AVRUPA BİRLİĞİ KOMŞULUK POLİTİKASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BİRLİĞİ KOMŞULUK POLİTİKASI"

Transkript

1 İZMİR TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ KOMŞULUK POLİTİKASI CANSU NUR GEZER Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü Stajyeri TEMMUZ 2010 ~ 1 ~

2 AVRUPA BİRLİĞİ KOMŞULUK POLİTİKASI Avrupa Birliği'nin 2004 yılındaki on ülkeyi kapsayan büyük genişlemesinden sonra, Avrupa Birliği'nin sınırlarının genişlemesi ve komşularının değişmesi, hem güvenliği sağlamak hem de komşuları arasındaki ilişkiyi geliştirmesi için AB'yi yeni politikalar üretme çabasına itmişti. Bu büyük genişleme, üye ülkelere fırsatlar sağlamasının yanı sıra zorluklar da çıkarmıştır. Bu söz konusu fırsat ve zorluklara yönelik projeler geliştirilmiş ve bunlar üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda Avrupa Komisyonu nun dış ilişkilerden sorumlu üyesi Benita Ferrero-Waldner 2004 te başlayan Avrupa Komşuluk Politikası (AKP-European Neighbourhood Policy) ile ilgili yaptıkları çalışmaları 3 Nisan da açıklamıştır 1. Ardından 12 Mayıs 2004 tarihinde ise komşuluk politikasının temel belgesi niteliğinde olan Avrupa Komşuluk Politikası Strateji Belgesi yayımlamıştır. Avrupa Komşuluk Politikası 16 Avrupa komşu ülkelerinde siyasi ve ekonomik reformları desteklemektedir. Bu politika Avrupa Birliği ve her komşu ülke arasındaki iki yanlı ilişkiye daha fazla önem vermek amacıyla hazırlanmıştır. AB nin Komşuluk Politikası, AB nin aday statüsünde olmayan yakın komşuları olan: İsrail, Ürdün, Moldavya, Fas, Tunus, Filistin, Ukrayna, Ermenistan, Azerbaycan, Mısır, Gürcistan, Lübnan, Cezayir, Suriye, Libya ve Belarus olmak üzere toplam on altı ülkeyi kapsamaktadır. Söz konusu ülkeler ile Ortaklık Anlaşmaları imzalanmakta, daha sonra da bu anlaşma çerçevesinde Eylem Planları hazırlanmaktadır. Bunlardan İsrail, Ürdün, Moldavya, Fas, Tunus, Filistin ve Ukrayna için Eylem Planları yürürlüğe girmiştir. Ermenistan, Azerbaycan, Mısır, Gürcistan, Cezayir ve Lübnan için ise Eylem Planları hazırlanma aşamasında bulunmaktadır. Son olarak Suriye ile imzalanmış olan Ortaklık Anlaşması (14 Aralık 2008) ise henüz onay aşamasındadır. Libya ve Beyaz Rusya ile ise Komşuluk Politikaları kapsamında henüz imzalanmış bir anlaşma bulunmamaktadır. Avrupa Birliği Komisyonu 4 Aralık 2006 tarihinde yayımladığı bir Bildiri (2006/724/COM) ile AKP kapsamındaki komşu ülkelerin Avrupa Çevre Ajansı, Avrupa Kimyasallar Ajansı gibi Birlik Ajanslarının yanı sıra; Trans- Avrupa Ulaştırma ve Enerji Şebekeleri Programları, Rekabet Edebilirlik ve Yenilikçilik Çerçeve programları gibi AB ajans ve programlarına katılımlarının sağlanacağını ilan etmiştir. Ayrıca, aynı tarihte yayımlanan ikinci bir Bildiri (2006/726/COM) ile AKP nin güçlendirilmesi için gerekli unsurlar ele alınmış ve somut öneriler gündeme taşınmıştır. 1 ~ 2 ~

3 Avrupa Komşuluk Politikası bir strateji belgesine dayanmaktadır. Bu belge AB nin 12 Mayıs 2004 tarihinde AB Komisyonu tarafından kabul edilmiştir. Avrupa Komşuluk Politikası nın stratejik hedefi, AB nin çevresinde dost ve istikrarlı ülkelerden bir kuşak oluşturmaktır. Bu bağlamda yer alacak ülkelerin katılım perspektifi olmadan, AB ile uyum sağlaması gerekmektedir. Bu kapsamda bu amaca yönelik olarak siyasi, iktisadi ve sosyal yapılarını modernize etmeleri gerekmektedir. Avrupa Komşuluk Politikası'nın olgunlaşma dönemi esas olarak, AB'nin doğuya doğru genişleme sürecine rastlamaktadır. Bu politikanın amacı, genişleme sonrası ortaya çıkacak yeni komşuluk ilişkilerinin doğru bir biçimde yönlendirilmesiydi. Ayrıca, sosyal ve ekonomik ilerlemenin sürdürülebilmesi için önemli sorun olan ve AB'nin çözüm arayışı içinde olduğu enerji sorunu da AKP nin yürürlüğe konmasında önemli bir etken olmuştur. AKP nin temel amacı 5. genişleme dalgasından sonra, AB nin yeni komşularıyla ilişkilerinin daha derin olması ve bölücü sınır çizgilerinin oluşmasını engellemektir. Komşuluk politikasının hedefi yeni bir genişleme değil, yeni komşular arasındaki bağların güçlendirilmesi olduğu görülmektedir. Politikaların ana hedefi her iki tarafın da refah, istikrar ve güvenliğini arttırmak yolunda ortak çıkarların desteklenmesinden oluşmaktadır. Komşuluk politikası kapsamındaki projelerin ortak amaçlarını 3 ana başlık altında toplayabiliriz: -Özgürlük ve demokrasinin yayılması ve bu bağlamda ortak değerler ve çıkarlar çerçevesinde politik işbirliğini geliştirmek, -Ekonomik reform süreçlerini desteklemek amacıyla komşu ülkelerde refah düzeyinin arttırılması ve önemli boyutta ekonomik entegrasyon sağlamak, -Avrupa Güvenlik Stratejsi'yle bağlantılı olarak istikrar ve güvenliğin arttırılması, bununla bağlantılı olarak komşu ülkelerle kalkınma, çevre, silahsızlanma ve terörizm konusunda ortak çalışmalar yürütmek. Kapsamlı bir komşuluk politikası, kapsayan komşu ülkelerin, AB genişlemesinden istikrar, güvenlik ve refah konularından azami düzeyde yararlanmalarını sağlamaktadır. Bu durum AB Anayasasının hazırlık çalışmalarında da yansıtılmıştır. Ayrıca Komşuluk politikasının önemi Avrupa Güvenlik Stratejisi'nde (Aralık 2003) de vurgulanmaktadır. Bu stratejide, AB'nin görevinin istikrar ve iyi iradesine bir katkıda bulunmak olduğu bildirilmektedir. Ayrıca buna ek olarak Akdeniz kıyısında bulunan ülkelerde iyi yönetimlerin hakim olduğu ülkeler zincirini desteklemek de AB'nin görevleri arasında olduğu vurgulanmaktadır. Bu çerçevede, Strateji Belgesi'nde Avrupa Komşuluk Politikasının bölgesel sorunların çözümü konusunda AB'nin katkılarını güçlendirmesi önemli olan konular arasında yer almaktadır. ~ 3 ~

