayın altı aylık dönemin başlangıcına veya bitimine yakın olması, uygulanacak altı aylık artış oranını değiştirmez. TURYAP GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİ 3

4 KONUT - İŞYERİ MÜZAYEDESİ / 4 HAZİRAN Toplantıda verilen en yüksek vadeli teklifler, İdarenin onayına sunulmak üzere en geç 3 (üç) iş günü içerisinde Turyap tarafından İdareye teslim edilecektir. İhale, İdarenin onayı ile kesinleşecektir. İhalenin kesinleşmesini takiben, 1. teklif sahibine satış sözleşmesi imzalaması için verilen tarihler içinde (5 iş günü) 2. ve 3. teklif sahiplerinin isteği doğrultusunda satış süreci tamamlanana kadar teminatları alıkonulacaktır. Satış sürecinin tamamlanmasını beklemeden katılım teminatını alan 2. ve 3. teklif sahipleri satışa ilişkin hak talebinde bulunamayacaklardır. İdare, 2886 sayılı yasaya ve 4734 sayılı yasaya tabi olmadığından, ihaleyi, teklif verene yapıp yapmamakta serbesttir. İdarenin tekliflerin toplanmasının ardından satıştan vazgeçmesi halinde, katılım teminatları ve yatırılan teminat tutarları kendilerine iade edilecektir. Teklif verenlerin, katılım teminatlarının kendilerine iade edilmesine kadar geçecek süreye ait İdare / Turyaptan faiz, tazminat, v.b. herhangi bir talep hakkı bulunmayacaktır. 11- Teklif verenler ihale anında ulaştıkları teklif bedelleriyle bağlıdır. En yüksek teklifi verenin teminatını yakmak suretiyle teklifinden vazgeçmesi halinde, İdare, diğer teklif verenlerden dilediğine satış yapabilir. Teklifleri İdare tarafından kabul edilenler, ihale sonucunun tebliğin de belirtilen tarihler (5 (beş) iş günü) içerisinde tercih edilen ödeme türü; peşin ise satış bedelini nakden ve defaten, taksitli ise peşinat tutarından, yatırmış olduğu katılım teminat tutarı düşüldükten sonraki bakiyesini nakden ve defaten İdare nin ekte bildirilen Banka Şubelerindeki İdare Hesabına alıcı Adı Soyadı/Ünvan, taşınmazın bulunduğu Şehir, Ada/Parsel numarası ve Satış listesindeki numarasını (Lot) belirten dekont açıklamasıyla ödeyerek gayrimenkul satış sözleşmesini ilgili banka şubesinde imzalayacak ve sözleşmeye ilişkin damga vergisi ile vb. giderler alıcı tarafından ödenecektir (İşyerlerinden alınacak Katma Değer Vergisi teslimden sonraki vadelere yayılarak; ayrıca, vade sonuna kadar altı aylık artış dönemlerinin başında borç bakiyesine uygulanan artış tutarı üzerinden hesaplanan KDV tutarı da kalan vadelere yayılarak ödenecektir. Konut Projelerinin Katma Değer Vergisi peşin olarak ödenecektir). İstanbul Sulukule Projesinde yer alan taşınmazlar için KDV dahil doğalgaz abonelik bedeli olan 424,80 TL vb. giderler alıcı tarafından ödenecektir. Sözleşmenin verilen süre içerisinde imzalanmaması ve teminatın yatırılmaması halinde, ihale İdarece fesih edilmiş sayılacaktır. Teklif sahipleri LEASİNG kullanımıyla ilgili olarak İdare nin uygun görmesi halinde, Leasing Şirketlerine / Katılım Bankalarına, yukarıdaki yetkili Banka da yapacakları Satış Sözleşmesinden önce, Leasing Şirketlerinin / Katılım Bankalarının noterden Açık Artırma Satış Şartnamesi ndeki tüm hükümleri kabul ettiğine dair bir taahhütname vermesi ve taşınmaz bedelinin peşin ödenmesi kaydıyla, devir yapabilirler. 12- Açık Artırma Toplantısında teklif veren ve İdarece teklifi kabul edilen alıcı, Turyap a satış bedeli üzerinden %1,24 komisyon + KDV ödeyecektir. İdare, alıcı tarafından komisyon ve komisyonun KDV sinin Turyap a ödendiğine dair fatura kendisine ibraz edilmeden satış ve/veya tapuda taşınmaz devir işlemini gerçekleştirmeyecektir. 13- Sözleşme yapmaya davet edilen en yüksek teklifi veren katılımcı, kendisine verilen süre içerisinde satış sözleşmesini imzalamazsa veya teklif bedeli peşin ise satış bedelinin tamamını, teklif bedeli vadeli ise peşinat bedelini verilen sürede yatırmazsa veya satın almaktan vazgeçerse hakkı iptal edilerek herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın, yatırılan katılım teminatı/teminatları İdarece irat kaydedileceği gibi, Turyap da tahsil edilen/edilecek olan %1,24 oranında cezai şart +KDV yi almaya hak kazanacaktır. Ancak İdare ve teklif verenden kaynaklanmayan nedenlerle, teklif alınan taşınmazın satılamaması ve/veya tapu devrinin gerçekleştirilememesi halinde, katılım teminatı ile birlikte Turyap tarafından tahsil edilen komisyon da teklif verene iade edilecektir. 14- Toplantı da en yüksek teklif veren teklif sahibinin dışındaki, 2. ve 3. teklifi veren bayrak sahipleri, en yüksek teklif sahibinin sözleşmeyi imzalamasını takiben ödemiş olduğu katılım teminatı nakden ilgili banka şubelerinden iade alacaklardır. Bu konu üzerinde teklif verenin her hangi bir hak ve alacak talebi olmayacaktır. Toplantıdaki gayrimenkullerden herhangi birine teklif vermeyenler; katılım teminatlarını, toplantının sona erdiği tarihi takip eden 5 (beş) iş günü sonra ilgili banka şubelerinden iade alabileceklerdir. 15- Tapu devirleri tüm bedelin ödenmesi ve/veya tüm şartların yerine gelmesini takiben gerçekleşecektir. Tapu harcı ve masrafları kanunen ait olduğu taraflarca ödenecektir. Vadeli satışlarda tapu devir işlemine kadar olan, emlak vergisi, sigorta ve gayrimenkulün aynından doğabilecek vergi, resim ve harçlar, alıcı tarafından karşılanacaktır. Projelerin teslim tarihleri ekte yer alan tabloda bildirilmektedir. 16- Teklif sahiplerinin şartnamede gösterdikleri açık adreslerine gönderilen tebligatların, adres değişikliği v.b. nedenlerle adrese geç ulaşması, yapılamaması ve postadaki gecikmeler nedeniyle teklif verene geç ulaşmasından İdare/Turyap sorumlu değildir. 17- Uyuşmazlıkların çözümünde Turyap ın ses ve görüntü kayıtları da muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edecek olup, bu madde H.M.K. 193 maddesi anlamında yazılı delil sözleşmesi niteliğindedir. 18- Satış ile ilgili işlemlerden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. İş bu 18 maddelik Açık Artırma Şartnamesini okuduğumu ve kabul ettiğimi beyan ederim. Ek: Projelerin satış bilgisi tablosu.... /... / TURYAP GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİ

5 KONUT - İŞYERİ MÜZAYEDESİ - 4 HAZİRAN 2015 BAYRAK NO : ADI SOYAD/ÜNVAN : T.C.KİMLİK / VD NO : BABA ADI : AÇIK ADRESİ : E-MAİL : TELEFON NO : FAKS NO : GSM NO : Bu şartnameye göre teminatımın iade edilmesi gereken hallerde teminatımın iadesinin aşağıda bilgilerini yazdığım banka hesap numarasına yapılmasını, bu bilgilerin doğru olduğunu, yanlış veya eksik bilgi vermiş olmam nedeniyle oluşabilecek gecikme ve zararlardan doğabilecek sorumluluğun tarafıma ait olduğunu şimdiden kabul ve beyan ederim. TEMİNAT İADE BANKA ve IBAN NO HESAP SAHİBİ : BANKA : IBAN NO : İMZA TURYAP GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİ 5