4 Avrupa Komşuluk Politikası ayrıca AB nin güney kesiminde üye ülkelerin yoğun göç baskısına girmesi üzerine, Avrupa-Akdeniz Ortaklığı başlığı altında, Akdeniz ve özellikle Doğu Akdeniz havzasındaki ülkeler için de tatbik edilmiştir. Avrupa nın söz konusu ülkeleri Avrupa standartlarına yaklaşmalarını öngörmektedir. Avrupa Komşuluk Politikası kapsamında yer alan ülkeler için tam üyelik veya katılım olası seçenekler arasında yer almamaktadır.. Bu kategorideki ülkeler, AB ile imtiyazlı ilişkilere sahip oluyorlar. AB imtiyazlı ilişkiler tesis etmek istediği komşu ülkelere gümrük ve iktisadi entegrasyon teklif etmektedir. AVRUPA KOMŞULUK POLİTİKASININ GÜÇLENDRİLMESİNE İLİŞKİN DÖNEM BAŞKANLIĞININ İLERLEME RAPORU Avrupa Komşuluk Politikası (AKP) konusunda varılan noktaları, son aylarda kaydedilen gelişmeyi ve politikanın başarıya ulaşması için alınması gereken önlemleri içeren bu rapor Konsey tarafından 11 Aralık 2006 da yayınlanmıştır. 1-Stratejik Amaçlar ve İlkeler Bu politika öncelikli olarak AB'nin dış politikasındaki yerini korumaktadır. AB'ye jeopolitik olarak bölgede istikrarın sağlanması, daha iyi yönetim ve ekonomik modernizasyon, hukuk üstünlüğünün ve insan haklarının tanınması konusunda görevler vermektedir. İlk iki yılında AKP, hem ortaklarına reform paketi konusunda yardım ederek hem de etkin AB yardımı sağlamasıyla önemli başarılara imza atmıştır. 2-Kaydedilen Gelişmeler AB son altı ay 1 içerisinde somut ve siyasi olarak önemli adımlar atmış bunu da Komisyonun Aralık ayında sunduğu teklifler sayesinde başarmıştır. Ukrayna ile imzalanan Geliştirilmiş bir ortaklık antlaşması için pek çok müzakereler gerçekleştirilmiştir. Bu antlaşma, diğer ortaklar için bir model oluşturabilir. Ayrıca bu müzakerelerin başlatılması diğer ortaklara eylem planının hayata geçirilmesinin yanı sıra belirli faydalar sağlayacağını göstermiştir. Ayrıca, Fas'ın 'gelişmiş statü'ye yükseltilmesi için çalışmalara başlanmıştır. Buna ek olarak, Lübnan ve Mısır'ın yanı sıra Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan için detaylı AKP eylem planları uygulanmaya başlamıştır. Bu eylem planlarının, söz konusu ülkelerin iç reform çalışmalarına önemli katkılar yapacağı düşünülmektedir. Bunun yanı sıra AKP ülkeleri ile gerçekleştirilen twining vetaiex faaliyetleri arttırılmıştır. Ukrayna ve Moldavya'nın Güney-Doğu Enerji birliğine alınması konusundaki görüşmeler devam etmiştir. Bu ülkeler halen gözlemci statüsündedir. Bu ortakların, amaçlarına ulaşmaları için 1 Haziran 2007-Aralık 2007 ~ 4 ~