6 KONUT - İŞYERİ MÜZAYEDESİ / 4 HAZİRAN 2015 Projelerin satış bilgisi tablosu İŞYERLERİ(TİCARET MERKEZLERİ VE ÇARŞILAR) No PROJE KODU PROJE ADI TESLİM BANKASI TEMERKÜZÜ DÖNEMSEL ARTIŞIN NİTELİĞİ PEŞİNAT VE VADE SEÇENEKLERİ Adana Seyhan Barış Mahallesi Hemen Teslim T. HALK BANKASI A.Ş. BARKAL ADANA M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY Adana Yüreğir Akkuyu 2. Etap (Sarıçam) Hemen Teslim T. HALK BANKASI A.Ş. SARIÇAM M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY Adana Merkez Yüreğir DSİ (sosyal donatı) Adana - Yüreğir Aksantaş 1. Etap (Karşıyaka) Hemen Teslim T. HALK BANKASI A.Ş. YÜREĞİR M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY Hemen Teslim T. HALK BANKASI A.Ş. GAZİPAŞA M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY Afyon Çetinkaya Mahallesi 30 AY T. HALK BANKASI A.Ş. KOCATEPE M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY Bursa - Yıldırım Akçağlayan Hemen Teslim T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. YILDIRIM M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY Çankırı - Kurşunlu 30 AY T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KURŞUNLU M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY Gaziantep - Merkez Beylerbeyi (gecekondu dönüşüm) Hemen Teslim T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. GATEM M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY Iğdır Tuzluca Hemen Teslim T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TUZLUCA M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY İstanbul Çatalca Hadımköy Hemen Teslim T. HALK BANKASI A.Ş. HADIMKÖY M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY İstanbul - GOP Taşoluk 2. Etap Konya Kadınhanı 3.Etap Büfe Hemen Teslim T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. GÜNEŞLİ M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY 30 AY T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KADINHANI M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY Konya Ladik 30 AY T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SARAYÖNÜ M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY Konya Sarayönü 30 AY T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SARAYÖNÜ M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY Malatya Akçadağ 2.Etap 30 AY T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. AKÇADAĞ M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY Malatya Merkez Ticaret+Büfe Hemen Teslim T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. MALATYA MERKEZ M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY Muğla Kavaklıdere 160 Konut 30 AY T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KAVAKLIDERE M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY Şanlıurfa Maşuk 2.Bölge 1 Büfe Şanlıurfa Maşuk 3.Bölge 2 Büfe Tunceli Mazgirt Büfe Uşak Karahallı Büfe 30 AY T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. İPEKYOLU M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY 30 AY T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. İPEKYOLU M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY 30 AY T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. MAZGİRT M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY 30 AY T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KARAHALLI M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY KONUTLAR No PROJE KODU PROJE ADI TESLİM BANKASI TEMERKÜZÜ DÖNEMSEL ARTIŞIN NİTELİĞİ PEŞİNAT VE VADE SEÇENEKLERİ Adıyaman Merkez 30 AY T. HALK BANKASI A.Ş. ADIYAMAN M.M.A.O %25 PEŞİN 120 AY Ankara Sincan Hemen Teslim T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SİNCAN M.M.A.O %25 PEŞİN 120 AY Ankara Eryaman 10. Etap Hemen Teslim T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KIZILAY M.M.A.O %25 PEŞİN 120 AY Ankara Altındağ Gültepe 1. Etap Hemen Teslim T. HALK BANKASI A.Ş. ANKARA MERKEZ M.M.A.O %25 PEŞİN 120 AY Ankara Altındağ Gültepe 4.Etap Hemen Teslim T. HALK BANKASI A.Ş. ANKARA MERKEZ M.M.A.O %25 PEŞİN 120 AY Ankara Gölbaşı 5.Bölge Hemen Teslim T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİLKENT M.M.A.O %25 PEŞİN 120 AY Ankara Mamak Yatıkmusluk Mevkii 472 Konut Hemen Teslim T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ANKARA MAMAK M.M.A.O %25 PEŞİN 120 AY Ankara Mamak Yatıkmusluk 3. Etap Hemen Teslim T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ANKARA MAMAK M.M.A.O %25 PEŞİN 120 AY Antalya Kepez Hemen Teslim T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SANAYİ SİTESİ M.M.A.O %25 PEŞİN 120 AY Bolu Kıbrıscık Hemen Teslim T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KIBRISCIK E.D.E %12 PEŞİN 180 AY İstanbul Fatih Sulukule 6 AY T.HALK BANKASI A.Ş. VATAN CADDESİ M.M.A.O %25 PEŞİN 120 AY Trabzon Akçaabat Yıldızlı 1.Etap Projesi Hemen Teslim T.HALK BANKASI A.Ş. TRABZON MERKEZ E.D.E %25 PEŞİN 120 AY Trabzon Merkez Bahçecik Hemen Teslim T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TRABZON MERKEZ M.M.A.O %25 PEŞİN 120 AY 6 TURYAP GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİ

7 Konya Ladik 30 AY T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SARAYÖNÜ M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY Konya Sarayönü 30 AY T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SARAYÖNÜ M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY Malatya Akçadağ 2.Etap 30 AY T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. AKÇADAĞ M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY KONUT - İŞYERİ MÜZAYEDESİ - 4 HAZİRAN Malatya Merkez Ticaret+Büfe Hemen Teslim T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. MALATYA MERKEZ M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY Muğla Kavaklıdere 160 Konut 30 AY T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KAVAKLIDERE M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY Şanlıurfa Maşuk 2.Bölge 1 Büfe Şanlıurfa Maşuk 3.Bölge 2 Büfe Tunceli Mazgirt Büfe Uşak Karahallı Büfe 30 AY T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. İPEKYOLU M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY 30 AY T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. İPEKYOLU M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY 30 AY T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. MAZGİRT M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY Projelerin satış bilgisi tablosu 30 AY T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KARAHALLI M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY KONUTLAR No PROJE KODU PROJE ADI TESLİM BANKASI TEMERKÜZÜ DÖNEMSEL ARTIŞIN NİTELİĞİ PEŞİNAT VE VADE SEÇENEKLERİ Adıyaman Merkez 30 AY T. HALK BANKASI A.Ş. ADIYAMAN M.M.A.O %25 PEŞİN 120 AY Ankara Sincan Hemen Teslim T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SİNCAN M.M.A.O %25 PEŞİN 120 AY Ankara Eryaman 10. Etap Hemen Teslim T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KIZILAY M.M.A.O %25 PEŞİN 120 AY Ankara Altındağ Gültepe 1. Etap Hemen Teslim T. HALK BANKASI A.Ş. ANKARA MERKEZ M.M.A.O %25 PEŞİN 120 AY Ankara Altındağ Gültepe 4.Etap Hemen Teslim T. HALK BANKASI A.Ş. ANKARA MERKEZ M.M.A.O %25 PEŞİN 120 AY Ankara Gölbaşı 5.Bölge Hemen Teslim T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİLKENT M.M.A.O %25 PEŞİN 120 AY Ankara Mamak Yatıkmusluk Mevkii 472 Konut Hemen Teslim T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ANKARA MAMAK M.M.A.O %25 PEŞİN 120 AY Ankara Mamak Yatıkmusluk 3. Etap Hemen Teslim T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ANKARA MAMAK M.M.A.O %25 PEŞİN 120 AY Antalya Kepez Hemen Teslim T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SANAYİ SİTESİ M.M.A.O %25 PEŞİN 120 AY Bolu Kıbrıscık Hemen Teslim T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KIBRISCIK E.D.E %12 PEŞİN 180 AY İstanbul Fatih Sulukule 6 AY T.HALK BANKASI A.Ş. VATAN CADDESİ M.M.A.O %25 PEŞİN 120 AY Trabzon Akçaabat Yıldızlı 1.Etap Projesi Hemen Teslim T.HALK BANKASI A.Ş. TRABZON MERKEZ E.D.E %25 PEŞİN 120 AY Trabzon Merkez Bahçecik Hemen Teslim T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TRABZON MERKEZ M.M.A.O %25 PEŞİN 120 AY TURYAP GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİ 7