5 aşama kaydetmeleri gerekmektedir. Kaydedilecek bir aşama AB heyeti tarafından kontrol edilecektir. Konsey 7 Temmuz'da aldığı kararla Trans-Avrupa Ulaşım Ağını Güney ve Doğudaki komşularını kapsayacak şekilde genişletileceğini açıklamıştır. Aynı zamanda, Avrupa Birliği'nin deniz taşımacılığı politikasına da komşu ülkeleri dahil etmesi, özellikle Akdeniz ve Karadeniz'de bulunan ortaklar için oldukça önemlidir. Komisyon 7 Haziran'da AB'ye komşu Doğu ve Güney Doğu Bölgeleri İçin Küresel Göç Yaklaşımı adı altında bir bildiri yayınlamıştır. Bu bildiri ortaklarla karşılıklı istişare mekanizmalarının ve işbirliğinin güçlendirilmesine dayanan teklifleri içermektedir. Bu i birlikte AB ortakları ile yasa dışı göçe karşı beraber mücadele edecektir. Bir diğer önemli gelişme, Güney Kafkas ülkelerinin tek tek Dış Güvenlik Ortak politikasına ilişkin AB deklarasyonlarına, diplomatik girişimlere ve pozisyonuna uymaya davet edilmesidir. Benzer bir yaklaşım, AB'nin Akdeniz'deki ortakları için de düşünülmektedir. 3.AKP'nin Önümüzdeki Dönem İçin Güçlendirilmesi Güçlendirilmiş AKP'nin esas amacı, ortakların reform çalışmalarının hızlandırılması için onlara daha iyi teşvikler sunmaktır. AKP çalışmalarının yoğunlaştırılmasında en önemli teşvik AB pazarına girişte sağlanacak kolaylıklardır. Ayrıca, pazara giriş kolaylıkları ortak ülkelerin iş ortamının düzeltilmesine, böylece reformların hızlandırılmasına ve bunun sonucunda da siyasi istikrarın sağlanmasına katkı sağlayacaktır. Bu nedenle ortaklar için kolaylaştırılmış pazara giriş konusu hala değerlendirilmektedir. Serbest ticaret anlaşmaları ekonomik entegrasyon için en önemli platformdur. Anlaşmalara ilişkin müzakerelerin başlamasını, ortakların DTÖ'ye üye olmaları takip edecektir. Geliştirilmiş AKP'nin bir diğer önemli kilit noktası da Birliğin finansal gücünün daha etkin kullanılmasıdır. Yeni Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı altında ortalar için ayrılan fonların arttırılması konusu Birliğin kararlılığının en büyük göstergesidir. Ayrıca, Komisyon Yönetişim Düzeni'nin kurulması ve Komşuluk Yatırım Fonunun oluşturulmasına yönelik çalışmalarda ilerleme sağlanmıştır. Güçlendirilmiş bir AKP, hem ortaklar ile Birliğin hem de ortakların kendi aralarındaki politik işbirliğini hızlandıracaktır. Özellikle komşu ülkelerimizle yaşanan siyasi anlaşmazlıkların giderilmesinde önemli rol oynayacaktır. AB'nin Ukrayna, Moldavya, Rafah, Gürcistan ve Filistin'de yer alan sınır kontrolüne yardımcı birimleri bu konuda önemli rol oynayacaktır. Son olarak, güçlendirilmiş AKP'nin yürütülmesi için kuşkusuz AB vatandaşlarının desteğine ihtiyaç vardır. Elbette ki hükümetlerin yönetimdeki varlığı başarılı bir idare için gereklidir fakat tek başına yeterli değildir. Bu yüzden de sivil toplumun AKP'ye destek olması son derece önemlidir. Akdeniz ~ 5 ~

6 bölgesinde şimdiden sivil toplum temsilcileri ile temsilcilerin kendi aralarındaki iş birliği faaliyetlerinin arttırılması Barselona sürecinde sağlanmıştır. Son olarak, bir diğer önemli konu da AB'nin AKP'nin ortaklarının vatandaşlarının özgürce seyahat edebilmelerini sağlaması, 2005 genel yaklaşımı çerçevesinde vize işlemlerini kolaylaştırılmasıdır. AKP'nin etkinliğinin yükseltilmesi için mobilitenin arttırılması önemli bir konudur. 4-Kat Edilecek Yol AB'nin, komşu ülkelerdeki reformları hızlandırmak için AKP'yi ve ortakları ile ilişkileri daha da geliştirilmesi gerektiği konusunda uzlaşmaya varılmıştır. Demokratikleşme, hukukun üstünlüğü, yönetişim, ekonomi ve finans alanlarında AB'nin ortaklarına destek olmaktaki kararlılığı daha cazip teşviklerle ortaklara gösterilmelidir. Bu nedenle bu desteklerin yakın dönemde çıkaracağı yüksek maliyetler göz önüne alındığında bu önlemlerin alınması hayati önem taşımaktadır. Bu bağlamda, AB ve özellikle yen gelecek Başkanlık ve Komisyon bu görevi ilgili birimlere havale edecektir. Aynı zamanda, AKP ortaklığa dayanan bir tekliftir. AKP soyut ve dayatılan bir kavram değildir aksine teşvike ve desteğe dayanan bir politikadır. Bu nedenle de, ortak ülkeler de kendi üstlerine düşen sorumlulukları yerine getirmelidir. 5-Karadeniz Sinerji İnisiyatifi Karadeniz, içinde olan gelişmelerin AB'yi doğrudan etkilediği ve stratejik olarak oldukça önem taşıyan bir bölgedir. İki kıyı ülkesi olan Bulgaristan ve Romanya'nın Birliğe katılması ile birlikte AB'nin bölgenin refahı ve istikrarına verdiği önem artmıştır. Bu nedenle, bölge için güçlendirilmiş, tutarlı ve tamamlayıcı bir birleşme programı başlatmanın önemi anlaşılmaktadır. Bu programı gerçekleştirmenin en etkin yolu da güçlendirilmiş bir AKP'dir. AB'nin Karadeniz Sinerji İnisiyatifi, bölge ülkeleri ile her düzeydeki işbirliğini güçlendirecektir. Bu inisiyatif, sinerji yaratılması mümkün olan sınır ötesi faaliyetlerde pratik sektörel işbirliğini arttıracaktır. Bu bölgesel yaklaşıma konu olan sektörler: enerji, çevre, ulaştırma, iletişim, bilim ve teknoloji, özgürlük, adalet ve güvenlik ile demokrasi, insan hakları, uluslararası hukuk ve sivil toplum arasında işbirliğidir. Etkili olabilmek için, geliştirilmiş AB-Karadeniz işbirliği bölgedeki tüm ülkeleri kapsaması gerekmektedir; kıyı ülkeleri olan Bulgaristan, Romanya, Gürcistan, Ukrayna, Rusya ve Türkiye, ile Doğuda yer alan AKP ortakları Ermenistan, Azerbaycan ve Moldavya bu sürece dahil olmalıdır. Karadeniz Ekonomik İşbirliği bölgede yer alan olası bir ortaktır. ~ 6 ~