8 KONUT - İŞYERİ MÜZAYEDESİ / 4 HAZİRAN 2015 LOT İL İLÇE M 2 NİTELİĞİ BAĞ. NO. BLOK - KAT NO M. BEDEL LOT 001 ADIYAMAN MERKEZ 114,80 MESKEN (2+1) 16 G-08 BLOK 5.KAT TL LOT 002 ANKARA ALTINDAĞ 121,27 MESKEN (3+1) 49 C1-13 BLOK 12.KAT TL LOT 003 ANKARA ALTINDAĞ 75,52 MESKEN (2+1) 2 B1-3 BLOK BODRUM TL LOT 004 ANKARA ETİMESGUT 10.ETAP 45,15 MESKEN (1+1) 3 B3 BLOK ZEMİN KAT TL LOT 005 ANKARA GÖLBAŞI 5.BÖLGE 132,17 MESKEN (3+1) 19 C2-49 BLOK 4.KAT TL LOT 006 ANKARA MAMAK 96,95 MESKEN (2+1) 34 BS-01 BLOK 8.KAT TL LOT 007 ANKARA MAMAK 96,95 MESKEN (2+1) 48 BS-02 BLOK 11.KAT TL LOT 008 ANKARA MAMAK 132,53 MESKEN (3+1) 3 C2-8 BLOK ZEMİN TL LOT 009 ANKARA MAMAK 132,53 MESKEN (3+1) 13 C2-8 BLOK 3.KAT TL LOT 010 ANKARA SİNCAN 93,22 MESKEN (3+1) 19 F BLOK 4.KAT TL LOT 011 ANTALYA KEPEZ 2.BÖLGE 90,07 MESKEN (2+1) 54 B1-2-8 BLOK 13.KAT TL LOT 012 ANTALYA KEPEZ 2.BÖLGE 90,07 MESKEN (2+1) 14 B BLOK 3.KAT TL LOT 013 BOLU KIBRISCIK 88,33 MESKEN (2+1) 11 B1-2 BLOK 2.KAT TL LOT 014 İSTANBUL FATİH (SULUKULE) 166,00 TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI TL LOT 015 İSTANBUL FATİH (SULUKULE) 184,00 TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI TL LOT 016 İSTANBUL FATİH (SULUKULE) 138,00 TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI TL LOT 017 İSTANBUL FATİH (SULUKULE) 95,00 TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI TL LOT 018 İSTANBUL FATİH (SULUKULE) 168,00 TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI TL LOT 019 TRABZON AKÇAABAT 134,74 MESKEN (3+1) 2 D1-A BLOK ZEMİN TL LOT 020 TRABZON MERKEZ 236,93 MESKEN (4+1) 5 F2 BLOK ZEMİN TL LOT 021 TRABZON MERKEZ 236,93 MESKEN (4+1) 7 L1 BLOK 2.KAT TL LOT 022 TRABZON MERKEZ 236,93 MESKEN (4+1) 4 L2 BLOK ZEMİN TL LOT 023 ADANA SARIÇAM 31,87+32,45 DÜKKAN 8 ZEMİN+DEPO TL LOT 024 ADANA SARIÇAM 31,90+32,47 DÜKKAN 11 ZEMİN+DEPO TL LOT 025 ADANA SEYHAN 233,60+128,15 DÜKKAN 1 AS2-2/A BLOK ZEMİN+B. KAT TL LOT 026 ADANA SEYHAN 233,60+128,15 DÜKKAN 1 AS2-3/A BLOK ZEMİN+B. KAT TL LOT 027 ADANA SEYHAN 233,60+128,15 DÜKKAN 2 AS2-3/B BLOK ZEMİN+B. KAT TL LOT 028 ADANA SEYHAN 233,60+128,15 DÜKKAN 1 AS2-4/A BLOK ZEMİN+B. KAT TL LOT 029 ADANA SEYHAN 233,60+128,15 DÜKKAN 2 AS2-4/B BLOK ZEMİN+B. KAT TL LOT 030 ADANA SEYHAN 233,60+128,15 DÜKKAN 1 AS2-6/A BLOK ZEMİN+B. KAT TL LOT 031 ADANA SEYHAN 233,60+128,15 DÜKKAN 1 AS2-7/A BLOK ZEMİN+B. KAT TL LOT 032 ADANA MERKEZ YÜREĞİR DSİ 29,72 DÜKKAN KAT TL LOT 033 ADANA MERKEZ YÜREĞİR DSİ 30,00 DÜKKAN KAT TL LOT 034 ADANA YÜREĞİR-AKS 1. BÖL. 294,70+205,29 DÜKKAN (MARKETE UYGUN) 1 ZEMİN+BODRUM TL LOT 035 AFYON MERKEZ 30,18 DÜKKAN 1 ZEMİN TL LOT 036 AFYON MERKEZ 29,35 DÜKKAN 2 ZEMİN TL LOT 037 BURSA YILDIRIM 68,00 DÜKKAN 11 ZEMİN TL LOT 038 BURSA YILDIRIM 68,00 DÜKKAN 12 ZEMİN TL LOT 039 ÇANKIRI KURŞUNLU 20,94+24,62 DÜKKAN 1 ZEMİN+BODRUM TL 8 TURYAP GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİ

9 KONUT - İŞYERİ MÜZAYEDESİ - 4 HAZİRAN 2015 LOT İL İLÇE M 2 NİTELİĞİ BAĞ. NO. BLOK - KAT NO M. BEDEL LOT 040 ÇANKIRI KURŞUNLU 20,44+24,20 DÜKKAN 2 ZEMİN+BODRUM TL LOT 041 ÇANKIRI KURŞUNLU 55,11+54 DÜKKAN 3 ZEMİN+BODRUM TL LOT 042 ÇANKIRI KURŞUNLU 20,44+24,20 DÜKKAN 4 ZEMİN+BODRUM TL LOT 043 ÇANKIRI KURŞUNLU 20,44+24,20 DÜKKAN 5 ZEMİN+BODRUM TL LOT 044 ÇANKIRI KURŞUNLU 20,44+10,25 DÜKKAN 6 ZEMİN+BODRUM TL LOT 045 GAZİANTEP MERKEZ 29,62+33,06 DÜKKAN 3 ZEMİN+BODRUM TL LOT 046 GAZİANTEP MERKEZ 29,62+33,06 DÜKKAN 4 ZEMİN+BODRUM TL LOT 047 IĞDIR TUZLUCA DÜKKAN 1 1.BODRUM TL LOT 048 IĞDIR TUZLUCA DÜKKAN 16 ZEMİN TL LOT 049 IĞDIR TUZLUCA DÜKKAN 1 1.BODRUM TL LOT 050 IĞDIR TUZLUCA DÜKKAN 2 1.BODRUM TL LOT 051 IĞDIR TUZLUCA 15,90 DÜKKAN 5 3 BLOK 1.BODRUM TL LOT 052 IĞDIR TUZLUCA DÜKKAN 1 1.BODRUM TL LOT 053 İSTANBUL ÇATALCA ARNAVUTKÖY 38,63 DÜKKAN 9 ZEMİN TL LOT 054 İSTANBUL G.O.PAŞA 2. ETAP 50,55 DÜKKAN 15 1.KAT TL LOT 055 İSTANBUL G.O.PAŞA 2. ETAP 50,02 DÜKKAN 18 1.KAT TL LOT 056 KONYA KADINHANI 42,00 BÜFE 1 ZEMİN TL LOT 057 KONYA SARAYÖNÜ 30,18 DÜKKAN 1 ZEMİN TL LOT 058 KONYA SARAYÖNÜ 29,35 DÜKKAN 2 ZEMİN TL LOT 059 KONYA SARAYÖNÜ 30,18 DÜKKAN 1 ZEMİN TL LOT 060 KONYA SARAYÖNÜ 29,35 DÜKKAN 2 ZEMİN TL LOT 061 MALATYA AKÇADAĞ 44,00 DÜKKAN 1 BODRUM TL LOT 062 MALATYA AKÇADAĞ 44,00 DÜKKAN 2 BODRUM TL LOT 063 MALATYA AKÇADAĞ 44,00 DÜKKAN 3 BODRUM TL LOT 064 MALATYA AKÇADAĞ 44,00 DÜKKAN 4 BODRUM TL LOT 065 MALATYA AKÇADAĞ 30,00 DÜKKAN 5 ZEMİN TL LOT 066 MALATYA AKÇADAĞ 30,00 DÜKKAN 6 ZEMİN TL LOT 067 MALATYA AKÇADAĞ 30,00 DÜKKAN 7 ZEMİN TL LOT 068 MALATYA AKÇADAĞ 30,00 DÜKKAN 8 ZEMİN TL LOT 069 MALATYA BATTALGAZİ 30,18 BÜFE 1 ZEMİN TL LOT 070 MALATYA BATTALGAZİ 29,35 BÜFE 2 ZEMİN TL LOT 071 MUĞLA KAVAKLIDERE 30,18 DÜKKAN 1 ZEMİN TL LOT 072 MUĞLA KAVAKLIDERE 29,35 DÜKKAN 2 ZEMİN TL LOT 073 ŞANLIURFA MERKEZ 42,00 BÜFE 1 ZEMİN TL LOT 074 ŞANLIURFA MERKEZ 42,00 BÜFE 1 ZEMİN TL LOT 075 ŞANLIURFA MERKEZ 42,00 BÜFE 1 ZEMİN TL LOT 076 TUNCELİ MAZGİRT 42,00 BÜFE 1 ZEMİN TL LOT 077 UŞAK KARAHALLI 42,00 BÜFE 1 ZEMİN TL TURYAP GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİ 9

10 KONUT - İŞYERİ MÜZAYEDESİ / 4 HAZİRAN 2015 LOT 001 ADIYAMAN, MERKEZ DE 2+1 DAİRE MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : ADIYAMAN İLÇESİ : MERKEZ MAHALLESİ : M2 : 114,80 m 2 NİTELİĞİ : MESKEN (2+1) ADA : PARSEL : ADRES : ÖZELLİKLER : SATIŞ ŞEKLİ %25 PEŞİN 120 AY VADELİ OLUP TAKSİTLER 6 AYLIK MEMUR MAAŞ ARTIŞ ORANINA GÖRE DÜZENLENECEKTİR. NİHAİ TEKLİF BEDELİNE % 1 ORANINDA KDV İLAVE EDİLECEK VE 3065 SAYILI KDV KANUNU UYARINCA PEŞİN OLARAK ÖDENECEKTİR. LOT 002 ANKARA, ALTINDAĞ GÜLTEPE 1.ETAP TA 3+1 DAİRE MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : ANKARA İLÇESİ : ALTINDAĞ MAHALLESİ : GÜLTEPE 1.ETAP M2 : 121,27 m 2 NİTELİĞİ : MESKEN (3+1) ADA : PARSEL : ADRES : GÜLTEPE, 1.ETAP C1-13 BLOK KAT 12, DAİRE 49, ALTINDAĞ/ ANKARA ÖZELLİKLER : SATIŞ ŞEKLİ %25 PEŞİN 120 AY VADELİ OLUP TAKSİTLER 6 AYLIK MEMUR MAAŞ ARTIŞ ORANINA GÖRE DÜZENLENECEKTİR. NİHAİ TEKLİF BEDELİNE % 1 ORANINDA KDV İLAVE EDİLECEK VE 3065 SAYILI KDV KANUNU UYARINCA PEŞİN OLARAK ÖDENECEKTİR. LOT 003 ANKARA, ALTINDAĞ GÜLTEPE 4.ETAP TA 2+1 DAİRE MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : ANKARA İLÇESİ : ALTINDAĞ MAHALLESİ : GÜLTEPE 4.ETAP M2 : 75,52 m 2 NİTELİĞİ : MESKEN (2+1) ADA : PARSEL : ADRES : GÜLTEPE, 4.ETAP B1-3 BLOK BODRUM KAT, DAİRE 2 ALTINDAĞ/ ANKARA ÖZELLİKLER : SATIŞ ŞEKLİ %25 PEŞİN 120 AY VADELİ OLUP TAKSİTLER 6 AYLIK MEMUR MAAŞ ARTIŞ ORANINA GÖRE DÜZENLENECEKTİR. NİHAİ TEKLİF BEDELİNE % 1 ORANINDA KDV İLAVE EDİLECEK VE 3065 SAYILI KDV KANUNU UYARINCA PEŞİN OLARAK ÖDENECEKTİR. 10 TURYAP GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİ

11 KONUT - İŞYERİ MÜZAYEDESİ - 4 HAZİRAN 2015 LOT 004 ANKARA, ERYAMAN METROKENT 10. ETAP TA 1+1 DAİRE MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : ANKARA İLÇESİ : ETİMESGUT 10.ETAP MAHALLESİ : METROKENT SİTESİ 10.ETAP M2 : 45,15 m 2 NİTELİĞİ : MESKEN (1+1) ADA : ADRES : ERYAMAN 10.ETAP (METROKENT SİTESİ 10.ETAP) B3 BLOK ZEMİN KAT D:3 ETİMESGUT/ANKARA ÖZELLİKLER : SATIŞ ŞEKLİ %25 PEŞİN 120 AY VADELİ OLUP TAKSİTLER 6 AYLIK MEMUR MAAŞ ARTIŞ ORANINA GÖRE DÜZENLENECEKTİR. NİHAİ TEKLİF BEDELİNE % 1 ORANINDA KDV İLAVE EDİLECEK VE 3065 SAYILI KDV KANUNU UYARINCA PEŞİN OLARAK ÖDENECEKTİR. LOT 005 ANKARA, GÖLBAŞI 5.BÖLGE DE 3+1 DAİRE MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : ANKARA İLÇESİ : GÖLBAŞI 5.BÖLGE MAHALLESİ : M2 : 132,17 m 2 NİTELİĞİ : MESKEN (3+1) ADA : PARSEL : ADRES : 5.BÖLGE, C2-49 BLOK, KAT 4 DAİRE 19 GÖLBAŞI/ ANKARA ÖZELLİKLER : SATIŞ ŞEKLİ %25 PEŞİN 120 AY VADELİ OLUP TAKSİTLER 6 AYLIK MEMUR MAAŞ ARTIŞ ORANINA GÖRE DÜZENLENECEKTİR. NİHAİ TEKLİF BEDELİNE % 1 ORANINDA KDV İLAVE EDİLECEK VE 3065 SAYILI KDV KANUNU UYARINCA PEŞİN OLARAK ÖDENECEKTİR. LOT 006 ANKARA, MAMAK YATIKMUSLUK TA 2+1 DAİRE MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : ANKARA İLÇESİ : MAMAK MAHALLESİ : YATIKMUSLUK M2 : 96,95 m 2 NİTELİĞİ : MESKEN (2+1) ADA : PARSEL : ADRES : YATIKMUSLUK BS-01 BLOK, KAT 8, DAİRE 34 MAMAK/ ANKARA ÖZELLİKLER : SATIŞ ŞEKLİ %25 PEŞİN 120 AY VADELİ OLUP TAKSİTLER 6 AYLIK MEMUR MAAŞ ARTIŞ ORANINA GÖRE DÜZENLENECEKTİR. NİHAİ TEKLİF BEDELİNE % 1 ORANINDA KDV İLAVE EDİLECEK VE 3065 SAYILI KDV KANUNU UYARINCA PEŞİN OLARAK ÖDENECEKTİR. TURYAP GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİ 11

12 KONUT - İŞYERİ MÜZAYEDESİ / 4 HAZİRAN 2015 LOT 007 ANKARA,MAMAK YATIKMUSLUK TA 2+1 DAİRE MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : ANKARA İLÇESİ : MAMAK MAHALLESİ : YATIKMUSLUK M2 : 96,95 m 2 NİTELİĞİ : MESKEN (2+1) ADA : PARSEL : ADRES : YATIKMUSLUK BS- 02 BLOK, KAT 11, DAİRE 48 MAMAK/ ANKARA ÖZELLİKLER : SATIŞ ŞEKLİ %25 PEŞİN 120 AY VADELİ OLUP TAKSİTLER 6 AYLIK MEMUR MAAŞ ARTIŞ ORANINA GÖRE DÜZENLENECEKTİR. NİHAİ TEKLİF BEDELİNE % 1 ORANINDA KDV İLAVE EDİLECEK VE 3065 SAYILI KDV KANUNU UYARINCA PEŞİN OLARAK ÖDENECEKTİR. LOT 008 ANKARA, MAMAK YATIKMUSLUK 3.ETAP TA 3+1 DAİRE MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : ANKARA İLÇESİ : MAMAK MAHALLESİ : YATIKMUSLUK 3.ETAP M2 : 132,53 m 2 NİTELİĞİ : MESKEN (3+1) ADA : PARSEL : ADRES : YATIKMUSLUK 3.ETAP C2-8 BLOK, ZEMİN KAT, DAİRE 3 MAMAK/ ANKARA ÖZELLİKLER : SATIŞ ŞEKLİ %25 PEŞİN 120 AY VADELİ OLUP TAKSİTLER 6 AYLIK MEMUR MAAŞ ARTIŞ ORANINA GÖRE DÜZENLENECEKTİR. NİHAİ TEKLİF BEDELİNE % 1 ORANINDA KDV İLAVE EDİLECEK VE 3065 SAYILI KDV KANUNU UYARINCA PEŞİN OLARAK ÖDENECEKTİR. LOT 009 ANKARA, MAMAK YATIKMUSLUK 3.ETAP TA 3+1 DAİRE MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : ANKARA İLÇESİ : MAMAK MAHALLESİ : YATIKMUSLUK 3.ETAP M2 : 132,53 m 2 NİTELİĞİ : MESKEN (3+1) ADA : PARSEL : ADRES : YATIKMUSLUK 3.ETAP C2-8 BLOK, KAT 3, DAİRE 13 MAMAK/ ANKARA ÖZELLİKLER : SATIŞ ŞEKLİ %25 PEŞİN 120 AY VADELİ OLUP TAKSİTLER 6 AYLIK MEMUR MAAŞ ARTIŞ ORANINA GÖRE DÜZENLENECEKTİR. NİHAİ TEKLİF BEDELİNE % 1 ORANINDA KDV İLAVE EDİLECEK VE 3065 SAYILI KDV KANUNU UYARINCA PEŞİN OLARAK ÖDENECEKTİR. 12 TURYAP GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİ

13 KONUT - İŞYERİ MÜZAYEDESİ - 4 HAZİRAN 2015 LOT 010 ANKARA, SİNCAN DA 3+1 DAİRE MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : ANKARA İLÇESİ : SİNCAN MAHALLESİ : M2 : 93,22 m 2 NİTELİĞİ : MESKEN (3+1) ADA : 4189 ADRES : 4189 ADA, PARSEL NO. 1 SİNCAN/ ANKARA ÖZELLİKLER : SATIŞ ŞEKLİ %25 PEŞİN 120 AY VADELİ OLUP TAKSİTLER 6 AYLIK MEMUR MAAŞ ARTIŞ ORANINA GÖRE DÜZENLENECEKTİR. NİHAİ TEKLİF BEDELİNE % 1 ORANINDA KDV İLAVE EDİLECEK VE 3065 SAYILI KDV KANUNU UYARINCA PEŞİN OLARAK ÖDENECEKTİR. LOT 011 ANTALYA, KEPEZ TOKİ 2.ETAP TA 2+1 DAİRE MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : ANTALYA İLÇESİ : KEPEZ 2.BÖLGE MAHALLESİ : M2 : 90,07 m 2 NİTELİĞİ : MESKEN (2+1) ADA : 0 PARSEL : 0 ADRES : 2.BÖLGE B1-2-8 BLOK KAT 13 DAİRE 54 KEPEZ/ ANTALYA ÖZELLİKLER : SATIŞ ŞEKLİ %25 PEŞİN 120 AY VADELİ OLUP TAKSİTLER 6 AYLIK MEMUR MAAŞ ARTIŞ ORANINA GÖRE DÜZENLENECEKTİR. NİHAİ TEKLİF BEDELİNE % 1 ORANINDA KDV İLAVE EDİLECEK VE 3065 SAYILI KDV KANUNU UYARINCA PEŞİN OLARAK ÖDENECEKTİR. LOT 012 ANTALYA, KEPEZ TOKİ 2.ETAP TA 2+1 DAİRE MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : ANTALYA İLÇESİ : KEPEZ 2.BÖLGE MAHALLESİ : M2 : 90,07 m 2 NİTELİĞİ : MESKEN (2+1) ADA : 0 PARSEL : 0 ADRES : 2.BÖLGE B1-2 BLOK KAT 2 DAİRE 14 KEPEZ/ ANTALYA ÖZELLİKLER : SATIŞ ŞEKLİ %25 PEŞİN 120 AY VADELİ OLUP TAKSİTLER 6 AYLIK MEMUR MAAŞ ARTIŞ ORANINA GÖRE DÜZENLENECEKTİR. NİHAİ TEKLİF BEDELİNE % 1 ORANINDA KDV İLAVE EDİLECEK VE 3065 SAYILI KDV KANUNU UYARINCA PEŞİN OLARAK ÖDENECEKTİR. TURYAP GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİ 13

14 KONUT - İŞYERİ MÜZAYEDESİ / 4 HAZİRAN 2015 LOT 013 BOLU, KIBRISÇIK TA 2+1 DAİRE MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : BOLU İLÇESİ : KIBRISCIK MAHALLESİ : M2 : 88,33 m 2 NİTELİĞİ : MESKEN (2+1) ADA : PARSEL : ADRES : ÖZELLİKLER : SATIŞ ŞEKLİ %12 PEŞİN 180 AY VADELİ OLUP TAKSİTLER 6 AYLIK EN DÜŞÜK ENDEKS ARTIŞ ORANINA GÖRE DÜZENLENECEKTİR. NİHAİ TEKLİF BEDELİNE % 1 ORANINDA KDV İLAVE EDİLECEK VE 3065 SAYILI KDV KANUNU UYARINCA PEŞİN OLARAK ÖDENECEKTİR. LOT 014 İSTANBUL, FATİH SULUKULE DE MÜSTAKİL BİNA MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : İSTANBUL İLÇESİ : FATİH (SULUKULE) MAHALLESİ : NESLİŞAH SULTAN M2 : 166,00 m 2 NİTELİĞİ : TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI ADA : 2489 PARSEL : 26 TAM TAM ADRES : SULUKULE, NESLİŞAH SULTAN MAHALLESİ FATİH/ İSTANBUL ÖZELLİKLER : 132 m2 YÜZÖLÇÜMLÜ PARSELDE, ZEMİN KAT+1 NORMAL KAT OLMAK ÜZERE TOPLAM 2 KATLI VE BRÜT 166 m2 KULLANIMLIDIR.SATIŞ ŞEKLİ %25 PEŞİN 120 AY VADELİ OLUP TAKSİTLER 6 AYLIK MEMUR MAAŞ ARTIŞ ORANINA GÖRE DÜZENLENECEKTİR. NİHAİ TEKLİF BEDELİNE % 8 ORANINDA KDV İLAVE EDİLECEK VE 3065 SAYILI KDV KANUNU UYARINCA PEŞİN OLARAK ÖDENECEKTİR. LOT 015 İSTANBUL, FATİH SULUKULE DE MÜSTAKİL BİNA MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : İSTANBUL İLÇESİ : FATİH (SULUKULE) MAHALLESİ : NESLİŞAH SULTAN M2 : 184,00 m 2 NİTELİĞİ : TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI ADA : 3051 PARSEL : 2 TAM TAM ADRES : SULUKULE, NESLİŞAH SULTAN MAHALLESİ FATİH/ İSTANBUL ÖZELLİKLER : 68 m2 YÜZÖLÇÜMLÜ PARSELDE, BODRUM+ZEMİN KAT+ 1 NORMAL KAT OLMAK ÜZERE TOPLAM 3 KATLI VE BRÜT 184 m2 KULLANIMLIDIR.SATIŞ ŞEKLİ %25 PEŞİN 120 AY VADELİ OLUP TAKSİTLER 6 AYLIK MEMUR MAAŞ ARTIŞ ORANINA GÖRE DÜZENLENECEKTİR. NİHAİ TEKLİF BEDELİNE % 8 ORANINDA KDV İLAVE EDİLECEK VE 3065 SAYILI KDV KANUNU UYARINCA PEŞİN OLARAK ÖDENECEKTİR. 14 TURYAP GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİ

15 KONUT - İŞYERİ MÜZAYEDESİ - 4 HAZİRAN 2015 LOT 016 İSTANBUL, FATİH SULUKULE DE MÜSTAKİL BİNA MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : İSTANBUL İLÇESİ : FATİH (SULUKULE) MAHALLESİ : NESLİŞAH SULTAN M2 : 138,00 m 2 NİTELİĞİ : TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI ADA : 3058 PARSEL : 2 TAM TAM ADRES : SULUKULE, NESLİŞAH SULTAN MAHALLESİ FATİH/ İSTANBUL ÖZELLİKLER : 59 m2 YÜZÖLÇÜMLÜ PARSELDE BODRUM+,ZEMİN KAT+ 1 NORMAL KAT OLMAK ÜZERE TOPLAM 3 KATLI VE BRÜT 138 m2 KULLANIMLIDIR. SATIŞ ŞEKLİ %25 PEŞİN 120 AY VADELİ OLUP TAKSİTLER 6 AYLIK MEMUR MAAŞ ARTIŞ ORANINA GÖRE DÜZENLENECEKTİR. NİHAİ TEKLİF BEDELİNE % 8 ORANINDA KDV İLAVE EDİLECEK VE 3065 SAYILI KDV KANUNU UYARINCA PEŞİN OLARAK ÖDENECEKTİR. LOT 017 İSTANBUL, FATİH SULUKULE DE MÜSTAKİL BİNA MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : İSTANBUL İLÇESİ : FATİH (SULUKULE) MAHALLESİ : NESLİŞAH SULTAN M2 : 95,00 m 2 NİTELİĞİ : TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI ADA : 3058 PARSEL : 4 TAM TAM ADRES : SULUKULE, NESLİŞAH SULTAN MAHALLESİ FATİH/ İSTANBUL ÖZELLİKLER : 37 m2 YÜZÖLÇÜMLÜ PARSELDE, BODRUM+ZEMİN KAT+ NORMAL KAT OLMAK ÜZERE TOPLAM 3 KATLI VE BRÜT 95 m2 KULLANIMLIDIR.SATIŞ ŞEKLİ %25 PEŞİN 120 AY VADELİ OLUP TAKSİTLER 6 AYLIK MEMUR MAAŞ ARTIŞ ORANINA GÖRE DÜZENLENECEKTİR. NİHAİ TEKLİF BEDELİNE % 8 ORANINDA KDV İLAVE EDİLECEK VE 3065 SAYILI KDV KANUNU UYARINCA PEŞİN OLARAK ÖDENECEKTİR. LOT 018 İSTANBUL, FATİH SULUKULE DE MÜSTAKİL BİNA MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : İSTANBUL İLÇESİ : FATİH (SULUKULE) MAHALLESİ : HATİCE SULTAN M2 : 168,00 m 2 NİTELİĞİ : TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI ADA : 2524 PARSEL : 78 TAM TAM ADRES : SULUKULE, HATİCE SULTAN MAHALLESİ FATİH/ İSTANBUL ÖZELLİKLER : 136 m2 YÜZÖLÇÜMLÜ PARSELDE, BODRUM+ZEMİN KAT+ 1 NORMAL KAT OLMAK ÜZERE TOPLAM 3 KATLI VE BRÜT 168 m2 KULLANIMLIDIR.SATIŞ ŞEKLİ %25 PEŞİN 120 AY VADELİ OLUP TAKSİTLER 6 AYLIK MEMUR MAAŞ ARTIŞ ORANINA GÖRE DÜZENLENECEKTİR. NİHAİ TEKLİF BEDELİNE % 8 ORANINDA KDV İLAVE EDİLECEK VE 3065 SAYILI KDV KANUNU UYARINCA PEŞİN OLARAK ÖDENECEKTİR. TURYAP GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİ 15

16 KONUT - İŞYERİ MÜZAYEDESİ / 4 HAZİRAN 2015 LOT 019 TRABZON, AKÇAABAT YILDIZLI 1.ETAP TA 3+1 DAİRE MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : TRABZON İLÇESİ : AKÇAABAT MAHALLESİ : YILDIZLI 1.ETAP M2 : 134,74 m 2 NİTELİĞİ : MESKEN (3+1) ADA : 2 ADRES : YILDIZLI 1.ETAP, D1-A BLOK ZEMİN KAT DAİRE 2 AKÇAABAT/ TRABZON ÖZELLİKLER : SATIŞ ŞEKLİ %25 PEŞİN 120 AY VADELİ OLUP TAKSİTLER 6 AYLIK EN DÜŞÜK ENDEKS ARTIŞ ORANINA GÖRE DÜZENLENECEKTİR. NİHAİ TEKLİF BEDELİNE % 1 ORANINDA KDV İLAVE EDİLECEK VE 3065 SAYILI KDV KANUNU UYARINCA PEŞİN OLARAK ÖDENECEKTİR. LOT 020 TRABZON, BAHÇECİK ZAĞNOS TA 4+1 DAİRE MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : TRABZON İLÇESİ : MERKEZ MAHALLESİ : BAHÇECİK ZAĞNOS VADİSİ 354 KONUT PROJESİ M2 : 236,93 m 2 NİTELİĞİ : MESKEN (4+1) ADA : PARSEL : ADRES : BAHÇECİK ZAĞNOS VADİSİ F-2 BLOK ZEMİN KAT DAİRE 5 TRABZON ÖZELLİKLER : SATIŞ ŞEKLİ %25 PEŞİN 120 AY VADELİ OLUP TAKSİTLER 6 AYLIK MEMUR MAAŞ ARTIŞ ORANINA GÖRE DÜZENLENECEKTİR. NİHAİ TEKLİF BEDELİNE % 1 ORANINDA KDV İLAVE EDİLECEK VE 3065 SAYILI KDV KANUNU UYARINCA PEŞİN OLARAK ÖDENECEKTİR. LOT 021 TRABZON, BAHÇECİK ZAĞNOS TA 4+1 DAİRE MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : TRABZON İLÇESİ : MERKEZ MAHALLESİ : BAHÇECİK ZAĞNOS VADİSİ 354 KONUT PROJESİ M2 : 236,93 m 2 NİTELİĞİ : MESKEN (4+1) ADA : PARSEL : ADRES : BAHÇECİK ZAĞNOS VADİSİ L1 BLOK 2. KAT DAİRE 7 TRABZON ÖZELLİKLER : SATIŞ ŞEKLİ %25 PEŞİN 120 AY VADELİ OLUP TAKSİTLER 6 AYLIK MEMUR MAAŞ ARTIŞ ORANINA GÖRE DÜZENLENECEKTİR. NİHAİ TEKLİF BEDELİNE % 1 ORANINDA KDV İLAVE EDİLECEK VE 3065 SAYILI KDV KANUNU UYARINCA PEŞİN OLARAK ÖDENECEKTİR. 16 TURYAP GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİ

17 KONUT - İŞYERİ MÜZAYEDESİ - 4 HAZİRAN 2015 LOT 022 TRABZON, BAHÇECİK ZAĞNOS TA 4+1 DAİRE MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : TRABZON İLÇESİ : MERKEZ MAHALLESİ : BAHÇECİK ZAĞNOS VADİSİ 354 KONUT PROJESİ M2 : 236,93 m 2 NİTELİĞİ : MESKEN (4+1) ADA : PARSEL : ADRES : BAHÇECİK ZAĞNOS VADİSİ L2 B LOK ZEMİN KAT DAİRE 4 TRABZON ÖZELLİKLER : SATIŞ ŞEKLİ %25 PEŞİN 120 AY VADELİ OLUP TAKSİTLER 6 AYLIK MEMUR MAAŞ ARTIŞ ORANINA GÖRE DÜZENLENECEKTİR. NİHAİ TEKLİF BEDELİNE % 1 ORANINDA KDV İLAVE EDİLECEK VE 3065 SAYILI KDV KANUNU UYARINCA PEŞİN OLARAK ÖDENECEKTİR. LOT 023 ADANA, SARIÇAM AKKUYU DA DEPOLU DÜKKAN MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : ADANA İLÇESİ : SARIÇAM MAHALLESİ : AKKUYU KÖYÜ M2 : 31,87+32,45 m 2 ADA : 202 PARSEL : 2 ADRES : LOT 024 ADANA, SARIÇAM AKKUYU DA DEPOLU DÜKKAN MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : ADANA İLÇESİ : SARIÇAM MAHALLESİ : AKKUYU KÖYÜ M2 : 31,90+32,47 m 2 ADA : 202 PARSEL : 2 ADRES : TURYAP GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİ 17