7 AVRUPA KOMŞULUK POLİTİKASININ GÜÇLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN KONSEY SONUÇLARI AB'nin dış ilişkilerinin kilit noktalarından biri olan Avrupa Komşuluk Politikasında (AKP) gelinen nokta Avrupa Konseyi'nin Aralık 2006 tarihli talimatına göre oldukça olumludur. Gelinen nokta, Başkanlığın 1 İlerleme Raporunda yer alan gelişmeler ile geleceğe yönelik gelişmeleri destekler niteliktedir. Konsey AKP'nin komşu ülkelerde refahı yaymak, istikrarı ve insan haklarına dayalı olarak güvenliği sağlamak, demokrasiyi etkin kılmak ve hukukun üstünlüğünün tanınması konularındaki önemini bir kez daha vurgulamaktadır. AKP'den faydalanılması için sürekli olarak gayret gösterilmelidir. Konsey, AKP'nin temel prensipleri olarak aşağıdakileri saymıştır: AKP ortak mülkiyete ve ortaklığa dayanan ve modernleşme ile reformu amaçlayan bir stratejidir, AKP tek (single), sınırları belirli, dengeli ve tutarlı bir politik oluşumdur, Performansa dayalı farklılaştırma ve ülkeye özel yardım kavramları AB'nin komşuları ile ilişkilerinde hala temel prensiplerdir, AKP AB üyeliğinin dışında bir süreçtir, ortakların gelecekteki olası AB üyeliklerine bir etkisi yoktur. Bu zamana kadar AKP'nin ekonomik, finansal, tematik, bölgesel ve sivil toplum konularında kat ettiği mesafe olumlu karşılanmaktadır. Konsey, AKP'nin güçlendirilmesi için daha ileri bir ekonomik entegrasyonun gerekli olduğunun bilincindedir ve bu entegrasyonun kapsamlı serbest ticaret anlaşmaları ile olacağını düşünmektedir. Konsey ayrıca Komisyon'un Yönetişim Düzeni kurulmasına yönelik faaliyetlerini, Komşuluk Yatırım Fonu Kurulmasına yönelik çalışmaları olumlu karşılamaktadır. Konsey, Küresel Göç Yaklaşımının Doğu ve Güney Doğu ülkelerine uygulanmasının önemni vurgularken, AKP ortağı ülkelerden olmak koşuluyla bazı gruplara seyahatlerinde kolaylık sağlanmasına destek vermiştir. Konsey, benzer bir şekilde, Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan'ın tek tek AB'nin deklarasyonlarına, diplomatik girişimlerine ve Ortak Dış Güvenlik Politikasına uymaya davet edilmelerini desteklemiştir. 1 Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı ~ 7 ~

8 Konsey, AKP nin dış politikanın önemli bir parçası olduğu hususunun altını çizmiş, yeni gelecek olan Başkanlığa ve Komisyon a, konuya ilişkin çalışmaların ilgili kurumlar huzurunda dinamik bir şekilde devam edilmesi hususunda tavsiyede bulunmuştur. Komşuluk Politikası Eylem Planları Eylem Planları'nın temel unsurları aşağıda özetlenmiştir: Ortak Değerlere Bağlılık: Bu unsur Eylem Planları'nda göz önünde bulundurulacak ilk unsurlardan birisidir. Demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı gibi ortak değerleri içermektedir. Bu konulardaki ortak ülkelerin bağlılık seviyeleri göz önünde bulundurulmaktadır. Daha Etkili Siyasi Diyalog: Ortak Güvenlik Politikası ile de bağlantılı olarak, daha etkili siyasi diyalogun yaratılması hususu da eylem planlarına eklenmiştir. Bu çerçevede, dış politika ve güvenlik konuları kapsamında, özellikle bölgesel ve Uluslararası konular, krizlerin önlenmesi, kriz yönetimi ve ortak güvenlik tehditleri gibi konularda çalışmalar öngörülmektedir. Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Politikası: Ticaret ilişkilerinin yanı sıra, mali ve teknik yardımın artırılmasını içeren ekonomik hususlar konusu yer almaktadır. Bu süreçte elde edilen ekonomik faydalar doğrudan ve dolaylı faydalar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Tarifelerin ve tarife dışı engellerin kaldırılması ve piyasa bütünleşmesi sağlanması gibi hususlar doğrudan faydalar kapsamına girmektedir. Ekonomik uygulamaların AB ekonomik modeline yaklaştırılması suretiyle bu ülkelerdeki yatırım ortamının iyileştirilmesi ve özel sektörün gelişimi açısından daha saydam ve istikrarlı bir ortam oluşturulması gibi komşu ülkelere daha fazla ekonomik katkı sağlayacak hususlar ise dolaylı faydalar olarak belirtilmektedir. Ticaret ve İç pazar: AKP, Euromed Ortaklığı paralel olarak, ticaretin serbestleşmesini ve bölgesel bütünleşmeyi sağlayacak çeşitli araçları içeren bir politika niteliği taşımaktadır. Özellikle doğu komşuları için (Ukrayna ve Moldavya örneklerinde olduğu gibi) Ortaklık ve İşbirliği Anlaşmalarının ticaretle bağlantılı ilkelerinin tam olarak uygulanması ve DTÖ ye üyelik AKP kapsamındaki öncelikler arasında yer almaktadır. Enerji: AKP'nin en temel unsurlardan biri olan bu unsur komşu ülkelerle stratejik enerji ortaklığının geliştirilmesi konusunu içermektedir. Özellikle enerji temininin güvenliği konusunda komşu ülkelerle ortaklık hayati bir önem taşımaktadır. Zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarıyla (Rusya, Hazar Havzası, Orta Doğu ve Kuzey Afrika) çevrelenmiş olan Avrupa Birliği, dünyanın en büyük enerji ithalatçısı ve ikinci büyük enerji tüketicisi konumunda bulunmaktadır. Tahminlere göre AB nin enerji ithalatına bağımlılığı 2030 a kadar bugünkü %50 oranından % 70 oranına çıkacaktır. Bu nedenle, Eylem Planları enerji konusunda işbirliği ve diyalogu arttırmak üzere somut adımlar ~ 8 ~

9 içermektedir. Ulaşım: AB ve komşu ülkeler arasındaki ticaret ve turizm faaliyetlerinin artması için daha etkili ve istikrarlı ulaşım sistemlerinin kurulması gerekmektedir. Bu nedenle, AKP çerçevesinde Pan-Avrupa Ulaşım Ağı Kavramı ve çeşitli Pan-Avrupa Ulaşım Konferansları desteklenmektedir. ~ 9 ~

10 Avrupa Komşuluk Politikası Eylem Planlarında Mevcut Durum 1 AKP Ortak Sözleşme İlişkisinin AKP Ülke AKP Eylem Planı AB Tarafından Ortak Ülke Ülke başladığı tarih Raporu Tarafından Benimsenmesi Benimsenmesi Azerbaycan OİA Mart Sonbahar Beyaz Rusya Cezayir OA 3 - Eylül Ermenistan OİA-1999 Mart Sonbahar Fas OA- Mart 2000 Mayıs sonu Filistin Ara Dönem OA-Temmuz Mayıs sonu Gürcistan OİA-1999 Mart Sonbahar İsrail OA- Haziran 2000 Mayıs sonu Libya Lübnan OA- Nisan 2006 Mart Sonbahar Askıda Mısır OA-Haziran 2004 Mart Sonbahar (büyük çoğunlukla) Moldavya OİA- Temmuz 1998 Mayıs sonu Suriye Tunus OA- Mart 1998 Mayıs sonu Ukrayna OİA- Mart 1998 Mayıs sonu /02/05 Ürdün OA- Mayıs 2002 Mayıs sonu Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması 3 Ortaklık Anlaşması ~ 10 ~

11 AB KOMŞULUK POLİTİKASI BÜTÇESİ Avrupa Birliği, Doğu ve Güneydeki Komşuluk Politikası için üç yıllık ( ) bütçesini 5,7 milyar avro olarak belirlemiştir. Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı(AKOA)'nın, arası dört senelik dönem için ayırdığı 5.8 milyar avroya göre bir artırıma gittiği gözlendi. Yeni programda, 758 milyon avroluk pay bölgelerarası işbirliği projelerinin olmuştur. Bireysel planda, bu AKOA dan en kazançlı çıkan ülkeler Fas, Ukrayna ve Mısır'dır. Libya ise ilk defa 60 milyon avroluk bir ulusal bir finansman programla buna dahil olmuştur. Buna karşın Rusya, ulusal düzlemde AKOA nın bir finansman programından artık faydalanamayacaktır. Ancak bölgelerarası olan 45 milyon avro civarındaki fonlardan yararlanmaya devam edecek. Rus otoriteler de, AKOA nın öngördüğü şekilde artık Rusya nın klasik fon anlamında bir desteğe ihtiyacı olmadığını Komisyon a iletmiştir. Komisyon, 16 Mart ta 2011 den itibaren uygulanmak üzere toplamda 4,2 milyar avro tutarında olan 19 yeni finans programı kabul etmiştir. Bunlar: Cezayir (172 milyon avro), Ermenistan (157,3 milyon avro), Azerbaycan (122,5 milyon avro), Mısır (449,3 milyon avro), Gürcistan (180, 3 milyon avro), İsrail (6 milyon), Ürdün (223 milyon), Lübnan (150 milyon), Libya ( 60 milyon), Moldavya ( 273,1 milyon), Fas ( 580,5 milyon), Suriye ( 129 milyon), Tunus ( 240 milyon), Ukrayna (470,1 milyon). Bunlara ek olarak, 2009 Mayıs ta temelleri atılan Doğu Ortaklığı çerçevesinde oluşturulan 262,3 milyon avroluk yeni bir işbirliği programı eklenmektedir. 757,7 milyon avroluk bu yeni bölgelerarası programın amacı, Taşıma, Enerji ve Cevre alanındaki yatırımlarda iyileştirmeyi sağlamaktır. Bu program aynı zamanda, öğrenci değişim programlarını, üniversitelerarası kültürel ~ 11 ~

12 değişim ve işbirliği projelerini ve doğu-güney bölgelerindeki komşu yerel otoriteler arası proje ve işbirliği çalışmalarını destekleyecektir. Ayrıca, 1,5 milyar avroyu paylaşacak olan 3 program daha hazırlık aşamasındadır : Akdeniz İçin Birlik i destekleyen çok taraflı bir program, Sınırlarötesi işbirlik için program ve Belarus için ulusal düzlemde bir program. Belarus ile ilgili olarak Komisyon halen müzakerelerini Minsk ile sürdürmektedir. Komisyon dan alınan bilgiye göre, AKOA tarafından finanse edilebilecek bir ulusal programın yer aldığı, politik ve teknik şartların belirlendiği bir belgenin kabulü üzerinden görüşmeler sürmektedir. ~ 12 ~