18 KONUT - İŞYERİ MÜZAYEDESİ / 4 HAZİRAN 2015 LOT 025 ADANA, İSMETPAŞA- BARIŞ MAHALLESİ NDE DEPOLU DÜKKAN MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : ADANA İLÇESİ : SEYHAN MAHALLESİ : ŞAKİRPAŞA M2 : 233,60+128,15 m 2 ADA : ADRES : İSMETPAŞA- BARIŞ MAHALLESİ, TOKİ 1.ETAP AS2-2/ A BLOK NO.1 SARIÇAM/ ADANA ÖZELLİKLER : SATIŞA KONU DÜKKAN TOKİ 1.ETAP YANINDA ÇOK KATLI BLOKLARDA YER ALMAKTADIR. DOĞU TARAFINDAKİ YOLA CEPHELİ OLUP AS-2 BLOKLARDADIR.ZEMİN KATTA YAKLAŞIK 234 m2 VE BODRUM KATTA YAKLAŞIK 128 m2 OLMAK ÜZERE TOPLAM KULLANIM ALANI 362 m2 DİR.SATIŞ ŞEKLİ %15 PEŞİN 120 AY VADELİ OLUP TAKSİTLER 6 AYLIK MEMUR MAAŞ ARTIŞ ORANINA GÖRE DÜZENLENECEKTİR. NİHAİ TEKLİF BEDELİNE %18 ORANINDA KDV İLAVE EDİLECEK VE AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİNİN 11. MADDESİNDE BELİRTİLEN ESASLAR DAHİLİNDE ÖDENECEKTİR. LOT 026 ADANA, İSMETPAŞA- BARIŞ MAHALLESİ NDE DEPOLU DÜKKAN MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : ADANA İLÇESİ : SEYHAN MAHALLESİ : ŞAKİRPAŞA M2 : 233,60+128,15 m 2 ADA : ADRES : İSMETPAŞA- BARIŞ MAHALLESİ, TOKİ 1.ETAP AS2-3/ A BLOK NO.1 SARIÇAM/ ADANA ÖZELLİKLER : SATIŞA KONU DÜKKAN TOKİ 1.ETAP YANINDA ÇOK KATLI BLOKLARDA YER ALMAKTADIR. DOĞU TARAFINDAKİ YOLA CEPHELİ OLUP AS-2 BLOKLARDADIR.ZEMİN KATTA YAKLAŞIK 234 m2 VE BODRUM KATTA YAKLAŞIK 128 m2 OLMAK ÜZERE TOPLAM KULLANIM ALANI 362 m2 DİR.SATIŞ ŞEKLİ %15 PEŞİN 120 AY VADELİ OLUP TAKSİTLER 6 AYLIK MEMUR MAAŞ ARTIŞ ORANINA GÖRE DÜZENLENECEKTİR. NİHAİ TEKLİF BEDELİNE %18 ORANINDA KDV İLAVE EDİLECEK VE AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİNİN 11. MADDESİNDE BELİRTİLEN ESASLAR DAHİLİNDE ÖDENECEKTİR. LOT 027 ADANA,İSMETPAŞA - BARIŞ MAHALLESİ NDE DEPOLU DÜKKAN MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : ADANA İLÇESİ : SEYHAN MAHALLESİ : ŞAKİRPAŞA M2 : 233,60+128,15 m 2 ADA : ADRES : İSMETPAŞA-BARIŞ MAHALLESİ, TOKİ 1.ETAP AS2-3B BLOK NO.2 SARIÇAM / ADANA ÖZELLİKLER : SATIŞA KONU DÜKKAN TOKİ 1.ETAP YANINDA ÇOK KATLI BLOKLARDA YER ALMAKTADIR. DOĞU TARAFINDAKİ YOLA CEPHELİ OLUP AS-2 BLOKLARDADIR.ZEMİN KATTA YAKLAŞIK 234 m2 VE BODRUM KATTA YAKLAŞIK 128 m2 OLMAK ÜZERE TOPLAM KULLANIM ALANI 362 m2 DİR.SATIŞ ŞEKLİ %15 PEŞİN 120 AY VADELİ OLUP TAKSİTLER 6 AYLIK MEMUR MAAŞ ARTIŞ ORANINA GÖRE DÜZENLENECEKTİR. NİHAİ TEKLİF BEDELİNE %18 ORANINDA KDV İLAVE EDİLECEK VE AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİNİN 11. MADDESİNDE BELİRTİLEN ESASLAR DAHİLİNDE ÖDENECEKTİR. 18 TURYAP GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİ

19 KONUT - İŞYERİ MÜZAYEDESİ - 4 HAZİRAN 2015 LOT 028 ADANA,İSMETPAŞA - BARIŞ MAHALLESİ NDE DEPOLU DÜKKAN MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : ADANA İLÇESİ : SEYHAN MAHALLESİ : ŞAKİRPAŞA M2 : 233,60+128,15 m 2 ADA : ADRES : İSMETPAŞA-BARIŞ MAHALLESİ, TOKİ 1.ETAP AS2-4/A BLOK NO.1 SARIÇAM/ ADANA ÖZELLİKLER : SATIŞA KONU DÜKKAN TOKİ 1.ETAP YANINDA ÇOK KATLI BLOKLARDA YER ALMAKTADIR. DOĞU TARAFINDAKİ YOLA CEPHELİ OLUP AS-2 BLOKLARDADIR.ZEMİN KATTA YAKLAŞIK 234 m2 VE BODRUM KATTA YAKLAŞIK 128 m2 OLMAK ÜZERE TOPLAM KULLANIM ALANI 362 m2 DİR.SATIŞ ŞEKLİ %15 PEŞİN 120 AY VADELİ OLUP TAKSİTLER 6 AYLIK MEMUR MAAŞ ARTIŞ ORANINA GÖRE DÜZENLENECEKTİR. NİHAİ TEKLİF BEDELİNE %18 ORANINDA KDV İLAVE EDİLECEK VE AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİNİN 11. MADDESİNDE BELİRTİLEN ESASLAR DAHİLİNDE ÖDENECEKTİR. LOT 029 ADANA,İSMETPAŞA - BARIŞ MAHALLESİ NDE DEPOLU DÜKKAN MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : ADANA İLÇESİ : SEYHAN MAHALLESİ : ŞAKİRPAŞA M2 : 233,60+128,15 m 2 ADA : ADRES : İSMETPAŞA-BARIŞ MAHALLESİ, TOKİ 1.ETAP AS2-4/B BLOK NO.2 SARIÇAM/ ADANA ÖZELLİKLER : SATIŞA KONU DÜKKAN TOKİ 1.ETAP YANINDA ÇOK KATLI BLOKLARDA YER ALMAKTADIR. DOĞU TARAFINDAKİ YOLA CEPHELİ OLUP AS-2 BLOKLARDADIR.ZEMİN KATTA YAKLAŞIK 234 m2 VE BODRUM KATTA YAKLAŞIK 128 m2 OLMAK ÜZERE TOPLAM KULLANIM ALANI 362 m2 DİR.SATIŞ ŞEKLİ %15 PEŞİN 120 AY VADELİ OLUP TAKSİTLER 6 AYLIK MEMUR MAAŞ ARTIŞ ORANINA GÖRE DÜZENLENECEKTİR. NİHAİ TEKLİF BEDELİNE %18 ORANINDA KDV İLAVE EDİLECEK VE AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİNİN 11. MADDESİNDE BELİRTİLEN ESASLAR DAHİLİNDE ÖDENECEKTİR. LOT 030 ADANA,İSMETPAŞA - BARIŞ MAHALLESİ NDE DEPOLU DÜKKAN MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : ADANA İLÇESİ : SEYHAN MAHALLESİ : ŞAKİRPAŞA M2 : 233,60+128,15 m 2 ADA : ADRES : İSMETPAŞA-BARIŞ MAHALLESİ, TOKİ 1.ETAP AS2-6/ A BLOK NO.1 SARIÇAM/ ADANA ÖZELLİKLER : SATIŞA KONU DÜKKAN TOKİ 1.ETAP YANINDA ÇOK KATLI BLOKLARDA YER ALMAKTADIR. DOĞU TARAFINDAKİ YOLA CEPHELİ OLUP AS-2 BLOKLARDADIR.ZEMİN KATTA YAKLAŞIK 234 m2 VE BODRUM KATTA YAKLAŞIK 128 m2 OLMAK ÜZERE TOPLAM KULLANIM ALANI 362 m2 DİR.SATIŞ ŞEKLİ %15PEŞİN 120 AY VADELİ OLUP TAKSİTLER 6 AYLIK MEMUR MAAŞ ARTIŞ ORANINA GÖRE DÜZENLENECEKTİR. NİHAİ TEKLİF BEDELİNE %18 ORANINDA KDV İLAVE EDİLECEK VE AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİNİN 11. MADDESİNDE BELİRTİLEN ESASLAR DAHİLİNDE ÖDENECEKTİR. TURYAP GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİ 19