13 REFERANSLAR %9Fuluk+politikas%C4%B1+ama%C3%A7lar%C4%B1&source=bl&ots=44dZ_At8l8&sig=ei4Tz zadeqz90tnnu3bynb7yzv0&hl=tr&ei=ca43tmmloouojaf7lvx0aw&sa=x&oi=book_resul t&ct=result&resnum=5&ved=0cccq6aewba#v=onepage&q&f=false ~ 13 ~

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ STRATEJİK VİZYON BELGESİ ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ Ekonomi, Enerji ve Güvenlik; Yeni Fırsatlar ( 20-22 Nisan 2016, Pullman İstanbul Otel, İstanbul ) Karadeniz - Kafkas coğrafyası, tarih boyunca

Detaylı

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Eylül 2013 Sunum Planı STA ların Yasal Çerçevesi Türkiye nin

Detaylı

AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ

AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ 25.07.2017 İhracatımızın %47,9 u (68,3 milyar $) İthalatımızın %39,1 i (77,6 milyar $) Gümrük Birliği nden Kazanımlarımız AB ye ihracatta orta-üst teknolojili sektörlerin

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Özlen Kavalalı Müsteşar Yardımcısı V. 50 yıldan fazla bir geçmişe sahip Türkiye-AB ilişkileri günümüzde her iki tarafın da yararına olan

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİNDE SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VE DEĞERLENDİRME NOTU

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİNDE SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VE DEĞERLENDİRME NOTU Serbest Ticaret sı (STA), iki ya da daha fazla ülke arasında ticareti etkileyen tarife ve tarife dışı engellerin kaldırılarak, taraflar arasında bir serbest ticaret alanı oluşturulmasını sağlayan, ancak

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 13 Ocak 2017 İKV Kamuoyu Araştırması 2016 Araştırmanın Künyesi: Nisan 2016 Türkiye genelinde 18 il 1254 katılımcı 7 bölge Araştırmayı nerede yaptık? AB yi duydunuz

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 27 Şubat 2017 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe yaklaşık 100

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI 26- DIŞ İLİŞKİLER I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 26.1 Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi ÖNCELİK 26.2 Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) ÖNCELİK 26.3 Çift Kullanımlı Mallar II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI UMUT AZAK AB İŞLERİ UZMANI 0312 218 16 60 uazak@ab.gov.tr adım adım üyelik 1996 Ticaret Gümrük Birliği 1999 Adaylık 2002

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

ENHANCING SHAMGEN BANKING: TURKEY, SYRIA, LEBANON, JORDAN

ENHANCING SHAMGEN BANKING: TURKEY, SYRIA, LEBANON, JORDAN Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ENHANCING SHAMGEN BANKING: TURKEY, SYRIA, LEBANON, JORDAN Durmuş Yılmaz Başkan 28 Mart, 2011 Đstanbul Değerli Misafirler, Bankamız ev sahipliğinde, Al Bank Wal Mustathmer

Detaylı

AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası

AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası OTP harcamalarının AB bütçesinin önemli bölümünü kapsaması, bu politikayı bütçe tartışmalarının da odak noktası yaparken, 2014-2020 Mali Çerçeve içinde tarım, kırsal

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ MALİ KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ MALİ KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ MALİ KAYNAKLARI 1. KATILIM ÖNCESİ YARDIM PROGRAMI 2001 yılı sonuna kadar Türkiye ye Avrupa Birliği nin çeşitli bütçe kalemlerinden mali ve teknik işbirliğine yönelik yardımlar gelmekteydi.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

Merkezi: İstanbul. Kurucu Üyeler: Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya

Merkezi: İstanbul. Kurucu Üyeler: Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Uluslararası Örgüt Künyesi Örgütün Amacı: KEİ, üyesi ülkelerin potansiyellerinden, coğrafi yakınlıklarından, ekonomilerinin birbirlerini tamamlayıcı özelliklerinden

Detaylı

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu?

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Yrd. Doç. Dr. Elif UÇKAN DAĞDEMĠR Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi 1. GĠRĠġ Avrupa Birliği (AB)

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Avrupa Yerel Demokrasi Haftası nedir? Avrupa Yerel Demokrasi Haftası (ELDW) her yıl Ekim ayında Avrupa çapında gerçekleştirilen bir etkinliktir. 47 üye ülkeden yerel ve bölgesel

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ. (İstanbul, 22 Mayıs 2017)

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ. (İstanbul, 22 Mayıs 2017) KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ (İstanbul, 22 Mayıs 2017) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Üye Devletleri Devlet ve Hükümet Başkanları olarak bizler,

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

GÜNEY AKDENİZ DE İŞ VE YATIRIM OLANAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

GÜNEY AKDENİZ DE İŞ VE YATIRIM OLANAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ 1 / 5 GÜNEY AKDENİZ DE İŞ VE YATIRIM OLANAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ Değerli Milletvekilleri, Akdeniz Coğrafyasının Seçkin Temsilcileri, Kıymetli Misafirler, Değerli konuklar, Akdeniz, tarihte ilk uygarlıkların

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ MALİ İŞBİRLİĞİ TARİHSEL GELİŞİM Avrupa Komisyonu tarafından sunulan öneri üzerine, Avrupa Konseyi 17 Temmuz 2006 tarihinde yeni bir Katılım

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ ve TÜRKİYE NİN KATILMAKTA OLDUĞU PROGRAMLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ ve TÜRKİYE NİN KATILMAKTA OLDUĞU PROGRAMLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ ve TÜRKİYE NİN KATILMAKTA OLDUĞU PROGRAMLAR 1 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ABGS 9 Temmuz 2009 tarih 5916

Detaylı

Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler

Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler Oğuzhan KAYA TKHK Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığı khk.kaynakgelistirme@saglik.gov.tr www.tkhk.gov.tr Slayt1/28 Bakanlığımızın 2013-2017

Detaylı

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı.

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. AB ile üyelik müzakerelerinde üç yıllık aradan sonra, 22. Fasıl müzakereye

Detaylı

AB KRİTERLERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN UYUM SÜRECİ VE BEKLENTİLER

AB KRİTERLERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN UYUM SÜRECİ VE BEKLENTİLER AB KRİTERLERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN UYUM SÜRECİ VE BEKLENTİLER DOÇ. DR. ÇİĞDEM NAS İKTİSADİ KALKINMA VAKFI GENEL SEKRETERİ SUNUM PLANI AB İLE İLİŞKİLERDE DÖNÜM NOKTALARI MÜZAKERELERDE SON DURUM VE SORUNLAR

Detaylı

Türkiye ve Kitle İmha Silahları. Genel Bilgiler

Türkiye ve Kitle İmha Silahları. Genel Bilgiler Türkiye ve Kitle İmha Silahları Genel Bilgiler Nükleer Silahlar ABD nin nükleer güç tekeli 1949 a kadar sürmüştür. Bugün; Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, İsrail, Hindistan ve Pakistan ın nükleer silahları

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

Türkiye Ulusal Ajansı kimdir?

Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Niçin Erasmus+? 2007-2013 Gençlik Programı Comenius Erasmus Leonardo da Vinci Grundtvig Değerlendirme Erasmus + Niçin Erasmus+? Avrupa 2020 Stratejisi Akıllı Büyüme Sürdürülebilir

Detaylı

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları Ekonomi Bakanligi Ev Sahipliginde Özet 5 Ekim 2015 Hilton Istanbul Bosphorus Hotel İstanbul,

Detaylı

2 Ekim 2013, Rönesans Otel

2 Ekim 2013, Rönesans Otel 1 MÜSİAD Brüksel Temsilciliği Açı çılışı ışı 2 Ekim 2013, Rönesans Otel T.C. AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış,.... T. C. ve Belçika Krallığının Saygıdeğer Temsilcileri, 1 2 STK ların Çok Kıymetli

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ ------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (İSTTP); TASAM öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın

Detaylı

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) 6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU İslam Ülkelerinde Çok Boyutlu Güvenlik İnşası ( 06-08 Mart 2015, Serena Hotel - İslamabad ) Güvenlik kavramı durağan değildir.

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

Dış Ticaret Müsteşarlığı nca ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi amacıyla çeşitli stratejiler uygulamaya konmuş bulunmaktadır.

Dış Ticaret Müsteşarlığı nca ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi amacıyla çeşitli stratejiler uygulamaya konmuş bulunmaktadır. 1 CEM TOPBAŞ SUNUM- Giriş Dış Ticaret Müsteşarlığı nca ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi amacıyla çeşitli stratejiler uygulamaya konmuş bulunmaktadır. 2000 yılında Komşu ve Çevre Ülkeler

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER 4 Haziran 2012 SUNUŞ GÜNDEMİ Pazara Giriş Koordinasyon Yapısı Yeni Yaklaşım Pazara Giriş Komitesi Ülke Masaları

Detaylı

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI 5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ Prof. Dr. Atilla SANDIKLI Karadeniz bölgesi; doğuda Kafkasya, güneyde Anadolu, batıda Balkanlar, kuzeyde Ukrayna ve Rusya bozkırları ile çevrili geniş bir havzadır.

Detaylı

Dünya Bankası. 8 Nisan 2014 İstanbul

Dünya Bankası. 8 Nisan 2014 İstanbul Dünya Bankası 8 Nisan 2014 İstanbul 1. Giriş Neden bu değerlendirme, neden şimdi? 2. GB nin STA ile Kıyaslanması 3. Tarım ve Hizmetlerde Entegrasyon 4. Asimetrik Düzenlemeler 5. Koordinasyon ve Anlaşmazlıkların

Detaylı

AB 7. ÇP INCO ALANI ERA-WIDE ÇAĞRISI. Avrupa nın Komşularının Avrupa Araştırma Alanına Entegrasyonu

AB 7. ÇP INCO ALANI ERA-WIDE ÇAĞRISI. Avrupa nın Komşularının Avrupa Araştırma Alanına Entegrasyonu AB 7. ÇP INCO ALANI 2011 ÇALIŞMA PROGRAMI ERA-WIDE ÇAĞRISI Avrupa nın Komşularının Avrupa Araştırma Alanına Entegrasyonu AB 7. ÇP ULUSLARARASI ĐŞBĐRLĐĞĐ: INCO - AB dışındaki ülkeler ile Bilim ve Teknoloji

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. DÜNYA TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI 10-11 NİSAN 2009 Boğazdan Körfeze Fırsatlar 1 SUNUM PLANI KÖRFEZ BÖLGE PROFİLİ KÖRFEZ ÜLKELERİ İLE İLİŞKİLER SONUÇ VE ÖNERİLER 2 Bölge Profili

Detaylı

Avrupa Birliği nde Finansal Hizmetler Politikası ( ) *

Avrupa Birliği nde Finansal Hizmetler Politikası ( ) * Bankacılar Dergisi, Sayı 55, 2005 Avrupa Birliği nde Finansal Hizmetler Politikası (2005-2010) * I. Giriş Avrupa Birliği nin (AB) uzun dönemli hedeflerinden birisi de finansal hizmetler alanında tek pazar

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN-MAKEDONYA CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN-MAKEDONYA CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ İZMİR TİCARET ODASI TÜRKİYEHIRVATİSTANMAKEDONYA CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ DENİZ İNAN Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü Stajyeri TEMMUZ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ Avrupa

Detaylı

AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ

AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ 1. "Azerbaycan Milli Güvenlik Stratejisi Belgesi", Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 23 Mayıs 2007 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

Balkan Sivil Toplum Müktesebatı STK ların Savunuculuk ve İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi 2 8. 0 3. 2 0 1 3