20 KONUT - İŞYERİ MÜZAYEDESİ / 4 HAZİRAN 2015 LOT 031 ADANA,İSMETPAŞA - BARIŞ MAHALLESİ NDE DEPOLU DÜKKAN MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : ADANA İLÇESİ : SEYHAN MAHALLESİ : ŞAKİRPAŞA M2 : 233,60+128,15 m 2 ADA : ADRES : İSMETPAŞA-BARIŞ MAHALLESİ, TOKİ 1.ETAP AS2-7/ A BLOK NO.1 SARIÇAM/ ADANA ÖZELLİKLER : SATIŞA KONU DÜKKAN TOKİ 1.ETAP YANINDA ÇOK KATLI BLOKLARDA YER ALMAKTADIR. DOĞU TARAFINDAKİ YOLA CEPHELİ OLUP AS-2 BLOKLARDADIR.ZEMİN KATTA YAKLAŞIK 234 m2 VE BODRUM KATTA YAKLAŞIK 128 m2 OLMAK ÜZERE TOPLAM KULLANIM ALANI 362 m2 DİR.SATIŞ ŞEKLİ %15 PEŞİN 120 AY VADELİ OLUP TAKSİTLER 6 AYLIK MEMUR MAAŞ ARTIŞ ORANINA GÖRE DÜZENLENECEKTİR. NİHAİ TEKLİF BEDELİNE %18 ORANINDA KDV İLAVE EDİLECEK VE AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİNİN 11. MADDESİNDE BELİRTİLEN ESASLAR DAHİLİNDE ÖDENECEKTİR. LOT 032 ADANA, YÜREĞİR DSİ DE DÜKKAN MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : ADANA İLÇESİ : MERKEZ YÜREĞİR DSİ MAHALLESİ : KÖPRÜLÜ M2 : 29,72 m 2 ADA : 1107 PARSEL : 36 ADRES : DSİ 988 KONUT PROJESİ, KÖPRÜLÜ MAHALLESİ YÜREĞİR/ ADANA LOT 033 ADANA, YÜREĞİR DSİ DE DÜKKAN MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : ADANA İLÇESİ : MERKEZ YÜREĞİR DSİ MAHALLESİ : KÖPRÜLÜ M2 : 30,00 m 2 ADA : 1107 PARSEL : 36 ADRES : DSİ 988 KONUT PROJESİ, KÖPRÜLÜ MAHALLESİ YÜREĞİR/ ADANA 20 TURYAP GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİ

Nüfus Cüzdanı fotokopisi, (Nüfus cüzdanı aslı kontrol edilecektir.)

Nüfus Cüzdanı fotokopisi, (Nüfus cüzdanı aslı kontrol edilecektir.) ALT GELİR GRUBU (2+1) BAŞVURU ŞARTLARI Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Projeye başvuru yapabilmek için,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İSTANBUL KAYAŞEHİR 23. BÖLGE ALT GELİR GRUBU TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU / ÖN BİLGİLENDİRME FORMU İstanbul Kayaşehir 23. Bölge Alt Gelir Grubu

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

MADDE 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler ile ihale ve İhaleye son teklif verme Tarih ve Saati:

MADDE 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler ile ihale ve İhaleye son teklif verme Tarih ve Saati: ANTALYA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ PROFESYONEL TURİST REHBERLİĞİ 2012 YILI KURSİYERLERİ UYGULAMA GEZİSİ HİZMETİ ALIMI İŞİ İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MESKEN ADI SOYADI: TARİH: ESS15-V2 ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ (MESKEN GRUBU) MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Sözleşme Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Selvi Çıkmazı

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIMLAR VE KISALTMALAR İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

HAYITLI MERADA TERMAL TATİL KÖYÜ & SPA DEVRE TATİL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

HAYITLI MERADA TERMAL TATİL KÖYÜ & SPA DEVRE TATİL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Sözleşme No: Sözleşme Tarihi HAYITLI MERADA TERMAL TATİL KÖYÜ & SPA DEVRE TATİL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ MD.1 TARAFLAR: Bir yanda MER-TUR MERSİN TURİZM İnş. Tar. San. Ve Tic. A.Ş. (SAĞLAYICI) ile diğer yanda

Detaylı

FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA

FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA: Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş yi; MÜŞTERİ: Banka tarafından, işbu sözleşmedeki Limit dâhilinde kendisine Finansör ve Finansöre tanımlı Kredi Limiti tahsis edilen

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ Bu şartnamede Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü TİGEM, Dalaman Tarım

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ( Şirket ), Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 12 Ocak 1996 tarihinde kurulmuştur. Şirket in temel amaç ve

Detaylı

ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ Madde 1- Alımın Konusu: Türk Telekom hizmetlerinde kullanılmakta olan ve TT web sitesinde detayları yer alan araçlar aşağıda yer alan hükümler doğrultusunda satılacaktır. Madde

Detaylı

AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ

AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1 / V: 1.4 AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ Lütfen formu büyük harfle ve tükenmez kalem kullanarak, kutucukların dışına taşmayacak şekilde doldurun. Avea No Tarife Seçenekleri

Detaylı

TOBB-İTO SİRKECİ PROJESİ

TOBB-İTO SİRKECİ PROJESİ TOBB-İTO SİRKECİ PROJESİ YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE OTEL, İŞ MERKEZİ, KÜLTÜR VE TOPLANTI MERKEZİ İNŞAATI YAPILMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. Tanımlar, ihalenin konusu ve

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Şube Adı / Adresi: Telefon Numarası: KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredi Tutarı Vade (Ay) Para Cinsi (TL, USD, EUR vb.) Ödeme Planı

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. KREDİYE İLİŞKİN MALİ BİLGİLER 1.1. Tutar Bilgileri Kredi Anapara Tutarı: Kredi Kâr Payı Tutarı: Kredinin Masrafları Toplamı: Toplam Borç Tutarı: 1.2. Toplam

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

Tİ CARİ ALAN Kİ RA İ ŞLEMLERİ REHBERİ

Tİ CARİ ALAN Kİ RA İ ŞLEMLERİ REHBERİ T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Tİ CARİ ALAN Kİ RA İ ŞLEMLERİ REHBERİ Yöneticiler ve Sistem Kullanıcıları için EKİM 2013 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Kaynak Geliştirme Daire

Detaylı

MARDĠN EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠNĠN MAAġ ve PROMOSYON ÖDEMELERĠNE ARACILIK EDECEK BANKANIN BELĠRLENMESĠNDE UYULACAK ESASLARA ĠLĠġKĠN ġartname

MARDĠN EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠNĠN MAAġ ve PROMOSYON ÖDEMELERĠNE ARACILIK EDECEK BANKANIN BELĠRLENMESĠNDE UYULACAK ESASLARA ĠLĠġKĠN ġartname MARDĠN EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠNĠN MAAġ ve PROMOSYON ÖDEMELERĠNE ARACILIK EDECEK BANKANIN BELĠRLENMESĠNDE UYULACAK ESASLARA ĠLĠġKĠN ġartname ĠĢ sahibi idare ve Ġhale ile ilgili bilgiler; GENEL HUSUSLAR;

Detaylı

MÜŞTERİ NO:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

MÜŞTERİ NO:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ NO:.... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 1 1 TARAFLAR Bir taraftan, sözleşmenin 32.sayfasında imzası bulunan MÜŞTERİ

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Kurşunsuz A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para Birim Fiyat birimi (Para birimi

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 3001/PBY/27/0215/100.000 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 1 TARAFLAR Bir taraftan, sözleşmenin 32.sayfasında

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/19 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

BUCA. 2. Etap 1. Faz 291 Konut Projesi

BUCA. 2. Etap 1. Faz 291 Konut Projesi 2. Etap 1. Faz 291 Konut Projesi BUCA İÇİNDEKİLER 2 3 4 6 7 14 19 20 22 49 Tahsise Kimler Katılabilecek? Tahsise Kimler Katılamayacak? Mahal Listesi Başvuru ve Tahsis Takvimi Ödeme Koşulları (2. Etap 1.

Detaylı

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU NUN 51/G.MAD. GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİNDE BULUNAN 1 NOLU MARKETİN İŞLETMECİLİĞİ İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU

Detaylı

BUCA. 1. ve 2. Etap Konut Projelerinden Artan 138 Konut Projesi

BUCA. 1. ve 2. Etap Konut Projelerinden Artan 138 Konut Projesi BUCA 1. ve 2. Etap Konut Projelerinden Artan 138 Konut Projesi İÇİNDEKİLER 2 3 4 6 7 13 19 20 22 53 Tahsise Kimler Katılabilecek? Tahsise Kimler Katılamayacak? Mahal Listesi Başvuru ve Tahsis Takvimi Ödeme

Detaylı