Balkan Sivil Toplum Müktesebatı STK ların Savunuculuk ve İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi 2 8. 0 3. 2 0 1 3 Balkan Sivil Toplum Müktesebatı STK ların Savunuculuk ve İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi 2 8. 0 3. 2 0 1 3 BCSDN Hakıında Balkan Sivil Toplum Geliştirme Ağı (BCSDN) Arnavutluk, Bosna-Hersek,

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

G-20 TÜRKİYE 2015 ÇALIŞTAYI

G-20 TÜRKİYE 2015 ÇALIŞTAYI VİZYON BELGESİ (TASLAK) G-20 TÜRKİYE 2015 ÇALIŞTAYI Küresel Güvenlik ve Refah için Güç ve Adalet İnşası (03-05 Aralık 2015, İstanbul) G-20, küresel hasılanın yaklaşık %90'ını, ticaretin %80'ini, nüfusun

Detaylı

4. ULUSLARARASI ORTA DOĞU KONGRESİ

4. ULUSLARARASI ORTA DOĞU KONGRESİ ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) 4. ULUSLARARASI ORTA DOĞU KONGRESİ ( 27-29 Nisan 2016, Hatay ) Türkiye nin Arap halklarıyla tarihî, kültürel, sosyal yakınlığı ve bu gelişmelerin doğrudan veya dolaylı etkileri

Detaylı

13013 تيوكلا - ةافص لا 2921 :ب.ص (965) (965) :نوفلت (965) :ص كاف

13013 تيوكلا - ةافص لا 2921 :ب.ص (965) (965) :نوفلت (965) :ص كاف ص.ب: 2921 ال صفاة - الكويت 13013 تلفون: (965) 2999000-2999802 (965) فاك س: (965) 2999891 www.kuwait-fund.org Türkiye ve Kuveyt Devleti Kalkınmada Ortak Kuveyt Fonu nun Türkiye Cumhuriyeti ne Katkıları

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 28 Nisan 2014 MALEZYA-TÜRKİYE STA VE VİZE ANLAŞMASI MALEZYA-TÜRKİYE İHRACAT KOMPOZİSYONU TÜRKİYE İHRACATI (2013) % MALEZYA İTHALATI (2013) 1 Motorlu

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

SİVİL GLOBAL GLOBAL SİVİL DİPLOMASİ İNŞASI PROGRAMI Potansiyelin Keşfi

SİVİL GLOBAL GLOBAL SİVİL DİPLOMASİ İNŞASI PROGRAMI Potansiyelin Keşfi STRATEJİK VİZYON BELGESİ SİVİL GLOBAL 2015-2023-2053 GLOBAL SİVİL DİPLOMASİ İNŞASI PROGRAMI Potansiyelin Keşfi (2015-2023-2053) Globalleşme süreci ülkeleri ekonomik, siyasi ve sosyolojik bakımdan üç temel

Detaylı

AB LİDERLER ZİRVESİ BRÜKSEL 30 OCAK 2012

AB LİDERLER ZİRVESİ BRÜKSEL 30 OCAK 2012 AB LİDERLER ZİRVESİ BRÜKSEL 30 OCAK 2012 ZİRVE SONRASINDA YAPILAN AÇIKLAMA * Son aylarda ekonomik istikrara ilişkin bazı olumlu sinyaller gözlemlense de, finansal piyasalardaki gerginlik ekonomik aktiviteyi

Detaylı

Dr. Binhan OĞUZ IKV-Konuşma notu 14 Haziran 2007

Dr. Binhan OĞUZ IKV-Konuşma notu 14 Haziran 2007 TÜRK TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRLERİNİN KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ DURUMU AB ye uyumda sosyal şartlardan, davranış kurallarından, çevre, fikri mülkiyete kadar bir dizi alanda sektörümüzün ve ülkemizin

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

Sonae Sierra 2015 i 142 milyon Avro luk Toplam Net Kârla kapattı

Sonae Sierra 2015 i 142 milyon Avro luk Toplam Net Kârla kapattı Maia, Portekiz - 9 Mart 2016 Sonae Sierra 2015 i 142 milyon Avro luk Toplam Net Kârla kapattı Net Kâr geçen yıla göre %47 arttı Doğrudan Net Kâr 61 milyon avroya ulaştı 105 milyon FVÖK Dolaylı Net Kâr

Detaylı

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 VİZYON BELGESİ(TASLAK) ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 (03-05 Aralık 2015, İstanbul) BÖLÜM 1 Nükleer Güç Programı (NGP) Geliştirilmesinde Önemli Ulusal Politika Adımları Temel

Detaylı

TÜRKİYE AB GERİ KABUL ANLAŞMASI AHMET ÇELİK

TÜRKİYE AB GERİ KABUL ANLAŞMASI AHMET ÇELİK 1. GİRİŞ Geri kabul anlaşmaları, genel olarak, bir ülkede veya sınırları belirlenmiş bir grup ülkede yasadışı olarak bulunan kişilerin anlaşma yapılmış kaynak ülkeye veya en son transit geçiş yaptıkları

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

PROGRAMI PROGRAM GENEL TANITIMI

PROGRAMI PROGRAM GENEL TANITIMI PROGRAMI PROGRAM GENEL TANITIMI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME GENÇLİK Aralık 1999 2002 Helsinki Zirvesi - Topluluk

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ

TÜRKİYE DE KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ TÜRKİYE DE KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ N. PINAR IŞIN Proje Koordinatörü, Uluslararası İlişkiler Müdürü Uluslararası gereksinimler KOSGEB neden gündeme aldı? Yüksek tasarruf potansiyeli Hukuki

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Saygıdeğer Konuklar, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, Sayın

Detaylı

4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu

4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu BAŞKANIN SONUÇ DEKLARASYONU ( TASLAK ) 4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu Ana teması: İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri Arasında Ekonomik Entegrasyon: Beklentiler

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar:

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Ocak 2017 tarihli Otuzüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Detaylı